Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 07/05/2016 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ maytinhnangdong
2 06/05/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ khangthinhpc
3 05/05/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopgiaminh
4 04/05/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi ShopQQQ
5 03/05/2016 5 ngày 290.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ ShopQQQ
6 28/04/2016 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ bluekeyshop
7 27/04/2016 4 ngày 280.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopgiaminh
8 23/04/2016 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ cnttshop
9 22/04/2016 2 ngày 275.000 ₫ Tăng 45.000 VNĐ bluekeyshop
10 20/04/2016 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ cnttshop
11 19/04/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ congdoanpc
12 18/04/2016 3 ngày 280.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopgiaminh
13 15/04/2016 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ cnttshop
14 14/04/2016 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ bluekeyshop
15 13/04/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maytinhminhchau
16 12/04/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopgiaminh
17 11/04/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ anphong
18 10/04/2016 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ bluekeyshop
19 09/04/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ anphong
20 08/04/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopgiaminh
21 07/04/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ ShopQQQ
22 06/04/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopgiaminh
23 05/04/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi ShopQQQ
24 04/04/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ ShopQQQ
25 03/04/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopgiaminh
26 02/04/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ ShopQQQ
27 01/04/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi laptopgiaminh
28 31/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi laptopgiaminh
29 30/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi laptopgiaminh
30 29/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopgiaminh
31 28/03/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ khangthinhpc
32 27/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopgiaminh
33 26/03/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi khangthinhpc
34 25/03/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi khangthinhpc
35 24/03/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ khangthinhpc
36 23/03/2016 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ bluekeyshop
37 22/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ laptopgiaminh
38 21/03/2016 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ bluekeyshop
39 20/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ laptopgiaminh
40 19/03/2016 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ bluekeyshop
41 18/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ laptopgiaminh
42 17/03/2016 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ bluekeyshop
43 16/03/2016 1 ngày 326.000 ₫ Giảm 24.000 VNĐ congnghevnct
44 15/03/2016 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi shopcongnghehoanganh
45 14/03/2016 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ shopcongnghehoanganh
46 12/03/2016 11 ngày 280.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ laptopgiaminh
47 01/03/2016 3 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
48 27/02/2016 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ maytinhnangdong
49 26/02/2016 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi bluekeyshop
50 25/02/2016 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ bluekeyshop
51 24/02/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ laptopgiaminh
52 23/02/2016 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ bluekeyshop
53 22/02/2016 2 ngày 390.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ binhkienxuong
54 20/02/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ laptopgiaminh
55 19/02/2016 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ maytinhnhatphat
56 18/02/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ CongtyNova
57 17/02/2016 3 ngày 350.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ shopcongnghenhatphong
58 14/02/2016 2 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi maytinhminhchau
59 12/02/2016 2 ngày 290.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ CongtyNova
60 10/02/2016 2 ngày 350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ shopcongnghehoanganh
61 08/02/2016 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ binhkienxuong
62 07/02/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ maytinhminhchau
63 06/02/2016 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi binhkienxuong
64 05/02/2016 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi binhkienxuong
65 04/02/2016 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi binhkienxuong
66 03/02/2016 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ binhkienxuong
67 02/02/2016 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ shopcongnghenhatphong
68 31/01/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi maytinhminhchau
69 30/01/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ CongtyNova
70 29/01/2016 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ shopcongnghenhatphong
71 28/01/2016 2 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi maytinhminhchau
72 26/01/2016 2 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi maytinhminhchau
73 24/01/2016 10 ngày 290.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ maytinhminhchau
74 14/01/2016 5 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi shopcongnghenhatphong
75 09/01/2016 3 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi maytinhnhatphat
76 06/01/2016 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi shopcongnghenhatphong
77 04/01/2016 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 86.000 VNĐ shopcongnghenhatphong
78 02/01/2016 1 ngày 264.000 ₫ Giá không đổi vitinhhoaibao
79 01/01/2016 2 ngày 264.000 ₫ Giảm 86.000 VNĐ vitinhhoaibao
80 30/12/2015 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi maytinhnhatphat
81 28/12/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi maytinhminhchau
82 27/12/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 75.000 VNĐ maytinhminhchau
83 25/12/2015 3 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
84 22/12/2015 3 ngày 275.000 ₫ Giảm 75.000 VNĐ maytinhnangdong
85 19/12/2015 23 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
86 26/11/2015 6 ngày 350.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congngheso1hn
87 20/11/2015 4 ngày 380.000 ₫ Tăng 54.000 VNĐ 4tech
88 16/11/2015 4 ngày 326.000 ₫ Tăng 26.001 VNĐ congnghevnct
89 12/11/2015 1 ngày 299.999 ₫ Tăng 9.999 VNĐ Phuongtin_laptop
90 11/11/2015 3 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi TRUNGTAMTHUONGMAIDIENTU
91 08/11/2015 1 ngày 290.000 ₫ Giảm 9.999 VNĐ laptopgiaminh
92 07/11/2015 1 ngày 299.999 ₫ Giá không đổi Phuongtin_laptop
93 06/11/2015 2 ngày 299.999 ₫ Giá không đổi Phuongtin_laptop
94 04/11/2015 1 ngày 299.999 ₫ Giá không đổi Phuongtin_laptop
95 03/11/2015 1 ngày 299.999 ₫ Giá không đổi Phuongtin_laptop
96 02/11/2015 4 ngày 299.999 ₫ Giá không đổi Phuongtin_laptop
97 29/10/2015 1 ngày 299.999 ₫ Giá không đổi Phuongtin_laptop
98 28/10/2015 1 ngày 299.999 ₫ Giá không đổi Phuongtin_laptop
99 27/10/2015 1 ngày 299.999 ₫ Giá không đổi Phuongtin_laptop
100 26/10/2015 1 ngày 299.999 ₫ Giảm 90.001 VNĐ Phuongtin_laptop
101 25/10/2015 2 ngày 390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthonghoanphat
102 23/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ vitinhphuongnam
103 22/10/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi vienthonghoanphat
104 21/10/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi vienthonghoanphat
105 20/10/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi vienthonghoanphat
106 19/10/2015 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthonghoanphat
107 18/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
108 17/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ vitinhphuongnam
109 16/10/2015 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthonghoanphat
110 15/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vitinhphuongnam
111 14/10/2015 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ laptopG7
112 13/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
113 12/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vitinhphuongnam
114 11/10/2015 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ laptopG7
115 10/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
116 09/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
117 08/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ vitinhphuongnam
118 07/10/2015 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthonghoanphat
119 06/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
120 05/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vitinhphuongnam
121 04/10/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ laptopG7
122 03/10/2015 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vienthonghoanphat
123 02/10/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ laptopG7
124 01/10/2015 5 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi vienthonghoanphat
125 26/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vienthonghoanphat
126 25/09/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
127 24/09/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
128 23/09/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
129 22/09/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ laptopG7
130 21/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
131 20/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
132 19/09/2015 2 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
133 17/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi shopcongnghenhatphong
134 16/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi shopcongnghenhatphong
135 15/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ shopcongnghenhatphong
136 14/09/2015 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ linhkienvitinhquangvinh
137 13/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
138 12/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
139 11/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
140 10/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
141 09/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ phuckhangcomputer
142 08/09/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ anphong
143 07/09/2015 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ chuvu
144 06/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
145 05/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
146 04/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ phuckhangcomputer
147 03/09/2015 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ chuvu
148 02/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
149 01/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ phuckhangcomputer
150 31/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ anphong
151 30/08/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ phuckhangcomputer
152 29/08/2015 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi chuvu
153 28/08/2015 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi chuvu
154 27/08/2015 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ chuvu
155 26/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
156 25/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
157 24/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
158 23/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
159 22/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
160 21/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
161 20/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
162 19/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
163 18/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
164 17/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
165 16/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
166 15/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
167 14/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
168 13/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
169 12/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
170 11/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
171 10/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
172 09/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
173 08/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
174 07/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
175 06/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
176 05/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
177 04/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
178 03/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
179 02/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
180 01/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
181 31/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ sagotech
182 30/07/2015 1 ngày 310.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ tinhoctienphat
183 29/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ sagotech
184 28/07/2015 1 ngày 310.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ tinhoctienphat
185 27/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 58.000 VNĐ sagotech
186 26/07/2015 1 ngày 528.000 ₫ Tăng 58.000 VNĐ icarecenter
187 25/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ sagotech
188 24/07/2015 1 ngày 450.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vietstarshaiduong
189 23/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ sagotech
190 22/07/2015 1 ngày 450.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vietstarshaiduong
191 21/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sagotech
192 20/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
193 19/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
194 18/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
195 17/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ hopthanhthinh
196 16/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
197 15/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sagotech
198 14/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
199 13/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
200 12/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giảm 68.000 VNĐ hopthanhthinh
201 11/07/2015 1 ngày 528.000 ₫ Tăng 8.000 VNĐ icarecenter
202 10/07/2015 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ coi120
203 09/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 58.000 VNĐ sagotech
204 08/07/2015 1 ngày 528.000 ₫ Tăng 8.000 VNĐ icarecenter
205 07/07/2015 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ coi120
206 06/07/2015 1 ngày 320.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ linhkienmaytinhonline
207 05/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sagotech
208 04/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ hopthanhthinh
209 03/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sagotech
210 02/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hopthanhthinh
211 01/07/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
212 30/06/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
213 29/06/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
214 28/06/2015 6 ngày 360.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ laptopG7
215 22/06/2015 4 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
216 18/06/2015 2 ngày 300.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ battery_laptop
217 16/06/2015 22 ngày 330.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ battery_laptop
218 25/05/2015 10 ngày 350.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ battery_laptop
219 15/05/2015 3 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
220 12/05/2015 4 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
221 08/05/2015 4 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
222 04/05/2015 4 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
223 30/04/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
224 29/04/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ battery_laptop
225 28/04/2015 5 ngày 430.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ vitinhphuongnam
226 23/04/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ battery_laptop
227 22/04/2015 9 ngày 520.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ coi120
228 13/04/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ battery_laptop
229 12/04/2015 12 ngày 510.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ congtyanhlong
230 31/03/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
231 30/03/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ battery_laptop
232 29/03/2015 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
233 28/03/2015 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ maigiangcomputer
234 27/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ namhaicomputer
235 26/03/2015 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ maigiangcomputer
236 25/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
237 24/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
238 23/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
239 22/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
240 21/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
241 20/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ namhaicomputer
242 19/03/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ cttcomputer
243 18/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
244 17/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
245 16/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ congtyanhlong
246 15/03/2015 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tuanthancomputer
247 14/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ kqcomputer
248 13/03/2015 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 170.000 VNĐ tuanthancomputer
249 12/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
250 11/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
251 10/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
252 09/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
253 08/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ kqcomputer
254 07/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ namhaicomputer
255 06/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ kqcomputer
256 05/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
257 04/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
258 03/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
259 02/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
260 01/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ kqcomputer
261 28/02/2015 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
262 27/02/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
263 26/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
264 25/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ kqcomputer
265 24/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
266 23/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
267 22/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ kqcomputer
268 21/02/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
269 20/02/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
270 19/02/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
271 18/02/2015 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ minhhanhcomputer
272 17/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
273 16/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ kqcomputer
274 15/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
275 14/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
276 13/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
277 12/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ kqcomputer
278 11/02/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
279 10/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
280 09/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
281 08/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ kqcomputer
282 07/02/2015 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ minhhanhcomputer
283 06/02/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
284 05/02/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
285 04/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
286 03/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
287 02/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
288 01/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
289 31/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
290 30/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
291 29/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
292 28/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
293 27/01/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
294 26/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
295 25/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
296 24/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
297 23/01/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ minhhanhcomputer
298 22/01/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
299 21/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
300 20/01/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
301 19/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
302 18/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
303 17/01/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
304 16/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
305 15/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
306 14/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
307 13/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
308 12/01/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ namhaicomputer
309 11/01/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
310 10/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
311 09/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ congtyanhlong
312 08/01/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ tkc_games
313 07/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
314 06/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
315 05/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ congtyanhlong
316 04/01/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
317 03/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ congtyanhlong
318 02/01/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 55.000 VNĐ tkc_games
319 01/01/2015 1 ngày 415.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
320 31/12/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 55.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
321 30/12/2014 1 ngày 415.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ networkviet
322 29/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
323 28/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
324 27/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
325 26/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
326 25/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
327 24/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
328 23/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
329 22/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
330 21/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
331 20/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
332 19/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
333 18/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
334 17/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
335 16/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
336 15/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
337 14/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
338 13/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
339 12/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
340 11/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
341 10/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
342 09/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
343 08/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
344 07/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
345 06/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
346 05/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
347 04/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
348 03/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
349 02/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
350 01/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ namhaicomputer
351 30/11/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ tkc_games
352 29/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
353 28/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
354 27/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ vitinhchicuong
355 26/11/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ tkc_games
356 25/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
357 24/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
358 23/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
359 22/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vitinhchicuong
360 21/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
361 20/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
362 19/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
363 18/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
364 17/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
365 16/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
366 15/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
367 14/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
368 13/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
369 12/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
370 11/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
371 10/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
372 09/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
373 08/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
374 07/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
375 06/11/2014 2 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
376 04/11/2014 2 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
377 02/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
378 01/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
379 31/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
380 30/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
381 29/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bestbuysaigon
382 28/10/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
383 27/10/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
384 26/10/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
385 25/10/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
386 24/10/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
387 23/10/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
388 22/10/2014 2 ngày 510.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ congtyanhlong
389 20/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
390 19/10/2014 2 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
391 17/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
392 16/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
393 15/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
394 14/10/2014 2 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
395 12/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
396 11/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
397 10/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ thienancomputer
398 09/10/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ tuanthancomputer
399 08/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thienancomputer
400 07/10/2014 2 ngày 400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ htcs
401 05/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
402 04/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
403 03/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
404 02/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
405 01/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
406 30/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
407 29/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
408 28/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
409 27/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
410 26/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
411 25/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
412 24/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
413 23/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
414 22/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ thienancomputer
415 21/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
416 20/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
417 19/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
418 18/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 155.000 VNĐ tuanthancomputer
419 17/09/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 155.000 VNĐ anphong
420 16/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
421 15/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
422 14/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
423 13/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 155.000 VNĐ tuanthancomputer
424 12/09/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ anphong
425 11/09/2014 1 ngày 515.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ctytoantamtri
426 10/09/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
427 09/09/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ anphong
428 08/09/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
429 07/09/2014 3 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
430 04/09/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
431 03/09/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ anphong
432 02/09/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
433 01/09/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
434 31/08/2014 1 ngày 515.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ctytoantamtri
435 30/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
436 29/08/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ anphong
437 28/08/2014 1 ngày 515.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ ctytoantamtri
438 27/08/2014 1 ngày 525.000 ₫ Giá không đổi anphong
439 26/08/2014 1 ngày 525.000 ₫ Giá không đổi anphong
440 25/08/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ anphong
441 24/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
442 23/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
443 22/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vitinhchicuong
444 21/08/2014 2 ngày 500.000 ₫ Tăng 499.740 VNĐ bestbuysaigon
445 19/08/2014 2 ngày 260 ₫ Giảm 499.740 VNĐ tinhoc3quatao
446 17/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
447 16/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
448 15/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
449 14/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
450 13/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
451 12/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
452 11/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
453 10/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
454 09/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
455 08/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
456 07/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
457 06/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
458 05/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ anphong
459 04/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ congtyanhlong
460 03/08/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ tuanthancomputer
461 02/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ congtyanhlong
462 01/08/2014 1 ngày 515.000 ₫ Giá không đổi ctytoantamtri
463 31/07/2014 1 ngày 515.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ ctytoantamtri
464 30/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
465 29/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
466 28/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ thienancomputer
467 27/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
468 26/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
469 25/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
470 24/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
471 23/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
472 22/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ minhhanhcomputer
473 21/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
474 20/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
475 19/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
476 18/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
477 17/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
478 16/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
479 15/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
480 14/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
481 13/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
482 12/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
483 11/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
484 10/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ thienancomputer
485 09/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
486 08/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
487 07/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
488 06/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
489 05/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ nguyenthao
490 04/07/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
491 03/07/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
492 02/07/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ hoangcodo
493 01/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
494 30/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
495 29/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
496 28/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
497 27/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
498 26/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
499 25/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
500 24/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
501 23/06/2014 2 ngày 485.000 ₫ Tăng 28.000 VNĐ nguyenthao
502 21/06/2014 1 ngày 457.000 ₫ Giảm 28.000 VNĐ CARECOMPUTER
503 20/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
504 19/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
505 18/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
506 17/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
507 16/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ anphong
508 15/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
509 14/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
510 13/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
511 12/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
512 11/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
513 10/06/2014 1 ngày 515.000 ₫ Tăng 155.000 VNĐ networkviet
514 09/06/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
515 08/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
516 07/06/2014 3 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
517 04/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
518 03/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
519 02/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
520 01/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vitinhchicuong
521 31/05/2014 10 ngày 530.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ vietlongtme_hp
522 21/05/2014 2 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
523 19/05/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ hoangcodo
524 18/05/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
525 17/05/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
526 16/05/2014 9 ngày 485.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ nguyenthao
527 07/05/2014 4 ngày 470.000 ₫ Tăng 13.000 VNĐ hoangcodo
528 03/05/2014 1 ngày 457.000 ₫ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
529 02/05/2014 3 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
530 29/04/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
531 28/04/2014 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 13.000 VNĐ sagotech
532 27/04/2014 1 ngày 457.000 ₫ Giá không đổi CARECOMPUTER
533 26/04/2014 1 ngày 457.000 ₫ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
534 25/04/2014 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 13.000 VNĐ sagotech
535 24/04/2014 1 ngày 457.000 ₫ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
536 23/04/2014 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 13.000 VNĐ hoangcodo
537 22/04/2014 4 ngày 457.000 ₫ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
538 18/04/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ hoangcodo
539 17/04/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
540 16/04/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ nguyenthao
541 15/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
542 14/04/2014 2 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
543 12/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
544 11/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
545 10/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
546 09/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
547 08/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
548 07/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ congtyanhlong
549 06/04/2014 1 ngày 550.000 ₫ Tăng 305.000 VNĐ fbccomputer
550 05/04/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 305.000 VNĐ daivietpc
551 04/04/2014 1 ngày 550.000 ₫ Giá không đổi fbccomputer
552 03/04/2014 1 ngày 550.000 ₫ Tăng 305.000 VNĐ fbccomputer
553 02/04/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ daivietpc
554 01/04/2014 1 ngày 485.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ nguyenthao
555 31/03/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 305.000 VNĐ daivietpc
556 30/03/2014 1 ngày 550.000 ₫ Tăng 305.000 VNĐ fbccomputer
557 29/03/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giá không đổi daivietpc
558 28/03/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 235.000 VNĐ daivietpc
559 27/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
560 26/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
561 25/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
562 24/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 265.000 VNĐ vitinhchicuong
563 23/03/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giá không đổi daivietpc
564 22/03/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 235.000 VNĐ daivietpc
565 21/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ minhhanhcomputer
566 20/03/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
567 19/03/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ tuanthancomputer
568 18/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ congtyanhlong
569 17/03/2014 1 ngày 650.000 ₫ Tăng 170.000 VNĐ hopthanhthinh
570 16/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
571 15/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
572 14/03/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ hoangcodo
573 13/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 141.000 VNĐ vitinhchicuong
574 12/03/2014 1 ngày 369.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ tugia
575 11/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
576 10/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
577 09/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
578 08/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
579 07/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
580 06/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
581 05/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
582 04/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 115.000 VNĐ minhhanhcomputer
583 03/03/2014 1 ngày 365.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
584 02/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ vitinhchicuong
585 01/03/2014 1 ngày 365.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
586 28/02/2014 1 ngày 365.000 ₫ Giảm 105.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
587 27/02/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
588 26/02/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
589 25/02/2014 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ hoangcodo
590 24/02/2014 1 ngày 69.000 ₫ Giảm 296.000 VNĐ maytinhtienphat
591 23/02/2014 1 ngày 365.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
592 22/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
593 21/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ congtyanhlong
594 20/02/2014 1 ngày 650.000 ₫ Tăng 170.000 VNĐ hopthanhthinh
595 19/02/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 170.000 VNĐ minhhanhcomputer
596 18/02/2014 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
597 17/02/2014 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
598 16/02/2014 1 ngày 650.000 ₫ Tăng 170.000 VNĐ hopthanhthinh
599 15/02/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
600 14/02/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ hoangcodo
601 13/02/2014 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ quocvycomputer
602 12/02/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
603 11/02/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
604 10/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
605 09/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
606 08/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vitinhchicuong
607 07/02/2014 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vitinhtinnhan
608 06/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vitinhchicuong
609 05/02/2014 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vitinhtinnhan
610 04/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 266.000 VNĐ congtyanhlong
611 03/02/2014 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 236.000 VNĐ tugia
612 02/02/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 236.000 VNĐ minhhanhcomputer
613 01/02/2014 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 236.000 VNĐ tugia
614 31/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
615 30/01/2014 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ vitinhtinnhan
616 29/01/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
617 28/01/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ minhthanhlaptop
618 27/01/2014 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ vitinhtinnhan
619 26/01/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ minhthanhlaptop
620 25/01/2014 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vitinhtinnhan
621 24/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 266.000 VNĐ vitinhchicuong
622 23/01/2014 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 266.000 VNĐ tugia
623 22/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
624 21/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
625 20/01/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi thienthao
626 19/01/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ thienthao
627 18/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
628 17/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 236.000 VNĐ minhhanhcomputer
629 16/01/2014 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 236.000 VNĐ tugia
630 15/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 236.000 VNĐ minhhanhcomputer
631 14/01/2014 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 236.000 VNĐ tugia
632 13/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
633 12/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
634 11/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
635 10/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
636 09/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
637 08/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
638 07/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
639 06/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
640 05/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
641 04/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
642 03/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
643 02/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
644 01/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
645 31/12/2013 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
646 30/12/2013 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
647 29/12/2013 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
648 28/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
649 27/12/2013 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thienthao
650 26/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
651 25/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ minhhanhcomputer
652 24/12/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ tkc_games
653 23/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
654 22/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
655 21/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
656 20/12/2013 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi thienthao
657 19/12/2013 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ thienthao
658 18/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Giá không đổi HC_Computer
659 17/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ HC_Computer
660 16/12/2013 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vitinhphuongnam
661 15/12/2013 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
662 14/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
663 13/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ minhhanhcomputer
664 12/12/2013 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ vitinhphuongnam
665 11/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ HC_Computer
666 10/12/2013 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ vitinhphuongnam
667 09/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ HC_Computer
668 08/12/2013 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ quocvycomputer
669 07/12/2013 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ thienancomputer
670 06/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Giá không đổi HC_Computer
671 05/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Giá không đổi HC_Computer
672 04/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ HC_Computer
673 03/12/2013 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ quocvycomputer
674 02/12/2013 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ congtyanhlong
675 01/12/2013 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ quocvycomputer
676 30/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
677 29/11/2013 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
678 28/11/2013 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ vitinhchicuong
679 27/11/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
680 26/11/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
681 25/11/2013 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
682 24/11/2013 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
683 23/11/2013 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vitinhchicuong
684 22/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ htcs
685 21/11/2013 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ quocvycomputer
686 20/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
687 19/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
688 18/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ htcs
689 17/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
690 16/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
691 15/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
692 14/11/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ coi120
693 13/11/2013 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ quocvycomputer
694 12/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
695 11/11/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
696 10/11/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ coi120
697 09/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
698 08/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
699 07/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ minhhanhcomputer
700 06/11/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
701 05/11/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ coi120
702 04/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
703 03/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
704 02/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
705 01/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ minhhanhcomputer
706 31/10/2013 1 ngày 530.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vietlongtme_hp
707 30/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
708 29/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ minhhanhcomputer
709 28/10/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
710 27/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
711 26/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
712 25/10/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ coi120
713 24/10/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ htcs
714 23/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
715 22/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
716 21/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
717 20/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
718 19/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
719 18/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
720 17/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
721 16/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
722 15/10/2013 3 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
723 12/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
724 11/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
725 10/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ cameralienphuong
726 09/10/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
727 08/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
728 07/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
729 06/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
730 05/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
731 04/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
732 03/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
733 02/10/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
734 01/10/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
735 30/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
736 29/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ coi120
737 28/09/2013 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ quocvycomputer
738 27/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ coi120
739 26/09/2013 1 ngày 490.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
740 25/09/2013 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ quocvycomputer
741 24/09/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
742 23/09/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ htcs
743 22/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
744 21/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
745 20/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ coi120
746 19/09/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
747 18/09/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
748 17/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
749 16/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
750 15/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
751 14/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
752 13/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
753 12/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
754 11/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
755 10/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
756 09/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
757 08/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
758 07/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
759 06/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ coi120
760 05/09/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
761 04/09/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
762 03/09/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ quocvycomputer
763 02/09/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
764 01/09/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
765 31/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
766 30/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
767 29/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
768 28/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
769 27/08/2013 7 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
770 20/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 156.000 VNĐ htcs
771 19/08/2013 1 ngày 244.000 ₫ Giá không đổi tugia
772 18/08/2013 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 186.000 VNĐ tugia
773 17/08/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 221.000 VNĐ quocvycomputer
774 16/08/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
775 15/08/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 161.000 VNĐ tugia
776 14/08/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
777 13/08/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
778 12/08/2013 3 ngày 370.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ thaivinh
779 09/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ htcs
780 08/08/2013 2 ngày 385.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ thanhbinhjsc
781 06/08/2013 11 ngày 400.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ htcs
782 26/07/2013 3 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
783 23/07/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
784 22/07/2013 5 ngày 385.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ thanhbinhjsc
785 17/07/2013 15 ngày 400.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ htcs
786 02/07/2013 4 ngày 385.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ cameralienphuong
787 28/06/2013 2 ngày 420.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ maytinhnangdong
788 26/06/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
789 25/06/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ cameralienphuong
790 24/06/2013 1 ngày 420.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vitinhphuongnam
791 23/06/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
792 22/06/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
793 21/06/2013 1 ngày 385.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ cameralienphuong
794 20/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
795 19/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ vitinhchicuong
796 18/06/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
797 17/06/2013 1 ngày 410.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maigiangcomputer
798 16/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
799 15/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ vitinhchicuong
800 14/06/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
801 13/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi tkc_games
802 12/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi tkc_games
803 11/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi tkc_games
804 10/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
805 09/06/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
806 08/06/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
807 07/06/2013 3 ngày 209.000 ₫ Giảm 221.000 VNĐ tugia
808 04/06/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ quocvycomputer
809 03/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
810 02/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ minhthanhlaptop
811 01/06/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giá không đổi linhkienso1
812 31/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giá không đổi linhkienso1
813 30/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
814 29/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ quocvycomputer
815 28/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giá không đổi linhkienso1
816 27/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
817 26/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
818 25/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
819 24/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
820 23/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ quocvycomputer
821 22/05/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ vitinhchicuong
822 21/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
823 20/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ quocvycomputer
824 19/05/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ minhthanhlaptop
825 18/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
826 17/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
827 16/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
828 15/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
829 14/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
830 13/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ quocvycomputer
831 12/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
832 11/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
833 10/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ quocvycomputer
834 09/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
835 08/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
836 07/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ quocvycomputer
837 06/05/2013 1 ngày 410.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maigiangcomputer
838 05/05/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
839 04/05/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ minhthanhlaptop
840 03/05/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
841 02/05/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
842 01/05/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
843 30/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
844 29/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
845 28/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
846 27/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
847 26/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
848 25/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
849 24/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
850 23/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
851 22/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maigiangcomputer
852 21/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ minhthanhlaptop
853 20/04/2013 1 ngày 240.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ vitinhphuongnam
854 19/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
855 18/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
856 17/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi tkc_games
857 16/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
858 15/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
859 14/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
860 13/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
861 12/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
862 11/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
863 10/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
864 09/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
865 08/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
866 07/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
867 06/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
868 05/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ vitinhchicuong
869 04/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
870 03/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
871 02/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
872 01/04/2013 2 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
873 30/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
874 29/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
875 28/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
876 27/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
877 26/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
878 25/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
879 24/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
880 23/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
881 22/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ tugia
882 21/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ HDstore
883 20/03/2013 1 ngày 240.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ tuanthancomputer
884 19/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 41.000 VNĐ tugia
885 18/03/2013 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
886 17/03/2013 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
887 16/03/2013 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 41.000 VNĐ minhthanhlaptop
888 15/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
889 14/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 41.000 VNĐ tugia
890 13/03/2013 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ minhthanhlaptop
891 12/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tamnhinpc
892 11/03/2013 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 41.000 VNĐ minhthanhlaptop
893 10/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ tugia
894 09/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 141.000 VNĐ tamnhinpc
895 08/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ tugia
896 07/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tamnhinpc
897 06/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi HDstore
898 05/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 141.000 VNĐ HDstore
899 04/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
900 03/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
901 02/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
902 01/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
903 28/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
904 27/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
905 26/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
906 25/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
907 24/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
908 23/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
909 22/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
910 21/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 66.000 VNĐ tugia
911 20/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
912 19/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
913 18/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
914 17/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
915 16/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 66.000 VNĐ tugia
916 15/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
917 14/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
918 13/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
919 12/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
920 11/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
921 10/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ tugia
922 09/02/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 75.000 VNĐ HDstore
923 08/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
924 07/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
925 06/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
926 05/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
927 04/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
928 03/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 66.000 VNĐ tugia
929 02/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ baonhi258
930 01/02/2013 1 ngày 305.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
931 31/01/2013 1 ngày 305.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
932 30/01/2013 1 ngày 305.000 ₫ Tăng 96.000 VNĐ vitinhchicuong
933 29/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 66.000 VNĐ tugia
934 28/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ baonhi258
935 27/01/2013 1 ngày 305.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
936 26/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
937 25/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
938 24/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
939 23/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
940 22/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
941 21/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
942 20/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
943 19/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
944 18/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
945 17/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi ductinpc105
946 16/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi ductinpc105
947 15/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ductinpc105
948 14/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
949 13/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 71.000 VNĐ tugia
950 12/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ ductinpc105
951 11/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vitinhchicuong
952 10/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
953 09/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 66.000 VNĐ tugia
954 08/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
955 07/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
956 06/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ baonhi258
957 05/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
958 04/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 71.000 VNĐ ductinpc105
959 03/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 71.000 VNĐ tugia
960 02/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi ductinpc105
961 01/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi ductinpc105
962 31/12/2012 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ ductinpc105
963 30/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
964 29/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
965 28/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
966 27/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
967 26/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
968 25/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
969 24/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
970 23/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
971 22/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
972 21/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
973 20/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
974 19/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
975 18/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
976 17/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
977 16/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
978 15/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
979 14/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
980 13/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
981 12/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
982 11/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 61.000 VNĐ tugia
983 10/12/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
984 09/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
985 08/12/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 61.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
986 07/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
987 06/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
988 05/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
989 04/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
990 03/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
991 02/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
992 01/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 61.000 VNĐ tugia
993 30/11/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
994 29/11/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 61.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
995 28/11/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
996 27/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
997 26/11/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
998 25/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
999 24/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1000 23/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ vitinhchicuong
1001 22/11/2012 1 ngày 210.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ tamnhinpc
1002 21/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
1003 20/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhthanhcomputer
1004 19/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
1005 18/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tuanthancomputer
1006 17/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhthanhcomputer
1007 16/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
1008 15/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tuanthancomputer
1009 14/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
1010 13/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
1011 12/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhthanhcomputer
1012 11/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
1013 10/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
1014 09/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
1015 08/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
1016 07/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ tuanthancomputer
1017 06/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vitinhphuongnam
1018 05/11/2012 1 ngày 295.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
1019 04/11/2012 1 ngày 295.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
1020 03/11/2012 1 ngày 295.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
1021 02/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vitinhphuongnam
1022 01/11/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
1023 31/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
1024 30/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
1025 29/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
1026 28/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
1027 27/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
1028 26/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ maytinhnangdong
1029 25/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ phuckhangcomputer
1030 24/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vitinhchicuong
1031 23/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ phuckhangcomputer
1032 22/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vitinhchicuong
1033 21/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
1034 20/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
1035 19/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ phuckhangcomputer
1036 18/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1037 17/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vitinhchicuong
1038 16/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
1039 15/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
1040 14/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ phuckhangcomputer
1041 13/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
1042 12/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
1043 11/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
1044 10/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1045 09/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1046 08/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vitinhchicuong
1047 07/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
1048 06/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
1049 05/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1050 04/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vitinhchicuong
1051 03/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ congtyanhlong
1052 02/10/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ maytinhnangdong
1053 01/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ vitinhchicuong
1054 30/09/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
1055 29/09/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
1056 28/09/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ maytinhnangdong
1057 27/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1058 26/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1059 25/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1060 24/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1061 23/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1062 22/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1063 21/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
1064 20/09/2012 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
1065 19/09/2012 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
1066 18/09/2012 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ baonhi258
1067 17/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1068 16/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1069 15/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
1070 14/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1071 13/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1072 12/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
1073 11/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1074 10/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1075 09/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
1076 08/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1077 07/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1078 06/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1079 05/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
1080 04/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
1081 03/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1082 02/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
1083 01/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1084 31/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1085 30/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1086 29/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1087 28/08/2012 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ phuckhangcomputer
1088 27/08/2012 3 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1089 24/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1090 23/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1091 22/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1092 21/08/2012 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ phuckhangcomputer
1093 20/08/2012 2 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1094 18/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1095 17/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1096 16/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1097 15/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1098 14/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tinhockhaiminh
1099 13/08/2012 2 ngày 320.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ linhkienmaytinhonline
1100 11/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1101 10/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1102 09/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1103 08/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 108.000 VNĐ vienthongvannguyen
1104 07/08/2012 1 ngày 378.000 ₫ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
1105 06/08/2012 2 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1106 04/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1107 03/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1108 02/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1109 01/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1110 31/07/2012 1 ngày 300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ thanhbinhjsc
1111 30/07/2012 2 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1112 28/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1113 27/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1114 26/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1115 25/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 108.000 VNĐ tinhockhaiminh
1116 24/07/2012 1 ngày 378.000 ₫ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
1117 23/07/2012 3 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1118 20/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1119 19/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1120 18/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 108.000 VNĐ vienthongvannguyen
1121 17/07/2012 1 ngày 378.000 ₫ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
1122 16/07/2012 3 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1123 13/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 108.000 VNĐ vienthongvannguyen
1124 12/07/2012 1 ngày 378.000 ₫ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
1125 11/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1126 10/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1127 09/07/2012 2 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1128 07/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1129 06/07/2012 3 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1130 03/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
1131 02/07/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1132 01/07/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1133 30/06/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
1134 29/06/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1135 28/06/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1136 27/06/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1137 26/06/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
1138 25/06/2012 265.000 ₫ vitinhchicuong
Có tổng cộng 1.138 thay đổi giá của sản phẩm Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600 đã được hệ thống ghi lại.