• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 30/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
2 29/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
3 28/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ thienancomputer
4 27/07/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
5 26/07/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
6 25/07/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
7 24/07/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
8 23/07/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
9 22/07/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ minhhanhcomputer
10 21/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi anphong
11 20/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi anphong
12 19/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi anphong
13 18/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi anphong
14 17/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
15 16/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
16 15/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
17 14/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
18 13/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
19 12/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
20 11/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
21 10/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ thienancomputer
22 09/07/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
23 08/07/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
24 07/07/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
25 06/07/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
26 05/07/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ nguyenthao
27 04/07/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
28 03/07/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
29 02/07/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ hoangcodo
30 01/07/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi anphong
31 30/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi anphong
32 29/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi anphong
33 28/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi anphong
34 27/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi anphong
35 26/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi anphong
36 25/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi anphong
37 24/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
38 23/06/2014 2 ngày 485.000 VNĐ Tăng 28.000 VNĐ nguyenthao
39 21/06/2014 1 ngày 457.000 VNĐ Giảm 28.000 VNĐ CARECOMPUTER
40 20/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
41 19/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
42 18/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
43 17/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi anphong
44 16/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giảm 25.000 VNĐ anphong
45 15/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
46 14/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
47 13/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
48 12/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
49 11/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
50 10/06/2014 1 ngày 515.000 VNĐ Tăng 155.000 VNĐ networkviet
51 09/06/2014 1 ngày 360.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
52 08/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
53 07/06/2014 3 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
54 04/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
55 03/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
56 02/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
57 01/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ vitinhchicuong
58 31/05/2014 10 ngày 530.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ vietlongtme_hp
59 21/05/2014 2 ngày 470.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
60 19/05/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ hoangcodo
61 18/05/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
62 17/05/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
63 16/05/2014 9 ngày 485.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ nguyenthao
64 07/05/2014 4 ngày 470.000 VNĐ Tăng 13.000 VNĐ hoangcodo
65 03/05/2014 1 ngày 457.000 VNĐ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
66 02/05/2014 3 ngày 470.000 VNĐ Giá không đổi sagotech
67 29/04/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giá không đổi sagotech
68 28/04/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Tăng 13.000 VNĐ sagotech
69 27/04/2014 1 ngày 457.000 VNĐ Giá không đổi CARECOMPUTER
70 26/04/2014 1 ngày 457.000 VNĐ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
71 25/04/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Tăng 13.000 VNĐ sagotech
72 24/04/2014 1 ngày 457.000 VNĐ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
73 23/04/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Tăng 13.000 VNĐ hoangcodo
74 22/04/2014 4 ngày 457.000 VNĐ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
75 18/04/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ hoangcodo
76 17/04/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
77 16/04/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giảm 25.000 VNĐ nguyenthao
78 15/04/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
79 14/04/2014 2 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
80 12/04/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
81 11/04/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
82 10/04/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
83 09/04/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
84 08/04/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
85 07/04/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ congtyanhlong
86 06/04/2014 1 ngày 550.000 VNĐ Tăng 305.000 VNĐ fbccomputer
87 05/04/2014 1 ngày 245.000 VNĐ Giảm 305.000 VNĐ daivietpc
88 04/04/2014 1 ngày 550.000 VNĐ Giá không đổi fbccomputer
89 03/04/2014 1 ngày 550.000 VNĐ Tăng 305.000 VNĐ fbccomputer
90 02/04/2014 1 ngày 245.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ daivietpc
91 01/04/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ nguyenthao
92 31/03/2014 1 ngày 245.000 VNĐ Giảm 305.000 VNĐ daivietpc
93 30/03/2014 1 ngày 550.000 VNĐ Tăng 305.000 VNĐ fbccomputer
94 29/03/2014 1 ngày 245.000 VNĐ Giá không đổi daivietpc
95 28/03/2014 1 ngày 245.000 VNĐ Giảm 235.000 VNĐ daivietpc
96 27/03/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
97 26/03/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
98 25/03/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
99 24/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 265.000 VNĐ vitinhchicuong
100 23/03/2014 1 ngày 245.000 VNĐ Giá không đổi daivietpc
101 22/03/2014 1 ngày 245.000 VNĐ Giảm 235.000 VNĐ daivietpc
102 21/03/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ minhhanhcomputer
103 20/03/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
104 19/03/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ tuanthancomputer
105 18/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ congtyanhlong
106 17/03/2014 1 ngày 650.000 VNĐ Tăng 170.000 VNĐ hopthanhthinh
107 16/03/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi cttcomputer
108 15/03/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
109 14/03/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ hoangcodo
110 13/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 141.000 VNĐ vitinhchicuong
111 12/03/2014 1 ngày 369.000 VNĐ Giảm 141.000 VNĐ tugia
112 11/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
113 10/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
114 09/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
115 08/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
116 07/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
117 06/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
118 05/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
119 04/03/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 115.000 VNĐ minhhanhcomputer
120 03/03/2014 1 ngày 365.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
121 02/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ vitinhchicuong
122 01/03/2014 1 ngày 365.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
123 28/02/2014 1 ngày 365.000 VNĐ Giảm 105.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
124 27/02/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
125 26/02/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
126 25/02/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Tăng 401.000 VNĐ hoangcodo
127 24/02/2014 1 ngày 69.000 VNĐ Giảm 296.000 VNĐ maytinhtienphat
128 23/02/2014 1 ngày 365.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
129 22/02/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
130 21/02/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ congtyanhlong
131 20/02/2014 1 ngày 650.000 VNĐ Tăng 170.000 VNĐ hopthanhthinh
132 19/02/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 170.000 VNĐ minhhanhcomputer
133 18/02/2014 1 ngày 650.000 VNĐ Giá không đổi hopthanhthinh
134 17/02/2014 1 ngày 650.000 VNĐ Giá không đổi hopthanhthinh
135 16/02/2014 1 ngày 650.000 VNĐ Tăng 170.000 VNĐ hopthanhthinh
136 15/02/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
137 14/02/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ hoangcodo
138 13/02/2014 1 ngày 490.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ quocvycomputer
139 12/02/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
140 11/02/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
141 10/02/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
142 09/02/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
143 08/02/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vitinhchicuong
144 07/02/2014 1 ngày 490.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ vitinhtinnhan
145 06/02/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vitinhchicuong
146 05/02/2014 1 ngày 490.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ vitinhtinnhan
147 04/02/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 266.000 VNĐ congtyanhlong
148 03/02/2014 1 ngày 244.000 VNĐ Giảm 236.000 VNĐ tugia
149 02/02/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 236.000 VNĐ minhhanhcomputer
150 01/02/2014 1 ngày 244.000 VNĐ Giảm 236.000 VNĐ tugia
151 31/01/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
152 30/01/2014 1 ngày 490.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ vitinhtinnhan
153 29/01/2014 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
154 28/01/2014 1 ngày 360.000 VNĐ Giảm 130.000 VNĐ minhthanhlaptop
155 27/01/2014 1 ngày 490.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ vitinhtinnhan
156 26/01/2014 1 ngày 360.000 VNĐ Giảm 130.000 VNĐ minhthanhlaptop
157 25/01/2014 1 ngày 490.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ vitinhtinnhan
158 24/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 266.000 VNĐ vitinhchicuong
159 23/01/2014 1 ngày 244.000 VNĐ Giảm 266.000 VNĐ tugia
160 22/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
161 21/01/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
162 20/01/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giá không đổi thienthao
163 19/01/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ thienthao
164 18/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
165 17/01/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 236.000 VNĐ minhhanhcomputer
166 16/01/2014 1 ngày 244.000 VNĐ Giảm 236.000 VNĐ tugia
167 15/01/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 236.000 VNĐ minhhanhcomputer
168 14/01/2014 1 ngày 244.000 VNĐ Giảm 236.000 VNĐ tugia
169 13/01/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
170 12/01/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
171 11/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
172 10/01/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
173 09/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
174 08/01/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
175 07/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
176 06/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
177 05/01/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
178 04/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
179 03/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
180 02/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
181 01/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
182 31/12/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
183 30/12/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
184 29/12/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
185 28/12/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
186 27/12/2013 1 ngày 470.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thienthao
187 26/12/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
188 25/12/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ minhhanhcomputer
189 24/12/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giảm 120.000 VNĐ tkc_games
190 23/12/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
191 22/12/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
192 21/12/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
193 20/12/2013 1 ngày 470.000 VNĐ Giá không đổi thienthao
194 19/12/2013 1 ngày 470.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ thienthao
195 18/12/2013 1 ngày 580.000 VNĐ Giá không đổi HC_Computer
196 17/12/2013 1 ngày 580.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ HC_Computer
197 16/12/2013 1 ngày 500.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vitinhphuongnam
198 15/12/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
199 14/12/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
200 13/12/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ minhhanhcomputer
201 12/12/2013 1 ngày 500.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ vitinhphuongnam
202 11/12/2013 1 ngày 580.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ HC_Computer
203 10/12/2013 1 ngày 500.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ vitinhphuongnam
204 09/12/2013 1 ngày 580.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ HC_Computer
205 08/12/2013 1 ngày 490.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ quocvycomputer
206 07/12/2013 1 ngày 500.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ thienancomputer
207 06/12/2013 1 ngày 580.000 VNĐ Giá không đổi HC_Computer
208 05/12/2013 1 ngày 580.000 VNĐ Giá không đổi HC_Computer
209 04/12/2013 1 ngày 580.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ HC_Computer
210 03/12/2013 1 ngày 490.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ quocvycomputer
211 02/12/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ congtyanhlong
212 01/12/2013 1 ngày 490.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ quocvycomputer
213 30/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
214 29/11/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
215 28/11/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ vitinhchicuong
216 27/11/2013 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
217 26/11/2013 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
218 25/11/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
219 24/11/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
220 23/11/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ vitinhchicuong
221 22/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ htcs
222 21/11/2013 1 ngày 490.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ quocvycomputer
223 20/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
224 19/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
225 18/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ htcs
226 17/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
227 16/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
228 15/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
229 14/11/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ coi120
230 13/11/2013 1 ngày 490.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ quocvycomputer
231 12/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
232 11/11/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
233 10/11/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ coi120
234 09/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
235 08/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
236 07/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ minhhanhcomputer
237 06/11/2013 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
238 05/11/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ coi120
239 04/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
240 03/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
241 02/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
242 01/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ minhhanhcomputer
243 31/10/2013 1 ngày 530.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vietlongtme_hp
244 30/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
245 29/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ minhhanhcomputer
246 28/10/2013 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
247 27/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
248 26/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
249 25/10/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ coi120
250 24/10/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ htcs
251 23/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
252 22/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
253 21/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
254 20/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
255 19/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
256 18/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
257 17/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
258 16/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
259 15/10/2013 3 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
260 12/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
261 11/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
262 10/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ cameralienphuong
263 09/10/2013 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
264 08/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
265 07/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
266 06/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
267 05/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
268 04/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
269 03/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
270 02/10/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
271 01/10/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
272 30/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
273 29/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ coi120
274 28/09/2013 1 ngày 490.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ quocvycomputer
275 27/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ coi120
276 26/09/2013 1 ngày 490.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
277 25/09/2013 1 ngày 490.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ quocvycomputer
278 24/09/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
279 23/09/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giảm 120.000 VNĐ htcs
280 22/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
281 21/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
282 20/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Tăng 280.000 VNĐ coi120
283 19/09/2013 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
284 18/09/2013 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
285 17/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
286 16/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
287 15/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
288 14/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
289 13/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
290 12/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
291 11/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
292 10/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
293 09/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
294 08/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
295 07/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
296 06/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ coi120
297 05/09/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
298 04/09/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
299 03/09/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ quocvycomputer
300 02/09/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
301 01/09/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
302 31/08/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
303 30/08/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
304 29/08/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
305 28/08/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
306 27/08/2013 7 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
307 20/08/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 156.000 VNĐ htcs
308 19/08/2013 1 ngày 244.000 VNĐ Giá không đổi tugia
309 18/08/2013 1 ngày 244.000 VNĐ Giảm 186.000 VNĐ tugia
310 17/08/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Tăng 221.000 VNĐ quocvycomputer
311 16/08/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
312 15/08/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 161.000 VNĐ tugia
313 14/08/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi thaivinh
314 13/08/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi thaivinh
315 12/08/2013 3 ngày 370.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ thaivinh
316 09/08/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ htcs
317 08/08/2013 2 ngày 385.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ thanhbinhjsc
318 06/08/2013 11 ngày 400.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ htcs
319 26/07/2013 3 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
320 23/07/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
321 22/07/2013 5 ngày 385.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ thanhbinhjsc
322 17/07/2013 15 ngày 400.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ htcs
323 02/07/2013 4 ngày 385.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ cameralienphuong
324 28/06/2013 2 ngày 420.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ maytinhnangdong
325 26/06/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
326 25/06/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ cameralienphuong
327 24/06/2013 1 ngày 420.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ vitinhphuongnam
328 23/06/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
329 22/06/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
330 21/06/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Tăng 25.000 VNĐ cameralienphuong
331 20/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
332 19/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ vitinhchicuong
333 18/06/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
334 17/06/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ maigiangcomputer
335 16/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
336 15/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ vitinhchicuong
337 14/06/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ tugia
338 13/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi tkc_games
339 12/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi tkc_games
340 11/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi tkc_games
341 10/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
342 09/06/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
343 08/06/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
344 07/06/2013 3 ngày 209.000 VNĐ Giảm 221.000 VNĐ tugia
345 04/06/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ quocvycomputer
346 03/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
347 02/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ minhthanhlaptop
348 01/06/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giá không đổi linhkienso1
349 31/05/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giá không đổi linhkienso1
350 30/05/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
351 29/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Tăng 230.000 VNĐ quocvycomputer
352 28/05/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giá không đổi linhkienso1
353 27/05/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
354 26/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
355 25/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
356 24/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
357 23/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ quocvycomputer
358 22/05/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ vitinhchicuong
359 21/05/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
360 20/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ quocvycomputer
361 19/05/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ minhthanhlaptop
362 18/05/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
363 17/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
364 16/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
365 15/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
366 14/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
367 13/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Tăng 230.000 VNĐ quocvycomputer
368 12/05/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
369 11/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
370 10/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Tăng 230.000 VNĐ quocvycomputer
371 09/05/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
372 08/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
373 07/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ quocvycomputer
374 06/05/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ maigiangcomputer
375 05/05/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
376 04/05/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ minhthanhlaptop
377 03/05/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
378 02/05/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
379 01/05/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
380 30/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
381 29/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
382 28/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
383 27/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
384 26/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
385 25/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
386 24/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
387 23/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
388 22/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ maigiangcomputer
389 21/04/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ minhthanhlaptop
390 20/04/2013 1 ngày 240.000 VNĐ Tăng 31.000 VNĐ vitinhphuongnam
391 19/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
392 18/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ tugia
393 17/04/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi tkc_games
394 16/04/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
395 15/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ tugia
396 14/04/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
397 13/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
398 12/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
399 11/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ tugia
400 10/04/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
401 09/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ tugia
402 08/04/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
403 07/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ tugia
404 06/04/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
405 05/04/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ vitinhchicuong
406 04/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
407 03/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
408 02/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
409 01/04/2013 2 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
410 30/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
411 29/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
412 28/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
413 27/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
414 26/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
415 25/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
416 24/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
417 23/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
418 22/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 141.000 VNĐ tugia
419 21/03/2013 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ HDstore
420 20/03/2013 1 ngày 240.000 VNĐ Tăng 31.000 VNĐ tuanthancomputer
421 19/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 41.000 VNĐ tugia
422 18/03/2013 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
423 17/03/2013 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
424 16/03/2013 1 ngày 250.000 VNĐ Tăng 41.000 VNĐ minhthanhlaptop
425 15/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
426 14/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 41.000 VNĐ tugia
427 13/03/2013 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ minhthanhlaptop
428 12/03/2013 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tamnhinpc
429 11/03/2013 1 ngày 250.000 VNĐ Tăng 41.000 VNĐ minhthanhlaptop
430 10/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 141.000 VNĐ tugia
431 09/03/2013 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 141.000 VNĐ tamnhinpc
432 08/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 141.000 VNĐ tugia
433 07/03/2013 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tamnhinpc
434 06/03/2013 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi HDstore
435 05/03/2013 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 141.000 VNĐ HDstore
436 04/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
437 03/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
438 02/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
439 01/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
440 28/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
441 27/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
442 26/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
443 25/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
444 24/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
445 23/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
446 22/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
447 21/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 66.000 VNĐ tugia
448 20/02/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
449 19/02/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
450 18/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
451 17/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
452 16/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 66.000 VNĐ tugia
453 15/02/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
454 14/02/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
455 13/02/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
456 12/02/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
457 11/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
458 10/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 141.000 VNĐ tugia
459 09/02/2013 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 75.000 VNĐ HDstore
460 08/02/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
461 07/02/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
462 06/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
463 05/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
464 04/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
465 03/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 66.000 VNĐ tugia
466 02/02/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ baonhi258
467 01/02/2013 1 ngày 305.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
468 31/01/2013 1 ngày 305.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
469 30/01/2013 1 ngày 305.000 VNĐ Tăng 96.000 VNĐ vitinhchicuong
470 29/01/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 66.000 VNĐ tugia
471 28/01/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ baonhi258
472 27/01/2013 1 ngày 305.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
473 26/01/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
474 25/01/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
475 24/01/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
476 23/01/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 56.000 VNĐ tugia
477 22/01/2013 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
478 21/01/2013 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
479 20/01/2013 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
480 19/01/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 56.000 VNĐ tugia
481 18/01/2013 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
482 17/01/2013 1 ngày 280.000 VNĐ Giá không đổi ductinpc105
483 16/01/2013 1 ngày 280.000 VNĐ Giá không đổi ductinpc105
484 15/01/2013 1 ngày 280.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ ductinpc105
485 14/01/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
486 13/01/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 71.000 VNĐ tugia
487 12/01/2013 1 ngày 280.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ ductinpc105
488 11/01/2013 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vitinhchicuong
489 10/01/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
490 09/01/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 66.000 VNĐ tugia
491 08/01/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
492 07/01/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
493 06/01/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ baonhi258
494 05/01/2013 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
495 04/01/2013 1 ngày 280.000 VNĐ Tăng 71.000 VNĐ ductinpc105
496 03/01/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 71.000 VNĐ tugia
497 02/01/2013 1 ngày 280.000 VNĐ Giá không đổi ductinpc105
498 01/01/2013 1 ngày 280.000 VNĐ Giá không đổi ductinpc105
499 31/12/2012 1 ngày 280.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ ductinpc105
500 30/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
501 29/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
502 28/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
503 27/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 56.000 VNĐ tugia
504 26/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
505 25/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
506 24/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
507 23/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
508 22/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
509 21/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
510 20/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
511 19/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
512 18/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
513 17/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
514 16/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 56.000 VNĐ tugia
515 15/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
516 14/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
517 13/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
518 12/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
519 11/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 61.000 VNĐ tugia
520 10/12/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
521 09/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
522 08/12/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 61.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
523 07/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 56.000 VNĐ tugia
524 06/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
525 05/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 56.000 VNĐ tugia
526 04/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
527 03/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
528 02/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
529 01/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 61.000 VNĐ tugia
530 30/11/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
531 29/11/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 61.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
532 28/11/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 56.000 VNĐ tugia
533 27/11/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
534 26/11/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
535 25/11/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
536 24/11/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
537 23/11/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 55.000 VNĐ vitinhchicuong
538 22/11/2012 1 ngày 210.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ tamnhinpc
539 21/11/2012 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
540 20/11/2012 1 ngày 250.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhthanhcomputer
541 19/11/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
542 18/11/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ tuanthancomputer
543 17/11/2012 1 ngày 250.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhthanhcomputer
544 16/11/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
545 15/11/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ tuanthancomputer
546 14/11/2012 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
547 13/11/2012 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
548 12/11/2012 1 ngày 250.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhthanhcomputer
549 11/11/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
550 10/11/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
551 09/11/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
552 08/11/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
553 07/11/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 25.000 VNĐ tuanthancomputer
554 06/11/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vitinhphuongnam
555 05/11/2012 1 ngày 295.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
556 04/11/2012 1 ngày 295.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
557 03/11/2012 1 ngày 295.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
558 02/11/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ vitinhphuongnam
559 01/11/2012 1 ngày 225.000 VNĐ Giá không đổi maytinhnangdong
560 31/10/2012 1 ngày 225.000 VNĐ Giá không đổi maytinhnangdong
561 30/10/2012 1 ngày 225.000 VNĐ Giá không đổi maytinhnangdong
562 29/10/2012 1 ngày 225.000 VNĐ Giá không đổi maytinhnangdong
563 28/10/2012 1 ngày 225.000 VNĐ Giá không đổi maytinhnangdong
564 27/10/2012 1 ngày 225.000 VNĐ Giá không đổi maytinhnangdong
565 26/10/2012 1 ngày 225.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ maytinhnangdong
566 25/10/2012 1 ngày 230.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ phuckhangcomputer
567 24/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ vitinhchicuong
568 23/10/2012 1 ngày 230.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ phuckhangcomputer
569 22/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ vitinhchicuong
570 21/10/2012 1 ngày 230.000 VNĐ Giá không đổi phuckhangcomputer
571 20/10/2012 1 ngày 230.000 VNĐ Giá không đổi phuckhangcomputer
572 19/10/2012 1 ngày 230.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ phuckhangcomputer
573 18/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
574 17/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ vitinhchicuong
575 16/10/2012 1 ngày 230.000 VNĐ Giá không đổi phuckhangcomputer
576 15/10/2012 1 ngày 230.000 VNĐ Giá không đổi phuckhangcomputer
577 14/10/2012 1 ngày 230.000 VNĐ Giảm 65.000 VNĐ phuckhangcomputer
578 13/10/2012 1 ngày 295.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
579 12/10/2012 1 ngày 295.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
580 11/10/2012 1 ngày 295.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
581 10/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
582 09/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
583 08/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vitinhchicuong
584 07/10/2012 1 ngày 295.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
585 06/10/2012 1 ngày 295.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
586 05/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
587 04/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vitinhchicuong
588 03/10/2012 1 ngày 295.000 VNĐ Tăng 55.000 VNĐ congtyanhlong
589 02/10/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 25.000 VNĐ maytinhnangdong
590 01/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 25.000 VNĐ vitinhchicuong
591 30/09/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi maytinhnangdong
592 29/09/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi maytinhnangdong
593 28/09/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ maytinhnangdong
594 27/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
595 26/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
596 25/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
597 24/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
598 23/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
599 22/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
600 21/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
601 20/09/2012 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
602 19/09/2012 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
603 18/09/2012 1 ngày 275.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ baonhi258
604 17/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
605 16/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
606 15/09/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
607 14/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
608 13/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
609 12/09/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
610 11/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
611 10/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
612 09/09/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
613 08/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
614 07/09/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
615 06/09/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
616 05/09/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
617 04/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
618 03/09/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
619 02/09/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
620 01/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
621 31/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
622 30/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
623 29/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
624 28/08/2012 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ phuckhangcomputer
625 27/08/2012 3 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
626 24/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
627 23/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
628 22/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
629 21/08/2012 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ phuckhangcomputer
630 20/08/2012 2 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
631 18/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
632 17/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
633 16/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
634 15/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
635 14/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tinhockhaiminh
636 13/08/2012 2 ngày 320.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ linhkienmaytinhonline
637 11/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
638 10/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
639 09/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
640 08/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giảm 108.000 VNĐ vienthongvannguyen
641 07/08/2012 1 ngày 378.000 VNĐ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
642 06/08/2012 2 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
643 04/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
644 03/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
645 02/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
646 01/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
647 31/07/2012 1 ngày 300.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ thanhbinhjsc
648 30/07/2012 2 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
649 28/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
650 27/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
651 26/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
652 25/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giảm 108.000 VNĐ tinhockhaiminh
653 24/07/2012 1 ngày 378.000 VNĐ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
654 23/07/2012 3 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
655 20/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
656 19/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
657 18/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giảm 108.000 VNĐ vienthongvannguyen
658 17/07/2012 1 ngày 378.000 VNĐ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
659 16/07/2012 3 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
660 13/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giảm 108.000 VNĐ vienthongvannguyen
661 12/07/2012 1 ngày 378.000 VNĐ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
662 11/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
663 10/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
664 09/07/2012 2 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
665 07/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
666 06/07/2012 3 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
667 03/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
668 02/07/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
669 01/07/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
670 30/06/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
671 29/06/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
672 28/06/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
673 27/06/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
674 26/06/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
675 25/06/2012 265.000 VNĐ vitinhchicuong
Có tổng cộng 675 thay đổi giá của sản phẩm Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện máy tính desktop > RAM (Desktop) (Ram desktop, Ram máy bàn, bộ nhớ trong desktop)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600 trong mục RAM (Desktop)