• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nokia E71 Grey Steel

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nokia E71 Grey Steel chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 03/09/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
2 02/09/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
3 01/09/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
4 31/08/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
5 30/08/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
6 29/08/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
7 28/08/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giảm 919.000 VNĐ mobileanhthu
8 27/08/2014 1 ngày 1.699.000 VNĐ Giảm 1.191.000 VNĐ sieumuachung
9 26/08/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 1.191.000 VNĐ playmobile
10 25/08/2014 2 ngày 1.699.000 VNĐ Tăng 919.000 VNĐ sieumuachung
11 23/08/2014 2 ngày 780.000 VNĐ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
12 21/08/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
13 20/08/2014 2 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
14 18/08/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
15 17/08/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ playmobile
16 16/08/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ minhphumobile
17 15/08/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
18 14/08/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giảm 120.000 VNĐ mobileanhthu
19 13/08/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ minhphumobile
20 12/08/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
21 11/08/2014 2 ngày 780.000 VNĐ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
22 09/08/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
23 08/08/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
24 07/08/2014 2 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
25 05/08/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
26 04/08/2014 2 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
27 02/08/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
28 01/08/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
29 31/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
30 30/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
31 29/07/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
32 28/07/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
33 27/07/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
34 26/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
35 25/07/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
36 24/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
37 23/07/2014 6 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
38 17/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
39 16/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
40 15/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
41 14/07/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
42 13/07/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
43 12/07/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
44 11/07/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
45 10/07/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
46 09/07/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
47 08/07/2014 2 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
48 06/07/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
49 05/07/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
50 04/07/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ mobileanhthu
51 03/07/2014 1 ngày 1.000.000 VNĐ Giảm 1.890.000 VNĐ hpmarket
52 02/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
53 01/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 2.020.000 VNĐ thienthanhmobi
54 30/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
55 29/06/2014 2 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
56 27/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
57 26/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
58 25/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
59 24/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
60 23/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
61 22/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
62 21/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
63 20/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
64 19/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
65 18/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
66 17/06/2014 2 ngày 780.000 VNĐ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
67 15/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
68 14/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
69 13/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
70 12/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
71 11/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
72 10/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
73 09/06/2014 4 ngày 780.000 VNĐ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
74 05/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
75 04/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
76 03/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
77 02/06/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi giaihuymobile
78 01/06/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi giaihuymobile
79 31/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi giaihuymobile
80 30/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
81 29/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
82 28/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi giaihuymobile
83 27/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ giaihuymobile
84 26/05/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ mobileanhthu
85 25/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
86 24/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
87 23/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi giaihuymobile
88 22/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi giaihuymobile
89 21/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi giaihuymobile
90 20/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi giaihuymobile
91 19/05/2014 2 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
92 17/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
93 16/05/2014 2 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
94 14/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ hongducmobile
95 13/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi giaihuymobile
96 12/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
97 11/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
98 10/05/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
99 09/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
100 08/05/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
101 07/05/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
102 06/05/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
103 05/05/2014 19 ngày 780.000 VNĐ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
104 16/04/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
105 15/04/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
106 14/04/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
107 13/04/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
108 12/04/2014 25 ngày 780.000 VNĐ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
109 18/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
110 17/03/2014 15 ngày 1.100.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
111 02/03/2014 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giá không đổi quynhanhmobile176
112 01/03/2014 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giá không đổi quynhanhmobile176
113 28/02/2014 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giá không đổi quynhanhmobile176
114 27/02/2014 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giá không đổi quynhanhmobile176
115 26/02/2014 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
116 25/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
117 24/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
118 23/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
119 22/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
120 21/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
121 20/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
122 19/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
123 18/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
124 17/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
125 16/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
126 15/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
127 14/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
128 13/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ duynguyen261
129 12/02/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ dtddlehung
130 11/02/2014 2 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ duynguyen261
131 09/02/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mobiletuongvy
132 08/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
133 07/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.900.000 VNĐ hvmobi
134 06/02/2014 2 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
135 04/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
136 03/02/2014 13 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
137 21/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ duynguyen261
138 20/01/2014 4 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ tinthanhmobile
139 16/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
140 15/01/2014 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
141 14/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
142 13/01/2014 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
143 12/01/2014 4 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi hongducmobile
144 08/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
145 07/01/2014 11 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
146 27/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ duynguyen261
147 26/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi minhnhatmobile
148 25/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi minhnhatmobile
149 24/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.900.000 VNĐ minhnhatmobile
150 23/12/2013 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giá không đổi quynhanhmobile176
151 22/12/2013 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 1.900.000 VNĐ quynhanhmobile176
152 21/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.900.000 VNĐ minhnhatmobile
153 20/12/2013 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giá không đổi quynhanhmobile176
154 19/12/2013 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
155 18/12/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
156 17/12/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dtddlehung
157 16/12/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
158 15/12/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
159 14/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
160 13/12/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
161 12/12/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
162 11/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
163 10/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
164 09/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
165 08/12/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
166 07/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
167 06/12/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
168 05/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
169 04/12/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
170 03/12/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
171 02/12/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
172 01/12/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
173 30/11/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
174 29/11/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
175 28/11/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
176 27/11/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ manhthangpro78
177 26/11/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
178 25/11/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
179 24/11/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
180 23/11/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
181 22/11/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
182 21/11/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ phatminhkhangmobile
183 20/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ dtddlehung
184 19/11/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ tinthanhmobile
185 18/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
186 17/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
187 16/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ dtddlehung
188 15/11/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ tinthanhmobile
189 14/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
190 13/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
191 12/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
192 11/11/2013 2 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
193 09/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
194 08/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
195 07/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dtddlehung
196 06/11/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ phatminhkhangmobile
197 05/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
198 04/11/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
199 03/11/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
200 02/11/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ thienthanhmobi
201 01/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
202 31/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
203 30/10/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
204 29/10/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
205 28/10/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ thienthanhmobi
206 27/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
207 26/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
208 25/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
209 24/10/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
210 23/10/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ thienthanhmobi
211 22/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
212 21/10/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
213 20/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
214 19/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
215 18/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
216 17/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
217 16/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
218 15/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
219 14/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
220 13/10/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
221 12/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
222 11/10/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
223 10/10/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
224 09/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
225 08/10/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
226 07/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
227 06/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 940.000 VNĐ phatminhkhangmobile
228 05/10/2013 1 ngày 2.240.000 VNĐ Tăng 940.000 VNĐ mobilechinhhang
229 04/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
230 03/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
231 02/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ minhnhatmobile
232 01/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
233 30/09/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
234 29/09/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
235 28/09/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
236 27/09/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
237 26/09/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
238 25/09/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
239 24/09/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 940.000 VNĐ manhthangpro78
240 23/09/2013 1 ngày 2.240.000 VNĐ Tăng 940.000 VNĐ mobilechinhhang
241 22/09/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
242 21/09/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ manhthangpro78
243 20/09/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
244 19/09/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
245 18/09/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
246 17/09/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
247 16/09/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
248 15/09/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ dtddlehung
249 14/09/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ tinthanhmobile
250 13/09/2013 1 ngày 1.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ hungyenmobile
251 12/09/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ tinthanhmobile
252 11/09/2013 1 ngày 1.000.000 VNĐ Giá không đổi hungyenmobile
253 10/09/2013 1 ngày 1.000.000 VNĐ Giá không đổi hungyenmobile
254 09/09/2013 1 ngày 1.000.000 VNĐ Giá không đổi hungyenmobile
255 08/09/2013 3 ngày 1.000.000 VNĐ Giảm 1.240.000 VNĐ hungyenmobile
256 05/09/2013 1 ngày 2.240.000 VNĐ Tăng 1.240.000 VNĐ mobilechinhhang
257 04/09/2013 1 ngày 1.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ hungyenmobile
258 03/09/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
259 02/09/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
260 01/09/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
261 31/08/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
262 30/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
263 29/08/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
264 28/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ phatminhkhangmobile
265 27/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
266 26/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ duynguyen261
267 25/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
268 24/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
269 23/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
270 22/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
271 21/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
272 20/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
273 19/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
274 18/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
275 17/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
276 16/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
277 15/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
278 14/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
279 13/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
280 12/08/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
281 11/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
282 10/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
283 09/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
284 08/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ manhthangpro78
285 07/08/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ antuongmobile
286 06/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
287 05/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
288 04/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
289 03/08/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
290 02/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
291 01/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
292 31/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
293 30/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
294 29/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ manhthangpro78
295 28/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
296 27/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
297 26/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ salephone
298 25/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thienthanhmobi
299 24/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ salephone
300 23/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
301 22/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
302 21/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thienthanhmobi
303 20/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
304 19/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
305 18/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thienthanhmobi
306 17/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
307 16/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
308 15/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
309 14/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
310 13/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
311 12/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
312 11/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
313 10/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
314 09/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
315 08/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
316 07/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
317 06/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ lehieumobile
318 05/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
319 04/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ manhthangpro78
320 03/07/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 3.550.000 VNĐ manhthangpro78
321 02/07/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Tăng 3.550.000 VNĐ ducminhmobile
322 01/07/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
323 30/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
324 29/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
325 28/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
326 27/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
327 26/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
328 25/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
329 24/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
330 23/06/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ thienthanhmobi
331 22/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
332 21/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
333 20/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
334 19/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
335 18/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
336 17/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
337 16/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
338 15/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
339 14/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
340 13/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
341 12/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
342 11/06/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
343 10/06/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ manhthangpro78
344 09/06/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
345 08/06/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ manhthangpro78
346 07/06/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
347 06/06/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
348 05/06/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
349 04/06/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
350 03/06/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
351 02/06/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
352 01/06/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
353 31/05/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ binhduongmobile
354 30/05/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
355 29/05/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
356 28/05/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ binhduongmobile
357 27/05/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
358 26/05/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ binhduongmobile
359 25/05/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
360 24/05/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
361 23/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ hungyenmobile
362 22/05/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
363 21/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ hungyenmobile
364 20/05/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
365 19/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi hungyenmobile
366 18/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi hungyenmobile
367 17/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ hungyenmobile
368 16/05/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
369 15/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi hungyenmobile
370 14/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi hungyenmobile
371 13/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi hungyenmobile
372 12/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ hungyenmobile
373 11/05/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ antuongmobile
374 10/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ hungyenmobile
375 09/05/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
376 08/05/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
377 07/05/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ antuongmobile
378 06/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi hungyenmobile
379 05/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi hungyenmobile
380 04/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi hungyenmobile
381 03/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi hungyenmobile
382 02/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ hungyenmobile
383 01/05/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
384 30/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ salephone
385 29/04/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ phukienfone
386 28/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
387 27/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
388 26/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
389 25/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ salephone
390 24/04/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ phukienfone
391 23/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
392 22/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
393 21/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
394 20/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
395 19/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
396 18/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
397 17/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ antuongmobile
398 16/04/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
399 15/04/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ huongmobiles
400 14/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi SuNaMobile
401 13/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi SuNaMobile
402 12/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi SuNaMobile
403 11/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi SuNaMobile
404 10/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi SuNaMobile
405 09/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi SuNaMobile
406 08/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi SuNaMobile
407 07/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ mobileworld
408 06/04/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
409 05/04/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
410 04/04/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
411 03/04/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
412 02/04/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ huongmobiles
413 01/04/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ xuanmaimobile
414 31/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
415 30/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
416 29/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
417 28/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ huongmobiles
418 27/03/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ xuanmaimobile
419 26/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi minhnhatmobile
420 25/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ minhnhatmobile
421 24/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
422 23/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
423 22/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
424 21/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
425 20/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
426 19/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
427 18/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ salephone
428 17/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ SuNaMobile
429 16/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
430 15/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
431 14/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
432 13/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
433 12/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
434 11/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
435 10/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
436 09/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
437 08/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ minhnhatmobile
438 07/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
439 06/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
440 05/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ huongmobiles
441 04/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ divuhoanhao
442 03/03/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ giare
443 02/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi divuhoanhao
444 01/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ benmobile
445 28/02/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
446 27/02/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
447 26/02/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
448 25/02/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
449 24/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ tienxanhmobile
450 23/02/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
451 22/02/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
452 21/02/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
453 20/02/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
454 19/02/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi phukienfone
455 18/02/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi phukienfone
456 17/02/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ phukienfone
457 16/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
458 15/02/2013 3 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
459 12/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
460 11/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
461 10/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
462 09/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
463 08/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
464 07/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
465 06/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
466 05/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ tienxanhmobile
467 04/02/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 510.000 VNĐ giare
468 03/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
469 02/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 301.000 VNĐ tienxanhmobile
470 01/02/2013 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ duclinhmobile
471 31/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi divuhoanhao
472 30/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ divuhoanhao
473 29/01/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ giare
474 28/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi divuhoanhao
475 27/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ divuhoanhao
476 26/01/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi giare
477 25/01/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 410.000 VNĐ giare
478 24/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ huongmobiles
479 23/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi divuhoanhao
480 22/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ divuhoanhao
481 21/01/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tienxanhmobile
482 20/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi divuhoanhao
483 19/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ divuhoanhao
484 18/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ huongmobiles
485 17/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi divuhoanhao
486 16/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ divuhoanhao
487 15/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
488 14/01/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ salephone
489 13/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi divuhoanhao
490 12/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi divuhoanhao
491 11/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ divuhoanhao
492 10/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
493 09/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
494 08/01/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ antuongmobile
495 07/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi divuhoanhao
496 06/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ divuhoanhao
497 05/01/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
498 04/01/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tienxanhmobile
499 03/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi divuhoanhao
500 02/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ divuhoanhao
501 01/01/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ duclinh2mobile
502 31/12/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 291.000 VNĐ namlongviettin
503 30/12/2012 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ duclinhmobile
504 29/12/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi divuhoanhao
505 28/12/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ divuhoanhao
506 27/12/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ namlongviettin
507 26/12/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ antuongmobile
508 25/12/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
509 24/12/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ lehieumobile
510 23/12/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ antuongmobile
511 22/12/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
512 21/12/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ lehieumobile
513 20/12/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ antuongmobile
514 19/12/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
515 18/12/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
516 17/12/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
517 16/12/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 1.440.000 VNĐ namlongviettin
518 15/12/2012 1 ngày 1.550.000 VNĐ Giảm 1.450.000 VNĐ phukienfone
519 14/12/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ duclinh2mobile
520 13/12/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthonghq
521 12/12/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthonghq
522 11/12/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthonghq
523 10/12/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthonghq
524 09/12/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthonghq
525 08/12/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ vienthonghq
526 07/12/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
527 06/12/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
528 05/12/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
529 04/12/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ benmobile
530 03/12/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ minhhieumobile
531 02/12/2012 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giá không đổi vienthonghq
532 01/12/2012 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ vienthonghq
533 30/11/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ minhhieumobile
534 29/11/2012 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giá không đổi vienthonghq
535 28/11/2012 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ vienthonghq
536 27/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ duclinh2mobile
537 26/11/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ TrongTuanmobile
538 25/11/2012 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ dienthoai_cu
539 24/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
540 23/11/2012 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ dienthoai_cu
541 22/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ benmobile
542 21/11/2012 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ xuanmaimobile
543 20/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ benmobile
544 19/11/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ mobilechinhhang
545 18/11/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi dienthoainguyenvancu
546 17/11/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi dienthoainguyenvancu
547 16/11/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi dienthoainguyenvancu
548 15/11/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ dienthoainguyenvancu
549 14/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi minhnhatmobile
550 13/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi minhnhatmobile
551 12/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi minhnhatmobile
552 11/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 201.000 VNĐ duclinh2mobile
553 10/11/2012 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ mobigiare
554 09/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ duclinh2mobile
555 08/11/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
556 07/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ duclinh2mobile
557 06/11/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
558 05/11/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
559 04/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
560 03/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ benmobile
561 02/11/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
562 01/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
563 31/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
564 30/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ benmobile
565 29/10/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
566 28/10/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 510.000 VNĐ muahangtructuyen
567 27/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
568 26/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
569 25/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
570 24/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ benmobile
571 23/10/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
572 22/10/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
573 21/10/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
574 20/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
575 19/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.250.000 VNĐ benmobile
576 18/10/2012 1 ngày 1.750.000 VNĐ Giảm 1.250.000 VNĐ minhphumobile
577 17/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
578 16/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
579 15/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.250.000 VNĐ benmobile
580 14/10/2012 1 ngày 1.750.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
581 13/10/2012 1 ngày 1.750.000 VNĐ Giảm 1.250.000 VNĐ minhphumobile
582 12/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
583 11/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
584 10/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
585 09/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
586 08/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
587 07/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
588 06/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ antuongmobile
589 05/10/2012 1 ngày 2.050.000 VNĐ Giá không đổi tt_mobile
590 04/10/2012 1 ngày 2.050.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ dtddlehung
591 03/10/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
592 02/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
593 01/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
594 30/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
595 29/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
596 28/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
597 27/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
598 26/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ duclinh2mobile
599 25/09/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
600 24/09/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
601 23/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
602 22/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
603 21/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
604 20/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ benmobile
605 19/09/2012 1 ngày 2.750.000 VNĐ Giá không đổi daiphongmobile
606 18/09/2012 1 ngày 2.750.000 VNĐ Giá không đổi daiphongmobile
607 17/09/2012 1 ngày 2.750.000 VNĐ Giá không đổi daiphongmobile
608 16/09/2012 1 ngày 2.750.000 VNĐ Giá không đổi daiphongmobile
609 15/09/2012 1 ngày 2.750.000 VNĐ Giá không đổi daiphongmobile
610 14/09/2012 1 ngày 2.750.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ daiphongmobile
611 13/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ tienxanhmobile
612 12/09/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
613 11/09/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.850.000 VNĐ minhhieumobile
614 10/09/2012 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ xuanmaimobile
615 09/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
616 08/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
617 07/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
618 06/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ antuongmobile
619 05/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
620 04/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
621 03/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
622 02/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
623 01/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
624 31/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi minhnhatmobile
625 30/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ minhnhatmobile
626 29/08/2012 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
627 28/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tienxanhmobile
628 27/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 850.000 VNĐ huongmobiles
629 26/08/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ minhhieumobile
630 25/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
631 24/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
632 23/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
633 22/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
634 21/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
635 20/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
636 19/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ mobile_thienphu
637 18/08/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.150.000 VNĐ minhhieumobile
638 17/08/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ banbuonbanle
639 16/08/2012 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ mobiletuongvy
640 15/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
641 14/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
642 13/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
643 12/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
644 11/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
645 10/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
646 09/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
647 08/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ tienxanhmobile
648 07/08/2012 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
649 06/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
650 05/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
651 04/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
652 03/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ mobile_thienphu
653 02/08/2012 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
654 01/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
655 31/07/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
656 30/07/2012 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
657 29/07/2012 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
658 28/07/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
659 27/07/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tinthanhmobile
660 26/07/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ lehieumobile
661 25/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
662 24/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
663 23/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
664 22/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
665 21/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
666 20/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ nghia_mobile
667 19/07/2012 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ xuanmaimobile
668 18/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
669 17/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
670 16/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 1.849.000 VNĐ tienxanhmobile
671 15/07/2012 1 ngày 4.949.000 VNĐ Giá không đổi nguyenhoamobile
672 14/07/2012 1 ngày 4.949.000 VNĐ Giá không đổi nguyenhoamobile
673 13/07/2012 1 ngày 4.949.000 VNĐ Tăng 1.849.000 VNĐ nguyenhoamobile
674 12/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
675 11/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
676 10/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
677 09/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
678 08/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ tienxanhmobile
679 07/07/2012 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ thoitrangmobile
680 06/07/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
681 05/07/2012 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
682 04/07/2012 1 ngày 2.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ thoitrangmobile
683 03/07/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ dienthoainguyenvancu
684 02/07/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
685 01/07/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
686 30/06/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
687 29/06/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ benmobile
688 28/06/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi hq_mobile
689 27/06/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ dienthoainguyenvancu
690 26/06/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
691 25/06/2012 3.200.000 VNĐ duclinh2mobile
Có tổng cộng 691 thay đổi giá của sản phẩm Nokia E71 Grey Steel đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Nokia E71 Grey Steel trong mục Mobile