• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony Ericsson W995 Energetic Red

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony Ericsson W995 Energetic Red chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 20/12/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
2 19/12/2014 3 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
3 16/12/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
4 15/12/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
5 14/12/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
6 13/12/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
7 12/12/2014 2 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
8 10/12/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
9 09/12/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
10 08/12/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
11 07/12/2014 2 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
12 05/12/2014 2 ngày 2.700.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
13 03/12/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
14 02/12/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ shopblackberry
15 01/12/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ mobilechinhhang
16 30/11/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
17 29/11/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
18 28/11/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
19 27/11/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
20 26/11/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
21 25/11/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
22 24/11/2014 2 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
23 22/11/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
24 21/11/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
25 20/11/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
26 19/11/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
27 18/11/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
28 17/11/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
29 16/11/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
30 15/11/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ shopblackberry
31 14/11/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
32 13/11/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi shopblackberry
33 12/11/2014 2 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi shopblackberry
34 10/11/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
35 09/11/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
36 08/11/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
37 07/11/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
38 06/11/2014 3 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
39 03/11/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
40 02/11/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
41 01/11/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
42 31/10/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
43 30/10/2014 2 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
44 28/10/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
45 27/10/2014 3 ngày 2.700.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
46 24/10/2014 5 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
47 19/10/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
48 18/10/2014 4 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
49 14/10/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
50 13/10/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
51 12/10/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
52 11/10/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ tinthanhmobile
53 10/10/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ playmobile
54 09/10/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
55 08/10/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
56 07/10/2014 2 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
57 05/10/2014 2 ngày 2.700.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ lehieumobile
58 03/10/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
59 02/10/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
60 01/10/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ playmobile
61 29/09/2014 2 ngày 2.700.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
62 27/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
63 26/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
64 25/09/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ playmobile
65 24/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
66 23/09/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
67 22/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
68 21/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi shopblackberry
69 20/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dtddlehung
70 19/09/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
71 18/09/2014 2 ngày 2.700.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
72 16/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
73 15/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
74 14/09/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
75 13/09/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
76 12/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
77 11/09/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
78 10/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
79 09/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
80 08/09/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
81 07/09/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
82 06/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
83 05/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ dtddlehung
84 04/09/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ dienmaycongthao
85 03/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
86 02/09/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
87 01/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
88 31/08/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
89 30/08/2014 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
90 28/08/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
91 27/08/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
92 26/08/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
93 25/08/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
94 24/08/2014 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
95 22/08/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
96 21/08/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
97 20/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
98 19/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
99 18/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
100 17/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
101 16/08/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
102 15/08/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
103 14/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ dtddlehung
104 13/08/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ playmobile
105 11/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
106 10/08/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
107 09/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
108 08/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
109 07/08/2014 2 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
110 05/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
111 04/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
112 03/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
113 02/08/2014 3 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
114 30/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
115 29/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
116 28/07/2014 2 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
117 26/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
118 25/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
119 24/07/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
120 23/07/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
121 22/07/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
122 20/07/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
123 19/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
124 18/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
125 17/07/2014 2 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
126 15/07/2014 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
127 13/07/2014 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
128 11/07/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
129 10/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
130 09/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
131 08/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
132 07/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
133 06/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
134 05/07/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
135 04/07/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
136 03/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
137 02/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
138 01/07/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
139 30/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
140 29/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
141 28/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
142 27/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
143 26/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
144 25/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
145 24/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
146 23/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
147 22/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
148 21/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
149 20/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi shopblackberry
150 19/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
151 18/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
152 17/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
153 16/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
154 15/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
155 14/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
156 13/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
157 12/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
158 11/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
159 10/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
160 09/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
161 08/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
162 07/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
163 06/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
164 05/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
165 04/06/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
166 03/06/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
167 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilechinhhang
168 01/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilechinhhang
169 31/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ mobilechinhhang
170 30/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
171 29/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
172 28/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
173 27/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
174 26/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
175 25/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
176 24/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
177 23/05/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
178 22/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ buynowstore
179 21/05/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
180 20/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
181 19/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
182 18/05/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ playmobile
183 17/05/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dtddlehung
184 16/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
185 15/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
186 14/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
187 13/05/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
188 11/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ dienmaycongthao
189 10/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
190 09/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
191 08/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ mobilechinhhang
192 07/05/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
193 06/05/2014 3 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
194 03/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ mobilechinhhang
195 02/05/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi daiphongmobile
196 01/05/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ daiphongmobile
197 30/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilechinhhang
198 29/04/2014 3 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ mobilechinhhang
199 26/04/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
200 25/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ mobilechinhhang
201 24/04/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
202 23/04/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
203 22/04/2014 3 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
204 19/04/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
205 18/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ mobilechinhhang
206 17/04/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Tăng 49.000 VNĐ sieuthididong
207 16/04/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ playmobile
208 15/04/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi sieuthididong
209 14/04/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
210 13/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilechinhhang
211 12/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi mobilechinhhang
212 11/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ mobilechinhhang
213 10/04/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ daiphongmobile
214 09/04/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
215 07/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ dienmaycongthao
216 06/04/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
217 05/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ dienmaycongthao
218 04/04/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
219 03/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
220 02/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ dienmaycongthao
221 01/04/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ sieuthididong
222 31/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ mobilechinhhang
223 30/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
224 29/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
225 28/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
226 27/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi daiphongmobile
227 26/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi daiphongmobile
228 25/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiphongmobile
229 24/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
230 23/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
231 22/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiphongmobile
232 21/03/2014 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
233 19/03/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
234 18/03/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
235 17/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
236 16/03/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
237 15/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
238 14/03/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
239 13/03/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
240 12/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
241 11/03/2014 2 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
242 09/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
243 08/03/2014 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
244 06/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
245 05/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
246 04/03/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
247 03/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ buynowstore
248 02/03/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
249 01/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
250 28/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
251 27/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
252 26/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
253 25/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
254 24/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
255 23/02/2014 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ buynowstore
256 21/02/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ playmobile
257 20/02/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ lehieumobile
258 19/02/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ playmobile
259 18/02/2014 2 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ daiphongmobile
260 16/02/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ playmobile
261 15/02/2014 10 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ buynowstore
262 05/02/2014 5 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
263 31/01/2014 2 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ lehieumobile
264 29/01/2014 2 ngày 2.700.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ tinthanhmobile
265 27/01/2014 2 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
266 25/01/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
267 23/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
268 22/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
269 21/01/2014 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
270 20/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
271 19/01/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
272 17/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
273 16/01/2014 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
274 15/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
275 14/01/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
276 12/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
277 11/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
278 10/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
279 09/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
280 08/01/2014 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
281 07/01/2014 2 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
282 05/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
283 04/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
284 03/01/2014 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
285 02/01/2014 2 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
286 31/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
287 30/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
288 29/12/2013 2 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
289 27/12/2013 2 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
290 25/12/2013 2 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
291 23/12/2013 2 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ lehieumobile
292 21/12/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ daiphuminh
293 20/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ lehieumobile
294 19/12/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ daiphuminh
295 18/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ lehieumobile
296 17/12/2013 5 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ daiphuminh
297 12/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
298 11/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
299 10/12/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
300 09/12/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
301 08/12/2013 4 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi playmobile
302 04/12/2013 2 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ playmobile
303 02/12/2013 6 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
304 26/11/2013 10 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
305 16/11/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ lehieumobile
306 15/11/2013 2 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
307 13/11/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
308 12/11/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
309 11/11/2013 15 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ buynowstore
310 27/10/2013 9 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
311 18/10/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
312 17/10/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
313 16/10/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
314 15/10/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
315 14/10/2013 2 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
316 12/10/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
317 11/10/2013 2 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
318 09/10/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
319 08/10/2013 5 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
320 03/10/2013 2 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
321 01/10/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
322 30/09/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
323 29/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
324 28/09/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
325 27/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
326 26/09/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
327 25/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
328 24/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
329 23/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
330 22/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
331 21/09/2013 3 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
332 18/09/2013 2 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
333 16/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
334 15/09/2013 3 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
335 12/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
336 11/09/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ buynowstore
337 10/09/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
338 09/09/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
339 08/09/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
340 07/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
341 06/09/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
342 05/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
343 04/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
344 03/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
345 02/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
346 01/09/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
347 31/08/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
348 30/08/2013 2 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
349 28/08/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
350 27/08/2013 3 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
351 24/08/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
352 23/08/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ lehieumobile
353 22/08/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ tinthanhmobile
354 21/08/2013 2 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
355 19/08/2013 3 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
356 16/08/2013 2 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
357 14/08/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
358 13/08/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
359 12/08/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
360 11/08/2013 2 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
361 09/08/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
362 08/08/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
363 07/08/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
364 06/08/2013 3 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
365 03/08/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
366 02/08/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
367 01/08/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
368 31/07/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
369 30/07/2013 2 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
370 28/07/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ daiphuminh
371 27/07/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ lehieumobile
372 26/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ tinthanhmobile
373 25/07/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ lehieumobile
374 24/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
375 23/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
376 22/07/2013 1 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ mobile_thienphu
377 21/07/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ lehieumobile
378 20/07/2013 2 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ mobile_thienphu
379 18/07/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ lehieumobile
380 17/07/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
381 16/07/2013 6 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ lehieumobile
382 10/07/2013 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ sieuthididong
383 09/07/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
384 08/07/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ daiphuminh
385 07/07/2013 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi sieuthididong
386 06/07/2013 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ sieuthididong
387 05/07/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
388 04/07/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ daiphuminh
389 03/07/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
390 02/07/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
391 01/07/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
392 30/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
393 29/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
394 28/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
395 27/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
396 26/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
397 25/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
398 24/06/2013 3 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ dtddlehung
399 21/06/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
400 20/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
401 19/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 799.000 VNĐ dtddlehung
402 18/06/2013 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giảm 191.000 VNĐ sieuthididong
403 17/06/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 191.000 VNĐ daiphuminh
404 16/06/2013 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ sieuthididong
405 15/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
406 14/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
407 13/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
408 12/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
409 11/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
410 10/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
411 09/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
412 08/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ dtddlehung
413 07/06/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ daiphuminh
414 06/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
415 05/06/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
416 04/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
417 03/06/2013 2 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
418 01/06/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
419 31/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
420 30/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
421 29/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
422 28/05/2013 1 ngày 2.790.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
423 27/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
424 26/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
425 25/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
426 24/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
427 23/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
428 22/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
429 21/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
430 20/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
431 19/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
432 18/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
433 17/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
434 16/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
435 15/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
436 14/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
437 13/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ bichngocmobile
438 12/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
439 11/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
440 10/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
441 09/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
442 08/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
443 07/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
444 06/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
445 05/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
446 04/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
447 03/05/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dtddlehung
448 02/05/2013 3 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ lehieumobile
449 29/04/2013 2 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
450 27/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
451 26/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
452 25/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
453 24/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
454 23/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
455 22/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
456 21/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
457 20/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
458 19/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
459 18/04/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
460 17/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ B_Nmobile
461 16/04/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ muahangtructuyen
462 15/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
463 14/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
464 13/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
465 12/04/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
466 11/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
467 10/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
468 09/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ B_Nmobile
469 08/04/2013 3 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ starmobile
470 05/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
471 04/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
472 03/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
473 02/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
474 01/04/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
475 31/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
476 30/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
477 29/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
478 28/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
479 27/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
480 26/03/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
481 25/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
482 24/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
483 23/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
484 22/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ B_Nmobile
485 21/03/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ mobigiare
486 20/03/2013 4 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
487 16/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
488 15/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
489 14/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
490 13/03/2013 3 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
491 10/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
492 09/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
493 08/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ B_Nmobile
494 07/03/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
495 06/03/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
496 05/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ B_Nmobile
497 04/03/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
498 03/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
499 02/03/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
500 01/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
501 28/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
502 27/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
503 26/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
504 25/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
505 24/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
506 23/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ bichngocmobile
507 22/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
508 21/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
509 20/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
510 19/02/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
511 18/02/2013 11 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dtddlehung
512 07/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
513 06/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
514 05/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
515 04/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
516 03/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
517 02/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
518 01/02/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
519 31/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
520 30/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
521 29/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
522 28/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
523 27/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
524 26/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
525 25/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ bichngocmobile
526 24/01/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
527 23/01/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ lehieumobile
528 22/01/2013 3 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
529 19/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
530 18/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
531 17/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
532 16/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 6.188.000 VNĐ mobile_thienphu
533 15/01/2013 1 ngày 8.588.000 VNĐ Tăng 6.198.000 VNĐ laptopbaongoc
534 14/01/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ lehieumobile
535 13/01/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tienxanhmobile
536 12/01/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhphumobile
537 11/01/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 6.198.000 VNĐ lehieumobile
538 10/01/2013 1 ngày 8.588.000 VNĐ Tăng 6.198.000 VNĐ laptopbaongoc
539 09/01/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
540 08/01/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ lehieumobile
541 07/01/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ daiphongmobile
542 06/01/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
543 05/01/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ lehieumobile
544 04/01/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ daiphongmobile
545 03/01/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ lehieumobile
546 02/01/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ daiphongmobile
547 01/01/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ antuongmobile
548 31/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ lehieumobile
549 30/12/2012 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ antuongmobile
550 29/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ lehieumobile
551 28/12/2012 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ antuongmobile
552 27/12/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ tienxanhmobile
553 26/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
554 25/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
555 24/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
556 23/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
557 22/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
558 21/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
559 20/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
560 19/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
561 18/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ thoitrangmobile
562 17/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
563 16/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ thoitrangmobile
564 15/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
565 14/12/2012 1 ngày 2.490.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
566 13/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
567 12/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
568 11/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
569 10/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
570 09/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
571 08/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
572 07/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
573 06/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
574 05/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
575 04/12/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ mobile_thienphu
576 03/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
577 02/12/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
578 01/12/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bichngocmobile
579 30/11/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ daiphongmobile
580 29/11/2012 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ dtddlehung
581 28/11/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi mobilechinhhang
582 27/11/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ mobilechinhhang
583 26/11/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ minhphumobile
584 25/11/2012 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
585 24/11/2012 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ dtddlehung
586 23/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
587 22/11/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ minhphumobile
588 21/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
589 20/11/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
590 19/11/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mobile_thienphu
591 18/11/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
592 17/11/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ antuongmobile
593 16/11/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ mobile_thienphu
594 15/11/2012 1 ngày 2.590.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ lehieumobile
595 14/11/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
596 13/11/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 201.000 VNĐ tienxanhmobile
597 12/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ thoitrangmobile
598 11/11/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ tienxanhmobile
599 10/11/2012 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ sieuthididong
600 09/11/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 201.000 VNĐ tienxanhmobile
601 08/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
602 07/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ thoitrangmobile
603 06/11/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ antuongmobile
604 05/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ thoitrangmobile
605 04/11/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
606 03/11/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ antuongmobile
607 02/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
608 01/11/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
609 31/10/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
610 30/10/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
611 29/10/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
612 28/10/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
613 27/10/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
614 26/10/2012 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ thoitrangmobile
615 25/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
616 24/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
617 23/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
618 22/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
619 21/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
620 20/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
621 19/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
622 18/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
623 17/10/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
624 16/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
625 15/10/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
626 14/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
627 13/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
628 12/10/2012 2 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
629 10/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ benmobile
630 09/10/2012 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ lehieumobile
631 08/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
632 07/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
633 06/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
634 05/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
635 04/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
636 03/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
637 02/10/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ muahangtructuyen
638 01/10/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
639 30/09/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
640 29/09/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
641 28/09/2012 2 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
642 26/09/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ benmobile
643 25/09/2012 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
644 23/09/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
645 22/09/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
646 21/09/2012 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
647 20/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
648 19/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
649 18/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
650 17/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
651 16/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
652 15/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ benmobile
653 14/09/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ tienxanhmobile
654 13/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
655 12/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
656 11/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
657 10/09/2012 3 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
658 07/09/2012 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
659 05/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
660 04/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ antuongmobile
661 03/09/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
662 02/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
663 01/09/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
664 31/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
665 30/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
666 29/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
667 28/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ antuongmobile
668 27/08/2012 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ lehieumobile
669 26/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
670 25/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
671 24/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
672 23/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
673 22/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
674 21/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
675 20/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
676 19/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
677 18/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ muahangtructuyen
678 17/08/2012 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ lehieumobile
679 16/08/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
680 15/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ muahangtructuyen
681 14/08/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
682 13/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
683 12/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
684 11/08/2012 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
685 09/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
686 08/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
687 07/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ antuongmobile
688 06/08/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ minhphumobile
689 05/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
690 04/08/2012 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
691 02/08/2012 3 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
692 30/07/2012 4 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
693 26/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
694 25/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
695 24/07/2012 4 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
696 20/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
697 19/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
698 18/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
699 17/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
700 16/07/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ bichngocmobile
701 15/07/2012 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
702 14/07/2012 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
703 13/07/2012 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ dtddlehung
704 12/07/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
705 11/07/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
706 10/07/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ bichngocmobile
707 09/07/2012 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ dtddlehung
708 08/07/2012 4 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
709 04/07/2012 2.600.000 VNĐ bichngocmobile
Có tổng cộng 709 thay đổi giá của sản phẩm Sony Ericsson W995 Energetic Red đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Sony Ericsson W995 Energetic Red trong mục Mobile