Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nokia E71 Grey Steel

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nokia E71 Grey Steel chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 07/12/2016 5 ngày 590.000 ₫ Giá không đổi haomobile
2 02/12/2016 1 ngày 590.000 ₫ Giá không đổi haomobile
3 01/12/2016 2 ngày 590.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ haomobile
4 29/11/2016 10 ngày 620.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ haomobile
5 19/11/2016 18 ngày 650.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ haomobile
6 01/11/2016 2 ngày 850.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ kid007007
7 30/10/2016 1 ngày 620.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ haomobile
8 29/10/2016 14 ngày 630.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienthoaisi
9 15/10/2016 1 ngày 620.000 ₫ Giá không đổi haomobile
10 14/10/2016 1 ngày 620.000 ₫ Giá không đổi haomobile
11 13/10/2016 2 ngày 620.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ haomobile
12 11/10/2016 1 ngày 690.000 ₫ Giá không đổi alofone
13 10/10/2016 3 ngày 690.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ alofone
14 07/10/2016 1 ngày 620.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ giaihuymobile
15 06/10/2016 2 ngày 690.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ alofone
16 04/10/2016 4 ngày 620.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ haomobile
17 30/09/2016 9 ngày 690.000 ₫ Giá không đổi alofone
18 21/09/2016 1 ngày 690.000 ₫ Giá không đổi alofone
19 20/09/2016 5 ngày 690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ alofone
20 15/09/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
21 14/09/2016 9 ngày 700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giaihuymobile
22 05/09/2016 3 ngày 690.000 ₫ Giá không đổi alofone
23 02/09/2016 3 ngày 690.000 ₫ Giá không đổi alofone
24 30/08/2016 7 ngày 690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ alofone
25 23/08/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi haomobile
26 22/08/2016 2 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi haomobile
27 20/08/2016 2 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
28 18/08/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
29 17/08/2016 7 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
30 10/08/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ giaihuymobile
31 09/08/2016 7 ngày 750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ haomobile
32 02/08/2016 3 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
33 30/07/2016 5 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi haomobile
34 25/07/2016 6 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
35 19/07/2016 2 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
36 17/07/2016 15 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
37 02/07/2016 4 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
38 28/06/2016 3 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
39 25/06/2016 2 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
40 23/06/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ giaihuymobile
41 22/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
42 21/06/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ giaihuymobile
43 20/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
44 19/06/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ giaihuymobile
45 18/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
46 17/06/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ giaihuymobile
47 16/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
48 15/06/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ giaihuymobile
49 14/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
50 13/06/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ giaihuymobile
51 12/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
52 11/06/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ giaihuymobile
53 10/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
54 09/06/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ giaihuymobile
55 08/06/2016 5 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
56 03/06/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ giaihuymobile
57 02/06/2016 1 ngày 720.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ haomobile
58 01/06/2016 8 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
59 24/05/2016 2 ngày 700.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ giaihuymobile
60 22/05/2016 1 ngày 680.000 ₫ Giảm 75.000 VNĐ haomobile
61 21/05/2016 1 ngày 755.000 ₫ Tăng 75.000 VNĐ nhatlongmobile70
62 20/05/2016 1 ngày 680.000 ₫ Giá không đổi haomobile
63 19/05/2016 1 ngày 680.000 ₫ Giá không đổi haomobile
64 18/05/2016 1 ngày 680.000 ₫ Giảm 75.000 VNĐ haomobile
65 17/05/2016 4 ngày 755.000 ₫ Tăng 75.000 VNĐ nhatlongmobile70
66 13/05/2016 1 ngày 680.000 ₫ Giá không đổi haomobile
67 12/05/2016 1 ngày 680.000 ₫ Giảm 1.120.000 VNĐ haomobile
68 11/05/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.120.000 VNĐ tinthanhmobile
69 10/05/2016 1 ngày 680.000 ₫ Giảm 1.120.000 VNĐ haomobile
70 09/05/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ tinthanhmobile
71 08/05/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ haomobile
72 07/05/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ tinthanhmobile
73 06/05/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ haomobile
74 05/05/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ tinthanhmobile
75 04/05/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ haomobile
76 03/05/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ tinthanhmobile
77 02/05/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ haomobile
78 01/05/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ tinthanhmobile
79 30/04/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ haomobile
80 29/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ tinthanhmobile
81 28/04/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ haomobile
82 27/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
83 26/04/2016 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
84 24/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
85 23/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
86 22/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
87 21/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
88 20/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
89 19/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
90 18/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
91 17/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
92 16/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
93 15/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
94 14/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
95 13/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
96 12/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ haomobile
97 11/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
98 10/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ haomobile
99 09/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
100 08/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
101 07/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
102 06/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
103 05/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
104 04/04/2016 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
105 02/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
106 01/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
107 31/03/2016 9 ngày 800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ manhthangpro78
108 22/03/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ haomobile
109 21/03/2016 10 ngày 850.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ kid007007
110 11/03/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ T_mobile1
111 10/03/2016 1 ngày 750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ haomobile
112 09/03/2016 5 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi T_mobile1
113 04/03/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi T_mobile1
114 03/03/2016 2 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi T_mobile1
115 01/03/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ T_mobile1
116 29/02/2016 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi haomobile
117 27/02/2016 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi haomobile
118 25/02/2016 5 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ haomobile
119 20/02/2016 2 ngày 800.000 ₫ Tăng 11.000 VNĐ ATTMOBILE
120 18/02/2016 3 ngày 789.000 ₫ Giảm 11.000 VNĐ haisannguyenvu01
121 15/02/2016 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ T_mobile1
122 14/02/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi haomobile
123 13/02/2016 6 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi haomobile
124 07/02/2016 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ haomobile
125 05/02/2016 3 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ T_mobile1
126 02/02/2016 5 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi haomobile
127 28/01/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ haomobile
128 27/01/2016 4 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi ATTMOBILE
129 23/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ T_mobile1
130 22/01/2016 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ haomobile
131 19/01/2016 5 ngày 800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ATTMOBILE
132 14/01/2016 5 ngày 700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ T_mobile1
133 09/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ ATTMOBILE
134 08/01/2016 4 ngày 850.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ kid007007
135 04/01/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ shopon
136 03/01/2016 14 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi shopon
137 20/12/2015 4 ngày 800.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ shopon
138 16/12/2015 6 ngày 780.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ giaihuymobile
139 10/12/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ shopon
140 09/12/2015 2 ngày 850.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ kid007007
141 07/12/2015 7 ngày 1.050.000 ₫ Giá không đổi didong_pro
142 30/11/2015 2 ngày 1.050.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ctywalton
143 28/11/2015 3 ngày 800.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ dienthoaididongxua
144 25/11/2015 1 ngày 999.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ thuduc_skygiare
145 24/11/2015 3 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ Sky_Lg_giare
146 21/11/2015 1 ngày 999.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ thuduc_skygiare
147 20/11/2015 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
148 16/11/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ Sky_Lg_giare
149 15/11/2015 1 ngày 1.050.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ didong_pro
150 14/11/2015 1 ngày 999.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ thuduc_skygiare
151 13/11/2015 2 ngày 1.050.000 ₫ Giá không đổi ctywalton
152 11/11/2015 1 ngày 1.050.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ didong_pro
153 10/11/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ Sky_Lg_giare
154 09/11/2015 7 ngày 999.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ thuduc_skygiare
155 02/11/2015 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
156 29/10/2015 12 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ Sky_Lg_giare
157 17/10/2015 4 ngày 999.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ thuduc_skygiare
158 13/10/2015 24 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi Dmobile
159 19/09/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi Dmobile
160 18/09/2015 6 ngày 1.100.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ Dmobile
161 12/09/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
162 11/09/2015 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ tinthanhmobile
163 10/09/2015 7 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ manhthangpro78
164 03/09/2015 3 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ h_shopdienthoai
165 31/08/2015 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ daiphuminh
166 30/08/2015 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
167 28/08/2015 6 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
168 22/08/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
169 21/08/2015 24 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ daiphuminh
170 28/07/2015 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
171 26/07/2015 4 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
172 22/07/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
173 21/07/2015 2 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
174 19/07/2015 2 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
175 17/07/2015 2 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
176 15/07/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
177 14/07/2015 2 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
178 12/07/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
179 11/07/2015 2 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
180 09/07/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
181 08/07/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
182 07/07/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
183 06/07/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
184 05/07/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
185 04/07/2015 3 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
186 01/07/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
187 30/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
188 29/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
189 28/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
190 27/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
191 26/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
192 25/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
193 24/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
194 23/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
195 22/06/2015 2 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
196 20/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
197 19/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
198 18/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
199 17/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
200 16/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
201 15/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
202 14/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
203 13/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
204 12/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
205 11/06/2015 3 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
206 08/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
207 07/06/2015 2 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
208 05/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
209 04/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
210 03/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
211 02/06/2015 14 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
212 19/05/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
213 18/05/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
214 17/05/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
215 16/05/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
216 15/05/2015 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
217 13/05/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
218 12/05/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
219 11/05/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhthangpro78
220 10/05/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
221 09/05/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
222 08/05/2015 6 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
223 02/05/2015 5 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
224 27/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
225 26/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
226 25/04/2015 2 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
227 23/04/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
228 22/04/2015 2 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
229 20/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
230 19/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
231 18/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
232 17/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
233 16/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
234 15/04/2015 3 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
235 12/04/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
236 11/04/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
237 10/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ sieumuachung
238 09/04/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
239 08/04/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
240 07/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
241 06/04/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhthangpro78
242 05/04/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
243 04/04/2015 3 ngày 1.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
244 01/04/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhthangpro78
245 31/03/2015 13 ngày 1.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
246 18/03/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
247 17/03/2015 4 ngày 900.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ manhthangpro78
248 13/03/2015 2 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
249 11/03/2015 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ mobileanhthu
250 10/03/2015 4 ngày 900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhthangpro78
251 06/03/2015 8 ngày 1.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
252 26/02/2015 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
253 24/02/2015 3 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
254 21/02/2015 8 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
255 13/02/2015 9 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
256 04/02/2015 6 ngày 900.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ manhthangpro78
257 29/01/2015 1 ngày 550.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ nhatsonmobile
258 28/01/2015 26 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
259 02/01/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
260 01/01/2015 2 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
261 30/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
262 29/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
263 28/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
264 27/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
265 26/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
266 25/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
267 24/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
268 23/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
269 22/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ tammobile
270 21/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
271 20/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
272 19/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
273 18/12/2014 3 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
274 15/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
275 14/12/2014 5 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
276 09/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ manhthangpro78
277 08/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ bestbuymobile
278 07/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ duynguyen261
279 06/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi bestbuymobile
280 05/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi bestbuymobile
281 04/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi bestbuymobile
282 03/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ bestbuymobile
283 02/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
284 01/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ duynguyen261
285 30/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ bestbuymobile
286 29/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ duynguyen261
287 28/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi bestbuymobile
288 27/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ bestbuymobile
289 26/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ duynguyen261
290 25/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ bestbuymobile
291 24/11/2014 3 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
292 21/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
293 20/11/2014 2 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
294 18/11/2014 3 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
295 15/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
296 14/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
297 13/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
298 12/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
299 11/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
300 10/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
301 09/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
302 08/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
303 07/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
304 06/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
305 05/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
306 04/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi tammobile
307 03/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi tammobile
308 02/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi tammobile
309 01/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
310 31/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
311 30/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
312 29/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
313 28/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
314 27/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
315 26/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
316 25/10/2014 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
317 23/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
318 22/10/2014 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
319 20/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
320 19/10/2014 3 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi tammobile
321 16/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ tammobile
322 15/10/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ playmobile
323 14/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhthangpro78
324 13/10/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
325 12/10/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ playmobile
326 10/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
327 09/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
328 08/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
329 07/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
330 06/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
331 05/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
332 04/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
333 03/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
334 02/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
335 01/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
336 30/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
337 29/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
338 28/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
339 27/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
340 26/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
341 25/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
342 24/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ tammobile
343 23/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
344 22/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
345 21/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
346 20/09/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
347 18/09/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
348 16/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
349 15/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
350 14/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
351 13/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
352 12/09/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
353 10/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
354 09/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
355 08/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
356 07/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
357 06/09/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
358 04/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
359 03/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
360 02/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
361 01/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
362 31/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
363 30/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
364 29/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
365 28/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 919.000 VNĐ mobileanhthu
366 27/08/2014 1 ngày 1.699.000 ₫ Giảm 1.191.000 VNĐ sieumuachung
367 26/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 1.191.000 VNĐ playmobile
368 25/08/2014 2 ngày 1.699.000 ₫ Tăng 919.000 VNĐ sieumuachung
369 23/08/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
370 21/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
371 20/08/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
372 18/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
373 17/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ playmobile
374 16/08/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ minhphumobile
375 15/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
376 14/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ mobileanhthu
377 13/08/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ minhphumobile
378 12/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
379 11/08/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
380 09/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
381 08/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
382 07/08/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
383 05/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
384 04/08/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
385 02/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
386 01/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
387 31/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
388 30/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
389 29/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
390 28/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
391 27/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
392 26/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
393 25/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
394 24/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
395 23/07/2014 6 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
396 17/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
397 16/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
398 15/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
399 14/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
400 13/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
401 12/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
402 11/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
403 10/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
404 09/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
405 08/07/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
406 06/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
407 05/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
408 04/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ mobileanhthu
409 03/07/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 1.890.000 VNĐ hpmarket
410 02/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
411 01/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 2.020.000 VNĐ thienthanhmobi
412 30/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
413 29/06/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
414 27/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
415 26/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
416 25/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
417 24/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
418 23/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
419 22/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
420 21/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
421 20/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
422 19/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
423 18/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
424 17/06/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
425 15/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
426 14/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
427 13/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
428 12/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
429 11/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
430 10/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
431 09/06/2014 4 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
432 05/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
433 04/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
434 03/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
435 02/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
436 01/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
437 31/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
438 30/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
439 29/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
440 28/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
441 27/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ giaihuymobile
442 26/05/2014 1 ngày 780.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mobileanhthu
443 25/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
444 24/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
445 23/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
446 22/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
447 21/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
448 20/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
449 19/05/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
450 17/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
451 16/05/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
452 14/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ hongducmobile
453 13/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
454 12/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
455 11/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
456 10/05/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
457 09/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
458 08/05/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
459 07/05/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
460 06/05/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
461 05/05/2014 19 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
462 16/04/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
463 15/04/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
464 14/04/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
465 13/04/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
466 12/04/2014 25 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
467 18/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
468 17/03/2014 15 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
469 02/03/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
470 01/03/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
471 28/02/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
472 27/02/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
473 26/02/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
474 25/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
475 24/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
476 23/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
477 22/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
478 21/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
479 20/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
480 19/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
481 18/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
482 17/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
483 16/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
484 15/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
485 14/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
486 13/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ duynguyen261
487 12/02/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dtddlehung
488 11/02/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ duynguyen261
489 09/02/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobiletuongvy
490 08/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
491 07/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ hvmobi
492 06/02/2014 2 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
493 04/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
494 03/02/2014 13 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
495 21/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ duynguyen261
496 20/01/2014 4 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tinthanhmobile
497 16/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
498 15/01/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
499 14/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
500 13/01/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
501 12/01/2014 4 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi hongducmobile
502 08/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
503 07/01/2014 11 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
504 27/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ duynguyen261
505 26/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
506 25/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
507 24/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ minhnhatmobile
508 23/12/2013 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
509 22/12/2013 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ quynhanhmobile176
510 21/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ minhnhatmobile
511 20/12/2013 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
512 19/12/2013 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
513 18/12/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
514 17/12/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dtddlehung
515 16/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
516 15/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
517 14/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
518 13/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
519 12/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
520 11/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
521 10/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
522 09/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
523 08/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
524 07/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
525 06/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
526 05/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
527 04/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
528 03/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
529 02/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
530 01/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
531 30/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
532 29/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
533 28/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
534 27/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ manhthangpro78
535 26/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
536 25/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
537 24/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
538 23/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
539 22/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
540 21/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ phatminhkhangmobile
541 20/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ dtddlehung
542 19/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ tinthanhmobile
543 18/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
544 17/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
545 16/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ dtddlehung
546 15/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ tinthanhmobile
547 14/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
548 13/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
549 12/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
550 11/11/2013 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
551 09/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
552 08/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
553 07/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dtddlehung
554 06/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ phatminhkhangmobile
555 05/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
556 04/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
557 03/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
558 02/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ thienthanhmobi
559 01/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
560 31/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
561 30/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
562 29/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
563 28/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ thienthanhmobi
564 27/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
565 26/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
566 25/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
567 24/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
568 23/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ thienthanhmobi
569 22/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
570 21/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
571 20/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
572 19/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
573 18/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
574 17/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
575 16/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
576 15/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
577 14/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
578 13/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
579 12/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
580 11/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
581 10/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
582 09/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
583 08/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
584 07/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
585 06/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 940.000 VNĐ phatminhkhangmobile
586 05/10/2013 1 ngày 2.240.000 ₫ Tăng 940.000 VNĐ mobilechinhhang
587 04/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
588 03/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
589 02/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ minhnhatmobile
590 01/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
591 30/09/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
592 29/09/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
593 28/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
594 27/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
595 26/09/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
596 25/09/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
597 24/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 940.000 VNĐ manhthangpro78
598 23/09/2013 1 ngày 2.240.000 ₫ Tăng 940.000 VNĐ mobilechinhhang
599 22/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
600 21/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ manhthangpro78
601 20/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
602 19/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
603 18/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
604 17/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
605 16/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
606 15/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ dtddlehung
607 14/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tinthanhmobile
608 13/09/2013 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ hungyenmobile
609 12/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tinthanhmobile
610 11/09/2013 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
611 10/09/2013 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
612 09/09/2013 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
613 08/09/2013 3 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 1.240.000 VNĐ hungyenmobile
614 05/09/2013 1 ngày 2.240.000 ₫ Tăng 1.240.000 VNĐ mobilechinhhang
615 04/09/2013 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ hungyenmobile
616 03/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
617 02/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
618 01/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
619 31/08/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
620 30/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
621 29/08/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
622 28/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ phatminhkhangmobile
623 27/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
624 26/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ duynguyen261
625 25/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
626 24/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
627 23/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
628 22/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
629 21/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
630 20/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
631 19/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
632 18/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
633 17/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
634 16/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
635 15/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
636 14/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
637 13/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
638 12/08/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
639 11/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
640 10/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
641 09/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
642 08/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ manhthangpro78
643 07/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ antuongmobile
644 06/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
645 05/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
646 04/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
647 03/08/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
648 02/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
649 01/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
650 31/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
651 30/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
652 29/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ manhthangpro78
653 28/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
654 27/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
655 26/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ salephone
656 25/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thienthanhmobi
657 24/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ salephone
658 23/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
659 22/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
660 21/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thienthanhmobi
661 20/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
662 19/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
663 18/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thienthanhmobi
664 17/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
665 16/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
666 15/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
667 14/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
668 13/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
669 12/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
670 11/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
671 10/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
672 09/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
673 08/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
674 07/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
675 06/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ lehieumobile
676 05/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
677 04/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhthangpro78
678 03/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 3.550.000 VNĐ manhthangpro78
679 02/07/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Tăng 3.550.000 VNĐ ducminhmobile
680 01/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
681 30/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
682 29/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
683 28/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
684 27/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
685 26/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
686 25/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
687 24/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
688 23/06/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienthanhmobi
689 22/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
690 21/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
691 20/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
692 19/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
693 18/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
694 17/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
695 16/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
696 15/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
697 14/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
698 13/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
699 12/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
700 11/06/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
701 10/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ manhthangpro78
702 09/06/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
703 08/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ manhthangpro78
704 07/06/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
705 06/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
706 05/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
707 04/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
708 03/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
709 02/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
710 01/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
711 31/05/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ binhduongmobile
712 30/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
713 29/05/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
714 28/05/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ binhduongmobile
715 27/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
716 26/05/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ binhduongmobile
717 25/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
718 24/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
719 23/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ hungyenmobile
720 22/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
721 21/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ hungyenmobile
722 20/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
723 19/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
724 18/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
725 17/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ hungyenmobile
726 16/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
727 15/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
728 14/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
729 13/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
730 12/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ hungyenmobile
731 11/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ antuongmobile
732 10/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ hungyenmobile
733 09/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
734 08/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
735 07/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ antuongmobile
736 06/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
737 05/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
738 04/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
739 03/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
740 02/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ hungyenmobile
741 01/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
742 30/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ salephone
743 29/04/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phukienfone
744 28/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
745 27/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
746 26/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
747 25/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ salephone
748 24/04/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phukienfone
749 23/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
750 22/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
751 21/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
752 20/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
753 19/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
754 18/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
755 17/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ antuongmobile
756 16/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
757 15/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ huongmobiles
758 14/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
759 13/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
760 12/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
761 11/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
762 10/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
763 09/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
764 08/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
765 07/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ mobileworld
766 06/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
767 05/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
768 04/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
769 03/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
770 02/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ huongmobiles
771 01/04/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ xuanmaimobile
772 31/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
773 30/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
774 29/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
775 28/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ huongmobiles
776 27/03/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ xuanmaimobile
777 26/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
778 25/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ minhnhatmobile
779 24/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
780 23/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
781 22/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
782 21/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
783 20/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
784 19/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
785 18/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ salephone
786 17/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ SuNaMobile
787 16/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
788 15/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
789 14/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
790 13/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
791 12/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
792 11/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
793 10/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
794 09/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
795 08/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ minhnhatmobile
796 07/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
797 06/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
798 05/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ huongmobiles
799 04/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ divuhoanhao
800 03/03/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ giare
801 02/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
802 01/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ benmobile
803 28/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
804 27/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
805 26/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
806 25/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
807 24/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tienxanhmobile
808 23/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
809 22/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
810 21/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
811 20/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
812 19/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi phukienfone
813 18/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi phukienfone
814 17/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phukienfone
815 16/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
816 15/02/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
817 12/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
818 11/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
819 10/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
820 09/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
821 08/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
822 07/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
823 06/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
824 05/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ tienxanhmobile
825 04/02/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ giare
826 03/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
827 02/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 301.000 VNĐ tienxanhmobile
828 01/02/2013 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ duclinhmobile
829 31/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
830 30/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ divuhoanhao
831 29/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ giare
832 28/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
833 27/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ divuhoanhao
834 26/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi giare
835 25/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ giare
836 24/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ huongmobiles
837 23/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
838 22/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ divuhoanhao
839 21/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tienxanhmobile
840 20/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
841 19/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ divuhoanhao
842 18/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ huongmobiles
843 17/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
844 16/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ divuhoanhao
845 15/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
846 14/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ salephone
847 13/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
848 12/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
849 11/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ divuhoanhao
850 10/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
851 09/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
852 08/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ antuongmobile
853 07/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
854 06/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ divuhoanhao
855 05/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
856 04/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tienxanhmobile
857 03/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
858 02/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ divuhoanhao
859 01/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ duclinh2mobile
860 31/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 291.000 VNĐ namlongviettin
861 30/12/2012 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ duclinhmobile
862 29/12/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
863 28/12/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ divuhoanhao
864 27/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ namlongviettin
865 26/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ antuongmobile
866 25/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
867 24/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ lehieumobile
868 23/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ antuongmobile
869 22/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
870 21/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ lehieumobile
871 20/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ antuongmobile
872 19/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
873 18/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
874 17/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
875 16/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.440.000 VNĐ namlongviettin
876 15/12/2012 1 ngày 1.550.000 ₫ Giảm 1.450.000 VNĐ phukienfone
877 14/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ duclinh2mobile
878 13/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
879 12/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
880 11/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
881 10/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
882 09/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
883 08/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ vienthonghq
884 07/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
885 06/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
886 05/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
887 04/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ benmobile
888 03/12/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ minhhieumobile
889 02/12/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
890 01/12/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ vienthonghq
891 30/11/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ minhhieumobile
892 29/11/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
893 28/11/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ vienthonghq
894 27/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ duclinh2mobile
895 26/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ TrongTuanmobile
896 25/11/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienthoai_cu
897 24/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
898 23/11/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienthoai_cu
899 22/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ benmobile
900 21/11/2012 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ xuanmaimobile
901 20/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ benmobile
902 19/11/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ mobilechinhhang
903 18/11/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoainguyenvancu
904 17/11/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoainguyenvancu
905 16/11/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoainguyenvancu
906 15/11/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienthoainguyenvancu
907 14/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
908 13/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
909 12/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
910 11/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ duclinh2mobile
911 10/11/2012 1 ngày 2.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ mobigiare
912 09/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ duclinh2mobile
913 08/11/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
914 07/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ duclinh2mobile
915 06/11/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
916 05/11/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
917 04/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
918 03/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ benmobile
919 02/11/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
920 01/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
921 31/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
922 30/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ benmobile
923 29/10/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
924 28/10/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ muahangtructuyen
925 27/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
926 26/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
927 25/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
928 24/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ benmobile
929 23/10/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
930 22/10/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
931 21/10/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
932 20/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
933 19/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ benmobile
934 18/10/2012 1 ngày 1.750.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ minhphumobile
935 17/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
936 16/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
937 15/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ benmobile
938 14/10/2012 1 ngày 1.750.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
939 13/10/2012 1 ngày 1.750.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ minhphumobile
940 12/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
941 11/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
942 10/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
943 09/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
944 08/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
945 07/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
946 06/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ antuongmobile
947 05/10/2012 1 ngày 2.050.000 ₫ Giá không đổi tt_mobile
948 04/10/2012 1 ngày 2.050.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ dtddlehung
949 03/10/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
950 02/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
951 01/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
952 30/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
953 29/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
954 28/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
955 27/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
956 26/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ duclinh2mobile
957 25/09/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
958 24/09/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
959 23/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
960 22/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
961 21/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
962 20/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ benmobile
963 19/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
964 18/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
965 17/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
966 16/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
967 15/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
968 14/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ daiphongmobile
969 13/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ tienxanhmobile
970 12/09/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
971 11/09/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.850.000 VNĐ minhhieumobile
972 10/09/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ xuanmaimobile
973 09/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
974 08/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
975 07/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
976 06/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ antuongmobile
977 05/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
978 04/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
979 03/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
980 02/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
981 01/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
982 31/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
983 30/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ minhnhatmobile
984 29/08/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
985 28/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tienxanhmobile
986 27/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ huongmobiles
987 26/08/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ minhhieumobile
988 25/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
989 24/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
990 23/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
991 22/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
992 21/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
993 20/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
994 19/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mobile_thienphu
995 18/08/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.150.000 VNĐ minhhieumobile
996 17/08/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ banbuonbanle
997 16/08/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ mobiletuongvy
998 15/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
999 14/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1000 13/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
1001 12/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
1002 11/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1003 10/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
1004 09/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1005 08/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tienxanhmobile
1006 07/08/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
1007 06/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
1008 05/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
1009 04/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
1010 03/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mobile_thienphu
1011 02/08/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
1012 01/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
1013 31/07/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
1014 30/07/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
1015 29/07/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
1016 28/07/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
1017 27/07/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tinthanhmobile
1018 26/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ lehieumobile
1019 25/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
1020 24/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
1021 23/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
1022 22/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
1023 21/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
1024 20/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ nghia_mobile
1025 19/07/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ xuanmaimobile
1026 18/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
1027 17/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
1028 16/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 1.849.000 VNĐ tienxanhmobile
1029 15/07/2012 1 ngày 4.949.000 ₫ Giá không đổi nguyenhoamobile
1030 14/07/2012 1 ngày 4.949.000 ₫ Giá không đổi nguyenhoamobile
1031 13/07/2012 1 ngày 4.949.000 ₫ Tăng 1.849.000 VNĐ nguyenhoamobile
1032 12/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
1033 11/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
1034 10/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
1035 09/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
1036 08/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tienxanhmobile
1037 07/07/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ thoitrangmobile
1038 06/07/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
1039 05/07/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
1040 04/07/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thoitrangmobile
1041 03/07/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ dienthoainguyenvancu
1042 02/07/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1043 01/07/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1044 30/06/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1045 29/06/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ benmobile
1046 28/06/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi hq_mobile
1047 27/06/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ dienthoainguyenvancu
1048 26/06/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1049 25/06/2012 3.200.000 ₫ duclinh2mobile
Có tổng cộng 1.049 thay đổi giá của sản phẩm Nokia E71 Grey Steel đã được hệ thống ghi lại.