• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của LG BL40 New Chocolate

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm LG BL40 New Chocolate chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 22/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
2 21/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
3 20/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
4 19/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
5 18/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
6 17/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
7 16/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
8 15/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
9 14/10/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
10 13/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
11 12/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
12 11/10/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
13 10/10/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
14 09/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
15 08/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
16 07/10/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
17 06/10/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
18 05/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
19 04/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
20 03/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
21 02/10/2014 7 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
22 25/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
23 24/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
24 23/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
25 22/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
26 21/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
27 20/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
28 19/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
29 18/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
30 17/09/2014 2 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
31 15/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
32 14/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
33 13/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
34 12/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
35 11/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
36 10/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
37 09/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
38 08/09/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
39 06/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
40 05/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
41 04/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
42 03/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
43 02/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
44 01/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
45 31/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
46 30/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
47 29/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
48 28/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
49 27/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 899.000 VNĐ shoptuoanhphone
50 26/08/2014 1 ngày 2.299.000 VNĐ Tăng 899.000 VNĐ banbuonbanle
51 25/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
52 24/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
53 23/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
54 22/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
55 21/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
56 20/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
57 19/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
58 18/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
59 17/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
60 16/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
61 15/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
62 14/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
63 13/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
64 12/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
65 11/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
66 10/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
67 09/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
68 08/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
69 07/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
70 06/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
71 05/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
72 04/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
73 03/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
74 02/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
75 01/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
76 31/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
77 30/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
78 29/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
79 28/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
80 27/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
81 26/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
82 25/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
83 24/07/2014 2 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
84 22/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
85 21/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
86 20/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
87 19/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
88 18/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
89 17/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
90 16/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
91 15/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
92 14/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
93 13/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
94 12/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
95 11/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
96 10/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
97 09/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
98 08/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
99 07/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
100 06/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
101 05/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
102 04/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
103 03/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
104 02/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
105 01/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
106 30/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
107 29/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
108 28/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ lehieumobile
109 27/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
110 26/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
111 25/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
112 24/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
113 23/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
114 22/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
115 21/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
116 20/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
117 19/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
118 18/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
119 17/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
120 16/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
121 15/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
122 14/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
123 13/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
124 12/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
125 11/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
126 10/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
127 09/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
128 08/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
129 07/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
130 06/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
131 05/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
132 04/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
133 03/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
134 02/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
135 01/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
136 31/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
137 30/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
138 29/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
139 28/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
140 27/05/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
141 26/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
142 25/05/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
143 24/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
144 23/05/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
145 22/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
146 21/05/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
147 20/05/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
148 19/05/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
149 18/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
150 17/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
151 16/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
152 15/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
153 14/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
154 13/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
155 12/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
156 11/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
157 10/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
158 09/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi phuongnammobile
159 08/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi phuongnammobile
160 07/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
161 06/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
162 05/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
163 04/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
164 03/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
165 02/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
166 01/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
167 30/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
168 29/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
169 28/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
170 27/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
171 26/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
172 25/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
173 24/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
174 23/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
175 22/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
176 21/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
177 20/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
178 19/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
179 18/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
180 17/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
181 16/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
182 15/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
183 14/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
184 13/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
185 12/04/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuanphat
186 11/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
187 10/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
188 09/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
189 08/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
190 07/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.950.000 VNĐ congtygiatri
191 06/04/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi phuongnammobile
192 05/04/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 1.900.000 VNĐ phuongnammobile
193 04/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
194 03/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
195 02/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
196 01/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
197 31/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
198 30/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
199 29/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
200 28/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
201 27/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi shopdienthoaiandroid
202 26/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
203 25/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
204 24/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
205 23/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
206 22/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
207 21/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ banbuonbanle
208 20/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
209 19/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
210 18/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ buynowstore
211 17/03/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
212 16/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
213 15/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
214 14/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
215 13/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
216 12/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
217 11/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
218 10/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 201.000 VNĐ buynowstore
219 09/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
220 08/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
221 07/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ buynowstore
222 06/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
223 05/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
224 04/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
225 03/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
226 02/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
227 01/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
228 28/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
229 27/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
230 26/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
231 25/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
232 24/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
233 23/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
234 22/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
235 21/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
236 20/02/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
237 19/02/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
238 18/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
239 17/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
240 16/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
241 15/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ vutrumobile
242 14/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
243 13/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ buynowstore
244 12/02/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.460.000 VNĐ congtygiatri
245 11/02/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ playmobile
246 10/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
247 09/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
248 08/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
249 07/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
250 06/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
251 05/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
252 04/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
253 03/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
254 02/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.550.000 VNĐ mobile_thienphu
255 01/02/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
256 31/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ congtygiatri
257 30/01/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
258 29/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
259 28/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
260 27/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
261 26/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
262 25/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
263 24/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
264 23/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
265 22/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
266 21/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ smban66
267 20/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ vutrumobile
268 19/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ smban66
269 18/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
270 17/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ smban66
271 16/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ buynowstore
272 15/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
273 14/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
274 13/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
275 12/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
276 11/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
277 10/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
278 09/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
279 08/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
280 07/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
281 06/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
282 05/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
283 04/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
284 03/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
285 02/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
286 01/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
287 31/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
288 30/12/2013 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
289 29/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
290 28/12/2013 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
291 27/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
292 26/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
293 25/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
294 24/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
295 23/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
296 22/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
297 21/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
298 20/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ congtygiatri
299 19/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ buynowstore
300 18/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.650.000 VNĐ congtygiatri
301 17/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
302 16/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.650.000 VNĐ congtygiatri
303 15/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
304 14/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
305 13/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ vutrumobile
306 12/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
307 11/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
308 10/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ smban66
309 09/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
310 08/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
311 07/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
312 06/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
313 05/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
314 04/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ smban66
315 03/12/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
316 02/12/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
317 01/12/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
318 30/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
319 29/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
320 28/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
321 27/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
322 26/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
323 25/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
324 24/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
325 23/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
326 22/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
327 21/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
328 20/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ smban66
329 19/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
330 18/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
331 17/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
332 16/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
333 15/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
334 14/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
335 13/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
336 12/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
337 11/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
338 10/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
339 09/11/2013 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ lehieumobile
340 08/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
341 07/11/2013 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lehieumobile
342 06/11/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
343 05/11/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ lehieumobile
344 04/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
345 03/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
346 02/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
347 01/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
348 31/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
349 30/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
350 29/10/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
351 28/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
352 27/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
353 26/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
354 25/10/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ lehieumobile
355 24/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
356 23/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 3.350.000 VNĐ manhthangpro78
357 22/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
358 21/10/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
359 20/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
360 19/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
361 18/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
362 17/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 3.350.000 VNĐ manhthangpro78
363 16/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
364 15/10/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
365 14/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
366 13/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
367 12/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
368 11/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
369 10/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
370 09/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
371 08/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
372 07/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
373 06/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
374 05/10/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
375 04/10/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ binhduongmobile
376 03/10/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
377 02/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
378 01/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.850.000 VNĐ congtygiatri
379 30/09/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
380 29/09/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
381 28/09/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ binhduongmobile
382 27/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
383 26/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
384 25/09/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
385 24/09/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
386 23/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
387 22/09/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
388 21/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ lehieumobile
389 20/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
390 19/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ smban66
391 18/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ lehieumobile
392 17/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ smban66
393 16/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
394 15/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
395 14/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
396 13/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
397 12/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
398 11/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
399 10/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ smban66
400 09/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 2.400.000 VNĐ lehieumobile
401 08/09/2013 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
402 07/09/2013 1 ngày 800.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ dienmaycongthao
403 06/09/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 3.850.000 VNĐ dienmaycongthao
404 05/09/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
405 04/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 2.150.000 VNĐ lehieumobile
406 03/09/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
407 02/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
408 01/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 1.900.000 VNĐ lehieumobile
409 31/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 3.850.000 VNĐ dienmaycongthao
410 30/08/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ congtygiatri
411 29/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
412 28/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
413 27/08/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
414 26/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
415 25/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
416 24/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
417 23/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
418 22/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
419 21/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
420 20/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
421 19/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
422 18/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
423 17/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
424 16/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
425 15/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ vutrumobile
426 14/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
427 13/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
428 12/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Giá không đổi thienanhmobile
429 11/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
430 10/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
431 09/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Giá không đổi thienanhmobile
432 08/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Giá không đổi thienanhmobile
433 07/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
434 06/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
435 05/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Giá không đổi thienanhmobile
436 04/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
437 03/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
438 02/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
439 01/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
440 31/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
441 30/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
442 29/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
443 28/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
444 27/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
445 26/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
446 25/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
447 24/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
448 23/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
449 22/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
450 21/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
451 20/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
452 19/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
453 18/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
454 17/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
455 16/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
456 15/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
457 14/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
458 13/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
459 12/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
460 11/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
461 10/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
462 09/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
463 08/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
464 07/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
465 06/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
466 05/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
467 04/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
468 03/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
469 02/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
470 01/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
471 30/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
472 29/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
473 28/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
474 27/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
475 26/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
476 25/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
477 24/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
478 23/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
479 22/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
480 21/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
481 20/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
482 19/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
483 18/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
484 17/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
485 16/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
486 15/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
487 14/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
488 13/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
489 12/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ vutrumobile
490 11/06/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ muahangtructuyen
491 10/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
492 09/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
493 08/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
494 07/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
495 06/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
496 05/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
497 04/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
498 03/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
499 02/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
500 01/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
501 31/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
502 30/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
503 29/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
504 28/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
505 27/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
506 26/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
507 25/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
508 24/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
509 23/05/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
510 22/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
511 21/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
512 20/05/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
513 19/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
514 18/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
515 17/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
516 16/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ bichngocmobile
517 15/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
518 14/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
519 13/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
520 12/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ B_Nmobile
521 11/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
522 10/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
523 09/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
524 08/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
525 07/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
526 06/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
527 05/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
528 04/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
529 03/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
530 02/05/2013 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
531 30/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
532 29/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
533 28/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
534 27/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
535 26/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
536 25/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
537 24/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
538 23/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
539 22/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
540 21/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ B_Nmobile
541 20/04/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
542 19/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
543 18/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
544 17/04/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
545 16/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
546 15/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
547 14/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
548 13/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
549 12/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
550 11/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
551 10/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
552 09/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
553 08/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
554 07/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
555 06/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
556 05/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
557 04/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
558 03/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
559 02/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
560 01/04/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
561 31/03/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
562 30/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
563 29/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
564 28/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
565 27/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
566 26/03/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
567 25/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
568 24/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
569 23/03/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.160.000 VNĐ congtygiatri
570 22/03/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
571 21/03/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ daiphuminh
572 20/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
573 19/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
574 18/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
575 17/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
576 16/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ bichngocmobile
577 15/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
578 14/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 2.150.000 VNĐ B_Nmobile
579 13/03/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ congtygiatri
580 12/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ B_Nmobile
581 11/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
582 10/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
583 09/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
584 08/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ B_Nmobile
585 07/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
586 06/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
587 05/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
588 04/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
589 03/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
590 02/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
591 01/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ bichngocmobile
592 28/02/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
593 27/02/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.350.000 VNĐ anhkhoamobile
594 26/02/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
595 25/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 2.350.000 VNĐ bichngocmobile
596 24/02/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
597 23/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ bichngocmobile
598 22/02/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
599 21/02/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ mobiletuongvy
600 20/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ thoitrangmobile
601 19/02/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ vutrumobile
602 18/02/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ CORY3Mobile
603 17/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
604 16/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
605 15/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
606 14/02/2013 2 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
607 12/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
608 11/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
609 10/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
610 09/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
611 08/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ duclinh2mobile
612 07/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
613 06/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
614 05/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
615 04/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mobile_thienphu
616 03/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
617 02/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ bichngocmobile
618 01/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
619 31/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
620 30/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
621 29/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
622 28/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
623 27/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
624 26/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mobile_thienphu
625 25/01/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
626 24/01/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
627 23/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ mobile_thienphu
628 22/01/2013 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ tuanmobi
629 21/01/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
630 20/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
631 19/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mobile_thienphu
632 18/01/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ B_Nmobile
633 17/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
634 16/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
635 15/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
636 14/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
637 13/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ muahangtructuyen
638 12/01/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
639 11/01/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
640 10/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
641 09/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ muahangtructuyen
642 08/01/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
643 07/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
644 06/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi minhnhatmobile
645 05/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
646 04/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
647 03/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ duclinh2mobile
648 02/01/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
649 01/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
650 31/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mobile_thienphu
651 30/12/2012 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ antuongmobile
652 29/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
653 28/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
654 27/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
655 26/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
656 25/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
657 24/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
658 23/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
659 22/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ mobile_thienphu
660 21/12/2012 1 ngày 3.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ huyenmymobile
661 20/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
662 19/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
663 18/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
664 17/12/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
665 16/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
666 15/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
667 14/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ mobile_thienphu
668 13/12/2012 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ congtygiatri
669 12/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
670 11/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
671 10/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
672 09/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
673 08/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
674 07/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
675 06/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ muahangtructuyen
676 05/12/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
677 04/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ buynowstore
678 03/12/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
679 02/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
680 01/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
681 30/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
682 29/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
683 28/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
684 27/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ muahangtructuyen
685 26/11/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ dtddlehung
686 25/11/2012 1 ngày 3.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ didongcaocap
687 24/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
688 23/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ benmobile
689 22/11/2012 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ baothymobile
690 21/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
691 20/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ B_Nmobile
692 19/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
693 18/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
694 17/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
695 16/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
696 15/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
697 14/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
698 13/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
699 12/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
700 11/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ nghia_mobile
701 10/11/2012 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ mobigiare
702 09/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
703 08/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
704 07/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
705 06/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
706 05/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
707 04/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
708 03/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ benmobile
709 02/11/2012 1 ngày 3.700.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ minhnhatmobile
710 01/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
711 31/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
712 30/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
713 29/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
714 28/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
715 27/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
716 26/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
717 25/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
718 24/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ nghia_mobile
719 23/10/2012 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi giachinhmobile
720 22/10/2012 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi giachinhmobile
721 21/10/2012 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi giachinhmobile
722 20/10/2012 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ giachinhmobile
723 19/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 2.350.000 VNĐ antuongmobile
724 18/10/2012 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
725 17/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ antuongmobile
726 16/10/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
727 15/10/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
728 14/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ minhphumobile
729 13/10/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
730 12/10/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
731 11/10/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
732 10/10/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
733 09/10/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ lehieumobile
734 08/10/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
735 07/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
736 06/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
737 05/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ nghia_mobile
738 04/10/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
739 03/10/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
740 02/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
741 01/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
742 30/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ nghia_mobile
743 29/09/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
744 28/09/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
745 27/09/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ alodidong
746 26/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ tienxanhmobile
747 25/09/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
748 24/09/2012 1 ngày 3.049.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
749 23/09/2012 1 ngày 3.049.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
750 22/09/2012 1 ngày 3.049.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
751 21/09/2012 1 ngày 3.049.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
752 20/09/2012 1 ngày 3.049.000 VNĐ Tăng 49.000 VNĐ alodidong
753 19/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
754 18/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
755 17/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ lehieumobile
756 16/09/2012 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
757 15/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
758 14/09/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiphongmobile
759 13/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
760 12/09/2012 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ symobile
761 11/09/2012 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
762 10/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dtddlehung
763 09/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
764 08/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ dtddlehung
765 07/09/2012 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
766 06/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
767 05/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
768 04/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ antuongmobile
769 03/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ benmobile
770 02/09/2012 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ tienxanhmobile
771 01/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
772 31/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
773 30/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
774 29/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
775 28/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ benmobile
776 27/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
777 26/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
778 25/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
779 24/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ antuongmobile
780 23/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
781 22/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
782 21/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
783 20/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ antuongmobile
784 19/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
785 18/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ antuongmobile
786 17/08/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
787 16/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ vutrumobile
788 15/08/2012 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
789 14/08/2012 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 510.000 VNĐ lehieumobile
790 13/08/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ benmobile
791 12/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
792 11/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
793 10/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ alodidong
794 09/08/2012 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ lehieumobile
795 08/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
796 07/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
797 06/08/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tuanmobi
798 05/08/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ tuanmobi
799 04/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ lehieumobile
800 03/08/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ antuongmobile
801 02/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
802 01/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ lehieumobile
803 31/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
804 30/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
805 29/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
806 28/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
807 27/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
808 26/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
809 25/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
810 24/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
811 23/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
812 22/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
813 21/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
814 20/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
815 19/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ antuongmobile
816 18/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
817 17/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
818 16/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ antuongmobile
819 15/07/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ nguyentienbo
820 14/07/2012 1 ngày 3.700.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ nghia_mobile
821 13/07/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ nguyentienbo
822 12/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
823 11/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
824 10/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
825 09/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ daiphuminh
826 08/07/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ nguyentienbo
827 07/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
828 06/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
829 05/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
830 04/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
831 03/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
832 02/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
833 01/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
834 30/06/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
835 29/06/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ antuongmobile
836 28/06/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
837 27/06/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
838 26/06/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
839 25/06/2012 3.600.000 VNĐ tienxanhmobile
Có tổng cộng 839 thay đổi giá của sản phẩm LG BL40 New Chocolate đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về LG BL40 New Chocolate trong mục Mobile