• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của LG BL40 New Chocolate

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm LG BL40 New Chocolate chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 18/03/2015 5 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ tinthanhmobile
2 13/03/2015 15 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ bvtmobile
3 26/02/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.401.000 VNĐ tinthanhmobile
4 25/02/2015 1 ngày 1.799.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
5 24/02/2015 3 ngày 1.799.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ banbuonbanle
6 21/02/2015 8 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 799.000 VNĐ bvtmobile
7 13/02/2015 15 ngày 1.799.000 ₫ Giảm 1.401.000 VNĐ banbuonbanle
8 29/01/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.401.000 VNĐ tinthanhmobile
9 28/01/2015 1 ngày 1.799.000 ₫ Giảm 1.401.000 VNĐ banbuonbanle
10 27/01/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
11 24/01/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
12 23/01/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ tinthanhmobile
13 22/01/2015 13 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 2.090.000 VNĐ daiphuminh
14 09/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
15 08/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
16 07/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
17 06/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
18 05/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
19 04/01/2015 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
20 03/01/2015 2 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
21 01/01/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
22 31/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
23 30/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
24 29/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
25 28/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
26 27/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
27 26/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
28 25/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
29 24/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
30 23/12/2014 2 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
31 21/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
32 20/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
33 19/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
34 18/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
35 17/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
36 16/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
37 15/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
38 14/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
39 13/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
40 12/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ lehieumobile
41 11/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
42 10/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
43 09/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
44 08/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
45 07/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
46 06/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
47 05/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
48 04/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
49 03/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
50 02/12/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
51 01/12/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
52 30/11/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
53 29/11/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ bvtmobile
54 28/11/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
55 27/11/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
56 26/11/2014 1 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ bvtmobile
57 25/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
58 24/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
59 23/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
60 22/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
61 21/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
62 20/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
63 19/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
64 18/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
65 17/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
66 16/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
67 15/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
68 14/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
69 13/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
70 12/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
71 11/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
72 10/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
73 09/11/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
74 08/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
75 07/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
76 06/11/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
77 05/11/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
78 04/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
79 03/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
80 02/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
81 01/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
82 31/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
83 30/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
84 29/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
85 28/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
86 27/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
87 26/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
88 25/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
89 24/10/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
90 22/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
91 21/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
92 20/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
93 19/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
94 18/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
95 17/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
96 16/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
97 15/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
98 14/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
99 13/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
100 12/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
101 11/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
102 10/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
103 09/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
104 08/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
105 07/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
106 06/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
107 05/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
108 04/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
109 03/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
110 02/10/2014 7 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
111 25/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
112 24/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
113 23/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
114 22/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
115 21/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
116 20/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
117 19/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
118 18/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
119 17/09/2014 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
120 15/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
121 14/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
122 13/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
123 12/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
124 11/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
125 10/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
126 09/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
127 08/09/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
128 06/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
129 05/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
130 04/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
131 03/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
132 02/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
133 01/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
134 31/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
135 30/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
136 29/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
137 28/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
138 27/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 899.000 VNĐ shoptuoanhphone
139 26/08/2014 1 ngày 2.299.000 ₫ Tăng 899.000 VNĐ banbuonbanle
140 25/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
141 24/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
142 23/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
143 22/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
144 21/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
145 20/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
146 19/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
147 18/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
148 17/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
149 16/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
150 15/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
151 14/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
152 13/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
153 12/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
154 11/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
155 10/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
156 09/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
157 08/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
158 07/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
159 06/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
160 05/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
161 04/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
162 03/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
163 02/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
164 01/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
165 31/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
166 30/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
167 29/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
168 28/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
169 27/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
170 26/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
171 25/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
172 24/07/2014 2 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
173 22/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
174 21/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
175 20/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
176 19/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
177 18/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
178 17/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
179 16/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
180 15/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
181 14/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
182 13/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
183 12/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
184 11/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
185 10/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
186 09/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
187 08/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
188 07/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
189 06/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
190 05/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
191 04/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
192 03/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
193 02/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
194 01/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
195 30/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
196 29/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
197 28/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ lehieumobile
198 27/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
199 26/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
200 25/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
201 24/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
202 23/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
203 22/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
204 21/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
205 20/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
206 19/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
207 18/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
208 17/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
209 16/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
210 15/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
211 14/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
212 13/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
213 12/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
214 11/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
215 10/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
216 09/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
217 08/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
218 07/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
219 06/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
220 05/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
221 04/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
222 03/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
223 02/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
224 01/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi shoptuoanhphone
225 31/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
226 30/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
227 29/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
228 28/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
229 27/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
230 26/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
231 25/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
232 24/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
233 23/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
234 22/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
235 21/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
236 20/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
237 19/05/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
238 18/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
239 17/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
240 16/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
241 15/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
242 14/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
243 13/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
244 12/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
245 11/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
246 10/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
247 09/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
248 08/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
249 07/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
250 06/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
251 05/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
252 04/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
253 03/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
254 02/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
255 01/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
256 30/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
257 29/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
258 28/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
259 27/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
260 26/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
261 25/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
262 24/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
263 23/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
264 22/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
265 21/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
266 20/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
267 19/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
268 18/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
269 17/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
270 16/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
271 15/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
272 14/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
273 13/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
274 12/04/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuanphat
275 11/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi thegioi2tech
276 10/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
277 09/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
278 08/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
279 07/04/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.950.000 VNĐ congtygiatri
280 06/04/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
281 05/04/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ phuongnammobile
282 04/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
283 03/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
284 02/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
285 01/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
286 31/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
287 30/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
288 29/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
289 28/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
290 27/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi shopdienthoaiandroid
291 26/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
292 25/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
293 24/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
294 23/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
295 22/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
296 21/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ banbuonbanle
297 20/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
298 19/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
299 18/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ buynowstore
300 17/03/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
301 16/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
302 15/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
303 14/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
304 13/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
305 12/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
306 11/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
307 10/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ buynowstore
308 09/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
309 08/03/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
310 07/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ buynowstore
311 06/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
312 05/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
313 04/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
314 03/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
315 02/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
316 01/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
317 28/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
318 27/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
319 26/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
320 25/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
321 24/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
322 23/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
323 22/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
324 21/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
325 20/02/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
326 19/02/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
327 18/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
328 17/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
329 16/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
330 15/02/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vutrumobile
331 14/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
332 13/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ buynowstore
333 12/02/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.460.000 VNĐ congtygiatri
334 11/02/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ playmobile
335 10/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
336 09/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
337 08/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
338 07/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
339 06/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
340 05/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
341 04/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
342 03/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
343 02/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.550.000 VNĐ mobile_thienphu
344 01/02/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
345 31/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ congtygiatri
346 30/01/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
347 29/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
348 28/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
349 27/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
350 26/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
351 25/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
352 24/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
353 23/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
354 22/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
355 21/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ smban66
356 20/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ vutrumobile
357 19/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ smban66
358 18/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
359 17/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ smban66
360 16/01/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ buynowstore
361 15/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
362 14/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
363 13/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
364 12/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
365 11/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
366 10/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
367 09/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
368 08/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
369 07/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
370 06/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
371 05/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
372 04/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
373 03/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
374 02/01/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
375 01/01/2014 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
376 31/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
377 30/12/2013 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
378 29/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
379 28/12/2013 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
380 27/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
381 26/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
382 25/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
383 24/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
384 23/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
385 22/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
386 21/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
387 20/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ congtygiatri
388 19/12/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ buynowstore
389 18/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ congtygiatri
390 17/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
391 16/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ congtygiatri
392 15/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
393 14/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
394 13/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ vutrumobile
395 12/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
396 11/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
397 10/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ smban66
398 09/12/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
399 08/12/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
400 07/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
401 06/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
402 05/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
403 04/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ smban66
404 03/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
405 02/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
406 01/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
407 30/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
408 29/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
409 28/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
410 27/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
411 26/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
412 25/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
413 24/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
414 23/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
415 22/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
416 21/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
417 20/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ smban66
418 19/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
419 18/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
420 17/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
421 16/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
422 15/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
423 14/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
424 13/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
425 12/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
426 11/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
427 10/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
428 09/11/2013 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ lehieumobile
429 08/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
430 07/11/2013 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lehieumobile
431 06/11/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
432 05/11/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lehieumobile
433 04/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
434 03/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
435 02/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
436 01/11/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
437 31/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
438 30/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
439 29/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
440 28/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
441 27/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
442 26/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
443 25/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ lehieumobile
444 24/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
445 23/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 3.350.000 VNĐ manhthangpro78
446 22/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
447 21/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
448 20/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
449 19/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
450 18/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
451 17/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 3.350.000 VNĐ manhthangpro78
452 16/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
453 15/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
454 14/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
455 13/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
456 12/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
457 11/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
458 10/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
459 09/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
460 08/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
461 07/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
462 06/10/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
463 05/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
464 04/10/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ binhduongmobile
465 03/10/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
466 02/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
467 01/10/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ congtygiatri
468 30/09/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
469 29/09/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
470 28/09/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ binhduongmobile
471 27/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
472 26/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
473 25/09/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
474 24/09/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
475 23/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
476 22/09/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
477 21/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ lehieumobile
478 20/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
479 19/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ smban66
480 18/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ lehieumobile
481 17/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ smban66
482 16/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
483 15/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
484 14/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
485 13/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
486 12/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
487 11/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi smban66
488 10/09/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ smban66
489 09/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ lehieumobile
490 08/09/2013 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
491 07/09/2013 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmaycongthao
492 06/09/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 3.850.000 VNĐ dienmaycongthao
493 05/09/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
494 04/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ lehieumobile
495 03/09/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
496 02/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
497 01/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ lehieumobile
498 31/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 3.850.000 VNĐ dienmaycongthao
499 30/08/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ congtygiatri
500 29/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
501 28/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
502 27/08/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
503 26/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
504 25/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
505 24/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
506 23/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
507 22/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
508 21/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
509 20/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
510 19/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
511 18/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
512 17/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
513 16/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
514 15/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ vutrumobile
515 14/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
516 13/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
517 12/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Giá không đổi thienanhmobile
518 11/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
519 10/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
520 09/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Giá không đổi thienanhmobile
521 08/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Giá không đổi thienanhmobile
522 07/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
523 06/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
524 05/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Giá không đổi thienanhmobile
525 04/08/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
526 03/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
527 02/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
528 01/08/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
529 31/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
530 30/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
531 29/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
532 28/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
533 27/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
534 26/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
535 25/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
536 24/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
537 23/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
538 22/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
539 21/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
540 20/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
541 19/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
542 18/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
543 17/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
544 16/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
545 15/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
546 14/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
547 13/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
548 12/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
549 11/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
550 10/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
551 09/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
552 08/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
553 07/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
554 06/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
555 05/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
556 04/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
557 03/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
558 02/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
559 01/07/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
560 30/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
561 29/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
562 28/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
563 27/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
564 26/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
565 25/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
566 24/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
567 23/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
568 22/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
569 21/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
570 20/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
571 19/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
572 18/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
573 17/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
574 16/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
575 15/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
576 14/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
577 13/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
578 12/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vutrumobile
579 11/06/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ muahangtructuyen
580 10/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
581 09/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
582 08/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
583 07/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
584 06/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
585 05/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
586 04/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
587 03/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
588 02/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
589 01/06/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
590 31/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
591 30/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
592 29/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
593 28/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
594 27/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
595 26/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
596 25/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
597 24/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
598 23/05/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
599 22/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
600 21/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
601 20/05/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
602 19/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
603 18/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
604 17/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
605 16/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ bichngocmobile
606 15/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
607 14/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
608 13/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
609 12/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ B_Nmobile
610 11/05/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
611 10/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
612 09/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
613 08/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
614 07/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
615 06/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
616 05/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
617 04/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
618 03/05/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
619 02/05/2013 2 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
620 30/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
621 29/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
622 28/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
623 27/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
624 26/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
625 25/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
626 24/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
627 23/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
628 22/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
629 21/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ B_Nmobile
630 20/04/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
631 19/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
632 18/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
633 17/04/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
634 16/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
635 15/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
636 14/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
637 13/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
638 12/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
639 11/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
640 10/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
641 09/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
642 08/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
643 07/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
644 06/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
645 05/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
646 04/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
647 03/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
648 02/04/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
649 01/04/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi congtygiatri
650 31/03/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
651 30/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
652 29/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
653 28/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
654 27/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
655 26/03/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
656 25/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
657 24/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
658 23/03/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.160.000 VNĐ congtygiatri
659 22/03/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
660 21/03/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daiphuminh
661 20/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
662 19/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
663 18/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
664 17/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
665 16/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ bichngocmobile
666 15/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
667 14/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ B_Nmobile
668 13/03/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ congtygiatri
669 12/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ B_Nmobile
670 11/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
671 10/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
672 09/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
673 08/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ B_Nmobile
674 07/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
675 06/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
676 05/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
677 04/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
678 03/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
679 02/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
680 01/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ bichngocmobile
681 28/02/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
682 27/02/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 3.350.000 VNĐ anhkhoamobile
683 26/02/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
684 25/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ bichngocmobile
685 24/02/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
686 23/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ bichngocmobile
687 22/02/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
688 21/02/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mobiletuongvy
689 20/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thoitrangmobile
690 19/02/2013 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ vutrumobile
691 18/02/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ CORY3Mobile
692 17/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
693 16/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
694 15/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
695 14/02/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
696 12/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
697 11/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
698 10/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
699 09/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
700 08/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ duclinh2mobile
701 07/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
702 06/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
703 05/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
704 04/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobile_thienphu
705 03/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi duclinh2mobile
706 02/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bichngocmobile
707 01/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
708 31/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
709 30/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
710 29/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
711 28/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
712 27/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
713 26/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mobile_thienphu
714 25/01/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
715 24/01/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
716 23/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobile_thienphu
717 22/01/2013 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ tuanmobi
718 21/01/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
719 20/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
720 19/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mobile_thienphu
721 18/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ B_Nmobile
722 17/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
723 16/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
724 15/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
725 14/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
726 13/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ muahangtructuyen
727 12/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
728 11/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
729 10/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
730 09/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ muahangtructuyen
731 08/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
732 07/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
733 06/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi minhnhatmobile
734 05/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
735 04/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
736 03/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ duclinh2mobile
737 02/01/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
738 01/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
739 31/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mobile_thienphu
740 30/12/2012 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ antuongmobile
741 29/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
742 28/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
743 27/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
744 26/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
745 25/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
746 24/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
747 23/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
748 22/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mobile_thienphu
749 21/12/2012 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ huyenmymobile
750 20/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
751 19/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
752 18/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
753 17/12/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
754 16/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
755 15/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
756 14/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mobile_thienphu
757 13/12/2012 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ congtygiatri
758 12/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
759 11/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
760 10/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
761 09/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
762 08/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
763 07/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
764 06/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ muahangtructuyen
765 05/12/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
766 04/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ buynowstore
767 03/12/2012 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
768 02/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
769 01/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
770 30/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
771 29/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
772 28/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
773 27/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ muahangtructuyen
774 26/11/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dtddlehung
775 25/11/2012 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ didongcaocap
776 24/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
777 23/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ benmobile
778 22/11/2012 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ baothymobile
779 21/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
780 20/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ B_Nmobile
781 19/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
782 18/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
783 17/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
784 16/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
785 15/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
786 14/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
787 13/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
788 12/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
789 11/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ nghia_mobile
790 10/11/2012 1 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ mobigiare
791 09/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
792 08/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
793 07/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
794 06/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
795 05/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
796 04/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
797 03/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ benmobile
798 02/11/2012 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ minhnhatmobile
799 01/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
800 31/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
801 30/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
802 29/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi benmobile
803 28/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
804 27/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
805 26/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
806 25/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
807 24/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ nghia_mobile
808 23/10/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi giachinhmobile
809 22/10/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi giachinhmobile
810 21/10/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi giachinhmobile
811 20/10/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ giachinhmobile
812 19/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ antuongmobile
813 18/10/2012 1 ngày 5.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
814 17/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ antuongmobile
815 16/10/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi benmobile
816 15/10/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
817 14/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ minhphumobile
818 13/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
819 12/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
820 11/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
821 10/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
822 09/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ lehieumobile
823 08/10/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
824 07/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
825 06/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
826 05/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ nghia_mobile
827 04/10/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi alodidong
828 03/10/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
829 02/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
830 01/10/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
831 30/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ nghia_mobile
832 29/09/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi alodidong
833 28/09/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi alodidong
834 27/09/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ alodidong
835 26/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ tienxanhmobile
836 25/09/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
837 24/09/2012 1 ngày 3.049.000 ₫ Giá không đổi alodidong
838 23/09/2012 1 ngày 3.049.000 ₫ Giá không đổi alodidong
839 22/09/2012 1 ngày 3.049.000 ₫ Giá không đổi alodidong
840 21/09/2012 1 ngày 3.049.000 ₫ Giá không đổi alodidong
841 20/09/2012 1 ngày 3.049.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ alodidong
842 19/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
843 18/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
844 17/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ lehieumobile
845 16/09/2012 1 ngày 3.099.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
846 15/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
847 14/09/2012 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphongmobile
848 13/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
849 12/09/2012 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ symobile
850 11/09/2012 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
851 10/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dtddlehung
852 09/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
853 08/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ dtddlehung
854 07/09/2012 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
855 06/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
856 05/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
857 04/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ antuongmobile
858 03/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ benmobile
859 02/09/2012 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ tienxanhmobile
860 01/09/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi benmobile
861 31/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi benmobile
862 30/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi benmobile
863 29/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi benmobile
864 28/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benmobile
865 27/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
866 26/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
867 25/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
868 24/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ antuongmobile
869 23/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
870 22/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
871 21/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
872 20/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ antuongmobile
873 19/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
874 18/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ antuongmobile
875 17/08/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
876 16/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vutrumobile
877 15/08/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
878 14/08/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ lehieumobile
879 13/08/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ benmobile
880 12/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi alodidong
881 11/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi alodidong
882 10/08/2012 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ alodidong
883 09/08/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ lehieumobile
884 08/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
885 07/08/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
886 06/08/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuanmobi
887 05/08/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tuanmobi
888 04/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ lehieumobile
889 03/08/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ antuongmobile
890 02/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
891 01/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ lehieumobile
892 31/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
893 30/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
894 29/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
895 28/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
896 27/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
897 26/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
898 25/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
899 24/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
900 23/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
901 22/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
902 21/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
903 20/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
904 19/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ antuongmobile
905 18/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
906 17/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
907 16/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ antuongmobile
908 15/07/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nguyentienbo
909 14/07/2012 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ nghia_mobile
910 13/07/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ nguyentienbo
911 12/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
912 11/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
913 10/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
914 09/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ daiphuminh
915 08/07/2012 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ nguyentienbo
916 07/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
917 06/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
918 05/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
919 04/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
920 03/07/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
921 02/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
922 01/07/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi benmobile
923 30/06/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
924 29/06/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ antuongmobile
925 28/06/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi vutrumobile
926 27/06/2012 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
927 26/06/2012 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
928 25/06/2012 3.600.000 ₫ tienxanhmobile
Có tổng cộng 928 thay đổi giá của sản phẩm LG BL40 New Chocolate đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về LG BL40 New Chocolate trong mục Mobile
Từ khóa nổi bật trong tuần: kết nối máy tính, iphone 4, sữa dumex, hoa co, loa to