• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony Ericsson W995 Energetic Red

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony Ericsson W995 Energetic Red chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 27/05/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ dangcapmobile
2 26/05/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
3 23/05/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
4 22/05/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dtddlehung
5 21/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
6 20/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
7 19/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
8 18/05/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ dangcapmobile
9 17/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
10 16/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
11 15/05/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
12 14/05/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ mobile_thienphu
13 13/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
14 12/05/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ dangcapmobile
15 11/05/2015 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
16 09/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
17 08/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
18 07/05/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
19 06/05/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
20 05/05/2015 4 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
21 01/05/2015 4 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
22 27/04/2015 3 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
23 24/04/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
24 23/04/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
25 22/04/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dtddlehung
26 21/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
27 20/04/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
28 19/04/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
29 17/04/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
30 16/04/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
31 14/04/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
32 13/04/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
33 12/04/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
34 10/04/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
35 08/04/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
36 07/04/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
37 06/04/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
38 05/04/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
39 04/04/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ dangcapmobile
40 03/04/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ shopblackberry
41 02/04/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
42 01/04/2015 7 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
43 25/03/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
44 22/03/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
45 21/03/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
46 20/03/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
47 17/03/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
48 16/03/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
49 15/03/2015 6 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
50 09/03/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ dangcapmobile
51 08/03/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
52 07/03/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
53 05/03/2015 4 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dtddlehung
54 01/03/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobilechinhhang
55 28/02/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
56 26/02/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
57 25/02/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobilechinhhang
58 24/02/2015 10 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
59 14/02/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
60 13/02/2015 3 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
61 10/02/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ mobilechinhhang
62 09/02/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
63 07/02/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
64 06/02/2015 4 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
65 02/02/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
66 01/02/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
67 30/01/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
68 27/01/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
69 26/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
70 25/01/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
71 24/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
72 23/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
73 22/01/2015 8 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
74 14/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
75 13/01/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
76 10/01/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
77 08/01/2015 4 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
78 04/01/2015 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
79 31/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
80 30/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
81 29/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
82 28/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
83 27/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
84 26/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
85 25/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
86 24/12/2014 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
87 21/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
88 20/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
89 19/12/2014 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
90 16/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
91 15/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
92 14/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
93 13/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
94 12/12/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
95 10/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
96 09/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
97 08/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
98 07/12/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
99 05/12/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
100 03/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
101 02/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ shopblackberry
102 01/12/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ mobilechinhhang
103 30/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
104 29/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
105 28/11/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
106 27/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
107 26/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
108 25/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
109 24/11/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
110 22/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
111 21/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
112 20/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
113 19/11/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
114 18/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
115 17/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
116 16/11/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
117 15/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ shopblackberry
118 14/11/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
119 13/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi shopblackberry
120 12/11/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi shopblackberry
121 10/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
122 09/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
123 08/11/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
124 07/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
125 06/11/2014 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
126 03/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
127 02/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
128 01/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
129 31/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
130 30/10/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
131 28/10/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
132 27/10/2014 3 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
133 24/10/2014 5 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
134 19/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
135 18/10/2014 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
136 14/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
137 13/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
138 12/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
139 11/10/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ tinthanhmobile
140 10/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ playmobile
141 09/10/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
142 08/10/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
143 07/10/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
144 05/10/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lehieumobile
145 03/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
146 02/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
147 01/10/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ playmobile
148 29/09/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
149 27/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
150 26/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
151 25/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ playmobile
152 24/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
153 23/09/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
154 22/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
155 21/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi shopblackberry
156 20/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
157 19/09/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
158 18/09/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
159 16/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
160 15/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
161 14/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
162 13/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
163 12/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
164 11/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
165 10/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
166 09/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
167 08/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
168 07/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
169 06/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
170 05/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dtddlehung
171 04/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmaycongthao
172 03/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
173 02/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
174 01/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
175 31/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
176 30/08/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
177 28/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
178 27/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
179 26/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
180 25/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
181 24/08/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
182 22/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
183 21/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
184 20/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
185 19/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
186 18/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
187 17/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
188 16/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
189 15/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
190 14/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
191 13/08/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ playmobile
192 11/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
193 10/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
194 09/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
195 08/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
196 07/08/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
197 05/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
198 04/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
199 03/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
200 02/08/2014 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
201 30/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
202 29/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
203 28/07/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
204 26/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
205 25/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
206 24/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
207 23/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
208 22/07/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
209 20/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
210 19/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
211 18/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
212 17/07/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
213 15/07/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
214 13/07/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
215 11/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
216 10/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
217 09/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
218 08/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
219 07/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
220 06/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
221 05/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
222 04/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
223 03/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
224 02/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
225 01/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
226 30/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
227 29/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
228 28/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
229 27/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
230 26/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
231 25/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
232 24/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
233 23/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
234 22/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
235 21/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
236 20/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi shopblackberry
237 19/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
238 18/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
239 17/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
240 16/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
241 15/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
242 14/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
243 13/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
244 12/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
245 11/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
246 10/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
247 09/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
248 08/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
249 07/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
250 06/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
251 05/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
252 04/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
253 03/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
254 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
255 01/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
256 31/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mobilechinhhang
257 30/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
258 29/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
259 28/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
260 27/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
261 26/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
262 25/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
263 24/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
264 23/05/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
265 22/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
266 21/05/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
267 20/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
268 19/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
269 18/05/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ playmobile
270 17/05/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
271 16/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
272 15/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
273 14/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
274 13/05/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
275 11/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dienmaycongthao
276 10/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
277 09/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
278 08/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mobilechinhhang
279 07/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
280 06/05/2014 3 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
281 03/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ mobilechinhhang
282 02/05/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
283 01/05/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ daiphongmobile
284 30/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
285 29/04/2014 3 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mobilechinhhang
286 26/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
287 25/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mobilechinhhang
288 24/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
289 23/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
290 22/04/2014 3 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
291 19/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
292 18/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ mobilechinhhang
293 17/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ sieuthididong
294 16/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ playmobile
295 15/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi sieuthididong
296 14/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
297 13/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
298 12/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
299 11/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ mobilechinhhang
300 10/04/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ daiphongmobile
301 09/04/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
302 07/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ dienmaycongthao
303 06/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
304 05/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ dienmaycongthao
305 04/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
306 03/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
307 02/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ dienmaycongthao
308 01/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
309 31/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mobilechinhhang
310 30/03/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
311 29/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
312 28/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
313 27/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
314 26/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
315 25/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphongmobile
316 24/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
317 23/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
318 22/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphongmobile
319 21/03/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
320 19/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
321 18/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
322 17/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
323 16/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
324 15/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
325 14/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
326 13/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
327 12/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
328 11/03/2014 2 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
329 09/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
330 08/03/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
331 06/03/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
332 05/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
333 04/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
334 03/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
335 02/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
336 01/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
337 28/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
338 27/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
339 26/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
340 25/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
341 24/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
342 23/02/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
343 21/02/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ playmobile
344 20/02/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ lehieumobile
345 19/02/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ playmobile
346 18/02/2014 2 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ daiphongmobile
347 16/02/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
348 15/02/2014 10 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ buynowstore
349 05/02/2014 5 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
350 31/01/2014 2 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ lehieumobile
351 29/01/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ tinthanhmobile
352 27/01/2014 2 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
353 25/01/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
354 23/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
355 22/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
356 21/01/2014 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
357 20/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
358 19/01/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
359 17/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
360 16/01/2014 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
361 15/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
362 14/01/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
363 12/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
364 11/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
365 10/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
366 09/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
367 08/01/2014 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
368 07/01/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
369 05/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
370 04/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
371 03/01/2014 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
372 02/01/2014 2 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
373 31/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
374 30/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
375 29/12/2013 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
376 27/12/2013 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
377 25/12/2013 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
378 23/12/2013 2 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ lehieumobile
379 21/12/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ daiphuminh
380 20/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ lehieumobile
381 19/12/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ daiphuminh
382 18/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ lehieumobile
383 17/12/2013 5 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ daiphuminh
384 12/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
385 11/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
386 10/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
387 09/12/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
388 08/12/2013 4 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
389 04/12/2013 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
390 02/12/2013 6 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
391 26/11/2013 10 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
392 16/11/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ lehieumobile
393 15/11/2013 2 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
394 13/11/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
395 12/11/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
396 11/11/2013 15 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ buynowstore
397 27/10/2013 9 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
398 18/10/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
399 17/10/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
400 16/10/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
401 15/10/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
402 14/10/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
403 12/10/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
404 11/10/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
405 09/10/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
406 08/10/2013 5 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
407 03/10/2013 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
408 01/10/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
409 30/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
410 29/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
411 28/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
412 27/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
413 26/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
414 25/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
415 24/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
416 23/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
417 22/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
418 21/09/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
419 18/09/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
420 16/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
421 15/09/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
422 12/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
423 11/09/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ buynowstore
424 10/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
425 09/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
426 08/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
427 07/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
428 06/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
429 05/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
430 04/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
431 03/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
432 02/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
433 01/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
434 31/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
435 30/08/2013 2 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
436 28/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
437 27/08/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
438 24/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
439 23/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ lehieumobile
440 22/08/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tinthanhmobile
441 21/08/2013 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
442 19/08/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
443 16/08/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
444 14/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
445 13/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
446 12/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
447 11/08/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
448 09/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
449 08/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
450 07/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
451 06/08/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
452 03/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
453 02/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
454 01/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
455 31/07/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
456 30/07/2013 2 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
457 28/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
458 27/07/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ lehieumobile
459 26/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tinthanhmobile
460 25/07/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ lehieumobile
461 24/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
462 23/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
463 22/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ mobile_thienphu
464 21/07/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ lehieumobile
465 20/07/2013 2 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ mobile_thienphu
466 18/07/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ lehieumobile
467 17/07/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
468 16/07/2013 6 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ lehieumobile
469 10/07/2013 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ sieuthididong
470 09/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
471 08/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ daiphuminh
472 07/07/2013 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi sieuthididong
473 06/07/2013 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ sieuthididong
474 05/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
475 04/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ daiphuminh
476 03/07/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
477 02/07/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
478 01/07/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
479 30/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
480 29/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
481 28/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
482 27/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
483 26/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
484 25/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
485 24/06/2013 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ dtddlehung
486 21/06/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
487 20/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
488 19/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 799.000 VNĐ dtddlehung
489 18/06/2013 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 191.000 VNĐ sieuthididong
490 17/06/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 191.000 VNĐ daiphuminh
491 16/06/2013 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ sieuthididong
492 15/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
493 14/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
494 13/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
495 12/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
496 11/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
497 10/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
498 09/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
499 08/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ dtddlehung
500 07/06/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ daiphuminh
501 06/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
502 05/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
503 04/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
504 03/06/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
505 01/06/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
506 31/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
507 30/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
508 29/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
509 28/05/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
510 27/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
511 26/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
512 25/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
513 24/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
514 23/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
515 22/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
516 21/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
517 20/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
518 19/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
519 18/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
520 17/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
521 16/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
522 15/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
523 14/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
524 13/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ bichngocmobile
525 12/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
526 11/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
527 10/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
528 09/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
529 08/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
530 07/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
531 06/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
532 05/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
533 04/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
534 03/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
535 02/05/2013 3 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
536 29/04/2013 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
537 27/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
538 26/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
539 25/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
540 24/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
541 23/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
542 22/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
543 21/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
544 20/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
545 19/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
546 18/04/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
547 17/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ B_Nmobile
548 16/04/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ muahangtructuyen
549 15/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
550 14/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
551 13/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
552 12/04/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
553 11/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
554 10/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
555 09/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ B_Nmobile
556 08/04/2013 3 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ starmobile
557 05/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
558 04/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
559 03/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
560 02/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
561 01/04/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
562 31/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
563 30/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
564 29/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
565 28/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
566 27/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
567 26/03/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
568 25/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
569 24/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
570 23/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
571 22/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ B_Nmobile
572 21/03/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ mobigiare
573 20/03/2013 4 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
574 16/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
575 15/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
576 14/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
577 13/03/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
578 10/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
579 09/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
580 08/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
581 07/03/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
582 06/03/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
583 05/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ B_Nmobile
584 04/03/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
585 03/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
586 02/03/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
587 01/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
588 28/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
589 27/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
590 26/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
591 25/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
592 24/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
593 23/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
594 22/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
595 21/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
596 20/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
597 19/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
598 18/02/2013 11 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
599 07/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
600 06/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
601 05/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
602 04/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
603 03/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
604 02/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
605 01/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
606 31/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
607 30/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
608 29/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
609 28/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
610 27/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
611 26/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
612 25/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ bichngocmobile
613 24/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
614 23/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ lehieumobile
615 22/01/2013 3 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
616 19/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
617 18/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
618 17/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
619 16/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 6.188.000 VNĐ mobile_thienphu
620 15/01/2013 1 ngày 8.588.000 ₫ Tăng 6.198.000 VNĐ laptopbaongoc
621 14/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ lehieumobile
622 13/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tienxanhmobile
623 12/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhphumobile
624 11/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 6.198.000 VNĐ lehieumobile
625 10/01/2013 1 ngày 8.588.000 ₫ Tăng 6.198.000 VNĐ laptopbaongoc
626 09/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
627 08/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ lehieumobile
628 07/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ daiphongmobile
629 06/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
630 05/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ lehieumobile
631 04/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ daiphongmobile
632 03/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ lehieumobile
633 02/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ daiphongmobile
634 01/01/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ antuongmobile
635 31/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ lehieumobile
636 30/12/2012 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ antuongmobile
637 29/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ lehieumobile
638 28/12/2012 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ antuongmobile
639 27/12/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ tienxanhmobile
640 26/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
641 25/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
642 24/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
643 23/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
644 22/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
645 21/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
646 20/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
647 19/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
648 18/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ thoitrangmobile
649 17/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
650 16/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ thoitrangmobile
651 15/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
652 14/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
653 13/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
654 12/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
655 11/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
656 10/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
657 09/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
658 08/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
659 07/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
660 06/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
661 05/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
662 04/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ mobile_thienphu
663 03/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
664 02/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
665 01/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bichngocmobile
666 30/11/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ daiphongmobile
667 29/11/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dtddlehung
668 28/11/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
669 27/11/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ mobilechinhhang
670 26/11/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ minhphumobile
671 25/11/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
672 24/11/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ dtddlehung
673 23/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
674 22/11/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ minhphumobile
675 21/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
676 20/11/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
677 19/11/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobile_thienphu
678 18/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
679 17/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ antuongmobile
680 16/11/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ mobile_thienphu
681 15/11/2012 1 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ lehieumobile
682 14/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
683 13/11/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ tienxanhmobile
684 12/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ thoitrangmobile
685 11/11/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ tienxanhmobile
686 10/11/2012 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ sieuthididong
687 09/11/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ tienxanhmobile
688 08/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
689 07/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ thoitrangmobile
690 06/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ antuongmobile
691 05/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ thoitrangmobile
692 04/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
693 03/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ antuongmobile
694 02/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
695 01/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
696 31/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
697 30/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
698 29/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
699 28/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
700 27/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
701 26/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
702 25/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
703 24/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
704 23/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
705 22/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
706 21/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
707 20/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
708 19/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
709 18/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
710 17/10/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
711 16/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
712 15/10/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
713 14/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
714 13/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
715 12/10/2012 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
716 10/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ benmobile
717 09/10/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ lehieumobile
718 08/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
719 07/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
720 06/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
721 05/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
722 04/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
723 03/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
724 02/10/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ muahangtructuyen
725 01/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
726 30/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
727 29/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
728 28/09/2012 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
729 26/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
730 25/09/2012 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
731 23/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
732 22/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
733 21/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
734 20/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
735 19/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
736 18/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
737 17/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
738 16/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
739 15/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ benmobile
740 14/09/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ tienxanhmobile
741 13/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
742 12/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
743 11/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
744 10/09/2012 3 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
745 07/09/2012 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
746 05/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
747 04/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ antuongmobile
748 03/09/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
749 02/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
750 01/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
751 31/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
752 30/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
753 29/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
754 28/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ antuongmobile
755 27/08/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ lehieumobile
756 26/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
757 25/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
758 24/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
759 23/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
760 22/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
761 21/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
762 20/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
763 19/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
764 18/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ muahangtructuyen
765 17/08/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ lehieumobile
766 16/08/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
767 15/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ muahangtructuyen
768 14/08/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
769 13/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
770 12/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
771 11/08/2012 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
772 09/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
773 08/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
774 07/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ antuongmobile
775 06/08/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
776 05/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
777 04/08/2012 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
778 02/08/2012 3 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
779 30/07/2012 4 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
780 26/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
781 25/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
782 24/07/2012 4 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
783 20/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
784 19/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
785 18/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
786 17/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
787 16/07/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ bichngocmobile
788 15/07/2012 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
789 14/07/2012 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
790 13/07/2012 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dtddlehung
791 12/07/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
792 11/07/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
793 10/07/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ bichngocmobile
794 09/07/2012 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dtddlehung
795 08/07/2012 4 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
796 04/07/2012 2.600.000 ₫ bichngocmobile
Có tổng cộng 796 thay đổi giá của sản phẩm Sony Ericsson W995 Energetic Red đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Sony Ericsson W995 Energetic Red trong mục Mobile
Từ khóa nổi bật trong tuần: khám, may cha, hoa da, số so, in nhiệt