Từ :
Đến :
NATIONAL Loại bỏ tham số này
1 cái (9)
2 cái (6)
3 cái (30)
≤ 2kW (20)
≤ 3kW (46)
≤ 6kW (47)

Bếp từ, NATIONALLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2   
47 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
National KZ-K221DS
 • Hãng sản xuất: NATIONAL
 • Lò nấu: 2 cái
 • Lò nướng: Nướng 2mặt
 • Công suất: 2kW
0
7.500.000 ₫
(354,19 USD)
National KZ-PH30
 • Hãng sản xuất: NATIONAL
 • Lò nấu: 1 cái
 • Công suất: 1.4kW
0
3.500.000 ₫
(165,29 USD)
National KZ-B32B
 • Hãng sản xuất: NATIONAL
 • Lò nấu: 3 cái
 • Lò nướng: Nướng 2mặt
 • Công suất: 3kW
0
22.000.000 ₫
(1.038,96 USD)
National KZ-KM22A
 • Hãng sản xuất: NATIONAL
 • Lò nấu: 2 cái
 • Lò nướng: Nướng 2mặt
 • Công suất: 3kW
0
8.500.000 ₫
(401,42 USD)
National KZ-PH1
 • Hãng sản xuất: NATIONAL
 • Lò nấu: 1 cái
 • Công suất: 1.4kW
0
Không có GH bán...
National KZ-PH5
 • Hãng sản xuất: NATIONAL
 • Lò nấu: 1 cái
 • Công suất: 1.4kW
0
Không có GH bán...
National KZ-PG3
 • Hãng sản xuất: NATIONAL
 • Lò nấu: 1 cái
 • Công suất: 1.4kW
0
Không có GH bán...
National KZ-110A
 • Hãng sản xuất: NATIONAL
 • Lò nấu: 1 cái
 • Công suất: 1.3kW
0
Không có GH bán...
National KZ-PD1
 • Hãng sản xuất: NATIONAL
 • Lò nấu: 1 cái
 • Công suất: 1.4kW
0
Không có GH bán...
National KZ-PA3
 • Hãng sản xuất: NATIONAL
 • Lò nấu: 1 cái
 • Công suất: 1.4kW
0
Không có GH bán...
National KZ-120A
 • Hãng sản xuất: NATIONAL
 • Lò nấu: 1 cái
 • Công suất: 2kW
0
Không có GH bán...
National KZ-K221C
 • Hãng sản xuất: NATIONAL
 • Lò nấu: 2 cái
 • Lò nướng: Nướng 1mặt
 • Công suất: 2kW
0
Không có GH bán...
National KZ-HS20A
 • Hãng sản xuất: NATIONAL
 • Lò nấu: 2 cái
 • Công suất: 4kW
0
Không có GH bán...
National KZ-K221CK
 • Hãng sản xuất: NATIONAL
 • Lò nấu: 2 cái
 • Lò nướng: Nướng 1mặt
 • Công suất: 2kW
0
Không có GH bán...
National KZ-E32A
 • Hãng sản xuất: NATIONAL
 • Lò nấu: 3 cái
 • Lò nướng: Nướng 2mặt
 • Công suất: 2kW
0
Không có GH bán...
National KZ-HS32A
 • Hãng sản xuất: NATIONAL
 • Lò nấu: 3 cái
 • Lò nướng: Nướng 2mặt
 • Công suất: 3kW
0
Không có GH bán...
National KZ-E32B
 • Hãng sản xuất: NATIONAL
 • Lò nấu: 3 cái
 • Lò nướng: Nướng 2mặt
 • Công suất: 3kW
0
Không có GH bán...
National KZ-BS32B
 • Hãng sản xuất: NATIONAL
 • Lò nấu: 3 cái
 • Lò nướng: Nướng 2mặt
 • Công suất: 3kW
0
Không có GH bán...
National KZ-ES32B
 • Hãng sản xuất: NATIONAL
 • Lò nấu: 3 cái
 • Lò nướng: Nướng 2mặt
 • Công suất: 3kW
0
Không có GH bán...
National KZ-HSW32B
 • Hãng sản xuất: NATIONAL
 • Lò nấu: 3 cái
 • Lò nướng: Nướng 2mặt
 • Công suất: 3kW
0
Không có GH bán...
National KZ-HS30A
 • Hãng sản xuất: NATIONAL
 • Lò nấu: 3 cái
 • Công suất: 3kW
0
Không có GH bán...
National KZ-321J
 • Hãng sản xuất: NATIONAL
 • Lò nấu: 3 cái
 • Lò nướng: Nướng 1mặt
 • Công suất: 2kW
0
Không có GH bán...
National KZ-E32A2
 • Hãng sản xuất: NATIONAL
 • Lò nấu: 3 cái
 • Lò nướng: Nướng 2mặt
 • Công suất: 2kW
0
Không có GH bán...
National KZ-H32C
 • Hãng sản xuất: NATIONAL
 • Lò nấu: 3 cái
 • Công suất: 3kW
0
Không có GH bán...
National KZ-ES32A
 • Hãng sản xuất: NATIONAL
 • Lò nấu: 3 cái
 • Lò nướng: Nướng 2mặt
 • Công suất: 2kW
0
Không có GH bán...
National KZ-HS32B
 • Hãng sản xuất: NATIONAL
 • Lò nấu: 3 cái
 • Lò nướng: Nướng 2mặt
 • Công suất: 3kW
0
Không có GH bán...
National KZ-H32A
 • Hãng sản xuất: NATIONAL
 • Lò nấu: 3 cái
 • Lò nướng: Nướng 2mặt
 • Công suất: 3kW
0
Không có GH bán...
National KZ-HS32C
 • Hãng sản xuất: NATIONAL
 • Lò nấu: 3 cái
 • Lò nướng: Nướng 2mặt
 • Công suất: 3kW
0
Không có GH bán...
National KZ-H32B
 • Hãng sản xuất: NATIONAL
 • Lò nấu: 3 cái
 • Lò nướng: Nướng 2mặt
 • Công suất: 3kW
0
Không có GH bán...
National KZ-HSW32C
 • Hãng sản xuất: NATIONAL
 • Lò nấu: 3 cái
 • Công suất: 3kW
0
Không có GH bán...
Trang:  [1]  2   

Bếp từ, NATIONALLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Đồ dùng trong bếp > Bếp từ