• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của LG BL40 New Chocolate

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm LG BL40 New Chocolate chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 28/11/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ mobile_thienphu
2 27/11/2014 1 ngày 1.000.000 VNĐ Giá không đổi bvtmobile
3 26/11/2014 1 ngày 1.000.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ bvtmobile
4 25/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
5 24/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
6 23/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
7 22/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
8 21/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
9 20/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
10 19/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
11 18/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
12 17/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
13 16/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
14 15/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
15 14/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
16 13/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
17 12/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
18 11/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
19 10/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
20 09/11/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
21 08/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
22 07/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
23 06/11/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
24 05/11/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
25 04/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
26 03/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
27 02/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
28 01/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
29 31/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
30 30/10/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
31 29/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
32 28/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
33 27/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
34 26/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
35 25/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
36 24/10/2014 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
37 22/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
38 21/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
39 20/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
40 19/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
41 18/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
42 17/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
43 16/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
44 15/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
45 14/10/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
46 13/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
47 12/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
48 11/10/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
49 10/10/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
50 09/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
51 08/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
52 07/10/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
53 06/10/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
54 05/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
55 04/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
56 03/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
57 02/10/2014 7 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
58 25/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
59 24/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
60 23/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
61 22/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
62 21/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
63 20/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
64 19/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
65 18/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
66 17/09/2014 2 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
67 15/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
68 14/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
69 13/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
70 12/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
71 11/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
72 10/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
73 09/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
74 08/09/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
75 06/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
76 05/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
77 04/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
78 03/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
79 02/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
80 01/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
81 31/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
82 30/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
83 29/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
84 28/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
85 27/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 899.000 VNĐ shoptuoanhphone
86 26/08/2014 1 ngày 2.299.000 VNĐ Tăng 899.000 VNĐ banbuonbanle
87 25/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
88 24/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
89 23/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
90 22/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
91 21/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
92 20/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
93 19/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
94 18/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
95 17/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
96 16/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
97 15/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
98 14/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
99 13/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
100 12/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
101 11/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
102 10/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
103 09/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
104 08/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
105 07/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
106 06/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
107 05/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
108 04/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
109 03/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
110 02/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
111 01/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
112 31/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
113 30/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
114 29/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
115 28/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
116 27/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
117 26/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
118 25/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
119 24/07/2014 2 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
120 22/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
121 21/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
122 20/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
123 19/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
124 18/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
125 17/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
126 16/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
127 15/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
128 14/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
129 13/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
130 12/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
131 11/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
132 10/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
133 09/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
134 08/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
135 07/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
136 06/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
137 05/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
138 04/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
139 03/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
140 02/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
141 01/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
142 30/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
143 29/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
144 28/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ lehieumobile
145 27/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
146 26/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
147 25/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
148 24/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
149 23/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
150 22/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
151 21/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
152 20/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
153 19/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
154 18/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
155 17/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
156 16/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
157 15/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
158 14/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
159 13/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
160 12/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
161 11/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
162 10/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
163 09/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
164 08/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
165 07/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
166 06/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
167 05/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
168 04/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
169 03/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
170 02/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
171 01/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
172 31/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
173 30/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
174 29/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
175 28/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
176 27/05/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
177 26/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
178 25/05/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
179 24/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
180 23/05/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
181 22/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
182 21/05/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
183 20/05/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
184 19/05/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
185 18/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
186 17/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
187 16/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
188 15/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
189 14/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
190 13/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
191 12/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
192 11/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
193 10/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
194 09/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi phuongnammobile
195 08/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi phuongnammobile
196 07/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
197 06/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
198 05/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
199 04/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
200 03/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
201 02/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
202 01/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
203 30/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
204 29/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
205 28/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
206 27/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
207 26/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
208 25/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
209 24/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
210 23/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
211 22/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
212 21/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
213 20/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
214 19/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
215 18/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
216 17/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
217 16/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
218 15/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
219 14/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
220 13/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
221 12/04/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuanphat
222 11/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
223 10/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
224 09/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
225 08/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
226 07/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.950.000 VNĐ congtygiatri
227 06/04/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi phuongnammobile
228 05/04/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 1.900.000 VNĐ phuongnammobile
229 04/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
230 03/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
231 02/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
232 01/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
233 31/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
234 30/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
235 29/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
236 28/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
237 27/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi shopdienthoaiandroid
238 26/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
239 25/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
240 24/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
241 23/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
242 22/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
243 21/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ banbuonbanle
244 20/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
245 19/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
246 18/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ buynowstore
247 17/03/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
248 16/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
249 15/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
250 14/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
251 13/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
252 12/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
253 11/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
254 10/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 201.000 VNĐ buynowstore
255 09/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
256 08/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
257 07/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ buynowstore
258 06/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
259 05/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
260 04/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
261 03/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
262 02/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
263 01/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
264 28/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
265 27/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
266 26/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
267 25/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
268 24/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
269 23/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
270 22/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
271 21/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
272 20/02/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
273 19/02/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
274 18/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
275 17/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
276 16/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
277 15/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ vutrumobile
278 14/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
279 13/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ buynowstore
280 12/02/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.460.000 VNĐ congtygiatri
281 11/02/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ playmobile
282 10/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
283 09/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
284 08/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
285 07/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
286 06/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
287 05/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
288 04/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
289 03/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
290 02/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.550.000 VNĐ mobile_thienphu
291 01/02/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
292 31/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ congtygiatri
293 30/01/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
294 29/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
295 28/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
296 27/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
297 26/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
298 25/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
299 24/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
300 23/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
301 22/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
302 21/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ smban66
303 20/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ vutrumobile
304 19/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ smban66
305 18/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
306 17/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ smban66
307 16/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ buynowstore
308 15/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
309 14/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
310 13/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
311 12/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
312 11/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
313 10/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
314 09/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
315 08/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
316 07/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
317 06/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
318 05/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
319 04/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
320 03/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
321 02/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
322 01/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
323 31/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
324 30/12/2013 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
325 29/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
326 28/12/2013 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
327 27/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
328 26/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
329 25/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
330 24/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
331 23/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
332 22/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
333 21/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
334 20/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ congtygiatri
335 19/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ buynowstore
336 18/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.650.000 VNĐ congtygiatri
337 17/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
338 16/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.650.000 VNĐ congtygiatri
339 15/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
340 14/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
341 13/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ vutrumobile
342 12/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
343 11/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
344 10/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ smban66
345 09/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
346 08/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
347 07/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
348 06/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
349 05/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
350 04/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ smban66
351 03/12/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
352 02/12/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
353 01/12/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
354 30/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
355 29/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
356 28/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
357 27/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
358 26/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
359 25/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
360 24/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
361 23/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
362 22/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
363 21/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
364 20/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ smban66
365 19/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
366 18/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
367 17/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
368 16/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
369 15/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
370 14/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
371 13/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
372 12/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
373 11/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
374 10/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
375 09/11/2013 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ lehieumobile
376 08/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
377 07/11/2013 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lehieumobile
378 06/11/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
379 05/11/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ lehieumobile
380 04/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
381 03/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
382 02/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
383 01/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
384 31/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
385 30/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
386 29/10/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
387 28/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
388 27/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
389 26/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
390 25/10/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ lehieumobile
391 24/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
392 23/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 3.350.000 VNĐ manhthangpro78
393 22/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
394 21/10/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
395 20/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
396 19/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
397 18/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
398 17/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 3.350.000 VNĐ manhthangpro78
399 16/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
400 15/10/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
401 14/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
402 13/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
403 12/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
404 11/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
405 10/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
406 09/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
407 08/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
408 07/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
409 06/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
410 05/10/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
411 04/10/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ binhduongmobile
412 03/10/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
413 02/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
414 01/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.850.000 VNĐ congtygiatri
415 30/09/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
416 29/09/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
417 28/09/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ binhduongmobile
418 27/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
419 26/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
420 25/09/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
421 24/09/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
422 23/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
423 22/09/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
424 21/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ lehieumobile
425 20/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
426 19/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ smban66
427 18/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ lehieumobile
428 17/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ smban66
429 16/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
430 15/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
431 14/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
432 13/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
433 12/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
434 11/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
435 10/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ smban66
436 09/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 2.400.000 VNĐ lehieumobile
437 08/09/2013 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
438 07/09/2013 1 ngày 800.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ dienmaycongthao
439 06/09/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 3.850.000 VNĐ dienmaycongthao
440 05/09/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
441 04/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 2.150.000 VNĐ lehieumobile
442 03/09/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
443 02/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
444 01/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 1.900.000 VNĐ lehieumobile
445 31/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 3.850.000 VNĐ dienmaycongthao
446 30/08/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ congtygiatri
447 29/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
448 28/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
449 27/08/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
450 26/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
451 25/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
452 24/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
453 23/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
454 22/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
455 21/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
456 20/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
457 19/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
458 18/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
459 17/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
460 16/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
461 15/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ vutrumobile
462 14/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
463 13/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
464 12/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Giá không đổi thienanhmobile
465 11/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
466 10/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
467 09/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Giá không đổi thienanhmobile
468 08/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Giá không đổi thienanhmobile
469 07/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
470 06/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
471 05/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Giá không đổi thienanhmobile
472 04/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
473 03/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
474 02/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
475 01/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
476 31/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
477 30/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
478 29/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
479 28/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
480 27/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
481 26/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
482 25/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
483 24/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
484 23/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
485 22/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
486 21/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
487 20/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
488 19/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
489 18/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
490 17/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
491 16/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
492 15/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
493 14/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
494 13/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
495 12/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
496 11/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
497 10/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
498 09/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
499 08/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
500 07/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
501 06/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
502 05/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
503 04/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
504 03/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
505 02/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
506 01/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
507 30/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
508 29/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
509 28/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
510 27/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
511 26/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
512 25/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
513 24/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
514 23/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
515 22/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
516 21/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
517 20/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
518 19/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
519 18/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
520 17/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
521 16/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
522 15/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
523 14/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
524 13/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
525 12/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ vutrumobile
526 11/06/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ muahangtructuyen
527 10/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
528 09/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
529 08/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
530 07/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
531 06/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
532 05/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
533 04/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
534 03/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
535 02/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
536 01/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
537 31/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
538 30/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
539 29/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
540 28/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
541 27/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
542 26/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
543 25/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
544 24/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
545 23/05/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
546 22/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
547 21/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
548 20/05/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
549 19/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
550 18/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
551 17/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
552 16/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ bichngocmobile
553 15/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
554 14/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
555 13/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
556 12/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ B_Nmobile
557 11/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
558 10/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
559 09/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
560 08/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
561 07/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
562 06/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
563 05/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
564 04/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
565 03/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
566 02/05/2013 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
567 30/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
568 29/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
569 28/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
570 27/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
571 26/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
572 25/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
573 24/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
574 23/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
575 22/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
576 21/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ B_Nmobile
577 20/04/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
578 19/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
579 18/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
580 17/04/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
581 16/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
582 15/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
583 14/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
584 13/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
585 12/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
586 11/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
587 10/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
588 09/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
589 08/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
590 07/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
591 06/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
592 05/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
593 04/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
594 03/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
595 02/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
596 01/04/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
597 31/03/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
598 30/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
599 29/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
600 28/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
601 27/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
602 26/03/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
603 25/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
604 24/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
605 23/03/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.160.000 VNĐ congtygiatri
606 22/03/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
607 21/03/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ daiphuminh
608 20/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
609 19/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
610 18/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
611 17/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
612 16/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ bichngocmobile
613 15/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
614 14/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 2.150.000 VNĐ B_Nmobile
615 13/03/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ congtygiatri
616 12/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ B_Nmobile
617 11/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
618 10/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
619 09/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
620 08/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ B_Nmobile
621 07/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
622 06/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
623 05/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
624 04/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
625 03/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
626 02/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
627 01/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ bichngocmobile
628 28/02/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
629 27/02/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.350.000 VNĐ anhkhoamobile
630 26/02/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
631 25/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 2.350.000 VNĐ bichngocmobile
632 24/02/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
633 23/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ bichngocmobile
634 22/02/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
635 21/02/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ mobiletuongvy
636 20/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ thoitrangmobile
637 19/02/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ vutrumobile
638 18/02/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ CORY3Mobile
639 17/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
640 16/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
641 15/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
642 14/02/2013 2 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
643 12/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
644 11/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
645 10/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
646 09/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
647 08/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ duclinh2mobile
648 07/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
649 06/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
650 05/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
651 04/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mobile_thienphu
652 03/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
653 02/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ bichngocmobile
654 01/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
655 31/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
656 30/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
657 29/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
658 28/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
659 27/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
660 26/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mobile_thienphu
661 25/01/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
662 24/01/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
663 23/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ mobile_thienphu
664 22/01/2013 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ tuanmobi
665 21/01/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
666 20/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
667 19/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mobile_thienphu
668 18/01/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ B_Nmobile
669 17/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
670 16/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
671 15/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
672 14/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
673 13/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ muahangtructuyen
674 12/01/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
675 11/01/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
676 10/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
677 09/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ muahangtructuyen
678 08/01/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
679 07/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
680 06/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi minhnhatmobile
681 05/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
682 04/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
683 03/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ duclinh2mobile
684 02/01/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
685 01/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
686 31/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mobile_thienphu
687 30/12/2012 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ antuongmobile
688 29/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
689 28/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
690 27/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
691 26/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
692 25/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
693 24/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
694 23/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
695 22/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ mobile_thienphu
696 21/12/2012 1 ngày 3.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ huyenmymobile
697 20/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
698 19/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
699 18/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
700 17/12/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
701 16/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
702 15/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
703 14/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ mobile_thienphu
704 13/12/2012 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ congtygiatri
705 12/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
706 11/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
707 10/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
708 09/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
709 08/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
710 07/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
711 06/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ muahangtructuyen
712 05/12/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
713 04/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ buynowstore
714 03/12/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
715 02/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
716 01/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
717 30/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
718 29/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
719 28/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
720 27/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ muahangtructuyen
721 26/11/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ dtddlehung
722 25/11/2012 1 ngày 3.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ didongcaocap
723 24/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
724 23/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ benmobile
725 22/11/2012 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ baothymobile
726 21/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
727 20/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ B_Nmobile
728 19/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
729 18/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
730 17/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
731 16/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
732 15/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
733 14/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
734 13/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
735 12/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
736 11/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ nghia_mobile
737 10/11/2012 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ mobigiare
738 09/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
739 08/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
740 07/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
741 06/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
742 05/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
743 04/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
744 03/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ benmobile
745 02/11/2012 1 ngày 3.700.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ minhnhatmobile
746 01/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
747 31/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
748 30/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
749 29/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
750 28/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
751 27/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
752 26/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
753 25/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
754 24/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ nghia_mobile
755 23/10/2012 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi giachinhmobile
756 22/10/2012 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi giachinhmobile
757 21/10/2012 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi giachinhmobile
758 20/10/2012 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ giachinhmobile
759 19/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 2.350.000 VNĐ antuongmobile
760 18/10/2012 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
761 17/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ antuongmobile
762 16/10/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
763 15/10/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
764 14/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ minhphumobile
765 13/10/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
766 12/10/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
767 11/10/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
768 10/10/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
769 09/10/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ lehieumobile
770 08/10/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
771 07/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
772 06/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
773 05/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ nghia_mobile
774 04/10/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
775 03/10/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
776 02/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
777 01/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
778 30/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ nghia_mobile
779 29/09/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
780 28/09/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
781 27/09/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ alodidong
782 26/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ tienxanhmobile
783 25/09/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
784 24/09/2012 1 ngày 3.049.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
785 23/09/2012 1 ngày 3.049.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
786 22/09/2012 1 ngày 3.049.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
787 21/09/2012 1 ngày 3.049.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
788 20/09/2012 1 ngày 3.049.000 VNĐ Tăng 49.000 VNĐ alodidong
789 19/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
790 18/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
791 17/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ lehieumobile
792 16/09/2012 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
793 15/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
794 14/09/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiphongmobile
795 13/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
796 12/09/2012 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ symobile
797 11/09/2012 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
798 10/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dtddlehung
799 09/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
800 08/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ dtddlehung
801 07/09/2012 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
802 06/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
803 05/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
804 04/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ antuongmobile
805 03/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ benmobile
806 02/09/2012 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ tienxanhmobile
807 01/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
808 31/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
809 30/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
810 29/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
811 28/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ benmobile
812 27/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
813 26/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
814 25/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
815 24/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ antuongmobile
816 23/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
817 22/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
818 21/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
819 20/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ antuongmobile
820 19/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
821 18/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ antuongmobile
822 17/08/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
823 16/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ vutrumobile
824 15/08/2012 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
825 14/08/2012 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 510.000 VNĐ lehieumobile
826 13/08/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ benmobile
827 12/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
828 11/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
829 10/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ alodidong
830 09/08/2012 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ lehieumobile
831 08/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
832 07/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
833 06/08/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tuanmobi
834 05/08/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ tuanmobi
835 04/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ lehieumobile
836 03/08/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ antuongmobile
837 02/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
838 01/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ lehieumobile
839 31/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
840 30/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
841 29/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
842 28/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
843 27/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
844 26/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
845 25/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
846 24/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
847 23/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
848 22/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
849 21/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
850 20/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
851 19/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ antuongmobile
852 18/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
853 17/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
854 16/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ antuongmobile
855 15/07/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ nguyentienbo
856 14/07/2012 1 ngày 3.700.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ nghia_mobile
857 13/07/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ nguyentienbo
858 12/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
859 11/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
860 10/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
861 09/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ daiphuminh
862 08/07/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ nguyentienbo
863 07/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
864 06/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
865 05/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
866 04/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
867 03/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
868 02/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
869 01/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
870 30/06/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
871 29/06/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ antuongmobile
872 28/06/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
873 27/06/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
874 26/06/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
875 25/06/2012 3.600.000 VNĐ tienxanhmobile
Có tổng cộng 875 thay đổi giá của sản phẩm LG BL40 New Chocolate đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về LG BL40 New Chocolate trong mục Mobile