• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Motorola RAZR XT910

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Motorola RAZR XT910 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 30/08/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ playmobile
2 29/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ tuhuynhmobile
3 28/08/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
4 27/08/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
5 26/08/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 980.000 VNĐ symobile
6 25/08/2014 1 ngày 3.880.000 VNĐ Tăng 530.000 VNĐ vienthinh
7 24/08/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
8 23/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
9 22/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
10 21/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ ismartphone
11 20/08/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
12 19/08/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
13 18/08/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
14 17/08/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 1.790.000 VNĐ HTCgiare
15 16/08/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
16 15/08/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.790.000 VNĐ r9mobile
17 14/08/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
18 13/08/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
19 12/08/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
20 11/08/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
21 10/08/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
22 09/08/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 1.790.000 VNĐ HTCgiare
23 08/08/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.790.000 VNĐ r9mobile
24 07/08/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
25 06/08/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
26 05/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
27 04/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
28 03/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ ismartphone
29 02/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
30 01/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
31 31/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
32 30/07/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
33 29/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
34 28/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ CORY3Mobile
35 27/07/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
36 26/07/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
37 25/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
38 24/07/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
39 23/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
40 22/07/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
41 21/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
42 20/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
43 19/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ ismartphone
44 18/07/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ HTCgiare
45 17/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
46 16/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
47 15/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
48 14/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
49 13/07/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
50 12/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ ismartphone
51 11/07/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
52 10/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
53 09/07/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
54 08/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
55 07/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi symobile
56 06/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ symobile
57 05/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
58 04/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ symobile
59 03/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
60 02/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
61 01/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
62 30/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
63 29/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
64 28/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
65 27/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
66 26/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
67 25/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
68 24/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
69 23/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ r9mobile
70 22/06/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ tuhuynhmobile
71 21/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
72 20/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
73 19/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
74 18/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi symobile
75 17/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ symobile
76 16/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
77 15/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
78 14/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
79 13/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
80 12/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
81 11/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
82 10/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
83 09/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
84 08/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
85 07/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
86 06/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
87 05/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
88 04/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
89 03/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
90 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
91 01/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
92 31/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
93 30/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ r9mobile
94 29/05/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ tuhuynhmobile
95 28/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
96 27/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
97 26/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
98 25/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
99 24/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
100 23/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
101 22/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
102 21/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
103 20/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
104 19/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
105 18/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
106 17/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
107 16/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.322.000 VNĐ r9mobile
108 15/05/2014 1 ngày 2.868.000 VNĐ Giảm 1.322.000 VNĐ baotuyetmobile
109 14/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.322.000 VNĐ r9mobile
110 13/05/2014 1 ngày 2.868.000 VNĐ Giảm 732.000 VNĐ baotuyetmobile
111 12/05/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 732.000 VNĐ tuhuynhmobile
112 11/05/2014 1 ngày 2.868.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
113 10/05/2014 1 ngày 2.868.000 VNĐ Giảm 1.012.000 VNĐ baotuyetmobile
114 09/05/2014 1 ngày 3.880.000 VNĐ Tăng 1.012.000 VNĐ vienthinh
115 08/05/2014 1 ngày 2.868.000 VNĐ Giảm 732.000 VNĐ baotuyetmobile
116 07/05/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tuhuynhmobile
117 06/05/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 732.000 VNĐ tuhuynhmobile
118 05/05/2014 1 ngày 2.868.000 VNĐ Giảm 1.222.000 VNĐ baotuyetmobile
119 04/05/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
120 03/05/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
121 02/05/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
122 01/05/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
123 30/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
124 29/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
125 28/04/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
126 27/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
127 26/04/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
128 25/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
129 24/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
130 23/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
131 22/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
132 21/04/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tuhuynhmobile
133 20/04/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
134 19/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
135 18/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
136 17/04/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.090.000 VNĐ symobile
137 16/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
138 15/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
139 14/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ yes24vn
140 13/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ CORY3Mobile
141 12/04/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
142 11/04/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ vinhvumobile
143 10/04/2014 1 ngày 3.880.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
144 09/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
145 08/04/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi symobile
146 07/04/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi symobile
147 06/04/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.090.000 VNĐ digiphone
148 05/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
149 04/04/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ digiphone
150 03/04/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ xperiashop
151 02/04/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
152 01/04/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ digiphone
153 31/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ xperiashop
154 30/03/2014 1 ngày 3.880.000 VNĐ Tăng 880.000 VNĐ vienthinh
155 29/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi symobile
156 28/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi symobile
157 27/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi symobile
158 26/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ digiphone
159 25/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
160 24/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
161 23/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
162 22/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
163 21/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
164 20/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
165 19/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
166 18/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ chungblackberry
167 17/03/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
168 16/03/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
169 15/03/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
170 14/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ vinhvumobile
171 13/03/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
172 12/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
173 11/03/2014 5 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ vinhvumobile
174 06/03/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
175 05/03/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
176 04/03/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ digiphone
177 03/03/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
178 02/03/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
179 01/03/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ digiphone
180 28/02/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
181 27/02/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
182 26/02/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
183 25/02/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
184 24/02/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ DidongVietThai
185 23/02/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ r9mobile
186 22/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ ismartphone
187 21/02/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ chungblackberry
188 20/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
189 19/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
190 18/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ digiphone
191 17/02/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ chungblackberry
192 16/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ Shgalaxy
193 15/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ digiphone
194 14/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
195 13/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
196 12/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
197 11/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
198 10/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
199 09/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
200 08/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
201 07/02/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
202 06/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ Shgalaxy
203 05/02/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 599.000 VNĐ CORY3Mobile
204 04/02/2014 3 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
205 01/02/2014 2 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ digiphone
206 30/01/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
207 29/01/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
208 28/01/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
209 27/01/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
210 26/01/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ Shgalaxy
211 25/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ digiphone
212 24/01/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ Shgalaxy
213 23/01/2014 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
214 22/01/2014 1 ngày 3.990.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ dhmobile
215 21/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
216 20/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
217 19/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ vinhvumobile
218 18/01/2014 1 ngày 3.990.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ dhmobile
219 17/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
220 16/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
221 15/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
222 14/01/2014 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
223 13/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
224 12/01/2014 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
225 11/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ vinhvumobile
226 10/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
227 09/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
228 08/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi tuhuynhmobile
229 07/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ tuhuynhmobile
230 06/01/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
231 05/01/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
232 04/01/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
233 03/01/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
234 02/01/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
235 01/01/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
236 31/12/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
237 30/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
238 29/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
239 28/12/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
240 27/12/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
241 26/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
242 25/12/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giảm 509.000 VNĐ phonedep
243 24/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 799.000 VNĐ Lazada
244 23/12/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ Shgalaxy
245 22/12/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giảm 509.000 VNĐ phonedep
246 21/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
247 20/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
248 19/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
249 18/12/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
250 17/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
251 16/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
252 15/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
253 14/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
254 13/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
255 12/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
256 11/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ digiphone
257 10/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
258 09/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi tuhuynhmobile
259 08/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi tuhuynhmobile
260 07/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ tuhuynhmobile
261 06/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
262 05/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
263 04/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
264 03/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
265 02/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
266 01/12/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ dhmobile
267 30/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
268 29/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ koreamobileTN
269 28/11/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
270 27/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
271 26/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
272 25/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
273 24/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
274 23/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
275 22/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ koreamobileTN
276 21/11/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
277 20/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
278 19/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
279 18/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ koreamobileTN
280 17/11/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ zippostmobile
281 16/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
282 15/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ digiphone
283 14/11/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
284 13/11/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
285 12/11/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
286 11/11/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi Dt24vn
287 10/11/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ Dt24vn
288 09/11/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
289 08/11/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ xuanmaimobile
290 07/11/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
291 06/11/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ dhmobile
292 05/11/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
293 04/11/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
294 03/11/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
295 02/11/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Giảm 1.010.000 VNĐ trungmobile
296 01/11/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 2.350.000 VNĐ hoanghamobile
297 31/10/2013 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
298 30/10/2013 1 ngày 3.150.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ chungblackberry
299 29/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ zippostmobile
300 28/10/2013 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
301 27/10/2013 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ chungblackberry
302 26/10/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
303 25/10/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ koreamobileTN
304 24/10/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
305 23/10/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ thoitrangmobile
306 22/10/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ koreamobileTN
307 21/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
308 20/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
309 19/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
310 18/10/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
311 17/10/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
312 16/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
313 15/10/2013 3 ngày 5.299.000 VNĐ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
314 12/10/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 309.000 VNĐ phonedep
315 11/10/2013 1 ngày 4.099.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ socmobile
316 10/10/2013 4 ngày 5.299.000 VNĐ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
317 06/10/2013 4 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
318 02/10/2013 6 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 309.000 VNĐ phonedep
319 26/09/2013 1 ngày 4.099.000 VNĐ Tăng 309.000 VNĐ socmobile
320 25/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
321 24/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
322 23/09/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
323 22/09/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
324 21/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
325 20/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
326 19/09/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
327 18/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 510.000 VNĐ phonedep
328 17/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ bichngocmobile
329 16/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
330 15/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
331 14/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
332 13/09/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
333 12/09/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
334 11/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
335 10/09/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
336 09/09/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ B_Nmobile
337 07/09/2013 2 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
338 05/09/2013 7 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
339 29/08/2013 2 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
340 27/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 810.000 VNĐ phonedep
341 26/08/2013 3 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 2.549.000 VNĐ ismartphone
342 23/08/2013 1 ngày 7.149.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
343 22/08/2013 1 ngày 7.149.000 VNĐ Tăng 3.359.000 VNĐ Lazada
344 21/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
345 20/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
346 19/08/2013 2 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
347 17/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
348 16/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
349 15/08/2013 3 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
350 12/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
351 11/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
352 10/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 7.210.000 VNĐ phonedep
353 09/08/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 3.831.000 VNĐ anhduong_mobile
354 08/08/2013 1 ngày 7.169.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ Lazada
355 07/08/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
356 06/08/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
357 05/08/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
358 04/08/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
359 03/08/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
360 02/08/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Tăng 2.639.000 VNĐ Lazada
361 01/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi Ngockimanh
362 31/07/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
363 30/07/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 2.639.000 VNĐ CORY3Mobile
364 29/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
365 28/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
366 27/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
367 26/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Tăng 2.639.000 VNĐ Lazada
368 25/07/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 2.639.000 VNĐ bichngocmobile
369 24/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
370 23/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
371 22/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
372 21/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Tăng 2.939.000 VNĐ Lazada
373 20/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
374 19/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ manhphatmobile
375 18/07/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Tăng 690.000 VNĐ trungmobile
376 17/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 4.955.000 VNĐ digiphone
377 16/07/2013 1 ngày 8.755.000 VNĐ Tăng 4.955.000 VNĐ Lazada
378 15/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ digiphone
379 14/07/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
380 13/07/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Giảm 3.389.000 VNĐ trungmobile
381 12/07/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
382 11/07/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
383 10/07/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
384 09/07/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
385 08/07/2013 2 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
386 06/07/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
387 05/07/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
388 04/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
389 03/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
390 02/07/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
391 01/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
392 30/06/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
393 29/06/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
394 28/06/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
395 27/06/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
396 26/06/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
397 25/06/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
398 24/06/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
399 23/06/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
400 22/06/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
401 21/06/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
402 20/06/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Tăng 4.029.000 VNĐ Lazada
403 19/06/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
404 18/06/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giảm 4.029.000 VNĐ digiphone
405 17/06/2013 4 ngày 7.879.000 VNĐ Giảm 876.000 VNĐ Lazada
406 13/06/2013 1 ngày 8.755.000 VNĐ Tăng 1.056.000 VNĐ thanhcongmobile
407 12/06/2013 1 ngày 7.699.000 VNĐ Giảm 1.056.000 VNĐ Lazada
408 11/06/2013 3 ngày 8.755.000 VNĐ Tăng 1.056.000 VNĐ thanhcongmobile
409 08/06/2013 3 ngày 7.699.000 VNĐ Tăng 2.109.000 VNĐ Lazada
410 05/06/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
411 04/06/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
412 03/06/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 2.109.000 VNĐ vinhvumobile
413 01/06/2013 3 ngày 7.699.000 VNĐ Tăng 2.109.000 VNĐ Lazada
414 29/05/2013 3 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vinhvumobile
415 26/05/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ vinhvumobile
416 25/05/2013 5 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ Shgalaxy
417 20/05/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
418 19/05/2013 9 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
419 10/05/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giảm 2.009.000 VNĐ vinhvumobile
420 09/05/2013 3 ngày 7.699.000 VNĐ Tăng 2.009.000 VNĐ Lazada
421 06/05/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
422 05/05/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 1.699.000 VNĐ bichngocmobile
423 04/05/2013 1 ngày 7.699.000 VNĐ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
424 03/05/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 1.699.000 VNĐ bichngocmobile
425 02/05/2013 1 ngày 7.699.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Lazada
426 01/05/2013 1 ngày 7.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
427 30/04/2013 1 ngày 7.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
428 29/04/2013 1 ngày 7.799.000 VNĐ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
429 28/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
430 27/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
431 26/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 4.300.000 VNĐ thoitrangmobile
432 25/04/2013 1 ngày 10.300.000 VNĐ Tăng 4.300.000 VNĐ antuongmobile
433 24/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 1.799.000 VNĐ thegioiphone
434 23/04/2013 1 ngày 7.799.000 VNĐ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
435 22/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 1.799.000 VNĐ thegioiphone
436 21/04/2013 1 ngày 7.799.000 VNĐ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
437 20/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi thegioiphone
438 19/04/2013 3 ngày 6.000.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ thegioiphone
439 16/04/2013 6 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
440 10/04/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
441 09/04/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
442 08/04/2013 4 ngày 6.000.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ thegioiphone
443 04/04/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
444 03/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi thegioiphone
445 02/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ thegioiphone
446 01/04/2013 1 ngày 6.499.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
447 31/03/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi thegioiphone
448 30/03/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi thegioiphone
449 29/03/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi thegioiphone
450 28/03/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi thegioiphone
451 27/03/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ thegioiphone
452 26/03/2013 1 ngày 6.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
453 25/03/2013 1 ngày 6.499.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
454 24/03/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
455 23/03/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
456 22/03/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
457 21/03/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ bichngocmobile
458 20/03/2013 1 ngày 6.499.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
459 19/03/2013 1 ngày 6.499.000 VNĐ Giảm 3.801.000 VNĐ thoitrangmobile
460 18/03/2013 1 ngày 10.300.000 VNĐ Tăng 2.301.000 VNĐ antuongmobile
461 17/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
462 16/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
463 15/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
464 14/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
465 13/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
466 12/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
467 11/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
468 10/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
469 09/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
470 08/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
471 07/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
472 06/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
473 05/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
474 04/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
475 03/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
476 02/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
477 01/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
478 28/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
479 27/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 1.499.000 VNĐ bichngocmobile
480 26/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
481 25/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
482 24/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 1.499.000 VNĐ bichngocmobile
483 23/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
484 22/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
485 21/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
486 20/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
487 19/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
488 18/02/2013 8 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
489 10/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
490 09/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
491 08/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
492 07/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
493 06/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
494 05/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
495 04/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bichngocmobile
496 03/02/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
497 02/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
498 01/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
499 31/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
500 30/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
501 29/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
502 28/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
503 27/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
504 26/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
505 25/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
506 24/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
507 23/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
508 22/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
509 21/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
510 20/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
511 19/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
512 18/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
513 17/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
514 16/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giảm 2.951.000 VNĐ Lazada
515 15/01/2013 1 ngày 10.950.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
516 14/01/2013 1 ngày 10.950.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
517 13/01/2013 1 ngày 10.950.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
518 12/01/2013 1 ngày 10.950.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
519 11/01/2013 1 ngày 10.950.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
520 10/01/2013 1 ngày 10.950.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Lazada
521 09/01/2013 1 ngày 10.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tamagift
522 08/01/2013 1 ngày 10.300.000 VNĐ Tăng 1.545.000 VNĐ antuongmobile
523 07/01/2013 1 ngày 8.755.000 VNĐ Tăng 3.255.000 VNĐ thanhcongmobile
524 06/01/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 3.255.000 VNĐ ThanhLapStore
525 05/01/2013 1 ngày 8.755.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
526 04/01/2013 1 ngày 8.755.000 VNĐ Giảm 2.245.000 VNĐ thanhcongmobile
527 03/01/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ anhduong_mobile
528 02/01/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ daiphongmobile
529 01/01/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 5.300.000 VNĐ anhduong_mobile
530 31/12/2012 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 4.600.000 VNĐ didonghoangphat
531 30/12/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
532 29/12/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
533 28/12/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ antuongmobile
534 27/12/2012 1 ngày 10.950.000 VNĐ Tăng 5.150.000 VNĐ thanhcongmobile
535 26/12/2012 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 5.200.000 VNĐ didonghoangphat
536 25/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 5.200.000 VNĐ anhduong_mobile
537 24/12/2012 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
538 23/12/2012 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
539 22/12/2012 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
540 21/12/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
541 20/12/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
542 19/12/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
543 18/12/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
544 17/12/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
545 16/12/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
546 15/12/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
547 14/12/2012 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ manhphatmobile
548 13/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
549 12/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ anhduong_mobile
550 11/12/2012 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ manhphatmobile
551 10/12/2012 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 6.390.000 VNĐ manhphatmobile
552 09/12/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
553 08/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
554 07/12/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
555 06/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
556 05/12/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
557 04/12/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 6.490.000 VNĐ trungmobile
558 03/12/2012 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
559 02/12/2012 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
560 01/12/2012 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
561 30/11/2012 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 4.900.000 VNĐ manhphatmobile
562 29/11/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 5.100.000 VNĐ anhduong_mobile
563 28/11/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giảm 6.590.000 VNĐ xuanmaimobile
564 27/11/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
565 26/11/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
566 25/11/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ anhduong_mobile
567 24/11/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Tăng 4.100.000 VNĐ antuongmobile
568 23/11/2012 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giảm 6.290.000 VNĐ nhatsonmobile
569 22/11/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
570 21/11/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
571 20/11/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 4.000.000 VNĐ vinhvumobile
572 19/11/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Tăng 4.300.000 VNĐ antuongmobile
573 18/11/2012 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ manhphatmobile
574 17/11/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 4.000.000 VNĐ thoitrangmobile
575 16/11/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
576 15/11/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
577 14/11/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ nghia_mobile
578 13/11/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
579 12/11/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
580 11/11/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
581 10/11/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 6.190.000 VNĐ trungmobile
582 09/11/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 6.190.000 VNĐ thoitrangmobile
583 08/11/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 6.490.000 VNĐ trungmobile
584 07/11/2012 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ manhphatmobile
585 06/11/2012 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
586 05/11/2012 1 ngày 6.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ vinhvumobile
587 04/11/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ manhphatmobile
588 03/11/2012 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 2.590.000 VNĐ ThanhLapStore
589 02/11/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
590 01/11/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 5.990.000 VNĐ trungmobile
591 31/10/2012 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
592 30/10/2012 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 5.990.000 VNĐ vinhvumobile
593 29/10/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 5.890.000 VNĐ trungmobile
594 28/10/2012 1 ngày 6.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
595 27/10/2012 1 ngày 6.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
596 26/10/2012 1 ngày 6.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
597 25/10/2012 1 ngày 6.600.000 VNĐ Giảm 5.890.000 VNĐ vinhvumobile
598 24/10/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ trungmobile
599 23/10/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ FYI
600 22/10/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.540.000 VNĐ trungmobile
601 21/10/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
602 20/10/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Tăng 3.750.000 VNĐ thanhcongmobile
603 19/10/2012 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giảm 4.800.000 VNĐ xuanmaimobile
604 18/10/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
605 17/10/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 4.800.000 VNĐ anhduong_mobile
606 16/10/2012 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giảm 4.800.000 VNĐ xuanmaimobile
607 15/10/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
608 14/10/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 4.700.000 VNĐ manhphatmobile
609 13/10/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
610 12/10/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
611 11/10/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 4.600.000 VNĐ manhphatmobile
612 10/10/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
613 09/10/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
614 08/10/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ mobi9
615 07/10/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
616 06/10/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
617 05/10/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ nghia_mobile
618 04/10/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ mobi9
619 03/10/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
620 02/10/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
621 01/10/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
622 30/09/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ nghia_mobile
623 29/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
624 28/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
625 27/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
626 26/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
627 25/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
628 24/09/2012 2 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
629 22/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
630 21/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
631 20/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 3.090.000 VNĐ mobi9
632 19/09/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 3.090.000 VNĐ FYI
633 18/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
634 17/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 2.700.000 VNĐ mobi9
635 16/09/2012 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 2.700.000 VNĐ daiphongmobile
636 15/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
637 14/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
638 13/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 3.300.000 VNĐ mobi9
639 12/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
640 11/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
641 10/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
642 09/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
643 08/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
644 07/09/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
645 06/09/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
646 05/09/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
647 04/09/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
648 03/09/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 4.890.000 VNĐ trungmobile
649 02/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
650 01/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
651 31/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
652 30/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
653 29/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
654 28/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
655 27/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
656 26/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
657 25/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
658 24/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 4.890.000 VNĐ trungmobile
659 23/08/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 2.400.000 VNĐ vinhvumobile
660 22/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Tăng 2.400.000 VNĐ lehieumobile
661 21/08/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
662 20/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
663 19/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
664 18/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
665 17/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
666 16/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
667 15/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
668 14/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
669 13/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
670 12/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ lehieumobile
671 11/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 2.690.000 VNĐ thoitrangmobile
672 10/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
673 09/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
674 08/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
675 07/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
676 06/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
677 05/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
678 04/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
679 03/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
680 02/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
681 01/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
682 31/07/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
683 30/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
684 29/07/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
685 28/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
686 27/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
687 26/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
688 25/07/2012 1 ngày 12.890.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
689 24/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
690 23/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 3.690.000 VNĐ trungmobile
691 22/07/2012 1 ngày 8.800.000 VNĐ Giá không đổi nmobile
692 21/07/2012 1 ngày 8.800.000 VNĐ Giảm 3.690.000 VNĐ nmobile
693 20/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
694 19/07/2012 1 ngày 12.890.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
695 18/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
696 17/07/2012 1 ngày 12.890.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
697 16/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 4.690.000 VNĐ trungmobile
698 15/07/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 4.690.000 VNĐ bichngocmobile
699 14/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
700 13/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 3.690.000 VNĐ trungmobile
701 12/07/2012 1 ngày 8.800.000 VNĐ Giảm 3.690.000 VNĐ nmobile
702 11/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
703 10/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 5.690.000 VNĐ trungmobile
704 09/07/2012 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 6.090.000 VNĐ bvtmobile
705 08/07/2012 1 ngày 12.890.000 VNĐ Tăng 6.090.000 VNĐ didongviet
706 07/07/2012 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
707 06/07/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi nmobile
708 05/07/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 3.000.000 VNĐ nmobile
709 04/07/2012 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
710 03/07/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 3.000.000 VNĐ nmobile
711 02/07/2012 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
712 01/07/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi nmobile
713 30/06/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ nmobile
714 29/06/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
715 28/06/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ anhduong_mobile
716 27/06/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi nmobile
717 26/06/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ nmobile
718 25/06/2012 11.000.000 VNĐ anhduong_mobile
Có tổng cộng 718 thay đổi giá của sản phẩm Motorola RAZR XT910 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Motorola RAZR XT910 trong mục Mobile