Từ :
Đến :
FAGOR Loại bỏ tham số này
2 cái (8)
3 cái (16)
4 cái (20)
5 cái (6)
1 cái (2)
≤ 6kW (13)
Đức (2)

Bếp từ, FAGORLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3   
63 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Fagor I-230TS
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 3 cái
 • Lò nướng: Không có
 • Công suất: 5.8kW
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0
18.500.000 ₫
(873,67 USD)
Fagor IF-33bS
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 3 cái
 • Công suất: 7.2 kW
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0
23.800.000 ₫
(1.123,97 USD)
Bếp từ Fagor IF SLIDER30S
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 3 cái
 • Công suất: 7.2 kW
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0
30.800.000 ₫
(1.454,55 USD)
Fagor IFF80R
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 3 cái
 • Công suất: 6kW
 • Xuất xứ: Đức
0
17.000.000 ₫
(802,83 USD)
Brandt Fagor Ti342
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 2 cái
 • Lò nướng: Không có
 • Công suất: 3.4kW
0
10.150.000 ₫
(479,34 USD)
Bếp từ Fagor 2IF-800S DUO
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 2 cái
 • Lò nướng: Không có
 • Công suất: 6kW
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0
16.080.000 ₫
(759,39 USD)
Bếp từ Fagor 4MF-2IAX
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 2 cái
 • Lò nướng: Không có
 • Công suất: 3.7kW
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0
12.680.000 ₫
(598,82 USD)
Fagor IF-730AS
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 3 cái
 • Công suất: 6.7kW
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0
20.000.000 ₫
(944,51 USD)
Fagor IF-Zone33S
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 2 cái
 • Công suất: 7.2 kW
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0
23.900.000 ₫
(1.128,69 USD)
Fagor 3MF-2IAX
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 2 cái
 • Lò nướng: Không có
 • Công suất: 3.6kW
0
8.400.000 ₫
(396,69 USD)
Fagor IF-ZONE40S
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 4 cái
 • Lò nướng: Không có
 • Công suất: 7.2 kW
0
29.350.000 ₫
(1.386,07 USD)
Fagor IF-THIN 90BS
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 3 cái
 • Lò nướng: Không có
 • Công suất: 7.2 kW
0
24.900.000 ₫
(1.175,91 USD)
Fagor IF-700BS
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 3 cái
 • Lò nướng: Không có
 • Công suất: 7.2 kW
4
20.000.000 ₫
(944,51 USD)
Fagor IF-4AX
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 4 cái
 • Công suất: 7.2 kW
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0
18.280.000 ₫
(863,28 USD)
Fagor 3MF2IS
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 2 cái
 • Công suất: 3.6kW
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0
17.345.000 ₫
(819,13 USD)
Fagor IF - 3X
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 3 cái
 • Công suất: 7.2 kW
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0
28.600.000 ₫
(1.350,65 USD)
Fagor IF-THIN90S
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 3 cái
 • Lò nướng: Không có
 • Công suất: 7.2 kW
0
36.780.000 ₫
(1.736,95 USD)
Fagor IF-30ALX
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 3 cái
 • Công suất: 7.2 kW
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0
24.850.000 ₫
(1.173,55 USD)
Fagor IF 900S
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 5 cái
 • Công suất: 10.8Kw
0
35.850.000 ₫
(1.693,03 USD)
Fagor IF-30BLX
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 3 cái
 • Lò nướng: Không có
 • Công suất: 7.2 kW
0
25.800.000 ₫
(1.218,42 USD)
Fagor IF-LIGHT 40S
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 4 cái
 • Công suất: 7.2 kW
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0
22.100.000 ₫
(1.043,68 USD)
Bếp điện từ Fagor IF900S
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 5 cái
 • Công suất: 10.8Kw
0
53.800.000 ₫
(2.540,73 USD)
Bếp điện từ Fagor I-220TS
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 4 cái
 • Lò nướng: Không có
 • Công suất: 6.6kW
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0
19.000.000 ₫
(897,28 USD)
Bếp từ Fagor IF-ZONE 33S
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 3 cái
 • Công suất: 7.2 kW
0
24.200.000 ₫
(1.142,86 USD)
Bếp từ Fagor IF-33BX
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 3 cái
 • Lò nướng: Không có
 • Công suất: 7.2 kW
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0
23.600.000 ₫
(1.114,52 USD)
Fagor IF-800S DUO
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 2 cái
 • Công suất: 4.2kW
0
15.780.000 ₫
(745,22 USD)
Fagor IF-3BS
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 3 cái
 • Công suất: 7.2 kW
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0
23.780.000 ₫
(1.123,02 USD)
Fagor IF - 4X
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 4 cái
 • Công suất: 7.2 kW
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0
28.350.000 ₫
(1.338,84 USD)
Fagor IF-THIN 90S
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 3 cái
 • Lò nướng: Không có
 • Công suất: 10.8Kw
0
34.850.000 ₫
(1.645,81 USD)
Fagor I-200TS
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 4 cái
 • Công suất: 6.3kW
5
16.900.000 ₫
(798,11 USD)
Trang:  [1]  2  3   

Bếp từ, FAGORLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Đồ dùng trong bếp > Bếp từ