Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nokia E71 Grey Steel

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nokia E71 Grey Steel chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 30/04/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ haomobile
2 29/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ tinthanhmobile
3 28/04/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ haomobile
4 27/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
5 26/04/2016 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
6 24/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
7 23/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
8 22/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
9 21/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
10 20/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
11 19/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
12 18/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
13 17/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
14 16/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
15 15/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
16 14/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
17 13/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
18 12/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ haomobile
19 11/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
20 10/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ haomobile
21 09/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
22 08/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
23 07/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
24 06/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
25 05/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
26 04/04/2016 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
27 02/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
28 01/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
29 31/03/2016 9 ngày 800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ manhthangpro78
30 22/03/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ haomobile
31 21/03/2016 10 ngày 850.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ kid007007
32 11/03/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ T_mobile1
33 10/03/2016 1 ngày 750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ haomobile
34 09/03/2016 5 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi T_mobile1
35 04/03/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi T_mobile1
36 03/03/2016 2 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi T_mobile1
37 01/03/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ T_mobile1
38 29/02/2016 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi haomobile
39 27/02/2016 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi haomobile
40 25/02/2016 5 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ haomobile
41 20/02/2016 2 ngày 800.000 ₫ Tăng 11.000 VNĐ ATTMOBILE
42 18/02/2016 3 ngày 789.000 ₫ Giảm 11.000 VNĐ haisannguyenvu01
43 15/02/2016 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ T_mobile1
44 14/02/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi haomobile
45 13/02/2016 6 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi haomobile
46 07/02/2016 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ haomobile
47 05/02/2016 3 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ T_mobile1
48 02/02/2016 5 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi haomobile
49 28/01/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ haomobile
50 27/01/2016 4 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi ATTMOBILE
51 23/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ T_mobile1
52 22/01/2016 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ haomobile
53 19/01/2016 5 ngày 800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ATTMOBILE
54 14/01/2016 5 ngày 700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ T_mobile1
55 09/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ ATTMOBILE
56 08/01/2016 4 ngày 850.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ kid007007
57 04/01/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ shopon
58 03/01/2016 14 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi shopon
59 20/12/2015 4 ngày 800.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ shopon
60 16/12/2015 6 ngày 780.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ giaihuymobile
61 10/12/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ shopon
62 09/12/2015 2 ngày 850.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ kid007007
63 07/12/2015 7 ngày 1.050.000 ₫ Giá không đổi didong_pro
64 30/11/2015 2 ngày 1.050.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ctywalton
65 28/11/2015 3 ngày 800.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ dienthoaididongxua
66 25/11/2015 1 ngày 999.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ thuduc_skygiare
67 24/11/2015 3 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ Sky_Lg_giare
68 21/11/2015 1 ngày 999.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ thuduc_skygiare
69 20/11/2015 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
70 16/11/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ Sky_Lg_giare
71 15/11/2015 1 ngày 1.050.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ didong_pro
72 14/11/2015 1 ngày 999.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ thuduc_skygiare
73 13/11/2015 2 ngày 1.050.000 ₫ Giá không đổi ctywalton
74 11/11/2015 1 ngày 1.050.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ didong_pro
75 10/11/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ Sky_Lg_giare
76 09/11/2015 7 ngày 999.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ thuduc_skygiare
77 02/11/2015 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
78 29/10/2015 12 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ Sky_Lg_giare
79 17/10/2015 4 ngày 999.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ thuduc_skygiare
80 13/10/2015 24 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi Dmobile
81 19/09/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi Dmobile
82 18/09/2015 6 ngày 1.100.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ Dmobile
83 12/09/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
84 11/09/2015 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ tinthanhmobile
85 10/09/2015 7 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ manhthangpro78
86 03/09/2015 3 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ h_shopdienthoai
87 31/08/2015 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ daiphuminh
88 30/08/2015 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
89 28/08/2015 6 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
90 22/08/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
91 21/08/2015 24 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ daiphuminh
92 28/07/2015 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
93 26/07/2015 4 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
94 22/07/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
95 21/07/2015 2 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
96 19/07/2015 2 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
97 17/07/2015 2 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
98 15/07/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
99 14/07/2015 2 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
100 12/07/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
101 11/07/2015 2 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
102 09/07/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
103 08/07/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
104 07/07/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
105 06/07/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
106 05/07/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
107 04/07/2015 3 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
108 01/07/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
109 30/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
110 29/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
111 28/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
112 27/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
113 26/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
114 25/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
115 24/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
116 23/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
117 22/06/2015 2 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
118 20/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
119 19/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
120 18/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
121 17/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
122 16/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
123 15/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
124 14/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
125 13/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
126 12/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
127 11/06/2015 3 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
128 08/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
129 07/06/2015 2 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
130 05/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
131 04/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
132 03/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
133 02/06/2015 14 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
134 19/05/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
135 18/05/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
136 17/05/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
137 16/05/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
138 15/05/2015 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
139 13/05/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
140 12/05/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
141 11/05/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhthangpro78
142 10/05/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
143 09/05/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
144 08/05/2015 6 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
145 02/05/2015 5 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
146 27/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
147 26/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
148 25/04/2015 2 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
149 23/04/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
150 22/04/2015 2 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
151 20/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
152 19/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
153 18/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
154 17/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
155 16/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
156 15/04/2015 3 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
157 12/04/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
158 11/04/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
159 10/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ sieumuachung
160 09/04/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
161 08/04/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
162 07/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
163 06/04/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhthangpro78
164 05/04/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
165 04/04/2015 3 ngày 1.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
166 01/04/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhthangpro78
167 31/03/2015 13 ngày 1.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
168 18/03/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
169 17/03/2015 4 ngày 900.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ manhthangpro78
170 13/03/2015 2 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
171 11/03/2015 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ mobileanhthu
172 10/03/2015 4 ngày 900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhthangpro78
173 06/03/2015 8 ngày 1.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
174 26/02/2015 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
175 24/02/2015 3 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
176 21/02/2015 8 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
177 13/02/2015 9 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
178 04/02/2015 6 ngày 900.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ manhthangpro78
179 29/01/2015 1 ngày 550.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ nhatsonmobile
180 28/01/2015 26 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
181 02/01/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
182 01/01/2015 2 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
183 30/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
184 29/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
185 28/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
186 27/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
187 26/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
188 25/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
189 24/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
190 23/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
191 22/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ tammobile
192 21/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
193 20/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
194 19/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
195 18/12/2014 3 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
196 15/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
197 14/12/2014 5 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
198 09/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ manhthangpro78
199 08/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ bestbuymobile
200 07/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ duynguyen261
201 06/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi bestbuymobile
202 05/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi bestbuymobile
203 04/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi bestbuymobile
204 03/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ bestbuymobile
205 02/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
206 01/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ duynguyen261
207 30/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ bestbuymobile
208 29/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ duynguyen261
209 28/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi bestbuymobile
210 27/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ bestbuymobile
211 26/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ duynguyen261
212 25/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ bestbuymobile
213 24/11/2014 3 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
214 21/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
215 20/11/2014 2 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
216 18/11/2014 3 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
217 15/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
218 14/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
219 13/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
220 12/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
221 11/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
222 10/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
223 09/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
224 08/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
225 07/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
226 06/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
227 05/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
228 04/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi tammobile
229 03/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi tammobile
230 02/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi tammobile
231 01/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
232 31/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
233 30/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
234 29/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
235 28/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
236 27/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
237 26/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
238 25/10/2014 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
239 23/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
240 22/10/2014 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
241 20/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
242 19/10/2014 3 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi tammobile
243 16/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ tammobile
244 15/10/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ playmobile
245 14/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhthangpro78
246 13/10/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
247 12/10/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ playmobile
248 10/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
249 09/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
250 08/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
251 07/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
252 06/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
253 05/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
254 04/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
255 03/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
256 02/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
257 01/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
258 30/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
259 29/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
260 28/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
261 27/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
262 26/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
263 25/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
264 24/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ tammobile
265 23/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
266 22/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
267 21/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
268 20/09/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
269 18/09/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
270 16/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
271 15/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
272 14/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
273 13/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
274 12/09/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
275 10/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
276 09/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
277 08/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
278 07/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
279 06/09/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
280 04/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
281 03/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
282 02/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
283 01/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
284 31/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
285 30/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
286 29/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
287 28/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 919.000 VNĐ mobileanhthu
288 27/08/2014 1 ngày 1.699.000 ₫ Giảm 1.191.000 VNĐ sieumuachung
289 26/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 1.191.000 VNĐ playmobile
290 25/08/2014 2 ngày 1.699.000 ₫ Tăng 919.000 VNĐ sieumuachung
291 23/08/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
292 21/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
293 20/08/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
294 18/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
295 17/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ playmobile
296 16/08/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ minhphumobile
297 15/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
298 14/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ mobileanhthu
299 13/08/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ minhphumobile
300 12/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
301 11/08/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
302 09/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
303 08/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
304 07/08/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
305 05/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
306 04/08/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
307 02/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
308 01/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
309 31/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
310 30/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
311 29/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
312 28/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
313 27/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
314 26/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
315 25/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
316 24/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
317 23/07/2014 6 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
318 17/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
319 16/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
320 15/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
321 14/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
322 13/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
323 12/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
324 11/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
325 10/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
326 09/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
327 08/07/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
328 06/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
329 05/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
330 04/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ mobileanhthu
331 03/07/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 1.890.000 VNĐ hpmarket
332 02/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
333 01/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 2.020.000 VNĐ thienthanhmobi
334 30/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
335 29/06/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
336 27/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
337 26/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
338 25/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
339 24/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
340 23/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
341 22/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
342 21/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
343 20/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
344 19/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
345 18/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
346 17/06/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
347 15/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
348 14/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
349 13/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
350 12/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
351 11/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
352 10/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
353 09/06/2014 4 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
354 05/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
355 04/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
356 03/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
357 02/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
358 01/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
359 31/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
360 30/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
361 29/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
362 28/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
363 27/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ giaihuymobile
364 26/05/2014 1 ngày 780.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mobileanhthu
365 25/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
366 24/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
367 23/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
368 22/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
369 21/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
370 20/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
371 19/05/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
372 17/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
373 16/05/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
374 14/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ hongducmobile
375 13/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
376 12/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
377 11/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
378 10/05/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
379 09/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
380 08/05/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
381 07/05/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
382 06/05/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
383 05/05/2014 19 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
384 16/04/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
385 15/04/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
386 14/04/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
387 13/04/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
388 12/04/2014 25 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
389 18/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
390 17/03/2014 15 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
391 02/03/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
392 01/03/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
393 28/02/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
394 27/02/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
395 26/02/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
396 25/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
397 24/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
398 23/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
399 22/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
400 21/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
401 20/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
402 19/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
403 18/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
404 17/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
405 16/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
406 15/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
407 14/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
408 13/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ duynguyen261
409 12/02/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dtddlehung
410 11/02/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ duynguyen261
411 09/02/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobiletuongvy
412 08/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
413 07/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ hvmobi
414 06/02/2014 2 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
415 04/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
416 03/02/2014 13 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
417 21/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ duynguyen261
418 20/01/2014 4 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tinthanhmobile
419 16/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
420 15/01/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
421 14/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
422 13/01/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
423 12/01/2014 4 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi hongducmobile
424 08/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
425 07/01/2014 11 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
426 27/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ duynguyen261
427 26/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
428 25/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
429 24/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ minhnhatmobile
430 23/12/2013 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
431 22/12/2013 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ quynhanhmobile176
432 21/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ minhnhatmobile
433 20/12/2013 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
434 19/12/2013 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
435 18/12/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
436 17/12/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dtddlehung
437 16/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
438 15/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
439 14/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
440 13/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
441 12/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
442 11/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
443 10/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
444 09/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
445 08/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
446 07/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
447 06/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
448 05/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
449 04/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
450 03/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
451 02/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
452 01/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
453 30/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
454 29/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
455 28/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
456 27/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ manhthangpro78
457 26/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
458 25/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
459 24/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
460 23/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
461 22/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
462 21/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ phatminhkhangmobile
463 20/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ dtddlehung
464 19/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ tinthanhmobile
465 18/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
466 17/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
467 16/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ dtddlehung
468 15/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ tinthanhmobile
469 14/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
470 13/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
471 12/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
472 11/11/2013 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
473 09/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
474 08/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
475 07/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dtddlehung
476 06/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ phatminhkhangmobile
477 05/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
478 04/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
479 03/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
480 02/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ thienthanhmobi
481 01/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
482 31/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
483 30/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
484 29/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
485 28/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ thienthanhmobi
486 27/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
487 26/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
488 25/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
489 24/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
490 23/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ thienthanhmobi
491 22/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
492 21/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
493 20/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
494 19/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
495 18/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
496 17/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
497 16/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
498 15/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
499 14/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
500 13/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
501 12/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
502 11/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
503 10/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
504 09/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
505 08/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
506 07/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
507 06/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 940.000 VNĐ phatminhkhangmobile
508 05/10/2013 1 ngày 2.240.000 ₫ Tăng 940.000 VNĐ mobilechinhhang
509 04/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
510 03/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
511 02/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ minhnhatmobile
512 01/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
513 30/09/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
514 29/09/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
515 28/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
516 27/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
517 26/09/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
518 25/09/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
519 24/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 940.000 VNĐ manhthangpro78
520 23/09/2013 1 ngày 2.240.000 ₫ Tăng 940.000 VNĐ mobilechinhhang
521 22/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
522 21/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ manhthangpro78
523 20/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
524 19/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
525 18/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
526 17/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
527 16/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
528 15/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ dtddlehung
529 14/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tinthanhmobile
530 13/09/2013 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ hungyenmobile
531 12/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tinthanhmobile
532 11/09/2013 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
533 10/09/2013 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
534 09/09/2013 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
535 08/09/2013 3 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 1.240.000 VNĐ hungyenmobile
536 05/09/2013 1 ngày 2.240.000 ₫ Tăng 1.240.000 VNĐ mobilechinhhang
537 04/09/2013 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ hungyenmobile
538 03/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
539 02/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
540 01/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
541 31/08/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
542 30/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
543 29/08/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
544 28/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ phatminhkhangmobile
545 27/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
546 26/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ duynguyen261
547 25/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
548 24/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
549 23/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
550 22/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
551 21/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
552 20/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
553 19/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
554 18/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
555 17/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
556 16/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
557 15/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
558 14/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
559 13/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
560 12/08/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
561 11/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
562 10/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
563 09/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
564 08/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ manhthangpro78
565 07/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ antuongmobile
566 06/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
567 05/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
568 04/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
569 03/08/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
570 02/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
571 01/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
572 31/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
573 30/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
574 29/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ manhthangpro78
575 28/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
576 27/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
577 26/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ salephone
578 25/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thienthanhmobi
579 24/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ salephone
580 23/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
581 22/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
582 21/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thienthanhmobi
583 20/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
584 19/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
585 18/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thienthanhmobi
586 17/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
587 16/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
588 15/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
589 14/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
590 13/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
591 12/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
592 11/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
593 10/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
594 09/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
595 08/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
596 07/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
597 06/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ lehieumobile
598 05/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
599 04/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhthangpro78
600 03/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 3.550.000 VNĐ manhthangpro78
601 02/07/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Tăng 3.550.000 VNĐ ducminhmobile
602 01/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
603 30/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
604 29/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
605 28/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
606 27/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
607 26/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
608 25/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
609 24/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
610 23/06/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienthanhmobi
611 22/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
612 21/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
613 20/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
614 19/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
615 18/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
616 17/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
617 16/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
618 15/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
619 14/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
620 13/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
621 12/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
622 11/06/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
623 10/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ manhthangpro78
624 09/06/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
625 08/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ manhthangpro78
626 07/06/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
627 06/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
628 05/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
629 04/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
630 03/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
631 02/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
632 01/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
633 31/05/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ binhduongmobile
634 30/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
635 29/05/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
636 28/05/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ binhduongmobile
637 27/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
638 26/05/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ binhduongmobile
639 25/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
640 24/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
641 23/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ hungyenmobile
642 22/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
643 21/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ hungyenmobile
644 20/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
645 19/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
646 18/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
647 17/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ hungyenmobile
648 16/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
649 15/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
650 14/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
651 13/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
652 12/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ hungyenmobile
653 11/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ antuongmobile
654 10/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ hungyenmobile
655 09/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
656 08/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
657 07/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ antuongmobile
658 06/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
659 05/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
660 04/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
661 03/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
662 02/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ hungyenmobile
663 01/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
664 30/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ salephone
665 29/04/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phukienfone
666 28/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
667 27/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
668 26/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
669 25/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ salephone
670 24/04/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phukienfone
671 23/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
672 22/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
673 21/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
674 20/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
675 19/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
676 18/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
677 17/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ antuongmobile
678 16/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
679 15/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ huongmobiles
680 14/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
681 13/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
682 12/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
683 11/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
684 10/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
685 09/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
686 08/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
687 07/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ mobileworld
688 06/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
689 05/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
690 04/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
691 03/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
692 02/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ huongmobiles
693 01/04/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ xuanmaimobile
694 31/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
695 30/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
696 29/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
697 28/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ huongmobiles
698 27/03/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ xuanmaimobile
699 26/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
700 25/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ minhnhatmobile
701 24/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
702 23/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
703 22/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
704 21/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
705 20/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
706 19/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
707 18/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ salephone
708 17/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ SuNaMobile
709 16/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
710 15/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
711 14/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
712 13/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
713 12/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
714 11/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
715 10/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
716 09/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
717 08/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ minhnhatmobile
718 07/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
719 06/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
720 05/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ huongmobiles
721 04/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ divuhoanhao
722 03/03/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ giare
723 02/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
724 01/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ benmobile
725 28/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
726 27/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
727 26/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
728 25/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
729 24/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tienxanhmobile
730 23/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
731 22/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
732 21/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
733 20/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
734 19/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi phukienfone
735 18/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi phukienfone
736 17/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phukienfone
737 16/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
738 15/02/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
739 12/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
740 11/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
741 10/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
742 09/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
743 08/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
744 07/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
745 06/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
746 05/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ tienxanhmobile
747 04/02/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ giare
748 03/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
749 02/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 301.000 VNĐ tienxanhmobile
750 01/02/2013 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ duclinhmobile
751 31/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
752 30/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ divuhoanhao
753 29/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ giare
754 28/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
755 27/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ divuhoanhao
756 26/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi giare
757 25/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ giare
758 24/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ huongmobiles
759 23/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
760 22/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ divuhoanhao
761 21/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tienxanhmobile
762 20/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
763 19/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ divuhoanhao
764 18/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ huongmobiles
765 17/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
766 16/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ divuhoanhao
767 15/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
768 14/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ salephone
769 13/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
770 12/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
771 11/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ divuhoanhao
772 10/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
773 09/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
774 08/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ antuongmobile
775 07/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
776 06/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ divuhoanhao
777 05/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
778 04/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tienxanhmobile
779 03/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
780 02/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ divuhoanhao
781 01/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ duclinh2mobile
782 31/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 291.000 VNĐ namlongviettin
783 30/12/2012 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ duclinhmobile
784 29/12/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
785 28/12/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ divuhoanhao
786 27/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ namlongviettin
787 26/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ antuongmobile
788 25/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
789 24/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ lehieumobile
790 23/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ antuongmobile
791 22/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
792 21/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ lehieumobile
793 20/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ antuongmobile
794 19/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
795 18/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
796 17/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
797 16/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.440.000 VNĐ namlongviettin
798 15/12/2012 1 ngày 1.550.000 ₫ Giảm 1.450.000 VNĐ phukienfone
799 14/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ duclinh2mobile
800 13/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
801 12/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
802 11/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
803 10/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
804 09/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
805 08/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ vienthonghq
806 07/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
807 06/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
808 05/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
809 04/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ benmobile
810 03/12/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ minhhieumobile
811 02/12/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
812 01/12/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ vienthonghq
813 30/11/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ minhhieumobile
814 29/11/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
815 28/11/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ vienthonghq
816 27/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ duclinh2mobile
817 26/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ TrongTuanmobile
818 25/11/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienthoai_cu
819 24/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
820 23/11/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienthoai_cu
821 22/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ benmobile
822 21/11/2012 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ xuanmaimobile
823 20/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ benmobile
824 19/11/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ mobilechinhhang
825 18/11/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoainguyenvancu
826 17/11/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoainguyenvancu
827 16/11/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoainguyenvancu
828 15/11/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienthoainguyenvancu
829 14/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
830 13/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
831 12/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
832 11/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ duclinh2mobile
833 10/11/2012 1 ngày 2.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ mobigiare
834 09/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ duclinh2mobile
835 08/11/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
836 07/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ duclinh2mobile
837 06/11/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
838 05/11/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
839 04/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
840 03/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ benmobile
841 02/11/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
842 01/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
843 31/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
844 30/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ benmobile
845 29/10/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
846 28/10/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ muahangtructuyen
847 27/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
848 26/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
849 25/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
850 24/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ benmobile
851 23/10/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
852 22/10/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
853 21/10/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
854 20/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
855 19/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ benmobile
856 18/10/2012 1 ngày 1.750.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ minhphumobile
857 17/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
858 16/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
859 15/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ benmobile
860 14/10/2012 1 ngày 1.750.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
861 13/10/2012 1 ngày 1.750.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ minhphumobile
862 12/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
863 11/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
864 10/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
865 09/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
866 08/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
867 07/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
868 06/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ antuongmobile
869 05/10/2012 1 ngày 2.050.000 ₫ Giá không đổi tt_mobile
870 04/10/2012 1 ngày 2.050.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ dtddlehung
871 03/10/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
872 02/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
873 01/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
874 30/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
875 29/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
876 28/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
877 27/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
878 26/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ duclinh2mobile
879 25/09/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
880 24/09/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
881 23/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
882 22/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
883 21/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
884 20/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ benmobile
885 19/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
886 18/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
887 17/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
888 16/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
889 15/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
890 14/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ daiphongmobile
891 13/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ tienxanhmobile
892 12/09/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
893 11/09/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.850.000 VNĐ minhhieumobile
894 10/09/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ xuanmaimobile
895 09/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
896 08/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
897 07/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
898 06/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ antuongmobile
899 05/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
900 04/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
901 03/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
902 02/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
903 01/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
904 31/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
905 30/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ minhnhatmobile
906 29/08/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
907 28/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tienxanhmobile
908 27/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ huongmobiles
909 26/08/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ minhhieumobile
910 25/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
911 24/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
912 23/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
913 22/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
914 21/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
915 20/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
916 19/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mobile_thienphu
917 18/08/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.150.000 VNĐ minhhieumobile
918 17/08/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ banbuonbanle
919 16/08/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ mobiletuongvy
920 15/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
921 14/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
922 13/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
923 12/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
924 11/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
925 10/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
926 09/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
927 08/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tienxanhmobile
928 07/08/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
929 06/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
930 05/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
931 04/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
932 03/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mobile_thienphu
933 02/08/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
934 01/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
935 31/07/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
936 30/07/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
937 29/07/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
938 28/07/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
939 27/07/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tinthanhmobile
940 26/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ lehieumobile
941 25/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
942 24/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
943 23/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
944 22/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
945 21/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
946 20/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ nghia_mobile
947 19/07/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ xuanmaimobile
948 18/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
949 17/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
950 16/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 1.849.000 VNĐ tienxanhmobile
951 15/07/2012 1 ngày 4.949.000 ₫ Giá không đổi nguyenhoamobile
952 14/07/2012 1 ngày 4.949.000 ₫ Giá không đổi nguyenhoamobile
953 13/07/2012 1 ngày 4.949.000 ₫ Tăng 1.849.000 VNĐ nguyenhoamobile
954 12/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
955 11/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
956 10/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
957 09/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
958 08/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tienxanhmobile
959 07/07/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ thoitrangmobile
960 06/07/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
961 05/07/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
962 04/07/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thoitrangmobile
963 03/07/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ dienthoainguyenvancu
964 02/07/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
965 01/07/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
966 30/06/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
967 29/06/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ benmobile
968 28/06/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi hq_mobile
969 27/06/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ dienthoainguyenvancu
970 26/06/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
971 25/06/2012 3.200.000 ₫ duclinh2mobile
Có tổng cộng 971 thay đổi giá của sản phẩm Nokia E71 Grey Steel đã được hệ thống ghi lại.