• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Motorola RAZR XT910

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Motorola RAZR XT910 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 06/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
2 05/05/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
3 03/05/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
4 02/05/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
5 01/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
6 30/04/2015 4 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
7 26/04/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
8 24/04/2015 5 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
9 19/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
10 18/04/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ hoanghamobile
11 17/04/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ tuhuynhmobile
12 16/04/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
13 15/04/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
14 13/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
15 12/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
16 11/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
17 10/04/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ tuhuynhmobile
18 09/04/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
19 08/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
20 07/04/2015 2 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
21 05/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
22 04/04/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
23 03/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
24 02/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
25 01/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
26 31/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
27 30/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
28 29/03/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
29 27/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
30 26/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
31 25/03/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
32 24/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
33 23/03/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
34 21/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ hoanghamobile
35 20/03/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
36 19/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
37 18/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ Phonecoffee
38 17/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
39 16/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
40 15/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
41 14/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
42 13/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
43 12/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ didong24h
44 11/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
45 10/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ Phonecoffee
46 09/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
47 08/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
48 07/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
49 06/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
50 05/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
51 04/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
52 03/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
53 02/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
54 01/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
55 28/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ didong24h
56 27/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
57 26/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
58 25/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
59 24/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
60 23/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
61 22/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
62 21/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
63 20/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
64 19/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
65 18/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
66 17/02/2015 2 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
67 15/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
68 14/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
69 13/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
70 12/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
71 11/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
72 10/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
73 09/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
74 08/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
75 07/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
76 06/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
77 05/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
78 04/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
79 03/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ Phonecoffee
80 02/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
81 01/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
82 31/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ didong24h
83 30/01/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tuhuynhmobile
84 29/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
85 28/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
86 27/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
87 26/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
88 25/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
89 24/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
90 23/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ hoanghamobile
91 22/01/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tuhuynhmobile
92 21/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ didong24h
93 20/01/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tuhuynhmobile
94 19/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
95 18/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.700.000 VNĐ hoanghamobile
96 17/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
97 16/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ dienthoaitoanphat
98 15/01/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
99 14/01/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ didongthanhdat
100 13/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
101 12/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
102 11/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
103 10/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ dienthoaitoanphat
104 09/01/2015 1 ngày 3.880.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
105 08/01/2015 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ vienthinh
106 07/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
107 06/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
108 05/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
109 04/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
110 03/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
111 02/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaitoanphat
112 01/01/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
113 31/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
114 30/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
115 29/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
116 28/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
117 27/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
118 26/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
119 25/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
120 24/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
121 23/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
122 22/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Phonecoffee
123 21/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
124 20/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
125 19/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
126 18/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
127 17/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
128 16/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
129 15/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
130 14/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
131 13/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
132 12/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
133 11/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaitoanphat
134 10/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
135 09/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
136 08/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
137 07/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
138 06/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
139 05/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
140 04/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
141 03/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
142 02/12/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
143 01/12/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
144 30/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
145 29/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
146 28/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
147 27/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
148 26/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
149 25/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
150 24/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
151 23/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
152 22/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
153 21/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
154 20/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
155 19/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
156 18/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
157 17/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
158 16/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ tuhuynhmobile
159 15/11/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
160 14/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ yes24vn
161 13/11/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
162 12/11/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ DidongVietThai
163 11/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
164 10/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
165 09/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
166 08/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
167 07/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
168 06/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
169 05/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
170 04/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
171 03/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
172 02/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
173 01/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
174 31/10/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
175 30/10/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ yes24vn
176 29/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
177 28/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
178 27/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
179 26/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
180 25/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
181 24/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
182 23/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
183 22/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
184 21/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tuhuynhmobile
185 20/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
186 19/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tuhuynhmobile
187 18/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
188 17/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
189 16/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
190 15/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
191 14/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ CORY3Mobile
192 13/10/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi playmobile
193 12/10/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ playmobile
194 11/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
195 10/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
196 09/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
197 08/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
198 07/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
199 06/10/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
200 04/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tuhuynhmobile
201 03/10/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
202 02/10/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
203 01/10/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
204 30/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
205 29/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
206 28/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
207 27/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
208 26/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
209 25/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
210 24/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
211 23/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
212 22/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
213 21/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
214 20/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
215 19/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
216 18/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
217 17/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
218 16/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
219 15/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
220 14/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ symobile
221 13/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ismartphone
222 12/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
223 11/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
224 10/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
225 09/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
226 08/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
227 07/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
228 06/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
229 05/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
230 04/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
231 03/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
232 02/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
233 01/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
234 31/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ symobile
235 30/08/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ playmobile
236 29/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tuhuynhmobile
237 28/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
238 27/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
239 26/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 980.000 VNĐ symobile
240 25/08/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 530.000 VNĐ vienthinh
241 24/08/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
242 23/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
243 22/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
244 21/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ ismartphone
245 20/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
246 19/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
247 18/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
248 17/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ HTCgiare
249 16/08/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
250 15/08/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ r9mobile
251 14/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
252 13/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
253 12/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
254 11/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
255 10/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
256 09/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ HTCgiare
257 08/08/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ r9mobile
258 07/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
259 06/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
260 05/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
261 04/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
262 03/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ ismartphone
263 02/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
264 01/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
265 31/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
266 30/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
267 29/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
268 28/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ CORY3Mobile
269 27/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
270 26/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
271 25/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
272 24/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
273 23/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
274 22/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
275 21/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
276 20/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
277 19/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ ismartphone
278 18/07/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ HTCgiare
279 17/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
280 16/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
281 15/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
282 14/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
283 13/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
284 12/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ ismartphone
285 11/07/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
286 10/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
287 09/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
288 08/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
289 07/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
290 06/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ symobile
291 05/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
292 04/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ symobile
293 03/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
294 02/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
295 01/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
296 30/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
297 29/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
298 28/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
299 27/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
300 26/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
301 25/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
302 24/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
303 23/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ r9mobile
304 22/06/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ tuhuynhmobile
305 21/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
306 20/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
307 19/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
308 18/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
309 17/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ symobile
310 16/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
311 15/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
312 14/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
313 13/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
314 12/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
315 11/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
316 10/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
317 09/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
318 08/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
319 07/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
320 06/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
321 05/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
322 04/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
323 03/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
324 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
325 01/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
326 31/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
327 30/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ r9mobile
328 29/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ tuhuynhmobile
329 28/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
330 27/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
331 26/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
332 25/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
333 24/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
334 23/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
335 22/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
336 21/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
337 20/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
338 19/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
339 18/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
340 17/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
341 16/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.322.000 VNĐ r9mobile
342 15/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 1.322.000 VNĐ baotuyetmobile
343 14/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.322.000 VNĐ r9mobile
344 13/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 732.000 VNĐ baotuyetmobile
345 12/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 732.000 VNĐ tuhuynhmobile
346 11/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
347 10/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 1.012.000 VNĐ baotuyetmobile
348 09/05/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.012.000 VNĐ vienthinh
349 08/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 732.000 VNĐ baotuyetmobile
350 07/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
351 06/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 732.000 VNĐ tuhuynhmobile
352 05/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 1.222.000 VNĐ baotuyetmobile
353 04/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
354 03/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
355 02/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
356 01/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
357 30/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
358 29/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
359 28/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
360 27/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
361 26/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
362 25/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
363 24/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
364 23/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
365 22/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
366 21/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
367 20/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
368 19/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
369 18/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
370 17/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.090.000 VNĐ symobile
371 16/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
372 15/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
373 14/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ yes24vn
374 13/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ CORY3Mobile
375 12/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
376 11/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ vinhvumobile
377 10/04/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
378 09/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
379 08/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
380 07/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
381 06/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.090.000 VNĐ digiphone
382 05/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
383 04/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ digiphone
384 03/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ xperiashop
385 02/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi digiphone
386 01/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ digiphone
387 31/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ xperiashop
388 30/03/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 880.000 VNĐ vienthinh
389 29/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
390 28/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
391 27/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
392 26/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ digiphone
393 25/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
394 24/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
395 23/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
396 22/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
397 21/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
398 20/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
399 19/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
400 18/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ chungblackberry
401 17/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
402 16/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
403 15/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
404 14/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ vinhvumobile
405 13/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
406 12/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
407 11/03/2014 5 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinhvumobile
408 06/03/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
409 05/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
410 04/03/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ digiphone
411 03/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
412 02/03/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
413 01/03/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ digiphone
414 28/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
415 27/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
416 26/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
417 25/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
418 24/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ DidongVietThai
419 23/02/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ r9mobile
420 22/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ ismartphone
421 21/02/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ chungblackberry
422 20/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
423 19/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
424 18/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ digiphone
425 17/02/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ chungblackberry
426 16/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ Shgalaxy
427 15/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ digiphone
428 14/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
429 13/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
430 12/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
431 11/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
432 10/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
433 09/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
434 08/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
435 07/02/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
436 06/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ Shgalaxy
437 05/02/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ CORY3Mobile
438 04/02/2014 3 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
439 01/02/2014 2 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ digiphone
440 30/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
441 29/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
442 28/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
443 27/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
444 26/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ Shgalaxy
445 25/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ digiphone
446 24/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ Shgalaxy
447 23/01/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
448 22/01/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ dhmobile
449 21/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
450 20/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
451 19/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vinhvumobile
452 18/01/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ dhmobile
453 17/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
454 16/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
455 15/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
456 14/01/2014 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
457 13/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
458 12/01/2014 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
459 11/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vinhvumobile
460 10/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
461 09/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
462 08/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
463 07/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tuhuynhmobile
464 06/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
465 05/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
466 04/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
467 03/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
468 02/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
469 01/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
470 31/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
471 30/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
472 29/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
473 28/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
474 27/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
475 26/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
476 25/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 509.000 VNĐ phonedep
477 24/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ Lazada
478 23/12/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ Shgalaxy
479 22/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 509.000 VNĐ phonedep
480 21/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
481 20/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
482 19/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
483 18/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
484 17/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
485 16/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
486 15/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
487 14/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
488 13/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
489 12/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
490 11/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ digiphone
491 10/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
492 09/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
493 08/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
494 07/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ tuhuynhmobile
495 06/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
496 05/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
497 04/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
498 03/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
499 02/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
500 01/12/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ dhmobile
501 30/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
502 29/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ koreamobileTN
503 28/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
504 27/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
505 26/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
506 25/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
507 24/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
508 23/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
509 22/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ koreamobileTN
510 21/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
511 20/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
512 19/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
513 18/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ koreamobileTN
514 17/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ zippostmobile
515 16/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
516 15/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ digiphone
517 14/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
518 13/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
519 12/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
520 11/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi Dt24vn
521 10/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ Dt24vn
522 09/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
523 08/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ xuanmaimobile
524 07/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
525 06/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dhmobile
526 05/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
527 04/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
528 03/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
529 02/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ trungmobile
530 01/11/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ hoanghamobile
531 31/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
532 30/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ chungblackberry
533 29/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ zippostmobile
534 28/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
535 27/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ chungblackberry
536 26/10/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
537 25/10/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ koreamobileTN
538 24/10/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
539 23/10/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thoitrangmobile
540 22/10/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ koreamobileTN
541 21/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
542 20/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
543 19/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
544 18/10/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
545 17/10/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
546 16/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
547 15/10/2013 3 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
548 12/10/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ phonedep
549 11/10/2013 1 ngày 4.099.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ socmobile
550 10/10/2013 4 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
551 06/10/2013 4 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
552 02/10/2013 6 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ phonedep
553 26/09/2013 1 ngày 4.099.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ socmobile
554 25/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
555 24/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
556 23/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
557 22/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
558 21/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
559 20/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
560 19/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
561 18/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ phonedep
562 17/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ bichngocmobile
563 16/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
564 15/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
565 14/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
566 13/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
567 12/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
568 11/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
569 10/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
570 09/09/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ B_Nmobile
571 07/09/2013 2 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
572 05/09/2013 7 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
573 29/08/2013 2 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
574 27/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 810.000 VNĐ phonedep
575 26/08/2013 3 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 2.549.000 VNĐ ismartphone
576 23/08/2013 1 ngày 7.149.000 ₫ Giá không đổi Lazada
577 22/08/2013 1 ngày 7.149.000 ₫ Tăng 3.359.000 VNĐ Lazada
578 21/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
579 20/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
580 19/08/2013 2 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
581 17/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
582 16/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
583 15/08/2013 3 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
584 12/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
585 11/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
586 10/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 7.210.000 VNĐ phonedep
587 09/08/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 3.831.000 VNĐ anhduong_mobile
588 08/08/2013 1 ngày 7.169.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ Lazada
589 07/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
590 06/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
591 05/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
592 04/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
593 03/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
594 02/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Tăng 2.639.000 VNĐ Lazada
595 01/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi Ngockimanh
596 31/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
597 30/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 2.639.000 VNĐ CORY3Mobile
598 29/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
599 28/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
600 27/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
601 26/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Tăng 2.639.000 VNĐ Lazada
602 25/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 2.639.000 VNĐ bichngocmobile
603 24/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
604 23/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
605 22/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
606 21/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Tăng 2.939.000 VNĐ Lazada
607 20/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
608 19/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ manhphatmobile
609 18/07/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ trungmobile
610 17/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.955.000 VNĐ digiphone
611 16/07/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 4.955.000 VNĐ Lazada
612 15/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ digiphone
613 14/07/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
614 13/07/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giảm 3.389.000 VNĐ trungmobile
615 12/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
616 11/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
617 10/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
618 09/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
619 08/07/2013 2 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
620 06/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
621 05/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
622 04/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
623 03/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
624 02/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
625 01/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
626 30/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
627 29/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
628 28/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
629 27/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
630 26/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
631 25/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
632 24/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
633 23/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
634 22/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
635 21/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
636 20/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.029.000 VNĐ Lazada
637 19/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi digiphone
638 18/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 4.029.000 VNĐ digiphone
639 17/06/2013 4 ngày 7.879.000 ₫ Giảm 876.000 VNĐ Lazada
640 13/06/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 1.056.000 VNĐ thanhcongmobile
641 12/06/2013 1 ngày 7.699.000 ₫ Giảm 1.056.000 VNĐ Lazada
642 11/06/2013 3 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 1.056.000 VNĐ thanhcongmobile
643 08/06/2013 3 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 2.109.000 VNĐ Lazada
644 05/06/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
645 04/06/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
646 03/06/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 2.109.000 VNĐ vinhvumobile
647 01/06/2013 3 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 2.109.000 VNĐ Lazada
648 29/05/2013 3 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vinhvumobile
649 26/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ vinhvumobile
650 25/05/2013 5 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ Shgalaxy
651 20/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
652 19/05/2013 9 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
653 10/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 2.009.000 VNĐ vinhvumobile
654 09/05/2013 3 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 2.009.000 VNĐ Lazada
655 06/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
656 05/05/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ bichngocmobile
657 04/05/2013 1 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
658 03/05/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ bichngocmobile
659 02/05/2013 1 ngày 7.699.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Lazada
660 01/05/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
661 30/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
662 29/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
663 28/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
664 27/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
665 26/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 4.300.000 VNĐ thoitrangmobile
666 25/04/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ antuongmobile
667 24/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.799.000 VNĐ thegioiphone
668 23/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
669 22/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.799.000 VNĐ thegioiphone
670 21/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
671 20/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
672 19/04/2013 3 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ thegioiphone
673 16/04/2013 6 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
674 10/04/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
675 09/04/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
676 08/04/2013 4 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ thegioiphone
677 04/04/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
678 03/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
679 02/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thegioiphone
680 01/04/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
681 31/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
682 30/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
683 29/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
684 28/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
685 27/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thegioiphone
686 26/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
687 25/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
688 24/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
689 23/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
690 22/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
691 21/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ bichngocmobile
692 20/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
693 19/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Giảm 3.801.000 VNĐ thoitrangmobile
694 18/03/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 2.301.000 VNĐ antuongmobile
695 17/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
696 16/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
697 15/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
698 14/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
699 13/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
700 12/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
701 11/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
702 10/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
703 09/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
704 08/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
705 07/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
706 06/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
707 05/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
708 04/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
709 03/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
710 02/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
711 01/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
712 28/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
713 27/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ bichngocmobile
714 26/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
715 25/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
716 24/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ bichngocmobile
717 23/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
718 22/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
719 21/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
720 20/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
721 19/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
722 18/02/2013 8 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
723 10/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
724 09/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
725 08/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
726 07/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
727 06/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
728 05/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
729 04/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bichngocmobile
730 03/02/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
731 02/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
732 01/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
733 31/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
734 30/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
735 29/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
736 28/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
737 27/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
738 26/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
739 25/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
740 24/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
741 23/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
742 22/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
743 21/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
744 20/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
745 19/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
746 18/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
747 17/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
748 16/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giảm 2.951.000 VNĐ Lazada
749 15/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
750 14/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
751 13/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
752 12/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
753 11/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
754 10/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Lazada
755 09/01/2013 1 ngày 10.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tamagift
756 08/01/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 1.545.000 VNĐ antuongmobile
757 07/01/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 3.255.000 VNĐ thanhcongmobile
758 06/01/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 3.255.000 VNĐ ThanhLapStore
759 05/01/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
760 04/01/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Giảm 2.245.000 VNĐ thanhcongmobile
761 03/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ anhduong_mobile
762 02/01/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ daiphongmobile
763 01/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.300.000 VNĐ anhduong_mobile
764 31/12/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ didonghoangphat
765 30/12/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
766 29/12/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
767 28/12/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ antuongmobile
768 27/12/2012 1 ngày 10.950.000 ₫ Tăng 5.150.000 VNĐ thanhcongmobile
769 26/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 5.200.000 VNĐ didonghoangphat
770 25/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.200.000 VNĐ anhduong_mobile
771 24/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
772 23/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
773 22/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
774 21/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
775 20/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
776 19/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
777 18/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
778 17/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
779 16/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
780 15/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
781 14/12/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ manhphatmobile
782 13/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
783 12/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ anhduong_mobile
784 11/12/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhphatmobile
785 10/12/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 6.390.000 VNĐ manhphatmobile
786 09/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
787 08/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
788 07/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
789 06/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
790 05/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
791 04/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 6.490.000 VNĐ trungmobile
792 03/12/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
793 02/12/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
794 01/12/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
795 30/11/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ manhphatmobile
796 29/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.100.000 VNĐ anhduong_mobile
797 28/11/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 6.590.000 VNĐ xuanmaimobile
798 27/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
799 26/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
800 25/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ anhduong_mobile
801 24/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ antuongmobile
802 23/11/2012 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 6.290.000 VNĐ nhatsonmobile
803 22/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
804 21/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
805 20/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ vinhvumobile
806 19/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ antuongmobile
807 18/11/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ manhphatmobile
808 17/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ thoitrangmobile
809 16/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
810 15/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
811 14/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ nghia_mobile
812 13/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
813 12/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
814 11/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
815 10/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 6.190.000 VNĐ trungmobile
816 09/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 6.190.000 VNĐ thoitrangmobile
817 08/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 6.490.000 VNĐ trungmobile
818 07/11/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ manhphatmobile
819 06/11/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
820 05/11/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinhvumobile
821 04/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ manhphatmobile
822 03/11/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 2.590.000 VNĐ ThanhLapStore
823 02/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
824 01/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 5.990.000 VNĐ trungmobile
825 31/10/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
826 30/10/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 5.990.000 VNĐ vinhvumobile
827 29/10/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 5.890.000 VNĐ trungmobile
828 28/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
829 27/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
830 26/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
831 25/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giảm 5.890.000 VNĐ vinhvumobile
832 24/10/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ trungmobile
833 23/10/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ FYI
834 22/10/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.540.000 VNĐ trungmobile
835 21/10/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
836 20/10/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Tăng 3.750.000 VNĐ thanhcongmobile
837 19/10/2012 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 4.800.000 VNĐ xuanmaimobile
838 18/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
839 17/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.800.000 VNĐ anhduong_mobile
840 16/10/2012 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 4.800.000 VNĐ xuanmaimobile
841 15/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
842 14/10/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ manhphatmobile
843 13/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
844 12/10/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
845 11/10/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ manhphatmobile
846 10/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
847 09/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
848 08/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mobi9
849 07/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
850 06/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
851 05/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ nghia_mobile
852 04/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mobi9
853 03/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
854 02/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
855 01/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
856 30/09/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ nghia_mobile
857 29/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
858 28/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
859 27/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
860 26/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
861 25/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
862 24/09/2012 2 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
863 22/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
864 21/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
865 20/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 3.090.000 VNĐ mobi9
866 19/09/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Tăng 3.090.000 VNĐ FYI
867 18/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
868 17/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ mobi9
869 16/09/2012 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ daiphongmobile
870 15/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
871 14/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
872 13/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 3.300.000 VNĐ mobi9
873 12/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
874 11/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
875 10/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
876 09/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
877 08/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
878 07/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
879 06/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
880 05/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
881 04/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
882 03/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ trungmobile
883 02/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
884 01/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
885 31/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
886 30/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
887 29/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
888 28/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
889 27/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
890 26/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
891 25/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
892 24/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ trungmobile
893 23/08/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 2.400.000 VNĐ vinhvumobile
894 22/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ lehieumobile
895 21/08/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
896 20/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
897 19/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
898 18/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
899 17/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
900 16/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
901 15/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
902 14/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
903 13/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
904 12/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ lehieumobile
905 11/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 2.690.000 VNĐ thoitrangmobile
906 10/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
907 09/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
908 08/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
909 07/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
910 06/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
911 05/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
912 04/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
913 03/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
914 02/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
915 01/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
916 31/07/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
917 30/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
918 29/07/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
919 28/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
920 27/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
921 26/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
922 25/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
923 24/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
924 23/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 3.690.000 VNĐ trungmobile
925 22/07/2012 1 ngày 8.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
926 21/07/2012 1 ngày 8.800.000 ₫ Giảm 3.690.000 VNĐ nmobile
927 20/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
928 19/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
929 18/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
930 17/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
931 16/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 4.690.000 VNĐ trungmobile
932 15/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 4.690.000 VNĐ bichngocmobile
933 14/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
934 13/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 3.690.000 VNĐ trungmobile
935 12/07/2012 1 ngày 8.800.000 ₫ Giảm 3.690.000 VNĐ nmobile
936 11/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
937 10/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 5.690.000 VNĐ trungmobile
938 09/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 6.090.000 VNĐ bvtmobile
939 08/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 6.090.000 VNĐ didongviet
940 07/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
941 06/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
942 05/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ nmobile
943 04/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
944 03/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ nmobile
945 02/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
946 01/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
947 30/06/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ nmobile
948 29/06/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
949 28/06/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ anhduong_mobile
950 27/06/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
951 26/06/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ nmobile
952 25/06/2012 11.000.000 ₫ anhduong_mobile
Có tổng cộng 952 thay đổi giá của sản phẩm Motorola RAZR XT910 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Motorola RAZR XT910 trong mục Mobile
Từ khóa nổi bật trong tuần: hoa co, số so, m2, samsung, hp