• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony Ericsson W995 Energetic Red

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony Ericsson W995 Energetic Red chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 24/07/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
2 23/07/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
3 22/07/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
4 20/07/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
5 19/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
6 18/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
7 17/07/2014 2 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
8 15/07/2014 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
9 13/07/2014 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
10 11/07/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
11 10/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
12 09/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
13 08/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
14 07/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
15 06/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
16 05/07/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
17 04/07/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
18 03/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
19 02/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
20 01/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
21 30/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
22 29/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
23 28/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
24 27/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
25 26/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
26 25/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
27 24/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
28 23/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
29 22/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
30 21/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
31 20/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi shopblackberry
32 19/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
33 18/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
34 17/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
35 16/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
36 15/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
37 14/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
38 13/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
39 12/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
40 11/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
41 10/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
42 09/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
43 08/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
44 07/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
45 06/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
46 05/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
47 04/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
48 03/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
49 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilechinhhang
50 01/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilechinhhang
51 31/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ mobilechinhhang
52 30/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
53 29/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
54 28/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
55 27/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
56 26/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
57 25/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
58 24/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
59 23/05/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
60 22/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
61 21/05/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
62 20/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
63 19/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
64 18/05/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ playmobile
65 17/05/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
66 16/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
67 15/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
68 14/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
69 13/05/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
70 11/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ dienmaycongthao
71 10/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
72 09/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
73 08/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ mobilechinhhang
74 07/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
75 06/05/2014 3 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
76 03/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ mobilechinhhang
77 02/05/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi daiphongmobile
78 01/05/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ daiphongmobile
79 30/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilechinhhang
80 29/04/2014 3 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ mobilechinhhang
81 26/04/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
82 25/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ mobilechinhhang
83 24/04/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
84 23/04/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
85 22/04/2014 3 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
86 19/04/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
87 18/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ mobilechinhhang
88 17/04/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Tăng 49.000 VNĐ sieuthididong
89 16/04/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ playmobile
90 15/04/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi sieuthididong
91 14/04/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
92 13/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilechinhhang
93 12/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilechinhhang
94 11/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ mobilechinhhang
95 10/04/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ daiphongmobile
96 09/04/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
97 07/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ dienmaycongthao
98 06/04/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
99 05/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ dienmaycongthao
100 04/04/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
101 03/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
102 02/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ dienmaycongthao
103 01/04/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
104 31/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ mobilechinhhang
105 30/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
106 29/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
107 28/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
108 27/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi daiphongmobile
109 26/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi daiphongmobile
110 25/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiphongmobile
111 24/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
112 23/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
113 22/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiphongmobile
114 21/03/2014 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
115 19/03/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
116 18/03/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
117 17/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
118 16/03/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
119 15/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
120 14/03/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
121 13/03/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
122 12/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
123 11/03/2014 2 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
124 09/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
125 08/03/2014 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
126 06/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
127 05/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
128 04/03/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
129 03/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
130 02/03/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
131 01/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
132 28/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
133 27/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
134 26/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
135 25/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
136 24/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
137 23/02/2014 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
138 21/02/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ playmobile
139 20/02/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ lehieumobile
140 19/02/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ playmobile
141 18/02/2014 2 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ daiphongmobile
142 16/02/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
143 15/02/2014 10 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ buynowstore
144 05/02/2014 5 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
145 31/01/2014 2 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ lehieumobile
146 29/01/2014 2 ngày 2.700.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ tinthanhmobile
147 27/01/2014 2 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
148 25/01/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
149 23/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
150 22/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
151 21/01/2014 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
152 20/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
153 19/01/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
154 17/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
155 16/01/2014 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
156 15/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
157 14/01/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
158 12/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
159 11/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
160 10/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
161 09/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
162 08/01/2014 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
163 07/01/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
164 05/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
165 04/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
166 03/01/2014 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
167 02/01/2014 2 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
168 31/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
169 30/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
170 29/12/2013 2 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
171 27/12/2013 2 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
172 25/12/2013 2 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
173 23/12/2013 2 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ lehieumobile
174 21/12/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ daiphuminh
175 20/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ lehieumobile
176 19/12/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ daiphuminh
177 18/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ lehieumobile
178 17/12/2013 5 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ daiphuminh
179 12/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
180 11/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
181 10/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
182 09/12/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
183 08/12/2013 4 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
184 04/12/2013 2 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
185 02/12/2013 6 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
186 26/11/2013 10 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
187 16/11/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ lehieumobile
188 15/11/2013 2 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
189 13/11/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
190 12/11/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
191 11/11/2013 15 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ buynowstore
192 27/10/2013 9 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
193 18/10/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
194 17/10/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
195 16/10/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
196 15/10/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
197 14/10/2013 2 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
198 12/10/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
199 11/10/2013 2 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
200 09/10/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
201 08/10/2013 5 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
202 03/10/2013 2 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
203 01/10/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
204 30/09/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
205 29/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
206 28/09/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
207 27/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
208 26/09/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
209 25/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
210 24/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
211 23/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
212 22/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
213 21/09/2013 3 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
214 18/09/2013 2 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
215 16/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
216 15/09/2013 3 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
217 12/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
218 11/09/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ buynowstore
219 10/09/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
220 09/09/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
221 08/09/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
222 07/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
223 06/09/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
224 05/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
225 04/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
226 03/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
227 02/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
228 01/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
229 31/08/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
230 30/08/2013 2 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
231 28/08/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
232 27/08/2013 3 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
233 24/08/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
234 23/08/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ lehieumobile
235 22/08/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ tinthanhmobile
236 21/08/2013 2 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
237 19/08/2013 3 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
238 16/08/2013 2 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
239 14/08/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
240 13/08/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
241 12/08/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
242 11/08/2013 2 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
243 09/08/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
244 08/08/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
245 07/08/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
246 06/08/2013 3 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
247 03/08/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
248 02/08/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
249 01/08/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
250 31/07/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
251 30/07/2013 2 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
252 28/07/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
253 27/07/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ lehieumobile
254 26/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ tinthanhmobile
255 25/07/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ lehieumobile
256 24/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
257 23/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
258 22/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ mobile_thienphu
259 21/07/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ lehieumobile
260 20/07/2013 2 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ mobile_thienphu
261 18/07/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ lehieumobile
262 17/07/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
263 16/07/2013 6 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ lehieumobile
264 10/07/2013 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ sieuthididong
265 09/07/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
266 08/07/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ daiphuminh
267 07/07/2013 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi sieuthididong
268 06/07/2013 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ sieuthididong
269 05/07/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
270 04/07/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ daiphuminh
271 03/07/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
272 02/07/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
273 01/07/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
274 30/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
275 29/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
276 28/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
277 27/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
278 26/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
279 25/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
280 24/06/2013 3 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ dtddlehung
281 21/06/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
282 20/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
283 19/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 799.000 VNĐ dtddlehung
284 18/06/2013 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giảm 191.000 VNĐ sieuthididong
285 17/06/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 191.000 VNĐ daiphuminh
286 16/06/2013 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ sieuthididong
287 15/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
288 14/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
289 13/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
290 12/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
291 11/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
292 10/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
293 09/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
294 08/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ dtddlehung
295 07/06/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ daiphuminh
296 06/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
297 05/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
298 04/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
299 03/06/2013 2 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
300 01/06/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
301 31/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
302 30/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
303 29/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
304 28/05/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
305 27/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
306 26/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
307 25/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
308 24/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
309 23/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
310 22/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
311 21/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
312 20/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
313 19/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
314 18/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
315 17/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
316 16/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
317 15/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
318 14/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
319 13/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ bichngocmobile
320 12/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
321 11/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
322 10/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
323 09/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
324 08/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
325 07/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
326 06/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
327 05/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
328 04/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
329 03/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
330 02/05/2013 3 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
331 29/04/2013 2 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
332 27/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
333 26/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
334 25/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
335 24/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
336 23/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
337 22/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
338 21/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
339 20/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
340 19/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
341 18/04/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
342 17/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ B_Nmobile
343 16/04/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ muahangtructuyen
344 15/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
345 14/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
346 13/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
347 12/04/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
348 11/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
349 10/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
350 09/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ B_Nmobile
351 08/04/2013 3 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ starmobile
352 05/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
353 04/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
354 03/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
355 02/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
356 01/04/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
357 31/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
358 30/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
359 29/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
360 28/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
361 27/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
362 26/03/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
363 25/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
364 24/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
365 23/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
366 22/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ B_Nmobile
367 21/03/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ mobigiare
368 20/03/2013 4 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
369 16/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
370 15/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
371 14/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
372 13/03/2013 3 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
373 10/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
374 09/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
375 08/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
376 07/03/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
377 06/03/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
378 05/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ B_Nmobile
379 04/03/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
380 03/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
381 02/03/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
382 01/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
383 28/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
384 27/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
385 26/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
386 25/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
387 24/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
388 23/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
389 22/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
390 21/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
391 20/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
392 19/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
393 18/02/2013 11 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
394 07/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
395 06/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
396 05/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
397 04/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
398 03/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
399 02/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
400 01/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
401 31/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
402 30/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
403 29/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
404 28/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
405 27/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
406 26/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
407 25/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ bichngocmobile
408 24/01/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
409 23/01/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ lehieumobile
410 22/01/2013 3 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
411 19/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
412 18/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
413 17/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
414 16/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 6.188.000 VNĐ mobile_thienphu
415 15/01/2013 1 ngày 8.588.000 VNĐ Tăng 6.198.000 VNĐ laptopbaongoc
416 14/01/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ lehieumobile
417 13/01/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tienxanhmobile
418 12/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhphumobile
419 11/01/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 6.198.000 VNĐ lehieumobile
420 10/01/2013 1 ngày 8.588.000 VNĐ Tăng 6.198.000 VNĐ laptopbaongoc
421 09/01/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
422 08/01/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ lehieumobile
423 07/01/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ daiphongmobile
424 06/01/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
425 05/01/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ lehieumobile
426 04/01/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ daiphongmobile
427 03/01/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ lehieumobile
428 02/01/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ daiphongmobile
429 01/01/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ antuongmobile
430 31/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ lehieumobile
431 30/12/2012 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ antuongmobile
432 29/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ lehieumobile
433 28/12/2012 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ antuongmobile
434 27/12/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ tienxanhmobile
435 26/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
436 25/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
437 24/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
438 23/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
439 22/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
440 21/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
441 20/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
442 19/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
443 18/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ thoitrangmobile
444 17/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
445 16/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ thoitrangmobile
446 15/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
447 14/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
448 13/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
449 12/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
450 11/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
451 10/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
452 09/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
453 08/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
454 07/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
455 06/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
456 05/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
457 04/12/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ mobile_thienphu
458 03/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
459 02/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
460 01/12/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bichngocmobile
461 30/11/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ daiphongmobile
462 29/11/2012 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ dtddlehung
463 28/11/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi mobilechinhhang
464 27/11/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ mobilechinhhang
465 26/11/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ minhphumobile
466 25/11/2012 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
467 24/11/2012 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ dtddlehung
468 23/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
469 22/11/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ minhphumobile
470 21/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
471 20/11/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
472 19/11/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mobile_thienphu
473 18/11/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
474 17/11/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ antuongmobile
475 16/11/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ mobile_thienphu
476 15/11/2012 1 ngày 2.590.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ lehieumobile
477 14/11/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
478 13/11/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 201.000 VNĐ tienxanhmobile
479 12/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ thoitrangmobile
480 11/11/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ tienxanhmobile
481 10/11/2012 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ sieuthididong
482 09/11/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 201.000 VNĐ tienxanhmobile
483 08/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
484 07/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ thoitrangmobile
485 06/11/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ antuongmobile
486 05/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ thoitrangmobile
487 04/11/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
488 03/11/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ antuongmobile
489 02/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
490 01/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
491 31/10/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
492 30/10/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
493 29/10/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
494 28/10/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
495 27/10/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
496 26/10/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
497 25/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
498 24/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
499 23/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
500 22/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
501 21/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
502 20/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
503 19/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
504 18/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
505 17/10/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
506 16/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
507 15/10/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
508 14/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
509 13/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
510 12/10/2012 2 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
511 10/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ benmobile
512 09/10/2012 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ lehieumobile
513 08/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
514 07/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
515 06/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
516 05/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
517 04/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
518 03/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
519 02/10/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ muahangtructuyen
520 01/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
521 30/09/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
522 29/09/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
523 28/09/2012 2 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
524 26/09/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
525 25/09/2012 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
526 23/09/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
527 22/09/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
528 21/09/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
529 20/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
530 19/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
531 18/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
532 17/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
533 16/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
534 15/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ benmobile
535 14/09/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ tienxanhmobile
536 13/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
537 12/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
538 11/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
539 10/09/2012 3 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
540 07/09/2012 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
541 05/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
542 04/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ antuongmobile
543 03/09/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
544 02/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
545 01/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
546 31/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
547 30/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
548 29/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
549 28/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ antuongmobile
550 27/08/2012 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ lehieumobile
551 26/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
552 25/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
553 24/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
554 23/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
555 22/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
556 21/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
557 20/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
558 19/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
559 18/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ muahangtructuyen
560 17/08/2012 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ lehieumobile
561 16/08/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
562 15/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ muahangtructuyen
563 14/08/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
564 13/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
565 12/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
566 11/08/2012 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
567 09/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
568 08/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
569 07/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ antuongmobile
570 06/08/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
571 05/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
572 04/08/2012 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
573 02/08/2012 3 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
574 30/07/2012 4 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
575 26/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
576 25/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
577 24/07/2012 4 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
578 20/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
579 19/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
580 18/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
581 17/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
582 16/07/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ bichngocmobile
583 15/07/2012 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
584 14/07/2012 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
585 13/07/2012 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ dtddlehung
586 12/07/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
587 11/07/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
588 10/07/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ bichngocmobile
589 09/07/2012 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ dtddlehung
590 08/07/2012 4 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
591 04/07/2012 2.600.000 VNĐ bichngocmobile
Có tổng cộng 591 thay đổi giá của sản phẩm Sony Ericsson W995 Energetic Red đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Sony Ericsson W995 Energetic Red trong mục Mobile