• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 22/10/2014 2 ngày 480.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ minhhanhcomputer
2 20/10/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi bestbuysaigon
3 19/10/2014 2 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi bestbuysaigon
4 17/10/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi bestbuysaigon
5 16/10/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi bestbuysaigon
6 15/10/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi bestbuysaigon
7 14/10/2014 2 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi bestbuysaigon
8 12/10/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
9 11/10/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
10 10/10/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ thienancomputer
11 09/10/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giảm 130.000 VNĐ tuanthancomputer
12 08/10/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ thienancomputer
13 07/10/2014 2 ngày 400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ htcs
14 05/10/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi bestbuysaigon
15 04/10/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi bestbuysaigon
16 03/10/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi bestbuysaigon
17 02/10/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi bestbuysaigon
18 01/10/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi bestbuysaigon
19 30/09/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi bestbuysaigon
20 29/09/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi bestbuysaigon
21 28/09/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi bestbuysaigon
22 27/09/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi bestbuysaigon
23 26/09/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
24 25/09/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
25 24/09/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
26 23/09/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
27 22/09/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ thienancomputer
28 21/09/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
29 20/09/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
30 19/09/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
31 18/09/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giảm 155.000 VNĐ tuanthancomputer
32 17/09/2014 1 ngày 525.000 VNĐ Tăng 155.000 VNĐ anphong
33 16/09/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
34 15/09/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
35 14/09/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
36 13/09/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giảm 155.000 VNĐ tuanthancomputer
37 12/09/2014 1 ngày 525.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ anphong
38 11/09/2014 1 ngày 515.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ ctytoantamtri
39 10/09/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
40 09/09/2014 1 ngày 525.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ anphong
41 08/09/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
42 07/09/2014 3 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
43 04/09/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
44 03/09/2014 1 ngày 525.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ anphong
45 02/09/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
46 01/09/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
47 31/08/2014 1 ngày 515.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ ctytoantamtri
48 30/08/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
49 29/08/2014 1 ngày 525.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ anphong
50 28/08/2014 1 ngày 515.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ ctytoantamtri
51 27/08/2014 1 ngày 525.000 VNĐ Giá không đổi anphong
52 26/08/2014 1 ngày 525.000 VNĐ Giá không đổi anphong
53 25/08/2014 1 ngày 525.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ anphong
54 24/08/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
55 23/08/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
56 22/08/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ vitinhchicuong
57 21/08/2014 2 ngày 500.000 VNĐ Tăng 499.740 VNĐ bestbuysaigon
58 19/08/2014 2 ngày 260 VNĐ Giảm 499.740 VNĐ tinhoc3quatao
59 17/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
60 16/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi anphong
61 15/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
62 14/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
63 13/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
64 12/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
65 11/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
66 10/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
67 09/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
68 08/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
69 07/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
70 06/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi anphong
71 05/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ anphong
72 04/08/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ congtyanhlong
73 03/08/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ tuanthancomputer
74 02/08/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ congtyanhlong
75 01/08/2014 1 ngày 515.000 VNĐ Giá không đổi ctytoantamtri
76 31/07/2014 1 ngày 515.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ ctytoantamtri
77 30/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
78 29/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
79 28/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ thienancomputer
80 27/07/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
81 26/07/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
82 25/07/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
83 24/07/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
84 23/07/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
85 22/07/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ minhhanhcomputer
86 21/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi anphong
87 20/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi anphong
88 19/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi anphong
89 18/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi anphong
90 17/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
91 16/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
92 15/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
93 14/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
94 13/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
95 12/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
96 11/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
97 10/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ thienancomputer
98 09/07/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
99 08/07/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
100 07/07/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
101 06/07/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
102 05/07/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ nguyenthao
103 04/07/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
104 03/07/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
105 02/07/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ hoangcodo
106 01/07/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi anphong
107 30/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi anphong
108 29/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi anphong
109 28/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi anphong
110 27/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi anphong
111 26/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi anphong
112 25/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi anphong
113 24/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
114 23/06/2014 2 ngày 485.000 VNĐ Tăng 28.000 VNĐ nguyenthao
115 21/06/2014 1 ngày 457.000 VNĐ Giảm 28.000 VNĐ CARECOMPUTER
116 20/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
117 19/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
118 18/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
119 17/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi anphong
120 16/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giảm 25.000 VNĐ anphong
121 15/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
122 14/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
123 13/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
124 12/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
125 11/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
126 10/06/2014 1 ngày 515.000 VNĐ Tăng 155.000 VNĐ networkviet
127 09/06/2014 1 ngày 360.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
128 08/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
129 07/06/2014 3 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
130 04/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
131 03/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
132 02/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
133 01/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ vitinhchicuong
134 31/05/2014 10 ngày 530.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ vietlongtme_hp
135 21/05/2014 2 ngày 470.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
136 19/05/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ hoangcodo
137 18/05/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
138 17/05/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
139 16/05/2014 9 ngày 485.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ nguyenthao
140 07/05/2014 4 ngày 470.000 VNĐ Tăng 13.000 VNĐ hoangcodo
141 03/05/2014 1 ngày 457.000 VNĐ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
142 02/05/2014 3 ngày 470.000 VNĐ Giá không đổi sagotech
143 29/04/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giá không đổi sagotech
144 28/04/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Tăng 13.000 VNĐ sagotech
145 27/04/2014 1 ngày 457.000 VNĐ Giá không đổi CARECOMPUTER
146 26/04/2014 1 ngày 457.000 VNĐ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
147 25/04/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Tăng 13.000 VNĐ sagotech
148 24/04/2014 1 ngày 457.000 VNĐ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
149 23/04/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Tăng 13.000 VNĐ hoangcodo
150 22/04/2014 4 ngày 457.000 VNĐ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
151 18/04/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ hoangcodo
152 17/04/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
153 16/04/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giảm 25.000 VNĐ nguyenthao
154 15/04/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
155 14/04/2014 2 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
156 12/04/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
157 11/04/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
158 10/04/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
159 09/04/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
160 08/04/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
161 07/04/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ congtyanhlong
162 06/04/2014 1 ngày 550.000 VNĐ Tăng 305.000 VNĐ fbccomputer
163 05/04/2014 1 ngày 245.000 VNĐ Giảm 305.000 VNĐ daivietpc
164 04/04/2014 1 ngày 550.000 VNĐ Giá không đổi fbccomputer
165 03/04/2014 1 ngày 550.000 VNĐ Tăng 305.000 VNĐ fbccomputer
166 02/04/2014 1 ngày 245.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ daivietpc
167 01/04/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ nguyenthao
168 31/03/2014 1 ngày 245.000 VNĐ Giảm 305.000 VNĐ daivietpc
169 30/03/2014 1 ngày 550.000 VNĐ Tăng 305.000 VNĐ fbccomputer
170 29/03/2014 1 ngày 245.000 VNĐ Giá không đổi daivietpc
171 28/03/2014 1 ngày 245.000 VNĐ Giảm 235.000 VNĐ daivietpc
172 27/03/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
173 26/03/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
174 25/03/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
175 24/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 265.000 VNĐ vitinhchicuong
176 23/03/2014 1 ngày 245.000 VNĐ Giá không đổi daivietpc
177 22/03/2014 1 ngày 245.000 VNĐ Giảm 235.000 VNĐ daivietpc
178 21/03/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ minhhanhcomputer
179 20/03/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
180 19/03/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ tuanthancomputer
181 18/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ congtyanhlong
182 17/03/2014 1 ngày 650.000 VNĐ Tăng 170.000 VNĐ hopthanhthinh
183 16/03/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi cttcomputer
184 15/03/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
185 14/03/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ hoangcodo
186 13/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 141.000 VNĐ vitinhchicuong
187 12/03/2014 1 ngày 369.000 VNĐ Giảm 141.000 VNĐ tugia
188 11/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
189 10/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
190 09/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
191 08/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
192 07/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
193 06/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
194 05/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
195 04/03/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 115.000 VNĐ minhhanhcomputer
196 03/03/2014 1 ngày 365.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
197 02/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ vitinhchicuong
198 01/03/2014 1 ngày 365.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
199 28/02/2014 1 ngày 365.000 VNĐ Giảm 105.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
200 27/02/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
201 26/02/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
202 25/02/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Tăng 401.000 VNĐ hoangcodo
203 24/02/2014 1 ngày 69.000 VNĐ Giảm 296.000 VNĐ maytinhtienphat
204 23/02/2014 1 ngày 365.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
205 22/02/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
206 21/02/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ congtyanhlong
207 20/02/2014 1 ngày 650.000 VNĐ Tăng 170.000 VNĐ hopthanhthinh
208 19/02/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 170.000 VNĐ minhhanhcomputer
209 18/02/2014 1 ngày 650.000 VNĐ Giá không đổi hopthanhthinh
210 17/02/2014 1 ngày 650.000 VNĐ Giá không đổi hopthanhthinh
211 16/02/2014 1 ngày 650.000 VNĐ Tăng 170.000 VNĐ hopthanhthinh
212 15/02/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
213 14/02/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ hoangcodo
214 13/02/2014 1 ngày 490.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ quocvycomputer
215 12/02/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
216 11/02/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
217 10/02/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
218 09/02/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
219 08/02/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vitinhchicuong
220 07/02/2014 1 ngày 490.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ vitinhtinnhan
221 06/02/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vitinhchicuong
222 05/02/2014 1 ngày 490.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ vitinhtinnhan
223 04/02/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 266.000 VNĐ congtyanhlong
224 03/02/2014 1 ngày 244.000 VNĐ Giảm 236.000 VNĐ tugia
225 02/02/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 236.000 VNĐ minhhanhcomputer
226 01/02/2014 1 ngày 244.000 VNĐ Giảm 236.000 VNĐ tugia
227 31/01/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
228 30/01/2014 1 ngày 490.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ vitinhtinnhan
229 29/01/2014 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
230 28/01/2014 1 ngày 360.000 VNĐ Giảm 130.000 VNĐ minhthanhlaptop
231 27/01/2014 1 ngày 490.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ vitinhtinnhan
232 26/01/2014 1 ngày 360.000 VNĐ Giảm 130.000 VNĐ minhthanhlaptop
233 25/01/2014 1 ngày 490.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ vitinhtinnhan
234 24/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 266.000 VNĐ vitinhchicuong
235 23/01/2014 1 ngày 244.000 VNĐ Giảm 266.000 VNĐ tugia
236 22/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
237 21/01/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
238 20/01/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giá không đổi thienthao
239 19/01/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ thienthao
240 18/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
241 17/01/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 236.000 VNĐ minhhanhcomputer
242 16/01/2014 1 ngày 244.000 VNĐ Giảm 236.000 VNĐ tugia
243 15/01/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 236.000 VNĐ minhhanhcomputer
244 14/01/2014 1 ngày 244.000 VNĐ Giảm 236.000 VNĐ tugia
245 13/01/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
246 12/01/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
247 11/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
248 10/01/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
249 09/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
250 08/01/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
251 07/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
252 06/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
253 05/01/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
254 04/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
255 03/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
256 02/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
257 01/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
258 31/12/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
259 30/12/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
260 29/12/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
261 28/12/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
262 27/12/2013 1 ngày 470.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thienthao
263 26/12/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
264 25/12/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ minhhanhcomputer
265 24/12/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giảm 120.000 VNĐ tkc_games
266 23/12/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
267 22/12/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
268 21/12/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
269 20/12/2013 1 ngày 470.000 VNĐ Giá không đổi thienthao
270 19/12/2013 1 ngày 470.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ thienthao
271 18/12/2013 1 ngày 580.000 VNĐ Giá không đổi HC_Computer
272 17/12/2013 1 ngày 580.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ HC_Computer
273 16/12/2013 1 ngày 500.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vitinhphuongnam
274 15/12/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
275 14/12/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
276 13/12/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ minhhanhcomputer
277 12/12/2013 1 ngày 500.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ vitinhphuongnam
278 11/12/2013 1 ngày 580.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ HC_Computer
279 10/12/2013 1 ngày 500.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ vitinhphuongnam
280 09/12/2013 1 ngày 580.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ HC_Computer
281 08/12/2013 1 ngày 490.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ quocvycomputer
282 07/12/2013 1 ngày 500.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ thienancomputer
283 06/12/2013 1 ngày 580.000 VNĐ Giá không đổi HC_Computer
284 05/12/2013 1 ngày 580.000 VNĐ Giá không đổi HC_Computer
285 04/12/2013 1 ngày 580.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ HC_Computer
286 03/12/2013 1 ngày 490.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ quocvycomputer
287 02/12/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ congtyanhlong
288 01/12/2013 1 ngày 490.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ quocvycomputer
289 30/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
290 29/11/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
291 28/11/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ vitinhchicuong
292 27/11/2013 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
293 26/11/2013 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
294 25/11/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
295 24/11/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
296 23/11/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ vitinhchicuong
297 22/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ htcs
298 21/11/2013 1 ngày 490.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ quocvycomputer
299 20/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
300 19/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
301 18/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ htcs
302 17/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
303 16/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
304 15/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
305 14/11/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ coi120
306 13/11/2013 1 ngày 490.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ quocvycomputer
307 12/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
308 11/11/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
309 10/11/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ coi120
310 09/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
311 08/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
312 07/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ minhhanhcomputer
313 06/11/2013 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
314 05/11/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ coi120
315 04/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
316 03/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
317 02/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
318 01/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ minhhanhcomputer
319 31/10/2013 1 ngày 530.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vietlongtme_hp
320 30/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
321 29/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ minhhanhcomputer
322 28/10/2013 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
323 27/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
324 26/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
325 25/10/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ coi120
326 24/10/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ htcs
327 23/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
328 22/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
329 21/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
330 20/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
331 19/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
332 18/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
333 17/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
334 16/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
335 15/10/2013 3 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
336 12/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
337 11/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
338 10/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ cameralienphuong
339 09/10/2013 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
340 08/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
341 07/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
342 06/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
343 05/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
344 04/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
345 03/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
346 02/10/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
347 01/10/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
348 30/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
349 29/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ coi120
350 28/09/2013 1 ngày 490.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ quocvycomputer
351 27/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ coi120
352 26/09/2013 1 ngày 490.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
353 25/09/2013 1 ngày 490.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ quocvycomputer
354 24/09/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
355 23/09/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giảm 120.000 VNĐ htcs
356 22/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
357 21/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
358 20/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Tăng 280.000 VNĐ coi120
359 19/09/2013 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
360 18/09/2013 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
361 17/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
362 16/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
363 15/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
364 14/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
365 13/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
366 12/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
367 11/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
368 10/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
369 09/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
370 08/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
371 07/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
372 06/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ coi120
373 05/09/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
374 04/09/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
375 03/09/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ quocvycomputer
376 02/09/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
377 01/09/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
378 31/08/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
379 30/08/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
380 29/08/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
381 28/08/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
382 27/08/2013 7 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
383 20/08/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 156.000 VNĐ htcs
384 19/08/2013 1 ngày 244.000 VNĐ Giá không đổi tugia
385 18/08/2013 1 ngày 244.000 VNĐ Giảm 186.000 VNĐ tugia
386 17/08/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Tăng 221.000 VNĐ quocvycomputer
387 16/08/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
388 15/08/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 161.000 VNĐ tugia
389 14/08/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi thaivinh
390 13/08/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi thaivinh
391 12/08/2013 3 ngày 370.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ thaivinh
392 09/08/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ htcs
393 08/08/2013 2 ngày 385.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ thanhbinhjsc
394 06/08/2013 11 ngày 400.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ htcs
395 26/07/2013 3 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
396 23/07/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
397 22/07/2013 5 ngày 385.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ thanhbinhjsc
398 17/07/2013 15 ngày 400.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ htcs
399 02/07/2013 4 ngày 385.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ cameralienphuong
400 28/06/2013 2 ngày 420.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ maytinhnangdong
401 26/06/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
402 25/06/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ cameralienphuong
403 24/06/2013 1 ngày 420.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ vitinhphuongnam
404 23/06/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
405 22/06/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
406 21/06/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Tăng 25.000 VNĐ cameralienphuong
407 20/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
408 19/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ vitinhchicuong
409 18/06/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
410 17/06/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ maigiangcomputer
411 16/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
412 15/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ vitinhchicuong
413 14/06/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ tugia
414 13/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi tkc_games
415 12/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi tkc_games
416 11/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi tkc_games
417 10/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
418 09/06/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
419 08/06/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
420 07/06/2013 3 ngày 209.000 VNĐ Giảm 221.000 VNĐ tugia
421 04/06/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ quocvycomputer
422 03/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
423 02/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ minhthanhlaptop
424 01/06/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giá không đổi linhkienso1
425 31/05/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giá không đổi linhkienso1
426 30/05/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
427 29/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Tăng 230.000 VNĐ quocvycomputer
428 28/05/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giá không đổi linhkienso1
429 27/05/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
430 26/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
431 25/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
432 24/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
433 23/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ quocvycomputer
434 22/05/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ vitinhchicuong
435 21/05/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
436 20/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ quocvycomputer
437 19/05/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ minhthanhlaptop
438 18/05/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
439 17/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
440 16/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
441 15/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
442 14/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
443 13/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Tăng 230.000 VNĐ quocvycomputer
444 12/05/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
445 11/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
446 10/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Tăng 230.000 VNĐ quocvycomputer
447 09/05/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
448 08/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
449 07/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ quocvycomputer
450 06/05/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ maigiangcomputer
451 05/05/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
452 04/05/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ minhthanhlaptop
453 03/05/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
454 02/05/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
455 01/05/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
456 30/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
457 29/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
458 28/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
459 27/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
460 26/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
461 25/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
462 24/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
463 23/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
464 22/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ maigiangcomputer
465 21/04/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ minhthanhlaptop
466 20/04/2013 1 ngày 240.000 VNĐ Tăng 31.000 VNĐ vitinhphuongnam
467 19/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
468 18/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ tugia
469 17/04/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi tkc_games
470 16/04/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
471 15/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ tugia
472 14/04/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
473 13/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
474 12/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
475 11/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ tugia
476 10/04/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
477 09/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ tugia
478 08/04/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
479 07/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ tugia
480 06/04/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
481 05/04/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ vitinhchicuong
482 04/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
483 03/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
484 02/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
485 01/04/2013 2 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
486 30/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
487 29/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
488 28/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
489 27/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
490 26/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
491 25/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
492 24/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
493 23/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
494 22/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 141.000 VNĐ tugia
495 21/03/2013 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ HDstore
496 20/03/2013 1 ngày 240.000 VNĐ Tăng 31.000 VNĐ tuanthancomputer
497 19/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 41.000 VNĐ tugia
498 18/03/2013 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
499 17/03/2013 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
500 16/03/2013 1 ngày 250.000 VNĐ Tăng 41.000 VNĐ minhthanhlaptop
501 15/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
502 14/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 41.000 VNĐ tugia
503 13/03/2013 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ minhthanhlaptop
504 12/03/2013 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tamnhinpc
505 11/03/2013 1 ngày 250.000 VNĐ Tăng 41.000 VNĐ minhthanhlaptop
506 10/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 141.000 VNĐ tugia
507 09/03/2013 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 141.000 VNĐ tamnhinpc
508 08/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 141.000 VNĐ tugia
509 07/03/2013 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tamnhinpc
510 06/03/2013 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi HDstore
511 05/03/2013 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 141.000 VNĐ HDstore
512 04/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
513 03/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
514 02/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
515 01/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
516 28/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
517 27/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
518 26/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
519 25/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
520 24/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
521 23/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
522 22/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
523 21/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 66.000 VNĐ tugia
524 20/02/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
525 19/02/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
526 18/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
527 17/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
528 16/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 66.000 VNĐ tugia
529 15/02/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
530 14/02/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
531 13/02/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
532 12/02/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
533 11/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
534 10/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 141.000 VNĐ tugia
535 09/02/2013 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 75.000 VNĐ HDstore
536 08/02/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
537 07/02/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
538 06/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
539 05/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
540 04/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
541 03/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 66.000 VNĐ tugia
542 02/02/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ baonhi258
543 01/02/2013 1 ngày 305.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
544 31/01/2013 1 ngày 305.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
545 30/01/2013 1 ngày 305.000 VNĐ Tăng 96.000 VNĐ vitinhchicuong
546 29/01/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 66.000 VNĐ tugia
547 28/01/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ baonhi258
548 27/01/2013 1 ngày 305.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
549 26/01/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
550 25/01/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
551 24/01/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
552 23/01/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 56.000 VNĐ tugia
553 22/01/2013 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
554 21/01/2013 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
555 20/01/2013 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
556 19/01/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 56.000 VNĐ tugia
557 18/01/2013 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
558 17/01/2013 1 ngày 280.000 VNĐ Giá không đổi ductinpc105
559 16/01/2013 1 ngày 280.000 VNĐ Giá không đổi ductinpc105
560 15/01/2013 1 ngày 280.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ ductinpc105
561 14/01/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
562 13/01/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 71.000 VNĐ tugia
563 12/01/2013 1 ngày 280.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ ductinpc105
564 11/01/2013 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vitinhchicuong
565 10/01/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
566 09/01/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 66.000 VNĐ tugia
567 08/01/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
568 07/01/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
569 06/01/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ baonhi258
570 05/01/2013 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
571 04/01/2013 1 ngày 280.000 VNĐ Tăng 71.000 VNĐ ductinpc105
572 03/01/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 71.000 VNĐ tugia
573 02/01/2013 1 ngày 280.000 VNĐ Giá không đổi ductinpc105
574 01/01/2013 1 ngày 280.000 VNĐ Giá không đổi ductinpc105
575 31/12/2012 1 ngày 280.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ ductinpc105
576 30/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
577 29/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
578 28/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
579 27/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 56.000 VNĐ tugia
580 26/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
581 25/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
582 24/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
583 23/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
584 22/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
585 21/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
586 20/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
587 19/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
588 18/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
589 17/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
590 16/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 56.000 VNĐ tugia
591 15/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
592 14/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
593 13/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
594 12/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
595 11/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 61.000 VNĐ tugia
596 10/12/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
597 09/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
598 08/12/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 61.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
599 07/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 56.000 VNĐ tugia
600 06/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
601 05/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 56.000 VNĐ tugia
602 04/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
603 03/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
604 02/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
605 01/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 61.000 VNĐ tugia
606 30/11/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
607 29/11/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 61.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
608 28/11/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 56.000 VNĐ tugia
609 27/11/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
610 26/11/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
611 25/11/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
612 24/11/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
613 23/11/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 55.000 VNĐ vitinhchicuong
614 22/11/2012 1 ngày 210.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ tamnhinpc
615 21/11/2012 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
616 20/11/2012 1 ngày 250.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhthanhcomputer
617 19/11/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
618 18/11/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ tuanthancomputer
619 17/11/2012 1 ngày 250.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhthanhcomputer
620 16/11/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
621 15/11/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ tuanthancomputer
622 14/11/2012 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
623 13/11/2012 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
624 12/11/2012 1 ngày 250.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhthanhcomputer
625 11/11/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
626 10/11/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
627 09/11/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
628 08/11/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
629 07/11/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 25.000 VNĐ tuanthancomputer
630 06/11/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vitinhphuongnam
631 05/11/2012 1 ngày 295.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
632 04/11/2012 1 ngày 295.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
633 03/11/2012 1 ngày 295.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
634 02/11/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ vitinhphuongnam
635 01/11/2012 1 ngày 225.000 VNĐ Giá không đổi maytinhnangdong
636 31/10/2012 1 ngày 225.000 VNĐ Giá không đổi maytinhnangdong
637 30/10/2012 1 ngày 225.000 VNĐ Giá không đổi maytinhnangdong
638 29/10/2012 1 ngày 225.000 VNĐ Giá không đổi maytinhnangdong
639 28/10/2012 1 ngày 225.000 VNĐ Giá không đổi maytinhnangdong
640 27/10/2012 1 ngày 225.000 VNĐ Giá không đổi maytinhnangdong
641 26/10/2012 1 ngày 225.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ maytinhnangdong
642 25/10/2012 1 ngày 230.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ phuckhangcomputer
643 24/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ vitinhchicuong
644 23/10/2012 1 ngày 230.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ phuckhangcomputer
645 22/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ vitinhchicuong
646 21/10/2012 1 ngày 230.000 VNĐ Giá không đổi phuckhangcomputer
647 20/10/2012 1 ngày 230.000 VNĐ Giá không đổi phuckhangcomputer
648 19/10/2012 1 ngày 230.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ phuckhangcomputer
649 18/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
650 17/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ vitinhchicuong
651 16/10/2012 1 ngày 230.000 VNĐ Giá không đổi phuckhangcomputer
652 15/10/2012 1 ngày 230.000 VNĐ Giá không đổi phuckhangcomputer
653 14/10/2012 1 ngày 230.000 VNĐ Giảm 65.000 VNĐ phuckhangcomputer
654 13/10/2012 1 ngày 295.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
655 12/10/2012 1 ngày 295.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
656 11/10/2012 1 ngày 295.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
657 10/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
658 09/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
659 08/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vitinhchicuong
660 07/10/2012 1 ngày 295.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
661 06/10/2012 1 ngày 295.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
662 05/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
663 04/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vitinhchicuong
664 03/10/2012 1 ngày 295.000 VNĐ Tăng 55.000 VNĐ congtyanhlong
665 02/10/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 25.000 VNĐ maytinhnangdong
666 01/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 25.000 VNĐ vitinhchicuong
667 30/09/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi maytinhnangdong
668 29/09/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi maytinhnangdong
669 28/09/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ maytinhnangdong
670 27/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
671 26/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
672 25/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
673 24/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
674 23/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
675 22/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
676 21/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
677 20/09/2012 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
678 19/09/2012 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
679 18/09/2012 1 ngày 275.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ baonhi258
680 17/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
681 16/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
682 15/09/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
683 14/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
684 13/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
685 12/09/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
686 11/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
687 10/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
688 09/09/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
689 08/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
690 07/09/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
691 06/09/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
692 05/09/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
693 04/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
694 03/09/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
695 02/09/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
696 01/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
697 31/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
698 30/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
699 29/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
700 28/08/2012 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ phuckhangcomputer
701 27/08/2012 3 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
702 24/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
703 23/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
704 22/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
705 21/08/2012 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ phuckhangcomputer
706 20/08/2012 2 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
707 18/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
708 17/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
709 16/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
710 15/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
711 14/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tinhockhaiminh
712 13/08/2012 2 ngày 320.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ linhkienmaytinhonline
713 11/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
714 10/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
715 09/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
716 08/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giảm 108.000 VNĐ vienthongvannguyen
717 07/08/2012 1 ngày 378.000 VNĐ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
718 06/08/2012 2 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
719 04/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
720 03/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
721 02/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
722 01/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
723 31/07/2012 1 ngày 300.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ thanhbinhjsc
724 30/07/2012 2 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
725 28/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
726 27/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
727 26/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
728 25/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giảm 108.000 VNĐ tinhockhaiminh
729 24/07/2012 1 ngày 378.000 VNĐ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
730 23/07/2012 3 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
731 20/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
732 19/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
733 18/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giảm 108.000 VNĐ vienthongvannguyen
734 17/07/2012 1 ngày 378.000 VNĐ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
735 16/07/2012 3 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
736 13/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giảm 108.000 VNĐ vienthongvannguyen
737 12/07/2012 1 ngày 378.000 VNĐ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
738 11/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
739 10/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
740 09/07/2012 2 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
741 07/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
742 06/07/2012 3 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
743 03/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
744 02/07/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
745 01/07/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
746 30/06/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
747 29/06/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
748 28/06/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
749 27/06/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
750 26/06/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
751 25/06/2012 265.000 VNĐ vitinhchicuong
Có tổng cộng 751 thay đổi giá của sản phẩm Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện máy tính desktop > RAM (Desktop) (Ram desktop, Ram máy bàn, bộ nhớ trong desktop)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600 trong mục RAM (Desktop)