Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nokia E71 Grey Steel

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nokia E71 Grey Steel chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 15/10/2016 1 ngày 620.000 ₫ Giá không đổi haomobile
2 14/10/2016 1 ngày 620.000 ₫ Giá không đổi haomobile
3 13/10/2016 2 ngày 620.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ haomobile
4 11/10/2016 1 ngày 690.000 ₫ Giá không đổi alofone
5 10/10/2016 3 ngày 690.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ alofone
6 07/10/2016 1 ngày 620.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ giaihuymobile
7 06/10/2016 2 ngày 690.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ alofone
8 04/10/2016 4 ngày 620.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ haomobile
9 30/09/2016 9 ngày 690.000 ₫ Giá không đổi alofone
10 21/09/2016 1 ngày 690.000 ₫ Giá không đổi alofone
11 20/09/2016 5 ngày 690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ alofone
12 15/09/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
13 14/09/2016 9 ngày 700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giaihuymobile
14 05/09/2016 3 ngày 690.000 ₫ Giá không đổi alofone
15 02/09/2016 3 ngày 690.000 ₫ Giá không đổi alofone
16 30/08/2016 7 ngày 690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ alofone
17 23/08/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi haomobile
18 22/08/2016 2 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi haomobile
19 20/08/2016 2 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
20 18/08/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
21 17/08/2016 7 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
22 10/08/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ giaihuymobile
23 09/08/2016 7 ngày 750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ haomobile
24 02/08/2016 3 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
25 30/07/2016 5 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi haomobile
26 25/07/2016 6 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
27 19/07/2016 2 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
28 17/07/2016 15 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
29 02/07/2016 4 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
30 28/06/2016 3 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
31 25/06/2016 2 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
32 23/06/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ giaihuymobile
33 22/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
34 21/06/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ giaihuymobile
35 20/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
36 19/06/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ giaihuymobile
37 18/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
38 17/06/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ giaihuymobile
39 16/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
40 15/06/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ giaihuymobile
41 14/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
42 13/06/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ giaihuymobile
43 12/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
44 11/06/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ giaihuymobile
45 10/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
46 09/06/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ giaihuymobile
47 08/06/2016 5 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
48 03/06/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ giaihuymobile
49 02/06/2016 1 ngày 720.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ haomobile
50 01/06/2016 8 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
51 24/05/2016 2 ngày 700.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ giaihuymobile
52 22/05/2016 1 ngày 680.000 ₫ Giảm 75.000 VNĐ haomobile
53 21/05/2016 1 ngày 755.000 ₫ Tăng 75.000 VNĐ nhatlongmobile70
54 20/05/2016 1 ngày 680.000 ₫ Giá không đổi haomobile
55 19/05/2016 1 ngày 680.000 ₫ Giá không đổi haomobile
56 18/05/2016 1 ngày 680.000 ₫ Giảm 75.000 VNĐ haomobile
57 17/05/2016 4 ngày 755.000 ₫ Tăng 75.000 VNĐ nhatlongmobile70
58 13/05/2016 1 ngày 680.000 ₫ Giá không đổi haomobile
59 12/05/2016 1 ngày 680.000 ₫ Giảm 1.120.000 VNĐ haomobile
60 11/05/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.120.000 VNĐ tinthanhmobile
61 10/05/2016 1 ngày 680.000 ₫ Giảm 1.120.000 VNĐ haomobile
62 09/05/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ tinthanhmobile
63 08/05/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ haomobile
64 07/05/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ tinthanhmobile
65 06/05/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ haomobile
66 05/05/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ tinthanhmobile
67 04/05/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ haomobile
68 03/05/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ tinthanhmobile
69 02/05/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ haomobile
70 01/05/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ tinthanhmobile
71 30/04/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ haomobile
72 29/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ tinthanhmobile
73 28/04/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ haomobile
74 27/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
75 26/04/2016 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
76 24/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
77 23/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
78 22/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
79 21/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
80 20/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
81 19/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
82 18/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
83 17/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
84 16/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
85 15/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
86 14/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
87 13/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
88 12/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ haomobile
89 11/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
90 10/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ haomobile
91 09/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
92 08/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
93 07/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
94 06/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
95 05/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
96 04/04/2016 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
97 02/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
98 01/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
99 31/03/2016 9 ngày 800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ manhthangpro78
100 22/03/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ haomobile
101 21/03/2016 10 ngày 850.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ kid007007
102 11/03/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ T_mobile1
103 10/03/2016 1 ngày 750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ haomobile
104 09/03/2016 5 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi T_mobile1
105 04/03/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi T_mobile1
106 03/03/2016 2 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi T_mobile1
107 01/03/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ T_mobile1
108 29/02/2016 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi haomobile
109 27/02/2016 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi haomobile
110 25/02/2016 5 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ haomobile
111 20/02/2016 2 ngày 800.000 ₫ Tăng 11.000 VNĐ ATTMOBILE
112 18/02/2016 3 ngày 789.000 ₫ Giảm 11.000 VNĐ haisannguyenvu01
113 15/02/2016 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ T_mobile1
114 14/02/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi haomobile
115 13/02/2016 6 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi haomobile
116 07/02/2016 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ haomobile
117 05/02/2016 3 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ T_mobile1
118 02/02/2016 5 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi haomobile
119 28/01/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ haomobile
120 27/01/2016 4 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi ATTMOBILE
121 23/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ T_mobile1
122 22/01/2016 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ haomobile
123 19/01/2016 5 ngày 800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ATTMOBILE
124 14/01/2016 5 ngày 700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ T_mobile1
125 09/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ ATTMOBILE
126 08/01/2016 4 ngày 850.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ kid007007
127 04/01/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ shopon
128 03/01/2016 14 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi shopon
129 20/12/2015 4 ngày 800.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ shopon
130 16/12/2015 6 ngày 780.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ giaihuymobile
131 10/12/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ shopon
132 09/12/2015 2 ngày 850.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ kid007007
133 07/12/2015 7 ngày 1.050.000 ₫ Giá không đổi didong_pro
134 30/11/2015 2 ngày 1.050.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ctywalton
135 28/11/2015 3 ngày 800.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ dienthoaididongxua
136 25/11/2015 1 ngày 999.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ thuduc_skygiare
137 24/11/2015 3 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ Sky_Lg_giare
138 21/11/2015 1 ngày 999.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ thuduc_skygiare
139 20/11/2015 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
140 16/11/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ Sky_Lg_giare
141 15/11/2015 1 ngày 1.050.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ didong_pro
142 14/11/2015 1 ngày 999.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ thuduc_skygiare
143 13/11/2015 2 ngày 1.050.000 ₫ Giá không đổi ctywalton
144 11/11/2015 1 ngày 1.050.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ didong_pro
145 10/11/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ Sky_Lg_giare
146 09/11/2015 7 ngày 999.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ thuduc_skygiare
147 02/11/2015 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
148 29/10/2015 12 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ Sky_Lg_giare
149 17/10/2015 4 ngày 999.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ thuduc_skygiare
150 13/10/2015 24 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi Dmobile
151 19/09/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi Dmobile
152 18/09/2015 6 ngày 1.100.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ Dmobile
153 12/09/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
154 11/09/2015 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ tinthanhmobile
155 10/09/2015 7 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ manhthangpro78
156 03/09/2015 3 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ h_shopdienthoai
157 31/08/2015 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ daiphuminh
158 30/08/2015 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
159 28/08/2015 6 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
160 22/08/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
161 21/08/2015 24 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ daiphuminh
162 28/07/2015 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
163 26/07/2015 4 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
164 22/07/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
165 21/07/2015 2 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
166 19/07/2015 2 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
167 17/07/2015 2 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
168 15/07/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
169 14/07/2015 2 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
170 12/07/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
171 11/07/2015 2 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
172 09/07/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
173 08/07/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
174 07/07/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
175 06/07/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
176 05/07/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
177 04/07/2015 3 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
178 01/07/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
179 30/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
180 29/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
181 28/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
182 27/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
183 26/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
184 25/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
185 24/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
186 23/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
187 22/06/2015 2 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
188 20/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
189 19/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
190 18/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
191 17/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
192 16/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
193 15/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
194 14/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
195 13/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
196 12/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
197 11/06/2015 3 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
198 08/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
199 07/06/2015 2 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
200 05/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
201 04/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
202 03/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
203 02/06/2015 14 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
204 19/05/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
205 18/05/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
206 17/05/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
207 16/05/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
208 15/05/2015 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
209 13/05/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
210 12/05/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
211 11/05/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhthangpro78
212 10/05/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
213 09/05/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
214 08/05/2015 6 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
215 02/05/2015 5 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
216 27/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
217 26/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
218 25/04/2015 2 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
219 23/04/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
220 22/04/2015 2 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
221 20/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
222 19/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
223 18/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
224 17/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
225 16/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
226 15/04/2015 3 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
227 12/04/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
228 11/04/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
229 10/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ sieumuachung
230 09/04/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
231 08/04/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
232 07/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
233 06/04/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhthangpro78
234 05/04/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
235 04/04/2015 3 ngày 1.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
236 01/04/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhthangpro78
237 31/03/2015 13 ngày 1.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
238 18/03/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
239 17/03/2015 4 ngày 900.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ manhthangpro78
240 13/03/2015 2 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
241 11/03/2015 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ mobileanhthu
242 10/03/2015 4 ngày 900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhthangpro78
243 06/03/2015 8 ngày 1.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
244 26/02/2015 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
245 24/02/2015 3 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
246 21/02/2015 8 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
247 13/02/2015 9 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
248 04/02/2015 6 ngày 900.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ manhthangpro78
249 29/01/2015 1 ngày 550.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ nhatsonmobile
250 28/01/2015 26 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
251 02/01/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
252 01/01/2015 2 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
253 30/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
254 29/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
255 28/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
256 27/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
257 26/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
258 25/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
259 24/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
260 23/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
261 22/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ tammobile
262 21/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
263 20/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
264 19/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
265 18/12/2014 3 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
266 15/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
267 14/12/2014 5 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
268 09/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ manhthangpro78
269 08/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ bestbuymobile
270 07/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ duynguyen261
271 06/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi bestbuymobile
272 05/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi bestbuymobile
273 04/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi bestbuymobile
274 03/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ bestbuymobile
275 02/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
276 01/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ duynguyen261
277 30/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ bestbuymobile
278 29/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ duynguyen261
279 28/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi bestbuymobile
280 27/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ bestbuymobile
281 26/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ duynguyen261
282 25/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ bestbuymobile
283 24/11/2014 3 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
284 21/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
285 20/11/2014 2 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
286 18/11/2014 3 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
287 15/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
288 14/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
289 13/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
290 12/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
291 11/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
292 10/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
293 09/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
294 08/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
295 07/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
296 06/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
297 05/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
298 04/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi tammobile
299 03/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi tammobile
300 02/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi tammobile
301 01/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
302 31/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
303 30/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
304 29/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
305 28/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
306 27/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
307 26/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
308 25/10/2014 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
309 23/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
310 22/10/2014 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
311 20/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
312 19/10/2014 3 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi tammobile
313 16/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ tammobile
314 15/10/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ playmobile
315 14/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhthangpro78
316 13/10/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
317 12/10/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ playmobile
318 10/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
319 09/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
320 08/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
321 07/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
322 06/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
323 05/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
324 04/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
325 03/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
326 02/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
327 01/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
328 30/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
329 29/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
330 28/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
331 27/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
332 26/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
333 25/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
334 24/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ tammobile
335 23/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
336 22/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
337 21/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
338 20/09/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
339 18/09/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
340 16/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
341 15/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
342 14/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
343 13/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
344 12/09/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
345 10/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
346 09/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
347 08/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
348 07/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
349 06/09/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
350 04/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
351 03/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
352 02/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
353 01/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
354 31/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
355 30/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
356 29/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
357 28/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 919.000 VNĐ mobileanhthu
358 27/08/2014 1 ngày 1.699.000 ₫ Giảm 1.191.000 VNĐ sieumuachung
359 26/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 1.191.000 VNĐ playmobile
360 25/08/2014 2 ngày 1.699.000 ₫ Tăng 919.000 VNĐ sieumuachung
361 23/08/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
362 21/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
363 20/08/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
364 18/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
365 17/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ playmobile
366 16/08/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ minhphumobile
367 15/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
368 14/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ mobileanhthu
369 13/08/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ minhphumobile
370 12/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
371 11/08/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
372 09/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
373 08/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
374 07/08/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
375 05/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
376 04/08/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
377 02/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
378 01/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
379 31/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
380 30/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
381 29/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
382 28/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
383 27/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
384 26/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
385 25/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
386 24/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
387 23/07/2014 6 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
388 17/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
389 16/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
390 15/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
391 14/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
392 13/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
393 12/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
394 11/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
395 10/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
396 09/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
397 08/07/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
398 06/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
399 05/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
400 04/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ mobileanhthu
401 03/07/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 1.890.000 VNĐ hpmarket
402 02/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
403 01/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 2.020.000 VNĐ thienthanhmobi
404 30/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
405 29/06/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
406 27/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
407 26/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
408 25/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
409 24/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
410 23/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
411 22/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
412 21/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
413 20/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
414 19/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
415 18/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
416 17/06/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
417 15/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
418 14/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
419 13/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
420 12/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
421 11/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
422 10/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
423 09/06/2014 4 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
424 05/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
425 04/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
426 03/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
427 02/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
428 01/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
429 31/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
430 30/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
431 29/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
432 28/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
433 27/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ giaihuymobile
434 26/05/2014 1 ngày 780.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mobileanhthu
435 25/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
436 24/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
437 23/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
438 22/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
439 21/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
440 20/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
441 19/05/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
442 17/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
443 16/05/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
444 14/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ hongducmobile
445 13/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
446 12/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
447 11/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
448 10/05/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
449 09/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
450 08/05/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
451 07/05/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
452 06/05/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
453 05/05/2014 19 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
454 16/04/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
455 15/04/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
456 14/04/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
457 13/04/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
458 12/04/2014 25 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
459 18/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
460 17/03/2014 15 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
461 02/03/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
462 01/03/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
463 28/02/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
464 27/02/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
465 26/02/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
466 25/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
467 24/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
468 23/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
469 22/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
470 21/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
471 20/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
472 19/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
473 18/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
474 17/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
475 16/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
476 15/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
477 14/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
478 13/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ duynguyen261
479 12/02/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dtddlehung
480 11/02/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ duynguyen261
481 09/02/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobiletuongvy
482 08/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
483 07/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ hvmobi
484 06/02/2014 2 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
485 04/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
486 03/02/2014 13 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
487 21/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ duynguyen261
488 20/01/2014 4 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tinthanhmobile
489 16/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
490 15/01/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
491 14/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
492 13/01/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
493 12/01/2014 4 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi hongducmobile
494 08/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
495 07/01/2014 11 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
496 27/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ duynguyen261
497 26/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
498 25/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
499 24/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ minhnhatmobile
500 23/12/2013 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
501 22/12/2013 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ quynhanhmobile176
502 21/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ minhnhatmobile
503 20/12/2013 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
504 19/12/2013 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
505 18/12/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
506 17/12/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dtddlehung
507 16/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
508 15/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
509 14/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
510 13/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
511 12/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
512 11/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
513 10/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
514 09/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
515 08/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
516 07/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
517 06/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
518 05/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
519 04/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
520 03/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
521 02/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
522 01/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
523 30/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
524 29/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
525 28/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
526 27/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ manhthangpro78
527 26/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
528 25/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
529 24/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
530 23/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
531 22/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
532 21/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ phatminhkhangmobile
533 20/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ dtddlehung
534 19/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ tinthanhmobile
535 18/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
536 17/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
537 16/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ dtddlehung
538 15/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ tinthanhmobile
539 14/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
540 13/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
541 12/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
542 11/11/2013 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
543 09/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
544 08/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
545 07/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dtddlehung
546 06/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ phatminhkhangmobile
547 05/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
548 04/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
549 03/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
550 02/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ thienthanhmobi
551 01/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
552 31/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
553 30/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
554 29/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
555 28/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ thienthanhmobi
556 27/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
557 26/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
558 25/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
559 24/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
560 23/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ thienthanhmobi
561 22/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
562 21/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
563 20/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
564 19/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
565 18/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
566 17/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
567 16/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
568 15/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
569 14/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
570 13/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
571 12/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
572 11/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
573 10/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
574 09/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
575 08/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
576 07/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
577 06/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 940.000 VNĐ phatminhkhangmobile
578 05/10/2013 1 ngày 2.240.000 ₫ Tăng 940.000 VNĐ mobilechinhhang
579 04/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
580 03/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
581 02/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ minhnhatmobile
582 01/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
583 30/09/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
584 29/09/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
585 28/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
586 27/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
587 26/09/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
588 25/09/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
589 24/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 940.000 VNĐ manhthangpro78
590 23/09/2013 1 ngày 2.240.000 ₫ Tăng 940.000 VNĐ mobilechinhhang
591 22/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
592 21/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ manhthangpro78
593 20/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
594 19/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
595 18/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
596 17/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
597 16/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
598 15/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ dtddlehung
599 14/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tinthanhmobile
600 13/09/2013 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ hungyenmobile
601 12/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tinthanhmobile
602 11/09/2013 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
603 10/09/2013 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
604 09/09/2013 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
605 08/09/2013 3 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 1.240.000 VNĐ hungyenmobile
606 05/09/2013 1 ngày 2.240.000 ₫ Tăng 1.240.000 VNĐ mobilechinhhang
607 04/09/2013 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ hungyenmobile
608 03/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
609 02/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
610 01/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
611 31/08/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
612 30/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
613 29/08/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
614 28/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ phatminhkhangmobile
615 27/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
616 26/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ duynguyen261
617 25/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
618 24/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
619 23/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
620 22/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
621 21/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
622 20/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
623 19/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
624 18/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
625 17/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
626 16/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
627 15/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
628 14/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
629 13/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
630 12/08/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
631 11/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
632 10/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
633 09/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
634 08/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ manhthangpro78
635 07/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ antuongmobile
636 06/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
637 05/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
638 04/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
639 03/08/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
640 02/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
641 01/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
642 31/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
643 30/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
644 29/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ manhthangpro78
645 28/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
646 27/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
647 26/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ salephone
648 25/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thienthanhmobi
649 24/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ salephone
650 23/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
651 22/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
652 21/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thienthanhmobi
653 20/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
654 19/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
655 18/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thienthanhmobi
656 17/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
657 16/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
658 15/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
659 14/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
660 13/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
661 12/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
662 11/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
663 10/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
664 09/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
665 08/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
666 07/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
667 06/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ lehieumobile
668 05/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
669 04/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhthangpro78
670 03/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 3.550.000 VNĐ manhthangpro78
671 02/07/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Tăng 3.550.000 VNĐ ducminhmobile
672 01/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
673 30/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
674 29/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
675 28/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
676 27/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
677 26/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
678 25/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
679 24/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
680 23/06/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienthanhmobi
681 22/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
682 21/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
683 20/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
684 19/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
685 18/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
686 17/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
687 16/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
688 15/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
689 14/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
690 13/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
691 12/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
692 11/06/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
693 10/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ manhthangpro78
694 09/06/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
695 08/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ manhthangpro78
696 07/06/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
697 06/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
698 05/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
699 04/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
700 03/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
701 02/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
702 01/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
703 31/05/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ binhduongmobile
704 30/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
705 29/05/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
706 28/05/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ binhduongmobile
707 27/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
708 26/05/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ binhduongmobile
709 25/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
710 24/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
711 23/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ hungyenmobile
712 22/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
713 21/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ hungyenmobile
714 20/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
715 19/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
716 18/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
717 17/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ hungyenmobile
718 16/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
719 15/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
720 14/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
721 13/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
722 12/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ hungyenmobile
723 11/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ antuongmobile
724 10/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ hungyenmobile
725 09/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
726 08/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
727 07/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ antuongmobile
728 06/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
729 05/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
730 04/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
731 03/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
732 02/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ hungyenmobile
733 01/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
734 30/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ salephone
735 29/04/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phukienfone
736 28/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
737 27/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
738 26/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
739 25/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ salephone
740 24/04/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phukienfone
741 23/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
742 22/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
743 21/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
744 20/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
745 19/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
746 18/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
747 17/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ antuongmobile
748 16/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
749 15/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ huongmobiles
750 14/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
751 13/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
752 12/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
753 11/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
754 10/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
755 09/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
756 08/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
757 07/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ mobileworld
758 06/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
759 05/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
760 04/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
761 03/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
762 02/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ huongmobiles
763 01/04/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ xuanmaimobile
764 31/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
765 30/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
766 29/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
767 28/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ huongmobiles
768 27/03/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ xuanmaimobile
769 26/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
770 25/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ minhnhatmobile
771 24/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
772 23/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
773 22/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
774 21/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
775 20/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
776 19/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
777 18/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ salephone
778 17/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ SuNaMobile
779 16/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
780 15/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
781 14/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
782 13/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
783 12/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
784 11/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
785 10/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
786 09/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
787 08/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ minhnhatmobile
788 07/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
789 06/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
790 05/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ huongmobiles
791 04/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ divuhoanhao
792 03/03/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ giare
793 02/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
794 01/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ benmobile
795 28/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
796 27/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
797 26/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
798 25/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
799 24/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tienxanhmobile
800 23/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
801 22/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
802 21/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
803 20/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
804 19/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi phukienfone
805 18/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi phukienfone
806 17/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phukienfone
807 16/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
808 15/02/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
809 12/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
810 11/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
811 10/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
812 09/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
813 08/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
814 07/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
815 06/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
816 05/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ tienxanhmobile
817 04/02/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ giare
818 03/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
819 02/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 301.000 VNĐ tienxanhmobile
820 01/02/2013 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ duclinhmobile
821 31/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
822 30/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ divuhoanhao
823 29/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ giare
824 28/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
825 27/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ divuhoanhao
826 26/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi giare
827 25/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ giare
828 24/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ huongmobiles
829 23/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
830 22/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ divuhoanhao
831 21/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tienxanhmobile
832 20/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
833 19/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ divuhoanhao
834 18/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ huongmobiles
835 17/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
836 16/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ divuhoanhao
837 15/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
838 14/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ salephone
839 13/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
840 12/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
841 11/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ divuhoanhao
842 10/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
843 09/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
844 08/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ antuongmobile
845 07/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
846 06/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ divuhoanhao
847 05/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
848 04/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tienxanhmobile
849 03/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
850 02/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ divuhoanhao
851 01/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ duclinh2mobile
852 31/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 291.000 VNĐ namlongviettin
853 30/12/2012 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ duclinhmobile
854 29/12/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
855 28/12/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ divuhoanhao
856 27/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ namlongviettin
857 26/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ antuongmobile
858 25/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
859 24/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ lehieumobile
860 23/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ antuongmobile
861 22/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
862 21/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ lehieumobile
863 20/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ antuongmobile
864 19/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
865 18/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
866 17/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
867 16/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.440.000 VNĐ namlongviettin
868 15/12/2012 1 ngày 1.550.000 ₫ Giảm 1.450.000 VNĐ phukienfone
869 14/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ duclinh2mobile
870 13/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
871 12/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
872 11/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
873 10/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
874 09/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
875 08/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ vienthonghq
876 07/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
877 06/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
878 05/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
879 04/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ benmobile
880 03/12/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ minhhieumobile
881 02/12/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
882 01/12/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ vienthonghq
883 30/11/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ minhhieumobile
884 29/11/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
885 28/11/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ vienthonghq
886 27/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ duclinh2mobile
887 26/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ TrongTuanmobile
888 25/11/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienthoai_cu
889 24/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
890 23/11/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienthoai_cu
891 22/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ benmobile
892 21/11/2012 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ xuanmaimobile
893 20/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ benmobile
894 19/11/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ mobilechinhhang
895 18/11/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoainguyenvancu
896 17/11/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoainguyenvancu
897 16/11/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoainguyenvancu
898 15/11/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienthoainguyenvancu
899 14/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
900 13/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
901 12/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
902 11/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ duclinh2mobile
903 10/11/2012 1 ngày 2.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ mobigiare
904 09/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ duclinh2mobile
905 08/11/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
906 07/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ duclinh2mobile
907 06/11/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
908 05/11/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
909 04/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
910 03/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ benmobile
911 02/11/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
912 01/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
913 31/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
914 30/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ benmobile
915 29/10/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
916 28/10/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ muahangtructuyen
917 27/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
918 26/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
919 25/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
920 24/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ benmobile
921 23/10/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
922 22/10/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
923 21/10/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
924 20/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
925 19/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ benmobile
926 18/10/2012 1 ngày 1.750.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ minhphumobile
927 17/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
928 16/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
929 15/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ benmobile
930 14/10/2012 1 ngày 1.750.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
931 13/10/2012 1 ngày 1.750.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ minhphumobile
932 12/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
933 11/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
934 10/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
935 09/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
936 08/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
937 07/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
938 06/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ antuongmobile
939 05/10/2012 1 ngày 2.050.000 ₫ Giá không đổi tt_mobile
940 04/10/2012 1 ngày 2.050.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ dtddlehung
941 03/10/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
942 02/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
943 01/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
944 30/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
945 29/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
946 28/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
947 27/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
948 26/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ duclinh2mobile
949 25/09/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
950 24/09/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
951 23/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
952 22/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
953 21/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
954 20/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ benmobile
955 19/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
956 18/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
957 17/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
958 16/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
959 15/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
960 14/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ daiphongmobile
961 13/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ tienxanhmobile
962 12/09/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
963 11/09/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.850.000 VNĐ minhhieumobile
964 10/09/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ xuanmaimobile
965 09/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
966 08/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
967 07/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
968 06/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ antuongmobile
969 05/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
970 04/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
971 03/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
972 02/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
973 01/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
974 31/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
975 30/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ minhnhatmobile
976 29/08/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
977 28/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tienxanhmobile
978 27/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ huongmobiles
979 26/08/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ minhhieumobile
980 25/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
981 24/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
982 23/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
983 22/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
984 21/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
985 20/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
986 19/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mobile_thienphu
987 18/08/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.150.000 VNĐ minhhieumobile
988 17/08/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ banbuonbanle
989 16/08/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ mobiletuongvy
990 15/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
991 14/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
992 13/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
993 12/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
994 11/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
995 10/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
996 09/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
997 08/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tienxanhmobile
998 07/08/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
999 06/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
1000 05/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
1001 04/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
1002 03/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mobile_thienphu
1003 02/08/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
1004 01/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
1005 31/07/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
1006 30/07/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1007 29/07/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
1008 28/07/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
1009 27/07/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tinthanhmobile
1010 26/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ lehieumobile
1011 25/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
1012 24/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
1013 23/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
1014 22/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
1015 21/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
1016 20/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ nghia_mobile
1017 19/07/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ xuanmaimobile
1018 18/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
1019 17/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
1020 16/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 1.849.000 VNĐ tienxanhmobile
1021 15/07/2012 1 ngày 4.949.000 ₫ Giá không đổi nguyenhoamobile
1022 14/07/2012 1 ngày 4.949.000 ₫ Giá không đổi nguyenhoamobile
1023 13/07/2012 1 ngày 4.949.000 ₫ Tăng 1.849.000 VNĐ nguyenhoamobile
1024 12/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
1025 11/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
1026 10/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
1027 09/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
1028 08/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tienxanhmobile
1029 07/07/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ thoitrangmobile
1030 06/07/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
1031 05/07/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
1032 04/07/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thoitrangmobile
1033 03/07/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ dienthoainguyenvancu
1034 02/07/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1035 01/07/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1036 30/06/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1037 29/06/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ benmobile
1038 28/06/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi hq_mobile
1039 27/06/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ dienthoainguyenvancu
1040 26/06/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1041 25/06/2012 3.200.000 ₫ duclinh2mobile
Có tổng cộng 1.041 thay đổi giá của sản phẩm Nokia E71 Grey Steel đã được hệ thống ghi lại.