Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony Ericsson W995 Energetic Red

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony Ericsson W995 Energetic Red chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 30/06/2016 8 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
2 22/06/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
3 20/06/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
4 19/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
5 18/06/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
6 17/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
7 16/06/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
8 15/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
9 14/06/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
10 13/06/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
11 11/06/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
12 09/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
13 08/06/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ tinthanhmobile
14 07/06/2016 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ lehieumobile
15 06/06/2016 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ dtdidongco
16 03/06/2016 2 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ lehieumobile
17 01/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
18 31/05/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
19 30/05/2016 5 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
20 25/05/2016 8 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ dtdidongco
21 17/05/2016 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
22 16/05/2016 7 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ lehieumobile
23 09/05/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
24 08/05/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
25 07/05/2016 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ dtdidongco
26 04/05/2016 7 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ lehieumobile
27 27/04/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
28 25/04/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
29 24/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
30 23/04/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
31 22/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
32 21/04/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
33 20/04/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ dtdidongco
34 18/04/2016 2 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ lehieumobile
35 16/04/2016 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
36 12/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
37 11/04/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
38 10/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
39 09/04/2016 3 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
40 06/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
41 05/04/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
42 04/04/2016 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
43 01/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
44 31/03/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
45 29/03/2016 13 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
46 16/03/2016 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
47 14/03/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tinthanhmobile
48 13/03/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ T_mobile1
49 12/03/2016 5 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
50 07/03/2016 8 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi ATTMOBILE
51 28/02/2016 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi ATTMOBILE
52 27/02/2016 4 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ ATTMOBILE
53 23/02/2016 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tinthanhmobile
54 21/02/2016 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ lehieumobile
55 19/02/2016 18 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tinthanhmobile
56 01/02/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi T_mobile1
57 31/01/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi T_mobile1
58 30/01/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ T_mobile1
59 29/01/2016 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
60 27/01/2016 4 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
61 23/01/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi T_mobile1
62 22/01/2016 6 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ T_mobile1
63 16/01/2016 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tinthanhmobile
64 14/01/2016 6 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ T_mobile1
65 08/01/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
66 07/01/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopon
67 06/01/2016 9 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopon
68 28/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopon
69 27/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopon
70 26/12/2015 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopon
71 24/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopon
72 23/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shopon
73 22/12/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tinthanhmobile
74 21/12/2015 2 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ daiphuminh
75 19/12/2015 7 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopon
76 12/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopon
77 11/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopon
78 10/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ shopon
79 09/12/2015 4 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ dangcapmobile
80 05/12/2015 3 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
81 02/12/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
82 01/12/2015 3 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididongxua
83 28/11/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ dienthoaididongxua
84 27/11/2015 5 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ dangcapmobile
85 22/11/2015 10 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididongxua
86 12/11/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
87 11/11/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ daiphuminh
88 10/11/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididongxua
89 09/11/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididongxua
90 08/11/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
91 07/11/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
92 05/11/2015 6 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
93 30/10/2015 5 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
94 25/10/2015 3 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
95 22/10/2015 3 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
96 19/10/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tinthanhmobile
97 18/10/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
98 17/10/2015 3 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tinthanhmobile
99 14/10/2015 2 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
100 12/10/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ daiphuminh
101 10/10/2015 4 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididongxua
102 06/10/2015 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididongxua
103 04/10/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididongxua
104 03/10/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididongxua
105 02/10/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
106 01/10/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ daiphuminh
107 29/09/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
108 28/09/2015 3 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ daiphuminh
109 25/09/2015 2 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
110 23/09/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tinthanhmobile
111 21/09/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
112 20/09/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tinthanhmobile
113 19/09/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
114 18/09/2015 3 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
115 15/09/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
116 14/09/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
117 13/09/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
118 12/09/2015 2 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
119 10/09/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ daiphuminh
120 09/09/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididongxua
121 08/09/2015 3 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
122 05/09/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
123 03/09/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ daiphuminh
124 02/09/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ shopblackberry
125 31/08/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
126 30/08/2015 5 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lehieumobile
127 25/08/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi shopblackberry
128 24/08/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ shopblackberry
129 23/08/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
130 22/08/2015 9 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ shopblackberry
131 13/08/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ daiphuminh
132 12/08/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ shopblackberry
133 11/08/2015 3 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
134 08/08/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
135 07/08/2015 8 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
136 30/07/2015 7 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
137 23/07/2015 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
138 19/07/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
139 17/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
140 16/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
141 15/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
142 14/07/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
143 12/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
144 11/07/2015 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
145 07/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
146 06/07/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi dangcapmobile
147 05/07/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dangcapmobile
148 04/07/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
149 02/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
150 01/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
151 30/06/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
152 29/06/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
153 26/06/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
154 25/06/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
155 24/06/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
156 22/06/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
157 20/06/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi dangcapmobile
158 19/06/2015 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ dangcapmobile
159 17/06/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobilechinhhang
160 16/06/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
161 15/06/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
162 14/06/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
163 11/06/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
164 10/06/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
165 07/06/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
166 06/06/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ dangcapmobile
167 05/06/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
168 04/06/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
169 03/06/2015 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ dangcapmobile
170 01/06/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
171 31/05/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
172 30/05/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
173 29/05/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi dangcapmobile
174 28/05/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi dangcapmobile
175 27/05/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ dangcapmobile
176 26/05/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
177 23/05/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
178 22/05/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dtddlehung
179 21/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
180 20/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
181 19/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
182 18/05/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ dangcapmobile
183 17/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
184 16/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
185 15/05/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
186 14/05/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ mobile_thienphu
187 13/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
188 12/05/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ dangcapmobile
189 11/05/2015 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
190 09/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
191 08/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
192 07/05/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
193 06/05/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
194 05/05/2015 4 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
195 01/05/2015 4 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
196 27/04/2015 3 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
197 24/04/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
198 23/04/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
199 22/04/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dtddlehung
200 21/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
201 20/04/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
202 19/04/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
203 17/04/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
204 16/04/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
205 14/04/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
206 13/04/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
207 12/04/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
208 10/04/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
209 08/04/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
210 07/04/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
211 06/04/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
212 05/04/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
213 04/04/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ dangcapmobile
214 03/04/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ shopblackberry
215 02/04/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
216 01/04/2015 7 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
217 25/03/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
218 22/03/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
219 21/03/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
220 20/03/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
221 17/03/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
222 16/03/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
223 15/03/2015 6 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
224 09/03/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ dangcapmobile
225 08/03/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
226 07/03/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
227 05/03/2015 4 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dtddlehung
228 01/03/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobilechinhhang
229 28/02/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
230 26/02/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
231 25/02/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobilechinhhang
232 24/02/2015 10 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
233 14/02/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
234 13/02/2015 3 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
235 10/02/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ mobilechinhhang
236 09/02/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
237 07/02/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
238 06/02/2015 4 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
239 02/02/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
240 01/02/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
241 30/01/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
242 27/01/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
243 26/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
244 25/01/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
245 24/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
246 23/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
247 22/01/2015 8 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
248 14/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
249 13/01/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
250 10/01/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
251 08/01/2015 4 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
252 04/01/2015 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
253 31/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
254 30/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
255 29/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
256 28/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
257 27/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
258 26/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
259 25/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
260 24/12/2014 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
261 21/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
262 20/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
263 19/12/2014 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
264 16/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
265 15/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
266 14/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
267 13/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
268 12/12/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
269 10/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
270 09/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
271 08/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
272 07/12/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
273 05/12/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
274 03/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
275 02/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ shopblackberry
276 01/12/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ mobilechinhhang
277 30/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
278 29/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
279 28/11/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
280 27/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
281 26/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
282 25/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
283 24/11/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
284 22/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
285 21/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
286 20/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
287 19/11/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
288 18/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
289 17/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
290 16/11/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
291 15/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ shopblackberry
292 14/11/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
293 13/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi shopblackberry
294 12/11/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi shopblackberry
295 10/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
296 09/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
297 08/11/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
298 07/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
299 06/11/2014 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
300 03/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
301 02/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
302 01/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
303 31/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
304 30/10/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
305 28/10/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
306 27/10/2014 3 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
307 24/10/2014 5 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
308 19/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
309 18/10/2014 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
310 14/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
311 13/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
312 12/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
313 11/10/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ tinthanhmobile
314 10/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ playmobile
315 09/10/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
316 08/10/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
317 07/10/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
318 05/10/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lehieumobile
319 03/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
320 02/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
321 01/10/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ playmobile
322 29/09/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
323 27/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
324 26/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
325 25/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ playmobile
326 24/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
327 23/09/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
328 22/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
329 21/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi shopblackberry
330 20/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
331 19/09/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
332 18/09/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
333 16/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
334 15/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
335 14/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
336 13/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
337 12/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
338 11/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
339 10/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
340 09/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
341 08/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
342 07/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
343 06/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
344 05/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dtddlehung
345 04/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmaycongthao
346 03/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
347 02/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
348 01/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
349 31/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
350 30/08/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
351 28/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
352 27/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
353 26/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
354 25/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
355 24/08/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
356 22/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
357 21/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
358 20/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
359 19/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
360 18/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
361 17/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
362 16/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
363 15/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
364 14/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
365 13/08/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ playmobile
366 11/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
367 10/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
368 09/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
369 08/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
370 07/08/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
371 05/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
372 04/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
373 03/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
374 02/08/2014 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
375 30/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
376 29/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
377 28/07/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
378 26/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
379 25/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
380 24/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
381 23/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
382 22/07/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
383 20/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
384 19/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
385 18/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
386 17/07/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
387 15/07/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
388 13/07/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
389 11/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
390 10/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
391 09/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
392 08/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
393 07/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
394 06/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
395 05/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
396 04/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
397 03/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
398 02/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
399 01/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
400 30/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
401 29/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
402 28/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
403 27/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
404 26/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
405 25/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
406 24/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
407 23/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
408 22/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
409 21/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
410 20/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi shopblackberry
411 19/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
412 18/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
413 17/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
414 16/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
415 15/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
416 14/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
417 13/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
418 12/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
419 11/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
420 10/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
421 09/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
422 08/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
423 07/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
424 06/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
425 05/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
426 04/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
427 03/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
428 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
429 01/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
430 31/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mobilechinhhang
431 30/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
432 29/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
433 28/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
434 27/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
435 26/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
436 25/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
437 24/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
438 23/05/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
439 22/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
440 21/05/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
441 20/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
442 19/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
443 18/05/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ playmobile
444 17/05/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
445 16/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
446 15/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
447 14/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
448 13/05/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
449 11/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dienmaycongthao
450 10/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
451 09/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
452 08/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mobilechinhhang
453 07/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
454 06/05/2014 3 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
455 03/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ mobilechinhhang
456 02/05/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
457 01/05/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ daiphongmobile
458 30/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
459 29/04/2014 3 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mobilechinhhang
460 26/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
461 25/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mobilechinhhang
462 24/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
463 23/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
464 22/04/2014 3 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
465 19/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
466 18/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ mobilechinhhang
467 17/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ sieuthididong
468 16/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ playmobile
469 15/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi sieuthididong
470 14/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
471 13/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
472 12/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
473 11/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ mobilechinhhang
474 10/04/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ daiphongmobile
475 09/04/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
476 07/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ dienmaycongthao
477 06/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
478 05/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ dienmaycongthao
479 04/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
480 03/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
481 02/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ dienmaycongthao
482 01/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
483 31/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mobilechinhhang
484 30/03/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
485 29/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
486 28/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
487 27/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
488 26/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
489 25/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphongmobile
490 24/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
491 23/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
492 22/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphongmobile
493 21/03/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
494 19/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
495 18/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
496 17/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
497 16/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
498 15/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
499 14/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
500 13/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
501 12/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
502 11/03/2014 2 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
503 09/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
504 08/03/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
505 06/03/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
506 05/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
507 04/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
508 03/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
509 02/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
510 01/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
511 28/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
512 27/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
513 26/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
514 25/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
515 24/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
516 23/02/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
517 21/02/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ playmobile
518 20/02/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ lehieumobile
519 19/02/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ playmobile
520 18/02/2014 2 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ daiphongmobile
521 16/02/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
522 15/02/2014 10 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ buynowstore
523 05/02/2014 5 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
524 31/01/2014 2 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ lehieumobile
525 29/01/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ tinthanhmobile
526 27/01/2014 2 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
527 25/01/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
528 23/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
529 22/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
530 21/01/2014 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
531 20/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
532 19/01/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
533 17/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
534 16/01/2014 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
535 15/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
536 14/01/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
537 12/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
538 11/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
539 10/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
540 09/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
541 08/01/2014 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
542 07/01/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
543 05/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
544 04/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
545 03/01/2014 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
546 02/01/2014 2 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
547 31/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
548 30/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
549 29/12/2013 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
550 27/12/2013 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
551 25/12/2013 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
552 23/12/2013 2 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ lehieumobile
553 21/12/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ daiphuminh
554 20/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ lehieumobile
555 19/12/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ daiphuminh
556 18/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ lehieumobile
557 17/12/2013 5 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ daiphuminh
558 12/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
559 11/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
560 10/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
561 09/12/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
562 08/12/2013 4 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
563 04/12/2013 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
564 02/12/2013 6 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
565 26/11/2013 10 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
566 16/11/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ lehieumobile
567 15/11/2013 2 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
568 13/11/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
569 12/11/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
570 11/11/2013 15 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ buynowstore
571 27/10/2013 9 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
572 18/10/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
573 17/10/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
574 16/10/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
575 15/10/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
576 14/10/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
577 12/10/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
578 11/10/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
579 09/10/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
580 08/10/2013 5 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
581 03/10/2013 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
582 01/10/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
583 30/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
584 29/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
585 28/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
586 27/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
587 26/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
588 25/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
589 24/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
590 23/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
591 22/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
592 21/09/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
593 18/09/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
594 16/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
595 15/09/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
596 12/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
597 11/09/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ buynowstore
598 10/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
599 09/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
600 08/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
601 07/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
602 06/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
603 05/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
604 04/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
605 03/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
606 02/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
607 01/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
608 31/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
609 30/08/2013 2 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
610 28/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
611 27/08/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
612 24/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
613 23/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ lehieumobile
614 22/08/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tinthanhmobile
615 21/08/2013 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
616 19/08/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
617 16/08/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
618 14/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
619 13/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
620 12/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
621 11/08/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
622 09/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
623 08/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
624 07/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
625 06/08/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
626 03/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
627 02/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
628 01/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
629 31/07/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
630 30/07/2013 2 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
631 28/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
632 27/07/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ lehieumobile
633 26/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tinthanhmobile
634 25/07/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ lehieumobile
635 24/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
636 23/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
637 22/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ mobile_thienphu
638 21/07/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ lehieumobile
639 20/07/2013 2 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ mobile_thienphu
640 18/07/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ lehieumobile
641 17/07/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
642 16/07/2013 6 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ lehieumobile
643 10/07/2013 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ sieuthididong
644 09/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
645 08/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ daiphuminh
646 07/07/2013 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi sieuthididong
647 06/07/2013 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ sieuthididong
648 05/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
649 04/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ daiphuminh
650 03/07/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
651 02/07/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
652 01/07/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
653 30/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
654 29/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
655 28/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
656 27/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
657 26/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
658 25/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
659 24/06/2013 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ dtddlehung
660 21/06/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
661 20/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
662 19/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 799.000 VNĐ dtddlehung
663 18/06/2013 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 191.000 VNĐ sieuthididong
664 17/06/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 191.000 VNĐ daiphuminh
665 16/06/2013 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ sieuthididong
666 15/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
667 14/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
668 13/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
669 12/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
670 11/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
671 10/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
672 09/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
673 08/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ dtddlehung
674 07/06/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ daiphuminh
675 06/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
676 05/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
677 04/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
678 03/06/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
679 01/06/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
680 31/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
681 30/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
682 29/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
683 28/05/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
684 27/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
685 26/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
686 25/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
687 24/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
688 23/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
689 22/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
690 21/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
691 20/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
692 19/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
693 18/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
694 17/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
695 16/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
696 15/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
697 14/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
698 13/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ bichngocmobile
699 12/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
700 11/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
701 10/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
702 09/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
703 08/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
704 07/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
705 06/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
706 05/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
707 04/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
708 03/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
709 02/05/2013 3 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
710 29/04/2013 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
711 27/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
712 26/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
713 25/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
714 24/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
715 23/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
716 22/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
717 21/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
718 20/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
719 19/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
720 18/04/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
721 17/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ B_Nmobile
722 16/04/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ muahangtructuyen
723 15/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
724 14/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
725 13/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
726 12/04/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
727 11/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
728 10/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
729 09/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ B_Nmobile
730 08/04/2013 3 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ starmobile
731 05/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
732 04/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
733 03/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
734 02/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
735 01/04/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
736 31/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
737 30/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
738 29/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
739 28/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
740 27/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
741 26/03/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
742 25/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
743 24/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
744 23/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
745 22/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ B_Nmobile
746 21/03/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ mobigiare
747 20/03/2013 4 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
748 16/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
749 15/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
750 14/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
751 13/03/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
752 10/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
753 09/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
754 08/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
755 07/03/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
756 06/03/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
757 05/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ B_Nmobile
758 04/03/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
759 03/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
760 02/03/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
761 01/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
762 28/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
763 27/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
764 26/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
765 25/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
766 24/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
767 23/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
768 22/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
769 21/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
770 20/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
771 19/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
772 18/02/2013 11 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
773 07/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
774 06/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
775 05/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
776 04/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
777 03/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
778 02/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
779 01/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
780 31/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
781 30/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
782 29/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
783 28/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
784 27/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
785 26/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
786 25/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ bichngocmobile
787 24/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
788 23/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ lehieumobile
789 22/01/2013 3 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
790 19/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
791 18/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
792 17/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
793 16/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 6.188.000 VNĐ mobile_thienphu
794 15/01/2013 1 ngày 8.588.000 ₫ Tăng 6.198.000 VNĐ laptopbaongoc
795 14/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ lehieumobile
796 13/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tienxanhmobile
797 12/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhphumobile
798 11/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 6.198.000 VNĐ lehieumobile
799 10/01/2013 1 ngày 8.588.000 ₫ Tăng 6.198.000 VNĐ laptopbaongoc
800 09/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
801 08/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ lehieumobile
802 07/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ daiphongmobile
803 06/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
804 05/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ lehieumobile
805 04/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ daiphongmobile
806 03/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ lehieumobile
807 02/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ daiphongmobile
808 01/01/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ antuongmobile
809 31/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ lehieumobile
810 30/12/2012 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ antuongmobile
811 29/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ lehieumobile
812 28/12/2012 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ antuongmobile
813 27/12/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ tienxanhmobile
814 26/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
815 25/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
816 24/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
817 23/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
818 22/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
819 21/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
820 20/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
821 19/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
822 18/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ thoitrangmobile
823 17/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
824 16/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ thoitrangmobile
825 15/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
826 14/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
827 13/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
828 12/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
829 11/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
830 10/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
831 09/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
832 08/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
833 07/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
834 06/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
835 05/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
836 04/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ mobile_thienphu
837 03/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
838 02/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
839 01/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bichngocmobile
840 30/11/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ daiphongmobile
841 29/11/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dtddlehung
842 28/11/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
843 27/11/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ mobilechinhhang
844 26/11/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ minhphumobile
845 25/11/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
846 24/11/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ dtddlehung
847 23/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
848 22/11/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ minhphumobile
849 21/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
850 20/11/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
851 19/11/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobile_thienphu
852 18/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
853 17/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ antuongmobile
854 16/11/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ mobile_thienphu
855 15/11/2012 1 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ lehieumobile
856 14/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
857 13/11/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ tienxanhmobile
858 12/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ thoitrangmobile
859 11/11/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ tienxanhmobile
860 10/11/2012 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ sieuthididong
861 09/11/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ tienxanhmobile
862 08/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
863 07/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ thoitrangmobile
864 06/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ antuongmobile
865 05/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ thoitrangmobile
866 04/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
867 03/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ antuongmobile
868 02/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
869 01/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
870 31/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
871 30/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
872 29/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
873 28/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
874 27/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
875 26/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
876 25/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
877 24/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
878 23/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
879 22/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
880 21/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
881 20/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
882 19/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
883 18/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
884 17/10/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
885 16/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
886 15/10/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
887 14/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
888 13/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
889 12/10/2012 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
890 10/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ benmobile
891 09/10/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ lehieumobile
892 08/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
893 07/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
894 06/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
895 05/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
896 04/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
897 03/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
898 02/10/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ muahangtructuyen
899 01/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
900 30/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
901 29/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
902 28/09/2012 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
903 26/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
904 25/09/2012 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
905 23/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
906 22/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
907 21/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
908 20/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
909 19/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
910 18/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
911 17/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
912 16/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
913 15/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ benmobile
914 14/09/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ tienxanhmobile
915 13/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
916 12/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
917 11/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
918 10/09/2012 3 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
919 07/09/2012 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
920 05/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
921 04/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ antuongmobile
922 03/09/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
923 02/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
924 01/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
925 31/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
926 30/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
927 29/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
928 28/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ antuongmobile
929 27/08/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ lehieumobile
930 26/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
931 25/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
932 24/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
933 23/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
934 22/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
935 21/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
936 20/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
937 19/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
938 18/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ muahangtructuyen
939 17/08/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ lehieumobile
940 16/08/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
941 15/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ muahangtructuyen
942 14/08/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
943 13/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
944 12/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
945 11/08/2012 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
946 09/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
947 08/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
948 07/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ antuongmobile
949 06/08/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
950 05/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
951 04/08/2012 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
952 02/08/2012 3 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
953 30/07/2012 4 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
954 26/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
955 25/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
956 24/07/2012 4 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
957 20/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
958 19/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
959 18/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
960 17/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
961 16/07/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ bichngocmobile
962 15/07/2012 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
963 14/07/2012 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
964 13/07/2012 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dtddlehung
965 12/07/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
966 11/07/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
967 10/07/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ bichngocmobile
968 09/07/2012 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dtddlehung
969 08/07/2012 4 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
970 04/07/2012 2.600.000 ₫ bichngocmobile
Có tổng cộng 970 thay đổi giá của sản phẩm Sony Ericsson W995 Energetic Red đã được hệ thống ghi lại.