• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của LG BL40 New Chocolate

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm LG BL40 New Chocolate chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 25/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
2 24/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
3 23/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
4 22/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
5 21/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
6 20/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
7 19/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
8 18/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
9 17/09/2014 2 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
10 15/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
11 14/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
12 13/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
13 12/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
14 11/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
15 10/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
16 09/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
17 08/09/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
18 06/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
19 05/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
20 04/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
21 03/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
22 02/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
23 01/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
24 31/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
25 30/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
26 29/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
27 28/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
28 27/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 899.000 VNĐ shoptuoanhphone
29 26/08/2014 1 ngày 2.299.000 VNĐ Tăng 899.000 VNĐ banbuonbanle
30 25/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
31 24/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
32 23/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
33 22/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
34 21/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
35 20/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
36 19/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
37 18/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
38 17/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
39 16/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
40 15/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
41 14/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
42 13/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
43 12/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
44 11/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
45 10/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
46 09/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
47 08/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
48 07/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
49 06/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
50 05/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
51 04/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
52 03/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
53 02/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
54 01/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
55 31/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
56 30/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
57 29/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
58 28/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
59 27/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
60 26/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
61 25/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
62 24/07/2014 2 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
63 22/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
64 21/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
65 20/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
66 19/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
67 18/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
68 17/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
69 16/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
70 15/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
71 14/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
72 13/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
73 12/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
74 11/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
75 10/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
76 09/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
77 08/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
78 07/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
79 06/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
80 05/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
81 04/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
82 03/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
83 02/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
84 01/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
85 30/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
86 29/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
87 28/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ lehieumobile
88 27/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
89 26/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
90 25/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
91 24/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
92 23/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
93 22/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
94 21/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
95 20/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
96 19/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
97 18/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
98 17/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
99 16/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
100 15/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
101 14/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
102 13/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
103 12/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
104 11/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
105 10/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
106 09/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
107 08/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
108 07/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
109 06/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
110 05/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
111 04/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
112 03/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
113 02/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
114 01/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
115 31/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
116 30/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
117 29/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
118 28/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
119 27/05/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
120 26/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
121 25/05/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
122 24/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
123 23/05/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
124 22/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
125 21/05/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
126 20/05/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
127 19/05/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
128 18/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
129 17/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
130 16/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
131 15/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
132 14/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
133 13/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
134 12/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
135 11/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
136 10/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
137 09/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi phuongnammobile
138 08/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi phuongnammobile
139 07/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
140 06/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
141 05/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
142 04/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
143 03/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
144 02/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
145 01/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
146 30/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
147 29/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
148 28/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
149 27/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
150 26/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
151 25/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
152 24/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
153 23/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
154 22/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
155 21/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
156 20/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
157 19/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
158 18/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
159 17/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
160 16/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
161 15/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
162 14/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
163 13/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
164 12/04/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuanphat
165 11/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
166 10/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
167 09/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
168 08/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
169 07/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.950.000 VNĐ congtygiatri
170 06/04/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi phuongnammobile
171 05/04/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 1.900.000 VNĐ phuongnammobile
172 04/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
173 03/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
174 02/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
175 01/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
176 31/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
177 30/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
178 29/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
179 28/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
180 27/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi shopdienthoaiandroid
181 26/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
182 25/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
183 24/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
184 23/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
185 22/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
186 21/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ banbuonbanle
187 20/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
188 19/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
189 18/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ buynowstore
190 17/03/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
191 16/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
192 15/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
193 14/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
194 13/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
195 12/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
196 11/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
197 10/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 201.000 VNĐ buynowstore
198 09/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
199 08/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
200 07/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ buynowstore
201 06/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
202 05/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
203 04/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
204 03/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
205 02/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
206 01/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
207 28/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
208 27/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
209 26/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
210 25/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
211 24/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
212 23/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
213 22/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
214 21/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
215 20/02/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
216 19/02/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
217 18/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
218 17/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
219 16/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
220 15/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ vutrumobile
221 14/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
222 13/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ buynowstore
223 12/02/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.460.000 VNĐ congtygiatri
224 11/02/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ playmobile
225 10/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
226 09/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
227 08/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
228 07/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
229 06/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
230 05/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
231 04/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
232 03/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
233 02/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.550.000 VNĐ mobile_thienphu
234 01/02/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
235 31/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ congtygiatri
236 30/01/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
237 29/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
238 28/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
239 27/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
240 26/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
241 25/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
242 24/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
243 23/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
244 22/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
245 21/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ smban66
246 20/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ vutrumobile
247 19/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ smban66
248 18/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
249 17/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ smban66
250 16/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ buynowstore
251 15/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
252 14/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
253 13/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
254 12/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
255 11/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
256 10/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
257 09/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
258 08/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
259 07/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
260 06/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
261 05/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
262 04/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
263 03/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
264 02/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
265 01/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
266 31/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
267 30/12/2013 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
268 29/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
269 28/12/2013 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
270 27/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
271 26/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
272 25/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
273 24/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
274 23/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
275 22/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
276 21/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
277 20/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ congtygiatri
278 19/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ buynowstore
279 18/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.650.000 VNĐ congtygiatri
280 17/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
281 16/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.650.000 VNĐ congtygiatri
282 15/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
283 14/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
284 13/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ vutrumobile
285 12/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
286 11/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
287 10/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ smban66
288 09/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
289 08/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
290 07/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
291 06/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
292 05/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
293 04/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ smban66
294 03/12/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
295 02/12/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
296 01/12/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
297 30/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
298 29/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
299 28/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
300 27/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
301 26/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
302 25/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
303 24/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
304 23/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
305 22/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
306 21/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
307 20/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ smban66
308 19/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
309 18/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
310 17/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
311 16/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
312 15/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
313 14/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
314 13/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
315 12/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
316 11/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
317 10/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
318 09/11/2013 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ lehieumobile
319 08/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
320 07/11/2013 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lehieumobile
321 06/11/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
322 05/11/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ lehieumobile
323 04/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
324 03/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
325 02/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
326 01/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
327 31/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
328 30/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
329 29/10/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
330 28/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
331 27/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
332 26/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
333 25/10/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ lehieumobile
334 24/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
335 23/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 3.350.000 VNĐ manhthangpro78
336 22/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
337 21/10/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
338 20/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
339 19/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
340 18/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
341 17/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 3.350.000 VNĐ manhthangpro78
342 16/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
343 15/10/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
344 14/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
345 13/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
346 12/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
347 11/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
348 10/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
349 09/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
350 08/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
351 07/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
352 06/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
353 05/10/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
354 04/10/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ binhduongmobile
355 03/10/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
356 02/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
357 01/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.850.000 VNĐ congtygiatri
358 30/09/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
359 29/09/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
360 28/09/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ binhduongmobile
361 27/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
362 26/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
363 25/09/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
364 24/09/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
365 23/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
366 22/09/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
367 21/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ lehieumobile
368 20/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
369 19/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ smban66
370 18/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ lehieumobile
371 17/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ smban66
372 16/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
373 15/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
374 14/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
375 13/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
376 12/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
377 11/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
378 10/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ smban66
379 09/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 2.400.000 VNĐ lehieumobile
380 08/09/2013 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
381 07/09/2013 1 ngày 800.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ dienmaycongthao
382 06/09/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 3.850.000 VNĐ dienmaycongthao
383 05/09/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
384 04/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 2.150.000 VNĐ lehieumobile
385 03/09/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
386 02/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
387 01/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 1.900.000 VNĐ lehieumobile
388 31/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 3.850.000 VNĐ dienmaycongthao
389 30/08/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ congtygiatri
390 29/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
391 28/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
392 27/08/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
393 26/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
394 25/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
395 24/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
396 23/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
397 22/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
398 21/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
399 20/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
400 19/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
401 18/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
402 17/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
403 16/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
404 15/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ vutrumobile
405 14/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
406 13/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
407 12/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Giá không đổi thienanhmobile
408 11/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
409 10/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
410 09/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Giá không đổi thienanhmobile
411 08/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Giá không đổi thienanhmobile
412 07/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
413 06/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
414 05/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Giá không đổi thienanhmobile
415 04/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
416 03/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
417 02/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
418 01/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
419 31/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
420 30/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
421 29/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
422 28/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
423 27/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
424 26/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
425 25/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
426 24/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
427 23/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
428 22/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
429 21/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
430 20/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
431 19/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
432 18/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
433 17/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
434 16/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
435 15/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
436 14/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
437 13/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
438 12/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
439 11/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
440 10/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
441 09/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
442 08/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
443 07/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
444 06/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
445 05/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
446 04/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
447 03/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
448 02/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
449 01/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
450 30/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
451 29/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
452 28/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
453 27/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
454 26/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
455 25/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
456 24/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
457 23/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
458 22/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
459 21/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
460 20/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
461 19/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
462 18/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
463 17/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
464 16/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
465 15/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
466 14/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
467 13/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
468 12/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ vutrumobile
469 11/06/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ muahangtructuyen
470 10/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
471 09/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
472 08/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
473 07/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
474 06/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
475 05/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
476 04/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
477 03/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
478 02/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
479 01/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
480 31/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
481 30/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
482 29/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
483 28/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
484 27/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
485 26/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
486 25/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
487 24/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
488 23/05/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
489 22/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
490 21/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
491 20/05/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
492 19/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
493 18/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
494 17/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
495 16/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ bichngocmobile
496 15/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
497 14/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
498 13/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
499 12/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ B_Nmobile
500 11/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
501 10/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
502 09/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
503 08/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
504 07/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
505 06/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
506 05/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
507 04/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
508 03/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
509 02/05/2013 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
510 30/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
511 29/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
512 28/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
513 27/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
514 26/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
515 25/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
516 24/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
517 23/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
518 22/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
519 21/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ B_Nmobile
520 20/04/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
521 19/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
522 18/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
523 17/04/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
524 16/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
525 15/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
526 14/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
527 13/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
528 12/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
529 11/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
530 10/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
531 09/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
532 08/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
533 07/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
534 06/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
535 05/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
536 04/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
537 03/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
538 02/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
539 01/04/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
540 31/03/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
541 30/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
542 29/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
543 28/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
544 27/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
545 26/03/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
546 25/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
547 24/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
548 23/03/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.160.000 VNĐ congtygiatri
549 22/03/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
550 21/03/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ daiphuminh
551 20/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
552 19/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
553 18/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
554 17/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
555 16/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ bichngocmobile
556 15/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
557 14/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 2.150.000 VNĐ B_Nmobile
558 13/03/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ congtygiatri
559 12/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ B_Nmobile
560 11/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
561 10/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
562 09/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
563 08/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ B_Nmobile
564 07/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
565 06/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
566 05/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
567 04/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
568 03/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
569 02/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
570 01/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ bichngocmobile
571 28/02/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
572 27/02/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.350.000 VNĐ anhkhoamobile
573 26/02/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
574 25/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 2.350.000 VNĐ bichngocmobile
575 24/02/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
576 23/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ bichngocmobile
577 22/02/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
578 21/02/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ mobiletuongvy
579 20/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ thoitrangmobile
580 19/02/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ vutrumobile
581 18/02/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ CORY3Mobile
582 17/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
583 16/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
584 15/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
585 14/02/2013 2 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
586 12/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
587 11/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
588 10/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
589 09/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
590 08/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ duclinh2mobile
591 07/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
592 06/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
593 05/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
594 04/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mobile_thienphu
595 03/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
596 02/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ bichngocmobile
597 01/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
598 31/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
599 30/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
600 29/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
601 28/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
602 27/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
603 26/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mobile_thienphu
604 25/01/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
605 24/01/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
606 23/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ mobile_thienphu
607 22/01/2013 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ tuanmobi
608 21/01/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
609 20/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
610 19/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mobile_thienphu
611 18/01/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ B_Nmobile
612 17/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
613 16/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
614 15/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
615 14/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
616 13/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ muahangtructuyen
617 12/01/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
618 11/01/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
619 10/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
620 09/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ muahangtructuyen
621 08/01/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
622 07/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
623 06/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi minhnhatmobile
624 05/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
625 04/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
626 03/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ duclinh2mobile
627 02/01/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
628 01/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
629 31/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mobile_thienphu
630 30/12/2012 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ antuongmobile
631 29/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
632 28/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
633 27/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
634 26/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
635 25/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
636 24/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
637 23/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
638 22/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ mobile_thienphu
639 21/12/2012 1 ngày 3.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ huyenmymobile
640 20/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
641 19/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
642 18/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
643 17/12/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
644 16/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
645 15/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
646 14/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ mobile_thienphu
647 13/12/2012 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ congtygiatri
648 12/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
649 11/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
650 10/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
651 09/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
652 08/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
653 07/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
654 06/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ muahangtructuyen
655 05/12/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
656 04/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ buynowstore
657 03/12/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
658 02/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
659 01/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
660 30/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
661 29/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
662 28/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
663 27/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ muahangtructuyen
664 26/11/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ dtddlehung
665 25/11/2012 1 ngày 3.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ didongcaocap
666 24/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
667 23/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ benmobile
668 22/11/2012 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ baothymobile
669 21/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
670 20/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ B_Nmobile
671 19/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
672 18/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
673 17/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
674 16/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
675 15/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
676 14/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
677 13/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
678 12/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
679 11/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ nghia_mobile
680 10/11/2012 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ mobigiare
681 09/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
682 08/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
683 07/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
684 06/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
685 05/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
686 04/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
687 03/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ benmobile
688 02/11/2012 1 ngày 3.700.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ minhnhatmobile
689 01/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
690 31/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
691 30/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
692 29/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
693 28/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
694 27/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
695 26/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
696 25/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
697 24/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ nghia_mobile
698 23/10/2012 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi giachinhmobile
699 22/10/2012 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi giachinhmobile
700 21/10/2012 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi giachinhmobile
701 20/10/2012 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ giachinhmobile
702 19/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 2.350.000 VNĐ antuongmobile
703 18/10/2012 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
704 17/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ antuongmobile
705 16/10/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
706 15/10/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
707 14/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ minhphumobile
708 13/10/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
709 12/10/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
710 11/10/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
711 10/10/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
712 09/10/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ lehieumobile
713 08/10/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
714 07/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
715 06/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
716 05/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ nghia_mobile
717 04/10/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
718 03/10/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
719 02/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
720 01/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
721 30/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ nghia_mobile
722 29/09/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
723 28/09/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
724 27/09/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ alodidong
725 26/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ tienxanhmobile
726 25/09/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
727 24/09/2012 1 ngày 3.049.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
728 23/09/2012 1 ngày 3.049.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
729 22/09/2012 1 ngày 3.049.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
730 21/09/2012 1 ngày 3.049.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
731 20/09/2012 1 ngày 3.049.000 VNĐ Tăng 49.000 VNĐ alodidong
732 19/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
733 18/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
734 17/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ lehieumobile
735 16/09/2012 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
736 15/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
737 14/09/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiphongmobile
738 13/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
739 12/09/2012 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ symobile
740 11/09/2012 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
741 10/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dtddlehung
742 09/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
743 08/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ dtddlehung
744 07/09/2012 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
745 06/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
746 05/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
747 04/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ antuongmobile
748 03/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ benmobile
749 02/09/2012 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ tienxanhmobile
750 01/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
751 31/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
752 30/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
753 29/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
754 28/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ benmobile
755 27/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
756 26/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
757 25/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
758 24/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ antuongmobile
759 23/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
760 22/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
761 21/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
762 20/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ antuongmobile
763 19/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
764 18/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ antuongmobile
765 17/08/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
766 16/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ vutrumobile
767 15/08/2012 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
768 14/08/2012 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 510.000 VNĐ lehieumobile
769 13/08/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ benmobile
770 12/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
771 11/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
772 10/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ alodidong
773 09/08/2012 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ lehieumobile
774 08/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
775 07/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
776 06/08/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tuanmobi
777 05/08/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ tuanmobi
778 04/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ lehieumobile
779 03/08/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ antuongmobile
780 02/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
781 01/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ lehieumobile
782 31/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
783 30/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
784 29/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
785 28/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
786 27/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
787 26/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
788 25/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
789 24/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
790 23/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
791 22/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
792 21/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
793 20/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
794 19/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ antuongmobile
795 18/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
796 17/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
797 16/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ antuongmobile
798 15/07/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ nguyentienbo
799 14/07/2012 1 ngày 3.700.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ nghia_mobile
800 13/07/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ nguyentienbo
801 12/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
802 11/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
803 10/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
804 09/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ daiphuminh
805 08/07/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ nguyentienbo
806 07/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
807 06/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
808 05/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
809 04/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
810 03/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
811 02/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
812 01/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
813 30/06/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
814 29/06/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ antuongmobile
815 28/06/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
816 27/06/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
817 26/06/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
818 25/06/2012 3.600.000 VNĐ tienxanhmobile
Có tổng cộng 818 thay đổi giá của sản phẩm LG BL40 New Chocolate đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về LG BL40 New Chocolate trong mục Mobile