• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Motorola RAZR XT910

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Motorola RAZR XT910 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 30/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
2 29/03/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
3 27/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
4 26/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
5 25/03/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
6 24/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
7 23/03/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
8 21/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ hoanghamobile
9 20/03/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
10 19/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
11 18/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ Phonecoffee
12 17/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
13 16/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
14 15/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
15 14/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
16 13/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
17 12/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ didong24h
18 11/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
19 10/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ Phonecoffee
20 09/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
21 08/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
22 07/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
23 06/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
24 05/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
25 04/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
26 03/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
27 02/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
28 01/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
29 28/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ didong24h
30 27/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
31 26/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
32 25/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
33 24/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
34 23/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
35 22/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
36 21/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
37 20/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
38 19/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
39 18/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
40 17/02/2015 2 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
41 15/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
42 14/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
43 13/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
44 12/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
45 11/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
46 10/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
47 09/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
48 08/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
49 07/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
50 06/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
51 05/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
52 04/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
53 03/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ Phonecoffee
54 02/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
55 01/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
56 31/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ didong24h
57 30/01/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tuhuynhmobile
58 29/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
59 28/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
60 27/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
61 26/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
62 25/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
63 24/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
64 23/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ hoanghamobile
65 22/01/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tuhuynhmobile
66 21/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ didong24h
67 20/01/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tuhuynhmobile
68 19/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
69 18/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.700.000 VNĐ hoanghamobile
70 17/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
71 16/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ dienthoaitoanphat
72 15/01/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
73 14/01/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ didongthanhdat
74 13/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
75 12/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
76 11/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
77 10/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ dienthoaitoanphat
78 09/01/2015 1 ngày 3.880.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
79 08/01/2015 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ vienthinh
80 07/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
81 06/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
82 05/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
83 04/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
84 03/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
85 02/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaitoanphat
86 01/01/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
87 31/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
88 30/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
89 29/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
90 28/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
91 27/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
92 26/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
93 25/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
94 24/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
95 23/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
96 22/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Phonecoffee
97 21/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
98 20/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
99 19/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
100 18/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
101 17/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
102 16/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
103 15/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
104 14/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
105 13/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
106 12/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
107 11/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaitoanphat
108 10/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
109 09/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
110 08/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
111 07/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
112 06/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
113 05/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
114 04/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
115 03/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
116 02/12/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
117 01/12/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
118 30/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
119 29/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
120 28/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
121 27/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
122 26/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
123 25/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
124 24/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
125 23/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
126 22/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
127 21/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
128 20/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
129 19/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
130 18/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
131 17/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
132 16/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ tuhuynhmobile
133 15/11/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
134 14/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ yes24vn
135 13/11/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
136 12/11/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ DidongVietThai
137 11/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
138 10/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
139 09/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
140 08/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
141 07/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
142 06/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
143 05/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
144 04/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
145 03/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
146 02/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
147 01/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
148 31/10/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
149 30/10/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ yes24vn
150 29/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
151 28/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
152 27/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
153 26/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
154 25/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
155 24/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
156 23/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
157 22/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
158 21/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tuhuynhmobile
159 20/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
160 19/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tuhuynhmobile
161 18/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
162 17/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
163 16/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
164 15/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
165 14/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ CORY3Mobile
166 13/10/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi playmobile
167 12/10/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ playmobile
168 11/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
169 10/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
170 09/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
171 08/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
172 07/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
173 06/10/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
174 04/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tuhuynhmobile
175 03/10/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
176 02/10/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
177 01/10/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
178 30/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
179 29/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
180 28/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
181 27/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
182 26/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
183 25/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
184 24/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
185 23/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
186 22/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
187 21/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
188 20/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
189 19/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
190 18/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
191 17/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
192 16/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
193 15/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
194 14/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ symobile
195 13/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ismartphone
196 12/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
197 11/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
198 10/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
199 09/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
200 08/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
201 07/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
202 06/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
203 05/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
204 04/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
205 03/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
206 02/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
207 01/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
208 31/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ symobile
209 30/08/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ playmobile
210 29/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tuhuynhmobile
211 28/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
212 27/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
213 26/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 980.000 VNĐ symobile
214 25/08/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 530.000 VNĐ vienthinh
215 24/08/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
216 23/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
217 22/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
218 21/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ ismartphone
219 20/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
220 19/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
221 18/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
222 17/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ HTCgiare
223 16/08/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
224 15/08/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ r9mobile
225 14/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
226 13/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
227 12/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
228 11/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
229 10/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
230 09/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ HTCgiare
231 08/08/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ r9mobile
232 07/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
233 06/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
234 05/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
235 04/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
236 03/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ ismartphone
237 02/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
238 01/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
239 31/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
240 30/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
241 29/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
242 28/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ CORY3Mobile
243 27/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
244 26/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
245 25/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
246 24/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
247 23/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
248 22/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
249 21/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
250 20/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
251 19/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ ismartphone
252 18/07/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ HTCgiare
253 17/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
254 16/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
255 15/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
256 14/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
257 13/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
258 12/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ ismartphone
259 11/07/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
260 10/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
261 09/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
262 08/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
263 07/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
264 06/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ symobile
265 05/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
266 04/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ symobile
267 03/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
268 02/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
269 01/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
270 30/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
271 29/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
272 28/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
273 27/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
274 26/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
275 25/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
276 24/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
277 23/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ r9mobile
278 22/06/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ tuhuynhmobile
279 21/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
280 20/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
281 19/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
282 18/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
283 17/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ symobile
284 16/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
285 15/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
286 14/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
287 13/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
288 12/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
289 11/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
290 10/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
291 09/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
292 08/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
293 07/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
294 06/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
295 05/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
296 04/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
297 03/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
298 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
299 01/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
300 31/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
301 30/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ r9mobile
302 29/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ tuhuynhmobile
303 28/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
304 27/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
305 26/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
306 25/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
307 24/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
308 23/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
309 22/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
310 21/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
311 20/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
312 19/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
313 18/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
314 17/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
315 16/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.322.000 VNĐ r9mobile
316 15/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 1.322.000 VNĐ baotuyetmobile
317 14/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.322.000 VNĐ r9mobile
318 13/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 732.000 VNĐ baotuyetmobile
319 12/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 732.000 VNĐ tuhuynhmobile
320 11/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
321 10/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 1.012.000 VNĐ baotuyetmobile
322 09/05/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.012.000 VNĐ vienthinh
323 08/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 732.000 VNĐ baotuyetmobile
324 07/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
325 06/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 732.000 VNĐ tuhuynhmobile
326 05/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 1.222.000 VNĐ baotuyetmobile
327 04/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
328 03/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
329 02/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
330 01/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
331 30/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
332 29/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
333 28/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
334 27/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
335 26/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
336 25/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
337 24/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
338 23/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
339 22/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
340 21/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
341 20/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
342 19/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
343 18/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
344 17/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.090.000 VNĐ symobile
345 16/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
346 15/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
347 14/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ yes24vn
348 13/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ CORY3Mobile
349 12/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
350 11/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ vinhvumobile
351 10/04/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
352 09/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
353 08/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
354 07/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
355 06/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.090.000 VNĐ digiphone
356 05/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
357 04/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ digiphone
358 03/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ xperiashop
359 02/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi digiphone
360 01/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ digiphone
361 31/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ xperiashop
362 30/03/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 880.000 VNĐ vienthinh
363 29/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
364 28/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
365 27/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
366 26/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ digiphone
367 25/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
368 24/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
369 23/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
370 22/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
371 21/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
372 20/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
373 19/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
374 18/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ chungblackberry
375 17/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
376 16/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
377 15/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
378 14/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ vinhvumobile
379 13/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
380 12/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
381 11/03/2014 5 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinhvumobile
382 06/03/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
383 05/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
384 04/03/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ digiphone
385 03/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
386 02/03/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
387 01/03/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ digiphone
388 28/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
389 27/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
390 26/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
391 25/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
392 24/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ DidongVietThai
393 23/02/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ r9mobile
394 22/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ ismartphone
395 21/02/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ chungblackberry
396 20/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
397 19/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
398 18/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ digiphone
399 17/02/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ chungblackberry
400 16/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ Shgalaxy
401 15/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ digiphone
402 14/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
403 13/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
404 12/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
405 11/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
406 10/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
407 09/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
408 08/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
409 07/02/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
410 06/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ Shgalaxy
411 05/02/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ CORY3Mobile
412 04/02/2014 3 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
413 01/02/2014 2 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ digiphone
414 30/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
415 29/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
416 28/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
417 27/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
418 26/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ Shgalaxy
419 25/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ digiphone
420 24/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ Shgalaxy
421 23/01/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
422 22/01/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ dhmobile
423 21/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
424 20/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
425 19/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vinhvumobile
426 18/01/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ dhmobile
427 17/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
428 16/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
429 15/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
430 14/01/2014 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
431 13/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
432 12/01/2014 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
433 11/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vinhvumobile
434 10/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
435 09/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
436 08/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
437 07/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tuhuynhmobile
438 06/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
439 05/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
440 04/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
441 03/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
442 02/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
443 01/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
444 31/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
445 30/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
446 29/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
447 28/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
448 27/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
449 26/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
450 25/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 509.000 VNĐ phonedep
451 24/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ Lazada
452 23/12/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ Shgalaxy
453 22/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 509.000 VNĐ phonedep
454 21/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
455 20/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
456 19/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
457 18/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
458 17/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
459 16/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
460 15/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
461 14/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
462 13/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
463 12/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
464 11/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ digiphone
465 10/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
466 09/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
467 08/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
468 07/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ tuhuynhmobile
469 06/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
470 05/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
471 04/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
472 03/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
473 02/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
474 01/12/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ dhmobile
475 30/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
476 29/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ koreamobileTN
477 28/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
478 27/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
479 26/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
480 25/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
481 24/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
482 23/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
483 22/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ koreamobileTN
484 21/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
485 20/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
486 19/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
487 18/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ koreamobileTN
488 17/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ zippostmobile
489 16/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
490 15/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ digiphone
491 14/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
492 13/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
493 12/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
494 11/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi Dt24vn
495 10/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ Dt24vn
496 09/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
497 08/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ xuanmaimobile
498 07/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
499 06/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dhmobile
500 05/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
501 04/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
502 03/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
503 02/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ trungmobile
504 01/11/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ hoanghamobile
505 31/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
506 30/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ chungblackberry
507 29/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ zippostmobile
508 28/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
509 27/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ chungblackberry
510 26/10/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
511 25/10/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ koreamobileTN
512 24/10/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
513 23/10/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thoitrangmobile
514 22/10/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ koreamobileTN
515 21/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
516 20/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
517 19/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
518 18/10/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
519 17/10/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
520 16/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
521 15/10/2013 3 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
522 12/10/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ phonedep
523 11/10/2013 1 ngày 4.099.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ socmobile
524 10/10/2013 4 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
525 06/10/2013 4 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
526 02/10/2013 6 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ phonedep
527 26/09/2013 1 ngày 4.099.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ socmobile
528 25/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
529 24/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
530 23/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
531 22/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
532 21/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
533 20/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
534 19/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
535 18/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ phonedep
536 17/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ bichngocmobile
537 16/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
538 15/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
539 14/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
540 13/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
541 12/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
542 11/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
543 10/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
544 09/09/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ B_Nmobile
545 07/09/2013 2 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
546 05/09/2013 7 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
547 29/08/2013 2 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
548 27/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 810.000 VNĐ phonedep
549 26/08/2013 3 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 2.549.000 VNĐ ismartphone
550 23/08/2013 1 ngày 7.149.000 ₫ Giá không đổi Lazada
551 22/08/2013 1 ngày 7.149.000 ₫ Tăng 3.359.000 VNĐ Lazada
552 21/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
553 20/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
554 19/08/2013 2 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
555 17/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
556 16/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
557 15/08/2013 3 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
558 12/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
559 11/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
560 10/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 7.210.000 VNĐ phonedep
561 09/08/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 3.831.000 VNĐ anhduong_mobile
562 08/08/2013 1 ngày 7.169.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ Lazada
563 07/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
564 06/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
565 05/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
566 04/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
567 03/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
568 02/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Tăng 2.639.000 VNĐ Lazada
569 01/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi Ngockimanh
570 31/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
571 30/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 2.639.000 VNĐ CORY3Mobile
572 29/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
573 28/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
574 27/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
575 26/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Tăng 2.639.000 VNĐ Lazada
576 25/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 2.639.000 VNĐ bichngocmobile
577 24/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
578 23/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
579 22/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
580 21/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Tăng 2.939.000 VNĐ Lazada
581 20/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
582 19/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ manhphatmobile
583 18/07/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ trungmobile
584 17/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.955.000 VNĐ digiphone
585 16/07/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 4.955.000 VNĐ Lazada
586 15/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ digiphone
587 14/07/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
588 13/07/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giảm 3.389.000 VNĐ trungmobile
589 12/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
590 11/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
591 10/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
592 09/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
593 08/07/2013 2 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
594 06/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
595 05/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
596 04/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
597 03/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
598 02/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
599 01/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
600 30/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
601 29/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
602 28/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
603 27/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
604 26/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
605 25/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
606 24/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
607 23/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
608 22/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
609 21/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
610 20/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.029.000 VNĐ Lazada
611 19/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi digiphone
612 18/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 4.029.000 VNĐ digiphone
613 17/06/2013 4 ngày 7.879.000 ₫ Giảm 876.000 VNĐ Lazada
614 13/06/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 1.056.000 VNĐ thanhcongmobile
615 12/06/2013 1 ngày 7.699.000 ₫ Giảm 1.056.000 VNĐ Lazada
616 11/06/2013 3 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 1.056.000 VNĐ thanhcongmobile
617 08/06/2013 3 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 2.109.000 VNĐ Lazada
618 05/06/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
619 04/06/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
620 03/06/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 2.109.000 VNĐ vinhvumobile
621 01/06/2013 3 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 2.109.000 VNĐ Lazada
622 29/05/2013 3 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vinhvumobile
623 26/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ vinhvumobile
624 25/05/2013 5 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ Shgalaxy
625 20/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
626 19/05/2013 9 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
627 10/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 2.009.000 VNĐ vinhvumobile
628 09/05/2013 3 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 2.009.000 VNĐ Lazada
629 06/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
630 05/05/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ bichngocmobile
631 04/05/2013 1 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
632 03/05/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ bichngocmobile
633 02/05/2013 1 ngày 7.699.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Lazada
634 01/05/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
635 30/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
636 29/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
637 28/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
638 27/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
639 26/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 4.300.000 VNĐ thoitrangmobile
640 25/04/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ antuongmobile
641 24/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.799.000 VNĐ thegioiphone
642 23/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
643 22/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.799.000 VNĐ thegioiphone
644 21/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
645 20/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
646 19/04/2013 3 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ thegioiphone
647 16/04/2013 6 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
648 10/04/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
649 09/04/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
650 08/04/2013 4 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ thegioiphone
651 04/04/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
652 03/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
653 02/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thegioiphone
654 01/04/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
655 31/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
656 30/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
657 29/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
658 28/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
659 27/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thegioiphone
660 26/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
661 25/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
662 24/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
663 23/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
664 22/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
665 21/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ bichngocmobile
666 20/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
667 19/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Giảm 3.801.000 VNĐ thoitrangmobile
668 18/03/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 2.301.000 VNĐ antuongmobile
669 17/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
670 16/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
671 15/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
672 14/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
673 13/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
674 12/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
675 11/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
676 10/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
677 09/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
678 08/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
679 07/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
680 06/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
681 05/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
682 04/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
683 03/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
684 02/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
685 01/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
686 28/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
687 27/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ bichngocmobile
688 26/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
689 25/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
690 24/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ bichngocmobile
691 23/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
692 22/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
693 21/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
694 20/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
695 19/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
696 18/02/2013 8 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
697 10/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
698 09/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
699 08/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
700 07/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
701 06/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
702 05/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
703 04/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bichngocmobile
704 03/02/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
705 02/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
706 01/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
707 31/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
708 30/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
709 29/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
710 28/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
711 27/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
712 26/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
713 25/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
714 24/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
715 23/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
716 22/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
717 21/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
718 20/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
719 19/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
720 18/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
721 17/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
722 16/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giảm 2.951.000 VNĐ Lazada
723 15/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
724 14/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
725 13/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
726 12/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
727 11/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
728 10/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Lazada
729 09/01/2013 1 ngày 10.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tamagift
730 08/01/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 1.545.000 VNĐ antuongmobile
731 07/01/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 3.255.000 VNĐ thanhcongmobile
732 06/01/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 3.255.000 VNĐ ThanhLapStore
733 05/01/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
734 04/01/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Giảm 2.245.000 VNĐ thanhcongmobile
735 03/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ anhduong_mobile
736 02/01/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ daiphongmobile
737 01/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.300.000 VNĐ anhduong_mobile
738 31/12/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ didonghoangphat
739 30/12/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
740 29/12/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
741 28/12/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ antuongmobile
742 27/12/2012 1 ngày 10.950.000 ₫ Tăng 5.150.000 VNĐ thanhcongmobile
743 26/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 5.200.000 VNĐ didonghoangphat
744 25/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.200.000 VNĐ anhduong_mobile
745 24/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
746 23/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
747 22/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
748 21/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
749 20/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
750 19/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
751 18/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
752 17/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
753 16/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
754 15/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
755 14/12/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ manhphatmobile
756 13/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
757 12/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ anhduong_mobile
758 11/12/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhphatmobile
759 10/12/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 6.390.000 VNĐ manhphatmobile
760 09/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
761 08/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
762 07/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
763 06/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
764 05/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
765 04/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 6.490.000 VNĐ trungmobile
766 03/12/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
767 02/12/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
768 01/12/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
769 30/11/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ manhphatmobile
770 29/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.100.000 VNĐ anhduong_mobile
771 28/11/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 6.590.000 VNĐ xuanmaimobile
772 27/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
773 26/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
774 25/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ anhduong_mobile
775 24/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ antuongmobile
776 23/11/2012 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 6.290.000 VNĐ nhatsonmobile
777 22/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
778 21/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
779 20/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ vinhvumobile
780 19/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ antuongmobile
781 18/11/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ manhphatmobile
782 17/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ thoitrangmobile
783 16/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
784 15/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
785 14/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ nghia_mobile
786 13/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
787 12/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
788 11/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
789 10/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 6.190.000 VNĐ trungmobile
790 09/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 6.190.000 VNĐ thoitrangmobile
791 08/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 6.490.000 VNĐ trungmobile
792 07/11/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ manhphatmobile
793 06/11/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
794 05/11/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinhvumobile
795 04/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ manhphatmobile
796 03/11/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 2.590.000 VNĐ ThanhLapStore
797 02/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
798 01/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 5.990.000 VNĐ trungmobile
799 31/10/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
800 30/10/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 5.990.000 VNĐ vinhvumobile
801 29/10/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 5.890.000 VNĐ trungmobile
802 28/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
803 27/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
804 26/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
805 25/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giảm 5.890.000 VNĐ vinhvumobile
806 24/10/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ trungmobile
807 23/10/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ FYI
808 22/10/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.540.000 VNĐ trungmobile
809 21/10/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
810 20/10/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Tăng 3.750.000 VNĐ thanhcongmobile
811 19/10/2012 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 4.800.000 VNĐ xuanmaimobile
812 18/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
813 17/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.800.000 VNĐ anhduong_mobile
814 16/10/2012 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 4.800.000 VNĐ xuanmaimobile
815 15/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
816 14/10/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ manhphatmobile
817 13/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
818 12/10/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
819 11/10/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ manhphatmobile
820 10/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
821 09/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
822 08/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mobi9
823 07/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
824 06/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
825 05/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ nghia_mobile
826 04/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mobi9
827 03/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
828 02/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
829 01/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
830 30/09/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ nghia_mobile
831 29/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
832 28/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
833 27/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
834 26/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
835 25/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
836 24/09/2012 2 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
837 22/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
838 21/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
839 20/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 3.090.000 VNĐ mobi9
840 19/09/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Tăng 3.090.000 VNĐ FYI
841 18/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
842 17/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ mobi9
843 16/09/2012 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ daiphongmobile
844 15/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
845 14/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
846 13/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 3.300.000 VNĐ mobi9
847 12/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
848 11/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
849 10/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
850 09/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
851 08/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
852 07/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
853 06/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
854 05/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
855 04/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
856 03/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ trungmobile
857 02/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
858 01/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
859 31/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
860 30/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
861 29/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
862 28/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
863 27/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
864 26/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
865 25/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
866 24/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ trungmobile
867 23/08/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 2.400.000 VNĐ vinhvumobile
868 22/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ lehieumobile
869 21/08/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
870 20/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
871 19/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
872 18/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
873 17/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
874 16/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
875 15/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
876 14/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
877 13/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
878 12/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ lehieumobile
879 11/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 2.690.000 VNĐ thoitrangmobile
880 10/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
881 09/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
882 08/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
883 07/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
884 06/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
885 05/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
886 04/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
887 03/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
888 02/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
889 01/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
890 31/07/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
891 30/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
892 29/07/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
893 28/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
894 27/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
895 26/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
896 25/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
897 24/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
898 23/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 3.690.000 VNĐ trungmobile
899 22/07/2012 1 ngày 8.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
900 21/07/2012 1 ngày 8.800.000 ₫ Giảm 3.690.000 VNĐ nmobile
901 20/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
902 19/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
903 18/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
904 17/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
905 16/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 4.690.000 VNĐ trungmobile
906 15/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 4.690.000 VNĐ bichngocmobile
907 14/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
908 13/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 3.690.000 VNĐ trungmobile
909 12/07/2012 1 ngày 8.800.000 ₫ Giảm 3.690.000 VNĐ nmobile
910 11/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
911 10/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 5.690.000 VNĐ trungmobile
912 09/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 6.090.000 VNĐ bvtmobile
913 08/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 6.090.000 VNĐ didongviet
914 07/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
915 06/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
916 05/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ nmobile
917 04/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
918 03/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ nmobile
919 02/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
920 01/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
921 30/06/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ nmobile
922 29/06/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
923 28/06/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ anhduong_mobile
924 27/06/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
925 26/06/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ nmobile
926 25/06/2012 11.000.000 ₫ anhduong_mobile
Có tổng cộng 926 thay đổi giá của sản phẩm Motorola RAZR XT910 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Motorola RAZR XT910 trong mục Mobile
Từ khóa nổi bật trong tuần: htc one, loa, tac, hoa da, ta ta