• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony Ericsson W995 Energetic Red

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony Ericsson W995 Energetic Red chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 24/11/2014 2 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
2 22/11/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
3 21/11/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
4 20/11/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
5 19/11/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
6 18/11/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
7 17/11/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
8 16/11/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
9 15/11/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ shopblackberry
10 14/11/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
11 13/11/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi shopblackberry
12 12/11/2014 2 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi shopblackberry
13 10/11/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
14 09/11/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
15 08/11/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
16 07/11/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
17 06/11/2014 3 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
18 03/11/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
19 02/11/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
20 01/11/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
21 31/10/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
22 30/10/2014 2 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
23 28/10/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
24 27/10/2014 3 ngày 2.700.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
25 24/10/2014 5 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
26 19/10/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
27 18/10/2014 4 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
28 14/10/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
29 13/10/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
30 12/10/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
31 11/10/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ tinthanhmobile
32 10/10/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ playmobile
33 09/10/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
34 08/10/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
35 07/10/2014 2 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
36 05/10/2014 2 ngày 2.700.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ lehieumobile
37 03/10/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
38 02/10/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
39 01/10/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ playmobile
40 29/09/2014 2 ngày 2.700.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
41 27/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
42 26/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
43 25/09/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ playmobile
44 24/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
45 23/09/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
46 22/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
47 21/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi shopblackberry
48 20/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
49 19/09/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
50 18/09/2014 2 ngày 2.700.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
51 16/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
52 15/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
53 14/09/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
54 13/09/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
55 12/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
56 11/09/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
57 10/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
58 09/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
59 08/09/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
60 07/09/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
61 06/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
62 05/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ dtddlehung
63 04/09/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ dienmaycongthao
64 03/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
65 02/09/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
66 01/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
67 31/08/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
68 30/08/2014 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
69 28/08/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
70 27/08/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
71 26/08/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
72 25/08/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
73 24/08/2014 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
74 22/08/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
75 21/08/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
76 20/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
77 19/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
78 18/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
79 17/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
80 16/08/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
81 15/08/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
82 14/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
83 13/08/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ playmobile
84 11/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
85 10/08/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
86 09/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
87 08/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
88 07/08/2014 2 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
89 05/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
90 04/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
91 03/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
92 02/08/2014 3 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
93 30/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
94 29/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
95 28/07/2014 2 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
96 26/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
97 25/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
98 24/07/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
99 23/07/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
100 22/07/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
101 20/07/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
102 19/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
103 18/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
104 17/07/2014 2 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
105 15/07/2014 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
106 13/07/2014 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
107 11/07/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
108 10/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
109 09/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
110 08/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
111 07/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
112 06/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
113 05/07/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
114 04/07/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
115 03/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
116 02/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
117 01/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
118 30/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
119 29/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
120 28/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
121 27/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
122 26/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
123 25/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
124 24/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
125 23/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
126 22/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
127 21/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
128 20/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi shopblackberry
129 19/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
130 18/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
131 17/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
132 16/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
133 15/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
134 14/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
135 13/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
136 12/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
137 11/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
138 10/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
139 09/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
140 08/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
141 07/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
142 06/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
143 05/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
144 04/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
145 03/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
146 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilechinhhang
147 01/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilechinhhang
148 31/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ mobilechinhhang
149 30/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
150 29/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
151 28/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
152 27/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
153 26/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
154 25/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
155 24/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
156 23/05/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
157 22/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
158 21/05/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
159 20/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
160 19/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
161 18/05/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ playmobile
162 17/05/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
163 16/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
164 15/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
165 14/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
166 13/05/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
167 11/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ dienmaycongthao
168 10/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
169 09/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
170 08/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ mobilechinhhang
171 07/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
172 06/05/2014 3 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
173 03/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ mobilechinhhang
174 02/05/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi daiphongmobile
175 01/05/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ daiphongmobile
176 30/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilechinhhang
177 29/04/2014 3 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ mobilechinhhang
178 26/04/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
179 25/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ mobilechinhhang
180 24/04/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
181 23/04/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
182 22/04/2014 3 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
183 19/04/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
184 18/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ mobilechinhhang
185 17/04/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Tăng 49.000 VNĐ sieuthididong
186 16/04/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ playmobile
187 15/04/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi sieuthididong
188 14/04/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
189 13/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilechinhhang
190 12/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilechinhhang
191 11/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ mobilechinhhang
192 10/04/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ daiphongmobile
193 09/04/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
194 07/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ dienmaycongthao
195 06/04/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
196 05/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ dienmaycongthao
197 04/04/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
198 03/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
199 02/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ dienmaycongthao
200 01/04/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
201 31/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ mobilechinhhang
202 30/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
203 29/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
204 28/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
205 27/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi daiphongmobile
206 26/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi daiphongmobile
207 25/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiphongmobile
208 24/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
209 23/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
210 22/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiphongmobile
211 21/03/2014 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
212 19/03/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
213 18/03/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
214 17/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
215 16/03/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
216 15/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
217 14/03/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
218 13/03/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
219 12/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
220 11/03/2014 2 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
221 09/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
222 08/03/2014 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
223 06/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
224 05/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
225 04/03/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
226 03/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
227 02/03/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
228 01/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
229 28/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
230 27/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
231 26/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
232 25/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
233 24/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
234 23/02/2014 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
235 21/02/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ playmobile
236 20/02/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ lehieumobile
237 19/02/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ playmobile
238 18/02/2014 2 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ daiphongmobile
239 16/02/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
240 15/02/2014 10 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ buynowstore
241 05/02/2014 5 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
242 31/01/2014 2 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ lehieumobile
243 29/01/2014 2 ngày 2.700.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ tinthanhmobile
244 27/01/2014 2 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
245 25/01/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
246 23/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
247 22/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
248 21/01/2014 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
249 20/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
250 19/01/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
251 17/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
252 16/01/2014 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
253 15/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
254 14/01/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
255 12/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
256 11/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
257 10/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
258 09/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
259 08/01/2014 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
260 07/01/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
261 05/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
262 04/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
263 03/01/2014 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
264 02/01/2014 2 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
265 31/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
266 30/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
267 29/12/2013 2 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
268 27/12/2013 2 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
269 25/12/2013 2 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
270 23/12/2013 2 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ lehieumobile
271 21/12/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ daiphuminh
272 20/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ lehieumobile
273 19/12/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ daiphuminh
274 18/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ lehieumobile
275 17/12/2013 5 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ daiphuminh
276 12/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
277 11/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
278 10/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
279 09/12/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
280 08/12/2013 4 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
281 04/12/2013 2 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
282 02/12/2013 6 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
283 26/11/2013 10 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
284 16/11/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ lehieumobile
285 15/11/2013 2 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
286 13/11/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
287 12/11/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
288 11/11/2013 15 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ buynowstore
289 27/10/2013 9 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
290 18/10/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
291 17/10/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
292 16/10/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
293 15/10/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
294 14/10/2013 2 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
295 12/10/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
296 11/10/2013 2 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
297 09/10/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
298 08/10/2013 5 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
299 03/10/2013 2 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
300 01/10/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
301 30/09/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
302 29/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
303 28/09/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
304 27/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
305 26/09/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
306 25/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
307 24/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
308 23/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
309 22/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
310 21/09/2013 3 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
311 18/09/2013 2 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
312 16/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
313 15/09/2013 3 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
314 12/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
315 11/09/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ buynowstore
316 10/09/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
317 09/09/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
318 08/09/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
319 07/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
320 06/09/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
321 05/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
322 04/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
323 03/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
324 02/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
325 01/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
326 31/08/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
327 30/08/2013 2 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
328 28/08/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
329 27/08/2013 3 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
330 24/08/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
331 23/08/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ lehieumobile
332 22/08/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ tinthanhmobile
333 21/08/2013 2 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
334 19/08/2013 3 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
335 16/08/2013 2 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
336 14/08/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
337 13/08/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
338 12/08/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
339 11/08/2013 2 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
340 09/08/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
341 08/08/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
342 07/08/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
343 06/08/2013 3 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
344 03/08/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
345 02/08/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
346 01/08/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
347 31/07/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
348 30/07/2013 2 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
349 28/07/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
350 27/07/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ lehieumobile
351 26/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ tinthanhmobile
352 25/07/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ lehieumobile
353 24/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
354 23/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
355 22/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ mobile_thienphu
356 21/07/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ lehieumobile
357 20/07/2013 2 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ mobile_thienphu
358 18/07/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ lehieumobile
359 17/07/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
360 16/07/2013 6 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ lehieumobile
361 10/07/2013 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ sieuthididong
362 09/07/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
363 08/07/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ daiphuminh
364 07/07/2013 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi sieuthididong
365 06/07/2013 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ sieuthididong
366 05/07/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
367 04/07/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ daiphuminh
368 03/07/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
369 02/07/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
370 01/07/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
371 30/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
372 29/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
373 28/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
374 27/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
375 26/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
376 25/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
377 24/06/2013 3 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ dtddlehung
378 21/06/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
379 20/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
380 19/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 799.000 VNĐ dtddlehung
381 18/06/2013 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giảm 191.000 VNĐ sieuthididong
382 17/06/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 191.000 VNĐ daiphuminh
383 16/06/2013 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ sieuthididong
384 15/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
385 14/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
386 13/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
387 12/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
388 11/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
389 10/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
390 09/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
391 08/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ dtddlehung
392 07/06/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ daiphuminh
393 06/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
394 05/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
395 04/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
396 03/06/2013 2 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
397 01/06/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
398 31/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
399 30/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
400 29/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
401 28/05/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
402 27/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
403 26/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
404 25/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
405 24/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
406 23/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
407 22/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
408 21/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
409 20/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
410 19/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
411 18/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
412 17/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
413 16/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
414 15/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
415 14/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
416 13/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ bichngocmobile
417 12/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
418 11/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
419 10/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
420 09/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
421 08/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
422 07/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
423 06/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
424 05/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
425 04/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
426 03/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
427 02/05/2013 3 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
428 29/04/2013 2 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
429 27/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
430 26/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
431 25/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
432 24/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
433 23/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
434 22/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
435 21/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
436 20/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
437 19/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
438 18/04/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
439 17/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ B_Nmobile
440 16/04/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ muahangtructuyen
441 15/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
442 14/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
443 13/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
444 12/04/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
445 11/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
446 10/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
447 09/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ B_Nmobile
448 08/04/2013 3 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ starmobile
449 05/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
450 04/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
451 03/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
452 02/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
453 01/04/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
454 31/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
455 30/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
456 29/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
457 28/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
458 27/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
459 26/03/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
460 25/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
461 24/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
462 23/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
463 22/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ B_Nmobile
464 21/03/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ mobigiare
465 20/03/2013 4 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
466 16/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
467 15/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
468 14/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
469 13/03/2013 3 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
470 10/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
471 09/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
472 08/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
473 07/03/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
474 06/03/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
475 05/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ B_Nmobile
476 04/03/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
477 03/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
478 02/03/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
479 01/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
480 28/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
481 27/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
482 26/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
483 25/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
484 24/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
485 23/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
486 22/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
487 21/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
488 20/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
489 19/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
490 18/02/2013 11 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
491 07/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
492 06/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
493 05/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
494 04/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
495 03/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
496 02/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
497 01/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
498 31/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
499 30/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
500 29/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
501 28/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
502 27/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
503 26/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
504 25/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ bichngocmobile
505 24/01/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
506 23/01/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ lehieumobile
507 22/01/2013 3 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
508 19/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
509 18/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
510 17/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
511 16/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 6.188.000 VNĐ mobile_thienphu
512 15/01/2013 1 ngày 8.588.000 VNĐ Tăng 6.198.000 VNĐ laptopbaongoc
513 14/01/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ lehieumobile
514 13/01/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tienxanhmobile
515 12/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhphumobile
516 11/01/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 6.198.000 VNĐ lehieumobile
517 10/01/2013 1 ngày 8.588.000 VNĐ Tăng 6.198.000 VNĐ laptopbaongoc
518 09/01/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
519 08/01/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ lehieumobile
520 07/01/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ daiphongmobile
521 06/01/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
522 05/01/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ lehieumobile
523 04/01/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ daiphongmobile
524 03/01/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ lehieumobile
525 02/01/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ daiphongmobile
526 01/01/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ antuongmobile
527 31/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ lehieumobile
528 30/12/2012 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ antuongmobile
529 29/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ lehieumobile
530 28/12/2012 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ antuongmobile
531 27/12/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ tienxanhmobile
532 26/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
533 25/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
534 24/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
535 23/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
536 22/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
537 21/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
538 20/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
539 19/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
540 18/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ thoitrangmobile
541 17/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
542 16/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ thoitrangmobile
543 15/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
544 14/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
545 13/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
546 12/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
547 11/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
548 10/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
549 09/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
550 08/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
551 07/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
552 06/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
553 05/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
554 04/12/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ mobile_thienphu
555 03/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
556 02/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
557 01/12/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bichngocmobile
558 30/11/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ daiphongmobile
559 29/11/2012 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ dtddlehung
560 28/11/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi mobilechinhhang
561 27/11/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ mobilechinhhang
562 26/11/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ minhphumobile
563 25/11/2012 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
564 24/11/2012 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ dtddlehung
565 23/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
566 22/11/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ minhphumobile
567 21/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
568 20/11/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
569 19/11/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mobile_thienphu
570 18/11/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
571 17/11/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ antuongmobile
572 16/11/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ mobile_thienphu
573 15/11/2012 1 ngày 2.590.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ lehieumobile
574 14/11/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
575 13/11/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 201.000 VNĐ tienxanhmobile
576 12/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ thoitrangmobile
577 11/11/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ tienxanhmobile
578 10/11/2012 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ sieuthididong
579 09/11/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 201.000 VNĐ tienxanhmobile
580 08/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
581 07/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ thoitrangmobile
582 06/11/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ antuongmobile
583 05/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ thoitrangmobile
584 04/11/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
585 03/11/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ antuongmobile
586 02/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
587 01/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
588 31/10/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
589 30/10/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
590 29/10/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
591 28/10/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
592 27/10/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
593 26/10/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
594 25/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
595 24/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
596 23/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
597 22/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
598 21/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
599 20/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
600 19/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
601 18/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
602 17/10/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
603 16/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
604 15/10/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
605 14/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
606 13/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
607 12/10/2012 2 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
608 10/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ benmobile
609 09/10/2012 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ lehieumobile
610 08/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
611 07/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
612 06/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
613 05/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
614 04/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
615 03/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
616 02/10/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ muahangtructuyen
617 01/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
618 30/09/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
619 29/09/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
620 28/09/2012 2 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
621 26/09/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
622 25/09/2012 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
623 23/09/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
624 22/09/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
625 21/09/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
626 20/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
627 19/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
628 18/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
629 17/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
630 16/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
631 15/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ benmobile
632 14/09/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ tienxanhmobile
633 13/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
634 12/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
635 11/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
636 10/09/2012 3 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
637 07/09/2012 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
638 05/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
639 04/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ antuongmobile
640 03/09/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
641 02/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
642 01/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
643 31/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
644 30/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
645 29/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
646 28/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ antuongmobile
647 27/08/2012 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ lehieumobile
648 26/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
649 25/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
650 24/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
651 23/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
652 22/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
653 21/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
654 20/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
655 19/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
656 18/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ muahangtructuyen
657 17/08/2012 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ lehieumobile
658 16/08/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
659 15/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ muahangtructuyen
660 14/08/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
661 13/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
662 12/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
663 11/08/2012 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
664 09/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
665 08/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
666 07/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ antuongmobile
667 06/08/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
668 05/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
669 04/08/2012 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
670 02/08/2012 3 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
671 30/07/2012 4 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
672 26/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
673 25/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
674 24/07/2012 4 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
675 20/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
676 19/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
677 18/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
678 17/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
679 16/07/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ bichngocmobile
680 15/07/2012 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
681 14/07/2012 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
682 13/07/2012 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ dtddlehung
683 12/07/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
684 11/07/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
685 10/07/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ bichngocmobile
686 09/07/2012 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ dtddlehung
687 08/07/2012 4 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
688 04/07/2012 2.600.000 VNĐ bichngocmobile
Có tổng cộng 688 thay đổi giá của sản phẩm Sony Ericsson W995 Energetic Red đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Sony Ericsson W995 Energetic Red trong mục Mobile