Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 24/06/2017 1 ngày 240.000 ₫ Tăng 34.998 VNĐ maytinhvieta
2 23/06/2017 1 ngày 205.002 ₫ Giảm 284.998 VNĐ hienlaptop
3 22/06/2017 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ quocvycomputer
4 21/06/2017 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ maytinhvieta
5 20/06/2017 3 ngày 490.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
6 17/06/2017 1 ngày 490.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
7 16/06/2017 1 ngày 490.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
8 15/06/2017 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ quocvycomputer
9 14/06/2017 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ maytinhvieta
10 13/06/2017 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ quocvycomputer
11 12/06/2017 1 ngày 290.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ new_skyshop
12 11/06/2017 1 ngày 330.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ laptopminhanh
13 10/06/2017 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ quocvycomputer
14 09/06/2017 1 ngày 330.000 ₫ Giá không đổi laptopminhanh
15 08/06/2017 1 ngày 330.000 ₫ Giá không đổi laptopminhanh
16 07/06/2017 1 ngày 330.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ laptopminhanh
17 06/06/2017 1 ngày 490.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
18 05/06/2017 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ quocvycomputer
19 04/06/2017 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ laptopcu2tr3tr4tr5tr
20 03/06/2017 1 ngày 490.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
21 02/06/2017 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ quocvycomputer
22 01/06/2017 1 ngày 330.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ laptopminhanh
23 31/05/2017 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ chocongngheit
24 30/05/2017 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ laptopcu2tr3tr4tr5tr
25 29/05/2017 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ chocongngheit
26 28/05/2017 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ laptopcu2tr3tr4tr5tr
27 27/05/2017 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi chocongngheit
28 26/05/2017 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ chocongngheit
29 25/05/2017 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ maytinhvieta
30 24/05/2017 2 ngày 275.000 ₫ Giảm 55.000 VNĐ chocongngheit
31 22/05/2017 1 ngày 330.000 ₫ Giá không đổi laptopminhanh
32 21/05/2017 1 ngày 330.000 ₫ Giá không đổi laptopminhanh
33 20/05/2017 1 ngày 330.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ laptopminhanh
34 19/05/2017 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ laptopcu2tr3tr4tr5tr
35 18/05/2017 1 ngày 330.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ laptopminhanh
36 17/05/2017 1 ngày 320.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopthinhvuong
37 16/05/2017 1 ngày 330.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ laptopminhanh
38 15/05/2017 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi laptopcu2tr3tr4tr5tr
39 14/05/2017 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ laptopcu2tr3tr4tr5tr
40 13/05/2017 1 ngày 320.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopthinhvuong
41 12/05/2017 1 ngày 330.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ laptopminhanh
42 11/05/2017 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ maytinhvieta
43 10/05/2017 1 ngày 330.000 ₫ Giá không đổi laptopminhanh
44 09/05/2017 1 ngày 330.000 ₫ Giá không đổi laptopminhanh
45 08/05/2017 1 ngày 330.000 ₫ Giá không đổi laptopminhanh
46 07/05/2017 1 ngày 330.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ laptopminhanh
47 06/05/2017 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ maytinhvieta
48 05/05/2017 1 ngày 330.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ laptopminhanh
49 04/05/2017 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ viettinphatcomputer
50 03/05/2017 1 ngày 330.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ laptopminhanh
51 02/05/2017 2 ngày 320.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ laptopthinhvuong
52 30/04/2017 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi laptopcu2tr3tr4tr5tr
53 29/04/2017 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ laptopcu2tr3tr4tr5tr
54 28/04/2017 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi viettinphatcomputer
55 27/04/2017 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ viettinphatcomputer
56 26/04/2017 1 ngày 330.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ laptopminhanh
57 25/04/2017 1 ngày 320.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ laptopthinhvuong
58 24/04/2017 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ viettinphatcomputer
59 23/04/2017 1 ngày 290.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ new_skyshop
60 22/04/2017 1 ngày 330.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ laptopminhanh
61 21/04/2017 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ viettinphatcomputer
62 20/04/2017 1 ngày 330.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopminhanh
63 19/04/2017 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ quyenshangcomputer
64 18/04/2017 1 ngày 330.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopminhanh
65 17/04/2017 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi quyenshangcomputer
66 16/04/2017 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi quyenshangcomputer
67 15/04/2017 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi quyenshangcomputer
68 14/04/2017 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi quyenshangcomputer
69 13/04/2017 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ quyenshangcomputer
70 12/04/2017 1 ngày 330.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopminhanh
71 11/04/2017 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi quyenshangcomputer
72 10/04/2017 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ quyenshangcomputer
73 09/04/2017 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ maytinhvieta
74 07/04/2017 1 ngày 320.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopthinhvuong
75 06/04/2017 1 ngày 330.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ laptopminhanh
76 05/04/2017 1 ngày 320.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ laptopthinhvuong
77 04/04/2017 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ quyenshangcomputer
78 03/04/2017 1 ngày 330.000 ₫ Giá không đổi laptopminhanh
79 02/04/2017 13 ngày 330.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopminhanh
80 20/03/2017 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ quyenshangcomputer
81 19/03/2017 1 ngày 330.000 ₫ Giá không đổi laptopminhanh
82 18/03/2017 1 ngày 330.000 ₫ Giá không đổi laptopminhanh
83 17/03/2017 4 ngày 330.000 ₫ Tăng 96.000 VNĐ laptopminhanh
84 13/03/2017 1 ngày 234.000 ₫ Giá không đổi tungha
85 12/03/2017 30 ngày 234.000 ₫ Giá không đổi tungha
86 10/02/2017 8 ngày 234.000 ₫ Tăng 4.000 VNĐ tungha
87 02/02/2017 8 ngày 230.000 ₫ Giá không đổi tungha
88 25/01/2017 8 ngày 230.000 ₫ Giá không đổi tungha
89 17/01/2017 12 ngày 230.000 ₫ Tăng 21.000 VNĐ tungha
90 05/01/2017 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tungha
91 04/01/2017 18 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tungha
92 17/12/2016 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 61.000 VNĐ tungha
93 16/12/2016 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi laptopminhanh
94 15/12/2016 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi laptopminhanh
95 14/12/2016 6 ngày 270.000 ₫ Tăng 61.000 VNĐ laptopminhanh
96 08/12/2016 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 61.000 VNĐ tungha
97 07/12/2016 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tugia
98 06/12/2016 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tugia
99 05/12/2016 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ tugia
100 04/12/2016 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ maytinhvieta
101 03/12/2016 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ tugia
102 02/12/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ laptophoangkhang
103 01/12/2016 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ tugia
104 30/11/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ laptophoangkhang
105 29/11/2016 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tugia
106 28/11/2016 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ tugia
107 27/11/2016 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi maytinhvieta
108 26/11/2016 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ maytinhvieta
109 25/11/2016 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi bluekeyshop
110 24/11/2016 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ bluekeyshop
111 23/11/2016 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ laptopcu2tr3tr4tr5tr
112 22/11/2016 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi laptopminhanh
113 21/11/2016 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi laptopminhanh
114 20/11/2016 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi laptopminhanh
115 19/11/2016 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ laptopminhanh
116 18/11/2016 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ shopcongnghehoanganh
117 17/11/2016 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ laptopminhanh
118 16/11/2016 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi maytinhgiasi
119 15/11/2016 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ laptopthinhvuong
120 14/11/2016 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi laptopminhanh
121 13/11/2016 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi bluekeyshop
122 12/11/2016 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ bluekeyshop
123 11/11/2016 1 ngày 245.000 ₫ Giá không đổi laptopminhanh
124 10/11/2016 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ laptopminhanh
125 09/11/2016 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ laptopthinhvuong
126 08/11/2016 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ laptopminhanh
127 07/11/2016 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
128 05/11/2016 7 ngày 250.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ laptopthinhvuong
129 29/10/2016 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ laptopminhanh
130 28/10/2016 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ cholinhkienlaptop
131 27/10/2016 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ laptopminhanh
132 26/10/2016 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ cholinhkienlaptop
133 25/10/2016 1 ngày 245.000 ₫ Giá không đổi laptopminhanh
134 24/10/2016 3 ngày 245.000 ₫ Giá không đổi laptopminhanh
135 21/10/2016 4 ngày 245.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ laptopminhanh
136 17/10/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ cholinhkienlaptop
137 16/10/2016 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
138 15/10/2016 2 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
139 13/10/2016 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
140 12/10/2016 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
141 11/10/2016 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
142 10/10/2016 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
143 09/10/2016 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
144 08/10/2016 2 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
145 06/10/2016 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
146 05/10/2016 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhchicuong
147 04/10/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi tinhoctruyenthongTAT
148 03/10/2016 2 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi tinhoctruyenthongTAT
149 01/10/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi tinhoctruyenthongTAT
150 30/09/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopthinhvuong
151 29/09/2016 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhchicuong
152 28/09/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopthinhvuong
153 27/09/2016 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
154 26/09/2016 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhchicuong
155 25/09/2016 2 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopminhanh
156 23/09/2016 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
157 22/09/2016 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhchicuong
158 21/09/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopminhanh
159 20/09/2016 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
160 19/09/2016 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhchicuong
161 18/09/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopthinhvuong
162 17/09/2016 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
163 16/09/2016 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhchicuong
164 15/09/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopthinhvuong
165 14/09/2016 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
166 13/09/2016 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
167 12/09/2016 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
168 11/09/2016 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhchicuong
169 10/09/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopminhanh
170 09/09/2016 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhchicuong
171 08/09/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopminhanh
172 07/09/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tinhoctruyenthongTAT
173 06/09/2016 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhchicuong
174 05/09/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tinhoctruyenthongTAT
175 04/09/2016 2 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhchicuong
176 02/09/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tinhoctruyenthongTAT
177 01/09/2016 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhchicuong
178 31/08/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tinhoctruyenthongTAT
179 30/08/2016 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
180 29/08/2016 2 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhchicuong
181 27/08/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tinhoctruyenthongTAT
182 26/08/2016 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
183 25/08/2016 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhchicuong
184 24/08/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopthinhvuong
185 23/08/2016 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhchicuong
186 22/08/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopthinhvuong
187 21/08/2016 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhchicuong
188 20/08/2016 8 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopthinhvuong
189 12/08/2016 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhchicuong
190 11/08/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopthinhvuong
191 10/08/2016 3 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhchicuong
192 07/08/2016 15 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopminhanh
193 23/07/2016 2 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi tinhoctruyenthongTAT
194 21/07/2016 5 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi tinhoctruyenthongTAT
195 16/07/2016 2 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi tinhoctruyenthongTAT
196 14/07/2016 2 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopminhanh
197 12/07/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tinhoctruyenthongTAT
198 11/07/2016 5 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhchicuong
199 06/07/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tinhoctruyenthongTAT
200 05/07/2016 3 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhlamgia
201 02/07/2016 3 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopminhanh
202 29/06/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
203 28/06/2016 10 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
204 18/06/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ laptopthinhvuong
205 17/06/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ maytinhminhchau
206 16/06/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
207 15/06/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
208 14/06/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ laptopthinhvuong
209 13/06/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi laptophoangkhang
210 12/06/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ laptophoangkhang
211 11/06/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ laptopminhanh
212 10/06/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi laptophoangkhang
213 09/06/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ laptophoangkhang
214 08/06/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ laptopthinhvuong
215 07/06/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ laptophoangkhang
216 06/06/2016 3 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
217 03/06/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
218 02/06/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
219 01/06/2016 2 ngày 220.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ laptopthinhvuong
220 30/05/2016 3 ngày 290.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ vitinhlamgia
221 27/05/2016 16 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
222 11/05/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ laptopminhanh
223 10/05/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ shopcongnghenhatphong
224 09/05/2016 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ minhanhcomputer
225 08/05/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopgiaminh
226 07/05/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi khangthinhpc
227 06/05/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ khangthinhpc
228 05/05/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopgiaminh
229 04/05/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi ShopQQQ
230 03/05/2016 5 ngày 290.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ ShopQQQ
231 28/04/2016 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ bluekeyshop
232 27/04/2016 4 ngày 280.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopgiaminh
233 23/04/2016 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ cnttshop
234 22/04/2016 2 ngày 275.000 ₫ Tăng 45.000 VNĐ bluekeyshop
235 20/04/2016 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ cnttshop
236 19/04/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ congdoanpc
237 18/04/2016 3 ngày 280.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopgiaminh
238 15/04/2016 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ cnttshop
239 14/04/2016 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ bluekeyshop
240 13/04/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maytinhminhchau
241 12/04/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopgiaminh
242 11/04/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ anphong
243 10/04/2016 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ bluekeyshop
244 09/04/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ anphong
245 08/04/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopgiaminh
246 07/04/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ ShopQQQ
247 06/04/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopgiaminh
248 05/04/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi ShopQQQ
249 04/04/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ ShopQQQ
250 03/04/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopgiaminh
251 02/04/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ ShopQQQ
252 01/04/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi laptopgiaminh
253 31/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi laptopgiaminh
254 30/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi laptopgiaminh
255 29/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopgiaminh
256 28/03/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ khangthinhpc
257 27/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopgiaminh
258 26/03/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi khangthinhpc
259 25/03/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi khangthinhpc
260 24/03/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ khangthinhpc
261 23/03/2016 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ bluekeyshop
262 22/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ laptopgiaminh
263 21/03/2016 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ bluekeyshop
264 20/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ laptopgiaminh
265 19/03/2016 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ bluekeyshop
266 18/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ laptopgiaminh
267 17/03/2016 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ bluekeyshop
268 16/03/2016 1 ngày 326.000 ₫ Giảm 24.000 VNĐ congnghevnct
269 15/03/2016 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi shopcongnghehoanganh
270 14/03/2016 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ shopcongnghehoanganh
271 12/03/2016 11 ngày 280.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ laptopgiaminh
272 01/03/2016 3 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
273 27/02/2016 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ maytinhnangdong
274 26/02/2016 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi bluekeyshop
275 25/02/2016 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ bluekeyshop
276 24/02/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ laptopgiaminh
277 23/02/2016 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ bluekeyshop
278 22/02/2016 2 ngày 390.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ binhkienxuong
279 20/02/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ laptopgiaminh
280 19/02/2016 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ maytinhnhatphat
281 18/02/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ CongtyNova
282 17/02/2016 3 ngày 350.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ shopcongnghenhatphong
283 14/02/2016 2 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi maytinhminhchau
284 12/02/2016 2 ngày 290.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ CongtyNova
285 10/02/2016 2 ngày 350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ shopcongnghehoanganh
286 08/02/2016 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ binhkienxuong
287 07/02/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ maytinhminhchau
288 06/02/2016 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi binhkienxuong
289 05/02/2016 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi binhkienxuong
290 04/02/2016 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi binhkienxuong
291 03/02/2016 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ binhkienxuong
292 02/02/2016 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ shopcongnghenhatphong
293 31/01/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi maytinhminhchau
294 30/01/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ CongtyNova
295 29/01/2016 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ shopcongnghenhatphong
296 28/01/2016 2 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi maytinhminhchau
297 26/01/2016 2 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi maytinhminhchau
298 24/01/2016 10 ngày 290.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ maytinhminhchau
299 14/01/2016 5 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi shopcongnghenhatphong
300 09/01/2016 3 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi maytinhnhatphat
301 06/01/2016 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi shopcongnghenhatphong
302 04/01/2016 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 86.000 VNĐ shopcongnghenhatphong
303 02/01/2016 1 ngày 264.000 ₫ Giá không đổi vitinhhoaibao
304 01/01/2016 2 ngày 264.000 ₫ Giảm 86.000 VNĐ vitinhhoaibao
305 30/12/2015 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi maytinhnhatphat
306 28/12/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi maytinhminhchau
307 27/12/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 75.000 VNĐ maytinhminhchau
308 25/12/2015 3 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
309 22/12/2015 3 ngày 275.000 ₫ Giảm 75.000 VNĐ maytinhnangdong
310 19/12/2015 23 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
311 26/11/2015 6 ngày 350.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congngheso1hn
312 20/11/2015 4 ngày 380.000 ₫ Tăng 54.000 VNĐ 4tech
313 16/11/2015 4 ngày 326.000 ₫ Tăng 26.001 VNĐ congnghevnct
314 12/11/2015 1 ngày 299.999 ₫ Tăng 9.999 VNĐ Phuongtin_laptop
315 11/11/2015 3 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi TRUNGTAMTHUONGMAIDIENTU
316 08/11/2015 1 ngày 290.000 ₫ Giảm 9.999 VNĐ laptopgiaminh
317 07/11/2015 1 ngày 299.999 ₫ Giá không đổi Phuongtin_laptop
318 06/11/2015 2 ngày 299.999 ₫ Giá không đổi Phuongtin_laptop
319 04/11/2015 1 ngày 299.999 ₫ Giá không đổi Phuongtin_laptop
320 03/11/2015 1 ngày 299.999 ₫ Giá không đổi Phuongtin_laptop
321 02/11/2015 4 ngày 299.999 ₫ Giá không đổi Phuongtin_laptop
322 29/10/2015 1 ngày 299.999 ₫ Giá không đổi Phuongtin_laptop
323 28/10/2015 1 ngày 299.999 ₫ Giá không đổi Phuongtin_laptop
324 27/10/2015 1 ngày 299.999 ₫ Giá không đổi Phuongtin_laptop
325 26/10/2015 1 ngày 299.999 ₫ Giảm 90.001 VNĐ Phuongtin_laptop
326 25/10/2015 2 ngày 390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthonghoanphat
327 23/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ vitinhphuongnam
328 22/10/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi vienthonghoanphat
329 21/10/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi vienthonghoanphat
330 20/10/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi vienthonghoanphat
331 19/10/2015 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthonghoanphat
332 18/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
333 17/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ vitinhphuongnam
334 16/10/2015 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthonghoanphat
335 15/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vitinhphuongnam
336 14/10/2015 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ laptopG7
337 13/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
338 12/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vitinhphuongnam
339 11/10/2015 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ laptopG7
340 10/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
341 09/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
342 08/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ vitinhphuongnam
343 07/10/2015 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthonghoanphat
344 06/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
345 05/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vitinhphuongnam
346 04/10/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ laptopG7
347 03/10/2015 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vienthonghoanphat
348 02/10/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ laptopG7
349 01/10/2015 5 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi vienthonghoanphat
350 26/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vienthonghoanphat
351 25/09/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
352 24/09/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
353 23/09/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
354 22/09/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ laptopG7
355 21/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
356 20/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
357 19/09/2015 2 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
358 17/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi shopcongnghenhatphong
359 16/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi shopcongnghenhatphong
360 15/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ shopcongnghenhatphong
361 14/09/2015 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ linhkienvitinhquangvinh
362 13/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
363 12/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
364 11/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
365 10/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
366 09/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ phuckhangcomputer
367 08/09/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ anphong
368 07/09/2015 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ chuvu
369 06/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
370 05/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
371 04/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ phuckhangcomputer
372 03/09/2015 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ chuvu
373 02/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
374 01/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ phuckhangcomputer
375 31/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ anphong
376 30/08/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ phuckhangcomputer
377 29/08/2015 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi chuvu
378 28/08/2015 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi chuvu
379 27/08/2015 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ chuvu
380 26/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
381 25/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
382 24/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
383 23/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
384 22/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
385 21/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
386 20/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
387 19/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
388 18/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
389 17/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
390 16/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
391 15/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
392 14/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
393 13/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
394 12/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
395 11/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
396 10/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
397 09/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
398 08/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
399 07/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
400 06/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
401 05/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
402 04/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
403 03/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
404 02/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
405 01/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
406 31/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ sagotech
407 30/07/2015 1 ngày 310.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ tinhoctienphat
408 29/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ sagotech
409 28/07/2015 1 ngày 310.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ tinhoctienphat
410 27/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 58.000 VNĐ sagotech
411 26/07/2015 1 ngày 528.000 ₫ Tăng 58.000 VNĐ icarecenter
412 25/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ sagotech
413 24/07/2015 1 ngày 450.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vietstarshaiduong
414 23/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ sagotech
415 22/07/2015 1 ngày 450.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vietstarshaiduong
416 21/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sagotech
417 20/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
418 19/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
419 18/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
420 17/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ hopthanhthinh
421 16/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
422 15/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sagotech
423 14/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
424 13/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
425 12/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giảm 68.000 VNĐ hopthanhthinh
426 11/07/2015 1 ngày 528.000 ₫ Tăng 8.000 VNĐ icarecenter
427 10/07/2015 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ coi120
428 09/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 58.000 VNĐ sagotech
429 08/07/2015 1 ngày 528.000 ₫ Tăng 8.000 VNĐ icarecenter
430 07/07/2015 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ coi120
431 06/07/2015 1 ngày 320.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ linhkienmaytinhonline
432 05/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sagotech
433 04/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ hopthanhthinh
434 03/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sagotech
435 02/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hopthanhthinh
436 01/07/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
437 30/06/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
438 29/06/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
439 28/06/2015 6 ngày 360.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ laptopG7
440 22/06/2015 4 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
441 18/06/2015 2 ngày 300.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ battery_laptop
442 16/06/2015 22 ngày 330.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ battery_laptop
443 25/05/2015 10 ngày 350.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ battery_laptop
444 15/05/2015 3 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
445 12/05/2015 4 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
446 08/05/2015 4 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
447 04/05/2015 4 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
448 30/04/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
449 29/04/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ battery_laptop
450 28/04/2015 5 ngày 430.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ vitinhphuongnam
451 23/04/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ battery_laptop
452 22/04/2015 9 ngày 520.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ coi120
453 13/04/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ battery_laptop
454 12/04/2015 12 ngày 510.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ congtyanhlong
455 31/03/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
456 30/03/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ battery_laptop
457 29/03/2015 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
458 28/03/2015 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ maigiangcomputer
459 27/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ namhaicomputer
460 26/03/2015 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ maigiangcomputer
461 25/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
462 24/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
463 23/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
464 22/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
465 21/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
466 20/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ namhaicomputer
467 19/03/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ cttcomputer
468 18/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
469 17/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
470 16/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ congtyanhlong
471 15/03/2015 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tuanthancomputer
472 14/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ kqcomputer
473 13/03/2015 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 170.000 VNĐ tuanthancomputer
474 12/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
475 11/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
476 10/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
477 09/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
478 08/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ kqcomputer
479 07/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ namhaicomputer
480 06/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ kqcomputer
481 05/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
482 04/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
483 03/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
484 02/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
485 01/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ kqcomputer
486 28/02/2015 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
487 27/02/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
488 26/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
489 25/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ kqcomputer
490 24/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
491 23/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
492 22/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ kqcomputer
493 21/02/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
494 20/02/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
495 19/02/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
496 18/02/2015 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ minhhanhcomputer
497 17/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
498 16/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ kqcomputer
499 15/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
500 14/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
501 13/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
502 12/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ kqcomputer
503 11/02/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
504 10/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
505 09/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
506 08/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ kqcomputer
507 07/02/2015 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ minhhanhcomputer
508 06/02/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
509 05/02/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
510 04/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
511 03/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
512 02/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
513 01/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
514 31/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
515 30/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
516 29/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
517 28/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
518 27/01/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
519 26/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
520 25/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
521 24/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
522 23/01/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ minhhanhcomputer
523 22/01/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
524 21/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
525 20/01/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
526 19/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
527 18/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
528 17/01/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
529 16/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
530 15/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
531 14/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
532 13/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
533 12/01/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ namhaicomputer
534 11/01/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
535 10/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
536 09/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ congtyanhlong
537 08/01/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ tkc_games
538 07/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
539 06/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
540 05/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ congtyanhlong
541 04/01/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
542 03/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ congtyanhlong
543 02/01/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 55.000 VNĐ tkc_games
544 01/01/2015 1 ngày 415.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
545 31/12/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 55.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
546 30/12/2014 1 ngày 415.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ networkviet
547 29/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
548 28/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
549 27/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
550 26/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
551 25/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
552 24/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
553 23/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
554 22/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
555 21/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
556 20/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
557 19/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
558 18/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
559 17/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
560 16/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
561 15/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
562 14/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
563 13/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
564 12/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
565 11/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
566 10/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
567 09/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
568 08/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
569 07/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
570 06/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
571 05/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
572 04/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
573 03/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
574 02/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
575 01/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ namhaicomputer
576 30/11/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ tkc_games
577 29/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
578 28/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
579 27/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ vitinhchicuong
580 26/11/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ tkc_games
581 25/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
582 24/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
583 23/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
584 22/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vitinhchicuong
585 21/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
586 20/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
587 19/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
588 18/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
589 17/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
590 16/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
591 15/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
592 14/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
593 13/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
594 12/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
595 11/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
596 10/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
597 09/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
598 08/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
599 07/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
600 06/11/2014 2 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
601 04/11/2014 2 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
602 02/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
603 01/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
604 31/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
605 30/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
606 29/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bestbuysaigon
607 28/10/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
608 27/10/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
609 26/10/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
610 25/10/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
611 24/10/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
612 23/10/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
613 22/10/2014 2 ngày 510.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ congtyanhlong
614 20/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
615 19/10/2014 2 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
616 17/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
617 16/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
618 15/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
619 14/10/2014 2 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
620 12/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
621 11/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
622 10/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ thienancomputer
623 09/10/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ tuanthancomputer
624 08/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thienancomputer
625 07/10/2014 2 ngày 400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ htcs
626 05/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
627 04/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
628 03/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
629 02/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
630 01/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
631 30/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
632 29/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
633 28/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
634 27/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
635 26/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
636 25/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
637 24/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
638 23/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
639 22/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ thienancomputer
640 21/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
641 20/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
642 19/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
643 18/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 155.000 VNĐ tuanthancomputer
644 17/09/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 155.000 VNĐ anphong
645 16/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
646 15/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
647 14/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
648 13/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 155.000 VNĐ tuanthancomputer
649 12/09/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ anphong
650 11/09/2014 1 ngày 515.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ctytoantamtri
651 10/09/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
652 09/09/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ anphong
653 08/09/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
654 07/09/2014 3 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
655 04/09/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
656 03/09/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ anphong
657 02/09/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
658 01/09/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
659 31/08/2014 1 ngày 515.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ctytoantamtri
660 30/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
661 29/08/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ anphong
662 28/08/2014 1 ngày 515.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ ctytoantamtri
663 27/08/2014 1 ngày 525.000 ₫ Giá không đổi anphong
664 26/08/2014 1 ngày 525.000 ₫ Giá không đổi anphong
665 25/08/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ anphong
666 24/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
667 23/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
668 22/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vitinhchicuong
669 21/08/2014 2 ngày 500.000 ₫ Tăng 499.740 VNĐ bestbuysaigon
670 19/08/2014 2 ngày 260 ₫ Giảm 499.740 VNĐ tinhoc3quatao
671 17/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
672 16/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
673 15/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
674 14/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
675 13/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
676 12/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
677 11/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
678 10/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
679 09/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
680 08/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
681 07/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
682 06/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
683 05/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ anphong
684 04/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ congtyanhlong
685 03/08/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ tuanthancomputer
686 02/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ congtyanhlong
687 01/08/2014 1 ngày 515.000 ₫ Giá không đổi ctytoantamtri
688 31/07/2014 1 ngày 515.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ ctytoantamtri
689 30/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
690 29/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
691 28/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ thienancomputer
692 27/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
693 26/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
694 25/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
695 24/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
696 23/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
697 22/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ minhhanhcomputer
698 21/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
699 20/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
700 19/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
701 18/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
702 17/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
703 16/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
704 15/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
705 14/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
706 13/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
707 12/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
708 11/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
709 10/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ thienancomputer
710 09/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
711 08/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
712 07/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
713 06/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
714 05/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ nguyenthao
715 04/07/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
716 03/07/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
717 02/07/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ hoangcodo
718 01/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
719 30/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
720 29/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
721 28/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
722 27/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
723 26/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
724 25/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
725 24/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
726 23/06/2014 2 ngày 485.000 ₫ Tăng 28.000 VNĐ nguyenthao
727 21/06/2014 1 ngày 457.000 ₫ Giảm 28.000 VNĐ CARECOMPUTER
728 20/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
729 19/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
730 18/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
731 17/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
732 16/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ anphong
733 15/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
734 14/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
735 13/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
736 12/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
737 11/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
738 10/06/2014 1 ngày 515.000 ₫ Tăng 155.000 VNĐ networkviet
739 09/06/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
740 08/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
741 07/06/2014 3 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
742 04/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
743 03/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
744 02/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
745 01/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vitinhchicuong
746 31/05/2014 10 ngày 530.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ vietlongtme_hp
747 21/05/2014 2 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
748 19/05/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ hoangcodo
749 18/05/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
750 17/05/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
751 16/05/2014 9 ngày 485.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ nguyenthao
752 07/05/2014 4 ngày 470.000 ₫ Tăng 13.000 VNĐ hoangcodo
753 03/05/2014 1 ngày 457.000 ₫ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
754 02/05/2014 3 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
755 29/04/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
756 28/04/2014 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 13.000 VNĐ sagotech
757 27/04/2014 1 ngày 457.000 ₫ Giá không đổi CARECOMPUTER
758 26/04/2014 1 ngày 457.000 ₫ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
759 25/04/2014 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 13.000 VNĐ sagotech
760 24/04/2014 1 ngày 457.000 ₫ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
761 23/04/2014 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 13.000 VNĐ hoangcodo
762 22/04/2014 4 ngày 457.000 ₫ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
763 18/04/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ hoangcodo
764 17/04/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
765 16/04/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ nguyenthao
766 15/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
767 14/04/2014 2 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
768 12/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
769 11/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
770 10/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
771 09/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
772 08/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
773 07/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ congtyanhlong
774 06/04/2014 1 ngày 550.000 ₫ Tăng 305.000 VNĐ fbccomputer
775 05/04/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 305.000 VNĐ daivietpc
776 04/04/2014 1 ngày 550.000 ₫ Giá không đổi fbccomputer
777 03/04/2014 1 ngày 550.000 ₫ Tăng 305.000 VNĐ fbccomputer
778 02/04/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ daivietpc
779 01/04/2014 1 ngày 485.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ nguyenthao
780 31/03/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 305.000 VNĐ daivietpc
781 30/03/2014 1 ngày 550.000 ₫ Tăng 305.000 VNĐ fbccomputer
782 29/03/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giá không đổi daivietpc
783 28/03/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 235.000 VNĐ daivietpc
784 27/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
785 26/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
786 25/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
787 24/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 265.000 VNĐ vitinhchicuong
788 23/03/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giá không đổi daivietpc
789 22/03/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 235.000 VNĐ daivietpc
790 21/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ minhhanhcomputer
791 20/03/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
792 19/03/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ tuanthancomputer
793 18/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ congtyanhlong
794 17/03/2014 1 ngày 650.000 ₫ Tăng 170.000 VNĐ hopthanhthinh
795 16/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
796 15/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
797 14/03/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ hoangcodo
798 13/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 141.000 VNĐ vitinhchicuong
799 12/03/2014 1 ngày 369.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ tugia
800 11/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
801 10/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
802 09/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
803 08/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
804 07/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
805 06/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
806 05/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
807 04/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 115.000 VNĐ minhhanhcomputer
808 03/03/2014 1 ngày 365.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
809 02/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ vitinhchicuong
810 01/03/2014 1 ngày 365.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
811 28/02/2014 1 ngày 365.000 ₫ Giảm 105.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
812 27/02/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
813 26/02/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
814 25/02/2014 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ hoangcodo
815 24/02/2014 1 ngày 69.000 ₫ Giảm 296.000 VNĐ maytinhtienphat
816 23/02/2014 1 ngày 365.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
817 22/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
818 21/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ congtyanhlong
819 20/02/2014 1 ngày 650.000 ₫ Tăng 170.000 VNĐ hopthanhthinh
820 19/02/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 170.000 VNĐ minhhanhcomputer
821 18/02/2014 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
822 17/02/2014 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
823 16/02/2014 1 ngày 650.000 ₫ Tăng 170.000 VNĐ hopthanhthinh
824 15/02/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
825 14/02/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ hoangcodo
826 13/02/2014 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ quocvycomputer
827 12/02/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
828 11/02/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
829 10/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
830 09/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
831 08/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vitinhchicuong
832 07/02/2014 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vitinhtinnhan
833 06/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vitinhchicuong
834 05/02/2014 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vitinhtinnhan
835 04/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 266.000 VNĐ congtyanhlong
836 03/02/2014 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 236.000 VNĐ tugia
837 02/02/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 236.000 VNĐ minhhanhcomputer
838 01/02/2014 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 236.000 VNĐ tugia
839 31/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
840 30/01/2014 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ vitinhtinnhan
841 29/01/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
842 28/01/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ minhthanhlaptop
843 27/01/2014 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ vitinhtinnhan
844 26/01/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ minhthanhlaptop
845 25/01/2014 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vitinhtinnhan
846 24/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 266.000 VNĐ vitinhchicuong
847 23/01/2014 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 266.000 VNĐ tugia
848 22/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
849 21/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
850 20/01/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi thienthao
851 19/01/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ thienthao
852 18/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
853 17/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 236.000 VNĐ minhhanhcomputer
854 16/01/2014 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 236.000 VNĐ tugia
855 15/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 236.000 VNĐ minhhanhcomputer
856 14/01/2014 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 236.000 VNĐ tugia
857 13/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
858 12/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
859 11/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
860 10/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
861 09/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
862 08/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
863 07/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
864 06/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
865 05/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
866 04/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
867 03/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
868 02/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
869 01/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
870 31/12/2013 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
871 30/12/2013 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
872 29/12/2013 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
873 28/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
874 27/12/2013 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thienthao
875 26/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
876 25/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ minhhanhcomputer
877 24/12/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ tkc_games
878 23/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
879 22/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
880 21/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
881 20/12/2013 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi thienthao
882 19/12/2013 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ thienthao
883 18/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Giá không đổi HC_Computer
884 17/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ HC_Computer
885 16/12/2013 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vitinhphuongnam
886 15/12/2013 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
887 14/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
888 13/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ minhhanhcomputer
889 12/12/2013 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ vitinhphuongnam
890 11/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ HC_Computer
891 10/12/2013 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ vitinhphuongnam
892 09/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ HC_Computer
893 08/12/2013 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ quocvycomputer
894 07/12/2013 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ thienancomputer
895 06/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Giá không đổi HC_Computer
896 05/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Giá không đổi HC_Computer
897 04/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ HC_Computer
898 03/12/2013 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ quocvycomputer
899 02/12/2013 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ congtyanhlong
900 01/12/2013 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ quocvycomputer
901 30/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
902 29/11/2013 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
903 28/11/2013 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ vitinhchicuong
904 27/11/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
905 26/11/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
906 25/11/2013 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
907 24/11/2013 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
908 23/11/2013 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vitinhchicuong
909 22/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ htcs
910 21/11/2013 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ quocvycomputer
911 20/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
912 19/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
913 18/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ htcs
914 17/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
915 16/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
916 15/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
917 14/11/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ coi120
918 13/11/2013 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ quocvycomputer
919 12/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
920 11/11/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
921 10/11/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ coi120
922 09/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
923 08/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
924 07/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ minhhanhcomputer
925 06/11/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
926 05/11/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ coi120
927 04/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
928 03/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
929 02/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
930 01/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ minhhanhcomputer
931 31/10/2013 1 ngày 530.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vietlongtme_hp
932 30/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
933 29/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ minhhanhcomputer
934 28/10/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
935 27/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
936 26/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
937 25/10/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ coi120
938 24/10/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ htcs
939 23/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
940 22/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
941 21/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
942 20/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
943 19/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
944 18/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
945 17/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
946 16/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
947 15/10/2013 3 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
948 12/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
949 11/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
950 10/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ cameralienphuong
951 09/10/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
952 08/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
953 07/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
954 06/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
955 05/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
956 04/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
957 03/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
958 02/10/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
959 01/10/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
960 30/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
961 29/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ coi120
962 28/09/2013 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ quocvycomputer
963 27/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ coi120
964 26/09/2013 1 ngày 490.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
965 25/09/2013 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ quocvycomputer
966 24/09/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
967 23/09/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ htcs
968 22/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
969 21/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
970 20/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ coi120
971 19/09/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
972 18/09/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
973 17/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
974 16/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
975 15/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
976 14/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
977 13/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
978 12/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
979 11/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
980 10/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
981 09/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
982 08/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
983 07/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
984 06/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ coi120
985 05/09/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
986 04/09/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
987 03/09/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ quocvycomputer
988 02/09/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
989 01/09/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
990 31/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
991 30/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
992 29/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
993 28/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
994 27/08/2013 7 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
995 20/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 156.000 VNĐ htcs
996 19/08/2013 1 ngày 244.000 ₫ Giá không đổi tugia
997 18/08/2013 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 186.000 VNĐ tugia
998 17/08/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 221.000 VNĐ quocvycomputer
999 16/08/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1000 15/08/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 161.000 VNĐ tugia
1001 14/08/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
1002 13/08/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
1003 12/08/2013 3 ngày 370.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ thaivinh
1004 09/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ htcs
1005 08/08/2013 2 ngày 385.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ thanhbinhjsc
1006 06/08/2013 11 ngày 400.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ htcs
1007 26/07/2013 3 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
1008 23/07/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
1009 22/07/2013 5 ngày 385.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ thanhbinhjsc
1010 17/07/2013 15 ngày 400.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ htcs
1011 02/07/2013 4 ngày 385.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ cameralienphuong
1012 28/06/2013 2 ngày 420.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ maytinhnangdong
1013 26/06/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
1014 25/06/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ cameralienphuong
1015 24/06/2013 1 ngày 420.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vitinhphuongnam
1016 23/06/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
1017 22/06/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
1018 21/06/2013 1 ngày 385.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ cameralienphuong
1019 20/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1020 19/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ vitinhchicuong
1021 18/06/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
1022 17/06/2013 1 ngày 410.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maigiangcomputer
1023 16/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1024 15/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ vitinhchicuong
1025 14/06/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
1026 13/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi tkc_games
1027 12/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi tkc_games
1028 11/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi tkc_games
1029 10/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
1030 09/06/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1031 08/06/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1032 07/06/2013 3 ngày 209.000 ₫ Giảm 221.000 VNĐ tugia
1033 04/06/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ quocvycomputer
1034 03/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
1035 02/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ minhthanhlaptop
1036 01/06/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giá không đổi linhkienso1
1037 31/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giá không đổi linhkienso1
1038 30/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
1039 29/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ quocvycomputer
1040 28/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giá không đổi linhkienso1
1041 27/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
1042 26/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
1043 25/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
1044 24/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
1045 23/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ quocvycomputer
1046 22/05/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ vitinhchicuong
1047 21/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
1048 20/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ quocvycomputer
1049 19/05/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ minhthanhlaptop
1050 18/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
1051 17/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
1052 16/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
1053 15/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
1054 14/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
1055 13/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ quocvycomputer
1056 12/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
1057 11/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
1058 10/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ quocvycomputer
1059 09/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
1060 08/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
1061 07/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ quocvycomputer
1062 06/05/2013 1 ngày 410.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maigiangcomputer
1063 05/05/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
1064 04/05/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ minhthanhlaptop
1065 03/05/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
1066 02/05/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
1067 01/05/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
1068 30/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
1069 29/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
1070 28/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
1071 27/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
1072 26/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
1073 25/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
1074 24/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
1075 23/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
1076 22/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maigiangcomputer
1077 21/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ minhthanhlaptop
1078 20/04/2013 1 ngày 240.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ vitinhphuongnam
1079 19/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1080 18/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
1081 17/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi tkc_games
1082 16/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
1083 15/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
1084 14/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
1085 13/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1086 12/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1087 11/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
1088 10/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
1089 09/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
1090 08/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
1091 07/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
1092 06/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1093 05/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ vitinhchicuong
1094 04/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1095 03/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1096 02/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1097 01/04/2013 2 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1098 30/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1099 29/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1100 28/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1101 27/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1102 26/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1103 25/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1104 24/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1105 23/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1106 22/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ tugia
1107 21/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ HDstore
1108 20/03/2013 1 ngày 240.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ tuanthancomputer
1109 19/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 41.000 VNĐ tugia
1110 18/03/2013 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
1111 17/03/2013 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
1112 16/03/2013 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 41.000 VNĐ minhthanhlaptop
1113 15/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1114 14/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 41.000 VNĐ tugia
1115 13/03/2013 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ minhthanhlaptop
1116 12/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tamnhinpc
1117 11/03/2013 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 41.000 VNĐ minhthanhlaptop
1118 10/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ tugia
1119 09/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 141.000 VNĐ tamnhinpc
1120 08/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ tugia
1121 07/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tamnhinpc
1122 06/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi HDstore
1123 05/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 141.000 VNĐ HDstore
1124 04/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1125 03/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1126 02/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1127 01/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1128 28/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1129 27/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1130 26/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1131 25/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1132 24/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1133 23/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1134 22/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1135 21/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 66.000 VNĐ tugia
1136 20/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
1137 19/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
1138 18/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1139 17/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1140 16/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 66.000 VNĐ tugia
1141 15/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
1142 14/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
1143 13/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
1144 12/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
1145 11/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1146 10/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ tugia
1147 09/02/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 75.000 VNĐ HDstore
1148 08/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
1149 07/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
1150 06/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1151 05/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1152 04/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1153 03/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 66.000 VNĐ tugia
1154 02/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ baonhi258
1155 01/02/2013 1 ngày 305.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1156 31/01/2013 1 ngày 305.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1157 30/01/2013 1 ngày 305.000 ₫ Tăng 96.000 VNĐ vitinhchicuong
1158 29/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 66.000 VNĐ tugia
1159 28/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ baonhi258
1160 27/01/2013 1 ngày 305.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
1161 26/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
1162 25/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
1163 24/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
1164 23/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
1165 22/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1166 21/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1167 20/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
1168 19/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
1169 18/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
1170 17/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi ductinpc105
1171 16/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi ductinpc105
1172 15/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ductinpc105
1173 14/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
1174 13/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 71.000 VNĐ tugia
1175 12/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ ductinpc105
1176 11/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vitinhchicuong
1177 10/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
1178 09/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 66.000 VNĐ tugia
1179 08/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
1180 07/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
1181 06/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ baonhi258
1182 05/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
1183 04/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 71.000 VNĐ ductinpc105
1184 03/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 71.000 VNĐ tugia
1185 02/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi ductinpc105
1186 01/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi ductinpc105
1187 31/12/2012 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ ductinpc105
1188 30/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
1189 29/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1190 28/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1191 27/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
1192 26/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1193 25/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1194 24/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1195 23/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1196 22/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
1197 21/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1198 20/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1199 19/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1200 18/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1201 17/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1202 16/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
1203 15/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
1204 14/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1205 13/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1206 12/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1207 11/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 61.000 VNĐ tugia
1208 10/12/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1209 09/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
1210 08/12/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 61.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1211 07/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
1212 06/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
1213 05/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
1214 04/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
1215 03/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1216 02/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1217 01/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 61.000 VNĐ tugia
1218 30/11/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1219 29/11/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 61.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1220 28/11/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
1221 27/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
1222 26/11/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1223 25/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1224 24/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1225 23/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ vitinhchicuong
1226 22/11/2012 1 ngày 210.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ tamnhinpc
1227 21/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
1228 20/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhthanhcomputer
1229 19/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
1230 18/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tuanthancomputer
1231 17/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhthanhcomputer
1232 16/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
1233 15/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tuanthancomputer
1234 14/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
1235 13/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
1236 12/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhthanhcomputer
1237 11/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
1238 10/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
1239 09/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
1240 08/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
1241 07/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ tuanthancomputer
1242 06/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vitinhphuongnam
1243 05/11/2012 1 ngày 295.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
1244 04/11/2012 1 ngày 295.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
1245 03/11/2012 1 ngày 295.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
1246 02/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vitinhphuongnam
1247 01/11/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
1248 31/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
1249 30/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
1250 29/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
1251 28/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
1252 27/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
1253 26/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ maytinhnangdong
1254 25/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ phuckhangcomputer
1255 24/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vitinhchicuong
1256 23/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ phuckhangcomputer
1257 22/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vitinhchicuong
1258 21/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
1259 20/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
1260 19/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ phuckhangcomputer
1261 18/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1262 17/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vitinhchicuong
1263 16/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
1264 15/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
1265 14/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ phuckhangcomputer
1266 13/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
1267 12/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
1268 11/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
1269 10/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1270 09/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1271 08/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vitinhchicuong
1272 07/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
1273 06/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
1274 05/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1275 04/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vitinhchicuong
1276 03/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ congtyanhlong
1277 02/10/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ maytinhnangdong
1278 01/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ vitinhchicuong
1279 30/09/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
1280 29/09/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
1281 28/09/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ maytinhnangdong
1282 27/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1283 26/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1284 25/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1285 24/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1286 23/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1287 22/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1288 21/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
1289 20/09/2012 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
1290 19/09/2012 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
1291 18/09/2012 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ baonhi258
1292 17/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1293 16/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1294 15/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
1295 14/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1296 13/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1297 12/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
1298 11/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1299 10/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1300 09/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
1301 08/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1302 07/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1303 06/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1304 05/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
1305 04/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
1306 03/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1307 02/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
1308 01/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1309 31/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1310 30/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1311 29/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1312 28/08/2012 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ phuckhangcomputer
1313 27/08/2012 3 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1314 24/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1315 23/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1316 22/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1317 21/08/2012 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ phuckhangcomputer
1318 20/08/2012 2 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1319 18/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1320 17/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1321 16/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1322 15/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1323 14/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tinhockhaiminh
1324 13/08/2012 2 ngày 320.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ linhkienmaytinhonline
1325 11/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1326 10/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1327 09/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1328 08/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 108.000 VNĐ vienthongvannguyen
1329 07/08/2012 1 ngày 378.000 ₫ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
1330 06/08/2012 2 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1331 04/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1332 03/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1333 02/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1334 01/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1335 31/07/2012 1 ngày 300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ thanhbinhjsc
1336 30/07/2012 2 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1337 28/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1338 27/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1339 26/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1340 25/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 108.000 VNĐ tinhockhaiminh
1341 24/07/2012 1 ngày 378.000 ₫ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
1342 23/07/2012 3 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1343 20/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1344 19/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1345 18/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 108.000 VNĐ vienthongvannguyen
1346 17/07/2012 1 ngày 378.000 ₫ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
1347 16/07/2012 3 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1348 13/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 108.000 VNĐ vienthongvannguyen
1349 12/07/2012 1 ngày 378.000 ₫ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
1350 11/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1351 10/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1352 09/07/2012 2 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1353 07/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1354 06/07/2012 3 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1355 03/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
1356 02/07/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1357 01/07/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1358 30/06/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
1359 29/06/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1360 28/06/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1361 27/06/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1362 26/06/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
1363 25/06/2012 265.000 ₫ vitinhchicuong
Có tổng cộng 1.363 thay đổi giá của sản phẩm Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600 đã được hệ thống ghi lại.