• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Motorola RAZR XT910

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Motorola RAZR XT910 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 23/11/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
2 22/11/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
3 21/11/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
4 20/11/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
5 19/11/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
6 18/11/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
7 17/11/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
8 16/11/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ tuhuynhmobile
9 15/11/2014 1 ngày 3.880.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
10 14/11/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ yes24vn
11 13/11/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
12 12/11/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ DidongVietThai
13 11/11/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
14 10/11/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
15 09/11/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
16 08/11/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
17 07/11/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
18 06/11/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
19 05/11/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
20 04/11/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
21 03/11/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tuhuynhmobile
22 02/11/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
23 01/11/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
24 31/10/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
25 30/10/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 1.790.000 VNĐ yes24vn
26 29/10/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
27 28/10/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
28 27/10/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
29 26/10/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
30 25/10/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
31 24/10/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tuhuynhmobile
32 23/10/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tuhuynhmobile
33 22/10/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tuhuynhmobile
34 21/10/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ tuhuynhmobile
35 20/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
36 19/10/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ tuhuynhmobile
37 18/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
38 17/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
39 16/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
40 15/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
41 14/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 850.000 VNĐ CORY3Mobile
42 13/10/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
43 12/10/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ playmobile
44 11/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
45 10/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
46 09/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
47 08/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
48 07/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
49 06/10/2014 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
50 04/10/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ tuhuynhmobile
51 03/10/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
52 02/10/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
53 01/10/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
54 30/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
55 29/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
56 28/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
57 27/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
58 26/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
59 25/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
60 24/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
61 23/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
62 22/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
63 21/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
64 20/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
65 19/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
66 18/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
67 17/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
68 16/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
69 15/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
70 14/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ symobile
71 13/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ismartphone
72 12/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
73 11/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
74 10/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
75 09/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
76 08/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
77 07/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
78 06/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
79 05/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
80 04/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
81 03/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
82 02/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
83 01/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
84 31/08/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ symobile
85 30/08/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ playmobile
86 29/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ tuhuynhmobile
87 28/08/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
88 27/08/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
89 26/08/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 980.000 VNĐ symobile
90 25/08/2014 1 ngày 3.880.000 VNĐ Tăng 530.000 VNĐ vienthinh
91 24/08/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
92 23/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
93 22/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
94 21/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ ismartphone
95 20/08/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
96 19/08/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
97 18/08/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
98 17/08/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 1.790.000 VNĐ HTCgiare
99 16/08/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
100 15/08/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.790.000 VNĐ r9mobile
101 14/08/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
102 13/08/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
103 12/08/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
104 11/08/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
105 10/08/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
106 09/08/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 1.790.000 VNĐ HTCgiare
107 08/08/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.790.000 VNĐ r9mobile
108 07/08/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
109 06/08/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
110 05/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
111 04/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
112 03/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ ismartphone
113 02/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
114 01/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
115 31/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
116 30/07/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
117 29/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
118 28/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ CORY3Mobile
119 27/07/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
120 26/07/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
121 25/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
122 24/07/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
123 23/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
124 22/07/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
125 21/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
126 20/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
127 19/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ ismartphone
128 18/07/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ HTCgiare
129 17/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
130 16/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
131 15/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
132 14/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
133 13/07/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
134 12/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ ismartphone
135 11/07/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
136 10/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
137 09/07/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
138 08/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
139 07/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi symobile
140 06/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ symobile
141 05/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
142 04/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ symobile
143 03/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
144 02/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
145 01/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
146 30/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
147 29/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
148 28/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
149 27/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
150 26/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
151 25/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
152 24/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
153 23/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ r9mobile
154 22/06/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ tuhuynhmobile
155 21/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
156 20/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
157 19/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
158 18/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi symobile
159 17/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ symobile
160 16/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
161 15/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
162 14/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
163 13/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
164 12/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
165 11/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
166 10/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
167 09/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
168 08/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
169 07/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
170 06/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
171 05/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
172 04/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
173 03/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
174 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
175 01/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
176 31/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
177 30/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ r9mobile
178 29/05/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ tuhuynhmobile
179 28/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
180 27/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
181 26/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
182 25/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
183 24/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
184 23/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
185 22/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
186 21/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
187 20/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
188 19/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
189 18/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
190 17/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
191 16/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.322.000 VNĐ r9mobile
192 15/05/2014 1 ngày 2.868.000 VNĐ Giảm 1.322.000 VNĐ baotuyetmobile
193 14/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.322.000 VNĐ r9mobile
194 13/05/2014 1 ngày 2.868.000 VNĐ Giảm 732.000 VNĐ baotuyetmobile
195 12/05/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 732.000 VNĐ tuhuynhmobile
196 11/05/2014 1 ngày 2.868.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
197 10/05/2014 1 ngày 2.868.000 VNĐ Giảm 1.012.000 VNĐ baotuyetmobile
198 09/05/2014 1 ngày 3.880.000 VNĐ Tăng 1.012.000 VNĐ vienthinh
199 08/05/2014 1 ngày 2.868.000 VNĐ Giảm 732.000 VNĐ baotuyetmobile
200 07/05/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tuhuynhmobile
201 06/05/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 732.000 VNĐ tuhuynhmobile
202 05/05/2014 1 ngày 2.868.000 VNĐ Giảm 1.222.000 VNĐ baotuyetmobile
203 04/05/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
204 03/05/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
205 02/05/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
206 01/05/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
207 30/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
208 29/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
209 28/04/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
210 27/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
211 26/04/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
212 25/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
213 24/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
214 23/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
215 22/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
216 21/04/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tuhuynhmobile
217 20/04/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
218 19/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
219 18/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
220 17/04/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.090.000 VNĐ symobile
221 16/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
222 15/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
223 14/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ yes24vn
224 13/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ CORY3Mobile
225 12/04/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
226 11/04/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ vinhvumobile
227 10/04/2014 1 ngày 3.880.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
228 09/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
229 08/04/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi symobile
230 07/04/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi symobile
231 06/04/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.090.000 VNĐ digiphone
232 05/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
233 04/04/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ digiphone
234 03/04/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ xperiashop
235 02/04/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
236 01/04/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ digiphone
237 31/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ xperiashop
238 30/03/2014 1 ngày 3.880.000 VNĐ Tăng 880.000 VNĐ vienthinh
239 29/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi symobile
240 28/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi symobile
241 27/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi symobile
242 26/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ digiphone
243 25/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
244 24/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
245 23/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
246 22/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
247 21/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
248 20/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
249 19/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
250 18/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ chungblackberry
251 17/03/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
252 16/03/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
253 15/03/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
254 14/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ vinhvumobile
255 13/03/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
256 12/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
257 11/03/2014 5 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ vinhvumobile
258 06/03/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
259 05/03/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
260 04/03/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ digiphone
261 03/03/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
262 02/03/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
263 01/03/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ digiphone
264 28/02/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
265 27/02/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
266 26/02/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
267 25/02/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
268 24/02/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ DidongVietThai
269 23/02/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ r9mobile
270 22/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ ismartphone
271 21/02/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ chungblackberry
272 20/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
273 19/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
274 18/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ digiphone
275 17/02/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ chungblackberry
276 16/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ Shgalaxy
277 15/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ digiphone
278 14/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
279 13/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
280 12/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
281 11/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
282 10/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
283 09/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
284 08/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
285 07/02/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
286 06/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ Shgalaxy
287 05/02/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 599.000 VNĐ CORY3Mobile
288 04/02/2014 3 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
289 01/02/2014 2 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ digiphone
290 30/01/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
291 29/01/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
292 28/01/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
293 27/01/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
294 26/01/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ Shgalaxy
295 25/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ digiphone
296 24/01/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ Shgalaxy
297 23/01/2014 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
298 22/01/2014 1 ngày 3.990.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ dhmobile
299 21/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
300 20/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
301 19/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ vinhvumobile
302 18/01/2014 1 ngày 3.990.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ dhmobile
303 17/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
304 16/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
305 15/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
306 14/01/2014 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
307 13/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
308 12/01/2014 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
309 11/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ vinhvumobile
310 10/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
311 09/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
312 08/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi tuhuynhmobile
313 07/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ tuhuynhmobile
314 06/01/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
315 05/01/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
316 04/01/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
317 03/01/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
318 02/01/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
319 01/01/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
320 31/12/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
321 30/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
322 29/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
323 28/12/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
324 27/12/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
325 26/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
326 25/12/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giảm 509.000 VNĐ phonedep
327 24/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 799.000 VNĐ Lazada
328 23/12/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ Shgalaxy
329 22/12/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giảm 509.000 VNĐ phonedep
330 21/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
331 20/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
332 19/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
333 18/12/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
334 17/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
335 16/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
336 15/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
337 14/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
338 13/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
339 12/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
340 11/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ digiphone
341 10/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
342 09/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi tuhuynhmobile
343 08/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi tuhuynhmobile
344 07/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ tuhuynhmobile
345 06/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
346 05/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
347 04/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
348 03/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
349 02/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
350 01/12/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ dhmobile
351 30/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
352 29/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ koreamobileTN
353 28/11/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
354 27/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
355 26/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
356 25/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
357 24/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
358 23/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
359 22/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ koreamobileTN
360 21/11/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
361 20/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
362 19/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
363 18/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ koreamobileTN
364 17/11/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ zippostmobile
365 16/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
366 15/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ digiphone
367 14/11/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
368 13/11/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
369 12/11/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
370 11/11/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi Dt24vn
371 10/11/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ Dt24vn
372 09/11/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
373 08/11/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ xuanmaimobile
374 07/11/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
375 06/11/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ dhmobile
376 05/11/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
377 04/11/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
378 03/11/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
379 02/11/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Giảm 1.010.000 VNĐ trungmobile
380 01/11/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 2.350.000 VNĐ hoanghamobile
381 31/10/2013 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
382 30/10/2013 1 ngày 3.150.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ chungblackberry
383 29/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ zippostmobile
384 28/10/2013 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
385 27/10/2013 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ chungblackberry
386 26/10/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
387 25/10/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ koreamobileTN
388 24/10/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
389 23/10/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ thoitrangmobile
390 22/10/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ koreamobileTN
391 21/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
392 20/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
393 19/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
394 18/10/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
395 17/10/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
396 16/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
397 15/10/2013 3 ngày 5.299.000 VNĐ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
398 12/10/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 309.000 VNĐ phonedep
399 11/10/2013 1 ngày 4.099.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ socmobile
400 10/10/2013 4 ngày 5.299.000 VNĐ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
401 06/10/2013 4 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
402 02/10/2013 6 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 309.000 VNĐ phonedep
403 26/09/2013 1 ngày 4.099.000 VNĐ Tăng 309.000 VNĐ socmobile
404 25/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
405 24/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
406 23/09/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
407 22/09/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
408 21/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
409 20/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
410 19/09/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
411 18/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 510.000 VNĐ phonedep
412 17/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ bichngocmobile
413 16/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
414 15/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
415 14/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
416 13/09/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
417 12/09/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
418 11/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
419 10/09/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
420 09/09/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ B_Nmobile
421 07/09/2013 2 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
422 05/09/2013 7 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
423 29/08/2013 2 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
424 27/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 810.000 VNĐ phonedep
425 26/08/2013 3 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 2.549.000 VNĐ ismartphone
426 23/08/2013 1 ngày 7.149.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
427 22/08/2013 1 ngày 7.149.000 VNĐ Tăng 3.359.000 VNĐ Lazada
428 21/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
429 20/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
430 19/08/2013 2 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
431 17/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
432 16/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
433 15/08/2013 3 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
434 12/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
435 11/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
436 10/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 7.210.000 VNĐ phonedep
437 09/08/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 3.831.000 VNĐ anhduong_mobile
438 08/08/2013 1 ngày 7.169.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ Lazada
439 07/08/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
440 06/08/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
441 05/08/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
442 04/08/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
443 03/08/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
444 02/08/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Tăng 2.639.000 VNĐ Lazada
445 01/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi Ngockimanh
446 31/07/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
447 30/07/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 2.639.000 VNĐ CORY3Mobile
448 29/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
449 28/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
450 27/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
451 26/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Tăng 2.639.000 VNĐ Lazada
452 25/07/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 2.639.000 VNĐ bichngocmobile
453 24/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
454 23/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
455 22/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
456 21/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Tăng 2.939.000 VNĐ Lazada
457 20/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
458 19/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ manhphatmobile
459 18/07/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Tăng 690.000 VNĐ trungmobile
460 17/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 4.955.000 VNĐ digiphone
461 16/07/2013 1 ngày 8.755.000 VNĐ Tăng 4.955.000 VNĐ Lazada
462 15/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ digiphone
463 14/07/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
464 13/07/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Giảm 3.389.000 VNĐ trungmobile
465 12/07/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
466 11/07/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
467 10/07/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
468 09/07/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
469 08/07/2013 2 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
470 06/07/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
471 05/07/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
472 04/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
473 03/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
474 02/07/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
475 01/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
476 30/06/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
477 29/06/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
478 28/06/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
479 27/06/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
480 26/06/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
481 25/06/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
482 24/06/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
483 23/06/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
484 22/06/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
485 21/06/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
486 20/06/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Tăng 4.029.000 VNĐ Lazada
487 19/06/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
488 18/06/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giảm 4.029.000 VNĐ digiphone
489 17/06/2013 4 ngày 7.879.000 VNĐ Giảm 876.000 VNĐ Lazada
490 13/06/2013 1 ngày 8.755.000 VNĐ Tăng 1.056.000 VNĐ thanhcongmobile
491 12/06/2013 1 ngày 7.699.000 VNĐ Giảm 1.056.000 VNĐ Lazada
492 11/06/2013 3 ngày 8.755.000 VNĐ Tăng 1.056.000 VNĐ thanhcongmobile
493 08/06/2013 3 ngày 7.699.000 VNĐ Tăng 2.109.000 VNĐ Lazada
494 05/06/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
495 04/06/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
496 03/06/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 2.109.000 VNĐ vinhvumobile
497 01/06/2013 3 ngày 7.699.000 VNĐ Tăng 2.109.000 VNĐ Lazada
498 29/05/2013 3 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vinhvumobile
499 26/05/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ vinhvumobile
500 25/05/2013 5 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ Shgalaxy
501 20/05/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
502 19/05/2013 9 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
503 10/05/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giảm 2.009.000 VNĐ vinhvumobile
504 09/05/2013 3 ngày 7.699.000 VNĐ Tăng 2.009.000 VNĐ Lazada
505 06/05/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
506 05/05/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 1.699.000 VNĐ bichngocmobile
507 04/05/2013 1 ngày 7.699.000 VNĐ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
508 03/05/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 1.699.000 VNĐ bichngocmobile
509 02/05/2013 1 ngày 7.699.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Lazada
510 01/05/2013 1 ngày 7.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
511 30/04/2013 1 ngày 7.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
512 29/04/2013 1 ngày 7.799.000 VNĐ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
513 28/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
514 27/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
515 26/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 4.300.000 VNĐ thoitrangmobile
516 25/04/2013 1 ngày 10.300.000 VNĐ Tăng 4.300.000 VNĐ antuongmobile
517 24/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 1.799.000 VNĐ thegioiphone
518 23/04/2013 1 ngày 7.799.000 VNĐ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
519 22/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 1.799.000 VNĐ thegioiphone
520 21/04/2013 1 ngày 7.799.000 VNĐ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
521 20/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi thegioiphone
522 19/04/2013 3 ngày 6.000.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ thegioiphone
523 16/04/2013 6 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
524 10/04/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
525 09/04/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
526 08/04/2013 4 ngày 6.000.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ thegioiphone
527 04/04/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
528 03/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi thegioiphone
529 02/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ thegioiphone
530 01/04/2013 1 ngày 6.499.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
531 31/03/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi thegioiphone
532 30/03/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi thegioiphone
533 29/03/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi thegioiphone
534 28/03/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi thegioiphone
535 27/03/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ thegioiphone
536 26/03/2013 1 ngày 6.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
537 25/03/2013 1 ngày 6.499.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
538 24/03/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
539 23/03/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
540 22/03/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
541 21/03/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ bichngocmobile
542 20/03/2013 1 ngày 6.499.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
543 19/03/2013 1 ngày 6.499.000 VNĐ Giảm 3.801.000 VNĐ thoitrangmobile
544 18/03/2013 1 ngày 10.300.000 VNĐ Tăng 2.301.000 VNĐ antuongmobile
545 17/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
546 16/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
547 15/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
548 14/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
549 13/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
550 12/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
551 11/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
552 10/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
553 09/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
554 08/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
555 07/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
556 06/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
557 05/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
558 04/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
559 03/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
560 02/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
561 01/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
562 28/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
563 27/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 1.499.000 VNĐ bichngocmobile
564 26/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
565 25/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
566 24/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 1.499.000 VNĐ bichngocmobile
567 23/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
568 22/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
569 21/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
570 20/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
571 19/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
572 18/02/2013 8 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
573 10/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
574 09/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
575 08/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
576 07/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
577 06/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
578 05/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
579 04/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bichngocmobile
580 03/02/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
581 02/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
582 01/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
583 31/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
584 30/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
585 29/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
586 28/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
587 27/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
588 26/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
589 25/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
590 24/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
591 23/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
592 22/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
593 21/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
594 20/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
595 19/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
596 18/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
597 17/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
598 16/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giảm 2.951.000 VNĐ Lazada
599 15/01/2013 1 ngày 10.950.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
600 14/01/2013 1 ngày 10.950.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
601 13/01/2013 1 ngày 10.950.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
602 12/01/2013 1 ngày 10.950.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
603 11/01/2013 1 ngày 10.950.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
604 10/01/2013 1 ngày 10.950.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Lazada
605 09/01/2013 1 ngày 10.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tamagift
606 08/01/2013 1 ngày 10.300.000 VNĐ Tăng 1.545.000 VNĐ antuongmobile
607 07/01/2013 1 ngày 8.755.000 VNĐ Tăng 3.255.000 VNĐ thanhcongmobile
608 06/01/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 3.255.000 VNĐ ThanhLapStore
609 05/01/2013 1 ngày 8.755.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
610 04/01/2013 1 ngày 8.755.000 VNĐ Giảm 2.245.000 VNĐ thanhcongmobile
611 03/01/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ anhduong_mobile
612 02/01/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ daiphongmobile
613 01/01/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 5.300.000 VNĐ anhduong_mobile
614 31/12/2012 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 4.600.000 VNĐ didonghoangphat
615 30/12/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
616 29/12/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
617 28/12/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ antuongmobile
618 27/12/2012 1 ngày 10.950.000 VNĐ Tăng 5.150.000 VNĐ thanhcongmobile
619 26/12/2012 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 5.200.000 VNĐ didonghoangphat
620 25/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 5.200.000 VNĐ anhduong_mobile
621 24/12/2012 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
622 23/12/2012 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
623 22/12/2012 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
624 21/12/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
625 20/12/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
626 19/12/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
627 18/12/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
628 17/12/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
629 16/12/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
630 15/12/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
631 14/12/2012 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ manhphatmobile
632 13/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
633 12/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ anhduong_mobile
634 11/12/2012 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ manhphatmobile
635 10/12/2012 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 6.390.000 VNĐ manhphatmobile
636 09/12/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
637 08/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
638 07/12/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
639 06/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
640 05/12/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
641 04/12/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 6.490.000 VNĐ trungmobile
642 03/12/2012 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
643 02/12/2012 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
644 01/12/2012 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
645 30/11/2012 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 4.900.000 VNĐ manhphatmobile
646 29/11/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 5.100.000 VNĐ anhduong_mobile
647 28/11/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giảm 6.590.000 VNĐ xuanmaimobile
648 27/11/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
649 26/11/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
650 25/11/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ anhduong_mobile
651 24/11/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Tăng 4.100.000 VNĐ antuongmobile
652 23/11/2012 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giảm 6.290.000 VNĐ nhatsonmobile
653 22/11/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
654 21/11/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
655 20/11/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 4.000.000 VNĐ vinhvumobile
656 19/11/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Tăng 4.300.000 VNĐ antuongmobile
657 18/11/2012 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ manhphatmobile
658 17/11/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 4.000.000 VNĐ thoitrangmobile
659 16/11/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
660 15/11/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
661 14/11/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ nghia_mobile
662 13/11/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
663 12/11/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
664 11/11/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
665 10/11/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 6.190.000 VNĐ trungmobile
666 09/11/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 6.190.000 VNĐ thoitrangmobile
667 08/11/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 6.490.000 VNĐ trungmobile
668 07/11/2012 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ manhphatmobile
669 06/11/2012 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
670 05/11/2012 1 ngày 6.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ vinhvumobile
671 04/11/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ manhphatmobile
672 03/11/2012 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 2.590.000 VNĐ ThanhLapStore
673 02/11/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
674 01/11/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 5.990.000 VNĐ trungmobile
675 31/10/2012 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
676 30/10/2012 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 5.990.000 VNĐ vinhvumobile
677 29/10/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 5.890.000 VNĐ trungmobile
678 28/10/2012 1 ngày 6.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
679 27/10/2012 1 ngày 6.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
680 26/10/2012 1 ngày 6.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
681 25/10/2012 1 ngày 6.600.000 VNĐ Giảm 5.890.000 VNĐ vinhvumobile
682 24/10/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ trungmobile
683 23/10/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ FYI
684 22/10/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.540.000 VNĐ trungmobile
685 21/10/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
686 20/10/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Tăng 3.750.000 VNĐ thanhcongmobile
687 19/10/2012 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giảm 4.800.000 VNĐ xuanmaimobile
688 18/10/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
689 17/10/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 4.800.000 VNĐ anhduong_mobile
690 16/10/2012 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giảm 4.800.000 VNĐ xuanmaimobile
691 15/10/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
692 14/10/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 4.700.000 VNĐ manhphatmobile
693 13/10/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
694 12/10/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
695 11/10/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 4.600.000 VNĐ manhphatmobile
696 10/10/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
697 09/10/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
698 08/10/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ mobi9
699 07/10/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
700 06/10/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
701 05/10/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ nghia_mobile
702 04/10/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ mobi9
703 03/10/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
704 02/10/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
705 01/10/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
706 30/09/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ nghia_mobile
707 29/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
708 28/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
709 27/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
710 26/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
711 25/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
712 24/09/2012 2 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
713 22/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
714 21/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
715 20/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 3.090.000 VNĐ mobi9
716 19/09/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 3.090.000 VNĐ FYI
717 18/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
718 17/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 2.700.000 VNĐ mobi9
719 16/09/2012 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 2.700.000 VNĐ daiphongmobile
720 15/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
721 14/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
722 13/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 3.300.000 VNĐ mobi9
723 12/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
724 11/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
725 10/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
726 09/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
727 08/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
728 07/09/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
729 06/09/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
730 05/09/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
731 04/09/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
732 03/09/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 4.890.000 VNĐ trungmobile
733 02/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
734 01/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
735 31/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
736 30/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
737 29/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
738 28/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
739 27/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
740 26/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
741 25/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
742 24/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 4.890.000 VNĐ trungmobile
743 23/08/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 2.400.000 VNĐ vinhvumobile
744 22/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Tăng 2.400.000 VNĐ lehieumobile
745 21/08/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
746 20/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
747 19/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
748 18/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
749 17/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
750 16/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
751 15/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
752 14/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
753 13/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
754 12/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ lehieumobile
755 11/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 2.690.000 VNĐ thoitrangmobile
756 10/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
757 09/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
758 08/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
759 07/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
760 06/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
761 05/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
762 04/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
763 03/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
764 02/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
765 01/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
766 31/07/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
767 30/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
768 29/07/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
769 28/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
770 27/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
771 26/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
772 25/07/2012 1 ngày 12.890.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
773 24/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
774 23/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 3.690.000 VNĐ trungmobile
775 22/07/2012 1 ngày 8.800.000 VNĐ Giá không đổi nmobile
776 21/07/2012 1 ngày 8.800.000 VNĐ Giảm 3.690.000 VNĐ nmobile
777 20/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
778 19/07/2012 1 ngày 12.890.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
779 18/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
780 17/07/2012 1 ngày 12.890.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
781 16/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 4.690.000 VNĐ trungmobile
782 15/07/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 4.690.000 VNĐ bichngocmobile
783 14/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
784 13/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 3.690.000 VNĐ trungmobile
785 12/07/2012 1 ngày 8.800.000 VNĐ Giảm 3.690.000 VNĐ nmobile
786 11/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
787 10/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 5.690.000 VNĐ trungmobile
788 09/07/2012 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 6.090.000 VNĐ bvtmobile
789 08/07/2012 1 ngày 12.890.000 VNĐ Tăng 6.090.000 VNĐ didongviet
790 07/07/2012 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
791 06/07/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi nmobile
792 05/07/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 3.000.000 VNĐ nmobile
793 04/07/2012 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
794 03/07/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 3.000.000 VNĐ nmobile
795 02/07/2012 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
796 01/07/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi nmobile
797 30/06/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ nmobile
798 29/06/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
799 28/06/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ anhduong_mobile
800 27/06/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi nmobile
801 26/06/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ nmobile
802 25/06/2012 11.000.000 VNĐ anhduong_mobile
Có tổng cộng 802 thay đổi giá của sản phẩm Motorola RAZR XT910 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Motorola RAZR XT910 trong mục Mobile