• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 23/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
2 22/08/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
3 21/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ lantruongmobile
4 20/08/2014 1 ngày 1.000.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ didongviethan
5 19/08/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
6 18/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi lantruongmobile
7 17/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
8 16/08/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
9 15/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
10 14/08/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi didongquynhvy
11 13/08/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
12 12/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
13 11/08/2014 1 ngày 1.470.000 VNĐ Tăng 670.000 VNĐ vienthinh
14 10/08/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi thegioismartphonegiare
15 09/08/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi thegioismartphonegiare
16 08/08/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi thegioismartphonegiare
17 07/08/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi thegioismartphonegiare
18 06/08/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ thegioismartphonegiare
19 05/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
20 04/08/2014 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
21 03/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ lantruongmobile
22 02/08/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.590.000 VNĐ dienthoaihanoi
23 01/08/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giảm 1.590.000 VNĐ didongviettien
24 31/07/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaihanoi
25 30/07/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaihanoi
26 29/07/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaihanoi
27 28/07/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ dienthoaihanoi
28 27/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi lantruongmobile
29 26/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ lantruongmobile
30 25/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
31 24/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
32 23/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
33 22/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
34 21/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
35 20/07/2014 1 ngày 2.750.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ Gialongdigital
36 19/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
37 18/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
38 17/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
39 16/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ didongviettien
40 15/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi lantruongmobile
41 14/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ lantruongmobile
42 13/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
43 12/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ didongviettien
44 11/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ lantruongmobile
45 10/07/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ namduyen
46 09/07/2014 1 ngày 1.000.000 VNĐ Giảm 1.270.000 VNĐ didongviethan
47 08/07/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Tăng 470.000 VNĐ huyhoangmobile
48 07/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi lantruongmobile
49 06/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi lantruongmobile
50 05/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi lantruongmobile
51 04/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
52 03/07/2014 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giảm 1.520.000 VNĐ vienthinh
53 02/07/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 1.520.000 VNĐ vitinhnguyennhu
54 01/07/2014 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giảm 1.520.000 VNĐ vienthinh
55 30/06/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
56 29/06/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 2.090.000 VNĐ vitinhnguyennhu
57 28/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
58 27/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
59 26/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
60 25/06/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Giá không đổi huyhoangmobile
61 24/06/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ huyhoangmobile
62 23/06/2014 1 ngày 2.190.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ hoguommobile
63 22/06/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giảm 805.000 VNĐ techshop
64 21/06/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
65 20/06/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ vitinhnguyennhu
66 19/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi lantruongmobile
67 18/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
68 17/06/2014 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
69 16/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
70 15/06/2014 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
71 14/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ lantruongmobile
72 13/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
73 12/06/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Tăng 1.370.000 VNĐ huyhoangmobile
74 11/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
75 10/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
76 09/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
77 08/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
78 07/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
79 06/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
80 05/06/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Tăng 1.370.000 VNĐ huyhoangmobile
81 04/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
82 03/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.285.000 VNĐ namduyen
83 02/06/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
84 01/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
85 31/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
86 30/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
87 29/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
88 28/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
89 27/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.285.000 VNĐ namduyen
90 26/05/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
91 25/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
92 24/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
93 23/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
94 22/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
95 21/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
96 20/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.285.000 VNĐ namduyen
97 19/05/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
98 18/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.080.000 VNĐ namduyen
99 17/05/2014 1 ngày 1.980.000 VNĐ Giảm 205.000 VNĐ anhduong_mobile
100 16/05/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
101 15/05/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
102 14/05/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
103 13/05/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
104 12/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
105 11/05/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Tăng 1.370.000 VNĐ huyhoangmobile
106 10/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ namduyen
107 09/05/2014 1 ngày 2.190.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ ducminhmobile
108 08/05/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
109 07/05/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
110 06/05/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giảm 374.000 VNĐ techshop
111 05/05/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
112 04/05/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
113 03/05/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
114 02/05/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
115 01/05/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 859.000 VNĐ B_Nmobile
116 30/04/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
117 29/04/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
118 28/04/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
119 27/04/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
120 26/04/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
121 25/04/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 374.000 VNĐ Lazada
122 24/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
123 23/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
124 22/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giảm 374.000 VNĐ techshop
125 21/04/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
126 20/04/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
127 19/04/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 374.000 VNĐ Lazada
128 18/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
129 17/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
130 16/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
131 15/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
132 14/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
133 13/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
134 12/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 205.000 VNĐ techshop
135 11/04/2014 1 ngày 1.980.000 VNĐ Giảm 579.000 VNĐ anhduong_mobile
136 10/04/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 1.659.000 VNĐ Lazada
137 09/04/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
138 08/04/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.659.000 VNĐ namduyen
139 07/04/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 1.659.000 VNĐ Lazada
140 06/04/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ namduyen
141 05/04/2014 1 ngày 3.390.000 VNĐ Tăng 1.205.000 VNĐ vietkhanhmobile
142 04/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
143 03/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
144 02/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 485.000 VNĐ techshop
145 01/04/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 485.000 VNĐ Ngockimanh
146 31/03/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
147 30/03/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
148 29/03/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
149 28/03/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giảm 305.000 VNĐ techshop
150 27/03/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ vienthonggiakhanh
151 26/03/2014 1 ngày 1.980.000 VNĐ Giảm 510.000 VNĐ anhduong_mobile
152 25/03/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ vienthonggiakhanh
153 24/03/2014 1 ngày 1.980.000 VNĐ Giảm 205.000 VNĐ anhduong_mobile
154 23/03/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 205.000 VNĐ techshop
155 22/03/2014 1 ngày 1.980.000 VNĐ Giảm 205.000 VNĐ anhduong_mobile
156 21/03/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 205.000 VNĐ techshop
157 20/03/2014 1 ngày 1.980.000 VNĐ Giảm 205.000 VNĐ vienthinh
158 19/03/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
159 18/03/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.590.000 VNĐ namduyen
160 17/03/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 790.000 VNĐ vienthonggiakhanh
161 16/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
162 15/03/2014 5 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
163 10/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
164 09/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
165 08/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
166 07/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ manhphatmobile
167 06/03/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ phatminhkhangmobile
168 05/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
169 04/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
170 03/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
171 02/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
172 01/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ manhphatmobile
173 28/02/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ namduyen
174 27/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ manhphatmobile
175 26/02/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ namduyen
176 25/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
177 24/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
178 23/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
179 22/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
180 21/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
181 20/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ manhphatmobile
182 19/02/2014 1 ngày 1.980.000 VNĐ Giảm 579.000 VNĐ anhduong_mobile
183 18/02/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
184 17/02/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
185 16/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
186 15/02/2014 2 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 640.000 VNĐ manhphatmobile
187 13/02/2014 1 ngày 2.340.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ lucasa
188 12/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 485.000 VNĐ didongsaigon24h
189 11/02/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
190 10/02/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giảm 405.000 VNĐ techshop
191 09/02/2014 1 ngày 2.590.000 VNĐ Tăng 405.000 VNĐ huyentrangmobile
192 08/02/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
193 07/02/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
194 06/02/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giảm 405.000 VNĐ techshop
195 05/02/2014 1 ngày 2.590.000 VNĐ Tăng 31.000 VNĐ huyentrangmobile
196 04/02/2014 4 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
197 31/01/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
198 30/01/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
199 29/01/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
200 28/01/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 395.000 VNĐ manhphatmobile
201 27/01/2014 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
202 26/01/2014 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
203 25/01/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ techshop
204 24/01/2014 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
205 23/01/2014 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ avishop
206 22/01/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ didongsaigon24h
207 21/01/2014 1 ngày 2.095.000 VNĐ Tăng 645.000 VNĐ avishop
208 20/01/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 1.109.000 VNĐ phatminhkhangmobile
209 19/01/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
210 18/01/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
211 17/01/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
212 16/01/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
213 15/01/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
214 14/01/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
215 13/01/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
216 12/01/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
217 11/01/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Giá không đổi huyhoangmobile
218 10/01/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Giảm 180.000 VNĐ huyhoangmobile
219 09/01/2014 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ 3dsaigon
220 08/01/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ didongsaigon24h
221 07/01/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
222 06/01/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
223 05/01/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
224 04/01/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
225 03/01/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ techshop
226 02/01/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
227 01/01/2014 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ plstorevn
228 31/12/2013 1 ngày 2.100.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
229 30/12/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ plstorevn
230 29/12/2013 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giá không đổi didongsaigon24h
231 28/12/2013 1 ngày 2.100.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
232 27/12/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giá không đổi plstorevn
233 26/12/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giảm 105.000 VNĐ plstorevn
234 25/12/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Tăng 105.000 VNĐ avishop
235 24/12/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giá không đổi plstorevn
236 23/12/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giảm 195.000 VNĐ plstorevn
237 22/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
238 21/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 195.000 VNĐ techshop
239 20/12/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giảm 105.000 VNĐ plstorevn
240 19/12/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
241 18/12/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
242 17/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
243 16/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ techshop
244 15/12/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
245 14/12/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
246 13/12/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 355.000 VNĐ avishop
247 12/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 265.000 VNĐ 3dsaigon
248 11/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
249 10/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giảm 265.000 VNĐ techshop
250 09/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 265.000 VNĐ 3dsaigon
251 08/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
252 07/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ techshop
253 06/12/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 355.000 VNĐ avishop
254 05/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 355.000 VNĐ 3dsaigon
255 04/12/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
256 03/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
257 02/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ techshop
258 01/12/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
259 30/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ avishop
260 29/11/2013 1 ngày 2.100.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ didongsaigon24h
261 28/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ avishop
262 27/11/2013 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giá không đổi didongsaigon24h
263 26/11/2013 1 ngày 2.100.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ didongsaigon24h
264 25/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
265 24/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
266 23/11/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ techshop
267 22/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
268 21/11/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ techshop
269 20/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
270 19/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
271 18/11/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ techshop
272 17/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
273 16/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
274 15/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
275 14/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
276 13/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
277 12/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
278 11/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
279 10/11/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ techshop
280 09/11/2013 1 ngày 2.180.000 VNĐ Giảm 369.000 VNĐ khanhduymobile
281 08/11/2013 1 ngày 2.549.000 VNĐ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
282 07/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi vienthonggiakhanh
283 06/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi vienthonggiakhanh
284 05/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ vienthonggiakhanh
285 04/11/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giá không đổi hoguommobile
286 03/11/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giá không đổi hoguommobile
287 02/11/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Tăng 740.000 VNĐ hoguommobile
288 01/11/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 735.000 VNĐ huyhangmobile
289 31/10/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
290 30/10/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
291 29/10/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giảm 305.000 VNĐ techshop
292 28/10/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ vienthonggiakhanh
293 27/10/2013 3 ngày 2.180.000 VNĐ Giá không đổi khanhduymobile
294 24/10/2013 1 ngày 2.180.000 VNĐ Tăng 730.000 VNĐ khanhduymobile
295 23/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 735.000 VNĐ phatminhkhangmobile
296 22/10/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
297 21/10/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
298 20/10/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
299 19/10/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
300 18/10/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giảm 265.000 VNĐ techshop
301 17/10/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi 3dsaigon
302 16/10/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 260.000 VNĐ 3dsaigon
303 15/10/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
304 14/10/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
305 13/10/2013 3 ngày 2.190.000 VNĐ Tăng 740.000 VNĐ ducminhmobile
306 10/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 645.000 VNĐ manhthangpro78
307 09/10/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 95.000 VNĐ avishop
308 08/10/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Tăng 95.000 VNĐ ducminhmobile
309 07/10/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 95.000 VNĐ avishop
310 06/10/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Tăng 95.000 VNĐ ducminhmobile
311 05/10/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ avishop
312 04/10/2013 1 ngày 2.180.000 VNĐ Giá không đổi so8mobile
313 03/10/2013 1 ngày 2.180.000 VNĐ Giảm 452.000 VNĐ so8mobile
314 02/10/2013 1 ngày 2.632.000 VNĐ Tăng 442.000 VNĐ thegioitructuyen
315 01/10/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giảm 790.000 VNĐ ducminhmobile
316 30/09/2013 1 ngày 2.980.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytantien
317 29/09/2013 1 ngày 2.980.000 VNĐ Tăng 380.000 VNĐ dienmaytantien
318 28/09/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ dienmaybinhminhonline
319 27/09/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ AnVat_Mobile
320 26/09/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ dienmaybinhminhonline
321 25/09/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ ehanam
322 24/09/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi vienthonggiakhanh
323 23/09/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ vienthonggiakhanh
324 22/09/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 260.000 VNĐ anhduong_mobile
325 21/09/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
326 20/09/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giảm 260.000 VNĐ ducminhmobile
327 19/09/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 260.000 VNĐ anhduong_mobile
328 18/09/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giảm 180.000 VNĐ ducminhmobile
329 17/09/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
330 16/09/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Tăng 180.000 VNĐ hoangmyjsc
331 15/09/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ diemsangviet
332 14/09/2013 1 ngày 2.250.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
333 13/09/2013 1 ngày 2.340.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
334 12/09/2013 1 ngày 2.340.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
335 11/09/2013 1 ngày 2.340.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ thanhcongmobile
336 10/09/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
337 09/09/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
338 08/09/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ hoguommobile
339 07/09/2013 1 ngày 2.180.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ khanhduymobile
340 06/09/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 251.000 VNĐ anhduong_mobile
341 05/09/2013 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
342 04/09/2013 1 ngày 2.199.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ Lazada
343 03/09/2013 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ namduyen
344 02/09/2013 1 ngày 2.199.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ Lazada
345 01/09/2013 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ namduyen
346 31/08/2013 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 251.000 VNĐ Lazada
347 30/08/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 251.000 VNĐ 3dsaigon
348 29/08/2013 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
349 28/08/2013 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ Lazada
350 27/08/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi tintuongvn
351 26/08/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giảm 161.000 VNĐ tintuongvn
352 25/08/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi 3dsaigon
353 24/08/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 79.000 VNĐ 3dsaigon
354 23/08/2013 1 ngày 2.529.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
355 22/08/2013 1 ngày 2.529.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ Lazada
356 21/08/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ avishop
357 20/08/2013 1 ngày 2.529.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
358 19/08/2013 1 ngày 2.529.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ Lazada
359 18/08/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Tăng 109.000 VNĐ avishop
360 17/08/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaihanoi
361 16/08/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaihanoi
362 15/08/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienthoaihanoi
363 14/08/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
364 13/08/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ Lazada
365 12/08/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi 3dsaigon
366 11/08/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi 3dsaigon
367 10/08/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi 3dsaigon
368 09/08/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ 3dsaigon
369 08/08/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
370 07/08/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
371 06/08/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
372 05/08/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ ducminhmobile
373 04/08/2013 1 ngày 2.180.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ khanhduymobile
374 03/08/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
375 02/08/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
376 01/08/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ ducminhmobile
377 31/07/2013 1 ngày 2.180.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ khanhduymobile
378 30/07/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
379 29/07/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
380 28/07/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
381 27/07/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
382 26/07/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
383 25/07/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
384 24/07/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ ducminhmobile
385 23/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
386 22/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
387 21/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
388 20/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
389 19/07/2013 1 ngày 2.280.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ so8mobile
390 18/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
391 17/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giảm 320.000 VNĐ hoangmyjsc
392 16/07/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 320.000 VNĐ Minhvietmobile
393 15/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
394 14/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
395 13/07/2013 1 ngày 2.280.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ khanhduymobile
396 12/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
397 11/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
398 10/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
399 09/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
400 08/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
401 07/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
402 06/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
403 05/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
404 04/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ hoangmyjsc
405 03/07/2013 1 ngày 2.320.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ ducminhmobile
406 02/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giảm 129.000 VNĐ hoangmyjsc
407 01/07/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Tăng 179.000 VNĐ avishop
408 30/06/2013 1 ngày 2.320.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ ducminhmobile
409 29/06/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ hoguommobile
410 28/06/2013 1 ngày 2.320.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ ducminhmobile
411 27/06/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ hoguommobile
412 26/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
413 25/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ hoangmyjsc
414 24/06/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ diemsangviet
415 23/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
416 22/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
417 21/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
418 20/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
419 19/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
420 18/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
421 17/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
422 16/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
423 15/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi khanhduymobile
424 14/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giảm 149.000 VNĐ khanhduymobile
425 13/06/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi avishop
426 12/06/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi avishop
427 11/06/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi avishop
428 10/06/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi avishop
429 09/06/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 51.000 VNĐ avishop
430 08/06/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
431 07/06/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
432 06/06/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
433 05/06/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
434 04/06/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
435 03/06/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
436 02/06/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ anhduong_mobile
437 01/06/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
438 31/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
439 30/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
440 29/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
441 28/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
442 27/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
443 26/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
444 25/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
445 24/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
446 23/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
447 22/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
448 21/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
449 20/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
450 19/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
451 18/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
452 17/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ hoangmyjsc
453 16/05/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
454 15/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
455 14/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
456 13/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
457 12/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
458 11/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
459 10/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ vienthinh
460 09/05/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
461 08/05/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
462 07/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
463 06/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giảm 128.000 VNĐ vienthinh
464 05/05/2013 1 ngày 2.668.000 VNĐ Tăng 128.000 VNĐ topcare
465 04/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
466 03/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
467 02/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
468 01/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ vienthinh
469 30/04/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ ngochacomputer
470 29/04/2013 1 ngày 2.770.000 VNĐ Tăng 170.000 VNĐ daiduyen
471 28/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
472 27/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
473 26/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
474 25/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
475 24/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
476 23/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
477 22/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
478 21/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
479 20/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
480 19/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ bichngocmobile
481 18/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ avishop
482 17/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ bichngocmobile
483 16/04/2013 1 ngày 2.750.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ CongtyGiaVu
484 15/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
485 14/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
486 13/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
487 12/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
488 11/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 170.000 VNĐ bichngocmobile
489 10/04/2013 1 ngày 2.770.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ daiduyen
490 09/04/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
491 08/04/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
492 07/04/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
493 06/04/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ tiencuongmobile
494 05/04/2013 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi Gialongdigital
495 04/04/2013 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ Gialongdigital
496 03/04/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
497 02/04/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
498 01/04/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
499 31/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
500 30/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
501 29/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
502 28/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ Trunganhcomputer
503 27/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhphumobile
504 26/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
505 25/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
506 24/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
507 23/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
508 22/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
509 21/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
510 20/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ minhhieumobile
511 19/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ ducminhmobile
512 18/03/2013 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vienthongdaitin
513 17/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ minhhieumobile
514 16/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ B_Nmobile
515 15/03/2013 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ vienthongdaitin
516 14/03/2013 1 ngày 2.760.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
517 13/03/2013 1 ngày 2.760.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ cameraanvanphat
518 12/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ B_Nmobile
519 11/03/2013 1 ngày 2.760.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ cameraanvanphat
520 10/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
521 09/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
522 08/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ B_Nmobile
523 07/03/2013 1 ngày 2.820.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ ducminhmobile
524 06/03/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi avishop
525 05/03/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi avishop
526 04/03/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 340.000 VNĐ avishop
527 03/03/2013 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ vienthongdaitin
528 02/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
529 01/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ diemsangviet
530 28/02/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ vitinhnguyennhu
531 27/02/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
532 26/02/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
533 25/02/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
534 24/02/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ anhduong_mobile
535 23/02/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
536 22/02/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
537 21/02/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ vitinhnguyennhu
538 20/02/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ anhduong_mobile
539 19/02/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ thegioikts
540 18/02/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ smartphoneshop
541 17/02/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
542 16/02/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ diemsangviet
543 15/02/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ khanhduymobile
544 14/02/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
545 13/02/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
546 12/02/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
547 11/02/2013 2 ngày 2.780.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
548 09/02/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vienthinh
549 08/02/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi khanhduymobile
550 07/02/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ khanhduymobile
551 06/02/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
552 05/02/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ diemsangviet
553 04/02/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
554 03/02/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ vienthinh
555 02/02/2013 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ vienthongdaitin
556 01/02/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ vienthinh
557 31/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ ecomart
558 30/01/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
559 29/01/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
560 28/01/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
561 27/01/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ minhhieumobile
562 26/01/2013 1 ngày 2.750.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
563 25/01/2013 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ vienthongdaitin
564 24/01/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ tamagift
565 23/01/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi ApplePro
566 22/01/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 570.000 VNĐ ApplePro
567 21/01/2013 1 ngày 2.980.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ dienmaytantien
568 20/01/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ ngochacomputer
569 19/01/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
570 18/01/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ vitinhnguyennhu
571 17/01/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ ngochacomputer
572 16/01/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
573 15/01/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
574 14/01/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
575 13/01/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
576 12/01/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
577 11/01/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
578 10/01/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 209.000 VNĐ thegioikts
579 09/01/2013 1 ngày 3.199.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
580 08/01/2013 1 ngày 3.199.000 VNĐ Tăng 1.199.000 VNĐ Lazada
581 07/01/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.199.000 VNĐ ThanhLapStore
582 06/01/2013 1 ngày 3.199.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
583 05/01/2013 1 ngày 3.199.000 VNĐ Tăng 1.199.000 VNĐ Lazada
584 04/01/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.199.000 VNĐ ThanhLapStore
585 03/01/2013 1 ngày 3.199.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ Lazada
586 02/01/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Tăng 409.000 VNĐ Lazada
587 01/01/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ ducminhmobile
588 31/12/2012 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giảm 410.000 VNĐ khanhduymobile
589 30/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
590 29/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ vienthongdaitin
591 28/12/2012 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ ngochacomputer
592 27/12/2012 1 ngày 3.150.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ ducminhmobile
593 26/12/2012 1 ngày 3.060.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
594 25/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ vienthongdaitin
595 24/12/2012 1 ngày 3.060.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
596 23/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ anhduong_mobile
597 22/12/2012 1 ngày 3.060.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
598 21/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ anhduong_mobile
599 20/12/2012 1 ngày 3.060.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ khanhduymobile
600 19/12/2012 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
601 18/12/2012 1 ngày 3.230.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ muahangtructuyen
602 17/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
603 16/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ anhduong_mobile
604 15/12/2012 1 ngày 3.250.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ TechOne
605 14/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
606 13/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 2.770.000 VNĐ anhduong_mobile
607 12/12/2012 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi baolongmobilevn
608 11/12/2012 1 ngày 430.000 VNĐ Giảm 2.920.000 VNĐ baolongmobilevn
609 10/12/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ muahangtructuyen
610 09/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
611 08/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
612 07/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
613 06/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ anhduong_mobile
614 05/12/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 149.000 VNĐ vienthongdaitin
615 04/12/2012 1 ngày 3.499.000 VNĐ Tăng 149.000 VNĐ Lazada
616 03/12/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
617 02/12/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
618 01/12/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
619 30/11/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
620 29/11/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 149.000 VNĐ ngochacomputer
621 28/11/2012 1 ngày 3.499.000 VNĐ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
622 27/11/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ ducminhmobile
623 26/11/2012 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 980.000 VNĐ mysonmobile
624 25/11/2012 1 ngày 3.180.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ truyenthongmobile
625 24/11/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
626 23/11/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ ducminhmobile
627 22/11/2012 1 ngày 3.180.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
628 21/11/2012 1 ngày 3.180.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ truyenthongmobile
629 20/11/2012 1 ngày 3.380.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ daiphatmobile
630 19/11/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vienthongdaitin
631 18/11/2012 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
632 17/11/2012 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
633 16/11/2012 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
634 15/11/2012 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 45.000 VNĐ tamagift
635 14/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
636 13/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
637 12/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
638 11/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giảm 104.000 VNĐ truyenthongmobile
639 10/11/2012 1 ngày 3.449.000 VNĐ Tăng 104.000 VNĐ Lazada
640 09/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
641 08/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ truyenthongmobile
642 07/11/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ ngochacomputer
643 06/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ truyenthongmobile
644 05/11/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ muahangtructuyen
645 04/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giảm 104.000 VNĐ truyenthongmobile
646 03/11/2012 1 ngày 3.449.000 VNĐ Tăng 104.000 VNĐ Lazada
647 02/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
648 01/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
649 31/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
650 30/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
651 29/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
652 28/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
653 27/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
654 26/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
655 25/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
656 24/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
657 23/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
658 22/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
659 21/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
660 20/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
661 19/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
662 18/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giảm 25.000 VNĐ truyenthongmobile
663 17/10/2012 1 ngày 3.370.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
664 16/10/2012 1 ngày 3.370.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ truyenthongmobile
665 15/10/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
666 14/10/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
667 13/10/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vienthongdaitin
668 12/10/2012 1 ngày 3.370.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
669 11/10/2012 1 ngày 3.370.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
670 10/10/2012 1 ngày 3.370.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ vienthinh
671 09/10/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ vienthongdaitin
672 08/10/2012 1 ngày 3.370.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
673 07/10/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ anhduong_mobile
674 06/10/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ vienthongdaitin
675 05/10/2012 1 ngày 3.370.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
676 04/10/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 44.000 VNĐ anhduong_mobile
677 03/10/2012 1 ngày 3.444.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
678 02/10/2012 1 ngày 3.444.000 VNĐ Tăng 44.000 VNĐ truyenthongmobile
679 01/10/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 56.000 VNĐ anhduong_mobile
680 30/09/2012 1 ngày 3.456.000 VNĐ Tăng 56.000 VNĐ thanhcongmobile
681 29/09/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 8.000 VNĐ anhduong_mobile
682 28/09/2012 1 ngày 3.392.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
683 27/09/2012 1 ngày 3.392.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
684 26/09/2012 1 ngày 3.392.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
685 25/09/2012 1 ngày 3.392.000 VNĐ Giảm 58.000 VNĐ truyenthongmobile
686 24/09/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 58.000 VNĐ minhhieumobile
687 23/09/2012 1 ngày 3.392.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
688 22/09/2012 1 ngày 3.392.000 VNĐ Giảm 58.000 VNĐ truyenthongmobile
689 21/09/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 148.000 VNĐ minhhieumobile
690 20/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
691 19/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Giảm 148.000 VNĐ truyenthongmobile
692 18/09/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 148.000 VNĐ anhduong_mobile
693 17/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
694 16/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
695 15/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
696 14/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
697 13/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
698 12/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
699 11/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Giảm 148.000 VNĐ truyenthongmobile
700 10/09/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 148.000 VNĐ anhduong_mobile
701 09/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Tăng 702.000 VNĐ truyenthongmobile
702 08/09/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 850.000 VNĐ mobiletuongvy
703 07/09/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
704 06/09/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
705 05/09/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
706 04/09/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
707 03/09/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ anhduong_mobile
708 02/09/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ mobiletuongvy
709 01/09/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ ngochacomputer
710 31/08/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 850.000 VNĐ mobiletuongvy
711 30/08/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
712 29/08/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
713 28/08/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ anhduong_mobile
714 27/08/2012 1 ngày 3.380.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ phonedep
715 26/08/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
716 25/08/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi daiphatmobile
717 24/08/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ daiphatmobile
718 23/08/2012 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ mobiletuongvy
719 22/08/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ truyenthongmobile
720 21/08/2012 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ mobiletuongvy
721 20/08/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
722 19/08/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ truyenthongmobile
723 18/08/2012 1 ngày 3.510.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ vienthongdaitin
724 17/08/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ thmobile
725 16/08/2012 1 ngày 3.510.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
726 15/08/2012 1 ngày 3.510.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ vienthongdaitin
727 14/08/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
728 13/08/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
729 12/08/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
730 11/08/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ ehanam
731 10/08/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi daiphatmobile
732 09/08/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ daiphatmobile
733 08/08/2012 1 ngày 3.510.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ vienthongdaitin
734 07/08/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ CORY3Mobile
735 06/08/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
736 05/08/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ diemsangviet
737 04/08/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
738 03/08/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
739 02/08/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
740 01/08/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Tăng 860.000 VNĐ ehanam
741 31/07/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 860.000 VNĐ CORY3Mobile
742 30/07/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Tăng 860.000 VNĐ ehanam
743 29/07/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
744 28/07/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ CORY3Mobile
745 27/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 760.000 VNĐ benmobile
746 26/07/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
747 25/07/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
748 24/07/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Tăng 860.000 VNĐ hanamgroup
749 23/07/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
750 22/07/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ CORY3Mobile
751 21/07/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
752 20/07/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
753 19/07/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
754 18/07/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
755 17/07/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
756 16/07/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ anhduong_mobile
757 15/07/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
758 14/07/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ CORY3Mobile
759 13/07/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
760 12/07/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
761 11/07/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
762 10/07/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
763 09/07/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ xuanmaimobile
764 08/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
765 07/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ CORY3Mobile
766 06/07/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ xuanmaimobile
767 05/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ CORY3Mobile
768 04/07/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ xuanmaimobile
769 03/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
770 02/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ CORY3Mobile
771 01/07/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ anhduong_mobile
772 30/06/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
773 29/06/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
774 28/06/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
775 27/06/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ CORY3Mobile
776 26/06/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
777 25/06/2012 3.450.000 VNĐ anhduong_mobile
Có tổng cộng 777 thay đổi giá của sản phẩm Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B) trong mục Mobile