• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony Ericsson W995 Energetic Red

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony Ericsson W995 Energetic Red chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 26/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
2 25/01/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
3 24/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
4 23/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
5 22/01/2015 8 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
6 14/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
7 13/01/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
8 10/01/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
9 08/01/2015 4 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
10 04/01/2015 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
11 31/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
12 30/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
13 29/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
14 28/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
15 27/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
16 26/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
17 25/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
18 24/12/2014 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
19 21/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
20 20/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
21 19/12/2014 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
22 16/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
23 15/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
24 14/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
25 13/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
26 12/12/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
27 10/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
28 09/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
29 08/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
30 07/12/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
31 05/12/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
32 03/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
33 02/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ shopblackberry
34 01/12/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ mobilechinhhang
35 30/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
36 29/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
37 28/11/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
38 27/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
39 26/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
40 25/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
41 24/11/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
42 22/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
43 21/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
44 20/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
45 19/11/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
46 18/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
47 17/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
48 16/11/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
49 15/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ shopblackberry
50 14/11/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
51 13/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi shopblackberry
52 12/11/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi shopblackberry
53 10/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
54 09/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
55 08/11/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
56 07/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
57 06/11/2014 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
58 03/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
59 02/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
60 01/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
61 31/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
62 30/10/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
63 28/10/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
64 27/10/2014 3 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
65 24/10/2014 5 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
66 19/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
67 18/10/2014 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
68 14/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
69 13/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
70 12/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
71 11/10/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ tinthanhmobile
72 10/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ playmobile
73 09/10/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
74 08/10/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
75 07/10/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
76 05/10/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lehieumobile
77 03/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
78 02/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
79 01/10/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ playmobile
80 29/09/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
81 27/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
82 26/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
83 25/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ playmobile
84 24/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
85 23/09/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
86 22/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
87 21/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi shopblackberry
88 20/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
89 19/09/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
90 18/09/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
91 16/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
92 15/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
93 14/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
94 13/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
95 12/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
96 11/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
97 10/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
98 09/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
99 08/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
100 07/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
101 06/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
102 05/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dtddlehung
103 04/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmaycongthao
104 03/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
105 02/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
106 01/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
107 31/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
108 30/08/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
109 28/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
110 27/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
111 26/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
112 25/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
113 24/08/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
114 22/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
115 21/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
116 20/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
117 19/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
118 18/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
119 17/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
120 16/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
121 15/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
122 14/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
123 13/08/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ playmobile
124 11/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
125 10/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
126 09/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
127 08/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
128 07/08/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
129 05/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
130 04/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
131 03/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
132 02/08/2014 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
133 30/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
134 29/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
135 28/07/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
136 26/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
137 25/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
138 24/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
139 23/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
140 22/07/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
141 20/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
142 19/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
143 18/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
144 17/07/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
145 15/07/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
146 13/07/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
147 11/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
148 10/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
149 09/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
150 08/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
151 07/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
152 06/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
153 05/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
154 04/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
155 03/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
156 02/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
157 01/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
158 30/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
159 29/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
160 28/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
161 27/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
162 26/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
163 25/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
164 24/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
165 23/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
166 22/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
167 21/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
168 20/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi shopblackberry
169 19/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
170 18/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
171 17/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
172 16/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
173 15/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
174 14/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
175 13/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
176 12/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
177 11/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
178 10/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
179 09/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
180 08/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
181 07/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
182 06/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
183 05/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
184 04/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
185 03/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
186 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
187 01/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
188 31/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mobilechinhhang
189 30/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
190 29/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
191 28/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
192 27/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
193 26/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
194 25/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
195 24/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
196 23/05/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
197 22/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
198 21/05/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
199 20/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
200 19/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
201 18/05/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ playmobile
202 17/05/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
203 16/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
204 15/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
205 14/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
206 13/05/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
207 11/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dienmaycongthao
208 10/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
209 09/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
210 08/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mobilechinhhang
211 07/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
212 06/05/2014 3 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
213 03/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ mobilechinhhang
214 02/05/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
215 01/05/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ daiphongmobile
216 30/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
217 29/04/2014 3 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mobilechinhhang
218 26/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
219 25/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mobilechinhhang
220 24/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
221 23/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
222 22/04/2014 3 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
223 19/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
224 18/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ mobilechinhhang
225 17/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ sieuthididong
226 16/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ playmobile
227 15/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi sieuthididong
228 14/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
229 13/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
230 12/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
231 11/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ mobilechinhhang
232 10/04/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ daiphongmobile
233 09/04/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
234 07/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ dienmaycongthao
235 06/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
236 05/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ dienmaycongthao
237 04/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
238 03/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
239 02/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ dienmaycongthao
240 01/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
241 31/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mobilechinhhang
242 30/03/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
243 29/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
244 28/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
245 27/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
246 26/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
247 25/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphongmobile
248 24/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
249 23/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
250 22/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphongmobile
251 21/03/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
252 19/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
253 18/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
254 17/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
255 16/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
256 15/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
257 14/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
258 13/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
259 12/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
260 11/03/2014 2 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
261 09/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
262 08/03/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
263 06/03/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
264 05/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
265 04/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
266 03/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
267 02/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
268 01/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
269 28/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
270 27/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
271 26/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
272 25/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
273 24/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
274 23/02/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
275 21/02/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ playmobile
276 20/02/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ lehieumobile
277 19/02/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ playmobile
278 18/02/2014 2 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ daiphongmobile
279 16/02/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
280 15/02/2014 10 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ buynowstore
281 05/02/2014 5 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
282 31/01/2014 2 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ lehieumobile
283 29/01/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ tinthanhmobile
284 27/01/2014 2 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
285 25/01/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
286 23/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
287 22/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
288 21/01/2014 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
289 20/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
290 19/01/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
291 17/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
292 16/01/2014 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
293 15/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
294 14/01/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
295 12/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
296 11/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
297 10/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
298 09/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
299 08/01/2014 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
300 07/01/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
301 05/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
302 04/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
303 03/01/2014 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
304 02/01/2014 2 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
305 31/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
306 30/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
307 29/12/2013 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
308 27/12/2013 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
309 25/12/2013 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
310 23/12/2013 2 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ lehieumobile
311 21/12/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ daiphuminh
312 20/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ lehieumobile
313 19/12/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ daiphuminh
314 18/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ lehieumobile
315 17/12/2013 5 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ daiphuminh
316 12/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
317 11/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
318 10/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
319 09/12/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
320 08/12/2013 4 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
321 04/12/2013 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
322 02/12/2013 6 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
323 26/11/2013 10 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
324 16/11/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ lehieumobile
325 15/11/2013 2 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
326 13/11/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
327 12/11/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
328 11/11/2013 15 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ buynowstore
329 27/10/2013 9 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
330 18/10/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
331 17/10/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
332 16/10/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
333 15/10/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
334 14/10/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
335 12/10/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
336 11/10/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
337 09/10/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
338 08/10/2013 5 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
339 03/10/2013 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
340 01/10/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
341 30/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
342 29/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
343 28/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
344 27/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
345 26/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
346 25/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
347 24/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
348 23/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
349 22/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
350 21/09/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
351 18/09/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
352 16/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
353 15/09/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
354 12/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
355 11/09/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ buynowstore
356 10/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
357 09/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
358 08/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
359 07/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
360 06/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
361 05/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
362 04/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
363 03/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
364 02/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
365 01/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
366 31/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
367 30/08/2013 2 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
368 28/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
369 27/08/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
370 24/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
371 23/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ lehieumobile
372 22/08/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tinthanhmobile
373 21/08/2013 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
374 19/08/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
375 16/08/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
376 14/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
377 13/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
378 12/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
379 11/08/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
380 09/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
381 08/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
382 07/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
383 06/08/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
384 03/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
385 02/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
386 01/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
387 31/07/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
388 30/07/2013 2 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
389 28/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
390 27/07/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ lehieumobile
391 26/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tinthanhmobile
392 25/07/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ lehieumobile
393 24/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
394 23/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
395 22/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ mobile_thienphu
396 21/07/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ lehieumobile
397 20/07/2013 2 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ mobile_thienphu
398 18/07/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ lehieumobile
399 17/07/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
400 16/07/2013 6 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ lehieumobile
401 10/07/2013 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ sieuthididong
402 09/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
403 08/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ daiphuminh
404 07/07/2013 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi sieuthididong
405 06/07/2013 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ sieuthididong
406 05/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
407 04/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ daiphuminh
408 03/07/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
409 02/07/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
410 01/07/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
411 30/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
412 29/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
413 28/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
414 27/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
415 26/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
416 25/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
417 24/06/2013 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ dtddlehung
418 21/06/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
419 20/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
420 19/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 799.000 VNĐ dtddlehung
421 18/06/2013 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 191.000 VNĐ sieuthididong
422 17/06/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 191.000 VNĐ daiphuminh
423 16/06/2013 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ sieuthididong
424 15/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
425 14/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
426 13/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
427 12/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
428 11/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
429 10/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
430 09/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
431 08/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ dtddlehung
432 07/06/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ daiphuminh
433 06/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
434 05/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
435 04/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
436 03/06/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
437 01/06/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
438 31/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
439 30/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
440 29/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
441 28/05/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
442 27/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
443 26/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
444 25/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
445 24/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
446 23/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
447 22/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
448 21/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
449 20/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
450 19/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
451 18/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
452 17/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
453 16/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
454 15/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
455 14/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
456 13/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ bichngocmobile
457 12/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
458 11/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
459 10/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
460 09/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
461 08/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
462 07/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
463 06/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
464 05/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
465 04/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
466 03/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
467 02/05/2013 3 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
468 29/04/2013 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
469 27/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
470 26/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
471 25/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
472 24/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
473 23/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
474 22/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
475 21/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
476 20/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
477 19/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
478 18/04/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
479 17/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ B_Nmobile
480 16/04/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ muahangtructuyen
481 15/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
482 14/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
483 13/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
484 12/04/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
485 11/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
486 10/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
487 09/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ B_Nmobile
488 08/04/2013 3 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ starmobile
489 05/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
490 04/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
491 03/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
492 02/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
493 01/04/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
494 31/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
495 30/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
496 29/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
497 28/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
498 27/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
499 26/03/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
500 25/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
501 24/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
502 23/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
503 22/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ B_Nmobile
504 21/03/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ mobigiare
505 20/03/2013 4 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
506 16/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
507 15/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
508 14/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
509 13/03/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
510 10/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
511 09/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
512 08/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
513 07/03/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
514 06/03/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
515 05/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ B_Nmobile
516 04/03/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
517 03/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
518 02/03/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
519 01/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
520 28/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
521 27/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
522 26/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
523 25/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
524 24/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
525 23/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
526 22/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
527 21/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
528 20/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
529 19/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
530 18/02/2013 11 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
531 07/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
532 06/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
533 05/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
534 04/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
535 03/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
536 02/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
537 01/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
538 31/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
539 30/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
540 29/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
541 28/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
542 27/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
543 26/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
544 25/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ bichngocmobile
545 24/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
546 23/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ lehieumobile
547 22/01/2013 3 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
548 19/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
549 18/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
550 17/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
551 16/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 6.188.000 VNĐ mobile_thienphu
552 15/01/2013 1 ngày 8.588.000 ₫ Tăng 6.198.000 VNĐ laptopbaongoc
553 14/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ lehieumobile
554 13/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tienxanhmobile
555 12/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhphumobile
556 11/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 6.198.000 VNĐ lehieumobile
557 10/01/2013 1 ngày 8.588.000 ₫ Tăng 6.198.000 VNĐ laptopbaongoc
558 09/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
559 08/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ lehieumobile
560 07/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ daiphongmobile
561 06/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
562 05/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ lehieumobile
563 04/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ daiphongmobile
564 03/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ lehieumobile
565 02/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ daiphongmobile
566 01/01/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ antuongmobile
567 31/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ lehieumobile
568 30/12/2012 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ antuongmobile
569 29/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ lehieumobile
570 28/12/2012 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ antuongmobile
571 27/12/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ tienxanhmobile
572 26/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
573 25/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
574 24/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
575 23/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
576 22/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
577 21/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
578 20/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
579 19/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
580 18/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ thoitrangmobile
581 17/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
582 16/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ thoitrangmobile
583 15/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
584 14/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
585 13/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
586 12/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
587 11/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
588 10/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
589 09/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
590 08/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
591 07/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
592 06/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
593 05/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
594 04/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ mobile_thienphu
595 03/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
596 02/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
597 01/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bichngocmobile
598 30/11/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ daiphongmobile
599 29/11/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dtddlehung
600 28/11/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
601 27/11/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ mobilechinhhang
602 26/11/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ minhphumobile
603 25/11/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
604 24/11/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ dtddlehung
605 23/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
606 22/11/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ minhphumobile
607 21/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
608 20/11/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
609 19/11/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobile_thienphu
610 18/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
611 17/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ antuongmobile
612 16/11/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ mobile_thienphu
613 15/11/2012 1 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ lehieumobile
614 14/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
615 13/11/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ tienxanhmobile
616 12/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ thoitrangmobile
617 11/11/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ tienxanhmobile
618 10/11/2012 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ sieuthididong
619 09/11/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ tienxanhmobile
620 08/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
621 07/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ thoitrangmobile
622 06/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ antuongmobile
623 05/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ thoitrangmobile
624 04/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
625 03/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ antuongmobile
626 02/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
627 01/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
628 31/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
629 30/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
630 29/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
631 28/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
632 27/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
633 26/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
634 25/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
635 24/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
636 23/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
637 22/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
638 21/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
639 20/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
640 19/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
641 18/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
642 17/10/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
643 16/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
644 15/10/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
645 14/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
646 13/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
647 12/10/2012 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
648 10/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ benmobile
649 09/10/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ lehieumobile
650 08/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
651 07/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
652 06/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
653 05/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
654 04/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
655 03/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
656 02/10/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ muahangtructuyen
657 01/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
658 30/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
659 29/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
660 28/09/2012 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
661 26/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
662 25/09/2012 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
663 23/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
664 22/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
665 21/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
666 20/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
667 19/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
668 18/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
669 17/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
670 16/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
671 15/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ benmobile
672 14/09/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ tienxanhmobile
673 13/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
674 12/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
675 11/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
676 10/09/2012 3 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
677 07/09/2012 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
678 05/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
679 04/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ antuongmobile
680 03/09/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
681 02/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
682 01/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
683 31/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
684 30/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
685 29/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
686 28/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ antuongmobile
687 27/08/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ lehieumobile
688 26/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
689 25/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
690 24/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
691 23/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
692 22/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
693 21/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
694 20/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
695 19/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
696 18/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ muahangtructuyen
697 17/08/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ lehieumobile
698 16/08/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
699 15/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ muahangtructuyen
700 14/08/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
701 13/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
702 12/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
703 11/08/2012 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
704 09/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
705 08/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
706 07/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ antuongmobile
707 06/08/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
708 05/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
709 04/08/2012 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
710 02/08/2012 3 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
711 30/07/2012 4 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
712 26/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
713 25/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
714 24/07/2012 4 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
715 20/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
716 19/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
717 18/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
718 17/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
719 16/07/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ bichngocmobile
720 15/07/2012 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
721 14/07/2012 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
722 13/07/2012 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dtddlehung
723 12/07/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
724 11/07/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
725 10/07/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ bichngocmobile
726 09/07/2012 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dtddlehung
727 08/07/2012 4 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
728 04/07/2012 2.600.000 ₫ bichngocmobile
Có tổng cộng 728 thay đổi giá của sản phẩm Sony Ericsson W995 Energetic Red đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Sony Ericsson W995 Energetic Red trong mục Mobile