• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của LG BL40 New Chocolate

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm LG BL40 New Chocolate chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 22/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
2 21/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
3 20/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
4 19/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
5 18/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
6 17/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
7 16/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
8 15/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
9 14/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
10 13/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
11 12/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
12 11/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
13 10/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
14 09/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
15 08/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
16 07/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
17 06/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
18 05/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
19 04/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
20 03/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
21 02/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
22 01/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
23 30/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
24 29/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
25 28/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ lehieumobile
26 27/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
27 26/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
28 25/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
29 24/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
30 23/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
31 22/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
32 21/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
33 20/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
34 19/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
35 18/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
36 17/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
37 16/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
38 15/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
39 14/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
40 13/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
41 12/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
42 11/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
43 10/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
44 09/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
45 08/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
46 07/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
47 06/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
48 05/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
49 04/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
50 03/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
51 02/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
52 01/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
53 31/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
54 30/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
55 29/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
56 28/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
57 27/05/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
58 26/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
59 25/05/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
60 24/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
61 23/05/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
62 22/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
63 21/05/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
64 20/05/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
65 19/05/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
66 18/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
67 17/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
68 16/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
69 15/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
70 14/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
71 13/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
72 12/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
73 11/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
74 10/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
75 09/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi phuongnammobile
76 08/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi phuongnammobile
77 07/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
78 06/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
79 05/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
80 04/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
81 03/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
82 02/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
83 01/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
84 30/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
85 29/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
86 28/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
87 27/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
88 26/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
89 25/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
90 24/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
91 23/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
92 22/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
93 21/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
94 20/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
95 19/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
96 18/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
97 17/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
98 16/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
99 15/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
100 14/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
101 13/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
102 12/04/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuanphat
103 11/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
104 10/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
105 09/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
106 08/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
107 07/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.950.000 VNĐ congtygiatri
108 06/04/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi phuongnammobile
109 05/04/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 1.900.000 VNĐ phuongnammobile
110 04/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
111 03/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
112 02/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
113 01/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
114 31/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
115 30/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
116 29/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
117 28/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
118 27/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi shopdienthoaiandroid
119 26/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
120 25/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
121 24/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
122 23/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
123 22/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
124 21/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ banbuonbanle
125 20/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
126 19/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
127 18/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ buynowstore
128 17/03/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
129 16/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
130 15/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
131 14/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
132 13/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
133 12/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
134 11/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
135 10/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 201.000 VNĐ buynowstore
136 09/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
137 08/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
138 07/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ buynowstore
139 06/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
140 05/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
141 04/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
142 03/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
143 02/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
144 01/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
145 28/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
146 27/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
147 26/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
148 25/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
149 24/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
150 23/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
151 22/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
152 21/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
153 20/02/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
154 19/02/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
155 18/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
156 17/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
157 16/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
158 15/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ vutrumobile
159 14/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
160 13/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ buynowstore
161 12/02/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.460.000 VNĐ congtygiatri
162 11/02/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ playmobile
163 10/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
164 09/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
165 08/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
166 07/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
167 06/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
168 05/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
169 04/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
170 03/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
171 02/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.550.000 VNĐ mobile_thienphu
172 01/02/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
173 31/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ congtygiatri
174 30/01/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
175 29/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
176 28/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
177 27/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
178 26/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
179 25/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
180 24/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
181 23/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
182 22/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
183 21/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ smban66
184 20/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ vutrumobile
185 19/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ smban66
186 18/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
187 17/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ smban66
188 16/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ buynowstore
189 15/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
190 14/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
191 13/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
192 12/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
193 11/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
194 10/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
195 09/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
196 08/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
197 07/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
198 06/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
199 05/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
200 04/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
201 03/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
202 02/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
203 01/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
204 31/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
205 30/12/2013 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
206 29/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
207 28/12/2013 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
208 27/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
209 26/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
210 25/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
211 24/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
212 23/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
213 22/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
214 21/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
215 20/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ congtygiatri
216 19/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ buynowstore
217 18/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.650.000 VNĐ congtygiatri
218 17/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
219 16/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.650.000 VNĐ congtygiatri
220 15/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
221 14/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
222 13/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ vutrumobile
223 12/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
224 11/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
225 10/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ smban66
226 09/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
227 08/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
228 07/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
229 06/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
230 05/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
231 04/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ smban66
232 03/12/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
233 02/12/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
234 01/12/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
235 30/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
236 29/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
237 28/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
238 27/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
239 26/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
240 25/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
241 24/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
242 23/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
243 22/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
244 21/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
245 20/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ smban66
246 19/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
247 18/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
248 17/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
249 16/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
250 15/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
251 14/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
252 13/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
253 12/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
254 11/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
255 10/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
256 09/11/2013 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ lehieumobile
257 08/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
258 07/11/2013 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lehieumobile
259 06/11/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
260 05/11/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ lehieumobile
261 04/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
262 03/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
263 02/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
264 01/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
265 31/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
266 30/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
267 29/10/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
268 28/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
269 27/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
270 26/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
271 25/10/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ lehieumobile
272 24/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
273 23/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 3.350.000 VNĐ manhthangpro78
274 22/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
275 21/10/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
276 20/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
277 19/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
278 18/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
279 17/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 3.350.000 VNĐ manhthangpro78
280 16/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
281 15/10/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
282 14/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
283 13/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
284 12/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
285 11/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
286 10/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
287 09/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
288 08/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
289 07/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
290 06/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
291 05/10/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
292 04/10/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ binhduongmobile
293 03/10/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
294 02/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
295 01/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.850.000 VNĐ congtygiatri
296 30/09/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
297 29/09/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
298 28/09/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ binhduongmobile
299 27/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
300 26/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
301 25/09/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
302 24/09/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
303 23/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
304 22/09/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
305 21/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ lehieumobile
306 20/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
307 19/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ smban66
308 18/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ lehieumobile
309 17/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ smban66
310 16/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
311 15/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
312 14/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
313 13/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
314 12/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
315 11/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
316 10/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ smban66
317 09/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 2.400.000 VNĐ lehieumobile
318 08/09/2013 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
319 07/09/2013 1 ngày 800.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ dienmaycongthao
320 06/09/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 3.850.000 VNĐ dienmaycongthao
321 05/09/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
322 04/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 2.150.000 VNĐ lehieumobile
323 03/09/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
324 02/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
325 01/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 1.900.000 VNĐ lehieumobile
326 31/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 3.850.000 VNĐ dienmaycongthao
327 30/08/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ congtygiatri
328 29/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
329 28/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
330 27/08/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
331 26/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
332 25/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
333 24/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
334 23/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
335 22/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
336 21/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
337 20/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
338 19/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
339 18/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
340 17/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
341 16/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
342 15/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ vutrumobile
343 14/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
344 13/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
345 12/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Giá không đổi thienanhmobile
346 11/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
347 10/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
348 09/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Giá không đổi thienanhmobile
349 08/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Giá không đổi thienanhmobile
350 07/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
351 06/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
352 05/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Giá không đổi thienanhmobile
353 04/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
354 03/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
355 02/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
356 01/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
357 31/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
358 30/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
359 29/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
360 28/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
361 27/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
362 26/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
363 25/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
364 24/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
365 23/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
366 22/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
367 21/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
368 20/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
369 19/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
370 18/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
371 17/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
372 16/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
373 15/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
374 14/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
375 13/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
376 12/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
377 11/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
378 10/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
379 09/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
380 08/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
381 07/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
382 06/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
383 05/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
384 04/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
385 03/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
386 02/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
387 01/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
388 30/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
389 29/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
390 28/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
391 27/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
392 26/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
393 25/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
394 24/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
395 23/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
396 22/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
397 21/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
398 20/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
399 19/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
400 18/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
401 17/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
402 16/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
403 15/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
404 14/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
405 13/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
406 12/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ vutrumobile
407 11/06/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ muahangtructuyen
408 10/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
409 09/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
410 08/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
411 07/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
412 06/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
413 05/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
414 04/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
415 03/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
416 02/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
417 01/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
418 31/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
419 30/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
420 29/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
421 28/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
422 27/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
423 26/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
424 25/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
425 24/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
426 23/05/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
427 22/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
428 21/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
429 20/05/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
430 19/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
431 18/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
432 17/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
433 16/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ bichngocmobile
434 15/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
435 14/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
436 13/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
437 12/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ B_Nmobile
438 11/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
439 10/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
440 09/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
441 08/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
442 07/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
443 06/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
444 05/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
445 04/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
446 03/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
447 02/05/2013 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
448 30/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
449 29/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
450 28/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
451 27/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
452 26/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
453 25/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
454 24/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
455 23/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
456 22/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
457 21/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ B_Nmobile
458 20/04/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
459 19/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
460 18/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
461 17/04/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
462 16/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
463 15/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
464 14/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
465 13/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
466 12/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
467 11/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
468 10/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
469 09/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
470 08/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
471 07/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
472 06/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
473 05/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
474 04/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
475 03/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
476 02/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
477 01/04/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
478 31/03/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
479 30/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
480 29/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
481 28/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
482 27/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
483 26/03/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
484 25/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
485 24/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
486 23/03/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.160.000 VNĐ congtygiatri
487 22/03/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
488 21/03/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ daiphuminh
489 20/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
490 19/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
491 18/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
492 17/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
493 16/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ bichngocmobile
494 15/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
495 14/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 2.150.000 VNĐ B_Nmobile
496 13/03/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ congtygiatri
497 12/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ B_Nmobile
498 11/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
499 10/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
500 09/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
501 08/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ B_Nmobile
502 07/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
503 06/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
504 05/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
505 04/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
506 03/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
507 02/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
508 01/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ bichngocmobile
509 28/02/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
510 27/02/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.350.000 VNĐ anhkhoamobile
511 26/02/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
512 25/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 2.350.000 VNĐ bichngocmobile
513 24/02/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
514 23/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ bichngocmobile
515 22/02/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
516 21/02/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ mobiletuongvy
517 20/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ thoitrangmobile
518 19/02/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ vutrumobile
519 18/02/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ CORY3Mobile
520 17/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
521 16/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
522 15/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
523 14/02/2013 2 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
524 12/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
525 11/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
526 10/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
527 09/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
528 08/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ duclinh2mobile
529 07/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
530 06/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
531 05/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
532 04/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mobile_thienphu
533 03/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
534 02/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ bichngocmobile
535 01/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
536 31/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
537 30/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
538 29/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
539 28/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
540 27/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
541 26/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mobile_thienphu
542 25/01/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
543 24/01/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
544 23/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ mobile_thienphu
545 22/01/2013 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ tuanmobi
546 21/01/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
547 20/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
548 19/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mobile_thienphu
549 18/01/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ B_Nmobile
550 17/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
551 16/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
552 15/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
553 14/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
554 13/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ muahangtructuyen
555 12/01/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
556 11/01/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
557 10/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
558 09/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ muahangtructuyen
559 08/01/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
560 07/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
561 06/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi minhnhatmobile
562 05/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
563 04/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
564 03/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ duclinh2mobile
565 02/01/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
566 01/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
567 31/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mobile_thienphu
568 30/12/2012 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ antuongmobile
569 29/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
570 28/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
571 27/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
572 26/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
573 25/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
574 24/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
575 23/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
576 22/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ mobile_thienphu
577 21/12/2012 1 ngày 3.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ huyenmymobile
578 20/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
579 19/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
580 18/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
581 17/12/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
582 16/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
583 15/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
584 14/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ mobile_thienphu
585 13/12/2012 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ congtygiatri
586 12/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
587 11/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
588 10/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
589 09/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
590 08/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
591 07/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
592 06/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ muahangtructuyen
593 05/12/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
594 04/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ buynowstore
595 03/12/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
596 02/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
597 01/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
598 30/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
599 29/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
600 28/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
601 27/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ muahangtructuyen
602 26/11/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ dtddlehung
603 25/11/2012 1 ngày 3.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ didongcaocap
604 24/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
605 23/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ benmobile
606 22/11/2012 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ baothymobile
607 21/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
608 20/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ B_Nmobile
609 19/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
610 18/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
611 17/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
612 16/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
613 15/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
614 14/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
615 13/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
616 12/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
617 11/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ nghia_mobile
618 10/11/2012 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ mobigiare
619 09/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
620 08/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
621 07/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
622 06/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
623 05/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
624 04/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
625 03/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ benmobile
626 02/11/2012 1 ngày 3.700.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ minhnhatmobile
627 01/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
628 31/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
629 30/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
630 29/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
631 28/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
632 27/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
633 26/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
634 25/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
635 24/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ nghia_mobile
636 23/10/2012 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi giachinhmobile
637 22/10/2012 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi giachinhmobile
638 21/10/2012 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi giachinhmobile
639 20/10/2012 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ giachinhmobile
640 19/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 2.350.000 VNĐ antuongmobile
641 18/10/2012 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
642 17/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ antuongmobile
643 16/10/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
644 15/10/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
645 14/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ minhphumobile
646 13/10/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
647 12/10/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
648 11/10/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
649 10/10/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
650 09/10/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ lehieumobile
651 08/10/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
652 07/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
653 06/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
654 05/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ nghia_mobile
655 04/10/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
656 03/10/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
657 02/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
658 01/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
659 30/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ nghia_mobile
660 29/09/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
661 28/09/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
662 27/09/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ alodidong
663 26/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ tienxanhmobile
664 25/09/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
665 24/09/2012 1 ngày 3.049.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
666 23/09/2012 1 ngày 3.049.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
667 22/09/2012 1 ngày 3.049.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
668 21/09/2012 1 ngày 3.049.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
669 20/09/2012 1 ngày 3.049.000 VNĐ Tăng 49.000 VNĐ alodidong
670 19/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
671 18/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
672 17/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ lehieumobile
673 16/09/2012 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
674 15/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
675 14/09/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiphongmobile
676 13/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
677 12/09/2012 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ symobile
678 11/09/2012 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
679 10/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dtddlehung
680 09/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
681 08/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ dtddlehung
682 07/09/2012 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
683 06/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
684 05/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
685 04/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ antuongmobile
686 03/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ benmobile
687 02/09/2012 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ tienxanhmobile
688 01/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
689 31/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
690 30/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
691 29/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
692 28/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ benmobile
693 27/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
694 26/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
695 25/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
696 24/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ antuongmobile
697 23/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
698 22/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
699 21/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
700 20/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ antuongmobile
701 19/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
702 18/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ antuongmobile
703 17/08/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
704 16/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ vutrumobile
705 15/08/2012 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
706 14/08/2012 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 510.000 VNĐ lehieumobile
707 13/08/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ benmobile
708 12/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
709 11/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
710 10/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ alodidong
711 09/08/2012 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ lehieumobile
712 08/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
713 07/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
714 06/08/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tuanmobi
715 05/08/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ tuanmobi
716 04/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ lehieumobile
717 03/08/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ antuongmobile
718 02/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
719 01/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ lehieumobile
720 31/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
721 30/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
722 29/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
723 28/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
724 27/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
725 26/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
726 25/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
727 24/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
728 23/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
729 22/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
730 21/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
731 20/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
732 19/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ antuongmobile
733 18/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
734 17/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
735 16/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ antuongmobile
736 15/07/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ nguyentienbo
737 14/07/2012 1 ngày 3.700.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ nghia_mobile
738 13/07/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ nguyentienbo
739 12/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
740 11/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
741 10/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
742 09/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ daiphuminh
743 08/07/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ nguyentienbo
744 07/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
745 06/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
746 05/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
747 04/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
748 03/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
749 02/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
750 01/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
751 30/06/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
752 29/06/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ antuongmobile
753 28/06/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
754 27/06/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
755 26/06/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
756 25/06/2012 3.600.000 VNĐ tienxanhmobile
Có tổng cộng 756 thay đổi giá của sản phẩm LG BL40 New Chocolate đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về LG BL40 New Chocolate trong mục Mobile