Từ :
Đến :
FAGOR Loại bỏ tham số này
3 cái (6)
2 cái (8)
3 cái (14)
4 cái (18)
5 cái (5)
1 cái (2)
≤ 6kW (10)
Đức (2)

Bếp từ, FAGORLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2   
55 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Fagor IF-800S DUO
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 2 cái
 • Công suất: 4.2kW
0
16.300.000 VNĐ
(769,78 USD)
Fagor IF-700BS
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 3 cái
 • Lò nướng: Không có
 • Công suất: 7.2 kW
4
20.400.000 VNĐ
(963,4 USD)
Fagor IF-30ALX
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 3 cái
 • Công suất: 7.2 kW
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0
24.950.000 VNĐ
(1.178,28 USD)
Fagor IF-900I
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 5 cái
 • Công suất: 10.8Kw
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0
47.900.000 VNĐ
(2.262,1 USD)
Fagor IF-LIGHT 40S
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 4 cái
 • Công suất: 7.2 kW
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0
22.880.000 VNĐ
(1.080,52 USD)
Bếp từ Fagor 4MF-2IAX
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 2 cái
 • Lò nướng: Không có
 • Công suất: 3.7kW
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0
13.300.000 VNĐ
(628,1 USD)
Fagor IF-ZONE90HBS
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 5 cái
 • Lò nướng: Không có
 • Công suất: 11.8 kW
0
46.300.000 VNĐ
(2.186,54 USD)
Fagor IF-Zone33S
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 2 cái
 • Công suất: 7.2 kW
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0
24.380.000 VNĐ
(1.151,36 USD)
Fagor I-200TAX
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 4 cái
 • Công suất: 6.3kW
5
19.700.000 VNĐ
(930,34 USD)
Bếp từ Fagor 2IF-800S DUO
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 2 cái
 • Lò nướng: Không có
 • Công suất: 6kW
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0
16.900.000 VNĐ
(798,11 USD)
Fagor 3MF2IS
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 2 cái
 • Công suất: 3.6kW
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0
17.454.000 VNĐ
(824,27 USD)
Fagor IF-4AX
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 4 cái
 • Công suất: 7.2 kW
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0
18.990.000 VNĐ
(896,81 USD)
Fagor IF -33BS
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 3 cái
 • Công suất: 7.2 kW
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
5
23.900.000 VNĐ
(1.128,69 USD)
Fagor IF-30BLX
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 3 cái
 • Lò nướng: Không có
 • Công suất: 7.2 kW
0
26.150.000 VNĐ
(1.234,95 USD)
Fagor IFF80R
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 3 cái
 • Công suất: 6kW
 • Xuất xứ: Đức
0
17.100.000 VNĐ
(807,56 USD)
Fagor IF-THIN 90BS
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 3 cái
 • Lò nướng: Không có
 • Công suất: 7.2 kW
0
3.556.000 VNĐ
(167,93 USD)
Fagor IF-ZONE40S
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 4 cái
 • Lò nướng: Không có
 • Công suất: 7.2 kW
0
30.000.000 VNĐ
(1.416,77 USD)
Fagor 3MF-2IAX
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 2 cái
 • Lò nướng: Không có
 • Công suất: 3.6kW
0
8.800.000 VNĐ
(415,58 USD)
Fagor IF-SLIDER 30S
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 3 cái
 • Công suất: 7.2 kW
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
5
29.000.000 VNĐ
(1.369,54 USD)
Fagor iF-900BS
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 5 cái
 • Lò nướng: Không có
 • Công suất: 14.4kW
0
35.800.000 VNĐ
(1.690,67 USD)
Fagor IF-ZONE90HAS
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 5 cái
 • Công suất: 11.8 kW
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0
46.000.000 VNĐ
(2.172,37 USD)
Fagor IF-40LSX
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 4 cái
 • Công suất: 7.2 kW
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0
28.900.000 VNĐ
(1.364,82 USD)
Fagor I-200TS
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 4 cái
 • Công suất: 6.3kW
5
18.000.000 VNĐ
(850,06 USD)
Fagor IF 900S
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 5 cái
 • Công suất: 10.8Kw
0
36.000.000 VNĐ
(1.700,12 USD)
Fagor IF-THIN90S
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 3 cái
 • Lò nướng: Không có
 • Công suất: 7.2 kW
0
37.000.000 VNĐ
(1.747,34 USD)
Brandt Fagor Ti342
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 2 cái
 • Lò nướng: Không có
 • Công suất: 3.4kW
0
10.350.000 VNĐ
(488,78 USD)
Fagor IF-THIN 90S
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 3 cái
 • Lò nướng: Không có
 • Công suất: 10.8Kw
0
35.000.000 VNĐ
(1.652,89 USD)
Fagor IF-3BS
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 3 cái
 • Công suất: 7.2 kW
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0
24.000.000 VNĐ
(1.133,41 USD)
Fagor IF-700S/BS
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 3 cái
 • Công suất: 7.2 kW
0
25.500.000 VNĐ
(1.204,25 USD)
Fagor IF - 3X
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 3 cái
 • Công suất: 7.2 kW
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0
30.000.000 VNĐ
(1.416,77 USD)
Trang:  [1]  2   

Bếp từ, FAGORLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Đồ dùng trong bếp > Bếp từ