• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của LG BL40 New Chocolate

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm LG BL40 New Chocolate chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 02/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
2 01/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
3 31/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
4 30/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
5 29/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
6 28/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
7 27/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 899.000 VNĐ shoptuoanhphone
8 26/08/2014 1 ngày 2.299.000 VNĐ Tăng 899.000 VNĐ banbuonbanle
9 25/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
10 24/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
11 23/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
12 22/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
13 21/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
14 20/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
15 19/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
16 18/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
17 17/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
18 16/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
19 15/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
20 14/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
21 13/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
22 12/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
23 11/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
24 10/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
25 09/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
26 08/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
27 07/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
28 06/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
29 05/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
30 04/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
31 03/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
32 02/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
33 01/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
34 31/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
35 30/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
36 29/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
37 28/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
38 27/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
39 26/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
40 25/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
41 24/07/2014 2 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
42 22/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
43 21/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
44 20/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
45 19/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
46 18/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
47 17/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
48 16/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
49 15/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
50 14/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
51 13/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
52 12/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
53 11/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
54 10/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
55 09/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
56 08/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
57 07/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
58 06/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
59 05/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
60 04/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
61 03/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
62 02/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
63 01/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
64 30/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
65 29/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
66 28/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ lehieumobile
67 27/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
68 26/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
69 25/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
70 24/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
71 23/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
72 22/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
73 21/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
74 20/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
75 19/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
76 18/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
77 17/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
78 16/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
79 15/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
80 14/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
81 13/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
82 12/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
83 11/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
84 10/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
85 09/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
86 08/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
87 07/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
88 06/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
89 05/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
90 04/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
91 03/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
92 02/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
93 01/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
94 31/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
95 30/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
96 29/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
97 28/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
98 27/05/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
99 26/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
100 25/05/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
101 24/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
102 23/05/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
103 22/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
104 21/05/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
105 20/05/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
106 19/05/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
107 18/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
108 17/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
109 16/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
110 15/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
111 14/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
112 13/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
113 12/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
114 11/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
115 10/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
116 09/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi phuongnammobile
117 08/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi phuongnammobile
118 07/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
119 06/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
120 05/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
121 04/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
122 03/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
123 02/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
124 01/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
125 30/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
126 29/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
127 28/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
128 27/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
129 26/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
130 25/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
131 24/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
132 23/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
133 22/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
134 21/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
135 20/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
136 19/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
137 18/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
138 17/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
139 16/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
140 15/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
141 14/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
142 13/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
143 12/04/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuanphat
144 11/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
145 10/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
146 09/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
147 08/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
148 07/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.950.000 VNĐ congtygiatri
149 06/04/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi phuongnammobile
150 05/04/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 1.900.000 VNĐ phuongnammobile
151 04/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
152 03/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
153 02/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
154 01/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
155 31/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
156 30/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
157 29/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
158 28/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
159 27/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi shopdienthoaiandroid
160 26/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
161 25/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
162 24/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
163 23/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
164 22/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
165 21/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ banbuonbanle
166 20/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
167 19/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
168 18/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ buynowstore
169 17/03/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
170 16/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
171 15/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
172 14/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
173 13/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
174 12/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
175 11/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
176 10/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 201.000 VNĐ buynowstore
177 09/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
178 08/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
179 07/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ buynowstore
180 06/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
181 05/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
182 04/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
183 03/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
184 02/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
185 01/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
186 28/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
187 27/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
188 26/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
189 25/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
190 24/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
191 23/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
192 22/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
193 21/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
194 20/02/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
195 19/02/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
196 18/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
197 17/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
198 16/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
199 15/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ vutrumobile
200 14/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
201 13/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ buynowstore
202 12/02/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.460.000 VNĐ congtygiatri
203 11/02/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ playmobile
204 10/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
205 09/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
206 08/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
207 07/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
208 06/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
209 05/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
210 04/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
211 03/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
212 02/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.550.000 VNĐ mobile_thienphu
213 01/02/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
214 31/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ congtygiatri
215 30/01/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
216 29/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
217 28/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
218 27/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
219 26/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
220 25/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
221 24/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
222 23/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
223 22/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
224 21/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ smban66
225 20/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ vutrumobile
226 19/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ smban66
227 18/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
228 17/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ smban66
229 16/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ buynowstore
230 15/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
231 14/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
232 13/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
233 12/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
234 11/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
235 10/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
236 09/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
237 08/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
238 07/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
239 06/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
240 05/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
241 04/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
242 03/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
243 02/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
244 01/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
245 31/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
246 30/12/2013 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
247 29/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
248 28/12/2013 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
249 27/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
250 26/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
251 25/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
252 24/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
253 23/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
254 22/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
255 21/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
256 20/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ congtygiatri
257 19/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ buynowstore
258 18/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.650.000 VNĐ congtygiatri
259 17/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
260 16/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.650.000 VNĐ congtygiatri
261 15/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
262 14/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
263 13/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ vutrumobile
264 12/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
265 11/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
266 10/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ smban66
267 09/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
268 08/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
269 07/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
270 06/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
271 05/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
272 04/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ smban66
273 03/12/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
274 02/12/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
275 01/12/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
276 30/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
277 29/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
278 28/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
279 27/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
280 26/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
281 25/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
282 24/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
283 23/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
284 22/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
285 21/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
286 20/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ smban66
287 19/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
288 18/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
289 17/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
290 16/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
291 15/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
292 14/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
293 13/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
294 12/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
295 11/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
296 10/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
297 09/11/2013 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ lehieumobile
298 08/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
299 07/11/2013 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lehieumobile
300 06/11/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
301 05/11/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ lehieumobile
302 04/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
303 03/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
304 02/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
305 01/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
306 31/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
307 30/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
308 29/10/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
309 28/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
310 27/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
311 26/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
312 25/10/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ lehieumobile
313 24/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
314 23/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 3.350.000 VNĐ manhthangpro78
315 22/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
316 21/10/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
317 20/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
318 19/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
319 18/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
320 17/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 3.350.000 VNĐ manhthangpro78
321 16/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
322 15/10/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
323 14/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
324 13/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
325 12/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
326 11/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
327 10/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
328 09/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
329 08/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
330 07/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
331 06/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
332 05/10/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
333 04/10/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ binhduongmobile
334 03/10/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
335 02/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
336 01/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.850.000 VNĐ congtygiatri
337 30/09/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
338 29/09/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
339 28/09/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ binhduongmobile
340 27/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
341 26/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
342 25/09/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
343 24/09/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
344 23/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
345 22/09/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
346 21/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ lehieumobile
347 20/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
348 19/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ smban66
349 18/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ lehieumobile
350 17/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ smban66
351 16/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
352 15/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
353 14/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
354 13/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
355 12/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
356 11/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
357 10/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ smban66
358 09/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 2.400.000 VNĐ lehieumobile
359 08/09/2013 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
360 07/09/2013 1 ngày 800.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ dienmaycongthao
361 06/09/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 3.850.000 VNĐ dienmaycongthao
362 05/09/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
363 04/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 2.150.000 VNĐ lehieumobile
364 03/09/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
365 02/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
366 01/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 1.900.000 VNĐ lehieumobile
367 31/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 3.850.000 VNĐ dienmaycongthao
368 30/08/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ congtygiatri
369 29/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
370 28/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
371 27/08/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
372 26/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
373 25/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
374 24/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
375 23/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
376 22/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
377 21/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
378 20/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
379 19/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
380 18/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
381 17/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
382 16/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
383 15/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ vutrumobile
384 14/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
385 13/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
386 12/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Giá không đổi thienanhmobile
387 11/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
388 10/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
389 09/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Giá không đổi thienanhmobile
390 08/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Giá không đổi thienanhmobile
391 07/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
392 06/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
393 05/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Giá không đổi thienanhmobile
394 04/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
395 03/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
396 02/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
397 01/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
398 31/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
399 30/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
400 29/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
401 28/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
402 27/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
403 26/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
404 25/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
405 24/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
406 23/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
407 22/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
408 21/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
409 20/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
410 19/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
411 18/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
412 17/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
413 16/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
414 15/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
415 14/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
416 13/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
417 12/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
418 11/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
419 10/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
420 09/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
421 08/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
422 07/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
423 06/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
424 05/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
425 04/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
426 03/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
427 02/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
428 01/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
429 30/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
430 29/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
431 28/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
432 27/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
433 26/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
434 25/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
435 24/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
436 23/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
437 22/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
438 21/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
439 20/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
440 19/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
441 18/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
442 17/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
443 16/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
444 15/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
445 14/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
446 13/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
447 12/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ vutrumobile
448 11/06/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ muahangtructuyen
449 10/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
450 09/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
451 08/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
452 07/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
453 06/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
454 05/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
455 04/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
456 03/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
457 02/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
458 01/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
459 31/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
460 30/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
461 29/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
462 28/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
463 27/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
464 26/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
465 25/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
466 24/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
467 23/05/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
468 22/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
469 21/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
470 20/05/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
471 19/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
472 18/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
473 17/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
474 16/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ bichngocmobile
475 15/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
476 14/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
477 13/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
478 12/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ B_Nmobile
479 11/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
480 10/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
481 09/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
482 08/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
483 07/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
484 06/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
485 05/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
486 04/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
487 03/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
488 02/05/2013 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
489 30/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
490 29/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
491 28/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
492 27/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
493 26/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
494 25/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
495 24/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
496 23/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
497 22/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
498 21/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ B_Nmobile
499 20/04/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
500 19/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
501 18/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
502 17/04/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
503 16/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
504 15/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
505 14/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
506 13/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
507 12/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
508 11/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
509 10/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
510 09/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
511 08/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
512 07/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
513 06/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
514 05/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
515 04/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
516 03/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
517 02/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
518 01/04/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
519 31/03/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
520 30/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
521 29/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
522 28/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
523 27/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
524 26/03/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
525 25/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
526 24/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
527 23/03/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.160.000 VNĐ congtygiatri
528 22/03/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
529 21/03/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ daiphuminh
530 20/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
531 19/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
532 18/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
533 17/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
534 16/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ bichngocmobile
535 15/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
536 14/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 2.150.000 VNĐ B_Nmobile
537 13/03/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ congtygiatri
538 12/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ B_Nmobile
539 11/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
540 10/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
541 09/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
542 08/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ B_Nmobile
543 07/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
544 06/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
545 05/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
546 04/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
547 03/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
548 02/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
549 01/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ bichngocmobile
550 28/02/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
551 27/02/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.350.000 VNĐ anhkhoamobile
552 26/02/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
553 25/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 2.350.000 VNĐ bichngocmobile
554 24/02/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
555 23/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ bichngocmobile
556 22/02/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
557 21/02/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ mobiletuongvy
558 20/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ thoitrangmobile
559 19/02/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ vutrumobile
560 18/02/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ CORY3Mobile
561 17/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
562 16/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
563 15/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
564 14/02/2013 2 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
565 12/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
566 11/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
567 10/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
568 09/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
569 08/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ duclinh2mobile
570 07/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
571 06/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
572 05/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
573 04/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mobile_thienphu
574 03/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
575 02/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ bichngocmobile
576 01/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
577 31/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
578 30/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
579 29/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
580 28/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
581 27/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
582 26/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mobile_thienphu
583 25/01/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
584 24/01/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
585 23/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ mobile_thienphu
586 22/01/2013 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ tuanmobi
587 21/01/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
588 20/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
589 19/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mobile_thienphu
590 18/01/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ B_Nmobile
591 17/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
592 16/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
593 15/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
594 14/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
595 13/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ muahangtructuyen
596 12/01/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
597 11/01/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
598 10/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
599 09/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ muahangtructuyen
600 08/01/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
601 07/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
602 06/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi minhnhatmobile
603 05/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
604 04/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
605 03/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ duclinh2mobile
606 02/01/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
607 01/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
608 31/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mobile_thienphu
609 30/12/2012 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ antuongmobile
610 29/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
611 28/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
612 27/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
613 26/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
614 25/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
615 24/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
616 23/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
617 22/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ mobile_thienphu
618 21/12/2012 1 ngày 3.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ huyenmymobile
619 20/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
620 19/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
621 18/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
622 17/12/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
623 16/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
624 15/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
625 14/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ mobile_thienphu
626 13/12/2012 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ congtygiatri
627 12/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
628 11/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
629 10/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
630 09/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
631 08/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
632 07/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
633 06/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ muahangtructuyen
634 05/12/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
635 04/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ buynowstore
636 03/12/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
637 02/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
638 01/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
639 30/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
640 29/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
641 28/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
642 27/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ muahangtructuyen
643 26/11/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ dtddlehung
644 25/11/2012 1 ngày 3.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ didongcaocap
645 24/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
646 23/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ benmobile
647 22/11/2012 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ baothymobile
648 21/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
649 20/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ B_Nmobile
650 19/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
651 18/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
652 17/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
653 16/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
654 15/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
655 14/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
656 13/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
657 12/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
658 11/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ nghia_mobile
659 10/11/2012 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ mobigiare
660 09/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
661 08/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
662 07/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
663 06/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
664 05/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
665 04/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
666 03/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ benmobile
667 02/11/2012 1 ngày 3.700.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ minhnhatmobile
668 01/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
669 31/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
670 30/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
671 29/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
672 28/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
673 27/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
674 26/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
675 25/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
676 24/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ nghia_mobile
677 23/10/2012 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi giachinhmobile
678 22/10/2012 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi giachinhmobile
679 21/10/2012 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi giachinhmobile
680 20/10/2012 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ giachinhmobile
681 19/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 2.350.000 VNĐ antuongmobile
682 18/10/2012 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
683 17/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ antuongmobile
684 16/10/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
685 15/10/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
686 14/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ minhphumobile
687 13/10/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
688 12/10/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
689 11/10/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
690 10/10/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
691 09/10/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ lehieumobile
692 08/10/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
693 07/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
694 06/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
695 05/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ nghia_mobile
696 04/10/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
697 03/10/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
698 02/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
699 01/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
700 30/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ nghia_mobile
701 29/09/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
702 28/09/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
703 27/09/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ alodidong
704 26/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ tienxanhmobile
705 25/09/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
706 24/09/2012 1 ngày 3.049.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
707 23/09/2012 1 ngày 3.049.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
708 22/09/2012 1 ngày 3.049.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
709 21/09/2012 1 ngày 3.049.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
710 20/09/2012 1 ngày 3.049.000 VNĐ Tăng 49.000 VNĐ alodidong
711 19/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
712 18/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
713 17/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ lehieumobile
714 16/09/2012 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
715 15/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
716 14/09/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiphongmobile
717 13/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
718 12/09/2012 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ symobile
719 11/09/2012 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
720 10/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dtddlehung
721 09/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
722 08/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ dtddlehung
723 07/09/2012 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
724 06/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
725 05/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
726 04/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ antuongmobile
727 03/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ benmobile
728 02/09/2012 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ tienxanhmobile
729 01/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
730 31/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
731 30/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
732 29/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
733 28/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ benmobile
734 27/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
735 26/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
736 25/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
737 24/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ antuongmobile
738 23/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
739 22/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
740 21/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
741 20/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ antuongmobile
742 19/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
743 18/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ antuongmobile
744 17/08/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
745 16/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ vutrumobile
746 15/08/2012 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
747 14/08/2012 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 510.000 VNĐ lehieumobile
748 13/08/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ benmobile
749 12/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
750 11/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
751 10/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ alodidong
752 09/08/2012 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ lehieumobile
753 08/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
754 07/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
755 06/08/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tuanmobi
756 05/08/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ tuanmobi
757 04/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ lehieumobile
758 03/08/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ antuongmobile
759 02/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
760 01/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ lehieumobile
761 31/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
762 30/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
763 29/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
764 28/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
765 27/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
766 26/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
767 25/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
768 24/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
769 23/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
770 22/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
771 21/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
772 20/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
773 19/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ antuongmobile
774 18/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
775 17/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
776 16/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ antuongmobile
777 15/07/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ nguyentienbo
778 14/07/2012 1 ngày 3.700.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ nghia_mobile
779 13/07/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ nguyentienbo
780 12/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
781 11/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
782 10/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
783 09/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ daiphuminh
784 08/07/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ nguyentienbo
785 07/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
786 06/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
787 05/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
788 04/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
789 03/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
790 02/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
791 01/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
792 30/06/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
793 29/06/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ antuongmobile
794 28/06/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
795 27/06/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
796 26/06/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
797 25/06/2012 3.600.000 VNĐ tienxanhmobile
Có tổng cộng 797 thay đổi giá của sản phẩm LG BL40 New Chocolate đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về LG BL40 New Chocolate trong mục Mobile