Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 19/05/2016 13 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
2 06/05/2016 34 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
3 02/04/2016 8 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
4 25/03/2016 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
5 23/03/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
6 22/03/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
7 21/03/2016 14 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
8 07/03/2016 34 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ quynhanhmobile176
9 02/02/2016 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
10 01/02/2016 4 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
11 28/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
12 27/01/2016 6 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ quynhanhmobile176
13 21/01/2016 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
14 20/01/2016 6 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ quynhanhmobile176
15 14/01/2016 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
16 13/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ quynhanhmobile176
17 12/01/2016 1 ngày 2.150.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ banbuonbanle
18 11/01/2016 3 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ quynhanhmobile176
19 08/01/2016 10 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
20 29/12/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
21 28/12/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 6.200.000 VNĐ quynhanhmobile176
22 27/12/2015 15 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 6.200.000 VNĐ mobilehungphat
23 12/12/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ quynhanhmobile176
24 10/12/2015 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
25 09/12/2015 4 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
26 05/12/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ quynhanhmobile176
27 04/12/2015 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
28 02/12/2015 7 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
29 25/11/2015 6 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
30 19/11/2015 4 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
31 15/11/2015 5 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
32 10/11/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ quynhanhmobile176
33 08/11/2015 8 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmayanhngan
34 31/10/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
35 29/10/2015 5 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
36 24/10/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.520.000 VNĐ quynhanhmobile176
37 23/10/2015 15 ngày 2.320.000 ₫ Tăng 1.520.000 VNĐ tamma
38 08/10/2015 3 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.520.000 VNĐ quynhanhmobile176
39 05/10/2015 20 ngày 2.320.000 ₫ Tăng 1.520.000 VNĐ tamma
40 15/09/2015 15 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
41 31/08/2015 9 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
42 22/08/2015 3 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.380.000 VNĐ quynhanhmobile176
43 19/08/2015 15 ngày 2.180.000 ₫ Tăng 1.380.000 VNĐ cameraanvanphat
44 04/08/2015 17 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
45 18/07/2015 14 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
46 04/07/2015 9 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
47 25/06/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
48 24/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
49 23/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
50 22/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
51 21/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
52 20/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
53 19/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
54 18/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
55 17/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
56 16/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ namduyen
57 15/06/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
58 14/06/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
59 13/06/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
60 12/06/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
61 11/06/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
62 10/06/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thegioismartphonegiare
63 09/06/2015 19 ngày 900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ namduyen
64 21/05/2015 7 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
65 14/05/2015 14 ngày 800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thegioismartphonegiare
66 30/04/2015 10 ngày 700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ didongquynhvy
67 20/04/2015 2 ngày 600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ giaihuymobile
68 18/04/2015 2 ngày 650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ giaihuymobile
69 16/04/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
70 15/04/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
71 14/04/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
72 13/04/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ giaihuymobile
73 12/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
74 11/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
75 10/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ manhthangpro78
76 09/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
77 08/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
78 07/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
79 06/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
80 05/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
81 04/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
82 03/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
83 02/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
84 01/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
85 31/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
86 30/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
87 29/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
88 28/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thegioismartphonegiare
89 27/03/2015 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ manhthangpro78
90 26/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
91 25/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
92 24/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thegioismartphonegiare
93 23/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
94 22/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
95 21/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
96 20/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
97 19/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
98 18/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
99 17/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
100 16/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
101 15/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
102 14/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
103 13/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
104 12/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
105 11/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
106 10/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
107 09/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
108 08/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
109 07/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
110 06/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
111 05/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
112 04/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
113 03/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
114 02/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
115 01/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
116 28/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
117 27/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
118 26/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
119 25/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ caotrimobile
120 24/02/2015 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
121 23/02/2015 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ manhthangpro78
122 22/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
123 21/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
124 20/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
125 19/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
126 18/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
127 17/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
128 16/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
129 15/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
130 14/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
131 13/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
132 12/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
133 11/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
134 10/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
135 09/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
136 08/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
137 07/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
138 06/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
139 05/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
140 04/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
141 03/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
142 02/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
143 01/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
144 31/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
145 30/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ caotrimobile
146 29/01/2015 1 ngày 899.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ giasidienthoai
147 28/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
148 27/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
149 26/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ caotrimobile
150 25/01/2015 1 ngày 899.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
151 24/01/2015 1 ngày 899.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ giasidienthoai
152 23/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ caotrimobile
153 22/01/2015 1 ngày 899.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ giasidienthoai
154 21/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
155 20/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ caotrimobile
156 19/01/2015 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
157 18/01/2015 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ CongtyGiaVu
158 17/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
159 16/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
160 15/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ caotrimobile
161 14/01/2015 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ namduyen
162 13/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
163 12/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ caotrimobile
164 11/01/2015 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ CongtyGiaVu
165 10/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ didongquynhvy
166 09/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
167 08/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 630.000 VNĐ caotrimobile
168 07/01/2015 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
169 06/01/2015 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 630.000 VNĐ giasidienthoai
170 05/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 630.000 VNĐ caotrimobile
171 04/01/2015 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 630.000 VNĐ giasidienthoai
172 03/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
173 02/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 1.910.000 VNĐ caotrimobile
174 01/01/2015 1 ngày 2.560.000 ₫ Giá không đổi networkviet
175 31/12/2014 1 ngày 2.560.000 ₫ Tăng 1.280.000 VNĐ networkviet
176 30/12/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 630.000 VNĐ giasidienthoai
177 29/12/2014 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
178 28/12/2014 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 630.000 VNĐ caotrimobile
179 27/12/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
180 26/12/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
181 25/12/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
182 24/12/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giảm 1.110.000 VNĐ giasidienthoai
183 23/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
184 22/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
185 21/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
186 20/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
187 19/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
188 18/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
189 17/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
190 16/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
191 15/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
192 14/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
193 13/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
194 12/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
195 11/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
196 10/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
197 09/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
198 08/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
199 07/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
200 06/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
201 05/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
202 04/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
203 03/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
204 02/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
205 01/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
206 30/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
207 29/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
208 28/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ didongquynhvy
209 27/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
210 26/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
211 25/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
212 24/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
213 23/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
214 22/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
215 21/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
216 20/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
217 19/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didonggiare1
218 18/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
219 17/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
220 16/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ dienthoaibaoan
221 15/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
222 14/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
223 13/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
224 12/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
225 11/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ dienthoaibaoan
226 10/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.110.000 VNĐ dienthoaihanoi
227 09/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
228 08/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
229 07/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
230 06/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
231 05/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ dienthoaibaoan
232 04/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
233 03/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
234 02/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
235 01/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ dienthoaibaoan
236 31/10/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
237 30/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
238 29/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
239 28/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
240 27/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
241 26/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ dienthoaibaoan
242 25/10/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
243 24/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
244 23/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
245 22/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
246 21/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
247 20/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
248 19/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
249 18/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
250 17/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
251 16/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
252 15/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
253 14/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
254 13/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.860.000 VNĐ dienthoaibaoan
255 12/10/2014 1 ngày 2.560.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ networkviet
256 11/10/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 770.000 VNĐ vienthinh
257 10/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
258 09/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.860.000 VNĐ tamducmobile
259 08/10/2014 1 ngày 2.560.000 ₫ Tăng 1.860.000 VNĐ networkviet
260 07/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
261 06/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
262 05/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
263 04/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
264 03/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
265 02/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
266 01/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
267 30/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
268 29/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
269 28/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
270 27/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
271 26/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
272 25/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 770.000 VNĐ dienthoaibaoan
273 24/09/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
274 23/09/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 770.000 VNĐ vienthinh
275 22/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
276 21/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 770.000 VNĐ dienthoaibaoan
277 20/09/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 770.000 VNĐ vienthinh
278 19/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
279 18/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
280 17/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ dienthoaibaoan
281 16/09/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
282 15/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ dienthoaibaoan
283 14/09/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
284 13/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
285 12/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
286 11/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
287 10/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ didongquynhvy
288 09/09/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi Gialongdigital
289 08/09/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
290 07/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ didongquynhvy
291 06/09/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
292 05/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
293 04/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
294 03/09/2014 4 ngày 700.000 ₫ Giảm 770.000 VNĐ didongquynhvy
295 30/08/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
296 29/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
297 28/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
298 27/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
299 26/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
300 25/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
301 24/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
302 23/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
303 22/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
304 21/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ lantruongmobile
305 20/08/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ didongviethan
306 19/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
307 18/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
308 17/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
309 16/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
310 15/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
311 14/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
312 13/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
313 12/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
314 11/08/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ vienthinh
315 10/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
316 09/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
317 08/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
318 07/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
319 06/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thegioismartphonegiare
320 05/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
321 04/08/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
322 03/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ lantruongmobile
323 02/08/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ dienthoaihanoi
324 01/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ didongviettien
325 31/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
326 30/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
327 29/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
328 28/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ dienthoaihanoi
329 27/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
330 26/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ lantruongmobile
331 25/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
332 24/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
333 23/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
334 22/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
335 21/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
336 20/07/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ Gialongdigital
337 19/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
338 18/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
339 17/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
340 16/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ didongviettien
341 15/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
342 14/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ lantruongmobile
343 13/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
344 12/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ didongviettien
345 11/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lantruongmobile
346 10/07/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ namduyen
347 09/07/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 1.270.000 VNĐ didongviethan
348 08/07/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Tăng 470.000 VNĐ huyhoangmobile
349 07/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
350 06/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
351 05/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
352 04/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
353 03/07/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 1.520.000 VNĐ vienthinh
354 02/07/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.520.000 VNĐ vitinhnguyennhu
355 01/07/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 1.520.000 VNĐ vienthinh
356 30/06/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
357 29/06/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 2.090.000 VNĐ vitinhnguyennhu
358 28/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
359 27/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
360 26/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
361 25/06/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giá không đổi huyhoangmobile
362 24/06/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ huyhoangmobile
363 23/06/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ hoguommobile
364 22/06/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 805.000 VNĐ techshop
365 21/06/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
366 20/06/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ vitinhnguyennhu
367 19/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
368 18/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
369 17/06/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
370 16/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
371 15/06/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
372 14/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lantruongmobile
373 13/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
374 12/06/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Tăng 1.370.000 VNĐ huyhoangmobile
375 11/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
376 10/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
377 09/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
378 08/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
379 07/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
380 06/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
381 05/06/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Tăng 1.370.000 VNĐ huyhoangmobile
382 04/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
383 03/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.285.000 VNĐ namduyen
384 02/06/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
385 01/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
386 31/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
387 30/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
388 29/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
389 28/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
390 27/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.285.000 VNĐ namduyen
391 26/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
392 25/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
393 24/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
394 23/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
395 22/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
396 21/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
397 20/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.285.000 VNĐ namduyen
398 19/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
399 18/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.080.000 VNĐ namduyen
400 17/05/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 205.000 VNĐ anhduong_mobile
401 16/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
402 15/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
403 14/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
404 13/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
405 12/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
406 11/05/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Tăng 1.370.000 VNĐ huyhoangmobile
407 10/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ namduyen
408 09/05/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ducminhmobile
409 08/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
410 07/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
411 06/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 374.000 VNĐ techshop
412 05/05/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
413 04/05/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
414 03/05/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
415 02/05/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
416 01/05/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 859.000 VNĐ B_Nmobile
417 30/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
418 29/04/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
419 28/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
420 27/04/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
421 26/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
422 25/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 374.000 VNĐ Lazada
423 24/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
424 23/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
425 22/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 374.000 VNĐ techshop
426 21/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
427 20/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
428 19/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 374.000 VNĐ Lazada
429 18/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
430 17/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
431 16/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
432 15/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
433 14/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
434 13/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
435 12/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 205.000 VNĐ techshop
436 11/04/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 579.000 VNĐ anhduong_mobile
437 10/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 1.659.000 VNĐ Lazada
438 09/04/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
439 08/04/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.659.000 VNĐ namduyen
440 07/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 1.659.000 VNĐ Lazada
441 06/04/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ namduyen
442 05/04/2014 1 ngày 3.390.000 ₫ Tăng 1.205.000 VNĐ vietkhanhmobile
443 04/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
444 03/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
445 02/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 485.000 VNĐ techshop
446 01/04/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 485.000 VNĐ Ngockimanh
447 31/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
448 30/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
449 29/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
450 28/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 305.000 VNĐ techshop
451 27/03/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ vienthonggiakhanh
452 26/03/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ anhduong_mobile
453 25/03/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ vienthonggiakhanh
454 24/03/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 205.000 VNĐ anhduong_mobile
455 23/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 205.000 VNĐ techshop
456 22/03/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 205.000 VNĐ anhduong_mobile
457 21/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 205.000 VNĐ techshop
458 20/03/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 205.000 VNĐ vienthinh
459 19/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
460 18/03/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ namduyen
461 17/03/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ vienthonggiakhanh
462 16/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
463 15/03/2014 5 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
464 10/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
465 09/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
466 08/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
467 07/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ manhphatmobile
468 06/03/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ phatminhkhangmobile
469 05/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
470 04/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
471 03/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
472 02/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
473 01/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ manhphatmobile
474 28/02/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ namduyen
475 27/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ manhphatmobile
476 26/02/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ namduyen
477 25/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
478 24/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
479 23/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
480 22/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
481 21/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
482 20/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ manhphatmobile
483 19/02/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 579.000 VNĐ anhduong_mobile
484 18/02/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
485 17/02/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
486 16/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
487 15/02/2014 2 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ manhphatmobile
488 13/02/2014 1 ngày 2.340.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ lucasa
489 12/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 485.000 VNĐ didongsaigon24h
490 11/02/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
491 10/02/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ techshop
492 09/02/2014 1 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ huyentrangmobile
493 08/02/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
494 07/02/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
495 06/02/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ techshop
496 05/02/2014 1 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ huyentrangmobile
497 04/02/2014 4 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
498 31/01/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
499 30/01/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
500 29/01/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
501 28/01/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 395.000 VNĐ manhphatmobile
502 27/01/2014 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
503 26/01/2014 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
504 25/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
505 24/01/2014 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
506 23/01/2014 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ avishop
507 22/01/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ didongsaigon24h
508 21/01/2014 1 ngày 2.095.000 ₫ Tăng 645.000 VNĐ avishop
509 20/01/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 1.109.000 VNĐ phatminhkhangmobile
510 19/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
511 18/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
512 17/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
513 16/01/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
514 15/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
515 14/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
516 13/01/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
517 12/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
518 11/01/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giá không đổi huyhoangmobile
519 10/01/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ huyhoangmobile
520 09/01/2014 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ 3dsaigon
521 08/01/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ didongsaigon24h
522 07/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
523 06/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
524 05/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
525 04/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
526 03/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ techshop
527 02/01/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
528 01/01/2014 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ plstorevn
529 31/12/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
530 30/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ plstorevn
531 29/12/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi didongsaigon24h
532 28/12/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
533 27/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giá không đổi plstorevn
534 26/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 105.000 VNĐ plstorevn
535 25/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Tăng 105.000 VNĐ avishop
536 24/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giá không đổi plstorevn
537 23/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 195.000 VNĐ plstorevn
538 22/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
539 21/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 195.000 VNĐ techshop
540 20/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 105.000 VNĐ plstorevn
541 19/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
542 18/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
543 17/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
544 16/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
545 15/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
546 14/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
547 13/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 355.000 VNĐ avishop
548 12/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 265.000 VNĐ 3dsaigon
549 11/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
550 10/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 265.000 VNĐ techshop
551 09/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 265.000 VNĐ 3dsaigon
552 08/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
553 07/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
554 06/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 355.000 VNĐ avishop
555 05/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 355.000 VNĐ 3dsaigon
556 04/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
557 03/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
558 02/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
559 01/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
560 30/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ avishop
561 29/11/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ didongsaigon24h
562 28/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ avishop
563 27/11/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi didongsaigon24h
564 26/11/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ didongsaigon24h
565 25/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
566 24/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
567 23/11/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
568 22/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
569 21/11/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
570 20/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
571 19/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
572 18/11/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
573 17/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
574 16/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
575 15/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
576 14/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
577 13/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
578 12/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
579 11/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
580 10/11/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ techshop
581 09/11/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giảm 369.000 VNĐ khanhduymobile
582 08/11/2013 1 ngày 2.549.000 ₫ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
583 07/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi vienthonggiakhanh
584 06/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi vienthonggiakhanh
585 05/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vienthonggiakhanh
586 04/11/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi hoguommobile
587 03/11/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi hoguommobile
588 02/11/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 740.000 VNĐ hoguommobile
589 01/11/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 735.000 VNĐ huyhangmobile
590 31/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
591 30/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
592 29/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 305.000 VNĐ techshop
593 28/10/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ vienthonggiakhanh
594 27/10/2013 3 ngày 2.180.000 ₫ Giá không đổi khanhduymobile
595 24/10/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Tăng 730.000 VNĐ khanhduymobile
596 23/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 735.000 VNĐ phatminhkhangmobile
597 22/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
598 21/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
599 20/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
600 19/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
601 18/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 265.000 VNĐ techshop
602 17/10/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi 3dsaigon
603 16/10/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ 3dsaigon
604 15/10/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
605 14/10/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
606 13/10/2013 3 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 740.000 VNĐ ducminhmobile
607 10/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 645.000 VNĐ manhthangpro78
608 09/10/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ avishop
609 08/10/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 95.000 VNĐ ducminhmobile
610 07/10/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ avishop
611 06/10/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 95.000 VNĐ ducminhmobile
612 05/10/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ avishop
613 04/10/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giá không đổi so8mobile
614 03/10/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giảm 452.000 VNĐ so8mobile
615 02/10/2013 1 ngày 2.632.000 ₫ Tăng 442.000 VNĐ thegioitructuyen
616 01/10/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ ducminhmobile
617 30/09/2013 1 ngày 2.980.000 ₫ Giá không đổi dienmaytantien
618 29/09/2013 1 ngày 2.980.000 ₫ Tăng 380.000 VNĐ dienmaytantien
619 28/09/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ dienmaybinhminhonline
620 27/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ AnVat_Mobile
621 26/09/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ dienmaybinhminhonline
622 25/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ ehanam
623 24/09/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi vienthonggiakhanh
624 23/09/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthonggiakhanh
625 22/09/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ anhduong_mobile
626 21/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
627 20/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ ducminhmobile
628 19/09/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ anhduong_mobile
629 18/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ ducminhmobile
630 17/09/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
631 16/09/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hoangmyjsc
632 15/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ diemsangviet
633 14/09/2013 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
634 13/09/2013 1 ngày 2.340.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
635 12/09/2013 1 ngày 2.340.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
636 11/09/2013 1 ngày 2.340.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thanhcongmobile
637 10/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
638 09/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
639 08/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ hoguommobile
640 07/09/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ khanhduymobile
641 06/09/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 251.000 VNĐ anhduong_mobile
642 05/09/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Giá không đổi Lazada
643 04/09/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ Lazada
644 03/09/2013 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ namduyen
645 02/09/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ Lazada
646 01/09/2013 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ namduyen
647 31/08/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 251.000 VNĐ Lazada
648 30/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 251.000 VNĐ 3dsaigon
649 29/08/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Giá không đổi Lazada
650 28/08/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ Lazada
651 27/08/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giá không đổi tintuongvn
652 26/08/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giảm 161.000 VNĐ tintuongvn
653 25/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi 3dsaigon
654 24/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 79.000 VNĐ 3dsaigon
655 23/08/2013 1 ngày 2.529.000 ₫ Giá không đổi Lazada
656 22/08/2013 1 ngày 2.529.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ Lazada
657 21/08/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ avishop
658 20/08/2013 1 ngày 2.529.000 ₫ Giá không đổi Lazada
659 19/08/2013 1 ngày 2.529.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ Lazada
660 18/08/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Tăng 109.000 VNĐ avishop
661 17/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
662 16/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
663 15/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienthoaihanoi
664 14/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi Lazada
665 13/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ Lazada
666 12/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi 3dsaigon
667 11/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi 3dsaigon
668 10/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi 3dsaigon
669 09/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ 3dsaigon
670 08/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
671 07/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
672 06/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
673 05/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ ducminhmobile
674 04/08/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ khanhduymobile
675 03/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
676 02/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
677 01/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ ducminhmobile
678 31/07/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ khanhduymobile
679 30/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
680 29/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
681 28/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
682 27/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
683 26/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
684 25/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
685 24/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ ducminhmobile
686 23/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
687 22/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
688 21/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
689 20/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
690 19/07/2013 1 ngày 2.280.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ so8mobile
691 18/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
692 17/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ hoangmyjsc
693 16/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 320.000 VNĐ Minhvietmobile
694 15/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
695 14/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
696 13/07/2013 1 ngày 2.280.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ khanhduymobile
697 12/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
698 11/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
699 10/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
700 09/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
701 08/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
702 07/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
703 06/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
704 05/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
705 04/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ hoangmyjsc
706 03/07/2013 1 ngày 2.320.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ ducminhmobile
707 02/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giảm 129.000 VNĐ hoangmyjsc
708 01/07/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Tăng 179.000 VNĐ avishop
709 30/06/2013 1 ngày 2.320.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ ducminhmobile
710 29/06/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ hoguommobile
711 28/06/2013 1 ngày 2.320.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ ducminhmobile
712 27/06/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ hoguommobile
713 26/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
714 25/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ hoangmyjsc
715 24/06/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ diemsangviet
716 23/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
717 22/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
718 21/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
719 20/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
720 19/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
721 18/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
722 17/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
723 16/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
724 15/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi khanhduymobile
725 14/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ khanhduymobile
726 13/06/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi avishop
727 12/06/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi avishop
728 11/06/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi avishop
729 10/06/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi avishop
730 09/06/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ avishop
731 08/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
732 07/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
733 06/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
734 05/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
735 04/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
736 03/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
737 02/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ anhduong_mobile
738 01/06/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
739 31/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
740 30/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
741 29/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
742 28/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
743 27/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
744 26/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
745 25/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
746 24/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
747 23/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
748 22/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
749 21/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
750 20/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
751 19/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
752 18/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
753 17/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ hoangmyjsc
754 16/05/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
755 15/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
756 14/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
757 13/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
758 12/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
759 11/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
760 10/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vienthinh
761 09/05/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
762 08/05/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
763 07/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
764 06/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giảm 128.000 VNĐ vienthinh
765 05/05/2013 1 ngày 2.668.000 ₫ Tăng 128.000 VNĐ topcare
766 04/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
767 03/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
768 02/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
769 01/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ vienthinh
770 30/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ ngochacomputer
771 29/04/2013 1 ngày 2.770.000 ₫ Tăng 170.000 VNĐ daiduyen
772 28/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
773 27/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
774 26/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
775 25/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
776 24/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
777 23/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
778 22/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
779 21/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
780 20/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
781 19/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ bichngocmobile
782 18/04/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ avishop
783 17/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ bichngocmobile
784 16/04/2013 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ CongtyGiaVu
785 15/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
786 14/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
787 13/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
788 12/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
789 11/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 170.000 VNĐ bichngocmobile
790 10/04/2013 1 ngày 2.770.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ daiduyen
791 09/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
792 08/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
793 07/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
794 06/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ tiencuongmobile
795 05/04/2013 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi Gialongdigital
796 04/04/2013 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ Gialongdigital
797 03/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
798 02/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
799 01/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
800 31/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
801 30/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
802 29/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
803 28/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Trunganhcomputer
804 27/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhphumobile
805 26/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
806 25/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
807 24/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
808 23/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
809 22/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
810 21/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
811 20/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ minhhieumobile
812 19/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ ducminhmobile
813 18/03/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vienthongdaitin
814 17/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ minhhieumobile
815 16/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ B_Nmobile
816 15/03/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ vienthongdaitin
817 14/03/2013 1 ngày 2.760.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
818 13/03/2013 1 ngày 2.760.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ cameraanvanphat
819 12/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ B_Nmobile
820 11/03/2013 1 ngày 2.760.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ cameraanvanphat
821 10/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
822 09/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
823 08/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ B_Nmobile
824 07/03/2013 1 ngày 2.820.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ ducminhmobile
825 06/03/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi avishop
826 05/03/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi avishop
827 04/03/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 340.000 VNĐ avishop
828 03/03/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ vienthongdaitin
829 02/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
830 01/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ diemsangviet
831 28/02/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vitinhnguyennhu
832 27/02/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
833 26/02/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
834 25/02/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
835 24/02/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ anhduong_mobile
836 23/02/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
837 22/02/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
838 21/02/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vitinhnguyennhu
839 20/02/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ anhduong_mobile
840 19/02/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ thegioikts
841 18/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ smartphoneshop
842 17/02/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
843 16/02/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ diemsangviet
844 15/02/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khanhduymobile
845 14/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
846 13/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
847 12/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
848 11/02/2013 2 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
849 09/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vienthinh
850 08/02/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi khanhduymobile
851 07/02/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khanhduymobile
852 06/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
853 05/02/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ diemsangviet
854 04/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
855 03/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ vienthinh
856 02/02/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vienthongdaitin
857 01/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ vienthinh
858 31/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ ecomart
859 30/01/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
860 29/01/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
861 28/01/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
862 27/01/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ minhhieumobile
863 26/01/2013 1 ngày 2.750.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
864 25/01/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ vienthongdaitin
865 24/01/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ tamagift
866 23/01/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi ApplePro
867 22/01/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ ApplePro
868 21/01/2013 1 ngày 2.980.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ dienmaytantien
869 20/01/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ngochacomputer
870 19/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
871 18/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vitinhnguyennhu
872 17/01/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ngochacomputer
873 16/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
874 15/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
875 14/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
876 13/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
877 12/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
878 11/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
879 10/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 209.000 VNĐ thegioikts
880 09/01/2013 1 ngày 3.199.000 ₫ Giá không đổi Lazada
881 08/01/2013 1 ngày 3.199.000 ₫ Tăng 1.199.000 VNĐ Lazada
882 07/01/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.199.000 VNĐ ThanhLapStore
883 06/01/2013 1 ngày 3.199.000 ₫ Giá không đổi Lazada
884 05/01/2013 1 ngày 3.199.000 ₫ Tăng 1.199.000 VNĐ Lazada
885 04/01/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.199.000 VNĐ ThanhLapStore
886 03/01/2013 1 ngày 3.199.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Lazada
887 02/01/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Tăng 409.000 VNĐ Lazada
888 01/01/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ducminhmobile
889 31/12/2012 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ khanhduymobile
890 30/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
891 29/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vienthongdaitin
892 28/12/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ ngochacomputer
893 27/12/2012 1 ngày 3.150.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ ducminhmobile
894 26/12/2012 1 ngày 3.060.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
895 25/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ vienthongdaitin
896 24/12/2012 1 ngày 3.060.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
897 23/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ anhduong_mobile
898 22/12/2012 1 ngày 3.060.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
899 21/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ anhduong_mobile
900 20/12/2012 1 ngày 3.060.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ khanhduymobile
901 19/12/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
902 18/12/2012 1 ngày 3.230.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ muahangtructuyen
903 17/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
904 16/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ anhduong_mobile
905 15/12/2012 1 ngày 3.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ TechOne
906 14/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
907 13/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 2.770.000 VNĐ anhduong_mobile
908 12/12/2012 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi baolongmobilevn
909 11/12/2012 1 ngày 430.000 ₫ Giảm 2.920.000 VNĐ baolongmobilevn
910 10/12/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ muahangtructuyen
911 09/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
912 08/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
913 07/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
914 06/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ anhduong_mobile
915 05/12/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ vienthongdaitin
916 04/12/2012 1 ngày 3.499.000 ₫ Tăng 149.000 VNĐ Lazada
917 03/12/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
918 02/12/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
919 01/12/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
920 30/11/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
921 29/11/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ ngochacomputer
922 28/11/2012 1 ngày 3.499.000 ₫ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
923 27/11/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ ducminhmobile
924 26/11/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 980.000 VNĐ mysonmobile
925 25/11/2012 1 ngày 3.180.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ truyenthongmobile
926 24/11/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
927 23/11/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ ducminhmobile
928 22/11/2012 1 ngày 3.180.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
929 21/11/2012 1 ngày 3.180.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ truyenthongmobile
930 20/11/2012 1 ngày 3.380.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ daiphatmobile
931 19/11/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vienthongdaitin
932 18/11/2012 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tamagift
933 17/11/2012 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tamagift
934 16/11/2012 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tamagift
935 15/11/2012 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ tamagift
936 14/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
937 13/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
938 12/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
939 11/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giảm 104.000 VNĐ truyenthongmobile
940 10/11/2012 1 ngày 3.449.000 ₫ Tăng 104.000 VNĐ Lazada
941 09/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
942 08/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ truyenthongmobile
943 07/11/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ngochacomputer
944 06/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ truyenthongmobile
945 05/11/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ muahangtructuyen
946 04/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giảm 104.000 VNĐ truyenthongmobile
947 03/11/2012 1 ngày 3.449.000 ₫ Tăng 104.000 VNĐ Lazada
948 02/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
949 01/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
950 31/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
951 30/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
952 29/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
953 28/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
954 27/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
955 26/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
956 25/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
957 24/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
958 23/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
959 22/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
960 21/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
961 20/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
962 19/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
963 18/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ truyenthongmobile
964 17/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
965 16/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ truyenthongmobile
966 15/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
967 14/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
968 13/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vienthongdaitin
969 12/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
970 11/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
971 10/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ vienthinh
972 09/10/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ vienthongdaitin
973 08/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
974 07/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ anhduong_mobile
975 06/10/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ vienthongdaitin
976 05/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
977 04/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 44.000 VNĐ anhduong_mobile
978 03/10/2012 1 ngày 3.444.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
979 02/10/2012 1 ngày 3.444.000 ₫ Tăng 44.000 VNĐ truyenthongmobile
980 01/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ anhduong_mobile
981 30/09/2012 1 ngày 3.456.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ thanhcongmobile
982 29/09/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 8.000 VNĐ anhduong_mobile
983 28/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
984 27/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
985 26/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
986 25/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giảm 58.000 VNĐ truyenthongmobile
987 24/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 58.000 VNĐ minhhieumobile
988 23/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
989 22/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giảm 58.000 VNĐ truyenthongmobile
990 21/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 148.000 VNĐ minhhieumobile
991 20/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
992 19/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giảm 148.000 VNĐ truyenthongmobile
993 18/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 148.000 VNĐ anhduong_mobile
994 17/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
995 16/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
996 15/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
997 14/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
998 13/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
999 12/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
1000 11/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giảm 148.000 VNĐ truyenthongmobile
1001 10/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 148.000 VNĐ anhduong_mobile
1002 09/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Tăng 702.000 VNĐ truyenthongmobile
1003 08/09/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ mobiletuongvy
1004 07/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1005 06/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
1006 05/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
1007 04/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1008 03/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ anhduong_mobile
1009 02/09/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mobiletuongvy
1010 01/09/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ ngochacomputer
1011 31/08/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ mobiletuongvy
1012 30/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1013 29/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1014 28/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ anhduong_mobile
1015 27/08/2012 1 ngày 3.380.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ phonedep
1016 26/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1017 25/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi daiphatmobile
1018 24/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ daiphatmobile
1019 23/08/2012 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mobiletuongvy
1020 22/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ truyenthongmobile
1021 21/08/2012 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mobiletuongvy
1022 20/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
1023 19/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ truyenthongmobile
1024 18/08/2012 1 ngày 3.510.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ vienthongdaitin
1025 17/08/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ thmobile
1026 16/08/2012 1 ngày 3.510.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
1027 15/08/2012 1 ngày 3.510.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vienthongdaitin
1028 14/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1029 13/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1030 12/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1031 11/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ ehanam
1032 10/08/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi daiphatmobile
1033 09/08/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ daiphatmobile
1034 08/08/2012 1 ngày 3.510.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ vienthongdaitin
1035 07/08/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ CORY3Mobile
1036 06/08/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
1037 05/08/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ diemsangviet
1038 04/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1039 03/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1040 02/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1041 01/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Tăng 860.000 VNĐ ehanam
1042 31/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 860.000 VNĐ CORY3Mobile
1043 30/07/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Tăng 860.000 VNĐ ehanam
1044 29/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1045 28/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ CORY3Mobile
1046 27/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 760.000 VNĐ benmobile
1047 26/07/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1048 25/07/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1049 24/07/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Tăng 860.000 VNĐ hanamgroup
1050 23/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1051 22/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ CORY3Mobile
1052 21/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1053 20/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1054 19/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1055 18/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1056 17/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1057 16/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ anhduong_mobile
1058 15/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1059 14/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ CORY3Mobile
1060 13/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
1061 12/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
1062 11/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
1063 10/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
1064 09/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ xuanmaimobile
1065 08/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1066 07/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ CORY3Mobile
1067 06/07/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xuanmaimobile
1068 05/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ CORY3Mobile
1069 04/07/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xuanmaimobile
1070 03/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1071 02/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ CORY3Mobile
1072 01/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ anhduong_mobile
1073 30/06/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1074 29/06/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1075 28/06/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1076 27/06/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ CORY3Mobile
1077 26/06/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1078 25/06/2012 3.450.000 ₫ anhduong_mobile
Có tổng cộng 1.078 thay đổi giá của sản phẩm Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B) đã được hệ thống ghi lại.