Từ :
Đến :
DAEWOO Loại bỏ tham số này

Lò vi sóng, DAEWOOLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2   
41 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Daewoo KOG-864H
 • Hãng sản xuất: DAEWOO
 • Công suất chung (W): 2350W
 • Kiểu: Lò vi sóng+nướng
 • Dung tích (lít): 26 lít
 • Chức năng: Nướng bánh mỳ, Hâm nóng 2 tầng, Giữ nóng, Làm giã đông và nấu nhanh
0
Không có GH bán...
Daewoo KOR6L65
 • Hãng sản xuất: DAEWOO
 • Công suất chung (W): 800W
 • Kiểu: Lò vi sóng
 • Dung tích (lít): 20 lít
 • Chức năng: Đèn báo, Giữ ấm, Giữ nóng, Làm giã đông và nấu nhanh, Chống dính, Điều chỉnh công suất nhiều cấp
0
Không có GH bán...
Daewoo KOG-86CH
 • Hãng sản xuất: DAEWOO
 • Kiểu: Lò vi sóng
 • Chức năng: Khử mùi, Hẹn giờ, Đèn báo
0
Không có GH bán...
Daewoo KOG86CH
 • Hãng sản xuất: DAEWOO
 • Công suất chung (W): 1050W
 • Kiểu: Lò vi sóng
 • Dung tích (lít): 20 lít
 • Chức năng: Tự ngắt, Hẹn giờ, Đèn báo
0
Không có GH bán...
Lò vi sóng Daewoo KOG6L05
 • Hãng sản xuất: DAEWOO
 • Kiểu: Lò vi sóng
 • Dung tích (lít): 22 lít
0
Không có GH bán...
Daewoo KOG6C27L
 • Hãng sản xuất: DAEWOO
 • Công suất chung (W): 900W
 • Kiểu: Lò vi sóng
 • Dung tích (lít): 26 lít
 • Chức năng: Tự ngắt, Hẹn giờ, Đèn báo
0
Không có GH bán...
Daewoo KOG-6C27L
 • Hãng sản xuất: DAEWOO
 • Kiểu: Lò vi sóng
 • Chức năng: Khử mùi, Tự chọn chế độ nấu, Chuông báo, Tự ngắt, Hẹn giờ, Đèn báo, Giữ nóng
0
Không có GH bán...
Daewoo KOG1A4H
 • Hãng sản xuất: DAEWOO
 • Công suất chung (W): 1000W
 • Kiểu: Lò vi sóng
 • Dung tích (lít): 20 lít
 • Chức năng: Tự ngắt, Hẹn giờ, Đèn báo
0
Không có GH bán...
Daewoo KOG868G
 • Hãng sản xuất: DAEWOO
 • Công suất chung (W): 900W
 • Kiểu: Lò vi sóng
 • Dung tích (lít): 26 lít
 • Chức năng: Tự ngắt, Hẹn giờ, Đèn báo
0
Không có GH bán...
Daewoo KOG-1A4H
 • Hãng sản xuất: DAEWOO
 • Công suất chung (W): 2350W
 • Kiểu: Lò vi sóng+nướng
 • Dung tích (lít): 23 lít
 • Chức năng: Nướng bánh mỳ, Hâm nóng 2 tầng, Giữ nóng, Làm giã đông và nấu nhanh
0
Không có GH bán...
Daewoo KOG-868G
 • Hãng sản xuất: DAEWOO
 • Kiểu: Lò vi sóng
 • Dung tích (lít): 26 lít
0
Liên hệ gian hàng...
Daewoo KOG-37DP
 • Hãng sản xuất: DAEWOO
 • Kiểu: Lò vi sóng+nướng
 • Dung tích (lít): 20 lít
 • Chức năng: Tự chọn chế độ nấu
0
Không có GH bán...
Daewoo KOG-390A
 • Hãng sản xuất: DAEWOO
 • Công suất chung (W): 800W
 • Kiểu: Lò vi sóng+nướng
 • Dung tích (lít): 26 lít
 • Chức năng: Tự chọn chế độ nấu
0
Không có GH bán...
Daewoo KOG-131A
 • Hãng sản xuất: DAEWOO
 • Công suất chung (W): 800W
 • Kiểu: Lò vi sóng+nướng
 • Dung tích (lít): 36 lít
 • Chức năng: Tự chọn chế độ nấu
0
Không có GH bán...
Daewoo KOG-134K
 • Hãng sản xuất: DAEWOO
 • Kiểu: Lò vi sóng
 • Chức năng: Tự chọn chế độ nấu
0
Không có GH bán...
Daewoo KOR6L15
 • Hãng sản xuất: DAEWOO
 • Công suất chung (W): 700W
 • Kiểu: Lò vi sóng
 • Dung tích (lít): 20 lít
 • Chức năng: Đèn báo, Giữ ấm, Giữ nóng, Làm giã đông và nấu nhanh, Chống dính, Điều chỉnh công suất nhiều cấp
0
Không có GH bán...
Daewoo KOG-868S
 • Hãng sản xuất: DAEWOO
 • Công suất chung (W): 1300W
 • Kiểu: Lò vi sóng
 • Dung tích (lít): 26 lít
 • Chức năng: Tự chọn chế độ nấu, Nướng 2 tầng, Chuông báo, Tự ngắt, Hẹn giờ
0
Không có GH bán...
Daewoo KOR6L6BDSL
 • Hãng sản xuất: DAEWOO
 • Công suất chung (W): 800W
 • Kiểu: Lò vi sóng
 • Dung tích (lít): 20 lít
 • Chức năng: Khử mùi, Tự chọn chế độ nấu, Hẹn giờ, Đèn báo, Giữ ấm, Giữ nóng, Làm giã đông và nấu nhanh, Chống dính, Điều chỉnh công suất nhiều cấp
0
Không có GH bán...
Daewoo KOG3000SL
 • Hãng sản xuất: DAEWOO
 • Công suất chung (W): 800W
 • Kiểu: Lò vi sóng+nướng
 • Dung tích (lít): 20 lít
 • Chức năng: Nướng bánh mỳ, Khử mùi, Tự chọn chế độ nấu, Hẹn giờ, Đèn báo, Giữ ấm, Giữ nóng, Làm giã đông và nấu nhanh, Chống dính, Điều chỉnh công suất nhiều cấp
0
Không có GH bán...
Daewoo KOR6N9RB
 • Hãng sản xuất: DAEWOO
 • Công suất chung (W): 700W
 • Kiểu: Lò vi sóng
 • Dung tích (lít): 20 lít
 • Chức năng: Hẹn giờ, Đèn báo, Giữ ấm, Giữ nóng, Làm giã đông và nấu nhanh, Chống dính, Điều chỉnh công suất nhiều cấp
0
Không có GH bán...
Daewoo KOR6N7RS
 • Hãng sản xuất: DAEWOO
 • Công suất chung (W): 800W
 • Kiểu: Lò vi sóng
 • Dung tích (lít): 20 lít
 • Chức năng: Đèn báo, Giữ ấm, Giữ nóng, Làm giã đông và nấu nhanh, Chống dính, Điều chỉnh công suất nhiều cấp
0
Không có GH bán...
Daewoo KOR6L6BD
 • Hãng sản xuất: DAEWOO
 • Công suất chung (W): 800W
 • Kiểu: Lò vi sóng
 • Dung tích (lít): 20 lít
 • Chức năng: Khử mùi, Tự chọn chế độ nấu, Hẹn giờ, Đèn báo, Giữ ấm, Giữ nóng, Làm giã đông và nấu nhanh, Chống dính, Điều chỉnh công suất nhiều cấp
0
Không có GH bán...
Daewoo KOR6L65SL
 • Hãng sản xuất: DAEWOO
 • Công suất chung (W): 800W
 • Kiểu: Lò vi sóng
 • Dung tích (lít): 20 lít
 • Chức năng: Đèn báo, Giữ ấm, Giữ nóng, Làm giã đông và nấu nhanh, Chống dính, Điều chỉnh công suất nhiều cấp
0
Không có GH bán...
Daewoo KOR6L1B
 • Hãng sản xuất: DAEWOO
 • Công suất chung (W): 700W
 • Kiểu: Lò vi sóng
 • Dung tích (lít): 20 lít
 • Chức năng: Hẹn giờ, Đèn báo, Giữ ấm, Giữ nóng, Làm giã đông và nấu nhanh, Chống dính, Điều chỉnh công suất nhiều cấp
0
Không có GH bán...
Daewoo KOG6L6B
 • Hãng sản xuất: DAEWOO
 • Công suất chung (W): 800W
 • Kiểu: Lò vi sóng+nướng
 • Dung tích (lít): 20 lít
 • Chức năng: Nướng bánh mỳ, Khử mùi, Tự chọn chế độ nấu, Hẹn giờ, Đèn báo, Giữ ấm, Giữ nóng, Làm giã đông và nấu nhanh, Chống dính, Điều chỉnh công suất nhiều cấp
0
Không có GH bán...
Daewoo KOC9Q3T
 • Hãng sản xuất: DAEWOO
 • Công suất chung (W): 900W
 • Kiểu: Lò vi sóng+nướng
 • Dung tích (lít): 28 lít
 • Chức năng: Nướng bánh mỳ, Khử mùi, Tự chọn chế độ nấu, Hẹn giờ, Đèn báo, Giữ ấm, Giữ nóng, Làm giã đông và nấu nhanh, Điều chỉnh công suất nhiều cấp
0
Không có GH bán...
Daewoo KOC9Q4T
 • Hãng sản xuất: DAEWOO
 • Công suất chung (W): 900W
 • Kiểu: Lò vi sóng+nướng
 • Dung tích (lít): 28 lít
 • Chức năng: Nướng bánh mỳ, Khử mùi, Tự chọn chế độ nấu, Hẹn giờ, Đèn báo, Giữ ấm, Giữ nóng, Làm giã đông và nấu nhanh, Điều chỉnh công suất nhiều cấp
0
Không có GH bán...
Daewoo KOC9Q1TSL
 • Hãng sản xuất: DAEWOO
 • Công suất chung (W): 900W
 • Kiểu: Lò vi sóng+nướng
 • Dung tích (lít): 28 lít
 • Chức năng: Nướng bánh mỳ, Khử mùi, Tự chọn chế độ nấu, Hẹn giờ, Đèn báo, Giữ ấm, Giữ nóng, Làm giã đông và nấu nhanh, Chống dính, Điều chỉnh công suất nhiều cấp
0
Không có GH bán...
Daewoo KOC9QIT
 • Hãng sản xuất: DAEWOO
 • Công suất chung (W): 900W
 • Kiểu: Lò vi sóng+nướng
 • Dung tích (lít): 28 lít
 • Chức năng: Nướng bánh mỳ, Khử mùi, Tự chọn chế độ nấu, Hẹn giờ, Đèn báo, Giữ ấm, Giữ nóng, Làm giã đông và nấu nhanh, Chống dính, Điều chỉnh công suất nhiều cấp
0
Không có GH bán...
Daewoo KOR6L6BDBK
 • Hãng sản xuất: DAEWOO
 • Công suất chung (W): 800W
 • Kiểu: Lò vi sóng
 • Dung tích (lít): 20 lít
 • Chức năng: Khử mùi, Tự chọn chế độ nấu, Hẹn giờ, Đèn báo, Giữ ấm, Giữ nóng, Làm giã đông và nấu nhanh, Chống dính, Điều chỉnh công suất nhiều cấp
0
Không có GH bán...
Trang:  [1]  2   

Lò vi sóng, DAEWOOLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Đồ dùng trong bếp > Lò vi sóng