• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Samsung I9100G (Galaxy S II / Galaxy S 2)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Samsung I9100G (Galaxy S II / Galaxy S 2) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 25/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
2 24/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
3 23/01/2015 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 8.100.000 VNĐ tamducmobile
4 21/01/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ vienthinh
5 20/01/2015 3 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 8.100.000 VNĐ didonggiare1
6 17/01/2015 2 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ vienthinh
7 15/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
8 14/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 8.100.000 VNĐ tamducmobile
9 13/01/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ vienthinh
10 12/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 8.100.000 VNĐ tamducmobile
11 11/01/2015 2 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ vienthinh
12 09/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoaigalaxy
13 08/01/2015 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoaigalaxy
14 06/01/2015 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 8.100.000 VNĐ quynhanhmobile176
15 05/01/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
16 04/01/2015 2 ngày 10.100.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
17 02/01/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
18 01/01/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ vienthinh
19 31/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 8.100.000 VNĐ didonggiare1
20 30/12/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ vienthinh
21 29/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ didongviettien
22 28/12/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi Dmobile
23 27/12/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Dmobile
24 26/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
25 25/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
26 24/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
27 23/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
28 22/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
29 21/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
30 20/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
31 19/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
32 18/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
33 17/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
34 16/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
35 15/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 8.100.000 VNĐ tamducmobile
36 14/12/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ vienthinh
37 13/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 8.100.000 VNĐ tamducmobile
38 12/12/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
39 11/12/2014 2 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ vienthinh
40 09/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
41 08/12/2014 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
42 06/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
43 05/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
44 04/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi mobilehungphat
45 03/12/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 849.000 VNĐ didongviettien
46 02/12/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
47 01/12/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 849.000 VNĐ duclinhmobile
48 30/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 849.000 VNĐ didongviettien
49 29/11/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
50 28/11/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 849.000 VNĐ duclinhmobile
51 27/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 849.000 VNĐ didongviettien
52 26/11/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 849.000 VNĐ duclinhmobile
53 25/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
54 24/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 849.000 VNĐ didongviettien
55 23/11/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 849.000 VNĐ duclinhmobile
56 22/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
57 21/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
58 20/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 849.000 VNĐ 47xuanthuymobile
59 19/11/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 849.000 VNĐ duclinhmobile
60 18/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
61 17/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
62 16/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
63 15/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
64 14/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoaigalaxy
65 13/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
66 12/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
67 11/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
68 10/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 8.100.000 VNĐ mobilehungphat
69 09/11/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ vienthinh
70 08/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
71 07/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
72 06/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
73 05/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
74 04/11/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 849.000 VNĐ didongviettien
75 03/11/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
76 02/11/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
77 01/11/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giảm 351.000 VNĐ duclinhmobile
78 31/10/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi phatlocmobile_hn
79 30/10/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ phatlocmobile_hn
80 29/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
81 28/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
82 27/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 849.000 VNĐ 47xuanthuymobile
83 26/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
84 25/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
85 24/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
86 23/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
87 22/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 849.000 VNĐ duclinhmobile
88 21/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
89 20/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ 47xuanthuymobile
90 19/10/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ tienthuanmobile
91 18/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
92 17/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 849.000 VNĐ duclinhmobile
93 16/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoaigalaxy
94 15/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 849.000 VNĐ quynhanhmobile176
95 14/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 849.000 VNĐ duclinhmobile
96 13/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
97 12/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 849.000 VNĐ 47xuanthuymobile
98 11/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 849.000 VNĐ duclinhmobile
99 10/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
100 09/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
101 08/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
102 07/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
103 06/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ 47xuanthuymobile
104 05/10/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ tienthuanmobile
105 04/10/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 849.000 VNĐ dienthoaigalaxy
106 03/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
107 02/10/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ duclinhmobile
108 01/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
109 30/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
110 29/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
111 28/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
112 27/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
113 26/09/2014 4 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
114 22/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ Vietphones
115 21/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
116 20/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi ducphongmobile1
117 19/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 649.000 VNĐ ducphongmobile1
118 18/09/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 649.000 VNĐ duclinhmobile
119 17/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi ducphongmobile1
120 16/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi ducphongmobile1
121 15/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi ducphongmobile1
122 14/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi ducphongmobile1
123 13/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ducphongmobile1
124 12/09/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
125 11/09/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
126 10/09/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
127 09/09/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
128 08/09/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ didongviettien
129 07/09/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ sieuthididong
130 06/09/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
131 05/09/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thanhhuyenmobile
132 04/09/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ didongviettien
133 03/09/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ sieuthididong
134 02/09/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
135 01/09/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
136 31/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 549.000 VNĐ didongviettien
137 30/08/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ duclinhmobile
138 29/08/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ sieuthididong
139 28/08/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 549.000 VNĐ duclinhmobile
140 27/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 549.000 VNĐ didongviettien
141 26/08/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ duclinhmobile
142 25/08/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ sieuthididong
143 24/08/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ sonnguyenmobile
144 23/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
145 22/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
146 21/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
147 20/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
148 19/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 549.000 VNĐ didongviettien
149 18/08/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 549.000 VNĐ duclinhmobile
150 17/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
151 16/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
152 15/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
153 14/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 549.000 VNĐ didongviettien
154 13/08/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 549.000 VNĐ duclinhmobile
155 12/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 549.000 VNĐ didongviettien
156 11/08/2014 3 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ duclinhmobile
157 08/08/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ sieuthididong
158 07/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
159 06/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ tamducmobile
160 05/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ mobilemart
161 04/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thanhhuyenmobile
162 03/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
163 02/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi mobilehuylong678
164 01/08/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
165 31/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
166 30/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
167 29/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
168 28/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
169 27/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
170 26/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
171 25/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
172 24/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
173 23/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
174 22/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
175 21/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 268.000 VNĐ tamducmobile
176 20/07/2014 1 ngày 2.568.000 ₫ Tăng 268.000 VNĐ baotuyetmobile
177 19/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
178 18/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ tamducmobile
179 17/07/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
180 16/07/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ tienthuanmobile
181 15/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
182 14/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi mobilehuylong678
183 13/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
184 12/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ didongviettien
185 11/07/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ tienthuanmobile
186 10/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
187 09/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi mobilehuylong678
188 08/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ mobilehuylong678
189 07/07/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ tienthuanmobile
190 06/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
191 05/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
192 04/07/2014 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
193 03/07/2014 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hotphonevn
194 02/07/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ tienthuanmobile
195 01/07/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
196 30/06/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
197 29/06/2014 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
198 28/06/2014 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ hotphonevn
199 27/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ Vietphones
200 26/06/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ tienthuanmobile
201 25/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ Vietphones
202 24/06/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ tienthuanmobile
203 23/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
204 22/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ Vietphones
205 21/06/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ tienthuanmobile
206 20/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
207 19/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
208 18/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ Vietphones
209 17/06/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ tienthuanmobile
210 16/06/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ duclinhmobile
211 15/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
212 14/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
213 13/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
214 12/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
215 11/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
216 10/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
217 09/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ Vietphones
218 08/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ ngocmobile
219 07/06/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi zippostmobile
220 06/06/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ zippostmobile
221 05/06/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ mobilesoft
222 04/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi Vietphones
223 03/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Vietphones
224 02/06/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi zippostmobile
225 01/06/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ zippostmobile
226 31/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ Vietphones
227 30/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
228 29/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
229 28/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
230 27/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
231 26/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
232 25/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
233 24/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
234 23/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
235 22/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
236 21/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
237 20/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
238 19/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
239 18/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
240 17/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
241 16/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
242 15/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
243 14/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
244 13/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
245 12/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
246 11/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
247 10/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
248 09/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
249 08/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
250 07/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
251 06/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
252 05/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
253 04/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
254 03/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ duclinhmobile
255 02/05/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ bigphone
256 01/05/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
257 30/04/2014 1 ngày 2.849.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ duclinhmobile
258 29/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
259 28/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ bigphone
260 27/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi Thegioididonggiare
261 26/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi bigsalemobile
262 25/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi bigsalemobile
263 24/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi Thegioididonggiare
264 23/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ Thegioididonggiare
265 22/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
266 21/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
267 20/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
268 19/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
269 18/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
270 17/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
271 16/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
272 15/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
273 14/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
274 13/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
275 12/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
276 11/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
277 10/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
278 09/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
279 08/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ bigphone
280 07/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ xuanmaimobile
281 06/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ bigphone
282 05/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 5.490.000 VNĐ xuanmaimobile
283 04/04/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
284 03/04/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
285 02/04/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 6.390.000 VNĐ didongviet
286 01/04/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
287 31/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
288 30/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
289 29/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 6.390.000 VNĐ bigphone
290 28/03/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
291 27/03/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
292 26/03/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 6.390.000 VNĐ didongviet
293 25/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 6.390.000 VNĐ bigphone
294 24/03/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
295 23/03/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
296 22/03/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 6.390.000 VNĐ didongviet
297 21/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ bigphone
298 20/03/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ anhducdigital
299 19/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ tuoanhphone
300 18/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ duclinh2mobile
301 17/03/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ anhducdigital
302 16/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi huynhtienphone
303 15/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongtuanlinh
304 14/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongtuanlinh
305 13/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongtuanlinh
306 12/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi huynhtienphone
307 11/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ tuoanhphone
308 10/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ zippostmobile
309 09/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ tuoanhphone
310 08/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 932.000 VNĐ zippostmobile
311 07/03/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Tăng 968.000 VNĐ baotuyetmobile
312 06/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 968.000 VNĐ tuoanhphone
313 05/03/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Tăng 968.000 VNĐ baotuyetmobile
314 04/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
315 03/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
316 02/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
317 01/03/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
318 28/02/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi tuoanhphone
319 27/02/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ tuoanhphone
320 26/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi phongphucmobile
321 25/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi phongphucmobile
322 24/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi phongphucmobile
323 23/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi phongphucmobile
324 22/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.090.000 VNĐ phongphucmobile
325 21/02/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
326 20/02/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 5.690.000 VNĐ didongviet
327 19/02/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phatminhkhangmobile
328 18/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.101.000 VNĐ phongphucmobile
329 17/02/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi bigphone
330 16/02/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi bigphone
331 15/02/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi bigphone
332 14/02/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi bigphone
333 13/02/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi bigphone
334 12/02/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi bigphone
335 11/02/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giảm 6.191.000 VNĐ bigphone
336 10/02/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
337 09/02/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
338 08/02/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 5.090.000 VNĐ didongviet
339 07/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ phongphucmobile
340 06/02/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 6.990.000 VNĐ giadienthoaixachtay
341 05/02/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
342 04/02/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 5.090.000 VNĐ didongviet
343 03/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.090.000 VNĐ phongphucmobile
344 02/02/2014 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 5.090.000 VNĐ didongviet
345 01/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ phongphucmobile
346 31/01/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tinthanhmobile
347 30/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ manhphatmobile
348 29/01/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.332.000 VNĐ phongphucmobile
349 28/01/2014 2 ngày 2.868.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
350 26/01/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 231.000 VNĐ baotuyetmobile
351 25/01/2014 3 ngày 3.099.000 ₫ Tăng 231.000 VNĐ bigphone
352 22/01/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 231.000 VNĐ baotuyetmobile
353 21/01/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi bigphone
354 20/01/2014 2 ngày 3.099.000 ₫ Tăng 231.000 VNĐ bigphone
355 18/01/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 231.000 VNĐ baotuyetmobile
356 17/01/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Tăng 231.000 VNĐ bigphone
357 16/01/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 231.000 VNĐ baotuyetmobile
358 15/01/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi NamAmobile
359 14/01/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi bigphone
360 13/01/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Tăng 231.000 VNĐ bigphone
361 12/01/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 231.000 VNĐ baotuyetmobile
362 11/01/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi bigphone
363 10/01/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ bigphone
364 09/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ Dmobile
365 08/01/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ bigphone
366 07/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi zippostmobile
367 06/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ zippostmobile
368 05/01/2014 1 ngày 3.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ vinhvumobile
369 04/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi zippostmobile
370 03/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi zippostmobile
371 02/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ zippostmobile
372 01/01/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.090.000 VNĐ LuongMobile
373 31/12/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 5.290.000 VNĐ didongviet
374 30/12/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 901.000 VNĐ mobilesoft
375 29/12/2013 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi bigphone
376 28/12/2013 1 ngày 3.099.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ bigphone
377 27/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi zippostmobile
378 26/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi zippostmobile
379 25/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ zippostmobile
380 24/12/2013 1 ngày 3.099.000 ₫ Tăng 11.000 VNĐ NamAmobile
381 23/12/2013 1 ngày 3.088.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
382 22/12/2013 1 ngày 3.088.000 ₫ Giảm 11.000 VNĐ baotuyetmobile
383 21/12/2013 1 ngày 3.099.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ NamAmobile
384 20/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ zippostmobile
385 19/12/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 1.812.000 VNĐ minhphumobile
386 18/12/2013 1 ngày 3.088.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
387 17/12/2013 1 ngày 3.088.000 ₫ Giảm 1.412.000 VNĐ baotuyetmobile
388 16/12/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.412.000 VNĐ tienxanhmobile
389 15/12/2013 1 ngày 3.088.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
390 14/12/2013 1 ngày 3.088.000 ₫ Giảm 1.112.000 VNĐ baotuyetmobile
391 13/12/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi hvmobi
392 12/12/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi phongphucmobile
393 11/12/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ phongphucmobile
394 10/12/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tienxanhmobile
395 09/12/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi phongphucmobile
396 08/12/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi phongphucmobile
397 07/12/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ phongphucmobile
398 06/12/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ bigphone
399 05/12/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 4.690.000 VNĐ phongphucmobile
400 04/12/2013 1 ngày 8.890.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dnmart
401 03/12/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 5.791.000 VNĐ didongviet
402 02/12/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ bigphone
403 01/12/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 6.890.000 VNĐ lanvymobile
404 30/11/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
405 29/11/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ didongviet
406 28/11/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Giảm 860.000 VNĐ ngocmobile
407 27/11/2013 1 ngày 4.450.000 ₫ Tăng 951.000 VNĐ ducminhmobile
408 26/11/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi bigphone
409 25/11/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi bigphone
410 24/11/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi bigphone
411 23/11/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi bigphone
412 22/11/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ bigphone
413 21/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi phongphucmobile
414 20/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ phongphucmobile
415 19/11/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
416 18/11/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vutrumobile
417 17/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi phongphucmobile
418 16/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 912.000 VNĐ phongphucmobile
419 15/11/2013 1 ngày 3.288.000 ₫ Tăng 688.000 VNĐ baotuyetmobile
420 14/11/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ thegioiiphone1
421 13/11/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
422 12/11/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
423 11/11/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
424 10/11/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ allphone
425 09/11/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi bigphone
426 08/11/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi bigphone
427 07/11/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
428 06/11/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi bigphone
429 05/11/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi bigphone
430 04/11/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ bigphone
431 03/11/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
432 02/11/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
433 01/11/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
434 31/10/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
435 30/10/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
436 29/10/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ allphone
437 28/10/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi lyvicuongmobile
438 27/10/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
439 26/10/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
440 25/10/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
441 24/10/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dienthoaitoanphat
442 23/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tienxanhmobile
443 22/10/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ bacvietmobile
444 21/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
445 20/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
446 19/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 4.790.000 VNĐ tienxanhmobile
447 18/10/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
448 17/10/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Giảm 899.000 VNĐ didongviet
449 16/10/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 6.489.000 VNĐ yes24vn
450 15/10/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 6.489.000 VNĐ bigphone
451 14/10/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 6.489.000 VNĐ yes24vn
452 13/10/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 212.000 VNĐ bigphone
453 12/10/2013 1 ngày 3.488.000 ₫ Giảm 6.701.000 VNĐ baotuyetmobile
454 11/10/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 4.889.000 VNĐ yes24vn
455 10/10/2013 1 ngày 5.300.000 ₫ Giảm 4.889.000 VNĐ minhphumobile
456 09/10/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 6.489.000 VNĐ yes24vn
457 08/10/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ bigphone
458 07/10/2013 1 ngày 5.300.000 ₫ Giảm 4.889.000 VNĐ minhphumobile
459 06/10/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 4.889.000 VNĐ yes24vn
460 05/10/2013 1 ngày 5.300.000 ₫ Giảm 4.889.000 VNĐ minhphumobile
461 04/10/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 5.989.000 VNĐ yes24vn
462 03/10/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
463 02/10/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.989.000 VNĐ dangcapdidong
464 01/10/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
465 30/09/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
466 29/09/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
467 28/09/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
468 27/09/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 899.000 VNĐ yes24vn
469 26/09/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Giảm 899.000 VNĐ didongviet
470 25/09/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 6.489.000 VNĐ yes24vn
471 24/09/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ bigphone
472 23/09/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ duclinh2mobile
473 22/09/2013 1 ngày 5.300.000 ₫ Giảm 4.889.000 VNĐ minhphumobile
474 21/09/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 6.489.000 VNĐ yes24vn
475 20/09/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ bigphone
476 19/09/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tienxanhmobile
477 18/09/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ phongphucmobile
478 17/09/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 5.590.000 VNĐ bigphone
479 16/09/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Giảm 899.000 VNĐ didongviet
480 15/09/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 5.709.000 VNĐ yes24vn
481 14/09/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
482 13/09/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ allphone
483 12/09/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ bigphone
484 11/09/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ allphone
485 10/09/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ bigphone
486 09/09/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ allphone
487 08/09/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ bacvietmobile
488 07/09/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
489 06/09/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giảm 5.709.000 VNĐ allphone
490 05/09/2013 1 ngày 10.189.000 ₫ Tăng 5.709.000 VNĐ yes24vn
491 04/09/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ allphone
492 03/09/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ bacvietmobile
493 02/09/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
494 01/09/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
495 31/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giảm 1.220.000 VNĐ allphone
496 30/08/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ ch_mobile
497 29/08/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
498 28/08/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
499 27/08/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ benmobile
500 26/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ muahangtructuyen
501 25/08/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ bacvietmobile
502 24/08/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi hoangxuanmobile
503 23/08/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ hoangxuanmobile
504 22/08/2013 1 ngày 3.599.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ 79mobile
505 21/08/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ bacvietmobile
506 20/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ allphone
507 19/08/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 432.000 VNĐ bacvietmobile
508 18/08/2013 1 ngày 3.468.000 ₫ Giảm 1.012.000 VNĐ baotuyetmobile
509 17/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
510 16/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ allphone
511 15/08/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ bacvietmobile
512 14/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ allphone
513 13/08/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ bacvietmobile
514 12/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
515 11/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
516 10/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
517 09/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Giá không đổi allphone
518 08/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ allphone
519 07/08/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ bacvietmobile
520 06/08/2013 1 ngày 4.480.000 ₫ Tăng 1.730.000 VNĐ allphone
521 05/08/2013 1 ngày 2.750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ 3msvn
522 04/08/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ vutrumobile
523 03/08/2013 1 ngày 2.750.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ 3msvn
524 02/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
525 01/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
526 31/07/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ vutrumobile
527 30/07/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 5.390.000 VNĐ DidongVietThai
528 29/07/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Giá không đổi didongviet
529 28/07/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 5.390.000 VNĐ didongviet
530 27/07/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
531 26/07/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DidongVietThai
532 25/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
533 24/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
534 23/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.360.000 VNĐ muahangtructuyen
535 22/07/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ daiphuminh
536 21/07/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi bigphone
537 20/07/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 5.390.000 VNĐ bacvietmobile
538 19/07/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 6.350.000 VNĐ didongviet
539 18/07/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 6.350.000 VNĐ daiphuminh
540 17/07/2013 1 ngày 9.290.000 ₫ Tăng 4.590.000 VNĐ didongviet
541 16/07/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ didonghoangphat
542 15/07/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ manhphatmobile
543 14/07/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ huyhoangmobile
544 13/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.160.000 VNĐ bigphone
545 12/07/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 2.160.000 VNĐ daiphuminh
546 11/07/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi digiphone
547 10/07/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 2.160.000 VNĐ digiphone
548 09/07/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 1.160.000 VNĐ daiphuminh
549 08/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi bigphone
550 07/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi bigphone
551 06/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi bigphone
552 05/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi bigphone
553 04/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ bigphone
554 03/07/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
555 02/07/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
556 01/07/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
557 30/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
558 29/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
559 28/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
560 27/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
561 26/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ manhphatmobile
562 25/06/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
563 24/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ bigphone
564 23/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ manhphatmobile
565 22/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi bigphone
566 21/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi bigphone
567 20/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ bigphone
568 19/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ manhphatmobile
569 18/06/2013 1 ngày 5.090.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ vinhvumobile
570 17/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi bigphone
571 16/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi bigphone
572 15/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi bigphone
573 14/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ bigphone
574 13/06/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ ngocmobile
575 12/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ bigphone
576 11/06/2013 1 ngày 5.090.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
577 10/06/2013 1 ngày 5.090.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ vinhvumobile
578 09/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ bigphone
579 08/06/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ digiphone
580 07/06/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ vinhvumobile
581 06/06/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
582 05/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ bigphone
583 04/06/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
584 03/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ bigphone
585 02/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
586 01/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ manhphatmobile
587 31/05/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 541.000 VNĐ vinhvumobile
588 30/05/2013 1 ngày 4.749.000 ₫ Giá không đổi giaobuoniphone
589 29/05/2013 1 ngày 4.749.000 ₫ Giá không đổi giaobuoniphone
590 28/05/2013 1 ngày 4.749.000 ₫ Giá không đổi giaobuoniphone
591 27/05/2013 1 ngày 4.749.000 ₫ Giảm 251.000 VNĐ giaobuoniphone
592 26/05/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
593 25/05/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ salephone
594 24/05/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ phongphucmobile
595 23/05/2013 1 ngày 4.749.000 ₫ Giá không đổi giaobuoniphone
596 22/05/2013 1 ngày 4.749.000 ₫ Tăng 899.000 VNĐ giaobuoniphone
597 21/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi xadanmobile
598 20/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 1.440.000 VNĐ xadanmobile
599 19/05/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
600 18/05/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 1.440.000 VNĐ vinhvumobile
601 17/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ xadanmobile
602 16/05/2013 2 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
603 14/05/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 659.000 VNĐ GiaHuymobile
604 13/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
605 12/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
606 11/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
607 10/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
608 09/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
609 08/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Tăng 659.000 VNĐ 79mobile
610 07/05/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
611 06/05/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 659.000 VNĐ GiaHuymobile
612 05/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
613 04/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
614 03/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi starmobile
615 02/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
616 01/05/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
617 30/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
618 29/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
619 28/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
620 27/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
621 26/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
622 25/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
623 24/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
624 23/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
625 22/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
626 21/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
627 20/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
628 19/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
629 18/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giá không đổi 79mobile
630 17/04/2013 1 ngày 4.649.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ 79mobile
631 16/04/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ phongphucmobile
632 15/04/2013 1 ngày 4.749.000 ₫ Giảm 751.000 VNĐ giaobuoniphone
633 14/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi nguyennammobile
634 13/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ nguyennammobile
635 12/04/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ phongphucmobile
636 11/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi nguyennammobile
637 10/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi nguyennammobile
638 09/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ salephone
639 08/04/2013 1 ngày 4.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ trungtamvienthongasia
640 07/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi salephone
641 06/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi salephone
642 05/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ salephone
643 04/04/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ vinhvumobile
644 03/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ salephone
645 02/04/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ thanhphat_mobile
646 01/04/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
647 31/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
648 30/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
649 29/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ huongmobiles
650 28/03/2013 1 ngày 5.190.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ thaihamobile
651 27/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
652 26/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ ismartphone
653 25/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
654 24/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ salephone
655 23/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
656 22/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
657 21/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
658 20/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
659 19/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
660 18/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
661 17/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
662 16/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
663 15/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
664 14/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
665 13/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
666 12/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giá không đổi salephone
667 11/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ salephone
668 10/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benmobile
669 09/03/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ salephone
670 08/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
671 07/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
672 06/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
673 05/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
674 04/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
675 03/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
676 02/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
677 01/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ benmobile
678 28/02/2013 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
679 27/02/2013 1 ngày 6.600.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ thienthanhmobi
680 26/02/2013 1 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 5.490.000 VNĐ CORY3Mobile
681 25/02/2013 1 ngày 10.290.000 ₫ Tăng 3.990.000 VNĐ dnmart
682 24/02/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
683 23/02/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ didongthanhdat
684 22/02/2013 1 ngày 6.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thienthanhmobi
685 21/02/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ didongthanhdat
686 20/02/2013 1 ngày 4.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
687 19/02/2013 1 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ CORY3Mobile
688 18/02/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mobilethanhphat
689 17/02/2013 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
690 16/02/2013 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
691 15/02/2013 2 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
692 13/02/2013 3 ngày 6.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thienthanhmobi
693 10/02/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
694 09/02/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
695 08/02/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
696 07/02/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vinhvumobile
697 06/02/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ giare
698 05/02/2013 1 ngày 5.840.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
699 04/02/2013 1 ngày 5.840.000 ₫ Giảm 360.000 VNĐ mobilechinhhang
700 03/02/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
701 02/02/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
702 01/02/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
703 31/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 360.000 VNĐ benmobile
704 30/01/2013 1 ngày 5.840.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mobilemart
705 29/01/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ giare
706 28/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ benmobile
707 27/01/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ giare
708 26/01/2013 1 ngày 5.840.000 ₫ Giá không đổi mobilemart
709 25/01/2013 1 ngày 5.840.000 ₫ Giảm 1.260.000 VNĐ mobilechinhhang
710 24/01/2013 1 ngày 7.100.000 ₫ Tăng 1.110.000 VNĐ digiphone
711 23/01/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giá không đổi giare
712 22/01/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giá không đổi giare
713 21/01/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ giare
714 20/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
715 19/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
716 18/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ didongthanhdat
717 17/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
718 16/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
719 15/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
720 14/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
721 13/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
722 12/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 4.199.000 VNĐ benmobile
723 11/01/2013 1 ngày 10.399.000 ₫ Tăng 4.199.000 VNĐ FPT_Laptop_Mobile
724 10/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
725 09/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
726 08/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 2.790.000 VNĐ antuongmobile
727 07/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 2.790.000 VNĐ tiencuongmobile
728 06/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
729 05/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
730 04/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
731 03/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
732 02/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 3.100.000 VNĐ benmobile
733 01/01/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ vienthongdaitin
734 31/12/2012 1 ngày 7.100.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ digiphone
735 30/12/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
736 29/12/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
737 28/12/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
738 27/12/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
739 26/12/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
740 25/12/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ thanhnguyenmobile
741 24/12/2012 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ Diepmobile
742 23/12/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
743 22/12/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
744 21/12/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
745 20/12/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thanhnguyenmobile
746 19/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
747 18/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ minhphumobile
748 17/12/2012 1 ngày 7.100.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ digiphone
749 16/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
750 15/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
751 14/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ xuanmaimobile
752 13/12/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 3.280.000 VNĐ ttmobiletwuh
753 12/12/2012 1 ngày 9.280.000 ₫ Tăng 2.880.000 VNĐ ducminhmobile
754 11/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
755 10/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
756 09/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ benmobile
757 08/12/2012 1 ngày 9.400.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ vienthongdaitin
758 07/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
759 06/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ benmobile
760 05/12/2012 1 ngày 9.400.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ vienthongdaitin
761 04/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
762 03/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
763 02/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi hoanganh_mobile2011
764 01/12/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
765 30/11/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ didonghoangphat
766 29/11/2012 1 ngày 5.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ duclinhmobile
767 28/11/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ didongthanhdat
768 27/11/2012 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi alodidong
769 26/11/2012 1 ngày 6.299.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ alodidong
770 25/11/2012 1 ngày 5.999.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ mobilechinhhang
771 24/11/2012 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ Diepmobile
772 23/11/2012 1 ngày 5.990.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ giare
773 22/11/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
774 21/11/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
775 20/11/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
776 19/11/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
777 18/11/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
778 17/11/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
779 16/11/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thienthanhmobi
780 15/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
781 14/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
782 13/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ antuongmobile
783 12/11/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ benmobile
784 11/11/2012 1 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 1.251.000 VNĐ tienphongmobile
785 10/11/2012 1 ngày 6.249.000 ₫ Giảm 751.000 VNĐ NamAmobile
786 09/11/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
787 08/11/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ benmobile
788 07/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ antuongmobile
789 06/11/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
790 05/11/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
791 04/11/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
792 03/11/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
793 02/11/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
794 01/11/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
795 31/10/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
796 30/10/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ antuongmobile
797 29/10/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ truyenthongmobile
798 28/10/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
799 27/10/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
800 26/10/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ antuongmobile
801 25/10/2012 1 ngày 7.200.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
802 24/10/2012 1 ngày 7.200.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
803 23/10/2012 1 ngày 7.200.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ CORY3Mobile
804 22/10/2012 1 ngày 7.299.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
805 21/10/2012 1 ngày 7.299.000 ₫ Giảm 2.571.000 VNĐ thoitrangmobile
806 20/10/2012 1 ngày 9.870.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ tiencuongmobile
807 19/10/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
808 18/10/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
809 17/10/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ truyenthongmobile
810 16/10/2012 1 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ benmobile
811 15/10/2012 1 ngày 6.599.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ duclinhmobile
812 14/10/2012 1 ngày 7.300.000 ₫ Giảm 299.000 VNĐ vinhvumobile
813 13/10/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Tăng 299.000 VNĐ alodidong
814 12/10/2012 1 ngày 7.300.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinhvumobile
815 11/10/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
816 10/10/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ bichngocmobile
817 09/10/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
818 08/10/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ alodidong
819 07/10/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
820 06/10/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
821 05/10/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ bichngocmobile
822 04/10/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
823 03/10/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ alodidong
824 02/10/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
825 01/10/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
826 30/09/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ bichngocmobile
827 29/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
828 28/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
829 27/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ alodidong
830 26/09/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ bichngocmobile
831 25/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
832 24/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
833 23/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
834 22/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
835 21/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
836 20/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
837 19/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
838 18/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giá không đổi alodidong
839 17/09/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ alodidong
840 16/09/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
841 15/09/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
842 14/09/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
843 13/09/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ antuongmobile
844 12/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ vinhvumobile
845 11/09/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bichngocmobile
846 10/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
847 09/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ vinhvumobile
848 08/09/2012 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mobiletuongvy
849 07/09/2012 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ antuongmobile
850 06/09/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
851 05/09/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
852 04/09/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ muahangtructuyen
853 03/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
854 02/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
855 01/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ vinhvumobile
856 31/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
857 30/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
858 29/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
859 28/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
860 27/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
861 26/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
862 25/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi benmobile
863 24/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi benmobile
864 23/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi benmobile
865 22/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi benmobile
866 21/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi benmobile
867 20/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi benmobile
868 19/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ benmobile
869 18/08/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ truyenthongmobile
870 17/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi benmobile
871 16/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi benmobile
872 15/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 2.899.000 VNĐ muahangtructuyen
873 14/08/2012 1 ngày 10.699.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ ehanam
874 13/08/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ truyenthongmobile
875 12/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
876 11/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
877 10/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
878 09/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
879 08/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
880 07/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
881 06/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
882 05/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ digiphone
883 04/08/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
884 03/08/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 799.000 VNĐ diemsangviet
885 02/08/2012 1 ngày 10.699.000 ₫ Tăng 2.899.000 VNĐ ehanam
886 01/08/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
887 31/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 3.199.000 VNĐ digiphone
888 30/07/2012 1 ngày 10.999.000 ₫ Tăng 3.199.000 VNĐ ehanam
889 29/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
890 28/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ digiphone
891 27/07/2012 1 ngày 7.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ alodidong
892 26/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ antuongmobile
893 25/07/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ diemsangviet
894 24/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ antuongmobile
895 23/07/2012 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 3.400.000 VNĐ ttmobiletwuh
896 22/07/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ didongviet
897 21/07/2012 1 ngày 8.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
898 20/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
899 19/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ antuongmobile
900 18/07/2012 1 ngày 8.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
901 17/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ antuongmobile
902 16/07/2012 1 ngày 8.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
903 15/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
904 14/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digiphone
905 13/07/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ minhphumobile
906 12/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
907 11/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
908 10/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
909 09/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
910 08/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
911 07/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
912 06/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ digiphone
913 05/07/2012 1 ngày 8.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
914 04/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ digiphone
915 03/07/2012 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
916 02/07/2012 1 ngày 8.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
917 01/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
918 30/06/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ digiphone
919 29/06/2012 1 ngày 7.599.000 ₫ Giảm 251.000 VNĐ duclinhmobile
920 28/06/2012 1 ngày 7.850.000 ₫ Giá không đổi alodidong
921 27/06/2012 1 ngày 7.850.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ alodidong
922 26/06/2012 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
923 25/06/2012 8.200.000 ₫ benmobile
Có tổng cộng 923 thay đổi giá của sản phẩm Samsung I9100G (Galaxy S II / Galaxy S 2) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Samsung I9100G (Galaxy S II / Galaxy S 2) trong mục Mobile