Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của LG BL40 New Chocolate

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm LG BL40 New Chocolate chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 11/08/2017 54 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongco
2 18/06/2017 24 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididongco
3 25/05/2017 5 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
4 20/05/2017 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
5 19/05/2017 142 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
6 28/12/2016 12 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ dtdidongco
7 16/12/2016 65 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
8 12/10/2016 32 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
9 10/09/2016 11 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
10 30/08/2016 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
11 27/08/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
12 26/08/2016 5 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
13 21/08/2016 17 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
14 04/08/2016 96 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
15 30/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
16 29/04/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
17 27/04/2016 15 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
18 12/04/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
19 10/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
20 09/04/2016 5 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
21 04/04/2016 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
22 31/03/2016 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
23 28/03/2016 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.199.000 VNĐ dtdidongco
24 25/03/2016 9 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienthoaibinhdan
25 16/03/2016 3 ngày 2.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ dienthoaibinhdan
26 13/03/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ T_mobile1
27 11/03/2016 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ T_mobile1
28 10/03/2016 3 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ATTMOBILE
29 07/03/2016 6 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi T_mobile1
30 01/03/2016 3 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ T_mobile1
31 27/02/2016 7 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi ATTMOBILE
32 20/02/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 299.000 VNĐ ATTMOBILE
33 19/02/2016 2 ngày 2.499.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ dienthoaibinhdan
34 17/02/2016 14 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 301.000 VNĐ T_mobile1
35 03/02/2016 5 ngày 1.799.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ banbuonbanle
36 29/01/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ ATTMOBILE
37 28/01/2016 3 ngày 1.799.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ banbuonbanle
38 25/01/2016 3 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ATTMOBILE
39 22/01/2016 8 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi T_mobile1
40 14/01/2016 4 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ T_mobile1
41 10/01/2016 3 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ ATTMOBILE
42 07/01/2016 1 ngày 1.799.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
43 06/01/2016 2 ngày 1.799.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ banbuonbanle
44 04/01/2016 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ dienthoaibinhdan
45 03/01/2016 20 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
46 14/12/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ daiphuminh
47 11/12/2015 2 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ dienthoaibinhdan
48 09/12/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ daiphuminh
49 08/12/2015 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ dienthoaibinhdan
50 07/12/2015 7 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ daiphuminh
51 30/11/2015 25 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ dienthoaibinhdan
52 05/11/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ daiphuminh
53 04/11/2015 15 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ dienthoaibinhdan
54 20/10/2015 12 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
55 08/10/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
56 07/10/2015 2 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
57 05/10/2015 2 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 6.800.000 VNĐ daiphuminh
58 03/10/2015 23 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 6.800.000 VNĐ demo37
59 10/09/2015 11 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
60 30/08/2015 2 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 6.800.000 VNĐ daiphuminh
61 28/08/2015 25 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 6.800.000 VNĐ demo37
62 03/08/2015 32 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
63 02/07/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tinthanhmobile
64 29/06/2015 5 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
65 24/06/2015 7 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Sky_Lg_giare
66 17/06/2015 15 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ didong_pro
67 02/06/2015 11 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
68 22/05/2015 3 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
69 19/05/2015 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
70 18/05/2015 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
71 17/05/2015 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
72 16/05/2015 38 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
73 08/04/2015 21 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobile_thienphu
74 18/03/2015 5 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ tinthanhmobile
75 13/03/2015 15 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ bvtmobile
76 26/02/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.401.000 VNĐ tinthanhmobile
77 25/02/2015 1 ngày 1.799.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
78 24/02/2015 3 ngày 1.799.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ banbuonbanle
79 21/02/2015 8 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 799.000 VNĐ bvtmobile
80 13/02/2015 15 ngày 1.799.000 ₫ Giảm 1.401.000 VNĐ banbuonbanle
81 29/01/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.401.000 VNĐ tinthanhmobile
82 28/01/2015 1 ngày 1.799.000 ₫ Giảm 1.401.000 VNĐ banbuonbanle
83 27/01/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
84 24/01/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
85 23/01/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ tinthanhmobile
86 22/01/2015 13 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 2.090.000 VNĐ daiphuminh
87 09/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
88 08/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
89 07/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
90 06/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
91 05/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
92 04/01/2015 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
93 03/01/2015 2 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
94 01/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
95 31/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
96 30/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
97 29/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
98 28/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
99 27/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
100 26/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
101 25/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
102 24/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
103 23/12/2014 2 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
104 21/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
105 20/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
106 19/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
107 18/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
108 17/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
109 16/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
110 15/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
111 14/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
112 13/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
113 12/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ lehieumobile
114 11/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
115 10/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
116 09/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
117 08/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
118 07/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
119 06/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
120 05/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
121 04/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
122 03/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
123 02/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
124 01/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
125 30/11/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
126 29/11/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
127 28/11/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
128 27/11/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
129 26/11/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ bvtmobile
130 25/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
131 24/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
132 23/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
133 22/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
134 21/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
135 20/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
136 19/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
137 18/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
138 17/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
139 16/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
140 15/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
141 14/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
142 13/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
143 12/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
144 11/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
145 10/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
146 09/11/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
147 08/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
148 07/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
149 06/11/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
150 05/11/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
151 04/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
152 03/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
153 02/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
154 01/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
155 31/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
156 30/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
157 29/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
158 28/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
159 27/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
160 26/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
161 25/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
162 24/10/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
163 22/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
164 21/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
165 20/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
166 19/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
167 18/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
168 17/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
169 16/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
170 15/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
171 14/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
172 13/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
173 12/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
174 11/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
175 10/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
176 09/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
177 08/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
178 07/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
179 06/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
180 05/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
181 04/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
182 03/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
183 02/10/2014 7 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
184 25/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
185 24/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
186 23/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
187 22/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
188 21/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
189 20/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
190 19/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
191 18/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
192 17/09/2014 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
193 15/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
194 14/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
195 13/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
196 12/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
197 11/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
198 10/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
199 09/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
200 08/09/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
201 06/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
202 05/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
203 04/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
204 03/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
205 02/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
206 01/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
207 31/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
208 30/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
209 29/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
210 28/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
211 27/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 899.000 VNĐ shoptuoanhphone
212 26/08/2014 1 ngày 2.299.000 ₫ Tăng 899.000 VNĐ banbuonbanle
213 25/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
214 24/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
215 23/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
216 22/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
217 21/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
218 20/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
219 19/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
220 18/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
221 17/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
222 16/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
223 15/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
224 14/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
225 13/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
226 12/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
227 11/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
228 10/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
229 09/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
230 08/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
231 07/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
232 06/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
233 05/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
234 04/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
235 03/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
236 02/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
237 01/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
238 31/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
239 30/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
240 29/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
241 28/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
242 27/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
243 26/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
244 25/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
245 24/07/2014 2 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
246 22/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
247 21/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
248 20/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
249 19/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
250 18/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
251 17/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
252 16/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
253 15/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
254 14/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
255 13/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
256 12/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
257 11/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
258 10/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
259 09/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
260 08/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
261 07/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
262 06/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
263 05/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
264 04/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
265 03/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
266 02/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
267 01/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
268 30/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
269 29/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
270 28/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ lehieumobile
271 27/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
272 26/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
273 25/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
274 24/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
275 23/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
276 22/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
277 21/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
278 20/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
279 19/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
280 18/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
281 17/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
282 16/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
283 15/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
284 14/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
285 13/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
286 12/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
287 11/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
288 10/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
289 09/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
290 08/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
291 07/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
292 06/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
293 05/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
294 04/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
295 03/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
296 02/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
297 01/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
298 31/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
299 30/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
300 29/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
301 28/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
302 27/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
303 26/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
304 25/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
305 24/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
306 23/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
307 22/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
308 21/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
309 20/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
310 19/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
311 18/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
312 17/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
313 16/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
314 15/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
315 14/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
316 13/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
317 12/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
318 11/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
319 10/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
320 09/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
321 08/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
322 07/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
323 06/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
324 05/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
325 04/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
326 03/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
327 02/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
328 01/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
329 30/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
330 29/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
331 28/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
332 27/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
333 26/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
334 25/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
335 24/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
336 23/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
337 22/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
338 21/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
339 20/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
340 19/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
341 18/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
342 17/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
343 16/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
344 15/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
345 14/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
346 13/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
347 12/04/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuanphat
348 11/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
349 10/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
350 09/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
351 08/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
352 07/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.950.000 VNĐ congtygiatri
353 06/04/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
354 05/04/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ phuongnammobile
355 04/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
356 03/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
357 02/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
358 01/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
359 31/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
360 30/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
361 29/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
362 28/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
363 27/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoaiandroid
364 26/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
365 25/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
366 24/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
367 23/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
368 22/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
369 21/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ banbuonbanle
370 20/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
371 19/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
372 18/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ buynowstore
373 17/03/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
374 16/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
375 15/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
376 14/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
377 13/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
378 12/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
379 11/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
380 10/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ buynowstore
381 09/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
382 08/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
383 07/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ buynowstore
384 06/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
385 05/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
386 04/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
387 03/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
388 02/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
389 01/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
390 28/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
391 27/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
392 26/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
393 25/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
394 24/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
395 23/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
396 22/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
397 21/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
398 20/02/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
399 19/02/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
400 18/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
401 17/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
402 16/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
403 15/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vutrumobile
404 14/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
405 13/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ buynowstore
406 12/02/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.460.000 VNĐ congtygiatri
407 11/02/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ playmobile
408 10/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
409 09/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
410 08/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
411 07/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
412 06/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
413 05/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
414 04/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
415 03/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
416 02/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.550.000 VNĐ mobile_thienphu
417 01/02/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
418 31/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ congtygiatri
419 30/01/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
420 29/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
421 28/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
422 27/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
423 26/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
424 25/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
425 24/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
426 23/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
427 22/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
428 21/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ smban66
429 20/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ vutrumobile
430 19/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ smban66
431 18/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
432 17/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ smban66
433 16/01/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ buynowstore
434 15/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
435 14/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
436 13/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
437 12/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
438 11/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
439 10/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
440 09/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
441 08/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
442 07/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
443 06/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
444 05/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
445 04/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
446 03/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
447 02/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
448 01/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
449 31/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
450 30/12/2013 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
451 29/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
452 28/12/2013 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
453 27/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
454 26/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
455 25/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
456 24/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
457 23/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
458 22/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
459 21/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
460 20/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ congtygiatri
461 19/12/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ buynowstore
462 18/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ congtygiatri
463 17/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
464 16/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ congtygiatri
465 15/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
466 14/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
467 13/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ vutrumobile
468 12/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
469 11/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
470 10/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ smban66
471 09/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
472 08/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
473 07/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
474 06/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
475 05/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
476 04/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ smban66
477 03/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
478 02/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
479 01/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
480 30/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
481 29/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
482 28/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
483 27/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
484 26/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
485 25/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
486 24/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
487 23/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
488 22/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
489 21/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
490 20/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ smban66
491 19/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
492 18/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
493 17/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
494 16/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
495 15/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
496 14/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
497 13/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
498 12/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
499 11/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
500 10/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
501 09/11/2013 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ lehieumobile
502 08/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
503 07/11/2013 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lehieumobile
504 06/11/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
505 05/11/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lehieumobile
506 04/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
507 03/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
508 02/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
509 01/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
510 31/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
511 30/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
512 29/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
513 28/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
514 27/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
515 26/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
516 25/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ lehieumobile
517 24/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
518 23/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 3.350.000 VNĐ manhthangpro78
519 22/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
520 21/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
521 20/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
522 19/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
523 18/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
524 17/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 3.350.000 VNĐ manhthangpro78
525 16/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
526 15/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
527 14/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
528 13/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
529 12/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
530 11/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
531 10/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
532 09/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
533 08/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
534 07/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
535 06/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
536 05/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
537 04/10/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ binhduongmobile
538 03/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
539 02/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
540 01/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ congtygiatri
541 30/09/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
542 29/09/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
543 28/09/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ binhduongmobile
544 27/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
545 26/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
546 25/09/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
547 24/09/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
548 23/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
549 22/09/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
550 21/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ lehieumobile
551 20/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
552 19/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ smban66
553 18/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ lehieumobile
554 17/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ smban66
555 16/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
556 15/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
557 14/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
558 13/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
559 12/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
560 11/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
561 10/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ smban66
562 09/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ lehieumobile
563 08/09/2013 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
564 07/09/2013 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmaycongthao
565 06/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 3.850.000 VNĐ dienmaycongthao
566 05/09/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
567 04/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ lehieumobile
568 03/09/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
569 02/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
570 01/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ lehieumobile
571 31/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 3.850.000 VNĐ dienmaycongthao
572 30/08/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ congtygiatri
573 29/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
574 28/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
575 27/08/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
576 26/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
577 25/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
578 24/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
579 23/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
580 22/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
581 21/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
582 20/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
583 19/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
584 18/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
585 17/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
586 16/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
587 15/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ vutrumobile
588 14/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
589 13/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
590 12/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Giá không đổi thienanhmobile
591 11/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
592 10/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
593 09/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Giá không đổi thienanhmobile
594 08/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Giá không đổi thienanhmobile
595 07/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
596 06/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
597 05/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Giá không đổi thienanhmobile
598 04/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
599 03/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
600 02/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
601 01/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
602 31/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
603 30/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
604 29/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
605 28/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
606 27/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
607 26/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
608 25/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
609 24/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
610 23/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
611 22/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
612 21/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
613 20/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
614 19/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
615 18/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
616 17/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
617 16/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
618 15/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
619 14/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
620 13/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
621 12/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
622 11/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
623 10/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
624 09/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
625 08/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
626 07/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
627 06/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
628 05/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
629 04/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
630 03/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
631 02/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
632 01/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
633 30/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
634 29/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
635 28/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
636 27/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
637 26/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
638 25/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
639 24/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
640 23/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
641 22/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
642 21/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
643 20/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
644 19/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
645 18/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
646 17/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
647 16/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
648 15/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
649 14/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
650 13/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
651 12/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vutrumobile
652 11/06/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ muahangtructuyen
653 10/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
654 09/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
655 08/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
656 07/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
657 06/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
658 05/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
659 04/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
660 03/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
661 02/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
662 01/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
663 31/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
664 30/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
665 29/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
666 28/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
667 27/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
668 26/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
669 25/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
670 24/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
671 23/05/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
672 22/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
673 21/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
674 20/05/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
675 19/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
676 18/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
677 17/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
678 16/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ bichngocmobile
679 15/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
680 14/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
681 13/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
682 12/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ B_Nmobile
683 11/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
684 10/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
685 09/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
686 08/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
687 07/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
688 06/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
689 05/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
690 04/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
691 03/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
692 02/05/2013 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
693 30/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
694 29/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
695 28/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
696 27/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
697 26/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
698 25/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
699 24/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
700 23/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
701 22/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
702 21/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ B_Nmobile
703 20/04/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
704 19/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
705 18/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
706 17/04/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
707 16/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
708 15/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
709 14/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
710 13/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
711 12/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
712 11/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
713 10/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
714 09/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
715 08/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
716 07/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
717 06/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
718 05/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
719 04/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
720 03/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
721 02/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
722 01/04/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
723 31/03/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
724 30/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
725 29/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
726 28/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
727 27/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
728 26/03/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
729 25/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
730 24/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
731 23/03/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.160.000 VNĐ congtygiatri
732 22/03/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
733 21/03/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daiphuminh
734 20/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
735 19/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
736 18/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
737 17/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
738 16/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ bichngocmobile
739 15/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
740 14/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ B_Nmobile
741 13/03/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ congtygiatri
742 12/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ B_Nmobile
743 11/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
744 10/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
745 09/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
746 08/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ B_Nmobile
747 07/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
748 06/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
749 05/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
750 04/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
751 03/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
752 02/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
753 01/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ bichngocmobile
754 28/02/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
755 27/02/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.350.000 VNĐ anhkhoamobile
756 26/02/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
757 25/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ bichngocmobile
758 24/02/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
759 23/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ bichngocmobile
760 22/02/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
761 21/02/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mobiletuongvy
762 20/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thoitrangmobile
763 19/02/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ vutrumobile
764 18/02/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ CORY3Mobile
765 17/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
766 16/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
767 15/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
768 14/02/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
769 12/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
770 11/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
771 10/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
772 09/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
773 08/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ duclinh2mobile
774 07/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
775 06/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
776 05/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
777 04/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobile_thienphu
778 03/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
779 02/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bichngocmobile
780 01/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
781 31/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
782 30/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
783 29/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
784 28/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
785 27/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
786 26/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mobile_thienphu
787 25/01/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
788 24/01/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
789 23/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobile_thienphu
790 22/01/2013 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ tuanmobi
791 21/01/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
792 20/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
793 19/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobile_thienphu
794 18/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ B_Nmobile
795 17/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
796 16/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
797 15/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
798 14/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
799 13/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ muahangtructuyen
800 12/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
801 11/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
802 10/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
803 09/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ muahangtructuyen
804 08/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
805 07/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
806 06/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
807 05/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
808 04/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
809 03/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ duclinh2mobile
810 02/01/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
811 01/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
812 31/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mobile_thienphu
813 30/12/2012 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ antuongmobile
814 29/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
815 28/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
816 27/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
817 26/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
818 25/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
819 24/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
820 23/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
821 22/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mobile_thienphu
822 21/12/2012 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ huyenmymobile
823 20/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
824 19/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
825 18/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
826 17/12/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
827 16/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
828 15/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
829 14/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mobile_thienphu
830 13/12/2012 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ congtygiatri
831 12/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
832 11/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
833 10/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
834 09/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
835 08/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
836 07/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
837 06/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ muahangtructuyen
838 05/12/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
839 04/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ buynowstore
840 03/12/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
841 02/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
842 01/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
843 30/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
844 29/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
845 28/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
846 27/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ muahangtructuyen
847 26/11/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dtddlehung
848 25/11/2012 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ didongcaocap
849 24/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
850 23/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ benmobile
851 22/11/2012 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ baothymobile
852 21/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
853 20/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ B_Nmobile
854 19/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
855 18/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
856 17/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
857 16/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
858 15/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
859 14/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
860 13/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
861 12/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
862 11/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ nghia_mobile
863 10/11/2012 1 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ mobigiare
864 09/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
865 08/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
866 07/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
867 06/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
868 05/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
869 04/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
870 03/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ benmobile
871 02/11/2012 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ minhnhatmobile
872 01/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
873 31/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
874 30/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
875 29/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
876 28/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
877 27/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
878 26/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
879 25/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
880 24/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ nghia_mobile
881 23/10/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi giachinhmobile
882 22/10/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi giachinhmobile
883 21/10/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi giachinhmobile
884 20/10/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ giachinhmobile
885 19/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ antuongmobile
886 18/10/2012 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
887 17/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ antuongmobile
888 16/10/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi benmobile
889 15/10/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
890 14/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ minhphumobile
891 13/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
892 12/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
893 11/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
894 10/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
895 09/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ lehieumobile
896 08/10/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
897 07/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
898 06/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
899 05/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ nghia_mobile
900 04/10/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi alodidong
901 03/10/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
902 02/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
903 01/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
904 30/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ nghia_mobile
905 29/09/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi alodidong
906 28/09/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi alodidong
907 27/09/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ alodidong
908 26/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ tienxanhmobile
909 25/09/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
910 24/09/2012 1 ngày 3.049.000 ₫ Giá không đổi alodidong
911 23/09/2012 1 ngày 3.049.000 ₫ Giá không đổi alodidong
912 22/09/2012 1 ngày 3.049.000 ₫ Giá không đổi alodidong
913 21/09/2012 1 ngày 3.049.000 ₫ Giá không đổi alodidong
914 20/09/2012 1 ngày 3.049.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ alodidong
915 19/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
916 18/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
917 17/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ lehieumobile
918 16/09/2012 1 ngày 3.099.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
919 15/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
920 14/09/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphongmobile
921 13/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
922 12/09/2012 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ symobile
923 11/09/2012 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
924 10/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dtddlehung
925 09/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
926 08/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ dtddlehung
927 07/09/2012 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
928 06/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
929 05/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
930 04/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ antuongmobile
931 03/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ benmobile
932 02/09/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ tienxanhmobile
933 01/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi benmobile
934 31/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi benmobile
935 30/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi benmobile
936 29/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi benmobile
937 28/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benmobile
938 27/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
939 26/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
940 25/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
941 24/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ antuongmobile
942 23/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
943 22/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
944 21/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
945 20/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ antuongmobile
946 19/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
947 18/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ antuongmobile
948 17/08/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
949 16/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vutrumobile
950 15/08/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
951 14/08/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ lehieumobile
952 13/08/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ benmobile
953 12/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi alodidong
954 11/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi alodidong
955 10/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ alodidong
956 09/08/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ lehieumobile
957 08/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
958 07/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
959 06/08/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuanmobi
960 05/08/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tuanmobi
961 04/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ lehieumobile
962 03/08/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ antuongmobile
963 02/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
964 01/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ lehieumobile
965 31/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
966 30/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
967 29/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
968 28/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
969 27/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
970 26/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
971 25/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
972 24/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
973 23/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
974 22/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
975 21/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
976 20/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
977 19/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ antuongmobile
978 18/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
979 17/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
980 16/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ antuongmobile
981 15/07/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nguyentienbo
982 14/07/2012 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ nghia_mobile
983 13/07/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ nguyentienbo
984 12/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
985 11/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
986 10/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
987 09/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ daiphuminh
988 08/07/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ nguyentienbo
989 07/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
990 06/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
991 05/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
992 04/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
993 03/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
994 02/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
995 01/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
996 30/06/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
997 29/06/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ antuongmobile
998 28/06/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
999 27/06/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
1000 26/06/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
1001 25/06/2012 3.600.000 ₫ tienxanhmobile
Có tổng cộng 1.001 thay đổi giá của sản phẩm LG BL40 New Chocolate đã được hệ thống ghi lại.