• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của LG BL40 New Chocolate

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm LG BL40 New Chocolate chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 17/12/2014 1 ngày 1.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
2 16/12/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
3 15/12/2014 1 ngày 1.000.000 VNĐ Giá không đổi bvtmobile
4 14/12/2014 1 ngày 1.000.000 VNĐ Giá không đổi bvtmobile
5 13/12/2014 1 ngày 1.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
6 12/12/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ lehieumobile
7 11/12/2014 1 ngày 1.000.000 VNĐ Giá không đổi bvtmobile
8 10/12/2014 1 ngày 1.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
9 09/12/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
10 08/12/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
11 07/12/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
12 06/12/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
13 05/12/2014 1 ngày 1.000.000 VNĐ Giá không đổi bvtmobile
14 04/12/2014 1 ngày 1.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
15 03/12/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
16 02/12/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
17 01/12/2014 1 ngày 1.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
18 30/11/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
19 29/11/2014 1 ngày 1.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
20 28/11/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
21 27/11/2014 1 ngày 1.000.000 VNĐ Giá không đổi bvtmobile
22 26/11/2014 1 ngày 1.000.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ bvtmobile
23 25/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
24 24/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
25 23/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
26 22/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
27 21/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
28 20/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
29 19/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
30 18/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
31 17/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
32 16/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
33 15/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
34 14/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
35 13/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
36 12/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
37 11/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
38 10/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
39 09/11/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
40 08/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
41 07/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
42 06/11/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
43 05/11/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
44 04/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
45 03/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
46 02/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
47 01/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
48 31/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
49 30/10/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
50 29/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
51 28/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
52 27/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
53 26/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
54 25/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
55 24/10/2014 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
56 22/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
57 21/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
58 20/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
59 19/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
60 18/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
61 17/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
62 16/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
63 15/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
64 14/10/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
65 13/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
66 12/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
67 11/10/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
68 10/10/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
69 09/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
70 08/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
71 07/10/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
72 06/10/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
73 05/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
74 04/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
75 03/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
76 02/10/2014 7 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
77 25/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
78 24/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
79 23/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
80 22/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
81 21/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
82 20/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
83 19/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
84 18/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
85 17/09/2014 2 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
86 15/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
87 14/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
88 13/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
89 12/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
90 11/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
91 10/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
92 09/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
93 08/09/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
94 06/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
95 05/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
96 04/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
97 03/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
98 02/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
99 01/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
100 31/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
101 30/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
102 29/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
103 28/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
104 27/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 899.000 VNĐ shoptuoanhphone
105 26/08/2014 1 ngày 2.299.000 VNĐ Tăng 899.000 VNĐ banbuonbanle
106 25/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
107 24/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
108 23/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
109 22/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
110 21/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
111 20/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
112 19/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
113 18/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
114 17/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
115 16/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
116 15/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
117 14/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
118 13/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
119 12/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
120 11/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
121 10/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
122 09/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
123 08/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
124 07/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
125 06/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
126 05/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
127 04/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
128 03/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
129 02/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
130 01/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
131 31/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
132 30/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
133 29/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
134 28/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
135 27/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
136 26/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
137 25/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
138 24/07/2014 2 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
139 22/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
140 21/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
141 20/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
142 19/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
143 18/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
144 17/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
145 16/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
146 15/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
147 14/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
148 13/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
149 12/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
150 11/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
151 10/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
152 09/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
153 08/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
154 07/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
155 06/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
156 05/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
157 04/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
158 03/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
159 02/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
160 01/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
161 30/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
162 29/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
163 28/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ lehieumobile
164 27/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
165 26/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
166 25/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
167 24/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
168 23/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
169 22/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
170 21/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
171 20/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
172 19/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
173 18/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
174 17/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
175 16/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
176 15/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
177 14/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
178 13/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
179 12/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
180 11/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
181 10/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
182 09/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
183 08/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
184 07/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
185 06/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
186 05/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
187 04/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
188 03/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
189 02/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
190 01/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
191 31/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
192 30/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
193 29/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
194 28/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
195 27/05/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
196 26/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
197 25/05/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
198 24/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
199 23/05/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
200 22/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
201 21/05/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
202 20/05/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
203 19/05/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
204 18/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
205 17/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
206 16/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
207 15/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
208 14/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
209 13/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
210 12/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
211 11/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
212 10/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
213 09/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi phuongnammobile
214 08/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi phuongnammobile
215 07/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
216 06/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
217 05/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
218 04/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
219 03/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
220 02/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
221 01/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
222 30/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
223 29/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
224 28/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
225 27/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
226 26/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
227 25/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
228 24/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
229 23/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
230 22/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
231 21/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
232 20/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
233 19/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
234 18/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
235 17/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
236 16/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
237 15/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
238 14/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
239 13/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
240 12/04/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuanphat
241 11/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
242 10/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
243 09/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
244 08/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
245 07/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.950.000 VNĐ congtygiatri
246 06/04/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi phuongnammobile
247 05/04/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 1.900.000 VNĐ phuongnammobile
248 04/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
249 03/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
250 02/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
251 01/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
252 31/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
253 30/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
254 29/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
255 28/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
256 27/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi shopdienthoaiandroid
257 26/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
258 25/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
259 24/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
260 23/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
261 22/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
262 21/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ banbuonbanle
263 20/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
264 19/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
265 18/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ buynowstore
266 17/03/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
267 16/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
268 15/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
269 14/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
270 13/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
271 12/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
272 11/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
273 10/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 201.000 VNĐ buynowstore
274 09/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
275 08/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
276 07/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ buynowstore
277 06/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
278 05/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
279 04/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
280 03/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
281 02/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
282 01/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
283 28/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
284 27/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
285 26/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
286 25/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
287 24/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
288 23/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
289 22/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
290 21/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
291 20/02/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
292 19/02/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
293 18/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
294 17/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
295 16/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
296 15/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ vutrumobile
297 14/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
298 13/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ buynowstore
299 12/02/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.460.000 VNĐ congtygiatri
300 11/02/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ playmobile
301 10/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
302 09/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
303 08/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
304 07/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
305 06/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
306 05/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
307 04/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
308 03/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
309 02/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.550.000 VNĐ mobile_thienphu
310 01/02/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
311 31/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ congtygiatri
312 30/01/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
313 29/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
314 28/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
315 27/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
316 26/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
317 25/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
318 24/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
319 23/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
320 22/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
321 21/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ smban66
322 20/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ vutrumobile
323 19/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ smban66
324 18/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
325 17/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ smban66
326 16/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ buynowstore
327 15/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
328 14/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
329 13/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
330 12/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
331 11/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
332 10/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
333 09/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
334 08/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
335 07/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
336 06/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
337 05/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
338 04/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
339 03/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
340 02/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
341 01/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
342 31/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
343 30/12/2013 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
344 29/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
345 28/12/2013 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
346 27/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
347 26/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
348 25/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
349 24/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
350 23/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
351 22/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
352 21/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
353 20/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ congtygiatri
354 19/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ buynowstore
355 18/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.650.000 VNĐ congtygiatri
356 17/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
357 16/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.650.000 VNĐ congtygiatri
358 15/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
359 14/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
360 13/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ vutrumobile
361 12/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
362 11/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
363 10/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ smban66
364 09/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
365 08/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
366 07/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
367 06/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
368 05/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
369 04/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ smban66
370 03/12/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
371 02/12/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
372 01/12/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
373 30/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
374 29/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
375 28/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
376 27/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
377 26/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
378 25/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
379 24/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
380 23/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
381 22/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
382 21/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
383 20/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ smban66
384 19/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
385 18/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
386 17/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
387 16/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
388 15/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
389 14/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
390 13/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
391 12/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
392 11/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
393 10/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
394 09/11/2013 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ lehieumobile
395 08/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
396 07/11/2013 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lehieumobile
397 06/11/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
398 05/11/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ lehieumobile
399 04/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
400 03/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
401 02/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
402 01/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
403 31/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
404 30/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
405 29/10/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
406 28/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
407 27/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
408 26/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
409 25/10/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ lehieumobile
410 24/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
411 23/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 3.350.000 VNĐ manhthangpro78
412 22/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
413 21/10/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
414 20/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
415 19/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
416 18/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
417 17/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 3.350.000 VNĐ manhthangpro78
418 16/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
419 15/10/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
420 14/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
421 13/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
422 12/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
423 11/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
424 10/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
425 09/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
426 08/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
427 07/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
428 06/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
429 05/10/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
430 04/10/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ binhduongmobile
431 03/10/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
432 02/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
433 01/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.850.000 VNĐ congtygiatri
434 30/09/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
435 29/09/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
436 28/09/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ binhduongmobile
437 27/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
438 26/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
439 25/09/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
440 24/09/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
441 23/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
442 22/09/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
443 21/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ lehieumobile
444 20/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
445 19/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ smban66
446 18/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ lehieumobile
447 17/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ smban66
448 16/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
449 15/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
450 14/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
451 13/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
452 12/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
453 11/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
454 10/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ smban66
455 09/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 2.400.000 VNĐ lehieumobile
456 08/09/2013 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
457 07/09/2013 1 ngày 800.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ dienmaycongthao
458 06/09/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 3.850.000 VNĐ dienmaycongthao
459 05/09/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
460 04/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 2.150.000 VNĐ lehieumobile
461 03/09/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
462 02/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
463 01/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 1.900.000 VNĐ lehieumobile
464 31/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 3.850.000 VNĐ dienmaycongthao
465 30/08/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ congtygiatri
466 29/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
467 28/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
468 27/08/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
469 26/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
470 25/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
471 24/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
472 23/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
473 22/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
474 21/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
475 20/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
476 19/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
477 18/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
478 17/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
479 16/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
480 15/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ vutrumobile
481 14/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
482 13/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
483 12/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Giá không đổi thienanhmobile
484 11/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
485 10/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
486 09/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Giá không đổi thienanhmobile
487 08/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Giá không đổi thienanhmobile
488 07/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
489 06/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
490 05/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Giá không đổi thienanhmobile
491 04/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
492 03/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
493 02/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
494 01/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
495 31/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
496 30/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
497 29/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
498 28/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
499 27/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
500 26/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
501 25/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
502 24/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
503 23/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
504 22/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
505 21/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
506 20/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
507 19/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
508 18/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
509 17/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
510 16/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
511 15/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
512 14/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
513 13/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
514 12/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
515 11/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
516 10/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
517 09/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
518 08/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
519 07/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
520 06/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
521 05/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
522 04/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
523 03/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
524 02/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
525 01/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
526 30/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
527 29/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
528 28/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
529 27/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
530 26/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
531 25/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
532 24/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
533 23/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
534 22/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
535 21/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
536 20/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
537 19/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
538 18/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
539 17/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
540 16/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
541 15/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
542 14/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
543 13/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
544 12/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ vutrumobile
545 11/06/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ muahangtructuyen
546 10/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
547 09/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
548 08/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
549 07/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
550 06/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
551 05/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
552 04/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
553 03/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
554 02/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
555 01/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
556 31/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
557 30/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
558 29/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
559 28/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
560 27/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
561 26/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
562 25/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
563 24/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
564 23/05/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
565 22/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
566 21/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
567 20/05/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
568 19/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
569 18/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
570 17/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
571 16/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ bichngocmobile
572 15/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
573 14/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
574 13/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
575 12/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ B_Nmobile
576 11/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
577 10/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
578 09/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
579 08/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
580 07/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
581 06/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
582 05/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
583 04/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
584 03/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
585 02/05/2013 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
586 30/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
587 29/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
588 28/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
589 27/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
590 26/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
591 25/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
592 24/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
593 23/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
594 22/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
595 21/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ B_Nmobile
596 20/04/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
597 19/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
598 18/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
599 17/04/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
600 16/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
601 15/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
602 14/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
603 13/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
604 12/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
605 11/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
606 10/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
607 09/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
608 08/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
609 07/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
610 06/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
611 05/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
612 04/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
613 03/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
614 02/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
615 01/04/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
616 31/03/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
617 30/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
618 29/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
619 28/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
620 27/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
621 26/03/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
622 25/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
623 24/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
624 23/03/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.160.000 VNĐ congtygiatri
625 22/03/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
626 21/03/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ daiphuminh
627 20/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
628 19/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
629 18/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
630 17/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
631 16/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ bichngocmobile
632 15/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
633 14/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 2.150.000 VNĐ B_Nmobile
634 13/03/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ congtygiatri
635 12/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ B_Nmobile
636 11/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
637 10/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
638 09/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
639 08/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ B_Nmobile
640 07/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
641 06/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
642 05/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
643 04/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
644 03/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
645 02/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
646 01/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ bichngocmobile
647 28/02/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
648 27/02/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.350.000 VNĐ anhkhoamobile
649 26/02/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
650 25/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 2.350.000 VNĐ bichngocmobile
651 24/02/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
652 23/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ bichngocmobile
653 22/02/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
654 21/02/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ mobiletuongvy
655 20/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ thoitrangmobile
656 19/02/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ vutrumobile
657 18/02/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ CORY3Mobile
658 17/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
659 16/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
660 15/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
661 14/02/2013 2 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
662 12/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
663 11/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
664 10/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
665 09/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
666 08/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ duclinh2mobile
667 07/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
668 06/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
669 05/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
670 04/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mobile_thienphu
671 03/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
672 02/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ bichngocmobile
673 01/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
674 31/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
675 30/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
676 29/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
677 28/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
678 27/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
679 26/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mobile_thienphu
680 25/01/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
681 24/01/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
682 23/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ mobile_thienphu
683 22/01/2013 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ tuanmobi
684 21/01/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
685 20/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
686 19/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mobile_thienphu
687 18/01/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ B_Nmobile
688 17/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
689 16/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
690 15/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
691 14/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
692 13/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ muahangtructuyen
693 12/01/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
694 11/01/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
695 10/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
696 09/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ muahangtructuyen
697 08/01/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
698 07/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
699 06/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi minhnhatmobile
700 05/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
701 04/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
702 03/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ duclinh2mobile
703 02/01/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
704 01/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
705 31/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mobile_thienphu
706 30/12/2012 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ antuongmobile
707 29/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
708 28/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
709 27/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
710 26/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
711 25/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
712 24/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
713 23/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
714 22/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ mobile_thienphu
715 21/12/2012 1 ngày 3.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ huyenmymobile
716 20/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
717 19/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
718 18/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
719 17/12/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
720 16/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
721 15/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
722 14/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ mobile_thienphu
723 13/12/2012 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ congtygiatri
724 12/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
725 11/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
726 10/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
727 09/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
728 08/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
729 07/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
730 06/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ muahangtructuyen
731 05/12/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
732 04/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ buynowstore
733 03/12/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
734 02/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
735 01/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
736 30/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
737 29/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
738 28/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
739 27/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ muahangtructuyen
740 26/11/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ dtddlehung
741 25/11/2012 1 ngày 3.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ didongcaocap
742 24/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
743 23/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ benmobile
744 22/11/2012 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ baothymobile
745 21/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
746 20/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ B_Nmobile
747 19/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
748 18/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
749 17/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
750 16/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
751 15/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
752 14/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
753 13/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
754 12/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
755 11/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ nghia_mobile
756 10/11/2012 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ mobigiare
757 09/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
758 08/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
759 07/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
760 06/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
761 05/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
762 04/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
763 03/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ benmobile
764 02/11/2012 1 ngày 3.700.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ minhnhatmobile
765 01/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
766 31/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
767 30/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
768 29/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
769 28/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
770 27/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
771 26/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
772 25/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
773 24/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ nghia_mobile
774 23/10/2012 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi giachinhmobile
775 22/10/2012 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi giachinhmobile
776 21/10/2012 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi giachinhmobile
777 20/10/2012 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ giachinhmobile
778 19/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 2.350.000 VNĐ antuongmobile
779 18/10/2012 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
780 17/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ antuongmobile
781 16/10/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
782 15/10/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
783 14/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ minhphumobile
784 13/10/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
785 12/10/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
786 11/10/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
787 10/10/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
788 09/10/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ lehieumobile
789 08/10/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
790 07/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
791 06/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
792 05/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ nghia_mobile
793 04/10/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
794 03/10/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
795 02/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
796 01/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
797 30/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ nghia_mobile
798 29/09/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
799 28/09/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
800 27/09/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ alodidong
801 26/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ tienxanhmobile
802 25/09/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
803 24/09/2012 1 ngày 3.049.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
804 23/09/2012 1 ngày 3.049.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
805 22/09/2012 1 ngày 3.049.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
806 21/09/2012 1 ngày 3.049.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
807 20/09/2012 1 ngày 3.049.000 VNĐ Tăng 49.000 VNĐ alodidong
808 19/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
809 18/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
810 17/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ lehieumobile
811 16/09/2012 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
812 15/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
813 14/09/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiphongmobile
814 13/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
815 12/09/2012 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ symobile
816 11/09/2012 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
817 10/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dtddlehung
818 09/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
819 08/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ dtddlehung
820 07/09/2012 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
821 06/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
822 05/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
823 04/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ antuongmobile
824 03/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ benmobile
825 02/09/2012 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ tienxanhmobile
826 01/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
827 31/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
828 30/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
829 29/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
830 28/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ benmobile
831 27/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
832 26/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
833 25/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
834 24/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ antuongmobile
835 23/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
836 22/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
837 21/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
838 20/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ antuongmobile
839 19/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
840 18/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ antuongmobile
841 17/08/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
842 16/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ vutrumobile
843 15/08/2012 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
844 14/08/2012 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 510.000 VNĐ lehieumobile
845 13/08/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ benmobile
846 12/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
847 11/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
848 10/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ alodidong
849 09/08/2012 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ lehieumobile
850 08/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
851 07/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
852 06/08/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tuanmobi
853 05/08/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ tuanmobi
854 04/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ lehieumobile
855 03/08/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ antuongmobile
856 02/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
857 01/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ lehieumobile
858 31/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
859 30/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
860 29/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
861 28/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
862 27/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
863 26/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
864 25/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
865 24/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
866 23/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
867 22/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
868 21/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
869 20/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
870 19/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ antuongmobile
871 18/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
872 17/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
873 16/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ antuongmobile
874 15/07/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ nguyentienbo
875 14/07/2012 1 ngày 3.700.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ nghia_mobile
876 13/07/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ nguyentienbo
877 12/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
878 11/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
879 10/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
880 09/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ daiphuminh
881 08/07/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ nguyentienbo
882 07/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
883 06/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
884 05/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
885 04/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
886 03/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
887 02/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
888 01/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
889 30/06/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
890 29/06/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ antuongmobile
891 28/06/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
892 27/06/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
893 26/06/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
894 25/06/2012 3.600.000 VNĐ tienxanhmobile
Có tổng cộng 894 thay đổi giá của sản phẩm LG BL40 New Chocolate đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về LG BL40 New Chocolate trong mục Mobile