• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của LG BL40 New Chocolate

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm LG BL40 New Chocolate chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 22/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
2 21/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
3 20/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
4 19/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
5 18/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
6 17/09/2014 2 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
7 15/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
8 14/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
9 13/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
10 12/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
11 11/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
12 10/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
13 09/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
14 08/09/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
15 06/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
16 05/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
17 04/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
18 03/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
19 02/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
20 01/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
21 31/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
22 30/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
23 29/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
24 28/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
25 27/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 899.000 VNĐ shoptuoanhphone
26 26/08/2014 1 ngày 2.299.000 VNĐ Tăng 899.000 VNĐ banbuonbanle
27 25/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
28 24/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
29 23/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
30 22/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
31 21/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
32 20/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
33 19/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
34 18/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
35 17/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
36 16/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
37 15/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
38 14/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
39 13/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
40 12/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
41 11/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
42 10/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
43 09/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
44 08/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
45 07/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
46 06/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
47 05/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
48 04/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
49 03/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
50 02/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
51 01/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
52 31/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
53 30/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
54 29/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
55 28/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
56 27/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
57 26/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
58 25/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
59 24/07/2014 2 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
60 22/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
61 21/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
62 20/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
63 19/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
64 18/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
65 17/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
66 16/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
67 15/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
68 14/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
69 13/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
70 12/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
71 11/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
72 10/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
73 09/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
74 08/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
75 07/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
76 06/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
77 05/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
78 04/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
79 03/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
80 02/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
81 01/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
82 30/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
83 29/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
84 28/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ lehieumobile
85 27/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
86 26/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
87 25/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
88 24/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
89 23/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
90 22/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
91 21/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
92 20/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
93 19/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
94 18/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
95 17/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
96 16/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
97 15/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
98 14/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
99 13/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
100 12/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
101 11/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
102 10/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
103 09/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
104 08/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
105 07/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
106 06/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
107 05/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
108 04/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
109 03/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
110 02/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
111 01/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
112 31/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
113 30/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
114 29/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
115 28/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
116 27/05/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
117 26/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
118 25/05/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
119 24/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
120 23/05/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
121 22/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
122 21/05/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
123 20/05/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
124 19/05/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
125 18/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
126 17/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
127 16/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
128 15/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
129 14/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
130 13/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
131 12/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
132 11/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
133 10/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
134 09/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi phuongnammobile
135 08/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi phuongnammobile
136 07/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
137 06/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
138 05/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
139 04/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
140 03/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
141 02/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
142 01/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
143 30/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
144 29/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
145 28/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
146 27/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
147 26/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
148 25/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
149 24/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
150 23/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
151 22/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
152 21/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
153 20/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
154 19/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
155 18/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
156 17/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
157 16/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
158 15/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
159 14/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
160 13/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
161 12/04/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuanphat
162 11/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
163 10/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
164 09/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
165 08/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
166 07/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.950.000 VNĐ congtygiatri
167 06/04/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi phuongnammobile
168 05/04/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 1.900.000 VNĐ phuongnammobile
169 04/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
170 03/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
171 02/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
172 01/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
173 31/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
174 30/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
175 29/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
176 28/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
177 27/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi shopdienthoaiandroid
178 26/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
179 25/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
180 24/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
181 23/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
182 22/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
183 21/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ banbuonbanle
184 20/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
185 19/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
186 18/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ buynowstore
187 17/03/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
188 16/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
189 15/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
190 14/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
191 13/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
192 12/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
193 11/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
194 10/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 201.000 VNĐ buynowstore
195 09/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
196 08/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
197 07/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ buynowstore
198 06/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
199 05/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
200 04/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
201 03/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
202 02/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
203 01/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
204 28/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
205 27/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
206 26/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
207 25/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
208 24/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
209 23/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
210 22/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
211 21/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
212 20/02/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
213 19/02/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
214 18/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
215 17/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
216 16/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
217 15/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ vutrumobile
218 14/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
219 13/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ buynowstore
220 12/02/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.460.000 VNĐ congtygiatri
221 11/02/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ playmobile
222 10/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
223 09/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
224 08/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
225 07/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
226 06/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
227 05/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
228 04/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
229 03/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
230 02/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.550.000 VNĐ mobile_thienphu
231 01/02/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
232 31/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ congtygiatri
233 30/01/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
234 29/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
235 28/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
236 27/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
237 26/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
238 25/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
239 24/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
240 23/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
241 22/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
242 21/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ smban66
243 20/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ vutrumobile
244 19/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ smban66
245 18/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
246 17/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ smban66
247 16/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ buynowstore
248 15/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
249 14/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
250 13/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
251 12/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
252 11/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
253 10/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
254 09/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
255 08/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
256 07/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
257 06/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
258 05/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
259 04/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
260 03/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
261 02/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
262 01/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
263 31/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
264 30/12/2013 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
265 29/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
266 28/12/2013 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
267 27/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
268 26/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
269 25/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
270 24/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
271 23/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
272 22/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
273 21/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
274 20/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ congtygiatri
275 19/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ buynowstore
276 18/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.650.000 VNĐ congtygiatri
277 17/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
278 16/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.650.000 VNĐ congtygiatri
279 15/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
280 14/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
281 13/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ vutrumobile
282 12/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
283 11/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
284 10/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ smban66
285 09/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
286 08/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
287 07/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
288 06/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
289 05/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
290 04/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ smban66
291 03/12/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
292 02/12/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
293 01/12/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
294 30/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
295 29/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
296 28/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
297 27/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
298 26/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
299 25/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
300 24/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
301 23/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
302 22/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
303 21/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
304 20/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ smban66
305 19/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
306 18/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
307 17/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
308 16/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
309 15/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
310 14/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
311 13/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
312 12/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
313 11/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
314 10/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
315 09/11/2013 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ lehieumobile
316 08/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
317 07/11/2013 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lehieumobile
318 06/11/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
319 05/11/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ lehieumobile
320 04/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
321 03/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
322 02/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
323 01/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
324 31/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
325 30/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
326 29/10/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
327 28/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
328 27/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
329 26/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
330 25/10/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ lehieumobile
331 24/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
332 23/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 3.350.000 VNĐ manhthangpro78
333 22/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
334 21/10/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
335 20/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
336 19/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
337 18/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
338 17/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 3.350.000 VNĐ manhthangpro78
339 16/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
340 15/10/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
341 14/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
342 13/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
343 12/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
344 11/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
345 10/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
346 09/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
347 08/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
348 07/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
349 06/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
350 05/10/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
351 04/10/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ binhduongmobile
352 03/10/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
353 02/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
354 01/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.850.000 VNĐ congtygiatri
355 30/09/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
356 29/09/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
357 28/09/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ binhduongmobile
358 27/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
359 26/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
360 25/09/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
361 24/09/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
362 23/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
363 22/09/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
364 21/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ lehieumobile
365 20/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
366 19/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ smban66
367 18/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ lehieumobile
368 17/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ smban66
369 16/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
370 15/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
371 14/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
372 13/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
373 12/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
374 11/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
375 10/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ smban66
376 09/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 2.400.000 VNĐ lehieumobile
377 08/09/2013 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
378 07/09/2013 1 ngày 800.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ dienmaycongthao
379 06/09/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 3.850.000 VNĐ dienmaycongthao
380 05/09/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
381 04/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 2.150.000 VNĐ lehieumobile
382 03/09/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
383 02/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
384 01/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 1.900.000 VNĐ lehieumobile
385 31/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 3.850.000 VNĐ dienmaycongthao
386 30/08/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ congtygiatri
387 29/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
388 28/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
389 27/08/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
390 26/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
391 25/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
392 24/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
393 23/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
394 22/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
395 21/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
396 20/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
397 19/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
398 18/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
399 17/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
400 16/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
401 15/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ vutrumobile
402 14/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
403 13/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
404 12/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Giá không đổi thienanhmobile
405 11/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
406 10/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
407 09/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Giá không đổi thienanhmobile
408 08/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Giá không đổi thienanhmobile
409 07/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
410 06/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
411 05/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Giá không đổi thienanhmobile
412 04/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
413 03/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
414 02/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
415 01/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
416 31/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
417 30/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
418 29/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
419 28/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
420 27/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
421 26/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
422 25/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
423 24/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
424 23/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
425 22/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
426 21/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
427 20/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
428 19/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
429 18/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
430 17/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
431 16/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
432 15/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
433 14/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
434 13/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
435 12/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
436 11/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
437 10/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
438 09/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
439 08/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
440 07/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
441 06/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
442 05/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
443 04/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
444 03/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
445 02/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
446 01/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
447 30/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
448 29/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
449 28/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
450 27/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
451 26/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
452 25/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
453 24/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
454 23/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
455 22/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
456 21/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
457 20/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
458 19/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
459 18/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
460 17/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
461 16/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
462 15/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
463 14/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
464 13/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
465 12/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ vutrumobile
466 11/06/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ muahangtructuyen
467 10/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
468 09/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
469 08/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
470 07/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
471 06/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
472 05/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
473 04/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
474 03/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
475 02/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
476 01/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
477 31/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
478 30/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
479 29/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
480 28/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
481 27/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
482 26/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
483 25/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
484 24/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
485 23/05/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
486 22/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
487 21/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
488 20/05/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
489 19/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
490 18/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
491 17/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
492 16/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ bichngocmobile
493 15/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
494 14/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
495 13/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
496 12/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ B_Nmobile
497 11/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
498 10/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
499 09/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
500 08/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
501 07/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
502 06/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
503 05/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
504 04/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
505 03/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
506 02/05/2013 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
507 30/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
508 29/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
509 28/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
510 27/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
511 26/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
512 25/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
513 24/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
514 23/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
515 22/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
516 21/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ B_Nmobile
517 20/04/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
518 19/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
519 18/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
520 17/04/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
521 16/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
522 15/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
523 14/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
524 13/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
525 12/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
526 11/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
527 10/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
528 09/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
529 08/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
530 07/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
531 06/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
532 05/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
533 04/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
534 03/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
535 02/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
536 01/04/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
537 31/03/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
538 30/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
539 29/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
540 28/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
541 27/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
542 26/03/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
543 25/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
544 24/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
545 23/03/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.160.000 VNĐ congtygiatri
546 22/03/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
547 21/03/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ daiphuminh
548 20/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
549 19/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
550 18/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
551 17/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
552 16/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ bichngocmobile
553 15/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
554 14/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 2.150.000 VNĐ B_Nmobile
555 13/03/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ congtygiatri
556 12/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ B_Nmobile
557 11/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
558 10/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
559 09/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
560 08/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ B_Nmobile
561 07/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
562 06/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
563 05/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
564 04/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
565 03/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
566 02/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
567 01/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ bichngocmobile
568 28/02/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
569 27/02/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.350.000 VNĐ anhkhoamobile
570 26/02/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
571 25/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 2.350.000 VNĐ bichngocmobile
572 24/02/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
573 23/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ bichngocmobile
574 22/02/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
575 21/02/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ mobiletuongvy
576 20/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ thoitrangmobile
577 19/02/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ vutrumobile
578 18/02/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ CORY3Mobile
579 17/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
580 16/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
581 15/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
582 14/02/2013 2 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
583 12/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
584 11/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
585 10/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
586 09/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
587 08/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ duclinh2mobile
588 07/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
589 06/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
590 05/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
591 04/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mobile_thienphu
592 03/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
593 02/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ bichngocmobile
594 01/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
595 31/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
596 30/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
597 29/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
598 28/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
599 27/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
600 26/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mobile_thienphu
601 25/01/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
602 24/01/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
603 23/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ mobile_thienphu
604 22/01/2013 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ tuanmobi
605 21/01/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
606 20/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
607 19/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mobile_thienphu
608 18/01/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ B_Nmobile
609 17/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
610 16/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
611 15/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
612 14/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
613 13/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ muahangtructuyen
614 12/01/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
615 11/01/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
616 10/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
617 09/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ muahangtructuyen
618 08/01/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
619 07/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
620 06/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi minhnhatmobile
621 05/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
622 04/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
623 03/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ duclinh2mobile
624 02/01/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
625 01/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
626 31/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mobile_thienphu
627 30/12/2012 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ antuongmobile
628 29/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
629 28/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
630 27/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
631 26/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
632 25/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
633 24/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
634 23/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
635 22/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ mobile_thienphu
636 21/12/2012 1 ngày 3.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ huyenmymobile
637 20/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
638 19/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
639 18/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
640 17/12/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
641 16/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
642 15/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
643 14/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ mobile_thienphu
644 13/12/2012 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ congtygiatri
645 12/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
646 11/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
647 10/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
648 09/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
649 08/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
650 07/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
651 06/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ muahangtructuyen
652 05/12/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
653 04/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ buynowstore
654 03/12/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
655 02/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
656 01/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
657 30/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
658 29/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
659 28/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
660 27/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ muahangtructuyen
661 26/11/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ dtddlehung
662 25/11/2012 1 ngày 3.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ didongcaocap
663 24/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
664 23/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ benmobile
665 22/11/2012 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ baothymobile
666 21/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
667 20/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ B_Nmobile
668 19/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
669 18/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
670 17/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
671 16/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
672 15/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
673 14/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
674 13/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
675 12/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
676 11/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ nghia_mobile
677 10/11/2012 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ mobigiare
678 09/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
679 08/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
680 07/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
681 06/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
682 05/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
683 04/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
684 03/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ benmobile
685 02/11/2012 1 ngày 3.700.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ minhnhatmobile
686 01/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
687 31/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
688 30/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
689 29/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
690 28/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
691 27/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
692 26/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
693 25/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
694 24/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ nghia_mobile
695 23/10/2012 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi giachinhmobile
696 22/10/2012 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi giachinhmobile
697 21/10/2012 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi giachinhmobile
698 20/10/2012 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ giachinhmobile
699 19/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 2.350.000 VNĐ antuongmobile
700 18/10/2012 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
701 17/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ antuongmobile
702 16/10/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
703 15/10/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
704 14/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ minhphumobile
705 13/10/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
706 12/10/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
707 11/10/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
708 10/10/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
709 09/10/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ lehieumobile
710 08/10/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
711 07/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
712 06/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
713 05/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ nghia_mobile
714 04/10/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
715 03/10/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
716 02/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
717 01/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
718 30/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ nghia_mobile
719 29/09/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
720 28/09/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
721 27/09/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ alodidong
722 26/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ tienxanhmobile
723 25/09/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
724 24/09/2012 1 ngày 3.049.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
725 23/09/2012 1 ngày 3.049.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
726 22/09/2012 1 ngày 3.049.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
727 21/09/2012 1 ngày 3.049.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
728 20/09/2012 1 ngày 3.049.000 VNĐ Tăng 49.000 VNĐ alodidong
729 19/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
730 18/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
731 17/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ lehieumobile
732 16/09/2012 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
733 15/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
734 14/09/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiphongmobile
735 13/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
736 12/09/2012 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ symobile
737 11/09/2012 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
738 10/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dtddlehung
739 09/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
740 08/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ dtddlehung
741 07/09/2012 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
742 06/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
743 05/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
744 04/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ antuongmobile
745 03/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ benmobile
746 02/09/2012 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ tienxanhmobile
747 01/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
748 31/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
749 30/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
750 29/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
751 28/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ benmobile
752 27/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
753 26/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
754 25/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
755 24/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ antuongmobile
756 23/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
757 22/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
758 21/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
759 20/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ antuongmobile
760 19/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
761 18/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ antuongmobile
762 17/08/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
763 16/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ vutrumobile
764 15/08/2012 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
765 14/08/2012 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 510.000 VNĐ lehieumobile
766 13/08/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ benmobile
767 12/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
768 11/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
769 10/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ alodidong
770 09/08/2012 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ lehieumobile
771 08/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
772 07/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
773 06/08/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tuanmobi
774 05/08/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ tuanmobi
775 04/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ lehieumobile
776 03/08/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ antuongmobile
777 02/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
778 01/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ lehieumobile
779 31/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
780 30/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
781 29/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
782 28/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
783 27/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
784 26/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
785 25/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
786 24/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
787 23/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
788 22/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
789 21/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
790 20/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
791 19/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ antuongmobile
792 18/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
793 17/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
794 16/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ antuongmobile
795 15/07/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ nguyentienbo
796 14/07/2012 1 ngày 3.700.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ nghia_mobile
797 13/07/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ nguyentienbo
798 12/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
799 11/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
800 10/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
801 09/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ daiphuminh
802 08/07/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ nguyentienbo
803 07/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
804 06/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
805 05/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
806 04/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
807 03/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
808 02/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
809 01/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
810 30/06/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
811 29/06/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ antuongmobile
812 28/06/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
813 27/06/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
814 26/06/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
815 25/06/2012 3.600.000 VNĐ tienxanhmobile
Có tổng cộng 815 thay đổi giá của sản phẩm LG BL40 New Chocolate đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về LG BL40 New Chocolate trong mục Mobile