Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nokia E71 Grey Steel

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nokia E71 Grey Steel chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 21/09/2016 1 ngày 690.000 ₫ Giá không đổi alofone
2 20/09/2016 5 ngày 690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ alofone
3 15/09/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
4 14/09/2016 9 ngày 700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giaihuymobile
5 05/09/2016 3 ngày 690.000 ₫ Giá không đổi alofone
6 02/09/2016 3 ngày 690.000 ₫ Giá không đổi alofone
7 30/08/2016 7 ngày 690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ alofone
8 23/08/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi haomobile
9 22/08/2016 2 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi haomobile
10 20/08/2016 2 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
11 18/08/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
12 17/08/2016 7 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
13 10/08/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ giaihuymobile
14 09/08/2016 7 ngày 750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ haomobile
15 02/08/2016 3 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
16 30/07/2016 5 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi haomobile
17 25/07/2016 6 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
18 19/07/2016 2 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
19 17/07/2016 15 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
20 02/07/2016 4 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
21 28/06/2016 3 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
22 25/06/2016 2 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
23 23/06/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ giaihuymobile
24 22/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
25 21/06/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ giaihuymobile
26 20/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
27 19/06/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ giaihuymobile
28 18/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
29 17/06/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ giaihuymobile
30 16/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
31 15/06/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ giaihuymobile
32 14/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
33 13/06/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ giaihuymobile
34 12/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
35 11/06/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ giaihuymobile
36 10/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
37 09/06/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ giaihuymobile
38 08/06/2016 5 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
39 03/06/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ giaihuymobile
40 02/06/2016 1 ngày 720.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ haomobile
41 01/06/2016 8 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
42 24/05/2016 2 ngày 700.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ giaihuymobile
43 22/05/2016 1 ngày 680.000 ₫ Giảm 75.000 VNĐ haomobile
44 21/05/2016 1 ngày 755.000 ₫ Tăng 75.000 VNĐ nhatlongmobile70
45 20/05/2016 1 ngày 680.000 ₫ Giá không đổi haomobile
46 19/05/2016 1 ngày 680.000 ₫ Giá không đổi haomobile
47 18/05/2016 1 ngày 680.000 ₫ Giảm 75.000 VNĐ haomobile
48 17/05/2016 4 ngày 755.000 ₫ Tăng 75.000 VNĐ nhatlongmobile70
49 13/05/2016 1 ngày 680.000 ₫ Giá không đổi haomobile
50 12/05/2016 1 ngày 680.000 ₫ Giảm 1.120.000 VNĐ haomobile
51 11/05/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.120.000 VNĐ tinthanhmobile
52 10/05/2016 1 ngày 680.000 ₫ Giảm 1.120.000 VNĐ haomobile
53 09/05/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ tinthanhmobile
54 08/05/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ haomobile
55 07/05/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ tinthanhmobile
56 06/05/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ haomobile
57 05/05/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ tinthanhmobile
58 04/05/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ haomobile
59 03/05/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ tinthanhmobile
60 02/05/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ haomobile
61 01/05/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ tinthanhmobile
62 30/04/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ haomobile
63 29/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ tinthanhmobile
64 28/04/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ haomobile
65 27/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
66 26/04/2016 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
67 24/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
68 23/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
69 22/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
70 21/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
71 20/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
72 19/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
73 18/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
74 17/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
75 16/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
76 15/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
77 14/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
78 13/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
79 12/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ haomobile
80 11/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
81 10/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ haomobile
82 09/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
83 08/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
84 07/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
85 06/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
86 05/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
87 04/04/2016 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
88 02/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
89 01/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
90 31/03/2016 9 ngày 800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ manhthangpro78
91 22/03/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ haomobile
92 21/03/2016 10 ngày 850.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ kid007007
93 11/03/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ T_mobile1
94 10/03/2016 1 ngày 750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ haomobile
95 09/03/2016 5 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi T_mobile1
96 04/03/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi T_mobile1
97 03/03/2016 2 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi T_mobile1
98 01/03/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ T_mobile1
99 29/02/2016 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi haomobile
100 27/02/2016 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi haomobile
101 25/02/2016 5 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ haomobile
102 20/02/2016 2 ngày 800.000 ₫ Tăng 11.000 VNĐ ATTMOBILE
103 18/02/2016 3 ngày 789.000 ₫ Giảm 11.000 VNĐ haisannguyenvu01
104 15/02/2016 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ T_mobile1
105 14/02/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi haomobile
106 13/02/2016 6 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi haomobile
107 07/02/2016 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ haomobile
108 05/02/2016 3 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ T_mobile1
109 02/02/2016 5 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi haomobile
110 28/01/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ haomobile
111 27/01/2016 4 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi ATTMOBILE
112 23/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ T_mobile1
113 22/01/2016 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ haomobile
114 19/01/2016 5 ngày 800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ATTMOBILE
115 14/01/2016 5 ngày 700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ T_mobile1
116 09/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ ATTMOBILE
117 08/01/2016 4 ngày 850.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ kid007007
118 04/01/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ shopon
119 03/01/2016 14 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi shopon
120 20/12/2015 4 ngày 800.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ shopon
121 16/12/2015 6 ngày 780.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ giaihuymobile
122 10/12/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ shopon
123 09/12/2015 2 ngày 850.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ kid007007
124 07/12/2015 7 ngày 1.050.000 ₫ Giá không đổi didong_pro
125 30/11/2015 2 ngày 1.050.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ctywalton
126 28/11/2015 3 ngày 800.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ dienthoaididongxua
127 25/11/2015 1 ngày 999.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ thuduc_skygiare
128 24/11/2015 3 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ Sky_Lg_giare
129 21/11/2015 1 ngày 999.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ thuduc_skygiare
130 20/11/2015 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
131 16/11/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ Sky_Lg_giare
132 15/11/2015 1 ngày 1.050.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ didong_pro
133 14/11/2015 1 ngày 999.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ thuduc_skygiare
134 13/11/2015 2 ngày 1.050.000 ₫ Giá không đổi ctywalton
135 11/11/2015 1 ngày 1.050.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ didong_pro
136 10/11/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ Sky_Lg_giare
137 09/11/2015 7 ngày 999.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ thuduc_skygiare
138 02/11/2015 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
139 29/10/2015 12 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ Sky_Lg_giare
140 17/10/2015 4 ngày 999.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ thuduc_skygiare
141 13/10/2015 24 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi Dmobile
142 19/09/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi Dmobile
143 18/09/2015 6 ngày 1.100.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ Dmobile
144 12/09/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
145 11/09/2015 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ tinthanhmobile
146 10/09/2015 7 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ manhthangpro78
147 03/09/2015 3 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ h_shopdienthoai
148 31/08/2015 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ daiphuminh
149 30/08/2015 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
150 28/08/2015 6 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
151 22/08/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
152 21/08/2015 24 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ daiphuminh
153 28/07/2015 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
154 26/07/2015 4 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
155 22/07/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
156 21/07/2015 2 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
157 19/07/2015 2 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
158 17/07/2015 2 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
159 15/07/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
160 14/07/2015 2 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
161 12/07/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
162 11/07/2015 2 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
163 09/07/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
164 08/07/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
165 07/07/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
166 06/07/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
167 05/07/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
168 04/07/2015 3 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
169 01/07/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
170 30/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
171 29/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
172 28/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
173 27/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
174 26/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
175 25/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
176 24/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
177 23/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
178 22/06/2015 2 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
179 20/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
180 19/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
181 18/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
182 17/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
183 16/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
184 15/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
185 14/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
186 13/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
187 12/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
188 11/06/2015 3 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
189 08/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
190 07/06/2015 2 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
191 05/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
192 04/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
193 03/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
194 02/06/2015 14 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
195 19/05/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
196 18/05/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
197 17/05/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
198 16/05/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
199 15/05/2015 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
200 13/05/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
201 12/05/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
202 11/05/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhthangpro78
203 10/05/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
204 09/05/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
205 08/05/2015 6 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
206 02/05/2015 5 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
207 27/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
208 26/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
209 25/04/2015 2 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
210 23/04/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
211 22/04/2015 2 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
212 20/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
213 19/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
214 18/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
215 17/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
216 16/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
217 15/04/2015 3 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
218 12/04/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
219 11/04/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
220 10/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ sieumuachung
221 09/04/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
222 08/04/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
223 07/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
224 06/04/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhthangpro78
225 05/04/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
226 04/04/2015 3 ngày 1.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
227 01/04/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhthangpro78
228 31/03/2015 13 ngày 1.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
229 18/03/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
230 17/03/2015 4 ngày 900.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ manhthangpro78
231 13/03/2015 2 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
232 11/03/2015 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ mobileanhthu
233 10/03/2015 4 ngày 900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhthangpro78
234 06/03/2015 8 ngày 1.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
235 26/02/2015 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
236 24/02/2015 3 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
237 21/02/2015 8 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
238 13/02/2015 9 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
239 04/02/2015 6 ngày 900.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ manhthangpro78
240 29/01/2015 1 ngày 550.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ nhatsonmobile
241 28/01/2015 26 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
242 02/01/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
243 01/01/2015 2 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
244 30/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
245 29/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
246 28/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
247 27/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
248 26/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
249 25/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
250 24/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
251 23/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
252 22/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ tammobile
253 21/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
254 20/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
255 19/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
256 18/12/2014 3 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
257 15/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
258 14/12/2014 5 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
259 09/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ manhthangpro78
260 08/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ bestbuymobile
261 07/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ duynguyen261
262 06/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi bestbuymobile
263 05/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi bestbuymobile
264 04/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi bestbuymobile
265 03/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ bestbuymobile
266 02/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
267 01/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ duynguyen261
268 30/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ bestbuymobile
269 29/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ duynguyen261
270 28/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi bestbuymobile
271 27/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ bestbuymobile
272 26/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ duynguyen261
273 25/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ bestbuymobile
274 24/11/2014 3 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
275 21/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
276 20/11/2014 2 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
277 18/11/2014 3 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
278 15/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
279 14/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
280 13/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
281 12/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
282 11/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
283 10/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
284 09/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
285 08/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
286 07/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
287 06/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
288 05/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
289 04/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi tammobile
290 03/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi tammobile
291 02/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi tammobile
292 01/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
293 31/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
294 30/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
295 29/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
296 28/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
297 27/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
298 26/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
299 25/10/2014 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
300 23/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
301 22/10/2014 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
302 20/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
303 19/10/2014 3 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi tammobile
304 16/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ tammobile
305 15/10/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ playmobile
306 14/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhthangpro78
307 13/10/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
308 12/10/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ playmobile
309 10/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
310 09/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
311 08/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
312 07/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
313 06/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
314 05/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
315 04/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
316 03/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
317 02/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
318 01/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
319 30/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
320 29/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
321 28/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
322 27/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
323 26/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
324 25/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
325 24/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ tammobile
326 23/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
327 22/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
328 21/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
329 20/09/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
330 18/09/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
331 16/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
332 15/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
333 14/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
334 13/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
335 12/09/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
336 10/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
337 09/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
338 08/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
339 07/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
340 06/09/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
341 04/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
342 03/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
343 02/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
344 01/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
345 31/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
346 30/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
347 29/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
348 28/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 919.000 VNĐ mobileanhthu
349 27/08/2014 1 ngày 1.699.000 ₫ Giảm 1.191.000 VNĐ sieumuachung
350 26/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 1.191.000 VNĐ playmobile
351 25/08/2014 2 ngày 1.699.000 ₫ Tăng 919.000 VNĐ sieumuachung
352 23/08/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
353 21/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
354 20/08/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
355 18/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
356 17/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ playmobile
357 16/08/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ minhphumobile
358 15/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
359 14/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ mobileanhthu
360 13/08/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ minhphumobile
361 12/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
362 11/08/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
363 09/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
364 08/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
365 07/08/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
366 05/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
367 04/08/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
368 02/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
369 01/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
370 31/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
371 30/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
372 29/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
373 28/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
374 27/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
375 26/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
376 25/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
377 24/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
378 23/07/2014 6 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
379 17/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
380 16/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
381 15/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
382 14/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
383 13/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
384 12/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
385 11/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
386 10/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
387 09/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
388 08/07/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
389 06/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
390 05/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
391 04/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ mobileanhthu
392 03/07/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 1.890.000 VNĐ hpmarket
393 02/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
394 01/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 2.020.000 VNĐ thienthanhmobi
395 30/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
396 29/06/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
397 27/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
398 26/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
399 25/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
400 24/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
401 23/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
402 22/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
403 21/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
404 20/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
405 19/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
406 18/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
407 17/06/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
408 15/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
409 14/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
410 13/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
411 12/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
412 11/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
413 10/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
414 09/06/2014 4 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
415 05/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
416 04/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
417 03/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
418 02/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
419 01/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
420 31/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
421 30/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
422 29/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
423 28/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
424 27/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ giaihuymobile
425 26/05/2014 1 ngày 780.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mobileanhthu
426 25/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
427 24/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
428 23/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
429 22/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
430 21/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
431 20/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
432 19/05/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
433 17/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
434 16/05/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
435 14/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ hongducmobile
436 13/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
437 12/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
438 11/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
439 10/05/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
440 09/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
441 08/05/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
442 07/05/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
443 06/05/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
444 05/05/2014 19 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
445 16/04/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
446 15/04/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
447 14/04/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
448 13/04/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
449 12/04/2014 25 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
450 18/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
451 17/03/2014 15 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
452 02/03/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
453 01/03/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
454 28/02/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
455 27/02/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
456 26/02/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
457 25/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
458 24/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
459 23/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
460 22/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
461 21/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
462 20/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
463 19/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
464 18/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
465 17/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
466 16/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
467 15/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
468 14/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
469 13/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ duynguyen261
470 12/02/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dtddlehung
471 11/02/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ duynguyen261
472 09/02/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobiletuongvy
473 08/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
474 07/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ hvmobi
475 06/02/2014 2 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
476 04/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
477 03/02/2014 13 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
478 21/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ duynguyen261
479 20/01/2014 4 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tinthanhmobile
480 16/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
481 15/01/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
482 14/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
483 13/01/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
484 12/01/2014 4 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi hongducmobile
485 08/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
486 07/01/2014 11 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
487 27/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ duynguyen261
488 26/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
489 25/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
490 24/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ minhnhatmobile
491 23/12/2013 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
492 22/12/2013 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ quynhanhmobile176
493 21/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ minhnhatmobile
494 20/12/2013 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
495 19/12/2013 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
496 18/12/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
497 17/12/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dtddlehung
498 16/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
499 15/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
500 14/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
501 13/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
502 12/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
503 11/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
504 10/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
505 09/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
506 08/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
507 07/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
508 06/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
509 05/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
510 04/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
511 03/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
512 02/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
513 01/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
514 30/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
515 29/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
516 28/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
517 27/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ manhthangpro78
518 26/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
519 25/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
520 24/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
521 23/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
522 22/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
523 21/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ phatminhkhangmobile
524 20/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ dtddlehung
525 19/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ tinthanhmobile
526 18/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
527 17/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
528 16/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ dtddlehung
529 15/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ tinthanhmobile
530 14/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
531 13/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
532 12/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
533 11/11/2013 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
534 09/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
535 08/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
536 07/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dtddlehung
537 06/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ phatminhkhangmobile
538 05/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
539 04/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
540 03/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
541 02/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ thienthanhmobi
542 01/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
543 31/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
544 30/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
545 29/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
546 28/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ thienthanhmobi
547 27/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
548 26/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
549 25/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
550 24/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
551 23/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ thienthanhmobi
552 22/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
553 21/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
554 20/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
555 19/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
556 18/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
557 17/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
558 16/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
559 15/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
560 14/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
561 13/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
562 12/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
563 11/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
564 10/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
565 09/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
566 08/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
567 07/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
568 06/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 940.000 VNĐ phatminhkhangmobile
569 05/10/2013 1 ngày 2.240.000 ₫ Tăng 940.000 VNĐ mobilechinhhang
570 04/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
571 03/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
572 02/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ minhnhatmobile
573 01/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
574 30/09/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
575 29/09/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
576 28/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
577 27/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
578 26/09/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
579 25/09/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
580 24/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 940.000 VNĐ manhthangpro78
581 23/09/2013 1 ngày 2.240.000 ₫ Tăng 940.000 VNĐ mobilechinhhang
582 22/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
583 21/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ manhthangpro78
584 20/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
585 19/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
586 18/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
587 17/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
588 16/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
589 15/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ dtddlehung
590 14/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tinthanhmobile
591 13/09/2013 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ hungyenmobile
592 12/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tinthanhmobile
593 11/09/2013 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
594 10/09/2013 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
595 09/09/2013 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
596 08/09/2013 3 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 1.240.000 VNĐ hungyenmobile
597 05/09/2013 1 ngày 2.240.000 ₫ Tăng 1.240.000 VNĐ mobilechinhhang
598 04/09/2013 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ hungyenmobile
599 03/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
600 02/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
601 01/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
602 31/08/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
603 30/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
604 29/08/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
605 28/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ phatminhkhangmobile
606 27/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
607 26/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ duynguyen261
608 25/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
609 24/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
610 23/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
611 22/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
612 21/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
613 20/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
614 19/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
615 18/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
616 17/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
617 16/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
618 15/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
619 14/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
620 13/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
621 12/08/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
622 11/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
623 10/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
624 09/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
625 08/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ manhthangpro78
626 07/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ antuongmobile
627 06/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
628 05/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
629 04/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
630 03/08/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
631 02/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
632 01/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
633 31/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
634 30/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
635 29/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ manhthangpro78
636 28/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
637 27/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
638 26/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ salephone
639 25/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thienthanhmobi
640 24/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ salephone
641 23/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
642 22/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
643 21/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thienthanhmobi
644 20/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
645 19/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
646 18/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thienthanhmobi
647 17/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
648 16/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
649 15/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
650 14/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
651 13/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
652 12/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
653 11/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
654 10/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
655 09/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
656 08/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
657 07/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
658 06/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ lehieumobile
659 05/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
660 04/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhthangpro78
661 03/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 3.550.000 VNĐ manhthangpro78
662 02/07/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Tăng 3.550.000 VNĐ ducminhmobile
663 01/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
664 30/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
665 29/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
666 28/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
667 27/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
668 26/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
669 25/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
670 24/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
671 23/06/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienthanhmobi
672 22/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
673 21/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
674 20/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
675 19/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
676 18/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
677 17/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
678 16/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
679 15/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
680 14/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
681 13/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
682 12/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
683 11/06/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
684 10/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ manhthangpro78
685 09/06/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
686 08/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ manhthangpro78
687 07/06/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
688 06/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
689 05/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
690 04/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
691 03/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
692 02/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
693 01/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
694 31/05/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ binhduongmobile
695 30/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
696 29/05/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
697 28/05/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ binhduongmobile
698 27/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
699 26/05/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ binhduongmobile
700 25/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
701 24/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
702 23/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ hungyenmobile
703 22/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
704 21/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ hungyenmobile
705 20/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
706 19/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
707 18/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
708 17/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ hungyenmobile
709 16/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
710 15/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
711 14/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
712 13/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
713 12/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ hungyenmobile
714 11/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ antuongmobile
715 10/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ hungyenmobile
716 09/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
717 08/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
718 07/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ antuongmobile
719 06/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
720 05/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
721 04/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
722 03/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
723 02/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ hungyenmobile
724 01/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
725 30/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ salephone
726 29/04/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phukienfone
727 28/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
728 27/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
729 26/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
730 25/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ salephone
731 24/04/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phukienfone
732 23/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
733 22/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
734 21/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
735 20/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
736 19/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
737 18/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
738 17/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ antuongmobile
739 16/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
740 15/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ huongmobiles
741 14/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
742 13/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
743 12/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
744 11/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
745 10/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
746 09/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
747 08/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
748 07/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ mobileworld
749 06/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
750 05/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
751 04/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
752 03/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
753 02/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ huongmobiles
754 01/04/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ xuanmaimobile
755 31/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
756 30/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
757 29/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
758 28/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ huongmobiles
759 27/03/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ xuanmaimobile
760 26/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
761 25/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ minhnhatmobile
762 24/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
763 23/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
764 22/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
765 21/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
766 20/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
767 19/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
768 18/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ salephone
769 17/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ SuNaMobile
770 16/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
771 15/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
772 14/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
773 13/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
774 12/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
775 11/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
776 10/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
777 09/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
778 08/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ minhnhatmobile
779 07/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
780 06/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
781 05/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ huongmobiles
782 04/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ divuhoanhao
783 03/03/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ giare
784 02/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
785 01/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ benmobile
786 28/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
787 27/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
788 26/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
789 25/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
790 24/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tienxanhmobile
791 23/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
792 22/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
793 21/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
794 20/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
795 19/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi phukienfone
796 18/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi phukienfone
797 17/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phukienfone
798 16/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
799 15/02/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
800 12/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
801 11/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
802 10/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
803 09/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
804 08/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
805 07/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
806 06/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
807 05/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ tienxanhmobile
808 04/02/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ giare
809 03/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
810 02/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 301.000 VNĐ tienxanhmobile
811 01/02/2013 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ duclinhmobile
812 31/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
813 30/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ divuhoanhao
814 29/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ giare
815 28/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
816 27/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ divuhoanhao
817 26/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi giare
818 25/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ giare
819 24/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ huongmobiles
820 23/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
821 22/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ divuhoanhao
822 21/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tienxanhmobile
823 20/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
824 19/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ divuhoanhao
825 18/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ huongmobiles
826 17/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
827 16/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ divuhoanhao
828 15/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
829 14/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ salephone
830 13/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
831 12/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
832 11/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ divuhoanhao
833 10/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
834 09/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
835 08/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ antuongmobile
836 07/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
837 06/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ divuhoanhao
838 05/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
839 04/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tienxanhmobile
840 03/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
841 02/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ divuhoanhao
842 01/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ duclinh2mobile
843 31/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 291.000 VNĐ namlongviettin
844 30/12/2012 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ duclinhmobile
845 29/12/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
846 28/12/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ divuhoanhao
847 27/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ namlongviettin
848 26/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ antuongmobile
849 25/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
850 24/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ lehieumobile
851 23/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ antuongmobile
852 22/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
853 21/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ lehieumobile
854 20/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ antuongmobile
855 19/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
856 18/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
857 17/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
858 16/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.440.000 VNĐ namlongviettin
859 15/12/2012 1 ngày 1.550.000 ₫ Giảm 1.450.000 VNĐ phukienfone
860 14/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ duclinh2mobile
861 13/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
862 12/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
863 11/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
864 10/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
865 09/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
866 08/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ vienthonghq
867 07/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
868 06/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
869 05/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
870 04/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ benmobile
871 03/12/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ minhhieumobile
872 02/12/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
873 01/12/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ vienthonghq
874 30/11/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ minhhieumobile
875 29/11/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
876 28/11/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ vienthonghq
877 27/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ duclinh2mobile
878 26/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ TrongTuanmobile
879 25/11/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienthoai_cu
880 24/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
881 23/11/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienthoai_cu
882 22/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ benmobile
883 21/11/2012 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ xuanmaimobile
884 20/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ benmobile
885 19/11/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ mobilechinhhang
886 18/11/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoainguyenvancu
887 17/11/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoainguyenvancu
888 16/11/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoainguyenvancu
889 15/11/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienthoainguyenvancu
890 14/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
891 13/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
892 12/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
893 11/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ duclinh2mobile
894 10/11/2012 1 ngày 2.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ mobigiare
895 09/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ duclinh2mobile
896 08/11/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
897 07/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ duclinh2mobile
898 06/11/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
899 05/11/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
900 04/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
901 03/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ benmobile
902 02/11/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
903 01/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
904 31/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
905 30/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ benmobile
906 29/10/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
907 28/10/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ muahangtructuyen
908 27/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
909 26/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
910 25/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
911 24/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ benmobile
912 23/10/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
913 22/10/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
914 21/10/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
915 20/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
916 19/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ benmobile
917 18/10/2012 1 ngày 1.750.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ minhphumobile
918 17/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
919 16/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
920 15/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ benmobile
921 14/10/2012 1 ngày 1.750.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
922 13/10/2012 1 ngày 1.750.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ minhphumobile
923 12/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
924 11/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
925 10/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
926 09/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
927 08/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
928 07/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
929 06/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ antuongmobile
930 05/10/2012 1 ngày 2.050.000 ₫ Giá không đổi tt_mobile
931 04/10/2012 1 ngày 2.050.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ dtddlehung
932 03/10/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
933 02/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
934 01/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
935 30/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
936 29/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
937 28/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
938 27/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
939 26/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ duclinh2mobile
940 25/09/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
941 24/09/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
942 23/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
943 22/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
944 21/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
945 20/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ benmobile
946 19/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
947 18/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
948 17/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
949 16/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
950 15/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
951 14/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ daiphongmobile
952 13/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ tienxanhmobile
953 12/09/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
954 11/09/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.850.000 VNĐ minhhieumobile
955 10/09/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ xuanmaimobile
956 09/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
957 08/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
958 07/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
959 06/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ antuongmobile
960 05/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
961 04/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
962 03/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
963 02/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
964 01/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
965 31/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
966 30/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ minhnhatmobile
967 29/08/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
968 28/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tienxanhmobile
969 27/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ huongmobiles
970 26/08/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ minhhieumobile
971 25/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
972 24/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
973 23/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
974 22/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
975 21/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
976 20/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
977 19/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mobile_thienphu
978 18/08/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.150.000 VNĐ minhhieumobile
979 17/08/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ banbuonbanle
980 16/08/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ mobiletuongvy
981 15/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
982 14/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
983 13/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
984 12/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
985 11/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
986 10/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
987 09/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
988 08/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tienxanhmobile
989 07/08/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
990 06/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
991 05/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
992 04/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
993 03/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mobile_thienphu
994 02/08/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
995 01/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
996 31/07/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
997 30/07/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
998 29/07/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
999 28/07/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
1000 27/07/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tinthanhmobile
1001 26/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ lehieumobile
1002 25/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
1003 24/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
1004 23/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
1005 22/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
1006 21/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
1007 20/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ nghia_mobile
1008 19/07/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ xuanmaimobile
1009 18/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
1010 17/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
1011 16/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 1.849.000 VNĐ tienxanhmobile
1012 15/07/2012 1 ngày 4.949.000 ₫ Giá không đổi nguyenhoamobile
1013 14/07/2012 1 ngày 4.949.000 ₫ Giá không đổi nguyenhoamobile
1014 13/07/2012 1 ngày 4.949.000 ₫ Tăng 1.849.000 VNĐ nguyenhoamobile
1015 12/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
1016 11/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
1017 10/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
1018 09/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
1019 08/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tienxanhmobile
1020 07/07/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ thoitrangmobile
1021 06/07/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
1022 05/07/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
1023 04/07/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thoitrangmobile
1024 03/07/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ dienthoainguyenvancu
1025 02/07/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1026 01/07/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1027 30/06/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1028 29/06/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ benmobile
1029 28/06/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi hq_mobile
1030 27/06/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ dienthoainguyenvancu
1031 26/06/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1032 25/06/2012 3.200.000 ₫ duclinh2mobile
Có tổng cộng 1.032 thay đổi giá của sản phẩm Nokia E71 Grey Steel đã được hệ thống ghi lại.