• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 28/11/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 580.000 VNĐ didongquynhvy
2 27/11/2014 1 ngày 1.280.000 VNĐ Giá không đổi giasidienthoai
3 26/11/2014 1 ngày 1.280.000 VNĐ Giá không đổi giasidienthoai
4 25/11/2014 1 ngày 1.280.000 VNĐ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
5 24/11/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
6 23/11/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
7 22/11/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
8 21/11/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
9 20/11/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
10 19/11/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 1.690.000 VNĐ didonggiare1
11 18/11/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaihanoi
12 17/11/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
13 16/11/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 1.690.000 VNĐ dienthoaibaoan
14 15/11/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
15 14/11/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
16 13/11/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
17 12/11/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
18 11/11/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 1.690.000 VNĐ dienthoaibaoan
19 10/11/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.110.000 VNĐ dienthoaihanoi
20 09/11/2014 1 ngày 1.280.000 VNĐ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
21 08/11/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi didonggiare1
22 07/11/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
23 06/11/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
24 05/11/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 580.000 VNĐ dienthoaibaoan
25 04/11/2014 1 ngày 1.280.000 VNĐ Giá không đổi giasidienthoai
26 03/11/2014 1 ngày 1.280.000 VNĐ Giá không đổi giasidienthoai
27 02/11/2014 1 ngày 1.280.000 VNĐ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
28 01/11/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 580.000 VNĐ dienthoaibaoan
29 31/10/2014 1 ngày 1.280.000 VNĐ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
30 30/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
31 29/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
32 28/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
33 27/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
34 26/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 580.000 VNĐ dienthoaibaoan
35 25/10/2014 1 ngày 1.280.000 VNĐ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
36 24/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
37 23/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
38 22/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
39 21/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
40 20/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
41 19/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
42 18/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
43 17/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
44 16/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
45 15/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi didongquynhvy
46 14/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
47 13/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 1.860.000 VNĐ dienthoaibaoan
48 12/10/2014 1 ngày 2.560.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ networkviet
49 11/10/2014 1 ngày 1.470.000 VNĐ Tăng 770.000 VNĐ vienthinh
50 10/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
51 09/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 1.860.000 VNĐ tamducmobile
52 08/10/2014 1 ngày 2.560.000 VNĐ Tăng 1.860.000 VNĐ networkviet
53 07/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi tamducmobile
54 06/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi tamducmobile
55 05/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi tamducmobile
56 04/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi tamducmobile
57 03/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi tamducmobile
58 02/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi tamducmobile
59 01/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi tamducmobile
60 30/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi tamducmobile
61 29/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
62 28/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
63 27/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
64 26/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
65 25/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 770.000 VNĐ dienthoaibaoan
66 24/09/2014 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
67 23/09/2014 1 ngày 1.470.000 VNĐ Tăng 770.000 VNĐ vienthinh
68 22/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
69 21/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 770.000 VNĐ dienthoaibaoan
70 20/09/2014 1 ngày 1.470.000 VNĐ Tăng 770.000 VNĐ vienthinh
71 19/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
72 18/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
73 17/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ dienthoaibaoan
74 16/09/2014 1 ngày 2.750.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
75 15/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ dienthoaibaoan
76 14/09/2014 1 ngày 2.750.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
77 13/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
78 12/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi didongquynhvy
79 11/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi didongquynhvy
80 10/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ didongquynhvy
81 09/09/2014 1 ngày 2.750.000 VNĐ Giá không đổi Gialongdigital
82 08/09/2014 1 ngày 2.750.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
83 07/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ didongquynhvy
84 06/09/2014 1 ngày 2.750.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
85 05/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi didongquynhvy
86 04/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi didongquynhvy
87 03/09/2014 4 ngày 700.000 VNĐ Giảm 770.000 VNĐ didongquynhvy
88 30/08/2014 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
89 29/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
90 28/08/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
91 27/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi lantruongmobile
92 26/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
93 25/08/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
94 24/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi lantruongmobile
95 23/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
96 22/08/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
97 21/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ lantruongmobile
98 20/08/2014 1 ngày 1.000.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ didongviethan
99 19/08/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
100 18/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi lantruongmobile
101 17/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
102 16/08/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
103 15/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
104 14/08/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi didongquynhvy
105 13/08/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
106 12/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
107 11/08/2014 1 ngày 1.470.000 VNĐ Tăng 670.000 VNĐ vienthinh
108 10/08/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi thegioismartphonegiare
109 09/08/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi thegioismartphonegiare
110 08/08/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi thegioismartphonegiare
111 07/08/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi thegioismartphonegiare
112 06/08/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ thegioismartphonegiare
113 05/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
114 04/08/2014 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
115 03/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ lantruongmobile
116 02/08/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.590.000 VNĐ dienthoaihanoi
117 01/08/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giảm 1.590.000 VNĐ didongviettien
118 31/07/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaihanoi
119 30/07/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaihanoi
120 29/07/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaihanoi
121 28/07/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ dienthoaihanoi
122 27/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi lantruongmobile
123 26/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ lantruongmobile
124 25/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
125 24/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
126 23/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
127 22/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
128 21/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
129 20/07/2014 1 ngày 2.750.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ Gialongdigital
130 19/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
131 18/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
132 17/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
133 16/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ didongviettien
134 15/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi lantruongmobile
135 14/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ lantruongmobile
136 13/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
137 12/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ didongviettien
138 11/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ lantruongmobile
139 10/07/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ namduyen
140 09/07/2014 1 ngày 1.000.000 VNĐ Giảm 1.270.000 VNĐ didongviethan
141 08/07/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Tăng 470.000 VNĐ huyhoangmobile
142 07/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi lantruongmobile
143 06/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi lantruongmobile
144 05/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi lantruongmobile
145 04/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
146 03/07/2014 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giảm 1.520.000 VNĐ vienthinh
147 02/07/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 1.520.000 VNĐ vitinhnguyennhu
148 01/07/2014 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giảm 1.520.000 VNĐ vienthinh
149 30/06/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
150 29/06/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 2.090.000 VNĐ vitinhnguyennhu
151 28/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
152 27/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
153 26/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
154 25/06/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Giá không đổi huyhoangmobile
155 24/06/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ huyhoangmobile
156 23/06/2014 1 ngày 2.190.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ hoguommobile
157 22/06/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giảm 805.000 VNĐ techshop
158 21/06/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
159 20/06/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ vitinhnguyennhu
160 19/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi lantruongmobile
161 18/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
162 17/06/2014 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
163 16/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
164 15/06/2014 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
165 14/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ lantruongmobile
166 13/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
167 12/06/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Tăng 1.370.000 VNĐ huyhoangmobile
168 11/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
169 10/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
170 09/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
171 08/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
172 07/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
173 06/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
174 05/06/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Tăng 1.370.000 VNĐ huyhoangmobile
175 04/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
176 03/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.285.000 VNĐ namduyen
177 02/06/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
178 01/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
179 31/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
180 30/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
181 29/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
182 28/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
183 27/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.285.000 VNĐ namduyen
184 26/05/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
185 25/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
186 24/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
187 23/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
188 22/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
189 21/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
190 20/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.285.000 VNĐ namduyen
191 19/05/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
192 18/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.080.000 VNĐ namduyen
193 17/05/2014 1 ngày 1.980.000 VNĐ Giảm 205.000 VNĐ anhduong_mobile
194 16/05/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
195 15/05/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
196 14/05/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
197 13/05/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
198 12/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
199 11/05/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Tăng 1.370.000 VNĐ huyhoangmobile
200 10/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ namduyen
201 09/05/2014 1 ngày 2.190.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ ducminhmobile
202 08/05/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
203 07/05/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
204 06/05/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giảm 374.000 VNĐ techshop
205 05/05/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
206 04/05/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
207 03/05/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
208 02/05/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
209 01/05/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 859.000 VNĐ B_Nmobile
210 30/04/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
211 29/04/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
212 28/04/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
213 27/04/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
214 26/04/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
215 25/04/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 374.000 VNĐ Lazada
216 24/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
217 23/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
218 22/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giảm 374.000 VNĐ techshop
219 21/04/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
220 20/04/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
221 19/04/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 374.000 VNĐ Lazada
222 18/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
223 17/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
224 16/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
225 15/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
226 14/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
227 13/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
228 12/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 205.000 VNĐ techshop
229 11/04/2014 1 ngày 1.980.000 VNĐ Giảm 579.000 VNĐ anhduong_mobile
230 10/04/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 1.659.000 VNĐ Lazada
231 09/04/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
232 08/04/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.659.000 VNĐ namduyen
233 07/04/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 1.659.000 VNĐ Lazada
234 06/04/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ namduyen
235 05/04/2014 1 ngày 3.390.000 VNĐ Tăng 1.205.000 VNĐ vietkhanhmobile
236 04/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
237 03/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
238 02/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 485.000 VNĐ techshop
239 01/04/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 485.000 VNĐ Ngockimanh
240 31/03/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
241 30/03/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
242 29/03/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
243 28/03/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giảm 305.000 VNĐ techshop
244 27/03/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ vienthonggiakhanh
245 26/03/2014 1 ngày 1.980.000 VNĐ Giảm 510.000 VNĐ anhduong_mobile
246 25/03/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ vienthonggiakhanh
247 24/03/2014 1 ngày 1.980.000 VNĐ Giảm 205.000 VNĐ anhduong_mobile
248 23/03/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 205.000 VNĐ techshop
249 22/03/2014 1 ngày 1.980.000 VNĐ Giảm 205.000 VNĐ anhduong_mobile
250 21/03/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 205.000 VNĐ techshop
251 20/03/2014 1 ngày 1.980.000 VNĐ Giảm 205.000 VNĐ vienthinh
252 19/03/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
253 18/03/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.590.000 VNĐ namduyen
254 17/03/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 790.000 VNĐ vienthonggiakhanh
255 16/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
256 15/03/2014 5 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
257 10/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
258 09/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
259 08/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
260 07/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ manhphatmobile
261 06/03/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ phatminhkhangmobile
262 05/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
263 04/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
264 03/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
265 02/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
266 01/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ manhphatmobile
267 28/02/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ namduyen
268 27/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ manhphatmobile
269 26/02/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ namduyen
270 25/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
271 24/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
272 23/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
273 22/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
274 21/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
275 20/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ manhphatmobile
276 19/02/2014 1 ngày 1.980.000 VNĐ Giảm 579.000 VNĐ anhduong_mobile
277 18/02/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
278 17/02/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
279 16/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
280 15/02/2014 2 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 640.000 VNĐ manhphatmobile
281 13/02/2014 1 ngày 2.340.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ lucasa
282 12/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 485.000 VNĐ didongsaigon24h
283 11/02/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
284 10/02/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giảm 405.000 VNĐ techshop
285 09/02/2014 1 ngày 2.590.000 VNĐ Tăng 405.000 VNĐ huyentrangmobile
286 08/02/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
287 07/02/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
288 06/02/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giảm 405.000 VNĐ techshop
289 05/02/2014 1 ngày 2.590.000 VNĐ Tăng 31.000 VNĐ huyentrangmobile
290 04/02/2014 4 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
291 31/01/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
292 30/01/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
293 29/01/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
294 28/01/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 395.000 VNĐ manhphatmobile
295 27/01/2014 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
296 26/01/2014 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
297 25/01/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ techshop
298 24/01/2014 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
299 23/01/2014 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ avishop
300 22/01/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ didongsaigon24h
301 21/01/2014 1 ngày 2.095.000 VNĐ Tăng 645.000 VNĐ avishop
302 20/01/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 1.109.000 VNĐ phatminhkhangmobile
303 19/01/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
304 18/01/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
305 17/01/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
306 16/01/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
307 15/01/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
308 14/01/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
309 13/01/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
310 12/01/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
311 11/01/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Giá không đổi huyhoangmobile
312 10/01/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Giảm 180.000 VNĐ huyhoangmobile
313 09/01/2014 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ 3dsaigon
314 08/01/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ didongsaigon24h
315 07/01/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
316 06/01/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
317 05/01/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
318 04/01/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
319 03/01/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ techshop
320 02/01/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
321 01/01/2014 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ plstorevn
322 31/12/2013 1 ngày 2.100.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
323 30/12/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ plstorevn
324 29/12/2013 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giá không đổi didongsaigon24h
325 28/12/2013 1 ngày 2.100.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
326 27/12/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giá không đổi plstorevn
327 26/12/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giảm 105.000 VNĐ plstorevn
328 25/12/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Tăng 105.000 VNĐ avishop
329 24/12/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giá không đổi plstorevn
330 23/12/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giảm 195.000 VNĐ plstorevn
331 22/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
332 21/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 195.000 VNĐ techshop
333 20/12/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giảm 105.000 VNĐ plstorevn
334 19/12/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
335 18/12/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
336 17/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
337 16/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ techshop
338 15/12/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
339 14/12/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
340 13/12/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 355.000 VNĐ avishop
341 12/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 265.000 VNĐ 3dsaigon
342 11/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
343 10/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giảm 265.000 VNĐ techshop
344 09/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 265.000 VNĐ 3dsaigon
345 08/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
346 07/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ techshop
347 06/12/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 355.000 VNĐ avishop
348 05/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 355.000 VNĐ 3dsaigon
349 04/12/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
350 03/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
351 02/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ techshop
352 01/12/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
353 30/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ avishop
354 29/11/2013 1 ngày 2.100.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ didongsaigon24h
355 28/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ avishop
356 27/11/2013 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giá không đổi didongsaigon24h
357 26/11/2013 1 ngày 2.100.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ didongsaigon24h
358 25/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
359 24/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
360 23/11/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ techshop
361 22/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
362 21/11/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ techshop
363 20/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
364 19/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
365 18/11/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ techshop
366 17/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
367 16/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
368 15/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
369 14/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
370 13/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
371 12/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
372 11/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
373 10/11/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ techshop
374 09/11/2013 1 ngày 2.180.000 VNĐ Giảm 369.000 VNĐ khanhduymobile
375 08/11/2013 1 ngày 2.549.000 VNĐ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
376 07/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi vienthonggiakhanh
377 06/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi vienthonggiakhanh
378 05/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ vienthonggiakhanh
379 04/11/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giá không đổi hoguommobile
380 03/11/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giá không đổi hoguommobile
381 02/11/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Tăng 740.000 VNĐ hoguommobile
382 01/11/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 735.000 VNĐ huyhangmobile
383 31/10/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
384 30/10/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
385 29/10/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giảm 305.000 VNĐ techshop
386 28/10/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ vienthonggiakhanh
387 27/10/2013 3 ngày 2.180.000 VNĐ Giá không đổi khanhduymobile
388 24/10/2013 1 ngày 2.180.000 VNĐ Tăng 730.000 VNĐ khanhduymobile
389 23/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 735.000 VNĐ phatminhkhangmobile
390 22/10/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
391 21/10/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
392 20/10/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
393 19/10/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
394 18/10/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giảm 265.000 VNĐ techshop
395 17/10/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi 3dsaigon
396 16/10/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 260.000 VNĐ 3dsaigon
397 15/10/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
398 14/10/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
399 13/10/2013 3 ngày 2.190.000 VNĐ Tăng 740.000 VNĐ ducminhmobile
400 10/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 645.000 VNĐ manhthangpro78
401 09/10/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 95.000 VNĐ avishop
402 08/10/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Tăng 95.000 VNĐ ducminhmobile
403 07/10/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 95.000 VNĐ avishop
404 06/10/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Tăng 95.000 VNĐ ducminhmobile
405 05/10/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ avishop
406 04/10/2013 1 ngày 2.180.000 VNĐ Giá không đổi so8mobile
407 03/10/2013 1 ngày 2.180.000 VNĐ Giảm 452.000 VNĐ so8mobile
408 02/10/2013 1 ngày 2.632.000 VNĐ Tăng 442.000 VNĐ thegioitructuyen
409 01/10/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giảm 790.000 VNĐ ducminhmobile
410 30/09/2013 1 ngày 2.980.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytantien
411 29/09/2013 1 ngày 2.980.000 VNĐ Tăng 380.000 VNĐ dienmaytantien
412 28/09/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ dienmaybinhminhonline
413 27/09/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ AnVat_Mobile
414 26/09/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ dienmaybinhminhonline
415 25/09/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ ehanam
416 24/09/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi vienthonggiakhanh
417 23/09/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ vienthonggiakhanh
418 22/09/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 260.000 VNĐ anhduong_mobile
419 21/09/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
420 20/09/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giảm 260.000 VNĐ ducminhmobile
421 19/09/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 260.000 VNĐ anhduong_mobile
422 18/09/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giảm 180.000 VNĐ ducminhmobile
423 17/09/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
424 16/09/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Tăng 180.000 VNĐ hoangmyjsc
425 15/09/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ diemsangviet
426 14/09/2013 1 ngày 2.250.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
427 13/09/2013 1 ngày 2.340.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
428 12/09/2013 1 ngày 2.340.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
429 11/09/2013 1 ngày 2.340.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ thanhcongmobile
430 10/09/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
431 09/09/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
432 08/09/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ hoguommobile
433 07/09/2013 1 ngày 2.180.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ khanhduymobile
434 06/09/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 251.000 VNĐ anhduong_mobile
435 05/09/2013 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
436 04/09/2013 1 ngày 2.199.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ Lazada
437 03/09/2013 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ namduyen
438 02/09/2013 1 ngày 2.199.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ Lazada
439 01/09/2013 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ namduyen
440 31/08/2013 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 251.000 VNĐ Lazada
441 30/08/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 251.000 VNĐ 3dsaigon
442 29/08/2013 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
443 28/08/2013 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ Lazada
444 27/08/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi tintuongvn
445 26/08/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giảm 161.000 VNĐ tintuongvn
446 25/08/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi 3dsaigon
447 24/08/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 79.000 VNĐ 3dsaigon
448 23/08/2013 1 ngày 2.529.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
449 22/08/2013 1 ngày 2.529.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ Lazada
450 21/08/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ avishop
451 20/08/2013 1 ngày 2.529.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
452 19/08/2013 1 ngày 2.529.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ Lazada
453 18/08/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Tăng 109.000 VNĐ avishop
454 17/08/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaihanoi
455 16/08/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaihanoi
456 15/08/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienthoaihanoi
457 14/08/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
458 13/08/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ Lazada
459 12/08/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi 3dsaigon
460 11/08/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi 3dsaigon
461 10/08/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi 3dsaigon
462 09/08/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ 3dsaigon
463 08/08/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
464 07/08/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
465 06/08/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
466 05/08/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ ducminhmobile
467 04/08/2013 1 ngày 2.180.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ khanhduymobile
468 03/08/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
469 02/08/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
470 01/08/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ ducminhmobile
471 31/07/2013 1 ngày 2.180.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ khanhduymobile
472 30/07/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
473 29/07/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
474 28/07/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
475 27/07/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
476 26/07/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
477 25/07/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
478 24/07/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ ducminhmobile
479 23/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
480 22/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
481 21/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
482 20/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
483 19/07/2013 1 ngày 2.280.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ so8mobile
484 18/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
485 17/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giảm 320.000 VNĐ hoangmyjsc
486 16/07/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 320.000 VNĐ Minhvietmobile
487 15/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
488 14/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
489 13/07/2013 1 ngày 2.280.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ khanhduymobile
490 12/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
491 11/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
492 10/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
493 09/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
494 08/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
495 07/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
496 06/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
497 05/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
498 04/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ hoangmyjsc
499 03/07/2013 1 ngày 2.320.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ ducminhmobile
500 02/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giảm 129.000 VNĐ hoangmyjsc
501 01/07/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Tăng 179.000 VNĐ avishop
502 30/06/2013 1 ngày 2.320.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ ducminhmobile
503 29/06/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ hoguommobile
504 28/06/2013 1 ngày 2.320.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ ducminhmobile
505 27/06/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ hoguommobile
506 26/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
507 25/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ hoangmyjsc
508 24/06/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ diemsangviet
509 23/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
510 22/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
511 21/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
512 20/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
513 19/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
514 18/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
515 17/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
516 16/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
517 15/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi khanhduymobile
518 14/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giảm 149.000 VNĐ khanhduymobile
519 13/06/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi avishop
520 12/06/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi avishop
521 11/06/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi avishop
522 10/06/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi avishop
523 09/06/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 51.000 VNĐ avishop
524 08/06/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
525 07/06/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
526 06/06/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
527 05/06/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
528 04/06/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
529 03/06/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
530 02/06/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ anhduong_mobile
531 01/06/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
532 31/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
533 30/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
534 29/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
535 28/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
536 27/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
537 26/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
538 25/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
539 24/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
540 23/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
541 22/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
542 21/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
543 20/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
544 19/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
545 18/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
546 17/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ hoangmyjsc
547 16/05/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
548 15/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
549 14/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
550 13/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
551 12/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
552 11/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
553 10/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ vienthinh
554 09/05/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
555 08/05/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
556 07/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
557 06/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giảm 128.000 VNĐ vienthinh
558 05/05/2013 1 ngày 2.668.000 VNĐ Tăng 128.000 VNĐ topcare
559 04/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
560 03/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
561 02/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
562 01/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ vienthinh
563 30/04/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ ngochacomputer
564 29/04/2013 1 ngày 2.770.000 VNĐ Tăng 170.000 VNĐ daiduyen
565 28/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
566 27/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
567 26/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
568 25/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
569 24/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
570 23/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
571 22/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
572 21/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
573 20/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
574 19/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ bichngocmobile
575 18/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ avishop
576 17/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ bichngocmobile
577 16/04/2013 1 ngày 2.750.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ CongtyGiaVu
578 15/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
579 14/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
580 13/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
581 12/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
582 11/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 170.000 VNĐ bichngocmobile
583 10/04/2013 1 ngày 2.770.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ daiduyen
584 09/04/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
585 08/04/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
586 07/04/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
587 06/04/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ tiencuongmobile
588 05/04/2013 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi Gialongdigital
589 04/04/2013 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ Gialongdigital
590 03/04/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
591 02/04/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
592 01/04/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
593 31/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
594 30/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
595 29/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
596 28/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ Trunganhcomputer
597 27/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhphumobile
598 26/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
599 25/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
600 24/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
601 23/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
602 22/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
603 21/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
604 20/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ minhhieumobile
605 19/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ ducminhmobile
606 18/03/2013 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vienthongdaitin
607 17/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ minhhieumobile
608 16/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ B_Nmobile
609 15/03/2013 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ vienthongdaitin
610 14/03/2013 1 ngày 2.760.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
611 13/03/2013 1 ngày 2.760.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ cameraanvanphat
612 12/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ B_Nmobile
613 11/03/2013 1 ngày 2.760.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ cameraanvanphat
614 10/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
615 09/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
616 08/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ B_Nmobile
617 07/03/2013 1 ngày 2.820.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ ducminhmobile
618 06/03/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi avishop
619 05/03/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi avishop
620 04/03/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 340.000 VNĐ avishop
621 03/03/2013 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ vienthongdaitin
622 02/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
623 01/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ diemsangviet
624 28/02/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ vitinhnguyennhu
625 27/02/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
626 26/02/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
627 25/02/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
628 24/02/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ anhduong_mobile
629 23/02/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
630 22/02/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
631 21/02/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ vitinhnguyennhu
632 20/02/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ anhduong_mobile
633 19/02/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ thegioikts
634 18/02/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ smartphoneshop
635 17/02/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
636 16/02/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ diemsangviet
637 15/02/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ khanhduymobile
638 14/02/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
639 13/02/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
640 12/02/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
641 11/02/2013 2 ngày 2.780.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
642 09/02/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vienthinh
643 08/02/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi khanhduymobile
644 07/02/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ khanhduymobile
645 06/02/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
646 05/02/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ diemsangviet
647 04/02/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
648 03/02/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ vienthinh
649 02/02/2013 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ vienthongdaitin
650 01/02/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ vienthinh
651 31/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ ecomart
652 30/01/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
653 29/01/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
654 28/01/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
655 27/01/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ minhhieumobile
656 26/01/2013 1 ngày 2.750.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
657 25/01/2013 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ vienthongdaitin
658 24/01/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ tamagift
659 23/01/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi ApplePro
660 22/01/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 570.000 VNĐ ApplePro
661 21/01/2013 1 ngày 2.980.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ dienmaytantien
662 20/01/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ ngochacomputer
663 19/01/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
664 18/01/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ vitinhnguyennhu
665 17/01/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ ngochacomputer
666 16/01/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
667 15/01/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
668 14/01/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
669 13/01/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
670 12/01/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
671 11/01/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
672 10/01/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 209.000 VNĐ thegioikts
673 09/01/2013 1 ngày 3.199.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
674 08/01/2013 1 ngày 3.199.000 VNĐ Tăng 1.199.000 VNĐ Lazada
675 07/01/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.199.000 VNĐ ThanhLapStore
676 06/01/2013 1 ngày 3.199.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
677 05/01/2013 1 ngày 3.199.000 VNĐ Tăng 1.199.000 VNĐ Lazada
678 04/01/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.199.000 VNĐ ThanhLapStore
679 03/01/2013 1 ngày 3.199.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ Lazada
680 02/01/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Tăng 409.000 VNĐ Lazada
681 01/01/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ ducminhmobile
682 31/12/2012 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giảm 410.000 VNĐ khanhduymobile
683 30/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
684 29/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ vienthongdaitin
685 28/12/2012 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ ngochacomputer
686 27/12/2012 1 ngày 3.150.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ ducminhmobile
687 26/12/2012 1 ngày 3.060.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
688 25/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ vienthongdaitin
689 24/12/2012 1 ngày 3.060.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
690 23/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ anhduong_mobile
691 22/12/2012 1 ngày 3.060.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
692 21/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ anhduong_mobile
693 20/12/2012 1 ngày 3.060.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ khanhduymobile
694 19/12/2012 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
695 18/12/2012 1 ngày 3.230.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ muahangtructuyen
696 17/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
697 16/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ anhduong_mobile
698 15/12/2012 1 ngày 3.250.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ TechOne
699 14/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
700 13/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 2.770.000 VNĐ anhduong_mobile
701 12/12/2012 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi baolongmobilevn
702 11/12/2012 1 ngày 430.000 VNĐ Giảm 2.920.000 VNĐ baolongmobilevn
703 10/12/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ muahangtructuyen
704 09/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
705 08/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
706 07/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
707 06/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ anhduong_mobile
708 05/12/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 149.000 VNĐ vienthongdaitin
709 04/12/2012 1 ngày 3.499.000 VNĐ Tăng 149.000 VNĐ Lazada
710 03/12/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
711 02/12/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
712 01/12/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
713 30/11/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
714 29/11/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 149.000 VNĐ ngochacomputer
715 28/11/2012 1 ngày 3.499.000 VNĐ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
716 27/11/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ ducminhmobile
717 26/11/2012 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 980.000 VNĐ mysonmobile
718 25/11/2012 1 ngày 3.180.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ truyenthongmobile
719 24/11/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
720 23/11/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ ducminhmobile
721 22/11/2012 1 ngày 3.180.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
722 21/11/2012 1 ngày 3.180.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ truyenthongmobile
723 20/11/2012 1 ngày 3.380.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ daiphatmobile
724 19/11/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vienthongdaitin
725 18/11/2012 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
726 17/11/2012 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
727 16/11/2012 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
728 15/11/2012 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 45.000 VNĐ tamagift
729 14/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
730 13/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
731 12/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
732 11/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giảm 104.000 VNĐ truyenthongmobile
733 10/11/2012 1 ngày 3.449.000 VNĐ Tăng 104.000 VNĐ Lazada
734 09/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
735 08/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ truyenthongmobile
736 07/11/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ ngochacomputer
737 06/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ truyenthongmobile
738 05/11/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ muahangtructuyen
739 04/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giảm 104.000 VNĐ truyenthongmobile
740 03/11/2012 1 ngày 3.449.000 VNĐ Tăng 104.000 VNĐ Lazada
741 02/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
742 01/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
743 31/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
744 30/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
745 29/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
746 28/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
747 27/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
748 26/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
749 25/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
750 24/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
751 23/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
752 22/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
753 21/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
754 20/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
755 19/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
756 18/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giảm 25.000 VNĐ truyenthongmobile
757 17/10/2012 1 ngày 3.370.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
758 16/10/2012 1 ngày 3.370.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ truyenthongmobile
759 15/10/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
760 14/10/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
761 13/10/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vienthongdaitin
762 12/10/2012 1 ngày 3.370.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
763 11/10/2012 1 ngày 3.370.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
764 10/10/2012 1 ngày 3.370.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ vienthinh
765 09/10/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ vienthongdaitin
766 08/10/2012 1 ngày 3.370.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
767 07/10/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ anhduong_mobile
768 06/10/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ vienthongdaitin
769 05/10/2012 1 ngày 3.370.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
770 04/10/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 44.000 VNĐ anhduong_mobile
771 03/10/2012 1 ngày 3.444.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
772 02/10/2012 1 ngày 3.444.000 VNĐ Tăng 44.000 VNĐ truyenthongmobile
773 01/10/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 56.000 VNĐ anhduong_mobile
774 30/09/2012 1 ngày 3.456.000 VNĐ Tăng 56.000 VNĐ thanhcongmobile
775 29/09/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 8.000 VNĐ anhduong_mobile
776 28/09/2012 1 ngày 3.392.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
777 27/09/2012 1 ngày 3.392.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
778 26/09/2012 1 ngày 3.392.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
779 25/09/2012 1 ngày 3.392.000 VNĐ Giảm 58.000 VNĐ truyenthongmobile
780 24/09/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 58.000 VNĐ minhhieumobile
781 23/09/2012 1 ngày 3.392.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
782 22/09/2012 1 ngày 3.392.000 VNĐ Giảm 58.000 VNĐ truyenthongmobile
783 21/09/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 148.000 VNĐ minhhieumobile
784 20/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
785 19/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Giảm 148.000 VNĐ truyenthongmobile
786 18/09/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 148.000 VNĐ anhduong_mobile
787 17/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
788 16/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
789 15/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
790 14/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
791 13/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
792 12/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
793 11/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Giảm 148.000 VNĐ truyenthongmobile
794 10/09/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 148.000 VNĐ anhduong_mobile
795 09/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Tăng 702.000 VNĐ truyenthongmobile
796 08/09/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 850.000 VNĐ mobiletuongvy
797 07/09/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
798 06/09/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
799 05/09/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
800 04/09/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
801 03/09/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ anhduong_mobile
802 02/09/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ mobiletuongvy
803 01/09/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ ngochacomputer
804 31/08/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 850.000 VNĐ mobiletuongvy
805 30/08/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
806 29/08/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
807 28/08/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ anhduong_mobile
808 27/08/2012 1 ngày 3.380.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ phonedep
809 26/08/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
810 25/08/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi daiphatmobile
811 24/08/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ daiphatmobile
812 23/08/2012 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ mobiletuongvy
813 22/08/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ truyenthongmobile
814 21/08/2012 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ mobiletuongvy
815 20/08/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
816 19/08/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ truyenthongmobile
817 18/08/2012 1 ngày 3.510.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ vienthongdaitin
818 17/08/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ thmobile
819 16/08/2012 1 ngày 3.510.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
820 15/08/2012 1 ngày 3.510.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ vienthongdaitin
821 14/08/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
822 13/08/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
823 12/08/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
824 11/08/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ ehanam
825 10/08/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi daiphatmobile
826 09/08/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ daiphatmobile
827 08/08/2012 1 ngày 3.510.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ vienthongdaitin
828 07/08/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ CORY3Mobile
829 06/08/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
830 05/08/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ diemsangviet
831 04/08/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
832 03/08/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
833 02/08/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
834 01/08/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Tăng 860.000 VNĐ ehanam
835 31/07/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 860.000 VNĐ CORY3Mobile
836 30/07/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Tăng 860.000 VNĐ ehanam
837 29/07/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
838 28/07/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ CORY3Mobile
839 27/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 760.000 VNĐ benmobile
840 26/07/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
841 25/07/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
842 24/07/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Tăng 860.000 VNĐ hanamgroup
843 23/07/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
844 22/07/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ CORY3Mobile
845 21/07/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
846 20/07/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
847 19/07/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
848 18/07/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
849 17/07/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
850 16/07/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ anhduong_mobile
851 15/07/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
852 14/07/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ CORY3Mobile
853 13/07/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
854 12/07/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
855 11/07/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
856 10/07/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
857 09/07/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ xuanmaimobile
858 08/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
859 07/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ CORY3Mobile
860 06/07/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ xuanmaimobile
861 05/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ CORY3Mobile
862 04/07/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ xuanmaimobile
863 03/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
864 02/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ CORY3Mobile
865 01/07/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ anhduong_mobile
866 30/06/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
867 29/06/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
868 28/06/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
869 27/06/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ CORY3Mobile
870 26/06/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
871 25/06/2012 3.450.000 VNĐ anhduong_mobile
Có tổng cộng 871 thay đổi giá của sản phẩm Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B) trong mục Mobile