Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 28/09/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopthinhvuong
2 27/09/2016 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
3 26/09/2016 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhchicuong
4 25/09/2016 2 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopminhanh
5 23/09/2016 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
6 22/09/2016 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhchicuong
7 21/09/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopminhanh
8 20/09/2016 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
9 19/09/2016 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhchicuong
10 18/09/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopthinhvuong
11 17/09/2016 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
12 16/09/2016 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhchicuong
13 15/09/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopthinhvuong
14 14/09/2016 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
15 13/09/2016 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
16 12/09/2016 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
17 11/09/2016 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhchicuong
18 10/09/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopminhanh
19 09/09/2016 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhchicuong
20 08/09/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopminhanh
21 07/09/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tinhoctruyenthongTAT
22 06/09/2016 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhchicuong
23 05/09/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tinhoctruyenthongTAT
24 04/09/2016 2 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhchicuong
25 02/09/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tinhoctruyenthongTAT
26 01/09/2016 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhchicuong
27 31/08/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tinhoctruyenthongTAT
28 30/08/2016 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
29 29/08/2016 2 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhchicuong
30 27/08/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tinhoctruyenthongTAT
31 26/08/2016 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
32 25/08/2016 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhchicuong
33 24/08/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopthinhvuong
34 23/08/2016 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhchicuong
35 22/08/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopthinhvuong
36 21/08/2016 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhchicuong
37 20/08/2016 8 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopthinhvuong
38 12/08/2016 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhchicuong
39 11/08/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopthinhvuong
40 10/08/2016 3 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhchicuong
41 07/08/2016 15 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopminhanh
42 23/07/2016 2 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi tinhoctruyenthongTAT
43 21/07/2016 5 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi tinhoctruyenthongTAT
44 16/07/2016 2 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi tinhoctruyenthongTAT
45 14/07/2016 2 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopminhanh
46 12/07/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tinhoctruyenthongTAT
47 11/07/2016 5 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhchicuong
48 06/07/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tinhoctruyenthongTAT
49 05/07/2016 3 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhlamgia
50 02/07/2016 3 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopminhanh
51 29/06/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
52 28/06/2016 10 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
53 18/06/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ laptopthinhvuong
54 17/06/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ maytinhminhchau
55 16/06/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
56 15/06/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
57 14/06/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ laptopthinhvuong
58 13/06/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi laptophoangkhang
59 12/06/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ laptophoangkhang
60 11/06/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ laptopminhanh
61 10/06/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi laptophoangkhang
62 09/06/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ laptophoangkhang
63 08/06/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ laptopthinhvuong
64 07/06/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ laptophoangkhang
65 06/06/2016 3 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
66 03/06/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
67 02/06/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
68 01/06/2016 2 ngày 220.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ laptopthinhvuong
69 30/05/2016 3 ngày 290.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ vitinhlamgia
70 27/05/2016 16 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
71 11/05/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ laptopminhanh
72 10/05/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ shopcongnghenhatphong
73 09/05/2016 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ minhanhcomputer
74 08/05/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopgiaminh
75 07/05/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi khangthinhpc
76 06/05/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ khangthinhpc
77 05/05/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopgiaminh
78 04/05/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi ShopQQQ
79 03/05/2016 5 ngày 290.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ ShopQQQ
80 28/04/2016 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ bluekeyshop
81 27/04/2016 4 ngày 280.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopgiaminh
82 23/04/2016 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ cnttshop
83 22/04/2016 2 ngày 275.000 ₫ Tăng 45.000 VNĐ bluekeyshop
84 20/04/2016 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ cnttshop
85 19/04/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ congdoanpc
86 18/04/2016 3 ngày 280.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopgiaminh
87 15/04/2016 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ cnttshop
88 14/04/2016 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ bluekeyshop
89 13/04/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maytinhminhchau
90 12/04/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopgiaminh
91 11/04/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ anphong
92 10/04/2016 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ bluekeyshop
93 09/04/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ anphong
94 08/04/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopgiaminh
95 07/04/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ ShopQQQ
96 06/04/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopgiaminh
97 05/04/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi ShopQQQ
98 04/04/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ ShopQQQ
99 03/04/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopgiaminh
100 02/04/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ ShopQQQ
101 01/04/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi laptopgiaminh
102 31/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi laptopgiaminh
103 30/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi laptopgiaminh
104 29/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopgiaminh
105 28/03/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ khangthinhpc
106 27/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopgiaminh
107 26/03/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi khangthinhpc
108 25/03/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi khangthinhpc
109 24/03/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ khangthinhpc
110 23/03/2016 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ bluekeyshop
111 22/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ laptopgiaminh
112 21/03/2016 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ bluekeyshop
113 20/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ laptopgiaminh
114 19/03/2016 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ bluekeyshop
115 18/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ laptopgiaminh
116 17/03/2016 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ bluekeyshop
117 16/03/2016 1 ngày 326.000 ₫ Giảm 24.000 VNĐ congnghevnct
118 15/03/2016 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi shopcongnghehoanganh
119 14/03/2016 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ shopcongnghehoanganh
120 12/03/2016 11 ngày 280.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ laptopgiaminh
121 01/03/2016 3 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
122 27/02/2016 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ maytinhnangdong
123 26/02/2016 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi bluekeyshop
124 25/02/2016 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ bluekeyshop
125 24/02/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ laptopgiaminh
126 23/02/2016 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ bluekeyshop
127 22/02/2016 2 ngày 390.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ binhkienxuong
128 20/02/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ laptopgiaminh
129 19/02/2016 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ maytinhnhatphat
130 18/02/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ CongtyNova
131 17/02/2016 3 ngày 350.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ shopcongnghenhatphong
132 14/02/2016 2 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi maytinhminhchau
133 12/02/2016 2 ngày 290.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ CongtyNova
134 10/02/2016 2 ngày 350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ shopcongnghehoanganh
135 08/02/2016 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ binhkienxuong
136 07/02/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ maytinhminhchau
137 06/02/2016 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi binhkienxuong
138 05/02/2016 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi binhkienxuong
139 04/02/2016 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi binhkienxuong
140 03/02/2016 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ binhkienxuong
141 02/02/2016 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ shopcongnghenhatphong
142 31/01/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi maytinhminhchau
143 30/01/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ CongtyNova
144 29/01/2016 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ shopcongnghenhatphong
145 28/01/2016 2 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi maytinhminhchau
146 26/01/2016 2 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi maytinhminhchau
147 24/01/2016 10 ngày 290.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ maytinhminhchau
148 14/01/2016 5 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi shopcongnghenhatphong
149 09/01/2016 3 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi maytinhnhatphat
150 06/01/2016 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi shopcongnghenhatphong
151 04/01/2016 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 86.000 VNĐ shopcongnghenhatphong
152 02/01/2016 1 ngày 264.000 ₫ Giá không đổi vitinhhoaibao
153 01/01/2016 2 ngày 264.000 ₫ Giảm 86.000 VNĐ vitinhhoaibao
154 30/12/2015 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi maytinhnhatphat
155 28/12/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi maytinhminhchau
156 27/12/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 75.000 VNĐ maytinhminhchau
157 25/12/2015 3 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
158 22/12/2015 3 ngày 275.000 ₫ Giảm 75.000 VNĐ maytinhnangdong
159 19/12/2015 23 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
160 26/11/2015 6 ngày 350.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congngheso1hn
161 20/11/2015 4 ngày 380.000 ₫ Tăng 54.000 VNĐ 4tech
162 16/11/2015 4 ngày 326.000 ₫ Tăng 26.001 VNĐ congnghevnct
163 12/11/2015 1 ngày 299.999 ₫ Tăng 9.999 VNĐ Phuongtin_laptop
164 11/11/2015 3 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi TRUNGTAMTHUONGMAIDIENTU
165 08/11/2015 1 ngày 290.000 ₫ Giảm 9.999 VNĐ laptopgiaminh
166 07/11/2015 1 ngày 299.999 ₫ Giá không đổi Phuongtin_laptop
167 06/11/2015 2 ngày 299.999 ₫ Giá không đổi Phuongtin_laptop
168 04/11/2015 1 ngày 299.999 ₫ Giá không đổi Phuongtin_laptop
169 03/11/2015 1 ngày 299.999 ₫ Giá không đổi Phuongtin_laptop
170 02/11/2015 4 ngày 299.999 ₫ Giá không đổi Phuongtin_laptop
171 29/10/2015 1 ngày 299.999 ₫ Giá không đổi Phuongtin_laptop
172 28/10/2015 1 ngày 299.999 ₫ Giá không đổi Phuongtin_laptop
173 27/10/2015 1 ngày 299.999 ₫ Giá không đổi Phuongtin_laptop
174 26/10/2015 1 ngày 299.999 ₫ Giảm 90.001 VNĐ Phuongtin_laptop
175 25/10/2015 2 ngày 390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthonghoanphat
176 23/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ vitinhphuongnam
177 22/10/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi vienthonghoanphat
178 21/10/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi vienthonghoanphat
179 20/10/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi vienthonghoanphat
180 19/10/2015 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthonghoanphat
181 18/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
182 17/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ vitinhphuongnam
183 16/10/2015 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthonghoanphat
184 15/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vitinhphuongnam
185 14/10/2015 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ laptopG7
186 13/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
187 12/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vitinhphuongnam
188 11/10/2015 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ laptopG7
189 10/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
190 09/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
191 08/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ vitinhphuongnam
192 07/10/2015 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthonghoanphat
193 06/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
194 05/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vitinhphuongnam
195 04/10/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ laptopG7
196 03/10/2015 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vienthonghoanphat
197 02/10/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ laptopG7
198 01/10/2015 5 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi vienthonghoanphat
199 26/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vienthonghoanphat
200 25/09/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
201 24/09/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
202 23/09/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
203 22/09/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ laptopG7
204 21/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
205 20/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
206 19/09/2015 2 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
207 17/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi shopcongnghenhatphong
208 16/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi shopcongnghenhatphong
209 15/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ shopcongnghenhatphong
210 14/09/2015 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ linhkienvitinhquangvinh
211 13/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
212 12/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
213 11/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
214 10/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
215 09/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ phuckhangcomputer
216 08/09/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ anphong
217 07/09/2015 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ chuvu
218 06/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
219 05/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
220 04/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ phuckhangcomputer
221 03/09/2015 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ chuvu
222 02/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
223 01/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ phuckhangcomputer
224 31/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ anphong
225 30/08/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ phuckhangcomputer
226 29/08/2015 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi chuvu
227 28/08/2015 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi chuvu
228 27/08/2015 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ chuvu
229 26/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
230 25/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
231 24/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
232 23/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
233 22/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
234 21/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
235 20/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
236 19/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
237 18/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
238 17/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
239 16/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
240 15/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
241 14/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
242 13/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
243 12/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
244 11/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
245 10/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
246 09/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
247 08/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
248 07/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
249 06/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
250 05/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
251 04/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
252 03/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
253 02/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
254 01/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
255 31/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ sagotech
256 30/07/2015 1 ngày 310.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ tinhoctienphat
257 29/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ sagotech
258 28/07/2015 1 ngày 310.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ tinhoctienphat
259 27/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 58.000 VNĐ sagotech
260 26/07/2015 1 ngày 528.000 ₫ Tăng 58.000 VNĐ icarecenter
261 25/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ sagotech
262 24/07/2015 1 ngày 450.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vietstarshaiduong
263 23/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ sagotech
264 22/07/2015 1 ngày 450.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vietstarshaiduong
265 21/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sagotech
266 20/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
267 19/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
268 18/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
269 17/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ hopthanhthinh
270 16/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
271 15/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sagotech
272 14/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
273 13/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
274 12/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giảm 68.000 VNĐ hopthanhthinh
275 11/07/2015 1 ngày 528.000 ₫ Tăng 8.000 VNĐ icarecenter
276 10/07/2015 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ coi120
277 09/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 58.000 VNĐ sagotech
278 08/07/2015 1 ngày 528.000 ₫ Tăng 8.000 VNĐ icarecenter
279 07/07/2015 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ coi120
280 06/07/2015 1 ngày 320.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ linhkienmaytinhonline
281 05/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sagotech
282 04/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ hopthanhthinh
283 03/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sagotech
284 02/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hopthanhthinh
285 01/07/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
286 30/06/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
287 29/06/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
288 28/06/2015 6 ngày 360.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ laptopG7
289 22/06/2015 4 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
290 18/06/2015 2 ngày 300.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ battery_laptop
291 16/06/2015 22 ngày 330.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ battery_laptop
292 25/05/2015 10 ngày 350.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ battery_laptop
293 15/05/2015 3 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
294 12/05/2015 4 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
295 08/05/2015 4 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
296 04/05/2015 4 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
297 30/04/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
298 29/04/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ battery_laptop
299 28/04/2015 5 ngày 430.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ vitinhphuongnam
300 23/04/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ battery_laptop
301 22/04/2015 9 ngày 520.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ coi120
302 13/04/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ battery_laptop
303 12/04/2015 12 ngày 510.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ congtyanhlong
304 31/03/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
305 30/03/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ battery_laptop
306 29/03/2015 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
307 28/03/2015 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ maigiangcomputer
308 27/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ namhaicomputer
309 26/03/2015 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ maigiangcomputer
310 25/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
311 24/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
312 23/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
313 22/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
314 21/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
315 20/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ namhaicomputer
316 19/03/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ cttcomputer
317 18/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
318 17/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
319 16/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ congtyanhlong
320 15/03/2015 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tuanthancomputer
321 14/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ kqcomputer
322 13/03/2015 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 170.000 VNĐ tuanthancomputer
323 12/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
324 11/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
325 10/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
326 09/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
327 08/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ kqcomputer
328 07/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ namhaicomputer
329 06/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ kqcomputer
330 05/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
331 04/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
332 03/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
333 02/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
334 01/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ kqcomputer
335 28/02/2015 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
336 27/02/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
337 26/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
338 25/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ kqcomputer
339 24/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
340 23/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
341 22/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ kqcomputer
342 21/02/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
343 20/02/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
344 19/02/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
345 18/02/2015 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ minhhanhcomputer
346 17/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
347 16/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ kqcomputer
348 15/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
349 14/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
350 13/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
351 12/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ kqcomputer
352 11/02/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
353 10/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
354 09/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
355 08/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ kqcomputer
356 07/02/2015 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ minhhanhcomputer
357 06/02/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
358 05/02/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
359 04/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
360 03/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
361 02/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
362 01/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
363 31/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
364 30/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
365 29/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
366 28/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
367 27/01/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
368 26/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
369 25/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
370 24/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
371 23/01/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ minhhanhcomputer
372 22/01/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
373 21/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
374 20/01/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
375 19/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
376 18/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
377 17/01/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
378 16/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
379 15/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
380 14/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
381 13/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
382 12/01/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ namhaicomputer
383 11/01/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
384 10/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
385 09/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ congtyanhlong
386 08/01/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ tkc_games
387 07/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
388 06/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
389 05/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ congtyanhlong
390 04/01/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
391 03/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ congtyanhlong
392 02/01/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 55.000 VNĐ tkc_games
393 01/01/2015 1 ngày 415.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
394 31/12/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 55.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
395 30/12/2014 1 ngày 415.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ networkviet
396 29/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
397 28/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
398 27/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
399 26/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
400 25/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
401 24/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
402 23/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
403 22/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
404 21/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
405 20/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
406 19/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
407 18/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
408 17/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
409 16/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
410 15/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
411 14/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
412 13/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
413 12/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
414 11/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
415 10/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
416 09/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
417 08/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
418 07/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
419 06/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
420 05/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
421 04/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
422 03/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
423 02/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
424 01/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ namhaicomputer
425 30/11/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ tkc_games
426 29/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
427 28/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
428 27/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ vitinhchicuong
429 26/11/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ tkc_games
430 25/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
431 24/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
432 23/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
433 22/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vitinhchicuong
434 21/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
435 20/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
436 19/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
437 18/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
438 17/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
439 16/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
440 15/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
441 14/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
442 13/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
443 12/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
444 11/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
445 10/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
446 09/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
447 08/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
448 07/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
449 06/11/2014 2 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
450 04/11/2014 2 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
451 02/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
452 01/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
453 31/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
454 30/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
455 29/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bestbuysaigon
456 28/10/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
457 27/10/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
458 26/10/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
459 25/10/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
460 24/10/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
461 23/10/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
462 22/10/2014 2 ngày 510.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ congtyanhlong
463 20/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
464 19/10/2014 2 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
465 17/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
466 16/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
467 15/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
468 14/10/2014 2 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
469 12/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
470 11/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
471 10/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ thienancomputer
472 09/10/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ tuanthancomputer
473 08/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thienancomputer
474 07/10/2014 2 ngày 400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ htcs
475 05/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
476 04/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
477 03/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
478 02/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
479 01/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
480 30/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
481 29/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
482 28/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
483 27/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
484 26/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
485 25/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
486 24/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
487 23/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
488 22/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ thienancomputer
489 21/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
490 20/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
491 19/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
492 18/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 155.000 VNĐ tuanthancomputer
493 17/09/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 155.000 VNĐ anphong
494 16/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
495 15/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
496 14/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
497 13/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 155.000 VNĐ tuanthancomputer
498 12/09/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ anphong
499 11/09/2014 1 ngày 515.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ctytoantamtri
500 10/09/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
501 09/09/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ anphong
502 08/09/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
503 07/09/2014 3 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
504 04/09/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
505 03/09/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ anphong
506 02/09/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
507 01/09/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
508 31/08/2014 1 ngày 515.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ctytoantamtri
509 30/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
510 29/08/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ anphong
511 28/08/2014 1 ngày 515.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ ctytoantamtri
512 27/08/2014 1 ngày 525.000 ₫ Giá không đổi anphong
513 26/08/2014 1 ngày 525.000 ₫ Giá không đổi anphong
514 25/08/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ anphong
515 24/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
516 23/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
517 22/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vitinhchicuong
518 21/08/2014 2 ngày 500.000 ₫ Tăng 499.740 VNĐ bestbuysaigon
519 19/08/2014 2 ngày 260 ₫ Giảm 499.740 VNĐ tinhoc3quatao
520 17/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
521 16/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
522 15/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
523 14/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
524 13/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
525 12/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
526 11/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
527 10/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
528 09/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
529 08/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
530 07/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
531 06/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
532 05/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ anphong
533 04/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ congtyanhlong
534 03/08/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ tuanthancomputer
535 02/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ congtyanhlong
536 01/08/2014 1 ngày 515.000 ₫ Giá không đổi ctytoantamtri
537 31/07/2014 1 ngày 515.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ ctytoantamtri
538 30/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
539 29/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
540 28/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ thienancomputer
541 27/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
542 26/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
543 25/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
544 24/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
545 23/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
546 22/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ minhhanhcomputer
547 21/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
548 20/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
549 19/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
550 18/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
551 17/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
552 16/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
553 15/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
554 14/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
555 13/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
556 12/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
557 11/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
558 10/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ thienancomputer
559 09/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
560 08/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
561 07/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
562 06/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
563 05/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ nguyenthao
564 04/07/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
565 03/07/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
566 02/07/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ hoangcodo
567 01/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
568 30/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
569 29/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
570 28/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
571 27/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
572 26/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
573 25/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
574 24/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
575 23/06/2014 2 ngày 485.000 ₫ Tăng 28.000 VNĐ nguyenthao
576 21/06/2014 1 ngày 457.000 ₫ Giảm 28.000 VNĐ CARECOMPUTER
577 20/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
578 19/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
579 18/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
580 17/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
581 16/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ anphong
582 15/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
583 14/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
584 13/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
585 12/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
586 11/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
587 10/06/2014 1 ngày 515.000 ₫ Tăng 155.000 VNĐ networkviet
588 09/06/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
589 08/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
590 07/06/2014 3 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
591 04/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
592 03/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
593 02/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
594 01/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vitinhchicuong
595 31/05/2014 10 ngày 530.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ vietlongtme_hp
596 21/05/2014 2 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
597 19/05/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ hoangcodo
598 18/05/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
599 17/05/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
600 16/05/2014 9 ngày 485.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ nguyenthao
601 07/05/2014 4 ngày 470.000 ₫ Tăng 13.000 VNĐ hoangcodo
602 03/05/2014 1 ngày 457.000 ₫ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
603 02/05/2014 3 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
604 29/04/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
605 28/04/2014 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 13.000 VNĐ sagotech
606 27/04/2014 1 ngày 457.000 ₫ Giá không đổi CARECOMPUTER
607 26/04/2014 1 ngày 457.000 ₫ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
608 25/04/2014 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 13.000 VNĐ sagotech
609 24/04/2014 1 ngày 457.000 ₫ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
610 23/04/2014 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 13.000 VNĐ hoangcodo
611 22/04/2014 4 ngày 457.000 ₫ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
612 18/04/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ hoangcodo
613 17/04/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
614 16/04/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ nguyenthao
615 15/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
616 14/04/2014 2 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
617 12/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
618 11/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
619 10/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
620 09/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
621 08/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
622 07/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ congtyanhlong
623 06/04/2014 1 ngày 550.000 ₫ Tăng 305.000 VNĐ fbccomputer
624 05/04/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 305.000 VNĐ daivietpc
625 04/04/2014 1 ngày 550.000 ₫ Giá không đổi fbccomputer
626 03/04/2014 1 ngày 550.000 ₫ Tăng 305.000 VNĐ fbccomputer
627 02/04/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ daivietpc
628 01/04/2014 1 ngày 485.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ nguyenthao
629 31/03/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 305.000 VNĐ daivietpc
630 30/03/2014 1 ngày 550.000 ₫ Tăng 305.000 VNĐ fbccomputer
631 29/03/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giá không đổi daivietpc
632 28/03/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 235.000 VNĐ daivietpc
633 27/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
634 26/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
635 25/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
636 24/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 265.000 VNĐ vitinhchicuong
637 23/03/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giá không đổi daivietpc
638 22/03/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 235.000 VNĐ daivietpc
639 21/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ minhhanhcomputer
640 20/03/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
641 19/03/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ tuanthancomputer
642 18/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ congtyanhlong
643 17/03/2014 1 ngày 650.000 ₫ Tăng 170.000 VNĐ hopthanhthinh
644 16/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
645 15/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
646 14/03/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ hoangcodo
647 13/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 141.000 VNĐ vitinhchicuong
648 12/03/2014 1 ngày 369.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ tugia
649 11/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
650 10/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
651 09/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
652 08/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
653 07/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
654 06/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
655 05/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
656 04/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 115.000 VNĐ minhhanhcomputer
657 03/03/2014 1 ngày 365.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
658 02/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ vitinhchicuong
659 01/03/2014 1 ngày 365.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
660 28/02/2014 1 ngày 365.000 ₫ Giảm 105.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
661 27/02/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
662 26/02/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
663 25/02/2014 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ hoangcodo
664 24/02/2014 1 ngày 69.000 ₫ Giảm 296.000 VNĐ maytinhtienphat
665 23/02/2014 1 ngày 365.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
666 22/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
667 21/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ congtyanhlong
668 20/02/2014 1 ngày 650.000 ₫ Tăng 170.000 VNĐ hopthanhthinh
669 19/02/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 170.000 VNĐ minhhanhcomputer
670 18/02/2014 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
671 17/02/2014 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
672 16/02/2014 1 ngày 650.000 ₫ Tăng 170.000 VNĐ hopthanhthinh
673 15/02/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
674 14/02/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ hoangcodo
675 13/02/2014 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ quocvycomputer
676 12/02/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
677 11/02/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
678 10/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
679 09/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
680 08/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vitinhchicuong
681 07/02/2014 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vitinhtinnhan
682 06/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vitinhchicuong
683 05/02/2014 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vitinhtinnhan
684 04/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 266.000 VNĐ congtyanhlong
685 03/02/2014 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 236.000 VNĐ tugia
686 02/02/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 236.000 VNĐ minhhanhcomputer
687 01/02/2014 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 236.000 VNĐ tugia
688 31/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
689 30/01/2014 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ vitinhtinnhan
690 29/01/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
691 28/01/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ minhthanhlaptop
692 27/01/2014 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ vitinhtinnhan
693 26/01/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ minhthanhlaptop
694 25/01/2014 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vitinhtinnhan
695 24/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 266.000 VNĐ vitinhchicuong
696 23/01/2014 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 266.000 VNĐ tugia
697 22/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
698 21/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
699 20/01/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi thienthao
700 19/01/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ thienthao
701 18/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
702 17/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 236.000 VNĐ minhhanhcomputer
703 16/01/2014 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 236.000 VNĐ tugia
704 15/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 236.000 VNĐ minhhanhcomputer
705 14/01/2014 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 236.000 VNĐ tugia
706 13/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
707 12/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
708 11/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
709 10/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
710 09/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
711 08/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
712 07/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
713 06/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
714 05/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
715 04/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
716 03/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
717 02/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
718 01/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
719 31/12/2013 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
720 30/12/2013 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
721 29/12/2013 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
722 28/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
723 27/12/2013 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thienthao
724 26/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
725 25/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ minhhanhcomputer
726 24/12/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ tkc_games
727 23/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
728 22/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
729 21/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
730 20/12/2013 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi thienthao
731 19/12/2013 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ thienthao
732 18/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Giá không đổi HC_Computer
733 17/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ HC_Computer
734 16/12/2013 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vitinhphuongnam
735 15/12/2013 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
736 14/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
737 13/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ minhhanhcomputer
738 12/12/2013 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ vitinhphuongnam
739 11/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ HC_Computer
740 10/12/2013 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ vitinhphuongnam
741 09/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ HC_Computer
742 08/12/2013 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ quocvycomputer
743 07/12/2013 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ thienancomputer
744 06/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Giá không đổi HC_Computer
745 05/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Giá không đổi HC_Computer
746 04/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ HC_Computer
747 03/12/2013 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ quocvycomputer
748 02/12/2013 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ congtyanhlong
749 01/12/2013 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ quocvycomputer
750 30/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
751 29/11/2013 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
752 28/11/2013 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ vitinhchicuong
753 27/11/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
754 26/11/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
755 25/11/2013 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
756 24/11/2013 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
757 23/11/2013 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vitinhchicuong
758 22/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ htcs
759 21/11/2013 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ quocvycomputer
760 20/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
761 19/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
762 18/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ htcs
763 17/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
764 16/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
765 15/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
766 14/11/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ coi120
767 13/11/2013 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ quocvycomputer
768 12/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
769 11/11/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
770 10/11/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ coi120
771 09/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
772 08/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
773 07/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ minhhanhcomputer
774 06/11/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
775 05/11/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ coi120
776 04/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
777 03/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
778 02/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
779 01/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ minhhanhcomputer
780 31/10/2013 1 ngày 530.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vietlongtme_hp
781 30/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
782 29/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ minhhanhcomputer
783 28/10/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
784 27/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
785 26/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
786 25/10/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ coi120
787 24/10/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ htcs
788 23/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
789 22/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
790 21/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
791 20/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
792 19/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
793 18/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
794 17/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
795 16/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
796 15/10/2013 3 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
797 12/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
798 11/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
799 10/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ cameralienphuong
800 09/10/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
801 08/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
802 07/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
803 06/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
804 05/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
805 04/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
806 03/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
807 02/10/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
808 01/10/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
809 30/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
810 29/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ coi120
811 28/09/2013 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ quocvycomputer
812 27/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ coi120
813 26/09/2013 1 ngày 490.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
814 25/09/2013 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ quocvycomputer
815 24/09/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
816 23/09/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ htcs
817 22/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
818 21/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
819 20/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ coi120
820 19/09/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
821 18/09/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
822 17/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
823 16/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
824 15/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
825 14/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
826 13/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
827 12/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
828 11/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
829 10/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
830 09/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
831 08/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
832 07/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
833 06/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ coi120
834 05/09/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
835 04/09/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
836 03/09/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ quocvycomputer
837 02/09/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
838 01/09/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
839 31/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
840 30/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
841 29/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
842 28/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
843 27/08/2013 7 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
844 20/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 156.000 VNĐ htcs
845 19/08/2013 1 ngày 244.000 ₫ Giá không đổi tugia
846 18/08/2013 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 186.000 VNĐ tugia
847 17/08/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 221.000 VNĐ quocvycomputer
848 16/08/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
849 15/08/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 161.000 VNĐ tugia
850 14/08/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
851 13/08/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
852 12/08/2013 3 ngày 370.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ thaivinh
853 09/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ htcs
854 08/08/2013 2 ngày 385.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ thanhbinhjsc
855 06/08/2013 11 ngày 400.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ htcs
856 26/07/2013 3 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
857 23/07/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
858 22/07/2013 5 ngày 385.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ thanhbinhjsc
859 17/07/2013 15 ngày 400.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ htcs
860 02/07/2013 4 ngày 385.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ cameralienphuong
861 28/06/2013 2 ngày 420.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ maytinhnangdong
862 26/06/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
863 25/06/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ cameralienphuong
864 24/06/2013 1 ngày 420.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vitinhphuongnam
865 23/06/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
866 22/06/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
867 21/06/2013 1 ngày 385.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ cameralienphuong
868 20/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
869 19/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ vitinhchicuong
870 18/06/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
871 17/06/2013 1 ngày 410.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maigiangcomputer
872 16/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
873 15/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ vitinhchicuong
874 14/06/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
875 13/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi tkc_games
876 12/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi tkc_games
877 11/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi tkc_games
878 10/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
879 09/06/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
880 08/06/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
881 07/06/2013 3 ngày 209.000 ₫ Giảm 221.000 VNĐ tugia
882 04/06/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ quocvycomputer
883 03/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
884 02/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ minhthanhlaptop
885 01/06/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giá không đổi linhkienso1
886 31/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giá không đổi linhkienso1
887 30/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
888 29/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ quocvycomputer
889 28/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giá không đổi linhkienso1
890 27/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
891 26/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
892 25/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
893 24/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
894 23/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ quocvycomputer
895 22/05/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ vitinhchicuong
896 21/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
897 20/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ quocvycomputer
898 19/05/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ minhthanhlaptop
899 18/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
900 17/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
901 16/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
902 15/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
903 14/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
904 13/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ quocvycomputer
905 12/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
906 11/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
907 10/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ quocvycomputer
908 09/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
909 08/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
910 07/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ quocvycomputer
911 06/05/2013 1 ngày 410.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maigiangcomputer
912 05/05/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
913 04/05/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ minhthanhlaptop
914 03/05/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
915 02/05/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
916 01/05/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
917 30/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
918 29/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
919 28/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
920 27/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
921 26/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
922 25/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
923 24/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
924 23/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
925 22/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maigiangcomputer
926 21/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ minhthanhlaptop
927 20/04/2013 1 ngày 240.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ vitinhphuongnam
928 19/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
929 18/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
930 17/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi tkc_games
931 16/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
932 15/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
933 14/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
934 13/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
935 12/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
936 11/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
937 10/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
938 09/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
939 08/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
940 07/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
941 06/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
942 05/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ vitinhchicuong
943 04/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
944 03/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
945 02/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
946 01/04/2013 2 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
947 30/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
948 29/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
949 28/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
950 27/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
951 26/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
952 25/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
953 24/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
954 23/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
955 22/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ tugia
956 21/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ HDstore
957 20/03/2013 1 ngày 240.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ tuanthancomputer
958 19/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 41.000 VNĐ tugia
959 18/03/2013 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
960 17/03/2013 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
961 16/03/2013 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 41.000 VNĐ minhthanhlaptop
962 15/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
963 14/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 41.000 VNĐ tugia
964 13/03/2013 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ minhthanhlaptop
965 12/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tamnhinpc
966 11/03/2013 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 41.000 VNĐ minhthanhlaptop
967 10/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ tugia
968 09/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 141.000 VNĐ tamnhinpc
969 08/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ tugia
970 07/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tamnhinpc
971 06/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi HDstore
972 05/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 141.000 VNĐ HDstore
973 04/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
974 03/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
975 02/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
976 01/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
977 28/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
978 27/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
979 26/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
980 25/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
981 24/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
982 23/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
983 22/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
984 21/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 66.000 VNĐ tugia
985 20/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
986 19/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
987 18/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
988 17/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
989 16/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 66.000 VNĐ tugia
990 15/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
991 14/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
992 13/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
993 12/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
994 11/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
995 10/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ tugia
996 09/02/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 75.000 VNĐ HDstore
997 08/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
998 07/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
999 06/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1000 05/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1001 04/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1002 03/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 66.000 VNĐ tugia
1003 02/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ baonhi258
1004 01/02/2013 1 ngày 305.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1005 31/01/2013 1 ngày 305.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1006 30/01/2013 1 ngày 305.000 ₫ Tăng 96.000 VNĐ vitinhchicuong
1007 29/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 66.000 VNĐ tugia
1008 28/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ baonhi258
1009 27/01/2013 1 ngày 305.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
1010 26/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
1011 25/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
1012 24/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
1013 23/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
1014 22/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1015 21/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1016 20/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
1017 19/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
1018 18/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
1019 17/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi ductinpc105
1020 16/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi ductinpc105
1021 15/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ductinpc105
1022 14/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
1023 13/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 71.000 VNĐ tugia
1024 12/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ ductinpc105
1025 11/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vitinhchicuong
1026 10/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
1027 09/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 66.000 VNĐ tugia
1028 08/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
1029 07/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
1030 06/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ baonhi258
1031 05/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
1032 04/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 71.000 VNĐ ductinpc105
1033 03/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 71.000 VNĐ tugia
1034 02/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi ductinpc105
1035 01/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi ductinpc105
1036 31/12/2012 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ ductinpc105
1037 30/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
1038 29/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1039 28/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1040 27/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
1041 26/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1042 25/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1043 24/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1044 23/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1045 22/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
1046 21/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1047 20/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1048 19/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1049 18/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1050 17/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1051 16/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
1052 15/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
1053 14/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1054 13/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1055 12/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1056 11/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 61.000 VNĐ tugia
1057 10/12/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1058 09/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
1059 08/12/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 61.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1060 07/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
1061 06/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
1062 05/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
1063 04/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
1064 03/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1065 02/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1066 01/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 61.000 VNĐ tugia
1067 30/11/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1068 29/11/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 61.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1069 28/11/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
1070 27/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
1071 26/11/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1072 25/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1073 24/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1074 23/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ vitinhchicuong
1075 22/11/2012 1 ngày 210.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ tamnhinpc
1076 21/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
1077 20/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhthanhcomputer
1078 19/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
1079 18/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tuanthancomputer
1080 17/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhthanhcomputer
1081 16/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
1082 15/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tuanthancomputer
1083 14/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
1084 13/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
1085 12/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhthanhcomputer
1086 11/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
1087 10/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
1088 09/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
1089 08/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
1090 07/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ tuanthancomputer
1091 06/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vitinhphuongnam
1092 05/11/2012 1 ngày 295.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
1093 04/11/2012 1 ngày 295.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
1094 03/11/2012 1 ngày 295.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
1095 02/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vitinhphuongnam
1096 01/11/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
1097 31/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
1098 30/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
1099 29/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
1100 28/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
1101 27/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
1102 26/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ maytinhnangdong
1103 25/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ phuckhangcomputer
1104 24/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vitinhchicuong
1105 23/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ phuckhangcomputer
1106 22/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vitinhchicuong
1107 21/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
1108 20/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
1109 19/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ phuckhangcomputer
1110 18/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1111 17/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vitinhchicuong
1112 16/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
1113 15/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
1114 14/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ phuckhangcomputer
1115 13/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
1116 12/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
1117 11/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
1118 10/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1119 09/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1120 08/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vitinhchicuong
1121 07/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
1122 06/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
1123 05/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1124 04/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vitinhchicuong
1125 03/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ congtyanhlong
1126 02/10/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ maytinhnangdong
1127 01/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ vitinhchicuong
1128 30/09/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
1129 29/09/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
1130 28/09/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ maytinhnangdong
1131 27/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1132 26/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1133 25/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1134 24/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1135 23/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1136 22/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1137 21/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
1138 20/09/2012 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
1139 19/09/2012 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
1140 18/09/2012 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ baonhi258
1141 17/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1142 16/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1143 15/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
1144 14/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1145 13/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1146 12/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
1147 11/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1148 10/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1149 09/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
1150 08/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1151 07/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1152 06/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1153 05/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
1154 04/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
1155 03/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1156 02/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
1157 01/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1158 31/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1159 30/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1160 29/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1161 28/08/2012 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ phuckhangcomputer
1162 27/08/2012 3 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1163 24/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1164 23/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1165 22/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1166 21/08/2012 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ phuckhangcomputer
1167 20/08/2012 2 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1168 18/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1169 17/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1170 16/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1171 15/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1172 14/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tinhockhaiminh
1173 13/08/2012 2 ngày 320.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ linhkienmaytinhonline
1174 11/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1175 10/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1176 09/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1177 08/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 108.000 VNĐ vienthongvannguyen
1178 07/08/2012 1 ngày 378.000 ₫ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
1179 06/08/2012 2 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1180 04/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1181 03/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1182 02/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1183 01/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1184 31/07/2012 1 ngày 300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ thanhbinhjsc
1185 30/07/2012 2 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1186 28/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1187 27/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1188 26/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1189 25/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 108.000 VNĐ tinhockhaiminh
1190 24/07/2012 1 ngày 378.000 ₫ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
1191 23/07/2012 3 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1192 20/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1193 19/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1194 18/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 108.000 VNĐ vienthongvannguyen
1195 17/07/2012 1 ngày 378.000 ₫ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
1196 16/07/2012 3 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1197 13/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 108.000 VNĐ vienthongvannguyen
1198 12/07/2012 1 ngày 378.000 ₫ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
1199 11/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1200 10/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1201 09/07/2012 2 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1202 07/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1203 06/07/2012 3 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1204 03/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
1205 02/07/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1206 01/07/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1207 30/06/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
1208 29/06/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1209 28/06/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1210 27/06/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1211 26/06/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
1212 25/06/2012 265.000 ₫ vitinhchicuong
Có tổng cộng 1.212 thay đổi giá của sản phẩm Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600 đã được hệ thống ghi lại.