Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony Ericsson W995 Energetic Red

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony Ericsson W995 Energetic Red chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 30/08/2016 3 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ lehieumobile
2 27/08/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
3 26/08/2016 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
4 23/08/2016 7 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
5 16/08/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ dtdidongco
6 14/08/2016 3 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ lehieumobile
7 11/08/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ dtdidongco
8 10/08/2016 4 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
9 06/08/2016 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ lehieumobile
10 05/08/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ dtdidongco
11 04/08/2016 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
12 03/08/2016 2 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
13 01/08/2016 3 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
14 29/07/2016 2 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
15 27/07/2016 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ lehieumobile
16 26/07/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
17 25/07/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
18 23/07/2016 4 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
19 19/07/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ dtdidongco
20 18/07/2016 3 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ lehieumobile
21 15/07/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
22 14/07/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
23 13/07/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
24 12/07/2016 10 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ tinthanhmobile
25 02/07/2016 2 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ lehieumobile
26 30/06/2016 8 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
27 22/06/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
28 20/06/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
29 19/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
30 18/06/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
31 17/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
32 16/06/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
33 15/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
34 14/06/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
35 13/06/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
36 11/06/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
37 09/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
38 08/06/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ tinthanhmobile
39 07/06/2016 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ lehieumobile
40 06/06/2016 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ dtdidongco
41 03/06/2016 2 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ lehieumobile
42 01/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
43 31/05/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
44 30/05/2016 5 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
45 25/05/2016 8 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ dtdidongco
46 17/05/2016 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
47 16/05/2016 7 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ lehieumobile
48 09/05/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
49 08/05/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
50 07/05/2016 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ dtdidongco
51 04/05/2016 7 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ lehieumobile
52 27/04/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
53 25/04/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
54 24/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
55 23/04/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
56 22/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
57 21/04/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
58 20/04/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ dtdidongco
59 18/04/2016 2 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ lehieumobile
60 16/04/2016 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
61 12/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
62 11/04/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
63 10/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
64 09/04/2016 3 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
65 06/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
66 05/04/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
67 04/04/2016 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
68 01/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
69 31/03/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
70 29/03/2016 13 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
71 16/03/2016 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
72 14/03/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tinthanhmobile
73 13/03/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ T_mobile1
74 12/03/2016 5 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
75 07/03/2016 8 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi ATTMOBILE
76 28/02/2016 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi ATTMOBILE
77 27/02/2016 4 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ ATTMOBILE
78 23/02/2016 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tinthanhmobile
79 21/02/2016 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ lehieumobile
80 19/02/2016 18 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tinthanhmobile
81 01/02/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi T_mobile1
82 31/01/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi T_mobile1
83 30/01/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ T_mobile1
84 29/01/2016 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
85 27/01/2016 4 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
86 23/01/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi T_mobile1
87 22/01/2016 6 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ T_mobile1
88 16/01/2016 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tinthanhmobile
89 14/01/2016 6 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ T_mobile1
90 08/01/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
91 07/01/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopon
92 06/01/2016 9 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopon
93 28/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopon
94 27/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopon
95 26/12/2015 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopon
96 24/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopon
97 23/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shopon
98 22/12/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tinthanhmobile
99 21/12/2015 2 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ daiphuminh
100 19/12/2015 7 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopon
101 12/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopon
102 11/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopon
103 10/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ shopon
104 09/12/2015 4 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ dangcapmobile
105 05/12/2015 3 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
106 02/12/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
107 01/12/2015 3 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididongxua
108 28/11/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ dienthoaididongxua
109 27/11/2015 5 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ dangcapmobile
110 22/11/2015 10 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididongxua
111 12/11/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
112 11/11/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ daiphuminh
113 10/11/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididongxua
114 09/11/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididongxua
115 08/11/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
116 07/11/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
117 05/11/2015 6 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
118 30/10/2015 5 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
119 25/10/2015 3 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
120 22/10/2015 3 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
121 19/10/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tinthanhmobile
122 18/10/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
123 17/10/2015 3 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tinthanhmobile
124 14/10/2015 2 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
125 12/10/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ daiphuminh
126 10/10/2015 4 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididongxua
127 06/10/2015 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididongxua
128 04/10/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididongxua
129 03/10/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididongxua
130 02/10/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
131 01/10/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ daiphuminh
132 29/09/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
133 28/09/2015 3 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ daiphuminh
134 25/09/2015 2 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
135 23/09/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tinthanhmobile
136 21/09/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
137 20/09/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tinthanhmobile
138 19/09/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
139 18/09/2015 3 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
140 15/09/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
141 14/09/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
142 13/09/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
143 12/09/2015 2 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
144 10/09/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ daiphuminh
145 09/09/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididongxua
146 08/09/2015 3 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
147 05/09/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
148 03/09/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ daiphuminh
149 02/09/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ shopblackberry
150 31/08/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
151 30/08/2015 5 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lehieumobile
152 25/08/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi shopblackberry
153 24/08/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ shopblackberry
154 23/08/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
155 22/08/2015 9 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ shopblackberry
156 13/08/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ daiphuminh
157 12/08/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ shopblackberry
158 11/08/2015 3 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
159 08/08/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
160 07/08/2015 8 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
161 30/07/2015 7 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
162 23/07/2015 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
163 19/07/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
164 17/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
165 16/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
166 15/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
167 14/07/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
168 12/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
169 11/07/2015 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
170 07/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
171 06/07/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi dangcapmobile
172 05/07/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dangcapmobile
173 04/07/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
174 02/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
175 01/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
176 30/06/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
177 29/06/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
178 26/06/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
179 25/06/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
180 24/06/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
181 22/06/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
182 20/06/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi dangcapmobile
183 19/06/2015 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ dangcapmobile
184 17/06/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobilechinhhang
185 16/06/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
186 15/06/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
187 14/06/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
188 11/06/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
189 10/06/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
190 07/06/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
191 06/06/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ dangcapmobile
192 05/06/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
193 04/06/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
194 03/06/2015 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ dangcapmobile
195 01/06/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
196 31/05/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
197 30/05/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
198 29/05/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi dangcapmobile
199 28/05/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi dangcapmobile
200 27/05/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ dangcapmobile
201 26/05/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
202 23/05/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
203 22/05/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dtddlehung
204 21/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
205 20/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
206 19/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
207 18/05/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ dangcapmobile
208 17/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
209 16/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
210 15/05/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
211 14/05/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ mobile_thienphu
212 13/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
213 12/05/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ dangcapmobile
214 11/05/2015 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
215 09/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
216 08/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
217 07/05/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
218 06/05/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
219 05/05/2015 4 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
220 01/05/2015 4 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
221 27/04/2015 3 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
222 24/04/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
223 23/04/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
224 22/04/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dtddlehung
225 21/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
226 20/04/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
227 19/04/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
228 17/04/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
229 16/04/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
230 14/04/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
231 13/04/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
232 12/04/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
233 10/04/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
234 08/04/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
235 07/04/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
236 06/04/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
237 05/04/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
238 04/04/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ dangcapmobile
239 03/04/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ shopblackberry
240 02/04/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
241 01/04/2015 7 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
242 25/03/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
243 22/03/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
244 21/03/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
245 20/03/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
246 17/03/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
247 16/03/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
248 15/03/2015 6 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
249 09/03/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ dangcapmobile
250 08/03/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
251 07/03/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
252 05/03/2015 4 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dtddlehung
253 01/03/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobilechinhhang
254 28/02/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
255 26/02/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
256 25/02/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobilechinhhang
257 24/02/2015 10 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
258 14/02/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
259 13/02/2015 3 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
260 10/02/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ mobilechinhhang
261 09/02/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
262 07/02/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
263 06/02/2015 4 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
264 02/02/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
265 01/02/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
266 30/01/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
267 27/01/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
268 26/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
269 25/01/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
270 24/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
271 23/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
272 22/01/2015 8 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
273 14/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
274 13/01/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
275 10/01/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
276 08/01/2015 4 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
277 04/01/2015 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
278 31/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
279 30/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
280 29/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
281 28/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
282 27/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
283 26/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
284 25/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
285 24/12/2014 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
286 21/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
287 20/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
288 19/12/2014 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
289 16/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
290 15/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
291 14/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
292 13/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
293 12/12/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
294 10/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
295 09/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
296 08/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
297 07/12/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
298 05/12/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
299 03/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
300 02/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ shopblackberry
301 01/12/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ mobilechinhhang
302 30/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
303 29/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
304 28/11/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
305 27/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
306 26/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
307 25/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
308 24/11/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
309 22/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
310 21/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
311 20/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
312 19/11/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
313 18/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
314 17/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
315 16/11/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
316 15/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ shopblackberry
317 14/11/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
318 13/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi shopblackberry
319 12/11/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi shopblackberry
320 10/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
321 09/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
322 08/11/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
323 07/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
324 06/11/2014 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
325 03/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
326 02/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
327 01/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
328 31/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
329 30/10/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
330 28/10/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
331 27/10/2014 3 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
332 24/10/2014 5 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
333 19/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
334 18/10/2014 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
335 14/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
336 13/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
337 12/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
338 11/10/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ tinthanhmobile
339 10/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ playmobile
340 09/10/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
341 08/10/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
342 07/10/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
343 05/10/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lehieumobile
344 03/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
345 02/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
346 01/10/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ playmobile
347 29/09/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
348 27/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
349 26/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
350 25/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ playmobile
351 24/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
352 23/09/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
353 22/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
354 21/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi shopblackberry
355 20/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
356 19/09/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
357 18/09/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
358 16/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
359 15/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
360 14/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
361 13/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
362 12/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
363 11/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
364 10/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
365 09/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
366 08/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
367 07/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
368 06/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
369 05/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dtddlehung
370 04/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmaycongthao
371 03/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
372 02/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
373 01/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
374 31/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
375 30/08/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
376 28/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
377 27/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
378 26/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
379 25/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
380 24/08/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
381 22/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
382 21/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
383 20/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
384 19/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
385 18/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
386 17/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
387 16/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
388 15/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
389 14/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
390 13/08/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ playmobile
391 11/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
392 10/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
393 09/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
394 08/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
395 07/08/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
396 05/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
397 04/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
398 03/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
399 02/08/2014 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
400 30/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
401 29/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
402 28/07/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
403 26/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
404 25/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
405 24/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
406 23/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
407 22/07/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
408 20/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
409 19/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
410 18/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
411 17/07/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
412 15/07/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
413 13/07/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
414 11/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
415 10/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
416 09/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
417 08/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
418 07/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
419 06/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
420 05/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
421 04/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
422 03/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
423 02/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
424 01/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
425 30/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
426 29/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
427 28/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
428 27/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
429 26/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
430 25/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
431 24/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
432 23/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
433 22/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
434 21/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
435 20/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi shopblackberry
436 19/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
437 18/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
438 17/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
439 16/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
440 15/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
441 14/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
442 13/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
443 12/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
444 11/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
445 10/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
446 09/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
447 08/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
448 07/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
449 06/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
450 05/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
451 04/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
452 03/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
453 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
454 01/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
455 31/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mobilechinhhang
456 30/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
457 29/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
458 28/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
459 27/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
460 26/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
461 25/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
462 24/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
463 23/05/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
464 22/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
465 21/05/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
466 20/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
467 19/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
468 18/05/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ playmobile
469 17/05/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
470 16/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
471 15/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
472 14/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
473 13/05/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
474 11/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dienmaycongthao
475 10/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
476 09/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
477 08/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mobilechinhhang
478 07/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
479 06/05/2014 3 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
480 03/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ mobilechinhhang
481 02/05/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
482 01/05/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ daiphongmobile
483 30/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
484 29/04/2014 3 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mobilechinhhang
485 26/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
486 25/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mobilechinhhang
487 24/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
488 23/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
489 22/04/2014 3 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
490 19/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
491 18/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ mobilechinhhang
492 17/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ sieuthididong
493 16/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ playmobile
494 15/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi sieuthididong
495 14/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
496 13/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
497 12/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
498 11/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ mobilechinhhang
499 10/04/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ daiphongmobile
500 09/04/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
501 07/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ dienmaycongthao
502 06/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
503 05/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ dienmaycongthao
504 04/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
505 03/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
506 02/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ dienmaycongthao
507 01/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
508 31/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mobilechinhhang
509 30/03/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
510 29/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
511 28/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
512 27/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
513 26/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
514 25/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphongmobile
515 24/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
516 23/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
517 22/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphongmobile
518 21/03/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
519 19/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
520 18/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
521 17/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
522 16/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
523 15/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
524 14/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
525 13/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
526 12/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
527 11/03/2014 2 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
528 09/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
529 08/03/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
530 06/03/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
531 05/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
532 04/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
533 03/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
534 02/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
535 01/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
536 28/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
537 27/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
538 26/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
539 25/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
540 24/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
541 23/02/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
542 21/02/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ playmobile
543 20/02/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ lehieumobile
544 19/02/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ playmobile
545 18/02/2014 2 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ daiphongmobile
546 16/02/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
547 15/02/2014 10 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ buynowstore
548 05/02/2014 5 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
549 31/01/2014 2 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ lehieumobile
550 29/01/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ tinthanhmobile
551 27/01/2014 2 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
552 25/01/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
553 23/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
554 22/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
555 21/01/2014 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
556 20/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
557 19/01/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
558 17/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
559 16/01/2014 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
560 15/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
561 14/01/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
562 12/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
563 11/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
564 10/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
565 09/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
566 08/01/2014 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
567 07/01/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
568 05/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
569 04/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
570 03/01/2014 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
571 02/01/2014 2 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
572 31/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
573 30/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
574 29/12/2013 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
575 27/12/2013 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
576 25/12/2013 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
577 23/12/2013 2 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ lehieumobile
578 21/12/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ daiphuminh
579 20/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ lehieumobile
580 19/12/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ daiphuminh
581 18/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ lehieumobile
582 17/12/2013 5 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ daiphuminh
583 12/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
584 11/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
585 10/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
586 09/12/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
587 08/12/2013 4 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
588 04/12/2013 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
589 02/12/2013 6 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
590 26/11/2013 10 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
591 16/11/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ lehieumobile
592 15/11/2013 2 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
593 13/11/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
594 12/11/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
595 11/11/2013 15 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ buynowstore
596 27/10/2013 9 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
597 18/10/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
598 17/10/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
599 16/10/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
600 15/10/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
601 14/10/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
602 12/10/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
603 11/10/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
604 09/10/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
605 08/10/2013 5 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
606 03/10/2013 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
607 01/10/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
608 30/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
609 29/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
610 28/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
611 27/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
612 26/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
613 25/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
614 24/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
615 23/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
616 22/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
617 21/09/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
618 18/09/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
619 16/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
620 15/09/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
621 12/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
622 11/09/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ buynowstore
623 10/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
624 09/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
625 08/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
626 07/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
627 06/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
628 05/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
629 04/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
630 03/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
631 02/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
632 01/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
633 31/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
634 30/08/2013 2 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
635 28/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
636 27/08/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
637 24/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
638 23/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ lehieumobile
639 22/08/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tinthanhmobile
640 21/08/2013 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
641 19/08/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
642 16/08/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
643 14/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
644 13/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
645 12/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
646 11/08/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
647 09/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
648 08/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
649 07/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
650 06/08/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
651 03/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
652 02/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
653 01/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
654 31/07/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
655 30/07/2013 2 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
656 28/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
657 27/07/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ lehieumobile
658 26/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tinthanhmobile
659 25/07/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ lehieumobile
660 24/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
661 23/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
662 22/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ mobile_thienphu
663 21/07/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ lehieumobile
664 20/07/2013 2 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ mobile_thienphu
665 18/07/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ lehieumobile
666 17/07/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
667 16/07/2013 6 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ lehieumobile
668 10/07/2013 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ sieuthididong
669 09/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
670 08/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ daiphuminh
671 07/07/2013 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi sieuthididong
672 06/07/2013 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ sieuthididong
673 05/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
674 04/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ daiphuminh
675 03/07/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
676 02/07/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
677 01/07/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
678 30/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
679 29/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
680 28/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
681 27/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
682 26/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
683 25/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
684 24/06/2013 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ dtddlehung
685 21/06/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
686 20/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
687 19/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 799.000 VNĐ dtddlehung
688 18/06/2013 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 191.000 VNĐ sieuthididong
689 17/06/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 191.000 VNĐ daiphuminh
690 16/06/2013 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ sieuthididong
691 15/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
692 14/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
693 13/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
694 12/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
695 11/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
696 10/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
697 09/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
698 08/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ dtddlehung
699 07/06/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ daiphuminh
700 06/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
701 05/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
702 04/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
703 03/06/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
704 01/06/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
705 31/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
706 30/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
707 29/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
708 28/05/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
709 27/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
710 26/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
711 25/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
712 24/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
713 23/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
714 22/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
715 21/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
716 20/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
717 19/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
718 18/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
719 17/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
720 16/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
721 15/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
722 14/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
723 13/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ bichngocmobile
724 12/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
725 11/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
726 10/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
727 09/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
728 08/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
729 07/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
730 06/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
731 05/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
732 04/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
733 03/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
734 02/05/2013 3 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
735 29/04/2013 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
736 27/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
737 26/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
738 25/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
739 24/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
740 23/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
741 22/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
742 21/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
743 20/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
744 19/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
745 18/04/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
746 17/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ B_Nmobile
747 16/04/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ muahangtructuyen
748 15/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
749 14/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
750 13/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
751 12/04/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
752 11/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
753 10/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
754 09/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ B_Nmobile
755 08/04/2013 3 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ starmobile
756 05/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
757 04/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
758 03/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
759 02/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
760 01/04/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
761 31/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
762 30/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
763 29/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
764 28/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
765 27/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
766 26/03/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
767 25/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
768 24/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
769 23/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
770 22/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ B_Nmobile
771 21/03/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ mobigiare
772 20/03/2013 4 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
773 16/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
774 15/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
775 14/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
776 13/03/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
777 10/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
778 09/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
779 08/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
780 07/03/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
781 06/03/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
782 05/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ B_Nmobile
783 04/03/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
784 03/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
785 02/03/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
786 01/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
787 28/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
788 27/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
789 26/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
790 25/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
791 24/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
792 23/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
793 22/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
794 21/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
795 20/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
796 19/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
797 18/02/2013 11 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
798 07/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
799 06/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
800 05/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
801 04/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
802 03/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
803 02/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
804 01/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
805 31/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
806 30/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
807 29/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
808 28/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
809 27/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
810 26/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
811 25/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ bichngocmobile
812 24/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
813 23/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ lehieumobile
814 22/01/2013 3 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
815 19/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
816 18/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
817 17/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
818 16/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 6.188.000 VNĐ mobile_thienphu
819 15/01/2013 1 ngày 8.588.000 ₫ Tăng 6.198.000 VNĐ laptopbaongoc
820 14/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ lehieumobile
821 13/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tienxanhmobile
822 12/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhphumobile
823 11/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 6.198.000 VNĐ lehieumobile
824 10/01/2013 1 ngày 8.588.000 ₫ Tăng 6.198.000 VNĐ laptopbaongoc
825 09/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
826 08/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ lehieumobile
827 07/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ daiphongmobile
828 06/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
829 05/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ lehieumobile
830 04/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ daiphongmobile
831 03/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ lehieumobile
832 02/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ daiphongmobile
833 01/01/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ antuongmobile
834 31/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ lehieumobile
835 30/12/2012 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ antuongmobile
836 29/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ lehieumobile
837 28/12/2012 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ antuongmobile
838 27/12/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ tienxanhmobile
839 26/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
840 25/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
841 24/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
842 23/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
843 22/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
844 21/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
845 20/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
846 19/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
847 18/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ thoitrangmobile
848 17/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
849 16/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ thoitrangmobile
850 15/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
851 14/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
852 13/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
853 12/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
854 11/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
855 10/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
856 09/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
857 08/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
858 07/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
859 06/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
860 05/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
861 04/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ mobile_thienphu
862 03/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
863 02/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
864 01/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bichngocmobile
865 30/11/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ daiphongmobile
866 29/11/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dtddlehung
867 28/11/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
868 27/11/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ mobilechinhhang
869 26/11/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ minhphumobile
870 25/11/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
871 24/11/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ dtddlehung
872 23/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
873 22/11/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ minhphumobile
874 21/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
875 20/11/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
876 19/11/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobile_thienphu
877 18/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
878 17/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ antuongmobile
879 16/11/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ mobile_thienphu
880 15/11/2012 1 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ lehieumobile
881 14/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
882 13/11/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ tienxanhmobile
883 12/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ thoitrangmobile
884 11/11/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ tienxanhmobile
885 10/11/2012 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ sieuthididong
886 09/11/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ tienxanhmobile
887 08/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
888 07/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ thoitrangmobile
889 06/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ antuongmobile
890 05/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ thoitrangmobile
891 04/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
892 03/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ antuongmobile
893 02/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
894 01/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
895 31/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
896 30/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
897 29/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
898 28/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
899 27/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
900 26/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
901 25/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
902 24/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
903 23/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
904 22/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
905 21/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
906 20/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
907 19/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
908 18/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
909 17/10/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
910 16/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
911 15/10/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
912 14/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
913 13/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
914 12/10/2012 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
915 10/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ benmobile
916 09/10/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ lehieumobile
917 08/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
918 07/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
919 06/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
920 05/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
921 04/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
922 03/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
923 02/10/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ muahangtructuyen
924 01/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
925 30/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
926 29/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
927 28/09/2012 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
928 26/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
929 25/09/2012 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
930 23/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
931 22/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
932 21/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
933 20/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
934 19/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
935 18/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
936 17/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
937 16/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
938 15/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ benmobile
939 14/09/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ tienxanhmobile
940 13/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
941 12/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
942 11/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
943 10/09/2012 3 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
944 07/09/2012 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
945 05/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
946 04/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ antuongmobile
947 03/09/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
948 02/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
949 01/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
950 31/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
951 30/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
952 29/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
953 28/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ antuongmobile
954 27/08/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ lehieumobile
955 26/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
956 25/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
957 24/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
958 23/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
959 22/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
960 21/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
961 20/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
962 19/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
963 18/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ muahangtructuyen
964 17/08/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ lehieumobile
965 16/08/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
966 15/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ muahangtructuyen
967 14/08/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
968 13/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
969 12/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
970 11/08/2012 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
971 09/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
972 08/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
973 07/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ antuongmobile
974 06/08/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
975 05/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
976 04/08/2012 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
977 02/08/2012 3 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
978 30/07/2012 4 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
979 26/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
980 25/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
981 24/07/2012 4 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
982 20/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
983 19/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
984 18/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
985 17/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
986 16/07/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ bichngocmobile
987 15/07/2012 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
988 14/07/2012 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
989 13/07/2012 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dtddlehung
990 12/07/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
991 11/07/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
992 10/07/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ bichngocmobile
993 09/07/2012 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dtddlehung
994 08/07/2012 4 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
995 04/07/2012 2.600.000 ₫ bichngocmobile
Có tổng cộng 995 thay đổi giá của sản phẩm Sony Ericsson W995 Energetic Red đã được hệ thống ghi lại.