• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 31/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ dienthoaihanoi
2 30/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
3 29/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
4 28/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thegioismartphonegiare
5 27/03/2015 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ manhthangpro78
6 26/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
7 25/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
8 24/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thegioismartphonegiare
9 23/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
10 22/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
11 21/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
12 20/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
13 19/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
14 18/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
15 17/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
16 16/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
17 15/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
18 14/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
19 13/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
20 12/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
21 11/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
22 10/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
23 09/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
24 08/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
25 07/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
26 06/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
27 05/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
28 04/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
29 03/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
30 02/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
31 01/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
32 28/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
33 27/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
34 26/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
35 25/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ caotrimobile
36 24/02/2015 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
37 23/02/2015 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ manhthangpro78
38 22/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
39 21/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
40 20/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
41 19/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
42 18/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
43 17/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
44 16/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
45 15/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
46 14/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
47 13/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
48 12/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
49 11/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
50 10/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
51 09/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
52 08/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
53 07/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
54 06/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
55 05/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
56 04/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
57 03/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
58 02/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
59 01/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
60 31/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
61 30/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ caotrimobile
62 29/01/2015 1 ngày 899.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ giasidienthoai
63 28/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
64 27/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
65 26/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ caotrimobile
66 25/01/2015 1 ngày 899.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
67 24/01/2015 1 ngày 899.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ giasidienthoai
68 23/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ caotrimobile
69 22/01/2015 1 ngày 899.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ giasidienthoai
70 21/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
71 20/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ caotrimobile
72 19/01/2015 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
73 18/01/2015 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ CongtyGiaVu
74 17/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
75 16/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
76 15/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ caotrimobile
77 14/01/2015 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ namduyen
78 13/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
79 12/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ caotrimobile
80 11/01/2015 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ CongtyGiaVu
81 10/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ didongquynhvy
82 09/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
83 08/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 630.000 VNĐ caotrimobile
84 07/01/2015 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
85 06/01/2015 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 630.000 VNĐ giasidienthoai
86 05/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 630.000 VNĐ caotrimobile
87 04/01/2015 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 630.000 VNĐ giasidienthoai
88 03/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
89 02/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 1.910.000 VNĐ caotrimobile
90 01/01/2015 1 ngày 2.560.000 ₫ Giá không đổi networkviet
91 31/12/2014 1 ngày 2.560.000 ₫ Tăng 1.280.000 VNĐ networkviet
92 30/12/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 630.000 VNĐ giasidienthoai
93 29/12/2014 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
94 28/12/2014 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 630.000 VNĐ caotrimobile
95 27/12/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
96 26/12/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
97 25/12/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
98 24/12/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giảm 1.110.000 VNĐ giasidienthoai
99 23/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
100 22/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
101 21/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
102 20/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
103 19/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
104 18/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
105 17/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
106 16/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
107 15/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
108 14/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
109 13/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
110 12/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
111 11/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
112 10/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
113 09/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
114 08/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
115 07/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
116 06/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
117 05/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
118 04/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
119 03/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
120 02/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
121 01/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
122 30/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
123 29/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
124 28/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ didongquynhvy
125 27/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
126 26/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
127 25/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
128 24/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
129 23/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
130 22/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
131 21/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
132 20/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
133 19/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didonggiare1
134 18/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
135 17/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
136 16/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ dienthoaibaoan
137 15/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
138 14/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
139 13/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
140 12/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
141 11/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ dienthoaibaoan
142 10/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.110.000 VNĐ dienthoaihanoi
143 09/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
144 08/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
145 07/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
146 06/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
147 05/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ dienthoaibaoan
148 04/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
149 03/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
150 02/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
151 01/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ dienthoaibaoan
152 31/10/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
153 30/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
154 29/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
155 28/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
156 27/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
157 26/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ dienthoaibaoan
158 25/10/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
159 24/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
160 23/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
161 22/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
162 21/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
163 20/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
164 19/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
165 18/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
166 17/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
167 16/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
168 15/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
169 14/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
170 13/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.860.000 VNĐ dienthoaibaoan
171 12/10/2014 1 ngày 2.560.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ networkviet
172 11/10/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 770.000 VNĐ vienthinh
173 10/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
174 09/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.860.000 VNĐ tamducmobile
175 08/10/2014 1 ngày 2.560.000 ₫ Tăng 1.860.000 VNĐ networkviet
176 07/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
177 06/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
178 05/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
179 04/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
180 03/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
181 02/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
182 01/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
183 30/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
184 29/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
185 28/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
186 27/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
187 26/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
188 25/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 770.000 VNĐ dienthoaibaoan
189 24/09/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
190 23/09/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 770.000 VNĐ vienthinh
191 22/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
192 21/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 770.000 VNĐ dienthoaibaoan
193 20/09/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 770.000 VNĐ vienthinh
194 19/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
195 18/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
196 17/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ dienthoaibaoan
197 16/09/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
198 15/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ dienthoaibaoan
199 14/09/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
200 13/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
201 12/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
202 11/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
203 10/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ didongquynhvy
204 09/09/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi Gialongdigital
205 08/09/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
206 07/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ didongquynhvy
207 06/09/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
208 05/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
209 04/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
210 03/09/2014 4 ngày 700.000 ₫ Giảm 770.000 VNĐ didongquynhvy
211 30/08/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
212 29/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
213 28/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
214 27/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
215 26/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
216 25/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
217 24/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
218 23/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
219 22/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
220 21/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ lantruongmobile
221 20/08/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ didongviethan
222 19/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
223 18/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
224 17/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
225 16/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
226 15/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
227 14/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
228 13/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
229 12/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
230 11/08/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ vienthinh
231 10/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
232 09/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
233 08/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
234 07/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
235 06/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thegioismartphonegiare
236 05/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
237 04/08/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
238 03/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ lantruongmobile
239 02/08/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ dienthoaihanoi
240 01/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ didongviettien
241 31/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
242 30/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
243 29/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
244 28/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ dienthoaihanoi
245 27/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
246 26/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ lantruongmobile
247 25/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
248 24/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
249 23/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
250 22/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
251 21/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
252 20/07/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ Gialongdigital
253 19/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
254 18/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
255 17/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
256 16/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ didongviettien
257 15/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
258 14/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ lantruongmobile
259 13/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
260 12/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ didongviettien
261 11/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lantruongmobile
262 10/07/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ namduyen
263 09/07/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 1.270.000 VNĐ didongviethan
264 08/07/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Tăng 470.000 VNĐ huyhoangmobile
265 07/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
266 06/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
267 05/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
268 04/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
269 03/07/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 1.520.000 VNĐ vienthinh
270 02/07/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.520.000 VNĐ vitinhnguyennhu
271 01/07/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 1.520.000 VNĐ vienthinh
272 30/06/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
273 29/06/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 2.090.000 VNĐ vitinhnguyennhu
274 28/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
275 27/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
276 26/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
277 25/06/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giá không đổi huyhoangmobile
278 24/06/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ huyhoangmobile
279 23/06/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ hoguommobile
280 22/06/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 805.000 VNĐ techshop
281 21/06/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
282 20/06/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ vitinhnguyennhu
283 19/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
284 18/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
285 17/06/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
286 16/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
287 15/06/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
288 14/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lantruongmobile
289 13/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
290 12/06/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Tăng 1.370.000 VNĐ huyhoangmobile
291 11/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
292 10/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
293 09/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
294 08/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
295 07/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
296 06/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
297 05/06/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Tăng 1.370.000 VNĐ huyhoangmobile
298 04/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
299 03/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.285.000 VNĐ namduyen
300 02/06/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
301 01/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
302 31/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
303 30/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
304 29/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
305 28/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
306 27/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.285.000 VNĐ namduyen
307 26/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
308 25/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
309 24/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
310 23/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
311 22/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
312 21/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
313 20/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.285.000 VNĐ namduyen
314 19/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
315 18/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.080.000 VNĐ namduyen
316 17/05/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 205.000 VNĐ anhduong_mobile
317 16/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
318 15/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
319 14/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
320 13/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
321 12/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
322 11/05/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Tăng 1.370.000 VNĐ huyhoangmobile
323 10/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ namduyen
324 09/05/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ducminhmobile
325 08/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
326 07/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
327 06/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 374.000 VNĐ techshop
328 05/05/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
329 04/05/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
330 03/05/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
331 02/05/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
332 01/05/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 859.000 VNĐ B_Nmobile
333 30/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
334 29/04/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
335 28/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
336 27/04/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
337 26/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
338 25/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 374.000 VNĐ Lazada
339 24/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
340 23/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
341 22/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 374.000 VNĐ techshop
342 21/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
343 20/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
344 19/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 374.000 VNĐ Lazada
345 18/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
346 17/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
347 16/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
348 15/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
349 14/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
350 13/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
351 12/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 205.000 VNĐ techshop
352 11/04/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 579.000 VNĐ anhduong_mobile
353 10/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 1.659.000 VNĐ Lazada
354 09/04/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
355 08/04/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.659.000 VNĐ namduyen
356 07/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 1.659.000 VNĐ Lazada
357 06/04/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ namduyen
358 05/04/2014 1 ngày 3.390.000 ₫ Tăng 1.205.000 VNĐ vietkhanhmobile
359 04/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
360 03/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
361 02/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 485.000 VNĐ techshop
362 01/04/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 485.000 VNĐ Ngockimanh
363 31/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
364 30/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
365 29/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
366 28/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 305.000 VNĐ techshop
367 27/03/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ vienthonggiakhanh
368 26/03/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ anhduong_mobile
369 25/03/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ vienthonggiakhanh
370 24/03/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 205.000 VNĐ anhduong_mobile
371 23/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 205.000 VNĐ techshop
372 22/03/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 205.000 VNĐ anhduong_mobile
373 21/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 205.000 VNĐ techshop
374 20/03/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 205.000 VNĐ vienthinh
375 19/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
376 18/03/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ namduyen
377 17/03/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ vienthonggiakhanh
378 16/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
379 15/03/2014 5 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
380 10/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
381 09/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
382 08/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
383 07/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ manhphatmobile
384 06/03/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ phatminhkhangmobile
385 05/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
386 04/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
387 03/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
388 02/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
389 01/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ manhphatmobile
390 28/02/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ namduyen
391 27/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ manhphatmobile
392 26/02/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ namduyen
393 25/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
394 24/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
395 23/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
396 22/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
397 21/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
398 20/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ manhphatmobile
399 19/02/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 579.000 VNĐ anhduong_mobile
400 18/02/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
401 17/02/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
402 16/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
403 15/02/2014 2 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ manhphatmobile
404 13/02/2014 1 ngày 2.340.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ lucasa
405 12/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 485.000 VNĐ didongsaigon24h
406 11/02/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
407 10/02/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ techshop
408 09/02/2014 1 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ huyentrangmobile
409 08/02/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
410 07/02/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
411 06/02/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ techshop
412 05/02/2014 1 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ huyentrangmobile
413 04/02/2014 4 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
414 31/01/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
415 30/01/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
416 29/01/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
417 28/01/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 395.000 VNĐ manhphatmobile
418 27/01/2014 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
419 26/01/2014 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
420 25/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
421 24/01/2014 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
422 23/01/2014 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ avishop
423 22/01/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ didongsaigon24h
424 21/01/2014 1 ngày 2.095.000 ₫ Tăng 645.000 VNĐ avishop
425 20/01/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 1.109.000 VNĐ phatminhkhangmobile
426 19/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
427 18/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
428 17/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
429 16/01/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
430 15/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
431 14/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
432 13/01/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
433 12/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
434 11/01/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giá không đổi huyhoangmobile
435 10/01/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ huyhoangmobile
436 09/01/2014 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ 3dsaigon
437 08/01/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ didongsaigon24h
438 07/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
439 06/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
440 05/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
441 04/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
442 03/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ techshop
443 02/01/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
444 01/01/2014 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ plstorevn
445 31/12/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
446 30/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ plstorevn
447 29/12/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi didongsaigon24h
448 28/12/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
449 27/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giá không đổi plstorevn
450 26/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 105.000 VNĐ plstorevn
451 25/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Tăng 105.000 VNĐ avishop
452 24/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giá không đổi plstorevn
453 23/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 195.000 VNĐ plstorevn
454 22/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
455 21/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 195.000 VNĐ techshop
456 20/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 105.000 VNĐ plstorevn
457 19/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
458 18/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
459 17/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
460 16/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
461 15/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
462 14/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
463 13/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 355.000 VNĐ avishop
464 12/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 265.000 VNĐ 3dsaigon
465 11/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
466 10/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 265.000 VNĐ techshop
467 09/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 265.000 VNĐ 3dsaigon
468 08/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
469 07/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
470 06/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 355.000 VNĐ avishop
471 05/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 355.000 VNĐ 3dsaigon
472 04/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
473 03/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
474 02/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
475 01/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
476 30/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ avishop
477 29/11/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ didongsaigon24h
478 28/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ avishop
479 27/11/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi didongsaigon24h
480 26/11/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ didongsaigon24h
481 25/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
482 24/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
483 23/11/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
484 22/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
485 21/11/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
486 20/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
487 19/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
488 18/11/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
489 17/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
490 16/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
491 15/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
492 14/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
493 13/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
494 12/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
495 11/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
496 10/11/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ techshop
497 09/11/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giảm 369.000 VNĐ khanhduymobile
498 08/11/2013 1 ngày 2.549.000 ₫ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
499 07/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi vienthonggiakhanh
500 06/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi vienthonggiakhanh
501 05/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vienthonggiakhanh
502 04/11/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi hoguommobile
503 03/11/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi hoguommobile
504 02/11/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 740.000 VNĐ hoguommobile
505 01/11/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 735.000 VNĐ huyhangmobile
506 31/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
507 30/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
508 29/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 305.000 VNĐ techshop
509 28/10/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ vienthonggiakhanh
510 27/10/2013 3 ngày 2.180.000 ₫ Giá không đổi khanhduymobile
511 24/10/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Tăng 730.000 VNĐ khanhduymobile
512 23/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 735.000 VNĐ phatminhkhangmobile
513 22/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
514 21/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
515 20/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
516 19/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
517 18/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 265.000 VNĐ techshop
518 17/10/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi 3dsaigon
519 16/10/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ 3dsaigon
520 15/10/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
521 14/10/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
522 13/10/2013 3 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 740.000 VNĐ ducminhmobile
523 10/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 645.000 VNĐ manhthangpro78
524 09/10/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ avishop
525 08/10/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 95.000 VNĐ ducminhmobile
526 07/10/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ avishop
527 06/10/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 95.000 VNĐ ducminhmobile
528 05/10/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ avishop
529 04/10/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giá không đổi so8mobile
530 03/10/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giảm 452.000 VNĐ so8mobile
531 02/10/2013 1 ngày 2.632.000 ₫ Tăng 442.000 VNĐ thegioitructuyen
532 01/10/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ ducminhmobile
533 30/09/2013 1 ngày 2.980.000 ₫ Giá không đổi dienmaytantien
534 29/09/2013 1 ngày 2.980.000 ₫ Tăng 380.000 VNĐ dienmaytantien
535 28/09/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ dienmaybinhminhonline
536 27/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ AnVat_Mobile
537 26/09/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ dienmaybinhminhonline
538 25/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ ehanam
539 24/09/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi vienthonggiakhanh
540 23/09/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthonggiakhanh
541 22/09/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ anhduong_mobile
542 21/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
543 20/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ ducminhmobile
544 19/09/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ anhduong_mobile
545 18/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ ducminhmobile
546 17/09/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
547 16/09/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hoangmyjsc
548 15/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ diemsangviet
549 14/09/2013 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
550 13/09/2013 1 ngày 2.340.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
551 12/09/2013 1 ngày 2.340.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
552 11/09/2013 1 ngày 2.340.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thanhcongmobile
553 10/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
554 09/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
555 08/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ hoguommobile
556 07/09/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ khanhduymobile
557 06/09/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 251.000 VNĐ anhduong_mobile
558 05/09/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Giá không đổi Lazada
559 04/09/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ Lazada
560 03/09/2013 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ namduyen
561 02/09/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ Lazada
562 01/09/2013 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ namduyen
563 31/08/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 251.000 VNĐ Lazada
564 30/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 251.000 VNĐ 3dsaigon
565 29/08/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Giá không đổi Lazada
566 28/08/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ Lazada
567 27/08/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giá không đổi tintuongvn
568 26/08/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giảm 161.000 VNĐ tintuongvn
569 25/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi 3dsaigon
570 24/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 79.000 VNĐ 3dsaigon
571 23/08/2013 1 ngày 2.529.000 ₫ Giá không đổi Lazada
572 22/08/2013 1 ngày 2.529.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ Lazada
573 21/08/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ avishop
574 20/08/2013 1 ngày 2.529.000 ₫ Giá không đổi Lazada
575 19/08/2013 1 ngày 2.529.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ Lazada
576 18/08/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Tăng 109.000 VNĐ avishop
577 17/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
578 16/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
579 15/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienthoaihanoi
580 14/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi Lazada
581 13/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ Lazada
582 12/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi 3dsaigon
583 11/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi 3dsaigon
584 10/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi 3dsaigon
585 09/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ 3dsaigon
586 08/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
587 07/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
588 06/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
589 05/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ ducminhmobile
590 04/08/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ khanhduymobile
591 03/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
592 02/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
593 01/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ ducminhmobile
594 31/07/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ khanhduymobile
595 30/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
596 29/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
597 28/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
598 27/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
599 26/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
600 25/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
601 24/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ ducminhmobile
602 23/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
603 22/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
604 21/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
605 20/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
606 19/07/2013 1 ngày 2.280.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ so8mobile
607 18/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
608 17/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ hoangmyjsc
609 16/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 320.000 VNĐ Minhvietmobile
610 15/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
611 14/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
612 13/07/2013 1 ngày 2.280.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ khanhduymobile
613 12/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
614 11/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
615 10/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
616 09/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
617 08/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
618 07/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
619 06/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
620 05/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
621 04/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ hoangmyjsc
622 03/07/2013 1 ngày 2.320.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ ducminhmobile
623 02/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giảm 129.000 VNĐ hoangmyjsc
624 01/07/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Tăng 179.000 VNĐ avishop
625 30/06/2013 1 ngày 2.320.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ ducminhmobile
626 29/06/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ hoguommobile
627 28/06/2013 1 ngày 2.320.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ ducminhmobile
628 27/06/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ hoguommobile
629 26/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
630 25/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ hoangmyjsc
631 24/06/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ diemsangviet
632 23/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
633 22/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
634 21/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
635 20/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
636 19/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
637 18/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
638 17/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
639 16/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
640 15/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi khanhduymobile
641 14/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ khanhduymobile
642 13/06/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi avishop
643 12/06/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi avishop
644 11/06/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi avishop
645 10/06/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi avishop
646 09/06/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ avishop
647 08/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
648 07/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
649 06/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
650 05/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
651 04/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
652 03/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
653 02/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ anhduong_mobile
654 01/06/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
655 31/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
656 30/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
657 29/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
658 28/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
659 27/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
660 26/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
661 25/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
662 24/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
663 23/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
664 22/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
665 21/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
666 20/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
667 19/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
668 18/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
669 17/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ hoangmyjsc
670 16/05/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
671 15/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
672 14/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
673 13/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
674 12/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
675 11/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
676 10/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vienthinh
677 09/05/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
678 08/05/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
679 07/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
680 06/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giảm 128.000 VNĐ vienthinh
681 05/05/2013 1 ngày 2.668.000 ₫ Tăng 128.000 VNĐ topcare
682 04/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
683 03/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
684 02/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
685 01/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ vienthinh
686 30/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ ngochacomputer
687 29/04/2013 1 ngày 2.770.000 ₫ Tăng 170.000 VNĐ daiduyen
688 28/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
689 27/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
690 26/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
691 25/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
692 24/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
693 23/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
694 22/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
695 21/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
696 20/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
697 19/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ bichngocmobile
698 18/04/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ avishop
699 17/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ bichngocmobile
700 16/04/2013 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ CongtyGiaVu
701 15/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
702 14/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
703 13/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
704 12/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
705 11/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 170.000 VNĐ bichngocmobile
706 10/04/2013 1 ngày 2.770.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ daiduyen
707 09/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
708 08/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
709 07/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
710 06/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ tiencuongmobile
711 05/04/2013 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi Gialongdigital
712 04/04/2013 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ Gialongdigital
713 03/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
714 02/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
715 01/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
716 31/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
717 30/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
718 29/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
719 28/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Trunganhcomputer
720 27/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhphumobile
721 26/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
722 25/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
723 24/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
724 23/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
725 22/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
726 21/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
727 20/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ minhhieumobile
728 19/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ ducminhmobile
729 18/03/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vienthongdaitin
730 17/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ minhhieumobile
731 16/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ B_Nmobile
732 15/03/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ vienthongdaitin
733 14/03/2013 1 ngày 2.760.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
734 13/03/2013 1 ngày 2.760.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ cameraanvanphat
735 12/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ B_Nmobile
736 11/03/2013 1 ngày 2.760.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ cameraanvanphat
737 10/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
738 09/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
739 08/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ B_Nmobile
740 07/03/2013 1 ngày 2.820.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ ducminhmobile
741 06/03/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi avishop
742 05/03/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi avishop
743 04/03/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 340.000 VNĐ avishop
744 03/03/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ vienthongdaitin
745 02/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
746 01/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ diemsangviet
747 28/02/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vitinhnguyennhu
748 27/02/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
749 26/02/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
750 25/02/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
751 24/02/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ anhduong_mobile
752 23/02/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
753 22/02/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
754 21/02/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vitinhnguyennhu
755 20/02/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ anhduong_mobile
756 19/02/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ thegioikts
757 18/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ smartphoneshop
758 17/02/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
759 16/02/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ diemsangviet
760 15/02/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khanhduymobile
761 14/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
762 13/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
763 12/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
764 11/02/2013 2 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
765 09/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vienthinh
766 08/02/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi khanhduymobile
767 07/02/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khanhduymobile
768 06/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
769 05/02/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ diemsangviet
770 04/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
771 03/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ vienthinh
772 02/02/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vienthongdaitin
773 01/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ vienthinh
774 31/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ ecomart
775 30/01/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
776 29/01/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
777 28/01/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
778 27/01/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ minhhieumobile
779 26/01/2013 1 ngày 2.750.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
780 25/01/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ vienthongdaitin
781 24/01/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ tamagift
782 23/01/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi ApplePro
783 22/01/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ ApplePro
784 21/01/2013 1 ngày 2.980.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ dienmaytantien
785 20/01/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ngochacomputer
786 19/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
787 18/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vitinhnguyennhu
788 17/01/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ngochacomputer
789 16/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
790 15/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
791 14/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
792 13/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
793 12/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
794 11/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
795 10/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 209.000 VNĐ thegioikts
796 09/01/2013 1 ngày 3.199.000 ₫ Giá không đổi Lazada
797 08/01/2013 1 ngày 3.199.000 ₫ Tăng 1.199.000 VNĐ Lazada
798 07/01/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.199.000 VNĐ ThanhLapStore
799 06/01/2013 1 ngày 3.199.000 ₫ Giá không đổi Lazada
800 05/01/2013 1 ngày 3.199.000 ₫ Tăng 1.199.000 VNĐ Lazada
801 04/01/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.199.000 VNĐ ThanhLapStore
802 03/01/2013 1 ngày 3.199.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Lazada
803 02/01/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Tăng 409.000 VNĐ Lazada
804 01/01/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ducminhmobile
805 31/12/2012 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ khanhduymobile
806 30/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
807 29/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vienthongdaitin
808 28/12/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ ngochacomputer
809 27/12/2012 1 ngày 3.150.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ ducminhmobile
810 26/12/2012 1 ngày 3.060.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
811 25/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ vienthongdaitin
812 24/12/2012 1 ngày 3.060.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
813 23/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ anhduong_mobile
814 22/12/2012 1 ngày 3.060.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
815 21/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ anhduong_mobile
816 20/12/2012 1 ngày 3.060.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ khanhduymobile
817 19/12/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
818 18/12/2012 1 ngày 3.230.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ muahangtructuyen
819 17/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
820 16/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ anhduong_mobile
821 15/12/2012 1 ngày 3.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ TechOne
822 14/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
823 13/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 2.770.000 VNĐ anhduong_mobile
824 12/12/2012 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi baolongmobilevn
825 11/12/2012 1 ngày 430.000 ₫ Giảm 2.920.000 VNĐ baolongmobilevn
826 10/12/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ muahangtructuyen
827 09/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
828 08/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
829 07/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
830 06/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ anhduong_mobile
831 05/12/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ vienthongdaitin
832 04/12/2012 1 ngày 3.499.000 ₫ Tăng 149.000 VNĐ Lazada
833 03/12/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
834 02/12/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
835 01/12/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
836 30/11/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
837 29/11/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ ngochacomputer
838 28/11/2012 1 ngày 3.499.000 ₫ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
839 27/11/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ ducminhmobile
840 26/11/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 980.000 VNĐ mysonmobile
841 25/11/2012 1 ngày 3.180.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ truyenthongmobile
842 24/11/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
843 23/11/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ ducminhmobile
844 22/11/2012 1 ngày 3.180.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
845 21/11/2012 1 ngày 3.180.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ truyenthongmobile
846 20/11/2012 1 ngày 3.380.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ daiphatmobile
847 19/11/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vienthongdaitin
848 18/11/2012 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tamagift
849 17/11/2012 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tamagift
850 16/11/2012 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tamagift
851 15/11/2012 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ tamagift
852 14/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
853 13/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
854 12/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
855 11/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giảm 104.000 VNĐ truyenthongmobile
856 10/11/2012 1 ngày 3.449.000 ₫ Tăng 104.000 VNĐ Lazada
857 09/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
858 08/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ truyenthongmobile
859 07/11/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ngochacomputer
860 06/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ truyenthongmobile
861 05/11/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ muahangtructuyen
862 04/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giảm 104.000 VNĐ truyenthongmobile
863 03/11/2012 1 ngày 3.449.000 ₫ Tăng 104.000 VNĐ Lazada
864 02/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
865 01/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
866 31/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
867 30/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
868 29/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
869 28/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
870 27/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
871 26/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
872 25/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
873 24/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
874 23/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
875 22/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
876 21/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
877 20/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
878 19/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
879 18/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ truyenthongmobile
880 17/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
881 16/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ truyenthongmobile
882 15/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
883 14/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
884 13/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vienthongdaitin
885 12/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
886 11/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
887 10/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ vienthinh
888 09/10/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ vienthongdaitin
889 08/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
890 07/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ anhduong_mobile
891 06/10/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ vienthongdaitin
892 05/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
893 04/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 44.000 VNĐ anhduong_mobile
894 03/10/2012 1 ngày 3.444.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
895 02/10/2012 1 ngày 3.444.000 ₫ Tăng 44.000 VNĐ truyenthongmobile
896 01/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ anhduong_mobile
897 30/09/2012 1 ngày 3.456.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ thanhcongmobile
898 29/09/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 8.000 VNĐ anhduong_mobile
899 28/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
900 27/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
901 26/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
902 25/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giảm 58.000 VNĐ truyenthongmobile
903 24/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 58.000 VNĐ minhhieumobile
904 23/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
905 22/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giảm 58.000 VNĐ truyenthongmobile
906 21/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 148.000 VNĐ minhhieumobile
907 20/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
908 19/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giảm 148.000 VNĐ truyenthongmobile
909 18/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 148.000 VNĐ anhduong_mobile
910 17/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
911 16/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
912 15/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
913 14/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
914 13/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
915 12/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
916 11/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giảm 148.000 VNĐ truyenthongmobile
917 10/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 148.000 VNĐ anhduong_mobile
918 09/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Tăng 702.000 VNĐ truyenthongmobile
919 08/09/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ mobiletuongvy
920 07/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
921 06/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
922 05/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
923 04/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
924 03/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ anhduong_mobile
925 02/09/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mobiletuongvy
926 01/09/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ ngochacomputer
927 31/08/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ mobiletuongvy
928 30/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
929 29/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
930 28/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ anhduong_mobile
931 27/08/2012 1 ngày 3.380.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ phonedep
932 26/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
933 25/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi daiphatmobile
934 24/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ daiphatmobile
935 23/08/2012 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mobiletuongvy
936 22/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ truyenthongmobile
937 21/08/2012 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mobiletuongvy
938 20/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
939 19/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ truyenthongmobile
940 18/08/2012 1 ngày 3.510.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ vienthongdaitin
941 17/08/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ thmobile
942 16/08/2012 1 ngày 3.510.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
943 15/08/2012 1 ngày 3.510.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vienthongdaitin
944 14/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
945 13/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
946 12/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
947 11/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ ehanam
948 10/08/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi daiphatmobile
949 09/08/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ daiphatmobile
950 08/08/2012 1 ngày 3.510.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ vienthongdaitin
951 07/08/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ CORY3Mobile
952 06/08/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
953 05/08/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ diemsangviet
954 04/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
955 03/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
956 02/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
957 01/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Tăng 860.000 VNĐ ehanam
958 31/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 860.000 VNĐ CORY3Mobile
959 30/07/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Tăng 860.000 VNĐ ehanam
960 29/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
961 28/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ CORY3Mobile
962 27/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 760.000 VNĐ benmobile
963 26/07/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
964 25/07/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
965 24/07/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Tăng 860.000 VNĐ hanamgroup
966 23/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
967 22/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ CORY3Mobile
968 21/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
969 20/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
970 19/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
971 18/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
972 17/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
973 16/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ anhduong_mobile
974 15/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
975 14/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ CORY3Mobile
976 13/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
977 12/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
978 11/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
979 10/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
980 09/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ xuanmaimobile
981 08/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
982 07/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ CORY3Mobile
983 06/07/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xuanmaimobile
984 05/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ CORY3Mobile
985 04/07/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xuanmaimobile
986 03/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
987 02/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ CORY3Mobile
988 01/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ anhduong_mobile
989 30/06/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
990 29/06/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
991 28/06/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
992 27/06/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ CORY3Mobile
993 26/06/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
994 25/06/2012 3.450.000 ₫ anhduong_mobile
Có tổng cộng 994 thay đổi giá của sản phẩm Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B) trong mục Mobile
Từ khóa nổi bật trong tuần: ss, thang, pin, hoa gia, ta ta