Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 29/06/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
2 28/06/2016 10 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
3 18/06/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ laptopthinhvuong
4 17/06/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ maytinhminhchau
5 16/06/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
6 15/06/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
7 14/06/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ laptopthinhvuong
8 13/06/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi laptophoangkhang
9 12/06/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ laptophoangkhang
10 11/06/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ laptopminhanh
11 10/06/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi laptophoangkhang
12 09/06/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ laptophoangkhang
13 08/06/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ laptopthinhvuong
14 07/06/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ laptophoangkhang
15 06/06/2016 3 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
16 03/06/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
17 02/06/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
18 01/06/2016 2 ngày 220.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ laptopthinhvuong
19 30/05/2016 3 ngày 290.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ vitinhlamgia
20 27/05/2016 16 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
21 11/05/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ laptopminhanh
22 10/05/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ shopcongnghenhatphong
23 09/05/2016 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ minhanhcomputer
24 08/05/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopgiaminh
25 07/05/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi khangthinhpc
26 06/05/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ khangthinhpc
27 05/05/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopgiaminh
28 04/05/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi ShopQQQ
29 03/05/2016 5 ngày 290.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ ShopQQQ
30 28/04/2016 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ bluekeyshop
31 27/04/2016 4 ngày 280.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopgiaminh
32 23/04/2016 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ cnttshop
33 22/04/2016 2 ngày 275.000 ₫ Tăng 45.000 VNĐ bluekeyshop
34 20/04/2016 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ cnttshop
35 19/04/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ congdoanpc
36 18/04/2016 3 ngày 280.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopgiaminh
37 15/04/2016 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ cnttshop
38 14/04/2016 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ bluekeyshop
39 13/04/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maytinhminhchau
40 12/04/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopgiaminh
41 11/04/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ anphong
42 10/04/2016 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ bluekeyshop
43 09/04/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ anphong
44 08/04/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopgiaminh
45 07/04/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ ShopQQQ
46 06/04/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopgiaminh
47 05/04/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi ShopQQQ
48 04/04/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ ShopQQQ
49 03/04/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopgiaminh
50 02/04/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ ShopQQQ
51 01/04/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi laptopgiaminh
52 31/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi laptopgiaminh
53 30/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi laptopgiaminh
54 29/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopgiaminh
55 28/03/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ khangthinhpc
56 27/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopgiaminh
57 26/03/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi khangthinhpc
58 25/03/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi khangthinhpc
59 24/03/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ khangthinhpc
60 23/03/2016 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ bluekeyshop
61 22/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ laptopgiaminh
62 21/03/2016 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ bluekeyshop
63 20/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ laptopgiaminh
64 19/03/2016 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ bluekeyshop
65 18/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ laptopgiaminh
66 17/03/2016 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ bluekeyshop
67 16/03/2016 1 ngày 326.000 ₫ Giảm 24.000 VNĐ congnghevnct
68 15/03/2016 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi shopcongnghehoanganh
69 14/03/2016 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ shopcongnghehoanganh
70 12/03/2016 11 ngày 280.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ laptopgiaminh
71 01/03/2016 3 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
72 27/02/2016 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ maytinhnangdong
73 26/02/2016 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi bluekeyshop
74 25/02/2016 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ bluekeyshop
75 24/02/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ laptopgiaminh
76 23/02/2016 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ bluekeyshop
77 22/02/2016 2 ngày 390.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ binhkienxuong
78 20/02/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ laptopgiaminh
79 19/02/2016 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ maytinhnhatphat
80 18/02/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ CongtyNova
81 17/02/2016 3 ngày 350.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ shopcongnghenhatphong
82 14/02/2016 2 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi maytinhminhchau
83 12/02/2016 2 ngày 290.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ CongtyNova
84 10/02/2016 2 ngày 350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ shopcongnghehoanganh
85 08/02/2016 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ binhkienxuong
86 07/02/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ maytinhminhchau
87 06/02/2016 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi binhkienxuong
88 05/02/2016 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi binhkienxuong
89 04/02/2016 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi binhkienxuong
90 03/02/2016 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ binhkienxuong
91 02/02/2016 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ shopcongnghenhatphong
92 31/01/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi maytinhminhchau
93 30/01/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ CongtyNova
94 29/01/2016 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ shopcongnghenhatphong
95 28/01/2016 2 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi maytinhminhchau
96 26/01/2016 2 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi maytinhminhchau
97 24/01/2016 10 ngày 290.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ maytinhminhchau
98 14/01/2016 5 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi shopcongnghenhatphong
99 09/01/2016 3 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi maytinhnhatphat
100 06/01/2016 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi shopcongnghenhatphong
101 04/01/2016 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 86.000 VNĐ shopcongnghenhatphong
102 02/01/2016 1 ngày 264.000 ₫ Giá không đổi vitinhhoaibao
103 01/01/2016 2 ngày 264.000 ₫ Giảm 86.000 VNĐ vitinhhoaibao
104 30/12/2015 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi maytinhnhatphat
105 28/12/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi maytinhminhchau
106 27/12/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 75.000 VNĐ maytinhminhchau
107 25/12/2015 3 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
108 22/12/2015 3 ngày 275.000 ₫ Giảm 75.000 VNĐ maytinhnangdong
109 19/12/2015 23 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
110 26/11/2015 6 ngày 350.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congngheso1hn
111 20/11/2015 4 ngày 380.000 ₫ Tăng 54.000 VNĐ 4tech
112 16/11/2015 4 ngày 326.000 ₫ Tăng 26.001 VNĐ congnghevnct
113 12/11/2015 1 ngày 299.999 ₫ Tăng 9.999 VNĐ Phuongtin_laptop
114 11/11/2015 3 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi TRUNGTAMTHUONGMAIDIENTU
115 08/11/2015 1 ngày 290.000 ₫ Giảm 9.999 VNĐ laptopgiaminh
116 07/11/2015 1 ngày 299.999 ₫ Giá không đổi Phuongtin_laptop
117 06/11/2015 2 ngày 299.999 ₫ Giá không đổi Phuongtin_laptop
118 04/11/2015 1 ngày 299.999 ₫ Giá không đổi Phuongtin_laptop
119 03/11/2015 1 ngày 299.999 ₫ Giá không đổi Phuongtin_laptop
120 02/11/2015 4 ngày 299.999 ₫ Giá không đổi Phuongtin_laptop
121 29/10/2015 1 ngày 299.999 ₫ Giá không đổi Phuongtin_laptop
122 28/10/2015 1 ngày 299.999 ₫ Giá không đổi Phuongtin_laptop
123 27/10/2015 1 ngày 299.999 ₫ Giá không đổi Phuongtin_laptop
124 26/10/2015 1 ngày 299.999 ₫ Giảm 90.001 VNĐ Phuongtin_laptop
125 25/10/2015 2 ngày 390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthonghoanphat
126 23/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ vitinhphuongnam
127 22/10/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi vienthonghoanphat
128 21/10/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi vienthonghoanphat
129 20/10/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi vienthonghoanphat
130 19/10/2015 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthonghoanphat
131 18/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
132 17/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ vitinhphuongnam
133 16/10/2015 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthonghoanphat
134 15/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vitinhphuongnam
135 14/10/2015 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ laptopG7
136 13/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
137 12/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vitinhphuongnam
138 11/10/2015 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ laptopG7
139 10/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
140 09/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
141 08/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ vitinhphuongnam
142 07/10/2015 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthonghoanphat
143 06/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
144 05/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vitinhphuongnam
145 04/10/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ laptopG7
146 03/10/2015 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vienthonghoanphat
147 02/10/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ laptopG7
148 01/10/2015 5 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi vienthonghoanphat
149 26/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vienthonghoanphat
150 25/09/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
151 24/09/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
152 23/09/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
153 22/09/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ laptopG7
154 21/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
155 20/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
156 19/09/2015 2 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
157 17/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi shopcongnghenhatphong
158 16/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi shopcongnghenhatphong
159 15/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ shopcongnghenhatphong
160 14/09/2015 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ linhkienvitinhquangvinh
161 13/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
162 12/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
163 11/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
164 10/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
165 09/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ phuckhangcomputer
166 08/09/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ anphong
167 07/09/2015 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ chuvu
168 06/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
169 05/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
170 04/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ phuckhangcomputer
171 03/09/2015 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ chuvu
172 02/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
173 01/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ phuckhangcomputer
174 31/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ anphong
175 30/08/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ phuckhangcomputer
176 29/08/2015 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi chuvu
177 28/08/2015 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi chuvu
178 27/08/2015 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ chuvu
179 26/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
180 25/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
181 24/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
182 23/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
183 22/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
184 21/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
185 20/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
186 19/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
187 18/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
188 17/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
189 16/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
190 15/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
191 14/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
192 13/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
193 12/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
194 11/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
195 10/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
196 09/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
197 08/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
198 07/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
199 06/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
200 05/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
201 04/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
202 03/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
203 02/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
204 01/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
205 31/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ sagotech
206 30/07/2015 1 ngày 310.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ tinhoctienphat
207 29/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ sagotech
208 28/07/2015 1 ngày 310.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ tinhoctienphat
209 27/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 58.000 VNĐ sagotech
210 26/07/2015 1 ngày 528.000 ₫ Tăng 58.000 VNĐ icarecenter
211 25/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ sagotech
212 24/07/2015 1 ngày 450.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vietstarshaiduong
213 23/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ sagotech
214 22/07/2015 1 ngày 450.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vietstarshaiduong
215 21/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sagotech
216 20/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
217 19/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
218 18/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
219 17/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ hopthanhthinh
220 16/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
221 15/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sagotech
222 14/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
223 13/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
224 12/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giảm 68.000 VNĐ hopthanhthinh
225 11/07/2015 1 ngày 528.000 ₫ Tăng 8.000 VNĐ icarecenter
226 10/07/2015 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ coi120
227 09/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 58.000 VNĐ sagotech
228 08/07/2015 1 ngày 528.000 ₫ Tăng 8.000 VNĐ icarecenter
229 07/07/2015 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ coi120
230 06/07/2015 1 ngày 320.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ linhkienmaytinhonline
231 05/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sagotech
232 04/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ hopthanhthinh
233 03/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sagotech
234 02/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hopthanhthinh
235 01/07/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
236 30/06/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
237 29/06/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
238 28/06/2015 6 ngày 360.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ laptopG7
239 22/06/2015 4 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
240 18/06/2015 2 ngày 300.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ battery_laptop
241 16/06/2015 22 ngày 330.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ battery_laptop
242 25/05/2015 10 ngày 350.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ battery_laptop
243 15/05/2015 3 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
244 12/05/2015 4 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
245 08/05/2015 4 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
246 04/05/2015 4 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
247 30/04/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
248 29/04/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ battery_laptop
249 28/04/2015 5 ngày 430.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ vitinhphuongnam
250 23/04/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ battery_laptop
251 22/04/2015 9 ngày 520.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ coi120
252 13/04/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ battery_laptop
253 12/04/2015 12 ngày 510.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ congtyanhlong
254 31/03/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
255 30/03/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ battery_laptop
256 29/03/2015 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
257 28/03/2015 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ maigiangcomputer
258 27/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ namhaicomputer
259 26/03/2015 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ maigiangcomputer
260 25/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
261 24/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
262 23/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
263 22/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
264 21/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
265 20/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ namhaicomputer
266 19/03/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ cttcomputer
267 18/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
268 17/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
269 16/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ congtyanhlong
270 15/03/2015 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tuanthancomputer
271 14/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ kqcomputer
272 13/03/2015 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 170.000 VNĐ tuanthancomputer
273 12/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
274 11/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
275 10/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
276 09/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
277 08/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ kqcomputer
278 07/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ namhaicomputer
279 06/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ kqcomputer
280 05/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
281 04/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
282 03/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
283 02/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
284 01/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ kqcomputer
285 28/02/2015 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
286 27/02/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
287 26/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
288 25/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ kqcomputer
289 24/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
290 23/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
291 22/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ kqcomputer
292 21/02/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
293 20/02/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
294 19/02/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
295 18/02/2015 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ minhhanhcomputer
296 17/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
297 16/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ kqcomputer
298 15/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
299 14/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
300 13/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
301 12/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ kqcomputer
302 11/02/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
303 10/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
304 09/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
305 08/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ kqcomputer
306 07/02/2015 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ minhhanhcomputer
307 06/02/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
308 05/02/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
309 04/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
310 03/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
311 02/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
312 01/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
313 31/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
314 30/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
315 29/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
316 28/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
317 27/01/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
318 26/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
319 25/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
320 24/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
321 23/01/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ minhhanhcomputer
322 22/01/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
323 21/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
324 20/01/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
325 19/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
326 18/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
327 17/01/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
328 16/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
329 15/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
330 14/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
331 13/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
332 12/01/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ namhaicomputer
333 11/01/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
334 10/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
335 09/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ congtyanhlong
336 08/01/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ tkc_games
337 07/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
338 06/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
339 05/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ congtyanhlong
340 04/01/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
341 03/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ congtyanhlong
342 02/01/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 55.000 VNĐ tkc_games
343 01/01/2015 1 ngày 415.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
344 31/12/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 55.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
345 30/12/2014 1 ngày 415.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ networkviet
346 29/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
347 28/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
348 27/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
349 26/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
350 25/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
351 24/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
352 23/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
353 22/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
354 21/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
355 20/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
356 19/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
357 18/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
358 17/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
359 16/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
360 15/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
361 14/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
362 13/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
363 12/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
364 11/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
365 10/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
366 09/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
367 08/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
368 07/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
369 06/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
370 05/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
371 04/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
372 03/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
373 02/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
374 01/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ namhaicomputer
375 30/11/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ tkc_games
376 29/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
377 28/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
378 27/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ vitinhchicuong
379 26/11/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ tkc_games
380 25/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
381 24/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
382 23/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
383 22/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vitinhchicuong
384 21/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
385 20/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
386 19/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
387 18/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
388 17/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
389 16/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
390 15/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
391 14/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
392 13/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
393 12/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
394 11/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
395 10/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
396 09/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
397 08/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
398 07/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
399 06/11/2014 2 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
400 04/11/2014 2 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
401 02/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
402 01/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
403 31/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
404 30/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
405 29/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bestbuysaigon
406 28/10/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
407 27/10/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
408 26/10/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
409 25/10/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
410 24/10/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
411 23/10/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
412 22/10/2014 2 ngày 510.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ congtyanhlong
413 20/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
414 19/10/2014 2 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
415 17/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
416 16/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
417 15/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
418 14/10/2014 2 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
419 12/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
420 11/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
421 10/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ thienancomputer
422 09/10/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ tuanthancomputer
423 08/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thienancomputer
424 07/10/2014 2 ngày 400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ htcs
425 05/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
426 04/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
427 03/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
428 02/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
429 01/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
430 30/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
431 29/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
432 28/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
433 27/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
434 26/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
435 25/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
436 24/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
437 23/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
438 22/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ thienancomputer
439 21/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
440 20/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
441 19/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
442 18/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 155.000 VNĐ tuanthancomputer
443 17/09/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 155.000 VNĐ anphong
444 16/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
445 15/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
446 14/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
447 13/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 155.000 VNĐ tuanthancomputer
448 12/09/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ anphong
449 11/09/2014 1 ngày 515.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ctytoantamtri
450 10/09/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
451 09/09/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ anphong
452 08/09/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
453 07/09/2014 3 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
454 04/09/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
455 03/09/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ anphong
456 02/09/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
457 01/09/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
458 31/08/2014 1 ngày 515.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ctytoantamtri
459 30/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
460 29/08/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ anphong
461 28/08/2014 1 ngày 515.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ ctytoantamtri
462 27/08/2014 1 ngày 525.000 ₫ Giá không đổi anphong
463 26/08/2014 1 ngày 525.000 ₫ Giá không đổi anphong
464 25/08/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ anphong
465 24/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
466 23/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
467 22/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vitinhchicuong
468 21/08/2014 2 ngày 500.000 ₫ Tăng 499.740 VNĐ bestbuysaigon
469 19/08/2014 2 ngày 260 ₫ Giảm 499.740 VNĐ tinhoc3quatao
470 17/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
471 16/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
472 15/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
473 14/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
474 13/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
475 12/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
476 11/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
477 10/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
478 09/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
479 08/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
480 07/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
481 06/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
482 05/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ anphong
483 04/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ congtyanhlong
484 03/08/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ tuanthancomputer
485 02/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ congtyanhlong
486 01/08/2014 1 ngày 515.000 ₫ Giá không đổi ctytoantamtri
487 31/07/2014 1 ngày 515.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ ctytoantamtri
488 30/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
489 29/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
490 28/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ thienancomputer
491 27/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
492 26/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
493 25/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
494 24/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
495 23/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
496 22/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ minhhanhcomputer
497 21/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
498 20/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
499 19/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
500 18/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
501 17/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
502 16/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
503 15/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
504 14/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
505 13/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
506 12/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
507 11/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
508 10/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ thienancomputer
509 09/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
510 08/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
511 07/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
512 06/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
513 05/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ nguyenthao
514 04/07/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
515 03/07/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
516 02/07/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ hoangcodo
517 01/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
518 30/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
519 29/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
520 28/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
521 27/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
522 26/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
523 25/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
524 24/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
525 23/06/2014 2 ngày 485.000 ₫ Tăng 28.000 VNĐ nguyenthao
526 21/06/2014 1 ngày 457.000 ₫ Giảm 28.000 VNĐ CARECOMPUTER
527 20/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
528 19/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
529 18/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
530 17/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
531 16/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ anphong
532 15/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
533 14/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
534 13/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
535 12/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
536 11/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
537 10/06/2014 1 ngày 515.000 ₫ Tăng 155.000 VNĐ networkviet
538 09/06/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
539 08/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
540 07/06/2014 3 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
541 04/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
542 03/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
543 02/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
544 01/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vitinhchicuong
545 31/05/2014 10 ngày 530.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ vietlongtme_hp
546 21/05/2014 2 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
547 19/05/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ hoangcodo
548 18/05/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
549 17/05/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
550 16/05/2014 9 ngày 485.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ nguyenthao
551 07/05/2014 4 ngày 470.000 ₫ Tăng 13.000 VNĐ hoangcodo
552 03/05/2014 1 ngày 457.000 ₫ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
553 02/05/2014 3 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
554 29/04/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
555 28/04/2014 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 13.000 VNĐ sagotech
556 27/04/2014 1 ngày 457.000 ₫ Giá không đổi CARECOMPUTER
557 26/04/2014 1 ngày 457.000 ₫ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
558 25/04/2014 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 13.000 VNĐ sagotech
559 24/04/2014 1 ngày 457.000 ₫ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
560 23/04/2014 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 13.000 VNĐ hoangcodo
561 22/04/2014 4 ngày 457.000 ₫ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
562 18/04/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ hoangcodo
563 17/04/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
564 16/04/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ nguyenthao
565 15/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
566 14/04/2014 2 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
567 12/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
568 11/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
569 10/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
570 09/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
571 08/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
572 07/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ congtyanhlong
573 06/04/2014 1 ngày 550.000 ₫ Tăng 305.000 VNĐ fbccomputer
574 05/04/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 305.000 VNĐ daivietpc
575 04/04/2014 1 ngày 550.000 ₫ Giá không đổi fbccomputer
576 03/04/2014 1 ngày 550.000 ₫ Tăng 305.000 VNĐ fbccomputer
577 02/04/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ daivietpc
578 01/04/2014 1 ngày 485.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ nguyenthao
579 31/03/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 305.000 VNĐ daivietpc
580 30/03/2014 1 ngày 550.000 ₫ Tăng 305.000 VNĐ fbccomputer
581 29/03/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giá không đổi daivietpc
582 28/03/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 235.000 VNĐ daivietpc
583 27/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
584 26/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
585 25/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
586 24/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 265.000 VNĐ vitinhchicuong
587 23/03/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giá không đổi daivietpc
588 22/03/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 235.000 VNĐ daivietpc
589 21/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ minhhanhcomputer
590 20/03/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
591 19/03/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ tuanthancomputer
592 18/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ congtyanhlong
593 17/03/2014 1 ngày 650.000 ₫ Tăng 170.000 VNĐ hopthanhthinh
594 16/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
595 15/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
596 14/03/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ hoangcodo
597 13/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 141.000 VNĐ vitinhchicuong
598 12/03/2014 1 ngày 369.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ tugia
599 11/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
600 10/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
601 09/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
602 08/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
603 07/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
604 06/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
605 05/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
606 04/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 115.000 VNĐ minhhanhcomputer
607 03/03/2014 1 ngày 365.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
608 02/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ vitinhchicuong
609 01/03/2014 1 ngày 365.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
610 28/02/2014 1 ngày 365.000 ₫ Giảm 105.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
611 27/02/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
612 26/02/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
613 25/02/2014 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ hoangcodo
614 24/02/2014 1 ngày 69.000 ₫ Giảm 296.000 VNĐ maytinhtienphat
615 23/02/2014 1 ngày 365.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
616 22/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
617 21/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ congtyanhlong
618 20/02/2014 1 ngày 650.000 ₫ Tăng 170.000 VNĐ hopthanhthinh
619 19/02/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 170.000 VNĐ minhhanhcomputer
620 18/02/2014 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
621 17/02/2014 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
622 16/02/2014 1 ngày 650.000 ₫ Tăng 170.000 VNĐ hopthanhthinh
623 15/02/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
624 14/02/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ hoangcodo
625 13/02/2014 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ quocvycomputer
626 12/02/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
627 11/02/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
628 10/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
629 09/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
630 08/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vitinhchicuong
631 07/02/2014 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vitinhtinnhan
632 06/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vitinhchicuong
633 05/02/2014 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vitinhtinnhan
634 04/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 266.000 VNĐ congtyanhlong
635 03/02/2014 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 236.000 VNĐ tugia
636 02/02/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 236.000 VNĐ minhhanhcomputer
637 01/02/2014 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 236.000 VNĐ tugia
638 31/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
639 30/01/2014 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ vitinhtinnhan
640 29/01/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
641 28/01/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ minhthanhlaptop
642 27/01/2014 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ vitinhtinnhan
643 26/01/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ minhthanhlaptop
644 25/01/2014 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vitinhtinnhan
645 24/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 266.000 VNĐ vitinhchicuong
646 23/01/2014 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 266.000 VNĐ tugia
647 22/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
648 21/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
649 20/01/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi thienthao
650 19/01/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ thienthao
651 18/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
652 17/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 236.000 VNĐ minhhanhcomputer
653 16/01/2014 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 236.000 VNĐ tugia
654 15/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 236.000 VNĐ minhhanhcomputer
655 14/01/2014 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 236.000 VNĐ tugia
656 13/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
657 12/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
658 11/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
659 10/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
660 09/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
661 08/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
662 07/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
663 06/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
664 05/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
665 04/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
666 03/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
667 02/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
668 01/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
669 31/12/2013 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
670 30/12/2013 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
671 29/12/2013 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
672 28/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
673 27/12/2013 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thienthao
674 26/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
675 25/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ minhhanhcomputer
676 24/12/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ tkc_games
677 23/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
678 22/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
679 21/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
680 20/12/2013 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi thienthao
681 19/12/2013 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ thienthao
682 18/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Giá không đổi HC_Computer
683 17/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ HC_Computer
684 16/12/2013 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vitinhphuongnam
685 15/12/2013 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
686 14/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
687 13/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ minhhanhcomputer
688 12/12/2013 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ vitinhphuongnam
689 11/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ HC_Computer
690 10/12/2013 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ vitinhphuongnam
691 09/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ HC_Computer
692 08/12/2013 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ quocvycomputer
693 07/12/2013 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ thienancomputer
694 06/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Giá không đổi HC_Computer
695 05/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Giá không đổi HC_Computer
696 04/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ HC_Computer
697 03/12/2013 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ quocvycomputer
698 02/12/2013 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ congtyanhlong
699 01/12/2013 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ quocvycomputer
700 30/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
701 29/11/2013 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
702 28/11/2013 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ vitinhchicuong
703 27/11/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
704 26/11/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
705 25/11/2013 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
706 24/11/2013 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
707 23/11/2013 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vitinhchicuong
708 22/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ htcs
709 21/11/2013 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ quocvycomputer
710 20/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
711 19/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
712 18/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ htcs
713 17/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
714 16/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
715 15/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
716 14/11/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ coi120
717 13/11/2013 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ quocvycomputer
718 12/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
719 11/11/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
720 10/11/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ coi120
721 09/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
722 08/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
723 07/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ minhhanhcomputer
724 06/11/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
725 05/11/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ coi120
726 04/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
727 03/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
728 02/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
729 01/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ minhhanhcomputer
730 31/10/2013 1 ngày 530.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vietlongtme_hp
731 30/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
732 29/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ minhhanhcomputer
733 28/10/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
734 27/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
735 26/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
736 25/10/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ coi120
737 24/10/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ htcs
738 23/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
739 22/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
740 21/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
741 20/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
742 19/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
743 18/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
744 17/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
745 16/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
746 15/10/2013 3 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
747 12/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
748 11/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
749 10/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ cameralienphuong
750 09/10/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
751 08/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
752 07/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
753 06/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
754 05/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
755 04/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
756 03/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
757 02/10/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
758 01/10/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
759 30/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
760 29/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ coi120
761 28/09/2013 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ quocvycomputer
762 27/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ coi120
763 26/09/2013 1 ngày 490.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
764 25/09/2013 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ quocvycomputer
765 24/09/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
766 23/09/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ htcs
767 22/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
768 21/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
769 20/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ coi120
770 19/09/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
771 18/09/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
772 17/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
773 16/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
774 15/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
775 14/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
776 13/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
777 12/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
778 11/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
779 10/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
780 09/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
781 08/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
782 07/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
783 06/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ coi120
784 05/09/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
785 04/09/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
786 03/09/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ quocvycomputer
787 02/09/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
788 01/09/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
789 31/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
790 30/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
791 29/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
792 28/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
793 27/08/2013 7 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
794 20/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 156.000 VNĐ htcs
795 19/08/2013 1 ngày 244.000 ₫ Giá không đổi tugia
796 18/08/2013 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 186.000 VNĐ tugia
797 17/08/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 221.000 VNĐ quocvycomputer
798 16/08/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
799 15/08/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 161.000 VNĐ tugia
800 14/08/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
801 13/08/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
802 12/08/2013 3 ngày 370.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ thaivinh
803 09/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ htcs
804 08/08/2013 2 ngày 385.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ thanhbinhjsc
805 06/08/2013 11 ngày 400.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ htcs
806 26/07/2013 3 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
807 23/07/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
808 22/07/2013 5 ngày 385.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ thanhbinhjsc
809 17/07/2013 15 ngày 400.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ htcs
810 02/07/2013 4 ngày 385.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ cameralienphuong
811 28/06/2013 2 ngày 420.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ maytinhnangdong
812 26/06/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
813 25/06/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ cameralienphuong
814 24/06/2013 1 ngày 420.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vitinhphuongnam
815 23/06/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
816 22/06/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
817 21/06/2013 1 ngày 385.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ cameralienphuong
818 20/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
819 19/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ vitinhchicuong
820 18/06/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
821 17/06/2013 1 ngày 410.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maigiangcomputer
822 16/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
823 15/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ vitinhchicuong
824 14/06/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
825 13/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi tkc_games
826 12/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi tkc_games
827 11/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi tkc_games
828 10/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
829 09/06/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
830 08/06/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
831 07/06/2013 3 ngày 209.000 ₫ Giảm 221.000 VNĐ tugia
832 04/06/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ quocvycomputer
833 03/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
834 02/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ minhthanhlaptop
835 01/06/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giá không đổi linhkienso1
836 31/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giá không đổi linhkienso1
837 30/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
838 29/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ quocvycomputer
839 28/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giá không đổi linhkienso1
840 27/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
841 26/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
842 25/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
843 24/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
844 23/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ quocvycomputer
845 22/05/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ vitinhchicuong
846 21/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
847 20/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ quocvycomputer
848 19/05/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ minhthanhlaptop
849 18/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
850 17/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
851 16/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
852 15/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
853 14/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
854 13/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ quocvycomputer
855 12/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
856 11/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
857 10/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ quocvycomputer
858 09/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
859 08/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
860 07/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ quocvycomputer
861 06/05/2013 1 ngày 410.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maigiangcomputer
862 05/05/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
863 04/05/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ minhthanhlaptop
864 03/05/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
865 02/05/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
866 01/05/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
867 30/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
868 29/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
869 28/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
870 27/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
871 26/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
872 25/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
873 24/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
874 23/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
875 22/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maigiangcomputer
876 21/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ minhthanhlaptop
877 20/04/2013 1 ngày 240.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ vitinhphuongnam
878 19/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
879 18/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
880 17/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi tkc_games
881 16/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
882 15/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
883 14/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
884 13/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
885 12/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
886 11/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
887 10/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
888 09/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
889 08/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
890 07/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
891 06/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
892 05/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ vitinhchicuong
893 04/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
894 03/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
895 02/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
896 01/04/2013 2 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
897 30/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
898 29/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
899 28/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
900 27/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
901 26/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
902 25/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
903 24/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
904 23/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
905 22/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ tugia
906 21/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ HDstore
907 20/03/2013 1 ngày 240.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ tuanthancomputer
908 19/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 41.000 VNĐ tugia
909 18/03/2013 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
910 17/03/2013 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
911 16/03/2013 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 41.000 VNĐ minhthanhlaptop
912 15/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
913 14/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 41.000 VNĐ tugia
914 13/03/2013 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ minhthanhlaptop
915 12/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tamnhinpc
916 11/03/2013 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 41.000 VNĐ minhthanhlaptop
917 10/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ tugia
918 09/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 141.000 VNĐ tamnhinpc
919 08/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ tugia
920 07/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tamnhinpc
921 06/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi HDstore
922 05/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 141.000 VNĐ HDstore
923 04/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
924 03/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
925 02/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
926 01/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
927 28/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
928 27/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
929 26/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
930 25/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
931 24/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
932 23/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
933 22/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
934 21/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 66.000 VNĐ tugia
935 20/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
936 19/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
937 18/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
938 17/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
939 16/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 66.000 VNĐ tugia
940 15/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
941 14/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
942 13/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
943 12/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
944 11/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
945 10/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ tugia
946 09/02/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 75.000 VNĐ HDstore
947 08/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
948 07/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
949 06/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
950 05/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
951 04/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
952 03/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 66.000 VNĐ tugia
953 02/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ baonhi258
954 01/02/2013 1 ngày 305.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
955 31/01/2013 1 ngày 305.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
956 30/01/2013 1 ngày 305.000 ₫ Tăng 96.000 VNĐ vitinhchicuong
957 29/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 66.000 VNĐ tugia
958 28/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ baonhi258
959 27/01/2013 1 ngày 305.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
960 26/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
961 25/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
962 24/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
963 23/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
964 22/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
965 21/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
966 20/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
967 19/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
968 18/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
969 17/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi ductinpc105
970 16/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi ductinpc105
971 15/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ductinpc105
972 14/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
973 13/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 71.000 VNĐ tugia
974 12/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ ductinpc105
975 11/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vitinhchicuong
976 10/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
977 09/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 66.000 VNĐ tugia
978 08/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
979 07/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
980 06/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ baonhi258
981 05/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
982 04/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 71.000 VNĐ ductinpc105
983 03/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 71.000 VNĐ tugia
984 02/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi ductinpc105
985 01/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi ductinpc105
986 31/12/2012 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ ductinpc105
987 30/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
988 29/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
989 28/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
990 27/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
991 26/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
992 25/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
993 24/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
994 23/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
995 22/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
996 21/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
997 20/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
998 19/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
999 18/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1000 17/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1001 16/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
1002 15/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
1003 14/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1004 13/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1005 12/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1006 11/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 61.000 VNĐ tugia
1007 10/12/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1008 09/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
1009 08/12/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 61.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1010 07/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
1011 06/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
1012 05/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
1013 04/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
1014 03/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1015 02/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1016 01/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 61.000 VNĐ tugia
1017 30/11/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1018 29/11/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 61.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1019 28/11/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
1020 27/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
1021 26/11/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1022 25/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1023 24/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1024 23/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ vitinhchicuong
1025 22/11/2012 1 ngày 210.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ tamnhinpc
1026 21/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
1027 20/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhthanhcomputer
1028 19/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
1029 18/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tuanthancomputer
1030 17/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhthanhcomputer
1031 16/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
1032 15/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tuanthancomputer
1033 14/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
1034 13/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
1035 12/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhthanhcomputer
1036 11/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
1037 10/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
1038 09/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
1039 08/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
1040 07/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ tuanthancomputer
1041 06/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vitinhphuongnam
1042 05/11/2012 1 ngày 295.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
1043 04/11/2012 1 ngày 295.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
1044 03/11/2012 1 ngày 295.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
1045 02/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vitinhphuongnam
1046 01/11/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
1047 31/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
1048 30/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
1049 29/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
1050 28/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
1051 27/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
1052 26/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ maytinhnangdong
1053 25/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ phuckhangcomputer
1054 24/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vitinhchicuong
1055 23/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ phuckhangcomputer
1056 22/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vitinhchicuong
1057 21/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
1058 20/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
1059 19/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ phuckhangcomputer
1060 18/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1061 17/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vitinhchicuong
1062 16/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
1063 15/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
1064 14/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ phuckhangcomputer
1065 13/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
1066 12/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
1067 11/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
1068 10/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1069 09/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1070 08/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vitinhchicuong
1071 07/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
1072 06/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
1073 05/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1074 04/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vitinhchicuong
1075 03/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ congtyanhlong
1076 02/10/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ maytinhnangdong
1077 01/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ vitinhchicuong
1078 30/09/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
1079 29/09/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
1080 28/09/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ maytinhnangdong
1081 27/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1082 26/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1083 25/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1084 24/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1085 23/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1086 22/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1087 21/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
1088 20/09/2012 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
1089 19/09/2012 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
1090 18/09/2012 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ baonhi258
1091 17/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1092 16/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1093 15/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
1094 14/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1095 13/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1096 12/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
1097 11/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1098 10/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1099 09/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
1100 08/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1101 07/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1102 06/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1103 05/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
1104 04/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
1105 03/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1106 02/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
1107 01/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1108 31/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1109 30/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1110 29/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1111 28/08/2012 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ phuckhangcomputer
1112 27/08/2012 3 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1113 24/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1114 23/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1115 22/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1116 21/08/2012 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ phuckhangcomputer
1117 20/08/2012 2 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1118 18/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1119 17/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1120 16/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1121 15/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1122 14/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tinhockhaiminh
1123 13/08/2012 2 ngày 320.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ linhkienmaytinhonline
1124 11/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1125 10/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1126 09/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1127 08/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 108.000 VNĐ vienthongvannguyen
1128 07/08/2012 1 ngày 378.000 ₫ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
1129 06/08/2012 2 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1130 04/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1131 03/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1132 02/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1133 01/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1134 31/07/2012 1 ngày 300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ thanhbinhjsc
1135 30/07/2012 2 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1136 28/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1137 27/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1138 26/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1139 25/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 108.000 VNĐ tinhockhaiminh
1140 24/07/2012 1 ngày 378.000 ₫ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
1141 23/07/2012 3 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1142 20/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1143 19/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1144 18/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 108.000 VNĐ vienthongvannguyen
1145 17/07/2012 1 ngày 378.000 ₫ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
1146 16/07/2012 3 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1147 13/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 108.000 VNĐ vienthongvannguyen
1148 12/07/2012 1 ngày 378.000 ₫ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
1149 11/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1150 10/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1151 09/07/2012 2 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1152 07/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1153 06/07/2012 3 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1154 03/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
1155 02/07/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1156 01/07/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1157 30/06/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
1158 29/06/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1159 28/06/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1160 27/06/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1161 26/06/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
1162 25/06/2012 265.000 ₫ vitinhchicuong
Có tổng cộng 1.162 thay đổi giá của sản phẩm Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600 đã được hệ thống ghi lại.