• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony Ericsson W995 Energetic Red

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony Ericsson W995 Energetic Red chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 28/07/2014 2 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
2 26/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
3 25/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
4 24/07/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
5 23/07/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
6 22/07/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
7 20/07/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
8 19/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
9 18/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
10 17/07/2014 2 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
11 15/07/2014 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
12 13/07/2014 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
13 11/07/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
14 10/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
15 09/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
16 08/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
17 07/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
18 06/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
19 05/07/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
20 04/07/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
21 03/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
22 02/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
23 01/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
24 30/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
25 29/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
26 28/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
27 27/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
28 26/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
29 25/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
30 24/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
31 23/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
32 22/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
33 21/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
34 20/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi shopblackberry
35 19/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
36 18/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
37 17/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
38 16/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
39 15/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
40 14/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
41 13/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
42 12/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
43 11/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
44 10/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
45 09/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
46 08/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
47 07/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
48 06/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
49 05/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
50 04/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
51 03/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
52 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilechinhhang
53 01/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilechinhhang
54 31/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ mobilechinhhang
55 30/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
56 29/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
57 28/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
58 27/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
59 26/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
60 25/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
61 24/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
62 23/05/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
63 22/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
64 21/05/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
65 20/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
66 19/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
67 18/05/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ playmobile
68 17/05/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
69 16/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
70 15/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
71 14/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
72 13/05/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
73 11/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ dienmaycongthao
74 10/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
75 09/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
76 08/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ mobilechinhhang
77 07/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
78 06/05/2014 3 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
79 03/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ mobilechinhhang
80 02/05/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi daiphongmobile
81 01/05/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ daiphongmobile
82 30/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilechinhhang
83 29/04/2014 3 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ mobilechinhhang
84 26/04/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
85 25/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ mobilechinhhang
86 24/04/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
87 23/04/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
88 22/04/2014 3 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
89 19/04/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
90 18/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ mobilechinhhang
91 17/04/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Tăng 49.000 VNĐ sieuthididong
92 16/04/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ playmobile
93 15/04/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi sieuthididong
94 14/04/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
95 13/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilechinhhang
96 12/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilechinhhang
97 11/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ mobilechinhhang
98 10/04/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ daiphongmobile
99 09/04/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
100 07/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ dienmaycongthao
101 06/04/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
102 05/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ dienmaycongthao
103 04/04/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
104 03/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
105 02/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ dienmaycongthao
106 01/04/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
107 31/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ mobilechinhhang
108 30/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
109 29/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
110 28/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
111 27/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi daiphongmobile
112 26/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi daiphongmobile
113 25/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiphongmobile
114 24/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
115 23/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
116 22/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiphongmobile
117 21/03/2014 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
118 19/03/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
119 18/03/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
120 17/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
121 16/03/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
122 15/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
123 14/03/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
124 13/03/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
125 12/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
126 11/03/2014 2 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
127 09/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
128 08/03/2014 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
129 06/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
130 05/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
131 04/03/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
132 03/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
133 02/03/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
134 01/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
135 28/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
136 27/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
137 26/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
138 25/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
139 24/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
140 23/02/2014 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
141 21/02/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ playmobile
142 20/02/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ lehieumobile
143 19/02/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ playmobile
144 18/02/2014 2 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ daiphongmobile
145 16/02/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
146 15/02/2014 10 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ buynowstore
147 05/02/2014 5 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
148 31/01/2014 2 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ lehieumobile
149 29/01/2014 2 ngày 2.700.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ tinthanhmobile
150 27/01/2014 2 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
151 25/01/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
152 23/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
153 22/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
154 21/01/2014 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
155 20/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
156 19/01/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
157 17/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
158 16/01/2014 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
159 15/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
160 14/01/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
161 12/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
162 11/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
163 10/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
164 09/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
165 08/01/2014 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
166 07/01/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
167 05/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
168 04/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
169 03/01/2014 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
170 02/01/2014 2 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
171 31/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
172 30/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
173 29/12/2013 2 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
174 27/12/2013 2 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
175 25/12/2013 2 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
176 23/12/2013 2 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ lehieumobile
177 21/12/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ daiphuminh
178 20/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ lehieumobile
179 19/12/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ daiphuminh
180 18/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ lehieumobile
181 17/12/2013 5 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ daiphuminh
182 12/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
183 11/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
184 10/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
185 09/12/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
186 08/12/2013 4 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
187 04/12/2013 2 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
188 02/12/2013 6 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
189 26/11/2013 10 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
190 16/11/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ lehieumobile
191 15/11/2013 2 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
192 13/11/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
193 12/11/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
194 11/11/2013 15 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ buynowstore
195 27/10/2013 9 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
196 18/10/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
197 17/10/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
198 16/10/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
199 15/10/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
200 14/10/2013 2 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
201 12/10/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
202 11/10/2013 2 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
203 09/10/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
204 08/10/2013 5 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
205 03/10/2013 2 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
206 01/10/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
207 30/09/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
208 29/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
209 28/09/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
210 27/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
211 26/09/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
212 25/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
213 24/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
214 23/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
215 22/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
216 21/09/2013 3 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
217 18/09/2013 2 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
218 16/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
219 15/09/2013 3 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
220 12/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
221 11/09/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ buynowstore
222 10/09/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
223 09/09/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
224 08/09/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
225 07/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
226 06/09/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
227 05/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
228 04/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
229 03/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
230 02/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
231 01/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
232 31/08/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
233 30/08/2013 2 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
234 28/08/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
235 27/08/2013 3 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
236 24/08/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
237 23/08/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ lehieumobile
238 22/08/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ tinthanhmobile
239 21/08/2013 2 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
240 19/08/2013 3 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
241 16/08/2013 2 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
242 14/08/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
243 13/08/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
244 12/08/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
245 11/08/2013 2 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
246 09/08/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
247 08/08/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
248 07/08/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
249 06/08/2013 3 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
250 03/08/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
251 02/08/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
252 01/08/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
253 31/07/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
254 30/07/2013 2 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
255 28/07/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
256 27/07/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ lehieumobile
257 26/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ tinthanhmobile
258 25/07/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ lehieumobile
259 24/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
260 23/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
261 22/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ mobile_thienphu
262 21/07/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ lehieumobile
263 20/07/2013 2 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ mobile_thienphu
264 18/07/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ lehieumobile
265 17/07/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
266 16/07/2013 6 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ lehieumobile
267 10/07/2013 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ sieuthididong
268 09/07/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
269 08/07/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ daiphuminh
270 07/07/2013 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi sieuthididong
271 06/07/2013 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ sieuthididong
272 05/07/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
273 04/07/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ daiphuminh
274 03/07/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
275 02/07/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
276 01/07/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
277 30/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
278 29/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
279 28/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
280 27/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
281 26/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
282 25/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
283 24/06/2013 3 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ dtddlehung
284 21/06/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
285 20/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
286 19/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 799.000 VNĐ dtddlehung
287 18/06/2013 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giảm 191.000 VNĐ sieuthididong
288 17/06/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 191.000 VNĐ daiphuminh
289 16/06/2013 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ sieuthididong
290 15/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
291 14/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
292 13/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
293 12/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
294 11/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
295 10/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
296 09/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
297 08/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ dtddlehung
298 07/06/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ daiphuminh
299 06/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
300 05/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
301 04/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
302 03/06/2013 2 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
303 01/06/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
304 31/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
305 30/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
306 29/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
307 28/05/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
308 27/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
309 26/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
310 25/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
311 24/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
312 23/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
313 22/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
314 21/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
315 20/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
316 19/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
317 18/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
318 17/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
319 16/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
320 15/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
321 14/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
322 13/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ bichngocmobile
323 12/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
324 11/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
325 10/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
326 09/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
327 08/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
328 07/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
329 06/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
330 05/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
331 04/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
332 03/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
333 02/05/2013 3 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
334 29/04/2013 2 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
335 27/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
336 26/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
337 25/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
338 24/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
339 23/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
340 22/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
341 21/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
342 20/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
343 19/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
344 18/04/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
345 17/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ B_Nmobile
346 16/04/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ muahangtructuyen
347 15/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
348 14/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
349 13/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
350 12/04/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
351 11/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
352 10/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
353 09/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ B_Nmobile
354 08/04/2013 3 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ starmobile
355 05/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
356 04/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
357 03/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
358 02/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
359 01/04/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
360 31/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
361 30/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
362 29/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
363 28/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
364 27/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
365 26/03/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
366 25/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
367 24/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
368 23/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
369 22/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ B_Nmobile
370 21/03/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ mobigiare
371 20/03/2013 4 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
372 16/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
373 15/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
374 14/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
375 13/03/2013 3 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
376 10/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
377 09/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
378 08/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
379 07/03/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
380 06/03/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
381 05/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ B_Nmobile
382 04/03/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
383 03/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
384 02/03/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
385 01/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
386 28/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
387 27/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
388 26/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
389 25/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
390 24/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
391 23/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
392 22/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
393 21/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
394 20/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
395 19/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
396 18/02/2013 11 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
397 07/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
398 06/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
399 05/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
400 04/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
401 03/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
402 02/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
403 01/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
404 31/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
405 30/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
406 29/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
407 28/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
408 27/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
409 26/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
410 25/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ bichngocmobile
411 24/01/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
412 23/01/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ lehieumobile
413 22/01/2013 3 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
414 19/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
415 18/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
416 17/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
417 16/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 6.188.000 VNĐ mobile_thienphu
418 15/01/2013 1 ngày 8.588.000 VNĐ Tăng 6.198.000 VNĐ laptopbaongoc
419 14/01/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ lehieumobile
420 13/01/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tienxanhmobile
421 12/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhphumobile
422 11/01/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 6.198.000 VNĐ lehieumobile
423 10/01/2013 1 ngày 8.588.000 VNĐ Tăng 6.198.000 VNĐ laptopbaongoc
424 09/01/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
425 08/01/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ lehieumobile
426 07/01/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ daiphongmobile
427 06/01/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
428 05/01/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ lehieumobile
429 04/01/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ daiphongmobile
430 03/01/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ lehieumobile
431 02/01/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ daiphongmobile
432 01/01/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ antuongmobile
433 31/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ lehieumobile
434 30/12/2012 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ antuongmobile
435 29/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ lehieumobile
436 28/12/2012 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ antuongmobile
437 27/12/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ tienxanhmobile
438 26/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
439 25/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
440 24/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
441 23/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
442 22/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
443 21/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
444 20/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
445 19/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
446 18/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ thoitrangmobile
447 17/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
448 16/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ thoitrangmobile
449 15/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
450 14/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
451 13/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
452 12/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
453 11/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
454 10/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
455 09/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
456 08/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
457 07/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
458 06/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
459 05/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
460 04/12/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ mobile_thienphu
461 03/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
462 02/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
463 01/12/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bichngocmobile
464 30/11/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ daiphongmobile
465 29/11/2012 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ dtddlehung
466 28/11/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi mobilechinhhang
467 27/11/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ mobilechinhhang
468 26/11/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ minhphumobile
469 25/11/2012 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
470 24/11/2012 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ dtddlehung
471 23/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
472 22/11/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ minhphumobile
473 21/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
474 20/11/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
475 19/11/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mobile_thienphu
476 18/11/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
477 17/11/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ antuongmobile
478 16/11/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ mobile_thienphu
479 15/11/2012 1 ngày 2.590.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ lehieumobile
480 14/11/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
481 13/11/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 201.000 VNĐ tienxanhmobile
482 12/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ thoitrangmobile
483 11/11/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ tienxanhmobile
484 10/11/2012 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ sieuthididong
485 09/11/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 201.000 VNĐ tienxanhmobile
486 08/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
487 07/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ thoitrangmobile
488 06/11/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ antuongmobile
489 05/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ thoitrangmobile
490 04/11/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
491 03/11/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ antuongmobile
492 02/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
493 01/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
494 31/10/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
495 30/10/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
496 29/10/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
497 28/10/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
498 27/10/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
499 26/10/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
500 25/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
501 24/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
502 23/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
503 22/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
504 21/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
505 20/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
506 19/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
507 18/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
508 17/10/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
509 16/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
510 15/10/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
511 14/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
512 13/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
513 12/10/2012 2 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
514 10/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ benmobile
515 09/10/2012 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ lehieumobile
516 08/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
517 07/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
518 06/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
519 05/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
520 04/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
521 03/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
522 02/10/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ muahangtructuyen
523 01/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
524 30/09/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
525 29/09/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
526 28/09/2012 2 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
527 26/09/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
528 25/09/2012 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
529 23/09/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
530 22/09/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
531 21/09/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
532 20/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
533 19/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
534 18/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
535 17/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
536 16/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
537 15/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ benmobile
538 14/09/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ tienxanhmobile
539 13/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
540 12/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
541 11/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
542 10/09/2012 3 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
543 07/09/2012 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
544 05/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
545 04/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ antuongmobile
546 03/09/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
547 02/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
548 01/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
549 31/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
550 30/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
551 29/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
552 28/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ antuongmobile
553 27/08/2012 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ lehieumobile
554 26/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
555 25/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
556 24/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
557 23/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
558 22/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
559 21/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
560 20/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
561 19/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
562 18/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ muahangtructuyen
563 17/08/2012 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ lehieumobile
564 16/08/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
565 15/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ muahangtructuyen
566 14/08/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
567 13/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
568 12/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
569 11/08/2012 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
570 09/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
571 08/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
572 07/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ antuongmobile
573 06/08/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
574 05/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
575 04/08/2012 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
576 02/08/2012 3 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
577 30/07/2012 4 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
578 26/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
579 25/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
580 24/07/2012 4 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
581 20/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
582 19/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
583 18/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
584 17/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
585 16/07/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ bichngocmobile
586 15/07/2012 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
587 14/07/2012 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
588 13/07/2012 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ dtddlehung
589 12/07/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
590 11/07/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
591 10/07/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ bichngocmobile
592 09/07/2012 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ dtddlehung
593 08/07/2012 4 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
594 04/07/2012 2.600.000 VNĐ bichngocmobile
Có tổng cộng 594 thay đổi giá của sản phẩm Sony Ericsson W995 Energetic Red đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Sony Ericsson W995 Energetic Red trong mục Mobile