• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của LG BL40 New Chocolate

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm LG BL40 New Chocolate chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 22/05/2015 3 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
2 19/05/2015 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
3 18/05/2015 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
4 17/05/2015 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
5 16/05/2015 38 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
6 08/04/2015 21 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobile_thienphu
7 18/03/2015 5 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ tinthanhmobile
8 13/03/2015 15 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ bvtmobile
9 26/02/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.401.000 VNĐ tinthanhmobile
10 25/02/2015 1 ngày 1.799.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
11 24/02/2015 3 ngày 1.799.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ banbuonbanle
12 21/02/2015 8 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 799.000 VNĐ bvtmobile
13 13/02/2015 15 ngày 1.799.000 ₫ Giảm 1.401.000 VNĐ banbuonbanle
14 29/01/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.401.000 VNĐ tinthanhmobile
15 28/01/2015 1 ngày 1.799.000 ₫ Giảm 1.401.000 VNĐ banbuonbanle
16 27/01/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
17 24/01/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
18 23/01/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ tinthanhmobile
19 22/01/2015 13 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 2.090.000 VNĐ daiphuminh
20 09/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
21 08/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
22 07/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
23 06/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
24 05/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
25 04/01/2015 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
26 03/01/2015 2 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
27 01/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
28 31/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
29 30/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
30 29/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
31 28/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
32 27/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
33 26/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
34 25/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
35 24/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
36 23/12/2014 2 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
37 21/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
38 20/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
39 19/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
40 18/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
41 17/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
42 16/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
43 15/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
44 14/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
45 13/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
46 12/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ lehieumobile
47 11/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
48 10/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
49 09/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
50 08/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
51 07/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
52 06/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
53 05/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
54 04/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
55 03/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
56 02/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
57 01/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
58 30/11/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
59 29/11/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
60 28/11/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
61 27/11/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
62 26/11/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ bvtmobile
63 25/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
64 24/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
65 23/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
66 22/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
67 21/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
68 20/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
69 19/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
70 18/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
71 17/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
72 16/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
73 15/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
74 14/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
75 13/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
76 12/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
77 11/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
78 10/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
79 09/11/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
80 08/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
81 07/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
82 06/11/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
83 05/11/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
84 04/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
85 03/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
86 02/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
87 01/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
88 31/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
89 30/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
90 29/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
91 28/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
92 27/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
93 26/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
94 25/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
95 24/10/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
96 22/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
97 21/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
98 20/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
99 19/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
100 18/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
101 17/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
102 16/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
103 15/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
104 14/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
105 13/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
106 12/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
107 11/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
108 10/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
109 09/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
110 08/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
111 07/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
112 06/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
113 05/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
114 04/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
115 03/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
116 02/10/2014 7 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
117 25/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
118 24/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
119 23/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
120 22/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
121 21/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
122 20/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
123 19/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
124 18/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
125 17/09/2014 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
126 15/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
127 14/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
128 13/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
129 12/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
130 11/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
131 10/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
132 09/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
133 08/09/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
134 06/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
135 05/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
136 04/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
137 03/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
138 02/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
139 01/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
140 31/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
141 30/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
142 29/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
143 28/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
144 27/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 899.000 VNĐ shoptuoanhphone
145 26/08/2014 1 ngày 2.299.000 ₫ Tăng 899.000 VNĐ banbuonbanle
146 25/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
147 24/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
148 23/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
149 22/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
150 21/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
151 20/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
152 19/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
153 18/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
154 17/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
155 16/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
156 15/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
157 14/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
158 13/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
159 12/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
160 11/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
161 10/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
162 09/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
163 08/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
164 07/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
165 06/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
166 05/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
167 04/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
168 03/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
169 02/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
170 01/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
171 31/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
172 30/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
173 29/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
174 28/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
175 27/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
176 26/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
177 25/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
178 24/07/2014 2 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
179 22/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
180 21/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
181 20/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
182 19/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
183 18/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
184 17/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
185 16/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
186 15/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
187 14/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
188 13/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
189 12/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
190 11/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
191 10/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
192 09/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
193 08/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
194 07/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
195 06/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
196 05/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
197 04/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
198 03/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
199 02/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
200 01/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
201 30/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
202 29/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
203 28/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ lehieumobile
204 27/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
205 26/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
206 25/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
207 24/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
208 23/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
209 22/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
210 21/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
211 20/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
212 19/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
213 18/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
214 17/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
215 16/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
216 15/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
217 14/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
218 13/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
219 12/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
220 11/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
221 10/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
222 09/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
223 08/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
224 07/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
225 06/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
226 05/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
227 04/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
228 03/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
229 02/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
230 01/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
231 31/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
232 30/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
233 29/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
234 28/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
235 27/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
236 26/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
237 25/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
238 24/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
239 23/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
240 22/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
241 21/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
242 20/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
243 19/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
244 18/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
245 17/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
246 16/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
247 15/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
248 14/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
249 13/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
250 12/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
251 11/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
252 10/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
253 09/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
254 08/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
255 07/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
256 06/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
257 05/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
258 04/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
259 03/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
260 02/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
261 01/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
262 30/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
263 29/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
264 28/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
265 27/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
266 26/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
267 25/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
268 24/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
269 23/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
270 22/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
271 21/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
272 20/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
273 19/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
274 18/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
275 17/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
276 16/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
277 15/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
278 14/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
279 13/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
280 12/04/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuanphat
281 11/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
282 10/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
283 09/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
284 08/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
285 07/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.950.000 VNĐ congtygiatri
286 06/04/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
287 05/04/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ phuongnammobile
288 04/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
289 03/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
290 02/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
291 01/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
292 31/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
293 30/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
294 29/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
295 28/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
296 27/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoaiandroid
297 26/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
298 25/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
299 24/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
300 23/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
301 22/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
302 21/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ banbuonbanle
303 20/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
304 19/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
305 18/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ buynowstore
306 17/03/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
307 16/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
308 15/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
309 14/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
310 13/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
311 12/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
312 11/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
313 10/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ buynowstore
314 09/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
315 08/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
316 07/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ buynowstore
317 06/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
318 05/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
319 04/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
320 03/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
321 02/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
322 01/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
323 28/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
324 27/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
325 26/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
326 25/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
327 24/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
328 23/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
329 22/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
330 21/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
331 20/02/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
332 19/02/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
333 18/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
334 17/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
335 16/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
336 15/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vutrumobile
337 14/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
338 13/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ buynowstore
339 12/02/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.460.000 VNĐ congtygiatri
340 11/02/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ playmobile
341 10/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
342 09/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
343 08/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
344 07/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
345 06/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
346 05/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
347 04/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
348 03/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
349 02/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.550.000 VNĐ mobile_thienphu
350 01/02/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
351 31/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ congtygiatri
352 30/01/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
353 29/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
354 28/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
355 27/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
356 26/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
357 25/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
358 24/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
359 23/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
360 22/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
361 21/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ smban66
362 20/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ vutrumobile
363 19/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ smban66
364 18/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
365 17/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ smban66
366 16/01/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ buynowstore
367 15/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
368 14/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
369 13/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
370 12/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
371 11/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
372 10/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
373 09/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
374 08/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
375 07/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
376 06/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
377 05/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
378 04/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
379 03/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
380 02/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
381 01/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
382 31/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
383 30/12/2013 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
384 29/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
385 28/12/2013 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
386 27/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
387 26/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
388 25/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
389 24/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
390 23/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
391 22/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
392 21/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
393 20/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ congtygiatri
394 19/12/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ buynowstore
395 18/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ congtygiatri
396 17/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
397 16/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ congtygiatri
398 15/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
399 14/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
400 13/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ vutrumobile
401 12/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
402 11/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
403 10/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ smban66
404 09/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
405 08/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
406 07/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
407 06/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
408 05/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
409 04/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ smban66
410 03/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
411 02/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
412 01/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
413 30/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
414 29/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
415 28/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
416 27/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
417 26/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
418 25/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
419 24/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
420 23/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
421 22/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
422 21/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
423 20/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ smban66
424 19/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
425 18/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
426 17/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
427 16/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
428 15/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
429 14/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
430 13/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
431 12/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
432 11/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
433 10/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
434 09/11/2013 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ lehieumobile
435 08/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
436 07/11/2013 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lehieumobile
437 06/11/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
438 05/11/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lehieumobile
439 04/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
440 03/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
441 02/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
442 01/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
443 31/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
444 30/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
445 29/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
446 28/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
447 27/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
448 26/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
449 25/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ lehieumobile
450 24/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
451 23/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 3.350.000 VNĐ manhthangpro78
452 22/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
453 21/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
454 20/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
455 19/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
456 18/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
457 17/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 3.350.000 VNĐ manhthangpro78
458 16/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
459 15/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
460 14/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
461 13/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
462 12/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
463 11/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
464 10/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
465 09/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
466 08/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
467 07/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
468 06/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
469 05/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
470 04/10/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ binhduongmobile
471 03/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
472 02/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
473 01/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ congtygiatri
474 30/09/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
475 29/09/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
476 28/09/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ binhduongmobile
477 27/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
478 26/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
479 25/09/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
480 24/09/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
481 23/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
482 22/09/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
483 21/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ lehieumobile
484 20/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
485 19/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ smban66
486 18/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ lehieumobile
487 17/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ smban66
488 16/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
489 15/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
490 14/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
491 13/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
492 12/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
493 11/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
494 10/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ smban66
495 09/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ lehieumobile
496 08/09/2013 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
497 07/09/2013 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmaycongthao
498 06/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 3.850.000 VNĐ dienmaycongthao
499 05/09/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
500 04/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ lehieumobile
501 03/09/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
502 02/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
503 01/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ lehieumobile
504 31/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 3.850.000 VNĐ dienmaycongthao
505 30/08/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ congtygiatri
506 29/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
507 28/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
508 27/08/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
509 26/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
510 25/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
511 24/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
512 23/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
513 22/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
514 21/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
515 20/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
516 19/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
517 18/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
518 17/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
519 16/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
520 15/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ vutrumobile
521 14/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
522 13/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
523 12/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Giá không đổi thienanhmobile
524 11/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
525 10/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
526 09/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Giá không đổi thienanhmobile
527 08/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Giá không đổi thienanhmobile
528 07/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
529 06/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
530 05/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Giá không đổi thienanhmobile
531 04/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
532 03/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
533 02/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
534 01/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
535 31/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
536 30/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
537 29/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
538 28/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
539 27/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
540 26/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
541 25/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
542 24/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
543 23/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
544 22/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
545 21/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
546 20/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
547 19/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
548 18/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
549 17/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
550 16/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
551 15/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
552 14/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
553 13/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
554 12/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
555 11/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
556 10/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
557 09/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
558 08/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
559 07/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
560 06/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
561 05/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
562 04/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
563 03/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
564 02/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
565 01/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
566 30/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
567 29/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
568 28/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
569 27/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
570 26/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
571 25/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
572 24/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
573 23/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
574 22/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
575 21/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
576 20/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
577 19/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
578 18/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
579 17/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
580 16/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
581 15/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
582 14/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
583 13/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
584 12/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vutrumobile
585 11/06/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ muahangtructuyen
586 10/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
587 09/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
588 08/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
589 07/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
590 06/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
591 05/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
592 04/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
593 03/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
594 02/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
595 01/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
596 31/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
597 30/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
598 29/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
599 28/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
600 27/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
601 26/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
602 25/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
603 24/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
604 23/05/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
605 22/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
606 21/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
607 20/05/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
608 19/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
609 18/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
610 17/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
611 16/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ bichngocmobile
612 15/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
613 14/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
614 13/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
615 12/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ B_Nmobile
616 11/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
617 10/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
618 09/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
619 08/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
620 07/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
621 06/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
622 05/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
623 04/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
624 03/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
625 02/05/2013 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
626 30/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
627 29/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
628 28/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
629 27/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
630 26/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
631 25/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
632 24/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
633 23/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
634 22/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
635 21/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ B_Nmobile
636 20/04/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
637 19/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
638 18/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
639 17/04/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
640 16/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
641 15/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
642 14/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
643 13/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
644 12/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
645 11/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
646 10/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
647 09/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
648 08/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
649 07/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
650 06/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
651 05/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
652 04/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
653 03/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
654 02/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
655 01/04/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
656 31/03/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
657 30/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
658 29/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
659 28/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
660 27/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
661 26/03/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
662 25/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
663 24/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
664 23/03/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.160.000 VNĐ congtygiatri
665 22/03/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
666 21/03/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daiphuminh
667 20/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
668 19/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
669 18/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
670 17/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
671 16/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ bichngocmobile
672 15/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
673 14/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ B_Nmobile
674 13/03/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ congtygiatri
675 12/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ B_Nmobile
676 11/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
677 10/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
678 09/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
679 08/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ B_Nmobile
680 07/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
681 06/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
682 05/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
683 04/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
684 03/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
685 02/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
686 01/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ bichngocmobile
687 28/02/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
688 27/02/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.350.000 VNĐ anhkhoamobile
689 26/02/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
690 25/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ bichngocmobile
691 24/02/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
692 23/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ bichngocmobile
693 22/02/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
694 21/02/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mobiletuongvy
695 20/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thoitrangmobile
696 19/02/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ vutrumobile
697 18/02/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ CORY3Mobile
698 17/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
699 16/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
700 15/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
701 14/02/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
702 12/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
703 11/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
704 10/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
705 09/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
706 08/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ duclinh2mobile
707 07/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
708 06/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
709 05/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
710 04/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobile_thienphu
711 03/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
712 02/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bichngocmobile
713 01/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
714 31/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
715 30/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
716 29/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
717 28/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
718 27/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
719 26/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mobile_thienphu
720 25/01/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
721 24/01/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
722 23/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobile_thienphu
723 22/01/2013 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ tuanmobi
724 21/01/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
725 20/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
726 19/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobile_thienphu
727 18/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ B_Nmobile
728 17/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
729 16/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
730 15/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
731 14/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
732 13/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ muahangtructuyen
733 12/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
734 11/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
735 10/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
736 09/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ muahangtructuyen
737 08/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
738 07/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
739 06/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
740 05/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
741 04/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
742 03/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ duclinh2mobile
743 02/01/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
744 01/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
745 31/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mobile_thienphu
746 30/12/2012 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ antuongmobile
747 29/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
748 28/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
749 27/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
750 26/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
751 25/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
752 24/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
753 23/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
754 22/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mobile_thienphu
755 21/12/2012 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ huyenmymobile
756 20/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
757 19/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
758 18/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
759 17/12/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
760 16/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
761 15/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
762 14/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mobile_thienphu
763 13/12/2012 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ congtygiatri
764 12/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
765 11/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
766 10/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
767 09/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
768 08/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
769 07/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
770 06/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ muahangtructuyen
771 05/12/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
772 04/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ buynowstore
773 03/12/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
774 02/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
775 01/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
776 30/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
777 29/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
778 28/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
779 27/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ muahangtructuyen
780 26/11/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dtddlehung
781 25/11/2012 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ didongcaocap
782 24/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
783 23/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ benmobile
784 22/11/2012 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ baothymobile
785 21/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
786 20/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ B_Nmobile
787 19/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
788 18/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
789 17/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
790 16/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
791 15/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
792 14/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
793 13/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
794 12/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
795 11/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ nghia_mobile
796 10/11/2012 1 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ mobigiare
797 09/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
798 08/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
799 07/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
800 06/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
801 05/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
802 04/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
803 03/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ benmobile
804 02/11/2012 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ minhnhatmobile
805 01/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
806 31/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
807 30/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
808 29/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
809 28/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
810 27/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
811 26/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
812 25/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
813 24/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ nghia_mobile
814 23/10/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi giachinhmobile
815 22/10/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi giachinhmobile
816 21/10/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi giachinhmobile
817 20/10/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ giachinhmobile
818 19/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ antuongmobile
819 18/10/2012 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
820 17/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ antuongmobile
821 16/10/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi benmobile
822 15/10/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
823 14/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ minhphumobile
824 13/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
825 12/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
826 11/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
827 10/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
828 09/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ lehieumobile
829 08/10/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
830 07/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
831 06/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
832 05/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ nghia_mobile
833 04/10/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi alodidong
834 03/10/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
835 02/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
836 01/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
837 30/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ nghia_mobile
838 29/09/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi alodidong
839 28/09/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi alodidong
840 27/09/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ alodidong
841 26/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ tienxanhmobile
842 25/09/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
843 24/09/2012 1 ngày 3.049.000 ₫ Giá không đổi alodidong
844 23/09/2012 1 ngày 3.049.000 ₫ Giá không đổi alodidong
845 22/09/2012 1 ngày 3.049.000 ₫ Giá không đổi alodidong
846 21/09/2012 1 ngày 3.049.000 ₫ Giá không đổi alodidong
847 20/09/2012 1 ngày 3.049.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ alodidong
848 19/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
849 18/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
850 17/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ lehieumobile
851 16/09/2012 1 ngày 3.099.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
852 15/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
853 14/09/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphongmobile
854 13/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
855 12/09/2012 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ symobile
856 11/09/2012 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
857 10/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dtddlehung
858 09/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
859 08/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ dtddlehung
860 07/09/2012 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
861 06/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
862 05/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
863 04/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ antuongmobile
864 03/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ benmobile
865 02/09/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ tienxanhmobile
866 01/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi benmobile
867 31/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi benmobile
868 30/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi benmobile
869 29/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi benmobile
870 28/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benmobile
871 27/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
872 26/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
873 25/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
874 24/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ antuongmobile
875 23/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
876 22/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
877 21/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
878 20/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ antuongmobile
879 19/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
880 18/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ antuongmobile
881 17/08/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
882 16/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vutrumobile
883 15/08/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
884 14/08/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ lehieumobile
885 13/08/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ benmobile
886 12/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi alodidong
887 11/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi alodidong
888 10/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ alodidong
889 09/08/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ lehieumobile
890 08/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
891 07/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
892 06/08/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuanmobi
893 05/08/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tuanmobi
894 04/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ lehieumobile
895 03/08/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ antuongmobile
896 02/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
897 01/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ lehieumobile
898 31/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
899 30/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
900 29/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
901 28/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
902 27/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
903 26/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
904 25/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
905 24/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
906 23/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
907 22/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
908 21/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
909 20/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
910 19/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ antuongmobile
911 18/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
912 17/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
913 16/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ antuongmobile
914 15/07/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nguyentienbo
915 14/07/2012 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ nghia_mobile
916 13/07/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ nguyentienbo
917 12/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
918 11/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
919 10/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
920 09/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ daiphuminh
921 08/07/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ nguyentienbo
922 07/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
923 06/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
924 05/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
925 04/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
926 03/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
927 02/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
928 01/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
929 30/06/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
930 29/06/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ antuongmobile
931 28/06/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
932 27/06/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
933 26/06/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
934 25/06/2012 3.600.000 ₫ tienxanhmobile
Có tổng cộng 934 thay đổi giá của sản phẩm LG BL40 New Chocolate đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về LG BL40 New Chocolate trong mục Mobile
Từ khóa nổi bật trong tuần: sữa dumex, ti vi, pin, tien dong ho, kem phan