Từ :
Đến :
FAGOR Loại bỏ tham số này
3 cái (9)
2 cái (8)
3 cái (15)
4 cái (20)
5 cái (6)
1 cái (2)
≤ 6kW (13)
Đức (2)

Bếp từ, FAGORLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3   
62 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Fagor 2VFT-750AS
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 4 cái
 • Công suất: 7.7kW
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0
13.700.000 ₫
(646,99 USD)
Fagor 3MF2IS
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 2 cái
 • Công suất: 3.6kW
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0
17.545.000 ₫
(828,57 USD)
Fagor IF-900I
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 5 cái
 • Công suất: 10.8Kw
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0
47.910.000 ₫
(2.262,57 USD)
Fagor IF-LIGHT 40S
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 4 cái
 • Công suất: 7.2 kW
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0
22.200.000 ₫
(1.048,41 USD)
Fagor IF-330 ASCN
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 3 cái
 • Công suất: 7.6kW
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0
30.980.000 ₫
(1.463,05 USD)
Bếp từ Fagor IF-33BX
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 3 cái
 • Lò nướng: Không có
 • Công suất: 7.2 kW
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0
23.780.000 ₫
(1.123,02 USD)
Fagor IF-ZONE90HAS
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 5 cái
 • Công suất: 11.8 kW
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0
45.880.000 ₫
(2.166,71 USD)
Fagor IF-ZONE40S
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 4 cái
 • Lò nướng: Không có
 • Công suất: 7.2 kW
0
29.680.000 ₫
(1.401,65 USD)
Fagor IF-3BS
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 3 cái
 • Công suất: 7.2 kW
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0
23.880.000 ₫
(1.127,74 USD)
Fagor IF-30ALX
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 3 cái
 • Công suất: 7.2 kW
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0
24.780.000 ₫
(1.170,25 USD)
Fagor IF-700S/BS
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 3 cái
 • Công suất: 7.2 kW
0
25.280.000 ₫
(1.193,86 USD)
Fagor IF-700BS
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 3 cái
 • Lò nướng: Không có
 • Công suất: 7.2 kW
4
20.000.000 ₫
(944,51 USD)
Fagor IF-800S DUO
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 2 cái
 • Công suất: 4.2kW
0
15.780.000 ₫
(745,22 USD)
Fagor I-200TS
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 4 cái
 • Công suất: 6.3kW
5
17.780.000 ₫
(839,67 USD)
Fagor IF-730AS
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 3 cái
 • Công suất: 6.7kW
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0
21.280.000 ₫
(1.004,96 USD)
Fagor IF-THIN 90S
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 3 cái
 • Lò nướng: Không có
 • Công suất: 10.8Kw
0
34.950.000 ₫
(1.650,53 USD)
Brandt Fagor Ti342
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 2 cái
 • Lò nướng: Không có
 • Công suất: 3.4kW
0
10.180.000 ₫
(480,76 USD)
Fagor I-200TAX
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 4 cái
 • Công suất: 6.3kW
5
19.480.000 ₫
(919,95 USD)
Bếp từ Fagor 2IF-800S DUO
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 2 cái
 • Lò nướng: Không có
 • Công suất: 6kW
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0
16.600.000 ₫
(783,94 USD)
Bếp điện từ Fagor I-220TS
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 4 cái
 • Lò nướng: Không có
 • Công suất: 6.6kW
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0
20.300.000 ₫
(958,68 USD)
Fagor iF-900BS
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 5 cái
 • Lò nướng: Không có
 • Công suất: 14.4kW
0
35.800.000 ₫
(1.690,67 USD)
Fagor IF-30BLX
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 3 cái
 • Lò nướng: Không có
 • Công suất: 7.2 kW
0
26.000.000 ₫
(1.227,86 USD)
Fagor IF-ZONE90HBS
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 5 cái
 • Lò nướng: Không có
 • Công suất: 11.8 kW
0
46.100.000 ₫
(2.177,1 USD)
Fagor 3MF-2IAX
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 2 cái
 • Lò nướng: Không có
 • Công suất: 3.6kW
0
8.650.000 ₫
(408,5 USD)
Fagor I-230TS
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 3 cái
 • Lò nướng: Không có
 • Công suất: 5.8kW
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0
19.380.000 ₫
(915,23 USD)
Fagor IF-4AX
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 4 cái
 • Công suất: 7.2 kW
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0
18.500.000 ₫
(873,67 USD)
Fagor IF - 3X
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 3 cái
 • Công suất: 7.2 kW
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0
28.600.000 ₫
(1.350,65 USD)
Fagor IF-THIN90S
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 3 cái
 • Lò nướng: Không có
 • Công suất: 7.2 kW
0
36.880.000 ₫
(1.741,68 USD)
Fagor IF-SLIDER 30S
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 3 cái
 • Công suất: 7.2 kW
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
5
28.900.000 ₫
(1.364,82 USD)
Bếp từ Fagor 4MF-2IAX
 • Hãng sản xuất: FAGOR
 • Lò nấu: 2 cái
 • Lò nướng: Không có
 • Công suất: 3.7kW
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0
13.000.000 ₫
(613,93 USD)
Trang:  [1]  2  3   

Bếp từ, FAGORLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Đồ dùng trong bếp > Bếp từ