• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Motorola RAZR XT910

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Motorola RAZR XT910 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 01/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
2 28/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ didong24h
3 27/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
4 26/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
5 25/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
6 24/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
7 23/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
8 22/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
9 21/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
10 20/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
11 19/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
12 18/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
13 17/02/2015 2 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
14 15/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
15 14/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
16 13/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
17 12/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
18 11/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
19 10/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
20 09/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
21 08/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
22 07/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
23 06/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
24 05/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
25 04/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
26 03/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ Phonecoffee
27 02/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
28 01/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
29 31/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ didong24h
30 30/01/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tuhuynhmobile
31 29/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
32 28/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
33 27/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
34 26/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
35 25/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
36 24/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
37 23/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ hoanghamobile
38 22/01/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tuhuynhmobile
39 21/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ didong24h
40 20/01/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tuhuynhmobile
41 19/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
42 18/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.700.000 VNĐ hoanghamobile
43 17/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
44 16/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ dienthoaitoanphat
45 15/01/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
46 14/01/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ didongthanhdat
47 13/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
48 12/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
49 11/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
50 10/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ dienthoaitoanphat
51 09/01/2015 1 ngày 3.880.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
52 08/01/2015 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ vienthinh
53 07/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
54 06/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
55 05/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
56 04/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
57 03/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
58 02/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaitoanphat
59 01/01/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
60 31/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
61 30/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
62 29/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
63 28/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
64 27/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
65 26/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
66 25/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
67 24/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
68 23/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
69 22/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Phonecoffee
70 21/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
71 20/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
72 19/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
73 18/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
74 17/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
75 16/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
76 15/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
77 14/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
78 13/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
79 12/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
80 11/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaitoanphat
81 10/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
82 09/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
83 08/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
84 07/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
85 06/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
86 05/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
87 04/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
88 03/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
89 02/12/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
90 01/12/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
91 30/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
92 29/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
93 28/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
94 27/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
95 26/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
96 25/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
97 24/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
98 23/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
99 22/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
100 21/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
101 20/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
102 19/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
103 18/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
104 17/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
105 16/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ tuhuynhmobile
106 15/11/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
107 14/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ yes24vn
108 13/11/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
109 12/11/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ DidongVietThai
110 11/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
111 10/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
112 09/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
113 08/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
114 07/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
115 06/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
116 05/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
117 04/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
118 03/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
119 02/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
120 01/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
121 31/10/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
122 30/10/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ yes24vn
123 29/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
124 28/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
125 27/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
126 26/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
127 25/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
128 24/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
129 23/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
130 22/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
131 21/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tuhuynhmobile
132 20/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
133 19/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tuhuynhmobile
134 18/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
135 17/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
136 16/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
137 15/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
138 14/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ CORY3Mobile
139 13/10/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi playmobile
140 12/10/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ playmobile
141 11/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
142 10/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
143 09/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
144 08/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
145 07/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
146 06/10/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
147 04/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tuhuynhmobile
148 03/10/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
149 02/10/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
150 01/10/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
151 30/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
152 29/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
153 28/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
154 27/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
155 26/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
156 25/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
157 24/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
158 23/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
159 22/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
160 21/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
161 20/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
162 19/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
163 18/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
164 17/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
165 16/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
166 15/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
167 14/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ symobile
168 13/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ismartphone
169 12/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
170 11/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
171 10/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
172 09/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
173 08/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
174 07/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
175 06/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
176 05/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
177 04/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
178 03/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
179 02/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
180 01/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
181 31/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ symobile
182 30/08/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ playmobile
183 29/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tuhuynhmobile
184 28/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
185 27/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
186 26/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 980.000 VNĐ symobile
187 25/08/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 530.000 VNĐ vienthinh
188 24/08/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
189 23/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
190 22/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
191 21/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ ismartphone
192 20/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
193 19/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
194 18/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
195 17/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ HTCgiare
196 16/08/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
197 15/08/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ r9mobile
198 14/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
199 13/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
200 12/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
201 11/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
202 10/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
203 09/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ HTCgiare
204 08/08/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ r9mobile
205 07/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
206 06/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
207 05/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
208 04/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
209 03/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ ismartphone
210 02/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
211 01/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
212 31/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
213 30/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
214 29/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
215 28/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ CORY3Mobile
216 27/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
217 26/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
218 25/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
219 24/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
220 23/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
221 22/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
222 21/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
223 20/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
224 19/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ ismartphone
225 18/07/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ HTCgiare
226 17/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
227 16/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
228 15/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
229 14/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
230 13/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
231 12/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ ismartphone
232 11/07/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
233 10/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
234 09/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
235 08/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
236 07/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
237 06/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ symobile
238 05/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
239 04/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ symobile
240 03/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
241 02/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
242 01/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
243 30/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
244 29/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
245 28/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
246 27/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
247 26/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
248 25/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
249 24/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
250 23/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ r9mobile
251 22/06/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ tuhuynhmobile
252 21/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
253 20/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
254 19/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
255 18/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
256 17/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ symobile
257 16/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
258 15/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
259 14/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
260 13/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
261 12/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
262 11/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
263 10/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
264 09/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
265 08/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
266 07/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
267 06/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
268 05/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
269 04/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
270 03/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
271 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
272 01/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
273 31/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
274 30/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ r9mobile
275 29/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ tuhuynhmobile
276 28/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
277 27/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
278 26/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
279 25/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
280 24/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
281 23/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
282 22/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
283 21/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
284 20/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
285 19/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
286 18/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
287 17/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
288 16/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.322.000 VNĐ r9mobile
289 15/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 1.322.000 VNĐ baotuyetmobile
290 14/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.322.000 VNĐ r9mobile
291 13/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 732.000 VNĐ baotuyetmobile
292 12/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 732.000 VNĐ tuhuynhmobile
293 11/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
294 10/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 1.012.000 VNĐ baotuyetmobile
295 09/05/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.012.000 VNĐ vienthinh
296 08/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 732.000 VNĐ baotuyetmobile
297 07/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
298 06/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 732.000 VNĐ tuhuynhmobile
299 05/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 1.222.000 VNĐ baotuyetmobile
300 04/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
301 03/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
302 02/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
303 01/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
304 30/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
305 29/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
306 28/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
307 27/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
308 26/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
309 25/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
310 24/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
311 23/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
312 22/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
313 21/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
314 20/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
315 19/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
316 18/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
317 17/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.090.000 VNĐ symobile
318 16/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
319 15/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
320 14/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ yes24vn
321 13/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ CORY3Mobile
322 12/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
323 11/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ vinhvumobile
324 10/04/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
325 09/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
326 08/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
327 07/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
328 06/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.090.000 VNĐ digiphone
329 05/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
330 04/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ digiphone
331 03/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ xperiashop
332 02/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi digiphone
333 01/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ digiphone
334 31/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ xperiashop
335 30/03/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 880.000 VNĐ vienthinh
336 29/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
337 28/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
338 27/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
339 26/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ digiphone
340 25/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
341 24/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
342 23/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
343 22/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
344 21/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
345 20/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
346 19/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
347 18/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ chungblackberry
348 17/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
349 16/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
350 15/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
351 14/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ vinhvumobile
352 13/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
353 12/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
354 11/03/2014 5 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinhvumobile
355 06/03/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
356 05/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
357 04/03/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ digiphone
358 03/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
359 02/03/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
360 01/03/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ digiphone
361 28/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
362 27/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
363 26/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
364 25/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
365 24/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ DidongVietThai
366 23/02/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ r9mobile
367 22/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ ismartphone
368 21/02/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ chungblackberry
369 20/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
370 19/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
371 18/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ digiphone
372 17/02/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ chungblackberry
373 16/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ Shgalaxy
374 15/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ digiphone
375 14/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
376 13/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
377 12/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
378 11/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
379 10/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
380 09/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
381 08/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
382 07/02/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
383 06/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ Shgalaxy
384 05/02/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ CORY3Mobile
385 04/02/2014 3 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
386 01/02/2014 2 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ digiphone
387 30/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
388 29/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
389 28/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
390 27/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
391 26/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ Shgalaxy
392 25/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ digiphone
393 24/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ Shgalaxy
394 23/01/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
395 22/01/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ dhmobile
396 21/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
397 20/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
398 19/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vinhvumobile
399 18/01/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ dhmobile
400 17/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
401 16/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
402 15/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
403 14/01/2014 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
404 13/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
405 12/01/2014 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
406 11/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vinhvumobile
407 10/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
408 09/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
409 08/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
410 07/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tuhuynhmobile
411 06/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
412 05/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
413 04/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
414 03/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
415 02/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
416 01/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
417 31/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
418 30/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
419 29/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
420 28/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
421 27/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
422 26/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
423 25/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 509.000 VNĐ phonedep
424 24/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ Lazada
425 23/12/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ Shgalaxy
426 22/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 509.000 VNĐ phonedep
427 21/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
428 20/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
429 19/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
430 18/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
431 17/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
432 16/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
433 15/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
434 14/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
435 13/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
436 12/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
437 11/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ digiphone
438 10/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
439 09/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
440 08/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
441 07/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ tuhuynhmobile
442 06/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
443 05/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
444 04/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
445 03/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
446 02/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
447 01/12/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ dhmobile
448 30/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
449 29/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ koreamobileTN
450 28/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
451 27/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
452 26/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
453 25/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
454 24/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
455 23/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
456 22/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ koreamobileTN
457 21/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
458 20/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
459 19/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
460 18/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ koreamobileTN
461 17/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ zippostmobile
462 16/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
463 15/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ digiphone
464 14/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
465 13/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
466 12/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
467 11/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi Dt24vn
468 10/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ Dt24vn
469 09/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
470 08/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ xuanmaimobile
471 07/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
472 06/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dhmobile
473 05/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
474 04/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
475 03/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
476 02/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ trungmobile
477 01/11/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ hoanghamobile
478 31/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
479 30/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ chungblackberry
480 29/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ zippostmobile
481 28/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
482 27/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ chungblackberry
483 26/10/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
484 25/10/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ koreamobileTN
485 24/10/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
486 23/10/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thoitrangmobile
487 22/10/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ koreamobileTN
488 21/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
489 20/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
490 19/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
491 18/10/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
492 17/10/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
493 16/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
494 15/10/2013 3 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
495 12/10/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ phonedep
496 11/10/2013 1 ngày 4.099.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ socmobile
497 10/10/2013 4 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
498 06/10/2013 4 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
499 02/10/2013 6 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ phonedep
500 26/09/2013 1 ngày 4.099.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ socmobile
501 25/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
502 24/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
503 23/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
504 22/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
505 21/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
506 20/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
507 19/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
508 18/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ phonedep
509 17/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ bichngocmobile
510 16/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
511 15/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
512 14/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
513 13/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
514 12/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
515 11/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
516 10/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
517 09/09/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ B_Nmobile
518 07/09/2013 2 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
519 05/09/2013 7 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
520 29/08/2013 2 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
521 27/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 810.000 VNĐ phonedep
522 26/08/2013 3 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 2.549.000 VNĐ ismartphone
523 23/08/2013 1 ngày 7.149.000 ₫ Giá không đổi Lazada
524 22/08/2013 1 ngày 7.149.000 ₫ Tăng 3.359.000 VNĐ Lazada
525 21/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
526 20/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
527 19/08/2013 2 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
528 17/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
529 16/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
530 15/08/2013 3 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
531 12/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
532 11/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
533 10/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 7.210.000 VNĐ phonedep
534 09/08/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 3.831.000 VNĐ anhduong_mobile
535 08/08/2013 1 ngày 7.169.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ Lazada
536 07/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
537 06/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
538 05/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
539 04/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
540 03/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
541 02/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Tăng 2.639.000 VNĐ Lazada
542 01/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi Ngockimanh
543 31/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
544 30/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 2.639.000 VNĐ CORY3Mobile
545 29/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
546 28/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
547 27/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
548 26/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Tăng 2.639.000 VNĐ Lazada
549 25/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 2.639.000 VNĐ bichngocmobile
550 24/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
551 23/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
552 22/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
553 21/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Tăng 2.939.000 VNĐ Lazada
554 20/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
555 19/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ manhphatmobile
556 18/07/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ trungmobile
557 17/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.955.000 VNĐ digiphone
558 16/07/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 4.955.000 VNĐ Lazada
559 15/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ digiphone
560 14/07/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
561 13/07/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giảm 3.389.000 VNĐ trungmobile
562 12/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
563 11/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
564 10/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
565 09/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
566 08/07/2013 2 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
567 06/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
568 05/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
569 04/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
570 03/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
571 02/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
572 01/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
573 30/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
574 29/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
575 28/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
576 27/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
577 26/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
578 25/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
579 24/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
580 23/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
581 22/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
582 21/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
583 20/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.029.000 VNĐ Lazada
584 19/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi digiphone
585 18/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 4.029.000 VNĐ digiphone
586 17/06/2013 4 ngày 7.879.000 ₫ Giảm 876.000 VNĐ Lazada
587 13/06/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 1.056.000 VNĐ thanhcongmobile
588 12/06/2013 1 ngày 7.699.000 ₫ Giảm 1.056.000 VNĐ Lazada
589 11/06/2013 3 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 1.056.000 VNĐ thanhcongmobile
590 08/06/2013 3 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 2.109.000 VNĐ Lazada
591 05/06/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
592 04/06/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
593 03/06/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 2.109.000 VNĐ vinhvumobile
594 01/06/2013 3 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 2.109.000 VNĐ Lazada
595 29/05/2013 3 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vinhvumobile
596 26/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ vinhvumobile
597 25/05/2013 5 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ Shgalaxy
598 20/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
599 19/05/2013 9 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
600 10/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 2.009.000 VNĐ vinhvumobile
601 09/05/2013 3 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 2.009.000 VNĐ Lazada
602 06/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
603 05/05/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ bichngocmobile
604 04/05/2013 1 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
605 03/05/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ bichngocmobile
606 02/05/2013 1 ngày 7.699.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Lazada
607 01/05/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
608 30/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
609 29/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
610 28/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
611 27/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
612 26/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 4.300.000 VNĐ thoitrangmobile
613 25/04/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ antuongmobile
614 24/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.799.000 VNĐ thegioiphone
615 23/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
616 22/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.799.000 VNĐ thegioiphone
617 21/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
618 20/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
619 19/04/2013 3 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ thegioiphone
620 16/04/2013 6 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
621 10/04/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
622 09/04/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
623 08/04/2013 4 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ thegioiphone
624 04/04/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
625 03/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
626 02/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thegioiphone
627 01/04/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
628 31/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
629 30/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
630 29/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
631 28/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
632 27/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thegioiphone
633 26/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
634 25/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
635 24/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
636 23/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
637 22/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
638 21/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ bichngocmobile
639 20/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
640 19/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Giảm 3.801.000 VNĐ thoitrangmobile
641 18/03/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 2.301.000 VNĐ antuongmobile
642 17/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
643 16/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
644 15/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
645 14/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
646 13/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
647 12/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
648 11/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
649 10/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
650 09/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
651 08/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
652 07/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
653 06/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
654 05/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
655 04/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
656 03/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
657 02/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
658 01/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
659 28/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
660 27/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ bichngocmobile
661 26/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
662 25/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
663 24/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ bichngocmobile
664 23/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
665 22/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
666 21/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
667 20/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
668 19/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
669 18/02/2013 8 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
670 10/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
671 09/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
672 08/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
673 07/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
674 06/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
675 05/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
676 04/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bichngocmobile
677 03/02/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
678 02/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
679 01/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
680 31/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
681 30/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
682 29/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
683 28/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
684 27/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
685 26/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
686 25/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
687 24/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
688 23/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
689 22/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
690 21/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
691 20/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
692 19/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
693 18/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
694 17/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
695 16/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giảm 2.951.000 VNĐ Lazada
696 15/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
697 14/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
698 13/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
699 12/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
700 11/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
701 10/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Lazada
702 09/01/2013 1 ngày 10.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tamagift
703 08/01/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 1.545.000 VNĐ antuongmobile
704 07/01/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 3.255.000 VNĐ thanhcongmobile
705 06/01/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 3.255.000 VNĐ ThanhLapStore
706 05/01/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
707 04/01/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Giảm 2.245.000 VNĐ thanhcongmobile
708 03/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ anhduong_mobile
709 02/01/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ daiphongmobile
710 01/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.300.000 VNĐ anhduong_mobile
711 31/12/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ didonghoangphat
712 30/12/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
713 29/12/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
714 28/12/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ antuongmobile
715 27/12/2012 1 ngày 10.950.000 ₫ Tăng 5.150.000 VNĐ thanhcongmobile
716 26/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 5.200.000 VNĐ didonghoangphat
717 25/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.200.000 VNĐ anhduong_mobile
718 24/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
719 23/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
720 22/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
721 21/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
722 20/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
723 19/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
724 18/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
725 17/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
726 16/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
727 15/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
728 14/12/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ manhphatmobile
729 13/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
730 12/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ anhduong_mobile
731 11/12/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhphatmobile
732 10/12/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 6.390.000 VNĐ manhphatmobile
733 09/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
734 08/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
735 07/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
736 06/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
737 05/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
738 04/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 6.490.000 VNĐ trungmobile
739 03/12/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
740 02/12/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
741 01/12/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
742 30/11/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ manhphatmobile
743 29/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.100.000 VNĐ anhduong_mobile
744 28/11/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 6.590.000 VNĐ xuanmaimobile
745 27/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
746 26/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
747 25/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ anhduong_mobile
748 24/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ antuongmobile
749 23/11/2012 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 6.290.000 VNĐ nhatsonmobile
750 22/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
751 21/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
752 20/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ vinhvumobile
753 19/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ antuongmobile
754 18/11/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ manhphatmobile
755 17/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ thoitrangmobile
756 16/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
757 15/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
758 14/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ nghia_mobile
759 13/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
760 12/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
761 11/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
762 10/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 6.190.000 VNĐ trungmobile
763 09/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 6.190.000 VNĐ thoitrangmobile
764 08/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 6.490.000 VNĐ trungmobile
765 07/11/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ manhphatmobile
766 06/11/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
767 05/11/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinhvumobile
768 04/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ manhphatmobile
769 03/11/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 2.590.000 VNĐ ThanhLapStore
770 02/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
771 01/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 5.990.000 VNĐ trungmobile
772 31/10/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
773 30/10/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 5.990.000 VNĐ vinhvumobile
774 29/10/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 5.890.000 VNĐ trungmobile
775 28/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
776 27/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
777 26/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
778 25/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giảm 5.890.000 VNĐ vinhvumobile
779 24/10/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ trungmobile
780 23/10/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ FYI
781 22/10/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.540.000 VNĐ trungmobile
782 21/10/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
783 20/10/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Tăng 3.750.000 VNĐ thanhcongmobile
784 19/10/2012 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 4.800.000 VNĐ xuanmaimobile
785 18/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
786 17/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.800.000 VNĐ anhduong_mobile
787 16/10/2012 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 4.800.000 VNĐ xuanmaimobile
788 15/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
789 14/10/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ manhphatmobile
790 13/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
791 12/10/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
792 11/10/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ manhphatmobile
793 10/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
794 09/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
795 08/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mobi9
796 07/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
797 06/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
798 05/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ nghia_mobile
799 04/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mobi9
800 03/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
801 02/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
802 01/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
803 30/09/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ nghia_mobile
804 29/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
805 28/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
806 27/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
807 26/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
808 25/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
809 24/09/2012 2 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
810 22/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
811 21/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
812 20/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 3.090.000 VNĐ mobi9
813 19/09/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Tăng 3.090.000 VNĐ FYI
814 18/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
815 17/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ mobi9
816 16/09/2012 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ daiphongmobile
817 15/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
818 14/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
819 13/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 3.300.000 VNĐ mobi9
820 12/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
821 11/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
822 10/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
823 09/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
824 08/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
825 07/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
826 06/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
827 05/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
828 04/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
829 03/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ trungmobile
830 02/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
831 01/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
832 31/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
833 30/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
834 29/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
835 28/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
836 27/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
837 26/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
838 25/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
839 24/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ trungmobile
840 23/08/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 2.400.000 VNĐ vinhvumobile
841 22/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ lehieumobile
842 21/08/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
843 20/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
844 19/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
845 18/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
846 17/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
847 16/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
848 15/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
849 14/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
850 13/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
851 12/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ lehieumobile
852 11/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 2.690.000 VNĐ thoitrangmobile
853 10/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
854 09/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
855 08/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
856 07/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
857 06/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
858 05/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
859 04/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
860 03/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
861 02/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
862 01/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
863 31/07/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
864 30/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
865 29/07/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
866 28/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
867 27/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
868 26/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
869 25/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
870 24/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
871 23/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 3.690.000 VNĐ trungmobile
872 22/07/2012 1 ngày 8.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
873 21/07/2012 1 ngày 8.800.000 ₫ Giảm 3.690.000 VNĐ nmobile
874 20/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
875 19/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
876 18/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
877 17/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
878 16/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 4.690.000 VNĐ trungmobile
879 15/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 4.690.000 VNĐ bichngocmobile
880 14/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
881 13/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 3.690.000 VNĐ trungmobile
882 12/07/2012 1 ngày 8.800.000 ₫ Giảm 3.690.000 VNĐ nmobile
883 11/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
884 10/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 5.690.000 VNĐ trungmobile
885 09/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 6.090.000 VNĐ bvtmobile
886 08/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 6.090.000 VNĐ didongviet
887 07/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
888 06/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
889 05/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ nmobile
890 04/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
891 03/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ nmobile
892 02/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
893 01/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
894 30/06/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ nmobile
895 29/06/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
896 28/06/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ anhduong_mobile
897 27/06/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
898 26/06/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ nmobile
899 25/06/2012 11.000.000 ₫ anhduong_mobile
Có tổng cộng 899 thay đổi giá của sản phẩm Motorola RAZR XT910 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Motorola RAZR XT910 trong mục Mobile
Từ khóa nổi bật trong tuần: san ho, pin, tien dong ho, ss, la ban