• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 16/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
2 15/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
3 14/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
4 13/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
5 12/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 205.000 VNĐ techshop
6 11/04/2014 1 ngày 1.980.000 VNĐ Giảm 579.000 VNĐ anhduong_mobile
7 10/04/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 1.659.000 VNĐ Lazada
8 09/04/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
9 08/04/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.659.000 VNĐ namduyen
10 07/04/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 1.659.000 VNĐ Lazada
11 06/04/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ namduyen
12 05/04/2014 1 ngày 3.390.000 VNĐ Tăng 1.205.000 VNĐ vietkhanhmobile
13 04/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
14 03/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
15 02/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 485.000 VNĐ techshop
16 01/04/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 485.000 VNĐ Ngockimanh
17 31/03/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
18 30/03/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
19 29/03/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
20 28/03/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giảm 305.000 VNĐ techshop
21 27/03/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ vienthonggiakhanh
22 26/03/2014 1 ngày 1.980.000 VNĐ Giảm 510.000 VNĐ anhduong_mobile
23 25/03/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ vienthonggiakhanh
24 24/03/2014 1 ngày 1.980.000 VNĐ Giảm 205.000 VNĐ anhduong_mobile
25 23/03/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 205.000 VNĐ techshop
26 22/03/2014 1 ngày 1.980.000 VNĐ Giảm 205.000 VNĐ anhduong_mobile
27 21/03/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 205.000 VNĐ techshop
28 20/03/2014 1 ngày 1.980.000 VNĐ Giảm 205.000 VNĐ vienthinh
29 19/03/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
30 18/03/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.590.000 VNĐ namduyen
31 17/03/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 790.000 VNĐ vienthonggiakhanh
32 16/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
33 15/03/2014 5 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
34 10/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
35 09/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
36 08/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
37 07/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ manhphatmobile
38 06/03/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ phatminhkhangmobile
39 05/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
40 04/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
41 03/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
42 02/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
43 01/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ manhphatmobile
44 28/02/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ namduyen
45 27/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ manhphatmobile
46 26/02/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ namduyen
47 25/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
48 24/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
49 23/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
50 22/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
51 21/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
52 20/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ manhphatmobile
53 19/02/2014 1 ngày 1.980.000 VNĐ Giảm 579.000 VNĐ anhduong_mobile
54 18/02/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
55 17/02/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
56 16/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
57 15/02/2014 2 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 640.000 VNĐ manhphatmobile
58 13/02/2014 1 ngày 2.340.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ lucasa
59 12/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 485.000 VNĐ didongsaigon24h
60 11/02/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
61 10/02/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giảm 405.000 VNĐ techshop
62 09/02/2014 1 ngày 2.590.000 VNĐ Tăng 405.000 VNĐ huyentrangmobile
63 08/02/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
64 07/02/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
65 06/02/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giảm 405.000 VNĐ techshop
66 05/02/2014 1 ngày 2.590.000 VNĐ Tăng 31.000 VNĐ huyentrangmobile
67 04/02/2014 4 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
68 31/01/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
69 30/01/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
70 29/01/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
71 28/01/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 395.000 VNĐ manhphatmobile
72 27/01/2014 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
73 26/01/2014 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
74 25/01/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ techshop
75 24/01/2014 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
76 23/01/2014 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ avishop
77 22/01/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ didongsaigon24h
78 21/01/2014 1 ngày 2.095.000 VNĐ Tăng 645.000 VNĐ avishop
79 20/01/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 1.109.000 VNĐ phatminhkhangmobile
80 19/01/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
81 18/01/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
82 17/01/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
83 16/01/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
84 15/01/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
85 14/01/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
86 13/01/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
87 12/01/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
88 11/01/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Giá không đổi huyhoangmobile
89 10/01/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Giảm 180.000 VNĐ huyhoangmobile
90 09/01/2014 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ 3dsaigon
91 08/01/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ didongsaigon24h
92 07/01/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
93 06/01/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
94 05/01/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
95 04/01/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
96 03/01/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ techshop
97 02/01/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
98 01/01/2014 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ plstorevn
99 31/12/2013 1 ngày 2.100.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
100 30/12/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ plstorevn
101 29/12/2013 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giá không đổi didongsaigon24h
102 28/12/2013 1 ngày 2.100.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
103 27/12/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giá không đổi plstorevn
104 26/12/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giảm 105.000 VNĐ plstorevn
105 25/12/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Tăng 105.000 VNĐ avishop
106 24/12/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giá không đổi plstorevn
107 23/12/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giảm 195.000 VNĐ plstorevn
108 22/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
109 21/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 195.000 VNĐ techshop
110 20/12/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giảm 105.000 VNĐ plstorevn
111 19/12/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
112 18/12/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
113 17/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
114 16/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ techshop
115 15/12/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
116 14/12/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
117 13/12/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 355.000 VNĐ avishop
118 12/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 265.000 VNĐ 3dsaigon
119 11/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
120 10/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giảm 265.000 VNĐ techshop
121 09/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 265.000 VNĐ 3dsaigon
122 08/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
123 07/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ techshop
124 06/12/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 355.000 VNĐ avishop
125 05/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 355.000 VNĐ 3dsaigon
126 04/12/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
127 03/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
128 02/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ techshop
129 01/12/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
130 30/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ avishop
131 29/11/2013 1 ngày 2.100.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ didongsaigon24h
132 28/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ avishop
133 27/11/2013 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giá không đổi didongsaigon24h
134 26/11/2013 1 ngày 2.100.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ didongsaigon24h
135 25/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
136 24/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
137 23/11/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ techshop
138 22/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
139 21/11/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ techshop
140 20/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
141 19/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
142 18/11/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ techshop
143 17/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
144 16/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
145 15/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
146 14/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
147 13/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
148 12/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
149 11/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
150 10/11/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ techshop
151 09/11/2013 1 ngày 2.180.000 VNĐ Giảm 369.000 VNĐ khanhduymobile
152 08/11/2013 1 ngày 2.549.000 VNĐ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
153 07/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi vienthonggiakhanh
154 06/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi vienthonggiakhanh
155 05/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ vienthonggiakhanh
156 04/11/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giá không đổi hoguommobile
157 03/11/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giá không đổi hoguommobile
158 02/11/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Tăng 740.000 VNĐ hoguommobile
159 01/11/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 735.000 VNĐ huyhangmobile
160 31/10/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
161 30/10/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
162 29/10/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giảm 305.000 VNĐ techshop
163 28/10/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ vienthonggiakhanh
164 27/10/2013 3 ngày 2.180.000 VNĐ Giá không đổi khanhduymobile
165 24/10/2013 1 ngày 2.180.000 VNĐ Tăng 730.000 VNĐ khanhduymobile
166 23/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 735.000 VNĐ phatminhkhangmobile
167 22/10/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
168 21/10/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
169 20/10/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
170 19/10/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
171 18/10/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giảm 265.000 VNĐ techshop
172 17/10/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi 3dsaigon
173 16/10/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 260.000 VNĐ 3dsaigon
174 15/10/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
175 14/10/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
176 13/10/2013 3 ngày 2.190.000 VNĐ Tăng 740.000 VNĐ ducminhmobile
177 10/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 645.000 VNĐ manhthangpro78
178 09/10/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 95.000 VNĐ avishop
179 08/10/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Tăng 95.000 VNĐ ducminhmobile
180 07/10/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 95.000 VNĐ avishop
181 06/10/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Tăng 95.000 VNĐ ducminhmobile
182 05/10/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ avishop
183 04/10/2013 1 ngày 2.180.000 VNĐ Giá không đổi so8mobile
184 03/10/2013 1 ngày 2.180.000 VNĐ Giảm 452.000 VNĐ so8mobile
185 02/10/2013 1 ngày 2.632.000 VNĐ Tăng 442.000 VNĐ thegioitructuyen
186 01/10/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giảm 790.000 VNĐ ducminhmobile
187 30/09/2013 1 ngày 2.980.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytantien
188 29/09/2013 1 ngày 2.980.000 VNĐ Tăng 380.000 VNĐ dienmaytantien
189 28/09/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ dienmaybinhminhonline
190 27/09/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ AnVat_Mobile
191 26/09/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ dienmaybinhminhonline
192 25/09/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ ehanam
193 24/09/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi vienthonggiakhanh
194 23/09/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ vienthonggiakhanh
195 22/09/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 260.000 VNĐ anhduong_mobile
196 21/09/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
197 20/09/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giảm 260.000 VNĐ ducminhmobile
198 19/09/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 260.000 VNĐ anhduong_mobile
199 18/09/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giảm 180.000 VNĐ ducminhmobile
200 17/09/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
201 16/09/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Tăng 180.000 VNĐ hoangmyjsc
202 15/09/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ diemsangviet
203 14/09/2013 1 ngày 2.250.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
204 13/09/2013 1 ngày 2.340.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
205 12/09/2013 1 ngày 2.340.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
206 11/09/2013 1 ngày 2.340.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ thanhcongmobile
207 10/09/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
208 09/09/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
209 08/09/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ hoguommobile
210 07/09/2013 1 ngày 2.180.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ khanhduymobile
211 06/09/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 251.000 VNĐ anhduong_mobile
212 05/09/2013 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
213 04/09/2013 1 ngày 2.199.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ Lazada
214 03/09/2013 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ namduyen
215 02/09/2013 1 ngày 2.199.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ Lazada
216 01/09/2013 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ namduyen
217 31/08/2013 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 251.000 VNĐ Lazada
218 30/08/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 251.000 VNĐ 3dsaigon
219 29/08/2013 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
220 28/08/2013 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ Lazada
221 27/08/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi tintuongvn
222 26/08/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giảm 161.000 VNĐ tintuongvn
223 25/08/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi 3dsaigon
224 24/08/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 79.000 VNĐ 3dsaigon
225 23/08/2013 1 ngày 2.529.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
226 22/08/2013 1 ngày 2.529.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ Lazada
227 21/08/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ avishop
228 20/08/2013 1 ngày 2.529.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
229 19/08/2013 1 ngày 2.529.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ Lazada
230 18/08/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Tăng 109.000 VNĐ avishop
231 17/08/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaihanoi
232 16/08/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaihanoi
233 15/08/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienthoaihanoi
234 14/08/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
235 13/08/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ Lazada
236 12/08/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi 3dsaigon
237 11/08/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi 3dsaigon
238 10/08/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi 3dsaigon
239 09/08/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ 3dsaigon
240 08/08/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
241 07/08/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
242 06/08/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
243 05/08/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ ducminhmobile
244 04/08/2013 1 ngày 2.180.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ khanhduymobile
245 03/08/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
246 02/08/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
247 01/08/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ ducminhmobile
248 31/07/2013 1 ngày 2.180.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ khanhduymobile
249 30/07/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
250 29/07/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
251 28/07/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
252 27/07/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
253 26/07/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
254 25/07/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
255 24/07/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ ducminhmobile
256 23/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
257 22/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
258 21/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
259 20/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
260 19/07/2013 1 ngày 2.280.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ so8mobile
261 18/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
262 17/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giảm 320.000 VNĐ hoangmyjsc
263 16/07/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 320.000 VNĐ Minhvietmobile
264 15/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
265 14/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
266 13/07/2013 1 ngày 2.280.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ khanhduymobile
267 12/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
268 11/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
269 10/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
270 09/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
271 08/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
272 07/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
273 06/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
274 05/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
275 04/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ hoangmyjsc
276 03/07/2013 1 ngày 2.320.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ ducminhmobile
277 02/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giảm 129.000 VNĐ hoangmyjsc
278 01/07/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Tăng 179.000 VNĐ avishop
279 30/06/2013 1 ngày 2.320.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ ducminhmobile
280 29/06/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ hoguommobile
281 28/06/2013 1 ngày 2.320.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ ducminhmobile
282 27/06/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ hoguommobile
283 26/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
284 25/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ hoangmyjsc
285 24/06/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ diemsangviet
286 23/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
287 22/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
288 21/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
289 20/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
290 19/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
291 18/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
292 17/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
293 16/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
294 15/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi khanhduymobile
295 14/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giảm 149.000 VNĐ khanhduymobile
296 13/06/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi avishop
297 12/06/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi avishop
298 11/06/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi avishop
299 10/06/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi avishop
300 09/06/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 51.000 VNĐ avishop
301 08/06/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
302 07/06/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
303 06/06/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
304 05/06/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
305 04/06/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
306 03/06/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
307 02/06/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ anhduong_mobile
308 01/06/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
309 31/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
310 30/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
311 29/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
312 28/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
313 27/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
314 26/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
315 25/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
316 24/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
317 23/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
318 22/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
319 21/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
320 20/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
321 19/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
322 18/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
323 17/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ hoangmyjsc
324 16/05/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
325 15/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
326 14/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
327 13/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
328 12/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
329 11/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
330 10/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ vienthinh
331 09/05/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
332 08/05/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
333 07/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
334 06/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giảm 128.000 VNĐ vienthinh
335 05/05/2013 1 ngày 2.668.000 VNĐ Tăng 128.000 VNĐ topcare
336 04/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
337 03/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
338 02/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
339 01/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ vienthinh
340 30/04/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ ngochacomputer
341 29/04/2013 1 ngày 2.770.000 VNĐ Tăng 170.000 VNĐ daiduyen
342 28/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
343 27/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
344 26/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
345 25/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
346 24/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
347 23/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
348 22/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
349 21/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
350 20/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
351 19/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ bichngocmobile
352 18/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ avishop
353 17/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ bichngocmobile
354 16/04/2013 1 ngày 2.750.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ CongtyGiaVu
355 15/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
356 14/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
357 13/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
358 12/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
359 11/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 170.000 VNĐ bichngocmobile
360 10/04/2013 1 ngày 2.770.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ daiduyen
361 09/04/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
362 08/04/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
363 07/04/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
364 06/04/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ tiencuongmobile
365 05/04/2013 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi Gialongdigital
366 04/04/2013 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ Gialongdigital
367 03/04/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
368 02/04/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
369 01/04/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
370 31/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
371 30/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
372 29/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
373 28/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ Trunganhcomputer
374 27/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhphumobile
375 26/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
376 25/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
377 24/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
378 23/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
379 22/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
380 21/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
381 20/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ minhhieumobile
382 19/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ ducminhmobile
383 18/03/2013 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vienthongdaitin
384 17/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ minhhieumobile
385 16/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ B_Nmobile
386 15/03/2013 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ vienthongdaitin
387 14/03/2013 1 ngày 2.760.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
388 13/03/2013 1 ngày 2.760.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ cameraanvanphat
389 12/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ B_Nmobile
390 11/03/2013 1 ngày 2.760.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ cameraanvanphat
391 10/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
392 09/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
393 08/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ B_Nmobile
394 07/03/2013 1 ngày 2.820.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ ducminhmobile
395 06/03/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi avishop
396 05/03/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi avishop
397 04/03/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 340.000 VNĐ avishop
398 03/03/2013 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ vienthongdaitin
399 02/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
400 01/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ diemsangviet
401 28/02/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ vitinhnguyennhu
402 27/02/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
403 26/02/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
404 25/02/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
405 24/02/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ anhduong_mobile
406 23/02/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
407 22/02/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
408 21/02/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ vitinhnguyennhu
409 20/02/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ anhduong_mobile
410 19/02/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ thegioikts
411 18/02/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ smartphoneshop
412 17/02/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
413 16/02/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ diemsangviet
414 15/02/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ khanhduymobile
415 14/02/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
416 13/02/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
417 12/02/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
418 11/02/2013 2 ngày 2.780.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
419 09/02/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vienthinh
420 08/02/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi khanhduymobile
421 07/02/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ khanhduymobile
422 06/02/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
423 05/02/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ diemsangviet
424 04/02/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
425 03/02/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ vienthinh
426 02/02/2013 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ vienthongdaitin
427 01/02/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ vienthinh
428 31/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ ecomart
429 30/01/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
430 29/01/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
431 28/01/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
432 27/01/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ minhhieumobile
433 26/01/2013 1 ngày 2.750.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
434 25/01/2013 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ vienthongdaitin
435 24/01/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ tamagift
436 23/01/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi ApplePro
437 22/01/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 570.000 VNĐ ApplePro
438 21/01/2013 1 ngày 2.980.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ dienmaytantien
439 20/01/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ ngochacomputer
440 19/01/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
441 18/01/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ vitinhnguyennhu
442 17/01/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ ngochacomputer
443 16/01/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
444 15/01/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
445 14/01/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
446 13/01/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
447 12/01/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
448 11/01/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
449 10/01/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 209.000 VNĐ thegioikts
450 09/01/2013 1 ngày 3.199.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
451 08/01/2013 1 ngày 3.199.000 VNĐ Tăng 1.199.000 VNĐ Lazada
452 07/01/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.199.000 VNĐ ThanhLapStore
453 06/01/2013 1 ngày 3.199.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
454 05/01/2013 1 ngày 3.199.000 VNĐ Tăng 1.199.000 VNĐ Lazada
455 04/01/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.199.000 VNĐ ThanhLapStore
456 03/01/2013 1 ngày 3.199.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ Lazada
457 02/01/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Tăng 409.000 VNĐ Lazada
458 01/01/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ ducminhmobile
459 31/12/2012 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giảm 410.000 VNĐ khanhduymobile
460 30/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
461 29/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ vienthongdaitin
462 28/12/2012 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ ngochacomputer
463 27/12/2012 1 ngày 3.150.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ ducminhmobile
464 26/12/2012 1 ngày 3.060.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
465 25/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ vienthongdaitin
466 24/12/2012 1 ngày 3.060.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
467 23/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ anhduong_mobile
468 22/12/2012 1 ngày 3.060.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
469 21/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ anhduong_mobile
470 20/12/2012 1 ngày 3.060.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ khanhduymobile
471 19/12/2012 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
472 18/12/2012 1 ngày 3.230.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ muahangtructuyen
473 17/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
474 16/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ anhduong_mobile
475 15/12/2012 1 ngày 3.250.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ TechOne
476 14/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
477 13/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 2.770.000 VNĐ anhduong_mobile
478 12/12/2012 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi baolongmobilevn
479 11/12/2012 1 ngày 430.000 VNĐ Giảm 2.920.000 VNĐ baolongmobilevn
480 10/12/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ muahangtructuyen
481 09/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
482 08/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
483 07/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
484 06/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ anhduong_mobile
485 05/12/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 149.000 VNĐ vienthongdaitin
486 04/12/2012 1 ngày 3.499.000 VNĐ Tăng 149.000 VNĐ Lazada
487 03/12/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
488 02/12/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
489 01/12/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
490 30/11/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
491 29/11/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 149.000 VNĐ ngochacomputer
492 28/11/2012 1 ngày 3.499.000 VNĐ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
493 27/11/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ ducminhmobile
494 26/11/2012 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 980.000 VNĐ mysonmobile
495 25/11/2012 1 ngày 3.180.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ truyenthongmobile
496 24/11/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
497 23/11/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ ducminhmobile
498 22/11/2012 1 ngày 3.180.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
499 21/11/2012 1 ngày 3.180.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ truyenthongmobile
500 20/11/2012 1 ngày 3.380.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ daiphatmobile
501 19/11/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vienthongdaitin
502 18/11/2012 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
503 17/11/2012 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
504 16/11/2012 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
505 15/11/2012 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 45.000 VNĐ tamagift
506 14/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
507 13/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
508 12/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
509 11/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giảm 104.000 VNĐ truyenthongmobile
510 10/11/2012 1 ngày 3.449.000 VNĐ Tăng 104.000 VNĐ Lazada
511 09/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
512 08/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ truyenthongmobile
513 07/11/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ ngochacomputer
514 06/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ truyenthongmobile
515 05/11/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ muahangtructuyen
516 04/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giảm 104.000 VNĐ truyenthongmobile
517 03/11/2012 1 ngày 3.449.000 VNĐ Tăng 104.000 VNĐ Lazada
518 02/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
519 01/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
520 31/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
521 30/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
522 29/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
523 28/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
524 27/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
525 26/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
526 25/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
527 24/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
528 23/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
529 22/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
530 21/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
531 20/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
532 19/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
533 18/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giảm 25.000 VNĐ truyenthongmobile
534 17/10/2012 1 ngày 3.370.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
535 16/10/2012 1 ngày 3.370.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ truyenthongmobile
536 15/10/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
537 14/10/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
538 13/10/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vienthongdaitin
539 12/10/2012 1 ngày 3.370.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
540 11/10/2012 1 ngày 3.370.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
541 10/10/2012 1 ngày 3.370.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ vienthinh
542 09/10/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ vienthongdaitin
543 08/10/2012 1 ngày 3.370.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
544 07/10/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ anhduong_mobile
545 06/10/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ vienthongdaitin
546 05/10/2012 1 ngày 3.370.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
547 04/10/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 44.000 VNĐ anhduong_mobile
548 03/10/2012 1 ngày 3.444.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
549 02/10/2012 1 ngày 3.444.000 VNĐ Tăng 44.000 VNĐ truyenthongmobile
550 01/10/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 56.000 VNĐ anhduong_mobile
551 30/09/2012 1 ngày 3.456.000 VNĐ Tăng 56.000 VNĐ thanhcongmobile
552 29/09/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 8.000 VNĐ anhduong_mobile
553 28/09/2012 1 ngày 3.392.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
554 27/09/2012 1 ngày 3.392.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
555 26/09/2012 1 ngày 3.392.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
556 25/09/2012 1 ngày 3.392.000 VNĐ Giảm 58.000 VNĐ truyenthongmobile
557 24/09/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 58.000 VNĐ minhhieumobile
558 23/09/2012 1 ngày 3.392.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
559 22/09/2012 1 ngày 3.392.000 VNĐ Giảm 58.000 VNĐ truyenthongmobile
560 21/09/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 148.000 VNĐ minhhieumobile
561 20/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
562 19/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Giảm 148.000 VNĐ truyenthongmobile
563 18/09/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 148.000 VNĐ anhduong_mobile
564 17/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
565 16/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
566 15/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
567 14/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
568 13/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
569 12/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
570 11/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Giảm 148.000 VNĐ truyenthongmobile
571 10/09/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 148.000 VNĐ anhduong_mobile
572 09/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Tăng 702.000 VNĐ truyenthongmobile
573 08/09/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 850.000 VNĐ mobiletuongvy
574 07/09/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
575 06/09/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
576 05/09/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
577 04/09/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
578 03/09/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ anhduong_mobile
579 02/09/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ mobiletuongvy
580 01/09/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ ngochacomputer
581 31/08/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 850.000 VNĐ mobiletuongvy
582 30/08/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
583 29/08/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
584 28/08/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ anhduong_mobile
585 27/08/2012 1 ngày 3.380.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ phonedep
586 26/08/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
587 25/08/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi daiphatmobile
588 24/08/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ daiphatmobile
589 23/08/2012 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ mobiletuongvy
590 22/08/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ truyenthongmobile
591 21/08/2012 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ mobiletuongvy
592 20/08/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
593 19/08/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ truyenthongmobile
594 18/08/2012 1 ngày 3.510.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ vienthongdaitin
595 17/08/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ thmobile
596 16/08/2012 1 ngày 3.510.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
597 15/08/2012 1 ngày 3.510.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ vienthongdaitin
598 14/08/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
599 13/08/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
600 12/08/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
601 11/08/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ ehanam
602 10/08/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi daiphatmobile
603 09/08/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ daiphatmobile
604 08/08/2012 1 ngày 3.510.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ vienthongdaitin
605 07/08/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ CORY3Mobile
606 06/08/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
607 05/08/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ diemsangviet
608 04/08/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
609 03/08/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
610 02/08/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
611 01/08/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Tăng 860.000 VNĐ ehanam
612 31/07/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 860.000 VNĐ CORY3Mobile
613 30/07/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Tăng 860.000 VNĐ ehanam
614 29/07/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
615 28/07/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ CORY3Mobile
616 27/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 760.000 VNĐ benmobile
617 26/07/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
618 25/07/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
619 24/07/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Tăng 860.000 VNĐ hanamgroup
620 23/07/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
621 22/07/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ CORY3Mobile
622 21/07/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
623 20/07/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
624 19/07/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
625 18/07/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
626 17/07/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
627 16/07/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ anhduong_mobile
628 15/07/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
629 14/07/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ CORY3Mobile
630 13/07/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
631 12/07/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
632 11/07/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
633 10/07/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
634 09/07/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ xuanmaimobile
635 08/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
636 07/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ CORY3Mobile
637 06/07/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ xuanmaimobile
638 05/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ CORY3Mobile
639 04/07/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ xuanmaimobile
640 03/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
641 02/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ CORY3Mobile
642 01/07/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ anhduong_mobile
643 30/06/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
644 29/06/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
645 28/06/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
646 27/06/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ CORY3Mobile
647 26/06/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
648 25/06/2012 3.450.000 VNĐ anhduong_mobile
Có tổng cộng 648 thay đổi giá của sản phẩm Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B) trong mục Mobile