Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nokia E71 Grey Steel

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nokia E71 Grey Steel chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 23/08/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi haomobile
2 22/08/2016 2 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi haomobile
3 20/08/2016 2 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
4 18/08/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
5 17/08/2016 7 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
6 10/08/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ giaihuymobile
7 09/08/2016 7 ngày 750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ haomobile
8 02/08/2016 3 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
9 30/07/2016 5 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi haomobile
10 25/07/2016 6 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
11 19/07/2016 2 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
12 17/07/2016 15 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
13 02/07/2016 4 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
14 28/06/2016 3 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
15 25/06/2016 2 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
16 23/06/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ giaihuymobile
17 22/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
18 21/06/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ giaihuymobile
19 20/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
20 19/06/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ giaihuymobile
21 18/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
22 17/06/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ giaihuymobile
23 16/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
24 15/06/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ giaihuymobile
25 14/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
26 13/06/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ giaihuymobile
27 12/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
28 11/06/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ giaihuymobile
29 10/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
30 09/06/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ giaihuymobile
31 08/06/2016 5 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
32 03/06/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ giaihuymobile
33 02/06/2016 1 ngày 720.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ haomobile
34 01/06/2016 8 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
35 24/05/2016 2 ngày 700.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ giaihuymobile
36 22/05/2016 1 ngày 680.000 ₫ Giảm 75.000 VNĐ haomobile
37 21/05/2016 1 ngày 755.000 ₫ Tăng 75.000 VNĐ nhatlongmobile70
38 20/05/2016 1 ngày 680.000 ₫ Giá không đổi haomobile
39 19/05/2016 1 ngày 680.000 ₫ Giá không đổi haomobile
40 18/05/2016 1 ngày 680.000 ₫ Giảm 75.000 VNĐ haomobile
41 17/05/2016 4 ngày 755.000 ₫ Tăng 75.000 VNĐ nhatlongmobile70
42 13/05/2016 1 ngày 680.000 ₫ Giá không đổi haomobile
43 12/05/2016 1 ngày 680.000 ₫ Giảm 1.120.000 VNĐ haomobile
44 11/05/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.120.000 VNĐ tinthanhmobile
45 10/05/2016 1 ngày 680.000 ₫ Giảm 1.120.000 VNĐ haomobile
46 09/05/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ tinthanhmobile
47 08/05/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ haomobile
48 07/05/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ tinthanhmobile
49 06/05/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ haomobile
50 05/05/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ tinthanhmobile
51 04/05/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ haomobile
52 03/05/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ tinthanhmobile
53 02/05/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ haomobile
54 01/05/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ tinthanhmobile
55 30/04/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ haomobile
56 29/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ tinthanhmobile
57 28/04/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ haomobile
58 27/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
59 26/04/2016 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
60 24/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
61 23/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
62 22/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
63 21/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
64 20/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
65 19/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
66 18/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
67 17/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
68 16/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
69 15/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
70 14/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
71 13/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
72 12/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ haomobile
73 11/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
74 10/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ haomobile
75 09/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
76 08/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
77 07/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
78 06/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
79 05/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
80 04/04/2016 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
81 02/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
82 01/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
83 31/03/2016 9 ngày 800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ manhthangpro78
84 22/03/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ haomobile
85 21/03/2016 10 ngày 850.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ kid007007
86 11/03/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ T_mobile1
87 10/03/2016 1 ngày 750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ haomobile
88 09/03/2016 5 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi T_mobile1
89 04/03/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi T_mobile1
90 03/03/2016 2 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi T_mobile1
91 01/03/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ T_mobile1
92 29/02/2016 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi haomobile
93 27/02/2016 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi haomobile
94 25/02/2016 5 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ haomobile
95 20/02/2016 2 ngày 800.000 ₫ Tăng 11.000 VNĐ ATTMOBILE
96 18/02/2016 3 ngày 789.000 ₫ Giảm 11.000 VNĐ haisannguyenvu01
97 15/02/2016 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ T_mobile1
98 14/02/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi haomobile
99 13/02/2016 6 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi haomobile
100 07/02/2016 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ haomobile
101 05/02/2016 3 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ T_mobile1
102 02/02/2016 5 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi haomobile
103 28/01/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ haomobile
104 27/01/2016 4 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi ATTMOBILE
105 23/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ T_mobile1
106 22/01/2016 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ haomobile
107 19/01/2016 5 ngày 800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ATTMOBILE
108 14/01/2016 5 ngày 700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ T_mobile1
109 09/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ ATTMOBILE
110 08/01/2016 4 ngày 850.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ kid007007
111 04/01/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ shopon
112 03/01/2016 14 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi shopon
113 20/12/2015 4 ngày 800.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ shopon
114 16/12/2015 6 ngày 780.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ giaihuymobile
115 10/12/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ shopon
116 09/12/2015 2 ngày 850.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ kid007007
117 07/12/2015 7 ngày 1.050.000 ₫ Giá không đổi didong_pro
118 30/11/2015 2 ngày 1.050.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ctywalton
119 28/11/2015 3 ngày 800.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ dienthoaididongxua
120 25/11/2015 1 ngày 999.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ thuduc_skygiare
121 24/11/2015 3 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ Sky_Lg_giare
122 21/11/2015 1 ngày 999.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ thuduc_skygiare
123 20/11/2015 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
124 16/11/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ Sky_Lg_giare
125 15/11/2015 1 ngày 1.050.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ didong_pro
126 14/11/2015 1 ngày 999.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ thuduc_skygiare
127 13/11/2015 2 ngày 1.050.000 ₫ Giá không đổi ctywalton
128 11/11/2015 1 ngày 1.050.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ didong_pro
129 10/11/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ Sky_Lg_giare
130 09/11/2015 7 ngày 999.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ thuduc_skygiare
131 02/11/2015 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
132 29/10/2015 12 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ Sky_Lg_giare
133 17/10/2015 4 ngày 999.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ thuduc_skygiare
134 13/10/2015 24 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi Dmobile
135 19/09/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi Dmobile
136 18/09/2015 6 ngày 1.100.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ Dmobile
137 12/09/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
138 11/09/2015 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ tinthanhmobile
139 10/09/2015 7 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ manhthangpro78
140 03/09/2015 3 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ h_shopdienthoai
141 31/08/2015 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ daiphuminh
142 30/08/2015 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
143 28/08/2015 6 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
144 22/08/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
145 21/08/2015 24 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ daiphuminh
146 28/07/2015 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
147 26/07/2015 4 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
148 22/07/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
149 21/07/2015 2 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
150 19/07/2015 2 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
151 17/07/2015 2 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
152 15/07/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
153 14/07/2015 2 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
154 12/07/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
155 11/07/2015 2 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
156 09/07/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
157 08/07/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
158 07/07/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
159 06/07/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
160 05/07/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
161 04/07/2015 3 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
162 01/07/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
163 30/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
164 29/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
165 28/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
166 27/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
167 26/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
168 25/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
169 24/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
170 23/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
171 22/06/2015 2 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
172 20/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
173 19/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
174 18/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
175 17/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
176 16/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
177 15/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
178 14/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
179 13/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
180 12/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
181 11/06/2015 3 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
182 08/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
183 07/06/2015 2 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
184 05/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
185 04/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
186 03/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
187 02/06/2015 14 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
188 19/05/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
189 18/05/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
190 17/05/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
191 16/05/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
192 15/05/2015 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
193 13/05/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
194 12/05/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
195 11/05/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhthangpro78
196 10/05/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
197 09/05/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
198 08/05/2015 6 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
199 02/05/2015 5 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
200 27/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
201 26/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
202 25/04/2015 2 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
203 23/04/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
204 22/04/2015 2 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
205 20/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
206 19/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
207 18/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
208 17/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
209 16/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
210 15/04/2015 3 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
211 12/04/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
212 11/04/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
213 10/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ sieumuachung
214 09/04/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
215 08/04/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
216 07/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
217 06/04/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhthangpro78
218 05/04/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
219 04/04/2015 3 ngày 1.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
220 01/04/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhthangpro78
221 31/03/2015 13 ngày 1.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
222 18/03/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
223 17/03/2015 4 ngày 900.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ manhthangpro78
224 13/03/2015 2 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
225 11/03/2015 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ mobileanhthu
226 10/03/2015 4 ngày 900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhthangpro78
227 06/03/2015 8 ngày 1.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
228 26/02/2015 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
229 24/02/2015 3 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
230 21/02/2015 8 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
231 13/02/2015 9 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
232 04/02/2015 6 ngày 900.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ manhthangpro78
233 29/01/2015 1 ngày 550.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ nhatsonmobile
234 28/01/2015 26 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
235 02/01/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
236 01/01/2015 2 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
237 30/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
238 29/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
239 28/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
240 27/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
241 26/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
242 25/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
243 24/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
244 23/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
245 22/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ tammobile
246 21/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
247 20/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
248 19/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
249 18/12/2014 3 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
250 15/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
251 14/12/2014 5 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
252 09/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ manhthangpro78
253 08/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ bestbuymobile
254 07/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ duynguyen261
255 06/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi bestbuymobile
256 05/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi bestbuymobile
257 04/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi bestbuymobile
258 03/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ bestbuymobile
259 02/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
260 01/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ duynguyen261
261 30/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ bestbuymobile
262 29/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ duynguyen261
263 28/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi bestbuymobile
264 27/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ bestbuymobile
265 26/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ duynguyen261
266 25/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ bestbuymobile
267 24/11/2014 3 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
268 21/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
269 20/11/2014 2 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
270 18/11/2014 3 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
271 15/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
272 14/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
273 13/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
274 12/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
275 11/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
276 10/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
277 09/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
278 08/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
279 07/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
280 06/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
281 05/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
282 04/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi tammobile
283 03/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi tammobile
284 02/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi tammobile
285 01/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
286 31/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
287 30/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
288 29/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
289 28/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
290 27/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
291 26/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
292 25/10/2014 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
293 23/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
294 22/10/2014 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
295 20/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
296 19/10/2014 3 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi tammobile
297 16/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ tammobile
298 15/10/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ playmobile
299 14/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhthangpro78
300 13/10/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
301 12/10/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ playmobile
302 10/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
303 09/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
304 08/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
305 07/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
306 06/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
307 05/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
308 04/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
309 03/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
310 02/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
311 01/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
312 30/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
313 29/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
314 28/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
315 27/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
316 26/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
317 25/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
318 24/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ tammobile
319 23/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
320 22/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
321 21/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
322 20/09/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
323 18/09/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
324 16/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
325 15/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
326 14/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
327 13/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
328 12/09/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
329 10/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
330 09/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
331 08/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
332 07/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
333 06/09/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
334 04/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
335 03/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
336 02/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
337 01/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
338 31/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
339 30/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
340 29/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
341 28/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 919.000 VNĐ mobileanhthu
342 27/08/2014 1 ngày 1.699.000 ₫ Giảm 1.191.000 VNĐ sieumuachung
343 26/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 1.191.000 VNĐ playmobile
344 25/08/2014 2 ngày 1.699.000 ₫ Tăng 919.000 VNĐ sieumuachung
345 23/08/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
346 21/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
347 20/08/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
348 18/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
349 17/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ playmobile
350 16/08/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ minhphumobile
351 15/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
352 14/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ mobileanhthu
353 13/08/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ minhphumobile
354 12/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
355 11/08/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
356 09/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
357 08/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
358 07/08/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
359 05/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
360 04/08/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
361 02/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
362 01/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
363 31/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
364 30/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
365 29/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
366 28/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
367 27/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
368 26/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
369 25/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
370 24/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
371 23/07/2014 6 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
372 17/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
373 16/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
374 15/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
375 14/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
376 13/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
377 12/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
378 11/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
379 10/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
380 09/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
381 08/07/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
382 06/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
383 05/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
384 04/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ mobileanhthu
385 03/07/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 1.890.000 VNĐ hpmarket
386 02/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
387 01/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 2.020.000 VNĐ thienthanhmobi
388 30/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
389 29/06/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
390 27/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
391 26/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
392 25/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
393 24/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
394 23/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
395 22/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
396 21/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
397 20/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
398 19/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
399 18/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
400 17/06/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
401 15/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
402 14/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
403 13/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
404 12/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
405 11/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
406 10/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
407 09/06/2014 4 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
408 05/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
409 04/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
410 03/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
411 02/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
412 01/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
413 31/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
414 30/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
415 29/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
416 28/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
417 27/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ giaihuymobile
418 26/05/2014 1 ngày 780.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mobileanhthu
419 25/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
420 24/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
421 23/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
422 22/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
423 21/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
424 20/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
425 19/05/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
426 17/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
427 16/05/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
428 14/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ hongducmobile
429 13/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
430 12/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
431 11/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
432 10/05/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
433 09/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
434 08/05/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
435 07/05/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
436 06/05/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
437 05/05/2014 19 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
438 16/04/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
439 15/04/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
440 14/04/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
441 13/04/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
442 12/04/2014 25 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
443 18/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
444 17/03/2014 15 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
445 02/03/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
446 01/03/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
447 28/02/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
448 27/02/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
449 26/02/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
450 25/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
451 24/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
452 23/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
453 22/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
454 21/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
455 20/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
456 19/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
457 18/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
458 17/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
459 16/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
460 15/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
461 14/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
462 13/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ duynguyen261
463 12/02/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dtddlehung
464 11/02/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ duynguyen261
465 09/02/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobiletuongvy
466 08/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
467 07/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ hvmobi
468 06/02/2014 2 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
469 04/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
470 03/02/2014 13 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
471 21/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ duynguyen261
472 20/01/2014 4 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tinthanhmobile
473 16/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
474 15/01/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
475 14/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
476 13/01/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
477 12/01/2014 4 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi hongducmobile
478 08/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
479 07/01/2014 11 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
480 27/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ duynguyen261
481 26/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
482 25/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
483 24/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ minhnhatmobile
484 23/12/2013 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
485 22/12/2013 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ quynhanhmobile176
486 21/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ minhnhatmobile
487 20/12/2013 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
488 19/12/2013 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
489 18/12/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
490 17/12/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dtddlehung
491 16/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
492 15/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
493 14/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
494 13/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
495 12/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
496 11/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
497 10/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
498 09/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
499 08/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
500 07/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
501 06/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
502 05/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
503 04/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
504 03/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
505 02/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
506 01/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
507 30/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
508 29/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
509 28/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
510 27/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ manhthangpro78
511 26/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
512 25/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
513 24/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
514 23/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
515 22/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
516 21/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ phatminhkhangmobile
517 20/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ dtddlehung
518 19/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ tinthanhmobile
519 18/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
520 17/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
521 16/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ dtddlehung
522 15/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ tinthanhmobile
523 14/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
524 13/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
525 12/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
526 11/11/2013 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
527 09/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
528 08/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
529 07/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dtddlehung
530 06/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ phatminhkhangmobile
531 05/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
532 04/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
533 03/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
534 02/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ thienthanhmobi
535 01/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
536 31/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
537 30/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
538 29/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
539 28/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ thienthanhmobi
540 27/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
541 26/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
542 25/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
543 24/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
544 23/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ thienthanhmobi
545 22/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
546 21/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
547 20/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
548 19/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
549 18/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
550 17/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
551 16/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
552 15/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
553 14/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
554 13/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
555 12/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
556 11/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
557 10/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
558 09/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
559 08/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
560 07/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
561 06/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 940.000 VNĐ phatminhkhangmobile
562 05/10/2013 1 ngày 2.240.000 ₫ Tăng 940.000 VNĐ mobilechinhhang
563 04/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
564 03/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
565 02/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ minhnhatmobile
566 01/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
567 30/09/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
568 29/09/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
569 28/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
570 27/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
571 26/09/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
572 25/09/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
573 24/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 940.000 VNĐ manhthangpro78
574 23/09/2013 1 ngày 2.240.000 ₫ Tăng 940.000 VNĐ mobilechinhhang
575 22/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
576 21/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ manhthangpro78
577 20/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
578 19/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
579 18/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
580 17/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
581 16/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
582 15/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ dtddlehung
583 14/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tinthanhmobile
584 13/09/2013 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ hungyenmobile
585 12/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tinthanhmobile
586 11/09/2013 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
587 10/09/2013 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
588 09/09/2013 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
589 08/09/2013 3 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 1.240.000 VNĐ hungyenmobile
590 05/09/2013 1 ngày 2.240.000 ₫ Tăng 1.240.000 VNĐ mobilechinhhang
591 04/09/2013 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ hungyenmobile
592 03/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
593 02/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
594 01/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
595 31/08/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
596 30/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
597 29/08/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
598 28/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ phatminhkhangmobile
599 27/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
600 26/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ duynguyen261
601 25/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
602 24/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
603 23/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
604 22/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
605 21/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
606 20/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
607 19/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
608 18/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
609 17/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
610 16/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
611 15/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
612 14/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
613 13/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
614 12/08/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
615 11/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
616 10/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
617 09/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
618 08/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ manhthangpro78
619 07/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ antuongmobile
620 06/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
621 05/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
622 04/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
623 03/08/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
624 02/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
625 01/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
626 31/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
627 30/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
628 29/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ manhthangpro78
629 28/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
630 27/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
631 26/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ salephone
632 25/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thienthanhmobi
633 24/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ salephone
634 23/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
635 22/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
636 21/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thienthanhmobi
637 20/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
638 19/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
639 18/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thienthanhmobi
640 17/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
641 16/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
642 15/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
643 14/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
644 13/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
645 12/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
646 11/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
647 10/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
648 09/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
649 08/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
650 07/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
651 06/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ lehieumobile
652 05/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
653 04/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhthangpro78
654 03/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 3.550.000 VNĐ manhthangpro78
655 02/07/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Tăng 3.550.000 VNĐ ducminhmobile
656 01/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
657 30/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
658 29/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
659 28/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
660 27/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
661 26/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
662 25/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
663 24/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
664 23/06/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienthanhmobi
665 22/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
666 21/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
667 20/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
668 19/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
669 18/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
670 17/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
671 16/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
672 15/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
673 14/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
674 13/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
675 12/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
676 11/06/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
677 10/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ manhthangpro78
678 09/06/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
679 08/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ manhthangpro78
680 07/06/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
681 06/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
682 05/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
683 04/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
684 03/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
685 02/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
686 01/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
687 31/05/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ binhduongmobile
688 30/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
689 29/05/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
690 28/05/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ binhduongmobile
691 27/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
692 26/05/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ binhduongmobile
693 25/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
694 24/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
695 23/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ hungyenmobile
696 22/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
697 21/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ hungyenmobile
698 20/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
699 19/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
700 18/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
701 17/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ hungyenmobile
702 16/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
703 15/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
704 14/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
705 13/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
706 12/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ hungyenmobile
707 11/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ antuongmobile
708 10/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ hungyenmobile
709 09/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
710 08/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
711 07/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ antuongmobile
712 06/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
713 05/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
714 04/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
715 03/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
716 02/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ hungyenmobile
717 01/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
718 30/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ salephone
719 29/04/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phukienfone
720 28/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
721 27/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
722 26/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
723 25/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ salephone
724 24/04/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phukienfone
725 23/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
726 22/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
727 21/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
728 20/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
729 19/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
730 18/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
731 17/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ antuongmobile
732 16/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
733 15/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ huongmobiles
734 14/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
735 13/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
736 12/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
737 11/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
738 10/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
739 09/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
740 08/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
741 07/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ mobileworld
742 06/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
743 05/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
744 04/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
745 03/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
746 02/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ huongmobiles
747 01/04/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ xuanmaimobile
748 31/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
749 30/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
750 29/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
751 28/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ huongmobiles
752 27/03/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ xuanmaimobile
753 26/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
754 25/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ minhnhatmobile
755 24/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
756 23/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
757 22/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
758 21/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
759 20/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
760 19/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
761 18/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ salephone
762 17/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ SuNaMobile
763 16/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
764 15/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
765 14/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
766 13/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
767 12/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
768 11/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
769 10/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
770 09/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
771 08/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ minhnhatmobile
772 07/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
773 06/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
774 05/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ huongmobiles
775 04/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ divuhoanhao
776 03/03/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ giare
777 02/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
778 01/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ benmobile
779 28/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
780 27/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
781 26/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
782 25/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
783 24/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tienxanhmobile
784 23/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
785 22/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
786 21/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
787 20/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
788 19/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi phukienfone
789 18/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi phukienfone
790 17/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phukienfone
791 16/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
792 15/02/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
793 12/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
794 11/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
795 10/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
796 09/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
797 08/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
798 07/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
799 06/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
800 05/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ tienxanhmobile
801 04/02/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ giare
802 03/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
803 02/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 301.000 VNĐ tienxanhmobile
804 01/02/2013 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ duclinhmobile
805 31/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
806 30/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ divuhoanhao
807 29/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ giare
808 28/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
809 27/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ divuhoanhao
810 26/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi giare
811 25/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ giare
812 24/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ huongmobiles
813 23/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
814 22/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ divuhoanhao
815 21/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tienxanhmobile
816 20/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
817 19/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ divuhoanhao
818 18/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ huongmobiles
819 17/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
820 16/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ divuhoanhao
821 15/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
822 14/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ salephone
823 13/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
824 12/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
825 11/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ divuhoanhao
826 10/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
827 09/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
828 08/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ antuongmobile
829 07/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
830 06/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ divuhoanhao
831 05/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
832 04/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tienxanhmobile
833 03/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
834 02/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ divuhoanhao
835 01/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ duclinh2mobile
836 31/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 291.000 VNĐ namlongviettin
837 30/12/2012 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ duclinhmobile
838 29/12/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
839 28/12/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ divuhoanhao
840 27/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ namlongviettin
841 26/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ antuongmobile
842 25/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
843 24/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ lehieumobile
844 23/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ antuongmobile
845 22/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
846 21/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ lehieumobile
847 20/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ antuongmobile
848 19/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
849 18/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
850 17/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
851 16/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.440.000 VNĐ namlongviettin
852 15/12/2012 1 ngày 1.550.000 ₫ Giảm 1.450.000 VNĐ phukienfone
853 14/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ duclinh2mobile
854 13/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
855 12/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
856 11/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
857 10/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
858 09/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
859 08/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ vienthonghq
860 07/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
861 06/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
862 05/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
863 04/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ benmobile
864 03/12/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ minhhieumobile
865 02/12/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
866 01/12/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ vienthonghq
867 30/11/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ minhhieumobile
868 29/11/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
869 28/11/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ vienthonghq
870 27/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ duclinh2mobile
871 26/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ TrongTuanmobile
872 25/11/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienthoai_cu
873 24/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
874 23/11/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienthoai_cu
875 22/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ benmobile
876 21/11/2012 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ xuanmaimobile
877 20/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ benmobile
878 19/11/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ mobilechinhhang
879 18/11/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoainguyenvancu
880 17/11/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoainguyenvancu
881 16/11/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoainguyenvancu
882 15/11/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienthoainguyenvancu
883 14/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
884 13/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
885 12/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
886 11/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ duclinh2mobile
887 10/11/2012 1 ngày 2.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ mobigiare
888 09/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ duclinh2mobile
889 08/11/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
890 07/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ duclinh2mobile
891 06/11/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
892 05/11/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
893 04/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
894 03/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ benmobile
895 02/11/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
896 01/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
897 31/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
898 30/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ benmobile
899 29/10/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
900 28/10/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ muahangtructuyen
901 27/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
902 26/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
903 25/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
904 24/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ benmobile
905 23/10/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
906 22/10/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
907 21/10/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
908 20/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
909 19/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ benmobile
910 18/10/2012 1 ngày 1.750.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ minhphumobile
911 17/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
912 16/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
913 15/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ benmobile
914 14/10/2012 1 ngày 1.750.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
915 13/10/2012 1 ngày 1.750.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ minhphumobile
916 12/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
917 11/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
918 10/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
919 09/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
920 08/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
921 07/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
922 06/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ antuongmobile
923 05/10/2012 1 ngày 2.050.000 ₫ Giá không đổi tt_mobile
924 04/10/2012 1 ngày 2.050.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ dtddlehung
925 03/10/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
926 02/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
927 01/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
928 30/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
929 29/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
930 28/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
931 27/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
932 26/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ duclinh2mobile
933 25/09/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
934 24/09/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
935 23/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
936 22/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
937 21/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
938 20/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ benmobile
939 19/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
940 18/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
941 17/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
942 16/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
943 15/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
944 14/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ daiphongmobile
945 13/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ tienxanhmobile
946 12/09/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
947 11/09/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.850.000 VNĐ minhhieumobile
948 10/09/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ xuanmaimobile
949 09/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
950 08/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
951 07/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
952 06/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ antuongmobile
953 05/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
954 04/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
955 03/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
956 02/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
957 01/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
958 31/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
959 30/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ minhnhatmobile
960 29/08/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
961 28/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tienxanhmobile
962 27/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ huongmobiles
963 26/08/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ minhhieumobile
964 25/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
965 24/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
966 23/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
967 22/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
968 21/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
969 20/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
970 19/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mobile_thienphu
971 18/08/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.150.000 VNĐ minhhieumobile
972 17/08/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ banbuonbanle
973 16/08/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ mobiletuongvy
974 15/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
975 14/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
976 13/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
977 12/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
978 11/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
979 10/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
980 09/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
981 08/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tienxanhmobile
982 07/08/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
983 06/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
984 05/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
985 04/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
986 03/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mobile_thienphu
987 02/08/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
988 01/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
989 31/07/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
990 30/07/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
991 29/07/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
992 28/07/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
993 27/07/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tinthanhmobile
994 26/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ lehieumobile
995 25/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
996 24/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
997 23/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
998 22/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
999 21/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
1000 20/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ nghia_mobile
1001 19/07/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ xuanmaimobile
1002 18/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
1003 17/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
1004 16/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 1.849.000 VNĐ tienxanhmobile
1005 15/07/2012 1 ngày 4.949.000 ₫ Giá không đổi nguyenhoamobile
1006 14/07/2012 1 ngày 4.949.000 ₫ Giá không đổi nguyenhoamobile
1007 13/07/2012 1 ngày 4.949.000 ₫ Tăng 1.849.000 VNĐ nguyenhoamobile
1008 12/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
1009 11/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
1010 10/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
1011 09/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
1012 08/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tienxanhmobile
1013 07/07/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ thoitrangmobile
1014 06/07/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
1015 05/07/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
1016 04/07/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thoitrangmobile
1017 03/07/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ dienthoainguyenvancu
1018 02/07/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1019 01/07/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1020 30/06/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1021 29/06/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ benmobile
1022 28/06/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi hq_mobile
1023 27/06/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ dienthoainguyenvancu
1024 26/06/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1025 25/06/2012 3.200.000 ₫ duclinh2mobile
Có tổng cộng 1.025 thay đổi giá của sản phẩm Nokia E71 Grey Steel đã được hệ thống ghi lại.