• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Motorola RAZR XT910

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Motorola RAZR XT910 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 30/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
2 29/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
3 28/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ CORY3Mobile
4 27/07/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
5 26/07/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
6 25/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
7 24/07/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
8 23/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
9 22/07/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
10 21/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
11 20/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
12 19/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ ismartphone
13 18/07/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ HTCgiare
14 17/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
15 16/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
16 15/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
17 14/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
18 13/07/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
19 12/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ ismartphone
20 11/07/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
21 10/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
22 09/07/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
23 08/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
24 07/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi symobile
25 06/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ symobile
26 05/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
27 04/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ symobile
28 03/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
29 02/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
30 01/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
31 30/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
32 29/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
33 28/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
34 27/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
35 26/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
36 25/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
37 24/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
38 23/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ r9mobile
39 22/06/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ tuhuynhmobile
40 21/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
41 20/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
42 19/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
43 18/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi symobile
44 17/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ symobile
45 16/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
46 15/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
47 14/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
48 13/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
49 12/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
50 11/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
51 10/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
52 09/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
53 08/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
54 07/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
55 06/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
56 05/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
57 04/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
58 03/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
59 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
60 01/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
61 31/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
62 30/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ r9mobile
63 29/05/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ tuhuynhmobile
64 28/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
65 27/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
66 26/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
67 25/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
68 24/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
69 23/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
70 22/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
71 21/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
72 20/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
73 19/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
74 18/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
75 17/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
76 16/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.322.000 VNĐ r9mobile
77 15/05/2014 1 ngày 2.868.000 VNĐ Giảm 1.322.000 VNĐ baotuyetmobile
78 14/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.322.000 VNĐ r9mobile
79 13/05/2014 1 ngày 2.868.000 VNĐ Giảm 732.000 VNĐ baotuyetmobile
80 12/05/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 732.000 VNĐ tuhuynhmobile
81 11/05/2014 1 ngày 2.868.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
82 10/05/2014 1 ngày 2.868.000 VNĐ Giảm 1.012.000 VNĐ baotuyetmobile
83 09/05/2014 1 ngày 3.880.000 VNĐ Tăng 1.012.000 VNĐ vienthinh
84 08/05/2014 1 ngày 2.868.000 VNĐ Giảm 732.000 VNĐ baotuyetmobile
85 07/05/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tuhuynhmobile
86 06/05/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 732.000 VNĐ tuhuynhmobile
87 05/05/2014 1 ngày 2.868.000 VNĐ Giảm 1.222.000 VNĐ baotuyetmobile
88 04/05/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
89 03/05/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
90 02/05/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
91 01/05/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
92 30/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
93 29/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
94 28/04/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
95 27/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
96 26/04/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
97 25/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
98 24/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
99 23/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
100 22/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
101 21/04/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tuhuynhmobile
102 20/04/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
103 19/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
104 18/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
105 17/04/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.090.000 VNĐ symobile
106 16/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
107 15/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
108 14/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ yes24vn
109 13/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ CORY3Mobile
110 12/04/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
111 11/04/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ vinhvumobile
112 10/04/2014 1 ngày 3.880.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
113 09/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
114 08/04/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi symobile
115 07/04/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi symobile
116 06/04/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.090.000 VNĐ digiphone
117 05/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
118 04/04/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ digiphone
119 03/04/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ xperiashop
120 02/04/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
121 01/04/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ digiphone
122 31/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ xperiashop
123 30/03/2014 1 ngày 3.880.000 VNĐ Tăng 880.000 VNĐ vienthinh
124 29/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi symobile
125 28/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi symobile
126 27/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi symobile
127 26/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ digiphone
128 25/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
129 24/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
130 23/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
131 22/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
132 21/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
133 20/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
134 19/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
135 18/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ chungblackberry
136 17/03/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
137 16/03/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
138 15/03/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
139 14/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ vinhvumobile
140 13/03/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
141 12/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
142 11/03/2014 5 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ vinhvumobile
143 06/03/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
144 05/03/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
145 04/03/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ digiphone
146 03/03/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
147 02/03/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
148 01/03/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ digiphone
149 28/02/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
150 27/02/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
151 26/02/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
152 25/02/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
153 24/02/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ DidongVietThai
154 23/02/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ r9mobile
155 22/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ ismartphone
156 21/02/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ chungblackberry
157 20/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
158 19/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
159 18/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ digiphone
160 17/02/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ chungblackberry
161 16/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ Shgalaxy
162 15/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ digiphone
163 14/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
164 13/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
165 12/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
166 11/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
167 10/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
168 09/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
169 08/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
170 07/02/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
171 06/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ Shgalaxy
172 05/02/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 599.000 VNĐ CORY3Mobile
173 04/02/2014 3 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
174 01/02/2014 2 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ digiphone
175 30/01/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
176 29/01/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
177 28/01/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
178 27/01/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
179 26/01/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ Shgalaxy
180 25/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ digiphone
181 24/01/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ Shgalaxy
182 23/01/2014 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
183 22/01/2014 1 ngày 3.990.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ dhmobile
184 21/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
185 20/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
186 19/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ vinhvumobile
187 18/01/2014 1 ngày 3.990.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ dhmobile
188 17/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
189 16/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
190 15/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
191 14/01/2014 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
192 13/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
193 12/01/2014 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
194 11/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ vinhvumobile
195 10/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
196 09/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
197 08/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi tuhuynhmobile
198 07/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ tuhuynhmobile
199 06/01/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
200 05/01/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
201 04/01/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
202 03/01/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
203 02/01/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
204 01/01/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
205 31/12/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
206 30/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
207 29/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
208 28/12/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
209 27/12/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
210 26/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
211 25/12/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giảm 509.000 VNĐ phonedep
212 24/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 799.000 VNĐ Lazada
213 23/12/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ Shgalaxy
214 22/12/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giảm 509.000 VNĐ phonedep
215 21/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
216 20/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
217 19/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
218 18/12/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
219 17/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
220 16/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
221 15/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
222 14/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
223 13/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
224 12/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
225 11/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ digiphone
226 10/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
227 09/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi tuhuynhmobile
228 08/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi tuhuynhmobile
229 07/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ tuhuynhmobile
230 06/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
231 05/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
232 04/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
233 03/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
234 02/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
235 01/12/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ dhmobile
236 30/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
237 29/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ koreamobileTN
238 28/11/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
239 27/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
240 26/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
241 25/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
242 24/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
243 23/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
244 22/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ koreamobileTN
245 21/11/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
246 20/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
247 19/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
248 18/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ koreamobileTN
249 17/11/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ zippostmobile
250 16/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
251 15/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ digiphone
252 14/11/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
253 13/11/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
254 12/11/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
255 11/11/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi Dt24vn
256 10/11/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ Dt24vn
257 09/11/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
258 08/11/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ xuanmaimobile
259 07/11/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
260 06/11/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ dhmobile
261 05/11/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
262 04/11/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
263 03/11/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
264 02/11/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Giảm 1.010.000 VNĐ trungmobile
265 01/11/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 2.350.000 VNĐ hoanghamobile
266 31/10/2013 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
267 30/10/2013 1 ngày 3.150.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ chungblackberry
268 29/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ zippostmobile
269 28/10/2013 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
270 27/10/2013 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ chungblackberry
271 26/10/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
272 25/10/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ koreamobileTN
273 24/10/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
274 23/10/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ thoitrangmobile
275 22/10/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ koreamobileTN
276 21/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
277 20/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
278 19/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
279 18/10/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
280 17/10/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
281 16/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
282 15/10/2013 3 ngày 5.299.000 VNĐ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
283 12/10/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 309.000 VNĐ phonedep
284 11/10/2013 1 ngày 4.099.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ socmobile
285 10/10/2013 4 ngày 5.299.000 VNĐ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
286 06/10/2013 4 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
287 02/10/2013 6 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 309.000 VNĐ phonedep
288 26/09/2013 1 ngày 4.099.000 VNĐ Tăng 309.000 VNĐ socmobile
289 25/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
290 24/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
291 23/09/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
292 22/09/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
293 21/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
294 20/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
295 19/09/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
296 18/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 510.000 VNĐ phonedep
297 17/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ bichngocmobile
298 16/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
299 15/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
300 14/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
301 13/09/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
302 12/09/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
303 11/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
304 10/09/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
305 09/09/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ B_Nmobile
306 07/09/2013 2 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
307 05/09/2013 7 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
308 29/08/2013 2 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
309 27/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 810.000 VNĐ phonedep
310 26/08/2013 3 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 2.549.000 VNĐ ismartphone
311 23/08/2013 1 ngày 7.149.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
312 22/08/2013 1 ngày 7.149.000 VNĐ Tăng 3.359.000 VNĐ Lazada
313 21/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
314 20/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
315 19/08/2013 2 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
316 17/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
317 16/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
318 15/08/2013 3 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
319 12/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
320 11/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
321 10/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 7.210.000 VNĐ phonedep
322 09/08/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 3.831.000 VNĐ anhduong_mobile
323 08/08/2013 1 ngày 7.169.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ Lazada
324 07/08/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
325 06/08/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
326 05/08/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
327 04/08/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
328 03/08/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
329 02/08/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Tăng 2.639.000 VNĐ Lazada
330 01/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi Ngockimanh
331 31/07/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
332 30/07/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 2.639.000 VNĐ CORY3Mobile
333 29/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
334 28/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
335 27/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
336 26/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Tăng 2.639.000 VNĐ Lazada
337 25/07/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 2.639.000 VNĐ bichngocmobile
338 24/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
339 23/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
340 22/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
341 21/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Tăng 2.939.000 VNĐ Lazada
342 20/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
343 19/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ manhphatmobile
344 18/07/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Tăng 690.000 VNĐ trungmobile
345 17/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 4.955.000 VNĐ digiphone
346 16/07/2013 1 ngày 8.755.000 VNĐ Tăng 4.955.000 VNĐ Lazada
347 15/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ digiphone
348 14/07/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
349 13/07/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Giảm 3.389.000 VNĐ trungmobile
350 12/07/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
351 11/07/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
352 10/07/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
353 09/07/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
354 08/07/2013 2 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
355 06/07/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
356 05/07/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
357 04/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
358 03/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
359 02/07/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
360 01/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
361 30/06/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
362 29/06/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
363 28/06/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
364 27/06/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
365 26/06/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
366 25/06/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
367 24/06/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
368 23/06/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
369 22/06/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
370 21/06/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
371 20/06/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Tăng 4.029.000 VNĐ Lazada
372 19/06/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
373 18/06/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giảm 4.029.000 VNĐ digiphone
374 17/06/2013 4 ngày 7.879.000 VNĐ Giảm 876.000 VNĐ Lazada
375 13/06/2013 1 ngày 8.755.000 VNĐ Tăng 1.056.000 VNĐ thanhcongmobile
376 12/06/2013 1 ngày 7.699.000 VNĐ Giảm 1.056.000 VNĐ Lazada
377 11/06/2013 3 ngày 8.755.000 VNĐ Tăng 1.056.000 VNĐ thanhcongmobile
378 08/06/2013 3 ngày 7.699.000 VNĐ Tăng 2.109.000 VNĐ Lazada
379 05/06/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
380 04/06/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
381 03/06/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 2.109.000 VNĐ vinhvumobile
382 01/06/2013 3 ngày 7.699.000 VNĐ Tăng 2.109.000 VNĐ Lazada
383 29/05/2013 3 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vinhvumobile
384 26/05/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ vinhvumobile
385 25/05/2013 5 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ Shgalaxy
386 20/05/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
387 19/05/2013 9 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
388 10/05/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giảm 2.009.000 VNĐ vinhvumobile
389 09/05/2013 3 ngày 7.699.000 VNĐ Tăng 2.009.000 VNĐ Lazada
390 06/05/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
391 05/05/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 1.699.000 VNĐ bichngocmobile
392 04/05/2013 1 ngày 7.699.000 VNĐ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
393 03/05/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 1.699.000 VNĐ bichngocmobile
394 02/05/2013 1 ngày 7.699.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Lazada
395 01/05/2013 1 ngày 7.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
396 30/04/2013 1 ngày 7.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
397 29/04/2013 1 ngày 7.799.000 VNĐ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
398 28/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
399 27/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
400 26/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 4.300.000 VNĐ thoitrangmobile
401 25/04/2013 1 ngày 10.300.000 VNĐ Tăng 4.300.000 VNĐ antuongmobile
402 24/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 1.799.000 VNĐ thegioiphone
403 23/04/2013 1 ngày 7.799.000 VNĐ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
404 22/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 1.799.000 VNĐ thegioiphone
405 21/04/2013 1 ngày 7.799.000 VNĐ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
406 20/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi thegioiphone
407 19/04/2013 3 ngày 6.000.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ thegioiphone
408 16/04/2013 6 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
409 10/04/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
410 09/04/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
411 08/04/2013 4 ngày 6.000.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ thegioiphone
412 04/04/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
413 03/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi thegioiphone
414 02/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ thegioiphone
415 01/04/2013 1 ngày 6.499.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
416 31/03/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi thegioiphone
417 30/03/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi thegioiphone
418 29/03/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi thegioiphone
419 28/03/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi thegioiphone
420 27/03/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ thegioiphone
421 26/03/2013 1 ngày 6.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
422 25/03/2013 1 ngày 6.499.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
423 24/03/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
424 23/03/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
425 22/03/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
426 21/03/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ bichngocmobile
427 20/03/2013 1 ngày 6.499.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
428 19/03/2013 1 ngày 6.499.000 VNĐ Giảm 3.801.000 VNĐ thoitrangmobile
429 18/03/2013 1 ngày 10.300.000 VNĐ Tăng 2.301.000 VNĐ antuongmobile
430 17/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
431 16/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
432 15/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
433 14/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
434 13/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
435 12/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
436 11/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
437 10/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
438 09/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
439 08/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
440 07/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
441 06/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
442 05/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
443 04/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
444 03/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
445 02/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
446 01/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
447 28/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
448 27/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 1.499.000 VNĐ bichngocmobile
449 26/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
450 25/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
451 24/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 1.499.000 VNĐ bichngocmobile
452 23/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
453 22/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
454 21/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
455 20/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
456 19/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
457 18/02/2013 8 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
458 10/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
459 09/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
460 08/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
461 07/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
462 06/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
463 05/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
464 04/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bichngocmobile
465 03/02/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
466 02/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
467 01/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
468 31/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
469 30/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
470 29/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
471 28/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
472 27/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
473 26/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
474 25/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
475 24/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
476 23/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
477 22/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
478 21/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
479 20/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
480 19/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
481 18/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
482 17/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
483 16/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giảm 2.951.000 VNĐ Lazada
484 15/01/2013 1 ngày 10.950.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
485 14/01/2013 1 ngày 10.950.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
486 13/01/2013 1 ngày 10.950.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
487 12/01/2013 1 ngày 10.950.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
488 11/01/2013 1 ngày 10.950.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
489 10/01/2013 1 ngày 10.950.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Lazada
490 09/01/2013 1 ngày 10.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tamagift
491 08/01/2013 1 ngày 10.300.000 VNĐ Tăng 1.545.000 VNĐ antuongmobile
492 07/01/2013 1 ngày 8.755.000 VNĐ Tăng 3.255.000 VNĐ thanhcongmobile
493 06/01/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 3.255.000 VNĐ ThanhLapStore
494 05/01/2013 1 ngày 8.755.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
495 04/01/2013 1 ngày 8.755.000 VNĐ Giảm 2.245.000 VNĐ thanhcongmobile
496 03/01/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ anhduong_mobile
497 02/01/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ daiphongmobile
498 01/01/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 5.300.000 VNĐ anhduong_mobile
499 31/12/2012 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 4.600.000 VNĐ didonghoangphat
500 30/12/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
501 29/12/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
502 28/12/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ antuongmobile
503 27/12/2012 1 ngày 10.950.000 VNĐ Tăng 5.150.000 VNĐ thanhcongmobile
504 26/12/2012 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 5.200.000 VNĐ didonghoangphat
505 25/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 5.200.000 VNĐ anhduong_mobile
506 24/12/2012 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
507 23/12/2012 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
508 22/12/2012 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
509 21/12/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
510 20/12/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
511 19/12/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
512 18/12/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
513 17/12/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
514 16/12/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
515 15/12/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
516 14/12/2012 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ manhphatmobile
517 13/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
518 12/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ anhduong_mobile
519 11/12/2012 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ manhphatmobile
520 10/12/2012 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 6.390.000 VNĐ manhphatmobile
521 09/12/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
522 08/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
523 07/12/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
524 06/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
525 05/12/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
526 04/12/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 6.490.000 VNĐ trungmobile
527 03/12/2012 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
528 02/12/2012 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
529 01/12/2012 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
530 30/11/2012 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 4.900.000 VNĐ manhphatmobile
531 29/11/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 5.100.000 VNĐ anhduong_mobile
532 28/11/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giảm 6.590.000 VNĐ xuanmaimobile
533 27/11/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
534 26/11/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
535 25/11/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ anhduong_mobile
536 24/11/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Tăng 4.100.000 VNĐ antuongmobile
537 23/11/2012 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giảm 6.290.000 VNĐ nhatsonmobile
538 22/11/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
539 21/11/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
540 20/11/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 4.000.000 VNĐ vinhvumobile
541 19/11/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Tăng 4.300.000 VNĐ antuongmobile
542 18/11/2012 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ manhphatmobile
543 17/11/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 4.000.000 VNĐ thoitrangmobile
544 16/11/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
545 15/11/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
546 14/11/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ nghia_mobile
547 13/11/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
548 12/11/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
549 11/11/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
550 10/11/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 6.190.000 VNĐ trungmobile
551 09/11/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 6.190.000 VNĐ thoitrangmobile
552 08/11/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 6.490.000 VNĐ trungmobile
553 07/11/2012 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ manhphatmobile
554 06/11/2012 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
555 05/11/2012 1 ngày 6.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ vinhvumobile
556 04/11/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ manhphatmobile
557 03/11/2012 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 2.590.000 VNĐ ThanhLapStore
558 02/11/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
559 01/11/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 5.990.000 VNĐ trungmobile
560 31/10/2012 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
561 30/10/2012 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 5.990.000 VNĐ vinhvumobile
562 29/10/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 5.890.000 VNĐ trungmobile
563 28/10/2012 1 ngày 6.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
564 27/10/2012 1 ngày 6.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
565 26/10/2012 1 ngày 6.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
566 25/10/2012 1 ngày 6.600.000 VNĐ Giảm 5.890.000 VNĐ vinhvumobile
567 24/10/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ trungmobile
568 23/10/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ FYI
569 22/10/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.540.000 VNĐ trungmobile
570 21/10/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
571 20/10/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Tăng 3.750.000 VNĐ thanhcongmobile
572 19/10/2012 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giảm 4.800.000 VNĐ xuanmaimobile
573 18/10/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
574 17/10/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 4.800.000 VNĐ anhduong_mobile
575 16/10/2012 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giảm 4.800.000 VNĐ xuanmaimobile
576 15/10/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
577 14/10/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 4.700.000 VNĐ manhphatmobile
578 13/10/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
579 12/10/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
580 11/10/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 4.600.000 VNĐ manhphatmobile
581 10/10/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
582 09/10/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
583 08/10/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ mobi9
584 07/10/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
585 06/10/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
586 05/10/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ nghia_mobile
587 04/10/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ mobi9
588 03/10/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
589 02/10/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
590 01/10/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
591 30/09/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ nghia_mobile
592 29/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
593 28/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
594 27/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
595 26/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
596 25/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
597 24/09/2012 2 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
598 22/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
599 21/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
600 20/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 3.090.000 VNĐ mobi9
601 19/09/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 3.090.000 VNĐ FYI
602 18/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
603 17/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 2.700.000 VNĐ mobi9
604 16/09/2012 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 2.700.000 VNĐ daiphongmobile
605 15/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
606 14/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
607 13/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 3.300.000 VNĐ mobi9
608 12/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
609 11/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
610 10/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
611 09/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
612 08/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
613 07/09/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
614 06/09/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
615 05/09/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
616 04/09/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
617 03/09/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 4.890.000 VNĐ trungmobile
618 02/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
619 01/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
620 31/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
621 30/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
622 29/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
623 28/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
624 27/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
625 26/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
626 25/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
627 24/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 4.890.000 VNĐ trungmobile
628 23/08/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 2.400.000 VNĐ vinhvumobile
629 22/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Tăng 2.400.000 VNĐ lehieumobile
630 21/08/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
631 20/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
632 19/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
633 18/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
634 17/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
635 16/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
636 15/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
637 14/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
638 13/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
639 12/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ lehieumobile
640 11/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 2.690.000 VNĐ thoitrangmobile
641 10/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
642 09/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
643 08/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
644 07/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
645 06/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
646 05/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
647 04/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
648 03/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
649 02/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
650 01/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
651 31/07/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
652 30/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
653 29/07/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
654 28/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
655 27/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
656 26/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
657 25/07/2012 1 ngày 12.890.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
658 24/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
659 23/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 3.690.000 VNĐ trungmobile
660 22/07/2012 1 ngày 8.800.000 VNĐ Giá không đổi nmobile
661 21/07/2012 1 ngày 8.800.000 VNĐ Giảm 3.690.000 VNĐ nmobile
662 20/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
663 19/07/2012 1 ngày 12.890.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
664 18/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
665 17/07/2012 1 ngày 12.890.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
666 16/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 4.690.000 VNĐ trungmobile
667 15/07/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 4.690.000 VNĐ bichngocmobile
668 14/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
669 13/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 3.690.000 VNĐ trungmobile
670 12/07/2012 1 ngày 8.800.000 VNĐ Giảm 3.690.000 VNĐ nmobile
671 11/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
672 10/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 5.690.000 VNĐ trungmobile
673 09/07/2012 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 6.090.000 VNĐ bvtmobile
674 08/07/2012 1 ngày 12.890.000 VNĐ Tăng 6.090.000 VNĐ didongviet
675 07/07/2012 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
676 06/07/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi nmobile
677 05/07/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 3.000.000 VNĐ nmobile
678 04/07/2012 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
679 03/07/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 3.000.000 VNĐ nmobile
680 02/07/2012 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
681 01/07/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi nmobile
682 30/06/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ nmobile
683 29/06/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
684 28/06/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ anhduong_mobile
685 27/06/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi nmobile
686 26/06/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ nmobile
687 25/06/2012 11.000.000 VNĐ anhduong_mobile
Có tổng cộng 687 thay đổi giá của sản phẩm Motorola RAZR XT910 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Motorola RAZR XT910 trong mục Mobile