• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony Ericsson W995 Energetic Red

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony Ericsson W995 Energetic Red chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 05/03/2015 4 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dtddlehung
2 01/03/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobilechinhhang
3 28/02/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
4 26/02/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
5 25/02/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mobilechinhhang
6 24/02/2015 10 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
7 14/02/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
8 13/02/2015 3 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
9 10/02/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ mobilechinhhang
10 09/02/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
11 07/02/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
12 06/02/2015 4 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
13 02/02/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
14 01/02/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
15 30/01/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
16 27/01/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
17 26/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
18 25/01/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
19 24/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
20 23/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
21 22/01/2015 8 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
22 14/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
23 13/01/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
24 10/01/2015 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
25 08/01/2015 4 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
26 04/01/2015 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
27 31/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
28 30/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
29 29/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
30 28/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
31 27/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
32 26/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
33 25/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
34 24/12/2014 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
35 21/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
36 20/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
37 19/12/2014 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
38 16/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
39 15/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
40 14/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
41 13/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
42 12/12/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
43 10/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
44 09/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
45 08/12/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
46 07/12/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
47 05/12/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
48 03/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
49 02/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ shopblackberry
50 01/12/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ mobilechinhhang
51 30/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
52 29/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
53 28/11/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
54 27/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
55 26/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
56 25/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
57 24/11/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
58 22/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
59 21/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
60 20/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
61 19/11/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
62 18/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
63 17/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
64 16/11/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
65 15/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ shopblackberry
66 14/11/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
67 13/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi shopblackberry
68 12/11/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi shopblackberry
69 10/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
70 09/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
71 08/11/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
72 07/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
73 06/11/2014 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
74 03/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
75 02/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
76 01/11/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
77 31/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
78 30/10/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
79 28/10/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
80 27/10/2014 3 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
81 24/10/2014 5 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
82 19/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
83 18/10/2014 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
84 14/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
85 13/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
86 12/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
87 11/10/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ tinthanhmobile
88 10/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ playmobile
89 09/10/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
90 08/10/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
91 07/10/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
92 05/10/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lehieumobile
93 03/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
94 02/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
95 01/10/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ playmobile
96 29/09/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
97 27/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
98 26/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
99 25/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ playmobile
100 24/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
101 23/09/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
102 22/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
103 21/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi shopblackberry
104 20/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
105 19/09/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
106 18/09/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
107 16/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
108 15/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
109 14/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
110 13/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
111 12/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
112 11/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
113 10/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
114 09/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
115 08/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
116 07/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
117 06/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
118 05/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dtddlehung
119 04/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmaycongthao
120 03/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
121 02/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
122 01/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
123 31/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
124 30/08/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
125 28/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
126 27/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
127 26/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
128 25/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
129 24/08/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
130 22/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
131 21/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
132 20/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
133 19/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
134 18/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
135 17/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
136 16/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
137 15/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
138 14/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
139 13/08/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ playmobile
140 11/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
141 10/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
142 09/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
143 08/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
144 07/08/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
145 05/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
146 04/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
147 03/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
148 02/08/2014 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
149 30/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
150 29/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
151 28/07/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
152 26/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
153 25/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
154 24/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
155 23/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
156 22/07/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
157 20/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
158 19/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
159 18/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
160 17/07/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
161 15/07/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
162 13/07/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
163 11/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
164 10/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
165 09/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
166 08/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
167 07/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
168 06/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
169 05/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
170 04/07/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
171 03/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
172 02/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
173 01/07/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
174 30/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
175 29/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
176 28/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
177 27/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
178 26/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
179 25/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
180 24/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
181 23/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
182 22/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
183 21/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
184 20/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi shopblackberry
185 19/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
186 18/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
187 17/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
188 16/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
189 15/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
190 14/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
191 13/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
192 12/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
193 11/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
194 10/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
195 09/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
196 08/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
197 07/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
198 06/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
199 05/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
200 04/06/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
201 03/06/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
202 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
203 01/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
204 31/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mobilechinhhang
205 30/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
206 29/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
207 28/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
208 27/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
209 26/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
210 25/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
211 24/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
212 23/05/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
213 22/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
214 21/05/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
215 20/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
216 19/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
217 18/05/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ playmobile
218 17/05/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
219 16/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
220 15/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
221 14/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
222 13/05/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
223 11/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dienmaycongthao
224 10/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
225 09/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
226 08/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mobilechinhhang
227 07/05/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
228 06/05/2014 3 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
229 03/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ mobilechinhhang
230 02/05/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
231 01/05/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ daiphongmobile
232 30/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
233 29/04/2014 3 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mobilechinhhang
234 26/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
235 25/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mobilechinhhang
236 24/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
237 23/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
238 22/04/2014 3 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
239 19/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
240 18/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ mobilechinhhang
241 17/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ sieuthididong
242 16/04/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ playmobile
243 15/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi sieuthididong
244 14/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
245 13/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
246 12/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
247 11/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ mobilechinhhang
248 10/04/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ daiphongmobile
249 09/04/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
250 07/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ dienmaycongthao
251 06/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
252 05/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ dienmaycongthao
253 04/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
254 03/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
255 02/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ dienmaycongthao
256 01/04/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
257 31/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mobilechinhhang
258 30/03/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
259 29/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
260 28/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
261 27/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
262 26/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi daiphongmobile
263 25/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphongmobile
264 24/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
265 23/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
266 22/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphongmobile
267 21/03/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
268 19/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
269 18/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
270 17/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
271 16/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
272 15/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
273 14/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
274 13/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
275 12/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
276 11/03/2014 2 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
277 09/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
278 08/03/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
279 06/03/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
280 05/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
281 04/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
282 03/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
283 02/03/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
284 01/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
285 28/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
286 27/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
287 26/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
288 25/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
289 24/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
290 23/02/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
291 21/02/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ playmobile
292 20/02/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ lehieumobile
293 19/02/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ playmobile
294 18/02/2014 2 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ daiphongmobile
295 16/02/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
296 15/02/2014 10 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ buynowstore
297 05/02/2014 5 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
298 31/01/2014 2 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ lehieumobile
299 29/01/2014 2 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ tinthanhmobile
300 27/01/2014 2 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
301 25/01/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
302 23/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
303 22/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
304 21/01/2014 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
305 20/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
306 19/01/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
307 17/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
308 16/01/2014 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
309 15/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
310 14/01/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
311 12/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
312 11/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
313 10/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
314 09/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
315 08/01/2014 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
316 07/01/2014 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
317 05/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
318 04/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
319 03/01/2014 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
320 02/01/2014 2 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
321 31/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
322 30/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
323 29/12/2013 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
324 27/12/2013 2 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
325 25/12/2013 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
326 23/12/2013 2 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ lehieumobile
327 21/12/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ daiphuminh
328 20/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ lehieumobile
329 19/12/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ daiphuminh
330 18/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ lehieumobile
331 17/12/2013 5 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ daiphuminh
332 12/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
333 11/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
334 10/12/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
335 09/12/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
336 08/12/2013 4 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi playmobile
337 04/12/2013 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
338 02/12/2013 6 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
339 26/11/2013 10 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
340 16/11/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ lehieumobile
341 15/11/2013 2 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
342 13/11/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
343 12/11/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
344 11/11/2013 15 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ buynowstore
345 27/10/2013 9 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
346 18/10/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
347 17/10/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
348 16/10/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
349 15/10/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
350 14/10/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
351 12/10/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
352 11/10/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
353 09/10/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
354 08/10/2013 5 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
355 03/10/2013 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
356 01/10/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
357 30/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
358 29/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
359 28/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
360 27/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
361 26/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
362 25/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
363 24/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
364 23/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
365 22/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
366 21/09/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
367 18/09/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
368 16/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
369 15/09/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
370 12/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
371 11/09/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ buynowstore
372 10/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
373 09/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
374 08/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
375 07/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
376 06/09/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
377 05/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
378 04/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
379 03/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
380 02/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
381 01/09/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
382 31/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
383 30/08/2013 2 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
384 28/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
385 27/08/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
386 24/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
387 23/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ lehieumobile
388 22/08/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tinthanhmobile
389 21/08/2013 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
390 19/08/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
391 16/08/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
392 14/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
393 13/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
394 12/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
395 11/08/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
396 09/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
397 08/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
398 07/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
399 06/08/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
400 03/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
401 02/08/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
402 01/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
403 31/07/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
404 30/07/2013 2 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
405 28/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
406 27/07/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ lehieumobile
407 26/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tinthanhmobile
408 25/07/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ lehieumobile
409 24/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
410 23/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
411 22/07/2013 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ mobile_thienphu
412 21/07/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ lehieumobile
413 20/07/2013 2 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ mobile_thienphu
414 18/07/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ lehieumobile
415 17/07/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
416 16/07/2013 6 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ lehieumobile
417 10/07/2013 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ sieuthididong
418 09/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
419 08/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ daiphuminh
420 07/07/2013 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi sieuthididong
421 06/07/2013 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ sieuthididong
422 05/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
423 04/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ daiphuminh
424 03/07/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
425 02/07/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
426 01/07/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
427 30/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
428 29/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
429 28/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
430 27/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
431 26/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
432 25/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
433 24/06/2013 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ dtddlehung
434 21/06/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
435 20/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
436 19/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 799.000 VNĐ dtddlehung
437 18/06/2013 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 191.000 VNĐ sieuthididong
438 17/06/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 191.000 VNĐ daiphuminh
439 16/06/2013 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ sieuthididong
440 15/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
441 14/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
442 13/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
443 12/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
444 11/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
445 10/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
446 09/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
447 08/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ dtddlehung
448 07/06/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ daiphuminh
449 06/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
450 05/06/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
451 04/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
452 03/06/2013 2 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
453 01/06/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
454 31/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
455 30/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
456 29/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
457 28/05/2013 1 ngày 2.790.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
458 27/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
459 26/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
460 25/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
461 24/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
462 23/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
463 22/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
464 21/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
465 20/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
466 19/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
467 18/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
468 17/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
469 16/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
470 15/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
471 14/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
472 13/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ bichngocmobile
473 12/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
474 11/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
475 10/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
476 09/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
477 08/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
478 07/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
479 06/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
480 05/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
481 04/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
482 03/05/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
483 02/05/2013 3 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
484 29/04/2013 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
485 27/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
486 26/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
487 25/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
488 24/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
489 23/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
490 22/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
491 21/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
492 20/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
493 19/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
494 18/04/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
495 17/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ B_Nmobile
496 16/04/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ muahangtructuyen
497 15/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
498 14/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
499 13/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
500 12/04/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
501 11/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
502 10/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
503 09/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ B_Nmobile
504 08/04/2013 3 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ starmobile
505 05/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
506 04/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
507 03/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
508 02/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
509 01/04/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
510 31/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
511 30/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
512 29/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
513 28/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
514 27/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
515 26/03/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
516 25/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
517 24/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
518 23/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
519 22/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ B_Nmobile
520 21/03/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ mobigiare
521 20/03/2013 4 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
522 16/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
523 15/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
524 14/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
525 13/03/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
526 10/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
527 09/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
528 08/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
529 07/03/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
530 06/03/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
531 05/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ B_Nmobile
532 04/03/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
533 03/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
534 02/03/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
535 01/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
536 28/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
537 27/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
538 26/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
539 25/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
540 24/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
541 23/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
542 22/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
543 21/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
544 20/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
545 19/02/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
546 18/02/2013 11 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
547 07/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
548 06/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
549 05/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
550 04/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
551 03/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
552 02/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
553 01/02/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
554 31/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
555 30/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
556 29/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
557 28/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
558 27/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
559 26/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
560 25/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ bichngocmobile
561 24/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
562 23/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ lehieumobile
563 22/01/2013 3 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
564 19/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
565 18/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
566 17/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
567 16/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 6.188.000 VNĐ mobile_thienphu
568 15/01/2013 1 ngày 8.588.000 ₫ Tăng 6.198.000 VNĐ laptopbaongoc
569 14/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ lehieumobile
570 13/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tienxanhmobile
571 12/01/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhphumobile
572 11/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 6.198.000 VNĐ lehieumobile
573 10/01/2013 1 ngày 8.588.000 ₫ Tăng 6.198.000 VNĐ laptopbaongoc
574 09/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
575 08/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ lehieumobile
576 07/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ daiphongmobile
577 06/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
578 05/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ lehieumobile
579 04/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ daiphongmobile
580 03/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ lehieumobile
581 02/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ daiphongmobile
582 01/01/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ antuongmobile
583 31/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ lehieumobile
584 30/12/2012 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ antuongmobile
585 29/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ lehieumobile
586 28/12/2012 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ antuongmobile
587 27/12/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ tienxanhmobile
588 26/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
589 25/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
590 24/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
591 23/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
592 22/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
593 21/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
594 20/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
595 19/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
596 18/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ thoitrangmobile
597 17/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
598 16/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ thoitrangmobile
599 15/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
600 14/12/2012 1 ngày 2.490.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
601 13/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
602 12/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
603 11/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
604 10/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
605 09/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
606 08/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
607 07/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
608 06/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
609 05/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
610 04/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ mobile_thienphu
611 03/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
612 02/12/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
613 01/12/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bichngocmobile
614 30/11/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ daiphongmobile
615 29/11/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dtddlehung
616 28/11/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
617 27/11/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ mobilechinhhang
618 26/11/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ minhphumobile
619 25/11/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
620 24/11/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ dtddlehung
621 23/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
622 22/11/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ minhphumobile
623 21/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
624 20/11/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
625 19/11/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobile_thienphu
626 18/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
627 17/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ antuongmobile
628 16/11/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ mobile_thienphu
629 15/11/2012 1 ngày 2.590.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ lehieumobile
630 14/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
631 13/11/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ tienxanhmobile
632 12/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ thoitrangmobile
633 11/11/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ tienxanhmobile
634 10/11/2012 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ sieuthididong
635 09/11/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ tienxanhmobile
636 08/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
637 07/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ thoitrangmobile
638 06/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ antuongmobile
639 05/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ thoitrangmobile
640 04/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
641 03/11/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ antuongmobile
642 02/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
643 01/11/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
644 31/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
645 30/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
646 29/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
647 28/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
648 27/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
649 26/10/2012 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
650 25/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
651 24/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
652 23/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
653 22/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
654 21/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
655 20/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
656 19/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
657 18/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
658 17/10/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
659 16/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
660 15/10/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
661 14/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
662 13/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
663 12/10/2012 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
664 10/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ benmobile
665 09/10/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ lehieumobile
666 08/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
667 07/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
668 06/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
669 05/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
670 04/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
671 03/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
672 02/10/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ muahangtructuyen
673 01/10/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
674 30/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
675 29/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
676 28/09/2012 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
677 26/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
678 25/09/2012 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
679 23/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
680 22/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi benmobile
681 21/09/2012 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
682 20/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
683 19/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
684 18/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
685 17/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
686 16/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
687 15/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ benmobile
688 14/09/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ tienxanhmobile
689 13/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
690 12/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
691 11/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
692 10/09/2012 3 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
693 07/09/2012 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
694 05/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
695 04/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ antuongmobile
696 03/09/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
697 02/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
698 01/09/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
699 31/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
700 30/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
701 29/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
702 28/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ antuongmobile
703 27/08/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ lehieumobile
704 26/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
705 25/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
706 24/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
707 23/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
708 22/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
709 21/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
710 20/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
711 19/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
712 18/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ muahangtructuyen
713 17/08/2012 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ lehieumobile
714 16/08/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
715 15/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ muahangtructuyen
716 14/08/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
717 13/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
718 12/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
719 11/08/2012 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
720 09/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
721 08/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
722 07/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ antuongmobile
723 06/08/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
724 05/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
725 04/08/2012 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
726 02/08/2012 3 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
727 30/07/2012 4 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
728 26/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
729 25/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
730 24/07/2012 4 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
731 20/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
732 19/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
733 18/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi benmobile
734 17/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
735 16/07/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ bichngocmobile
736 15/07/2012 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
737 14/07/2012 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
738 13/07/2012 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dtddlehung
739 12/07/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
740 11/07/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
741 10/07/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ bichngocmobile
742 09/07/2012 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dtddlehung
743 08/07/2012 4 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
744 04/07/2012 2.600.000 ₫ bichngocmobile
Có tổng cộng 744 thay đổi giá của sản phẩm Sony Ericsson W995 Energetic Red đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Sony Ericsson W995 Energetic Red trong mục Mobile
Từ khóa nổi bật trong tuần: iphone 5s, sony, mi gia, hp, tc