• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 23/07/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
2 22/07/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ minhhanhcomputer
3 21/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi anphong
4 20/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi anphong
5 19/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi anphong
6 18/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi anphong
7 17/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
8 16/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
9 15/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
10 14/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
11 13/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
12 12/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
13 11/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
14 10/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ thienancomputer
15 09/07/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
16 08/07/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
17 07/07/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
18 06/07/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
19 05/07/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ nguyenthao
20 04/07/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
21 03/07/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
22 02/07/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ hoangcodo
23 01/07/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi anphong
24 30/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi anphong
25 29/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi anphong
26 28/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi anphong
27 27/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi anphong
28 26/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi anphong
29 25/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi anphong
30 24/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
31 23/06/2014 2 ngày 485.000 VNĐ Tăng 28.000 VNĐ nguyenthao
32 21/06/2014 1 ngày 457.000 VNĐ Giảm 28.000 VNĐ CARECOMPUTER
33 20/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
34 19/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
35 18/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
36 17/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi anphong
37 16/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giảm 25.000 VNĐ anphong
38 15/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
39 14/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
40 13/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
41 12/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
42 11/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
43 10/06/2014 1 ngày 515.000 VNĐ Tăng 155.000 VNĐ networkviet
44 09/06/2014 1 ngày 360.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
45 08/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
46 07/06/2014 3 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
47 04/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
48 03/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
49 02/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
50 01/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ vitinhchicuong
51 31/05/2014 10 ngày 530.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ vietlongtme_hp
52 21/05/2014 2 ngày 470.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
53 19/05/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ hoangcodo
54 18/05/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
55 17/05/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
56 16/05/2014 9 ngày 485.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ nguyenthao
57 07/05/2014 4 ngày 470.000 VNĐ Tăng 13.000 VNĐ hoangcodo
58 03/05/2014 1 ngày 457.000 VNĐ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
59 02/05/2014 3 ngày 470.000 VNĐ Giá không đổi sagotech
60 29/04/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giá không đổi sagotech
61 28/04/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Tăng 13.000 VNĐ sagotech
62 27/04/2014 1 ngày 457.000 VNĐ Giá không đổi CARECOMPUTER
63 26/04/2014 1 ngày 457.000 VNĐ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
64 25/04/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Tăng 13.000 VNĐ sagotech
65 24/04/2014 1 ngày 457.000 VNĐ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
66 23/04/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Tăng 13.000 VNĐ hoangcodo
67 22/04/2014 4 ngày 457.000 VNĐ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
68 18/04/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ hoangcodo
69 17/04/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
70 16/04/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giảm 25.000 VNĐ nguyenthao
71 15/04/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
72 14/04/2014 2 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
73 12/04/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
74 11/04/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
75 10/04/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
76 09/04/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
77 08/04/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
78 07/04/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ congtyanhlong
79 06/04/2014 1 ngày 550.000 VNĐ Tăng 305.000 VNĐ fbccomputer
80 05/04/2014 1 ngày 245.000 VNĐ Giảm 305.000 VNĐ daivietpc
81 04/04/2014 1 ngày 550.000 VNĐ Giá không đổi fbccomputer
82 03/04/2014 1 ngày 550.000 VNĐ Tăng 305.000 VNĐ fbccomputer
83 02/04/2014 1 ngày 245.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ daivietpc
84 01/04/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ nguyenthao
85 31/03/2014 1 ngày 245.000 VNĐ Giảm 305.000 VNĐ daivietpc
86 30/03/2014 1 ngày 550.000 VNĐ Tăng 305.000 VNĐ fbccomputer
87 29/03/2014 1 ngày 245.000 VNĐ Giá không đổi daivietpc
88 28/03/2014 1 ngày 245.000 VNĐ Giảm 235.000 VNĐ daivietpc
89 27/03/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
90 26/03/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
91 25/03/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
92 24/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 265.000 VNĐ vitinhchicuong
93 23/03/2014 1 ngày 245.000 VNĐ Giá không đổi daivietpc
94 22/03/2014 1 ngày 245.000 VNĐ Giảm 235.000 VNĐ daivietpc
95 21/03/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ minhhanhcomputer
96 20/03/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
97 19/03/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ tuanthancomputer
98 18/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ congtyanhlong
99 17/03/2014 1 ngày 650.000 VNĐ Tăng 170.000 VNĐ hopthanhthinh
100 16/03/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi cttcomputer
101 15/03/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
102 14/03/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ hoangcodo
103 13/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 141.000 VNĐ vitinhchicuong
104 12/03/2014 1 ngày 369.000 VNĐ Giảm 141.000 VNĐ tugia
105 11/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
106 10/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
107 09/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
108 08/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
109 07/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
110 06/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
111 05/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
112 04/03/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 115.000 VNĐ minhhanhcomputer
113 03/03/2014 1 ngày 365.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
114 02/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ vitinhchicuong
115 01/03/2014 1 ngày 365.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
116 28/02/2014 1 ngày 365.000 VNĐ Giảm 105.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
117 27/02/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
118 26/02/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
119 25/02/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Tăng 401.000 VNĐ hoangcodo
120 24/02/2014 1 ngày 69.000 VNĐ Giảm 296.000 VNĐ maytinhtienphat
121 23/02/2014 1 ngày 365.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
122 22/02/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
123 21/02/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ congtyanhlong
124 20/02/2014 1 ngày 650.000 VNĐ Tăng 170.000 VNĐ hopthanhthinh
125 19/02/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 170.000 VNĐ minhhanhcomputer
126 18/02/2014 1 ngày 650.000 VNĐ Giá không đổi hopthanhthinh
127 17/02/2014 1 ngày 650.000 VNĐ Giá không đổi hopthanhthinh
128 16/02/2014 1 ngày 650.000 VNĐ Tăng 170.000 VNĐ hopthanhthinh
129 15/02/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
130 14/02/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ hoangcodo
131 13/02/2014 1 ngày 490.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ quocvycomputer
132 12/02/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
133 11/02/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
134 10/02/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
135 09/02/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
136 08/02/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vitinhchicuong
137 07/02/2014 1 ngày 490.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ vitinhtinnhan
138 06/02/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vitinhchicuong
139 05/02/2014 1 ngày 490.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ vitinhtinnhan
140 04/02/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 266.000 VNĐ congtyanhlong
141 03/02/2014 1 ngày 244.000 VNĐ Giảm 236.000 VNĐ tugia
142 02/02/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 236.000 VNĐ minhhanhcomputer
143 01/02/2014 1 ngày 244.000 VNĐ Giảm 236.000 VNĐ tugia
144 31/01/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
145 30/01/2014 1 ngày 490.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ vitinhtinnhan
146 29/01/2014 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
147 28/01/2014 1 ngày 360.000 VNĐ Giảm 130.000 VNĐ minhthanhlaptop
148 27/01/2014 1 ngày 490.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ vitinhtinnhan
149 26/01/2014 1 ngày 360.000 VNĐ Giảm 130.000 VNĐ minhthanhlaptop
150 25/01/2014 1 ngày 490.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ vitinhtinnhan
151 24/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 266.000 VNĐ vitinhchicuong
152 23/01/2014 1 ngày 244.000 VNĐ Giảm 266.000 VNĐ tugia
153 22/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
154 21/01/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
155 20/01/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giá không đổi thienthao
156 19/01/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ thienthao
157 18/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
158 17/01/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 236.000 VNĐ minhhanhcomputer
159 16/01/2014 1 ngày 244.000 VNĐ Giảm 236.000 VNĐ tugia
160 15/01/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 236.000 VNĐ minhhanhcomputer
161 14/01/2014 1 ngày 244.000 VNĐ Giảm 236.000 VNĐ tugia
162 13/01/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
163 12/01/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
164 11/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
165 10/01/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
166 09/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
167 08/01/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
168 07/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
169 06/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
170 05/01/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
171 04/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
172 03/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
173 02/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
174 01/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
175 31/12/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
176 30/12/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
177 29/12/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
178 28/12/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
179 27/12/2013 1 ngày 470.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thienthao
180 26/12/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
181 25/12/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ minhhanhcomputer
182 24/12/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giảm 120.000 VNĐ tkc_games
183 23/12/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
184 22/12/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
185 21/12/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
186 20/12/2013 1 ngày 470.000 VNĐ Giá không đổi thienthao
187 19/12/2013 1 ngày 470.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ thienthao
188 18/12/2013 1 ngày 580.000 VNĐ Giá không đổi HC_Computer
189 17/12/2013 1 ngày 580.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ HC_Computer
190 16/12/2013 1 ngày 500.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vitinhphuongnam
191 15/12/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
192 14/12/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
193 13/12/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ minhhanhcomputer
194 12/12/2013 1 ngày 500.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ vitinhphuongnam
195 11/12/2013 1 ngày 580.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ HC_Computer
196 10/12/2013 1 ngày 500.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ vitinhphuongnam
197 09/12/2013 1 ngày 580.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ HC_Computer
198 08/12/2013 1 ngày 490.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ quocvycomputer
199 07/12/2013 1 ngày 500.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ thienancomputer
200 06/12/2013 1 ngày 580.000 VNĐ Giá không đổi HC_Computer
201 05/12/2013 1 ngày 580.000 VNĐ Giá không đổi HC_Computer
202 04/12/2013 1 ngày 580.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ HC_Computer
203 03/12/2013 1 ngày 490.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ quocvycomputer
204 02/12/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ congtyanhlong
205 01/12/2013 1 ngày 490.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ quocvycomputer
206 30/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
207 29/11/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
208 28/11/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ vitinhchicuong
209 27/11/2013 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
210 26/11/2013 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
211 25/11/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
212 24/11/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
213 23/11/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ vitinhchicuong
214 22/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ htcs
215 21/11/2013 1 ngày 490.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ quocvycomputer
216 20/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
217 19/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
218 18/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ htcs
219 17/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
220 16/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
221 15/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
222 14/11/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ coi120
223 13/11/2013 1 ngày 490.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ quocvycomputer
224 12/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
225 11/11/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
226 10/11/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ coi120
227 09/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
228 08/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
229 07/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ minhhanhcomputer
230 06/11/2013 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
231 05/11/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ coi120
232 04/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
233 03/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
234 02/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
235 01/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ minhhanhcomputer
236 31/10/2013 1 ngày 530.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vietlongtme_hp
237 30/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
238 29/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ minhhanhcomputer
239 28/10/2013 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
240 27/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
241 26/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
242 25/10/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ coi120
243 24/10/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ htcs
244 23/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
245 22/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
246 21/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
247 20/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
248 19/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
249 18/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
250 17/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
251 16/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
252 15/10/2013 3 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
253 12/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
254 11/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
255 10/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ cameralienphuong
256 09/10/2013 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
257 08/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
258 07/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
259 06/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
260 05/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
261 04/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
262 03/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
263 02/10/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
264 01/10/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
265 30/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
266 29/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ coi120
267 28/09/2013 1 ngày 490.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ quocvycomputer
268 27/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ coi120
269 26/09/2013 1 ngày 490.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
270 25/09/2013 1 ngày 490.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ quocvycomputer
271 24/09/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
272 23/09/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giảm 120.000 VNĐ htcs
273 22/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
274 21/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
275 20/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Tăng 280.000 VNĐ coi120
276 19/09/2013 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
277 18/09/2013 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
278 17/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
279 16/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
280 15/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
281 14/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
282 13/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
283 12/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
284 11/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
285 10/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
286 09/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
287 08/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
288 07/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
289 06/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ coi120
290 05/09/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
291 04/09/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
292 03/09/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ quocvycomputer
293 02/09/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
294 01/09/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
295 31/08/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
296 30/08/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
297 29/08/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
298 28/08/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
299 27/08/2013 7 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
300 20/08/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 156.000 VNĐ htcs
301 19/08/2013 1 ngày 244.000 VNĐ Giá không đổi tugia
302 18/08/2013 1 ngày 244.000 VNĐ Giảm 186.000 VNĐ tugia
303 17/08/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Tăng 221.000 VNĐ quocvycomputer
304 16/08/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
305 15/08/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 161.000 VNĐ tugia
306 14/08/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi thaivinh
307 13/08/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi thaivinh
308 12/08/2013 3 ngày 370.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ thaivinh
309 09/08/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ htcs
310 08/08/2013 2 ngày 385.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ thanhbinhjsc
311 06/08/2013 11 ngày 400.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ htcs
312 26/07/2013 3 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
313 23/07/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
314 22/07/2013 5 ngày 385.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ thanhbinhjsc
315 17/07/2013 15 ngày 400.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ htcs
316 02/07/2013 4 ngày 385.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ cameralienphuong
317 28/06/2013 2 ngày 420.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ maytinhnangdong
318 26/06/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
319 25/06/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ cameralienphuong
320 24/06/2013 1 ngày 420.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ vitinhphuongnam
321 23/06/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
322 22/06/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
323 21/06/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Tăng 25.000 VNĐ cameralienphuong
324 20/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
325 19/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ vitinhchicuong
326 18/06/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
327 17/06/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ maigiangcomputer
328 16/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
329 15/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ vitinhchicuong
330 14/06/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ tugia
331 13/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi tkc_games
332 12/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi tkc_games
333 11/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi tkc_games
334 10/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
335 09/06/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
336 08/06/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
337 07/06/2013 3 ngày 209.000 VNĐ Giảm 221.000 VNĐ tugia
338 04/06/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ quocvycomputer
339 03/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
340 02/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ minhthanhlaptop
341 01/06/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giá không đổi linhkienso1
342 31/05/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giá không đổi linhkienso1
343 30/05/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
344 29/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Tăng 230.000 VNĐ quocvycomputer
345 28/05/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giá không đổi linhkienso1
346 27/05/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
347 26/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
348 25/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
349 24/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
350 23/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ quocvycomputer
351 22/05/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ vitinhchicuong
352 21/05/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
353 20/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ quocvycomputer
354 19/05/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ minhthanhlaptop
355 18/05/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
356 17/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
357 16/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
358 15/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
359 14/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
360 13/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Tăng 230.000 VNĐ quocvycomputer
361 12/05/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
362 11/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
363 10/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Tăng 230.000 VNĐ quocvycomputer
364 09/05/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
365 08/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
366 07/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ quocvycomputer
367 06/05/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ maigiangcomputer
368 05/05/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
369 04/05/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ minhthanhlaptop
370 03/05/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
371 02/05/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
372 01/05/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
373 30/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
374 29/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
375 28/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
376 27/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
377 26/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
378 25/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
379 24/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
380 23/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
381 22/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ maigiangcomputer
382 21/04/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ minhthanhlaptop
383 20/04/2013 1 ngày 240.000 VNĐ Tăng 31.000 VNĐ vitinhphuongnam
384 19/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
385 18/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ tugia
386 17/04/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi tkc_games
387 16/04/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
388 15/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ tugia
389 14/04/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
390 13/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
391 12/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
392 11/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ tugia
393 10/04/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
394 09/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ tugia
395 08/04/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
396 07/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ tugia
397 06/04/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
398 05/04/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ vitinhchicuong
399 04/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
400 03/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
401 02/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
402 01/04/2013 2 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
403 30/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
404 29/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
405 28/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
406 27/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
407 26/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
408 25/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
409 24/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
410 23/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
411 22/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 141.000 VNĐ tugia
412 21/03/2013 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ HDstore
413 20/03/2013 1 ngày 240.000 VNĐ Tăng 31.000 VNĐ tuanthancomputer
414 19/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 41.000 VNĐ tugia
415 18/03/2013 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
416 17/03/2013 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
417 16/03/2013 1 ngày 250.000 VNĐ Tăng 41.000 VNĐ minhthanhlaptop
418 15/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
419 14/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 41.000 VNĐ tugia
420 13/03/2013 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ minhthanhlaptop
421 12/03/2013 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tamnhinpc
422 11/03/2013 1 ngày 250.000 VNĐ Tăng 41.000 VNĐ minhthanhlaptop
423 10/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 141.000 VNĐ tugia
424 09/03/2013 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 141.000 VNĐ tamnhinpc
425 08/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 141.000 VNĐ tugia
426 07/03/2013 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tamnhinpc
427 06/03/2013 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi HDstore
428 05/03/2013 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 141.000 VNĐ HDstore
429 04/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
430 03/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
431 02/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
432 01/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
433 28/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
434 27/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
435 26/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
436 25/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
437 24/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
438 23/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
439 22/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
440 21/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 66.000 VNĐ tugia
441 20/02/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
442 19/02/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
443 18/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
444 17/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
445 16/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 66.000 VNĐ tugia
446 15/02/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
447 14/02/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
448 13/02/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
449 12/02/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
450 11/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
451 10/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 141.000 VNĐ tugia
452 09/02/2013 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 75.000 VNĐ HDstore
453 08/02/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
454 07/02/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
455 06/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
456 05/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
457 04/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
458 03/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 66.000 VNĐ tugia
459 02/02/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ baonhi258
460 01/02/2013 1 ngày 305.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
461 31/01/2013 1 ngày 305.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
462 30/01/2013 1 ngày 305.000 VNĐ Tăng 96.000 VNĐ vitinhchicuong
463 29/01/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 66.000 VNĐ tugia
464 28/01/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ baonhi258
465 27/01/2013 1 ngày 305.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
466 26/01/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
467 25/01/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
468 24/01/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
469 23/01/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 56.000 VNĐ tugia
470 22/01/2013 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
471 21/01/2013 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
472 20/01/2013 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
473 19/01/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 56.000 VNĐ tugia
474 18/01/2013 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
475 17/01/2013 1 ngày 280.000 VNĐ Giá không đổi ductinpc105
476 16/01/2013 1 ngày 280.000 VNĐ Giá không đổi ductinpc105
477 15/01/2013 1 ngày 280.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ ductinpc105
478 14/01/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
479 13/01/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 71.000 VNĐ tugia
480 12/01/2013 1 ngày 280.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ ductinpc105
481 11/01/2013 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vitinhchicuong
482 10/01/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
483 09/01/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 66.000 VNĐ tugia
484 08/01/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
485 07/01/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
486 06/01/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ baonhi258
487 05/01/2013 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
488 04/01/2013 1 ngày 280.000 VNĐ Tăng 71.000 VNĐ ductinpc105
489 03/01/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 71.000 VNĐ tugia
490 02/01/2013 1 ngày 280.000 VNĐ Giá không đổi ductinpc105
491 01/01/2013 1 ngày 280.000 VNĐ Giá không đổi ductinpc105
492 31/12/2012 1 ngày 280.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ ductinpc105
493 30/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
494 29/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
495 28/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
496 27/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 56.000 VNĐ tugia
497 26/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
498 25/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
499 24/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
500 23/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
501 22/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
502 21/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
503 20/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
504 19/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
505 18/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
506 17/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
507 16/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 56.000 VNĐ tugia
508 15/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
509 14/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
510 13/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
511 12/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
512 11/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 61.000 VNĐ tugia
513 10/12/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
514 09/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
515 08/12/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 61.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
516 07/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 56.000 VNĐ tugia
517 06/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
518 05/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 56.000 VNĐ tugia
519 04/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
520 03/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
521 02/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
522 01/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 61.000 VNĐ tugia
523 30/11/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
524 29/11/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 61.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
525 28/11/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 56.000 VNĐ tugia
526 27/11/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
527 26/11/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
528 25/11/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
529 24/11/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
530 23/11/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 55.000 VNĐ vitinhchicuong
531 22/11/2012 1 ngày 210.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ tamnhinpc
532 21/11/2012 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
533 20/11/2012 1 ngày 250.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhthanhcomputer
534 19/11/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
535 18/11/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ tuanthancomputer
536 17/11/2012 1 ngày 250.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhthanhcomputer
537 16/11/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
538 15/11/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ tuanthancomputer
539 14/11/2012 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
540 13/11/2012 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
541 12/11/2012 1 ngày 250.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhthanhcomputer
542 11/11/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
543 10/11/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
544 09/11/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
545 08/11/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
546 07/11/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 25.000 VNĐ tuanthancomputer
547 06/11/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vitinhphuongnam
548 05/11/2012 1 ngày 295.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
549 04/11/2012 1 ngày 295.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
550 03/11/2012 1 ngày 295.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
551 02/11/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ vitinhphuongnam
552 01/11/2012 1 ngày 225.000 VNĐ Giá không đổi maytinhnangdong
553 31/10/2012 1 ngày 225.000 VNĐ Giá không đổi maytinhnangdong
554 30/10/2012 1 ngày 225.000 VNĐ Giá không đổi maytinhnangdong
555 29/10/2012 1 ngày 225.000 VNĐ Giá không đổi maytinhnangdong
556 28/10/2012 1 ngày 225.000 VNĐ Giá không đổi maytinhnangdong
557 27/10/2012 1 ngày 225.000 VNĐ Giá không đổi maytinhnangdong
558 26/10/2012 1 ngày 225.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ maytinhnangdong
559 25/10/2012 1 ngày 230.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ phuckhangcomputer
560 24/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ vitinhchicuong
561 23/10/2012 1 ngày 230.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ phuckhangcomputer
562 22/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ vitinhchicuong
563 21/10/2012 1 ngày 230.000 VNĐ Giá không đổi phuckhangcomputer
564 20/10/2012 1 ngày 230.000 VNĐ Giá không đổi phuckhangcomputer
565 19/10/2012 1 ngày 230.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ phuckhangcomputer
566 18/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
567 17/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ vitinhchicuong
568 16/10/2012 1 ngày 230.000 VNĐ Giá không đổi phuckhangcomputer
569 15/10/2012 1 ngày 230.000 VNĐ Giá không đổi phuckhangcomputer
570 14/10/2012 1 ngày 230.000 VNĐ Giảm 65.000 VNĐ phuckhangcomputer
571 13/10/2012 1 ngày 295.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
572 12/10/2012 1 ngày 295.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
573 11/10/2012 1 ngày 295.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
574 10/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
575 09/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
576 08/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vitinhchicuong
577 07/10/2012 1 ngày 295.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
578 06/10/2012 1 ngày 295.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
579 05/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
580 04/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vitinhchicuong
581 03/10/2012 1 ngày 295.000 VNĐ Tăng 55.000 VNĐ congtyanhlong
582 02/10/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 25.000 VNĐ maytinhnangdong
583 01/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 25.000 VNĐ vitinhchicuong
584 30/09/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi maytinhnangdong
585 29/09/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi maytinhnangdong
586 28/09/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ maytinhnangdong
587 27/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
588 26/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
589 25/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
590 24/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
591 23/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
592 22/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
593 21/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
594 20/09/2012 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
595 19/09/2012 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
596 18/09/2012 1 ngày 275.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ baonhi258
597 17/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
598 16/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
599 15/09/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
600 14/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
601 13/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
602 12/09/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
603 11/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
604 10/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
605 09/09/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
606 08/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
607 07/09/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
608 06/09/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
609 05/09/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
610 04/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
611 03/09/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
612 02/09/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
613 01/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
614 31/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
615 30/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
616 29/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
617 28/08/2012 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ phuckhangcomputer
618 27/08/2012 3 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
619 24/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
620 23/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
621 22/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
622 21/08/2012 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ phuckhangcomputer
623 20/08/2012 2 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
624 18/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
625 17/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
626 16/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
627 15/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
628 14/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tinhockhaiminh
629 13/08/2012 2 ngày 320.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ linhkienmaytinhonline
630 11/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
631 10/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
632 09/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
633 08/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giảm 108.000 VNĐ vienthongvannguyen
634 07/08/2012 1 ngày 378.000 VNĐ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
635 06/08/2012 2 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
636 04/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
637 03/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
638 02/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
639 01/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
640 31/07/2012 1 ngày 300.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ thanhbinhjsc
641 30/07/2012 2 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
642 28/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
643 27/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
644 26/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
645 25/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giảm 108.000 VNĐ tinhockhaiminh
646 24/07/2012 1 ngày 378.000 VNĐ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
647 23/07/2012 3 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
648 20/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
649 19/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
650 18/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giảm 108.000 VNĐ vienthongvannguyen
651 17/07/2012 1 ngày 378.000 VNĐ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
652 16/07/2012 3 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
653 13/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giảm 108.000 VNĐ vienthongvannguyen
654 12/07/2012 1 ngày 378.000 VNĐ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
655 11/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
656 10/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
657 09/07/2012 2 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
658 07/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
659 06/07/2012 3 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
660 03/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
661 02/07/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
662 01/07/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
663 30/06/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
664 29/06/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
665 28/06/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
666 27/06/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
667 26/06/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
668 25/06/2012 265.000 VNĐ vitinhchicuong
Có tổng cộng 668 thay đổi giá của sản phẩm Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện máy tính desktop > RAM (Desktop) (Ram desktop, Ram máy bàn, bộ nhớ trong desktop)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600 trong mục RAM (Desktop)