• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony Ericsson W995 Energetic Red

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony Ericsson W995 Energetic Red chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 20/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
2 19/09/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
3 18/09/2014 2 ngày 2.700.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
4 16/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
5 15/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
6 14/09/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
7 13/09/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
8 12/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
9 11/09/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
10 10/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
11 09/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
12 08/09/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
13 07/09/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
14 06/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
15 05/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ dtddlehung
16 04/09/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ dienmaycongthao
17 03/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
18 02/09/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
19 01/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
20 31/08/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
21 30/08/2014 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
22 28/08/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
23 27/08/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
24 26/08/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
25 25/08/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
26 24/08/2014 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
27 22/08/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
28 21/08/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
29 20/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
30 19/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
31 18/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
32 17/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
33 16/08/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
34 15/08/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
35 14/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
36 13/08/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ playmobile
37 11/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
38 10/08/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
39 09/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
40 08/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
41 07/08/2014 2 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
42 05/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
43 04/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
44 03/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
45 02/08/2014 3 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
46 30/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
47 29/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
48 28/07/2014 2 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
49 26/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
50 25/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
51 24/07/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
52 23/07/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
53 22/07/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
54 20/07/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
55 19/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
56 18/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
57 17/07/2014 2 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
58 15/07/2014 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
59 13/07/2014 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
60 11/07/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
61 10/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
62 09/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
63 08/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
64 07/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
65 06/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
66 05/07/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
67 04/07/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
68 03/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
69 02/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
70 01/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
71 30/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
72 29/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
73 28/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
74 27/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
75 26/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
76 25/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
77 24/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
78 23/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
79 22/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
80 21/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
81 20/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi shopblackberry
82 19/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
83 18/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
84 17/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
85 16/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
86 15/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
87 14/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
88 13/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
89 12/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
90 11/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
91 10/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
92 09/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
93 08/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
94 07/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
95 06/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
96 05/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
97 04/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
98 03/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
99 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilechinhhang
100 01/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilechinhhang
101 31/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ mobilechinhhang
102 30/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
103 29/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
104 28/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
105 27/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
106 26/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
107 25/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
108 24/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
109 23/05/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
110 22/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
111 21/05/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
112 20/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
113 19/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
114 18/05/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ playmobile
115 17/05/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
116 16/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
117 15/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
118 14/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
119 13/05/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
120 11/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ dienmaycongthao
121 10/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
122 09/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
123 08/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ mobilechinhhang
124 07/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
125 06/05/2014 3 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
126 03/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ mobilechinhhang
127 02/05/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi daiphongmobile
128 01/05/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ daiphongmobile
129 30/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilechinhhang
130 29/04/2014 3 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ mobilechinhhang
131 26/04/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
132 25/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ mobilechinhhang
133 24/04/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
134 23/04/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
135 22/04/2014 3 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
136 19/04/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
137 18/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ mobilechinhhang
138 17/04/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Tăng 49.000 VNĐ sieuthididong
139 16/04/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ playmobile
140 15/04/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi sieuthididong
141 14/04/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
142 13/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilechinhhang
143 12/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilechinhhang
144 11/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ mobilechinhhang
145 10/04/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ daiphongmobile
146 09/04/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
147 07/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ dienmaycongthao
148 06/04/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
149 05/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ dienmaycongthao
150 04/04/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
151 03/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
152 02/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ dienmaycongthao
153 01/04/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
154 31/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ mobilechinhhang
155 30/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
156 29/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
157 28/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
158 27/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi daiphongmobile
159 26/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi daiphongmobile
160 25/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiphongmobile
161 24/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
162 23/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
163 22/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiphongmobile
164 21/03/2014 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
165 19/03/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
166 18/03/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
167 17/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
168 16/03/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
169 15/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
170 14/03/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
171 13/03/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
172 12/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
173 11/03/2014 2 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
174 09/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
175 08/03/2014 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
176 06/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
177 05/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
178 04/03/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
179 03/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
180 02/03/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
181 01/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
182 28/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
183 27/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
184 26/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
185 25/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
186 24/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
187 23/02/2014 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
188 21/02/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ playmobile
189 20/02/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ lehieumobile
190 19/02/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ playmobile
191 18/02/2014 2 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ daiphongmobile
192 16/02/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
193 15/02/2014 10 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ buynowstore
194 05/02/2014 5 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
195 31/01/2014 2 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ lehieumobile
196 29/01/2014 2 ngày 2.700.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ tinthanhmobile
197 27/01/2014 2 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
198 25/01/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
199 23/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
200 22/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
201 21/01/2014 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
202 20/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
203 19/01/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
204 17/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
205 16/01/2014 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
206 15/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
207 14/01/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
208 12/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
209 11/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
210 10/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
211 09/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
212 08/01/2014 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
213 07/01/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
214 05/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
215 04/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
216 03/01/2014 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
217 02/01/2014 2 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
218 31/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
219 30/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
220 29/12/2013 2 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
221 27/12/2013 2 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
222 25/12/2013 2 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
223 23/12/2013 2 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ lehieumobile
224 21/12/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ daiphuminh
225 20/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ lehieumobile
226 19/12/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ daiphuminh
227 18/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ lehieumobile
228 17/12/2013 5 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ daiphuminh
229 12/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
230 11/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
231 10/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
232 09/12/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
233 08/12/2013 4 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
234 04/12/2013 2 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
235 02/12/2013 6 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
236 26/11/2013 10 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
237 16/11/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ lehieumobile
238 15/11/2013 2 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
239 13/11/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
240 12/11/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
241 11/11/2013 15 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ buynowstore
242 27/10/2013 9 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
243 18/10/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
244 17/10/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
245 16/10/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
246 15/10/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
247 14/10/2013 2 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
248 12/10/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
249 11/10/2013 2 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
250 09/10/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
251 08/10/2013 5 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
252 03/10/2013 2 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
253 01/10/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
254 30/09/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
255 29/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
256 28/09/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
257 27/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
258 26/09/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
259 25/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
260 24/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
261 23/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
262 22/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
263 21/09/2013 3 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
264 18/09/2013 2 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
265 16/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
266 15/09/2013 3 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
267 12/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
268 11/09/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ buynowstore
269 10/09/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
270 09/09/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
271 08/09/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
272 07/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
273 06/09/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
274 05/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
275 04/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
276 03/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
277 02/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
278 01/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
279 31/08/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
280 30/08/2013 2 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
281 28/08/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
282 27/08/2013 3 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
283 24/08/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
284 23/08/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ lehieumobile
285 22/08/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ tinthanhmobile
286 21/08/2013 2 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
287 19/08/2013 3 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
288 16/08/2013 2 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
289 14/08/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
290 13/08/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
291 12/08/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
292 11/08/2013 2 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
293 09/08/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
294 08/08/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
295 07/08/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
296 06/08/2013 3 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
297 03/08/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
298 02/08/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
299 01/08/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
300 31/07/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
301 30/07/2013 2 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
302 28/07/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
303 27/07/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ lehieumobile
304 26/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ tinthanhmobile
305 25/07/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ lehieumobile
306 24/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
307 23/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
308 22/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ mobile_thienphu
309 21/07/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ lehieumobile
310 20/07/2013 2 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ mobile_thienphu
311 18/07/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ lehieumobile
312 17/07/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
313 16/07/2013 6 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ lehieumobile
314 10/07/2013 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ sieuthididong
315 09/07/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
316 08/07/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ daiphuminh
317 07/07/2013 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi sieuthididong
318 06/07/2013 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ sieuthididong
319 05/07/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
320 04/07/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ daiphuminh
321 03/07/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
322 02/07/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
323 01/07/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
324 30/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
325 29/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
326 28/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
327 27/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
328 26/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
329 25/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
330 24/06/2013 3 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ dtddlehung
331 21/06/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
332 20/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
333 19/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 799.000 VNĐ dtddlehung
334 18/06/2013 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giảm 191.000 VNĐ sieuthididong
335 17/06/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 191.000 VNĐ daiphuminh
336 16/06/2013 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ sieuthididong
337 15/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
338 14/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
339 13/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
340 12/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
341 11/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
342 10/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
343 09/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
344 08/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ dtddlehung
345 07/06/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ daiphuminh
346 06/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
347 05/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
348 04/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
349 03/06/2013 2 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
350 01/06/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
351 31/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
352 30/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
353 29/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
354 28/05/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
355 27/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
356 26/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
357 25/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
358 24/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
359 23/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
360 22/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
361 21/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
362 20/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
363 19/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
364 18/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
365 17/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
366 16/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
367 15/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
368 14/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
369 13/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ bichngocmobile
370 12/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
371 11/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
372 10/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
373 09/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
374 08/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
375 07/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
376 06/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
377 05/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
378 04/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
379 03/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
380 02/05/2013 3 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
381 29/04/2013 2 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
382 27/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
383 26/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
384 25/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
385 24/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
386 23/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
387 22/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
388 21/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
389 20/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
390 19/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
391 18/04/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
392 17/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ B_Nmobile
393 16/04/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ muahangtructuyen
394 15/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
395 14/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
396 13/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
397 12/04/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
398 11/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
399 10/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
400 09/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ B_Nmobile
401 08/04/2013 3 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ starmobile
402 05/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
403 04/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
404 03/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
405 02/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
406 01/04/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
407 31/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
408 30/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
409 29/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
410 28/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
411 27/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
412 26/03/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
413 25/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
414 24/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
415 23/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
416 22/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ B_Nmobile
417 21/03/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ mobigiare
418 20/03/2013 4 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
419 16/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
420 15/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
421 14/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
422 13/03/2013 3 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
423 10/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
424 09/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
425 08/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
426 07/03/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
427 06/03/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
428 05/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ B_Nmobile
429 04/03/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
430 03/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
431 02/03/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
432 01/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
433 28/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
434 27/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
435 26/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
436 25/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
437 24/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
438 23/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
439 22/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
440 21/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
441 20/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
442 19/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
443 18/02/2013 11 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
444 07/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
445 06/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
446 05/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
447 04/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
448 03/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
449 02/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
450 01/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
451 31/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
452 30/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
453 29/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
454 28/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
455 27/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
456 26/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
457 25/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ bichngocmobile
458 24/01/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
459 23/01/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ lehieumobile
460 22/01/2013 3 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
461 19/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
462 18/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
463 17/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
464 16/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 6.188.000 VNĐ mobile_thienphu
465 15/01/2013 1 ngày 8.588.000 VNĐ Tăng 6.198.000 VNĐ laptopbaongoc
466 14/01/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ lehieumobile
467 13/01/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tienxanhmobile
468 12/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhphumobile
469 11/01/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 6.198.000 VNĐ lehieumobile
470 10/01/2013 1 ngày 8.588.000 VNĐ Tăng 6.198.000 VNĐ laptopbaongoc
471 09/01/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
472 08/01/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ lehieumobile
473 07/01/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ daiphongmobile
474 06/01/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
475 05/01/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ lehieumobile
476 04/01/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ daiphongmobile
477 03/01/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ lehieumobile
478 02/01/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ daiphongmobile
479 01/01/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ antuongmobile
480 31/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ lehieumobile
481 30/12/2012 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ antuongmobile
482 29/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ lehieumobile
483 28/12/2012 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ antuongmobile
484 27/12/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ tienxanhmobile
485 26/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
486 25/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
487 24/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
488 23/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
489 22/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
490 21/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
491 20/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
492 19/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
493 18/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ thoitrangmobile
494 17/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
495 16/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ thoitrangmobile
496 15/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
497 14/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
498 13/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
499 12/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
500 11/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
501 10/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
502 09/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
503 08/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
504 07/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
505 06/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
506 05/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
507 04/12/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ mobile_thienphu
508 03/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
509 02/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
510 01/12/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bichngocmobile
511 30/11/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ daiphongmobile
512 29/11/2012 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ dtddlehung
513 28/11/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi mobilechinhhang
514 27/11/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ mobilechinhhang
515 26/11/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ minhphumobile
516 25/11/2012 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
517 24/11/2012 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ dtddlehung
518 23/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
519 22/11/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ minhphumobile
520 21/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
521 20/11/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
522 19/11/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mobile_thienphu
523 18/11/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
524 17/11/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ antuongmobile
525 16/11/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ mobile_thienphu
526 15/11/2012 1 ngày 2.590.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ lehieumobile
527 14/11/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
528 13/11/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 201.000 VNĐ tienxanhmobile
529 12/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ thoitrangmobile
530 11/11/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ tienxanhmobile
531 10/11/2012 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ sieuthididong
532 09/11/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 201.000 VNĐ tienxanhmobile
533 08/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
534 07/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ thoitrangmobile
535 06/11/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ antuongmobile
536 05/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ thoitrangmobile
537 04/11/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
538 03/11/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ antuongmobile
539 02/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
540 01/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
541 31/10/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
542 30/10/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
543 29/10/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
544 28/10/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
545 27/10/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
546 26/10/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
547 25/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
548 24/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
549 23/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
550 22/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
551 21/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
552 20/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
553 19/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
554 18/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
555 17/10/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
556 16/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
557 15/10/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
558 14/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
559 13/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
560 12/10/2012 2 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
561 10/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ benmobile
562 09/10/2012 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ lehieumobile
563 08/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
564 07/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
565 06/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
566 05/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
567 04/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
568 03/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
569 02/10/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ muahangtructuyen
570 01/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
571 30/09/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
572 29/09/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
573 28/09/2012 2 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
574 26/09/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
575 25/09/2012 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
576 23/09/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
577 22/09/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
578 21/09/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
579 20/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
580 19/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
581 18/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
582 17/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
583 16/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
584 15/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ benmobile
585 14/09/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ tienxanhmobile
586 13/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
587 12/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
588 11/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
589 10/09/2012 3 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
590 07/09/2012 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
591 05/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
592 04/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ antuongmobile
593 03/09/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
594 02/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
595 01/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
596 31/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
597 30/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
598 29/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
599 28/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ antuongmobile
600 27/08/2012 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ lehieumobile
601 26/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
602 25/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
603 24/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
604 23/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
605 22/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
606 21/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
607 20/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
608 19/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
609 18/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ muahangtructuyen
610 17/08/2012 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ lehieumobile
611 16/08/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
612 15/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ muahangtructuyen
613 14/08/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
614 13/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
615 12/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
616 11/08/2012 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
617 09/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
618 08/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
619 07/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ antuongmobile
620 06/08/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
621 05/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
622 04/08/2012 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
623 02/08/2012 3 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
624 30/07/2012 4 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
625 26/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
626 25/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
627 24/07/2012 4 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
628 20/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
629 19/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
630 18/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
631 17/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
632 16/07/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ bichngocmobile
633 15/07/2012 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
634 14/07/2012 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
635 13/07/2012 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ dtddlehung
636 12/07/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
637 11/07/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
638 10/07/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ bichngocmobile
639 09/07/2012 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ dtddlehung
640 08/07/2012 4 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
641 04/07/2012 2.600.000 VNĐ bichngocmobile
Có tổng cộng 641 thay đổi giá của sản phẩm Sony Ericsson W995 Energetic Red đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Sony Ericsson W995 Energetic Red trong mục Mobile