• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Samsung I9100G (Galaxy S II / Galaxy S 2)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Samsung I9100G (Galaxy S II / Galaxy S 2) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 21/07/2015 13 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
2 08/07/2015 6 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
3 02/07/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tamducmobile
4 01/07/2015 15 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
5 16/06/2015 69 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
6 08/04/2015 26 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Sky_Lg_giare
7 13/03/2015 15 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
8 26/02/2015 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
9 24/02/2015 11 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
10 13/02/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
11 12/02/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
12 11/02/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
13 10/02/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi mobilehungphat
14 09/02/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi mobilehungphat
15 08/02/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
16 07/02/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi shop_duc_anh
17 06/02/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
18 05/02/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
19 04/02/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
20 03/02/2015 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
21 01/02/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
22 31/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
23 30/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
24 29/01/2015 3 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
25 26/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
26 25/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
27 24/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
28 23/01/2015 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 8.100.000 VNĐ tamducmobile
29 21/01/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ vienthinh
30 20/01/2015 3 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 8.100.000 VNĐ didonggiare1
31 17/01/2015 2 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ vienthinh
32 15/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
33 14/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 8.100.000 VNĐ tamducmobile
34 13/01/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ vienthinh
35 12/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 8.100.000 VNĐ tamducmobile
36 11/01/2015 2 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ vienthinh
37 09/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoaigalaxy
38 08/01/2015 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoaigalaxy
39 06/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 8.100.000 VNĐ quynhanhmobile176
40 05/01/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
41 04/01/2015 2 ngày 10.100.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
42 02/01/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
43 01/01/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ vienthinh
44 31/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 8.100.000 VNĐ didonggiare1
45 30/12/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ vienthinh
46 29/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ didongviettien
47 28/12/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi Dmobile
48 27/12/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Dmobile
49 26/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
50 25/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
51 24/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
52 23/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
53 22/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
54 21/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
55 20/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
56 19/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
57 18/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
58 17/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
59 16/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
60 15/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 8.100.000 VNĐ tamducmobile
61 14/12/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ vienthinh
62 13/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 8.100.000 VNĐ tamducmobile
63 12/12/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
64 11/12/2014 2 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ vienthinh
65 09/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
66 08/12/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
67 06/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
68 05/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
69 04/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi mobilehungphat
70 03/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 849.000 VNĐ didongviettien
71 02/12/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
72 01/12/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 849.000 VNĐ duclinhmobile
73 30/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 849.000 VNĐ didongviettien
74 29/11/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
75 28/11/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 849.000 VNĐ duclinhmobile
76 27/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 849.000 VNĐ didongviettien
77 26/11/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 849.000 VNĐ duclinhmobile
78 25/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
79 24/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 849.000 VNĐ didongviettien
80 23/11/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 849.000 VNĐ duclinhmobile
81 22/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
82 21/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
83 20/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 849.000 VNĐ 47xuanthuymobile
84 19/11/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 849.000 VNĐ duclinhmobile
85 18/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
86 17/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
87 16/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
88 15/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
89 14/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoaigalaxy
90 13/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
91 12/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
92 11/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
93 10/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 8.100.000 VNĐ mobilehungphat
94 09/11/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ vienthinh
95 08/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
96 07/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
97 06/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
98 05/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
99 04/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 849.000 VNĐ didongviettien
100 03/11/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
101 02/11/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
102 01/11/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giảm 351.000 VNĐ duclinhmobile
103 31/10/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi phatlocmobile_hn
104 30/10/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ phatlocmobile_hn
105 29/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
106 28/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
107 27/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 849.000 VNĐ 47xuanthuymobile
108 26/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
109 25/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
110 24/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
111 23/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
112 22/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 849.000 VNĐ duclinhmobile
113 21/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
114 20/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ 47xuanthuymobile
115 19/10/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ tienthuanmobile
116 18/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
117 17/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 849.000 VNĐ duclinhmobile
118 16/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoaigalaxy
119 15/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 849.000 VNĐ quynhanhmobile176
120 14/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 849.000 VNĐ duclinhmobile
121 13/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
122 12/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 849.000 VNĐ 47xuanthuymobile
123 11/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 849.000 VNĐ duclinhmobile
124 10/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
125 09/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
126 08/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
127 07/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
128 06/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ 47xuanthuymobile
129 05/10/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ tienthuanmobile
130 04/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 849.000 VNĐ dienthoaigalaxy
131 03/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
132 02/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ duclinhmobile
133 01/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
134 30/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
135 29/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
136 28/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
137 27/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
138 26/09/2014 4 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
139 22/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ Vietphones
140 21/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
141 20/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi ducphongmobile1
142 19/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 649.000 VNĐ ducphongmobile1
143 18/09/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 649.000 VNĐ duclinhmobile
144 17/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi ducphongmobile1
145 16/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi ducphongmobile1
146 15/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi ducphongmobile1
147 14/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi ducphongmobile1
148 13/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ducphongmobile1
149 12/09/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
150 11/09/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
151 10/09/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
152 09/09/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
153 08/09/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ didongviettien
154 07/09/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ sieuthididong
155 06/09/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
156 05/09/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thanhhuyenmobile
157 04/09/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ didongviettien
158 03/09/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ sieuthididong
159 02/09/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
160 01/09/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
161 31/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 549.000 VNĐ didongviettien
162 30/08/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ duclinhmobile
163 29/08/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ sieuthididong
164 28/08/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 549.000 VNĐ duclinhmobile
165 27/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 549.000 VNĐ didongviettien
166 26/08/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ duclinhmobile
167 25/08/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ sieuthididong
168 24/08/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ sonnguyenmobile
169 23/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
170 22/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
171 21/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
172 20/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
173 19/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 549.000 VNĐ didongviettien
174 18/08/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 549.000 VNĐ duclinhmobile
175 17/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
176 16/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
177 15/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
178 14/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 549.000 VNĐ didongviettien
179 13/08/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 549.000 VNĐ duclinhmobile
180 12/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 549.000 VNĐ didongviettien
181 11/08/2014 3 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ duclinhmobile
182 08/08/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ sieuthididong
183 07/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
184 06/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ tamducmobile
185 05/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ mobilemart
186 04/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thanhhuyenmobile
187 03/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
188 02/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi mobilehuylong678
189 01/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
190 31/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
191 30/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
192 29/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
193 28/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
194 27/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
195 26/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
196 25/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
197 24/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
198 23/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
199 22/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
200 21/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 268.000 VNĐ tamducmobile
201 20/07/2014 1 ngày 2.568.000 ₫ Tăng 268.000 VNĐ baotuyetmobile
202 19/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
203 18/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ tamducmobile
204 17/07/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
205 16/07/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ tienthuanmobile
206 15/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
207 14/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi mobilehuylong678
208 13/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
209 12/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ didongviettien
210 11/07/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ tienthuanmobile
211 10/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
212 09/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi mobilehuylong678
213 08/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ mobilehuylong678
214 07/07/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ tienthuanmobile
215 06/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
216 05/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
217 04/07/2014 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
218 03/07/2014 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hotphonevn
219 02/07/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ tienthuanmobile
220 01/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
221 30/06/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
222 29/06/2014 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
223 28/06/2014 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ hotphonevn
224 27/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ Vietphones
225 26/06/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ tienthuanmobile
226 25/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ Vietphones
227 24/06/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ tienthuanmobile
228 23/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
229 22/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ Vietphones
230 21/06/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ tienthuanmobile
231 20/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
232 19/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
233 18/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ Vietphones
234 17/06/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ tienthuanmobile
235 16/06/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ duclinhmobile
236 15/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
237 14/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
238 13/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
239 12/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
240 11/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
241 10/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
242 09/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ Vietphones
243 08/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ ngocmobile
244 07/06/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi zippostmobile
245 06/06/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ zippostmobile
246 05/06/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ mobilesoft
247 04/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
248 03/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Vietphones
249 02/06/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi zippostmobile
250 01/06/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ zippostmobile
251 31/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ Vietphones
252 30/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
253 29/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
254 28/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
255 27/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
256 26/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
257 25/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
258 24/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
259 23/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
260 22/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
261 21/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
262 20/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
263 19/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
264 18/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
265 17/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
266 16/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
267 15/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
268 14/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
269 13/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
270 12/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
271 11/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
272 10/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
273 09/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
274 08/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
275 07/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
276 06/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
277 05/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
278 04/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
279 03/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ duclinhmobile
280 02/05/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ bigphone
281 01/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
282 30/04/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ duclinhmobile
283 29/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
284 28/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ bigphone
285 27/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi Thegioididonggiare
286 26/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi bigsalemobile
287 25/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi bigsalemobile
288 24/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi Thegioididonggiare
289 23/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ Thegioididonggiare
290 22/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
291 21/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
292 20/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
293 19/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
294 18/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
295 17/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
296 16/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
297 15/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
298 14/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
299 13/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
300 12/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
301 11/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
302 10/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
303 09/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
304 08/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ bigphone
305 07/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ xuanmaimobile
306 06/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ bigphone
307 05/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 5.490.000 VNĐ xuanmaimobile
308 04/04/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
309 03/04/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
310 02/04/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 6.390.000 VNĐ didongviet
311 01/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
312 31/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
313 30/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
314 29/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 6.390.000 VNĐ bigphone
315 28/03/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
316 27/03/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
317 26/03/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 6.390.000 VNĐ didongviet
318 25/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 6.390.000 VNĐ bigphone
319 24/03/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
320 23/03/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
321 22/03/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 6.390.000 VNĐ didongviet
322 21/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ bigphone
323 20/03/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ anhducdigital
324 19/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ tuoanhphone
325 18/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ duclinh2mobile
326 17/03/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ anhducdigital
327 16/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi huynhtienphone
328 15/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongtuanlinh
329 14/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongtuanlinh
330 13/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongtuanlinh
331 12/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi huynhtienphone
332 11/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ tuoanhphone
333 10/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ zippostmobile
334 09/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ tuoanhphone
335 08/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 932.000 VNĐ zippostmobile
336 07/03/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Tăng 968.000 VNĐ baotuyetmobile
337 06/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 968.000 VNĐ tuoanhphone
338 05/03/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Tăng 968.000 VNĐ baotuyetmobile
339 04/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
340 03/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
341 02/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
342 01/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
343 28/02/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
344 27/02/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ tuoanhphone
345 26/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi phongphucmobile
346 25/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi phongphucmobile
347 24/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi phongphucmobile
348 23/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi phongphucmobile
349 22/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.090.000 VNĐ phongphucmobile
350 21/02/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
351 20/02/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 5.690.000 VNĐ didongviet
352 19/02/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phatminhkhangmobile
353 18/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.101.000 VNĐ phongphucmobile
354 17/02/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi bigphone
355 16/02/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi bigphone
356 15/02/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi bigphone
357 14/02/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi bigphone
358 13/02/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi bigphone
359 12/02/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi bigphone
360 11/02/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giảm 6.191.000 VNĐ bigphone
361 10/02/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
362 09/02/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
363 08/02/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 5.090.000 VNĐ didongviet
364 07/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ phongphucmobile
365 06/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 6.990.000 VNĐ giadienthoaixachtay
366 05/02/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
367 04/02/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 5.090.000 VNĐ didongviet
368 03/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.090.000 VNĐ phongphucmobile
369 02/02/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 5.090.000 VNĐ didongviet
370 01/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ phongphucmobile
371 31/01/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tinthanhmobile
372 30/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ manhphatmobile
373 29/01/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.332.000 VNĐ phongphucmobile
374 28/01/2014 2 ngày 2.868.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
375 26/01/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 231.000 VNĐ baotuyetmobile
376 25/01/2014 3 ngày 3.099.000 ₫ Tăng 231.000 VNĐ bigphone
377 22/01/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 231.000 VNĐ baotuyetmobile
378 21/01/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi bigphone
379 20/01/2014 2 ngày 3.099.000 ₫ Tăng 231.000 VNĐ bigphone
380 18/01/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 231.000 VNĐ baotuyetmobile
381 17/01/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Tăng 231.000 VNĐ bigphone
382 16/01/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 231.000 VNĐ baotuyetmobile
383 15/01/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi NamAmobile
384 14/01/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi bigphone
385 13/01/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Tăng 231.000 VNĐ bigphone
386 12/01/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 231.000 VNĐ baotuyetmobile
387 11/01/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi bigphone
388 10/01/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ bigphone
389 09/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ Dmobile
390 08/01/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ bigphone
391 07/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi zippostmobile
392 06/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ zippostmobile
393 05/01/2014 1 ngày 3.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ vinhvumobile
394 04/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi zippostmobile
395 03/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi zippostmobile
396 02/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ zippostmobile
397 01/01/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.090.000 VNĐ LuongMobile
398 31/12/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 5.290.000 VNĐ didongviet
399 30/12/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 901.000 VNĐ mobilesoft
400 29/12/2013 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi bigphone
401 28/12/2013 1 ngày 3.099.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ bigphone
402 27/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi zippostmobile
403 26/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi zippostmobile
404 25/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ zippostmobile
405 24/12/2013 1 ngày 3.099.000 ₫ Tăng 11.000 VNĐ NamAmobile
406 23/12/2013 1 ngày 3.088.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
407 22/12/2013 1 ngày 3.088.000 ₫ Giảm 11.000 VNĐ baotuyetmobile
408 21/12/2013 1 ngày 3.099.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ NamAmobile
409 20/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ zippostmobile
410 19/12/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 1.812.000 VNĐ minhphumobile
411 18/12/2013 1 ngày 3.088.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
412 17/12/2013 1 ngày 3.088.000 ₫ Giảm 1.412.000 VNĐ baotuyetmobile
413 16/12/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.412.000 VNĐ tienxanhmobile
414 15/12/2013 1 ngày 3.088.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
415 14/12/2013 1 ngày 3.088.000 ₫ Giảm 1.112.000 VNĐ baotuyetmobile
416 13/12/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi hvmobi
417 12/12/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi phongphucmobile
418 11/12/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ phongphucmobile
419 10/12/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tienxanhmobile
420 09/12/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi phongphucmobile
421 08/12/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi phongphucmobile
422 07/12/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ phongphucmobile
423 06/12/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ bigphone
424 05/12/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 4.690.000 VNĐ phongphucmobile
425 04/12/2013 1 ngày 8.890.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dnmart
426 03/12/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 5.791.000 VNĐ didongviet
427 02/12/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ bigphone
428 01/12/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 6.890.000 VNĐ lanvymobile
429 30/11/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
430 29/11/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ didongviet
431 28/11/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Giảm 860.000 VNĐ ngocmobile
432 27/11/2013 1 ngày 4.450.000 ₫ Tăng 951.000 VNĐ ducminhmobile
433 26/11/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi bigphone
434 25/11/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi bigphone
435 24/11/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi bigphone
436 23/11/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi bigphone
437 22/11/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ bigphone
438 21/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi phongphucmobile
439 20/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ phongphucmobile
440 19/11/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
441 18/11/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vutrumobile
442 17/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi phongphucmobile
443 16/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 912.000 VNĐ phongphucmobile
444 15/11/2013 1 ngày 3.288.000 ₫ Tăng 688.000 VNĐ baotuyetmobile
445 14/11/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ thegioiiphone1
446 13/11/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
447 12/11/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
448 11/11/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
449 10/11/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ allphone
450 09/11/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi bigphone
451 08/11/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi bigphone
452 07/11/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
453 06/11/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi bigphone
454 05/11/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi bigphone
455 04/11/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ bigphone
456 03/11/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
457 02/11/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
458 01/11/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
459 31/10/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
460 30/10/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
461 29/10/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ allphone
462 28/10/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi lyvicuongmobile
463 27/10/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
464 26/10/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
465 25/10/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
466 24/10/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dienthoaitoanphat
467 23/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tienxanhmobile
468 22/10/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ bacvietmobile
469 21/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
470 20/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
471 19/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 4.790.000 VNĐ tienxanhmobile
472 18/10/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
473 17/10/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Giảm 899.000 VNĐ didongviet
474 16/10/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 6.489.000 VNĐ yes24vn
475 15/10/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 6.489.000 VNĐ bigphone
476 14/10/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 6.489.000 VNĐ yes24vn
477 13/10/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 212.000 VNĐ bigphone
478 12/10/2013 1 ngày 3.488.000 ₫ Giảm 6.701.000 VNĐ baotuyetmobile
479 11/10/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 4.889.000 VNĐ yes24vn
480 10/10/2013 1 ngày 5.300.000 ₫ Giảm 4.889.000 VNĐ minhphumobile
481 09/10/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 6.489.000 VNĐ yes24vn
482 08/10/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ bigphone
483 07/10/2013 1 ngày 5.300.000 ₫ Giảm 4.889.000 VNĐ minhphumobile
484 06/10/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 4.889.000 VNĐ yes24vn
485 05/10/2013 1 ngày 5.300.000 ₫ Giảm 4.889.000 VNĐ minhphumobile
486 04/10/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 5.989.000 VNĐ yes24vn
487 03/10/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
488 02/10/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.989.000 VNĐ dangcapdidong
489 01/10/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
490 30/09/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
491 29/09/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
492 28/09/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
493 27/09/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 899.000 VNĐ yes24vn
494 26/09/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Giảm 899.000 VNĐ didongviet
495 25/09/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 6.489.000 VNĐ yes24vn
496 24/09/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ bigphone
497 23/09/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ duclinh2mobile
498 22/09/2013 1 ngày 5.300.000 ₫ Giảm 4.889.000 VNĐ minhphumobile
499 21/09/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 6.489.000 VNĐ yes24vn
500 20/09/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ bigphone
501 19/09/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tienxanhmobile
502 18/09/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ phongphucmobile
503 17/09/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 5.590.000 VNĐ bigphone
504 16/09/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Giảm 899.000 VNĐ didongviet
505 15/09/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 5.709.000 VNĐ yes24vn
506 14/09/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
507 13/09/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ allphone
508 12/09/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ bigphone
509 11/09/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ allphone
510 10/09/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ bigphone
511 09/09/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ allphone
512 08/09/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ bacvietmobile
513 07/09/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
514 06/09/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giảm 5.709.000 VNĐ allphone
515 05/09/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 5.709.000 VNĐ yes24vn
516 04/09/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ allphone
517 03/09/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ bacvietmobile
518 02/09/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
519 01/09/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
520 31/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giảm 1.220.000 VNĐ allphone
521 30/08/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ ch_mobile
522 29/08/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
523 28/08/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
524 27/08/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ benmobile
525 26/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ muahangtructuyen
526 25/08/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ bacvietmobile
527 24/08/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi hoangxuanmobile
528 23/08/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ hoangxuanmobile
529 22/08/2013 1 ngày 3.599.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ 79mobile
530 21/08/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ bacvietmobile
531 20/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ allphone
532 19/08/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 432.000 VNĐ bacvietmobile
533 18/08/2013 1 ngày 3.468.000 ₫ Giảm 1.012.000 VNĐ baotuyetmobile
534 17/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
535 16/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ allphone
536 15/08/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ bacvietmobile
537 14/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ allphone
538 13/08/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ bacvietmobile
539 12/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
540 11/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
541 10/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
542 09/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
543 08/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ allphone
544 07/08/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ bacvietmobile
545 06/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 1.730.000 VNĐ allphone
546 05/08/2013 1 ngày 2.750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ 3msvn
547 04/08/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ vutrumobile
548 03/08/2013 1 ngày 2.750.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ 3msvn
549 02/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
550 01/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
551 31/07/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ vutrumobile
552 30/07/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 5.390.000 VNĐ DidongVietThai
553 29/07/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
554 28/07/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 5.390.000 VNĐ didongviet
555 27/07/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
556 26/07/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DidongVietThai
557 25/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
558 24/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
559 23/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.360.000 VNĐ muahangtructuyen
560 22/07/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ daiphuminh
561 21/07/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
562 20/07/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 5.390.000 VNĐ bacvietmobile
563 19/07/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 6.350.000 VNĐ didongviet
564 18/07/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 6.350.000 VNĐ daiphuminh
565 17/07/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 4.590.000 VNĐ didongviet
566 16/07/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ didonghoangphat
567 15/07/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ manhphatmobile
568 14/07/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ huyhoangmobile
569 13/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.160.000 VNĐ bigphone
570 12/07/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 2.160.000 VNĐ daiphuminh
571 11/07/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi digiphone
572 10/07/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 2.160.000 VNĐ digiphone
573 09/07/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 1.160.000 VNĐ daiphuminh
574 08/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi bigphone
575 07/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi bigphone
576 06/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi bigphone
577 05/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi bigphone
578 04/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ bigphone
579 03/07/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
580 02/07/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
581 01/07/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
582 30/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
583 29/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
584 28/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
585 27/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
586 26/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ manhphatmobile
587 25/06/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
588 24/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ bigphone
589 23/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ manhphatmobile
590 22/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi bigphone
591 21/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi bigphone
592 20/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ bigphone
593 19/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ manhphatmobile
594 18/06/2013 1 ngày 5.090.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ vinhvumobile
595 17/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi bigphone
596 16/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi bigphone
597 15/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi bigphone
598 14/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ bigphone
599 13/06/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ ngocmobile
600 12/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ bigphone
601 11/06/2013 1 ngày 5.090.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
602 10/06/2013 1 ngày 5.090.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ vinhvumobile
603 09/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ bigphone
604 08/06/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ digiphone
605 07/06/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ vinhvumobile
606 06/06/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
607 05/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ bigphone
608 04/06/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
609 03/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ bigphone
610 02/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
611 01/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ manhphatmobile
612 31/05/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 541.000 VNĐ vinhvumobile
613 30/05/2013 1 ngày 4.749.000 ₫ Giá không đổi giaobuoniphone
614 29/05/2013 1 ngày 4.749.000 ₫ Giá không đổi giaobuoniphone
615 28/05/2013 1 ngày 4.749.000 ₫ Giá không đổi giaobuoniphone
616 27/05/2013 1 ngày 4.749.000 ₫ Giảm 251.000 VNĐ giaobuoniphone
617 26/05/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
618 25/05/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ salephone
619 24/05/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ phongphucmobile
620 23/05/2013 1 ngày 4.749.000 ₫ Giá không đổi giaobuoniphone
621 22/05/2013 1 ngày 4.749.000 ₫ Tăng 899.000 VNĐ giaobuoniphone
622 21/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi xadanmobile
623 20/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 1.440.000 VNĐ xadanmobile
624 19/05/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
625 18/05/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 1.440.000 VNĐ vinhvumobile
626 17/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ xadanmobile
627 16/05/2013 2 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
628 14/05/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 659.000 VNĐ GiaHuymobile
629 13/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
630 12/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
631 11/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
632 10/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
633 09/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
634 08/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Tăng 659.000 VNĐ 79mobile
635 07/05/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
636 06/05/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 659.000 VNĐ GiaHuymobile
637 05/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
638 04/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
639 03/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi starmobile
640 02/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
641 01/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
642 30/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
643 29/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
644 28/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
645 27/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
646 26/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
647 25/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
648 24/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
649 23/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
650 22/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
651 21/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
652 20/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
653 19/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
654 18/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
655 17/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ 79mobile
656 16/04/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ phongphucmobile
657 15/04/2013 1 ngày 4.749.000 ₫ Giảm 751.000 VNĐ giaobuoniphone
658 14/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi nguyennammobile
659 13/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ nguyennammobile
660 12/04/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ phongphucmobile
661 11/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi nguyennammobile
662 10/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi nguyennammobile
663 09/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ salephone
664 08/04/2013 1 ngày 4.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ trungtamvienthongasia
665 07/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi salephone
666 06/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi salephone
667 05/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ salephone
668 04/04/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ vinhvumobile
669 03/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ salephone
670 02/04/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ thanhphat_mobile
671 01/04/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
672 31/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
673 30/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
674 29/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ huongmobiles
675 28/03/2013 1 ngày 5.190.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ thaihamobile
676 27/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
677 26/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ ismartphone
678 25/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
679 24/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ salephone
680 23/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
681 22/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
682 21/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
683 20/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
684 19/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
685 18/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
686 17/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
687 16/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
688 15/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
689 14/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
690 13/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
691 12/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
692 11/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ salephone
693 10/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benmobile
694 09/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ salephone
695 08/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
696 07/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
697 06/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
698 05/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
699 04/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
700 03/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
701 02/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
702 01/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ benmobile
703 28/02/2013 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
704 27/02/2013 1 ngày 6.600.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ thienthanhmobi
705 26/02/2013 1 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 5.490.000 VNĐ CORY3Mobile
706 25/02/2013 1 ngày 10.290.000 ₫ Tăng 3.990.000 VNĐ dnmart
707 24/02/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
708 23/02/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ didongthanhdat
709 22/02/2013 1 ngày 6.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thienthanhmobi
710 21/02/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ didongthanhdat
711 20/02/2013 1 ngày 4.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
712 19/02/2013 1 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ CORY3Mobile
713 18/02/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mobilethanhphat
714 17/02/2013 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
715 16/02/2013 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
716 15/02/2013 2 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
717 13/02/2013 3 ngày 6.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thienthanhmobi
718 10/02/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
719 09/02/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
720 08/02/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
721 07/02/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vinhvumobile
722 06/02/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ giare
723 05/02/2013 1 ngày 5.840.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
724 04/02/2013 1 ngày 5.840.000 ₫ Giảm 360.000 VNĐ mobilechinhhang
725 03/02/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
726 02/02/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
727 01/02/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
728 31/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 360.000 VNĐ benmobile
729 30/01/2013 1 ngày 5.840.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mobilemart
730 29/01/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ giare
731 28/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ benmobile
732 27/01/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ giare
733 26/01/2013 1 ngày 5.840.000 ₫ Giá không đổi mobilemart
734 25/01/2013 1 ngày 5.840.000 ₫ Giảm 1.260.000 VNĐ mobilechinhhang
735 24/01/2013 1 ngày 7.100.000 ₫ Tăng 1.110.000 VNĐ digiphone
736 23/01/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giá không đổi giare
737 22/01/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giá không đổi giare
738 21/01/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ giare
739 20/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
740 19/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
741 18/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ didongthanhdat
742 17/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
743 16/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
744 15/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
745 14/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
746 13/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
747 12/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 4.199.000 VNĐ benmobile
748 11/01/2013 1 ngày 10.399.000 ₫ Tăng 4.199.000 VNĐ FPT_Laptop_Mobile
749 10/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
750 09/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
751 08/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 2.790.000 VNĐ antuongmobile
752 07/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 2.790.000 VNĐ tiencuongmobile
753 06/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
754 05/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
755 04/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
756 03/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
757 02/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 3.100.000 VNĐ benmobile
758 01/01/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ vienthongdaitin
759 31/12/2012 1 ngày 7.100.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ digiphone
760 30/12/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
761 29/12/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
762 28/12/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
763 27/12/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
764 26/12/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
765 25/12/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ thanhnguyenmobile
766 24/12/2012 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ Diepmobile
767 23/12/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
768 22/12/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
769 21/12/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
770 20/12/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thanhnguyenmobile
771 19/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
772 18/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ minhphumobile
773 17/12/2012 1 ngày 7.100.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ digiphone
774 16/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
775 15/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
776 14/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ xuanmaimobile
777 13/12/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 3.280.000 VNĐ ttmobiletwuh
778 12/12/2012 1 ngày 9.280.000 ₫ Tăng 2.880.000 VNĐ ducminhmobile
779 11/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
780 10/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
781 09/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ benmobile
782 08/12/2012 1 ngày 9.400.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ vienthongdaitin
783 07/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
784 06/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ benmobile
785 05/12/2012 1 ngày 9.400.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ vienthongdaitin
786 04/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
787 03/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
788 02/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
789 01/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
790 30/11/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ didonghoangphat
791 29/11/2012 1 ngày 5.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ duclinhmobile
792 28/11/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ didongthanhdat
793 27/11/2012 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi alodidong
794 26/11/2012 1 ngày 6.299.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ alodidong
795 25/11/2012 1 ngày 5.999.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ mobilechinhhang
796 24/11/2012 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ Diepmobile
797 23/11/2012 1 ngày 5.990.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ giare
798 22/11/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
799 21/11/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
800 20/11/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
801 19/11/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
802 18/11/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
803 17/11/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
804 16/11/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thienthanhmobi
805 15/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
806 14/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
807 13/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ antuongmobile
808 12/11/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ benmobile
809 11/11/2012 1 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 1.251.000 VNĐ tienphongmobile
810 10/11/2012 1 ngày 6.249.000 ₫ Giảm 751.000 VNĐ NamAmobile
811 09/11/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
812 08/11/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ benmobile
813 07/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ antuongmobile
814 06/11/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
815 05/11/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
816 04/11/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
817 03/11/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
818 02/11/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
819 01/11/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
820 31/10/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
821 30/10/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ antuongmobile
822 29/10/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ truyenthongmobile
823 28/10/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
824 27/10/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
825 26/10/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ antuongmobile
826 25/10/2012 1 ngày 7.200.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
827 24/10/2012 1 ngày 7.200.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
828 23/10/2012 1 ngày 7.200.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ CORY3Mobile
829 22/10/2012 1 ngày 7.299.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
830 21/10/2012 1 ngày 7.299.000 ₫ Giảm 2.571.000 VNĐ thoitrangmobile
831 20/10/2012 1 ngày 9.870.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ tiencuongmobile
832 19/10/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
833 18/10/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
834 17/10/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ truyenthongmobile
835 16/10/2012 1 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ benmobile
836 15/10/2012 1 ngày 6.599.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ duclinhmobile
837 14/10/2012 1 ngày 7.300.000 ₫ Giảm 299.000 VNĐ vinhvumobile
838 13/10/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Tăng 299.000 VNĐ alodidong
839 12/10/2012 1 ngày 7.300.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinhvumobile
840 11/10/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
841 10/10/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ bichngocmobile
842 09/10/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
843 08/10/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ alodidong
844 07/10/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
845 06/10/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
846 05/10/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ bichngocmobile
847 04/10/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
848 03/10/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ alodidong
849 02/10/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
850 01/10/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
851 30/09/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ bichngocmobile
852 29/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
853 28/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
854 27/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ alodidong
855 26/09/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ bichngocmobile
856 25/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
857 24/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
858 23/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
859 22/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
860 21/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
861 20/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
862 19/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
863 18/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
864 17/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ alodidong
865 16/09/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
866 15/09/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
867 14/09/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
868 13/09/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ antuongmobile
869 12/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ vinhvumobile
870 11/09/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bichngocmobile
871 10/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
872 09/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ vinhvumobile
873 08/09/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mobiletuongvy
874 07/09/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ antuongmobile
875 06/09/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
876 05/09/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
877 04/09/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ muahangtructuyen
878 03/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
879 02/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
880 01/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ vinhvumobile
881 31/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
882 30/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
883 29/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
884 28/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
885 27/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
886 26/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
887 25/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi benmobile
888 24/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi benmobile
889 23/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi benmobile
890 22/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi benmobile
891 21/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi benmobile
892 20/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi benmobile
893 19/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ benmobile
894 18/08/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ truyenthongmobile
895 17/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi benmobile
896 16/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi benmobile
897 15/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 2.899.000 VNĐ muahangtructuyen
898 14/08/2012 1 ngày 10.699.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ ehanam
899 13/08/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ truyenthongmobile
900 12/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
901 11/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
902 10/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
903 09/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
904 08/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
905 07/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
906 06/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
907 05/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ digiphone
908 04/08/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
909 03/08/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 799.000 VNĐ diemsangviet
910 02/08/2012 1 ngày 10.699.000 ₫ Tăng 2.899.000 VNĐ ehanam
911 01/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
912 31/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 3.199.000 VNĐ digiphone
913 30/07/2012 1 ngày 10.999.000 ₫ Tăng 3.199.000 VNĐ ehanam
914 29/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
915 28/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ digiphone
916 27/07/2012 1 ngày 7.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ alodidong
917 26/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ antuongmobile
918 25/07/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ diemsangviet
919 24/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ antuongmobile
920 23/07/2012 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 3.400.000 VNĐ ttmobiletwuh
921 22/07/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ didongviet
922 21/07/2012 1 ngày 8.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
923 20/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
924 19/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ antuongmobile
925 18/07/2012 1 ngày 8.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
926 17/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ antuongmobile
927 16/07/2012 1 ngày 8.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
928 15/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
929 14/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digiphone
930 13/07/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ minhphumobile
931 12/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
932 11/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
933 10/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
934 09/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
935 08/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
936 07/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
937 06/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ digiphone
938 05/07/2012 1 ngày 8.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
939 04/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ digiphone
940 03/07/2012 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
941 02/07/2012 1 ngày 8.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
942 01/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
943 30/06/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ digiphone
944 29/06/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giảm 251.000 VNĐ duclinhmobile
945 28/06/2012 1 ngày 7.850.000 ₫ Giá không đổi alodidong
946 27/06/2012 1 ngày 7.850.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ alodidong
947 26/06/2012 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
948 25/06/2012 8.200.000 ₫ benmobile
Có tổng cộng 948 thay đổi giá của sản phẩm Samsung I9100G (Galaxy S II / Galaxy S 2) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Samsung I9100G (Galaxy S II / Galaxy S 2) trong mục Mobile