• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Motorola RAZR XT910

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Motorola RAZR XT910 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 18/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
2 17/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
3 16/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
4 15/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
5 14/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ symobile
6 13/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ismartphone
7 12/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
8 11/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
9 10/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
10 09/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
11 08/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
12 07/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
13 06/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
14 05/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
15 04/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
16 03/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
17 02/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
18 01/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
19 31/08/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ symobile
20 30/08/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ playmobile
21 29/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ tuhuynhmobile
22 28/08/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
23 27/08/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi symobile
24 26/08/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 980.000 VNĐ symobile
25 25/08/2014 1 ngày 3.880.000 VNĐ Tăng 530.000 VNĐ vienthinh
26 24/08/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
27 23/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
28 22/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
29 21/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ ismartphone
30 20/08/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
31 19/08/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
32 18/08/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
33 17/08/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 1.790.000 VNĐ HTCgiare
34 16/08/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
35 15/08/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.790.000 VNĐ r9mobile
36 14/08/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
37 13/08/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
38 12/08/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
39 11/08/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
40 10/08/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
41 09/08/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 1.790.000 VNĐ HTCgiare
42 08/08/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.790.000 VNĐ r9mobile
43 07/08/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
44 06/08/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
45 05/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
46 04/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
47 03/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ ismartphone
48 02/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
49 01/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
50 31/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
51 30/07/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
52 29/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
53 28/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ CORY3Mobile
54 27/07/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
55 26/07/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
56 25/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
57 24/07/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
58 23/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
59 22/07/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
60 21/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
61 20/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
62 19/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ ismartphone
63 18/07/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ HTCgiare
64 17/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
65 16/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
66 15/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
67 14/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
68 13/07/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
69 12/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ ismartphone
70 11/07/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
71 10/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
72 09/07/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
73 08/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
74 07/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi symobile
75 06/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ symobile
76 05/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
77 04/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ symobile
78 03/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
79 02/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
80 01/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
81 30/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
82 29/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
83 28/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
84 27/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
85 26/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
86 25/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
87 24/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
88 23/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ r9mobile
89 22/06/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ tuhuynhmobile
90 21/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
91 20/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
92 19/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
93 18/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi symobile
94 17/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ symobile
95 16/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
96 15/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
97 14/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
98 13/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
99 12/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
100 11/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
101 10/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
102 09/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
103 08/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
104 07/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
105 06/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
106 05/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
107 04/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
108 03/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
109 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
110 01/06/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
111 31/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
112 30/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ r9mobile
113 29/05/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ tuhuynhmobile
114 28/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
115 27/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
116 26/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
117 25/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
118 24/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
119 23/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
120 22/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
121 21/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
122 20/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
123 19/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
124 18/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
125 17/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
126 16/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.322.000 VNĐ r9mobile
127 15/05/2014 1 ngày 2.868.000 VNĐ Giảm 1.322.000 VNĐ baotuyetmobile
128 14/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.322.000 VNĐ r9mobile
129 13/05/2014 1 ngày 2.868.000 VNĐ Giảm 732.000 VNĐ baotuyetmobile
130 12/05/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 732.000 VNĐ tuhuynhmobile
131 11/05/2014 1 ngày 2.868.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
132 10/05/2014 1 ngày 2.868.000 VNĐ Giảm 1.012.000 VNĐ baotuyetmobile
133 09/05/2014 1 ngày 3.880.000 VNĐ Tăng 1.012.000 VNĐ vienthinh
134 08/05/2014 1 ngày 2.868.000 VNĐ Giảm 732.000 VNĐ baotuyetmobile
135 07/05/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tuhuynhmobile
136 06/05/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 732.000 VNĐ tuhuynhmobile
137 05/05/2014 1 ngày 2.868.000 VNĐ Giảm 1.222.000 VNĐ baotuyetmobile
138 04/05/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
139 03/05/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
140 02/05/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
141 01/05/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
142 30/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
143 29/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
144 28/04/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
145 27/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
146 26/04/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
147 25/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
148 24/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
149 23/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
150 22/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
151 21/04/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tuhuynhmobile
152 20/04/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
153 19/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
154 18/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
155 17/04/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.090.000 VNĐ symobile
156 16/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
157 15/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
158 14/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ yes24vn
159 13/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ CORY3Mobile
160 12/04/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
161 11/04/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ vinhvumobile
162 10/04/2014 1 ngày 3.880.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
163 09/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
164 08/04/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi symobile
165 07/04/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi symobile
166 06/04/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.090.000 VNĐ digiphone
167 05/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
168 04/04/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ digiphone
169 03/04/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ xperiashop
170 02/04/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
171 01/04/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ digiphone
172 31/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ xperiashop
173 30/03/2014 1 ngày 3.880.000 VNĐ Tăng 880.000 VNĐ vienthinh
174 29/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi symobile
175 28/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi symobile
176 27/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi symobile
177 26/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ digiphone
178 25/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
179 24/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
180 23/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
181 22/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
182 21/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
183 20/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
184 19/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
185 18/03/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ chungblackberry
186 17/03/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
187 16/03/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
188 15/03/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
189 14/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ vinhvumobile
190 13/03/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
191 12/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
192 11/03/2014 5 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ vinhvumobile
193 06/03/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
194 05/03/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
195 04/03/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ digiphone
196 03/03/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
197 02/03/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
198 01/03/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ digiphone
199 28/02/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
200 27/02/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
201 26/02/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
202 25/02/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
203 24/02/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ DidongVietThai
204 23/02/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ r9mobile
205 22/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ ismartphone
206 21/02/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ chungblackberry
207 20/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
208 19/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
209 18/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ digiphone
210 17/02/2014 1 ngày 3.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ chungblackberry
211 16/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ Shgalaxy
212 15/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ digiphone
213 14/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
214 13/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
215 12/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
216 11/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
217 10/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
218 09/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
219 08/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
220 07/02/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
221 06/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ Shgalaxy
222 05/02/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 599.000 VNĐ CORY3Mobile
223 04/02/2014 3 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
224 01/02/2014 2 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ digiphone
225 30/01/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
226 29/01/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
227 28/01/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
228 27/01/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
229 26/01/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ Shgalaxy
230 25/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ digiphone
231 24/01/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ Shgalaxy
232 23/01/2014 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
233 22/01/2014 1 ngày 3.990.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ dhmobile
234 21/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
235 20/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
236 19/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ vinhvumobile
237 18/01/2014 1 ngày 3.990.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ dhmobile
238 17/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
239 16/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
240 15/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
241 14/01/2014 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
242 13/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
243 12/01/2014 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
244 11/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ vinhvumobile
245 10/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
246 09/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
247 08/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi tuhuynhmobile
248 07/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ tuhuynhmobile
249 06/01/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
250 05/01/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
251 04/01/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
252 03/01/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
253 02/01/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
254 01/01/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
255 31/12/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
256 30/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
257 29/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
258 28/12/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
259 27/12/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
260 26/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
261 25/12/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giảm 509.000 VNĐ phonedep
262 24/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 799.000 VNĐ Lazada
263 23/12/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ Shgalaxy
264 22/12/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giảm 509.000 VNĐ phonedep
265 21/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
266 20/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
267 19/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
268 18/12/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
269 17/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
270 16/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
271 15/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
272 14/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
273 13/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
274 12/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
275 11/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ digiphone
276 10/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
277 09/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi tuhuynhmobile
278 08/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi tuhuynhmobile
279 07/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ tuhuynhmobile
280 06/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
281 05/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
282 04/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
283 03/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
284 02/12/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
285 01/12/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ dhmobile
286 30/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
287 29/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ koreamobileTN
288 28/11/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
289 27/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
290 26/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
291 25/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
292 24/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
293 23/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
294 22/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ koreamobileTN
295 21/11/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
296 20/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
297 19/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
298 18/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ koreamobileTN
299 17/11/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ zippostmobile
300 16/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
301 15/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ digiphone
302 14/11/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
303 13/11/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
304 12/11/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
305 11/11/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi Dt24vn
306 10/11/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ Dt24vn
307 09/11/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
308 08/11/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ xuanmaimobile
309 07/11/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
310 06/11/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ dhmobile
311 05/11/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
312 04/11/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
313 03/11/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
314 02/11/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Giảm 1.010.000 VNĐ trungmobile
315 01/11/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 2.350.000 VNĐ hoanghamobile
316 31/10/2013 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
317 30/10/2013 1 ngày 3.150.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ chungblackberry
318 29/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ zippostmobile
319 28/10/2013 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giá không đổi chungblackberry
320 27/10/2013 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ chungblackberry
321 26/10/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi koreamobileTN
322 25/10/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ koreamobileTN
323 24/10/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
324 23/10/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ thoitrangmobile
325 22/10/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ koreamobileTN
326 21/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
327 20/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
328 19/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
329 18/10/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
330 17/10/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
331 16/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
332 15/10/2013 3 ngày 5.299.000 VNĐ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
333 12/10/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 309.000 VNĐ phonedep
334 11/10/2013 1 ngày 4.099.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ socmobile
335 10/10/2013 4 ngày 5.299.000 VNĐ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
336 06/10/2013 4 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
337 02/10/2013 6 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 309.000 VNĐ phonedep
338 26/09/2013 1 ngày 4.099.000 VNĐ Tăng 309.000 VNĐ socmobile
339 25/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
340 24/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
341 23/09/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
342 22/09/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
343 21/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
344 20/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
345 19/09/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
346 18/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 510.000 VNĐ phonedep
347 17/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ bichngocmobile
348 16/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
349 15/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
350 14/09/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
351 13/09/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
352 12/09/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
353 11/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
354 10/09/2013 1 ngày 5.299.000 VNĐ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
355 09/09/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ B_Nmobile
356 07/09/2013 2 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
357 05/09/2013 7 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
358 29/08/2013 2 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
359 27/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 810.000 VNĐ phonedep
360 26/08/2013 3 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 2.549.000 VNĐ ismartphone
361 23/08/2013 1 ngày 7.149.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
362 22/08/2013 1 ngày 7.149.000 VNĐ Tăng 3.359.000 VNĐ Lazada
363 21/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
364 20/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
365 19/08/2013 2 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
366 17/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
367 16/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
368 15/08/2013 3 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
369 12/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
370 11/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
371 10/08/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Giảm 7.210.000 VNĐ phonedep
372 09/08/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 3.831.000 VNĐ anhduong_mobile
373 08/08/2013 1 ngày 7.169.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ Lazada
374 07/08/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
375 06/08/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
376 05/08/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
377 04/08/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
378 03/08/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
379 02/08/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Tăng 2.639.000 VNĐ Lazada
380 01/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi Ngockimanh
381 31/07/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
382 30/07/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 2.639.000 VNĐ CORY3Mobile
383 29/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
384 28/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
385 27/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
386 26/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Tăng 2.639.000 VNĐ Lazada
387 25/07/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 2.639.000 VNĐ bichngocmobile
388 24/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
389 23/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
390 22/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
391 21/07/2013 1 ngày 7.239.000 VNĐ Tăng 2.939.000 VNĐ Lazada
392 20/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
393 19/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ manhphatmobile
394 18/07/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Tăng 690.000 VNĐ trungmobile
395 17/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 4.955.000 VNĐ digiphone
396 16/07/2013 1 ngày 8.755.000 VNĐ Tăng 4.955.000 VNĐ Lazada
397 15/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ digiphone
398 14/07/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
399 13/07/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Giảm 3.389.000 VNĐ trungmobile
400 12/07/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
401 11/07/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
402 10/07/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
403 09/07/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
404 08/07/2013 2 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
405 06/07/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
406 05/07/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
407 04/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
408 03/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
409 02/07/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
410 01/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
411 30/06/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
412 29/06/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
413 28/06/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
414 27/06/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
415 26/06/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
416 25/06/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
417 24/06/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
418 23/06/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
419 22/06/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
420 21/06/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
421 20/06/2013 1 ngày 7.879.000 VNĐ Tăng 4.029.000 VNĐ Lazada
422 19/06/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
423 18/06/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giảm 4.029.000 VNĐ digiphone
424 17/06/2013 4 ngày 7.879.000 VNĐ Giảm 876.000 VNĐ Lazada
425 13/06/2013 1 ngày 8.755.000 VNĐ Tăng 1.056.000 VNĐ thanhcongmobile
426 12/06/2013 1 ngày 7.699.000 VNĐ Giảm 1.056.000 VNĐ Lazada
427 11/06/2013 3 ngày 8.755.000 VNĐ Tăng 1.056.000 VNĐ thanhcongmobile
428 08/06/2013 3 ngày 7.699.000 VNĐ Tăng 2.109.000 VNĐ Lazada
429 05/06/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
430 04/06/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
431 03/06/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 2.109.000 VNĐ vinhvumobile
432 01/06/2013 3 ngày 7.699.000 VNĐ Tăng 2.109.000 VNĐ Lazada
433 29/05/2013 3 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vinhvumobile
434 26/05/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ vinhvumobile
435 25/05/2013 5 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ Shgalaxy
436 20/05/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
437 19/05/2013 9 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
438 10/05/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giảm 2.009.000 VNĐ vinhvumobile
439 09/05/2013 3 ngày 7.699.000 VNĐ Tăng 2.009.000 VNĐ Lazada
440 06/05/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
441 05/05/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 1.699.000 VNĐ bichngocmobile
442 04/05/2013 1 ngày 7.699.000 VNĐ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
443 03/05/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 1.699.000 VNĐ bichngocmobile
444 02/05/2013 1 ngày 7.699.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Lazada
445 01/05/2013 1 ngày 7.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
446 30/04/2013 1 ngày 7.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
447 29/04/2013 1 ngày 7.799.000 VNĐ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
448 28/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
449 27/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
450 26/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 4.300.000 VNĐ thoitrangmobile
451 25/04/2013 1 ngày 10.300.000 VNĐ Tăng 4.300.000 VNĐ antuongmobile
452 24/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 1.799.000 VNĐ thegioiphone
453 23/04/2013 1 ngày 7.799.000 VNĐ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
454 22/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 1.799.000 VNĐ thegioiphone
455 21/04/2013 1 ngày 7.799.000 VNĐ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
456 20/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi thegioiphone
457 19/04/2013 3 ngày 6.000.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ thegioiphone
458 16/04/2013 6 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
459 10/04/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
460 09/04/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
461 08/04/2013 4 ngày 6.000.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ thegioiphone
462 04/04/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
463 03/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi thegioiphone
464 02/04/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ thegioiphone
465 01/04/2013 1 ngày 6.499.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
466 31/03/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi thegioiphone
467 30/03/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi thegioiphone
468 29/03/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi thegioiphone
469 28/03/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi thegioiphone
470 27/03/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ thegioiphone
471 26/03/2013 1 ngày 6.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
472 25/03/2013 1 ngày 6.499.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
473 24/03/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
474 23/03/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
475 22/03/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
476 21/03/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ bichngocmobile
477 20/03/2013 1 ngày 6.499.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
478 19/03/2013 1 ngày 6.499.000 VNĐ Giảm 3.801.000 VNĐ thoitrangmobile
479 18/03/2013 1 ngày 10.300.000 VNĐ Tăng 2.301.000 VNĐ antuongmobile
480 17/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
481 16/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
482 15/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
483 14/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
484 13/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
485 12/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
486 11/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
487 10/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
488 09/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
489 08/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
490 07/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
491 06/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
492 05/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
493 04/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
494 03/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
495 02/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
496 01/03/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
497 28/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
498 27/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 1.499.000 VNĐ bichngocmobile
499 26/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
500 25/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
501 24/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 1.499.000 VNĐ bichngocmobile
502 23/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
503 22/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
504 21/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
505 20/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
506 19/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
507 18/02/2013 8 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
508 10/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
509 09/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
510 08/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
511 07/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
512 06/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
513 05/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
514 04/02/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bichngocmobile
515 03/02/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
516 02/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
517 01/02/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
518 31/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
519 30/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
520 29/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
521 28/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
522 27/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
523 26/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
524 25/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
525 24/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
526 23/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
527 22/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
528 21/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
529 20/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
530 19/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
531 18/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
532 17/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
533 16/01/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giảm 2.951.000 VNĐ Lazada
534 15/01/2013 1 ngày 10.950.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
535 14/01/2013 1 ngày 10.950.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
536 13/01/2013 1 ngày 10.950.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
537 12/01/2013 1 ngày 10.950.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
538 11/01/2013 1 ngày 10.950.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
539 10/01/2013 1 ngày 10.950.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Lazada
540 09/01/2013 1 ngày 10.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tamagift
541 08/01/2013 1 ngày 10.300.000 VNĐ Tăng 1.545.000 VNĐ antuongmobile
542 07/01/2013 1 ngày 8.755.000 VNĐ Tăng 3.255.000 VNĐ thanhcongmobile
543 06/01/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 3.255.000 VNĐ ThanhLapStore
544 05/01/2013 1 ngày 8.755.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
545 04/01/2013 1 ngày 8.755.000 VNĐ Giảm 2.245.000 VNĐ thanhcongmobile
546 03/01/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ anhduong_mobile
547 02/01/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ daiphongmobile
548 01/01/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 5.300.000 VNĐ anhduong_mobile
549 31/12/2012 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 4.600.000 VNĐ didonghoangphat
550 30/12/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
551 29/12/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
552 28/12/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ antuongmobile
553 27/12/2012 1 ngày 10.950.000 VNĐ Tăng 5.150.000 VNĐ thanhcongmobile
554 26/12/2012 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 5.200.000 VNĐ didonghoangphat
555 25/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 5.200.000 VNĐ anhduong_mobile
556 24/12/2012 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
557 23/12/2012 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
558 22/12/2012 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
559 21/12/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
560 20/12/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
561 19/12/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
562 18/12/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
563 17/12/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
564 16/12/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
565 15/12/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
566 14/12/2012 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ manhphatmobile
567 13/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
568 12/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ anhduong_mobile
569 11/12/2012 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ manhphatmobile
570 10/12/2012 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 6.390.000 VNĐ manhphatmobile
571 09/12/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
572 08/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
573 07/12/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
574 06/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
575 05/12/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
576 04/12/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 6.490.000 VNĐ trungmobile
577 03/12/2012 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
578 02/12/2012 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
579 01/12/2012 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
580 30/11/2012 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 4.900.000 VNĐ manhphatmobile
581 29/11/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 5.100.000 VNĐ anhduong_mobile
582 28/11/2012 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giảm 6.590.000 VNĐ xuanmaimobile
583 27/11/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
584 26/11/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
585 25/11/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ anhduong_mobile
586 24/11/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Tăng 4.100.000 VNĐ antuongmobile
587 23/11/2012 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giảm 6.290.000 VNĐ nhatsonmobile
588 22/11/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
589 21/11/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
590 20/11/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 4.000.000 VNĐ vinhvumobile
591 19/11/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Tăng 4.300.000 VNĐ antuongmobile
592 18/11/2012 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ manhphatmobile
593 17/11/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 4.000.000 VNĐ thoitrangmobile
594 16/11/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
595 15/11/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
596 14/11/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ nghia_mobile
597 13/11/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
598 12/11/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
599 11/11/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
600 10/11/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 6.190.000 VNĐ trungmobile
601 09/11/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 6.190.000 VNĐ thoitrangmobile
602 08/11/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 6.490.000 VNĐ trungmobile
603 07/11/2012 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ manhphatmobile
604 06/11/2012 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
605 05/11/2012 1 ngày 6.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ vinhvumobile
606 04/11/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ manhphatmobile
607 03/11/2012 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 2.590.000 VNĐ ThanhLapStore
608 02/11/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
609 01/11/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 5.990.000 VNĐ trungmobile
610 31/10/2012 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
611 30/10/2012 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 5.990.000 VNĐ vinhvumobile
612 29/10/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 5.890.000 VNĐ trungmobile
613 28/10/2012 1 ngày 6.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
614 27/10/2012 1 ngày 6.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
615 26/10/2012 1 ngày 6.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
616 25/10/2012 1 ngày 6.600.000 VNĐ Giảm 5.890.000 VNĐ vinhvumobile
617 24/10/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ trungmobile
618 23/10/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ FYI
619 22/10/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.540.000 VNĐ trungmobile
620 21/10/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
621 20/10/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Tăng 3.750.000 VNĐ thanhcongmobile
622 19/10/2012 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giảm 4.800.000 VNĐ xuanmaimobile
623 18/10/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
624 17/10/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 4.800.000 VNĐ anhduong_mobile
625 16/10/2012 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giảm 4.800.000 VNĐ xuanmaimobile
626 15/10/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
627 14/10/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 4.700.000 VNĐ manhphatmobile
628 13/10/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
629 12/10/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
630 11/10/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 4.600.000 VNĐ manhphatmobile
631 10/10/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
632 09/10/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
633 08/10/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ mobi9
634 07/10/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
635 06/10/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
636 05/10/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ nghia_mobile
637 04/10/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ mobi9
638 03/10/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
639 02/10/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
640 01/10/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
641 30/09/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ nghia_mobile
642 29/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
643 28/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
644 27/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
645 26/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
646 25/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
647 24/09/2012 2 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
648 22/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
649 21/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
650 20/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 3.090.000 VNĐ mobi9
651 19/09/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 3.090.000 VNĐ FYI
652 18/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
653 17/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 2.700.000 VNĐ mobi9
654 16/09/2012 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 2.700.000 VNĐ daiphongmobile
655 15/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
656 14/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi mobi9
657 13/09/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 3.300.000 VNĐ mobi9
658 12/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
659 11/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
660 10/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
661 09/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
662 08/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
663 07/09/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
664 06/09/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
665 05/09/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
666 04/09/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
667 03/09/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 4.890.000 VNĐ trungmobile
668 02/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
669 01/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
670 31/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
671 30/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
672 29/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
673 28/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
674 27/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
675 26/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
676 25/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
677 24/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 4.890.000 VNĐ trungmobile
678 23/08/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 2.400.000 VNĐ vinhvumobile
679 22/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Tăng 2.400.000 VNĐ lehieumobile
680 21/08/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
681 20/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
682 19/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
683 18/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
684 17/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
685 16/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
686 15/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
687 14/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
688 13/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
689 12/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ lehieumobile
690 11/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 2.690.000 VNĐ thoitrangmobile
691 10/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
692 09/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
693 08/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
694 07/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
695 06/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
696 05/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
697 04/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
698 03/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
699 02/08/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
700 01/08/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
701 31/07/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
702 30/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
703 29/07/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
704 28/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
705 27/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
706 26/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
707 25/07/2012 1 ngày 12.890.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
708 24/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
709 23/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 3.690.000 VNĐ trungmobile
710 22/07/2012 1 ngày 8.800.000 VNĐ Giá không đổi nmobile
711 21/07/2012 1 ngày 8.800.000 VNĐ Giảm 3.690.000 VNĐ nmobile
712 20/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
713 19/07/2012 1 ngày 12.890.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
714 18/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
715 17/07/2012 1 ngày 12.890.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
716 16/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 4.690.000 VNĐ trungmobile
717 15/07/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 4.690.000 VNĐ bichngocmobile
718 14/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
719 13/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 3.690.000 VNĐ trungmobile
720 12/07/2012 1 ngày 8.800.000 VNĐ Giảm 3.690.000 VNĐ nmobile
721 11/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
722 10/07/2012 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 5.690.000 VNĐ trungmobile
723 09/07/2012 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 6.090.000 VNĐ bvtmobile
724 08/07/2012 1 ngày 12.890.000 VNĐ Tăng 6.090.000 VNĐ didongviet
725 07/07/2012 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
726 06/07/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi nmobile
727 05/07/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 3.000.000 VNĐ nmobile
728 04/07/2012 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
729 03/07/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 3.000.000 VNĐ nmobile
730 02/07/2012 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
731 01/07/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi nmobile
732 30/06/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ nmobile
733 29/06/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
734 28/06/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ anhduong_mobile
735 27/06/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi nmobile
736 26/06/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ nmobile
737 25/06/2012 11.000.000 VNĐ anhduong_mobile
Có tổng cộng 737 thay đổi giá của sản phẩm Motorola RAZR XT910 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Motorola RAZR XT910 trong mục Mobile