• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 20/04/2015 2 ngày 600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ giaihuymobile
2 18/04/2015 2 ngày 650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ giaihuymobile
3 16/04/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
4 15/04/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
5 14/04/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
6 13/04/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ giaihuymobile
7 12/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
8 11/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
9 10/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ manhthangpro78
10 09/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
11 08/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
12 07/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
13 06/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
14 05/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
15 04/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
16 03/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
17 02/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
18 01/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
19 31/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
20 30/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
21 29/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
22 28/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thegioismartphonegiare
23 27/03/2015 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ manhthangpro78
24 26/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
25 25/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
26 24/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thegioismartphonegiare
27 23/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
28 22/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
29 21/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
30 20/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
31 19/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
32 18/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
33 17/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
34 16/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
35 15/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
36 14/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
37 13/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
38 12/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
39 11/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
40 10/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
41 09/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
42 08/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
43 07/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
44 06/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
45 05/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
46 04/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
47 03/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
48 02/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
49 01/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
50 28/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
51 27/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
52 26/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
53 25/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ caotrimobile
54 24/02/2015 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
55 23/02/2015 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ manhthangpro78
56 22/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
57 21/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
58 20/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
59 19/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
60 18/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
61 17/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
62 16/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
63 15/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
64 14/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
65 13/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
66 12/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
67 11/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
68 10/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
69 09/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
70 08/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
71 07/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
72 06/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
73 05/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
74 04/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
75 03/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
76 02/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
77 01/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
78 31/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
79 30/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ caotrimobile
80 29/01/2015 1 ngày 899.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ giasidienthoai
81 28/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
82 27/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
83 26/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ caotrimobile
84 25/01/2015 1 ngày 899.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
85 24/01/2015 1 ngày 899.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ giasidienthoai
86 23/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ caotrimobile
87 22/01/2015 1 ngày 899.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ giasidienthoai
88 21/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
89 20/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ caotrimobile
90 19/01/2015 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
91 18/01/2015 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ CongtyGiaVu
92 17/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
93 16/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
94 15/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ caotrimobile
95 14/01/2015 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ namduyen
96 13/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
97 12/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ caotrimobile
98 11/01/2015 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ CongtyGiaVu
99 10/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ didongquynhvy
100 09/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
101 08/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 630.000 VNĐ caotrimobile
102 07/01/2015 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
103 06/01/2015 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 630.000 VNĐ giasidienthoai
104 05/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 630.000 VNĐ caotrimobile
105 04/01/2015 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 630.000 VNĐ giasidienthoai
106 03/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
107 02/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 1.910.000 VNĐ caotrimobile
108 01/01/2015 1 ngày 2.560.000 ₫ Giá không đổi networkviet
109 31/12/2014 1 ngày 2.560.000 ₫ Tăng 1.280.000 VNĐ networkviet
110 30/12/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 630.000 VNĐ giasidienthoai
111 29/12/2014 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
112 28/12/2014 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 630.000 VNĐ caotrimobile
113 27/12/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
114 26/12/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
115 25/12/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
116 24/12/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giảm 1.110.000 VNĐ giasidienthoai
117 23/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
118 22/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
119 21/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
120 20/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
121 19/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
122 18/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
123 17/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
124 16/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
125 15/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
126 14/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
127 13/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
128 12/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
129 11/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
130 10/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
131 09/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
132 08/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
133 07/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
134 06/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
135 05/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
136 04/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
137 03/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
138 02/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
139 01/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
140 30/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
141 29/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
142 28/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ didongquynhvy
143 27/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
144 26/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
145 25/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
146 24/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
147 23/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
148 22/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
149 21/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
150 20/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
151 19/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didonggiare1
152 18/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
153 17/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
154 16/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ dienthoaibaoan
155 15/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
156 14/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
157 13/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
158 12/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
159 11/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ dienthoaibaoan
160 10/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.110.000 VNĐ dienthoaihanoi
161 09/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
162 08/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
163 07/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
164 06/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
165 05/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ dienthoaibaoan
166 04/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
167 03/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
168 02/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
169 01/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ dienthoaibaoan
170 31/10/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
171 30/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
172 29/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
173 28/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
174 27/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
175 26/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ dienthoaibaoan
176 25/10/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
177 24/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
178 23/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
179 22/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
180 21/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
181 20/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
182 19/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
183 18/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
184 17/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
185 16/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
186 15/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
187 14/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
188 13/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.860.000 VNĐ dienthoaibaoan
189 12/10/2014 1 ngày 2.560.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ networkviet
190 11/10/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 770.000 VNĐ vienthinh
191 10/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
192 09/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.860.000 VNĐ tamducmobile
193 08/10/2014 1 ngày 2.560.000 ₫ Tăng 1.860.000 VNĐ networkviet
194 07/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
195 06/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
196 05/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
197 04/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
198 03/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
199 02/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
200 01/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
201 30/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
202 29/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
203 28/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
204 27/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
205 26/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
206 25/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 770.000 VNĐ dienthoaibaoan
207 24/09/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
208 23/09/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 770.000 VNĐ vienthinh
209 22/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
210 21/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 770.000 VNĐ dienthoaibaoan
211 20/09/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 770.000 VNĐ vienthinh
212 19/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
213 18/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
214 17/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ dienthoaibaoan
215 16/09/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
216 15/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ dienthoaibaoan
217 14/09/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
218 13/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
219 12/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
220 11/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
221 10/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ didongquynhvy
222 09/09/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi Gialongdigital
223 08/09/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
224 07/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ didongquynhvy
225 06/09/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
226 05/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
227 04/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
228 03/09/2014 4 ngày 700.000 ₫ Giảm 770.000 VNĐ didongquynhvy
229 30/08/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
230 29/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
231 28/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
232 27/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
233 26/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
234 25/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
235 24/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
236 23/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
237 22/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
238 21/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ lantruongmobile
239 20/08/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ didongviethan
240 19/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
241 18/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
242 17/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
243 16/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
244 15/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
245 14/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
246 13/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
247 12/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
248 11/08/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ vienthinh
249 10/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
250 09/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
251 08/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
252 07/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
253 06/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thegioismartphonegiare
254 05/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
255 04/08/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
256 03/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ lantruongmobile
257 02/08/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ dienthoaihanoi
258 01/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ didongviettien
259 31/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
260 30/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
261 29/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
262 28/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ dienthoaihanoi
263 27/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
264 26/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ lantruongmobile
265 25/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
266 24/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
267 23/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
268 22/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
269 21/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
270 20/07/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ Gialongdigital
271 19/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
272 18/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
273 17/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
274 16/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ didongviettien
275 15/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
276 14/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ lantruongmobile
277 13/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
278 12/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ didongviettien
279 11/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lantruongmobile
280 10/07/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ namduyen
281 09/07/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 1.270.000 VNĐ didongviethan
282 08/07/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Tăng 470.000 VNĐ huyhoangmobile
283 07/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
284 06/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
285 05/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
286 04/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
287 03/07/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 1.520.000 VNĐ vienthinh
288 02/07/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.520.000 VNĐ vitinhnguyennhu
289 01/07/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 1.520.000 VNĐ vienthinh
290 30/06/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
291 29/06/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 2.090.000 VNĐ vitinhnguyennhu
292 28/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
293 27/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
294 26/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
295 25/06/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giá không đổi huyhoangmobile
296 24/06/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ huyhoangmobile
297 23/06/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ hoguommobile
298 22/06/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 805.000 VNĐ techshop
299 21/06/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
300 20/06/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ vitinhnguyennhu
301 19/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
302 18/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
303 17/06/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
304 16/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
305 15/06/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
306 14/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lantruongmobile
307 13/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
308 12/06/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Tăng 1.370.000 VNĐ huyhoangmobile
309 11/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
310 10/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
311 09/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
312 08/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
313 07/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
314 06/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
315 05/06/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Tăng 1.370.000 VNĐ huyhoangmobile
316 04/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
317 03/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.285.000 VNĐ namduyen
318 02/06/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
319 01/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
320 31/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
321 30/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
322 29/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
323 28/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
324 27/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.285.000 VNĐ namduyen
325 26/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
326 25/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
327 24/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
328 23/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
329 22/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
330 21/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
331 20/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.285.000 VNĐ namduyen
332 19/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
333 18/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.080.000 VNĐ namduyen
334 17/05/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 205.000 VNĐ anhduong_mobile
335 16/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
336 15/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
337 14/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
338 13/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
339 12/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
340 11/05/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Tăng 1.370.000 VNĐ huyhoangmobile
341 10/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ namduyen
342 09/05/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ducminhmobile
343 08/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
344 07/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
345 06/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 374.000 VNĐ techshop
346 05/05/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
347 04/05/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
348 03/05/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
349 02/05/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
350 01/05/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 859.000 VNĐ B_Nmobile
351 30/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
352 29/04/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
353 28/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
354 27/04/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
355 26/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
356 25/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 374.000 VNĐ Lazada
357 24/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
358 23/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
359 22/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 374.000 VNĐ techshop
360 21/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
361 20/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
362 19/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 374.000 VNĐ Lazada
363 18/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
364 17/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
365 16/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
366 15/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
367 14/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
368 13/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
369 12/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 205.000 VNĐ techshop
370 11/04/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 579.000 VNĐ anhduong_mobile
371 10/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 1.659.000 VNĐ Lazada
372 09/04/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
373 08/04/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.659.000 VNĐ namduyen
374 07/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 1.659.000 VNĐ Lazada
375 06/04/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ namduyen
376 05/04/2014 1 ngày 3.390.000 ₫ Tăng 1.205.000 VNĐ vietkhanhmobile
377 04/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
378 03/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
379 02/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 485.000 VNĐ techshop
380 01/04/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 485.000 VNĐ Ngockimanh
381 31/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
382 30/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
383 29/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
384 28/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 305.000 VNĐ techshop
385 27/03/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ vienthonggiakhanh
386 26/03/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ anhduong_mobile
387 25/03/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ vienthonggiakhanh
388 24/03/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 205.000 VNĐ anhduong_mobile
389 23/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 205.000 VNĐ techshop
390 22/03/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 205.000 VNĐ anhduong_mobile
391 21/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 205.000 VNĐ techshop
392 20/03/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 205.000 VNĐ vienthinh
393 19/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
394 18/03/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ namduyen
395 17/03/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ vienthonggiakhanh
396 16/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
397 15/03/2014 5 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
398 10/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
399 09/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
400 08/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
401 07/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ manhphatmobile
402 06/03/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ phatminhkhangmobile
403 05/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
404 04/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
405 03/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
406 02/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
407 01/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ manhphatmobile
408 28/02/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ namduyen
409 27/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ manhphatmobile
410 26/02/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ namduyen
411 25/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
412 24/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
413 23/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
414 22/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
415 21/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
416 20/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ manhphatmobile
417 19/02/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 579.000 VNĐ anhduong_mobile
418 18/02/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
419 17/02/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
420 16/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
421 15/02/2014 2 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ manhphatmobile
422 13/02/2014 1 ngày 2.340.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ lucasa
423 12/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 485.000 VNĐ didongsaigon24h
424 11/02/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
425 10/02/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ techshop
426 09/02/2014 1 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ huyentrangmobile
427 08/02/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
428 07/02/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
429 06/02/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ techshop
430 05/02/2014 1 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ huyentrangmobile
431 04/02/2014 4 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
432 31/01/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
433 30/01/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
434 29/01/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
435 28/01/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 395.000 VNĐ manhphatmobile
436 27/01/2014 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
437 26/01/2014 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
438 25/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
439 24/01/2014 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
440 23/01/2014 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ avishop
441 22/01/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ didongsaigon24h
442 21/01/2014 1 ngày 2.095.000 ₫ Tăng 645.000 VNĐ avishop
443 20/01/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 1.109.000 VNĐ phatminhkhangmobile
444 19/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
445 18/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
446 17/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
447 16/01/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
448 15/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
449 14/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
450 13/01/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
451 12/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
452 11/01/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giá không đổi huyhoangmobile
453 10/01/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ huyhoangmobile
454 09/01/2014 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ 3dsaigon
455 08/01/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ didongsaigon24h
456 07/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
457 06/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
458 05/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
459 04/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
460 03/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ techshop
461 02/01/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
462 01/01/2014 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ plstorevn
463 31/12/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
464 30/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ plstorevn
465 29/12/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi didongsaigon24h
466 28/12/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
467 27/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giá không đổi plstorevn
468 26/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 105.000 VNĐ plstorevn
469 25/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Tăng 105.000 VNĐ avishop
470 24/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giá không đổi plstorevn
471 23/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 195.000 VNĐ plstorevn
472 22/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
473 21/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 195.000 VNĐ techshop
474 20/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 105.000 VNĐ plstorevn
475 19/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
476 18/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
477 17/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
478 16/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
479 15/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
480 14/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
481 13/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 355.000 VNĐ avishop
482 12/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 265.000 VNĐ 3dsaigon
483 11/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
484 10/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 265.000 VNĐ techshop
485 09/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 265.000 VNĐ 3dsaigon
486 08/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
487 07/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
488 06/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 355.000 VNĐ avishop
489 05/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 355.000 VNĐ 3dsaigon
490 04/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
491 03/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
492 02/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
493 01/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
494 30/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ avishop
495 29/11/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ didongsaigon24h
496 28/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ avishop
497 27/11/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi didongsaigon24h
498 26/11/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ didongsaigon24h
499 25/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
500 24/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
501 23/11/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
502 22/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
503 21/11/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
504 20/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
505 19/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
506 18/11/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
507 17/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
508 16/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
509 15/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
510 14/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
511 13/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
512 12/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
513 11/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
514 10/11/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ techshop
515 09/11/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giảm 369.000 VNĐ khanhduymobile
516 08/11/2013 1 ngày 2.549.000 ₫ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
517 07/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi vienthonggiakhanh
518 06/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi vienthonggiakhanh
519 05/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vienthonggiakhanh
520 04/11/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi hoguommobile
521 03/11/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi hoguommobile
522 02/11/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 740.000 VNĐ hoguommobile
523 01/11/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 735.000 VNĐ huyhangmobile
524 31/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
525 30/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
526 29/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 305.000 VNĐ techshop
527 28/10/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ vienthonggiakhanh
528 27/10/2013 3 ngày 2.180.000 ₫ Giá không đổi khanhduymobile
529 24/10/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Tăng 730.000 VNĐ khanhduymobile
530 23/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 735.000 VNĐ phatminhkhangmobile
531 22/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
532 21/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
533 20/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
534 19/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
535 18/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 265.000 VNĐ techshop
536 17/10/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi 3dsaigon
537 16/10/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ 3dsaigon
538 15/10/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
539 14/10/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
540 13/10/2013 3 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 740.000 VNĐ ducminhmobile
541 10/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 645.000 VNĐ manhthangpro78
542 09/10/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ avishop
543 08/10/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 95.000 VNĐ ducminhmobile
544 07/10/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ avishop
545 06/10/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 95.000 VNĐ ducminhmobile
546 05/10/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ avishop
547 04/10/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giá không đổi so8mobile
548 03/10/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giảm 452.000 VNĐ so8mobile
549 02/10/2013 1 ngày 2.632.000 ₫ Tăng 442.000 VNĐ thegioitructuyen
550 01/10/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ ducminhmobile
551 30/09/2013 1 ngày 2.980.000 ₫ Giá không đổi dienmaytantien
552 29/09/2013 1 ngày 2.980.000 ₫ Tăng 380.000 VNĐ dienmaytantien
553 28/09/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ dienmaybinhminhonline
554 27/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ AnVat_Mobile
555 26/09/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ dienmaybinhminhonline
556 25/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ ehanam
557 24/09/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi vienthonggiakhanh
558 23/09/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthonggiakhanh
559 22/09/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ anhduong_mobile
560 21/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
561 20/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ ducminhmobile
562 19/09/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ anhduong_mobile
563 18/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ ducminhmobile
564 17/09/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
565 16/09/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hoangmyjsc
566 15/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ diemsangviet
567 14/09/2013 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
568 13/09/2013 1 ngày 2.340.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
569 12/09/2013 1 ngày 2.340.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
570 11/09/2013 1 ngày 2.340.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thanhcongmobile
571 10/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
572 09/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
573 08/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ hoguommobile
574 07/09/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ khanhduymobile
575 06/09/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 251.000 VNĐ anhduong_mobile
576 05/09/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Giá không đổi Lazada
577 04/09/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ Lazada
578 03/09/2013 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ namduyen
579 02/09/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ Lazada
580 01/09/2013 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ namduyen
581 31/08/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 251.000 VNĐ Lazada
582 30/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 251.000 VNĐ 3dsaigon
583 29/08/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Giá không đổi Lazada
584 28/08/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ Lazada
585 27/08/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giá không đổi tintuongvn
586 26/08/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giảm 161.000 VNĐ tintuongvn
587 25/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi 3dsaigon
588 24/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 79.000 VNĐ 3dsaigon
589 23/08/2013 1 ngày 2.529.000 ₫ Giá không đổi Lazada
590 22/08/2013 1 ngày 2.529.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ Lazada
591 21/08/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ avishop
592 20/08/2013 1 ngày 2.529.000 ₫ Giá không đổi Lazada
593 19/08/2013 1 ngày 2.529.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ Lazada
594 18/08/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Tăng 109.000 VNĐ avishop
595 17/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
596 16/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
597 15/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienthoaihanoi
598 14/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi Lazada
599 13/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ Lazada
600 12/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi 3dsaigon
601 11/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi 3dsaigon
602 10/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi 3dsaigon
603 09/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ 3dsaigon
604 08/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
605 07/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
606 06/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
607 05/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ ducminhmobile
608 04/08/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ khanhduymobile
609 03/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
610 02/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
611 01/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ ducminhmobile
612 31/07/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ khanhduymobile
613 30/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
614 29/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
615 28/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
616 27/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
617 26/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
618 25/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
619 24/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ ducminhmobile
620 23/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
621 22/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
622 21/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
623 20/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
624 19/07/2013 1 ngày 2.280.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ so8mobile
625 18/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
626 17/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ hoangmyjsc
627 16/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 320.000 VNĐ Minhvietmobile
628 15/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
629 14/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
630 13/07/2013 1 ngày 2.280.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ khanhduymobile
631 12/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
632 11/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
633 10/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
634 09/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
635 08/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
636 07/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
637 06/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
638 05/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
639 04/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ hoangmyjsc
640 03/07/2013 1 ngày 2.320.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ ducminhmobile
641 02/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giảm 129.000 VNĐ hoangmyjsc
642 01/07/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Tăng 179.000 VNĐ avishop
643 30/06/2013 1 ngày 2.320.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ ducminhmobile
644 29/06/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ hoguommobile
645 28/06/2013 1 ngày 2.320.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ ducminhmobile
646 27/06/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ hoguommobile
647 26/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
648 25/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ hoangmyjsc
649 24/06/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ diemsangviet
650 23/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
651 22/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
652 21/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
653 20/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
654 19/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
655 18/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
656 17/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
657 16/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
658 15/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi khanhduymobile
659 14/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ khanhduymobile
660 13/06/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi avishop
661 12/06/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi avishop
662 11/06/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi avishop
663 10/06/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi avishop
664 09/06/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ avishop
665 08/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
666 07/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
667 06/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
668 05/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
669 04/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
670 03/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
671 02/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ anhduong_mobile
672 01/06/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
673 31/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
674 30/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
675 29/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
676 28/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
677 27/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
678 26/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
679 25/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
680 24/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
681 23/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
682 22/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
683 21/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
684 20/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
685 19/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
686 18/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
687 17/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ hoangmyjsc
688 16/05/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
689 15/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
690 14/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
691 13/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
692 12/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
693 11/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
694 10/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vienthinh
695 09/05/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
696 08/05/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
697 07/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
698 06/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giảm 128.000 VNĐ vienthinh
699 05/05/2013 1 ngày 2.668.000 ₫ Tăng 128.000 VNĐ topcare
700 04/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
701 03/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
702 02/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
703 01/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ vienthinh
704 30/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ ngochacomputer
705 29/04/2013 1 ngày 2.770.000 ₫ Tăng 170.000 VNĐ daiduyen
706 28/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
707 27/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
708 26/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
709 25/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
710 24/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
711 23/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
712 22/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
713 21/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
714 20/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
715 19/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ bichngocmobile
716 18/04/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ avishop
717 17/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ bichngocmobile
718 16/04/2013 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ CongtyGiaVu
719 15/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
720 14/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
721 13/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
722 12/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
723 11/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 170.000 VNĐ bichngocmobile
724 10/04/2013 1 ngày 2.770.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ daiduyen
725 09/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
726 08/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
727 07/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
728 06/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ tiencuongmobile
729 05/04/2013 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi Gialongdigital
730 04/04/2013 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ Gialongdigital
731 03/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
732 02/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
733 01/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
734 31/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
735 30/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
736 29/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
737 28/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Trunganhcomputer
738 27/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhphumobile
739 26/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
740 25/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
741 24/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
742 23/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
743 22/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
744 21/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
745 20/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ minhhieumobile
746 19/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ ducminhmobile
747 18/03/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vienthongdaitin
748 17/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ minhhieumobile
749 16/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ B_Nmobile
750 15/03/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ vienthongdaitin
751 14/03/2013 1 ngày 2.760.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
752 13/03/2013 1 ngày 2.760.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ cameraanvanphat
753 12/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ B_Nmobile
754 11/03/2013 1 ngày 2.760.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ cameraanvanphat
755 10/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
756 09/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
757 08/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ B_Nmobile
758 07/03/2013 1 ngày 2.820.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ ducminhmobile
759 06/03/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi avishop
760 05/03/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi avishop
761 04/03/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 340.000 VNĐ avishop
762 03/03/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ vienthongdaitin
763 02/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
764 01/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ diemsangviet
765 28/02/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vitinhnguyennhu
766 27/02/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
767 26/02/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
768 25/02/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
769 24/02/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ anhduong_mobile
770 23/02/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
771 22/02/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
772 21/02/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vitinhnguyennhu
773 20/02/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ anhduong_mobile
774 19/02/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ thegioikts
775 18/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ smartphoneshop
776 17/02/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
777 16/02/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ diemsangviet
778 15/02/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khanhduymobile
779 14/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
780 13/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
781 12/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
782 11/02/2013 2 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
783 09/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vienthinh
784 08/02/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi khanhduymobile
785 07/02/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khanhduymobile
786 06/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
787 05/02/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ diemsangviet
788 04/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
789 03/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ vienthinh
790 02/02/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vienthongdaitin
791 01/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ vienthinh
792 31/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ ecomart
793 30/01/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
794 29/01/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
795 28/01/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
796 27/01/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ minhhieumobile
797 26/01/2013 1 ngày 2.750.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
798 25/01/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ vienthongdaitin
799 24/01/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ tamagift
800 23/01/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi ApplePro
801 22/01/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ ApplePro
802 21/01/2013 1 ngày 2.980.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ dienmaytantien
803 20/01/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ngochacomputer
804 19/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
805 18/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vitinhnguyennhu
806 17/01/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ngochacomputer
807 16/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
808 15/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
809 14/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
810 13/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
811 12/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
812 11/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
813 10/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 209.000 VNĐ thegioikts
814 09/01/2013 1 ngày 3.199.000 ₫ Giá không đổi Lazada
815 08/01/2013 1 ngày 3.199.000 ₫ Tăng 1.199.000 VNĐ Lazada
816 07/01/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.199.000 VNĐ ThanhLapStore
817 06/01/2013 1 ngày 3.199.000 ₫ Giá không đổi Lazada
818 05/01/2013 1 ngày 3.199.000 ₫ Tăng 1.199.000 VNĐ Lazada
819 04/01/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.199.000 VNĐ ThanhLapStore
820 03/01/2013 1 ngày 3.199.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Lazada
821 02/01/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Tăng 409.000 VNĐ Lazada
822 01/01/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ducminhmobile
823 31/12/2012 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ khanhduymobile
824 30/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
825 29/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vienthongdaitin
826 28/12/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ ngochacomputer
827 27/12/2012 1 ngày 3.150.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ ducminhmobile
828 26/12/2012 1 ngày 3.060.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
829 25/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ vienthongdaitin
830 24/12/2012 1 ngày 3.060.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
831 23/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ anhduong_mobile
832 22/12/2012 1 ngày 3.060.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
833 21/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ anhduong_mobile
834 20/12/2012 1 ngày 3.060.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ khanhduymobile
835 19/12/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
836 18/12/2012 1 ngày 3.230.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ muahangtructuyen
837 17/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
838 16/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ anhduong_mobile
839 15/12/2012 1 ngày 3.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ TechOne
840 14/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
841 13/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 2.770.000 VNĐ anhduong_mobile
842 12/12/2012 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi baolongmobilevn
843 11/12/2012 1 ngày 430.000 ₫ Giảm 2.920.000 VNĐ baolongmobilevn
844 10/12/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ muahangtructuyen
845 09/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
846 08/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
847 07/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
848 06/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ anhduong_mobile
849 05/12/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ vienthongdaitin
850 04/12/2012 1 ngày 3.499.000 ₫ Tăng 149.000 VNĐ Lazada
851 03/12/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
852 02/12/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
853 01/12/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
854 30/11/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
855 29/11/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ ngochacomputer
856 28/11/2012 1 ngày 3.499.000 ₫ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
857 27/11/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ ducminhmobile
858 26/11/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 980.000 VNĐ mysonmobile
859 25/11/2012 1 ngày 3.180.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ truyenthongmobile
860 24/11/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
861 23/11/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ ducminhmobile
862 22/11/2012 1 ngày 3.180.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
863 21/11/2012 1 ngày 3.180.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ truyenthongmobile
864 20/11/2012 1 ngày 3.380.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ daiphatmobile
865 19/11/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vienthongdaitin
866 18/11/2012 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tamagift
867 17/11/2012 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tamagift
868 16/11/2012 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tamagift
869 15/11/2012 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ tamagift
870 14/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
871 13/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
872 12/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
873 11/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giảm 104.000 VNĐ truyenthongmobile
874 10/11/2012 1 ngày 3.449.000 ₫ Tăng 104.000 VNĐ Lazada
875 09/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
876 08/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ truyenthongmobile
877 07/11/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ngochacomputer
878 06/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ truyenthongmobile
879 05/11/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ muahangtructuyen
880 04/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giảm 104.000 VNĐ truyenthongmobile
881 03/11/2012 1 ngày 3.449.000 ₫ Tăng 104.000 VNĐ Lazada
882 02/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
883 01/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
884 31/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
885 30/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
886 29/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
887 28/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
888 27/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
889 26/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
890 25/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
891 24/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
892 23/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
893 22/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
894 21/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
895 20/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
896 19/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
897 18/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ truyenthongmobile
898 17/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
899 16/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ truyenthongmobile
900 15/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
901 14/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
902 13/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vienthongdaitin
903 12/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
904 11/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
905 10/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ vienthinh
906 09/10/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ vienthongdaitin
907 08/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
908 07/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ anhduong_mobile
909 06/10/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ vienthongdaitin
910 05/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
911 04/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 44.000 VNĐ anhduong_mobile
912 03/10/2012 1 ngày 3.444.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
913 02/10/2012 1 ngày 3.444.000 ₫ Tăng 44.000 VNĐ truyenthongmobile
914 01/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ anhduong_mobile
915 30/09/2012 1 ngày 3.456.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ thanhcongmobile
916 29/09/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 8.000 VNĐ anhduong_mobile
917 28/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
918 27/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
919 26/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
920 25/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giảm 58.000 VNĐ truyenthongmobile
921 24/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 58.000 VNĐ minhhieumobile
922 23/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
923 22/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giảm 58.000 VNĐ truyenthongmobile
924 21/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 148.000 VNĐ minhhieumobile
925 20/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
926 19/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giảm 148.000 VNĐ truyenthongmobile
927 18/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 148.000 VNĐ anhduong_mobile
928 17/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
929 16/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
930 15/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
931 14/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
932 13/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
933 12/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
934 11/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giảm 148.000 VNĐ truyenthongmobile
935 10/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 148.000 VNĐ anhduong_mobile
936 09/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Tăng 702.000 VNĐ truyenthongmobile
937 08/09/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ mobiletuongvy
938 07/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
939 06/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
940 05/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
941 04/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
942 03/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ anhduong_mobile
943 02/09/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mobiletuongvy
944 01/09/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ ngochacomputer
945 31/08/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ mobiletuongvy
946 30/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
947 29/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
948 28/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ anhduong_mobile
949 27/08/2012 1 ngày 3.380.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ phonedep
950 26/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
951 25/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi daiphatmobile
952 24/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ daiphatmobile
953 23/08/2012 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mobiletuongvy
954 22/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ truyenthongmobile
955 21/08/2012 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mobiletuongvy
956 20/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
957 19/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ truyenthongmobile
958 18/08/2012 1 ngày 3.510.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ vienthongdaitin
959 17/08/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ thmobile
960 16/08/2012 1 ngày 3.510.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
961 15/08/2012 1 ngày 3.510.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vienthongdaitin
962 14/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
963 13/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
964 12/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
965 11/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ ehanam
966 10/08/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi daiphatmobile
967 09/08/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ daiphatmobile
968 08/08/2012 1 ngày 3.510.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ vienthongdaitin
969 07/08/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ CORY3Mobile
970 06/08/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
971 05/08/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ diemsangviet
972 04/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
973 03/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
974 02/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
975 01/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Tăng 860.000 VNĐ ehanam
976 31/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 860.000 VNĐ CORY3Mobile
977 30/07/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Tăng 860.000 VNĐ ehanam
978 29/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
979 28/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ CORY3Mobile
980 27/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 760.000 VNĐ benmobile
981 26/07/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
982 25/07/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
983 24/07/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Tăng 860.000 VNĐ hanamgroup
984 23/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
985 22/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ CORY3Mobile
986 21/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
987 20/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
988 19/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
989 18/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
990 17/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
991 16/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ anhduong_mobile
992 15/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
993 14/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ CORY3Mobile
994 13/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
995 12/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
996 11/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
997 10/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
998 09/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ xuanmaimobile
999 08/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1000 07/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ CORY3Mobile
1001 06/07/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xuanmaimobile
1002 05/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ CORY3Mobile
1003 04/07/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xuanmaimobile
1004 03/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1005 02/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ CORY3Mobile
1006 01/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ anhduong_mobile
1007 30/06/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1008 29/06/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1009 28/06/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1010 27/06/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ CORY3Mobile
1011 26/06/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1012 25/06/2012 3.450.000 ₫ anhduong_mobile
Có tổng cộng 1.012 thay đổi giá của sản phẩm Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B) trong mục Mobile
Từ khóa nổi bật trong tuần: iphone 3g, ipad, mac, pin sạc dự phòng, hop nhua