• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Motorola RAZR XT910

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Motorola RAZR XT910 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 20/04/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 740.000 VNĐ playmobile
2 19/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
3 18/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
4 17/04/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.090.000 VNĐ symobile
5 16/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
6 15/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
7 14/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ yes24vn
8 13/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ CORY3Mobile
9 12/04/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
10 11/04/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ vinhvumobile
11 10/04/2014 1 ngày 3.880.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
12 09/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
13 08/04/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi symobile
14 07/04/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi symobile
15 06/04/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.090.000 VNĐ digiphone
16 05/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
17 04/04/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ digiphone
18 03/04/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ xperiashop
19 02/04/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
20 01/04/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ digiphone
21 31/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ xperiashop
22 30/03/2014 1 ngày 3.880.000 VNĐ Tăng 880.000 VNĐ vienthinh
23 29/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi symobile
24 28/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi symobile
25 27/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi symobile
26 26/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ digiphone
27 25/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
28 24/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
29 23/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
30 22/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
31 21/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
32 20/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
33 19/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
34 18/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ chungblackberry
35 17/03/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
36 16/03/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
37 15/03/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
38 14/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ vinhvumobile
39 13/03/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
40 12/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
41 11/03/2014 5 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ vinhvumobile
42 06/03/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
43 05/03/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
44 04/03/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ digiphone
45 03/03/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
46 02/03/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
47 01/03/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ digiphone
48 28/02/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
49 27/02/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
50 26/02/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
51 25/02/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
52 24/02/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ DidongVietThai
53 23/02/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ r9mobile
54 22/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ ismartphone
55 21/02/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ chungblackberry
56 20/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
57 19/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
58 18/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ digiphone
59 17/02/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ chungblackberry
60 16/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ Shgalaxy
61 15/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ digiphone
62 14/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
63 13/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
64 12/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
65 11/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
66 10/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
67 09/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
68 08/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
69 07/02/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
70 06/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ Shgalaxy
71 05/02/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 599.000 VNĐ CORY3Mobile
72 04/02/2014 3 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
73 01/02/2014 2 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ digiphone
74 30/01/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
75 29/01/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
76 28/01/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
77 27/01/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
78 26/01/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ Shgalaxy
79 25/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ digiphone
80 24/01/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ Shgalaxy
81 23/01/2014 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
82 22/01/2014 1 ngày 3.990.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ dhmobile
83 21/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
84 20/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
85 19/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ vinhvumobile
86 18/01/2014 1 ngày 3.990.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ dhmobile
87 17/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
88 16/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
89 15/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
90 14/01/2014 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
91 13/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
92 12/01/2014 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
93 11/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ vinhvumobile
94 10/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
95 09/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
96 08/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi tuhuynhmobile
97 07/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ tuhuynhmobile
98 06/01/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
99 05/01/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
100 04/01/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
101 03/01/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
102 02/01/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
103 01/01/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
104 31/12/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
105 30/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
106 29/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
107 28/12/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
108 27/12/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
109 26/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
110 25/12/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giảm 509.000 VNĐ phonedep
111 24/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 799.000 VNĐ Lazada
112 23/12/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ Shgalaxy
113 22/12/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giảm 509.000 VNĐ phonedep
114 21/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
115 20/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
116 19/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
117 18/12/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
118 17/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
119 16/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
120 15/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
121 14/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
122 13/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
123 12/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
124 11/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ digiphone
125 10/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
126 09/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi tuhuynhmobile
127 08/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi tuhuynhmobile
128 07/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ tuhuynhmobile
129 06/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
130 05/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
131 04/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
132 03/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
133 02/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
134 01/12/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ dhmobile
135 30/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
136 29/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ koreamobileTN
137 28/11/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
138 27/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
139 26/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
140 25/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
141 24/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
142 23/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
143 22/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ koreamobileTN
144 21/11/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
145 20/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
146 19/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
147 18/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ koreamobileTN
148 17/11/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ zippostmobile
149 16/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
150 15/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ digiphone
151 14/11/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
152 13/11/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
153 12/11/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
154 11/11/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi Dt24vn
155 10/11/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ Dt24vn
156 09/11/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
157 08/11/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ xuanmaimobile
158 07/11/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
159 06/11/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ dhmobile
160 05/11/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
161 04/11/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
162 03/11/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
163 02/11/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Giảm 1.010.000 VNĐ trungmobile
164 01/11/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 2.350.000 VNĐ hoanghamobile
165 31/10/2013 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
166 30/10/2013 1 ngày 3.150.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ chungblackberry
167 29/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ zippostmobile
168 28/10/2013 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
169 27/10/2013 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ chungblackberry
170 26/10/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
171 25/10/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ koreamobileTN
172 24/10/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
173 23/10/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ thoitrangmobile
174 22/10/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ koreamobileTN
175 21/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
176 20/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
177 19/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
178 18/10/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
179 17/10/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
180 16/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
181 15/10/2013 3 ngày 5.299.000 VNĐ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
182 12/10/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 309.000 VNĐ phonedep
183 11/10/2013 1 ngày 4.099.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ socmobile
184 10/10/2013 4 ngày 5.299.000 VNĐ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
185 06/10/2013 4 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
186 02/10/2013 6 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 309.000 VNĐ phonedep
187 26/09/2013 1 ngày 4.099.000 VNĐ Tăng 309.000 VNĐ socmobile
188 25/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
189 24/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
190 23/09/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
191 22/09/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
192 21/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
193 20/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
194 19/09/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
195 18/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 510.000 VNĐ phonedep
196 17/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ bichngocmobile
197 16/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
198 15/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
199 14/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
200 13/09/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
201 12/09/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
202 11/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
203 10/09/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
204 09/09/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ B_Nmobile
205 07/09/2013 2 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
206 05/09/2013 7 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
207 29/08/2013 2 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
208 27/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 810.000 VNĐ phonedep
209 26/08/2013 3 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 2.549.000 VNĐ ismartphone
210 23/08/2013 1 ngày 7.149.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
211 22/08/2013 1 ngày 7.149.000 VNĐ Tăng 3.359.000 VNĐ Lazada
212 21/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
213 20/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
214 19/08/2013 2 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
215 17/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
216 16/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
217 15/08/2013 3 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
218 12/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
219 11/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
220 10/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 7.210.000 VNĐ phonedep
221 09/08/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 3.831.000 VNĐ anhduong_mobile
222 08/08/2013 1 ngày 7.169.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ Lazada
223 07/08/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
224 06/08/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
225 05/08/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
226 04/08/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
227 03/08/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
228 02/08/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Tăng 2.639.000 VNĐ Lazada
229 01/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi Ngockimanh
230 31/07/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
231 30/07/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 2.639.000 VNĐ CORY3Mobile
232 29/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
233 28/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
234 27/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
235 26/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Tăng 2.639.000 VNĐ Lazada
236 25/07/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 2.639.000 VNĐ bichngocmobile
237 24/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
238 23/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
239 22/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
240 21/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Tăng 2.939.000 VNĐ Lazada
241 20/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
242 19/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ manhphatmobile
243 18/07/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Tăng 690.000 VNĐ trungmobile
244 17/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 4.955.000 VNĐ digiphone
245 16/07/2013 1 ngày 8.755.000 VNĐ Tăng 4.955.000 VNĐ Lazada
246 15/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ digiphone
247 14/07/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
248 13/07/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Giảm 3.389.000 VNĐ trungmobile
249 12/07/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
250 11/07/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
251 10/07/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
252 09/07/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
253 08/07/2013 2 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
254 06/07/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
255 05/07/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
256 04/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
257 03/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
258 02/07/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
259 01/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
260 30/06/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
261 29/06/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
262 28/06/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
263 27/06/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
264 26/06/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
265 25/06/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
266 24/06/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
267 23/06/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
268 22/06/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
269 21/06/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
270 20/06/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Tăng 4.029.000 VNĐ Lazada
271 19/06/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
272 18/06/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giảm 4.029.000 VNĐ digiphone
273 17/06/2013 4 ngày 7.879.000 VNĐ Giảm 876.000 VNĐ Lazada
274 13/06/2013 1 ngày 8.755.000 VNĐ Tăng 1.056.000 VNĐ thanhcongmobile
275 12/06/2013 1 ngày 7.699.000 VNĐ Giảm 1.056.000 VNĐ Lazada
276 11/06/2013 3 ngày 8.755.000 VNĐ Tăng 1.056.000 VNĐ thanhcongmobile
277 08/06/2013 3 ngày 7.699.000 VNĐ Tăng 2.109.000 VNĐ Lazada
278 05/06/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
279 04/06/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
280 03/06/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 2.109.000 VNĐ vinhvumobile
281 01/06/2013 3 ngày 7.699.000 VNĐ Tăng 2.109.000 VNĐ Lazada
282 29/05/2013 3 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vinhvumobile
283 26/05/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ vinhvumobile
284 25/05/2013 5 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ Shgalaxy
285 20/05/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
286 19/05/2013 9 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
287 10/05/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giảm 2.009.000 VNĐ vinhvumobile
288 09/05/2013 3 ngày 7.699.000 VNĐ Tăng 2.009.000 VNĐ Lazada
289 06/05/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
290 05/05/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 1.699.000 VNĐ bichngocmobile
291 04/05/2013 1 ngày 7.699.000 VNĐ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
292 03/05/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 1.699.000 VNĐ bichngocmobile
293 02/05/2013 1 ngày 7.699.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Lazada
294 01/05/2013 1 ngày 7.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
295 30/04/2013 1 ngày 7.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
296 29/04/2013 1 ngày 7.799.000 VNĐ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
297 28/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
298 27/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
299 26/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 4.300.000 VNĐ thoitrangmobile
300 25/04/2013 1 ngày 10.300.000 VNĐ Tăng 4.300.000 VNĐ antuongmobile
301 24/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 1.799.000 VNĐ thegioiphone
302 23/04/2013 1 ngày 7.799.000 VNĐ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
303 22/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 1.799.000 VNĐ thegioiphone
304 21/04/2013 1 ngày 7.799.000 VNĐ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
305 20/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi thegioiphone
306 19/04/2013 3 ngày 6.000.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ thegioiphone
307 16/04/2013 6 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
308 10/04/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
309 09/04/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
310 08/04/2013 4 ngày 6.000.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ thegioiphone
311 04/04/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
312 03/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi thegioiphone
313 02/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ thegioiphone
314 01/04/2013 1 ngày 6.499.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
315 31/03/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi thegioiphone
316 30/03/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi thegioiphone
317 29/03/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi thegioiphone
318 28/03/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi thegioiphone
319 27/03/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ thegioiphone
320 26/03/2013 1 ngày 6.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
321 25/03/2013 1 ngày 6.499.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
322 24/03/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
323 23/03/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
324 22/03/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
325 21/03/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ bichngocmobile
326 20/03/2013 1 ngày 6.499.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
327 19/03/2013 1 ngày 6.499.000 VNĐ Giảm 3.801.000 VNĐ thoitrangmobile
328 18/03/2013 1 ngày 10.300.000 VNĐ Tăng 2.301.000 VNĐ antuongmobile
329 17/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
330 16/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
331 15/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
332 14/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
333 13/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
334 12/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
335 11/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
336 10/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
337 09/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
338 08/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
339 07/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
340 06/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
341 05/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
342 04/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
343 03/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
344 02/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
345 01/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
346 28/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
347 27/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 1.499.000 VNĐ bichngocmobile
348 26/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
349 25/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
350 24/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 1.499.000 VNĐ bichngocmobile
351 23/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
352 22/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
353 21/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
354 20/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
355 19/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
356 18/02/2013 8 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
357 10/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
358 09/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
359 08/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
360 07/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
361 06/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
362 05/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
363 04/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bichngocmobile
364 03/02/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
365 02/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
366 01/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
367 31/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
368 30/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
369 29/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
370 28/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
371 27/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
372 26/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
373 25/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
374 24/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
375 23/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
376 22/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
377 21/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
378 20/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
379 19/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
380 18/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
381 17/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
382 16/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giảm 2.951.000 VNĐ Lazada
383 15/01/2013 1 ngày 10.950.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
384 14/01/2013 1 ngày 10.950.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
385 13/01/2013 1 ngày 10.950.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
386 12/01/2013 1 ngày 10.950.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
387 11/01/2013 1 ngày 10.950.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
388 10/01/2013 1 ngày 10.950.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Lazada
389 09/01/2013 1 ngày 10.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tamagift
390 08/01/2013 1 ngày 10.300.000 VNĐ Tăng 1.545.000 VNĐ antuongmobile
391 07/01/2013 1 ngày 8.755.000 VNĐ Tăng 3.255.000 VNĐ thanhcongmobile
392 06/01/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 3.255.000 VNĐ ThanhLapStore
393 05/01/2013 1 ngày 8.755.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
394 04/01/2013 1 ngày 8.755.000 VNĐ Giảm 2.245.000 VNĐ thanhcongmobile
395 03/01/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ anhduong_mobile
396 02/01/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ daiphongmobile
397 01/01/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 5.300.000 VNĐ anhduong_mobile
398 31/12/2012 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 4.600.000 VNĐ didonghoangphat
399 30/12/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
400 29/12/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
401 28/12/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ antuongmobile
402 27/12/2012 1 ngày 10.950.000 VNĐ Tăng 5.150.000 VNĐ thanhcongmobile
403 26/12/2012 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 5.200.000 VNĐ didonghoangphat
404 25/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 5.200.000 VNĐ anhduong_mobile
405 24/12/2012 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
406 23/12/2012 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
407 22/12/2012 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
408 21/12/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
409 20/12/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
410 19/12/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
411 18/12/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
412 17/12/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
413 16/12/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
414 15/12/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
415 14/12/2012 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ manhphatmobile
416 13/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
417 12/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ anhduong_mobile
418 11/12/2012 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ manhphatmobile
419 10/12/2012 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 6.390.000 VNĐ manhphatmobile
420 09/12/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
421 08/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
422 07/12/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
423 06/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
424 05/12/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
425 04/12/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 6.490.000 VNĐ trungmobile
426 03/12/2012 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
427 02/12/2012 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
428 01/12/2012 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
429 30/11/2012 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 4.900.000 VNĐ manhphatmobile
430 29/11/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 5.100.000 VNĐ anhduong_mobile
431 28/11/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giảm 6.590.000 VNĐ xuanmaimobile
432 27/11/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
433 26/11/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
434 25/11/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ anhduong_mobile
435 24/11/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Tăng 4.100.000 VNĐ antuongmobile
436 23/11/2012 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giảm 6.290.000 VNĐ nhatsonmobile
437 22/11/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
438 21/11/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
439 20/11/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 4.000.000 VNĐ vinhvumobile
440 19/11/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Tăng 4.300.000 VNĐ antuongmobile
441 18/11/2012 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ manhphatmobile
442 17/11/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 4.000.000 VNĐ thoitrangmobile
443 16/11/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
444 15/11/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
445 14/11/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ nghia_mobile
446 13/11/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
447 12/11/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
448 11/11/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
449 10/11/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 6.190.000 VNĐ trungmobile
450 09/11/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 6.190.000 VNĐ thoitrangmobile
451 08/11/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 6.490.000 VNĐ trungmobile
452 07/11/2012 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ manhphatmobile
453 06/11/2012 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
454 05/11/2012 1 ngày 6.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ vinhvumobile
455 04/11/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ manhphatmobile
456 03/11/2012 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 2.590.000 VNĐ ThanhLapStore
457 02/11/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
458 01/11/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 5.990.000 VNĐ trungmobile
459 31/10/2012 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
460 30/10/2012 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 5.990.000 VNĐ vinhvumobile
461 29/10/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 5.890.000 VNĐ trungmobile
462 28/10/2012 1 ngày 6.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
463 27/10/2012 1 ngày 6.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
464 26/10/2012 1 ngày 6.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
465 25/10/2012 1 ngày 6.600.000 VNĐ Giảm 5.890.000 VNĐ vinhvumobile
466 24/10/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ trungmobile
467 23/10/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ FYI
468 22/10/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.540.000 VNĐ trungmobile
469 21/10/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
470 20/10/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Tăng 3.750.000 VNĐ thanhcongmobile
471 19/10/2012 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giảm 4.800.000 VNĐ xuanmaimobile
472 18/10/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
473 17/10/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 4.800.000 VNĐ anhduong_mobile
474 16/10/2012 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giảm 4.800.000 VNĐ xuanmaimobile
475 15/10/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
476 14/10/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 4.700.000 VNĐ manhphatmobile
477 13/10/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
478 12/10/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
479 11/10/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 4.600.000 VNĐ manhphatmobile
480 10/10/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
481 09/10/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
482 08/10/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ mobi9
483 07/10/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
484 06/10/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
485 05/10/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ nghia_mobile
486 04/10/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ mobi9
487 03/10/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
488 02/10/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
489 01/10/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
490 30/09/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ nghia_mobile
491 29/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
492 28/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
493 27/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
494 26/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
495 25/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
496 24/09/2012 2 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
497 22/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
498 21/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
499 20/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 3.090.000 VNĐ mobi9
500 19/09/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 3.090.000 VNĐ FYI
501 18/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
502 17/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 2.700.000 VNĐ mobi9
503 16/09/2012 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 2.700.000 VNĐ daiphongmobile
504 15/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
505 14/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
506 13/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 3.300.000 VNĐ mobi9
507 12/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
508 11/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
509 10/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
510 09/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
511 08/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
512 07/09/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
513 06/09/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
514 05/09/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
515 04/09/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
516 03/09/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 4.890.000 VNĐ trungmobile
517 02/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
518 01/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
519 31/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
520 30/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
521 29/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
522 28/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
523 27/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
524 26/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
525 25/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
526 24/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 4.890.000 VNĐ trungmobile
527 23/08/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 2.400.000 VNĐ vinhvumobile
528 22/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Tăng 2.400.000 VNĐ lehieumobile
529 21/08/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
530 20/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
531 19/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
532 18/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
533 17/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
534 16/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
535 15/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
536 14/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
537 13/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
538 12/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ lehieumobile
539 11/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 2.690.000 VNĐ thoitrangmobile
540 10/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
541 09/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
542 08/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
543 07/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
544 06/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
545 05/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
546 04/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
547 03/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
548 02/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
549 01/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
550 31/07/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
551 30/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
552 29/07/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
553 28/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
554 27/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
555 26/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
556 25/07/2012 1 ngày 12.890.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
557 24/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
558 23/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 3.690.000 VNĐ trungmobile
559 22/07/2012 1 ngày 8.800.000 VNĐ Giá không đổi nmobile
560 21/07/2012 1 ngày 8.800.000 VNĐ Giảm 3.690.000 VNĐ nmobile
561 20/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
562 19/07/2012 1 ngày 12.890.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
563 18/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
564 17/07/2012 1 ngày 12.890.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
565 16/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 4.690.000 VNĐ trungmobile
566 15/07/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 4.690.000 VNĐ bichngocmobile
567 14/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
568 13/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 3.690.000 VNĐ trungmobile
569 12/07/2012 1 ngày 8.800.000 VNĐ Giảm 3.690.000 VNĐ nmobile
570 11/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
571 10/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 5.690.000 VNĐ trungmobile
572 09/07/2012 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 6.090.000 VNĐ bvtmobile
573 08/07/2012 1 ngày 12.890.000 VNĐ Tăng 6.090.000 VNĐ didongviet
574 07/07/2012 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
575 06/07/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi nmobile
576 05/07/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 3.000.000 VNĐ nmobile
577 04/07/2012 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
578 03/07/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 3.000.000 VNĐ nmobile
579 02/07/2012 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
580 01/07/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi nmobile
581 30/06/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ nmobile
582 29/06/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
583 28/06/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ anhduong_mobile
584 27/06/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi nmobile
585 26/06/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ nmobile
586 25/06/2012 11.000.000 VNĐ anhduong_mobile
Có tổng cộng 586 thay đổi giá của sản phẩm Motorola RAZR XT910 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Motorola RAZR XT910 trong mục Mobile