Kiểm tra đơn hàng  Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony Ericsson W995 Energetic Red

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony Ericsson W995 Energetic Red chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 19/10/2016 14 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
2 05/10/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
3 04/10/2016 7 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
4 27/09/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
5 26/09/2016 6 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ dtdidongco
6 20/09/2016 4 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
7 16/09/2016 3 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ lehieumobile
8 13/09/2016 10 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
9 03/09/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ dtdidongco
10 02/09/2016 3 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
11 30/08/2016 3 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ lehieumobile
12 27/08/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
13 26/08/2016 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
14 23/08/2016 7 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
15 16/08/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ dtdidongco
16 14/08/2016 3 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ lehieumobile
17 11/08/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ dtdidongco
18 10/08/2016 4 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
19 06/08/2016 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ lehieumobile
20 05/08/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ dtdidongco
21 04/08/2016 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
22 03/08/2016 2 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
23 01/08/2016 3 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
24 29/07/2016 2 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
25 27/07/2016 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ lehieumobile
26 26/07/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
27 25/07/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
28 23/07/2016 4 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
29 19/07/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ dtdidongco
30 18/07/2016 3 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ lehieumobile
31 15/07/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
32 14/07/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
33 13/07/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
34 12/07/2016 10 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ tinthanhmobile
35 02/07/2016 2 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ lehieumobile
36 30/06/2016 8 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
37 22/06/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
38 20/06/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
39 19/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
40 18/06/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
41 17/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
42 16/06/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
43 15/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
44 14/06/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
45 13/06/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
46 11/06/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
47 09/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
48 08/06/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ tinthanhmobile
49 07/06/2016 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ lehieumobile
50 06/06/2016 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ dtdidongco
51 03/06/2016 2 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ lehieumobile
52 01/06/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
53 31/05/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
54 30/05/2016 5 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
55 25/05/2016 8 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ dtdidongco
56 17/05/2016 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
57 16/05/2016 7 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ lehieumobile
58 09/05/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
59 08/05/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
60 07/05/2016 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ dtdidongco
61 04/05/2016 7 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ lehieumobile
62 27/04/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
63 25/04/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
64 24/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
65 23/04/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
66 22/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
67 21/04/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
68 20/04/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ dtdidongco
69 18/04/2016 2 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ lehieumobile
70 16/04/2016 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
71 12/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
72 11/04/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
73 10/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
74 09/04/2016 3 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
75 06/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
76 05/04/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
77 04/04/2016 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
78 01/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
79 31/03/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
80 29/03/2016 13 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtdidongco
81 16/03/2016 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
82 14/03/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tinthanhmobile
83 13/03/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ T_mobile1
84 12/03/2016 5 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
85 07/03/2016 8 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi ATTMOBILE
86 28/02/2016 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi ATTMOBILE
87 27/02/2016 4 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ ATTMOBILE
88 23/02/2016 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tinthanhmobile
89 21/02/2016 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ lehieumobile
90 19/02/2016 18 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tinthanhmobile
91 01/02/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi T_mobile1
92 31/01/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi T_mobile1
93 30/01/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ T_mobile1
94 29/01/2016 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
95 27/01/2016 4 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
96 23/01/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi T_mobile1
97 22/01/2016 6 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ T_mobile1
98 16/01/2016 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tinthanhmobile
99 14/01/2016 6 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ T_mobile1
100 08/01/2016 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
101 07/01/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopon
102 06/01/2016 9 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopon
103 28/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopon
104 27/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopon
105 26/12/2015 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopon
106 24/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopon
107 23/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shopon
108 22/12/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tinthanhmobile
109 21/12/2015 2 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ daiphuminh
110 19/12/2015 7 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopon
111 12/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopon
112 11/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi shopon
113 10/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ shopon
114 09/12/2015 4 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ dangcapmobile
115 05/12/2015 3 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
116 02/12/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
117 01/12/2015 3 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididongxua
118 28/11/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ dienthoaididongxua
119 27/11/2015 5 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ dangcapmobile
120 22/11/2015 10 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididongxua
121 12/11/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
122 11/11/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ daiphuminh
123 10/11/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididongxua
124 09/11/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididongxua
125 08/11/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
126 07/11/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
127 05/11/2015 6 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
128 30/10/2015 5 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
129 25/10/2015 3 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
130 22/10/2015 3 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
131 19/10/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tinthanhmobile
132 18/10/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
133 17/10/2015 3 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tinthanhmobile
134 14/10/2015 2 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
135 12/10/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ daiphuminh
136 10/10/2015 4 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididongxua
137 06/10/2015 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididongxua
138 04/10/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididongxua
139 03/10/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididongxua
140 02/10/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
141 01/10/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ daiphuminh
142 29/09/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
143 28/09/2015 3 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ daiphuminh
144 25/09/2015 2 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
145 23/09/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tinthanhmobile
146 21/09/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
147 20/09/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tinthanhmobile
148 19/09/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
149 18/09/2015 3 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
150 15/09/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
151 14/09/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
152 13/09/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
153 12/09/2015 2 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
154 10/09/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ daiphuminh
155 09/09/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididongxua
156 08/09/2015 3 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongxua
157 05/09/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
158 03/09/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ daiphuminh
159 02/09/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ shopblackberry
160 31/08/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
161 30/08/2015 5 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lehieumobile
162 25/08/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi shopblackberry
163 24/08/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ shopblackberry
164 23/08/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
165 22/08/2015 9 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ shopblackberry
166 13/08/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ daiphuminh
167 12/08/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ shopblackberry
168 11/08/2015 3 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
169 08/08/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
170 07/08/2015 8 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
171 30/07/2015 7 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
172 23/07/2015 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
173 19/07/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
174 17/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
175 16/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
176 15/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
177 14/07/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
178 12/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
179 11/07/2015 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
180 07/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
181 06/07/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi dangcapmobile
182 05/07/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dangcapmobile
183 04/07/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
184 02/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
185 01/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
186 30/06/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
187 29/06/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
188 26/06/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
189 25/06/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
190 24/06/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
191 22/06/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
192 20/06/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi dangcapmobile
193 19/06/2015 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ dangcapmobile
194 17/06/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobilechinhhang
195 16/06/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
196 15/06/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
197 14/06/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
198 11/06/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
199 10/06/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
200 07/06/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
201 06/06/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ dangcapmobile
202 05/06/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
203 04/06/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
204 03/06/2015 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ dangcapmobile
205 01/06/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
206 31/05/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
207 30/05/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
208 29/05/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi dangcapmobile
209 28/05/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi dangcapmobile
210 27/05/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ dangcapmobile
211 26/05/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
212 23/05/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
213 22/05/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dtddlehung
214 21/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
215 20/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
216 19/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
217 18/05/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ dangcapmobile
218 17/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
219 16/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
220 15/05/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
221 14/05/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ mobile_thienphu
222 13/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
223 12/05/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ dangcapmobile
224 11/05/2015 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
225 09/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
226 08/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
227 07/05/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
228 06/05/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
229 05/05/2015 4 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
230 01/05/2015 4 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
231 27/04/2015 3 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
232 24/04/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
233 23/04/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
234 22/04/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dtddlehung
235 21/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
236 20/04/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
237 19/04/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
238 17/04/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
239 16/04/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
240 14/04/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
241 13/04/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
242 12/04/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
243 10/04/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
244 08/04/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
245 07/04/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
246 06/04/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
247 05/04/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
248 04/04/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ dangcapmobile
249 03/04/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ shopblackberry
250 02/04/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
251 01/04/2015 7 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
252 25/03/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
253 22/03/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
254 21/03/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
255 20/03/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
256 17/03/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
257 16/03/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
258 15/03/2015 6 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
259 09/03/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ dangcapmobile
260 08/03/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
261 07/03/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
262 05/03/2015 4 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dtddlehung
263 01/03/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobilechinhhang
264 28/02/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
265 26/02/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
266 25/02/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobilechinhhang
267 24/02/2015 10 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
268 14/02/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
269 13/02/2015 3 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
270 10/02/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ mobilechinhhang
271 09/02/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
272 07/02/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
273 06/02/2015 4 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
274 02/02/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
275 01/02/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
276 30/01/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
277 27/01/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
278 26/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
279 25/01/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
280 24/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
281 23/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
282 22/01/2015 8 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
283 14/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
284 13/01/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
285 10/01/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
286 08/01/2015 4 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
287 04/01/2015 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
288 31/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
289 30/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
290 29/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
291 28/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
292 27/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
293 26/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
294 25/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
295 24/12/2014 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
296 21/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
297 20/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
298 19/12/2014 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
299 16/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
300 15/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
301 14/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
302 13/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
303 12/12/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
304 10/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
305 09/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
306 08/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
307 07/12/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
308 05/12/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
309 03/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
310 02/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ shopblackberry
311 01/12/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ mobilechinhhang
312 30/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
313 29/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
314 28/11/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
315 27/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
316 26/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
317 25/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
318 24/11/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
319 22/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
320 21/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
321 20/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
322 19/11/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
323 18/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
324 17/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
325 16/11/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
326 15/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ shopblackberry
327 14/11/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
328 13/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi shopblackberry
329 12/11/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi shopblackberry
330 10/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
331 09/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
332 08/11/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
333 07/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
334 06/11/2014 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
335 03/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
336 02/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
337 01/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
338 31/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
339 30/10/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
340 28/10/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
341 27/10/2014 3 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
342 24/10/2014 5 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
343 19/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
344 18/10/2014 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
345 14/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
346 13/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
347 12/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
348 11/10/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ tinthanhmobile
349 10/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ playmobile
350 09/10/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
351 08/10/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
352 07/10/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
353 05/10/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lehieumobile
354 03/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
355 02/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
356 01/10/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ playmobile
357 29/09/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
358 27/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
359 26/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
360 25/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ playmobile
361 24/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
362 23/09/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
363 22/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
364 21/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi shopblackberry
365 20/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
366 19/09/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
367 18/09/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
368 16/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
369 15/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
370 14/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
371 13/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
372 12/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
373 11/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
374 10/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
375 09/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
376 08/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
377 07/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
378 06/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
379 05/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dtddlehung
380 04/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmaycongthao
381 03/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
382 02/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
383 01/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
384 31/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
385 30/08/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
386 28/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
387 27/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
388 26/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
389 25/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
390 24/08/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
391 22/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
392 21/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
393 20/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
394 19/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
395 18/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
396 17/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
397 16/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
398 15/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
399 14/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
400 13/08/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ playmobile
401 11/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
402 10/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
403 09/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
404 08/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
405 07/08/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
406 05/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
407 04/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
408 03/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
409 02/08/2014 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
410 30/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
411 29/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
412 28/07/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
413 26/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
414 25/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
415 24/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
416 23/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
417 22/07/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
418 20/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
419 19/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
420 18/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
421 17/07/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
422 15/07/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
423 13/07/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
424 11/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
425 10/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
426 09/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
427 08/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
428 07/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
429 06/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
430 05/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
431 04/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
432 03/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
433 02/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
434 01/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
435 30/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
436 29/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
437 28/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
438 27/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
439 26/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
440 25/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
441 24/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
442 23/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
443 22/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
444 21/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
445 20/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi shopblackberry
446 19/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
447 18/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
448 17/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
449 16/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
450 15/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
451 14/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
452 13/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
453 12/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
454 11/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
455 10/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
456 09/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
457 08/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
458 07/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
459 06/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
460 05/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
461 04/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
462 03/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
463 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
464 01/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
465 31/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mobilechinhhang
466 30/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
467 29/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
468 28/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
469 27/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
470 26/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
471 25/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
472 24/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
473 23/05/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
474 22/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
475 21/05/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
476 20/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
477 19/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
478 18/05/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ playmobile
479 17/05/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
480 16/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
481 15/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
482 14/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
483 13/05/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
484 11/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dienmaycongthao
485 10/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
486 09/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
487 08/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mobilechinhhang
488 07/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
489 06/05/2014 3 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
490 03/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ mobilechinhhang
491 02/05/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
492 01/05/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ daiphongmobile
493 30/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
494 29/04/2014 3 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mobilechinhhang
495 26/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
496 25/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mobilechinhhang
497 24/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
498 23/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
499 22/04/2014 3 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
500 19/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
501 18/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ mobilechinhhang
502 17/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ sieuthididong
503 16/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ playmobile
504 15/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi sieuthididong
505 14/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
506 13/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
507 12/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
508 11/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ mobilechinhhang
509 10/04/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ daiphongmobile
510 09/04/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
511 07/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ dienmaycongthao
512 06/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
513 05/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ dienmaycongthao
514 04/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
515 03/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
516 02/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ dienmaycongthao
517 01/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
518 31/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mobilechinhhang
519 30/03/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
520 29/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
521 28/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
522 27/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
523 26/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
524 25/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphongmobile
525 24/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
526 23/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
527 22/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphongmobile
528 21/03/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
529 19/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
530 18/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
531 17/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
532 16/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
533 15/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
534 14/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
535 13/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
536 12/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
537 11/03/2014 2 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
538 09/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
539 08/03/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
540 06/03/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
541 05/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
542 04/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
543 03/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
544 02/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
545 01/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
546 28/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
547 27/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
548 26/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
549 25/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
550 24/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
551 23/02/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
552 21/02/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ playmobile
553 20/02/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ lehieumobile
554 19/02/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ playmobile
555 18/02/2014 2 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ daiphongmobile
556 16/02/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
557 15/02/2014 10 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ buynowstore
558 05/02/2014 5 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
559 31/01/2014 2 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ lehieumobile
560 29/01/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ tinthanhmobile
561 27/01/2014 2 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
562 25/01/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
563 23/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
564 22/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
565 21/01/2014 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
566 20/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
567 19/01/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
568 17/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
569 16/01/2014 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
570 15/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
571 14/01/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
572 12/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
573 11/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
574 10/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
575 09/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
576 08/01/2014 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
577 07/01/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
578 05/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
579 04/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
580 03/01/2014 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
581 02/01/2014 2 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
582 31/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
583 30/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
584 29/12/2013 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
585 27/12/2013 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
586 25/12/2013 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
587 23/12/2013 2 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ lehieumobile
588 21/12/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ daiphuminh
589 20/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ lehieumobile
590 19/12/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ daiphuminh
591 18/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ lehieumobile
592 17/12/2013 5 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ daiphuminh
593 12/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
594 11/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
595 10/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
596 09/12/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
597 08/12/2013 4 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
598 04/12/2013 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
599 02/12/2013 6 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
600 26/11/2013 10 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
601 16/11/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ lehieumobile
602 15/11/2013 2 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
603 13/11/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
604 12/11/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
605 11/11/2013 15 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ buynowstore
606 27/10/2013 9 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
607 18/10/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
608 17/10/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
609 16/10/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
610 15/10/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
611 14/10/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
612 12/10/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
613 11/10/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
614 09/10/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
615 08/10/2013 5 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
616 03/10/2013 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
617 01/10/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
618 30/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
619 29/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
620 28/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
621 27/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
622 26/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
623 25/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
624 24/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
625 23/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
626 22/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
627 21/09/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
628 18/09/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
629 16/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
630 15/09/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
631 12/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
632 11/09/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ buynowstore
633 10/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
634 09/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
635 08/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
636 07/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
637 06/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
638 05/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
639 04/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
640 03/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
641 02/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
642 01/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
643 31/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
644 30/08/2013 2 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
645 28/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
646 27/08/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
647 24/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
648 23/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ lehieumobile
649 22/08/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tinthanhmobile
650 21/08/2013 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
651 19/08/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
652 16/08/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
653 14/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
654 13/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
655 12/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
656 11/08/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
657 09/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
658 08/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
659 07/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
660 06/08/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
661 03/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
662 02/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
663 01/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
664 31/07/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
665 30/07/2013 2 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
666 28/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
667 27/07/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ lehieumobile
668 26/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tinthanhmobile
669 25/07/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ lehieumobile
670 24/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
671 23/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
672 22/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ mobile_thienphu
673 21/07/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ lehieumobile
674 20/07/2013 2 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ mobile_thienphu
675 18/07/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ lehieumobile
676 17/07/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
677 16/07/2013 6 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ lehieumobile
678 10/07/2013 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ sieuthididong
679 09/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
680 08/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ daiphuminh
681 07/07/2013 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi sieuthididong
682 06/07/2013 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ sieuthididong
683 05/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
684 04/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ daiphuminh
685 03/07/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
686 02/07/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
687 01/07/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
688 30/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
689 29/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
690 28/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
691 27/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
692 26/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
693 25/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
694 24/06/2013 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ dtddlehung
695 21/06/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
696 20/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
697 19/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 799.000 VNĐ dtddlehung
698 18/06/2013 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 191.000 VNĐ sieuthididong
699 17/06/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 191.000 VNĐ daiphuminh
700 16/06/2013 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ sieuthididong
701 15/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
702 14/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
703 13/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
704 12/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
705 11/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
706 10/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
707 09/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
708 08/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ dtddlehung
709 07/06/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ daiphuminh
710 06/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
711 05/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
712 04/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
713 03/06/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
714 01/06/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
715 31/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
716 30/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
717 29/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
718 28/05/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
719 27/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
720 26/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
721 25/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
722 24/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
723 23/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
724 22/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
725 21/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
726 20/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
727 19/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
728 18/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
729 17/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
730 16/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
731 15/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
732 14/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
733 13/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ bichngocmobile
734 12/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
735 11/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
736 10/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
737 09/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
738 08/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
739 07/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
740 06/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
741 05/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
742 04/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
743 03/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
744 02/05/2013 3 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
745 29/04/2013 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
746 27/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
747 26/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
748 25/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
749 24/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
750 23/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
751 22/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
752 21/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
753 20/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
754 19/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
755 18/04/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
756 17/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ B_Nmobile
757 16/04/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ muahangtructuyen
758 15/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
759 14/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
760 13/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
761 12/04/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
762 11/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
763 10/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
764 09/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ B_Nmobile
765 08/04/2013 3 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ starmobile
766 05/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
767 04/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
768 03/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
769 02/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
770 01/04/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
771 31/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
772 30/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
773 29/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
774 28/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
775 27/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
776 26/03/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
777 25/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
778 24/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
779 23/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
780 22/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ B_Nmobile
781 21/03/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ mobigiare
782 20/03/2013 4 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
783 16/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
784 15/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
785 14/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
786 13/03/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
787 10/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
788 09/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
789 08/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
790 07/03/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
791 06/03/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
792 05/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ B_Nmobile
793 04/03/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
794 03/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
795 02/03/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
796 01/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
797 28/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
798 27/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
799 26/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
800 25/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
801 24/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
802 23/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
803 22/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
804 21/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
805 20/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
806 19/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
807 18/02/2013 11 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
808 07/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
809 06/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
810 05/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
811 04/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
812 03/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
813 02/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
814 01/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
815 31/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
816 30/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
817 29/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
818 28/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
819 27/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
820 26/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
821 25/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ bichngocmobile
822 24/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
823 23/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ lehieumobile
824 22/01/2013 3 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
825 19/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
826 18/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
827 17/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
828 16/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 6.188.000 VNĐ mobile_thienphu
829 15/01/2013 1 ngày 8.588.000 ₫ Tăng 6.198.000 VNĐ laptopbaongoc
830 14/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ lehieumobile
831 13/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tienxanhmobile
832 12/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhphumobile
833 11/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 6.198.000 VNĐ lehieumobile
834 10/01/2013 1 ngày 8.588.000 ₫ Tăng 6.198.000 VNĐ laptopbaongoc
835 09/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
836 08/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ lehieumobile
837 07/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ daiphongmobile
838 06/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
839 05/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ lehieumobile
840 04/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ daiphongmobile
841 03/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ lehieumobile
842 02/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ daiphongmobile
843 01/01/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ antuongmobile
844 31/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ lehieumobile
845 30/12/2012 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ antuongmobile
846 29/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ lehieumobile
847 28/12/2012 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ antuongmobile
848 27/12/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ tienxanhmobile
849 26/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
850 25/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
851 24/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
852 23/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
853 22/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
854 21/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
855 20/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
856 19/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
857 18/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ thoitrangmobile
858 17/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
859 16/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ thoitrangmobile
860 15/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
861 14/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
862 13/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
863 12/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
864 11/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
865 10/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
866 09/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
867 08/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
868 07/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
869 06/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
870 05/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
871 04/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ mobile_thienphu
872 03/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
873 02/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
874 01/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bichngocmobile
875 30/11/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ daiphongmobile
876 29/11/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dtddlehung
877 28/11/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
878 27/11/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ mobilechinhhang
879 26/11/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ minhphumobile
880 25/11/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
881 24/11/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ dtddlehung
882 23/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
883 22/11/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ minhphumobile
884 21/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
885 20/11/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
886 19/11/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobile_thienphu
887 18/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
888 17/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ antuongmobile
889 16/11/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ mobile_thienphu
890 15/11/2012 1 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ lehieumobile
891 14/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
892 13/11/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ tienxanhmobile
893 12/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ thoitrangmobile
894 11/11/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ tienxanhmobile
895 10/11/2012 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ sieuthididong
896 09/11/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ tienxanhmobile
897 08/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
898 07/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ thoitrangmobile
899 06/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ antuongmobile
900 05/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ thoitrangmobile
901 04/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
902 03/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ antuongmobile
903 02/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
904 01/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
905 31/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
906 30/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
907 29/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
908 28/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
909 27/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
910 26/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
911 25/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
912 24/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
913 23/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
914 22/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
915 21/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
916 20/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
917 19/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
918 18/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
919 17/10/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
920 16/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
921 15/10/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
922 14/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
923 13/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
924 12/10/2012 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
925 10/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ benmobile
926 09/10/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ lehieumobile
927 08/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
928 07/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
929 06/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
930 05/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
931 04/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
932 03/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
933 02/10/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ muahangtructuyen
934 01/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
935 30/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
936 29/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
937 28/09/2012 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
938 26/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
939 25/09/2012 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
940 23/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
941 22/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
942 21/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
943 20/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
944 19/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
945 18/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
946 17/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
947 16/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
948 15/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ benmobile
949 14/09/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ tienxanhmobile
950 13/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
951 12/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
952 11/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
953 10/09/2012 3 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
954 07/09/2012 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
955 05/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
956 04/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ antuongmobile
957 03/09/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
958 02/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
959 01/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
960 31/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
961 30/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
962 29/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
963 28/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ antuongmobile
964 27/08/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ lehieumobile
965 26/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
966 25/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
967 24/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
968 23/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
969 22/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
970 21/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
971 20/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
972 19/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
973 18/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ muahangtructuyen
974 17/08/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ lehieumobile
975 16/08/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
976 15/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ muahangtructuyen
977 14/08/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
978 13/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
979 12/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
980 11/08/2012 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
981 09/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
982 08/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
983 07/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ antuongmobile
984 06/08/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
985 05/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
986 04/08/2012 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
987 02/08/2012 3 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
988 30/07/2012 4 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
989 26/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
990 25/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
991 24/07/2012 4 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
992 20/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
993 19/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
994 18/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
995 17/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
996 16/07/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ bichngocmobile
997 15/07/2012 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
998 14/07/2012 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
999 13/07/2012 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dtddlehung
1000 12/07/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
1001 11/07/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
1002 10/07/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ bichngocmobile
1003 09/07/2012 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dtddlehung
1004 08/07/2012 4 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
1005 04/07/2012 2.600.000 ₫ bichngocmobile
Có tổng cộng 1.005 thay đổi giá của sản phẩm Sony Ericsson W995 Energetic Red đã được hệ thống ghi lại.