• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Samsung I9100G (Galaxy S II / Galaxy S 2)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Samsung I9100G (Galaxy S II / Galaxy S 2) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 26/02/2015 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
2 24/02/2015 11 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
3 13/02/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
4 12/02/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
5 11/02/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
6 10/02/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi mobilehungphat
7 09/02/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi mobilehungphat
8 08/02/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
9 07/02/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi shop_duc_anh
10 06/02/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
11 05/02/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
12 04/02/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
13 03/02/2015 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
14 01/02/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
15 31/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
16 30/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
17 29/01/2015 3 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
18 26/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
19 25/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
20 24/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
21 23/01/2015 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 8.100.000 VNĐ tamducmobile
22 21/01/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ vienthinh
23 20/01/2015 3 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 8.100.000 VNĐ didonggiare1
24 17/01/2015 2 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ vienthinh
25 15/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
26 14/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 8.100.000 VNĐ tamducmobile
27 13/01/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ vienthinh
28 12/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 8.100.000 VNĐ tamducmobile
29 11/01/2015 2 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ vienthinh
30 09/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoaigalaxy
31 08/01/2015 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoaigalaxy
32 06/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 8.100.000 VNĐ quynhanhmobile176
33 05/01/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
34 04/01/2015 2 ngày 10.100.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
35 02/01/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
36 01/01/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ vienthinh
37 31/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 8.100.000 VNĐ didonggiare1
38 30/12/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ vienthinh
39 29/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ didongviettien
40 28/12/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi Dmobile
41 27/12/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Dmobile
42 26/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
43 25/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
44 24/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
45 23/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
46 22/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
47 21/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
48 20/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
49 19/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
50 18/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
51 17/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
52 16/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
53 15/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 8.100.000 VNĐ tamducmobile
54 14/12/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ vienthinh
55 13/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 8.100.000 VNĐ tamducmobile
56 12/12/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
57 11/12/2014 2 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ vienthinh
58 09/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
59 08/12/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
60 06/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
61 05/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
62 04/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi mobilehungphat
63 03/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 849.000 VNĐ didongviettien
64 02/12/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
65 01/12/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 849.000 VNĐ duclinhmobile
66 30/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 849.000 VNĐ didongviettien
67 29/11/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
68 28/11/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 849.000 VNĐ duclinhmobile
69 27/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 849.000 VNĐ didongviettien
70 26/11/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 849.000 VNĐ duclinhmobile
71 25/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
72 24/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 849.000 VNĐ didongviettien
73 23/11/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 849.000 VNĐ duclinhmobile
74 22/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
75 21/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
76 20/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 849.000 VNĐ 47xuanthuymobile
77 19/11/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 849.000 VNĐ duclinhmobile
78 18/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
79 17/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
80 16/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
81 15/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
82 14/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoaigalaxy
83 13/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
84 12/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
85 11/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
86 10/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 8.100.000 VNĐ mobilehungphat
87 09/11/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ vienthinh
88 08/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
89 07/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
90 06/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
91 05/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
92 04/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 849.000 VNĐ didongviettien
93 03/11/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
94 02/11/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
95 01/11/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giảm 351.000 VNĐ duclinhmobile
96 31/10/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi phatlocmobile_hn
97 30/10/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ phatlocmobile_hn
98 29/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
99 28/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
100 27/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 849.000 VNĐ 47xuanthuymobile
101 26/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
102 25/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
103 24/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
104 23/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
105 22/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 849.000 VNĐ duclinhmobile
106 21/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
107 20/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ 47xuanthuymobile
108 19/10/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ tienthuanmobile
109 18/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
110 17/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 849.000 VNĐ duclinhmobile
111 16/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoaigalaxy
112 15/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 849.000 VNĐ quynhanhmobile176
113 14/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 849.000 VNĐ duclinhmobile
114 13/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
115 12/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 849.000 VNĐ 47xuanthuymobile
116 11/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 849.000 VNĐ duclinhmobile
117 10/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
118 09/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
119 08/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
120 07/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
121 06/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ 47xuanthuymobile
122 05/10/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ tienthuanmobile
123 04/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 849.000 VNĐ dienthoaigalaxy
124 03/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
125 02/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ duclinhmobile
126 01/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
127 30/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
128 29/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
129 28/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
130 27/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
131 26/09/2014 4 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
132 22/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ Vietphones
133 21/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
134 20/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi ducphongmobile1
135 19/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 649.000 VNĐ ducphongmobile1
136 18/09/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 649.000 VNĐ duclinhmobile
137 17/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi ducphongmobile1
138 16/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi ducphongmobile1
139 15/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi ducphongmobile1
140 14/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi ducphongmobile1
141 13/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ducphongmobile1
142 12/09/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
143 11/09/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
144 10/09/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
145 09/09/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
146 08/09/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ didongviettien
147 07/09/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ sieuthididong
148 06/09/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
149 05/09/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thanhhuyenmobile
150 04/09/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ didongviettien
151 03/09/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ sieuthididong
152 02/09/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
153 01/09/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
154 31/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 549.000 VNĐ didongviettien
155 30/08/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ duclinhmobile
156 29/08/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ sieuthididong
157 28/08/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 549.000 VNĐ duclinhmobile
158 27/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 549.000 VNĐ didongviettien
159 26/08/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ duclinhmobile
160 25/08/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ sieuthididong
161 24/08/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ sonnguyenmobile
162 23/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
163 22/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
164 21/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
165 20/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
166 19/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 549.000 VNĐ didongviettien
167 18/08/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 549.000 VNĐ duclinhmobile
168 17/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
169 16/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
170 15/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
171 14/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 549.000 VNĐ didongviettien
172 13/08/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 549.000 VNĐ duclinhmobile
173 12/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 549.000 VNĐ didongviettien
174 11/08/2014 3 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ duclinhmobile
175 08/08/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ sieuthididong
176 07/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
177 06/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ tamducmobile
178 05/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ mobilemart
179 04/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thanhhuyenmobile
180 03/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
181 02/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi mobilehuylong678
182 01/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
183 31/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
184 30/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
185 29/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
186 28/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
187 27/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
188 26/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
189 25/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
190 24/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
191 23/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
192 22/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
193 21/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 268.000 VNĐ tamducmobile
194 20/07/2014 1 ngày 2.568.000 ₫ Tăng 268.000 VNĐ baotuyetmobile
195 19/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
196 18/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ tamducmobile
197 17/07/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
198 16/07/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ tienthuanmobile
199 15/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
200 14/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi mobilehuylong678
201 13/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
202 12/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ didongviettien
203 11/07/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ tienthuanmobile
204 10/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
205 09/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi mobilehuylong678
206 08/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ mobilehuylong678
207 07/07/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ tienthuanmobile
208 06/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
209 05/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
210 04/07/2014 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
211 03/07/2014 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hotphonevn
212 02/07/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ tienthuanmobile
213 01/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
214 30/06/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
215 29/06/2014 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
216 28/06/2014 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ hotphonevn
217 27/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ Vietphones
218 26/06/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ tienthuanmobile
219 25/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ Vietphones
220 24/06/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ tienthuanmobile
221 23/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
222 22/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ Vietphones
223 21/06/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ tienthuanmobile
224 20/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
225 19/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
226 18/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ Vietphones
227 17/06/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ tienthuanmobile
228 16/06/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ duclinhmobile
229 15/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
230 14/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
231 13/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
232 12/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
233 11/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
234 10/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
235 09/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ Vietphones
236 08/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ ngocmobile
237 07/06/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi zippostmobile
238 06/06/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ zippostmobile
239 05/06/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ mobilesoft
240 04/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
241 03/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Vietphones
242 02/06/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi zippostmobile
243 01/06/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ zippostmobile
244 31/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ Vietphones
245 30/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
246 29/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
247 28/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
248 27/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
249 26/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
250 25/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
251 24/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
252 23/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
253 22/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
254 21/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
255 20/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
256 19/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
257 18/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
258 17/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
259 16/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
260 15/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
261 14/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
262 13/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
263 12/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
264 11/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
265 10/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
266 09/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
267 08/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
268 07/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
269 06/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
270 05/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
271 04/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
272 03/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ duclinhmobile
273 02/05/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ bigphone
274 01/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
275 30/04/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ duclinhmobile
276 29/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
277 28/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ bigphone
278 27/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi Thegioididonggiare
279 26/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi bigsalemobile
280 25/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi bigsalemobile
281 24/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi Thegioididonggiare
282 23/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ Thegioididonggiare
283 22/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
284 21/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
285 20/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
286 19/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
287 18/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
288 17/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
289 16/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
290 15/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
291 14/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
292 13/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
293 12/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
294 11/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
295 10/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
296 09/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
297 08/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ bigphone
298 07/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ xuanmaimobile
299 06/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ bigphone
300 05/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 5.490.000 VNĐ xuanmaimobile
301 04/04/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
302 03/04/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
303 02/04/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 6.390.000 VNĐ didongviet
304 01/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
305 31/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
306 30/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
307 29/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 6.390.000 VNĐ bigphone
308 28/03/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
309 27/03/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
310 26/03/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 6.390.000 VNĐ didongviet
311 25/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 6.390.000 VNĐ bigphone
312 24/03/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
313 23/03/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
314 22/03/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 6.390.000 VNĐ didongviet
315 21/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ bigphone
316 20/03/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ anhducdigital
317 19/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ tuoanhphone
318 18/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ duclinh2mobile
319 17/03/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ anhducdigital
320 16/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi huynhtienphone
321 15/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongtuanlinh
322 14/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongtuanlinh
323 13/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongtuanlinh
324 12/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi huynhtienphone
325 11/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ tuoanhphone
326 10/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ zippostmobile
327 09/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ tuoanhphone
328 08/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 932.000 VNĐ zippostmobile
329 07/03/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Tăng 968.000 VNĐ baotuyetmobile
330 06/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 968.000 VNĐ tuoanhphone
331 05/03/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Tăng 968.000 VNĐ baotuyetmobile
332 04/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
333 03/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
334 02/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
335 01/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
336 28/02/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
337 27/02/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ tuoanhphone
338 26/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi phongphucmobile
339 25/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi phongphucmobile
340 24/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi phongphucmobile
341 23/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi phongphucmobile
342 22/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.090.000 VNĐ phongphucmobile
343 21/02/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
344 20/02/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 5.690.000 VNĐ didongviet
345 19/02/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phatminhkhangmobile
346 18/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.101.000 VNĐ phongphucmobile
347 17/02/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi bigphone
348 16/02/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi bigphone
349 15/02/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi bigphone
350 14/02/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi bigphone
351 13/02/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi bigphone
352 12/02/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi bigphone
353 11/02/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giảm 6.191.000 VNĐ bigphone
354 10/02/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
355 09/02/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
356 08/02/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 5.090.000 VNĐ didongviet
357 07/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ phongphucmobile
358 06/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 6.990.000 VNĐ giadienthoaixachtay
359 05/02/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
360 04/02/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 5.090.000 VNĐ didongviet
361 03/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.090.000 VNĐ phongphucmobile
362 02/02/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 5.090.000 VNĐ didongviet
363 01/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ phongphucmobile
364 31/01/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tinthanhmobile
365 30/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ manhphatmobile
366 29/01/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.332.000 VNĐ phongphucmobile
367 28/01/2014 2 ngày 2.868.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
368 26/01/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 231.000 VNĐ baotuyetmobile
369 25/01/2014 3 ngày 3.099.000 ₫ Tăng 231.000 VNĐ bigphone
370 22/01/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 231.000 VNĐ baotuyetmobile
371 21/01/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi bigphone
372 20/01/2014 2 ngày 3.099.000 ₫ Tăng 231.000 VNĐ bigphone
373 18/01/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 231.000 VNĐ baotuyetmobile
374 17/01/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Tăng 231.000 VNĐ bigphone
375 16/01/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 231.000 VNĐ baotuyetmobile
376 15/01/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi NamAmobile
377 14/01/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi bigphone
378 13/01/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Tăng 231.000 VNĐ bigphone
379 12/01/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 231.000 VNĐ baotuyetmobile
380 11/01/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi bigphone
381 10/01/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ bigphone
382 09/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ Dmobile
383 08/01/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ bigphone
384 07/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi zippostmobile
385 06/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ zippostmobile
386 05/01/2014 1 ngày 3.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ vinhvumobile
387 04/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi zippostmobile
388 03/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi zippostmobile
389 02/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ zippostmobile
390 01/01/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.090.000 VNĐ LuongMobile
391 31/12/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 5.290.000 VNĐ didongviet
392 30/12/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 901.000 VNĐ mobilesoft
393 29/12/2013 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi bigphone
394 28/12/2013 1 ngày 3.099.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ bigphone
395 27/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi zippostmobile
396 26/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi zippostmobile
397 25/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ zippostmobile
398 24/12/2013 1 ngày 3.099.000 ₫ Tăng 11.000 VNĐ NamAmobile
399 23/12/2013 1 ngày 3.088.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
400 22/12/2013 1 ngày 3.088.000 ₫ Giảm 11.000 VNĐ baotuyetmobile
401 21/12/2013 1 ngày 3.099.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ NamAmobile
402 20/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ zippostmobile
403 19/12/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 1.812.000 VNĐ minhphumobile
404 18/12/2013 1 ngày 3.088.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
405 17/12/2013 1 ngày 3.088.000 ₫ Giảm 1.412.000 VNĐ baotuyetmobile
406 16/12/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.412.000 VNĐ tienxanhmobile
407 15/12/2013 1 ngày 3.088.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
408 14/12/2013 1 ngày 3.088.000 ₫ Giảm 1.112.000 VNĐ baotuyetmobile
409 13/12/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi hvmobi
410 12/12/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi phongphucmobile
411 11/12/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ phongphucmobile
412 10/12/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tienxanhmobile
413 09/12/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi phongphucmobile
414 08/12/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi phongphucmobile
415 07/12/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ phongphucmobile
416 06/12/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ bigphone
417 05/12/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 4.690.000 VNĐ phongphucmobile
418 04/12/2013 1 ngày 8.890.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dnmart
419 03/12/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 5.791.000 VNĐ didongviet
420 02/12/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ bigphone
421 01/12/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 6.890.000 VNĐ lanvymobile
422 30/11/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
423 29/11/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ didongviet
424 28/11/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Giảm 860.000 VNĐ ngocmobile
425 27/11/2013 1 ngày 4.450.000 ₫ Tăng 951.000 VNĐ ducminhmobile
426 26/11/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi bigphone
427 25/11/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi bigphone
428 24/11/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi bigphone
429 23/11/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi bigphone
430 22/11/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ bigphone
431 21/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi phongphucmobile
432 20/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ phongphucmobile
433 19/11/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
434 18/11/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vutrumobile
435 17/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi phongphucmobile
436 16/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 912.000 VNĐ phongphucmobile
437 15/11/2013 1 ngày 3.288.000 ₫ Tăng 688.000 VNĐ baotuyetmobile
438 14/11/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ thegioiiphone1
439 13/11/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
440 12/11/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
441 11/11/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
442 10/11/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ allphone
443 09/11/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi bigphone
444 08/11/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi bigphone
445 07/11/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
446 06/11/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi bigphone
447 05/11/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi bigphone
448 04/11/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ bigphone
449 03/11/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
450 02/11/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
451 01/11/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
452 31/10/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
453 30/10/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
454 29/10/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ allphone
455 28/10/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi lyvicuongmobile
456 27/10/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
457 26/10/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
458 25/10/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
459 24/10/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dienthoaitoanphat
460 23/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tienxanhmobile
461 22/10/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ bacvietmobile
462 21/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
463 20/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
464 19/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 4.790.000 VNĐ tienxanhmobile
465 18/10/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
466 17/10/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Giảm 899.000 VNĐ didongviet
467 16/10/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 6.489.000 VNĐ yes24vn
468 15/10/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 6.489.000 VNĐ bigphone
469 14/10/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 6.489.000 VNĐ yes24vn
470 13/10/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 212.000 VNĐ bigphone
471 12/10/2013 1 ngày 3.488.000 ₫ Giảm 6.701.000 VNĐ baotuyetmobile
472 11/10/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 4.889.000 VNĐ yes24vn
473 10/10/2013 1 ngày 5.300.000 ₫ Giảm 4.889.000 VNĐ minhphumobile
474 09/10/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 6.489.000 VNĐ yes24vn
475 08/10/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ bigphone
476 07/10/2013 1 ngày 5.300.000 ₫ Giảm 4.889.000 VNĐ minhphumobile
477 06/10/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 4.889.000 VNĐ yes24vn
478 05/10/2013 1 ngày 5.300.000 ₫ Giảm 4.889.000 VNĐ minhphumobile
479 04/10/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 5.989.000 VNĐ yes24vn
480 03/10/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
481 02/10/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.989.000 VNĐ dangcapdidong
482 01/10/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
483 30/09/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
484 29/09/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
485 28/09/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
486 27/09/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 899.000 VNĐ yes24vn
487 26/09/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Giảm 899.000 VNĐ didongviet
488 25/09/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 6.489.000 VNĐ yes24vn
489 24/09/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ bigphone
490 23/09/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ duclinh2mobile
491 22/09/2013 1 ngày 5.300.000 ₫ Giảm 4.889.000 VNĐ minhphumobile
492 21/09/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 6.489.000 VNĐ yes24vn
493 20/09/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ bigphone
494 19/09/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tienxanhmobile
495 18/09/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ phongphucmobile
496 17/09/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 5.590.000 VNĐ bigphone
497 16/09/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Giảm 899.000 VNĐ didongviet
498 15/09/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 5.709.000 VNĐ yes24vn
499 14/09/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
500 13/09/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ allphone
501 12/09/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ bigphone
502 11/09/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ allphone
503 10/09/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ bigphone
504 09/09/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ allphone
505 08/09/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ bacvietmobile
506 07/09/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
507 06/09/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giảm 5.709.000 VNĐ allphone
508 05/09/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 5.709.000 VNĐ yes24vn
509 04/09/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ allphone
510 03/09/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ bacvietmobile
511 02/09/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
512 01/09/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
513 31/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giảm 1.220.000 VNĐ allphone
514 30/08/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ ch_mobile
515 29/08/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
516 28/08/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
517 27/08/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ benmobile
518 26/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ muahangtructuyen
519 25/08/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ bacvietmobile
520 24/08/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi hoangxuanmobile
521 23/08/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ hoangxuanmobile
522 22/08/2013 1 ngày 3.599.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ 79mobile
523 21/08/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ bacvietmobile
524 20/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ allphone
525 19/08/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 432.000 VNĐ bacvietmobile
526 18/08/2013 1 ngày 3.468.000 ₫ Giảm 1.012.000 VNĐ baotuyetmobile
527 17/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
528 16/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ allphone
529 15/08/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ bacvietmobile
530 14/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ allphone
531 13/08/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ bacvietmobile
532 12/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
533 11/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
534 10/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
535 09/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
536 08/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ allphone
537 07/08/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ bacvietmobile
538 06/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 1.730.000 VNĐ allphone
539 05/08/2013 1 ngày 2.750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ 3msvn
540 04/08/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ vutrumobile
541 03/08/2013 1 ngày 2.750.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ 3msvn
542 02/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
543 01/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
544 31/07/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ vutrumobile
545 30/07/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 5.390.000 VNĐ DidongVietThai
546 29/07/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
547 28/07/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 5.390.000 VNĐ didongviet
548 27/07/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
549 26/07/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DidongVietThai
550 25/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
551 24/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
552 23/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.360.000 VNĐ muahangtructuyen
553 22/07/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ daiphuminh
554 21/07/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
555 20/07/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 5.390.000 VNĐ bacvietmobile
556 19/07/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 6.350.000 VNĐ didongviet
557 18/07/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 6.350.000 VNĐ daiphuminh
558 17/07/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 4.590.000 VNĐ didongviet
559 16/07/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ didonghoangphat
560 15/07/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ manhphatmobile
561 14/07/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ huyhoangmobile
562 13/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.160.000 VNĐ bigphone
563 12/07/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 2.160.000 VNĐ daiphuminh
564 11/07/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi digiphone
565 10/07/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 2.160.000 VNĐ digiphone
566 09/07/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 1.160.000 VNĐ daiphuminh
567 08/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi bigphone
568 07/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi bigphone
569 06/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi bigphone
570 05/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi bigphone
571 04/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ bigphone
572 03/07/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
573 02/07/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
574 01/07/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
575 30/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
576 29/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
577 28/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
578 27/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
579 26/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ manhphatmobile
580 25/06/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
581 24/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ bigphone
582 23/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ manhphatmobile
583 22/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi bigphone
584 21/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi bigphone
585 20/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ bigphone
586 19/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ manhphatmobile
587 18/06/2013 1 ngày 5.090.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ vinhvumobile
588 17/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi bigphone
589 16/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi bigphone
590 15/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi bigphone
591 14/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ bigphone
592 13/06/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ ngocmobile
593 12/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ bigphone
594 11/06/2013 1 ngày 5.090.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
595 10/06/2013 1 ngày 5.090.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ vinhvumobile
596 09/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ bigphone
597 08/06/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ digiphone
598 07/06/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ vinhvumobile
599 06/06/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
600 05/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ bigphone
601 04/06/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
602 03/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ bigphone
603 02/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
604 01/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ manhphatmobile
605 31/05/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 541.000 VNĐ vinhvumobile
606 30/05/2013 1 ngày 4.749.000 ₫ Giá không đổi giaobuoniphone
607 29/05/2013 1 ngày 4.749.000 ₫ Giá không đổi giaobuoniphone
608 28/05/2013 1 ngày 4.749.000 ₫ Giá không đổi giaobuoniphone
609 27/05/2013 1 ngày 4.749.000 ₫ Giảm 251.000 VNĐ giaobuoniphone
610 26/05/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
611 25/05/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ salephone
612 24/05/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ phongphucmobile
613 23/05/2013 1 ngày 4.749.000 ₫ Giá không đổi giaobuoniphone
614 22/05/2013 1 ngày 4.749.000 ₫ Tăng 899.000 VNĐ giaobuoniphone
615 21/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi xadanmobile
616 20/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 1.440.000 VNĐ xadanmobile
617 19/05/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
618 18/05/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 1.440.000 VNĐ vinhvumobile
619 17/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ xadanmobile
620 16/05/2013 2 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
621 14/05/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 659.000 VNĐ GiaHuymobile
622 13/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
623 12/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
624 11/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
625 10/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
626 09/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
627 08/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Tăng 659.000 VNĐ 79mobile
628 07/05/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
629 06/05/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 659.000 VNĐ GiaHuymobile
630 05/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
631 04/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
632 03/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi starmobile
633 02/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
634 01/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
635 30/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
636 29/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
637 28/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
638 27/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
639 26/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
640 25/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
641 24/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
642 23/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
643 22/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
644 21/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
645 20/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
646 19/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
647 18/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
648 17/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ 79mobile
649 16/04/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ phongphucmobile
650 15/04/2013 1 ngày 4.749.000 ₫ Giảm 751.000 VNĐ giaobuoniphone
651 14/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi nguyennammobile
652 13/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ nguyennammobile
653 12/04/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ phongphucmobile
654 11/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi nguyennammobile
655 10/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi nguyennammobile
656 09/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ salephone
657 08/04/2013 1 ngày 4.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ trungtamvienthongasia
658 07/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi salephone
659 06/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi salephone
660 05/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ salephone
661 04/04/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ vinhvumobile
662 03/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ salephone
663 02/04/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ thanhphat_mobile
664 01/04/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
665 31/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
666 30/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
667 29/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ huongmobiles
668 28/03/2013 1 ngày 5.190.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ thaihamobile
669 27/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
670 26/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ ismartphone
671 25/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
672 24/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ salephone
673 23/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
674 22/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
675 21/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
676 20/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
677 19/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
678 18/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
679 17/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
680 16/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
681 15/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
682 14/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
683 13/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
684 12/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
685 11/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ salephone
686 10/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benmobile
687 09/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ salephone
688 08/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
689 07/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
690 06/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
691 05/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
692 04/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
693 03/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
694 02/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
695 01/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ benmobile
696 28/02/2013 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
697 27/02/2013 1 ngày 6.600.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ thienthanhmobi
698 26/02/2013 1 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 5.490.000 VNĐ CORY3Mobile
699 25/02/2013 1 ngày 10.290.000 ₫ Tăng 3.990.000 VNĐ dnmart
700 24/02/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
701 23/02/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ didongthanhdat
702 22/02/2013 1 ngày 6.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thienthanhmobi
703 21/02/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ didongthanhdat
704 20/02/2013 1 ngày 4.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
705 19/02/2013 1 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ CORY3Mobile
706 18/02/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mobilethanhphat
707 17/02/2013 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
708 16/02/2013 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
709 15/02/2013 2 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
710 13/02/2013 3 ngày 6.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thienthanhmobi
711 10/02/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
712 09/02/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
713 08/02/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
714 07/02/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vinhvumobile
715 06/02/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ giare
716 05/02/2013 1 ngày 5.840.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
717 04/02/2013 1 ngày 5.840.000 ₫ Giảm 360.000 VNĐ mobilechinhhang
718 03/02/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
719 02/02/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
720 01/02/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
721 31/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 360.000 VNĐ benmobile
722 30/01/2013 1 ngày 5.840.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mobilemart
723 29/01/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ giare
724 28/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ benmobile
725 27/01/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ giare
726 26/01/2013 1 ngày 5.840.000 ₫ Giá không đổi mobilemart
727 25/01/2013 1 ngày 5.840.000 ₫ Giảm 1.260.000 VNĐ mobilechinhhang
728 24/01/2013 1 ngày 7.100.000 ₫ Tăng 1.110.000 VNĐ digiphone
729 23/01/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giá không đổi giare
730 22/01/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giá không đổi giare
731 21/01/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ giare
732 20/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
733 19/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
734 18/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ didongthanhdat
735 17/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
736 16/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
737 15/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
738 14/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
739 13/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
740 12/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 4.199.000 VNĐ benmobile
741 11/01/2013 1 ngày 10.399.000 ₫ Tăng 4.199.000 VNĐ FPT_Laptop_Mobile
742 10/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
743 09/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
744 08/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 2.790.000 VNĐ antuongmobile
745 07/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 2.790.000 VNĐ tiencuongmobile
746 06/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
747 05/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
748 04/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
749 03/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
750 02/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 3.100.000 VNĐ benmobile
751 01/01/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ vienthongdaitin
752 31/12/2012 1 ngày 7.100.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ digiphone
753 30/12/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
754 29/12/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
755 28/12/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
756 27/12/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
757 26/12/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
758 25/12/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ thanhnguyenmobile
759 24/12/2012 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ Diepmobile
760 23/12/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
761 22/12/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
762 21/12/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
763 20/12/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thanhnguyenmobile
764 19/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
765 18/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ minhphumobile
766 17/12/2012 1 ngày 7.100.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ digiphone
767 16/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
768 15/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
769 14/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ xuanmaimobile
770 13/12/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 3.280.000 VNĐ ttmobiletwuh
771 12/12/2012 1 ngày 9.280.000 ₫ Tăng 2.880.000 VNĐ ducminhmobile
772 11/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
773 10/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
774 09/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ benmobile
775 08/12/2012 1 ngày 9.400.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ vienthongdaitin
776 07/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
777 06/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ benmobile
778 05/12/2012 1 ngày 9.400.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ vienthongdaitin
779 04/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
780 03/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
781 02/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
782 01/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
783 30/11/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ didonghoangphat
784 29/11/2012 1 ngày 5.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ duclinhmobile
785 28/11/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ didongthanhdat
786 27/11/2012 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi alodidong
787 26/11/2012 1 ngày 6.299.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ alodidong
788 25/11/2012 1 ngày 5.999.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ mobilechinhhang
789 24/11/2012 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ Diepmobile
790 23/11/2012 1 ngày 5.990.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ giare
791 22/11/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
792 21/11/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
793 20/11/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
794 19/11/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
795 18/11/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
796 17/11/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
797 16/11/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thienthanhmobi
798 15/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
799 14/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
800 13/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ antuongmobile
801 12/11/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ benmobile
802 11/11/2012 1 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 1.251.000 VNĐ tienphongmobile
803 10/11/2012 1 ngày 6.249.000 ₫ Giảm 751.000 VNĐ NamAmobile
804 09/11/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
805 08/11/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ benmobile
806 07/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ antuongmobile
807 06/11/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
808 05/11/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
809 04/11/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
810 03/11/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
811 02/11/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
812 01/11/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
813 31/10/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
814 30/10/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ antuongmobile
815 29/10/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ truyenthongmobile
816 28/10/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
817 27/10/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
818 26/10/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ antuongmobile
819 25/10/2012 1 ngày 7.200.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
820 24/10/2012 1 ngày 7.200.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
821 23/10/2012 1 ngày 7.200.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ CORY3Mobile
822 22/10/2012 1 ngày 7.299.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
823 21/10/2012 1 ngày 7.299.000 ₫ Giảm 2.571.000 VNĐ thoitrangmobile
824 20/10/2012 1 ngày 9.870.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ tiencuongmobile
825 19/10/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
826 18/10/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
827 17/10/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ truyenthongmobile
828 16/10/2012 1 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ benmobile
829 15/10/2012 1 ngày 6.599.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ duclinhmobile
830 14/10/2012 1 ngày 7.300.000 ₫ Giảm 299.000 VNĐ vinhvumobile
831 13/10/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Tăng 299.000 VNĐ alodidong
832 12/10/2012 1 ngày 7.300.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinhvumobile
833 11/10/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
834 10/10/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ bichngocmobile
835 09/10/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
836 08/10/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ alodidong
837 07/10/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
838 06/10/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
839 05/10/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ bichngocmobile
840 04/10/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
841 03/10/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ alodidong
842 02/10/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
843 01/10/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
844 30/09/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ bichngocmobile
845 29/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
846 28/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
847 27/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ alodidong
848 26/09/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ bichngocmobile
849 25/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
850 24/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
851 23/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
852 22/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
853 21/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
854 20/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
855 19/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
856 18/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
857 17/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ alodidong
858 16/09/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
859 15/09/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
860 14/09/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
861 13/09/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ antuongmobile
862 12/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ vinhvumobile
863 11/09/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bichngocmobile
864 10/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
865 09/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ vinhvumobile
866 08/09/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mobiletuongvy
867 07/09/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ antuongmobile
868 06/09/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
869 05/09/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
870 04/09/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ muahangtructuyen
871 03/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
872 02/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
873 01/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ vinhvumobile
874 31/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
875 30/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
876 29/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
877 28/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
878 27/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
879 26/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
880 25/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi benmobile
881 24/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi benmobile
882 23/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi benmobile
883 22/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi benmobile
884 21/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi benmobile
885 20/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi benmobile
886 19/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ benmobile
887 18/08/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ truyenthongmobile
888 17/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi benmobile
889 16/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi benmobile
890 15/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 2.899.000 VNĐ muahangtructuyen
891 14/08/2012 1 ngày 10.699.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ ehanam
892 13/08/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ truyenthongmobile
893 12/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
894 11/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
895 10/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
896 09/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
897 08/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
898 07/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
899 06/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
900 05/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ digiphone
901 04/08/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
902 03/08/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 799.000 VNĐ diemsangviet
903 02/08/2012 1 ngày 10.699.000 ₫ Tăng 2.899.000 VNĐ ehanam
904 01/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
905 31/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 3.199.000 VNĐ digiphone
906 30/07/2012 1 ngày 10.999.000 ₫ Tăng 3.199.000 VNĐ ehanam
907 29/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
908 28/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ digiphone
909 27/07/2012 1 ngày 7.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ alodidong
910 26/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ antuongmobile
911 25/07/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ diemsangviet
912 24/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ antuongmobile
913 23/07/2012 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 3.400.000 VNĐ ttmobiletwuh
914 22/07/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ didongviet
915 21/07/2012 1 ngày 8.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
916 20/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
917 19/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ antuongmobile
918 18/07/2012 1 ngày 8.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
919 17/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ antuongmobile
920 16/07/2012 1 ngày 8.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
921 15/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
922 14/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digiphone
923 13/07/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ minhphumobile
924 12/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
925 11/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
926 10/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
927 09/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
928 08/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
929 07/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
930 06/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ digiphone
931 05/07/2012 1 ngày 8.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
932 04/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ digiphone
933 03/07/2012 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
934 02/07/2012 1 ngày 8.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
935 01/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
936 30/06/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ digiphone
937 29/06/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giảm 251.000 VNĐ duclinhmobile
938 28/06/2012 1 ngày 7.850.000 ₫ Giá không đổi alodidong
939 27/06/2012 1 ngày 7.850.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ alodidong
940 26/06/2012 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
941 25/06/2012 8.200.000 ₫ benmobile
Có tổng cộng 941 thay đổi giá của sản phẩm Samsung I9100G (Galaxy S II / Galaxy S 2) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Samsung I9100G (Galaxy S II / Galaxy S 2) trong mục Mobile
Từ khóa nổi bật trong tuần: ken, hoa tu lam, iphone, tac, thang