• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 21/05/2015 7 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
2 14/05/2015 14 ngày 800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thegioismartphonegiare
3 30/04/2015 10 ngày 700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ didongquynhvy
4 20/04/2015 2 ngày 600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ giaihuymobile
5 18/04/2015 2 ngày 650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ giaihuymobile
6 16/04/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
7 15/04/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
8 14/04/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
9 13/04/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ giaihuymobile
10 12/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
11 11/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
12 10/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ manhthangpro78
13 09/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
14 08/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
15 07/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
16 06/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
17 05/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
18 04/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
19 03/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
20 02/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
21 01/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
22 31/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
23 30/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
24 29/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
25 28/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thegioismartphonegiare
26 27/03/2015 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ manhthangpro78
27 26/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
28 25/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
29 24/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thegioismartphonegiare
30 23/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
31 22/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
32 21/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
33 20/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
34 19/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
35 18/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
36 17/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
37 16/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
38 15/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
39 14/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
40 13/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
41 12/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
42 11/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
43 10/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
44 09/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
45 08/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
46 07/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
47 06/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
48 05/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
49 04/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
50 03/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
51 02/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
52 01/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
53 28/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
54 27/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
55 26/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
56 25/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ caotrimobile
57 24/02/2015 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
58 23/02/2015 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ manhthangpro78
59 22/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
60 21/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
61 20/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
62 19/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
63 18/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
64 17/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
65 16/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
66 15/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
67 14/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
68 13/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
69 12/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
70 11/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
71 10/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
72 09/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
73 08/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
74 07/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
75 06/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
76 05/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
77 04/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
78 03/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
79 02/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
80 01/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
81 31/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
82 30/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ caotrimobile
83 29/01/2015 1 ngày 899.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ giasidienthoai
84 28/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
85 27/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
86 26/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ caotrimobile
87 25/01/2015 1 ngày 899.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
88 24/01/2015 1 ngày 899.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ giasidienthoai
89 23/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ caotrimobile
90 22/01/2015 1 ngày 899.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ giasidienthoai
91 21/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
92 20/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ caotrimobile
93 19/01/2015 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
94 18/01/2015 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ CongtyGiaVu
95 17/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
96 16/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
97 15/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ caotrimobile
98 14/01/2015 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ namduyen
99 13/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
100 12/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ caotrimobile
101 11/01/2015 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ CongtyGiaVu
102 10/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ didongquynhvy
103 09/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
104 08/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 630.000 VNĐ caotrimobile
105 07/01/2015 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
106 06/01/2015 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 630.000 VNĐ giasidienthoai
107 05/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 630.000 VNĐ caotrimobile
108 04/01/2015 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 630.000 VNĐ giasidienthoai
109 03/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
110 02/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 1.910.000 VNĐ caotrimobile
111 01/01/2015 1 ngày 2.560.000 ₫ Giá không đổi networkviet
112 31/12/2014 1 ngày 2.560.000 ₫ Tăng 1.280.000 VNĐ networkviet
113 30/12/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 630.000 VNĐ giasidienthoai
114 29/12/2014 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
115 28/12/2014 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 630.000 VNĐ caotrimobile
116 27/12/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
117 26/12/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
118 25/12/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
119 24/12/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giảm 1.110.000 VNĐ giasidienthoai
120 23/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
121 22/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
122 21/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
123 20/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
124 19/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
125 18/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
126 17/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
127 16/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
128 15/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
129 14/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
130 13/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
131 12/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
132 11/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
133 10/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
134 09/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
135 08/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
136 07/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
137 06/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
138 05/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
139 04/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
140 03/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
141 02/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
142 01/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
143 30/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
144 29/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
145 28/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ didongquynhvy
146 27/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
147 26/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
148 25/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
149 24/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
150 23/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
151 22/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
152 21/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
153 20/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
154 19/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didonggiare1
155 18/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
156 17/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
157 16/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ dienthoaibaoan
158 15/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
159 14/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
160 13/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
161 12/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
162 11/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ dienthoaibaoan
163 10/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.110.000 VNĐ dienthoaihanoi
164 09/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
165 08/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
166 07/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
167 06/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
168 05/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ dienthoaibaoan
169 04/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
170 03/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
171 02/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
172 01/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ dienthoaibaoan
173 31/10/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
174 30/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
175 29/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
176 28/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
177 27/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
178 26/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ dienthoaibaoan
179 25/10/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
180 24/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
181 23/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
182 22/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
183 21/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
184 20/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
185 19/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
186 18/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
187 17/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
188 16/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
189 15/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
190 14/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
191 13/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.860.000 VNĐ dienthoaibaoan
192 12/10/2014 1 ngày 2.560.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ networkviet
193 11/10/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 770.000 VNĐ vienthinh
194 10/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
195 09/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.860.000 VNĐ tamducmobile
196 08/10/2014 1 ngày 2.560.000 ₫ Tăng 1.860.000 VNĐ networkviet
197 07/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
198 06/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
199 05/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
200 04/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
201 03/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
202 02/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
203 01/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
204 30/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
205 29/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
206 28/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
207 27/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
208 26/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
209 25/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 770.000 VNĐ dienthoaibaoan
210 24/09/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
211 23/09/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 770.000 VNĐ vienthinh
212 22/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
213 21/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 770.000 VNĐ dienthoaibaoan
214 20/09/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 770.000 VNĐ vienthinh
215 19/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
216 18/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
217 17/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ dienthoaibaoan
218 16/09/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
219 15/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ dienthoaibaoan
220 14/09/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
221 13/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
222 12/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
223 11/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
224 10/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ didongquynhvy
225 09/09/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi Gialongdigital
226 08/09/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
227 07/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ didongquynhvy
228 06/09/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
229 05/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
230 04/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
231 03/09/2014 4 ngày 700.000 ₫ Giảm 770.000 VNĐ didongquynhvy
232 30/08/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
233 29/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
234 28/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
235 27/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
236 26/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
237 25/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
238 24/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
239 23/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
240 22/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
241 21/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ lantruongmobile
242 20/08/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ didongviethan
243 19/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
244 18/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
245 17/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
246 16/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
247 15/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
248 14/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
249 13/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
250 12/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
251 11/08/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ vienthinh
252 10/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
253 09/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
254 08/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
255 07/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
256 06/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thegioismartphonegiare
257 05/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
258 04/08/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
259 03/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ lantruongmobile
260 02/08/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ dienthoaihanoi
261 01/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ didongviettien
262 31/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
263 30/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
264 29/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
265 28/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ dienthoaihanoi
266 27/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
267 26/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ lantruongmobile
268 25/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
269 24/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
270 23/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
271 22/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
272 21/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
273 20/07/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ Gialongdigital
274 19/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
275 18/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
276 17/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
277 16/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ didongviettien
278 15/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
279 14/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ lantruongmobile
280 13/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
281 12/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ didongviettien
282 11/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lantruongmobile
283 10/07/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ namduyen
284 09/07/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 1.270.000 VNĐ didongviethan
285 08/07/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Tăng 470.000 VNĐ huyhoangmobile
286 07/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
287 06/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
288 05/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
289 04/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
290 03/07/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 1.520.000 VNĐ vienthinh
291 02/07/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.520.000 VNĐ vitinhnguyennhu
292 01/07/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 1.520.000 VNĐ vienthinh
293 30/06/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
294 29/06/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 2.090.000 VNĐ vitinhnguyennhu
295 28/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
296 27/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
297 26/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
298 25/06/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giá không đổi huyhoangmobile
299 24/06/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ huyhoangmobile
300 23/06/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ hoguommobile
301 22/06/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 805.000 VNĐ techshop
302 21/06/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
303 20/06/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ vitinhnguyennhu
304 19/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
305 18/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
306 17/06/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
307 16/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
308 15/06/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
309 14/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lantruongmobile
310 13/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
311 12/06/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Tăng 1.370.000 VNĐ huyhoangmobile
312 11/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
313 10/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
314 09/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
315 08/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
316 07/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
317 06/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
318 05/06/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Tăng 1.370.000 VNĐ huyhoangmobile
319 04/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
320 03/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.285.000 VNĐ namduyen
321 02/06/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
322 01/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
323 31/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
324 30/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
325 29/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
326 28/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
327 27/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.285.000 VNĐ namduyen
328 26/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
329 25/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
330 24/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
331 23/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
332 22/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
333 21/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
334 20/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.285.000 VNĐ namduyen
335 19/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
336 18/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.080.000 VNĐ namduyen
337 17/05/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 205.000 VNĐ anhduong_mobile
338 16/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
339 15/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
340 14/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
341 13/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
342 12/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
343 11/05/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Tăng 1.370.000 VNĐ huyhoangmobile
344 10/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ namduyen
345 09/05/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ducminhmobile
346 08/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
347 07/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
348 06/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 374.000 VNĐ techshop
349 05/05/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
350 04/05/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
351 03/05/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
352 02/05/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
353 01/05/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 859.000 VNĐ B_Nmobile
354 30/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
355 29/04/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
356 28/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
357 27/04/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
358 26/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
359 25/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 374.000 VNĐ Lazada
360 24/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
361 23/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
362 22/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 374.000 VNĐ techshop
363 21/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
364 20/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
365 19/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 374.000 VNĐ Lazada
366 18/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
367 17/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
368 16/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
369 15/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
370 14/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
371 13/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
372 12/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 205.000 VNĐ techshop
373 11/04/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 579.000 VNĐ anhduong_mobile
374 10/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 1.659.000 VNĐ Lazada
375 09/04/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
376 08/04/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.659.000 VNĐ namduyen
377 07/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 1.659.000 VNĐ Lazada
378 06/04/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ namduyen
379 05/04/2014 1 ngày 3.390.000 ₫ Tăng 1.205.000 VNĐ vietkhanhmobile
380 04/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
381 03/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
382 02/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 485.000 VNĐ techshop
383 01/04/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 485.000 VNĐ Ngockimanh
384 31/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
385 30/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
386 29/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
387 28/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 305.000 VNĐ techshop
388 27/03/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ vienthonggiakhanh
389 26/03/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ anhduong_mobile
390 25/03/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ vienthonggiakhanh
391 24/03/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 205.000 VNĐ anhduong_mobile
392 23/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 205.000 VNĐ techshop
393 22/03/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 205.000 VNĐ anhduong_mobile
394 21/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 205.000 VNĐ techshop
395 20/03/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 205.000 VNĐ vienthinh
396 19/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
397 18/03/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ namduyen
398 17/03/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ vienthonggiakhanh
399 16/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
400 15/03/2014 5 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
401 10/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
402 09/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
403 08/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
404 07/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ manhphatmobile
405 06/03/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ phatminhkhangmobile
406 05/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
407 04/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
408 03/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
409 02/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
410 01/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ manhphatmobile
411 28/02/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ namduyen
412 27/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ manhphatmobile
413 26/02/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ namduyen
414 25/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
415 24/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
416 23/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
417 22/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
418 21/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
419 20/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ manhphatmobile
420 19/02/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 579.000 VNĐ anhduong_mobile
421 18/02/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
422 17/02/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
423 16/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
424 15/02/2014 2 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ manhphatmobile
425 13/02/2014 1 ngày 2.340.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ lucasa
426 12/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 485.000 VNĐ didongsaigon24h
427 11/02/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
428 10/02/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ techshop
429 09/02/2014 1 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ huyentrangmobile
430 08/02/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
431 07/02/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
432 06/02/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ techshop
433 05/02/2014 1 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ huyentrangmobile
434 04/02/2014 4 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
435 31/01/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
436 30/01/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
437 29/01/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
438 28/01/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 395.000 VNĐ manhphatmobile
439 27/01/2014 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
440 26/01/2014 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
441 25/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
442 24/01/2014 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
443 23/01/2014 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ avishop
444 22/01/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ didongsaigon24h
445 21/01/2014 1 ngày 2.095.000 ₫ Tăng 645.000 VNĐ avishop
446 20/01/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 1.109.000 VNĐ phatminhkhangmobile
447 19/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
448 18/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
449 17/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
450 16/01/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
451 15/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
452 14/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
453 13/01/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
454 12/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
455 11/01/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giá không đổi huyhoangmobile
456 10/01/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ huyhoangmobile
457 09/01/2014 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ 3dsaigon
458 08/01/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ didongsaigon24h
459 07/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
460 06/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
461 05/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
462 04/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
463 03/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ techshop
464 02/01/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
465 01/01/2014 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ plstorevn
466 31/12/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
467 30/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ plstorevn
468 29/12/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi didongsaigon24h
469 28/12/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
470 27/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giá không đổi plstorevn
471 26/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 105.000 VNĐ plstorevn
472 25/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Tăng 105.000 VNĐ avishop
473 24/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giá không đổi plstorevn
474 23/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 195.000 VNĐ plstorevn
475 22/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
476 21/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 195.000 VNĐ techshop
477 20/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 105.000 VNĐ plstorevn
478 19/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
479 18/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
480 17/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
481 16/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
482 15/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
483 14/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
484 13/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 355.000 VNĐ avishop
485 12/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 265.000 VNĐ 3dsaigon
486 11/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
487 10/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 265.000 VNĐ techshop
488 09/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 265.000 VNĐ 3dsaigon
489 08/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
490 07/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
491 06/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 355.000 VNĐ avishop
492 05/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 355.000 VNĐ 3dsaigon
493 04/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
494 03/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
495 02/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
496 01/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
497 30/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ avishop
498 29/11/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ didongsaigon24h
499 28/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ avishop
500 27/11/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi didongsaigon24h
501 26/11/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ didongsaigon24h
502 25/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
503 24/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
504 23/11/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
505 22/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
506 21/11/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
507 20/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
508 19/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
509 18/11/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
510 17/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
511 16/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
512 15/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
513 14/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
514 13/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
515 12/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
516 11/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
517 10/11/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ techshop
518 09/11/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giảm 369.000 VNĐ khanhduymobile
519 08/11/2013 1 ngày 2.549.000 ₫ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
520 07/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi vienthonggiakhanh
521 06/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi vienthonggiakhanh
522 05/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vienthonggiakhanh
523 04/11/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi hoguommobile
524 03/11/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi hoguommobile
525 02/11/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 740.000 VNĐ hoguommobile
526 01/11/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 735.000 VNĐ huyhangmobile
527 31/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
528 30/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
529 29/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 305.000 VNĐ techshop
530 28/10/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ vienthonggiakhanh
531 27/10/2013 3 ngày 2.180.000 ₫ Giá không đổi khanhduymobile
532 24/10/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Tăng 730.000 VNĐ khanhduymobile
533 23/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 735.000 VNĐ phatminhkhangmobile
534 22/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
535 21/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
536 20/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
537 19/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
538 18/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 265.000 VNĐ techshop
539 17/10/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi 3dsaigon
540 16/10/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ 3dsaigon
541 15/10/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
542 14/10/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
543 13/10/2013 3 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 740.000 VNĐ ducminhmobile
544 10/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 645.000 VNĐ manhthangpro78
545 09/10/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ avishop
546 08/10/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 95.000 VNĐ ducminhmobile
547 07/10/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ avishop
548 06/10/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 95.000 VNĐ ducminhmobile
549 05/10/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ avishop
550 04/10/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giá không đổi so8mobile
551 03/10/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giảm 452.000 VNĐ so8mobile
552 02/10/2013 1 ngày 2.632.000 ₫ Tăng 442.000 VNĐ thegioitructuyen
553 01/10/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ ducminhmobile
554 30/09/2013 1 ngày 2.980.000 ₫ Giá không đổi dienmaytantien
555 29/09/2013 1 ngày 2.980.000 ₫ Tăng 380.000 VNĐ dienmaytantien
556 28/09/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ dienmaybinhminhonline
557 27/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ AnVat_Mobile
558 26/09/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ dienmaybinhminhonline
559 25/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ ehanam
560 24/09/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi vienthonggiakhanh
561 23/09/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthonggiakhanh
562 22/09/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ anhduong_mobile
563 21/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
564 20/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ ducminhmobile
565 19/09/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ anhduong_mobile
566 18/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ ducminhmobile
567 17/09/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
568 16/09/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hoangmyjsc
569 15/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ diemsangviet
570 14/09/2013 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
571 13/09/2013 1 ngày 2.340.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
572 12/09/2013 1 ngày 2.340.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
573 11/09/2013 1 ngày 2.340.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thanhcongmobile
574 10/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
575 09/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
576 08/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ hoguommobile
577 07/09/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ khanhduymobile
578 06/09/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 251.000 VNĐ anhduong_mobile
579 05/09/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Giá không đổi Lazada
580 04/09/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ Lazada
581 03/09/2013 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ namduyen
582 02/09/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ Lazada
583 01/09/2013 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ namduyen
584 31/08/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 251.000 VNĐ Lazada
585 30/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 251.000 VNĐ 3dsaigon
586 29/08/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Giá không đổi Lazada
587 28/08/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ Lazada
588 27/08/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giá không đổi tintuongvn
589 26/08/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giảm 161.000 VNĐ tintuongvn
590 25/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi 3dsaigon
591 24/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 79.000 VNĐ 3dsaigon
592 23/08/2013 1 ngày 2.529.000 ₫ Giá không đổi Lazada
593 22/08/2013 1 ngày 2.529.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ Lazada
594 21/08/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ avishop
595 20/08/2013 1 ngày 2.529.000 ₫ Giá không đổi Lazada
596 19/08/2013 1 ngày 2.529.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ Lazada
597 18/08/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Tăng 109.000 VNĐ avishop
598 17/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
599 16/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
600 15/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienthoaihanoi
601 14/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi Lazada
602 13/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ Lazada
603 12/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi 3dsaigon
604 11/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi 3dsaigon
605 10/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi 3dsaigon
606 09/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ 3dsaigon
607 08/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
608 07/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
609 06/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
610 05/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ ducminhmobile
611 04/08/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ khanhduymobile
612 03/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
613 02/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
614 01/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ ducminhmobile
615 31/07/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ khanhduymobile
616 30/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
617 29/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
618 28/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
619 27/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
620 26/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
621 25/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
622 24/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ ducminhmobile
623 23/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
624 22/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
625 21/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
626 20/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
627 19/07/2013 1 ngày 2.280.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ so8mobile
628 18/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
629 17/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ hoangmyjsc
630 16/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 320.000 VNĐ Minhvietmobile
631 15/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
632 14/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
633 13/07/2013 1 ngày 2.280.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ khanhduymobile
634 12/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
635 11/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
636 10/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
637 09/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
638 08/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
639 07/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
640 06/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
641 05/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
642 04/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ hoangmyjsc
643 03/07/2013 1 ngày 2.320.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ ducminhmobile
644 02/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giảm 129.000 VNĐ hoangmyjsc
645 01/07/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Tăng 179.000 VNĐ avishop
646 30/06/2013 1 ngày 2.320.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ ducminhmobile
647 29/06/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ hoguommobile
648 28/06/2013 1 ngày 2.320.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ ducminhmobile
649 27/06/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ hoguommobile
650 26/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
651 25/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ hoangmyjsc
652 24/06/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ diemsangviet
653 23/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
654 22/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
655 21/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
656 20/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
657 19/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
658 18/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
659 17/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
660 16/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
661 15/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi khanhduymobile
662 14/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ khanhduymobile
663 13/06/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi avishop
664 12/06/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi avishop
665 11/06/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi avishop
666 10/06/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi avishop
667 09/06/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ avishop
668 08/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
669 07/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
670 06/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
671 05/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
672 04/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
673 03/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
674 02/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ anhduong_mobile
675 01/06/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
676 31/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
677 30/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
678 29/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
679 28/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
680 27/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
681 26/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
682 25/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
683 24/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
684 23/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
685 22/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
686 21/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
687 20/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
688 19/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
689 18/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
690 17/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ hoangmyjsc
691 16/05/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
692 15/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
693 14/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
694 13/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
695 12/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
696 11/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
697 10/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vienthinh
698 09/05/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
699 08/05/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
700 07/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
701 06/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giảm 128.000 VNĐ vienthinh
702 05/05/2013 1 ngày 2.668.000 ₫ Tăng 128.000 VNĐ topcare
703 04/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
704 03/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
705 02/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
706 01/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ vienthinh
707 30/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ ngochacomputer
708 29/04/2013 1 ngày 2.770.000 ₫ Tăng 170.000 VNĐ daiduyen
709 28/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
710 27/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
711 26/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
712 25/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
713 24/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
714 23/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
715 22/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
716 21/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
717 20/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
718 19/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ bichngocmobile
719 18/04/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ avishop
720 17/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ bichngocmobile
721 16/04/2013 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ CongtyGiaVu
722 15/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
723 14/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
724 13/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
725 12/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
726 11/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 170.000 VNĐ bichngocmobile
727 10/04/2013 1 ngày 2.770.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ daiduyen
728 09/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
729 08/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
730 07/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
731 06/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ tiencuongmobile
732 05/04/2013 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi Gialongdigital
733 04/04/2013 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ Gialongdigital
734 03/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
735 02/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
736 01/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
737 31/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
738 30/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
739 29/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
740 28/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Trunganhcomputer
741 27/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhphumobile
742 26/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
743 25/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
744 24/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
745 23/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
746 22/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
747 21/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
748 20/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ minhhieumobile
749 19/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ ducminhmobile
750 18/03/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vienthongdaitin
751 17/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ minhhieumobile
752 16/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ B_Nmobile
753 15/03/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ vienthongdaitin
754 14/03/2013 1 ngày 2.760.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
755 13/03/2013 1 ngày 2.760.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ cameraanvanphat
756 12/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ B_Nmobile
757 11/03/2013 1 ngày 2.760.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ cameraanvanphat
758 10/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
759 09/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
760 08/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ B_Nmobile
761 07/03/2013 1 ngày 2.820.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ ducminhmobile
762 06/03/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi avishop
763 05/03/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi avishop
764 04/03/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 340.000 VNĐ avishop
765 03/03/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ vienthongdaitin
766 02/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
767 01/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ diemsangviet
768 28/02/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vitinhnguyennhu
769 27/02/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
770 26/02/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
771 25/02/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
772 24/02/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ anhduong_mobile
773 23/02/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
774 22/02/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
775 21/02/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vitinhnguyennhu
776 20/02/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ anhduong_mobile
777 19/02/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ thegioikts
778 18/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ smartphoneshop
779 17/02/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
780 16/02/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ diemsangviet
781 15/02/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khanhduymobile
782 14/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
783 13/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
784 12/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
785 11/02/2013 2 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
786 09/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vienthinh
787 08/02/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi khanhduymobile
788 07/02/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khanhduymobile
789 06/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
790 05/02/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ diemsangviet
791 04/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
792 03/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ vienthinh
793 02/02/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vienthongdaitin
794 01/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ vienthinh
795 31/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ ecomart
796 30/01/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
797 29/01/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
798 28/01/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
799 27/01/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ minhhieumobile
800 26/01/2013 1 ngày 2.750.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
801 25/01/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ vienthongdaitin
802 24/01/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ tamagift
803 23/01/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi ApplePro
804 22/01/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ ApplePro
805 21/01/2013 1 ngày 2.980.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ dienmaytantien
806 20/01/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ngochacomputer
807 19/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
808 18/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vitinhnguyennhu
809 17/01/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ngochacomputer
810 16/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
811 15/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
812 14/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
813 13/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
814 12/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
815 11/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
816 10/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 209.000 VNĐ thegioikts
817 09/01/2013 1 ngày 3.199.000 ₫ Giá không đổi Lazada
818 08/01/2013 1 ngày 3.199.000 ₫ Tăng 1.199.000 VNĐ Lazada
819 07/01/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.199.000 VNĐ ThanhLapStore
820 06/01/2013 1 ngày 3.199.000 ₫ Giá không đổi Lazada
821 05/01/2013 1 ngày 3.199.000 ₫ Tăng 1.199.000 VNĐ Lazada
822 04/01/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.199.000 VNĐ ThanhLapStore
823 03/01/2013 1 ngày 3.199.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Lazada
824 02/01/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Tăng 409.000 VNĐ Lazada
825 01/01/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ducminhmobile
826 31/12/2012 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ khanhduymobile
827 30/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
828 29/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vienthongdaitin
829 28/12/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ ngochacomputer
830 27/12/2012 1 ngày 3.150.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ ducminhmobile
831 26/12/2012 1 ngày 3.060.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
832 25/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ vienthongdaitin
833 24/12/2012 1 ngày 3.060.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
834 23/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ anhduong_mobile
835 22/12/2012 1 ngày 3.060.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
836 21/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ anhduong_mobile
837 20/12/2012 1 ngày 3.060.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ khanhduymobile
838 19/12/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
839 18/12/2012 1 ngày 3.230.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ muahangtructuyen
840 17/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
841 16/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ anhduong_mobile
842 15/12/2012 1 ngày 3.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ TechOne
843 14/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
844 13/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 2.770.000 VNĐ anhduong_mobile
845 12/12/2012 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi baolongmobilevn
846 11/12/2012 1 ngày 430.000 ₫ Giảm 2.920.000 VNĐ baolongmobilevn
847 10/12/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ muahangtructuyen
848 09/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
849 08/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
850 07/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
851 06/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ anhduong_mobile
852 05/12/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ vienthongdaitin
853 04/12/2012 1 ngày 3.499.000 ₫ Tăng 149.000 VNĐ Lazada
854 03/12/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
855 02/12/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
856 01/12/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
857 30/11/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
858 29/11/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ ngochacomputer
859 28/11/2012 1 ngày 3.499.000 ₫ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
860 27/11/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ ducminhmobile
861 26/11/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 980.000 VNĐ mysonmobile
862 25/11/2012 1 ngày 3.180.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ truyenthongmobile
863 24/11/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
864 23/11/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ ducminhmobile
865 22/11/2012 1 ngày 3.180.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
866 21/11/2012 1 ngày 3.180.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ truyenthongmobile
867 20/11/2012 1 ngày 3.380.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ daiphatmobile
868 19/11/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vienthongdaitin
869 18/11/2012 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tamagift
870 17/11/2012 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tamagift
871 16/11/2012 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tamagift
872 15/11/2012 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ tamagift
873 14/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
874 13/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
875 12/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
876 11/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giảm 104.000 VNĐ truyenthongmobile
877 10/11/2012 1 ngày 3.449.000 ₫ Tăng 104.000 VNĐ Lazada
878 09/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
879 08/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ truyenthongmobile
880 07/11/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ngochacomputer
881 06/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ truyenthongmobile
882 05/11/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ muahangtructuyen
883 04/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giảm 104.000 VNĐ truyenthongmobile
884 03/11/2012 1 ngày 3.449.000 ₫ Tăng 104.000 VNĐ Lazada
885 02/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
886 01/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
887 31/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
888 30/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
889 29/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
890 28/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
891 27/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
892 26/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
893 25/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
894 24/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
895 23/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
896 22/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
897 21/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
898 20/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
899 19/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
900 18/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ truyenthongmobile
901 17/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
902 16/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ truyenthongmobile
903 15/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
904 14/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
905 13/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vienthongdaitin
906 12/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
907 11/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
908 10/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ vienthinh
909 09/10/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ vienthongdaitin
910 08/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
911 07/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ anhduong_mobile
912 06/10/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ vienthongdaitin
913 05/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
914 04/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 44.000 VNĐ anhduong_mobile
915 03/10/2012 1 ngày 3.444.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
916 02/10/2012 1 ngày 3.444.000 ₫ Tăng 44.000 VNĐ truyenthongmobile
917 01/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ anhduong_mobile
918 30/09/2012 1 ngày 3.456.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ thanhcongmobile
919 29/09/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 8.000 VNĐ anhduong_mobile
920 28/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
921 27/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
922 26/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
923 25/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giảm 58.000 VNĐ truyenthongmobile
924 24/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 58.000 VNĐ minhhieumobile
925 23/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
926 22/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giảm 58.000 VNĐ truyenthongmobile
927 21/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 148.000 VNĐ minhhieumobile
928 20/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
929 19/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giảm 148.000 VNĐ truyenthongmobile
930 18/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 148.000 VNĐ anhduong_mobile
931 17/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
932 16/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
933 15/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
934 14/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
935 13/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
936 12/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
937 11/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giảm 148.000 VNĐ truyenthongmobile
938 10/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 148.000 VNĐ anhduong_mobile
939 09/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Tăng 702.000 VNĐ truyenthongmobile
940 08/09/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ mobiletuongvy
941 07/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
942 06/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
943 05/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
944 04/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
945 03/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ anhduong_mobile
946 02/09/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mobiletuongvy
947 01/09/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ ngochacomputer
948 31/08/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ mobiletuongvy
949 30/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
950 29/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
951 28/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ anhduong_mobile
952 27/08/2012 1 ngày 3.380.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ phonedep
953 26/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
954 25/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi daiphatmobile
955 24/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ daiphatmobile
956 23/08/2012 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mobiletuongvy
957 22/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ truyenthongmobile
958 21/08/2012 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mobiletuongvy
959 20/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
960 19/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ truyenthongmobile
961 18/08/2012 1 ngày 3.510.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ vienthongdaitin
962 17/08/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ thmobile
963 16/08/2012 1 ngày 3.510.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
964 15/08/2012 1 ngày 3.510.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vienthongdaitin
965 14/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
966 13/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
967 12/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
968 11/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ ehanam
969 10/08/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi daiphatmobile
970 09/08/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ daiphatmobile
971 08/08/2012 1 ngày 3.510.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ vienthongdaitin
972 07/08/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ CORY3Mobile
973 06/08/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
974 05/08/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ diemsangviet
975 04/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
976 03/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
977 02/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
978 01/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Tăng 860.000 VNĐ ehanam
979 31/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 860.000 VNĐ CORY3Mobile
980 30/07/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Tăng 860.000 VNĐ ehanam
981 29/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
982 28/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ CORY3Mobile
983 27/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 760.000 VNĐ benmobile
984 26/07/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
985 25/07/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
986 24/07/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Tăng 860.000 VNĐ hanamgroup
987 23/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
988 22/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ CORY3Mobile
989 21/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
990 20/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
991 19/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
992 18/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
993 17/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
994 16/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ anhduong_mobile
995 15/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
996 14/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ CORY3Mobile
997 13/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
998 12/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
999 11/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
1000 10/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
1001 09/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ xuanmaimobile
1002 08/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1003 07/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ CORY3Mobile
1004 06/07/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xuanmaimobile
1005 05/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ CORY3Mobile
1006 04/07/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xuanmaimobile
1007 03/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1008 02/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ CORY3Mobile
1009 01/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ anhduong_mobile
1010 30/06/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1011 29/06/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1012 28/06/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1013 27/06/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ CORY3Mobile
1014 26/06/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1015 25/06/2012 3.450.000 ₫ anhduong_mobile
Có tổng cộng 1.015 thay đổi giá của sản phẩm Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B) trong mục Mobile
Từ khóa nổi bật trong tuần: khung treo, s1, iphone 3g, tac, ipod