Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của LG BL40 New Chocolate

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm LG BL40 New Chocolate chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 30/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
2 29/04/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
3 27/04/2016 15 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
4 12/04/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
5 10/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
6 09/04/2016 5 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
7 04/04/2016 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
8 31/03/2016 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
9 28/03/2016 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.199.000 VNĐ dtdidongco
10 25/03/2016 9 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienthoaibinhdan
11 16/03/2016 3 ngày 2.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ dienthoaibinhdan
12 13/03/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ T_mobile1
13 11/03/2016 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ T_mobile1
14 10/03/2016 3 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ATTMOBILE
15 07/03/2016 6 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi T_mobile1
16 01/03/2016 3 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ T_mobile1
17 27/02/2016 7 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi ATTMOBILE
18 20/02/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 299.000 VNĐ ATTMOBILE
19 19/02/2016 2 ngày 2.499.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ dienthoaibinhdan
20 17/02/2016 14 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 301.000 VNĐ T_mobile1
21 03/02/2016 5 ngày 1.799.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ banbuonbanle
22 29/01/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ ATTMOBILE
23 28/01/2016 3 ngày 1.799.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ banbuonbanle
24 25/01/2016 3 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ATTMOBILE
25 22/01/2016 8 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi T_mobile1
26 14/01/2016 4 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ T_mobile1
27 10/01/2016 3 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ ATTMOBILE
28 07/01/2016 1 ngày 1.799.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
29 06/01/2016 2 ngày 1.799.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ banbuonbanle
30 04/01/2016 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ dienthoaibinhdan
31 03/01/2016 20 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
32 14/12/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ daiphuminh
33 11/12/2015 2 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ dienthoaibinhdan
34 09/12/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ daiphuminh
35 08/12/2015 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ dienthoaibinhdan
36 07/12/2015 7 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ daiphuminh
37 30/11/2015 25 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ dienthoaibinhdan
38 05/11/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ daiphuminh
39 04/11/2015 15 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ dienthoaibinhdan
40 20/10/2015 12 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
41 08/10/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
42 07/10/2015 2 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
43 05/10/2015 2 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 6.800.000 VNĐ daiphuminh
44 03/10/2015 23 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 6.800.000 VNĐ demo37
45 10/09/2015 11 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
46 30/08/2015 2 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 6.800.000 VNĐ daiphuminh
47 28/08/2015 25 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 6.800.000 VNĐ demo37
48 03/08/2015 32 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
49 02/07/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tinthanhmobile
50 29/06/2015 5 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
51 24/06/2015 7 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Sky_Lg_giare
52 17/06/2015 15 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ didong_pro
53 02/06/2015 11 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
54 22/05/2015 3 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
55 19/05/2015 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
56 18/05/2015 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
57 17/05/2015 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
58 16/05/2015 38 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
59 08/04/2015 21 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobile_thienphu
60 18/03/2015 5 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ tinthanhmobile
61 13/03/2015 15 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ bvtmobile
62 26/02/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.401.000 VNĐ tinthanhmobile
63 25/02/2015 1 ngày 1.799.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
64 24/02/2015 3 ngày 1.799.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ banbuonbanle
65 21/02/2015 8 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 799.000 VNĐ bvtmobile
66 13/02/2015 15 ngày 1.799.000 ₫ Giảm 1.401.000 VNĐ banbuonbanle
67 29/01/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.401.000 VNĐ tinthanhmobile
68 28/01/2015 1 ngày 1.799.000 ₫ Giảm 1.401.000 VNĐ banbuonbanle
69 27/01/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
70 24/01/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
71 23/01/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ tinthanhmobile
72 22/01/2015 13 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 2.090.000 VNĐ daiphuminh
73 09/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
74 08/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
75 07/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
76 06/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
77 05/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
78 04/01/2015 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
79 03/01/2015 2 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
80 01/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
81 31/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
82 30/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
83 29/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
84 28/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
85 27/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
86 26/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
87 25/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
88 24/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
89 23/12/2014 2 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
90 21/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
91 20/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
92 19/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
93 18/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
94 17/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
95 16/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
96 15/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
97 14/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
98 13/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
99 12/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ lehieumobile
100 11/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
101 10/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
102 09/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
103 08/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
104 07/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
105 06/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
106 05/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
107 04/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
108 03/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
109 02/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
110 01/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
111 30/11/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
112 29/11/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
113 28/11/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
114 27/11/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
115 26/11/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ bvtmobile
116 25/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
117 24/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
118 23/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
119 22/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
120 21/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
121 20/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
122 19/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
123 18/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
124 17/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
125 16/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
126 15/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
127 14/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
128 13/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
129 12/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
130 11/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
131 10/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
132 09/11/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
133 08/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
134 07/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
135 06/11/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
136 05/11/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
137 04/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
138 03/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
139 02/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
140 01/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
141 31/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
142 30/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
143 29/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
144 28/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
145 27/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
146 26/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
147 25/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
148 24/10/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
149 22/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
150 21/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
151 20/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
152 19/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
153 18/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
154 17/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
155 16/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
156 15/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
157 14/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
158 13/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
159 12/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
160 11/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
161 10/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
162 09/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
163 08/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
164 07/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
165 06/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
166 05/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
167 04/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
168 03/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
169 02/10/2014 7 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
170 25/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
171 24/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
172 23/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
173 22/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
174 21/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
175 20/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
176 19/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
177 18/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
178 17/09/2014 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
179 15/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
180 14/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
181 13/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
182 12/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
183 11/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
184 10/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
185 09/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
186 08/09/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
187 06/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
188 05/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
189 04/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
190 03/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
191 02/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
192 01/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
193 31/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
194 30/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
195 29/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
196 28/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
197 27/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 899.000 VNĐ shoptuoanhphone
198 26/08/2014 1 ngày 2.299.000 ₫ Tăng 899.000 VNĐ banbuonbanle
199 25/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
200 24/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
201 23/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
202 22/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
203 21/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
204 20/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
205 19/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
206 18/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
207 17/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
208 16/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
209 15/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
210 14/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
211 13/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
212 12/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
213 11/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
214 10/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
215 09/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
216 08/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
217 07/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
218 06/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
219 05/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
220 04/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
221 03/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
222 02/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
223 01/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
224 31/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
225 30/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
226 29/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
227 28/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
228 27/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
229 26/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
230 25/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
231 24/07/2014 2 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
232 22/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
233 21/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
234 20/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
235 19/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
236 18/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
237 17/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
238 16/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
239 15/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
240 14/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
241 13/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
242 12/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
243 11/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
244 10/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
245 09/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
246 08/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
247 07/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
248 06/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
249 05/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
250 04/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
251 03/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
252 02/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
253 01/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
254 30/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
255 29/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
256 28/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ lehieumobile
257 27/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
258 26/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
259 25/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
260 24/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
261 23/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
262 22/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
263 21/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
264 20/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
265 19/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
266 18/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
267 17/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
268 16/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
269 15/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
270 14/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
271 13/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
272 12/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
273 11/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
274 10/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
275 09/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
276 08/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
277 07/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
278 06/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
279 05/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
280 04/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
281 03/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
282 02/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
283 01/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
284 31/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
285 30/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
286 29/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
287 28/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
288 27/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
289 26/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
290 25/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
291 24/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
292 23/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
293 22/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
294 21/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
295 20/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
296 19/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
297 18/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
298 17/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
299 16/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
300 15/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
301 14/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
302 13/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
303 12/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
304 11/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
305 10/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
306 09/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
307 08/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
308 07/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
309 06/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
310 05/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
311 04/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
312 03/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
313 02/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
314 01/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
315 30/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
316 29/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
317 28/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
318 27/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
319 26/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
320 25/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
321 24/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
322 23/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
323 22/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
324 21/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
325 20/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
326 19/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
327 18/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
328 17/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
329 16/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
330 15/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
331 14/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
332 13/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
333 12/04/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuanphat
334 11/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
335 10/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
336 09/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
337 08/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
338 07/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.950.000 VNĐ congtygiatri
339 06/04/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
340 05/04/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ phuongnammobile
341 04/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
342 03/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
343 02/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
344 01/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
345 31/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
346 30/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
347 29/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
348 28/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
349 27/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoaiandroid
350 26/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
351 25/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
352 24/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
353 23/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
354 22/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
355 21/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ banbuonbanle
356 20/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
357 19/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
358 18/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ buynowstore
359 17/03/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
360 16/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
361 15/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
362 14/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
363 13/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
364 12/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
365 11/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
366 10/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ buynowstore
367 09/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
368 08/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
369 07/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ buynowstore
370 06/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
371 05/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
372 04/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
373 03/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
374 02/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
375 01/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
376 28/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
377 27/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
378 26/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
379 25/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
380 24/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
381 23/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
382 22/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
383 21/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
384 20/02/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
385 19/02/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
386 18/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
387 17/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
388 16/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
389 15/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vutrumobile
390 14/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
391 13/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ buynowstore
392 12/02/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.460.000 VNĐ congtygiatri
393 11/02/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ playmobile
394 10/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
395 09/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
396 08/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
397 07/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
398 06/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
399 05/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
400 04/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
401 03/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
402 02/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.550.000 VNĐ mobile_thienphu
403 01/02/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
404 31/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ congtygiatri
405 30/01/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
406 29/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
407 28/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
408 27/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
409 26/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
410 25/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
411 24/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
412 23/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
413 22/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
414 21/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ smban66
415 20/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ vutrumobile
416 19/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ smban66
417 18/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
418 17/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ smban66
419 16/01/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ buynowstore
420 15/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
421 14/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
422 13/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
423 12/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
424 11/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
425 10/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
426 09/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
427 08/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
428 07/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
429 06/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
430 05/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
431 04/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
432 03/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
433 02/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
434 01/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
435 31/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
436 30/12/2013 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
437 29/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
438 28/12/2013 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
439 27/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
440 26/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
441 25/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
442 24/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
443 23/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
444 22/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
445 21/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
446 20/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ congtygiatri
447 19/12/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ buynowstore
448 18/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ congtygiatri
449 17/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
450 16/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ congtygiatri
451 15/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
452 14/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
453 13/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ vutrumobile
454 12/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
455 11/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
456 10/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ smban66
457 09/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
458 08/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
459 07/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
460 06/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
461 05/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
462 04/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ smban66
463 03/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
464 02/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
465 01/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
466 30/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
467 29/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
468 28/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
469 27/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
470 26/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
471 25/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
472 24/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
473 23/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
474 22/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
475 21/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
476 20/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ smban66
477 19/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
478 18/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
479 17/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
480 16/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
481 15/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
482 14/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
483 13/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
484 12/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
485 11/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
486 10/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
487 09/11/2013 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ lehieumobile
488 08/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
489 07/11/2013 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lehieumobile
490 06/11/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
491 05/11/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lehieumobile
492 04/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
493 03/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
494 02/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
495 01/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
496 31/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
497 30/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
498 29/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
499 28/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
500 27/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
501 26/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
502 25/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ lehieumobile
503 24/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
504 23/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 3.350.000 VNĐ manhthangpro78
505 22/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
506 21/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
507 20/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
508 19/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
509 18/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
510 17/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 3.350.000 VNĐ manhthangpro78
511 16/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
512 15/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
513 14/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
514 13/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
515 12/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
516 11/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
517 10/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
518 09/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
519 08/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
520 07/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
521 06/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
522 05/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
523 04/10/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ binhduongmobile
524 03/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
525 02/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
526 01/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ congtygiatri
527 30/09/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
528 29/09/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
529 28/09/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ binhduongmobile
530 27/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
531 26/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
532 25/09/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
533 24/09/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
534 23/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
535 22/09/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
536 21/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ lehieumobile
537 20/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
538 19/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ smban66
539 18/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ lehieumobile
540 17/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ smban66
541 16/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
542 15/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
543 14/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
544 13/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
545 12/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
546 11/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
547 10/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ smban66
548 09/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ lehieumobile
549 08/09/2013 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
550 07/09/2013 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmaycongthao
551 06/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 3.850.000 VNĐ dienmaycongthao
552 05/09/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
553 04/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ lehieumobile
554 03/09/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
555 02/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
556 01/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ lehieumobile
557 31/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 3.850.000 VNĐ dienmaycongthao
558 30/08/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ congtygiatri
559 29/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
560 28/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
561 27/08/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
562 26/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
563 25/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
564 24/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
565 23/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
566 22/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
567 21/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
568 20/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
569 19/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
570 18/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
571 17/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
572 16/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
573 15/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ vutrumobile
574 14/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
575 13/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
576 12/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Giá không đổi thienanhmobile
577 11/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
578 10/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
579 09/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Giá không đổi thienanhmobile
580 08/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Giá không đổi thienanhmobile
581 07/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
582 06/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
583 05/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Giá không đổi thienanhmobile
584 04/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
585 03/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
586 02/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
587 01/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
588 31/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
589 30/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
590 29/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
591 28/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
592 27/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
593 26/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
594 25/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
595 24/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
596 23/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
597 22/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
598 21/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
599 20/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
600 19/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
601 18/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
602 17/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
603 16/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
604 15/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
605 14/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
606 13/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
607 12/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
608 11/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
609 10/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
610 09/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
611 08/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
612 07/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
613 06/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
614 05/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
615 04/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
616 03/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
617 02/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
618 01/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
619 30/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
620 29/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
621 28/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
622 27/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
623 26/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
624 25/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
625 24/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
626 23/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
627 22/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
628 21/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
629 20/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
630 19/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
631 18/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
632 17/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
633 16/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
634 15/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
635 14/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
636 13/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
637 12/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vutrumobile
638 11/06/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ muahangtructuyen
639 10/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
640 09/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
641 08/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
642 07/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
643 06/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
644 05/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
645 04/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
646 03/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
647 02/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
648 01/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
649 31/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
650 30/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
651 29/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
652 28/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
653 27/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
654 26/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
655 25/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
656 24/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
657 23/05/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
658 22/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
659 21/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
660 20/05/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
661 19/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
662 18/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
663 17/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
664 16/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ bichngocmobile
665 15/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
666 14/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
667 13/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
668 12/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ B_Nmobile
669 11/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
670 10/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
671 09/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
672 08/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
673 07/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
674 06/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
675 05/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
676 04/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
677 03/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
678 02/05/2013 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
679 30/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
680 29/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
681 28/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
682 27/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
683 26/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
684 25/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
685 24/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
686 23/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
687 22/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
688 21/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ B_Nmobile
689 20/04/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
690 19/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
691 18/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
692 17/04/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
693 16/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
694 15/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
695 14/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
696 13/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
697 12/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
698 11/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
699 10/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
700 09/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
701 08/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
702 07/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
703 06/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
704 05/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
705 04/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
706 03/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
707 02/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
708 01/04/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
709 31/03/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
710 30/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
711 29/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
712 28/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
713 27/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
714 26/03/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
715 25/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
716 24/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
717 23/03/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.160.000 VNĐ congtygiatri
718 22/03/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
719 21/03/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daiphuminh
720 20/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
721 19/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
722 18/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
723 17/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
724 16/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ bichngocmobile
725 15/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
726 14/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ B_Nmobile
727 13/03/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ congtygiatri
728 12/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ B_Nmobile
729 11/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
730 10/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
731 09/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
732 08/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ B_Nmobile
733 07/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
734 06/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
735 05/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
736 04/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
737 03/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
738 02/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
739 01/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ bichngocmobile
740 28/02/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
741 27/02/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.350.000 VNĐ anhkhoamobile
742 26/02/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
743 25/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ bichngocmobile
744 24/02/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
745 23/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ bichngocmobile
746 22/02/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
747 21/02/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mobiletuongvy
748 20/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thoitrangmobile
749 19/02/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ vutrumobile
750 18/02/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ CORY3Mobile
751 17/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
752 16/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
753 15/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
754 14/02/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
755 12/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
756 11/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
757 10/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
758 09/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
759 08/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ duclinh2mobile
760 07/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
761 06/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
762 05/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
763 04/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobile_thienphu
764 03/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
765 02/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bichngocmobile
766 01/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
767 31/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
768 30/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
769 29/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
770 28/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
771 27/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
772 26/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mobile_thienphu
773 25/01/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
774 24/01/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
775 23/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobile_thienphu
776 22/01/2013 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ tuanmobi
777 21/01/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
778 20/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
779 19/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobile_thienphu
780 18/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ B_Nmobile
781 17/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
782 16/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
783 15/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
784 14/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
785 13/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ muahangtructuyen
786 12/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
787 11/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
788 10/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
789 09/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ muahangtructuyen
790 08/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
791 07/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
792 06/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
793 05/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
794 04/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
795 03/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ duclinh2mobile
796 02/01/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
797 01/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
798 31/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mobile_thienphu
799 30/12/2012 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ antuongmobile
800 29/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
801 28/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
802 27/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
803 26/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
804 25/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
805 24/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
806 23/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
807 22/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mobile_thienphu
808 21/12/2012 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ huyenmymobile
809 20/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
810 19/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
811 18/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
812 17/12/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
813 16/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
814 15/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
815 14/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mobile_thienphu
816 13/12/2012 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ congtygiatri
817 12/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
818 11/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
819 10/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
820 09/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
821 08/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
822 07/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
823 06/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ muahangtructuyen
824 05/12/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
825 04/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ buynowstore
826 03/12/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
827 02/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
828 01/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
829 30/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
830 29/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
831 28/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
832 27/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ muahangtructuyen
833 26/11/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dtddlehung
834 25/11/2012 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ didongcaocap
835 24/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
836 23/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ benmobile
837 22/11/2012 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ baothymobile
838 21/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
839 20/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ B_Nmobile
840 19/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
841 18/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
842 17/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
843 16/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
844 15/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
845 14/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
846 13/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
847 12/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
848 11/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ nghia_mobile
849 10/11/2012 1 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ mobigiare
850 09/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
851 08/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
852 07/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
853 06/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
854 05/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
855 04/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
856 03/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ benmobile
857 02/11/2012 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ minhnhatmobile
858 01/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
859 31/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
860 30/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
861 29/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
862 28/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
863 27/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
864 26/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
865 25/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
866 24/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ nghia_mobile
867 23/10/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi giachinhmobile
868 22/10/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi giachinhmobile
869 21/10/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi giachinhmobile
870 20/10/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ giachinhmobile
871 19/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ antuongmobile
872 18/10/2012 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
873 17/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ antuongmobile
874 16/10/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi benmobile
875 15/10/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
876 14/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ minhphumobile
877 13/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
878 12/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
879 11/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
880 10/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
881 09/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ lehieumobile
882 08/10/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
883 07/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
884 06/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
885 05/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ nghia_mobile
886 04/10/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi alodidong
887 03/10/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
888 02/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
889 01/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
890 30/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ nghia_mobile
891 29/09/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi alodidong
892 28/09/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi alodidong
893 27/09/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ alodidong
894 26/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ tienxanhmobile
895 25/09/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
896 24/09/2012 1 ngày 3.049.000 ₫ Giá không đổi alodidong
897 23/09/2012 1 ngày 3.049.000 ₫ Giá không đổi alodidong
898 22/09/2012 1 ngày 3.049.000 ₫ Giá không đổi alodidong
899 21/09/2012 1 ngày 3.049.000 ₫ Giá không đổi alodidong
900 20/09/2012 1 ngày 3.049.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ alodidong
901 19/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
902 18/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
903 17/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ lehieumobile
904 16/09/2012 1 ngày 3.099.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
905 15/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
906 14/09/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphongmobile
907 13/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
908 12/09/2012 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ symobile
909 11/09/2012 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
910 10/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dtddlehung
911 09/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
912 08/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ dtddlehung
913 07/09/2012 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
914 06/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
915 05/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
916 04/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ antuongmobile
917 03/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ benmobile
918 02/09/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ tienxanhmobile
919 01/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi benmobile
920 31/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi benmobile
921 30/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi benmobile
922 29/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi benmobile
923 28/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benmobile
924 27/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
925 26/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
926 25/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
927 24/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ antuongmobile
928 23/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
929 22/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
930 21/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
931 20/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ antuongmobile
932 19/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
933 18/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ antuongmobile
934 17/08/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
935 16/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vutrumobile
936 15/08/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
937 14/08/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ lehieumobile
938 13/08/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ benmobile
939 12/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi alodidong
940 11/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi alodidong
941 10/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ alodidong
942 09/08/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ lehieumobile
943 08/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
944 07/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
945 06/08/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuanmobi
946 05/08/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tuanmobi
947 04/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ lehieumobile
948 03/08/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ antuongmobile
949 02/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
950 01/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ lehieumobile
951 31/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
952 30/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
953 29/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
954 28/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
955 27/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
956 26/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
957 25/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
958 24/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
959 23/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
960 22/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
961 21/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
962 20/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
963 19/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ antuongmobile
964 18/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
965 17/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
966 16/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ antuongmobile
967 15/07/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nguyentienbo
968 14/07/2012 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ nghia_mobile
969 13/07/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ nguyentienbo
970 12/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
971 11/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
972 10/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
973 09/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ daiphuminh
974 08/07/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ nguyentienbo
975 07/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
976 06/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
977 05/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
978 04/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
979 03/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
980 02/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
981 01/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
982 30/06/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
983 29/06/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ antuongmobile
984 28/06/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
985 27/06/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
986 26/06/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
987 25/06/2012 3.600.000 ₫ tienxanhmobile
Có tổng cộng 987 thay đổi giá của sản phẩm LG BL40 New Chocolate đã được hệ thống ghi lại.