Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 17/10/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ cholinhkienlaptop
2 16/10/2016 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
3 15/10/2016 2 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
4 13/10/2016 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
5 12/10/2016 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
6 11/10/2016 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
7 10/10/2016 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
8 09/10/2016 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
9 08/10/2016 2 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
10 06/10/2016 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
11 05/10/2016 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhchicuong
12 04/10/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi tinhoctruyenthongTAT
13 03/10/2016 2 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi tinhoctruyenthongTAT
14 01/10/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi tinhoctruyenthongTAT
15 30/09/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopthinhvuong
16 29/09/2016 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhchicuong
17 28/09/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopthinhvuong
18 27/09/2016 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
19 26/09/2016 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhchicuong
20 25/09/2016 2 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopminhanh
21 23/09/2016 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
22 22/09/2016 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhchicuong
23 21/09/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopminhanh
24 20/09/2016 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
25 19/09/2016 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhchicuong
26 18/09/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopthinhvuong
27 17/09/2016 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
28 16/09/2016 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhchicuong
29 15/09/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopthinhvuong
30 14/09/2016 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
31 13/09/2016 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
32 12/09/2016 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
33 11/09/2016 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhchicuong
34 10/09/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopminhanh
35 09/09/2016 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhchicuong
36 08/09/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopminhanh
37 07/09/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tinhoctruyenthongTAT
38 06/09/2016 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhchicuong
39 05/09/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tinhoctruyenthongTAT
40 04/09/2016 2 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhchicuong
41 02/09/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tinhoctruyenthongTAT
42 01/09/2016 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhchicuong
43 31/08/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tinhoctruyenthongTAT
44 30/08/2016 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
45 29/08/2016 2 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhchicuong
46 27/08/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tinhoctruyenthongTAT
47 26/08/2016 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
48 25/08/2016 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhchicuong
49 24/08/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopthinhvuong
50 23/08/2016 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhchicuong
51 22/08/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopthinhvuong
52 21/08/2016 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhchicuong
53 20/08/2016 8 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopthinhvuong
54 12/08/2016 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhchicuong
55 11/08/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopthinhvuong
56 10/08/2016 3 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhchicuong
57 07/08/2016 15 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopminhanh
58 23/07/2016 2 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi tinhoctruyenthongTAT
59 21/07/2016 5 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi tinhoctruyenthongTAT
60 16/07/2016 2 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi tinhoctruyenthongTAT
61 14/07/2016 2 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopminhanh
62 12/07/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tinhoctruyenthongTAT
63 11/07/2016 5 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhchicuong
64 06/07/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tinhoctruyenthongTAT
65 05/07/2016 3 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhlamgia
66 02/07/2016 3 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopminhanh
67 29/06/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
68 28/06/2016 10 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
69 18/06/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ laptopthinhvuong
70 17/06/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ maytinhminhchau
71 16/06/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
72 15/06/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
73 14/06/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ laptopthinhvuong
74 13/06/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi laptophoangkhang
75 12/06/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ laptophoangkhang
76 11/06/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ laptopminhanh
77 10/06/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi laptophoangkhang
78 09/06/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ laptophoangkhang
79 08/06/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ laptopthinhvuong
80 07/06/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ laptophoangkhang
81 06/06/2016 3 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
82 03/06/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
83 02/06/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
84 01/06/2016 2 ngày 220.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ laptopthinhvuong
85 30/05/2016 3 ngày 290.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ vitinhlamgia
86 27/05/2016 16 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
87 11/05/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ laptopminhanh
88 10/05/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ shopcongnghenhatphong
89 09/05/2016 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ minhanhcomputer
90 08/05/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopgiaminh
91 07/05/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi khangthinhpc
92 06/05/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ khangthinhpc
93 05/05/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopgiaminh
94 04/05/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi ShopQQQ
95 03/05/2016 5 ngày 290.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ ShopQQQ
96 28/04/2016 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ bluekeyshop
97 27/04/2016 4 ngày 280.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopgiaminh
98 23/04/2016 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ cnttshop
99 22/04/2016 2 ngày 275.000 ₫ Tăng 45.000 VNĐ bluekeyshop
100 20/04/2016 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ cnttshop
101 19/04/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ congdoanpc
102 18/04/2016 3 ngày 280.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopgiaminh
103 15/04/2016 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ cnttshop
104 14/04/2016 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ bluekeyshop
105 13/04/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maytinhminhchau
106 12/04/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopgiaminh
107 11/04/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ anphong
108 10/04/2016 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ bluekeyshop
109 09/04/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ anphong
110 08/04/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopgiaminh
111 07/04/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ ShopQQQ
112 06/04/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopgiaminh
113 05/04/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi ShopQQQ
114 04/04/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ ShopQQQ
115 03/04/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopgiaminh
116 02/04/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ ShopQQQ
117 01/04/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi laptopgiaminh
118 31/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi laptopgiaminh
119 30/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi laptopgiaminh
120 29/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopgiaminh
121 28/03/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ khangthinhpc
122 27/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopgiaminh
123 26/03/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi khangthinhpc
124 25/03/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi khangthinhpc
125 24/03/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ khangthinhpc
126 23/03/2016 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ bluekeyshop
127 22/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ laptopgiaminh
128 21/03/2016 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ bluekeyshop
129 20/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ laptopgiaminh
130 19/03/2016 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ bluekeyshop
131 18/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ laptopgiaminh
132 17/03/2016 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ bluekeyshop
133 16/03/2016 1 ngày 326.000 ₫ Giảm 24.000 VNĐ congnghevnct
134 15/03/2016 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi shopcongnghehoanganh
135 14/03/2016 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ shopcongnghehoanganh
136 12/03/2016 11 ngày 280.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ laptopgiaminh
137 01/03/2016 3 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
138 27/02/2016 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ maytinhnangdong
139 26/02/2016 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi bluekeyshop
140 25/02/2016 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ bluekeyshop
141 24/02/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ laptopgiaminh
142 23/02/2016 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ bluekeyshop
143 22/02/2016 2 ngày 390.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ binhkienxuong
144 20/02/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ laptopgiaminh
145 19/02/2016 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ maytinhnhatphat
146 18/02/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ CongtyNova
147 17/02/2016 3 ngày 350.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ shopcongnghenhatphong
148 14/02/2016 2 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi maytinhminhchau
149 12/02/2016 2 ngày 290.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ CongtyNova
150 10/02/2016 2 ngày 350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ shopcongnghehoanganh
151 08/02/2016 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ binhkienxuong
152 07/02/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ maytinhminhchau
153 06/02/2016 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi binhkienxuong
154 05/02/2016 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi binhkienxuong
155 04/02/2016 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi binhkienxuong
156 03/02/2016 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ binhkienxuong
157 02/02/2016 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ shopcongnghenhatphong
158 31/01/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi maytinhminhchau
159 30/01/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ CongtyNova
160 29/01/2016 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ shopcongnghenhatphong
161 28/01/2016 2 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi maytinhminhchau
162 26/01/2016 2 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi maytinhminhchau
163 24/01/2016 10 ngày 290.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ maytinhminhchau
164 14/01/2016 5 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi shopcongnghenhatphong
165 09/01/2016 3 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi maytinhnhatphat
166 06/01/2016 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi shopcongnghenhatphong
167 04/01/2016 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 86.000 VNĐ shopcongnghenhatphong
168 02/01/2016 1 ngày 264.000 ₫ Giá không đổi vitinhhoaibao
169 01/01/2016 2 ngày 264.000 ₫ Giảm 86.000 VNĐ vitinhhoaibao
170 30/12/2015 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi maytinhnhatphat
171 28/12/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi maytinhminhchau
172 27/12/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 75.000 VNĐ maytinhminhchau
173 25/12/2015 3 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
174 22/12/2015 3 ngày 275.000 ₫ Giảm 75.000 VNĐ maytinhnangdong
175 19/12/2015 23 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
176 26/11/2015 6 ngày 350.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congngheso1hn
177 20/11/2015 4 ngày 380.000 ₫ Tăng 54.000 VNĐ 4tech
178 16/11/2015 4 ngày 326.000 ₫ Tăng 26.001 VNĐ congnghevnct
179 12/11/2015 1 ngày 299.999 ₫ Tăng 9.999 VNĐ Phuongtin_laptop
180 11/11/2015 3 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi TRUNGTAMTHUONGMAIDIENTU
181 08/11/2015 1 ngày 290.000 ₫ Giảm 9.999 VNĐ laptopgiaminh
182 07/11/2015 1 ngày 299.999 ₫ Giá không đổi Phuongtin_laptop
183 06/11/2015 2 ngày 299.999 ₫ Giá không đổi Phuongtin_laptop
184 04/11/2015 1 ngày 299.999 ₫ Giá không đổi Phuongtin_laptop
185 03/11/2015 1 ngày 299.999 ₫ Giá không đổi Phuongtin_laptop
186 02/11/2015 4 ngày 299.999 ₫ Giá không đổi Phuongtin_laptop
187 29/10/2015 1 ngày 299.999 ₫ Giá không đổi Phuongtin_laptop
188 28/10/2015 1 ngày 299.999 ₫ Giá không đổi Phuongtin_laptop
189 27/10/2015 1 ngày 299.999 ₫ Giá không đổi Phuongtin_laptop
190 26/10/2015 1 ngày 299.999 ₫ Giảm 90.001 VNĐ Phuongtin_laptop
191 25/10/2015 2 ngày 390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthonghoanphat
192 23/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ vitinhphuongnam
193 22/10/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi vienthonghoanphat
194 21/10/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi vienthonghoanphat
195 20/10/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi vienthonghoanphat
196 19/10/2015 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthonghoanphat
197 18/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
198 17/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ vitinhphuongnam
199 16/10/2015 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthonghoanphat
200 15/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vitinhphuongnam
201 14/10/2015 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ laptopG7
202 13/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
203 12/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vitinhphuongnam
204 11/10/2015 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ laptopG7
205 10/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
206 09/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
207 08/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ vitinhphuongnam
208 07/10/2015 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthonghoanphat
209 06/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
210 05/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vitinhphuongnam
211 04/10/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ laptopG7
212 03/10/2015 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vienthonghoanphat
213 02/10/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ laptopG7
214 01/10/2015 5 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi vienthonghoanphat
215 26/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vienthonghoanphat
216 25/09/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
217 24/09/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
218 23/09/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
219 22/09/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ laptopG7
220 21/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
221 20/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
222 19/09/2015 2 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
223 17/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi shopcongnghenhatphong
224 16/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi shopcongnghenhatphong
225 15/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ shopcongnghenhatphong
226 14/09/2015 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ linhkienvitinhquangvinh
227 13/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
228 12/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
229 11/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
230 10/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
231 09/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ phuckhangcomputer
232 08/09/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ anphong
233 07/09/2015 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ chuvu
234 06/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
235 05/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
236 04/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ phuckhangcomputer
237 03/09/2015 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ chuvu
238 02/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
239 01/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ phuckhangcomputer
240 31/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ anphong
241 30/08/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ phuckhangcomputer
242 29/08/2015 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi chuvu
243 28/08/2015 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi chuvu
244 27/08/2015 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ chuvu
245 26/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
246 25/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
247 24/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
248 23/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
249 22/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
250 21/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
251 20/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
252 19/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
253 18/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
254 17/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
255 16/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
256 15/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
257 14/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
258 13/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
259 12/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
260 11/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
261 10/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
262 09/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
263 08/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
264 07/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
265 06/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
266 05/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
267 04/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
268 03/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
269 02/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
270 01/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
271 31/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ sagotech
272 30/07/2015 1 ngày 310.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ tinhoctienphat
273 29/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ sagotech
274 28/07/2015 1 ngày 310.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ tinhoctienphat
275 27/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 58.000 VNĐ sagotech
276 26/07/2015 1 ngày 528.000 ₫ Tăng 58.000 VNĐ icarecenter
277 25/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ sagotech
278 24/07/2015 1 ngày 450.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vietstarshaiduong
279 23/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ sagotech
280 22/07/2015 1 ngày 450.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vietstarshaiduong
281 21/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sagotech
282 20/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
283 19/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
284 18/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
285 17/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ hopthanhthinh
286 16/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
287 15/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sagotech
288 14/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
289 13/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
290 12/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giảm 68.000 VNĐ hopthanhthinh
291 11/07/2015 1 ngày 528.000 ₫ Tăng 8.000 VNĐ icarecenter
292 10/07/2015 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ coi120
293 09/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 58.000 VNĐ sagotech
294 08/07/2015 1 ngày 528.000 ₫ Tăng 8.000 VNĐ icarecenter
295 07/07/2015 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ coi120
296 06/07/2015 1 ngày 320.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ linhkienmaytinhonline
297 05/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sagotech
298 04/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ hopthanhthinh
299 03/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sagotech
300 02/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hopthanhthinh
301 01/07/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
302 30/06/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
303 29/06/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
304 28/06/2015 6 ngày 360.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ laptopG7
305 22/06/2015 4 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
306 18/06/2015 2 ngày 300.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ battery_laptop
307 16/06/2015 22 ngày 330.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ battery_laptop
308 25/05/2015 10 ngày 350.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ battery_laptop
309 15/05/2015 3 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
310 12/05/2015 4 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
311 08/05/2015 4 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
312 04/05/2015 4 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
313 30/04/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
314 29/04/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ battery_laptop
315 28/04/2015 5 ngày 430.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ vitinhphuongnam
316 23/04/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ battery_laptop
317 22/04/2015 9 ngày 520.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ coi120
318 13/04/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ battery_laptop
319 12/04/2015 12 ngày 510.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ congtyanhlong
320 31/03/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
321 30/03/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ battery_laptop
322 29/03/2015 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
323 28/03/2015 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ maigiangcomputer
324 27/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ namhaicomputer
325 26/03/2015 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ maigiangcomputer
326 25/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
327 24/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
328 23/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
329 22/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
330 21/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
331 20/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ namhaicomputer
332 19/03/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ cttcomputer
333 18/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
334 17/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
335 16/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ congtyanhlong
336 15/03/2015 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tuanthancomputer
337 14/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ kqcomputer
338 13/03/2015 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 170.000 VNĐ tuanthancomputer
339 12/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
340 11/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
341 10/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
342 09/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
343 08/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ kqcomputer
344 07/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ namhaicomputer
345 06/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ kqcomputer
346 05/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
347 04/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
348 03/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
349 02/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
350 01/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ kqcomputer
351 28/02/2015 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
352 27/02/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
353 26/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
354 25/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ kqcomputer
355 24/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
356 23/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
357 22/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ kqcomputer
358 21/02/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
359 20/02/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
360 19/02/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
361 18/02/2015 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ minhhanhcomputer
362 17/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
363 16/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ kqcomputer
364 15/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
365 14/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
366 13/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
367 12/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ kqcomputer
368 11/02/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
369 10/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
370 09/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
371 08/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ kqcomputer
372 07/02/2015 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ minhhanhcomputer
373 06/02/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
374 05/02/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
375 04/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
376 03/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
377 02/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
378 01/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
379 31/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
380 30/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
381 29/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
382 28/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
383 27/01/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
384 26/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
385 25/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
386 24/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
387 23/01/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ minhhanhcomputer
388 22/01/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
389 21/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
390 20/01/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
391 19/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
392 18/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
393 17/01/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
394 16/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
395 15/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
396 14/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
397 13/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
398 12/01/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ namhaicomputer
399 11/01/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
400 10/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
401 09/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ congtyanhlong
402 08/01/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ tkc_games
403 07/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
404 06/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
405 05/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ congtyanhlong
406 04/01/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
407 03/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ congtyanhlong
408 02/01/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 55.000 VNĐ tkc_games
409 01/01/2015 1 ngày 415.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
410 31/12/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 55.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
411 30/12/2014 1 ngày 415.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ networkviet
412 29/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
413 28/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
414 27/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
415 26/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
416 25/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
417 24/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
418 23/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
419 22/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
420 21/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
421 20/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
422 19/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
423 18/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
424 17/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
425 16/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
426 15/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
427 14/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
428 13/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
429 12/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
430 11/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
431 10/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
432 09/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
433 08/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
434 07/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
435 06/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
436 05/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
437 04/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
438 03/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
439 02/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
440 01/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ namhaicomputer
441 30/11/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ tkc_games
442 29/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
443 28/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
444 27/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ vitinhchicuong
445 26/11/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ tkc_games
446 25/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
447 24/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
448 23/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
449 22/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vitinhchicuong
450 21/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
451 20/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
452 19/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
453 18/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
454 17/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
455 16/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
456 15/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
457 14/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
458 13/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
459 12/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
460 11/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
461 10/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
462 09/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
463 08/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
464 07/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
465 06/11/2014 2 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
466 04/11/2014 2 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
467 02/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
468 01/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
469 31/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
470 30/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
471 29/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bestbuysaigon
472 28/10/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
473 27/10/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
474 26/10/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
475 25/10/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
476 24/10/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
477 23/10/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
478 22/10/2014 2 ngày 510.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ congtyanhlong
479 20/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
480 19/10/2014 2 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
481 17/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
482 16/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
483 15/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
484 14/10/2014 2 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
485 12/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
486 11/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
487 10/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ thienancomputer
488 09/10/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ tuanthancomputer
489 08/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thienancomputer
490 07/10/2014 2 ngày 400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ htcs
491 05/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
492 04/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
493 03/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
494 02/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
495 01/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
496 30/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
497 29/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
498 28/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
499 27/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
500 26/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
501 25/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
502 24/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
503 23/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
504 22/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ thienancomputer
505 21/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
506 20/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
507 19/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
508 18/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 155.000 VNĐ tuanthancomputer
509 17/09/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 155.000 VNĐ anphong
510 16/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
511 15/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
512 14/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
513 13/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 155.000 VNĐ tuanthancomputer
514 12/09/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ anphong
515 11/09/2014 1 ngày 515.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ctytoantamtri
516 10/09/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
517 09/09/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ anphong
518 08/09/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
519 07/09/2014 3 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
520 04/09/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
521 03/09/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ anphong
522 02/09/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
523 01/09/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
524 31/08/2014 1 ngày 515.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ctytoantamtri
525 30/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
526 29/08/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ anphong
527 28/08/2014 1 ngày 515.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ ctytoantamtri
528 27/08/2014 1 ngày 525.000 ₫ Giá không đổi anphong
529 26/08/2014 1 ngày 525.000 ₫ Giá không đổi anphong
530 25/08/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ anphong
531 24/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
532 23/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
533 22/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vitinhchicuong
534 21/08/2014 2 ngày 500.000 ₫ Tăng 499.740 VNĐ bestbuysaigon
535 19/08/2014 2 ngày 260 ₫ Giảm 499.740 VNĐ tinhoc3quatao
536 17/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
537 16/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
538 15/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
539 14/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
540 13/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
541 12/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
542 11/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
543 10/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
544 09/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
545 08/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
546 07/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
547 06/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
548 05/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ anphong
549 04/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ congtyanhlong
550 03/08/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ tuanthancomputer
551 02/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ congtyanhlong
552 01/08/2014 1 ngày 515.000 ₫ Giá không đổi ctytoantamtri
553 31/07/2014 1 ngày 515.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ ctytoantamtri
554 30/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
555 29/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
556 28/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ thienancomputer
557 27/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
558 26/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
559 25/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
560 24/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
561 23/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
562 22/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ minhhanhcomputer
563 21/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
564 20/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
565 19/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
566 18/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
567 17/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
568 16/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
569 15/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
570 14/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
571 13/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
572 12/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
573 11/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
574 10/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ thienancomputer
575 09/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
576 08/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
577 07/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
578 06/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
579 05/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ nguyenthao
580 04/07/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
581 03/07/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
582 02/07/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ hoangcodo
583 01/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
584 30/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
585 29/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
586 28/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
587 27/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
588 26/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
589 25/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
590 24/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
591 23/06/2014 2 ngày 485.000 ₫ Tăng 28.000 VNĐ nguyenthao
592 21/06/2014 1 ngày 457.000 ₫ Giảm 28.000 VNĐ CARECOMPUTER
593 20/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
594 19/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
595 18/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
596 17/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
597 16/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ anphong
598 15/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
599 14/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
600 13/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
601 12/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
602 11/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
603 10/06/2014 1 ngày 515.000 ₫ Tăng 155.000 VNĐ networkviet
604 09/06/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
605 08/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
606 07/06/2014 3 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
607 04/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
608 03/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
609 02/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
610 01/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vitinhchicuong
611 31/05/2014 10 ngày 530.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ vietlongtme_hp
612 21/05/2014 2 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
613 19/05/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ hoangcodo
614 18/05/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
615 17/05/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
616 16/05/2014 9 ngày 485.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ nguyenthao
617 07/05/2014 4 ngày 470.000 ₫ Tăng 13.000 VNĐ hoangcodo
618 03/05/2014 1 ngày 457.000 ₫ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
619 02/05/2014 3 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
620 29/04/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
621 28/04/2014 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 13.000 VNĐ sagotech
622 27/04/2014 1 ngày 457.000 ₫ Giá không đổi CARECOMPUTER
623 26/04/2014 1 ngày 457.000 ₫ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
624 25/04/2014 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 13.000 VNĐ sagotech
625 24/04/2014 1 ngày 457.000 ₫ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
626 23/04/2014 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 13.000 VNĐ hoangcodo
627 22/04/2014 4 ngày 457.000 ₫ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
628 18/04/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ hoangcodo
629 17/04/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
630 16/04/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ nguyenthao
631 15/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
632 14/04/2014 2 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
633 12/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
634 11/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
635 10/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
636 09/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
637 08/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
638 07/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ congtyanhlong
639 06/04/2014 1 ngày 550.000 ₫ Tăng 305.000 VNĐ fbccomputer
640 05/04/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 305.000 VNĐ daivietpc
641 04/04/2014 1 ngày 550.000 ₫ Giá không đổi fbccomputer
642 03/04/2014 1 ngày 550.000 ₫ Tăng 305.000 VNĐ fbccomputer
643 02/04/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ daivietpc
644 01/04/2014 1 ngày 485.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ nguyenthao
645 31/03/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 305.000 VNĐ daivietpc
646 30/03/2014 1 ngày 550.000 ₫ Tăng 305.000 VNĐ fbccomputer
647 29/03/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giá không đổi daivietpc
648 28/03/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 235.000 VNĐ daivietpc
649 27/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
650 26/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
651 25/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
652 24/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 265.000 VNĐ vitinhchicuong
653 23/03/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giá không đổi daivietpc
654 22/03/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 235.000 VNĐ daivietpc
655 21/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ minhhanhcomputer
656 20/03/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
657 19/03/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ tuanthancomputer
658 18/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ congtyanhlong
659 17/03/2014 1 ngày 650.000 ₫ Tăng 170.000 VNĐ hopthanhthinh
660 16/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
661 15/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
662 14/03/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ hoangcodo
663 13/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 141.000 VNĐ vitinhchicuong
664 12/03/2014 1 ngày 369.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ tugia
665 11/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
666 10/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
667 09/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
668 08/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
669 07/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
670 06/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
671 05/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
672 04/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 115.000 VNĐ minhhanhcomputer
673 03/03/2014 1 ngày 365.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
674 02/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ vitinhchicuong
675 01/03/2014 1 ngày 365.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
676 28/02/2014 1 ngày 365.000 ₫ Giảm 105.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
677 27/02/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
678 26/02/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
679 25/02/2014 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ hoangcodo
680 24/02/2014 1 ngày 69.000 ₫ Giảm 296.000 VNĐ maytinhtienphat
681 23/02/2014 1 ngày 365.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
682 22/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
683 21/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ congtyanhlong
684 20/02/2014 1 ngày 650.000 ₫ Tăng 170.000 VNĐ hopthanhthinh
685 19/02/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 170.000 VNĐ minhhanhcomputer
686 18/02/2014 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
687 17/02/2014 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
688 16/02/2014 1 ngày 650.000 ₫ Tăng 170.000 VNĐ hopthanhthinh
689 15/02/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
690 14/02/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ hoangcodo
691 13/02/2014 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ quocvycomputer
692 12/02/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
693 11/02/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
694 10/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
695 09/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
696 08/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vitinhchicuong
697 07/02/2014 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vitinhtinnhan
698 06/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vitinhchicuong
699 05/02/2014 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vitinhtinnhan
700 04/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 266.000 VNĐ congtyanhlong
701 03/02/2014 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 236.000 VNĐ tugia
702 02/02/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 236.000 VNĐ minhhanhcomputer
703 01/02/2014 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 236.000 VNĐ tugia
704 31/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
705 30/01/2014 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ vitinhtinnhan
706 29/01/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
707 28/01/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ minhthanhlaptop
708 27/01/2014 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ vitinhtinnhan
709 26/01/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ minhthanhlaptop
710 25/01/2014 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vitinhtinnhan
711 24/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 266.000 VNĐ vitinhchicuong
712 23/01/2014 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 266.000 VNĐ tugia
713 22/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
714 21/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
715 20/01/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi thienthao
716 19/01/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ thienthao
717 18/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
718 17/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 236.000 VNĐ minhhanhcomputer
719 16/01/2014 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 236.000 VNĐ tugia
720 15/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 236.000 VNĐ minhhanhcomputer
721 14/01/2014 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 236.000 VNĐ tugia
722 13/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
723 12/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
724 11/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
725 10/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
726 09/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
727 08/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
728 07/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
729 06/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
730 05/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
731 04/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
732 03/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
733 02/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
734 01/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
735 31/12/2013 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
736 30/12/2013 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
737 29/12/2013 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
738 28/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
739 27/12/2013 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thienthao
740 26/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
741 25/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ minhhanhcomputer
742 24/12/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ tkc_games
743 23/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
744 22/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
745 21/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
746 20/12/2013 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi thienthao
747 19/12/2013 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ thienthao
748 18/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Giá không đổi HC_Computer
749 17/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ HC_Computer
750 16/12/2013 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vitinhphuongnam
751 15/12/2013 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
752 14/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
753 13/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ minhhanhcomputer
754 12/12/2013 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ vitinhphuongnam
755 11/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ HC_Computer
756 10/12/2013 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ vitinhphuongnam
757 09/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ HC_Computer
758 08/12/2013 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ quocvycomputer
759 07/12/2013 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ thienancomputer
760 06/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Giá không đổi HC_Computer
761 05/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Giá không đổi HC_Computer
762 04/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ HC_Computer
763 03/12/2013 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ quocvycomputer
764 02/12/2013 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ congtyanhlong
765 01/12/2013 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ quocvycomputer
766 30/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
767 29/11/2013 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
768 28/11/2013 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ vitinhchicuong
769 27/11/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
770 26/11/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
771 25/11/2013 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
772 24/11/2013 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
773 23/11/2013 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vitinhchicuong
774 22/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ htcs
775 21/11/2013 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ quocvycomputer
776 20/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
777 19/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
778 18/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ htcs
779 17/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
780 16/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
781 15/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
782 14/11/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ coi120
783 13/11/2013 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ quocvycomputer
784 12/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
785 11/11/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
786 10/11/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ coi120
787 09/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
788 08/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
789 07/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ minhhanhcomputer
790 06/11/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
791 05/11/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ coi120
792 04/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
793 03/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
794 02/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
795 01/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ minhhanhcomputer
796 31/10/2013 1 ngày 530.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vietlongtme_hp
797 30/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
798 29/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ minhhanhcomputer
799 28/10/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
800 27/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
801 26/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
802 25/10/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ coi120
803 24/10/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ htcs
804 23/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
805 22/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
806 21/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
807 20/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
808 19/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
809 18/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
810 17/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
811 16/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
812 15/10/2013 3 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
813 12/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
814 11/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
815 10/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ cameralienphuong
816 09/10/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
817 08/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
818 07/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
819 06/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
820 05/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
821 04/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
822 03/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
823 02/10/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
824 01/10/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
825 30/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
826 29/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ coi120
827 28/09/2013 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ quocvycomputer
828 27/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ coi120
829 26/09/2013 1 ngày 490.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
830 25/09/2013 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ quocvycomputer
831 24/09/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
832 23/09/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ htcs
833 22/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
834 21/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
835 20/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ coi120
836 19/09/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
837 18/09/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
838 17/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
839 16/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
840 15/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
841 14/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
842 13/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
843 12/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
844 11/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
845 10/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
846 09/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
847 08/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
848 07/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
849 06/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ coi120
850 05/09/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
851 04/09/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
852 03/09/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ quocvycomputer
853 02/09/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
854 01/09/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
855 31/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
856 30/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
857 29/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
858 28/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
859 27/08/2013 7 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
860 20/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 156.000 VNĐ htcs
861 19/08/2013 1 ngày 244.000 ₫ Giá không đổi tugia
862 18/08/2013 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 186.000 VNĐ tugia
863 17/08/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 221.000 VNĐ quocvycomputer
864 16/08/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
865 15/08/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 161.000 VNĐ tugia
866 14/08/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
867 13/08/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
868 12/08/2013 3 ngày 370.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ thaivinh
869 09/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ htcs
870 08/08/2013 2 ngày 385.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ thanhbinhjsc
871 06/08/2013 11 ngày 400.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ htcs
872 26/07/2013 3 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
873 23/07/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
874 22/07/2013 5 ngày 385.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ thanhbinhjsc
875 17/07/2013 15 ngày 400.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ htcs
876 02/07/2013 4 ngày 385.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ cameralienphuong
877 28/06/2013 2 ngày 420.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ maytinhnangdong
878 26/06/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
879 25/06/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ cameralienphuong
880 24/06/2013 1 ngày 420.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vitinhphuongnam
881 23/06/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
882 22/06/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
883 21/06/2013 1 ngày 385.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ cameralienphuong
884 20/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
885 19/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ vitinhchicuong
886 18/06/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
887 17/06/2013 1 ngày 410.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maigiangcomputer
888 16/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
889 15/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ vitinhchicuong
890 14/06/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
891 13/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi tkc_games
892 12/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi tkc_games
893 11/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi tkc_games
894 10/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
895 09/06/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
896 08/06/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
897 07/06/2013 3 ngày 209.000 ₫ Giảm 221.000 VNĐ tugia
898 04/06/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ quocvycomputer
899 03/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
900 02/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ minhthanhlaptop
901 01/06/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giá không đổi linhkienso1
902 31/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giá không đổi linhkienso1
903 30/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
904 29/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ quocvycomputer
905 28/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giá không đổi linhkienso1
906 27/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
907 26/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
908 25/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
909 24/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
910 23/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ quocvycomputer
911 22/05/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ vitinhchicuong
912 21/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
913 20/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ quocvycomputer
914 19/05/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ minhthanhlaptop
915 18/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
916 17/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
917 16/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
918 15/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
919 14/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
920 13/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ quocvycomputer
921 12/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
922 11/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
923 10/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ quocvycomputer
924 09/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
925 08/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
926 07/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ quocvycomputer
927 06/05/2013 1 ngày 410.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maigiangcomputer
928 05/05/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
929 04/05/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ minhthanhlaptop
930 03/05/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
931 02/05/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
932 01/05/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
933 30/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
934 29/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
935 28/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
936 27/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
937 26/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
938 25/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
939 24/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
940 23/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
941 22/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maigiangcomputer
942 21/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ minhthanhlaptop
943 20/04/2013 1 ngày 240.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ vitinhphuongnam
944 19/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
945 18/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
946 17/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi tkc_games
947 16/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
948 15/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
949 14/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
950 13/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
951 12/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
952 11/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
953 10/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
954 09/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
955 08/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
956 07/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
957 06/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
958 05/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ vitinhchicuong
959 04/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
960 03/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
961 02/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
962 01/04/2013 2 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
963 30/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
964 29/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
965 28/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
966 27/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
967 26/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
968 25/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
969 24/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
970 23/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
971 22/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ tugia
972 21/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ HDstore
973 20/03/2013 1 ngày 240.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ tuanthancomputer
974 19/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 41.000 VNĐ tugia
975 18/03/2013 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
976 17/03/2013 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
977 16/03/2013 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 41.000 VNĐ minhthanhlaptop
978 15/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
979 14/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 41.000 VNĐ tugia
980 13/03/2013 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ minhthanhlaptop
981 12/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tamnhinpc
982 11/03/2013 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 41.000 VNĐ minhthanhlaptop
983 10/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ tugia
984 09/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 141.000 VNĐ tamnhinpc
985 08/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ tugia
986 07/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tamnhinpc
987 06/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi HDstore
988 05/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 141.000 VNĐ HDstore
989 04/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
990 03/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
991 02/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
992 01/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
993 28/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
994 27/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
995 26/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
996 25/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
997 24/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
998 23/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
999 22/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1000 21/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 66.000 VNĐ tugia
1001 20/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
1002 19/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
1003 18/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1004 17/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1005 16/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 66.000 VNĐ tugia
1006 15/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
1007 14/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
1008 13/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
1009 12/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
1010 11/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1011 10/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ tugia
1012 09/02/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 75.000 VNĐ HDstore
1013 08/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
1014 07/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
1015 06/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1016 05/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1017 04/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1018 03/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 66.000 VNĐ tugia
1019 02/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ baonhi258
1020 01/02/2013 1 ngày 305.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1021 31/01/2013 1 ngày 305.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1022 30/01/2013 1 ngày 305.000 ₫ Tăng 96.000 VNĐ vitinhchicuong
1023 29/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 66.000 VNĐ tugia
1024 28/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ baonhi258
1025 27/01/2013 1 ngày 305.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
1026 26/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
1027 25/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
1028 24/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
1029 23/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
1030 22/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1031 21/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1032 20/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
1033 19/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
1034 18/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
1035 17/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi ductinpc105
1036 16/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi ductinpc105
1037 15/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ductinpc105
1038 14/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
1039 13/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 71.000 VNĐ tugia
1040 12/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ ductinpc105
1041 11/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vitinhchicuong
1042 10/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
1043 09/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 66.000 VNĐ tugia
1044 08/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
1045 07/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
1046 06/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ baonhi258
1047 05/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
1048 04/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 71.000 VNĐ ductinpc105
1049 03/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 71.000 VNĐ tugia
1050 02/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi ductinpc105
1051 01/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi ductinpc105
1052 31/12/2012 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ ductinpc105
1053 30/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
1054 29/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1055 28/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1056 27/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
1057 26/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1058 25/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1059 24/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1060 23/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1061 22/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
1062 21/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1063 20/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1064 19/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1065 18/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1066 17/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1067 16/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
1068 15/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
1069 14/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1070 13/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1071 12/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1072 11/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 61.000 VNĐ tugia
1073 10/12/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1074 09/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
1075 08/12/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 61.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1076 07/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
1077 06/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
1078 05/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
1079 04/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
1080 03/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1081 02/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1082 01/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 61.000 VNĐ tugia
1083 30/11/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1084 29/11/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 61.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1085 28/11/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
1086 27/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
1087 26/11/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1088 25/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1089 24/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1090 23/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ vitinhchicuong
1091 22/11/2012 1 ngày 210.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ tamnhinpc
1092 21/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
1093 20/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhthanhcomputer
1094 19/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
1095 18/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tuanthancomputer
1096 17/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhthanhcomputer
1097 16/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
1098 15/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tuanthancomputer
1099 14/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
1100 13/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
1101 12/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhthanhcomputer
1102 11/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
1103 10/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
1104 09/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
1105 08/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
1106 07/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ tuanthancomputer
1107 06/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vitinhphuongnam
1108 05/11/2012 1 ngày 295.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
1109 04/11/2012 1 ngày 295.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
1110 03/11/2012 1 ngày 295.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
1111 02/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vitinhphuongnam
1112 01/11/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
1113 31/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
1114 30/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
1115 29/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
1116 28/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
1117 27/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
1118 26/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ maytinhnangdong
1119 25/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ phuckhangcomputer
1120 24/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vitinhchicuong
1121 23/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ phuckhangcomputer
1122 22/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vitinhchicuong
1123 21/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
1124 20/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
1125 19/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ phuckhangcomputer
1126 18/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1127 17/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vitinhchicuong
1128 16/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
1129 15/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
1130 14/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ phuckhangcomputer
1131 13/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
1132 12/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
1133 11/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
1134 10/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1135 09/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1136 08/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vitinhchicuong
1137 07/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
1138 06/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
1139 05/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1140 04/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vitinhchicuong
1141 03/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ congtyanhlong
1142 02/10/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ maytinhnangdong
1143 01/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ vitinhchicuong
1144 30/09/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
1145 29/09/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
1146 28/09/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ maytinhnangdong
1147 27/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1148 26/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1149 25/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1150 24/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1151 23/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1152 22/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1153 21/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
1154 20/09/2012 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
1155 19/09/2012 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
1156 18/09/2012 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ baonhi258
1157 17/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1158 16/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1159 15/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
1160 14/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1161 13/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1162 12/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
1163 11/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1164 10/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1165 09/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
1166 08/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1167 07/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1168 06/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1169 05/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
1170 04/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
1171 03/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1172 02/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
1173 01/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1174 31/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1175 30/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1176 29/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1177 28/08/2012 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ phuckhangcomputer
1178 27/08/2012 3 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1179 24/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1180 23/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1181 22/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1182 21/08/2012 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ phuckhangcomputer
1183 20/08/2012 2 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1184 18/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1185 17/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1186 16/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1187 15/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1188 14/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tinhockhaiminh
1189 13/08/2012 2 ngày 320.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ linhkienmaytinhonline
1190 11/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1191 10/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1192 09/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1193 08/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 108.000 VNĐ vienthongvannguyen
1194 07/08/2012 1 ngày 378.000 ₫ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
1195 06/08/2012 2 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1196 04/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1197 03/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1198 02/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1199 01/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1200 31/07/2012 1 ngày 300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ thanhbinhjsc
1201 30/07/2012 2 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1202 28/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1203 27/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1204 26/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1205 25/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 108.000 VNĐ tinhockhaiminh
1206 24/07/2012 1 ngày 378.000 ₫ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
1207 23/07/2012 3 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1208 20/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1209 19/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1210 18/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 108.000 VNĐ vienthongvannguyen
1211 17/07/2012 1 ngày 378.000 ₫ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
1212 16/07/2012 3 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1213 13/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 108.000 VNĐ vienthongvannguyen
1214 12/07/2012 1 ngày 378.000 ₫ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
1215 11/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1216 10/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1217 09/07/2012 2 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1218 07/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1219 06/07/2012 3 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1220 03/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
1221 02/07/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1222 01/07/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1223 30/06/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
1224 29/06/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1225 28/06/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1226 27/06/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1227 26/06/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
1228 25/06/2012 265.000 ₫ vitinhchicuong
Có tổng cộng 1.228 thay đổi giá của sản phẩm Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600 đã được hệ thống ghi lại.