• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của LG BL40 New Chocolate

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm LG BL40 New Chocolate chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 29/01/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.401.000 VNĐ tinthanhmobile
2 28/01/2015 1 ngày 1.799.000 ₫ Giảm 1.401.000 VNĐ banbuonbanle
3 27/01/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
4 24/01/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
5 23/01/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ tinthanhmobile
6 22/01/2015 13 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 2.090.000 VNĐ daiphuminh
7 09/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
8 08/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
9 07/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
10 06/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
11 05/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
12 04/01/2015 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
13 03/01/2015 2 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
14 01/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
15 31/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
16 30/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
17 29/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
18 28/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
19 27/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
20 26/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
21 25/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
22 24/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
23 23/12/2014 2 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
24 21/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
25 20/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
26 19/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
27 18/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
28 17/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
29 16/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
30 15/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
31 14/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
32 13/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
33 12/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ lehieumobile
34 11/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
35 10/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
36 09/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
37 08/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
38 07/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
39 06/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
40 05/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
41 04/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
42 03/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
43 02/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
44 01/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
45 30/11/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
46 29/11/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
47 28/11/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
48 27/11/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
49 26/11/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ bvtmobile
50 25/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
51 24/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
52 23/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
53 22/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
54 21/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
55 20/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
56 19/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
57 18/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
58 17/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
59 16/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
60 15/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
61 14/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
62 13/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
63 12/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
64 11/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
65 10/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
66 09/11/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
67 08/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
68 07/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
69 06/11/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
70 05/11/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
71 04/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
72 03/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
73 02/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
74 01/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
75 31/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
76 30/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
77 29/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
78 28/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
79 27/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
80 26/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
81 25/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
82 24/10/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
83 22/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
84 21/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
85 20/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
86 19/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
87 18/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
88 17/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
89 16/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
90 15/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
91 14/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
92 13/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
93 12/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
94 11/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
95 10/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
96 09/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
97 08/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
98 07/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
99 06/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
100 05/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
101 04/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
102 03/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
103 02/10/2014 7 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
104 25/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
105 24/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
106 23/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
107 22/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
108 21/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
109 20/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
110 19/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
111 18/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
112 17/09/2014 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
113 15/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
114 14/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
115 13/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
116 12/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
117 11/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
118 10/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
119 09/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
120 08/09/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
121 06/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
122 05/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
123 04/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
124 03/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
125 02/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
126 01/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
127 31/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
128 30/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
129 29/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
130 28/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
131 27/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 899.000 VNĐ shoptuoanhphone
132 26/08/2014 1 ngày 2.299.000 ₫ Tăng 899.000 VNĐ banbuonbanle
133 25/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
134 24/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
135 23/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
136 22/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
137 21/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
138 20/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
139 19/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
140 18/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
141 17/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
142 16/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
143 15/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
144 14/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
145 13/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
146 12/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
147 11/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
148 10/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
149 09/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
150 08/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
151 07/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
152 06/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
153 05/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
154 04/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
155 03/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
156 02/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
157 01/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
158 31/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
159 30/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
160 29/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
161 28/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
162 27/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
163 26/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
164 25/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
165 24/07/2014 2 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
166 22/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
167 21/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
168 20/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
169 19/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
170 18/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
171 17/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
172 16/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
173 15/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
174 14/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
175 13/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
176 12/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
177 11/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
178 10/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
179 09/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
180 08/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
181 07/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
182 06/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
183 05/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
184 04/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
185 03/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
186 02/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
187 01/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
188 30/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
189 29/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
190 28/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ lehieumobile
191 27/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
192 26/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
193 25/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
194 24/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
195 23/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
196 22/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
197 21/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
198 20/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
199 19/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
200 18/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
201 17/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
202 16/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
203 15/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
204 14/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
205 13/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
206 12/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
207 11/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
208 10/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
209 09/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
210 08/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
211 07/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
212 06/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
213 05/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
214 04/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
215 03/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
216 02/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
217 01/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
218 31/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
219 30/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
220 29/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
221 28/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
222 27/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
223 26/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
224 25/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
225 24/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
226 23/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
227 22/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
228 21/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
229 20/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
230 19/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
231 18/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
232 17/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
233 16/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
234 15/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
235 14/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
236 13/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
237 12/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
238 11/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
239 10/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
240 09/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
241 08/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
242 07/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
243 06/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
244 05/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
245 04/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
246 03/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
247 02/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
248 01/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
249 30/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
250 29/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
251 28/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
252 27/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
253 26/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
254 25/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
255 24/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
256 23/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
257 22/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
258 21/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
259 20/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
260 19/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
261 18/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
262 17/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
263 16/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
264 15/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
265 14/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
266 13/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
267 12/04/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuanphat
268 11/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
269 10/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
270 09/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
271 08/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
272 07/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.950.000 VNĐ congtygiatri
273 06/04/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
274 05/04/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ phuongnammobile
275 04/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
276 03/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
277 02/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
278 01/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
279 31/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
280 30/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
281 29/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
282 28/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
283 27/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoaiandroid
284 26/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
285 25/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
286 24/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
287 23/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
288 22/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
289 21/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ banbuonbanle
290 20/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
291 19/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
292 18/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ buynowstore
293 17/03/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
294 16/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
295 15/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
296 14/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
297 13/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
298 12/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
299 11/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
300 10/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ buynowstore
301 09/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
302 08/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
303 07/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ buynowstore
304 06/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
305 05/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
306 04/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
307 03/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
308 02/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
309 01/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
310 28/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
311 27/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
312 26/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
313 25/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
314 24/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
315 23/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
316 22/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
317 21/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
318 20/02/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
319 19/02/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
320 18/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
321 17/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
322 16/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
323 15/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vutrumobile
324 14/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
325 13/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ buynowstore
326 12/02/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.460.000 VNĐ congtygiatri
327 11/02/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ playmobile
328 10/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
329 09/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
330 08/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
331 07/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
332 06/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
333 05/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
334 04/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
335 03/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
336 02/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.550.000 VNĐ mobile_thienphu
337 01/02/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
338 31/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ congtygiatri
339 30/01/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
340 29/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
341 28/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
342 27/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
343 26/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
344 25/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
345 24/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
346 23/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
347 22/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
348 21/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ smban66
349 20/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ vutrumobile
350 19/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ smban66
351 18/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
352 17/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ smban66
353 16/01/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ buynowstore
354 15/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
355 14/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
356 13/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
357 12/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
358 11/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
359 10/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
360 09/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
361 08/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
362 07/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
363 06/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
364 05/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
365 04/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
366 03/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
367 02/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
368 01/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
369 31/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
370 30/12/2013 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
371 29/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
372 28/12/2013 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
373 27/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
374 26/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
375 25/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
376 24/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
377 23/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
378 22/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
379 21/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
380 20/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ congtygiatri
381 19/12/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ buynowstore
382 18/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ congtygiatri
383 17/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
384 16/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ congtygiatri
385 15/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
386 14/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
387 13/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ vutrumobile
388 12/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
389 11/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
390 10/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ smban66
391 09/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
392 08/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
393 07/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
394 06/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
395 05/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
396 04/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ smban66
397 03/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
398 02/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
399 01/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
400 30/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
401 29/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
402 28/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
403 27/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
404 26/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
405 25/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
406 24/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
407 23/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
408 22/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
409 21/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
410 20/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ smban66
411 19/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
412 18/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
413 17/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
414 16/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
415 15/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
416 14/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
417 13/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
418 12/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
419 11/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
420 10/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
421 09/11/2013 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ lehieumobile
422 08/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
423 07/11/2013 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lehieumobile
424 06/11/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
425 05/11/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lehieumobile
426 04/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
427 03/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
428 02/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
429 01/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
430 31/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
431 30/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
432 29/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
433 28/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
434 27/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
435 26/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
436 25/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ lehieumobile
437 24/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
438 23/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 3.350.000 VNĐ manhthangpro78
439 22/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
440 21/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
441 20/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
442 19/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
443 18/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
444 17/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 3.350.000 VNĐ manhthangpro78
445 16/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
446 15/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
447 14/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
448 13/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
449 12/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
450 11/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
451 10/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
452 09/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
453 08/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
454 07/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
455 06/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
456 05/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
457 04/10/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ binhduongmobile
458 03/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
459 02/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
460 01/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ congtygiatri
461 30/09/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
462 29/09/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
463 28/09/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ binhduongmobile
464 27/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
465 26/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
466 25/09/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
467 24/09/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
468 23/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
469 22/09/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
470 21/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ lehieumobile
471 20/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
472 19/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ smban66
473 18/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ lehieumobile
474 17/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ smban66
475 16/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
476 15/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
477 14/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
478 13/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
479 12/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
480 11/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
481 10/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ smban66
482 09/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ lehieumobile
483 08/09/2013 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
484 07/09/2013 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmaycongthao
485 06/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 3.850.000 VNĐ dienmaycongthao
486 05/09/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
487 04/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ lehieumobile
488 03/09/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
489 02/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
490 01/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ lehieumobile
491 31/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 3.850.000 VNĐ dienmaycongthao
492 30/08/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ congtygiatri
493 29/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
494 28/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
495 27/08/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
496 26/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
497 25/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
498 24/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
499 23/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
500 22/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
501 21/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
502 20/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
503 19/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
504 18/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
505 17/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
506 16/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
507 15/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ vutrumobile
508 14/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
509 13/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
510 12/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Giá không đổi thienanhmobile
511 11/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
512 10/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
513 09/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Giá không đổi thienanhmobile
514 08/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Giá không đổi thienanhmobile
515 07/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
516 06/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
517 05/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Giá không đổi thienanhmobile
518 04/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
519 03/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
520 02/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
521 01/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
522 31/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
523 30/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
524 29/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
525 28/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
526 27/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
527 26/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
528 25/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
529 24/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
530 23/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
531 22/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
532 21/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
533 20/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
534 19/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
535 18/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
536 17/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
537 16/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
538 15/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
539 14/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
540 13/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
541 12/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
542 11/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
543 10/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
544 09/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
545 08/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
546 07/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
547 06/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
548 05/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
549 04/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
550 03/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
551 02/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
552 01/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
553 30/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
554 29/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
555 28/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
556 27/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
557 26/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
558 25/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
559 24/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
560 23/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
561 22/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
562 21/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
563 20/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
564 19/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
565 18/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
566 17/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
567 16/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
568 15/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
569 14/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
570 13/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
571 12/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vutrumobile
572 11/06/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ muahangtructuyen
573 10/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
574 09/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
575 08/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
576 07/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
577 06/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
578 05/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
579 04/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
580 03/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
581 02/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
582 01/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
583 31/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
584 30/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
585 29/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
586 28/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
587 27/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
588 26/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
589 25/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
590 24/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
591 23/05/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
592 22/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
593 21/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
594 20/05/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
595 19/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
596 18/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
597 17/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
598 16/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ bichngocmobile
599 15/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
600 14/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
601 13/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
602 12/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ B_Nmobile
603 11/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
604 10/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
605 09/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
606 08/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
607 07/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
608 06/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
609 05/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
610 04/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
611 03/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
612 02/05/2013 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
613 30/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
614 29/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
615 28/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
616 27/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
617 26/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
618 25/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
619 24/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
620 23/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
621 22/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
622 21/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ B_Nmobile
623 20/04/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
624 19/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
625 18/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
626 17/04/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
627 16/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
628 15/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
629 14/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
630 13/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
631 12/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
632 11/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
633 10/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
634 09/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
635 08/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
636 07/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
637 06/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
638 05/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
639 04/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
640 03/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
641 02/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
642 01/04/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
643 31/03/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
644 30/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
645 29/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
646 28/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
647 27/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
648 26/03/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
649 25/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
650 24/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
651 23/03/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.160.000 VNĐ congtygiatri
652 22/03/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
653 21/03/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daiphuminh
654 20/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
655 19/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
656 18/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
657 17/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
658 16/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ bichngocmobile
659 15/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
660 14/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ B_Nmobile
661 13/03/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ congtygiatri
662 12/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ B_Nmobile
663 11/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
664 10/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
665 09/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
666 08/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ B_Nmobile
667 07/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
668 06/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
669 05/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
670 04/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
671 03/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
672 02/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
673 01/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ bichngocmobile
674 28/02/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
675 27/02/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.350.000 VNĐ anhkhoamobile
676 26/02/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
677 25/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ bichngocmobile
678 24/02/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
679 23/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ bichngocmobile
680 22/02/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
681 21/02/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mobiletuongvy
682 20/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thoitrangmobile
683 19/02/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ vutrumobile
684 18/02/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ CORY3Mobile
685 17/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
686 16/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
687 15/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
688 14/02/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
689 12/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
690 11/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
691 10/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
692 09/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
693 08/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ duclinh2mobile
694 07/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
695 06/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
696 05/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
697 04/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobile_thienphu
698 03/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
699 02/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bichngocmobile
700 01/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
701 31/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
702 30/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
703 29/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
704 28/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
705 27/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
706 26/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mobile_thienphu
707 25/01/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
708 24/01/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
709 23/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobile_thienphu
710 22/01/2013 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ tuanmobi
711 21/01/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
712 20/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
713 19/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobile_thienphu
714 18/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ B_Nmobile
715 17/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
716 16/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
717 15/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
718 14/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
719 13/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ muahangtructuyen
720 12/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
721 11/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
722 10/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
723 09/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ muahangtructuyen
724 08/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
725 07/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
726 06/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
727 05/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
728 04/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
729 03/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ duclinh2mobile
730 02/01/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
731 01/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
732 31/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mobile_thienphu
733 30/12/2012 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ antuongmobile
734 29/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
735 28/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
736 27/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
737 26/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
738 25/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
739 24/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
740 23/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
741 22/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mobile_thienphu
742 21/12/2012 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ huyenmymobile
743 20/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
744 19/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
745 18/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
746 17/12/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
747 16/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
748 15/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
749 14/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mobile_thienphu
750 13/12/2012 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ congtygiatri
751 12/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
752 11/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
753 10/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
754 09/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
755 08/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
756 07/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
757 06/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ muahangtructuyen
758 05/12/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
759 04/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ buynowstore
760 03/12/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
761 02/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
762 01/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
763 30/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
764 29/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
765 28/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
766 27/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ muahangtructuyen
767 26/11/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dtddlehung
768 25/11/2012 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ didongcaocap
769 24/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
770 23/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ benmobile
771 22/11/2012 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ baothymobile
772 21/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
773 20/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ B_Nmobile
774 19/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
775 18/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
776 17/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
777 16/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
778 15/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
779 14/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
780 13/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
781 12/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
782 11/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ nghia_mobile
783 10/11/2012 1 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ mobigiare
784 09/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
785 08/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
786 07/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
787 06/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
788 05/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
789 04/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
790 03/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ benmobile
791 02/11/2012 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ minhnhatmobile
792 01/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
793 31/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
794 30/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
795 29/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
796 28/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
797 27/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
798 26/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
799 25/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
800 24/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ nghia_mobile
801 23/10/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi giachinhmobile
802 22/10/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi giachinhmobile
803 21/10/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi giachinhmobile
804 20/10/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ giachinhmobile
805 19/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ antuongmobile
806 18/10/2012 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
807 17/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ antuongmobile
808 16/10/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi benmobile
809 15/10/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
810 14/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ minhphumobile
811 13/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
812 12/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
813 11/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
814 10/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
815 09/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ lehieumobile
816 08/10/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
817 07/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
818 06/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
819 05/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ nghia_mobile
820 04/10/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi alodidong
821 03/10/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
822 02/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
823 01/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
824 30/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ nghia_mobile
825 29/09/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi alodidong
826 28/09/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi alodidong
827 27/09/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ alodidong
828 26/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ tienxanhmobile
829 25/09/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
830 24/09/2012 1 ngày 3.049.000 ₫ Giá không đổi alodidong
831 23/09/2012 1 ngày 3.049.000 ₫ Giá không đổi alodidong
832 22/09/2012 1 ngày 3.049.000 ₫ Giá không đổi alodidong
833 21/09/2012 1 ngày 3.049.000 ₫ Giá không đổi alodidong
834 20/09/2012 1 ngày 3.049.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ alodidong
835 19/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
836 18/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
837 17/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ lehieumobile
838 16/09/2012 1 ngày 3.099.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
839 15/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
840 14/09/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphongmobile
841 13/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
842 12/09/2012 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ symobile
843 11/09/2012 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
844 10/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dtddlehung
845 09/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
846 08/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ dtddlehung
847 07/09/2012 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
848 06/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
849 05/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
850 04/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ antuongmobile
851 03/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ benmobile
852 02/09/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ tienxanhmobile
853 01/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi benmobile
854 31/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi benmobile
855 30/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi benmobile
856 29/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi benmobile
857 28/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benmobile
858 27/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
859 26/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
860 25/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
861 24/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ antuongmobile
862 23/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
863 22/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
864 21/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
865 20/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ antuongmobile
866 19/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
867 18/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ antuongmobile
868 17/08/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
869 16/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vutrumobile
870 15/08/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
871 14/08/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ lehieumobile
872 13/08/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ benmobile
873 12/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi alodidong
874 11/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi alodidong
875 10/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ alodidong
876 09/08/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ lehieumobile
877 08/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
878 07/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
879 06/08/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuanmobi
880 05/08/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tuanmobi
881 04/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ lehieumobile
882 03/08/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ antuongmobile
883 02/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
884 01/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ lehieumobile
885 31/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
886 30/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
887 29/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
888 28/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
889 27/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
890 26/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
891 25/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
892 24/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
893 23/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
894 22/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
895 21/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
896 20/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
897 19/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ antuongmobile
898 18/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
899 17/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
900 16/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ antuongmobile
901 15/07/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nguyentienbo
902 14/07/2012 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ nghia_mobile
903 13/07/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ nguyentienbo
904 12/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
905 11/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
906 10/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
907 09/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ daiphuminh
908 08/07/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ nguyentienbo
909 07/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
910 06/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
911 05/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
912 04/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
913 03/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
914 02/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
915 01/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
916 30/06/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
917 29/06/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ antuongmobile
918 28/06/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
919 27/06/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
920 26/06/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
921 25/06/2012 3.600.000 ₫ tienxanhmobile
Có tổng cộng 921 thay đổi giá của sản phẩm LG BL40 New Chocolate đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về LG BL40 New Chocolate trong mục Mobile