Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony Ericsson W995 Energetic Red

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony Ericsson W995 Energetic Red chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 23/07/2016 4 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
2 19/07/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ dtdidongco
3 18/07/2016 3 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ lehieumobile
4 15/07/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
5 14/07/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
6 13/07/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
7 12/07/2016 10 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ tinthanhmobile
8 02/07/2016 2 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ lehieumobile
9 30/06/2016 8 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
10 22/06/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
11 20/06/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
12 19/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
13 18/06/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
14 17/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
15 16/06/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
16 15/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
17 14/06/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
18 13/06/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
19 11/06/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
20 09/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
21 08/06/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ tinthanhmobile
22 07/06/2016 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ lehieumobile
23 06/06/2016 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ dtdidongco
24 03/06/2016 2 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ lehieumobile
25 01/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
26 31/05/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
27 30/05/2016 5 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
28 25/05/2016 8 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ dtdidongco
29 17/05/2016 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
30 16/05/2016 7 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ lehieumobile
31 09/05/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
32 08/05/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
33 07/05/2016 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ dtdidongco
34 04/05/2016 7 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ lehieumobile
35 27/04/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
36 25/04/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
37 24/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
38 23/04/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
39 22/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
40 21/04/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
41 20/04/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ dtdidongco
42 18/04/2016 2 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ lehieumobile
43 16/04/2016 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
44 12/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
45 11/04/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
46 10/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
47 09/04/2016 3 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
48 06/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
49 05/04/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
50 04/04/2016 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
51 01/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
52 31/03/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
53 29/03/2016 13 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
54 16/03/2016 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
55 14/03/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tinthanhmobile
56 13/03/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ T_mobile1
57 12/03/2016 5 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
58 07/03/2016 8 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi ATTMOBILE
59 28/02/2016 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi ATTMOBILE
60 27/02/2016 4 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ ATTMOBILE
61 23/02/2016 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tinthanhmobile
62 21/02/2016 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ lehieumobile
63 19/02/2016 18 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tinthanhmobile
64 01/02/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi T_mobile1
65 31/01/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi T_mobile1
66 30/01/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ T_mobile1
67 29/01/2016 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
68 27/01/2016 4 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
69 23/01/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi T_mobile1
70 22/01/2016 6 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ T_mobile1
71 16/01/2016 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tinthanhmobile
72 14/01/2016 6 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ T_mobile1
73 08/01/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
74 07/01/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopon
75 06/01/2016 9 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopon
76 28/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopon
77 27/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopon
78 26/12/2015 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopon
79 24/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopon
80 23/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shopon
81 22/12/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tinthanhmobile
82 21/12/2015 2 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ daiphuminh
83 19/12/2015 7 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopon
84 12/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopon
85 11/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopon
86 10/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ shopon
87 09/12/2015 4 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ dangcapmobile
88 05/12/2015 3 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
89 02/12/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
90 01/12/2015 3 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididongxua
91 28/11/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ dienthoaididongxua
92 27/11/2015 5 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ dangcapmobile
93 22/11/2015 10 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididongxua
94 12/11/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
95 11/11/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ daiphuminh
96 10/11/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididongxua
97 09/11/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididongxua
98 08/11/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
99 07/11/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
100 05/11/2015 6 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
101 30/10/2015 5 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
102 25/10/2015 3 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
103 22/10/2015 3 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
104 19/10/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tinthanhmobile
105 18/10/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
106 17/10/2015 3 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tinthanhmobile
107 14/10/2015 2 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
108 12/10/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ daiphuminh
109 10/10/2015 4 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididongxua
110 06/10/2015 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididongxua
111 04/10/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididongxua
112 03/10/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididongxua
113 02/10/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
114 01/10/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ daiphuminh
115 29/09/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
116 28/09/2015 3 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ daiphuminh
117 25/09/2015 2 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
118 23/09/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tinthanhmobile
119 21/09/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
120 20/09/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tinthanhmobile
121 19/09/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
122 18/09/2015 3 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
123 15/09/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
124 14/09/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
125 13/09/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
126 12/09/2015 2 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
127 10/09/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ daiphuminh
128 09/09/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididongxua
129 08/09/2015 3 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
130 05/09/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
131 03/09/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ daiphuminh
132 02/09/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ shopblackberry
133 31/08/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
134 30/08/2015 5 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lehieumobile
135 25/08/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi shopblackberry
136 24/08/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ shopblackberry
137 23/08/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
138 22/08/2015 9 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ shopblackberry
139 13/08/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ daiphuminh
140 12/08/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ shopblackberry
141 11/08/2015 3 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
142 08/08/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
143 07/08/2015 8 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
144 30/07/2015 7 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
145 23/07/2015 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
146 19/07/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
147 17/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
148 16/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
149 15/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
150 14/07/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
151 12/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
152 11/07/2015 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
153 07/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
154 06/07/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi dangcapmobile
155 05/07/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dangcapmobile
156 04/07/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
157 02/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
158 01/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
159 30/06/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
160 29/06/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
161 26/06/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
162 25/06/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
163 24/06/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
164 22/06/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
165 20/06/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi dangcapmobile
166 19/06/2015 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ dangcapmobile
167 17/06/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobilechinhhang
168 16/06/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
169 15/06/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
170 14/06/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
171 11/06/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
172 10/06/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
173 07/06/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
174 06/06/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ dangcapmobile
175 05/06/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
176 04/06/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
177 03/06/2015 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ dangcapmobile
178 01/06/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
179 31/05/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
180 30/05/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
181 29/05/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi dangcapmobile
182 28/05/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi dangcapmobile
183 27/05/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ dangcapmobile
184 26/05/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
185 23/05/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
186 22/05/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dtddlehung
187 21/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
188 20/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
189 19/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
190 18/05/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ dangcapmobile
191 17/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
192 16/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
193 15/05/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
194 14/05/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ mobile_thienphu
195 13/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
196 12/05/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ dangcapmobile
197 11/05/2015 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
198 09/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
199 08/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
200 07/05/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
201 06/05/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
202 05/05/2015 4 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
203 01/05/2015 4 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
204 27/04/2015 3 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
205 24/04/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
206 23/04/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
207 22/04/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dtddlehung
208 21/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
209 20/04/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
210 19/04/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
211 17/04/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
212 16/04/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
213 14/04/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
214 13/04/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
215 12/04/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
216 10/04/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
217 08/04/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
218 07/04/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
219 06/04/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
220 05/04/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
221 04/04/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ dangcapmobile
222 03/04/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ shopblackberry
223 02/04/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
224 01/04/2015 7 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
225 25/03/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
226 22/03/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
227 21/03/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
228 20/03/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
229 17/03/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
230 16/03/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
231 15/03/2015 6 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
232 09/03/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ dangcapmobile
233 08/03/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
234 07/03/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
235 05/03/2015 4 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dtddlehung
236 01/03/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobilechinhhang
237 28/02/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
238 26/02/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
239 25/02/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobilechinhhang
240 24/02/2015 10 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
241 14/02/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
242 13/02/2015 3 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
243 10/02/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ mobilechinhhang
244 09/02/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
245 07/02/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
246 06/02/2015 4 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
247 02/02/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
248 01/02/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
249 30/01/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
250 27/01/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
251 26/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
252 25/01/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
253 24/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
254 23/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
255 22/01/2015 8 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
256 14/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
257 13/01/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
258 10/01/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
259 08/01/2015 4 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
260 04/01/2015 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
261 31/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
262 30/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
263 29/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
264 28/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
265 27/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
266 26/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
267 25/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
268 24/12/2014 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
269 21/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
270 20/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
271 19/12/2014 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
272 16/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
273 15/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
274 14/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
275 13/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
276 12/12/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
277 10/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
278 09/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
279 08/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
280 07/12/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
281 05/12/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
282 03/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
283 02/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ shopblackberry
284 01/12/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ mobilechinhhang
285 30/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
286 29/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
287 28/11/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
288 27/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
289 26/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
290 25/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
291 24/11/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
292 22/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
293 21/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
294 20/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
295 19/11/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
296 18/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
297 17/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
298 16/11/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
299 15/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ shopblackberry
300 14/11/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
301 13/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi shopblackberry
302 12/11/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi shopblackberry
303 10/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
304 09/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
305 08/11/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
306 07/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
307 06/11/2014 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
308 03/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
309 02/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
310 01/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
311 31/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
312 30/10/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
313 28/10/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
314 27/10/2014 3 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
315 24/10/2014 5 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
316 19/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
317 18/10/2014 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
318 14/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
319 13/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
320 12/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
321 11/10/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ tinthanhmobile
322 10/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ playmobile
323 09/10/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
324 08/10/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
325 07/10/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
326 05/10/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lehieumobile
327 03/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
328 02/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
329 01/10/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ playmobile
330 29/09/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
331 27/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
332 26/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
333 25/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ playmobile
334 24/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
335 23/09/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
336 22/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
337 21/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi shopblackberry
338 20/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
339 19/09/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
340 18/09/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
341 16/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
342 15/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
343 14/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
344 13/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
345 12/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
346 11/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
347 10/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
348 09/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
349 08/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
350 07/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
351 06/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
352 05/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dtddlehung
353 04/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmaycongthao
354 03/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
355 02/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
356 01/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
357 31/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
358 30/08/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
359 28/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
360 27/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
361 26/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
362 25/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
363 24/08/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
364 22/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
365 21/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
366 20/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
367 19/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
368 18/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
369 17/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
370 16/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
371 15/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
372 14/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
373 13/08/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ playmobile
374 11/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
375 10/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
376 09/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
377 08/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
378 07/08/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
379 05/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
380 04/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
381 03/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
382 02/08/2014 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
383 30/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
384 29/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
385 28/07/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
386 26/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
387 25/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
388 24/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
389 23/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
390 22/07/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
391 20/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
392 19/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
393 18/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
394 17/07/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
395 15/07/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
396 13/07/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
397 11/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
398 10/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
399 09/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
400 08/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
401 07/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
402 06/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
403 05/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
404 04/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
405 03/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
406 02/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
407 01/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
408 30/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
409 29/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
410 28/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
411 27/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
412 26/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
413 25/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
414 24/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
415 23/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
416 22/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
417 21/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
418 20/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi shopblackberry
419 19/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
420 18/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
421 17/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
422 16/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
423 15/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
424 14/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
425 13/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
426 12/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
427 11/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
428 10/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
429 09/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
430 08/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
431 07/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
432 06/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
433 05/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
434 04/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
435 03/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
436 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
437 01/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
438 31/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mobilechinhhang
439 30/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
440 29/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
441 28/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
442 27/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
443 26/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
444 25/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
445 24/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
446 23/05/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
447 22/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
448 21/05/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
449 20/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
450 19/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
451 18/05/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ playmobile
452 17/05/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
453 16/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
454 15/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
455 14/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
456 13/05/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
457 11/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dienmaycongthao
458 10/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
459 09/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
460 08/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mobilechinhhang
461 07/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
462 06/05/2014 3 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
463 03/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ mobilechinhhang
464 02/05/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
465 01/05/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ daiphongmobile
466 30/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
467 29/04/2014 3 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mobilechinhhang
468 26/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
469 25/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mobilechinhhang
470 24/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
471 23/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
472 22/04/2014 3 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
473 19/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
474 18/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ mobilechinhhang
475 17/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ sieuthididong
476 16/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ playmobile
477 15/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi sieuthididong
478 14/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
479 13/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
480 12/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
481 11/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ mobilechinhhang
482 10/04/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ daiphongmobile
483 09/04/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
484 07/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ dienmaycongthao
485 06/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
486 05/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ dienmaycongthao
487 04/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
488 03/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
489 02/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ dienmaycongthao
490 01/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
491 31/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mobilechinhhang
492 30/03/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
493 29/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
494 28/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
495 27/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
496 26/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
497 25/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphongmobile
498 24/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
499 23/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
500 22/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphongmobile
501 21/03/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
502 19/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
503 18/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
504 17/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
505 16/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
506 15/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
507 14/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
508 13/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
509 12/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
510 11/03/2014 2 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
511 09/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
512 08/03/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
513 06/03/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
514 05/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
515 04/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
516 03/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
517 02/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
518 01/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
519 28/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
520 27/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
521 26/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
522 25/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
523 24/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
524 23/02/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
525 21/02/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ playmobile
526 20/02/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ lehieumobile
527 19/02/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ playmobile
528 18/02/2014 2 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ daiphongmobile
529 16/02/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
530 15/02/2014 10 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ buynowstore
531 05/02/2014 5 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
532 31/01/2014 2 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ lehieumobile
533 29/01/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ tinthanhmobile
534 27/01/2014 2 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
535 25/01/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
536 23/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
537 22/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
538 21/01/2014 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
539 20/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
540 19/01/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
541 17/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
542 16/01/2014 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
543 15/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
544 14/01/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
545 12/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
546 11/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
547 10/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
548 09/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
549 08/01/2014 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
550 07/01/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
551 05/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
552 04/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
553 03/01/2014 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
554 02/01/2014 2 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
555 31/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
556 30/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
557 29/12/2013 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
558 27/12/2013 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
559 25/12/2013 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
560 23/12/2013 2 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ lehieumobile
561 21/12/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ daiphuminh
562 20/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ lehieumobile
563 19/12/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ daiphuminh
564 18/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ lehieumobile
565 17/12/2013 5 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ daiphuminh
566 12/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
567 11/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
568 10/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
569 09/12/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
570 08/12/2013 4 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
571 04/12/2013 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
572 02/12/2013 6 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
573 26/11/2013 10 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
574 16/11/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ lehieumobile
575 15/11/2013 2 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
576 13/11/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
577 12/11/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
578 11/11/2013 15 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ buynowstore
579 27/10/2013 9 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
580 18/10/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
581 17/10/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
582 16/10/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
583 15/10/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
584 14/10/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
585 12/10/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
586 11/10/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
587 09/10/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
588 08/10/2013 5 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
589 03/10/2013 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
590 01/10/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
591 30/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
592 29/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
593 28/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
594 27/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
595 26/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
596 25/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
597 24/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
598 23/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
599 22/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
600 21/09/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
601 18/09/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
602 16/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
603 15/09/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
604 12/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
605 11/09/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ buynowstore
606 10/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
607 09/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
608 08/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
609 07/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
610 06/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
611 05/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
612 04/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
613 03/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
614 02/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
615 01/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
616 31/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
617 30/08/2013 2 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
618 28/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
619 27/08/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
620 24/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
621 23/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ lehieumobile
622 22/08/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tinthanhmobile
623 21/08/2013 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
624 19/08/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
625 16/08/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
626 14/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
627 13/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
628 12/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
629 11/08/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
630 09/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
631 08/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
632 07/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
633 06/08/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
634 03/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
635 02/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
636 01/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
637 31/07/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
638 30/07/2013 2 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
639 28/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
640 27/07/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ lehieumobile
641 26/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tinthanhmobile
642 25/07/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ lehieumobile
643 24/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
644 23/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
645 22/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ mobile_thienphu
646 21/07/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ lehieumobile
647 20/07/2013 2 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ mobile_thienphu
648 18/07/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ lehieumobile
649 17/07/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
650 16/07/2013 6 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ lehieumobile
651 10/07/2013 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ sieuthididong
652 09/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
653 08/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ daiphuminh
654 07/07/2013 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi sieuthididong
655 06/07/2013 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ sieuthididong
656 05/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
657 04/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ daiphuminh
658 03/07/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
659 02/07/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
660 01/07/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
661 30/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
662 29/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
663 28/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
664 27/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
665 26/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
666 25/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
667 24/06/2013 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ dtddlehung
668 21/06/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
669 20/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
670 19/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 799.000 VNĐ dtddlehung
671 18/06/2013 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 191.000 VNĐ sieuthididong
672 17/06/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 191.000 VNĐ daiphuminh
673 16/06/2013 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ sieuthididong
674 15/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
675 14/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
676 13/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
677 12/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
678 11/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
679 10/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
680 09/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
681 08/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ dtddlehung
682 07/06/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ daiphuminh
683 06/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
684 05/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
685 04/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
686 03/06/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
687 01/06/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
688 31/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
689 30/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
690 29/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
691 28/05/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
692 27/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
693 26/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
694 25/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
695 24/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
696 23/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
697 22/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
698 21/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
699 20/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
700 19/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
701 18/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
702 17/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
703 16/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
704 15/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
705 14/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
706 13/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ bichngocmobile
707 12/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
708 11/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
709 10/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
710 09/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
711 08/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
712 07/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
713 06/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
714 05/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
715 04/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
716 03/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
717 02/05/2013 3 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
718 29/04/2013 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
719 27/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
720 26/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
721 25/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
722 24/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
723 23/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
724 22/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
725 21/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
726 20/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
727 19/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
728 18/04/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
729 17/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ B_Nmobile
730 16/04/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ muahangtructuyen
731 15/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
732 14/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
733 13/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
734 12/04/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
735 11/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
736 10/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
737 09/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ B_Nmobile
738 08/04/2013 3 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ starmobile
739 05/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
740 04/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
741 03/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
742 02/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
743 01/04/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
744 31/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
745 30/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
746 29/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
747 28/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
748 27/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
749 26/03/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
750 25/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
751 24/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
752 23/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
753 22/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ B_Nmobile
754 21/03/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ mobigiare
755 20/03/2013 4 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
756 16/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
757 15/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
758 14/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
759 13/03/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
760 10/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
761 09/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
762 08/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
763 07/03/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
764 06/03/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
765 05/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ B_Nmobile
766 04/03/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
767 03/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
768 02/03/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
769 01/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
770 28/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
771 27/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
772 26/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
773 25/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
774 24/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
775 23/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
776 22/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
777 21/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
778 20/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
779 19/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
780 18/02/2013 11 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
781 07/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
782 06/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
783 05/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
784 04/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
785 03/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
786 02/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
787 01/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
788 31/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
789 30/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
790 29/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
791 28/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
792 27/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
793 26/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
794 25/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ bichngocmobile
795 24/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
796 23/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ lehieumobile
797 22/01/2013 3 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
798 19/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
799 18/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
800 17/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
801 16/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 6.188.000 VNĐ mobile_thienphu
802 15/01/2013 1 ngày 8.588.000 ₫ Tăng 6.198.000 VNĐ laptopbaongoc
803 14/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ lehieumobile
804 13/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tienxanhmobile
805 12/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhphumobile
806 11/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 6.198.000 VNĐ lehieumobile
807 10/01/2013 1 ngày 8.588.000 ₫ Tăng 6.198.000 VNĐ laptopbaongoc
808 09/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
809 08/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ lehieumobile
810 07/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ daiphongmobile
811 06/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
812 05/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ lehieumobile
813 04/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ daiphongmobile
814 03/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ lehieumobile
815 02/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ daiphongmobile
816 01/01/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ antuongmobile
817 31/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ lehieumobile
818 30/12/2012 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ antuongmobile
819 29/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ lehieumobile
820 28/12/2012 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ antuongmobile
821 27/12/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ tienxanhmobile
822 26/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
823 25/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
824 24/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
825 23/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
826 22/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
827 21/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
828 20/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
829 19/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
830 18/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ thoitrangmobile
831 17/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
832 16/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ thoitrangmobile
833 15/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
834 14/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
835 13/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
836 12/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
837 11/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
838 10/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
839 09/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
840 08/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
841 07/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
842 06/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
843 05/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
844 04/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ mobile_thienphu
845 03/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
846 02/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
847 01/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bichngocmobile
848 30/11/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ daiphongmobile
849 29/11/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dtddlehung
850 28/11/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
851 27/11/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ mobilechinhhang
852 26/11/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ minhphumobile
853 25/11/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
854 24/11/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ dtddlehung
855 23/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
856 22/11/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ minhphumobile
857 21/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
858 20/11/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
859 19/11/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobile_thienphu
860 18/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
861 17/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ antuongmobile
862 16/11/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ mobile_thienphu
863 15/11/2012 1 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ lehieumobile
864 14/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
865 13/11/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ tienxanhmobile
866 12/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ thoitrangmobile
867 11/11/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ tienxanhmobile
868 10/11/2012 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ sieuthididong
869 09/11/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ tienxanhmobile
870 08/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
871 07/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ thoitrangmobile
872 06/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ antuongmobile
873 05/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ thoitrangmobile
874 04/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
875 03/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ antuongmobile
876 02/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
877 01/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
878 31/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
879 30/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
880 29/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
881 28/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
882 27/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
883 26/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
884 25/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
885 24/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
886 23/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
887 22/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
888 21/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
889 20/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
890 19/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
891 18/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
892 17/10/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
893 16/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
894 15/10/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
895 14/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
896 13/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
897 12/10/2012 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
898 10/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ benmobile
899 09/10/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ lehieumobile
900 08/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
901 07/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
902 06/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
903 05/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
904 04/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
905 03/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
906 02/10/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ muahangtructuyen
907 01/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
908 30/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
909 29/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
910 28/09/2012 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
911 26/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
912 25/09/2012 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
913 23/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
914 22/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
915 21/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
916 20/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
917 19/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
918 18/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
919 17/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
920 16/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
921 15/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ benmobile
922 14/09/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ tienxanhmobile
923 13/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
924 12/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
925 11/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
926 10/09/2012 3 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
927 07/09/2012 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
928 05/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
929 04/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ antuongmobile
930 03/09/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
931 02/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
932 01/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
933 31/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
934 30/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
935 29/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
936 28/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ antuongmobile
937 27/08/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ lehieumobile
938 26/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
939 25/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
940 24/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
941 23/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
942 22/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
943 21/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
944 20/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
945 19/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
946 18/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ muahangtructuyen
947 17/08/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ lehieumobile
948 16/08/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
949 15/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ muahangtructuyen
950 14/08/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
951 13/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
952 12/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
953 11/08/2012 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
954 09/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
955 08/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
956 07/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ antuongmobile
957 06/08/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
958 05/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
959 04/08/2012 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
960 02/08/2012 3 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
961 30/07/2012 4 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
962 26/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
963 25/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
964 24/07/2012 4 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
965 20/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
966 19/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
967 18/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
968 17/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
969 16/07/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ bichngocmobile
970 15/07/2012 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
971 14/07/2012 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
972 13/07/2012 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dtddlehung
973 12/07/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
974 11/07/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
975 10/07/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ bichngocmobile
976 09/07/2012 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dtddlehung
977 08/07/2012 4 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
978 04/07/2012 2.600.000 ₫ bichngocmobile
Có tổng cộng 978 thay đổi giá của sản phẩm Sony Ericsson W995 Energetic Red đã được hệ thống ghi lại.