Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Motorola RAZR XT910

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Motorola RAZR XT910 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 29/03/2017 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
2 28/03/2017 31 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
3 25/02/2017 2 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ didongthanhdat
4 23/02/2017 32 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ tinthanhmobile
5 22/01/2017 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
6 21/01/2017 16 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ didongthanhdat
7 05/01/2017 2 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ tinthanhmobile
8 03/01/2017 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
9 02/01/2017 5 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ didongthanhdat
10 28/12/2016 43 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ tinthanhmobile
11 15/11/2016 33 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ didongthanhdat
12 13/10/2016 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
13 12/10/2016 33 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ tinthanhmobile
14 09/09/2016 8 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
15 01/09/2016 2 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ didongthanhdat
16 30/08/2016 3 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ hoanghamobile
17 27/08/2016 8 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
18 19/08/2016 15 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
19 04/08/2016 30 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
20 05/07/2016 4 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
21 01/07/2016 9 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
22 22/06/2016 6 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ didongthanhdat
23 16/06/2016 41 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ hoanghamobile
24 06/05/2016 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
25 05/05/2016 14 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ tinthanhmobile
26 21/04/2016 17 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ hoanghamobile
27 04/04/2016 4 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tinthanhmobile
28 31/03/2016 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
29 30/03/2016 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
30 29/03/2016 6 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhphatmobile
31 23/03/2016 11 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ tinthanhmobile
32 12/03/2016 11 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
33 01/03/2016 5 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
34 25/02/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
35 24/02/2016 8 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 5.400.000 VNĐ didongthanhdat
36 16/02/2016 1 ngày 9.200.000 ₫ Giá không đổi tamma
37 15/02/2016 8 ngày 9.200.000 ₫ Giá không đổi tamma
38 07/02/2016 1 ngày 9.200.000 ₫ Giá không đổi tamma
39 06/02/2016 11 ngày 9.200.000 ₫ Tăng 5.400.000 VNĐ tamma
40 26/01/2016 2 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 5.400.000 VNĐ didongthanhdat
41 24/01/2016 19 ngày 9.200.000 ₫ Tăng 5.400.000 VNĐ tamma
42 05/01/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ didongthanhdat
43 04/01/2016 7 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
44 28/12/2015 2 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lequanmobile
45 26/12/2015 4 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
46 22/12/2015 10 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
47 12/12/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
48 11/12/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lequanmobile
49 08/12/2015 10 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tinthanhmobile
50 28/11/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lequanmobile
51 25/11/2015 8 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ didongthanhdat
52 17/11/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ hoanghamobile
53 16/11/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
54 15/11/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
55 14/11/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
56 13/11/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
57 12/11/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
58 11/11/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lequanmobile
59 10/11/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
60 09/11/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
61 08/11/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
62 07/11/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
63 06/11/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ daiphuminh
64 05/11/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ hoanghamobile
65 04/11/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ xuanmaimobile
66 03/11/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ daiphuminh
67 02/11/2015 2 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ hoanghamobile
68 31/10/2015 4 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
69 27/10/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
70 24/10/2015 18 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
71 06/10/2015 6 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lequanmobile
72 30/09/2015 4 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ daiphuminh
73 26/09/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ didongthanhdat
74 25/09/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
75 24/09/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
76 21/09/2015 5 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
77 16/09/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
78 15/09/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lequanmobile
79 14/09/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
80 13/09/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
81 12/09/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tinthanhmobile
82 11/09/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lequanmobile
83 10/09/2015 3 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
84 07/09/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
85 06/09/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lequanmobile
86 05/09/2015 4 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
87 01/09/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
88 31/08/2015 7 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ lequanmobile
89 24/08/2015 2 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ HTCgiare
90 22/08/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
91 21/08/2015 6 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tinthanhmobile
92 15/08/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
93 14/08/2015 6 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lequanmobile
94 08/08/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ didongthanhdat
95 07/08/2015 4 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
96 03/08/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
97 02/08/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
98 01/08/2015 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
99 30/07/2015 2 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ HTCgiare
100 28/07/2015 4 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ DidongVietThai
101 24/07/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
102 23/07/2015 6 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
103 17/07/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
104 16/07/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ HTCgiare
105 15/07/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ daiphuminh
106 14/07/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
107 13/07/2015 2 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ HTCgiare
108 11/07/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
109 10/07/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tuhuynhmobile
110 09/07/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
111 08/07/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
112 07/07/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
113 06/07/2015 2 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
114 04/07/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tuhuynhmobile
115 03/07/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
116 02/07/2015 2 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
117 30/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
118 29/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
119 28/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tuhuynhmobile
120 27/06/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
121 26/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tuhuynhmobile
122 25/06/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
123 24/06/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
124 23/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ tuhuynhmobile
125 22/06/2015 2 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ didongthanhdat
126 20/06/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
127 19/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tuhuynhmobile
128 18/06/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
129 17/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
130 16/06/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DidongVietThai
131 15/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
132 14/06/2015 2 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DidongVietThai
133 12/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
134 11/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
135 10/06/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
136 09/06/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DidongVietThai
137 08/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ tuhuynhmobile
138 07/06/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
139 06/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ tuhuynhmobile
140 05/06/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
141 04/06/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
142 03/06/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
143 02/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ tuhuynhmobile
144 01/06/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
145 31/05/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
146 30/05/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
147 29/05/2015 2 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ tuhuynhmobile
148 27/05/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
149 26/05/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
150 25/05/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
151 24/05/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
152 23/05/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
153 22/05/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
154 21/05/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ DidongVietThai
155 20/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
156 19/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
157 18/05/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
158 16/05/2015 2 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
159 14/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
160 13/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
161 12/05/2015 2 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
162 10/05/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
163 09/05/2015 3 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
164 06/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
165 05/05/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
166 03/05/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
167 02/05/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
168 01/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
169 30/04/2015 4 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
170 26/04/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
171 24/04/2015 5 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
172 19/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
173 18/04/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ hoanghamobile
174 17/04/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ tuhuynhmobile
175 16/04/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
176 15/04/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
177 13/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
178 12/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
179 11/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
180 10/04/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ tuhuynhmobile
181 09/04/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
182 08/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
183 07/04/2015 2 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
184 05/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
185 04/04/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
186 03/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
187 02/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
188 01/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
189 31/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
190 30/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
191 29/03/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
192 27/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
193 26/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
194 25/03/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
195 24/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
196 23/03/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
197 21/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ hoanghamobile
198 20/03/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
199 19/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
200 18/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ Phonecoffee
201 17/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
202 16/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
203 15/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
204 14/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
205 13/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
206 12/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ didong24h
207 11/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
208 10/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ Phonecoffee
209 09/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
210 08/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
211 07/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
212 06/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
213 05/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
214 04/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
215 03/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
216 02/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
217 01/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
218 28/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ didong24h
219 27/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
220 26/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
221 25/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
222 24/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
223 23/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
224 22/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
225 21/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
226 20/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
227 19/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
228 18/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
229 17/02/2015 2 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
230 15/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
231 14/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
232 13/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
233 12/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
234 11/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
235 10/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
236 09/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
237 08/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
238 07/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
239 06/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
240 05/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
241 04/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
242 03/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ Phonecoffee
243 02/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
244 01/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
245 31/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ didong24h
246 30/01/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tuhuynhmobile
247 29/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
248 28/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
249 27/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
250 26/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
251 25/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
252 24/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
253 23/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ hoanghamobile
254 22/01/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tuhuynhmobile
255 21/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ didong24h
256 20/01/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tuhuynhmobile
257 19/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
258 18/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.700.000 VNĐ hoanghamobile
259 17/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
260 16/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ dienthoaitoanphat
261 15/01/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
262 14/01/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ didongthanhdat
263 13/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
264 12/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
265 11/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
266 10/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ dienthoaitoanphat
267 09/01/2015 1 ngày 3.880.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
268 08/01/2015 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ vienthinh
269 07/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
270 06/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
271 05/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
272 04/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
273 03/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
274 02/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaitoanphat
275 01/01/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
276 31/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
277 30/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
278 29/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
279 28/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
280 27/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
281 26/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
282 25/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
283 24/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
284 23/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
285 22/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Phonecoffee
286 21/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
287 20/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
288 19/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
289 18/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
290 17/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
291 16/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
292 15/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
293 14/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
294 13/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
295 12/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
296 11/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaitoanphat
297 10/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
298 09/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
299 08/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
300 07/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
301 06/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
302 05/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
303 04/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
304 03/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
305 02/12/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
306 01/12/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
307 30/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
308 29/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
309 28/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
310 27/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
311 26/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
312 25/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
313 24/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
314 23/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
315 22/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
316 21/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
317 20/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
318 19/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
319 18/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
320 17/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
321 16/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ tuhuynhmobile
322 15/11/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
323 14/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ yes24vn
324 13/11/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
325 12/11/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ DidongVietThai
326 11/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
327 10/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
328 09/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
329 08/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
330 07/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
331 06/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
332 05/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
333 04/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
334 03/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
335 02/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
336 01/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
337 31/10/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
338 30/10/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ yes24vn
339 29/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
340 28/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
341 27/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
342 26/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
343 25/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
344 24/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
345 23/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
346 22/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
347 21/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tuhuynhmobile
348 20/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
349 19/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tuhuynhmobile
350 18/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
351 17/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
352 16/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
353 15/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
354 14/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ CORY3Mobile
355 13/10/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi playmobile
356 12/10/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ playmobile
357 11/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
358 10/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
359 09/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
360 08/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
361 07/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
362 06/10/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
363 04/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tuhuynhmobile
364 03/10/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
365 02/10/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
366 01/10/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
367 30/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
368 29/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
369 28/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
370 27/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
371 26/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
372 25/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
373 24/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
374 23/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
375 22/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
376 21/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
377 20/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
378 19/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
379 18/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
380 17/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
381 16/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
382 15/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
383 14/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ symobile
384 13/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ismartphone
385 12/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
386 11/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
387 10/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
388 09/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
389 08/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
390 07/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
391 06/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
392 05/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
393 04/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
394 03/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
395 02/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
396 01/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
397 31/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ symobile
398 30/08/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ playmobile
399 29/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tuhuynhmobile
400 28/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
401 27/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
402 26/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 980.000 VNĐ symobile
403 25/08/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 530.000 VNĐ vienthinh
404 24/08/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
405 23/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
406 22/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
407 21/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ ismartphone
408 20/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
409 19/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
410 18/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
411 17/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ HTCgiare
412 16/08/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
413 15/08/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ r9mobile
414 14/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
415 13/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
416 12/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
417 11/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
418 10/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
419 09/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ HTCgiare
420 08/08/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ r9mobile
421 07/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
422 06/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
423 05/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
424 04/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
425 03/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ ismartphone
426 02/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
427 01/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
428 31/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
429 30/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
430 29/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
431 28/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ CORY3Mobile
432 27/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
433 26/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
434 25/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
435 24/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
436 23/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
437 22/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
438 21/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
439 20/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
440 19/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ ismartphone
441 18/07/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ HTCgiare
442 17/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
443 16/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
444 15/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
445 14/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
446 13/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
447 12/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ ismartphone
448 11/07/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
449 10/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
450 09/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
451 08/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
452 07/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
453 06/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ symobile
454 05/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
455 04/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ symobile
456 03/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
457 02/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
458 01/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
459 30/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
460 29/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
461 28/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
462 27/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
463 26/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
464 25/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
465 24/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
466 23/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ r9mobile
467 22/06/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ tuhuynhmobile
468 21/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
469 20/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
470 19/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
471 18/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
472 17/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ symobile
473 16/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
474 15/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
475 14/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
476 13/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
477 12/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
478 11/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
479 10/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
480 09/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
481 08/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
482 07/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
483 06/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
484 05/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
485 04/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
486 03/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
487 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
488 01/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
489 31/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
490 30/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ r9mobile
491 29/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ tuhuynhmobile
492 28/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
493 27/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
494 26/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
495 25/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
496 24/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
497 23/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
498 22/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
499 21/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
500 20/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
501 19/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
502 18/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
503 17/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
504 16/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.322.000 VNĐ r9mobile
505 15/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 1.322.000 VNĐ baotuyetmobile
506 14/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.322.000 VNĐ r9mobile
507 13/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 732.000 VNĐ baotuyetmobile
508 12/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 732.000 VNĐ tuhuynhmobile
509 11/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
510 10/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 1.012.000 VNĐ baotuyetmobile
511 09/05/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.012.000 VNĐ vienthinh
512 08/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 732.000 VNĐ baotuyetmobile
513 07/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
514 06/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 732.000 VNĐ tuhuynhmobile
515 05/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 1.222.000 VNĐ baotuyetmobile
516 04/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
517 03/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
518 02/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
519 01/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
520 30/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
521 29/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
522 28/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
523 27/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
524 26/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
525 25/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
526 24/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
527 23/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
528 22/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
529 21/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
530 20/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
531 19/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
532 18/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
533 17/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.090.000 VNĐ symobile
534 16/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
535 15/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
536 14/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ yes24vn
537 13/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ CORY3Mobile
538 12/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
539 11/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ vinhvumobile
540 10/04/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
541 09/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
542 08/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
543 07/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
544 06/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.090.000 VNĐ digiphone
545 05/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
546 04/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ digiphone
547 03/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ xperiashop
548 02/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi digiphone
549 01/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ digiphone
550 31/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ xperiashop
551 30/03/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 880.000 VNĐ vienthinh
552 29/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
553 28/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
554 27/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
555 26/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ digiphone
556 25/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
557 24/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
558 23/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
559 22/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
560 21/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
561 20/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
562 19/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
563 18/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ chungblackberry
564 17/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
565 16/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
566 15/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
567 14/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ vinhvumobile
568 13/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
569 12/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
570 11/03/2014 5 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinhvumobile
571 06/03/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
572 05/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
573 04/03/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ digiphone
574 03/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
575 02/03/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
576 01/03/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ digiphone
577 28/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
578 27/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
579 26/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
580 25/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
581 24/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ DidongVietThai
582 23/02/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ r9mobile
583 22/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ ismartphone
584 21/02/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ chungblackberry
585 20/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
586 19/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
587 18/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ digiphone
588 17/02/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ chungblackberry
589 16/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ Shgalaxy
590 15/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ digiphone
591 14/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
592 13/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
593 12/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
594 11/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
595 10/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
596 09/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
597 08/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
598 07/02/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
599 06/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ Shgalaxy
600 05/02/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ CORY3Mobile
601 04/02/2014 3 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
602 01/02/2014 2 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ digiphone
603 30/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
604 29/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
605 28/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
606 27/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
607 26/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ Shgalaxy
608 25/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ digiphone
609 24/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ Shgalaxy
610 23/01/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
611 22/01/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ dhmobile
612 21/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
613 20/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
614 19/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vinhvumobile
615 18/01/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ dhmobile
616 17/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
617 16/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
618 15/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
619 14/01/2014 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
620 13/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
621 12/01/2014 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
622 11/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vinhvumobile
623 10/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
624 09/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
625 08/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
626 07/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tuhuynhmobile
627 06/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
628 05/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
629 04/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
630 03/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
631 02/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
632 01/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
633 31/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
634 30/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
635 29/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
636 28/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
637 27/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
638 26/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
639 25/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 509.000 VNĐ phonedep
640 24/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ Lazada
641 23/12/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ Shgalaxy
642 22/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 509.000 VNĐ phonedep
643 21/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
644 20/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
645 19/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
646 18/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
647 17/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
648 16/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
649 15/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
650 14/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
651 13/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
652 12/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
653 11/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ digiphone
654 10/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
655 09/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
656 08/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
657 07/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ tuhuynhmobile
658 06/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
659 05/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
660 04/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
661 03/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
662 02/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
663 01/12/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ dhmobile
664 30/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
665 29/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ koreamobileTN
666 28/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
667 27/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
668 26/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
669 25/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
670 24/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
671 23/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
672 22/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ koreamobileTN
673 21/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
674 20/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
675 19/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
676 18/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ koreamobileTN
677 17/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ zippostmobile
678 16/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
679 15/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ digiphone
680 14/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
681 13/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
682 12/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
683 11/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi Dt24vn
684 10/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ Dt24vn
685 09/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
686 08/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ xuanmaimobile
687 07/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
688 06/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dhmobile
689 05/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
690 04/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
691 03/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
692 02/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ trungmobile
693 01/11/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ hoanghamobile
694 31/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
695 30/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ chungblackberry
696 29/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ zippostmobile
697 28/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
698 27/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ chungblackberry
699 26/10/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
700 25/10/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ koreamobileTN
701 24/10/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
702 23/10/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thoitrangmobile
703 22/10/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ koreamobileTN
704 21/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
705 20/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
706 19/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
707 18/10/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
708 17/10/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
709 16/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
710 15/10/2013 3 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
711 12/10/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ phonedep
712 11/10/2013 1 ngày 4.099.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ socmobile
713 10/10/2013 4 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
714 06/10/2013 4 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
715 02/10/2013 6 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ phonedep
716 26/09/2013 1 ngày 4.099.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ socmobile
717 25/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
718 24/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
719 23/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
720 22/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
721 21/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
722 20/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
723 19/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
724 18/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ phonedep
725 17/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ bichngocmobile
726 16/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
727 15/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
728 14/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
729 13/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
730 12/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
731 11/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
732 10/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
733 09/09/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ B_Nmobile
734 07/09/2013 2 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
735 05/09/2013 7 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
736 29/08/2013 2 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
737 27/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 810.000 VNĐ phonedep
738 26/08/2013 3 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 2.549.000 VNĐ ismartphone
739 23/08/2013 1 ngày 7.149.000 ₫ Giá không đổi Lazada
740 22/08/2013 1 ngày 7.149.000 ₫ Tăng 3.359.000 VNĐ Lazada
741 21/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
742 20/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
743 19/08/2013 2 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
744 17/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
745 16/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
746 15/08/2013 3 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
747 12/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
748 11/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
749 10/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 7.210.000 VNĐ phonedep
750 09/08/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 3.831.000 VNĐ anhduong_mobile
751 08/08/2013 1 ngày 7.169.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ Lazada
752 07/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
753 06/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
754 05/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
755 04/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
756 03/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
757 02/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Tăng 2.639.000 VNĐ Lazada
758 01/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi Ngockimanh
759 31/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
760 30/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 2.639.000 VNĐ CORY3Mobile
761 29/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
762 28/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
763 27/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
764 26/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Tăng 2.639.000 VNĐ Lazada
765 25/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 2.639.000 VNĐ bichngocmobile
766 24/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
767 23/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
768 22/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
769 21/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Tăng 2.939.000 VNĐ Lazada
770 20/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
771 19/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ manhphatmobile
772 18/07/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ trungmobile
773 17/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.955.000 VNĐ digiphone
774 16/07/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 4.955.000 VNĐ Lazada
775 15/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ digiphone
776 14/07/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
777 13/07/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giảm 3.389.000 VNĐ trungmobile
778 12/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
779 11/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
780 10/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
781 09/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
782 08/07/2013 2 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
783 06/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
784 05/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
785 04/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
786 03/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
787 02/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
788 01/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
789 30/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
790 29/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
791 28/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
792 27/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
793 26/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
794 25/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
795 24/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
796 23/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
797 22/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
798 21/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
799 20/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.029.000 VNĐ Lazada
800 19/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi digiphone
801 18/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 4.029.000 VNĐ digiphone
802 17/06/2013 4 ngày 7.879.000 ₫ Giảm 876.000 VNĐ Lazada
803 13/06/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 1.056.000 VNĐ thanhcongmobile
804 12/06/2013 1 ngày 7.699.000 ₫ Giảm 1.056.000 VNĐ Lazada
805 11/06/2013 3 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 1.056.000 VNĐ thanhcongmobile
806 08/06/2013 3 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 2.109.000 VNĐ Lazada
807 05/06/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
808 04/06/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
809 03/06/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 2.109.000 VNĐ vinhvumobile
810 01/06/2013 3 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 2.109.000 VNĐ Lazada
811 29/05/2013 3 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vinhvumobile
812 26/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ vinhvumobile
813 25/05/2013 5 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ Shgalaxy
814 20/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
815 19/05/2013 9 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
816 10/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 2.009.000 VNĐ vinhvumobile
817 09/05/2013 3 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 2.009.000 VNĐ Lazada
818 06/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
819 05/05/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ bichngocmobile
820 04/05/2013 1 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
821 03/05/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ bichngocmobile
822 02/05/2013 1 ngày 7.699.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Lazada
823 01/05/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
824 30/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
825 29/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
826 28/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
827 27/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
828 26/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 4.300.000 VNĐ thoitrangmobile
829 25/04/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ antuongmobile
830 24/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.799.000 VNĐ thegioiphone
831 23/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
832 22/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.799.000 VNĐ thegioiphone
833 21/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
834 20/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
835 19/04/2013 3 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ thegioiphone
836 16/04/2013 6 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
837 10/04/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
838 09/04/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
839 08/04/2013 4 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ thegioiphone
840 04/04/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
841 03/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
842 02/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thegioiphone
843 01/04/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
844 31/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
845 30/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
846 29/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
847 28/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
848 27/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thegioiphone
849 26/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
850 25/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
851 24/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
852 23/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
853 22/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
854 21/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ bichngocmobile
855 20/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
856 19/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Giảm 3.801.000 VNĐ thoitrangmobile
857 18/03/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 2.301.000 VNĐ antuongmobile
858 17/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
859 16/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
860 15/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
861 14/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
862 13/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
863 12/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
864 11/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
865 10/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
866 09/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
867 08/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
868 07/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
869 06/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
870 05/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
871 04/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
872 03/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
873 02/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
874 01/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
875 28/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
876 27/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ bichngocmobile
877 26/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
878 25/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
879 24/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ bichngocmobile
880 23/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
881 22/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
882 21/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
883 20/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
884 19/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
885 18/02/2013 8 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
886 10/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
887 09/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
888 08/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
889 07/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
890 06/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
891 05/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
892 04/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bichngocmobile
893 03/02/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
894 02/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
895 01/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
896 31/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
897 30/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
898 29/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
899 28/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
900 27/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
901 26/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
902 25/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
903 24/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
904 23/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
905 22/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
906 21/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
907 20/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
908 19/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
909 18/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
910 17/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
911 16/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giảm 2.951.000 VNĐ Lazada
912 15/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
913 14/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
914 13/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
915 12/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
916 11/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
917 10/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Lazada
918 09/01/2013 1 ngày 10.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tamagift
919 08/01/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 1.545.000 VNĐ antuongmobile
920 07/01/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 3.255.000 VNĐ thanhcongmobile
921 06/01/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 3.255.000 VNĐ ThanhLapStore
922 05/01/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
923 04/01/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Giảm 2.245.000 VNĐ thanhcongmobile
924 03/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ anhduong_mobile
925 02/01/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ daiphongmobile
926 01/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.300.000 VNĐ anhduong_mobile
927 31/12/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ didonghoangphat
928 30/12/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
929 29/12/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
930 28/12/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ antuongmobile
931 27/12/2012 1 ngày 10.950.000 ₫ Tăng 5.150.000 VNĐ thanhcongmobile
932 26/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 5.200.000 VNĐ didonghoangphat
933 25/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.200.000 VNĐ anhduong_mobile
934 24/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
935 23/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
936 22/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
937 21/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
938 20/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
939 19/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
940 18/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
941 17/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
942 16/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
943 15/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
944 14/12/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ manhphatmobile
945 13/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
946 12/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ anhduong_mobile
947 11/12/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhphatmobile
948 10/12/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 6.390.000 VNĐ manhphatmobile
949 09/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
950 08/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
951 07/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
952 06/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
953 05/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
954 04/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 6.490.000 VNĐ trungmobile
955 03/12/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
956 02/12/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
957 01/12/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
958 30/11/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ manhphatmobile
959 29/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.100.000 VNĐ anhduong_mobile
960 28/11/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 6.590.000 VNĐ xuanmaimobile
961 27/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
962 26/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
963 25/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ anhduong_mobile
964 24/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ antuongmobile
965 23/11/2012 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 6.290.000 VNĐ nhatsonmobile
966 22/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
967 21/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
968 20/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ vinhvumobile
969 19/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ antuongmobile
970 18/11/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ manhphatmobile
971 17/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ thoitrangmobile
972 16/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
973 15/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
974 14/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ nghia_mobile
975 13/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
976 12/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
977 11/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
978 10/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 6.190.000 VNĐ trungmobile
979 09/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 6.190.000 VNĐ thoitrangmobile
980 08/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 6.490.000 VNĐ trungmobile
981 07/11/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ manhphatmobile
982 06/11/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
983 05/11/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinhvumobile
984 04/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ manhphatmobile
985 03/11/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 2.590.000 VNĐ ThanhLapStore
986 02/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
987 01/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 5.990.000 VNĐ trungmobile
988 31/10/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
989 30/10/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 5.990.000 VNĐ vinhvumobile
990 29/10/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 5.890.000 VNĐ trungmobile
991 28/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
992 27/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
993 26/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
994 25/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giảm 5.890.000 VNĐ vinhvumobile
995 24/10/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ trungmobile
996 23/10/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ FYI
997 22/10/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.540.000 VNĐ trungmobile
998 21/10/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
999 20/10/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Tăng 3.750.000 VNĐ thanhcongmobile
1000 19/10/2012 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 4.800.000 VNĐ xuanmaimobile
1001 18/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1002 17/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.800.000 VNĐ anhduong_mobile
1003 16/10/2012 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 4.800.000 VNĐ xuanmaimobile
1004 15/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
1005 14/10/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ manhphatmobile
1006 13/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
1007 12/10/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
1008 11/10/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ manhphatmobile
1009 10/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1010 09/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1011 08/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mobi9
1012 07/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
1013 06/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
1014 05/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ nghia_mobile
1015 04/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mobi9
1016 03/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
1017 02/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
1018 01/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
1019 30/09/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ nghia_mobile
1020 29/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1021 28/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1022 27/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1023 26/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1024 25/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1025 24/09/2012 2 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1026 22/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1027 21/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1028 20/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 3.090.000 VNĐ mobi9
1029 19/09/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Tăng 3.090.000 VNĐ FYI
1030 18/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1031 17/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ mobi9
1032 16/09/2012 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ daiphongmobile
1033 15/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1034 14/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1035 13/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 3.300.000 VNĐ mobi9
1036 12/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
1037 11/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
1038 10/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
1039 09/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
1040 08/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
1041 07/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1042 06/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1043 05/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1044 04/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1045 03/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ trungmobile
1046 02/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
1047 01/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
1048 31/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1049 30/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1050 29/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1051 28/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1052 27/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
1053 26/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1054 25/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
1055 24/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ trungmobile
1056 23/08/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 2.400.000 VNĐ vinhvumobile
1057 22/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ lehieumobile
1058 21/08/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
1059 20/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1060 19/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1061 18/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1062 17/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
1063 16/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1064 15/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1065 14/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1066 13/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1067 12/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ lehieumobile
1068 11/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 2.690.000 VNĐ thoitrangmobile
1069 10/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1070 09/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1071 08/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1072 07/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1073 06/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
1074 05/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1075 04/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
1076 03/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1077 02/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1078 01/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1079 31/07/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
1080 30/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1081 29/07/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
1082 28/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1083 27/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1084 26/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
1085 25/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
1086 24/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1087 23/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 3.690.000 VNĐ trungmobile
1088 22/07/2012 1 ngày 8.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
1089 21/07/2012 1 ngày 8.800.000 ₫ Giảm 3.690.000 VNĐ nmobile
1090 20/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
1091 19/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
1092 18/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
1093 17/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
1094 16/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 4.690.000 VNĐ trungmobile
1095 15/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 4.690.000 VNĐ bichngocmobile
1096 14/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1097 13/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 3.690.000 VNĐ trungmobile
1098 12/07/2012 1 ngày 8.800.000 ₫ Giảm 3.690.000 VNĐ nmobile
1099 11/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1100 10/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 5.690.000 VNĐ trungmobile
1101 09/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 6.090.000 VNĐ bvtmobile
1102 08/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 6.090.000 VNĐ didongviet
1103 07/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
1104 06/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
1105 05/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ nmobile
1106 04/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
1107 03/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ nmobile
1108 02/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
1109 01/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
1110 30/06/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ nmobile
1111 29/06/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1112 28/06/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ anhduong_mobile
1113 27/06/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
1114 26/06/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ nmobile
1115 25/06/2012 11.000.000 ₫ anhduong_mobile
Có tổng cộng 1.115 thay đổi giá của sản phẩm Motorola RAZR XT910 đã được hệ thống ghi lại.