• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony Ericsson W995 Energetic Red

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony Ericsson W995 Energetic Red chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 30/07/2015 7 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
2 23/07/2015 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
3 19/07/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
4 17/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
5 16/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
6 15/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
7 14/07/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
8 12/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
9 11/07/2015 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
10 07/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
11 06/07/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi dangcapmobile
12 05/07/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dangcapmobile
13 04/07/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
14 02/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
15 01/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
16 30/06/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
17 29/06/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
18 26/06/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
19 25/06/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
20 24/06/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
21 22/06/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
22 20/06/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi dangcapmobile
23 19/06/2015 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ dangcapmobile
24 17/06/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobilechinhhang
25 16/06/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
26 15/06/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
27 14/06/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
28 11/06/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
29 10/06/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
30 07/06/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
31 06/06/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ dangcapmobile
32 05/06/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
33 04/06/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
34 03/06/2015 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ dangcapmobile
35 01/06/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
36 31/05/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
37 30/05/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
38 29/05/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi dangcapmobile
39 28/05/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi dangcapmobile
40 27/05/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ dangcapmobile
41 26/05/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
42 23/05/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
43 22/05/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dtddlehung
44 21/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
45 20/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
46 19/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
47 18/05/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ dangcapmobile
48 17/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
49 16/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
50 15/05/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
51 14/05/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ mobile_thienphu
52 13/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
53 12/05/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ dangcapmobile
54 11/05/2015 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
55 09/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
56 08/05/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
57 07/05/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
58 06/05/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
59 05/05/2015 4 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
60 01/05/2015 4 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
61 27/04/2015 3 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
62 24/04/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
63 23/04/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
64 22/04/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dtddlehung
65 21/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
66 20/04/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
67 19/04/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
68 17/04/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
69 16/04/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
70 14/04/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
71 13/04/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
72 12/04/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
73 10/04/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
74 08/04/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
75 07/04/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
76 06/04/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
77 05/04/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
78 04/04/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ dangcapmobile
79 03/04/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ shopblackberry
80 02/04/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
81 01/04/2015 7 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
82 25/03/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
83 22/03/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
84 21/03/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
85 20/03/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
86 17/03/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
87 16/03/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
88 15/03/2015 6 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
89 09/03/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ dangcapmobile
90 08/03/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
91 07/03/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
92 05/03/2015 4 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dtddlehung
93 01/03/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobilechinhhang
94 28/02/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
95 26/02/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
96 25/02/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobilechinhhang
97 24/02/2015 10 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
98 14/02/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
99 13/02/2015 3 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
100 10/02/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ mobilechinhhang
101 09/02/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
102 07/02/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
103 06/02/2015 4 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
104 02/02/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
105 01/02/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
106 30/01/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
107 27/01/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
108 26/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
109 25/01/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
110 24/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
111 23/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
112 22/01/2015 8 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
113 14/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
114 13/01/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
115 10/01/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
116 08/01/2015 4 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
117 04/01/2015 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
118 31/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
119 30/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
120 29/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
121 28/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
122 27/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
123 26/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
124 25/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
125 24/12/2014 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
126 21/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
127 20/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
128 19/12/2014 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
129 16/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
130 15/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
131 14/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
132 13/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
133 12/12/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
134 10/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
135 09/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
136 08/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
137 07/12/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
138 05/12/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
139 03/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
140 02/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ shopblackberry
141 01/12/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ mobilechinhhang
142 30/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
143 29/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
144 28/11/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
145 27/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
146 26/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
147 25/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
148 24/11/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
149 22/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
150 21/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
151 20/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
152 19/11/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
153 18/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
154 17/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
155 16/11/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
156 15/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ shopblackberry
157 14/11/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
158 13/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi shopblackberry
159 12/11/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi shopblackberry
160 10/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
161 09/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
162 08/11/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
163 07/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
164 06/11/2014 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
165 03/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
166 02/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
167 01/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
168 31/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
169 30/10/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
170 28/10/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
171 27/10/2014 3 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
172 24/10/2014 5 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
173 19/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
174 18/10/2014 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
175 14/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
176 13/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
177 12/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
178 11/10/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ tinthanhmobile
179 10/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ playmobile
180 09/10/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
181 08/10/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
182 07/10/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
183 05/10/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lehieumobile
184 03/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
185 02/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
186 01/10/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ playmobile
187 29/09/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
188 27/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
189 26/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
190 25/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ playmobile
191 24/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
192 23/09/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
193 22/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
194 21/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi shopblackberry
195 20/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
196 19/09/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
197 18/09/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
198 16/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
199 15/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
200 14/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
201 13/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
202 12/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
203 11/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
204 10/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
205 09/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
206 08/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
207 07/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
208 06/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
209 05/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dtddlehung
210 04/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmaycongthao
211 03/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
212 02/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
213 01/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
214 31/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
215 30/08/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
216 28/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
217 27/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
218 26/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
219 25/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
220 24/08/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
221 22/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
222 21/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
223 20/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
224 19/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
225 18/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
226 17/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
227 16/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
228 15/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
229 14/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
230 13/08/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ playmobile
231 11/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
232 10/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
233 09/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
234 08/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
235 07/08/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
236 05/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
237 04/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
238 03/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
239 02/08/2014 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
240 30/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
241 29/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
242 28/07/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
243 26/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
244 25/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
245 24/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
246 23/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
247 22/07/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
248 20/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
249 19/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
250 18/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
251 17/07/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
252 15/07/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
253 13/07/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
254 11/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
255 10/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
256 09/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
257 08/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
258 07/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
259 06/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
260 05/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
261 04/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
262 03/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
263 02/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
264 01/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
265 30/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
266 29/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
267 28/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
268 27/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
269 26/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
270 25/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
271 24/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
272 23/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
273 22/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
274 21/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
275 20/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi shopblackberry
276 19/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
277 18/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
278 17/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
279 16/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
280 15/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
281 14/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
282 13/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
283 12/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
284 11/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
285 10/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
286 09/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
287 08/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
288 07/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
289 06/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
290 05/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
291 04/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
292 03/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
293 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
294 01/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
295 31/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mobilechinhhang
296 30/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
297 29/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
298 28/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
299 27/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
300 26/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
301 25/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
302 24/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
303 23/05/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
304 22/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
305 21/05/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
306 20/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
307 19/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
308 18/05/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ playmobile
309 17/05/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
310 16/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
311 15/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
312 14/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
313 13/05/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
314 11/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dienmaycongthao
315 10/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
316 09/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
317 08/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mobilechinhhang
318 07/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
319 06/05/2014 3 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
320 03/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ mobilechinhhang
321 02/05/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
322 01/05/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ daiphongmobile
323 30/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
324 29/04/2014 3 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mobilechinhhang
325 26/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
326 25/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mobilechinhhang
327 24/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
328 23/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
329 22/04/2014 3 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
330 19/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
331 18/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ mobilechinhhang
332 17/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ sieuthididong
333 16/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ playmobile
334 15/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi sieuthididong
335 14/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
336 13/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
337 12/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
338 11/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ mobilechinhhang
339 10/04/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ daiphongmobile
340 09/04/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
341 07/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ dienmaycongthao
342 06/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
343 05/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ dienmaycongthao
344 04/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
345 03/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
346 02/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ dienmaycongthao
347 01/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
348 31/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mobilechinhhang
349 30/03/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
350 29/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
351 28/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
352 27/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
353 26/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
354 25/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphongmobile
355 24/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
356 23/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
357 22/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphongmobile
358 21/03/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
359 19/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
360 18/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
361 17/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
362 16/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
363 15/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
364 14/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
365 13/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
366 12/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
367 11/03/2014 2 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
368 09/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
369 08/03/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
370 06/03/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
371 05/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
372 04/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
373 03/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
374 02/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
375 01/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
376 28/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
377 27/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
378 26/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
379 25/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
380 24/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
381 23/02/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
382 21/02/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ playmobile
383 20/02/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ lehieumobile
384 19/02/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ playmobile
385 18/02/2014 2 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ daiphongmobile
386 16/02/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
387 15/02/2014 10 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ buynowstore
388 05/02/2014 5 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
389 31/01/2014 2 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ lehieumobile
390 29/01/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ tinthanhmobile
391 27/01/2014 2 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
392 25/01/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
393 23/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
394 22/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
395 21/01/2014 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
396 20/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
397 19/01/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
398 17/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
399 16/01/2014 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
400 15/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
401 14/01/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
402 12/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
403 11/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
404 10/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
405 09/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
406 08/01/2014 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
407 07/01/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
408 05/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
409 04/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
410 03/01/2014 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
411 02/01/2014 2 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
412 31/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
413 30/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
414 29/12/2013 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
415 27/12/2013 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
416 25/12/2013 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
417 23/12/2013 2 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ lehieumobile
418 21/12/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ daiphuminh
419 20/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ lehieumobile
420 19/12/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ daiphuminh
421 18/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ lehieumobile
422 17/12/2013 5 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ daiphuminh
423 12/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
424 11/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
425 10/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
426 09/12/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
427 08/12/2013 4 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
428 04/12/2013 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
429 02/12/2013 6 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
430 26/11/2013 10 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
431 16/11/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ lehieumobile
432 15/11/2013 2 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
433 13/11/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
434 12/11/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
435 11/11/2013 15 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ buynowstore
436 27/10/2013 9 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
437 18/10/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
438 17/10/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
439 16/10/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
440 15/10/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
441 14/10/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
442 12/10/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
443 11/10/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
444 09/10/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
445 08/10/2013 5 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
446 03/10/2013 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
447 01/10/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
448 30/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
449 29/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
450 28/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
451 27/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
452 26/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
453 25/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
454 24/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
455 23/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
456 22/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
457 21/09/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
458 18/09/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
459 16/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
460 15/09/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
461 12/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
462 11/09/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ buynowstore
463 10/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
464 09/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
465 08/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
466 07/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
467 06/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
468 05/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
469 04/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
470 03/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
471 02/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
472 01/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
473 31/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
474 30/08/2013 2 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
475 28/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
476 27/08/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
477 24/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
478 23/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ lehieumobile
479 22/08/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tinthanhmobile
480 21/08/2013 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
481 19/08/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
482 16/08/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
483 14/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
484 13/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
485 12/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
486 11/08/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
487 09/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
488 08/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
489 07/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
490 06/08/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
491 03/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
492 02/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
493 01/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
494 31/07/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
495 30/07/2013 2 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
496 28/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
497 27/07/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ lehieumobile
498 26/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tinthanhmobile
499 25/07/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ lehieumobile
500 24/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
501 23/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
502 22/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ mobile_thienphu
503 21/07/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ lehieumobile
504 20/07/2013 2 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ mobile_thienphu
505 18/07/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ lehieumobile
506 17/07/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
507 16/07/2013 6 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ lehieumobile
508 10/07/2013 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ sieuthididong
509 09/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
510 08/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ daiphuminh
511 07/07/2013 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi sieuthididong
512 06/07/2013 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ sieuthididong
513 05/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
514 04/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ daiphuminh
515 03/07/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
516 02/07/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
517 01/07/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
518 30/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
519 29/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
520 28/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
521 27/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
522 26/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
523 25/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
524 24/06/2013 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ dtddlehung
525 21/06/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
526 20/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
527 19/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 799.000 VNĐ dtddlehung
528 18/06/2013 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 191.000 VNĐ sieuthididong
529 17/06/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 191.000 VNĐ daiphuminh
530 16/06/2013 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ sieuthididong
531 15/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
532 14/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
533 13/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
534 12/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
535 11/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
536 10/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
537 09/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
538 08/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ dtddlehung
539 07/06/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ daiphuminh
540 06/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
541 05/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
542 04/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
543 03/06/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
544 01/06/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
545 31/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
546 30/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
547 29/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
548 28/05/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
549 27/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
550 26/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
551 25/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
552 24/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
553 23/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
554 22/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
555 21/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
556 20/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
557 19/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
558 18/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
559 17/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
560 16/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
561 15/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
562 14/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
563 13/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ bichngocmobile
564 12/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
565 11/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
566 10/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
567 09/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
568 08/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
569 07/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
570 06/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
571 05/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
572 04/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
573 03/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
574 02/05/2013 3 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
575 29/04/2013 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
576 27/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
577 26/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
578 25/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
579 24/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
580 23/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
581 22/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
582 21/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
583 20/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
584 19/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
585 18/04/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
586 17/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ B_Nmobile
587 16/04/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ muahangtructuyen
588 15/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
589 14/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
590 13/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
591 12/04/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
592 11/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
593 10/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
594 09/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ B_Nmobile
595 08/04/2013 3 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ starmobile
596 05/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
597 04/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
598 03/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
599 02/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
600 01/04/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
601 31/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
602 30/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
603 29/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
604 28/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
605 27/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
606 26/03/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
607 25/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
608 24/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
609 23/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
610 22/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ B_Nmobile
611 21/03/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ mobigiare
612 20/03/2013 4 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
613 16/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
614 15/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
615 14/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
616 13/03/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
617 10/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
618 09/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
619 08/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
620 07/03/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
621 06/03/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
622 05/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ B_Nmobile
623 04/03/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
624 03/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
625 02/03/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
626 01/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
627 28/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
628 27/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
629 26/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
630 25/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
631 24/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
632 23/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
633 22/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
634 21/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
635 20/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
636 19/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
637 18/02/2013 11 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
638 07/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
639 06/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
640 05/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
641 04/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
642 03/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
643 02/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
644 01/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
645 31/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
646 30/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
647 29/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
648 28/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
649 27/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
650 26/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
651 25/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ bichngocmobile
652 24/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
653 23/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ lehieumobile
654 22/01/2013 3 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
655 19/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
656 18/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
657 17/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
658 16/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 6.188.000 VNĐ mobile_thienphu
659 15/01/2013 1 ngày 8.588.000 ₫ Tăng 6.198.000 VNĐ laptopbaongoc
660 14/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ lehieumobile
661 13/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tienxanhmobile
662 12/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhphumobile
663 11/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 6.198.000 VNĐ lehieumobile
664 10/01/2013 1 ngày 8.588.000 ₫ Tăng 6.198.000 VNĐ laptopbaongoc
665 09/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
666 08/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ lehieumobile
667 07/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ daiphongmobile
668 06/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
669 05/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ lehieumobile
670 04/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ daiphongmobile
671 03/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ lehieumobile
672 02/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ daiphongmobile
673 01/01/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ antuongmobile
674 31/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ lehieumobile
675 30/12/2012 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ antuongmobile
676 29/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ lehieumobile
677 28/12/2012 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ antuongmobile
678 27/12/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ tienxanhmobile
679 26/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
680 25/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
681 24/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
682 23/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
683 22/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
684 21/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
685 20/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
686 19/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
687 18/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ thoitrangmobile
688 17/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
689 16/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ thoitrangmobile
690 15/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
691 14/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
692 13/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
693 12/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
694 11/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
695 10/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
696 09/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
697 08/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
698 07/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
699 06/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
700 05/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
701 04/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ mobile_thienphu
702 03/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
703 02/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
704 01/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bichngocmobile
705 30/11/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ daiphongmobile
706 29/11/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dtddlehung
707 28/11/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
708 27/11/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ mobilechinhhang
709 26/11/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ minhphumobile
710 25/11/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
711 24/11/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ dtddlehung
712 23/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
713 22/11/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ minhphumobile
714 21/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
715 20/11/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
716 19/11/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobile_thienphu
717 18/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
718 17/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ antuongmobile
719 16/11/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ mobile_thienphu
720 15/11/2012 1 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ lehieumobile
721 14/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
722 13/11/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ tienxanhmobile
723 12/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ thoitrangmobile
724 11/11/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ tienxanhmobile
725 10/11/2012 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ sieuthididong
726 09/11/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ tienxanhmobile
727 08/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
728 07/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ thoitrangmobile
729 06/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ antuongmobile
730 05/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ thoitrangmobile
731 04/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
732 03/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ antuongmobile
733 02/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
734 01/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
735 31/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
736 30/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
737 29/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
738 28/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
739 27/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
740 26/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
741 25/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
742 24/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
743 23/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
744 22/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
745 21/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
746 20/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
747 19/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
748 18/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
749 17/10/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
750 16/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
751 15/10/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
752 14/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
753 13/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
754 12/10/2012 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
755 10/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ benmobile
756 09/10/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ lehieumobile
757 08/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
758 07/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
759 06/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
760 05/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
761 04/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
762 03/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
763 02/10/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ muahangtructuyen
764 01/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
765 30/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
766 29/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
767 28/09/2012 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
768 26/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
769 25/09/2012 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
770 23/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
771 22/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
772 21/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
773 20/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
774 19/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
775 18/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
776 17/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
777 16/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
778 15/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ benmobile
779 14/09/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ tienxanhmobile
780 13/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
781 12/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
782 11/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
783 10/09/2012 3 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
784 07/09/2012 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
785 05/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
786 04/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ antuongmobile
787 03/09/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
788 02/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
789 01/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
790 31/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
791 30/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
792 29/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
793 28/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ antuongmobile
794 27/08/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ lehieumobile
795 26/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
796 25/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
797 24/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
798 23/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
799 22/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
800 21/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
801 20/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
802 19/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
803 18/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ muahangtructuyen
804 17/08/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ lehieumobile
805 16/08/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
806 15/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ muahangtructuyen
807 14/08/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
808 13/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
809 12/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
810 11/08/2012 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
811 09/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
812 08/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
813 07/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ antuongmobile
814 06/08/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
815 05/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
816 04/08/2012 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
817 02/08/2012 3 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
818 30/07/2012 4 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
819 26/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
820 25/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
821 24/07/2012 4 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
822 20/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
823 19/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
824 18/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
825 17/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
826 16/07/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ bichngocmobile
827 15/07/2012 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
828 14/07/2012 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
829 13/07/2012 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dtddlehung
830 12/07/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
831 11/07/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
832 10/07/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ bichngocmobile
833 09/07/2012 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dtddlehung
834 08/07/2012 4 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
835 04/07/2012 2.600.000 ₫ bichngocmobile
Có tổng cộng 835 thay đổi giá của sản phẩm Sony Ericsson W995 Energetic Red đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Sony Ericsson W995 Energetic Red trong mục Mobile