Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Motorola RAZR XT910

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Motorola RAZR XT910 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 21/04/2016 17 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ hoanghamobile
2 04/04/2016 4 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tinthanhmobile
3 31/03/2016 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
4 30/03/2016 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
5 29/03/2016 6 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhphatmobile
6 23/03/2016 11 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ tinthanhmobile
7 12/03/2016 11 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
8 01/03/2016 5 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
9 25/02/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
10 24/02/2016 8 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 5.400.000 VNĐ didongthanhdat
11 16/02/2016 1 ngày 9.200.000 ₫ Giá không đổi tamma
12 15/02/2016 8 ngày 9.200.000 ₫ Giá không đổi tamma
13 07/02/2016 1 ngày 9.200.000 ₫ Giá không đổi tamma
14 06/02/2016 11 ngày 9.200.000 ₫ Tăng 5.400.000 VNĐ tamma
15 26/01/2016 2 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 5.400.000 VNĐ didongthanhdat
16 24/01/2016 19 ngày 9.200.000 ₫ Tăng 5.400.000 VNĐ tamma
17 05/01/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ didongthanhdat
18 04/01/2016 7 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
19 28/12/2015 2 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lequanmobile
20 26/12/2015 4 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
21 22/12/2015 10 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
22 12/12/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
23 11/12/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lequanmobile
24 08/12/2015 10 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tinthanhmobile
25 28/11/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lequanmobile
26 25/11/2015 8 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ didongthanhdat
27 17/11/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ hoanghamobile
28 16/11/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
29 15/11/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
30 14/11/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
31 13/11/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
32 12/11/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
33 11/11/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lequanmobile
34 10/11/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
35 09/11/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
36 08/11/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
37 07/11/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
38 06/11/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ daiphuminh
39 05/11/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ hoanghamobile
40 04/11/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ xuanmaimobile
41 03/11/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ daiphuminh
42 02/11/2015 2 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ hoanghamobile
43 31/10/2015 4 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
44 27/10/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
45 24/10/2015 18 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
46 06/10/2015 6 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lequanmobile
47 30/09/2015 4 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ daiphuminh
48 26/09/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ didongthanhdat
49 25/09/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
50 24/09/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
51 21/09/2015 5 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
52 16/09/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
53 15/09/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lequanmobile
54 14/09/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
55 13/09/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
56 12/09/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tinthanhmobile
57 11/09/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lequanmobile
58 10/09/2015 3 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
59 07/09/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
60 06/09/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lequanmobile
61 05/09/2015 4 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
62 01/09/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
63 31/08/2015 7 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ lequanmobile
64 24/08/2015 2 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ HTCgiare
65 22/08/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
66 21/08/2015 6 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tinthanhmobile
67 15/08/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
68 14/08/2015 6 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lequanmobile
69 08/08/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ didongthanhdat
70 07/08/2015 4 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
71 03/08/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
72 02/08/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
73 01/08/2015 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
74 30/07/2015 2 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ HTCgiare
75 28/07/2015 4 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ DidongVietThai
76 24/07/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
77 23/07/2015 6 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
78 17/07/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
79 16/07/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ HTCgiare
80 15/07/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ daiphuminh
81 14/07/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
82 13/07/2015 2 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ HTCgiare
83 11/07/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
84 10/07/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tuhuynhmobile
85 09/07/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
86 08/07/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
87 07/07/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
88 06/07/2015 2 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
89 04/07/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tuhuynhmobile
90 03/07/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
91 02/07/2015 2 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
92 30/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
93 29/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
94 28/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tuhuynhmobile
95 27/06/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
96 26/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tuhuynhmobile
97 25/06/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
98 24/06/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
99 23/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ tuhuynhmobile
100 22/06/2015 2 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ didongthanhdat
101 20/06/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
102 19/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tuhuynhmobile
103 18/06/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
104 17/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
105 16/06/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DidongVietThai
106 15/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
107 14/06/2015 2 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DidongVietThai
108 12/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
109 11/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
110 10/06/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
111 09/06/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DidongVietThai
112 08/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ tuhuynhmobile
113 07/06/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
114 06/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ tuhuynhmobile
115 05/06/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
116 04/06/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
117 03/06/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
118 02/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ tuhuynhmobile
119 01/06/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
120 31/05/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
121 30/05/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
122 29/05/2015 2 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ tuhuynhmobile
123 27/05/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
124 26/05/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
125 25/05/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
126 24/05/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
127 23/05/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
128 22/05/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
129 21/05/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ DidongVietThai
130 20/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
131 19/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
132 18/05/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
133 16/05/2015 2 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
134 14/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
135 13/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
136 12/05/2015 2 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
137 10/05/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
138 09/05/2015 3 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
139 06/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
140 05/05/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
141 03/05/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
142 02/05/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
143 01/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
144 30/04/2015 4 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
145 26/04/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
146 24/04/2015 5 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
147 19/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
148 18/04/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ hoanghamobile
149 17/04/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ tuhuynhmobile
150 16/04/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
151 15/04/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
152 13/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
153 12/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
154 11/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
155 10/04/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ tuhuynhmobile
156 09/04/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
157 08/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
158 07/04/2015 2 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
159 05/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
160 04/04/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
161 03/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
162 02/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
163 01/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
164 31/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
165 30/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
166 29/03/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
167 27/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
168 26/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
169 25/03/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
170 24/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
171 23/03/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
172 21/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ hoanghamobile
173 20/03/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
174 19/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
175 18/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ Phonecoffee
176 17/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
177 16/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
178 15/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
179 14/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
180 13/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
181 12/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ didong24h
182 11/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
183 10/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ Phonecoffee
184 09/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
185 08/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
186 07/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
187 06/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
188 05/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
189 04/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
190 03/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
191 02/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
192 01/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
193 28/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ didong24h
194 27/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
195 26/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
196 25/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
197 24/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
198 23/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
199 22/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
200 21/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
201 20/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
202 19/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
203 18/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
204 17/02/2015 2 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
205 15/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
206 14/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
207 13/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
208 12/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
209 11/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
210 10/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
211 09/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
212 08/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
213 07/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
214 06/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
215 05/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
216 04/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
217 03/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ Phonecoffee
218 02/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
219 01/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
220 31/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ didong24h
221 30/01/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tuhuynhmobile
222 29/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
223 28/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
224 27/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
225 26/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
226 25/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
227 24/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
228 23/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ hoanghamobile
229 22/01/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tuhuynhmobile
230 21/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ didong24h
231 20/01/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tuhuynhmobile
232 19/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
233 18/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.700.000 VNĐ hoanghamobile
234 17/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
235 16/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ dienthoaitoanphat
236 15/01/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
237 14/01/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ didongthanhdat
238 13/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
239 12/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
240 11/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
241 10/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ dienthoaitoanphat
242 09/01/2015 1 ngày 3.880.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
243 08/01/2015 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ vienthinh
244 07/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
245 06/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
246 05/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
247 04/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
248 03/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
249 02/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaitoanphat
250 01/01/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
251 31/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
252 30/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
253 29/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
254 28/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
255 27/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
256 26/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
257 25/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
258 24/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
259 23/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
260 22/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Phonecoffee
261 21/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
262 20/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
263 19/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
264 18/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
265 17/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
266 16/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
267 15/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
268 14/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
269 13/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
270 12/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
271 11/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaitoanphat
272 10/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
273 09/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
274 08/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
275 07/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
276 06/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
277 05/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
278 04/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
279 03/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
280 02/12/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
281 01/12/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
282 30/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
283 29/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
284 28/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
285 27/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
286 26/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
287 25/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
288 24/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
289 23/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
290 22/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
291 21/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
292 20/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
293 19/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
294 18/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
295 17/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
296 16/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ tuhuynhmobile
297 15/11/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
298 14/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ yes24vn
299 13/11/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
300 12/11/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ DidongVietThai
301 11/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
302 10/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
303 09/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
304 08/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
305 07/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
306 06/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
307 05/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
308 04/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
309 03/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
310 02/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
311 01/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
312 31/10/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
313 30/10/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ yes24vn
314 29/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
315 28/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
316 27/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
317 26/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
318 25/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
319 24/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
320 23/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
321 22/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
322 21/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tuhuynhmobile
323 20/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
324 19/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tuhuynhmobile
325 18/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
326 17/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
327 16/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
328 15/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
329 14/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ CORY3Mobile
330 13/10/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi playmobile
331 12/10/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ playmobile
332 11/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
333 10/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
334 09/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
335 08/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
336 07/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
337 06/10/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
338 04/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tuhuynhmobile
339 03/10/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
340 02/10/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
341 01/10/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
342 30/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
343 29/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
344 28/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
345 27/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
346 26/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
347 25/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
348 24/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
349 23/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
350 22/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
351 21/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
352 20/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
353 19/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
354 18/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
355 17/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
356 16/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
357 15/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
358 14/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ symobile
359 13/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ismartphone
360 12/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
361 11/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
362 10/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
363 09/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
364 08/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
365 07/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
366 06/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
367 05/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
368 04/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
369 03/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
370 02/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
371 01/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
372 31/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ symobile
373 30/08/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ playmobile
374 29/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tuhuynhmobile
375 28/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
376 27/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
377 26/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 980.000 VNĐ symobile
378 25/08/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 530.000 VNĐ vienthinh
379 24/08/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
380 23/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
381 22/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
382 21/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ ismartphone
383 20/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
384 19/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
385 18/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
386 17/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ HTCgiare
387 16/08/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
388 15/08/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ r9mobile
389 14/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
390 13/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
391 12/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
392 11/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
393 10/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
394 09/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ HTCgiare
395 08/08/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ r9mobile
396 07/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
397 06/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
398 05/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
399 04/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
400 03/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ ismartphone
401 02/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
402 01/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
403 31/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
404 30/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
405 29/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
406 28/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ CORY3Mobile
407 27/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
408 26/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
409 25/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
410 24/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
411 23/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
412 22/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
413 21/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
414 20/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
415 19/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ ismartphone
416 18/07/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ HTCgiare
417 17/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
418 16/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
419 15/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
420 14/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
421 13/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
422 12/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ ismartphone
423 11/07/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
424 10/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
425 09/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
426 08/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
427 07/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
428 06/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ symobile
429 05/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
430 04/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ symobile
431 03/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
432 02/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
433 01/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
434 30/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
435 29/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
436 28/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
437 27/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
438 26/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
439 25/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
440 24/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
441 23/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ r9mobile
442 22/06/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ tuhuynhmobile
443 21/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
444 20/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
445 19/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
446 18/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
447 17/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ symobile
448 16/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
449 15/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
450 14/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
451 13/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
452 12/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
453 11/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
454 10/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
455 09/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
456 08/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
457 07/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
458 06/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
459 05/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
460 04/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
461 03/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
462 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
463 01/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
464 31/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
465 30/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ r9mobile
466 29/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ tuhuynhmobile
467 28/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
468 27/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
469 26/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
470 25/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
471 24/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
472 23/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
473 22/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
474 21/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
475 20/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
476 19/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
477 18/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
478 17/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
479 16/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.322.000 VNĐ r9mobile
480 15/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 1.322.000 VNĐ baotuyetmobile
481 14/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.322.000 VNĐ r9mobile
482 13/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 732.000 VNĐ baotuyetmobile
483 12/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 732.000 VNĐ tuhuynhmobile
484 11/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
485 10/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 1.012.000 VNĐ baotuyetmobile
486 09/05/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.012.000 VNĐ vienthinh
487 08/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 732.000 VNĐ baotuyetmobile
488 07/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
489 06/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 732.000 VNĐ tuhuynhmobile
490 05/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 1.222.000 VNĐ baotuyetmobile
491 04/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
492 03/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
493 02/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
494 01/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
495 30/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
496 29/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
497 28/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
498 27/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
499 26/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
500 25/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
501 24/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
502 23/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
503 22/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
504 21/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
505 20/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
506 19/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
507 18/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
508 17/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.090.000 VNĐ symobile
509 16/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
510 15/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
511 14/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ yes24vn
512 13/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ CORY3Mobile
513 12/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
514 11/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ vinhvumobile
515 10/04/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
516 09/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
517 08/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
518 07/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
519 06/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.090.000 VNĐ digiphone
520 05/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
521 04/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ digiphone
522 03/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ xperiashop
523 02/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi digiphone
524 01/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ digiphone
525 31/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ xperiashop
526 30/03/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 880.000 VNĐ vienthinh
527 29/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
528 28/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
529 27/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
530 26/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ digiphone
531 25/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
532 24/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
533 23/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
534 22/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
535 21/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
536 20/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
537 19/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
538 18/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ chungblackberry
539 17/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
540 16/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
541 15/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
542 14/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ vinhvumobile
543 13/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
544 12/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
545 11/03/2014 5 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinhvumobile
546 06/03/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
547 05/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
548 04/03/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ digiphone
549 03/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
550 02/03/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
551 01/03/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ digiphone
552 28/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
553 27/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
554 26/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
555 25/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
556 24/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ DidongVietThai
557 23/02/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ r9mobile
558 22/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ ismartphone
559 21/02/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ chungblackberry
560 20/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
561 19/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
562 18/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ digiphone
563 17/02/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ chungblackberry
564 16/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ Shgalaxy
565 15/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ digiphone
566 14/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
567 13/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
568 12/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
569 11/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
570 10/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
571 09/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
572 08/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
573 07/02/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
574 06/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ Shgalaxy
575 05/02/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ CORY3Mobile
576 04/02/2014 3 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
577 01/02/2014 2 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ digiphone
578 30/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
579 29/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
580 28/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
581 27/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
582 26/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ Shgalaxy
583 25/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ digiphone
584 24/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ Shgalaxy
585 23/01/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
586 22/01/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ dhmobile
587 21/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
588 20/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
589 19/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vinhvumobile
590 18/01/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ dhmobile
591 17/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
592 16/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
593 15/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
594 14/01/2014 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
595 13/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
596 12/01/2014 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
597 11/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vinhvumobile
598 10/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
599 09/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
600 08/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
601 07/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tuhuynhmobile
602 06/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
603 05/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
604 04/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
605 03/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
606 02/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
607 01/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
608 31/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
609 30/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
610 29/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
611 28/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
612 27/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
613 26/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
614 25/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 509.000 VNĐ phonedep
615 24/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ Lazada
616 23/12/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ Shgalaxy
617 22/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 509.000 VNĐ phonedep
618 21/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
619 20/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
620 19/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
621 18/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
622 17/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
623 16/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
624 15/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
625 14/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
626 13/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
627 12/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
628 11/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ digiphone
629 10/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
630 09/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
631 08/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
632 07/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ tuhuynhmobile
633 06/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
634 05/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
635 04/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
636 03/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
637 02/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
638 01/12/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ dhmobile
639 30/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
640 29/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ koreamobileTN
641 28/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
642 27/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
643 26/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
644 25/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
645 24/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
646 23/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
647 22/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ koreamobileTN
648 21/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
649 20/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
650 19/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
651 18/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ koreamobileTN
652 17/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ zippostmobile
653 16/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
654 15/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ digiphone
655 14/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
656 13/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
657 12/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
658 11/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi Dt24vn
659 10/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ Dt24vn
660 09/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
661 08/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ xuanmaimobile
662 07/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
663 06/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dhmobile
664 05/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
665 04/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
666 03/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
667 02/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ trungmobile
668 01/11/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ hoanghamobile
669 31/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
670 30/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ chungblackberry
671 29/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ zippostmobile
672 28/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
673 27/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ chungblackberry
674 26/10/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
675 25/10/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ koreamobileTN
676 24/10/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
677 23/10/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thoitrangmobile
678 22/10/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ koreamobileTN
679 21/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
680 20/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
681 19/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
682 18/10/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
683 17/10/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
684 16/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
685 15/10/2013 3 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
686 12/10/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ phonedep
687 11/10/2013 1 ngày 4.099.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ socmobile
688 10/10/2013 4 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
689 06/10/2013 4 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
690 02/10/2013 6 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ phonedep
691 26/09/2013 1 ngày 4.099.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ socmobile
692 25/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
693 24/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
694 23/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
695 22/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
696 21/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
697 20/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
698 19/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
699 18/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ phonedep
700 17/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ bichngocmobile
701 16/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
702 15/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
703 14/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
704 13/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
705 12/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
706 11/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
707 10/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
708 09/09/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ B_Nmobile
709 07/09/2013 2 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
710 05/09/2013 7 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
711 29/08/2013 2 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
712 27/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 810.000 VNĐ phonedep
713 26/08/2013 3 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 2.549.000 VNĐ ismartphone
714 23/08/2013 1 ngày 7.149.000 ₫ Giá không đổi Lazada
715 22/08/2013 1 ngày 7.149.000 ₫ Tăng 3.359.000 VNĐ Lazada
716 21/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
717 20/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
718 19/08/2013 2 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
719 17/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
720 16/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
721 15/08/2013 3 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
722 12/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
723 11/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
724 10/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 7.210.000 VNĐ phonedep
725 09/08/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 3.831.000 VNĐ anhduong_mobile
726 08/08/2013 1 ngày 7.169.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ Lazada
727 07/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
728 06/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
729 05/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
730 04/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
731 03/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
732 02/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Tăng 2.639.000 VNĐ Lazada
733 01/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi Ngockimanh
734 31/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
735 30/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 2.639.000 VNĐ CORY3Mobile
736 29/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
737 28/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
738 27/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
739 26/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Tăng 2.639.000 VNĐ Lazada
740 25/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 2.639.000 VNĐ bichngocmobile
741 24/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
742 23/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
743 22/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
744 21/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Tăng 2.939.000 VNĐ Lazada
745 20/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
746 19/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ manhphatmobile
747 18/07/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ trungmobile
748 17/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.955.000 VNĐ digiphone
749 16/07/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 4.955.000 VNĐ Lazada
750 15/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ digiphone
751 14/07/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
752 13/07/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giảm 3.389.000 VNĐ trungmobile
753 12/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
754 11/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
755 10/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
756 09/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
757 08/07/2013 2 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
758 06/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
759 05/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
760 04/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
761 03/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
762 02/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
763 01/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
764 30/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
765 29/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
766 28/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
767 27/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
768 26/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
769 25/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
770 24/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
771 23/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
772 22/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
773 21/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
774 20/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.029.000 VNĐ Lazada
775 19/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi digiphone
776 18/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 4.029.000 VNĐ digiphone
777 17/06/2013 4 ngày 7.879.000 ₫ Giảm 876.000 VNĐ Lazada
778 13/06/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 1.056.000 VNĐ thanhcongmobile
779 12/06/2013 1 ngày 7.699.000 ₫ Giảm 1.056.000 VNĐ Lazada
780 11/06/2013 3 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 1.056.000 VNĐ thanhcongmobile
781 08/06/2013 3 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 2.109.000 VNĐ Lazada
782 05/06/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
783 04/06/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
784 03/06/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 2.109.000 VNĐ vinhvumobile
785 01/06/2013 3 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 2.109.000 VNĐ Lazada
786 29/05/2013 3 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vinhvumobile
787 26/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ vinhvumobile
788 25/05/2013 5 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ Shgalaxy
789 20/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
790 19/05/2013 9 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
791 10/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 2.009.000 VNĐ vinhvumobile
792 09/05/2013 3 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 2.009.000 VNĐ Lazada
793 06/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
794 05/05/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ bichngocmobile
795 04/05/2013 1 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
796 03/05/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ bichngocmobile
797 02/05/2013 1 ngày 7.699.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Lazada
798 01/05/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
799 30/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
800 29/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
801 28/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
802 27/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
803 26/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 4.300.000 VNĐ thoitrangmobile
804 25/04/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ antuongmobile
805 24/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.799.000 VNĐ thegioiphone
806 23/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
807 22/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.799.000 VNĐ thegioiphone
808 21/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
809 20/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
810 19/04/2013 3 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ thegioiphone
811 16/04/2013 6 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
812 10/04/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
813 09/04/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
814 08/04/2013 4 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ thegioiphone
815 04/04/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
816 03/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
817 02/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thegioiphone
818 01/04/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
819 31/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
820 30/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
821 29/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
822 28/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
823 27/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thegioiphone
824 26/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
825 25/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
826 24/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
827 23/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
828 22/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
829 21/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ bichngocmobile
830 20/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
831 19/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Giảm 3.801.000 VNĐ thoitrangmobile
832 18/03/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 2.301.000 VNĐ antuongmobile
833 17/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
834 16/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
835 15/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
836 14/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
837 13/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
838 12/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
839 11/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
840 10/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
841 09/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
842 08/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
843 07/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
844 06/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
845 05/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
846 04/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
847 03/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
848 02/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
849 01/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
850 28/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
851 27/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ bichngocmobile
852 26/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
853 25/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
854 24/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ bichngocmobile
855 23/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
856 22/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
857 21/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
858 20/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
859 19/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
860 18/02/2013 8 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
861 10/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
862 09/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
863 08/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
864 07/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
865 06/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
866 05/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
867 04/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bichngocmobile
868 03/02/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
869 02/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
870 01/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
871 31/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
872 30/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
873 29/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
874 28/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
875 27/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
876 26/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
877 25/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
878 24/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
879 23/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
880 22/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
881 21/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
882 20/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
883 19/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
884 18/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
885 17/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
886 16/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giảm 2.951.000 VNĐ Lazada
887 15/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
888 14/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
889 13/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
890 12/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
891 11/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
892 10/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Lazada
893 09/01/2013 1 ngày 10.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tamagift
894 08/01/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 1.545.000 VNĐ antuongmobile
895 07/01/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 3.255.000 VNĐ thanhcongmobile
896 06/01/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 3.255.000 VNĐ ThanhLapStore
897 05/01/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
898 04/01/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Giảm 2.245.000 VNĐ thanhcongmobile
899 03/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ anhduong_mobile
900 02/01/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ daiphongmobile
901 01/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.300.000 VNĐ anhduong_mobile
902 31/12/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ didonghoangphat
903 30/12/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
904 29/12/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
905 28/12/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ antuongmobile
906 27/12/2012 1 ngày 10.950.000 ₫ Tăng 5.150.000 VNĐ thanhcongmobile
907 26/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 5.200.000 VNĐ didonghoangphat
908 25/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.200.000 VNĐ anhduong_mobile
909 24/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
910 23/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
911 22/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
912 21/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
913 20/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
914 19/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
915 18/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
916 17/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
917 16/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
918 15/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
919 14/12/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ manhphatmobile
920 13/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
921 12/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ anhduong_mobile
922 11/12/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhphatmobile
923 10/12/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 6.390.000 VNĐ manhphatmobile
924 09/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
925 08/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
926 07/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
927 06/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
928 05/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
929 04/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 6.490.000 VNĐ trungmobile
930 03/12/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
931 02/12/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
932 01/12/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
933 30/11/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ manhphatmobile
934 29/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.100.000 VNĐ anhduong_mobile
935 28/11/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 6.590.000 VNĐ xuanmaimobile
936 27/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
937 26/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
938 25/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ anhduong_mobile
939 24/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ antuongmobile
940 23/11/2012 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 6.290.000 VNĐ nhatsonmobile
941 22/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
942 21/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
943 20/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ vinhvumobile
944 19/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ antuongmobile
945 18/11/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ manhphatmobile
946 17/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ thoitrangmobile
947 16/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
948 15/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
949 14/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ nghia_mobile
950 13/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
951 12/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
952 11/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
953 10/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 6.190.000 VNĐ trungmobile
954 09/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 6.190.000 VNĐ thoitrangmobile
955 08/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 6.490.000 VNĐ trungmobile
956 07/11/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ manhphatmobile
957 06/11/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
958 05/11/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinhvumobile
959 04/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ manhphatmobile
960 03/11/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 2.590.000 VNĐ ThanhLapStore
961 02/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
962 01/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 5.990.000 VNĐ trungmobile
963 31/10/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
964 30/10/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 5.990.000 VNĐ vinhvumobile
965 29/10/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 5.890.000 VNĐ trungmobile
966 28/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
967 27/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
968 26/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
969 25/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giảm 5.890.000 VNĐ vinhvumobile
970 24/10/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ trungmobile
971 23/10/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ FYI
972 22/10/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.540.000 VNĐ trungmobile
973 21/10/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
974 20/10/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Tăng 3.750.000 VNĐ thanhcongmobile
975 19/10/2012 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 4.800.000 VNĐ xuanmaimobile
976 18/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
977 17/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.800.000 VNĐ anhduong_mobile
978 16/10/2012 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 4.800.000 VNĐ xuanmaimobile
979 15/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
980 14/10/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ manhphatmobile
981 13/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
982 12/10/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
983 11/10/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ manhphatmobile
984 10/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
985 09/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
986 08/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mobi9
987 07/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
988 06/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
989 05/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ nghia_mobile
990 04/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mobi9
991 03/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
992 02/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
993 01/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
994 30/09/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ nghia_mobile
995 29/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
996 28/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
997 27/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
998 26/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
999 25/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1000 24/09/2012 2 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1001 22/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1002 21/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1003 20/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 3.090.000 VNĐ mobi9
1004 19/09/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Tăng 3.090.000 VNĐ FYI
1005 18/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1006 17/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ mobi9
1007 16/09/2012 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ daiphongmobile
1008 15/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1009 14/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1010 13/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 3.300.000 VNĐ mobi9
1011 12/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
1012 11/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
1013 10/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
1014 09/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
1015 08/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
1016 07/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1017 06/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1018 05/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1019 04/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1020 03/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ trungmobile
1021 02/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
1022 01/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
1023 31/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1024 30/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1025 29/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1026 28/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1027 27/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
1028 26/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1029 25/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
1030 24/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ trungmobile
1031 23/08/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 2.400.000 VNĐ vinhvumobile
1032 22/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ lehieumobile
1033 21/08/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
1034 20/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1035 19/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1036 18/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1037 17/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
1038 16/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1039 15/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1040 14/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1041 13/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1042 12/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ lehieumobile
1043 11/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 2.690.000 VNĐ thoitrangmobile
1044 10/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1045 09/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1046 08/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1047 07/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1048 06/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
1049 05/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1050 04/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
1051 03/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1052 02/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1053 01/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1054 31/07/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
1055 30/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1056 29/07/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
1057 28/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1058 27/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1059 26/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
1060 25/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
1061 24/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1062 23/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 3.690.000 VNĐ trungmobile
1063 22/07/2012 1 ngày 8.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
1064 21/07/2012 1 ngày 8.800.000 ₫ Giảm 3.690.000 VNĐ nmobile
1065 20/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
1066 19/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
1067 18/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
1068 17/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
1069 16/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 4.690.000 VNĐ trungmobile
1070 15/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 4.690.000 VNĐ bichngocmobile
1071 14/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1072 13/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 3.690.000 VNĐ trungmobile
1073 12/07/2012 1 ngày 8.800.000 ₫ Giảm 3.690.000 VNĐ nmobile
1074 11/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1075 10/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 5.690.000 VNĐ trungmobile
1076 09/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 6.090.000 VNĐ bvtmobile
1077 08/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 6.090.000 VNĐ didongviet
1078 07/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
1079 06/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
1080 05/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ nmobile
1081 04/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
1082 03/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ nmobile
1083 02/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
1084 01/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
1085 30/06/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ nmobile
1086 29/06/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1087 28/06/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ anhduong_mobile
1088 27/06/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
1089 26/06/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ nmobile
1090 25/06/2012 11.000.000 ₫ anhduong_mobile
Có tổng cộng 1.090 thay đổi giá của sản phẩm Motorola RAZR XT910 đã được hệ thống ghi lại.