• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Motorola RAZR XT910

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Motorola RAZR XT910 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 23/05/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
2 22/05/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
3 21/05/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ DidongVietThai
4 20/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
5 19/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
6 18/05/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
7 16/05/2015 2 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
8 14/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
9 13/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
10 12/05/2015 2 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
11 10/05/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
12 09/05/2015 3 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
13 06/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
14 05/05/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
15 03/05/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
16 02/05/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
17 01/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
18 30/04/2015 4 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
19 26/04/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
20 24/04/2015 5 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
21 19/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
22 18/04/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ hoanghamobile
23 17/04/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ tuhuynhmobile
24 16/04/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
25 15/04/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
26 13/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
27 12/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
28 11/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
29 10/04/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ tuhuynhmobile
30 09/04/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
31 08/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
32 07/04/2015 2 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
33 05/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
34 04/04/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
35 03/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
36 02/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
37 01/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
38 31/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
39 30/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
40 29/03/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
41 27/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
42 26/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
43 25/03/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
44 24/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
45 23/03/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
46 21/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ hoanghamobile
47 20/03/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
48 19/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
49 18/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ Phonecoffee
50 17/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
51 16/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
52 15/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
53 14/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
54 13/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
55 12/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ didong24h
56 11/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
57 10/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ Phonecoffee
58 09/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
59 08/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
60 07/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
61 06/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
62 05/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
63 04/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
64 03/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
65 02/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
66 01/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
67 28/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ didong24h
68 27/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
69 26/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
70 25/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
71 24/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
72 23/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
73 22/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
74 21/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
75 20/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
76 19/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
77 18/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
78 17/02/2015 2 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
79 15/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
80 14/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
81 13/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
82 12/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
83 11/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
84 10/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
85 09/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
86 08/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
87 07/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
88 06/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
89 05/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
90 04/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
91 03/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ Phonecoffee
92 02/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
93 01/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
94 31/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ didong24h
95 30/01/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tuhuynhmobile
96 29/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
97 28/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
98 27/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
99 26/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
100 25/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
101 24/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
102 23/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ hoanghamobile
103 22/01/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tuhuynhmobile
104 21/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ didong24h
105 20/01/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tuhuynhmobile
106 19/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
107 18/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.700.000 VNĐ hoanghamobile
108 17/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
109 16/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ dienthoaitoanphat
110 15/01/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
111 14/01/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ didongthanhdat
112 13/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
113 12/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
114 11/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
115 10/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ dienthoaitoanphat
116 09/01/2015 1 ngày 3.880.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
117 08/01/2015 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ vienthinh
118 07/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
119 06/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
120 05/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
121 04/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
122 03/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
123 02/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaitoanphat
124 01/01/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
125 31/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
126 30/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
127 29/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
128 28/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
129 27/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
130 26/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
131 25/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
132 24/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
133 23/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
134 22/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Phonecoffee
135 21/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
136 20/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
137 19/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
138 18/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
139 17/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
140 16/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
141 15/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
142 14/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
143 13/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
144 12/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
145 11/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaitoanphat
146 10/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
147 09/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
148 08/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
149 07/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
150 06/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
151 05/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
152 04/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
153 03/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
154 02/12/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
155 01/12/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
156 30/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
157 29/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
158 28/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
159 27/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
160 26/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
161 25/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
162 24/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
163 23/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
164 22/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
165 21/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
166 20/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
167 19/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
168 18/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
169 17/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
170 16/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ tuhuynhmobile
171 15/11/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
172 14/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ yes24vn
173 13/11/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
174 12/11/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ DidongVietThai
175 11/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
176 10/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
177 09/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
178 08/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
179 07/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
180 06/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
181 05/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
182 04/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
183 03/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
184 02/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
185 01/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
186 31/10/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
187 30/10/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ yes24vn
188 29/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
189 28/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
190 27/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
191 26/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
192 25/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
193 24/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
194 23/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
195 22/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
196 21/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tuhuynhmobile
197 20/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
198 19/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tuhuynhmobile
199 18/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
200 17/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
201 16/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
202 15/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
203 14/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ CORY3Mobile
204 13/10/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi playmobile
205 12/10/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ playmobile
206 11/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
207 10/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
208 09/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
209 08/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
210 07/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
211 06/10/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
212 04/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tuhuynhmobile
213 03/10/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
214 02/10/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
215 01/10/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
216 30/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
217 29/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
218 28/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
219 27/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
220 26/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
221 25/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
222 24/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
223 23/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
224 22/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
225 21/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
226 20/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
227 19/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
228 18/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
229 17/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
230 16/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
231 15/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
232 14/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ symobile
233 13/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ismartphone
234 12/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
235 11/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
236 10/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
237 09/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
238 08/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
239 07/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
240 06/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
241 05/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
242 04/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
243 03/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
244 02/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
245 01/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
246 31/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ symobile
247 30/08/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ playmobile
248 29/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tuhuynhmobile
249 28/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
250 27/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
251 26/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 980.000 VNĐ symobile
252 25/08/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 530.000 VNĐ vienthinh
253 24/08/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
254 23/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
255 22/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
256 21/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ ismartphone
257 20/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
258 19/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
259 18/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
260 17/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ HTCgiare
261 16/08/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
262 15/08/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ r9mobile
263 14/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
264 13/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
265 12/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
266 11/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
267 10/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
268 09/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ HTCgiare
269 08/08/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ r9mobile
270 07/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
271 06/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
272 05/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
273 04/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
274 03/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ ismartphone
275 02/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
276 01/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
277 31/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
278 30/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
279 29/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
280 28/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ CORY3Mobile
281 27/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
282 26/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
283 25/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
284 24/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
285 23/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
286 22/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
287 21/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
288 20/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
289 19/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ ismartphone
290 18/07/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ HTCgiare
291 17/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
292 16/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
293 15/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
294 14/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
295 13/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
296 12/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ ismartphone
297 11/07/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
298 10/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
299 09/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
300 08/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
301 07/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
302 06/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ symobile
303 05/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
304 04/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ symobile
305 03/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
306 02/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
307 01/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
308 30/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
309 29/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
310 28/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
311 27/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
312 26/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
313 25/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
314 24/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
315 23/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ r9mobile
316 22/06/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ tuhuynhmobile
317 21/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
318 20/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
319 19/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
320 18/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
321 17/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ symobile
322 16/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
323 15/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
324 14/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
325 13/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
326 12/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
327 11/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
328 10/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
329 09/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
330 08/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
331 07/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
332 06/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
333 05/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
334 04/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
335 03/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
336 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
337 01/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
338 31/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
339 30/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ r9mobile
340 29/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ tuhuynhmobile
341 28/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
342 27/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
343 26/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
344 25/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
345 24/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
346 23/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
347 22/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
348 21/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
349 20/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
350 19/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
351 18/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
352 17/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
353 16/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.322.000 VNĐ r9mobile
354 15/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 1.322.000 VNĐ baotuyetmobile
355 14/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.322.000 VNĐ r9mobile
356 13/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 732.000 VNĐ baotuyetmobile
357 12/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 732.000 VNĐ tuhuynhmobile
358 11/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
359 10/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 1.012.000 VNĐ baotuyetmobile
360 09/05/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.012.000 VNĐ vienthinh
361 08/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 732.000 VNĐ baotuyetmobile
362 07/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
363 06/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 732.000 VNĐ tuhuynhmobile
364 05/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 1.222.000 VNĐ baotuyetmobile
365 04/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
366 03/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
367 02/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
368 01/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
369 30/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
370 29/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
371 28/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
372 27/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
373 26/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
374 25/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
375 24/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
376 23/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
377 22/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
378 21/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
379 20/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
380 19/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
381 18/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
382 17/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.090.000 VNĐ symobile
383 16/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
384 15/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
385 14/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ yes24vn
386 13/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ CORY3Mobile
387 12/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
388 11/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ vinhvumobile
389 10/04/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
390 09/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
391 08/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
392 07/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
393 06/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.090.000 VNĐ digiphone
394 05/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
395 04/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ digiphone
396 03/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ xperiashop
397 02/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi digiphone
398 01/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ digiphone
399 31/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ xperiashop
400 30/03/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 880.000 VNĐ vienthinh
401 29/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
402 28/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
403 27/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
404 26/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ digiphone
405 25/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
406 24/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
407 23/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
408 22/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
409 21/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
410 20/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
411 19/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
412 18/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ chungblackberry
413 17/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
414 16/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
415 15/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
416 14/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ vinhvumobile
417 13/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
418 12/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
419 11/03/2014 5 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinhvumobile
420 06/03/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
421 05/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
422 04/03/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ digiphone
423 03/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
424 02/03/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
425 01/03/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ digiphone
426 28/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
427 27/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
428 26/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
429 25/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
430 24/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ DidongVietThai
431 23/02/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ r9mobile
432 22/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ ismartphone
433 21/02/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ chungblackberry
434 20/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
435 19/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
436 18/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ digiphone
437 17/02/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ chungblackberry
438 16/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ Shgalaxy
439 15/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ digiphone
440 14/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
441 13/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
442 12/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
443 11/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
444 10/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
445 09/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
446 08/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
447 07/02/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
448 06/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ Shgalaxy
449 05/02/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ CORY3Mobile
450 04/02/2014 3 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
451 01/02/2014 2 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ digiphone
452 30/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
453 29/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
454 28/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
455 27/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
456 26/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ Shgalaxy
457 25/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ digiphone
458 24/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ Shgalaxy
459 23/01/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
460 22/01/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ dhmobile
461 21/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
462 20/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
463 19/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vinhvumobile
464 18/01/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ dhmobile
465 17/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
466 16/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
467 15/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
468 14/01/2014 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
469 13/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
470 12/01/2014 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
471 11/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vinhvumobile
472 10/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
473 09/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
474 08/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
475 07/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tuhuynhmobile
476 06/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
477 05/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
478 04/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
479 03/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
480 02/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
481 01/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
482 31/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
483 30/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
484 29/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
485 28/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
486 27/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
487 26/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
488 25/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 509.000 VNĐ phonedep
489 24/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ Lazada
490 23/12/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ Shgalaxy
491 22/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 509.000 VNĐ phonedep
492 21/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
493 20/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
494 19/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
495 18/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
496 17/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
497 16/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
498 15/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
499 14/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
500 13/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
501 12/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
502 11/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ digiphone
503 10/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
504 09/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
505 08/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
506 07/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ tuhuynhmobile
507 06/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
508 05/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
509 04/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
510 03/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
511 02/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
512 01/12/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ dhmobile
513 30/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
514 29/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ koreamobileTN
515 28/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
516 27/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
517 26/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
518 25/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
519 24/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
520 23/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
521 22/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ koreamobileTN
522 21/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
523 20/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
524 19/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
525 18/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ koreamobileTN
526 17/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ zippostmobile
527 16/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
528 15/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ digiphone
529 14/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
530 13/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
531 12/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
532 11/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi Dt24vn
533 10/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ Dt24vn
534 09/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
535 08/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ xuanmaimobile
536 07/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
537 06/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dhmobile
538 05/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
539 04/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
540 03/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
541 02/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ trungmobile
542 01/11/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ hoanghamobile
543 31/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
544 30/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ chungblackberry
545 29/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ zippostmobile
546 28/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
547 27/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ chungblackberry
548 26/10/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
549 25/10/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ koreamobileTN
550 24/10/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
551 23/10/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thoitrangmobile
552 22/10/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ koreamobileTN
553 21/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
554 20/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
555 19/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
556 18/10/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
557 17/10/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
558 16/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
559 15/10/2013 3 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
560 12/10/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ phonedep
561 11/10/2013 1 ngày 4.099.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ socmobile
562 10/10/2013 4 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
563 06/10/2013 4 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
564 02/10/2013 6 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ phonedep
565 26/09/2013 1 ngày 4.099.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ socmobile
566 25/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
567 24/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
568 23/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
569 22/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
570 21/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
571 20/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
572 19/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
573 18/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ phonedep
574 17/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ bichngocmobile
575 16/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
576 15/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
577 14/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
578 13/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
579 12/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
580 11/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
581 10/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
582 09/09/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ B_Nmobile
583 07/09/2013 2 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
584 05/09/2013 7 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
585 29/08/2013 2 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
586 27/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 810.000 VNĐ phonedep
587 26/08/2013 3 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 2.549.000 VNĐ ismartphone
588 23/08/2013 1 ngày 7.149.000 ₫ Giá không đổi Lazada
589 22/08/2013 1 ngày 7.149.000 ₫ Tăng 3.359.000 VNĐ Lazada
590 21/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
591 20/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
592 19/08/2013 2 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
593 17/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
594 16/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
595 15/08/2013 3 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
596 12/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
597 11/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
598 10/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 7.210.000 VNĐ phonedep
599 09/08/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 3.831.000 VNĐ anhduong_mobile
600 08/08/2013 1 ngày 7.169.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ Lazada
601 07/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
602 06/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
603 05/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
604 04/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
605 03/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
606 02/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Tăng 2.639.000 VNĐ Lazada
607 01/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi Ngockimanh
608 31/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
609 30/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 2.639.000 VNĐ CORY3Mobile
610 29/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
611 28/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
612 27/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
613 26/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Tăng 2.639.000 VNĐ Lazada
614 25/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 2.639.000 VNĐ bichngocmobile
615 24/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
616 23/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
617 22/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
618 21/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Tăng 2.939.000 VNĐ Lazada
619 20/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
620 19/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ manhphatmobile
621 18/07/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ trungmobile
622 17/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.955.000 VNĐ digiphone
623 16/07/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 4.955.000 VNĐ Lazada
624 15/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ digiphone
625 14/07/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
626 13/07/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giảm 3.389.000 VNĐ trungmobile
627 12/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
628 11/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
629 10/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
630 09/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
631 08/07/2013 2 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
632 06/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
633 05/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
634 04/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
635 03/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
636 02/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
637 01/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
638 30/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
639 29/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
640 28/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
641 27/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
642 26/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
643 25/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
644 24/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
645 23/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
646 22/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
647 21/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
648 20/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.029.000 VNĐ Lazada
649 19/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi digiphone
650 18/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 4.029.000 VNĐ digiphone
651 17/06/2013 4 ngày 7.879.000 ₫ Giảm 876.000 VNĐ Lazada
652 13/06/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 1.056.000 VNĐ thanhcongmobile
653 12/06/2013 1 ngày 7.699.000 ₫ Giảm 1.056.000 VNĐ Lazada
654 11/06/2013 3 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 1.056.000 VNĐ thanhcongmobile
655 08/06/2013 3 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 2.109.000 VNĐ Lazada
656 05/06/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
657 04/06/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
658 03/06/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 2.109.000 VNĐ vinhvumobile
659 01/06/2013 3 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 2.109.000 VNĐ Lazada
660 29/05/2013 3 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vinhvumobile
661 26/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ vinhvumobile
662 25/05/2013 5 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ Shgalaxy
663 20/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
664 19/05/2013 9 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
665 10/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 2.009.000 VNĐ vinhvumobile
666 09/05/2013 3 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 2.009.000 VNĐ Lazada
667 06/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
668 05/05/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ bichngocmobile
669 04/05/2013 1 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
670 03/05/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ bichngocmobile
671 02/05/2013 1 ngày 7.699.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Lazada
672 01/05/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
673 30/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
674 29/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
675 28/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
676 27/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
677 26/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 4.300.000 VNĐ thoitrangmobile
678 25/04/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ antuongmobile
679 24/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.799.000 VNĐ thegioiphone
680 23/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
681 22/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.799.000 VNĐ thegioiphone
682 21/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
683 20/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
684 19/04/2013 3 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ thegioiphone
685 16/04/2013 6 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
686 10/04/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
687 09/04/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
688 08/04/2013 4 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ thegioiphone
689 04/04/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
690 03/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
691 02/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thegioiphone
692 01/04/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
693 31/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
694 30/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
695 29/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
696 28/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
697 27/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thegioiphone
698 26/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
699 25/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
700 24/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
701 23/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
702 22/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
703 21/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ bichngocmobile
704 20/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
705 19/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Giảm 3.801.000 VNĐ thoitrangmobile
706 18/03/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 2.301.000 VNĐ antuongmobile
707 17/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
708 16/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
709 15/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
710 14/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
711 13/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
712 12/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
713 11/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
714 10/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
715 09/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
716 08/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
717 07/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
718 06/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
719 05/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
720 04/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
721 03/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
722 02/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
723 01/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
724 28/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
725 27/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ bichngocmobile
726 26/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
727 25/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
728 24/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ bichngocmobile
729 23/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
730 22/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
731 21/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
732 20/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
733 19/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
734 18/02/2013 8 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
735 10/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
736 09/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
737 08/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
738 07/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
739 06/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
740 05/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
741 04/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bichngocmobile
742 03/02/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
743 02/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
744 01/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
745 31/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
746 30/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
747 29/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
748 28/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
749 27/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
750 26/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
751 25/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
752 24/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
753 23/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
754 22/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
755 21/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
756 20/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
757 19/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
758 18/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
759 17/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
760 16/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giảm 2.951.000 VNĐ Lazada
761 15/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
762 14/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
763 13/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
764 12/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
765 11/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
766 10/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Lazada
767 09/01/2013 1 ngày 10.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tamagift
768 08/01/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 1.545.000 VNĐ antuongmobile
769 07/01/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 3.255.000 VNĐ thanhcongmobile
770 06/01/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 3.255.000 VNĐ ThanhLapStore
771 05/01/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
772 04/01/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Giảm 2.245.000 VNĐ thanhcongmobile
773 03/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ anhduong_mobile
774 02/01/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ daiphongmobile
775 01/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.300.000 VNĐ anhduong_mobile
776 31/12/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ didonghoangphat
777 30/12/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
778 29/12/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
779 28/12/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ antuongmobile
780 27/12/2012 1 ngày 10.950.000 ₫ Tăng 5.150.000 VNĐ thanhcongmobile
781 26/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 5.200.000 VNĐ didonghoangphat
782 25/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.200.000 VNĐ anhduong_mobile
783 24/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
784 23/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
785 22/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
786 21/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
787 20/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
788 19/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
789 18/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
790 17/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
791 16/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
792 15/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
793 14/12/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ manhphatmobile
794 13/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
795 12/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ anhduong_mobile
796 11/12/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhphatmobile
797 10/12/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 6.390.000 VNĐ manhphatmobile
798 09/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
799 08/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
800 07/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
801 06/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
802 05/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
803 04/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 6.490.000 VNĐ trungmobile
804 03/12/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
805 02/12/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
806 01/12/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
807 30/11/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ manhphatmobile
808 29/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.100.000 VNĐ anhduong_mobile
809 28/11/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 6.590.000 VNĐ xuanmaimobile
810 27/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
811 26/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
812 25/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ anhduong_mobile
813 24/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ antuongmobile
814 23/11/2012 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 6.290.000 VNĐ nhatsonmobile
815 22/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
816 21/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
817 20/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ vinhvumobile
818 19/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ antuongmobile
819 18/11/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ manhphatmobile
820 17/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ thoitrangmobile
821 16/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
822 15/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
823 14/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ nghia_mobile
824 13/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
825 12/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
826 11/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
827 10/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 6.190.000 VNĐ trungmobile
828 09/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 6.190.000 VNĐ thoitrangmobile
829 08/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 6.490.000 VNĐ trungmobile
830 07/11/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ manhphatmobile
831 06/11/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
832 05/11/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinhvumobile
833 04/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ manhphatmobile
834 03/11/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 2.590.000 VNĐ ThanhLapStore
835 02/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
836 01/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 5.990.000 VNĐ trungmobile
837 31/10/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
838 30/10/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 5.990.000 VNĐ vinhvumobile
839 29/10/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 5.890.000 VNĐ trungmobile
840 28/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
841 27/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
842 26/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
843 25/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giảm 5.890.000 VNĐ vinhvumobile
844 24/10/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ trungmobile
845 23/10/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ FYI
846 22/10/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.540.000 VNĐ trungmobile
847 21/10/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
848 20/10/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Tăng 3.750.000 VNĐ thanhcongmobile
849 19/10/2012 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 4.800.000 VNĐ xuanmaimobile
850 18/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
851 17/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.800.000 VNĐ anhduong_mobile
852 16/10/2012 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 4.800.000 VNĐ xuanmaimobile
853 15/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
854 14/10/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ manhphatmobile
855 13/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
856 12/10/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
857 11/10/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ manhphatmobile
858 10/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
859 09/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
860 08/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mobi9
861 07/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
862 06/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
863 05/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ nghia_mobile
864 04/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mobi9
865 03/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
866 02/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
867 01/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
868 30/09/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ nghia_mobile
869 29/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
870 28/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
871 27/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
872 26/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
873 25/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
874 24/09/2012 2 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
875 22/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
876 21/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
877 20/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 3.090.000 VNĐ mobi9
878 19/09/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Tăng 3.090.000 VNĐ FYI
879 18/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
880 17/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ mobi9
881 16/09/2012 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ daiphongmobile
882 15/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
883 14/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
884 13/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 3.300.000 VNĐ mobi9
885 12/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
886 11/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
887 10/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
888 09/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
889 08/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
890 07/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
891 06/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
892 05/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
893 04/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
894 03/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ trungmobile
895 02/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
896 01/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
897 31/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
898 30/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
899 29/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
900 28/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
901 27/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
902 26/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
903 25/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
904 24/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ trungmobile
905 23/08/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 2.400.000 VNĐ vinhvumobile
906 22/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ lehieumobile
907 21/08/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
908 20/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
909 19/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
910 18/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
911 17/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
912 16/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
913 15/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
914 14/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
915 13/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
916 12/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ lehieumobile
917 11/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 2.690.000 VNĐ thoitrangmobile
918 10/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
919 09/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
920 08/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
921 07/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
922 06/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
923 05/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
924 04/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
925 03/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
926 02/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
927 01/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
928 31/07/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
929 30/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
930 29/07/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
931 28/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
932 27/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
933 26/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
934 25/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
935 24/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
936 23/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 3.690.000 VNĐ trungmobile
937 22/07/2012 1 ngày 8.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
938 21/07/2012 1 ngày 8.800.000 ₫ Giảm 3.690.000 VNĐ nmobile
939 20/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
940 19/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
941 18/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
942 17/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
943 16/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 4.690.000 VNĐ trungmobile
944 15/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 4.690.000 VNĐ bichngocmobile
945 14/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
946 13/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 3.690.000 VNĐ trungmobile
947 12/07/2012 1 ngày 8.800.000 ₫ Giảm 3.690.000 VNĐ nmobile
948 11/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
949 10/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 5.690.000 VNĐ trungmobile
950 09/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 6.090.000 VNĐ bvtmobile
951 08/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 6.090.000 VNĐ didongviet
952 07/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
953 06/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
954 05/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ nmobile
955 04/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
956 03/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ nmobile
957 02/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
958 01/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
959 30/06/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ nmobile
960 29/06/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
961 28/06/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ anhduong_mobile
962 27/06/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
963 26/06/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ nmobile
964 25/06/2012 11.000.000 ₫ anhduong_mobile
Có tổng cộng 964 thay đổi giá của sản phẩm Motorola RAZR XT910 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Motorola RAZR XT910 trong mục Mobile
Từ khóa nổi bật trong tuần: in nhiệt, so pha, kem phan, iphone 5s, pin