Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 25/11/2016 6 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoai805
2 19/11/2016 13 ngày 500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ shopdienthoai805
3 06/11/2016 21 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ dienmayanhngan
4 16/10/2016 13 ngày 600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ manhthangpro78
5 03/10/2016 3 ngày 500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ shopdienthoai805
6 30/09/2016 2 ngày 600.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ manhthangpro78
7 28/09/2016 28 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
8 31/08/2016 14 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
9 17/08/2016 29 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
10 19/07/2016 9 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ dienmayanhngan
11 10/07/2016 12 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ nhanhsieutoc
12 28/06/2016 40 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
13 19/05/2016 13 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
14 06/05/2016 34 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
15 02/04/2016 8 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
16 25/03/2016 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
17 23/03/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
18 22/03/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
19 21/03/2016 14 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
20 07/03/2016 34 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ quynhanhmobile176
21 02/02/2016 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
22 01/02/2016 4 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
23 28/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
24 27/01/2016 6 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ quynhanhmobile176
25 21/01/2016 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
26 20/01/2016 6 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ quynhanhmobile176
27 14/01/2016 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
28 13/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ quynhanhmobile176
29 12/01/2016 1 ngày 2.150.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ banbuonbanle
30 11/01/2016 3 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ quynhanhmobile176
31 08/01/2016 10 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
32 29/12/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
33 28/12/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 6.200.000 VNĐ quynhanhmobile176
34 27/12/2015 15 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 6.200.000 VNĐ mobilehungphat
35 12/12/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ quynhanhmobile176
36 10/12/2015 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
37 09/12/2015 4 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
38 05/12/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ quynhanhmobile176
39 04/12/2015 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
40 02/12/2015 7 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
41 25/11/2015 6 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
42 19/11/2015 4 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
43 15/11/2015 5 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
44 10/11/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ quynhanhmobile176
45 08/11/2015 8 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
46 31/10/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
47 29/10/2015 5 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
48 24/10/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.520.000 VNĐ quynhanhmobile176
49 23/10/2015 15 ngày 2.320.000 ₫ Tăng 1.520.000 VNĐ tamma
50 08/10/2015 3 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.520.000 VNĐ quynhanhmobile176
51 05/10/2015 20 ngày 2.320.000 ₫ Tăng 1.520.000 VNĐ tamma
52 15/09/2015 15 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
53 31/08/2015 9 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
54 22/08/2015 3 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.380.000 VNĐ quynhanhmobile176
55 19/08/2015 15 ngày 2.180.000 ₫ Tăng 1.380.000 VNĐ cameraanvanphat
56 04/08/2015 17 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
57 18/07/2015 14 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
58 04/07/2015 9 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
59 25/06/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
60 24/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
61 23/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
62 22/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
63 21/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
64 20/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
65 19/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
66 18/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
67 17/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
68 16/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ namduyen
69 15/06/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
70 14/06/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
71 13/06/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
72 12/06/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
73 11/06/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
74 10/06/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thegioismartphonegiare
75 09/06/2015 19 ngày 900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ namduyen
76 21/05/2015 7 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
77 14/05/2015 14 ngày 800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thegioismartphonegiare
78 30/04/2015 10 ngày 700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ didongquynhvy
79 20/04/2015 2 ngày 600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ giaihuymobile
80 18/04/2015 2 ngày 650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ giaihuymobile
81 16/04/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
82 15/04/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
83 14/04/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
84 13/04/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ giaihuymobile
85 12/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
86 11/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
87 10/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ manhthangpro78
88 09/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
89 08/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
90 07/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
91 06/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
92 05/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
93 04/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
94 03/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
95 02/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
96 01/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
97 31/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
98 30/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
99 29/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
100 28/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thegioismartphonegiare
101 27/03/2015 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ manhthangpro78
102 26/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
103 25/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
104 24/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thegioismartphonegiare
105 23/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
106 22/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
107 21/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
108 20/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
109 19/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
110 18/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
111 17/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
112 16/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
113 15/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
114 14/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
115 13/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
116 12/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
117 11/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
118 10/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
119 09/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
120 08/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
121 07/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
122 06/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
123 05/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
124 04/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
125 03/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
126 02/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
127 01/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
128 28/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
129 27/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
130 26/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
131 25/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ caotrimobile
132 24/02/2015 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
133 23/02/2015 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ manhthangpro78
134 22/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
135 21/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
136 20/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
137 19/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
138 18/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
139 17/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
140 16/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
141 15/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
142 14/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
143 13/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
144 12/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
145 11/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
146 10/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
147 09/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
148 08/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
149 07/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
150 06/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
151 05/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
152 04/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
153 03/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
154 02/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
155 01/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
156 31/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
157 30/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ caotrimobile
158 29/01/2015 1 ngày 899.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ giasidienthoai
159 28/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
160 27/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
161 26/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ caotrimobile
162 25/01/2015 1 ngày 899.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
163 24/01/2015 1 ngày 899.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ giasidienthoai
164 23/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ caotrimobile
165 22/01/2015 1 ngày 899.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ giasidienthoai
166 21/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
167 20/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ caotrimobile
168 19/01/2015 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
169 18/01/2015 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ CongtyGiaVu
170 17/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
171 16/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
172 15/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ caotrimobile
173 14/01/2015 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ namduyen
174 13/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
175 12/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ caotrimobile
176 11/01/2015 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ CongtyGiaVu
177 10/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ didongquynhvy
178 09/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
179 08/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 630.000 VNĐ caotrimobile
180 07/01/2015 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
181 06/01/2015 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 630.000 VNĐ giasidienthoai
182 05/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 630.000 VNĐ caotrimobile
183 04/01/2015 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 630.000 VNĐ giasidienthoai
184 03/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
185 02/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 1.910.000 VNĐ caotrimobile
186 01/01/2015 1 ngày 2.560.000 ₫ Giá không đổi networkviet
187 31/12/2014 1 ngày 2.560.000 ₫ Tăng 1.280.000 VNĐ networkviet
188 30/12/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 630.000 VNĐ giasidienthoai
189 29/12/2014 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
190 28/12/2014 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 630.000 VNĐ caotrimobile
191 27/12/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
192 26/12/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
193 25/12/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
194 24/12/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giảm 1.110.000 VNĐ giasidienthoai
195 23/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
196 22/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
197 21/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
198 20/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
199 19/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
200 18/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
201 17/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
202 16/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
203 15/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
204 14/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
205 13/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
206 12/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
207 11/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
208 10/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
209 09/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
210 08/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
211 07/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
212 06/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
213 05/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
214 04/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
215 03/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
216 02/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
217 01/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
218 30/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
219 29/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
220 28/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ didongquynhvy
221 27/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
222 26/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
223 25/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
224 24/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
225 23/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
226 22/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
227 21/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
228 20/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
229 19/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didonggiare1
230 18/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
231 17/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
232 16/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ dienthoaibaoan
233 15/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
234 14/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
235 13/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
236 12/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
237 11/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ dienthoaibaoan
238 10/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.110.000 VNĐ dienthoaihanoi
239 09/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
240 08/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
241 07/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
242 06/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
243 05/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ dienthoaibaoan
244 04/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
245 03/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
246 02/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
247 01/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ dienthoaibaoan
248 31/10/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
249 30/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
250 29/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
251 28/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
252 27/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
253 26/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ dienthoaibaoan
254 25/10/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
255 24/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
256 23/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
257 22/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
258 21/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
259 20/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
260 19/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
261 18/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
262 17/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
263 16/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
264 15/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
265 14/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
266 13/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.860.000 VNĐ dienthoaibaoan
267 12/10/2014 1 ngày 2.560.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ networkviet
268 11/10/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 770.000 VNĐ vienthinh
269 10/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
270 09/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.860.000 VNĐ tamducmobile
271 08/10/2014 1 ngày 2.560.000 ₫ Tăng 1.860.000 VNĐ networkviet
272 07/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
273 06/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
274 05/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
275 04/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
276 03/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
277 02/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
278 01/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
279 30/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
280 29/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
281 28/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
282 27/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
283 26/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
284 25/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 770.000 VNĐ dienthoaibaoan
285 24/09/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
286 23/09/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 770.000 VNĐ vienthinh
287 22/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
288 21/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 770.000 VNĐ dienthoaibaoan
289 20/09/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 770.000 VNĐ vienthinh
290 19/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
291 18/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
292 17/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ dienthoaibaoan
293 16/09/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
294 15/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ dienthoaibaoan
295 14/09/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
296 13/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
297 12/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
298 11/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
299 10/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ didongquynhvy
300 09/09/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi Gialongdigital
301 08/09/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
302 07/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ didongquynhvy
303 06/09/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
304 05/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
305 04/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
306 03/09/2014 4 ngày 700.000 ₫ Giảm 770.000 VNĐ didongquynhvy
307 30/08/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
308 29/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
309 28/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
310 27/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
311 26/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
312 25/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
313 24/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
314 23/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
315 22/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
316 21/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ lantruongmobile
317 20/08/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ didongviethan
318 19/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
319 18/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
320 17/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
321 16/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
322 15/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
323 14/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
324 13/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
325 12/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
326 11/08/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ vienthinh
327 10/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
328 09/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
329 08/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
330 07/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
331 06/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thegioismartphonegiare
332 05/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
333 04/08/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
334 03/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ lantruongmobile
335 02/08/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ dienthoaihanoi
336 01/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ didongviettien
337 31/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
338 30/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
339 29/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
340 28/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ dienthoaihanoi
341 27/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
342 26/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ lantruongmobile
343 25/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
344 24/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
345 23/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
346 22/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
347 21/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
348 20/07/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ Gialongdigital
349 19/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
350 18/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
351 17/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
352 16/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ didongviettien
353 15/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
354 14/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ lantruongmobile
355 13/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
356 12/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ didongviettien
357 11/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lantruongmobile
358 10/07/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ namduyen
359 09/07/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 1.270.000 VNĐ didongviethan
360 08/07/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Tăng 470.000 VNĐ huyhoangmobile
361 07/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
362 06/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
363 05/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
364 04/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
365 03/07/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 1.520.000 VNĐ vienthinh
366 02/07/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.520.000 VNĐ vitinhnguyennhu
367 01/07/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 1.520.000 VNĐ vienthinh
368 30/06/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
369 29/06/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 2.090.000 VNĐ vitinhnguyennhu
370 28/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
371 27/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
372 26/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
373 25/06/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giá không đổi huyhoangmobile
374 24/06/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ huyhoangmobile
375 23/06/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ hoguommobile
376 22/06/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 805.000 VNĐ techshop
377 21/06/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
378 20/06/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ vitinhnguyennhu
379 19/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
380 18/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
381 17/06/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
382 16/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
383 15/06/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
384 14/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lantruongmobile
385 13/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
386 12/06/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Tăng 1.370.000 VNĐ huyhoangmobile
387 11/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
388 10/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
389 09/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
390 08/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
391 07/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
392 06/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
393 05/06/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Tăng 1.370.000 VNĐ huyhoangmobile
394 04/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
395 03/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.285.000 VNĐ namduyen
396 02/06/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
397 01/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
398 31/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
399 30/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
400 29/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
401 28/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
402 27/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.285.000 VNĐ namduyen
403 26/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
404 25/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
405 24/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
406 23/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
407 22/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
408 21/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
409 20/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.285.000 VNĐ namduyen
410 19/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
411 18/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.080.000 VNĐ namduyen
412 17/05/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 205.000 VNĐ anhduong_mobile
413 16/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
414 15/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
415 14/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
416 13/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
417 12/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
418 11/05/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Tăng 1.370.000 VNĐ huyhoangmobile
419 10/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ namduyen
420 09/05/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ducminhmobile
421 08/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
422 07/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
423 06/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 374.000 VNĐ techshop
424 05/05/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
425 04/05/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
426 03/05/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
427 02/05/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
428 01/05/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 859.000 VNĐ B_Nmobile
429 30/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
430 29/04/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
431 28/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
432 27/04/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
433 26/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
434 25/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 374.000 VNĐ Lazada
435 24/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
436 23/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
437 22/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 374.000 VNĐ techshop
438 21/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
439 20/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
440 19/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 374.000 VNĐ Lazada
441 18/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
442 17/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
443 16/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
444 15/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
445 14/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
446 13/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
447 12/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 205.000 VNĐ techshop
448 11/04/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 579.000 VNĐ anhduong_mobile
449 10/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 1.659.000 VNĐ Lazada
450 09/04/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
451 08/04/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.659.000 VNĐ namduyen
452 07/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 1.659.000 VNĐ Lazada
453 06/04/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ namduyen
454 05/04/2014 1 ngày 3.390.000 ₫ Tăng 1.205.000 VNĐ vietkhanhmobile
455 04/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
456 03/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
457 02/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 485.000 VNĐ techshop
458 01/04/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 485.000 VNĐ Ngockimanh
459 31/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
460 30/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
461 29/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
462 28/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 305.000 VNĐ techshop
463 27/03/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ vienthonggiakhanh
464 26/03/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ anhduong_mobile
465 25/03/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ vienthonggiakhanh
466 24/03/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 205.000 VNĐ anhduong_mobile
467 23/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 205.000 VNĐ techshop
468 22/03/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 205.000 VNĐ anhduong_mobile
469 21/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 205.000 VNĐ techshop
470 20/03/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 205.000 VNĐ vienthinh
471 19/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
472 18/03/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ namduyen
473 17/03/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ vienthonggiakhanh
474 16/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
475 15/03/2014 5 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
476 10/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
477 09/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
478 08/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
479 07/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ manhphatmobile
480 06/03/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ phatminhkhangmobile
481 05/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
482 04/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
483 03/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
484 02/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
485 01/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ manhphatmobile
486 28/02/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ namduyen
487 27/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ manhphatmobile
488 26/02/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ namduyen
489 25/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
490 24/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
491 23/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
492 22/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
493 21/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
494 20/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ manhphatmobile
495 19/02/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 579.000 VNĐ anhduong_mobile
496 18/02/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
497 17/02/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
498 16/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
499 15/02/2014 2 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ manhphatmobile
500 13/02/2014 1 ngày 2.340.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ lucasa
501 12/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 485.000 VNĐ didongsaigon24h
502 11/02/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
503 10/02/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ techshop
504 09/02/2014 1 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ huyentrangmobile
505 08/02/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
506 07/02/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
507 06/02/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ techshop
508 05/02/2014 1 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ huyentrangmobile
509 04/02/2014 4 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
510 31/01/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
511 30/01/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
512 29/01/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
513 28/01/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 395.000 VNĐ manhphatmobile
514 27/01/2014 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
515 26/01/2014 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
516 25/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
517 24/01/2014 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
518 23/01/2014 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ avishop
519 22/01/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ didongsaigon24h
520 21/01/2014 1 ngày 2.095.000 ₫ Tăng 645.000 VNĐ avishop
521 20/01/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 1.109.000 VNĐ phatminhkhangmobile
522 19/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
523 18/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
524 17/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
525 16/01/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
526 15/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
527 14/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
528 13/01/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
529 12/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
530 11/01/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giá không đổi huyhoangmobile
531 10/01/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ huyhoangmobile
532 09/01/2014 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ 3dsaigon
533 08/01/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ didongsaigon24h
534 07/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
535 06/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
536 05/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
537 04/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
538 03/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ techshop
539 02/01/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
540 01/01/2014 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ plstorevn
541 31/12/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
542 30/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ plstorevn
543 29/12/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi didongsaigon24h
544 28/12/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
545 27/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giá không đổi plstorevn
546 26/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 105.000 VNĐ plstorevn
547 25/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Tăng 105.000 VNĐ avishop
548 24/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giá không đổi plstorevn
549 23/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 195.000 VNĐ plstorevn
550 22/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
551 21/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 195.000 VNĐ techshop
552 20/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 105.000 VNĐ plstorevn
553 19/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
554 18/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
555 17/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
556 16/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
557 15/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
558 14/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
559 13/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 355.000 VNĐ avishop
560 12/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 265.000 VNĐ 3dsaigon
561 11/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
562 10/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 265.000 VNĐ techshop
563 09/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 265.000 VNĐ 3dsaigon
564 08/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
565 07/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
566 06/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 355.000 VNĐ avishop
567 05/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 355.000 VNĐ 3dsaigon
568 04/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
569 03/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
570 02/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
571 01/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
572 30/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ avishop
573 29/11/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ didongsaigon24h
574 28/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ avishop
575 27/11/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi didongsaigon24h
576 26/11/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ didongsaigon24h
577 25/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
578 24/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
579 23/11/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
580 22/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
581 21/11/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
582 20/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
583 19/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
584 18/11/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
585 17/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
586 16/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
587 15/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
588 14/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
589 13/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
590 12/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
591 11/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
592 10/11/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ techshop
593 09/11/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giảm 369.000 VNĐ khanhduymobile
594 08/11/2013 1 ngày 2.549.000 ₫ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
595 07/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi vienthonggiakhanh
596 06/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi vienthonggiakhanh
597 05/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vienthonggiakhanh
598 04/11/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi hoguommobile
599 03/11/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi hoguommobile
600 02/11/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 740.000 VNĐ hoguommobile
601 01/11/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 735.000 VNĐ huyhangmobile
602 31/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
603 30/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
604 29/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 305.000 VNĐ techshop
605 28/10/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ vienthonggiakhanh
606 27/10/2013 3 ngày 2.180.000 ₫ Giá không đổi khanhduymobile
607 24/10/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Tăng 730.000 VNĐ khanhduymobile
608 23/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 735.000 VNĐ phatminhkhangmobile
609 22/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
610 21/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
611 20/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
612 19/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
613 18/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 265.000 VNĐ techshop
614 17/10/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi 3dsaigon
615 16/10/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ 3dsaigon
616 15/10/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
617 14/10/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
618 13/10/2013 3 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 740.000 VNĐ ducminhmobile
619 10/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 645.000 VNĐ manhthangpro78
620 09/10/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ avishop
621 08/10/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 95.000 VNĐ ducminhmobile
622 07/10/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ avishop
623 06/10/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 95.000 VNĐ ducminhmobile
624 05/10/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ avishop
625 04/10/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giá không đổi so8mobile
626 03/10/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giảm 452.000 VNĐ so8mobile
627 02/10/2013 1 ngày 2.632.000 ₫ Tăng 442.000 VNĐ thegioitructuyen
628 01/10/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ ducminhmobile
629 30/09/2013 1 ngày 2.980.000 ₫ Giá không đổi dienmaytantien
630 29/09/2013 1 ngày 2.980.000 ₫ Tăng 380.000 VNĐ dienmaytantien
631 28/09/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ dienmaybinhminhonline
632 27/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ AnVat_Mobile
633 26/09/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ dienmaybinhminhonline
634 25/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ ehanam
635 24/09/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi vienthonggiakhanh
636 23/09/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthonggiakhanh
637 22/09/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ anhduong_mobile
638 21/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
639 20/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ ducminhmobile
640 19/09/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ anhduong_mobile
641 18/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ ducminhmobile
642 17/09/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
643 16/09/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hoangmyjsc
644 15/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ diemsangviet
645 14/09/2013 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
646 13/09/2013 1 ngày 2.340.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
647 12/09/2013 1 ngày 2.340.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
648 11/09/2013 1 ngày 2.340.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thanhcongmobile
649 10/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
650 09/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
651 08/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ hoguommobile
652 07/09/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ khanhduymobile
653 06/09/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 251.000 VNĐ anhduong_mobile
654 05/09/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Giá không đổi Lazada
655 04/09/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ Lazada
656 03/09/2013 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ namduyen
657 02/09/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ Lazada
658 01/09/2013 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ namduyen
659 31/08/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 251.000 VNĐ Lazada
660 30/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 251.000 VNĐ 3dsaigon
661 29/08/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Giá không đổi Lazada
662 28/08/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ Lazada
663 27/08/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giá không đổi tintuongvn
664 26/08/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giảm 161.000 VNĐ tintuongvn
665 25/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi 3dsaigon
666 24/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 79.000 VNĐ 3dsaigon
667 23/08/2013 1 ngày 2.529.000 ₫ Giá không đổi Lazada
668 22/08/2013 1 ngày 2.529.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ Lazada
669 21/08/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ avishop
670 20/08/2013 1 ngày 2.529.000 ₫ Giá không đổi Lazada
671 19/08/2013 1 ngày 2.529.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ Lazada
672 18/08/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Tăng 109.000 VNĐ avishop
673 17/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
674 16/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
675 15/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienthoaihanoi
676 14/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi Lazada
677 13/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ Lazada
678 12/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi 3dsaigon
679 11/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi 3dsaigon
680 10/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi 3dsaigon
681 09/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ 3dsaigon
682 08/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
683 07/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
684 06/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
685 05/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ ducminhmobile
686 04/08/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ khanhduymobile
687 03/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
688 02/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
689 01/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ ducminhmobile
690 31/07/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ khanhduymobile
691 30/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
692 29/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
693 28/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
694 27/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
695 26/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
696 25/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
697 24/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ ducminhmobile
698 23/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
699 22/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
700 21/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
701 20/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
702 19/07/2013 1 ngày 2.280.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ so8mobile
703 18/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
704 17/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ hoangmyjsc
705 16/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 320.000 VNĐ Minhvietmobile
706 15/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
707 14/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
708 13/07/2013 1 ngày 2.280.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ khanhduymobile
709 12/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
710 11/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
711 10/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
712 09/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
713 08/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
714 07/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
715 06/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
716 05/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
717 04/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ hoangmyjsc
718 03/07/2013 1 ngày 2.320.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ ducminhmobile
719 02/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giảm 129.000 VNĐ hoangmyjsc
720 01/07/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Tăng 179.000 VNĐ avishop
721 30/06/2013 1 ngày 2.320.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ ducminhmobile
722 29/06/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ hoguommobile
723 28/06/2013 1 ngày 2.320.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ ducminhmobile
724 27/06/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ hoguommobile
725 26/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
726 25/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ hoangmyjsc
727 24/06/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ diemsangviet
728 23/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
729 22/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
730 21/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
731 20/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
732 19/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
733 18/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
734 17/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
735 16/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
736 15/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi khanhduymobile
737 14/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ khanhduymobile
738 13/06/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi avishop
739 12/06/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi avishop
740 11/06/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi avishop
741 10/06/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi avishop
742 09/06/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ avishop
743 08/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
744 07/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
745 06/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
746 05/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
747 04/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
748 03/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
749 02/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ anhduong_mobile
750 01/06/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
751 31/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
752 30/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
753 29/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
754 28/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
755 27/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
756 26/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
757 25/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
758 24/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
759 23/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
760 22/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
761 21/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
762 20/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
763 19/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
764 18/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
765 17/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ hoangmyjsc
766 16/05/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
767 15/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
768 14/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
769 13/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
770 12/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
771 11/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
772 10/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vienthinh
773 09/05/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
774 08/05/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
775 07/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
776 06/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giảm 128.000 VNĐ vienthinh
777 05/05/2013 1 ngày 2.668.000 ₫ Tăng 128.000 VNĐ topcare
778 04/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
779 03/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
780 02/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
781 01/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ vienthinh
782 30/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ ngochacomputer
783 29/04/2013 1 ngày 2.770.000 ₫ Tăng 170.000 VNĐ daiduyen
784 28/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
785 27/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
786 26/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
787 25/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
788 24/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
789 23/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
790 22/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
791 21/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
792 20/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
793 19/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ bichngocmobile
794 18/04/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ avishop
795 17/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ bichngocmobile
796 16/04/2013 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ CongtyGiaVu
797 15/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
798 14/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
799 13/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
800 12/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
801 11/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 170.000 VNĐ bichngocmobile
802 10/04/2013 1 ngày 2.770.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ daiduyen
803 09/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
804 08/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
805 07/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
806 06/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ tiencuongmobile
807 05/04/2013 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi Gialongdigital
808 04/04/2013 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ Gialongdigital
809 03/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
810 02/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
811 01/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
812 31/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
813 30/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
814 29/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
815 28/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Trunganhcomputer
816 27/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhphumobile
817 26/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
818 25/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
819 24/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
820 23/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
821 22/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
822 21/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
823 20/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ minhhieumobile
824 19/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ ducminhmobile
825 18/03/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vienthongdaitin
826 17/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ minhhieumobile
827 16/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ B_Nmobile
828 15/03/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ vienthongdaitin
829 14/03/2013 1 ngày 2.760.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
830 13/03/2013 1 ngày 2.760.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ cameraanvanphat
831 12/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ B_Nmobile
832 11/03/2013 1 ngày 2.760.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ cameraanvanphat
833 10/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
834 09/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
835 08/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ B_Nmobile
836 07/03/2013 1 ngày 2.820.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ ducminhmobile
837 06/03/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi avishop
838 05/03/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi avishop
839 04/03/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 340.000 VNĐ avishop
840 03/03/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ vienthongdaitin
841 02/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
842 01/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ diemsangviet
843 28/02/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vitinhnguyennhu
844 27/02/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
845 26/02/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
846 25/02/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
847 24/02/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ anhduong_mobile
848 23/02/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
849 22/02/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
850 21/02/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vitinhnguyennhu
851 20/02/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ anhduong_mobile
852 19/02/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ thegioikts
853 18/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ smartphoneshop
854 17/02/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
855 16/02/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ diemsangviet
856 15/02/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khanhduymobile
857 14/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
858 13/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
859 12/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
860 11/02/2013 2 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
861 09/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vienthinh
862 08/02/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi khanhduymobile
863 07/02/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khanhduymobile
864 06/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
865 05/02/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ diemsangviet
866 04/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
867 03/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ vienthinh
868 02/02/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vienthongdaitin
869 01/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ vienthinh
870 31/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ ecomart
871 30/01/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
872 29/01/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
873 28/01/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
874 27/01/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ minhhieumobile
875 26/01/2013 1 ngày 2.750.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
876 25/01/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ vienthongdaitin
877 24/01/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ tamagift
878 23/01/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi ApplePro
879 22/01/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ ApplePro
880 21/01/2013 1 ngày 2.980.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ dienmaytantien
881 20/01/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ngochacomputer
882 19/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
883 18/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vitinhnguyennhu
884 17/01/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ngochacomputer
885 16/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
886 15/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
887 14/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
888 13/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
889 12/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
890 11/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
891 10/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 209.000 VNĐ thegioikts
892 09/01/2013 1 ngày 3.199.000 ₫ Giá không đổi Lazada
893 08/01/2013 1 ngày 3.199.000 ₫ Tăng 1.199.000 VNĐ Lazada
894 07/01/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.199.000 VNĐ ThanhLapStore
895 06/01/2013 1 ngày 3.199.000 ₫ Giá không đổi Lazada
896 05/01/2013 1 ngày 3.199.000 ₫ Tăng 1.199.000 VNĐ Lazada
897 04/01/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.199.000 VNĐ ThanhLapStore
898 03/01/2013 1 ngày 3.199.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Lazada
899 02/01/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Tăng 409.000 VNĐ Lazada
900 01/01/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ducminhmobile
901 31/12/2012 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ khanhduymobile
902 30/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
903 29/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vienthongdaitin
904 28/12/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ ngochacomputer
905 27/12/2012 1 ngày 3.150.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ ducminhmobile
906 26/12/2012 1 ngày 3.060.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
907 25/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ vienthongdaitin
908 24/12/2012 1 ngày 3.060.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
909 23/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ anhduong_mobile
910 22/12/2012 1 ngày 3.060.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
911 21/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ anhduong_mobile
912 20/12/2012 1 ngày 3.060.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ khanhduymobile
913 19/12/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
914 18/12/2012 1 ngày 3.230.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ muahangtructuyen
915 17/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
916 16/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ anhduong_mobile
917 15/12/2012 1 ngày 3.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ TechOne
918 14/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
919 13/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 2.770.000 VNĐ anhduong_mobile
920 12/12/2012 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi baolongmobilevn
921 11/12/2012 1 ngày 430.000 ₫ Giảm 2.920.000 VNĐ baolongmobilevn
922 10/12/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ muahangtructuyen
923 09/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
924 08/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
925 07/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
926 06/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ anhduong_mobile
927 05/12/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ vienthongdaitin
928 04/12/2012 1 ngày 3.499.000 ₫ Tăng 149.000 VNĐ Lazada
929 03/12/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
930 02/12/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
931 01/12/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
932 30/11/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
933 29/11/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ ngochacomputer
934 28/11/2012 1 ngày 3.499.000 ₫ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
935 27/11/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ ducminhmobile
936 26/11/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 980.000 VNĐ mysonmobile
937 25/11/2012 1 ngày 3.180.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ truyenthongmobile
938 24/11/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
939 23/11/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ ducminhmobile
940 22/11/2012 1 ngày 3.180.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
941 21/11/2012 1 ngày 3.180.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ truyenthongmobile
942 20/11/2012 1 ngày 3.380.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ daiphatmobile
943 19/11/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vienthongdaitin
944 18/11/2012 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tamagift
945 17/11/2012 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tamagift
946 16/11/2012 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tamagift
947 15/11/2012 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ tamagift
948 14/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
949 13/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
950 12/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
951 11/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giảm 104.000 VNĐ truyenthongmobile
952 10/11/2012 1 ngày 3.449.000 ₫ Tăng 104.000 VNĐ Lazada
953 09/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
954 08/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ truyenthongmobile
955 07/11/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ngochacomputer
956 06/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ truyenthongmobile
957 05/11/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ muahangtructuyen
958 04/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giảm 104.000 VNĐ truyenthongmobile
959 03/11/2012 1 ngày 3.449.000 ₫ Tăng 104.000 VNĐ Lazada
960 02/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
961 01/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
962 31/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
963 30/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
964 29/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
965 28/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
966 27/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
967 26/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
968 25/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
969 24/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
970 23/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
971 22/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
972 21/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
973 20/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
974 19/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
975 18/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ truyenthongmobile
976 17/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
977 16/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ truyenthongmobile
978 15/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
979 14/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
980 13/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vienthongdaitin
981 12/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
982 11/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
983 10/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ vienthinh
984 09/10/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ vienthongdaitin
985 08/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
986 07/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ anhduong_mobile
987 06/10/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ vienthongdaitin
988 05/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
989 04/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 44.000 VNĐ anhduong_mobile
990 03/10/2012 1 ngày 3.444.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
991 02/10/2012 1 ngày 3.444.000 ₫ Tăng 44.000 VNĐ truyenthongmobile
992 01/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ anhduong_mobile
993 30/09/2012 1 ngày 3.456.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ thanhcongmobile
994 29/09/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 8.000 VNĐ anhduong_mobile
995 28/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
996 27/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
997 26/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
998 25/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giảm 58.000 VNĐ truyenthongmobile
999 24/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 58.000 VNĐ minhhieumobile
1000 23/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
1001 22/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giảm 58.000 VNĐ truyenthongmobile
1002 21/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 148.000 VNĐ minhhieumobile
1003 20/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
1004 19/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giảm 148.000 VNĐ truyenthongmobile
1005 18/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 148.000 VNĐ anhduong_mobile
1006 17/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
1007 16/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
1008 15/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
1009 14/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
1010 13/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
1011 12/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
1012 11/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giảm 148.000 VNĐ truyenthongmobile
1013 10/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 148.000 VNĐ anhduong_mobile
1014 09/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Tăng 702.000 VNĐ truyenthongmobile
1015 08/09/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ mobiletuongvy
1016 07/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1017 06/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
1018 05/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
1019 04/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1020 03/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ anhduong_mobile
1021 02/09/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mobiletuongvy
1022 01/09/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ ngochacomputer
1023 31/08/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ mobiletuongvy
1024 30/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1025 29/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1026 28/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ anhduong_mobile
1027 27/08/2012 1 ngày 3.380.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ phonedep
1028 26/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1029 25/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi daiphatmobile
1030 24/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ daiphatmobile
1031 23/08/2012 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mobiletuongvy
1032 22/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ truyenthongmobile
1033 21/08/2012 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mobiletuongvy
1034 20/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
1035 19/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ truyenthongmobile
1036 18/08/2012 1 ngày 3.510.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ vienthongdaitin
1037 17/08/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ thmobile
1038 16/08/2012 1 ngày 3.510.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
1039 15/08/2012 1 ngày 3.510.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vienthongdaitin
1040 14/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1041 13/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1042 12/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1043 11/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ ehanam
1044 10/08/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi daiphatmobile
1045 09/08/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ daiphatmobile
1046 08/08/2012 1 ngày 3.510.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ vienthongdaitin
1047 07/08/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ CORY3Mobile
1048 06/08/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
1049 05/08/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ diemsangviet
1050 04/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1051 03/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1052 02/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1053 01/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Tăng 860.000 VNĐ ehanam
1054 31/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 860.000 VNĐ CORY3Mobile
1055 30/07/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Tăng 860.000 VNĐ ehanam
1056 29/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1057 28/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ CORY3Mobile
1058 27/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 760.000 VNĐ benmobile
1059 26/07/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1060 25/07/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1061 24/07/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Tăng 860.000 VNĐ hanamgroup
1062 23/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1063 22/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ CORY3Mobile
1064 21/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1065 20/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1066 19/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1067 18/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1068 17/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1069 16/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ anhduong_mobile
1070 15/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1071 14/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ CORY3Mobile
1072 13/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
1073 12/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
1074 11/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
1075 10/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
1076 09/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ xuanmaimobile
1077 08/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1078 07/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ CORY3Mobile
1079 06/07/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xuanmaimobile
1080 05/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ CORY3Mobile
1081 04/07/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xuanmaimobile
1082 03/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1083 02/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ CORY3Mobile
1084 01/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ anhduong_mobile
1085 30/06/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1086 29/06/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1087 28/06/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1088 27/06/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ CORY3Mobile
1089 26/06/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1090 25/06/2012 3.450.000 ₫ anhduong_mobile
Có tổng cộng 1.090 thay đổi giá của sản phẩm Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B) đã được hệ thống ghi lại.