• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 28/12/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.110.000 VNĐ dienthoaihanoi
2 27/12/2014 1 ngày 1.280.000 VNĐ Giá không đổi giasidienthoai
3 26/12/2014 1 ngày 1.280.000 VNĐ Giá không đổi giasidienthoai
4 25/12/2014 1 ngày 1.280.000 VNĐ Giá không đổi giasidienthoai
5 24/12/2014 1 ngày 1.280.000 VNĐ Giảm 1.110.000 VNĐ giasidienthoai
6 23/12/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaihanoi
7 22/12/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
8 21/12/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi didongquynhvy
9 20/12/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
10 19/12/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaihanoi
11 18/12/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
12 17/12/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi didongquynhvy
13 16/12/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
14 15/12/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaihanoi
15 14/12/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaihanoi
16 13/12/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
17 12/12/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi didongquynhvy
18 11/12/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
19 10/12/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaihanoi
20 09/12/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
21 08/12/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi didongquynhvy
22 07/12/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
23 06/12/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaihanoi
24 05/12/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
25 04/12/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
26 03/12/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
27 02/12/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi didongquynhvy
28 01/12/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi didongquynhvy
29 30/11/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi didongquynhvy
30 29/11/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi didongquynhvy
31 28/11/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 580.000 VNĐ didongquynhvy
32 27/11/2014 1 ngày 1.280.000 VNĐ Giá không đổi giasidienthoai
33 26/11/2014 1 ngày 1.280.000 VNĐ Giá không đổi giasidienthoai
34 25/11/2014 1 ngày 1.280.000 VNĐ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
35 24/11/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
36 23/11/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
37 22/11/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
38 21/11/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
39 20/11/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
40 19/11/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 1.690.000 VNĐ didonggiare1
41 18/11/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaihanoi
42 17/11/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
43 16/11/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 1.690.000 VNĐ dienthoaibaoan
44 15/11/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
45 14/11/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
46 13/11/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
47 12/11/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
48 11/11/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 1.690.000 VNĐ dienthoaibaoan
49 10/11/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.110.000 VNĐ dienthoaihanoi
50 09/11/2014 1 ngày 1.280.000 VNĐ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
51 08/11/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi didonggiare1
52 07/11/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
53 06/11/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
54 05/11/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 580.000 VNĐ dienthoaibaoan
55 04/11/2014 1 ngày 1.280.000 VNĐ Giá không đổi giasidienthoai
56 03/11/2014 1 ngày 1.280.000 VNĐ Giá không đổi giasidienthoai
57 02/11/2014 1 ngày 1.280.000 VNĐ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
58 01/11/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 580.000 VNĐ dienthoaibaoan
59 31/10/2014 1 ngày 1.280.000 VNĐ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
60 30/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
61 29/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
62 28/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
63 27/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
64 26/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 580.000 VNĐ dienthoaibaoan
65 25/10/2014 1 ngày 1.280.000 VNĐ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
66 24/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
67 23/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
68 22/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
69 21/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
70 20/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
71 19/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
72 18/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
73 17/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
74 16/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
75 15/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi didongquynhvy
76 14/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
77 13/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 1.860.000 VNĐ dienthoaibaoan
78 12/10/2014 1 ngày 2.560.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ networkviet
79 11/10/2014 1 ngày 1.470.000 VNĐ Tăng 770.000 VNĐ vienthinh
80 10/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
81 09/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 1.860.000 VNĐ tamducmobile
82 08/10/2014 1 ngày 2.560.000 VNĐ Tăng 1.860.000 VNĐ networkviet
83 07/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi tamducmobile
84 06/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi tamducmobile
85 05/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi tamducmobile
86 04/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi tamducmobile
87 03/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi tamducmobile
88 02/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi tamducmobile
89 01/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi tamducmobile
90 30/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi tamducmobile
91 29/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
92 28/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
93 27/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
94 26/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
95 25/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 770.000 VNĐ dienthoaibaoan
96 24/09/2014 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
97 23/09/2014 1 ngày 1.470.000 VNĐ Tăng 770.000 VNĐ vienthinh
98 22/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
99 21/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 770.000 VNĐ dienthoaibaoan
100 20/09/2014 1 ngày 1.470.000 VNĐ Tăng 770.000 VNĐ vienthinh
101 19/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
102 18/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
103 17/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ dienthoaibaoan
104 16/09/2014 1 ngày 2.750.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
105 15/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ dienthoaibaoan
106 14/09/2014 1 ngày 2.750.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
107 13/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaibaoan
108 12/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi didongquynhvy
109 11/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi didongquynhvy
110 10/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ didongquynhvy
111 09/09/2014 1 ngày 2.750.000 VNĐ Giá không đổi Gialongdigital
112 08/09/2014 1 ngày 2.750.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
113 07/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ didongquynhvy
114 06/09/2014 1 ngày 2.750.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
115 05/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi didongquynhvy
116 04/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi didongquynhvy
117 03/09/2014 4 ngày 700.000 VNĐ Giảm 770.000 VNĐ didongquynhvy
118 30/08/2014 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
119 29/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
120 28/08/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
121 27/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi lantruongmobile
122 26/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
123 25/08/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
124 24/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi lantruongmobile
125 23/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
126 22/08/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
127 21/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ lantruongmobile
128 20/08/2014 1 ngày 1.000.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ didongviethan
129 19/08/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
130 18/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi lantruongmobile
131 17/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
132 16/08/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
133 15/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
134 14/08/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi didongquynhvy
135 13/08/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
136 12/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
137 11/08/2014 1 ngày 1.470.000 VNĐ Tăng 670.000 VNĐ vienthinh
138 10/08/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi thegioismartphonegiare
139 09/08/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi thegioismartphonegiare
140 08/08/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi thegioismartphonegiare
141 07/08/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi thegioismartphonegiare
142 06/08/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ thegioismartphonegiare
143 05/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
144 04/08/2014 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
145 03/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ lantruongmobile
146 02/08/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.590.000 VNĐ dienthoaihanoi
147 01/08/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giảm 1.590.000 VNĐ didongviettien
148 31/07/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaihanoi
149 30/07/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaihanoi
150 29/07/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaihanoi
151 28/07/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ dienthoaihanoi
152 27/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi lantruongmobile
153 26/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ lantruongmobile
154 25/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
155 24/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
156 23/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
157 22/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
158 21/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
159 20/07/2014 1 ngày 2.750.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ Gialongdigital
160 19/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
161 18/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
162 17/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
163 16/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ didongviettien
164 15/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi lantruongmobile
165 14/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ lantruongmobile
166 13/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi didongviettien
167 12/07/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ didongviettien
168 11/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ lantruongmobile
169 10/07/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ namduyen
170 09/07/2014 1 ngày 1.000.000 VNĐ Giảm 1.270.000 VNĐ didongviethan
171 08/07/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Tăng 470.000 VNĐ huyhoangmobile
172 07/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi lantruongmobile
173 06/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi lantruongmobile
174 05/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi lantruongmobile
175 04/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
176 03/07/2014 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giảm 1.520.000 VNĐ vienthinh
177 02/07/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 1.520.000 VNĐ vitinhnguyennhu
178 01/07/2014 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giảm 1.520.000 VNĐ vienthinh
179 30/06/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
180 29/06/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 2.090.000 VNĐ vitinhnguyennhu
181 28/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
182 27/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
183 26/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
184 25/06/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Giá không đổi huyhoangmobile
185 24/06/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ huyhoangmobile
186 23/06/2014 1 ngày 2.190.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ hoguommobile
187 22/06/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giảm 805.000 VNĐ techshop
188 21/06/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
189 20/06/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ vitinhnguyennhu
190 19/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi lantruongmobile
191 18/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
192 17/06/2014 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
193 16/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
194 15/06/2014 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
195 14/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ lantruongmobile
196 13/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
197 12/06/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Tăng 1.370.000 VNĐ huyhoangmobile
198 11/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
199 10/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
200 09/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
201 08/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
202 07/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
203 06/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
204 05/06/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Tăng 1.370.000 VNĐ huyhoangmobile
205 04/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
206 03/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.285.000 VNĐ namduyen
207 02/06/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
208 01/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
209 31/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
210 30/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
211 29/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
212 28/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
213 27/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.285.000 VNĐ namduyen
214 26/05/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
215 25/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
216 24/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
217 23/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
218 22/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
219 21/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
220 20/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.285.000 VNĐ namduyen
221 19/05/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
222 18/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.080.000 VNĐ namduyen
223 17/05/2014 1 ngày 1.980.000 VNĐ Giảm 205.000 VNĐ anhduong_mobile
224 16/05/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
225 15/05/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
226 14/05/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
227 13/05/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
228 12/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
229 11/05/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Tăng 1.370.000 VNĐ huyhoangmobile
230 10/05/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ namduyen
231 09/05/2014 1 ngày 2.190.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ ducminhmobile
232 08/05/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
233 07/05/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
234 06/05/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giảm 374.000 VNĐ techshop
235 05/05/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
236 04/05/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
237 03/05/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
238 02/05/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
239 01/05/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 859.000 VNĐ B_Nmobile
240 30/04/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
241 29/04/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
242 28/04/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
243 27/04/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
244 26/04/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
245 25/04/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 374.000 VNĐ Lazada
246 24/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
247 23/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
248 22/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giảm 374.000 VNĐ techshop
249 21/04/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
250 20/04/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
251 19/04/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 374.000 VNĐ Lazada
252 18/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
253 17/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
254 16/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
255 15/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
256 14/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
257 13/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
258 12/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 205.000 VNĐ techshop
259 11/04/2014 1 ngày 1.980.000 VNĐ Giảm 579.000 VNĐ anhduong_mobile
260 10/04/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 1.659.000 VNĐ Lazada
261 09/04/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi namduyen
262 08/04/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.659.000 VNĐ namduyen
263 07/04/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 1.659.000 VNĐ Lazada
264 06/04/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ namduyen
265 05/04/2014 1 ngày 3.390.000 VNĐ Tăng 1.205.000 VNĐ vietkhanhmobile
266 04/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
267 03/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
268 02/04/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 485.000 VNĐ techshop
269 01/04/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 485.000 VNĐ Ngockimanh
270 31/03/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
271 30/03/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
272 29/03/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
273 28/03/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giảm 305.000 VNĐ techshop
274 27/03/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ vienthonggiakhanh
275 26/03/2014 1 ngày 1.980.000 VNĐ Giảm 510.000 VNĐ anhduong_mobile
276 25/03/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ vienthonggiakhanh
277 24/03/2014 1 ngày 1.980.000 VNĐ Giảm 205.000 VNĐ anhduong_mobile
278 23/03/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 205.000 VNĐ techshop
279 22/03/2014 1 ngày 1.980.000 VNĐ Giảm 205.000 VNĐ anhduong_mobile
280 21/03/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 205.000 VNĐ techshop
281 20/03/2014 1 ngày 1.980.000 VNĐ Giảm 205.000 VNĐ vienthinh
282 19/03/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
283 18/03/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.590.000 VNĐ namduyen
284 17/03/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 790.000 VNĐ vienthonggiakhanh
285 16/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
286 15/03/2014 5 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
287 10/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
288 09/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
289 08/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
290 07/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ manhphatmobile
291 06/03/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ phatminhkhangmobile
292 05/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
293 04/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
294 03/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
295 02/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
296 01/03/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ manhphatmobile
297 28/02/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ namduyen
298 27/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ manhphatmobile
299 26/02/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ namduyen
300 25/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
301 24/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
302 23/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
303 22/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
304 21/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
305 20/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ manhphatmobile
306 19/02/2014 1 ngày 1.980.000 VNĐ Giảm 579.000 VNĐ anhduong_mobile
307 18/02/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
308 17/02/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
309 16/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
310 15/02/2014 2 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 640.000 VNĐ manhphatmobile
311 13/02/2014 1 ngày 2.340.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ lucasa
312 12/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 485.000 VNĐ didongsaigon24h
313 11/02/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
314 10/02/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giảm 405.000 VNĐ techshop
315 09/02/2014 1 ngày 2.590.000 VNĐ Tăng 405.000 VNĐ huyentrangmobile
316 08/02/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
317 07/02/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
318 06/02/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giảm 405.000 VNĐ techshop
319 05/02/2014 1 ngày 2.590.000 VNĐ Tăng 31.000 VNĐ huyentrangmobile
320 04/02/2014 4 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
321 31/01/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
322 30/01/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
323 29/01/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
324 28/01/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 395.000 VNĐ manhphatmobile
325 27/01/2014 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
326 26/01/2014 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
327 25/01/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ techshop
328 24/01/2014 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
329 23/01/2014 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ avishop
330 22/01/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ didongsaigon24h
331 21/01/2014 1 ngày 2.095.000 VNĐ Tăng 645.000 VNĐ avishop
332 20/01/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 1.109.000 VNĐ phatminhkhangmobile
333 19/01/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
334 18/01/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
335 17/01/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
336 16/01/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
337 15/01/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
338 14/01/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
339 13/01/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
340 12/01/2014 1 ngày 2.559.000 VNĐ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
341 11/01/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Giá không đổi huyhoangmobile
342 10/01/2014 1 ngày 2.270.000 VNĐ Giảm 180.000 VNĐ huyhoangmobile
343 09/01/2014 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ 3dsaigon
344 08/01/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ didongsaigon24h
345 07/01/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
346 06/01/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
347 05/01/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
348 04/01/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
349 03/01/2014 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ techshop
350 02/01/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
351 01/01/2014 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ plstorevn
352 31/12/2013 1 ngày 2.100.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
353 30/12/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ plstorevn
354 29/12/2013 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giá không đổi didongsaigon24h
355 28/12/2013 1 ngày 2.100.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
356 27/12/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giá không đổi plstorevn
357 26/12/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giảm 105.000 VNĐ plstorevn
358 25/12/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Tăng 105.000 VNĐ avishop
359 24/12/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giá không đổi plstorevn
360 23/12/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giảm 195.000 VNĐ plstorevn
361 22/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
362 21/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 195.000 VNĐ techshop
363 20/12/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giảm 105.000 VNĐ plstorevn
364 19/12/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
365 18/12/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
366 17/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
367 16/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ techshop
368 15/12/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
369 14/12/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
370 13/12/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 355.000 VNĐ avishop
371 12/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 265.000 VNĐ 3dsaigon
372 11/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
373 10/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giảm 265.000 VNĐ techshop
374 09/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 265.000 VNĐ 3dsaigon
375 08/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
376 07/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ techshop
377 06/12/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 355.000 VNĐ avishop
378 05/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 355.000 VNĐ 3dsaigon
379 04/12/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
380 03/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
381 02/12/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ techshop
382 01/12/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
383 30/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ avishop
384 29/11/2013 1 ngày 2.100.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ didongsaigon24h
385 28/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ avishop
386 27/11/2013 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giá không đổi didongsaigon24h
387 26/11/2013 1 ngày 2.100.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ didongsaigon24h
388 25/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
389 24/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
390 23/11/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ techshop
391 22/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
392 21/11/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ techshop
393 20/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
394 19/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
395 18/11/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ techshop
396 17/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
397 16/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
398 15/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
399 14/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
400 13/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
401 12/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giá không đổi avishop
402 11/11/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
403 10/11/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ techshop
404 09/11/2013 1 ngày 2.180.000 VNĐ Giảm 369.000 VNĐ khanhduymobile
405 08/11/2013 1 ngày 2.549.000 VNĐ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
406 07/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi vienthonggiakhanh
407 06/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi vienthonggiakhanh
408 05/11/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ vienthonggiakhanh
409 04/11/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giá không đổi hoguommobile
410 03/11/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giá không đổi hoguommobile
411 02/11/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Tăng 740.000 VNĐ hoguommobile
412 01/11/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 735.000 VNĐ huyhangmobile
413 31/10/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
414 30/10/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
415 29/10/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giảm 305.000 VNĐ techshop
416 28/10/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ vienthonggiakhanh
417 27/10/2013 3 ngày 2.180.000 VNĐ Giá không đổi khanhduymobile
418 24/10/2013 1 ngày 2.180.000 VNĐ Tăng 730.000 VNĐ khanhduymobile
419 23/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 735.000 VNĐ phatminhkhangmobile
420 22/10/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
421 21/10/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
422 20/10/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
423 19/10/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giá không đổi techshop
424 18/10/2013 1 ngày 2.185.000 VNĐ Giảm 265.000 VNĐ techshop
425 17/10/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi 3dsaigon
426 16/10/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 260.000 VNĐ 3dsaigon
427 15/10/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
428 14/10/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
429 13/10/2013 3 ngày 2.190.000 VNĐ Tăng 740.000 VNĐ ducminhmobile
430 10/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 645.000 VNĐ manhthangpro78
431 09/10/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 95.000 VNĐ avishop
432 08/10/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Tăng 95.000 VNĐ ducminhmobile
433 07/10/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 95.000 VNĐ avishop
434 06/10/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Tăng 95.000 VNĐ ducminhmobile
435 05/10/2013 1 ngày 2.095.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ avishop
436 04/10/2013 1 ngày 2.180.000 VNĐ Giá không đổi so8mobile
437 03/10/2013 1 ngày 2.180.000 VNĐ Giảm 452.000 VNĐ so8mobile
438 02/10/2013 1 ngày 2.632.000 VNĐ Tăng 442.000 VNĐ thegioitructuyen
439 01/10/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giảm 790.000 VNĐ ducminhmobile
440 30/09/2013 1 ngày 2.980.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytantien
441 29/09/2013 1 ngày 2.980.000 VNĐ Tăng 380.000 VNĐ dienmaytantien
442 28/09/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ dienmaybinhminhonline
443 27/09/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ AnVat_Mobile
444 26/09/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ dienmaybinhminhonline
445 25/09/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ ehanam
446 24/09/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi vienthonggiakhanh
447 23/09/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ vienthonggiakhanh
448 22/09/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 260.000 VNĐ anhduong_mobile
449 21/09/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
450 20/09/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giảm 260.000 VNĐ ducminhmobile
451 19/09/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 260.000 VNĐ anhduong_mobile
452 18/09/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giảm 180.000 VNĐ ducminhmobile
453 17/09/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
454 16/09/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Tăng 180.000 VNĐ hoangmyjsc
455 15/09/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ diemsangviet
456 14/09/2013 1 ngày 2.250.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
457 13/09/2013 1 ngày 2.340.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
458 12/09/2013 1 ngày 2.340.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
459 11/09/2013 1 ngày 2.340.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ thanhcongmobile
460 10/09/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
461 09/09/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
462 08/09/2013 1 ngày 2.190.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ hoguommobile
463 07/09/2013 1 ngày 2.180.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ khanhduymobile
464 06/09/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 251.000 VNĐ anhduong_mobile
465 05/09/2013 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
466 04/09/2013 1 ngày 2.199.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ Lazada
467 03/09/2013 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ namduyen
468 02/09/2013 1 ngày 2.199.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ Lazada
469 01/09/2013 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ namduyen
470 31/08/2013 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 251.000 VNĐ Lazada
471 30/08/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 251.000 VNĐ 3dsaigon
472 29/08/2013 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
473 28/08/2013 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ Lazada
474 27/08/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi tintuongvn
475 26/08/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giảm 161.000 VNĐ tintuongvn
476 25/08/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi 3dsaigon
477 24/08/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 79.000 VNĐ 3dsaigon
478 23/08/2013 1 ngày 2.529.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
479 22/08/2013 1 ngày 2.529.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ Lazada
480 21/08/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ avishop
481 20/08/2013 1 ngày 2.529.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
482 19/08/2013 1 ngày 2.529.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ Lazada
483 18/08/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Tăng 109.000 VNĐ avishop
484 17/08/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaihanoi
485 16/08/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaihanoi
486 15/08/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienthoaihanoi
487 14/08/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
488 13/08/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ Lazada
489 12/08/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi 3dsaigon
490 11/08/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi 3dsaigon
491 10/08/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi 3dsaigon
492 09/08/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ 3dsaigon
493 08/08/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
494 07/08/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
495 06/08/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
496 05/08/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ ducminhmobile
497 04/08/2013 1 ngày 2.180.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ khanhduymobile
498 03/08/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
499 02/08/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
500 01/08/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ ducminhmobile
501 31/07/2013 1 ngày 2.180.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ khanhduymobile
502 30/07/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
503 29/07/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
504 28/07/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
505 27/07/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
506 26/07/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
507 25/07/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
508 24/07/2013 1 ngày 2.290.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ ducminhmobile
509 23/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
510 22/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
511 21/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
512 20/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
513 19/07/2013 1 ngày 2.280.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ so8mobile
514 18/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
515 17/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giảm 320.000 VNĐ hoangmyjsc
516 16/07/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 320.000 VNĐ Minhvietmobile
517 15/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
518 14/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
519 13/07/2013 1 ngày 2.280.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ khanhduymobile
520 12/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
521 11/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
522 10/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
523 09/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
524 08/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
525 07/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
526 06/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
527 05/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
528 04/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ hoangmyjsc
529 03/07/2013 1 ngày 2.320.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ ducminhmobile
530 02/07/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giảm 129.000 VNĐ hoangmyjsc
531 01/07/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Tăng 179.000 VNĐ avishop
532 30/06/2013 1 ngày 2.320.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ ducminhmobile
533 29/06/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ hoguommobile
534 28/06/2013 1 ngày 2.320.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ ducminhmobile
535 27/06/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ hoguommobile
536 26/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
537 25/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ hoangmyjsc
538 24/06/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ diemsangviet
539 23/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
540 22/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
541 21/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
542 20/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
543 19/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
544 18/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
545 17/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
546 16/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
547 15/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi khanhduymobile
548 14/06/2013 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giảm 149.000 VNĐ khanhduymobile
549 13/06/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi avishop
550 12/06/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi avishop
551 11/06/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi avishop
552 10/06/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi avishop
553 09/06/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 51.000 VNĐ avishop
554 08/06/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
555 07/06/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
556 06/06/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
557 05/06/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
558 04/06/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
559 03/06/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
560 02/06/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ anhduong_mobile
561 01/06/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
562 31/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
563 30/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
564 29/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
565 28/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
566 27/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
567 26/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
568 25/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
569 24/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
570 23/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
571 22/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
572 21/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
573 20/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
574 19/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
575 18/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
576 17/05/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ hoangmyjsc
577 16/05/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
578 15/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
579 14/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
580 13/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
581 12/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
582 11/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
583 10/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ vienthinh
584 09/05/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
585 08/05/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
586 07/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
587 06/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giảm 128.000 VNĐ vienthinh
588 05/05/2013 1 ngày 2.668.000 VNĐ Tăng 128.000 VNĐ topcare
589 04/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
590 03/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
591 02/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
592 01/05/2013 1 ngày 2.540.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ vienthinh
593 30/04/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ ngochacomputer
594 29/04/2013 1 ngày 2.770.000 VNĐ Tăng 170.000 VNĐ daiduyen
595 28/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
596 27/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
597 26/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
598 25/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
599 24/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
600 23/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
601 22/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
602 21/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
603 20/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
604 19/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ bichngocmobile
605 18/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ avishop
606 17/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ bichngocmobile
607 16/04/2013 1 ngày 2.750.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ CongtyGiaVu
608 15/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
609 14/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
610 13/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
611 12/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
612 11/04/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 170.000 VNĐ bichngocmobile
613 10/04/2013 1 ngày 2.770.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ daiduyen
614 09/04/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
615 08/04/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
616 07/04/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
617 06/04/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ tiencuongmobile
618 05/04/2013 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi Gialongdigital
619 04/04/2013 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ Gialongdigital
620 03/04/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
621 02/04/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
622 01/04/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
623 31/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
624 30/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
625 29/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
626 28/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ Trunganhcomputer
627 27/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhphumobile
628 26/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
629 25/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
630 24/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
631 23/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
632 22/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
633 21/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
634 20/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ minhhieumobile
635 19/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ ducminhmobile
636 18/03/2013 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vienthongdaitin
637 17/03/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ minhhieumobile
638 16/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ B_Nmobile
639 15/03/2013 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ vienthongdaitin
640 14/03/2013 1 ngày 2.760.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
641 13/03/2013 1 ngày 2.760.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ cameraanvanphat
642 12/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ B_Nmobile
643 11/03/2013 1 ngày 2.760.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ cameraanvanphat
644 10/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
645 09/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
646 08/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ B_Nmobile
647 07/03/2013 1 ngày 2.820.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ ducminhmobile
648 06/03/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi avishop
649 05/03/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi avishop
650 04/03/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 340.000 VNĐ avishop
651 03/03/2013 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ vienthongdaitin
652 02/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
653 01/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ diemsangviet
654 28/02/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ vitinhnguyennhu
655 27/02/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
656 26/02/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
657 25/02/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
658 24/02/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ anhduong_mobile
659 23/02/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
660 22/02/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
661 21/02/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ vitinhnguyennhu
662 20/02/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ anhduong_mobile
663 19/02/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ thegioikts
664 18/02/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ smartphoneshop
665 17/02/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
666 16/02/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ diemsangviet
667 15/02/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ khanhduymobile
668 14/02/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
669 13/02/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
670 12/02/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
671 11/02/2013 2 ngày 2.780.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
672 09/02/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vienthinh
673 08/02/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi khanhduymobile
674 07/02/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ khanhduymobile
675 06/02/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
676 05/02/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ diemsangviet
677 04/02/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
678 03/02/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ vienthinh
679 02/02/2013 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ vienthongdaitin
680 01/02/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ vienthinh
681 31/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ ecomart
682 30/01/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
683 29/01/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
684 28/01/2013 1 ngày 2.780.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
685 27/01/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ minhhieumobile
686 26/01/2013 1 ngày 2.750.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
687 25/01/2013 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ vienthongdaitin
688 24/01/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ tamagift
689 23/01/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi ApplePro
690 22/01/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 570.000 VNĐ ApplePro
691 21/01/2013 1 ngày 2.980.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ dienmaytantien
692 20/01/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ ngochacomputer
693 19/01/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
694 18/01/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ vitinhnguyennhu
695 17/01/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ ngochacomputer
696 16/01/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
697 15/01/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
698 14/01/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
699 13/01/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
700 12/01/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
701 11/01/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
702 10/01/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 209.000 VNĐ thegioikts
703 09/01/2013 1 ngày 3.199.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
704 08/01/2013 1 ngày 3.199.000 VNĐ Tăng 1.199.000 VNĐ Lazada
705 07/01/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.199.000 VNĐ ThanhLapStore
706 06/01/2013 1 ngày 3.199.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
707 05/01/2013 1 ngày 3.199.000 VNĐ Tăng 1.199.000 VNĐ Lazada
708 04/01/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.199.000 VNĐ ThanhLapStore
709 03/01/2013 1 ngày 3.199.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ Lazada
710 02/01/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Tăng 409.000 VNĐ Lazada
711 01/01/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ ducminhmobile
712 31/12/2012 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giảm 410.000 VNĐ khanhduymobile
713 30/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
714 29/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ vienthongdaitin
715 28/12/2012 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ ngochacomputer
716 27/12/2012 1 ngày 3.150.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ ducminhmobile
717 26/12/2012 1 ngày 3.060.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
718 25/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ vienthongdaitin
719 24/12/2012 1 ngày 3.060.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
720 23/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ anhduong_mobile
721 22/12/2012 1 ngày 3.060.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
722 21/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ anhduong_mobile
723 20/12/2012 1 ngày 3.060.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ khanhduymobile
724 19/12/2012 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
725 18/12/2012 1 ngày 3.230.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ muahangtructuyen
726 17/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
727 16/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ anhduong_mobile
728 15/12/2012 1 ngày 3.250.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ TechOne
729 14/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
730 13/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 2.770.000 VNĐ anhduong_mobile
731 12/12/2012 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi baolongmobilevn
732 11/12/2012 1 ngày 430.000 VNĐ Giảm 2.920.000 VNĐ baolongmobilevn
733 10/12/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ muahangtructuyen
734 09/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
735 08/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
736 07/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
737 06/12/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ anhduong_mobile
738 05/12/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 149.000 VNĐ vienthongdaitin
739 04/12/2012 1 ngày 3.499.000 VNĐ Tăng 149.000 VNĐ Lazada
740 03/12/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
741 02/12/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
742 01/12/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
743 30/11/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
744 29/11/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 149.000 VNĐ ngochacomputer
745 28/11/2012 1 ngày 3.499.000 VNĐ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
746 27/11/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ ducminhmobile
747 26/11/2012 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 980.000 VNĐ mysonmobile
748 25/11/2012 1 ngày 3.180.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ truyenthongmobile
749 24/11/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
750 23/11/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ ducminhmobile
751 22/11/2012 1 ngày 3.180.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
752 21/11/2012 1 ngày 3.180.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ truyenthongmobile
753 20/11/2012 1 ngày 3.380.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ daiphatmobile
754 19/11/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vienthongdaitin
755 18/11/2012 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
756 17/11/2012 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
757 16/11/2012 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
758 15/11/2012 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 45.000 VNĐ tamagift
759 14/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
760 13/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
761 12/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
762 11/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giảm 104.000 VNĐ truyenthongmobile
763 10/11/2012 1 ngày 3.449.000 VNĐ Tăng 104.000 VNĐ Lazada
764 09/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
765 08/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ truyenthongmobile
766 07/11/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ ngochacomputer
767 06/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ truyenthongmobile
768 05/11/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ muahangtructuyen
769 04/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giảm 104.000 VNĐ truyenthongmobile
770 03/11/2012 1 ngày 3.449.000 VNĐ Tăng 104.000 VNĐ Lazada
771 02/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
772 01/11/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
773 31/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
774 30/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
775 29/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
776 28/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
777 27/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
778 26/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
779 25/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
780 24/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
781 23/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
782 22/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
783 21/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
784 20/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
785 19/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
786 18/10/2012 1 ngày 3.345.000 VNĐ Giảm 25.000 VNĐ truyenthongmobile
787 17/10/2012 1 ngày 3.370.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
788 16/10/2012 1 ngày 3.370.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ truyenthongmobile
789 15/10/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
790 14/10/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
791 13/10/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vienthongdaitin
792 12/10/2012 1 ngày 3.370.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
793 11/10/2012 1 ngày 3.370.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
794 10/10/2012 1 ngày 3.370.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ vienthinh
795 09/10/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ vienthongdaitin
796 08/10/2012 1 ngày 3.370.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
797 07/10/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ anhduong_mobile
798 06/10/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ vienthongdaitin
799 05/10/2012 1 ngày 3.370.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
800 04/10/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 44.000 VNĐ anhduong_mobile
801 03/10/2012 1 ngày 3.444.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
802 02/10/2012 1 ngày 3.444.000 VNĐ Tăng 44.000 VNĐ truyenthongmobile
803 01/10/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 56.000 VNĐ anhduong_mobile
804 30/09/2012 1 ngày 3.456.000 VNĐ Tăng 56.000 VNĐ thanhcongmobile
805 29/09/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 8.000 VNĐ anhduong_mobile
806 28/09/2012 1 ngày 3.392.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
807 27/09/2012 1 ngày 3.392.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
808 26/09/2012 1 ngày 3.392.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
809 25/09/2012 1 ngày 3.392.000 VNĐ Giảm 58.000 VNĐ truyenthongmobile
810 24/09/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 58.000 VNĐ minhhieumobile
811 23/09/2012 1 ngày 3.392.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
812 22/09/2012 1 ngày 3.392.000 VNĐ Giảm 58.000 VNĐ truyenthongmobile
813 21/09/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 148.000 VNĐ minhhieumobile
814 20/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
815 19/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Giảm 148.000 VNĐ truyenthongmobile
816 18/09/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 148.000 VNĐ anhduong_mobile
817 17/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
818 16/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
819 15/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
820 14/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
821 13/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
822 12/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
823 11/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Giảm 148.000 VNĐ truyenthongmobile
824 10/09/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 148.000 VNĐ anhduong_mobile
825 09/09/2012 1 ngày 3.302.000 VNĐ Tăng 702.000 VNĐ truyenthongmobile
826 08/09/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 850.000 VNĐ mobiletuongvy
827 07/09/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
828 06/09/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
829 05/09/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
830 04/09/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
831 03/09/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ anhduong_mobile
832 02/09/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ mobiletuongvy
833 01/09/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ ngochacomputer
834 31/08/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 850.000 VNĐ mobiletuongvy
835 30/08/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
836 29/08/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
837 28/08/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ anhduong_mobile
838 27/08/2012 1 ngày 3.380.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ phonedep
839 26/08/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
840 25/08/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi daiphatmobile
841 24/08/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ daiphatmobile
842 23/08/2012 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ mobiletuongvy
843 22/08/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ truyenthongmobile
844 21/08/2012 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ mobiletuongvy
845 20/08/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
846 19/08/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ truyenthongmobile
847 18/08/2012 1 ngày 3.510.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ vienthongdaitin
848 17/08/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ thmobile
849 16/08/2012 1 ngày 3.510.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
850 15/08/2012 1 ngày 3.510.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ vienthongdaitin
851 14/08/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
852 13/08/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
853 12/08/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
854 11/08/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ ehanam
855 10/08/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi daiphatmobile
856 09/08/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ daiphatmobile
857 08/08/2012 1 ngày 3.510.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ vienthongdaitin
858 07/08/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ CORY3Mobile
859 06/08/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
860 05/08/2012 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ diemsangviet
861 04/08/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
862 03/08/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
863 02/08/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
864 01/08/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Tăng 860.000 VNĐ ehanam
865 31/07/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 860.000 VNĐ CORY3Mobile
866 30/07/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Tăng 860.000 VNĐ ehanam
867 29/07/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
868 28/07/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ CORY3Mobile
869 27/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 760.000 VNĐ benmobile
870 26/07/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
871 25/07/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
872 24/07/2012 1 ngày 3.660.000 VNĐ Tăng 860.000 VNĐ hanamgroup
873 23/07/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
874 22/07/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ CORY3Mobile
875 21/07/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
876 20/07/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
877 19/07/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
878 18/07/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
879 17/07/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
880 16/07/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ anhduong_mobile
881 15/07/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
882 14/07/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ CORY3Mobile
883 13/07/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
884 12/07/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
885 11/07/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
886 10/07/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
887 09/07/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ xuanmaimobile
888 08/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
889 07/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ CORY3Mobile
890 06/07/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ xuanmaimobile
891 05/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ CORY3Mobile
892 04/07/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ xuanmaimobile
893 03/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
894 02/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ CORY3Mobile
895 01/07/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ anhduong_mobile
896 30/06/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
897 29/06/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
898 28/06/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
899 27/06/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ CORY3Mobile
900 26/06/2012 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
901 25/06/2012 3.450.000 VNĐ anhduong_mobile
Có tổng cộng 901 thay đổi giá của sản phẩm Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B) trong mục Mobile