Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Motorola RAZR XT910

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Motorola RAZR XT910 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 25/02/2017 2 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ didongthanhdat
2 23/02/2017 32 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ tinthanhmobile
3 22/01/2017 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
4 21/01/2017 16 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ didongthanhdat
5 05/01/2017 2 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ tinthanhmobile
6 03/01/2017 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
7 02/01/2017 5 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ didongthanhdat
8 28/12/2016 43 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ tinthanhmobile
9 15/11/2016 33 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ didongthanhdat
10 13/10/2016 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
11 12/10/2016 33 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ tinthanhmobile
12 09/09/2016 8 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
13 01/09/2016 2 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ didongthanhdat
14 30/08/2016 3 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ hoanghamobile
15 27/08/2016 8 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
16 19/08/2016 15 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
17 04/08/2016 30 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
18 05/07/2016 4 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
19 01/07/2016 9 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
20 22/06/2016 6 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ didongthanhdat
21 16/06/2016 41 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ hoanghamobile
22 06/05/2016 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
23 05/05/2016 14 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ tinthanhmobile
24 21/04/2016 17 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ hoanghamobile
25 04/04/2016 4 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tinthanhmobile
26 31/03/2016 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
27 30/03/2016 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
28 29/03/2016 6 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhphatmobile
29 23/03/2016 11 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ tinthanhmobile
30 12/03/2016 11 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
31 01/03/2016 5 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
32 25/02/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
33 24/02/2016 8 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 5.400.000 VNĐ didongthanhdat
34 16/02/2016 1 ngày 9.200.000 ₫ Giá không đổi tamma
35 15/02/2016 8 ngày 9.200.000 ₫ Giá không đổi tamma
36 07/02/2016 1 ngày 9.200.000 ₫ Giá không đổi tamma
37 06/02/2016 11 ngày 9.200.000 ₫ Tăng 5.400.000 VNĐ tamma
38 26/01/2016 2 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 5.400.000 VNĐ didongthanhdat
39 24/01/2016 19 ngày 9.200.000 ₫ Tăng 5.400.000 VNĐ tamma
40 05/01/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ didongthanhdat
41 04/01/2016 7 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
42 28/12/2015 2 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lequanmobile
43 26/12/2015 4 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
44 22/12/2015 10 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
45 12/12/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
46 11/12/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lequanmobile
47 08/12/2015 10 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tinthanhmobile
48 28/11/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lequanmobile
49 25/11/2015 8 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ didongthanhdat
50 17/11/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ hoanghamobile
51 16/11/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
52 15/11/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
53 14/11/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
54 13/11/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
55 12/11/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
56 11/11/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lequanmobile
57 10/11/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
58 09/11/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
59 08/11/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
60 07/11/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
61 06/11/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ daiphuminh
62 05/11/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ hoanghamobile
63 04/11/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ xuanmaimobile
64 03/11/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ daiphuminh
65 02/11/2015 2 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ hoanghamobile
66 31/10/2015 4 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
67 27/10/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
68 24/10/2015 18 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
69 06/10/2015 6 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lequanmobile
70 30/09/2015 4 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ daiphuminh
71 26/09/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ didongthanhdat
72 25/09/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
73 24/09/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
74 21/09/2015 5 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
75 16/09/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
76 15/09/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lequanmobile
77 14/09/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
78 13/09/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
79 12/09/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tinthanhmobile
80 11/09/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lequanmobile
81 10/09/2015 3 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
82 07/09/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
83 06/09/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lequanmobile
84 05/09/2015 4 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
85 01/09/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
86 31/08/2015 7 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ lequanmobile
87 24/08/2015 2 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ HTCgiare
88 22/08/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
89 21/08/2015 6 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tinthanhmobile
90 15/08/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
91 14/08/2015 6 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lequanmobile
92 08/08/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ didongthanhdat
93 07/08/2015 4 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
94 03/08/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
95 02/08/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
96 01/08/2015 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
97 30/07/2015 2 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ HTCgiare
98 28/07/2015 4 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ DidongVietThai
99 24/07/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
100 23/07/2015 6 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
101 17/07/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
102 16/07/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ HTCgiare
103 15/07/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ daiphuminh
104 14/07/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
105 13/07/2015 2 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ HTCgiare
106 11/07/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
107 10/07/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tuhuynhmobile
108 09/07/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
109 08/07/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
110 07/07/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
111 06/07/2015 2 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
112 04/07/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tuhuynhmobile
113 03/07/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
114 02/07/2015 2 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
115 30/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
116 29/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
117 28/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tuhuynhmobile
118 27/06/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
119 26/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tuhuynhmobile
120 25/06/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
121 24/06/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
122 23/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ tuhuynhmobile
123 22/06/2015 2 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ didongthanhdat
124 20/06/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
125 19/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tuhuynhmobile
126 18/06/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
127 17/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
128 16/06/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DidongVietThai
129 15/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
130 14/06/2015 2 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DidongVietThai
131 12/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
132 11/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
133 10/06/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
134 09/06/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DidongVietThai
135 08/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ tuhuynhmobile
136 07/06/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
137 06/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ tuhuynhmobile
138 05/06/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
139 04/06/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
140 03/06/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
141 02/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ tuhuynhmobile
142 01/06/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
143 31/05/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
144 30/05/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
145 29/05/2015 2 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ tuhuynhmobile
146 27/05/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
147 26/05/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
148 25/05/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
149 24/05/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
150 23/05/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
151 22/05/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
152 21/05/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ DidongVietThai
153 20/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
154 19/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
155 18/05/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
156 16/05/2015 2 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
157 14/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
158 13/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
159 12/05/2015 2 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
160 10/05/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
161 09/05/2015 3 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
162 06/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
163 05/05/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
164 03/05/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
165 02/05/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
166 01/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
167 30/04/2015 4 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
168 26/04/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
169 24/04/2015 5 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
170 19/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
171 18/04/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ hoanghamobile
172 17/04/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ tuhuynhmobile
173 16/04/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
174 15/04/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
175 13/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
176 12/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
177 11/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
178 10/04/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ tuhuynhmobile
179 09/04/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
180 08/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
181 07/04/2015 2 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
182 05/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
183 04/04/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
184 03/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
185 02/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
186 01/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
187 31/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
188 30/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
189 29/03/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
190 27/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
191 26/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
192 25/03/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
193 24/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
194 23/03/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
195 21/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ hoanghamobile
196 20/03/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
197 19/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
198 18/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ Phonecoffee
199 17/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
200 16/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
201 15/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
202 14/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
203 13/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
204 12/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ didong24h
205 11/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
206 10/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ Phonecoffee
207 09/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
208 08/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
209 07/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
210 06/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
211 05/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
212 04/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
213 03/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
214 02/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
215 01/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
216 28/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ didong24h
217 27/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
218 26/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
219 25/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
220 24/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
221 23/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
222 22/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
223 21/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
224 20/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
225 19/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
226 18/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
227 17/02/2015 2 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
228 15/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
229 14/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
230 13/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
231 12/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
232 11/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
233 10/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
234 09/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
235 08/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
236 07/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
237 06/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
238 05/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
239 04/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
240 03/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ Phonecoffee
241 02/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
242 01/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
243 31/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ didong24h
244 30/01/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tuhuynhmobile
245 29/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
246 28/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
247 27/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
248 26/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
249 25/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
250 24/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
251 23/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ hoanghamobile
252 22/01/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tuhuynhmobile
253 21/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ didong24h
254 20/01/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tuhuynhmobile
255 19/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
256 18/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.700.000 VNĐ hoanghamobile
257 17/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
258 16/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ dienthoaitoanphat
259 15/01/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
260 14/01/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ didongthanhdat
261 13/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
262 12/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
263 11/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
264 10/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ dienthoaitoanphat
265 09/01/2015 1 ngày 3.880.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
266 08/01/2015 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ vienthinh
267 07/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
268 06/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
269 05/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
270 04/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
271 03/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
272 02/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaitoanphat
273 01/01/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
274 31/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
275 30/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
276 29/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
277 28/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
278 27/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
279 26/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
280 25/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
281 24/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
282 23/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
283 22/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Phonecoffee
284 21/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
285 20/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
286 19/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
287 18/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
288 17/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
289 16/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
290 15/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
291 14/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
292 13/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
293 12/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
294 11/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaitoanphat
295 10/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
296 09/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
297 08/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
298 07/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
299 06/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
300 05/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
301 04/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
302 03/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
303 02/12/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
304 01/12/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
305 30/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
306 29/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
307 28/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
308 27/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
309 26/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
310 25/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
311 24/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
312 23/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
313 22/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
314 21/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
315 20/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
316 19/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
317 18/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
318 17/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
319 16/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ tuhuynhmobile
320 15/11/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
321 14/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ yes24vn
322 13/11/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
323 12/11/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ DidongVietThai
324 11/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
325 10/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
326 09/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
327 08/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
328 07/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
329 06/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
330 05/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
331 04/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
332 03/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
333 02/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
334 01/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
335 31/10/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
336 30/10/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ yes24vn
337 29/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
338 28/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
339 27/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
340 26/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
341 25/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
342 24/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
343 23/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
344 22/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
345 21/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tuhuynhmobile
346 20/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
347 19/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tuhuynhmobile
348 18/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
349 17/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
350 16/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
351 15/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
352 14/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ CORY3Mobile
353 13/10/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi playmobile
354 12/10/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ playmobile
355 11/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
356 10/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
357 09/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
358 08/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
359 07/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
360 06/10/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
361 04/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tuhuynhmobile
362 03/10/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
363 02/10/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
364 01/10/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
365 30/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
366 29/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
367 28/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
368 27/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
369 26/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
370 25/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
371 24/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
372 23/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
373 22/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
374 21/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
375 20/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
376 19/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
377 18/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
378 17/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
379 16/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
380 15/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
381 14/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ symobile
382 13/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ismartphone
383 12/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
384 11/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
385 10/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
386 09/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
387 08/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
388 07/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
389 06/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
390 05/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
391 04/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
392 03/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
393 02/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
394 01/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
395 31/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ symobile
396 30/08/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ playmobile
397 29/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tuhuynhmobile
398 28/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
399 27/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
400 26/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 980.000 VNĐ symobile
401 25/08/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 530.000 VNĐ vienthinh
402 24/08/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
403 23/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
404 22/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
405 21/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ ismartphone
406 20/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
407 19/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
408 18/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
409 17/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ HTCgiare
410 16/08/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
411 15/08/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ r9mobile
412 14/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
413 13/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
414 12/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
415 11/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
416 10/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
417 09/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ HTCgiare
418 08/08/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ r9mobile
419 07/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
420 06/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
421 05/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
422 04/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
423 03/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ ismartphone
424 02/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
425 01/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
426 31/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
427 30/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
428 29/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
429 28/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ CORY3Mobile
430 27/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
431 26/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
432 25/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
433 24/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
434 23/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
435 22/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
436 21/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
437 20/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
438 19/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ ismartphone
439 18/07/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ HTCgiare
440 17/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
441 16/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
442 15/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
443 14/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
444 13/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
445 12/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ ismartphone
446 11/07/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
447 10/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
448 09/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
449 08/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
450 07/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
451 06/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ symobile
452 05/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
453 04/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ symobile
454 03/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
455 02/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
456 01/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
457 30/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
458 29/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
459 28/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
460 27/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
461 26/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
462 25/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
463 24/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
464 23/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ r9mobile
465 22/06/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ tuhuynhmobile
466 21/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
467 20/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
468 19/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
469 18/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
470 17/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ symobile
471 16/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
472 15/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
473 14/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
474 13/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
475 12/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
476 11/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
477 10/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
478 09/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
479 08/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
480 07/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
481 06/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
482 05/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
483 04/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
484 03/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
485 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
486 01/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
487 31/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
488 30/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ r9mobile
489 29/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ tuhuynhmobile
490 28/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
491 27/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
492 26/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
493 25/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
494 24/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
495 23/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
496 22/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
497 21/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
498 20/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
499 19/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
500 18/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
501 17/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
502 16/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.322.000 VNĐ r9mobile
503 15/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 1.322.000 VNĐ baotuyetmobile
504 14/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.322.000 VNĐ r9mobile
505 13/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 732.000 VNĐ baotuyetmobile
506 12/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 732.000 VNĐ tuhuynhmobile
507 11/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
508 10/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 1.012.000 VNĐ baotuyetmobile
509 09/05/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.012.000 VNĐ vienthinh
510 08/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 732.000 VNĐ baotuyetmobile
511 07/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
512 06/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 732.000 VNĐ tuhuynhmobile
513 05/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 1.222.000 VNĐ baotuyetmobile
514 04/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
515 03/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
516 02/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
517 01/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
518 30/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
519 29/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
520 28/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
521 27/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
522 26/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
523 25/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
524 24/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
525 23/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
526 22/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
527 21/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
528 20/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
529 19/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
530 18/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
531 17/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.090.000 VNĐ symobile
532 16/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
533 15/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
534 14/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ yes24vn
535 13/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ CORY3Mobile
536 12/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
537 11/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ vinhvumobile
538 10/04/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
539 09/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
540 08/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
541 07/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
542 06/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.090.000 VNĐ digiphone
543 05/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
544 04/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ digiphone
545 03/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ xperiashop
546 02/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi digiphone
547 01/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ digiphone
548 31/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ xperiashop
549 30/03/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 880.000 VNĐ vienthinh
550 29/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
551 28/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
552 27/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
553 26/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ digiphone
554 25/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
555 24/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
556 23/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
557 22/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
558 21/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
559 20/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
560 19/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
561 18/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ chungblackberry
562 17/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
563 16/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
564 15/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
565 14/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ vinhvumobile
566 13/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
567 12/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
568 11/03/2014 5 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinhvumobile
569 06/03/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
570 05/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
571 04/03/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ digiphone
572 03/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
573 02/03/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
574 01/03/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ digiphone
575 28/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
576 27/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
577 26/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
578 25/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
579 24/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ DidongVietThai
580 23/02/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ r9mobile
581 22/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ ismartphone
582 21/02/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ chungblackberry
583 20/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
584 19/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
585 18/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ digiphone
586 17/02/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ chungblackberry
587 16/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ Shgalaxy
588 15/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ digiphone
589 14/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
590 13/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
591 12/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
592 11/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
593 10/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
594 09/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
595 08/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
596 07/02/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
597 06/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ Shgalaxy
598 05/02/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ CORY3Mobile
599 04/02/2014 3 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
600 01/02/2014 2 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ digiphone
601 30/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
602 29/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
603 28/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
604 27/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
605 26/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ Shgalaxy
606 25/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ digiphone
607 24/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ Shgalaxy
608 23/01/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
609 22/01/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ dhmobile
610 21/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
611 20/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
612 19/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vinhvumobile
613 18/01/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ dhmobile
614 17/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
615 16/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
616 15/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
617 14/01/2014 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
618 13/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
619 12/01/2014 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
620 11/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vinhvumobile
621 10/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
622 09/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
623 08/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
624 07/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tuhuynhmobile
625 06/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
626 05/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
627 04/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
628 03/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
629 02/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
630 01/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
631 31/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
632 30/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
633 29/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
634 28/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
635 27/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
636 26/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
637 25/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 509.000 VNĐ phonedep
638 24/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ Lazada
639 23/12/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ Shgalaxy
640 22/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 509.000 VNĐ phonedep
641 21/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
642 20/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
643 19/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
644 18/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
645 17/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
646 16/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
647 15/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
648 14/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
649 13/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
650 12/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
651 11/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ digiphone
652 10/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
653 09/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
654 08/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
655 07/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ tuhuynhmobile
656 06/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
657 05/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
658 04/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
659 03/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
660 02/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
661 01/12/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ dhmobile
662 30/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
663 29/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ koreamobileTN
664 28/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
665 27/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
666 26/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
667 25/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
668 24/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
669 23/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
670 22/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ koreamobileTN
671 21/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
672 20/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
673 19/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
674 18/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ koreamobileTN
675 17/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ zippostmobile
676 16/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
677 15/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ digiphone
678 14/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
679 13/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
680 12/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
681 11/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi Dt24vn
682 10/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ Dt24vn
683 09/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
684 08/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ xuanmaimobile
685 07/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
686 06/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dhmobile
687 05/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
688 04/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
689 03/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
690 02/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ trungmobile
691 01/11/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ hoanghamobile
692 31/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
693 30/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ chungblackberry
694 29/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ zippostmobile
695 28/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
696 27/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ chungblackberry
697 26/10/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
698 25/10/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ koreamobileTN
699 24/10/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
700 23/10/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thoitrangmobile
701 22/10/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ koreamobileTN
702 21/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
703 20/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
704 19/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
705 18/10/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
706 17/10/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
707 16/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
708 15/10/2013 3 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
709 12/10/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ phonedep
710 11/10/2013 1 ngày 4.099.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ socmobile
711 10/10/2013 4 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
712 06/10/2013 4 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
713 02/10/2013 6 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ phonedep
714 26/09/2013 1 ngày 4.099.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ socmobile
715 25/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
716 24/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
717 23/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
718 22/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
719 21/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
720 20/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
721 19/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
722 18/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ phonedep
723 17/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ bichngocmobile
724 16/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
725 15/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
726 14/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
727 13/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
728 12/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
729 11/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
730 10/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
731 09/09/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ B_Nmobile
732 07/09/2013 2 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
733 05/09/2013 7 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
734 29/08/2013 2 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
735 27/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 810.000 VNĐ phonedep
736 26/08/2013 3 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 2.549.000 VNĐ ismartphone
737 23/08/2013 1 ngày 7.149.000 ₫ Giá không đổi Lazada
738 22/08/2013 1 ngày 7.149.000 ₫ Tăng 3.359.000 VNĐ Lazada
739 21/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
740 20/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
741 19/08/2013 2 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
742 17/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
743 16/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
744 15/08/2013 3 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
745 12/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
746 11/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
747 10/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 7.210.000 VNĐ phonedep
748 09/08/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 3.831.000 VNĐ anhduong_mobile
749 08/08/2013 1 ngày 7.169.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ Lazada
750 07/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
751 06/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
752 05/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
753 04/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
754 03/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
755 02/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Tăng 2.639.000 VNĐ Lazada
756 01/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi Ngockimanh
757 31/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
758 30/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 2.639.000 VNĐ CORY3Mobile
759 29/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
760 28/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
761 27/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
762 26/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Tăng 2.639.000 VNĐ Lazada
763 25/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 2.639.000 VNĐ bichngocmobile
764 24/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
765 23/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
766 22/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
767 21/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Tăng 2.939.000 VNĐ Lazada
768 20/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
769 19/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ manhphatmobile
770 18/07/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ trungmobile
771 17/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.955.000 VNĐ digiphone
772 16/07/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 4.955.000 VNĐ Lazada
773 15/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ digiphone
774 14/07/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
775 13/07/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giảm 3.389.000 VNĐ trungmobile
776 12/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
777 11/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
778 10/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
779 09/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
780 08/07/2013 2 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
781 06/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
782 05/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
783 04/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
784 03/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
785 02/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
786 01/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
787 30/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
788 29/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
789 28/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
790 27/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
791 26/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
792 25/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
793 24/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
794 23/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
795 22/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
796 21/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
797 20/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.029.000 VNĐ Lazada
798 19/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi digiphone
799 18/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 4.029.000 VNĐ digiphone
800 17/06/2013 4 ngày 7.879.000 ₫ Giảm 876.000 VNĐ Lazada
801 13/06/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 1.056.000 VNĐ thanhcongmobile
802 12/06/2013 1 ngày 7.699.000 ₫ Giảm 1.056.000 VNĐ Lazada
803 11/06/2013 3 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 1.056.000 VNĐ thanhcongmobile
804 08/06/2013 3 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 2.109.000 VNĐ Lazada
805 05/06/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
806 04/06/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
807 03/06/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 2.109.000 VNĐ vinhvumobile
808 01/06/2013 3 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 2.109.000 VNĐ Lazada
809 29/05/2013 3 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vinhvumobile
810 26/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ vinhvumobile
811 25/05/2013 5 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ Shgalaxy
812 20/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
813 19/05/2013 9 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
814 10/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 2.009.000 VNĐ vinhvumobile
815 09/05/2013 3 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 2.009.000 VNĐ Lazada
816 06/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
817 05/05/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ bichngocmobile
818 04/05/2013 1 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
819 03/05/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ bichngocmobile
820 02/05/2013 1 ngày 7.699.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Lazada
821 01/05/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
822 30/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
823 29/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
824 28/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
825 27/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
826 26/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 4.300.000 VNĐ thoitrangmobile
827 25/04/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ antuongmobile
828 24/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.799.000 VNĐ thegioiphone
829 23/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
830 22/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.799.000 VNĐ thegioiphone
831 21/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
832 20/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
833 19/04/2013 3 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ thegioiphone
834 16/04/2013 6 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
835 10/04/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
836 09/04/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
837 08/04/2013 4 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ thegioiphone
838 04/04/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
839 03/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
840 02/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thegioiphone
841 01/04/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
842 31/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
843 30/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
844 29/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
845 28/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
846 27/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thegioiphone
847 26/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
848 25/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
849 24/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
850 23/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
851 22/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
852 21/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ bichngocmobile
853 20/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
854 19/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Giảm 3.801.000 VNĐ thoitrangmobile
855 18/03/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 2.301.000 VNĐ antuongmobile
856 17/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
857 16/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
858 15/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
859 14/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
860 13/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
861 12/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
862 11/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
863 10/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
864 09/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
865 08/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
866 07/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
867 06/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
868 05/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
869 04/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
870 03/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
871 02/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
872 01/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
873 28/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
874 27/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ bichngocmobile
875 26/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
876 25/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
877 24/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ bichngocmobile
878 23/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
879 22/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
880 21/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
881 20/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
882 19/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
883 18/02/2013 8 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
884 10/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
885 09/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
886 08/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
887 07/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
888 06/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
889 05/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
890 04/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bichngocmobile
891 03/02/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
892 02/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
893 01/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
894 31/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
895 30/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
896 29/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
897 28/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
898 27/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
899 26/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
900 25/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
901 24/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
902 23/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
903 22/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
904 21/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
905 20/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
906 19/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
907 18/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
908 17/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
909 16/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giảm 2.951.000 VNĐ Lazada
910 15/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
911 14/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
912 13/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
913 12/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
914 11/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
915 10/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Lazada
916 09/01/2013 1 ngày 10.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tamagift
917 08/01/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 1.545.000 VNĐ antuongmobile
918 07/01/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 3.255.000 VNĐ thanhcongmobile
919 06/01/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 3.255.000 VNĐ ThanhLapStore
920 05/01/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
921 04/01/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Giảm 2.245.000 VNĐ thanhcongmobile
922 03/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ anhduong_mobile
923 02/01/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ daiphongmobile
924 01/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.300.000 VNĐ anhduong_mobile
925 31/12/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ didonghoangphat
926 30/12/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
927 29/12/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
928 28/12/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ antuongmobile
929 27/12/2012 1 ngày 10.950.000 ₫ Tăng 5.150.000 VNĐ thanhcongmobile
930 26/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 5.200.000 VNĐ didonghoangphat
931 25/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.200.000 VNĐ anhduong_mobile
932 24/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
933 23/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
934 22/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
935 21/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
936 20/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
937 19/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
938 18/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
939 17/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
940 16/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
941 15/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
942 14/12/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ manhphatmobile
943 13/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
944 12/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ anhduong_mobile
945 11/12/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhphatmobile
946 10/12/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 6.390.000 VNĐ manhphatmobile
947 09/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
948 08/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
949 07/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
950 06/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
951 05/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
952 04/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 6.490.000 VNĐ trungmobile
953 03/12/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
954 02/12/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
955 01/12/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
956 30/11/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ manhphatmobile
957 29/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.100.000 VNĐ anhduong_mobile
958 28/11/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 6.590.000 VNĐ xuanmaimobile
959 27/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
960 26/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
961 25/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ anhduong_mobile
962 24/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ antuongmobile
963 23/11/2012 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 6.290.000 VNĐ nhatsonmobile
964 22/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
965 21/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
966 20/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ vinhvumobile
967 19/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ antuongmobile
968 18/11/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ manhphatmobile
969 17/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ thoitrangmobile
970 16/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
971 15/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
972 14/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ nghia_mobile
973 13/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
974 12/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
975 11/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
976 10/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 6.190.000 VNĐ trungmobile
977 09/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 6.190.000 VNĐ thoitrangmobile
978 08/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 6.490.000 VNĐ trungmobile
979 07/11/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ manhphatmobile
980 06/11/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
981 05/11/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinhvumobile
982 04/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ manhphatmobile
983 03/11/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 2.590.000 VNĐ ThanhLapStore
984 02/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
985 01/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 5.990.000 VNĐ trungmobile
986 31/10/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
987 30/10/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 5.990.000 VNĐ vinhvumobile
988 29/10/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 5.890.000 VNĐ trungmobile
989 28/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
990 27/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
991 26/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
992 25/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giảm 5.890.000 VNĐ vinhvumobile
993 24/10/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ trungmobile
994 23/10/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ FYI
995 22/10/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.540.000 VNĐ trungmobile
996 21/10/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
997 20/10/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Tăng 3.750.000 VNĐ thanhcongmobile
998 19/10/2012 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 4.800.000 VNĐ xuanmaimobile
999 18/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1000 17/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.800.000 VNĐ anhduong_mobile
1001 16/10/2012 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 4.800.000 VNĐ xuanmaimobile
1002 15/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
1003 14/10/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ manhphatmobile
1004 13/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
1005 12/10/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
1006 11/10/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ manhphatmobile
1007 10/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1008 09/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1009 08/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mobi9
1010 07/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
1011 06/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
1012 05/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ nghia_mobile
1013 04/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mobi9
1014 03/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
1015 02/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
1016 01/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
1017 30/09/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ nghia_mobile
1018 29/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1019 28/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1020 27/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1021 26/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1022 25/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1023 24/09/2012 2 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1024 22/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1025 21/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1026 20/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 3.090.000 VNĐ mobi9
1027 19/09/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Tăng 3.090.000 VNĐ FYI
1028 18/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1029 17/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ mobi9
1030 16/09/2012 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ daiphongmobile
1031 15/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1032 14/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1033 13/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 3.300.000 VNĐ mobi9
1034 12/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
1035 11/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
1036 10/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
1037 09/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
1038 08/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
1039 07/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1040 06/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1041 05/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1042 04/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1043 03/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ trungmobile
1044 02/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
1045 01/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
1046 31/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1047 30/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1048 29/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1049 28/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1050 27/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
1051 26/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1052 25/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
1053 24/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ trungmobile
1054 23/08/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 2.400.000 VNĐ vinhvumobile
1055 22/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ lehieumobile
1056 21/08/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
1057 20/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1058 19/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1059 18/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1060 17/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
1061 16/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1062 15/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1063 14/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1064 13/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1065 12/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ lehieumobile
1066 11/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 2.690.000 VNĐ thoitrangmobile
1067 10/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1068 09/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1069 08/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1070 07/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1071 06/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
1072 05/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1073 04/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
1074 03/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1075 02/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1076 01/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1077 31/07/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
1078 30/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1079 29/07/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
1080 28/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1081 27/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1082 26/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
1083 25/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
1084 24/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1085 23/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 3.690.000 VNĐ trungmobile
1086 22/07/2012 1 ngày 8.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
1087 21/07/2012 1 ngày 8.800.000 ₫ Giảm 3.690.000 VNĐ nmobile
1088 20/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
1089 19/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
1090 18/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
1091 17/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
1092 16/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 4.690.000 VNĐ trungmobile
1093 15/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 4.690.000 VNĐ bichngocmobile
1094 14/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1095 13/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 3.690.000 VNĐ trungmobile
1096 12/07/2012 1 ngày 8.800.000 ₫ Giảm 3.690.000 VNĐ nmobile
1097 11/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1098 10/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 5.690.000 VNĐ trungmobile
1099 09/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 6.090.000 VNĐ bvtmobile
1100 08/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 6.090.000 VNĐ didongviet
1101 07/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
1102 06/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
1103 05/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ nmobile
1104 04/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
1105 03/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ nmobile
1106 02/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
1107 01/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
1108 30/06/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ nmobile
1109 29/06/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1110 28/06/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ anhduong_mobile
1111 27/06/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
1112 26/06/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ nmobile
1113 25/06/2012 11.000.000 ₫ anhduong_mobile
Có tổng cộng 1.113 thay đổi giá của sản phẩm Motorola RAZR XT910 đã được hệ thống ghi lại.