Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Motorola RAZR XT910

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Motorola RAZR XT910 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 05/07/2016 4 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
2 01/07/2016 9 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
3 22/06/2016 6 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ didongthanhdat
4 16/06/2016 41 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ hoanghamobile
5 06/05/2016 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
6 05/05/2016 14 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ tinthanhmobile
7 21/04/2016 17 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ hoanghamobile
8 04/04/2016 4 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tinthanhmobile
9 31/03/2016 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
10 30/03/2016 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
11 29/03/2016 6 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhphatmobile
12 23/03/2016 11 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ tinthanhmobile
13 12/03/2016 11 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
14 01/03/2016 5 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
15 25/02/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
16 24/02/2016 8 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 5.400.000 VNĐ didongthanhdat
17 16/02/2016 1 ngày 9.200.000 ₫ Giá không đổi tamma
18 15/02/2016 8 ngày 9.200.000 ₫ Giá không đổi tamma
19 07/02/2016 1 ngày 9.200.000 ₫ Giá không đổi tamma
20 06/02/2016 11 ngày 9.200.000 ₫ Tăng 5.400.000 VNĐ tamma
21 26/01/2016 2 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 5.400.000 VNĐ didongthanhdat
22 24/01/2016 19 ngày 9.200.000 ₫ Tăng 5.400.000 VNĐ tamma
23 05/01/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ didongthanhdat
24 04/01/2016 7 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
25 28/12/2015 2 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lequanmobile
26 26/12/2015 4 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
27 22/12/2015 10 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
28 12/12/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
29 11/12/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lequanmobile
30 08/12/2015 10 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tinthanhmobile
31 28/11/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lequanmobile
32 25/11/2015 8 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ didongthanhdat
33 17/11/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ hoanghamobile
34 16/11/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
35 15/11/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
36 14/11/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
37 13/11/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
38 12/11/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
39 11/11/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lequanmobile
40 10/11/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
41 09/11/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
42 08/11/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
43 07/11/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
44 06/11/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ daiphuminh
45 05/11/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ hoanghamobile
46 04/11/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ xuanmaimobile
47 03/11/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ daiphuminh
48 02/11/2015 2 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ hoanghamobile
49 31/10/2015 4 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
50 27/10/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
51 24/10/2015 18 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
52 06/10/2015 6 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lequanmobile
53 30/09/2015 4 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ daiphuminh
54 26/09/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ didongthanhdat
55 25/09/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
56 24/09/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
57 21/09/2015 5 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
58 16/09/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
59 15/09/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lequanmobile
60 14/09/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
61 13/09/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
62 12/09/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tinthanhmobile
63 11/09/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lequanmobile
64 10/09/2015 3 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
65 07/09/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
66 06/09/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lequanmobile
67 05/09/2015 4 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
68 01/09/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
69 31/08/2015 7 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ lequanmobile
70 24/08/2015 2 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ HTCgiare
71 22/08/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
72 21/08/2015 6 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tinthanhmobile
73 15/08/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
74 14/08/2015 6 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lequanmobile
75 08/08/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ didongthanhdat
76 07/08/2015 4 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
77 03/08/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
78 02/08/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
79 01/08/2015 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
80 30/07/2015 2 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ HTCgiare
81 28/07/2015 4 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ DidongVietThai
82 24/07/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
83 23/07/2015 6 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
84 17/07/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
85 16/07/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ HTCgiare
86 15/07/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ daiphuminh
87 14/07/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
88 13/07/2015 2 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ HTCgiare
89 11/07/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
90 10/07/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tuhuynhmobile
91 09/07/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
92 08/07/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
93 07/07/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
94 06/07/2015 2 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
95 04/07/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tuhuynhmobile
96 03/07/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
97 02/07/2015 2 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
98 30/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
99 29/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
100 28/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tuhuynhmobile
101 27/06/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
102 26/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tuhuynhmobile
103 25/06/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
104 24/06/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
105 23/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ tuhuynhmobile
106 22/06/2015 2 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ didongthanhdat
107 20/06/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
108 19/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tuhuynhmobile
109 18/06/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
110 17/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
111 16/06/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DidongVietThai
112 15/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
113 14/06/2015 2 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DidongVietThai
114 12/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
115 11/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
116 10/06/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
117 09/06/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DidongVietThai
118 08/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ tuhuynhmobile
119 07/06/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
120 06/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ tuhuynhmobile
121 05/06/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
122 04/06/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
123 03/06/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
124 02/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ tuhuynhmobile
125 01/06/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
126 31/05/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
127 30/05/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
128 29/05/2015 2 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ tuhuynhmobile
129 27/05/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
130 26/05/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
131 25/05/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
132 24/05/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
133 23/05/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
134 22/05/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
135 21/05/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ DidongVietThai
136 20/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
137 19/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
138 18/05/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
139 16/05/2015 2 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
140 14/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
141 13/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
142 12/05/2015 2 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
143 10/05/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
144 09/05/2015 3 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
145 06/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
146 05/05/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
147 03/05/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
148 02/05/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
149 01/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
150 30/04/2015 4 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
151 26/04/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
152 24/04/2015 5 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
153 19/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
154 18/04/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ hoanghamobile
155 17/04/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ tuhuynhmobile
156 16/04/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
157 15/04/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
158 13/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
159 12/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
160 11/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
161 10/04/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ tuhuynhmobile
162 09/04/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
163 08/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
164 07/04/2015 2 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
165 05/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
166 04/04/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
167 03/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
168 02/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
169 01/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
170 31/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
171 30/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
172 29/03/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
173 27/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
174 26/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
175 25/03/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
176 24/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
177 23/03/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
178 21/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ hoanghamobile
179 20/03/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
180 19/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
181 18/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ Phonecoffee
182 17/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
183 16/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
184 15/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
185 14/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
186 13/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
187 12/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ didong24h
188 11/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
189 10/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ Phonecoffee
190 09/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
191 08/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
192 07/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
193 06/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
194 05/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
195 04/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
196 03/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
197 02/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
198 01/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
199 28/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ didong24h
200 27/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
201 26/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
202 25/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
203 24/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
204 23/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
205 22/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
206 21/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
207 20/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
208 19/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
209 18/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
210 17/02/2015 2 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
211 15/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
212 14/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
213 13/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
214 12/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
215 11/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
216 10/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
217 09/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
218 08/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
219 07/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
220 06/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
221 05/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
222 04/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
223 03/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ Phonecoffee
224 02/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
225 01/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
226 31/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ didong24h
227 30/01/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tuhuynhmobile
228 29/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
229 28/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
230 27/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
231 26/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
232 25/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
233 24/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
234 23/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ hoanghamobile
235 22/01/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tuhuynhmobile
236 21/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ didong24h
237 20/01/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tuhuynhmobile
238 19/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
239 18/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.700.000 VNĐ hoanghamobile
240 17/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
241 16/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ dienthoaitoanphat
242 15/01/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
243 14/01/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ didongthanhdat
244 13/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
245 12/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
246 11/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
247 10/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ dienthoaitoanphat
248 09/01/2015 1 ngày 3.880.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
249 08/01/2015 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ vienthinh
250 07/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
251 06/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
252 05/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
253 04/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
254 03/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
255 02/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaitoanphat
256 01/01/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
257 31/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
258 30/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
259 29/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
260 28/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
261 27/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
262 26/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
263 25/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
264 24/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
265 23/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
266 22/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Phonecoffee
267 21/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
268 20/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
269 19/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
270 18/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
271 17/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
272 16/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
273 15/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
274 14/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
275 13/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
276 12/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
277 11/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaitoanphat
278 10/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
279 09/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
280 08/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
281 07/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
282 06/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
283 05/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
284 04/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
285 03/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
286 02/12/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
287 01/12/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
288 30/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
289 29/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
290 28/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
291 27/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
292 26/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
293 25/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
294 24/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
295 23/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
296 22/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
297 21/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
298 20/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
299 19/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
300 18/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
301 17/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
302 16/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ tuhuynhmobile
303 15/11/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
304 14/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ yes24vn
305 13/11/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
306 12/11/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ DidongVietThai
307 11/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
308 10/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
309 09/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
310 08/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
311 07/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
312 06/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
313 05/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
314 04/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
315 03/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
316 02/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
317 01/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
318 31/10/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
319 30/10/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ yes24vn
320 29/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
321 28/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
322 27/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
323 26/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
324 25/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
325 24/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
326 23/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
327 22/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
328 21/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tuhuynhmobile
329 20/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
330 19/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tuhuynhmobile
331 18/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
332 17/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
333 16/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
334 15/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
335 14/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ CORY3Mobile
336 13/10/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi playmobile
337 12/10/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ playmobile
338 11/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
339 10/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
340 09/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
341 08/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
342 07/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
343 06/10/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
344 04/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tuhuynhmobile
345 03/10/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
346 02/10/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
347 01/10/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
348 30/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
349 29/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
350 28/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
351 27/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
352 26/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
353 25/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
354 24/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
355 23/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
356 22/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
357 21/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
358 20/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
359 19/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
360 18/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
361 17/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
362 16/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
363 15/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
364 14/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ symobile
365 13/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ismartphone
366 12/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
367 11/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
368 10/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
369 09/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
370 08/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
371 07/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
372 06/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
373 05/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
374 04/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
375 03/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
376 02/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
377 01/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
378 31/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ symobile
379 30/08/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ playmobile
380 29/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tuhuynhmobile
381 28/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
382 27/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
383 26/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 980.000 VNĐ symobile
384 25/08/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 530.000 VNĐ vienthinh
385 24/08/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
386 23/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
387 22/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
388 21/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ ismartphone
389 20/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
390 19/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
391 18/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
392 17/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ HTCgiare
393 16/08/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
394 15/08/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ r9mobile
395 14/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
396 13/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
397 12/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
398 11/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
399 10/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
400 09/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ HTCgiare
401 08/08/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ r9mobile
402 07/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
403 06/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
404 05/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
405 04/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
406 03/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ ismartphone
407 02/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
408 01/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
409 31/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
410 30/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
411 29/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
412 28/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ CORY3Mobile
413 27/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
414 26/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
415 25/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
416 24/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
417 23/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
418 22/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
419 21/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
420 20/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
421 19/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ ismartphone
422 18/07/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ HTCgiare
423 17/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
424 16/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
425 15/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
426 14/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
427 13/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
428 12/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ ismartphone
429 11/07/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
430 10/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
431 09/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
432 08/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
433 07/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
434 06/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ symobile
435 05/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
436 04/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ symobile
437 03/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
438 02/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
439 01/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
440 30/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
441 29/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
442 28/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
443 27/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
444 26/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
445 25/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
446 24/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
447 23/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ r9mobile
448 22/06/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ tuhuynhmobile
449 21/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
450 20/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
451 19/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
452 18/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
453 17/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ symobile
454 16/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
455 15/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
456 14/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
457 13/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
458 12/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
459 11/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
460 10/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
461 09/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
462 08/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
463 07/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
464 06/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
465 05/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
466 04/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
467 03/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
468 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
469 01/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
470 31/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
471 30/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ r9mobile
472 29/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ tuhuynhmobile
473 28/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
474 27/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
475 26/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
476 25/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
477 24/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
478 23/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
479 22/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
480 21/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
481 20/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
482 19/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
483 18/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
484 17/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
485 16/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.322.000 VNĐ r9mobile
486 15/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 1.322.000 VNĐ baotuyetmobile
487 14/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.322.000 VNĐ r9mobile
488 13/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 732.000 VNĐ baotuyetmobile
489 12/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 732.000 VNĐ tuhuynhmobile
490 11/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
491 10/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 1.012.000 VNĐ baotuyetmobile
492 09/05/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.012.000 VNĐ vienthinh
493 08/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 732.000 VNĐ baotuyetmobile
494 07/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
495 06/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 732.000 VNĐ tuhuynhmobile
496 05/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 1.222.000 VNĐ baotuyetmobile
497 04/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
498 03/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
499 02/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
500 01/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
501 30/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
502 29/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
503 28/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
504 27/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
505 26/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
506 25/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
507 24/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
508 23/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
509 22/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
510 21/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
511 20/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
512 19/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
513 18/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
514 17/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.090.000 VNĐ symobile
515 16/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
516 15/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
517 14/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ yes24vn
518 13/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ CORY3Mobile
519 12/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
520 11/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ vinhvumobile
521 10/04/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
522 09/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
523 08/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
524 07/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
525 06/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.090.000 VNĐ digiphone
526 05/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
527 04/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ digiphone
528 03/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ xperiashop
529 02/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi digiphone
530 01/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ digiphone
531 31/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ xperiashop
532 30/03/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 880.000 VNĐ vienthinh
533 29/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
534 28/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
535 27/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
536 26/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ digiphone
537 25/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
538 24/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
539 23/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
540 22/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
541 21/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
542 20/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
543 19/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
544 18/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ chungblackberry
545 17/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
546 16/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
547 15/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
548 14/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ vinhvumobile
549 13/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
550 12/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
551 11/03/2014 5 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinhvumobile
552 06/03/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
553 05/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
554 04/03/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ digiphone
555 03/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
556 02/03/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
557 01/03/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ digiphone
558 28/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
559 27/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
560 26/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
561 25/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
562 24/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ DidongVietThai
563 23/02/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ r9mobile
564 22/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ ismartphone
565 21/02/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ chungblackberry
566 20/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
567 19/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
568 18/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ digiphone
569 17/02/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ chungblackberry
570 16/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ Shgalaxy
571 15/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ digiphone
572 14/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
573 13/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
574 12/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
575 11/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
576 10/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
577 09/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
578 08/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
579 07/02/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
580 06/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ Shgalaxy
581 05/02/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ CORY3Mobile
582 04/02/2014 3 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
583 01/02/2014 2 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ digiphone
584 30/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
585 29/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
586 28/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
587 27/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
588 26/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ Shgalaxy
589 25/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ digiphone
590 24/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ Shgalaxy
591 23/01/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
592 22/01/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ dhmobile
593 21/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
594 20/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
595 19/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vinhvumobile
596 18/01/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ dhmobile
597 17/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
598 16/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
599 15/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
600 14/01/2014 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
601 13/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
602 12/01/2014 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
603 11/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vinhvumobile
604 10/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
605 09/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
606 08/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
607 07/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tuhuynhmobile
608 06/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
609 05/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
610 04/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
611 03/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
612 02/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
613 01/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
614 31/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
615 30/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
616 29/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
617 28/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
618 27/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
619 26/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
620 25/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 509.000 VNĐ phonedep
621 24/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ Lazada
622 23/12/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ Shgalaxy
623 22/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 509.000 VNĐ phonedep
624 21/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
625 20/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
626 19/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
627 18/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
628 17/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
629 16/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
630 15/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
631 14/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
632 13/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
633 12/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
634 11/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ digiphone
635 10/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
636 09/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
637 08/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
638 07/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ tuhuynhmobile
639 06/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
640 05/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
641 04/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
642 03/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
643 02/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
644 01/12/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ dhmobile
645 30/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
646 29/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ koreamobileTN
647 28/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
648 27/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
649 26/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
650 25/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
651 24/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
652 23/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
653 22/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ koreamobileTN
654 21/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
655 20/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
656 19/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
657 18/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ koreamobileTN
658 17/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ zippostmobile
659 16/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
660 15/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ digiphone
661 14/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
662 13/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
663 12/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
664 11/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi Dt24vn
665 10/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ Dt24vn
666 09/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
667 08/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ xuanmaimobile
668 07/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
669 06/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dhmobile
670 05/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
671 04/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
672 03/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
673 02/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ trungmobile
674 01/11/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ hoanghamobile
675 31/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
676 30/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ chungblackberry
677 29/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ zippostmobile
678 28/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
679 27/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ chungblackberry
680 26/10/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
681 25/10/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ koreamobileTN
682 24/10/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
683 23/10/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thoitrangmobile
684 22/10/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ koreamobileTN
685 21/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
686 20/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
687 19/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
688 18/10/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
689 17/10/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
690 16/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
691 15/10/2013 3 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
692 12/10/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ phonedep
693 11/10/2013 1 ngày 4.099.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ socmobile
694 10/10/2013 4 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
695 06/10/2013 4 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
696 02/10/2013 6 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ phonedep
697 26/09/2013 1 ngày 4.099.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ socmobile
698 25/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
699 24/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
700 23/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
701 22/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
702 21/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
703 20/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
704 19/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
705 18/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ phonedep
706 17/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ bichngocmobile
707 16/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
708 15/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
709 14/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
710 13/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
711 12/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
712 11/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
713 10/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
714 09/09/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ B_Nmobile
715 07/09/2013 2 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
716 05/09/2013 7 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
717 29/08/2013 2 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
718 27/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 810.000 VNĐ phonedep
719 26/08/2013 3 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 2.549.000 VNĐ ismartphone
720 23/08/2013 1 ngày 7.149.000 ₫ Giá không đổi Lazada
721 22/08/2013 1 ngày 7.149.000 ₫ Tăng 3.359.000 VNĐ Lazada
722 21/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
723 20/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
724 19/08/2013 2 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
725 17/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
726 16/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
727 15/08/2013 3 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
728 12/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
729 11/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
730 10/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 7.210.000 VNĐ phonedep
731 09/08/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 3.831.000 VNĐ anhduong_mobile
732 08/08/2013 1 ngày 7.169.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ Lazada
733 07/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
734 06/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
735 05/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
736 04/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
737 03/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
738 02/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Tăng 2.639.000 VNĐ Lazada
739 01/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi Ngockimanh
740 31/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
741 30/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 2.639.000 VNĐ CORY3Mobile
742 29/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
743 28/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
744 27/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
745 26/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Tăng 2.639.000 VNĐ Lazada
746 25/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 2.639.000 VNĐ bichngocmobile
747 24/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
748 23/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
749 22/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
750 21/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Tăng 2.939.000 VNĐ Lazada
751 20/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
752 19/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ manhphatmobile
753 18/07/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ trungmobile
754 17/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.955.000 VNĐ digiphone
755 16/07/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 4.955.000 VNĐ Lazada
756 15/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ digiphone
757 14/07/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
758 13/07/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giảm 3.389.000 VNĐ trungmobile
759 12/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
760 11/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
761 10/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
762 09/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
763 08/07/2013 2 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
764 06/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
765 05/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
766 04/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
767 03/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
768 02/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
769 01/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
770 30/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
771 29/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
772 28/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
773 27/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
774 26/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
775 25/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
776 24/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
777 23/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
778 22/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
779 21/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
780 20/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.029.000 VNĐ Lazada
781 19/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi digiphone
782 18/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 4.029.000 VNĐ digiphone
783 17/06/2013 4 ngày 7.879.000 ₫ Giảm 876.000 VNĐ Lazada
784 13/06/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 1.056.000 VNĐ thanhcongmobile
785 12/06/2013 1 ngày 7.699.000 ₫ Giảm 1.056.000 VNĐ Lazada
786 11/06/2013 3 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 1.056.000 VNĐ thanhcongmobile
787 08/06/2013 3 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 2.109.000 VNĐ Lazada
788 05/06/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
789 04/06/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
790 03/06/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 2.109.000 VNĐ vinhvumobile
791 01/06/2013 3 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 2.109.000 VNĐ Lazada
792 29/05/2013 3 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vinhvumobile
793 26/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ vinhvumobile
794 25/05/2013 5 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ Shgalaxy
795 20/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
796 19/05/2013 9 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
797 10/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 2.009.000 VNĐ vinhvumobile
798 09/05/2013 3 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 2.009.000 VNĐ Lazada
799 06/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
800 05/05/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ bichngocmobile
801 04/05/2013 1 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
802 03/05/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ bichngocmobile
803 02/05/2013 1 ngày 7.699.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Lazada
804 01/05/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
805 30/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
806 29/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
807 28/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
808 27/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
809 26/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 4.300.000 VNĐ thoitrangmobile
810 25/04/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ antuongmobile
811 24/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.799.000 VNĐ thegioiphone
812 23/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
813 22/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.799.000 VNĐ thegioiphone
814 21/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
815 20/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
816 19/04/2013 3 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ thegioiphone
817 16/04/2013 6 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
818 10/04/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
819 09/04/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
820 08/04/2013 4 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ thegioiphone
821 04/04/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
822 03/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
823 02/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thegioiphone
824 01/04/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
825 31/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
826 30/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
827 29/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
828 28/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
829 27/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thegioiphone
830 26/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
831 25/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
832 24/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
833 23/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
834 22/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
835 21/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ bichngocmobile
836 20/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
837 19/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Giảm 3.801.000 VNĐ thoitrangmobile
838 18/03/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 2.301.000 VNĐ antuongmobile
839 17/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
840 16/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
841 15/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
842 14/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
843 13/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
844 12/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
845 11/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
846 10/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
847 09/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
848 08/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
849 07/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
850 06/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
851 05/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
852 04/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
853 03/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
854 02/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
855 01/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
856 28/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
857 27/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ bichngocmobile
858 26/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
859 25/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
860 24/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ bichngocmobile
861 23/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
862 22/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
863 21/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
864 20/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
865 19/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
866 18/02/2013 8 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
867 10/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
868 09/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
869 08/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
870 07/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
871 06/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
872 05/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
873 04/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bichngocmobile
874 03/02/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
875 02/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
876 01/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
877 31/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
878 30/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
879 29/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
880 28/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
881 27/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
882 26/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
883 25/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
884 24/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
885 23/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
886 22/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
887 21/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
888 20/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
889 19/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
890 18/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
891 17/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
892 16/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giảm 2.951.000 VNĐ Lazada
893 15/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
894 14/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
895 13/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
896 12/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
897 11/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
898 10/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Lazada
899 09/01/2013 1 ngày 10.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tamagift
900 08/01/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 1.545.000 VNĐ antuongmobile
901 07/01/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 3.255.000 VNĐ thanhcongmobile
902 06/01/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 3.255.000 VNĐ ThanhLapStore
903 05/01/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
904 04/01/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Giảm 2.245.000 VNĐ thanhcongmobile
905 03/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ anhduong_mobile
906 02/01/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ daiphongmobile
907 01/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.300.000 VNĐ anhduong_mobile
908 31/12/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ didonghoangphat
909 30/12/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
910 29/12/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
911 28/12/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ antuongmobile
912 27/12/2012 1 ngày 10.950.000 ₫ Tăng 5.150.000 VNĐ thanhcongmobile
913 26/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 5.200.000 VNĐ didonghoangphat
914 25/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.200.000 VNĐ anhduong_mobile
915 24/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
916 23/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
917 22/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
918 21/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
919 20/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
920 19/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
921 18/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
922 17/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
923 16/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
924 15/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
925 14/12/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ manhphatmobile
926 13/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
927 12/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ anhduong_mobile
928 11/12/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhphatmobile
929 10/12/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 6.390.000 VNĐ manhphatmobile
930 09/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
931 08/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
932 07/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
933 06/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
934 05/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
935 04/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 6.490.000 VNĐ trungmobile
936 03/12/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
937 02/12/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
938 01/12/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
939 30/11/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ manhphatmobile
940 29/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.100.000 VNĐ anhduong_mobile
941 28/11/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 6.590.000 VNĐ xuanmaimobile
942 27/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
943 26/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
944 25/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ anhduong_mobile
945 24/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ antuongmobile
946 23/11/2012 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 6.290.000 VNĐ nhatsonmobile
947 22/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
948 21/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
949 20/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ vinhvumobile
950 19/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ antuongmobile
951 18/11/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ manhphatmobile
952 17/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ thoitrangmobile
953 16/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
954 15/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
955 14/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ nghia_mobile
956 13/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
957 12/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
958 11/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
959 10/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 6.190.000 VNĐ trungmobile
960 09/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 6.190.000 VNĐ thoitrangmobile
961 08/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 6.490.000 VNĐ trungmobile
962 07/11/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ manhphatmobile
963 06/11/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
964 05/11/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinhvumobile
965 04/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ manhphatmobile
966 03/11/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 2.590.000 VNĐ ThanhLapStore
967 02/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
968 01/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 5.990.000 VNĐ trungmobile
969 31/10/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
970 30/10/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 5.990.000 VNĐ vinhvumobile
971 29/10/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 5.890.000 VNĐ trungmobile
972 28/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
973 27/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
974 26/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
975 25/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giảm 5.890.000 VNĐ vinhvumobile
976 24/10/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ trungmobile
977 23/10/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ FYI
978 22/10/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.540.000 VNĐ trungmobile
979 21/10/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
980 20/10/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Tăng 3.750.000 VNĐ thanhcongmobile
981 19/10/2012 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 4.800.000 VNĐ xuanmaimobile
982 18/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
983 17/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.800.000 VNĐ anhduong_mobile
984 16/10/2012 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 4.800.000 VNĐ xuanmaimobile
985 15/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
986 14/10/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ manhphatmobile
987 13/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
988 12/10/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
989 11/10/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ manhphatmobile
990 10/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
991 09/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
992 08/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mobi9
993 07/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
994 06/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
995 05/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ nghia_mobile
996 04/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mobi9
997 03/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
998 02/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
999 01/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
1000 30/09/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ nghia_mobile
1001 29/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1002 28/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1003 27/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1004 26/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1005 25/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1006 24/09/2012 2 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1007 22/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1008 21/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1009 20/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 3.090.000 VNĐ mobi9
1010 19/09/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Tăng 3.090.000 VNĐ FYI
1011 18/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1012 17/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ mobi9
1013 16/09/2012 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ daiphongmobile
1014 15/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1015 14/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1016 13/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 3.300.000 VNĐ mobi9
1017 12/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
1018 11/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
1019 10/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
1020 09/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
1021 08/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
1022 07/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1023 06/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1024 05/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1025 04/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1026 03/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ trungmobile
1027 02/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
1028 01/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
1029 31/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1030 30/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1031 29/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1032 28/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1033 27/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
1034 26/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1035 25/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
1036 24/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ trungmobile
1037 23/08/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 2.400.000 VNĐ vinhvumobile
1038 22/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ lehieumobile
1039 21/08/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
1040 20/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1041 19/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1042 18/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1043 17/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
1044 16/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1045 15/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1046 14/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1047 13/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1048 12/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ lehieumobile
1049 11/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 2.690.000 VNĐ thoitrangmobile
1050 10/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1051 09/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1052 08/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1053 07/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1054 06/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
1055 05/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1056 04/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
1057 03/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1058 02/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1059 01/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1060 31/07/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
1061 30/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1062 29/07/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
1063 28/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1064 27/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1065 26/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
1066 25/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
1067 24/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1068 23/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 3.690.000 VNĐ trungmobile
1069 22/07/2012 1 ngày 8.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
1070 21/07/2012 1 ngày 8.800.000 ₫ Giảm 3.690.000 VNĐ nmobile
1071 20/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
1072 19/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
1073 18/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
1074 17/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
1075 16/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 4.690.000 VNĐ trungmobile
1076 15/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 4.690.000 VNĐ bichngocmobile
1077 14/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1078 13/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 3.690.000 VNĐ trungmobile
1079 12/07/2012 1 ngày 8.800.000 ₫ Giảm 3.690.000 VNĐ nmobile
1080 11/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1081 10/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 5.690.000 VNĐ trungmobile
1082 09/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 6.090.000 VNĐ bvtmobile
1083 08/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 6.090.000 VNĐ didongviet
1084 07/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
1085 06/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
1086 05/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ nmobile
1087 04/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
1088 03/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ nmobile
1089 02/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
1090 01/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
1091 30/06/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ nmobile
1092 29/06/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1093 28/06/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ anhduong_mobile
1094 27/06/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
1095 26/06/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ nmobile
1096 25/06/2012 11.000.000 ₫ anhduong_mobile
Có tổng cộng 1.096 thay đổi giá của sản phẩm Motorola RAZR XT910 đã được hệ thống ghi lại.