• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 31/10/2014 1 ngày 1.470.000 VNĐ Tăng 770.000 VNĐ vienthinh
2 30/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
3 29/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
4 28/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
5 27/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
6 26/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 580.000 VNĐ dienthoaibaoan
7 25/10/2014 1 ngày 1.280.000 VNĐ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
8 24/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
9 23/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
10 22/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
11 21/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
12 20/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
13 19/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
14 18/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
15 17/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
16 16/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
17 15/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi didongquynhvy
18 14/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
19 13/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 1.860.000 VNĐ dienthoaibaoan
20 12/10/2014 1 ngày 2.560.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ networkviet
21 11/10/2014 1 ngày 1.470.000 VNĐ Tăng 770.000 VNĐ vienthinh
22 10/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
23 09/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 1.860.000 VNĐ tamducmobile
24 08/10/2014 1 ngày 2.560.000 VNĐ Tăng 1.860.000 VNĐ networkviet
25 07/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi tamducmobile
26 06/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi tamducmobile
27 05/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi tamducmobile
28 04/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi tamducmobile
29 03/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi tamducmobile
30 02/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi tamducmobile
31 01/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi tamducmobile
32 30/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi tamducmobile
33 29/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
34 28/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
35 27/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
36 26/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
37 25/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 770.000 VNĐ dienthoaibaoan
38 24/09/2014 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
39 23/09/2014 1 ngày 1.470.000 VNĐ Tăng 770.000 VNĐ vienthinh
40 22/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
41 21/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 770.000 VNĐ dienthoaibaoan
42 20/09/2014 1 ngày 1.470.000 VNĐ Tăng 770.000 VNĐ vienthinh
43 19/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
44 18/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
45 17/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ dienthoaibaoan
46 16/09/2014 1 ngày 2.750.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
47 15/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ dienthoaibaoan
48 14/09/2014 1 ngày 2.750.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
49 13/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
50 12/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi didongquynhvy
51 11/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi didongquynhvy
52 10/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ didongquynhvy
53 09/09/2014 1 ngày 2.750.000 VNĐ Giá không đổi Gialongdigital
54 08/09/2014 1 ngày 2.750.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
55 07/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ didongquynhvy
56 06/09/2014 1 ngày 2.750.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
57 05/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi didongquynhvy
58 04/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi didongquynhvy
59 03/09/2014 4 ngày 700.000 VNĐ Giảm 770.000 VNĐ didongquynhvy
60 30/08/2014 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
61 29/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
62 28/08/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
63 27/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi lantruongmobile
64 26/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
65 25/08/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
66 24/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi lantruongmobile
67 23/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
68 22/08/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
69 21/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ lantruongmobile
70 20/08/2014 1 ngày 1.000.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ didongviethan
71 19/08/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
72 18/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi lantruongmobile
73 17/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
74 16/08/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
75 15/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
76 14/08/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi didongquynhvy
77 13/08/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
78 12/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
79 11/08/2014 1 ngày 1.470.000 VNĐ Tăng 670.000 VNĐ vienthinh
80 10/08/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi thegioismartphonegiare
81 09/08/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi thegioismartphonegiare
82 08/08/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi thegioismartphonegiare
83 07/08/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi thegioismartphonegiare
84 06/08/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ thegioismartphonegiare
85 05/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
86 04/08/2014 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
87 03/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ lantruongmobile
88 02/08/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.590.000 VNĐ dienthoaihanoi
89 01/08/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giảm 1.590.000 VNĐ didongviettien
90 31/07/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaihanoi
91 30/07/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaihanoi
92 29/07/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaihanoi
93 28/07/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ dienthoaihanoi
94 27/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi lantruongmobile
95 26/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ lantruongmobile
96 25/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
97 24/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
98 23/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
99 22/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
100 21/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
101 20/07/2014 1 ngày 2.750.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ Gialongdigital
102 19/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
103 18/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
104 17/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
105 16/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ didongviettien
106 15/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi lantruongmobile
107 14/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ lantruongmobile
108 13/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
109 12/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ didongviettien
110 11/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ lantruongmobile
111 10/07/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ namduyen
112 09/07/2014 1 ngày 1.000.000 VNĐ Giảm 1.270.000 VNĐ didongviethan
113 08/07/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Tăng 470.000 VNĐ huyhoangmobile
114 07/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi lantruongmobile
115 06/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi lantruongmobile
116 05/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi lantruongmobile
117 04/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
118 03/07/2014 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giảm 1.520.000 VNĐ vienthinh
119 02/07/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 1.520.000 VNĐ vitinhnguyennhu
120 01/07/2014 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giảm 1.520.000 VNĐ vienthinh
121 30/06/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
122 29/06/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 2.090.000 VNĐ vitinhnguyennhu
123 28/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
124 27/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
125 26/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
126 25/06/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Giá không đổi huyhoangmobile
127 24/06/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ huyhoangmobile
128 23/06/2014 1 ngày 2.190.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ hoguommobile
129 22/06/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giảm 805.000 VNĐ techshop
130 21/06/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
131 20/06/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ vitinhnguyennhu
132 19/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi lantruongmobile
133 18/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
134 17/06/2014 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
135 16/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
136 15/06/2014 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
137 14/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ lantruongmobile
138 13/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
139 12/06/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Tăng 1.370.000 VNĐ huyhoangmobile
140 11/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
141 10/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
142 09/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
143 08/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
144 07/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
145 06/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
146 05/06/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Tăng 1.370.000 VNĐ huyhoangmobile
147 04/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
148 03/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.285.000 VNĐ namduyen
149 02/06/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
150 01/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
151 31/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
152 30/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
153 29/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
154 28/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
155 27/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.285.000 VNĐ namduyen
156 26/05/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
157 25/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
158 24/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
159 23/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
160 22/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
161 21/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
162 20/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.285.000 VNĐ namduyen
163 19/05/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
164 18/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.080.000 VNĐ namduyen
165 17/05/2014 1 ngày 1.980.000 VNĐ Giảm 205.000 VNĐ anhduong_mobile
166 16/05/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
167 15/05/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
168 14/05/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
169 13/05/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
170 12/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
171 11/05/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Tăng 1.370.000 VNĐ huyhoangmobile
172 10/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ namduyen
173 09/05/2014 1 ngày 2.190.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ ducminhmobile
174 08/05/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
175 07/05/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
176 06/05/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giảm 374.000 VNĐ techshop
177 05/05/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
178 04/05/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
179 03/05/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
180 02/05/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
181 01/05/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 859.000 VNĐ B_Nmobile
182 30/04/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
183 29/04/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
184 28/04/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
185 27/04/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
186 26/04/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
187 25/04/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 374.000 VNĐ Lazada
188 24/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
189 23/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
190 22/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giảm 374.000 VNĐ techshop
191 21/04/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
192 20/04/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
193 19/04/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 374.000 VNĐ Lazada
194 18/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
195 17/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
196 16/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
197 15/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
198 14/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
199 13/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
200 12/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 205.000 VNĐ techshop
201 11/04/2014 1 ngày 1.980.000 VNĐ Giảm 579.000 VNĐ anhduong_mobile
202 10/04/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 1.659.000 VNĐ Lazada
203 09/04/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
204 08/04/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.659.000 VNĐ namduyen
205 07/04/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 1.659.000 VNĐ Lazada
206 06/04/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ namduyen
207 05/04/2014 1 ngày 3.390.000 VNĐ Tăng 1.205.000 VNĐ vietkhanhmobile
208 04/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
209 03/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
210 02/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 485.000 VNĐ techshop
211 01/04/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 485.000 VNĐ Ngockimanh
212 31/03/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
213 30/03/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
214 29/03/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
215 28/03/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giảm 305.000 VNĐ techshop
216 27/03/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ vienthonggiakhanh
217 26/03/2014 1 ngày 1.980.000 VNĐ Giảm 510.000 VNĐ anhduong_mobile
218 25/03/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ vienthonggiakhanh
219 24/03/2014 1 ngày 1.980.000 VNĐ Giảm 205.000 VNĐ anhduong_mobile
220 23/03/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 205.000 VNĐ techshop
221 22/03/2014 1 ngày 1.980.000 VNĐ Giảm 205.000 VNĐ anhduong_mobile
222 21/03/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 205.000 VNĐ techshop
223 20/03/2014 1 ngày 1.980.000 VNĐ Giảm 205.000 VNĐ vienthinh
224 19/03/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
225 18/03/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.590.000 VNĐ namduyen
226 17/03/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 790.000 VNĐ vienthonggiakhanh
227 16/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
228 15/03/2014 5 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
229 10/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
230 09/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
231 08/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
232 07/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ manhphatmobile
233 06/03/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ phatminhkhangmobile
234 05/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
235 04/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
236 03/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
237 02/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
238 01/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ manhphatmobile
239 28/02/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ namduyen
240 27/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ manhphatmobile
241 26/02/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ namduyen
242 25/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
243 24/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
244 23/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
245 22/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
246 21/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
247 20/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ manhphatmobile
248 19/02/2014 1 ngày 1.980.000 VNĐ Giảm 579.000 VNĐ anhduong_mobile
249 18/02/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
250 17/02/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
251 16/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
252 15/02/2014 2 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 640.000 VNĐ manhphatmobile
253 13/02/2014 1 ngày 2.340.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ lucasa
254 12/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 485.000 VNĐ didongsaigon24h
255 11/02/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
256 10/02/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giảm 405.000 VNĐ techshop
257 09/02/2014 1 ngày 2.590.000 VNĐ Tăng 405.000 VNĐ huyentrangmobile
258 08/02/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
259 07/02/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
260 06/02/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giảm 405.000 VNĐ techshop
261 05/02/2014 1 ngày 2.590.000 VNĐ Tăng 31.000 VNĐ huyentrangmobile
262 04/02/2014 4 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
263 31/01/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
264 30/01/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
265 29/01/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
266 28/01/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 395.000 VNĐ manhphatmobile
267 27/01/2014 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
268 26/01/2014 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
269 25/01/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ techshop
270 24/01/2014 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
271 23/01/2014 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ avishop
272 22/01/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ didongsaigon24h
273 21/01/2014 1 ngày 2.095.000 VNĐ Tăng 645.000 VNĐ avishop
274 20/01/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 1.109.000 VNĐ phatminhkhangmobile
275 19/01/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
276 18/01/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
277 17/01/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
278 16/01/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
279 15/01/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
280 14/01/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
281 13/01/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
282 12/01/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
283 11/01/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Giá không đổi huyhoangmobile
284 10/01/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Giảm 180.000 VNĐ huyhoangmobile
285 09/01/2014 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ 3dsaigon
286 08/01/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ didongsaigon24h
287 07/01/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
288 06/01/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
289 05/01/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
290 04/01/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
291 03/01/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ techshop
292 02/01/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
293 01/01/2014 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ plstorevn
294 31/12/2013 1 ngày 2.100.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
295 30/12/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ plstorevn
296 29/12/2013 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giá không đổi didongsaigon24h
297 28/12/2013 1 ngày 2.100.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
298 27/12/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giá không đổi plstorevn
299 26/12/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giảm 105.000 VNĐ plstorevn
300 25/12/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Tăng 105.000 VNĐ avishop
301 24/12/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giá không đổi plstorevn
302 23/12/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giảm 195.000 VNĐ plstorevn
303 22/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
304 21/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 195.000 VNĐ techshop
305 20/12/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giảm 105.000 VNĐ plstorevn
306 19/12/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
307 18/12/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
308 17/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
309 16/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ techshop
310 15/12/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
311 14/12/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
312 13/12/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 355.000 VNĐ avishop
313 12/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 265.000 VNĐ 3dsaigon
314 11/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
315 10/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giảm 265.000 VNĐ techshop
316 09/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 265.000 VNĐ 3dsaigon
317 08/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
318 07/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ techshop
319 06/12/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 355.000 VNĐ avishop
320 05/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 355.000 VNĐ 3dsaigon
321 04/12/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
322 03/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
323 02/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ techshop
324 01/12/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
325 30/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ avishop
326 29/11/2013 1 ngày 2.100.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ didongsaigon24h
327 28/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ avishop
328 27/11/2013 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giá không đổi didongsaigon24h
329 26/11/2013 1 ngày 2.100.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ didongsaigon24h
330 25/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
331 24/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
332 23/11/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ techshop
333 22/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
334 21/11/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ techshop
335 20/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
336 19/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
337 18/11/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ techshop
338 17/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
339 16/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
340 15/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
341 14/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
342 13/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
343 12/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
344 11/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
345 10/11/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ techshop
346 09/11/2013 1 ngày 2.180.000 VNĐ Giảm 369.000 VNĐ khanhduymobile
347 08/11/2013 1 ngày 2.549.000 VNĐ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
348 07/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi vienthonggiakhanh
349 06/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi vienthonggiakhanh
350 05/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ vienthonggiakhanh
351 04/11/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giá không đổi hoguommobile
352 03/11/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giá không đổi hoguommobile
353 02/11/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Tăng 740.000 VNĐ hoguommobile
354 01/11/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 735.000 VNĐ huyhangmobile
355 31/10/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
356 30/10/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
357 29/10/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giảm 305.000 VNĐ techshop
358 28/10/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ vienthonggiakhanh
359 27/10/2013 3 ngày 2.180.000 VNĐ Giá không đổi khanhduymobile
360 24/10/2013 1 ngày 2.180.000 VNĐ Tăng 730.000 VNĐ khanhduymobile
361 23/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 735.000 VNĐ phatminhkhangmobile
362 22/10/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
363 21/10/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
364 20/10/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
365 19/10/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
366 18/10/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giảm 265.000 VNĐ techshop
367 17/10/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi 3dsaigon
368 16/10/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 260.000 VNĐ 3dsaigon
369 15/10/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
370 14/10/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
371 13/10/2013 3 ngày 2.190.000 VNĐ Tăng 740.000 VNĐ ducminhmobile
372 10/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 645.000 VNĐ manhthangpro78
373 09/10/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 95.000 VNĐ avishop
374 08/10/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Tăng 95.000 VNĐ ducminhmobile
375 07/10/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 95.000 VNĐ avishop
376 06/10/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Tăng 95.000 VNĐ ducminhmobile
377 05/10/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ avishop
378 04/10/2013 1 ngày 2.180.000 VNĐ Giá không đổi so8mobile
379 03/10/2013 1 ngày 2.180.000 VNĐ Giảm 452.000 VNĐ so8mobile
380 02/10/2013 1 ngày 2.632.000 VNĐ Tăng 442.000 VNĐ thegioitructuyen
381 01/10/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giảm 790.000 VNĐ ducminhmobile
382 30/09/2013 1 ngày 2.980.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytantien
383 29/09/2013 1 ngày 2.980.000 VNĐ Tăng 380.000 VNĐ dienmaytantien
384 28/09/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ dienmaybinhminhonline
385 27/09/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ AnVat_Mobile
386 26/09/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ dienmaybinhminhonline
387 25/09/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ ehanam
388 24/09/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi vienthonggiakhanh
389 23/09/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ vienthonggiakhanh
390 22/09/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 260.000 VNĐ anhduong_mobile
391 21/09/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
392 20/09/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giảm 260.000 VNĐ ducminhmobile
393 19/09/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 260.000 VNĐ anhduong_mobile
394 18/09/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giảm 180.000 VNĐ ducminhmobile
395 17/09/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
396 16/09/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Tăng 180.000 VNĐ hoangmyjsc
397 15/09/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ diemsangviet
398 14/09/2013 1 ngày 2.250.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
399 13/09/2013 1 ngày 2.340.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
400 12/09/2013 1 ngày 2.340.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
401 11/09/2013 1 ngày 2.340.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ thanhcongmobile
402 10/09/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
403 09/09/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
404 08/09/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ hoguommobile
405 07/09/2013 1 ngày 2.180.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ khanhduymobile
406 06/09/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 251.000 VNĐ anhduong_mobile
407 05/09/2013 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
408 04/09/2013 1 ngày 2.199.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ Lazada
409 03/09/2013 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ namduyen
410 02/09/2013 1 ngày 2.199.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ Lazada
411 01/09/2013 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ namduyen
412 31/08/2013 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 251.000 VNĐ Lazada
413 30/08/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 251.000 VNĐ 3dsaigon
414 29/08/2013 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
415 28/08/2013 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ Lazada
416 27/08/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi tintuongvn
417 26/08/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giảm 161.000 VNĐ tintuongvn
418 25/08/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi 3dsaigon
419 24/08/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 79.000 VNĐ 3dsaigon
420 23/08/2013 1 ngày 2.529.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
421 22/08/2013 1 ngày 2.529.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ Lazada
422 21/08/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ avishop
423 20/08/2013 1 ngày 2.529.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
424 19/08/2013 1 ngày 2.529.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ Lazada
425 18/08/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Tăng 109.000 VNĐ avishop
426 17/08/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaihanoi
427 16/08/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaihanoi
428 15/08/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienthoaihanoi
429 14/08/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
430 13/08/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ Lazada
431 12/08/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi 3dsaigon
432 11/08/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi 3dsaigon
433 10/08/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi 3dsaigon
434 09/08/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ 3dsaigon
435 08/08/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
436 07/08/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
437 06/08/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
438 05/08/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ ducminhmobile
439 04/08/2013 1 ngày 2.180.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ khanhduymobile
440 03/08/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
441 02/08/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
442 01/08/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ ducminhmobile
443 31/07/2013 1 ngày 2.180.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ khanhduymobile
444 30/07/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
445 29/07/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
446 28/07/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
447 27/07/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
448 26/07/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
449 25/07/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
450 24/07/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ ducminhmobile
451 23/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
452 22/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
453 21/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
454 20/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
455 19/07/2013 1 ngày 2.280.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ so8mobile
456 18/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
457 17/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giảm 320.000 VNĐ hoangmyjsc
458 16/07/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 320.000 VNĐ Minhvietmobile
459 15/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
460 14/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
461 13/07/2013 1 ngày 2.280.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ khanhduymobile
462 12/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
463 11/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
464 10/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
465 09/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
466 08/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
467 07/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
468 06/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
469 05/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
470 04/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ hoangmyjsc
471 03/07/2013 1 ngày 2.320.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ ducminhmobile
472 02/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giảm 129.000 VNĐ hoangmyjsc
473 01/07/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Tăng 179.000 VNĐ avishop
474 30/06/2013 1 ngày 2.320.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ ducminhmobile
475 29/06/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ hoguommobile
476 28/06/2013 1 ngày 2.320.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ ducminhmobile
477 27/06/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ hoguommobile
478 26/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
479 25/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ hoangmyjsc
480 24/06/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ diemsangviet
481 23/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
482 22/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
483 21/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
484 20/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
485 19/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
486 18/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
487 17/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
488 16/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
489 15/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi khanhduymobile
490 14/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giảm 149.000 VNĐ khanhduymobile
491 13/06/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi avishop
492 12/06/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi avishop
493 11/06/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi avishop
494 10/06/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi avishop
495 09/06/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 51.000 VNĐ avishop
496 08/06/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
497 07/06/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
498 06/06/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
499 05/06/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
500 04/06/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
501 03/06/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
502 02/06/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ anhduong_mobile
503 01/06/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
504 31/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
505 30/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
506 29/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
507 28/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
508 27/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
509 26/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
510 25/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
511 24/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
512 23/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
513 22/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
514 21/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
515 20/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
516 19/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
517 18/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
518 17/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ hoangmyjsc
519 16/05/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
520 15/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
521 14/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
522 13/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
523 12/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
524 11/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
525 10/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ vienthinh
526 09/05/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
527 08/05/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
528 07/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
529 06/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giảm 128.000 VNĐ vienthinh
530 05/05/2013 1 ngày 2.668.000 VNĐ Tăng 128.000 VNĐ topcare
531 04/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
532 03/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
533 02/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
534 01/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ vienthinh
535 30/04/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ ngochacomputer
536 29/04/2013 1 ngày 2.770.000 VNĐ Tăng 170.000 VNĐ daiduyen
537 28/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
538 27/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
539 26/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
540 25/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
541 24/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
542 23/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
543 22/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
544 21/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
545 20/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
546 19/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ bichngocmobile
547 18/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ avishop
548 17/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ bichngocmobile
549 16/04/2013 1 ngày 2.750.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ CongtyGiaVu
550 15/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
551 14/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
552 13/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
553 12/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
554 11/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 170.000 VNĐ bichngocmobile
555 10/04/2013 1 ngày 2.770.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ daiduyen
556 09/04/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
557 08/04/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
558 07/04/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
559 06/04/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ tiencuongmobile
560 05/04/2013 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi Gialongdigital
561 04/04/2013 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ Gialongdigital
562 03/04/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
563 02/04/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
564 01/04/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
565 31/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
566 30/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
567 29/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
568 28/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ Trunganhcomputer
569 27/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhphumobile
570 26/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
571 25/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
572 24/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
573 23/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
574 22/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
575 21/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
576 20/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ minhhieumobile
577 19/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ ducminhmobile
578 18/03/2013 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vienthongdaitin
579 17/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ minhhieumobile
580 16/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ B_Nmobile
581 15/03/2013 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ vienthongdaitin
582 14/03/2013 1 ngày 2.760.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
583 13/03/2013 1 ngày 2.760.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ cameraanvanphat
584 12/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ B_Nmobile
585 11/03/2013 1 ngày 2.760.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ cameraanvanphat
586 10/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
587 09/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
588 08/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ B_Nmobile
589 07/03/2013 1 ngày 2.820.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ ducminhmobile
590 06/03/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi avishop
591 05/03/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi avishop
592 04/03/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 340.000 VNĐ avishop
593 03/03/2013 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ vienthongdaitin
594 02/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
595 01/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ diemsangviet
596 28/02/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ vitinhnguyennhu
597 27/02/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
598 26/02/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
599 25/02/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
600 24/02/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ anhduong_mobile
601 23/02/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
602 22/02/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
603 21/02/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ vitinhnguyennhu
604 20/02/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ anhduong_mobile
605 19/02/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ thegioikts
606 18/02/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ smartphoneshop
607 17/02/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
608 16/02/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ diemsangviet
609 15/02/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ khanhduymobile
610 14/02/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
611 13/02/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
612 12/02/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
613 11/02/2013 2 ngày 2.780.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
614 09/02/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vienthinh
615 08/02/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi khanhduymobile
616 07/02/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ khanhduymobile
617 06/02/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
618 05/02/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ diemsangviet
619 04/02/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
620 03/02/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ vienthinh
621 02/02/2013 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ vienthongdaitin
622 01/02/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ vienthinh
623 31/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ ecomart
624 30/01/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
625 29/01/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
626 28/01/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
627 27/01/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ minhhieumobile
628 26/01/2013 1 ngày 2.750.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
629 25/01/2013 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ vienthongdaitin
630 24/01/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ tamagift
631 23/01/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi ApplePro
632 22/01/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 570.000 VNĐ ApplePro
633 21/01/2013 1 ngày 2.980.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ dienmaytantien
634 20/01/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ ngochacomputer
635 19/01/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
636 18/01/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ vitinhnguyennhu
637 17/01/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ ngochacomputer
638 16/01/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
639 15/01/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
640 14/01/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
641 13/01/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
642 12/01/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
643 11/01/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
644 10/01/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 209.000 VNĐ thegioikts
645 09/01/2013 1 ngày 3.199.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
646 08/01/2013 1 ngày 3.199.000 VNĐ Tăng 1.199.000 VNĐ Lazada
647 07/01/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.199.000 VNĐ ThanhLapStore
648 06/01/2013 1 ngày 3.199.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
649 05/01/2013 1 ngày 3.199.000 VNĐ Tăng 1.199.000 VNĐ Lazada
650 04/01/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.199.000 VNĐ ThanhLapStore
651 03/01/2013 1 ngày 3.199.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ Lazada
652 02/01/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Tăng 409.000 VNĐ Lazada
653 01/01/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ ducminhmobile
654 31/12/2012 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giảm 410.000 VNĐ khanhduymobile
655 30/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
656 29/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ vienthongdaitin
657 28/12/2012 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ ngochacomputer
658 27/12/2012 1 ngày 3.150.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ ducminhmobile
659 26/12/2012 1 ngày 3.060.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
660 25/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ vienthongdaitin
661 24/12/2012 1 ngày 3.060.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
662 23/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ anhduong_mobile
663 22/12/2012 1 ngày 3.060.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
664 21/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ anhduong_mobile
665 20/12/2012 1 ngày 3.060.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ khanhduymobile
666 19/12/2012 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
667 18/12/2012 1 ngày 3.230.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ muahangtructuyen
668 17/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
669 16/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ anhduong_mobile
670 15/12/2012 1 ngày 3.250.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ TechOne
671 14/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
672 13/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 2.770.000 VNĐ anhduong_mobile
673 12/12/2012 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi baolongmobilevn
674 11/12/2012 1 ngày 430.000 VNĐ Giảm 2.920.000 VNĐ baolongmobilevn
675 10/12/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ muahangtructuyen
676 09/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
677 08/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
678 07/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
679 06/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ anhduong_mobile
680 05/12/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 149.000 VNĐ vienthongdaitin
681 04/12/2012 1 ngày 3.499.000 VNĐ Tăng 149.000 VNĐ Lazada
682 03/12/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
683 02/12/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
684 01/12/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
685 30/11/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
686 29/11/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 149.000 VNĐ ngochacomputer
687 28/11/2012 1 ngày 3.499.000 VNĐ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
688 27/11/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ ducminhmobile
689 26/11/2012 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 980.000 VNĐ mysonmobile
690 25/11/2012 1 ngày 3.180.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ truyenthongmobile
691 24/11/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
692 23/11/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ ducminhmobile
693 22/11/2012 1 ngày 3.180.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
694 21/11/2012 1 ngày 3.180.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ truyenthongmobile
695 20/11/2012 1 ngày 3.380.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ daiphatmobile
696 19/11/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vienthongdaitin
697 18/11/2012 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
698 17/11/2012 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
699 16/11/2012 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
700 15/11/2012 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 45.000 VNĐ tamagift
701 14/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
702 13/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
703 12/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
704 11/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giảm 104.000 VNĐ truyenthongmobile
705 10/11/2012 1 ngày 3.449.000 VNĐ Tăng 104.000 VNĐ Lazada
706 09/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
707 08/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ truyenthongmobile
708 07/11/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ ngochacomputer
709 06/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ truyenthongmobile
710 05/11/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ muahangtructuyen
711 04/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giảm 104.000 VNĐ truyenthongmobile
712 03/11/2012 1 ngày 3.449.000 VNĐ Tăng 104.000 VNĐ Lazada
713 02/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
714 01/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
715 31/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
716 30/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
717 29/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
718 28/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
719 27/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
720 26/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
721 25/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
722 24/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
723 23/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
724 22/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
725 21/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
726 20/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
727 19/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
728 18/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giảm 25.000 VNĐ truyenthongmobile
729 17/10/2012 1 ngày 3.370.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
730 16/10/2012 1 ngày 3.370.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ truyenthongmobile
731 15/10/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
732 14/10/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
733 13/10/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vienthongdaitin
734 12/10/2012 1 ngày 3.370.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
735 11/10/2012 1 ngày 3.370.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
736 10/10/2012 1 ngày 3.370.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ vienthinh
737 09/10/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ vienthongdaitin
738 08/10/2012 1 ngày 3.370.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
739 07/10/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ anhduong_mobile
740 06/10/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ vienthongdaitin
741 05/10/2012 1 ngày 3.370.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
742 04/10/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 44.000 VNĐ anhduong_mobile
743 03/10/2012 1 ngày 3.444.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
744 02/10/2012 1 ngày 3.444.000 VNĐ Tăng 44.000 VNĐ truyenthongmobile
745 01/10/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 56.000 VNĐ anhduong_mobile
746 30/09/2012 1 ngày 3.456.000 VNĐ Tăng 56.000 VNĐ thanhcongmobile
747 29/09/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 8.000 VNĐ anhduong_mobile
748 28/09/2012 1 ngày 3.392.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
749 27/09/2012 1 ngày 3.392.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
750 26/09/2012 1 ngày 3.392.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
751 25/09/2012 1 ngày 3.392.000 VNĐ Giảm 58.000 VNĐ truyenthongmobile
752 24/09/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 58.000 VNĐ minhhieumobile
753 23/09/2012 1 ngày 3.392.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
754 22/09/2012 1 ngày 3.392.000 VNĐ Giảm 58.000 VNĐ truyenthongmobile
755 21/09/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 148.000 VNĐ minhhieumobile
756 20/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
757 19/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Giảm 148.000 VNĐ truyenthongmobile
758 18/09/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 148.000 VNĐ anhduong_mobile
759 17/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
760 16/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
761 15/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
762 14/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
763 13/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
764 12/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
765 11/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Giảm 148.000 VNĐ truyenthongmobile
766 10/09/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 148.000 VNĐ anhduong_mobile
767 09/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Tăng 702.000 VNĐ truyenthongmobile
768 08/09/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 850.000 VNĐ mobiletuongvy
769 07/09/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
770 06/09/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
771 05/09/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
772 04/09/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
773 03/09/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ anhduong_mobile
774 02/09/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ mobiletuongvy
775 01/09/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ ngochacomputer
776 31/08/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 850.000 VNĐ mobiletuongvy
777 30/08/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
778 29/08/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
779 28/08/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ anhduong_mobile
780 27/08/2012 1 ngày 3.380.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ phonedep
781 26/08/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
782 25/08/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi daiphatmobile
783 24/08/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ daiphatmobile
784 23/08/2012 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ mobiletuongvy
785 22/08/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ truyenthongmobile
786 21/08/2012 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ mobiletuongvy
787 20/08/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
788 19/08/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ truyenthongmobile
789 18/08/2012 1 ngày 3.510.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ vienthongdaitin
790 17/08/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ thmobile
791 16/08/2012 1 ngày 3.510.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
792 15/08/2012 1 ngày 3.510.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ vienthongdaitin
793 14/08/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
794 13/08/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
795 12/08/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
796 11/08/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ ehanam
797 10/08/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi daiphatmobile
798 09/08/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ daiphatmobile
799 08/08/2012 1 ngày 3.510.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ vienthongdaitin
800 07/08/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ CORY3Mobile
801 06/08/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
802 05/08/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ diemsangviet
803 04/08/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
804 03/08/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
805 02/08/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
806 01/08/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Tăng 860.000 VNĐ ehanam
807 31/07/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 860.000 VNĐ CORY3Mobile
808 30/07/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Tăng 860.000 VNĐ ehanam
809 29/07/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
810 28/07/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ CORY3Mobile
811 27/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 760.000 VNĐ benmobile
812 26/07/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
813 25/07/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
814 24/07/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Tăng 860.000 VNĐ hanamgroup
815 23/07/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
816 22/07/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ CORY3Mobile
817 21/07/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
818 20/07/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
819 19/07/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
820 18/07/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
821 17/07/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
822 16/07/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ anhduong_mobile
823 15/07/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
824 14/07/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ CORY3Mobile
825 13/07/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
826 12/07/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
827 11/07/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
828 10/07/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
829 09/07/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ xuanmaimobile
830 08/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
831 07/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ CORY3Mobile
832 06/07/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ xuanmaimobile
833 05/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ CORY3Mobile
834 04/07/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ xuanmaimobile
835 03/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
836 02/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ CORY3Mobile
837 01/07/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ anhduong_mobile
838 30/06/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
839 29/06/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
840 28/06/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
841 27/06/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ CORY3Mobile
842 26/06/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
843 25/06/2012 3.450.000 VNĐ anhduong_mobile
Có tổng cộng 843 thay đổi giá của sản phẩm Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B) trong mục Mobile