• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony Ericsson W995 Energetic Red

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony Ericsson W995 Energetic Red chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 27/08/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
2 26/08/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
3 25/08/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
4 24/08/2014 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
5 22/08/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
6 21/08/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
7 20/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
8 19/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
9 18/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
10 17/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
11 16/08/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
12 15/08/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
13 14/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
14 13/08/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ playmobile
15 11/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
16 10/08/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
17 09/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
18 08/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
19 07/08/2014 2 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
20 05/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
21 04/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
22 03/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
23 02/08/2014 3 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
24 30/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
25 29/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
26 28/07/2014 2 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
27 26/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
28 25/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
29 24/07/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
30 23/07/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
31 22/07/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
32 20/07/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
33 19/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
34 18/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
35 17/07/2014 2 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
36 15/07/2014 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
37 13/07/2014 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
38 11/07/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
39 10/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
40 09/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
41 08/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
42 07/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
43 06/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
44 05/07/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
45 04/07/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
46 03/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
47 02/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
48 01/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
49 30/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
50 29/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
51 28/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
52 27/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
53 26/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
54 25/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
55 24/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
56 23/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
57 22/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
58 21/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
59 20/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi shopblackberry
60 19/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
61 18/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
62 17/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
63 16/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
64 15/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
65 14/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
66 13/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
67 12/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
68 11/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
69 10/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
70 09/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
71 08/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
72 07/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
73 06/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
74 05/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
75 04/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
76 03/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
77 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilechinhhang
78 01/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilechinhhang
79 31/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ mobilechinhhang
80 30/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
81 29/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
82 28/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
83 27/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
84 26/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
85 25/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
86 24/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
87 23/05/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
88 22/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
89 21/05/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
90 20/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
91 19/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
92 18/05/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ playmobile
93 17/05/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
94 16/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
95 15/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
96 14/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
97 13/05/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
98 11/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ dienmaycongthao
99 10/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
100 09/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
101 08/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ mobilechinhhang
102 07/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
103 06/05/2014 3 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
104 03/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ mobilechinhhang
105 02/05/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi daiphongmobile
106 01/05/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ daiphongmobile
107 30/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilechinhhang
108 29/04/2014 3 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ mobilechinhhang
109 26/04/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
110 25/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ mobilechinhhang
111 24/04/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
112 23/04/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
113 22/04/2014 3 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
114 19/04/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
115 18/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ mobilechinhhang
116 17/04/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Tăng 49.000 VNĐ sieuthididong
117 16/04/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ playmobile
118 15/04/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi sieuthididong
119 14/04/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
120 13/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilechinhhang
121 12/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilechinhhang
122 11/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ mobilechinhhang
123 10/04/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ daiphongmobile
124 09/04/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
125 07/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ dienmaycongthao
126 06/04/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
127 05/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ dienmaycongthao
128 04/04/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
129 03/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
130 02/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ dienmaycongthao
131 01/04/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
132 31/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ mobilechinhhang
133 30/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
134 29/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
135 28/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
136 27/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi daiphongmobile
137 26/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi daiphongmobile
138 25/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiphongmobile
139 24/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
140 23/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
141 22/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiphongmobile
142 21/03/2014 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
143 19/03/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
144 18/03/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
145 17/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
146 16/03/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
147 15/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
148 14/03/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
149 13/03/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
150 12/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
151 11/03/2014 2 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
152 09/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
153 08/03/2014 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
154 06/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
155 05/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
156 04/03/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
157 03/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
158 02/03/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
159 01/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
160 28/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
161 27/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
162 26/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
163 25/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
164 24/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
165 23/02/2014 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
166 21/02/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ playmobile
167 20/02/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ lehieumobile
168 19/02/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ playmobile
169 18/02/2014 2 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ daiphongmobile
170 16/02/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
171 15/02/2014 10 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ buynowstore
172 05/02/2014 5 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
173 31/01/2014 2 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ lehieumobile
174 29/01/2014 2 ngày 2.700.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ tinthanhmobile
175 27/01/2014 2 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
176 25/01/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
177 23/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
178 22/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
179 21/01/2014 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
180 20/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
181 19/01/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
182 17/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
183 16/01/2014 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
184 15/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
185 14/01/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
186 12/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
187 11/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
188 10/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
189 09/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
190 08/01/2014 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
191 07/01/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
192 05/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
193 04/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
194 03/01/2014 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
195 02/01/2014 2 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
196 31/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
197 30/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
198 29/12/2013 2 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
199 27/12/2013 2 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
200 25/12/2013 2 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
201 23/12/2013 2 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ lehieumobile
202 21/12/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ daiphuminh
203 20/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ lehieumobile
204 19/12/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ daiphuminh
205 18/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ lehieumobile
206 17/12/2013 5 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ daiphuminh
207 12/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
208 11/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
209 10/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
210 09/12/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
211 08/12/2013 4 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
212 04/12/2013 2 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
213 02/12/2013 6 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
214 26/11/2013 10 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
215 16/11/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ lehieumobile
216 15/11/2013 2 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
217 13/11/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
218 12/11/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
219 11/11/2013 15 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ buynowstore
220 27/10/2013 9 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
221 18/10/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
222 17/10/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
223 16/10/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
224 15/10/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
225 14/10/2013 2 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
226 12/10/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
227 11/10/2013 2 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
228 09/10/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
229 08/10/2013 5 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
230 03/10/2013 2 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
231 01/10/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
232 30/09/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
233 29/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
234 28/09/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
235 27/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
236 26/09/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
237 25/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
238 24/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
239 23/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
240 22/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
241 21/09/2013 3 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
242 18/09/2013 2 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
243 16/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
244 15/09/2013 3 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
245 12/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
246 11/09/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ buynowstore
247 10/09/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
248 09/09/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
249 08/09/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
250 07/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
251 06/09/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
252 05/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
253 04/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
254 03/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
255 02/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
256 01/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
257 31/08/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
258 30/08/2013 2 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
259 28/08/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
260 27/08/2013 3 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
261 24/08/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
262 23/08/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ lehieumobile
263 22/08/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ tinthanhmobile
264 21/08/2013 2 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
265 19/08/2013 3 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
266 16/08/2013 2 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
267 14/08/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
268 13/08/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
269 12/08/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
270 11/08/2013 2 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
271 09/08/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
272 08/08/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
273 07/08/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
274 06/08/2013 3 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
275 03/08/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
276 02/08/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
277 01/08/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
278 31/07/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
279 30/07/2013 2 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
280 28/07/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
281 27/07/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ lehieumobile
282 26/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ tinthanhmobile
283 25/07/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ lehieumobile
284 24/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
285 23/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
286 22/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ mobile_thienphu
287 21/07/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ lehieumobile
288 20/07/2013 2 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ mobile_thienphu
289 18/07/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ lehieumobile
290 17/07/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
291 16/07/2013 6 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ lehieumobile
292 10/07/2013 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ sieuthididong
293 09/07/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
294 08/07/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ daiphuminh
295 07/07/2013 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi sieuthididong
296 06/07/2013 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ sieuthididong
297 05/07/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
298 04/07/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ daiphuminh
299 03/07/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
300 02/07/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
301 01/07/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
302 30/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
303 29/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
304 28/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
305 27/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
306 26/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
307 25/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
308 24/06/2013 3 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ dtddlehung
309 21/06/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
310 20/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
311 19/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 799.000 VNĐ dtddlehung
312 18/06/2013 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giảm 191.000 VNĐ sieuthididong
313 17/06/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 191.000 VNĐ daiphuminh
314 16/06/2013 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ sieuthididong
315 15/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
316 14/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
317 13/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
318 12/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
319 11/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
320 10/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
321 09/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
322 08/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ dtddlehung
323 07/06/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ daiphuminh
324 06/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
325 05/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
326 04/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
327 03/06/2013 2 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
328 01/06/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
329 31/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
330 30/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
331 29/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
332 28/05/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
333 27/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
334 26/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
335 25/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
336 24/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
337 23/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
338 22/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
339 21/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
340 20/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
341 19/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
342 18/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
343 17/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
344 16/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
345 15/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
346 14/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
347 13/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ bichngocmobile
348 12/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
349 11/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
350 10/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
351 09/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
352 08/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
353 07/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
354 06/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
355 05/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
356 04/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
357 03/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
358 02/05/2013 3 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
359 29/04/2013 2 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
360 27/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
361 26/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
362 25/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
363 24/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
364 23/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
365 22/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
366 21/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
367 20/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
368 19/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
369 18/04/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
370 17/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ B_Nmobile
371 16/04/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ muahangtructuyen
372 15/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
373 14/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
374 13/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
375 12/04/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
376 11/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
377 10/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
378 09/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ B_Nmobile
379 08/04/2013 3 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ starmobile
380 05/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
381 04/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
382 03/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
383 02/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
384 01/04/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
385 31/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
386 30/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
387 29/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
388 28/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
389 27/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
390 26/03/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
391 25/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
392 24/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
393 23/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
394 22/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ B_Nmobile
395 21/03/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ mobigiare
396 20/03/2013 4 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
397 16/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
398 15/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
399 14/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
400 13/03/2013 3 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
401 10/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
402 09/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
403 08/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
404 07/03/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
405 06/03/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
406 05/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ B_Nmobile
407 04/03/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
408 03/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
409 02/03/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
410 01/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
411 28/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
412 27/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
413 26/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
414 25/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
415 24/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
416 23/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
417 22/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
418 21/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
419 20/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
420 19/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
421 18/02/2013 11 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
422 07/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
423 06/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
424 05/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
425 04/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
426 03/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
427 02/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
428 01/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
429 31/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
430 30/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
431 29/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
432 28/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
433 27/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
434 26/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
435 25/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ bichngocmobile
436 24/01/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
437 23/01/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ lehieumobile
438 22/01/2013 3 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
439 19/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
440 18/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
441 17/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
442 16/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 6.188.000 VNĐ mobile_thienphu
443 15/01/2013 1 ngày 8.588.000 VNĐ Tăng 6.198.000 VNĐ laptopbaongoc
444 14/01/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ lehieumobile
445 13/01/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tienxanhmobile
446 12/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhphumobile
447 11/01/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 6.198.000 VNĐ lehieumobile
448 10/01/2013 1 ngày 8.588.000 VNĐ Tăng 6.198.000 VNĐ laptopbaongoc
449 09/01/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
450 08/01/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ lehieumobile
451 07/01/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ daiphongmobile
452 06/01/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
453 05/01/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ lehieumobile
454 04/01/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ daiphongmobile
455 03/01/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ lehieumobile
456 02/01/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ daiphongmobile
457 01/01/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ antuongmobile
458 31/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ lehieumobile
459 30/12/2012 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ antuongmobile
460 29/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ lehieumobile
461 28/12/2012 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ antuongmobile
462 27/12/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ tienxanhmobile
463 26/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
464 25/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
465 24/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
466 23/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
467 22/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
468 21/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
469 20/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
470 19/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
471 18/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ thoitrangmobile
472 17/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
473 16/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ thoitrangmobile
474 15/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
475 14/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
476 13/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
477 12/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
478 11/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
479 10/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
480 09/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
481 08/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
482 07/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
483 06/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
484 05/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
485 04/12/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ mobile_thienphu
486 03/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
487 02/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
488 01/12/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bichngocmobile
489 30/11/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ daiphongmobile
490 29/11/2012 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ dtddlehung
491 28/11/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi mobilechinhhang
492 27/11/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ mobilechinhhang
493 26/11/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ minhphumobile
494 25/11/2012 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
495 24/11/2012 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ dtddlehung
496 23/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
497 22/11/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ minhphumobile
498 21/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
499 20/11/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
500 19/11/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mobile_thienphu
501 18/11/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
502 17/11/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ antuongmobile
503 16/11/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ mobile_thienphu
504 15/11/2012 1 ngày 2.590.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ lehieumobile
505 14/11/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
506 13/11/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 201.000 VNĐ tienxanhmobile
507 12/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ thoitrangmobile
508 11/11/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ tienxanhmobile
509 10/11/2012 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ sieuthididong
510 09/11/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 201.000 VNĐ tienxanhmobile
511 08/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
512 07/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ thoitrangmobile
513 06/11/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ antuongmobile
514 05/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ thoitrangmobile
515 04/11/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
516 03/11/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ antuongmobile
517 02/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
518 01/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
519 31/10/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
520 30/10/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
521 29/10/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
522 28/10/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
523 27/10/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
524 26/10/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
525 25/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
526 24/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
527 23/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
528 22/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
529 21/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
530 20/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
531 19/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
532 18/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
533 17/10/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
534 16/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
535 15/10/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
536 14/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
537 13/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
538 12/10/2012 2 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
539 10/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ benmobile
540 09/10/2012 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ lehieumobile
541 08/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
542 07/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
543 06/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
544 05/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
545 04/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
546 03/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
547 02/10/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ muahangtructuyen
548 01/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
549 30/09/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
550 29/09/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
551 28/09/2012 2 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
552 26/09/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
553 25/09/2012 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
554 23/09/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
555 22/09/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
556 21/09/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
557 20/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
558 19/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
559 18/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
560 17/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
561 16/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
562 15/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ benmobile
563 14/09/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ tienxanhmobile
564 13/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
565 12/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
566 11/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
567 10/09/2012 3 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
568 07/09/2012 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
569 05/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
570 04/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ antuongmobile
571 03/09/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
572 02/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
573 01/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
574 31/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
575 30/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
576 29/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
577 28/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ antuongmobile
578 27/08/2012 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ lehieumobile
579 26/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
580 25/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
581 24/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
582 23/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
583 22/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
584 21/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
585 20/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
586 19/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
587 18/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ muahangtructuyen
588 17/08/2012 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ lehieumobile
589 16/08/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
590 15/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ muahangtructuyen
591 14/08/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
592 13/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
593 12/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
594 11/08/2012 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
595 09/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
596 08/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
597 07/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ antuongmobile
598 06/08/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
599 05/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
600 04/08/2012 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
601 02/08/2012 3 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
602 30/07/2012 4 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
603 26/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
604 25/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
605 24/07/2012 4 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
606 20/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
607 19/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
608 18/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
609 17/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
610 16/07/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ bichngocmobile
611 15/07/2012 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
612 14/07/2012 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
613 13/07/2012 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ dtddlehung
614 12/07/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
615 11/07/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
616 10/07/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ bichngocmobile
617 09/07/2012 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ dtddlehung
618 08/07/2012 4 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
619 04/07/2012 2.600.000 VNĐ bichngocmobile
Có tổng cộng 619 thay đổi giá của sản phẩm Sony Ericsson W995 Energetic Red đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Sony Ericsson W995 Energetic Red trong mục Mobile