• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nokia E71 Grey Steel

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nokia E71 Grey Steel chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 02/08/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
2 01/08/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
3 31/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
4 30/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
5 29/07/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
6 28/07/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
7 27/07/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
8 26/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
9 25/07/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giảm 2.110.000 VNĐ mobileanhthu
10 24/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
11 23/07/2014 6 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
12 17/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
13 16/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
14 15/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 2.110.000 VNĐ playmobile
15 14/07/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
16 13/07/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
17 12/07/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
18 11/07/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
19 10/07/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
20 09/07/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
21 08/07/2014 2 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
22 06/07/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
23 05/07/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
24 04/07/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ mobileanhthu
25 03/07/2014 1 ngày 1.000.000 VNĐ Giảm 1.890.000 VNĐ hpmarket
26 02/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ playmobile
27 01/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 2.020.000 VNĐ thienthanhmobi
28 30/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
29 29/06/2014 2 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
30 27/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
31 26/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
32 25/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
33 24/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
34 23/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
35 22/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
36 21/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
37 20/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
38 19/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
39 18/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
40 17/06/2014 2 ngày 780.000 VNĐ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
41 15/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
42 14/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
43 13/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
44 12/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
45 11/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
46 10/06/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
47 09/06/2014 4 ngày 780.000 VNĐ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
48 05/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
49 04/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
50 03/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
51 02/06/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi giaihuymobile
52 01/06/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi giaihuymobile
53 31/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi giaihuymobile
54 30/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
55 29/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
56 28/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi giaihuymobile
57 27/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ giaihuymobile
58 26/05/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ mobileanhthu
59 25/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
60 24/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
61 23/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi giaihuymobile
62 22/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi giaihuymobile
63 21/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi giaihuymobile
64 20/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi giaihuymobile
65 19/05/2014 2 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
66 17/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ duynguyen261
67 16/05/2014 2 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
68 14/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ hongducmobile
69 13/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi giaihuymobile
70 12/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.750.000 VNĐ giaihuymobile
71 11/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
72 10/05/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
73 09/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
74 08/05/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
75 07/05/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
76 06/05/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
77 05/05/2014 19 ngày 780.000 VNĐ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
78 16/04/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.720.000 VNĐ duynguyen261
79 15/04/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
80 14/04/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
81 13/04/2014 1 ngày 780.000 VNĐ Giá không đổi mobileanhthu
82 12/04/2014 25 ngày 780.000 VNĐ Giảm 1.720.000 VNĐ mobileanhthu
83 18/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
84 17/03/2014 15 ngày 1.100.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
85 02/03/2014 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giá không đổi quynhanhmobile176
86 01/03/2014 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giá không đổi quynhanhmobile176
87 28/02/2014 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giá không đổi quynhanhmobile176
88 27/02/2014 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giá không đổi quynhanhmobile176
89 26/02/2014 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
90 25/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
91 24/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
92 23/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
93 22/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
94 21/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
95 20/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
96 19/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
97 18/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
98 17/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
99 16/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
100 15/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
101 14/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
102 13/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ duynguyen261
103 12/02/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ dtddlehung
104 11/02/2014 2 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ duynguyen261
105 09/02/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mobiletuongvy
106 08/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
107 07/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.900.000 VNĐ hvmobi
108 06/02/2014 2 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
109 04/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
110 03/02/2014 13 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
111 21/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ duynguyen261
112 20/01/2014 4 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ tinthanhmobile
113 16/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
114 15/01/2014 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
115 14/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ duynguyen261
116 13/01/2014 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ quynhanhmobile176
117 12/01/2014 4 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi hongducmobile
118 08/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
119 07/01/2014 11 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
120 27/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ duynguyen261
121 26/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi minhnhatmobile
122 25/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi minhnhatmobile
123 24/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.900.000 VNĐ minhnhatmobile
124 23/12/2013 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giá không đổi quynhanhmobile176
125 22/12/2013 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 1.900.000 VNĐ quynhanhmobile176
126 21/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.900.000 VNĐ minhnhatmobile
127 20/12/2013 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giá không đổi quynhanhmobile176
128 19/12/2013 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ quynhanhmobile176
129 18/12/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
130 17/12/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dtddlehung
131 16/12/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
132 15/12/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
133 14/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
134 13/12/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
135 12/12/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
136 11/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
137 10/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
138 09/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
139 08/12/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
140 07/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
141 06/12/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
142 05/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
143 04/12/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
144 03/12/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
145 02/12/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
146 01/12/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
147 30/11/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
148 29/11/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
149 28/11/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
150 27/11/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ manhthangpro78
151 26/11/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
152 25/11/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
153 24/11/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
154 23/11/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
155 22/11/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
156 21/11/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ phatminhkhangmobile
157 20/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ dtddlehung
158 19/11/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ tinthanhmobile
159 18/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
160 17/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
161 16/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ dtddlehung
162 15/11/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ tinthanhmobile
163 14/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
164 13/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
165 12/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
166 11/11/2013 2 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
167 09/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
168 08/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
169 07/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dtddlehung
170 06/11/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ phatminhkhangmobile
171 05/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
172 04/11/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
173 03/11/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
174 02/11/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ thienthanhmobi
175 01/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
176 31/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
177 30/10/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
178 29/10/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
179 28/10/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ thienthanhmobi
180 27/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
181 26/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
182 25/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
183 24/10/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
184 23/10/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ thienthanhmobi
185 22/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ dtddlehung
186 21/10/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
187 20/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
188 19/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
189 18/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
190 17/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
191 16/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
192 15/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
193 14/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
194 13/10/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
195 12/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
196 11/10/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
197 10/10/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
198 09/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
199 08/10/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
200 07/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
201 06/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 940.000 VNĐ phatminhkhangmobile
202 05/10/2013 1 ngày 2.240.000 VNĐ Tăng 940.000 VNĐ mobilechinhhang
203 04/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ phatminhkhangmobile
204 03/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
205 02/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ minhnhatmobile
206 01/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ phatminhkhangmobile
207 30/09/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
208 29/09/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
209 28/09/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
210 27/09/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
211 26/09/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
212 25/09/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
213 24/09/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 940.000 VNĐ manhthangpro78
214 23/09/2013 1 ngày 2.240.000 VNĐ Tăng 940.000 VNĐ mobilechinhhang
215 22/09/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
216 21/09/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ manhthangpro78
217 20/09/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
218 19/09/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
219 18/09/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
220 17/09/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
221 16/09/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
222 15/09/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ dtddlehung
223 14/09/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ tinthanhmobile
224 13/09/2013 1 ngày 1.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ hungyenmobile
225 12/09/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ tinthanhmobile
226 11/09/2013 1 ngày 1.000.000 VNĐ Giá không đổi hungyenmobile
227 10/09/2013 1 ngày 1.000.000 VNĐ Giá không đổi hungyenmobile
228 09/09/2013 1 ngày 1.000.000 VNĐ Giá không đổi hungyenmobile
229 08/09/2013 3 ngày 1.000.000 VNĐ Giảm 1.240.000 VNĐ hungyenmobile
230 05/09/2013 1 ngày 2.240.000 VNĐ Tăng 1.240.000 VNĐ mobilechinhhang
231 04/09/2013 1 ngày 1.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ hungyenmobile
232 03/09/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
233 02/09/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
234 01/09/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
235 31/08/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
236 30/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
237 29/08/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
238 28/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ phatminhkhangmobile
239 27/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi duynguyen261
240 26/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ duynguyen261
241 25/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
242 24/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
243 23/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
244 22/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
245 21/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi phatminhkhangmobile
246 20/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
247 19/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
248 18/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
249 17/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
250 16/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
251 15/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
252 14/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
253 13/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
254 12/08/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
255 11/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
256 10/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
257 09/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
258 08/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ manhthangpro78
259 07/08/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ antuongmobile
260 06/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
261 05/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
262 04/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
263 03/08/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
264 02/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
265 01/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
266 31/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
267 30/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
268 29/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ manhthangpro78
269 28/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
270 27/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
271 26/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ salephone
272 25/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thienthanhmobi
273 24/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ salephone
274 23/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
275 22/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
276 21/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thienthanhmobi
277 20/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
278 19/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
279 18/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thienthanhmobi
280 17/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ tinthanhmobile
281 16/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
282 15/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
283 14/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
284 13/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
285 12/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
286 11/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
287 10/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
288 09/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
289 08/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
290 07/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
291 06/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ lehieumobile
292 05/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
293 04/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ manhthangpro78
294 03/07/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 3.550.000 VNĐ manhthangpro78
295 02/07/2013 1 ngày 4.950.000 VNĐ Tăng 3.550.000 VNĐ ducminhmobile
296 01/07/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
297 30/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
298 29/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
299 28/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
300 27/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
301 26/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
302 25/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
303 24/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
304 23/06/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ thienthanhmobi
305 22/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
306 21/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
307 20/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
308 19/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
309 18/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
310 17/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
311 16/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
312 15/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
313 14/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
314 13/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
315 12/06/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
316 11/06/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
317 10/06/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ manhthangpro78
318 09/06/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
319 08/06/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ manhthangpro78
320 07/06/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
321 06/06/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
322 05/06/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
323 04/06/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
324 03/06/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
325 02/06/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
326 01/06/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
327 31/05/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ binhduongmobile
328 30/05/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
329 29/05/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
330 28/05/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ binhduongmobile
331 27/05/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ thienthanhmobi
332 26/05/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ binhduongmobile
333 25/05/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thienthanhmobi
334 24/05/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
335 23/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ hungyenmobile
336 22/05/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
337 21/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ hungyenmobile
338 20/05/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
339 19/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi hungyenmobile
340 18/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi hungyenmobile
341 17/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ hungyenmobile
342 16/05/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ thienthanhmobi
343 15/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi hungyenmobile
344 14/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi hungyenmobile
345 13/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi hungyenmobile
346 12/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ hungyenmobile
347 11/05/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ antuongmobile
348 10/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ hungyenmobile
349 09/05/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
350 08/05/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
351 07/05/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ antuongmobile
352 06/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi hungyenmobile
353 05/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi hungyenmobile
354 04/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi hungyenmobile
355 03/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi hungyenmobile
356 02/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ hungyenmobile
357 01/05/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
358 30/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ salephone
359 29/04/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ phukienfone
360 28/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
361 27/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
362 26/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
363 25/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ salephone
364 24/04/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ phukienfone
365 23/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
366 22/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
367 21/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
368 20/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
369 19/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
370 18/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
371 17/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ antuongmobile
372 16/04/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
373 15/04/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ huongmobiles
374 14/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi SuNaMobile
375 13/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi SuNaMobile
376 12/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi SuNaMobile
377 11/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi SuNaMobile
378 10/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi SuNaMobile
379 09/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi SuNaMobile
380 08/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi SuNaMobile
381 07/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ mobileworld
382 06/04/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
383 05/04/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
384 04/04/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
385 03/04/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
386 02/04/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ huongmobiles
387 01/04/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ xuanmaimobile
388 31/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
389 30/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
390 29/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
391 28/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ huongmobiles
392 27/03/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ xuanmaimobile
393 26/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi minhnhatmobile
394 25/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ minhnhatmobile
395 24/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
396 23/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
397 22/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
398 21/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
399 20/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
400 19/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
401 18/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ salephone
402 17/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ SuNaMobile
403 16/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
404 15/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
405 14/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
406 13/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
407 12/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
408 11/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
409 10/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
410 09/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
411 08/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ minhnhatmobile
412 07/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
413 06/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
414 05/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ huongmobiles
415 04/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ divuhoanhao
416 03/03/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ giare
417 02/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi divuhoanhao
418 01/03/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ benmobile
419 28/02/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
420 27/02/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
421 26/02/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
422 25/02/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ manhthangpro78
423 24/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ tienxanhmobile
424 23/02/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
425 22/02/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
426 21/02/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
427 20/02/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
428 19/02/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi phukienfone
429 18/02/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi phukienfone
430 17/02/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ phukienfone
431 16/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
432 15/02/2013 3 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
433 12/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
434 11/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
435 10/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
436 09/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
437 08/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
438 07/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
439 06/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
440 05/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ tienxanhmobile
441 04/02/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 510.000 VNĐ giare
442 03/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
443 02/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 301.000 VNĐ tienxanhmobile
444 01/02/2013 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ duclinhmobile
445 31/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi divuhoanhao
446 30/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ divuhoanhao
447 29/01/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ giare
448 28/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi divuhoanhao
449 27/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ divuhoanhao
450 26/01/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi giare
451 25/01/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 410.000 VNĐ giare
452 24/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ huongmobiles
453 23/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi divuhoanhao
454 22/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ divuhoanhao
455 21/01/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tienxanhmobile
456 20/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi divuhoanhao
457 19/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ divuhoanhao
458 18/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ huongmobiles
459 17/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi divuhoanhao
460 16/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ divuhoanhao
461 15/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
462 14/01/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ salephone
463 13/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi divuhoanhao
464 12/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi divuhoanhao
465 11/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ divuhoanhao
466 10/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
467 09/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
468 08/01/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ antuongmobile
469 07/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi divuhoanhao
470 06/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ divuhoanhao
471 05/01/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
472 04/01/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tienxanhmobile
473 03/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi divuhoanhao
474 02/01/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ divuhoanhao
475 01/01/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ duclinh2mobile
476 31/12/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 291.000 VNĐ namlongviettin
477 30/12/2012 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ duclinhmobile
478 29/12/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi divuhoanhao
479 28/12/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ divuhoanhao
480 27/12/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ namlongviettin
481 26/12/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ antuongmobile
482 25/12/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
483 24/12/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ lehieumobile
484 23/12/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ antuongmobile
485 22/12/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
486 21/12/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ lehieumobile
487 20/12/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ antuongmobile
488 19/12/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
489 18/12/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
490 17/12/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
491 16/12/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 1.440.000 VNĐ namlongviettin
492 15/12/2012 1 ngày 1.550.000 VNĐ Giảm 1.450.000 VNĐ phukienfone
493 14/12/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ duclinh2mobile
494 13/12/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthonghq
495 12/12/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthonghq
496 11/12/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthonghq
497 10/12/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthonghq
498 09/12/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthonghq
499 08/12/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ vienthonghq
500 07/12/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
501 06/12/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
502 05/12/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
503 04/12/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ benmobile
504 03/12/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ minhhieumobile
505 02/12/2012 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giá không đổi vienthonghq
506 01/12/2012 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ vienthonghq
507 30/11/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ minhhieumobile
508 29/11/2012 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giá không đổi vienthonghq
509 28/11/2012 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ vienthonghq
510 27/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ duclinh2mobile
511 26/11/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ TrongTuanmobile
512 25/11/2012 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ dienthoai_cu
513 24/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
514 23/11/2012 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ dienthoai_cu
515 22/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ benmobile
516 21/11/2012 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ xuanmaimobile
517 20/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ benmobile
518 19/11/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ mobilechinhhang
519 18/11/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi dienthoainguyenvancu
520 17/11/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi dienthoainguyenvancu
521 16/11/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi dienthoainguyenvancu
522 15/11/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ dienthoainguyenvancu
523 14/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi minhnhatmobile
524 13/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi minhnhatmobile
525 12/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi minhnhatmobile
526 11/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 201.000 VNĐ duclinh2mobile
527 10/11/2012 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ mobigiare
528 09/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ duclinh2mobile
529 08/11/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
530 07/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ duclinh2mobile
531 06/11/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
532 05/11/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
533 04/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
534 03/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ benmobile
535 02/11/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
536 01/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
537 31/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
538 30/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ benmobile
539 29/10/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
540 28/10/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 510.000 VNĐ muahangtructuyen
541 27/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
542 26/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
543 25/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
544 24/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ benmobile
545 23/10/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
546 22/10/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
547 21/10/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
548 20/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
549 19/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.250.000 VNĐ benmobile
550 18/10/2012 1 ngày 1.750.000 VNĐ Giảm 1.250.000 VNĐ minhphumobile
551 17/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
552 16/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
553 15/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.250.000 VNĐ benmobile
554 14/10/2012 1 ngày 1.750.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
555 13/10/2012 1 ngày 1.750.000 VNĐ Giảm 1.250.000 VNĐ minhphumobile
556 12/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
557 11/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
558 10/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
559 09/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
560 08/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
561 07/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
562 06/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ antuongmobile
563 05/10/2012 1 ngày 2.050.000 VNĐ Giá không đổi tt_mobile
564 04/10/2012 1 ngày 2.050.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ dtddlehung
565 03/10/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
566 02/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
567 01/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
568 30/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
569 29/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
570 28/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
571 27/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
572 26/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ duclinh2mobile
573 25/09/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
574 24/09/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ minhhieumobile
575 23/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
576 22/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
577 21/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
578 20/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ benmobile
579 19/09/2012 1 ngày 2.750.000 VNĐ Giá không đổi daiphongmobile
580 18/09/2012 1 ngày 2.750.000 VNĐ Giá không đổi daiphongmobile
581 17/09/2012 1 ngày 2.750.000 VNĐ Giá không đổi daiphongmobile
582 16/09/2012 1 ngày 2.750.000 VNĐ Giá không đổi daiphongmobile
583 15/09/2012 1 ngày 2.750.000 VNĐ Giá không đổi daiphongmobile
584 14/09/2012 1 ngày 2.750.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ daiphongmobile
585 13/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ tienxanhmobile
586 12/09/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
587 11/09/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.850.000 VNĐ minhhieumobile
588 10/09/2012 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ xuanmaimobile
589 09/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
590 08/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
591 07/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
592 06/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ antuongmobile
593 05/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
594 04/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
595 03/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
596 02/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
597 01/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
598 31/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi minhnhatmobile
599 30/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ minhnhatmobile
600 29/08/2012 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
601 28/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tienxanhmobile
602 27/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 850.000 VNĐ huongmobiles
603 26/08/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ minhhieumobile
604 25/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
605 24/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
606 23/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
607 22/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
608 21/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
609 20/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
610 19/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ mobile_thienphu
611 18/08/2012 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.150.000 VNĐ minhhieumobile
612 17/08/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ banbuonbanle
613 16/08/2012 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ mobiletuongvy
614 15/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
615 14/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
616 13/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
617 12/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
618 11/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
619 10/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huongmobiles
620 09/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
621 08/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ tienxanhmobile
622 07/08/2012 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
623 06/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
624 05/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
625 04/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
626 03/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ mobile_thienphu
627 02/08/2012 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
628 01/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
629 31/07/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ tinthanhmobile
630 30/07/2012 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
631 29/07/2012 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
632 28/07/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
633 27/07/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tinthanhmobile
634 26/07/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ lehieumobile
635 25/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
636 24/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
637 23/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
638 22/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
639 21/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
640 20/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ nghia_mobile
641 19/07/2012 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ xuanmaimobile
642 18/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
643 17/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
644 16/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 1.849.000 VNĐ tienxanhmobile
645 15/07/2012 1 ngày 4.949.000 VNĐ Giá không đổi nguyenhoamobile
646 14/07/2012 1 ngày 4.949.000 VNĐ Giá không đổi nguyenhoamobile
647 13/07/2012 1 ngày 4.949.000 VNĐ Tăng 1.849.000 VNĐ nguyenhoamobile
648 12/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
649 11/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
650 10/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
651 09/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
652 08/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ tienxanhmobile
653 07/07/2012 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ thoitrangmobile
654 06/07/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
655 05/07/2012 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
656 04/07/2012 1 ngày 2.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ thoitrangmobile
657 03/07/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ dienthoainguyenvancu
658 02/07/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
659 01/07/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
660 30/06/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
661 29/06/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ benmobile
662 28/06/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi hq_mobile
663 27/06/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ dienthoainguyenvancu
664 26/06/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
665 25/06/2012 3.200.000 VNĐ duclinh2mobile
Có tổng cộng 665 thay đổi giá của sản phẩm Nokia E71 Grey Steel đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Nokia E71 Grey Steel trong mục Mobile