• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Motorola RAZR XT910

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Motorola RAZR XT910 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 23/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
2 22/07/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
3 21/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
4 20/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
5 19/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ ismartphone
6 18/07/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ HTCgiare
7 17/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
8 16/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
9 15/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
10 14/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
11 13/07/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
12 12/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ ismartphone
13 11/07/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
14 10/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
15 09/07/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
16 08/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
17 07/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi symobile
18 06/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ symobile
19 05/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
20 04/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ symobile
21 03/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
22 02/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
23 01/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
24 30/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
25 29/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
26 28/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
27 27/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
28 26/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
29 25/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
30 24/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
31 23/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ r9mobile
32 22/06/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ tuhuynhmobile
33 21/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
34 20/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
35 19/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
36 18/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi symobile
37 17/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ symobile
38 16/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
39 15/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
40 14/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
41 13/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
42 12/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
43 11/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
44 10/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
45 09/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
46 08/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
47 07/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
48 06/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
49 05/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
50 04/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
51 03/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
52 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
53 01/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
54 31/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
55 30/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ r9mobile
56 29/05/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ tuhuynhmobile
57 28/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
58 27/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
59 26/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
60 25/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
61 24/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
62 23/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
63 22/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
64 21/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
65 20/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
66 19/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
67 18/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
68 17/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
69 16/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.322.000 VNĐ r9mobile
70 15/05/2014 1 ngày 2.868.000 VNĐ Giảm 1.322.000 VNĐ baotuyetmobile
71 14/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.322.000 VNĐ r9mobile
72 13/05/2014 1 ngày 2.868.000 VNĐ Giảm 732.000 VNĐ baotuyetmobile
73 12/05/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 732.000 VNĐ tuhuynhmobile
74 11/05/2014 1 ngày 2.868.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
75 10/05/2014 1 ngày 2.868.000 VNĐ Giảm 1.012.000 VNĐ baotuyetmobile
76 09/05/2014 1 ngày 3.880.000 VNĐ Tăng 1.012.000 VNĐ vienthinh
77 08/05/2014 1 ngày 2.868.000 VNĐ Giảm 732.000 VNĐ baotuyetmobile
78 07/05/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tuhuynhmobile
79 06/05/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 732.000 VNĐ tuhuynhmobile
80 05/05/2014 1 ngày 2.868.000 VNĐ Giảm 1.222.000 VNĐ baotuyetmobile
81 04/05/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
82 03/05/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
83 02/05/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
84 01/05/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
85 30/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
86 29/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
87 28/04/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
88 27/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
89 26/04/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
90 25/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
91 24/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
92 23/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
93 22/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
94 21/04/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tuhuynhmobile
95 20/04/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
96 19/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
97 18/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
98 17/04/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.090.000 VNĐ symobile
99 16/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
100 15/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
101 14/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ yes24vn
102 13/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ CORY3Mobile
103 12/04/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
104 11/04/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ vinhvumobile
105 10/04/2014 1 ngày 3.880.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
106 09/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
107 08/04/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi symobile
108 07/04/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi symobile
109 06/04/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.090.000 VNĐ digiphone
110 05/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
111 04/04/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ digiphone
112 03/04/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ xperiashop
113 02/04/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
114 01/04/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ digiphone
115 31/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ xperiashop
116 30/03/2014 1 ngày 3.880.000 VNĐ Tăng 880.000 VNĐ vienthinh
117 29/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi symobile
118 28/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi symobile
119 27/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi symobile
120 26/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ digiphone
121 25/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
122 24/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
123 23/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
124 22/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
125 21/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
126 20/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
127 19/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
128 18/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ chungblackberry
129 17/03/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
130 16/03/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
131 15/03/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
132 14/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ vinhvumobile
133 13/03/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
134 12/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
135 11/03/2014 5 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ vinhvumobile
136 06/03/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
137 05/03/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
138 04/03/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ digiphone
139 03/03/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
140 02/03/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
141 01/03/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ digiphone
142 28/02/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
143 27/02/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
144 26/02/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
145 25/02/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
146 24/02/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ DidongVietThai
147 23/02/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ r9mobile
148 22/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ ismartphone
149 21/02/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ chungblackberry
150 20/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
151 19/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
152 18/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ digiphone
153 17/02/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ chungblackberry
154 16/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ Shgalaxy
155 15/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ digiphone
156 14/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
157 13/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
158 12/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
159 11/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
160 10/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
161 09/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
162 08/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
163 07/02/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
164 06/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ Shgalaxy
165 05/02/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 599.000 VNĐ CORY3Mobile
166 04/02/2014 3 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
167 01/02/2014 2 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ digiphone
168 30/01/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
169 29/01/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
170 28/01/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
171 27/01/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
172 26/01/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ Shgalaxy
173 25/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ digiphone
174 24/01/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ Shgalaxy
175 23/01/2014 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
176 22/01/2014 1 ngày 3.990.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ dhmobile
177 21/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
178 20/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
179 19/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ vinhvumobile
180 18/01/2014 1 ngày 3.990.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ dhmobile
181 17/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
182 16/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
183 15/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
184 14/01/2014 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
185 13/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
186 12/01/2014 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
187 11/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ vinhvumobile
188 10/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
189 09/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
190 08/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi tuhuynhmobile
191 07/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ tuhuynhmobile
192 06/01/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
193 05/01/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
194 04/01/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
195 03/01/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
196 02/01/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
197 01/01/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
198 31/12/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
199 30/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
200 29/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
201 28/12/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
202 27/12/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
203 26/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
204 25/12/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giảm 509.000 VNĐ phonedep
205 24/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 799.000 VNĐ Lazada
206 23/12/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ Shgalaxy
207 22/12/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giảm 509.000 VNĐ phonedep
208 21/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
209 20/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
210 19/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
211 18/12/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
212 17/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
213 16/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
214 15/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
215 14/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
216 13/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
217 12/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
218 11/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ digiphone
219 10/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
220 09/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi tuhuynhmobile
221 08/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi tuhuynhmobile
222 07/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ tuhuynhmobile
223 06/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
224 05/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
225 04/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
226 03/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
227 02/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
228 01/12/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ dhmobile
229 30/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
230 29/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ koreamobileTN
231 28/11/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
232 27/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
233 26/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
234 25/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
235 24/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
236 23/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
237 22/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ koreamobileTN
238 21/11/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
239 20/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
240 19/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
241 18/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ koreamobileTN
242 17/11/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ zippostmobile
243 16/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
244 15/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ digiphone
245 14/11/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
246 13/11/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
247 12/11/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
248 11/11/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi Dt24vn
249 10/11/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ Dt24vn
250 09/11/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
251 08/11/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ xuanmaimobile
252 07/11/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
253 06/11/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ dhmobile
254 05/11/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
255 04/11/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
256 03/11/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
257 02/11/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Giảm 1.010.000 VNĐ trungmobile
258 01/11/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 2.350.000 VNĐ hoanghamobile
259 31/10/2013 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
260 30/10/2013 1 ngày 3.150.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ chungblackberry
261 29/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ zippostmobile
262 28/10/2013 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
263 27/10/2013 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ chungblackberry
264 26/10/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
265 25/10/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ koreamobileTN
266 24/10/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
267 23/10/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ thoitrangmobile
268 22/10/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ koreamobileTN
269 21/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
270 20/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
271 19/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
272 18/10/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
273 17/10/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
274 16/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
275 15/10/2013 3 ngày 5.299.000 VNĐ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
276 12/10/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 309.000 VNĐ phonedep
277 11/10/2013 1 ngày 4.099.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ socmobile
278 10/10/2013 4 ngày 5.299.000 VNĐ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
279 06/10/2013 4 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
280 02/10/2013 6 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 309.000 VNĐ phonedep
281 26/09/2013 1 ngày 4.099.000 VNĐ Tăng 309.000 VNĐ socmobile
282 25/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
283 24/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
284 23/09/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
285 22/09/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
286 21/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
287 20/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
288 19/09/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
289 18/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 510.000 VNĐ phonedep
290 17/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ bichngocmobile
291 16/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
292 15/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
293 14/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
294 13/09/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
295 12/09/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
296 11/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
297 10/09/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
298 09/09/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ B_Nmobile
299 07/09/2013 2 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
300 05/09/2013 7 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
301 29/08/2013 2 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
302 27/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 810.000 VNĐ phonedep
303 26/08/2013 3 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 2.549.000 VNĐ ismartphone
304 23/08/2013 1 ngày 7.149.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
305 22/08/2013 1 ngày 7.149.000 VNĐ Tăng 3.359.000 VNĐ Lazada
306 21/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
307 20/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
308 19/08/2013 2 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
309 17/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
310 16/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
311 15/08/2013 3 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
312 12/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
313 11/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
314 10/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 7.210.000 VNĐ phonedep
315 09/08/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 3.831.000 VNĐ anhduong_mobile
316 08/08/2013 1 ngày 7.169.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ Lazada
317 07/08/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
318 06/08/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
319 05/08/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
320 04/08/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
321 03/08/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
322 02/08/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Tăng 2.639.000 VNĐ Lazada
323 01/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi Ngockimanh
324 31/07/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
325 30/07/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 2.639.000 VNĐ CORY3Mobile
326 29/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
327 28/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
328 27/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
329 26/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Tăng 2.639.000 VNĐ Lazada
330 25/07/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 2.639.000 VNĐ bichngocmobile
331 24/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
332 23/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
333 22/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
334 21/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Tăng 2.939.000 VNĐ Lazada
335 20/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
336 19/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ manhphatmobile
337 18/07/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Tăng 690.000 VNĐ trungmobile
338 17/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 4.955.000 VNĐ digiphone
339 16/07/2013 1 ngày 8.755.000 VNĐ Tăng 4.955.000 VNĐ Lazada
340 15/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ digiphone
341 14/07/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
342 13/07/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Giảm 3.389.000 VNĐ trungmobile
343 12/07/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
344 11/07/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
345 10/07/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
346 09/07/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
347 08/07/2013 2 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
348 06/07/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
349 05/07/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
350 04/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
351 03/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
352 02/07/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
353 01/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
354 30/06/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
355 29/06/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
356 28/06/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
357 27/06/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
358 26/06/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
359 25/06/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
360 24/06/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
361 23/06/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
362 22/06/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
363 21/06/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
364 20/06/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Tăng 4.029.000 VNĐ Lazada
365 19/06/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
366 18/06/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giảm 4.029.000 VNĐ digiphone
367 17/06/2013 4 ngày 7.879.000 VNĐ Giảm 876.000 VNĐ Lazada
368 13/06/2013 1 ngày 8.755.000 VNĐ Tăng 1.056.000 VNĐ thanhcongmobile
369 12/06/2013 1 ngày 7.699.000 VNĐ Giảm 1.056.000 VNĐ Lazada
370 11/06/2013 3 ngày 8.755.000 VNĐ Tăng 1.056.000 VNĐ thanhcongmobile
371 08/06/2013 3 ngày 7.699.000 VNĐ Tăng 2.109.000 VNĐ Lazada
372 05/06/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
373 04/06/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
374 03/06/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 2.109.000 VNĐ vinhvumobile
375 01/06/2013 3 ngày 7.699.000 VNĐ Tăng 2.109.000 VNĐ Lazada
376 29/05/2013 3 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vinhvumobile
377 26/05/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ vinhvumobile
378 25/05/2013 5 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ Shgalaxy
379 20/05/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
380 19/05/2013 9 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
381 10/05/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giảm 2.009.000 VNĐ vinhvumobile
382 09/05/2013 3 ngày 7.699.000 VNĐ Tăng 2.009.000 VNĐ Lazada
383 06/05/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
384 05/05/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 1.699.000 VNĐ bichngocmobile
385 04/05/2013 1 ngày 7.699.000 VNĐ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
386 03/05/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 1.699.000 VNĐ bichngocmobile
387 02/05/2013 1 ngày 7.699.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Lazada
388 01/05/2013 1 ngày 7.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
389 30/04/2013 1 ngày 7.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
390 29/04/2013 1 ngày 7.799.000 VNĐ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
391 28/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
392 27/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
393 26/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 4.300.000 VNĐ thoitrangmobile
394 25/04/2013 1 ngày 10.300.000 VNĐ Tăng 4.300.000 VNĐ antuongmobile
395 24/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 1.799.000 VNĐ thegioiphone
396 23/04/2013 1 ngày 7.799.000 VNĐ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
397 22/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 1.799.000 VNĐ thegioiphone
398 21/04/2013 1 ngày 7.799.000 VNĐ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
399 20/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi thegioiphone
400 19/04/2013 3 ngày 6.000.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ thegioiphone
401 16/04/2013 6 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
402 10/04/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
403 09/04/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
404 08/04/2013 4 ngày 6.000.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ thegioiphone
405 04/04/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
406 03/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi thegioiphone
407 02/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ thegioiphone
408 01/04/2013 1 ngày 6.499.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
409 31/03/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi thegioiphone
410 30/03/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi thegioiphone
411 29/03/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi thegioiphone
412 28/03/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi thegioiphone
413 27/03/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ thegioiphone
414 26/03/2013 1 ngày 6.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
415 25/03/2013 1 ngày 6.499.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
416 24/03/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
417 23/03/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
418 22/03/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
419 21/03/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ bichngocmobile
420 20/03/2013 1 ngày 6.499.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
421 19/03/2013 1 ngày 6.499.000 VNĐ Giảm 3.801.000 VNĐ thoitrangmobile
422 18/03/2013 1 ngày 10.300.000 VNĐ Tăng 2.301.000 VNĐ antuongmobile
423 17/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
424 16/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
425 15/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
426 14/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
427 13/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
428 12/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
429 11/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
430 10/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
431 09/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
432 08/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
433 07/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
434 06/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
435 05/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
436 04/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
437 03/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
438 02/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
439 01/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
440 28/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
441 27/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 1.499.000 VNĐ bichngocmobile
442 26/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
443 25/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
444 24/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 1.499.000 VNĐ bichngocmobile
445 23/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
446 22/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
447 21/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
448 20/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
449 19/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
450 18/02/2013 8 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
451 10/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
452 09/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
453 08/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
454 07/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
455 06/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
456 05/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
457 04/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bichngocmobile
458 03/02/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
459 02/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
460 01/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
461 31/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
462 30/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
463 29/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
464 28/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
465 27/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
466 26/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
467 25/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
468 24/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
469 23/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
470 22/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
471 21/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
472 20/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
473 19/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
474 18/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
475 17/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
476 16/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giảm 2.951.000 VNĐ Lazada
477 15/01/2013 1 ngày 10.950.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
478 14/01/2013 1 ngày 10.950.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
479 13/01/2013 1 ngày 10.950.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
480 12/01/2013 1 ngày 10.950.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
481 11/01/2013 1 ngày 10.950.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
482 10/01/2013 1 ngày 10.950.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Lazada
483 09/01/2013 1 ngày 10.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tamagift
484 08/01/2013 1 ngày 10.300.000 VNĐ Tăng 1.545.000 VNĐ antuongmobile
485 07/01/2013 1 ngày 8.755.000 VNĐ Tăng 3.255.000 VNĐ thanhcongmobile
486 06/01/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 3.255.000 VNĐ ThanhLapStore
487 05/01/2013 1 ngày 8.755.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
488 04/01/2013 1 ngày 8.755.000 VNĐ Giảm 2.245.000 VNĐ thanhcongmobile
489 03/01/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ anhduong_mobile
490 02/01/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ daiphongmobile
491 01/01/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 5.300.000 VNĐ anhduong_mobile
492 31/12/2012 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 4.600.000 VNĐ didonghoangphat
493 30/12/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
494 29/12/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
495 28/12/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ antuongmobile
496 27/12/2012 1 ngày 10.950.000 VNĐ Tăng 5.150.000 VNĐ thanhcongmobile
497 26/12/2012 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 5.200.000 VNĐ didonghoangphat
498 25/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 5.200.000 VNĐ anhduong_mobile
499 24/12/2012 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
500 23/12/2012 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
501 22/12/2012 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
502 21/12/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
503 20/12/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
504 19/12/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
505 18/12/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
506 17/12/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
507 16/12/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
508 15/12/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
509 14/12/2012 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ manhphatmobile
510 13/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
511 12/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ anhduong_mobile
512 11/12/2012 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ manhphatmobile
513 10/12/2012 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 6.390.000 VNĐ manhphatmobile
514 09/12/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
515 08/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
516 07/12/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
517 06/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
518 05/12/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
519 04/12/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 6.490.000 VNĐ trungmobile
520 03/12/2012 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
521 02/12/2012 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
522 01/12/2012 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
523 30/11/2012 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 4.900.000 VNĐ manhphatmobile
524 29/11/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 5.100.000 VNĐ anhduong_mobile
525 28/11/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giảm 6.590.000 VNĐ xuanmaimobile
526 27/11/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
527 26/11/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
528 25/11/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ anhduong_mobile
529 24/11/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Tăng 4.100.000 VNĐ antuongmobile
530 23/11/2012 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giảm 6.290.000 VNĐ nhatsonmobile
531 22/11/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
532 21/11/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
533 20/11/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 4.000.000 VNĐ vinhvumobile
534 19/11/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Tăng 4.300.000 VNĐ antuongmobile
535 18/11/2012 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ manhphatmobile
536 17/11/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 4.000.000 VNĐ thoitrangmobile
537 16/11/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
538 15/11/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
539 14/11/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ nghia_mobile
540 13/11/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
541 12/11/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
542 11/11/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
543 10/11/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 6.190.000 VNĐ trungmobile
544 09/11/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 6.190.000 VNĐ thoitrangmobile
545 08/11/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 6.490.000 VNĐ trungmobile
546 07/11/2012 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ manhphatmobile
547 06/11/2012 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
548 05/11/2012 1 ngày 6.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ vinhvumobile
549 04/11/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ manhphatmobile
550 03/11/2012 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 2.590.000 VNĐ ThanhLapStore
551 02/11/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
552 01/11/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 5.990.000 VNĐ trungmobile
553 31/10/2012 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
554 30/10/2012 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 5.990.000 VNĐ vinhvumobile
555 29/10/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 5.890.000 VNĐ trungmobile
556 28/10/2012 1 ngày 6.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
557 27/10/2012 1 ngày 6.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
558 26/10/2012 1 ngày 6.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
559 25/10/2012 1 ngày 6.600.000 VNĐ Giảm 5.890.000 VNĐ vinhvumobile
560 24/10/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ trungmobile
561 23/10/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ FYI
562 22/10/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.540.000 VNĐ trungmobile
563 21/10/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
564 20/10/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Tăng 3.750.000 VNĐ thanhcongmobile
565 19/10/2012 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giảm 4.800.000 VNĐ xuanmaimobile
566 18/10/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
567 17/10/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 4.800.000 VNĐ anhduong_mobile
568 16/10/2012 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giảm 4.800.000 VNĐ xuanmaimobile
569 15/10/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
570 14/10/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 4.700.000 VNĐ manhphatmobile
571 13/10/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
572 12/10/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
573 11/10/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 4.600.000 VNĐ manhphatmobile
574 10/10/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
575 09/10/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
576 08/10/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ mobi9
577 07/10/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
578 06/10/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
579 05/10/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ nghia_mobile
580 04/10/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ mobi9
581 03/10/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
582 02/10/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
583 01/10/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
584 30/09/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ nghia_mobile
585 29/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
586 28/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
587 27/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
588 26/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
589 25/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
590 24/09/2012 2 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
591 22/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
592 21/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
593 20/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 3.090.000 VNĐ mobi9
594 19/09/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 3.090.000 VNĐ FYI
595 18/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
596 17/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 2.700.000 VNĐ mobi9
597 16/09/2012 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 2.700.000 VNĐ daiphongmobile
598 15/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
599 14/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
600 13/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 3.300.000 VNĐ mobi9
601 12/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
602 11/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
603 10/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
604 09/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
605 08/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
606 07/09/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
607 06/09/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
608 05/09/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
609 04/09/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
610 03/09/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 4.890.000 VNĐ trungmobile
611 02/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
612 01/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
613 31/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
614 30/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
615 29/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
616 28/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
617 27/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
618 26/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
619 25/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
620 24/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 4.890.000 VNĐ trungmobile
621 23/08/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 2.400.000 VNĐ vinhvumobile
622 22/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Tăng 2.400.000 VNĐ lehieumobile
623 21/08/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
624 20/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
625 19/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
626 18/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
627 17/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
628 16/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
629 15/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
630 14/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
631 13/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
632 12/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ lehieumobile
633 11/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 2.690.000 VNĐ thoitrangmobile
634 10/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
635 09/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
636 08/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
637 07/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
638 06/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
639 05/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
640 04/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
641 03/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
642 02/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
643 01/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
644 31/07/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
645 30/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
646 29/07/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
647 28/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
648 27/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
649 26/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
650 25/07/2012 1 ngày 12.890.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
651 24/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
652 23/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 3.690.000 VNĐ trungmobile
653 22/07/2012 1 ngày 8.800.000 VNĐ Giá không đổi nmobile
654 21/07/2012 1 ngày 8.800.000 VNĐ Giảm 3.690.000 VNĐ nmobile
655 20/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
656 19/07/2012 1 ngày 12.890.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
657 18/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
658 17/07/2012 1 ngày 12.890.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
659 16/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 4.690.000 VNĐ trungmobile
660 15/07/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 4.690.000 VNĐ bichngocmobile
661 14/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
662 13/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 3.690.000 VNĐ trungmobile
663 12/07/2012 1 ngày 8.800.000 VNĐ Giảm 3.690.000 VNĐ nmobile
664 11/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
665 10/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 5.690.000 VNĐ trungmobile
666 09/07/2012 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 6.090.000 VNĐ bvtmobile
667 08/07/2012 1 ngày 12.890.000 VNĐ Tăng 6.090.000 VNĐ didongviet
668 07/07/2012 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
669 06/07/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi nmobile
670 05/07/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 3.000.000 VNĐ nmobile
671 04/07/2012 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
672 03/07/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 3.000.000 VNĐ nmobile
673 02/07/2012 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
674 01/07/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi nmobile
675 30/06/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ nmobile
676 29/06/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
677 28/06/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ anhduong_mobile
678 27/06/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi nmobile
679 26/06/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ nmobile
680 25/06/2012 11.000.000 VNĐ anhduong_mobile
Có tổng cộng 680 thay đổi giá của sản phẩm Motorola RAZR XT910 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Motorola RAZR XT910 trong mục Mobile