• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của LG BL40 New Chocolate

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm LG BL40 New Chocolate chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 30/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
2 29/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
3 28/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
4 27/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 899.000 VNĐ shoptuoanhphone
5 26/08/2014 1 ngày 2.299.000 VNĐ Tăng 899.000 VNĐ banbuonbanle
6 25/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
7 24/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
8 23/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
9 22/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
10 21/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
11 20/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
12 19/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
13 18/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
14 17/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
15 16/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
16 15/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
17 14/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
18 13/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
19 12/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
20 11/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
21 10/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
22 09/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
23 08/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
24 07/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
25 06/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
26 05/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
27 04/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
28 03/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
29 02/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
30 01/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
31 31/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
32 30/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
33 29/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
34 28/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
35 27/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
36 26/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
37 25/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
38 24/07/2014 2 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
39 22/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
40 21/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
41 20/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
42 19/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
43 18/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
44 17/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
45 16/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
46 15/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
47 14/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
48 13/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
49 12/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
50 11/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
51 10/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
52 09/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
53 08/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
54 07/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
55 06/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
56 05/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
57 04/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
58 03/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
59 02/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
60 01/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
61 30/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
62 29/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
63 28/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ lehieumobile
64 27/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
65 26/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
66 25/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
67 24/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
68 23/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
69 22/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
70 21/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
71 20/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
72 19/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
73 18/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
74 17/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
75 16/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
76 15/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
77 14/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
78 13/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
79 12/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
80 11/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
81 10/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
82 09/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
83 08/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
84 07/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
85 06/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
86 05/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
87 04/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
88 03/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
89 02/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
90 01/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
91 31/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
92 30/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
93 29/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
94 28/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
95 27/05/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
96 26/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
97 25/05/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
98 24/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
99 23/05/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
100 22/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
101 21/05/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
102 20/05/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
103 19/05/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
104 18/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
105 17/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
106 16/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
107 15/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
108 14/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
109 13/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
110 12/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
111 11/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
112 10/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
113 09/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi phuongnammobile
114 08/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi phuongnammobile
115 07/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
116 06/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
117 05/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
118 04/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
119 03/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
120 02/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
121 01/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
122 30/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
123 29/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
124 28/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
125 27/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
126 26/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
127 25/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
128 24/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
129 23/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
130 22/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
131 21/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
132 20/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
133 19/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
134 18/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
135 17/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
136 16/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
137 15/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
138 14/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
139 13/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
140 12/04/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuanphat
141 11/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
142 10/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
143 09/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
144 08/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
145 07/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.950.000 VNĐ congtygiatri
146 06/04/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi phuongnammobile
147 05/04/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 1.900.000 VNĐ phuongnammobile
148 04/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
149 03/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
150 02/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
151 01/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
152 31/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
153 30/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
154 29/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
155 28/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
156 27/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi shopdienthoaiandroid
157 26/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
158 25/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
159 24/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
160 23/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
161 22/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
162 21/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ banbuonbanle
163 20/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
164 19/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
165 18/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ buynowstore
166 17/03/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
167 16/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
168 15/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
169 14/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
170 13/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
171 12/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
172 11/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
173 10/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 201.000 VNĐ buynowstore
174 09/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
175 08/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
176 07/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ buynowstore
177 06/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
178 05/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
179 04/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
180 03/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
181 02/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
182 01/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
183 28/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
184 27/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
185 26/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
186 25/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
187 24/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
188 23/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
189 22/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
190 21/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
191 20/02/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
192 19/02/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
193 18/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
194 17/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
195 16/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
196 15/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ vutrumobile
197 14/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
198 13/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ buynowstore
199 12/02/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.460.000 VNĐ congtygiatri
200 11/02/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ playmobile
201 10/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
202 09/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
203 08/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
204 07/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
205 06/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
206 05/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
207 04/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
208 03/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
209 02/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.550.000 VNĐ mobile_thienphu
210 01/02/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
211 31/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ congtygiatri
212 30/01/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
213 29/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
214 28/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
215 27/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
216 26/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
217 25/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
218 24/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
219 23/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
220 22/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
221 21/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ smban66
222 20/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ vutrumobile
223 19/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ smban66
224 18/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
225 17/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ smban66
226 16/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ buynowstore
227 15/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
228 14/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
229 13/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
230 12/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
231 11/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
232 10/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
233 09/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
234 08/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
235 07/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
236 06/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
237 05/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
238 04/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
239 03/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
240 02/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
241 01/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
242 31/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
243 30/12/2013 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
244 29/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
245 28/12/2013 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
246 27/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
247 26/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
248 25/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
249 24/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
250 23/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
251 22/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
252 21/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
253 20/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ congtygiatri
254 19/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ buynowstore
255 18/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.650.000 VNĐ congtygiatri
256 17/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
257 16/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.650.000 VNĐ congtygiatri
258 15/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
259 14/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
260 13/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ vutrumobile
261 12/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
262 11/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
263 10/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ smban66
264 09/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
265 08/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
266 07/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
267 06/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
268 05/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
269 04/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ smban66
270 03/12/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
271 02/12/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
272 01/12/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
273 30/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
274 29/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
275 28/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
276 27/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
277 26/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
278 25/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
279 24/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
280 23/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
281 22/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
282 21/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
283 20/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ smban66
284 19/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
285 18/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
286 17/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
287 16/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
288 15/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
289 14/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
290 13/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
291 12/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
292 11/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
293 10/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
294 09/11/2013 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ lehieumobile
295 08/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
296 07/11/2013 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lehieumobile
297 06/11/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
298 05/11/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ lehieumobile
299 04/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
300 03/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
301 02/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
302 01/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
303 31/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
304 30/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
305 29/10/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
306 28/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
307 27/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
308 26/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
309 25/10/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ lehieumobile
310 24/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
311 23/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 3.350.000 VNĐ manhthangpro78
312 22/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
313 21/10/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
314 20/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
315 19/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
316 18/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
317 17/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 3.350.000 VNĐ manhthangpro78
318 16/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
319 15/10/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
320 14/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
321 13/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
322 12/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
323 11/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
324 10/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
325 09/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
326 08/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
327 07/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
328 06/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
329 05/10/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
330 04/10/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ binhduongmobile
331 03/10/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
332 02/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
333 01/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.850.000 VNĐ congtygiatri
334 30/09/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
335 29/09/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
336 28/09/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ binhduongmobile
337 27/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
338 26/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
339 25/09/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
340 24/09/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
341 23/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
342 22/09/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
343 21/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ lehieumobile
344 20/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
345 19/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ smban66
346 18/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ lehieumobile
347 17/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ smban66
348 16/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
349 15/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
350 14/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
351 13/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
352 12/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
353 11/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
354 10/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ smban66
355 09/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 2.400.000 VNĐ lehieumobile
356 08/09/2013 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
357 07/09/2013 1 ngày 800.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ dienmaycongthao
358 06/09/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 3.850.000 VNĐ dienmaycongthao
359 05/09/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
360 04/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 2.150.000 VNĐ lehieumobile
361 03/09/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
362 02/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
363 01/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 1.900.000 VNĐ lehieumobile
364 31/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 3.850.000 VNĐ dienmaycongthao
365 30/08/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ congtygiatri
366 29/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
367 28/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
368 27/08/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
369 26/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
370 25/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
371 24/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
372 23/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
373 22/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
374 21/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
375 20/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
376 19/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
377 18/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
378 17/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
379 16/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
380 15/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ vutrumobile
381 14/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
382 13/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
383 12/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Giá không đổi thienanhmobile
384 11/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
385 10/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
386 09/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Giá không đổi thienanhmobile
387 08/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Giá không đổi thienanhmobile
388 07/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
389 06/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
390 05/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Giá không đổi thienanhmobile
391 04/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
392 03/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
393 02/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
394 01/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
395 31/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
396 30/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
397 29/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
398 28/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
399 27/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
400 26/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
401 25/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
402 24/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
403 23/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
404 22/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
405 21/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
406 20/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
407 19/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
408 18/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
409 17/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
410 16/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
411 15/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
412 14/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
413 13/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
414 12/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
415 11/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
416 10/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
417 09/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
418 08/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
419 07/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
420 06/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
421 05/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
422 04/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
423 03/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
424 02/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
425 01/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
426 30/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
427 29/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
428 28/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
429 27/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
430 26/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
431 25/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
432 24/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
433 23/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
434 22/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
435 21/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
436 20/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
437 19/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
438 18/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
439 17/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
440 16/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
441 15/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
442 14/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
443 13/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
444 12/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ vutrumobile
445 11/06/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ muahangtructuyen
446 10/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
447 09/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
448 08/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
449 07/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
450 06/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
451 05/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
452 04/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
453 03/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
454 02/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
455 01/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
456 31/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
457 30/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
458 29/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
459 28/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
460 27/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
461 26/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
462 25/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
463 24/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
464 23/05/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
465 22/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
466 21/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
467 20/05/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
468 19/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
469 18/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
470 17/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
471 16/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ bichngocmobile
472 15/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
473 14/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
474 13/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
475 12/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ B_Nmobile
476 11/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
477 10/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
478 09/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
479 08/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
480 07/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
481 06/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
482 05/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
483 04/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
484 03/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
485 02/05/2013 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
486 30/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
487 29/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
488 28/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
489 27/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
490 26/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
491 25/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
492 24/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
493 23/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
494 22/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
495 21/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ B_Nmobile
496 20/04/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
497 19/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
498 18/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
499 17/04/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
500 16/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
501 15/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
502 14/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
503 13/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
504 12/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
505 11/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
506 10/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
507 09/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
508 08/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
509 07/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
510 06/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
511 05/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
512 04/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
513 03/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
514 02/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
515 01/04/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
516 31/03/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
517 30/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
518 29/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
519 28/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
520 27/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
521 26/03/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
522 25/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
523 24/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
524 23/03/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.160.000 VNĐ congtygiatri
525 22/03/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
526 21/03/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ daiphuminh
527 20/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
528 19/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
529 18/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
530 17/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
531 16/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ bichngocmobile
532 15/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
533 14/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 2.150.000 VNĐ B_Nmobile
534 13/03/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ congtygiatri
535 12/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ B_Nmobile
536 11/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
537 10/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
538 09/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
539 08/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ B_Nmobile
540 07/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
541 06/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
542 05/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
543 04/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
544 03/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
545 02/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
546 01/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ bichngocmobile
547 28/02/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
548 27/02/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.350.000 VNĐ anhkhoamobile
549 26/02/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
550 25/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 2.350.000 VNĐ bichngocmobile
551 24/02/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
552 23/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ bichngocmobile
553 22/02/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
554 21/02/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ mobiletuongvy
555 20/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ thoitrangmobile
556 19/02/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ vutrumobile
557 18/02/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ CORY3Mobile
558 17/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
559 16/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
560 15/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
561 14/02/2013 2 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
562 12/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
563 11/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
564 10/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
565 09/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
566 08/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ duclinh2mobile
567 07/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
568 06/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
569 05/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
570 04/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mobile_thienphu
571 03/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
572 02/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ bichngocmobile
573 01/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
574 31/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
575 30/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
576 29/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
577 28/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
578 27/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
579 26/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mobile_thienphu
580 25/01/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
581 24/01/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
582 23/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ mobile_thienphu
583 22/01/2013 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ tuanmobi
584 21/01/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
585 20/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
586 19/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mobile_thienphu
587 18/01/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ B_Nmobile
588 17/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
589 16/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
590 15/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
591 14/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
592 13/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ muahangtructuyen
593 12/01/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
594 11/01/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
595 10/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
596 09/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ muahangtructuyen
597 08/01/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
598 07/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
599 06/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi minhnhatmobile
600 05/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
601 04/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
602 03/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ duclinh2mobile
603 02/01/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
604 01/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
605 31/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mobile_thienphu
606 30/12/2012 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ antuongmobile
607 29/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
608 28/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
609 27/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
610 26/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
611 25/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
612 24/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
613 23/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
614 22/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ mobile_thienphu
615 21/12/2012 1 ngày 3.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ huyenmymobile
616 20/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
617 19/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
618 18/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
619 17/12/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
620 16/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
621 15/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
622 14/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ mobile_thienphu
623 13/12/2012 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ congtygiatri
624 12/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
625 11/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
626 10/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
627 09/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
628 08/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
629 07/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
630 06/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ muahangtructuyen
631 05/12/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
632 04/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ buynowstore
633 03/12/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
634 02/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
635 01/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
636 30/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
637 29/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
638 28/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
639 27/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ muahangtructuyen
640 26/11/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ dtddlehung
641 25/11/2012 1 ngày 3.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ didongcaocap
642 24/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
643 23/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ benmobile
644 22/11/2012 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ baothymobile
645 21/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
646 20/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ B_Nmobile
647 19/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
648 18/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
649 17/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
650 16/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
651 15/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
652 14/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
653 13/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
654 12/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
655 11/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ nghia_mobile
656 10/11/2012 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ mobigiare
657 09/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
658 08/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
659 07/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
660 06/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
661 05/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
662 04/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
663 03/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ benmobile
664 02/11/2012 1 ngày 3.700.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ minhnhatmobile
665 01/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
666 31/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
667 30/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
668 29/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
669 28/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
670 27/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
671 26/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
672 25/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
673 24/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ nghia_mobile
674 23/10/2012 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi giachinhmobile
675 22/10/2012 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi giachinhmobile
676 21/10/2012 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi giachinhmobile
677 20/10/2012 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ giachinhmobile
678 19/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 2.350.000 VNĐ antuongmobile
679 18/10/2012 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
680 17/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ antuongmobile
681 16/10/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
682 15/10/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
683 14/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ minhphumobile
684 13/10/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
685 12/10/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
686 11/10/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
687 10/10/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
688 09/10/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ lehieumobile
689 08/10/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
690 07/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
691 06/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
692 05/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ nghia_mobile
693 04/10/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
694 03/10/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
695 02/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
696 01/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
697 30/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ nghia_mobile
698 29/09/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
699 28/09/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
700 27/09/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ alodidong
701 26/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ tienxanhmobile
702 25/09/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
703 24/09/2012 1 ngày 3.049.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
704 23/09/2012 1 ngày 3.049.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
705 22/09/2012 1 ngày 3.049.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
706 21/09/2012 1 ngày 3.049.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
707 20/09/2012 1 ngày 3.049.000 VNĐ Tăng 49.000 VNĐ alodidong
708 19/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
709 18/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
710 17/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ lehieumobile
711 16/09/2012 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
712 15/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
713 14/09/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiphongmobile
714 13/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
715 12/09/2012 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ symobile
716 11/09/2012 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
717 10/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dtddlehung
718 09/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
719 08/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ dtddlehung
720 07/09/2012 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
721 06/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
722 05/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
723 04/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ antuongmobile
724 03/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ benmobile
725 02/09/2012 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ tienxanhmobile
726 01/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
727 31/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
728 30/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
729 29/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
730 28/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ benmobile
731 27/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
732 26/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
733 25/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
734 24/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ antuongmobile
735 23/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
736 22/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
737 21/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
738 20/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ antuongmobile
739 19/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
740 18/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ antuongmobile
741 17/08/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
742 16/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ vutrumobile
743 15/08/2012 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
744 14/08/2012 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 510.000 VNĐ lehieumobile
745 13/08/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ benmobile
746 12/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
747 11/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
748 10/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ alodidong
749 09/08/2012 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ lehieumobile
750 08/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
751 07/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
752 06/08/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tuanmobi
753 05/08/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ tuanmobi
754 04/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ lehieumobile
755 03/08/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ antuongmobile
756 02/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
757 01/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ lehieumobile
758 31/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
759 30/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
760 29/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
761 28/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
762 27/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
763 26/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
764 25/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
765 24/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
766 23/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
767 22/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
768 21/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
769 20/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
770 19/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ antuongmobile
771 18/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
772 17/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
773 16/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ antuongmobile
774 15/07/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ nguyentienbo
775 14/07/2012 1 ngày 3.700.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ nghia_mobile
776 13/07/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ nguyentienbo
777 12/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
778 11/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
779 10/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
780 09/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ daiphuminh
781 08/07/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ nguyentienbo
782 07/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
783 06/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
784 05/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
785 04/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
786 03/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
787 02/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
788 01/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
789 30/06/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
790 29/06/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ antuongmobile
791 28/06/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
792 27/06/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
793 26/06/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
794 25/06/2012 3.600.000 VNĐ tienxanhmobile
Có tổng cộng 794 thay đổi giá của sản phẩm LG BL40 New Chocolate đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về LG BL40 New Chocolate trong mục Mobile