• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nokia E71 Grey Steel

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nokia E71 Grey Steel chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 25/04/2015 2 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
2 23/04/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
3 22/04/2015 2 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
4 20/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
5 19/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
6 18/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
7 17/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
8 16/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi sieumuachung
9 15/04/2015 3 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
10 12/04/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
11 11/04/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
12 10/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ sieumuachung
13 09/04/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
14 08/04/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ manhthangpro78
15 07/04/2015 1 ngày 1.399.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ sieumuachung
16 06/04/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhthangpro78
17 05/04/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
18 04/04/2015 3 ngày 1.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
19 01/04/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhthangpro78
20 31/03/2015 13 ngày 1.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
21 18/03/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
22 17/03/2015 4 ngày 900.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ manhthangpro78
23 13/03/2015 2 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
24 11/03/2015 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ mobileanhthu
25 10/03/2015 4 ngày 900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhthangpro78
26 06/03/2015 8 ngày 1.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
27 26/02/2015 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
28 24/02/2015 3 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
29 21/02/2015 8 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
30 13/02/2015 9 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
31 04/02/2015 6 ngày 900.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ manhthangpro78
32 29/01/2015 1 ngày 550.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ nhatsonmobile
33 28/01/2015 26 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
34 02/01/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
35 01/01/2015 2 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
36 30/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
37 29/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
38 28/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
39 27/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
40 26/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
41 25/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
42 24/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
43 23/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
44 22/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ tammobile
45 21/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
46 20/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
47 19/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
48 18/12/2014 3 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
49 15/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
50 14/12/2014 5 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
51 09/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ manhthangpro78
52 08/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ bestbuymobile
53 07/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ duynguyen261
54 06/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi bestbuymobile
55 05/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi bestbuymobile
56 04/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi bestbuymobile
57 03/12/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ bestbuymobile
58 02/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
59 01/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ duynguyen261
60 30/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ bestbuymobile
61 29/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ duynguyen261
62 28/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi bestbuymobile
63 27/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ bestbuymobile
64 26/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ duynguyen261
65 25/11/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ bestbuymobile
66 24/11/2014 3 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
67 21/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
68 20/11/2014 2 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
69 18/11/2014 3 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
70 15/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
71 14/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
72 13/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
73 12/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
74 11/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
75 10/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
76 09/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
77 08/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
78 07/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
79 06/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
80 05/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
81 04/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi tammobile
82 03/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi tammobile
83 02/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi tammobile
84 01/11/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
85 31/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
86 30/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
87 29/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
88 28/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
89 27/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
90 26/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
91 25/10/2014 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
92 23/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
93 22/10/2014 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
94 20/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
95 19/10/2014 3 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi tammobile
96 16/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ tammobile
97 15/10/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ playmobile
98 14/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhthangpro78
99 13/10/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
100 12/10/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ playmobile
101 10/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
102 09/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
103 08/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
104 07/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
105 06/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
106 05/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
107 04/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
108 03/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
109 02/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
110 01/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
111 30/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
112 29/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
113 28/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
114 27/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
115 26/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
116 25/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ duynguyen261
117 24/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ tammobile
118 23/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
119 22/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
120 21/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
121 20/09/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
122 18/09/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
123 16/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
124 15/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
125 14/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
126 13/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
127 12/09/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
128 10/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
129 09/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
130 08/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
131 07/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
132 06/09/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
133 04/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
134 03/09/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
135 02/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
136 01/09/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
137 31/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
138 30/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
139 29/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
140 28/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 919.000 VNĐ mobileanhthu
141 27/08/2014 1 ngày 1.699.000 ₫ Giảm 1.191.000 VNĐ sieumuachung
142 26/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 1.191.000 VNĐ playmobile
143 25/08/2014 2 ngày 1.699.000 ₫ Tăng 919.000 VNĐ sieumuachung
144 23/08/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
145 21/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
146 20/08/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
147 18/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
148 17/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ playmobile
149 16/08/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ minhphumobile
150 15/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
151 14/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ mobileanhthu
152 13/08/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ minhphumobile
153 12/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
154 11/08/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
155 09/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
156 08/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
157 07/08/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
158 05/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
159 04/08/2014 2 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
160 02/08/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
161 01/08/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
162 31/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
163 30/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
164 29/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
165 28/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
166 27/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
167 26/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
168 25/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
169 24/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
170 23/07/2014 6 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
171 17/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
172 16/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi playmobile
173 15/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
174 14/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
175 13/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
176 12/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
177 11/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
178 10/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
179 09/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
180 08/07/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
181 06/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
182 05/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
183 04/07/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ mobileanhthu
184 03/07/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 1.890.000 VNĐ hpmarket
185 02/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
186 01/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 2.020.000 VNĐ thienthanhmobi
187 30/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
188 29/06/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
189 27/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
190 26/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
191 25/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
192 24/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
193 23/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
194 22/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
195 21/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
196 20/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
197 19/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
198 18/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
199 17/06/2014 2 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
200 15/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
201 14/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
202 13/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
203 12/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
204 11/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
205 10/06/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
206 09/06/2014 4 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
207 05/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
208 04/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
209 03/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
210 02/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
211 01/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
212 31/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
213 30/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
214 29/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
215 28/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
216 27/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ giaihuymobile
217 26/05/2014 1 ngày 780.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mobileanhthu
218 25/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
219 24/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
220 23/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
221 22/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
222 21/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
223 20/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
224 19/05/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
225 17/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
226 16/05/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
227 14/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ hongducmobile
228 13/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi giaihuymobile
229 12/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
230 11/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
231 10/05/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
232 09/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
233 08/05/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
234 07/05/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
235 06/05/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
236 05/05/2014 19 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
237 16/04/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
238 15/04/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
239 14/04/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
240 13/04/2014 1 ngày 780.000 ₫ Giá không đổi mobileanhthu
241 12/04/2014 25 ngày 780.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
242 18/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
243 17/03/2014 15 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
244 02/03/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
245 01/03/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
246 28/02/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
247 27/02/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
248 26/02/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
249 25/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
250 24/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
251 23/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
252 22/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
253 21/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
254 20/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
255 19/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
256 18/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
257 17/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
258 16/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
259 15/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
260 14/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
261 13/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ duynguyen261
262 12/02/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dtddlehung
263 11/02/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ duynguyen261
264 09/02/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobiletuongvy
265 08/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
266 07/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ hvmobi
267 06/02/2014 2 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
268 04/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
269 03/02/2014 13 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
270 21/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ duynguyen261
271 20/01/2014 4 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tinthanhmobile
272 16/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
273 15/01/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
274 14/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
275 13/01/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
276 12/01/2014 4 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi hongducmobile
277 08/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
278 07/01/2014 11 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
279 27/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ duynguyen261
280 26/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
281 25/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
282 24/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ minhnhatmobile
283 23/12/2013 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
284 22/12/2013 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ quynhanhmobile176
285 21/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ minhnhatmobile
286 20/12/2013 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi quynhanhmobile176
287 19/12/2013 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
288 18/12/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
289 17/12/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dtddlehung
290 16/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
291 15/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
292 14/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
293 13/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
294 12/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
295 11/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
296 10/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
297 09/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
298 08/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
299 07/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
300 06/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
301 05/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
302 04/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
303 03/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
304 02/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
305 01/12/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
306 30/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
307 29/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
308 28/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
309 27/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ manhthangpro78
310 26/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
311 25/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
312 24/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
313 23/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
314 22/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
315 21/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ phatminhkhangmobile
316 20/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ dtddlehung
317 19/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ tinthanhmobile
318 18/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
319 17/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
320 16/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ dtddlehung
321 15/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ tinthanhmobile
322 14/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
323 13/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
324 12/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
325 11/11/2013 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
326 09/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
327 08/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
328 07/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dtddlehung
329 06/11/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ phatminhkhangmobile
330 05/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
331 04/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
332 03/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
333 02/11/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ thienthanhmobi
334 01/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
335 31/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
336 30/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
337 29/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
338 28/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ thienthanhmobi
339 27/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
340 26/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
341 25/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
342 24/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
343 23/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ thienthanhmobi
344 22/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
345 21/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
346 20/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
347 19/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
348 18/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
349 17/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
350 16/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
351 15/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
352 14/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
353 13/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
354 12/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
355 11/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
356 10/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
357 09/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
358 08/10/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
359 07/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
360 06/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 940.000 VNĐ phatminhkhangmobile
361 05/10/2013 1 ngày 2.240.000 ₫ Tăng 940.000 VNĐ mobilechinhhang
362 04/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
363 03/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
364 02/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ minhnhatmobile
365 01/10/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
366 30/09/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
367 29/09/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
368 28/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
369 27/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
370 26/09/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
371 25/09/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
372 24/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 940.000 VNĐ manhthangpro78
373 23/09/2013 1 ngày 2.240.000 ₫ Tăng 940.000 VNĐ mobilechinhhang
374 22/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
375 21/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ manhthangpro78
376 20/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
377 19/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
378 18/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
379 17/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
380 16/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
381 15/09/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ dtddlehung
382 14/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tinthanhmobile
383 13/09/2013 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ hungyenmobile
384 12/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tinthanhmobile
385 11/09/2013 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
386 10/09/2013 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
387 09/09/2013 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
388 08/09/2013 3 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 1.240.000 VNĐ hungyenmobile
389 05/09/2013 1 ngày 2.240.000 ₫ Tăng 1.240.000 VNĐ mobilechinhhang
390 04/09/2013 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ hungyenmobile
391 03/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
392 02/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
393 01/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
394 31/08/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
395 30/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
396 29/08/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
397 28/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ phatminhkhangmobile
398 27/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi duynguyen261
399 26/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ duynguyen261
400 25/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
401 24/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
402 23/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
403 22/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
404 21/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi phatminhkhangmobile
405 20/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
406 19/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
407 18/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
408 17/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
409 16/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
410 15/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
411 14/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
412 13/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
413 12/08/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
414 11/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
415 10/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
416 09/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
417 08/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ manhthangpro78
418 07/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ antuongmobile
419 06/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
420 05/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
421 04/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
422 03/08/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
423 02/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
424 01/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
425 31/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
426 30/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
427 29/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ manhthangpro78
428 28/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
429 27/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
430 26/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ salephone
431 25/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thienthanhmobi
432 24/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ salephone
433 23/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
434 22/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
435 21/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thienthanhmobi
436 20/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
437 19/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
438 18/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thienthanhmobi
439 17/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
440 16/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
441 15/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
442 14/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
443 13/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
444 12/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
445 11/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
446 10/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
447 09/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
448 08/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
449 07/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
450 06/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ lehieumobile
451 05/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
452 04/07/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhthangpro78
453 03/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 3.550.000 VNĐ manhthangpro78
454 02/07/2013 1 ngày 4.950.000 ₫ Tăng 3.550.000 VNĐ ducminhmobile
455 01/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
456 30/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
457 29/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
458 28/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
459 27/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
460 26/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
461 25/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
462 24/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
463 23/06/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienthanhmobi
464 22/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
465 21/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
466 20/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
467 19/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
468 18/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
469 17/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
470 16/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
471 15/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
472 14/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
473 13/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
474 12/06/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
475 11/06/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
476 10/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ manhthangpro78
477 09/06/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
478 08/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ manhthangpro78
479 07/06/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
480 06/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
481 05/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
482 04/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
483 03/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
484 02/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
485 01/06/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
486 31/05/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ binhduongmobile
487 30/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
488 29/05/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
489 28/05/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ binhduongmobile
490 27/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
491 26/05/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ binhduongmobile
492 25/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thienthanhmobi
493 24/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
494 23/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ hungyenmobile
495 22/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
496 21/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ hungyenmobile
497 20/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
498 19/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
499 18/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
500 17/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ hungyenmobile
501 16/05/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
502 15/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
503 14/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
504 13/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
505 12/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ hungyenmobile
506 11/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ antuongmobile
507 10/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ hungyenmobile
508 09/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
509 08/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
510 07/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ antuongmobile
511 06/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
512 05/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
513 04/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
514 03/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi hungyenmobile
515 02/05/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ hungyenmobile
516 01/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
517 30/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ salephone
518 29/04/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phukienfone
519 28/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
520 27/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
521 26/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
522 25/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ salephone
523 24/04/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phukienfone
524 23/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
525 22/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
526 21/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
527 20/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
528 19/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
529 18/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
530 17/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ antuongmobile
531 16/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
532 15/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ huongmobiles
533 14/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
534 13/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
535 12/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
536 11/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
537 10/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
538 09/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
539 08/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi SuNaMobile
540 07/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ mobileworld
541 06/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
542 05/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
543 04/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
544 03/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
545 02/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ huongmobiles
546 01/04/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ xuanmaimobile
547 31/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
548 30/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
549 29/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
550 28/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ huongmobiles
551 27/03/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ xuanmaimobile
552 26/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
553 25/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ minhnhatmobile
554 24/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
555 23/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
556 22/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
557 21/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
558 20/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
559 19/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
560 18/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ salephone
561 17/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ SuNaMobile
562 16/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
563 15/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
564 14/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
565 13/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
566 12/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
567 11/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
568 10/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
569 09/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
570 08/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ minhnhatmobile
571 07/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
572 06/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
573 05/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ huongmobiles
574 04/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ divuhoanhao
575 03/03/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ giare
576 02/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
577 01/03/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ benmobile
578 28/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
579 27/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
580 26/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
581 25/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
582 24/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tienxanhmobile
583 23/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
584 22/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
585 21/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
586 20/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
587 19/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi phukienfone
588 18/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi phukienfone
589 17/02/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phukienfone
590 16/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
591 15/02/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
592 12/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
593 11/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
594 10/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
595 09/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
596 08/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
597 07/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
598 06/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
599 05/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ tienxanhmobile
600 04/02/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ giare
601 03/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
602 02/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 301.000 VNĐ tienxanhmobile
603 01/02/2013 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ duclinhmobile
604 31/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
605 30/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ divuhoanhao
606 29/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ giare
607 28/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
608 27/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ divuhoanhao
609 26/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi giare
610 25/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ giare
611 24/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ huongmobiles
612 23/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
613 22/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ divuhoanhao
614 21/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tienxanhmobile
615 20/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
616 19/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ divuhoanhao
617 18/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ huongmobiles
618 17/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
619 16/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ divuhoanhao
620 15/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
621 14/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ salephone
622 13/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
623 12/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
624 11/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ divuhoanhao
625 10/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
626 09/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
627 08/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ antuongmobile
628 07/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
629 06/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ divuhoanhao
630 05/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
631 04/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tienxanhmobile
632 03/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
633 02/01/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ divuhoanhao
634 01/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ duclinh2mobile
635 31/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 291.000 VNĐ namlongviettin
636 30/12/2012 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ duclinhmobile
637 29/12/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi divuhoanhao
638 28/12/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ divuhoanhao
639 27/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ namlongviettin
640 26/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ antuongmobile
641 25/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
642 24/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ lehieumobile
643 23/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ antuongmobile
644 22/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
645 21/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ lehieumobile
646 20/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ antuongmobile
647 19/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
648 18/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
649 17/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
650 16/12/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.440.000 VNĐ namlongviettin
651 15/12/2012 1 ngày 1.550.000 ₫ Giảm 1.450.000 VNĐ phukienfone
652 14/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ duclinh2mobile
653 13/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
654 12/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
655 11/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
656 10/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
657 09/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
658 08/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ vienthonghq
659 07/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
660 06/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
661 05/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
662 04/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ benmobile
663 03/12/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ minhhieumobile
664 02/12/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
665 01/12/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ vienthonghq
666 30/11/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ minhhieumobile
667 29/11/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi vienthonghq
668 28/11/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ vienthonghq
669 27/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ duclinh2mobile
670 26/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ TrongTuanmobile
671 25/11/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienthoai_cu
672 24/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
673 23/11/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienthoai_cu
674 22/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ benmobile
675 21/11/2012 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ xuanmaimobile
676 20/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ benmobile
677 19/11/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ mobilechinhhang
678 18/11/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoainguyenvancu
679 17/11/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoainguyenvancu
680 16/11/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoainguyenvancu
681 15/11/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienthoainguyenvancu
682 14/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
683 13/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
684 12/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
685 11/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ duclinh2mobile
686 10/11/2012 1 ngày 2.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ mobigiare
687 09/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ duclinh2mobile
688 08/11/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
689 07/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ duclinh2mobile
690 06/11/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
691 05/11/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
692 04/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
693 03/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ benmobile
694 02/11/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
695 01/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
696 31/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
697 30/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ benmobile
698 29/10/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
699 28/10/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ muahangtructuyen
700 27/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
701 26/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
702 25/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
703 24/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ benmobile
704 23/10/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
705 22/10/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
706 21/10/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
707 20/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
708 19/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ benmobile
709 18/10/2012 1 ngày 1.750.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ minhphumobile
710 17/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
711 16/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
712 15/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ benmobile
713 14/10/2012 1 ngày 1.750.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
714 13/10/2012 1 ngày 1.750.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ minhphumobile
715 12/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
716 11/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
717 10/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
718 09/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
719 08/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
720 07/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
721 06/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ antuongmobile
722 05/10/2012 1 ngày 2.050.000 ₫ Giá không đổi tt_mobile
723 04/10/2012 1 ngày 2.050.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ dtddlehung
724 03/10/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
725 02/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
726 01/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
727 30/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
728 29/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
729 28/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
730 27/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
731 26/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ duclinh2mobile
732 25/09/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
733 24/09/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
734 23/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
735 22/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
736 21/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
737 20/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ benmobile
738 19/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
739 18/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
740 17/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
741 16/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
742 15/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
743 14/09/2012 1 ngày 2.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ daiphongmobile
744 13/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ tienxanhmobile
745 12/09/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
746 11/09/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.850.000 VNĐ minhhieumobile
747 10/09/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ xuanmaimobile
748 09/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
749 08/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
750 07/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
751 06/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ antuongmobile
752 05/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
753 04/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
754 03/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
755 02/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
756 01/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
757 31/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
758 30/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ minhnhatmobile
759 29/08/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
760 28/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tienxanhmobile
761 27/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ huongmobiles
762 26/08/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ minhhieumobile
763 25/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
764 24/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
765 23/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
766 22/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
767 21/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
768 20/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
769 19/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mobile_thienphu
770 18/08/2012 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.150.000 VNĐ minhhieumobile
771 17/08/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ banbuonbanle
772 16/08/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ mobiletuongvy
773 15/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
774 14/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
775 13/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
776 12/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
777 11/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
778 10/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
779 09/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
780 08/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tienxanhmobile
781 07/08/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
782 06/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
783 05/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
784 04/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
785 03/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mobile_thienphu
786 02/08/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
787 01/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
788 31/07/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
789 30/07/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
790 29/07/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
791 28/07/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
792 27/07/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tinthanhmobile
793 26/07/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ lehieumobile
794 25/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
795 24/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
796 23/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
797 22/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
798 21/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
799 20/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ nghia_mobile
800 19/07/2012 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ xuanmaimobile
801 18/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
802 17/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
803 16/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 1.849.000 VNĐ tienxanhmobile
804 15/07/2012 1 ngày 4.949.000 ₫ Giá không đổi nguyenhoamobile
805 14/07/2012 1 ngày 4.949.000 ₫ Giá không đổi nguyenhoamobile
806 13/07/2012 1 ngày 4.949.000 ₫ Tăng 1.849.000 VNĐ nguyenhoamobile
807 12/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
808 11/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
809 10/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
810 09/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
811 08/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tienxanhmobile
812 07/07/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ thoitrangmobile
813 06/07/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
814 05/07/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
815 04/07/2012 1 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thoitrangmobile
816 03/07/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ dienthoainguyenvancu
817 02/07/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
818 01/07/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
819 30/06/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
820 29/06/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ benmobile
821 28/06/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi hq_mobile
822 27/06/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ dienthoainguyenvancu
823 26/06/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi benmobile
824 25/06/2012 3.200.000 ₫ duclinh2mobile
Có tổng cộng 824 thay đổi giá của sản phẩm Nokia E71 Grey Steel đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Nokia E71 Grey Steel trong mục Mobile
Từ khóa nổi bật trong tuần: s1, m2, samsung, iphone 4, sua