• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Motorola RAZR XT910

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Motorola RAZR XT910 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 03/08/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
2 02/08/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
3 01/08/2015 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
4 30/07/2015 2 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ HTCgiare
5 28/07/2015 4 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ DidongVietThai
6 24/07/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
7 23/07/2015 6 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
8 17/07/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
9 16/07/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ HTCgiare
10 15/07/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ daiphuminh
11 14/07/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
12 13/07/2015 2 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ HTCgiare
13 11/07/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
14 10/07/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tuhuynhmobile
15 09/07/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
16 08/07/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
17 07/07/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
18 06/07/2015 2 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
19 04/07/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tuhuynhmobile
20 03/07/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
21 02/07/2015 2 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
22 30/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
23 29/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
24 28/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tuhuynhmobile
25 27/06/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
26 26/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tuhuynhmobile
27 25/06/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
28 24/06/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
29 23/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ tuhuynhmobile
30 22/06/2015 2 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ didongthanhdat
31 20/06/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
32 19/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tuhuynhmobile
33 18/06/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
34 17/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
35 16/06/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DidongVietThai
36 15/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
37 14/06/2015 2 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DidongVietThai
38 12/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
39 11/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
40 10/06/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
41 09/06/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DidongVietThai
42 08/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ tuhuynhmobile
43 07/06/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
44 06/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ tuhuynhmobile
45 05/06/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
46 04/06/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
47 03/06/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
48 02/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ tuhuynhmobile
49 01/06/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
50 31/05/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
51 30/05/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
52 29/05/2015 2 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ tuhuynhmobile
53 27/05/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
54 26/05/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
55 25/05/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
56 24/05/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
57 23/05/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
58 22/05/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
59 21/05/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ DidongVietThai
60 20/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
61 19/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
62 18/05/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
63 16/05/2015 2 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
64 14/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
65 13/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
66 12/05/2015 2 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
67 10/05/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
68 09/05/2015 3 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
69 06/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
70 05/05/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
71 03/05/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
72 02/05/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
73 01/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
74 30/04/2015 4 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
75 26/04/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
76 24/04/2015 5 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
77 19/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
78 18/04/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ hoanghamobile
79 17/04/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ tuhuynhmobile
80 16/04/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
81 15/04/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
82 13/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
83 12/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
84 11/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
85 10/04/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ tuhuynhmobile
86 09/04/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
87 08/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
88 07/04/2015 2 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
89 05/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
90 04/04/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
91 03/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
92 02/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
93 01/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
94 31/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
95 30/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
96 29/03/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
97 27/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
98 26/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
99 25/03/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
100 24/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
101 23/03/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
102 21/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ hoanghamobile
103 20/03/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
104 19/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
105 18/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ Phonecoffee
106 17/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
107 16/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
108 15/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
109 14/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
110 13/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
111 12/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ didong24h
112 11/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
113 10/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ Phonecoffee
114 09/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
115 08/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
116 07/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
117 06/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
118 05/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
119 04/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
120 03/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
121 02/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
122 01/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
123 28/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ didong24h
124 27/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
125 26/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
126 25/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
127 24/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
128 23/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
129 22/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
130 21/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
131 20/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
132 19/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
133 18/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
134 17/02/2015 2 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
135 15/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
136 14/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
137 13/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
138 12/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
139 11/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
140 10/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
141 09/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
142 08/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
143 07/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
144 06/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
145 05/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
146 04/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
147 03/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ Phonecoffee
148 02/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
149 01/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
150 31/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ didong24h
151 30/01/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tuhuynhmobile
152 29/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
153 28/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
154 27/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
155 26/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
156 25/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
157 24/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
158 23/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ hoanghamobile
159 22/01/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tuhuynhmobile
160 21/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ didong24h
161 20/01/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tuhuynhmobile
162 19/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
163 18/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.700.000 VNĐ hoanghamobile
164 17/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
165 16/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ dienthoaitoanphat
166 15/01/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
167 14/01/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ didongthanhdat
168 13/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
169 12/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
170 11/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
171 10/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ dienthoaitoanphat
172 09/01/2015 1 ngày 3.880.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
173 08/01/2015 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ vienthinh
174 07/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
175 06/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
176 05/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
177 04/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
178 03/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
179 02/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaitoanphat
180 01/01/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
181 31/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
182 30/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
183 29/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
184 28/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
185 27/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
186 26/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
187 25/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
188 24/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
189 23/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
190 22/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Phonecoffee
191 21/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
192 20/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
193 19/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
194 18/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
195 17/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
196 16/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
197 15/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
198 14/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
199 13/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
200 12/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
201 11/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaitoanphat
202 10/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
203 09/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
204 08/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
205 07/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
206 06/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
207 05/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
208 04/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
209 03/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
210 02/12/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
211 01/12/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
212 30/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
213 29/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
214 28/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
215 27/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
216 26/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
217 25/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
218 24/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
219 23/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
220 22/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
221 21/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
222 20/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
223 19/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
224 18/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
225 17/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
226 16/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ tuhuynhmobile
227 15/11/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
228 14/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ yes24vn
229 13/11/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
230 12/11/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ DidongVietThai
231 11/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
232 10/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
233 09/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
234 08/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
235 07/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
236 06/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
237 05/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
238 04/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
239 03/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
240 02/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
241 01/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
242 31/10/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
243 30/10/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ yes24vn
244 29/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
245 28/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
246 27/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
247 26/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
248 25/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
249 24/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
250 23/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
251 22/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
252 21/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tuhuynhmobile
253 20/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
254 19/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tuhuynhmobile
255 18/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
256 17/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
257 16/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
258 15/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
259 14/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ CORY3Mobile
260 13/10/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi playmobile
261 12/10/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ playmobile
262 11/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
263 10/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
264 09/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
265 08/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
266 07/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
267 06/10/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
268 04/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tuhuynhmobile
269 03/10/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
270 02/10/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
271 01/10/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
272 30/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
273 29/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
274 28/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
275 27/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
276 26/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
277 25/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
278 24/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
279 23/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
280 22/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
281 21/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
282 20/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
283 19/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
284 18/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
285 17/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
286 16/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
287 15/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
288 14/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ symobile
289 13/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ismartphone
290 12/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
291 11/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
292 10/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
293 09/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
294 08/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
295 07/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
296 06/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
297 05/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
298 04/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
299 03/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
300 02/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
301 01/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
302 31/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ symobile
303 30/08/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ playmobile
304 29/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tuhuynhmobile
305 28/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
306 27/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
307 26/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 980.000 VNĐ symobile
308 25/08/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 530.000 VNĐ vienthinh
309 24/08/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
310 23/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
311 22/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
312 21/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ ismartphone
313 20/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
314 19/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
315 18/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
316 17/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ HTCgiare
317 16/08/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
318 15/08/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ r9mobile
319 14/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
320 13/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
321 12/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
322 11/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
323 10/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
324 09/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ HTCgiare
325 08/08/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ r9mobile
326 07/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
327 06/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
328 05/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
329 04/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
330 03/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ ismartphone
331 02/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
332 01/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
333 31/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
334 30/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
335 29/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
336 28/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ CORY3Mobile
337 27/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
338 26/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
339 25/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
340 24/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
341 23/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
342 22/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
343 21/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
344 20/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
345 19/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ ismartphone
346 18/07/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ HTCgiare
347 17/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
348 16/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
349 15/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
350 14/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
351 13/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
352 12/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ ismartphone
353 11/07/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
354 10/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
355 09/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
356 08/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
357 07/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
358 06/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ symobile
359 05/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
360 04/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ symobile
361 03/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
362 02/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
363 01/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
364 30/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
365 29/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
366 28/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
367 27/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
368 26/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
369 25/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
370 24/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
371 23/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ r9mobile
372 22/06/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ tuhuynhmobile
373 21/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
374 20/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
375 19/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
376 18/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
377 17/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ symobile
378 16/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
379 15/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
380 14/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
381 13/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
382 12/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
383 11/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
384 10/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
385 09/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
386 08/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
387 07/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
388 06/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
389 05/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
390 04/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
391 03/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
392 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
393 01/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
394 31/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
395 30/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ r9mobile
396 29/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ tuhuynhmobile
397 28/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
398 27/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
399 26/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
400 25/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
401 24/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
402 23/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
403 22/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
404 21/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
405 20/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
406 19/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
407 18/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
408 17/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
409 16/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.322.000 VNĐ r9mobile
410 15/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 1.322.000 VNĐ baotuyetmobile
411 14/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.322.000 VNĐ r9mobile
412 13/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 732.000 VNĐ baotuyetmobile
413 12/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 732.000 VNĐ tuhuynhmobile
414 11/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
415 10/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 1.012.000 VNĐ baotuyetmobile
416 09/05/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.012.000 VNĐ vienthinh
417 08/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 732.000 VNĐ baotuyetmobile
418 07/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
419 06/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 732.000 VNĐ tuhuynhmobile
420 05/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 1.222.000 VNĐ baotuyetmobile
421 04/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
422 03/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
423 02/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
424 01/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
425 30/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
426 29/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
427 28/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
428 27/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
429 26/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
430 25/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
431 24/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
432 23/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
433 22/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
434 21/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
435 20/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
436 19/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
437 18/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
438 17/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.090.000 VNĐ symobile
439 16/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
440 15/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
441 14/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ yes24vn
442 13/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ CORY3Mobile
443 12/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
444 11/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ vinhvumobile
445 10/04/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
446 09/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
447 08/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
448 07/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
449 06/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.090.000 VNĐ digiphone
450 05/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
451 04/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ digiphone
452 03/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ xperiashop
453 02/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi digiphone
454 01/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ digiphone
455 31/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ xperiashop
456 30/03/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 880.000 VNĐ vienthinh
457 29/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
458 28/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
459 27/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
460 26/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ digiphone
461 25/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
462 24/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
463 23/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
464 22/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
465 21/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
466 20/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
467 19/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
468 18/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ chungblackberry
469 17/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
470 16/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
471 15/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
472 14/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ vinhvumobile
473 13/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
474 12/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
475 11/03/2014 5 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinhvumobile
476 06/03/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
477 05/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
478 04/03/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ digiphone
479 03/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
480 02/03/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
481 01/03/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ digiphone
482 28/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
483 27/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
484 26/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
485 25/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
486 24/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ DidongVietThai
487 23/02/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ r9mobile
488 22/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ ismartphone
489 21/02/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ chungblackberry
490 20/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
491 19/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
492 18/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ digiphone
493 17/02/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ chungblackberry
494 16/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ Shgalaxy
495 15/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ digiphone
496 14/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
497 13/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
498 12/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
499 11/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
500 10/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
501 09/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
502 08/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
503 07/02/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
504 06/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ Shgalaxy
505 05/02/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ CORY3Mobile
506 04/02/2014 3 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
507 01/02/2014 2 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ digiphone
508 30/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
509 29/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
510 28/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
511 27/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
512 26/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ Shgalaxy
513 25/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ digiphone
514 24/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ Shgalaxy
515 23/01/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
516 22/01/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ dhmobile
517 21/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
518 20/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
519 19/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vinhvumobile
520 18/01/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ dhmobile
521 17/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
522 16/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
523 15/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
524 14/01/2014 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
525 13/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
526 12/01/2014 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
527 11/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vinhvumobile
528 10/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
529 09/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
530 08/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
531 07/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tuhuynhmobile
532 06/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
533 05/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
534 04/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
535 03/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
536 02/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
537 01/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
538 31/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
539 30/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
540 29/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
541 28/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
542 27/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
543 26/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
544 25/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 509.000 VNĐ phonedep
545 24/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ Lazada
546 23/12/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ Shgalaxy
547 22/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 509.000 VNĐ phonedep
548 21/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
549 20/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
550 19/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
551 18/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
552 17/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
553 16/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
554 15/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
555 14/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
556 13/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
557 12/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
558 11/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ digiphone
559 10/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
560 09/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
561 08/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
562 07/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ tuhuynhmobile
563 06/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
564 05/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
565 04/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
566 03/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
567 02/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
568 01/12/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ dhmobile
569 30/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
570 29/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ koreamobileTN
571 28/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
572 27/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
573 26/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
574 25/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
575 24/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
576 23/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
577 22/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ koreamobileTN
578 21/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
579 20/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
580 19/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
581 18/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ koreamobileTN
582 17/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ zippostmobile
583 16/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
584 15/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ digiphone
585 14/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
586 13/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
587 12/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
588 11/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi Dt24vn
589 10/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ Dt24vn
590 09/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
591 08/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ xuanmaimobile
592 07/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
593 06/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dhmobile
594 05/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
595 04/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
596 03/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
597 02/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ trungmobile
598 01/11/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ hoanghamobile
599 31/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
600 30/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ chungblackberry
601 29/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ zippostmobile
602 28/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
603 27/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ chungblackberry
604 26/10/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
605 25/10/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ koreamobileTN
606 24/10/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
607 23/10/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thoitrangmobile
608 22/10/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ koreamobileTN
609 21/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
610 20/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
611 19/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
612 18/10/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
613 17/10/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
614 16/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
615 15/10/2013 3 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
616 12/10/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ phonedep
617 11/10/2013 1 ngày 4.099.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ socmobile
618 10/10/2013 4 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
619 06/10/2013 4 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
620 02/10/2013 6 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ phonedep
621 26/09/2013 1 ngày 4.099.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ socmobile
622 25/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
623 24/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
624 23/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
625 22/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
626 21/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
627 20/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
628 19/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
629 18/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ phonedep
630 17/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ bichngocmobile
631 16/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
632 15/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
633 14/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
634 13/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
635 12/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
636 11/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
637 10/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
638 09/09/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ B_Nmobile
639 07/09/2013 2 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
640 05/09/2013 7 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
641 29/08/2013 2 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
642 27/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 810.000 VNĐ phonedep
643 26/08/2013 3 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 2.549.000 VNĐ ismartphone
644 23/08/2013 1 ngày 7.149.000 ₫ Giá không đổi Lazada
645 22/08/2013 1 ngày 7.149.000 ₫ Tăng 3.359.000 VNĐ Lazada
646 21/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
647 20/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
648 19/08/2013 2 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
649 17/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
650 16/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
651 15/08/2013 3 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
652 12/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
653 11/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
654 10/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 7.210.000 VNĐ phonedep
655 09/08/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 3.831.000 VNĐ anhduong_mobile
656 08/08/2013 1 ngày 7.169.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ Lazada
657 07/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
658 06/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
659 05/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
660 04/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
661 03/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
662 02/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Tăng 2.639.000 VNĐ Lazada
663 01/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi Ngockimanh
664 31/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
665 30/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 2.639.000 VNĐ CORY3Mobile
666 29/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
667 28/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
668 27/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
669 26/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Tăng 2.639.000 VNĐ Lazada
670 25/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 2.639.000 VNĐ bichngocmobile
671 24/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
672 23/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
673 22/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
674 21/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Tăng 2.939.000 VNĐ Lazada
675 20/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
676 19/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ manhphatmobile
677 18/07/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ trungmobile
678 17/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.955.000 VNĐ digiphone
679 16/07/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 4.955.000 VNĐ Lazada
680 15/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ digiphone
681 14/07/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
682 13/07/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giảm 3.389.000 VNĐ trungmobile
683 12/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
684 11/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
685 10/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
686 09/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
687 08/07/2013 2 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
688 06/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
689 05/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
690 04/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
691 03/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
692 02/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
693 01/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
694 30/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
695 29/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
696 28/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
697 27/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
698 26/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
699 25/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
700 24/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
701 23/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
702 22/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
703 21/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
704 20/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.029.000 VNĐ Lazada
705 19/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi digiphone
706 18/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 4.029.000 VNĐ digiphone
707 17/06/2013 4 ngày 7.879.000 ₫ Giảm 876.000 VNĐ Lazada
708 13/06/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 1.056.000 VNĐ thanhcongmobile
709 12/06/2013 1 ngày 7.699.000 ₫ Giảm 1.056.000 VNĐ Lazada
710 11/06/2013 3 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 1.056.000 VNĐ thanhcongmobile
711 08/06/2013 3 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 2.109.000 VNĐ Lazada
712 05/06/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
713 04/06/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
714 03/06/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 2.109.000 VNĐ vinhvumobile
715 01/06/2013 3 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 2.109.000 VNĐ Lazada
716 29/05/2013 3 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vinhvumobile
717 26/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ vinhvumobile
718 25/05/2013 5 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ Shgalaxy
719 20/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
720 19/05/2013 9 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
721 10/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 2.009.000 VNĐ vinhvumobile
722 09/05/2013 3 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 2.009.000 VNĐ Lazada
723 06/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
724 05/05/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ bichngocmobile
725 04/05/2013 1 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
726 03/05/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ bichngocmobile
727 02/05/2013 1 ngày 7.699.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Lazada
728 01/05/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
729 30/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
730 29/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
731 28/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
732 27/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
733 26/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 4.300.000 VNĐ thoitrangmobile
734 25/04/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ antuongmobile
735 24/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.799.000 VNĐ thegioiphone
736 23/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
737 22/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.799.000 VNĐ thegioiphone
738 21/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
739 20/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
740 19/04/2013 3 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ thegioiphone
741 16/04/2013 6 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
742 10/04/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
743 09/04/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
744 08/04/2013 4 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ thegioiphone
745 04/04/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
746 03/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
747 02/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thegioiphone
748 01/04/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
749 31/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
750 30/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
751 29/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
752 28/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
753 27/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thegioiphone
754 26/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
755 25/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
756 24/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
757 23/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
758 22/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
759 21/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ bichngocmobile
760 20/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
761 19/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Giảm 3.801.000 VNĐ thoitrangmobile
762 18/03/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 2.301.000 VNĐ antuongmobile
763 17/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
764 16/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
765 15/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
766 14/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
767 13/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
768 12/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
769 11/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
770 10/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
771 09/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
772 08/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
773 07/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
774 06/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
775 05/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
776 04/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
777 03/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
778 02/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
779 01/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
780 28/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
781 27/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ bichngocmobile
782 26/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
783 25/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
784 24/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ bichngocmobile
785 23/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
786 22/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
787 21/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
788 20/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
789 19/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
790 18/02/2013 8 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
791 10/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
792 09/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
793 08/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
794 07/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
795 06/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
796 05/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
797 04/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bichngocmobile
798 03/02/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
799 02/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
800 01/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
801 31/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
802 30/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
803 29/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
804 28/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
805 27/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
806 26/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
807 25/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
808 24/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
809 23/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
810 22/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
811 21/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
812 20/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
813 19/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
814 18/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
815 17/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
816 16/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giảm 2.951.000 VNĐ Lazada
817 15/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
818 14/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
819 13/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
820 12/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
821 11/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
822 10/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Lazada
823 09/01/2013 1 ngày 10.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tamagift
824 08/01/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 1.545.000 VNĐ antuongmobile
825 07/01/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 3.255.000 VNĐ thanhcongmobile
826 06/01/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 3.255.000 VNĐ ThanhLapStore
827 05/01/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
828 04/01/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Giảm 2.245.000 VNĐ thanhcongmobile
829 03/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ anhduong_mobile
830 02/01/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ daiphongmobile
831 01/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.300.000 VNĐ anhduong_mobile
832 31/12/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ didonghoangphat
833 30/12/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
834 29/12/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
835 28/12/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ antuongmobile
836 27/12/2012 1 ngày 10.950.000 ₫ Tăng 5.150.000 VNĐ thanhcongmobile
837 26/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 5.200.000 VNĐ didonghoangphat
838 25/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.200.000 VNĐ anhduong_mobile
839 24/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
840 23/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
841 22/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
842 21/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
843 20/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
844 19/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
845 18/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
846 17/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
847 16/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
848 15/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
849 14/12/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ manhphatmobile
850 13/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
851 12/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ anhduong_mobile
852 11/12/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhphatmobile
853 10/12/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 6.390.000 VNĐ manhphatmobile
854 09/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
855 08/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
856 07/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
857 06/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
858 05/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
859 04/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 6.490.000 VNĐ trungmobile
860 03/12/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
861 02/12/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
862 01/12/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
863 30/11/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ manhphatmobile
864 29/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.100.000 VNĐ anhduong_mobile
865 28/11/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 6.590.000 VNĐ xuanmaimobile
866 27/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
867 26/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
868 25/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ anhduong_mobile
869 24/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ antuongmobile
870 23/11/2012 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 6.290.000 VNĐ nhatsonmobile
871 22/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
872 21/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
873 20/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ vinhvumobile
874 19/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ antuongmobile
875 18/11/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ manhphatmobile
876 17/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ thoitrangmobile
877 16/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
878 15/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
879 14/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ nghia_mobile
880 13/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
881 12/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
882 11/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
883 10/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 6.190.000 VNĐ trungmobile
884 09/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 6.190.000 VNĐ thoitrangmobile
885 08/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 6.490.000 VNĐ trungmobile
886 07/11/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ manhphatmobile
887 06/11/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
888 05/11/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinhvumobile
889 04/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ manhphatmobile
890 03/11/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 2.590.000 VNĐ ThanhLapStore
891 02/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
892 01/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 5.990.000 VNĐ trungmobile
893 31/10/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
894 30/10/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 5.990.000 VNĐ vinhvumobile
895 29/10/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 5.890.000 VNĐ trungmobile
896 28/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
897 27/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
898 26/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
899 25/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giảm 5.890.000 VNĐ vinhvumobile
900 24/10/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ trungmobile
901 23/10/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ FYI
902 22/10/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.540.000 VNĐ trungmobile
903 21/10/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
904 20/10/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Tăng 3.750.000 VNĐ thanhcongmobile
905 19/10/2012 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 4.800.000 VNĐ xuanmaimobile
906 18/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
907 17/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.800.000 VNĐ anhduong_mobile
908 16/10/2012 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 4.800.000 VNĐ xuanmaimobile
909 15/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
910 14/10/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ manhphatmobile
911 13/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
912 12/10/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
913 11/10/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ manhphatmobile
914 10/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
915 09/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
916 08/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mobi9
917 07/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
918 06/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
919 05/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ nghia_mobile
920 04/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mobi9
921 03/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
922 02/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
923 01/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
924 30/09/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ nghia_mobile
925 29/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
926 28/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
927 27/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
928 26/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
929 25/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
930 24/09/2012 2 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
931 22/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
932 21/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
933 20/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 3.090.000 VNĐ mobi9
934 19/09/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Tăng 3.090.000 VNĐ FYI
935 18/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
936 17/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ mobi9
937 16/09/2012 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ daiphongmobile
938 15/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
939 14/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
940 13/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 3.300.000 VNĐ mobi9
941 12/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
942 11/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
943 10/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
944 09/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
945 08/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
946 07/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
947 06/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
948 05/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
949 04/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
950 03/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ trungmobile
951 02/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
952 01/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
953 31/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
954 30/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
955 29/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
956 28/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
957 27/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
958 26/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
959 25/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
960 24/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ trungmobile
961 23/08/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 2.400.000 VNĐ vinhvumobile
962 22/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ lehieumobile
963 21/08/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
964 20/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
965 19/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
966 18/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
967 17/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
968 16/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
969 15/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
970 14/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
971 13/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
972 12/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ lehieumobile
973 11/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 2.690.000 VNĐ thoitrangmobile
974 10/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
975 09/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
976 08/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
977 07/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
978 06/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
979 05/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
980 04/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
981 03/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
982 02/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
983 01/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
984 31/07/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
985 30/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
986 29/07/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
987 28/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
988 27/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
989 26/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
990 25/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
991 24/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
992 23/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 3.690.000 VNĐ trungmobile
993 22/07/2012 1 ngày 8.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
994 21/07/2012 1 ngày 8.800.000 ₫ Giảm 3.690.000 VNĐ nmobile
995 20/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
996 19/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
997 18/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
998 17/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
999 16/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 4.690.000 VNĐ trungmobile
1000 15/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 4.690.000 VNĐ bichngocmobile
1001 14/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1002 13/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 3.690.000 VNĐ trungmobile
1003 12/07/2012 1 ngày 8.800.000 ₫ Giảm 3.690.000 VNĐ nmobile
1004 11/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1005 10/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 5.690.000 VNĐ trungmobile
1006 09/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 6.090.000 VNĐ bvtmobile
1007 08/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 6.090.000 VNĐ didongviet
1008 07/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
1009 06/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
1010 05/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ nmobile
1011 04/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
1012 03/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ nmobile
1013 02/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
1014 01/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
1015 30/06/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ nmobile
1016 29/06/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1017 28/06/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ anhduong_mobile
1018 27/06/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
1019 26/06/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ nmobile
1020 25/06/2012 11.000.000 ₫ anhduong_mobile
Có tổng cộng 1.020 thay đổi giá của sản phẩm Motorola RAZR XT910 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Motorola RAZR XT910 trong mục Mobile