• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony Ericsson W995 Energetic Red

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony Ericsson W995 Energetic Red chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 29/09/2014 2 ngày 2.700.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
2 27/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
3 26/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
4 25/09/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ playmobile
5 24/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
6 23/09/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
7 22/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
8 21/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi shopblackberry
9 20/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
10 19/09/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
11 18/09/2014 2 ngày 2.700.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
12 16/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
13 15/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
14 14/09/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
15 13/09/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
16 12/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
17 11/09/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
18 10/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
19 09/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
20 08/09/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
21 07/09/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
22 06/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
23 05/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ dtddlehung
24 04/09/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ dienmaycongthao
25 03/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
26 02/09/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
27 01/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
28 31/08/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
29 30/08/2014 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
30 28/08/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
31 27/08/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
32 26/08/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
33 25/08/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
34 24/08/2014 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
35 22/08/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
36 21/08/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
37 20/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
38 19/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
39 18/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
40 17/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
41 16/08/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
42 15/08/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
43 14/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
44 13/08/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ playmobile
45 11/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
46 10/08/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
47 09/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
48 08/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
49 07/08/2014 2 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
50 05/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
51 04/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
52 03/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
53 02/08/2014 3 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
54 30/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
55 29/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
56 28/07/2014 2 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
57 26/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
58 25/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
59 24/07/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
60 23/07/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
61 22/07/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
62 20/07/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
63 19/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
64 18/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
65 17/07/2014 2 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
66 15/07/2014 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
67 13/07/2014 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
68 11/07/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
69 10/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
70 09/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
71 08/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
72 07/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
73 06/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
74 05/07/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
75 04/07/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
76 03/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
77 02/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
78 01/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
79 30/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
80 29/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
81 28/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
82 27/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
83 26/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
84 25/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
85 24/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
86 23/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
87 22/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
88 21/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
89 20/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi shopblackberry
90 19/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
91 18/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
92 17/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
93 16/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
94 15/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
95 14/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
96 13/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
97 12/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
98 11/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
99 10/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
100 09/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
101 08/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
102 07/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
103 06/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
104 05/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
105 04/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
106 03/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
107 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilechinhhang
108 01/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilechinhhang
109 31/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ mobilechinhhang
110 30/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
111 29/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
112 28/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
113 27/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
114 26/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
115 25/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
116 24/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
117 23/05/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
118 22/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
119 21/05/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
120 20/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
121 19/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
122 18/05/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ playmobile
123 17/05/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
124 16/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
125 15/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
126 14/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
127 13/05/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
128 11/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ dienmaycongthao
129 10/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
130 09/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
131 08/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ mobilechinhhang
132 07/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
133 06/05/2014 3 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
134 03/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ mobilechinhhang
135 02/05/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi daiphongmobile
136 01/05/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ daiphongmobile
137 30/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilechinhhang
138 29/04/2014 3 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ mobilechinhhang
139 26/04/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
140 25/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ mobilechinhhang
141 24/04/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
142 23/04/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
143 22/04/2014 3 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
144 19/04/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
145 18/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ mobilechinhhang
146 17/04/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Tăng 49.000 VNĐ sieuthididong
147 16/04/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ playmobile
148 15/04/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi sieuthididong
149 14/04/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
150 13/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilechinhhang
151 12/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilechinhhang
152 11/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ mobilechinhhang
153 10/04/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ daiphongmobile
154 09/04/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
155 07/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ dienmaycongthao
156 06/04/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
157 05/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ dienmaycongthao
158 04/04/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
159 03/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
160 02/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ dienmaycongthao
161 01/04/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
162 31/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ mobilechinhhang
163 30/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
164 29/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
165 28/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
166 27/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi daiphongmobile
167 26/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi daiphongmobile
168 25/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiphongmobile
169 24/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
170 23/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
171 22/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiphongmobile
172 21/03/2014 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
173 19/03/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
174 18/03/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
175 17/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
176 16/03/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
177 15/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
178 14/03/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
179 13/03/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
180 12/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
181 11/03/2014 2 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
182 09/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
183 08/03/2014 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
184 06/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
185 05/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
186 04/03/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
187 03/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
188 02/03/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
189 01/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
190 28/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
191 27/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
192 26/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
193 25/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
194 24/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
195 23/02/2014 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
196 21/02/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ playmobile
197 20/02/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ lehieumobile
198 19/02/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ playmobile
199 18/02/2014 2 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ daiphongmobile
200 16/02/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
201 15/02/2014 10 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ buynowstore
202 05/02/2014 5 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
203 31/01/2014 2 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ lehieumobile
204 29/01/2014 2 ngày 2.700.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ tinthanhmobile
205 27/01/2014 2 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
206 25/01/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
207 23/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
208 22/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
209 21/01/2014 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
210 20/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
211 19/01/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
212 17/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
213 16/01/2014 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
214 15/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
215 14/01/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
216 12/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
217 11/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
218 10/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
219 09/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
220 08/01/2014 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
221 07/01/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
222 05/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
223 04/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
224 03/01/2014 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
225 02/01/2014 2 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
226 31/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
227 30/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
228 29/12/2013 2 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
229 27/12/2013 2 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
230 25/12/2013 2 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
231 23/12/2013 2 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ lehieumobile
232 21/12/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ daiphuminh
233 20/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ lehieumobile
234 19/12/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ daiphuminh
235 18/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ lehieumobile
236 17/12/2013 5 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ daiphuminh
237 12/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
238 11/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
239 10/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
240 09/12/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
241 08/12/2013 4 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
242 04/12/2013 2 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
243 02/12/2013 6 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
244 26/11/2013 10 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
245 16/11/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ lehieumobile
246 15/11/2013 2 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
247 13/11/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
248 12/11/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
249 11/11/2013 15 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ buynowstore
250 27/10/2013 9 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
251 18/10/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
252 17/10/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
253 16/10/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
254 15/10/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
255 14/10/2013 2 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
256 12/10/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
257 11/10/2013 2 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
258 09/10/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
259 08/10/2013 5 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
260 03/10/2013 2 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
261 01/10/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
262 30/09/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
263 29/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
264 28/09/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
265 27/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
266 26/09/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
267 25/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
268 24/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
269 23/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
270 22/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
271 21/09/2013 3 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
272 18/09/2013 2 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
273 16/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
274 15/09/2013 3 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
275 12/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
276 11/09/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ buynowstore
277 10/09/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
278 09/09/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
279 08/09/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
280 07/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
281 06/09/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
282 05/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
283 04/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
284 03/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
285 02/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
286 01/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
287 31/08/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
288 30/08/2013 2 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
289 28/08/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
290 27/08/2013 3 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
291 24/08/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
292 23/08/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ lehieumobile
293 22/08/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ tinthanhmobile
294 21/08/2013 2 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
295 19/08/2013 3 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
296 16/08/2013 2 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
297 14/08/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
298 13/08/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
299 12/08/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
300 11/08/2013 2 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
301 09/08/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
302 08/08/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
303 07/08/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
304 06/08/2013 3 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
305 03/08/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
306 02/08/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
307 01/08/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
308 31/07/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
309 30/07/2013 2 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
310 28/07/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
311 27/07/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ lehieumobile
312 26/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ tinthanhmobile
313 25/07/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ lehieumobile
314 24/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
315 23/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
316 22/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ mobile_thienphu
317 21/07/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ lehieumobile
318 20/07/2013 2 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ mobile_thienphu
319 18/07/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ lehieumobile
320 17/07/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
321 16/07/2013 6 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ lehieumobile
322 10/07/2013 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ sieuthididong
323 09/07/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
324 08/07/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ daiphuminh
325 07/07/2013 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi sieuthididong
326 06/07/2013 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ sieuthididong
327 05/07/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
328 04/07/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ daiphuminh
329 03/07/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
330 02/07/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
331 01/07/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
332 30/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
333 29/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
334 28/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
335 27/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
336 26/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
337 25/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
338 24/06/2013 3 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ dtddlehung
339 21/06/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
340 20/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
341 19/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 799.000 VNĐ dtddlehung
342 18/06/2013 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giảm 191.000 VNĐ sieuthididong
343 17/06/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 191.000 VNĐ daiphuminh
344 16/06/2013 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ sieuthididong
345 15/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
346 14/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
347 13/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
348 12/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
349 11/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
350 10/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
351 09/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
352 08/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ dtddlehung
353 07/06/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ daiphuminh
354 06/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
355 05/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
356 04/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
357 03/06/2013 2 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
358 01/06/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
359 31/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
360 30/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
361 29/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
362 28/05/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
363 27/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
364 26/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
365 25/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
366 24/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
367 23/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
368 22/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
369 21/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
370 20/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
371 19/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
372 18/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
373 17/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
374 16/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
375 15/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
376 14/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
377 13/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ bichngocmobile
378 12/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
379 11/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
380 10/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
381 09/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
382 08/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
383 07/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
384 06/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
385 05/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
386 04/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
387 03/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
388 02/05/2013 3 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
389 29/04/2013 2 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
390 27/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
391 26/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
392 25/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
393 24/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
394 23/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
395 22/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
396 21/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
397 20/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
398 19/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
399 18/04/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
400 17/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ B_Nmobile
401 16/04/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ muahangtructuyen
402 15/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
403 14/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
404 13/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
405 12/04/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
406 11/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
407 10/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
408 09/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ B_Nmobile
409 08/04/2013 3 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ starmobile
410 05/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
411 04/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
412 03/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
413 02/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
414 01/04/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
415 31/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
416 30/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
417 29/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
418 28/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
419 27/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
420 26/03/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
421 25/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
422 24/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
423 23/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
424 22/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ B_Nmobile
425 21/03/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ mobigiare
426 20/03/2013 4 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
427 16/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
428 15/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
429 14/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
430 13/03/2013 3 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
431 10/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
432 09/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
433 08/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
434 07/03/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
435 06/03/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
436 05/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ B_Nmobile
437 04/03/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
438 03/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
439 02/03/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
440 01/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
441 28/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
442 27/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
443 26/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
444 25/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
445 24/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
446 23/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
447 22/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
448 21/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
449 20/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
450 19/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
451 18/02/2013 11 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
452 07/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
453 06/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
454 05/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
455 04/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
456 03/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
457 02/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
458 01/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
459 31/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
460 30/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
461 29/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
462 28/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
463 27/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
464 26/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
465 25/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ bichngocmobile
466 24/01/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
467 23/01/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ lehieumobile
468 22/01/2013 3 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
469 19/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
470 18/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
471 17/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
472 16/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 6.188.000 VNĐ mobile_thienphu
473 15/01/2013 1 ngày 8.588.000 VNĐ Tăng 6.198.000 VNĐ laptopbaongoc
474 14/01/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ lehieumobile
475 13/01/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tienxanhmobile
476 12/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhphumobile
477 11/01/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 6.198.000 VNĐ lehieumobile
478 10/01/2013 1 ngày 8.588.000 VNĐ Tăng 6.198.000 VNĐ laptopbaongoc
479 09/01/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
480 08/01/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ lehieumobile
481 07/01/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ daiphongmobile
482 06/01/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
483 05/01/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ lehieumobile
484 04/01/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ daiphongmobile
485 03/01/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ lehieumobile
486 02/01/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ daiphongmobile
487 01/01/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ antuongmobile
488 31/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ lehieumobile
489 30/12/2012 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ antuongmobile
490 29/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ lehieumobile
491 28/12/2012 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ antuongmobile
492 27/12/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ tienxanhmobile
493 26/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
494 25/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
495 24/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
496 23/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
497 22/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
498 21/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
499 20/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
500 19/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
501 18/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ thoitrangmobile
502 17/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
503 16/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ thoitrangmobile
504 15/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
505 14/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
506 13/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
507 12/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
508 11/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
509 10/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
510 09/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
511 08/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
512 07/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
513 06/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
514 05/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
515 04/12/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ mobile_thienphu
516 03/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
517 02/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
518 01/12/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bichngocmobile
519 30/11/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ daiphongmobile
520 29/11/2012 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ dtddlehung
521 28/11/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi mobilechinhhang
522 27/11/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ mobilechinhhang
523 26/11/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ minhphumobile
524 25/11/2012 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
525 24/11/2012 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ dtddlehung
526 23/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
527 22/11/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ minhphumobile
528 21/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
529 20/11/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
530 19/11/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mobile_thienphu
531 18/11/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
532 17/11/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ antuongmobile
533 16/11/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ mobile_thienphu
534 15/11/2012 1 ngày 2.590.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ lehieumobile
535 14/11/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
536 13/11/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 201.000 VNĐ tienxanhmobile
537 12/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ thoitrangmobile
538 11/11/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ tienxanhmobile
539 10/11/2012 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ sieuthididong
540 09/11/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 201.000 VNĐ tienxanhmobile
541 08/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
542 07/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ thoitrangmobile
543 06/11/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ antuongmobile
544 05/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ thoitrangmobile
545 04/11/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
546 03/11/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ antuongmobile
547 02/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
548 01/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
549 31/10/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
550 30/10/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
551 29/10/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
552 28/10/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
553 27/10/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
554 26/10/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
555 25/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
556 24/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
557 23/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
558 22/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
559 21/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
560 20/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
561 19/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
562 18/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
563 17/10/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
564 16/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
565 15/10/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
566 14/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
567 13/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
568 12/10/2012 2 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
569 10/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ benmobile
570 09/10/2012 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ lehieumobile
571 08/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
572 07/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
573 06/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
574 05/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
575 04/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
576 03/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
577 02/10/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ muahangtructuyen
578 01/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
579 30/09/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
580 29/09/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
581 28/09/2012 2 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
582 26/09/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
583 25/09/2012 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
584 23/09/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
585 22/09/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
586 21/09/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
587 20/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
588 19/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
589 18/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
590 17/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
591 16/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
592 15/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ benmobile
593 14/09/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ tienxanhmobile
594 13/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
595 12/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
596 11/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
597 10/09/2012 3 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
598 07/09/2012 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
599 05/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
600 04/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ antuongmobile
601 03/09/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
602 02/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
603 01/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
604 31/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
605 30/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
606 29/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
607 28/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ antuongmobile
608 27/08/2012 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ lehieumobile
609 26/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
610 25/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
611 24/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
612 23/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
613 22/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
614 21/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
615 20/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
616 19/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
617 18/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ muahangtructuyen
618 17/08/2012 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ lehieumobile
619 16/08/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
620 15/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ muahangtructuyen
621 14/08/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
622 13/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
623 12/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
624 11/08/2012 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
625 09/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
626 08/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
627 07/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ antuongmobile
628 06/08/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
629 05/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
630 04/08/2012 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
631 02/08/2012 3 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
632 30/07/2012 4 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
633 26/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
634 25/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
635 24/07/2012 4 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
636 20/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
637 19/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
638 18/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
639 17/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
640 16/07/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ bichngocmobile
641 15/07/2012 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
642 14/07/2012 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
643 13/07/2012 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ dtddlehung
644 12/07/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
645 11/07/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
646 10/07/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ bichngocmobile
647 09/07/2012 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ dtddlehung
648 08/07/2012 4 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
649 04/07/2012 2.600.000 VNĐ bichngocmobile
Có tổng cộng 649 thay đổi giá của sản phẩm Sony Ericsson W995 Energetic Red đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Sony Ericsson W995 Energetic Red trong mục Mobile