• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Samsung I9100G (Galaxy S II / Galaxy S 2)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Samsung I9100G (Galaxy S II / Galaxy S 2) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 13/03/2015 15 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
2 26/02/2015 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
3 24/02/2015 11 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
4 13/02/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
5 12/02/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
6 11/02/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
7 10/02/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi mobilehungphat
8 09/02/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi mobilehungphat
9 08/02/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
10 07/02/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi shop_duc_anh
11 06/02/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
12 05/02/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
13 04/02/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
14 03/02/2015 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
15 01/02/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
16 31/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
17 30/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
18 29/01/2015 3 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
19 26/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
20 25/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
21 24/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
22 23/01/2015 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 8.100.000 VNĐ tamducmobile
23 21/01/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ vienthinh
24 20/01/2015 3 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 8.100.000 VNĐ didonggiare1
25 17/01/2015 2 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ vienthinh
26 15/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
27 14/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 8.100.000 VNĐ tamducmobile
28 13/01/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ vienthinh
29 12/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 8.100.000 VNĐ tamducmobile
30 11/01/2015 2 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ vienthinh
31 09/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoaigalaxy
32 08/01/2015 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoaigalaxy
33 06/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 8.100.000 VNĐ quynhanhmobile176
34 05/01/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
35 04/01/2015 2 ngày 10.100.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
36 02/01/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
37 01/01/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ vienthinh
38 31/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 8.100.000 VNĐ didonggiare1
39 30/12/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ vienthinh
40 29/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ didongviettien
41 28/12/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi Dmobile
42 27/12/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Dmobile
43 26/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
44 25/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
45 24/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
46 23/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
47 22/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
48 21/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
49 20/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
50 19/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
51 18/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
52 17/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
53 16/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
54 15/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 8.100.000 VNĐ tamducmobile
55 14/12/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ vienthinh
56 13/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 8.100.000 VNĐ tamducmobile
57 12/12/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
58 11/12/2014 2 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ vienthinh
59 09/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
60 08/12/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
61 06/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
62 05/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
63 04/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi mobilehungphat
64 03/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 849.000 VNĐ didongviettien
65 02/12/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
66 01/12/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 849.000 VNĐ duclinhmobile
67 30/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 849.000 VNĐ didongviettien
68 29/11/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
69 28/11/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 849.000 VNĐ duclinhmobile
70 27/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 849.000 VNĐ didongviettien
71 26/11/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 849.000 VNĐ duclinhmobile
72 25/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
73 24/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 849.000 VNĐ didongviettien
74 23/11/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 849.000 VNĐ duclinhmobile
75 22/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
76 21/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
77 20/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 849.000 VNĐ 47xuanthuymobile
78 19/11/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 849.000 VNĐ duclinhmobile
79 18/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
80 17/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
81 16/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
82 15/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
83 14/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoaigalaxy
84 13/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
85 12/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
86 11/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
87 10/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 8.100.000 VNĐ mobilehungphat
88 09/11/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ vienthinh
89 08/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
90 07/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
91 06/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
92 05/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
93 04/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 849.000 VNĐ didongviettien
94 03/11/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
95 02/11/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
96 01/11/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giảm 351.000 VNĐ duclinhmobile
97 31/10/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi phatlocmobile_hn
98 30/10/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ phatlocmobile_hn
99 29/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
100 28/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
101 27/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 849.000 VNĐ 47xuanthuymobile
102 26/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
103 25/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
104 24/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
105 23/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
106 22/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 849.000 VNĐ duclinhmobile
107 21/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
108 20/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ 47xuanthuymobile
109 19/10/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ tienthuanmobile
110 18/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
111 17/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 849.000 VNĐ duclinhmobile
112 16/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoaigalaxy
113 15/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 849.000 VNĐ quynhanhmobile176
114 14/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 849.000 VNĐ duclinhmobile
115 13/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
116 12/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 849.000 VNĐ 47xuanthuymobile
117 11/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 849.000 VNĐ duclinhmobile
118 10/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
119 09/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
120 08/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
121 07/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
122 06/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ 47xuanthuymobile
123 05/10/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ tienthuanmobile
124 04/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 849.000 VNĐ dienthoaigalaxy
125 03/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
126 02/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ duclinhmobile
127 01/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
128 30/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
129 29/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
130 28/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
131 27/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
132 26/09/2014 4 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
133 22/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ Vietphones
134 21/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
135 20/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi ducphongmobile1
136 19/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 649.000 VNĐ ducphongmobile1
137 18/09/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 649.000 VNĐ duclinhmobile
138 17/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi ducphongmobile1
139 16/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi ducphongmobile1
140 15/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi ducphongmobile1
141 14/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi ducphongmobile1
142 13/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ducphongmobile1
143 12/09/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
144 11/09/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
145 10/09/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
146 09/09/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
147 08/09/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ didongviettien
148 07/09/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ sieuthididong
149 06/09/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
150 05/09/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thanhhuyenmobile
151 04/09/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ didongviettien
152 03/09/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ sieuthididong
153 02/09/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
154 01/09/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
155 31/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 549.000 VNĐ didongviettien
156 30/08/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ duclinhmobile
157 29/08/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ sieuthididong
158 28/08/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 549.000 VNĐ duclinhmobile
159 27/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 549.000 VNĐ didongviettien
160 26/08/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ duclinhmobile
161 25/08/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ sieuthididong
162 24/08/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ sonnguyenmobile
163 23/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
164 22/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
165 21/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
166 20/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
167 19/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 549.000 VNĐ didongviettien
168 18/08/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 549.000 VNĐ duclinhmobile
169 17/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
170 16/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
171 15/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
172 14/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 549.000 VNĐ didongviettien
173 13/08/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 549.000 VNĐ duclinhmobile
174 12/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 549.000 VNĐ didongviettien
175 11/08/2014 3 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ duclinhmobile
176 08/08/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ sieuthididong
177 07/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
178 06/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ tamducmobile
179 05/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ mobilemart
180 04/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thanhhuyenmobile
181 03/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
182 02/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi mobilehuylong678
183 01/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
184 31/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
185 30/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
186 29/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
187 28/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
188 27/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
189 26/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
190 25/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
191 24/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
192 23/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
193 22/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
194 21/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 268.000 VNĐ tamducmobile
195 20/07/2014 1 ngày 2.568.000 ₫ Tăng 268.000 VNĐ baotuyetmobile
196 19/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
197 18/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ tamducmobile
198 17/07/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
199 16/07/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ tienthuanmobile
200 15/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
201 14/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi mobilehuylong678
202 13/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
203 12/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ didongviettien
204 11/07/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ tienthuanmobile
205 10/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
206 09/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi mobilehuylong678
207 08/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ mobilehuylong678
208 07/07/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ tienthuanmobile
209 06/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
210 05/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
211 04/07/2014 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
212 03/07/2014 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hotphonevn
213 02/07/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ tienthuanmobile
214 01/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
215 30/06/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
216 29/06/2014 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
217 28/06/2014 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ hotphonevn
218 27/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ Vietphones
219 26/06/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ tienthuanmobile
220 25/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ Vietphones
221 24/06/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ tienthuanmobile
222 23/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
223 22/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ Vietphones
224 21/06/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ tienthuanmobile
225 20/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
226 19/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
227 18/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ Vietphones
228 17/06/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ tienthuanmobile
229 16/06/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ duclinhmobile
230 15/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
231 14/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
232 13/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
233 12/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
234 11/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
235 10/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
236 09/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ Vietphones
237 08/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ ngocmobile
238 07/06/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi zippostmobile
239 06/06/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ zippostmobile
240 05/06/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ mobilesoft
241 04/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
242 03/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Vietphones
243 02/06/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi zippostmobile
244 01/06/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ zippostmobile
245 31/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ Vietphones
246 30/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
247 29/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
248 28/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
249 27/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
250 26/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
251 25/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
252 24/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
253 23/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
254 22/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
255 21/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
256 20/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
257 19/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
258 18/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
259 17/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
260 16/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
261 15/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
262 14/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
263 13/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
264 12/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
265 11/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
266 10/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
267 09/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
268 08/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
269 07/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
270 06/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
271 05/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
272 04/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
273 03/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ duclinhmobile
274 02/05/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ bigphone
275 01/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
276 30/04/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ duclinhmobile
277 29/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
278 28/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ bigphone
279 27/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi Thegioididonggiare
280 26/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi bigsalemobile
281 25/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi bigsalemobile
282 24/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi Thegioididonggiare
283 23/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ Thegioididonggiare
284 22/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
285 21/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
286 20/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
287 19/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
288 18/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
289 17/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
290 16/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
291 15/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
292 14/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
293 13/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
294 12/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
295 11/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
296 10/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
297 09/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
298 08/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ bigphone
299 07/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ xuanmaimobile
300 06/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ bigphone
301 05/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 5.490.000 VNĐ xuanmaimobile
302 04/04/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
303 03/04/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
304 02/04/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 6.390.000 VNĐ didongviet
305 01/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
306 31/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
307 30/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
308 29/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 6.390.000 VNĐ bigphone
309 28/03/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
310 27/03/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
311 26/03/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 6.390.000 VNĐ didongviet
312 25/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 6.390.000 VNĐ bigphone
313 24/03/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
314 23/03/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
315 22/03/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 6.390.000 VNĐ didongviet
316 21/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ bigphone
317 20/03/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ anhducdigital
318 19/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ tuoanhphone
319 18/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ duclinh2mobile
320 17/03/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ anhducdigital
321 16/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi huynhtienphone
322 15/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongtuanlinh
323 14/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongtuanlinh
324 13/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongtuanlinh
325 12/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi huynhtienphone
326 11/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ tuoanhphone
327 10/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ zippostmobile
328 09/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ tuoanhphone
329 08/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 932.000 VNĐ zippostmobile
330 07/03/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Tăng 968.000 VNĐ baotuyetmobile
331 06/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 968.000 VNĐ tuoanhphone
332 05/03/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Tăng 968.000 VNĐ baotuyetmobile
333 04/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
334 03/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
335 02/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
336 01/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
337 28/02/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
338 27/02/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ tuoanhphone
339 26/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi phongphucmobile
340 25/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi phongphucmobile
341 24/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi phongphucmobile
342 23/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi phongphucmobile
343 22/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.090.000 VNĐ phongphucmobile
344 21/02/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
345 20/02/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 5.690.000 VNĐ didongviet
346 19/02/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phatminhkhangmobile
347 18/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.101.000 VNĐ phongphucmobile
348 17/02/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi bigphone
349 16/02/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi bigphone
350 15/02/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi bigphone
351 14/02/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi bigphone
352 13/02/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi bigphone
353 12/02/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi bigphone
354 11/02/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giảm 6.191.000 VNĐ bigphone
355 10/02/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
356 09/02/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
357 08/02/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 5.090.000 VNĐ didongviet
358 07/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ phongphucmobile
359 06/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 6.990.000 VNĐ giadienthoaixachtay
360 05/02/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
361 04/02/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 5.090.000 VNĐ didongviet
362 03/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.090.000 VNĐ phongphucmobile
363 02/02/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 5.090.000 VNĐ didongviet
364 01/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ phongphucmobile
365 31/01/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tinthanhmobile
366 30/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ manhphatmobile
367 29/01/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.332.000 VNĐ phongphucmobile
368 28/01/2014 2 ngày 2.868.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
369 26/01/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 231.000 VNĐ baotuyetmobile
370 25/01/2014 3 ngày 3.099.000 ₫ Tăng 231.000 VNĐ bigphone
371 22/01/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 231.000 VNĐ baotuyetmobile
372 21/01/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi bigphone
373 20/01/2014 2 ngày 3.099.000 ₫ Tăng 231.000 VNĐ bigphone
374 18/01/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 231.000 VNĐ baotuyetmobile
375 17/01/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Tăng 231.000 VNĐ bigphone
376 16/01/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 231.000 VNĐ baotuyetmobile
377 15/01/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi NamAmobile
378 14/01/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi bigphone
379 13/01/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Tăng 231.000 VNĐ bigphone
380 12/01/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 231.000 VNĐ baotuyetmobile
381 11/01/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi bigphone
382 10/01/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ bigphone
383 09/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ Dmobile
384 08/01/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ bigphone
385 07/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi zippostmobile
386 06/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ zippostmobile
387 05/01/2014 1 ngày 3.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ vinhvumobile
388 04/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi zippostmobile
389 03/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi zippostmobile
390 02/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ zippostmobile
391 01/01/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.090.000 VNĐ LuongMobile
392 31/12/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 5.290.000 VNĐ didongviet
393 30/12/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 901.000 VNĐ mobilesoft
394 29/12/2013 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi bigphone
395 28/12/2013 1 ngày 3.099.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ bigphone
396 27/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi zippostmobile
397 26/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi zippostmobile
398 25/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ zippostmobile
399 24/12/2013 1 ngày 3.099.000 ₫ Tăng 11.000 VNĐ NamAmobile
400 23/12/2013 1 ngày 3.088.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
401 22/12/2013 1 ngày 3.088.000 ₫ Giảm 11.000 VNĐ baotuyetmobile
402 21/12/2013 1 ngày 3.099.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ NamAmobile
403 20/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ zippostmobile
404 19/12/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 1.812.000 VNĐ minhphumobile
405 18/12/2013 1 ngày 3.088.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
406 17/12/2013 1 ngày 3.088.000 ₫ Giảm 1.412.000 VNĐ baotuyetmobile
407 16/12/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.412.000 VNĐ tienxanhmobile
408 15/12/2013 1 ngày 3.088.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
409 14/12/2013 1 ngày 3.088.000 ₫ Giảm 1.112.000 VNĐ baotuyetmobile
410 13/12/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi hvmobi
411 12/12/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi phongphucmobile
412 11/12/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ phongphucmobile
413 10/12/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tienxanhmobile
414 09/12/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi phongphucmobile
415 08/12/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi phongphucmobile
416 07/12/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ phongphucmobile
417 06/12/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ bigphone
418 05/12/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 4.690.000 VNĐ phongphucmobile
419 04/12/2013 1 ngày 8.890.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dnmart
420 03/12/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 5.791.000 VNĐ didongviet
421 02/12/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ bigphone
422 01/12/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 6.890.000 VNĐ lanvymobile
423 30/11/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
424 29/11/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ didongviet
425 28/11/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Giảm 860.000 VNĐ ngocmobile
426 27/11/2013 1 ngày 4.450.000 ₫ Tăng 951.000 VNĐ ducminhmobile
427 26/11/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi bigphone
428 25/11/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi bigphone
429 24/11/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi bigphone
430 23/11/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi bigphone
431 22/11/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ bigphone
432 21/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi phongphucmobile
433 20/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ phongphucmobile
434 19/11/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
435 18/11/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vutrumobile
436 17/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi phongphucmobile
437 16/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 912.000 VNĐ phongphucmobile
438 15/11/2013 1 ngày 3.288.000 ₫ Tăng 688.000 VNĐ baotuyetmobile
439 14/11/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ thegioiiphone1
440 13/11/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
441 12/11/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
442 11/11/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
443 10/11/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ allphone
444 09/11/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi bigphone
445 08/11/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi bigphone
446 07/11/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
447 06/11/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi bigphone
448 05/11/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi bigphone
449 04/11/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ bigphone
450 03/11/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
451 02/11/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
452 01/11/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
453 31/10/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
454 30/10/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
455 29/10/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ allphone
456 28/10/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi lyvicuongmobile
457 27/10/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
458 26/10/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
459 25/10/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
460 24/10/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dienthoaitoanphat
461 23/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tienxanhmobile
462 22/10/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ bacvietmobile
463 21/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
464 20/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
465 19/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 4.790.000 VNĐ tienxanhmobile
466 18/10/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
467 17/10/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Giảm 899.000 VNĐ didongviet
468 16/10/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 6.489.000 VNĐ yes24vn
469 15/10/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 6.489.000 VNĐ bigphone
470 14/10/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 6.489.000 VNĐ yes24vn
471 13/10/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 212.000 VNĐ bigphone
472 12/10/2013 1 ngày 3.488.000 ₫ Giảm 6.701.000 VNĐ baotuyetmobile
473 11/10/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 4.889.000 VNĐ yes24vn
474 10/10/2013 1 ngày 5.300.000 ₫ Giảm 4.889.000 VNĐ minhphumobile
475 09/10/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 6.489.000 VNĐ yes24vn
476 08/10/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ bigphone
477 07/10/2013 1 ngày 5.300.000 ₫ Giảm 4.889.000 VNĐ minhphumobile
478 06/10/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 4.889.000 VNĐ yes24vn
479 05/10/2013 1 ngày 5.300.000 ₫ Giảm 4.889.000 VNĐ minhphumobile
480 04/10/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 5.989.000 VNĐ yes24vn
481 03/10/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
482 02/10/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.989.000 VNĐ dangcapdidong
483 01/10/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
484 30/09/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
485 29/09/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
486 28/09/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
487 27/09/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 899.000 VNĐ yes24vn
488 26/09/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Giảm 899.000 VNĐ didongviet
489 25/09/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 6.489.000 VNĐ yes24vn
490 24/09/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ bigphone
491 23/09/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ duclinh2mobile
492 22/09/2013 1 ngày 5.300.000 ₫ Giảm 4.889.000 VNĐ minhphumobile
493 21/09/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 6.489.000 VNĐ yes24vn
494 20/09/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ bigphone
495 19/09/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tienxanhmobile
496 18/09/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ phongphucmobile
497 17/09/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 5.590.000 VNĐ bigphone
498 16/09/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Giảm 899.000 VNĐ didongviet
499 15/09/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 5.709.000 VNĐ yes24vn
500 14/09/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
501 13/09/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ allphone
502 12/09/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ bigphone
503 11/09/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ allphone
504 10/09/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ bigphone
505 09/09/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ allphone
506 08/09/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ bacvietmobile
507 07/09/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
508 06/09/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giảm 5.709.000 VNĐ allphone
509 05/09/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 5.709.000 VNĐ yes24vn
510 04/09/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ allphone
511 03/09/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ bacvietmobile
512 02/09/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
513 01/09/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
514 31/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giảm 1.220.000 VNĐ allphone
515 30/08/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ ch_mobile
516 29/08/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
517 28/08/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
518 27/08/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ benmobile
519 26/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ muahangtructuyen
520 25/08/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ bacvietmobile
521 24/08/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi hoangxuanmobile
522 23/08/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ hoangxuanmobile
523 22/08/2013 1 ngày 3.599.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ 79mobile
524 21/08/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ bacvietmobile
525 20/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ allphone
526 19/08/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 432.000 VNĐ bacvietmobile
527 18/08/2013 1 ngày 3.468.000 ₫ Giảm 1.012.000 VNĐ baotuyetmobile
528 17/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
529 16/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ allphone
530 15/08/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ bacvietmobile
531 14/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ allphone
532 13/08/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ bacvietmobile
533 12/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
534 11/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
535 10/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
536 09/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
537 08/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ allphone
538 07/08/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ bacvietmobile
539 06/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 1.730.000 VNĐ allphone
540 05/08/2013 1 ngày 2.750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ 3msvn
541 04/08/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ vutrumobile
542 03/08/2013 1 ngày 2.750.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ 3msvn
543 02/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
544 01/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
545 31/07/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ vutrumobile
546 30/07/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 5.390.000 VNĐ DidongVietThai
547 29/07/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
548 28/07/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 5.390.000 VNĐ didongviet
549 27/07/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
550 26/07/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DidongVietThai
551 25/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
552 24/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
553 23/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.360.000 VNĐ muahangtructuyen
554 22/07/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ daiphuminh
555 21/07/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
556 20/07/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 5.390.000 VNĐ bacvietmobile
557 19/07/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 6.350.000 VNĐ didongviet
558 18/07/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 6.350.000 VNĐ daiphuminh
559 17/07/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 4.590.000 VNĐ didongviet
560 16/07/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ didonghoangphat
561 15/07/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ manhphatmobile
562 14/07/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ huyhoangmobile
563 13/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.160.000 VNĐ bigphone
564 12/07/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 2.160.000 VNĐ daiphuminh
565 11/07/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi digiphone
566 10/07/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 2.160.000 VNĐ digiphone
567 09/07/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 1.160.000 VNĐ daiphuminh
568 08/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi bigphone
569 07/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi bigphone
570 06/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi bigphone
571 05/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi bigphone
572 04/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ bigphone
573 03/07/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
574 02/07/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
575 01/07/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
576 30/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
577 29/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
578 28/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
579 27/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
580 26/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ manhphatmobile
581 25/06/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
582 24/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ bigphone
583 23/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ manhphatmobile
584 22/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi bigphone
585 21/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi bigphone
586 20/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ bigphone
587 19/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ manhphatmobile
588 18/06/2013 1 ngày 5.090.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ vinhvumobile
589 17/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi bigphone
590 16/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi bigphone
591 15/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi bigphone
592 14/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ bigphone
593 13/06/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ ngocmobile
594 12/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ bigphone
595 11/06/2013 1 ngày 5.090.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
596 10/06/2013 1 ngày 5.090.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ vinhvumobile
597 09/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ bigphone
598 08/06/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ digiphone
599 07/06/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ vinhvumobile
600 06/06/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
601 05/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ bigphone
602 04/06/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
603 03/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ bigphone
604 02/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
605 01/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ manhphatmobile
606 31/05/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 541.000 VNĐ vinhvumobile
607 30/05/2013 1 ngày 4.749.000 ₫ Giá không đổi giaobuoniphone
608 29/05/2013 1 ngày 4.749.000 ₫ Giá không đổi giaobuoniphone
609 28/05/2013 1 ngày 4.749.000 ₫ Giá không đổi giaobuoniphone
610 27/05/2013 1 ngày 4.749.000 ₫ Giảm 251.000 VNĐ giaobuoniphone
611 26/05/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
612 25/05/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ salephone
613 24/05/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ phongphucmobile
614 23/05/2013 1 ngày 4.749.000 ₫ Giá không đổi giaobuoniphone
615 22/05/2013 1 ngày 4.749.000 ₫ Tăng 899.000 VNĐ giaobuoniphone
616 21/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi xadanmobile
617 20/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 1.440.000 VNĐ xadanmobile
618 19/05/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
619 18/05/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 1.440.000 VNĐ vinhvumobile
620 17/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ xadanmobile
621 16/05/2013 2 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
622 14/05/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 659.000 VNĐ GiaHuymobile
623 13/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
624 12/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
625 11/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
626 10/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
627 09/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
628 08/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Tăng 659.000 VNĐ 79mobile
629 07/05/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
630 06/05/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 659.000 VNĐ GiaHuymobile
631 05/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
632 04/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
633 03/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi starmobile
634 02/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
635 01/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
636 30/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
637 29/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
638 28/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
639 27/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
640 26/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
641 25/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
642 24/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
643 23/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
644 22/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
645 21/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
646 20/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
647 19/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
648 18/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
649 17/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ 79mobile
650 16/04/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ phongphucmobile
651 15/04/2013 1 ngày 4.749.000 ₫ Giảm 751.000 VNĐ giaobuoniphone
652 14/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi nguyennammobile
653 13/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ nguyennammobile
654 12/04/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ phongphucmobile
655 11/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi nguyennammobile
656 10/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi nguyennammobile
657 09/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ salephone
658 08/04/2013 1 ngày 4.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ trungtamvienthongasia
659 07/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi salephone
660 06/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi salephone
661 05/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ salephone
662 04/04/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ vinhvumobile
663 03/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ salephone
664 02/04/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ thanhphat_mobile
665 01/04/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
666 31/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
667 30/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
668 29/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ huongmobiles
669 28/03/2013 1 ngày 5.190.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ thaihamobile
670 27/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
671 26/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ ismartphone
672 25/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
673 24/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ salephone
674 23/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
675 22/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
676 21/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
677 20/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
678 19/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
679 18/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
680 17/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
681 16/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
682 15/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
683 14/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
684 13/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
685 12/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
686 11/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ salephone
687 10/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benmobile
688 09/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ salephone
689 08/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
690 07/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
691 06/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
692 05/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
693 04/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
694 03/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
695 02/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
696 01/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ benmobile
697 28/02/2013 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
698 27/02/2013 1 ngày 6.600.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ thienthanhmobi
699 26/02/2013 1 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 5.490.000 VNĐ CORY3Mobile
700 25/02/2013 1 ngày 10.290.000 ₫ Tăng 3.990.000 VNĐ dnmart
701 24/02/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
702 23/02/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ didongthanhdat
703 22/02/2013 1 ngày 6.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thienthanhmobi
704 21/02/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ didongthanhdat
705 20/02/2013 1 ngày 4.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
706 19/02/2013 1 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ CORY3Mobile
707 18/02/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mobilethanhphat
708 17/02/2013 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
709 16/02/2013 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
710 15/02/2013 2 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
711 13/02/2013 3 ngày 6.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thienthanhmobi
712 10/02/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
713 09/02/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
714 08/02/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
715 07/02/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vinhvumobile
716 06/02/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ giare
717 05/02/2013 1 ngày 5.840.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
718 04/02/2013 1 ngày 5.840.000 ₫ Giảm 360.000 VNĐ mobilechinhhang
719 03/02/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
720 02/02/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
721 01/02/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
722 31/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 360.000 VNĐ benmobile
723 30/01/2013 1 ngày 5.840.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mobilemart
724 29/01/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ giare
725 28/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ benmobile
726 27/01/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ giare
727 26/01/2013 1 ngày 5.840.000 ₫ Giá không đổi mobilemart
728 25/01/2013 1 ngày 5.840.000 ₫ Giảm 1.260.000 VNĐ mobilechinhhang
729 24/01/2013 1 ngày 7.100.000 ₫ Tăng 1.110.000 VNĐ digiphone
730 23/01/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giá không đổi giare
731 22/01/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giá không đổi giare
732 21/01/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ giare
733 20/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
734 19/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
735 18/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ didongthanhdat
736 17/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
737 16/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
738 15/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
739 14/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
740 13/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
741 12/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 4.199.000 VNĐ benmobile
742 11/01/2013 1 ngày 10.399.000 ₫ Tăng 4.199.000 VNĐ FPT_Laptop_Mobile
743 10/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
744 09/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
745 08/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 2.790.000 VNĐ antuongmobile
746 07/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 2.790.000 VNĐ tiencuongmobile
747 06/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
748 05/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
749 04/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
750 03/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
751 02/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 3.100.000 VNĐ benmobile
752 01/01/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ vienthongdaitin
753 31/12/2012 1 ngày 7.100.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ digiphone
754 30/12/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
755 29/12/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
756 28/12/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
757 27/12/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
758 26/12/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
759 25/12/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ thanhnguyenmobile
760 24/12/2012 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ Diepmobile
761 23/12/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
762 22/12/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
763 21/12/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
764 20/12/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thanhnguyenmobile
765 19/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
766 18/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ minhphumobile
767 17/12/2012 1 ngày 7.100.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ digiphone
768 16/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
769 15/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
770 14/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ xuanmaimobile
771 13/12/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 3.280.000 VNĐ ttmobiletwuh
772 12/12/2012 1 ngày 9.280.000 ₫ Tăng 2.880.000 VNĐ ducminhmobile
773 11/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
774 10/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
775 09/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ benmobile
776 08/12/2012 1 ngày 9.400.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ vienthongdaitin
777 07/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
778 06/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ benmobile
779 05/12/2012 1 ngày 9.400.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ vienthongdaitin
780 04/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
781 03/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
782 02/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
783 01/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
784 30/11/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ didonghoangphat
785 29/11/2012 1 ngày 5.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ duclinhmobile
786 28/11/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ didongthanhdat
787 27/11/2012 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi alodidong
788 26/11/2012 1 ngày 6.299.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ alodidong
789 25/11/2012 1 ngày 5.999.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ mobilechinhhang
790 24/11/2012 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ Diepmobile
791 23/11/2012 1 ngày 5.990.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ giare
792 22/11/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
793 21/11/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
794 20/11/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
795 19/11/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
796 18/11/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
797 17/11/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
798 16/11/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thienthanhmobi
799 15/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
800 14/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
801 13/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ antuongmobile
802 12/11/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ benmobile
803 11/11/2012 1 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 1.251.000 VNĐ tienphongmobile
804 10/11/2012 1 ngày 6.249.000 ₫ Giảm 751.000 VNĐ NamAmobile
805 09/11/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
806 08/11/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ benmobile
807 07/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ antuongmobile
808 06/11/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
809 05/11/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
810 04/11/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
811 03/11/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
812 02/11/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
813 01/11/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
814 31/10/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
815 30/10/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ antuongmobile
816 29/10/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ truyenthongmobile
817 28/10/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
818 27/10/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
819 26/10/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ antuongmobile
820 25/10/2012 1 ngày 7.200.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
821 24/10/2012 1 ngày 7.200.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
822 23/10/2012 1 ngày 7.200.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ CORY3Mobile
823 22/10/2012 1 ngày 7.299.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
824 21/10/2012 1 ngày 7.299.000 ₫ Giảm 2.571.000 VNĐ thoitrangmobile
825 20/10/2012 1 ngày 9.870.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ tiencuongmobile
826 19/10/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
827 18/10/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
828 17/10/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ truyenthongmobile
829 16/10/2012 1 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ benmobile
830 15/10/2012 1 ngày 6.599.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ duclinhmobile
831 14/10/2012 1 ngày 7.300.000 ₫ Giảm 299.000 VNĐ vinhvumobile
832 13/10/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Tăng 299.000 VNĐ alodidong
833 12/10/2012 1 ngày 7.300.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinhvumobile
834 11/10/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
835 10/10/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ bichngocmobile
836 09/10/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
837 08/10/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ alodidong
838 07/10/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
839 06/10/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
840 05/10/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ bichngocmobile
841 04/10/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
842 03/10/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ alodidong
843 02/10/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
844 01/10/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
845 30/09/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ bichngocmobile
846 29/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
847 28/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
848 27/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ alodidong
849 26/09/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ bichngocmobile
850 25/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
851 24/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
852 23/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
853 22/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
854 21/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
855 20/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
856 19/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
857 18/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
858 17/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ alodidong
859 16/09/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
860 15/09/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
861 14/09/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
862 13/09/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ antuongmobile
863 12/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ vinhvumobile
864 11/09/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bichngocmobile
865 10/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
866 09/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ vinhvumobile
867 08/09/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mobiletuongvy
868 07/09/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ antuongmobile
869 06/09/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
870 05/09/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
871 04/09/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ muahangtructuyen
872 03/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
873 02/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
874 01/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ vinhvumobile
875 31/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
876 30/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
877 29/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
878 28/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
879 27/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
880 26/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
881 25/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi benmobile
882 24/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi benmobile
883 23/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi benmobile
884 22/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi benmobile
885 21/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi benmobile
886 20/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi benmobile
887 19/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ benmobile
888 18/08/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ truyenthongmobile
889 17/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi benmobile
890 16/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi benmobile
891 15/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 2.899.000 VNĐ muahangtructuyen
892 14/08/2012 1 ngày 10.699.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ ehanam
893 13/08/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ truyenthongmobile
894 12/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
895 11/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
896 10/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
897 09/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
898 08/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
899 07/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
900 06/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
901 05/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ digiphone
902 04/08/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
903 03/08/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 799.000 VNĐ diemsangviet
904 02/08/2012 1 ngày 10.699.000 ₫ Tăng 2.899.000 VNĐ ehanam
905 01/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
906 31/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 3.199.000 VNĐ digiphone
907 30/07/2012 1 ngày 10.999.000 ₫ Tăng 3.199.000 VNĐ ehanam
908 29/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
909 28/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ digiphone
910 27/07/2012 1 ngày 7.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ alodidong
911 26/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ antuongmobile
912 25/07/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ diemsangviet
913 24/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ antuongmobile
914 23/07/2012 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 3.400.000 VNĐ ttmobiletwuh
915 22/07/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ didongviet
916 21/07/2012 1 ngày 8.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
917 20/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
918 19/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ antuongmobile
919 18/07/2012 1 ngày 8.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
920 17/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ antuongmobile
921 16/07/2012 1 ngày 8.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
922 15/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
923 14/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digiphone
924 13/07/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ minhphumobile
925 12/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
926 11/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
927 10/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
928 09/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
929 08/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
930 07/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
931 06/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ digiphone
932 05/07/2012 1 ngày 8.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
933 04/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ digiphone
934 03/07/2012 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
935 02/07/2012 1 ngày 8.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
936 01/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
937 30/06/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ digiphone
938 29/06/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giảm 251.000 VNĐ duclinhmobile
939 28/06/2012 1 ngày 7.850.000 ₫ Giá không đổi alodidong
940 27/06/2012 1 ngày 7.850.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ alodidong
941 26/06/2012 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
942 25/06/2012 8.200.000 ₫ benmobile
Có tổng cộng 942 thay đổi giá của sản phẩm Samsung I9100G (Galaxy S II / Galaxy S 2) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Samsung I9100G (Galaxy S II / Galaxy S 2) trong mục Mobile
Từ khóa nổi bật trong tuần: sony, phu de, kem phan, pin sạc dự phòng, ipad