Tủ lạnh, MIDEALoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2   
38 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Midea HS-65LN
 • Hãng sản xuất: MIDEA
 • Tổng dung tích: 50 lít
 • Số cửa: 1 cửa
 • Kiểu cửa: Bên phải
0
2.000.000 ₫
(94,45 USD)
Midea HD-253FW
 • Hãng sản xuất: MIDEA
 • Tổng dung tích: 215 lít
 • Số cửa: 2 cửa
 • Kiểu cửa: Bên phải
0
4.250.000 ₫
(200,71 USD)
Midea HS-65L
 • Hãng sản xuất: MIDEA
 • Tổng dung tích: 65 lít
 • Số cửa: 1 cửa
 • Kiểu cửa: Mở về bên phải
 • Xuất xứ: Việt Nam
0
2.250.000 ₫
(106,26 USD)
Midea HD-273FW
 • Hãng sản xuất: MIDEA
 • Tổng dung tích: 273 lít
 • Số cửa: 2 cửa
 • Kiểu cửa: Bên phải
 • Xuất xứ: Việt Nam
0
4.100.000 ₫
(193,62 USD)
Midea HS-120L
 • Hãng sản xuất: MIDEA
 • Tổng dung tích: 110 lít
 • Số cửa: 1 cửa
 • Kiểu cửa: Mở về bên phải
0
2.750.000 ₫
(129,87 USD)
Midea HS-88L
 • Hãng sản xuất: MIDEA
 • Tổng dung tích: 88 lít
 • Số cửa: 1 cửa
 • Kiểu cửa: Mở về bên phải
 • Xuất xứ: Việt Nam
0
2.590.000 ₫
(122,31 USD)
Midea HD-160FW
 • Hãng sản xuất: MIDEA
 • Tổng dung tích: 123 lít
 • Số cửa: 2 cửa
 • Kiểu cửa: Bên phải
0
Liên hệ gian hàng...
Midea HD220FW
 • Hãng sản xuất: MIDEA
 • Tổng dung tích: 220 lít
 • Số cửa: 2 cửa
 • Kiểu cửa: Bên phải
0
Liên hệ gian hàng...
Midea HS-120LN
 • Hãng sản xuất: MIDEA
 • Tổng dung tích: 92 lít
 • Số cửa: 1 cửa
 • Kiểu cửa: Bên phải
0
Liên hệ gian hàng...
Midea HS-88LN
 • Hãng sản xuất: MIDEA
 • Tổng dung tích: 68 lít
 • Số cửa: 1 cửa
 • Kiểu cửa: Bên phải
5
Liên hệ gian hàng...
Midea HD-306FW
 • Hãng sản xuất: MIDEA
 • Tổng dung tích: 236 lít
 • Số cửa: 2 cửa
 • Kiểu cửa: Bên phải
0
Không có GH bán...
Midea HC-720WE
 • Hãng sản xuất: MIDEA
 • Tổng dung tích: 558 lít
 • Số cửa: 2 cửa
 • Kiểu cửa: Hai bên
0
Không có GH bán...
Midea HD-186FW
 • Hãng sản xuất: MIDEA
 • Tổng dung tích: 140 lít
 • Số cửa: 2 cửa
 • Kiểu cửa: Mở về bên phải
 • Xuất xứ: Trung Quốc
0
Liên hệ gian hàng...
Midea HD-443FW
 • Hãng sản xuất: MIDEA
 • Tổng dung tích: 340lit
 • Số cửa: 2 cửa
 • Kiểu cửa: Bên phải
0
Không có GH bán...
Midea HD-238FW
 • Hãng sản xuất: MIDEA
 • Tổng dung tích: 183 lít
 • Số cửa: 2 cửa
 • Kiểu cửa: Bên phải
0
Không có GH bán...
Midea HD-270RW
 • Hãng sản xuất: MIDEA
 • Tổng dung tích: 212 lít
 • Số cửa: 2 cửa
 • Kiểu cửa: Bên phải
0
Không có GH bán...
Midea HD-410RW
 • Hãng sản xuất: MIDEA
 • Tổng dung tích: 315 lít
 • Số cửa: 2 cửa
 • Kiểu cửa: Bên phải
0
Không có GH bán...
Midea HD-322RW
 • Hãng sản xuất: MIDEA
 • Tổng dung tích: 248 lít
 • Số cửa: 2 cửa
 • Kiểu cửa: Bên phải
0
Không có GH bán...
Midea HD-300RW
 • Hãng sản xuất: MIDEA
 • Tổng dung tích: 223 lít
 • Số cửa: 2 cửa
 • Kiểu cửa: Bên phải
0
Không có GH bán...
Midea AHD-299FW
 • Hãng sản xuất: MIDEA
 • Tổng dung tích: 230 lít
 • Số cửa: 2 cửa
 • Kiểu cửa: Bên phải
0
Không có GH bán...
Midea HD-356RW
 • Hãng sản xuất: MIDEA
 • Tổng dung tích: 275 lít
 • Số cửa: 2 cửa
 • Kiểu cửa: Bên phải
0
Không có GH bán...
Midea HD-496FW
 • Hãng sản xuất: MIDEA
 • Tổng dung tích: 380lít
 • Số cửa: 2 cửa
 • Kiểu cửa: Bên phải
0
Không có GH bán...
Midea HD-363FW
 • Hãng sản xuất: MIDEA
 • Tổng dung tích: 280 lít
 • Số cửa: 2 cửa
 • Kiểu cửa: Bên phải
0
Không có GH bán...
Midea HD-338FW
 • Hãng sản xuất: MIDEA
 • Tổng dung tích: 260 lít
 • Số cửa: 2 cửa
 • Kiểu cửa: Bên phải
0
Không có GH bán...
Midea HS-161RNX
 • Hãng sản xuất: MIDEA
 • Tổng dung tích: 125 lít
 • Số cửa: 1 cửa
 • Kiểu cửa: Bên phải
0
Liên hệ gian hàng...
Midea HS-293RN
 • Hãng sản xuất: MIDEA
 • Tổng dung tích: 225 lít
 • Số cửa: 1 cửa
 • Kiểu cửa: Bên phải
0
Không có GH bán...
Midea HD-338FWS Silver
 • Hãng sản xuất: MIDEA
 • Tổng dung tích: 260 lít
 • Số cửa: 2 cửa
 • Kiểu cửa: Bên phải
0
Không có GH bán...
Midea HD-276FN
 • Hãng sản xuất: MIDEA
 • Tổng dung tích: 212 lít
 • Số cửa: 2 cửa
 • Kiểu cửa: Bên phải
0
Không có GH bán...
Midea HS-114FN
 • Hãng sản xuất: MIDEA
 • Tổng dung tích: 88 lít
 • Số cửa: 2 cửa
 • Kiểu cửa: Bên phải
0
Không có GH bán...
Midea HD-416RN
 • Hãng sản xuất: MIDEA
 • Tổng dung tích: 320 lít
 • Số cửa: 2 cửa
 • Kiểu cửa: Bên phải
0
Không có GH bán...
Trang:  [1]  2   

Tủ lạnh, MIDEALoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Điện lạnh > Tủ lạnh