Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Motorola RAZR XT910

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Motorola RAZR XT910 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 15/11/2016 33 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ didongthanhdat
2 13/10/2016 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
3 12/10/2016 33 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ tinthanhmobile
4 09/09/2016 8 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
5 01/09/2016 2 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ didongthanhdat
6 30/08/2016 3 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ hoanghamobile
7 27/08/2016 8 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
8 19/08/2016 15 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
9 04/08/2016 30 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
10 05/07/2016 4 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
11 01/07/2016 9 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
12 22/06/2016 6 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ didongthanhdat
13 16/06/2016 41 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ hoanghamobile
14 06/05/2016 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
15 05/05/2016 14 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ tinthanhmobile
16 21/04/2016 17 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ hoanghamobile
17 04/04/2016 4 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tinthanhmobile
18 31/03/2016 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
19 30/03/2016 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
20 29/03/2016 6 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhphatmobile
21 23/03/2016 11 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ tinthanhmobile
22 12/03/2016 11 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
23 01/03/2016 5 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
24 25/02/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
25 24/02/2016 8 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 5.400.000 VNĐ didongthanhdat
26 16/02/2016 1 ngày 9.200.000 ₫ Giá không đổi tamma
27 15/02/2016 8 ngày 9.200.000 ₫ Giá không đổi tamma
28 07/02/2016 1 ngày 9.200.000 ₫ Giá không đổi tamma
29 06/02/2016 11 ngày 9.200.000 ₫ Tăng 5.400.000 VNĐ tamma
30 26/01/2016 2 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 5.400.000 VNĐ didongthanhdat
31 24/01/2016 19 ngày 9.200.000 ₫ Tăng 5.400.000 VNĐ tamma
32 05/01/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ didongthanhdat
33 04/01/2016 7 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
34 28/12/2015 2 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lequanmobile
35 26/12/2015 4 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
36 22/12/2015 10 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
37 12/12/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
38 11/12/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lequanmobile
39 08/12/2015 10 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tinthanhmobile
40 28/11/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lequanmobile
41 25/11/2015 8 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ didongthanhdat
42 17/11/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ hoanghamobile
43 16/11/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
44 15/11/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
45 14/11/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
46 13/11/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
47 12/11/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
48 11/11/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lequanmobile
49 10/11/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
50 09/11/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
51 08/11/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
52 07/11/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
53 06/11/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ daiphuminh
54 05/11/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ hoanghamobile
55 04/11/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ xuanmaimobile
56 03/11/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ daiphuminh
57 02/11/2015 2 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ hoanghamobile
58 31/10/2015 4 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
59 27/10/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
60 24/10/2015 18 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
61 06/10/2015 6 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lequanmobile
62 30/09/2015 4 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ daiphuminh
63 26/09/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ didongthanhdat
64 25/09/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
65 24/09/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
66 21/09/2015 5 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
67 16/09/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
68 15/09/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lequanmobile
69 14/09/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
70 13/09/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
71 12/09/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tinthanhmobile
72 11/09/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lequanmobile
73 10/09/2015 3 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
74 07/09/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
75 06/09/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lequanmobile
76 05/09/2015 4 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
77 01/09/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
78 31/08/2015 7 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ lequanmobile
79 24/08/2015 2 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ HTCgiare
80 22/08/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
81 21/08/2015 6 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tinthanhmobile
82 15/08/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
83 14/08/2015 6 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lequanmobile
84 08/08/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ didongthanhdat
85 07/08/2015 4 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
86 03/08/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
87 02/08/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
88 01/08/2015 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
89 30/07/2015 2 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ HTCgiare
90 28/07/2015 4 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ DidongVietThai
91 24/07/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
92 23/07/2015 6 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
93 17/07/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
94 16/07/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ HTCgiare
95 15/07/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ daiphuminh
96 14/07/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
97 13/07/2015 2 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ HTCgiare
98 11/07/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
99 10/07/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tuhuynhmobile
100 09/07/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
101 08/07/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
102 07/07/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
103 06/07/2015 2 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
104 04/07/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tuhuynhmobile
105 03/07/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
106 02/07/2015 2 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
107 30/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
108 29/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
109 28/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tuhuynhmobile
110 27/06/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
111 26/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tuhuynhmobile
112 25/06/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
113 24/06/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
114 23/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ tuhuynhmobile
115 22/06/2015 2 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ didongthanhdat
116 20/06/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
117 19/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tuhuynhmobile
118 18/06/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
119 17/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
120 16/06/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DidongVietThai
121 15/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
122 14/06/2015 2 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DidongVietThai
123 12/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
124 11/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
125 10/06/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
126 09/06/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DidongVietThai
127 08/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ tuhuynhmobile
128 07/06/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
129 06/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ tuhuynhmobile
130 05/06/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
131 04/06/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
132 03/06/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
133 02/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ tuhuynhmobile
134 01/06/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
135 31/05/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
136 30/05/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
137 29/05/2015 2 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ tuhuynhmobile
138 27/05/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
139 26/05/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
140 25/05/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
141 24/05/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
142 23/05/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
143 22/05/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
144 21/05/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ DidongVietThai
145 20/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
146 19/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
147 18/05/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
148 16/05/2015 2 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
149 14/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
150 13/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
151 12/05/2015 2 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
152 10/05/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
153 09/05/2015 3 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
154 06/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
155 05/05/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
156 03/05/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
157 02/05/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
158 01/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
159 30/04/2015 4 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
160 26/04/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
161 24/04/2015 5 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
162 19/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
163 18/04/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ hoanghamobile
164 17/04/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ tuhuynhmobile
165 16/04/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
166 15/04/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
167 13/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
168 12/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
169 11/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
170 10/04/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ tuhuynhmobile
171 09/04/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
172 08/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
173 07/04/2015 2 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
174 05/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
175 04/04/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
176 03/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
177 02/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
178 01/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
179 31/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
180 30/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
181 29/03/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
182 27/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
183 26/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
184 25/03/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
185 24/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
186 23/03/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
187 21/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ hoanghamobile
188 20/03/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
189 19/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
190 18/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ Phonecoffee
191 17/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
192 16/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
193 15/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
194 14/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
195 13/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
196 12/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ didong24h
197 11/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
198 10/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ Phonecoffee
199 09/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
200 08/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
201 07/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
202 06/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
203 05/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
204 04/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
205 03/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
206 02/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
207 01/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
208 28/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ didong24h
209 27/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
210 26/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
211 25/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
212 24/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
213 23/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
214 22/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
215 21/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
216 20/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
217 19/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
218 18/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
219 17/02/2015 2 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
220 15/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
221 14/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
222 13/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
223 12/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
224 11/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
225 10/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
226 09/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
227 08/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
228 07/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
229 06/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
230 05/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
231 04/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
232 03/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ Phonecoffee
233 02/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
234 01/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
235 31/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ didong24h
236 30/01/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tuhuynhmobile
237 29/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
238 28/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
239 27/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
240 26/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
241 25/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
242 24/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
243 23/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ hoanghamobile
244 22/01/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tuhuynhmobile
245 21/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ didong24h
246 20/01/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tuhuynhmobile
247 19/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
248 18/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.700.000 VNĐ hoanghamobile
249 17/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
250 16/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ dienthoaitoanphat
251 15/01/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
252 14/01/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ didongthanhdat
253 13/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
254 12/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
255 11/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
256 10/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ dienthoaitoanphat
257 09/01/2015 1 ngày 3.880.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
258 08/01/2015 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ vienthinh
259 07/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
260 06/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
261 05/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
262 04/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
263 03/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
264 02/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaitoanphat
265 01/01/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
266 31/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
267 30/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
268 29/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
269 28/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
270 27/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
271 26/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
272 25/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
273 24/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
274 23/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
275 22/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Phonecoffee
276 21/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
277 20/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
278 19/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
279 18/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
280 17/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
281 16/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
282 15/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
283 14/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
284 13/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
285 12/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
286 11/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaitoanphat
287 10/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
288 09/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
289 08/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
290 07/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
291 06/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
292 05/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
293 04/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
294 03/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
295 02/12/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
296 01/12/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
297 30/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
298 29/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
299 28/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
300 27/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
301 26/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
302 25/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
303 24/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
304 23/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
305 22/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
306 21/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
307 20/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
308 19/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
309 18/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
310 17/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
311 16/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ tuhuynhmobile
312 15/11/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
313 14/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ yes24vn
314 13/11/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
315 12/11/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ DidongVietThai
316 11/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
317 10/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
318 09/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
319 08/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
320 07/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
321 06/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
322 05/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
323 04/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
324 03/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
325 02/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
326 01/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
327 31/10/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
328 30/10/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ yes24vn
329 29/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
330 28/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
331 27/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
332 26/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
333 25/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
334 24/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
335 23/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
336 22/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
337 21/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tuhuynhmobile
338 20/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
339 19/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tuhuynhmobile
340 18/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
341 17/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
342 16/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
343 15/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
344 14/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ CORY3Mobile
345 13/10/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi playmobile
346 12/10/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ playmobile
347 11/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
348 10/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
349 09/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
350 08/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
351 07/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
352 06/10/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
353 04/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tuhuynhmobile
354 03/10/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
355 02/10/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
356 01/10/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
357 30/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
358 29/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
359 28/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
360 27/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
361 26/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
362 25/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
363 24/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
364 23/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
365 22/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
366 21/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
367 20/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
368 19/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
369 18/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
370 17/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
371 16/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
372 15/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
373 14/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ symobile
374 13/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ismartphone
375 12/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
376 11/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
377 10/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
378 09/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
379 08/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
380 07/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
381 06/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
382 05/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
383 04/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
384 03/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
385 02/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
386 01/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
387 31/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ symobile
388 30/08/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ playmobile
389 29/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tuhuynhmobile
390 28/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
391 27/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
392 26/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 980.000 VNĐ symobile
393 25/08/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 530.000 VNĐ vienthinh
394 24/08/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
395 23/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
396 22/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
397 21/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ ismartphone
398 20/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
399 19/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
400 18/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
401 17/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ HTCgiare
402 16/08/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
403 15/08/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ r9mobile
404 14/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
405 13/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
406 12/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
407 11/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
408 10/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
409 09/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ HTCgiare
410 08/08/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ r9mobile
411 07/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
412 06/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
413 05/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
414 04/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
415 03/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ ismartphone
416 02/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
417 01/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
418 31/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
419 30/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
420 29/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
421 28/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ CORY3Mobile
422 27/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
423 26/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
424 25/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
425 24/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
426 23/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
427 22/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
428 21/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
429 20/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
430 19/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ ismartphone
431 18/07/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ HTCgiare
432 17/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
433 16/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
434 15/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
435 14/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
436 13/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
437 12/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ ismartphone
438 11/07/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
439 10/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
440 09/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
441 08/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
442 07/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
443 06/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ symobile
444 05/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
445 04/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ symobile
446 03/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
447 02/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
448 01/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
449 30/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
450 29/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
451 28/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
452 27/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
453 26/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
454 25/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
455 24/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
456 23/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ r9mobile
457 22/06/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ tuhuynhmobile
458 21/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
459 20/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
460 19/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
461 18/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
462 17/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ symobile
463 16/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
464 15/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
465 14/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
466 13/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
467 12/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
468 11/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
469 10/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
470 09/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
471 08/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
472 07/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
473 06/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
474 05/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
475 04/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
476 03/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
477 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
478 01/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
479 31/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
480 30/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ r9mobile
481 29/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ tuhuynhmobile
482 28/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
483 27/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
484 26/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
485 25/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
486 24/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
487 23/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
488 22/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
489 21/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
490 20/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
491 19/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
492 18/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
493 17/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
494 16/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.322.000 VNĐ r9mobile
495 15/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 1.322.000 VNĐ baotuyetmobile
496 14/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.322.000 VNĐ r9mobile
497 13/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 732.000 VNĐ baotuyetmobile
498 12/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 732.000 VNĐ tuhuynhmobile
499 11/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
500 10/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 1.012.000 VNĐ baotuyetmobile
501 09/05/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.012.000 VNĐ vienthinh
502 08/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 732.000 VNĐ baotuyetmobile
503 07/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
504 06/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 732.000 VNĐ tuhuynhmobile
505 05/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 1.222.000 VNĐ baotuyetmobile
506 04/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
507 03/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
508 02/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
509 01/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
510 30/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
511 29/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
512 28/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
513 27/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
514 26/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
515 25/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
516 24/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
517 23/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
518 22/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
519 21/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
520 20/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
521 19/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
522 18/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
523 17/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.090.000 VNĐ symobile
524 16/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
525 15/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
526 14/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ yes24vn
527 13/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ CORY3Mobile
528 12/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
529 11/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ vinhvumobile
530 10/04/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
531 09/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
532 08/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
533 07/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
534 06/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.090.000 VNĐ digiphone
535 05/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
536 04/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ digiphone
537 03/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ xperiashop
538 02/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi digiphone
539 01/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ digiphone
540 31/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ xperiashop
541 30/03/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 880.000 VNĐ vienthinh
542 29/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
543 28/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
544 27/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
545 26/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ digiphone
546 25/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
547 24/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
548 23/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
549 22/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
550 21/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
551 20/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
552 19/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
553 18/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ chungblackberry
554 17/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
555 16/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
556 15/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
557 14/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ vinhvumobile
558 13/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
559 12/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
560 11/03/2014 5 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinhvumobile
561 06/03/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
562 05/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
563 04/03/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ digiphone
564 03/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
565 02/03/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
566 01/03/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ digiphone
567 28/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
568 27/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
569 26/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
570 25/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
571 24/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ DidongVietThai
572 23/02/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ r9mobile
573 22/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ ismartphone
574 21/02/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ chungblackberry
575 20/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
576 19/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
577 18/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ digiphone
578 17/02/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ chungblackberry
579 16/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ Shgalaxy
580 15/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ digiphone
581 14/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
582 13/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
583 12/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
584 11/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
585 10/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
586 09/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
587 08/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
588 07/02/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
589 06/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ Shgalaxy
590 05/02/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ CORY3Mobile
591 04/02/2014 3 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
592 01/02/2014 2 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ digiphone
593 30/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
594 29/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
595 28/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
596 27/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
597 26/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ Shgalaxy
598 25/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ digiphone
599 24/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ Shgalaxy
600 23/01/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
601 22/01/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ dhmobile
602 21/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
603 20/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
604 19/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vinhvumobile
605 18/01/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ dhmobile
606 17/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
607 16/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
608 15/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
609 14/01/2014 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
610 13/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
611 12/01/2014 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
612 11/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vinhvumobile
613 10/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
614 09/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
615 08/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
616 07/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tuhuynhmobile
617 06/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
618 05/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
619 04/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
620 03/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
621 02/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
622 01/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
623 31/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
624 30/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
625 29/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
626 28/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
627 27/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
628 26/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
629 25/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 509.000 VNĐ phonedep
630 24/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ Lazada
631 23/12/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ Shgalaxy
632 22/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 509.000 VNĐ phonedep
633 21/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
634 20/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
635 19/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
636 18/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
637 17/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
638 16/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
639 15/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
640 14/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
641 13/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
642 12/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
643 11/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ digiphone
644 10/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
645 09/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
646 08/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
647 07/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ tuhuynhmobile
648 06/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
649 05/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
650 04/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
651 03/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
652 02/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
653 01/12/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ dhmobile
654 30/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
655 29/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ koreamobileTN
656 28/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
657 27/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
658 26/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
659 25/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
660 24/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
661 23/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
662 22/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ koreamobileTN
663 21/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
664 20/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
665 19/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
666 18/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ koreamobileTN
667 17/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ zippostmobile
668 16/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
669 15/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ digiphone
670 14/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
671 13/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
672 12/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
673 11/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi Dt24vn
674 10/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ Dt24vn
675 09/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
676 08/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ xuanmaimobile
677 07/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
678 06/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dhmobile
679 05/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
680 04/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
681 03/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
682 02/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ trungmobile
683 01/11/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ hoanghamobile
684 31/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
685 30/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ chungblackberry
686 29/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ zippostmobile
687 28/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
688 27/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ chungblackberry
689 26/10/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
690 25/10/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ koreamobileTN
691 24/10/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
692 23/10/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thoitrangmobile
693 22/10/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ koreamobileTN
694 21/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
695 20/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
696 19/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
697 18/10/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
698 17/10/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
699 16/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
700 15/10/2013 3 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
701 12/10/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ phonedep
702 11/10/2013 1 ngày 4.099.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ socmobile
703 10/10/2013 4 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
704 06/10/2013 4 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
705 02/10/2013 6 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ phonedep
706 26/09/2013 1 ngày 4.099.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ socmobile
707 25/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
708 24/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
709 23/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
710 22/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
711 21/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
712 20/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
713 19/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
714 18/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ phonedep
715 17/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ bichngocmobile
716 16/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
717 15/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
718 14/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
719 13/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
720 12/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
721 11/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
722 10/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
723 09/09/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ B_Nmobile
724 07/09/2013 2 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
725 05/09/2013 7 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
726 29/08/2013 2 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
727 27/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 810.000 VNĐ phonedep
728 26/08/2013 3 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 2.549.000 VNĐ ismartphone
729 23/08/2013 1 ngày 7.149.000 ₫ Giá không đổi Lazada
730 22/08/2013 1 ngày 7.149.000 ₫ Tăng 3.359.000 VNĐ Lazada
731 21/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
732 20/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
733 19/08/2013 2 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
734 17/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
735 16/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
736 15/08/2013 3 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
737 12/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
738 11/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
739 10/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 7.210.000 VNĐ phonedep
740 09/08/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 3.831.000 VNĐ anhduong_mobile
741 08/08/2013 1 ngày 7.169.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ Lazada
742 07/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
743 06/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
744 05/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
745 04/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
746 03/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
747 02/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Tăng 2.639.000 VNĐ Lazada
748 01/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi Ngockimanh
749 31/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
750 30/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 2.639.000 VNĐ CORY3Mobile
751 29/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
752 28/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
753 27/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
754 26/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Tăng 2.639.000 VNĐ Lazada
755 25/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 2.639.000 VNĐ bichngocmobile
756 24/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
757 23/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
758 22/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
759 21/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Tăng 2.939.000 VNĐ Lazada
760 20/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
761 19/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ manhphatmobile
762 18/07/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ trungmobile
763 17/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.955.000 VNĐ digiphone
764 16/07/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 4.955.000 VNĐ Lazada
765 15/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ digiphone
766 14/07/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
767 13/07/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giảm 3.389.000 VNĐ trungmobile
768 12/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
769 11/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
770 10/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
771 09/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
772 08/07/2013 2 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
773 06/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
774 05/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
775 04/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
776 03/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
777 02/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
778 01/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
779 30/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
780 29/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
781 28/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
782 27/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
783 26/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
784 25/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
785 24/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
786 23/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
787 22/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
788 21/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
789 20/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.029.000 VNĐ Lazada
790 19/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi digiphone
791 18/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 4.029.000 VNĐ digiphone
792 17/06/2013 4 ngày 7.879.000 ₫ Giảm 876.000 VNĐ Lazada
793 13/06/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 1.056.000 VNĐ thanhcongmobile
794 12/06/2013 1 ngày 7.699.000 ₫ Giảm 1.056.000 VNĐ Lazada
795 11/06/2013 3 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 1.056.000 VNĐ thanhcongmobile
796 08/06/2013 3 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 2.109.000 VNĐ Lazada
797 05/06/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
798 04/06/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
799 03/06/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 2.109.000 VNĐ vinhvumobile
800 01/06/2013 3 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 2.109.000 VNĐ Lazada
801 29/05/2013 3 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vinhvumobile
802 26/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ vinhvumobile
803 25/05/2013 5 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ Shgalaxy
804 20/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
805 19/05/2013 9 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
806 10/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 2.009.000 VNĐ vinhvumobile
807 09/05/2013 3 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 2.009.000 VNĐ Lazada
808 06/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
809 05/05/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ bichngocmobile
810 04/05/2013 1 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
811 03/05/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ bichngocmobile
812 02/05/2013 1 ngày 7.699.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Lazada
813 01/05/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
814 30/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
815 29/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
816 28/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
817 27/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
818 26/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 4.300.000 VNĐ thoitrangmobile
819 25/04/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ antuongmobile
820 24/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.799.000 VNĐ thegioiphone
821 23/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
822 22/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.799.000 VNĐ thegioiphone
823 21/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
824 20/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
825 19/04/2013 3 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ thegioiphone
826 16/04/2013 6 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
827 10/04/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
828 09/04/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
829 08/04/2013 4 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ thegioiphone
830 04/04/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
831 03/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
832 02/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thegioiphone
833 01/04/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
834 31/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
835 30/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
836 29/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
837 28/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
838 27/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thegioiphone
839 26/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
840 25/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
841 24/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
842 23/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
843 22/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
844 21/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ bichngocmobile
845 20/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
846 19/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Giảm 3.801.000 VNĐ thoitrangmobile
847 18/03/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 2.301.000 VNĐ antuongmobile
848 17/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
849 16/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
850 15/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
851 14/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
852 13/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
853 12/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
854 11/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
855 10/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
856 09/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
857 08/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
858 07/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
859 06/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
860 05/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
861 04/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
862 03/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
863 02/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
864 01/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
865 28/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
866 27/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ bichngocmobile
867 26/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
868 25/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
869 24/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ bichngocmobile
870 23/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
871 22/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
872 21/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
873 20/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
874 19/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
875 18/02/2013 8 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
876 10/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
877 09/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
878 08/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
879 07/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
880 06/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
881 05/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
882 04/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bichngocmobile
883 03/02/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
884 02/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
885 01/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
886 31/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
887 30/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
888 29/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
889 28/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
890 27/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
891 26/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
892 25/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
893 24/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
894 23/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
895 22/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
896 21/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
897 20/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
898 19/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
899 18/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
900 17/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
901 16/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giảm 2.951.000 VNĐ Lazada
902 15/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
903 14/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
904 13/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
905 12/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
906 11/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
907 10/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Lazada
908 09/01/2013 1 ngày 10.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tamagift
909 08/01/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 1.545.000 VNĐ antuongmobile
910 07/01/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 3.255.000 VNĐ thanhcongmobile
911 06/01/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 3.255.000 VNĐ ThanhLapStore
912 05/01/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
913 04/01/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Giảm 2.245.000 VNĐ thanhcongmobile
914 03/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ anhduong_mobile
915 02/01/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ daiphongmobile
916 01/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.300.000 VNĐ anhduong_mobile
917 31/12/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ didonghoangphat
918 30/12/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
919 29/12/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
920 28/12/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ antuongmobile
921 27/12/2012 1 ngày 10.950.000 ₫ Tăng 5.150.000 VNĐ thanhcongmobile
922 26/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 5.200.000 VNĐ didonghoangphat
923 25/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.200.000 VNĐ anhduong_mobile
924 24/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
925 23/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
926 22/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
927 21/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
928 20/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
929 19/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
930 18/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
931 17/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
932 16/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
933 15/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
934 14/12/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ manhphatmobile
935 13/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
936 12/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ anhduong_mobile
937 11/12/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhphatmobile
938 10/12/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 6.390.000 VNĐ manhphatmobile
939 09/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
940 08/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
941 07/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
942 06/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
943 05/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
944 04/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 6.490.000 VNĐ trungmobile
945 03/12/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
946 02/12/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
947 01/12/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
948 30/11/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ manhphatmobile
949 29/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.100.000 VNĐ anhduong_mobile
950 28/11/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 6.590.000 VNĐ xuanmaimobile
951 27/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
952 26/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
953 25/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ anhduong_mobile
954 24/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ antuongmobile
955 23/11/2012 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 6.290.000 VNĐ nhatsonmobile
956 22/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
957 21/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
958 20/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ vinhvumobile
959 19/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ antuongmobile
960 18/11/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ manhphatmobile
961 17/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ thoitrangmobile
962 16/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
963 15/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
964 14/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ nghia_mobile
965 13/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
966 12/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
967 11/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
968 10/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 6.190.000 VNĐ trungmobile
969 09/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 6.190.000 VNĐ thoitrangmobile
970 08/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 6.490.000 VNĐ trungmobile
971 07/11/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ manhphatmobile
972 06/11/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
973 05/11/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinhvumobile
974 04/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ manhphatmobile
975 03/11/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 2.590.000 VNĐ ThanhLapStore
976 02/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
977 01/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 5.990.000 VNĐ trungmobile
978 31/10/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
979 30/10/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 5.990.000 VNĐ vinhvumobile
980 29/10/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 5.890.000 VNĐ trungmobile
981 28/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
982 27/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
983 26/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
984 25/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giảm 5.890.000 VNĐ vinhvumobile
985 24/10/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ trungmobile
986 23/10/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ FYI
987 22/10/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.540.000 VNĐ trungmobile
988 21/10/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
989 20/10/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Tăng 3.750.000 VNĐ thanhcongmobile
990 19/10/2012 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 4.800.000 VNĐ xuanmaimobile
991 18/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
992 17/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.800.000 VNĐ anhduong_mobile
993 16/10/2012 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 4.800.000 VNĐ xuanmaimobile
994 15/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
995 14/10/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ manhphatmobile
996 13/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
997 12/10/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
998 11/10/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ manhphatmobile
999 10/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1000 09/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1001 08/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mobi9
1002 07/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
1003 06/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
1004 05/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ nghia_mobile
1005 04/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mobi9
1006 03/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
1007 02/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
1008 01/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
1009 30/09/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ nghia_mobile
1010 29/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1011 28/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1012 27/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1013 26/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1014 25/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1015 24/09/2012 2 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1016 22/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1017 21/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1018 20/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 3.090.000 VNĐ mobi9
1019 19/09/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Tăng 3.090.000 VNĐ FYI
1020 18/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1021 17/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ mobi9
1022 16/09/2012 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ daiphongmobile
1023 15/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1024 14/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1025 13/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 3.300.000 VNĐ mobi9
1026 12/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
1027 11/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
1028 10/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
1029 09/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
1030 08/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
1031 07/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1032 06/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1033 05/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1034 04/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1035 03/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ trungmobile
1036 02/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
1037 01/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
1038 31/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1039 30/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1040 29/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1041 28/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1042 27/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
1043 26/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1044 25/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
1045 24/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ trungmobile
1046 23/08/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 2.400.000 VNĐ vinhvumobile
1047 22/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ lehieumobile
1048 21/08/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
1049 20/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1050 19/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1051 18/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1052 17/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
1053 16/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1054 15/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1055 14/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1056 13/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1057 12/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ lehieumobile
1058 11/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 2.690.000 VNĐ thoitrangmobile
1059 10/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1060 09/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1061 08/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1062 07/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1063 06/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
1064 05/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1065 04/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
1066 03/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1067 02/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1068 01/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1069 31/07/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
1070 30/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1071 29/07/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
1072 28/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1073 27/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1074 26/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
1075 25/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
1076 24/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1077 23/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 3.690.000 VNĐ trungmobile
1078 22/07/2012 1 ngày 8.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
1079 21/07/2012 1 ngày 8.800.000 ₫ Giảm 3.690.000 VNĐ nmobile
1080 20/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
1081 19/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
1082 18/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
1083 17/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
1084 16/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 4.690.000 VNĐ trungmobile
1085 15/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 4.690.000 VNĐ bichngocmobile
1086 14/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1087 13/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 3.690.000 VNĐ trungmobile
1088 12/07/2012 1 ngày 8.800.000 ₫ Giảm 3.690.000 VNĐ nmobile
1089 11/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1090 10/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 5.690.000 VNĐ trungmobile
1091 09/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 6.090.000 VNĐ bvtmobile
1092 08/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 6.090.000 VNĐ didongviet
1093 07/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
1094 06/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
1095 05/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ nmobile
1096 04/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
1097 03/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ nmobile
1098 02/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
1099 01/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
1100 30/06/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ nmobile
1101 29/06/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1102 28/06/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ anhduong_mobile
1103 27/06/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
1104 26/06/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ nmobile
1105 25/06/2012 11.000.000 ₫ anhduong_mobile
Có tổng cộng 1.105 thay đổi giá của sản phẩm Motorola RAZR XT910 đã được hệ thống ghi lại.