Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nokia E71 Grey Steel

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nokia E71 Grey Steel chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 28/06/2016 3 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
2 25/06/2016 2 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
3 23/06/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ giaihuymobile
4 22/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
5 21/06/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ giaihuymobile
6 20/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
7 19/06/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ giaihuymobile
8 18/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
9 17/06/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ giaihuymobile
10 16/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
11 15/06/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ giaihuymobile
12 14/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
13 13/06/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ giaihuymobile
14 12/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
15 11/06/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ giaihuymobile
16 10/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
17 09/06/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ giaihuymobile
18 08/06/2016 5 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
19 03/06/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ giaihuymobile
20 02/06/2016 1 ngày 720.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ haomobile
21 01/06/2016 8 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
22 24/05/2016 2 ngày 700.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ giaihuymobile
23 22/05/2016 1 ngày 680.000 ₫ Giảm 75.000 VNĐ haomobile
24 21/05/2016 1 ngày 755.000 ₫ Tăng 75.000 VNĐ nhatlongmobile70
25 20/05/2016 1 ngày 680.000 ₫ Giá không đổi haomobile
26 19/05/2016 1 ngày 680.000 ₫ Giá không đổi haomobile
27 18/05/2016 1 ngày 680.000 ₫ Giảm 75.000 VNĐ haomobile
28 17/05/2016 4 ngày 755.000 ₫ Tăng 75.000 VNĐ nhatlongmobile70
29 13/05/2016 1 ngày 680.000 ₫ Giá không đổi haomobile
30 12/05/2016 1 ngày 680.000 ₫ Giảm 1.120.000 VNĐ haomobile
31 11/05/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.120.000 VNĐ tinthanhmobile
32 10/05/2016 1 ngày 680.000 ₫ Giảm 1.120.000 VNĐ haomobile
33 09/05/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ tinthanhmobile
34 08/05/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ haomobile
35 07/05/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ tinthanhmobile
36 06/05/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ haomobile
37 05/05/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ tinthanhmobile
38 04/05/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ haomobile
39 03/05/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ tinthanhmobile
40 02/05/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ haomobile
41 01/05/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ tinthanhmobile
42 30/04/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ haomobile
43 29/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ tinthanhmobile
44 28/04/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ haomobile
45 27/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
46 26/04/2016 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
47 24/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
48 23/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
49 22/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
50 21/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
51 20/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
52 19/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
53 18/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
54 17/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
55 16/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
56 15/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
57 14/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
58 13/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
59 12/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ haomobile
60 11/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
61 10/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ haomobile
62 09/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
63 08/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
64 07/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
65 06/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ manhthangpro78
66 05/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
67 04/04/2016 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
68 02/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
69 01/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
70 31/03/2016 9 ngày 800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ manhthangpro78
71 22/03/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ haomobile
72 21/03/2016 10 ngày 850.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ kid007007
73 11/03/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ T_mobile1
74 10/03/2016 1 ngày 750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ haomobile
75 09/03/2016 5 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi T_mobile1
76 04/03/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi T_mobile1
77 03/03/2016 2 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi T_mobile1
78 01/03/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ T_mobile1
79 29/02/2016 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi haomobile
80 27/02/2016 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi haomobile
81 25/02/2016 5 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ haomobile
82 20/02/2016 2 ngày 800.000 ₫ Tăng 11.000 VNĐ ATTMOBILE
83 18/02/2016 3 ngày 789.000 ₫ Giảm 11.000 VNĐ haisannguyenvu01
84 15/02/2016 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ T_mobile1
85 14/02/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi haomobile
86 13/02/2016 6 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi haomobile
87 07/02/2016 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ haomobile
88 05/02/2016 3 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ T_mobile1
89 02/02/2016 5 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi haomobile
90 28/01/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ haomobile
91 27/01/2016 4 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi ATTMOBILE
92 23/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ T_mobile1
93 22/01/2016 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ haomobile
94 19/01/2016 5 ngày 800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ATTMOBILE
95 14/01/2016 5 ngày 700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ T_mobile1
96 09/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ ATTMOBILE
97 08/01/2016 4 ngày 850.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ kid007007
98 04/01/2016 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ shopon
99 03/01/2016 14 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi shopon
100 20/12/2015 4 ngày 800.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ shopon
101 16/12/2015 6 ngày 780.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ giaihuymobile
102 10/12/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ shopon
103 09/12/2015 2 ngày 850.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ kid007007
104 07/12/2015 7 ngày 1.050.000 ₫ Giá không đổi didong_pro
105 30/11/2015 2 ngày 1.050.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ctywalton
106 28/11/2015 3 ngày 800.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ dienthoaididongxua
107 25/11/2015 1 ngày 999.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ thuduc_skygiare
108 24/11/2015 3 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ Sky_Lg_giare
109 21/11/2015 1 ngày 999.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ thuduc_skygiare
110 20/11/2015 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
111 16/11/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ Sky_Lg_giare
112 15/11/2015 1 ngày 1.050.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ didong_pro
113 14/11/2015 1 ngày 999.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ thuduc_skygiare
114 13/11/2015 2 ngày 1.050.000 ₫ Giá không đổi ctywalton
115 11/11/2015 1 ngày 1.050.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ didong_pro
116 10/11/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ Sky_Lg_giare
117 09/11/2015 7 ngày 999.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ thuduc_skygiare
118 02/11/2015 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
119 29/10/2015 12 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ Sky_Lg_giare
120 17/10/2015 4 ngày 999.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ thuduc_skygiare
121 13/10/2015 24 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi Dmobile
122 19/09/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi Dmobile
123 18/09/2015 6 ngày 1.100.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ Dmobile
124 12/09/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
125 11/09/2015 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ tinthanhmobile
126 10/09/2015 7 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ manhthangpro78
127 03/09/2015 3 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ h_shopdienthoai
128 31/08/2015 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ daiphuminh
129 30/08/2015 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
130 28/08/2015 6 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
131 22/08/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
132 21/08/2015 24 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ daiphuminh
133 28/07/2015 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
134 26/07/2015 4 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
135 22/07/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
136 21/07/2015 2 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
137 19/07/2015 2 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
138 17/07/2015 2 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
139 15/07/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
140 14/07/2015 2 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
141 12/07/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
142 11/07/2015 2 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
143 09/07/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
144 08/07/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
145 07/07/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
146 06/07/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
147 05/07/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
148 04/07/2015 3 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
149 01/07/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
150 30/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
151 29/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
152 28/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
153 27/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
154 26/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
155 25/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
156 24/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
157 23/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
158 22/06/2015 2 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
159 20/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
160 19/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
161 18/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
162 17/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
163 16/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
164 15/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
165 14/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
166 13/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
167 12/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
168 11/06/2015 3 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
169 08/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
170 07/06/2015 2 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
171 05/06/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
172 04/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
173 03/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
174 02/06/2015 14 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
175 19/05/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
176 18/05/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
177 17/05/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
178 16/05/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
179 15/05/2015 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
180 13/05/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
181 12/05/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
182 11/05/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhthangpro78
183 10/05/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
184 09/05/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
185 08/05/2015 6 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
186 02/05/2015 5 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
187 27/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
188 26/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
189 25/04/2015 2 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
190 23/04/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
191 22/04/2015 2 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
192 20/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
193 19/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
194 18/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
195 17/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
196 16/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
197 15/04/2015 3 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
198 12/04/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
199 11/04/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
200 10/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ sieumuachung
201 09/04/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
202 08/04/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
203 07/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
204 06/04/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhthangpro78
205 05/04/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
206 04/04/2015 3 ngày 1.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
207 01/04/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhthangpro78
208 31/03/2015 13 ngày 1.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
209 18/03/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
210 17/03/2015 4 ngày 900.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ manhthangpro78
211 13/03/2015 2 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
212 11/03/2015 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ mobileanhthu
213 10/03/2015 4 ngày 900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhthangpro78
214 06/03/2015 8 ngày 1.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
215 26/02/2015 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
216 24/02/2015 3 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
217 21/02/2015 8 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
218 13/02/2015 9 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
219 04/02/2015 6 ngày 900.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ manhthangpro78
220 29/01/2015 1 ngày 550.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ nhatsonmobile
221 28/01/2015 26 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
222 02/01/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
223 01/01/2015 2 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
224 30/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
225 29/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
226 28/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
227 27/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
228 26/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
229 25/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
230 24/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
231 23/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
232 22/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ tammobile
233 21/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
234 20/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
235 19/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
236 18/12/2014 3 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
237 15/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
238 14/12/2014 5 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
239 09/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ manhthangpro78
240 08/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ bestbuymobile
241 07/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ duynguyen261
242 06/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi bestbuymobile
243 05/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi bestbuymobile
244 04/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi bestbuymobile
245 03/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ bestbuymobile
246 02/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
247 01/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ duynguyen261
248 30/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ bestbuymobile
249 29/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ duynguyen261
250 28/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi bestbuymobile
251 27/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ bestbuymobile
252 26/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ duynguyen261
253 25/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ bestbuymobile
254 24/11/2014 3 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
255 21/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
256 20/11/2014 2 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
257 18/11/2014 3 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
258 15/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
259 14/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
260 13/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
261 12/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
262 11/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
263 10/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
264 09/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
265 08/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
266 07/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
267 06/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
268 05/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
269 04/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi tammobile
270 03/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi tammobile
271 02/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi tammobile
272 01/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
273 31/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
274 30/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
275 29/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
276 28/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
277 27/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
278 26/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
279 25/10/2014 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
280 23/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
281 22/10/2014 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
282 20/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
283 19/10/2014 3 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi tammobile
284 16/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ tammobile
285 15/10/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ playmobile
286 14/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhthangpro78
287 13/10/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
288 12/10/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ playmobile
289 10/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
290 09/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
291 08/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
292 07/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
293 06/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
294 05/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
295 04/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
296 03/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
297 02/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
298 01/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
299 30/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
300 29/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
301 28/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
302 27/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
303 26/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
304 25/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
305 24/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ tammobile
306 23/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
307 22/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
308 21/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
309 20/09/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
310 18/09/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
311 16/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
312 15/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
313 14/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
314 13/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
315 12/09/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
316 10/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
317 09/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
318 08/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
319 07/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
320 06/09/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
321 04/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
322 03/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
323 02/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
324 01/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
325 31/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
326 30/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
327 29/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
328 28/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 919.000 VNĐ mobileanhthu
329 27/08/2014 1 ngày 1.699.000 ₫ Giảm 1.191.000 VNĐ sieumuachung
330 26/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 1.191.000 VNĐ playmobile
331 25/08/2014 2 ngày 1.699.000 ₫ Tăng 919.000 VNĐ sieumuachung
332 23/08/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
333 21/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
334 20/08/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
335 18/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
336 17/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ playmobile
337 16/08/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ minhphumobile
338 15/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
339 14/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ mobileanhthu
340 13/08/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ minhphumobile
341 12/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
342 11/08/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
343 09/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
344 08/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
345 07/08/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
346 05/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
347 04/08/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
348 02/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
349 01/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
350 31/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
351 30/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
352 29/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
353 28/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
354 27/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
355 26/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
356 25/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
357 24/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
358 23/07/2014 6 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
359 17/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
360 16/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
361 15/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
362 14/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
363 13/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
364 12/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
365 11/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
366 10/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
367 09/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
368 08/07/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
369 06/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
370 05/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
371 04/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ mobileanhthu
372 03/07/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 1.890.000 VNĐ hpmarket
373 02/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
374 01/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 2.020.000 VNĐ thienthanhmobi
375 30/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
376 29/06/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
377 27/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
378 26/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
379 25/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
380 24/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
381 23/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
382 22/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
383 21/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
384 20/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
385 19/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
386 18/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
387 17/06/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
388 15/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
389 14/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
390 13/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
391 12/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
392 11/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
393 10/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
394 09/06/2014 4 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
395 05/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
396 04/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
397 03/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
398 02/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
399 01/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
400 31/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
401 30/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
402 29/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
403 28/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
404 27/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ giaihuymobile
405 26/05/2014 1 ngày 780.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mobileanhthu
406 25/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
407 24/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
408 23/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
409 22/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
410 21/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
411 20/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
412 19/05/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
413 17/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
414 16/05/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
415 14/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ hongducmobile
416 13/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
417 12/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
418 11/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
419 10/05/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
420 09/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
421 08/05/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
422 07/05/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
423 06/05/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
424 05/05/2014 19 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
425 16/04/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
426 15/04/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
427 14/04/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
428 13/04/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
429 12/04/2014 25 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
430 18/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
431 17/03/2014 15 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
432 02/03/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
433 01/03/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
434 28/02/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
435 27/02/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
436 26/02/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
437 25/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
438 24/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
439 23/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
440 22/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
441 21/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
442 20/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
443 19/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
444 18/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
445 17/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
446 16/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
447 15/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
448 14/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
449 13/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ duynguyen261
450 12/02/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dtddlehung
451 11/02/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ duynguyen261
452 09/02/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobiletuongvy
453 08/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
454 07/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ hvmobi
455 06/02/2014 2 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
456 04/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
457 03/02/2014 13 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
458 21/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ duynguyen261
459 20/01/2014 4 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tinthanhmobile
460 16/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
461 15/01/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
462 14/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
463 13/01/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
464 12/01/2014 4 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi hongducmobile
465 08/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
466 07/01/2014 11 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
467 27/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ duynguyen261
468 26/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
469 25/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
470 24/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ minhnhatmobile
471 23/12/2013 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
472 22/12/2013 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ quynhanhmobile176
473 21/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ minhnhatmobile
474 20/12/2013 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
475 19/12/2013 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
476 18/12/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
477 17/12/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dtddlehung
478 16/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
479 15/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
480 14/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
481 13/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
482 12/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
483 11/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
484 10/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
485 09/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
486 08/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
487 07/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
488 06/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
489 05/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
490 04/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
491 03/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
492 02/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
493 01/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
494 30/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
495 29/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
496 28/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
497 27/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ manhthangpro78
498 26/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
499 25/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
500 24/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
501 23/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
502 22/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
503 21/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ phatminhkhangmobile
504 20/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ dtddlehung
505 19/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ tinthanhmobile
506 18/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
507 17/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
508 16/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ dtddlehung
509 15/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ tinthanhmobile
510 14/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
511 13/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
512 12/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
513 11/11/2013 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
514 09/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
515 08/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
516 07/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dtddlehung
517 06/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ phatminhkhangmobile
518 05/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
519 04/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
520 03/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
521 02/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ thienthanhmobi
522 01/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
523 31/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
524 30/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
525 29/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
526 28/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ thienthanhmobi
527 27/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
528 26/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
529 25/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
530 24/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
531 23/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ thienthanhmobi
532 22/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
533 21/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
534 20/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
535 19/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
536 18/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
537 17/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
538 16/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
539 15/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
540 14/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
541 13/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
542 12/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
543 11/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
544 10/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
545 09/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
546 08/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
547 07/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
548 06/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 940.000 VNĐ phatminhkhangmobile
549 05/10/2013 1 ngày 2.240.000 ₫ Tăng 940.000 VNĐ mobilechinhhang
550 04/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
551 03/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
552 02/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ minhnhatmobile
553 01/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
554 30/09/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
555 29/09/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
556 28/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
557 27/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
558 26/09/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
559 25/09/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
560 24/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 940.000 VNĐ manhthangpro78
561 23/09/2013 1 ngày 2.240.000 ₫ Tăng 940.000 VNĐ mobilechinhhang
562 22/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
563 21/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ manhthangpro78
564 20/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
565 19/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
566 18/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
567 17/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
568 16/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
569 15/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ dtddlehung
570 14/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tinthanhmobile
571 13/09/2013 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ hungyenmobile
572 12/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tinthanhmobile
573 11/09/2013 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
574 10/09/2013 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
575 09/09/2013 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
576 08/09/2013 3 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 1.240.000 VNĐ hungyenmobile
577 05/09/2013 1 ngày 2.240.000 ₫ Tăng 1.240.000 VNĐ mobilechinhhang
578 04/09/2013 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ hungyenmobile
579 03/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
580 02/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
581 01/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
582 31/08/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
583 30/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
584 29/08/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
585 28/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ phatminhkhangmobile
586 27/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
587 26/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ duynguyen261
588 25/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
589 24/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
590 23/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
591 22/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
592 21/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
593 20/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
594 19/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
595 18/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
596 17/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
597 16/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
598 15/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
599 14/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
600 13/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
601 12/08/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
602 11/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
603 10/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
604 09/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
605 08/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ manhthangpro78
606 07/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ antuongmobile
607 06/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
608 05/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
609 04/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
610 03/08/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
611 02/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
612 01/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
613 31/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
614 30/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
615 29/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ manhthangpro78
616 28/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
617 27/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
618 26/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ salephone
619 25/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thienthanhmobi
620 24/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ salephone
621 23/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
622 22/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
623 21/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thienthanhmobi
624 20/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
625 19/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
626 18/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thienthanhmobi
627 17/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
628 16/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
629 15/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
630 14/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
631 13/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
632 12/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
633 11/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
634 10/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
635 09/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
636 08/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
637 07/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
638 06/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ lehieumobile
639 05/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
640 04/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhthangpro78
641 03/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 3.550.000 VNĐ manhthangpro78
642 02/07/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Tăng 3.550.000 VNĐ ducminhmobile
643 01/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
644 30/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
645 29/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
646 28/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
647 27/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
648 26/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
649 25/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
650 24/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
651 23/06/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienthanhmobi
652 22/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
653 21/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
654 20/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
655 19/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
656 18/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
657 17/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
658 16/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
659 15/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
660 14/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
661 13/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
662 12/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
663 11/06/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
664 10/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ manhthangpro78
665 09/06/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
666 08/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ manhthangpro78
667 07/06/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
668 06/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
669 05/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
670 04/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
671 03/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
672 02/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
673 01/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
674 31/05/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ binhduongmobile
675 30/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
676 29/05/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
677 28/05/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ binhduongmobile
678 27/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
679 26/05/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ binhduongmobile
680 25/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
681 24/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
682 23/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ hungyenmobile
683 22/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
684 21/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ hungyenmobile
685 20/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
686 19/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
687 18/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
688 17/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ hungyenmobile
689 16/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
690 15/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
691 14/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
692 13/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
693 12/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ hungyenmobile
694 11/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ antuongmobile
695 10/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ hungyenmobile
696 09/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
697 08/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
698 07/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ antuongmobile
699 06/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
700 05/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
701 04/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
702 03/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
703 02/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ hungyenmobile
704 01/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
705 30/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ salephone
706 29/04/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phukienfone
707 28/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
708 27/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
709 26/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
710 25/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ salephone
711 24/04/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phukienfone
712 23/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
713 22/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
714 21/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
715 20/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
716 19/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
717 18/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
718 17/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ antuongmobile
719 16/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
720 15/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ huongmobiles
721 14/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
722 13/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
723 12/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
724 11/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
725 10/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
726 09/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
727 08/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
728 07/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ mobileworld
729 06/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
730 05/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
731 04/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
732 03/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
733 02/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ huongmobiles
734 01/04/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ xuanmaimobile
735 31/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
736 30/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
737 29/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
738 28/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ huongmobiles
739 27/03/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ xuanmaimobile
740 26/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
741 25/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ minhnhatmobile
742 24/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
743 23/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
744 22/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
745 21/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
746 20/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
747 19/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
748 18/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ salephone
749 17/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ SuNaMobile
750 16/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
751 15/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
752 14/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
753 13/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
754 12/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
755 11/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
756 10/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
757 09/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
758 08/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ minhnhatmobile
759 07/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
760 06/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
761 05/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ huongmobiles
762 04/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ divuhoanhao
763 03/03/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ giare
764 02/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
765 01/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ benmobile
766 28/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
767 27/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
768 26/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
769 25/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
770 24/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tienxanhmobile
771 23/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
772 22/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
773 21/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
774 20/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
775 19/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi phukienfone
776 18/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi phukienfone
777 17/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phukienfone
778 16/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
779 15/02/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
780 12/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
781 11/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
782 10/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
783 09/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
784 08/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
785 07/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
786 06/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
787 05/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ tienxanhmobile
788 04/02/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ giare
789 03/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
790 02/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 301.000 VNĐ tienxanhmobile
791 01/02/2013 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ duclinhmobile
792 31/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
793 30/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ divuhoanhao
794 29/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ giare
795 28/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
796 27/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ divuhoanhao
797 26/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi giare
798 25/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ giare
799 24/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ huongmobiles
800 23/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
801 22/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ divuhoanhao
802 21/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tienxanhmobile
803 20/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
804 19/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ divuhoanhao
805 18/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ huongmobiles
806 17/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
807 16/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ divuhoanhao
808 15/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
809 14/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ salephone
810 13/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
811 12/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
812 11/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ divuhoanhao
813 10/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
814 09/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
815 08/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ antuongmobile
816 07/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
817 06/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ divuhoanhao
818 05/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
819 04/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tienxanhmobile
820 03/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
821 02/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ divuhoanhao
822 01/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ duclinh2mobile
823 31/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 291.000 VNĐ namlongviettin
824 30/12/2012 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ duclinhmobile
825 29/12/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
826 28/12/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ divuhoanhao
827 27/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ namlongviettin
828 26/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ antuongmobile
829 25/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
830 24/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ lehieumobile
831 23/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ antuongmobile
832 22/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
833 21/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ lehieumobile
834 20/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ antuongmobile
835 19/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
836 18/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
837 17/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
838 16/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.440.000 VNĐ namlongviettin
839 15/12/2012 1 ngày 1.550.000 ₫ Giảm 1.450.000 VNĐ phukienfone
840 14/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ duclinh2mobile
841 13/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
842 12/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
843 11/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
844 10/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
845 09/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
846 08/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ vienthonghq
847 07/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
848 06/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
849 05/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
850 04/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ benmobile
851 03/12/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ minhhieumobile
852 02/12/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
853 01/12/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ vienthonghq
854 30/11/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ minhhieumobile
855 29/11/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
856 28/11/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ vienthonghq
857 27/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ duclinh2mobile
858 26/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ TrongTuanmobile
859 25/11/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienthoai_cu
860 24/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
861 23/11/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienthoai_cu
862 22/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ benmobile
863 21/11/2012 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ xuanmaimobile
864 20/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ benmobile
865 19/11/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ mobilechinhhang
866 18/11/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoainguyenvancu
867 17/11/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoainguyenvancu
868 16/11/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoainguyenvancu
869 15/11/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienthoainguyenvancu
870 14/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
871 13/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
872 12/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
873 11/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ duclinh2mobile
874 10/11/2012 1 ngày 2.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ mobigiare
875 09/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ duclinh2mobile
876 08/11/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
877 07/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ duclinh2mobile
878 06/11/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
879 05/11/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
880 04/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
881 03/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ benmobile
882 02/11/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
883 01/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
884 31/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
885 30/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ benmobile
886 29/10/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
887 28/10/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ muahangtructuyen
888 27/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
889 26/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
890 25/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
891 24/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ benmobile
892 23/10/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
893 22/10/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
894 21/10/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
895 20/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
896 19/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ benmobile
897 18/10/2012 1 ngày 1.750.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ minhphumobile
898 17/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
899 16/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
900 15/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ benmobile
901 14/10/2012 1 ngày 1.750.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
902 13/10/2012 1 ngày 1.750.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ minhphumobile
903 12/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
904 11/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
905 10/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
906 09/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
907 08/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
908 07/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
909 06/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ antuongmobile
910 05/10/2012 1 ngày 2.050.000 ₫ Giá không đổi tt_mobile
911 04/10/2012 1 ngày 2.050.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ dtddlehung
912 03/10/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
913 02/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
914 01/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
915 30/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
916 29/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
917 28/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
918 27/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
919 26/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ duclinh2mobile
920 25/09/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
921 24/09/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
922 23/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
923 22/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
924 21/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
925 20/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ benmobile
926 19/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
927 18/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
928 17/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
929 16/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
930 15/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
931 14/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ daiphongmobile
932 13/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ tienxanhmobile
933 12/09/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
934 11/09/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.850.000 VNĐ minhhieumobile
935 10/09/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ xuanmaimobile
936 09/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
937 08/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
938 07/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
939 06/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ antuongmobile
940 05/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
941 04/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
942 03/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
943 02/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
944 01/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
945 31/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
946 30/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ minhnhatmobile
947 29/08/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
948 28/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tienxanhmobile
949 27/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ huongmobiles
950 26/08/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ minhhieumobile
951 25/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
952 24/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
953 23/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
954 22/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
955 21/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
956 20/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
957 19/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mobile_thienphu
958 18/08/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.150.000 VNĐ minhhieumobile
959 17/08/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ banbuonbanle
960 16/08/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ mobiletuongvy
961 15/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
962 14/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
963 13/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
964 12/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
965 11/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
966 10/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
967 09/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
968 08/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tienxanhmobile
969 07/08/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
970 06/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
971 05/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
972 04/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
973 03/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mobile_thienphu
974 02/08/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
975 01/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
976 31/07/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
977 30/07/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
978 29/07/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
979 28/07/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
980 27/07/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tinthanhmobile
981 26/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ lehieumobile
982 25/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
983 24/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
984 23/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
985 22/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
986 21/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
987 20/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ nghia_mobile
988 19/07/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ xuanmaimobile
989 18/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
990 17/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
991 16/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 1.849.000 VNĐ tienxanhmobile
992 15/07/2012 1 ngày 4.949.000 ₫ Giá không đổi nguyenhoamobile
993 14/07/2012 1 ngày 4.949.000 ₫ Giá không đổi nguyenhoamobile
994 13/07/2012 1 ngày 4.949.000 ₫ Tăng 1.849.000 VNĐ nguyenhoamobile
995 12/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
996 11/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
997 10/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
998 09/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
999 08/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tienxanhmobile
1000 07/07/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ thoitrangmobile
1001 06/07/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
1002 05/07/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
1003 04/07/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thoitrangmobile
1004 03/07/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ dienthoainguyenvancu
1005 02/07/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1006 01/07/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1007 30/06/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1008 29/06/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ benmobile
1009 28/06/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi hq_mobile
1010 27/06/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ dienthoainguyenvancu
1011 26/06/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1012 25/06/2012 3.200.000 ₫ duclinh2mobile
Có tổng cộng 1.012 thay đổi giá của sản phẩm Nokia E71 Grey Steel đã được hệ thống ghi lại.