• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nokia E71 Grey Steel

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nokia E71 Grey Steel chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 06/03/2015 8 ngày 1.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
2 26/02/2015 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
3 24/02/2015 3 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
4 21/02/2015 8 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
5 13/02/2015 9 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
6 04/02/2015 6 ngày 900.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ manhthangpro78
7 29/01/2015 1 ngày 550.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ nhatsonmobile
8 28/01/2015 26 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
9 02/01/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
10 01/01/2015 2 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
11 30/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
12 29/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
13 28/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
14 27/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
15 26/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
16 25/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
17 24/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
18 23/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
19 22/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ tammobile
20 21/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
21 20/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
22 19/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
23 18/12/2014 3 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
24 15/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
25 14/12/2014 5 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
26 09/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ manhthangpro78
27 08/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ bestbuymobile
28 07/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ duynguyen261
29 06/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi bestbuymobile
30 05/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi bestbuymobile
31 04/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi bestbuymobile
32 03/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ bestbuymobile
33 02/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
34 01/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ duynguyen261
35 30/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ bestbuymobile
36 29/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ duynguyen261
37 28/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi bestbuymobile
38 27/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ bestbuymobile
39 26/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ duynguyen261
40 25/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ bestbuymobile
41 24/11/2014 3 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
42 21/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
43 20/11/2014 2 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
44 18/11/2014 3 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
45 15/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
46 14/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
47 13/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
48 12/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
49 11/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
50 10/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
51 09/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
52 08/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
53 07/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
54 06/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
55 05/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
56 04/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi tammobile
57 03/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi tammobile
58 02/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi tammobile
59 01/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
60 31/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
61 30/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
62 29/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
63 28/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
64 27/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
65 26/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
66 25/10/2014 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
67 23/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
68 22/10/2014 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
69 20/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
70 19/10/2014 3 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi tammobile
71 16/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ tammobile
72 15/10/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ playmobile
73 14/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhthangpro78
74 13/10/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
75 12/10/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ playmobile
76 10/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
77 09/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
78 08/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
79 07/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
80 06/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
81 05/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
82 04/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
83 03/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
84 02/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
85 01/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
86 30/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
87 29/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
88 28/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
89 27/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
90 26/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
91 25/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
92 24/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ tammobile
93 23/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
94 22/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
95 21/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
96 20/09/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
97 18/09/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
98 16/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
99 15/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
100 14/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
101 13/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
102 12/09/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
103 10/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
104 09/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
105 08/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
106 07/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
107 06/09/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
108 04/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
109 03/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
110 02/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
111 01/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
112 31/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
113 30/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
114 29/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
115 28/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 919.000 VNĐ mobileanhthu
116 27/08/2014 1 ngày 1.699.000 ₫ Giảm 1.191.000 VNĐ sieumuachung
117 26/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 1.191.000 VNĐ playmobile
118 25/08/2014 2 ngày 1.699.000 ₫ Tăng 919.000 VNĐ sieumuachung
119 23/08/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
120 21/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
121 20/08/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
122 18/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
123 17/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ playmobile
124 16/08/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ minhphumobile
125 15/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
126 14/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ mobileanhthu
127 13/08/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ minhphumobile
128 12/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
129 11/08/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
130 09/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
131 08/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
132 07/08/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
133 05/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
134 04/08/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
135 02/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
136 01/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
137 31/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
138 30/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
139 29/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
140 28/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
141 27/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
142 26/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
143 25/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
144 24/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
145 23/07/2014 6 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
146 17/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
147 16/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
148 15/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
149 14/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
150 13/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
151 12/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
152 11/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
153 10/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
154 09/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
155 08/07/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
156 06/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
157 05/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
158 04/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ mobileanhthu
159 03/07/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 1.890.000 VNĐ hpmarket
160 02/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
161 01/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 2.020.000 VNĐ thienthanhmobi
162 30/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
163 29/06/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
164 27/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
165 26/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
166 25/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
167 24/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
168 23/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
169 22/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
170 21/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
171 20/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
172 19/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
173 18/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
174 17/06/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
175 15/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
176 14/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
177 13/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
178 12/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
179 11/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
180 10/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
181 09/06/2014 4 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
182 05/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
183 04/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
184 03/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
185 02/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
186 01/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
187 31/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
188 30/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
189 29/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
190 28/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
191 27/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ giaihuymobile
192 26/05/2014 1 ngày 780.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mobileanhthu
193 25/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
194 24/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
195 23/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
196 22/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
197 21/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
198 20/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
199 19/05/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
200 17/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
201 16/05/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
202 14/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ hongducmobile
203 13/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
204 12/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
205 11/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
206 10/05/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
207 09/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
208 08/05/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
209 07/05/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
210 06/05/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
211 05/05/2014 19 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
212 16/04/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
213 15/04/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
214 14/04/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
215 13/04/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
216 12/04/2014 25 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
217 18/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
218 17/03/2014 15 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
219 02/03/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
220 01/03/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
221 28/02/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
222 27/02/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
223 26/02/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
224 25/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
225 24/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
226 23/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
227 22/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
228 21/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
229 20/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
230 19/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
231 18/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
232 17/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
233 16/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
234 15/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
235 14/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
236 13/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ duynguyen261
237 12/02/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dtddlehung
238 11/02/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ duynguyen261
239 09/02/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobiletuongvy
240 08/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
241 07/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ hvmobi
242 06/02/2014 2 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
243 04/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
244 03/02/2014 13 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
245 21/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ duynguyen261
246 20/01/2014 4 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tinthanhmobile
247 16/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
248 15/01/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
249 14/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
250 13/01/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
251 12/01/2014 4 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi hongducmobile
252 08/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
253 07/01/2014 11 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
254 27/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ duynguyen261
255 26/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
256 25/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
257 24/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ minhnhatmobile
258 23/12/2013 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
259 22/12/2013 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ quynhanhmobile176
260 21/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ minhnhatmobile
261 20/12/2013 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
262 19/12/2013 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
263 18/12/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
264 17/12/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dtddlehung
265 16/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
266 15/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
267 14/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
268 13/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
269 12/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
270 11/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
271 10/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
272 09/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
273 08/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
274 07/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
275 06/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
276 05/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
277 04/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
278 03/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
279 02/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
280 01/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
281 30/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
282 29/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
283 28/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
284 27/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ manhthangpro78
285 26/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
286 25/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
287 24/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
288 23/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
289 22/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
290 21/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ phatminhkhangmobile
291 20/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ dtddlehung
292 19/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ tinthanhmobile
293 18/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
294 17/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
295 16/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ dtddlehung
296 15/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ tinthanhmobile
297 14/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
298 13/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
299 12/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
300 11/11/2013 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
301 09/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
302 08/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
303 07/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dtddlehung
304 06/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ phatminhkhangmobile
305 05/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
306 04/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
307 03/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
308 02/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ thienthanhmobi
309 01/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
310 31/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
311 30/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
312 29/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
313 28/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ thienthanhmobi
314 27/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
315 26/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
316 25/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
317 24/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
318 23/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ thienthanhmobi
319 22/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
320 21/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
321 20/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
322 19/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
323 18/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
324 17/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
325 16/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
326 15/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
327 14/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
328 13/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
329 12/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
330 11/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
331 10/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
332 09/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
333 08/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
334 07/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
335 06/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 940.000 VNĐ phatminhkhangmobile
336 05/10/2013 1 ngày 2.240.000 ₫ Tăng 940.000 VNĐ mobilechinhhang
337 04/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
338 03/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
339 02/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ minhnhatmobile
340 01/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
341 30/09/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
342 29/09/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
343 28/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
344 27/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
345 26/09/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
346 25/09/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
347 24/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 940.000 VNĐ manhthangpro78
348 23/09/2013 1 ngày 2.240.000 ₫ Tăng 940.000 VNĐ mobilechinhhang
349 22/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
350 21/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ manhthangpro78
351 20/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
352 19/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
353 18/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
354 17/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
355 16/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
356 15/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ dtddlehung
357 14/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tinthanhmobile
358 13/09/2013 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ hungyenmobile
359 12/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tinthanhmobile
360 11/09/2013 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
361 10/09/2013 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
362 09/09/2013 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
363 08/09/2013 3 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 1.240.000 VNĐ hungyenmobile
364 05/09/2013 1 ngày 2.240.000 ₫ Tăng 1.240.000 VNĐ mobilechinhhang
365 04/09/2013 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ hungyenmobile
366 03/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
367 02/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
368 01/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
369 31/08/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
370 30/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
371 29/08/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
372 28/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ phatminhkhangmobile
373 27/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
374 26/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ duynguyen261
375 25/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
376 24/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
377 23/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
378 22/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
379 21/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
380 20/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
381 19/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
382 18/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
383 17/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
384 16/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
385 15/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
386 14/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
387 13/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
388 12/08/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
389 11/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
390 10/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
391 09/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
392 08/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ manhthangpro78
393 07/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ antuongmobile
394 06/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
395 05/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
396 04/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
397 03/08/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
398 02/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
399 01/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
400 31/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
401 30/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
402 29/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ manhthangpro78
403 28/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
404 27/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
405 26/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ salephone
406 25/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thienthanhmobi
407 24/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ salephone
408 23/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
409 22/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
410 21/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thienthanhmobi
411 20/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
412 19/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
413 18/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thienthanhmobi
414 17/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
415 16/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
416 15/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
417 14/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
418 13/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
419 12/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
420 11/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
421 10/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
422 09/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
423 08/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
424 07/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
425 06/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ lehieumobile
426 05/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
427 04/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhthangpro78
428 03/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 3.550.000 VNĐ manhthangpro78
429 02/07/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Tăng 3.550.000 VNĐ ducminhmobile
430 01/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
431 30/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
432 29/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
433 28/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
434 27/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
435 26/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
436 25/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
437 24/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
438 23/06/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienthanhmobi
439 22/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
440 21/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
441 20/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
442 19/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
443 18/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
444 17/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
445 16/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
446 15/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
447 14/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
448 13/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
449 12/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
450 11/06/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
451 10/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ manhthangpro78
452 09/06/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
453 08/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ manhthangpro78
454 07/06/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
455 06/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
456 05/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
457 04/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
458 03/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
459 02/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
460 01/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
461 31/05/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ binhduongmobile
462 30/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
463 29/05/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
464 28/05/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ binhduongmobile
465 27/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
466 26/05/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ binhduongmobile
467 25/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
468 24/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
469 23/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ hungyenmobile
470 22/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
471 21/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ hungyenmobile
472 20/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
473 19/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
474 18/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
475 17/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ hungyenmobile
476 16/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
477 15/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
478 14/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
479 13/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
480 12/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ hungyenmobile
481 11/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ antuongmobile
482 10/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ hungyenmobile
483 09/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
484 08/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
485 07/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ antuongmobile
486 06/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
487 05/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
488 04/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
489 03/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
490 02/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ hungyenmobile
491 01/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
492 30/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ salephone
493 29/04/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phukienfone
494 28/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
495 27/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
496 26/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
497 25/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ salephone
498 24/04/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phukienfone
499 23/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
500 22/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
501 21/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
502 20/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
503 19/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
504 18/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
505 17/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ antuongmobile
506 16/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
507 15/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ huongmobiles
508 14/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
509 13/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
510 12/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
511 11/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
512 10/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
513 09/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
514 08/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
515 07/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ mobileworld
516 06/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
517 05/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
518 04/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
519 03/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
520 02/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ huongmobiles
521 01/04/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ xuanmaimobile
522 31/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
523 30/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
524 29/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
525 28/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ huongmobiles
526 27/03/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ xuanmaimobile
527 26/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
528 25/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ minhnhatmobile
529 24/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
530 23/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
531 22/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
532 21/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
533 20/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
534 19/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
535 18/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ salephone
536 17/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ SuNaMobile
537 16/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
538 15/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
539 14/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
540 13/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
541 12/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
542 11/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
543 10/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
544 09/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
545 08/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ minhnhatmobile
546 07/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
547 06/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
548 05/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ huongmobiles
549 04/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ divuhoanhao
550 03/03/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ giare
551 02/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
552 01/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ benmobile
553 28/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
554 27/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
555 26/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
556 25/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
557 24/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tienxanhmobile
558 23/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
559 22/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
560 21/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
561 20/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
562 19/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi phukienfone
563 18/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi phukienfone
564 17/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phukienfone
565 16/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
566 15/02/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
567 12/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
568 11/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
569 10/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
570 09/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
571 08/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
572 07/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
573 06/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
574 05/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ tienxanhmobile
575 04/02/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ giare
576 03/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
577 02/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 301.000 VNĐ tienxanhmobile
578 01/02/2013 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ duclinhmobile
579 31/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
580 30/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ divuhoanhao
581 29/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ giare
582 28/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
583 27/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ divuhoanhao
584 26/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi giare
585 25/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ giare
586 24/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ huongmobiles
587 23/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
588 22/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ divuhoanhao
589 21/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tienxanhmobile
590 20/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
591 19/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ divuhoanhao
592 18/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ huongmobiles
593 17/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
594 16/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ divuhoanhao
595 15/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
596 14/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ salephone
597 13/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
598 12/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
599 11/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ divuhoanhao
600 10/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
601 09/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
602 08/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ antuongmobile
603 07/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
604 06/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ divuhoanhao
605 05/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
606 04/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tienxanhmobile
607 03/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
608 02/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ divuhoanhao
609 01/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ duclinh2mobile
610 31/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 291.000 VNĐ namlongviettin
611 30/12/2012 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ duclinhmobile
612 29/12/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
613 28/12/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ divuhoanhao
614 27/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ namlongviettin
615 26/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ antuongmobile
616 25/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
617 24/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ lehieumobile
618 23/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ antuongmobile
619 22/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
620 21/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ lehieumobile
621 20/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ antuongmobile
622 19/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
623 18/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
624 17/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
625 16/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.440.000 VNĐ namlongviettin
626 15/12/2012 1 ngày 1.550.000 ₫ Giảm 1.450.000 VNĐ phukienfone
627 14/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ duclinh2mobile
628 13/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
629 12/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
630 11/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
631 10/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
632 09/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
633 08/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ vienthonghq
634 07/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
635 06/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
636 05/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
637 04/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ benmobile
638 03/12/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ minhhieumobile
639 02/12/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
640 01/12/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ vienthonghq
641 30/11/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ minhhieumobile
642 29/11/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
643 28/11/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ vienthonghq
644 27/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ duclinh2mobile
645 26/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ TrongTuanmobile
646 25/11/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienthoai_cu
647 24/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
648 23/11/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienthoai_cu
649 22/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ benmobile
650 21/11/2012 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ xuanmaimobile
651 20/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ benmobile
652 19/11/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ mobilechinhhang
653 18/11/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoainguyenvancu
654 17/11/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoainguyenvancu
655 16/11/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoainguyenvancu
656 15/11/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienthoainguyenvancu
657 14/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
658 13/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
659 12/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
660 11/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ duclinh2mobile
661 10/11/2012 1 ngày 2.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ mobigiare
662 09/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ duclinh2mobile
663 08/11/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
664 07/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ duclinh2mobile
665 06/11/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
666 05/11/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
667 04/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
668 03/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ benmobile
669 02/11/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
670 01/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
671 31/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
672 30/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ benmobile
673 29/10/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
674 28/10/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ muahangtructuyen
675 27/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
676 26/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
677 25/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
678 24/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ benmobile
679 23/10/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
680 22/10/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
681 21/10/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
682 20/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
683 19/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ benmobile
684 18/10/2012 1 ngày 1.750.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ minhphumobile
685 17/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
686 16/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
687 15/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ benmobile
688 14/10/2012 1 ngày 1.750.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
689 13/10/2012 1 ngày 1.750.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ minhphumobile
690 12/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
691 11/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
692 10/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
693 09/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
694 08/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
695 07/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
696 06/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ antuongmobile
697 05/10/2012 1 ngày 2.050.000 ₫ Giá không đổi tt_mobile
698 04/10/2012 1 ngày 2.050.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ dtddlehung
699 03/10/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
700 02/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
701 01/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
702 30/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
703 29/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
704 28/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
705 27/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
706 26/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ duclinh2mobile
707 25/09/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
708 24/09/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
709 23/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
710 22/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
711 21/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
712 20/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ benmobile
713 19/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
714 18/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
715 17/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
716 16/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
717 15/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
718 14/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ daiphongmobile
719 13/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ tienxanhmobile
720 12/09/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
721 11/09/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.850.000 VNĐ minhhieumobile
722 10/09/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ xuanmaimobile
723 09/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
724 08/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
725 07/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
726 06/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ antuongmobile
727 05/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
728 04/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
729 03/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
730 02/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
731 01/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
732 31/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
733 30/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ minhnhatmobile
734 29/08/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
735 28/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tienxanhmobile
736 27/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ huongmobiles
737 26/08/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ minhhieumobile
738 25/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
739 24/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
740 23/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
741 22/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
742 21/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
743 20/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
744 19/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mobile_thienphu
745 18/08/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.150.000 VNĐ minhhieumobile
746 17/08/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ banbuonbanle
747 16/08/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ mobiletuongvy
748 15/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
749 14/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
750 13/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
751 12/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
752 11/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
753 10/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
754 09/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
755 08/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tienxanhmobile
756 07/08/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
757 06/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
758 05/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
759 04/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
760 03/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mobile_thienphu
761 02/08/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
762 01/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
763 31/07/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
764 30/07/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
765 29/07/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
766 28/07/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
767 27/07/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tinthanhmobile
768 26/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ lehieumobile
769 25/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
770 24/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
771 23/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
772 22/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
773 21/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
774 20/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ nghia_mobile
775 19/07/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ xuanmaimobile
776 18/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
777 17/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
778 16/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 1.849.000 VNĐ tienxanhmobile
779 15/07/2012 1 ngày 4.949.000 ₫ Giá không đổi nguyenhoamobile
780 14/07/2012 1 ngày 4.949.000 ₫ Giá không đổi nguyenhoamobile
781 13/07/2012 1 ngày 4.949.000 ₫ Tăng 1.849.000 VNĐ nguyenhoamobile
782 12/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
783 11/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
784 10/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
785 09/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
786 08/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tienxanhmobile
787 07/07/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ thoitrangmobile
788 06/07/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
789 05/07/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
790 04/07/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thoitrangmobile
791 03/07/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ dienthoainguyenvancu
792 02/07/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
793 01/07/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
794 30/06/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
795 29/06/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ benmobile
796 28/06/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi hq_mobile
797 27/06/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ dienthoainguyenvancu
798 26/06/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
799 25/06/2012 3.200.000 ₫ duclinh2mobile
Có tổng cộng 799 thay đổi giá của sản phẩm Nokia E71 Grey Steel đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Nokia E71 Grey Steel trong mục Mobile
Từ khóa nổi bật trong tuần: hong phan, ti vi re, iphone 4s, ken, số so