• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Samsung I9100G (Galaxy S II / Galaxy S 2)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Samsung I9100G (Galaxy S II / Galaxy S 2) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 23/07/2014 1 ngày 2.568.000 VNĐ Tăng 268.000 VNĐ baotuyetmobile
2 22/07/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
3 21/07/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 268.000 VNĐ tamducmobile
4 20/07/2014 1 ngày 2.568.000 VNĐ Tăng 268.000 VNĐ baotuyetmobile
5 19/07/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi tamducmobile
6 18/07/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ tamducmobile
7 17/07/2014 1 ngày 2.750.000 VNĐ Giá không đổi tienthuanmobile
8 16/07/2014 1 ngày 2.750.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ tienthuanmobile
9 15/07/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi tamducmobile
10 14/07/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi mobilehuylong678
11 13/07/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
12 12/07/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ didongviettien
13 11/07/2014 1 ngày 2.750.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ tienthuanmobile
14 10/07/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
15 09/07/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi mobilehuylong678
16 08/07/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ mobilehuylong678
17 07/07/2014 1 ngày 2.750.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ tienthuanmobile
18 06/07/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
19 05/07/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
20 04/07/2014 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
21 03/07/2014 1 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hotphonevn
22 02/07/2014 1 ngày 2.750.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ tienthuanmobile
23 01/07/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
24 30/06/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
25 29/06/2014 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
26 28/06/2014 1 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ hotphonevn
27 27/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ Vietphones
28 26/06/2014 1 ngày 2.750.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ tienthuanmobile
29 25/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ Vietphones
30 24/06/2014 1 ngày 2.750.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ tienthuanmobile
31 23/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi Vietphones
32 22/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ Vietphones
33 21/06/2014 1 ngày 2.750.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ tienthuanmobile
34 20/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi Vietphones
35 19/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi Vietphones
36 18/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ Vietphones
37 17/06/2014 1 ngày 2.750.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ tienthuanmobile
38 16/06/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Tăng 349.000 VNĐ duclinhmobile
39 15/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi Vietphones
40 14/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi Vietphones
41 13/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi Vietphones
42 12/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi Vietphones
43 11/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi Vietphones
44 10/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi Vietphones
45 09/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ Vietphones
46 08/06/2014 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ ngocmobile
47 07/06/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi zippostmobile
48 06/06/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ zippostmobile
49 05/06/2014 1 ngày 4.000.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ mobilesoft
50 04/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi Vietphones
51 03/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Vietphones
52 02/06/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi zippostmobile
53 01/06/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ zippostmobile
54 31/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 349.000 VNĐ Vietphones
55 30/05/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
56 29/05/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
57 28/05/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
58 27/05/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
59 26/05/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
60 25/05/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
61 24/05/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
62 23/05/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
63 22/05/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
64 21/05/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
65 20/05/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
66 19/05/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
67 18/05/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
68 17/05/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
69 16/05/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
70 15/05/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
71 14/05/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
72 13/05/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
73 12/05/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
74 11/05/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
75 10/05/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
76 09/05/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
77 08/05/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
78 07/05/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
79 06/05/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
80 05/05/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
81 04/05/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
82 03/05/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giảm 51.000 VNĐ duclinhmobile
83 02/05/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 51.000 VNĐ bigphone
84 01/05/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
85 30/04/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giảm 51.000 VNĐ duclinhmobile
86 29/04/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
87 28/04/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ bigphone
88 27/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi Thegioididonggiare
89 26/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi bigsalemobile
90 25/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi bigsalemobile
91 24/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi Thegioididonggiare
92 23/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ Thegioididonggiare
93 22/04/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
94 21/04/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
95 20/04/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
96 19/04/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
97 18/04/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
98 17/04/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
99 16/04/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
100 15/04/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
101 14/04/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
102 13/04/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
103 12/04/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
104 11/04/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
105 10/04/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
106 09/04/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
107 08/04/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ bigphone
108 07/04/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ xuanmaimobile
109 06/04/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ bigphone
110 05/04/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 5.490.000 VNĐ xuanmaimobile
111 04/04/2014 1 ngày 9.290.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
112 03/04/2014 1 ngày 9.290.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
113 02/04/2014 1 ngày 9.290.000 VNĐ Tăng 6.390.000 VNĐ didongviet
114 01/04/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
115 31/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
116 30/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
117 29/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 6.390.000 VNĐ bigphone
118 28/03/2014 1 ngày 9.290.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
119 27/03/2014 1 ngày 9.290.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
120 26/03/2014 1 ngày 9.290.000 VNĐ Tăng 6.390.000 VNĐ didongviet
121 25/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 6.390.000 VNĐ bigphone
122 24/03/2014 1 ngày 9.290.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
123 23/03/2014 1 ngày 9.290.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
124 22/03/2014 1 ngày 9.290.000 VNĐ Tăng 6.390.000 VNĐ didongviet
125 21/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ bigphone
126 20/03/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ anhducdigital
127 19/03/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.900.000 VNĐ tuoanhphone
128 18/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ duclinh2mobile
129 17/03/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ anhducdigital
130 16/03/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi huynhtienphone
131 15/03/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthongtuanlinh
132 14/03/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthongtuanlinh
133 13/03/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthongtuanlinh
134 12/03/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi huynhtienphone
135 11/03/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.900.000 VNĐ tuoanhphone
136 10/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 1.900.000 VNĐ zippostmobile
137 09/03/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.900.000 VNĐ tuoanhphone
138 08/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 932.000 VNĐ zippostmobile
139 07/03/2014 1 ngày 2.868.000 VNĐ Tăng 968.000 VNĐ baotuyetmobile
140 06/03/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 968.000 VNĐ tuoanhphone
141 05/03/2014 1 ngày 2.868.000 VNĐ Tăng 968.000 VNĐ baotuyetmobile
142 04/03/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
143 03/03/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
144 02/03/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
145 01/03/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
146 28/02/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
147 27/02/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ tuoanhphone
148 26/02/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi phongphucmobile
149 25/02/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi phongphucmobile
150 24/02/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi phongphucmobile
151 23/02/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi phongphucmobile
152 22/02/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 5.090.000 VNĐ phongphucmobile
153 21/02/2014 1 ngày 9.290.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
154 20/02/2014 1 ngày 9.290.000 VNĐ Tăng 5.690.000 VNĐ didongviet
155 19/02/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ phatminhkhangmobile
156 18/02/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 1.101.000 VNĐ phongphucmobile
157 17/02/2014 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
158 16/02/2014 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
159 15/02/2014 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
160 14/02/2014 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
161 13/02/2014 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
162 12/02/2014 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
163 11/02/2014 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giảm 6.191.000 VNĐ bigphone
164 10/02/2014 1 ngày 9.290.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
165 09/02/2014 1 ngày 9.290.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
166 08/02/2014 1 ngày 9.290.000 VNĐ Tăng 5.090.000 VNĐ didongviet
167 07/02/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 1.900.000 VNĐ phongphucmobile
168 06/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 6.990.000 VNĐ giadienthoaixachtay
169 05/02/2014 1 ngày 9.290.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
170 04/02/2014 1 ngày 9.290.000 VNĐ Tăng 5.090.000 VNĐ didongviet
171 03/02/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 5.090.000 VNĐ phongphucmobile
172 02/02/2014 1 ngày 9.290.000 VNĐ Tăng 5.090.000 VNĐ didongviet
173 01/02/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ phongphucmobile
174 31/01/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tinthanhmobile
175 30/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ manhphatmobile
176 29/01/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 1.332.000 VNĐ phongphucmobile
177 28/01/2014 2 ngày 2.868.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
178 26/01/2014 1 ngày 2.868.000 VNĐ Giảm 231.000 VNĐ baotuyetmobile
179 25/01/2014 3 ngày 3.099.000 VNĐ Tăng 231.000 VNĐ bigphone
180 22/01/2014 1 ngày 2.868.000 VNĐ Giảm 231.000 VNĐ baotuyetmobile
181 21/01/2014 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
182 20/01/2014 2 ngày 3.099.000 VNĐ Tăng 231.000 VNĐ bigphone
183 18/01/2014 1 ngày 2.868.000 VNĐ Giảm 231.000 VNĐ baotuyetmobile
184 17/01/2014 1 ngày 3.099.000 VNĐ Tăng 231.000 VNĐ bigphone
185 16/01/2014 1 ngày 2.868.000 VNĐ Giảm 231.000 VNĐ baotuyetmobile
186 15/01/2014 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giá không đổi NamAmobile
187 14/01/2014 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
188 13/01/2014 1 ngày 3.099.000 VNĐ Tăng 231.000 VNĐ bigphone
189 12/01/2014 1 ngày 2.868.000 VNĐ Giảm 231.000 VNĐ baotuyetmobile
190 11/01/2014 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
191 10/01/2014 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giảm 701.000 VNĐ bigphone
192 09/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 701.000 VNĐ Dmobile
193 08/01/2014 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giảm 701.000 VNĐ bigphone
194 07/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi zippostmobile
195 06/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ zippostmobile
196 05/01/2014 1 ngày 3.590.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ vinhvumobile
197 04/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi zippostmobile
198 03/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi zippostmobile
199 02/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ zippostmobile
200 01/01/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 5.090.000 VNĐ LuongMobile
201 31/12/2013 1 ngày 9.290.000 VNĐ Tăng 5.290.000 VNĐ didongviet
202 30/12/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Tăng 901.000 VNĐ mobilesoft
203 29/12/2013 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
204 28/12/2013 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giảm 701.000 VNĐ bigphone
205 27/12/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi zippostmobile
206 26/12/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi zippostmobile
207 25/12/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 701.000 VNĐ zippostmobile
208 24/12/2013 1 ngày 3.099.000 VNĐ Tăng 11.000 VNĐ NamAmobile
209 23/12/2013 1 ngày 3.088.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
210 22/12/2013 1 ngày 3.088.000 VNĐ Giảm 11.000 VNĐ baotuyetmobile
211 21/12/2013 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giảm 701.000 VNĐ NamAmobile
212 20/12/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ zippostmobile
213 19/12/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Tăng 1.812.000 VNĐ minhphumobile
214 18/12/2013 1 ngày 3.088.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
215 17/12/2013 1 ngày 3.088.000 VNĐ Giảm 1.412.000 VNĐ baotuyetmobile
216 16/12/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 1.412.000 VNĐ tienxanhmobile
217 15/12/2013 1 ngày 3.088.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
218 14/12/2013 1 ngày 3.088.000 VNĐ Giảm 1.112.000 VNĐ baotuyetmobile
219 13/12/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi hvmobi
220 12/12/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi phongphucmobile
221 11/12/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ phongphucmobile
222 10/12/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ tienxanhmobile
223 09/12/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi phongphucmobile
224 08/12/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi phongphucmobile
225 07/12/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 701.000 VNĐ phongphucmobile
226 06/12/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Giảm 701.000 VNĐ bigphone
227 05/12/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 4.690.000 VNĐ phongphucmobile
228 04/12/2013 1 ngày 8.890.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ dnmart
229 03/12/2013 1 ngày 9.290.000 VNĐ Tăng 5.791.000 VNĐ didongviet
230 02/12/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ bigphone
231 01/12/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 6.890.000 VNĐ lanvymobile
232 30/11/2013 1 ngày 9.290.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
233 29/11/2013 1 ngày 9.290.000 VNĐ Tăng 5.700.000 VNĐ didongviet
234 28/11/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Giảm 860.000 VNĐ ngocmobile
235 27/11/2013 1 ngày 4.450.000 VNĐ Tăng 951.000 VNĐ ducminhmobile
236 26/11/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
237 25/11/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
238 24/11/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
239 23/11/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
240 22/11/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Giảm 701.000 VNĐ bigphone
241 21/11/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi phongphucmobile
242 20/11/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ phongphucmobile
243 19/11/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi minhnhatmobile
244 18/11/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ vutrumobile
245 17/11/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi phongphucmobile
246 16/11/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 912.000 VNĐ phongphucmobile
247 15/11/2013 1 ngày 3.288.000 VNĐ Tăng 688.000 VNĐ baotuyetmobile
248 14/11/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 1.880.000 VNĐ thegioiiphone1
249 13/11/2013 1 ngày 4.480.000 VNĐ Giá không đổi allphone
250 12/11/2013 1 ngày 4.480.000 VNĐ Giá không đổi allphone
251 11/11/2013 1 ngày 4.480.000 VNĐ Giá không đổi allphone
252 10/11/2013 1 ngày 4.480.000 VNĐ Tăng 780.000 VNĐ allphone
253 09/11/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
254 08/11/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
255 07/11/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
256 06/11/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
257 05/11/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
258 04/11/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 780.000 VNĐ bigphone
259 03/11/2013 1 ngày 4.480.000 VNĐ Giá không đổi allphone
260 02/11/2013 1 ngày 4.480.000 VNĐ Giá không đổi allphone
261 01/11/2013 1 ngày 4.480.000 VNĐ Giá không đổi allphone
262 31/10/2013 1 ngày 4.480.000 VNĐ Giá không đổi allphone
263 30/10/2013 1 ngày 4.480.000 VNĐ Giá không đổi allphone
264 29/10/2013 1 ngày 4.480.000 VNĐ Tăng 780.000 VNĐ allphone
265 28/10/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi lyvicuongmobile
266 27/10/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
267 26/10/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
268 25/10/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
269 24/10/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ dienthoaitoanphat
270 23/10/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ tienxanhmobile
271 22/10/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ bacvietmobile
272 21/10/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
273 20/10/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
274 19/10/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giảm 4.790.000 VNĐ tienxanhmobile
275 18/10/2013 1 ngày 9.290.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
276 17/10/2013 1 ngày 9.290.000 VNĐ Giảm 899.000 VNĐ didongviet
277 16/10/2013 1 ngày 10.189.000 VNĐ Tăng 6.489.000 VNĐ yes24vn
278 15/10/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 6.489.000 VNĐ bigphone
279 14/10/2013 1 ngày 10.189.000 VNĐ Tăng 6.489.000 VNĐ yes24vn
280 13/10/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Tăng 212.000 VNĐ bigphone
281 12/10/2013 1 ngày 3.488.000 VNĐ Giảm 6.701.000 VNĐ baotuyetmobile
282 11/10/2013 1 ngày 10.189.000 VNĐ Tăng 4.889.000 VNĐ yes24vn
283 10/10/2013 1 ngày 5.300.000 VNĐ Giảm 4.889.000 VNĐ minhphumobile
284 09/10/2013 1 ngày 10.189.000 VNĐ Tăng 6.489.000 VNĐ yes24vn
285 08/10/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ bigphone
286 07/10/2013 1 ngày 5.300.000 VNĐ Giảm 4.889.000 VNĐ minhphumobile
287 06/10/2013 1 ngày 10.189.000 VNĐ Tăng 4.889.000 VNĐ yes24vn
288 05/10/2013 1 ngày 5.300.000 VNĐ Giảm 4.889.000 VNĐ minhphumobile
289 04/10/2013 1 ngày 10.189.000 VNĐ Tăng 5.989.000 VNĐ yes24vn
290 03/10/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi dangcapdidong
291 02/10/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 5.989.000 VNĐ dangcapdidong
292 01/10/2013 1 ngày 10.189.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
293 30/09/2013 1 ngày 10.189.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
294 29/09/2013 1 ngày 10.189.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
295 28/09/2013 1 ngày 10.189.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
296 27/09/2013 1 ngày 10.189.000 VNĐ Tăng 899.000 VNĐ yes24vn
297 26/09/2013 1 ngày 9.290.000 VNĐ Giảm 899.000 VNĐ didongviet
298 25/09/2013 1 ngày 10.189.000 VNĐ Tăng 6.489.000 VNĐ yes24vn
299 24/09/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ bigphone
300 23/09/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ duclinh2mobile
301 22/09/2013 1 ngày 5.300.000 VNĐ Giảm 4.889.000 VNĐ minhphumobile
302 21/09/2013 1 ngày 10.189.000 VNĐ Tăng 6.489.000 VNĐ yes24vn
303 20/09/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ bigphone
304 19/09/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ tienxanhmobile
305 18/09/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ phongphucmobile
306 17/09/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 5.590.000 VNĐ bigphone
307 16/09/2013 1 ngày 9.290.000 VNĐ Giảm 899.000 VNĐ didongviet
308 15/09/2013 1 ngày 10.189.000 VNĐ Tăng 5.709.000 VNĐ yes24vn
309 14/09/2013 1 ngày 4.480.000 VNĐ Giá không đổi allphone
310 13/09/2013 1 ngày 4.480.000 VNĐ Tăng 780.000 VNĐ allphone
311 12/09/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 780.000 VNĐ bigphone
312 11/09/2013 1 ngày 4.480.000 VNĐ Tăng 780.000 VNĐ allphone
313 10/09/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 780.000 VNĐ bigphone
314 09/09/2013 1 ngày 4.480.000 VNĐ Tăng 580.000 VNĐ allphone
315 08/09/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 580.000 VNĐ bacvietmobile
316 07/09/2013 1 ngày 4.480.000 VNĐ Giá không đổi allphone
317 06/09/2013 1 ngày 4.480.000 VNĐ Giảm 5.709.000 VNĐ allphone
318 05/09/2013 1 ngày 10.189.000 VNĐ Tăng 5.709.000 VNĐ yes24vn
319 04/09/2013 1 ngày 4.480.000 VNĐ Tăng 580.000 VNĐ allphone
320 03/09/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 580.000 VNĐ bacvietmobile
321 02/09/2013 1 ngày 4.480.000 VNĐ Giá không đổi allphone
322 01/09/2013 1 ngày 4.480.000 VNĐ Giá không đổi allphone
323 31/08/2013 1 ngày 4.480.000 VNĐ Giảm 1.220.000 VNĐ allphone
324 30/08/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ ch_mobile
325 29/08/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
326 28/08/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
327 27/08/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ benmobile
328 26/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ muahangtructuyen
329 25/08/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ bacvietmobile
330 24/08/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi hoangxuanmobile
331 23/08/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 999.000 VNĐ hoangxuanmobile
332 22/08/2013 1 ngày 3.599.000 VNĐ Giảm 301.000 VNĐ 79mobile
333 21/08/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 580.000 VNĐ bacvietmobile
334 20/08/2013 1 ngày 4.480.000 VNĐ Tăng 580.000 VNĐ allphone
335 19/08/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Tăng 432.000 VNĐ bacvietmobile
336 18/08/2013 1 ngày 3.468.000 VNĐ Giảm 1.012.000 VNĐ baotuyetmobile
337 17/08/2013 1 ngày 4.480.000 VNĐ Giá không đổi allphone
338 16/08/2013 1 ngày 4.480.000 VNĐ Tăng 580.000 VNĐ allphone
339 15/08/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 580.000 VNĐ bacvietmobile
340 14/08/2013 1 ngày 4.480.000 VNĐ Tăng 580.000 VNĐ allphone
341 13/08/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 580.000 VNĐ bacvietmobile
342 12/08/2013 1 ngày 4.480.000 VNĐ Giá không đổi allphone
343 11/08/2013 1 ngày 4.480.000 VNĐ Giá không đổi allphone
344 10/08/2013 1 ngày 4.480.000 VNĐ Giá không đổi allphone
345 09/08/2013 1 ngày 4.480.000 VNĐ Giá không đổi allphone
346 08/08/2013 1 ngày 4.480.000 VNĐ Tăng 580.000 VNĐ allphone
347 07/08/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 580.000 VNĐ bacvietmobile
348 06/08/2013 1 ngày 4.480.000 VNĐ Tăng 1.730.000 VNĐ allphone
349 05/08/2013 1 ngày 2.750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ 3msvn
350 04/08/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ vutrumobile
351 03/08/2013 1 ngày 2.750.000 VNĐ Giảm 1.850.000 VNĐ 3msvn
352 02/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
353 01/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
354 31/07/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ vutrumobile
355 30/07/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 5.390.000 VNĐ DidongVietThai
356 29/07/2013 1 ngày 9.290.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
357 28/07/2013 1 ngày 9.290.000 VNĐ Tăng 5.390.000 VNĐ didongviet
358 27/07/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
359 26/07/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ DidongVietThai
360 25/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
361 24/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
362 23/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.360.000 VNĐ muahangtructuyen
363 22/07/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 960.000 VNĐ daiphuminh
364 21/07/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
365 20/07/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 5.390.000 VNĐ bacvietmobile
366 19/07/2013 1 ngày 9.290.000 VNĐ Tăng 6.350.000 VNĐ didongviet
367 18/07/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 6.350.000 VNĐ daiphuminh
368 17/07/2013 1 ngày 9.290.000 VNĐ Tăng 4.590.000 VNĐ didongviet
369 16/07/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ didonghoangphat
370 15/07/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ manhphatmobile
371 14/07/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ huyhoangmobile
372 13/07/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.160.000 VNĐ bigphone
373 12/07/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 2.160.000 VNĐ daiphuminh
374 11/07/2013 1 ngày 5.100.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
375 10/07/2013 1 ngày 5.100.000 VNĐ Tăng 2.160.000 VNĐ digiphone
376 09/07/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.160.000 VNĐ daiphuminh
377 08/07/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
378 07/07/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
379 06/07/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
380 05/07/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
381 04/07/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ bigphone
382 03/07/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
383 02/07/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
384 01/07/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
385 30/06/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
386 29/06/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
387 28/06/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
388 27/06/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
389 26/06/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ manhphatmobile
390 25/06/2013 1 ngày 5.100.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
391 24/06/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ bigphone
392 23/06/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ manhphatmobile
393 22/06/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
394 21/06/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
395 20/06/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ bigphone
396 19/06/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ manhphatmobile
397 18/06/2013 1 ngày 5.090.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ vinhvumobile
398 17/06/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
399 16/06/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
400 15/06/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
401 14/06/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ bigphone
402 13/06/2013 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ ngocmobile
403 12/06/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ bigphone
404 11/06/2013 1 ngày 5.090.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
405 10/06/2013 1 ngày 5.090.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ vinhvumobile
406 09/06/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ bigphone
407 08/06/2013 1 ngày 5.100.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ digiphone
408 07/06/2013 1 ngày 5.290.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ vinhvumobile
409 06/06/2013 1 ngày 5.100.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
410 05/06/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ bigphone
411 04/06/2013 1 ngày 5.100.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
412 03/06/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ bigphone
413 02/06/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
414 01/06/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ manhphatmobile
415 31/05/2013 1 ngày 5.290.000 VNĐ Tăng 541.000 VNĐ vinhvumobile
416 30/05/2013 1 ngày 4.749.000 VNĐ Giá không đổi giaobuoniphone
417 29/05/2013 1 ngày 4.749.000 VNĐ Giá không đổi giaobuoniphone
418 28/05/2013 1 ngày 4.749.000 VNĐ Giá không đổi giaobuoniphone
419 27/05/2013 1 ngày 4.749.000 VNĐ Giảm 251.000 VNĐ giaobuoniphone
420 26/05/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
421 25/05/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ salephone
422 24/05/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ phongphucmobile
423 23/05/2013 1 ngày 4.749.000 VNĐ Giá không đổi giaobuoniphone
424 22/05/2013 1 ngày 4.749.000 VNĐ Tăng 899.000 VNĐ giaobuoniphone
425 21/05/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi xadanmobile
426 20/05/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giảm 1.440.000 VNĐ xadanmobile
427 19/05/2013 1 ngày 5.290.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
428 18/05/2013 1 ngày 5.290.000 VNĐ Tăng 1.440.000 VNĐ vinhvumobile
429 17/05/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ xadanmobile
430 16/05/2013 2 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
431 14/05/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 659.000 VNĐ GiaHuymobile
432 13/05/2013 1 ngày 4.649.000 VNĐ Giá không đổi 79mobile
433 12/05/2013 1 ngày 4.649.000 VNĐ Giá không đổi 79mobile
434 11/05/2013 1 ngày 4.649.000 VNĐ Giá không đổi 79mobile
435 10/05/2013 1 ngày 4.649.000 VNĐ Giá không đổi 79mobile
436 09/05/2013 1 ngày 4.649.000 VNĐ Giá không đổi 79mobile
437 08/05/2013 1 ngày 4.649.000 VNĐ Tăng 659.000 VNĐ 79mobile
438 07/05/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
439 06/05/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 659.000 VNĐ GiaHuymobile
440 05/05/2013 1 ngày 4.649.000 VNĐ Giá không đổi 79mobile
441 04/05/2013 1 ngày 4.649.000 VNĐ Giá không đổi 79mobile
442 03/05/2013 1 ngày 4.649.000 VNĐ Giá không đổi starmobile
443 02/05/2013 1 ngày 4.649.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
444 01/05/2013 1 ngày 4.649.000 VNĐ Giá không đổi 79mobile
445 30/04/2013 1 ngày 4.649.000 VNĐ Giá không đổi 79mobile
446 29/04/2013 1 ngày 4.649.000 VNĐ Giá không đổi 79mobile
447 28/04/2013 1 ngày 4.649.000 VNĐ Giá không đổi 79mobile
448 27/04/2013 1 ngày 4.649.000 VNĐ Giá không đổi 79mobile
449 26/04/2013 1 ngày 4.649.000 VNĐ Giá không đổi 79mobile
450 25/04/2013 1 ngày 4.649.000 VNĐ Giá không đổi 79mobile
451 24/04/2013 1 ngày 4.649.000 VNĐ Giá không đổi 79mobile
452 23/04/2013 1 ngày 4.649.000 VNĐ Giá không đổi 79mobile
453 22/04/2013 1 ngày 4.649.000 VNĐ Giá không đổi 79mobile
454 21/04/2013 1 ngày 4.649.000 VNĐ Giá không đổi 79mobile
455 20/04/2013 1 ngày 4.649.000 VNĐ Giá không đổi 79mobile
456 19/04/2013 1 ngày 4.649.000 VNĐ Giá không đổi 79mobile
457 18/04/2013 1 ngày 4.649.000 VNĐ Giá không đổi 79mobile
458 17/04/2013 1 ngày 4.649.000 VNĐ Giảm 51.000 VNĐ 79mobile
459 16/04/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ phongphucmobile
460 15/04/2013 1 ngày 4.749.000 VNĐ Giảm 751.000 VNĐ giaobuoniphone
461 14/04/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi nguyennammobile
462 13/04/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ nguyennammobile
463 12/04/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ phongphucmobile
464 11/04/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi nguyennammobile
465 10/04/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi nguyennammobile
466 09/04/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ salephone
467 08/04/2013 1 ngày 4.790.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ trungtamvienthongasia
468 07/04/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi salephone
469 06/04/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi salephone
470 05/04/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ salephone
471 04/04/2013 1 ngày 5.290.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ vinhvumobile
472 03/04/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 2.500.000 VNĐ salephone
473 02/04/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ thanhphat_mobile
474 01/04/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
475 31/03/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
476 30/03/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
477 29/03/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ huongmobiles
478 28/03/2013 1 ngày 5.190.000 VNĐ Giảm 1.010.000 VNĐ thaihamobile
479 27/03/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
480 26/03/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ ismartphone
481 25/03/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
482 24/03/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ salephone
483 23/03/2013 1 ngày 6.150.000 VNĐ Giá không đổi salephone
484 22/03/2013 1 ngày 6.150.000 VNĐ Giá không đổi salephone
485 21/03/2013 1 ngày 6.150.000 VNĐ Giá không đổi salephone
486 20/03/2013 1 ngày 6.150.000 VNĐ Giá không đổi salephone
487 19/03/2013 1 ngày 6.150.000 VNĐ Giá không đổi salephone
488 18/03/2013 1 ngày 6.150.000 VNĐ Giá không đổi salephone
489 17/03/2013 1 ngày 6.150.000 VNĐ Giá không đổi salephone
490 16/03/2013 1 ngày 6.150.000 VNĐ Giá không đổi salephone
491 15/03/2013 1 ngày 6.150.000 VNĐ Giá không đổi salephone
492 14/03/2013 1 ngày 6.150.000 VNĐ Giá không đổi salephone
493 13/03/2013 1 ngày 6.150.000 VNĐ Giá không đổi salephone
494 12/03/2013 1 ngày 6.150.000 VNĐ Giá không đổi salephone
495 11/03/2013 1 ngày 6.150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ salephone
496 10/03/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ benmobile
497 09/03/2013 1 ngày 6.150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ salephone
498 08/03/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
499 07/03/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
500 06/03/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
501 05/03/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
502 04/03/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
503 03/03/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
504 02/03/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
505 01/03/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ benmobile
506 28/02/2013 1 ngày 6.600.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
507 27/02/2013 1 ngày 6.600.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ thienthanhmobi
508 26/02/2013 1 ngày 4.800.000 VNĐ Giảm 5.490.000 VNĐ CORY3Mobile
509 25/02/2013 1 ngày 10.290.000 VNĐ Tăng 3.990.000 VNĐ dnmart
510 24/02/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
511 23/02/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ didongthanhdat
512 22/02/2013 1 ngày 6.600.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ thienthanhmobi
513 21/02/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ didongthanhdat
514 20/02/2013 1 ngày 4.800.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
515 19/02/2013 1 ngày 4.800.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ CORY3Mobile
516 18/02/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ mobilethanhphat
517 17/02/2013 1 ngày 6.600.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
518 16/02/2013 1 ngày 6.600.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
519 15/02/2013 2 ngày 6.600.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
520 13/02/2013 3 ngày 6.600.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ thienthanhmobi
521 10/02/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
522 09/02/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
523 08/02/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
524 07/02/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ vinhvumobile
525 06/02/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ giare
526 05/02/2013 1 ngày 5.840.000 VNĐ Giá không đổi mobilechinhhang
527 04/02/2013 1 ngày 5.840.000 VNĐ Giảm 360.000 VNĐ mobilechinhhang
528 03/02/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
529 02/02/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
530 01/02/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
531 31/01/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Tăng 360.000 VNĐ benmobile
532 30/01/2013 1 ngày 5.840.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ mobilemart
533 29/01/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ giare
534 28/01/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ benmobile
535 27/01/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ giare
536 26/01/2013 1 ngày 5.840.000 VNĐ Giá không đổi mobilemart
537 25/01/2013 1 ngày 5.840.000 VNĐ Giảm 1.260.000 VNĐ mobilechinhhang
538 24/01/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Tăng 1.110.000 VNĐ digiphone
539 23/01/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Giá không đổi giare
540 22/01/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Giá không đổi giare
541 21/01/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ giare
542 20/01/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
543 19/01/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
544 18/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ didongthanhdat
545 17/01/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
546 16/01/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
547 15/01/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
548 14/01/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
549 13/01/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
550 12/01/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giảm 4.199.000 VNĐ benmobile
551 11/01/2013 1 ngày 10.399.000 VNĐ Tăng 4.199.000 VNĐ FPT_Laptop_Mobile
552 10/01/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
553 09/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
554 08/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 2.790.000 VNĐ antuongmobile
555 07/01/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Tăng 2.790.000 VNĐ tiencuongmobile
556 06/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
557 05/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
558 04/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
559 03/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
560 02/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 3.100.000 VNĐ benmobile
561 01/01/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ vienthongdaitin
562 31/12/2012 1 ngày 7.100.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ digiphone
563 30/12/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
564 29/12/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
565 28/12/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
566 27/12/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
567 26/12/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
568 25/12/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ thanhnguyenmobile
569 24/12/2012 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ Diepmobile
570 23/12/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
571 22/12/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
572 21/12/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
573 20/12/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thanhnguyenmobile
574 19/12/2012 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
575 18/12/2012 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ minhphumobile
576 17/12/2012 1 ngày 7.100.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ digiphone
577 16/12/2012 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
578 15/12/2012 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
579 14/12/2012 1 ngày 6.400.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ xuanmaimobile
580 13/12/2012 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 3.280.000 VNĐ ttmobiletwuh
581 12/12/2012 1 ngày 9.280.000 VNĐ Tăng 2.880.000 VNĐ ducminhmobile
582 11/12/2012 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
583 10/12/2012 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
584 09/12/2012 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ benmobile
585 08/12/2012 1 ngày 9.400.000 VNĐ Tăng 3.000.000 VNĐ vienthongdaitin
586 07/12/2012 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
587 06/12/2012 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ benmobile
588 05/12/2012 1 ngày 9.400.000 VNĐ Tăng 3.000.000 VNĐ vienthongdaitin
589 04/12/2012 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
590 03/12/2012 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
591 02/12/2012 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
592 01/12/2012 1 ngày 6.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
593 30/11/2012 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ didonghoangphat
594 29/11/2012 1 ngày 5.999.000 VNĐ Giảm 401.000 VNĐ duclinhmobile
595 28/11/2012 1 ngày 6.400.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ didongthanhdat
596 27/11/2012 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
597 26/11/2012 1 ngày 6.299.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ alodidong
598 25/11/2012 1 ngày 5.999.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ mobilechinhhang
599 24/11/2012 1 ngày 6.200.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ Diepmobile
600 23/11/2012 1 ngày 5.990.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ giare
601 22/11/2012 1 ngày 6.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
602 21/11/2012 1 ngày 6.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
603 20/11/2012 1 ngày 6.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
604 19/11/2012 1 ngày 6.600.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
605 18/11/2012 1 ngày 6.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
606 17/11/2012 1 ngày 6.600.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
607 16/11/2012 1 ngày 6.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thienthanhmobi
608 15/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
609 14/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
610 13/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ antuongmobile
611 12/11/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ benmobile
612 11/11/2012 1 ngày 7.500.000 VNĐ Tăng 1.251.000 VNĐ tienphongmobile
613 10/11/2012 1 ngày 6.249.000 VNĐ Giảm 751.000 VNĐ NamAmobile
614 09/11/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
615 08/11/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ benmobile
616 07/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ antuongmobile
617 06/11/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
618 05/11/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
619 04/11/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
620 03/11/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
621 02/11/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
622 01/11/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
623 31/10/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
624 30/10/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 2.900.000 VNĐ antuongmobile
625 29/10/2012 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 2.900.000 VNĐ truyenthongmobile
626 28/10/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
627 27/10/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
628 26/10/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ antuongmobile
629 25/10/2012 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
630 24/10/2012 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
631 23/10/2012 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ CORY3Mobile
632 22/10/2012 1 ngày 7.299.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
633 21/10/2012 1 ngày 7.299.000 VNĐ Giảm 2.571.000 VNĐ thoitrangmobile
634 20/10/2012 1 ngày 9.870.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ tiencuongmobile
635 19/10/2012 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
636 18/10/2012 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
637 17/10/2012 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ truyenthongmobile
638 16/10/2012 1 ngày 7.300.000 VNĐ Tăng 701.000 VNĐ benmobile
639 15/10/2012 1 ngày 6.599.000 VNĐ Giảm 701.000 VNĐ duclinhmobile
640 14/10/2012 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giảm 299.000 VNĐ vinhvumobile
641 13/10/2012 1 ngày 7.599.000 VNĐ Tăng 299.000 VNĐ alodidong
642 12/10/2012 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ vinhvumobile
643 11/10/2012 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
644 10/10/2012 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ bichngocmobile
645 09/10/2012 1 ngày 7.599.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
646 08/10/2012 1 ngày 7.599.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ alodidong
647 07/10/2012 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
648 06/10/2012 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
649 05/10/2012 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ bichngocmobile
650 04/10/2012 1 ngày 7.599.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
651 03/10/2012 1 ngày 7.599.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ alodidong
652 02/10/2012 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
653 01/10/2012 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
654 30/09/2012 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ bichngocmobile
655 29/09/2012 1 ngày 7.599.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
656 28/09/2012 1 ngày 7.599.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
657 27/09/2012 1 ngày 7.599.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ alodidong
658 26/09/2012 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ bichngocmobile
659 25/09/2012 1 ngày 7.599.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
660 24/09/2012 1 ngày 7.599.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
661 23/09/2012 1 ngày 7.599.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
662 22/09/2012 1 ngày 7.599.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
663 21/09/2012 1 ngày 7.599.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
664 20/09/2012 1 ngày 7.599.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
665 19/09/2012 1 ngày 7.599.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
666 18/09/2012 1 ngày 7.599.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
667 17/09/2012 1 ngày 7.599.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ alodidong
668 16/09/2012 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
669 15/09/2012 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
670 14/09/2012 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
671 13/09/2012 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ antuongmobile
672 12/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ vinhvumobile
673 11/09/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bichngocmobile
674 10/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
675 09/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ vinhvumobile
676 08/09/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ mobiletuongvy
677 07/09/2012 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ antuongmobile
678 06/09/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
679 05/09/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
680 04/09/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ muahangtructuyen
681 03/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
682 02/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
683 01/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ vinhvumobile
684 31/08/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
685 30/08/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
686 29/08/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
687 28/08/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
688 27/08/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
689 26/08/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
690 25/08/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
691 24/08/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
692 23/08/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
693 22/08/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
694 21/08/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
695 20/08/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
696 19/08/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ benmobile
697 18/08/2012 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ truyenthongmobile
698 17/08/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
699 16/08/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
700 15/08/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 2.899.000 VNĐ muahangtructuyen
701 14/08/2012 1 ngày 10.699.000 VNĐ Tăng 799.000 VNĐ ehanam
702 13/08/2012 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ truyenthongmobile
703 12/08/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
704 11/08/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
705 10/08/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
706 09/08/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
707 08/08/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
708 07/08/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
709 06/08/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
710 05/08/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ digiphone
711 04/08/2012 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
712 03/08/2012 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 799.000 VNĐ diemsangviet
713 02/08/2012 1 ngày 10.699.000 VNĐ Tăng 2.899.000 VNĐ ehanam
714 01/08/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
715 31/07/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 3.199.000 VNĐ digiphone
716 30/07/2012 1 ngày 10.999.000 VNĐ Tăng 3.199.000 VNĐ ehanam
717 29/07/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
718 28/07/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ digiphone
719 27/07/2012 1 ngày 7.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ alodidong
720 26/07/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ antuongmobile
721 25/07/2012 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ diemsangviet
722 24/07/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ antuongmobile
723 23/07/2012 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 3.400.000 VNĐ ttmobiletwuh
724 22/07/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 2.700.000 VNĐ didongviet
725 21/07/2012 1 ngày 8.200.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
726 20/07/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
727 19/07/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ antuongmobile
728 18/07/2012 1 ngày 8.200.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
729 17/07/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ antuongmobile
730 16/07/2012 1 ngày 8.200.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
731 15/07/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
732 14/07/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ digiphone
733 13/07/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ minhphumobile
734 12/07/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
735 11/07/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
736 10/07/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
737 09/07/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
738 08/07/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
739 07/07/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
740 06/07/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ digiphone
741 05/07/2012 1 ngày 8.200.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
742 04/07/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ digiphone
743 03/07/2012 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
744 02/07/2012 1 ngày 8.200.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
745 01/07/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
746 30/06/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Tăng 201.000 VNĐ digiphone
747 29/06/2012 1 ngày 7.599.000 VNĐ Giảm 251.000 VNĐ duclinhmobile
748 28/06/2012 1 ngày 7.850.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
749 27/06/2012 1 ngày 7.850.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ alodidong
750 26/06/2012 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
751 25/06/2012 8.200.000 VNĐ benmobile
Có tổng cộng 751 thay đổi giá của sản phẩm Samsung I9100G (Galaxy S II / Galaxy S 2) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Samsung I9100G (Galaxy S II / Galaxy S 2) trong mục Mobile