• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nokia E71 Grey Steel

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nokia E71 Grey Steel chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 24/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
2 23/07/2014 6 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
3 17/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
4 16/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
5 15/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
6 14/07/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
7 13/07/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
8 12/07/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
9 11/07/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
10 10/07/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
11 09/07/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
12 08/07/2014 2 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
13 06/07/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
14 05/07/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
15 04/07/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ mobileanhthu
16 03/07/2014 1 ngày 1.000.000 VNĐ Giảm 1.890.000 VNĐ hpmarket
17 02/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
18 01/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 2.020.000 VNĐ thienthanhmobi
19 30/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
20 29/06/2014 2 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
21 27/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
22 26/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
23 25/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
24 24/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
25 23/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
26 22/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
27 21/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
28 20/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
29 19/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
30 18/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
31 17/06/2014 2 ngày 780.000 VNĐ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
32 15/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
33 14/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
34 13/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
35 12/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
36 11/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
37 10/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
38 09/06/2014 4 ngày 780.000 VNĐ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
39 05/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
40 04/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
41 03/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
42 02/06/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi giaihuymobile
43 01/06/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi giaihuymobile
44 31/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi giaihuymobile
45 30/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
46 29/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
47 28/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi giaihuymobile
48 27/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ giaihuymobile
49 26/05/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ mobileanhthu
50 25/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
51 24/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
52 23/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi giaihuymobile
53 22/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi giaihuymobile
54 21/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi giaihuymobile
55 20/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi giaihuymobile
56 19/05/2014 2 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
57 17/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
58 16/05/2014 2 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
59 14/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ hongducmobile
60 13/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi giaihuymobile
61 12/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
62 11/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
63 10/05/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
64 09/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
65 08/05/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
66 07/05/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
67 06/05/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
68 05/05/2014 19 ngày 780.000 VNĐ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
69 16/04/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
70 15/04/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
71 14/04/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
72 13/04/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
73 12/04/2014 25 ngày 780.000 VNĐ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
74 18/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
75 17/03/2014 15 ngày 1.100.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
76 02/03/2014 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giá không đổi quynhanhmobile176
77 01/03/2014 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giá không đổi quynhanhmobile176
78 28/02/2014 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giá không đổi quynhanhmobile176
79 27/02/2014 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giá không đổi quynhanhmobile176
80 26/02/2014 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
81 25/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
82 24/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
83 23/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
84 22/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
85 21/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
86 20/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
87 19/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
88 18/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
89 17/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
90 16/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
91 15/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
92 14/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
93 13/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ duynguyen261
94 12/02/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ dtddlehung
95 11/02/2014 2 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ duynguyen261
96 09/02/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mobiletuongvy
97 08/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
98 07/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.900.000 VNĐ hvmobi
99 06/02/2014 2 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
100 04/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
101 03/02/2014 13 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
102 21/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ duynguyen261
103 20/01/2014 4 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ tinthanhmobile
104 16/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
105 15/01/2014 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
106 14/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
107 13/01/2014 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
108 12/01/2014 4 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi hongducmobile
109 08/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
110 07/01/2014 11 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
111 27/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ duynguyen261
112 26/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi minhnhatmobile
113 25/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi minhnhatmobile
114 24/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.900.000 VNĐ minhnhatmobile
115 23/12/2013 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giá không đổi quynhanhmobile176
116 22/12/2013 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 1.900.000 VNĐ quynhanhmobile176
117 21/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.900.000 VNĐ minhnhatmobile
118 20/12/2013 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giá không đổi quynhanhmobile176
119 19/12/2013 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
120 18/12/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
121 17/12/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dtddlehung
122 16/12/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
123 15/12/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
124 14/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
125 13/12/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
126 12/12/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
127 11/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
128 10/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
129 09/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
130 08/12/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
131 07/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
132 06/12/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
133 05/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
134 04/12/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
135 03/12/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
136 02/12/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
137 01/12/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
138 30/11/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
139 29/11/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
140 28/11/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
141 27/11/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ manhthangpro78
142 26/11/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
143 25/11/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
144 24/11/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
145 23/11/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
146 22/11/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
147 21/11/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ phatminhkhangmobile
148 20/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ dtddlehung
149 19/11/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ tinthanhmobile
150 18/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
151 17/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
152 16/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ dtddlehung
153 15/11/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ tinthanhmobile
154 14/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
155 13/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
156 12/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
157 11/11/2013 2 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
158 09/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
159 08/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
160 07/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dtddlehung
161 06/11/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ phatminhkhangmobile
162 05/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
163 04/11/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
164 03/11/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
165 02/11/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ thienthanhmobi
166 01/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
167 31/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
168 30/10/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
169 29/10/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
170 28/10/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ thienthanhmobi
171 27/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
172 26/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
173 25/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
174 24/10/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
175 23/10/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ thienthanhmobi
176 22/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
177 21/10/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
178 20/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
179 19/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
180 18/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
181 17/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
182 16/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
183 15/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
184 14/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
185 13/10/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
186 12/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
187 11/10/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
188 10/10/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
189 09/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
190 08/10/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
191 07/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
192 06/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 940.000 VNĐ phatminhkhangmobile
193 05/10/2013 1 ngày 2.240.000 VNĐ Tăng 940.000 VNĐ mobilechinhhang
194 04/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
195 03/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
196 02/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ minhnhatmobile
197 01/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
198 30/09/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
199 29/09/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
200 28/09/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
201 27/09/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
202 26/09/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
203 25/09/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
204 24/09/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 940.000 VNĐ manhthangpro78
205 23/09/2013 1 ngày 2.240.000 VNĐ Tăng 940.000 VNĐ mobilechinhhang
206 22/09/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
207 21/09/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ manhthangpro78
208 20/09/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
209 19/09/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
210 18/09/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
211 17/09/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
212 16/09/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
213 15/09/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ dtddlehung
214 14/09/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ tinthanhmobile
215 13/09/2013 1 ngày 1.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ hungyenmobile
216 12/09/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ tinthanhmobile
217 11/09/2013 1 ngày 1.000.000 VNĐ Giá không đổi hungyenmobile
218 10/09/2013 1 ngày 1.000.000 VNĐ Giá không đổi hungyenmobile
219 09/09/2013 1 ngày 1.000.000 VNĐ Giá không đổi hungyenmobile
220 08/09/2013 3 ngày 1.000.000 VNĐ Giảm 1.240.000 VNĐ hungyenmobile
221 05/09/2013 1 ngày 2.240.000 VNĐ Tăng 1.240.000 VNĐ mobilechinhhang
222 04/09/2013 1 ngày 1.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ hungyenmobile
223 03/09/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
224 02/09/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
225 01/09/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
226 31/08/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
227 30/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
228 29/08/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
229 28/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ phatminhkhangmobile
230 27/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
231 26/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ duynguyen261
232 25/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
233 24/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
234 23/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
235 22/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
236 21/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
237 20/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
238 19/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
239 18/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
240 17/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
241 16/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
242 15/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
243 14/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
244 13/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
245 12/08/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
246 11/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
247 10/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
248 09/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
249 08/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ manhthangpro78
250 07/08/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ antuongmobile
251 06/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
252 05/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
253 04/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
254 03/08/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
255 02/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
256 01/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
257 31/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
258 30/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
259 29/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ manhthangpro78
260 28/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
261 27/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
262 26/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ salephone
263 25/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thienthanhmobi
264 24/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ salephone
265 23/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
266 22/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
267 21/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thienthanhmobi
268 20/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
269 19/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
270 18/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thienthanhmobi
271 17/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
272 16/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
273 15/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
274 14/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
275 13/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
276 12/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
277 11/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
278 10/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
279 09/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
280 08/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
281 07/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
282 06/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ lehieumobile
283 05/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
284 04/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ manhthangpro78
285 03/07/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 3.550.000 VNĐ manhthangpro78
286 02/07/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Tăng 3.550.000 VNĐ ducminhmobile
287 01/07/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
288 30/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
289 29/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
290 28/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
291 27/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
292 26/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
293 25/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
294 24/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
295 23/06/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ thienthanhmobi
296 22/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
297 21/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
298 20/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
299 19/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
300 18/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
301 17/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
302 16/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
303 15/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
304 14/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
305 13/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
306 12/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
307 11/06/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
308 10/06/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ manhthangpro78
309 09/06/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
310 08/06/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ manhthangpro78
311 07/06/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
312 06/06/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
313 05/06/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
314 04/06/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
315 03/06/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
316 02/06/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
317 01/06/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
318 31/05/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ binhduongmobile
319 30/05/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
320 29/05/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
321 28/05/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ binhduongmobile
322 27/05/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
323 26/05/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ binhduongmobile
324 25/05/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
325 24/05/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
326 23/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ hungyenmobile
327 22/05/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
328 21/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ hungyenmobile
329 20/05/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
330 19/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi hungyenmobile
331 18/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi hungyenmobile
332 17/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ hungyenmobile
333 16/05/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
334 15/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi hungyenmobile
335 14/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi hungyenmobile
336 13/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi hungyenmobile
337 12/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ hungyenmobile
338 11/05/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ antuongmobile
339 10/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ hungyenmobile
340 09/05/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
341 08/05/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
342 07/05/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ antuongmobile
343 06/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi hungyenmobile
344 05/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi hungyenmobile
345 04/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi hungyenmobile
346 03/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi hungyenmobile
347 02/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ hungyenmobile
348 01/05/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
349 30/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ salephone
350 29/04/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ phukienfone
351 28/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
352 27/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
353 26/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
354 25/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ salephone
355 24/04/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ phukienfone
356 23/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
357 22/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
358 21/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
359 20/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
360 19/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
361 18/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
362 17/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ antuongmobile
363 16/04/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
364 15/04/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ huongmobiles
365 14/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi SuNaMobile
366 13/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi SuNaMobile
367 12/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi SuNaMobile
368 11/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi SuNaMobile
369 10/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi SuNaMobile
370 09/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi SuNaMobile
371 08/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi SuNaMobile
372 07/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ mobileworld
373 06/04/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
374 05/04/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
375 04/04/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
376 03/04/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
377 02/04/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ huongmobiles
378 01/04/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ xuanmaimobile
379 31/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
380 30/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
381 29/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
382 28/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ huongmobiles
383 27/03/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ xuanmaimobile
384 26/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi minhnhatmobile
385 25/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ minhnhatmobile
386 24/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
387 23/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
388 22/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
389 21/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
390 20/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
391 19/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
392 18/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ salephone
393 17/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ SuNaMobile
394 16/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
395 15/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
396 14/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
397 13/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
398 12/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
399 11/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
400 10/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
401 09/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
402 08/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ minhnhatmobile
403 07/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
404 06/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
405 05/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ huongmobiles
406 04/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ divuhoanhao
407 03/03/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ giare
408 02/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi divuhoanhao
409 01/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ benmobile
410 28/02/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
411 27/02/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
412 26/02/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
413 25/02/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
414 24/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ tienxanhmobile
415 23/02/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
416 22/02/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
417 21/02/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
418 20/02/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
419 19/02/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi phukienfone
420 18/02/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi phukienfone
421 17/02/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ phukienfone
422 16/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
423 15/02/2013 3 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
424 12/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
425 11/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
426 10/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
427 09/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
428 08/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
429 07/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
430 06/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
431 05/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ tienxanhmobile
432 04/02/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 510.000 VNĐ giare
433 03/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
434 02/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 301.000 VNĐ tienxanhmobile
435 01/02/2013 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ duclinhmobile
436 31/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi divuhoanhao
437 30/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ divuhoanhao
438 29/01/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ giare
439 28/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi divuhoanhao
440 27/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ divuhoanhao
441 26/01/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi giare
442 25/01/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 410.000 VNĐ giare
443 24/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ huongmobiles
444 23/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi divuhoanhao
445 22/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ divuhoanhao
446 21/01/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tienxanhmobile
447 20/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi divuhoanhao
448 19/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ divuhoanhao
449 18/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ huongmobiles
450 17/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi divuhoanhao
451 16/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ divuhoanhao
452 15/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
453 14/01/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ salephone
454 13/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi divuhoanhao
455 12/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi divuhoanhao
456 11/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ divuhoanhao
457 10/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
458 09/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
459 08/01/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ antuongmobile
460 07/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi divuhoanhao
461 06/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ divuhoanhao
462 05/01/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
463 04/01/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tienxanhmobile
464 03/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi divuhoanhao
465 02/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ divuhoanhao
466 01/01/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ duclinh2mobile
467 31/12/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 291.000 VNĐ namlongviettin
468 30/12/2012 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ duclinhmobile
469 29/12/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi divuhoanhao
470 28/12/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ divuhoanhao
471 27/12/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ namlongviettin
472 26/12/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ antuongmobile
473 25/12/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
474 24/12/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ lehieumobile
475 23/12/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ antuongmobile
476 22/12/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
477 21/12/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ lehieumobile
478 20/12/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ antuongmobile
479 19/12/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
480 18/12/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
481 17/12/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
482 16/12/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 1.440.000 VNĐ namlongviettin
483 15/12/2012 1 ngày 1.550.000 VNĐ Giảm 1.450.000 VNĐ phukienfone
484 14/12/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ duclinh2mobile
485 13/12/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthonghq
486 12/12/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthonghq
487 11/12/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthonghq
488 10/12/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthonghq
489 09/12/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthonghq
490 08/12/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ vienthonghq
491 07/12/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
492 06/12/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
493 05/12/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
494 04/12/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ benmobile
495 03/12/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ minhhieumobile
496 02/12/2012 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giá không đổi vienthonghq
497 01/12/2012 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ vienthonghq
498 30/11/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ minhhieumobile
499 29/11/2012 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giá không đổi vienthonghq
500 28/11/2012 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ vienthonghq
501 27/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ duclinh2mobile
502 26/11/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ TrongTuanmobile
503 25/11/2012 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ dienthoai_cu
504 24/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
505 23/11/2012 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ dienthoai_cu
506 22/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ benmobile
507 21/11/2012 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ xuanmaimobile
508 20/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ benmobile
509 19/11/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ mobilechinhhang
510 18/11/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi dienthoainguyenvancu
511 17/11/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi dienthoainguyenvancu
512 16/11/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi dienthoainguyenvancu
513 15/11/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ dienthoainguyenvancu
514 14/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi minhnhatmobile
515 13/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi minhnhatmobile
516 12/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi minhnhatmobile
517 11/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 201.000 VNĐ duclinh2mobile
518 10/11/2012 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ mobigiare
519 09/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ duclinh2mobile
520 08/11/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
521 07/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ duclinh2mobile
522 06/11/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
523 05/11/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
524 04/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
525 03/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ benmobile
526 02/11/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
527 01/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
528 31/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
529 30/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ benmobile
530 29/10/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
531 28/10/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 510.000 VNĐ muahangtructuyen
532 27/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
533 26/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
534 25/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
535 24/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ benmobile
536 23/10/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
537 22/10/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
538 21/10/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
539 20/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
540 19/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.250.000 VNĐ benmobile
541 18/10/2012 1 ngày 1.750.000 VNĐ Giảm 1.250.000 VNĐ minhphumobile
542 17/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
543 16/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
544 15/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.250.000 VNĐ benmobile
545 14/10/2012 1 ngày 1.750.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
546 13/10/2012 1 ngày 1.750.000 VNĐ Giảm 1.250.000 VNĐ minhphumobile
547 12/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
548 11/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
549 10/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
550 09/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
551 08/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
552 07/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
553 06/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ antuongmobile
554 05/10/2012 1 ngày 2.050.000 VNĐ Giá không đổi tt_mobile
555 04/10/2012 1 ngày 2.050.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ dtddlehung
556 03/10/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
557 02/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
558 01/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
559 30/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
560 29/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
561 28/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
562 27/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
563 26/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ duclinh2mobile
564 25/09/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
565 24/09/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
566 23/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
567 22/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
568 21/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
569 20/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ benmobile
570 19/09/2012 1 ngày 2.750.000 VNĐ Giá không đổi daiphongmobile
571 18/09/2012 1 ngày 2.750.000 VNĐ Giá không đổi daiphongmobile
572 17/09/2012 1 ngày 2.750.000 VNĐ Giá không đổi daiphongmobile
573 16/09/2012 1 ngày 2.750.000 VNĐ Giá không đổi daiphongmobile
574 15/09/2012 1 ngày 2.750.000 VNĐ Giá không đổi daiphongmobile
575 14/09/2012 1 ngày 2.750.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ daiphongmobile
576 13/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ tienxanhmobile
577 12/09/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
578 11/09/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.850.000 VNĐ minhhieumobile
579 10/09/2012 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ xuanmaimobile
580 09/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
581 08/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
582 07/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
583 06/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ antuongmobile
584 05/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
585 04/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
586 03/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
587 02/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
588 01/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
589 31/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi minhnhatmobile
590 30/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ minhnhatmobile
591 29/08/2012 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
592 28/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tienxanhmobile
593 27/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 850.000 VNĐ huongmobiles
594 26/08/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ minhhieumobile
595 25/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
596 24/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
597 23/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
598 22/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
599 21/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
600 20/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
601 19/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ mobile_thienphu
602 18/08/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.150.000 VNĐ minhhieumobile
603 17/08/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ banbuonbanle
604 16/08/2012 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ mobiletuongvy
605 15/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
606 14/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
607 13/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
608 12/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
609 11/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
610 10/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
611 09/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
612 08/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ tienxanhmobile
613 07/08/2012 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
614 06/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
615 05/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
616 04/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
617 03/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ mobile_thienphu
618 02/08/2012 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
619 01/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
620 31/07/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
621 30/07/2012 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
622 29/07/2012 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
623 28/07/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
624 27/07/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tinthanhmobile
625 26/07/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ lehieumobile
626 25/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
627 24/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
628 23/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
629 22/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
630 21/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
631 20/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ nghia_mobile
632 19/07/2012 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ xuanmaimobile
633 18/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
634 17/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
635 16/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 1.849.000 VNĐ tienxanhmobile
636 15/07/2012 1 ngày 4.949.000 VNĐ Giá không đổi nguyenhoamobile
637 14/07/2012 1 ngày 4.949.000 VNĐ Giá không đổi nguyenhoamobile
638 13/07/2012 1 ngày 4.949.000 VNĐ Tăng 1.849.000 VNĐ nguyenhoamobile
639 12/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
640 11/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
641 10/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
642 09/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
643 08/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ tienxanhmobile
644 07/07/2012 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ thoitrangmobile
645 06/07/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
646 05/07/2012 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
647 04/07/2012 1 ngày 2.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ thoitrangmobile
648 03/07/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ dienthoainguyenvancu
649 02/07/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
650 01/07/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
651 30/06/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
652 29/06/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ benmobile
653 28/06/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi hq_mobile
654 27/06/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ dienthoainguyenvancu
655 26/06/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
656 25/06/2012 3.200.000 VNĐ duclinh2mobile
Có tổng cộng 656 thay đổi giá của sản phẩm Nokia E71 Grey Steel đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Nokia E71 Grey Steel trong mục Mobile