• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Motorola RAZR XT910

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Motorola RAZR XT910 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 01/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
2 31/08/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ symobile
3 30/08/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ playmobile
4 29/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ tuhuynhmobile
5 28/08/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
6 27/08/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
7 26/08/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 980.000 VNĐ symobile
8 25/08/2014 1 ngày 3.880.000 VNĐ Tăng 530.000 VNĐ vienthinh
9 24/08/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
10 23/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
11 22/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
12 21/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ ismartphone
13 20/08/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
14 19/08/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
15 18/08/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
16 17/08/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 1.790.000 VNĐ HTCgiare
17 16/08/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
18 15/08/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.790.000 VNĐ r9mobile
19 14/08/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
20 13/08/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
21 12/08/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
22 11/08/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
23 10/08/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
24 09/08/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 1.790.000 VNĐ HTCgiare
25 08/08/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.790.000 VNĐ r9mobile
26 07/08/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
27 06/08/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
28 05/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
29 04/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
30 03/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ ismartphone
31 02/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
32 01/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
33 31/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
34 30/07/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
35 29/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
36 28/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ CORY3Mobile
37 27/07/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
38 26/07/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
39 25/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
40 24/07/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
41 23/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
42 22/07/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
43 21/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
44 20/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
45 19/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ ismartphone
46 18/07/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ HTCgiare
47 17/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
48 16/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
49 15/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
50 14/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
51 13/07/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
52 12/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ ismartphone
53 11/07/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
54 10/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
55 09/07/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
56 08/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
57 07/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi symobile
58 06/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ symobile
59 05/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
60 04/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ symobile
61 03/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
62 02/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
63 01/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
64 30/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
65 29/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
66 28/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
67 27/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
68 26/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
69 25/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
70 24/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
71 23/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ r9mobile
72 22/06/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ tuhuynhmobile
73 21/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
74 20/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
75 19/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
76 18/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi symobile
77 17/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ symobile
78 16/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
79 15/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
80 14/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
81 13/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
82 12/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
83 11/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
84 10/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
85 09/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
86 08/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
87 07/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
88 06/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
89 05/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
90 04/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
91 03/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
92 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
93 01/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
94 31/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
95 30/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ r9mobile
96 29/05/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ tuhuynhmobile
97 28/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
98 27/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
99 26/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
100 25/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
101 24/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
102 23/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
103 22/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
104 21/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
105 20/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
106 19/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
107 18/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
108 17/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
109 16/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.322.000 VNĐ r9mobile
110 15/05/2014 1 ngày 2.868.000 VNĐ Giảm 1.322.000 VNĐ baotuyetmobile
111 14/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.322.000 VNĐ r9mobile
112 13/05/2014 1 ngày 2.868.000 VNĐ Giảm 732.000 VNĐ baotuyetmobile
113 12/05/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 732.000 VNĐ tuhuynhmobile
114 11/05/2014 1 ngày 2.868.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
115 10/05/2014 1 ngày 2.868.000 VNĐ Giảm 1.012.000 VNĐ baotuyetmobile
116 09/05/2014 1 ngày 3.880.000 VNĐ Tăng 1.012.000 VNĐ vienthinh
117 08/05/2014 1 ngày 2.868.000 VNĐ Giảm 732.000 VNĐ baotuyetmobile
118 07/05/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tuhuynhmobile
119 06/05/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 732.000 VNĐ tuhuynhmobile
120 05/05/2014 1 ngày 2.868.000 VNĐ Giảm 1.222.000 VNĐ baotuyetmobile
121 04/05/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
122 03/05/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
123 02/05/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
124 01/05/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
125 30/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
126 29/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
127 28/04/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
128 27/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
129 26/04/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
130 25/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
131 24/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
132 23/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
133 22/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
134 21/04/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tuhuynhmobile
135 20/04/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
136 19/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
137 18/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
138 17/04/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.090.000 VNĐ symobile
139 16/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
140 15/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
141 14/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ yes24vn
142 13/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ CORY3Mobile
143 12/04/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
144 11/04/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ vinhvumobile
145 10/04/2014 1 ngày 3.880.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
146 09/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
147 08/04/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi symobile
148 07/04/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi symobile
149 06/04/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.090.000 VNĐ digiphone
150 05/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
151 04/04/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ digiphone
152 03/04/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ xperiashop
153 02/04/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
154 01/04/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ digiphone
155 31/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ xperiashop
156 30/03/2014 1 ngày 3.880.000 VNĐ Tăng 880.000 VNĐ vienthinh
157 29/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi symobile
158 28/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi symobile
159 27/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi symobile
160 26/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ digiphone
161 25/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
162 24/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
163 23/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
164 22/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
165 21/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
166 20/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
167 19/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
168 18/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ chungblackberry
169 17/03/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
170 16/03/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
171 15/03/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
172 14/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ vinhvumobile
173 13/03/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
174 12/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
175 11/03/2014 5 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ vinhvumobile
176 06/03/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
177 05/03/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
178 04/03/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ digiphone
179 03/03/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
180 02/03/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
181 01/03/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ digiphone
182 28/02/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
183 27/02/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
184 26/02/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
185 25/02/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
186 24/02/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ DidongVietThai
187 23/02/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ r9mobile
188 22/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ ismartphone
189 21/02/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ chungblackberry
190 20/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
191 19/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
192 18/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ digiphone
193 17/02/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ chungblackberry
194 16/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ Shgalaxy
195 15/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ digiphone
196 14/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
197 13/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
198 12/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
199 11/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
200 10/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
201 09/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
202 08/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
203 07/02/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
204 06/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ Shgalaxy
205 05/02/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 599.000 VNĐ CORY3Mobile
206 04/02/2014 3 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
207 01/02/2014 2 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ digiphone
208 30/01/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
209 29/01/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
210 28/01/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
211 27/01/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
212 26/01/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ Shgalaxy
213 25/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ digiphone
214 24/01/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ Shgalaxy
215 23/01/2014 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
216 22/01/2014 1 ngày 3.990.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ dhmobile
217 21/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
218 20/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
219 19/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ vinhvumobile
220 18/01/2014 1 ngày 3.990.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ dhmobile
221 17/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
222 16/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
223 15/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
224 14/01/2014 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
225 13/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
226 12/01/2014 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
227 11/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ vinhvumobile
228 10/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
229 09/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
230 08/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi tuhuynhmobile
231 07/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ tuhuynhmobile
232 06/01/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
233 05/01/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
234 04/01/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
235 03/01/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
236 02/01/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
237 01/01/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
238 31/12/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
239 30/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
240 29/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
241 28/12/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
242 27/12/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
243 26/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
244 25/12/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giảm 509.000 VNĐ phonedep
245 24/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 799.000 VNĐ Lazada
246 23/12/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ Shgalaxy
247 22/12/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giảm 509.000 VNĐ phonedep
248 21/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
249 20/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
250 19/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
251 18/12/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
252 17/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
253 16/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
254 15/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
255 14/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
256 13/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
257 12/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
258 11/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ digiphone
259 10/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
260 09/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi tuhuynhmobile
261 08/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi tuhuynhmobile
262 07/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ tuhuynhmobile
263 06/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
264 05/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
265 04/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
266 03/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
267 02/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
268 01/12/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ dhmobile
269 30/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
270 29/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ koreamobileTN
271 28/11/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
272 27/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
273 26/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
274 25/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
275 24/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
276 23/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
277 22/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ koreamobileTN
278 21/11/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
279 20/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
280 19/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
281 18/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ koreamobileTN
282 17/11/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ zippostmobile
283 16/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
284 15/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ digiphone
285 14/11/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
286 13/11/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
287 12/11/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
288 11/11/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi Dt24vn
289 10/11/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ Dt24vn
290 09/11/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
291 08/11/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ xuanmaimobile
292 07/11/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
293 06/11/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ dhmobile
294 05/11/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
295 04/11/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
296 03/11/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
297 02/11/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Giảm 1.010.000 VNĐ trungmobile
298 01/11/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 2.350.000 VNĐ hoanghamobile
299 31/10/2013 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
300 30/10/2013 1 ngày 3.150.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ chungblackberry
301 29/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ zippostmobile
302 28/10/2013 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
303 27/10/2013 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ chungblackberry
304 26/10/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
305 25/10/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ koreamobileTN
306 24/10/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
307 23/10/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ thoitrangmobile
308 22/10/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ koreamobileTN
309 21/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
310 20/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
311 19/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
312 18/10/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
313 17/10/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
314 16/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
315 15/10/2013 3 ngày 5.299.000 VNĐ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
316 12/10/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 309.000 VNĐ phonedep
317 11/10/2013 1 ngày 4.099.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ socmobile
318 10/10/2013 4 ngày 5.299.000 VNĐ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
319 06/10/2013 4 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
320 02/10/2013 6 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 309.000 VNĐ phonedep
321 26/09/2013 1 ngày 4.099.000 VNĐ Tăng 309.000 VNĐ socmobile
322 25/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
323 24/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
324 23/09/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
325 22/09/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
326 21/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
327 20/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
328 19/09/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
329 18/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 510.000 VNĐ phonedep
330 17/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ bichngocmobile
331 16/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
332 15/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
333 14/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
334 13/09/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
335 12/09/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
336 11/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
337 10/09/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
338 09/09/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ B_Nmobile
339 07/09/2013 2 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
340 05/09/2013 7 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
341 29/08/2013 2 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
342 27/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 810.000 VNĐ phonedep
343 26/08/2013 3 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 2.549.000 VNĐ ismartphone
344 23/08/2013 1 ngày 7.149.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
345 22/08/2013 1 ngày 7.149.000 VNĐ Tăng 3.359.000 VNĐ Lazada
346 21/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
347 20/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
348 19/08/2013 2 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
349 17/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
350 16/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
351 15/08/2013 3 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
352 12/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
353 11/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
354 10/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 7.210.000 VNĐ phonedep
355 09/08/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 3.831.000 VNĐ anhduong_mobile
356 08/08/2013 1 ngày 7.169.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ Lazada
357 07/08/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
358 06/08/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
359 05/08/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
360 04/08/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
361 03/08/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
362 02/08/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Tăng 2.639.000 VNĐ Lazada
363 01/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi Ngockimanh
364 31/07/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
365 30/07/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 2.639.000 VNĐ CORY3Mobile
366 29/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
367 28/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
368 27/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
369 26/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Tăng 2.639.000 VNĐ Lazada
370 25/07/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 2.639.000 VNĐ bichngocmobile
371 24/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
372 23/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
373 22/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
374 21/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Tăng 2.939.000 VNĐ Lazada
375 20/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
376 19/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ manhphatmobile
377 18/07/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Tăng 690.000 VNĐ trungmobile
378 17/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 4.955.000 VNĐ digiphone
379 16/07/2013 1 ngày 8.755.000 VNĐ Tăng 4.955.000 VNĐ Lazada
380 15/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ digiphone
381 14/07/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
382 13/07/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Giảm 3.389.000 VNĐ trungmobile
383 12/07/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
384 11/07/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
385 10/07/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
386 09/07/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
387 08/07/2013 2 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
388 06/07/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
389 05/07/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
390 04/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
391 03/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
392 02/07/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
393 01/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
394 30/06/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
395 29/06/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
396 28/06/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
397 27/06/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
398 26/06/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
399 25/06/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
400 24/06/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
401 23/06/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
402 22/06/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
403 21/06/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
404 20/06/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Tăng 4.029.000 VNĐ Lazada
405 19/06/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
406 18/06/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giảm 4.029.000 VNĐ digiphone
407 17/06/2013 4 ngày 7.879.000 VNĐ Giảm 876.000 VNĐ Lazada
408 13/06/2013 1 ngày 8.755.000 VNĐ Tăng 1.056.000 VNĐ thanhcongmobile
409 12/06/2013 1 ngày 7.699.000 VNĐ Giảm 1.056.000 VNĐ Lazada
410 11/06/2013 3 ngày 8.755.000 VNĐ Tăng 1.056.000 VNĐ thanhcongmobile
411 08/06/2013 3 ngày 7.699.000 VNĐ Tăng 2.109.000 VNĐ Lazada
412 05/06/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
413 04/06/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
414 03/06/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 2.109.000 VNĐ vinhvumobile
415 01/06/2013 3 ngày 7.699.000 VNĐ Tăng 2.109.000 VNĐ Lazada
416 29/05/2013 3 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vinhvumobile
417 26/05/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ vinhvumobile
418 25/05/2013 5 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ Shgalaxy
419 20/05/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
420 19/05/2013 9 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
421 10/05/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giảm 2.009.000 VNĐ vinhvumobile
422 09/05/2013 3 ngày 7.699.000 VNĐ Tăng 2.009.000 VNĐ Lazada
423 06/05/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
424 05/05/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 1.699.000 VNĐ bichngocmobile
425 04/05/2013 1 ngày 7.699.000 VNĐ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
426 03/05/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 1.699.000 VNĐ bichngocmobile
427 02/05/2013 1 ngày 7.699.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Lazada
428 01/05/2013 1 ngày 7.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
429 30/04/2013 1 ngày 7.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
430 29/04/2013 1 ngày 7.799.000 VNĐ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
431 28/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
432 27/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
433 26/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 4.300.000 VNĐ thoitrangmobile
434 25/04/2013 1 ngày 10.300.000 VNĐ Tăng 4.300.000 VNĐ antuongmobile
435 24/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 1.799.000 VNĐ thegioiphone
436 23/04/2013 1 ngày 7.799.000 VNĐ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
437 22/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 1.799.000 VNĐ thegioiphone
438 21/04/2013 1 ngày 7.799.000 VNĐ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
439 20/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi thegioiphone
440 19/04/2013 3 ngày 6.000.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ thegioiphone
441 16/04/2013 6 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
442 10/04/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
443 09/04/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
444 08/04/2013 4 ngày 6.000.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ thegioiphone
445 04/04/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
446 03/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi thegioiphone
447 02/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ thegioiphone
448 01/04/2013 1 ngày 6.499.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
449 31/03/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi thegioiphone
450 30/03/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi thegioiphone
451 29/03/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi thegioiphone
452 28/03/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi thegioiphone
453 27/03/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ thegioiphone
454 26/03/2013 1 ngày 6.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
455 25/03/2013 1 ngày 6.499.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
456 24/03/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
457 23/03/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
458 22/03/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
459 21/03/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ bichngocmobile
460 20/03/2013 1 ngày 6.499.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
461 19/03/2013 1 ngày 6.499.000 VNĐ Giảm 3.801.000 VNĐ thoitrangmobile
462 18/03/2013 1 ngày 10.300.000 VNĐ Tăng 2.301.000 VNĐ antuongmobile
463 17/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
464 16/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
465 15/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
466 14/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
467 13/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
468 12/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
469 11/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
470 10/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
471 09/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
472 08/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
473 07/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
474 06/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
475 05/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
476 04/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
477 03/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
478 02/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
479 01/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
480 28/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
481 27/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 1.499.000 VNĐ bichngocmobile
482 26/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
483 25/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
484 24/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 1.499.000 VNĐ bichngocmobile
485 23/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
486 22/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
487 21/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
488 20/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
489 19/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
490 18/02/2013 8 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
491 10/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
492 09/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
493 08/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
494 07/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
495 06/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
496 05/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
497 04/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bichngocmobile
498 03/02/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
499 02/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
500 01/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
501 31/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
502 30/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
503 29/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
504 28/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
505 27/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
506 26/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
507 25/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
508 24/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
509 23/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
510 22/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
511 21/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
512 20/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
513 19/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
514 18/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
515 17/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
516 16/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giảm 2.951.000 VNĐ Lazada
517 15/01/2013 1 ngày 10.950.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
518 14/01/2013 1 ngày 10.950.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
519 13/01/2013 1 ngày 10.950.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
520 12/01/2013 1 ngày 10.950.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
521 11/01/2013 1 ngày 10.950.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
522 10/01/2013 1 ngày 10.950.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Lazada
523 09/01/2013 1 ngày 10.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tamagift
524 08/01/2013 1 ngày 10.300.000 VNĐ Tăng 1.545.000 VNĐ antuongmobile
525 07/01/2013 1 ngày 8.755.000 VNĐ Tăng 3.255.000 VNĐ thanhcongmobile
526 06/01/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 3.255.000 VNĐ ThanhLapStore
527 05/01/2013 1 ngày 8.755.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
528 04/01/2013 1 ngày 8.755.000 VNĐ Giảm 2.245.000 VNĐ thanhcongmobile
529 03/01/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ anhduong_mobile
530 02/01/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ daiphongmobile
531 01/01/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 5.300.000 VNĐ anhduong_mobile
532 31/12/2012 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 4.600.000 VNĐ didonghoangphat
533 30/12/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
534 29/12/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
535 28/12/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ antuongmobile
536 27/12/2012 1 ngày 10.950.000 VNĐ Tăng 5.150.000 VNĐ thanhcongmobile
537 26/12/2012 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 5.200.000 VNĐ didonghoangphat
538 25/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 5.200.000 VNĐ anhduong_mobile
539 24/12/2012 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
540 23/12/2012 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
541 22/12/2012 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
542 21/12/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
543 20/12/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
544 19/12/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
545 18/12/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
546 17/12/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
547 16/12/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
548 15/12/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
549 14/12/2012 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ manhphatmobile
550 13/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
551 12/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ anhduong_mobile
552 11/12/2012 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ manhphatmobile
553 10/12/2012 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 6.390.000 VNĐ manhphatmobile
554 09/12/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
555 08/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
556 07/12/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
557 06/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
558 05/12/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
559 04/12/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 6.490.000 VNĐ trungmobile
560 03/12/2012 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
561 02/12/2012 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
562 01/12/2012 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
563 30/11/2012 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 4.900.000 VNĐ manhphatmobile
564 29/11/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 5.100.000 VNĐ anhduong_mobile
565 28/11/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giảm 6.590.000 VNĐ xuanmaimobile
566 27/11/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
567 26/11/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
568 25/11/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ anhduong_mobile
569 24/11/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Tăng 4.100.000 VNĐ antuongmobile
570 23/11/2012 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giảm 6.290.000 VNĐ nhatsonmobile
571 22/11/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
572 21/11/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
573 20/11/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 4.000.000 VNĐ vinhvumobile
574 19/11/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Tăng 4.300.000 VNĐ antuongmobile
575 18/11/2012 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ manhphatmobile
576 17/11/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 4.000.000 VNĐ thoitrangmobile
577 16/11/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
578 15/11/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
579 14/11/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ nghia_mobile
580 13/11/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
581 12/11/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
582 11/11/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
583 10/11/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 6.190.000 VNĐ trungmobile
584 09/11/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 6.190.000 VNĐ thoitrangmobile
585 08/11/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 6.490.000 VNĐ trungmobile
586 07/11/2012 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ manhphatmobile
587 06/11/2012 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
588 05/11/2012 1 ngày 6.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ vinhvumobile
589 04/11/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ manhphatmobile
590 03/11/2012 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 2.590.000 VNĐ ThanhLapStore
591 02/11/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
592 01/11/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 5.990.000 VNĐ trungmobile
593 31/10/2012 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
594 30/10/2012 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 5.990.000 VNĐ vinhvumobile
595 29/10/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 5.890.000 VNĐ trungmobile
596 28/10/2012 1 ngày 6.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
597 27/10/2012 1 ngày 6.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
598 26/10/2012 1 ngày 6.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
599 25/10/2012 1 ngày 6.600.000 VNĐ Giảm 5.890.000 VNĐ vinhvumobile
600 24/10/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ trungmobile
601 23/10/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ FYI
602 22/10/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.540.000 VNĐ trungmobile
603 21/10/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
604 20/10/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Tăng 3.750.000 VNĐ thanhcongmobile
605 19/10/2012 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giảm 4.800.000 VNĐ xuanmaimobile
606 18/10/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
607 17/10/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 4.800.000 VNĐ anhduong_mobile
608 16/10/2012 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giảm 4.800.000 VNĐ xuanmaimobile
609 15/10/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
610 14/10/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 4.700.000 VNĐ manhphatmobile
611 13/10/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
612 12/10/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
613 11/10/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 4.600.000 VNĐ manhphatmobile
614 10/10/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
615 09/10/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
616 08/10/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ mobi9
617 07/10/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
618 06/10/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
619 05/10/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ nghia_mobile
620 04/10/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ mobi9
621 03/10/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
622 02/10/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
623 01/10/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
624 30/09/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ nghia_mobile
625 29/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
626 28/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
627 27/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
628 26/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
629 25/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
630 24/09/2012 2 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
631 22/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
632 21/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
633 20/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 3.090.000 VNĐ mobi9
634 19/09/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 3.090.000 VNĐ FYI
635 18/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
636 17/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 2.700.000 VNĐ mobi9
637 16/09/2012 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 2.700.000 VNĐ daiphongmobile
638 15/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
639 14/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
640 13/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 3.300.000 VNĐ mobi9
641 12/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
642 11/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
643 10/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
644 09/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
645 08/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
646 07/09/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
647 06/09/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
648 05/09/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
649 04/09/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
650 03/09/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 4.890.000 VNĐ trungmobile
651 02/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
652 01/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
653 31/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
654 30/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
655 29/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
656 28/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
657 27/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
658 26/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
659 25/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
660 24/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 4.890.000 VNĐ trungmobile
661 23/08/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 2.400.000 VNĐ vinhvumobile
662 22/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Tăng 2.400.000 VNĐ lehieumobile
663 21/08/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
664 20/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
665 19/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
666 18/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
667 17/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
668 16/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
669 15/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
670 14/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
671 13/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
672 12/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ lehieumobile
673 11/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 2.690.000 VNĐ thoitrangmobile
674 10/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
675 09/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
676 08/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
677 07/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
678 06/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
679 05/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
680 04/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
681 03/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
682 02/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
683 01/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
684 31/07/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
685 30/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
686 29/07/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
687 28/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
688 27/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
689 26/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
690 25/07/2012 1 ngày 12.890.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
691 24/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
692 23/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 3.690.000 VNĐ trungmobile
693 22/07/2012 1 ngày 8.800.000 VNĐ Giá không đổi nmobile
694 21/07/2012 1 ngày 8.800.000 VNĐ Giảm 3.690.000 VNĐ nmobile
695 20/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
696 19/07/2012 1 ngày 12.890.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
697 18/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
698 17/07/2012 1 ngày 12.890.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
699 16/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 4.690.000 VNĐ trungmobile
700 15/07/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 4.690.000 VNĐ bichngocmobile
701 14/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
702 13/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 3.690.000 VNĐ trungmobile
703 12/07/2012 1 ngày 8.800.000 VNĐ Giảm 3.690.000 VNĐ nmobile
704 11/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
705 10/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 5.690.000 VNĐ trungmobile
706 09/07/2012 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 6.090.000 VNĐ bvtmobile
707 08/07/2012 1 ngày 12.890.000 VNĐ Tăng 6.090.000 VNĐ didongviet
708 07/07/2012 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
709 06/07/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi nmobile
710 05/07/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 3.000.000 VNĐ nmobile
711 04/07/2012 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
712 03/07/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 3.000.000 VNĐ nmobile
713 02/07/2012 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
714 01/07/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi nmobile
715 30/06/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ nmobile
716 29/06/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
717 28/06/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ anhduong_mobile
718 27/06/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi nmobile
719 26/06/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ nmobile
720 25/06/2012 11.000.000 VNĐ anhduong_mobile
Có tổng cộng 720 thay đổi giá của sản phẩm Motorola RAZR XT910 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Motorola RAZR XT910 trong mục Mobile