• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony Ericsson W995 Energetic Red

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony Ericsson W995 Energetic Red chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 24/04/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
2 23/04/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
3 22/04/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dtddlehung
4 21/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
5 20/04/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
6 19/04/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
7 17/04/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
8 16/04/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
9 14/04/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
10 13/04/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
11 12/04/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
12 10/04/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
13 08/04/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
14 07/04/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
15 06/04/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
16 05/04/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
17 04/04/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ dangcapmobile
18 03/04/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ shopblackberry
19 02/04/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
20 01/04/2015 7 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
21 25/03/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
22 22/03/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
23 21/03/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
24 20/03/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
25 17/03/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
26 16/03/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
27 15/03/2015 6 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
28 09/03/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ dangcapmobile
29 08/03/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
30 07/03/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
31 05/03/2015 4 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dtddlehung
32 01/03/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobilechinhhang
33 28/02/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
34 26/02/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
35 25/02/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobilechinhhang
36 24/02/2015 10 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
37 14/02/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
38 13/02/2015 3 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
39 10/02/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ mobilechinhhang
40 09/02/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
41 07/02/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
42 06/02/2015 4 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
43 02/02/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
44 01/02/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
45 30/01/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
46 27/01/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
47 26/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
48 25/01/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
49 24/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
50 23/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
51 22/01/2015 8 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
52 14/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
53 13/01/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
54 10/01/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
55 08/01/2015 4 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
56 04/01/2015 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
57 31/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
58 30/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
59 29/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
60 28/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
61 27/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
62 26/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
63 25/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
64 24/12/2014 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
65 21/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
66 20/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
67 19/12/2014 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
68 16/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
69 15/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
70 14/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
71 13/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
72 12/12/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
73 10/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
74 09/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
75 08/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
76 07/12/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
77 05/12/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
78 03/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
79 02/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ shopblackberry
80 01/12/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ mobilechinhhang
81 30/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
82 29/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
83 28/11/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
84 27/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
85 26/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
86 25/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
87 24/11/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
88 22/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
89 21/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
90 20/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
91 19/11/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
92 18/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
93 17/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
94 16/11/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
95 15/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ shopblackberry
96 14/11/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
97 13/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi shopblackberry
98 12/11/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi shopblackberry
99 10/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
100 09/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
101 08/11/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
102 07/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
103 06/11/2014 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
104 03/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
105 02/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
106 01/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
107 31/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
108 30/10/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
109 28/10/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
110 27/10/2014 3 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
111 24/10/2014 5 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
112 19/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
113 18/10/2014 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
114 14/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
115 13/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
116 12/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
117 11/10/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ tinthanhmobile
118 10/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ playmobile
119 09/10/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
120 08/10/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
121 07/10/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
122 05/10/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lehieumobile
123 03/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
124 02/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
125 01/10/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ playmobile
126 29/09/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
127 27/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
128 26/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
129 25/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ playmobile
130 24/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
131 23/09/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
132 22/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
133 21/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi shopblackberry
134 20/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
135 19/09/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
136 18/09/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
137 16/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
138 15/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
139 14/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
140 13/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
141 12/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
142 11/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
143 10/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
144 09/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
145 08/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
146 07/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
147 06/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
148 05/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dtddlehung
149 04/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmaycongthao
150 03/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
151 02/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
152 01/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
153 31/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
154 30/08/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
155 28/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
156 27/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
157 26/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
158 25/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
159 24/08/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
160 22/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
161 21/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
162 20/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
163 19/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
164 18/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
165 17/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
166 16/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
167 15/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
168 14/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
169 13/08/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ playmobile
170 11/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
171 10/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
172 09/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
173 08/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
174 07/08/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
175 05/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
176 04/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
177 03/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
178 02/08/2014 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
179 30/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
180 29/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
181 28/07/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
182 26/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
183 25/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
184 24/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
185 23/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
186 22/07/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
187 20/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
188 19/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
189 18/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
190 17/07/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
191 15/07/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
192 13/07/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
193 11/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
194 10/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
195 09/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
196 08/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
197 07/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
198 06/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
199 05/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
200 04/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
201 03/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
202 02/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
203 01/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
204 30/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
205 29/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
206 28/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
207 27/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
208 26/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
209 25/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
210 24/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
211 23/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
212 22/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
213 21/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
214 20/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi shopblackberry
215 19/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
216 18/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
217 17/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
218 16/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
219 15/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
220 14/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
221 13/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
222 12/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
223 11/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
224 10/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
225 09/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
226 08/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
227 07/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
228 06/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
229 05/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
230 04/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
231 03/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
232 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
233 01/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
234 31/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mobilechinhhang
235 30/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
236 29/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
237 28/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
238 27/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
239 26/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
240 25/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
241 24/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
242 23/05/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
243 22/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
244 21/05/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
245 20/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
246 19/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
247 18/05/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ playmobile
248 17/05/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
249 16/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
250 15/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
251 14/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
252 13/05/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
253 11/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dienmaycongthao
254 10/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
255 09/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
256 08/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mobilechinhhang
257 07/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
258 06/05/2014 3 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
259 03/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ mobilechinhhang
260 02/05/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
261 01/05/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ daiphongmobile
262 30/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
263 29/04/2014 3 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mobilechinhhang
264 26/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
265 25/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mobilechinhhang
266 24/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
267 23/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
268 22/04/2014 3 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
269 19/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
270 18/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ mobilechinhhang
271 17/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ sieuthididong
272 16/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ playmobile
273 15/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi sieuthididong
274 14/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
275 13/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
276 12/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
277 11/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ mobilechinhhang
278 10/04/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ daiphongmobile
279 09/04/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
280 07/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ dienmaycongthao
281 06/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
282 05/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ dienmaycongthao
283 04/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
284 03/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
285 02/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ dienmaycongthao
286 01/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
287 31/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mobilechinhhang
288 30/03/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
289 29/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
290 28/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
291 27/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
292 26/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
293 25/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphongmobile
294 24/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
295 23/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
296 22/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphongmobile
297 21/03/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
298 19/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
299 18/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
300 17/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
301 16/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
302 15/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
303 14/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
304 13/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
305 12/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
306 11/03/2014 2 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
307 09/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
308 08/03/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
309 06/03/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
310 05/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
311 04/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
312 03/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
313 02/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
314 01/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
315 28/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
316 27/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
317 26/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
318 25/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
319 24/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
320 23/02/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
321 21/02/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ playmobile
322 20/02/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ lehieumobile
323 19/02/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ playmobile
324 18/02/2014 2 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ daiphongmobile
325 16/02/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
326 15/02/2014 10 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ buynowstore
327 05/02/2014 5 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
328 31/01/2014 2 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ lehieumobile
329 29/01/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ tinthanhmobile
330 27/01/2014 2 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
331 25/01/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
332 23/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
333 22/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
334 21/01/2014 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
335 20/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
336 19/01/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
337 17/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
338 16/01/2014 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
339 15/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
340 14/01/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
341 12/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
342 11/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
343 10/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
344 09/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
345 08/01/2014 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
346 07/01/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
347 05/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
348 04/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
349 03/01/2014 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
350 02/01/2014 2 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
351 31/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
352 30/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
353 29/12/2013 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
354 27/12/2013 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
355 25/12/2013 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
356 23/12/2013 2 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ lehieumobile
357 21/12/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ daiphuminh
358 20/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ lehieumobile
359 19/12/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ daiphuminh
360 18/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ lehieumobile
361 17/12/2013 5 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ daiphuminh
362 12/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
363 11/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
364 10/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
365 09/12/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
366 08/12/2013 4 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
367 04/12/2013 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
368 02/12/2013 6 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
369 26/11/2013 10 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
370 16/11/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ lehieumobile
371 15/11/2013 2 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
372 13/11/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
373 12/11/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
374 11/11/2013 15 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ buynowstore
375 27/10/2013 9 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
376 18/10/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
377 17/10/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
378 16/10/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
379 15/10/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
380 14/10/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
381 12/10/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
382 11/10/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
383 09/10/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
384 08/10/2013 5 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
385 03/10/2013 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
386 01/10/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
387 30/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
388 29/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
389 28/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
390 27/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
391 26/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
392 25/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
393 24/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
394 23/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
395 22/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
396 21/09/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
397 18/09/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
398 16/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
399 15/09/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
400 12/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
401 11/09/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ buynowstore
402 10/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
403 09/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
404 08/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
405 07/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
406 06/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
407 05/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
408 04/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
409 03/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
410 02/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
411 01/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
412 31/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
413 30/08/2013 2 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
414 28/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
415 27/08/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
416 24/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
417 23/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ lehieumobile
418 22/08/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tinthanhmobile
419 21/08/2013 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
420 19/08/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
421 16/08/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
422 14/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
423 13/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
424 12/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
425 11/08/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
426 09/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
427 08/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
428 07/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
429 06/08/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
430 03/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
431 02/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
432 01/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
433 31/07/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
434 30/07/2013 2 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
435 28/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
436 27/07/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ lehieumobile
437 26/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tinthanhmobile
438 25/07/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ lehieumobile
439 24/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
440 23/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
441 22/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ mobile_thienphu
442 21/07/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ lehieumobile
443 20/07/2013 2 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ mobile_thienphu
444 18/07/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ lehieumobile
445 17/07/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
446 16/07/2013 6 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ lehieumobile
447 10/07/2013 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ sieuthididong
448 09/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
449 08/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ daiphuminh
450 07/07/2013 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi sieuthididong
451 06/07/2013 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ sieuthididong
452 05/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
453 04/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ daiphuminh
454 03/07/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
455 02/07/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
456 01/07/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
457 30/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
458 29/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
459 28/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
460 27/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
461 26/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
462 25/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
463 24/06/2013 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ dtddlehung
464 21/06/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
465 20/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
466 19/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 799.000 VNĐ dtddlehung
467 18/06/2013 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 191.000 VNĐ sieuthididong
468 17/06/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 191.000 VNĐ daiphuminh
469 16/06/2013 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ sieuthididong
470 15/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
471 14/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
472 13/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
473 12/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
474 11/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
475 10/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
476 09/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
477 08/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ dtddlehung
478 07/06/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ daiphuminh
479 06/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
480 05/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
481 04/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
482 03/06/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
483 01/06/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
484 31/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
485 30/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
486 29/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
487 28/05/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
488 27/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
489 26/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
490 25/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
491 24/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
492 23/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
493 22/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
494 21/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
495 20/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
496 19/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
497 18/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
498 17/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
499 16/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
500 15/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
501 14/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
502 13/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ bichngocmobile
503 12/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
504 11/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
505 10/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
506 09/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
507 08/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
508 07/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
509 06/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
510 05/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
511 04/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
512 03/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
513 02/05/2013 3 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
514 29/04/2013 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
515 27/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
516 26/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
517 25/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
518 24/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
519 23/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
520 22/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
521 21/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
522 20/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
523 19/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
524 18/04/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
525 17/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ B_Nmobile
526 16/04/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ muahangtructuyen
527 15/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
528 14/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
529 13/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
530 12/04/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
531 11/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
532 10/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
533 09/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ B_Nmobile
534 08/04/2013 3 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ starmobile
535 05/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
536 04/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
537 03/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
538 02/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
539 01/04/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
540 31/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
541 30/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
542 29/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
543 28/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
544 27/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
545 26/03/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
546 25/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
547 24/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
548 23/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
549 22/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ B_Nmobile
550 21/03/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ mobigiare
551 20/03/2013 4 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
552 16/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
553 15/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
554 14/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
555 13/03/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
556 10/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
557 09/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
558 08/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
559 07/03/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
560 06/03/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
561 05/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ B_Nmobile
562 04/03/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
563 03/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
564 02/03/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
565 01/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
566 28/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
567 27/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
568 26/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
569 25/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
570 24/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
571 23/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
572 22/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
573 21/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
574 20/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
575 19/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
576 18/02/2013 11 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
577 07/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
578 06/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
579 05/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
580 04/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
581 03/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
582 02/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
583 01/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
584 31/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
585 30/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
586 29/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
587 28/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
588 27/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
589 26/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
590 25/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ bichngocmobile
591 24/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
592 23/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ lehieumobile
593 22/01/2013 3 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
594 19/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
595 18/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
596 17/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
597 16/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 6.188.000 VNĐ mobile_thienphu
598 15/01/2013 1 ngày 8.588.000 ₫ Tăng 6.198.000 VNĐ laptopbaongoc
599 14/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ lehieumobile
600 13/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tienxanhmobile
601 12/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhphumobile
602 11/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 6.198.000 VNĐ lehieumobile
603 10/01/2013 1 ngày 8.588.000 ₫ Tăng 6.198.000 VNĐ laptopbaongoc
604 09/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
605 08/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ lehieumobile
606 07/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ daiphongmobile
607 06/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
608 05/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ lehieumobile
609 04/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ daiphongmobile
610 03/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ lehieumobile
611 02/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ daiphongmobile
612 01/01/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ antuongmobile
613 31/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ lehieumobile
614 30/12/2012 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ antuongmobile
615 29/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ lehieumobile
616 28/12/2012 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ antuongmobile
617 27/12/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ tienxanhmobile
618 26/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
619 25/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
620 24/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
621 23/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
622 22/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
623 21/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
624 20/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
625 19/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
626 18/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ thoitrangmobile
627 17/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
628 16/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ thoitrangmobile
629 15/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
630 14/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
631 13/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
632 12/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
633 11/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
634 10/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
635 09/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
636 08/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
637 07/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
638 06/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
639 05/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
640 04/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ mobile_thienphu
641 03/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
642 02/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
643 01/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bichngocmobile
644 30/11/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ daiphongmobile
645 29/11/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dtddlehung
646 28/11/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
647 27/11/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ mobilechinhhang
648 26/11/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ minhphumobile
649 25/11/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
650 24/11/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ dtddlehung
651 23/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
652 22/11/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ minhphumobile
653 21/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
654 20/11/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
655 19/11/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobile_thienphu
656 18/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
657 17/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ antuongmobile
658 16/11/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ mobile_thienphu
659 15/11/2012 1 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ lehieumobile
660 14/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
661 13/11/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ tienxanhmobile
662 12/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ thoitrangmobile
663 11/11/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ tienxanhmobile
664 10/11/2012 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ sieuthididong
665 09/11/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ tienxanhmobile
666 08/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
667 07/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ thoitrangmobile
668 06/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ antuongmobile
669 05/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ thoitrangmobile
670 04/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
671 03/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ antuongmobile
672 02/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
673 01/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
674 31/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
675 30/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
676 29/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
677 28/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
678 27/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
679 26/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
680 25/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
681 24/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
682 23/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
683 22/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
684 21/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
685 20/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
686 19/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
687 18/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
688 17/10/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
689 16/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
690 15/10/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
691 14/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
692 13/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
693 12/10/2012 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
694 10/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ benmobile
695 09/10/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ lehieumobile
696 08/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
697 07/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
698 06/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
699 05/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
700 04/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
701 03/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
702 02/10/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ muahangtructuyen
703 01/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
704 30/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
705 29/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
706 28/09/2012 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
707 26/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
708 25/09/2012 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
709 23/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
710 22/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
711 21/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
712 20/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
713 19/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
714 18/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
715 17/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
716 16/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
717 15/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ benmobile
718 14/09/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ tienxanhmobile
719 13/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
720 12/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
721 11/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
722 10/09/2012 3 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
723 07/09/2012 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
724 05/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
725 04/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ antuongmobile
726 03/09/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
727 02/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
728 01/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
729 31/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
730 30/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
731 29/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
732 28/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ antuongmobile
733 27/08/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ lehieumobile
734 26/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
735 25/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
736 24/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
737 23/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
738 22/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
739 21/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
740 20/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
741 19/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
742 18/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ muahangtructuyen
743 17/08/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ lehieumobile
744 16/08/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
745 15/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ muahangtructuyen
746 14/08/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
747 13/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
748 12/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
749 11/08/2012 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
750 09/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
751 08/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
752 07/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ antuongmobile
753 06/08/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
754 05/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
755 04/08/2012 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
756 02/08/2012 3 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
757 30/07/2012 4 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
758 26/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
759 25/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
760 24/07/2012 4 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
761 20/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
762 19/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
763 18/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
764 17/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
765 16/07/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ bichngocmobile
766 15/07/2012 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
767 14/07/2012 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
768 13/07/2012 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dtddlehung
769 12/07/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
770 11/07/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
771 10/07/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ bichngocmobile
772 09/07/2012 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dtddlehung
773 08/07/2012 4 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
774 04/07/2012 2.600.000 ₫ bichngocmobile
Có tổng cộng 774 thay đổi giá của sản phẩm Sony Ericsson W995 Energetic Red đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Sony Ericsson W995 Energetic Red trong mục Mobile
Từ khóa nổi bật trong tuần: iphone 5, mo to, panasonic, hoa co, sony