Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của LG BL40 New Chocolate

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm LG BL40 New Chocolate chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 21/08/2016 17 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
2 04/08/2016 96 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
3 30/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
4 29/04/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
5 27/04/2016 15 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
6 12/04/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
7 10/04/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
8 09/04/2016 5 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
9 04/04/2016 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
10 31/03/2016 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dtdidongco
11 28/03/2016 3 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.199.000 VNĐ dtdidongco
12 25/03/2016 9 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienthoaibinhdan
13 16/03/2016 3 ngày 2.499.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ dienthoaibinhdan
14 13/03/2016 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ T_mobile1
15 11/03/2016 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ T_mobile1
16 10/03/2016 3 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ATTMOBILE
17 07/03/2016 6 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi T_mobile1
18 01/03/2016 3 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ T_mobile1
19 27/02/2016 7 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi ATTMOBILE
20 20/02/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 299.000 VNĐ ATTMOBILE
21 19/02/2016 2 ngày 2.499.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ dienthoaibinhdan
22 17/02/2016 14 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 301.000 VNĐ T_mobile1
23 03/02/2016 5 ngày 1.799.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ banbuonbanle
24 29/01/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ ATTMOBILE
25 28/01/2016 3 ngày 1.799.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ banbuonbanle
26 25/01/2016 3 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ATTMOBILE
27 22/01/2016 8 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi T_mobile1
28 14/01/2016 4 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ T_mobile1
29 10/01/2016 3 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ ATTMOBILE
30 07/01/2016 1 ngày 1.799.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
31 06/01/2016 2 ngày 1.799.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ banbuonbanle
32 04/01/2016 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ dienthoaibinhdan
33 03/01/2016 20 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
34 14/12/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ daiphuminh
35 11/12/2015 2 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ dienthoaibinhdan
36 09/12/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ daiphuminh
37 08/12/2015 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ dienthoaibinhdan
38 07/12/2015 7 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ daiphuminh
39 30/11/2015 25 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ dienthoaibinhdan
40 05/11/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ daiphuminh
41 04/11/2015 15 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ dienthoaibinhdan
42 20/10/2015 12 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
43 08/10/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
44 07/10/2015 2 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
45 05/10/2015 2 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 6.800.000 VNĐ daiphuminh
46 03/10/2015 23 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 6.800.000 VNĐ demo37
47 10/09/2015 11 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
48 30/08/2015 2 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 6.800.000 VNĐ daiphuminh
49 28/08/2015 25 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 6.800.000 VNĐ demo37
50 03/08/2015 32 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
51 02/07/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tinthanhmobile
52 29/06/2015 5 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
53 24/06/2015 7 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Sky_Lg_giare
54 17/06/2015 15 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ didong_pro
55 02/06/2015 11 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
56 22/05/2015 3 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
57 19/05/2015 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
58 18/05/2015 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
59 17/05/2015 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
60 16/05/2015 38 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
61 08/04/2015 21 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobile_thienphu
62 18/03/2015 5 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ tinthanhmobile
63 13/03/2015 15 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ bvtmobile
64 26/02/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.401.000 VNĐ tinthanhmobile
65 25/02/2015 1 ngày 1.799.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
66 24/02/2015 3 ngày 1.799.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ banbuonbanle
67 21/02/2015 8 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 799.000 VNĐ bvtmobile
68 13/02/2015 15 ngày 1.799.000 ₫ Giảm 1.401.000 VNĐ banbuonbanle
69 29/01/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.401.000 VNĐ tinthanhmobile
70 28/01/2015 1 ngày 1.799.000 ₫ Giảm 1.401.000 VNĐ banbuonbanle
71 27/01/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
72 24/01/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
73 23/01/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ tinthanhmobile
74 22/01/2015 13 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 2.090.000 VNĐ daiphuminh
75 09/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
76 08/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
77 07/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
78 06/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
79 05/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
80 04/01/2015 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
81 03/01/2015 2 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
82 01/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
83 31/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
84 30/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
85 29/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
86 28/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
87 27/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
88 26/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
89 25/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
90 24/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
91 23/12/2014 2 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
92 21/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
93 20/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
94 19/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
95 18/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
96 17/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
97 16/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
98 15/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
99 14/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
100 13/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
101 12/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ lehieumobile
102 11/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
103 10/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
104 09/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
105 08/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
106 07/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
107 06/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
108 05/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
109 04/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
110 03/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
111 02/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
112 01/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
113 30/11/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
114 29/11/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
115 28/11/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
116 27/11/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
117 26/11/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ bvtmobile
118 25/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
119 24/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
120 23/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
121 22/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
122 21/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
123 20/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
124 19/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
125 18/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
126 17/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
127 16/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
128 15/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
129 14/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
130 13/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
131 12/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
132 11/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
133 10/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
134 09/11/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
135 08/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
136 07/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
137 06/11/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
138 05/11/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
139 04/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
140 03/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
141 02/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
142 01/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
143 31/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
144 30/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
145 29/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
146 28/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
147 27/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
148 26/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
149 25/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
150 24/10/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
151 22/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
152 21/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
153 20/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
154 19/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
155 18/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
156 17/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
157 16/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
158 15/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
159 14/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
160 13/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
161 12/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
162 11/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
163 10/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
164 09/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
165 08/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
166 07/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
167 06/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
168 05/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
169 04/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
170 03/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
171 02/10/2014 7 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
172 25/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
173 24/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
174 23/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
175 22/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
176 21/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
177 20/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
178 19/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
179 18/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
180 17/09/2014 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
181 15/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
182 14/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
183 13/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
184 12/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
185 11/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
186 10/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
187 09/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
188 08/09/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
189 06/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
190 05/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
191 04/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
192 03/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
193 02/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
194 01/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
195 31/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
196 30/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
197 29/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
198 28/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
199 27/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 899.000 VNĐ shoptuoanhphone
200 26/08/2014 1 ngày 2.299.000 ₫ Tăng 899.000 VNĐ banbuonbanle
201 25/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
202 24/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
203 23/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
204 22/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
205 21/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
206 20/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
207 19/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
208 18/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
209 17/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
210 16/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
211 15/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
212 14/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
213 13/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
214 12/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
215 11/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
216 10/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
217 09/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
218 08/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
219 07/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
220 06/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
221 05/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
222 04/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
223 03/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
224 02/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
225 01/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
226 31/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
227 30/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
228 29/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
229 28/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
230 27/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
231 26/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
232 25/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
233 24/07/2014 2 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
234 22/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
235 21/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
236 20/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
237 19/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
238 18/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
239 17/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
240 16/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
241 15/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
242 14/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
243 13/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
244 12/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
245 11/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
246 10/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
247 09/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
248 08/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
249 07/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
250 06/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
251 05/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
252 04/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
253 03/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
254 02/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
255 01/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
256 30/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
257 29/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
258 28/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ lehieumobile
259 27/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
260 26/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
261 25/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
262 24/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
263 23/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
264 22/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
265 21/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
266 20/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
267 19/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
268 18/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
269 17/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
270 16/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
271 15/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
272 14/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
273 13/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
274 12/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
275 11/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
276 10/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
277 09/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
278 08/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
279 07/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
280 06/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
281 05/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
282 04/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
283 03/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
284 02/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
285 01/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
286 31/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
287 30/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
288 29/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
289 28/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
290 27/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
291 26/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
292 25/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
293 24/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
294 23/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
295 22/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
296 21/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
297 20/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
298 19/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
299 18/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
300 17/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
301 16/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
302 15/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
303 14/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
304 13/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
305 12/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
306 11/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
307 10/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
308 09/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
309 08/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
310 07/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
311 06/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
312 05/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
313 04/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
314 03/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
315 02/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
316 01/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
317 30/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
318 29/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
319 28/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
320 27/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
321 26/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
322 25/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
323 24/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
324 23/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
325 22/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
326 21/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
327 20/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
328 19/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
329 18/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
330 17/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
331 16/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
332 15/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
333 14/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
334 13/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
335 12/04/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuanphat
336 11/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
337 10/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
338 09/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
339 08/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
340 07/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.950.000 VNĐ congtygiatri
341 06/04/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
342 05/04/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ phuongnammobile
343 04/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
344 03/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
345 02/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
346 01/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
347 31/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
348 30/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
349 29/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
350 28/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
351 27/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoaiandroid
352 26/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
353 25/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
354 24/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
355 23/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
356 22/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
357 21/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ banbuonbanle
358 20/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
359 19/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
360 18/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ buynowstore
361 17/03/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
362 16/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
363 15/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
364 14/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
365 13/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
366 12/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
367 11/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
368 10/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ buynowstore
369 09/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
370 08/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
371 07/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ buynowstore
372 06/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
373 05/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
374 04/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
375 03/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
376 02/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
377 01/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
378 28/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
379 27/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
380 26/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
381 25/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
382 24/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
383 23/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
384 22/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
385 21/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
386 20/02/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
387 19/02/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
388 18/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
389 17/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
390 16/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
391 15/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vutrumobile
392 14/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
393 13/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ buynowstore
394 12/02/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.460.000 VNĐ congtygiatri
395 11/02/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ playmobile
396 10/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
397 09/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
398 08/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
399 07/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
400 06/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
401 05/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
402 04/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
403 03/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
404 02/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.550.000 VNĐ mobile_thienphu
405 01/02/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
406 31/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ congtygiatri
407 30/01/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
408 29/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
409 28/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
410 27/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
411 26/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
412 25/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
413 24/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
414 23/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
415 22/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
416 21/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ smban66
417 20/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ vutrumobile
418 19/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ smban66
419 18/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
420 17/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ smban66
421 16/01/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ buynowstore
422 15/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
423 14/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
424 13/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
425 12/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
426 11/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
427 10/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
428 09/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
429 08/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
430 07/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
431 06/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
432 05/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
433 04/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
434 03/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
435 02/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
436 01/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
437 31/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
438 30/12/2013 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
439 29/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
440 28/12/2013 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
441 27/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
442 26/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
443 25/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
444 24/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
445 23/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
446 22/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
447 21/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
448 20/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ congtygiatri
449 19/12/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ buynowstore
450 18/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ congtygiatri
451 17/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
452 16/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ congtygiatri
453 15/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
454 14/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
455 13/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ vutrumobile
456 12/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
457 11/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
458 10/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ smban66
459 09/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
460 08/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
461 07/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
462 06/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
463 05/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
464 04/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ smban66
465 03/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
466 02/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
467 01/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
468 30/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
469 29/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
470 28/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
471 27/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
472 26/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
473 25/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
474 24/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
475 23/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
476 22/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
477 21/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
478 20/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ smban66
479 19/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
480 18/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
481 17/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
482 16/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
483 15/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
484 14/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
485 13/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
486 12/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
487 11/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
488 10/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
489 09/11/2013 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ lehieumobile
490 08/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
491 07/11/2013 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lehieumobile
492 06/11/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
493 05/11/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lehieumobile
494 04/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
495 03/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
496 02/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
497 01/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
498 31/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
499 30/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
500 29/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
501 28/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
502 27/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
503 26/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
504 25/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ lehieumobile
505 24/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
506 23/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 3.350.000 VNĐ manhthangpro78
507 22/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
508 21/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
509 20/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
510 19/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
511 18/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
512 17/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 3.350.000 VNĐ manhthangpro78
513 16/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
514 15/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
515 14/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
516 13/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
517 12/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
518 11/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
519 10/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
520 09/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
521 08/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
522 07/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
523 06/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
524 05/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
525 04/10/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ binhduongmobile
526 03/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
527 02/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
528 01/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ congtygiatri
529 30/09/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
530 29/09/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
531 28/09/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ binhduongmobile
532 27/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
533 26/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
534 25/09/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
535 24/09/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
536 23/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
537 22/09/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
538 21/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ lehieumobile
539 20/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
540 19/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ smban66
541 18/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ lehieumobile
542 17/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ smban66
543 16/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
544 15/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
545 14/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
546 13/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
547 12/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
548 11/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
549 10/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ smban66
550 09/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ lehieumobile
551 08/09/2013 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
552 07/09/2013 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmaycongthao
553 06/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 3.850.000 VNĐ dienmaycongthao
554 05/09/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
555 04/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ lehieumobile
556 03/09/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
557 02/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
558 01/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ lehieumobile
559 31/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 3.850.000 VNĐ dienmaycongthao
560 30/08/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ congtygiatri
561 29/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
562 28/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
563 27/08/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
564 26/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
565 25/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
566 24/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
567 23/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
568 22/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
569 21/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
570 20/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
571 19/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
572 18/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
573 17/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
574 16/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
575 15/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ vutrumobile
576 14/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
577 13/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
578 12/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Giá không đổi thienanhmobile
579 11/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
580 10/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
581 09/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Giá không đổi thienanhmobile
582 08/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Giá không đổi thienanhmobile
583 07/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
584 06/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
585 05/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Giá không đổi thienanhmobile
586 04/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
587 03/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
588 02/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
589 01/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
590 31/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
591 30/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
592 29/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
593 28/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
594 27/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
595 26/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
596 25/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
597 24/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
598 23/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
599 22/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
600 21/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
601 20/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
602 19/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
603 18/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
604 17/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
605 16/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
606 15/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
607 14/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
608 13/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
609 12/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
610 11/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
611 10/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
612 09/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
613 08/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
614 07/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
615 06/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
616 05/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
617 04/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
618 03/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
619 02/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
620 01/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
621 30/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
622 29/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
623 28/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
624 27/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
625 26/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
626 25/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
627 24/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
628 23/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
629 22/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
630 21/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
631 20/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
632 19/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
633 18/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
634 17/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
635 16/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
636 15/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
637 14/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
638 13/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
639 12/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vutrumobile
640 11/06/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ muahangtructuyen
641 10/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
642 09/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
643 08/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
644 07/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
645 06/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
646 05/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
647 04/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
648 03/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
649 02/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
650 01/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
651 31/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
652 30/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
653 29/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
654 28/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
655 27/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
656 26/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
657 25/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
658 24/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
659 23/05/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
660 22/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
661 21/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
662 20/05/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
663 19/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
664 18/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
665 17/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
666 16/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ bichngocmobile
667 15/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
668 14/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
669 13/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
670 12/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ B_Nmobile
671 11/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
672 10/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
673 09/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
674 08/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
675 07/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
676 06/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
677 05/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
678 04/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
679 03/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
680 02/05/2013 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
681 30/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
682 29/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
683 28/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
684 27/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
685 26/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
686 25/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
687 24/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
688 23/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
689 22/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
690 21/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ B_Nmobile
691 20/04/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
692 19/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
693 18/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
694 17/04/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
695 16/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
696 15/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
697 14/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
698 13/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
699 12/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
700 11/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
701 10/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
702 09/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
703 08/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
704 07/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
705 06/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
706 05/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
707 04/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
708 03/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
709 02/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
710 01/04/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
711 31/03/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
712 30/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
713 29/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
714 28/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
715 27/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
716 26/03/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
717 25/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
718 24/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
719 23/03/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.160.000 VNĐ congtygiatri
720 22/03/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
721 21/03/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daiphuminh
722 20/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
723 19/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
724 18/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
725 17/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
726 16/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ bichngocmobile
727 15/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
728 14/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ B_Nmobile
729 13/03/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ congtygiatri
730 12/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ B_Nmobile
731 11/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
732 10/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
733 09/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
734 08/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ B_Nmobile
735 07/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
736 06/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
737 05/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
738 04/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
739 03/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
740 02/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
741 01/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ bichngocmobile
742 28/02/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
743 27/02/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.350.000 VNĐ anhkhoamobile
744 26/02/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
745 25/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ bichngocmobile
746 24/02/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
747 23/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ bichngocmobile
748 22/02/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
749 21/02/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mobiletuongvy
750 20/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thoitrangmobile
751 19/02/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ vutrumobile
752 18/02/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ CORY3Mobile
753 17/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
754 16/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
755 15/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
756 14/02/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
757 12/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
758 11/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
759 10/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
760 09/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
761 08/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ duclinh2mobile
762 07/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
763 06/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
764 05/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
765 04/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobile_thienphu
766 03/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
767 02/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bichngocmobile
768 01/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
769 31/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
770 30/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
771 29/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
772 28/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
773 27/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
774 26/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mobile_thienphu
775 25/01/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
776 24/01/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
777 23/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobile_thienphu
778 22/01/2013 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ tuanmobi
779 21/01/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
780 20/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
781 19/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobile_thienphu
782 18/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ B_Nmobile
783 17/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
784 16/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
785 15/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
786 14/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
787 13/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ muahangtructuyen
788 12/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
789 11/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
790 10/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
791 09/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ muahangtructuyen
792 08/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
793 07/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
794 06/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
795 05/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
796 04/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
797 03/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ duclinh2mobile
798 02/01/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
799 01/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
800 31/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mobile_thienphu
801 30/12/2012 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ antuongmobile
802 29/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
803 28/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
804 27/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
805 26/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
806 25/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
807 24/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
808 23/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
809 22/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mobile_thienphu
810 21/12/2012 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ huyenmymobile
811 20/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
812 19/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
813 18/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
814 17/12/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
815 16/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
816 15/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
817 14/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mobile_thienphu
818 13/12/2012 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ congtygiatri
819 12/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
820 11/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
821 10/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
822 09/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
823 08/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
824 07/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
825 06/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ muahangtructuyen
826 05/12/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
827 04/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ buynowstore
828 03/12/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
829 02/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
830 01/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
831 30/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
832 29/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
833 28/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
834 27/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ muahangtructuyen
835 26/11/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dtddlehung
836 25/11/2012 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ didongcaocap
837 24/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
838 23/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ benmobile
839 22/11/2012 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ baothymobile
840 21/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
841 20/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ B_Nmobile
842 19/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
843 18/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
844 17/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
845 16/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
846 15/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
847 14/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
848 13/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
849 12/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
850 11/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ nghia_mobile
851 10/11/2012 1 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ mobigiare
852 09/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
853 08/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
854 07/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
855 06/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
856 05/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
857 04/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
858 03/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ benmobile
859 02/11/2012 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ minhnhatmobile
860 01/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
861 31/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
862 30/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
863 29/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
864 28/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
865 27/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
866 26/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
867 25/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
868 24/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ nghia_mobile
869 23/10/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi giachinhmobile
870 22/10/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi giachinhmobile
871 21/10/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi giachinhmobile
872 20/10/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ giachinhmobile
873 19/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ antuongmobile
874 18/10/2012 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
875 17/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ antuongmobile
876 16/10/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi benmobile
877 15/10/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
878 14/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ minhphumobile
879 13/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
880 12/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
881 11/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
882 10/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
883 09/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ lehieumobile
884 08/10/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
885 07/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
886 06/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
887 05/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ nghia_mobile
888 04/10/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi alodidong
889 03/10/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
890 02/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
891 01/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
892 30/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ nghia_mobile
893 29/09/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi alodidong
894 28/09/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi alodidong
895 27/09/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ alodidong
896 26/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ tienxanhmobile
897 25/09/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
898 24/09/2012 1 ngày 3.049.000 ₫ Giá không đổi alodidong
899 23/09/2012 1 ngày 3.049.000 ₫ Giá không đổi alodidong
900 22/09/2012 1 ngày 3.049.000 ₫ Giá không đổi alodidong
901 21/09/2012 1 ngày 3.049.000 ₫ Giá không đổi alodidong
902 20/09/2012 1 ngày 3.049.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ alodidong
903 19/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
904 18/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
905 17/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ lehieumobile
906 16/09/2012 1 ngày 3.099.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
907 15/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
908 14/09/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphongmobile
909 13/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
910 12/09/2012 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ symobile
911 11/09/2012 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
912 10/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dtddlehung
913 09/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
914 08/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ dtddlehung
915 07/09/2012 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
916 06/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
917 05/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
918 04/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ antuongmobile
919 03/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ benmobile
920 02/09/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ tienxanhmobile
921 01/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi benmobile
922 31/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi benmobile
923 30/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi benmobile
924 29/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi benmobile
925 28/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benmobile
926 27/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
927 26/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
928 25/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
929 24/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ antuongmobile
930 23/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
931 22/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
932 21/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
933 20/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ antuongmobile
934 19/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
935 18/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ antuongmobile
936 17/08/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
937 16/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vutrumobile
938 15/08/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
939 14/08/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ lehieumobile
940 13/08/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ benmobile
941 12/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi alodidong
942 11/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi alodidong
943 10/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ alodidong
944 09/08/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ lehieumobile
945 08/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
946 07/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
947 06/08/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuanmobi
948 05/08/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tuanmobi
949 04/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ lehieumobile
950 03/08/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ antuongmobile
951 02/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
952 01/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ lehieumobile
953 31/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
954 30/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
955 29/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
956 28/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
957 27/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
958 26/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
959 25/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
960 24/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
961 23/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
962 22/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
963 21/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
964 20/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
965 19/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ antuongmobile
966 18/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
967 17/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
968 16/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ antuongmobile
969 15/07/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nguyentienbo
970 14/07/2012 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ nghia_mobile
971 13/07/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ nguyentienbo
972 12/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
973 11/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
974 10/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
975 09/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ daiphuminh
976 08/07/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ nguyentienbo
977 07/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
978 06/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
979 05/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
980 04/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
981 03/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
982 02/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
983 01/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
984 30/06/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
985 29/06/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ antuongmobile
986 28/06/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
987 27/06/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
988 26/06/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
989 25/06/2012 3.600.000 ₫ tienxanhmobile
Có tổng cộng 989 thay đổi giá của sản phẩm LG BL40 New Chocolate đã được hệ thống ghi lại.