• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nokia E71 Grey Steel

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nokia E71 Grey Steel chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 29/01/2015 1 ngày 550.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ nhatsonmobile
2 28/01/2015 26 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
3 02/01/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
4 01/01/2015 2 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
5 30/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
6 29/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
7 28/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
8 27/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
9 26/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
10 25/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
11 24/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
12 23/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
13 22/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ tammobile
14 21/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
15 20/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
16 19/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
17 18/12/2014 3 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
18 15/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
19 14/12/2014 5 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
20 09/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ manhthangpro78
21 08/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ bestbuymobile
22 07/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ duynguyen261
23 06/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi bestbuymobile
24 05/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi bestbuymobile
25 04/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi bestbuymobile
26 03/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ bestbuymobile
27 02/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
28 01/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ duynguyen261
29 30/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ bestbuymobile
30 29/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ duynguyen261
31 28/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi bestbuymobile
32 27/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ bestbuymobile
33 26/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ duynguyen261
34 25/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ bestbuymobile
35 24/11/2014 3 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
36 21/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
37 20/11/2014 2 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
38 18/11/2014 3 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
39 15/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
40 14/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
41 13/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
42 12/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
43 11/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
44 10/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
45 09/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
46 08/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
47 07/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
48 06/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
49 05/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
50 04/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi tammobile
51 03/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi tammobile
52 02/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi tammobile
53 01/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
54 31/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
55 30/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
56 29/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
57 28/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
58 27/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
59 26/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
60 25/10/2014 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
61 23/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
62 22/10/2014 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
63 20/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
64 19/10/2014 3 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi tammobile
65 16/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ tammobile
66 15/10/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ playmobile
67 14/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhthangpro78
68 13/10/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
69 12/10/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ playmobile
70 10/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
71 09/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
72 08/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
73 07/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
74 06/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
75 05/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
76 04/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
77 03/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
78 02/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
79 01/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
80 30/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
81 29/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
82 28/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
83 27/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
84 26/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
85 25/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
86 24/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ tammobile
87 23/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
88 22/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
89 21/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
90 20/09/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
91 18/09/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
92 16/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
93 15/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
94 14/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
95 13/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
96 12/09/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
97 10/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
98 09/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
99 08/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
100 07/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
101 06/09/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
102 04/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
103 03/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
104 02/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
105 01/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
106 31/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
107 30/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
108 29/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
109 28/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 919.000 VNĐ mobileanhthu
110 27/08/2014 1 ngày 1.699.000 ₫ Giảm 1.191.000 VNĐ sieumuachung
111 26/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 1.191.000 VNĐ playmobile
112 25/08/2014 2 ngày 1.699.000 ₫ Tăng 919.000 VNĐ sieumuachung
113 23/08/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
114 21/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
115 20/08/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
116 18/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
117 17/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ playmobile
118 16/08/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ minhphumobile
119 15/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
120 14/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ mobileanhthu
121 13/08/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ minhphumobile
122 12/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
123 11/08/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
124 09/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
125 08/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
126 07/08/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
127 05/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
128 04/08/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
129 02/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
130 01/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
131 31/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
132 30/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
133 29/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
134 28/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
135 27/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
136 26/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
137 25/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
138 24/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
139 23/07/2014 6 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
140 17/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
141 16/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
142 15/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
143 14/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
144 13/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
145 12/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
146 11/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
147 10/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
148 09/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
149 08/07/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
150 06/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
151 05/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
152 04/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ mobileanhthu
153 03/07/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 1.890.000 VNĐ hpmarket
154 02/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
155 01/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 2.020.000 VNĐ thienthanhmobi
156 30/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
157 29/06/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
158 27/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
159 26/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
160 25/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
161 24/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
162 23/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
163 22/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
164 21/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
165 20/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
166 19/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
167 18/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
168 17/06/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
169 15/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
170 14/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
171 13/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
172 12/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
173 11/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
174 10/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
175 09/06/2014 4 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
176 05/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
177 04/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
178 03/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
179 02/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
180 01/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
181 31/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
182 30/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
183 29/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
184 28/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
185 27/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ giaihuymobile
186 26/05/2014 1 ngày 780.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mobileanhthu
187 25/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
188 24/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
189 23/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
190 22/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
191 21/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
192 20/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
193 19/05/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
194 17/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
195 16/05/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
196 14/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ hongducmobile
197 13/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
198 12/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
199 11/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
200 10/05/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
201 09/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
202 08/05/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
203 07/05/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
204 06/05/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
205 05/05/2014 19 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
206 16/04/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
207 15/04/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
208 14/04/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
209 13/04/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
210 12/04/2014 25 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
211 18/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
212 17/03/2014 15 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
213 02/03/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
214 01/03/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
215 28/02/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
216 27/02/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
217 26/02/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
218 25/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
219 24/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
220 23/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
221 22/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
222 21/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
223 20/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
224 19/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
225 18/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
226 17/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
227 16/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
228 15/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
229 14/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
230 13/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ duynguyen261
231 12/02/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dtddlehung
232 11/02/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ duynguyen261
233 09/02/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobiletuongvy
234 08/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
235 07/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ hvmobi
236 06/02/2014 2 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
237 04/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
238 03/02/2014 13 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
239 21/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ duynguyen261
240 20/01/2014 4 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tinthanhmobile
241 16/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
242 15/01/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
243 14/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
244 13/01/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
245 12/01/2014 4 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi hongducmobile
246 08/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
247 07/01/2014 11 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
248 27/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ duynguyen261
249 26/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
250 25/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
251 24/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ minhnhatmobile
252 23/12/2013 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
253 22/12/2013 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ quynhanhmobile176
254 21/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ minhnhatmobile
255 20/12/2013 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
256 19/12/2013 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
257 18/12/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
258 17/12/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dtddlehung
259 16/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
260 15/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
261 14/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
262 13/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
263 12/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
264 11/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
265 10/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
266 09/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
267 08/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
268 07/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
269 06/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
270 05/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
271 04/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
272 03/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
273 02/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
274 01/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
275 30/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
276 29/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
277 28/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
278 27/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ manhthangpro78
279 26/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
280 25/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
281 24/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
282 23/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
283 22/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
284 21/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ phatminhkhangmobile
285 20/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ dtddlehung
286 19/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ tinthanhmobile
287 18/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
288 17/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
289 16/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ dtddlehung
290 15/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ tinthanhmobile
291 14/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
292 13/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
293 12/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
294 11/11/2013 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
295 09/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
296 08/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
297 07/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dtddlehung
298 06/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ phatminhkhangmobile
299 05/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
300 04/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
301 03/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
302 02/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ thienthanhmobi
303 01/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
304 31/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
305 30/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
306 29/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
307 28/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ thienthanhmobi
308 27/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
309 26/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
310 25/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
311 24/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
312 23/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ thienthanhmobi
313 22/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
314 21/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
315 20/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
316 19/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
317 18/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
318 17/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
319 16/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
320 15/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
321 14/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
322 13/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
323 12/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
324 11/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
325 10/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
326 09/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
327 08/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
328 07/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
329 06/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 940.000 VNĐ phatminhkhangmobile
330 05/10/2013 1 ngày 2.240.000 ₫ Tăng 940.000 VNĐ mobilechinhhang
331 04/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
332 03/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
333 02/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ minhnhatmobile
334 01/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
335 30/09/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
336 29/09/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
337 28/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
338 27/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
339 26/09/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
340 25/09/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
341 24/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 940.000 VNĐ manhthangpro78
342 23/09/2013 1 ngày 2.240.000 ₫ Tăng 940.000 VNĐ mobilechinhhang
343 22/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
344 21/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ manhthangpro78
345 20/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
346 19/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
347 18/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
348 17/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
349 16/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
350 15/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ dtddlehung
351 14/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tinthanhmobile
352 13/09/2013 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ hungyenmobile
353 12/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tinthanhmobile
354 11/09/2013 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
355 10/09/2013 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
356 09/09/2013 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
357 08/09/2013 3 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 1.240.000 VNĐ hungyenmobile
358 05/09/2013 1 ngày 2.240.000 ₫ Tăng 1.240.000 VNĐ mobilechinhhang
359 04/09/2013 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ hungyenmobile
360 03/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
361 02/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
362 01/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
363 31/08/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
364 30/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
365 29/08/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
366 28/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ phatminhkhangmobile
367 27/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
368 26/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ duynguyen261
369 25/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
370 24/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
371 23/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
372 22/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
373 21/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
374 20/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
375 19/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
376 18/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
377 17/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
378 16/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
379 15/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
380 14/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
381 13/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
382 12/08/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
383 11/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
384 10/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
385 09/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
386 08/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ manhthangpro78
387 07/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ antuongmobile
388 06/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
389 05/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
390 04/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
391 03/08/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
392 02/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
393 01/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
394 31/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
395 30/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
396 29/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ manhthangpro78
397 28/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
398 27/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
399 26/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ salephone
400 25/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thienthanhmobi
401 24/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ salephone
402 23/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
403 22/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
404 21/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thienthanhmobi
405 20/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
406 19/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
407 18/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thienthanhmobi
408 17/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
409 16/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
410 15/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
411 14/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
412 13/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
413 12/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
414 11/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
415 10/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
416 09/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
417 08/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
418 07/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
419 06/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ lehieumobile
420 05/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
421 04/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhthangpro78
422 03/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 3.550.000 VNĐ manhthangpro78
423 02/07/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Tăng 3.550.000 VNĐ ducminhmobile
424 01/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
425 30/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
426 29/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
427 28/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
428 27/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
429 26/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
430 25/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
431 24/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
432 23/06/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienthanhmobi
433 22/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
434 21/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
435 20/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
436 19/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
437 18/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
438 17/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
439 16/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
440 15/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
441 14/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
442 13/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
443 12/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
444 11/06/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
445 10/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ manhthangpro78
446 09/06/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
447 08/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ manhthangpro78
448 07/06/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
449 06/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
450 05/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
451 04/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
452 03/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
453 02/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
454 01/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
455 31/05/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ binhduongmobile
456 30/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
457 29/05/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
458 28/05/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ binhduongmobile
459 27/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
460 26/05/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ binhduongmobile
461 25/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
462 24/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
463 23/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ hungyenmobile
464 22/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
465 21/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ hungyenmobile
466 20/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
467 19/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
468 18/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
469 17/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ hungyenmobile
470 16/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
471 15/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
472 14/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
473 13/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
474 12/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ hungyenmobile
475 11/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ antuongmobile
476 10/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ hungyenmobile
477 09/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
478 08/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
479 07/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ antuongmobile
480 06/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
481 05/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
482 04/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
483 03/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
484 02/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ hungyenmobile
485 01/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
486 30/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ salephone
487 29/04/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phukienfone
488 28/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
489 27/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
490 26/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
491 25/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ salephone
492 24/04/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phukienfone
493 23/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
494 22/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
495 21/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
496 20/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
497 19/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
498 18/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
499 17/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ antuongmobile
500 16/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
501 15/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ huongmobiles
502 14/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
503 13/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
504 12/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
505 11/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
506 10/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
507 09/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
508 08/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
509 07/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ mobileworld
510 06/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
511 05/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
512 04/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
513 03/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
514 02/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ huongmobiles
515 01/04/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ xuanmaimobile
516 31/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
517 30/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
518 29/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
519 28/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ huongmobiles
520 27/03/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ xuanmaimobile
521 26/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
522 25/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ minhnhatmobile
523 24/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
524 23/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
525 22/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
526 21/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
527 20/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
528 19/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
529 18/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ salephone
530 17/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ SuNaMobile
531 16/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
532 15/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
533 14/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
534 13/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
535 12/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
536 11/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
537 10/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
538 09/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
539 08/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ minhnhatmobile
540 07/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
541 06/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
542 05/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ huongmobiles
543 04/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ divuhoanhao
544 03/03/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ giare
545 02/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
546 01/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ benmobile
547 28/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
548 27/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
549 26/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
550 25/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
551 24/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tienxanhmobile
552 23/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
553 22/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
554 21/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
555 20/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
556 19/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi phukienfone
557 18/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi phukienfone
558 17/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phukienfone
559 16/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
560 15/02/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
561 12/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
562 11/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
563 10/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
564 09/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
565 08/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
566 07/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
567 06/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
568 05/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ tienxanhmobile
569 04/02/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ giare
570 03/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
571 02/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 301.000 VNĐ tienxanhmobile
572 01/02/2013 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ duclinhmobile
573 31/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
574 30/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ divuhoanhao
575 29/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ giare
576 28/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
577 27/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ divuhoanhao
578 26/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi giare
579 25/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ giare
580 24/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ huongmobiles
581 23/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
582 22/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ divuhoanhao
583 21/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tienxanhmobile
584 20/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
585 19/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ divuhoanhao
586 18/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ huongmobiles
587 17/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
588 16/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ divuhoanhao
589 15/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
590 14/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ salephone
591 13/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
592 12/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
593 11/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ divuhoanhao
594 10/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
595 09/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
596 08/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ antuongmobile
597 07/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
598 06/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ divuhoanhao
599 05/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
600 04/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tienxanhmobile
601 03/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
602 02/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ divuhoanhao
603 01/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ duclinh2mobile
604 31/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 291.000 VNĐ namlongviettin
605 30/12/2012 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ duclinhmobile
606 29/12/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
607 28/12/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ divuhoanhao
608 27/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ namlongviettin
609 26/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ antuongmobile
610 25/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
611 24/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ lehieumobile
612 23/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ antuongmobile
613 22/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
614 21/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ lehieumobile
615 20/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ antuongmobile
616 19/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
617 18/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
618 17/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
619 16/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.440.000 VNĐ namlongviettin
620 15/12/2012 1 ngày 1.550.000 ₫ Giảm 1.450.000 VNĐ phukienfone
621 14/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ duclinh2mobile
622 13/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
623 12/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
624 11/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
625 10/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
626 09/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
627 08/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ vienthonghq
628 07/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
629 06/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
630 05/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
631 04/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ benmobile
632 03/12/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ minhhieumobile
633 02/12/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
634 01/12/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ vienthonghq
635 30/11/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ minhhieumobile
636 29/11/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
637 28/11/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ vienthonghq
638 27/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ duclinh2mobile
639 26/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ TrongTuanmobile
640 25/11/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienthoai_cu
641 24/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
642 23/11/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienthoai_cu
643 22/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ benmobile
644 21/11/2012 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ xuanmaimobile
645 20/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ benmobile
646 19/11/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ mobilechinhhang
647 18/11/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoainguyenvancu
648 17/11/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoainguyenvancu
649 16/11/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoainguyenvancu
650 15/11/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienthoainguyenvancu
651 14/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
652 13/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
653 12/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
654 11/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ duclinh2mobile
655 10/11/2012 1 ngày 2.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ mobigiare
656 09/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ duclinh2mobile
657 08/11/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
658 07/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ duclinh2mobile
659 06/11/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
660 05/11/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
661 04/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
662 03/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ benmobile
663 02/11/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
664 01/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
665 31/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
666 30/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ benmobile
667 29/10/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
668 28/10/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ muahangtructuyen
669 27/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
670 26/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
671 25/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
672 24/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ benmobile
673 23/10/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
674 22/10/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
675 21/10/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
676 20/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
677 19/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ benmobile
678 18/10/2012 1 ngày 1.750.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ minhphumobile
679 17/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
680 16/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
681 15/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ benmobile
682 14/10/2012 1 ngày 1.750.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
683 13/10/2012 1 ngày 1.750.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ minhphumobile
684 12/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
685 11/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
686 10/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
687 09/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
688 08/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
689 07/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
690 06/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ antuongmobile
691 05/10/2012 1 ngày 2.050.000 ₫ Giá không đổi tt_mobile
692 04/10/2012 1 ngày 2.050.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ dtddlehung
693 03/10/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
694 02/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
695 01/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
696 30/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
697 29/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
698 28/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
699 27/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
700 26/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ duclinh2mobile
701 25/09/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
702 24/09/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
703 23/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
704 22/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
705 21/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
706 20/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ benmobile
707 19/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
708 18/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
709 17/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
710 16/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
711 15/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
712 14/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ daiphongmobile
713 13/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ tienxanhmobile
714 12/09/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
715 11/09/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.850.000 VNĐ minhhieumobile
716 10/09/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ xuanmaimobile
717 09/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
718 08/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
719 07/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
720 06/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ antuongmobile
721 05/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
722 04/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
723 03/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
724 02/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
725 01/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
726 31/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
727 30/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ minhnhatmobile
728 29/08/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
729 28/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tienxanhmobile
730 27/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ huongmobiles
731 26/08/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ minhhieumobile
732 25/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
733 24/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
734 23/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
735 22/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
736 21/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
737 20/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
738 19/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mobile_thienphu
739 18/08/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.150.000 VNĐ minhhieumobile
740 17/08/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ banbuonbanle
741 16/08/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ mobiletuongvy
742 15/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
743 14/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
744 13/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
745 12/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
746 11/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
747 10/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
748 09/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
749 08/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tienxanhmobile
750 07/08/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
751 06/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
752 05/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
753 04/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
754 03/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mobile_thienphu
755 02/08/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
756 01/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
757 31/07/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
758 30/07/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
759 29/07/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
760 28/07/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
761 27/07/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tinthanhmobile
762 26/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ lehieumobile
763 25/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
764 24/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
765 23/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
766 22/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
767 21/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
768 20/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ nghia_mobile
769 19/07/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ xuanmaimobile
770 18/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
771 17/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
772 16/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 1.849.000 VNĐ tienxanhmobile
773 15/07/2012 1 ngày 4.949.000 ₫ Giá không đổi nguyenhoamobile
774 14/07/2012 1 ngày 4.949.000 ₫ Giá không đổi nguyenhoamobile
775 13/07/2012 1 ngày 4.949.000 ₫ Tăng 1.849.000 VNĐ nguyenhoamobile
776 12/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
777 11/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
778 10/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
779 09/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
780 08/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tienxanhmobile
781 07/07/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ thoitrangmobile
782 06/07/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
783 05/07/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
784 04/07/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thoitrangmobile
785 03/07/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ dienthoainguyenvancu
786 02/07/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
787 01/07/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
788 30/06/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
789 29/06/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ benmobile
790 28/06/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi hq_mobile
791 27/06/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ dienthoainguyenvancu
792 26/06/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
793 25/06/2012 3.200.000 ₫ duclinh2mobile
Có tổng cộng 793 thay đổi giá của sản phẩm Nokia E71 Grey Steel đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Nokia E71 Grey Steel trong mục Mobile