Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Motorola RAZR XT910

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Motorola RAZR XT910 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 06/05/2016 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
2 05/05/2016 14 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ tinthanhmobile
3 21/04/2016 17 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ hoanghamobile
4 04/04/2016 4 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tinthanhmobile
5 31/03/2016 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
6 30/03/2016 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
7 29/03/2016 6 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhphatmobile
8 23/03/2016 11 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ tinthanhmobile
9 12/03/2016 11 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
10 01/03/2016 5 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
11 25/02/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
12 24/02/2016 8 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 5.400.000 VNĐ didongthanhdat
13 16/02/2016 1 ngày 9.200.000 ₫ Giá không đổi tamma
14 15/02/2016 8 ngày 9.200.000 ₫ Giá không đổi tamma
15 07/02/2016 1 ngày 9.200.000 ₫ Giá không đổi tamma
16 06/02/2016 11 ngày 9.200.000 ₫ Tăng 5.400.000 VNĐ tamma
17 26/01/2016 2 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 5.400.000 VNĐ didongthanhdat
18 24/01/2016 19 ngày 9.200.000 ₫ Tăng 5.400.000 VNĐ tamma
19 05/01/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ didongthanhdat
20 04/01/2016 7 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
21 28/12/2015 2 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lequanmobile
22 26/12/2015 4 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
23 22/12/2015 10 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
24 12/12/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
25 11/12/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lequanmobile
26 08/12/2015 10 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tinthanhmobile
27 28/11/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lequanmobile
28 25/11/2015 8 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ didongthanhdat
29 17/11/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ hoanghamobile
30 16/11/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
31 15/11/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
32 14/11/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
33 13/11/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
34 12/11/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
35 11/11/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lequanmobile
36 10/11/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
37 09/11/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
38 08/11/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
39 07/11/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
40 06/11/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ daiphuminh
41 05/11/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ hoanghamobile
42 04/11/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ xuanmaimobile
43 03/11/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ daiphuminh
44 02/11/2015 2 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ hoanghamobile
45 31/10/2015 4 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
46 27/10/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
47 24/10/2015 18 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
48 06/10/2015 6 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lequanmobile
49 30/09/2015 4 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ daiphuminh
50 26/09/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ didongthanhdat
51 25/09/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
52 24/09/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
53 21/09/2015 5 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
54 16/09/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
55 15/09/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lequanmobile
56 14/09/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
57 13/09/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
58 12/09/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tinthanhmobile
59 11/09/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lequanmobile
60 10/09/2015 3 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
61 07/09/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
62 06/09/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lequanmobile
63 05/09/2015 4 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
64 01/09/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
65 31/08/2015 7 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ lequanmobile
66 24/08/2015 2 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ HTCgiare
67 22/08/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
68 21/08/2015 6 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tinthanhmobile
69 15/08/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
70 14/08/2015 6 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lequanmobile
71 08/08/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ didongthanhdat
72 07/08/2015 4 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
73 03/08/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
74 02/08/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
75 01/08/2015 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
76 30/07/2015 2 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ HTCgiare
77 28/07/2015 4 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ DidongVietThai
78 24/07/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
79 23/07/2015 6 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
80 17/07/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
81 16/07/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ HTCgiare
82 15/07/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ daiphuminh
83 14/07/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
84 13/07/2015 2 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ HTCgiare
85 11/07/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
86 10/07/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tuhuynhmobile
87 09/07/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
88 08/07/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
89 07/07/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
90 06/07/2015 2 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
91 04/07/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tuhuynhmobile
92 03/07/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
93 02/07/2015 2 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
94 30/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
95 29/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
96 28/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tuhuynhmobile
97 27/06/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
98 26/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tuhuynhmobile
99 25/06/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
100 24/06/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
101 23/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ tuhuynhmobile
102 22/06/2015 2 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ didongthanhdat
103 20/06/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
104 19/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tuhuynhmobile
105 18/06/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
106 17/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
107 16/06/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DidongVietThai
108 15/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
109 14/06/2015 2 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DidongVietThai
110 12/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
111 11/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
112 10/06/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
113 09/06/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DidongVietThai
114 08/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ tuhuynhmobile
115 07/06/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
116 06/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ tuhuynhmobile
117 05/06/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
118 04/06/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
119 03/06/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
120 02/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ tuhuynhmobile
121 01/06/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
122 31/05/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
123 30/05/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
124 29/05/2015 2 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ tuhuynhmobile
125 27/05/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
126 26/05/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
127 25/05/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
128 24/05/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
129 23/05/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
130 22/05/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
131 21/05/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ DidongVietThai
132 20/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
133 19/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
134 18/05/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
135 16/05/2015 2 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
136 14/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
137 13/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
138 12/05/2015 2 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
139 10/05/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
140 09/05/2015 3 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
141 06/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
142 05/05/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
143 03/05/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
144 02/05/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
145 01/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
146 30/04/2015 4 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
147 26/04/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
148 24/04/2015 5 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
149 19/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
150 18/04/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ hoanghamobile
151 17/04/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ tuhuynhmobile
152 16/04/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
153 15/04/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
154 13/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
155 12/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
156 11/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
157 10/04/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ tuhuynhmobile
158 09/04/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
159 08/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
160 07/04/2015 2 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
161 05/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
162 04/04/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
163 03/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
164 02/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
165 01/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
166 31/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
167 30/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
168 29/03/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
169 27/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
170 26/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
171 25/03/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
172 24/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
173 23/03/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
174 21/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ hoanghamobile
175 20/03/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
176 19/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
177 18/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ Phonecoffee
178 17/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
179 16/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
180 15/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
181 14/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
182 13/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
183 12/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ didong24h
184 11/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
185 10/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ Phonecoffee
186 09/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
187 08/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
188 07/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
189 06/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
190 05/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
191 04/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
192 03/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
193 02/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
194 01/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
195 28/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ didong24h
196 27/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
197 26/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
198 25/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
199 24/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
200 23/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
201 22/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
202 21/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
203 20/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
204 19/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
205 18/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
206 17/02/2015 2 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
207 15/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
208 14/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
209 13/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
210 12/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
211 11/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
212 10/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
213 09/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
214 08/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
215 07/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
216 06/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
217 05/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
218 04/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
219 03/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ Phonecoffee
220 02/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
221 01/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
222 31/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ didong24h
223 30/01/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tuhuynhmobile
224 29/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
225 28/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
226 27/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
227 26/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
228 25/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
229 24/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
230 23/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ hoanghamobile
231 22/01/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tuhuynhmobile
232 21/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ didong24h
233 20/01/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tuhuynhmobile
234 19/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
235 18/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.700.000 VNĐ hoanghamobile
236 17/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
237 16/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ dienthoaitoanphat
238 15/01/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
239 14/01/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ didongthanhdat
240 13/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
241 12/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
242 11/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
243 10/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ dienthoaitoanphat
244 09/01/2015 1 ngày 3.880.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
245 08/01/2015 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ vienthinh
246 07/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
247 06/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
248 05/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
249 04/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
250 03/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
251 02/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaitoanphat
252 01/01/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
253 31/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
254 30/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
255 29/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
256 28/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
257 27/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
258 26/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
259 25/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
260 24/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
261 23/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
262 22/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Phonecoffee
263 21/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
264 20/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
265 19/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
266 18/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
267 17/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
268 16/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
269 15/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
270 14/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
271 13/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
272 12/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
273 11/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaitoanphat
274 10/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
275 09/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
276 08/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
277 07/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
278 06/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
279 05/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
280 04/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
281 03/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
282 02/12/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
283 01/12/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
284 30/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
285 29/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
286 28/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
287 27/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
288 26/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
289 25/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
290 24/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
291 23/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
292 22/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
293 21/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
294 20/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
295 19/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
296 18/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
297 17/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
298 16/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ tuhuynhmobile
299 15/11/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
300 14/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ yes24vn
301 13/11/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
302 12/11/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ DidongVietThai
303 11/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
304 10/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
305 09/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
306 08/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
307 07/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
308 06/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
309 05/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
310 04/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
311 03/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
312 02/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
313 01/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
314 31/10/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
315 30/10/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ yes24vn
316 29/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
317 28/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
318 27/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
319 26/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
320 25/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
321 24/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
322 23/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
323 22/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
324 21/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tuhuynhmobile
325 20/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
326 19/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tuhuynhmobile
327 18/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
328 17/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
329 16/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
330 15/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
331 14/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ CORY3Mobile
332 13/10/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi playmobile
333 12/10/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ playmobile
334 11/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
335 10/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
336 09/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
337 08/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
338 07/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
339 06/10/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
340 04/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tuhuynhmobile
341 03/10/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
342 02/10/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
343 01/10/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
344 30/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
345 29/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
346 28/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
347 27/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
348 26/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
349 25/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
350 24/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
351 23/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
352 22/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
353 21/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
354 20/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
355 19/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
356 18/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
357 17/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
358 16/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
359 15/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
360 14/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ symobile
361 13/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ismartphone
362 12/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
363 11/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
364 10/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
365 09/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
366 08/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
367 07/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
368 06/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
369 05/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
370 04/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
371 03/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
372 02/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
373 01/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
374 31/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ symobile
375 30/08/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ playmobile
376 29/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tuhuynhmobile
377 28/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
378 27/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
379 26/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 980.000 VNĐ symobile
380 25/08/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 530.000 VNĐ vienthinh
381 24/08/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
382 23/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
383 22/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
384 21/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ ismartphone
385 20/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
386 19/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
387 18/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
388 17/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ HTCgiare
389 16/08/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
390 15/08/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ r9mobile
391 14/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
392 13/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
393 12/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
394 11/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
395 10/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
396 09/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ HTCgiare
397 08/08/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ r9mobile
398 07/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
399 06/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
400 05/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
401 04/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
402 03/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ ismartphone
403 02/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
404 01/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
405 31/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
406 30/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
407 29/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
408 28/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ CORY3Mobile
409 27/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
410 26/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
411 25/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
412 24/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
413 23/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
414 22/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
415 21/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
416 20/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
417 19/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ ismartphone
418 18/07/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ HTCgiare
419 17/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
420 16/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
421 15/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
422 14/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
423 13/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
424 12/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ ismartphone
425 11/07/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
426 10/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
427 09/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
428 08/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
429 07/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
430 06/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ symobile
431 05/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
432 04/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ symobile
433 03/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
434 02/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
435 01/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
436 30/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
437 29/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
438 28/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
439 27/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
440 26/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
441 25/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
442 24/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
443 23/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ r9mobile
444 22/06/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ tuhuynhmobile
445 21/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
446 20/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
447 19/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
448 18/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
449 17/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ symobile
450 16/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
451 15/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
452 14/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
453 13/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
454 12/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
455 11/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
456 10/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
457 09/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
458 08/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
459 07/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
460 06/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
461 05/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
462 04/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
463 03/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
464 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
465 01/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
466 31/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
467 30/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ r9mobile
468 29/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ tuhuynhmobile
469 28/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
470 27/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
471 26/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
472 25/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
473 24/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
474 23/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
475 22/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
476 21/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
477 20/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
478 19/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
479 18/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
480 17/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
481 16/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.322.000 VNĐ r9mobile
482 15/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 1.322.000 VNĐ baotuyetmobile
483 14/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.322.000 VNĐ r9mobile
484 13/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 732.000 VNĐ baotuyetmobile
485 12/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 732.000 VNĐ tuhuynhmobile
486 11/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
487 10/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 1.012.000 VNĐ baotuyetmobile
488 09/05/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.012.000 VNĐ vienthinh
489 08/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 732.000 VNĐ baotuyetmobile
490 07/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
491 06/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 732.000 VNĐ tuhuynhmobile
492 05/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 1.222.000 VNĐ baotuyetmobile
493 04/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
494 03/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
495 02/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
496 01/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
497 30/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
498 29/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
499 28/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
500 27/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
501 26/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
502 25/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
503 24/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
504 23/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
505 22/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
506 21/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
507 20/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
508 19/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
509 18/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
510 17/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.090.000 VNĐ symobile
511 16/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
512 15/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
513 14/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ yes24vn
514 13/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ CORY3Mobile
515 12/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
516 11/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ vinhvumobile
517 10/04/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
518 09/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
519 08/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
520 07/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
521 06/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.090.000 VNĐ digiphone
522 05/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
523 04/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ digiphone
524 03/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ xperiashop
525 02/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi digiphone
526 01/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ digiphone
527 31/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ xperiashop
528 30/03/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 880.000 VNĐ vienthinh
529 29/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
530 28/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
531 27/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
532 26/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ digiphone
533 25/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
534 24/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
535 23/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
536 22/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
537 21/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
538 20/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
539 19/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
540 18/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ chungblackberry
541 17/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
542 16/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
543 15/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
544 14/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ vinhvumobile
545 13/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
546 12/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
547 11/03/2014 5 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinhvumobile
548 06/03/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
549 05/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
550 04/03/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ digiphone
551 03/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
552 02/03/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
553 01/03/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ digiphone
554 28/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
555 27/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
556 26/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
557 25/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
558 24/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ DidongVietThai
559 23/02/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ r9mobile
560 22/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ ismartphone
561 21/02/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ chungblackberry
562 20/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
563 19/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
564 18/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ digiphone
565 17/02/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ chungblackberry
566 16/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ Shgalaxy
567 15/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ digiphone
568 14/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
569 13/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
570 12/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
571 11/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
572 10/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
573 09/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
574 08/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
575 07/02/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
576 06/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ Shgalaxy
577 05/02/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ CORY3Mobile
578 04/02/2014 3 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
579 01/02/2014 2 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ digiphone
580 30/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
581 29/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
582 28/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
583 27/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
584 26/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ Shgalaxy
585 25/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ digiphone
586 24/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ Shgalaxy
587 23/01/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
588 22/01/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ dhmobile
589 21/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
590 20/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
591 19/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vinhvumobile
592 18/01/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ dhmobile
593 17/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
594 16/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
595 15/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
596 14/01/2014 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
597 13/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
598 12/01/2014 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
599 11/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vinhvumobile
600 10/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
601 09/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
602 08/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
603 07/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tuhuynhmobile
604 06/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
605 05/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
606 04/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
607 03/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
608 02/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
609 01/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
610 31/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
611 30/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
612 29/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
613 28/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
614 27/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
615 26/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
616 25/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 509.000 VNĐ phonedep
617 24/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ Lazada
618 23/12/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ Shgalaxy
619 22/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 509.000 VNĐ phonedep
620 21/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
621 20/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
622 19/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
623 18/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
624 17/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
625 16/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
626 15/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
627 14/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
628 13/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
629 12/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
630 11/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ digiphone
631 10/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
632 09/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
633 08/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
634 07/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ tuhuynhmobile
635 06/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
636 05/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
637 04/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
638 03/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
639 02/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
640 01/12/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ dhmobile
641 30/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
642 29/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ koreamobileTN
643 28/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
644 27/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
645 26/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
646 25/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
647 24/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
648 23/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
649 22/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ koreamobileTN
650 21/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
651 20/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
652 19/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
653 18/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ koreamobileTN
654 17/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ zippostmobile
655 16/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
656 15/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ digiphone
657 14/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
658 13/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
659 12/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
660 11/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi Dt24vn
661 10/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ Dt24vn
662 09/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
663 08/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ xuanmaimobile
664 07/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
665 06/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dhmobile
666 05/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
667 04/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
668 03/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
669 02/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ trungmobile
670 01/11/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ hoanghamobile
671 31/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
672 30/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ chungblackberry
673 29/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ zippostmobile
674 28/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
675 27/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ chungblackberry
676 26/10/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
677 25/10/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ koreamobileTN
678 24/10/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
679 23/10/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thoitrangmobile
680 22/10/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ koreamobileTN
681 21/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
682 20/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
683 19/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
684 18/10/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
685 17/10/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
686 16/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
687 15/10/2013 3 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
688 12/10/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ phonedep
689 11/10/2013 1 ngày 4.099.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ socmobile
690 10/10/2013 4 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
691 06/10/2013 4 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
692 02/10/2013 6 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ phonedep
693 26/09/2013 1 ngày 4.099.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ socmobile
694 25/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
695 24/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
696 23/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
697 22/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
698 21/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
699 20/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
700 19/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
701 18/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ phonedep
702 17/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ bichngocmobile
703 16/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
704 15/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
705 14/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
706 13/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
707 12/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
708 11/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
709 10/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
710 09/09/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ B_Nmobile
711 07/09/2013 2 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
712 05/09/2013 7 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
713 29/08/2013 2 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
714 27/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 810.000 VNĐ phonedep
715 26/08/2013 3 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 2.549.000 VNĐ ismartphone
716 23/08/2013 1 ngày 7.149.000 ₫ Giá không đổi Lazada
717 22/08/2013 1 ngày 7.149.000 ₫ Tăng 3.359.000 VNĐ Lazada
718 21/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
719 20/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
720 19/08/2013 2 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
721 17/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
722 16/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
723 15/08/2013 3 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
724 12/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
725 11/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
726 10/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 7.210.000 VNĐ phonedep
727 09/08/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 3.831.000 VNĐ anhduong_mobile
728 08/08/2013 1 ngày 7.169.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ Lazada
729 07/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
730 06/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
731 05/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
732 04/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
733 03/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
734 02/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Tăng 2.639.000 VNĐ Lazada
735 01/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi Ngockimanh
736 31/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
737 30/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 2.639.000 VNĐ CORY3Mobile
738 29/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
739 28/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
740 27/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
741 26/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Tăng 2.639.000 VNĐ Lazada
742 25/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 2.639.000 VNĐ bichngocmobile
743 24/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
744 23/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
745 22/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
746 21/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Tăng 2.939.000 VNĐ Lazada
747 20/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
748 19/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ manhphatmobile
749 18/07/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ trungmobile
750 17/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.955.000 VNĐ digiphone
751 16/07/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 4.955.000 VNĐ Lazada
752 15/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ digiphone
753 14/07/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
754 13/07/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giảm 3.389.000 VNĐ trungmobile
755 12/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
756 11/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
757 10/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
758 09/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
759 08/07/2013 2 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
760 06/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
761 05/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
762 04/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
763 03/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
764 02/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
765 01/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
766 30/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
767 29/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
768 28/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
769 27/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
770 26/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
771 25/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
772 24/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
773 23/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
774 22/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
775 21/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
776 20/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.029.000 VNĐ Lazada
777 19/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi digiphone
778 18/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 4.029.000 VNĐ digiphone
779 17/06/2013 4 ngày 7.879.000 ₫ Giảm 876.000 VNĐ Lazada
780 13/06/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 1.056.000 VNĐ thanhcongmobile
781 12/06/2013 1 ngày 7.699.000 ₫ Giảm 1.056.000 VNĐ Lazada
782 11/06/2013 3 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 1.056.000 VNĐ thanhcongmobile
783 08/06/2013 3 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 2.109.000 VNĐ Lazada
784 05/06/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
785 04/06/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
786 03/06/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 2.109.000 VNĐ vinhvumobile
787 01/06/2013 3 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 2.109.000 VNĐ Lazada
788 29/05/2013 3 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vinhvumobile
789 26/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ vinhvumobile
790 25/05/2013 5 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ Shgalaxy
791 20/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
792 19/05/2013 9 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
793 10/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 2.009.000 VNĐ vinhvumobile
794 09/05/2013 3 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 2.009.000 VNĐ Lazada
795 06/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
796 05/05/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ bichngocmobile
797 04/05/2013 1 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
798 03/05/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ bichngocmobile
799 02/05/2013 1 ngày 7.699.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Lazada
800 01/05/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
801 30/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
802 29/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
803 28/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
804 27/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
805 26/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 4.300.000 VNĐ thoitrangmobile
806 25/04/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ antuongmobile
807 24/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.799.000 VNĐ thegioiphone
808 23/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
809 22/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.799.000 VNĐ thegioiphone
810 21/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
811 20/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
812 19/04/2013 3 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ thegioiphone
813 16/04/2013 6 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
814 10/04/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
815 09/04/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
816 08/04/2013 4 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ thegioiphone
817 04/04/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
818 03/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
819 02/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thegioiphone
820 01/04/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
821 31/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
822 30/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
823 29/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
824 28/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
825 27/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thegioiphone
826 26/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
827 25/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
828 24/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
829 23/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
830 22/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
831 21/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ bichngocmobile
832 20/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
833 19/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Giảm 3.801.000 VNĐ thoitrangmobile
834 18/03/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 2.301.000 VNĐ antuongmobile
835 17/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
836 16/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
837 15/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
838 14/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
839 13/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
840 12/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
841 11/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
842 10/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
843 09/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
844 08/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
845 07/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
846 06/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
847 05/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
848 04/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
849 03/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
850 02/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
851 01/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
852 28/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
853 27/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ bichngocmobile
854 26/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
855 25/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
856 24/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ bichngocmobile
857 23/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
858 22/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
859 21/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
860 20/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
861 19/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
862 18/02/2013 8 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
863 10/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
864 09/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
865 08/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
866 07/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
867 06/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
868 05/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
869 04/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bichngocmobile
870 03/02/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
871 02/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
872 01/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
873 31/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
874 30/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
875 29/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
876 28/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
877 27/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
878 26/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
879 25/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
880 24/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
881 23/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
882 22/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
883 21/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
884 20/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
885 19/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
886 18/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
887 17/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
888 16/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giảm 2.951.000 VNĐ Lazada
889 15/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
890 14/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
891 13/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
892 12/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
893 11/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
894 10/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Lazada
895 09/01/2013 1 ngày 10.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tamagift
896 08/01/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 1.545.000 VNĐ antuongmobile
897 07/01/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 3.255.000 VNĐ thanhcongmobile
898 06/01/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 3.255.000 VNĐ ThanhLapStore
899 05/01/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
900 04/01/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Giảm 2.245.000 VNĐ thanhcongmobile
901 03/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ anhduong_mobile
902 02/01/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ daiphongmobile
903 01/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.300.000 VNĐ anhduong_mobile
904 31/12/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ didonghoangphat
905 30/12/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
906 29/12/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
907 28/12/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ antuongmobile
908 27/12/2012 1 ngày 10.950.000 ₫ Tăng 5.150.000 VNĐ thanhcongmobile
909 26/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 5.200.000 VNĐ didonghoangphat
910 25/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.200.000 VNĐ anhduong_mobile
911 24/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
912 23/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
913 22/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
914 21/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
915 20/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
916 19/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
917 18/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
918 17/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
919 16/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
920 15/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
921 14/12/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ manhphatmobile
922 13/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
923 12/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ anhduong_mobile
924 11/12/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhphatmobile
925 10/12/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 6.390.000 VNĐ manhphatmobile
926 09/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
927 08/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
928 07/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
929 06/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
930 05/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
931 04/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 6.490.000 VNĐ trungmobile
932 03/12/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
933 02/12/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
934 01/12/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
935 30/11/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ manhphatmobile
936 29/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.100.000 VNĐ anhduong_mobile
937 28/11/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 6.590.000 VNĐ xuanmaimobile
938 27/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
939 26/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
940 25/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ anhduong_mobile
941 24/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ antuongmobile
942 23/11/2012 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 6.290.000 VNĐ nhatsonmobile
943 22/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
944 21/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
945 20/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ vinhvumobile
946 19/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ antuongmobile
947 18/11/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ manhphatmobile
948 17/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ thoitrangmobile
949 16/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
950 15/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
951 14/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ nghia_mobile
952 13/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
953 12/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
954 11/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
955 10/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 6.190.000 VNĐ trungmobile
956 09/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 6.190.000 VNĐ thoitrangmobile
957 08/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 6.490.000 VNĐ trungmobile
958 07/11/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ manhphatmobile
959 06/11/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
960 05/11/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinhvumobile
961 04/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ manhphatmobile
962 03/11/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 2.590.000 VNĐ ThanhLapStore
963 02/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
964 01/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 5.990.000 VNĐ trungmobile
965 31/10/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
966 30/10/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 5.990.000 VNĐ vinhvumobile
967 29/10/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 5.890.000 VNĐ trungmobile
968 28/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
969 27/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
970 26/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
971 25/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giảm 5.890.000 VNĐ vinhvumobile
972 24/10/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ trungmobile
973 23/10/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ FYI
974 22/10/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.540.000 VNĐ trungmobile
975 21/10/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
976 20/10/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Tăng 3.750.000 VNĐ thanhcongmobile
977 19/10/2012 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 4.800.000 VNĐ xuanmaimobile
978 18/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
979 17/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.800.000 VNĐ anhduong_mobile
980 16/10/2012 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 4.800.000 VNĐ xuanmaimobile
981 15/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
982 14/10/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ manhphatmobile
983 13/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
984 12/10/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
985 11/10/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ manhphatmobile
986 10/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
987 09/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
988 08/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mobi9
989 07/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
990 06/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
991 05/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ nghia_mobile
992 04/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mobi9
993 03/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
994 02/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
995 01/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
996 30/09/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ nghia_mobile
997 29/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
998 28/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
999 27/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1000 26/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1001 25/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1002 24/09/2012 2 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1003 22/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1004 21/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1005 20/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 3.090.000 VNĐ mobi9
1006 19/09/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Tăng 3.090.000 VNĐ FYI
1007 18/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1008 17/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ mobi9
1009 16/09/2012 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ daiphongmobile
1010 15/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1011 14/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1012 13/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 3.300.000 VNĐ mobi9
1013 12/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
1014 11/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
1015 10/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
1016 09/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
1017 08/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
1018 07/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1019 06/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1020 05/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1021 04/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1022 03/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ trungmobile
1023 02/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
1024 01/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
1025 31/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1026 30/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1027 29/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1028 28/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1029 27/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
1030 26/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1031 25/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
1032 24/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ trungmobile
1033 23/08/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 2.400.000 VNĐ vinhvumobile
1034 22/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ lehieumobile
1035 21/08/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
1036 20/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1037 19/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1038 18/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1039 17/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
1040 16/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1041 15/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1042 14/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1043 13/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1044 12/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ lehieumobile
1045 11/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 2.690.000 VNĐ thoitrangmobile
1046 10/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1047 09/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1048 08/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1049 07/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1050 06/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
1051 05/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1052 04/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
1053 03/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1054 02/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1055 01/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1056 31/07/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
1057 30/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1058 29/07/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
1059 28/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1060 27/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1061 26/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
1062 25/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
1063 24/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1064 23/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 3.690.000 VNĐ trungmobile
1065 22/07/2012 1 ngày 8.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
1066 21/07/2012 1 ngày 8.800.000 ₫ Giảm 3.690.000 VNĐ nmobile
1067 20/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
1068 19/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
1069 18/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
1070 17/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
1071 16/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 4.690.000 VNĐ trungmobile
1072 15/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 4.690.000 VNĐ bichngocmobile
1073 14/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1074 13/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 3.690.000 VNĐ trungmobile
1075 12/07/2012 1 ngày 8.800.000 ₫ Giảm 3.690.000 VNĐ nmobile
1076 11/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1077 10/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 5.690.000 VNĐ trungmobile
1078 09/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 6.090.000 VNĐ bvtmobile
1079 08/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 6.090.000 VNĐ didongviet
1080 07/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
1081 06/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
1082 05/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ nmobile
1083 04/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
1084 03/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ nmobile
1085 02/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
1086 01/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
1087 30/06/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ nmobile
1088 29/06/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1089 28/06/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ anhduong_mobile
1090 27/06/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
1091 26/06/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ nmobile
1092 25/06/2012 11.000.000 ₫ anhduong_mobile
Có tổng cộng 1.092 thay đổi giá của sản phẩm Motorola RAZR XT910 đã được hệ thống ghi lại.