Từ :
Đến :
FAGOR Loại bỏ tham số này
3 cái (9)
2 cái (8)
3 cái (16)
4 cái (20)
5 cái (6)
1 cái (2)
≤ 6kW (13)
Đức (2)

Bếp từ, FAGORLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3   
63 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Fagor IF-4AX
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 4 cái
 • Công suất: 7.2 kW
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0
18.990.000 ₫
(896,81 USD)
Bếp từ Fagor 2IF-800S DUO
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 2 cái
 • Lò nướng: Không có
 • Công suất: 6kW
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0
18.000.000 ₫
(850,06 USD)
Bếp từ Fagor 4MF-2IAX
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 2 cái
 • Lò nướng: Không có
 • Công suất: 3.7kW
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0
13.870.000 ₫
(655,02 USD)
Bếp điện từ Fagor I-220TS
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 4 cái
 • Lò nướng: Không có
 • Công suất: 6.6kW
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0
20.230.000 ₫
(955,37 USD)
Fagor IF-700BS
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 3 cái
 • Lò nướng: Không có
 • Công suất: 7.2 kW
4
26.500.000 ₫
(1.251,48 USD)
Fagor IF-730AS
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 3 cái
 • Công suất: 6.7kW
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0
20.808.000 ₫
(982,67 USD)
Fagor I-230TS
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 3 cái
 • Lò nướng: Không có
 • Công suất: 5.8kW
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0
19.850.000 ₫
(937,43 USD)
Fagor 2VFT - 700S
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Công suất: 7.2 kW
0
13.475.000 ₫
(636,36 USD)
Fagor IF-THIN 90S
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 3 cái
 • Lò nướng: Không có
 • Công suất: 10.8Kw
0
36.600.000 ₫
(1.728,45 USD)
Fagor IF-THIN90S
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 3 cái
 • Lò nướng: Không có
 • Công suất: 7.2 kW
0
37.700.000 ₫
(1.780,4 USD)
Fagor IF-3BS
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 3 cái
 • Công suất: 7.2 kW
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0
23.880.000 ₫
(1.127,74 USD)
Fagor IF-800S DUO
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 2 cái
 • Công suất: 4.2kW
0
17.500.000 ₫
(826,45 USD)
Bếp từ Fagor IF-33BX
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 3 cái
 • Lò nướng: Không có
 • Công suất: 7.2 kW
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0
25.125.000 ₫
(1.186,54 USD)
Fagor IF-ZONE90HAS
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 5 cái
 • Công suất: 11.8 kW
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0
46.500.000 ₫
(2.195,99 USD)
Fagor IF-30ALX
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 3 cái
 • Công suất: 7.2 kW
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0
25.500.000 ₫
(1.204,25 USD)
Fagor IF-Zone33SS
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 2 cái
 • Công suất: 7.2 kW
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0
30.500.000 ₫
(1.440,38 USD)
Fagor IF-330 ASCN
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 3 cái
 • Công suất: 7.6kW
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0
26.000.000 ₫
(1.227,86 USD)
Fagor IF-LIGHT 40S
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 4 cái
 • Công suất: 7.2 kW
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0
22.250.000 ₫
(1.050,77 USD)
Fagor IF 900S
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 5 cái
 • Công suất: 10.8Kw
0
36.950.000 ₫
(1.744,98 USD)
Fagor IF-30BLX
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 3 cái
 • Lò nướng: Không có
 • Công suất: 7.2 kW
0
28.100.000 ₫
(1.327,04 USD)
Fagor I-200TS
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 4 cái
 • Công suất: 6.3kW
5
18.080.000 ₫
(853,84 USD)
Fagor IF-ZONE40S
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 4 cái
 • Lò nướng: Không có
 • Công suất: 7.2 kW
0
32.085.000 ₫
(1.515,23 USD)
Fagor 2VFT - 212X
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 4 cái
 • Công suất: 6.4kW
0
12.500.000 ₫
(590,32 USD)
Fagor 2VFT-750AS
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 4 cái
 • Công suất: 7.7kW
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0
14.200.000 ₫
(670,6 USD)
Fagor IF-Zone33S
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 2 cái
 • Công suất: 7.2 kW
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0
24.380.000 ₫
(1.151,36 USD)
Fagor 2VFT-400 S
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 4 cái
 • Công suất: 6.4kW
0
16.390.000 ₫
(774,03 USD)
Fagor IF-33bS
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 3 cái
 • Công suất: 7.2 kW
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0
23.900.000 ₫
(1.128,69 USD)
Fagor IF - 4X
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 4 cái
 • Công suất: 7.2 kW
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0
28.350.000 ₫
(1.338,84 USD)
Fagor IF-900I
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 5 cái
 • Công suất: 10.8Kw
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0
47.900.000 ₫
(2.262,1 USD)
Fagor IF-40LSX
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 4 cái
 • Công suất: 7.2 kW
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0
28.900.000 ₫
(1.364,82 USD)
Trang:  [1]  2  3   

Bếp từ, FAGORLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Đồ dùng trong bếp > Bếp từ