• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 18/07/2015 14 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
2 04/07/2015 9 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
3 25/06/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
4 24/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
5 23/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
6 22/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
7 21/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
8 20/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
9 19/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
10 18/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
11 17/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
12 16/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ namduyen
13 15/06/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
14 14/06/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
15 13/06/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
16 12/06/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
17 11/06/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
18 10/06/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thegioismartphonegiare
19 09/06/2015 19 ngày 900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ namduyen
20 21/05/2015 7 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
21 14/05/2015 14 ngày 800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thegioismartphonegiare
22 30/04/2015 10 ngày 700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ didongquynhvy
23 20/04/2015 2 ngày 600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ giaihuymobile
24 18/04/2015 2 ngày 650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ giaihuymobile
25 16/04/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
26 15/04/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
27 14/04/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
28 13/04/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ giaihuymobile
29 12/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
30 11/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
31 10/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ manhthangpro78
32 09/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
33 08/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
34 07/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
35 06/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
36 05/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
37 04/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
38 03/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
39 02/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
40 01/04/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
41 31/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
42 30/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
43 29/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
44 28/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thegioismartphonegiare
45 27/03/2015 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ manhthangpro78
46 26/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
47 25/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
48 24/03/2015 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thegioismartphonegiare
49 23/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
50 22/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
51 21/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
52 20/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
53 19/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
54 18/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
55 17/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
56 16/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
57 15/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
58 14/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
59 13/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
60 12/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
61 11/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
62 10/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
63 09/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
64 08/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
65 07/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
66 06/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
67 05/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
68 04/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
69 03/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
70 02/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
71 01/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
72 28/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
73 27/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
74 26/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
75 25/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ caotrimobile
76 24/02/2015 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
77 23/02/2015 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ manhthangpro78
78 22/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
79 21/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
80 20/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
81 19/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
82 18/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
83 17/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
84 16/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
85 15/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
86 14/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
87 13/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
88 12/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
89 11/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
90 10/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
91 09/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
92 08/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
93 07/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
94 06/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
95 05/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
96 04/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
97 03/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
98 02/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
99 01/02/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
100 31/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
101 30/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ caotrimobile
102 29/01/2015 1 ngày 899.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ giasidienthoai
103 28/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
104 27/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
105 26/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ caotrimobile
106 25/01/2015 1 ngày 899.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
107 24/01/2015 1 ngày 899.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ giasidienthoai
108 23/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ caotrimobile
109 22/01/2015 1 ngày 899.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ giasidienthoai
110 21/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
111 20/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ caotrimobile
112 19/01/2015 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
113 18/01/2015 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ CongtyGiaVu
114 17/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
115 16/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
116 15/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ caotrimobile
117 14/01/2015 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ namduyen
118 13/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
119 12/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ caotrimobile
120 11/01/2015 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ CongtyGiaVu
121 10/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ didongquynhvy
122 09/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
123 08/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 630.000 VNĐ caotrimobile
124 07/01/2015 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
125 06/01/2015 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 630.000 VNĐ giasidienthoai
126 05/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 630.000 VNĐ caotrimobile
127 04/01/2015 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 630.000 VNĐ giasidienthoai
128 03/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
129 02/01/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 1.910.000 VNĐ caotrimobile
130 01/01/2015 1 ngày 2.560.000 ₫ Giá không đổi networkviet
131 31/12/2014 1 ngày 2.560.000 ₫ Tăng 1.280.000 VNĐ networkviet
132 30/12/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 630.000 VNĐ giasidienthoai
133 29/12/2014 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi caotrimobile
134 28/12/2014 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 630.000 VNĐ caotrimobile
135 27/12/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
136 26/12/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
137 25/12/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
138 24/12/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giảm 1.110.000 VNĐ giasidienthoai
139 23/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
140 22/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
141 21/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
142 20/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
143 19/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
144 18/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
145 17/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
146 16/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
147 15/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
148 14/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
149 13/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
150 12/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
151 11/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
152 10/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
153 09/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
154 08/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
155 07/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
156 06/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
157 05/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
158 04/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didongquynhvy
159 03/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
160 02/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
161 01/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
162 30/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
163 29/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
164 28/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ didongquynhvy
165 27/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
166 26/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
167 25/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
168 24/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
169 23/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
170 22/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
171 21/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
172 20/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
173 19/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ didonggiare1
174 18/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
175 17/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
176 16/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ dienthoaibaoan
177 15/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienthoaihanoi
178 14/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
179 13/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
180 12/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
181 11/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ dienthoaibaoan
182 10/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.110.000 VNĐ dienthoaihanoi
183 09/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
184 08/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didonggiare1
185 07/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
186 06/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
187 05/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ dienthoaibaoan
188 04/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
189 03/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Giá không đổi giasidienthoai
190 02/11/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
191 01/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ dienthoaibaoan
192 31/10/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
193 30/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
194 29/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
195 28/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
196 27/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
197 26/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ dienthoaibaoan
198 25/10/2014 1 ngày 1.280.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ giasidienthoai
199 24/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
200 23/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
201 22/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
202 21/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
203 20/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
204 19/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
205 18/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
206 17/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
207 16/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
208 15/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
209 14/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
210 13/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.860.000 VNĐ dienthoaibaoan
211 12/10/2014 1 ngày 2.560.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ networkviet
212 11/10/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 770.000 VNĐ vienthinh
213 10/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
214 09/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.860.000 VNĐ tamducmobile
215 08/10/2014 1 ngày 2.560.000 ₫ Tăng 1.860.000 VNĐ networkviet
216 07/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
217 06/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
218 05/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
219 04/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
220 03/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
221 02/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
222 01/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
223 30/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi tamducmobile
224 29/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
225 28/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
226 27/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
227 26/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
228 25/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 770.000 VNĐ dienthoaibaoan
229 24/09/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
230 23/09/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 770.000 VNĐ vienthinh
231 22/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
232 21/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 770.000 VNĐ dienthoaibaoan
233 20/09/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 770.000 VNĐ vienthinh
234 19/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
235 18/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
236 17/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ dienthoaibaoan
237 16/09/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
238 15/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ dienthoaibaoan
239 14/09/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
240 13/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
241 12/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
242 11/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
243 10/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ didongquynhvy
244 09/09/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi Gialongdigital
245 08/09/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
246 07/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ didongquynhvy
247 06/09/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ Gialongdigital
248 05/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
249 04/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
250 03/09/2014 4 ngày 700.000 ₫ Giảm 770.000 VNĐ didongquynhvy
251 30/08/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
252 29/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
253 28/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
254 27/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
255 26/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
256 25/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
257 24/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
258 23/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
259 22/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
260 21/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ lantruongmobile
261 20/08/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ didongviethan
262 19/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
263 18/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
264 17/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
265 16/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
266 15/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lantruongmobile
267 14/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
268 13/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ didongquynhvy
269 12/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
270 11/08/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ vienthinh
271 10/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
272 09/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
273 08/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
274 07/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
275 06/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thegioismartphonegiare
276 05/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
277 04/08/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
278 03/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ lantruongmobile
279 02/08/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ dienthoaihanoi
280 01/08/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ didongviettien
281 31/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
282 30/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
283 29/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
284 28/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ dienthoaihanoi
285 27/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
286 26/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ lantruongmobile
287 25/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
288 24/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
289 23/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
290 22/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
291 21/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
292 20/07/2014 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ Gialongdigital
293 19/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
294 18/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
295 17/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
296 16/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ didongviettien
297 15/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
298 14/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ lantruongmobile
299 13/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi didongviettien
300 12/07/2014 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ didongviettien
301 11/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lantruongmobile
302 10/07/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ namduyen
303 09/07/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 1.270.000 VNĐ didongviethan
304 08/07/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Tăng 470.000 VNĐ huyhoangmobile
305 07/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
306 06/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
307 05/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
308 04/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
309 03/07/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 1.520.000 VNĐ vienthinh
310 02/07/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.520.000 VNĐ vitinhnguyennhu
311 01/07/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 1.520.000 VNĐ vienthinh
312 30/06/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
313 29/06/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 2.090.000 VNĐ vitinhnguyennhu
314 28/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
315 27/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
316 26/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
317 25/06/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giá không đổi huyhoangmobile
318 24/06/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ huyhoangmobile
319 23/06/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ hoguommobile
320 22/06/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 805.000 VNĐ techshop
321 21/06/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
322 20/06/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ vitinhnguyennhu
323 19/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi lantruongmobile
324 18/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
325 17/06/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
326 16/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ lantruongmobile
327 15/06/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ vienthinh
328 14/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lantruongmobile
329 13/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
330 12/06/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Tăng 1.370.000 VNĐ huyhoangmobile
331 11/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
332 10/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
333 09/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
334 08/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
335 07/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
336 06/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
337 05/06/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Tăng 1.370.000 VNĐ huyhoangmobile
338 04/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
339 03/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.285.000 VNĐ namduyen
340 02/06/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
341 01/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
342 31/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
343 30/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
344 29/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
345 28/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
346 27/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.285.000 VNĐ namduyen
347 26/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
348 25/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
349 24/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
350 23/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
351 22/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
352 21/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
353 20/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.285.000 VNĐ namduyen
354 19/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
355 18/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.080.000 VNĐ namduyen
356 17/05/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 205.000 VNĐ anhduong_mobile
357 16/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
358 15/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
359 14/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
360 13/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
361 12/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.370.000 VNĐ namduyen
362 11/05/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Tăng 1.370.000 VNĐ huyhoangmobile
363 10/05/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ namduyen
364 09/05/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ducminhmobile
365 08/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
366 07/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
367 06/05/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 374.000 VNĐ techshop
368 05/05/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
369 04/05/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
370 03/05/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
371 02/05/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
372 01/05/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 859.000 VNĐ B_Nmobile
373 30/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
374 29/04/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
375 28/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
376 27/04/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
377 26/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
378 25/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 374.000 VNĐ Lazada
379 24/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
380 23/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
381 22/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 374.000 VNĐ techshop
382 21/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
383 20/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
384 19/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 374.000 VNĐ Lazada
385 18/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
386 17/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
387 16/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
388 15/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
389 14/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
390 13/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
391 12/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 205.000 VNĐ techshop
392 11/04/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 579.000 VNĐ anhduong_mobile
393 10/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 1.659.000 VNĐ Lazada
394 09/04/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi namduyen
395 08/04/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.659.000 VNĐ namduyen
396 07/04/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 1.659.000 VNĐ Lazada
397 06/04/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ namduyen
398 05/04/2014 1 ngày 3.390.000 ₫ Tăng 1.205.000 VNĐ vietkhanhmobile
399 04/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
400 03/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
401 02/04/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 485.000 VNĐ techshop
402 01/04/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 485.000 VNĐ Ngockimanh
403 31/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
404 30/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
405 29/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
406 28/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 305.000 VNĐ techshop
407 27/03/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ vienthonggiakhanh
408 26/03/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ anhduong_mobile
409 25/03/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ vienthonggiakhanh
410 24/03/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 205.000 VNĐ anhduong_mobile
411 23/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 205.000 VNĐ techshop
412 22/03/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 205.000 VNĐ anhduong_mobile
413 21/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 205.000 VNĐ techshop
414 20/03/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 205.000 VNĐ vienthinh
415 19/03/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 1.285.000 VNĐ techshop
416 18/03/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ namduyen
417 17/03/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ vienthonggiakhanh
418 16/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
419 15/03/2014 5 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
420 10/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
421 09/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
422 08/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
423 07/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ manhphatmobile
424 06/03/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ phatminhkhangmobile
425 05/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
426 04/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
427 03/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
428 02/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
429 01/03/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ manhphatmobile
430 28/02/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ namduyen
431 27/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ manhphatmobile
432 26/02/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ namduyen
433 25/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
434 24/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
435 23/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
436 22/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
437 21/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
438 20/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ manhphatmobile
439 19/02/2014 1 ngày 1.980.000 ₫ Giảm 579.000 VNĐ anhduong_mobile
440 18/02/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
441 17/02/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
442 16/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
443 15/02/2014 2 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ manhphatmobile
444 13/02/2014 1 ngày 2.340.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ lucasa
445 12/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 485.000 VNĐ didongsaigon24h
446 11/02/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
447 10/02/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ techshop
448 09/02/2014 1 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ huyentrangmobile
449 08/02/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
450 07/02/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
451 06/02/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ techshop
452 05/02/2014 1 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ huyentrangmobile
453 04/02/2014 4 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
454 31/01/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
455 30/01/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
456 29/01/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
457 28/01/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 395.000 VNĐ manhphatmobile
458 27/01/2014 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
459 26/01/2014 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
460 25/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
461 24/01/2014 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
462 23/01/2014 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ avishop
463 22/01/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ didongsaigon24h
464 21/01/2014 1 ngày 2.095.000 ₫ Tăng 645.000 VNĐ avishop
465 20/01/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 1.109.000 VNĐ phatminhkhangmobile
466 19/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
467 18/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
468 17/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
469 16/01/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
470 15/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Giá không đổi Lazada
471 14/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
472 13/01/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giảm 289.000 VNĐ huyhoangmobile
473 12/01/2014 1 ngày 2.559.000 ₫ Tăng 289.000 VNĐ Lazada
474 11/01/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giá không đổi huyhoangmobile
475 10/01/2014 1 ngày 2.270.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ huyhoangmobile
476 09/01/2014 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ 3dsaigon
477 08/01/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ didongsaigon24h
478 07/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
479 06/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
480 05/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
481 04/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
482 03/01/2014 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ techshop
483 02/01/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
484 01/01/2014 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ plstorevn
485 31/12/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
486 30/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ plstorevn
487 29/12/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi didongsaigon24h
488 28/12/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
489 27/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giá không đổi plstorevn
490 26/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 105.000 VNĐ plstorevn
491 25/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Tăng 105.000 VNĐ avishop
492 24/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giá không đổi plstorevn
493 23/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 195.000 VNĐ plstorevn
494 22/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
495 21/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 195.000 VNĐ techshop
496 20/12/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 105.000 VNĐ plstorevn
497 19/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
498 18/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
499 17/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
500 16/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
501 15/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
502 14/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
503 13/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 355.000 VNĐ avishop
504 12/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 265.000 VNĐ 3dsaigon
505 11/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
506 10/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 265.000 VNĐ techshop
507 09/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 265.000 VNĐ 3dsaigon
508 08/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
509 07/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
510 06/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 355.000 VNĐ avishop
511 05/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 355.000 VNĐ 3dsaigon
512 04/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
513 03/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
514 02/12/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
515 01/12/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
516 30/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ avishop
517 29/11/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ didongsaigon24h
518 28/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ avishop
519 27/11/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi didongsaigon24h
520 26/11/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ didongsaigon24h
521 25/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
522 24/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
523 23/11/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
524 22/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
525 21/11/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
526 20/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
527 19/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
528 18/11/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ techshop
529 17/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
530 16/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
531 15/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
532 14/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
533 13/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
534 12/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giá không đổi avishop
535 11/11/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
536 10/11/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ techshop
537 09/11/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giảm 369.000 VNĐ khanhduymobile
538 08/11/2013 1 ngày 2.549.000 ₫ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
539 07/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi vienthonggiakhanh
540 06/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi vienthonggiakhanh
541 05/11/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vienthonggiakhanh
542 04/11/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi hoguommobile
543 03/11/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi hoguommobile
544 02/11/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 740.000 VNĐ hoguommobile
545 01/11/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 735.000 VNĐ huyhangmobile
546 31/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
547 30/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
548 29/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 305.000 VNĐ techshop
549 28/10/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ vienthonggiakhanh
550 27/10/2013 3 ngày 2.180.000 ₫ Giá không đổi khanhduymobile
551 24/10/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Tăng 730.000 VNĐ khanhduymobile
552 23/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 735.000 VNĐ phatminhkhangmobile
553 22/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
554 21/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
555 20/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
556 19/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giá không đổi techshop
557 18/10/2013 1 ngày 2.185.000 ₫ Giảm 265.000 VNĐ techshop
558 17/10/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi 3dsaigon
559 16/10/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ 3dsaigon
560 15/10/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
561 14/10/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
562 13/10/2013 3 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 740.000 VNĐ ducminhmobile
563 10/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 645.000 VNĐ manhthangpro78
564 09/10/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ avishop
565 08/10/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 95.000 VNĐ ducminhmobile
566 07/10/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ avishop
567 06/10/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 95.000 VNĐ ducminhmobile
568 05/10/2013 1 ngày 2.095.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ avishop
569 04/10/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giá không đổi so8mobile
570 03/10/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giảm 452.000 VNĐ so8mobile
571 02/10/2013 1 ngày 2.632.000 ₫ Tăng 442.000 VNĐ thegioitructuyen
572 01/10/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ ducminhmobile
573 30/09/2013 1 ngày 2.980.000 ₫ Giá không đổi dienmaytantien
574 29/09/2013 1 ngày 2.980.000 ₫ Tăng 380.000 VNĐ dienmaytantien
575 28/09/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ dienmaybinhminhonline
576 27/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ AnVat_Mobile
577 26/09/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ dienmaybinhminhonline
578 25/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ ehanam
579 24/09/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi vienthonggiakhanh
580 23/09/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthonggiakhanh
581 22/09/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ anhduong_mobile
582 21/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
583 20/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ ducminhmobile
584 19/09/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ anhduong_mobile
585 18/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ ducminhmobile
586 17/09/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
587 16/09/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hoangmyjsc
588 15/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ diemsangviet
589 14/09/2013 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
590 13/09/2013 1 ngày 2.340.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
591 12/09/2013 1 ngày 2.340.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
592 11/09/2013 1 ngày 2.340.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thanhcongmobile
593 10/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
594 09/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
595 08/09/2013 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ hoguommobile
596 07/09/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ khanhduymobile
597 06/09/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 251.000 VNĐ anhduong_mobile
598 05/09/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Giá không đổi Lazada
599 04/09/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ Lazada
600 03/09/2013 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ namduyen
601 02/09/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ Lazada
602 01/09/2013 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ namduyen
603 31/08/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 251.000 VNĐ Lazada
604 30/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 251.000 VNĐ 3dsaigon
605 29/08/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Giá không đổi Lazada
606 28/08/2013 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ Lazada
607 27/08/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giá không đổi tintuongvn
608 26/08/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giảm 161.000 VNĐ tintuongvn
609 25/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi 3dsaigon
610 24/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 79.000 VNĐ 3dsaigon
611 23/08/2013 1 ngày 2.529.000 ₫ Giá không đổi Lazada
612 22/08/2013 1 ngày 2.529.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ Lazada
613 21/08/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ avishop
614 20/08/2013 1 ngày 2.529.000 ₫ Giá không đổi Lazada
615 19/08/2013 1 ngày 2.529.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ Lazada
616 18/08/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Tăng 109.000 VNĐ avishop
617 17/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
618 16/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
619 15/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienthoaihanoi
620 14/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi Lazada
621 13/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ Lazada
622 12/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi 3dsaigon
623 11/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi 3dsaigon
624 10/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi 3dsaigon
625 09/08/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ 3dsaigon
626 08/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
627 07/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
628 06/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
629 05/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ ducminhmobile
630 04/08/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ khanhduymobile
631 03/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
632 02/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
633 01/08/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ ducminhmobile
634 31/07/2013 1 ngày 2.180.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ khanhduymobile
635 30/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
636 29/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
637 28/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
638 27/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
639 26/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
640 25/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
641 24/07/2013 1 ngày 2.290.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ ducminhmobile
642 23/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
643 22/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
644 21/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
645 20/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
646 19/07/2013 1 ngày 2.280.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ so8mobile
647 18/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
648 17/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ hoangmyjsc
649 16/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 320.000 VNĐ Minhvietmobile
650 15/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
651 14/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
652 13/07/2013 1 ngày 2.280.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ khanhduymobile
653 12/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
654 11/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
655 10/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
656 09/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
657 08/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
658 07/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
659 06/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
660 05/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
661 04/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ hoangmyjsc
662 03/07/2013 1 ngày 2.320.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ ducminhmobile
663 02/07/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giảm 129.000 VNĐ hoangmyjsc
664 01/07/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Tăng 179.000 VNĐ avishop
665 30/06/2013 1 ngày 2.320.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ ducminhmobile
666 29/06/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ hoguommobile
667 28/06/2013 1 ngày 2.320.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ ducminhmobile
668 27/06/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ hoguommobile
669 26/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
670 25/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ hoangmyjsc
671 24/06/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ diemsangviet
672 23/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
673 22/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
674 21/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
675 20/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
676 19/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
677 18/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
678 17/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
679 16/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
680 15/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi khanhduymobile
681 14/06/2013 1 ngày 2.350.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ khanhduymobile
682 13/06/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi avishop
683 12/06/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi avishop
684 11/06/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi avishop
685 10/06/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi avishop
686 09/06/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ avishop
687 08/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
688 07/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
689 06/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
690 05/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
691 04/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
692 03/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
693 02/06/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ anhduong_mobile
694 01/06/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
695 31/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
696 30/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
697 29/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
698 28/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
699 27/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
700 26/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
701 25/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
702 24/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
703 23/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
704 22/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
705 21/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
706 20/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
707 19/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
708 18/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
709 17/05/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ hoangmyjsc
710 16/05/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
711 15/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
712 14/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
713 13/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
714 12/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
715 11/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
716 10/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vienthinh
717 09/05/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
718 08/05/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
719 07/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
720 06/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giảm 128.000 VNĐ vienthinh
721 05/05/2013 1 ngày 2.668.000 ₫ Tăng 128.000 VNĐ topcare
722 04/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
723 03/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
724 02/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
725 01/05/2013 1 ngày 2.540.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ vienthinh
726 30/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ ngochacomputer
727 29/04/2013 1 ngày 2.770.000 ₫ Tăng 170.000 VNĐ daiduyen
728 28/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
729 27/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
730 26/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
731 25/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
732 24/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
733 23/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
734 22/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
735 21/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
736 20/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
737 19/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ bichngocmobile
738 18/04/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ avishop
739 17/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ bichngocmobile
740 16/04/2013 1 ngày 2.750.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ CongtyGiaVu
741 15/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
742 14/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
743 13/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
744 12/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
745 11/04/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 170.000 VNĐ bichngocmobile
746 10/04/2013 1 ngày 2.770.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ daiduyen
747 09/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
748 08/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
749 07/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
750 06/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ tiencuongmobile
751 05/04/2013 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi Gialongdigital
752 04/04/2013 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ Gialongdigital
753 03/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
754 02/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
755 01/04/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
756 31/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
757 30/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
758 29/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
759 28/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Trunganhcomputer
760 27/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhphumobile
761 26/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
762 25/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
763 24/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
764 23/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
765 22/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
766 21/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
767 20/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ minhhieumobile
768 19/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ ducminhmobile
769 18/03/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vienthongdaitin
770 17/03/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ minhhieumobile
771 16/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ B_Nmobile
772 15/03/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ vienthongdaitin
773 14/03/2013 1 ngày 2.760.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
774 13/03/2013 1 ngày 2.760.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ cameraanvanphat
775 12/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ B_Nmobile
776 11/03/2013 1 ngày 2.760.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ cameraanvanphat
777 10/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
778 09/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
779 08/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ B_Nmobile
780 07/03/2013 1 ngày 2.820.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ ducminhmobile
781 06/03/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi avishop
782 05/03/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi avishop
783 04/03/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 340.000 VNĐ avishop
784 03/03/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ vienthongdaitin
785 02/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
786 01/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ diemsangviet
787 28/02/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vitinhnguyennhu
788 27/02/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
789 26/02/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
790 25/02/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
791 24/02/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ anhduong_mobile
792 23/02/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
793 22/02/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
794 21/02/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vitinhnguyennhu
795 20/02/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ anhduong_mobile
796 19/02/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ thegioikts
797 18/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ smartphoneshop
798 17/02/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
799 16/02/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ diemsangviet
800 15/02/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khanhduymobile
801 14/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
802 13/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
803 12/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
804 11/02/2013 2 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
805 09/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vienthinh
806 08/02/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi khanhduymobile
807 07/02/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khanhduymobile
808 06/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
809 05/02/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ diemsangviet
810 04/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
811 03/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ vienthinh
812 02/02/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vienthongdaitin
813 01/02/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ vienthinh
814 31/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ ecomart
815 30/01/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
816 29/01/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
817 28/01/2013 1 ngày 2.780.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
818 27/01/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ minhhieumobile
819 26/01/2013 1 ngày 2.750.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
820 25/01/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ vienthongdaitin
821 24/01/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ tamagift
822 23/01/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi ApplePro
823 22/01/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ ApplePro
824 21/01/2013 1 ngày 2.980.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ dienmaytantien
825 20/01/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ngochacomputer
826 19/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
827 18/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vitinhnguyennhu
828 17/01/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ngochacomputer
829 16/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
830 15/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
831 14/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
832 13/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
833 12/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
834 11/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
835 10/01/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 209.000 VNĐ thegioikts
836 09/01/2013 1 ngày 3.199.000 ₫ Giá không đổi Lazada
837 08/01/2013 1 ngày 3.199.000 ₫ Tăng 1.199.000 VNĐ Lazada
838 07/01/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.199.000 VNĐ ThanhLapStore
839 06/01/2013 1 ngày 3.199.000 ₫ Giá không đổi Lazada
840 05/01/2013 1 ngày 3.199.000 ₫ Tăng 1.199.000 VNĐ Lazada
841 04/01/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.199.000 VNĐ ThanhLapStore
842 03/01/2013 1 ngày 3.199.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Lazada
843 02/01/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Tăng 409.000 VNĐ Lazada
844 01/01/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ducminhmobile
845 31/12/2012 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ khanhduymobile
846 30/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
847 29/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vienthongdaitin
848 28/12/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ ngochacomputer
849 27/12/2012 1 ngày 3.150.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ ducminhmobile
850 26/12/2012 1 ngày 3.060.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
851 25/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ vienthongdaitin
852 24/12/2012 1 ngày 3.060.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
853 23/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ anhduong_mobile
854 22/12/2012 1 ngày 3.060.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
855 21/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ anhduong_mobile
856 20/12/2012 1 ngày 3.060.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ khanhduymobile
857 19/12/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ khanhduymobile
858 18/12/2012 1 ngày 3.230.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ muahangtructuyen
859 17/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
860 16/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ anhduong_mobile
861 15/12/2012 1 ngày 3.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ TechOne
862 14/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
863 13/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 2.770.000 VNĐ anhduong_mobile
864 12/12/2012 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi baolongmobilevn
865 11/12/2012 1 ngày 430.000 ₫ Giảm 2.920.000 VNĐ baolongmobilevn
866 10/12/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ muahangtructuyen
867 09/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
868 08/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
869 07/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
870 06/12/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ anhduong_mobile
871 05/12/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ vienthongdaitin
872 04/12/2012 1 ngày 3.499.000 ₫ Tăng 149.000 VNĐ Lazada
873 03/12/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
874 02/12/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
875 01/12/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
876 30/11/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
877 29/11/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ ngochacomputer
878 28/11/2012 1 ngày 3.499.000 ₫ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
879 27/11/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ ducminhmobile
880 26/11/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 980.000 VNĐ mysonmobile
881 25/11/2012 1 ngày 3.180.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ truyenthongmobile
882 24/11/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
883 23/11/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ ducminhmobile
884 22/11/2012 1 ngày 3.180.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
885 21/11/2012 1 ngày 3.180.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ truyenthongmobile
886 20/11/2012 1 ngày 3.380.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ daiphatmobile
887 19/11/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vienthongdaitin
888 18/11/2012 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tamagift
889 17/11/2012 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tamagift
890 16/11/2012 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tamagift
891 15/11/2012 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ tamagift
892 14/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
893 13/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
894 12/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
895 11/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giảm 104.000 VNĐ truyenthongmobile
896 10/11/2012 1 ngày 3.449.000 ₫ Tăng 104.000 VNĐ Lazada
897 09/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
898 08/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ truyenthongmobile
899 07/11/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ngochacomputer
900 06/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ truyenthongmobile
901 05/11/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ muahangtructuyen
902 04/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giảm 104.000 VNĐ truyenthongmobile
903 03/11/2012 1 ngày 3.449.000 ₫ Tăng 104.000 VNĐ Lazada
904 02/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
905 01/11/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
906 31/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
907 30/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
908 29/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
909 28/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
910 27/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
911 26/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
912 25/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
913 24/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
914 23/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
915 22/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
916 21/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
917 20/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
918 19/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
919 18/10/2012 1 ngày 3.345.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ truyenthongmobile
920 17/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
921 16/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ truyenthongmobile
922 15/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
923 14/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
924 13/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vienthongdaitin
925 12/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
926 11/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
927 10/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ vienthinh
928 09/10/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ vienthongdaitin
929 08/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
930 07/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ anhduong_mobile
931 06/10/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ vienthongdaitin
932 05/10/2012 1 ngày 3.370.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
933 04/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 44.000 VNĐ anhduong_mobile
934 03/10/2012 1 ngày 3.444.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
935 02/10/2012 1 ngày 3.444.000 ₫ Tăng 44.000 VNĐ truyenthongmobile
936 01/10/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ anhduong_mobile
937 30/09/2012 1 ngày 3.456.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ thanhcongmobile
938 29/09/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 8.000 VNĐ anhduong_mobile
939 28/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
940 27/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
941 26/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
942 25/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giảm 58.000 VNĐ truyenthongmobile
943 24/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 58.000 VNĐ minhhieumobile
944 23/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
945 22/09/2012 1 ngày 3.392.000 ₫ Giảm 58.000 VNĐ truyenthongmobile
946 21/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 148.000 VNĐ minhhieumobile
947 20/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
948 19/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giảm 148.000 VNĐ truyenthongmobile
949 18/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 148.000 VNĐ anhduong_mobile
950 17/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
951 16/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
952 15/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
953 14/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
954 13/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
955 12/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
956 11/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Giảm 148.000 VNĐ truyenthongmobile
957 10/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 148.000 VNĐ anhduong_mobile
958 09/09/2012 1 ngày 3.302.000 ₫ Tăng 702.000 VNĐ truyenthongmobile
959 08/09/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ mobiletuongvy
960 07/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
961 06/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
962 05/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
963 04/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
964 03/09/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ anhduong_mobile
965 02/09/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mobiletuongvy
966 01/09/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ ngochacomputer
967 31/08/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ mobiletuongvy
968 30/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
969 29/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
970 28/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ anhduong_mobile
971 27/08/2012 1 ngày 3.380.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ phonedep
972 26/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
973 25/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi daiphatmobile
974 24/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ daiphatmobile
975 23/08/2012 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mobiletuongvy
976 22/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ truyenthongmobile
977 21/08/2012 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mobiletuongvy
978 20/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
979 19/08/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ truyenthongmobile
980 18/08/2012 1 ngày 3.510.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ vienthongdaitin
981 17/08/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ thmobile
982 16/08/2012 1 ngày 3.510.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
983 15/08/2012 1 ngày 3.510.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vienthongdaitin
984 14/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
985 13/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
986 12/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
987 11/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ ehanam
988 10/08/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi daiphatmobile
989 09/08/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ daiphatmobile
990 08/08/2012 1 ngày 3.510.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ vienthongdaitin
991 07/08/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ CORY3Mobile
992 06/08/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
993 05/08/2012 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ diemsangviet
994 04/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
995 03/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
996 02/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
997 01/08/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Tăng 860.000 VNĐ ehanam
998 31/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 860.000 VNĐ CORY3Mobile
999 30/07/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Tăng 860.000 VNĐ ehanam
1000 29/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1001 28/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ CORY3Mobile
1002 27/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 760.000 VNĐ benmobile
1003 26/07/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1004 25/07/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Giá không đổi ehanam
1005 24/07/2012 1 ngày 3.660.000 ₫ Tăng 860.000 VNĐ hanamgroup
1006 23/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1007 22/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ CORY3Mobile
1008 21/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1009 20/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1010 19/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1011 18/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1012 17/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1013 16/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ anhduong_mobile
1014 15/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1015 14/07/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ CORY3Mobile
1016 13/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
1017 12/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
1018 11/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
1019 10/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
1020 09/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ xuanmaimobile
1021 08/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1022 07/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ CORY3Mobile
1023 06/07/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xuanmaimobile
1024 05/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ CORY3Mobile
1025 04/07/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xuanmaimobile
1026 03/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1027 02/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ CORY3Mobile
1028 01/07/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ anhduong_mobile
1029 30/06/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1030 29/06/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1031 28/06/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1032 27/06/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ CORY3Mobile
1033 26/06/2012 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1034 25/06/2012 3.450.000 ₫ anhduong_mobile
Có tổng cộng 1.034 thay đổi giá của sản phẩm Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102/ Samsung GT-S6102B) trong mục Mobile