Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 19/07/2016 9 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ dienmayanhngan
2 10/07/2016 12 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ nhanhsieutoc
3 28/06/2016 40 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
4 19/05/2016 13 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
5 06/05/2016 34 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
6 02/04/2016 8 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
7 25/03/2016 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
8 23/03/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
9 22/03/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
10 21/03/2016 14 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
11 07/03/2016 34 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ quynhanhmobile176
12 02/02/2016 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
13 01/02/2016 4 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
14 28/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
15 27/01/2016 6 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ quynhanhmobile176
16 21/01/2016 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
17 20/01/2016 6 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ quynhanhmobile176
18 14/01/2016 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
19 13/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ quynhanhmobile176
20 12/01/2016 1 ngày 2.150.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ banbuonbanle
21 11/01/2016 3 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ quynhanhmobile176
22 08/01/2016 10 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
23 29/12/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
24 28/12/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 6.200.000 VNĐ quynhanhmobile176
25 27/12/2015 15 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 6.200.000 VNĐ mobilehungphat
26 12/12/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ quynhanhmobile176
27 10/12/2015 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
28 09/12/2015 4 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
29 05/12/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ quynhanhmobile176
30 04/12/2015 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
31 02/12/2015 7 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
32 25/11/2015 6 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
33 19/11/2015 4 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
34 15/11/2015 5 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
35 10/11/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ quynhanhmobile176
36 08/11/2015 8 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
37 31/10/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
38 29/10/2015 5 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
39 24/10/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.520.000 VNĐ quynhanhmobile176
40 23/10/2015 15 ngày 2.320.000 ₫ Tăng 1.520.000 VNĐ tamma
41 08/10/2015 3 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.520.000 VNĐ quynhanhmobile176
42 05/10/2015 20 ngày 2.320.000 ₫ Tăng 1.520.000 VNĐ tamma
43 15/09/2015 15 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
44 31/08/2015 9 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
45 22/08/2015 3 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.380.000 VNĐ quynhanhmobile176
46 19/08/2015 15 ngày 2.180.000 ₫ Tăng 1.380.000 VNĐ cameraanvanphat
47 04/08/2015 17 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
48 18/07/2015 14 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
49 04/07/2015 9 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
50 25/06/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
51 24/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
52 23/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
53 22/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
54 21/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
55 20/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
56 19/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
57 18/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
58 17/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
59 16/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ namduyen
60 15/06/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
61 14/06/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
62 13/06/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
63 12/06/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
64 11/06/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
65 10/06/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thegioismartphonegiare
66 09/06/2015 19 ngày 900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ namduyen
67 21/05/2015 7 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
68 14/05/2015 14 ngày 800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thegioismartphonegiare
69 30/04/2015 10 ngày 700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ didongquynhvy
70 20/04/2015 2 ngày 600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ giaihuymobile
71 18/04/2015 2 ngày 650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ giaihuymobile
72 16/04/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
73 15/04/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
74 14/04/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
75 13/04/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ giaihuymobile
76 12/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
77 11/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
78 10/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ manhthangpro78
79 09/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
80 08/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
81 07/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
82 06/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
83 05/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
84 04/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
85 03/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
86 02/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
87 01/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
88 31/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
89 30/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
90 29/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
91 28/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thegioismartphonegiare
92 27/03/2015 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ manhthangpro78
93 26/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
94 25/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
95 24/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thegioismartphonegiare
96 23/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
97 22/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
98 21/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
99 20/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
100 19/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
101 18/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
102 17/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
103 16/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
104 15/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
105 14/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
106 13/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
107 12/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
108 11/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
109 10/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
110 09/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
111 08/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
112 07/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
113 06/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
114 05/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
115 04/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
116 03/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
117 02/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
118 01/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
119 28/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
120 27/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
121 26/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
122 25/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ caotrimobile
123 24/02/2015 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
124 23/02/2015 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ manhthangpro78
125 22/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
126 21/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
127 20/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
128 19/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
129 18/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
130 17/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
131 16/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
132 15/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
133 14/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
134 13/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
135 12/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
136 11/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
137 10/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
138 09/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
139 08/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
140 07/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
141 06/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
142 05/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
143 04/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
144 03/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
145 02/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
146 01/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
147 31/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
148 30/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ caotrimobile
149 29/01/2015 1 ngày 899.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ giasidienthoai
150 28/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
151 27/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
152 26/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ caotrimobile
153 25/01/2015 1 ngày 899.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
154 24/01/2015 1 ngày 899.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ giasidienthoai
155 23/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ caotrimobile
156 22/01/2015 1 ngày 899.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ giasidienthoai
157 21/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
158 20/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ caotrimobile
159 19/01/2015 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
160 18/01/2015 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ CongtyGiaVu
161 17/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
162 16/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
163 15/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ caotrimobile
164 14/01/2015 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ namduyen
165 13/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
166 12/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ caotrimobile
167 11/01/2015 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ CongtyGiaVu
168 10/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ didongquynhvy
169 09/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
170 08/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 630.000 VNĐ caotrimobile
171 07/01/2015 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
172 06/01/2015 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 630.000 VNĐ giasidienthoai
173 05/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 630.000 VNĐ caotrimobile
174 04/01/2015 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 630.000 VNĐ giasidienthoai
175 03/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
176 02/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 1.910.000 VNĐ caotrimobile
177 01/01/2015 1 ngày 2.560.000 ₫ Giá không đổi networkviet
178 31/12/2014 1 ngày 2.560.000 ₫ Tăng 1.280.000 VNĐ networkviet
179 30/12/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 630.000 VNĐ giasidienthoai
180 29/12/2014 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
181 28/12/2014 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 630.000 VNĐ caotrimobile
182 27/12/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
183 26/12/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
184 25/12/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
185 24/12/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giảm 1.110.000 VNĐ giasidienthoai
186 23/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
187 22/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
188 21/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
189 20/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
190 19/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
191 18/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
192 17/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
193 16/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
194 15/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
195 14/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
196 13/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
197 12/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
198 11/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
199 10/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
200 09/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
201 08/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
202 07/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
203 06/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
204 05/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
205 04/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
206 03/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
207 02/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
208 01/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
209 30/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
210 29/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
211 28/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ didongquynhvy
212 27/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
213 26/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
214 25/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
215 24/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
216 23/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
217 22/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
218 21/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
219 20/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
220 19/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didonggiare1
221 18/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
222 17/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
223 16/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ dienthoaibaoan
224 15/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
225 14/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
226 13/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
227 12/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
228 11/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ dienthoaibaoan
229 10/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.110.000 VNĐ dienthoaihanoi
230 09/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
231 08/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
232 07/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
233 06/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
234 05/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ dienthoaibaoan
235 04/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
236 03/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
237 02/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
238 01/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ dienthoaibaoan
239 31/10/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
240 30/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
241 29/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
242 28/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
243 27/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
244 26/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ dienthoaibaoan
245 25/10/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
246 24/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
247 23/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
248 22/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
249 21/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
250 20/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
251 19/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
252 18/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
253 17/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
254 16/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
255 15/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
256 14/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
257 13/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.860.000 VNĐ dienthoaibaoan
258 12/10/2014 1 ngày 2.560.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ networkviet
259 11/10/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 770.000 VNĐ vienthinh
260 10/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
261 09/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.860.000 VNĐ tamducmobile
262 08/10/2014 1 ngày 2.560.000 ₫ Tăng 1.860.000 VNĐ networkviet
263 07/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
264 06/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
265 05/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
266 04/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
267 03/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
268 02/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
269 01/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
270 30/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
271 29/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
272 28/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
273 27/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
274 26/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
275 25/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 770.000 VNĐ dienthoaibaoan
276 24/09/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
277 23/09/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 770.000 VNĐ vienthinh
278 22/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
279 21/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 770.000 VNĐ dienthoaibaoan
280 20/09/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 770.000 VNĐ vienthinh
281 19/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
282 18/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
283 17/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ dienthoaibaoan
284 16/09/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
285 15/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ dienthoaibaoan
286 14/09/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
287 13/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
288 12/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
289 11/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
290 10/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ didongquynhvy
291 09/09/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi Gialongdigital
292 08/09/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
293 07/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ didongquynhvy
294 06/09/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
295 05/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
296 04/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
297 03/09/2014 4 ngày 700.000 ₫ Giảm 770.000 VNĐ didongquynhvy
298 30/08/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
299 29/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
300 28/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
301 27/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
302 26/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
303 25/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
304 24/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
305 23/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
306 22/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
307 21/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ lantruongmobile
308 20/08/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ didongviethan
309 19/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
310 18/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
311 17/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
312 16/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
313 15/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
314 14/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
315 13/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
316 12/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
317 11/08/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ vienthinh
318 10/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
319 09/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
320 08/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
321 07/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
322 06/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thegioismartphonegiare
323 05/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
324 04/08/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
325 03/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ lantruongmobile
326 02/08/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ dienthoaihanoi
327 01/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ didongviettien
328 31/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
329 30/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
330 29/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
331 28/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ dienthoaihanoi
332 27/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
333 26/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ lantruongmobile
334 25/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
335 24/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
336 23/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
337 22/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
338 21/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
339 20/07/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ Gialongdigital
340 19/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
341 18/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
342 17/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
343 16/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ didongviettien
344 15/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
345 14/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ lantruongmobile
346 13/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
347 12/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ didongviettien
348 11/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lantruongmobile
349 10/07/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ namduyen
350 09/07/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 1.270.000 VNĐ didongviethan
351 08/07/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Tăng 470.000 VNĐ huyhoangmobile
352 07/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
353 06/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
354 05/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
355 04/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
356 03/07/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 1.520.000 VNĐ vienthinh
357 02/07/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.520.000 VNĐ vitinhnguyennhu
358 01/07/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 1.520.000 VNĐ vienthinh
359 30/06/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
360 29/06/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 2.090.000 VNĐ vitinhnguyennhu
361 28/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
362 27/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
363 26/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
364 25/06/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giá không đổi huyhoangmobile
365 24/06/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ huyhoangmobile
366 23/06/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ hoguommobile
367 22/06/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 805.000 VNĐ techshop
368 21/06/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
369 20/06/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ vitinhnguyennhu
370 19/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
371 18/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
372 17/06/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
373 16/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
374 15/06/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
375 14/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lantruongmobile
376 13/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
377 12/06/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Tăng 1.370.000 VNĐ huyhoangmobile
378 11/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
379 10/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
380 09/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
381 08/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
382 07/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
383 06/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
384 05/06/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Tăng 1.370.000 VNĐ huyhoangmobile
385 04/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
386 03/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.285.000 VNĐ namduyen
387 02/06/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
388 01/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
389 31/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
390 30/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
391 29/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
392 28/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
393 27/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.285.000 VNĐ namduyen
394 26/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
395 25/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
396 24/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
397 23/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
398 22/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
399 21/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
400 20/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.285.000 VNĐ namduyen
401 19/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
402 18/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.080.000 VNĐ namduyen
403 17/05/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 205.000 VNĐ anhduong_mobile
404 16/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
405 15/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
406 14/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
407 13/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
408 12/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
409 11/05/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Tăng 1.370.000 VNĐ huyhoangmobile
410 10/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ namduyen
411 09/05/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ducminhmobile
412 08/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
413 07/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
414 06/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 374.000 VNĐ techshop
415 05/05/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
416 04/05/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
417 03/05/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
418 02/05/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
419 01/05/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 859.000 VNĐ B_Nmobile
420 30/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
421 29/04/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
422 28/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
423 27/04/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
424 26/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
425 25/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 374.000 VNĐ Lazada
426 24/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
427 23/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
428 22/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 374.000 VNĐ techshop
429 21/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
430 20/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
431 19/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 374.000 VNĐ Lazada
432 18/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
433 17/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
434 16/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
435 15/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
436 14/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
437 13/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
438 12/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 205.000 VNĐ techshop
439 11/04/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 579.000 VNĐ anhduong_mobile
440 10/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 1.659.000 VNĐ Lazada
441 09/04/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
442 08/04/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.659.000 VNĐ namduyen
443 07/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 1.659.000 VNĐ Lazada
444 06/04/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ namduyen
445 05/04/2014 1 ngày 3.390.000 ₫ Tăng 1.205.000 VNĐ vietkhanhmobile
446 04/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
447 03/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
448 02/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 485.000 VNĐ techshop
449 01/04/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 485.000 VNĐ Ngockimanh
450 31/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
451 30/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
452 29/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
453 28/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 305.000 VNĐ techshop
454 27/03/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ vienthonggiakhanh
455 26/03/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ anhduong_mobile
456 25/03/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ vienthonggiakhanh
457 24/03/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 205.000 VNĐ anhduong_mobile
458 23/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 205.000 VNĐ techshop
459 22/03/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 205.000 VNĐ anhduong_mobile
460 21/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 205.000 VNĐ techshop
461 20/03/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 205.000 VNĐ vienthinh
462 19/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
463 18/03/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ namduyen
464 17/03/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ vienthonggiakhanh
465 16/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
466 15/03/2014 5 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
467 10/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
468 09/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
469 08/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
470 07/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ manhphatmobile
471 06/03/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ phatminhkhangmobile
472 05/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
473 04/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
474 03/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
475 02/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
476 01/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ manhphatmobile
477 28/02/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ namduyen
478 27/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ manhphatmobile
479 26/02/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ namduyen
480 25/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
481 24/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
482 23/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
483 22/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
484 21/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
485 20/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ manhphatmobile
486 19/02/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 579.000 VNĐ anhduong_mobile
487 18/02/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
488 17/02/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
489 16/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
490 15/02/2014 2 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ manhphatmobile
491 13/02/2014 1 ngày 2.340.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ lucasa
492 12/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 485.000 VNĐ didongsaigon24h
493 11/02/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
494 10/02/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ techshop
495 09/02/2014 1 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ huyentrangmobile
496 08/02/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
497 07/02/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
498 06/02/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ techshop
499 05/02/2014 1 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ huyentrangmobile
500 04/02/2014 4 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
501 31/01/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
502 30/01/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
503 29/01/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
504 28/01/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 395.000 VNĐ manhphatmobile
505 27/01/2014 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
506 26/01/2014 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
507 25/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
508 24/01/2014 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
509 23/01/2014 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ avishop
510 22/01/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ didongsaigon24h
511 21/01/2014 1 ngày 2.095.000 ₫ Tăng 645.000 VNĐ avishop
512 20/01/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 1.109.000 VNĐ phatminhkhangmobile
513 19/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
514 18/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
515 17/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
516 16/01/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
517 15/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
518 14/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
519 13/01/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
520 12/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
521 11/01/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giá không đổi huyhoangmobile
522 10/01/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ huyhoangmobile
523 09/01/2014 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ 3dsaigon
524 08/01/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ didongsaigon24h
525 07/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
526 06/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
527 05/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
528 04/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
529 03/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ techshop
530 02/01/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
531 01/01/2014 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ plstorevn
532 31/12/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
533 30/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ plstorevn
534 29/12/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi didongsaigon24h
535 28/12/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
536 27/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giá không đổi plstorevn
537 26/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 105.000 VNĐ plstorevn
538 25/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Tăng 105.000 VNĐ avishop
539 24/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giá không đổi plstorevn
540 23/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 195.000 VNĐ plstorevn
541 22/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
542 21/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 195.000 VNĐ techshop
543 20/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 105.000 VNĐ plstorevn
544 19/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
545 18/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
546 17/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
547 16/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
548 15/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
549 14/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
550 13/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 355.000 VNĐ avishop
551 12/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 265.000 VNĐ 3dsaigon
552 11/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
553 10/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 265.000 VNĐ techshop
554 09/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 265.000 VNĐ 3dsaigon
555 08/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
556 07/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
557 06/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 355.000 VNĐ avishop
558 05/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 355.000 VNĐ 3dsaigon
559 04/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
560 03/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
561 02/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
562 01/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
563 30/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ avishop
564 29/11/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ didongsaigon24h
565 28/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ avishop
566 27/11/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi didongsaigon24h
567 26/11/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ didongsaigon24h
568 25/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
569 24/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
570 23/11/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
571 22/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
572 21/11/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
573 20/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
574 19/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
575 18/11/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
576 17/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
577 16/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
578 15/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
579 14/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
580 13/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
581 12/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
582 11/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
583 10/11/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ techshop
584 09/11/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giảm 369.000 VNĐ khanhduymobile
585 08/11/2013 1 ngày 2.549.000 ₫ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
586 07/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi vienthonggiakhanh
587 06/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi vienthonggiakhanh
588 05/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vienthonggiakhanh
589 04/11/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi hoguommobile
590 03/11/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi hoguommobile
591 02/11/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 740.000 VNĐ hoguommobile
592 01/11/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 735.000 VNĐ huyhangmobile
593 31/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
594 30/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
595 29/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 305.000 VNĐ techshop
596 28/10/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ vienthonggiakhanh
597 27/10/2013 3 ngày 2.180.000 ₫ Giá không đổi khanhduymobile
598 24/10/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Tăng 730.000 VNĐ khanhduymobile
599 23/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 735.000 VNĐ phatminhkhangmobile
600 22/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
601 21/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
602 20/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
603 19/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
604 18/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 265.000 VNĐ techshop
605 17/10/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi 3dsaigon
606 16/10/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ 3dsaigon
607 15/10/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
608 14/10/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
609 13/10/2013 3 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 740.000 VNĐ ducminhmobile
610 10/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 645.000 VNĐ manhthangpro78
611 09/10/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ avishop
612 08/10/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 95.000 VNĐ ducminhmobile
613 07/10/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ avishop
614 06/10/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 95.000 VNĐ ducminhmobile
615 05/10/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ avishop
616 04/10/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giá không đổi so8mobile
617 03/10/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giảm 452.000 VNĐ so8mobile
618 02/10/2013 1 ngày 2.632.000 ₫ Tăng 442.000 VNĐ thegioitructuyen
619 01/10/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ ducminhmobile
620 30/09/2013 1 ngày 2.980.000 ₫ Giá không đổi dienmaytantien
621 29/09/2013 1 ngày 2.980.000 ₫ Tăng 380.000 VNĐ dienmaytantien
622 28/09/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ dienmaybinhminhonline
623 27/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ AnVat_Mobile
624 26/09/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ dienmaybinhminhonline
625 25/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ ehanam
626 24/09/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi vienthonggiakhanh
627 23/09/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthonggiakhanh
628 22/09/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ anhduong_mobile
629 21/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
630 20/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ ducminhmobile
631 19/09/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ anhduong_mobile
632 18/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ ducminhmobile
633 17/09/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
634 16/09/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hoangmyjsc
635 15/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ diemsangviet
636 14/09/2013 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
637 13/09/2013 1 ngày 2.340.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
638 12/09/2013 1 ngày 2.340.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
639 11/09/2013 1 ngày 2.340.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thanhcongmobile
640 10/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
641 09/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
642 08/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ hoguommobile
643 07/09/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ khanhduymobile
644 06/09/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 251.000 VNĐ anhduong_mobile
645 05/09/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Giá không đổi Lazada
646 04/09/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ Lazada
647 03/09/2013 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ namduyen
648 02/09/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ Lazada
649 01/09/2013 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ namduyen
650 31/08/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 251.000 VNĐ Lazada
651 30/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 251.000 VNĐ 3dsaigon
652 29/08/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Giá không đổi Lazada
653 28/08/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ Lazada
654 27/08/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giá không đổi tintuongvn
655 26/08/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giảm 161.000 VNĐ tintuongvn
656 25/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi 3dsaigon
657 24/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 79.000 VNĐ 3dsaigon
658 23/08/2013 1 ngày 2.529.000 ₫ Giá không đổi Lazada
659 22/08/2013 1 ngày 2.529.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ Lazada
660 21/08/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ avishop
661 20/08/2013 1 ngày 2.529.000 ₫ Giá không đổi Lazada
662 19/08/2013 1 ngày 2.529.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ Lazada
663 18/08/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Tăng 109.000 VNĐ avishop
664 17/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
665 16/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
666 15/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienthoaihanoi
667 14/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi Lazada
668 13/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ Lazada
669 12/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi 3dsaigon
670 11/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi 3dsaigon
671 10/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi 3dsaigon
672 09/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ 3dsaigon
673 08/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
674 07/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
675 06/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
676 05/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ ducminhmobile
677 04/08/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ khanhduymobile
678 03/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
679 02/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
680 01/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ ducminhmobile
681 31/07/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ khanhduymobile
682 30/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
683 29/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
684 28/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
685 27/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
686 26/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
687 25/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
688 24/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ ducminhmobile
689 23/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
690 22/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
691 21/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
692 20/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
693 19/07/2013 1 ngày 2.280.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ so8mobile
694 18/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
695 17/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ hoangmyjsc
696 16/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 320.000 VNĐ Minhvietmobile
697 15/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
698 14/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
699 13/07/2013 1 ngày 2.280.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ khanhduymobile
700 12/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
701 11/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
702 10/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
703 09/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
704 08/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
705 07/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
706 06/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
707 05/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
708 04/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ hoangmyjsc
709 03/07/2013 1 ngày 2.320.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ ducminhmobile
710 02/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giảm 129.000 VNĐ hoangmyjsc
711 01/07/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Tăng 179.000 VNĐ avishop
712 30/06/2013 1 ngày 2.320.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ ducminhmobile
713 29/06/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ hoguommobile
714 28/06/2013 1 ngày 2.320.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ ducminhmobile
715 27/06/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ hoguommobile
716 26/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
717 25/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ hoangmyjsc
718 24/06/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ diemsangviet
719 23/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
720 22/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
721 21/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
722 20/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
723 19/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
724 18/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
725 17/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
726 16/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
727 15/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi khanhduymobile
728 14/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ khanhduymobile
729 13/06/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi avishop
730 12/06/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi avishop
731 11/06/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi avishop
732 10/06/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi avishop
733 09/06/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ avishop
734 08/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
735 07/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
736 06/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
737 05/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
738 04/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
739 03/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
740 02/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ anhduong_mobile
741 01/06/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
742 31/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
743 30/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
744 29/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
745 28/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
746 27/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
747 26/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
748 25/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
749 24/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
750 23/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
751 22/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
752 21/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
753 20/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
754 19/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
755 18/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
756 17/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ hoangmyjsc
757 16/05/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
758 15/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
759 14/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
760 13/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
761 12/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
762 11/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
763 10/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vienthinh
764 09/05/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
765 08/05/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
766 07/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
767 06/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giảm 128.000 VNĐ vienthinh
768 05/05/2013 1 ngày 2.668.000 ₫ Tăng 128.000 VNĐ topcare
769 04/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
770 03/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
771 02/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
772 01/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ vienthinh
773 30/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ ngochacomputer
774 29/04/2013 1 ngày 2.770.000 ₫ Tăng 170.000 VNĐ daiduyen
775 28/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
776 27/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
777 26/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
778 25/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
779 24/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
780 23/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
781 22/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
782 21/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
783 20/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
784 19/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ bichngocmobile
785 18/04/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ avishop
786 17/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ bichngocmobile
787 16/04/2013 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ CongtyGiaVu
788 15/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
789 14/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
790 13/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
791 12/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
792 11/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 170.000 VNĐ bichngocmobile
793 10/04/2013 1 ngày 2.770.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ daiduyen
794 09/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
795 08/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
796 07/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
797 06/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ tiencuongmobile
798 05/04/2013 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi Gialongdigital
799 04/04/2013 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ Gialongdigital
800 03/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
801 02/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
802 01/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
803 31/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
804 30/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
805 29/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
806 28/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Trunganhcomputer
807 27/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhphumobile
808 26/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
809 25/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
810 24/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
811 23/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
812 22/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
813 21/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
814 20/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ minhhieumobile
815 19/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ ducminhmobile
816 18/03/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vienthongdaitin
817 17/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ minhhieumobile
818 16/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ B_Nmobile
819 15/03/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ vienthongdaitin
820 14/03/2013 1 ngày 2.760.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
821 13/03/2013 1 ngày 2.760.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ cameraanvanphat
822 12/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ B_Nmobile
823 11/03/2013 1 ngày 2.760.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ cameraanvanphat
824 10/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
825 09/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
826 08/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ B_Nmobile
827 07/03/2013 1 ngày 2.820.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ ducminhmobile
828 06/03/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi avishop
829 05/03/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi avishop
830 04/03/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 340.000 VNĐ avishop
831 03/03/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ vienthongdaitin
832 02/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
833 01/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ diemsangviet
834 28/02/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vitinhnguyennhu
835 27/02/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
836 26/02/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
837 25/02/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
838 24/02/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ anhduong_mobile
839 23/02/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
840 22/02/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
841 21/02/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vitinhnguyennhu
842 20/02/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ anhduong_mobile
843 19/02/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ thegioikts
844 18/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ smartphoneshop
845 17/02/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
846 16/02/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ diemsangviet
847 15/02/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khanhduymobile
848 14/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
849 13/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
850 12/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
851 11/02/2013 2 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
852 09/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vienthinh
853 08/02/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi khanhduymobile
854 07/02/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khanhduymobile
855 06/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
856 05/02/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ diemsangviet
857 04/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
858 03/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ vienthinh
859 02/02/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vienthongdaitin
860 01/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ vienthinh
861 31/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ ecomart
862 30/01/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
863 29/01/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
864 28/01/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
865 27/01/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ minhhieumobile
866 26/01/2013 1 ngày 2.750.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
867 25/01/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ vienthongdaitin
868 24/01/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ tamagift
869 23/01/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi ApplePro
870 22/01/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ ApplePro
871 21/01/2013 1 ngày 2.980.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ dienmaytantien
872 20/01/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ngochacomputer
873 19/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
874 18/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vitinhnguyennhu
875 17/01/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ngochacomputer
876 16/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
877 15/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
878 14/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
879 13/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
880 12/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
881 11/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
882 10/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 209.000 VNĐ thegioikts
883 09/01/2013 1 ngày 3.199.000 ₫ Giá không đổi Lazada
884 08/01/2013 1 ngày 3.199.000 ₫ Tăng 1.199.000 VNĐ Lazada
885 07/01/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.199.000 VNĐ ThanhLapStore
886 06/01/2013 1 ngày 3.199.000 ₫ Giá không đổi Lazada
887 05/01/2013 1 ngày 3.199.000 ₫ Tăng 1.199.000 VNĐ Lazada
888 04/01/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.199.000 VNĐ ThanhLapStore
889 03/01/2013 1 ngày 3.199.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Lazada
890 02/01/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Tăng 409.000 VNĐ Lazada
891 01/01/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ducminhmobile
892 31/12/2012 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ khanhduymobile
893 30/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
894 29/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vienthongdaitin
895 28/12/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ ngochacomputer
896 27/12/2012 1 ngày 3.150.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ ducminhmobile
897 26/12/2012 1 ngày 3.060.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
898 25/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ vienthongdaitin
899 24/12/2012 1 ngày 3.060.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
900 23/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ anhduong_mobile
901 22/12/2012 1 ngày 3.060.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
902 21/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ anhduong_mobile
903 20/12/2012 1 ngày 3.060.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ khanhduymobile
904 19/12/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
905 18/12/2012 1 ngày 3.230.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ muahangtructuyen
906 17/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
907 16/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ anhduong_mobile
908 15/12/2012 1 ngày 3.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ TechOne
909 14/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
910 13/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 2.770.000 VNĐ anhduong_mobile
911 12/12/2012 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi baolongmobilevn
912 11/12/2012 1 ngày 430.000 ₫ Giảm 2.920.000 VNĐ baolongmobilevn
913 10/12/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ muahangtructuyen
914 09/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
915 08/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
916 07/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
917 06/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ anhduong_mobile
918 05/12/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ vienthongdaitin
919 04/12/2012 1 ngày 3.499.000 ₫ Tăng 149.000 VNĐ Lazada
920 03/12/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
921 02/12/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
922 01/12/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
923 30/11/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
924 29/11/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ ngochacomputer
925 28/11/2012 1 ngày 3.499.000 ₫ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
926 27/11/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ ducminhmobile
927 26/11/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 980.000 VNĐ mysonmobile
928 25/11/2012 1 ngày 3.180.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ truyenthongmobile
929 24/11/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
930 23/11/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ ducminhmobile
931 22/11/2012 1 ngày 3.180.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
932 21/11/2012 1 ngày 3.180.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ truyenthongmobile
933 20/11/2012 1 ngày 3.380.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ daiphatmobile
934 19/11/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vienthongdaitin
935 18/11/2012 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tamagift
936 17/11/2012 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tamagift
937 16/11/2012 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tamagift
938 15/11/2012 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ tamagift
939 14/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
940 13/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
941 12/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
942 11/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giảm 104.000 VNĐ truyenthongmobile
943 10/11/2012 1 ngày 3.449.000 ₫ Tăng 104.000 VNĐ Lazada
944 09/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
945 08/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ truyenthongmobile
946 07/11/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ngochacomputer
947 06/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ truyenthongmobile
948 05/11/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ muahangtructuyen
949 04/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giảm 104.000 VNĐ truyenthongmobile
950 03/11/2012 1 ngày 3.449.000 ₫ Tăng 104.000 VNĐ Lazada
951 02/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
952 01/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
953 31/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
954 30/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
955 29/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
956 28/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
957 27/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
958 26/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
959 25/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
960 24/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
961 23/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
962 22/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
963 21/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
964 20/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
965 19/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
966 18/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ truyenthongmobile
967 17/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
968 16/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ truyenthongmobile
969 15/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
970 14/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
971 13/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vienthongdaitin
972 12/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
973 11/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
974 10/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ vienthinh
975 09/10/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ vienthongdaitin
976 08/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
977 07/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ anhduong_mobile
978 06/10/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ vienthongdaitin
979 05/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
980 04/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 44.000 VNĐ anhduong_mobile
981 03/10/2012 1 ngày 3.444.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
982 02/10/2012 1 ngày 3.444.000 ₫ Tăng 44.000 VNĐ truyenthongmobile
983 01/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ anhduong_mobile
984 30/09/2012 1 ngày 3.456.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ thanhcongmobile
985 29/09/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 8.000 VNĐ anhduong_mobile
986 28/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
987 27/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
988 26/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
989 25/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giảm 58.000 VNĐ truyenthongmobile
990 24/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 58.000 VNĐ minhhieumobile
991 23/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
992 22/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giảm 58.000 VNĐ truyenthongmobile
993 21/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 148.000 VNĐ minhhieumobile
994 20/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
995 19/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giảm 148.000 VNĐ truyenthongmobile
996 18/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 148.000 VNĐ anhduong_mobile
997 17/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
998 16/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
999 15/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
1000 14/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
1001 13/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
1002 12/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
1003 11/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giảm 148.000 VNĐ truyenthongmobile
1004 10/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 148.000 VNĐ anhduong_mobile
1005 09/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Tăng 702.000 VNĐ truyenthongmobile
1006 08/09/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ mobiletuongvy
1007 07/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1008 06/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
1009 05/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
1010 04/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1011 03/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ anhduong_mobile
1012 02/09/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mobiletuongvy
1013 01/09/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ ngochacomputer
1014 31/08/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ mobiletuongvy
1015 30/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1016 29/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1017 28/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ anhduong_mobile
1018 27/08/2012 1 ngày 3.380.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ phonedep
1019 26/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1020 25/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi daiphatmobile
1021 24/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ daiphatmobile
1022 23/08/2012 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mobiletuongvy
1023 22/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ truyenthongmobile
1024 21/08/2012 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mobiletuongvy
1025 20/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
1026 19/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ truyenthongmobile
1027 18/08/2012 1 ngày 3.510.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ vienthongdaitin
1028 17/08/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ thmobile
1029 16/08/2012 1 ngày 3.510.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
1030 15/08/2012 1 ngày 3.510.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vienthongdaitin
1031 14/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1032 13/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1033 12/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1034 11/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ ehanam
1035 10/08/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi daiphatmobile
1036 09/08/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ daiphatmobile
1037 08/08/2012 1 ngày 3.510.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ vienthongdaitin
1038 07/08/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ CORY3Mobile
1039 06/08/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
1040 05/08/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ diemsangviet
1041 04/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1042 03/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1043 02/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1044 01/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Tăng 860.000 VNĐ ehanam
1045 31/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 860.000 VNĐ CORY3Mobile
1046 30/07/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Tăng 860.000 VNĐ ehanam
1047 29/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1048 28/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ CORY3Mobile
1049 27/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 760.000 VNĐ benmobile
1050 26/07/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1051 25/07/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1052 24/07/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Tăng 860.000 VNĐ hanamgroup
1053 23/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1054 22/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ CORY3Mobile
1055 21/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1056 20/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1057 19/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1058 18/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1059 17/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1060 16/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ anhduong_mobile
1061 15/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1062 14/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ CORY3Mobile
1063 13/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
1064 12/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
1065 11/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
1066 10/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
1067 09/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ xuanmaimobile
1068 08/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1069 07/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ CORY3Mobile
1070 06/07/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xuanmaimobile
1071 05/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ CORY3Mobile
1072 04/07/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xuanmaimobile
1073 03/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1074 02/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ CORY3Mobile
1075 01/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ anhduong_mobile
1076 30/06/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1077 29/06/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1078 28/06/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1079 27/06/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ CORY3Mobile
1080 26/06/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1081 25/06/2012 3.450.000 ₫ anhduong_mobile
Có tổng cộng 1.081 thay đổi giá của sản phẩm Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B) đã được hệ thống ghi lại.