• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của LG BL40 New Chocolate

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm LG BL40 New Chocolate chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 08/04/2015 21 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobile_thienphu
2 18/03/2015 5 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ tinthanhmobile
3 13/03/2015 15 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ bvtmobile
4 26/02/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.401.000 VNĐ tinthanhmobile
5 25/02/2015 1 ngày 1.799.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
6 24/02/2015 3 ngày 1.799.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ banbuonbanle
7 21/02/2015 8 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 799.000 VNĐ bvtmobile
8 13/02/2015 15 ngày 1.799.000 ₫ Giảm 1.401.000 VNĐ banbuonbanle
9 29/01/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.401.000 VNĐ tinthanhmobile
10 28/01/2015 1 ngày 1.799.000 ₫ Giảm 1.401.000 VNĐ banbuonbanle
11 27/01/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
12 24/01/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
13 23/01/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ tinthanhmobile
14 22/01/2015 13 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 2.090.000 VNĐ daiphuminh
15 09/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
16 08/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
17 07/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
18 06/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
19 05/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
20 04/01/2015 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
21 03/01/2015 2 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
22 01/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
23 31/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
24 30/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
25 29/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
26 28/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
27 27/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
28 26/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
29 25/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
30 24/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
31 23/12/2014 2 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
32 21/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
33 20/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
34 19/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
35 18/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
36 17/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
37 16/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
38 15/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
39 14/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
40 13/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
41 12/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ lehieumobile
42 11/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
43 10/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
44 09/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
45 08/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
46 07/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
47 06/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
48 05/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
49 04/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
50 03/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
51 02/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
52 01/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
53 30/11/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
54 29/11/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
55 28/11/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
56 27/11/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
57 26/11/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ bvtmobile
58 25/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
59 24/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
60 23/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
61 22/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
62 21/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
63 20/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
64 19/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
65 18/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
66 17/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
67 16/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
68 15/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
69 14/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
70 13/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
71 12/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
72 11/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
73 10/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
74 09/11/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
75 08/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
76 07/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
77 06/11/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
78 05/11/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
79 04/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
80 03/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
81 02/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
82 01/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
83 31/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
84 30/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
85 29/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
86 28/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
87 27/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
88 26/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
89 25/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
90 24/10/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
91 22/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
92 21/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
93 20/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
94 19/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
95 18/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
96 17/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
97 16/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
98 15/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
99 14/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
100 13/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
101 12/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
102 11/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
103 10/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
104 09/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
105 08/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
106 07/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
107 06/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
108 05/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
109 04/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
110 03/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
111 02/10/2014 7 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
112 25/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
113 24/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
114 23/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
115 22/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
116 21/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
117 20/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
118 19/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
119 18/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
120 17/09/2014 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
121 15/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
122 14/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
123 13/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
124 12/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
125 11/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
126 10/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
127 09/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
128 08/09/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
129 06/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
130 05/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
131 04/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
132 03/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
133 02/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
134 01/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
135 31/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
136 30/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
137 29/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
138 28/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
139 27/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 899.000 VNĐ shoptuoanhphone
140 26/08/2014 1 ngày 2.299.000 ₫ Tăng 899.000 VNĐ banbuonbanle
141 25/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
142 24/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
143 23/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
144 22/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
145 21/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
146 20/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
147 19/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
148 18/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
149 17/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
150 16/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
151 15/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
152 14/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
153 13/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
154 12/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
155 11/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
156 10/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
157 09/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
158 08/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
159 07/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
160 06/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
161 05/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
162 04/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
163 03/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
164 02/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
165 01/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
166 31/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
167 30/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
168 29/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
169 28/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
170 27/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
171 26/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
172 25/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
173 24/07/2014 2 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
174 22/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
175 21/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
176 20/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
177 19/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
178 18/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
179 17/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
180 16/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
181 15/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
182 14/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
183 13/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
184 12/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
185 11/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
186 10/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
187 09/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
188 08/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
189 07/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
190 06/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
191 05/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
192 04/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
193 03/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
194 02/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
195 01/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
196 30/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
197 29/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
198 28/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ lehieumobile
199 27/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
200 26/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
201 25/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
202 24/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
203 23/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
204 22/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
205 21/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
206 20/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
207 19/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
208 18/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
209 17/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
210 16/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
211 15/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
212 14/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
213 13/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
214 12/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
215 11/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
216 10/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
217 09/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
218 08/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
219 07/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
220 06/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
221 05/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
222 04/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
223 03/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
224 02/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
225 01/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
226 31/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
227 30/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
228 29/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
229 28/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
230 27/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
231 26/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
232 25/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
233 24/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
234 23/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
235 22/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
236 21/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
237 20/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
238 19/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
239 18/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
240 17/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
241 16/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
242 15/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
243 14/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
244 13/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
245 12/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
246 11/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
247 10/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
248 09/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
249 08/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
250 07/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
251 06/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
252 05/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
253 04/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
254 03/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
255 02/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
256 01/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
257 30/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
258 29/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
259 28/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
260 27/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
261 26/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
262 25/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
263 24/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
264 23/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
265 22/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
266 21/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
267 20/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
268 19/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
269 18/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
270 17/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
271 16/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
272 15/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
273 14/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
274 13/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
275 12/04/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuanphat
276 11/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
277 10/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
278 09/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
279 08/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
280 07/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.950.000 VNĐ congtygiatri
281 06/04/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
282 05/04/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ phuongnammobile
283 04/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
284 03/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
285 02/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
286 01/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
287 31/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
288 30/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
289 29/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
290 28/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
291 27/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoaiandroid
292 26/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
293 25/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
294 24/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
295 23/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
296 22/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
297 21/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ banbuonbanle
298 20/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
299 19/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
300 18/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ buynowstore
301 17/03/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
302 16/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
303 15/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
304 14/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
305 13/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
306 12/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
307 11/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
308 10/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ buynowstore
309 09/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
310 08/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
311 07/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ buynowstore
312 06/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
313 05/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
314 04/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
315 03/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
316 02/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
317 01/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
318 28/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
319 27/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
320 26/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
321 25/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
322 24/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
323 23/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
324 22/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
325 21/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
326 20/02/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
327 19/02/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
328 18/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
329 17/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
330 16/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
331 15/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vutrumobile
332 14/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
333 13/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ buynowstore
334 12/02/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.460.000 VNĐ congtygiatri
335 11/02/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ playmobile
336 10/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
337 09/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
338 08/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
339 07/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
340 06/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
341 05/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
342 04/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
343 03/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
344 02/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.550.000 VNĐ mobile_thienphu
345 01/02/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
346 31/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ congtygiatri
347 30/01/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
348 29/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
349 28/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
350 27/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
351 26/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
352 25/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
353 24/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
354 23/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
355 22/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
356 21/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ smban66
357 20/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ vutrumobile
358 19/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ smban66
359 18/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
360 17/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ smban66
361 16/01/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ buynowstore
362 15/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
363 14/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
364 13/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
365 12/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
366 11/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
367 10/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
368 09/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
369 08/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
370 07/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
371 06/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
372 05/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
373 04/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
374 03/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
375 02/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
376 01/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
377 31/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
378 30/12/2013 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
379 29/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
380 28/12/2013 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
381 27/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
382 26/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
383 25/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
384 24/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
385 23/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
386 22/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
387 21/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
388 20/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ congtygiatri
389 19/12/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ buynowstore
390 18/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ congtygiatri
391 17/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
392 16/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ congtygiatri
393 15/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
394 14/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
395 13/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ vutrumobile
396 12/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
397 11/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
398 10/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ smban66
399 09/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
400 08/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
401 07/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
402 06/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
403 05/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
404 04/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ smban66
405 03/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
406 02/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
407 01/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
408 30/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
409 29/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
410 28/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
411 27/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
412 26/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
413 25/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
414 24/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
415 23/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
416 22/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
417 21/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
418 20/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ smban66
419 19/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
420 18/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
421 17/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
422 16/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
423 15/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
424 14/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
425 13/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
426 12/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
427 11/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
428 10/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
429 09/11/2013 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ lehieumobile
430 08/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
431 07/11/2013 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lehieumobile
432 06/11/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
433 05/11/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lehieumobile
434 04/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
435 03/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
436 02/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
437 01/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
438 31/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
439 30/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
440 29/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
441 28/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
442 27/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
443 26/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
444 25/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ lehieumobile
445 24/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
446 23/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 3.350.000 VNĐ manhthangpro78
447 22/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
448 21/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
449 20/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
450 19/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
451 18/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
452 17/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 3.350.000 VNĐ manhthangpro78
453 16/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
454 15/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
455 14/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
456 13/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
457 12/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
458 11/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
459 10/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
460 09/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
461 08/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
462 07/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
463 06/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
464 05/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
465 04/10/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ binhduongmobile
466 03/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
467 02/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
468 01/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ congtygiatri
469 30/09/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
470 29/09/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
471 28/09/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ binhduongmobile
472 27/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
473 26/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
474 25/09/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
475 24/09/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
476 23/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
477 22/09/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
478 21/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ lehieumobile
479 20/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
480 19/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ smban66
481 18/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ lehieumobile
482 17/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ smban66
483 16/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
484 15/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
485 14/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
486 13/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
487 12/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
488 11/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
489 10/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ smban66
490 09/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ lehieumobile
491 08/09/2013 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
492 07/09/2013 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmaycongthao
493 06/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 3.850.000 VNĐ dienmaycongthao
494 05/09/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
495 04/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ lehieumobile
496 03/09/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
497 02/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
498 01/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ lehieumobile
499 31/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 3.850.000 VNĐ dienmaycongthao
500 30/08/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ congtygiatri
501 29/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
502 28/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
503 27/08/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
504 26/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
505 25/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
506 24/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
507 23/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
508 22/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
509 21/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
510 20/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
511 19/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
512 18/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
513 17/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
514 16/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
515 15/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ vutrumobile
516 14/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
517 13/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
518 12/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Giá không đổi thienanhmobile
519 11/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
520 10/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
521 09/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Giá không đổi thienanhmobile
522 08/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Giá không đổi thienanhmobile
523 07/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
524 06/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
525 05/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Giá không đổi thienanhmobile
526 04/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
527 03/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
528 02/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
529 01/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
530 31/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
531 30/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
532 29/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
533 28/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
534 27/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
535 26/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
536 25/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
537 24/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
538 23/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
539 22/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
540 21/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
541 20/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
542 19/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
543 18/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
544 17/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
545 16/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
546 15/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
547 14/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
548 13/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
549 12/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
550 11/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
551 10/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
552 09/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
553 08/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
554 07/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
555 06/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
556 05/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
557 04/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
558 03/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
559 02/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
560 01/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
561 30/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
562 29/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
563 28/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
564 27/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
565 26/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
566 25/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
567 24/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
568 23/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
569 22/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
570 21/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
571 20/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
572 19/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
573 18/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
574 17/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
575 16/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
576 15/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
577 14/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
578 13/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
579 12/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vutrumobile
580 11/06/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ muahangtructuyen
581 10/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
582 09/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
583 08/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
584 07/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
585 06/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
586 05/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
587 04/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
588 03/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
589 02/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
590 01/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
591 31/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
592 30/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
593 29/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
594 28/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
595 27/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
596 26/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
597 25/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
598 24/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
599 23/05/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
600 22/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
601 21/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
602 20/05/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
603 19/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
604 18/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
605 17/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
606 16/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ bichngocmobile
607 15/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
608 14/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
609 13/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
610 12/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ B_Nmobile
611 11/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
612 10/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
613 09/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
614 08/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
615 07/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
616 06/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
617 05/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
618 04/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
619 03/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
620 02/05/2013 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
621 30/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
622 29/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
623 28/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
624 27/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
625 26/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
626 25/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
627 24/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
628 23/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
629 22/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
630 21/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ B_Nmobile
631 20/04/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
632 19/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
633 18/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
634 17/04/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
635 16/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
636 15/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
637 14/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
638 13/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
639 12/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
640 11/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
641 10/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
642 09/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
643 08/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
644 07/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
645 06/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
646 05/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
647 04/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
648 03/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
649 02/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
650 01/04/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
651 31/03/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
652 30/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
653 29/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
654 28/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
655 27/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
656 26/03/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
657 25/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
658 24/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
659 23/03/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.160.000 VNĐ congtygiatri
660 22/03/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
661 21/03/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daiphuminh
662 20/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
663 19/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
664 18/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
665 17/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
666 16/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ bichngocmobile
667 15/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
668 14/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ B_Nmobile
669 13/03/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ congtygiatri
670 12/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ B_Nmobile
671 11/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
672 10/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
673 09/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
674 08/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ B_Nmobile
675 07/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
676 06/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
677 05/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
678 04/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
679 03/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
680 02/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
681 01/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ bichngocmobile
682 28/02/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
683 27/02/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.350.000 VNĐ anhkhoamobile
684 26/02/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
685 25/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ bichngocmobile
686 24/02/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
687 23/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ bichngocmobile
688 22/02/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
689 21/02/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mobiletuongvy
690 20/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thoitrangmobile
691 19/02/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ vutrumobile
692 18/02/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ CORY3Mobile
693 17/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
694 16/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
695 15/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
696 14/02/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
697 12/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
698 11/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
699 10/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
700 09/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
701 08/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ duclinh2mobile
702 07/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
703 06/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
704 05/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
705 04/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobile_thienphu
706 03/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
707 02/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bichngocmobile
708 01/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
709 31/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
710 30/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
711 29/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
712 28/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
713 27/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
714 26/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mobile_thienphu
715 25/01/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
716 24/01/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
717 23/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobile_thienphu
718 22/01/2013 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ tuanmobi
719 21/01/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
720 20/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
721 19/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobile_thienphu
722 18/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ B_Nmobile
723 17/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
724 16/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
725 15/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
726 14/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
727 13/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ muahangtructuyen
728 12/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
729 11/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
730 10/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
731 09/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ muahangtructuyen
732 08/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
733 07/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
734 06/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
735 05/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
736 04/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
737 03/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ duclinh2mobile
738 02/01/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
739 01/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
740 31/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mobile_thienphu
741 30/12/2012 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ antuongmobile
742 29/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
743 28/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
744 27/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
745 26/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
746 25/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
747 24/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
748 23/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
749 22/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mobile_thienphu
750 21/12/2012 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ huyenmymobile
751 20/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
752 19/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
753 18/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
754 17/12/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
755 16/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
756 15/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
757 14/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mobile_thienphu
758 13/12/2012 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ congtygiatri
759 12/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
760 11/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
761 10/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
762 09/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
763 08/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
764 07/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
765 06/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ muahangtructuyen
766 05/12/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
767 04/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ buynowstore
768 03/12/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
769 02/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
770 01/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
771 30/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
772 29/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
773 28/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
774 27/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ muahangtructuyen
775 26/11/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dtddlehung
776 25/11/2012 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ didongcaocap
777 24/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
778 23/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ benmobile
779 22/11/2012 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ baothymobile
780 21/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
781 20/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ B_Nmobile
782 19/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
783 18/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
784 17/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
785 16/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
786 15/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
787 14/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
788 13/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
789 12/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
790 11/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ nghia_mobile
791 10/11/2012 1 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ mobigiare
792 09/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
793 08/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
794 07/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
795 06/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
796 05/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
797 04/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
798 03/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ benmobile
799 02/11/2012 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ minhnhatmobile
800 01/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
801 31/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
802 30/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
803 29/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
804 28/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
805 27/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
806 26/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
807 25/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
808 24/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ nghia_mobile
809 23/10/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi giachinhmobile
810 22/10/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi giachinhmobile
811 21/10/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi giachinhmobile
812 20/10/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ giachinhmobile
813 19/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ antuongmobile
814 18/10/2012 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
815 17/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ antuongmobile
816 16/10/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi benmobile
817 15/10/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
818 14/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ minhphumobile
819 13/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
820 12/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
821 11/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
822 10/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
823 09/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ lehieumobile
824 08/10/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
825 07/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
826 06/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
827 05/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ nghia_mobile
828 04/10/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi alodidong
829 03/10/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
830 02/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
831 01/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
832 30/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ nghia_mobile
833 29/09/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi alodidong
834 28/09/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi alodidong
835 27/09/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ alodidong
836 26/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ tienxanhmobile
837 25/09/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
838 24/09/2012 1 ngày 3.049.000 ₫ Giá không đổi alodidong
839 23/09/2012 1 ngày 3.049.000 ₫ Giá không đổi alodidong
840 22/09/2012 1 ngày 3.049.000 ₫ Giá không đổi alodidong
841 21/09/2012 1 ngày 3.049.000 ₫ Giá không đổi alodidong
842 20/09/2012 1 ngày 3.049.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ alodidong
843 19/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
844 18/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
845 17/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ lehieumobile
846 16/09/2012 1 ngày 3.099.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
847 15/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
848 14/09/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphongmobile
849 13/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
850 12/09/2012 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ symobile
851 11/09/2012 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
852 10/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dtddlehung
853 09/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
854 08/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ dtddlehung
855 07/09/2012 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
856 06/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
857 05/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
858 04/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ antuongmobile
859 03/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ benmobile
860 02/09/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ tienxanhmobile
861 01/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi benmobile
862 31/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi benmobile
863 30/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi benmobile
864 29/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi benmobile
865 28/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benmobile
866 27/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
867 26/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
868 25/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
869 24/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ antuongmobile
870 23/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
871 22/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
872 21/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
873 20/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ antuongmobile
874 19/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
875 18/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ antuongmobile
876 17/08/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
877 16/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vutrumobile
878 15/08/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
879 14/08/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ lehieumobile
880 13/08/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ benmobile
881 12/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi alodidong
882 11/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi alodidong
883 10/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ alodidong
884 09/08/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ lehieumobile
885 08/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
886 07/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
887 06/08/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuanmobi
888 05/08/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tuanmobi
889 04/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ lehieumobile
890 03/08/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ antuongmobile
891 02/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
892 01/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ lehieumobile
893 31/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
894 30/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
895 29/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
896 28/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
897 27/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
898 26/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
899 25/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
900 24/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
901 23/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
902 22/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
903 21/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
904 20/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
905 19/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ antuongmobile
906 18/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
907 17/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
908 16/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ antuongmobile
909 15/07/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nguyentienbo
910 14/07/2012 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ nghia_mobile
911 13/07/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ nguyentienbo
912 12/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
913 11/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
914 10/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
915 09/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ daiphuminh
916 08/07/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ nguyentienbo
917 07/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
918 06/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
919 05/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
920 04/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
921 03/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
922 02/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
923 01/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
924 30/06/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
925 29/06/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ antuongmobile
926 28/06/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
927 27/06/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
928 26/06/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
929 25/06/2012 3.600.000 ₫ tienxanhmobile
Có tổng cộng 929 thay đổi giá của sản phẩm LG BL40 New Chocolate đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về LG BL40 New Chocolate trong mục Mobile
Từ khóa nổi bật trong tuần: ipod, honda, hoa dat ban, iphone 4, ibm-lenovo