Từ :
Đến :
MITSUBISHI Loại bỏ tham số này
≤60dB (43)

Máy hút bụi, MITSUBISHILoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2   
46 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Mitsubishi HC-UE3J
 • Hãng sản xuất: MITSUBISHI
 • Độ ồn(dB): 64
0
Không có GH bán...
Mitsubishi Strong mini TC-CF3J
 • Hãng sản xuất: MITSUBISHI
 • Kiểu túi lọc: Túi dùng 1lần
 • Độ ồn(dB): 60
0
Không có GH bán...
Mitsubishi TC-F1-G
 • Hãng sản xuất: MITSUBISHI
 • Độ ồn(dB): 0
0
Liên hệ gian hàng...
Mitsubishi Strong mini TC-CF5J
 • Hãng sản xuất: MITSUBISHI
 • Kiểu túi lọc: Túi dùng 1lần
 • Độ ồn(dB): 59
0
Liên hệ gian hàng...
Mitsubishi TC-CE3J
 • Hãng sản xuất: MITSUBISHI
 • Kiểu túi lọc: Túi dùng 1lần
 • Độ ồn(dB): 60
0
Liên hệ gian hàng...
Mitsubishi Strong mini TC-CF6P
 • Hãng sản xuất: MITSUBISHI
 • Kiểu túi lọc: Túi dùng 1lần
 • Độ ồn(dB): 59
0
Không có GH bán...
Mitsubishi TC-BD8P
 • Hãng sản xuất: MITSUBISHI
 • Kiểu túi lọc: Túi dùng 1lần
 • Độ ồn(dB): 0
0
Liên hệ gian hàng...
Strong mini TC-CG3J
 • Hãng sản xuất: MITSUBISHI
 • Kiểu túi lọc: Túi dùng 1lần
 • Độ ồn(dB): 0
0
Không có GH bán...
Mitsubishi TC-BE8P
 • Hãng sản xuất: MITSUBISHI
 • Kiểu túi lọc: Túi dùng 1lần
 • Độ ồn(dB): 57
0
Liên hệ gian hàng...
Mitsubishi HC-BC70
 • Hãng sản xuất: MITSUBISHI
 • Độ ồn(dB): 0
0
Liên hệ gian hàng...
Mitsubishi TC-CE6P
 • Hãng sản xuất: MITSUBISHI
 • Kiểu túi lọc: Túi dùng 1lần
 • Độ ồn(dB): 59
0
Liên hệ gian hàng...
Mitsubishi Strong mini TC-CG5J
 • Hãng sản xuất: MITSUBISHI
 • Kiểu túi lọc: Túi dùng 1lần
 • Độ ồn(dB): 0
0
Liên hệ gian hàng...
Mitsubishi Stamina Strong TC-AF8J
 • Hãng sản xuất: MITSUBISHI
 • Kiểu túi lọc: Túi cố định không cần thay
 • Độ ồn(dB): 57
0
Liên hệ gian hàng...
Mitsubishi Strong mini TC-CF7P
 • Hãng sản xuất: MITSUBISHI
 • Kiểu túi lọc: Túi dùng 1lần
 • Độ ồn(dB): 59
0
Liên hệ gian hàng...
Mitsubishi HC-L8
 • Hãng sản xuất: MITSUBISHI
 • Độ ồn(dB): 0
0
Liên hệ gian hàng...
Mitsubishi Stamina Strong TC-BF8P
 • Hãng sản xuất: MITSUBISHI
 • Kiểu túi lọc: Túi dùng 1lần
 • Độ ồn(dB): 57
0
Liên hệ gian hàng...
Mitsubishi TC-CE7P
 • Hãng sản xuất: MITSUBISHI
 • Kiểu túi lọc: Túi dùng 1lần
 • Độ ồn(dB): 59
0
Không có GH bán...
Mitsubishi TC-BE10P
 • Hãng sản xuất: MITSUBISHI
 • Kiểu túi lọc: Túi dùng 1lần
 • Độ ồn(dB): 55
0
Liên hệ gian hàng...
Mitsubishi Strong mini TC-CG6P
 • Hãng sản xuất: MITSUBISHI
 • Kiểu túi lọc: Túi dùng 1lần
 • Độ ồn(dB): 0
0
Không có GH bán...
Mitsubishi TC-CE5J
 • Hãng sản xuất: MITSUBISHI
 • Kiểu túi lọc: Túi dùng 1lần
 • Độ ồn(dB): 59
0
Liên hệ gian hàng...
Mitsubishi Strong cyclone TC-AE8J
 • Hãng sản xuất: MITSUBISHI
 • Kiểu túi lọc: Túi dùng 1lần
 • Độ ồn(dB): 57
0
Liên hệ gian hàng...
Mitsubishi Stamina Strong TC-BF10P
 • Hãng sản xuất: MITSUBISHI
 • Kiểu túi lọc: Túi dùng 1lần
 • Độ ồn(dB): 55
0
Liên hệ gian hàng...
Mitsubishi Stamina Strong TC-AF10P
 • Hãng sản xuất: MITSUBISHI
 • Kiểu túi lọc: Túi cố định không cần thay
 • Độ ồn(dB): 55
0
Liên hệ gian hàng...
Mitsubishi Strong cyclone TC-AE10P
 • Hãng sản xuất: MITSUBISHI
 • Kiểu túi lọc: Túi cố định không cần thay
 • Độ ồn(dB): 56
0
Liên hệ gian hàng...
Mitsubishi Strong mini TC-CG7P
 • Hãng sản xuất: MITSUBISHI
 • Kiểu túi lọc: Túi dùng 1lần
 • Độ ồn(dB): 0
0
Liên hệ gian hàng...
Mitsubishi Stamina Strong TC-AF9P
 • Hãng sản xuất: MITSUBISHI
 • Kiểu túi lọc: Túi dùng 1lần
 • Độ ồn(dB): 55
0
Liên hệ gian hàng...
Mitsubishi TC-WA6P
 • Hãng sản xuất: MITSUBISHI
 • Kiểu túi lọc: Túi dùng 1lần
 • Độ ồn(dB): 58
0
Liên hệ gian hàng...
Mitsubishi Stamina Strong TC-AF12P
 • Hãng sản xuất: MITSUBISHI
 • Kiểu túi lọc: Túi dùng 1lần
 • Độ ồn(dB): 55
0
Liên hệ gian hàng...
Mitsubishi Stamina Strong TC-BF12P
 • Hãng sản xuất: MITSUBISHI
 • Kiểu túi lọc: Túi dùng 1lần
 • Độ ồn(dB): 54
0
Liên hệ gian hàng...
Mitsubishi TC-DD10P
 • Hãng sản xuất: MITSUBISHI
 • Kiểu túi lọc: Túi dùng 1lần
 • Độ ồn(dB): 55
0
Liên hệ gian hàng...
Trang:  [1]  2   

Máy hút bụi, MITSUBISHILoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Đồ gia dụng > Máy hút bụi