Từ :
Đến :
LG Loại bỏ tham số này
Hai bên (110)
2 cửa (371)
3 cửa (34)
1 cửa (15)

Tủ lạnh, LGLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    
435 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
LG GR-C402MG
 • Hãng sản xuất: LG
 • Tổng dung tích: 337lít
 • Số cửa: 2 cửa
 • Kiểu cửa: Mở về bên phải
 • Xuất xứ: Indonesia
0
8.990.000 ₫
(424,56 USD)
LG GN-B202PS
 • Hãng sản xuất: LG
 • Tổng dung tích: 205 lít
 • Số cửa: 2 cửa
 • Kiểu cửa: Mở về bên phải
 • Xuất xứ: Indonesia
0
5.650.000 ₫
(266,82 USD)
LG GR-C362MG
 • Hãng sản xuất: LG
 • Tổng dung tích: 288 lít
 • Số cửa: 2 cửa
 • Kiểu cửa: Mở về bên phải
 • Xuất xứ: Indonesia
0
8.181.000 ₫
(386,35 USD)
Tủ lạnh LG GR-L333PS
 • Hãng sản xuất: LG
 • Tổng dung tích: 333 lít
 • Số cửa: 2 cửa
 • Kiểu cửa: Mở về bên phải
 • Xuất xứ: Indonesia
0
9.890.000 ₫
(467,06 USD)
Tủ lạnh LG GR-L333BS
 • Hãng sản xuất: LG
 • Tổng dung tích: 333 lít
 • Số cửa: 2 cửa
 • Kiểu cửa: Mở về bên phải
 • Xuất xứ: Indonesia
0
10.450.000 ₫
(493,51 USD)
LG GR-M612NW
 • Hãng sản xuất: LG
 • Tổng dung tích: 486 lit
 • Số cửa: 2 cửa
 • Kiểu cửa: Bên phải
0
12.890.000 ₫
(608,74 USD)
LG GR-S572PG
 • Hãng sản xuất: LG
 • Tổng dung tích: 449 lít
 • Số cửa: 2 cửa
 • Kiểu cửa: Bên phải
 • Xuất xứ: Indonesia
0
12.750.000 ₫
(602,13 USD)
LG GR-P227GP
 • Hãng sản xuất: LG
 • Tổng dung tích: 567 Lit
 • Số cửa: 2 cửa
 • Kiểu cửa: Hai bên
 • Xuất xứ: Trung Quốc
0
39.800.000 ₫
(1.879,57 USD)
LG GR-P267LGN
 • Hãng sản xuất: LG
 • Tổng dung tích: 762 lít
 • Số cửa: 4 cửa
 • Kiểu cửa: Side by side
0
53.900.000 ₫
(2.545,45 USD)
LG GR-P227BSN
 • Hãng sản xuất: LG
 • Tổng dung tích: 567 Lit
 • Số cửa: 2 cửa
 • Kiểu cửa: Side by side
 • Xuất xứ: Trung Quốc
0
38.450.000 ₫
(1.815,82 USD)
LG GR-P227GS
 • Hãng sản xuất: LG
 • Tổng dung tích: 567 Lit
 • Số cửa: 2 cửa
 • Kiểu cửa: Side by side
 • Xuất xứ: Trung Quốc
0
43.900.000 ₫
(2.073,2 USD)
LG GR-R267LGK
 • Hãng sản xuất: LG
 • Tổng dung tích: 629 lít
 • Số cửa: 4 cửa
 • Kiểu cửa: Hai bên
 • Xuất xứ: Trung Quốc
0
37.363.000 ₫
(1.764,49 USD)
LG GR-B227GS
 • Hãng sản xuất: LG
 • Tổng dung tích: 581 lít
 • Số cửa: 2 cửa
 • Kiểu cửa: Hai bên
 • Xuất xứ: Trung Quốc
0
22.990.000 ₫
(1.085,71 USD)
LG GR-P267LSN
 • Hãng sản xuất: LG
 • Tổng dung tích: 614 lít
 • Số cửa: 2 cửa
 • Kiểu cửa: Side by side
0
47.450.000 ₫
(2.240,85 USD)
LG GN-185MG
 • Hãng sản xuất: LG
 • Tổng dung tích: 185lít
 • Số cửa: 2 cửa
 • Kiểu cửa: Mở về bên phải
0
5.790.000 ₫
(273,44 USD)
LG GN-185PG
 • Hãng sản xuất: LG
 • Tổng dung tích: 185lít
 • Số cửa: 2 cửa
 • Kiểu cửa: Bên phải
 • Xuất xứ: Indonesia
4
5.550.000 ₫
(262,1 USD)
LG GN235PP
 • Hãng sản xuất: LG
 • Tổng dung tích: 235 lít
 • Số cửa: 2 cửa
 • Kiểu cửa: Bên phải
0
5.550.000 ₫
(262,1 USD)
Hitachi R-VG440PGV3 (GBW)
 • Hãng sản xuất: LG
 • Tổng dung tích: 365 lít
 • Số cửa: 2 cửa
 • Kiểu cửa: Mở về bên phải
0
11.900.000 ₫
(561,98 USD)
LG GR-P217BSN
 • Hãng sản xuất: LG
 • Tổng dung tích: 567 Lit
 • Số cửa: 2 cửa
 • Kiểu cửa: Side by side
0
27.200.000 ₫
(1.284,53 USD)
LG GR-P267LGS
 • Hãng sản xuất: LG
 • Tổng dung tích: 672 lít
 • Số cửa: 4 cửa
 • Kiểu cửa: Side by side
0
60.000.000 ₫
(2.833,53 USD)
LG GR-C217LGJB / C217LGJS
 • Hãng sản xuất: LG
 • Tổng dung tích: 583lít
 • Số cửa: 2 cửa
 • Kiểu cửa: Hai bên
0
33.950.000 ₫
(1.603,31 USD)
LG GR-S402NW
 • Hãng sản xuất: LG
 • Tổng dung tích: 337lít
 • Số cửa: 2 cửa
 • Kiểu cửa: Mở về bên phải
0
9.100.000 ₫
(429,75 USD)
LG GR-S502PG
 • Hãng sản xuất: LG
 • Tổng dung tích: 413 lít
 • Số cửa: 2 cửa
 • Kiểu cửa: Bên phải
 • Xuất xứ: Việt Nam
0
11.500.000 ₫
(543,09 USD)
LG GR-S362PG
 • Hãng sản xuất: LG
 • Tổng dung tích: 306 lít
 • Số cửa: 2 cửa
 • Kiểu cửa: Bên phải
 • Xuất xứ: Việt Nam
4
8.699.000 ₫
(410,81 USD)
LG GR-S502S
 • Hãng sản xuất: LG
 • Tổng dung tích: 413 lít
 • Số cửa: 2 cửa
 • Kiểu cửa: Mở về bên phải
 • Xuất xứ: Indonesia
0
10.100.000 ₫
(476,98 USD)
LG GR-P217BSF
 • Hãng sản xuất: LG
 • Tổng dung tích: 506 lít
 • Số cửa: 2 cửa
 • Kiểu cửa: Side by side
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
0
31.490.000 ₫
(1.487,13 USD)
LG GN-205MG
 • Hãng sản xuất: LG
 • Tổng dung tích: 205 lít
 • Số cửa: 2 cửa
 • Kiểu cửa: Mở về bên phải
 • Xuất xứ: Indonesia
0
5.950.000 ₫
(280,99 USD)
LG GRC502MG
 • Hãng sản xuất: LG
 • Tổng dung tích: 413 lít
 • Số cửa: 2 cửa
 • Kiểu cửa: Mở về bên phải
0
11.890.000 ₫
(561,51 USD)
LG GR-C572MG
 • Hãng sản xuất: LG
 • Tổng dung tích: 449 lít
 • Số cửa: 2 cửa
 • Kiểu cửa: Mở về bên phải
 • Xuất xứ: Indonesia
0
10.590.000 ₫
(500,12 USD)
LG GR-B227BPJ
 • Hãng sản xuất: LG
 • Tổng dung tích: 581 lít
 • Số cửa: 2 cửa
 • Kiểu cửa: Side by side
 • Xuất xứ: Trung Quốc
0
18.500.000 ₫
(873,67 USD)
Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    

Tủ lạnh, LGLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Điện lạnh > Tủ lạnh