Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của LG BL40 New Chocolate

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm LG BL40 New Chocolate chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 10/09/2016 11 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
2 30/08/2016 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
3 27/08/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
4 26/08/2016 5 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
5 21/08/2016 17 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
6 04/08/2016 96 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
7 30/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
8 29/04/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
9 27/04/2016 15 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
10 12/04/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
11 10/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
12 09/04/2016 5 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
13 04/04/2016 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
14 31/03/2016 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
15 28/03/2016 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.199.000 VNĐ dtdidongco
16 25/03/2016 9 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienthoaibinhdan
17 16/03/2016 3 ngày 2.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ dienthoaibinhdan
18 13/03/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ T_mobile1
19 11/03/2016 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ T_mobile1
20 10/03/2016 3 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ATTMOBILE
21 07/03/2016 6 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi T_mobile1
22 01/03/2016 3 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ T_mobile1
23 27/02/2016 7 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi ATTMOBILE
24 20/02/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 299.000 VNĐ ATTMOBILE
25 19/02/2016 2 ngày 2.499.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ dienthoaibinhdan
26 17/02/2016 14 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 301.000 VNĐ T_mobile1
27 03/02/2016 5 ngày 1.799.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ banbuonbanle
28 29/01/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ ATTMOBILE
29 28/01/2016 3 ngày 1.799.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ banbuonbanle
30 25/01/2016 3 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ATTMOBILE
31 22/01/2016 8 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi T_mobile1
32 14/01/2016 4 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ T_mobile1
33 10/01/2016 3 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ ATTMOBILE
34 07/01/2016 1 ngày 1.799.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
35 06/01/2016 2 ngày 1.799.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ banbuonbanle
36 04/01/2016 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ dienthoaibinhdan
37 03/01/2016 20 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
38 14/12/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ daiphuminh
39 11/12/2015 2 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ dienthoaibinhdan
40 09/12/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ daiphuminh
41 08/12/2015 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ dienthoaibinhdan
42 07/12/2015 7 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ daiphuminh
43 30/11/2015 25 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ dienthoaibinhdan
44 05/11/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ daiphuminh
45 04/11/2015 15 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ dienthoaibinhdan
46 20/10/2015 12 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
47 08/10/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
48 07/10/2015 2 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
49 05/10/2015 2 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 6.800.000 VNĐ daiphuminh
50 03/10/2015 23 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 6.800.000 VNĐ demo37
51 10/09/2015 11 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
52 30/08/2015 2 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 6.800.000 VNĐ daiphuminh
53 28/08/2015 25 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 6.800.000 VNĐ demo37
54 03/08/2015 32 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
55 02/07/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tinthanhmobile
56 29/06/2015 5 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
57 24/06/2015 7 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Sky_Lg_giare
58 17/06/2015 15 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ didong_pro
59 02/06/2015 11 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
60 22/05/2015 3 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
61 19/05/2015 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
62 18/05/2015 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
63 17/05/2015 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
64 16/05/2015 38 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
65 08/04/2015 21 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobile_thienphu
66 18/03/2015 5 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ tinthanhmobile
67 13/03/2015 15 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ bvtmobile
68 26/02/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.401.000 VNĐ tinthanhmobile
69 25/02/2015 1 ngày 1.799.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
70 24/02/2015 3 ngày 1.799.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ banbuonbanle
71 21/02/2015 8 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 799.000 VNĐ bvtmobile
72 13/02/2015 15 ngày 1.799.000 ₫ Giảm 1.401.000 VNĐ banbuonbanle
73 29/01/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.401.000 VNĐ tinthanhmobile
74 28/01/2015 1 ngày 1.799.000 ₫ Giảm 1.401.000 VNĐ banbuonbanle
75 27/01/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
76 24/01/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
77 23/01/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ tinthanhmobile
78 22/01/2015 13 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 2.090.000 VNĐ daiphuminh
79 09/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
80 08/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
81 07/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
82 06/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
83 05/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
84 04/01/2015 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
85 03/01/2015 2 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
86 01/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
87 31/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
88 30/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
89 29/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
90 28/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
91 27/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
92 26/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
93 25/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
94 24/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
95 23/12/2014 2 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
96 21/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
97 20/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
98 19/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
99 18/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
100 17/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
101 16/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
102 15/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
103 14/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
104 13/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
105 12/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ lehieumobile
106 11/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
107 10/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
108 09/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
109 08/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
110 07/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
111 06/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
112 05/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
113 04/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
114 03/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
115 02/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
116 01/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
117 30/11/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
118 29/11/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
119 28/11/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
120 27/11/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
121 26/11/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ bvtmobile
122 25/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
123 24/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
124 23/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
125 22/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
126 21/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
127 20/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
128 19/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
129 18/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
130 17/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
131 16/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
132 15/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
133 14/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
134 13/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
135 12/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
136 11/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
137 10/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
138 09/11/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
139 08/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
140 07/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
141 06/11/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
142 05/11/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
143 04/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
144 03/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
145 02/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
146 01/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
147 31/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
148 30/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
149 29/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
150 28/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
151 27/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
152 26/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
153 25/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
154 24/10/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
155 22/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
156 21/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
157 20/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
158 19/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
159 18/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
160 17/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
161 16/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
162 15/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
163 14/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
164 13/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
165 12/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
166 11/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
167 10/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
168 09/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
169 08/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
170 07/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
171 06/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
172 05/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
173 04/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
174 03/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
175 02/10/2014 7 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
176 25/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
177 24/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
178 23/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
179 22/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
180 21/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
181 20/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
182 19/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
183 18/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
184 17/09/2014 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
185 15/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
186 14/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
187 13/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
188 12/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
189 11/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
190 10/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
191 09/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
192 08/09/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
193 06/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
194 05/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
195 04/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
196 03/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
197 02/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
198 01/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
199 31/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
200 30/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
201 29/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
202 28/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
203 27/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 899.000 VNĐ shoptuoanhphone
204 26/08/2014 1 ngày 2.299.000 ₫ Tăng 899.000 VNĐ banbuonbanle
205 25/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
206 24/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
207 23/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
208 22/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
209 21/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
210 20/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
211 19/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
212 18/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
213 17/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
214 16/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
215 15/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
216 14/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
217 13/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
218 12/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
219 11/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
220 10/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
221 09/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
222 08/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
223 07/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
224 06/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
225 05/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
226 04/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
227 03/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
228 02/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
229 01/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
230 31/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
231 30/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
232 29/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
233 28/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
234 27/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
235 26/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
236 25/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
237 24/07/2014 2 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
238 22/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
239 21/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
240 20/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
241 19/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
242 18/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
243 17/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
244 16/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
245 15/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
246 14/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
247 13/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
248 12/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
249 11/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
250 10/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
251 09/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
252 08/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
253 07/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
254 06/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
255 05/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
256 04/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
257 03/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
258 02/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
259 01/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
260 30/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
261 29/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
262 28/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ lehieumobile
263 27/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
264 26/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
265 25/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
266 24/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
267 23/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
268 22/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
269 21/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
270 20/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
271 19/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
272 18/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
273 17/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
274 16/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
275 15/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
276 14/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
277 13/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
278 12/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
279 11/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
280 10/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
281 09/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
282 08/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
283 07/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
284 06/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
285 05/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
286 04/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
287 03/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
288 02/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
289 01/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
290 31/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
291 30/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
292 29/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
293 28/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
294 27/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
295 26/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
296 25/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
297 24/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
298 23/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
299 22/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
300 21/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
301 20/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
302 19/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
303 18/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
304 17/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
305 16/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
306 15/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
307 14/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
308 13/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
309 12/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
310 11/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
311 10/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
312 09/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
313 08/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
314 07/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
315 06/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
316 05/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
317 04/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
318 03/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
319 02/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
320 01/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
321 30/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
322 29/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
323 28/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
324 27/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
325 26/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
326 25/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
327 24/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
328 23/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
329 22/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
330 21/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
331 20/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
332 19/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
333 18/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
334 17/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
335 16/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
336 15/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
337 14/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
338 13/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
339 12/04/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuanphat
340 11/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
341 10/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
342 09/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
343 08/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
344 07/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.950.000 VNĐ congtygiatri
345 06/04/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
346 05/04/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ phuongnammobile
347 04/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
348 03/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
349 02/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
350 01/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
351 31/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
352 30/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
353 29/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
354 28/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
355 27/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoaiandroid
356 26/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
357 25/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
358 24/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
359 23/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
360 22/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
361 21/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ banbuonbanle
362 20/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
363 19/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
364 18/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ buynowstore
365 17/03/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
366 16/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
367 15/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
368 14/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
369 13/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
370 12/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
371 11/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
372 10/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ buynowstore
373 09/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
374 08/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
375 07/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ buynowstore
376 06/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
377 05/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
378 04/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
379 03/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
380 02/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
381 01/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
382 28/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
383 27/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
384 26/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
385 25/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
386 24/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
387 23/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
388 22/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
389 21/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
390 20/02/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
391 19/02/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
392 18/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
393 17/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
394 16/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
395 15/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vutrumobile
396 14/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
397 13/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ buynowstore
398 12/02/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.460.000 VNĐ congtygiatri
399 11/02/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ playmobile
400 10/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
401 09/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
402 08/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
403 07/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
404 06/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
405 05/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
406 04/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
407 03/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
408 02/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.550.000 VNĐ mobile_thienphu
409 01/02/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
410 31/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ congtygiatri
411 30/01/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
412 29/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
413 28/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
414 27/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
415 26/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
416 25/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
417 24/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
418 23/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
419 22/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
420 21/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ smban66
421 20/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ vutrumobile
422 19/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ smban66
423 18/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
424 17/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ smban66
425 16/01/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ buynowstore
426 15/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
427 14/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
428 13/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
429 12/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
430 11/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
431 10/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
432 09/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
433 08/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
434 07/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
435 06/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
436 05/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
437 04/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
438 03/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
439 02/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
440 01/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
441 31/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
442 30/12/2013 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
443 29/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
444 28/12/2013 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
445 27/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
446 26/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
447 25/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
448 24/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
449 23/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
450 22/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
451 21/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
452 20/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ congtygiatri
453 19/12/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ buynowstore
454 18/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ congtygiatri
455 17/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
456 16/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ congtygiatri
457 15/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
458 14/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
459 13/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ vutrumobile
460 12/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
461 11/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
462 10/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ smban66
463 09/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
464 08/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
465 07/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
466 06/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
467 05/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
468 04/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ smban66
469 03/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
470 02/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
471 01/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
472 30/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
473 29/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
474 28/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
475 27/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
476 26/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
477 25/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
478 24/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
479 23/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
480 22/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
481 21/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
482 20/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ smban66
483 19/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
484 18/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
485 17/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
486 16/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
487 15/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
488 14/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
489 13/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
490 12/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
491 11/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
492 10/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
493 09/11/2013 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ lehieumobile
494 08/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
495 07/11/2013 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lehieumobile
496 06/11/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
497 05/11/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lehieumobile
498 04/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
499 03/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
500 02/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
501 01/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
502 31/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
503 30/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
504 29/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
505 28/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
506 27/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
507 26/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
508 25/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ lehieumobile
509 24/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
510 23/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 3.350.000 VNĐ manhthangpro78
511 22/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
512 21/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
513 20/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
514 19/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
515 18/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
516 17/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 3.350.000 VNĐ manhthangpro78
517 16/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
518 15/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
519 14/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
520 13/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
521 12/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
522 11/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
523 10/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
524 09/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
525 08/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
526 07/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
527 06/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
528 05/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
529 04/10/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ binhduongmobile
530 03/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
531 02/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
532 01/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ congtygiatri
533 30/09/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
534 29/09/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
535 28/09/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ binhduongmobile
536 27/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
537 26/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
538 25/09/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
539 24/09/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
540 23/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
541 22/09/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
542 21/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ lehieumobile
543 20/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
544 19/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ smban66
545 18/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ lehieumobile
546 17/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ smban66
547 16/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
548 15/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
549 14/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
550 13/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
551 12/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
552 11/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
553 10/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ smban66
554 09/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ lehieumobile
555 08/09/2013 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
556 07/09/2013 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmaycongthao
557 06/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 3.850.000 VNĐ dienmaycongthao
558 05/09/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
559 04/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ lehieumobile
560 03/09/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
561 02/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
562 01/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ lehieumobile
563 31/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 3.850.000 VNĐ dienmaycongthao
564 30/08/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ congtygiatri
565 29/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
566 28/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
567 27/08/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
568 26/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
569 25/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
570 24/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
571 23/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
572 22/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
573 21/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
574 20/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
575 19/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
576 18/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
577 17/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
578 16/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
579 15/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ vutrumobile
580 14/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
581 13/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
582 12/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Giá không đổi thienanhmobile
583 11/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
584 10/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
585 09/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Giá không đổi thienanhmobile
586 08/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Giá không đổi thienanhmobile
587 07/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
588 06/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
589 05/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Giá không đổi thienanhmobile
590 04/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
591 03/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
592 02/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
593 01/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
594 31/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
595 30/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
596 29/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
597 28/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
598 27/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
599 26/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
600 25/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
601 24/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
602 23/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
603 22/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
604 21/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
605 20/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
606 19/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
607 18/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
608 17/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
609 16/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
610 15/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
611 14/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
612 13/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
613 12/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
614 11/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
615 10/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
616 09/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
617 08/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
618 07/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
619 06/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
620 05/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
621 04/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
622 03/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
623 02/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
624 01/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
625 30/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
626 29/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
627 28/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
628 27/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
629 26/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
630 25/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
631 24/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
632 23/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
633 22/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
634 21/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
635 20/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
636 19/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
637 18/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
638 17/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
639 16/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
640 15/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
641 14/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
642 13/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
643 12/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vutrumobile
644 11/06/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ muahangtructuyen
645 10/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
646 09/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
647 08/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
648 07/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
649 06/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
650 05/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
651 04/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
652 03/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
653 02/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
654 01/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
655 31/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
656 30/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
657 29/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
658 28/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
659 27/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
660 26/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
661 25/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
662 24/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
663 23/05/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
664 22/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
665 21/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
666 20/05/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
667 19/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
668 18/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
669 17/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
670 16/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ bichngocmobile
671 15/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
672 14/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
673 13/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
674 12/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ B_Nmobile
675 11/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
676 10/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
677 09/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
678 08/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
679 07/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
680 06/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
681 05/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
682 04/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
683 03/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
684 02/05/2013 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
685 30/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
686 29/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
687 28/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
688 27/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
689 26/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
690 25/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
691 24/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
692 23/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
693 22/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
694 21/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ B_Nmobile
695 20/04/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
696 19/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
697 18/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
698 17/04/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
699 16/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
700 15/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
701 14/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
702 13/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
703 12/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
704 11/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
705 10/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
706 09/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
707 08/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
708 07/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
709 06/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
710 05/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
711 04/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
712 03/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
713 02/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
714 01/04/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
715 31/03/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
716 30/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
717 29/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
718 28/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
719 27/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
720 26/03/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
721 25/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
722 24/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
723 23/03/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.160.000 VNĐ congtygiatri
724 22/03/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
725 21/03/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daiphuminh
726 20/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
727 19/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
728 18/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
729 17/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
730 16/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ bichngocmobile
731 15/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
732 14/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ B_Nmobile
733 13/03/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ congtygiatri
734 12/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ B_Nmobile
735 11/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
736 10/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
737 09/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
738 08/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ B_Nmobile
739 07/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
740 06/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
741 05/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
742 04/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
743 03/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
744 02/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
745 01/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ bichngocmobile
746 28/02/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
747 27/02/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.350.000 VNĐ anhkhoamobile
748 26/02/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
749 25/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ bichngocmobile
750 24/02/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
751 23/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ bichngocmobile
752 22/02/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
753 21/02/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mobiletuongvy
754 20/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thoitrangmobile
755 19/02/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ vutrumobile
756 18/02/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ CORY3Mobile
757 17/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
758 16/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
759 15/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
760 14/02/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
761 12/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
762 11/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
763 10/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
764 09/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
765 08/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ duclinh2mobile
766 07/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
767 06/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
768 05/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
769 04/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobile_thienphu
770 03/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
771 02/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bichngocmobile
772 01/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
773 31/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
774 30/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
775 29/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
776 28/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
777 27/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
778 26/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mobile_thienphu
779 25/01/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
780 24/01/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
781 23/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobile_thienphu
782 22/01/2013 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ tuanmobi
783 21/01/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
784 20/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
785 19/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobile_thienphu
786 18/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ B_Nmobile
787 17/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
788 16/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
789 15/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
790 14/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
791 13/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ muahangtructuyen
792 12/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
793 11/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
794 10/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
795 09/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ muahangtructuyen
796 08/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
797 07/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
798 06/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
799 05/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
800 04/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
801 03/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ duclinh2mobile
802 02/01/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
803 01/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
804 31/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mobile_thienphu
805 30/12/2012 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ antuongmobile
806 29/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
807 28/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
808 27/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
809 26/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
810 25/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
811 24/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
812 23/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
813 22/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mobile_thienphu
814 21/12/2012 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ huyenmymobile
815 20/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
816 19/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
817 18/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
818 17/12/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
819 16/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
820 15/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
821 14/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mobile_thienphu
822 13/12/2012 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ congtygiatri
823 12/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
824 11/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
825 10/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
826 09/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
827 08/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
828 07/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
829 06/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ muahangtructuyen
830 05/12/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
831 04/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ buynowstore
832 03/12/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
833 02/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
834 01/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
835 30/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
836 29/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
837 28/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
838 27/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ muahangtructuyen
839 26/11/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dtddlehung
840 25/11/2012 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ didongcaocap
841 24/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
842 23/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ benmobile
843 22/11/2012 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ baothymobile
844 21/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
845 20/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ B_Nmobile
846 19/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
847 18/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
848 17/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
849 16/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
850 15/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
851 14/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
852 13/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
853 12/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
854 11/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ nghia_mobile
855 10/11/2012 1 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ mobigiare
856 09/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
857 08/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
858 07/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
859 06/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
860 05/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
861 04/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
862 03/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ benmobile
863 02/11/2012 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ minhnhatmobile
864 01/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
865 31/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
866 30/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
867 29/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
868 28/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
869 27/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
870 26/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
871 25/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
872 24/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ nghia_mobile
873 23/10/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi giachinhmobile
874 22/10/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi giachinhmobile
875 21/10/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi giachinhmobile
876 20/10/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ giachinhmobile
877 19/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ antuongmobile
878 18/10/2012 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
879 17/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ antuongmobile
880 16/10/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi benmobile
881 15/10/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
882 14/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ minhphumobile
883 13/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
884 12/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
885 11/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
886 10/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
887 09/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ lehieumobile
888 08/10/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
889 07/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
890 06/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
891 05/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ nghia_mobile
892 04/10/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi alodidong
893 03/10/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
894 02/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
895 01/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
896 30/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ nghia_mobile
897 29/09/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi alodidong
898 28/09/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi alodidong
899 27/09/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ alodidong
900 26/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ tienxanhmobile
901 25/09/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
902 24/09/2012 1 ngày 3.049.000 ₫ Giá không đổi alodidong
903 23/09/2012 1 ngày 3.049.000 ₫ Giá không đổi alodidong
904 22/09/2012 1 ngày 3.049.000 ₫ Giá không đổi alodidong
905 21/09/2012 1 ngày 3.049.000 ₫ Giá không đổi alodidong
906 20/09/2012 1 ngày 3.049.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ alodidong
907 19/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
908 18/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
909 17/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ lehieumobile
910 16/09/2012 1 ngày 3.099.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
911 15/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
912 14/09/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphongmobile
913 13/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
914 12/09/2012 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ symobile
915 11/09/2012 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
916 10/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dtddlehung
917 09/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
918 08/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ dtddlehung
919 07/09/2012 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
920 06/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
921 05/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
922 04/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ antuongmobile
923 03/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ benmobile
924 02/09/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ tienxanhmobile
925 01/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi benmobile
926 31/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi benmobile
927 30/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi benmobile
928 29/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi benmobile
929 28/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benmobile
930 27/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
931 26/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
932 25/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
933 24/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ antuongmobile
934 23/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
935 22/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
936 21/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
937 20/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ antuongmobile
938 19/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
939 18/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ antuongmobile
940 17/08/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
941 16/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vutrumobile
942 15/08/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
943 14/08/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ lehieumobile
944 13/08/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ benmobile
945 12/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi alodidong
946 11/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi alodidong
947 10/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ alodidong
948 09/08/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ lehieumobile
949 08/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
950 07/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
951 06/08/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuanmobi
952 05/08/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tuanmobi
953 04/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ lehieumobile
954 03/08/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ antuongmobile
955 02/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
956 01/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ lehieumobile
957 31/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
958 30/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
959 29/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
960 28/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
961 27/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
962 26/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
963 25/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
964 24/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
965 23/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
966 22/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
967 21/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
968 20/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
969 19/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ antuongmobile
970 18/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
971 17/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
972 16/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ antuongmobile
973 15/07/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nguyentienbo
974 14/07/2012 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ nghia_mobile
975 13/07/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ nguyentienbo
976 12/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
977 11/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
978 10/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
979 09/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ daiphuminh
980 08/07/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ nguyentienbo
981 07/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
982 06/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
983 05/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
984 04/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
985 03/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
986 02/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
987 01/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
988 30/06/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
989 29/06/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ antuongmobile
990 28/06/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
991 27/06/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
992 26/06/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
993 25/06/2012 3.600.000 ₫ tienxanhmobile
Có tổng cộng 993 thay đổi giá của sản phẩm LG BL40 New Chocolate đã được hệ thống ghi lại.