Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 23/07/2016 2 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi tinhoctruyenthongTAT
2 21/07/2016 5 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi tinhoctruyenthongTAT
3 16/07/2016 2 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi tinhoctruyenthongTAT
4 14/07/2016 2 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopminhanh
5 12/07/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tinhoctruyenthongTAT
6 11/07/2016 5 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhchicuong
7 06/07/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tinhoctruyenthongTAT
8 05/07/2016 3 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhlamgia
9 02/07/2016 3 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopminhanh
10 29/06/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
11 28/06/2016 10 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
12 18/06/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ laptopthinhvuong
13 17/06/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ maytinhminhchau
14 16/06/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
15 15/06/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
16 14/06/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ laptopthinhvuong
17 13/06/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi laptophoangkhang
18 12/06/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ laptophoangkhang
19 11/06/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ laptopminhanh
20 10/06/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi laptophoangkhang
21 09/06/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ laptophoangkhang
22 08/06/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ laptopthinhvuong
23 07/06/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ laptophoangkhang
24 06/06/2016 3 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
25 03/06/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
26 02/06/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
27 01/06/2016 2 ngày 220.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ laptopthinhvuong
28 30/05/2016 3 ngày 290.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ vitinhlamgia
29 27/05/2016 16 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
30 11/05/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ laptopminhanh
31 10/05/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ shopcongnghenhatphong
32 09/05/2016 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ minhanhcomputer
33 08/05/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopgiaminh
34 07/05/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi khangthinhpc
35 06/05/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ khangthinhpc
36 05/05/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopgiaminh
37 04/05/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi ShopQQQ
38 03/05/2016 5 ngày 290.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ ShopQQQ
39 28/04/2016 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ bluekeyshop
40 27/04/2016 4 ngày 280.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopgiaminh
41 23/04/2016 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ cnttshop
42 22/04/2016 2 ngày 275.000 ₫ Tăng 45.000 VNĐ bluekeyshop
43 20/04/2016 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ cnttshop
44 19/04/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ congdoanpc
45 18/04/2016 3 ngày 280.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopgiaminh
46 15/04/2016 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ cnttshop
47 14/04/2016 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ bluekeyshop
48 13/04/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maytinhminhchau
49 12/04/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopgiaminh
50 11/04/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ anphong
51 10/04/2016 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ bluekeyshop
52 09/04/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ anphong
53 08/04/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopgiaminh
54 07/04/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ ShopQQQ
55 06/04/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopgiaminh
56 05/04/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi ShopQQQ
57 04/04/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ ShopQQQ
58 03/04/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopgiaminh
59 02/04/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ ShopQQQ
60 01/04/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi laptopgiaminh
61 31/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi laptopgiaminh
62 30/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi laptopgiaminh
63 29/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopgiaminh
64 28/03/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ khangthinhpc
65 27/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopgiaminh
66 26/03/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi khangthinhpc
67 25/03/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi khangthinhpc
68 24/03/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ khangthinhpc
69 23/03/2016 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ bluekeyshop
70 22/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ laptopgiaminh
71 21/03/2016 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ bluekeyshop
72 20/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ laptopgiaminh
73 19/03/2016 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ bluekeyshop
74 18/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ laptopgiaminh
75 17/03/2016 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ bluekeyshop
76 16/03/2016 1 ngày 326.000 ₫ Giảm 24.000 VNĐ congnghevnct
77 15/03/2016 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi shopcongnghehoanganh
78 14/03/2016 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ shopcongnghehoanganh
79 12/03/2016 11 ngày 280.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ laptopgiaminh
80 01/03/2016 3 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
81 27/02/2016 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ maytinhnangdong
82 26/02/2016 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi bluekeyshop
83 25/02/2016 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ bluekeyshop
84 24/02/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ laptopgiaminh
85 23/02/2016 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ bluekeyshop
86 22/02/2016 2 ngày 390.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ binhkienxuong
87 20/02/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ laptopgiaminh
88 19/02/2016 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ maytinhnhatphat
89 18/02/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ CongtyNova
90 17/02/2016 3 ngày 350.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ shopcongnghenhatphong
91 14/02/2016 2 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi maytinhminhchau
92 12/02/2016 2 ngày 290.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ CongtyNova
93 10/02/2016 2 ngày 350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ shopcongnghehoanganh
94 08/02/2016 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ binhkienxuong
95 07/02/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ maytinhminhchau
96 06/02/2016 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi binhkienxuong
97 05/02/2016 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi binhkienxuong
98 04/02/2016 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi binhkienxuong
99 03/02/2016 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ binhkienxuong
100 02/02/2016 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ shopcongnghenhatphong
101 31/01/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi maytinhminhchau
102 30/01/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ CongtyNova
103 29/01/2016 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ shopcongnghenhatphong
104 28/01/2016 2 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi maytinhminhchau
105 26/01/2016 2 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi maytinhminhchau
106 24/01/2016 10 ngày 290.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ maytinhminhchau
107 14/01/2016 5 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi shopcongnghenhatphong
108 09/01/2016 3 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi maytinhnhatphat
109 06/01/2016 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi shopcongnghenhatphong
110 04/01/2016 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 86.000 VNĐ shopcongnghenhatphong
111 02/01/2016 1 ngày 264.000 ₫ Giá không đổi vitinhhoaibao
112 01/01/2016 2 ngày 264.000 ₫ Giảm 86.000 VNĐ vitinhhoaibao
113 30/12/2015 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi maytinhnhatphat
114 28/12/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi maytinhminhchau
115 27/12/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 75.000 VNĐ maytinhminhchau
116 25/12/2015 3 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
117 22/12/2015 3 ngày 275.000 ₫ Giảm 75.000 VNĐ maytinhnangdong
118 19/12/2015 23 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
119 26/11/2015 6 ngày 350.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congngheso1hn
120 20/11/2015 4 ngày 380.000 ₫ Tăng 54.000 VNĐ 4tech
121 16/11/2015 4 ngày 326.000 ₫ Tăng 26.001 VNĐ congnghevnct
122 12/11/2015 1 ngày 299.999 ₫ Tăng 9.999 VNĐ Phuongtin_laptop
123 11/11/2015 3 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi TRUNGTAMTHUONGMAIDIENTU
124 08/11/2015 1 ngày 290.000 ₫ Giảm 9.999 VNĐ laptopgiaminh
125 07/11/2015 1 ngày 299.999 ₫ Giá không đổi Phuongtin_laptop
126 06/11/2015 2 ngày 299.999 ₫ Giá không đổi Phuongtin_laptop
127 04/11/2015 1 ngày 299.999 ₫ Giá không đổi Phuongtin_laptop
128 03/11/2015 1 ngày 299.999 ₫ Giá không đổi Phuongtin_laptop
129 02/11/2015 4 ngày 299.999 ₫ Giá không đổi Phuongtin_laptop
130 29/10/2015 1 ngày 299.999 ₫ Giá không đổi Phuongtin_laptop
131 28/10/2015 1 ngày 299.999 ₫ Giá không đổi Phuongtin_laptop
132 27/10/2015 1 ngày 299.999 ₫ Giá không đổi Phuongtin_laptop
133 26/10/2015 1 ngày 299.999 ₫ Giảm 90.001 VNĐ Phuongtin_laptop
134 25/10/2015 2 ngày 390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthonghoanphat
135 23/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ vitinhphuongnam
136 22/10/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi vienthonghoanphat
137 21/10/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi vienthonghoanphat
138 20/10/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi vienthonghoanphat
139 19/10/2015 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthonghoanphat
140 18/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
141 17/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ vitinhphuongnam
142 16/10/2015 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthonghoanphat
143 15/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vitinhphuongnam
144 14/10/2015 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ laptopG7
145 13/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
146 12/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vitinhphuongnam
147 11/10/2015 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ laptopG7
148 10/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
149 09/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
150 08/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ vitinhphuongnam
151 07/10/2015 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthonghoanphat
152 06/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
153 05/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vitinhphuongnam
154 04/10/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ laptopG7
155 03/10/2015 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vienthonghoanphat
156 02/10/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ laptopG7
157 01/10/2015 5 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi vienthonghoanphat
158 26/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vienthonghoanphat
159 25/09/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
160 24/09/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
161 23/09/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
162 22/09/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ laptopG7
163 21/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
164 20/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
165 19/09/2015 2 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
166 17/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi shopcongnghenhatphong
167 16/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi shopcongnghenhatphong
168 15/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ shopcongnghenhatphong
169 14/09/2015 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ linhkienvitinhquangvinh
170 13/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
171 12/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
172 11/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
173 10/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
174 09/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ phuckhangcomputer
175 08/09/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ anphong
176 07/09/2015 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ chuvu
177 06/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
178 05/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
179 04/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ phuckhangcomputer
180 03/09/2015 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ chuvu
181 02/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
182 01/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ phuckhangcomputer
183 31/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ anphong
184 30/08/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ phuckhangcomputer
185 29/08/2015 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi chuvu
186 28/08/2015 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi chuvu
187 27/08/2015 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ chuvu
188 26/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
189 25/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
190 24/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
191 23/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
192 22/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
193 21/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
194 20/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
195 19/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
196 18/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
197 17/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
198 16/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
199 15/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
200 14/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
201 13/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
202 12/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
203 11/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
204 10/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
205 09/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
206 08/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
207 07/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
208 06/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
209 05/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
210 04/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
211 03/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
212 02/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
213 01/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
214 31/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ sagotech
215 30/07/2015 1 ngày 310.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ tinhoctienphat
216 29/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ sagotech
217 28/07/2015 1 ngày 310.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ tinhoctienphat
218 27/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 58.000 VNĐ sagotech
219 26/07/2015 1 ngày 528.000 ₫ Tăng 58.000 VNĐ icarecenter
220 25/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ sagotech
221 24/07/2015 1 ngày 450.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vietstarshaiduong
222 23/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ sagotech
223 22/07/2015 1 ngày 450.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vietstarshaiduong
224 21/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sagotech
225 20/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
226 19/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
227 18/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
228 17/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ hopthanhthinh
229 16/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
230 15/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sagotech
231 14/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
232 13/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
233 12/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giảm 68.000 VNĐ hopthanhthinh
234 11/07/2015 1 ngày 528.000 ₫ Tăng 8.000 VNĐ icarecenter
235 10/07/2015 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ coi120
236 09/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 58.000 VNĐ sagotech
237 08/07/2015 1 ngày 528.000 ₫ Tăng 8.000 VNĐ icarecenter
238 07/07/2015 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ coi120
239 06/07/2015 1 ngày 320.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ linhkienmaytinhonline
240 05/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sagotech
241 04/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ hopthanhthinh
242 03/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sagotech
243 02/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hopthanhthinh
244 01/07/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
245 30/06/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
246 29/06/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
247 28/06/2015 6 ngày 360.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ laptopG7
248 22/06/2015 4 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
249 18/06/2015 2 ngày 300.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ battery_laptop
250 16/06/2015 22 ngày 330.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ battery_laptop
251 25/05/2015 10 ngày 350.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ battery_laptop
252 15/05/2015 3 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
253 12/05/2015 4 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
254 08/05/2015 4 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
255 04/05/2015 4 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
256 30/04/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
257 29/04/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ battery_laptop
258 28/04/2015 5 ngày 430.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ vitinhphuongnam
259 23/04/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ battery_laptop
260 22/04/2015 9 ngày 520.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ coi120
261 13/04/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ battery_laptop
262 12/04/2015 12 ngày 510.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ congtyanhlong
263 31/03/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
264 30/03/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ battery_laptop
265 29/03/2015 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
266 28/03/2015 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ maigiangcomputer
267 27/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ namhaicomputer
268 26/03/2015 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ maigiangcomputer
269 25/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
270 24/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
271 23/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
272 22/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
273 21/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
274 20/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ namhaicomputer
275 19/03/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ cttcomputer
276 18/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
277 17/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
278 16/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ congtyanhlong
279 15/03/2015 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tuanthancomputer
280 14/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ kqcomputer
281 13/03/2015 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 170.000 VNĐ tuanthancomputer
282 12/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
283 11/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
284 10/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
285 09/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
286 08/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ kqcomputer
287 07/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ namhaicomputer
288 06/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ kqcomputer
289 05/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
290 04/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
291 03/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
292 02/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
293 01/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ kqcomputer
294 28/02/2015 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
295 27/02/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
296 26/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
297 25/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ kqcomputer
298 24/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
299 23/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
300 22/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ kqcomputer
301 21/02/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
302 20/02/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
303 19/02/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
304 18/02/2015 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ minhhanhcomputer
305 17/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
306 16/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ kqcomputer
307 15/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
308 14/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
309 13/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
310 12/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ kqcomputer
311 11/02/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
312 10/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
313 09/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
314 08/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ kqcomputer
315 07/02/2015 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ minhhanhcomputer
316 06/02/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
317 05/02/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
318 04/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
319 03/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
320 02/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
321 01/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
322 31/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
323 30/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
324 29/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
325 28/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
326 27/01/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
327 26/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
328 25/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
329 24/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
330 23/01/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ minhhanhcomputer
331 22/01/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
332 21/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
333 20/01/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
334 19/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
335 18/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
336 17/01/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
337 16/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
338 15/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
339 14/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
340 13/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
341 12/01/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ namhaicomputer
342 11/01/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
343 10/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
344 09/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ congtyanhlong
345 08/01/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ tkc_games
346 07/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
347 06/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
348 05/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ congtyanhlong
349 04/01/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
350 03/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ congtyanhlong
351 02/01/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 55.000 VNĐ tkc_games
352 01/01/2015 1 ngày 415.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
353 31/12/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 55.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
354 30/12/2014 1 ngày 415.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ networkviet
355 29/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
356 28/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
357 27/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
358 26/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
359 25/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
360 24/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
361 23/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
362 22/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
363 21/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
364 20/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
365 19/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
366 18/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
367 17/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
368 16/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
369 15/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
370 14/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
371 13/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
372 12/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
373 11/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
374 10/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
375 09/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
376 08/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
377 07/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
378 06/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
379 05/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
380 04/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
381 03/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
382 02/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
383 01/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ namhaicomputer
384 30/11/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ tkc_games
385 29/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
386 28/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
387 27/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ vitinhchicuong
388 26/11/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ tkc_games
389 25/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
390 24/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
391 23/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
392 22/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vitinhchicuong
393 21/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
394 20/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
395 19/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
396 18/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
397 17/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
398 16/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
399 15/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
400 14/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
401 13/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
402 12/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
403 11/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
404 10/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
405 09/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
406 08/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
407 07/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
408 06/11/2014 2 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
409 04/11/2014 2 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
410 02/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
411 01/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
412 31/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
413 30/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
414 29/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bestbuysaigon
415 28/10/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
416 27/10/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
417 26/10/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
418 25/10/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
419 24/10/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
420 23/10/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
421 22/10/2014 2 ngày 510.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ congtyanhlong
422 20/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
423 19/10/2014 2 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
424 17/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
425 16/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
426 15/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
427 14/10/2014 2 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
428 12/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
429 11/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
430 10/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ thienancomputer
431 09/10/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ tuanthancomputer
432 08/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thienancomputer
433 07/10/2014 2 ngày 400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ htcs
434 05/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
435 04/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
436 03/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
437 02/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
438 01/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
439 30/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
440 29/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
441 28/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
442 27/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
443 26/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
444 25/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
445 24/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
446 23/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
447 22/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ thienancomputer
448 21/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
449 20/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
450 19/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
451 18/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 155.000 VNĐ tuanthancomputer
452 17/09/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 155.000 VNĐ anphong
453 16/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
454 15/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
455 14/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
456 13/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 155.000 VNĐ tuanthancomputer
457 12/09/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ anphong
458 11/09/2014 1 ngày 515.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ctytoantamtri
459 10/09/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
460 09/09/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ anphong
461 08/09/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
462 07/09/2014 3 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
463 04/09/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
464 03/09/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ anphong
465 02/09/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
466 01/09/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
467 31/08/2014 1 ngày 515.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ctytoantamtri
468 30/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
469 29/08/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ anphong
470 28/08/2014 1 ngày 515.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ ctytoantamtri
471 27/08/2014 1 ngày 525.000 ₫ Giá không đổi anphong
472 26/08/2014 1 ngày 525.000 ₫ Giá không đổi anphong
473 25/08/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ anphong
474 24/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
475 23/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
476 22/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vitinhchicuong
477 21/08/2014 2 ngày 500.000 ₫ Tăng 499.740 VNĐ bestbuysaigon
478 19/08/2014 2 ngày 260 ₫ Giảm 499.740 VNĐ tinhoc3quatao
479 17/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
480 16/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
481 15/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
482 14/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
483 13/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
484 12/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
485 11/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
486 10/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
487 09/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
488 08/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
489 07/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
490 06/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
491 05/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ anphong
492 04/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ congtyanhlong
493 03/08/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ tuanthancomputer
494 02/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ congtyanhlong
495 01/08/2014 1 ngày 515.000 ₫ Giá không đổi ctytoantamtri
496 31/07/2014 1 ngày 515.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ ctytoantamtri
497 30/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
498 29/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
499 28/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ thienancomputer
500 27/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
501 26/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
502 25/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
503 24/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
504 23/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
505 22/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ minhhanhcomputer
506 21/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
507 20/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
508 19/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
509 18/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
510 17/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
511 16/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
512 15/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
513 14/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
514 13/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
515 12/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
516 11/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
517 10/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ thienancomputer
518 09/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
519 08/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
520 07/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
521 06/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
522 05/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ nguyenthao
523 04/07/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
524 03/07/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
525 02/07/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ hoangcodo
526 01/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
527 30/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
528 29/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
529 28/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
530 27/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
531 26/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
532 25/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
533 24/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
534 23/06/2014 2 ngày 485.000 ₫ Tăng 28.000 VNĐ nguyenthao
535 21/06/2014 1 ngày 457.000 ₫ Giảm 28.000 VNĐ CARECOMPUTER
536 20/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
537 19/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
538 18/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
539 17/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
540 16/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ anphong
541 15/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
542 14/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
543 13/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
544 12/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
545 11/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
546 10/06/2014 1 ngày 515.000 ₫ Tăng 155.000 VNĐ networkviet
547 09/06/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
548 08/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
549 07/06/2014 3 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
550 04/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
551 03/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
552 02/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
553 01/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vitinhchicuong
554 31/05/2014 10 ngày 530.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ vietlongtme_hp
555 21/05/2014 2 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
556 19/05/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ hoangcodo
557 18/05/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
558 17/05/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
559 16/05/2014 9 ngày 485.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ nguyenthao
560 07/05/2014 4 ngày 470.000 ₫ Tăng 13.000 VNĐ hoangcodo
561 03/05/2014 1 ngày 457.000 ₫ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
562 02/05/2014 3 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
563 29/04/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
564 28/04/2014 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 13.000 VNĐ sagotech
565 27/04/2014 1 ngày 457.000 ₫ Giá không đổi CARECOMPUTER
566 26/04/2014 1 ngày 457.000 ₫ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
567 25/04/2014 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 13.000 VNĐ sagotech
568 24/04/2014 1 ngày 457.000 ₫ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
569 23/04/2014 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 13.000 VNĐ hoangcodo
570 22/04/2014 4 ngày 457.000 ₫ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
571 18/04/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ hoangcodo
572 17/04/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
573 16/04/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ nguyenthao
574 15/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
575 14/04/2014 2 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
576 12/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
577 11/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
578 10/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
579 09/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
580 08/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
581 07/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ congtyanhlong
582 06/04/2014 1 ngày 550.000 ₫ Tăng 305.000 VNĐ fbccomputer
583 05/04/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 305.000 VNĐ daivietpc
584 04/04/2014 1 ngày 550.000 ₫ Giá không đổi fbccomputer
585 03/04/2014 1 ngày 550.000 ₫ Tăng 305.000 VNĐ fbccomputer
586 02/04/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ daivietpc
587 01/04/2014 1 ngày 485.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ nguyenthao
588 31/03/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 305.000 VNĐ daivietpc
589 30/03/2014 1 ngày 550.000 ₫ Tăng 305.000 VNĐ fbccomputer
590 29/03/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giá không đổi daivietpc
591 28/03/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 235.000 VNĐ daivietpc
592 27/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
593 26/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
594 25/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
595 24/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 265.000 VNĐ vitinhchicuong
596 23/03/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giá không đổi daivietpc
597 22/03/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 235.000 VNĐ daivietpc
598 21/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ minhhanhcomputer
599 20/03/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
600 19/03/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ tuanthancomputer
601 18/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ congtyanhlong
602 17/03/2014 1 ngày 650.000 ₫ Tăng 170.000 VNĐ hopthanhthinh
603 16/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
604 15/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
605 14/03/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ hoangcodo
606 13/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 141.000 VNĐ vitinhchicuong
607 12/03/2014 1 ngày 369.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ tugia
608 11/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
609 10/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
610 09/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
611 08/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
612 07/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
613 06/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
614 05/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
615 04/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 115.000 VNĐ minhhanhcomputer
616 03/03/2014 1 ngày 365.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
617 02/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ vitinhchicuong
618 01/03/2014 1 ngày 365.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
619 28/02/2014 1 ngày 365.000 ₫ Giảm 105.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
620 27/02/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
621 26/02/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
622 25/02/2014 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ hoangcodo
623 24/02/2014 1 ngày 69.000 ₫ Giảm 296.000 VNĐ maytinhtienphat
624 23/02/2014 1 ngày 365.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
625 22/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
626 21/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ congtyanhlong
627 20/02/2014 1 ngày 650.000 ₫ Tăng 170.000 VNĐ hopthanhthinh
628 19/02/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 170.000 VNĐ minhhanhcomputer
629 18/02/2014 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
630 17/02/2014 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
631 16/02/2014 1 ngày 650.000 ₫ Tăng 170.000 VNĐ hopthanhthinh
632 15/02/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
633 14/02/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ hoangcodo
634 13/02/2014 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ quocvycomputer
635 12/02/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
636 11/02/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
637 10/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
638 09/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
639 08/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vitinhchicuong
640 07/02/2014 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vitinhtinnhan
641 06/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vitinhchicuong
642 05/02/2014 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vitinhtinnhan
643 04/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 266.000 VNĐ congtyanhlong
644 03/02/2014 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 236.000 VNĐ tugia
645 02/02/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 236.000 VNĐ minhhanhcomputer
646 01/02/2014 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 236.000 VNĐ tugia
647 31/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
648 30/01/2014 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ vitinhtinnhan
649 29/01/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
650 28/01/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ minhthanhlaptop
651 27/01/2014 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ vitinhtinnhan
652 26/01/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ minhthanhlaptop
653 25/01/2014 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vitinhtinnhan
654 24/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 266.000 VNĐ vitinhchicuong
655 23/01/2014 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 266.000 VNĐ tugia
656 22/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
657 21/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
658 20/01/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi thienthao
659 19/01/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ thienthao
660 18/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
661 17/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 236.000 VNĐ minhhanhcomputer
662 16/01/2014 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 236.000 VNĐ tugia
663 15/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 236.000 VNĐ minhhanhcomputer
664 14/01/2014 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 236.000 VNĐ tugia
665 13/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
666 12/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
667 11/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
668 10/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
669 09/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
670 08/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
671 07/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
672 06/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
673 05/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
674 04/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
675 03/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
676 02/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
677 01/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
678 31/12/2013 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
679 30/12/2013 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
680 29/12/2013 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
681 28/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
682 27/12/2013 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thienthao
683 26/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
684 25/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ minhhanhcomputer
685 24/12/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ tkc_games
686 23/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
687 22/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
688 21/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
689 20/12/2013 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi thienthao
690 19/12/2013 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ thienthao
691 18/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Giá không đổi HC_Computer
692 17/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ HC_Computer
693 16/12/2013 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vitinhphuongnam
694 15/12/2013 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
695 14/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
696 13/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ minhhanhcomputer
697 12/12/2013 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ vitinhphuongnam
698 11/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ HC_Computer
699 10/12/2013 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ vitinhphuongnam
700 09/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ HC_Computer
701 08/12/2013 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ quocvycomputer
702 07/12/2013 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ thienancomputer
703 06/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Giá không đổi HC_Computer
704 05/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Giá không đổi HC_Computer
705 04/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ HC_Computer
706 03/12/2013 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ quocvycomputer
707 02/12/2013 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ congtyanhlong
708 01/12/2013 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ quocvycomputer
709 30/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
710 29/11/2013 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
711 28/11/2013 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ vitinhchicuong
712 27/11/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
713 26/11/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
714 25/11/2013 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
715 24/11/2013 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
716 23/11/2013 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vitinhchicuong
717 22/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ htcs
718 21/11/2013 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ quocvycomputer
719 20/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
720 19/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
721 18/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ htcs
722 17/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
723 16/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
724 15/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
725 14/11/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ coi120
726 13/11/2013 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ quocvycomputer
727 12/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
728 11/11/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
729 10/11/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ coi120
730 09/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
731 08/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
732 07/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ minhhanhcomputer
733 06/11/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
734 05/11/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ coi120
735 04/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
736 03/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
737 02/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
738 01/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ minhhanhcomputer
739 31/10/2013 1 ngày 530.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vietlongtme_hp
740 30/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
741 29/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ minhhanhcomputer
742 28/10/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
743 27/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
744 26/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
745 25/10/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ coi120
746 24/10/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ htcs
747 23/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
748 22/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
749 21/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
750 20/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
751 19/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
752 18/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
753 17/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
754 16/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
755 15/10/2013 3 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
756 12/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
757 11/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
758 10/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ cameralienphuong
759 09/10/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
760 08/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
761 07/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
762 06/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
763 05/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
764 04/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
765 03/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
766 02/10/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
767 01/10/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
768 30/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
769 29/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ coi120
770 28/09/2013 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ quocvycomputer
771 27/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ coi120
772 26/09/2013 1 ngày 490.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
773 25/09/2013 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ quocvycomputer
774 24/09/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
775 23/09/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ htcs
776 22/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
777 21/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
778 20/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ coi120
779 19/09/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
780 18/09/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
781 17/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
782 16/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
783 15/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
784 14/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
785 13/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
786 12/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
787 11/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
788 10/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
789 09/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
790 08/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
791 07/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
792 06/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ coi120
793 05/09/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
794 04/09/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
795 03/09/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ quocvycomputer
796 02/09/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
797 01/09/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
798 31/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
799 30/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
800 29/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
801 28/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
802 27/08/2013 7 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
803 20/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 156.000 VNĐ htcs
804 19/08/2013 1 ngày 244.000 ₫ Giá không đổi tugia
805 18/08/2013 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 186.000 VNĐ tugia
806 17/08/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 221.000 VNĐ quocvycomputer
807 16/08/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
808 15/08/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 161.000 VNĐ tugia
809 14/08/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
810 13/08/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
811 12/08/2013 3 ngày 370.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ thaivinh
812 09/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ htcs
813 08/08/2013 2 ngày 385.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ thanhbinhjsc
814 06/08/2013 11 ngày 400.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ htcs
815 26/07/2013 3 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
816 23/07/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
817 22/07/2013 5 ngày 385.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ thanhbinhjsc
818 17/07/2013 15 ngày 400.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ htcs
819 02/07/2013 4 ngày 385.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ cameralienphuong
820 28/06/2013 2 ngày 420.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ maytinhnangdong
821 26/06/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
822 25/06/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ cameralienphuong
823 24/06/2013 1 ngày 420.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vitinhphuongnam
824 23/06/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
825 22/06/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
826 21/06/2013 1 ngày 385.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ cameralienphuong
827 20/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
828 19/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ vitinhchicuong
829 18/06/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
830 17/06/2013 1 ngày 410.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maigiangcomputer
831 16/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
832 15/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ vitinhchicuong
833 14/06/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
834 13/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi tkc_games
835 12/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi tkc_games
836 11/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi tkc_games
837 10/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
838 09/06/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
839 08/06/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
840 07/06/2013 3 ngày 209.000 ₫ Giảm 221.000 VNĐ tugia
841 04/06/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ quocvycomputer
842 03/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
843 02/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ minhthanhlaptop
844 01/06/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giá không đổi linhkienso1
845 31/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giá không đổi linhkienso1
846 30/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
847 29/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ quocvycomputer
848 28/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giá không đổi linhkienso1
849 27/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
850 26/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
851 25/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
852 24/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
853 23/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ quocvycomputer
854 22/05/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ vitinhchicuong
855 21/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
856 20/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ quocvycomputer
857 19/05/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ minhthanhlaptop
858 18/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
859 17/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
860 16/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
861 15/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
862 14/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
863 13/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ quocvycomputer
864 12/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
865 11/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
866 10/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ quocvycomputer
867 09/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
868 08/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
869 07/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ quocvycomputer
870 06/05/2013 1 ngày 410.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maigiangcomputer
871 05/05/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
872 04/05/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ minhthanhlaptop
873 03/05/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
874 02/05/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
875 01/05/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
876 30/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
877 29/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
878 28/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
879 27/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
880 26/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
881 25/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
882 24/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
883 23/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
884 22/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maigiangcomputer
885 21/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ minhthanhlaptop
886 20/04/2013 1 ngày 240.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ vitinhphuongnam
887 19/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
888 18/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
889 17/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi tkc_games
890 16/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
891 15/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
892 14/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
893 13/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
894 12/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
895 11/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
896 10/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
897 09/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
898 08/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
899 07/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
900 06/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
901 05/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ vitinhchicuong
902 04/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
903 03/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
904 02/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
905 01/04/2013 2 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
906 30/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
907 29/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
908 28/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
909 27/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
910 26/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
911 25/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
912 24/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
913 23/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
914 22/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ tugia
915 21/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ HDstore
916 20/03/2013 1 ngày 240.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ tuanthancomputer
917 19/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 41.000 VNĐ tugia
918 18/03/2013 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
919 17/03/2013 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
920 16/03/2013 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 41.000 VNĐ minhthanhlaptop
921 15/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
922 14/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 41.000 VNĐ tugia
923 13/03/2013 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ minhthanhlaptop
924 12/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tamnhinpc
925 11/03/2013 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 41.000 VNĐ minhthanhlaptop
926 10/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ tugia
927 09/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 141.000 VNĐ tamnhinpc
928 08/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ tugia
929 07/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tamnhinpc
930 06/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi HDstore
931 05/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 141.000 VNĐ HDstore
932 04/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
933 03/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
934 02/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
935 01/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
936 28/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
937 27/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
938 26/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
939 25/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
940 24/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
941 23/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
942 22/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
943 21/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 66.000 VNĐ tugia
944 20/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
945 19/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
946 18/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
947 17/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
948 16/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 66.000 VNĐ tugia
949 15/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
950 14/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
951 13/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
952 12/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
953 11/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
954 10/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ tugia
955 09/02/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 75.000 VNĐ HDstore
956 08/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
957 07/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
958 06/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
959 05/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
960 04/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
961 03/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 66.000 VNĐ tugia
962 02/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ baonhi258
963 01/02/2013 1 ngày 305.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
964 31/01/2013 1 ngày 305.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
965 30/01/2013 1 ngày 305.000 ₫ Tăng 96.000 VNĐ vitinhchicuong
966 29/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 66.000 VNĐ tugia
967 28/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ baonhi258
968 27/01/2013 1 ngày 305.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
969 26/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
970 25/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
971 24/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
972 23/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
973 22/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
974 21/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
975 20/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
976 19/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
977 18/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
978 17/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi ductinpc105
979 16/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi ductinpc105
980 15/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ductinpc105
981 14/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
982 13/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 71.000 VNĐ tugia
983 12/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ ductinpc105
984 11/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vitinhchicuong
985 10/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
986 09/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 66.000 VNĐ tugia
987 08/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
988 07/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
989 06/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ baonhi258
990 05/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
991 04/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 71.000 VNĐ ductinpc105
992 03/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 71.000 VNĐ tugia
993 02/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi ductinpc105
994 01/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi ductinpc105
995 31/12/2012 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ ductinpc105
996 30/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
997 29/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
998 28/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
999 27/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
1000 26/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1001 25/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1002 24/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1003 23/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1004 22/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
1005 21/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1006 20/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1007 19/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1008 18/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1009 17/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1010 16/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
1011 15/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
1012 14/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1013 13/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1014 12/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1015 11/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 61.000 VNĐ tugia
1016 10/12/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1017 09/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
1018 08/12/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 61.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1019 07/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
1020 06/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
1021 05/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
1022 04/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
1023 03/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1024 02/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1025 01/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 61.000 VNĐ tugia
1026 30/11/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1027 29/11/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 61.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1028 28/11/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
1029 27/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
1030 26/11/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1031 25/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1032 24/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1033 23/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ vitinhchicuong
1034 22/11/2012 1 ngày 210.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ tamnhinpc
1035 21/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
1036 20/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhthanhcomputer
1037 19/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
1038 18/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tuanthancomputer
1039 17/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhthanhcomputer
1040 16/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
1041 15/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tuanthancomputer
1042 14/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
1043 13/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
1044 12/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhthanhcomputer
1045 11/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
1046 10/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
1047 09/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
1048 08/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
1049 07/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ tuanthancomputer
1050 06/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vitinhphuongnam
1051 05/11/2012 1 ngày 295.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
1052 04/11/2012 1 ngày 295.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
1053 03/11/2012 1 ngày 295.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
1054 02/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vitinhphuongnam
1055 01/11/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
1056 31/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
1057 30/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
1058 29/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
1059 28/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
1060 27/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
1061 26/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ maytinhnangdong
1062 25/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ phuckhangcomputer
1063 24/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vitinhchicuong
1064 23/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ phuckhangcomputer
1065 22/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vitinhchicuong
1066 21/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
1067 20/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
1068 19/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ phuckhangcomputer
1069 18/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1070 17/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vitinhchicuong
1071 16/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
1072 15/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
1073 14/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ phuckhangcomputer
1074 13/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
1075 12/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
1076 11/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
1077 10/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1078 09/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1079 08/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vitinhchicuong
1080 07/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
1081 06/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
1082 05/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1083 04/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vitinhchicuong
1084 03/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ congtyanhlong
1085 02/10/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ maytinhnangdong
1086 01/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ vitinhchicuong
1087 30/09/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
1088 29/09/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
1089 28/09/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ maytinhnangdong
1090 27/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1091 26/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1092 25/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1093 24/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1094 23/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1095 22/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1096 21/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
1097 20/09/2012 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
1098 19/09/2012 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
1099 18/09/2012 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ baonhi258
1100 17/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1101 16/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1102 15/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
1103 14/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1104 13/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1105 12/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
1106 11/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1107 10/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1108 09/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
1109 08/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1110 07/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1111 06/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1112 05/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
1113 04/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
1114 03/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1115 02/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
1116 01/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1117 31/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1118 30/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1119 29/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1120 28/08/2012 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ phuckhangcomputer
1121 27/08/2012 3 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1122 24/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1123 23/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1124 22/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1125 21/08/2012 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ phuckhangcomputer
1126 20/08/2012 2 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1127 18/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1128 17/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1129 16/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1130 15/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1131 14/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tinhockhaiminh
1132 13/08/2012 2 ngày 320.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ linhkienmaytinhonline
1133 11/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1134 10/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1135 09/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1136 08/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 108.000 VNĐ vienthongvannguyen
1137 07/08/2012 1 ngày 378.000 ₫ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
1138 06/08/2012 2 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1139 04/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1140 03/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1141 02/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1142 01/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1143 31/07/2012 1 ngày 300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ thanhbinhjsc
1144 30/07/2012 2 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1145 28/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1146 27/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1147 26/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1148 25/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 108.000 VNĐ tinhockhaiminh
1149 24/07/2012 1 ngày 378.000 ₫ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
1150 23/07/2012 3 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1151 20/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1152 19/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1153 18/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 108.000 VNĐ vienthongvannguyen
1154 17/07/2012 1 ngày 378.000 ₫ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
1155 16/07/2012 3 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1156 13/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 108.000 VNĐ vienthongvannguyen
1157 12/07/2012 1 ngày 378.000 ₫ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
1158 11/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1159 10/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1160 09/07/2012 2 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1161 07/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1162 06/07/2012 3 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1163 03/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
1164 02/07/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1165 01/07/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1166 30/06/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
1167 29/06/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1168 28/06/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1169 27/06/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1170 26/06/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
1171 25/06/2012 265.000 ₫ vitinhchicuong
Có tổng cộng 1.171 thay đổi giá của sản phẩm Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600 đã được hệ thống ghi lại.