Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của LG BL40 New Chocolate

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm LG BL40 New Chocolate chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 28/12/2016 12 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ dtdidongco
2 16/12/2016 65 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
3 12/10/2016 32 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
4 10/09/2016 11 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
5 30/08/2016 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
6 27/08/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
7 26/08/2016 5 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
8 21/08/2016 17 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
9 04/08/2016 96 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
10 30/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
11 29/04/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
12 27/04/2016 15 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
13 12/04/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
14 10/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
15 09/04/2016 5 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
16 04/04/2016 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
17 31/03/2016 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
18 28/03/2016 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.199.000 VNĐ dtdidongco
19 25/03/2016 9 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienthoaibinhdan
20 16/03/2016 3 ngày 2.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ dienthoaibinhdan
21 13/03/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ T_mobile1
22 11/03/2016 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ T_mobile1
23 10/03/2016 3 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ATTMOBILE
24 07/03/2016 6 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi T_mobile1
25 01/03/2016 3 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ T_mobile1
26 27/02/2016 7 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi ATTMOBILE
27 20/02/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 299.000 VNĐ ATTMOBILE
28 19/02/2016 2 ngày 2.499.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ dienthoaibinhdan
29 17/02/2016 14 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 301.000 VNĐ T_mobile1
30 03/02/2016 5 ngày 1.799.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ banbuonbanle
31 29/01/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ ATTMOBILE
32 28/01/2016 3 ngày 1.799.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ banbuonbanle
33 25/01/2016 3 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ATTMOBILE
34 22/01/2016 8 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi T_mobile1
35 14/01/2016 4 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ T_mobile1
36 10/01/2016 3 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ ATTMOBILE
37 07/01/2016 1 ngày 1.799.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
38 06/01/2016 2 ngày 1.799.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ banbuonbanle
39 04/01/2016 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ dienthoaibinhdan
40 03/01/2016 20 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
41 14/12/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ daiphuminh
42 11/12/2015 2 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ dienthoaibinhdan
43 09/12/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ daiphuminh
44 08/12/2015 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ dienthoaibinhdan
45 07/12/2015 7 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ daiphuminh
46 30/11/2015 25 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ dienthoaibinhdan
47 05/11/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ daiphuminh
48 04/11/2015 15 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ dienthoaibinhdan
49 20/10/2015 12 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
50 08/10/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
51 07/10/2015 2 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
52 05/10/2015 2 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 6.800.000 VNĐ daiphuminh
53 03/10/2015 23 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 6.800.000 VNĐ demo37
54 10/09/2015 11 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
55 30/08/2015 2 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 6.800.000 VNĐ daiphuminh
56 28/08/2015 25 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 6.800.000 VNĐ demo37
57 03/08/2015 32 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
58 02/07/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tinthanhmobile
59 29/06/2015 5 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
60 24/06/2015 7 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Sky_Lg_giare
61 17/06/2015 15 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ didong_pro
62 02/06/2015 11 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
63 22/05/2015 3 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
64 19/05/2015 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
65 18/05/2015 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
66 17/05/2015 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
67 16/05/2015 38 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
68 08/04/2015 21 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobile_thienphu
69 18/03/2015 5 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ tinthanhmobile
70 13/03/2015 15 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ bvtmobile
71 26/02/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.401.000 VNĐ tinthanhmobile
72 25/02/2015 1 ngày 1.799.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
73 24/02/2015 3 ngày 1.799.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ banbuonbanle
74 21/02/2015 8 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 799.000 VNĐ bvtmobile
75 13/02/2015 15 ngày 1.799.000 ₫ Giảm 1.401.000 VNĐ banbuonbanle
76 29/01/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.401.000 VNĐ tinthanhmobile
77 28/01/2015 1 ngày 1.799.000 ₫ Giảm 1.401.000 VNĐ banbuonbanle
78 27/01/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
79 24/01/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
80 23/01/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ tinthanhmobile
81 22/01/2015 13 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 2.090.000 VNĐ daiphuminh
82 09/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
83 08/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
84 07/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
85 06/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
86 05/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
87 04/01/2015 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
88 03/01/2015 2 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
89 01/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
90 31/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
91 30/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
92 29/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
93 28/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
94 27/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
95 26/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
96 25/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
97 24/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
98 23/12/2014 2 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
99 21/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
100 20/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
101 19/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
102 18/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
103 17/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
104 16/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
105 15/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
106 14/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
107 13/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
108 12/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ lehieumobile
109 11/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
110 10/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
111 09/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
112 08/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
113 07/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
114 06/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
115 05/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
116 04/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
117 03/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
118 02/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
119 01/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
120 30/11/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
121 29/11/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
122 28/11/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
123 27/11/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
124 26/11/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ bvtmobile
125 25/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
126 24/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
127 23/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
128 22/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
129 21/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
130 20/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
131 19/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
132 18/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
133 17/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
134 16/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
135 15/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
136 14/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
137 13/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
138 12/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
139 11/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
140 10/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
141 09/11/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
142 08/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
143 07/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
144 06/11/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
145 05/11/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
146 04/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
147 03/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
148 02/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
149 01/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
150 31/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
151 30/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
152 29/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
153 28/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
154 27/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
155 26/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
156 25/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
157 24/10/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
158 22/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
159 21/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
160 20/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
161 19/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
162 18/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
163 17/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
164 16/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
165 15/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
166 14/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
167 13/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
168 12/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
169 11/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
170 10/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
171 09/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
172 08/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
173 07/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
174 06/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
175 05/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
176 04/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
177 03/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
178 02/10/2014 7 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
179 25/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
180 24/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
181 23/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
182 22/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
183 21/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
184 20/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
185 19/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
186 18/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
187 17/09/2014 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
188 15/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
189 14/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
190 13/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
191 12/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
192 11/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
193 10/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
194 09/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
195 08/09/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
196 06/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
197 05/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
198 04/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
199 03/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
200 02/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
201 01/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
202 31/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
203 30/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
204 29/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
205 28/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
206 27/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 899.000 VNĐ shoptuoanhphone
207 26/08/2014 1 ngày 2.299.000 ₫ Tăng 899.000 VNĐ banbuonbanle
208 25/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
209 24/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
210 23/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
211 22/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
212 21/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
213 20/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
214 19/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
215 18/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
216 17/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
217 16/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
218 15/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
219 14/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
220 13/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
221 12/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
222 11/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
223 10/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
224 09/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
225 08/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
226 07/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
227 06/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
228 05/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
229 04/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
230 03/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
231 02/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
232 01/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
233 31/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
234 30/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
235 29/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
236 28/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
237 27/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
238 26/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
239 25/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
240 24/07/2014 2 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
241 22/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
242 21/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
243 20/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
244 19/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
245 18/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
246 17/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
247 16/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
248 15/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
249 14/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
250 13/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
251 12/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
252 11/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
253 10/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
254 09/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
255 08/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
256 07/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
257 06/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
258 05/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
259 04/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
260 03/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
261 02/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
262 01/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
263 30/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
264 29/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
265 28/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ lehieumobile
266 27/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
267 26/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
268 25/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
269 24/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
270 23/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
271 22/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
272 21/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
273 20/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
274 19/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
275 18/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
276 17/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
277 16/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
278 15/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
279 14/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
280 13/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
281 12/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
282 11/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
283 10/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
284 09/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
285 08/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
286 07/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
287 06/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
288 05/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
289 04/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
290 03/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
291 02/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
292 01/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
293 31/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
294 30/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
295 29/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
296 28/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
297 27/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
298 26/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
299 25/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
300 24/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
301 23/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
302 22/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
303 21/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
304 20/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
305 19/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
306 18/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
307 17/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
308 16/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
309 15/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
310 14/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
311 13/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
312 12/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
313 11/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
314 10/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
315 09/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
316 08/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
317 07/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
318 06/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
319 05/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
320 04/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
321 03/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
322 02/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
323 01/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
324 30/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
325 29/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
326 28/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
327 27/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
328 26/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
329 25/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
330 24/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
331 23/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
332 22/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
333 21/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
334 20/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
335 19/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
336 18/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
337 17/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
338 16/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
339 15/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
340 14/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
341 13/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
342 12/04/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuanphat
343 11/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
344 10/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
345 09/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
346 08/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
347 07/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.950.000 VNĐ congtygiatri
348 06/04/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
349 05/04/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ phuongnammobile
350 04/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
351 03/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
352 02/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
353 01/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
354 31/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
355 30/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
356 29/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
357 28/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
358 27/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoaiandroid
359 26/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
360 25/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
361 24/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
362 23/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
363 22/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
364 21/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ banbuonbanle
365 20/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
366 19/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
367 18/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ buynowstore
368 17/03/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
369 16/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
370 15/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
371 14/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
372 13/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
373 12/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
374 11/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
375 10/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ buynowstore
376 09/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
377 08/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
378 07/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ buynowstore
379 06/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
380 05/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
381 04/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
382 03/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
383 02/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
384 01/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
385 28/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
386 27/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
387 26/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
388 25/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
389 24/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
390 23/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
391 22/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
392 21/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
393 20/02/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
394 19/02/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
395 18/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
396 17/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
397 16/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
398 15/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vutrumobile
399 14/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
400 13/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ buynowstore
401 12/02/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.460.000 VNĐ congtygiatri
402 11/02/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ playmobile
403 10/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
404 09/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
405 08/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
406 07/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
407 06/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
408 05/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
409 04/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
410 03/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
411 02/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.550.000 VNĐ mobile_thienphu
412 01/02/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
413 31/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ congtygiatri
414 30/01/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
415 29/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
416 28/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
417 27/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
418 26/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
419 25/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
420 24/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
421 23/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
422 22/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
423 21/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ smban66
424 20/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ vutrumobile
425 19/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ smban66
426 18/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
427 17/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ smban66
428 16/01/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ buynowstore
429 15/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
430 14/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
431 13/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
432 12/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
433 11/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
434 10/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
435 09/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
436 08/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
437 07/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
438 06/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
439 05/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
440 04/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
441 03/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
442 02/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
443 01/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
444 31/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
445 30/12/2013 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
446 29/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
447 28/12/2013 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
448 27/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
449 26/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
450 25/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
451 24/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
452 23/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
453 22/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
454 21/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
455 20/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ congtygiatri
456 19/12/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ buynowstore
457 18/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ congtygiatri
458 17/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
459 16/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ congtygiatri
460 15/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
461 14/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
462 13/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ vutrumobile
463 12/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
464 11/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
465 10/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ smban66
466 09/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
467 08/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
468 07/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
469 06/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
470 05/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
471 04/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ smban66
472 03/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
473 02/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
474 01/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
475 30/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
476 29/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
477 28/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
478 27/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
479 26/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
480 25/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
481 24/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
482 23/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
483 22/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
484 21/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
485 20/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ smban66
486 19/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
487 18/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
488 17/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
489 16/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
490 15/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
491 14/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
492 13/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
493 12/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
494 11/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
495 10/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
496 09/11/2013 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ lehieumobile
497 08/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
498 07/11/2013 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lehieumobile
499 06/11/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
500 05/11/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lehieumobile
501 04/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
502 03/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
503 02/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
504 01/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
505 31/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
506 30/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
507 29/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
508 28/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
509 27/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
510 26/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
511 25/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ lehieumobile
512 24/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
513 23/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 3.350.000 VNĐ manhthangpro78
514 22/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
515 21/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
516 20/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
517 19/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
518 18/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
519 17/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 3.350.000 VNĐ manhthangpro78
520 16/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
521 15/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
522 14/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
523 13/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
524 12/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
525 11/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
526 10/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
527 09/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
528 08/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
529 07/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
530 06/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
531 05/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
532 04/10/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ binhduongmobile
533 03/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
534 02/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
535 01/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ congtygiatri
536 30/09/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
537 29/09/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
538 28/09/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ binhduongmobile
539 27/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
540 26/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
541 25/09/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
542 24/09/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
543 23/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
544 22/09/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
545 21/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ lehieumobile
546 20/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
547 19/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ smban66
548 18/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ lehieumobile
549 17/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ smban66
550 16/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
551 15/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
552 14/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
553 13/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
554 12/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
555 11/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
556 10/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ smban66
557 09/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ lehieumobile
558 08/09/2013 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
559 07/09/2013 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmaycongthao
560 06/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 3.850.000 VNĐ dienmaycongthao
561 05/09/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
562 04/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ lehieumobile
563 03/09/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
564 02/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
565 01/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ lehieumobile
566 31/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 3.850.000 VNĐ dienmaycongthao
567 30/08/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ congtygiatri
568 29/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
569 28/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
570 27/08/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
571 26/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
572 25/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
573 24/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
574 23/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
575 22/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
576 21/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
577 20/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
578 19/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
579 18/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
580 17/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
581 16/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
582 15/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ vutrumobile
583 14/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
584 13/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
585 12/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Giá không đổi thienanhmobile
586 11/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
587 10/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
588 09/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Giá không đổi thienanhmobile
589 08/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Giá không đổi thienanhmobile
590 07/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
591 06/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
592 05/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Giá không đổi thienanhmobile
593 04/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
594 03/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
595 02/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
596 01/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
597 31/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
598 30/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
599 29/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
600 28/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
601 27/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
602 26/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
603 25/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
604 24/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
605 23/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
606 22/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
607 21/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
608 20/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
609 19/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
610 18/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
611 17/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
612 16/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
613 15/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
614 14/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
615 13/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
616 12/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
617 11/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
618 10/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
619 09/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
620 08/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
621 07/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
622 06/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
623 05/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
624 04/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
625 03/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
626 02/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
627 01/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
628 30/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
629 29/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
630 28/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
631 27/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
632 26/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
633 25/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
634 24/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
635 23/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
636 22/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
637 21/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
638 20/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
639 19/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
640 18/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
641 17/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
642 16/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
643 15/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
644 14/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
645 13/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
646 12/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vutrumobile
647 11/06/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ muahangtructuyen
648 10/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
649 09/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
650 08/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
651 07/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
652 06/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
653 05/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
654 04/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
655 03/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
656 02/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
657 01/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
658 31/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
659 30/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
660 29/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
661 28/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
662 27/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
663 26/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
664 25/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
665 24/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
666 23/05/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
667 22/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
668 21/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
669 20/05/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
670 19/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
671 18/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
672 17/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
673 16/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ bichngocmobile
674 15/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
675 14/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
676 13/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
677 12/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ B_Nmobile
678 11/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
679 10/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
680 09/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
681 08/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
682 07/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
683 06/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
684 05/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
685 04/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
686 03/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
687 02/05/2013 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
688 30/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
689 29/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
690 28/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
691 27/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
692 26/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
693 25/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
694 24/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
695 23/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
696 22/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
697 21/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ B_Nmobile
698 20/04/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
699 19/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
700 18/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
701 17/04/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
702 16/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
703 15/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
704 14/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
705 13/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
706 12/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
707 11/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
708 10/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
709 09/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
710 08/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
711 07/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
712 06/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
713 05/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
714 04/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
715 03/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
716 02/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
717 01/04/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
718 31/03/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
719 30/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
720 29/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
721 28/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
722 27/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
723 26/03/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
724 25/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
725 24/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
726 23/03/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.160.000 VNĐ congtygiatri
727 22/03/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
728 21/03/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daiphuminh
729 20/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
730 19/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
731 18/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
732 17/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
733 16/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ bichngocmobile
734 15/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
735 14/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ B_Nmobile
736 13/03/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ congtygiatri
737 12/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ B_Nmobile
738 11/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
739 10/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
740 09/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
741 08/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ B_Nmobile
742 07/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
743 06/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
744 05/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
745 04/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
746 03/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
747 02/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
748 01/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ bichngocmobile
749 28/02/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
750 27/02/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.350.000 VNĐ anhkhoamobile
751 26/02/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
752 25/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ bichngocmobile
753 24/02/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
754 23/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ bichngocmobile
755 22/02/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
756 21/02/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mobiletuongvy
757 20/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thoitrangmobile
758 19/02/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ vutrumobile
759 18/02/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ CORY3Mobile
760 17/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
761 16/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
762 15/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
763 14/02/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
764 12/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
765 11/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
766 10/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
767 09/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
768 08/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ duclinh2mobile
769 07/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
770 06/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
771 05/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
772 04/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobile_thienphu
773 03/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
774 02/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bichngocmobile
775 01/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
776 31/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
777 30/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
778 29/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
779 28/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
780 27/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
781 26/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mobile_thienphu
782 25/01/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
783 24/01/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
784 23/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobile_thienphu
785 22/01/2013 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ tuanmobi
786 21/01/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
787 20/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
788 19/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobile_thienphu
789 18/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ B_Nmobile
790 17/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
791 16/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
792 15/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
793 14/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
794 13/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ muahangtructuyen
795 12/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
796 11/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
797 10/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
798 09/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ muahangtructuyen
799 08/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
800 07/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
801 06/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
802 05/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
803 04/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
804 03/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ duclinh2mobile
805 02/01/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
806 01/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
807 31/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mobile_thienphu
808 30/12/2012 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ antuongmobile
809 29/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
810 28/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
811 27/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
812 26/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
813 25/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
814 24/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
815 23/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
816 22/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mobile_thienphu
817 21/12/2012 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ huyenmymobile
818 20/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
819 19/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
820 18/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
821 17/12/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
822 16/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
823 15/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
824 14/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mobile_thienphu
825 13/12/2012 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ congtygiatri
826 12/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
827 11/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
828 10/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
829 09/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
830 08/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
831 07/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
832 06/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ muahangtructuyen
833 05/12/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
834 04/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ buynowstore
835 03/12/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
836 02/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
837 01/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
838 30/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
839 29/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
840 28/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
841 27/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ muahangtructuyen
842 26/11/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dtddlehung
843 25/11/2012 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ didongcaocap
844 24/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
845 23/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ benmobile
846 22/11/2012 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ baothymobile
847 21/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
848 20/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ B_Nmobile
849 19/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
850 18/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
851 17/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
852 16/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
853 15/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
854 14/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
855 13/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
856 12/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
857 11/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ nghia_mobile
858 10/11/2012 1 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ mobigiare
859 09/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
860 08/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
861 07/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
862 06/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
863 05/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
864 04/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
865 03/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ benmobile
866 02/11/2012 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ minhnhatmobile
867 01/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
868 31/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
869 30/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
870 29/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
871 28/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
872 27/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
873 26/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
874 25/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
875 24/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ nghia_mobile
876 23/10/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi giachinhmobile
877 22/10/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi giachinhmobile
878 21/10/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi giachinhmobile
879 20/10/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ giachinhmobile
880 19/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ antuongmobile
881 18/10/2012 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
882 17/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ antuongmobile
883 16/10/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi benmobile
884 15/10/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
885 14/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ minhphumobile
886 13/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
887 12/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
888 11/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
889 10/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
890 09/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ lehieumobile
891 08/10/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
892 07/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
893 06/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
894 05/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ nghia_mobile
895 04/10/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi alodidong
896 03/10/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
897 02/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
898 01/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
899 30/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ nghia_mobile
900 29/09/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi alodidong
901 28/09/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi alodidong
902 27/09/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ alodidong
903 26/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ tienxanhmobile
904 25/09/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
905 24/09/2012 1 ngày 3.049.000 ₫ Giá không đổi alodidong
906 23/09/2012 1 ngày 3.049.000 ₫ Giá không đổi alodidong
907 22/09/2012 1 ngày 3.049.000 ₫ Giá không đổi alodidong
908 21/09/2012 1 ngày 3.049.000 ₫ Giá không đổi alodidong
909 20/09/2012 1 ngày 3.049.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ alodidong
910 19/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
911 18/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
912 17/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ lehieumobile
913 16/09/2012 1 ngày 3.099.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
914 15/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
915 14/09/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphongmobile
916 13/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
917 12/09/2012 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ symobile
918 11/09/2012 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
919 10/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dtddlehung
920 09/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
921 08/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ dtddlehung
922 07/09/2012 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
923 06/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
924 05/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
925 04/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ antuongmobile
926 03/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ benmobile
927 02/09/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ tienxanhmobile
928 01/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi benmobile
929 31/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi benmobile
930 30/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi benmobile
931 29/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi benmobile
932 28/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benmobile
933 27/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
934 26/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
935 25/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
936 24/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ antuongmobile
937 23/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
938 22/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
939 21/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
940 20/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ antuongmobile
941 19/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
942 18/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ antuongmobile
943 17/08/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
944 16/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vutrumobile
945 15/08/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
946 14/08/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ lehieumobile
947 13/08/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ benmobile
948 12/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi alodidong
949 11/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi alodidong
950 10/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ alodidong
951 09/08/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ lehieumobile
952 08/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
953 07/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
954 06/08/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuanmobi
955 05/08/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tuanmobi
956 04/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ lehieumobile
957 03/08/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ antuongmobile
958 02/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
959 01/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ lehieumobile
960 31/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
961 30/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
962 29/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
963 28/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
964 27/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
965 26/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
966 25/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
967 24/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
968 23/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
969 22/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
970 21/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
971 20/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
972 19/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ antuongmobile
973 18/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
974 17/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
975 16/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ antuongmobile
976 15/07/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nguyentienbo
977 14/07/2012 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ nghia_mobile
978 13/07/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ nguyentienbo
979 12/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
980 11/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
981 10/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
982 09/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ daiphuminh
983 08/07/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ nguyentienbo
984 07/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
985 06/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
986 05/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
987 04/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
988 03/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
989 02/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
990 01/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
991 30/06/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
992 29/06/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ antuongmobile
993 28/06/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
994 27/06/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
995 26/06/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
996 25/06/2012 3.600.000 ₫ tienxanhmobile
Có tổng cộng 996 thay đổi giá của sản phẩm LG BL40 New Chocolate đã được hệ thống ghi lại.