• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 30/07/2015 1 ngày 450.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vietstarshaiduong
2 29/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ sagotech
3 28/07/2015 1 ngày 310.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ tinhoctienphat
4 27/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 58.000 VNĐ sagotech
5 26/07/2015 1 ngày 528.000 ₫ Tăng 58.000 VNĐ icarecenter
6 25/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ sagotech
7 24/07/2015 1 ngày 450.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vietstarshaiduong
8 23/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ sagotech
9 22/07/2015 1 ngày 450.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vietstarshaiduong
10 21/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sagotech
11 20/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
12 19/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
13 18/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
14 17/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ hopthanhthinh
15 16/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
16 15/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sagotech
17 14/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
18 13/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
19 12/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giảm 68.000 VNĐ hopthanhthinh
20 11/07/2015 1 ngày 528.000 ₫ Tăng 8.000 VNĐ icarecenter
21 10/07/2015 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ coi120
22 09/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 58.000 VNĐ sagotech
23 08/07/2015 1 ngày 528.000 ₫ Tăng 8.000 VNĐ icarecenter
24 07/07/2015 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ coi120
25 06/07/2015 1 ngày 320.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ linhkienmaytinhonline
26 05/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sagotech
27 04/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ hopthanhthinh
28 03/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sagotech
29 02/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hopthanhthinh
30 01/07/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
31 30/06/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
32 29/06/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
33 28/06/2015 6 ngày 360.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ laptopG7
34 22/06/2015 4 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
35 18/06/2015 2 ngày 300.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ battery_laptop
36 16/06/2015 22 ngày 330.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ battery_laptop
37 25/05/2015 10 ngày 350.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ battery_laptop
38 15/05/2015 3 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
39 12/05/2015 4 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
40 08/05/2015 4 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
41 04/05/2015 4 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
42 30/04/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
43 29/04/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ battery_laptop
44 28/04/2015 5 ngày 430.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ vitinhphuongnam
45 23/04/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ battery_laptop
46 22/04/2015 9 ngày 520.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ coi120
47 13/04/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ battery_laptop
48 12/04/2015 12 ngày 510.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ congtyanhlong
49 31/03/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
50 30/03/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ battery_laptop
51 29/03/2015 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
52 28/03/2015 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ maigiangcomputer
53 27/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ namhaicomputer
54 26/03/2015 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ maigiangcomputer
55 25/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
56 24/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
57 23/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
58 22/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
59 21/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
60 20/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ namhaicomputer
61 19/03/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ cttcomputer
62 18/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
63 17/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
64 16/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ congtyanhlong
65 15/03/2015 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tuanthancomputer
66 14/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ kqcomputer
67 13/03/2015 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 170.000 VNĐ tuanthancomputer
68 12/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
69 11/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
70 10/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
71 09/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
72 08/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ kqcomputer
73 07/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ namhaicomputer
74 06/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ kqcomputer
75 05/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
76 04/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
77 03/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
78 02/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
79 01/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ kqcomputer
80 28/02/2015 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
81 27/02/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
82 26/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
83 25/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ kqcomputer
84 24/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
85 23/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
86 22/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ kqcomputer
87 21/02/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
88 20/02/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
89 19/02/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
90 18/02/2015 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ minhhanhcomputer
91 17/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
92 16/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ kqcomputer
93 15/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
94 14/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
95 13/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
96 12/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ kqcomputer
97 11/02/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
98 10/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
99 09/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
100 08/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ kqcomputer
101 07/02/2015 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ minhhanhcomputer
102 06/02/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
103 05/02/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
104 04/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
105 03/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
106 02/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
107 01/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
108 31/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
109 30/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
110 29/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
111 28/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
112 27/01/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
113 26/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
114 25/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
115 24/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
116 23/01/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ minhhanhcomputer
117 22/01/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
118 21/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
119 20/01/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
120 19/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
121 18/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
122 17/01/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
123 16/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
124 15/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
125 14/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
126 13/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
127 12/01/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ namhaicomputer
128 11/01/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
129 10/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
130 09/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ congtyanhlong
131 08/01/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ tkc_games
132 07/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
133 06/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
134 05/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ congtyanhlong
135 04/01/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
136 03/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ congtyanhlong
137 02/01/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 55.000 VNĐ tkc_games
138 01/01/2015 1 ngày 415.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
139 31/12/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 55.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
140 30/12/2014 1 ngày 415.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ networkviet
141 29/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
142 28/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
143 27/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
144 26/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
145 25/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
146 24/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
147 23/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
148 22/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
149 21/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
150 20/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
151 19/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
152 18/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
153 17/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
154 16/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
155 15/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
156 14/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
157 13/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
158 12/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
159 11/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
160 10/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
161 09/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
162 08/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
163 07/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
164 06/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
165 05/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
166 04/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
167 03/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
168 02/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
169 01/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ namhaicomputer
170 30/11/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ tkc_games
171 29/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
172 28/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
173 27/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ vitinhchicuong
174 26/11/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ tkc_games
175 25/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
176 24/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
177 23/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
178 22/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vitinhchicuong
179 21/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
180 20/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
181 19/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
182 18/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
183 17/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
184 16/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
185 15/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
186 14/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
187 13/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
188 12/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
189 11/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
190 10/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
191 09/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
192 08/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
193 07/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
194 06/11/2014 2 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
195 04/11/2014 2 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
196 02/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
197 01/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
198 31/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
199 30/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
200 29/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bestbuysaigon
201 28/10/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
202 27/10/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
203 26/10/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
204 25/10/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
205 24/10/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
206 23/10/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
207 22/10/2014 2 ngày 510.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ congtyanhlong
208 20/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
209 19/10/2014 2 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
210 17/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
211 16/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
212 15/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
213 14/10/2014 2 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
214 12/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
215 11/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
216 10/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ thienancomputer
217 09/10/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ tuanthancomputer
218 08/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thienancomputer
219 07/10/2014 2 ngày 400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ htcs
220 05/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
221 04/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
222 03/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
223 02/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
224 01/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
225 30/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
226 29/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
227 28/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
228 27/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
229 26/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
230 25/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
231 24/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
232 23/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
233 22/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ thienancomputer
234 21/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
235 20/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
236 19/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
237 18/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 155.000 VNĐ tuanthancomputer
238 17/09/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 155.000 VNĐ anphong
239 16/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
240 15/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
241 14/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
242 13/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 155.000 VNĐ tuanthancomputer
243 12/09/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ anphong
244 11/09/2014 1 ngày 515.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ctytoantamtri
245 10/09/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
246 09/09/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ anphong
247 08/09/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
248 07/09/2014 3 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
249 04/09/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
250 03/09/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ anphong
251 02/09/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
252 01/09/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
253 31/08/2014 1 ngày 515.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ctytoantamtri
254 30/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
255 29/08/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ anphong
256 28/08/2014 1 ngày 515.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ ctytoantamtri
257 27/08/2014 1 ngày 525.000 ₫ Giá không đổi anphong
258 26/08/2014 1 ngày 525.000 ₫ Giá không đổi anphong
259 25/08/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ anphong
260 24/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
261 23/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
262 22/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vitinhchicuong
263 21/08/2014 2 ngày 500.000 ₫ Tăng 499.740 VNĐ bestbuysaigon
264 19/08/2014 2 ngày 260 ₫ Giảm 499.740 VNĐ tinhoc3quatao
265 17/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
266 16/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
267 15/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
268 14/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
269 13/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
270 12/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
271 11/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
272 10/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
273 09/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
274 08/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
275 07/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
276 06/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
277 05/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ anphong
278 04/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ congtyanhlong
279 03/08/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ tuanthancomputer
280 02/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ congtyanhlong
281 01/08/2014 1 ngày 515.000 ₫ Giá không đổi ctytoantamtri
282 31/07/2014 1 ngày 515.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ ctytoantamtri
283 30/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
284 29/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
285 28/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ thienancomputer
286 27/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
287 26/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
288 25/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
289 24/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
290 23/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
291 22/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ minhhanhcomputer
292 21/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
293 20/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
294 19/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
295 18/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
296 17/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
297 16/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
298 15/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
299 14/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
300 13/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
301 12/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
302 11/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
303 10/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ thienancomputer
304 09/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
305 08/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
306 07/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
307 06/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
308 05/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ nguyenthao
309 04/07/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
310 03/07/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
311 02/07/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ hoangcodo
312 01/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
313 30/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
314 29/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
315 28/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
316 27/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
317 26/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
318 25/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
319 24/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
320 23/06/2014 2 ngày 485.000 ₫ Tăng 28.000 VNĐ nguyenthao
321 21/06/2014 1 ngày 457.000 ₫ Giảm 28.000 VNĐ CARECOMPUTER
322 20/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
323 19/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
324 18/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
325 17/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
326 16/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ anphong
327 15/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
328 14/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
329 13/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
330 12/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
331 11/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
332 10/06/2014 1 ngày 515.000 ₫ Tăng 155.000 VNĐ networkviet
333 09/06/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
334 08/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
335 07/06/2014 3 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
336 04/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
337 03/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
338 02/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
339 01/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vitinhchicuong
340 31/05/2014 10 ngày 530.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ vietlongtme_hp
341 21/05/2014 2 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
342 19/05/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ hoangcodo
343 18/05/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
344 17/05/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
345 16/05/2014 9 ngày 485.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ nguyenthao
346 07/05/2014 4 ngày 470.000 ₫ Tăng 13.000 VNĐ hoangcodo
347 03/05/2014 1 ngày 457.000 ₫ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
348 02/05/2014 3 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
349 29/04/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
350 28/04/2014 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 13.000 VNĐ sagotech
351 27/04/2014 1 ngày 457.000 ₫ Giá không đổi CARECOMPUTER
352 26/04/2014 1 ngày 457.000 ₫ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
353 25/04/2014 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 13.000 VNĐ sagotech
354 24/04/2014 1 ngày 457.000 ₫ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
355 23/04/2014 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 13.000 VNĐ hoangcodo
356 22/04/2014 4 ngày 457.000 ₫ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
357 18/04/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ hoangcodo
358 17/04/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
359 16/04/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ nguyenthao
360 15/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
361 14/04/2014 2 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
362 12/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
363 11/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
364 10/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
365 09/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
366 08/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
367 07/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ congtyanhlong
368 06/04/2014 1 ngày 550.000 ₫ Tăng 305.000 VNĐ fbccomputer
369 05/04/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 305.000 VNĐ daivietpc
370 04/04/2014 1 ngày 550.000 ₫ Giá không đổi fbccomputer
371 03/04/2014 1 ngày 550.000 ₫ Tăng 305.000 VNĐ fbccomputer
372 02/04/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ daivietpc
373 01/04/2014 1 ngày 485.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ nguyenthao
374 31/03/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 305.000 VNĐ daivietpc
375 30/03/2014 1 ngày 550.000 ₫ Tăng 305.000 VNĐ fbccomputer
376 29/03/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giá không đổi daivietpc
377 28/03/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 235.000 VNĐ daivietpc
378 27/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
379 26/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
380 25/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
381 24/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 265.000 VNĐ vitinhchicuong
382 23/03/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giá không đổi daivietpc
383 22/03/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 235.000 VNĐ daivietpc
384 21/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ minhhanhcomputer
385 20/03/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
386 19/03/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ tuanthancomputer
387 18/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ congtyanhlong
388 17/03/2014 1 ngày 650.000 ₫ Tăng 170.000 VNĐ hopthanhthinh
389 16/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
390 15/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
391 14/03/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ hoangcodo
392 13/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 141.000 VNĐ vitinhchicuong
393 12/03/2014 1 ngày 369.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ tugia
394 11/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
395 10/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
396 09/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
397 08/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
398 07/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
399 06/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
400 05/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
401 04/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 115.000 VNĐ minhhanhcomputer
402 03/03/2014 1 ngày 365.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
403 02/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ vitinhchicuong
404 01/03/2014 1 ngày 365.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
405 28/02/2014 1 ngày 365.000 ₫ Giảm 105.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
406 27/02/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
407 26/02/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
408 25/02/2014 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ hoangcodo
409 24/02/2014 1 ngày 69.000 ₫ Giảm 296.000 VNĐ maytinhtienphat
410 23/02/2014 1 ngày 365.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
411 22/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
412 21/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ congtyanhlong
413 20/02/2014 1 ngày 650.000 ₫ Tăng 170.000 VNĐ hopthanhthinh
414 19/02/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 170.000 VNĐ minhhanhcomputer
415 18/02/2014 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
416 17/02/2014 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
417 16/02/2014 1 ngày 650.000 ₫ Tăng 170.000 VNĐ hopthanhthinh
418 15/02/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
419 14/02/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ hoangcodo
420 13/02/2014 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ quocvycomputer
421 12/02/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
422 11/02/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
423 10/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
424 09/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
425 08/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vitinhchicuong
426 07/02/2014 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vitinhtinnhan
427 06/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vitinhchicuong
428 05/02/2014 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vitinhtinnhan
429 04/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 266.000 VNĐ congtyanhlong
430 03/02/2014 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 236.000 VNĐ tugia
431 02/02/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 236.000 VNĐ minhhanhcomputer
432 01/02/2014 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 236.000 VNĐ tugia
433 31/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
434 30/01/2014 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ vitinhtinnhan
435 29/01/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
436 28/01/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ minhthanhlaptop
437 27/01/2014 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ vitinhtinnhan
438 26/01/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ minhthanhlaptop
439 25/01/2014 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vitinhtinnhan
440 24/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 266.000 VNĐ vitinhchicuong
441 23/01/2014 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 266.000 VNĐ tugia
442 22/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
443 21/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
444 20/01/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi thienthao
445 19/01/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ thienthao
446 18/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
447 17/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 236.000 VNĐ minhhanhcomputer
448 16/01/2014 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 236.000 VNĐ tugia
449 15/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 236.000 VNĐ minhhanhcomputer
450 14/01/2014 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 236.000 VNĐ tugia
451 13/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
452 12/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
453 11/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
454 10/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
455 09/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
456 08/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
457 07/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
458 06/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
459 05/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
460 04/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
461 03/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
462 02/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
463 01/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
464 31/12/2013 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
465 30/12/2013 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
466 29/12/2013 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
467 28/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
468 27/12/2013 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thienthao
469 26/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
470 25/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ minhhanhcomputer
471 24/12/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ tkc_games
472 23/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
473 22/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
474 21/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
475 20/12/2013 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi thienthao
476 19/12/2013 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ thienthao
477 18/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Giá không đổi HC_Computer
478 17/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ HC_Computer
479 16/12/2013 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vitinhphuongnam
480 15/12/2013 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
481 14/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
482 13/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ minhhanhcomputer
483 12/12/2013 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ vitinhphuongnam
484 11/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ HC_Computer
485 10/12/2013 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ vitinhphuongnam
486 09/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ HC_Computer
487 08/12/2013 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ quocvycomputer
488 07/12/2013 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ thienancomputer
489 06/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Giá không đổi HC_Computer
490 05/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Giá không đổi HC_Computer
491 04/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ HC_Computer
492 03/12/2013 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ quocvycomputer
493 02/12/2013 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ congtyanhlong
494 01/12/2013 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ quocvycomputer
495 30/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
496 29/11/2013 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
497 28/11/2013 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ vitinhchicuong
498 27/11/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
499 26/11/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
500 25/11/2013 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
501 24/11/2013 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
502 23/11/2013 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vitinhchicuong
503 22/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ htcs
504 21/11/2013 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ quocvycomputer
505 20/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
506 19/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
507 18/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ htcs
508 17/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
509 16/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
510 15/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
511 14/11/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ coi120
512 13/11/2013 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ quocvycomputer
513 12/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
514 11/11/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
515 10/11/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ coi120
516 09/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
517 08/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
518 07/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ minhhanhcomputer
519 06/11/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
520 05/11/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ coi120
521 04/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
522 03/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
523 02/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
524 01/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ minhhanhcomputer
525 31/10/2013 1 ngày 530.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vietlongtme_hp
526 30/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
527 29/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ minhhanhcomputer
528 28/10/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
529 27/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
530 26/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
531 25/10/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ coi120
532 24/10/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ htcs
533 23/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
534 22/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
535 21/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
536 20/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
537 19/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
538 18/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
539 17/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
540 16/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
541 15/10/2013 3 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
542 12/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
543 11/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
544 10/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ cameralienphuong
545 09/10/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
546 08/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
547 07/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
548 06/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
549 05/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
550 04/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
551 03/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
552 02/10/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
553 01/10/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
554 30/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
555 29/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ coi120
556 28/09/2013 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ quocvycomputer
557 27/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ coi120
558 26/09/2013 1 ngày 490.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
559 25/09/2013 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ quocvycomputer
560 24/09/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
561 23/09/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ htcs
562 22/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
563 21/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
564 20/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ coi120
565 19/09/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
566 18/09/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
567 17/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
568 16/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
569 15/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
570 14/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
571 13/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
572 12/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
573 11/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
574 10/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
575 09/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
576 08/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
577 07/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
578 06/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ coi120
579 05/09/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
580 04/09/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
581 03/09/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ quocvycomputer
582 02/09/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
583 01/09/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
584 31/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
585 30/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
586 29/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
587 28/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
588 27/08/2013 7 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
589 20/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 156.000 VNĐ htcs
590 19/08/2013 1 ngày 244.000 ₫ Giá không đổi tugia
591 18/08/2013 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 186.000 VNĐ tugia
592 17/08/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 221.000 VNĐ quocvycomputer
593 16/08/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
594 15/08/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 161.000 VNĐ tugia
595 14/08/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
596 13/08/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
597 12/08/2013 3 ngày 370.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ thaivinh
598 09/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ htcs
599 08/08/2013 2 ngày 385.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ thanhbinhjsc
600 06/08/2013 11 ngày 400.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ htcs
601 26/07/2013 3 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
602 23/07/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
603 22/07/2013 5 ngày 385.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ thanhbinhjsc
604 17/07/2013 15 ngày 400.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ htcs
605 02/07/2013 4 ngày 385.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ cameralienphuong
606 28/06/2013 2 ngày 420.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ maytinhnangdong
607 26/06/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
608 25/06/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ cameralienphuong
609 24/06/2013 1 ngày 420.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vitinhphuongnam
610 23/06/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
611 22/06/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
612 21/06/2013 1 ngày 385.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ cameralienphuong
613 20/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
614 19/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ vitinhchicuong
615 18/06/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
616 17/06/2013 1 ngày 410.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maigiangcomputer
617 16/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
618 15/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ vitinhchicuong
619 14/06/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
620 13/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi tkc_games
621 12/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi tkc_games
622 11/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi tkc_games
623 10/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
624 09/06/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
625 08/06/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
626 07/06/2013 3 ngày 209.000 ₫ Giảm 221.000 VNĐ tugia
627 04/06/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ quocvycomputer
628 03/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
629 02/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ minhthanhlaptop
630 01/06/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giá không đổi linhkienso1
631 31/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giá không đổi linhkienso1
632 30/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
633 29/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ quocvycomputer
634 28/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giá không đổi linhkienso1
635 27/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
636 26/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
637 25/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
638 24/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
639 23/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ quocvycomputer
640 22/05/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ vitinhchicuong
641 21/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
642 20/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ quocvycomputer
643 19/05/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ minhthanhlaptop
644 18/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
645 17/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
646 16/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
647 15/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
648 14/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
649 13/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ quocvycomputer
650 12/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
651 11/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
652 10/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ quocvycomputer
653 09/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
654 08/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
655 07/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ quocvycomputer
656 06/05/2013 1 ngày 410.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maigiangcomputer
657 05/05/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
658 04/05/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ minhthanhlaptop
659 03/05/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
660 02/05/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
661 01/05/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
662 30/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
663 29/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
664 28/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
665 27/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
666 26/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
667 25/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
668 24/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
669 23/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
670 22/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maigiangcomputer
671 21/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ minhthanhlaptop
672 20/04/2013 1 ngày 240.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ vitinhphuongnam
673 19/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
674 18/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
675 17/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi tkc_games
676 16/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
677 15/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
678 14/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
679 13/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
680 12/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
681 11/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
682 10/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
683 09/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
684 08/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
685 07/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
686 06/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
687 05/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ vitinhchicuong
688 04/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
689 03/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
690 02/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
691 01/04/2013 2 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
692 30/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
693 29/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
694 28/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
695 27/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
696 26/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
697 25/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
698 24/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
699 23/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
700 22/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ tugia
701 21/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ HDstore
702 20/03/2013 1 ngày 240.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ tuanthancomputer
703 19/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 41.000 VNĐ tugia
704 18/03/2013 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
705 17/03/2013 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
706 16/03/2013 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 41.000 VNĐ minhthanhlaptop
707 15/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
708 14/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 41.000 VNĐ tugia
709 13/03/2013 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ minhthanhlaptop
710 12/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tamnhinpc
711 11/03/2013 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 41.000 VNĐ minhthanhlaptop
712 10/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ tugia
713 09/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 141.000 VNĐ tamnhinpc
714 08/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ tugia
715 07/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tamnhinpc
716 06/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi HDstore
717 05/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 141.000 VNĐ HDstore
718 04/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
719 03/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
720 02/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
721 01/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
722 28/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
723 27/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
724 26/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
725 25/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
726 24/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
727 23/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
728 22/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
729 21/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 66.000 VNĐ tugia
730 20/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
731 19/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
732 18/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
733 17/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
734 16/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 66.000 VNĐ tugia
735 15/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
736 14/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
737 13/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
738 12/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
739 11/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
740 10/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ tugia
741 09/02/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 75.000 VNĐ HDstore
742 08/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
743 07/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
744 06/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
745 05/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
746 04/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
747 03/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 66.000 VNĐ tugia
748 02/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ baonhi258
749 01/02/2013 1 ngày 305.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
750 31/01/2013 1 ngày 305.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
751 30/01/2013 1 ngày 305.000 ₫ Tăng 96.000 VNĐ vitinhchicuong
752 29/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 66.000 VNĐ tugia
753 28/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ baonhi258
754 27/01/2013 1 ngày 305.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
755 26/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
756 25/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
757 24/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
758 23/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
759 22/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
760 21/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
761 20/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
762 19/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
763 18/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
764 17/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi ductinpc105
765 16/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi ductinpc105
766 15/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ductinpc105
767 14/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
768 13/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 71.000 VNĐ tugia
769 12/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ ductinpc105
770 11/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vitinhchicuong
771 10/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
772 09/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 66.000 VNĐ tugia
773 08/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
774 07/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
775 06/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ baonhi258
776 05/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
777 04/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 71.000 VNĐ ductinpc105
778 03/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 71.000 VNĐ tugia
779 02/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi ductinpc105
780 01/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi ductinpc105
781 31/12/2012 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ ductinpc105
782 30/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
783 29/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
784 28/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
785 27/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
786 26/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
787 25/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
788 24/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
789 23/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
790 22/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
791 21/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
792 20/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
793 19/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
794 18/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
795 17/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
796 16/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
797 15/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
798 14/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
799 13/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
800 12/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
801 11/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 61.000 VNĐ tugia
802 10/12/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
803 09/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
804 08/12/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 61.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
805 07/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
806 06/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
807 05/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
808 04/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
809 03/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
810 02/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
811 01/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 61.000 VNĐ tugia
812 30/11/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
813 29/11/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 61.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
814 28/11/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
815 27/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
816 26/11/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
817 25/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
818 24/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
819 23/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ vitinhchicuong
820 22/11/2012 1 ngày 210.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ tamnhinpc
821 21/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
822 20/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhthanhcomputer
823 19/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
824 18/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tuanthancomputer
825 17/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhthanhcomputer
826 16/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
827 15/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tuanthancomputer
828 14/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
829 13/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
830 12/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhthanhcomputer
831 11/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
832 10/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
833 09/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
834 08/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
835 07/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ tuanthancomputer
836 06/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vitinhphuongnam
837 05/11/2012 1 ngày 295.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
838 04/11/2012 1 ngày 295.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
839 03/11/2012 1 ngày 295.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
840 02/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vitinhphuongnam
841 01/11/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
842 31/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
843 30/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
844 29/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
845 28/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
846 27/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
847 26/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ maytinhnangdong
848 25/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ phuckhangcomputer
849 24/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vitinhchicuong
850 23/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ phuckhangcomputer
851 22/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vitinhchicuong
852 21/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
853 20/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
854 19/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ phuckhangcomputer
855 18/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
856 17/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vitinhchicuong
857 16/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
858 15/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
859 14/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ phuckhangcomputer
860 13/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
861 12/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
862 11/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
863 10/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
864 09/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
865 08/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vitinhchicuong
866 07/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
867 06/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
868 05/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
869 04/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vitinhchicuong
870 03/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ congtyanhlong
871 02/10/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ maytinhnangdong
872 01/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ vitinhchicuong
873 30/09/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
874 29/09/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
875 28/09/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ maytinhnangdong
876 27/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
877 26/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
878 25/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
879 24/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
880 23/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
881 22/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
882 21/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
883 20/09/2012 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
884 19/09/2012 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
885 18/09/2012 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ baonhi258
886 17/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
887 16/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
888 15/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
889 14/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
890 13/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
891 12/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
892 11/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
893 10/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
894 09/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
895 08/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
896 07/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
897 06/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
898 05/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
899 04/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
900 03/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
901 02/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
902 01/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
903 31/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
904 30/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
905 29/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
906 28/08/2012 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ phuckhangcomputer
907 27/08/2012 3 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
908 24/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
909 23/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
910 22/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
911 21/08/2012 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ phuckhangcomputer
912 20/08/2012 2 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
913 18/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
914 17/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
915 16/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
916 15/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
917 14/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tinhockhaiminh
918 13/08/2012 2 ngày 320.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ linhkienmaytinhonline
919 11/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
920 10/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
921 09/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
922 08/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 108.000 VNĐ vienthongvannguyen
923 07/08/2012 1 ngày 378.000 ₫ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
924 06/08/2012 2 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
925 04/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
926 03/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
927 02/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
928 01/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
929 31/07/2012 1 ngày 300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ thanhbinhjsc
930 30/07/2012 2 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
931 28/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
932 27/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
933 26/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
934 25/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 108.000 VNĐ tinhockhaiminh
935 24/07/2012 1 ngày 378.000 ₫ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
936 23/07/2012 3 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
937 20/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
938 19/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
939 18/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 108.000 VNĐ vienthongvannguyen
940 17/07/2012 1 ngày 378.000 ₫ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
941 16/07/2012 3 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
942 13/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 108.000 VNĐ vienthongvannguyen
943 12/07/2012 1 ngày 378.000 ₫ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
944 11/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
945 10/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
946 09/07/2012 2 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
947 07/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
948 06/07/2012 3 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
949 03/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
950 02/07/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
951 01/07/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
952 30/06/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
953 29/06/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
954 28/06/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
955 27/06/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
956 26/06/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
957 25/06/2012 265.000 ₫ vitinhchicuong
Có tổng cộng 957 thay đổi giá của sản phẩm Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện máy tính desktop > RAM (Desktop) (Ram desktop, Ram máy bàn, bộ nhớ trong desktop)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600 trong mục RAM (Desktop)