Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 16/10/2016 13 ngày 600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ manhthangpro78
2 03/10/2016 3 ngày 500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ shopdienthoai805
3 30/09/2016 2 ngày 600.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ manhthangpro78
4 28/09/2016 28 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
5 31/08/2016 14 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
6 17/08/2016 29 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
7 19/07/2016 9 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ dienmayanhngan
8 10/07/2016 12 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ nhanhsieutoc
9 28/06/2016 40 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
10 19/05/2016 13 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
11 06/05/2016 34 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
12 02/04/2016 8 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
13 25/03/2016 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
14 23/03/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
15 22/03/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
16 21/03/2016 14 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
17 07/03/2016 34 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ quynhanhmobile176
18 02/02/2016 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
19 01/02/2016 4 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
20 28/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
21 27/01/2016 6 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ quynhanhmobile176
22 21/01/2016 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
23 20/01/2016 6 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ quynhanhmobile176
24 14/01/2016 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
25 13/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ quynhanhmobile176
26 12/01/2016 1 ngày 2.150.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ banbuonbanle
27 11/01/2016 3 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ quynhanhmobile176
28 08/01/2016 10 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
29 29/12/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
30 28/12/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 6.200.000 VNĐ quynhanhmobile176
31 27/12/2015 15 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 6.200.000 VNĐ mobilehungphat
32 12/12/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ quynhanhmobile176
33 10/12/2015 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
34 09/12/2015 4 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
35 05/12/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ quynhanhmobile176
36 04/12/2015 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
37 02/12/2015 7 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
38 25/11/2015 6 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
39 19/11/2015 4 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
40 15/11/2015 5 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
41 10/11/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ quynhanhmobile176
42 08/11/2015 8 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
43 31/10/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
44 29/10/2015 5 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
45 24/10/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.520.000 VNĐ quynhanhmobile176
46 23/10/2015 15 ngày 2.320.000 ₫ Tăng 1.520.000 VNĐ tamma
47 08/10/2015 3 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.520.000 VNĐ quynhanhmobile176
48 05/10/2015 20 ngày 2.320.000 ₫ Tăng 1.520.000 VNĐ tamma
49 15/09/2015 15 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
50 31/08/2015 9 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
51 22/08/2015 3 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.380.000 VNĐ quynhanhmobile176
52 19/08/2015 15 ngày 2.180.000 ₫ Tăng 1.380.000 VNĐ cameraanvanphat
53 04/08/2015 17 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
54 18/07/2015 14 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
55 04/07/2015 9 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
56 25/06/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
57 24/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
58 23/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
59 22/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
60 21/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
61 20/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
62 19/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
63 18/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
64 17/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
65 16/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ namduyen
66 15/06/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
67 14/06/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
68 13/06/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
69 12/06/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
70 11/06/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
71 10/06/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thegioismartphonegiare
72 09/06/2015 19 ngày 900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ namduyen
73 21/05/2015 7 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
74 14/05/2015 14 ngày 800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thegioismartphonegiare
75 30/04/2015 10 ngày 700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ didongquynhvy
76 20/04/2015 2 ngày 600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ giaihuymobile
77 18/04/2015 2 ngày 650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ giaihuymobile
78 16/04/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
79 15/04/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
80 14/04/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
81 13/04/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ giaihuymobile
82 12/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
83 11/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
84 10/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ manhthangpro78
85 09/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
86 08/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
87 07/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
88 06/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
89 05/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
90 04/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
91 03/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
92 02/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
93 01/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
94 31/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
95 30/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
96 29/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
97 28/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thegioismartphonegiare
98 27/03/2015 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ manhthangpro78
99 26/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
100 25/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
101 24/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thegioismartphonegiare
102 23/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
103 22/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
104 21/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
105 20/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
106 19/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
107 18/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
108 17/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
109 16/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
110 15/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
111 14/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
112 13/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
113 12/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
114 11/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
115 10/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
116 09/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
117 08/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
118 07/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
119 06/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
120 05/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
121 04/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
122 03/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
123 02/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
124 01/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
125 28/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
126 27/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
127 26/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
128 25/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ caotrimobile
129 24/02/2015 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
130 23/02/2015 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ manhthangpro78
131 22/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
132 21/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
133 20/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
134 19/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
135 18/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
136 17/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
137 16/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
138 15/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
139 14/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
140 13/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
141 12/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
142 11/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
143 10/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
144 09/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
145 08/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
146 07/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
147 06/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
148 05/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
149 04/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
150 03/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
151 02/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
152 01/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
153 31/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
154 30/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ caotrimobile
155 29/01/2015 1 ngày 899.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ giasidienthoai
156 28/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
157 27/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
158 26/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ caotrimobile
159 25/01/2015 1 ngày 899.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
160 24/01/2015 1 ngày 899.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ giasidienthoai
161 23/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ caotrimobile
162 22/01/2015 1 ngày 899.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ giasidienthoai
163 21/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
164 20/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ caotrimobile
165 19/01/2015 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
166 18/01/2015 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ CongtyGiaVu
167 17/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
168 16/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
169 15/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ caotrimobile
170 14/01/2015 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ namduyen
171 13/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
172 12/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ caotrimobile
173 11/01/2015 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ CongtyGiaVu
174 10/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ didongquynhvy
175 09/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
176 08/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 630.000 VNĐ caotrimobile
177 07/01/2015 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
178 06/01/2015 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 630.000 VNĐ giasidienthoai
179 05/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 630.000 VNĐ caotrimobile
180 04/01/2015 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 630.000 VNĐ giasidienthoai
181 03/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
182 02/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 1.910.000 VNĐ caotrimobile
183 01/01/2015 1 ngày 2.560.000 ₫ Giá không đổi networkviet
184 31/12/2014 1 ngày 2.560.000 ₫ Tăng 1.280.000 VNĐ networkviet
185 30/12/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 630.000 VNĐ giasidienthoai
186 29/12/2014 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
187 28/12/2014 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 630.000 VNĐ caotrimobile
188 27/12/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
189 26/12/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
190 25/12/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
191 24/12/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giảm 1.110.000 VNĐ giasidienthoai
192 23/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
193 22/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
194 21/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
195 20/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
196 19/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
197 18/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
198 17/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
199 16/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
200 15/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
201 14/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
202 13/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
203 12/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
204 11/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
205 10/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
206 09/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
207 08/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
208 07/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
209 06/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
210 05/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
211 04/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
212 03/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
213 02/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
214 01/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
215 30/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
216 29/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
217 28/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ didongquynhvy
218 27/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
219 26/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
220 25/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
221 24/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
222 23/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
223 22/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
224 21/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
225 20/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
226 19/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didonggiare1
227 18/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
228 17/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
229 16/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ dienthoaibaoan
230 15/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
231 14/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
232 13/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
233 12/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
234 11/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ dienthoaibaoan
235 10/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.110.000 VNĐ dienthoaihanoi
236 09/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
237 08/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
238 07/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
239 06/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
240 05/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ dienthoaibaoan
241 04/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
242 03/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
243 02/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
244 01/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ dienthoaibaoan
245 31/10/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
246 30/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
247 29/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
248 28/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
249 27/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
250 26/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ dienthoaibaoan
251 25/10/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
252 24/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
253 23/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
254 22/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
255 21/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
256 20/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
257 19/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
258 18/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
259 17/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
260 16/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
261 15/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
262 14/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
263 13/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.860.000 VNĐ dienthoaibaoan
264 12/10/2014 1 ngày 2.560.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ networkviet
265 11/10/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 770.000 VNĐ vienthinh
266 10/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
267 09/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.860.000 VNĐ tamducmobile
268 08/10/2014 1 ngày 2.560.000 ₫ Tăng 1.860.000 VNĐ networkviet
269 07/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
270 06/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
271 05/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
272 04/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
273 03/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
274 02/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
275 01/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
276 30/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
277 29/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
278 28/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
279 27/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
280 26/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
281 25/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 770.000 VNĐ dienthoaibaoan
282 24/09/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
283 23/09/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 770.000 VNĐ vienthinh
284 22/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
285 21/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 770.000 VNĐ dienthoaibaoan
286 20/09/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 770.000 VNĐ vienthinh
287 19/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
288 18/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
289 17/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ dienthoaibaoan
290 16/09/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
291 15/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ dienthoaibaoan
292 14/09/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
293 13/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
294 12/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
295 11/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
296 10/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ didongquynhvy
297 09/09/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi Gialongdigital
298 08/09/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
299 07/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ didongquynhvy
300 06/09/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
301 05/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
302 04/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
303 03/09/2014 4 ngày 700.000 ₫ Giảm 770.000 VNĐ didongquynhvy
304 30/08/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
305 29/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
306 28/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
307 27/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
308 26/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
309 25/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
310 24/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
311 23/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
312 22/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
313 21/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ lantruongmobile
314 20/08/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ didongviethan
315 19/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
316 18/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
317 17/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
318 16/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
319 15/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
320 14/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
321 13/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
322 12/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
323 11/08/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ vienthinh
324 10/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
325 09/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
326 08/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
327 07/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
328 06/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thegioismartphonegiare
329 05/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
330 04/08/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
331 03/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ lantruongmobile
332 02/08/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ dienthoaihanoi
333 01/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ didongviettien
334 31/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
335 30/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
336 29/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
337 28/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ dienthoaihanoi
338 27/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
339 26/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ lantruongmobile
340 25/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
341 24/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
342 23/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
343 22/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
344 21/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
345 20/07/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ Gialongdigital
346 19/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
347 18/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
348 17/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
349 16/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ didongviettien
350 15/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
351 14/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ lantruongmobile
352 13/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
353 12/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ didongviettien
354 11/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lantruongmobile
355 10/07/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ namduyen
356 09/07/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 1.270.000 VNĐ didongviethan
357 08/07/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Tăng 470.000 VNĐ huyhoangmobile
358 07/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
359 06/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
360 05/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
361 04/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
362 03/07/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 1.520.000 VNĐ vienthinh
363 02/07/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.520.000 VNĐ vitinhnguyennhu
364 01/07/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 1.520.000 VNĐ vienthinh
365 30/06/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
366 29/06/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 2.090.000 VNĐ vitinhnguyennhu
367 28/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
368 27/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
369 26/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
370 25/06/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giá không đổi huyhoangmobile
371 24/06/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ huyhoangmobile
372 23/06/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ hoguommobile
373 22/06/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 805.000 VNĐ techshop
374 21/06/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
375 20/06/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ vitinhnguyennhu
376 19/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
377 18/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
378 17/06/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
379 16/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
380 15/06/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
381 14/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lantruongmobile
382 13/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
383 12/06/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Tăng 1.370.000 VNĐ huyhoangmobile
384 11/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
385 10/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
386 09/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
387 08/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
388 07/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
389 06/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
390 05/06/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Tăng 1.370.000 VNĐ huyhoangmobile
391 04/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
392 03/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.285.000 VNĐ namduyen
393 02/06/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
394 01/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
395 31/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
396 30/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
397 29/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
398 28/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
399 27/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.285.000 VNĐ namduyen
400 26/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
401 25/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
402 24/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
403 23/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
404 22/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
405 21/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
406 20/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.285.000 VNĐ namduyen
407 19/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
408 18/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.080.000 VNĐ namduyen
409 17/05/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 205.000 VNĐ anhduong_mobile
410 16/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
411 15/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
412 14/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
413 13/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
414 12/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
415 11/05/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Tăng 1.370.000 VNĐ huyhoangmobile
416 10/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ namduyen
417 09/05/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ducminhmobile
418 08/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
419 07/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
420 06/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 374.000 VNĐ techshop
421 05/05/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
422 04/05/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
423 03/05/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
424 02/05/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
425 01/05/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 859.000 VNĐ B_Nmobile
426 30/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
427 29/04/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
428 28/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
429 27/04/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
430 26/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
431 25/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 374.000 VNĐ Lazada
432 24/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
433 23/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
434 22/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 374.000 VNĐ techshop
435 21/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
436 20/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
437 19/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 374.000 VNĐ Lazada
438 18/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
439 17/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
440 16/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
441 15/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
442 14/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
443 13/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
444 12/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 205.000 VNĐ techshop
445 11/04/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 579.000 VNĐ anhduong_mobile
446 10/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 1.659.000 VNĐ Lazada
447 09/04/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
448 08/04/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.659.000 VNĐ namduyen
449 07/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 1.659.000 VNĐ Lazada
450 06/04/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ namduyen
451 05/04/2014 1 ngày 3.390.000 ₫ Tăng 1.205.000 VNĐ vietkhanhmobile
452 04/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
453 03/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
454 02/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 485.000 VNĐ techshop
455 01/04/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 485.000 VNĐ Ngockimanh
456 31/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
457 30/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
458 29/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
459 28/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 305.000 VNĐ techshop
460 27/03/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ vienthonggiakhanh
461 26/03/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ anhduong_mobile
462 25/03/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ vienthonggiakhanh
463 24/03/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 205.000 VNĐ anhduong_mobile
464 23/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 205.000 VNĐ techshop
465 22/03/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 205.000 VNĐ anhduong_mobile
466 21/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 205.000 VNĐ techshop
467 20/03/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 205.000 VNĐ vienthinh
468 19/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
469 18/03/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ namduyen
470 17/03/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ vienthonggiakhanh
471 16/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
472 15/03/2014 5 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
473 10/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
474 09/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
475 08/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
476 07/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ manhphatmobile
477 06/03/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ phatminhkhangmobile
478 05/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
479 04/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
480 03/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
481 02/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
482 01/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ manhphatmobile
483 28/02/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ namduyen
484 27/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ manhphatmobile
485 26/02/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ namduyen
486 25/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
487 24/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
488 23/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
489 22/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
490 21/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
491 20/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ manhphatmobile
492 19/02/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 579.000 VNĐ anhduong_mobile
493 18/02/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
494 17/02/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
495 16/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
496 15/02/2014 2 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ manhphatmobile
497 13/02/2014 1 ngày 2.340.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ lucasa
498 12/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 485.000 VNĐ didongsaigon24h
499 11/02/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
500 10/02/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ techshop
501 09/02/2014 1 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ huyentrangmobile
502 08/02/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
503 07/02/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
504 06/02/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ techshop
505 05/02/2014 1 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ huyentrangmobile
506 04/02/2014 4 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
507 31/01/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
508 30/01/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
509 29/01/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
510 28/01/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 395.000 VNĐ manhphatmobile
511 27/01/2014 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
512 26/01/2014 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
513 25/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
514 24/01/2014 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
515 23/01/2014 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ avishop
516 22/01/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ didongsaigon24h
517 21/01/2014 1 ngày 2.095.000 ₫ Tăng 645.000 VNĐ avishop
518 20/01/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 1.109.000 VNĐ phatminhkhangmobile
519 19/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
520 18/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
521 17/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
522 16/01/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
523 15/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
524 14/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
525 13/01/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
526 12/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
527 11/01/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giá không đổi huyhoangmobile
528 10/01/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ huyhoangmobile
529 09/01/2014 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ 3dsaigon
530 08/01/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ didongsaigon24h
531 07/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
532 06/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
533 05/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
534 04/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
535 03/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ techshop
536 02/01/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
537 01/01/2014 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ plstorevn
538 31/12/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
539 30/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ plstorevn
540 29/12/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi didongsaigon24h
541 28/12/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
542 27/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giá không đổi plstorevn
543 26/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 105.000 VNĐ plstorevn
544 25/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Tăng 105.000 VNĐ avishop
545 24/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giá không đổi plstorevn
546 23/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 195.000 VNĐ plstorevn
547 22/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
548 21/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 195.000 VNĐ techshop
549 20/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 105.000 VNĐ plstorevn
550 19/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
551 18/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
552 17/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
553 16/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
554 15/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
555 14/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
556 13/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 355.000 VNĐ avishop
557 12/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 265.000 VNĐ 3dsaigon
558 11/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
559 10/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 265.000 VNĐ techshop
560 09/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 265.000 VNĐ 3dsaigon
561 08/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
562 07/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
563 06/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 355.000 VNĐ avishop
564 05/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 355.000 VNĐ 3dsaigon
565 04/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
566 03/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
567 02/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
568 01/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
569 30/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ avishop
570 29/11/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ didongsaigon24h
571 28/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ avishop
572 27/11/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi didongsaigon24h
573 26/11/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ didongsaigon24h
574 25/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
575 24/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
576 23/11/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
577 22/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
578 21/11/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
579 20/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
580 19/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
581 18/11/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
582 17/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
583 16/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
584 15/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
585 14/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
586 13/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
587 12/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
588 11/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
589 10/11/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ techshop
590 09/11/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giảm 369.000 VNĐ khanhduymobile
591 08/11/2013 1 ngày 2.549.000 ₫ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
592 07/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi vienthonggiakhanh
593 06/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi vienthonggiakhanh
594 05/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vienthonggiakhanh
595 04/11/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi hoguommobile
596 03/11/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi hoguommobile
597 02/11/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 740.000 VNĐ hoguommobile
598 01/11/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 735.000 VNĐ huyhangmobile
599 31/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
600 30/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
601 29/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 305.000 VNĐ techshop
602 28/10/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ vienthonggiakhanh
603 27/10/2013 3 ngày 2.180.000 ₫ Giá không đổi khanhduymobile
604 24/10/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Tăng 730.000 VNĐ khanhduymobile
605 23/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 735.000 VNĐ phatminhkhangmobile
606 22/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
607 21/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
608 20/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
609 19/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
610 18/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 265.000 VNĐ techshop
611 17/10/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi 3dsaigon
612 16/10/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ 3dsaigon
613 15/10/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
614 14/10/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
615 13/10/2013 3 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 740.000 VNĐ ducminhmobile
616 10/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 645.000 VNĐ manhthangpro78
617 09/10/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ avishop
618 08/10/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 95.000 VNĐ ducminhmobile
619 07/10/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ avishop
620 06/10/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 95.000 VNĐ ducminhmobile
621 05/10/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ avishop
622 04/10/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giá không đổi so8mobile
623 03/10/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giảm 452.000 VNĐ so8mobile
624 02/10/2013 1 ngày 2.632.000 ₫ Tăng 442.000 VNĐ thegioitructuyen
625 01/10/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ ducminhmobile
626 30/09/2013 1 ngày 2.980.000 ₫ Giá không đổi dienmaytantien
627 29/09/2013 1 ngày 2.980.000 ₫ Tăng 380.000 VNĐ dienmaytantien
628 28/09/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ dienmaybinhminhonline
629 27/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ AnVat_Mobile
630 26/09/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ dienmaybinhminhonline
631 25/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ ehanam
632 24/09/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi vienthonggiakhanh
633 23/09/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthonggiakhanh
634 22/09/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ anhduong_mobile
635 21/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
636 20/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ ducminhmobile
637 19/09/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ anhduong_mobile
638 18/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ ducminhmobile
639 17/09/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
640 16/09/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hoangmyjsc
641 15/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ diemsangviet
642 14/09/2013 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
643 13/09/2013 1 ngày 2.340.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
644 12/09/2013 1 ngày 2.340.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
645 11/09/2013 1 ngày 2.340.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thanhcongmobile
646 10/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
647 09/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
648 08/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ hoguommobile
649 07/09/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ khanhduymobile
650 06/09/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 251.000 VNĐ anhduong_mobile
651 05/09/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Giá không đổi Lazada
652 04/09/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ Lazada
653 03/09/2013 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ namduyen
654 02/09/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ Lazada
655 01/09/2013 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ namduyen
656 31/08/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 251.000 VNĐ Lazada
657 30/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 251.000 VNĐ 3dsaigon
658 29/08/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Giá không đổi Lazada
659 28/08/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ Lazada
660 27/08/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giá không đổi tintuongvn
661 26/08/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giảm 161.000 VNĐ tintuongvn
662 25/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi 3dsaigon
663 24/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 79.000 VNĐ 3dsaigon
664 23/08/2013 1 ngày 2.529.000 ₫ Giá không đổi Lazada
665 22/08/2013 1 ngày 2.529.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ Lazada
666 21/08/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ avishop
667 20/08/2013 1 ngày 2.529.000 ₫ Giá không đổi Lazada
668 19/08/2013 1 ngày 2.529.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ Lazada
669 18/08/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Tăng 109.000 VNĐ avishop
670 17/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
671 16/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
672 15/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienthoaihanoi
673 14/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi Lazada
674 13/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ Lazada
675 12/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi 3dsaigon
676 11/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi 3dsaigon
677 10/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi 3dsaigon
678 09/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ 3dsaigon
679 08/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
680 07/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
681 06/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
682 05/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ ducminhmobile
683 04/08/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ khanhduymobile
684 03/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
685 02/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
686 01/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ ducminhmobile
687 31/07/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ khanhduymobile
688 30/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
689 29/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
690 28/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
691 27/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
692 26/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
693 25/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
694 24/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ ducminhmobile
695 23/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
696 22/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
697 21/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
698 20/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
699 19/07/2013 1 ngày 2.280.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ so8mobile
700 18/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
701 17/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ hoangmyjsc
702 16/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 320.000 VNĐ Minhvietmobile
703 15/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
704 14/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
705 13/07/2013 1 ngày 2.280.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ khanhduymobile
706 12/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
707 11/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
708 10/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
709 09/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
710 08/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
711 07/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
712 06/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
713 05/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
714 04/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ hoangmyjsc
715 03/07/2013 1 ngày 2.320.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ ducminhmobile
716 02/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giảm 129.000 VNĐ hoangmyjsc
717 01/07/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Tăng 179.000 VNĐ avishop
718 30/06/2013 1 ngày 2.320.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ ducminhmobile
719 29/06/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ hoguommobile
720 28/06/2013 1 ngày 2.320.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ ducminhmobile
721 27/06/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ hoguommobile
722 26/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
723 25/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ hoangmyjsc
724 24/06/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ diemsangviet
725 23/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
726 22/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
727 21/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
728 20/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
729 19/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
730 18/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
731 17/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
732 16/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
733 15/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi khanhduymobile
734 14/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ khanhduymobile
735 13/06/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi avishop
736 12/06/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi avishop
737 11/06/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi avishop
738 10/06/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi avishop
739 09/06/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ avishop
740 08/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
741 07/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
742 06/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
743 05/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
744 04/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
745 03/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
746 02/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ anhduong_mobile
747 01/06/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
748 31/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
749 30/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
750 29/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
751 28/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
752 27/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
753 26/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
754 25/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
755 24/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
756 23/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
757 22/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
758 21/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
759 20/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
760 19/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
761 18/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
762 17/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ hoangmyjsc
763 16/05/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
764 15/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
765 14/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
766 13/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
767 12/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
768 11/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
769 10/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vienthinh
770 09/05/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
771 08/05/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
772 07/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
773 06/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giảm 128.000 VNĐ vienthinh
774 05/05/2013 1 ngày 2.668.000 ₫ Tăng 128.000 VNĐ topcare
775 04/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
776 03/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
777 02/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
778 01/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ vienthinh
779 30/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ ngochacomputer
780 29/04/2013 1 ngày 2.770.000 ₫ Tăng 170.000 VNĐ daiduyen
781 28/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
782 27/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
783 26/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
784 25/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
785 24/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
786 23/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
787 22/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
788 21/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
789 20/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
790 19/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ bichngocmobile
791 18/04/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ avishop
792 17/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ bichngocmobile
793 16/04/2013 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ CongtyGiaVu
794 15/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
795 14/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
796 13/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
797 12/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
798 11/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 170.000 VNĐ bichngocmobile
799 10/04/2013 1 ngày 2.770.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ daiduyen
800 09/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
801 08/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
802 07/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
803 06/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ tiencuongmobile
804 05/04/2013 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi Gialongdigital
805 04/04/2013 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ Gialongdigital
806 03/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
807 02/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
808 01/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
809 31/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
810 30/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
811 29/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
812 28/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Trunganhcomputer
813 27/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhphumobile
814 26/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
815 25/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
816 24/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
817 23/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
818 22/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
819 21/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
820 20/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ minhhieumobile
821 19/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ ducminhmobile
822 18/03/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vienthongdaitin
823 17/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ minhhieumobile
824 16/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ B_Nmobile
825 15/03/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ vienthongdaitin
826 14/03/2013 1 ngày 2.760.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
827 13/03/2013 1 ngày 2.760.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ cameraanvanphat
828 12/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ B_Nmobile
829 11/03/2013 1 ngày 2.760.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ cameraanvanphat
830 10/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
831 09/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
832 08/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ B_Nmobile
833 07/03/2013 1 ngày 2.820.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ ducminhmobile
834 06/03/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi avishop
835 05/03/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi avishop
836 04/03/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 340.000 VNĐ avishop
837 03/03/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ vienthongdaitin
838 02/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
839 01/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ diemsangviet
840 28/02/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vitinhnguyennhu
841 27/02/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
842 26/02/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
843 25/02/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
844 24/02/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ anhduong_mobile
845 23/02/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
846 22/02/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
847 21/02/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vitinhnguyennhu
848 20/02/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ anhduong_mobile
849 19/02/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ thegioikts
850 18/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ smartphoneshop
851 17/02/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
852 16/02/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ diemsangviet
853 15/02/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khanhduymobile
854 14/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
855 13/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
856 12/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
857 11/02/2013 2 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
858 09/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vienthinh
859 08/02/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi khanhduymobile
860 07/02/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khanhduymobile
861 06/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
862 05/02/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ diemsangviet
863 04/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
864 03/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ vienthinh
865 02/02/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vienthongdaitin
866 01/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ vienthinh
867 31/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ ecomart
868 30/01/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
869 29/01/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
870 28/01/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
871 27/01/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ minhhieumobile
872 26/01/2013 1 ngày 2.750.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
873 25/01/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ vienthongdaitin
874 24/01/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ tamagift
875 23/01/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi ApplePro
876 22/01/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ ApplePro
877 21/01/2013 1 ngày 2.980.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ dienmaytantien
878 20/01/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ngochacomputer
879 19/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
880 18/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vitinhnguyennhu
881 17/01/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ngochacomputer
882 16/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
883 15/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
884 14/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
885 13/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
886 12/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
887 11/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
888 10/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 209.000 VNĐ thegioikts
889 09/01/2013 1 ngày 3.199.000 ₫ Giá không đổi Lazada
890 08/01/2013 1 ngày 3.199.000 ₫ Tăng 1.199.000 VNĐ Lazada
891 07/01/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.199.000 VNĐ ThanhLapStore
892 06/01/2013 1 ngày 3.199.000 ₫ Giá không đổi Lazada
893 05/01/2013 1 ngày 3.199.000 ₫ Tăng 1.199.000 VNĐ Lazada
894 04/01/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.199.000 VNĐ ThanhLapStore
895 03/01/2013 1 ngày 3.199.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Lazada
896 02/01/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Tăng 409.000 VNĐ Lazada
897 01/01/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ducminhmobile
898 31/12/2012 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ khanhduymobile
899 30/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
900 29/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vienthongdaitin
901 28/12/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ ngochacomputer
902 27/12/2012 1 ngày 3.150.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ ducminhmobile
903 26/12/2012 1 ngày 3.060.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
904 25/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ vienthongdaitin
905 24/12/2012 1 ngày 3.060.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
906 23/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ anhduong_mobile
907 22/12/2012 1 ngày 3.060.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
908 21/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ anhduong_mobile
909 20/12/2012 1 ngày 3.060.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ khanhduymobile
910 19/12/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
911 18/12/2012 1 ngày 3.230.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ muahangtructuyen
912 17/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
913 16/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ anhduong_mobile
914 15/12/2012 1 ngày 3.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ TechOne
915 14/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
916 13/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 2.770.000 VNĐ anhduong_mobile
917 12/12/2012 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi baolongmobilevn
918 11/12/2012 1 ngày 430.000 ₫ Giảm 2.920.000 VNĐ baolongmobilevn
919 10/12/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ muahangtructuyen
920 09/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
921 08/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
922 07/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
923 06/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ anhduong_mobile
924 05/12/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ vienthongdaitin
925 04/12/2012 1 ngày 3.499.000 ₫ Tăng 149.000 VNĐ Lazada
926 03/12/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
927 02/12/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
928 01/12/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
929 30/11/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
930 29/11/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ ngochacomputer
931 28/11/2012 1 ngày 3.499.000 ₫ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
932 27/11/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ ducminhmobile
933 26/11/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 980.000 VNĐ mysonmobile
934 25/11/2012 1 ngày 3.180.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ truyenthongmobile
935 24/11/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
936 23/11/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ ducminhmobile
937 22/11/2012 1 ngày 3.180.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
938 21/11/2012 1 ngày 3.180.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ truyenthongmobile
939 20/11/2012 1 ngày 3.380.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ daiphatmobile
940 19/11/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vienthongdaitin
941 18/11/2012 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tamagift
942 17/11/2012 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tamagift
943 16/11/2012 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tamagift
944 15/11/2012 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ tamagift
945 14/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
946 13/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
947 12/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
948 11/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giảm 104.000 VNĐ truyenthongmobile
949 10/11/2012 1 ngày 3.449.000 ₫ Tăng 104.000 VNĐ Lazada
950 09/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
951 08/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ truyenthongmobile
952 07/11/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ngochacomputer
953 06/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ truyenthongmobile
954 05/11/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ muahangtructuyen
955 04/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giảm 104.000 VNĐ truyenthongmobile
956 03/11/2012 1 ngày 3.449.000 ₫ Tăng 104.000 VNĐ Lazada
957 02/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
958 01/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
959 31/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
960 30/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
961 29/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
962 28/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
963 27/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
964 26/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
965 25/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
966 24/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
967 23/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
968 22/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
969 21/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
970 20/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
971 19/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
972 18/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ truyenthongmobile
973 17/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
974 16/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ truyenthongmobile
975 15/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
976 14/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
977 13/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vienthongdaitin
978 12/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
979 11/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
980 10/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ vienthinh
981 09/10/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ vienthongdaitin
982 08/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
983 07/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ anhduong_mobile
984 06/10/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ vienthongdaitin
985 05/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
986 04/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 44.000 VNĐ anhduong_mobile
987 03/10/2012 1 ngày 3.444.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
988 02/10/2012 1 ngày 3.444.000 ₫ Tăng 44.000 VNĐ truyenthongmobile
989 01/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ anhduong_mobile
990 30/09/2012 1 ngày 3.456.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ thanhcongmobile
991 29/09/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 8.000 VNĐ anhduong_mobile
992 28/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
993 27/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
994 26/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
995 25/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giảm 58.000 VNĐ truyenthongmobile
996 24/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 58.000 VNĐ minhhieumobile
997 23/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
998 22/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giảm 58.000 VNĐ truyenthongmobile
999 21/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 148.000 VNĐ minhhieumobile
1000 20/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
1001 19/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giảm 148.000 VNĐ truyenthongmobile
1002 18/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 148.000 VNĐ anhduong_mobile
1003 17/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
1004 16/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
1005 15/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
1006 14/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
1007 13/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
1008 12/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
1009 11/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giảm 148.000 VNĐ truyenthongmobile
1010 10/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 148.000 VNĐ anhduong_mobile
1011 09/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Tăng 702.000 VNĐ truyenthongmobile
1012 08/09/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ mobiletuongvy
1013 07/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1014 06/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
1015 05/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
1016 04/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1017 03/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ anhduong_mobile
1018 02/09/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mobiletuongvy
1019 01/09/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ ngochacomputer
1020 31/08/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ mobiletuongvy
1021 30/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1022 29/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1023 28/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ anhduong_mobile
1024 27/08/2012 1 ngày 3.380.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ phonedep
1025 26/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1026 25/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi daiphatmobile
1027 24/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ daiphatmobile
1028 23/08/2012 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mobiletuongvy
1029 22/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ truyenthongmobile
1030 21/08/2012 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mobiletuongvy
1031 20/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
1032 19/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ truyenthongmobile
1033 18/08/2012 1 ngày 3.510.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ vienthongdaitin
1034 17/08/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ thmobile
1035 16/08/2012 1 ngày 3.510.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
1036 15/08/2012 1 ngày 3.510.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vienthongdaitin
1037 14/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1038 13/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1039 12/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1040 11/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ ehanam
1041 10/08/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi daiphatmobile
1042 09/08/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ daiphatmobile
1043 08/08/2012 1 ngày 3.510.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ vienthongdaitin
1044 07/08/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ CORY3Mobile
1045 06/08/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
1046 05/08/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ diemsangviet
1047 04/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1048 03/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1049 02/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1050 01/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Tăng 860.000 VNĐ ehanam
1051 31/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 860.000 VNĐ CORY3Mobile
1052 30/07/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Tăng 860.000 VNĐ ehanam
1053 29/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1054 28/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ CORY3Mobile
1055 27/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 760.000 VNĐ benmobile
1056 26/07/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1057 25/07/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1058 24/07/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Tăng 860.000 VNĐ hanamgroup
1059 23/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1060 22/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ CORY3Mobile
1061 21/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1062 20/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1063 19/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1064 18/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1065 17/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1066 16/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ anhduong_mobile
1067 15/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1068 14/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ CORY3Mobile
1069 13/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
1070 12/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
1071 11/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
1072 10/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
1073 09/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ xuanmaimobile
1074 08/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1075 07/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ CORY3Mobile
1076 06/07/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xuanmaimobile
1077 05/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ CORY3Mobile
1078 04/07/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xuanmaimobile
1079 03/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1080 02/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ CORY3Mobile
1081 01/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ anhduong_mobile
1082 30/06/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1083 29/06/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1084 28/06/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1085 27/06/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ CORY3Mobile
1086 26/06/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1087 25/06/2012 3.450.000 ₫ anhduong_mobile
Có tổng cộng 1.087 thay đổi giá của sản phẩm Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B) đã được hệ thống ghi lại.