Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony Ericsson W995 Energetic Red

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony Ericsson W995 Energetic Red chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 30/11/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
2 28/11/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
3 27/11/2016 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
4 23/11/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
5 22/11/2016 8 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
6 14/11/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
7 13/11/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
8 12/11/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
9 11/11/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
10 10/11/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
11 09/11/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
12 08/11/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
13 07/11/2016 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
14 05/11/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
15 04/11/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
16 03/11/2016 7 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
17 27/10/2016 8 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
18 19/10/2016 14 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
19 05/10/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
20 04/10/2016 7 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
21 27/09/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
22 26/09/2016 6 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ dtdidongco
23 20/09/2016 4 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
24 16/09/2016 3 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ lehieumobile
25 13/09/2016 10 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
26 03/09/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ dtdidongco
27 02/09/2016 3 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
28 30/08/2016 3 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ lehieumobile
29 27/08/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
30 26/08/2016 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
31 23/08/2016 7 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
32 16/08/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ dtdidongco
33 14/08/2016 3 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ lehieumobile
34 11/08/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ dtdidongco
35 10/08/2016 4 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
36 06/08/2016 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ lehieumobile
37 05/08/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ dtdidongco
38 04/08/2016 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
39 03/08/2016 2 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
40 01/08/2016 3 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
41 29/07/2016 2 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
42 27/07/2016 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ lehieumobile
43 26/07/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
44 25/07/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
45 23/07/2016 4 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
46 19/07/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ dtdidongco
47 18/07/2016 3 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ lehieumobile
48 15/07/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
49 14/07/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
50 13/07/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
51 12/07/2016 10 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ tinthanhmobile
52 02/07/2016 2 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ lehieumobile
53 30/06/2016 8 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
54 22/06/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
55 20/06/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
56 19/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
57 18/06/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
58 17/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
59 16/06/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
60 15/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
61 14/06/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
62 13/06/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
63 11/06/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
64 09/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
65 08/06/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ tinthanhmobile
66 07/06/2016 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ lehieumobile
67 06/06/2016 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ dtdidongco
68 03/06/2016 2 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ lehieumobile
69 01/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
70 31/05/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
71 30/05/2016 5 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
72 25/05/2016 8 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ dtdidongco
73 17/05/2016 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
74 16/05/2016 7 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ lehieumobile
75 09/05/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
76 08/05/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
77 07/05/2016 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ dtdidongco
78 04/05/2016 7 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ lehieumobile
79 27/04/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
80 25/04/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
81 24/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
82 23/04/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
83 22/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
84 21/04/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
85 20/04/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ dtdidongco
86 18/04/2016 2 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ lehieumobile
87 16/04/2016 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
88 12/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
89 11/04/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
90 10/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
91 09/04/2016 3 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
92 06/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
93 05/04/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
94 04/04/2016 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
95 01/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
96 31/03/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
97 29/03/2016 13 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
98 16/03/2016 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
99 14/03/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tinthanhmobile
100 13/03/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ T_mobile1
101 12/03/2016 5 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
102 07/03/2016 8 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi ATTMOBILE
103 28/02/2016 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi ATTMOBILE
104 27/02/2016 4 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ ATTMOBILE
105 23/02/2016 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tinthanhmobile
106 21/02/2016 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ lehieumobile
107 19/02/2016 18 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tinthanhmobile
108 01/02/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi T_mobile1
109 31/01/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi T_mobile1
110 30/01/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ T_mobile1
111 29/01/2016 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
112 27/01/2016 4 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
113 23/01/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi T_mobile1
114 22/01/2016 6 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ T_mobile1
115 16/01/2016 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tinthanhmobile
116 14/01/2016 6 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ T_mobile1
117 08/01/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
118 07/01/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopon
119 06/01/2016 9 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopon
120 28/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopon
121 27/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopon
122 26/12/2015 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopon
123 24/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopon
124 23/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shopon
125 22/12/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tinthanhmobile
126 21/12/2015 2 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ daiphuminh
127 19/12/2015 7 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopon
128 12/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopon
129 11/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopon
130 10/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ shopon
131 09/12/2015 4 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ dangcapmobile
132 05/12/2015 3 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
133 02/12/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
134 01/12/2015 3 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididongxua
135 28/11/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ dienthoaididongxua
136 27/11/2015 5 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ dangcapmobile
137 22/11/2015 10 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididongxua
138 12/11/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
139 11/11/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ daiphuminh
140 10/11/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididongxua
141 09/11/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididongxua
142 08/11/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
143 07/11/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
144 05/11/2015 6 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
145 30/10/2015 5 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
146 25/10/2015 3 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
147 22/10/2015 3 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
148 19/10/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tinthanhmobile
149 18/10/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
150 17/10/2015 3 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tinthanhmobile
151 14/10/2015 2 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
152 12/10/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ daiphuminh
153 10/10/2015 4 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididongxua
154 06/10/2015 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididongxua
155 04/10/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididongxua
156 03/10/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididongxua
157 02/10/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
158 01/10/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ daiphuminh
159 29/09/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
160 28/09/2015 3 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ daiphuminh
161 25/09/2015 2 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
162 23/09/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tinthanhmobile
163 21/09/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
164 20/09/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tinthanhmobile
165 19/09/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
166 18/09/2015 3 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
167 15/09/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
168 14/09/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
169 13/09/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
170 12/09/2015 2 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
171 10/09/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ daiphuminh
172 09/09/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididongxua
173 08/09/2015 3 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
174 05/09/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
175 03/09/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ daiphuminh
176 02/09/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ shopblackberry
177 31/08/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
178 30/08/2015 5 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lehieumobile
179 25/08/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi shopblackberry
180 24/08/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ shopblackberry
181 23/08/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
182 22/08/2015 9 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ shopblackberry
183 13/08/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ daiphuminh
184 12/08/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ shopblackberry
185 11/08/2015 3 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
186 08/08/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
187 07/08/2015 8 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
188 30/07/2015 7 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
189 23/07/2015 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
190 19/07/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
191 17/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
192 16/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
193 15/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
194 14/07/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
195 12/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
196 11/07/2015 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
197 07/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
198 06/07/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi dangcapmobile
199 05/07/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dangcapmobile
200 04/07/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
201 02/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
202 01/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
203 30/06/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
204 29/06/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
205 26/06/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
206 25/06/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
207 24/06/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
208 22/06/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
209 20/06/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi dangcapmobile
210 19/06/2015 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ dangcapmobile
211 17/06/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobilechinhhang
212 16/06/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
213 15/06/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
214 14/06/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
215 11/06/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
216 10/06/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
217 07/06/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
218 06/06/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ dangcapmobile
219 05/06/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
220 04/06/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
221 03/06/2015 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ dangcapmobile
222 01/06/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
223 31/05/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
224 30/05/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
225 29/05/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi dangcapmobile
226 28/05/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi dangcapmobile
227 27/05/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ dangcapmobile
228 26/05/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
229 23/05/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
230 22/05/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dtddlehung
231 21/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
232 20/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
233 19/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
234 18/05/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ dangcapmobile
235 17/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
236 16/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
237 15/05/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
238 14/05/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ mobile_thienphu
239 13/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
240 12/05/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ dangcapmobile
241 11/05/2015 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
242 09/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
243 08/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
244 07/05/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
245 06/05/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
246 05/05/2015 4 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
247 01/05/2015 4 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
248 27/04/2015 3 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
249 24/04/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
250 23/04/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
251 22/04/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dtddlehung
252 21/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
253 20/04/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
254 19/04/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
255 17/04/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
256 16/04/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
257 14/04/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
258 13/04/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
259 12/04/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
260 10/04/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
261 08/04/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
262 07/04/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
263 06/04/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
264 05/04/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
265 04/04/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ dangcapmobile
266 03/04/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ shopblackberry
267 02/04/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
268 01/04/2015 7 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
269 25/03/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
270 22/03/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
271 21/03/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
272 20/03/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
273 17/03/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
274 16/03/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
275 15/03/2015 6 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
276 09/03/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ dangcapmobile
277 08/03/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
278 07/03/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
279 05/03/2015 4 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dtddlehung
280 01/03/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobilechinhhang
281 28/02/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
282 26/02/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
283 25/02/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobilechinhhang
284 24/02/2015 10 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
285 14/02/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
286 13/02/2015 3 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
287 10/02/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ mobilechinhhang
288 09/02/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
289 07/02/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
290 06/02/2015 4 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
291 02/02/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
292 01/02/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
293 30/01/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
294 27/01/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
295 26/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
296 25/01/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
297 24/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
298 23/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
299 22/01/2015 8 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
300 14/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
301 13/01/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
302 10/01/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
303 08/01/2015 4 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
304 04/01/2015 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
305 31/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
306 30/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
307 29/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
308 28/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
309 27/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
310 26/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
311 25/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
312 24/12/2014 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
313 21/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
314 20/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
315 19/12/2014 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
316 16/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
317 15/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
318 14/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
319 13/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
320 12/12/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
321 10/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
322 09/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
323 08/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
324 07/12/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
325 05/12/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
326 03/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
327 02/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ shopblackberry
328 01/12/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ mobilechinhhang
329 30/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
330 29/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
331 28/11/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
332 27/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
333 26/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
334 25/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
335 24/11/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
336 22/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
337 21/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
338 20/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
339 19/11/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
340 18/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
341 17/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
342 16/11/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
343 15/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ shopblackberry
344 14/11/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
345 13/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi shopblackberry
346 12/11/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi shopblackberry
347 10/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
348 09/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
349 08/11/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
350 07/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
351 06/11/2014 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
352 03/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
353 02/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
354 01/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
355 31/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
356 30/10/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
357 28/10/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
358 27/10/2014 3 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
359 24/10/2014 5 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
360 19/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
361 18/10/2014 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
362 14/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
363 13/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
364 12/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
365 11/10/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ tinthanhmobile
366 10/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ playmobile
367 09/10/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
368 08/10/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
369 07/10/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
370 05/10/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lehieumobile
371 03/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
372 02/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
373 01/10/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ playmobile
374 29/09/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
375 27/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
376 26/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
377 25/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ playmobile
378 24/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
379 23/09/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
380 22/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
381 21/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi shopblackberry
382 20/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
383 19/09/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
384 18/09/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
385 16/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
386 15/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
387 14/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
388 13/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
389 12/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
390 11/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
391 10/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
392 09/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
393 08/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
394 07/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
395 06/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
396 05/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dtddlehung
397 04/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmaycongthao
398 03/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
399 02/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
400 01/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
401 31/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
402 30/08/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
403 28/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
404 27/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
405 26/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
406 25/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
407 24/08/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
408 22/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
409 21/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
410 20/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
411 19/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
412 18/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
413 17/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
414 16/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
415 15/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
416 14/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
417 13/08/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ playmobile
418 11/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
419 10/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
420 09/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
421 08/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
422 07/08/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
423 05/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
424 04/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
425 03/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
426 02/08/2014 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
427 30/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
428 29/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
429 28/07/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
430 26/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
431 25/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
432 24/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
433 23/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
434 22/07/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
435 20/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
436 19/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
437 18/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
438 17/07/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
439 15/07/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
440 13/07/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
441 11/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
442 10/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
443 09/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
444 08/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
445 07/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
446 06/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
447 05/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
448 04/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
449 03/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
450 02/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
451 01/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
452 30/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
453 29/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
454 28/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
455 27/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
456 26/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
457 25/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
458 24/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
459 23/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
460 22/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
461 21/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
462 20/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi shopblackberry
463 19/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
464 18/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
465 17/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
466 16/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
467 15/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
468 14/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
469 13/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
470 12/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
471 11/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
472 10/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
473 09/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
474 08/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
475 07/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
476 06/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
477 05/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
478 04/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
479 03/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
480 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
481 01/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
482 31/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mobilechinhhang
483 30/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
484 29/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
485 28/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
486 27/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
487 26/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
488 25/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
489 24/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
490 23/05/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
491 22/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
492 21/05/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
493 20/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
494 19/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
495 18/05/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ playmobile
496 17/05/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
497 16/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
498 15/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
499 14/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
500 13/05/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
501 11/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dienmaycongthao
502 10/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
503 09/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
504 08/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mobilechinhhang
505 07/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
506 06/05/2014 3 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
507 03/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ mobilechinhhang
508 02/05/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
509 01/05/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ daiphongmobile
510 30/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
511 29/04/2014 3 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mobilechinhhang
512 26/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
513 25/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mobilechinhhang
514 24/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
515 23/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
516 22/04/2014 3 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
517 19/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
518 18/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ mobilechinhhang
519 17/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ sieuthididong
520 16/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ playmobile
521 15/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi sieuthididong
522 14/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
523 13/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
524 12/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
525 11/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ mobilechinhhang
526 10/04/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ daiphongmobile
527 09/04/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
528 07/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ dienmaycongthao
529 06/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
530 05/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ dienmaycongthao
531 04/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
532 03/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
533 02/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ dienmaycongthao
534 01/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
535 31/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mobilechinhhang
536 30/03/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
537 29/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
538 28/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
539 27/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
540 26/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
541 25/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphongmobile
542 24/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
543 23/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
544 22/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphongmobile
545 21/03/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
546 19/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
547 18/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
548 17/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
549 16/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
550 15/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
551 14/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
552 13/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
553 12/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
554 11/03/2014 2 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
555 09/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
556 08/03/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
557 06/03/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
558 05/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
559 04/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
560 03/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
561 02/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
562 01/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
563 28/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
564 27/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
565 26/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
566 25/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
567 24/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
568 23/02/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
569 21/02/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ playmobile
570 20/02/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ lehieumobile
571 19/02/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ playmobile
572 18/02/2014 2 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ daiphongmobile
573 16/02/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
574 15/02/2014 10 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ buynowstore
575 05/02/2014 5 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
576 31/01/2014 2 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ lehieumobile
577 29/01/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ tinthanhmobile
578 27/01/2014 2 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
579 25/01/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
580 23/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
581 22/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
582 21/01/2014 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
583 20/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
584 19/01/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
585 17/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
586 16/01/2014 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
587 15/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
588 14/01/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
589 12/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
590 11/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
591 10/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
592 09/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
593 08/01/2014 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
594 07/01/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
595 05/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
596 04/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
597 03/01/2014 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
598 02/01/2014 2 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
599 31/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
600 30/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
601 29/12/2013 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
602 27/12/2013 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
603 25/12/2013 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
604 23/12/2013 2 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ lehieumobile
605 21/12/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ daiphuminh
606 20/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ lehieumobile
607 19/12/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ daiphuminh
608 18/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ lehieumobile
609 17/12/2013 5 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ daiphuminh
610 12/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
611 11/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
612 10/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
613 09/12/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
614 08/12/2013 4 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
615 04/12/2013 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
616 02/12/2013 6 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
617 26/11/2013 10 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
618 16/11/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ lehieumobile
619 15/11/2013 2 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
620 13/11/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
621 12/11/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
622 11/11/2013 15 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ buynowstore
623 27/10/2013 9 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
624 18/10/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
625 17/10/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
626 16/10/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
627 15/10/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
628 14/10/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
629 12/10/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
630 11/10/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
631 09/10/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
632 08/10/2013 5 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
633 03/10/2013 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
634 01/10/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
635 30/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
636 29/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
637 28/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
638 27/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
639 26/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
640 25/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
641 24/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
642 23/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
643 22/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
644 21/09/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
645 18/09/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
646 16/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
647 15/09/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
648 12/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
649 11/09/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ buynowstore
650 10/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
651 09/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
652 08/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
653 07/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
654 06/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
655 05/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
656 04/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
657 03/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
658 02/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
659 01/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
660 31/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
661 30/08/2013 2 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
662 28/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
663 27/08/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
664 24/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
665 23/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ lehieumobile
666 22/08/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tinthanhmobile
667 21/08/2013 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
668 19/08/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
669 16/08/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
670 14/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
671 13/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
672 12/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
673 11/08/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
674 09/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
675 08/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
676 07/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
677 06/08/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
678 03/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
679 02/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
680 01/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
681 31/07/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
682 30/07/2013 2 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
683 28/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
684 27/07/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ lehieumobile
685 26/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tinthanhmobile
686 25/07/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ lehieumobile
687 24/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
688 23/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
689 22/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ mobile_thienphu
690 21/07/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ lehieumobile
691 20/07/2013 2 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ mobile_thienphu
692 18/07/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ lehieumobile
693 17/07/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
694 16/07/2013 6 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ lehieumobile
695 10/07/2013 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ sieuthididong
696 09/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
697 08/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ daiphuminh
698 07/07/2013 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi sieuthididong
699 06/07/2013 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ sieuthididong
700 05/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
701 04/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ daiphuminh
702 03/07/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
703 02/07/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
704 01/07/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
705 30/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
706 29/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
707 28/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
708 27/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
709 26/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
710 25/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
711 24/06/2013 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ dtddlehung
712 21/06/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
713 20/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
714 19/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 799.000 VNĐ dtddlehung
715 18/06/2013 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 191.000 VNĐ sieuthididong
716 17/06/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 191.000 VNĐ daiphuminh
717 16/06/2013 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ sieuthididong
718 15/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
719 14/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
720 13/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
721 12/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
722 11/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
723 10/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
724 09/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
725 08/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ dtddlehung
726 07/06/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ daiphuminh
727 06/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
728 05/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
729 04/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
730 03/06/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
731 01/06/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
732 31/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
733 30/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
734 29/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
735 28/05/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
736 27/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
737 26/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
738 25/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
739 24/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
740 23/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
741 22/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
742 21/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
743 20/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
744 19/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
745 18/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
746 17/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
747 16/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
748 15/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
749 14/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
750 13/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ bichngocmobile
751 12/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
752 11/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
753 10/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
754 09/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
755 08/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
756 07/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
757 06/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
758 05/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
759 04/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
760 03/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
761 02/05/2013 3 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
762 29/04/2013 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
763 27/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
764 26/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
765 25/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
766 24/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
767 23/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
768 22/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
769 21/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
770 20/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
771 19/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
772 18/04/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
773 17/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ B_Nmobile
774 16/04/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ muahangtructuyen
775 15/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
776 14/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
777 13/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
778 12/04/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
779 11/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
780 10/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
781 09/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ B_Nmobile
782 08/04/2013 3 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ starmobile
783 05/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
784 04/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
785 03/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
786 02/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
787 01/04/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
788 31/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
789 30/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
790 29/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
791 28/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
792 27/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
793 26/03/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
794 25/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
795 24/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
796 23/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
797 22/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ B_Nmobile
798 21/03/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ mobigiare
799 20/03/2013 4 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
800 16/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
801 15/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
802 14/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
803 13/03/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
804 10/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
805 09/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
806 08/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
807 07/03/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
808 06/03/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
809 05/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ B_Nmobile
810 04/03/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
811 03/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
812 02/03/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
813 01/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
814 28/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
815 27/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
816 26/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
817 25/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
818 24/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
819 23/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
820 22/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
821 21/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
822 20/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
823 19/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
824 18/02/2013 11 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
825 07/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
826 06/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
827 05/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
828 04/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
829 03/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
830 02/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
831 01/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
832 31/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
833 30/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
834 29/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
835 28/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
836 27/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
837 26/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
838 25/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ bichngocmobile
839 24/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
840 23/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ lehieumobile
841 22/01/2013 3 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
842 19/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
843 18/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
844 17/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
845 16/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 6.188.000 VNĐ mobile_thienphu
846 15/01/2013 1 ngày 8.588.000 ₫ Tăng 6.198.000 VNĐ laptopbaongoc
847 14/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ lehieumobile
848 13/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tienxanhmobile
849 12/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhphumobile
850 11/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 6.198.000 VNĐ lehieumobile
851 10/01/2013 1 ngày 8.588.000 ₫ Tăng 6.198.000 VNĐ laptopbaongoc
852 09/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
853 08/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ lehieumobile
854 07/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ daiphongmobile
855 06/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
856 05/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ lehieumobile
857 04/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ daiphongmobile
858 03/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ lehieumobile
859 02/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ daiphongmobile
860 01/01/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ antuongmobile
861 31/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ lehieumobile
862 30/12/2012 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ antuongmobile
863 29/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ lehieumobile
864 28/12/2012 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ antuongmobile
865 27/12/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ tienxanhmobile
866 26/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
867 25/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
868 24/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
869 23/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
870 22/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
871 21/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
872 20/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
873 19/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
874 18/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ thoitrangmobile
875 17/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
876 16/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ thoitrangmobile
877 15/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
878 14/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
879 13/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
880 12/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
881 11/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
882 10/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
883 09/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
884 08/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
885 07/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
886 06/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
887 05/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
888 04/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ mobile_thienphu
889 03/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
890 02/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
891 01/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bichngocmobile
892 30/11/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ daiphongmobile
893 29/11/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dtddlehung
894 28/11/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
895 27/11/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ mobilechinhhang
896 26/11/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ minhphumobile
897 25/11/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
898 24/11/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ dtddlehung
899 23/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
900 22/11/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ minhphumobile
901 21/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
902 20/11/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
903 19/11/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobile_thienphu
904 18/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
905 17/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ antuongmobile
906 16/11/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ mobile_thienphu
907 15/11/2012 1 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ lehieumobile
908 14/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
909 13/11/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ tienxanhmobile
910 12/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ thoitrangmobile
911 11/11/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ tienxanhmobile
912 10/11/2012 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ sieuthididong
913 09/11/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ tienxanhmobile
914 08/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
915 07/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ thoitrangmobile
916 06/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ antuongmobile
917 05/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ thoitrangmobile
918 04/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
919 03/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ antuongmobile
920 02/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
921 01/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
922 31/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
923 30/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
924 29/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
925 28/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
926 27/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
927 26/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
928 25/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
929 24/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
930 23/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
931 22/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
932 21/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
933 20/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
934 19/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
935 18/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
936 17/10/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
937 16/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
938 15/10/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
939 14/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
940 13/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
941 12/10/2012 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
942 10/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ benmobile
943 09/10/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ lehieumobile
944 08/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
945 07/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
946 06/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
947 05/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
948 04/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
949 03/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
950 02/10/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ muahangtructuyen
951 01/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
952 30/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
953 29/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
954 28/09/2012 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
955 26/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
956 25/09/2012 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
957 23/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
958 22/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
959 21/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
960 20/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
961 19/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
962 18/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
963 17/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
964 16/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
965 15/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ benmobile
966 14/09/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ tienxanhmobile
967 13/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
968 12/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
969 11/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
970 10/09/2012 3 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
971 07/09/2012 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
972 05/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
973 04/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ antuongmobile
974 03/09/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
975 02/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
976 01/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
977 31/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
978 30/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
979 29/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
980 28/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ antuongmobile
981 27/08/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ lehieumobile
982 26/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
983 25/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
984 24/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
985 23/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
986 22/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
987 21/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
988 20/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
989 19/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
990 18/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ muahangtructuyen
991 17/08/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ lehieumobile
992 16/08/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
993 15/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ muahangtructuyen
994 14/08/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
995 13/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
996 12/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
997 11/08/2012 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
998 09/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
999 08/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
1000 07/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ antuongmobile
1001 06/08/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
1002 05/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1003 04/08/2012 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1004 02/08/2012 3 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1005 30/07/2012 4 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1006 26/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1007 25/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1008 24/07/2012 4 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1009 20/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1010 19/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1011 18/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1012 17/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
1013 16/07/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ bichngocmobile
1014 15/07/2012 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
1015 14/07/2012 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
1016 13/07/2012 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dtddlehung
1017 12/07/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
1018 11/07/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
1019 10/07/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ bichngocmobile
1020 09/07/2012 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dtddlehung
1021 08/07/2012 4 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
1022 04/07/2012 2.600.000 ₫ bichngocmobile
Có tổng cộng 1.022 thay đổi giá của sản phẩm Sony Ericsson W995 Energetic Red đã được hệ thống ghi lại.