• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 17/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ dienthoaibaoan
2 16/09/2014 1 ngày 2.750.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
3 15/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ dienthoaibaoan
4 14/09/2014 1 ngày 2.750.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
5 13/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
6 12/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi didongquynhvy
7 11/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi didongquynhvy
8 10/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ didongquynhvy
9 09/09/2014 1 ngày 2.750.000 VNĐ Giá không đổi Gialongdigital
10 08/09/2014 1 ngày 2.750.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
11 07/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ didongquynhvy
12 06/09/2014 1 ngày 2.750.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
13 05/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi didongquynhvy
14 04/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi didongquynhvy
15 03/09/2014 4 ngày 700.000 VNĐ Giảm 770.000 VNĐ didongquynhvy
16 30/08/2014 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
17 29/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
18 28/08/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
19 27/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi lantruongmobile
20 26/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
21 25/08/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
22 24/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi lantruongmobile
23 23/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
24 22/08/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
25 21/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ lantruongmobile
26 20/08/2014 1 ngày 1.000.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ didongviethan
27 19/08/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
28 18/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi lantruongmobile
29 17/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
30 16/08/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
31 15/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
32 14/08/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi didongquynhvy
33 13/08/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
34 12/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
35 11/08/2014 1 ngày 1.470.000 VNĐ Tăng 670.000 VNĐ vienthinh
36 10/08/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi thegioismartphonegiare
37 09/08/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi thegioismartphonegiare
38 08/08/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi thegioismartphonegiare
39 07/08/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi thegioismartphonegiare
40 06/08/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ thegioismartphonegiare
41 05/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
42 04/08/2014 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
43 03/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ lantruongmobile
44 02/08/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.590.000 VNĐ dienthoaihanoi
45 01/08/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giảm 1.590.000 VNĐ didongviettien
46 31/07/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaihanoi
47 30/07/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaihanoi
48 29/07/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaihanoi
49 28/07/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ dienthoaihanoi
50 27/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi lantruongmobile
51 26/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ lantruongmobile
52 25/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
53 24/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
54 23/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
55 22/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
56 21/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
57 20/07/2014 1 ngày 2.750.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ Gialongdigital
58 19/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
59 18/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
60 17/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
61 16/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ didongviettien
62 15/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi lantruongmobile
63 14/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ lantruongmobile
64 13/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
65 12/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ didongviettien
66 11/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ lantruongmobile
67 10/07/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ namduyen
68 09/07/2014 1 ngày 1.000.000 VNĐ Giảm 1.270.000 VNĐ didongviethan
69 08/07/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Tăng 470.000 VNĐ huyhoangmobile
70 07/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi lantruongmobile
71 06/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi lantruongmobile
72 05/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi lantruongmobile
73 04/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
74 03/07/2014 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giảm 1.520.000 VNĐ vienthinh
75 02/07/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 1.520.000 VNĐ vitinhnguyennhu
76 01/07/2014 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giảm 1.520.000 VNĐ vienthinh
77 30/06/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
78 29/06/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 2.090.000 VNĐ vitinhnguyennhu
79 28/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
80 27/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
81 26/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
82 25/06/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Giá không đổi huyhoangmobile
83 24/06/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ huyhoangmobile
84 23/06/2014 1 ngày 2.190.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ hoguommobile
85 22/06/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giảm 805.000 VNĐ techshop
86 21/06/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
87 20/06/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ vitinhnguyennhu
88 19/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi lantruongmobile
89 18/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
90 17/06/2014 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
91 16/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
92 15/06/2014 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
93 14/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ lantruongmobile
94 13/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
95 12/06/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Tăng 1.370.000 VNĐ huyhoangmobile
96 11/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
97 10/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
98 09/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
99 08/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
100 07/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
101 06/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
102 05/06/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Tăng 1.370.000 VNĐ huyhoangmobile
103 04/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
104 03/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.285.000 VNĐ namduyen
105 02/06/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
106 01/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
107 31/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
108 30/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
109 29/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
110 28/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
111 27/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.285.000 VNĐ namduyen
112 26/05/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
113 25/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
114 24/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
115 23/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
116 22/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
117 21/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
118 20/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.285.000 VNĐ namduyen
119 19/05/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
120 18/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.080.000 VNĐ namduyen
121 17/05/2014 1 ngày 1.980.000 VNĐ Giảm 205.000 VNĐ anhduong_mobile
122 16/05/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
123 15/05/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
124 14/05/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
125 13/05/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
126 12/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
127 11/05/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Tăng 1.370.000 VNĐ huyhoangmobile
128 10/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ namduyen
129 09/05/2014 1 ngày 2.190.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ ducminhmobile
130 08/05/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
131 07/05/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
132 06/05/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giảm 374.000 VNĐ techshop
133 05/05/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
134 04/05/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
135 03/05/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
136 02/05/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
137 01/05/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 859.000 VNĐ B_Nmobile
138 30/04/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
139 29/04/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
140 28/04/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
141 27/04/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
142 26/04/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
143 25/04/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 374.000 VNĐ Lazada
144 24/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
145 23/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
146 22/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giảm 374.000 VNĐ techshop
147 21/04/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
148 20/04/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
149 19/04/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 374.000 VNĐ Lazada
150 18/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
151 17/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
152 16/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
153 15/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
154 14/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
155 13/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
156 12/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 205.000 VNĐ techshop
157 11/04/2014 1 ngày 1.980.000 VNĐ Giảm 579.000 VNĐ anhduong_mobile
158 10/04/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 1.659.000 VNĐ Lazada
159 09/04/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
160 08/04/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.659.000 VNĐ namduyen
161 07/04/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 1.659.000 VNĐ Lazada
162 06/04/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ namduyen
163 05/04/2014 1 ngày 3.390.000 VNĐ Tăng 1.205.000 VNĐ vietkhanhmobile
164 04/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
165 03/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
166 02/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 485.000 VNĐ techshop
167 01/04/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 485.000 VNĐ Ngockimanh
168 31/03/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
169 30/03/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
170 29/03/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
171 28/03/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giảm 305.000 VNĐ techshop
172 27/03/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ vienthonggiakhanh
173 26/03/2014 1 ngày 1.980.000 VNĐ Giảm 510.000 VNĐ anhduong_mobile
174 25/03/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ vienthonggiakhanh
175 24/03/2014 1 ngày 1.980.000 VNĐ Giảm 205.000 VNĐ anhduong_mobile
176 23/03/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 205.000 VNĐ techshop
177 22/03/2014 1 ngày 1.980.000 VNĐ Giảm 205.000 VNĐ anhduong_mobile
178 21/03/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 205.000 VNĐ techshop
179 20/03/2014 1 ngày 1.980.000 VNĐ Giảm 205.000 VNĐ vienthinh
180 19/03/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
181 18/03/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.590.000 VNĐ namduyen
182 17/03/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 790.000 VNĐ vienthonggiakhanh
183 16/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
184 15/03/2014 5 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
185 10/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
186 09/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
187 08/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
188 07/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ manhphatmobile
189 06/03/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ phatminhkhangmobile
190 05/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
191 04/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
192 03/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
193 02/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
194 01/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ manhphatmobile
195 28/02/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ namduyen
196 27/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ manhphatmobile
197 26/02/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ namduyen
198 25/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
199 24/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
200 23/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
201 22/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
202 21/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
203 20/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ manhphatmobile
204 19/02/2014 1 ngày 1.980.000 VNĐ Giảm 579.000 VNĐ anhduong_mobile
205 18/02/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
206 17/02/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
207 16/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
208 15/02/2014 2 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 640.000 VNĐ manhphatmobile
209 13/02/2014 1 ngày 2.340.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ lucasa
210 12/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 485.000 VNĐ didongsaigon24h
211 11/02/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
212 10/02/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giảm 405.000 VNĐ techshop
213 09/02/2014 1 ngày 2.590.000 VNĐ Tăng 405.000 VNĐ huyentrangmobile
214 08/02/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
215 07/02/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
216 06/02/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giảm 405.000 VNĐ techshop
217 05/02/2014 1 ngày 2.590.000 VNĐ Tăng 31.000 VNĐ huyentrangmobile
218 04/02/2014 4 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
219 31/01/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
220 30/01/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
221 29/01/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
222 28/01/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 395.000 VNĐ manhphatmobile
223 27/01/2014 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
224 26/01/2014 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
225 25/01/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ techshop
226 24/01/2014 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
227 23/01/2014 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ avishop
228 22/01/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ didongsaigon24h
229 21/01/2014 1 ngày 2.095.000 VNĐ Tăng 645.000 VNĐ avishop
230 20/01/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 1.109.000 VNĐ phatminhkhangmobile
231 19/01/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
232 18/01/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
233 17/01/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
234 16/01/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
235 15/01/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
236 14/01/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
237 13/01/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
238 12/01/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
239 11/01/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Giá không đổi huyhoangmobile
240 10/01/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Giảm 180.000 VNĐ huyhoangmobile
241 09/01/2014 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ 3dsaigon
242 08/01/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ didongsaigon24h
243 07/01/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
244 06/01/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
245 05/01/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
246 04/01/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
247 03/01/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ techshop
248 02/01/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
249 01/01/2014 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ plstorevn
250 31/12/2013 1 ngày 2.100.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
251 30/12/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ plstorevn
252 29/12/2013 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giá không đổi didongsaigon24h
253 28/12/2013 1 ngày 2.100.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
254 27/12/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giá không đổi plstorevn
255 26/12/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giảm 105.000 VNĐ plstorevn
256 25/12/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Tăng 105.000 VNĐ avishop
257 24/12/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giá không đổi plstorevn
258 23/12/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giảm 195.000 VNĐ plstorevn
259 22/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
260 21/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 195.000 VNĐ techshop
261 20/12/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giảm 105.000 VNĐ plstorevn
262 19/12/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
263 18/12/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
264 17/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
265 16/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ techshop
266 15/12/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
267 14/12/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
268 13/12/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 355.000 VNĐ avishop
269 12/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 265.000 VNĐ 3dsaigon
270 11/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
271 10/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giảm 265.000 VNĐ techshop
272 09/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 265.000 VNĐ 3dsaigon
273 08/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
274 07/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ techshop
275 06/12/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 355.000 VNĐ avishop
276 05/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 355.000 VNĐ 3dsaigon
277 04/12/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
278 03/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
279 02/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ techshop
280 01/12/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
281 30/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ avishop
282 29/11/2013 1 ngày 2.100.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ didongsaigon24h
283 28/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ avishop
284 27/11/2013 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giá không đổi didongsaigon24h
285 26/11/2013 1 ngày 2.100.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ didongsaigon24h
286 25/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
287 24/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
288 23/11/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ techshop
289 22/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
290 21/11/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ techshop
291 20/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
292 19/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
293 18/11/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ techshop
294 17/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
295 16/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
296 15/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
297 14/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
298 13/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
299 12/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
300 11/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
301 10/11/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ techshop
302 09/11/2013 1 ngày 2.180.000 VNĐ Giảm 369.000 VNĐ khanhduymobile
303 08/11/2013 1 ngày 2.549.000 VNĐ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
304 07/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi vienthonggiakhanh
305 06/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi vienthonggiakhanh
306 05/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ vienthonggiakhanh
307 04/11/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giá không đổi hoguommobile
308 03/11/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giá không đổi hoguommobile
309 02/11/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Tăng 740.000 VNĐ hoguommobile
310 01/11/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 735.000 VNĐ huyhangmobile
311 31/10/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
312 30/10/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
313 29/10/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giảm 305.000 VNĐ techshop
314 28/10/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ vienthonggiakhanh
315 27/10/2013 3 ngày 2.180.000 VNĐ Giá không đổi khanhduymobile
316 24/10/2013 1 ngày 2.180.000 VNĐ Tăng 730.000 VNĐ khanhduymobile
317 23/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 735.000 VNĐ phatminhkhangmobile
318 22/10/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
319 21/10/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
320 20/10/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
321 19/10/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
322 18/10/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giảm 265.000 VNĐ techshop
323 17/10/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi 3dsaigon
324 16/10/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 260.000 VNĐ 3dsaigon
325 15/10/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
326 14/10/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
327 13/10/2013 3 ngày 2.190.000 VNĐ Tăng 740.000 VNĐ ducminhmobile
328 10/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 645.000 VNĐ manhthangpro78
329 09/10/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 95.000 VNĐ avishop
330 08/10/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Tăng 95.000 VNĐ ducminhmobile
331 07/10/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 95.000 VNĐ avishop
332 06/10/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Tăng 95.000 VNĐ ducminhmobile
333 05/10/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ avishop
334 04/10/2013 1 ngày 2.180.000 VNĐ Giá không đổi so8mobile
335 03/10/2013 1 ngày 2.180.000 VNĐ Giảm 452.000 VNĐ so8mobile
336 02/10/2013 1 ngày 2.632.000 VNĐ Tăng 442.000 VNĐ thegioitructuyen
337 01/10/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giảm 790.000 VNĐ ducminhmobile
338 30/09/2013 1 ngày 2.980.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytantien
339 29/09/2013 1 ngày 2.980.000 VNĐ Tăng 380.000 VNĐ dienmaytantien
340 28/09/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ dienmaybinhminhonline
341 27/09/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ AnVat_Mobile
342 26/09/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ dienmaybinhminhonline
343 25/09/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ ehanam
344 24/09/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi vienthonggiakhanh
345 23/09/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ vienthonggiakhanh
346 22/09/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 260.000 VNĐ anhduong_mobile
347 21/09/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
348 20/09/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giảm 260.000 VNĐ ducminhmobile
349 19/09/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 260.000 VNĐ anhduong_mobile
350 18/09/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giảm 180.000 VNĐ ducminhmobile
351 17/09/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
352 16/09/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Tăng 180.000 VNĐ hoangmyjsc
353 15/09/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ diemsangviet
354 14/09/2013 1 ngày 2.250.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
355 13/09/2013 1 ngày 2.340.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
356 12/09/2013 1 ngày 2.340.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
357 11/09/2013 1 ngày 2.340.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ thanhcongmobile
358 10/09/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
359 09/09/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
360 08/09/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ hoguommobile
361 07/09/2013 1 ngày 2.180.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ khanhduymobile
362 06/09/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 251.000 VNĐ anhduong_mobile
363 05/09/2013 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
364 04/09/2013 1 ngày 2.199.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ Lazada
365 03/09/2013 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ namduyen
366 02/09/2013 1 ngày 2.199.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ Lazada
367 01/09/2013 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ namduyen
368 31/08/2013 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 251.000 VNĐ Lazada
369 30/08/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 251.000 VNĐ 3dsaigon
370 29/08/2013 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
371 28/08/2013 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ Lazada
372 27/08/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi tintuongvn
373 26/08/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giảm 161.000 VNĐ tintuongvn
374 25/08/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi 3dsaigon
375 24/08/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 79.000 VNĐ 3dsaigon
376 23/08/2013 1 ngày 2.529.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
377 22/08/2013 1 ngày 2.529.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ Lazada
378 21/08/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ avishop
379 20/08/2013 1 ngày 2.529.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
380 19/08/2013 1 ngày 2.529.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ Lazada
381 18/08/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Tăng 109.000 VNĐ avishop
382 17/08/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaihanoi
383 16/08/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaihanoi
384 15/08/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienthoaihanoi
385 14/08/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
386 13/08/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ Lazada
387 12/08/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi 3dsaigon
388 11/08/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi 3dsaigon
389 10/08/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi 3dsaigon
390 09/08/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ 3dsaigon
391 08/08/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
392 07/08/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
393 06/08/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
394 05/08/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ ducminhmobile
395 04/08/2013 1 ngày 2.180.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ khanhduymobile
396 03/08/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
397 02/08/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
398 01/08/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ ducminhmobile
399 31/07/2013 1 ngày 2.180.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ khanhduymobile
400 30/07/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
401 29/07/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
402 28/07/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
403 27/07/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
404 26/07/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
405 25/07/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
406 24/07/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ ducminhmobile
407 23/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
408 22/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
409 21/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
410 20/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
411 19/07/2013 1 ngày 2.280.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ so8mobile
412 18/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
413 17/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giảm 320.000 VNĐ hoangmyjsc
414 16/07/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 320.000 VNĐ Minhvietmobile
415 15/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
416 14/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
417 13/07/2013 1 ngày 2.280.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ khanhduymobile
418 12/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
419 11/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
420 10/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
421 09/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
422 08/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
423 07/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
424 06/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
425 05/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
426 04/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ hoangmyjsc
427 03/07/2013 1 ngày 2.320.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ ducminhmobile
428 02/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giảm 129.000 VNĐ hoangmyjsc
429 01/07/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Tăng 179.000 VNĐ avishop
430 30/06/2013 1 ngày 2.320.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ ducminhmobile
431 29/06/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ hoguommobile
432 28/06/2013 1 ngày 2.320.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ ducminhmobile
433 27/06/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ hoguommobile
434 26/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
435 25/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ hoangmyjsc
436 24/06/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ diemsangviet
437 23/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
438 22/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
439 21/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
440 20/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
441 19/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
442 18/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
443 17/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
444 16/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
445 15/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi khanhduymobile
446 14/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giảm 149.000 VNĐ khanhduymobile
447 13/06/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi avishop
448 12/06/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi avishop
449 11/06/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi avishop
450 10/06/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi avishop
451 09/06/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 51.000 VNĐ avishop
452 08/06/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
453 07/06/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
454 06/06/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
455 05/06/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
456 04/06/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
457 03/06/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
458 02/06/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ anhduong_mobile
459 01/06/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
460 31/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
461 30/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
462 29/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
463 28/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
464 27/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
465 26/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
466 25/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
467 24/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
468 23/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
469 22/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
470 21/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
471 20/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
472 19/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
473 18/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
474 17/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ hoangmyjsc
475 16/05/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
476 15/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
477 14/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
478 13/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
479 12/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
480 11/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
481 10/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ vienthinh
482 09/05/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
483 08/05/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
484 07/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
485 06/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giảm 128.000 VNĐ vienthinh
486 05/05/2013 1 ngày 2.668.000 VNĐ Tăng 128.000 VNĐ topcare
487 04/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
488 03/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
489 02/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
490 01/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ vienthinh
491 30/04/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ ngochacomputer
492 29/04/2013 1 ngày 2.770.000 VNĐ Tăng 170.000 VNĐ daiduyen
493 28/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
494 27/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
495 26/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
496 25/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
497 24/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
498 23/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
499 22/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
500 21/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
501 20/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
502 19/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ bichngocmobile
503 18/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ avishop
504 17/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ bichngocmobile
505 16/04/2013 1 ngày 2.750.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ CongtyGiaVu
506 15/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
507 14/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
508 13/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
509 12/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
510 11/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 170.000 VNĐ bichngocmobile
511 10/04/2013 1 ngày 2.770.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ daiduyen
512 09/04/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
513 08/04/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
514 07/04/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
515 06/04/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ tiencuongmobile
516 05/04/2013 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi Gialongdigital
517 04/04/2013 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ Gialongdigital
518 03/04/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
519 02/04/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
520 01/04/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
521 31/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
522 30/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
523 29/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
524 28/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ Trunganhcomputer
525 27/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhphumobile
526 26/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
527 25/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
528 24/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
529 23/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
530 22/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
531 21/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
532 20/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ minhhieumobile
533 19/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ ducminhmobile
534 18/03/2013 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vienthongdaitin
535 17/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ minhhieumobile
536 16/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ B_Nmobile
537 15/03/2013 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ vienthongdaitin
538 14/03/2013 1 ngày 2.760.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
539 13/03/2013 1 ngày 2.760.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ cameraanvanphat
540 12/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ B_Nmobile
541 11/03/2013 1 ngày 2.760.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ cameraanvanphat
542 10/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
543 09/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
544 08/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ B_Nmobile
545 07/03/2013 1 ngày 2.820.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ ducminhmobile
546 06/03/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi avishop
547 05/03/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi avishop
548 04/03/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 340.000 VNĐ avishop
549 03/03/2013 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ vienthongdaitin
550 02/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
551 01/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ diemsangviet
552 28/02/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ vitinhnguyennhu
553 27/02/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
554 26/02/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
555 25/02/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
556 24/02/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ anhduong_mobile
557 23/02/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
558 22/02/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
559 21/02/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ vitinhnguyennhu
560 20/02/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ anhduong_mobile
561 19/02/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ thegioikts
562 18/02/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ smartphoneshop
563 17/02/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
564 16/02/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ diemsangviet
565 15/02/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ khanhduymobile
566 14/02/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
567 13/02/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
568 12/02/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
569 11/02/2013 2 ngày 2.780.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
570 09/02/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vienthinh
571 08/02/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi khanhduymobile
572 07/02/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ khanhduymobile
573 06/02/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
574 05/02/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ diemsangviet
575 04/02/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
576 03/02/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ vienthinh
577 02/02/2013 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ vienthongdaitin
578 01/02/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ vienthinh
579 31/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ ecomart
580 30/01/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
581 29/01/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
582 28/01/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
583 27/01/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ minhhieumobile
584 26/01/2013 1 ngày 2.750.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
585 25/01/2013 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ vienthongdaitin
586 24/01/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ tamagift
587 23/01/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi ApplePro
588 22/01/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 570.000 VNĐ ApplePro
589 21/01/2013 1 ngày 2.980.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ dienmaytantien
590 20/01/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ ngochacomputer
591 19/01/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
592 18/01/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ vitinhnguyennhu
593 17/01/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ ngochacomputer
594 16/01/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
595 15/01/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
596 14/01/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
597 13/01/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
598 12/01/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
599 11/01/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
600 10/01/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 209.000 VNĐ thegioikts
601 09/01/2013 1 ngày 3.199.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
602 08/01/2013 1 ngày 3.199.000 VNĐ Tăng 1.199.000 VNĐ Lazada
603 07/01/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.199.000 VNĐ ThanhLapStore
604 06/01/2013 1 ngày 3.199.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
605 05/01/2013 1 ngày 3.199.000 VNĐ Tăng 1.199.000 VNĐ Lazada
606 04/01/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.199.000 VNĐ ThanhLapStore
607 03/01/2013 1 ngày 3.199.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ Lazada
608 02/01/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Tăng 409.000 VNĐ Lazada
609 01/01/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ ducminhmobile
610 31/12/2012 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giảm 410.000 VNĐ khanhduymobile
611 30/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
612 29/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ vienthongdaitin
613 28/12/2012 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ ngochacomputer
614 27/12/2012 1 ngày 3.150.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ ducminhmobile
615 26/12/2012 1 ngày 3.060.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
616 25/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ vienthongdaitin
617 24/12/2012 1 ngày 3.060.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
618 23/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ anhduong_mobile
619 22/12/2012 1 ngày 3.060.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
620 21/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ anhduong_mobile
621 20/12/2012 1 ngày 3.060.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ khanhduymobile
622 19/12/2012 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
623 18/12/2012 1 ngày 3.230.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ muahangtructuyen
624 17/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
625 16/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ anhduong_mobile
626 15/12/2012 1 ngày 3.250.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ TechOne
627 14/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
628 13/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 2.770.000 VNĐ anhduong_mobile
629 12/12/2012 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi baolongmobilevn
630 11/12/2012 1 ngày 430.000 VNĐ Giảm 2.920.000 VNĐ baolongmobilevn
631 10/12/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ muahangtructuyen
632 09/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
633 08/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
634 07/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
635 06/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ anhduong_mobile
636 05/12/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 149.000 VNĐ vienthongdaitin
637 04/12/2012 1 ngày 3.499.000 VNĐ Tăng 149.000 VNĐ Lazada
638 03/12/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
639 02/12/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
640 01/12/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
641 30/11/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
642 29/11/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 149.000 VNĐ ngochacomputer
643 28/11/2012 1 ngày 3.499.000 VNĐ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
644 27/11/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ ducminhmobile
645 26/11/2012 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 980.000 VNĐ mysonmobile
646 25/11/2012 1 ngày 3.180.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ truyenthongmobile
647 24/11/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
648 23/11/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ ducminhmobile
649 22/11/2012 1 ngày 3.180.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
650 21/11/2012 1 ngày 3.180.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ truyenthongmobile
651 20/11/2012 1 ngày 3.380.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ daiphatmobile
652 19/11/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vienthongdaitin
653 18/11/2012 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
654 17/11/2012 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
655 16/11/2012 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
656 15/11/2012 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 45.000 VNĐ tamagift
657 14/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
658 13/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
659 12/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
660 11/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giảm 104.000 VNĐ truyenthongmobile
661 10/11/2012 1 ngày 3.449.000 VNĐ Tăng 104.000 VNĐ Lazada
662 09/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
663 08/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ truyenthongmobile
664 07/11/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ ngochacomputer
665 06/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ truyenthongmobile
666 05/11/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ muahangtructuyen
667 04/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giảm 104.000 VNĐ truyenthongmobile
668 03/11/2012 1 ngày 3.449.000 VNĐ Tăng 104.000 VNĐ Lazada
669 02/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
670 01/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
671 31/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
672 30/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
673 29/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
674 28/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
675 27/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
676 26/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
677 25/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
678 24/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
679 23/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
680 22/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
681 21/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
682 20/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
683 19/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
684 18/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giảm 25.000 VNĐ truyenthongmobile
685 17/10/2012 1 ngày 3.370.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
686 16/10/2012 1 ngày 3.370.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ truyenthongmobile
687 15/10/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
688 14/10/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
689 13/10/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vienthongdaitin
690 12/10/2012 1 ngày 3.370.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
691 11/10/2012 1 ngày 3.370.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
692 10/10/2012 1 ngày 3.370.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ vienthinh
693 09/10/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ vienthongdaitin
694 08/10/2012 1 ngày 3.370.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
695 07/10/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ anhduong_mobile
696 06/10/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ vienthongdaitin
697 05/10/2012 1 ngày 3.370.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
698 04/10/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 44.000 VNĐ anhduong_mobile
699 03/10/2012 1 ngày 3.444.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
700 02/10/2012 1 ngày 3.444.000 VNĐ Tăng 44.000 VNĐ truyenthongmobile
701 01/10/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 56.000 VNĐ anhduong_mobile
702 30/09/2012 1 ngày 3.456.000 VNĐ Tăng 56.000 VNĐ thanhcongmobile
703 29/09/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 8.000 VNĐ anhduong_mobile
704 28/09/2012 1 ngày 3.392.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
705 27/09/2012 1 ngày 3.392.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
706 26/09/2012 1 ngày 3.392.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
707 25/09/2012 1 ngày 3.392.000 VNĐ Giảm 58.000 VNĐ truyenthongmobile
708 24/09/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 58.000 VNĐ minhhieumobile
709 23/09/2012 1 ngày 3.392.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
710 22/09/2012 1 ngày 3.392.000 VNĐ Giảm 58.000 VNĐ truyenthongmobile
711 21/09/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 148.000 VNĐ minhhieumobile
712 20/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
713 19/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Giảm 148.000 VNĐ truyenthongmobile
714 18/09/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 148.000 VNĐ anhduong_mobile
715 17/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
716 16/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
717 15/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
718 14/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
719 13/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
720 12/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
721 11/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Giảm 148.000 VNĐ truyenthongmobile
722 10/09/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 148.000 VNĐ anhduong_mobile
723 09/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Tăng 702.000 VNĐ truyenthongmobile
724 08/09/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 850.000 VNĐ mobiletuongvy
725 07/09/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
726 06/09/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
727 05/09/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
728 04/09/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
729 03/09/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ anhduong_mobile
730 02/09/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ mobiletuongvy
731 01/09/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ ngochacomputer
732 31/08/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 850.000 VNĐ mobiletuongvy
733 30/08/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
734 29/08/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
735 28/08/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ anhduong_mobile
736 27/08/2012 1 ngày 3.380.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ phonedep
737 26/08/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
738 25/08/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi daiphatmobile
739 24/08/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ daiphatmobile
740 23/08/2012 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ mobiletuongvy
741 22/08/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ truyenthongmobile
742 21/08/2012 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ mobiletuongvy
743 20/08/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
744 19/08/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ truyenthongmobile
745 18/08/2012 1 ngày 3.510.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ vienthongdaitin
746 17/08/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ thmobile
747 16/08/2012 1 ngày 3.510.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
748 15/08/2012 1 ngày 3.510.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ vienthongdaitin
749 14/08/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
750 13/08/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
751 12/08/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
752 11/08/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ ehanam
753 10/08/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi daiphatmobile
754 09/08/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ daiphatmobile
755 08/08/2012 1 ngày 3.510.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ vienthongdaitin
756 07/08/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ CORY3Mobile
757 06/08/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
758 05/08/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ diemsangviet
759 04/08/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
760 03/08/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
761 02/08/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
762 01/08/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Tăng 860.000 VNĐ ehanam
763 31/07/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 860.000 VNĐ CORY3Mobile
764 30/07/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Tăng 860.000 VNĐ ehanam
765 29/07/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
766 28/07/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ CORY3Mobile
767 27/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 760.000 VNĐ benmobile
768 26/07/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
769 25/07/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
770 24/07/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Tăng 860.000 VNĐ hanamgroup
771 23/07/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
772 22/07/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ CORY3Mobile
773 21/07/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
774 20/07/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
775 19/07/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
776 18/07/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
777 17/07/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
778 16/07/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ anhduong_mobile
779 15/07/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
780 14/07/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ CORY3Mobile
781 13/07/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
782 12/07/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
783 11/07/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
784 10/07/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
785 09/07/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ xuanmaimobile
786 08/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
787 07/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ CORY3Mobile
788 06/07/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ xuanmaimobile
789 05/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ CORY3Mobile
790 04/07/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ xuanmaimobile
791 03/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
792 02/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ CORY3Mobile
793 01/07/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ anhduong_mobile
794 30/06/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
795 29/06/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
796 28/06/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
797 27/06/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ CORY3Mobile
798 26/06/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
799 25/06/2012 3.450.000 VNĐ anhduong_mobile
Có tổng cộng 799 thay đổi giá của sản phẩm Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B) trong mục Mobile