Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 17/08/2016 29 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
2 19/07/2016 9 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ dienmayanhngan
3 10/07/2016 12 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ nhanhsieutoc
4 28/06/2016 40 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
5 19/05/2016 13 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
6 06/05/2016 34 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
7 02/04/2016 8 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
8 25/03/2016 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
9 23/03/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
10 22/03/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
11 21/03/2016 14 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
12 07/03/2016 34 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ quynhanhmobile176
13 02/02/2016 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
14 01/02/2016 4 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
15 28/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
16 27/01/2016 6 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ quynhanhmobile176
17 21/01/2016 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
18 20/01/2016 6 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ quynhanhmobile176
19 14/01/2016 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
20 13/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ quynhanhmobile176
21 12/01/2016 1 ngày 2.150.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ banbuonbanle
22 11/01/2016 3 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ quynhanhmobile176
23 08/01/2016 10 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
24 29/12/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
25 28/12/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 6.200.000 VNĐ quynhanhmobile176
26 27/12/2015 15 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 6.200.000 VNĐ mobilehungphat
27 12/12/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ quynhanhmobile176
28 10/12/2015 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
29 09/12/2015 4 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
30 05/12/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ quynhanhmobile176
31 04/12/2015 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
32 02/12/2015 7 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
33 25/11/2015 6 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
34 19/11/2015 4 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
35 15/11/2015 5 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
36 10/11/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ quynhanhmobile176
37 08/11/2015 8 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
38 31/10/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
39 29/10/2015 5 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
40 24/10/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.520.000 VNĐ quynhanhmobile176
41 23/10/2015 15 ngày 2.320.000 ₫ Tăng 1.520.000 VNĐ tamma
42 08/10/2015 3 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.520.000 VNĐ quynhanhmobile176
43 05/10/2015 20 ngày 2.320.000 ₫ Tăng 1.520.000 VNĐ tamma
44 15/09/2015 15 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
45 31/08/2015 9 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
46 22/08/2015 3 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.380.000 VNĐ quynhanhmobile176
47 19/08/2015 15 ngày 2.180.000 ₫ Tăng 1.380.000 VNĐ cameraanvanphat
48 04/08/2015 17 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
49 18/07/2015 14 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
50 04/07/2015 9 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
51 25/06/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
52 24/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
53 23/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
54 22/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
55 21/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
56 20/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
57 19/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
58 18/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
59 17/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
60 16/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ namduyen
61 15/06/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
62 14/06/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
63 13/06/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
64 12/06/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
65 11/06/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
66 10/06/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thegioismartphonegiare
67 09/06/2015 19 ngày 900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ namduyen
68 21/05/2015 7 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
69 14/05/2015 14 ngày 800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thegioismartphonegiare
70 30/04/2015 10 ngày 700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ didongquynhvy
71 20/04/2015 2 ngày 600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ giaihuymobile
72 18/04/2015 2 ngày 650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ giaihuymobile
73 16/04/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
74 15/04/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
75 14/04/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
76 13/04/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ giaihuymobile
77 12/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
78 11/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
79 10/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ manhthangpro78
80 09/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
81 08/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
82 07/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
83 06/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
84 05/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
85 04/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
86 03/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
87 02/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
88 01/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
89 31/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
90 30/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
91 29/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
92 28/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thegioismartphonegiare
93 27/03/2015 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ manhthangpro78
94 26/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
95 25/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
96 24/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thegioismartphonegiare
97 23/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
98 22/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
99 21/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
100 20/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
101 19/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
102 18/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
103 17/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
104 16/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
105 15/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
106 14/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
107 13/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
108 12/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
109 11/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
110 10/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
111 09/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
112 08/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
113 07/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
114 06/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
115 05/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
116 04/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
117 03/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
118 02/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
119 01/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
120 28/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
121 27/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
122 26/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
123 25/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ caotrimobile
124 24/02/2015 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
125 23/02/2015 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ manhthangpro78
126 22/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
127 21/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
128 20/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
129 19/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
130 18/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
131 17/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
132 16/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
133 15/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
134 14/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
135 13/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
136 12/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
137 11/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
138 10/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
139 09/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
140 08/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
141 07/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
142 06/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
143 05/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
144 04/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
145 03/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
146 02/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
147 01/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
148 31/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
149 30/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ caotrimobile
150 29/01/2015 1 ngày 899.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ giasidienthoai
151 28/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
152 27/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
153 26/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ caotrimobile
154 25/01/2015 1 ngày 899.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
155 24/01/2015 1 ngày 899.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ giasidienthoai
156 23/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ caotrimobile
157 22/01/2015 1 ngày 899.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ giasidienthoai
158 21/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
159 20/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ caotrimobile
160 19/01/2015 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
161 18/01/2015 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ CongtyGiaVu
162 17/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
163 16/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
164 15/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ caotrimobile
165 14/01/2015 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ namduyen
166 13/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
167 12/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ caotrimobile
168 11/01/2015 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ CongtyGiaVu
169 10/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ didongquynhvy
170 09/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
171 08/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 630.000 VNĐ caotrimobile
172 07/01/2015 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
173 06/01/2015 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 630.000 VNĐ giasidienthoai
174 05/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 630.000 VNĐ caotrimobile
175 04/01/2015 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 630.000 VNĐ giasidienthoai
176 03/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
177 02/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 1.910.000 VNĐ caotrimobile
178 01/01/2015 1 ngày 2.560.000 ₫ Giá không đổi networkviet
179 31/12/2014 1 ngày 2.560.000 ₫ Tăng 1.280.000 VNĐ networkviet
180 30/12/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 630.000 VNĐ giasidienthoai
181 29/12/2014 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
182 28/12/2014 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 630.000 VNĐ caotrimobile
183 27/12/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
184 26/12/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
185 25/12/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
186 24/12/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giảm 1.110.000 VNĐ giasidienthoai
187 23/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
188 22/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
189 21/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
190 20/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
191 19/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
192 18/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
193 17/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
194 16/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
195 15/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
196 14/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
197 13/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
198 12/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
199 11/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
200 10/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
201 09/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
202 08/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
203 07/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
204 06/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
205 05/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
206 04/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
207 03/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
208 02/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
209 01/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
210 30/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
211 29/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
212 28/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ didongquynhvy
213 27/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
214 26/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
215 25/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
216 24/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
217 23/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
218 22/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
219 21/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
220 20/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
221 19/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didonggiare1
222 18/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
223 17/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
224 16/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ dienthoaibaoan
225 15/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
226 14/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
227 13/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
228 12/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
229 11/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ dienthoaibaoan
230 10/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.110.000 VNĐ dienthoaihanoi
231 09/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
232 08/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
233 07/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
234 06/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
235 05/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ dienthoaibaoan
236 04/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
237 03/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
238 02/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
239 01/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ dienthoaibaoan
240 31/10/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
241 30/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
242 29/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
243 28/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
244 27/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
245 26/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ dienthoaibaoan
246 25/10/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
247 24/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
248 23/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
249 22/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
250 21/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
251 20/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
252 19/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
253 18/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
254 17/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
255 16/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
256 15/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
257 14/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
258 13/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.860.000 VNĐ dienthoaibaoan
259 12/10/2014 1 ngày 2.560.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ networkviet
260 11/10/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 770.000 VNĐ vienthinh
261 10/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
262 09/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.860.000 VNĐ tamducmobile
263 08/10/2014 1 ngày 2.560.000 ₫ Tăng 1.860.000 VNĐ networkviet
264 07/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
265 06/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
266 05/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
267 04/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
268 03/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
269 02/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
270 01/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
271 30/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
272 29/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
273 28/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
274 27/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
275 26/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
276 25/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 770.000 VNĐ dienthoaibaoan
277 24/09/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
278 23/09/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 770.000 VNĐ vienthinh
279 22/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
280 21/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 770.000 VNĐ dienthoaibaoan
281 20/09/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 770.000 VNĐ vienthinh
282 19/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
283 18/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
284 17/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ dienthoaibaoan
285 16/09/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
286 15/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ dienthoaibaoan
287 14/09/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
288 13/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
289 12/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
290 11/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
291 10/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ didongquynhvy
292 09/09/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi Gialongdigital
293 08/09/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
294 07/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ didongquynhvy
295 06/09/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
296 05/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
297 04/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
298 03/09/2014 4 ngày 700.000 ₫ Giảm 770.000 VNĐ didongquynhvy
299 30/08/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
300 29/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
301 28/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
302 27/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
303 26/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
304 25/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
305 24/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
306 23/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
307 22/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
308 21/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ lantruongmobile
309 20/08/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ didongviethan
310 19/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
311 18/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
312 17/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
313 16/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
314 15/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
315 14/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
316 13/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
317 12/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
318 11/08/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ vienthinh
319 10/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
320 09/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
321 08/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
322 07/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
323 06/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thegioismartphonegiare
324 05/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
325 04/08/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
326 03/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ lantruongmobile
327 02/08/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ dienthoaihanoi
328 01/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ didongviettien
329 31/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
330 30/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
331 29/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
332 28/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ dienthoaihanoi
333 27/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
334 26/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ lantruongmobile
335 25/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
336 24/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
337 23/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
338 22/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
339 21/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
340 20/07/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ Gialongdigital
341 19/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
342 18/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
343 17/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
344 16/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ didongviettien
345 15/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
346 14/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ lantruongmobile
347 13/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
348 12/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ didongviettien
349 11/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lantruongmobile
350 10/07/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ namduyen
351 09/07/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 1.270.000 VNĐ didongviethan
352 08/07/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Tăng 470.000 VNĐ huyhoangmobile
353 07/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
354 06/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
355 05/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
356 04/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
357 03/07/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 1.520.000 VNĐ vienthinh
358 02/07/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.520.000 VNĐ vitinhnguyennhu
359 01/07/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 1.520.000 VNĐ vienthinh
360 30/06/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
361 29/06/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 2.090.000 VNĐ vitinhnguyennhu
362 28/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
363 27/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
364 26/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
365 25/06/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giá không đổi huyhoangmobile
366 24/06/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ huyhoangmobile
367 23/06/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ hoguommobile
368 22/06/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 805.000 VNĐ techshop
369 21/06/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
370 20/06/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ vitinhnguyennhu
371 19/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
372 18/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
373 17/06/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
374 16/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
375 15/06/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
376 14/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lantruongmobile
377 13/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
378 12/06/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Tăng 1.370.000 VNĐ huyhoangmobile
379 11/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
380 10/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
381 09/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
382 08/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
383 07/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
384 06/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
385 05/06/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Tăng 1.370.000 VNĐ huyhoangmobile
386 04/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
387 03/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.285.000 VNĐ namduyen
388 02/06/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
389 01/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
390 31/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
391 30/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
392 29/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
393 28/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
394 27/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.285.000 VNĐ namduyen
395 26/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
396 25/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
397 24/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
398 23/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
399 22/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
400 21/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
401 20/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.285.000 VNĐ namduyen
402 19/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
403 18/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.080.000 VNĐ namduyen
404 17/05/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 205.000 VNĐ anhduong_mobile
405 16/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
406 15/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
407 14/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
408 13/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
409 12/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
410 11/05/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Tăng 1.370.000 VNĐ huyhoangmobile
411 10/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ namduyen
412 09/05/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ducminhmobile
413 08/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
414 07/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
415 06/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 374.000 VNĐ techshop
416 05/05/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
417 04/05/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
418 03/05/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
419 02/05/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
420 01/05/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 859.000 VNĐ B_Nmobile
421 30/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
422 29/04/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
423 28/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
424 27/04/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
425 26/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
426 25/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 374.000 VNĐ Lazada
427 24/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
428 23/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
429 22/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 374.000 VNĐ techshop
430 21/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
431 20/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
432 19/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 374.000 VNĐ Lazada
433 18/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
434 17/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
435 16/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
436 15/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
437 14/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
438 13/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
439 12/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 205.000 VNĐ techshop
440 11/04/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 579.000 VNĐ anhduong_mobile
441 10/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 1.659.000 VNĐ Lazada
442 09/04/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
443 08/04/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.659.000 VNĐ namduyen
444 07/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 1.659.000 VNĐ Lazada
445 06/04/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ namduyen
446 05/04/2014 1 ngày 3.390.000 ₫ Tăng 1.205.000 VNĐ vietkhanhmobile
447 04/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
448 03/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
449 02/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 485.000 VNĐ techshop
450 01/04/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 485.000 VNĐ Ngockimanh
451 31/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
452 30/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
453 29/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
454 28/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 305.000 VNĐ techshop
455 27/03/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ vienthonggiakhanh
456 26/03/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ anhduong_mobile
457 25/03/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ vienthonggiakhanh
458 24/03/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 205.000 VNĐ anhduong_mobile
459 23/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 205.000 VNĐ techshop
460 22/03/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 205.000 VNĐ anhduong_mobile
461 21/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 205.000 VNĐ techshop
462 20/03/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 205.000 VNĐ vienthinh
463 19/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
464 18/03/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ namduyen
465 17/03/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ vienthonggiakhanh
466 16/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
467 15/03/2014 5 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
468 10/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
469 09/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
470 08/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
471 07/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ manhphatmobile
472 06/03/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ phatminhkhangmobile
473 05/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
474 04/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
475 03/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
476 02/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
477 01/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ manhphatmobile
478 28/02/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ namduyen
479 27/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ manhphatmobile
480 26/02/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ namduyen
481 25/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
482 24/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
483 23/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
484 22/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
485 21/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
486 20/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ manhphatmobile
487 19/02/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 579.000 VNĐ anhduong_mobile
488 18/02/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
489 17/02/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
490 16/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
491 15/02/2014 2 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ manhphatmobile
492 13/02/2014 1 ngày 2.340.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ lucasa
493 12/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 485.000 VNĐ didongsaigon24h
494 11/02/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
495 10/02/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ techshop
496 09/02/2014 1 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ huyentrangmobile
497 08/02/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
498 07/02/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
499 06/02/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ techshop
500 05/02/2014 1 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ huyentrangmobile
501 04/02/2014 4 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
502 31/01/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
503 30/01/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
504 29/01/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
505 28/01/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 395.000 VNĐ manhphatmobile
506 27/01/2014 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
507 26/01/2014 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
508 25/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
509 24/01/2014 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
510 23/01/2014 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ avishop
511 22/01/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ didongsaigon24h
512 21/01/2014 1 ngày 2.095.000 ₫ Tăng 645.000 VNĐ avishop
513 20/01/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 1.109.000 VNĐ phatminhkhangmobile
514 19/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
515 18/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
516 17/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
517 16/01/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
518 15/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
519 14/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
520 13/01/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
521 12/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
522 11/01/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giá không đổi huyhoangmobile
523 10/01/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ huyhoangmobile
524 09/01/2014 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ 3dsaigon
525 08/01/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ didongsaigon24h
526 07/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
527 06/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
528 05/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
529 04/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
530 03/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ techshop
531 02/01/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
532 01/01/2014 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ plstorevn
533 31/12/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
534 30/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ plstorevn
535 29/12/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi didongsaigon24h
536 28/12/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
537 27/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giá không đổi plstorevn
538 26/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 105.000 VNĐ plstorevn
539 25/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Tăng 105.000 VNĐ avishop
540 24/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giá không đổi plstorevn
541 23/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 195.000 VNĐ plstorevn
542 22/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
543 21/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 195.000 VNĐ techshop
544 20/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 105.000 VNĐ plstorevn
545 19/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
546 18/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
547 17/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
548 16/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
549 15/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
550 14/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
551 13/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 355.000 VNĐ avishop
552 12/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 265.000 VNĐ 3dsaigon
553 11/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
554 10/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 265.000 VNĐ techshop
555 09/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 265.000 VNĐ 3dsaigon
556 08/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
557 07/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
558 06/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 355.000 VNĐ avishop
559 05/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 355.000 VNĐ 3dsaigon
560 04/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
561 03/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
562 02/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
563 01/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
564 30/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ avishop
565 29/11/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ didongsaigon24h
566 28/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ avishop
567 27/11/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi didongsaigon24h
568 26/11/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ didongsaigon24h
569 25/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
570 24/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
571 23/11/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
572 22/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
573 21/11/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
574 20/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
575 19/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
576 18/11/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
577 17/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
578 16/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
579 15/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
580 14/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
581 13/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
582 12/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
583 11/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
584 10/11/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ techshop
585 09/11/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giảm 369.000 VNĐ khanhduymobile
586 08/11/2013 1 ngày 2.549.000 ₫ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
587 07/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi vienthonggiakhanh
588 06/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi vienthonggiakhanh
589 05/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vienthonggiakhanh
590 04/11/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi hoguommobile
591 03/11/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi hoguommobile
592 02/11/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 740.000 VNĐ hoguommobile
593 01/11/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 735.000 VNĐ huyhangmobile
594 31/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
595 30/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
596 29/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 305.000 VNĐ techshop
597 28/10/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ vienthonggiakhanh
598 27/10/2013 3 ngày 2.180.000 ₫ Giá không đổi khanhduymobile
599 24/10/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Tăng 730.000 VNĐ khanhduymobile
600 23/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 735.000 VNĐ phatminhkhangmobile
601 22/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
602 21/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
603 20/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
604 19/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
605 18/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 265.000 VNĐ techshop
606 17/10/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi 3dsaigon
607 16/10/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ 3dsaigon
608 15/10/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
609 14/10/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
610 13/10/2013 3 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 740.000 VNĐ ducminhmobile
611 10/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 645.000 VNĐ manhthangpro78
612 09/10/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ avishop
613 08/10/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 95.000 VNĐ ducminhmobile
614 07/10/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ avishop
615 06/10/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 95.000 VNĐ ducminhmobile
616 05/10/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ avishop
617 04/10/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giá không đổi so8mobile
618 03/10/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giảm 452.000 VNĐ so8mobile
619 02/10/2013 1 ngày 2.632.000 ₫ Tăng 442.000 VNĐ thegioitructuyen
620 01/10/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ ducminhmobile
621 30/09/2013 1 ngày 2.980.000 ₫ Giá không đổi dienmaytantien
622 29/09/2013 1 ngày 2.980.000 ₫ Tăng 380.000 VNĐ dienmaytantien
623 28/09/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ dienmaybinhminhonline
624 27/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ AnVat_Mobile
625 26/09/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ dienmaybinhminhonline
626 25/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ ehanam
627 24/09/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi vienthonggiakhanh
628 23/09/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthonggiakhanh
629 22/09/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ anhduong_mobile
630 21/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
631 20/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ ducminhmobile
632 19/09/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ anhduong_mobile
633 18/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ ducminhmobile
634 17/09/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
635 16/09/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hoangmyjsc
636 15/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ diemsangviet
637 14/09/2013 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
638 13/09/2013 1 ngày 2.340.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
639 12/09/2013 1 ngày 2.340.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
640 11/09/2013 1 ngày 2.340.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thanhcongmobile
641 10/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
642 09/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
643 08/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ hoguommobile
644 07/09/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ khanhduymobile
645 06/09/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 251.000 VNĐ anhduong_mobile
646 05/09/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Giá không đổi Lazada
647 04/09/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ Lazada
648 03/09/2013 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ namduyen
649 02/09/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ Lazada
650 01/09/2013 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ namduyen
651 31/08/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 251.000 VNĐ Lazada
652 30/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 251.000 VNĐ 3dsaigon
653 29/08/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Giá không đổi Lazada
654 28/08/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ Lazada
655 27/08/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giá không đổi tintuongvn
656 26/08/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giảm 161.000 VNĐ tintuongvn
657 25/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi 3dsaigon
658 24/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 79.000 VNĐ 3dsaigon
659 23/08/2013 1 ngày 2.529.000 ₫ Giá không đổi Lazada
660 22/08/2013 1 ngày 2.529.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ Lazada
661 21/08/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ avishop
662 20/08/2013 1 ngày 2.529.000 ₫ Giá không đổi Lazada
663 19/08/2013 1 ngày 2.529.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ Lazada
664 18/08/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Tăng 109.000 VNĐ avishop
665 17/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
666 16/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
667 15/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienthoaihanoi
668 14/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi Lazada
669 13/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ Lazada
670 12/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi 3dsaigon
671 11/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi 3dsaigon
672 10/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi 3dsaigon
673 09/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ 3dsaigon
674 08/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
675 07/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
676 06/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
677 05/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ ducminhmobile
678 04/08/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ khanhduymobile
679 03/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
680 02/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
681 01/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ ducminhmobile
682 31/07/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ khanhduymobile
683 30/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
684 29/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
685 28/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
686 27/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
687 26/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
688 25/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
689 24/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ ducminhmobile
690 23/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
691 22/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
692 21/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
693 20/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
694 19/07/2013 1 ngày 2.280.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ so8mobile
695 18/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
696 17/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ hoangmyjsc
697 16/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 320.000 VNĐ Minhvietmobile
698 15/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
699 14/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
700 13/07/2013 1 ngày 2.280.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ khanhduymobile
701 12/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
702 11/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
703 10/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
704 09/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
705 08/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
706 07/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
707 06/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
708 05/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
709 04/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ hoangmyjsc
710 03/07/2013 1 ngày 2.320.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ ducminhmobile
711 02/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giảm 129.000 VNĐ hoangmyjsc
712 01/07/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Tăng 179.000 VNĐ avishop
713 30/06/2013 1 ngày 2.320.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ ducminhmobile
714 29/06/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ hoguommobile
715 28/06/2013 1 ngày 2.320.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ ducminhmobile
716 27/06/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ hoguommobile
717 26/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
718 25/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ hoangmyjsc
719 24/06/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ diemsangviet
720 23/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
721 22/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
722 21/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
723 20/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
724 19/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
725 18/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
726 17/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
727 16/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
728 15/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi khanhduymobile
729 14/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ khanhduymobile
730 13/06/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi avishop
731 12/06/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi avishop
732 11/06/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi avishop
733 10/06/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi avishop
734 09/06/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ avishop
735 08/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
736 07/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
737 06/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
738 05/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
739 04/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
740 03/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
741 02/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ anhduong_mobile
742 01/06/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
743 31/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
744 30/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
745 29/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
746 28/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
747 27/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
748 26/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
749 25/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
750 24/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
751 23/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
752 22/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
753 21/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
754 20/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
755 19/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
756 18/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
757 17/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ hoangmyjsc
758 16/05/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
759 15/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
760 14/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
761 13/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
762 12/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
763 11/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
764 10/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vienthinh
765 09/05/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
766 08/05/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
767 07/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
768 06/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giảm 128.000 VNĐ vienthinh
769 05/05/2013 1 ngày 2.668.000 ₫ Tăng 128.000 VNĐ topcare
770 04/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
771 03/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
772 02/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
773 01/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ vienthinh
774 30/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ ngochacomputer
775 29/04/2013 1 ngày 2.770.000 ₫ Tăng 170.000 VNĐ daiduyen
776 28/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
777 27/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
778 26/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
779 25/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
780 24/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
781 23/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
782 22/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
783 21/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
784 20/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
785 19/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ bichngocmobile
786 18/04/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ avishop
787 17/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ bichngocmobile
788 16/04/2013 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ CongtyGiaVu
789 15/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
790 14/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
791 13/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
792 12/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
793 11/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 170.000 VNĐ bichngocmobile
794 10/04/2013 1 ngày 2.770.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ daiduyen
795 09/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
796 08/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
797 07/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
798 06/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ tiencuongmobile
799 05/04/2013 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi Gialongdigital
800 04/04/2013 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ Gialongdigital
801 03/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
802 02/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
803 01/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
804 31/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
805 30/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
806 29/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
807 28/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Trunganhcomputer
808 27/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhphumobile
809 26/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
810 25/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
811 24/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
812 23/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
813 22/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
814 21/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
815 20/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ minhhieumobile
816 19/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ ducminhmobile
817 18/03/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vienthongdaitin
818 17/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ minhhieumobile
819 16/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ B_Nmobile
820 15/03/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ vienthongdaitin
821 14/03/2013 1 ngày 2.760.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
822 13/03/2013 1 ngày 2.760.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ cameraanvanphat
823 12/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ B_Nmobile
824 11/03/2013 1 ngày 2.760.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ cameraanvanphat
825 10/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
826 09/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
827 08/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ B_Nmobile
828 07/03/2013 1 ngày 2.820.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ ducminhmobile
829 06/03/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi avishop
830 05/03/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi avishop
831 04/03/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 340.000 VNĐ avishop
832 03/03/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ vienthongdaitin
833 02/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
834 01/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ diemsangviet
835 28/02/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vitinhnguyennhu
836 27/02/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
837 26/02/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
838 25/02/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
839 24/02/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ anhduong_mobile
840 23/02/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
841 22/02/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
842 21/02/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vitinhnguyennhu
843 20/02/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ anhduong_mobile
844 19/02/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ thegioikts
845 18/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ smartphoneshop
846 17/02/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
847 16/02/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ diemsangviet
848 15/02/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khanhduymobile
849 14/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
850 13/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
851 12/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
852 11/02/2013 2 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
853 09/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vienthinh
854 08/02/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi khanhduymobile
855 07/02/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khanhduymobile
856 06/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
857 05/02/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ diemsangviet
858 04/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
859 03/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ vienthinh
860 02/02/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vienthongdaitin
861 01/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ vienthinh
862 31/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ ecomart
863 30/01/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
864 29/01/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
865 28/01/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
866 27/01/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ minhhieumobile
867 26/01/2013 1 ngày 2.750.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
868 25/01/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ vienthongdaitin
869 24/01/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ tamagift
870 23/01/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi ApplePro
871 22/01/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ ApplePro
872 21/01/2013 1 ngày 2.980.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ dienmaytantien
873 20/01/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ngochacomputer
874 19/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
875 18/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vitinhnguyennhu
876 17/01/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ngochacomputer
877 16/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
878 15/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
879 14/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
880 13/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
881 12/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
882 11/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
883 10/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 209.000 VNĐ thegioikts
884 09/01/2013 1 ngày 3.199.000 ₫ Giá không đổi Lazada
885 08/01/2013 1 ngày 3.199.000 ₫ Tăng 1.199.000 VNĐ Lazada
886 07/01/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.199.000 VNĐ ThanhLapStore
887 06/01/2013 1 ngày 3.199.000 ₫ Giá không đổi Lazada
888 05/01/2013 1 ngày 3.199.000 ₫ Tăng 1.199.000 VNĐ Lazada
889 04/01/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.199.000 VNĐ ThanhLapStore
890 03/01/2013 1 ngày 3.199.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Lazada
891 02/01/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Tăng 409.000 VNĐ Lazada
892 01/01/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ducminhmobile
893 31/12/2012 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ khanhduymobile
894 30/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
895 29/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vienthongdaitin
896 28/12/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ ngochacomputer
897 27/12/2012 1 ngày 3.150.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ ducminhmobile
898 26/12/2012 1 ngày 3.060.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
899 25/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ vienthongdaitin
900 24/12/2012 1 ngày 3.060.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
901 23/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ anhduong_mobile
902 22/12/2012 1 ngày 3.060.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
903 21/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ anhduong_mobile
904 20/12/2012 1 ngày 3.060.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ khanhduymobile
905 19/12/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
906 18/12/2012 1 ngày 3.230.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ muahangtructuyen
907 17/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
908 16/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ anhduong_mobile
909 15/12/2012 1 ngày 3.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ TechOne
910 14/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
911 13/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 2.770.000 VNĐ anhduong_mobile
912 12/12/2012 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi baolongmobilevn
913 11/12/2012 1 ngày 430.000 ₫ Giảm 2.920.000 VNĐ baolongmobilevn
914 10/12/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ muahangtructuyen
915 09/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
916 08/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
917 07/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
918 06/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ anhduong_mobile
919 05/12/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ vienthongdaitin
920 04/12/2012 1 ngày 3.499.000 ₫ Tăng 149.000 VNĐ Lazada
921 03/12/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
922 02/12/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
923 01/12/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
924 30/11/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
925 29/11/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ ngochacomputer
926 28/11/2012 1 ngày 3.499.000 ₫ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
927 27/11/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ ducminhmobile
928 26/11/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 980.000 VNĐ mysonmobile
929 25/11/2012 1 ngày 3.180.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ truyenthongmobile
930 24/11/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
931 23/11/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ ducminhmobile
932 22/11/2012 1 ngày 3.180.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
933 21/11/2012 1 ngày 3.180.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ truyenthongmobile
934 20/11/2012 1 ngày 3.380.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ daiphatmobile
935 19/11/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vienthongdaitin
936 18/11/2012 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tamagift
937 17/11/2012 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tamagift
938 16/11/2012 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tamagift
939 15/11/2012 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ tamagift
940 14/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
941 13/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
942 12/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
943 11/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giảm 104.000 VNĐ truyenthongmobile
944 10/11/2012 1 ngày 3.449.000 ₫ Tăng 104.000 VNĐ Lazada
945 09/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
946 08/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ truyenthongmobile
947 07/11/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ngochacomputer
948 06/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ truyenthongmobile
949 05/11/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ muahangtructuyen
950 04/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giảm 104.000 VNĐ truyenthongmobile
951 03/11/2012 1 ngày 3.449.000 ₫ Tăng 104.000 VNĐ Lazada
952 02/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
953 01/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
954 31/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
955 30/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
956 29/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
957 28/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
958 27/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
959 26/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
960 25/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
961 24/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
962 23/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
963 22/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
964 21/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
965 20/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
966 19/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
967 18/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ truyenthongmobile
968 17/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
969 16/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ truyenthongmobile
970 15/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
971 14/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
972 13/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vienthongdaitin
973 12/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
974 11/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
975 10/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ vienthinh
976 09/10/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ vienthongdaitin
977 08/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
978 07/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ anhduong_mobile
979 06/10/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ vienthongdaitin
980 05/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
981 04/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 44.000 VNĐ anhduong_mobile
982 03/10/2012 1 ngày 3.444.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
983 02/10/2012 1 ngày 3.444.000 ₫ Tăng 44.000 VNĐ truyenthongmobile
984 01/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ anhduong_mobile
985 30/09/2012 1 ngày 3.456.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ thanhcongmobile
986 29/09/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 8.000 VNĐ anhduong_mobile
987 28/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
988 27/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
989 26/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
990 25/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giảm 58.000 VNĐ truyenthongmobile
991 24/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 58.000 VNĐ minhhieumobile
992 23/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
993 22/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giảm 58.000 VNĐ truyenthongmobile
994 21/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 148.000 VNĐ minhhieumobile
995 20/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
996 19/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giảm 148.000 VNĐ truyenthongmobile
997 18/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 148.000 VNĐ anhduong_mobile
998 17/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
999 16/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
1000 15/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
1001 14/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
1002 13/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
1003 12/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
1004 11/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giảm 148.000 VNĐ truyenthongmobile
1005 10/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 148.000 VNĐ anhduong_mobile
1006 09/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Tăng 702.000 VNĐ truyenthongmobile
1007 08/09/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ mobiletuongvy
1008 07/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1009 06/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
1010 05/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
1011 04/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1012 03/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ anhduong_mobile
1013 02/09/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mobiletuongvy
1014 01/09/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ ngochacomputer
1015 31/08/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ mobiletuongvy
1016 30/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1017 29/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1018 28/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ anhduong_mobile
1019 27/08/2012 1 ngày 3.380.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ phonedep
1020 26/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1021 25/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi daiphatmobile
1022 24/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ daiphatmobile
1023 23/08/2012 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mobiletuongvy
1024 22/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ truyenthongmobile
1025 21/08/2012 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mobiletuongvy
1026 20/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
1027 19/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ truyenthongmobile
1028 18/08/2012 1 ngày 3.510.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ vienthongdaitin
1029 17/08/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ thmobile
1030 16/08/2012 1 ngày 3.510.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
1031 15/08/2012 1 ngày 3.510.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vienthongdaitin
1032 14/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1033 13/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1034 12/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1035 11/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ ehanam
1036 10/08/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi daiphatmobile
1037 09/08/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ daiphatmobile
1038 08/08/2012 1 ngày 3.510.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ vienthongdaitin
1039 07/08/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ CORY3Mobile
1040 06/08/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
1041 05/08/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ diemsangviet
1042 04/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1043 03/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1044 02/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1045 01/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Tăng 860.000 VNĐ ehanam
1046 31/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 860.000 VNĐ CORY3Mobile
1047 30/07/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Tăng 860.000 VNĐ ehanam
1048 29/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1049 28/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ CORY3Mobile
1050 27/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 760.000 VNĐ benmobile
1051 26/07/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1052 25/07/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1053 24/07/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Tăng 860.000 VNĐ hanamgroup
1054 23/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1055 22/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ CORY3Mobile
1056 21/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1057 20/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1058 19/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1059 18/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1060 17/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1061 16/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ anhduong_mobile
1062 15/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1063 14/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ CORY3Mobile
1064 13/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
1065 12/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
1066 11/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
1067 10/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
1068 09/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ xuanmaimobile
1069 08/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1070 07/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ CORY3Mobile
1071 06/07/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xuanmaimobile
1072 05/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ CORY3Mobile
1073 04/07/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xuanmaimobile
1074 03/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1075 02/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ CORY3Mobile
1076 01/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ anhduong_mobile
1077 30/06/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1078 29/06/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1079 28/06/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1080 27/06/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ CORY3Mobile
1081 26/06/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1082 25/06/2012 3.450.000 ₫ anhduong_mobile
Có tổng cộng 1.082 thay đổi giá của sản phẩm Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B) đã được hệ thống ghi lại.