• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony Ericsson W995 Energetic Red

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony Ericsson W995 Energetic Red chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 19/04/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
2 18/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ mobilechinhhang
3 17/04/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Tăng 49.000 VNĐ sieuthididong
4 16/04/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ playmobile
5 15/04/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi sieuthididong
6 14/04/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
7 13/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilechinhhang
8 12/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilechinhhang
9 11/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ mobilechinhhang
10 10/04/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ daiphongmobile
11 09/04/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
12 07/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ dienmaycongthao
13 06/04/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
14 05/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ dienmaycongthao
15 04/04/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
16 03/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
17 02/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ dienmaycongthao
18 01/04/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
19 31/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ mobilechinhhang
20 30/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
21 29/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
22 28/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
23 27/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi daiphongmobile
24 26/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi daiphongmobile
25 25/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiphongmobile
26 24/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
27 23/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
28 22/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiphongmobile
29 21/03/2014 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
30 19/03/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
31 18/03/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
32 17/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
33 16/03/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
34 15/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
35 14/03/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
36 13/03/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
37 12/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
38 11/03/2014 2 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
39 09/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
40 08/03/2014 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
41 06/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
42 05/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
43 04/03/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
44 03/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
45 02/03/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
46 01/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
47 28/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
48 27/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
49 26/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
50 25/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
51 24/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
52 23/02/2014 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
53 21/02/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ playmobile
54 20/02/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ lehieumobile
55 19/02/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ playmobile
56 18/02/2014 2 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ daiphongmobile
57 16/02/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
58 15/02/2014 10 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ buynowstore
59 05/02/2014 5 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
60 31/01/2014 2 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ lehieumobile
61 29/01/2014 2 ngày 2.700.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ tinthanhmobile
62 27/01/2014 2 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
63 25/01/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
64 23/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
65 22/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
66 21/01/2014 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
67 20/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
68 19/01/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
69 17/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
70 16/01/2014 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
71 15/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
72 14/01/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
73 12/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
74 11/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
75 10/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
76 09/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
77 08/01/2014 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
78 07/01/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
79 05/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
80 04/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
81 03/01/2014 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
82 02/01/2014 2 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
83 31/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
84 30/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
85 29/12/2013 2 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
86 27/12/2013 2 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
87 25/12/2013 2 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
88 23/12/2013 2 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ lehieumobile
89 21/12/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ daiphuminh
90 20/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ lehieumobile
91 19/12/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ daiphuminh
92 18/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ lehieumobile
93 17/12/2013 5 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ daiphuminh
94 12/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
95 11/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
96 10/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
97 09/12/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
98 08/12/2013 4 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
99 04/12/2013 2 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
100 02/12/2013 6 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
101 26/11/2013 10 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
102 16/11/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ lehieumobile
103 15/11/2013 2 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
104 13/11/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
105 12/11/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
106 11/11/2013 15 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ buynowstore
107 27/10/2013 9 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
108 18/10/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
109 17/10/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
110 16/10/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
111 15/10/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
112 14/10/2013 2 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
113 12/10/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
114 11/10/2013 2 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
115 09/10/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
116 08/10/2013 5 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
117 03/10/2013 2 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
118 01/10/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
119 30/09/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
120 29/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
121 28/09/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
122 27/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
123 26/09/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
124 25/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
125 24/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
126 23/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
127 22/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
128 21/09/2013 3 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
129 18/09/2013 2 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
130 16/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
131 15/09/2013 3 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
132 12/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
133 11/09/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ buynowstore
134 10/09/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
135 09/09/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
136 08/09/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
137 07/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
138 06/09/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
139 05/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
140 04/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
141 03/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
142 02/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
143 01/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
144 31/08/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
145 30/08/2013 2 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
146 28/08/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
147 27/08/2013 3 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
148 24/08/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
149 23/08/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ lehieumobile
150 22/08/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ tinthanhmobile
151 21/08/2013 2 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
152 19/08/2013 3 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
153 16/08/2013 2 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
154 14/08/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
155 13/08/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
156 12/08/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
157 11/08/2013 2 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
158 09/08/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
159 08/08/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
160 07/08/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
161 06/08/2013 3 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
162 03/08/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
163 02/08/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
164 01/08/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
165 31/07/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
166 30/07/2013 2 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
167 28/07/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
168 27/07/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ lehieumobile
169 26/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ tinthanhmobile
170 25/07/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ lehieumobile
171 24/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
172 23/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
173 22/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ mobile_thienphu
174 21/07/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ lehieumobile
175 20/07/2013 2 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ mobile_thienphu
176 18/07/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ lehieumobile
177 17/07/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
178 16/07/2013 6 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ lehieumobile
179 10/07/2013 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ sieuthididong
180 09/07/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
181 08/07/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ daiphuminh
182 07/07/2013 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi sieuthididong
183 06/07/2013 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ sieuthididong
184 05/07/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
185 04/07/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ daiphuminh
186 03/07/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
187 02/07/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
188 01/07/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
189 30/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
190 29/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
191 28/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
192 27/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
193 26/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
194 25/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
195 24/06/2013 3 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ dtddlehung
196 21/06/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
197 20/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
198 19/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 799.000 VNĐ dtddlehung
199 18/06/2013 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giảm 191.000 VNĐ sieuthididong
200 17/06/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 191.000 VNĐ daiphuminh
201 16/06/2013 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ sieuthididong
202 15/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
203 14/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
204 13/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
205 12/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
206 11/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
207 10/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
208 09/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
209 08/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ dtddlehung
210 07/06/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ daiphuminh
211 06/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
212 05/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
213 04/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
214 03/06/2013 2 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
215 01/06/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
216 31/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
217 30/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
218 29/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
219 28/05/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
220 27/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
221 26/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
222 25/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
223 24/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
224 23/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
225 22/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
226 21/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
227 20/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
228 19/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
229 18/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
230 17/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
231 16/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
232 15/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
233 14/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
234 13/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ bichngocmobile
235 12/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
236 11/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
237 10/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
238 09/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
239 08/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
240 07/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
241 06/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
242 05/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
243 04/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
244 03/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
245 02/05/2013 3 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
246 29/04/2013 2 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
247 27/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
248 26/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
249 25/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
250 24/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
251 23/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
252 22/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
253 21/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
254 20/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
255 19/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
256 18/04/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
257 17/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ B_Nmobile
258 16/04/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ muahangtructuyen
259 15/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
260 14/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
261 13/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
262 12/04/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
263 11/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
264 10/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
265 09/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ B_Nmobile
266 08/04/2013 3 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ starmobile
267 05/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
268 04/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
269 03/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
270 02/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
271 01/04/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
272 31/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
273 30/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
274 29/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
275 28/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
276 27/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
277 26/03/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
278 25/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
279 24/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
280 23/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
281 22/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ B_Nmobile
282 21/03/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ mobigiare
283 20/03/2013 4 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
284 16/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
285 15/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
286 14/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
287 13/03/2013 3 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
288 10/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
289 09/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
290 08/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
291 07/03/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
292 06/03/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
293 05/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ B_Nmobile
294 04/03/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
295 03/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
296 02/03/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
297 01/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
298 28/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
299 27/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
300 26/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
301 25/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
302 24/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
303 23/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
304 22/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
305 21/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
306 20/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
307 19/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
308 18/02/2013 11 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
309 07/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
310 06/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
311 05/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
312 04/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
313 03/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
314 02/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
315 01/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
316 31/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
317 30/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
318 29/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
319 28/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
320 27/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
321 26/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
322 25/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ bichngocmobile
323 24/01/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
324 23/01/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ lehieumobile
325 22/01/2013 3 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
326 19/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
327 18/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
328 17/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
329 16/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 6.188.000 VNĐ mobile_thienphu
330 15/01/2013 1 ngày 8.588.000 VNĐ Tăng 6.198.000 VNĐ laptopbaongoc
331 14/01/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ lehieumobile
332 13/01/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tienxanhmobile
333 12/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhphumobile
334 11/01/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 6.198.000 VNĐ lehieumobile
335 10/01/2013 1 ngày 8.588.000 VNĐ Tăng 6.198.000 VNĐ laptopbaongoc
336 09/01/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
337 08/01/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ lehieumobile
338 07/01/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ daiphongmobile
339 06/01/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
340 05/01/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ lehieumobile
341 04/01/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ daiphongmobile
342 03/01/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ lehieumobile
343 02/01/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ daiphongmobile
344 01/01/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ antuongmobile
345 31/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ lehieumobile
346 30/12/2012 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ antuongmobile
347 29/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ lehieumobile
348 28/12/2012 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ antuongmobile
349 27/12/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ tienxanhmobile
350 26/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
351 25/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
352 24/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
353 23/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
354 22/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
355 21/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
356 20/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
357 19/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
358 18/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ thoitrangmobile
359 17/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
360 16/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ thoitrangmobile
361 15/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
362 14/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
363 13/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
364 12/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
365 11/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
366 10/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
367 09/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
368 08/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
369 07/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
370 06/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
371 05/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
372 04/12/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ mobile_thienphu
373 03/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
374 02/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
375 01/12/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bichngocmobile
376 30/11/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ daiphongmobile
377 29/11/2012 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ dtddlehung
378 28/11/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi mobilechinhhang
379 27/11/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ mobilechinhhang
380 26/11/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ minhphumobile
381 25/11/2012 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
382 24/11/2012 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ dtddlehung
383 23/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
384 22/11/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ minhphumobile
385 21/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
386 20/11/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
387 19/11/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mobile_thienphu
388 18/11/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
389 17/11/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ antuongmobile
390 16/11/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ mobile_thienphu
391 15/11/2012 1 ngày 2.590.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ lehieumobile
392 14/11/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
393 13/11/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 201.000 VNĐ tienxanhmobile
394 12/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ thoitrangmobile
395 11/11/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ tienxanhmobile
396 10/11/2012 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ sieuthididong
397 09/11/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 201.000 VNĐ tienxanhmobile
398 08/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
399 07/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ thoitrangmobile
400 06/11/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ antuongmobile
401 05/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ thoitrangmobile
402 04/11/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
403 03/11/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ antuongmobile
404 02/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
405 01/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
406 31/10/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
407 30/10/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
408 29/10/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
409 28/10/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
410 27/10/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
411 26/10/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
412 25/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
413 24/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
414 23/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
415 22/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
416 21/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
417 20/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
418 19/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
419 18/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
420 17/10/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
421 16/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
422 15/10/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
423 14/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
424 13/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
425 12/10/2012 2 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
426 10/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ benmobile
427 09/10/2012 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ lehieumobile
428 08/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
429 07/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
430 06/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
431 05/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
432 04/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
433 03/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
434 02/10/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ muahangtructuyen
435 01/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
436 30/09/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
437 29/09/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
438 28/09/2012 2 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
439 26/09/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
440 25/09/2012 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
441 23/09/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
442 22/09/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
443 21/09/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
444 20/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
445 19/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
446 18/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
447 17/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
448 16/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
449 15/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ benmobile
450 14/09/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ tienxanhmobile
451 13/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
452 12/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
453 11/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
454 10/09/2012 3 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
455 07/09/2012 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
456 05/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
457 04/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ antuongmobile
458 03/09/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
459 02/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
460 01/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
461 31/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
462 30/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
463 29/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
464 28/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ antuongmobile
465 27/08/2012 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ lehieumobile
466 26/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
467 25/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
468 24/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
469 23/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
470 22/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
471 21/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
472 20/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
473 19/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
474 18/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ muahangtructuyen
475 17/08/2012 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ lehieumobile
476 16/08/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
477 15/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ muahangtructuyen
478 14/08/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
479 13/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
480 12/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
481 11/08/2012 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
482 09/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
483 08/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
484 07/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ antuongmobile
485 06/08/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
486 05/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
487 04/08/2012 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
488 02/08/2012 3 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
489 30/07/2012 4 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
490 26/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
491 25/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
492 24/07/2012 4 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
493 20/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
494 19/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
495 18/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
496 17/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
497 16/07/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ bichngocmobile
498 15/07/2012 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
499 14/07/2012 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
500 13/07/2012 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ dtddlehung
501 12/07/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
502 11/07/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
503 10/07/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ bichngocmobile
504 09/07/2012 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ dtddlehung
505 08/07/2012 4 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
506 04/07/2012 2.600.000 VNĐ bichngocmobile
Có tổng cộng 506 thay đổi giá của sản phẩm Sony Ericsson W995 Energetic Red đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Sony Ericsson W995 Energetic Red trong mục Mobile