Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của LG BL40 New Chocolate

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm LG BL40 New Chocolate chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 12/10/2016 32 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
2 10/09/2016 11 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
3 30/08/2016 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
4 27/08/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
5 26/08/2016 5 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
6 21/08/2016 17 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
7 04/08/2016 96 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
8 30/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
9 29/04/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
10 27/04/2016 15 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
11 12/04/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
12 10/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
13 09/04/2016 5 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
14 04/04/2016 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
15 31/03/2016 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
16 28/03/2016 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.199.000 VNĐ dtdidongco
17 25/03/2016 9 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienthoaibinhdan
18 16/03/2016 3 ngày 2.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ dienthoaibinhdan
19 13/03/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ T_mobile1
20 11/03/2016 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ T_mobile1
21 10/03/2016 3 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ATTMOBILE
22 07/03/2016 6 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi T_mobile1
23 01/03/2016 3 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ T_mobile1
24 27/02/2016 7 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi ATTMOBILE
25 20/02/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 299.000 VNĐ ATTMOBILE
26 19/02/2016 2 ngày 2.499.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ dienthoaibinhdan
27 17/02/2016 14 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 301.000 VNĐ T_mobile1
28 03/02/2016 5 ngày 1.799.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ banbuonbanle
29 29/01/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ ATTMOBILE
30 28/01/2016 3 ngày 1.799.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ banbuonbanle
31 25/01/2016 3 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ATTMOBILE
32 22/01/2016 8 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi T_mobile1
33 14/01/2016 4 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ T_mobile1
34 10/01/2016 3 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ ATTMOBILE
35 07/01/2016 1 ngày 1.799.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
36 06/01/2016 2 ngày 1.799.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ banbuonbanle
37 04/01/2016 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ dienthoaibinhdan
38 03/01/2016 20 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
39 14/12/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ daiphuminh
40 11/12/2015 2 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ dienthoaibinhdan
41 09/12/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ daiphuminh
42 08/12/2015 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ dienthoaibinhdan
43 07/12/2015 7 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ daiphuminh
44 30/11/2015 25 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ dienthoaibinhdan
45 05/11/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ daiphuminh
46 04/11/2015 15 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ dienthoaibinhdan
47 20/10/2015 12 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
48 08/10/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
49 07/10/2015 2 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
50 05/10/2015 2 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 6.800.000 VNĐ daiphuminh
51 03/10/2015 23 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 6.800.000 VNĐ demo37
52 10/09/2015 11 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
53 30/08/2015 2 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 6.800.000 VNĐ daiphuminh
54 28/08/2015 25 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 6.800.000 VNĐ demo37
55 03/08/2015 32 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
56 02/07/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tinthanhmobile
57 29/06/2015 5 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
58 24/06/2015 7 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Sky_Lg_giare
59 17/06/2015 15 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ didong_pro
60 02/06/2015 11 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
61 22/05/2015 3 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
62 19/05/2015 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
63 18/05/2015 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
64 17/05/2015 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
65 16/05/2015 38 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
66 08/04/2015 21 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobile_thienphu
67 18/03/2015 5 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ tinthanhmobile
68 13/03/2015 15 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ bvtmobile
69 26/02/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.401.000 VNĐ tinthanhmobile
70 25/02/2015 1 ngày 1.799.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
71 24/02/2015 3 ngày 1.799.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ banbuonbanle
72 21/02/2015 8 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 799.000 VNĐ bvtmobile
73 13/02/2015 15 ngày 1.799.000 ₫ Giảm 1.401.000 VNĐ banbuonbanle
74 29/01/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.401.000 VNĐ tinthanhmobile
75 28/01/2015 1 ngày 1.799.000 ₫ Giảm 1.401.000 VNĐ banbuonbanle
76 27/01/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
77 24/01/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
78 23/01/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ tinthanhmobile
79 22/01/2015 13 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 2.090.000 VNĐ daiphuminh
80 09/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
81 08/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
82 07/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
83 06/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
84 05/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
85 04/01/2015 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
86 03/01/2015 2 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
87 01/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
88 31/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
89 30/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
90 29/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
91 28/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
92 27/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
93 26/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
94 25/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
95 24/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
96 23/12/2014 2 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
97 21/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
98 20/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
99 19/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
100 18/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
101 17/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
102 16/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
103 15/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
104 14/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
105 13/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
106 12/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ lehieumobile
107 11/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
108 10/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
109 09/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
110 08/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
111 07/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
112 06/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
113 05/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
114 04/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
115 03/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
116 02/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
117 01/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
118 30/11/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
119 29/11/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
120 28/11/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
121 27/11/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
122 26/11/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ bvtmobile
123 25/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
124 24/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
125 23/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
126 22/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
127 21/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
128 20/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
129 19/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
130 18/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
131 17/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
132 16/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
133 15/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
134 14/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
135 13/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
136 12/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
137 11/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
138 10/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
139 09/11/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
140 08/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
141 07/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
142 06/11/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
143 05/11/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
144 04/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
145 03/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
146 02/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
147 01/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
148 31/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
149 30/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
150 29/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
151 28/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
152 27/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
153 26/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
154 25/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
155 24/10/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
156 22/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
157 21/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
158 20/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
159 19/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
160 18/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
161 17/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
162 16/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
163 15/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
164 14/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
165 13/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
166 12/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
167 11/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
168 10/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
169 09/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
170 08/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
171 07/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
172 06/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
173 05/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
174 04/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
175 03/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
176 02/10/2014 7 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
177 25/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
178 24/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
179 23/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
180 22/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
181 21/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
182 20/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
183 19/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
184 18/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
185 17/09/2014 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
186 15/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
187 14/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
188 13/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
189 12/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
190 11/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
191 10/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
192 09/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
193 08/09/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
194 06/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
195 05/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
196 04/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
197 03/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
198 02/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
199 01/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
200 31/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
201 30/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
202 29/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
203 28/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
204 27/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 899.000 VNĐ shoptuoanhphone
205 26/08/2014 1 ngày 2.299.000 ₫ Tăng 899.000 VNĐ banbuonbanle
206 25/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
207 24/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
208 23/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
209 22/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
210 21/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
211 20/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
212 19/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
213 18/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
214 17/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
215 16/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
216 15/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
217 14/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
218 13/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
219 12/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
220 11/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
221 10/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
222 09/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
223 08/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
224 07/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
225 06/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
226 05/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
227 04/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
228 03/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
229 02/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
230 01/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
231 31/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
232 30/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
233 29/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
234 28/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
235 27/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
236 26/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
237 25/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
238 24/07/2014 2 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
239 22/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
240 21/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
241 20/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
242 19/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
243 18/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
244 17/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
245 16/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
246 15/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
247 14/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
248 13/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
249 12/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
250 11/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
251 10/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
252 09/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
253 08/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
254 07/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
255 06/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
256 05/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
257 04/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
258 03/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
259 02/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
260 01/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
261 30/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
262 29/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
263 28/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ lehieumobile
264 27/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
265 26/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
266 25/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
267 24/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
268 23/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
269 22/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
270 21/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
271 20/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
272 19/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
273 18/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
274 17/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
275 16/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
276 15/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
277 14/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
278 13/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
279 12/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
280 11/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
281 10/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
282 09/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
283 08/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
284 07/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
285 06/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
286 05/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
287 04/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
288 03/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
289 02/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
290 01/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
291 31/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
292 30/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
293 29/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
294 28/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
295 27/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
296 26/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
297 25/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
298 24/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
299 23/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
300 22/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
301 21/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
302 20/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
303 19/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
304 18/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
305 17/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
306 16/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
307 15/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
308 14/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
309 13/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
310 12/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
311 11/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
312 10/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
313 09/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
314 08/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
315 07/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
316 06/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
317 05/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
318 04/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
319 03/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
320 02/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
321 01/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
322 30/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
323 29/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
324 28/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
325 27/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
326 26/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
327 25/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
328 24/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
329 23/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
330 22/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
331 21/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
332 20/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
333 19/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
334 18/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
335 17/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
336 16/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
337 15/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
338 14/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
339 13/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
340 12/04/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuanphat
341 11/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
342 10/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
343 09/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
344 08/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
345 07/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.950.000 VNĐ congtygiatri
346 06/04/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
347 05/04/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ phuongnammobile
348 04/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
349 03/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
350 02/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
351 01/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
352 31/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
353 30/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
354 29/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
355 28/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
356 27/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoaiandroid
357 26/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
358 25/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
359 24/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
360 23/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
361 22/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
362 21/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ banbuonbanle
363 20/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
364 19/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
365 18/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ buynowstore
366 17/03/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
367 16/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
368 15/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
369 14/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
370 13/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
371 12/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
372 11/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
373 10/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ buynowstore
374 09/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
375 08/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
376 07/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ buynowstore
377 06/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
378 05/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
379 04/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
380 03/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
381 02/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
382 01/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
383 28/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
384 27/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
385 26/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
386 25/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
387 24/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
388 23/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
389 22/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
390 21/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
391 20/02/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
392 19/02/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
393 18/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
394 17/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
395 16/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
396 15/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vutrumobile
397 14/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
398 13/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ buynowstore
399 12/02/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.460.000 VNĐ congtygiatri
400 11/02/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ playmobile
401 10/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
402 09/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
403 08/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
404 07/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
405 06/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
406 05/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
407 04/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
408 03/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
409 02/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.550.000 VNĐ mobile_thienphu
410 01/02/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
411 31/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ congtygiatri
412 30/01/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
413 29/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
414 28/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
415 27/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
416 26/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
417 25/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
418 24/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
419 23/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
420 22/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
421 21/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ smban66
422 20/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ vutrumobile
423 19/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ smban66
424 18/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
425 17/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ smban66
426 16/01/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ buynowstore
427 15/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
428 14/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
429 13/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
430 12/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
431 11/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
432 10/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
433 09/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
434 08/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
435 07/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
436 06/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
437 05/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
438 04/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
439 03/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
440 02/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
441 01/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
442 31/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
443 30/12/2013 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
444 29/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
445 28/12/2013 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
446 27/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
447 26/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
448 25/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
449 24/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
450 23/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
451 22/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
452 21/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
453 20/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ congtygiatri
454 19/12/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ buynowstore
455 18/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ congtygiatri
456 17/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
457 16/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ congtygiatri
458 15/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
459 14/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
460 13/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ vutrumobile
461 12/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
462 11/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
463 10/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ smban66
464 09/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
465 08/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
466 07/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
467 06/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
468 05/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
469 04/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ smban66
470 03/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
471 02/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
472 01/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
473 30/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
474 29/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
475 28/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
476 27/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
477 26/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
478 25/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
479 24/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
480 23/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
481 22/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
482 21/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
483 20/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ smban66
484 19/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
485 18/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
486 17/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
487 16/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
488 15/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
489 14/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
490 13/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
491 12/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
492 11/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
493 10/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
494 09/11/2013 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ lehieumobile
495 08/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
496 07/11/2013 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lehieumobile
497 06/11/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
498 05/11/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lehieumobile
499 04/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
500 03/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
501 02/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
502 01/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
503 31/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
504 30/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
505 29/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
506 28/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
507 27/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
508 26/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
509 25/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ lehieumobile
510 24/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
511 23/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 3.350.000 VNĐ manhthangpro78
512 22/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
513 21/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
514 20/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
515 19/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
516 18/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
517 17/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 3.350.000 VNĐ manhthangpro78
518 16/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
519 15/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
520 14/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
521 13/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
522 12/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
523 11/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
524 10/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
525 09/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
526 08/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
527 07/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
528 06/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
529 05/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
530 04/10/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ binhduongmobile
531 03/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
532 02/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
533 01/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ congtygiatri
534 30/09/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
535 29/09/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
536 28/09/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ binhduongmobile
537 27/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
538 26/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
539 25/09/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
540 24/09/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
541 23/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
542 22/09/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
543 21/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ lehieumobile
544 20/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
545 19/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ smban66
546 18/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ lehieumobile
547 17/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ smban66
548 16/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
549 15/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
550 14/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
551 13/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
552 12/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
553 11/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
554 10/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ smban66
555 09/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ lehieumobile
556 08/09/2013 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
557 07/09/2013 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmaycongthao
558 06/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 3.850.000 VNĐ dienmaycongthao
559 05/09/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
560 04/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ lehieumobile
561 03/09/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
562 02/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
563 01/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ lehieumobile
564 31/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 3.850.000 VNĐ dienmaycongthao
565 30/08/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ congtygiatri
566 29/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
567 28/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
568 27/08/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
569 26/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
570 25/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
571 24/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
572 23/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
573 22/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
574 21/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
575 20/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
576 19/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
577 18/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
578 17/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
579 16/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
580 15/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ vutrumobile
581 14/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
582 13/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
583 12/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Giá không đổi thienanhmobile
584 11/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
585 10/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
586 09/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Giá không đổi thienanhmobile
587 08/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Giá không đổi thienanhmobile
588 07/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
589 06/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
590 05/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Giá không đổi thienanhmobile
591 04/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
592 03/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
593 02/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
594 01/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
595 31/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
596 30/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
597 29/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
598 28/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
599 27/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
600 26/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
601 25/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
602 24/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
603 23/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
604 22/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
605 21/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
606 20/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
607 19/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
608 18/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
609 17/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
610 16/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
611 15/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
612 14/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
613 13/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
614 12/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
615 11/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
616 10/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
617 09/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
618 08/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
619 07/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
620 06/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
621 05/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
622 04/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
623 03/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
624 02/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
625 01/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
626 30/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
627 29/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
628 28/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
629 27/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
630 26/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
631 25/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
632 24/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
633 23/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
634 22/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
635 21/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
636 20/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
637 19/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
638 18/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
639 17/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
640 16/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
641 15/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
642 14/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
643 13/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
644 12/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vutrumobile
645 11/06/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ muahangtructuyen
646 10/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
647 09/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
648 08/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
649 07/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
650 06/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
651 05/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
652 04/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
653 03/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
654 02/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
655 01/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
656 31/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
657 30/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
658 29/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
659 28/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
660 27/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
661 26/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
662 25/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
663 24/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
664 23/05/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
665 22/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
666 21/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
667 20/05/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
668 19/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
669 18/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
670 17/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
671 16/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ bichngocmobile
672 15/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
673 14/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
674 13/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
675 12/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ B_Nmobile
676 11/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
677 10/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
678 09/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
679 08/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
680 07/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
681 06/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
682 05/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
683 04/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
684 03/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
685 02/05/2013 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
686 30/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
687 29/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
688 28/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
689 27/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
690 26/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
691 25/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
692 24/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
693 23/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
694 22/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
695 21/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ B_Nmobile
696 20/04/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
697 19/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
698 18/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
699 17/04/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
700 16/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
701 15/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
702 14/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
703 13/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
704 12/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
705 11/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
706 10/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
707 09/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
708 08/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
709 07/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
710 06/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
711 05/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
712 04/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
713 03/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
714 02/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
715 01/04/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
716 31/03/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
717 30/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
718 29/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
719 28/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
720 27/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
721 26/03/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
722 25/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
723 24/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
724 23/03/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.160.000 VNĐ congtygiatri
725 22/03/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
726 21/03/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daiphuminh
727 20/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
728 19/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
729 18/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
730 17/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
731 16/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ bichngocmobile
732 15/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
733 14/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ B_Nmobile
734 13/03/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ congtygiatri
735 12/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ B_Nmobile
736 11/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
737 10/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
738 09/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
739 08/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ B_Nmobile
740 07/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
741 06/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
742 05/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
743 04/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
744 03/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
745 02/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
746 01/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ bichngocmobile
747 28/02/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
748 27/02/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.350.000 VNĐ anhkhoamobile
749 26/02/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
750 25/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ bichngocmobile
751 24/02/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
752 23/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ bichngocmobile
753 22/02/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
754 21/02/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mobiletuongvy
755 20/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thoitrangmobile
756 19/02/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ vutrumobile
757 18/02/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ CORY3Mobile
758 17/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
759 16/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
760 15/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
761 14/02/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
762 12/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
763 11/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
764 10/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
765 09/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
766 08/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ duclinh2mobile
767 07/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
768 06/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
769 05/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
770 04/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobile_thienphu
771 03/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
772 02/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bichngocmobile
773 01/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
774 31/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
775 30/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
776 29/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
777 28/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
778 27/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
779 26/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mobile_thienphu
780 25/01/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
781 24/01/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
782 23/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobile_thienphu
783 22/01/2013 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ tuanmobi
784 21/01/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
785 20/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
786 19/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobile_thienphu
787 18/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ B_Nmobile
788 17/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
789 16/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
790 15/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
791 14/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
792 13/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ muahangtructuyen
793 12/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
794 11/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
795 10/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
796 09/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ muahangtructuyen
797 08/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
798 07/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
799 06/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
800 05/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
801 04/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
802 03/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ duclinh2mobile
803 02/01/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
804 01/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
805 31/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mobile_thienphu
806 30/12/2012 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ antuongmobile
807 29/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
808 28/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
809 27/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
810 26/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
811 25/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
812 24/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
813 23/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
814 22/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mobile_thienphu
815 21/12/2012 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ huyenmymobile
816 20/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
817 19/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
818 18/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
819 17/12/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
820 16/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
821 15/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
822 14/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mobile_thienphu
823 13/12/2012 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ congtygiatri
824 12/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
825 11/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
826 10/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
827 09/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
828 08/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
829 07/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
830 06/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ muahangtructuyen
831 05/12/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
832 04/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ buynowstore
833 03/12/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
834 02/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
835 01/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
836 30/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
837 29/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
838 28/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
839 27/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ muahangtructuyen
840 26/11/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dtddlehung
841 25/11/2012 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ didongcaocap
842 24/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
843 23/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ benmobile
844 22/11/2012 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ baothymobile
845 21/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
846 20/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ B_Nmobile
847 19/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
848 18/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
849 17/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
850 16/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
851 15/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
852 14/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
853 13/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
854 12/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
855 11/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ nghia_mobile
856 10/11/2012 1 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ mobigiare
857 09/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
858 08/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
859 07/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
860 06/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
861 05/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
862 04/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
863 03/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ benmobile
864 02/11/2012 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ minhnhatmobile
865 01/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
866 31/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
867 30/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
868 29/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
869 28/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
870 27/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
871 26/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
872 25/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
873 24/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ nghia_mobile
874 23/10/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi giachinhmobile
875 22/10/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi giachinhmobile
876 21/10/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi giachinhmobile
877 20/10/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ giachinhmobile
878 19/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ antuongmobile
879 18/10/2012 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
880 17/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ antuongmobile
881 16/10/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi benmobile
882 15/10/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
883 14/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ minhphumobile
884 13/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
885 12/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
886 11/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
887 10/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
888 09/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ lehieumobile
889 08/10/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
890 07/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
891 06/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
892 05/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ nghia_mobile
893 04/10/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi alodidong
894 03/10/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
895 02/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
896 01/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
897 30/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ nghia_mobile
898 29/09/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi alodidong
899 28/09/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi alodidong
900 27/09/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ alodidong
901 26/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ tienxanhmobile
902 25/09/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
903 24/09/2012 1 ngày 3.049.000 ₫ Giá không đổi alodidong
904 23/09/2012 1 ngày 3.049.000 ₫ Giá không đổi alodidong
905 22/09/2012 1 ngày 3.049.000 ₫ Giá không đổi alodidong
906 21/09/2012 1 ngày 3.049.000 ₫ Giá không đổi alodidong
907 20/09/2012 1 ngày 3.049.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ alodidong
908 19/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
909 18/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
910 17/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ lehieumobile
911 16/09/2012 1 ngày 3.099.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
912 15/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
913 14/09/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphongmobile
914 13/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
915 12/09/2012 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ symobile
916 11/09/2012 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
917 10/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dtddlehung
918 09/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
919 08/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ dtddlehung
920 07/09/2012 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
921 06/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
922 05/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
923 04/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ antuongmobile
924 03/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ benmobile
925 02/09/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ tienxanhmobile
926 01/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi benmobile
927 31/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi benmobile
928 30/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi benmobile
929 29/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi benmobile
930 28/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benmobile
931 27/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
932 26/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
933 25/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
934 24/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ antuongmobile
935 23/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
936 22/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
937 21/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
938 20/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ antuongmobile
939 19/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
940 18/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ antuongmobile
941 17/08/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
942 16/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vutrumobile
943 15/08/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
944 14/08/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ lehieumobile
945 13/08/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ benmobile
946 12/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi alodidong
947 11/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi alodidong
948 10/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ alodidong
949 09/08/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ lehieumobile
950 08/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
951 07/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
952 06/08/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuanmobi
953 05/08/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tuanmobi
954 04/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ lehieumobile
955 03/08/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ antuongmobile
956 02/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
957 01/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ lehieumobile
958 31/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
959 30/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
960 29/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
961 28/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
962 27/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
963 26/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
964 25/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
965 24/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
966 23/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
967 22/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
968 21/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
969 20/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
970 19/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ antuongmobile
971 18/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
972 17/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
973 16/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ antuongmobile
974 15/07/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nguyentienbo
975 14/07/2012 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ nghia_mobile
976 13/07/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ nguyentienbo
977 12/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
978 11/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
979 10/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
980 09/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ daiphuminh
981 08/07/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ nguyentienbo
982 07/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
983 06/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
984 05/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
985 04/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
986 03/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
987 02/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
988 01/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
989 30/06/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
990 29/06/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ antuongmobile
991 28/06/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
992 27/06/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
993 26/06/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
994 25/06/2012 3.600.000 ₫ tienxanhmobile
Có tổng cộng 994 thay đổi giá của sản phẩm LG BL40 New Chocolate đã được hệ thống ghi lại.