• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 25/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
2 24/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
3 23/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
4 22/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
5 21/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
6 20/07/2014 1 ngày 2.750.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ Gialongdigital
7 19/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
8 18/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
9 17/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
10 16/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ didongviettien
11 15/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi lantruongmobile
12 14/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ lantruongmobile
13 13/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
14 12/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ didongviettien
15 11/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ lantruongmobile
16 10/07/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ namduyen
17 09/07/2014 1 ngày 1.000.000 VNĐ Giảm 1.270.000 VNĐ didongviethan
18 08/07/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Tăng 470.000 VNĐ huyhoangmobile
19 07/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi lantruongmobile
20 06/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi lantruongmobile
21 05/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi lantruongmobile
22 04/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
23 03/07/2014 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giảm 1.520.000 VNĐ vienthinh
24 02/07/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 1.520.000 VNĐ vitinhnguyennhu
25 01/07/2014 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giảm 1.520.000 VNĐ vienthinh
26 30/06/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
27 29/06/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 2.090.000 VNĐ vitinhnguyennhu
28 28/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
29 27/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
30 26/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
31 25/06/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Giá không đổi huyhoangmobile
32 24/06/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ huyhoangmobile
33 23/06/2014 1 ngày 2.190.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ hoguommobile
34 22/06/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giảm 805.000 VNĐ techshop
35 21/06/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
36 20/06/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ vitinhnguyennhu
37 19/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi lantruongmobile
38 18/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
39 17/06/2014 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
40 16/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
41 15/06/2014 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
42 14/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ lantruongmobile
43 13/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
44 12/06/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Tăng 1.370.000 VNĐ huyhoangmobile
45 11/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
46 10/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
47 09/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
48 08/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
49 07/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
50 06/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
51 05/06/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Tăng 1.370.000 VNĐ huyhoangmobile
52 04/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
53 03/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.285.000 VNĐ namduyen
54 02/06/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
55 01/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
56 31/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
57 30/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
58 29/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
59 28/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
60 27/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.285.000 VNĐ namduyen
61 26/05/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
62 25/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
63 24/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
64 23/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
65 22/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
66 21/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
67 20/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.285.000 VNĐ namduyen
68 19/05/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
69 18/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.080.000 VNĐ namduyen
70 17/05/2014 1 ngày 1.980.000 VNĐ Giảm 205.000 VNĐ anhduong_mobile
71 16/05/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
72 15/05/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
73 14/05/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
74 13/05/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
75 12/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
76 11/05/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Tăng 1.370.000 VNĐ huyhoangmobile
77 10/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ namduyen
78 09/05/2014 1 ngày 2.190.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ ducminhmobile
79 08/05/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
80 07/05/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
81 06/05/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giảm 374.000 VNĐ techshop
82 05/05/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
83 04/05/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
84 03/05/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
85 02/05/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
86 01/05/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 859.000 VNĐ B_Nmobile
87 30/04/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
88 29/04/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
89 28/04/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
90 27/04/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
91 26/04/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
92 25/04/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 374.000 VNĐ Lazada
93 24/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
94 23/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
95 22/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giảm 374.000 VNĐ techshop
96 21/04/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
97 20/04/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
98 19/04/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 374.000 VNĐ Lazada
99 18/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
100 17/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
101 16/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
102 15/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
103 14/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
104 13/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
105 12/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 205.000 VNĐ techshop
106 11/04/2014 1 ngày 1.980.000 VNĐ Giảm 579.000 VNĐ anhduong_mobile
107 10/04/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 1.659.000 VNĐ Lazada
108 09/04/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
109 08/04/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.659.000 VNĐ namduyen
110 07/04/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 1.659.000 VNĐ Lazada
111 06/04/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ namduyen
112 05/04/2014 1 ngày 3.390.000 VNĐ Tăng 1.205.000 VNĐ vietkhanhmobile
113 04/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
114 03/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
115 02/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 485.000 VNĐ techshop
116 01/04/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 485.000 VNĐ Ngockimanh
117 31/03/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
118 30/03/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
119 29/03/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
120 28/03/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giảm 305.000 VNĐ techshop
121 27/03/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ vienthonggiakhanh
122 26/03/2014 1 ngày 1.980.000 VNĐ Giảm 510.000 VNĐ anhduong_mobile
123 25/03/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ vienthonggiakhanh
124 24/03/2014 1 ngày 1.980.000 VNĐ Giảm 205.000 VNĐ anhduong_mobile
125 23/03/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 205.000 VNĐ techshop
126 22/03/2014 1 ngày 1.980.000 VNĐ Giảm 205.000 VNĐ anhduong_mobile
127 21/03/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 205.000 VNĐ techshop
128 20/03/2014 1 ngày 1.980.000 VNĐ Giảm 205.000 VNĐ vienthinh
129 19/03/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
130 18/03/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.590.000 VNĐ namduyen
131 17/03/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 790.000 VNĐ vienthonggiakhanh
132 16/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
133 15/03/2014 5 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
134 10/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
135 09/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
136 08/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
137 07/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ manhphatmobile
138 06/03/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ phatminhkhangmobile
139 05/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
140 04/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
141 03/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
142 02/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
143 01/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ manhphatmobile
144 28/02/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ namduyen
145 27/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ manhphatmobile
146 26/02/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ namduyen
147 25/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
148 24/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
149 23/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
150 22/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
151 21/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
152 20/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ manhphatmobile
153 19/02/2014 1 ngày 1.980.000 VNĐ Giảm 579.000 VNĐ anhduong_mobile
154 18/02/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
155 17/02/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
156 16/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
157 15/02/2014 2 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 640.000 VNĐ manhphatmobile
158 13/02/2014 1 ngày 2.340.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ lucasa
159 12/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 485.000 VNĐ didongsaigon24h
160 11/02/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
161 10/02/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giảm 405.000 VNĐ techshop
162 09/02/2014 1 ngày 2.590.000 VNĐ Tăng 405.000 VNĐ huyentrangmobile
163 08/02/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
164 07/02/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
165 06/02/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giảm 405.000 VNĐ techshop
166 05/02/2014 1 ngày 2.590.000 VNĐ Tăng 31.000 VNĐ huyentrangmobile
167 04/02/2014 4 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
168 31/01/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
169 30/01/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
170 29/01/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
171 28/01/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 395.000 VNĐ manhphatmobile
172 27/01/2014 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
173 26/01/2014 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
174 25/01/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ techshop
175 24/01/2014 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
176 23/01/2014 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ avishop
177 22/01/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ didongsaigon24h
178 21/01/2014 1 ngày 2.095.000 VNĐ Tăng 645.000 VNĐ avishop
179 20/01/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 1.109.000 VNĐ phatminhkhangmobile
180 19/01/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
181 18/01/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
182 17/01/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
183 16/01/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
184 15/01/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
185 14/01/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
186 13/01/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
187 12/01/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
188 11/01/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Giá không đổi huyhoangmobile
189 10/01/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Giảm 180.000 VNĐ huyhoangmobile
190 09/01/2014 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ 3dsaigon
191 08/01/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ didongsaigon24h
192 07/01/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
193 06/01/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
194 05/01/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
195 04/01/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
196 03/01/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ techshop
197 02/01/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
198 01/01/2014 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ plstorevn
199 31/12/2013 1 ngày 2.100.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
200 30/12/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ plstorevn
201 29/12/2013 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giá không đổi didongsaigon24h
202 28/12/2013 1 ngày 2.100.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
203 27/12/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giá không đổi plstorevn
204 26/12/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giảm 105.000 VNĐ plstorevn
205 25/12/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Tăng 105.000 VNĐ avishop
206 24/12/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giá không đổi plstorevn
207 23/12/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giảm 195.000 VNĐ plstorevn
208 22/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
209 21/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 195.000 VNĐ techshop
210 20/12/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giảm 105.000 VNĐ plstorevn
211 19/12/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
212 18/12/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
213 17/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
214 16/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ techshop
215 15/12/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
216 14/12/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
217 13/12/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 355.000 VNĐ avishop
218 12/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 265.000 VNĐ 3dsaigon
219 11/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
220 10/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giảm 265.000 VNĐ techshop
221 09/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 265.000 VNĐ 3dsaigon
222 08/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
223 07/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ techshop
224 06/12/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 355.000 VNĐ avishop
225 05/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 355.000 VNĐ 3dsaigon
226 04/12/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
227 03/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
228 02/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ techshop
229 01/12/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
230 30/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ avishop
231 29/11/2013 1 ngày 2.100.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ didongsaigon24h
232 28/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ avishop
233 27/11/2013 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giá không đổi didongsaigon24h
234 26/11/2013 1 ngày 2.100.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ didongsaigon24h
235 25/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
236 24/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
237 23/11/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ techshop
238 22/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
239 21/11/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ techshop
240 20/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
241 19/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
242 18/11/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ techshop
243 17/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
244 16/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
245 15/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
246 14/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
247 13/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
248 12/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
249 11/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
250 10/11/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ techshop
251 09/11/2013 1 ngày 2.180.000 VNĐ Giảm 369.000 VNĐ khanhduymobile
252 08/11/2013 1 ngày 2.549.000 VNĐ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
253 07/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi vienthonggiakhanh
254 06/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi vienthonggiakhanh
255 05/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ vienthonggiakhanh
256 04/11/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giá không đổi hoguommobile
257 03/11/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giá không đổi hoguommobile
258 02/11/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Tăng 740.000 VNĐ hoguommobile
259 01/11/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 735.000 VNĐ huyhangmobile
260 31/10/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
261 30/10/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
262 29/10/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giảm 305.000 VNĐ techshop
263 28/10/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ vienthonggiakhanh
264 27/10/2013 3 ngày 2.180.000 VNĐ Giá không đổi khanhduymobile
265 24/10/2013 1 ngày 2.180.000 VNĐ Tăng 730.000 VNĐ khanhduymobile
266 23/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 735.000 VNĐ phatminhkhangmobile
267 22/10/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
268 21/10/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
269 20/10/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
270 19/10/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
271 18/10/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giảm 265.000 VNĐ techshop
272 17/10/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi 3dsaigon
273 16/10/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 260.000 VNĐ 3dsaigon
274 15/10/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
275 14/10/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
276 13/10/2013 3 ngày 2.190.000 VNĐ Tăng 740.000 VNĐ ducminhmobile
277 10/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 645.000 VNĐ manhthangpro78
278 09/10/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 95.000 VNĐ avishop
279 08/10/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Tăng 95.000 VNĐ ducminhmobile
280 07/10/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 95.000 VNĐ avishop
281 06/10/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Tăng 95.000 VNĐ ducminhmobile
282 05/10/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ avishop
283 04/10/2013 1 ngày 2.180.000 VNĐ Giá không đổi so8mobile
284 03/10/2013 1 ngày 2.180.000 VNĐ Giảm 452.000 VNĐ so8mobile
285 02/10/2013 1 ngày 2.632.000 VNĐ Tăng 442.000 VNĐ thegioitructuyen
286 01/10/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giảm 790.000 VNĐ ducminhmobile
287 30/09/2013 1 ngày 2.980.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytantien
288 29/09/2013 1 ngày 2.980.000 VNĐ Tăng 380.000 VNĐ dienmaytantien
289 28/09/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ dienmaybinhminhonline
290 27/09/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ AnVat_Mobile
291 26/09/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ dienmaybinhminhonline
292 25/09/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ ehanam
293 24/09/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi vienthonggiakhanh
294 23/09/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ vienthonggiakhanh
295 22/09/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 260.000 VNĐ anhduong_mobile
296 21/09/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
297 20/09/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giảm 260.000 VNĐ ducminhmobile
298 19/09/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 260.000 VNĐ anhduong_mobile
299 18/09/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giảm 180.000 VNĐ ducminhmobile
300 17/09/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
301 16/09/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Tăng 180.000 VNĐ hoangmyjsc
302 15/09/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ diemsangviet
303 14/09/2013 1 ngày 2.250.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
304 13/09/2013 1 ngày 2.340.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
305 12/09/2013 1 ngày 2.340.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
306 11/09/2013 1 ngày 2.340.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ thanhcongmobile
307 10/09/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
308 09/09/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
309 08/09/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ hoguommobile
310 07/09/2013 1 ngày 2.180.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ khanhduymobile
311 06/09/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 251.000 VNĐ anhduong_mobile
312 05/09/2013 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
313 04/09/2013 1 ngày 2.199.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ Lazada
314 03/09/2013 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ namduyen
315 02/09/2013 1 ngày 2.199.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ Lazada
316 01/09/2013 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ namduyen
317 31/08/2013 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 251.000 VNĐ Lazada
318 30/08/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 251.000 VNĐ 3dsaigon
319 29/08/2013 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
320 28/08/2013 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ Lazada
321 27/08/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi tintuongvn
322 26/08/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giảm 161.000 VNĐ tintuongvn
323 25/08/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi 3dsaigon
324 24/08/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 79.000 VNĐ 3dsaigon
325 23/08/2013 1 ngày 2.529.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
326 22/08/2013 1 ngày 2.529.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ Lazada
327 21/08/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ avishop
328 20/08/2013 1 ngày 2.529.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
329 19/08/2013 1 ngày 2.529.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ Lazada
330 18/08/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Tăng 109.000 VNĐ avishop
331 17/08/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaihanoi
332 16/08/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaihanoi
333 15/08/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienthoaihanoi
334 14/08/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
335 13/08/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ Lazada
336 12/08/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi 3dsaigon
337 11/08/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi 3dsaigon
338 10/08/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi 3dsaigon
339 09/08/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ 3dsaigon
340 08/08/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
341 07/08/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
342 06/08/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
343 05/08/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ ducminhmobile
344 04/08/2013 1 ngày 2.180.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ khanhduymobile
345 03/08/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
346 02/08/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
347 01/08/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ ducminhmobile
348 31/07/2013 1 ngày 2.180.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ khanhduymobile
349 30/07/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
350 29/07/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
351 28/07/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
352 27/07/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
353 26/07/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
354 25/07/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
355 24/07/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ ducminhmobile
356 23/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
357 22/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
358 21/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
359 20/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
360 19/07/2013 1 ngày 2.280.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ so8mobile
361 18/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
362 17/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giảm 320.000 VNĐ hoangmyjsc
363 16/07/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 320.000 VNĐ Minhvietmobile
364 15/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
365 14/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
366 13/07/2013 1 ngày 2.280.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ khanhduymobile
367 12/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
368 11/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
369 10/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
370 09/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
371 08/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
372 07/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
373 06/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
374 05/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
375 04/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ hoangmyjsc
376 03/07/2013 1 ngày 2.320.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ ducminhmobile
377 02/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giảm 129.000 VNĐ hoangmyjsc
378 01/07/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Tăng 179.000 VNĐ avishop
379 30/06/2013 1 ngày 2.320.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ ducminhmobile
380 29/06/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ hoguommobile
381 28/06/2013 1 ngày 2.320.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ ducminhmobile
382 27/06/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ hoguommobile
383 26/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
384 25/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ hoangmyjsc
385 24/06/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ diemsangviet
386 23/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
387 22/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
388 21/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
389 20/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
390 19/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
391 18/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
392 17/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
393 16/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
394 15/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi khanhduymobile
395 14/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giảm 149.000 VNĐ khanhduymobile
396 13/06/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi avishop
397 12/06/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi avishop
398 11/06/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi avishop
399 10/06/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi avishop
400 09/06/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 51.000 VNĐ avishop
401 08/06/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
402 07/06/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
403 06/06/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
404 05/06/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
405 04/06/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
406 03/06/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
407 02/06/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ anhduong_mobile
408 01/06/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
409 31/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
410 30/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
411 29/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
412 28/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
413 27/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
414 26/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
415 25/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
416 24/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
417 23/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
418 22/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
419 21/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
420 20/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
421 19/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
422 18/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
423 17/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ hoangmyjsc
424 16/05/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
425 15/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
426 14/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
427 13/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
428 12/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
429 11/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
430 10/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ vienthinh
431 09/05/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
432 08/05/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
433 07/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
434 06/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giảm 128.000 VNĐ vienthinh
435 05/05/2013 1 ngày 2.668.000 VNĐ Tăng 128.000 VNĐ topcare
436 04/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
437 03/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
438 02/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
439 01/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ vienthinh
440 30/04/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ ngochacomputer
441 29/04/2013 1 ngày 2.770.000 VNĐ Tăng 170.000 VNĐ daiduyen
442 28/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
443 27/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
444 26/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
445 25/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
446 24/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
447 23/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
448 22/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
449 21/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
450 20/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
451 19/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ bichngocmobile
452 18/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ avishop
453 17/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ bichngocmobile
454 16/04/2013 1 ngày 2.750.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ CongtyGiaVu
455 15/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
456 14/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
457 13/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
458 12/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
459 11/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 170.000 VNĐ bichngocmobile
460 10/04/2013 1 ngày 2.770.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ daiduyen
461 09/04/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
462 08/04/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
463 07/04/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
464 06/04/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ tiencuongmobile
465 05/04/2013 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi Gialongdigital
466 04/04/2013 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ Gialongdigital
467 03/04/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
468 02/04/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
469 01/04/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
470 31/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
471 30/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
472 29/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
473 28/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ Trunganhcomputer
474 27/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhphumobile
475 26/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
476 25/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
477 24/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
478 23/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
479 22/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
480 21/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
481 20/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ minhhieumobile
482 19/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ ducminhmobile
483 18/03/2013 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vienthongdaitin
484 17/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ minhhieumobile
485 16/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ B_Nmobile
486 15/03/2013 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ vienthongdaitin
487 14/03/2013 1 ngày 2.760.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
488 13/03/2013 1 ngày 2.760.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ cameraanvanphat
489 12/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ B_Nmobile
490 11/03/2013 1 ngày 2.760.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ cameraanvanphat
491 10/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
492 09/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
493 08/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ B_Nmobile
494 07/03/2013 1 ngày 2.820.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ ducminhmobile
495 06/03/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi avishop
496 05/03/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi avishop
497 04/03/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 340.000 VNĐ avishop
498 03/03/2013 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ vienthongdaitin
499 02/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
500 01/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ diemsangviet
501 28/02/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ vitinhnguyennhu
502 27/02/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
503 26/02/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
504 25/02/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
505 24/02/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ anhduong_mobile
506 23/02/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
507 22/02/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
508 21/02/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ vitinhnguyennhu
509 20/02/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ anhduong_mobile
510 19/02/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ thegioikts
511 18/02/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ smartphoneshop
512 17/02/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
513 16/02/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ diemsangviet
514 15/02/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ khanhduymobile
515 14/02/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
516 13/02/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
517 12/02/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
518 11/02/2013 2 ngày 2.780.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
519 09/02/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vienthinh
520 08/02/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi khanhduymobile
521 07/02/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ khanhduymobile
522 06/02/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
523 05/02/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ diemsangviet
524 04/02/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
525 03/02/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ vienthinh
526 02/02/2013 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ vienthongdaitin
527 01/02/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ vienthinh
528 31/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ ecomart
529 30/01/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
530 29/01/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
531 28/01/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
532 27/01/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ minhhieumobile
533 26/01/2013 1 ngày 2.750.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
534 25/01/2013 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ vienthongdaitin
535 24/01/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ tamagift
536 23/01/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi ApplePro
537 22/01/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 570.000 VNĐ ApplePro
538 21/01/2013 1 ngày 2.980.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ dienmaytantien
539 20/01/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ ngochacomputer
540 19/01/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
541 18/01/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ vitinhnguyennhu
542 17/01/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ ngochacomputer
543 16/01/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
544 15/01/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
545 14/01/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
546 13/01/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
547 12/01/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
548 11/01/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
549 10/01/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 209.000 VNĐ thegioikts
550 09/01/2013 1 ngày 3.199.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
551 08/01/2013 1 ngày 3.199.000 VNĐ Tăng 1.199.000 VNĐ Lazada
552 07/01/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.199.000 VNĐ ThanhLapStore
553 06/01/2013 1 ngày 3.199.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
554 05/01/2013 1 ngày 3.199.000 VNĐ Tăng 1.199.000 VNĐ Lazada
555 04/01/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.199.000 VNĐ ThanhLapStore
556 03/01/2013 1 ngày 3.199.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ Lazada
557 02/01/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Tăng 409.000 VNĐ Lazada
558 01/01/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ ducminhmobile
559 31/12/2012 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giảm 410.000 VNĐ khanhduymobile
560 30/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
561 29/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ vienthongdaitin
562 28/12/2012 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ ngochacomputer
563 27/12/2012 1 ngày 3.150.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ ducminhmobile
564 26/12/2012 1 ngày 3.060.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
565 25/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ vienthongdaitin
566 24/12/2012 1 ngày 3.060.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
567 23/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ anhduong_mobile
568 22/12/2012 1 ngày 3.060.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
569 21/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ anhduong_mobile
570 20/12/2012 1 ngày 3.060.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ khanhduymobile
571 19/12/2012 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
572 18/12/2012 1 ngày 3.230.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ muahangtructuyen
573 17/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
574 16/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ anhduong_mobile
575 15/12/2012 1 ngày 3.250.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ TechOne
576 14/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
577 13/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 2.770.000 VNĐ anhduong_mobile
578 12/12/2012 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi baolongmobilevn
579 11/12/2012 1 ngày 430.000 VNĐ Giảm 2.920.000 VNĐ baolongmobilevn
580 10/12/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ muahangtructuyen
581 09/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
582 08/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
583 07/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
584 06/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ anhduong_mobile
585 05/12/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 149.000 VNĐ vienthongdaitin
586 04/12/2012 1 ngày 3.499.000 VNĐ Tăng 149.000 VNĐ Lazada
587 03/12/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
588 02/12/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
589 01/12/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
590 30/11/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
591 29/11/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 149.000 VNĐ ngochacomputer
592 28/11/2012 1 ngày 3.499.000 VNĐ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
593 27/11/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ ducminhmobile
594 26/11/2012 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 980.000 VNĐ mysonmobile
595 25/11/2012 1 ngày 3.180.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ truyenthongmobile
596 24/11/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
597 23/11/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ ducminhmobile
598 22/11/2012 1 ngày 3.180.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
599 21/11/2012 1 ngày 3.180.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ truyenthongmobile
600 20/11/2012 1 ngày 3.380.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ daiphatmobile
601 19/11/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vienthongdaitin
602 18/11/2012 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
603 17/11/2012 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
604 16/11/2012 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
605 15/11/2012 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 45.000 VNĐ tamagift
606 14/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
607 13/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
608 12/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
609 11/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giảm 104.000 VNĐ truyenthongmobile
610 10/11/2012 1 ngày 3.449.000 VNĐ Tăng 104.000 VNĐ Lazada
611 09/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
612 08/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ truyenthongmobile
613 07/11/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ ngochacomputer
614 06/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ truyenthongmobile
615 05/11/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ muahangtructuyen
616 04/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giảm 104.000 VNĐ truyenthongmobile
617 03/11/2012 1 ngày 3.449.000 VNĐ Tăng 104.000 VNĐ Lazada
618 02/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
619 01/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
620 31/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
621 30/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
622 29/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
623 28/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
624 27/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
625 26/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
626 25/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
627 24/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
628 23/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
629 22/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
630 21/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
631 20/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
632 19/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
633 18/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giảm 25.000 VNĐ truyenthongmobile
634 17/10/2012 1 ngày 3.370.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
635 16/10/2012 1 ngày 3.370.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ truyenthongmobile
636 15/10/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
637 14/10/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
638 13/10/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vienthongdaitin
639 12/10/2012 1 ngày 3.370.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
640 11/10/2012 1 ngày 3.370.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
641 10/10/2012 1 ngày 3.370.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ vienthinh
642 09/10/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ vienthongdaitin
643 08/10/2012 1 ngày 3.370.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
644 07/10/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ anhduong_mobile
645 06/10/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ vienthongdaitin
646 05/10/2012 1 ngày 3.370.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
647 04/10/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 44.000 VNĐ anhduong_mobile
648 03/10/2012 1 ngày 3.444.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
649 02/10/2012 1 ngày 3.444.000 VNĐ Tăng 44.000 VNĐ truyenthongmobile
650 01/10/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 56.000 VNĐ anhduong_mobile
651 30/09/2012 1 ngày 3.456.000 VNĐ Tăng 56.000 VNĐ thanhcongmobile
652 29/09/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 8.000 VNĐ anhduong_mobile
653 28/09/2012 1 ngày 3.392.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
654 27/09/2012 1 ngày 3.392.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
655 26/09/2012 1 ngày 3.392.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
656 25/09/2012 1 ngày 3.392.000 VNĐ Giảm 58.000 VNĐ truyenthongmobile
657 24/09/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 58.000 VNĐ minhhieumobile
658 23/09/2012 1 ngày 3.392.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
659 22/09/2012 1 ngày 3.392.000 VNĐ Giảm 58.000 VNĐ truyenthongmobile
660 21/09/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 148.000 VNĐ minhhieumobile
661 20/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
662 19/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Giảm 148.000 VNĐ truyenthongmobile
663 18/09/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 148.000 VNĐ anhduong_mobile
664 17/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
665 16/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
666 15/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
667 14/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
668 13/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
669 12/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
670 11/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Giảm 148.000 VNĐ truyenthongmobile
671 10/09/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 148.000 VNĐ anhduong_mobile
672 09/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Tăng 702.000 VNĐ truyenthongmobile
673 08/09/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 850.000 VNĐ mobiletuongvy
674 07/09/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
675 06/09/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
676 05/09/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
677 04/09/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
678 03/09/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ anhduong_mobile
679 02/09/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ mobiletuongvy
680 01/09/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ ngochacomputer
681 31/08/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 850.000 VNĐ mobiletuongvy
682 30/08/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
683 29/08/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
684 28/08/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ anhduong_mobile
685 27/08/2012 1 ngày 3.380.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ phonedep
686 26/08/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
687 25/08/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi daiphatmobile
688 24/08/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ daiphatmobile
689 23/08/2012 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ mobiletuongvy
690 22/08/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ truyenthongmobile
691 21/08/2012 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ mobiletuongvy
692 20/08/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
693 19/08/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ truyenthongmobile
694 18/08/2012 1 ngày 3.510.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ vienthongdaitin
695 17/08/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ thmobile
696 16/08/2012 1 ngày 3.510.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
697 15/08/2012 1 ngày 3.510.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ vienthongdaitin
698 14/08/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
699 13/08/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
700 12/08/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
701 11/08/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ ehanam
702 10/08/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi daiphatmobile
703 09/08/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ daiphatmobile
704 08/08/2012 1 ngày 3.510.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ vienthongdaitin
705 07/08/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ CORY3Mobile
706 06/08/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
707 05/08/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ diemsangviet
708 04/08/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
709 03/08/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
710 02/08/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
711 01/08/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Tăng 860.000 VNĐ ehanam
712 31/07/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 860.000 VNĐ CORY3Mobile
713 30/07/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Tăng 860.000 VNĐ ehanam
714 29/07/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
715 28/07/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ CORY3Mobile
716 27/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 760.000 VNĐ benmobile
717 26/07/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
718 25/07/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
719 24/07/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Tăng 860.000 VNĐ hanamgroup
720 23/07/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
721 22/07/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ CORY3Mobile
722 21/07/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
723 20/07/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
724 19/07/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
725 18/07/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
726 17/07/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
727 16/07/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ anhduong_mobile
728 15/07/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
729 14/07/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ CORY3Mobile
730 13/07/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
731 12/07/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
732 11/07/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
733 10/07/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
734 09/07/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ xuanmaimobile
735 08/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
736 07/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ CORY3Mobile
737 06/07/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ xuanmaimobile
738 05/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ CORY3Mobile
739 04/07/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ xuanmaimobile
740 03/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
741 02/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ CORY3Mobile
742 01/07/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ anhduong_mobile
743 30/06/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
744 29/06/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
745 28/06/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
746 27/06/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ CORY3Mobile
747 26/06/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
748 25/06/2012 3.450.000 VNĐ anhduong_mobile
Có tổng cộng 748 thay đổi giá của sản phẩm Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B) trong mục Mobile