Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nokia E71 Grey Steel

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nokia E71 Grey Steel chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 19/07/2016 2 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
2 17/07/2016 15 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
3 02/07/2016 4 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
4 28/06/2016 3 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
5 25/06/2016 2 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
6 23/06/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ giaihuymobile
7 22/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
8 21/06/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ giaihuymobile
9 20/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
10 19/06/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ giaihuymobile
11 18/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
12 17/06/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ giaihuymobile
13 16/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
14 15/06/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ giaihuymobile
15 14/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
16 13/06/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ giaihuymobile
17 12/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
18 11/06/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ giaihuymobile
19 10/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
20 09/06/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ giaihuymobile
21 08/06/2016 5 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
22 03/06/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ giaihuymobile
23 02/06/2016 1 ngày 720.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ haomobile
24 01/06/2016 8 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
25 24/05/2016 2 ngày 700.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ giaihuymobile
26 22/05/2016 1 ngày 680.000 ₫ Giảm 75.000 VNĐ haomobile
27 21/05/2016 1 ngày 755.000 ₫ Tăng 75.000 VNĐ nhatlongmobile70
28 20/05/2016 1 ngày 680.000 ₫ Giá không đổi haomobile
29 19/05/2016 1 ngày 680.000 ₫ Giá không đổi haomobile
30 18/05/2016 1 ngày 680.000 ₫ Giảm 75.000 VNĐ haomobile
31 17/05/2016 4 ngày 755.000 ₫ Tăng 75.000 VNĐ nhatlongmobile70
32 13/05/2016 1 ngày 680.000 ₫ Giá không đổi haomobile
33 12/05/2016 1 ngày 680.000 ₫ Giảm 1.120.000 VNĐ haomobile
34 11/05/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.120.000 VNĐ tinthanhmobile
35 10/05/2016 1 ngày 680.000 ₫ Giảm 1.120.000 VNĐ haomobile
36 09/05/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ tinthanhmobile
37 08/05/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ haomobile
38 07/05/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ tinthanhmobile
39 06/05/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ haomobile
40 05/05/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ tinthanhmobile
41 04/05/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ haomobile
42 03/05/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ tinthanhmobile
43 02/05/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ haomobile
44 01/05/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ tinthanhmobile
45 30/04/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ haomobile
46 29/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ tinthanhmobile
47 28/04/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ haomobile
48 27/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
49 26/04/2016 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
50 24/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
51 23/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
52 22/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
53 21/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
54 20/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
55 19/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
56 18/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
57 17/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
58 16/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
59 15/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
60 14/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
61 13/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
62 12/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ haomobile
63 11/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
64 10/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ haomobile
65 09/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
66 08/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
67 07/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
68 06/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
69 05/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
70 04/04/2016 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
71 02/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
72 01/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
73 31/03/2016 9 ngày 800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ manhthangpro78
74 22/03/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ haomobile
75 21/03/2016 10 ngày 850.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ kid007007
76 11/03/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ T_mobile1
77 10/03/2016 1 ngày 750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ haomobile
78 09/03/2016 5 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi T_mobile1
79 04/03/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi T_mobile1
80 03/03/2016 2 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi T_mobile1
81 01/03/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ T_mobile1
82 29/02/2016 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi haomobile
83 27/02/2016 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi haomobile
84 25/02/2016 5 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ haomobile
85 20/02/2016 2 ngày 800.000 ₫ Tăng 11.000 VNĐ ATTMOBILE
86 18/02/2016 3 ngày 789.000 ₫ Giảm 11.000 VNĐ haisannguyenvu01
87 15/02/2016 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ T_mobile1
88 14/02/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi haomobile
89 13/02/2016 6 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi haomobile
90 07/02/2016 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ haomobile
91 05/02/2016 3 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ T_mobile1
92 02/02/2016 5 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi haomobile
93 28/01/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ haomobile
94 27/01/2016 4 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi ATTMOBILE
95 23/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ T_mobile1
96 22/01/2016 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ haomobile
97 19/01/2016 5 ngày 800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ATTMOBILE
98 14/01/2016 5 ngày 700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ T_mobile1
99 09/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ ATTMOBILE
100 08/01/2016 4 ngày 850.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ kid007007
101 04/01/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ shopon
102 03/01/2016 14 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi shopon
103 20/12/2015 4 ngày 800.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ shopon
104 16/12/2015 6 ngày 780.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ giaihuymobile
105 10/12/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ shopon
106 09/12/2015 2 ngày 850.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ kid007007
107 07/12/2015 7 ngày 1.050.000 ₫ Giá không đổi didong_pro
108 30/11/2015 2 ngày 1.050.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ctywalton
109 28/11/2015 3 ngày 800.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ dienthoaididongxua
110 25/11/2015 1 ngày 999.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ thuduc_skygiare
111 24/11/2015 3 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ Sky_Lg_giare
112 21/11/2015 1 ngày 999.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ thuduc_skygiare
113 20/11/2015 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
114 16/11/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ Sky_Lg_giare
115 15/11/2015 1 ngày 1.050.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ didong_pro
116 14/11/2015 1 ngày 999.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ thuduc_skygiare
117 13/11/2015 2 ngày 1.050.000 ₫ Giá không đổi ctywalton
118 11/11/2015 1 ngày 1.050.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ didong_pro
119 10/11/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ Sky_Lg_giare
120 09/11/2015 7 ngày 999.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ thuduc_skygiare
121 02/11/2015 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
122 29/10/2015 12 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ Sky_Lg_giare
123 17/10/2015 4 ngày 999.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ thuduc_skygiare
124 13/10/2015 24 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi Dmobile
125 19/09/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi Dmobile
126 18/09/2015 6 ngày 1.100.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ Dmobile
127 12/09/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
128 11/09/2015 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ tinthanhmobile
129 10/09/2015 7 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ manhthangpro78
130 03/09/2015 3 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ h_shopdienthoai
131 31/08/2015 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ daiphuminh
132 30/08/2015 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
133 28/08/2015 6 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
134 22/08/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
135 21/08/2015 24 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ daiphuminh
136 28/07/2015 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
137 26/07/2015 4 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
138 22/07/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
139 21/07/2015 2 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
140 19/07/2015 2 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
141 17/07/2015 2 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
142 15/07/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
143 14/07/2015 2 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
144 12/07/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
145 11/07/2015 2 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
146 09/07/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
147 08/07/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
148 07/07/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
149 06/07/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
150 05/07/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
151 04/07/2015 3 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
152 01/07/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
153 30/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
154 29/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
155 28/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
156 27/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
157 26/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
158 25/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
159 24/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
160 23/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
161 22/06/2015 2 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
162 20/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
163 19/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
164 18/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
165 17/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
166 16/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
167 15/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
168 14/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
169 13/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
170 12/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
171 11/06/2015 3 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
172 08/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
173 07/06/2015 2 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
174 05/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
175 04/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
176 03/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
177 02/06/2015 14 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
178 19/05/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
179 18/05/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
180 17/05/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
181 16/05/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
182 15/05/2015 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
183 13/05/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
184 12/05/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
185 11/05/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhthangpro78
186 10/05/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
187 09/05/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
188 08/05/2015 6 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
189 02/05/2015 5 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
190 27/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
191 26/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
192 25/04/2015 2 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
193 23/04/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
194 22/04/2015 2 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
195 20/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
196 19/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
197 18/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
198 17/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
199 16/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
200 15/04/2015 3 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
201 12/04/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
202 11/04/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
203 10/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ sieumuachung
204 09/04/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
205 08/04/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
206 07/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
207 06/04/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhthangpro78
208 05/04/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
209 04/04/2015 3 ngày 1.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
210 01/04/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhthangpro78
211 31/03/2015 13 ngày 1.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
212 18/03/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
213 17/03/2015 4 ngày 900.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ manhthangpro78
214 13/03/2015 2 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
215 11/03/2015 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ mobileanhthu
216 10/03/2015 4 ngày 900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhthangpro78
217 06/03/2015 8 ngày 1.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
218 26/02/2015 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
219 24/02/2015 3 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
220 21/02/2015 8 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
221 13/02/2015 9 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
222 04/02/2015 6 ngày 900.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ manhthangpro78
223 29/01/2015 1 ngày 550.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ nhatsonmobile
224 28/01/2015 26 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
225 02/01/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
226 01/01/2015 2 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
227 30/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
228 29/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
229 28/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
230 27/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
231 26/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
232 25/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
233 24/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
234 23/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
235 22/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ tammobile
236 21/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
237 20/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
238 19/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
239 18/12/2014 3 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
240 15/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
241 14/12/2014 5 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
242 09/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ manhthangpro78
243 08/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ bestbuymobile
244 07/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ duynguyen261
245 06/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi bestbuymobile
246 05/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi bestbuymobile
247 04/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi bestbuymobile
248 03/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ bestbuymobile
249 02/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
250 01/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ duynguyen261
251 30/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ bestbuymobile
252 29/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ duynguyen261
253 28/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi bestbuymobile
254 27/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ bestbuymobile
255 26/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ duynguyen261
256 25/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ bestbuymobile
257 24/11/2014 3 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
258 21/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
259 20/11/2014 2 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
260 18/11/2014 3 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
261 15/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
262 14/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
263 13/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
264 12/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
265 11/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
266 10/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
267 09/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
268 08/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
269 07/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
270 06/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
271 05/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
272 04/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi tammobile
273 03/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi tammobile
274 02/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi tammobile
275 01/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
276 31/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
277 30/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
278 29/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
279 28/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
280 27/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
281 26/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
282 25/10/2014 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
283 23/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
284 22/10/2014 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
285 20/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
286 19/10/2014 3 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi tammobile
287 16/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ tammobile
288 15/10/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ playmobile
289 14/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhthangpro78
290 13/10/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
291 12/10/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ playmobile
292 10/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
293 09/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
294 08/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
295 07/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
296 06/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
297 05/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
298 04/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
299 03/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
300 02/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
301 01/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
302 30/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
303 29/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
304 28/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
305 27/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
306 26/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
307 25/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
308 24/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ tammobile
309 23/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
310 22/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
311 21/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
312 20/09/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
313 18/09/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
314 16/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
315 15/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
316 14/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
317 13/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
318 12/09/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
319 10/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
320 09/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
321 08/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
322 07/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
323 06/09/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
324 04/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
325 03/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
326 02/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
327 01/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
328 31/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
329 30/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
330 29/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
331 28/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 919.000 VNĐ mobileanhthu
332 27/08/2014 1 ngày 1.699.000 ₫ Giảm 1.191.000 VNĐ sieumuachung
333 26/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 1.191.000 VNĐ playmobile
334 25/08/2014 2 ngày 1.699.000 ₫ Tăng 919.000 VNĐ sieumuachung
335 23/08/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
336 21/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
337 20/08/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
338 18/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
339 17/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ playmobile
340 16/08/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ minhphumobile
341 15/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
342 14/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ mobileanhthu
343 13/08/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ minhphumobile
344 12/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
345 11/08/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
346 09/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
347 08/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
348 07/08/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
349 05/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
350 04/08/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
351 02/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
352 01/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
353 31/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
354 30/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
355 29/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
356 28/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
357 27/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
358 26/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
359 25/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
360 24/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
361 23/07/2014 6 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
362 17/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
363 16/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
364 15/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
365 14/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
366 13/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
367 12/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
368 11/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
369 10/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
370 09/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
371 08/07/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
372 06/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
373 05/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
374 04/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ mobileanhthu
375 03/07/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 1.890.000 VNĐ hpmarket
376 02/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
377 01/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 2.020.000 VNĐ thienthanhmobi
378 30/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
379 29/06/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
380 27/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
381 26/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
382 25/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
383 24/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
384 23/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
385 22/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
386 21/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
387 20/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
388 19/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
389 18/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
390 17/06/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
391 15/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
392 14/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
393 13/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
394 12/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
395 11/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
396 10/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
397 09/06/2014 4 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
398 05/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
399 04/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
400 03/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
401 02/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
402 01/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
403 31/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
404 30/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
405 29/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
406 28/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
407 27/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ giaihuymobile
408 26/05/2014 1 ngày 780.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mobileanhthu
409 25/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
410 24/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
411 23/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
412 22/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
413 21/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
414 20/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
415 19/05/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
416 17/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
417 16/05/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
418 14/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ hongducmobile
419 13/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
420 12/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
421 11/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
422 10/05/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
423 09/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
424 08/05/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
425 07/05/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
426 06/05/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
427 05/05/2014 19 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
428 16/04/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
429 15/04/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
430 14/04/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
431 13/04/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
432 12/04/2014 25 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
433 18/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
434 17/03/2014 15 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
435 02/03/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
436 01/03/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
437 28/02/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
438 27/02/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
439 26/02/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
440 25/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
441 24/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
442 23/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
443 22/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
444 21/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
445 20/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
446 19/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
447 18/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
448 17/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
449 16/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
450 15/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
451 14/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
452 13/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ duynguyen261
453 12/02/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dtddlehung
454 11/02/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ duynguyen261
455 09/02/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobiletuongvy
456 08/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
457 07/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ hvmobi
458 06/02/2014 2 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
459 04/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
460 03/02/2014 13 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
461 21/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ duynguyen261
462 20/01/2014 4 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tinthanhmobile
463 16/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
464 15/01/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
465 14/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
466 13/01/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
467 12/01/2014 4 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi hongducmobile
468 08/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
469 07/01/2014 11 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
470 27/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ duynguyen261
471 26/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
472 25/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
473 24/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ minhnhatmobile
474 23/12/2013 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
475 22/12/2013 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ quynhanhmobile176
476 21/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ minhnhatmobile
477 20/12/2013 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
478 19/12/2013 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
479 18/12/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
480 17/12/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dtddlehung
481 16/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
482 15/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
483 14/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
484 13/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
485 12/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
486 11/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
487 10/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
488 09/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
489 08/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
490 07/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
491 06/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
492 05/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
493 04/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
494 03/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
495 02/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
496 01/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
497 30/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
498 29/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
499 28/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
500 27/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ manhthangpro78
501 26/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
502 25/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
503 24/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
504 23/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
505 22/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
506 21/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ phatminhkhangmobile
507 20/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ dtddlehung
508 19/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ tinthanhmobile
509 18/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
510 17/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
511 16/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ dtddlehung
512 15/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ tinthanhmobile
513 14/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
514 13/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
515 12/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
516 11/11/2013 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
517 09/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
518 08/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
519 07/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dtddlehung
520 06/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ phatminhkhangmobile
521 05/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
522 04/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
523 03/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
524 02/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ thienthanhmobi
525 01/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
526 31/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
527 30/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
528 29/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
529 28/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ thienthanhmobi
530 27/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
531 26/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
532 25/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
533 24/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
534 23/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ thienthanhmobi
535 22/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
536 21/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
537 20/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
538 19/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
539 18/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
540 17/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
541 16/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
542 15/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
543 14/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
544 13/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
545 12/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
546 11/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
547 10/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
548 09/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
549 08/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
550 07/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
551 06/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 940.000 VNĐ phatminhkhangmobile
552 05/10/2013 1 ngày 2.240.000 ₫ Tăng 940.000 VNĐ mobilechinhhang
553 04/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
554 03/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
555 02/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ minhnhatmobile
556 01/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
557 30/09/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
558 29/09/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
559 28/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
560 27/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
561 26/09/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
562 25/09/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
563 24/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 940.000 VNĐ manhthangpro78
564 23/09/2013 1 ngày 2.240.000 ₫ Tăng 940.000 VNĐ mobilechinhhang
565 22/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
566 21/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ manhthangpro78
567 20/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
568 19/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
569 18/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
570 17/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
571 16/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
572 15/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ dtddlehung
573 14/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tinthanhmobile
574 13/09/2013 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ hungyenmobile
575 12/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tinthanhmobile
576 11/09/2013 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
577 10/09/2013 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
578 09/09/2013 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
579 08/09/2013 3 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 1.240.000 VNĐ hungyenmobile
580 05/09/2013 1 ngày 2.240.000 ₫ Tăng 1.240.000 VNĐ mobilechinhhang
581 04/09/2013 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ hungyenmobile
582 03/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
583 02/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
584 01/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
585 31/08/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
586 30/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
587 29/08/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
588 28/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ phatminhkhangmobile
589 27/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
590 26/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ duynguyen261
591 25/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
592 24/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
593 23/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
594 22/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
595 21/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
596 20/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
597 19/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
598 18/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
599 17/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
600 16/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
601 15/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
602 14/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
603 13/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
604 12/08/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
605 11/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
606 10/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
607 09/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
608 08/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ manhthangpro78
609 07/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ antuongmobile
610 06/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
611 05/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
612 04/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
613 03/08/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
614 02/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
615 01/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
616 31/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
617 30/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
618 29/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ manhthangpro78
619 28/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
620 27/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
621 26/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ salephone
622 25/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thienthanhmobi
623 24/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ salephone
624 23/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
625 22/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
626 21/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thienthanhmobi
627 20/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
628 19/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
629 18/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thienthanhmobi
630 17/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
631 16/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
632 15/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
633 14/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
634 13/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
635 12/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
636 11/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
637 10/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
638 09/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
639 08/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
640 07/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
641 06/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ lehieumobile
642 05/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
643 04/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhthangpro78
644 03/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 3.550.000 VNĐ manhthangpro78
645 02/07/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Tăng 3.550.000 VNĐ ducminhmobile
646 01/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
647 30/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
648 29/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
649 28/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
650 27/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
651 26/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
652 25/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
653 24/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
654 23/06/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienthanhmobi
655 22/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
656 21/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
657 20/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
658 19/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
659 18/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
660 17/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
661 16/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
662 15/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
663 14/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
664 13/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
665 12/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
666 11/06/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
667 10/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ manhthangpro78
668 09/06/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
669 08/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ manhthangpro78
670 07/06/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
671 06/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
672 05/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
673 04/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
674 03/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
675 02/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
676 01/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
677 31/05/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ binhduongmobile
678 30/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
679 29/05/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
680 28/05/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ binhduongmobile
681 27/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
682 26/05/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ binhduongmobile
683 25/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
684 24/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
685 23/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ hungyenmobile
686 22/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
687 21/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ hungyenmobile
688 20/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
689 19/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
690 18/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
691 17/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ hungyenmobile
692 16/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
693 15/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
694 14/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
695 13/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
696 12/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ hungyenmobile
697 11/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ antuongmobile
698 10/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ hungyenmobile
699 09/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
700 08/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
701 07/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ antuongmobile
702 06/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
703 05/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
704 04/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
705 03/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
706 02/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ hungyenmobile
707 01/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
708 30/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ salephone
709 29/04/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phukienfone
710 28/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
711 27/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
712 26/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
713 25/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ salephone
714 24/04/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phukienfone
715 23/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
716 22/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
717 21/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
718 20/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
719 19/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
720 18/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
721 17/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ antuongmobile
722 16/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
723 15/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ huongmobiles
724 14/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
725 13/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
726 12/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
727 11/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
728 10/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
729 09/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
730 08/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
731 07/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ mobileworld
732 06/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
733 05/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
734 04/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
735 03/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
736 02/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ huongmobiles
737 01/04/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ xuanmaimobile
738 31/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
739 30/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
740 29/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
741 28/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ huongmobiles
742 27/03/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ xuanmaimobile
743 26/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
744 25/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ minhnhatmobile
745 24/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
746 23/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
747 22/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
748 21/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
749 20/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
750 19/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
751 18/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ salephone
752 17/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ SuNaMobile
753 16/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
754 15/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
755 14/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
756 13/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
757 12/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
758 11/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
759 10/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
760 09/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
761 08/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ minhnhatmobile
762 07/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
763 06/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
764 05/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ huongmobiles
765 04/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ divuhoanhao
766 03/03/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ giare
767 02/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
768 01/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ benmobile
769 28/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
770 27/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
771 26/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
772 25/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
773 24/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tienxanhmobile
774 23/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
775 22/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
776 21/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
777 20/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
778 19/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi phukienfone
779 18/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi phukienfone
780 17/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phukienfone
781 16/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
782 15/02/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
783 12/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
784 11/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
785 10/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
786 09/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
787 08/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
788 07/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
789 06/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
790 05/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ tienxanhmobile
791 04/02/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ giare
792 03/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
793 02/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 301.000 VNĐ tienxanhmobile
794 01/02/2013 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ duclinhmobile
795 31/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
796 30/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ divuhoanhao
797 29/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ giare
798 28/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
799 27/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ divuhoanhao
800 26/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi giare
801 25/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ giare
802 24/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ huongmobiles
803 23/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
804 22/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ divuhoanhao
805 21/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tienxanhmobile
806 20/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
807 19/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ divuhoanhao
808 18/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ huongmobiles
809 17/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
810 16/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ divuhoanhao
811 15/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
812 14/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ salephone
813 13/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
814 12/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
815 11/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ divuhoanhao
816 10/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
817 09/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
818 08/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ antuongmobile
819 07/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
820 06/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ divuhoanhao
821 05/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
822 04/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tienxanhmobile
823 03/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
824 02/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ divuhoanhao
825 01/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ duclinh2mobile
826 31/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 291.000 VNĐ namlongviettin
827 30/12/2012 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ duclinhmobile
828 29/12/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
829 28/12/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ divuhoanhao
830 27/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ namlongviettin
831 26/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ antuongmobile
832 25/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
833 24/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ lehieumobile
834 23/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ antuongmobile
835 22/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
836 21/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ lehieumobile
837 20/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ antuongmobile
838 19/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
839 18/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
840 17/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
841 16/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.440.000 VNĐ namlongviettin
842 15/12/2012 1 ngày 1.550.000 ₫ Giảm 1.450.000 VNĐ phukienfone
843 14/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ duclinh2mobile
844 13/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
845 12/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
846 11/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
847 10/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
848 09/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
849 08/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ vienthonghq
850 07/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
851 06/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
852 05/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
853 04/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ benmobile
854 03/12/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ minhhieumobile
855 02/12/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
856 01/12/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ vienthonghq
857 30/11/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ minhhieumobile
858 29/11/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
859 28/11/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ vienthonghq
860 27/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ duclinh2mobile
861 26/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ TrongTuanmobile
862 25/11/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienthoai_cu
863 24/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
864 23/11/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienthoai_cu
865 22/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ benmobile
866 21/11/2012 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ xuanmaimobile
867 20/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ benmobile
868 19/11/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ mobilechinhhang
869 18/11/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoainguyenvancu
870 17/11/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoainguyenvancu
871 16/11/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoainguyenvancu
872 15/11/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienthoainguyenvancu
873 14/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
874 13/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
875 12/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
876 11/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ duclinh2mobile
877 10/11/2012 1 ngày 2.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ mobigiare
878 09/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ duclinh2mobile
879 08/11/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
880 07/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ duclinh2mobile
881 06/11/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
882 05/11/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
883 04/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
884 03/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ benmobile
885 02/11/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
886 01/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
887 31/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
888 30/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ benmobile
889 29/10/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
890 28/10/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ muahangtructuyen
891 27/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
892 26/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
893 25/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
894 24/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ benmobile
895 23/10/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
896 22/10/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
897 21/10/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
898 20/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
899 19/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ benmobile
900 18/10/2012 1 ngày 1.750.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ minhphumobile
901 17/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
902 16/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
903 15/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ benmobile
904 14/10/2012 1 ngày 1.750.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
905 13/10/2012 1 ngày 1.750.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ minhphumobile
906 12/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
907 11/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
908 10/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
909 09/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
910 08/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
911 07/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
912 06/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ antuongmobile
913 05/10/2012 1 ngày 2.050.000 ₫ Giá không đổi tt_mobile
914 04/10/2012 1 ngày 2.050.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ dtddlehung
915 03/10/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
916 02/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
917 01/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
918 30/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
919 29/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
920 28/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
921 27/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
922 26/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ duclinh2mobile
923 25/09/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
924 24/09/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
925 23/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
926 22/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
927 21/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
928 20/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ benmobile
929 19/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
930 18/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
931 17/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
932 16/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
933 15/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
934 14/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ daiphongmobile
935 13/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ tienxanhmobile
936 12/09/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
937 11/09/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.850.000 VNĐ minhhieumobile
938 10/09/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ xuanmaimobile
939 09/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
940 08/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
941 07/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
942 06/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ antuongmobile
943 05/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
944 04/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
945 03/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
946 02/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
947 01/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
948 31/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
949 30/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ minhnhatmobile
950 29/08/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
951 28/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tienxanhmobile
952 27/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ huongmobiles
953 26/08/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ minhhieumobile
954 25/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
955 24/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
956 23/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
957 22/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
958 21/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
959 20/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
960 19/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mobile_thienphu
961 18/08/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.150.000 VNĐ minhhieumobile
962 17/08/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ banbuonbanle
963 16/08/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ mobiletuongvy
964 15/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
965 14/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
966 13/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
967 12/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
968 11/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
969 10/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
970 09/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
971 08/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tienxanhmobile
972 07/08/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
973 06/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
974 05/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
975 04/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
976 03/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mobile_thienphu
977 02/08/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
978 01/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
979 31/07/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
980 30/07/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
981 29/07/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
982 28/07/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
983 27/07/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tinthanhmobile
984 26/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ lehieumobile
985 25/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
986 24/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
987 23/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
988 22/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
989 21/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
990 20/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ nghia_mobile
991 19/07/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ xuanmaimobile
992 18/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
993 17/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
994 16/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 1.849.000 VNĐ tienxanhmobile
995 15/07/2012 1 ngày 4.949.000 ₫ Giá không đổi nguyenhoamobile
996 14/07/2012 1 ngày 4.949.000 ₫ Giá không đổi nguyenhoamobile
997 13/07/2012 1 ngày 4.949.000 ₫ Tăng 1.849.000 VNĐ nguyenhoamobile
998 12/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
999 11/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
1000 10/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
1001 09/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
1002 08/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tienxanhmobile
1003 07/07/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ thoitrangmobile
1004 06/07/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
1005 05/07/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
1006 04/07/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thoitrangmobile
1007 03/07/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ dienthoainguyenvancu
1008 02/07/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1009 01/07/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1010 30/06/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1011 29/06/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ benmobile
1012 28/06/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi hq_mobile
1013 27/06/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ dienthoainguyenvancu
1014 26/06/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1015 25/06/2012 3.200.000 ₫ duclinh2mobile
Có tổng cộng 1.015 thay đổi giá của sản phẩm Nokia E71 Grey Steel đã được hệ thống ghi lại.