• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nokia E71 Grey Steel

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nokia E71 Grey Steel chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 31/08/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
2 30/08/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
3 29/08/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
4 28/08/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giảm 919.000 VNĐ mobileanhthu
5 27/08/2014 1 ngày 1.699.000 VNĐ Giảm 1.191.000 VNĐ sieumuachung
6 26/08/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 1.191.000 VNĐ playmobile
7 25/08/2014 2 ngày 1.699.000 VNĐ Tăng 919.000 VNĐ sieumuachung
8 23/08/2014 2 ngày 780.000 VNĐ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
9 21/08/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
10 20/08/2014 2 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
11 18/08/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
12 17/08/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ playmobile
13 16/08/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ minhphumobile
14 15/08/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
15 14/08/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giảm 120.000 VNĐ mobileanhthu
16 13/08/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ minhphumobile
17 12/08/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
18 11/08/2014 2 ngày 780.000 VNĐ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
19 09/08/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
20 08/08/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
21 07/08/2014 2 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
22 05/08/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
23 04/08/2014 2 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
24 02/08/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
25 01/08/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
26 31/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
27 30/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
28 29/07/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
29 28/07/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
30 27/07/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
31 26/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
32 25/07/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
33 24/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
34 23/07/2014 6 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
35 17/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
36 16/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
37 15/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
38 14/07/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
39 13/07/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
40 12/07/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
41 11/07/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
42 10/07/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
43 09/07/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
44 08/07/2014 2 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
45 06/07/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
46 05/07/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
47 04/07/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ mobileanhthu
48 03/07/2014 1 ngày 1.000.000 VNĐ Giảm 1.890.000 VNĐ hpmarket
49 02/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
50 01/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 2.020.000 VNĐ thienthanhmobi
51 30/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
52 29/06/2014 2 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
53 27/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
54 26/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
55 25/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
56 24/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
57 23/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
58 22/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
59 21/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
60 20/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
61 19/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
62 18/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
63 17/06/2014 2 ngày 780.000 VNĐ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
64 15/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
65 14/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
66 13/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
67 12/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
68 11/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
69 10/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
70 09/06/2014 4 ngày 780.000 VNĐ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
71 05/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
72 04/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
73 03/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
74 02/06/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi giaihuymobile
75 01/06/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi giaihuymobile
76 31/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi giaihuymobile
77 30/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
78 29/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
79 28/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi giaihuymobile
80 27/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ giaihuymobile
81 26/05/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ mobileanhthu
82 25/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
83 24/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
84 23/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi giaihuymobile
85 22/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi giaihuymobile
86 21/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi giaihuymobile
87 20/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi giaihuymobile
88 19/05/2014 2 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
89 17/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
90 16/05/2014 2 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
91 14/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ hongducmobile
92 13/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi giaihuymobile
93 12/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
94 11/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
95 10/05/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
96 09/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
97 08/05/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
98 07/05/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
99 06/05/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
100 05/05/2014 19 ngày 780.000 VNĐ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
101 16/04/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
102 15/04/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
103 14/04/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
104 13/04/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
105 12/04/2014 25 ngày 780.000 VNĐ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
106 18/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
107 17/03/2014 15 ngày 1.100.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
108 02/03/2014 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giá không đổi quynhanhmobile176
109 01/03/2014 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giá không đổi quynhanhmobile176
110 28/02/2014 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giá không đổi quynhanhmobile176
111 27/02/2014 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giá không đổi quynhanhmobile176
112 26/02/2014 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
113 25/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
114 24/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
115 23/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
116 22/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
117 21/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
118 20/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
119 19/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
120 18/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
121 17/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
122 16/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
123 15/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
124 14/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
125 13/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ duynguyen261
126 12/02/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ dtddlehung
127 11/02/2014 2 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ duynguyen261
128 09/02/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mobiletuongvy
129 08/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
130 07/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.900.000 VNĐ hvmobi
131 06/02/2014 2 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
132 04/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
133 03/02/2014 13 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
134 21/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ duynguyen261
135 20/01/2014 4 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ tinthanhmobile
136 16/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
137 15/01/2014 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
138 14/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
139 13/01/2014 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
140 12/01/2014 4 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi hongducmobile
141 08/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
142 07/01/2014 11 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
143 27/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ duynguyen261
144 26/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi minhnhatmobile
145 25/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi minhnhatmobile
146 24/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.900.000 VNĐ minhnhatmobile
147 23/12/2013 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giá không đổi quynhanhmobile176
148 22/12/2013 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 1.900.000 VNĐ quynhanhmobile176
149 21/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.900.000 VNĐ minhnhatmobile
150 20/12/2013 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giá không đổi quynhanhmobile176
151 19/12/2013 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
152 18/12/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
153 17/12/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dtddlehung
154 16/12/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
155 15/12/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
156 14/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
157 13/12/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
158 12/12/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
159 11/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
160 10/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
161 09/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
162 08/12/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
163 07/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
164 06/12/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
165 05/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
166 04/12/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
167 03/12/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
168 02/12/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
169 01/12/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
170 30/11/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
171 29/11/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
172 28/11/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
173 27/11/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ manhthangpro78
174 26/11/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
175 25/11/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
176 24/11/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
177 23/11/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
178 22/11/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
179 21/11/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ phatminhkhangmobile
180 20/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ dtddlehung
181 19/11/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ tinthanhmobile
182 18/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
183 17/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
184 16/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ dtddlehung
185 15/11/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ tinthanhmobile
186 14/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
187 13/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
188 12/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
189 11/11/2013 2 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
190 09/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
191 08/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
192 07/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dtddlehung
193 06/11/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ phatminhkhangmobile
194 05/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
195 04/11/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
196 03/11/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
197 02/11/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ thienthanhmobi
198 01/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
199 31/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
200 30/10/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
201 29/10/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
202 28/10/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ thienthanhmobi
203 27/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
204 26/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
205 25/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
206 24/10/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
207 23/10/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ thienthanhmobi
208 22/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
209 21/10/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
210 20/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
211 19/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
212 18/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
213 17/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
214 16/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
215 15/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
216 14/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
217 13/10/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
218 12/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
219 11/10/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
220 10/10/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
221 09/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
222 08/10/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
223 07/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
224 06/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 940.000 VNĐ phatminhkhangmobile
225 05/10/2013 1 ngày 2.240.000 VNĐ Tăng 940.000 VNĐ mobilechinhhang
226 04/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
227 03/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
228 02/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ minhnhatmobile
229 01/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
230 30/09/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
231 29/09/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
232 28/09/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
233 27/09/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
234 26/09/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
235 25/09/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
236 24/09/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 940.000 VNĐ manhthangpro78
237 23/09/2013 1 ngày 2.240.000 VNĐ Tăng 940.000 VNĐ mobilechinhhang
238 22/09/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
239 21/09/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ manhthangpro78
240 20/09/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
241 19/09/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
242 18/09/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
243 17/09/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
244 16/09/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
245 15/09/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ dtddlehung
246 14/09/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ tinthanhmobile
247 13/09/2013 1 ngày 1.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ hungyenmobile
248 12/09/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ tinthanhmobile
249 11/09/2013 1 ngày 1.000.000 VNĐ Giá không đổi hungyenmobile
250 10/09/2013 1 ngày 1.000.000 VNĐ Giá không đổi hungyenmobile
251 09/09/2013 1 ngày 1.000.000 VNĐ Giá không đổi hungyenmobile
252 08/09/2013 3 ngày 1.000.000 VNĐ Giảm 1.240.000 VNĐ hungyenmobile
253 05/09/2013 1 ngày 2.240.000 VNĐ Tăng 1.240.000 VNĐ mobilechinhhang
254 04/09/2013 1 ngày 1.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ hungyenmobile
255 03/09/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
256 02/09/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
257 01/09/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
258 31/08/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
259 30/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
260 29/08/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
261 28/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ phatminhkhangmobile
262 27/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
263 26/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ duynguyen261
264 25/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
265 24/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
266 23/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
267 22/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
268 21/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
269 20/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
270 19/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
271 18/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
272 17/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
273 16/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
274 15/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
275 14/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
276 13/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
277 12/08/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
278 11/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
279 10/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
280 09/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
281 08/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ manhthangpro78
282 07/08/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ antuongmobile
283 06/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
284 05/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
285 04/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
286 03/08/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
287 02/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
288 01/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
289 31/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
290 30/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
291 29/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ manhthangpro78
292 28/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
293 27/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
294 26/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ salephone
295 25/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thienthanhmobi
296 24/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ salephone
297 23/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
298 22/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
299 21/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thienthanhmobi
300 20/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
301 19/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
302 18/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thienthanhmobi
303 17/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
304 16/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
305 15/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
306 14/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
307 13/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
308 12/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
309 11/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
310 10/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
311 09/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
312 08/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
313 07/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
314 06/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ lehieumobile
315 05/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
316 04/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ manhthangpro78
317 03/07/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 3.550.000 VNĐ manhthangpro78
318 02/07/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Tăng 3.550.000 VNĐ ducminhmobile
319 01/07/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
320 30/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
321 29/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
322 28/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
323 27/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
324 26/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
325 25/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
326 24/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
327 23/06/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ thienthanhmobi
328 22/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
329 21/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
330 20/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
331 19/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
332 18/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
333 17/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
334 16/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
335 15/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
336 14/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
337 13/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
338 12/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
339 11/06/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
340 10/06/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ manhthangpro78
341 09/06/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
342 08/06/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ manhthangpro78
343 07/06/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
344 06/06/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
345 05/06/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
346 04/06/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
347 03/06/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
348 02/06/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
349 01/06/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
350 31/05/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ binhduongmobile
351 30/05/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
352 29/05/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
353 28/05/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ binhduongmobile
354 27/05/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
355 26/05/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ binhduongmobile
356 25/05/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
357 24/05/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
358 23/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ hungyenmobile
359 22/05/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
360 21/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ hungyenmobile
361 20/05/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
362 19/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi hungyenmobile
363 18/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi hungyenmobile
364 17/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ hungyenmobile
365 16/05/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
366 15/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi hungyenmobile
367 14/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi hungyenmobile
368 13/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi hungyenmobile
369 12/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ hungyenmobile
370 11/05/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ antuongmobile
371 10/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ hungyenmobile
372 09/05/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
373 08/05/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
374 07/05/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ antuongmobile
375 06/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi hungyenmobile
376 05/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi hungyenmobile
377 04/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi hungyenmobile
378 03/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi hungyenmobile
379 02/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ hungyenmobile
380 01/05/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
381 30/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ salephone
382 29/04/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ phukienfone
383 28/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
384 27/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
385 26/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
386 25/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ salephone
387 24/04/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ phukienfone
388 23/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
389 22/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
390 21/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
391 20/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
392 19/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
393 18/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
394 17/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ antuongmobile
395 16/04/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
396 15/04/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ huongmobiles
397 14/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi SuNaMobile
398 13/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi SuNaMobile
399 12/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi SuNaMobile
400 11/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi SuNaMobile
401 10/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi SuNaMobile
402 09/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi SuNaMobile
403 08/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi SuNaMobile
404 07/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ mobileworld
405 06/04/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
406 05/04/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
407 04/04/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
408 03/04/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
409 02/04/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ huongmobiles
410 01/04/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ xuanmaimobile
411 31/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
412 30/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
413 29/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
414 28/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ huongmobiles
415 27/03/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ xuanmaimobile
416 26/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi minhnhatmobile
417 25/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ minhnhatmobile
418 24/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
419 23/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
420 22/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
421 21/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
422 20/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
423 19/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
424 18/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ salephone
425 17/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ SuNaMobile
426 16/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
427 15/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
428 14/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
429 13/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
430 12/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
431 11/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
432 10/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
433 09/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
434 08/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ minhnhatmobile
435 07/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
436 06/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
437 05/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ huongmobiles
438 04/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ divuhoanhao
439 03/03/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ giare
440 02/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi divuhoanhao
441 01/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ benmobile
442 28/02/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
443 27/02/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
444 26/02/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
445 25/02/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
446 24/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ tienxanhmobile
447 23/02/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
448 22/02/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
449 21/02/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
450 20/02/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
451 19/02/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi phukienfone
452 18/02/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi phukienfone
453 17/02/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ phukienfone
454 16/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
455 15/02/2013 3 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
456 12/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
457 11/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
458 10/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
459 09/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
460 08/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
461 07/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
462 06/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
463 05/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ tienxanhmobile
464 04/02/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 510.000 VNĐ giare
465 03/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
466 02/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 301.000 VNĐ tienxanhmobile
467 01/02/2013 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ duclinhmobile
468 31/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi divuhoanhao
469 30/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ divuhoanhao
470 29/01/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ giare
471 28/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi divuhoanhao
472 27/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ divuhoanhao
473 26/01/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi giare
474 25/01/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 410.000 VNĐ giare
475 24/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ huongmobiles
476 23/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi divuhoanhao
477 22/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ divuhoanhao
478 21/01/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tienxanhmobile
479 20/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi divuhoanhao
480 19/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ divuhoanhao
481 18/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ huongmobiles
482 17/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi divuhoanhao
483 16/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ divuhoanhao
484 15/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
485 14/01/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ salephone
486 13/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi divuhoanhao
487 12/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi divuhoanhao
488 11/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ divuhoanhao
489 10/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
490 09/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
491 08/01/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ antuongmobile
492 07/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi divuhoanhao
493 06/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ divuhoanhao
494 05/01/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
495 04/01/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tienxanhmobile
496 03/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi divuhoanhao
497 02/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ divuhoanhao
498 01/01/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ duclinh2mobile
499 31/12/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 291.000 VNĐ namlongviettin
500 30/12/2012 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ duclinhmobile
501 29/12/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi divuhoanhao
502 28/12/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ divuhoanhao
503 27/12/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ namlongviettin
504 26/12/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ antuongmobile
505 25/12/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
506 24/12/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ lehieumobile
507 23/12/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ antuongmobile
508 22/12/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
509 21/12/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ lehieumobile
510 20/12/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ antuongmobile
511 19/12/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
512 18/12/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
513 17/12/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
514 16/12/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 1.440.000 VNĐ namlongviettin
515 15/12/2012 1 ngày 1.550.000 VNĐ Giảm 1.450.000 VNĐ phukienfone
516 14/12/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ duclinh2mobile
517 13/12/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthonghq
518 12/12/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthonghq
519 11/12/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthonghq
520 10/12/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthonghq
521 09/12/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthonghq
522 08/12/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ vienthonghq
523 07/12/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
524 06/12/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
525 05/12/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
526 04/12/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ benmobile
527 03/12/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ minhhieumobile
528 02/12/2012 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giá không đổi vienthonghq
529 01/12/2012 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ vienthonghq
530 30/11/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ minhhieumobile
531 29/11/2012 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giá không đổi vienthonghq
532 28/11/2012 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ vienthonghq
533 27/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ duclinh2mobile
534 26/11/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ TrongTuanmobile
535 25/11/2012 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ dienthoai_cu
536 24/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
537 23/11/2012 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ dienthoai_cu
538 22/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ benmobile
539 21/11/2012 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ xuanmaimobile
540 20/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ benmobile
541 19/11/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ mobilechinhhang
542 18/11/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi dienthoainguyenvancu
543 17/11/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi dienthoainguyenvancu
544 16/11/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi dienthoainguyenvancu
545 15/11/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ dienthoainguyenvancu
546 14/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi minhnhatmobile
547 13/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi minhnhatmobile
548 12/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi minhnhatmobile
549 11/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 201.000 VNĐ duclinh2mobile
550 10/11/2012 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ mobigiare
551 09/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ duclinh2mobile
552 08/11/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
553 07/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ duclinh2mobile
554 06/11/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
555 05/11/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
556 04/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
557 03/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ benmobile
558 02/11/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
559 01/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
560 31/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
561 30/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ benmobile
562 29/10/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
563 28/10/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 510.000 VNĐ muahangtructuyen
564 27/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
565 26/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
566 25/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
567 24/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ benmobile
568 23/10/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
569 22/10/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
570 21/10/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
571 20/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
572 19/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.250.000 VNĐ benmobile
573 18/10/2012 1 ngày 1.750.000 VNĐ Giảm 1.250.000 VNĐ minhphumobile
574 17/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
575 16/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
576 15/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.250.000 VNĐ benmobile
577 14/10/2012 1 ngày 1.750.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
578 13/10/2012 1 ngày 1.750.000 VNĐ Giảm 1.250.000 VNĐ minhphumobile
579 12/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
580 11/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
581 10/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
582 09/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
583 08/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
584 07/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
585 06/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ antuongmobile
586 05/10/2012 1 ngày 2.050.000 VNĐ Giá không đổi tt_mobile
587 04/10/2012 1 ngày 2.050.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ dtddlehung
588 03/10/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
589 02/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
590 01/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
591 30/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
592 29/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
593 28/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
594 27/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
595 26/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ duclinh2mobile
596 25/09/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
597 24/09/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
598 23/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
599 22/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
600 21/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
601 20/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ benmobile
602 19/09/2012 1 ngày 2.750.000 VNĐ Giá không đổi daiphongmobile
603 18/09/2012 1 ngày 2.750.000 VNĐ Giá không đổi daiphongmobile
604 17/09/2012 1 ngày 2.750.000 VNĐ Giá không đổi daiphongmobile
605 16/09/2012 1 ngày 2.750.000 VNĐ Giá không đổi daiphongmobile
606 15/09/2012 1 ngày 2.750.000 VNĐ Giá không đổi daiphongmobile
607 14/09/2012 1 ngày 2.750.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ daiphongmobile
608 13/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ tienxanhmobile
609 12/09/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
610 11/09/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.850.000 VNĐ minhhieumobile
611 10/09/2012 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ xuanmaimobile
612 09/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
613 08/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
614 07/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
615 06/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ antuongmobile
616 05/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
617 04/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
618 03/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
619 02/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
620 01/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
621 31/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi minhnhatmobile
622 30/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ minhnhatmobile
623 29/08/2012 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
624 28/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tienxanhmobile
625 27/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 850.000 VNĐ huongmobiles
626 26/08/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ minhhieumobile
627 25/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
628 24/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
629 23/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
630 22/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
631 21/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
632 20/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
633 19/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ mobile_thienphu
634 18/08/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.150.000 VNĐ minhhieumobile
635 17/08/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ banbuonbanle
636 16/08/2012 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ mobiletuongvy
637 15/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
638 14/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
639 13/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
640 12/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
641 11/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
642 10/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
643 09/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
644 08/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ tienxanhmobile
645 07/08/2012 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
646 06/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
647 05/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
648 04/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
649 03/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ mobile_thienphu
650 02/08/2012 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
651 01/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
652 31/07/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
653 30/07/2012 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
654 29/07/2012 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
655 28/07/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
656 27/07/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tinthanhmobile
657 26/07/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ lehieumobile
658 25/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
659 24/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
660 23/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
661 22/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
662 21/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
663 20/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ nghia_mobile
664 19/07/2012 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ xuanmaimobile
665 18/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
666 17/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
667 16/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 1.849.000 VNĐ tienxanhmobile
668 15/07/2012 1 ngày 4.949.000 VNĐ Giá không đổi nguyenhoamobile
669 14/07/2012 1 ngày 4.949.000 VNĐ Giá không đổi nguyenhoamobile
670 13/07/2012 1 ngày 4.949.000 VNĐ Tăng 1.849.000 VNĐ nguyenhoamobile
671 12/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
672 11/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
673 10/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
674 09/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
675 08/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ tienxanhmobile
676 07/07/2012 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ thoitrangmobile
677 06/07/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
678 05/07/2012 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
679 04/07/2012 1 ngày 2.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ thoitrangmobile
680 03/07/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ dienthoainguyenvancu
681 02/07/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
682 01/07/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
683 30/06/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
684 29/06/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ benmobile
685 28/06/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi hq_mobile
686 27/06/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ dienthoainguyenvancu
687 26/06/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
688 25/06/2012 3.200.000 VNĐ duclinh2mobile
Có tổng cộng 688 thay đổi giá của sản phẩm Nokia E71 Grey Steel đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Nokia E71 Grey Steel trong mục Mobile