Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 28/06/2016 40 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
2 19/05/2016 13 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
3 06/05/2016 34 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
4 02/04/2016 8 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
5 25/03/2016 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
6 23/03/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
7 22/03/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
8 21/03/2016 14 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
9 07/03/2016 34 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ quynhanhmobile176
10 02/02/2016 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
11 01/02/2016 4 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
12 28/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
13 27/01/2016 6 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ quynhanhmobile176
14 21/01/2016 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
15 20/01/2016 6 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ quynhanhmobile176
16 14/01/2016 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
17 13/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ quynhanhmobile176
18 12/01/2016 1 ngày 2.150.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ banbuonbanle
19 11/01/2016 3 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ quynhanhmobile176
20 08/01/2016 10 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
21 29/12/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
22 28/12/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 6.200.000 VNĐ quynhanhmobile176
23 27/12/2015 15 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 6.200.000 VNĐ mobilehungphat
24 12/12/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ quynhanhmobile176
25 10/12/2015 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
26 09/12/2015 4 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
27 05/12/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ quynhanhmobile176
28 04/12/2015 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
29 02/12/2015 7 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
30 25/11/2015 6 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
31 19/11/2015 4 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
32 15/11/2015 5 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
33 10/11/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ quynhanhmobile176
34 08/11/2015 8 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
35 31/10/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
36 29/10/2015 5 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
37 24/10/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.520.000 VNĐ quynhanhmobile176
38 23/10/2015 15 ngày 2.320.000 ₫ Tăng 1.520.000 VNĐ tamma
39 08/10/2015 3 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.520.000 VNĐ quynhanhmobile176
40 05/10/2015 20 ngày 2.320.000 ₫ Tăng 1.520.000 VNĐ tamma
41 15/09/2015 15 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
42 31/08/2015 9 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
43 22/08/2015 3 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.380.000 VNĐ quynhanhmobile176
44 19/08/2015 15 ngày 2.180.000 ₫ Tăng 1.380.000 VNĐ cameraanvanphat
45 04/08/2015 17 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
46 18/07/2015 14 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
47 04/07/2015 9 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
48 25/06/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
49 24/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
50 23/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
51 22/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
52 21/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
53 20/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
54 19/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
55 18/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
56 17/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
57 16/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ namduyen
58 15/06/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
59 14/06/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
60 13/06/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
61 12/06/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
62 11/06/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
63 10/06/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thegioismartphonegiare
64 09/06/2015 19 ngày 900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ namduyen
65 21/05/2015 7 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
66 14/05/2015 14 ngày 800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thegioismartphonegiare
67 30/04/2015 10 ngày 700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ didongquynhvy
68 20/04/2015 2 ngày 600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ giaihuymobile
69 18/04/2015 2 ngày 650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ giaihuymobile
70 16/04/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
71 15/04/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
72 14/04/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
73 13/04/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ giaihuymobile
74 12/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
75 11/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
76 10/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ manhthangpro78
77 09/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
78 08/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
79 07/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
80 06/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
81 05/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
82 04/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
83 03/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
84 02/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
85 01/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
86 31/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
87 30/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
88 29/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
89 28/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thegioismartphonegiare
90 27/03/2015 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ manhthangpro78
91 26/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
92 25/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
93 24/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thegioismartphonegiare
94 23/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
95 22/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
96 21/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
97 20/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
98 19/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
99 18/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
100 17/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
101 16/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
102 15/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
103 14/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
104 13/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
105 12/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
106 11/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
107 10/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
108 09/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
109 08/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
110 07/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
111 06/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
112 05/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
113 04/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
114 03/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
115 02/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
116 01/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
117 28/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
118 27/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
119 26/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
120 25/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ caotrimobile
121 24/02/2015 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
122 23/02/2015 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ manhthangpro78
123 22/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
124 21/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
125 20/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
126 19/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
127 18/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
128 17/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
129 16/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
130 15/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
131 14/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
132 13/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
133 12/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
134 11/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
135 10/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
136 09/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
137 08/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
138 07/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
139 06/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
140 05/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
141 04/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
142 03/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
143 02/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
144 01/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
145 31/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
146 30/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ caotrimobile
147 29/01/2015 1 ngày 899.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ giasidienthoai
148 28/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
149 27/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
150 26/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ caotrimobile
151 25/01/2015 1 ngày 899.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
152 24/01/2015 1 ngày 899.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ giasidienthoai
153 23/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ caotrimobile
154 22/01/2015 1 ngày 899.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ giasidienthoai
155 21/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
156 20/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ caotrimobile
157 19/01/2015 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
158 18/01/2015 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ CongtyGiaVu
159 17/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
160 16/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
161 15/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ caotrimobile
162 14/01/2015 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ namduyen
163 13/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
164 12/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ caotrimobile
165 11/01/2015 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ CongtyGiaVu
166 10/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ didongquynhvy
167 09/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
168 08/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 630.000 VNĐ caotrimobile
169 07/01/2015 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
170 06/01/2015 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 630.000 VNĐ giasidienthoai
171 05/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 630.000 VNĐ caotrimobile
172 04/01/2015 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 630.000 VNĐ giasidienthoai
173 03/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
174 02/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 1.910.000 VNĐ caotrimobile
175 01/01/2015 1 ngày 2.560.000 ₫ Giá không đổi networkviet
176 31/12/2014 1 ngày 2.560.000 ₫ Tăng 1.280.000 VNĐ networkviet
177 30/12/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 630.000 VNĐ giasidienthoai
178 29/12/2014 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
179 28/12/2014 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 630.000 VNĐ caotrimobile
180 27/12/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
181 26/12/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
182 25/12/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
183 24/12/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giảm 1.110.000 VNĐ giasidienthoai
184 23/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
185 22/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
186 21/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
187 20/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
188 19/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
189 18/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
190 17/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
191 16/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
192 15/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
193 14/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
194 13/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
195 12/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
196 11/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
197 10/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
198 09/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
199 08/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
200 07/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
201 06/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
202 05/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
203 04/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
204 03/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
205 02/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
206 01/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
207 30/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
208 29/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
209 28/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ didongquynhvy
210 27/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
211 26/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
212 25/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
213 24/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
214 23/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
215 22/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
216 21/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
217 20/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
218 19/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didonggiare1
219 18/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
220 17/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
221 16/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ dienthoaibaoan
222 15/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
223 14/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
224 13/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
225 12/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
226 11/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ dienthoaibaoan
227 10/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.110.000 VNĐ dienthoaihanoi
228 09/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
229 08/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
230 07/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
231 06/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
232 05/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ dienthoaibaoan
233 04/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
234 03/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
235 02/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
236 01/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ dienthoaibaoan
237 31/10/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
238 30/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
239 29/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
240 28/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
241 27/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
242 26/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ dienthoaibaoan
243 25/10/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
244 24/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
245 23/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
246 22/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
247 21/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
248 20/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
249 19/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
250 18/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
251 17/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
252 16/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
253 15/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
254 14/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
255 13/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.860.000 VNĐ dienthoaibaoan
256 12/10/2014 1 ngày 2.560.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ networkviet
257 11/10/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 770.000 VNĐ vienthinh
258 10/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
259 09/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.860.000 VNĐ tamducmobile
260 08/10/2014 1 ngày 2.560.000 ₫ Tăng 1.860.000 VNĐ networkviet
261 07/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
262 06/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
263 05/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
264 04/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
265 03/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
266 02/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
267 01/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
268 30/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
269 29/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
270 28/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
271 27/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
272 26/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
273 25/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 770.000 VNĐ dienthoaibaoan
274 24/09/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
275 23/09/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 770.000 VNĐ vienthinh
276 22/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
277 21/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 770.000 VNĐ dienthoaibaoan
278 20/09/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 770.000 VNĐ vienthinh
279 19/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
280 18/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
281 17/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ dienthoaibaoan
282 16/09/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
283 15/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ dienthoaibaoan
284 14/09/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
285 13/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
286 12/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
287 11/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
288 10/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ didongquynhvy
289 09/09/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi Gialongdigital
290 08/09/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
291 07/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ didongquynhvy
292 06/09/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
293 05/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
294 04/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
295 03/09/2014 4 ngày 700.000 ₫ Giảm 770.000 VNĐ didongquynhvy
296 30/08/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
297 29/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
298 28/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
299 27/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
300 26/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
301 25/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
302 24/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
303 23/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
304 22/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
305 21/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ lantruongmobile
306 20/08/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ didongviethan
307 19/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
308 18/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
309 17/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
310 16/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
311 15/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
312 14/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
313 13/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
314 12/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
315 11/08/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ vienthinh
316 10/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
317 09/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
318 08/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
319 07/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
320 06/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thegioismartphonegiare
321 05/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
322 04/08/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
323 03/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ lantruongmobile
324 02/08/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ dienthoaihanoi
325 01/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ didongviettien
326 31/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
327 30/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
328 29/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
329 28/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ dienthoaihanoi
330 27/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
331 26/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ lantruongmobile
332 25/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
333 24/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
334 23/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
335 22/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
336 21/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
337 20/07/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ Gialongdigital
338 19/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
339 18/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
340 17/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
341 16/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ didongviettien
342 15/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
343 14/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ lantruongmobile
344 13/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
345 12/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ didongviettien
346 11/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lantruongmobile
347 10/07/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ namduyen
348 09/07/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 1.270.000 VNĐ didongviethan
349 08/07/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Tăng 470.000 VNĐ huyhoangmobile
350 07/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
351 06/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
352 05/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
353 04/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
354 03/07/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 1.520.000 VNĐ vienthinh
355 02/07/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.520.000 VNĐ vitinhnguyennhu
356 01/07/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 1.520.000 VNĐ vienthinh
357 30/06/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
358 29/06/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 2.090.000 VNĐ vitinhnguyennhu
359 28/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
360 27/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
361 26/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
362 25/06/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giá không đổi huyhoangmobile
363 24/06/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ huyhoangmobile
364 23/06/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ hoguommobile
365 22/06/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 805.000 VNĐ techshop
366 21/06/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
367 20/06/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ vitinhnguyennhu
368 19/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
369 18/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
370 17/06/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
371 16/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
372 15/06/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
373 14/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lantruongmobile
374 13/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
375 12/06/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Tăng 1.370.000 VNĐ huyhoangmobile
376 11/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
377 10/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
378 09/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
379 08/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
380 07/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
381 06/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
382 05/06/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Tăng 1.370.000 VNĐ huyhoangmobile
383 04/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
384 03/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.285.000 VNĐ namduyen
385 02/06/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
386 01/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
387 31/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
388 30/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
389 29/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
390 28/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
391 27/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.285.000 VNĐ namduyen
392 26/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
393 25/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
394 24/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
395 23/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
396 22/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
397 21/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
398 20/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.285.000 VNĐ namduyen
399 19/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
400 18/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.080.000 VNĐ namduyen
401 17/05/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 205.000 VNĐ anhduong_mobile
402 16/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
403 15/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
404 14/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
405 13/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
406 12/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
407 11/05/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Tăng 1.370.000 VNĐ huyhoangmobile
408 10/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ namduyen
409 09/05/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ducminhmobile
410 08/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
411 07/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
412 06/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 374.000 VNĐ techshop
413 05/05/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
414 04/05/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
415 03/05/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
416 02/05/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
417 01/05/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 859.000 VNĐ B_Nmobile
418 30/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
419 29/04/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
420 28/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
421 27/04/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
422 26/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
423 25/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 374.000 VNĐ Lazada
424 24/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
425 23/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
426 22/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 374.000 VNĐ techshop
427 21/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
428 20/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
429 19/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 374.000 VNĐ Lazada
430 18/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
431 17/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
432 16/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
433 15/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
434 14/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
435 13/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
436 12/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 205.000 VNĐ techshop
437 11/04/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 579.000 VNĐ anhduong_mobile
438 10/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 1.659.000 VNĐ Lazada
439 09/04/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
440 08/04/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.659.000 VNĐ namduyen
441 07/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 1.659.000 VNĐ Lazada
442 06/04/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ namduyen
443 05/04/2014 1 ngày 3.390.000 ₫ Tăng 1.205.000 VNĐ vietkhanhmobile
444 04/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
445 03/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
446 02/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 485.000 VNĐ techshop
447 01/04/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 485.000 VNĐ Ngockimanh
448 31/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
449 30/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
450 29/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
451 28/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 305.000 VNĐ techshop
452 27/03/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ vienthonggiakhanh
453 26/03/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ anhduong_mobile
454 25/03/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ vienthonggiakhanh
455 24/03/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 205.000 VNĐ anhduong_mobile
456 23/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 205.000 VNĐ techshop
457 22/03/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 205.000 VNĐ anhduong_mobile
458 21/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 205.000 VNĐ techshop
459 20/03/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 205.000 VNĐ vienthinh
460 19/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
461 18/03/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ namduyen
462 17/03/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ vienthonggiakhanh
463 16/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
464 15/03/2014 5 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
465 10/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
466 09/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
467 08/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
468 07/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ manhphatmobile
469 06/03/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ phatminhkhangmobile
470 05/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
471 04/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
472 03/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
473 02/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
474 01/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ manhphatmobile
475 28/02/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ namduyen
476 27/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ manhphatmobile
477 26/02/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ namduyen
478 25/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
479 24/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
480 23/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
481 22/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
482 21/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
483 20/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ manhphatmobile
484 19/02/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 579.000 VNĐ anhduong_mobile
485 18/02/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
486 17/02/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
487 16/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
488 15/02/2014 2 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ manhphatmobile
489 13/02/2014 1 ngày 2.340.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ lucasa
490 12/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 485.000 VNĐ didongsaigon24h
491 11/02/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
492 10/02/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ techshop
493 09/02/2014 1 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ huyentrangmobile
494 08/02/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
495 07/02/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
496 06/02/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ techshop
497 05/02/2014 1 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ huyentrangmobile
498 04/02/2014 4 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
499 31/01/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
500 30/01/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
501 29/01/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
502 28/01/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 395.000 VNĐ manhphatmobile
503 27/01/2014 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
504 26/01/2014 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
505 25/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
506 24/01/2014 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
507 23/01/2014 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ avishop
508 22/01/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ didongsaigon24h
509 21/01/2014 1 ngày 2.095.000 ₫ Tăng 645.000 VNĐ avishop
510 20/01/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 1.109.000 VNĐ phatminhkhangmobile
511 19/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
512 18/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
513 17/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
514 16/01/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
515 15/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
516 14/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
517 13/01/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
518 12/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
519 11/01/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giá không đổi huyhoangmobile
520 10/01/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ huyhoangmobile
521 09/01/2014 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ 3dsaigon
522 08/01/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ didongsaigon24h
523 07/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
524 06/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
525 05/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
526 04/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
527 03/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ techshop
528 02/01/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
529 01/01/2014 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ plstorevn
530 31/12/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
531 30/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ plstorevn
532 29/12/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi didongsaigon24h
533 28/12/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
534 27/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giá không đổi plstorevn
535 26/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 105.000 VNĐ plstorevn
536 25/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Tăng 105.000 VNĐ avishop
537 24/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giá không đổi plstorevn
538 23/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 195.000 VNĐ plstorevn
539 22/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
540 21/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 195.000 VNĐ techshop
541 20/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 105.000 VNĐ plstorevn
542 19/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
543 18/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
544 17/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
545 16/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
546 15/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
547 14/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
548 13/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 355.000 VNĐ avishop
549 12/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 265.000 VNĐ 3dsaigon
550 11/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
551 10/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 265.000 VNĐ techshop
552 09/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 265.000 VNĐ 3dsaigon
553 08/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
554 07/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
555 06/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 355.000 VNĐ avishop
556 05/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 355.000 VNĐ 3dsaigon
557 04/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
558 03/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
559 02/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
560 01/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
561 30/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ avishop
562 29/11/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ didongsaigon24h
563 28/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ avishop
564 27/11/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi didongsaigon24h
565 26/11/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ didongsaigon24h
566 25/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
567 24/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
568 23/11/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
569 22/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
570 21/11/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
571 20/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
572 19/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
573 18/11/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
574 17/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
575 16/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
576 15/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
577 14/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
578 13/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
579 12/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
580 11/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
581 10/11/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ techshop
582 09/11/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giảm 369.000 VNĐ khanhduymobile
583 08/11/2013 1 ngày 2.549.000 ₫ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
584 07/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi vienthonggiakhanh
585 06/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi vienthonggiakhanh
586 05/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vienthonggiakhanh
587 04/11/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi hoguommobile
588 03/11/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi hoguommobile
589 02/11/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 740.000 VNĐ hoguommobile
590 01/11/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 735.000 VNĐ huyhangmobile
591 31/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
592 30/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
593 29/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 305.000 VNĐ techshop
594 28/10/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ vienthonggiakhanh
595 27/10/2013 3 ngày 2.180.000 ₫ Giá không đổi khanhduymobile
596 24/10/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Tăng 730.000 VNĐ khanhduymobile
597 23/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 735.000 VNĐ phatminhkhangmobile
598 22/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
599 21/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
600 20/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
601 19/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
602 18/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 265.000 VNĐ techshop
603 17/10/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi 3dsaigon
604 16/10/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ 3dsaigon
605 15/10/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
606 14/10/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
607 13/10/2013 3 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 740.000 VNĐ ducminhmobile
608 10/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 645.000 VNĐ manhthangpro78
609 09/10/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ avishop
610 08/10/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 95.000 VNĐ ducminhmobile
611 07/10/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ avishop
612 06/10/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 95.000 VNĐ ducminhmobile
613 05/10/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ avishop
614 04/10/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giá không đổi so8mobile
615 03/10/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giảm 452.000 VNĐ so8mobile
616 02/10/2013 1 ngày 2.632.000 ₫ Tăng 442.000 VNĐ thegioitructuyen
617 01/10/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ ducminhmobile
618 30/09/2013 1 ngày 2.980.000 ₫ Giá không đổi dienmaytantien
619 29/09/2013 1 ngày 2.980.000 ₫ Tăng 380.000 VNĐ dienmaytantien
620 28/09/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ dienmaybinhminhonline
621 27/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ AnVat_Mobile
622 26/09/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ dienmaybinhminhonline
623 25/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ ehanam
624 24/09/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi vienthonggiakhanh
625 23/09/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthonggiakhanh
626 22/09/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ anhduong_mobile
627 21/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
628 20/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ ducminhmobile
629 19/09/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ anhduong_mobile
630 18/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ ducminhmobile
631 17/09/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
632 16/09/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hoangmyjsc
633 15/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ diemsangviet
634 14/09/2013 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
635 13/09/2013 1 ngày 2.340.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
636 12/09/2013 1 ngày 2.340.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
637 11/09/2013 1 ngày 2.340.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thanhcongmobile
638 10/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
639 09/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
640 08/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ hoguommobile
641 07/09/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ khanhduymobile
642 06/09/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 251.000 VNĐ anhduong_mobile
643 05/09/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Giá không đổi Lazada
644 04/09/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ Lazada
645 03/09/2013 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ namduyen
646 02/09/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ Lazada
647 01/09/2013 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ namduyen
648 31/08/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 251.000 VNĐ Lazada
649 30/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 251.000 VNĐ 3dsaigon
650 29/08/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Giá không đổi Lazada
651 28/08/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ Lazada
652 27/08/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giá không đổi tintuongvn
653 26/08/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giảm 161.000 VNĐ tintuongvn
654 25/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi 3dsaigon
655 24/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 79.000 VNĐ 3dsaigon
656 23/08/2013 1 ngày 2.529.000 ₫ Giá không đổi Lazada
657 22/08/2013 1 ngày 2.529.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ Lazada
658 21/08/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ avishop
659 20/08/2013 1 ngày 2.529.000 ₫ Giá không đổi Lazada
660 19/08/2013 1 ngày 2.529.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ Lazada
661 18/08/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Tăng 109.000 VNĐ avishop
662 17/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
663 16/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
664 15/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienthoaihanoi
665 14/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi Lazada
666 13/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ Lazada
667 12/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi 3dsaigon
668 11/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi 3dsaigon
669 10/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi 3dsaigon
670 09/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ 3dsaigon
671 08/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
672 07/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
673 06/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
674 05/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ ducminhmobile
675 04/08/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ khanhduymobile
676 03/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
677 02/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
678 01/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ ducminhmobile
679 31/07/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ khanhduymobile
680 30/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
681 29/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
682 28/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
683 27/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
684 26/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
685 25/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
686 24/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ ducminhmobile
687 23/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
688 22/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
689 21/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
690 20/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
691 19/07/2013 1 ngày 2.280.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ so8mobile
692 18/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
693 17/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ hoangmyjsc
694 16/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 320.000 VNĐ Minhvietmobile
695 15/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
696 14/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
697 13/07/2013 1 ngày 2.280.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ khanhduymobile
698 12/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
699 11/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
700 10/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
701 09/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
702 08/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
703 07/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
704 06/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
705 05/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
706 04/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ hoangmyjsc
707 03/07/2013 1 ngày 2.320.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ ducminhmobile
708 02/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giảm 129.000 VNĐ hoangmyjsc
709 01/07/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Tăng 179.000 VNĐ avishop
710 30/06/2013 1 ngày 2.320.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ ducminhmobile
711 29/06/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ hoguommobile
712 28/06/2013 1 ngày 2.320.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ ducminhmobile
713 27/06/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ hoguommobile
714 26/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
715 25/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ hoangmyjsc
716 24/06/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ diemsangviet
717 23/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
718 22/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
719 21/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
720 20/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
721 19/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
722 18/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
723 17/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
724 16/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
725 15/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi khanhduymobile
726 14/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ khanhduymobile
727 13/06/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi avishop
728 12/06/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi avishop
729 11/06/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi avishop
730 10/06/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi avishop
731 09/06/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ avishop
732 08/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
733 07/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
734 06/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
735 05/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
736 04/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
737 03/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
738 02/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ anhduong_mobile
739 01/06/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
740 31/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
741 30/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
742 29/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
743 28/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
744 27/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
745 26/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
746 25/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
747 24/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
748 23/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
749 22/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
750 21/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
751 20/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
752 19/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
753 18/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
754 17/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ hoangmyjsc
755 16/05/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
756 15/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
757 14/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
758 13/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
759 12/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
760 11/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
761 10/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vienthinh
762 09/05/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
763 08/05/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
764 07/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
765 06/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giảm 128.000 VNĐ vienthinh
766 05/05/2013 1 ngày 2.668.000 ₫ Tăng 128.000 VNĐ topcare
767 04/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
768 03/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
769 02/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
770 01/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ vienthinh
771 30/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ ngochacomputer
772 29/04/2013 1 ngày 2.770.000 ₫ Tăng 170.000 VNĐ daiduyen
773 28/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
774 27/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
775 26/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
776 25/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
777 24/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
778 23/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
779 22/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
780 21/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
781 20/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
782 19/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ bichngocmobile
783 18/04/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ avishop
784 17/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ bichngocmobile
785 16/04/2013 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ CongtyGiaVu
786 15/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
787 14/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
788 13/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
789 12/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
790 11/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 170.000 VNĐ bichngocmobile
791 10/04/2013 1 ngày 2.770.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ daiduyen
792 09/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
793 08/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
794 07/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
795 06/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ tiencuongmobile
796 05/04/2013 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi Gialongdigital
797 04/04/2013 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ Gialongdigital
798 03/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
799 02/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
800 01/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
801 31/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
802 30/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
803 29/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
804 28/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Trunganhcomputer
805 27/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhphumobile
806 26/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
807 25/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
808 24/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
809 23/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
810 22/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
811 21/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
812 20/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ minhhieumobile
813 19/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ ducminhmobile
814 18/03/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vienthongdaitin
815 17/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ minhhieumobile
816 16/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ B_Nmobile
817 15/03/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ vienthongdaitin
818 14/03/2013 1 ngày 2.760.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
819 13/03/2013 1 ngày 2.760.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ cameraanvanphat
820 12/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ B_Nmobile
821 11/03/2013 1 ngày 2.760.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ cameraanvanphat
822 10/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
823 09/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
824 08/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ B_Nmobile
825 07/03/2013 1 ngày 2.820.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ ducminhmobile
826 06/03/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi avishop
827 05/03/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi avishop
828 04/03/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 340.000 VNĐ avishop
829 03/03/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ vienthongdaitin
830 02/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
831 01/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ diemsangviet
832 28/02/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vitinhnguyennhu
833 27/02/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
834 26/02/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
835 25/02/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
836 24/02/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ anhduong_mobile
837 23/02/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
838 22/02/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
839 21/02/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vitinhnguyennhu
840 20/02/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ anhduong_mobile
841 19/02/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ thegioikts
842 18/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ smartphoneshop
843 17/02/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
844 16/02/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ diemsangviet
845 15/02/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khanhduymobile
846 14/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
847 13/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
848 12/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
849 11/02/2013 2 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
850 09/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vienthinh
851 08/02/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi khanhduymobile
852 07/02/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khanhduymobile
853 06/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
854 05/02/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ diemsangviet
855 04/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
856 03/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ vienthinh
857 02/02/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vienthongdaitin
858 01/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ vienthinh
859 31/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ ecomart
860 30/01/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
861 29/01/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
862 28/01/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
863 27/01/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ minhhieumobile
864 26/01/2013 1 ngày 2.750.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
865 25/01/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ vienthongdaitin
866 24/01/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ tamagift
867 23/01/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi ApplePro
868 22/01/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ ApplePro
869 21/01/2013 1 ngày 2.980.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ dienmaytantien
870 20/01/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ngochacomputer
871 19/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
872 18/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vitinhnguyennhu
873 17/01/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ngochacomputer
874 16/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
875 15/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
876 14/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
877 13/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
878 12/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
879 11/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
880 10/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 209.000 VNĐ thegioikts
881 09/01/2013 1 ngày 3.199.000 ₫ Giá không đổi Lazada
882 08/01/2013 1 ngày 3.199.000 ₫ Tăng 1.199.000 VNĐ Lazada
883 07/01/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.199.000 VNĐ ThanhLapStore
884 06/01/2013 1 ngày 3.199.000 ₫ Giá không đổi Lazada
885 05/01/2013 1 ngày 3.199.000 ₫ Tăng 1.199.000 VNĐ Lazada
886 04/01/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.199.000 VNĐ ThanhLapStore
887 03/01/2013 1 ngày 3.199.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Lazada
888 02/01/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Tăng 409.000 VNĐ Lazada
889 01/01/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ducminhmobile
890 31/12/2012 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ khanhduymobile
891 30/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
892 29/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vienthongdaitin
893 28/12/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ ngochacomputer
894 27/12/2012 1 ngày 3.150.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ ducminhmobile
895 26/12/2012 1 ngày 3.060.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
896 25/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ vienthongdaitin
897 24/12/2012 1 ngày 3.060.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
898 23/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ anhduong_mobile
899 22/12/2012 1 ngày 3.060.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
900 21/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ anhduong_mobile
901 20/12/2012 1 ngày 3.060.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ khanhduymobile
902 19/12/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
903 18/12/2012 1 ngày 3.230.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ muahangtructuyen
904 17/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
905 16/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ anhduong_mobile
906 15/12/2012 1 ngày 3.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ TechOne
907 14/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
908 13/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 2.770.000 VNĐ anhduong_mobile
909 12/12/2012 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi baolongmobilevn
910 11/12/2012 1 ngày 430.000 ₫ Giảm 2.920.000 VNĐ baolongmobilevn
911 10/12/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ muahangtructuyen
912 09/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
913 08/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
914 07/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
915 06/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ anhduong_mobile
916 05/12/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ vienthongdaitin
917 04/12/2012 1 ngày 3.499.000 ₫ Tăng 149.000 VNĐ Lazada
918 03/12/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
919 02/12/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
920 01/12/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
921 30/11/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
922 29/11/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ ngochacomputer
923 28/11/2012 1 ngày 3.499.000 ₫ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
924 27/11/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ ducminhmobile
925 26/11/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 980.000 VNĐ mysonmobile
926 25/11/2012 1 ngày 3.180.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ truyenthongmobile
927 24/11/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
928 23/11/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ ducminhmobile
929 22/11/2012 1 ngày 3.180.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
930 21/11/2012 1 ngày 3.180.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ truyenthongmobile
931 20/11/2012 1 ngày 3.380.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ daiphatmobile
932 19/11/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vienthongdaitin
933 18/11/2012 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tamagift
934 17/11/2012 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tamagift
935 16/11/2012 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tamagift
936 15/11/2012 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ tamagift
937 14/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
938 13/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
939 12/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
940 11/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giảm 104.000 VNĐ truyenthongmobile
941 10/11/2012 1 ngày 3.449.000 ₫ Tăng 104.000 VNĐ Lazada
942 09/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
943 08/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ truyenthongmobile
944 07/11/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ngochacomputer
945 06/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ truyenthongmobile
946 05/11/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ muahangtructuyen
947 04/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giảm 104.000 VNĐ truyenthongmobile
948 03/11/2012 1 ngày 3.449.000 ₫ Tăng 104.000 VNĐ Lazada
949 02/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
950 01/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
951 31/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
952 30/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
953 29/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
954 28/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
955 27/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
956 26/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
957 25/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
958 24/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
959 23/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
960 22/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
961 21/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
962 20/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
963 19/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
964 18/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ truyenthongmobile
965 17/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
966 16/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ truyenthongmobile
967 15/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
968 14/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
969 13/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vienthongdaitin
970 12/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
971 11/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
972 10/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ vienthinh
973 09/10/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ vienthongdaitin
974 08/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
975 07/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ anhduong_mobile
976 06/10/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ vienthongdaitin
977 05/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
978 04/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 44.000 VNĐ anhduong_mobile
979 03/10/2012 1 ngày 3.444.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
980 02/10/2012 1 ngày 3.444.000 ₫ Tăng 44.000 VNĐ truyenthongmobile
981 01/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ anhduong_mobile
982 30/09/2012 1 ngày 3.456.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ thanhcongmobile
983 29/09/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 8.000 VNĐ anhduong_mobile
984 28/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
985 27/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
986 26/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
987 25/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giảm 58.000 VNĐ truyenthongmobile
988 24/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 58.000 VNĐ minhhieumobile
989 23/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
990 22/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giảm 58.000 VNĐ truyenthongmobile
991 21/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 148.000 VNĐ minhhieumobile
992 20/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
993 19/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giảm 148.000 VNĐ truyenthongmobile
994 18/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 148.000 VNĐ anhduong_mobile
995 17/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
996 16/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
997 15/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
998 14/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
999 13/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
1000 12/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
1001 11/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giảm 148.000 VNĐ truyenthongmobile
1002 10/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 148.000 VNĐ anhduong_mobile
1003 09/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Tăng 702.000 VNĐ truyenthongmobile
1004 08/09/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ mobiletuongvy
1005 07/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1006 06/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
1007 05/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
1008 04/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1009 03/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ anhduong_mobile
1010 02/09/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mobiletuongvy
1011 01/09/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ ngochacomputer
1012 31/08/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ mobiletuongvy
1013 30/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1014 29/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1015 28/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ anhduong_mobile
1016 27/08/2012 1 ngày 3.380.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ phonedep
1017 26/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1018 25/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi daiphatmobile
1019 24/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ daiphatmobile
1020 23/08/2012 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mobiletuongvy
1021 22/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ truyenthongmobile
1022 21/08/2012 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mobiletuongvy
1023 20/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
1024 19/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ truyenthongmobile
1025 18/08/2012 1 ngày 3.510.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ vienthongdaitin
1026 17/08/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ thmobile
1027 16/08/2012 1 ngày 3.510.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
1028 15/08/2012 1 ngày 3.510.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vienthongdaitin
1029 14/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1030 13/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1031 12/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1032 11/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ ehanam
1033 10/08/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi daiphatmobile
1034 09/08/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ daiphatmobile
1035 08/08/2012 1 ngày 3.510.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ vienthongdaitin
1036 07/08/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ CORY3Mobile
1037 06/08/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
1038 05/08/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ diemsangviet
1039 04/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1040 03/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1041 02/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1042 01/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Tăng 860.000 VNĐ ehanam
1043 31/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 860.000 VNĐ CORY3Mobile
1044 30/07/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Tăng 860.000 VNĐ ehanam
1045 29/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1046 28/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ CORY3Mobile
1047 27/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 760.000 VNĐ benmobile
1048 26/07/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1049 25/07/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1050 24/07/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Tăng 860.000 VNĐ hanamgroup
1051 23/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1052 22/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ CORY3Mobile
1053 21/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1054 20/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1055 19/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1056 18/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1057 17/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1058 16/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ anhduong_mobile
1059 15/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1060 14/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ CORY3Mobile
1061 13/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
1062 12/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
1063 11/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
1064 10/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
1065 09/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ xuanmaimobile
1066 08/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1067 07/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ CORY3Mobile
1068 06/07/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xuanmaimobile
1069 05/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ CORY3Mobile
1070 04/07/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xuanmaimobile
1071 03/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1072 02/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ CORY3Mobile
1073 01/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ anhduong_mobile
1074 30/06/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1075 29/06/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1076 28/06/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1077 27/06/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ CORY3Mobile
1078 26/06/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1079 25/06/2012 3.450.000 ₫ anhduong_mobile
Có tổng cộng 1.079 thay đổi giá của sản phẩm Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B) đã được hệ thống ghi lại.