Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nokia E71 Grey Steel

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nokia E71 Grey Steel chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 24/05/2016 2 ngày 700.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ giaihuymobile
2 22/05/2016 1 ngày 680.000 ₫ Giảm 75.000 VNĐ haomobile
3 21/05/2016 1 ngày 755.000 ₫ Tăng 75.000 VNĐ nhatlongmobile70
4 20/05/2016 1 ngày 680.000 ₫ Giá không đổi haomobile
5 19/05/2016 1 ngày 680.000 ₫ Giá không đổi haomobile
6 18/05/2016 1 ngày 680.000 ₫ Giảm 75.000 VNĐ haomobile
7 17/05/2016 4 ngày 755.000 ₫ Tăng 75.000 VNĐ nhatlongmobile70
8 13/05/2016 1 ngày 680.000 ₫ Giá không đổi haomobile
9 12/05/2016 1 ngày 680.000 ₫ Giảm 1.120.000 VNĐ haomobile
10 11/05/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.120.000 VNĐ tinthanhmobile
11 10/05/2016 1 ngày 680.000 ₫ Giảm 1.120.000 VNĐ haomobile
12 09/05/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ tinthanhmobile
13 08/05/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ haomobile
14 07/05/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ tinthanhmobile
15 06/05/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ haomobile
16 05/05/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ tinthanhmobile
17 04/05/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ haomobile
18 03/05/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ tinthanhmobile
19 02/05/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ haomobile
20 01/05/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ tinthanhmobile
21 30/04/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ haomobile
22 29/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ tinthanhmobile
23 28/04/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ haomobile
24 27/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
25 26/04/2016 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
26 24/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
27 23/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
28 22/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
29 21/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
30 20/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
31 19/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
32 18/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
33 17/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
34 16/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
35 15/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
36 14/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
37 13/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
38 12/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ haomobile
39 11/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
40 10/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ haomobile
41 09/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
42 08/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
43 07/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
44 06/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
45 05/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
46 04/04/2016 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
47 02/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
48 01/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
49 31/03/2016 9 ngày 800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ manhthangpro78
50 22/03/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ haomobile
51 21/03/2016 10 ngày 850.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ kid007007
52 11/03/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ T_mobile1
53 10/03/2016 1 ngày 750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ haomobile
54 09/03/2016 5 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi T_mobile1
55 04/03/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi T_mobile1
56 03/03/2016 2 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi T_mobile1
57 01/03/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ T_mobile1
58 29/02/2016 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi haomobile
59 27/02/2016 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi haomobile
60 25/02/2016 5 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ haomobile
61 20/02/2016 2 ngày 800.000 ₫ Tăng 11.000 VNĐ ATTMOBILE
62 18/02/2016 3 ngày 789.000 ₫ Giảm 11.000 VNĐ haisannguyenvu01
63 15/02/2016 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ T_mobile1
64 14/02/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi haomobile
65 13/02/2016 6 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi haomobile
66 07/02/2016 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ haomobile
67 05/02/2016 3 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ T_mobile1
68 02/02/2016 5 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi haomobile
69 28/01/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ haomobile
70 27/01/2016 4 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi ATTMOBILE
71 23/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ T_mobile1
72 22/01/2016 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ haomobile
73 19/01/2016 5 ngày 800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ATTMOBILE
74 14/01/2016 5 ngày 700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ T_mobile1
75 09/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ ATTMOBILE
76 08/01/2016 4 ngày 850.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ kid007007
77 04/01/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ shopon
78 03/01/2016 14 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi shopon
79 20/12/2015 4 ngày 800.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ shopon
80 16/12/2015 6 ngày 780.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ giaihuymobile
81 10/12/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ shopon
82 09/12/2015 2 ngày 850.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ kid007007
83 07/12/2015 7 ngày 1.050.000 ₫ Giá không đổi didong_pro
84 30/11/2015 2 ngày 1.050.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ctywalton
85 28/11/2015 3 ngày 800.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ dienthoaididongxua
86 25/11/2015 1 ngày 999.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ thuduc_skygiare
87 24/11/2015 3 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ Sky_Lg_giare
88 21/11/2015 1 ngày 999.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ thuduc_skygiare
89 20/11/2015 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
90 16/11/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ Sky_Lg_giare
91 15/11/2015 1 ngày 1.050.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ didong_pro
92 14/11/2015 1 ngày 999.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ thuduc_skygiare
93 13/11/2015 2 ngày 1.050.000 ₫ Giá không đổi ctywalton
94 11/11/2015 1 ngày 1.050.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ didong_pro
95 10/11/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ Sky_Lg_giare
96 09/11/2015 7 ngày 999.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ thuduc_skygiare
97 02/11/2015 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
98 29/10/2015 12 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ Sky_Lg_giare
99 17/10/2015 4 ngày 999.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ thuduc_skygiare
100 13/10/2015 24 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi Dmobile
101 19/09/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi Dmobile
102 18/09/2015 6 ngày 1.100.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ Dmobile
103 12/09/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
104 11/09/2015 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ tinthanhmobile
105 10/09/2015 7 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ manhthangpro78
106 03/09/2015 3 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ h_shopdienthoai
107 31/08/2015 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ daiphuminh
108 30/08/2015 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
109 28/08/2015 6 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
110 22/08/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
111 21/08/2015 24 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ daiphuminh
112 28/07/2015 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
113 26/07/2015 4 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
114 22/07/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
115 21/07/2015 2 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
116 19/07/2015 2 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
117 17/07/2015 2 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
118 15/07/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
119 14/07/2015 2 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
120 12/07/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
121 11/07/2015 2 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
122 09/07/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
123 08/07/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
124 07/07/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
125 06/07/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
126 05/07/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
127 04/07/2015 3 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
128 01/07/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
129 30/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
130 29/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
131 28/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
132 27/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
133 26/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
134 25/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
135 24/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
136 23/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
137 22/06/2015 2 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
138 20/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
139 19/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
140 18/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
141 17/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
142 16/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
143 15/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
144 14/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
145 13/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
146 12/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
147 11/06/2015 3 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
148 08/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
149 07/06/2015 2 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
150 05/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
151 04/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
152 03/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
153 02/06/2015 14 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
154 19/05/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
155 18/05/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
156 17/05/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
157 16/05/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
158 15/05/2015 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
159 13/05/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
160 12/05/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
161 11/05/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhthangpro78
162 10/05/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
163 09/05/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
164 08/05/2015 6 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
165 02/05/2015 5 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
166 27/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
167 26/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
168 25/04/2015 2 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
169 23/04/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
170 22/04/2015 2 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
171 20/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
172 19/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
173 18/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
174 17/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
175 16/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
176 15/04/2015 3 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
177 12/04/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
178 11/04/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
179 10/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ sieumuachung
180 09/04/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
181 08/04/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
182 07/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
183 06/04/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhthangpro78
184 05/04/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
185 04/04/2015 3 ngày 1.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
186 01/04/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhthangpro78
187 31/03/2015 13 ngày 1.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
188 18/03/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
189 17/03/2015 4 ngày 900.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ manhthangpro78
190 13/03/2015 2 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
191 11/03/2015 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ mobileanhthu
192 10/03/2015 4 ngày 900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhthangpro78
193 06/03/2015 8 ngày 1.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
194 26/02/2015 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
195 24/02/2015 3 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
196 21/02/2015 8 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
197 13/02/2015 9 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
198 04/02/2015 6 ngày 900.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ manhthangpro78
199 29/01/2015 1 ngày 550.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ nhatsonmobile
200 28/01/2015 26 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
201 02/01/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
202 01/01/2015 2 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
203 30/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
204 29/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
205 28/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
206 27/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
207 26/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
208 25/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
209 24/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
210 23/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
211 22/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ tammobile
212 21/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
213 20/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
214 19/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
215 18/12/2014 3 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
216 15/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
217 14/12/2014 5 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
218 09/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ manhthangpro78
219 08/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ bestbuymobile
220 07/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ duynguyen261
221 06/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi bestbuymobile
222 05/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi bestbuymobile
223 04/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi bestbuymobile
224 03/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ bestbuymobile
225 02/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
226 01/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ duynguyen261
227 30/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ bestbuymobile
228 29/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ duynguyen261
229 28/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi bestbuymobile
230 27/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ bestbuymobile
231 26/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ duynguyen261
232 25/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ bestbuymobile
233 24/11/2014 3 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
234 21/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
235 20/11/2014 2 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
236 18/11/2014 3 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
237 15/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
238 14/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
239 13/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
240 12/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
241 11/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
242 10/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
243 09/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
244 08/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
245 07/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
246 06/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
247 05/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
248 04/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi tammobile
249 03/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi tammobile
250 02/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi tammobile
251 01/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
252 31/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
253 30/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
254 29/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
255 28/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
256 27/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
257 26/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
258 25/10/2014 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
259 23/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
260 22/10/2014 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
261 20/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
262 19/10/2014 3 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi tammobile
263 16/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ tammobile
264 15/10/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ playmobile
265 14/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhthangpro78
266 13/10/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
267 12/10/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ playmobile
268 10/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
269 09/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
270 08/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
271 07/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
272 06/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
273 05/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
274 04/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
275 03/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
276 02/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
277 01/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
278 30/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
279 29/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
280 28/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
281 27/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
282 26/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
283 25/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
284 24/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ tammobile
285 23/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
286 22/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
287 21/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
288 20/09/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
289 18/09/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
290 16/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
291 15/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
292 14/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
293 13/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
294 12/09/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
295 10/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
296 09/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
297 08/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
298 07/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
299 06/09/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
300 04/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
301 03/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
302 02/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
303 01/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
304 31/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
305 30/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
306 29/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
307 28/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 919.000 VNĐ mobileanhthu
308 27/08/2014 1 ngày 1.699.000 ₫ Giảm 1.191.000 VNĐ sieumuachung
309 26/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 1.191.000 VNĐ playmobile
310 25/08/2014 2 ngày 1.699.000 ₫ Tăng 919.000 VNĐ sieumuachung
311 23/08/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
312 21/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
313 20/08/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
314 18/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
315 17/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ playmobile
316 16/08/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ minhphumobile
317 15/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
318 14/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ mobileanhthu
319 13/08/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ minhphumobile
320 12/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
321 11/08/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
322 09/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
323 08/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
324 07/08/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
325 05/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
326 04/08/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
327 02/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
328 01/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
329 31/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
330 30/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
331 29/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
332 28/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
333 27/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
334 26/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
335 25/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
336 24/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
337 23/07/2014 6 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
338 17/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
339 16/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
340 15/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
341 14/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
342 13/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
343 12/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
344 11/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
345 10/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
346 09/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
347 08/07/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
348 06/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
349 05/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
350 04/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ mobileanhthu
351 03/07/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 1.890.000 VNĐ hpmarket
352 02/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
353 01/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 2.020.000 VNĐ thienthanhmobi
354 30/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
355 29/06/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
356 27/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
357 26/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
358 25/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
359 24/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
360 23/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
361 22/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
362 21/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
363 20/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
364 19/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
365 18/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
366 17/06/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
367 15/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
368 14/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
369 13/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
370 12/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
371 11/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
372 10/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
373 09/06/2014 4 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
374 05/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
375 04/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
376 03/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
377 02/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
378 01/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
379 31/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
380 30/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
381 29/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
382 28/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
383 27/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ giaihuymobile
384 26/05/2014 1 ngày 780.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mobileanhthu
385 25/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
386 24/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
387 23/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
388 22/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
389 21/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
390 20/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
391 19/05/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
392 17/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
393 16/05/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
394 14/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ hongducmobile
395 13/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
396 12/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
397 11/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
398 10/05/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
399 09/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
400 08/05/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
401 07/05/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
402 06/05/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
403 05/05/2014 19 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
404 16/04/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
405 15/04/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
406 14/04/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
407 13/04/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
408 12/04/2014 25 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
409 18/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
410 17/03/2014 15 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
411 02/03/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
412 01/03/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
413 28/02/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
414 27/02/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
415 26/02/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
416 25/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
417 24/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
418 23/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
419 22/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
420 21/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
421 20/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
422 19/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
423 18/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
424 17/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
425 16/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
426 15/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
427 14/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
428 13/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ duynguyen261
429 12/02/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dtddlehung
430 11/02/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ duynguyen261
431 09/02/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobiletuongvy
432 08/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
433 07/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ hvmobi
434 06/02/2014 2 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
435 04/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
436 03/02/2014 13 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
437 21/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ duynguyen261
438 20/01/2014 4 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tinthanhmobile
439 16/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
440 15/01/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
441 14/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
442 13/01/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
443 12/01/2014 4 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi hongducmobile
444 08/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
445 07/01/2014 11 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
446 27/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ duynguyen261
447 26/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
448 25/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
449 24/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ minhnhatmobile
450 23/12/2013 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
451 22/12/2013 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ quynhanhmobile176
452 21/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ minhnhatmobile
453 20/12/2013 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
454 19/12/2013 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
455 18/12/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
456 17/12/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dtddlehung
457 16/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
458 15/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
459 14/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
460 13/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
461 12/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
462 11/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
463 10/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
464 09/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
465 08/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
466 07/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
467 06/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
468 05/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
469 04/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
470 03/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
471 02/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
472 01/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
473 30/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
474 29/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
475 28/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
476 27/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ manhthangpro78
477 26/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
478 25/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
479 24/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
480 23/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
481 22/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
482 21/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ phatminhkhangmobile
483 20/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ dtddlehung
484 19/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ tinthanhmobile
485 18/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
486 17/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
487 16/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ dtddlehung
488 15/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ tinthanhmobile
489 14/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
490 13/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
491 12/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
492 11/11/2013 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
493 09/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
494 08/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
495 07/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dtddlehung
496 06/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ phatminhkhangmobile
497 05/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
498 04/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
499 03/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
500 02/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ thienthanhmobi
501 01/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
502 31/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
503 30/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
504 29/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
505 28/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ thienthanhmobi
506 27/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
507 26/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
508 25/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
509 24/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
510 23/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ thienthanhmobi
511 22/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
512 21/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
513 20/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
514 19/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
515 18/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
516 17/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
517 16/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
518 15/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
519 14/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
520 13/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
521 12/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
522 11/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
523 10/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
524 09/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
525 08/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
526 07/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
527 06/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 940.000 VNĐ phatminhkhangmobile
528 05/10/2013 1 ngày 2.240.000 ₫ Tăng 940.000 VNĐ mobilechinhhang
529 04/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
530 03/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
531 02/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ minhnhatmobile
532 01/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
533 30/09/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
534 29/09/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
535 28/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
536 27/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
537 26/09/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
538 25/09/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
539 24/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 940.000 VNĐ manhthangpro78
540 23/09/2013 1 ngày 2.240.000 ₫ Tăng 940.000 VNĐ mobilechinhhang
541 22/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
542 21/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ manhthangpro78
543 20/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
544 19/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
545 18/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
546 17/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
547 16/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
548 15/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ dtddlehung
549 14/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tinthanhmobile
550 13/09/2013 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ hungyenmobile
551 12/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tinthanhmobile
552 11/09/2013 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
553 10/09/2013 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
554 09/09/2013 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
555 08/09/2013 3 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 1.240.000 VNĐ hungyenmobile
556 05/09/2013 1 ngày 2.240.000 ₫ Tăng 1.240.000 VNĐ mobilechinhhang
557 04/09/2013 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ hungyenmobile
558 03/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
559 02/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
560 01/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
561 31/08/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
562 30/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
563 29/08/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
564 28/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ phatminhkhangmobile
565 27/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
566 26/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ duynguyen261
567 25/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
568 24/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
569 23/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
570 22/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
571 21/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
572 20/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
573 19/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
574 18/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
575 17/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
576 16/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
577 15/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
578 14/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
579 13/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
580 12/08/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
581 11/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
582 10/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
583 09/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
584 08/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ manhthangpro78
585 07/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ antuongmobile
586 06/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
587 05/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
588 04/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
589 03/08/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
590 02/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
591 01/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
592 31/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
593 30/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
594 29/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ manhthangpro78
595 28/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
596 27/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
597 26/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ salephone
598 25/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thienthanhmobi
599 24/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ salephone
600 23/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
601 22/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
602 21/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thienthanhmobi
603 20/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
604 19/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
605 18/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thienthanhmobi
606 17/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
607 16/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
608 15/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
609 14/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
610 13/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
611 12/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
612 11/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
613 10/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
614 09/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
615 08/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
616 07/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
617 06/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ lehieumobile
618 05/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
619 04/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhthangpro78
620 03/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 3.550.000 VNĐ manhthangpro78
621 02/07/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Tăng 3.550.000 VNĐ ducminhmobile
622 01/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
623 30/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
624 29/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
625 28/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
626 27/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
627 26/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
628 25/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
629 24/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
630 23/06/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienthanhmobi
631 22/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
632 21/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
633 20/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
634 19/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
635 18/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
636 17/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
637 16/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
638 15/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
639 14/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
640 13/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
641 12/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
642 11/06/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
643 10/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ manhthangpro78
644 09/06/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
645 08/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ manhthangpro78
646 07/06/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
647 06/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
648 05/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
649 04/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
650 03/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
651 02/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
652 01/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
653 31/05/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ binhduongmobile
654 30/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
655 29/05/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
656 28/05/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ binhduongmobile
657 27/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
658 26/05/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ binhduongmobile
659 25/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
660 24/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
661 23/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ hungyenmobile
662 22/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
663 21/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ hungyenmobile
664 20/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
665 19/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
666 18/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
667 17/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ hungyenmobile
668 16/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
669 15/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
670 14/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
671 13/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
672 12/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ hungyenmobile
673 11/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ antuongmobile
674 10/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ hungyenmobile
675 09/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
676 08/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
677 07/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ antuongmobile
678 06/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
679 05/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
680 04/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
681 03/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
682 02/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ hungyenmobile
683 01/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
684 30/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ salephone
685 29/04/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phukienfone
686 28/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
687 27/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
688 26/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
689 25/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ salephone
690 24/04/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phukienfone
691 23/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
692 22/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
693 21/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
694 20/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
695 19/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
696 18/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
697 17/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ antuongmobile
698 16/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
699 15/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ huongmobiles
700 14/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
701 13/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
702 12/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
703 11/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
704 10/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
705 09/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
706 08/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
707 07/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ mobileworld
708 06/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
709 05/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
710 04/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
711 03/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
712 02/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ huongmobiles
713 01/04/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ xuanmaimobile
714 31/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
715 30/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
716 29/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
717 28/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ huongmobiles
718 27/03/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ xuanmaimobile
719 26/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
720 25/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ minhnhatmobile
721 24/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
722 23/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
723 22/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
724 21/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
725 20/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
726 19/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
727 18/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ salephone
728 17/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ SuNaMobile
729 16/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
730 15/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
731 14/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
732 13/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
733 12/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
734 11/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
735 10/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
736 09/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
737 08/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ minhnhatmobile
738 07/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
739 06/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
740 05/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ huongmobiles
741 04/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ divuhoanhao
742 03/03/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ giare
743 02/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
744 01/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ benmobile
745 28/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
746 27/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
747 26/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
748 25/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
749 24/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tienxanhmobile
750 23/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
751 22/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
752 21/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
753 20/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
754 19/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi phukienfone
755 18/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi phukienfone
756 17/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phukienfone
757 16/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
758 15/02/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
759 12/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
760 11/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
761 10/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
762 09/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
763 08/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
764 07/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
765 06/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
766 05/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ tienxanhmobile
767 04/02/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ giare
768 03/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
769 02/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 301.000 VNĐ tienxanhmobile
770 01/02/2013 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ duclinhmobile
771 31/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
772 30/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ divuhoanhao
773 29/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ giare
774 28/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
775 27/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ divuhoanhao
776 26/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi giare
777 25/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ giare
778 24/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ huongmobiles
779 23/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
780 22/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ divuhoanhao
781 21/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tienxanhmobile
782 20/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
783 19/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ divuhoanhao
784 18/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ huongmobiles
785 17/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
786 16/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ divuhoanhao
787 15/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
788 14/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ salephone
789 13/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
790 12/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
791 11/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ divuhoanhao
792 10/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
793 09/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
794 08/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ antuongmobile
795 07/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
796 06/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ divuhoanhao
797 05/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
798 04/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tienxanhmobile
799 03/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
800 02/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ divuhoanhao
801 01/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ duclinh2mobile
802 31/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 291.000 VNĐ namlongviettin
803 30/12/2012 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ duclinhmobile
804 29/12/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
805 28/12/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ divuhoanhao
806 27/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ namlongviettin
807 26/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ antuongmobile
808 25/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
809 24/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ lehieumobile
810 23/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ antuongmobile
811 22/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
812 21/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ lehieumobile
813 20/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ antuongmobile
814 19/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
815 18/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
816 17/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
817 16/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.440.000 VNĐ namlongviettin
818 15/12/2012 1 ngày 1.550.000 ₫ Giảm 1.450.000 VNĐ phukienfone
819 14/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ duclinh2mobile
820 13/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
821 12/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
822 11/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
823 10/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
824 09/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
825 08/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ vienthonghq
826 07/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
827 06/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
828 05/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
829 04/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ benmobile
830 03/12/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ minhhieumobile
831 02/12/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
832 01/12/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ vienthonghq
833 30/11/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ minhhieumobile
834 29/11/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
835 28/11/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ vienthonghq
836 27/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ duclinh2mobile
837 26/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ TrongTuanmobile
838 25/11/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienthoai_cu
839 24/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
840 23/11/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienthoai_cu
841 22/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ benmobile
842 21/11/2012 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ xuanmaimobile
843 20/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ benmobile
844 19/11/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ mobilechinhhang
845 18/11/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoainguyenvancu
846 17/11/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoainguyenvancu
847 16/11/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoainguyenvancu
848 15/11/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienthoainguyenvancu
849 14/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
850 13/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
851 12/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
852 11/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ duclinh2mobile
853 10/11/2012 1 ngày 2.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ mobigiare
854 09/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ duclinh2mobile
855 08/11/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
856 07/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ duclinh2mobile
857 06/11/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
858 05/11/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
859 04/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
860 03/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ benmobile
861 02/11/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
862 01/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
863 31/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
864 30/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ benmobile
865 29/10/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
866 28/10/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ muahangtructuyen
867 27/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
868 26/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
869 25/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
870 24/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ benmobile
871 23/10/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
872 22/10/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
873 21/10/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
874 20/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
875 19/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ benmobile
876 18/10/2012 1 ngày 1.750.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ minhphumobile
877 17/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
878 16/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
879 15/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ benmobile
880 14/10/2012 1 ngày 1.750.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
881 13/10/2012 1 ngày 1.750.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ minhphumobile
882 12/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
883 11/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
884 10/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
885 09/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
886 08/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
887 07/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
888 06/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ antuongmobile
889 05/10/2012 1 ngày 2.050.000 ₫ Giá không đổi tt_mobile
890 04/10/2012 1 ngày 2.050.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ dtddlehung
891 03/10/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
892 02/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
893 01/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
894 30/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
895 29/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
896 28/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
897 27/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
898 26/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ duclinh2mobile
899 25/09/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
900 24/09/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
901 23/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
902 22/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
903 21/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
904 20/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ benmobile
905 19/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
906 18/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
907 17/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
908 16/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
909 15/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
910 14/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ daiphongmobile
911 13/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ tienxanhmobile
912 12/09/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
913 11/09/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.850.000 VNĐ minhhieumobile
914 10/09/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ xuanmaimobile
915 09/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
916 08/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
917 07/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
918 06/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ antuongmobile
919 05/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
920 04/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
921 03/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
922 02/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
923 01/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
924 31/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
925 30/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ minhnhatmobile
926 29/08/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
927 28/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tienxanhmobile
928 27/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ huongmobiles
929 26/08/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ minhhieumobile
930 25/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
931 24/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
932 23/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
933 22/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
934 21/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
935 20/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
936 19/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mobile_thienphu
937 18/08/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.150.000 VNĐ minhhieumobile
938 17/08/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ banbuonbanle
939 16/08/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ mobiletuongvy
940 15/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
941 14/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
942 13/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
943 12/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
944 11/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
945 10/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
946 09/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
947 08/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tienxanhmobile
948 07/08/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
949 06/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
950 05/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
951 04/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
952 03/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mobile_thienphu
953 02/08/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
954 01/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
955 31/07/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
956 30/07/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
957 29/07/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
958 28/07/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
959 27/07/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tinthanhmobile
960 26/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ lehieumobile
961 25/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
962 24/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
963 23/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
964 22/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
965 21/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
966 20/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ nghia_mobile
967 19/07/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ xuanmaimobile
968 18/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
969 17/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
970 16/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 1.849.000 VNĐ tienxanhmobile
971 15/07/2012 1 ngày 4.949.000 ₫ Giá không đổi nguyenhoamobile
972 14/07/2012 1 ngày 4.949.000 ₫ Giá không đổi nguyenhoamobile
973 13/07/2012 1 ngày 4.949.000 ₫ Tăng 1.849.000 VNĐ nguyenhoamobile
974 12/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
975 11/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
976 10/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
977 09/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
978 08/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tienxanhmobile
979 07/07/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ thoitrangmobile
980 06/07/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
981 05/07/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
982 04/07/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thoitrangmobile
983 03/07/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ dienthoainguyenvancu
984 02/07/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
985 01/07/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
986 30/06/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
987 29/06/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ benmobile
988 28/06/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi hq_mobile
989 27/06/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ dienthoainguyenvancu
990 26/06/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
991 25/06/2012 3.200.000 ₫ duclinh2mobile
Có tổng cộng 991 thay đổi giá của sản phẩm Nokia E71 Grey Steel đã được hệ thống ghi lại.