• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nokia E71 Grey Steel

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nokia E71 Grey Steel chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 18/09/2014 2 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
2 16/09/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
3 15/09/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
4 14/09/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
5 13/09/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
6 12/09/2014 2 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
7 10/09/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
8 09/09/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
9 08/09/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
10 07/09/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
11 06/09/2014 2 ngày 780.000 VNĐ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
12 04/09/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
13 03/09/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
14 02/09/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
15 01/09/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
16 31/08/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
17 30/08/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
18 29/08/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
19 28/08/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giảm 919.000 VNĐ mobileanhthu
20 27/08/2014 1 ngày 1.699.000 VNĐ Giảm 1.191.000 VNĐ sieumuachung
21 26/08/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 1.191.000 VNĐ playmobile
22 25/08/2014 2 ngày 1.699.000 VNĐ Tăng 919.000 VNĐ sieumuachung
23 23/08/2014 2 ngày 780.000 VNĐ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
24 21/08/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
25 20/08/2014 2 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
26 18/08/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
27 17/08/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ playmobile
28 16/08/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ minhphumobile
29 15/08/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
30 14/08/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giảm 120.000 VNĐ mobileanhthu
31 13/08/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ minhphumobile
32 12/08/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
33 11/08/2014 2 ngày 780.000 VNĐ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
34 09/08/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
35 08/08/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
36 07/08/2014 2 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
37 05/08/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
38 04/08/2014 2 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
39 02/08/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
40 01/08/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
41 31/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
42 30/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
43 29/07/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
44 28/07/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
45 27/07/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
46 26/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
47 25/07/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
48 24/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
49 23/07/2014 6 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
50 17/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
51 16/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
52 15/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
53 14/07/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
54 13/07/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
55 12/07/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
56 11/07/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
57 10/07/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
58 09/07/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
59 08/07/2014 2 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
60 06/07/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
61 05/07/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
62 04/07/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ mobileanhthu
63 03/07/2014 1 ngày 1.000.000 VNĐ Giảm 1.890.000 VNĐ hpmarket
64 02/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
65 01/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 2.020.000 VNĐ thienthanhmobi
66 30/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
67 29/06/2014 2 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
68 27/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
69 26/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
70 25/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
71 24/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
72 23/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
73 22/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
74 21/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
75 20/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
76 19/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
77 18/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
78 17/06/2014 2 ngày 780.000 VNĐ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
79 15/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
80 14/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
81 13/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
82 12/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
83 11/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
84 10/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
85 09/06/2014 4 ngày 780.000 VNĐ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
86 05/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
87 04/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
88 03/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
89 02/06/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi giaihuymobile
90 01/06/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi giaihuymobile
91 31/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi giaihuymobile
92 30/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
93 29/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
94 28/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi giaihuymobile
95 27/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ giaihuymobile
96 26/05/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ mobileanhthu
97 25/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
98 24/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
99 23/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi giaihuymobile
100 22/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi giaihuymobile
101 21/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi giaihuymobile
102 20/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi giaihuymobile
103 19/05/2014 2 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
104 17/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
105 16/05/2014 2 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
106 14/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ hongducmobile
107 13/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi giaihuymobile
108 12/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
109 11/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
110 10/05/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
111 09/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
112 08/05/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
113 07/05/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
114 06/05/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
115 05/05/2014 19 ngày 780.000 VNĐ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
116 16/04/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
117 15/04/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
118 14/04/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
119 13/04/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
120 12/04/2014 25 ngày 780.000 VNĐ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
121 18/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
122 17/03/2014 15 ngày 1.100.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
123 02/03/2014 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giá không đổi quynhanhmobile176
124 01/03/2014 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giá không đổi quynhanhmobile176
125 28/02/2014 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giá không đổi quynhanhmobile176
126 27/02/2014 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giá không đổi quynhanhmobile176
127 26/02/2014 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
128 25/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
129 24/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
130 23/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
131 22/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
132 21/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
133 20/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
134 19/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
135 18/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
136 17/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
137 16/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
138 15/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
139 14/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
140 13/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ duynguyen261
141 12/02/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ dtddlehung
142 11/02/2014 2 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ duynguyen261
143 09/02/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mobiletuongvy
144 08/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
145 07/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.900.000 VNĐ hvmobi
146 06/02/2014 2 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
147 04/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
148 03/02/2014 13 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
149 21/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ duynguyen261
150 20/01/2014 4 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ tinthanhmobile
151 16/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
152 15/01/2014 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
153 14/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
154 13/01/2014 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
155 12/01/2014 4 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi hongducmobile
156 08/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
157 07/01/2014 11 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
158 27/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ duynguyen261
159 26/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi minhnhatmobile
160 25/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi minhnhatmobile
161 24/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.900.000 VNĐ minhnhatmobile
162 23/12/2013 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giá không đổi quynhanhmobile176
163 22/12/2013 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 1.900.000 VNĐ quynhanhmobile176
164 21/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.900.000 VNĐ minhnhatmobile
165 20/12/2013 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giá không đổi quynhanhmobile176
166 19/12/2013 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
167 18/12/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
168 17/12/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dtddlehung
169 16/12/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
170 15/12/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
171 14/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
172 13/12/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
173 12/12/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
174 11/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
175 10/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
176 09/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
177 08/12/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
178 07/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
179 06/12/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
180 05/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
181 04/12/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
182 03/12/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
183 02/12/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
184 01/12/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
185 30/11/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
186 29/11/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
187 28/11/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
188 27/11/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ manhthangpro78
189 26/11/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
190 25/11/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
191 24/11/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
192 23/11/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
193 22/11/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
194 21/11/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ phatminhkhangmobile
195 20/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ dtddlehung
196 19/11/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ tinthanhmobile
197 18/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
198 17/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
199 16/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ dtddlehung
200 15/11/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ tinthanhmobile
201 14/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
202 13/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
203 12/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
204 11/11/2013 2 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
205 09/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
206 08/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
207 07/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dtddlehung
208 06/11/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ phatminhkhangmobile
209 05/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
210 04/11/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
211 03/11/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
212 02/11/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ thienthanhmobi
213 01/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
214 31/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
215 30/10/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
216 29/10/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
217 28/10/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ thienthanhmobi
218 27/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
219 26/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
220 25/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
221 24/10/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
222 23/10/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ thienthanhmobi
223 22/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
224 21/10/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
225 20/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
226 19/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
227 18/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
228 17/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
229 16/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
230 15/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
231 14/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
232 13/10/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
233 12/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
234 11/10/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
235 10/10/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
236 09/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
237 08/10/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
238 07/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
239 06/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 940.000 VNĐ phatminhkhangmobile
240 05/10/2013 1 ngày 2.240.000 VNĐ Tăng 940.000 VNĐ mobilechinhhang
241 04/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
242 03/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
243 02/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ minhnhatmobile
244 01/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
245 30/09/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
246 29/09/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
247 28/09/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
248 27/09/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
249 26/09/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
250 25/09/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
251 24/09/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 940.000 VNĐ manhthangpro78
252 23/09/2013 1 ngày 2.240.000 VNĐ Tăng 940.000 VNĐ mobilechinhhang
253 22/09/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
254 21/09/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ manhthangpro78
255 20/09/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
256 19/09/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
257 18/09/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
258 17/09/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
259 16/09/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
260 15/09/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ dtddlehung
261 14/09/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ tinthanhmobile
262 13/09/2013 1 ngày 1.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ hungyenmobile
263 12/09/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ tinthanhmobile
264 11/09/2013 1 ngày 1.000.000 VNĐ Giá không đổi hungyenmobile
265 10/09/2013 1 ngày 1.000.000 VNĐ Giá không đổi hungyenmobile
266 09/09/2013 1 ngày 1.000.000 VNĐ Giá không đổi hungyenmobile
267 08/09/2013 3 ngày 1.000.000 VNĐ Giảm 1.240.000 VNĐ hungyenmobile
268 05/09/2013 1 ngày 2.240.000 VNĐ Tăng 1.240.000 VNĐ mobilechinhhang
269 04/09/2013 1 ngày 1.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ hungyenmobile
270 03/09/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
271 02/09/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
272 01/09/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
273 31/08/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
274 30/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
275 29/08/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
276 28/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ phatminhkhangmobile
277 27/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
278 26/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ duynguyen261
279 25/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
280 24/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
281 23/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
282 22/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
283 21/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
284 20/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
285 19/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
286 18/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
287 17/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
288 16/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
289 15/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
290 14/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
291 13/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
292 12/08/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
293 11/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
294 10/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
295 09/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
296 08/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ manhthangpro78
297 07/08/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ antuongmobile
298 06/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
299 05/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
300 04/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
301 03/08/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
302 02/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
303 01/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
304 31/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
305 30/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
306 29/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ manhthangpro78
307 28/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
308 27/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
309 26/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ salephone
310 25/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thienthanhmobi
311 24/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ salephone
312 23/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
313 22/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
314 21/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thienthanhmobi
315 20/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
316 19/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
317 18/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thienthanhmobi
318 17/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
319 16/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
320 15/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
321 14/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
322 13/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
323 12/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
324 11/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
325 10/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
326 09/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
327 08/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
328 07/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
329 06/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ lehieumobile
330 05/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
331 04/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ manhthangpro78
332 03/07/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 3.550.000 VNĐ manhthangpro78
333 02/07/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Tăng 3.550.000 VNĐ ducminhmobile
334 01/07/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
335 30/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
336 29/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
337 28/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
338 27/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
339 26/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
340 25/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
341 24/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
342 23/06/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ thienthanhmobi
343 22/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
344 21/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
345 20/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
346 19/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
347 18/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
348 17/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
349 16/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
350 15/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
351 14/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
352 13/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
353 12/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
354 11/06/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
355 10/06/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ manhthangpro78
356 09/06/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
357 08/06/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ manhthangpro78
358 07/06/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
359 06/06/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
360 05/06/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
361 04/06/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
362 03/06/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
363 02/06/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
364 01/06/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
365 31/05/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ binhduongmobile
366 30/05/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
367 29/05/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
368 28/05/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ binhduongmobile
369 27/05/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
370 26/05/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ binhduongmobile
371 25/05/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
372 24/05/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
373 23/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ hungyenmobile
374 22/05/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
375 21/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ hungyenmobile
376 20/05/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
377 19/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi hungyenmobile
378 18/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi hungyenmobile
379 17/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ hungyenmobile
380 16/05/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
381 15/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi hungyenmobile
382 14/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi hungyenmobile
383 13/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi hungyenmobile
384 12/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ hungyenmobile
385 11/05/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ antuongmobile
386 10/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ hungyenmobile
387 09/05/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
388 08/05/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
389 07/05/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ antuongmobile
390 06/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi hungyenmobile
391 05/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi hungyenmobile
392 04/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi hungyenmobile
393 03/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi hungyenmobile
394 02/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ hungyenmobile
395 01/05/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
396 30/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ salephone
397 29/04/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ phukienfone
398 28/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
399 27/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
400 26/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
401 25/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ salephone
402 24/04/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ phukienfone
403 23/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
404 22/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
405 21/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
406 20/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
407 19/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
408 18/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
409 17/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ antuongmobile
410 16/04/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
411 15/04/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ huongmobiles
412 14/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi SuNaMobile
413 13/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi SuNaMobile
414 12/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi SuNaMobile
415 11/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi SuNaMobile
416 10/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi SuNaMobile
417 09/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi SuNaMobile
418 08/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi SuNaMobile
419 07/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ mobileworld
420 06/04/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
421 05/04/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
422 04/04/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
423 03/04/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
424 02/04/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ huongmobiles
425 01/04/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ xuanmaimobile
426 31/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
427 30/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
428 29/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
429 28/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ huongmobiles
430 27/03/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ xuanmaimobile
431 26/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi minhnhatmobile
432 25/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ minhnhatmobile
433 24/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
434 23/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
435 22/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
436 21/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
437 20/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
438 19/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
439 18/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ salephone
440 17/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ SuNaMobile
441 16/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
442 15/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
443 14/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
444 13/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
445 12/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
446 11/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
447 10/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
448 09/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
449 08/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ minhnhatmobile
450 07/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
451 06/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
452 05/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ huongmobiles
453 04/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ divuhoanhao
454 03/03/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ giare
455 02/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi divuhoanhao
456 01/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ benmobile
457 28/02/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
458 27/02/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
459 26/02/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
460 25/02/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
461 24/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ tienxanhmobile
462 23/02/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
463 22/02/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
464 21/02/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
465 20/02/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
466 19/02/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi phukienfone
467 18/02/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi phukienfone
468 17/02/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ phukienfone
469 16/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
470 15/02/2013 3 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
471 12/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
472 11/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
473 10/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
474 09/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
475 08/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
476 07/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
477 06/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
478 05/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ tienxanhmobile
479 04/02/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 510.000 VNĐ giare
480 03/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
481 02/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 301.000 VNĐ tienxanhmobile
482 01/02/2013 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ duclinhmobile
483 31/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi divuhoanhao
484 30/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ divuhoanhao
485 29/01/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ giare
486 28/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi divuhoanhao
487 27/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ divuhoanhao
488 26/01/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi giare
489 25/01/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 410.000 VNĐ giare
490 24/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ huongmobiles
491 23/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi divuhoanhao
492 22/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ divuhoanhao
493 21/01/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tienxanhmobile
494 20/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi divuhoanhao
495 19/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ divuhoanhao
496 18/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ huongmobiles
497 17/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi divuhoanhao
498 16/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ divuhoanhao
499 15/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
500 14/01/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ salephone
501 13/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi divuhoanhao
502 12/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi divuhoanhao
503 11/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ divuhoanhao
504 10/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
505 09/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
506 08/01/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ antuongmobile
507 07/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi divuhoanhao
508 06/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ divuhoanhao
509 05/01/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
510 04/01/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tienxanhmobile
511 03/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi divuhoanhao
512 02/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ divuhoanhao
513 01/01/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ duclinh2mobile
514 31/12/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 291.000 VNĐ namlongviettin
515 30/12/2012 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ duclinhmobile
516 29/12/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi divuhoanhao
517 28/12/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ divuhoanhao
518 27/12/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ namlongviettin
519 26/12/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ antuongmobile
520 25/12/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
521 24/12/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ lehieumobile
522 23/12/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ antuongmobile
523 22/12/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
524 21/12/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ lehieumobile
525 20/12/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ antuongmobile
526 19/12/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
527 18/12/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
528 17/12/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
529 16/12/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 1.440.000 VNĐ namlongviettin
530 15/12/2012 1 ngày 1.550.000 VNĐ Giảm 1.450.000 VNĐ phukienfone
531 14/12/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ duclinh2mobile
532 13/12/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthonghq
533 12/12/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthonghq
534 11/12/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthonghq
535 10/12/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthonghq
536 09/12/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthonghq
537 08/12/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ vienthonghq
538 07/12/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
539 06/12/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
540 05/12/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
541 04/12/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ benmobile
542 03/12/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ minhhieumobile
543 02/12/2012 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giá không đổi vienthonghq
544 01/12/2012 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ vienthonghq
545 30/11/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ minhhieumobile
546 29/11/2012 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giá không đổi vienthonghq
547 28/11/2012 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ vienthonghq
548 27/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ duclinh2mobile
549 26/11/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ TrongTuanmobile
550 25/11/2012 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ dienthoai_cu
551 24/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
552 23/11/2012 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ dienthoai_cu
553 22/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ benmobile
554 21/11/2012 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ xuanmaimobile
555 20/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ benmobile
556 19/11/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ mobilechinhhang
557 18/11/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi dienthoainguyenvancu
558 17/11/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi dienthoainguyenvancu
559 16/11/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi dienthoainguyenvancu
560 15/11/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ dienthoainguyenvancu
561 14/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi minhnhatmobile
562 13/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi minhnhatmobile
563 12/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi minhnhatmobile
564 11/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 201.000 VNĐ duclinh2mobile
565 10/11/2012 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ mobigiare
566 09/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ duclinh2mobile
567 08/11/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
568 07/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ duclinh2mobile
569 06/11/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
570 05/11/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
571 04/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
572 03/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ benmobile
573 02/11/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
574 01/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
575 31/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
576 30/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ benmobile
577 29/10/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
578 28/10/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 510.000 VNĐ muahangtructuyen
579 27/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
580 26/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
581 25/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
582 24/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ benmobile
583 23/10/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
584 22/10/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
585 21/10/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
586 20/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
587 19/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.250.000 VNĐ benmobile
588 18/10/2012 1 ngày 1.750.000 VNĐ Giảm 1.250.000 VNĐ minhphumobile
589 17/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
590 16/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
591 15/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.250.000 VNĐ benmobile
592 14/10/2012 1 ngày 1.750.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
593 13/10/2012 1 ngày 1.750.000 VNĐ Giảm 1.250.000 VNĐ minhphumobile
594 12/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
595 11/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
596 10/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
597 09/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
598 08/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
599 07/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
600 06/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ antuongmobile
601 05/10/2012 1 ngày 2.050.000 VNĐ Giá không đổi tt_mobile
602 04/10/2012 1 ngày 2.050.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ dtddlehung
603 03/10/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
604 02/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
605 01/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
606 30/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
607 29/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
608 28/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
609 27/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
610 26/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ duclinh2mobile
611 25/09/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
612 24/09/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
613 23/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
614 22/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
615 21/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
616 20/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ benmobile
617 19/09/2012 1 ngày 2.750.000 VNĐ Giá không đổi daiphongmobile
618 18/09/2012 1 ngày 2.750.000 VNĐ Giá không đổi daiphongmobile
619 17/09/2012 1 ngày 2.750.000 VNĐ Giá không đổi daiphongmobile
620 16/09/2012 1 ngày 2.750.000 VNĐ Giá không đổi daiphongmobile
621 15/09/2012 1 ngày 2.750.000 VNĐ Giá không đổi daiphongmobile
622 14/09/2012 1 ngày 2.750.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ daiphongmobile
623 13/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ tienxanhmobile
624 12/09/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
625 11/09/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.850.000 VNĐ minhhieumobile
626 10/09/2012 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ xuanmaimobile
627 09/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
628 08/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
629 07/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
630 06/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ antuongmobile
631 05/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
632 04/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
633 03/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
634 02/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
635 01/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
636 31/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi minhnhatmobile
637 30/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ minhnhatmobile
638 29/08/2012 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
639 28/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tienxanhmobile
640 27/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 850.000 VNĐ huongmobiles
641 26/08/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ minhhieumobile
642 25/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
643 24/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
644 23/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
645 22/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
646 21/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
647 20/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
648 19/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ mobile_thienphu
649 18/08/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.150.000 VNĐ minhhieumobile
650 17/08/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ banbuonbanle
651 16/08/2012 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ mobiletuongvy
652 15/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
653 14/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
654 13/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
655 12/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
656 11/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
657 10/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
658 09/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
659 08/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ tienxanhmobile
660 07/08/2012 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
661 06/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
662 05/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
663 04/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
664 03/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ mobile_thienphu
665 02/08/2012 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
666 01/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
667 31/07/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
668 30/07/2012 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
669 29/07/2012 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
670 28/07/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
671 27/07/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tinthanhmobile
672 26/07/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ lehieumobile
673 25/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
674 24/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
675 23/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
676 22/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
677 21/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
678 20/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ nghia_mobile
679 19/07/2012 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ xuanmaimobile
680 18/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
681 17/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
682 16/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 1.849.000 VNĐ tienxanhmobile
683 15/07/2012 1 ngày 4.949.000 VNĐ Giá không đổi nguyenhoamobile
684 14/07/2012 1 ngày 4.949.000 VNĐ Giá không đổi nguyenhoamobile
685 13/07/2012 1 ngày 4.949.000 VNĐ Tăng 1.849.000 VNĐ nguyenhoamobile
686 12/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
687 11/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
688 10/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
689 09/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
690 08/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ tienxanhmobile
691 07/07/2012 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ thoitrangmobile
692 06/07/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
693 05/07/2012 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
694 04/07/2012 1 ngày 2.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ thoitrangmobile
695 03/07/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ dienthoainguyenvancu
696 02/07/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
697 01/07/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
698 30/06/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
699 29/06/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ benmobile
700 28/06/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi hq_mobile
701 27/06/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ dienthoainguyenvancu
702 26/06/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
703 25/06/2012 3.200.000 VNĐ duclinh2mobile
Có tổng cộng 703 thay đổi giá của sản phẩm Nokia E71 Grey Steel đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Nokia E71 Grey Steel trong mục Mobile