Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Motorola RAZR XT910

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Motorola RAZR XT910 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 22/01/2017 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
2 21/01/2017 16 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ didongthanhdat
3 05/01/2017 2 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ tinthanhmobile
4 03/01/2017 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
5 02/01/2017 5 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ didongthanhdat
6 28/12/2016 43 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ tinthanhmobile
7 15/11/2016 33 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ didongthanhdat
8 13/10/2016 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
9 12/10/2016 33 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ tinthanhmobile
10 09/09/2016 8 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
11 01/09/2016 2 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ didongthanhdat
12 30/08/2016 3 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ hoanghamobile
13 27/08/2016 8 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
14 19/08/2016 15 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
15 04/08/2016 30 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
16 05/07/2016 4 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
17 01/07/2016 9 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
18 22/06/2016 6 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ didongthanhdat
19 16/06/2016 41 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ hoanghamobile
20 06/05/2016 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
21 05/05/2016 14 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ tinthanhmobile
22 21/04/2016 17 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ hoanghamobile
23 04/04/2016 4 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tinthanhmobile
24 31/03/2016 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
25 30/03/2016 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
26 29/03/2016 6 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhphatmobile
27 23/03/2016 11 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ tinthanhmobile
28 12/03/2016 11 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
29 01/03/2016 5 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
30 25/02/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
31 24/02/2016 8 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 5.400.000 VNĐ didongthanhdat
32 16/02/2016 1 ngày 9.200.000 ₫ Giá không đổi tamma
33 15/02/2016 8 ngày 9.200.000 ₫ Giá không đổi tamma
34 07/02/2016 1 ngày 9.200.000 ₫ Giá không đổi tamma
35 06/02/2016 11 ngày 9.200.000 ₫ Tăng 5.400.000 VNĐ tamma
36 26/01/2016 2 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 5.400.000 VNĐ didongthanhdat
37 24/01/2016 19 ngày 9.200.000 ₫ Tăng 5.400.000 VNĐ tamma
38 05/01/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ didongthanhdat
39 04/01/2016 7 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
40 28/12/2015 2 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lequanmobile
41 26/12/2015 4 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
42 22/12/2015 10 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
43 12/12/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
44 11/12/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lequanmobile
45 08/12/2015 10 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tinthanhmobile
46 28/11/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lequanmobile
47 25/11/2015 8 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ didongthanhdat
48 17/11/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ hoanghamobile
49 16/11/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
50 15/11/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
51 14/11/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
52 13/11/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
53 12/11/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
54 11/11/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lequanmobile
55 10/11/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
56 09/11/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
57 08/11/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
58 07/11/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
59 06/11/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ daiphuminh
60 05/11/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ hoanghamobile
61 04/11/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ xuanmaimobile
62 03/11/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ daiphuminh
63 02/11/2015 2 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ hoanghamobile
64 31/10/2015 4 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
65 27/10/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
66 24/10/2015 18 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
67 06/10/2015 6 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lequanmobile
68 30/09/2015 4 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ daiphuminh
69 26/09/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ didongthanhdat
70 25/09/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
71 24/09/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
72 21/09/2015 5 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
73 16/09/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
74 15/09/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lequanmobile
75 14/09/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
76 13/09/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
77 12/09/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tinthanhmobile
78 11/09/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lequanmobile
79 10/09/2015 3 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
80 07/09/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
81 06/09/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lequanmobile
82 05/09/2015 4 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
83 01/09/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
84 31/08/2015 7 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ lequanmobile
85 24/08/2015 2 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ HTCgiare
86 22/08/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
87 21/08/2015 6 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tinthanhmobile
88 15/08/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
89 14/08/2015 6 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lequanmobile
90 08/08/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ didongthanhdat
91 07/08/2015 4 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
92 03/08/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
93 02/08/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
94 01/08/2015 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
95 30/07/2015 2 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ HTCgiare
96 28/07/2015 4 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ DidongVietThai
97 24/07/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
98 23/07/2015 6 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
99 17/07/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
100 16/07/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ HTCgiare
101 15/07/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ daiphuminh
102 14/07/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
103 13/07/2015 2 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ HTCgiare
104 11/07/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
105 10/07/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tuhuynhmobile
106 09/07/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
107 08/07/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
108 07/07/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
109 06/07/2015 2 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
110 04/07/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tuhuynhmobile
111 03/07/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
112 02/07/2015 2 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
113 30/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
114 29/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
115 28/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tuhuynhmobile
116 27/06/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
117 26/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tuhuynhmobile
118 25/06/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
119 24/06/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
120 23/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ tuhuynhmobile
121 22/06/2015 2 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ didongthanhdat
122 20/06/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
123 19/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tuhuynhmobile
124 18/06/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
125 17/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
126 16/06/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DidongVietThai
127 15/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
128 14/06/2015 2 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DidongVietThai
129 12/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
130 11/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
131 10/06/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
132 09/06/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DidongVietThai
133 08/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ tuhuynhmobile
134 07/06/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
135 06/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ tuhuynhmobile
136 05/06/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
137 04/06/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
138 03/06/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
139 02/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ tuhuynhmobile
140 01/06/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
141 31/05/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
142 30/05/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
143 29/05/2015 2 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ tuhuynhmobile
144 27/05/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
145 26/05/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
146 25/05/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
147 24/05/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
148 23/05/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
149 22/05/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
150 21/05/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ DidongVietThai
151 20/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
152 19/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
153 18/05/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
154 16/05/2015 2 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
155 14/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
156 13/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
157 12/05/2015 2 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
158 10/05/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
159 09/05/2015 3 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
160 06/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
161 05/05/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
162 03/05/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
163 02/05/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
164 01/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
165 30/04/2015 4 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
166 26/04/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
167 24/04/2015 5 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
168 19/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
169 18/04/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ hoanghamobile
170 17/04/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ tuhuynhmobile
171 16/04/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
172 15/04/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
173 13/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
174 12/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
175 11/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
176 10/04/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ tuhuynhmobile
177 09/04/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
178 08/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
179 07/04/2015 2 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
180 05/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
181 04/04/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
182 03/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
183 02/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
184 01/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
185 31/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
186 30/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
187 29/03/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
188 27/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
189 26/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
190 25/03/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
191 24/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
192 23/03/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
193 21/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ hoanghamobile
194 20/03/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
195 19/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
196 18/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ Phonecoffee
197 17/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
198 16/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
199 15/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
200 14/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
201 13/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
202 12/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ didong24h
203 11/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
204 10/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ Phonecoffee
205 09/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
206 08/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
207 07/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
208 06/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
209 05/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
210 04/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
211 03/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
212 02/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
213 01/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
214 28/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ didong24h
215 27/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
216 26/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
217 25/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
218 24/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
219 23/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
220 22/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
221 21/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
222 20/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
223 19/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
224 18/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
225 17/02/2015 2 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
226 15/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
227 14/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
228 13/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
229 12/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
230 11/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
231 10/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
232 09/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
233 08/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
234 07/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
235 06/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
236 05/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
237 04/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
238 03/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ Phonecoffee
239 02/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
240 01/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
241 31/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ didong24h
242 30/01/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tuhuynhmobile
243 29/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
244 28/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
245 27/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
246 26/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
247 25/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
248 24/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
249 23/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ hoanghamobile
250 22/01/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tuhuynhmobile
251 21/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ didong24h
252 20/01/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tuhuynhmobile
253 19/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
254 18/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.700.000 VNĐ hoanghamobile
255 17/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
256 16/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ dienthoaitoanphat
257 15/01/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
258 14/01/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ didongthanhdat
259 13/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
260 12/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
261 11/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
262 10/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ dienthoaitoanphat
263 09/01/2015 1 ngày 3.880.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
264 08/01/2015 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ vienthinh
265 07/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
266 06/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
267 05/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
268 04/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
269 03/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
270 02/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaitoanphat
271 01/01/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
272 31/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
273 30/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
274 29/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
275 28/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
276 27/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
277 26/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
278 25/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
279 24/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
280 23/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
281 22/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Phonecoffee
282 21/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
283 20/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
284 19/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
285 18/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
286 17/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
287 16/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
288 15/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
289 14/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
290 13/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
291 12/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
292 11/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaitoanphat
293 10/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
294 09/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
295 08/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
296 07/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
297 06/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
298 05/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
299 04/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
300 03/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
301 02/12/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
302 01/12/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
303 30/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
304 29/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
305 28/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
306 27/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
307 26/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
308 25/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
309 24/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
310 23/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
311 22/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
312 21/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
313 20/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
314 19/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
315 18/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
316 17/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
317 16/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ tuhuynhmobile
318 15/11/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
319 14/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ yes24vn
320 13/11/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
321 12/11/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ DidongVietThai
322 11/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
323 10/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
324 09/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
325 08/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
326 07/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
327 06/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
328 05/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
329 04/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
330 03/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
331 02/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
332 01/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
333 31/10/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
334 30/10/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ yes24vn
335 29/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
336 28/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
337 27/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
338 26/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
339 25/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
340 24/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
341 23/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
342 22/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
343 21/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tuhuynhmobile
344 20/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
345 19/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tuhuynhmobile
346 18/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
347 17/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
348 16/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
349 15/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
350 14/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ CORY3Mobile
351 13/10/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi playmobile
352 12/10/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ playmobile
353 11/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
354 10/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
355 09/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
356 08/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
357 07/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
358 06/10/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
359 04/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tuhuynhmobile
360 03/10/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
361 02/10/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
362 01/10/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
363 30/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
364 29/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
365 28/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
366 27/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
367 26/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
368 25/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
369 24/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
370 23/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
371 22/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
372 21/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
373 20/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
374 19/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
375 18/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
376 17/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
377 16/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
378 15/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
379 14/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ symobile
380 13/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ismartphone
381 12/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
382 11/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
383 10/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
384 09/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
385 08/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
386 07/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
387 06/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
388 05/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
389 04/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
390 03/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
391 02/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
392 01/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
393 31/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ symobile
394 30/08/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ playmobile
395 29/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tuhuynhmobile
396 28/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
397 27/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
398 26/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 980.000 VNĐ symobile
399 25/08/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 530.000 VNĐ vienthinh
400 24/08/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
401 23/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
402 22/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
403 21/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ ismartphone
404 20/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
405 19/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
406 18/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
407 17/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ HTCgiare
408 16/08/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
409 15/08/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ r9mobile
410 14/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
411 13/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
412 12/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
413 11/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
414 10/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
415 09/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ HTCgiare
416 08/08/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ r9mobile
417 07/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
418 06/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
419 05/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
420 04/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
421 03/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ ismartphone
422 02/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
423 01/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
424 31/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
425 30/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
426 29/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
427 28/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ CORY3Mobile
428 27/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
429 26/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
430 25/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
431 24/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
432 23/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
433 22/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
434 21/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
435 20/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
436 19/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ ismartphone
437 18/07/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ HTCgiare
438 17/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
439 16/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
440 15/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
441 14/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
442 13/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
443 12/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ ismartphone
444 11/07/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
445 10/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
446 09/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
447 08/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
448 07/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
449 06/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ symobile
450 05/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
451 04/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ symobile
452 03/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
453 02/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
454 01/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
455 30/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
456 29/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
457 28/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
458 27/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
459 26/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
460 25/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
461 24/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
462 23/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ r9mobile
463 22/06/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ tuhuynhmobile
464 21/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
465 20/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
466 19/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
467 18/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
468 17/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ symobile
469 16/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
470 15/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
471 14/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
472 13/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
473 12/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
474 11/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
475 10/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
476 09/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
477 08/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
478 07/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
479 06/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
480 05/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
481 04/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
482 03/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
483 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
484 01/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
485 31/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
486 30/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ r9mobile
487 29/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ tuhuynhmobile
488 28/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
489 27/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
490 26/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
491 25/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
492 24/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
493 23/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
494 22/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
495 21/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
496 20/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
497 19/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
498 18/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
499 17/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
500 16/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.322.000 VNĐ r9mobile
501 15/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 1.322.000 VNĐ baotuyetmobile
502 14/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.322.000 VNĐ r9mobile
503 13/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 732.000 VNĐ baotuyetmobile
504 12/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 732.000 VNĐ tuhuynhmobile
505 11/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
506 10/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 1.012.000 VNĐ baotuyetmobile
507 09/05/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.012.000 VNĐ vienthinh
508 08/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 732.000 VNĐ baotuyetmobile
509 07/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
510 06/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 732.000 VNĐ tuhuynhmobile
511 05/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 1.222.000 VNĐ baotuyetmobile
512 04/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
513 03/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
514 02/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
515 01/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
516 30/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
517 29/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
518 28/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
519 27/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
520 26/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
521 25/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
522 24/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
523 23/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
524 22/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
525 21/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
526 20/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
527 19/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
528 18/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
529 17/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.090.000 VNĐ symobile
530 16/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
531 15/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
532 14/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ yes24vn
533 13/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ CORY3Mobile
534 12/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
535 11/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ vinhvumobile
536 10/04/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
537 09/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
538 08/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
539 07/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
540 06/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.090.000 VNĐ digiphone
541 05/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
542 04/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ digiphone
543 03/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ xperiashop
544 02/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi digiphone
545 01/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ digiphone
546 31/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ xperiashop
547 30/03/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 880.000 VNĐ vienthinh
548 29/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
549 28/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
550 27/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
551 26/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ digiphone
552 25/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
553 24/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
554 23/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
555 22/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
556 21/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
557 20/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
558 19/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
559 18/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ chungblackberry
560 17/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
561 16/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
562 15/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
563 14/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ vinhvumobile
564 13/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
565 12/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
566 11/03/2014 5 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinhvumobile
567 06/03/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
568 05/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
569 04/03/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ digiphone
570 03/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
571 02/03/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
572 01/03/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ digiphone
573 28/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
574 27/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
575 26/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
576 25/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
577 24/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ DidongVietThai
578 23/02/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ r9mobile
579 22/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ ismartphone
580 21/02/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ chungblackberry
581 20/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
582 19/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
583 18/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ digiphone
584 17/02/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ chungblackberry
585 16/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ Shgalaxy
586 15/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ digiphone
587 14/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
588 13/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
589 12/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
590 11/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
591 10/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
592 09/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
593 08/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
594 07/02/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
595 06/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ Shgalaxy
596 05/02/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ CORY3Mobile
597 04/02/2014 3 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
598 01/02/2014 2 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ digiphone
599 30/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
600 29/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
601 28/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
602 27/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
603 26/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ Shgalaxy
604 25/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ digiphone
605 24/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ Shgalaxy
606 23/01/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
607 22/01/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ dhmobile
608 21/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
609 20/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
610 19/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vinhvumobile
611 18/01/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ dhmobile
612 17/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
613 16/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
614 15/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
615 14/01/2014 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
616 13/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
617 12/01/2014 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
618 11/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vinhvumobile
619 10/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
620 09/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
621 08/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
622 07/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tuhuynhmobile
623 06/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
624 05/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
625 04/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
626 03/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
627 02/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
628 01/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
629 31/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
630 30/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
631 29/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
632 28/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
633 27/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
634 26/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
635 25/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 509.000 VNĐ phonedep
636 24/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ Lazada
637 23/12/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ Shgalaxy
638 22/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 509.000 VNĐ phonedep
639 21/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
640 20/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
641 19/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
642 18/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
643 17/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
644 16/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
645 15/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
646 14/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
647 13/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
648 12/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
649 11/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ digiphone
650 10/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
651 09/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
652 08/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
653 07/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ tuhuynhmobile
654 06/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
655 05/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
656 04/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
657 03/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
658 02/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
659 01/12/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ dhmobile
660 30/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
661 29/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ koreamobileTN
662 28/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
663 27/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
664 26/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
665 25/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
666 24/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
667 23/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
668 22/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ koreamobileTN
669 21/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
670 20/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
671 19/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
672 18/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ koreamobileTN
673 17/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ zippostmobile
674 16/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
675 15/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ digiphone
676 14/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
677 13/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
678 12/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
679 11/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi Dt24vn
680 10/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ Dt24vn
681 09/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
682 08/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ xuanmaimobile
683 07/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
684 06/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dhmobile
685 05/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
686 04/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
687 03/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
688 02/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ trungmobile
689 01/11/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ hoanghamobile
690 31/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
691 30/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ chungblackberry
692 29/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ zippostmobile
693 28/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
694 27/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ chungblackberry
695 26/10/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
696 25/10/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ koreamobileTN
697 24/10/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
698 23/10/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thoitrangmobile
699 22/10/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ koreamobileTN
700 21/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
701 20/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
702 19/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
703 18/10/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
704 17/10/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
705 16/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
706 15/10/2013 3 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
707 12/10/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ phonedep
708 11/10/2013 1 ngày 4.099.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ socmobile
709 10/10/2013 4 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
710 06/10/2013 4 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
711 02/10/2013 6 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ phonedep
712 26/09/2013 1 ngày 4.099.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ socmobile
713 25/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
714 24/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
715 23/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
716 22/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
717 21/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
718 20/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
719 19/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
720 18/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ phonedep
721 17/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ bichngocmobile
722 16/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
723 15/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
724 14/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
725 13/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
726 12/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
727 11/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
728 10/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
729 09/09/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ B_Nmobile
730 07/09/2013 2 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
731 05/09/2013 7 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
732 29/08/2013 2 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
733 27/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 810.000 VNĐ phonedep
734 26/08/2013 3 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 2.549.000 VNĐ ismartphone
735 23/08/2013 1 ngày 7.149.000 ₫ Giá không đổi Lazada
736 22/08/2013 1 ngày 7.149.000 ₫ Tăng 3.359.000 VNĐ Lazada
737 21/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
738 20/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
739 19/08/2013 2 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
740 17/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
741 16/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
742 15/08/2013 3 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
743 12/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
744 11/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
745 10/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 7.210.000 VNĐ phonedep
746 09/08/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 3.831.000 VNĐ anhduong_mobile
747 08/08/2013 1 ngày 7.169.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ Lazada
748 07/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
749 06/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
750 05/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
751 04/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
752 03/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
753 02/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Tăng 2.639.000 VNĐ Lazada
754 01/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi Ngockimanh
755 31/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
756 30/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 2.639.000 VNĐ CORY3Mobile
757 29/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
758 28/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
759 27/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
760 26/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Tăng 2.639.000 VNĐ Lazada
761 25/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 2.639.000 VNĐ bichngocmobile
762 24/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
763 23/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
764 22/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
765 21/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Tăng 2.939.000 VNĐ Lazada
766 20/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
767 19/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ manhphatmobile
768 18/07/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ trungmobile
769 17/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.955.000 VNĐ digiphone
770 16/07/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 4.955.000 VNĐ Lazada
771 15/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ digiphone
772 14/07/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
773 13/07/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giảm 3.389.000 VNĐ trungmobile
774 12/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
775 11/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
776 10/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
777 09/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
778 08/07/2013 2 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
779 06/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
780 05/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
781 04/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
782 03/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
783 02/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
784 01/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
785 30/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
786 29/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
787 28/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
788 27/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
789 26/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
790 25/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
791 24/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
792 23/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
793 22/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
794 21/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
795 20/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.029.000 VNĐ Lazada
796 19/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi digiphone
797 18/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 4.029.000 VNĐ digiphone
798 17/06/2013 4 ngày 7.879.000 ₫ Giảm 876.000 VNĐ Lazada
799 13/06/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 1.056.000 VNĐ thanhcongmobile
800 12/06/2013 1 ngày 7.699.000 ₫ Giảm 1.056.000 VNĐ Lazada
801 11/06/2013 3 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 1.056.000 VNĐ thanhcongmobile
802 08/06/2013 3 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 2.109.000 VNĐ Lazada
803 05/06/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
804 04/06/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
805 03/06/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 2.109.000 VNĐ vinhvumobile
806 01/06/2013 3 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 2.109.000 VNĐ Lazada
807 29/05/2013 3 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vinhvumobile
808 26/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ vinhvumobile
809 25/05/2013 5 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ Shgalaxy
810 20/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
811 19/05/2013 9 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
812 10/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 2.009.000 VNĐ vinhvumobile
813 09/05/2013 3 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 2.009.000 VNĐ Lazada
814 06/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
815 05/05/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ bichngocmobile
816 04/05/2013 1 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
817 03/05/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ bichngocmobile
818 02/05/2013 1 ngày 7.699.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Lazada
819 01/05/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
820 30/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
821 29/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
822 28/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
823 27/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
824 26/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 4.300.000 VNĐ thoitrangmobile
825 25/04/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ antuongmobile
826 24/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.799.000 VNĐ thegioiphone
827 23/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
828 22/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.799.000 VNĐ thegioiphone
829 21/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
830 20/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
831 19/04/2013 3 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ thegioiphone
832 16/04/2013 6 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
833 10/04/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
834 09/04/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
835 08/04/2013 4 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ thegioiphone
836 04/04/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
837 03/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
838 02/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thegioiphone
839 01/04/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
840 31/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
841 30/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
842 29/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
843 28/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
844 27/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thegioiphone
845 26/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
846 25/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
847 24/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
848 23/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
849 22/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
850 21/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ bichngocmobile
851 20/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
852 19/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Giảm 3.801.000 VNĐ thoitrangmobile
853 18/03/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 2.301.000 VNĐ antuongmobile
854 17/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
855 16/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
856 15/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
857 14/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
858 13/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
859 12/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
860 11/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
861 10/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
862 09/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
863 08/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
864 07/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
865 06/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
866 05/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
867 04/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
868 03/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
869 02/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
870 01/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
871 28/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
872 27/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ bichngocmobile
873 26/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
874 25/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
875 24/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ bichngocmobile
876 23/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
877 22/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
878 21/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
879 20/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
880 19/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
881 18/02/2013 8 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
882 10/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
883 09/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
884 08/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
885 07/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
886 06/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
887 05/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
888 04/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bichngocmobile
889 03/02/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
890 02/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
891 01/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
892 31/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
893 30/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
894 29/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
895 28/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
896 27/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
897 26/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
898 25/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
899 24/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
900 23/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
901 22/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
902 21/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
903 20/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
904 19/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
905 18/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
906 17/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
907 16/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giảm 2.951.000 VNĐ Lazada
908 15/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
909 14/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
910 13/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
911 12/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
912 11/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
913 10/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Lazada
914 09/01/2013 1 ngày 10.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tamagift
915 08/01/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 1.545.000 VNĐ antuongmobile
916 07/01/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 3.255.000 VNĐ thanhcongmobile
917 06/01/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 3.255.000 VNĐ ThanhLapStore
918 05/01/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
919 04/01/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Giảm 2.245.000 VNĐ thanhcongmobile
920 03/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ anhduong_mobile
921 02/01/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ daiphongmobile
922 01/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.300.000 VNĐ anhduong_mobile
923 31/12/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ didonghoangphat
924 30/12/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
925 29/12/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
926 28/12/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ antuongmobile
927 27/12/2012 1 ngày 10.950.000 ₫ Tăng 5.150.000 VNĐ thanhcongmobile
928 26/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 5.200.000 VNĐ didonghoangphat
929 25/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.200.000 VNĐ anhduong_mobile
930 24/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
931 23/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
932 22/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
933 21/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
934 20/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
935 19/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
936 18/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
937 17/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
938 16/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
939 15/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
940 14/12/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ manhphatmobile
941 13/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
942 12/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ anhduong_mobile
943 11/12/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhphatmobile
944 10/12/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 6.390.000 VNĐ manhphatmobile
945 09/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
946 08/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
947 07/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
948 06/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
949 05/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
950 04/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 6.490.000 VNĐ trungmobile
951 03/12/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
952 02/12/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
953 01/12/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
954 30/11/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ manhphatmobile
955 29/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.100.000 VNĐ anhduong_mobile
956 28/11/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 6.590.000 VNĐ xuanmaimobile
957 27/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
958 26/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
959 25/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ anhduong_mobile
960 24/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ antuongmobile
961 23/11/2012 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 6.290.000 VNĐ nhatsonmobile
962 22/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
963 21/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
964 20/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ vinhvumobile
965 19/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ antuongmobile
966 18/11/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ manhphatmobile
967 17/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ thoitrangmobile
968 16/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
969 15/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
970 14/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ nghia_mobile
971 13/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
972 12/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
973 11/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
974 10/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 6.190.000 VNĐ trungmobile
975 09/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 6.190.000 VNĐ thoitrangmobile
976 08/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 6.490.000 VNĐ trungmobile
977 07/11/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ manhphatmobile
978 06/11/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
979 05/11/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinhvumobile
980 04/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ manhphatmobile
981 03/11/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 2.590.000 VNĐ ThanhLapStore
982 02/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
983 01/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 5.990.000 VNĐ trungmobile
984 31/10/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
985 30/10/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 5.990.000 VNĐ vinhvumobile
986 29/10/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 5.890.000 VNĐ trungmobile
987 28/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
988 27/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
989 26/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
990 25/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giảm 5.890.000 VNĐ vinhvumobile
991 24/10/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ trungmobile
992 23/10/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ FYI
993 22/10/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.540.000 VNĐ trungmobile
994 21/10/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
995 20/10/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Tăng 3.750.000 VNĐ thanhcongmobile
996 19/10/2012 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 4.800.000 VNĐ xuanmaimobile
997 18/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
998 17/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.800.000 VNĐ anhduong_mobile
999 16/10/2012 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 4.800.000 VNĐ xuanmaimobile
1000 15/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
1001 14/10/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ manhphatmobile
1002 13/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
1003 12/10/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
1004 11/10/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ manhphatmobile
1005 10/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1006 09/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1007 08/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mobi9
1008 07/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
1009 06/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
1010 05/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ nghia_mobile
1011 04/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mobi9
1012 03/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
1013 02/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
1014 01/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
1015 30/09/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ nghia_mobile
1016 29/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1017 28/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1018 27/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1019 26/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1020 25/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1021 24/09/2012 2 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1022 22/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1023 21/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1024 20/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 3.090.000 VNĐ mobi9
1025 19/09/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Tăng 3.090.000 VNĐ FYI
1026 18/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1027 17/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ mobi9
1028 16/09/2012 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ daiphongmobile
1029 15/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1030 14/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1031 13/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 3.300.000 VNĐ mobi9
1032 12/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
1033 11/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
1034 10/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
1035 09/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
1036 08/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
1037 07/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1038 06/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1039 05/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1040 04/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1041 03/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ trungmobile
1042 02/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
1043 01/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
1044 31/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1045 30/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1046 29/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1047 28/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1048 27/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
1049 26/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1050 25/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
1051 24/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ trungmobile
1052 23/08/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 2.400.000 VNĐ vinhvumobile
1053 22/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ lehieumobile
1054 21/08/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
1055 20/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1056 19/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1057 18/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1058 17/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
1059 16/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1060 15/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1061 14/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1062 13/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1063 12/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ lehieumobile
1064 11/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 2.690.000 VNĐ thoitrangmobile
1065 10/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1066 09/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1067 08/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1068 07/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1069 06/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
1070 05/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1071 04/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
1072 03/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1073 02/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1074 01/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1075 31/07/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
1076 30/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1077 29/07/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
1078 28/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1079 27/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1080 26/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
1081 25/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
1082 24/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1083 23/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 3.690.000 VNĐ trungmobile
1084 22/07/2012 1 ngày 8.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
1085 21/07/2012 1 ngày 8.800.000 ₫ Giảm 3.690.000 VNĐ nmobile
1086 20/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
1087 19/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
1088 18/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
1089 17/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
1090 16/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 4.690.000 VNĐ trungmobile
1091 15/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 4.690.000 VNĐ bichngocmobile
1092 14/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1093 13/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 3.690.000 VNĐ trungmobile
1094 12/07/2012 1 ngày 8.800.000 ₫ Giảm 3.690.000 VNĐ nmobile
1095 11/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1096 10/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 5.690.000 VNĐ trungmobile
1097 09/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 6.090.000 VNĐ bvtmobile
1098 08/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 6.090.000 VNĐ didongviet
1099 07/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
1100 06/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
1101 05/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ nmobile
1102 04/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
1103 03/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ nmobile
1104 02/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
1105 01/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
1106 30/06/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ nmobile
1107 29/06/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1108 28/06/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ anhduong_mobile
1109 27/06/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
1110 26/06/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ nmobile
1111 25/06/2012 11.000.000 ₫ anhduong_mobile
Có tổng cộng 1.111 thay đổi giá của sản phẩm Motorola RAZR XT910 đã được hệ thống ghi lại.