• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Samsung I9100G (Galaxy S II / Galaxy S 2)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Samsung I9100G (Galaxy S II / Galaxy S 2) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 20/12/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi tamducmobile
2 19/12/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi tamducmobile
3 18/12/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi tamducmobile
4 17/12/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi tamducmobile
5 16/12/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi tamducmobile
6 15/12/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 8.100.000 VNĐ tamducmobile
7 14/12/2014 1 ngày 10.100.000 VNĐ Tăng 8.100.000 VNĐ vienthinh
8 13/12/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 8.100.000 VNĐ tamducmobile
9 12/12/2014 1 ngày 10.100.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
10 11/12/2014 2 ngày 10.100.000 VNĐ Tăng 8.100.000 VNĐ vienthinh
11 09/12/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi tamducmobile
12 08/12/2014 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
13 06/12/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
14 05/12/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
15 04/12/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi mobilehungphat
16 03/12/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 849.000 VNĐ didongviettien
17 02/12/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
18 01/12/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Tăng 849.000 VNĐ duclinhmobile
19 30/11/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 849.000 VNĐ didongviettien
20 29/11/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
21 28/11/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Tăng 849.000 VNĐ duclinhmobile
22 27/11/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 849.000 VNĐ didongviettien
23 26/11/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Tăng 849.000 VNĐ duclinhmobile
24 25/11/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
25 24/11/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 849.000 VNĐ didongviettien
26 23/11/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Tăng 849.000 VNĐ duclinhmobile
27 22/11/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
28 21/11/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
29 20/11/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 849.000 VNĐ 47xuanthuymobile
30 19/11/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Tăng 849.000 VNĐ duclinhmobile
31 18/11/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi 47xuanthuymobile
32 17/11/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi 47xuanthuymobile
33 16/11/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi 47xuanthuymobile
34 15/11/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi quynhanhmobile176
35 14/11/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaigalaxy
36 13/11/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi tamducmobile
37 12/11/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi tamducmobile
38 11/11/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi tamducmobile
39 10/11/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 8.100.000 VNĐ mobilehungphat
40 09/11/2014 1 ngày 10.100.000 VNĐ Tăng 8.100.000 VNĐ vienthinh
41 08/11/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi tamducmobile
42 07/11/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi tamducmobile
43 06/11/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi tamducmobile
44 05/11/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi tamducmobile
45 04/11/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 849.000 VNĐ didongviettien
46 03/11/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
47 02/11/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
48 01/11/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giảm 351.000 VNĐ duclinhmobile
49 31/10/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi phatlocmobile_hn
50 30/10/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ phatlocmobile_hn
51 29/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi tamducmobile
52 28/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi tamducmobile
53 27/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 849.000 VNĐ 47xuanthuymobile
54 26/10/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
55 25/10/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
56 24/10/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
57 23/10/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
58 22/10/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Tăng 849.000 VNĐ duclinhmobile
59 21/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi 47xuanthuymobile
60 20/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ 47xuanthuymobile
61 19/10/2014 1 ngày 2.750.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ tienthuanmobile
62 18/10/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
63 17/10/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Tăng 849.000 VNĐ duclinhmobile
64 16/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaigalaxy
65 15/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 849.000 VNĐ quynhanhmobile176
66 14/10/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Tăng 849.000 VNĐ duclinhmobile
67 13/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi 47xuanthuymobile
68 12/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 849.000 VNĐ 47xuanthuymobile
69 11/10/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Tăng 849.000 VNĐ duclinhmobile
70 10/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi 47xuanthuymobile
71 09/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi 47xuanthuymobile
72 08/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi 47xuanthuymobile
73 07/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi 47xuanthuymobile
74 06/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ 47xuanthuymobile
75 05/10/2014 1 ngày 2.750.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ tienthuanmobile
76 04/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 849.000 VNĐ dienthoaigalaxy
77 03/10/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
78 02/10/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Tăng 349.000 VNĐ duclinhmobile
79 01/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi Vietphones
80 30/09/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi Vietphones
81 29/09/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi Vietphones
82 28/09/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi Vietphones
83 27/09/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi Vietphones
84 26/09/2014 4 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi Vietphones
85 22/09/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ Vietphones
86 21/09/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
87 20/09/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi ducphongmobile1
88 19/09/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 649.000 VNĐ ducphongmobile1
89 18/09/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Tăng 649.000 VNĐ duclinhmobile
90 17/09/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi ducphongmobile1
91 16/09/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi ducphongmobile1
92 15/09/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi ducphongmobile1
93 14/09/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi ducphongmobile1
94 13/09/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ ducphongmobile1
95 12/09/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
96 11/09/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
97 10/09/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
98 09/09/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
99 08/09/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ didongviettien
100 07/09/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ sieuthididong
101 06/09/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
102 05/09/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi thanhhuyenmobile
103 04/09/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ didongviettien
104 03/09/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ sieuthididong
105 02/09/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
106 01/09/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
107 31/08/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 549.000 VNĐ didongviettien
108 30/08/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Tăng 49.000 VNĐ duclinhmobile
109 29/08/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ sieuthididong
110 28/08/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Tăng 549.000 VNĐ duclinhmobile
111 27/08/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 549.000 VNĐ didongviettien
112 26/08/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Tăng 49.000 VNĐ duclinhmobile
113 25/08/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ sieuthididong
114 24/08/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ sonnguyenmobile
115 23/08/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
116 22/08/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
117 21/08/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
118 20/08/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
119 19/08/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 549.000 VNĐ didongviettien
120 18/08/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Tăng 549.000 VNĐ duclinhmobile
121 17/08/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
122 16/08/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
123 15/08/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
124 14/08/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 549.000 VNĐ didongviettien
125 13/08/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Tăng 549.000 VNĐ duclinhmobile
126 12/08/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 549.000 VNĐ didongviettien
127 11/08/2014 3 ngày 2.849.000 VNĐ Tăng 49.000 VNĐ duclinhmobile
128 08/08/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ sieuthididong
129 07/08/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi tamducmobile
130 06/08/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ tamducmobile
131 05/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ mobilemart
132 04/08/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi thanhhuyenmobile
133 03/08/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
134 02/08/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi mobilehuylong678
135 01/08/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi thegioismartphonegiare
136 31/07/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi thegioismartphonegiare
137 30/07/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi thegioismartphonegiare
138 29/07/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
139 28/07/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
140 27/07/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
141 26/07/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
142 25/07/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi tamducmobile
143 24/07/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi thegioismartphonegiare
144 23/07/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi thegioismartphonegiare
145 22/07/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
146 21/07/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 268.000 VNĐ tamducmobile
147 20/07/2014 1 ngày 2.568.000 VNĐ Tăng 268.000 VNĐ baotuyetmobile
148 19/07/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi tamducmobile
149 18/07/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ tamducmobile
150 17/07/2014 1 ngày 2.750.000 VNĐ Giá không đổi tienthuanmobile
151 16/07/2014 1 ngày 2.750.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ tienthuanmobile
152 15/07/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi tamducmobile
153 14/07/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi mobilehuylong678
154 13/07/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
155 12/07/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ didongviettien
156 11/07/2014 1 ngày 2.750.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ tienthuanmobile
157 10/07/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
158 09/07/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi mobilehuylong678
159 08/07/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ mobilehuylong678
160 07/07/2014 1 ngày 2.750.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ tienthuanmobile
161 06/07/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
162 05/07/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
163 04/07/2014 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
164 03/07/2014 1 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hotphonevn
165 02/07/2014 1 ngày 2.750.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ tienthuanmobile
166 01/07/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
167 30/06/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
168 29/06/2014 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
169 28/06/2014 1 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ hotphonevn
170 27/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ Vietphones
171 26/06/2014 1 ngày 2.750.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ tienthuanmobile
172 25/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ Vietphones
173 24/06/2014 1 ngày 2.750.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ tienthuanmobile
174 23/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi Vietphones
175 22/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ Vietphones
176 21/06/2014 1 ngày 2.750.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ tienthuanmobile
177 20/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi Vietphones
178 19/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi Vietphones
179 18/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ Vietphones
180 17/06/2014 1 ngày 2.750.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ tienthuanmobile
181 16/06/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Tăng 349.000 VNĐ duclinhmobile
182 15/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi Vietphones
183 14/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi Vietphones
184 13/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi Vietphones
185 12/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi Vietphones
186 11/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi Vietphones
187 10/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi Vietphones
188 09/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ Vietphones
189 08/06/2014 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ ngocmobile
190 07/06/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi zippostmobile
191 06/06/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ zippostmobile
192 05/06/2014 1 ngày 4.000.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ mobilesoft
193 04/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi Vietphones
194 03/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Vietphones
195 02/06/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi zippostmobile
196 01/06/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ zippostmobile
197 31/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 349.000 VNĐ Vietphones
198 30/05/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
199 29/05/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
200 28/05/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
201 27/05/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
202 26/05/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
203 25/05/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
204 24/05/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
205 23/05/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
206 22/05/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
207 21/05/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
208 20/05/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
209 19/05/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
210 18/05/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
211 17/05/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
212 16/05/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
213 15/05/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
214 14/05/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
215 13/05/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
216 12/05/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
217 11/05/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
218 10/05/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
219 09/05/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
220 08/05/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
221 07/05/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
222 06/05/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
223 05/05/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
224 04/05/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
225 03/05/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giảm 51.000 VNĐ duclinhmobile
226 02/05/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 51.000 VNĐ bigphone
227 01/05/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
228 30/04/2014 1 ngày 2.849.000 VNĐ Giảm 51.000 VNĐ duclinhmobile
229 29/04/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
230 28/04/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ bigphone
231 27/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi Thegioididonggiare
232 26/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi bigsalemobile
233 25/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi bigsalemobile
234 24/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi Thegioididonggiare
235 23/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ Thegioididonggiare
236 22/04/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
237 21/04/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
238 20/04/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
239 19/04/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
240 18/04/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
241 17/04/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
242 16/04/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
243 15/04/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
244 14/04/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
245 13/04/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
246 12/04/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
247 11/04/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
248 10/04/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
249 09/04/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
250 08/04/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ bigphone
251 07/04/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ xuanmaimobile
252 06/04/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ bigphone
253 05/04/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 5.490.000 VNĐ xuanmaimobile
254 04/04/2014 1 ngày 9.290.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
255 03/04/2014 1 ngày 9.290.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
256 02/04/2014 1 ngày 9.290.000 VNĐ Tăng 6.390.000 VNĐ didongviet
257 01/04/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
258 31/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
259 30/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
260 29/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 6.390.000 VNĐ bigphone
261 28/03/2014 1 ngày 9.290.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
262 27/03/2014 1 ngày 9.290.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
263 26/03/2014 1 ngày 9.290.000 VNĐ Tăng 6.390.000 VNĐ didongviet
264 25/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 6.390.000 VNĐ bigphone
265 24/03/2014 1 ngày 9.290.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
266 23/03/2014 1 ngày 9.290.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
267 22/03/2014 1 ngày 9.290.000 VNĐ Tăng 6.390.000 VNĐ didongviet
268 21/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ bigphone
269 20/03/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ anhducdigital
270 19/03/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.900.000 VNĐ tuoanhphone
271 18/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ duclinh2mobile
272 17/03/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ anhducdigital
273 16/03/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi huynhtienphone
274 15/03/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthongtuanlinh
275 14/03/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthongtuanlinh
276 13/03/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthongtuanlinh
277 12/03/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi huynhtienphone
278 11/03/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.900.000 VNĐ tuoanhphone
279 10/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 1.900.000 VNĐ zippostmobile
280 09/03/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.900.000 VNĐ tuoanhphone
281 08/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 932.000 VNĐ zippostmobile
282 07/03/2014 1 ngày 2.868.000 VNĐ Tăng 968.000 VNĐ baotuyetmobile
283 06/03/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 968.000 VNĐ tuoanhphone
284 05/03/2014 1 ngày 2.868.000 VNĐ Tăng 968.000 VNĐ baotuyetmobile
285 04/03/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
286 03/03/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
287 02/03/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
288 01/03/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
289 28/02/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi tuoanhphone
290 27/02/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ tuoanhphone
291 26/02/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi phongphucmobile
292 25/02/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi phongphucmobile
293 24/02/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi phongphucmobile
294 23/02/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi phongphucmobile
295 22/02/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 5.090.000 VNĐ phongphucmobile
296 21/02/2014 1 ngày 9.290.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
297 20/02/2014 1 ngày 9.290.000 VNĐ Tăng 5.690.000 VNĐ didongviet
298 19/02/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ phatminhkhangmobile
299 18/02/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 1.101.000 VNĐ phongphucmobile
300 17/02/2014 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
301 16/02/2014 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
302 15/02/2014 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
303 14/02/2014 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
304 13/02/2014 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
305 12/02/2014 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
306 11/02/2014 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giảm 6.191.000 VNĐ bigphone
307 10/02/2014 1 ngày 9.290.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
308 09/02/2014 1 ngày 9.290.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
309 08/02/2014 1 ngày 9.290.000 VNĐ Tăng 5.090.000 VNĐ didongviet
310 07/02/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 1.900.000 VNĐ phongphucmobile
311 06/02/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 6.990.000 VNĐ giadienthoaixachtay
312 05/02/2014 1 ngày 9.290.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
313 04/02/2014 1 ngày 9.290.000 VNĐ Tăng 5.090.000 VNĐ didongviet
314 03/02/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 5.090.000 VNĐ phongphucmobile
315 02/02/2014 1 ngày 9.290.000 VNĐ Tăng 5.090.000 VNĐ didongviet
316 01/02/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ phongphucmobile
317 31/01/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tinthanhmobile
318 30/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ manhphatmobile
319 29/01/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 1.332.000 VNĐ phongphucmobile
320 28/01/2014 2 ngày 2.868.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
321 26/01/2014 1 ngày 2.868.000 VNĐ Giảm 231.000 VNĐ baotuyetmobile
322 25/01/2014 3 ngày 3.099.000 VNĐ Tăng 231.000 VNĐ bigphone
323 22/01/2014 1 ngày 2.868.000 VNĐ Giảm 231.000 VNĐ baotuyetmobile
324 21/01/2014 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
325 20/01/2014 2 ngày 3.099.000 VNĐ Tăng 231.000 VNĐ bigphone
326 18/01/2014 1 ngày 2.868.000 VNĐ Giảm 231.000 VNĐ baotuyetmobile
327 17/01/2014 1 ngày 3.099.000 VNĐ Tăng 231.000 VNĐ bigphone
328 16/01/2014 1 ngày 2.868.000 VNĐ Giảm 231.000 VNĐ baotuyetmobile
329 15/01/2014 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giá không đổi NamAmobile
330 14/01/2014 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
331 13/01/2014 1 ngày 3.099.000 VNĐ Tăng 231.000 VNĐ bigphone
332 12/01/2014 1 ngày 2.868.000 VNĐ Giảm 231.000 VNĐ baotuyetmobile
333 11/01/2014 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
334 10/01/2014 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giảm 701.000 VNĐ bigphone
335 09/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 701.000 VNĐ Dmobile
336 08/01/2014 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giảm 701.000 VNĐ bigphone
337 07/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi zippostmobile
338 06/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ zippostmobile
339 05/01/2014 1 ngày 3.590.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ vinhvumobile
340 04/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi zippostmobile
341 03/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi zippostmobile
342 02/01/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ zippostmobile
343 01/01/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 5.090.000 VNĐ LuongMobile
344 31/12/2013 1 ngày 9.290.000 VNĐ Tăng 5.290.000 VNĐ didongviet
345 30/12/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Tăng 901.000 VNĐ mobilesoft
346 29/12/2013 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
347 28/12/2013 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giảm 701.000 VNĐ bigphone
348 27/12/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi zippostmobile
349 26/12/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi zippostmobile
350 25/12/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 701.000 VNĐ zippostmobile
351 24/12/2013 1 ngày 3.099.000 VNĐ Tăng 11.000 VNĐ NamAmobile
352 23/12/2013 1 ngày 3.088.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
353 22/12/2013 1 ngày 3.088.000 VNĐ Giảm 11.000 VNĐ baotuyetmobile
354 21/12/2013 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giảm 701.000 VNĐ NamAmobile
355 20/12/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ zippostmobile
356 19/12/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Tăng 1.812.000 VNĐ minhphumobile
357 18/12/2013 1 ngày 3.088.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
358 17/12/2013 1 ngày 3.088.000 VNĐ Giảm 1.412.000 VNĐ baotuyetmobile
359 16/12/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 1.412.000 VNĐ tienxanhmobile
360 15/12/2013 1 ngày 3.088.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
361 14/12/2013 1 ngày 3.088.000 VNĐ Giảm 1.112.000 VNĐ baotuyetmobile
362 13/12/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi hvmobi
363 12/12/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi phongphucmobile
364 11/12/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ phongphucmobile
365 10/12/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ tienxanhmobile
366 09/12/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi phongphucmobile
367 08/12/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi phongphucmobile
368 07/12/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 701.000 VNĐ phongphucmobile
369 06/12/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Giảm 701.000 VNĐ bigphone
370 05/12/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 4.690.000 VNĐ phongphucmobile
371 04/12/2013 1 ngày 8.890.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ dnmart
372 03/12/2013 1 ngày 9.290.000 VNĐ Tăng 5.791.000 VNĐ didongviet
373 02/12/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ bigphone
374 01/12/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 6.890.000 VNĐ lanvymobile
375 30/11/2013 1 ngày 9.290.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
376 29/11/2013 1 ngày 9.290.000 VNĐ Tăng 5.700.000 VNĐ didongviet
377 28/11/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Giảm 860.000 VNĐ ngocmobile
378 27/11/2013 1 ngày 4.450.000 VNĐ Tăng 951.000 VNĐ ducminhmobile
379 26/11/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
380 25/11/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
381 24/11/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
382 23/11/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
383 22/11/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Giảm 701.000 VNĐ bigphone
384 21/11/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi phongphucmobile
385 20/11/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ phongphucmobile
386 19/11/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi minhnhatmobile
387 18/11/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ vutrumobile
388 17/11/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi phongphucmobile
389 16/11/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 912.000 VNĐ phongphucmobile
390 15/11/2013 1 ngày 3.288.000 VNĐ Tăng 688.000 VNĐ baotuyetmobile
391 14/11/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 1.880.000 VNĐ thegioiiphone1
392 13/11/2013 1 ngày 4.480.000 VNĐ Giá không đổi allphone
393 12/11/2013 1 ngày 4.480.000 VNĐ Giá không đổi allphone
394 11/11/2013 1 ngày 4.480.000 VNĐ Giá không đổi allphone
395 10/11/2013 1 ngày 4.480.000 VNĐ Tăng 780.000 VNĐ allphone
396 09/11/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
397 08/11/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
398 07/11/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
399 06/11/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
400 05/11/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
401 04/11/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 780.000 VNĐ bigphone
402 03/11/2013 1 ngày 4.480.000 VNĐ Giá không đổi allphone
403 02/11/2013 1 ngày 4.480.000 VNĐ Giá không đổi allphone
404 01/11/2013 1 ngày 4.480.000 VNĐ Giá không đổi allphone
405 31/10/2013 1 ngày 4.480.000 VNĐ Giá không đổi allphone
406 30/10/2013 1 ngày 4.480.000 VNĐ Giá không đổi allphone
407 29/10/2013 1 ngày 4.480.000 VNĐ Tăng 780.000 VNĐ allphone
408 28/10/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi lyvicuongmobile
409 27/10/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
410 26/10/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
411 25/10/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
412 24/10/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ dienthoaitoanphat
413 23/10/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ tienxanhmobile
414 22/10/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ bacvietmobile
415 21/10/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
416 20/10/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
417 19/10/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giảm 4.790.000 VNĐ tienxanhmobile
418 18/10/2013 1 ngày 9.290.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
419 17/10/2013 1 ngày 9.290.000 VNĐ Giảm 899.000 VNĐ didongviet
420 16/10/2013 1 ngày 10.189.000 VNĐ Tăng 6.489.000 VNĐ yes24vn
421 15/10/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 6.489.000 VNĐ bigphone
422 14/10/2013 1 ngày 10.189.000 VNĐ Tăng 6.489.000 VNĐ yes24vn
423 13/10/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Tăng 212.000 VNĐ bigphone
424 12/10/2013 1 ngày 3.488.000 VNĐ Giảm 6.701.000 VNĐ baotuyetmobile
425 11/10/2013 1 ngày 10.189.000 VNĐ Tăng 4.889.000 VNĐ yes24vn
426 10/10/2013 1 ngày 5.300.000 VNĐ Giảm 4.889.000 VNĐ minhphumobile
427 09/10/2013 1 ngày 10.189.000 VNĐ Tăng 6.489.000 VNĐ yes24vn
428 08/10/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ bigphone
429 07/10/2013 1 ngày 5.300.000 VNĐ Giảm 4.889.000 VNĐ minhphumobile
430 06/10/2013 1 ngày 10.189.000 VNĐ Tăng 4.889.000 VNĐ yes24vn
431 05/10/2013 1 ngày 5.300.000 VNĐ Giảm 4.889.000 VNĐ minhphumobile
432 04/10/2013 1 ngày 10.189.000 VNĐ Tăng 5.989.000 VNĐ yes24vn
433 03/10/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi dangcapdidong
434 02/10/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 5.989.000 VNĐ dangcapdidong
435 01/10/2013 1 ngày 10.189.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
436 30/09/2013 1 ngày 10.189.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
437 29/09/2013 1 ngày 10.189.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
438 28/09/2013 1 ngày 10.189.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
439 27/09/2013 1 ngày 10.189.000 VNĐ Tăng 899.000 VNĐ yes24vn
440 26/09/2013 1 ngày 9.290.000 VNĐ Giảm 899.000 VNĐ didongviet
441 25/09/2013 1 ngày 10.189.000 VNĐ Tăng 6.489.000 VNĐ yes24vn
442 24/09/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ bigphone
443 23/09/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ duclinh2mobile
444 22/09/2013 1 ngày 5.300.000 VNĐ Giảm 4.889.000 VNĐ minhphumobile
445 21/09/2013 1 ngày 10.189.000 VNĐ Tăng 6.489.000 VNĐ yes24vn
446 20/09/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ bigphone
447 19/09/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ tienxanhmobile
448 18/09/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ phongphucmobile
449 17/09/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 5.590.000 VNĐ bigphone
450 16/09/2013 1 ngày 9.290.000 VNĐ Giảm 899.000 VNĐ didongviet
451 15/09/2013 1 ngày 10.189.000 VNĐ Tăng 5.709.000 VNĐ yes24vn
452 14/09/2013 1 ngày 4.480.000 VNĐ Giá không đổi allphone
453 13/09/2013 1 ngày 4.480.000 VNĐ Tăng 780.000 VNĐ allphone
454 12/09/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 780.000 VNĐ bigphone
455 11/09/2013 1 ngày 4.480.000 VNĐ Tăng 780.000 VNĐ allphone
456 10/09/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 780.000 VNĐ bigphone
457 09/09/2013 1 ngày 4.480.000 VNĐ Tăng 580.000 VNĐ allphone
458 08/09/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 580.000 VNĐ bacvietmobile
459 07/09/2013 1 ngày 4.480.000 VNĐ Giá không đổi allphone
460 06/09/2013 1 ngày 4.480.000 VNĐ Giảm 5.709.000 VNĐ allphone
461 05/09/2013 1 ngày 10.189.000 VNĐ Tăng 5.709.000 VNĐ yes24vn
462 04/09/2013 1 ngày 4.480.000 VNĐ Tăng 580.000 VNĐ allphone
463 03/09/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 580.000 VNĐ bacvietmobile
464 02/09/2013 1 ngày 4.480.000 VNĐ Giá không đổi allphone
465 01/09/2013 1 ngày 4.480.000 VNĐ Giá không đổi allphone
466 31/08/2013 1 ngày 4.480.000 VNĐ Giảm 1.220.000 VNĐ allphone
467 30/08/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ ch_mobile
468 29/08/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
469 28/08/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
470 27/08/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ benmobile
471 26/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ muahangtructuyen
472 25/08/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ bacvietmobile
473 24/08/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi hoangxuanmobile
474 23/08/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 999.000 VNĐ hoangxuanmobile
475 22/08/2013 1 ngày 3.599.000 VNĐ Giảm 301.000 VNĐ 79mobile
476 21/08/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 580.000 VNĐ bacvietmobile
477 20/08/2013 1 ngày 4.480.000 VNĐ Tăng 580.000 VNĐ allphone
478 19/08/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Tăng 432.000 VNĐ bacvietmobile
479 18/08/2013 1 ngày 3.468.000 VNĐ Giảm 1.012.000 VNĐ baotuyetmobile
480 17/08/2013 1 ngày 4.480.000 VNĐ Giá không đổi allphone
481 16/08/2013 1 ngày 4.480.000 VNĐ Tăng 580.000 VNĐ allphone
482 15/08/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 580.000 VNĐ bacvietmobile
483 14/08/2013 1 ngày 4.480.000 VNĐ Tăng 580.000 VNĐ allphone
484 13/08/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 580.000 VNĐ bacvietmobile
485 12/08/2013 1 ngày 4.480.000 VNĐ Giá không đổi allphone
486 11/08/2013 1 ngày 4.480.000 VNĐ Giá không đổi allphone
487 10/08/2013 1 ngày 4.480.000 VNĐ Giá không đổi allphone
488 09/08/2013 1 ngày 4.480.000 VNĐ Giá không đổi allphone
489 08/08/2013 1 ngày 4.480.000 VNĐ Tăng 580.000 VNĐ allphone
490 07/08/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 580.000 VNĐ bacvietmobile
491 06/08/2013 1 ngày 4.480.000 VNĐ Tăng 1.730.000 VNĐ allphone
492 05/08/2013 1 ngày 2.750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ 3msvn
493 04/08/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ vutrumobile
494 03/08/2013 1 ngày 2.750.000 VNĐ Giảm 1.850.000 VNĐ 3msvn
495 02/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
496 01/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
497 31/07/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ vutrumobile
498 30/07/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 5.390.000 VNĐ DidongVietThai
499 29/07/2013 1 ngày 9.290.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
500 28/07/2013 1 ngày 9.290.000 VNĐ Tăng 5.390.000 VNĐ didongviet
501 27/07/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
502 26/07/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ DidongVietThai
503 25/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
504 24/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
505 23/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.360.000 VNĐ muahangtructuyen
506 22/07/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 960.000 VNĐ daiphuminh
507 21/07/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
508 20/07/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 5.390.000 VNĐ bacvietmobile
509 19/07/2013 1 ngày 9.290.000 VNĐ Tăng 6.350.000 VNĐ didongviet
510 18/07/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 6.350.000 VNĐ daiphuminh
511 17/07/2013 1 ngày 9.290.000 VNĐ Tăng 4.590.000 VNĐ didongviet
512 16/07/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ didonghoangphat
513 15/07/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ manhphatmobile
514 14/07/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ huyhoangmobile
515 13/07/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.160.000 VNĐ bigphone
516 12/07/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 2.160.000 VNĐ daiphuminh
517 11/07/2013 1 ngày 5.100.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
518 10/07/2013 1 ngày 5.100.000 VNĐ Tăng 2.160.000 VNĐ digiphone
519 09/07/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.160.000 VNĐ daiphuminh
520 08/07/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
521 07/07/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
522 06/07/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
523 05/07/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
524 04/07/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ bigphone
525 03/07/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
526 02/07/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
527 01/07/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
528 30/06/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
529 29/06/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
530 28/06/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
531 27/06/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
532 26/06/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ manhphatmobile
533 25/06/2013 1 ngày 5.100.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
534 24/06/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ bigphone
535 23/06/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ manhphatmobile
536 22/06/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
537 21/06/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
538 20/06/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ bigphone
539 19/06/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ manhphatmobile
540 18/06/2013 1 ngày 5.090.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ vinhvumobile
541 17/06/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
542 16/06/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
543 15/06/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
544 14/06/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ bigphone
545 13/06/2013 1 ngày 3.150.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ ngocmobile
546 12/06/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ bigphone
547 11/06/2013 1 ngày 5.090.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
548 10/06/2013 1 ngày 5.090.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ vinhvumobile
549 09/06/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ bigphone
550 08/06/2013 1 ngày 5.100.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ digiphone
551 07/06/2013 1 ngày 5.290.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ vinhvumobile
552 06/06/2013 1 ngày 5.100.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
553 05/06/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ bigphone
554 04/06/2013 1 ngày 5.100.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
555 03/06/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ bigphone
556 02/06/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
557 01/06/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ manhphatmobile
558 31/05/2013 1 ngày 5.290.000 VNĐ Tăng 541.000 VNĐ vinhvumobile
559 30/05/2013 1 ngày 4.749.000 VNĐ Giá không đổi giaobuoniphone
560 29/05/2013 1 ngày 4.749.000 VNĐ Giá không đổi giaobuoniphone
561 28/05/2013 1 ngày 4.749.000 VNĐ Giá không đổi giaobuoniphone
562 27/05/2013 1 ngày 4.749.000 VNĐ Giảm 251.000 VNĐ giaobuoniphone
563 26/05/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
564 25/05/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ salephone
565 24/05/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ phongphucmobile
566 23/05/2013 1 ngày 4.749.000 VNĐ Giá không đổi giaobuoniphone
567 22/05/2013 1 ngày 4.749.000 VNĐ Tăng 899.000 VNĐ giaobuoniphone
568 21/05/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi xadanmobile
569 20/05/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giảm 1.440.000 VNĐ xadanmobile
570 19/05/2013 1 ngày 5.290.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
571 18/05/2013 1 ngày 5.290.000 VNĐ Tăng 1.440.000 VNĐ vinhvumobile
572 17/05/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ xadanmobile
573 16/05/2013 2 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
574 14/05/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 659.000 VNĐ GiaHuymobile
575 13/05/2013 1 ngày 4.649.000 VNĐ Giá không đổi 79mobile
576 12/05/2013 1 ngày 4.649.000 VNĐ Giá không đổi 79mobile
577 11/05/2013 1 ngày 4.649.000 VNĐ Giá không đổi 79mobile
578 10/05/2013 1 ngày 4.649.000 VNĐ Giá không đổi 79mobile
579 09/05/2013 1 ngày 4.649.000 VNĐ Giá không đổi 79mobile
580 08/05/2013 1 ngày 4.649.000 VNĐ Tăng 659.000 VNĐ 79mobile
581 07/05/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
582 06/05/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 659.000 VNĐ GiaHuymobile
583 05/05/2013 1 ngày 4.649.000 VNĐ Giá không đổi 79mobile
584 04/05/2013 1 ngày 4.649.000 VNĐ Giá không đổi 79mobile
585 03/05/2013 1 ngày 4.649.000 VNĐ Giá không đổi starmobile
586 02/05/2013 1 ngày 4.649.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
587 01/05/2013 1 ngày 4.649.000 VNĐ Giá không đổi 79mobile
588 30/04/2013 1 ngày 4.649.000 VNĐ Giá không đổi 79mobile
589 29/04/2013 1 ngày 4.649.000 VNĐ Giá không đổi 79mobile
590 28/04/2013 1 ngày 4.649.000 VNĐ Giá không đổi 79mobile
591 27/04/2013 1 ngày 4.649.000 VNĐ Giá không đổi 79mobile
592 26/04/2013 1 ngày 4.649.000 VNĐ Giá không đổi 79mobile
593 25/04/2013 1 ngày 4.649.000 VNĐ Giá không đổi 79mobile
594 24/04/2013 1 ngày 4.649.000 VNĐ Giá không đổi 79mobile
595 23/04/2013 1 ngày 4.649.000 VNĐ Giá không đổi 79mobile
596 22/04/2013 1 ngày 4.649.000 VNĐ Giá không đổi 79mobile
597 21/04/2013 1 ngày 4.649.000 VNĐ Giá không đổi 79mobile
598 20/04/2013 1 ngày 4.649.000 VNĐ Giá không đổi 79mobile
599 19/04/2013 1 ngày 4.649.000 VNĐ Giá không đổi 79mobile
600 18/04/2013 1 ngày 4.649.000 VNĐ Giá không đổi 79mobile
601 17/04/2013 1 ngày 4.649.000 VNĐ Giảm 51.000 VNĐ 79mobile
602 16/04/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ phongphucmobile
603 15/04/2013 1 ngày 4.749.000 VNĐ Giảm 751.000 VNĐ giaobuoniphone
604 14/04/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi nguyennammobile
605 13/04/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ nguyennammobile
606 12/04/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ phongphucmobile
607 11/04/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi nguyennammobile
608 10/04/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi nguyennammobile
609 09/04/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ salephone
610 08/04/2013 1 ngày 4.790.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ trungtamvienthongasia
611 07/04/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi salephone
612 06/04/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi salephone
613 05/04/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ salephone
614 04/04/2013 1 ngày 5.290.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ vinhvumobile
615 03/04/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 2.500.000 VNĐ salephone
616 02/04/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ thanhphat_mobile
617 01/04/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
618 31/03/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
619 30/03/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
620 29/03/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ huongmobiles
621 28/03/2013 1 ngày 5.190.000 VNĐ Giảm 1.010.000 VNĐ thaihamobile
622 27/03/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
623 26/03/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ ismartphone
624 25/03/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
625 24/03/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ salephone
626 23/03/2013 1 ngày 6.150.000 VNĐ Giá không đổi salephone
627 22/03/2013 1 ngày 6.150.000 VNĐ Giá không đổi salephone
628 21/03/2013 1 ngày 6.150.000 VNĐ Giá không đổi salephone
629 20/03/2013 1 ngày 6.150.000 VNĐ Giá không đổi salephone
630 19/03/2013 1 ngày 6.150.000 VNĐ Giá không đổi salephone
631 18/03/2013 1 ngày 6.150.000 VNĐ Giá không đổi salephone
632 17/03/2013 1 ngày 6.150.000 VNĐ Giá không đổi salephone
633 16/03/2013 1 ngày 6.150.000 VNĐ Giá không đổi salephone
634 15/03/2013 1 ngày 6.150.000 VNĐ Giá không đổi salephone
635 14/03/2013 1 ngày 6.150.000 VNĐ Giá không đổi salephone
636 13/03/2013 1 ngày 6.150.000 VNĐ Giá không đổi salephone
637 12/03/2013 1 ngày 6.150.000 VNĐ Giá không đổi salephone
638 11/03/2013 1 ngày 6.150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ salephone
639 10/03/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ benmobile
640 09/03/2013 1 ngày 6.150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ salephone
641 08/03/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
642 07/03/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
643 06/03/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
644 05/03/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
645 04/03/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
646 03/03/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
647 02/03/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
648 01/03/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ benmobile
649 28/02/2013 1 ngày 6.600.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
650 27/02/2013 1 ngày 6.600.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ thienthanhmobi
651 26/02/2013 1 ngày 4.800.000 VNĐ Giảm 5.490.000 VNĐ CORY3Mobile
652 25/02/2013 1 ngày 10.290.000 VNĐ Tăng 3.990.000 VNĐ dnmart
653 24/02/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhdat
654 23/02/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ didongthanhdat
655 22/02/2013 1 ngày 6.600.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ thienthanhmobi
656 21/02/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ didongthanhdat
657 20/02/2013 1 ngày 4.800.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
658 19/02/2013 1 ngày 4.800.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ CORY3Mobile
659 18/02/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ mobilethanhphat
660 17/02/2013 1 ngày 6.600.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
661 16/02/2013 1 ngày 6.600.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
662 15/02/2013 2 ngày 6.600.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
663 13/02/2013 3 ngày 6.600.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ thienthanhmobi
664 10/02/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
665 09/02/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
666 08/02/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
667 07/02/2013 1 ngày 6.100.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ vinhvumobile
668 06/02/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ giare
669 05/02/2013 1 ngày 5.840.000 VNĐ Giá không đổi mobilechinhhang
670 04/02/2013 1 ngày 5.840.000 VNĐ Giảm 360.000 VNĐ mobilechinhhang
671 03/02/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
672 02/02/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
673 01/02/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
674 31/01/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Tăng 360.000 VNĐ benmobile
675 30/01/2013 1 ngày 5.840.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ mobilemart
676 29/01/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ giare
677 28/01/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ benmobile
678 27/01/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ giare
679 26/01/2013 1 ngày 5.840.000 VNĐ Giá không đổi mobilemart
680 25/01/2013 1 ngày 5.840.000 VNĐ Giảm 1.260.000 VNĐ mobilechinhhang
681 24/01/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Tăng 1.110.000 VNĐ digiphone
682 23/01/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Giá không đổi giare
683 22/01/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Giá không đổi giare
684 21/01/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ giare
685 20/01/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
686 19/01/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
687 18/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ didongthanhdat
688 17/01/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
689 16/01/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
690 15/01/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
691 14/01/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
692 13/01/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
693 12/01/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giảm 4.199.000 VNĐ benmobile
694 11/01/2013 1 ngày 10.399.000 VNĐ Tăng 4.199.000 VNĐ FPT_Laptop_Mobile
695 10/01/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
696 09/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
697 08/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 2.790.000 VNĐ antuongmobile
698 07/01/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Tăng 2.790.000 VNĐ tiencuongmobile
699 06/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
700 05/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
701 04/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
702 03/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
703 02/01/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 3.100.000 VNĐ benmobile
704 01/01/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ vienthongdaitin
705 31/12/2012 1 ngày 7.100.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ digiphone
706 30/12/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
707 29/12/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
708 28/12/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
709 27/12/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
710 26/12/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
711 25/12/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ thanhnguyenmobile
712 24/12/2012 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ Diepmobile
713 23/12/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
714 22/12/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
715 21/12/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
716 20/12/2012 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thanhnguyenmobile
717 19/12/2012 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
718 18/12/2012 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ minhphumobile
719 17/12/2012 1 ngày 7.100.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ digiphone
720 16/12/2012 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
721 15/12/2012 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
722 14/12/2012 1 ngày 6.400.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ xuanmaimobile
723 13/12/2012 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 3.280.000 VNĐ ttmobiletwuh
724 12/12/2012 1 ngày 9.280.000 VNĐ Tăng 2.880.000 VNĐ ducminhmobile
725 11/12/2012 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
726 10/12/2012 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
727 09/12/2012 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ benmobile
728 08/12/2012 1 ngày 9.400.000 VNĐ Tăng 3.000.000 VNĐ vienthongdaitin
729 07/12/2012 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
730 06/12/2012 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ benmobile
731 05/12/2012 1 ngày 9.400.000 VNĐ Tăng 3.000.000 VNĐ vienthongdaitin
732 04/12/2012 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
733 03/12/2012 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
734 02/12/2012 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
735 01/12/2012 1 ngày 6.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
736 30/11/2012 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ didonghoangphat
737 29/11/2012 1 ngày 5.999.000 VNĐ Giảm 401.000 VNĐ duclinhmobile
738 28/11/2012 1 ngày 6.400.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ didongthanhdat
739 27/11/2012 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
740 26/11/2012 1 ngày 6.299.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ alodidong
741 25/11/2012 1 ngày 5.999.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ mobilechinhhang
742 24/11/2012 1 ngày 6.200.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ Diepmobile
743 23/11/2012 1 ngày 5.990.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ giare
744 22/11/2012 1 ngày 6.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
745 21/11/2012 1 ngày 6.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
746 20/11/2012 1 ngày 6.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
747 19/11/2012 1 ngày 6.600.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
748 18/11/2012 1 ngày 6.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
749 17/11/2012 1 ngày 6.600.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
750 16/11/2012 1 ngày 6.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thienthanhmobi
751 15/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
752 14/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
753 13/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ antuongmobile
754 12/11/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ benmobile
755 11/11/2012 1 ngày 7.500.000 VNĐ Tăng 1.251.000 VNĐ tienphongmobile
756 10/11/2012 1 ngày 6.249.000 VNĐ Giảm 751.000 VNĐ NamAmobile
757 09/11/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
758 08/11/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ benmobile
759 07/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ antuongmobile
760 06/11/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
761 05/11/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
762 04/11/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
763 03/11/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
764 02/11/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
765 01/11/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
766 31/10/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
767 30/10/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 2.900.000 VNĐ antuongmobile
768 29/10/2012 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 2.900.000 VNĐ truyenthongmobile
769 28/10/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
770 27/10/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
771 26/10/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ antuongmobile
772 25/10/2012 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
773 24/10/2012 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
774 23/10/2012 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ CORY3Mobile
775 22/10/2012 1 ngày 7.299.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
776 21/10/2012 1 ngày 7.299.000 VNĐ Giảm 2.571.000 VNĐ thoitrangmobile
777 20/10/2012 1 ngày 9.870.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ tiencuongmobile
778 19/10/2012 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
779 18/10/2012 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
780 17/10/2012 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ truyenthongmobile
781 16/10/2012 1 ngày 7.300.000 VNĐ Tăng 701.000 VNĐ benmobile
782 15/10/2012 1 ngày 6.599.000 VNĐ Giảm 701.000 VNĐ duclinhmobile
783 14/10/2012 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giảm 299.000 VNĐ vinhvumobile
784 13/10/2012 1 ngày 7.599.000 VNĐ Tăng 299.000 VNĐ alodidong
785 12/10/2012 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ vinhvumobile
786 11/10/2012 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
787 10/10/2012 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ bichngocmobile
788 09/10/2012 1 ngày 7.599.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
789 08/10/2012 1 ngày 7.599.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ alodidong
790 07/10/2012 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
791 06/10/2012 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
792 05/10/2012 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ bichngocmobile
793 04/10/2012 1 ngày 7.599.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
794 03/10/2012 1 ngày 7.599.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ alodidong
795 02/10/2012 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
796 01/10/2012 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
797 30/09/2012 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ bichngocmobile
798 29/09/2012 1 ngày 7.599.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
799 28/09/2012 1 ngày 7.599.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
800 27/09/2012 1 ngày 7.599.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ alodidong
801 26/09/2012 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ bichngocmobile
802 25/09/2012 1 ngày 7.599.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
803 24/09/2012 1 ngày 7.599.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
804 23/09/2012 1 ngày 7.599.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
805 22/09/2012 1 ngày 7.599.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
806 21/09/2012 1 ngày 7.599.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
807 20/09/2012 1 ngày 7.599.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
808 19/09/2012 1 ngày 7.599.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
809 18/09/2012 1 ngày 7.599.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
810 17/09/2012 1 ngày 7.599.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ alodidong
811 16/09/2012 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
812 15/09/2012 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
813 14/09/2012 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
814 13/09/2012 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ antuongmobile
815 12/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ vinhvumobile
816 11/09/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bichngocmobile
817 10/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
818 09/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ vinhvumobile
819 08/09/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ mobiletuongvy
820 07/09/2012 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ antuongmobile
821 06/09/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
822 05/09/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
823 04/09/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ muahangtructuyen
824 03/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
825 02/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
826 01/09/2012 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ vinhvumobile
827 31/08/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
828 30/08/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
829 29/08/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
830 28/08/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
831 27/08/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
832 26/08/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
833 25/08/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
834 24/08/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
835 23/08/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
836 22/08/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
837 21/08/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
838 20/08/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
839 19/08/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ benmobile
840 18/08/2012 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ truyenthongmobile
841 17/08/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
842 16/08/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
843 15/08/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 2.899.000 VNĐ muahangtructuyen
844 14/08/2012 1 ngày 10.699.000 VNĐ Tăng 799.000 VNĐ ehanam
845 13/08/2012 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ truyenthongmobile
846 12/08/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
847 11/08/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
848 10/08/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
849 09/08/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
850 08/08/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
851 07/08/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
852 06/08/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
853 05/08/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ digiphone
854 04/08/2012 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
855 03/08/2012 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 799.000 VNĐ diemsangviet
856 02/08/2012 1 ngày 10.699.000 VNĐ Tăng 2.899.000 VNĐ ehanam
857 01/08/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
858 31/07/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 3.199.000 VNĐ digiphone
859 30/07/2012 1 ngày 10.999.000 VNĐ Tăng 3.199.000 VNĐ ehanam
860 29/07/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
861 28/07/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ digiphone
862 27/07/2012 1 ngày 7.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ alodidong
863 26/07/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ antuongmobile
864 25/07/2012 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ diemsangviet
865 24/07/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ antuongmobile
866 23/07/2012 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 3.400.000 VNĐ ttmobiletwuh
867 22/07/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 2.700.000 VNĐ didongviet
868 21/07/2012 1 ngày 8.200.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
869 20/07/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
870 19/07/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ antuongmobile
871 18/07/2012 1 ngày 8.200.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
872 17/07/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ antuongmobile
873 16/07/2012 1 ngày 8.200.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
874 15/07/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
875 14/07/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ digiphone
876 13/07/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ minhphumobile
877 12/07/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
878 11/07/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
879 10/07/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
880 09/07/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
881 08/07/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
882 07/07/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
883 06/07/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ digiphone
884 05/07/2012 1 ngày 8.200.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
885 04/07/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ digiphone
886 03/07/2012 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
887 02/07/2012 1 ngày 8.200.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
888 01/07/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
889 30/06/2012 1 ngày 7.800.000 VNĐ Tăng 201.000 VNĐ digiphone
890 29/06/2012 1 ngày 7.599.000 VNĐ Giảm 251.000 VNĐ duclinhmobile
891 28/06/2012 1 ngày 7.850.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
892 27/06/2012 1 ngày 7.850.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ alodidong
893 26/06/2012 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
894 25/06/2012 8.200.000 VNĐ benmobile
Có tổng cộng 894 thay đổi giá của sản phẩm Samsung I9100G (Galaxy S II / Galaxy S 2) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Samsung I9100G (Galaxy S II / Galaxy S 2) trong mục Mobile