• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 04/05/2015 4 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
2 30/04/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
3 29/04/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ battery_laptop
4 28/04/2015 5 ngày 430.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ vitinhphuongnam
5 23/04/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ battery_laptop
6 22/04/2015 9 ngày 520.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ coi120
7 13/04/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ battery_laptop
8 12/04/2015 12 ngày 510.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ congtyanhlong
9 31/03/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
10 30/03/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ battery_laptop
11 29/03/2015 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
12 28/03/2015 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ maigiangcomputer
13 27/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ namhaicomputer
14 26/03/2015 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ maigiangcomputer
15 25/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
16 24/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
17 23/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
18 22/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
19 21/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
20 20/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ namhaicomputer
21 19/03/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ cttcomputer
22 18/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
23 17/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
24 16/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ congtyanhlong
25 15/03/2015 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tuanthancomputer
26 14/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ kqcomputer
27 13/03/2015 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 170.000 VNĐ tuanthancomputer
28 12/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
29 11/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
30 10/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
31 09/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
32 08/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ kqcomputer
33 07/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ namhaicomputer
34 06/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ kqcomputer
35 05/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
36 04/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
37 03/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
38 02/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
39 01/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ kqcomputer
40 28/02/2015 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
41 27/02/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
42 26/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
43 25/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ kqcomputer
44 24/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
45 23/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
46 22/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ kqcomputer
47 21/02/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
48 20/02/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
49 19/02/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
50 18/02/2015 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ minhhanhcomputer
51 17/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
52 16/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ kqcomputer
53 15/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
54 14/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
55 13/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
56 12/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ kqcomputer
57 11/02/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
58 10/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
59 09/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
60 08/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ kqcomputer
61 07/02/2015 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ minhhanhcomputer
62 06/02/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
63 05/02/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
64 04/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
65 03/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
66 02/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
67 01/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
68 31/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
69 30/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
70 29/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
71 28/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
72 27/01/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
73 26/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
74 25/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
75 24/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
76 23/01/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ minhhanhcomputer
77 22/01/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
78 21/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
79 20/01/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
80 19/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
81 18/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
82 17/01/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
83 16/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
84 15/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
85 14/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
86 13/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
87 12/01/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ namhaicomputer
88 11/01/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
89 10/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
90 09/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ congtyanhlong
91 08/01/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ tkc_games
92 07/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
93 06/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
94 05/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ congtyanhlong
95 04/01/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
96 03/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ congtyanhlong
97 02/01/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 55.000 VNĐ tkc_games
98 01/01/2015 1 ngày 415.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
99 31/12/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 55.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
100 30/12/2014 1 ngày 415.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ networkviet
101 29/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
102 28/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
103 27/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
104 26/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
105 25/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
106 24/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
107 23/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
108 22/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
109 21/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
110 20/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
111 19/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
112 18/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
113 17/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
114 16/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
115 15/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
116 14/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
117 13/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
118 12/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
119 11/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
120 10/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
121 09/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
122 08/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
123 07/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
124 06/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
125 05/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
126 04/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
127 03/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
128 02/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
129 01/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ namhaicomputer
130 30/11/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ tkc_games
131 29/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
132 28/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
133 27/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ vitinhchicuong
134 26/11/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ tkc_games
135 25/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
136 24/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
137 23/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
138 22/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vitinhchicuong
139 21/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
140 20/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
141 19/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
142 18/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
143 17/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
144 16/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
145 15/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
146 14/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
147 13/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
148 12/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
149 11/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
150 10/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
151 09/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
152 08/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
153 07/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
154 06/11/2014 2 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
155 04/11/2014 2 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
156 02/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
157 01/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
158 31/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
159 30/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
160 29/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bestbuysaigon
161 28/10/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
162 27/10/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
163 26/10/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
164 25/10/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
165 24/10/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
166 23/10/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
167 22/10/2014 2 ngày 510.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ congtyanhlong
168 20/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
169 19/10/2014 2 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
170 17/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
171 16/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
172 15/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
173 14/10/2014 2 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
174 12/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
175 11/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
176 10/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ thienancomputer
177 09/10/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ tuanthancomputer
178 08/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thienancomputer
179 07/10/2014 2 ngày 400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ htcs
180 05/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
181 04/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
182 03/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
183 02/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
184 01/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
185 30/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
186 29/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
187 28/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
188 27/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
189 26/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
190 25/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
191 24/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
192 23/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
193 22/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ thienancomputer
194 21/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
195 20/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
196 19/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
197 18/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 155.000 VNĐ tuanthancomputer
198 17/09/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 155.000 VNĐ anphong
199 16/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
200 15/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
201 14/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
202 13/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 155.000 VNĐ tuanthancomputer
203 12/09/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ anphong
204 11/09/2014 1 ngày 515.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ctytoantamtri
205 10/09/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
206 09/09/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ anphong
207 08/09/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
208 07/09/2014 3 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
209 04/09/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
210 03/09/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ anphong
211 02/09/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
212 01/09/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
213 31/08/2014 1 ngày 515.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ctytoantamtri
214 30/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
215 29/08/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ anphong
216 28/08/2014 1 ngày 515.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ ctytoantamtri
217 27/08/2014 1 ngày 525.000 ₫ Giá không đổi anphong
218 26/08/2014 1 ngày 525.000 ₫ Giá không đổi anphong
219 25/08/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ anphong
220 24/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
221 23/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
222 22/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vitinhchicuong
223 21/08/2014 2 ngày 500.000 ₫ Tăng 499.740 VNĐ bestbuysaigon
224 19/08/2014 2 ngày 260 ₫ Giảm 499.740 VNĐ tinhoc3quatao
225 17/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
226 16/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
227 15/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
228 14/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
229 13/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
230 12/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
231 11/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
232 10/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
233 09/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
234 08/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
235 07/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
236 06/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
237 05/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ anphong
238 04/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ congtyanhlong
239 03/08/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ tuanthancomputer
240 02/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ congtyanhlong
241 01/08/2014 1 ngày 515.000 ₫ Giá không đổi ctytoantamtri
242 31/07/2014 1 ngày 515.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ ctytoantamtri
243 30/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
244 29/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
245 28/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ thienancomputer
246 27/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
247 26/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
248 25/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
249 24/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
250 23/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
251 22/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ minhhanhcomputer
252 21/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
253 20/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
254 19/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
255 18/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
256 17/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
257 16/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
258 15/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
259 14/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
260 13/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
261 12/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
262 11/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
263 10/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ thienancomputer
264 09/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
265 08/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
266 07/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
267 06/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
268 05/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ nguyenthao
269 04/07/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
270 03/07/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
271 02/07/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ hoangcodo
272 01/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
273 30/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
274 29/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
275 28/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
276 27/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
277 26/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
278 25/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
279 24/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
280 23/06/2014 2 ngày 485.000 ₫ Tăng 28.000 VNĐ nguyenthao
281 21/06/2014 1 ngày 457.000 ₫ Giảm 28.000 VNĐ CARECOMPUTER
282 20/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
283 19/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
284 18/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
285 17/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
286 16/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ anphong
287 15/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
288 14/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
289 13/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
290 12/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
291 11/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
292 10/06/2014 1 ngày 515.000 ₫ Tăng 155.000 VNĐ networkviet
293 09/06/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
294 08/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
295 07/06/2014 3 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
296 04/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
297 03/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
298 02/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
299 01/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vitinhchicuong
300 31/05/2014 10 ngày 530.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ vietlongtme_hp
301 21/05/2014 2 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
302 19/05/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ hoangcodo
303 18/05/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
304 17/05/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
305 16/05/2014 9 ngày 485.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ nguyenthao
306 07/05/2014 4 ngày 470.000 ₫ Tăng 13.000 VNĐ hoangcodo
307 03/05/2014 1 ngày 457.000 ₫ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
308 02/05/2014 3 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
309 29/04/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
310 28/04/2014 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 13.000 VNĐ sagotech
311 27/04/2014 1 ngày 457.000 ₫ Giá không đổi CARECOMPUTER
312 26/04/2014 1 ngày 457.000 ₫ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
313 25/04/2014 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 13.000 VNĐ sagotech
314 24/04/2014 1 ngày 457.000 ₫ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
315 23/04/2014 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 13.000 VNĐ hoangcodo
316 22/04/2014 4 ngày 457.000 ₫ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
317 18/04/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ hoangcodo
318 17/04/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
319 16/04/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ nguyenthao
320 15/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
321 14/04/2014 2 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
322 12/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
323 11/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
324 10/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
325 09/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
326 08/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
327 07/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ congtyanhlong
328 06/04/2014 1 ngày 550.000 ₫ Tăng 305.000 VNĐ fbccomputer
329 05/04/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 305.000 VNĐ daivietpc
330 04/04/2014 1 ngày 550.000 ₫ Giá không đổi fbccomputer
331 03/04/2014 1 ngày 550.000 ₫ Tăng 305.000 VNĐ fbccomputer
332 02/04/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ daivietpc
333 01/04/2014 1 ngày 485.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ nguyenthao
334 31/03/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 305.000 VNĐ daivietpc
335 30/03/2014 1 ngày 550.000 ₫ Tăng 305.000 VNĐ fbccomputer
336 29/03/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giá không đổi daivietpc
337 28/03/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 235.000 VNĐ daivietpc
338 27/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
339 26/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
340 25/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
341 24/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 265.000 VNĐ vitinhchicuong
342 23/03/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giá không đổi daivietpc
343 22/03/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 235.000 VNĐ daivietpc
344 21/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ minhhanhcomputer
345 20/03/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
346 19/03/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ tuanthancomputer
347 18/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ congtyanhlong
348 17/03/2014 1 ngày 650.000 ₫ Tăng 170.000 VNĐ hopthanhthinh
349 16/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
350 15/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
351 14/03/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ hoangcodo
352 13/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 141.000 VNĐ vitinhchicuong
353 12/03/2014 1 ngày 369.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ tugia
354 11/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
355 10/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
356 09/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
357 08/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
358 07/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
359 06/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
360 05/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
361 04/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 115.000 VNĐ minhhanhcomputer
362 03/03/2014 1 ngày 365.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
363 02/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ vitinhchicuong
364 01/03/2014 1 ngày 365.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
365 28/02/2014 1 ngày 365.000 ₫ Giảm 105.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
366 27/02/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
367 26/02/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
368 25/02/2014 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ hoangcodo
369 24/02/2014 1 ngày 69.000 ₫ Giảm 296.000 VNĐ maytinhtienphat
370 23/02/2014 1 ngày 365.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
371 22/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
372 21/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ congtyanhlong
373 20/02/2014 1 ngày 650.000 ₫ Tăng 170.000 VNĐ hopthanhthinh
374 19/02/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 170.000 VNĐ minhhanhcomputer
375 18/02/2014 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
376 17/02/2014 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
377 16/02/2014 1 ngày 650.000 ₫ Tăng 170.000 VNĐ hopthanhthinh
378 15/02/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
379 14/02/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ hoangcodo
380 13/02/2014 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ quocvycomputer
381 12/02/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
382 11/02/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
383 10/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
384 09/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
385 08/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vitinhchicuong
386 07/02/2014 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vitinhtinnhan
387 06/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vitinhchicuong
388 05/02/2014 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vitinhtinnhan
389 04/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 266.000 VNĐ congtyanhlong
390 03/02/2014 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 236.000 VNĐ tugia
391 02/02/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 236.000 VNĐ minhhanhcomputer
392 01/02/2014 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 236.000 VNĐ tugia
393 31/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
394 30/01/2014 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ vitinhtinnhan
395 29/01/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
396 28/01/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ minhthanhlaptop
397 27/01/2014 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ vitinhtinnhan
398 26/01/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ minhthanhlaptop
399 25/01/2014 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vitinhtinnhan
400 24/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 266.000 VNĐ vitinhchicuong
401 23/01/2014 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 266.000 VNĐ tugia
402 22/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
403 21/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
404 20/01/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi thienthao
405 19/01/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ thienthao
406 18/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
407 17/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 236.000 VNĐ minhhanhcomputer
408 16/01/2014 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 236.000 VNĐ tugia
409 15/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 236.000 VNĐ minhhanhcomputer
410 14/01/2014 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 236.000 VNĐ tugia
411 13/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
412 12/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
413 11/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
414 10/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
415 09/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
416 08/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
417 07/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
418 06/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
419 05/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
420 04/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
421 03/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
422 02/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
423 01/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
424 31/12/2013 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
425 30/12/2013 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
426 29/12/2013 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
427 28/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
428 27/12/2013 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thienthao
429 26/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
430 25/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ minhhanhcomputer
431 24/12/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ tkc_games
432 23/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
433 22/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
434 21/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
435 20/12/2013 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi thienthao
436 19/12/2013 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ thienthao
437 18/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Giá không đổi HC_Computer
438 17/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ HC_Computer
439 16/12/2013 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vitinhphuongnam
440 15/12/2013 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
441 14/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
442 13/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ minhhanhcomputer
443 12/12/2013 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ vitinhphuongnam
444 11/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ HC_Computer
445 10/12/2013 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ vitinhphuongnam
446 09/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ HC_Computer
447 08/12/2013 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ quocvycomputer
448 07/12/2013 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ thienancomputer
449 06/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Giá không đổi HC_Computer
450 05/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Giá không đổi HC_Computer
451 04/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ HC_Computer
452 03/12/2013 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ quocvycomputer
453 02/12/2013 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ congtyanhlong
454 01/12/2013 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ quocvycomputer
455 30/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
456 29/11/2013 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
457 28/11/2013 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ vitinhchicuong
458 27/11/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
459 26/11/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
460 25/11/2013 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
461 24/11/2013 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
462 23/11/2013 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vitinhchicuong
463 22/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ htcs
464 21/11/2013 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ quocvycomputer
465 20/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
466 19/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
467 18/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ htcs
468 17/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
469 16/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
470 15/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
471 14/11/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ coi120
472 13/11/2013 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ quocvycomputer
473 12/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
474 11/11/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
475 10/11/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ coi120
476 09/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
477 08/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
478 07/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ minhhanhcomputer
479 06/11/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
480 05/11/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ coi120
481 04/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
482 03/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
483 02/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
484 01/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ minhhanhcomputer
485 31/10/2013 1 ngày 530.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vietlongtme_hp
486 30/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
487 29/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ minhhanhcomputer
488 28/10/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
489 27/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
490 26/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
491 25/10/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ coi120
492 24/10/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ htcs
493 23/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
494 22/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
495 21/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
496 20/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
497 19/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
498 18/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
499 17/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
500 16/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
501 15/10/2013 3 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
502 12/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
503 11/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
504 10/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ cameralienphuong
505 09/10/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
506 08/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
507 07/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
508 06/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
509 05/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
510 04/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
511 03/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
512 02/10/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
513 01/10/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
514 30/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
515 29/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ coi120
516 28/09/2013 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ quocvycomputer
517 27/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ coi120
518 26/09/2013 1 ngày 490.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
519 25/09/2013 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ quocvycomputer
520 24/09/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
521 23/09/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ htcs
522 22/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
523 21/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
524 20/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ coi120
525 19/09/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
526 18/09/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
527 17/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
528 16/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
529 15/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
530 14/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
531 13/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
532 12/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
533 11/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
534 10/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
535 09/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
536 08/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
537 07/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
538 06/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ coi120
539 05/09/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
540 04/09/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
541 03/09/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ quocvycomputer
542 02/09/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
543 01/09/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
544 31/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
545 30/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
546 29/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
547 28/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
548 27/08/2013 7 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
549 20/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 156.000 VNĐ htcs
550 19/08/2013 1 ngày 244.000 ₫ Giá không đổi tugia
551 18/08/2013 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 186.000 VNĐ tugia
552 17/08/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 221.000 VNĐ quocvycomputer
553 16/08/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
554 15/08/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 161.000 VNĐ tugia
555 14/08/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
556 13/08/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
557 12/08/2013 3 ngày 370.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ thaivinh
558 09/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ htcs
559 08/08/2013 2 ngày 385.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ thanhbinhjsc
560 06/08/2013 11 ngày 400.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ htcs
561 26/07/2013 3 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
562 23/07/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
563 22/07/2013 5 ngày 385.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ thanhbinhjsc
564 17/07/2013 15 ngày 400.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ htcs
565 02/07/2013 4 ngày 385.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ cameralienphuong
566 28/06/2013 2 ngày 420.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ maytinhnangdong
567 26/06/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
568 25/06/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ cameralienphuong
569 24/06/2013 1 ngày 420.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vitinhphuongnam
570 23/06/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
571 22/06/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
572 21/06/2013 1 ngày 385.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ cameralienphuong
573 20/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
574 19/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ vitinhchicuong
575 18/06/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
576 17/06/2013 1 ngày 410.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maigiangcomputer
577 16/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
578 15/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ vitinhchicuong
579 14/06/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
580 13/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi tkc_games
581 12/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi tkc_games
582 11/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi tkc_games
583 10/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
584 09/06/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
585 08/06/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
586 07/06/2013 3 ngày 209.000 ₫ Giảm 221.000 VNĐ tugia
587 04/06/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ quocvycomputer
588 03/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
589 02/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ minhthanhlaptop
590 01/06/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giá không đổi linhkienso1
591 31/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giá không đổi linhkienso1
592 30/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
593 29/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ quocvycomputer
594 28/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giá không đổi linhkienso1
595 27/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
596 26/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
597 25/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
598 24/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
599 23/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ quocvycomputer
600 22/05/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ vitinhchicuong
601 21/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
602 20/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ quocvycomputer
603 19/05/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ minhthanhlaptop
604 18/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
605 17/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
606 16/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
607 15/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
608 14/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
609 13/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ quocvycomputer
610 12/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
611 11/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
612 10/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ quocvycomputer
613 09/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
614 08/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
615 07/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ quocvycomputer
616 06/05/2013 1 ngày 410.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maigiangcomputer
617 05/05/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
618 04/05/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ minhthanhlaptop
619 03/05/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
620 02/05/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
621 01/05/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
622 30/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
623 29/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
624 28/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
625 27/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
626 26/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
627 25/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
628 24/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
629 23/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
630 22/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maigiangcomputer
631 21/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ minhthanhlaptop
632 20/04/2013 1 ngày 240.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ vitinhphuongnam
633 19/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
634 18/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
635 17/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi tkc_games
636 16/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
637 15/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
638 14/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
639 13/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
640 12/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
641 11/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
642 10/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
643 09/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
644 08/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
645 07/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
646 06/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
647 05/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ vitinhchicuong
648 04/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
649 03/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
650 02/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
651 01/04/2013 2 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
652 30/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
653 29/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
654 28/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
655 27/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
656 26/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
657 25/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
658 24/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
659 23/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
660 22/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ tugia
661 21/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ HDstore
662 20/03/2013 1 ngày 240.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ tuanthancomputer
663 19/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 41.000 VNĐ tugia
664 18/03/2013 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
665 17/03/2013 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
666 16/03/2013 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 41.000 VNĐ minhthanhlaptop
667 15/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
668 14/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 41.000 VNĐ tugia
669 13/03/2013 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ minhthanhlaptop
670 12/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tamnhinpc
671 11/03/2013 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 41.000 VNĐ minhthanhlaptop
672 10/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ tugia
673 09/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 141.000 VNĐ tamnhinpc
674 08/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ tugia
675 07/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tamnhinpc
676 06/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi HDstore
677 05/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 141.000 VNĐ HDstore
678 04/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
679 03/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
680 02/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
681 01/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
682 28/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
683 27/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
684 26/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
685 25/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
686 24/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
687 23/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
688 22/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
689 21/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 66.000 VNĐ tugia
690 20/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
691 19/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
692 18/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
693 17/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
694 16/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 66.000 VNĐ tugia
695 15/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
696 14/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
697 13/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
698 12/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
699 11/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
700 10/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ tugia
701 09/02/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 75.000 VNĐ HDstore
702 08/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
703 07/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
704 06/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
705 05/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
706 04/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
707 03/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 66.000 VNĐ tugia
708 02/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ baonhi258
709 01/02/2013 1 ngày 305.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
710 31/01/2013 1 ngày 305.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
711 30/01/2013 1 ngày 305.000 ₫ Tăng 96.000 VNĐ vitinhchicuong
712 29/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 66.000 VNĐ tugia
713 28/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ baonhi258
714 27/01/2013 1 ngày 305.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
715 26/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
716 25/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
717 24/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
718 23/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
719 22/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
720 21/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
721 20/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
722 19/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
723 18/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
724 17/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi ductinpc105
725 16/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi ductinpc105
726 15/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ductinpc105
727 14/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
728 13/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 71.000 VNĐ tugia
729 12/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ ductinpc105
730 11/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vitinhchicuong
731 10/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
732 09/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 66.000 VNĐ tugia
733 08/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
734 07/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
735 06/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ baonhi258
736 05/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
737 04/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 71.000 VNĐ ductinpc105
738 03/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 71.000 VNĐ tugia
739 02/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi ductinpc105
740 01/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi ductinpc105
741 31/12/2012 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ ductinpc105
742 30/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
743 29/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
744 28/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
745 27/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
746 26/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
747 25/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
748 24/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
749 23/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
750 22/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
751 21/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
752 20/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
753 19/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
754 18/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
755 17/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
756 16/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
757 15/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
758 14/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
759 13/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
760 12/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
761 11/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 61.000 VNĐ tugia
762 10/12/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
763 09/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
764 08/12/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 61.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
765 07/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
766 06/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
767 05/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
768 04/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
769 03/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
770 02/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
771 01/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 61.000 VNĐ tugia
772 30/11/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
773 29/11/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 61.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
774 28/11/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
775 27/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
776 26/11/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
777 25/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
778 24/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
779 23/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ vitinhchicuong
780 22/11/2012 1 ngày 210.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ tamnhinpc
781 21/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
782 20/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhthanhcomputer
783 19/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
784 18/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tuanthancomputer
785 17/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhthanhcomputer
786 16/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
787 15/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tuanthancomputer
788 14/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
789 13/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
790 12/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhthanhcomputer
791 11/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
792 10/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
793 09/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
794 08/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
795 07/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ tuanthancomputer
796 06/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vitinhphuongnam
797 05/11/2012 1 ngày 295.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
798 04/11/2012 1 ngày 295.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
799 03/11/2012 1 ngày 295.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
800 02/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vitinhphuongnam
801 01/11/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
802 31/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
803 30/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
804 29/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
805 28/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
806 27/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
807 26/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ maytinhnangdong
808 25/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ phuckhangcomputer
809 24/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vitinhchicuong
810 23/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ phuckhangcomputer
811 22/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vitinhchicuong
812 21/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
813 20/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
814 19/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ phuckhangcomputer
815 18/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
816 17/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vitinhchicuong
817 16/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
818 15/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
819 14/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ phuckhangcomputer
820 13/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
821 12/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
822 11/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
823 10/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
824 09/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
825 08/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vitinhchicuong
826 07/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
827 06/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
828 05/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
829 04/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vitinhchicuong
830 03/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ congtyanhlong
831 02/10/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ maytinhnangdong
832 01/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ vitinhchicuong
833 30/09/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
834 29/09/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
835 28/09/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ maytinhnangdong
836 27/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
837 26/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
838 25/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
839 24/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
840 23/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
841 22/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
842 21/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
843 20/09/2012 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
844 19/09/2012 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
845 18/09/2012 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ baonhi258
846 17/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
847 16/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
848 15/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
849 14/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
850 13/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
851 12/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
852 11/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
853 10/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
854 09/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
855 08/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
856 07/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
857 06/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
858 05/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
859 04/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
860 03/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
861 02/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
862 01/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
863 31/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
864 30/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
865 29/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
866 28/08/2012 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ phuckhangcomputer
867 27/08/2012 3 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
868 24/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
869 23/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
870 22/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
871 21/08/2012 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ phuckhangcomputer
872 20/08/2012 2 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
873 18/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
874 17/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
875 16/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
876 15/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
877 14/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tinhockhaiminh
878 13/08/2012 2 ngày 320.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ linhkienmaytinhonline
879 11/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
880 10/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
881 09/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
882 08/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 108.000 VNĐ vienthongvannguyen
883 07/08/2012 1 ngày 378.000 ₫ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
884 06/08/2012 2 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
885 04/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
886 03/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
887 02/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
888 01/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
889 31/07/2012 1 ngày 300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ thanhbinhjsc
890 30/07/2012 2 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
891 28/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
892 27/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
893 26/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
894 25/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 108.000 VNĐ tinhockhaiminh
895 24/07/2012 1 ngày 378.000 ₫ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
896 23/07/2012 3 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
897 20/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
898 19/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
899 18/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 108.000 VNĐ vienthongvannguyen
900 17/07/2012 1 ngày 378.000 ₫ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
901 16/07/2012 3 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
902 13/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 108.000 VNĐ vienthongvannguyen
903 12/07/2012 1 ngày 378.000 ₫ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
904 11/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
905 10/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
906 09/07/2012 2 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
907 07/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
908 06/07/2012 3 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
909 03/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
910 02/07/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
911 01/07/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
912 30/06/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
913 29/06/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
914 28/06/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
915 27/06/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
916 26/06/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
917 25/06/2012 265.000 ₫ vitinhchicuong
Có tổng cộng 917 thay đổi giá của sản phẩm Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện máy tính desktop > RAM (Desktop) (Ram desktop, Ram máy bàn, bộ nhớ trong desktop)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600 trong mục RAM (Desktop)
Từ khóa nổi bật trong tuần: mi gia, khay bánh, on da, hoa da, khoá cửa