• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Motorola RAZR XT910

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Motorola RAZR XT910 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 30/01/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tuhuynhmobile
2 29/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
3 28/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
4 27/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
5 26/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
6 25/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
7 24/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
8 23/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ hoanghamobile
9 22/01/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tuhuynhmobile
10 21/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ didong24h
11 20/01/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tuhuynhmobile
12 19/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
13 18/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.700.000 VNĐ hoanghamobile
14 17/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
15 16/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ dienthoaitoanphat
16 15/01/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
17 14/01/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ didongthanhdat
18 13/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
19 12/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
20 11/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
21 10/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ dienthoaitoanphat
22 09/01/2015 1 ngày 3.880.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
23 08/01/2015 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ vienthinh
24 07/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
25 06/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
26 05/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
27 04/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
28 03/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
29 02/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaitoanphat
30 01/01/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
31 31/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
32 30/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
33 29/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
34 28/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
35 27/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
36 26/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
37 25/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
38 24/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
39 23/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
40 22/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Phonecoffee
41 21/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
42 20/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
43 19/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
44 18/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
45 17/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
46 16/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
47 15/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
48 14/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
49 13/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
50 12/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
51 11/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaitoanphat
52 10/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
53 09/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
54 08/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
55 07/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
56 06/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
57 05/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
58 04/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
59 03/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
60 02/12/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
61 01/12/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
62 30/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
63 29/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
64 28/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
65 27/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
66 26/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
67 25/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
68 24/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
69 23/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
70 22/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
71 21/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
72 20/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
73 19/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
74 18/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
75 17/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
76 16/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ tuhuynhmobile
77 15/11/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
78 14/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ yes24vn
79 13/11/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
80 12/11/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ DidongVietThai
81 11/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
82 10/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
83 09/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
84 08/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
85 07/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
86 06/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
87 05/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
88 04/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
89 03/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
90 02/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
91 01/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
92 31/10/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
93 30/10/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ yes24vn
94 29/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
95 28/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
96 27/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
97 26/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
98 25/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
99 24/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
100 23/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
101 22/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
102 21/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tuhuynhmobile
103 20/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
104 19/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tuhuynhmobile
105 18/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
106 17/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
107 16/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
108 15/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
109 14/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ CORY3Mobile
110 13/10/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi playmobile
111 12/10/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ playmobile
112 11/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
113 10/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
114 09/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
115 08/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
116 07/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
117 06/10/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
118 04/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tuhuynhmobile
119 03/10/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
120 02/10/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
121 01/10/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
122 30/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
123 29/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
124 28/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
125 27/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
126 26/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
127 25/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
128 24/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
129 23/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
130 22/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
131 21/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
132 20/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
133 19/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
134 18/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
135 17/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
136 16/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
137 15/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
138 14/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ symobile
139 13/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ismartphone
140 12/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
141 11/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
142 10/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
143 09/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
144 08/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
145 07/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
146 06/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
147 05/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
148 04/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
149 03/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
150 02/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
151 01/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
152 31/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ symobile
153 30/08/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ playmobile
154 29/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tuhuynhmobile
155 28/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
156 27/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
157 26/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 980.000 VNĐ symobile
158 25/08/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 530.000 VNĐ vienthinh
159 24/08/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
160 23/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
161 22/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
162 21/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ ismartphone
163 20/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
164 19/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
165 18/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
166 17/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ HTCgiare
167 16/08/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
168 15/08/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ r9mobile
169 14/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
170 13/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
171 12/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
172 11/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
173 10/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
174 09/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ HTCgiare
175 08/08/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ r9mobile
176 07/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
177 06/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
178 05/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
179 04/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
180 03/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ ismartphone
181 02/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
182 01/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
183 31/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
184 30/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
185 29/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
186 28/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ CORY3Mobile
187 27/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
188 26/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
189 25/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
190 24/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
191 23/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
192 22/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
193 21/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
194 20/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
195 19/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ ismartphone
196 18/07/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ HTCgiare
197 17/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
198 16/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
199 15/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
200 14/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
201 13/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
202 12/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ ismartphone
203 11/07/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
204 10/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
205 09/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
206 08/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
207 07/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
208 06/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ symobile
209 05/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
210 04/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ symobile
211 03/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
212 02/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
213 01/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
214 30/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
215 29/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
216 28/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
217 27/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
218 26/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
219 25/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
220 24/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
221 23/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ r9mobile
222 22/06/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ tuhuynhmobile
223 21/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
224 20/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
225 19/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
226 18/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
227 17/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ symobile
228 16/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
229 15/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
230 14/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
231 13/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
232 12/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
233 11/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
234 10/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
235 09/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
236 08/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
237 07/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
238 06/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
239 05/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
240 04/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
241 03/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
242 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
243 01/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
244 31/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
245 30/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ r9mobile
246 29/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ tuhuynhmobile
247 28/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
248 27/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
249 26/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
250 25/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
251 24/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
252 23/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
253 22/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
254 21/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
255 20/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
256 19/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
257 18/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
258 17/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
259 16/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.322.000 VNĐ r9mobile
260 15/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 1.322.000 VNĐ baotuyetmobile
261 14/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.322.000 VNĐ r9mobile
262 13/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 732.000 VNĐ baotuyetmobile
263 12/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 732.000 VNĐ tuhuynhmobile
264 11/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
265 10/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 1.012.000 VNĐ baotuyetmobile
266 09/05/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.012.000 VNĐ vienthinh
267 08/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 732.000 VNĐ baotuyetmobile
268 07/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
269 06/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 732.000 VNĐ tuhuynhmobile
270 05/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 1.222.000 VNĐ baotuyetmobile
271 04/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
272 03/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
273 02/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
274 01/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
275 30/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
276 29/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
277 28/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
278 27/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
279 26/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
280 25/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
281 24/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
282 23/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
283 22/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
284 21/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
285 20/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
286 19/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
287 18/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
288 17/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.090.000 VNĐ symobile
289 16/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
290 15/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
291 14/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ yes24vn
292 13/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ CORY3Mobile
293 12/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
294 11/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ vinhvumobile
295 10/04/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
296 09/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
297 08/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
298 07/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
299 06/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.090.000 VNĐ digiphone
300 05/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
301 04/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ digiphone
302 03/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ xperiashop
303 02/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi digiphone
304 01/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ digiphone
305 31/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ xperiashop
306 30/03/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 880.000 VNĐ vienthinh
307 29/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
308 28/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
309 27/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
310 26/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ digiphone
311 25/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
312 24/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
313 23/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
314 22/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
315 21/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
316 20/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
317 19/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
318 18/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ chungblackberry
319 17/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
320 16/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
321 15/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
322 14/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ vinhvumobile
323 13/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
324 12/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
325 11/03/2014 5 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinhvumobile
326 06/03/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
327 05/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
328 04/03/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ digiphone
329 03/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
330 02/03/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
331 01/03/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ digiphone
332 28/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
333 27/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
334 26/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
335 25/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
336 24/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ DidongVietThai
337 23/02/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ r9mobile
338 22/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ ismartphone
339 21/02/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ chungblackberry
340 20/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
341 19/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
342 18/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ digiphone
343 17/02/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ chungblackberry
344 16/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ Shgalaxy
345 15/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ digiphone
346 14/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
347 13/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
348 12/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
349 11/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
350 10/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
351 09/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
352 08/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
353 07/02/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
354 06/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ Shgalaxy
355 05/02/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ CORY3Mobile
356 04/02/2014 3 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
357 01/02/2014 2 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ digiphone
358 30/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
359 29/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
360 28/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
361 27/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
362 26/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ Shgalaxy
363 25/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ digiphone
364 24/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ Shgalaxy
365 23/01/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
366 22/01/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ dhmobile
367 21/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
368 20/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
369 19/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vinhvumobile
370 18/01/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ dhmobile
371 17/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
372 16/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
373 15/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
374 14/01/2014 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
375 13/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
376 12/01/2014 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
377 11/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vinhvumobile
378 10/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
379 09/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
380 08/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
381 07/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tuhuynhmobile
382 06/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
383 05/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
384 04/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
385 03/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
386 02/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
387 01/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
388 31/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
389 30/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
390 29/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
391 28/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
392 27/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
393 26/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
394 25/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 509.000 VNĐ phonedep
395 24/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ Lazada
396 23/12/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ Shgalaxy
397 22/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 509.000 VNĐ phonedep
398 21/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
399 20/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
400 19/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
401 18/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
402 17/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
403 16/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
404 15/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
405 14/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
406 13/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
407 12/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
408 11/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ digiphone
409 10/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
410 09/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
411 08/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
412 07/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ tuhuynhmobile
413 06/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
414 05/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
415 04/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
416 03/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
417 02/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
418 01/12/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ dhmobile
419 30/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
420 29/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ koreamobileTN
421 28/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
422 27/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
423 26/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
424 25/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
425 24/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
426 23/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
427 22/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ koreamobileTN
428 21/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
429 20/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
430 19/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
431 18/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ koreamobileTN
432 17/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ zippostmobile
433 16/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
434 15/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ digiphone
435 14/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
436 13/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
437 12/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
438 11/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi Dt24vn
439 10/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ Dt24vn
440 09/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
441 08/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ xuanmaimobile
442 07/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
443 06/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dhmobile
444 05/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
445 04/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
446 03/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
447 02/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ trungmobile
448 01/11/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ hoanghamobile
449 31/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
450 30/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ chungblackberry
451 29/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ zippostmobile
452 28/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
453 27/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ chungblackberry
454 26/10/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
455 25/10/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ koreamobileTN
456 24/10/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
457 23/10/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thoitrangmobile
458 22/10/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ koreamobileTN
459 21/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
460 20/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
461 19/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
462 18/10/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
463 17/10/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
464 16/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
465 15/10/2013 3 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
466 12/10/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ phonedep
467 11/10/2013 1 ngày 4.099.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ socmobile
468 10/10/2013 4 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
469 06/10/2013 4 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
470 02/10/2013 6 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ phonedep
471 26/09/2013 1 ngày 4.099.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ socmobile
472 25/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
473 24/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
474 23/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
475 22/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
476 21/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
477 20/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
478 19/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
479 18/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ phonedep
480 17/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ bichngocmobile
481 16/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
482 15/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
483 14/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
484 13/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
485 12/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
486 11/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
487 10/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
488 09/09/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ B_Nmobile
489 07/09/2013 2 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
490 05/09/2013 7 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
491 29/08/2013 2 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
492 27/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 810.000 VNĐ phonedep
493 26/08/2013 3 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 2.549.000 VNĐ ismartphone
494 23/08/2013 1 ngày 7.149.000 ₫ Giá không đổi Lazada
495 22/08/2013 1 ngày 7.149.000 ₫ Tăng 3.359.000 VNĐ Lazada
496 21/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
497 20/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
498 19/08/2013 2 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
499 17/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
500 16/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
501 15/08/2013 3 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
502 12/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
503 11/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
504 10/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 7.210.000 VNĐ phonedep
505 09/08/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 3.831.000 VNĐ anhduong_mobile
506 08/08/2013 1 ngày 7.169.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ Lazada
507 07/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
508 06/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
509 05/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
510 04/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
511 03/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
512 02/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Tăng 2.639.000 VNĐ Lazada
513 01/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi Ngockimanh
514 31/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
515 30/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 2.639.000 VNĐ CORY3Mobile
516 29/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
517 28/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
518 27/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
519 26/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Tăng 2.639.000 VNĐ Lazada
520 25/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 2.639.000 VNĐ bichngocmobile
521 24/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
522 23/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
523 22/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
524 21/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Tăng 2.939.000 VNĐ Lazada
525 20/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
526 19/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ manhphatmobile
527 18/07/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ trungmobile
528 17/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.955.000 VNĐ digiphone
529 16/07/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 4.955.000 VNĐ Lazada
530 15/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ digiphone
531 14/07/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
532 13/07/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giảm 3.389.000 VNĐ trungmobile
533 12/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
534 11/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
535 10/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
536 09/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
537 08/07/2013 2 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
538 06/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
539 05/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
540 04/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
541 03/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
542 02/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
543 01/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
544 30/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
545 29/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
546 28/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
547 27/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
548 26/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
549 25/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
550 24/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
551 23/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
552 22/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
553 21/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
554 20/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.029.000 VNĐ Lazada
555 19/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi digiphone
556 18/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 4.029.000 VNĐ digiphone
557 17/06/2013 4 ngày 7.879.000 ₫ Giảm 876.000 VNĐ Lazada
558 13/06/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 1.056.000 VNĐ thanhcongmobile
559 12/06/2013 1 ngày 7.699.000 ₫ Giảm 1.056.000 VNĐ Lazada
560 11/06/2013 3 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 1.056.000 VNĐ thanhcongmobile
561 08/06/2013 3 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 2.109.000 VNĐ Lazada
562 05/06/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
563 04/06/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
564 03/06/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 2.109.000 VNĐ vinhvumobile
565 01/06/2013 3 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 2.109.000 VNĐ Lazada
566 29/05/2013 3 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vinhvumobile
567 26/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ vinhvumobile
568 25/05/2013 5 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ Shgalaxy
569 20/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
570 19/05/2013 9 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
571 10/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 2.009.000 VNĐ vinhvumobile
572 09/05/2013 3 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 2.009.000 VNĐ Lazada
573 06/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
574 05/05/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ bichngocmobile
575 04/05/2013 1 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
576 03/05/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ bichngocmobile
577 02/05/2013 1 ngày 7.699.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Lazada
578 01/05/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
579 30/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
580 29/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
581 28/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
582 27/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
583 26/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 4.300.000 VNĐ thoitrangmobile
584 25/04/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ antuongmobile
585 24/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.799.000 VNĐ thegioiphone
586 23/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
587 22/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.799.000 VNĐ thegioiphone
588 21/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
589 20/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
590 19/04/2013 3 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ thegioiphone
591 16/04/2013 6 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
592 10/04/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
593 09/04/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
594 08/04/2013 4 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ thegioiphone
595 04/04/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
596 03/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
597 02/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thegioiphone
598 01/04/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
599 31/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
600 30/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
601 29/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
602 28/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
603 27/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thegioiphone
604 26/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
605 25/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
606 24/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
607 23/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
608 22/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
609 21/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ bichngocmobile
610 20/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
611 19/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Giảm 3.801.000 VNĐ thoitrangmobile
612 18/03/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 2.301.000 VNĐ antuongmobile
613 17/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
614 16/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
615 15/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
616 14/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
617 13/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
618 12/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
619 11/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
620 10/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
621 09/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
622 08/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
623 07/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
624 06/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
625 05/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
626 04/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
627 03/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
628 02/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
629 01/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
630 28/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
631 27/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ bichngocmobile
632 26/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
633 25/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
634 24/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ bichngocmobile
635 23/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
636 22/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
637 21/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
638 20/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
639 19/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
640 18/02/2013 8 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
641 10/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
642 09/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
643 08/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
644 07/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
645 06/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
646 05/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
647 04/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bichngocmobile
648 03/02/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
649 02/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
650 01/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
651 31/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
652 30/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
653 29/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
654 28/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
655 27/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
656 26/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
657 25/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
658 24/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
659 23/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
660 22/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
661 21/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
662 20/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
663 19/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
664 18/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
665 17/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
666 16/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giảm 2.951.000 VNĐ Lazada
667 15/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
668 14/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
669 13/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
670 12/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
671 11/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
672 10/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Lazada
673 09/01/2013 1 ngày 10.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tamagift
674 08/01/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 1.545.000 VNĐ antuongmobile
675 07/01/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 3.255.000 VNĐ thanhcongmobile
676 06/01/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 3.255.000 VNĐ ThanhLapStore
677 05/01/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
678 04/01/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Giảm 2.245.000 VNĐ thanhcongmobile
679 03/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ anhduong_mobile
680 02/01/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ daiphongmobile
681 01/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.300.000 VNĐ anhduong_mobile
682 31/12/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ didonghoangphat
683 30/12/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
684 29/12/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
685 28/12/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ antuongmobile
686 27/12/2012 1 ngày 10.950.000 ₫ Tăng 5.150.000 VNĐ thanhcongmobile
687 26/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 5.200.000 VNĐ didonghoangphat
688 25/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.200.000 VNĐ anhduong_mobile
689 24/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
690 23/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
691 22/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
692 21/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
693 20/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
694 19/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
695 18/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
696 17/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
697 16/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
698 15/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
699 14/12/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ manhphatmobile
700 13/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
701 12/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ anhduong_mobile
702 11/12/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhphatmobile
703 10/12/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 6.390.000 VNĐ manhphatmobile
704 09/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
705 08/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
706 07/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
707 06/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
708 05/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
709 04/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 6.490.000 VNĐ trungmobile
710 03/12/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
711 02/12/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
712 01/12/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
713 30/11/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ manhphatmobile
714 29/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.100.000 VNĐ anhduong_mobile
715 28/11/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 6.590.000 VNĐ xuanmaimobile
716 27/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
717 26/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
718 25/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ anhduong_mobile
719 24/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ antuongmobile
720 23/11/2012 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 6.290.000 VNĐ nhatsonmobile
721 22/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
722 21/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
723 20/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ vinhvumobile
724 19/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ antuongmobile
725 18/11/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ manhphatmobile
726 17/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ thoitrangmobile
727 16/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
728 15/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
729 14/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ nghia_mobile
730 13/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
731 12/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
732 11/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
733 10/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 6.190.000 VNĐ trungmobile
734 09/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 6.190.000 VNĐ thoitrangmobile
735 08/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 6.490.000 VNĐ trungmobile
736 07/11/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ manhphatmobile
737 06/11/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
738 05/11/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinhvumobile
739 04/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ manhphatmobile
740 03/11/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 2.590.000 VNĐ ThanhLapStore
741 02/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
742 01/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 5.990.000 VNĐ trungmobile
743 31/10/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
744 30/10/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 5.990.000 VNĐ vinhvumobile
745 29/10/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 5.890.000 VNĐ trungmobile
746 28/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
747 27/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
748 26/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
749 25/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giảm 5.890.000 VNĐ vinhvumobile
750 24/10/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ trungmobile
751 23/10/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ FYI
752 22/10/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.540.000 VNĐ trungmobile
753 21/10/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
754 20/10/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Tăng 3.750.000 VNĐ thanhcongmobile
755 19/10/2012 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 4.800.000 VNĐ xuanmaimobile
756 18/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
757 17/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.800.000 VNĐ anhduong_mobile
758 16/10/2012 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 4.800.000 VNĐ xuanmaimobile
759 15/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
760 14/10/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ manhphatmobile
761 13/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
762 12/10/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
763 11/10/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ manhphatmobile
764 10/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
765 09/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
766 08/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mobi9
767 07/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
768 06/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
769 05/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ nghia_mobile
770 04/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mobi9
771 03/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
772 02/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
773 01/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
774 30/09/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ nghia_mobile
775 29/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
776 28/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
777 27/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
778 26/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
779 25/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
780 24/09/2012 2 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
781 22/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
782 21/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
783 20/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 3.090.000 VNĐ mobi9
784 19/09/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Tăng 3.090.000 VNĐ FYI
785 18/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
786 17/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ mobi9
787 16/09/2012 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ daiphongmobile
788 15/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
789 14/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
790 13/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 3.300.000 VNĐ mobi9
791 12/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
792 11/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
793 10/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
794 09/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
795 08/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
796 07/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
797 06/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
798 05/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
799 04/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
800 03/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ trungmobile
801 02/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
802 01/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
803 31/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
804 30/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
805 29/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
806 28/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
807 27/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
808 26/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
809 25/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
810 24/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ trungmobile
811 23/08/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 2.400.000 VNĐ vinhvumobile
812 22/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ lehieumobile
813 21/08/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
814 20/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
815 19/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
816 18/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
817 17/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
818 16/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
819 15/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
820 14/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
821 13/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
822 12/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ lehieumobile
823 11/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 2.690.000 VNĐ thoitrangmobile
824 10/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
825 09/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
826 08/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
827 07/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
828 06/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
829 05/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
830 04/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
831 03/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
832 02/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
833 01/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
834 31/07/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
835 30/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
836 29/07/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
837 28/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
838 27/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
839 26/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
840 25/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
841 24/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
842 23/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 3.690.000 VNĐ trungmobile
843 22/07/2012 1 ngày 8.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
844 21/07/2012 1 ngày 8.800.000 ₫ Giảm 3.690.000 VNĐ nmobile
845 20/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
846 19/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
847 18/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
848 17/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
849 16/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 4.690.000 VNĐ trungmobile
850 15/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 4.690.000 VNĐ bichngocmobile
851 14/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
852 13/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 3.690.000 VNĐ trungmobile
853 12/07/2012 1 ngày 8.800.000 ₫ Giảm 3.690.000 VNĐ nmobile
854 11/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
855 10/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 5.690.000 VNĐ trungmobile
856 09/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 6.090.000 VNĐ bvtmobile
857 08/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 6.090.000 VNĐ didongviet
858 07/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
859 06/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
860 05/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ nmobile
861 04/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
862 03/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ nmobile
863 02/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
864 01/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
865 30/06/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ nmobile
866 29/06/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
867 28/06/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ anhduong_mobile
868 27/06/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
869 26/06/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ nmobile
870 25/06/2012 11.000.000 ₫ anhduong_mobile
Có tổng cộng 870 thay đổi giá của sản phẩm Motorola RAZR XT910 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Motorola RAZR XT910 trong mục Mobile