Bí quyết kinh doanh Online   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của LG BL40 New Chocolate

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm LG BL40 New Chocolate chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 18/10/2017 46 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongco
2 02/09/2017 11 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididongco
3 22/08/2017 11 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididongco
4 11/08/2017 54 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaididongco
5 18/06/2017 24 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididongco
6 25/05/2017 5 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
7 20/05/2017 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
8 19/05/2017 142 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
9 28/12/2016 12 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ dtdidongco
10 16/12/2016 65 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
11 12/10/2016 32 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
12 10/09/2016 11 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
13 30/08/2016 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
14 27/08/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
15 26/08/2016 5 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
16 21/08/2016 17 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
17 04/08/2016 96 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
18 30/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
19 29/04/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
20 27/04/2016 15 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
21 12/04/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
22 10/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
23 09/04/2016 5 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
24 04/04/2016 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
25 31/03/2016 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
26 28/03/2016 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.199.000 VNĐ dtdidongco
27 25/03/2016 9 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienthoaibinhdan
28 16/03/2016 3 ngày 2.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ dienthoaibinhdan
29 13/03/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ T_mobile1
30 11/03/2016 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ T_mobile1
31 10/03/2016 3 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ATTMOBILE
32 07/03/2016 6 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi T_mobile1
33 01/03/2016 3 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ T_mobile1
34 27/02/2016 7 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi ATTMOBILE
35 20/02/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 299.000 VNĐ ATTMOBILE
36 19/02/2016 2 ngày 2.499.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ dienthoaibinhdan
37 17/02/2016 14 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 301.000 VNĐ T_mobile1
38 03/02/2016 5 ngày 1.799.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ banbuonbanle
39 29/01/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ ATTMOBILE
40 28/01/2016 3 ngày 1.799.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ banbuonbanle
41 25/01/2016 3 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ATTMOBILE
42 22/01/2016 8 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi T_mobile1
43 14/01/2016 4 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ T_mobile1
44 10/01/2016 3 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ ATTMOBILE
45 07/01/2016 1 ngày 1.799.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
46 06/01/2016 2 ngày 1.799.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ banbuonbanle
47 04/01/2016 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ dienthoaibinhdan
48 03/01/2016 20 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
49 14/12/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ daiphuminh
50 11/12/2015 2 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ dienthoaibinhdan
51 09/12/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ daiphuminh
52 08/12/2015 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ dienthoaibinhdan
53 07/12/2015 7 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ daiphuminh
54 30/11/2015 25 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ dienthoaibinhdan
55 05/11/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ daiphuminh
56 04/11/2015 15 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ dienthoaibinhdan
57 20/10/2015 12 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
58 08/10/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
59 07/10/2015 2 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
60 05/10/2015 2 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 6.800.000 VNĐ daiphuminh
61 03/10/2015 23 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 6.800.000 VNĐ demo37
62 10/09/2015 11 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
63 30/08/2015 2 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 6.800.000 VNĐ daiphuminh
64 28/08/2015 25 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 6.800.000 VNĐ demo37
65 03/08/2015 32 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
66 02/07/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tinthanhmobile
67 29/06/2015 5 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
68 24/06/2015 7 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Sky_Lg_giare
69 17/06/2015 15 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ didong_pro
70 02/06/2015 11 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
71 22/05/2015 3 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
72 19/05/2015 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
73 18/05/2015 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
74 17/05/2015 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
75 16/05/2015 38 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
76 08/04/2015 21 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobile_thienphu
77 18/03/2015 5 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ tinthanhmobile
78 13/03/2015 15 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ bvtmobile
79 26/02/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.401.000 VNĐ tinthanhmobile
80 25/02/2015 1 ngày 1.799.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
81 24/02/2015 3 ngày 1.799.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ banbuonbanle
82 21/02/2015 8 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 799.000 VNĐ bvtmobile
83 13/02/2015 15 ngày 1.799.000 ₫ Giảm 1.401.000 VNĐ banbuonbanle
84 29/01/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.401.000 VNĐ tinthanhmobile
85 28/01/2015 1 ngày 1.799.000 ₫ Giảm 1.401.000 VNĐ banbuonbanle
86 27/01/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
87 24/01/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
88 23/01/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ tinthanhmobile
89 22/01/2015 13 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 2.090.000 VNĐ daiphuminh
90 09/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
91 08/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
92 07/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
93 06/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
94 05/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
95 04/01/2015 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
96 03/01/2015 2 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
97 01/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
98 31/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
99 30/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
100 29/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
101 28/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
102 27/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
103 26/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
104 25/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
105 24/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
106 23/12/2014 2 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
107 21/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
108 20/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
109 19/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
110 18/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
111 17/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
112 16/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
113 15/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
114 14/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
115 13/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
116 12/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ lehieumobile
117 11/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
118 10/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
119 09/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
120 08/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
121 07/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
122 06/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
123 05/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
124 04/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
125 03/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
126 02/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
127 01/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
128 30/11/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
129 29/11/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
130 28/11/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
131 27/11/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
132 26/11/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ bvtmobile
133 25/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
134 24/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
135 23/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
136 22/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
137 21/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
138 20/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
139 19/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
140 18/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
141 17/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
142 16/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
143 15/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
144 14/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
145 13/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
146 12/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
147 11/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
148 10/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
149 09/11/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
150 08/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
151 07/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
152 06/11/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
153 05/11/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
154 04/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
155 03/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
156 02/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
157 01/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
158 31/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
159 30/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
160 29/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
161 28/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
162 27/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
163 26/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
164 25/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
165 24/10/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
166 22/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
167 21/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
168 20/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
169 19/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
170 18/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
171 17/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
172 16/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
173 15/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
174 14/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
175 13/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
176 12/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
177 11/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
178 10/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
179 09/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
180 08/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
181 07/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
182 06/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
183 05/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
184 04/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
185 03/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
186 02/10/2014 7 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
187 25/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
188 24/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
189 23/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
190 22/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
191 21/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
192 20/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
193 19/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
194 18/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
195 17/09/2014 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
196 15/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
197 14/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
198 13/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
199 12/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
200 11/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
201 10/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
202 09/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
203 08/09/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
204 06/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
205 05/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
206 04/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
207 03/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
208 02/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
209 01/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
210 31/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
211 30/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
212 29/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
213 28/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
214 27/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 899.000 VNĐ shoptuoanhphone
215 26/08/2014 1 ngày 2.299.000 ₫ Tăng 899.000 VNĐ banbuonbanle
216 25/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
217 24/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
218 23/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
219 22/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
220 21/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
221 20/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
222 19/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
223 18/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
224 17/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
225 16/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
226 15/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
227 14/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
228 13/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
229 12/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
230 11/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
231 10/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
232 09/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
233 08/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
234 07/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
235 06/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
236 05/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
237 04/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
238 03/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
239 02/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
240 01/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
241 31/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
242 30/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
243 29/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
244 28/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
245 27/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
246 26/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
247 25/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
248 24/07/2014 2 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
249 22/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
250 21/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
251 20/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
252 19/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
253 18/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
254 17/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
255 16/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
256 15/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
257 14/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
258 13/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
259 12/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
260 11/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
261 10/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
262 09/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
263 08/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
264 07/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
265 06/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
266 05/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
267 04/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
268 03/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
269 02/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
270 01/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
271 30/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
272 29/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
273 28/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ lehieumobile
274 27/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
275 26/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
276 25/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
277 24/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
278 23/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
279 22/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
280 21/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
281 20/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
282 19/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
283 18/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
284 17/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
285 16/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
286 15/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
287 14/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
288 13/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
289 12/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
290 11/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
291 10/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
292 09/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
293 08/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
294 07/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
295 06/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
296 05/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
297 04/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
298 03/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
299 02/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
300 01/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
301 31/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
302 30/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
303 29/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
304 28/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
305 27/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
306 26/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
307 25/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
308 24/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
309 23/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
310 22/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
311 21/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
312 20/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
313 19/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
314 18/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
315 17/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
316 16/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
317 15/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
318 14/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
319 13/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
320 12/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
321 11/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
322 10/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
323 09/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
324 08/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
325 07/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
326 06/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
327 05/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
328 04/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
329 03/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
330 02/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
331 01/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
332 30/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
333 29/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
334 28/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
335 27/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
336 26/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
337 25/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
338 24/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
339 23/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
340 22/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
341 21/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
342 20/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
343 19/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
344 18/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
345 17/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
346 16/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
347 15/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
348 14/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
349 13/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
350 12/04/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuanphat
351 11/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
352 10/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
353 09/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
354 08/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
355 07/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.950.000 VNĐ congtygiatri
356 06/04/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
357 05/04/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ phuongnammobile
358 04/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
359 03/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
360 02/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
361 01/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
362 31/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
363 30/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
364 29/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
365 28/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
366 27/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoaiandroid
367 26/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
368 25/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
369 24/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
370 23/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
371 22/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
372 21/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ banbuonbanle
373 20/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
374 19/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
375 18/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ buynowstore
376 17/03/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
377 16/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
378 15/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
379 14/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
380 13/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
381 12/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
382 11/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
383 10/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ buynowstore
384 09/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
385 08/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
386 07/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ buynowstore
387 06/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
388 05/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
389 04/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
390 03/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
391 02/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
392 01/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
393 28/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
394 27/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
395 26/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
396 25/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
397 24/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
398 23/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
399 22/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
400 21/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
401 20/02/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
402 19/02/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
403 18/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
404 17/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
405 16/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
406 15/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vutrumobile
407 14/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
408 13/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ buynowstore
409 12/02/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.460.000 VNĐ congtygiatri
410 11/02/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ playmobile
411 10/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
412 09/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
413 08/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
414 07/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
415 06/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
416 05/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
417 04/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
418 03/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
419 02/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.550.000 VNĐ mobile_thienphu
420 01/02/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
421 31/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ congtygiatri
422 30/01/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
423 29/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
424 28/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
425 27/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
426 26/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
427 25/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
428 24/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
429 23/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
430 22/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
431 21/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ smban66
432 20/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ vutrumobile
433 19/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ smban66
434 18/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
435 17/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ smban66
436 16/01/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ buynowstore
437 15/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
438 14/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
439 13/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
440 12/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
441 11/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
442 10/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
443 09/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
444 08/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
445 07/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
446 06/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
447 05/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
448 04/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
449 03/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
450 02/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
451 01/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
452 31/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
453 30/12/2013 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
454 29/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
455 28/12/2013 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
456 27/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
457 26/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
458 25/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
459 24/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
460 23/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
461 22/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
462 21/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
463 20/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ congtygiatri
464 19/12/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ buynowstore
465 18/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ congtygiatri
466 17/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
467 16/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ congtygiatri
468 15/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
469 14/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
470 13/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ vutrumobile
471 12/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
472 11/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
473 10/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ smban66
474 09/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
475 08/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
476 07/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
477 06/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
478 05/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
479 04/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ smban66
480 03/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
481 02/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
482 01/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
483 30/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
484 29/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
485 28/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
486 27/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
487 26/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
488 25/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
489 24/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
490 23/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
491 22/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
492 21/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
493 20/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ smban66
494 19/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
495 18/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
496 17/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
497 16/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
498 15/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
499 14/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
500 13/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
501 12/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
502 11/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
503 10/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
504 09/11/2013 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ lehieumobile
505 08/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
506 07/11/2013 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lehieumobile
507 06/11/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
508 05/11/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lehieumobile
509 04/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
510 03/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
511 02/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
512 01/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
513 31/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
514 30/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
515 29/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
516 28/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
517 27/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
518 26/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
519 25/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ lehieumobile
520 24/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
521 23/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 3.350.000 VNĐ manhthangpro78
522 22/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
523 21/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
524 20/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
525 19/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
526 18/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
527 17/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 3.350.000 VNĐ manhthangpro78
528 16/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
529 15/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
530 14/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
531 13/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
532 12/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
533 11/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
534 10/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
535 09/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
536 08/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
537 07/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
538 06/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
539 05/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
540 04/10/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ binhduongmobile
541 03/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
542 02/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
543 01/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ congtygiatri
544 30/09/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
545 29/09/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
546 28/09/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ binhduongmobile
547 27/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
548 26/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
549 25/09/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
550 24/09/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
551 23/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
552 22/09/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
553 21/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ lehieumobile
554 20/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
555 19/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ smban66
556 18/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ lehieumobile
557 17/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ smban66
558 16/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
559 15/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
560 14/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
561 13/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
562 12/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
563 11/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
564 10/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ smban66
565 09/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ lehieumobile
566 08/09/2013 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
567 07/09/2013 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmaycongthao
568 06/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 3.850.000 VNĐ dienmaycongthao
569 05/09/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
570 04/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ lehieumobile
571 03/09/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
572 02/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
573 01/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ lehieumobile
574 31/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 3.850.000 VNĐ dienmaycongthao
575 30/08/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ congtygiatri
576 29/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
577 28/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
578 27/08/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
579 26/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
580 25/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
581 24/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
582 23/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
583 22/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
584 21/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
585 20/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
586 19/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
587 18/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
588 17/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
589 16/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
590 15/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ vutrumobile
591 14/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
592 13/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
593 12/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Giá không đổi thienanhmobile
594 11/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
595 10/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
596 09/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Giá không đổi thienanhmobile
597 08/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Giá không đổi thienanhmobile
598 07/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
599 06/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
600 05/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Giá không đổi thienanhmobile
601 04/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
602 03/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
603 02/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
604 01/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
605 31/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
606 30/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
607 29/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
608 28/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
609 27/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
610 26/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
611 25/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
612 24/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
613 23/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
614 22/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
615 21/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
616 20/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
617 19/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
618 18/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
619 17/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
620 16/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
621 15/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
622 14/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
623 13/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
624 12/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
625 11/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
626 10/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
627 09/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
628 08/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
629 07/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
630 06/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
631 05/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
632 04/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
633 03/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
634 02/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
635 01/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
636 30/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
637 29/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
638 28/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
639 27/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
640 26/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
641 25/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
642 24/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
643 23/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
644 22/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
645 21/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
646 20/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
647 19/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
648 18/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
649 17/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
650 16/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
651 15/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
652 14/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
653 13/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
654 12/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vutrumobile
655 11/06/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ muahangtructuyen
656 10/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
657 09/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
658 08/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
659 07/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
660 06/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
661 05/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
662 04/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
663 03/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
664 02/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
665 01/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
666 31/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
667 30/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
668 29/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
669 28/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
670 27/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
671 26/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
672 25/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
673 24/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
674 23/05/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
675 22/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
676 21/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
677 20/05/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
678 19/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
679 18/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
680 17/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
681 16/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ bichngocmobile
682 15/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
683 14/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
684 13/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
685 12/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ B_Nmobile
686 11/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
687 10/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
688 09/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
689 08/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
690 07/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
691 06/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
692 05/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
693 04/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
694 03/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
695 02/05/2013 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
696 30/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
697 29/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
698 28/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
699 27/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
700 26/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
701 25/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
702 24/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
703 23/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
704 22/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
705 21/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ B_Nmobile
706 20/04/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
707 19/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
708 18/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
709 17/04/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
710 16/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
711 15/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
712 14/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
713 13/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
714 12/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
715 11/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
716 10/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
717 09/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
718 08/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
719 07/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
720 06/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
721 05/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
722 04/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
723 03/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
724 02/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
725 01/04/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
726 31/03/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
727 30/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
728 29/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
729 28/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
730 27/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
731 26/03/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
732 25/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
733 24/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
734 23/03/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.160.000 VNĐ congtygiatri
735 22/03/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
736 21/03/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daiphuminh
737 20/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
738 19/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
739 18/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
740 17/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
741 16/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ bichngocmobile
742 15/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
743 14/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ B_Nmobile
744 13/03/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ congtygiatri
745 12/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ B_Nmobile
746 11/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
747 10/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
748 09/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
749 08/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ B_Nmobile
750 07/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
751 06/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
752 05/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
753 04/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
754 03/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
755 02/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
756 01/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ bichngocmobile
757 28/02/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
758 27/02/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.350.000 VNĐ anhkhoamobile
759 26/02/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
760 25/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ bichngocmobile
761 24/02/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
762 23/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ bichngocmobile
763 22/02/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
764 21/02/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mobiletuongvy
765 20/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thoitrangmobile
766 19/02/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ vutrumobile
767 18/02/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ CORY3Mobile
768 17/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
769 16/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
770 15/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
771 14/02/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
772 12/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
773 11/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
774 10/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
775 09/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
776 08/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ duclinh2mobile
777 07/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
778 06/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
779 05/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
780 04/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobile_thienphu
781 03/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
782 02/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bichngocmobile
783 01/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
784 31/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
785 30/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
786 29/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
787 28/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
788 27/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
789 26/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mobile_thienphu
790 25/01/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
791 24/01/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
792 23/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobile_thienphu
793 22/01/2013 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ tuanmobi
794 21/01/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
795 20/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
796 19/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobile_thienphu
797 18/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ B_Nmobile
798 17/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
799 16/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
800 15/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
801 14/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
802 13/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ muahangtructuyen
803 12/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
804 11/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
805 10/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
806 09/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ muahangtructuyen
807 08/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
808 07/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
809 06/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
810 05/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
811 04/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
812 03/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ duclinh2mobile
813 02/01/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
814 01/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
815 31/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mobile_thienphu
816 30/12/2012 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ antuongmobile
817 29/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
818 28/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
819 27/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
820 26/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
821 25/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
822 24/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
823 23/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
824 22/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mobile_thienphu
825 21/12/2012 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ huyenmymobile
826 20/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
827 19/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
828 18/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
829 17/12/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
830 16/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
831 15/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
832 14/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mobile_thienphu
833 13/12/2012 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ congtygiatri
834 12/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
835 11/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
836 10/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
837 09/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
838 08/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
839 07/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
840 06/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ muahangtructuyen
841 05/12/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
842 04/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ buynowstore
843 03/12/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
844 02/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
845 01/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
846 30/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
847 29/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
848 28/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
849 27/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ muahangtructuyen
850 26/11/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dtddlehung
851 25/11/2012 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ didongcaocap
852 24/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
853 23/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ benmobile
854 22/11/2012 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ baothymobile
855 21/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
856 20/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ B_Nmobile
857 19/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
858 18/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
859 17/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
860 16/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
861 15/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
862 14/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
863 13/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
864 12/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
865 11/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ nghia_mobile
866 10/11/2012 1 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ mobigiare
867 09/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
868 08/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
869 07/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
870 06/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
871 05/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
872 04/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
873 03/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ benmobile
874 02/11/2012 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ minhnhatmobile
875 01/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
876 31/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
877 30/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
878 29/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
879 28/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
880 27/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
881 26/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
882 25/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
883 24/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ nghia_mobile
884 23/10/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi giachinhmobile
885 22/10/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi giachinhmobile
886 21/10/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi giachinhmobile
887 20/10/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ giachinhmobile
888 19/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ antuongmobile
889 18/10/2012 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
890 17/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ antuongmobile
891 16/10/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi benmobile
892 15/10/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
893 14/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ minhphumobile
894 13/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
895 12/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
896 11/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
897 10/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
898 09/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ lehieumobile
899 08/10/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
900 07/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
901 06/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
902 05/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ nghia_mobile
903 04/10/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi alodidong
904 03/10/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
905 02/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
906 01/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
907 30/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ nghia_mobile
908 29/09/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi alodidong
909 28/09/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi alodidong
910 27/09/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ alodidong
911 26/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ tienxanhmobile
912 25/09/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
913 24/09/2012 1 ngày 3.049.000 ₫ Giá không đổi alodidong
914 23/09/2012 1 ngày 3.049.000 ₫ Giá không đổi alodidong
915 22/09/2012 1 ngày 3.049.000 ₫ Giá không đổi alodidong
916 21/09/2012 1 ngày 3.049.000 ₫ Giá không đổi alodidong
917 20/09/2012 1 ngày 3.049.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ alodidong
918 19/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
919 18/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
920 17/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ lehieumobile
921 16/09/2012 1 ngày 3.099.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
922 15/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
923 14/09/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphongmobile
924 13/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
925 12/09/2012 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ symobile
926 11/09/2012 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
927 10/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dtddlehung
928 09/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
929 08/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ dtddlehung
930 07/09/2012 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
931 06/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
932 05/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
933 04/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ antuongmobile
934 03/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ benmobile
935 02/09/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ tienxanhmobile
936 01/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi benmobile
937 31/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi benmobile
938 30/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi benmobile
939 29/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi benmobile
940 28/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benmobile
941 27/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
942 26/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
943 25/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
944 24/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ antuongmobile
945 23/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
946 22/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
947 21/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
948 20/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ antuongmobile
949 19/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
950 18/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ antuongmobile
951 17/08/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
952 16/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vutrumobile
953 15/08/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
954 14/08/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ lehieumobile
955 13/08/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ benmobile
956 12/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi alodidong
957 11/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi alodidong
958 10/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ alodidong
959 09/08/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ lehieumobile
960 08/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
961 07/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
962 06/08/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuanmobi
963 05/08/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tuanmobi
964 04/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ lehieumobile
965 03/08/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ antuongmobile
966 02/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
967 01/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ lehieumobile
968 31/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
969 30/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
970 29/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
971 28/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
972 27/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
973 26/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
974 25/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
975 24/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
976 23/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
977 22/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
978 21/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
979 20/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
980 19/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ antuongmobile
981 18/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
982 17/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
983 16/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ antuongmobile
984 15/07/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nguyentienbo
985 14/07/2012 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ nghia_mobile
986 13/07/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ nguyentienbo
987 12/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
988 11/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
989 10/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
990 09/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ daiphuminh
991 08/07/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ nguyentienbo
992 07/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
993 06/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
994 05/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
995 04/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
996 03/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
997 02/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
998 01/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
999 30/06/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
1000 29/06/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ antuongmobile
1001 28/06/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
1002 27/06/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
1003 26/06/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
1004 25/06/2012 3.600.000 ₫ tienxanhmobile
Có tổng cộng 1.004 thay đổi giá của sản phẩm LG BL40 New Chocolate đã được hệ thống ghi lại.