Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 02/04/2016 8 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
2 25/03/2016 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
3 23/03/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
4 22/03/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
5 21/03/2016 14 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
6 07/03/2016 34 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ quynhanhmobile176
7 02/02/2016 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
8 01/02/2016 4 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
9 28/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
10 27/01/2016 6 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ quynhanhmobile176
11 21/01/2016 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
12 20/01/2016 6 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ quynhanhmobile176
13 14/01/2016 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
14 13/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ quynhanhmobile176
15 12/01/2016 1 ngày 2.150.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ banbuonbanle
16 11/01/2016 3 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ quynhanhmobile176
17 08/01/2016 10 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
18 29/12/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
19 28/12/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 6.200.000 VNĐ quynhanhmobile176
20 27/12/2015 15 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 6.200.000 VNĐ mobilehungphat
21 12/12/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ quynhanhmobile176
22 10/12/2015 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
23 09/12/2015 4 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
24 05/12/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ quynhanhmobile176
25 04/12/2015 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
26 02/12/2015 7 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
27 25/11/2015 6 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
28 19/11/2015 4 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
29 15/11/2015 5 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
30 10/11/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ quynhanhmobile176
31 08/11/2015 8 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
32 31/10/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
33 29/10/2015 5 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
34 24/10/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.520.000 VNĐ quynhanhmobile176
35 23/10/2015 15 ngày 2.320.000 ₫ Tăng 1.520.000 VNĐ tamma
36 08/10/2015 3 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.520.000 VNĐ quynhanhmobile176
37 05/10/2015 20 ngày 2.320.000 ₫ Tăng 1.520.000 VNĐ tamma
38 15/09/2015 15 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
39 31/08/2015 9 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
40 22/08/2015 3 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.380.000 VNĐ quynhanhmobile176
41 19/08/2015 15 ngày 2.180.000 ₫ Tăng 1.380.000 VNĐ cameraanvanphat
42 04/08/2015 17 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
43 18/07/2015 14 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
44 04/07/2015 9 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
45 25/06/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
46 24/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
47 23/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
48 22/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
49 21/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
50 20/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
51 19/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
52 18/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
53 17/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
54 16/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ namduyen
55 15/06/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
56 14/06/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
57 13/06/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
58 12/06/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
59 11/06/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
60 10/06/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thegioismartphonegiare
61 09/06/2015 19 ngày 900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ namduyen
62 21/05/2015 7 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
63 14/05/2015 14 ngày 800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thegioismartphonegiare
64 30/04/2015 10 ngày 700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ didongquynhvy
65 20/04/2015 2 ngày 600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ giaihuymobile
66 18/04/2015 2 ngày 650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ giaihuymobile
67 16/04/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
68 15/04/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
69 14/04/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
70 13/04/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ giaihuymobile
71 12/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
72 11/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
73 10/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ manhthangpro78
74 09/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
75 08/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
76 07/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
77 06/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
78 05/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
79 04/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
80 03/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
81 02/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
82 01/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
83 31/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
84 30/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
85 29/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
86 28/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thegioismartphonegiare
87 27/03/2015 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ manhthangpro78
88 26/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
89 25/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
90 24/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thegioismartphonegiare
91 23/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
92 22/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
93 21/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
94 20/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
95 19/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
96 18/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
97 17/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
98 16/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
99 15/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
100 14/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
101 13/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
102 12/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
103 11/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
104 10/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
105 09/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
106 08/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
107 07/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
108 06/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
109 05/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
110 04/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
111 03/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
112 02/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
113 01/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
114 28/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
115 27/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
116 26/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
117 25/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ caotrimobile
118 24/02/2015 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
119 23/02/2015 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ manhthangpro78
120 22/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
121 21/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
122 20/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
123 19/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
124 18/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
125 17/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
126 16/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
127 15/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
128 14/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
129 13/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
130 12/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
131 11/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
132 10/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
133 09/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
134 08/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
135 07/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
136 06/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
137 05/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
138 04/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
139 03/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
140 02/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
141 01/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
142 31/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
143 30/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ caotrimobile
144 29/01/2015 1 ngày 899.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ giasidienthoai
145 28/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
146 27/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
147 26/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ caotrimobile
148 25/01/2015 1 ngày 899.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
149 24/01/2015 1 ngày 899.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ giasidienthoai
150 23/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ caotrimobile
151 22/01/2015 1 ngày 899.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ giasidienthoai
152 21/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
153 20/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ caotrimobile
154 19/01/2015 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
155 18/01/2015 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ CongtyGiaVu
156 17/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
157 16/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
158 15/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ caotrimobile
159 14/01/2015 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ namduyen
160 13/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
161 12/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ caotrimobile
162 11/01/2015 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ CongtyGiaVu
163 10/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ didongquynhvy
164 09/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
165 08/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 630.000 VNĐ caotrimobile
166 07/01/2015 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
167 06/01/2015 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 630.000 VNĐ giasidienthoai
168 05/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 630.000 VNĐ caotrimobile
169 04/01/2015 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 630.000 VNĐ giasidienthoai
170 03/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
171 02/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 1.910.000 VNĐ caotrimobile
172 01/01/2015 1 ngày 2.560.000 ₫ Giá không đổi networkviet
173 31/12/2014 1 ngày 2.560.000 ₫ Tăng 1.280.000 VNĐ networkviet
174 30/12/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 630.000 VNĐ giasidienthoai
175 29/12/2014 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
176 28/12/2014 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 630.000 VNĐ caotrimobile
177 27/12/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
178 26/12/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
179 25/12/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
180 24/12/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giảm 1.110.000 VNĐ giasidienthoai
181 23/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
182 22/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
183 21/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
184 20/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
185 19/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
186 18/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
187 17/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
188 16/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
189 15/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
190 14/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
191 13/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
192 12/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
193 11/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
194 10/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
195 09/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
196 08/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
197 07/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
198 06/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
199 05/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
200 04/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
201 03/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
202 02/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
203 01/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
204 30/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
205 29/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
206 28/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ didongquynhvy
207 27/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
208 26/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
209 25/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
210 24/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
211 23/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
212 22/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
213 21/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
214 20/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
215 19/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didonggiare1
216 18/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
217 17/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
218 16/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ dienthoaibaoan
219 15/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
220 14/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
221 13/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
222 12/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
223 11/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ dienthoaibaoan
224 10/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.110.000 VNĐ dienthoaihanoi
225 09/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
226 08/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
227 07/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
228 06/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
229 05/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ dienthoaibaoan
230 04/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
231 03/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
232 02/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
233 01/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ dienthoaibaoan
234 31/10/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
235 30/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
236 29/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
237 28/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
238 27/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
239 26/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ dienthoaibaoan
240 25/10/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
241 24/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
242 23/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
243 22/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
244 21/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
245 20/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
246 19/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
247 18/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
248 17/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
249 16/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
250 15/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
251 14/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
252 13/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.860.000 VNĐ dienthoaibaoan
253 12/10/2014 1 ngày 2.560.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ networkviet
254 11/10/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 770.000 VNĐ vienthinh
255 10/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
256 09/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.860.000 VNĐ tamducmobile
257 08/10/2014 1 ngày 2.560.000 ₫ Tăng 1.860.000 VNĐ networkviet
258 07/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
259 06/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
260 05/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
261 04/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
262 03/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
263 02/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
264 01/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
265 30/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
266 29/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
267 28/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
268 27/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
269 26/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
270 25/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 770.000 VNĐ dienthoaibaoan
271 24/09/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
272 23/09/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 770.000 VNĐ vienthinh
273 22/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
274 21/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 770.000 VNĐ dienthoaibaoan
275 20/09/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 770.000 VNĐ vienthinh
276 19/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
277 18/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
278 17/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ dienthoaibaoan
279 16/09/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
280 15/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ dienthoaibaoan
281 14/09/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
282 13/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
283 12/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
284 11/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
285 10/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ didongquynhvy
286 09/09/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi Gialongdigital
287 08/09/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
288 07/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ didongquynhvy
289 06/09/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
290 05/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
291 04/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
292 03/09/2014 4 ngày 700.000 ₫ Giảm 770.000 VNĐ didongquynhvy
293 30/08/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
294 29/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
295 28/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
296 27/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
297 26/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
298 25/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
299 24/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
300 23/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
301 22/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
302 21/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ lantruongmobile
303 20/08/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ didongviethan
304 19/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
305 18/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
306 17/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
307 16/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
308 15/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
309 14/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
310 13/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
311 12/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
312 11/08/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ vienthinh
313 10/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
314 09/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
315 08/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
316 07/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
317 06/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thegioismartphonegiare
318 05/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
319 04/08/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
320 03/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ lantruongmobile
321 02/08/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ dienthoaihanoi
322 01/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ didongviettien
323 31/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
324 30/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
325 29/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
326 28/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ dienthoaihanoi
327 27/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
328 26/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ lantruongmobile
329 25/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
330 24/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
331 23/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
332 22/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
333 21/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
334 20/07/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ Gialongdigital
335 19/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
336 18/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
337 17/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
338 16/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ didongviettien
339 15/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
340 14/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ lantruongmobile
341 13/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
342 12/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ didongviettien
343 11/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lantruongmobile
344 10/07/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ namduyen
345 09/07/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 1.270.000 VNĐ didongviethan
346 08/07/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Tăng 470.000 VNĐ huyhoangmobile
347 07/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
348 06/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
349 05/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
350 04/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
351 03/07/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 1.520.000 VNĐ vienthinh
352 02/07/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.520.000 VNĐ vitinhnguyennhu
353 01/07/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 1.520.000 VNĐ vienthinh
354 30/06/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
355 29/06/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 2.090.000 VNĐ vitinhnguyennhu
356 28/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
357 27/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
358 26/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
359 25/06/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giá không đổi huyhoangmobile
360 24/06/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ huyhoangmobile
361 23/06/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ hoguommobile
362 22/06/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 805.000 VNĐ techshop
363 21/06/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
364 20/06/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ vitinhnguyennhu
365 19/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
366 18/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
367 17/06/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
368 16/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
369 15/06/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
370 14/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lantruongmobile
371 13/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
372 12/06/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Tăng 1.370.000 VNĐ huyhoangmobile
373 11/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
374 10/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
375 09/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
376 08/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
377 07/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
378 06/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
379 05/06/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Tăng 1.370.000 VNĐ huyhoangmobile
380 04/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
381 03/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.285.000 VNĐ namduyen
382 02/06/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
383 01/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
384 31/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
385 30/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
386 29/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
387 28/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
388 27/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.285.000 VNĐ namduyen
389 26/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
390 25/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
391 24/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
392 23/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
393 22/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
394 21/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
395 20/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.285.000 VNĐ namduyen
396 19/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
397 18/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.080.000 VNĐ namduyen
398 17/05/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 205.000 VNĐ anhduong_mobile
399 16/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
400 15/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
401 14/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
402 13/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
403 12/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
404 11/05/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Tăng 1.370.000 VNĐ huyhoangmobile
405 10/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ namduyen
406 09/05/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ducminhmobile
407 08/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
408 07/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
409 06/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 374.000 VNĐ techshop
410 05/05/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
411 04/05/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
412 03/05/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
413 02/05/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
414 01/05/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 859.000 VNĐ B_Nmobile
415 30/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
416 29/04/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
417 28/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
418 27/04/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
419 26/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
420 25/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 374.000 VNĐ Lazada
421 24/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
422 23/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
423 22/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 374.000 VNĐ techshop
424 21/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
425 20/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
426 19/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 374.000 VNĐ Lazada
427 18/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
428 17/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
429 16/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
430 15/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
431 14/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
432 13/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
433 12/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 205.000 VNĐ techshop
434 11/04/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 579.000 VNĐ anhduong_mobile
435 10/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 1.659.000 VNĐ Lazada
436 09/04/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
437 08/04/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.659.000 VNĐ namduyen
438 07/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 1.659.000 VNĐ Lazada
439 06/04/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ namduyen
440 05/04/2014 1 ngày 3.390.000 ₫ Tăng 1.205.000 VNĐ vietkhanhmobile
441 04/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
442 03/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
443 02/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 485.000 VNĐ techshop
444 01/04/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 485.000 VNĐ Ngockimanh
445 31/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
446 30/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
447 29/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
448 28/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 305.000 VNĐ techshop
449 27/03/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ vienthonggiakhanh
450 26/03/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ anhduong_mobile
451 25/03/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ vienthonggiakhanh
452 24/03/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 205.000 VNĐ anhduong_mobile
453 23/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 205.000 VNĐ techshop
454 22/03/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 205.000 VNĐ anhduong_mobile
455 21/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 205.000 VNĐ techshop
456 20/03/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 205.000 VNĐ vienthinh
457 19/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
458 18/03/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ namduyen
459 17/03/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ vienthonggiakhanh
460 16/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
461 15/03/2014 5 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
462 10/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
463 09/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
464 08/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
465 07/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ manhphatmobile
466 06/03/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ phatminhkhangmobile
467 05/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
468 04/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
469 03/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
470 02/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
471 01/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ manhphatmobile
472 28/02/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ namduyen
473 27/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ manhphatmobile
474 26/02/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ namduyen
475 25/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
476 24/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
477 23/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
478 22/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
479 21/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
480 20/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ manhphatmobile
481 19/02/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 579.000 VNĐ anhduong_mobile
482 18/02/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
483 17/02/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
484 16/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
485 15/02/2014 2 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ manhphatmobile
486 13/02/2014 1 ngày 2.340.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ lucasa
487 12/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 485.000 VNĐ didongsaigon24h
488 11/02/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
489 10/02/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ techshop
490 09/02/2014 1 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ huyentrangmobile
491 08/02/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
492 07/02/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
493 06/02/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ techshop
494 05/02/2014 1 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ huyentrangmobile
495 04/02/2014 4 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
496 31/01/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
497 30/01/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
498 29/01/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
499 28/01/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 395.000 VNĐ manhphatmobile
500 27/01/2014 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
501 26/01/2014 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
502 25/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
503 24/01/2014 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
504 23/01/2014 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ avishop
505 22/01/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ didongsaigon24h
506 21/01/2014 1 ngày 2.095.000 ₫ Tăng 645.000 VNĐ avishop
507 20/01/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 1.109.000 VNĐ phatminhkhangmobile
508 19/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
509 18/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
510 17/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
511 16/01/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
512 15/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
513 14/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
514 13/01/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
515 12/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
516 11/01/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giá không đổi huyhoangmobile
517 10/01/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ huyhoangmobile
518 09/01/2014 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ 3dsaigon
519 08/01/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ didongsaigon24h
520 07/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
521 06/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
522 05/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
523 04/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
524 03/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ techshop
525 02/01/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
526 01/01/2014 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ plstorevn
527 31/12/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
528 30/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ plstorevn
529 29/12/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi didongsaigon24h
530 28/12/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
531 27/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giá không đổi plstorevn
532 26/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 105.000 VNĐ plstorevn
533 25/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Tăng 105.000 VNĐ avishop
534 24/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giá không đổi plstorevn
535 23/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 195.000 VNĐ plstorevn
536 22/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
537 21/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 195.000 VNĐ techshop
538 20/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 105.000 VNĐ plstorevn
539 19/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
540 18/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
541 17/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
542 16/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
543 15/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
544 14/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
545 13/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 355.000 VNĐ avishop
546 12/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 265.000 VNĐ 3dsaigon
547 11/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
548 10/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 265.000 VNĐ techshop
549 09/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 265.000 VNĐ 3dsaigon
550 08/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
551 07/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
552 06/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 355.000 VNĐ avishop
553 05/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 355.000 VNĐ 3dsaigon
554 04/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
555 03/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
556 02/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
557 01/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
558 30/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ avishop
559 29/11/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ didongsaigon24h
560 28/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ avishop
561 27/11/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi didongsaigon24h
562 26/11/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ didongsaigon24h
563 25/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
564 24/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
565 23/11/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
566 22/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
567 21/11/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
568 20/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
569 19/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
570 18/11/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
571 17/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
572 16/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
573 15/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
574 14/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
575 13/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
576 12/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
577 11/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
578 10/11/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ techshop
579 09/11/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giảm 369.000 VNĐ khanhduymobile
580 08/11/2013 1 ngày 2.549.000 ₫ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
581 07/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi vienthonggiakhanh
582 06/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi vienthonggiakhanh
583 05/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vienthonggiakhanh
584 04/11/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi hoguommobile
585 03/11/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi hoguommobile
586 02/11/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 740.000 VNĐ hoguommobile
587 01/11/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 735.000 VNĐ huyhangmobile
588 31/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
589 30/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
590 29/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 305.000 VNĐ techshop
591 28/10/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ vienthonggiakhanh
592 27/10/2013 3 ngày 2.180.000 ₫ Giá không đổi khanhduymobile
593 24/10/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Tăng 730.000 VNĐ khanhduymobile
594 23/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 735.000 VNĐ phatminhkhangmobile
595 22/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
596 21/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
597 20/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
598 19/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
599 18/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 265.000 VNĐ techshop
600 17/10/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi 3dsaigon
601 16/10/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ 3dsaigon
602 15/10/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
603 14/10/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
604 13/10/2013 3 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 740.000 VNĐ ducminhmobile
605 10/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 645.000 VNĐ manhthangpro78
606 09/10/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ avishop
607 08/10/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 95.000 VNĐ ducminhmobile
608 07/10/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ avishop
609 06/10/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 95.000 VNĐ ducminhmobile
610 05/10/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ avishop
611 04/10/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giá không đổi so8mobile
612 03/10/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giảm 452.000 VNĐ so8mobile
613 02/10/2013 1 ngày 2.632.000 ₫ Tăng 442.000 VNĐ thegioitructuyen
614 01/10/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ ducminhmobile
615 30/09/2013 1 ngày 2.980.000 ₫ Giá không đổi dienmaytantien
616 29/09/2013 1 ngày 2.980.000 ₫ Tăng 380.000 VNĐ dienmaytantien
617 28/09/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ dienmaybinhminhonline
618 27/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ AnVat_Mobile
619 26/09/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ dienmaybinhminhonline
620 25/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ ehanam
621 24/09/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi vienthonggiakhanh
622 23/09/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthonggiakhanh
623 22/09/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ anhduong_mobile
624 21/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
625 20/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ ducminhmobile
626 19/09/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ anhduong_mobile
627 18/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ ducminhmobile
628 17/09/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
629 16/09/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hoangmyjsc
630 15/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ diemsangviet
631 14/09/2013 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
632 13/09/2013 1 ngày 2.340.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
633 12/09/2013 1 ngày 2.340.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
634 11/09/2013 1 ngày 2.340.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thanhcongmobile
635 10/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
636 09/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
637 08/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ hoguommobile
638 07/09/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ khanhduymobile
639 06/09/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 251.000 VNĐ anhduong_mobile
640 05/09/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Giá không đổi Lazada
641 04/09/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ Lazada
642 03/09/2013 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ namduyen
643 02/09/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ Lazada
644 01/09/2013 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ namduyen
645 31/08/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 251.000 VNĐ Lazada
646 30/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 251.000 VNĐ 3dsaigon
647 29/08/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Giá không đổi Lazada
648 28/08/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ Lazada
649 27/08/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giá không đổi tintuongvn
650 26/08/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giảm 161.000 VNĐ tintuongvn
651 25/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi 3dsaigon
652 24/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 79.000 VNĐ 3dsaigon
653 23/08/2013 1 ngày 2.529.000 ₫ Giá không đổi Lazada
654 22/08/2013 1 ngày 2.529.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ Lazada
655 21/08/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ avishop
656 20/08/2013 1 ngày 2.529.000 ₫ Giá không đổi Lazada
657 19/08/2013 1 ngày 2.529.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ Lazada
658 18/08/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Tăng 109.000 VNĐ avishop
659 17/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
660 16/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
661 15/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienthoaihanoi
662 14/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi Lazada
663 13/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ Lazada
664 12/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi 3dsaigon
665 11/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi 3dsaigon
666 10/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi 3dsaigon
667 09/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ 3dsaigon
668 08/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
669 07/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
670 06/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
671 05/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ ducminhmobile
672 04/08/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ khanhduymobile
673 03/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
674 02/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
675 01/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ ducminhmobile
676 31/07/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ khanhduymobile
677 30/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
678 29/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
679 28/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
680 27/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
681 26/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
682 25/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
683 24/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ ducminhmobile
684 23/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
685 22/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
686 21/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
687 20/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
688 19/07/2013 1 ngày 2.280.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ so8mobile
689 18/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
690 17/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ hoangmyjsc
691 16/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 320.000 VNĐ Minhvietmobile
692 15/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
693 14/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
694 13/07/2013 1 ngày 2.280.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ khanhduymobile
695 12/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
696 11/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
697 10/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
698 09/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
699 08/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
700 07/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
701 06/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
702 05/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
703 04/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ hoangmyjsc
704 03/07/2013 1 ngày 2.320.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ ducminhmobile
705 02/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giảm 129.000 VNĐ hoangmyjsc
706 01/07/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Tăng 179.000 VNĐ avishop
707 30/06/2013 1 ngày 2.320.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ ducminhmobile
708 29/06/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ hoguommobile
709 28/06/2013 1 ngày 2.320.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ ducminhmobile
710 27/06/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ hoguommobile
711 26/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
712 25/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ hoangmyjsc
713 24/06/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ diemsangviet
714 23/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
715 22/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
716 21/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
717 20/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
718 19/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
719 18/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
720 17/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
721 16/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
722 15/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi khanhduymobile
723 14/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ khanhduymobile
724 13/06/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi avishop
725 12/06/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi avishop
726 11/06/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi avishop
727 10/06/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi avishop
728 09/06/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ avishop
729 08/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
730 07/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
731 06/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
732 05/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
733 04/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
734 03/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
735 02/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ anhduong_mobile
736 01/06/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
737 31/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
738 30/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
739 29/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
740 28/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
741 27/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
742 26/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
743 25/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
744 24/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
745 23/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
746 22/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
747 21/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
748 20/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
749 19/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
750 18/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
751 17/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ hoangmyjsc
752 16/05/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
753 15/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
754 14/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
755 13/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
756 12/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
757 11/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
758 10/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vienthinh
759 09/05/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
760 08/05/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
761 07/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
762 06/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giảm 128.000 VNĐ vienthinh
763 05/05/2013 1 ngày 2.668.000 ₫ Tăng 128.000 VNĐ topcare
764 04/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
765 03/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
766 02/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
767 01/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ vienthinh
768 30/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ ngochacomputer
769 29/04/2013 1 ngày 2.770.000 ₫ Tăng 170.000 VNĐ daiduyen
770 28/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
771 27/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
772 26/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
773 25/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
774 24/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
775 23/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
776 22/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
777 21/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
778 20/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
779 19/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ bichngocmobile
780 18/04/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ avishop
781 17/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ bichngocmobile
782 16/04/2013 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ CongtyGiaVu
783 15/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
784 14/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
785 13/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
786 12/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
787 11/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 170.000 VNĐ bichngocmobile
788 10/04/2013 1 ngày 2.770.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ daiduyen
789 09/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
790 08/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
791 07/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
792 06/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ tiencuongmobile
793 05/04/2013 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi Gialongdigital
794 04/04/2013 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ Gialongdigital
795 03/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
796 02/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
797 01/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
798 31/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
799 30/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
800 29/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
801 28/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Trunganhcomputer
802 27/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhphumobile
803 26/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
804 25/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
805 24/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
806 23/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
807 22/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
808 21/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
809 20/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ minhhieumobile
810 19/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ ducminhmobile
811 18/03/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vienthongdaitin
812 17/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ minhhieumobile
813 16/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ B_Nmobile
814 15/03/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ vienthongdaitin
815 14/03/2013 1 ngày 2.760.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
816 13/03/2013 1 ngày 2.760.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ cameraanvanphat
817 12/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ B_Nmobile
818 11/03/2013 1 ngày 2.760.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ cameraanvanphat
819 10/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
820 09/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
821 08/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ B_Nmobile
822 07/03/2013 1 ngày 2.820.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ ducminhmobile
823 06/03/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi avishop
824 05/03/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi avishop
825 04/03/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 340.000 VNĐ avishop
826 03/03/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ vienthongdaitin
827 02/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
828 01/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ diemsangviet
829 28/02/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vitinhnguyennhu
830 27/02/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
831 26/02/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
832 25/02/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
833 24/02/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ anhduong_mobile
834 23/02/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
835 22/02/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
836 21/02/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vitinhnguyennhu
837 20/02/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ anhduong_mobile
838 19/02/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ thegioikts
839 18/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ smartphoneshop
840 17/02/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
841 16/02/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ diemsangviet
842 15/02/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khanhduymobile
843 14/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
844 13/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
845 12/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
846 11/02/2013 2 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
847 09/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vienthinh
848 08/02/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi khanhduymobile
849 07/02/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khanhduymobile
850 06/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
851 05/02/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ diemsangviet
852 04/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
853 03/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ vienthinh
854 02/02/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vienthongdaitin
855 01/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ vienthinh
856 31/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ ecomart
857 30/01/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
858 29/01/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
859 28/01/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
860 27/01/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ minhhieumobile
861 26/01/2013 1 ngày 2.750.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
862 25/01/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ vienthongdaitin
863 24/01/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ tamagift
864 23/01/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi ApplePro
865 22/01/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ ApplePro
866 21/01/2013 1 ngày 2.980.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ dienmaytantien
867 20/01/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ngochacomputer
868 19/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
869 18/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vitinhnguyennhu
870 17/01/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ngochacomputer
871 16/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
872 15/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
873 14/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
874 13/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
875 12/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
876 11/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
877 10/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 209.000 VNĐ thegioikts
878 09/01/2013 1 ngày 3.199.000 ₫ Giá không đổi Lazada
879 08/01/2013 1 ngày 3.199.000 ₫ Tăng 1.199.000 VNĐ Lazada
880 07/01/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.199.000 VNĐ ThanhLapStore
881 06/01/2013 1 ngày 3.199.000 ₫ Giá không đổi Lazada
882 05/01/2013 1 ngày 3.199.000 ₫ Tăng 1.199.000 VNĐ Lazada
883 04/01/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.199.000 VNĐ ThanhLapStore
884 03/01/2013 1 ngày 3.199.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Lazada
885 02/01/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Tăng 409.000 VNĐ Lazada
886 01/01/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ducminhmobile
887 31/12/2012 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ khanhduymobile
888 30/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
889 29/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vienthongdaitin
890 28/12/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ ngochacomputer
891 27/12/2012 1 ngày 3.150.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ ducminhmobile
892 26/12/2012 1 ngày 3.060.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
893 25/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ vienthongdaitin
894 24/12/2012 1 ngày 3.060.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
895 23/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ anhduong_mobile
896 22/12/2012 1 ngày 3.060.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
897 21/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ anhduong_mobile
898 20/12/2012 1 ngày 3.060.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ khanhduymobile
899 19/12/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
900 18/12/2012 1 ngày 3.230.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ muahangtructuyen
901 17/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
902 16/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ anhduong_mobile
903 15/12/2012 1 ngày 3.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ TechOne
904 14/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
905 13/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 2.770.000 VNĐ anhduong_mobile
906 12/12/2012 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi baolongmobilevn
907 11/12/2012 1 ngày 430.000 ₫ Giảm 2.920.000 VNĐ baolongmobilevn
908 10/12/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ muahangtructuyen
909 09/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
910 08/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
911 07/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
912 06/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ anhduong_mobile
913 05/12/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ vienthongdaitin
914 04/12/2012 1 ngày 3.499.000 ₫ Tăng 149.000 VNĐ Lazada
915 03/12/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
916 02/12/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
917 01/12/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
918 30/11/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
919 29/11/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ ngochacomputer
920 28/11/2012 1 ngày 3.499.000 ₫ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
921 27/11/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ ducminhmobile
922 26/11/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 980.000 VNĐ mysonmobile
923 25/11/2012 1 ngày 3.180.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ truyenthongmobile
924 24/11/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
925 23/11/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ ducminhmobile
926 22/11/2012 1 ngày 3.180.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
927 21/11/2012 1 ngày 3.180.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ truyenthongmobile
928 20/11/2012 1 ngày 3.380.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ daiphatmobile
929 19/11/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vienthongdaitin
930 18/11/2012 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tamagift
931 17/11/2012 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tamagift
932 16/11/2012 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tamagift
933 15/11/2012 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ tamagift
934 14/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
935 13/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
936 12/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
937 11/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giảm 104.000 VNĐ truyenthongmobile
938 10/11/2012 1 ngày 3.449.000 ₫ Tăng 104.000 VNĐ Lazada
939 09/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
940 08/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ truyenthongmobile
941 07/11/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ngochacomputer
942 06/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ truyenthongmobile
943 05/11/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ muahangtructuyen
944 04/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giảm 104.000 VNĐ truyenthongmobile
945 03/11/2012 1 ngày 3.449.000 ₫ Tăng 104.000 VNĐ Lazada
946 02/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
947 01/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
948 31/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
949 30/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
950 29/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
951 28/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
952 27/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
953 26/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
954 25/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
955 24/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
956 23/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
957 22/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
958 21/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
959 20/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
960 19/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
961 18/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ truyenthongmobile
962 17/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
963 16/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ truyenthongmobile
964 15/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
965 14/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
966 13/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vienthongdaitin
967 12/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
968 11/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
969 10/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ vienthinh
970 09/10/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ vienthongdaitin
971 08/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
972 07/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ anhduong_mobile
973 06/10/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ vienthongdaitin
974 05/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
975 04/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 44.000 VNĐ anhduong_mobile
976 03/10/2012 1 ngày 3.444.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
977 02/10/2012 1 ngày 3.444.000 ₫ Tăng 44.000 VNĐ truyenthongmobile
978 01/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ anhduong_mobile
979 30/09/2012 1 ngày 3.456.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ thanhcongmobile
980 29/09/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 8.000 VNĐ anhduong_mobile
981 28/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
982 27/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
983 26/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
984 25/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giảm 58.000 VNĐ truyenthongmobile
985 24/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 58.000 VNĐ minhhieumobile
986 23/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
987 22/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giảm 58.000 VNĐ truyenthongmobile
988 21/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 148.000 VNĐ minhhieumobile
989 20/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
990 19/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giảm 148.000 VNĐ truyenthongmobile
991 18/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 148.000 VNĐ anhduong_mobile
992 17/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
993 16/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
994 15/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
995 14/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
996 13/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
997 12/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
998 11/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giảm 148.000 VNĐ truyenthongmobile
999 10/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 148.000 VNĐ anhduong_mobile
1000 09/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Tăng 702.000 VNĐ truyenthongmobile
1001 08/09/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ mobiletuongvy
1002 07/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1003 06/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
1004 05/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
1005 04/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1006 03/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ anhduong_mobile
1007 02/09/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mobiletuongvy
1008 01/09/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ ngochacomputer
1009 31/08/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ mobiletuongvy
1010 30/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1011 29/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1012 28/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ anhduong_mobile
1013 27/08/2012 1 ngày 3.380.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ phonedep
1014 26/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1015 25/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi daiphatmobile
1016 24/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ daiphatmobile
1017 23/08/2012 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mobiletuongvy
1018 22/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ truyenthongmobile
1019 21/08/2012 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mobiletuongvy
1020 20/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
1021 19/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ truyenthongmobile
1022 18/08/2012 1 ngày 3.510.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ vienthongdaitin
1023 17/08/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ thmobile
1024 16/08/2012 1 ngày 3.510.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
1025 15/08/2012 1 ngày 3.510.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vienthongdaitin
1026 14/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1027 13/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1028 12/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1029 11/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ ehanam
1030 10/08/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi daiphatmobile
1031 09/08/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ daiphatmobile
1032 08/08/2012 1 ngày 3.510.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ vienthongdaitin
1033 07/08/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ CORY3Mobile
1034 06/08/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
1035 05/08/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ diemsangviet
1036 04/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1037 03/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1038 02/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1039 01/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Tăng 860.000 VNĐ ehanam
1040 31/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 860.000 VNĐ CORY3Mobile
1041 30/07/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Tăng 860.000 VNĐ ehanam
1042 29/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1043 28/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ CORY3Mobile
1044 27/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 760.000 VNĐ benmobile
1045 26/07/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1046 25/07/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1047 24/07/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Tăng 860.000 VNĐ hanamgroup
1048 23/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1049 22/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ CORY3Mobile
1050 21/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1051 20/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1052 19/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1053 18/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1054 17/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1055 16/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ anhduong_mobile
1056 15/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1057 14/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ CORY3Mobile
1058 13/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
1059 12/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
1060 11/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
1061 10/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
1062 09/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ xuanmaimobile
1063 08/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1064 07/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ CORY3Mobile
1065 06/07/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xuanmaimobile
1066 05/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ CORY3Mobile
1067 04/07/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xuanmaimobile
1068 03/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1069 02/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ CORY3Mobile
1070 01/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ anhduong_mobile
1071 30/06/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1072 29/06/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1073 28/06/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1074 27/06/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ CORY3Mobile
1075 26/06/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1076 25/06/2012 3.450.000 ₫ anhduong_mobile
Có tổng cộng 1.076 thay đổi giá của sản phẩm Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B) đã được hệ thống ghi lại.