• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của LG BL40 New Chocolate

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm LG BL40 New Chocolate chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 30/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
2 29/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
3 28/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
4 27/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
5 26/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
6 25/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
7 24/07/2014 2 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
8 22/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
9 21/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
10 20/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
11 19/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
12 18/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
13 17/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
14 16/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
15 15/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
16 14/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
17 13/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
18 12/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
19 11/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
20 10/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
21 09/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
22 08/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
23 07/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
24 06/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
25 05/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
26 04/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
27 03/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
28 02/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
29 01/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
30 30/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
31 29/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
32 28/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ lehieumobile
33 27/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
34 26/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
35 25/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
36 24/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
37 23/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
38 22/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
39 21/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
40 20/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
41 19/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
42 18/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
43 17/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
44 16/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
45 15/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
46 14/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
47 13/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
48 12/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
49 11/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
50 10/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
51 09/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
52 08/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
53 07/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
54 06/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
55 05/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
56 04/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
57 03/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
58 02/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
59 01/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
60 31/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
61 30/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
62 29/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
63 28/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
64 27/05/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
65 26/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
66 25/05/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
67 24/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
68 23/05/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
69 22/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
70 21/05/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
71 20/05/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
72 19/05/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
73 18/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
74 17/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
75 16/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
76 15/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
77 14/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
78 13/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
79 12/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
80 11/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
81 10/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
82 09/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi phuongnammobile
83 08/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi phuongnammobile
84 07/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
85 06/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
86 05/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
87 04/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
88 03/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
89 02/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
90 01/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
91 30/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
92 29/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
93 28/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
94 27/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
95 26/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
96 25/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
97 24/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
98 23/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
99 22/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
100 21/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
101 20/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
102 19/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
103 18/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
104 17/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
105 16/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
106 15/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
107 14/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
108 13/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
109 12/04/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuanphat
110 11/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
111 10/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
112 09/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
113 08/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
114 07/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.950.000 VNĐ congtygiatri
115 06/04/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi phuongnammobile
116 05/04/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 1.900.000 VNĐ phuongnammobile
117 04/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
118 03/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
119 02/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
120 01/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
121 31/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
122 30/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
123 29/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
124 28/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
125 27/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi shopdienthoaiandroid
126 26/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
127 25/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
128 24/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
129 23/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
130 22/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
131 21/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ banbuonbanle
132 20/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
133 19/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
134 18/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ buynowstore
135 17/03/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
136 16/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
137 15/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
138 14/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
139 13/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
140 12/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
141 11/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
142 10/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 201.000 VNĐ buynowstore
143 09/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
144 08/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
145 07/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ buynowstore
146 06/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
147 05/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
148 04/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
149 03/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
150 02/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
151 01/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
152 28/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
153 27/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
154 26/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
155 25/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
156 24/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
157 23/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
158 22/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
159 21/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
160 20/02/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
161 19/02/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
162 18/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
163 17/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
164 16/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
165 15/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ vutrumobile
166 14/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
167 13/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ buynowstore
168 12/02/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.460.000 VNĐ congtygiatri
169 11/02/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ playmobile
170 10/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
171 09/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
172 08/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
173 07/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
174 06/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
175 05/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
176 04/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
177 03/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
178 02/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.550.000 VNĐ mobile_thienphu
179 01/02/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
180 31/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ congtygiatri
181 30/01/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
182 29/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
183 28/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
184 27/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
185 26/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
186 25/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
187 24/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
188 23/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
189 22/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
190 21/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ smban66
191 20/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ vutrumobile
192 19/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ smban66
193 18/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
194 17/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ smban66
195 16/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ buynowstore
196 15/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
197 14/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
198 13/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
199 12/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
200 11/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
201 10/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
202 09/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
203 08/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
204 07/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
205 06/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
206 05/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
207 04/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
208 03/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
209 02/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
210 01/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
211 31/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
212 30/12/2013 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
213 29/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
214 28/12/2013 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
215 27/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
216 26/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
217 25/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
218 24/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
219 23/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
220 22/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
221 21/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
222 20/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ congtygiatri
223 19/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ buynowstore
224 18/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.650.000 VNĐ congtygiatri
225 17/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
226 16/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.650.000 VNĐ congtygiatri
227 15/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
228 14/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
229 13/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ vutrumobile
230 12/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
231 11/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
232 10/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ smban66
233 09/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
234 08/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
235 07/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
236 06/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
237 05/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
238 04/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ smban66
239 03/12/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
240 02/12/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
241 01/12/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
242 30/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
243 29/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
244 28/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
245 27/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
246 26/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
247 25/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
248 24/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
249 23/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
250 22/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
251 21/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
252 20/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ smban66
253 19/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
254 18/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
255 17/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
256 16/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
257 15/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
258 14/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
259 13/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
260 12/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
261 11/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
262 10/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
263 09/11/2013 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ lehieumobile
264 08/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
265 07/11/2013 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lehieumobile
266 06/11/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
267 05/11/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ lehieumobile
268 04/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
269 03/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
270 02/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
271 01/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
272 31/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
273 30/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
274 29/10/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
275 28/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
276 27/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
277 26/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
278 25/10/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ lehieumobile
279 24/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
280 23/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 3.350.000 VNĐ manhthangpro78
281 22/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
282 21/10/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
283 20/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
284 19/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
285 18/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
286 17/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 3.350.000 VNĐ manhthangpro78
287 16/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
288 15/10/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
289 14/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
290 13/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
291 12/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
292 11/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
293 10/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
294 09/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
295 08/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
296 07/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
297 06/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
298 05/10/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
299 04/10/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ binhduongmobile
300 03/10/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
301 02/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
302 01/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.850.000 VNĐ congtygiatri
303 30/09/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
304 29/09/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
305 28/09/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ binhduongmobile
306 27/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
307 26/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
308 25/09/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
309 24/09/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
310 23/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
311 22/09/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
312 21/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ lehieumobile
313 20/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
314 19/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ smban66
315 18/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ lehieumobile
316 17/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ smban66
317 16/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
318 15/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
319 14/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
320 13/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
321 12/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
322 11/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
323 10/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ smban66
324 09/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 2.400.000 VNĐ lehieumobile
325 08/09/2013 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
326 07/09/2013 1 ngày 800.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ dienmaycongthao
327 06/09/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 3.850.000 VNĐ dienmaycongthao
328 05/09/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
329 04/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 2.150.000 VNĐ lehieumobile
330 03/09/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
331 02/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
332 01/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 1.900.000 VNĐ lehieumobile
333 31/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 3.850.000 VNĐ dienmaycongthao
334 30/08/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ congtygiatri
335 29/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
336 28/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
337 27/08/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
338 26/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
339 25/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
340 24/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
341 23/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
342 22/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
343 21/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
344 20/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
345 19/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
346 18/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
347 17/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
348 16/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
349 15/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ vutrumobile
350 14/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
351 13/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
352 12/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Giá không đổi thienanhmobile
353 11/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
354 10/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
355 09/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Giá không đổi thienanhmobile
356 08/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Giá không đổi thienanhmobile
357 07/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
358 06/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
359 05/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Giá không đổi thienanhmobile
360 04/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
361 03/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
362 02/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
363 01/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
364 31/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
365 30/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
366 29/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
367 28/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
368 27/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
369 26/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
370 25/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
371 24/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
372 23/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
373 22/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
374 21/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
375 20/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
376 19/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
377 18/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
378 17/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
379 16/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
380 15/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
381 14/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
382 13/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
383 12/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
384 11/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
385 10/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
386 09/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
387 08/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
388 07/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
389 06/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
390 05/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
391 04/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
392 03/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
393 02/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
394 01/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
395 30/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
396 29/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
397 28/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
398 27/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
399 26/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
400 25/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
401 24/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
402 23/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
403 22/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
404 21/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
405 20/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
406 19/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
407 18/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
408 17/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
409 16/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
410 15/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
411 14/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
412 13/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
413 12/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ vutrumobile
414 11/06/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ muahangtructuyen
415 10/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
416 09/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
417 08/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
418 07/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
419 06/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
420 05/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
421 04/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
422 03/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
423 02/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
424 01/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
425 31/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
426 30/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
427 29/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
428 28/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
429 27/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
430 26/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
431 25/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
432 24/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
433 23/05/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
434 22/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
435 21/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
436 20/05/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
437 19/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
438 18/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
439 17/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
440 16/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ bichngocmobile
441 15/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
442 14/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
443 13/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
444 12/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ B_Nmobile
445 11/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
446 10/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
447 09/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
448 08/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
449 07/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
450 06/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
451 05/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
452 04/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
453 03/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
454 02/05/2013 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
455 30/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
456 29/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
457 28/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
458 27/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
459 26/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
460 25/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
461 24/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
462 23/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
463 22/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
464 21/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ B_Nmobile
465 20/04/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
466 19/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
467 18/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
468 17/04/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
469 16/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
470 15/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
471 14/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
472 13/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
473 12/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
474 11/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
475 10/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
476 09/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
477 08/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
478 07/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
479 06/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
480 05/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
481 04/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
482 03/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
483 02/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
484 01/04/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
485 31/03/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
486 30/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
487 29/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
488 28/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
489 27/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
490 26/03/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
491 25/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
492 24/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
493 23/03/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.160.000 VNĐ congtygiatri
494 22/03/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
495 21/03/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ daiphuminh
496 20/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
497 19/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
498 18/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
499 17/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
500 16/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ bichngocmobile
501 15/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
502 14/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 2.150.000 VNĐ B_Nmobile
503 13/03/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ congtygiatri
504 12/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ B_Nmobile
505 11/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
506 10/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
507 09/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
508 08/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ B_Nmobile
509 07/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
510 06/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
511 05/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
512 04/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
513 03/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
514 02/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
515 01/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ bichngocmobile
516 28/02/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
517 27/02/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.350.000 VNĐ anhkhoamobile
518 26/02/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
519 25/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 2.350.000 VNĐ bichngocmobile
520 24/02/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
521 23/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ bichngocmobile
522 22/02/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
523 21/02/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ mobiletuongvy
524 20/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ thoitrangmobile
525 19/02/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ vutrumobile
526 18/02/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ CORY3Mobile
527 17/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
528 16/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
529 15/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
530 14/02/2013 2 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
531 12/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
532 11/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
533 10/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
534 09/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
535 08/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ duclinh2mobile
536 07/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
537 06/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
538 05/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
539 04/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mobile_thienphu
540 03/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
541 02/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ bichngocmobile
542 01/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
543 31/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
544 30/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
545 29/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
546 28/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
547 27/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
548 26/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mobile_thienphu
549 25/01/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
550 24/01/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
551 23/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ mobile_thienphu
552 22/01/2013 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ tuanmobi
553 21/01/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
554 20/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
555 19/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mobile_thienphu
556 18/01/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ B_Nmobile
557 17/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
558 16/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
559 15/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
560 14/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
561 13/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ muahangtructuyen
562 12/01/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
563 11/01/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
564 10/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
565 09/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ muahangtructuyen
566 08/01/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
567 07/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
568 06/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi minhnhatmobile
569 05/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
570 04/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
571 03/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ duclinh2mobile
572 02/01/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
573 01/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
574 31/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mobile_thienphu
575 30/12/2012 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ antuongmobile
576 29/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
577 28/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
578 27/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
579 26/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
580 25/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
581 24/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
582 23/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
583 22/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ mobile_thienphu
584 21/12/2012 1 ngày 3.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ huyenmymobile
585 20/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
586 19/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
587 18/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
588 17/12/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
589 16/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
590 15/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
591 14/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ mobile_thienphu
592 13/12/2012 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ congtygiatri
593 12/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
594 11/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
595 10/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
596 09/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
597 08/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
598 07/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
599 06/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ muahangtructuyen
600 05/12/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
601 04/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ buynowstore
602 03/12/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
603 02/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
604 01/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
605 30/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
606 29/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
607 28/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
608 27/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ muahangtructuyen
609 26/11/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ dtddlehung
610 25/11/2012 1 ngày 3.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ didongcaocap
611 24/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
612 23/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ benmobile
613 22/11/2012 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ baothymobile
614 21/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
615 20/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ B_Nmobile
616 19/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
617 18/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
618 17/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
619 16/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
620 15/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
621 14/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
622 13/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
623 12/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
624 11/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ nghia_mobile
625 10/11/2012 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ mobigiare
626 09/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
627 08/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
628 07/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
629 06/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
630 05/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
631 04/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
632 03/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ benmobile
633 02/11/2012 1 ngày 3.700.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ minhnhatmobile
634 01/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
635 31/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
636 30/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
637 29/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
638 28/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
639 27/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
640 26/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
641 25/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
642 24/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ nghia_mobile
643 23/10/2012 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi giachinhmobile
644 22/10/2012 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi giachinhmobile
645 21/10/2012 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi giachinhmobile
646 20/10/2012 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ giachinhmobile
647 19/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 2.350.000 VNĐ antuongmobile
648 18/10/2012 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
649 17/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ antuongmobile
650 16/10/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
651 15/10/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
652 14/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ minhphumobile
653 13/10/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
654 12/10/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
655 11/10/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
656 10/10/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
657 09/10/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ lehieumobile
658 08/10/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
659 07/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
660 06/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
661 05/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ nghia_mobile
662 04/10/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
663 03/10/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
664 02/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
665 01/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
666 30/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ nghia_mobile
667 29/09/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
668 28/09/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
669 27/09/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ alodidong
670 26/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ tienxanhmobile
671 25/09/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
672 24/09/2012 1 ngày 3.049.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
673 23/09/2012 1 ngày 3.049.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
674 22/09/2012 1 ngày 3.049.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
675 21/09/2012 1 ngày 3.049.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
676 20/09/2012 1 ngày 3.049.000 VNĐ Tăng 49.000 VNĐ alodidong
677 19/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
678 18/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
679 17/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ lehieumobile
680 16/09/2012 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
681 15/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
682 14/09/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiphongmobile
683 13/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
684 12/09/2012 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ symobile
685 11/09/2012 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
686 10/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dtddlehung
687 09/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
688 08/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ dtddlehung
689 07/09/2012 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
690 06/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
691 05/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
692 04/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ antuongmobile
693 03/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ benmobile
694 02/09/2012 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ tienxanhmobile
695 01/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
696 31/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
697 30/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
698 29/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
699 28/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ benmobile
700 27/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
701 26/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
702 25/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
703 24/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ antuongmobile
704 23/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
705 22/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
706 21/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
707 20/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ antuongmobile
708 19/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
709 18/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ antuongmobile
710 17/08/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
711 16/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ vutrumobile
712 15/08/2012 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
713 14/08/2012 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 510.000 VNĐ lehieumobile
714 13/08/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ benmobile
715 12/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
716 11/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
717 10/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ alodidong
718 09/08/2012 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ lehieumobile
719 08/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
720 07/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
721 06/08/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tuanmobi
722 05/08/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ tuanmobi
723 04/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ lehieumobile
724 03/08/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ antuongmobile
725 02/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
726 01/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ lehieumobile
727 31/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
728 30/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
729 29/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
730 28/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
731 27/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
732 26/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
733 25/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
734 24/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
735 23/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
736 22/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
737 21/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
738 20/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
739 19/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ antuongmobile
740 18/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
741 17/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
742 16/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ antuongmobile
743 15/07/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ nguyentienbo
744 14/07/2012 1 ngày 3.700.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ nghia_mobile
745 13/07/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ nguyentienbo
746 12/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
747 11/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
748 10/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
749 09/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ daiphuminh
750 08/07/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ nguyentienbo
751 07/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
752 06/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
753 05/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
754 04/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
755 03/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
756 02/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
757 01/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
758 30/06/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
759 29/06/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ antuongmobile
760 28/06/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
761 27/06/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
762 26/06/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
763 25/06/2012 3.600.000 VNĐ tienxanhmobile
Có tổng cộng 763 thay đổi giá của sản phẩm LG BL40 New Chocolate đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về LG BL40 New Chocolate trong mục Mobile