Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Motorola RAZR XT910

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Motorola RAZR XT910 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 22/06/2016 6 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ didongthanhdat
2 16/06/2016 41 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ hoanghamobile
3 06/05/2016 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
4 05/05/2016 14 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ tinthanhmobile
5 21/04/2016 17 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ hoanghamobile
6 04/04/2016 4 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tinthanhmobile
7 31/03/2016 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
8 30/03/2016 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
9 29/03/2016 6 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhphatmobile
10 23/03/2016 11 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ tinthanhmobile
11 12/03/2016 11 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
12 01/03/2016 5 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
13 25/02/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
14 24/02/2016 8 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 5.400.000 VNĐ didongthanhdat
15 16/02/2016 1 ngày 9.200.000 ₫ Giá không đổi tamma
16 15/02/2016 8 ngày 9.200.000 ₫ Giá không đổi tamma
17 07/02/2016 1 ngày 9.200.000 ₫ Giá không đổi tamma
18 06/02/2016 11 ngày 9.200.000 ₫ Tăng 5.400.000 VNĐ tamma
19 26/01/2016 2 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 5.400.000 VNĐ didongthanhdat
20 24/01/2016 19 ngày 9.200.000 ₫ Tăng 5.400.000 VNĐ tamma
21 05/01/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ didongthanhdat
22 04/01/2016 7 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
23 28/12/2015 2 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lequanmobile
24 26/12/2015 4 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
25 22/12/2015 10 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
26 12/12/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
27 11/12/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lequanmobile
28 08/12/2015 10 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tinthanhmobile
29 28/11/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lequanmobile
30 25/11/2015 8 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ didongthanhdat
31 17/11/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ hoanghamobile
32 16/11/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
33 15/11/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
34 14/11/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
35 13/11/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
36 12/11/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
37 11/11/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lequanmobile
38 10/11/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
39 09/11/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
40 08/11/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
41 07/11/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
42 06/11/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ daiphuminh
43 05/11/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ hoanghamobile
44 04/11/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ xuanmaimobile
45 03/11/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ daiphuminh
46 02/11/2015 2 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ hoanghamobile
47 31/10/2015 4 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
48 27/10/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
49 24/10/2015 18 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
50 06/10/2015 6 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lequanmobile
51 30/09/2015 4 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ daiphuminh
52 26/09/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ didongthanhdat
53 25/09/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
54 24/09/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
55 21/09/2015 5 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
56 16/09/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
57 15/09/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lequanmobile
58 14/09/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
59 13/09/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
60 12/09/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tinthanhmobile
61 11/09/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lequanmobile
62 10/09/2015 3 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
63 07/09/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
64 06/09/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lequanmobile
65 05/09/2015 4 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
66 01/09/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
67 31/08/2015 7 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ lequanmobile
68 24/08/2015 2 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ HTCgiare
69 22/08/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
70 21/08/2015 6 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tinthanhmobile
71 15/08/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
72 14/08/2015 6 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lequanmobile
73 08/08/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ didongthanhdat
74 07/08/2015 4 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
75 03/08/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
76 02/08/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
77 01/08/2015 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
78 30/07/2015 2 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ HTCgiare
79 28/07/2015 4 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ DidongVietThai
80 24/07/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
81 23/07/2015 6 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
82 17/07/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
83 16/07/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ HTCgiare
84 15/07/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ daiphuminh
85 14/07/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
86 13/07/2015 2 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ HTCgiare
87 11/07/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
88 10/07/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tuhuynhmobile
89 09/07/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
90 08/07/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
91 07/07/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
92 06/07/2015 2 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
93 04/07/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tuhuynhmobile
94 03/07/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
95 02/07/2015 2 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
96 30/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
97 29/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
98 28/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tuhuynhmobile
99 27/06/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
100 26/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tuhuynhmobile
101 25/06/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
102 24/06/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
103 23/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ tuhuynhmobile
104 22/06/2015 2 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ didongthanhdat
105 20/06/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
106 19/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tuhuynhmobile
107 18/06/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
108 17/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
109 16/06/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DidongVietThai
110 15/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
111 14/06/2015 2 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DidongVietThai
112 12/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
113 11/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
114 10/06/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
115 09/06/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DidongVietThai
116 08/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ tuhuynhmobile
117 07/06/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
118 06/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ tuhuynhmobile
119 05/06/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
120 04/06/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
121 03/06/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
122 02/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ tuhuynhmobile
123 01/06/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
124 31/05/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
125 30/05/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
126 29/05/2015 2 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ tuhuynhmobile
127 27/05/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
128 26/05/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
129 25/05/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
130 24/05/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
131 23/05/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
132 22/05/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
133 21/05/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ DidongVietThai
134 20/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
135 19/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
136 18/05/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
137 16/05/2015 2 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
138 14/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
139 13/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
140 12/05/2015 2 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
141 10/05/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
142 09/05/2015 3 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
143 06/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
144 05/05/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
145 03/05/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
146 02/05/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
147 01/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
148 30/04/2015 4 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
149 26/04/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
150 24/04/2015 5 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
151 19/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
152 18/04/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ hoanghamobile
153 17/04/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ tuhuynhmobile
154 16/04/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
155 15/04/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
156 13/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
157 12/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
158 11/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
159 10/04/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ tuhuynhmobile
160 09/04/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
161 08/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
162 07/04/2015 2 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
163 05/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
164 04/04/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
165 03/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
166 02/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
167 01/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
168 31/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
169 30/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
170 29/03/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
171 27/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
172 26/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
173 25/03/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
174 24/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
175 23/03/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
176 21/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ hoanghamobile
177 20/03/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
178 19/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
179 18/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ Phonecoffee
180 17/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
181 16/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
182 15/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
183 14/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
184 13/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
185 12/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ didong24h
186 11/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
187 10/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ Phonecoffee
188 09/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
189 08/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
190 07/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
191 06/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
192 05/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
193 04/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
194 03/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
195 02/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
196 01/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
197 28/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ didong24h
198 27/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
199 26/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
200 25/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
201 24/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
202 23/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
203 22/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
204 21/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
205 20/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
206 19/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
207 18/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
208 17/02/2015 2 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
209 15/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
210 14/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
211 13/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
212 12/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
213 11/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
214 10/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
215 09/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
216 08/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
217 07/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
218 06/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
219 05/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
220 04/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
221 03/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ Phonecoffee
222 02/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
223 01/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
224 31/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ didong24h
225 30/01/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tuhuynhmobile
226 29/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
227 28/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
228 27/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
229 26/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
230 25/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
231 24/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
232 23/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ hoanghamobile
233 22/01/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tuhuynhmobile
234 21/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ didong24h
235 20/01/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tuhuynhmobile
236 19/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
237 18/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.700.000 VNĐ hoanghamobile
238 17/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
239 16/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ dienthoaitoanphat
240 15/01/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
241 14/01/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ didongthanhdat
242 13/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
243 12/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
244 11/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
245 10/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ dienthoaitoanphat
246 09/01/2015 1 ngày 3.880.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
247 08/01/2015 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ vienthinh
248 07/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
249 06/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
250 05/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
251 04/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
252 03/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
253 02/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaitoanphat
254 01/01/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
255 31/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
256 30/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
257 29/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
258 28/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
259 27/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
260 26/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
261 25/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
262 24/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
263 23/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
264 22/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Phonecoffee
265 21/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
266 20/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
267 19/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
268 18/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
269 17/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
270 16/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
271 15/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
272 14/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
273 13/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
274 12/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
275 11/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaitoanphat
276 10/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
277 09/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
278 08/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
279 07/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
280 06/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
281 05/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
282 04/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
283 03/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
284 02/12/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
285 01/12/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
286 30/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
287 29/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
288 28/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
289 27/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
290 26/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
291 25/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
292 24/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
293 23/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
294 22/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
295 21/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
296 20/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
297 19/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
298 18/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
299 17/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
300 16/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ tuhuynhmobile
301 15/11/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
302 14/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ yes24vn
303 13/11/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
304 12/11/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ DidongVietThai
305 11/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
306 10/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
307 09/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
308 08/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
309 07/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
310 06/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
311 05/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
312 04/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
313 03/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
314 02/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
315 01/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
316 31/10/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
317 30/10/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ yes24vn
318 29/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
319 28/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
320 27/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
321 26/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
322 25/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
323 24/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
324 23/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
325 22/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
326 21/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tuhuynhmobile
327 20/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
328 19/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tuhuynhmobile
329 18/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
330 17/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
331 16/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
332 15/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
333 14/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ CORY3Mobile
334 13/10/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi playmobile
335 12/10/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ playmobile
336 11/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
337 10/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
338 09/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
339 08/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
340 07/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
341 06/10/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
342 04/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tuhuynhmobile
343 03/10/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
344 02/10/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
345 01/10/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
346 30/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
347 29/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
348 28/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
349 27/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
350 26/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
351 25/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
352 24/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
353 23/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
354 22/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
355 21/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
356 20/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
357 19/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
358 18/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
359 17/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
360 16/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
361 15/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
362 14/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ symobile
363 13/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ismartphone
364 12/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
365 11/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
366 10/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
367 09/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
368 08/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
369 07/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
370 06/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
371 05/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
372 04/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
373 03/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
374 02/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
375 01/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
376 31/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ symobile
377 30/08/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ playmobile
378 29/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tuhuynhmobile
379 28/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
380 27/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
381 26/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 980.000 VNĐ symobile
382 25/08/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 530.000 VNĐ vienthinh
383 24/08/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
384 23/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
385 22/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
386 21/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ ismartphone
387 20/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
388 19/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
389 18/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
390 17/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ HTCgiare
391 16/08/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
392 15/08/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ r9mobile
393 14/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
394 13/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
395 12/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
396 11/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
397 10/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
398 09/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ HTCgiare
399 08/08/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ r9mobile
400 07/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
401 06/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
402 05/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
403 04/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
404 03/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ ismartphone
405 02/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
406 01/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
407 31/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
408 30/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
409 29/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
410 28/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ CORY3Mobile
411 27/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
412 26/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
413 25/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
414 24/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
415 23/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
416 22/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
417 21/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
418 20/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
419 19/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ ismartphone
420 18/07/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ HTCgiare
421 17/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
422 16/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
423 15/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
424 14/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
425 13/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
426 12/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ ismartphone
427 11/07/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
428 10/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
429 09/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
430 08/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
431 07/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
432 06/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ symobile
433 05/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
434 04/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ symobile
435 03/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
436 02/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
437 01/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
438 30/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
439 29/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
440 28/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
441 27/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
442 26/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
443 25/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
444 24/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
445 23/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ r9mobile
446 22/06/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ tuhuynhmobile
447 21/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
448 20/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
449 19/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
450 18/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
451 17/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ symobile
452 16/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
453 15/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
454 14/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
455 13/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
456 12/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
457 11/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
458 10/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
459 09/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
460 08/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
461 07/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
462 06/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
463 05/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
464 04/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
465 03/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
466 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
467 01/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
468 31/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
469 30/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ r9mobile
470 29/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ tuhuynhmobile
471 28/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
472 27/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
473 26/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
474 25/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
475 24/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
476 23/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
477 22/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
478 21/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
479 20/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
480 19/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
481 18/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
482 17/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
483 16/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.322.000 VNĐ r9mobile
484 15/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 1.322.000 VNĐ baotuyetmobile
485 14/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.322.000 VNĐ r9mobile
486 13/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 732.000 VNĐ baotuyetmobile
487 12/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 732.000 VNĐ tuhuynhmobile
488 11/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
489 10/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 1.012.000 VNĐ baotuyetmobile
490 09/05/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.012.000 VNĐ vienthinh
491 08/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 732.000 VNĐ baotuyetmobile
492 07/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
493 06/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 732.000 VNĐ tuhuynhmobile
494 05/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 1.222.000 VNĐ baotuyetmobile
495 04/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
496 03/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
497 02/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
498 01/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
499 30/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
500 29/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
501 28/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
502 27/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
503 26/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
504 25/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
505 24/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
506 23/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
507 22/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
508 21/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
509 20/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
510 19/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
511 18/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
512 17/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.090.000 VNĐ symobile
513 16/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
514 15/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
515 14/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ yes24vn
516 13/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ CORY3Mobile
517 12/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
518 11/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ vinhvumobile
519 10/04/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
520 09/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
521 08/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
522 07/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
523 06/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.090.000 VNĐ digiphone
524 05/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
525 04/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ digiphone
526 03/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ xperiashop
527 02/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi digiphone
528 01/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ digiphone
529 31/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ xperiashop
530 30/03/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 880.000 VNĐ vienthinh
531 29/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
532 28/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
533 27/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
534 26/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ digiphone
535 25/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
536 24/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
537 23/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
538 22/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
539 21/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
540 20/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
541 19/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
542 18/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ chungblackberry
543 17/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
544 16/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
545 15/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
546 14/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ vinhvumobile
547 13/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
548 12/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
549 11/03/2014 5 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinhvumobile
550 06/03/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
551 05/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
552 04/03/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ digiphone
553 03/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
554 02/03/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
555 01/03/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ digiphone
556 28/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
557 27/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
558 26/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
559 25/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
560 24/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ DidongVietThai
561 23/02/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ r9mobile
562 22/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ ismartphone
563 21/02/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ chungblackberry
564 20/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
565 19/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
566 18/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ digiphone
567 17/02/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ chungblackberry
568 16/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ Shgalaxy
569 15/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ digiphone
570 14/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
571 13/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
572 12/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
573 11/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
574 10/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
575 09/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
576 08/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
577 07/02/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
578 06/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ Shgalaxy
579 05/02/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ CORY3Mobile
580 04/02/2014 3 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
581 01/02/2014 2 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ digiphone
582 30/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
583 29/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
584 28/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
585 27/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
586 26/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ Shgalaxy
587 25/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ digiphone
588 24/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ Shgalaxy
589 23/01/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
590 22/01/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ dhmobile
591 21/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
592 20/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
593 19/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vinhvumobile
594 18/01/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ dhmobile
595 17/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
596 16/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
597 15/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
598 14/01/2014 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
599 13/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
600 12/01/2014 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
601 11/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vinhvumobile
602 10/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
603 09/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
604 08/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
605 07/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tuhuynhmobile
606 06/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
607 05/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
608 04/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
609 03/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
610 02/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
611 01/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
612 31/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
613 30/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
614 29/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
615 28/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
616 27/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
617 26/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
618 25/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 509.000 VNĐ phonedep
619 24/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ Lazada
620 23/12/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ Shgalaxy
621 22/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 509.000 VNĐ phonedep
622 21/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
623 20/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
624 19/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
625 18/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
626 17/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
627 16/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
628 15/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
629 14/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
630 13/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
631 12/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
632 11/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ digiphone
633 10/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
634 09/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
635 08/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
636 07/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ tuhuynhmobile
637 06/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
638 05/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
639 04/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
640 03/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
641 02/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
642 01/12/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ dhmobile
643 30/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
644 29/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ koreamobileTN
645 28/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
646 27/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
647 26/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
648 25/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
649 24/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
650 23/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
651 22/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ koreamobileTN
652 21/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
653 20/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
654 19/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
655 18/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ koreamobileTN
656 17/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ zippostmobile
657 16/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
658 15/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ digiphone
659 14/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
660 13/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
661 12/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
662 11/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi Dt24vn
663 10/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ Dt24vn
664 09/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
665 08/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ xuanmaimobile
666 07/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
667 06/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dhmobile
668 05/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
669 04/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
670 03/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
671 02/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ trungmobile
672 01/11/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ hoanghamobile
673 31/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
674 30/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ chungblackberry
675 29/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ zippostmobile
676 28/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
677 27/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ chungblackberry
678 26/10/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
679 25/10/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ koreamobileTN
680 24/10/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
681 23/10/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thoitrangmobile
682 22/10/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ koreamobileTN
683 21/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
684 20/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
685 19/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
686 18/10/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
687 17/10/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
688 16/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
689 15/10/2013 3 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
690 12/10/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ phonedep
691 11/10/2013 1 ngày 4.099.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ socmobile
692 10/10/2013 4 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
693 06/10/2013 4 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
694 02/10/2013 6 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ phonedep
695 26/09/2013 1 ngày 4.099.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ socmobile
696 25/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
697 24/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
698 23/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
699 22/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
700 21/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
701 20/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
702 19/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
703 18/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ phonedep
704 17/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ bichngocmobile
705 16/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
706 15/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
707 14/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
708 13/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
709 12/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
710 11/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
711 10/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
712 09/09/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ B_Nmobile
713 07/09/2013 2 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
714 05/09/2013 7 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
715 29/08/2013 2 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
716 27/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 810.000 VNĐ phonedep
717 26/08/2013 3 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 2.549.000 VNĐ ismartphone
718 23/08/2013 1 ngày 7.149.000 ₫ Giá không đổi Lazada
719 22/08/2013 1 ngày 7.149.000 ₫ Tăng 3.359.000 VNĐ Lazada
720 21/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
721 20/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
722 19/08/2013 2 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
723 17/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
724 16/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
725 15/08/2013 3 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
726 12/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
727 11/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
728 10/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 7.210.000 VNĐ phonedep
729 09/08/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 3.831.000 VNĐ anhduong_mobile
730 08/08/2013 1 ngày 7.169.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ Lazada
731 07/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
732 06/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
733 05/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
734 04/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
735 03/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
736 02/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Tăng 2.639.000 VNĐ Lazada
737 01/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi Ngockimanh
738 31/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
739 30/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 2.639.000 VNĐ CORY3Mobile
740 29/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
741 28/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
742 27/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
743 26/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Tăng 2.639.000 VNĐ Lazada
744 25/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 2.639.000 VNĐ bichngocmobile
745 24/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
746 23/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
747 22/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
748 21/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Tăng 2.939.000 VNĐ Lazada
749 20/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
750 19/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ manhphatmobile
751 18/07/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ trungmobile
752 17/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.955.000 VNĐ digiphone
753 16/07/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 4.955.000 VNĐ Lazada
754 15/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ digiphone
755 14/07/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
756 13/07/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giảm 3.389.000 VNĐ trungmobile
757 12/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
758 11/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
759 10/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
760 09/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
761 08/07/2013 2 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
762 06/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
763 05/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
764 04/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
765 03/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
766 02/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
767 01/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
768 30/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
769 29/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
770 28/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
771 27/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
772 26/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
773 25/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
774 24/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
775 23/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
776 22/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
777 21/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
778 20/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.029.000 VNĐ Lazada
779 19/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi digiphone
780 18/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 4.029.000 VNĐ digiphone
781 17/06/2013 4 ngày 7.879.000 ₫ Giảm 876.000 VNĐ Lazada
782 13/06/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 1.056.000 VNĐ thanhcongmobile
783 12/06/2013 1 ngày 7.699.000 ₫ Giảm 1.056.000 VNĐ Lazada
784 11/06/2013 3 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 1.056.000 VNĐ thanhcongmobile
785 08/06/2013 3 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 2.109.000 VNĐ Lazada
786 05/06/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
787 04/06/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
788 03/06/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 2.109.000 VNĐ vinhvumobile
789 01/06/2013 3 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 2.109.000 VNĐ Lazada
790 29/05/2013 3 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vinhvumobile
791 26/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ vinhvumobile
792 25/05/2013 5 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ Shgalaxy
793 20/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
794 19/05/2013 9 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
795 10/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 2.009.000 VNĐ vinhvumobile
796 09/05/2013 3 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 2.009.000 VNĐ Lazada
797 06/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
798 05/05/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ bichngocmobile
799 04/05/2013 1 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
800 03/05/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ bichngocmobile
801 02/05/2013 1 ngày 7.699.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Lazada
802 01/05/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
803 30/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
804 29/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
805 28/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
806 27/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
807 26/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 4.300.000 VNĐ thoitrangmobile
808 25/04/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ antuongmobile
809 24/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.799.000 VNĐ thegioiphone
810 23/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
811 22/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.799.000 VNĐ thegioiphone
812 21/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
813 20/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
814 19/04/2013 3 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ thegioiphone
815 16/04/2013 6 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
816 10/04/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
817 09/04/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
818 08/04/2013 4 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ thegioiphone
819 04/04/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
820 03/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
821 02/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thegioiphone
822 01/04/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
823 31/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
824 30/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
825 29/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
826 28/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
827 27/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thegioiphone
828 26/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
829 25/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
830 24/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
831 23/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
832 22/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
833 21/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ bichngocmobile
834 20/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
835 19/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Giảm 3.801.000 VNĐ thoitrangmobile
836 18/03/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 2.301.000 VNĐ antuongmobile
837 17/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
838 16/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
839 15/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
840 14/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
841 13/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
842 12/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
843 11/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
844 10/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
845 09/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
846 08/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
847 07/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
848 06/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
849 05/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
850 04/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
851 03/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
852 02/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
853 01/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
854 28/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
855 27/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ bichngocmobile
856 26/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
857 25/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
858 24/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ bichngocmobile
859 23/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
860 22/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
861 21/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
862 20/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
863 19/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
864 18/02/2013 8 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
865 10/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
866 09/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
867 08/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
868 07/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
869 06/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
870 05/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
871 04/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bichngocmobile
872 03/02/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
873 02/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
874 01/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
875 31/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
876 30/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
877 29/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
878 28/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
879 27/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
880 26/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
881 25/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
882 24/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
883 23/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
884 22/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
885 21/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
886 20/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
887 19/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
888 18/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
889 17/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
890 16/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giảm 2.951.000 VNĐ Lazada
891 15/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
892 14/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
893 13/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
894 12/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
895 11/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
896 10/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Lazada
897 09/01/2013 1 ngày 10.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tamagift
898 08/01/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 1.545.000 VNĐ antuongmobile
899 07/01/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 3.255.000 VNĐ thanhcongmobile
900 06/01/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 3.255.000 VNĐ ThanhLapStore
901 05/01/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
902 04/01/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Giảm 2.245.000 VNĐ thanhcongmobile
903 03/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ anhduong_mobile
904 02/01/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ daiphongmobile
905 01/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.300.000 VNĐ anhduong_mobile
906 31/12/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ didonghoangphat
907 30/12/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
908 29/12/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
909 28/12/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ antuongmobile
910 27/12/2012 1 ngày 10.950.000 ₫ Tăng 5.150.000 VNĐ thanhcongmobile
911 26/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 5.200.000 VNĐ didonghoangphat
912 25/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.200.000 VNĐ anhduong_mobile
913 24/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
914 23/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
915 22/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
916 21/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
917 20/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
918 19/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
919 18/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
920 17/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
921 16/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
922 15/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
923 14/12/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ manhphatmobile
924 13/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
925 12/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ anhduong_mobile
926 11/12/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhphatmobile
927 10/12/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 6.390.000 VNĐ manhphatmobile
928 09/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
929 08/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
930 07/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
931 06/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
932 05/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
933 04/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 6.490.000 VNĐ trungmobile
934 03/12/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
935 02/12/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
936 01/12/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
937 30/11/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ manhphatmobile
938 29/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.100.000 VNĐ anhduong_mobile
939 28/11/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 6.590.000 VNĐ xuanmaimobile
940 27/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
941 26/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
942 25/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ anhduong_mobile
943 24/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ antuongmobile
944 23/11/2012 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 6.290.000 VNĐ nhatsonmobile
945 22/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
946 21/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
947 20/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ vinhvumobile
948 19/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ antuongmobile
949 18/11/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ manhphatmobile
950 17/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ thoitrangmobile
951 16/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
952 15/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
953 14/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ nghia_mobile
954 13/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
955 12/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
956 11/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
957 10/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 6.190.000 VNĐ trungmobile
958 09/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 6.190.000 VNĐ thoitrangmobile
959 08/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 6.490.000 VNĐ trungmobile
960 07/11/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ manhphatmobile
961 06/11/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
962 05/11/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinhvumobile
963 04/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ manhphatmobile
964 03/11/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 2.590.000 VNĐ ThanhLapStore
965 02/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
966 01/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 5.990.000 VNĐ trungmobile
967 31/10/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
968 30/10/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 5.990.000 VNĐ vinhvumobile
969 29/10/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 5.890.000 VNĐ trungmobile
970 28/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
971 27/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
972 26/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
973 25/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giảm 5.890.000 VNĐ vinhvumobile
974 24/10/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ trungmobile
975 23/10/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ FYI
976 22/10/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.540.000 VNĐ trungmobile
977 21/10/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
978 20/10/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Tăng 3.750.000 VNĐ thanhcongmobile
979 19/10/2012 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 4.800.000 VNĐ xuanmaimobile
980 18/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
981 17/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.800.000 VNĐ anhduong_mobile
982 16/10/2012 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 4.800.000 VNĐ xuanmaimobile
983 15/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
984 14/10/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ manhphatmobile
985 13/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
986 12/10/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
987 11/10/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ manhphatmobile
988 10/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
989 09/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
990 08/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mobi9
991 07/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
992 06/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
993 05/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ nghia_mobile
994 04/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mobi9
995 03/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
996 02/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
997 01/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
998 30/09/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ nghia_mobile
999 29/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1000 28/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1001 27/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1002 26/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1003 25/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1004 24/09/2012 2 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1005 22/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1006 21/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1007 20/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 3.090.000 VNĐ mobi9
1008 19/09/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Tăng 3.090.000 VNĐ FYI
1009 18/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1010 17/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ mobi9
1011 16/09/2012 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ daiphongmobile
1012 15/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1013 14/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1014 13/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 3.300.000 VNĐ mobi9
1015 12/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
1016 11/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
1017 10/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
1018 09/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
1019 08/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
1020 07/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1021 06/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1022 05/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1023 04/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1024 03/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ trungmobile
1025 02/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
1026 01/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
1027 31/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1028 30/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1029 29/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1030 28/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1031 27/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
1032 26/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1033 25/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
1034 24/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ trungmobile
1035 23/08/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 2.400.000 VNĐ vinhvumobile
1036 22/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ lehieumobile
1037 21/08/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
1038 20/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1039 19/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1040 18/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1041 17/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
1042 16/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1043 15/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1044 14/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1045 13/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1046 12/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ lehieumobile
1047 11/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 2.690.000 VNĐ thoitrangmobile
1048 10/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1049 09/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1050 08/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1051 07/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1052 06/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
1053 05/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1054 04/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
1055 03/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1056 02/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1057 01/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1058 31/07/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
1059 30/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1060 29/07/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
1061 28/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1062 27/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1063 26/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
1064 25/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
1065 24/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1066 23/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 3.690.000 VNĐ trungmobile
1067 22/07/2012 1 ngày 8.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
1068 21/07/2012 1 ngày 8.800.000 ₫ Giảm 3.690.000 VNĐ nmobile
1069 20/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
1070 19/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
1071 18/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
1072 17/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
1073 16/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 4.690.000 VNĐ trungmobile
1074 15/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 4.690.000 VNĐ bichngocmobile
1075 14/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1076 13/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 3.690.000 VNĐ trungmobile
1077 12/07/2012 1 ngày 8.800.000 ₫ Giảm 3.690.000 VNĐ nmobile
1078 11/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1079 10/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 5.690.000 VNĐ trungmobile
1080 09/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 6.090.000 VNĐ bvtmobile
1081 08/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 6.090.000 VNĐ didongviet
1082 07/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
1083 06/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
1084 05/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ nmobile
1085 04/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
1086 03/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ nmobile
1087 02/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
1088 01/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
1089 30/06/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ nmobile
1090 29/06/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1091 28/06/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ anhduong_mobile
1092 27/06/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
1093 26/06/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ nmobile
1094 25/06/2012 11.000.000 ₫ anhduong_mobile
Có tổng cộng 1.094 thay đổi giá của sản phẩm Motorola RAZR XT910 đã được hệ thống ghi lại.