Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 28/09/2016 28 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
2 31/08/2016 14 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
3 17/08/2016 29 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
4 19/07/2016 9 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ dienmayanhngan
5 10/07/2016 12 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ nhanhsieutoc
6 28/06/2016 40 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
7 19/05/2016 13 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
8 06/05/2016 34 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
9 02/04/2016 8 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
10 25/03/2016 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
11 23/03/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
12 22/03/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
13 21/03/2016 14 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
14 07/03/2016 34 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ quynhanhmobile176
15 02/02/2016 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
16 01/02/2016 4 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
17 28/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
18 27/01/2016 6 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ quynhanhmobile176
19 21/01/2016 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
20 20/01/2016 6 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ quynhanhmobile176
21 14/01/2016 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
22 13/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ quynhanhmobile176
23 12/01/2016 1 ngày 2.150.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ banbuonbanle
24 11/01/2016 3 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ quynhanhmobile176
25 08/01/2016 10 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
26 29/12/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
27 28/12/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 6.200.000 VNĐ quynhanhmobile176
28 27/12/2015 15 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 6.200.000 VNĐ mobilehungphat
29 12/12/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ quynhanhmobile176
30 10/12/2015 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
31 09/12/2015 4 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
32 05/12/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ quynhanhmobile176
33 04/12/2015 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
34 02/12/2015 7 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
35 25/11/2015 6 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
36 19/11/2015 4 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
37 15/11/2015 5 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
38 10/11/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ quynhanhmobile176
39 08/11/2015 8 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
40 31/10/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
41 29/10/2015 5 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
42 24/10/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.520.000 VNĐ quynhanhmobile176
43 23/10/2015 15 ngày 2.320.000 ₫ Tăng 1.520.000 VNĐ tamma
44 08/10/2015 3 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.520.000 VNĐ quynhanhmobile176
45 05/10/2015 20 ngày 2.320.000 ₫ Tăng 1.520.000 VNĐ tamma
46 15/09/2015 15 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
47 31/08/2015 9 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
48 22/08/2015 3 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.380.000 VNĐ quynhanhmobile176
49 19/08/2015 15 ngày 2.180.000 ₫ Tăng 1.380.000 VNĐ cameraanvanphat
50 04/08/2015 17 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
51 18/07/2015 14 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
52 04/07/2015 9 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
53 25/06/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
54 24/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
55 23/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
56 22/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
57 21/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
58 20/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
59 19/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
60 18/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
61 17/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
62 16/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ namduyen
63 15/06/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
64 14/06/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
65 13/06/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
66 12/06/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
67 11/06/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
68 10/06/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thegioismartphonegiare
69 09/06/2015 19 ngày 900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ namduyen
70 21/05/2015 7 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
71 14/05/2015 14 ngày 800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thegioismartphonegiare
72 30/04/2015 10 ngày 700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ didongquynhvy
73 20/04/2015 2 ngày 600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ giaihuymobile
74 18/04/2015 2 ngày 650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ giaihuymobile
75 16/04/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
76 15/04/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
77 14/04/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
78 13/04/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ giaihuymobile
79 12/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
80 11/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
81 10/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ manhthangpro78
82 09/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
83 08/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
84 07/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
85 06/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
86 05/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
87 04/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
88 03/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
89 02/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
90 01/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
91 31/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
92 30/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
93 29/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
94 28/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thegioismartphonegiare
95 27/03/2015 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ manhthangpro78
96 26/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
97 25/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
98 24/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thegioismartphonegiare
99 23/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
100 22/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
101 21/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
102 20/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
103 19/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
104 18/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
105 17/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
106 16/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
107 15/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
108 14/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
109 13/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
110 12/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
111 11/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
112 10/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
113 09/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
114 08/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
115 07/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
116 06/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
117 05/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
118 04/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
119 03/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
120 02/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
121 01/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
122 28/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
123 27/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
124 26/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
125 25/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ caotrimobile
126 24/02/2015 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
127 23/02/2015 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ manhthangpro78
128 22/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
129 21/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
130 20/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
131 19/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
132 18/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
133 17/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
134 16/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
135 15/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
136 14/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
137 13/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
138 12/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
139 11/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
140 10/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
141 09/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
142 08/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
143 07/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
144 06/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
145 05/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
146 04/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
147 03/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
148 02/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
149 01/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
150 31/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
151 30/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ caotrimobile
152 29/01/2015 1 ngày 899.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ giasidienthoai
153 28/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
154 27/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
155 26/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ caotrimobile
156 25/01/2015 1 ngày 899.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
157 24/01/2015 1 ngày 899.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ giasidienthoai
158 23/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ caotrimobile
159 22/01/2015 1 ngày 899.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ giasidienthoai
160 21/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
161 20/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ caotrimobile
162 19/01/2015 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
163 18/01/2015 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ CongtyGiaVu
164 17/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
165 16/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
166 15/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ caotrimobile
167 14/01/2015 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ namduyen
168 13/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
169 12/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ caotrimobile
170 11/01/2015 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ CongtyGiaVu
171 10/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ didongquynhvy
172 09/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
173 08/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 630.000 VNĐ caotrimobile
174 07/01/2015 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
175 06/01/2015 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 630.000 VNĐ giasidienthoai
176 05/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 630.000 VNĐ caotrimobile
177 04/01/2015 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 630.000 VNĐ giasidienthoai
178 03/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
179 02/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 1.910.000 VNĐ caotrimobile
180 01/01/2015 1 ngày 2.560.000 ₫ Giá không đổi networkviet
181 31/12/2014 1 ngày 2.560.000 ₫ Tăng 1.280.000 VNĐ networkviet
182 30/12/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 630.000 VNĐ giasidienthoai
183 29/12/2014 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
184 28/12/2014 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 630.000 VNĐ caotrimobile
185 27/12/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
186 26/12/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
187 25/12/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
188 24/12/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giảm 1.110.000 VNĐ giasidienthoai
189 23/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
190 22/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
191 21/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
192 20/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
193 19/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
194 18/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
195 17/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
196 16/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
197 15/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
198 14/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
199 13/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
200 12/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
201 11/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
202 10/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
203 09/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
204 08/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
205 07/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
206 06/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
207 05/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
208 04/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
209 03/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
210 02/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
211 01/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
212 30/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
213 29/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
214 28/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ didongquynhvy
215 27/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
216 26/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
217 25/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
218 24/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
219 23/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
220 22/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
221 21/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
222 20/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
223 19/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didonggiare1
224 18/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
225 17/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
226 16/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ dienthoaibaoan
227 15/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
228 14/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
229 13/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
230 12/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
231 11/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ dienthoaibaoan
232 10/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.110.000 VNĐ dienthoaihanoi
233 09/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
234 08/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
235 07/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
236 06/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
237 05/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ dienthoaibaoan
238 04/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
239 03/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
240 02/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
241 01/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ dienthoaibaoan
242 31/10/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
243 30/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
244 29/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
245 28/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
246 27/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
247 26/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ dienthoaibaoan
248 25/10/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
249 24/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
250 23/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
251 22/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
252 21/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
253 20/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
254 19/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
255 18/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
256 17/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
257 16/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
258 15/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
259 14/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
260 13/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.860.000 VNĐ dienthoaibaoan
261 12/10/2014 1 ngày 2.560.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ networkviet
262 11/10/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 770.000 VNĐ vienthinh
263 10/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
264 09/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.860.000 VNĐ tamducmobile
265 08/10/2014 1 ngày 2.560.000 ₫ Tăng 1.860.000 VNĐ networkviet
266 07/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
267 06/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
268 05/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
269 04/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
270 03/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
271 02/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
272 01/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
273 30/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
274 29/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
275 28/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
276 27/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
277 26/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
278 25/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 770.000 VNĐ dienthoaibaoan
279 24/09/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
280 23/09/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 770.000 VNĐ vienthinh
281 22/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
282 21/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 770.000 VNĐ dienthoaibaoan
283 20/09/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 770.000 VNĐ vienthinh
284 19/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
285 18/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
286 17/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ dienthoaibaoan
287 16/09/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
288 15/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ dienthoaibaoan
289 14/09/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
290 13/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
291 12/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
292 11/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
293 10/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ didongquynhvy
294 09/09/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi Gialongdigital
295 08/09/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
296 07/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ didongquynhvy
297 06/09/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
298 05/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
299 04/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
300 03/09/2014 4 ngày 700.000 ₫ Giảm 770.000 VNĐ didongquynhvy
301 30/08/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
302 29/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
303 28/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
304 27/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
305 26/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
306 25/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
307 24/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
308 23/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
309 22/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
310 21/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ lantruongmobile
311 20/08/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ didongviethan
312 19/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
313 18/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
314 17/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
315 16/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
316 15/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
317 14/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
318 13/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
319 12/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
320 11/08/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ vienthinh
321 10/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
322 09/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
323 08/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
324 07/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
325 06/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thegioismartphonegiare
326 05/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
327 04/08/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
328 03/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ lantruongmobile
329 02/08/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ dienthoaihanoi
330 01/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ didongviettien
331 31/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
332 30/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
333 29/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
334 28/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ dienthoaihanoi
335 27/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
336 26/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ lantruongmobile
337 25/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
338 24/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
339 23/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
340 22/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
341 21/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
342 20/07/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ Gialongdigital
343 19/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
344 18/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
345 17/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
346 16/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ didongviettien
347 15/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
348 14/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ lantruongmobile
349 13/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
350 12/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ didongviettien
351 11/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lantruongmobile
352 10/07/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ namduyen
353 09/07/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 1.270.000 VNĐ didongviethan
354 08/07/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Tăng 470.000 VNĐ huyhoangmobile
355 07/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
356 06/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
357 05/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
358 04/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
359 03/07/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 1.520.000 VNĐ vienthinh
360 02/07/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.520.000 VNĐ vitinhnguyennhu
361 01/07/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 1.520.000 VNĐ vienthinh
362 30/06/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
363 29/06/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 2.090.000 VNĐ vitinhnguyennhu
364 28/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
365 27/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
366 26/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
367 25/06/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giá không đổi huyhoangmobile
368 24/06/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ huyhoangmobile
369 23/06/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ hoguommobile
370 22/06/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 805.000 VNĐ techshop
371 21/06/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
372 20/06/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ vitinhnguyennhu
373 19/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
374 18/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
375 17/06/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
376 16/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
377 15/06/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
378 14/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lantruongmobile
379 13/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
380 12/06/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Tăng 1.370.000 VNĐ huyhoangmobile
381 11/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
382 10/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
383 09/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
384 08/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
385 07/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
386 06/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
387 05/06/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Tăng 1.370.000 VNĐ huyhoangmobile
388 04/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
389 03/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.285.000 VNĐ namduyen
390 02/06/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
391 01/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
392 31/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
393 30/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
394 29/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
395 28/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
396 27/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.285.000 VNĐ namduyen
397 26/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
398 25/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
399 24/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
400 23/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
401 22/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
402 21/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
403 20/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.285.000 VNĐ namduyen
404 19/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
405 18/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.080.000 VNĐ namduyen
406 17/05/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 205.000 VNĐ anhduong_mobile
407 16/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
408 15/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
409 14/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
410 13/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
411 12/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
412 11/05/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Tăng 1.370.000 VNĐ huyhoangmobile
413 10/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ namduyen
414 09/05/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ducminhmobile
415 08/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
416 07/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
417 06/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 374.000 VNĐ techshop
418 05/05/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
419 04/05/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
420 03/05/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
421 02/05/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
422 01/05/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 859.000 VNĐ B_Nmobile
423 30/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
424 29/04/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
425 28/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
426 27/04/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
427 26/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
428 25/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 374.000 VNĐ Lazada
429 24/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
430 23/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
431 22/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 374.000 VNĐ techshop
432 21/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
433 20/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
434 19/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 374.000 VNĐ Lazada
435 18/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
436 17/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
437 16/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
438 15/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
439 14/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
440 13/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
441 12/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 205.000 VNĐ techshop
442 11/04/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 579.000 VNĐ anhduong_mobile
443 10/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 1.659.000 VNĐ Lazada
444 09/04/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
445 08/04/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.659.000 VNĐ namduyen
446 07/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 1.659.000 VNĐ Lazada
447 06/04/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ namduyen
448 05/04/2014 1 ngày 3.390.000 ₫ Tăng 1.205.000 VNĐ vietkhanhmobile
449 04/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
450 03/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
451 02/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 485.000 VNĐ techshop
452 01/04/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 485.000 VNĐ Ngockimanh
453 31/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
454 30/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
455 29/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
456 28/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 305.000 VNĐ techshop
457 27/03/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ vienthonggiakhanh
458 26/03/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ anhduong_mobile
459 25/03/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ vienthonggiakhanh
460 24/03/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 205.000 VNĐ anhduong_mobile
461 23/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 205.000 VNĐ techshop
462 22/03/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 205.000 VNĐ anhduong_mobile
463 21/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 205.000 VNĐ techshop
464 20/03/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 205.000 VNĐ vienthinh
465 19/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
466 18/03/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ namduyen
467 17/03/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ vienthonggiakhanh
468 16/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
469 15/03/2014 5 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
470 10/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
471 09/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
472 08/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
473 07/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ manhphatmobile
474 06/03/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ phatminhkhangmobile
475 05/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
476 04/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
477 03/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
478 02/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
479 01/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ manhphatmobile
480 28/02/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ namduyen
481 27/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ manhphatmobile
482 26/02/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ namduyen
483 25/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
484 24/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
485 23/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
486 22/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
487 21/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
488 20/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ manhphatmobile
489 19/02/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 579.000 VNĐ anhduong_mobile
490 18/02/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
491 17/02/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
492 16/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
493 15/02/2014 2 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ manhphatmobile
494 13/02/2014 1 ngày 2.340.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ lucasa
495 12/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 485.000 VNĐ didongsaigon24h
496 11/02/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
497 10/02/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ techshop
498 09/02/2014 1 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ huyentrangmobile
499 08/02/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
500 07/02/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
501 06/02/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ techshop
502 05/02/2014 1 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ huyentrangmobile
503 04/02/2014 4 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
504 31/01/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
505 30/01/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
506 29/01/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
507 28/01/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 395.000 VNĐ manhphatmobile
508 27/01/2014 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
509 26/01/2014 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
510 25/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
511 24/01/2014 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
512 23/01/2014 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ avishop
513 22/01/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ didongsaigon24h
514 21/01/2014 1 ngày 2.095.000 ₫ Tăng 645.000 VNĐ avishop
515 20/01/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 1.109.000 VNĐ phatminhkhangmobile
516 19/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
517 18/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
518 17/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
519 16/01/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
520 15/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
521 14/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
522 13/01/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
523 12/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
524 11/01/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giá không đổi huyhoangmobile
525 10/01/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ huyhoangmobile
526 09/01/2014 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ 3dsaigon
527 08/01/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ didongsaigon24h
528 07/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
529 06/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
530 05/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
531 04/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
532 03/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ techshop
533 02/01/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
534 01/01/2014 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ plstorevn
535 31/12/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
536 30/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ plstorevn
537 29/12/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi didongsaigon24h
538 28/12/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
539 27/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giá không đổi plstorevn
540 26/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 105.000 VNĐ plstorevn
541 25/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Tăng 105.000 VNĐ avishop
542 24/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giá không đổi plstorevn
543 23/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 195.000 VNĐ plstorevn
544 22/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
545 21/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 195.000 VNĐ techshop
546 20/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 105.000 VNĐ plstorevn
547 19/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
548 18/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
549 17/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
550 16/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
551 15/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
552 14/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
553 13/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 355.000 VNĐ avishop
554 12/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 265.000 VNĐ 3dsaigon
555 11/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
556 10/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 265.000 VNĐ techshop
557 09/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 265.000 VNĐ 3dsaigon
558 08/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
559 07/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
560 06/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 355.000 VNĐ avishop
561 05/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 355.000 VNĐ 3dsaigon
562 04/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
563 03/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
564 02/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
565 01/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
566 30/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ avishop
567 29/11/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ didongsaigon24h
568 28/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ avishop
569 27/11/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi didongsaigon24h
570 26/11/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ didongsaigon24h
571 25/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
572 24/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
573 23/11/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
574 22/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
575 21/11/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
576 20/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
577 19/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
578 18/11/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
579 17/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
580 16/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
581 15/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
582 14/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
583 13/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
584 12/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
585 11/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
586 10/11/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ techshop
587 09/11/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giảm 369.000 VNĐ khanhduymobile
588 08/11/2013 1 ngày 2.549.000 ₫ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
589 07/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi vienthonggiakhanh
590 06/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi vienthonggiakhanh
591 05/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vienthonggiakhanh
592 04/11/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi hoguommobile
593 03/11/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi hoguommobile
594 02/11/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 740.000 VNĐ hoguommobile
595 01/11/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 735.000 VNĐ huyhangmobile
596 31/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
597 30/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
598 29/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 305.000 VNĐ techshop
599 28/10/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ vienthonggiakhanh
600 27/10/2013 3 ngày 2.180.000 ₫ Giá không đổi khanhduymobile
601 24/10/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Tăng 730.000 VNĐ khanhduymobile
602 23/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 735.000 VNĐ phatminhkhangmobile
603 22/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
604 21/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
605 20/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
606 19/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
607 18/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 265.000 VNĐ techshop
608 17/10/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi 3dsaigon
609 16/10/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ 3dsaigon
610 15/10/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
611 14/10/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
612 13/10/2013 3 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 740.000 VNĐ ducminhmobile
613 10/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 645.000 VNĐ manhthangpro78
614 09/10/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ avishop
615 08/10/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 95.000 VNĐ ducminhmobile
616 07/10/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ avishop
617 06/10/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 95.000 VNĐ ducminhmobile
618 05/10/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ avishop
619 04/10/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giá không đổi so8mobile
620 03/10/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giảm 452.000 VNĐ so8mobile
621 02/10/2013 1 ngày 2.632.000 ₫ Tăng 442.000 VNĐ thegioitructuyen
622 01/10/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ ducminhmobile
623 30/09/2013 1 ngày 2.980.000 ₫ Giá không đổi dienmaytantien
624 29/09/2013 1 ngày 2.980.000 ₫ Tăng 380.000 VNĐ dienmaytantien
625 28/09/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ dienmaybinhminhonline
626 27/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ AnVat_Mobile
627 26/09/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ dienmaybinhminhonline
628 25/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ ehanam
629 24/09/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi vienthonggiakhanh
630 23/09/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthonggiakhanh
631 22/09/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ anhduong_mobile
632 21/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
633 20/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ ducminhmobile
634 19/09/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ anhduong_mobile
635 18/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ ducminhmobile
636 17/09/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
637 16/09/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hoangmyjsc
638 15/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ diemsangviet
639 14/09/2013 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
640 13/09/2013 1 ngày 2.340.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
641 12/09/2013 1 ngày 2.340.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
642 11/09/2013 1 ngày 2.340.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thanhcongmobile
643 10/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
644 09/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
645 08/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ hoguommobile
646 07/09/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ khanhduymobile
647 06/09/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 251.000 VNĐ anhduong_mobile
648 05/09/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Giá không đổi Lazada
649 04/09/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ Lazada
650 03/09/2013 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ namduyen
651 02/09/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ Lazada
652 01/09/2013 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ namduyen
653 31/08/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 251.000 VNĐ Lazada
654 30/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 251.000 VNĐ 3dsaigon
655 29/08/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Giá không đổi Lazada
656 28/08/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ Lazada
657 27/08/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giá không đổi tintuongvn
658 26/08/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giảm 161.000 VNĐ tintuongvn
659 25/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi 3dsaigon
660 24/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 79.000 VNĐ 3dsaigon
661 23/08/2013 1 ngày 2.529.000 ₫ Giá không đổi Lazada
662 22/08/2013 1 ngày 2.529.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ Lazada
663 21/08/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ avishop
664 20/08/2013 1 ngày 2.529.000 ₫ Giá không đổi Lazada
665 19/08/2013 1 ngày 2.529.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ Lazada
666 18/08/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Tăng 109.000 VNĐ avishop
667 17/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
668 16/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
669 15/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienthoaihanoi
670 14/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi Lazada
671 13/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ Lazada
672 12/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi 3dsaigon
673 11/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi 3dsaigon
674 10/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi 3dsaigon
675 09/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ 3dsaigon
676 08/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
677 07/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
678 06/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
679 05/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ ducminhmobile
680 04/08/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ khanhduymobile
681 03/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
682 02/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
683 01/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ ducminhmobile
684 31/07/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ khanhduymobile
685 30/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
686 29/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
687 28/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
688 27/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
689 26/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
690 25/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
691 24/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ ducminhmobile
692 23/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
693 22/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
694 21/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
695 20/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
696 19/07/2013 1 ngày 2.280.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ so8mobile
697 18/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
698 17/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ hoangmyjsc
699 16/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 320.000 VNĐ Minhvietmobile
700 15/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
701 14/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
702 13/07/2013 1 ngày 2.280.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ khanhduymobile
703 12/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
704 11/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
705 10/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
706 09/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
707 08/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
708 07/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
709 06/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
710 05/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
711 04/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ hoangmyjsc
712 03/07/2013 1 ngày 2.320.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ ducminhmobile
713 02/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giảm 129.000 VNĐ hoangmyjsc
714 01/07/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Tăng 179.000 VNĐ avishop
715 30/06/2013 1 ngày 2.320.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ ducminhmobile
716 29/06/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ hoguommobile
717 28/06/2013 1 ngày 2.320.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ ducminhmobile
718 27/06/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ hoguommobile
719 26/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
720 25/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ hoangmyjsc
721 24/06/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ diemsangviet
722 23/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
723 22/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
724 21/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
725 20/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
726 19/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
727 18/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
728 17/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
729 16/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
730 15/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi khanhduymobile
731 14/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ khanhduymobile
732 13/06/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi avishop
733 12/06/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi avishop
734 11/06/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi avishop
735 10/06/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi avishop
736 09/06/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ avishop
737 08/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
738 07/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
739 06/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
740 05/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
741 04/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
742 03/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
743 02/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ anhduong_mobile
744 01/06/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
745 31/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
746 30/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
747 29/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
748 28/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
749 27/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
750 26/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
751 25/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
752 24/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
753 23/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
754 22/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
755 21/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
756 20/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
757 19/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
758 18/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
759 17/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ hoangmyjsc
760 16/05/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
761 15/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
762 14/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
763 13/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
764 12/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
765 11/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
766 10/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vienthinh
767 09/05/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
768 08/05/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
769 07/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
770 06/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giảm 128.000 VNĐ vienthinh
771 05/05/2013 1 ngày 2.668.000 ₫ Tăng 128.000 VNĐ topcare
772 04/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
773 03/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
774 02/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
775 01/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ vienthinh
776 30/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ ngochacomputer
777 29/04/2013 1 ngày 2.770.000 ₫ Tăng 170.000 VNĐ daiduyen
778 28/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
779 27/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
780 26/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
781 25/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
782 24/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
783 23/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
784 22/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
785 21/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
786 20/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
787 19/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ bichngocmobile
788 18/04/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ avishop
789 17/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ bichngocmobile
790 16/04/2013 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ CongtyGiaVu
791 15/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
792 14/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
793 13/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
794 12/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
795 11/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 170.000 VNĐ bichngocmobile
796 10/04/2013 1 ngày 2.770.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ daiduyen
797 09/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
798 08/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
799 07/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
800 06/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ tiencuongmobile
801 05/04/2013 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi Gialongdigital
802 04/04/2013 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ Gialongdigital
803 03/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
804 02/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
805 01/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
806 31/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
807 30/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
808 29/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
809 28/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Trunganhcomputer
810 27/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhphumobile
811 26/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
812 25/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
813 24/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
814 23/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
815 22/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
816 21/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
817 20/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ minhhieumobile
818 19/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ ducminhmobile
819 18/03/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vienthongdaitin
820 17/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ minhhieumobile
821 16/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ B_Nmobile
822 15/03/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ vienthongdaitin
823 14/03/2013 1 ngày 2.760.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
824 13/03/2013 1 ngày 2.760.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ cameraanvanphat
825 12/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ B_Nmobile
826 11/03/2013 1 ngày 2.760.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ cameraanvanphat
827 10/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
828 09/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
829 08/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ B_Nmobile
830 07/03/2013 1 ngày 2.820.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ ducminhmobile
831 06/03/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi avishop
832 05/03/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi avishop
833 04/03/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 340.000 VNĐ avishop
834 03/03/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ vienthongdaitin
835 02/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
836 01/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ diemsangviet
837 28/02/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vitinhnguyennhu
838 27/02/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
839 26/02/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
840 25/02/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
841 24/02/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ anhduong_mobile
842 23/02/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
843 22/02/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
844 21/02/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vitinhnguyennhu
845 20/02/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ anhduong_mobile
846 19/02/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ thegioikts
847 18/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ smartphoneshop
848 17/02/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
849 16/02/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ diemsangviet
850 15/02/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khanhduymobile
851 14/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
852 13/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
853 12/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
854 11/02/2013 2 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
855 09/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vienthinh
856 08/02/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi khanhduymobile
857 07/02/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khanhduymobile
858 06/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
859 05/02/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ diemsangviet
860 04/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
861 03/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ vienthinh
862 02/02/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vienthongdaitin
863 01/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ vienthinh
864 31/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ ecomart
865 30/01/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
866 29/01/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
867 28/01/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
868 27/01/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ minhhieumobile
869 26/01/2013 1 ngày 2.750.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
870 25/01/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ vienthongdaitin
871 24/01/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ tamagift
872 23/01/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi ApplePro
873 22/01/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ ApplePro
874 21/01/2013 1 ngày 2.980.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ dienmaytantien
875 20/01/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ngochacomputer
876 19/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
877 18/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vitinhnguyennhu
878 17/01/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ngochacomputer
879 16/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
880 15/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
881 14/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
882 13/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
883 12/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
884 11/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
885 10/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 209.000 VNĐ thegioikts
886 09/01/2013 1 ngày 3.199.000 ₫ Giá không đổi Lazada
887 08/01/2013 1 ngày 3.199.000 ₫ Tăng 1.199.000 VNĐ Lazada
888 07/01/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.199.000 VNĐ ThanhLapStore
889 06/01/2013 1 ngày 3.199.000 ₫ Giá không đổi Lazada
890 05/01/2013 1 ngày 3.199.000 ₫ Tăng 1.199.000 VNĐ Lazada
891 04/01/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.199.000 VNĐ ThanhLapStore
892 03/01/2013 1 ngày 3.199.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Lazada
893 02/01/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Tăng 409.000 VNĐ Lazada
894 01/01/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ducminhmobile
895 31/12/2012 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ khanhduymobile
896 30/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
897 29/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vienthongdaitin
898 28/12/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ ngochacomputer
899 27/12/2012 1 ngày 3.150.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ ducminhmobile
900 26/12/2012 1 ngày 3.060.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
901 25/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ vienthongdaitin
902 24/12/2012 1 ngày 3.060.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
903 23/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ anhduong_mobile
904 22/12/2012 1 ngày 3.060.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
905 21/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ anhduong_mobile
906 20/12/2012 1 ngày 3.060.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ khanhduymobile
907 19/12/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
908 18/12/2012 1 ngày 3.230.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ muahangtructuyen
909 17/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
910 16/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ anhduong_mobile
911 15/12/2012 1 ngày 3.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ TechOne
912 14/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
913 13/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 2.770.000 VNĐ anhduong_mobile
914 12/12/2012 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi baolongmobilevn
915 11/12/2012 1 ngày 430.000 ₫ Giảm 2.920.000 VNĐ baolongmobilevn
916 10/12/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ muahangtructuyen
917 09/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
918 08/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
919 07/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
920 06/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ anhduong_mobile
921 05/12/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ vienthongdaitin
922 04/12/2012 1 ngày 3.499.000 ₫ Tăng 149.000 VNĐ Lazada
923 03/12/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
924 02/12/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
925 01/12/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
926 30/11/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
927 29/11/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ ngochacomputer
928 28/11/2012 1 ngày 3.499.000 ₫ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
929 27/11/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ ducminhmobile
930 26/11/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 980.000 VNĐ mysonmobile
931 25/11/2012 1 ngày 3.180.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ truyenthongmobile
932 24/11/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
933 23/11/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ ducminhmobile
934 22/11/2012 1 ngày 3.180.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
935 21/11/2012 1 ngày 3.180.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ truyenthongmobile
936 20/11/2012 1 ngày 3.380.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ daiphatmobile
937 19/11/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vienthongdaitin
938 18/11/2012 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tamagift
939 17/11/2012 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tamagift
940 16/11/2012 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tamagift
941 15/11/2012 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ tamagift
942 14/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
943 13/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
944 12/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
945 11/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giảm 104.000 VNĐ truyenthongmobile
946 10/11/2012 1 ngày 3.449.000 ₫ Tăng 104.000 VNĐ Lazada
947 09/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
948 08/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ truyenthongmobile
949 07/11/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ngochacomputer
950 06/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ truyenthongmobile
951 05/11/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ muahangtructuyen
952 04/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giảm 104.000 VNĐ truyenthongmobile
953 03/11/2012 1 ngày 3.449.000 ₫ Tăng 104.000 VNĐ Lazada
954 02/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
955 01/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
956 31/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
957 30/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
958 29/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
959 28/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
960 27/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
961 26/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
962 25/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
963 24/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
964 23/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
965 22/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
966 21/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
967 20/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
968 19/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
969 18/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ truyenthongmobile
970 17/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
971 16/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ truyenthongmobile
972 15/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
973 14/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
974 13/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vienthongdaitin
975 12/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
976 11/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
977 10/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ vienthinh
978 09/10/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ vienthongdaitin
979 08/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
980 07/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ anhduong_mobile
981 06/10/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ vienthongdaitin
982 05/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
983 04/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 44.000 VNĐ anhduong_mobile
984 03/10/2012 1 ngày 3.444.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
985 02/10/2012 1 ngày 3.444.000 ₫ Tăng 44.000 VNĐ truyenthongmobile
986 01/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ anhduong_mobile
987 30/09/2012 1 ngày 3.456.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ thanhcongmobile
988 29/09/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 8.000 VNĐ anhduong_mobile
989 28/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
990 27/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
991 26/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
992 25/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giảm 58.000 VNĐ truyenthongmobile
993 24/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 58.000 VNĐ minhhieumobile
994 23/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
995 22/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giảm 58.000 VNĐ truyenthongmobile
996 21/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 148.000 VNĐ minhhieumobile
997 20/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
998 19/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giảm 148.000 VNĐ truyenthongmobile
999 18/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 148.000 VNĐ anhduong_mobile
1000 17/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
1001 16/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
1002 15/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
1003 14/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
1004 13/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
1005 12/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
1006 11/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giảm 148.000 VNĐ truyenthongmobile
1007 10/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 148.000 VNĐ anhduong_mobile
1008 09/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Tăng 702.000 VNĐ truyenthongmobile
1009 08/09/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ mobiletuongvy
1010 07/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1011 06/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
1012 05/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
1013 04/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1014 03/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ anhduong_mobile
1015 02/09/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mobiletuongvy
1016 01/09/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ ngochacomputer
1017 31/08/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ mobiletuongvy
1018 30/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1019 29/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1020 28/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ anhduong_mobile
1021 27/08/2012 1 ngày 3.380.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ phonedep
1022 26/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1023 25/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi daiphatmobile
1024 24/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ daiphatmobile
1025 23/08/2012 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mobiletuongvy
1026 22/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ truyenthongmobile
1027 21/08/2012 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mobiletuongvy
1028 20/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
1029 19/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ truyenthongmobile
1030 18/08/2012 1 ngày 3.510.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ vienthongdaitin
1031 17/08/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ thmobile
1032 16/08/2012 1 ngày 3.510.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
1033 15/08/2012 1 ngày 3.510.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vienthongdaitin
1034 14/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1035 13/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1036 12/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1037 11/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ ehanam
1038 10/08/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi daiphatmobile
1039 09/08/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ daiphatmobile
1040 08/08/2012 1 ngày 3.510.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ vienthongdaitin
1041 07/08/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ CORY3Mobile
1042 06/08/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
1043 05/08/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ diemsangviet
1044 04/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1045 03/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1046 02/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1047 01/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Tăng 860.000 VNĐ ehanam
1048 31/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 860.000 VNĐ CORY3Mobile
1049 30/07/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Tăng 860.000 VNĐ ehanam
1050 29/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1051 28/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ CORY3Mobile
1052 27/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 760.000 VNĐ benmobile
1053 26/07/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1054 25/07/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1055 24/07/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Tăng 860.000 VNĐ hanamgroup
1056 23/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1057 22/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ CORY3Mobile
1058 21/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1059 20/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1060 19/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1061 18/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1062 17/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1063 16/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ anhduong_mobile
1064 15/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1065 14/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ CORY3Mobile
1066 13/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
1067 12/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
1068 11/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
1069 10/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
1070 09/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ xuanmaimobile
1071 08/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1072 07/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ CORY3Mobile
1073 06/07/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xuanmaimobile
1074 05/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ CORY3Mobile
1075 04/07/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xuanmaimobile
1076 03/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1077 02/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ CORY3Mobile
1078 01/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ anhduong_mobile
1079 30/06/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1080 29/06/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1081 28/06/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1082 27/06/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ CORY3Mobile
1083 26/06/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1084 25/06/2012 3.450.000 ₫ anhduong_mobile
Có tổng cộng 1.084 thay đổi giá của sản phẩm Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B) đã được hệ thống ghi lại.