• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Motorola RAZR XT910

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Motorola RAZR XT910 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 03/07/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
2 02/07/2015 2 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
3 30/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
4 29/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
5 28/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tuhuynhmobile
6 27/06/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
7 26/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tuhuynhmobile
8 25/06/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
9 24/06/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
10 23/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ tuhuynhmobile
11 22/06/2015 2 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ didongthanhdat
12 20/06/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
13 19/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tuhuynhmobile
14 18/06/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
15 17/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
16 16/06/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DidongVietThai
17 15/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
18 14/06/2015 2 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DidongVietThai
19 12/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
20 11/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
21 10/06/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
22 09/06/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DidongVietThai
23 08/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ tuhuynhmobile
24 07/06/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
25 06/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ tuhuynhmobile
26 05/06/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
27 04/06/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
28 03/06/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
29 02/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ tuhuynhmobile
30 01/06/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
31 31/05/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
32 30/05/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
33 29/05/2015 2 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ tuhuynhmobile
34 27/05/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
35 26/05/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
36 25/05/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
37 24/05/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
38 23/05/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
39 22/05/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
40 21/05/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ DidongVietThai
41 20/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
42 19/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
43 18/05/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
44 16/05/2015 2 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
45 14/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
46 13/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
47 12/05/2015 2 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
48 10/05/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
49 09/05/2015 3 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
50 06/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
51 05/05/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
52 03/05/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
53 02/05/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
54 01/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
55 30/04/2015 4 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
56 26/04/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
57 24/04/2015 5 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
58 19/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
59 18/04/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ hoanghamobile
60 17/04/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ tuhuynhmobile
61 16/04/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
62 15/04/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
63 13/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
64 12/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
65 11/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
66 10/04/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ tuhuynhmobile
67 09/04/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
68 08/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
69 07/04/2015 2 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
70 05/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
71 04/04/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
72 03/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
73 02/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
74 01/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
75 31/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
76 30/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
77 29/03/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
78 27/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
79 26/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
80 25/03/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
81 24/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
82 23/03/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
83 21/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ hoanghamobile
84 20/03/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
85 19/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
86 18/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ Phonecoffee
87 17/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
88 16/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
89 15/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
90 14/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
91 13/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
92 12/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ didong24h
93 11/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
94 10/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ Phonecoffee
95 09/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
96 08/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
97 07/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
98 06/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
99 05/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
100 04/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
101 03/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
102 02/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
103 01/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
104 28/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ didong24h
105 27/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
106 26/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
107 25/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
108 24/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
109 23/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
110 22/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
111 21/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
112 20/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
113 19/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
114 18/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
115 17/02/2015 2 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
116 15/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
117 14/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
118 13/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
119 12/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
120 11/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
121 10/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
122 09/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
123 08/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
124 07/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
125 06/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
126 05/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
127 04/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
128 03/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ Phonecoffee
129 02/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
130 01/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
131 31/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ didong24h
132 30/01/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tuhuynhmobile
133 29/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
134 28/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
135 27/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
136 26/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
137 25/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
138 24/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
139 23/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ hoanghamobile
140 22/01/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tuhuynhmobile
141 21/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ didong24h
142 20/01/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tuhuynhmobile
143 19/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
144 18/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.700.000 VNĐ hoanghamobile
145 17/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
146 16/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ dienthoaitoanphat
147 15/01/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
148 14/01/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ didongthanhdat
149 13/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
150 12/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
151 11/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
152 10/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ dienthoaitoanphat
153 09/01/2015 1 ngày 3.880.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
154 08/01/2015 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ vienthinh
155 07/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
156 06/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
157 05/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
158 04/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
159 03/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
160 02/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaitoanphat
161 01/01/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
162 31/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
163 30/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
164 29/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
165 28/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
166 27/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
167 26/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
168 25/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
169 24/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
170 23/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
171 22/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Phonecoffee
172 21/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
173 20/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
174 19/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
175 18/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
176 17/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
177 16/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
178 15/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
179 14/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
180 13/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
181 12/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
182 11/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaitoanphat
183 10/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
184 09/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
185 08/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
186 07/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
187 06/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
188 05/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
189 04/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
190 03/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
191 02/12/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
192 01/12/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
193 30/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
194 29/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
195 28/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
196 27/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
197 26/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
198 25/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
199 24/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
200 23/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
201 22/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
202 21/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
203 20/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
204 19/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
205 18/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
206 17/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
207 16/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ tuhuynhmobile
208 15/11/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
209 14/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ yes24vn
210 13/11/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
211 12/11/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ DidongVietThai
212 11/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
213 10/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
214 09/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
215 08/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
216 07/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
217 06/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
218 05/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
219 04/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
220 03/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
221 02/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
222 01/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
223 31/10/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
224 30/10/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ yes24vn
225 29/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
226 28/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
227 27/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
228 26/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
229 25/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
230 24/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
231 23/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
232 22/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
233 21/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tuhuynhmobile
234 20/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
235 19/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tuhuynhmobile
236 18/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
237 17/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
238 16/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
239 15/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
240 14/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ CORY3Mobile
241 13/10/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi playmobile
242 12/10/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ playmobile
243 11/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
244 10/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
245 09/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
246 08/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
247 07/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
248 06/10/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
249 04/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tuhuynhmobile
250 03/10/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
251 02/10/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
252 01/10/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
253 30/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
254 29/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
255 28/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
256 27/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
257 26/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
258 25/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
259 24/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
260 23/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
261 22/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
262 21/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
263 20/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
264 19/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
265 18/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
266 17/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
267 16/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
268 15/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
269 14/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ symobile
270 13/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ismartphone
271 12/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
272 11/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
273 10/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
274 09/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
275 08/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
276 07/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
277 06/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
278 05/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
279 04/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
280 03/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
281 02/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
282 01/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
283 31/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ symobile
284 30/08/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ playmobile
285 29/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tuhuynhmobile
286 28/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
287 27/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
288 26/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 980.000 VNĐ symobile
289 25/08/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 530.000 VNĐ vienthinh
290 24/08/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
291 23/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
292 22/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
293 21/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ ismartphone
294 20/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
295 19/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
296 18/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
297 17/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ HTCgiare
298 16/08/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
299 15/08/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ r9mobile
300 14/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
301 13/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
302 12/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
303 11/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
304 10/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
305 09/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ HTCgiare
306 08/08/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ r9mobile
307 07/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
308 06/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
309 05/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
310 04/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
311 03/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ ismartphone
312 02/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
313 01/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
314 31/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
315 30/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
316 29/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
317 28/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ CORY3Mobile
318 27/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
319 26/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
320 25/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
321 24/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
322 23/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
323 22/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
324 21/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
325 20/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
326 19/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ ismartphone
327 18/07/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ HTCgiare
328 17/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
329 16/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
330 15/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
331 14/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
332 13/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
333 12/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ ismartphone
334 11/07/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
335 10/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
336 09/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
337 08/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
338 07/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
339 06/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ symobile
340 05/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
341 04/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ symobile
342 03/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
343 02/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
344 01/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
345 30/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
346 29/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
347 28/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
348 27/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
349 26/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
350 25/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
351 24/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
352 23/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ r9mobile
353 22/06/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ tuhuynhmobile
354 21/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
355 20/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
356 19/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
357 18/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
358 17/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ symobile
359 16/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
360 15/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
361 14/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
362 13/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
363 12/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
364 11/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
365 10/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
366 09/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
367 08/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
368 07/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
369 06/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
370 05/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
371 04/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
372 03/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
373 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
374 01/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
375 31/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
376 30/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ r9mobile
377 29/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ tuhuynhmobile
378 28/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
379 27/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
380 26/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
381 25/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
382 24/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
383 23/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
384 22/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
385 21/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
386 20/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
387 19/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
388 18/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
389 17/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
390 16/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.322.000 VNĐ r9mobile
391 15/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 1.322.000 VNĐ baotuyetmobile
392 14/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.322.000 VNĐ r9mobile
393 13/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 732.000 VNĐ baotuyetmobile
394 12/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 732.000 VNĐ tuhuynhmobile
395 11/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
396 10/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 1.012.000 VNĐ baotuyetmobile
397 09/05/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.012.000 VNĐ vienthinh
398 08/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 732.000 VNĐ baotuyetmobile
399 07/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
400 06/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 732.000 VNĐ tuhuynhmobile
401 05/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 1.222.000 VNĐ baotuyetmobile
402 04/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
403 03/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
404 02/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
405 01/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
406 30/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
407 29/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
408 28/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
409 27/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
410 26/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
411 25/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
412 24/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
413 23/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
414 22/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
415 21/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
416 20/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
417 19/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
418 18/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
419 17/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.090.000 VNĐ symobile
420 16/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
421 15/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
422 14/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ yes24vn
423 13/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ CORY3Mobile
424 12/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
425 11/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ vinhvumobile
426 10/04/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
427 09/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
428 08/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
429 07/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
430 06/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.090.000 VNĐ digiphone
431 05/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
432 04/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ digiphone
433 03/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ xperiashop
434 02/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi digiphone
435 01/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ digiphone
436 31/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ xperiashop
437 30/03/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 880.000 VNĐ vienthinh
438 29/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
439 28/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
440 27/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
441 26/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ digiphone
442 25/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
443 24/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
444 23/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
445 22/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
446 21/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
447 20/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
448 19/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
449 18/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ chungblackberry
450 17/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
451 16/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
452 15/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
453 14/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ vinhvumobile
454 13/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
455 12/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
456 11/03/2014 5 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinhvumobile
457 06/03/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
458 05/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
459 04/03/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ digiphone
460 03/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
461 02/03/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
462 01/03/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ digiphone
463 28/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
464 27/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
465 26/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
466 25/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
467 24/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ DidongVietThai
468 23/02/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ r9mobile
469 22/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ ismartphone
470 21/02/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ chungblackberry
471 20/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
472 19/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
473 18/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ digiphone
474 17/02/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ chungblackberry
475 16/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ Shgalaxy
476 15/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ digiphone
477 14/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
478 13/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
479 12/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
480 11/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
481 10/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
482 09/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
483 08/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
484 07/02/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
485 06/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ Shgalaxy
486 05/02/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ CORY3Mobile
487 04/02/2014 3 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
488 01/02/2014 2 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ digiphone
489 30/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
490 29/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
491 28/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
492 27/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
493 26/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ Shgalaxy
494 25/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ digiphone
495 24/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ Shgalaxy
496 23/01/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
497 22/01/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ dhmobile
498 21/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
499 20/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
500 19/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vinhvumobile
501 18/01/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ dhmobile
502 17/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
503 16/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
504 15/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
505 14/01/2014 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
506 13/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
507 12/01/2014 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
508 11/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vinhvumobile
509 10/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
510 09/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
511 08/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
512 07/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tuhuynhmobile
513 06/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
514 05/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
515 04/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
516 03/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
517 02/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
518 01/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
519 31/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
520 30/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
521 29/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
522 28/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
523 27/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
524 26/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
525 25/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 509.000 VNĐ phonedep
526 24/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ Lazada
527 23/12/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ Shgalaxy
528 22/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 509.000 VNĐ phonedep
529 21/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
530 20/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
531 19/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
532 18/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
533 17/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
534 16/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
535 15/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
536 14/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
537 13/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
538 12/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
539 11/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ digiphone
540 10/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
541 09/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
542 08/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
543 07/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ tuhuynhmobile
544 06/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
545 05/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
546 04/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
547 03/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
548 02/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
549 01/12/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ dhmobile
550 30/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
551 29/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ koreamobileTN
552 28/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
553 27/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
554 26/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
555 25/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
556 24/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
557 23/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
558 22/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ koreamobileTN
559 21/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
560 20/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
561 19/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
562 18/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ koreamobileTN
563 17/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ zippostmobile
564 16/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
565 15/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ digiphone
566 14/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
567 13/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
568 12/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
569 11/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi Dt24vn
570 10/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ Dt24vn
571 09/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
572 08/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ xuanmaimobile
573 07/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
574 06/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dhmobile
575 05/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
576 04/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
577 03/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
578 02/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ trungmobile
579 01/11/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ hoanghamobile
580 31/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
581 30/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ chungblackberry
582 29/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ zippostmobile
583 28/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
584 27/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ chungblackberry
585 26/10/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
586 25/10/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ koreamobileTN
587 24/10/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
588 23/10/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thoitrangmobile
589 22/10/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ koreamobileTN
590 21/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
591 20/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
592 19/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
593 18/10/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
594 17/10/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
595 16/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
596 15/10/2013 3 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
597 12/10/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ phonedep
598 11/10/2013 1 ngày 4.099.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ socmobile
599 10/10/2013 4 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
600 06/10/2013 4 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
601 02/10/2013 6 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ phonedep
602 26/09/2013 1 ngày 4.099.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ socmobile
603 25/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
604 24/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
605 23/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
606 22/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
607 21/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
608 20/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
609 19/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
610 18/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ phonedep
611 17/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ bichngocmobile
612 16/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
613 15/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
614 14/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
615 13/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
616 12/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
617 11/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
618 10/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
619 09/09/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ B_Nmobile
620 07/09/2013 2 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
621 05/09/2013 7 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
622 29/08/2013 2 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
623 27/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 810.000 VNĐ phonedep
624 26/08/2013 3 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 2.549.000 VNĐ ismartphone
625 23/08/2013 1 ngày 7.149.000 ₫ Giá không đổi Lazada
626 22/08/2013 1 ngày 7.149.000 ₫ Tăng 3.359.000 VNĐ Lazada
627 21/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
628 20/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
629 19/08/2013 2 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
630 17/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
631 16/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
632 15/08/2013 3 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
633 12/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
634 11/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
635 10/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 7.210.000 VNĐ phonedep
636 09/08/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 3.831.000 VNĐ anhduong_mobile
637 08/08/2013 1 ngày 7.169.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ Lazada
638 07/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
639 06/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
640 05/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
641 04/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
642 03/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
643 02/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Tăng 2.639.000 VNĐ Lazada
644 01/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi Ngockimanh
645 31/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
646 30/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 2.639.000 VNĐ CORY3Mobile
647 29/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
648 28/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
649 27/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
650 26/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Tăng 2.639.000 VNĐ Lazada
651 25/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 2.639.000 VNĐ bichngocmobile
652 24/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
653 23/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
654 22/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
655 21/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Tăng 2.939.000 VNĐ Lazada
656 20/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
657 19/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ manhphatmobile
658 18/07/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ trungmobile
659 17/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.955.000 VNĐ digiphone
660 16/07/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 4.955.000 VNĐ Lazada
661 15/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ digiphone
662 14/07/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
663 13/07/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giảm 3.389.000 VNĐ trungmobile
664 12/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
665 11/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
666 10/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
667 09/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
668 08/07/2013 2 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
669 06/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
670 05/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
671 04/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
672 03/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
673 02/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
674 01/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
675 30/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
676 29/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
677 28/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
678 27/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
679 26/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
680 25/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
681 24/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
682 23/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
683 22/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
684 21/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
685 20/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.029.000 VNĐ Lazada
686 19/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi digiphone
687 18/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 4.029.000 VNĐ digiphone
688 17/06/2013 4 ngày 7.879.000 ₫ Giảm 876.000 VNĐ Lazada
689 13/06/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 1.056.000 VNĐ thanhcongmobile
690 12/06/2013 1 ngày 7.699.000 ₫ Giảm 1.056.000 VNĐ Lazada
691 11/06/2013 3 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 1.056.000 VNĐ thanhcongmobile
692 08/06/2013 3 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 2.109.000 VNĐ Lazada
693 05/06/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
694 04/06/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
695 03/06/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 2.109.000 VNĐ vinhvumobile
696 01/06/2013 3 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 2.109.000 VNĐ Lazada
697 29/05/2013 3 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vinhvumobile
698 26/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ vinhvumobile
699 25/05/2013 5 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ Shgalaxy
700 20/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
701 19/05/2013 9 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
702 10/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 2.009.000 VNĐ vinhvumobile
703 09/05/2013 3 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 2.009.000 VNĐ Lazada
704 06/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
705 05/05/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ bichngocmobile
706 04/05/2013 1 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
707 03/05/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ bichngocmobile
708 02/05/2013 1 ngày 7.699.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Lazada
709 01/05/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
710 30/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
711 29/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
712 28/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
713 27/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
714 26/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 4.300.000 VNĐ thoitrangmobile
715 25/04/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ antuongmobile
716 24/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.799.000 VNĐ thegioiphone
717 23/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
718 22/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.799.000 VNĐ thegioiphone
719 21/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
720 20/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
721 19/04/2013 3 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ thegioiphone
722 16/04/2013 6 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
723 10/04/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
724 09/04/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
725 08/04/2013 4 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ thegioiphone
726 04/04/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
727 03/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
728 02/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thegioiphone
729 01/04/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
730 31/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
731 30/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
732 29/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
733 28/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
734 27/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thegioiphone
735 26/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
736 25/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
737 24/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
738 23/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
739 22/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
740 21/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ bichngocmobile
741 20/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
742 19/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Giảm 3.801.000 VNĐ thoitrangmobile
743 18/03/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 2.301.000 VNĐ antuongmobile
744 17/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
745 16/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
746 15/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
747 14/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
748 13/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
749 12/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
750 11/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
751 10/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
752 09/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
753 08/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
754 07/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
755 06/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
756 05/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
757 04/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
758 03/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
759 02/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
760 01/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
761 28/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
762 27/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ bichngocmobile
763 26/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
764 25/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
765 24/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ bichngocmobile
766 23/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
767 22/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
768 21/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
769 20/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
770 19/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
771 18/02/2013 8 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
772 10/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
773 09/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
774 08/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
775 07/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
776 06/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
777 05/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
778 04/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bichngocmobile
779 03/02/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
780 02/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
781 01/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
782 31/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
783 30/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
784 29/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
785 28/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
786 27/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
787 26/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
788 25/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
789 24/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
790 23/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
791 22/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
792 21/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
793 20/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
794 19/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
795 18/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
796 17/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
797 16/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giảm 2.951.000 VNĐ Lazada
798 15/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
799 14/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
800 13/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
801 12/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
802 11/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
803 10/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Lazada
804 09/01/2013 1 ngày 10.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tamagift
805 08/01/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 1.545.000 VNĐ antuongmobile
806 07/01/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 3.255.000 VNĐ thanhcongmobile
807 06/01/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 3.255.000 VNĐ ThanhLapStore
808 05/01/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
809 04/01/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Giảm 2.245.000 VNĐ thanhcongmobile
810 03/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ anhduong_mobile
811 02/01/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ daiphongmobile
812 01/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.300.000 VNĐ anhduong_mobile
813 31/12/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ didonghoangphat
814 30/12/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
815 29/12/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
816 28/12/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ antuongmobile
817 27/12/2012 1 ngày 10.950.000 ₫ Tăng 5.150.000 VNĐ thanhcongmobile
818 26/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 5.200.000 VNĐ didonghoangphat
819 25/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.200.000 VNĐ anhduong_mobile
820 24/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
821 23/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
822 22/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
823 21/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
824 20/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
825 19/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
826 18/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
827 17/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
828 16/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
829 15/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
830 14/12/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ manhphatmobile
831 13/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
832 12/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ anhduong_mobile
833 11/12/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhphatmobile
834 10/12/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 6.390.000 VNĐ manhphatmobile
835 09/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
836 08/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
837 07/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
838 06/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
839 05/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
840 04/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 6.490.000 VNĐ trungmobile
841 03/12/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
842 02/12/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
843 01/12/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
844 30/11/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ manhphatmobile
845 29/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.100.000 VNĐ anhduong_mobile
846 28/11/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 6.590.000 VNĐ xuanmaimobile
847 27/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
848 26/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
849 25/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ anhduong_mobile
850 24/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ antuongmobile
851 23/11/2012 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 6.290.000 VNĐ nhatsonmobile
852 22/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
853 21/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
854 20/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ vinhvumobile
855 19/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ antuongmobile
856 18/11/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ manhphatmobile
857 17/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ thoitrangmobile
858 16/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
859 15/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
860 14/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ nghia_mobile
861 13/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
862 12/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
863 11/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
864 10/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 6.190.000 VNĐ trungmobile
865 09/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 6.190.000 VNĐ thoitrangmobile
866 08/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 6.490.000 VNĐ trungmobile
867 07/11/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ manhphatmobile
868 06/11/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
869 05/11/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinhvumobile
870 04/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ manhphatmobile
871 03/11/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 2.590.000 VNĐ ThanhLapStore
872 02/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
873 01/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 5.990.000 VNĐ trungmobile
874 31/10/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
875 30/10/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 5.990.000 VNĐ vinhvumobile
876 29/10/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 5.890.000 VNĐ trungmobile
877 28/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
878 27/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
879 26/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
880 25/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giảm 5.890.000 VNĐ vinhvumobile
881 24/10/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ trungmobile
882 23/10/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ FYI
883 22/10/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.540.000 VNĐ trungmobile
884 21/10/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
885 20/10/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Tăng 3.750.000 VNĐ thanhcongmobile
886 19/10/2012 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 4.800.000 VNĐ xuanmaimobile
887 18/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
888 17/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.800.000 VNĐ anhduong_mobile
889 16/10/2012 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 4.800.000 VNĐ xuanmaimobile
890 15/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
891 14/10/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ manhphatmobile
892 13/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
893 12/10/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
894 11/10/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ manhphatmobile
895 10/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
896 09/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
897 08/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mobi9
898 07/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
899 06/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
900 05/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ nghia_mobile
901 04/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mobi9
902 03/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
903 02/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
904 01/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
905 30/09/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ nghia_mobile
906 29/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
907 28/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
908 27/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
909 26/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
910 25/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
911 24/09/2012 2 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
912 22/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
913 21/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
914 20/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 3.090.000 VNĐ mobi9
915 19/09/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Tăng 3.090.000 VNĐ FYI
916 18/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
917 17/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ mobi9
918 16/09/2012 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ daiphongmobile
919 15/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
920 14/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
921 13/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 3.300.000 VNĐ mobi9
922 12/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
923 11/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
924 10/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
925 09/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
926 08/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
927 07/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
928 06/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
929 05/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
930 04/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
931 03/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ trungmobile
932 02/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
933 01/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
934 31/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
935 30/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
936 29/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
937 28/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
938 27/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
939 26/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
940 25/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
941 24/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ trungmobile
942 23/08/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 2.400.000 VNĐ vinhvumobile
943 22/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ lehieumobile
944 21/08/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
945 20/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
946 19/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
947 18/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
948 17/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
949 16/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
950 15/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
951 14/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
952 13/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
953 12/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ lehieumobile
954 11/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 2.690.000 VNĐ thoitrangmobile
955 10/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
956 09/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
957 08/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
958 07/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
959 06/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
960 05/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
961 04/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
962 03/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
963 02/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
964 01/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
965 31/07/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
966 30/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
967 29/07/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
968 28/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
969 27/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
970 26/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
971 25/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
972 24/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
973 23/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 3.690.000 VNĐ trungmobile
974 22/07/2012 1 ngày 8.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
975 21/07/2012 1 ngày 8.800.000 ₫ Giảm 3.690.000 VNĐ nmobile
976 20/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
977 19/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
978 18/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
979 17/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
980 16/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 4.690.000 VNĐ trungmobile
981 15/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 4.690.000 VNĐ bichngocmobile
982 14/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
983 13/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 3.690.000 VNĐ trungmobile
984 12/07/2012 1 ngày 8.800.000 ₫ Giảm 3.690.000 VNĐ nmobile
985 11/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
986 10/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 5.690.000 VNĐ trungmobile
987 09/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 6.090.000 VNĐ bvtmobile
988 08/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 6.090.000 VNĐ didongviet
989 07/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
990 06/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
991 05/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ nmobile
992 04/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
993 03/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ nmobile
994 02/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
995 01/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
996 30/06/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ nmobile
997 29/06/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
998 28/06/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ anhduong_mobile
999 27/06/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
1000 26/06/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ nmobile
1001 25/06/2012 11.000.000 ₫ anhduong_mobile
Có tổng cộng 1.001 thay đổi giá của sản phẩm Motorola RAZR XT910 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Motorola RAZR XT910 trong mục Mobile
Từ khóa nổi bật trong tuần: sony w70, iphone 3gs, gia nokia 1280, sony xperia z1, iphone 3g, iphone 6 plus, iphone 6, loa pioneer 170, smart watch, iphone 3g 8g, iphone 5c, nokia 2690, iphone 5s, iphone 4, galaxy s5, sky 870, samsung n7100, 430 ii, samsung galaxy, thẻ nhớ 16gb