• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Motorola RAZR XT910

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Motorola RAZR XT910 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 02/10/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
2 01/10/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
3 30/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
4 29/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
5 28/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
6 27/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
7 26/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
8 25/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
9 24/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
10 23/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
11 22/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
12 21/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
13 20/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
14 19/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
15 18/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
16 17/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
17 16/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
18 15/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
19 14/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ symobile
20 13/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ismartphone
21 12/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
22 11/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
23 10/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
24 09/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
25 08/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
26 07/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
27 06/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
28 05/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
29 04/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
30 03/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
31 02/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
32 01/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
33 31/08/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ symobile
34 30/08/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ playmobile
35 29/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ tuhuynhmobile
36 28/08/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
37 27/08/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
38 26/08/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 980.000 VNĐ symobile
39 25/08/2014 1 ngày 3.880.000 VNĐ Tăng 530.000 VNĐ vienthinh
40 24/08/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
41 23/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
42 22/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
43 21/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ ismartphone
44 20/08/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
45 19/08/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
46 18/08/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
47 17/08/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 1.790.000 VNĐ HTCgiare
48 16/08/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
49 15/08/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.790.000 VNĐ r9mobile
50 14/08/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
51 13/08/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
52 12/08/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
53 11/08/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
54 10/08/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
55 09/08/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 1.790.000 VNĐ HTCgiare
56 08/08/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.790.000 VNĐ r9mobile
57 07/08/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
58 06/08/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
59 05/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
60 04/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
61 03/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ ismartphone
62 02/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
63 01/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
64 31/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
65 30/07/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
66 29/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
67 28/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ CORY3Mobile
68 27/07/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
69 26/07/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
70 25/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
71 24/07/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
72 23/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
73 22/07/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
74 21/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
75 20/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
76 19/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ ismartphone
77 18/07/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ HTCgiare
78 17/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
79 16/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
80 15/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
81 14/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
82 13/07/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
83 12/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ ismartphone
84 11/07/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
85 10/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
86 09/07/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
87 08/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
88 07/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi symobile
89 06/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ symobile
90 05/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
91 04/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ symobile
92 03/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
93 02/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
94 01/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
95 30/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
96 29/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
97 28/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
98 27/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
99 26/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
100 25/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
101 24/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
102 23/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ r9mobile
103 22/06/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ tuhuynhmobile
104 21/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
105 20/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
106 19/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
107 18/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi symobile
108 17/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ symobile
109 16/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
110 15/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
111 14/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
112 13/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
113 12/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
114 11/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
115 10/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
116 09/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
117 08/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
118 07/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
119 06/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
120 05/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
121 04/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
122 03/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
123 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
124 01/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
125 31/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
126 30/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ r9mobile
127 29/05/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ tuhuynhmobile
128 28/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
129 27/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
130 26/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
131 25/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
132 24/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
133 23/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
134 22/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
135 21/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
136 20/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
137 19/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
138 18/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
139 17/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
140 16/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.322.000 VNĐ r9mobile
141 15/05/2014 1 ngày 2.868.000 VNĐ Giảm 1.322.000 VNĐ baotuyetmobile
142 14/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.322.000 VNĐ r9mobile
143 13/05/2014 1 ngày 2.868.000 VNĐ Giảm 732.000 VNĐ baotuyetmobile
144 12/05/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 732.000 VNĐ tuhuynhmobile
145 11/05/2014 1 ngày 2.868.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
146 10/05/2014 1 ngày 2.868.000 VNĐ Giảm 1.012.000 VNĐ baotuyetmobile
147 09/05/2014 1 ngày 3.880.000 VNĐ Tăng 1.012.000 VNĐ vienthinh
148 08/05/2014 1 ngày 2.868.000 VNĐ Giảm 732.000 VNĐ baotuyetmobile
149 07/05/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tuhuynhmobile
150 06/05/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 732.000 VNĐ tuhuynhmobile
151 05/05/2014 1 ngày 2.868.000 VNĐ Giảm 1.222.000 VNĐ baotuyetmobile
152 04/05/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
153 03/05/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
154 02/05/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
155 01/05/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
156 30/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
157 29/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
158 28/04/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
159 27/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
160 26/04/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
161 25/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
162 24/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
163 23/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
164 22/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
165 21/04/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tuhuynhmobile
166 20/04/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
167 19/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
168 18/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
169 17/04/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.090.000 VNĐ symobile
170 16/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
171 15/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
172 14/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ yes24vn
173 13/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ CORY3Mobile
174 12/04/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
175 11/04/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ vinhvumobile
176 10/04/2014 1 ngày 3.880.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
177 09/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
178 08/04/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi symobile
179 07/04/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi symobile
180 06/04/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.090.000 VNĐ digiphone
181 05/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
182 04/04/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ digiphone
183 03/04/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ xperiashop
184 02/04/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
185 01/04/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ digiphone
186 31/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ xperiashop
187 30/03/2014 1 ngày 3.880.000 VNĐ Tăng 880.000 VNĐ vienthinh
188 29/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi symobile
189 28/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi symobile
190 27/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi symobile
191 26/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ digiphone
192 25/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
193 24/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
194 23/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
195 22/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
196 21/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
197 20/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
198 19/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
199 18/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ chungblackberry
200 17/03/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
201 16/03/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
202 15/03/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
203 14/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ vinhvumobile
204 13/03/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
205 12/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
206 11/03/2014 5 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ vinhvumobile
207 06/03/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
208 05/03/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
209 04/03/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ digiphone
210 03/03/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
211 02/03/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
212 01/03/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ digiphone
213 28/02/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
214 27/02/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
215 26/02/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
216 25/02/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
217 24/02/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ DidongVietThai
218 23/02/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ r9mobile
219 22/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ ismartphone
220 21/02/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ chungblackberry
221 20/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
222 19/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
223 18/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ digiphone
224 17/02/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ chungblackberry
225 16/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ Shgalaxy
226 15/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ digiphone
227 14/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
228 13/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
229 12/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
230 11/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
231 10/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
232 09/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
233 08/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
234 07/02/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
235 06/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ Shgalaxy
236 05/02/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 599.000 VNĐ CORY3Mobile
237 04/02/2014 3 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
238 01/02/2014 2 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ digiphone
239 30/01/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
240 29/01/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
241 28/01/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
242 27/01/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
243 26/01/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ Shgalaxy
244 25/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ digiphone
245 24/01/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ Shgalaxy
246 23/01/2014 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
247 22/01/2014 1 ngày 3.990.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ dhmobile
248 21/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
249 20/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
250 19/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ vinhvumobile
251 18/01/2014 1 ngày 3.990.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ dhmobile
252 17/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
253 16/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
254 15/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
255 14/01/2014 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
256 13/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
257 12/01/2014 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
258 11/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ vinhvumobile
259 10/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
260 09/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
261 08/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi tuhuynhmobile
262 07/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ tuhuynhmobile
263 06/01/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
264 05/01/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
265 04/01/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
266 03/01/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
267 02/01/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
268 01/01/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
269 31/12/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
270 30/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
271 29/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
272 28/12/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
273 27/12/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
274 26/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
275 25/12/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giảm 509.000 VNĐ phonedep
276 24/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 799.000 VNĐ Lazada
277 23/12/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ Shgalaxy
278 22/12/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giảm 509.000 VNĐ phonedep
279 21/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
280 20/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
281 19/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
282 18/12/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
283 17/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
284 16/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
285 15/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
286 14/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
287 13/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
288 12/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
289 11/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ digiphone
290 10/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
291 09/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi tuhuynhmobile
292 08/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi tuhuynhmobile
293 07/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ tuhuynhmobile
294 06/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
295 05/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
296 04/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
297 03/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
298 02/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
299 01/12/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ dhmobile
300 30/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
301 29/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ koreamobileTN
302 28/11/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
303 27/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
304 26/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
305 25/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
306 24/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
307 23/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
308 22/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ koreamobileTN
309 21/11/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
310 20/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
311 19/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
312 18/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ koreamobileTN
313 17/11/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ zippostmobile
314 16/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
315 15/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ digiphone
316 14/11/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
317 13/11/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
318 12/11/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
319 11/11/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi Dt24vn
320 10/11/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ Dt24vn
321 09/11/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
322 08/11/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ xuanmaimobile
323 07/11/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
324 06/11/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ dhmobile
325 05/11/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
326 04/11/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
327 03/11/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
328 02/11/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Giảm 1.010.000 VNĐ trungmobile
329 01/11/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 2.350.000 VNĐ hoanghamobile
330 31/10/2013 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
331 30/10/2013 1 ngày 3.150.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ chungblackberry
332 29/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ zippostmobile
333 28/10/2013 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
334 27/10/2013 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ chungblackberry
335 26/10/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
336 25/10/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ koreamobileTN
337 24/10/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
338 23/10/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ thoitrangmobile
339 22/10/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ koreamobileTN
340 21/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
341 20/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
342 19/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
343 18/10/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
344 17/10/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
345 16/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
346 15/10/2013 3 ngày 5.299.000 VNĐ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
347 12/10/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 309.000 VNĐ phonedep
348 11/10/2013 1 ngày 4.099.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ socmobile
349 10/10/2013 4 ngày 5.299.000 VNĐ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
350 06/10/2013 4 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
351 02/10/2013 6 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 309.000 VNĐ phonedep
352 26/09/2013 1 ngày 4.099.000 VNĐ Tăng 309.000 VNĐ socmobile
353 25/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
354 24/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
355 23/09/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
356 22/09/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
357 21/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
358 20/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
359 19/09/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
360 18/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 510.000 VNĐ phonedep
361 17/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ bichngocmobile
362 16/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
363 15/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
364 14/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
365 13/09/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
366 12/09/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
367 11/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
368 10/09/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
369 09/09/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ B_Nmobile
370 07/09/2013 2 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
371 05/09/2013 7 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
372 29/08/2013 2 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
373 27/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 810.000 VNĐ phonedep
374 26/08/2013 3 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 2.549.000 VNĐ ismartphone
375 23/08/2013 1 ngày 7.149.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
376 22/08/2013 1 ngày 7.149.000 VNĐ Tăng 3.359.000 VNĐ Lazada
377 21/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
378 20/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
379 19/08/2013 2 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
380 17/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
381 16/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
382 15/08/2013 3 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
383 12/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
384 11/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
385 10/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 7.210.000 VNĐ phonedep
386 09/08/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 3.831.000 VNĐ anhduong_mobile
387 08/08/2013 1 ngày 7.169.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ Lazada
388 07/08/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
389 06/08/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
390 05/08/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
391 04/08/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
392 03/08/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
393 02/08/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Tăng 2.639.000 VNĐ Lazada
394 01/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi Ngockimanh
395 31/07/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
396 30/07/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 2.639.000 VNĐ CORY3Mobile
397 29/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
398 28/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
399 27/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
400 26/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Tăng 2.639.000 VNĐ Lazada
401 25/07/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 2.639.000 VNĐ bichngocmobile
402 24/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
403 23/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
404 22/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
405 21/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Tăng 2.939.000 VNĐ Lazada
406 20/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
407 19/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ manhphatmobile
408 18/07/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Tăng 690.000 VNĐ trungmobile
409 17/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 4.955.000 VNĐ digiphone
410 16/07/2013 1 ngày 8.755.000 VNĐ Tăng 4.955.000 VNĐ Lazada
411 15/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ digiphone
412 14/07/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
413 13/07/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Giảm 3.389.000 VNĐ trungmobile
414 12/07/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
415 11/07/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
416 10/07/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
417 09/07/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
418 08/07/2013 2 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
419 06/07/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
420 05/07/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
421 04/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
422 03/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
423 02/07/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
424 01/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
425 30/06/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
426 29/06/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
427 28/06/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
428 27/06/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
429 26/06/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
430 25/06/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
431 24/06/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
432 23/06/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
433 22/06/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
434 21/06/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
435 20/06/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Tăng 4.029.000 VNĐ Lazada
436 19/06/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
437 18/06/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giảm 4.029.000 VNĐ digiphone
438 17/06/2013 4 ngày 7.879.000 VNĐ Giảm 876.000 VNĐ Lazada
439 13/06/2013 1 ngày 8.755.000 VNĐ Tăng 1.056.000 VNĐ thanhcongmobile
440 12/06/2013 1 ngày 7.699.000 VNĐ Giảm 1.056.000 VNĐ Lazada
441 11/06/2013 3 ngày 8.755.000 VNĐ Tăng 1.056.000 VNĐ thanhcongmobile
442 08/06/2013 3 ngày 7.699.000 VNĐ Tăng 2.109.000 VNĐ Lazada
443 05/06/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
444 04/06/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
445 03/06/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 2.109.000 VNĐ vinhvumobile
446 01/06/2013 3 ngày 7.699.000 VNĐ Tăng 2.109.000 VNĐ Lazada
447 29/05/2013 3 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vinhvumobile
448 26/05/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ vinhvumobile
449 25/05/2013 5 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ Shgalaxy
450 20/05/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
451 19/05/2013 9 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
452 10/05/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giảm 2.009.000 VNĐ vinhvumobile
453 09/05/2013 3 ngày 7.699.000 VNĐ Tăng 2.009.000 VNĐ Lazada
454 06/05/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
455 05/05/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 1.699.000 VNĐ bichngocmobile
456 04/05/2013 1 ngày 7.699.000 VNĐ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
457 03/05/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 1.699.000 VNĐ bichngocmobile
458 02/05/2013 1 ngày 7.699.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Lazada
459 01/05/2013 1 ngày 7.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
460 30/04/2013 1 ngày 7.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
461 29/04/2013 1 ngày 7.799.000 VNĐ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
462 28/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
463 27/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
464 26/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 4.300.000 VNĐ thoitrangmobile
465 25/04/2013 1 ngày 10.300.000 VNĐ Tăng 4.300.000 VNĐ antuongmobile
466 24/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 1.799.000 VNĐ thegioiphone
467 23/04/2013 1 ngày 7.799.000 VNĐ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
468 22/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 1.799.000 VNĐ thegioiphone
469 21/04/2013 1 ngày 7.799.000 VNĐ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
470 20/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi thegioiphone
471 19/04/2013 3 ngày 6.000.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ thegioiphone
472 16/04/2013 6 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
473 10/04/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
474 09/04/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
475 08/04/2013 4 ngày 6.000.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ thegioiphone
476 04/04/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
477 03/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi thegioiphone
478 02/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ thegioiphone
479 01/04/2013 1 ngày 6.499.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
480 31/03/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi thegioiphone
481 30/03/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi thegioiphone
482 29/03/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi thegioiphone
483 28/03/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi thegioiphone
484 27/03/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ thegioiphone
485 26/03/2013 1 ngày 6.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
486 25/03/2013 1 ngày 6.499.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
487 24/03/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
488 23/03/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
489 22/03/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
490 21/03/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ bichngocmobile
491 20/03/2013 1 ngày 6.499.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
492 19/03/2013 1 ngày 6.499.000 VNĐ Giảm 3.801.000 VNĐ thoitrangmobile
493 18/03/2013 1 ngày 10.300.000 VNĐ Tăng 2.301.000 VNĐ antuongmobile
494 17/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
495 16/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
496 15/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
497 14/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
498 13/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
499 12/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
500 11/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
501 10/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
502 09/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
503 08/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
504 07/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
505 06/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
506 05/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
507 04/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
508 03/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
509 02/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
510 01/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
511 28/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
512 27/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 1.499.000 VNĐ bichngocmobile
513 26/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
514 25/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
515 24/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 1.499.000 VNĐ bichngocmobile
516 23/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
517 22/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
518 21/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
519 20/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
520 19/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
521 18/02/2013 8 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
522 10/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
523 09/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
524 08/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
525 07/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
526 06/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
527 05/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
528 04/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bichngocmobile
529 03/02/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
530 02/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
531 01/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
532 31/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
533 30/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
534 29/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
535 28/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
536 27/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
537 26/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
538 25/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
539 24/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
540 23/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
541 22/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
542 21/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
543 20/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
544 19/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
545 18/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
546 17/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
547 16/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giảm 2.951.000 VNĐ Lazada
548 15/01/2013 1 ngày 10.950.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
549 14/01/2013 1 ngày 10.950.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
550 13/01/2013 1 ngày 10.950.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
551 12/01/2013 1 ngày 10.950.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
552 11/01/2013 1 ngày 10.950.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
553 10/01/2013 1 ngày 10.950.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Lazada
554 09/01/2013 1 ngày 10.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tamagift
555 08/01/2013 1 ngày 10.300.000 VNĐ Tăng 1.545.000 VNĐ antuongmobile
556 07/01/2013 1 ngày 8.755.000 VNĐ Tăng 3.255.000 VNĐ thanhcongmobile
557 06/01/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 3.255.000 VNĐ ThanhLapStore
558 05/01/2013 1 ngày 8.755.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
559 04/01/2013 1 ngày 8.755.000 VNĐ Giảm 2.245.000 VNĐ thanhcongmobile
560 03/01/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ anhduong_mobile
561 02/01/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ daiphongmobile
562 01/01/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 5.300.000 VNĐ anhduong_mobile
563 31/12/2012 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 4.600.000 VNĐ didonghoangphat
564 30/12/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
565 29/12/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
566 28/12/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ antuongmobile
567 27/12/2012 1 ngày 10.950.000 VNĐ Tăng 5.150.000 VNĐ thanhcongmobile
568 26/12/2012 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 5.200.000 VNĐ didonghoangphat
569 25/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 5.200.000 VNĐ anhduong_mobile
570 24/12/2012 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
571 23/12/2012 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
572 22/12/2012 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
573 21/12/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
574 20/12/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
575 19/12/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
576 18/12/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
577 17/12/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
578 16/12/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
579 15/12/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
580 14/12/2012 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ manhphatmobile
581 13/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
582 12/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ anhduong_mobile
583 11/12/2012 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ manhphatmobile
584 10/12/2012 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 6.390.000 VNĐ manhphatmobile
585 09/12/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
586 08/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
587 07/12/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
588 06/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
589 05/12/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
590 04/12/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 6.490.000 VNĐ trungmobile
591 03/12/2012 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
592 02/12/2012 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
593 01/12/2012 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
594 30/11/2012 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 4.900.000 VNĐ manhphatmobile
595 29/11/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 5.100.000 VNĐ anhduong_mobile
596 28/11/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giảm 6.590.000 VNĐ xuanmaimobile
597 27/11/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
598 26/11/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
599 25/11/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ anhduong_mobile
600 24/11/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Tăng 4.100.000 VNĐ antuongmobile
601 23/11/2012 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giảm 6.290.000 VNĐ nhatsonmobile
602 22/11/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
603 21/11/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
604 20/11/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 4.000.000 VNĐ vinhvumobile
605 19/11/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Tăng 4.300.000 VNĐ antuongmobile
606 18/11/2012 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ manhphatmobile
607 17/11/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 4.000.000 VNĐ thoitrangmobile
608 16/11/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
609 15/11/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
610 14/11/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ nghia_mobile
611 13/11/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
612 12/11/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
613 11/11/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
614 10/11/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 6.190.000 VNĐ trungmobile
615 09/11/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 6.190.000 VNĐ thoitrangmobile
616 08/11/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 6.490.000 VNĐ trungmobile
617 07/11/2012 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ manhphatmobile
618 06/11/2012 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
619 05/11/2012 1 ngày 6.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ vinhvumobile
620 04/11/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ manhphatmobile
621 03/11/2012 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 2.590.000 VNĐ ThanhLapStore
622 02/11/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
623 01/11/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 5.990.000 VNĐ trungmobile
624 31/10/2012 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
625 30/10/2012 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 5.990.000 VNĐ vinhvumobile
626 29/10/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 5.890.000 VNĐ trungmobile
627 28/10/2012 1 ngày 6.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
628 27/10/2012 1 ngày 6.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
629 26/10/2012 1 ngày 6.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
630 25/10/2012 1 ngày 6.600.000 VNĐ Giảm 5.890.000 VNĐ vinhvumobile
631 24/10/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ trungmobile
632 23/10/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ FYI
633 22/10/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.540.000 VNĐ trungmobile
634 21/10/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
635 20/10/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Tăng 3.750.000 VNĐ thanhcongmobile
636 19/10/2012 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giảm 4.800.000 VNĐ xuanmaimobile
637 18/10/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
638 17/10/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 4.800.000 VNĐ anhduong_mobile
639 16/10/2012 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giảm 4.800.000 VNĐ xuanmaimobile
640 15/10/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
641 14/10/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 4.700.000 VNĐ manhphatmobile
642 13/10/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
643 12/10/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
644 11/10/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 4.600.000 VNĐ manhphatmobile
645 10/10/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
646 09/10/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
647 08/10/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ mobi9
648 07/10/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
649 06/10/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
650 05/10/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ nghia_mobile
651 04/10/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ mobi9
652 03/10/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
653 02/10/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
654 01/10/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
655 30/09/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ nghia_mobile
656 29/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
657 28/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
658 27/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
659 26/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
660 25/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
661 24/09/2012 2 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
662 22/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
663 21/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
664 20/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 3.090.000 VNĐ mobi9
665 19/09/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 3.090.000 VNĐ FYI
666 18/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
667 17/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 2.700.000 VNĐ mobi9
668 16/09/2012 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 2.700.000 VNĐ daiphongmobile
669 15/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
670 14/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
671 13/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 3.300.000 VNĐ mobi9
672 12/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
673 11/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
674 10/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
675 09/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
676 08/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
677 07/09/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
678 06/09/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
679 05/09/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
680 04/09/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
681 03/09/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 4.890.000 VNĐ trungmobile
682 02/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
683 01/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
684 31/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
685 30/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
686 29/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
687 28/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
688 27/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
689 26/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
690 25/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
691 24/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 4.890.000 VNĐ trungmobile
692 23/08/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 2.400.000 VNĐ vinhvumobile
693 22/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Tăng 2.400.000 VNĐ lehieumobile
694 21/08/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
695 20/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
696 19/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
697 18/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
698 17/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
699 16/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
700 15/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
701 14/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
702 13/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
703 12/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ lehieumobile
704 11/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 2.690.000 VNĐ thoitrangmobile
705 10/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
706 09/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
707 08/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
708 07/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
709 06/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
710 05/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
711 04/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
712 03/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
713 02/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
714 01/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
715 31/07/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
716 30/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
717 29/07/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
718 28/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
719 27/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
720 26/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
721 25/07/2012 1 ngày 12.890.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
722 24/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
723 23/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 3.690.000 VNĐ trungmobile
724 22/07/2012 1 ngày 8.800.000 VNĐ Giá không đổi nmobile
725 21/07/2012 1 ngày 8.800.000 VNĐ Giảm 3.690.000 VNĐ nmobile
726 20/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
727 19/07/2012 1 ngày 12.890.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
728 18/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
729 17/07/2012 1 ngày 12.890.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
730 16/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 4.690.000 VNĐ trungmobile
731 15/07/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 4.690.000 VNĐ bichngocmobile
732 14/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
733 13/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 3.690.000 VNĐ trungmobile
734 12/07/2012 1 ngày 8.800.000 VNĐ Giảm 3.690.000 VNĐ nmobile
735 11/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
736 10/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 5.690.000 VNĐ trungmobile
737 09/07/2012 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 6.090.000 VNĐ bvtmobile
738 08/07/2012 1 ngày 12.890.000 VNĐ Tăng 6.090.000 VNĐ didongviet
739 07/07/2012 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
740 06/07/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi nmobile
741 05/07/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 3.000.000 VNĐ nmobile
742 04/07/2012 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
743 03/07/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 3.000.000 VNĐ nmobile
744 02/07/2012 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
745 01/07/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi nmobile
746 30/06/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ nmobile
747 29/06/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
748 28/06/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ anhduong_mobile
749 27/06/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi nmobile
750 26/06/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ nmobile
751 25/06/2012 11.000.000 VNĐ anhduong_mobile
Có tổng cộng 751 thay đổi giá của sản phẩm Motorola RAZR XT910 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Motorola RAZR XT910 trong mục Mobile