Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của LG BL40 New Chocolate

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm LG BL40 New Chocolate chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 18/06/2017 24 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididongco
2 25/05/2017 5 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
3 20/05/2017 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
4 19/05/2017 142 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
5 28/12/2016 12 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ dtdidongco
6 16/12/2016 65 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
7 12/10/2016 32 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
8 10/09/2016 11 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
9 30/08/2016 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
10 27/08/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
11 26/08/2016 5 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
12 21/08/2016 17 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
13 04/08/2016 96 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
14 30/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
15 29/04/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
16 27/04/2016 15 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
17 12/04/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
18 10/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
19 09/04/2016 5 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
20 04/04/2016 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
21 31/03/2016 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
22 28/03/2016 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.199.000 VNĐ dtdidongco
23 25/03/2016 9 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienthoaibinhdan
24 16/03/2016 3 ngày 2.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ dienthoaibinhdan
25 13/03/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ T_mobile1
26 11/03/2016 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ T_mobile1
27 10/03/2016 3 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ATTMOBILE
28 07/03/2016 6 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi T_mobile1
29 01/03/2016 3 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ T_mobile1
30 27/02/2016 7 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi ATTMOBILE
31 20/02/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 299.000 VNĐ ATTMOBILE
32 19/02/2016 2 ngày 2.499.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ dienthoaibinhdan
33 17/02/2016 14 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 301.000 VNĐ T_mobile1
34 03/02/2016 5 ngày 1.799.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ banbuonbanle
35 29/01/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ ATTMOBILE
36 28/01/2016 3 ngày 1.799.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ banbuonbanle
37 25/01/2016 3 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ATTMOBILE
38 22/01/2016 8 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi T_mobile1
39 14/01/2016 4 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ T_mobile1
40 10/01/2016 3 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ ATTMOBILE
41 07/01/2016 1 ngày 1.799.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
42 06/01/2016 2 ngày 1.799.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ banbuonbanle
43 04/01/2016 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ dienthoaibinhdan
44 03/01/2016 20 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
45 14/12/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ daiphuminh
46 11/12/2015 2 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ dienthoaibinhdan
47 09/12/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ daiphuminh
48 08/12/2015 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ dienthoaibinhdan
49 07/12/2015 7 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ daiphuminh
50 30/11/2015 25 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ dienthoaibinhdan
51 05/11/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ daiphuminh
52 04/11/2015 15 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ dienthoaibinhdan
53 20/10/2015 12 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
54 08/10/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
55 07/10/2015 2 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
56 05/10/2015 2 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 6.800.000 VNĐ daiphuminh
57 03/10/2015 23 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 6.800.000 VNĐ demo37
58 10/09/2015 11 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
59 30/08/2015 2 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 6.800.000 VNĐ daiphuminh
60 28/08/2015 25 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 6.800.000 VNĐ demo37
61 03/08/2015 32 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
62 02/07/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tinthanhmobile
63 29/06/2015 5 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
64 24/06/2015 7 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Sky_Lg_giare
65 17/06/2015 15 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ didong_pro
66 02/06/2015 11 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
67 22/05/2015 3 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
68 19/05/2015 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
69 18/05/2015 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
70 17/05/2015 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
71 16/05/2015 38 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
72 08/04/2015 21 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobile_thienphu
73 18/03/2015 5 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ tinthanhmobile
74 13/03/2015 15 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ bvtmobile
75 26/02/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.401.000 VNĐ tinthanhmobile
76 25/02/2015 1 ngày 1.799.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
77 24/02/2015 3 ngày 1.799.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ banbuonbanle
78 21/02/2015 8 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 799.000 VNĐ bvtmobile
79 13/02/2015 15 ngày 1.799.000 ₫ Giảm 1.401.000 VNĐ banbuonbanle
80 29/01/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.401.000 VNĐ tinthanhmobile
81 28/01/2015 1 ngày 1.799.000 ₫ Giảm 1.401.000 VNĐ banbuonbanle
82 27/01/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
83 24/01/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
84 23/01/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ tinthanhmobile
85 22/01/2015 13 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 2.090.000 VNĐ daiphuminh
86 09/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
87 08/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
88 07/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
89 06/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
90 05/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
91 04/01/2015 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
92 03/01/2015 2 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
93 01/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
94 31/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
95 30/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
96 29/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
97 28/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
98 27/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
99 26/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
100 25/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
101 24/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
102 23/12/2014 2 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
103 21/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
104 20/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
105 19/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
106 18/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
107 17/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
108 16/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
109 15/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
110 14/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
111 13/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
112 12/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ lehieumobile
113 11/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
114 10/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
115 09/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
116 08/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
117 07/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
118 06/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
119 05/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
120 04/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
121 03/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
122 02/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
123 01/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
124 30/11/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
125 29/11/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
126 28/11/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
127 27/11/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
128 26/11/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ bvtmobile
129 25/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
130 24/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
131 23/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
132 22/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
133 21/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
134 20/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
135 19/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
136 18/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
137 17/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
138 16/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
139 15/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
140 14/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
141 13/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
142 12/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
143 11/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
144 10/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
145 09/11/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
146 08/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
147 07/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
148 06/11/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
149 05/11/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
150 04/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
151 03/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
152 02/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
153 01/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
154 31/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
155 30/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
156 29/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
157 28/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
158 27/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
159 26/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
160 25/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
161 24/10/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
162 22/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
163 21/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
164 20/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
165 19/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
166 18/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
167 17/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
168 16/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
169 15/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
170 14/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
171 13/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
172 12/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
173 11/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
174 10/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
175 09/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
176 08/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
177 07/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
178 06/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
179 05/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
180 04/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
181 03/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
182 02/10/2014 7 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
183 25/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
184 24/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
185 23/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
186 22/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
187 21/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
188 20/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
189 19/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
190 18/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
191 17/09/2014 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
192 15/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
193 14/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
194 13/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
195 12/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
196 11/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
197 10/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
198 09/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
199 08/09/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
200 06/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
201 05/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
202 04/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
203 03/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
204 02/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
205 01/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
206 31/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
207 30/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
208 29/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
209 28/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
210 27/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 899.000 VNĐ shoptuoanhphone
211 26/08/2014 1 ngày 2.299.000 ₫ Tăng 899.000 VNĐ banbuonbanle
212 25/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
213 24/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
214 23/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
215 22/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
216 21/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
217 20/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
218 19/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
219 18/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
220 17/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
221 16/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
222 15/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
223 14/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
224 13/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
225 12/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
226 11/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
227 10/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
228 09/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
229 08/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
230 07/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
231 06/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
232 05/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
233 04/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
234 03/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
235 02/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
236 01/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
237 31/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
238 30/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
239 29/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
240 28/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
241 27/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
242 26/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
243 25/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
244 24/07/2014 2 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
245 22/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
246 21/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
247 20/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
248 19/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
249 18/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
250 17/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
251 16/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
252 15/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
253 14/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
254 13/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
255 12/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
256 11/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
257 10/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
258 09/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
259 08/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
260 07/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
261 06/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
262 05/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
263 04/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
264 03/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
265 02/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
266 01/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
267 30/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
268 29/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
269 28/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ lehieumobile
270 27/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
271 26/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
272 25/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
273 24/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
274 23/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
275 22/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
276 21/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
277 20/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
278 19/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
279 18/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
280 17/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
281 16/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
282 15/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
283 14/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
284 13/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
285 12/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
286 11/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
287 10/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
288 09/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
289 08/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
290 07/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
291 06/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
292 05/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
293 04/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
294 03/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
295 02/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
296 01/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
297 31/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
298 30/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
299 29/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
300 28/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
301 27/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
302 26/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
303 25/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
304 24/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
305 23/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
306 22/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
307 21/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
308 20/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
309 19/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
310 18/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
311 17/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
312 16/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
313 15/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
314 14/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
315 13/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
316 12/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
317 11/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
318 10/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
319 09/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
320 08/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
321 07/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
322 06/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
323 05/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
324 04/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
325 03/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
326 02/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
327 01/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
328 30/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
329 29/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
330 28/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
331 27/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
332 26/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
333 25/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
334 24/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
335 23/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
336 22/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
337 21/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
338 20/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
339 19/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
340 18/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
341 17/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
342 16/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
343 15/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
344 14/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
345 13/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
346 12/04/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuanphat
347 11/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
348 10/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
349 09/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
350 08/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
351 07/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.950.000 VNĐ congtygiatri
352 06/04/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
353 05/04/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ phuongnammobile
354 04/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
355 03/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
356 02/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
357 01/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
358 31/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
359 30/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
360 29/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
361 28/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
362 27/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoaiandroid
363 26/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
364 25/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
365 24/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
366 23/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
367 22/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
368 21/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ banbuonbanle
369 20/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
370 19/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
371 18/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ buynowstore
372 17/03/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
373 16/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
374 15/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
375 14/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
376 13/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
377 12/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
378 11/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
379 10/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ buynowstore
380 09/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
381 08/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
382 07/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ buynowstore
383 06/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
384 05/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
385 04/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
386 03/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
387 02/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
388 01/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
389 28/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
390 27/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
391 26/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
392 25/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
393 24/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
394 23/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
395 22/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
396 21/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
397 20/02/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
398 19/02/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
399 18/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
400 17/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
401 16/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
402 15/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vutrumobile
403 14/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
404 13/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ buynowstore
405 12/02/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.460.000 VNĐ congtygiatri
406 11/02/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ playmobile
407 10/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
408 09/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
409 08/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
410 07/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
411 06/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
412 05/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
413 04/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
414 03/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
415 02/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.550.000 VNĐ mobile_thienphu
416 01/02/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
417 31/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ congtygiatri
418 30/01/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
419 29/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
420 28/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
421 27/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
422 26/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
423 25/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
424 24/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
425 23/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
426 22/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
427 21/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ smban66
428 20/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ vutrumobile
429 19/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ smban66
430 18/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
431 17/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ smban66
432 16/01/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ buynowstore
433 15/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
434 14/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
435 13/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
436 12/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
437 11/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
438 10/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
439 09/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
440 08/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
441 07/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
442 06/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
443 05/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
444 04/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
445 03/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
446 02/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
447 01/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
448 31/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
449 30/12/2013 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
450 29/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
451 28/12/2013 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
452 27/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
453 26/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
454 25/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
455 24/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
456 23/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
457 22/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
458 21/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
459 20/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ congtygiatri
460 19/12/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ buynowstore
461 18/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ congtygiatri
462 17/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
463 16/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ congtygiatri
464 15/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
465 14/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
466 13/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ vutrumobile
467 12/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
468 11/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
469 10/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ smban66
470 09/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
471 08/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
472 07/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
473 06/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
474 05/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
475 04/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ smban66
476 03/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
477 02/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
478 01/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
479 30/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
480 29/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
481 28/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
482 27/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
483 26/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
484 25/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
485 24/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
486 23/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
487 22/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
488 21/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
489 20/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ smban66
490 19/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
491 18/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
492 17/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
493 16/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
494 15/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
495 14/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
496 13/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
497 12/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
498 11/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
499 10/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
500 09/11/2013 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ lehieumobile
501 08/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
502 07/11/2013 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lehieumobile
503 06/11/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
504 05/11/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lehieumobile
505 04/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
506 03/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
507 02/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
508 01/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
509 31/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
510 30/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
511 29/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
512 28/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
513 27/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
514 26/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
515 25/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ lehieumobile
516 24/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
517 23/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 3.350.000 VNĐ manhthangpro78
518 22/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
519 21/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
520 20/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
521 19/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
522 18/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
523 17/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 3.350.000 VNĐ manhthangpro78
524 16/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
525 15/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
526 14/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
527 13/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
528 12/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
529 11/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
530 10/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
531 09/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
532 08/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
533 07/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
534 06/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
535 05/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
536 04/10/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ binhduongmobile
537 03/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
538 02/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
539 01/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ congtygiatri
540 30/09/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
541 29/09/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
542 28/09/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ binhduongmobile
543 27/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
544 26/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
545 25/09/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
546 24/09/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
547 23/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
548 22/09/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
549 21/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ lehieumobile
550 20/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
551 19/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ smban66
552 18/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ lehieumobile
553 17/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ smban66
554 16/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
555 15/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
556 14/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
557 13/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
558 12/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
559 11/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
560 10/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ smban66
561 09/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ lehieumobile
562 08/09/2013 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
563 07/09/2013 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmaycongthao
564 06/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 3.850.000 VNĐ dienmaycongthao
565 05/09/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
566 04/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ lehieumobile
567 03/09/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
568 02/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
569 01/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ lehieumobile
570 31/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 3.850.000 VNĐ dienmaycongthao
571 30/08/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ congtygiatri
572 29/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
573 28/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
574 27/08/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
575 26/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
576 25/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
577 24/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
578 23/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
579 22/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
580 21/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
581 20/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
582 19/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
583 18/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
584 17/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
585 16/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
586 15/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ vutrumobile
587 14/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
588 13/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
589 12/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Giá không đổi thienanhmobile
590 11/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
591 10/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
592 09/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Giá không đổi thienanhmobile
593 08/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Giá không đổi thienanhmobile
594 07/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
595 06/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
596 05/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Giá không đổi thienanhmobile
597 04/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
598 03/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
599 02/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
600 01/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
601 31/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
602 30/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
603 29/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
604 28/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
605 27/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
606 26/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
607 25/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
608 24/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
609 23/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
610 22/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
611 21/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
612 20/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
613 19/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
614 18/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
615 17/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
616 16/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
617 15/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
618 14/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
619 13/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
620 12/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
621 11/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
622 10/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
623 09/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
624 08/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
625 07/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
626 06/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
627 05/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
628 04/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
629 03/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
630 02/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
631 01/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
632 30/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
633 29/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
634 28/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
635 27/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
636 26/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
637 25/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
638 24/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
639 23/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
640 22/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
641 21/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
642 20/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
643 19/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
644 18/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
645 17/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
646 16/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
647 15/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
648 14/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
649 13/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
650 12/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vutrumobile
651 11/06/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ muahangtructuyen
652 10/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
653 09/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
654 08/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
655 07/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
656 06/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
657 05/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
658 04/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
659 03/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
660 02/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
661 01/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
662 31/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
663 30/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
664 29/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
665 28/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
666 27/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
667 26/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
668 25/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
669 24/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
670 23/05/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
671 22/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
672 21/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
673 20/05/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
674 19/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
675 18/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
676 17/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
677 16/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ bichngocmobile
678 15/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
679 14/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
680 13/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
681 12/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ B_Nmobile
682 11/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
683 10/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
684 09/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
685 08/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
686 07/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
687 06/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
688 05/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
689 04/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
690 03/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
691 02/05/2013 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
692 30/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
693 29/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
694 28/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
695 27/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
696 26/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
697 25/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
698 24/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
699 23/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
700 22/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
701 21/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ B_Nmobile
702 20/04/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
703 19/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
704 18/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
705 17/04/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
706 16/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
707 15/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
708 14/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
709 13/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
710 12/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
711 11/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
712 10/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
713 09/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
714 08/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
715 07/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
716 06/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
717 05/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
718 04/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
719 03/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
720 02/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
721 01/04/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
722 31/03/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
723 30/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
724 29/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
725 28/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
726 27/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
727 26/03/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
728 25/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
729 24/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
730 23/03/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.160.000 VNĐ congtygiatri
731 22/03/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
732 21/03/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daiphuminh
733 20/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
734 19/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
735 18/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
736 17/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
737 16/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ bichngocmobile
738 15/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
739 14/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ B_Nmobile
740 13/03/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ congtygiatri
741 12/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ B_Nmobile
742 11/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
743 10/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
744 09/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
745 08/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ B_Nmobile
746 07/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
747 06/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
748 05/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
749 04/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
750 03/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
751 02/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
752 01/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ bichngocmobile
753 28/02/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
754 27/02/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.350.000 VNĐ anhkhoamobile
755 26/02/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
756 25/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ bichngocmobile
757 24/02/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
758 23/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ bichngocmobile
759 22/02/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
760 21/02/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mobiletuongvy
761 20/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thoitrangmobile
762 19/02/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ vutrumobile
763 18/02/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ CORY3Mobile
764 17/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
765 16/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
766 15/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
767 14/02/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
768 12/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
769 11/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
770 10/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
771 09/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
772 08/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ duclinh2mobile
773 07/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
774 06/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
775 05/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
776 04/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobile_thienphu
777 03/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
778 02/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bichngocmobile
779 01/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
780 31/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
781 30/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
782 29/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
783 28/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
784 27/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
785 26/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mobile_thienphu
786 25/01/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
787 24/01/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
788 23/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobile_thienphu
789 22/01/2013 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ tuanmobi
790 21/01/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
791 20/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
792 19/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobile_thienphu
793 18/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ B_Nmobile
794 17/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
795 16/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
796 15/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
797 14/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
798 13/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ muahangtructuyen
799 12/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
800 11/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
801 10/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
802 09/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ muahangtructuyen
803 08/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
804 07/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
805 06/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
806 05/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
807 04/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
808 03/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ duclinh2mobile
809 02/01/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
810 01/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
811 31/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mobile_thienphu
812 30/12/2012 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ antuongmobile
813 29/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
814 28/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
815 27/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
816 26/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
817 25/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
818 24/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
819 23/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
820 22/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mobile_thienphu
821 21/12/2012 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ huyenmymobile
822 20/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
823 19/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
824 18/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
825 17/12/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
826 16/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
827 15/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
828 14/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mobile_thienphu
829 13/12/2012 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ congtygiatri
830 12/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
831 11/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
832 10/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
833 09/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
834 08/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
835 07/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
836 06/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ muahangtructuyen
837 05/12/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
838 04/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ buynowstore
839 03/12/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
840 02/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
841 01/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
842 30/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
843 29/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
844 28/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
845 27/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ muahangtructuyen
846 26/11/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dtddlehung
847 25/11/2012 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ didongcaocap
848 24/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
849 23/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ benmobile
850 22/11/2012 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ baothymobile
851 21/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
852 20/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ B_Nmobile
853 19/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
854 18/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
855 17/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
856 16/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
857 15/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
858 14/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
859 13/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
860 12/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
861 11/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ nghia_mobile
862 10/11/2012 1 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ mobigiare
863 09/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
864 08/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
865 07/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
866 06/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
867 05/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
868 04/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
869 03/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ benmobile
870 02/11/2012 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ minhnhatmobile
871 01/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
872 31/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
873 30/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
874 29/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
875 28/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
876 27/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
877 26/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
878 25/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
879 24/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ nghia_mobile
880 23/10/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi giachinhmobile
881 22/10/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi giachinhmobile
882 21/10/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi giachinhmobile
883 20/10/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ giachinhmobile
884 19/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ antuongmobile
885 18/10/2012 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
886 17/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ antuongmobile
887 16/10/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi benmobile
888 15/10/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
889 14/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ minhphumobile
890 13/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
891 12/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
892 11/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
893 10/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
894 09/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ lehieumobile
895 08/10/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
896 07/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
897 06/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
898 05/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ nghia_mobile
899 04/10/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi alodidong
900 03/10/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
901 02/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
902 01/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
903 30/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ nghia_mobile
904 29/09/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi alodidong
905 28/09/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi alodidong
906 27/09/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ alodidong
907 26/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ tienxanhmobile
908 25/09/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
909 24/09/2012 1 ngày 3.049.000 ₫ Giá không đổi alodidong
910 23/09/2012 1 ngày 3.049.000 ₫ Giá không đổi alodidong
911 22/09/2012 1 ngày 3.049.000 ₫ Giá không đổi alodidong
912 21/09/2012 1 ngày 3.049.000 ₫ Giá không đổi alodidong
913 20/09/2012 1 ngày 3.049.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ alodidong
914 19/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
915 18/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
916 17/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ lehieumobile
917 16/09/2012 1 ngày 3.099.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
918 15/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
919 14/09/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphongmobile
920 13/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
921 12/09/2012 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ symobile
922 11/09/2012 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
923 10/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dtddlehung
924 09/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
925 08/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ dtddlehung
926 07/09/2012 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
927 06/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
928 05/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
929 04/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ antuongmobile
930 03/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ benmobile
931 02/09/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ tienxanhmobile
932 01/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi benmobile
933 31/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi benmobile
934 30/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi benmobile
935 29/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi benmobile
936 28/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benmobile
937 27/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
938 26/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
939 25/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
940 24/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ antuongmobile
941 23/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
942 22/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
943 21/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
944 20/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ antuongmobile
945 19/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
946 18/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ antuongmobile
947 17/08/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
948 16/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vutrumobile
949 15/08/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
950 14/08/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ lehieumobile
951 13/08/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ benmobile
952 12/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi alodidong
953 11/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi alodidong
954 10/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ alodidong
955 09/08/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ lehieumobile
956 08/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
957 07/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
958 06/08/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuanmobi
959 05/08/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tuanmobi
960 04/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ lehieumobile
961 03/08/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ antuongmobile
962 02/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
963 01/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ lehieumobile
964 31/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
965 30/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
966 29/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
967 28/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
968 27/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
969 26/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
970 25/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
971 24/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
972 23/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
973 22/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
974 21/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
975 20/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
976 19/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ antuongmobile
977 18/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
978 17/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
979 16/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ antuongmobile
980 15/07/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nguyentienbo
981 14/07/2012 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ nghia_mobile
982 13/07/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ nguyentienbo
983 12/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
984 11/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
985 10/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
986 09/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ daiphuminh
987 08/07/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ nguyentienbo
988 07/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
989 06/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
990 05/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
991 04/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
992 03/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
993 02/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
994 01/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
995 30/06/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
996 29/06/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ antuongmobile
997 28/06/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
998 27/06/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
999 26/06/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
1000 25/06/2012 3.600.000 ₫ tienxanhmobile
Có tổng cộng 1.000 thay đổi giá của sản phẩm LG BL40 New Chocolate đã được hệ thống ghi lại.