• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của LG BL40 New Chocolate

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm LG BL40 New Chocolate chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 24/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
2 23/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
3 22/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
4 21/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
5 20/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
6 19/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
7 18/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
8 17/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
9 16/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
10 15/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
11 14/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
12 13/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
13 12/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
14 11/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
15 10/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
16 09/11/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
17 08/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
18 07/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
19 06/11/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
20 05/11/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
21 04/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
22 03/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
23 02/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
24 01/11/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
25 31/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
26 30/10/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
27 29/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
28 28/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
29 27/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
30 26/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
31 25/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
32 24/10/2014 2 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
33 22/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
34 21/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
35 20/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
36 19/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
37 18/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
38 17/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
39 16/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
40 15/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
41 14/10/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mobile_thienphu
42 13/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
43 12/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
44 11/10/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
45 10/10/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
46 09/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
47 08/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
48 07/10/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
49 06/10/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ lehieumobile
50 05/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
51 04/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
52 03/10/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ shoptuoanhphone
53 02/10/2014 7 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
54 25/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
55 24/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
56 23/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
57 22/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
58 21/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
59 20/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
60 19/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
61 18/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
62 17/09/2014 2 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
63 15/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
64 14/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
65 13/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
66 12/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
67 11/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
68 10/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
69 09/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
70 08/09/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
71 06/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
72 05/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
73 04/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
74 03/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
75 02/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
76 01/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
77 31/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
78 30/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
79 29/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
80 28/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
81 27/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 899.000 VNĐ shoptuoanhphone
82 26/08/2014 1 ngày 2.299.000 VNĐ Tăng 899.000 VNĐ banbuonbanle
83 25/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
84 24/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ shoptuoanhphone
85 23/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
86 22/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ mobile_thienphu
87 21/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
88 20/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
89 19/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
90 18/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
91 17/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
92 16/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
93 15/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
94 14/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
95 13/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
96 12/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
97 11/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
98 10/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
99 09/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
100 08/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
101 07/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
102 06/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
103 05/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
104 04/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
105 03/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
106 02/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
107 01/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
108 31/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
109 30/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
110 29/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
111 28/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
112 27/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
113 26/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
114 25/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
115 24/07/2014 2 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
116 22/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
117 21/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
118 20/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
119 19/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
120 18/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
121 17/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
122 16/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
123 15/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
124 14/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
125 13/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
126 12/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
127 11/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
128 10/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
129 09/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
130 08/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
131 07/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
132 06/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
133 05/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
134 04/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
135 03/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
136 02/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
137 01/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
138 30/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
139 29/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
140 28/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ lehieumobile
141 27/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
142 26/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
143 25/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
144 24/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
145 23/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
146 22/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
147 21/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
148 20/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
149 19/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
150 18/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
151 17/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
152 16/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
153 15/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
154 14/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
155 13/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
156 12/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
157 11/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
158 10/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
159 09/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
160 08/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
161 07/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
162 06/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
163 05/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
164 04/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
165 03/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
166 02/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
167 01/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi shoptuoanhphone
168 31/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
169 30/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
170 29/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
171 28/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
172 27/05/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
173 26/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
174 25/05/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
175 24/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
176 23/05/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
177 22/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ shoptuoanhphone
178 21/05/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
179 20/05/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
180 19/05/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
181 18/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
182 17/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
183 16/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
184 15/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
185 14/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ shoptuoanhphone
186 13/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
187 12/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
188 11/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
189 10/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
190 09/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi phuongnammobile
191 08/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi phuongnammobile
192 07/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
193 06/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ thegioi2tech
194 05/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ phuongnammobile
195 04/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
196 03/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
197 02/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
198 01/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
199 30/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
200 29/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
201 28/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
202 27/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
203 26/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
204 25/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
205 24/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
206 23/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
207 22/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
208 21/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
209 20/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
210 19/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
211 18/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
212 17/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
213 16/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
214 15/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
215 14/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
216 13/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
217 12/04/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuanphat
218 11/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioi2tech
219 10/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
220 09/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
221 08/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
222 07/04/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.950.000 VNĐ congtygiatri
223 06/04/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi phuongnammobile
224 05/04/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 1.900.000 VNĐ phuongnammobile
225 04/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
226 03/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 801.000 VNĐ banbuonbanle
227 02/04/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 801.000 VNĐ thegioi2tech
228 01/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
229 31/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
230 30/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
231 29/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
232 28/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
233 27/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi shopdienthoaiandroid
234 26/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
235 25/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
236 24/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
237 23/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
238 22/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
239 21/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ banbuonbanle
240 20/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
241 19/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
242 18/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ buynowstore
243 17/03/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ thegioi2tech
244 16/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ congtygiatri
245 15/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
246 14/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
247 13/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
248 12/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
249 11/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
250 10/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 201.000 VNĐ buynowstore
251 09/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ banbuonbanle
252 08/03/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
253 07/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ buynowstore
254 06/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
255 05/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
256 04/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
257 03/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
258 02/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
259 01/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
260 28/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
261 27/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
262 26/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
263 25/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
264 24/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
265 23/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
266 22/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
267 21/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
268 20/02/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
269 19/02/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
270 18/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
271 17/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
272 16/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
273 15/02/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ vutrumobile
274 14/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
275 13/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ buynowstore
276 12/02/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.460.000 VNĐ congtygiatri
277 11/02/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ playmobile
278 10/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
279 09/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
280 08/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
281 07/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
282 06/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
283 05/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
284 04/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
285 03/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
286 02/02/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.550.000 VNĐ mobile_thienphu
287 01/02/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
288 31/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ congtygiatri
289 30/01/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
290 29/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
291 28/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
292 27/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
293 26/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
294 25/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
295 24/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
296 23/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
297 22/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
298 21/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ smban66
299 20/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ vutrumobile
300 19/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ smban66
301 18/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ congtygiatri
302 17/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ smban66
303 16/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ buynowstore
304 15/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
305 14/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
306 13/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
307 12/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
308 11/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
309 10/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
310 09/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
311 08/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
312 07/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
313 06/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
314 05/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
315 04/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
316 03/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
317 02/01/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
318 01/01/2014 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
319 31/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
320 30/12/2013 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
321 29/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ vutrumobile
322 28/12/2013 1 ngày 4.550.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
323 27/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
324 26/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
325 25/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
326 24/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
327 23/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
328 22/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
329 21/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
330 20/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ congtygiatri
331 19/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ buynowstore
332 18/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.650.000 VNĐ congtygiatri
333 17/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
334 16/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.650.000 VNĐ congtygiatri
335 15/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
336 14/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
337 13/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ vutrumobile
338 12/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
339 11/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
340 10/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ smban66
341 09/12/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.650.000 VNĐ vutrumobile
342 08/12/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
343 07/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
344 06/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
345 05/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
346 04/12/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ smban66
347 03/12/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
348 02/12/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
349 01/12/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
350 30/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
351 29/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
352 28/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
353 27/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
354 26/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
355 25/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
356 24/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ smban66
357 23/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
358 22/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
359 21/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ congtygiatri
360 20/11/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ smban66
361 19/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
362 18/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
363 17/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
364 16/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
365 15/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
366 14/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
367 13/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
368 12/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
369 11/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
370 10/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
371 09/11/2013 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ lehieumobile
372 08/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
373 07/11/2013 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lehieumobile
374 06/11/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
375 05/11/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ lehieumobile
376 04/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
377 03/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
378 02/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
379 01/11/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
380 31/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
381 30/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
382 29/10/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
383 28/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
384 27/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
385 26/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
386 25/10/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ lehieumobile
387 24/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
388 23/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 3.350.000 VNĐ manhthangpro78
389 22/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
390 21/10/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
391 20/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
392 19/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
393 18/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
394 17/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 3.350.000 VNĐ manhthangpro78
395 16/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
396 15/10/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
397 14/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
398 13/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
399 12/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.350.000 VNĐ congtygiatri
400 11/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
401 10/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
402 09/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
403 08/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
404 07/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
405 06/10/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ manhthangpro78
406 05/10/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ tinthanhmobile
407 04/10/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ binhduongmobile
408 03/10/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
409 02/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
410 01/10/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.850.000 VNĐ congtygiatri
411 30/09/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
412 29/09/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
413 28/09/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ binhduongmobile
414 27/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
415 26/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
416 25/09/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
417 24/09/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
418 23/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
419 22/09/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
420 21/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ lehieumobile
421 20/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
422 19/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ smban66
423 18/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ lehieumobile
424 17/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ smban66
425 16/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi tinthanhmobile
426 15/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
427 14/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
428 13/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
429 12/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
430 11/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi smban66
431 10/09/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ smban66
432 09/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 2.400.000 VNĐ lehieumobile
433 08/09/2013 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
434 07/09/2013 1 ngày 800.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ dienmaycongthao
435 06/09/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 3.850.000 VNĐ dienmaycongthao
436 05/09/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
437 04/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 2.150.000 VNĐ lehieumobile
438 03/09/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
439 02/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
440 01/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 1.900.000 VNĐ lehieumobile
441 31/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 3.850.000 VNĐ dienmaycongthao
442 30/08/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ congtygiatri
443 29/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
444 28/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ tinthanhmobile
445 27/08/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
446 26/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
447 25/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
448 24/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ thienanhmobile
449 23/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
450 22/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
451 21/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
452 20/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
453 19/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
454 18/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
455 17/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
456 16/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
457 15/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ vutrumobile
458 14/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
459 13/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
460 12/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Giá không đổi thienanhmobile
461 11/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
462 10/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
463 09/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Giá không đổi thienanhmobile
464 08/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Giá không đổi thienanhmobile
465 07/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
466 06/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ binhduongmobile
467 05/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Giá không đổi thienanhmobile
468 04/08/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.850.000 VNĐ thienanhmobile
469 03/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
470 02/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
471 01/08/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
472 31/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
473 30/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
474 29/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
475 28/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
476 27/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
477 26/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
478 25/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
479 24/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
480 23/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
481 22/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
482 21/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
483 20/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
484 19/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
485 18/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
486 17/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
487 16/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
488 15/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
489 14/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
490 13/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
491 12/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
492 11/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
493 10/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
494 09/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
495 08/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
496 07/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
497 06/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
498 05/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ tinthanhmobile
499 04/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
500 03/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
501 02/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
502 01/07/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
503 30/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
504 29/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
505 28/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
506 27/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
507 26/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
508 25/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
509 24/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
510 23/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
511 22/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
512 21/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
513 20/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
514 19/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
515 18/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
516 17/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
517 16/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
518 15/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
519 14/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
520 13/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
521 12/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ vutrumobile
522 11/06/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ muahangtructuyen
523 10/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
524 09/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
525 08/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ vutrumobile
526 07/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
527 06/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
528 05/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
529 04/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
530 03/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
531 02/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
532 01/06/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ binhduongmobile
533 31/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
534 30/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
535 29/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
536 28/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
537 27/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
538 26/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
539 25/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
540 24/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
541 23/05/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 1.950.000 VNĐ congtygiatri
542 22/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
543 21/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ lehieumobile
544 20/05/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
545 19/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
546 18/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
547 17/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
548 16/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ bichngocmobile
549 15/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
550 14/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
551 13/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
552 12/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ B_Nmobile
553 11/05/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
554 10/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
555 09/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
556 08/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
557 07/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
558 06/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
559 05/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
560 04/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
561 03/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
562 02/05/2013 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
563 30/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
564 29/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
565 28/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
566 27/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
567 26/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
568 25/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
569 24/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
570 23/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
571 22/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
572 21/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ B_Nmobile
573 20/04/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
574 19/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
575 18/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
576 17/04/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
577 16/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
578 15/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
579 14/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
580 13/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
581 12/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
582 11/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
583 10/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
584 09/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
585 08/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
586 07/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
587 06/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
588 05/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
589 04/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
590 03/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
591 02/04/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
592 01/04/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi congtygiatri
593 31/03/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
594 30/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
595 29/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
596 28/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
597 27/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
598 26/03/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 3.150.000 VNĐ congtygiatri
599 25/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
600 24/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.150.000 VNĐ bichngocmobile
601 23/03/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.160.000 VNĐ congtygiatri
602 22/03/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
603 21/03/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ daiphuminh
604 20/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
605 19/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
606 18/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
607 17/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
608 16/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ bichngocmobile
609 15/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
610 14/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 2.150.000 VNĐ B_Nmobile
611 13/03/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ congtygiatri
612 12/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ B_Nmobile
613 11/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
614 10/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
615 09/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
616 08/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ B_Nmobile
617 07/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
618 06/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ tinthanhmobile
619 05/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
620 04/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
621 03/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ anhkhoamobile
622 02/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
623 01/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ bichngocmobile
624 28/02/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
625 27/02/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 3.350.000 VNĐ anhkhoamobile
626 26/02/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
627 25/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 2.350.000 VNĐ bichngocmobile
628 24/02/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
629 23/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ bichngocmobile
630 22/02/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
631 21/02/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ mobiletuongvy
632 20/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ thoitrangmobile
633 19/02/2013 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ vutrumobile
634 18/02/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ CORY3Mobile
635 17/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
636 16/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
637 15/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
638 14/02/2013 2 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
639 12/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
640 11/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
641 10/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
642 09/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
643 08/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ duclinh2mobile
644 07/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
645 06/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
646 05/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
647 04/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mobile_thienphu
648 03/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi duclinh2mobile
649 02/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ bichngocmobile
650 01/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
651 31/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
652 30/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
653 29/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
654 28/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
655 27/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
656 26/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mobile_thienphu
657 25/01/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
658 24/01/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
659 23/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ mobile_thienphu
660 22/01/2013 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ tuanmobi
661 21/01/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
662 20/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
663 19/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mobile_thienphu
664 18/01/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ B_Nmobile
665 17/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
666 16/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
667 15/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
668 14/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
669 13/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ muahangtructuyen
670 12/01/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
671 11/01/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
672 10/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
673 09/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ muahangtructuyen
674 08/01/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
675 07/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
676 06/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi minhnhatmobile
677 05/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
678 04/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
679 03/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ duclinh2mobile
680 02/01/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dtddlehung
681 01/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
682 31/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mobile_thienphu
683 30/12/2012 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ antuongmobile
684 29/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
685 28/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
686 27/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
687 26/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
688 25/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
689 24/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
690 23/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
691 22/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ mobile_thienphu
692 21/12/2012 1 ngày 3.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ huyenmymobile
693 20/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
694 19/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
695 18/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ mobile_thienphu
696 17/12/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
697 16/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
698 15/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
699 14/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ mobile_thienphu
700 13/12/2012 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ congtygiatri
701 12/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
702 11/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
703 10/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
704 09/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
705 08/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
706 07/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
707 06/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ muahangtructuyen
708 05/12/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
709 04/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ buynowstore
710 03/12/2012 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ CORY3Mobile
711 02/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
712 01/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ buynowstore
713 30/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
714 29/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
715 28/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
716 27/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ muahangtructuyen
717 26/11/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ dtddlehung
718 25/11/2012 1 ngày 3.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ didongcaocap
719 24/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
720 23/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ benmobile
721 22/11/2012 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ baothymobile
722 21/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
723 20/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ B_Nmobile
724 19/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
725 18/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
726 17/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
727 16/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
728 15/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
729 14/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
730 13/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
731 12/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
732 11/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ nghia_mobile
733 10/11/2012 1 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ mobigiare
734 09/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
735 08/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
736 07/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
737 06/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
738 05/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
739 04/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
740 03/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ benmobile
741 02/11/2012 1 ngày 3.700.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ minhnhatmobile
742 01/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
743 31/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
744 30/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
745 29/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
746 28/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
747 27/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
748 26/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
749 25/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
750 24/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ nghia_mobile
751 23/10/2012 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi giachinhmobile
752 22/10/2012 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi giachinhmobile
753 21/10/2012 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi giachinhmobile
754 20/10/2012 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ giachinhmobile
755 19/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 2.350.000 VNĐ antuongmobile
756 18/10/2012 1 ngày 5.350.000 VNĐ Tăng 2.350.000 VNĐ thienanhmobile
757 17/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ antuongmobile
758 16/10/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
759 15/10/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
760 14/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ minhphumobile
761 13/10/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
762 12/10/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
763 11/10/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
764 10/10/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
765 09/10/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ lehieumobile
766 08/10/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
767 07/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
768 06/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
769 05/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ nghia_mobile
770 04/10/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
771 03/10/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
772 02/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
773 01/10/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi nghia_mobile
774 30/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ nghia_mobile
775 29/09/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
776 28/09/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
777 27/09/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ alodidong
778 26/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ tienxanhmobile
779 25/09/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
780 24/09/2012 1 ngày 3.049.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
781 23/09/2012 1 ngày 3.049.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
782 22/09/2012 1 ngày 3.049.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
783 21/09/2012 1 ngày 3.049.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
784 20/09/2012 1 ngày 3.049.000 VNĐ Tăng 49.000 VNĐ alodidong
785 19/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
786 18/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
787 17/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ lehieumobile
788 16/09/2012 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ alodidong
789 15/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
790 14/09/2012 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiphongmobile
791 13/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
792 12/09/2012 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ symobile
793 11/09/2012 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
794 10/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dtddlehung
795 09/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
796 08/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ dtddlehung
797 07/09/2012 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 2.050.000 VNĐ congtygiatri
798 06/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
799 05/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
800 04/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ antuongmobile
801 03/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ benmobile
802 02/09/2012 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ tienxanhmobile
803 01/09/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
804 31/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
805 30/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
806 29/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
807 28/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ benmobile
808 27/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
809 26/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
810 25/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
811 24/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ antuongmobile
812 23/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
813 22/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
814 21/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
815 20/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ antuongmobile
816 19/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ alodidong
817 18/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ antuongmobile
818 17/08/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
819 16/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ vutrumobile
820 15/08/2012 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
821 14/08/2012 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 510.000 VNĐ lehieumobile
822 13/08/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ benmobile
823 12/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
824 11/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi alodidong
825 10/08/2012 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ alodidong
826 09/08/2012 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ lehieumobile
827 08/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
828 07/08/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
829 06/08/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tuanmobi
830 05/08/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ tuanmobi
831 04/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ lehieumobile
832 03/08/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ antuongmobile
833 02/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
834 01/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ lehieumobile
835 31/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
836 30/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
837 29/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
838 28/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
839 27/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
840 26/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
841 25/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
842 24/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
843 23/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
844 22/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
845 21/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
846 20/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
847 19/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ antuongmobile
848 18/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
849 17/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
850 16/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ antuongmobile
851 15/07/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ nguyentienbo
852 14/07/2012 1 ngày 3.700.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ nghia_mobile
853 13/07/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ nguyentienbo
854 12/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
855 11/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
856 10/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
857 09/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ daiphuminh
858 08/07/2012 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ nguyentienbo
859 07/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
860 06/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
861 05/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
862 04/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ benmobile
863 03/07/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
864 02/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
865 01/07/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
866 30/06/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi antuongmobile
867 29/06/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ antuongmobile
868 28/06/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi vutrumobile
869 27/06/2012 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ vutrumobile
870 26/06/2012 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
871 25/06/2012 3.600.000 VNĐ tienxanhmobile
Có tổng cộng 871 thay đổi giá của sản phẩm LG BL40 New Chocolate đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về LG BL40 New Chocolate trong mục Mobile