Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony Ericsson W995 Energetic Red

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony Ericsson W995 Energetic Red chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 27/09/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
2 26/09/2016 6 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ dtdidongco
3 20/09/2016 4 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
4 16/09/2016 3 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ lehieumobile
5 13/09/2016 10 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
6 03/09/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ dtdidongco
7 02/09/2016 3 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
8 30/08/2016 3 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ lehieumobile
9 27/08/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
10 26/08/2016 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
11 23/08/2016 7 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
12 16/08/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ dtdidongco
13 14/08/2016 3 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ lehieumobile
14 11/08/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ dtdidongco
15 10/08/2016 4 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
16 06/08/2016 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ lehieumobile
17 05/08/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ dtdidongco
18 04/08/2016 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
19 03/08/2016 2 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
20 01/08/2016 3 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
21 29/07/2016 2 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
22 27/07/2016 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ lehieumobile
23 26/07/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
24 25/07/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
25 23/07/2016 4 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
26 19/07/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ dtdidongco
27 18/07/2016 3 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ lehieumobile
28 15/07/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
29 14/07/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
30 13/07/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
31 12/07/2016 10 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ tinthanhmobile
32 02/07/2016 2 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ lehieumobile
33 30/06/2016 8 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
34 22/06/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
35 20/06/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
36 19/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
37 18/06/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
38 17/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
39 16/06/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
40 15/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
41 14/06/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
42 13/06/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
43 11/06/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
44 09/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
45 08/06/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ tinthanhmobile
46 07/06/2016 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ lehieumobile
47 06/06/2016 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ dtdidongco
48 03/06/2016 2 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ lehieumobile
49 01/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
50 31/05/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
51 30/05/2016 5 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
52 25/05/2016 8 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ dtdidongco
53 17/05/2016 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
54 16/05/2016 7 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ lehieumobile
55 09/05/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
56 08/05/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
57 07/05/2016 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ dtdidongco
58 04/05/2016 7 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ lehieumobile
59 27/04/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
60 25/04/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
61 24/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
62 23/04/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
63 22/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
64 21/04/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
65 20/04/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ dtdidongco
66 18/04/2016 2 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ lehieumobile
67 16/04/2016 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
68 12/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
69 11/04/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
70 10/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
71 09/04/2016 3 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
72 06/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
73 05/04/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
74 04/04/2016 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
75 01/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
76 31/03/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
77 29/03/2016 13 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
78 16/03/2016 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
79 14/03/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tinthanhmobile
80 13/03/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ T_mobile1
81 12/03/2016 5 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
82 07/03/2016 8 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi ATTMOBILE
83 28/02/2016 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi ATTMOBILE
84 27/02/2016 4 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ ATTMOBILE
85 23/02/2016 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tinthanhmobile
86 21/02/2016 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ lehieumobile
87 19/02/2016 18 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tinthanhmobile
88 01/02/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi T_mobile1
89 31/01/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi T_mobile1
90 30/01/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ T_mobile1
91 29/01/2016 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
92 27/01/2016 4 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
93 23/01/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi T_mobile1
94 22/01/2016 6 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ T_mobile1
95 16/01/2016 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tinthanhmobile
96 14/01/2016 6 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ T_mobile1
97 08/01/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
98 07/01/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopon
99 06/01/2016 9 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopon
100 28/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopon
101 27/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopon
102 26/12/2015 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopon
103 24/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopon
104 23/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shopon
105 22/12/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tinthanhmobile
106 21/12/2015 2 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ daiphuminh
107 19/12/2015 7 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopon
108 12/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopon
109 11/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopon
110 10/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ shopon
111 09/12/2015 4 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ dangcapmobile
112 05/12/2015 3 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
113 02/12/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
114 01/12/2015 3 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididongxua
115 28/11/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ dienthoaididongxua
116 27/11/2015 5 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ dangcapmobile
117 22/11/2015 10 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididongxua
118 12/11/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
119 11/11/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ daiphuminh
120 10/11/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididongxua
121 09/11/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididongxua
122 08/11/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
123 07/11/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
124 05/11/2015 6 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
125 30/10/2015 5 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
126 25/10/2015 3 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
127 22/10/2015 3 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
128 19/10/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tinthanhmobile
129 18/10/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
130 17/10/2015 3 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tinthanhmobile
131 14/10/2015 2 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
132 12/10/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ daiphuminh
133 10/10/2015 4 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididongxua
134 06/10/2015 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididongxua
135 04/10/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididongxua
136 03/10/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididongxua
137 02/10/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
138 01/10/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ daiphuminh
139 29/09/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
140 28/09/2015 3 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ daiphuminh
141 25/09/2015 2 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
142 23/09/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tinthanhmobile
143 21/09/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
144 20/09/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tinthanhmobile
145 19/09/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
146 18/09/2015 3 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
147 15/09/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
148 14/09/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
149 13/09/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
150 12/09/2015 2 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
151 10/09/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ daiphuminh
152 09/09/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididongxua
153 08/09/2015 3 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
154 05/09/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
155 03/09/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ daiphuminh
156 02/09/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ shopblackberry
157 31/08/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
158 30/08/2015 5 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lehieumobile
159 25/08/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi shopblackberry
160 24/08/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ shopblackberry
161 23/08/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
162 22/08/2015 9 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ shopblackberry
163 13/08/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ daiphuminh
164 12/08/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ shopblackberry
165 11/08/2015 3 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
166 08/08/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
167 07/08/2015 8 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
168 30/07/2015 7 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
169 23/07/2015 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
170 19/07/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
171 17/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
172 16/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
173 15/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
174 14/07/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
175 12/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
176 11/07/2015 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
177 07/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
178 06/07/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi dangcapmobile
179 05/07/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dangcapmobile
180 04/07/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
181 02/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
182 01/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
183 30/06/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
184 29/06/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
185 26/06/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
186 25/06/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
187 24/06/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
188 22/06/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
189 20/06/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi dangcapmobile
190 19/06/2015 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ dangcapmobile
191 17/06/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobilechinhhang
192 16/06/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
193 15/06/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
194 14/06/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
195 11/06/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
196 10/06/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
197 07/06/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
198 06/06/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ dangcapmobile
199 05/06/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
200 04/06/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
201 03/06/2015 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ dangcapmobile
202 01/06/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
203 31/05/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
204 30/05/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
205 29/05/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi dangcapmobile
206 28/05/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi dangcapmobile
207 27/05/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ dangcapmobile
208 26/05/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
209 23/05/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
210 22/05/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dtddlehung
211 21/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
212 20/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
213 19/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
214 18/05/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ dangcapmobile
215 17/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
216 16/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
217 15/05/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
218 14/05/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ mobile_thienphu
219 13/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
220 12/05/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ dangcapmobile
221 11/05/2015 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
222 09/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
223 08/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
224 07/05/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
225 06/05/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
226 05/05/2015 4 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
227 01/05/2015 4 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
228 27/04/2015 3 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
229 24/04/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
230 23/04/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
231 22/04/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dtddlehung
232 21/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
233 20/04/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
234 19/04/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
235 17/04/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
236 16/04/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
237 14/04/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
238 13/04/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
239 12/04/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
240 10/04/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
241 08/04/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
242 07/04/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
243 06/04/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
244 05/04/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
245 04/04/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ dangcapmobile
246 03/04/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ shopblackberry
247 02/04/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
248 01/04/2015 7 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
249 25/03/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
250 22/03/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
251 21/03/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
252 20/03/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
253 17/03/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
254 16/03/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
255 15/03/2015 6 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
256 09/03/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ dangcapmobile
257 08/03/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
258 07/03/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
259 05/03/2015 4 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dtddlehung
260 01/03/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobilechinhhang
261 28/02/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
262 26/02/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
263 25/02/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobilechinhhang
264 24/02/2015 10 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
265 14/02/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
266 13/02/2015 3 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
267 10/02/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ mobilechinhhang
268 09/02/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
269 07/02/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
270 06/02/2015 4 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
271 02/02/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
272 01/02/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
273 30/01/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
274 27/01/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
275 26/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
276 25/01/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
277 24/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
278 23/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
279 22/01/2015 8 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
280 14/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
281 13/01/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
282 10/01/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
283 08/01/2015 4 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
284 04/01/2015 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
285 31/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
286 30/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
287 29/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
288 28/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
289 27/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
290 26/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
291 25/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
292 24/12/2014 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
293 21/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
294 20/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
295 19/12/2014 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
296 16/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
297 15/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
298 14/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
299 13/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
300 12/12/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
301 10/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
302 09/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
303 08/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
304 07/12/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
305 05/12/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
306 03/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
307 02/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ shopblackberry
308 01/12/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ mobilechinhhang
309 30/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
310 29/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
311 28/11/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
312 27/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
313 26/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
314 25/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
315 24/11/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
316 22/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
317 21/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
318 20/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
319 19/11/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
320 18/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
321 17/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
322 16/11/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
323 15/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ shopblackberry
324 14/11/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
325 13/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi shopblackberry
326 12/11/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi shopblackberry
327 10/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
328 09/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
329 08/11/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
330 07/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
331 06/11/2014 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
332 03/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
333 02/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
334 01/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
335 31/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
336 30/10/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
337 28/10/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
338 27/10/2014 3 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
339 24/10/2014 5 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
340 19/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
341 18/10/2014 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
342 14/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
343 13/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
344 12/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
345 11/10/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ tinthanhmobile
346 10/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ playmobile
347 09/10/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
348 08/10/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
349 07/10/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
350 05/10/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lehieumobile
351 03/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
352 02/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
353 01/10/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ playmobile
354 29/09/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
355 27/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
356 26/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
357 25/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ playmobile
358 24/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
359 23/09/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
360 22/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
361 21/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi shopblackberry
362 20/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
363 19/09/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
364 18/09/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
365 16/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
366 15/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
367 14/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
368 13/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
369 12/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
370 11/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
371 10/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
372 09/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
373 08/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
374 07/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
375 06/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
376 05/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dtddlehung
377 04/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmaycongthao
378 03/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
379 02/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
380 01/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
381 31/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
382 30/08/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
383 28/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
384 27/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
385 26/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
386 25/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
387 24/08/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
388 22/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
389 21/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
390 20/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
391 19/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
392 18/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
393 17/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
394 16/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
395 15/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
396 14/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
397 13/08/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ playmobile
398 11/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
399 10/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
400 09/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
401 08/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
402 07/08/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
403 05/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
404 04/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
405 03/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
406 02/08/2014 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
407 30/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
408 29/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
409 28/07/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
410 26/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
411 25/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
412 24/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
413 23/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
414 22/07/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
415 20/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
416 19/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
417 18/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
418 17/07/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
419 15/07/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
420 13/07/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
421 11/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
422 10/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
423 09/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
424 08/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
425 07/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
426 06/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
427 05/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
428 04/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
429 03/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
430 02/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
431 01/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
432 30/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
433 29/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
434 28/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
435 27/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
436 26/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
437 25/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
438 24/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
439 23/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
440 22/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
441 21/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
442 20/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi shopblackberry
443 19/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
444 18/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
445 17/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
446 16/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
447 15/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
448 14/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
449 13/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
450 12/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
451 11/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
452 10/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
453 09/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
454 08/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
455 07/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
456 06/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
457 05/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
458 04/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
459 03/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
460 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
461 01/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
462 31/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mobilechinhhang
463 30/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
464 29/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
465 28/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
466 27/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
467 26/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
468 25/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
469 24/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
470 23/05/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
471 22/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
472 21/05/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
473 20/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
474 19/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
475 18/05/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ playmobile
476 17/05/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
477 16/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
478 15/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
479 14/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
480 13/05/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
481 11/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dienmaycongthao
482 10/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
483 09/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
484 08/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mobilechinhhang
485 07/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
486 06/05/2014 3 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
487 03/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ mobilechinhhang
488 02/05/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
489 01/05/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ daiphongmobile
490 30/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
491 29/04/2014 3 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mobilechinhhang
492 26/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
493 25/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mobilechinhhang
494 24/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
495 23/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
496 22/04/2014 3 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
497 19/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
498 18/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ mobilechinhhang
499 17/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ sieuthididong
500 16/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ playmobile
501 15/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi sieuthididong
502 14/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
503 13/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
504 12/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
505 11/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ mobilechinhhang
506 10/04/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ daiphongmobile
507 09/04/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
508 07/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ dienmaycongthao
509 06/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
510 05/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ dienmaycongthao
511 04/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
512 03/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
513 02/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ dienmaycongthao
514 01/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
515 31/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mobilechinhhang
516 30/03/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
517 29/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
518 28/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
519 27/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
520 26/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
521 25/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphongmobile
522 24/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
523 23/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
524 22/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphongmobile
525 21/03/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
526 19/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
527 18/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
528 17/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
529 16/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
530 15/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
531 14/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
532 13/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
533 12/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
534 11/03/2014 2 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
535 09/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
536 08/03/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
537 06/03/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
538 05/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
539 04/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
540 03/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
541 02/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
542 01/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
543 28/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
544 27/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
545 26/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
546 25/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
547 24/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
548 23/02/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
549 21/02/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ playmobile
550 20/02/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ lehieumobile
551 19/02/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ playmobile
552 18/02/2014 2 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ daiphongmobile
553 16/02/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
554 15/02/2014 10 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ buynowstore
555 05/02/2014 5 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
556 31/01/2014 2 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ lehieumobile
557 29/01/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ tinthanhmobile
558 27/01/2014 2 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
559 25/01/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
560 23/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
561 22/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
562 21/01/2014 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
563 20/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
564 19/01/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
565 17/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
566 16/01/2014 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
567 15/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
568 14/01/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
569 12/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
570 11/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
571 10/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
572 09/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
573 08/01/2014 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
574 07/01/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
575 05/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
576 04/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
577 03/01/2014 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
578 02/01/2014 2 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
579 31/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
580 30/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
581 29/12/2013 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
582 27/12/2013 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
583 25/12/2013 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
584 23/12/2013 2 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ lehieumobile
585 21/12/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ daiphuminh
586 20/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ lehieumobile
587 19/12/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ daiphuminh
588 18/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ lehieumobile
589 17/12/2013 5 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ daiphuminh
590 12/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
591 11/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
592 10/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
593 09/12/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
594 08/12/2013 4 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
595 04/12/2013 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
596 02/12/2013 6 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
597 26/11/2013 10 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
598 16/11/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ lehieumobile
599 15/11/2013 2 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
600 13/11/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
601 12/11/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
602 11/11/2013 15 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ buynowstore
603 27/10/2013 9 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
604 18/10/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
605 17/10/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
606 16/10/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
607 15/10/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
608 14/10/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
609 12/10/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
610 11/10/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
611 09/10/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
612 08/10/2013 5 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
613 03/10/2013 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
614 01/10/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
615 30/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
616 29/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
617 28/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
618 27/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
619 26/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
620 25/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
621 24/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
622 23/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
623 22/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
624 21/09/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
625 18/09/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
626 16/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
627 15/09/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
628 12/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
629 11/09/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ buynowstore
630 10/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
631 09/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
632 08/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
633 07/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
634 06/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
635 05/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
636 04/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
637 03/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
638 02/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
639 01/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
640 31/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
641 30/08/2013 2 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
642 28/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
643 27/08/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
644 24/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
645 23/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ lehieumobile
646 22/08/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tinthanhmobile
647 21/08/2013 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
648 19/08/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
649 16/08/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
650 14/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
651 13/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
652 12/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
653 11/08/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
654 09/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
655 08/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
656 07/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
657 06/08/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
658 03/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
659 02/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
660 01/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
661 31/07/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
662 30/07/2013 2 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
663 28/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
664 27/07/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ lehieumobile
665 26/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tinthanhmobile
666 25/07/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ lehieumobile
667 24/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
668 23/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
669 22/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ mobile_thienphu
670 21/07/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ lehieumobile
671 20/07/2013 2 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ mobile_thienphu
672 18/07/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ lehieumobile
673 17/07/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
674 16/07/2013 6 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ lehieumobile
675 10/07/2013 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ sieuthididong
676 09/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
677 08/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ daiphuminh
678 07/07/2013 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi sieuthididong
679 06/07/2013 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ sieuthididong
680 05/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
681 04/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ daiphuminh
682 03/07/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
683 02/07/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
684 01/07/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
685 30/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
686 29/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
687 28/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
688 27/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
689 26/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
690 25/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
691 24/06/2013 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ dtddlehung
692 21/06/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
693 20/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
694 19/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 799.000 VNĐ dtddlehung
695 18/06/2013 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 191.000 VNĐ sieuthididong
696 17/06/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 191.000 VNĐ daiphuminh
697 16/06/2013 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ sieuthididong
698 15/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
699 14/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
700 13/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
701 12/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
702 11/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
703 10/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
704 09/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
705 08/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ dtddlehung
706 07/06/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ daiphuminh
707 06/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
708 05/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
709 04/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
710 03/06/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
711 01/06/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
712 31/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
713 30/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
714 29/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
715 28/05/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
716 27/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
717 26/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
718 25/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
719 24/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
720 23/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
721 22/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
722 21/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
723 20/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
724 19/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
725 18/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
726 17/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
727 16/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
728 15/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
729 14/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
730 13/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ bichngocmobile
731 12/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
732 11/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
733 10/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
734 09/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
735 08/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
736 07/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
737 06/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
738 05/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
739 04/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
740 03/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
741 02/05/2013 3 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
742 29/04/2013 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
743 27/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
744 26/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
745 25/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
746 24/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
747 23/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
748 22/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
749 21/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
750 20/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
751 19/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
752 18/04/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
753 17/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ B_Nmobile
754 16/04/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ muahangtructuyen
755 15/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
756 14/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
757 13/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
758 12/04/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
759 11/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
760 10/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
761 09/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ B_Nmobile
762 08/04/2013 3 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ starmobile
763 05/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
764 04/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
765 03/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
766 02/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
767 01/04/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
768 31/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
769 30/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
770 29/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
771 28/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
772 27/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
773 26/03/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
774 25/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
775 24/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
776 23/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
777 22/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ B_Nmobile
778 21/03/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ mobigiare
779 20/03/2013 4 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
780 16/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
781 15/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
782 14/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
783 13/03/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
784 10/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
785 09/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
786 08/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
787 07/03/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
788 06/03/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
789 05/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ B_Nmobile
790 04/03/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
791 03/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
792 02/03/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
793 01/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
794 28/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
795 27/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
796 26/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
797 25/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
798 24/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
799 23/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
800 22/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
801 21/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
802 20/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
803 19/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
804 18/02/2013 11 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
805 07/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
806 06/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
807 05/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
808 04/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
809 03/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
810 02/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
811 01/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
812 31/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
813 30/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
814 29/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
815 28/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
816 27/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
817 26/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
818 25/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ bichngocmobile
819 24/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
820 23/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ lehieumobile
821 22/01/2013 3 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
822 19/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
823 18/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
824 17/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
825 16/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 6.188.000 VNĐ mobile_thienphu
826 15/01/2013 1 ngày 8.588.000 ₫ Tăng 6.198.000 VNĐ laptopbaongoc
827 14/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ lehieumobile
828 13/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tienxanhmobile
829 12/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhphumobile
830 11/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 6.198.000 VNĐ lehieumobile
831 10/01/2013 1 ngày 8.588.000 ₫ Tăng 6.198.000 VNĐ laptopbaongoc
832 09/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
833 08/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ lehieumobile
834 07/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ daiphongmobile
835 06/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
836 05/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ lehieumobile
837 04/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ daiphongmobile
838 03/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ lehieumobile
839 02/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ daiphongmobile
840 01/01/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ antuongmobile
841 31/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ lehieumobile
842 30/12/2012 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ antuongmobile
843 29/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ lehieumobile
844 28/12/2012 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ antuongmobile
845 27/12/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ tienxanhmobile
846 26/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
847 25/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
848 24/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
849 23/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
850 22/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
851 21/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
852 20/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
853 19/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
854 18/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ thoitrangmobile
855 17/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
856 16/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ thoitrangmobile
857 15/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
858 14/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
859 13/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
860 12/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
861 11/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
862 10/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
863 09/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
864 08/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
865 07/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
866 06/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
867 05/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
868 04/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ mobile_thienphu
869 03/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
870 02/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
871 01/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bichngocmobile
872 30/11/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ daiphongmobile
873 29/11/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dtddlehung
874 28/11/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
875 27/11/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ mobilechinhhang
876 26/11/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ minhphumobile
877 25/11/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
878 24/11/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ dtddlehung
879 23/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
880 22/11/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ minhphumobile
881 21/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
882 20/11/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
883 19/11/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobile_thienphu
884 18/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
885 17/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ antuongmobile
886 16/11/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ mobile_thienphu
887 15/11/2012 1 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ lehieumobile
888 14/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
889 13/11/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ tienxanhmobile
890 12/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ thoitrangmobile
891 11/11/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ tienxanhmobile
892 10/11/2012 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ sieuthididong
893 09/11/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ tienxanhmobile
894 08/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
895 07/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ thoitrangmobile
896 06/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ antuongmobile
897 05/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ thoitrangmobile
898 04/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
899 03/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ antuongmobile
900 02/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
901 01/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
902 31/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
903 30/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
904 29/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
905 28/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
906 27/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
907 26/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
908 25/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
909 24/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
910 23/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
911 22/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
912 21/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
913 20/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
914 19/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
915 18/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
916 17/10/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
917 16/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
918 15/10/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
919 14/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
920 13/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
921 12/10/2012 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
922 10/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ benmobile
923 09/10/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ lehieumobile
924 08/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
925 07/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
926 06/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
927 05/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
928 04/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
929 03/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
930 02/10/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ muahangtructuyen
931 01/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
932 30/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
933 29/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
934 28/09/2012 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
935 26/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
936 25/09/2012 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
937 23/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
938 22/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
939 21/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
940 20/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
941 19/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
942 18/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
943 17/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
944 16/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
945 15/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ benmobile
946 14/09/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ tienxanhmobile
947 13/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
948 12/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
949 11/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
950 10/09/2012 3 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
951 07/09/2012 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
952 05/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
953 04/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ antuongmobile
954 03/09/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
955 02/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
956 01/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
957 31/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
958 30/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
959 29/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
960 28/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ antuongmobile
961 27/08/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ lehieumobile
962 26/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
963 25/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
964 24/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
965 23/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
966 22/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
967 21/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
968 20/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
969 19/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
970 18/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ muahangtructuyen
971 17/08/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ lehieumobile
972 16/08/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
973 15/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ muahangtructuyen
974 14/08/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
975 13/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
976 12/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
977 11/08/2012 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
978 09/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
979 08/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
980 07/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ antuongmobile
981 06/08/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
982 05/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
983 04/08/2012 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
984 02/08/2012 3 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
985 30/07/2012 4 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
986 26/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
987 25/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
988 24/07/2012 4 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
989 20/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
990 19/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
991 18/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
992 17/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
993 16/07/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ bichngocmobile
994 15/07/2012 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
995 14/07/2012 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
996 13/07/2012 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dtddlehung
997 12/07/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
998 11/07/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
999 10/07/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ bichngocmobile
1000 09/07/2012 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dtddlehung
1001 08/07/2012 4 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
1002 04/07/2012 2.600.000 ₫ bichngocmobile
Có tổng cộng 1.002 thay đổi giá của sản phẩm Sony Ericsson W995 Energetic Red đã được hệ thống ghi lại.