• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Samsung I9100G (Galaxy S II / Galaxy S 2)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Samsung I9100G (Galaxy S II / Galaxy S 2) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 08/04/2015 26 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Sky_Lg_giare
2 13/03/2015 15 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
3 26/02/2015 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
4 24/02/2015 11 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
5 13/02/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
6 12/02/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
7 11/02/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
8 10/02/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi mobilehungphat
9 09/02/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi mobilehungphat
10 08/02/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
11 07/02/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi shop_duc_anh
12 06/02/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
13 05/02/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
14 04/02/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
15 03/02/2015 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
16 01/02/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
17 31/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
18 30/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
19 29/01/2015 3 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
20 26/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
21 25/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
22 24/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
23 23/01/2015 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 8.100.000 VNĐ tamducmobile
24 21/01/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ vienthinh
25 20/01/2015 3 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 8.100.000 VNĐ didonggiare1
26 17/01/2015 2 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ vienthinh
27 15/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
28 14/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 8.100.000 VNĐ tamducmobile
29 13/01/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ vienthinh
30 12/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 8.100.000 VNĐ tamducmobile
31 11/01/2015 2 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ vienthinh
32 09/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoaigalaxy
33 08/01/2015 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoaigalaxy
34 06/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 8.100.000 VNĐ quynhanhmobile176
35 05/01/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
36 04/01/2015 2 ngày 10.100.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
37 02/01/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
38 01/01/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ vienthinh
39 31/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 8.100.000 VNĐ didonggiare1
40 30/12/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ vienthinh
41 29/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ didongviettien
42 28/12/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi Dmobile
43 27/12/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Dmobile
44 26/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
45 25/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
46 24/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
47 23/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
48 22/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
49 21/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
50 20/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
51 19/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
52 18/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
53 17/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
54 16/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
55 15/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 8.100.000 VNĐ tamducmobile
56 14/12/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ vienthinh
57 13/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 8.100.000 VNĐ tamducmobile
58 12/12/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
59 11/12/2014 2 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ vienthinh
60 09/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
61 08/12/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
62 06/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
63 05/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
64 04/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi mobilehungphat
65 03/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 849.000 VNĐ didongviettien
66 02/12/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
67 01/12/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 849.000 VNĐ duclinhmobile
68 30/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 849.000 VNĐ didongviettien
69 29/11/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
70 28/11/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 849.000 VNĐ duclinhmobile
71 27/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 849.000 VNĐ didongviettien
72 26/11/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 849.000 VNĐ duclinhmobile
73 25/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
74 24/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 849.000 VNĐ didongviettien
75 23/11/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 849.000 VNĐ duclinhmobile
76 22/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
77 21/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
78 20/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 849.000 VNĐ 47xuanthuymobile
79 19/11/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 849.000 VNĐ duclinhmobile
80 18/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
81 17/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
82 16/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
83 15/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
84 14/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoaigalaxy
85 13/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
86 12/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
87 11/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
88 10/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 8.100.000 VNĐ mobilehungphat
89 09/11/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ vienthinh
90 08/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
91 07/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
92 06/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
93 05/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
94 04/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 849.000 VNĐ didongviettien
95 03/11/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
96 02/11/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
97 01/11/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giảm 351.000 VNĐ duclinhmobile
98 31/10/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi phatlocmobile_hn
99 30/10/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ phatlocmobile_hn
100 29/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
101 28/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
102 27/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 849.000 VNĐ 47xuanthuymobile
103 26/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
104 25/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
105 24/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
106 23/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
107 22/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 849.000 VNĐ duclinhmobile
108 21/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
109 20/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ 47xuanthuymobile
110 19/10/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ tienthuanmobile
111 18/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
112 17/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 849.000 VNĐ duclinhmobile
113 16/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoaigalaxy
114 15/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 849.000 VNĐ quynhanhmobile176
115 14/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 849.000 VNĐ duclinhmobile
116 13/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
117 12/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 849.000 VNĐ 47xuanthuymobile
118 11/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 849.000 VNĐ duclinhmobile
119 10/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
120 09/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
121 08/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
122 07/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
123 06/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ 47xuanthuymobile
124 05/10/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ tienthuanmobile
125 04/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 849.000 VNĐ dienthoaigalaxy
126 03/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
127 02/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ duclinhmobile
128 01/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
129 30/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
130 29/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
131 28/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
132 27/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
133 26/09/2014 4 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
134 22/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ Vietphones
135 21/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
136 20/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi ducphongmobile1
137 19/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 649.000 VNĐ ducphongmobile1
138 18/09/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 649.000 VNĐ duclinhmobile
139 17/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi ducphongmobile1
140 16/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi ducphongmobile1
141 15/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi ducphongmobile1
142 14/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi ducphongmobile1
143 13/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ducphongmobile1
144 12/09/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
145 11/09/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
146 10/09/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
147 09/09/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
148 08/09/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ didongviettien
149 07/09/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ sieuthididong
150 06/09/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
151 05/09/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thanhhuyenmobile
152 04/09/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ didongviettien
153 03/09/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ sieuthididong
154 02/09/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
155 01/09/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
156 31/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 549.000 VNĐ didongviettien
157 30/08/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ duclinhmobile
158 29/08/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ sieuthididong
159 28/08/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 549.000 VNĐ duclinhmobile
160 27/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 549.000 VNĐ didongviettien
161 26/08/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ duclinhmobile
162 25/08/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ sieuthididong
163 24/08/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ sonnguyenmobile
164 23/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
165 22/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
166 21/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
167 20/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
168 19/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 549.000 VNĐ didongviettien
169 18/08/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 549.000 VNĐ duclinhmobile
170 17/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
171 16/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
172 15/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
173 14/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 549.000 VNĐ didongviettien
174 13/08/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 549.000 VNĐ duclinhmobile
175 12/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 549.000 VNĐ didongviettien
176 11/08/2014 3 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ duclinhmobile
177 08/08/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ sieuthididong
178 07/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
179 06/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ tamducmobile
180 05/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ mobilemart
181 04/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thanhhuyenmobile
182 03/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
183 02/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi mobilehuylong678
184 01/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
185 31/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
186 30/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
187 29/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
188 28/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
189 27/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
190 26/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
191 25/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
192 24/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
193 23/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
194 22/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
195 21/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 268.000 VNĐ tamducmobile
196 20/07/2014 1 ngày 2.568.000 ₫ Tăng 268.000 VNĐ baotuyetmobile
197 19/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
198 18/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ tamducmobile
199 17/07/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
200 16/07/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ tienthuanmobile
201 15/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
202 14/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi mobilehuylong678
203 13/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
204 12/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ didongviettien
205 11/07/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ tienthuanmobile
206 10/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
207 09/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi mobilehuylong678
208 08/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ mobilehuylong678
209 07/07/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ tienthuanmobile
210 06/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
211 05/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
212 04/07/2014 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
213 03/07/2014 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hotphonevn
214 02/07/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ tienthuanmobile
215 01/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
216 30/06/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
217 29/06/2014 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
218 28/06/2014 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ hotphonevn
219 27/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ Vietphones
220 26/06/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ tienthuanmobile
221 25/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ Vietphones
222 24/06/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ tienthuanmobile
223 23/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
224 22/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ Vietphones
225 21/06/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ tienthuanmobile
226 20/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
227 19/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
228 18/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ Vietphones
229 17/06/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ tienthuanmobile
230 16/06/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ duclinhmobile
231 15/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
232 14/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
233 13/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
234 12/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
235 11/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
236 10/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
237 09/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ Vietphones
238 08/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ ngocmobile
239 07/06/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi zippostmobile
240 06/06/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ zippostmobile
241 05/06/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ mobilesoft
242 04/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
243 03/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Vietphones
244 02/06/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi zippostmobile
245 01/06/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ zippostmobile
246 31/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ Vietphones
247 30/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
248 29/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
249 28/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
250 27/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
251 26/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
252 25/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
253 24/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
254 23/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
255 22/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
256 21/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
257 20/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
258 19/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
259 18/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
260 17/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
261 16/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
262 15/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
263 14/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
264 13/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
265 12/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
266 11/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
267 10/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
268 09/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
269 08/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
270 07/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
271 06/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
272 05/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
273 04/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
274 03/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ duclinhmobile
275 02/05/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ bigphone
276 01/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
277 30/04/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ duclinhmobile
278 29/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
279 28/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ bigphone
280 27/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi Thegioididonggiare
281 26/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi bigsalemobile
282 25/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi bigsalemobile
283 24/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi Thegioididonggiare
284 23/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ Thegioididonggiare
285 22/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
286 21/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
287 20/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
288 19/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
289 18/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
290 17/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
291 16/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
292 15/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
293 14/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
294 13/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
295 12/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
296 11/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
297 10/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
298 09/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
299 08/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ bigphone
300 07/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ xuanmaimobile
301 06/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ bigphone
302 05/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 5.490.000 VNĐ xuanmaimobile
303 04/04/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
304 03/04/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
305 02/04/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 6.390.000 VNĐ didongviet
306 01/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
307 31/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
308 30/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
309 29/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 6.390.000 VNĐ bigphone
310 28/03/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
311 27/03/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
312 26/03/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 6.390.000 VNĐ didongviet
313 25/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 6.390.000 VNĐ bigphone
314 24/03/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
315 23/03/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
316 22/03/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 6.390.000 VNĐ didongviet
317 21/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ bigphone
318 20/03/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ anhducdigital
319 19/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ tuoanhphone
320 18/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ duclinh2mobile
321 17/03/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ anhducdigital
322 16/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi huynhtienphone
323 15/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongtuanlinh
324 14/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongtuanlinh
325 13/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongtuanlinh
326 12/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi huynhtienphone
327 11/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ tuoanhphone
328 10/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ zippostmobile
329 09/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ tuoanhphone
330 08/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 932.000 VNĐ zippostmobile
331 07/03/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Tăng 968.000 VNĐ baotuyetmobile
332 06/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 968.000 VNĐ tuoanhphone
333 05/03/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Tăng 968.000 VNĐ baotuyetmobile
334 04/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
335 03/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
336 02/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
337 01/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
338 28/02/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
339 27/02/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ tuoanhphone
340 26/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi phongphucmobile
341 25/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi phongphucmobile
342 24/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi phongphucmobile
343 23/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi phongphucmobile
344 22/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.090.000 VNĐ phongphucmobile
345 21/02/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
346 20/02/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 5.690.000 VNĐ didongviet
347 19/02/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phatminhkhangmobile
348 18/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.101.000 VNĐ phongphucmobile
349 17/02/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi bigphone
350 16/02/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi bigphone
351 15/02/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi bigphone
352 14/02/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi bigphone
353 13/02/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi bigphone
354 12/02/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi bigphone
355 11/02/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giảm 6.191.000 VNĐ bigphone
356 10/02/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
357 09/02/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
358 08/02/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 5.090.000 VNĐ didongviet
359 07/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ phongphucmobile
360 06/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 6.990.000 VNĐ giadienthoaixachtay
361 05/02/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
362 04/02/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 5.090.000 VNĐ didongviet
363 03/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.090.000 VNĐ phongphucmobile
364 02/02/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 5.090.000 VNĐ didongviet
365 01/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ phongphucmobile
366 31/01/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tinthanhmobile
367 30/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ manhphatmobile
368 29/01/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.332.000 VNĐ phongphucmobile
369 28/01/2014 2 ngày 2.868.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
370 26/01/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 231.000 VNĐ baotuyetmobile
371 25/01/2014 3 ngày 3.099.000 ₫ Tăng 231.000 VNĐ bigphone
372 22/01/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 231.000 VNĐ baotuyetmobile
373 21/01/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi bigphone
374 20/01/2014 2 ngày 3.099.000 ₫ Tăng 231.000 VNĐ bigphone
375 18/01/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 231.000 VNĐ baotuyetmobile
376 17/01/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Tăng 231.000 VNĐ bigphone
377 16/01/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 231.000 VNĐ baotuyetmobile
378 15/01/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi NamAmobile
379 14/01/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi bigphone
380 13/01/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Tăng 231.000 VNĐ bigphone
381 12/01/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 231.000 VNĐ baotuyetmobile
382 11/01/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi bigphone
383 10/01/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ bigphone
384 09/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ Dmobile
385 08/01/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ bigphone
386 07/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi zippostmobile
387 06/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ zippostmobile
388 05/01/2014 1 ngày 3.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ vinhvumobile
389 04/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi zippostmobile
390 03/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi zippostmobile
391 02/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ zippostmobile
392 01/01/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.090.000 VNĐ LuongMobile
393 31/12/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 5.290.000 VNĐ didongviet
394 30/12/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 901.000 VNĐ mobilesoft
395 29/12/2013 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi bigphone
396 28/12/2013 1 ngày 3.099.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ bigphone
397 27/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi zippostmobile
398 26/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi zippostmobile
399 25/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ zippostmobile
400 24/12/2013 1 ngày 3.099.000 ₫ Tăng 11.000 VNĐ NamAmobile
401 23/12/2013 1 ngày 3.088.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
402 22/12/2013 1 ngày 3.088.000 ₫ Giảm 11.000 VNĐ baotuyetmobile
403 21/12/2013 1 ngày 3.099.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ NamAmobile
404 20/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ zippostmobile
405 19/12/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 1.812.000 VNĐ minhphumobile
406 18/12/2013 1 ngày 3.088.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
407 17/12/2013 1 ngày 3.088.000 ₫ Giảm 1.412.000 VNĐ baotuyetmobile
408 16/12/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.412.000 VNĐ tienxanhmobile
409 15/12/2013 1 ngày 3.088.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
410 14/12/2013 1 ngày 3.088.000 ₫ Giảm 1.112.000 VNĐ baotuyetmobile
411 13/12/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi hvmobi
412 12/12/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi phongphucmobile
413 11/12/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ phongphucmobile
414 10/12/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tienxanhmobile
415 09/12/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi phongphucmobile
416 08/12/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi phongphucmobile
417 07/12/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ phongphucmobile
418 06/12/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ bigphone
419 05/12/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 4.690.000 VNĐ phongphucmobile
420 04/12/2013 1 ngày 8.890.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dnmart
421 03/12/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 5.791.000 VNĐ didongviet
422 02/12/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ bigphone
423 01/12/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 6.890.000 VNĐ lanvymobile
424 30/11/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
425 29/11/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ didongviet
426 28/11/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Giảm 860.000 VNĐ ngocmobile
427 27/11/2013 1 ngày 4.450.000 ₫ Tăng 951.000 VNĐ ducminhmobile
428 26/11/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi bigphone
429 25/11/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi bigphone
430 24/11/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi bigphone
431 23/11/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi bigphone
432 22/11/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ bigphone
433 21/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi phongphucmobile
434 20/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ phongphucmobile
435 19/11/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
436 18/11/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vutrumobile
437 17/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi phongphucmobile
438 16/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 912.000 VNĐ phongphucmobile
439 15/11/2013 1 ngày 3.288.000 ₫ Tăng 688.000 VNĐ baotuyetmobile
440 14/11/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ thegioiiphone1
441 13/11/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
442 12/11/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
443 11/11/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
444 10/11/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ allphone
445 09/11/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi bigphone
446 08/11/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi bigphone
447 07/11/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
448 06/11/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi bigphone
449 05/11/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi bigphone
450 04/11/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ bigphone
451 03/11/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
452 02/11/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
453 01/11/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
454 31/10/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
455 30/10/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
456 29/10/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ allphone
457 28/10/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi lyvicuongmobile
458 27/10/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
459 26/10/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
460 25/10/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
461 24/10/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dienthoaitoanphat
462 23/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tienxanhmobile
463 22/10/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ bacvietmobile
464 21/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
465 20/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
466 19/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 4.790.000 VNĐ tienxanhmobile
467 18/10/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
468 17/10/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Giảm 899.000 VNĐ didongviet
469 16/10/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 6.489.000 VNĐ yes24vn
470 15/10/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 6.489.000 VNĐ bigphone
471 14/10/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 6.489.000 VNĐ yes24vn
472 13/10/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 212.000 VNĐ bigphone
473 12/10/2013 1 ngày 3.488.000 ₫ Giảm 6.701.000 VNĐ baotuyetmobile
474 11/10/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 4.889.000 VNĐ yes24vn
475 10/10/2013 1 ngày 5.300.000 ₫ Giảm 4.889.000 VNĐ minhphumobile
476 09/10/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 6.489.000 VNĐ yes24vn
477 08/10/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ bigphone
478 07/10/2013 1 ngày 5.300.000 ₫ Giảm 4.889.000 VNĐ minhphumobile
479 06/10/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 4.889.000 VNĐ yes24vn
480 05/10/2013 1 ngày 5.300.000 ₫ Giảm 4.889.000 VNĐ minhphumobile
481 04/10/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 5.989.000 VNĐ yes24vn
482 03/10/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
483 02/10/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.989.000 VNĐ dangcapdidong
484 01/10/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
485 30/09/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
486 29/09/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
487 28/09/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
488 27/09/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 899.000 VNĐ yes24vn
489 26/09/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Giảm 899.000 VNĐ didongviet
490 25/09/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 6.489.000 VNĐ yes24vn
491 24/09/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ bigphone
492 23/09/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ duclinh2mobile
493 22/09/2013 1 ngày 5.300.000 ₫ Giảm 4.889.000 VNĐ minhphumobile
494 21/09/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 6.489.000 VNĐ yes24vn
495 20/09/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ bigphone
496 19/09/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tienxanhmobile
497 18/09/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ phongphucmobile
498 17/09/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 5.590.000 VNĐ bigphone
499 16/09/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Giảm 899.000 VNĐ didongviet
500 15/09/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 5.709.000 VNĐ yes24vn
501 14/09/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
502 13/09/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ allphone
503 12/09/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ bigphone
504 11/09/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ allphone
505 10/09/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ bigphone
506 09/09/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ allphone
507 08/09/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ bacvietmobile
508 07/09/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
509 06/09/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giảm 5.709.000 VNĐ allphone
510 05/09/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 5.709.000 VNĐ yes24vn
511 04/09/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ allphone
512 03/09/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ bacvietmobile
513 02/09/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
514 01/09/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
515 31/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giảm 1.220.000 VNĐ allphone
516 30/08/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ ch_mobile
517 29/08/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
518 28/08/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
519 27/08/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ benmobile
520 26/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ muahangtructuyen
521 25/08/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ bacvietmobile
522 24/08/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi hoangxuanmobile
523 23/08/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ hoangxuanmobile
524 22/08/2013 1 ngày 3.599.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ 79mobile
525 21/08/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ bacvietmobile
526 20/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ allphone
527 19/08/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 432.000 VNĐ bacvietmobile
528 18/08/2013 1 ngày 3.468.000 ₫ Giảm 1.012.000 VNĐ baotuyetmobile
529 17/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
530 16/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ allphone
531 15/08/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ bacvietmobile
532 14/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ allphone
533 13/08/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ bacvietmobile
534 12/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
535 11/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
536 10/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
537 09/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
538 08/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ allphone
539 07/08/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ bacvietmobile
540 06/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 1.730.000 VNĐ allphone
541 05/08/2013 1 ngày 2.750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ 3msvn
542 04/08/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ vutrumobile
543 03/08/2013 1 ngày 2.750.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ 3msvn
544 02/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
545 01/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
546 31/07/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ vutrumobile
547 30/07/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 5.390.000 VNĐ DidongVietThai
548 29/07/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
549 28/07/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 5.390.000 VNĐ didongviet
550 27/07/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
551 26/07/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DidongVietThai
552 25/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
553 24/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
554 23/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.360.000 VNĐ muahangtructuyen
555 22/07/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ daiphuminh
556 21/07/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
557 20/07/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 5.390.000 VNĐ bacvietmobile
558 19/07/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 6.350.000 VNĐ didongviet
559 18/07/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 6.350.000 VNĐ daiphuminh
560 17/07/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 4.590.000 VNĐ didongviet
561 16/07/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ didonghoangphat
562 15/07/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ manhphatmobile
563 14/07/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ huyhoangmobile
564 13/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.160.000 VNĐ bigphone
565 12/07/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 2.160.000 VNĐ daiphuminh
566 11/07/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi digiphone
567 10/07/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 2.160.000 VNĐ digiphone
568 09/07/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 1.160.000 VNĐ daiphuminh
569 08/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi bigphone
570 07/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi bigphone
571 06/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi bigphone
572 05/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi bigphone
573 04/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ bigphone
574 03/07/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
575 02/07/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
576 01/07/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
577 30/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
578 29/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
579 28/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
580 27/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
581 26/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ manhphatmobile
582 25/06/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
583 24/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ bigphone
584 23/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ manhphatmobile
585 22/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi bigphone
586 21/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi bigphone
587 20/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ bigphone
588 19/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ manhphatmobile
589 18/06/2013 1 ngày 5.090.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ vinhvumobile
590 17/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi bigphone
591 16/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi bigphone
592 15/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi bigphone
593 14/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ bigphone
594 13/06/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ ngocmobile
595 12/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ bigphone
596 11/06/2013 1 ngày 5.090.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
597 10/06/2013 1 ngày 5.090.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ vinhvumobile
598 09/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ bigphone
599 08/06/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ digiphone
600 07/06/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ vinhvumobile
601 06/06/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
602 05/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ bigphone
603 04/06/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
604 03/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ bigphone
605 02/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
606 01/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ manhphatmobile
607 31/05/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 541.000 VNĐ vinhvumobile
608 30/05/2013 1 ngày 4.749.000 ₫ Giá không đổi giaobuoniphone
609 29/05/2013 1 ngày 4.749.000 ₫ Giá không đổi giaobuoniphone
610 28/05/2013 1 ngày 4.749.000 ₫ Giá không đổi giaobuoniphone
611 27/05/2013 1 ngày 4.749.000 ₫ Giảm 251.000 VNĐ giaobuoniphone
612 26/05/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
613 25/05/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ salephone
614 24/05/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ phongphucmobile
615 23/05/2013 1 ngày 4.749.000 ₫ Giá không đổi giaobuoniphone
616 22/05/2013 1 ngày 4.749.000 ₫ Tăng 899.000 VNĐ giaobuoniphone
617 21/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi xadanmobile
618 20/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 1.440.000 VNĐ xadanmobile
619 19/05/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
620 18/05/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 1.440.000 VNĐ vinhvumobile
621 17/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ xadanmobile
622 16/05/2013 2 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
623 14/05/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 659.000 VNĐ GiaHuymobile
624 13/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
625 12/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
626 11/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
627 10/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
628 09/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
629 08/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Tăng 659.000 VNĐ 79mobile
630 07/05/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
631 06/05/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 659.000 VNĐ GiaHuymobile
632 05/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
633 04/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
634 03/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi starmobile
635 02/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
636 01/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
637 30/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
638 29/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
639 28/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
640 27/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
641 26/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
642 25/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
643 24/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
644 23/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
645 22/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
646 21/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
647 20/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
648 19/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
649 18/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
650 17/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ 79mobile
651 16/04/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ phongphucmobile
652 15/04/2013 1 ngày 4.749.000 ₫ Giảm 751.000 VNĐ giaobuoniphone
653 14/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi nguyennammobile
654 13/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ nguyennammobile
655 12/04/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ phongphucmobile
656 11/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi nguyennammobile
657 10/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi nguyennammobile
658 09/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ salephone
659 08/04/2013 1 ngày 4.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ trungtamvienthongasia
660 07/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi salephone
661 06/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi salephone
662 05/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ salephone
663 04/04/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ vinhvumobile
664 03/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ salephone
665 02/04/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ thanhphat_mobile
666 01/04/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
667 31/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
668 30/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
669 29/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ huongmobiles
670 28/03/2013 1 ngày 5.190.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ thaihamobile
671 27/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
672 26/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ ismartphone
673 25/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
674 24/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ salephone
675 23/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
676 22/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
677 21/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
678 20/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
679 19/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
680 18/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
681 17/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
682 16/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
683 15/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
684 14/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
685 13/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
686 12/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
687 11/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ salephone
688 10/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benmobile
689 09/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ salephone
690 08/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
691 07/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
692 06/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
693 05/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
694 04/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
695 03/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
696 02/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
697 01/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ benmobile
698 28/02/2013 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
699 27/02/2013 1 ngày 6.600.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ thienthanhmobi
700 26/02/2013 1 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 5.490.000 VNĐ CORY3Mobile
701 25/02/2013 1 ngày 10.290.000 ₫ Tăng 3.990.000 VNĐ dnmart
702 24/02/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
703 23/02/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ didongthanhdat
704 22/02/2013 1 ngày 6.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thienthanhmobi
705 21/02/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ didongthanhdat
706 20/02/2013 1 ngày 4.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
707 19/02/2013 1 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ CORY3Mobile
708 18/02/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mobilethanhphat
709 17/02/2013 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
710 16/02/2013 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
711 15/02/2013 2 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
712 13/02/2013 3 ngày 6.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thienthanhmobi
713 10/02/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
714 09/02/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
715 08/02/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
716 07/02/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vinhvumobile
717 06/02/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ giare
718 05/02/2013 1 ngày 5.840.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
719 04/02/2013 1 ngày 5.840.000 ₫ Giảm 360.000 VNĐ mobilechinhhang
720 03/02/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
721 02/02/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
722 01/02/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
723 31/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 360.000 VNĐ benmobile
724 30/01/2013 1 ngày 5.840.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mobilemart
725 29/01/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ giare
726 28/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ benmobile
727 27/01/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ giare
728 26/01/2013 1 ngày 5.840.000 ₫ Giá không đổi mobilemart
729 25/01/2013 1 ngày 5.840.000 ₫ Giảm 1.260.000 VNĐ mobilechinhhang
730 24/01/2013 1 ngày 7.100.000 ₫ Tăng 1.110.000 VNĐ digiphone
731 23/01/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giá không đổi giare
732 22/01/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giá không đổi giare
733 21/01/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ giare
734 20/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
735 19/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
736 18/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ didongthanhdat
737 17/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
738 16/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
739 15/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
740 14/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
741 13/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
742 12/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 4.199.000 VNĐ benmobile
743 11/01/2013 1 ngày 10.399.000 ₫ Tăng 4.199.000 VNĐ FPT_Laptop_Mobile
744 10/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
745 09/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
746 08/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 2.790.000 VNĐ antuongmobile
747 07/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 2.790.000 VNĐ tiencuongmobile
748 06/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
749 05/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
750 04/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
751 03/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
752 02/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 3.100.000 VNĐ benmobile
753 01/01/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ vienthongdaitin
754 31/12/2012 1 ngày 7.100.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ digiphone
755 30/12/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
756 29/12/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
757 28/12/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
758 27/12/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
759 26/12/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
760 25/12/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ thanhnguyenmobile
761 24/12/2012 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ Diepmobile
762 23/12/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
763 22/12/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
764 21/12/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
765 20/12/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thanhnguyenmobile
766 19/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
767 18/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ minhphumobile
768 17/12/2012 1 ngày 7.100.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ digiphone
769 16/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
770 15/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
771 14/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ xuanmaimobile
772 13/12/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 3.280.000 VNĐ ttmobiletwuh
773 12/12/2012 1 ngày 9.280.000 ₫ Tăng 2.880.000 VNĐ ducminhmobile
774 11/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
775 10/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
776 09/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ benmobile
777 08/12/2012 1 ngày 9.400.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ vienthongdaitin
778 07/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
779 06/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ benmobile
780 05/12/2012 1 ngày 9.400.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ vienthongdaitin
781 04/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
782 03/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
783 02/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
784 01/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
785 30/11/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ didonghoangphat
786 29/11/2012 1 ngày 5.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ duclinhmobile
787 28/11/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ didongthanhdat
788 27/11/2012 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi alodidong
789 26/11/2012 1 ngày 6.299.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ alodidong
790 25/11/2012 1 ngày 5.999.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ mobilechinhhang
791 24/11/2012 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ Diepmobile
792 23/11/2012 1 ngày 5.990.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ giare
793 22/11/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
794 21/11/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
795 20/11/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
796 19/11/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
797 18/11/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
798 17/11/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
799 16/11/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thienthanhmobi
800 15/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
801 14/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
802 13/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ antuongmobile
803 12/11/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ benmobile
804 11/11/2012 1 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 1.251.000 VNĐ tienphongmobile
805 10/11/2012 1 ngày 6.249.000 ₫ Giảm 751.000 VNĐ NamAmobile
806 09/11/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
807 08/11/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ benmobile
808 07/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ antuongmobile
809 06/11/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
810 05/11/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
811 04/11/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
812 03/11/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
813 02/11/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
814 01/11/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
815 31/10/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
816 30/10/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ antuongmobile
817 29/10/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ truyenthongmobile
818 28/10/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
819 27/10/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
820 26/10/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ antuongmobile
821 25/10/2012 1 ngày 7.200.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
822 24/10/2012 1 ngày 7.200.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
823 23/10/2012 1 ngày 7.200.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ CORY3Mobile
824 22/10/2012 1 ngày 7.299.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
825 21/10/2012 1 ngày 7.299.000 ₫ Giảm 2.571.000 VNĐ thoitrangmobile
826 20/10/2012 1 ngày 9.870.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ tiencuongmobile
827 19/10/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
828 18/10/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
829 17/10/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ truyenthongmobile
830 16/10/2012 1 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ benmobile
831 15/10/2012 1 ngày 6.599.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ duclinhmobile
832 14/10/2012 1 ngày 7.300.000 ₫ Giảm 299.000 VNĐ vinhvumobile
833 13/10/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Tăng 299.000 VNĐ alodidong
834 12/10/2012 1 ngày 7.300.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinhvumobile
835 11/10/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
836 10/10/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ bichngocmobile
837 09/10/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
838 08/10/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ alodidong
839 07/10/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
840 06/10/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
841 05/10/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ bichngocmobile
842 04/10/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
843 03/10/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ alodidong
844 02/10/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
845 01/10/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
846 30/09/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ bichngocmobile
847 29/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
848 28/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
849 27/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ alodidong
850 26/09/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ bichngocmobile
851 25/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
852 24/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
853 23/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
854 22/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
855 21/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
856 20/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
857 19/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
858 18/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
859 17/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ alodidong
860 16/09/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
861 15/09/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
862 14/09/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
863 13/09/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ antuongmobile
864 12/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ vinhvumobile
865 11/09/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bichngocmobile
866 10/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
867 09/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ vinhvumobile
868 08/09/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mobiletuongvy
869 07/09/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ antuongmobile
870 06/09/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
871 05/09/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
872 04/09/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ muahangtructuyen
873 03/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
874 02/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
875 01/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ vinhvumobile
876 31/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
877 30/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
878 29/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
879 28/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
880 27/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
881 26/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
882 25/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi benmobile
883 24/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi benmobile
884 23/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi benmobile
885 22/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi benmobile
886 21/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi benmobile
887 20/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi benmobile
888 19/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ benmobile
889 18/08/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ truyenthongmobile
890 17/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi benmobile
891 16/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi benmobile
892 15/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 2.899.000 VNĐ muahangtructuyen
893 14/08/2012 1 ngày 10.699.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ ehanam
894 13/08/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ truyenthongmobile
895 12/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
896 11/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
897 10/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
898 09/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
899 08/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
900 07/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
901 06/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
902 05/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ digiphone
903 04/08/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
904 03/08/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 799.000 VNĐ diemsangviet
905 02/08/2012 1 ngày 10.699.000 ₫ Tăng 2.899.000 VNĐ ehanam
906 01/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
907 31/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 3.199.000 VNĐ digiphone
908 30/07/2012 1 ngày 10.999.000 ₫ Tăng 3.199.000 VNĐ ehanam
909 29/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
910 28/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ digiphone
911 27/07/2012 1 ngày 7.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ alodidong
912 26/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ antuongmobile
913 25/07/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ diemsangviet
914 24/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ antuongmobile
915 23/07/2012 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 3.400.000 VNĐ ttmobiletwuh
916 22/07/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ didongviet
917 21/07/2012 1 ngày 8.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
918 20/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
919 19/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ antuongmobile
920 18/07/2012 1 ngày 8.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
921 17/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ antuongmobile
922 16/07/2012 1 ngày 8.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
923 15/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
924 14/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digiphone
925 13/07/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ minhphumobile
926 12/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
927 11/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
928 10/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
929 09/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
930 08/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
931 07/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
932 06/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ digiphone
933 05/07/2012 1 ngày 8.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
934 04/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ digiphone
935 03/07/2012 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
936 02/07/2012 1 ngày 8.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
937 01/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
938 30/06/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ digiphone
939 29/06/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giảm 251.000 VNĐ duclinhmobile
940 28/06/2012 1 ngày 7.850.000 ₫ Giá không đổi alodidong
941 27/06/2012 1 ngày 7.850.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ alodidong
942 26/06/2012 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
943 25/06/2012 8.200.000 ₫ benmobile
Có tổng cộng 943 thay đổi giá của sản phẩm Samsung I9100G (Galaxy S II / Galaxy S 2) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Samsung I9100G (Galaxy S II / Galaxy S 2) trong mục Mobile
Từ khóa nổi bật trong tuần: san ho, ken, mac, khay bánh, số so