• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Samsung I9100G (Galaxy S II / Galaxy S 2)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Samsung I9100G (Galaxy S II / Galaxy S 2) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 02/07/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tamducmobile
2 01/07/2015 15 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
3 16/06/2015 69 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
4 08/04/2015 26 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Sky_Lg_giare
5 13/03/2015 15 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
6 26/02/2015 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
7 24/02/2015 11 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
8 13/02/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
9 12/02/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
10 11/02/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
11 10/02/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi mobilehungphat
12 09/02/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi mobilehungphat
13 08/02/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
14 07/02/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi shop_duc_anh
15 06/02/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
16 05/02/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
17 04/02/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
18 03/02/2015 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
19 01/02/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
20 31/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
21 30/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
22 29/01/2015 3 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
23 26/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
24 25/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
25 24/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
26 23/01/2015 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 8.100.000 VNĐ tamducmobile
27 21/01/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ vienthinh
28 20/01/2015 3 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 8.100.000 VNĐ didonggiare1
29 17/01/2015 2 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ vienthinh
30 15/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
31 14/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 8.100.000 VNĐ tamducmobile
32 13/01/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ vienthinh
33 12/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 8.100.000 VNĐ tamducmobile
34 11/01/2015 2 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ vienthinh
35 09/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoaigalaxy
36 08/01/2015 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoaigalaxy
37 06/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 8.100.000 VNĐ quynhanhmobile176
38 05/01/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
39 04/01/2015 2 ngày 10.100.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
40 02/01/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
41 01/01/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ vienthinh
42 31/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 8.100.000 VNĐ didonggiare1
43 30/12/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ vienthinh
44 29/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ didongviettien
45 28/12/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi Dmobile
46 27/12/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Dmobile
47 26/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
48 25/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
49 24/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
50 23/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
51 22/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
52 21/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
53 20/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
54 19/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
55 18/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
56 17/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
57 16/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
58 15/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 8.100.000 VNĐ tamducmobile
59 14/12/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ vienthinh
60 13/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 8.100.000 VNĐ tamducmobile
61 12/12/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
62 11/12/2014 2 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ vienthinh
63 09/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
64 08/12/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
65 06/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
66 05/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
67 04/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi mobilehungphat
68 03/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 849.000 VNĐ didongviettien
69 02/12/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
70 01/12/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 849.000 VNĐ duclinhmobile
71 30/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 849.000 VNĐ didongviettien
72 29/11/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
73 28/11/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 849.000 VNĐ duclinhmobile
74 27/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 849.000 VNĐ didongviettien
75 26/11/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 849.000 VNĐ duclinhmobile
76 25/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
77 24/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 849.000 VNĐ didongviettien
78 23/11/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 849.000 VNĐ duclinhmobile
79 22/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
80 21/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
81 20/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 849.000 VNĐ 47xuanthuymobile
82 19/11/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 849.000 VNĐ duclinhmobile
83 18/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
84 17/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
85 16/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
86 15/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
87 14/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoaigalaxy
88 13/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
89 12/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
90 11/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
91 10/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 8.100.000 VNĐ mobilehungphat
92 09/11/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ vienthinh
93 08/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
94 07/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
95 06/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
96 05/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
97 04/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 849.000 VNĐ didongviettien
98 03/11/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
99 02/11/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
100 01/11/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giảm 351.000 VNĐ duclinhmobile
101 31/10/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi phatlocmobile_hn
102 30/10/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ phatlocmobile_hn
103 29/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
104 28/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
105 27/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 849.000 VNĐ 47xuanthuymobile
106 26/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
107 25/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
108 24/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
109 23/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
110 22/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 849.000 VNĐ duclinhmobile
111 21/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
112 20/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ 47xuanthuymobile
113 19/10/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ tienthuanmobile
114 18/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
115 17/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 849.000 VNĐ duclinhmobile
116 16/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoaigalaxy
117 15/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 849.000 VNĐ quynhanhmobile176
118 14/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 849.000 VNĐ duclinhmobile
119 13/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
120 12/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 849.000 VNĐ 47xuanthuymobile
121 11/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 849.000 VNĐ duclinhmobile
122 10/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
123 09/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
124 08/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
125 07/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
126 06/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ 47xuanthuymobile
127 05/10/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ tienthuanmobile
128 04/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 849.000 VNĐ dienthoaigalaxy
129 03/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
130 02/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ duclinhmobile
131 01/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
132 30/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
133 29/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
134 28/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
135 27/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
136 26/09/2014 4 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
137 22/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ Vietphones
138 21/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
139 20/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi ducphongmobile1
140 19/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 649.000 VNĐ ducphongmobile1
141 18/09/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 649.000 VNĐ duclinhmobile
142 17/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi ducphongmobile1
143 16/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi ducphongmobile1
144 15/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi ducphongmobile1
145 14/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi ducphongmobile1
146 13/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ducphongmobile1
147 12/09/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
148 11/09/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
149 10/09/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
150 09/09/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
151 08/09/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ didongviettien
152 07/09/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ sieuthididong
153 06/09/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
154 05/09/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thanhhuyenmobile
155 04/09/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ didongviettien
156 03/09/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ sieuthididong
157 02/09/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
158 01/09/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
159 31/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 549.000 VNĐ didongviettien
160 30/08/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ duclinhmobile
161 29/08/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ sieuthididong
162 28/08/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 549.000 VNĐ duclinhmobile
163 27/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 549.000 VNĐ didongviettien
164 26/08/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ duclinhmobile
165 25/08/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ sieuthididong
166 24/08/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ sonnguyenmobile
167 23/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
168 22/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
169 21/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
170 20/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
171 19/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 549.000 VNĐ didongviettien
172 18/08/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 549.000 VNĐ duclinhmobile
173 17/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
174 16/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
175 15/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
176 14/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 549.000 VNĐ didongviettien
177 13/08/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 549.000 VNĐ duclinhmobile
178 12/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 549.000 VNĐ didongviettien
179 11/08/2014 3 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ duclinhmobile
180 08/08/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ sieuthididong
181 07/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
182 06/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ tamducmobile
183 05/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ mobilemart
184 04/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thanhhuyenmobile
185 03/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
186 02/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi mobilehuylong678
187 01/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
188 31/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
189 30/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
190 29/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
191 28/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
192 27/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
193 26/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
194 25/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
195 24/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
196 23/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
197 22/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
198 21/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 268.000 VNĐ tamducmobile
199 20/07/2014 1 ngày 2.568.000 ₫ Tăng 268.000 VNĐ baotuyetmobile
200 19/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
201 18/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ tamducmobile
202 17/07/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
203 16/07/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ tienthuanmobile
204 15/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
205 14/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi mobilehuylong678
206 13/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
207 12/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ didongviettien
208 11/07/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ tienthuanmobile
209 10/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
210 09/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi mobilehuylong678
211 08/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ mobilehuylong678
212 07/07/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ tienthuanmobile
213 06/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
214 05/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
215 04/07/2014 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
216 03/07/2014 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hotphonevn
217 02/07/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ tienthuanmobile
218 01/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
219 30/06/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
220 29/06/2014 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
221 28/06/2014 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ hotphonevn
222 27/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ Vietphones
223 26/06/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ tienthuanmobile
224 25/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ Vietphones
225 24/06/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ tienthuanmobile
226 23/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
227 22/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ Vietphones
228 21/06/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ tienthuanmobile
229 20/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
230 19/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
231 18/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ Vietphones
232 17/06/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ tienthuanmobile
233 16/06/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ duclinhmobile
234 15/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
235 14/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
236 13/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
237 12/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
238 11/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
239 10/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
240 09/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ Vietphones
241 08/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ ngocmobile
242 07/06/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi zippostmobile
243 06/06/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ zippostmobile
244 05/06/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ mobilesoft
245 04/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
246 03/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Vietphones
247 02/06/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi zippostmobile
248 01/06/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ zippostmobile
249 31/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ Vietphones
250 30/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
251 29/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
252 28/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
253 27/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
254 26/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
255 25/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
256 24/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
257 23/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
258 22/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
259 21/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
260 20/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
261 19/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
262 18/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
263 17/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
264 16/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
265 15/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
266 14/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
267 13/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
268 12/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
269 11/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
270 10/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
271 09/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
272 08/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
273 07/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
274 06/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
275 05/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
276 04/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
277 03/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ duclinhmobile
278 02/05/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ bigphone
279 01/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
280 30/04/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ duclinhmobile
281 29/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
282 28/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ bigphone
283 27/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi Thegioididonggiare
284 26/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi bigsalemobile
285 25/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi bigsalemobile
286 24/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi Thegioididonggiare
287 23/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ Thegioididonggiare
288 22/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
289 21/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
290 20/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
291 19/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
292 18/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
293 17/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
294 16/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
295 15/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
296 14/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
297 13/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
298 12/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
299 11/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
300 10/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
301 09/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
302 08/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ bigphone
303 07/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ xuanmaimobile
304 06/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ bigphone
305 05/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 5.490.000 VNĐ xuanmaimobile
306 04/04/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
307 03/04/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
308 02/04/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 6.390.000 VNĐ didongviet
309 01/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
310 31/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
311 30/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
312 29/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 6.390.000 VNĐ bigphone
313 28/03/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
314 27/03/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
315 26/03/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 6.390.000 VNĐ didongviet
316 25/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 6.390.000 VNĐ bigphone
317 24/03/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
318 23/03/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
319 22/03/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 6.390.000 VNĐ didongviet
320 21/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ bigphone
321 20/03/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ anhducdigital
322 19/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ tuoanhphone
323 18/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ duclinh2mobile
324 17/03/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ anhducdigital
325 16/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi huynhtienphone
326 15/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongtuanlinh
327 14/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongtuanlinh
328 13/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongtuanlinh
329 12/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi huynhtienphone
330 11/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ tuoanhphone
331 10/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ zippostmobile
332 09/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ tuoanhphone
333 08/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 932.000 VNĐ zippostmobile
334 07/03/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Tăng 968.000 VNĐ baotuyetmobile
335 06/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 968.000 VNĐ tuoanhphone
336 05/03/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Tăng 968.000 VNĐ baotuyetmobile
337 04/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
338 03/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
339 02/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
340 01/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
341 28/02/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
342 27/02/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ tuoanhphone
343 26/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi phongphucmobile
344 25/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi phongphucmobile
345 24/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi phongphucmobile
346 23/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi phongphucmobile
347 22/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.090.000 VNĐ phongphucmobile
348 21/02/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
349 20/02/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 5.690.000 VNĐ didongviet
350 19/02/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phatminhkhangmobile
351 18/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.101.000 VNĐ phongphucmobile
352 17/02/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi bigphone
353 16/02/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi bigphone
354 15/02/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi bigphone
355 14/02/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi bigphone
356 13/02/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi bigphone
357 12/02/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi bigphone
358 11/02/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giảm 6.191.000 VNĐ bigphone
359 10/02/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
360 09/02/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
361 08/02/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 5.090.000 VNĐ didongviet
362 07/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ phongphucmobile
363 06/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 6.990.000 VNĐ giadienthoaixachtay
364 05/02/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
365 04/02/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 5.090.000 VNĐ didongviet
366 03/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.090.000 VNĐ phongphucmobile
367 02/02/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 5.090.000 VNĐ didongviet
368 01/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ phongphucmobile
369 31/01/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tinthanhmobile
370 30/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ manhphatmobile
371 29/01/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.332.000 VNĐ phongphucmobile
372 28/01/2014 2 ngày 2.868.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
373 26/01/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 231.000 VNĐ baotuyetmobile
374 25/01/2014 3 ngày 3.099.000 ₫ Tăng 231.000 VNĐ bigphone
375 22/01/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 231.000 VNĐ baotuyetmobile
376 21/01/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi bigphone
377 20/01/2014 2 ngày 3.099.000 ₫ Tăng 231.000 VNĐ bigphone
378 18/01/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 231.000 VNĐ baotuyetmobile
379 17/01/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Tăng 231.000 VNĐ bigphone
380 16/01/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 231.000 VNĐ baotuyetmobile
381 15/01/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi NamAmobile
382 14/01/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi bigphone
383 13/01/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Tăng 231.000 VNĐ bigphone
384 12/01/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 231.000 VNĐ baotuyetmobile
385 11/01/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi bigphone
386 10/01/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ bigphone
387 09/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ Dmobile
388 08/01/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ bigphone
389 07/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi zippostmobile
390 06/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ zippostmobile
391 05/01/2014 1 ngày 3.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ vinhvumobile
392 04/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi zippostmobile
393 03/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi zippostmobile
394 02/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ zippostmobile
395 01/01/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.090.000 VNĐ LuongMobile
396 31/12/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 5.290.000 VNĐ didongviet
397 30/12/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 901.000 VNĐ mobilesoft
398 29/12/2013 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi bigphone
399 28/12/2013 1 ngày 3.099.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ bigphone
400 27/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi zippostmobile
401 26/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi zippostmobile
402 25/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ zippostmobile
403 24/12/2013 1 ngày 3.099.000 ₫ Tăng 11.000 VNĐ NamAmobile
404 23/12/2013 1 ngày 3.088.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
405 22/12/2013 1 ngày 3.088.000 ₫ Giảm 11.000 VNĐ baotuyetmobile
406 21/12/2013 1 ngày 3.099.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ NamAmobile
407 20/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ zippostmobile
408 19/12/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 1.812.000 VNĐ minhphumobile
409 18/12/2013 1 ngày 3.088.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
410 17/12/2013 1 ngày 3.088.000 ₫ Giảm 1.412.000 VNĐ baotuyetmobile
411 16/12/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.412.000 VNĐ tienxanhmobile
412 15/12/2013 1 ngày 3.088.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
413 14/12/2013 1 ngày 3.088.000 ₫ Giảm 1.112.000 VNĐ baotuyetmobile
414 13/12/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi hvmobi
415 12/12/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi phongphucmobile
416 11/12/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ phongphucmobile
417 10/12/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tienxanhmobile
418 09/12/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi phongphucmobile
419 08/12/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi phongphucmobile
420 07/12/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ phongphucmobile
421 06/12/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ bigphone
422 05/12/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 4.690.000 VNĐ phongphucmobile
423 04/12/2013 1 ngày 8.890.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dnmart
424 03/12/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 5.791.000 VNĐ didongviet
425 02/12/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ bigphone
426 01/12/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 6.890.000 VNĐ lanvymobile
427 30/11/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
428 29/11/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ didongviet
429 28/11/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Giảm 860.000 VNĐ ngocmobile
430 27/11/2013 1 ngày 4.450.000 ₫ Tăng 951.000 VNĐ ducminhmobile
431 26/11/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi bigphone
432 25/11/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi bigphone
433 24/11/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi bigphone
434 23/11/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi bigphone
435 22/11/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ bigphone
436 21/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi phongphucmobile
437 20/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ phongphucmobile
438 19/11/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
439 18/11/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vutrumobile
440 17/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi phongphucmobile
441 16/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 912.000 VNĐ phongphucmobile
442 15/11/2013 1 ngày 3.288.000 ₫ Tăng 688.000 VNĐ baotuyetmobile
443 14/11/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ thegioiiphone1
444 13/11/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
445 12/11/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
446 11/11/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
447 10/11/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ allphone
448 09/11/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi bigphone
449 08/11/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi bigphone
450 07/11/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
451 06/11/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi bigphone
452 05/11/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi bigphone
453 04/11/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ bigphone
454 03/11/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
455 02/11/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
456 01/11/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
457 31/10/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
458 30/10/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
459 29/10/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ allphone
460 28/10/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi lyvicuongmobile
461 27/10/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
462 26/10/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
463 25/10/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
464 24/10/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dienthoaitoanphat
465 23/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tienxanhmobile
466 22/10/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ bacvietmobile
467 21/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
468 20/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
469 19/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 4.790.000 VNĐ tienxanhmobile
470 18/10/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
471 17/10/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Giảm 899.000 VNĐ didongviet
472 16/10/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 6.489.000 VNĐ yes24vn
473 15/10/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 6.489.000 VNĐ bigphone
474 14/10/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 6.489.000 VNĐ yes24vn
475 13/10/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 212.000 VNĐ bigphone
476 12/10/2013 1 ngày 3.488.000 ₫ Giảm 6.701.000 VNĐ baotuyetmobile
477 11/10/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 4.889.000 VNĐ yes24vn
478 10/10/2013 1 ngày 5.300.000 ₫ Giảm 4.889.000 VNĐ minhphumobile
479 09/10/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 6.489.000 VNĐ yes24vn
480 08/10/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ bigphone
481 07/10/2013 1 ngày 5.300.000 ₫ Giảm 4.889.000 VNĐ minhphumobile
482 06/10/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 4.889.000 VNĐ yes24vn
483 05/10/2013 1 ngày 5.300.000 ₫ Giảm 4.889.000 VNĐ minhphumobile
484 04/10/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 5.989.000 VNĐ yes24vn
485 03/10/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
486 02/10/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.989.000 VNĐ dangcapdidong
487 01/10/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
488 30/09/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
489 29/09/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
490 28/09/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
491 27/09/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 899.000 VNĐ yes24vn
492 26/09/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Giảm 899.000 VNĐ didongviet
493 25/09/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 6.489.000 VNĐ yes24vn
494 24/09/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ bigphone
495 23/09/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ duclinh2mobile
496 22/09/2013 1 ngày 5.300.000 ₫ Giảm 4.889.000 VNĐ minhphumobile
497 21/09/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 6.489.000 VNĐ yes24vn
498 20/09/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ bigphone
499 19/09/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tienxanhmobile
500 18/09/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ phongphucmobile
501 17/09/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 5.590.000 VNĐ bigphone
502 16/09/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Giảm 899.000 VNĐ didongviet
503 15/09/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 5.709.000 VNĐ yes24vn
504 14/09/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
505 13/09/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ allphone
506 12/09/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ bigphone
507 11/09/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ allphone
508 10/09/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ bigphone
509 09/09/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ allphone
510 08/09/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ bacvietmobile
511 07/09/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
512 06/09/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giảm 5.709.000 VNĐ allphone
513 05/09/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 5.709.000 VNĐ yes24vn
514 04/09/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ allphone
515 03/09/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ bacvietmobile
516 02/09/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
517 01/09/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
518 31/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giảm 1.220.000 VNĐ allphone
519 30/08/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ ch_mobile
520 29/08/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
521 28/08/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
522 27/08/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ benmobile
523 26/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ muahangtructuyen
524 25/08/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ bacvietmobile
525 24/08/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi hoangxuanmobile
526 23/08/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ hoangxuanmobile
527 22/08/2013 1 ngày 3.599.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ 79mobile
528 21/08/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ bacvietmobile
529 20/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ allphone
530 19/08/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 432.000 VNĐ bacvietmobile
531 18/08/2013 1 ngày 3.468.000 ₫ Giảm 1.012.000 VNĐ baotuyetmobile
532 17/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
533 16/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ allphone
534 15/08/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ bacvietmobile
535 14/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ allphone
536 13/08/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ bacvietmobile
537 12/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
538 11/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
539 10/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
540 09/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
541 08/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ allphone
542 07/08/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ bacvietmobile
543 06/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 1.730.000 VNĐ allphone
544 05/08/2013 1 ngày 2.750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ 3msvn
545 04/08/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ vutrumobile
546 03/08/2013 1 ngày 2.750.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ 3msvn
547 02/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
548 01/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
549 31/07/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ vutrumobile
550 30/07/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 5.390.000 VNĐ DidongVietThai
551 29/07/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
552 28/07/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 5.390.000 VNĐ didongviet
553 27/07/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
554 26/07/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DidongVietThai
555 25/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
556 24/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
557 23/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.360.000 VNĐ muahangtructuyen
558 22/07/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ daiphuminh
559 21/07/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
560 20/07/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 5.390.000 VNĐ bacvietmobile
561 19/07/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 6.350.000 VNĐ didongviet
562 18/07/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 6.350.000 VNĐ daiphuminh
563 17/07/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 4.590.000 VNĐ didongviet
564 16/07/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ didonghoangphat
565 15/07/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ manhphatmobile
566 14/07/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ huyhoangmobile
567 13/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.160.000 VNĐ bigphone
568 12/07/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 2.160.000 VNĐ daiphuminh
569 11/07/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi digiphone
570 10/07/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 2.160.000 VNĐ digiphone
571 09/07/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 1.160.000 VNĐ daiphuminh
572 08/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi bigphone
573 07/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi bigphone
574 06/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi bigphone
575 05/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi bigphone
576 04/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ bigphone
577 03/07/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
578 02/07/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
579 01/07/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
580 30/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
581 29/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
582 28/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
583 27/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
584 26/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ manhphatmobile
585 25/06/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
586 24/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ bigphone
587 23/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ manhphatmobile
588 22/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi bigphone
589 21/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi bigphone
590 20/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ bigphone
591 19/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ manhphatmobile
592 18/06/2013 1 ngày 5.090.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ vinhvumobile
593 17/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi bigphone
594 16/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi bigphone
595 15/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi bigphone
596 14/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ bigphone
597 13/06/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ ngocmobile
598 12/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ bigphone
599 11/06/2013 1 ngày 5.090.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
600 10/06/2013 1 ngày 5.090.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ vinhvumobile
601 09/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ bigphone
602 08/06/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ digiphone
603 07/06/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ vinhvumobile
604 06/06/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
605 05/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ bigphone
606 04/06/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
607 03/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ bigphone
608 02/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
609 01/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ manhphatmobile
610 31/05/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 541.000 VNĐ vinhvumobile
611 30/05/2013 1 ngày 4.749.000 ₫ Giá không đổi giaobuoniphone
612 29/05/2013 1 ngày 4.749.000 ₫ Giá không đổi giaobuoniphone
613 28/05/2013 1 ngày 4.749.000 ₫ Giá không đổi giaobuoniphone
614 27/05/2013 1 ngày 4.749.000 ₫ Giảm 251.000 VNĐ giaobuoniphone
615 26/05/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
616 25/05/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ salephone
617 24/05/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ phongphucmobile
618 23/05/2013 1 ngày 4.749.000 ₫ Giá không đổi giaobuoniphone
619 22/05/2013 1 ngày 4.749.000 ₫ Tăng 899.000 VNĐ giaobuoniphone
620 21/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi xadanmobile
621 20/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 1.440.000 VNĐ xadanmobile
622 19/05/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
623 18/05/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 1.440.000 VNĐ vinhvumobile
624 17/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ xadanmobile
625 16/05/2013 2 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
626 14/05/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 659.000 VNĐ GiaHuymobile
627 13/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
628 12/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
629 11/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
630 10/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
631 09/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
632 08/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Tăng 659.000 VNĐ 79mobile
633 07/05/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
634 06/05/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 659.000 VNĐ GiaHuymobile
635 05/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
636 04/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
637 03/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi starmobile
638 02/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
639 01/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
640 30/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
641 29/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
642 28/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
643 27/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
644 26/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
645 25/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
646 24/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
647 23/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
648 22/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
649 21/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
650 20/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
651 19/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
652 18/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
653 17/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ 79mobile
654 16/04/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ phongphucmobile
655 15/04/2013 1 ngày 4.749.000 ₫ Giảm 751.000 VNĐ giaobuoniphone
656 14/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi nguyennammobile
657 13/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ nguyennammobile
658 12/04/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ phongphucmobile
659 11/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi nguyennammobile
660 10/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi nguyennammobile
661 09/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ salephone
662 08/04/2013 1 ngày 4.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ trungtamvienthongasia
663 07/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi salephone
664 06/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi salephone
665 05/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ salephone
666 04/04/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ vinhvumobile
667 03/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ salephone
668 02/04/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ thanhphat_mobile
669 01/04/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
670 31/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
671 30/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
672 29/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ huongmobiles
673 28/03/2013 1 ngày 5.190.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ thaihamobile
674 27/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
675 26/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ ismartphone
676 25/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
677 24/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ salephone
678 23/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
679 22/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
680 21/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
681 20/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
682 19/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
683 18/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
684 17/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
685 16/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
686 15/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
687 14/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
688 13/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
689 12/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
690 11/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ salephone
691 10/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benmobile
692 09/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ salephone
693 08/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
694 07/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
695 06/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
696 05/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
697 04/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
698 03/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
699 02/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
700 01/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ benmobile
701 28/02/2013 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
702 27/02/2013 1 ngày 6.600.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ thienthanhmobi
703 26/02/2013 1 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 5.490.000 VNĐ CORY3Mobile
704 25/02/2013 1 ngày 10.290.000 ₫ Tăng 3.990.000 VNĐ dnmart
705 24/02/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
706 23/02/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ didongthanhdat
707 22/02/2013 1 ngày 6.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thienthanhmobi
708 21/02/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ didongthanhdat
709 20/02/2013 1 ngày 4.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
710 19/02/2013 1 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ CORY3Mobile
711 18/02/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mobilethanhphat
712 17/02/2013 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
713 16/02/2013 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
714 15/02/2013 2 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
715 13/02/2013 3 ngày 6.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thienthanhmobi
716 10/02/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
717 09/02/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
718 08/02/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
719 07/02/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vinhvumobile
720 06/02/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ giare
721 05/02/2013 1 ngày 5.840.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
722 04/02/2013 1 ngày 5.840.000 ₫ Giảm 360.000 VNĐ mobilechinhhang
723 03/02/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
724 02/02/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
725 01/02/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
726 31/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 360.000 VNĐ benmobile
727 30/01/2013 1 ngày 5.840.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mobilemart
728 29/01/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ giare
729 28/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ benmobile
730 27/01/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ giare
731 26/01/2013 1 ngày 5.840.000 ₫ Giá không đổi mobilemart
732 25/01/2013 1 ngày 5.840.000 ₫ Giảm 1.260.000 VNĐ mobilechinhhang
733 24/01/2013 1 ngày 7.100.000 ₫ Tăng 1.110.000 VNĐ digiphone
734 23/01/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giá không đổi giare
735 22/01/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giá không đổi giare
736 21/01/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ giare
737 20/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
738 19/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
739 18/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ didongthanhdat
740 17/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
741 16/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
742 15/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
743 14/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
744 13/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
745 12/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 4.199.000 VNĐ benmobile
746 11/01/2013 1 ngày 10.399.000 ₫ Tăng 4.199.000 VNĐ FPT_Laptop_Mobile
747 10/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
748 09/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
749 08/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 2.790.000 VNĐ antuongmobile
750 07/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 2.790.000 VNĐ tiencuongmobile
751 06/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
752 05/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
753 04/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
754 03/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
755 02/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 3.100.000 VNĐ benmobile
756 01/01/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ vienthongdaitin
757 31/12/2012 1 ngày 7.100.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ digiphone
758 30/12/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
759 29/12/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
760 28/12/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
761 27/12/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
762 26/12/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
763 25/12/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ thanhnguyenmobile
764 24/12/2012 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ Diepmobile
765 23/12/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
766 22/12/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
767 21/12/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
768 20/12/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thanhnguyenmobile
769 19/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
770 18/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ minhphumobile
771 17/12/2012 1 ngày 7.100.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ digiphone
772 16/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
773 15/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
774 14/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ xuanmaimobile
775 13/12/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 3.280.000 VNĐ ttmobiletwuh
776 12/12/2012 1 ngày 9.280.000 ₫ Tăng 2.880.000 VNĐ ducminhmobile
777 11/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
778 10/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
779 09/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ benmobile
780 08/12/2012 1 ngày 9.400.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ vienthongdaitin
781 07/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
782 06/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ benmobile
783 05/12/2012 1 ngày 9.400.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ vienthongdaitin
784 04/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
785 03/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
786 02/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
787 01/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
788 30/11/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ didonghoangphat
789 29/11/2012 1 ngày 5.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ duclinhmobile
790 28/11/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ didongthanhdat
791 27/11/2012 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi alodidong
792 26/11/2012 1 ngày 6.299.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ alodidong
793 25/11/2012 1 ngày 5.999.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ mobilechinhhang
794 24/11/2012 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ Diepmobile
795 23/11/2012 1 ngày 5.990.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ giare
796 22/11/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
797 21/11/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
798 20/11/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
799 19/11/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
800 18/11/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
801 17/11/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
802 16/11/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thienthanhmobi
803 15/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
804 14/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
805 13/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ antuongmobile
806 12/11/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ benmobile
807 11/11/2012 1 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 1.251.000 VNĐ tienphongmobile
808 10/11/2012 1 ngày 6.249.000 ₫ Giảm 751.000 VNĐ NamAmobile
809 09/11/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
810 08/11/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ benmobile
811 07/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ antuongmobile
812 06/11/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
813 05/11/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
814 04/11/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
815 03/11/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
816 02/11/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
817 01/11/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
818 31/10/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
819 30/10/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ antuongmobile
820 29/10/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ truyenthongmobile
821 28/10/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
822 27/10/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
823 26/10/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ antuongmobile
824 25/10/2012 1 ngày 7.200.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
825 24/10/2012 1 ngày 7.200.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
826 23/10/2012 1 ngày 7.200.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ CORY3Mobile
827 22/10/2012 1 ngày 7.299.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
828 21/10/2012 1 ngày 7.299.000 ₫ Giảm 2.571.000 VNĐ thoitrangmobile
829 20/10/2012 1 ngày 9.870.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ tiencuongmobile
830 19/10/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
831 18/10/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
832 17/10/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ truyenthongmobile
833 16/10/2012 1 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ benmobile
834 15/10/2012 1 ngày 6.599.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ duclinhmobile
835 14/10/2012 1 ngày 7.300.000 ₫ Giảm 299.000 VNĐ vinhvumobile
836 13/10/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Tăng 299.000 VNĐ alodidong
837 12/10/2012 1 ngày 7.300.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinhvumobile
838 11/10/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
839 10/10/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ bichngocmobile
840 09/10/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
841 08/10/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ alodidong
842 07/10/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
843 06/10/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
844 05/10/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ bichngocmobile
845 04/10/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
846 03/10/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ alodidong
847 02/10/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
848 01/10/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
849 30/09/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ bichngocmobile
850 29/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
851 28/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
852 27/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ alodidong
853 26/09/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ bichngocmobile
854 25/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
855 24/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
856 23/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
857 22/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
858 21/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
859 20/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
860 19/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
861 18/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
862 17/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ alodidong
863 16/09/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
864 15/09/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
865 14/09/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
866 13/09/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ antuongmobile
867 12/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ vinhvumobile
868 11/09/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bichngocmobile
869 10/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
870 09/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ vinhvumobile
871 08/09/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mobiletuongvy
872 07/09/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ antuongmobile
873 06/09/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
874 05/09/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
875 04/09/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ muahangtructuyen
876 03/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
877 02/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
878 01/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ vinhvumobile
879 31/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
880 30/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
881 29/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
882 28/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
883 27/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
884 26/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
885 25/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi benmobile
886 24/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi benmobile
887 23/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi benmobile
888 22/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi benmobile
889 21/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi benmobile
890 20/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi benmobile
891 19/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ benmobile
892 18/08/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ truyenthongmobile
893 17/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi benmobile
894 16/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi benmobile
895 15/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 2.899.000 VNĐ muahangtructuyen
896 14/08/2012 1 ngày 10.699.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ ehanam
897 13/08/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ truyenthongmobile
898 12/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
899 11/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
900 10/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
901 09/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
902 08/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
903 07/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
904 06/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
905 05/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ digiphone
906 04/08/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
907 03/08/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 799.000 VNĐ diemsangviet
908 02/08/2012 1 ngày 10.699.000 ₫ Tăng 2.899.000 VNĐ ehanam
909 01/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
910 31/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 3.199.000 VNĐ digiphone
911 30/07/2012 1 ngày 10.999.000 ₫ Tăng 3.199.000 VNĐ ehanam
912 29/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
913 28/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ digiphone
914 27/07/2012 1 ngày 7.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ alodidong
915 26/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ antuongmobile
916 25/07/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ diemsangviet
917 24/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ antuongmobile
918 23/07/2012 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 3.400.000 VNĐ ttmobiletwuh
919 22/07/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ didongviet
920 21/07/2012 1 ngày 8.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
921 20/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
922 19/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ antuongmobile
923 18/07/2012 1 ngày 8.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
924 17/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ antuongmobile
925 16/07/2012 1 ngày 8.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
926 15/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
927 14/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digiphone
928 13/07/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ minhphumobile
929 12/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
930 11/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
931 10/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
932 09/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
933 08/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
934 07/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
935 06/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ digiphone
936 05/07/2012 1 ngày 8.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
937 04/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ digiphone
938 03/07/2012 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
939 02/07/2012 1 ngày 8.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
940 01/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
941 30/06/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ digiphone
942 29/06/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giảm 251.000 VNĐ duclinhmobile
943 28/06/2012 1 ngày 7.850.000 ₫ Giá không đổi alodidong
944 27/06/2012 1 ngày 7.850.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ alodidong
945 26/06/2012 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
946 25/06/2012 8.200.000 ₫ benmobile
Có tổng cộng 946 thay đổi giá của sản phẩm Samsung I9100G (Galaxy S II / Galaxy S 2) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Samsung I9100G (Galaxy S II / Galaxy S 2) trong mục Mobile
Từ khóa nổi bật trong tuần: galaxy s5, galaxy s3, iphone 5, nokia lumia 930, iphone 5s, đt mobile, nokia lumia 830, htc one, htc pro cdma, tag heuer phone, iphone 6 plus, iphone 6, sony z4, iphone 4g, iphone 4, galaxy s4, sony c7, samsung galaxy, iphone 4s, samsung