• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 23/12/2014 1 ngày 459.000 VNĐ Giảm 51.000 VNĐ tugia
2 22/12/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
3 21/12/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
4 20/12/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
5 19/12/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
6 18/12/2014 1 ngày 540.000 VNĐ Giá không đổi namhaicomputer
7 17/12/2014 1 ngày 540.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
8 16/12/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
9 15/12/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
10 14/12/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
11 13/12/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
12 12/12/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
13 11/12/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
14 10/12/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
15 09/12/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
16 08/12/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
17 07/12/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
18 06/12/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
19 05/12/2014 1 ngày 540.000 VNĐ Giá không đổi namhaicomputer
20 04/12/2014 1 ngày 540.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
21 03/12/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
22 02/12/2014 1 ngày 540.000 VNĐ Giá không đổi namhaicomputer
23 01/12/2014 1 ngày 540.000 VNĐ Tăng 180.000 VNĐ namhaicomputer
24 30/11/2014 1 ngày 360.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ tkc_games
25 29/11/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
26 28/11/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
27 27/11/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ vitinhchicuong
28 26/11/2014 1 ngày 360.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ tkc_games
29 25/11/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
30 24/11/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
31 23/11/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
32 22/11/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ vitinhchicuong
33 21/11/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
34 20/11/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
35 19/11/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi bestbuysaigon
36 18/11/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi bestbuysaigon
37 17/11/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi bestbuysaigon
38 16/11/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
39 15/11/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
40 14/11/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
41 13/11/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
42 12/11/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
43 11/11/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
44 10/11/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
45 09/11/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi bestbuysaigon
46 08/11/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi bestbuysaigon
47 07/11/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi bestbuysaigon
48 06/11/2014 2 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi bestbuysaigon
49 04/11/2014 2 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi bestbuysaigon
50 02/11/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi bestbuysaigon
51 01/11/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi bestbuysaigon
52 31/10/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi bestbuysaigon
53 30/10/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi bestbuysaigon
54 29/10/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ bestbuysaigon
55 28/10/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
56 27/10/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
57 26/10/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
58 25/10/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
59 24/10/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
60 23/10/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
61 22/10/2014 2 ngày 510.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ congtyanhlong
62 20/10/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi bestbuysaigon
63 19/10/2014 2 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi bestbuysaigon
64 17/10/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi bestbuysaigon
65 16/10/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi bestbuysaigon
66 15/10/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi bestbuysaigon
67 14/10/2014 2 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi bestbuysaigon
68 12/10/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
69 11/10/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
70 10/10/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ thienancomputer
71 09/10/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giảm 130.000 VNĐ tuanthancomputer
72 08/10/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ thienancomputer
73 07/10/2014 2 ngày 400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ htcs
74 05/10/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi bestbuysaigon
75 04/10/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi bestbuysaigon
76 03/10/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi bestbuysaigon
77 02/10/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi bestbuysaigon
78 01/10/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi bestbuysaigon
79 30/09/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi bestbuysaigon
80 29/09/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi bestbuysaigon
81 28/09/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi bestbuysaigon
82 27/09/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi bestbuysaigon
83 26/09/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
84 25/09/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
85 24/09/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
86 23/09/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
87 22/09/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ thienancomputer
88 21/09/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
89 20/09/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
90 19/09/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
91 18/09/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giảm 155.000 VNĐ tuanthancomputer
92 17/09/2014 1 ngày 525.000 VNĐ Tăng 155.000 VNĐ anphong
93 16/09/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
94 15/09/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
95 14/09/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
96 13/09/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giảm 155.000 VNĐ tuanthancomputer
97 12/09/2014 1 ngày 525.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ anphong
98 11/09/2014 1 ngày 515.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ ctytoantamtri
99 10/09/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
100 09/09/2014 1 ngày 525.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ anphong
101 08/09/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
102 07/09/2014 3 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
103 04/09/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
104 03/09/2014 1 ngày 525.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ anphong
105 02/09/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
106 01/09/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
107 31/08/2014 1 ngày 515.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ ctytoantamtri
108 30/08/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
109 29/08/2014 1 ngày 525.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ anphong
110 28/08/2014 1 ngày 515.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ ctytoantamtri
111 27/08/2014 1 ngày 525.000 VNĐ Giá không đổi anphong
112 26/08/2014 1 ngày 525.000 VNĐ Giá không đổi anphong
113 25/08/2014 1 ngày 525.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ anphong
114 24/08/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
115 23/08/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
116 22/08/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ vitinhchicuong
117 21/08/2014 2 ngày 500.000 VNĐ Tăng 499.740 VNĐ bestbuysaigon
118 19/08/2014 2 ngày 260 VNĐ Giảm 499.740 VNĐ tinhoc3quatao
119 17/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
120 16/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi anphong
121 15/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
122 14/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
123 13/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
124 12/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
125 11/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
126 10/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
127 09/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
128 08/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
129 07/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
130 06/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi anphong
131 05/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ anphong
132 04/08/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ congtyanhlong
133 03/08/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ tuanthancomputer
134 02/08/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ congtyanhlong
135 01/08/2014 1 ngày 515.000 VNĐ Giá không đổi ctytoantamtri
136 31/07/2014 1 ngày 515.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ ctytoantamtri
137 30/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
138 29/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
139 28/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ thienancomputer
140 27/07/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
141 26/07/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
142 25/07/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
143 24/07/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
144 23/07/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
145 22/07/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ minhhanhcomputer
146 21/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi anphong
147 20/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi anphong
148 19/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi anphong
149 18/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi anphong
150 17/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
151 16/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
152 15/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
153 14/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
154 13/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
155 12/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
156 11/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
157 10/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ thienancomputer
158 09/07/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
159 08/07/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
160 07/07/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
161 06/07/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
162 05/07/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ nguyenthao
163 04/07/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
164 03/07/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
165 02/07/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ hoangcodo
166 01/07/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi anphong
167 30/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi anphong
168 29/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi anphong
169 28/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi anphong
170 27/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi anphong
171 26/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi anphong
172 25/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi anphong
173 24/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
174 23/06/2014 2 ngày 485.000 VNĐ Tăng 28.000 VNĐ nguyenthao
175 21/06/2014 1 ngày 457.000 VNĐ Giảm 28.000 VNĐ CARECOMPUTER
176 20/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
177 19/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
178 18/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
179 17/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi anphong
180 16/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giảm 25.000 VNĐ anphong
181 15/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
182 14/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
183 13/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
184 12/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
185 11/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
186 10/06/2014 1 ngày 515.000 VNĐ Tăng 155.000 VNĐ networkviet
187 09/06/2014 1 ngày 360.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
188 08/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
189 07/06/2014 3 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
190 04/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
191 03/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
192 02/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
193 01/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ vitinhchicuong
194 31/05/2014 10 ngày 530.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ vietlongtme_hp
195 21/05/2014 2 ngày 470.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
196 19/05/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ hoangcodo
197 18/05/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
198 17/05/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
199 16/05/2014 9 ngày 485.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ nguyenthao
200 07/05/2014 4 ngày 470.000 VNĐ Tăng 13.000 VNĐ hoangcodo
201 03/05/2014 1 ngày 457.000 VNĐ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
202 02/05/2014 3 ngày 470.000 VNĐ Giá không đổi sagotech
203 29/04/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giá không đổi sagotech
204 28/04/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Tăng 13.000 VNĐ sagotech
205 27/04/2014 1 ngày 457.000 VNĐ Giá không đổi CARECOMPUTER
206 26/04/2014 1 ngày 457.000 VNĐ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
207 25/04/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Tăng 13.000 VNĐ sagotech
208 24/04/2014 1 ngày 457.000 VNĐ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
209 23/04/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Tăng 13.000 VNĐ hoangcodo
210 22/04/2014 4 ngày 457.000 VNĐ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
211 18/04/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ hoangcodo
212 17/04/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
213 16/04/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giảm 25.000 VNĐ nguyenthao
214 15/04/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
215 14/04/2014 2 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
216 12/04/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
217 11/04/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
218 10/04/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
219 09/04/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
220 08/04/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
221 07/04/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ congtyanhlong
222 06/04/2014 1 ngày 550.000 VNĐ Tăng 305.000 VNĐ fbccomputer
223 05/04/2014 1 ngày 245.000 VNĐ Giảm 305.000 VNĐ daivietpc
224 04/04/2014 1 ngày 550.000 VNĐ Giá không đổi fbccomputer
225 03/04/2014 1 ngày 550.000 VNĐ Tăng 305.000 VNĐ fbccomputer
226 02/04/2014 1 ngày 245.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ daivietpc
227 01/04/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ nguyenthao
228 31/03/2014 1 ngày 245.000 VNĐ Giảm 305.000 VNĐ daivietpc
229 30/03/2014 1 ngày 550.000 VNĐ Tăng 305.000 VNĐ fbccomputer
230 29/03/2014 1 ngày 245.000 VNĐ Giá không đổi daivietpc
231 28/03/2014 1 ngày 245.000 VNĐ Giảm 235.000 VNĐ daivietpc
232 27/03/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
233 26/03/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
234 25/03/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
235 24/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 265.000 VNĐ vitinhchicuong
236 23/03/2014 1 ngày 245.000 VNĐ Giá không đổi daivietpc
237 22/03/2014 1 ngày 245.000 VNĐ Giảm 235.000 VNĐ daivietpc
238 21/03/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ minhhanhcomputer
239 20/03/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
240 19/03/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ tuanthancomputer
241 18/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ congtyanhlong
242 17/03/2014 1 ngày 650.000 VNĐ Tăng 170.000 VNĐ hopthanhthinh
243 16/03/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi cttcomputer
244 15/03/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
245 14/03/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ hoangcodo
246 13/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 141.000 VNĐ vitinhchicuong
247 12/03/2014 1 ngày 369.000 VNĐ Giảm 141.000 VNĐ tugia
248 11/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
249 10/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
250 09/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
251 08/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
252 07/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
253 06/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
254 05/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
255 04/03/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 115.000 VNĐ minhhanhcomputer
256 03/03/2014 1 ngày 365.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
257 02/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ vitinhchicuong
258 01/03/2014 1 ngày 365.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
259 28/02/2014 1 ngày 365.000 VNĐ Giảm 105.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
260 27/02/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
261 26/02/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
262 25/02/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Tăng 401.000 VNĐ hoangcodo
263 24/02/2014 1 ngày 69.000 VNĐ Giảm 296.000 VNĐ maytinhtienphat
264 23/02/2014 1 ngày 365.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
265 22/02/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
266 21/02/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ congtyanhlong
267 20/02/2014 1 ngày 650.000 VNĐ Tăng 170.000 VNĐ hopthanhthinh
268 19/02/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 170.000 VNĐ minhhanhcomputer
269 18/02/2014 1 ngày 650.000 VNĐ Giá không đổi hopthanhthinh
270 17/02/2014 1 ngày 650.000 VNĐ Giá không đổi hopthanhthinh
271 16/02/2014 1 ngày 650.000 VNĐ Tăng 170.000 VNĐ hopthanhthinh
272 15/02/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
273 14/02/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ hoangcodo
274 13/02/2014 1 ngày 490.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ quocvycomputer
275 12/02/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
276 11/02/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
277 10/02/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
278 09/02/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
279 08/02/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vitinhchicuong
280 07/02/2014 1 ngày 490.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ vitinhtinnhan
281 06/02/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vitinhchicuong
282 05/02/2014 1 ngày 490.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ vitinhtinnhan
283 04/02/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 266.000 VNĐ congtyanhlong
284 03/02/2014 1 ngày 244.000 VNĐ Giảm 236.000 VNĐ tugia
285 02/02/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 236.000 VNĐ minhhanhcomputer
286 01/02/2014 1 ngày 244.000 VNĐ Giảm 236.000 VNĐ tugia
287 31/01/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
288 30/01/2014 1 ngày 490.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ vitinhtinnhan
289 29/01/2014 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
290 28/01/2014 1 ngày 360.000 VNĐ Giảm 130.000 VNĐ minhthanhlaptop
291 27/01/2014 1 ngày 490.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ vitinhtinnhan
292 26/01/2014 1 ngày 360.000 VNĐ Giảm 130.000 VNĐ minhthanhlaptop
293 25/01/2014 1 ngày 490.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ vitinhtinnhan
294 24/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 266.000 VNĐ vitinhchicuong
295 23/01/2014 1 ngày 244.000 VNĐ Giảm 266.000 VNĐ tugia
296 22/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
297 21/01/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
298 20/01/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giá không đổi thienthao
299 19/01/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ thienthao
300 18/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
301 17/01/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 236.000 VNĐ minhhanhcomputer
302 16/01/2014 1 ngày 244.000 VNĐ Giảm 236.000 VNĐ tugia
303 15/01/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 236.000 VNĐ minhhanhcomputer
304 14/01/2014 1 ngày 244.000 VNĐ Giảm 236.000 VNĐ tugia
305 13/01/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
306 12/01/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
307 11/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
308 10/01/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
309 09/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
310 08/01/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
311 07/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
312 06/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
313 05/01/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
314 04/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
315 03/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
316 02/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
317 01/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
318 31/12/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
319 30/12/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
320 29/12/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
321 28/12/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
322 27/12/2013 1 ngày 470.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thienthao
323 26/12/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
324 25/12/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ minhhanhcomputer
325 24/12/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giảm 120.000 VNĐ tkc_games
326 23/12/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
327 22/12/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
328 21/12/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
329 20/12/2013 1 ngày 470.000 VNĐ Giá không đổi thienthao
330 19/12/2013 1 ngày 470.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ thienthao
331 18/12/2013 1 ngày 580.000 VNĐ Giá không đổi HC_Computer
332 17/12/2013 1 ngày 580.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ HC_Computer
333 16/12/2013 1 ngày 500.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vitinhphuongnam
334 15/12/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
335 14/12/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
336 13/12/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ minhhanhcomputer
337 12/12/2013 1 ngày 500.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ vitinhphuongnam
338 11/12/2013 1 ngày 580.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ HC_Computer
339 10/12/2013 1 ngày 500.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ vitinhphuongnam
340 09/12/2013 1 ngày 580.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ HC_Computer
341 08/12/2013 1 ngày 490.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ quocvycomputer
342 07/12/2013 1 ngày 500.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ thienancomputer
343 06/12/2013 1 ngày 580.000 VNĐ Giá không đổi HC_Computer
344 05/12/2013 1 ngày 580.000 VNĐ Giá không đổi HC_Computer
345 04/12/2013 1 ngày 580.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ HC_Computer
346 03/12/2013 1 ngày 490.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ quocvycomputer
347 02/12/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ congtyanhlong
348 01/12/2013 1 ngày 490.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ quocvycomputer
349 30/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
350 29/11/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
351 28/11/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ vitinhchicuong
352 27/11/2013 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
353 26/11/2013 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
354 25/11/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
355 24/11/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
356 23/11/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ vitinhchicuong
357 22/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ htcs
358 21/11/2013 1 ngày 490.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ quocvycomputer
359 20/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
360 19/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
361 18/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ htcs
362 17/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
363 16/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
364 15/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
365 14/11/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ coi120
366 13/11/2013 1 ngày 490.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ quocvycomputer
367 12/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
368 11/11/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
369 10/11/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ coi120
370 09/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
371 08/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
372 07/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ minhhanhcomputer
373 06/11/2013 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
374 05/11/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ coi120
375 04/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
376 03/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
377 02/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
378 01/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ minhhanhcomputer
379 31/10/2013 1 ngày 530.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vietlongtme_hp
380 30/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
381 29/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ minhhanhcomputer
382 28/10/2013 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
383 27/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
384 26/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
385 25/10/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ coi120
386 24/10/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ htcs
387 23/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
388 22/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
389 21/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
390 20/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
391 19/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
392 18/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
393 17/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
394 16/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
395 15/10/2013 3 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
396 12/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
397 11/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
398 10/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ cameralienphuong
399 09/10/2013 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
400 08/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
401 07/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
402 06/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
403 05/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
404 04/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
405 03/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
406 02/10/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
407 01/10/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
408 30/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
409 29/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ coi120
410 28/09/2013 1 ngày 490.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ quocvycomputer
411 27/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ coi120
412 26/09/2013 1 ngày 490.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
413 25/09/2013 1 ngày 490.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ quocvycomputer
414 24/09/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
415 23/09/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giảm 120.000 VNĐ htcs
416 22/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
417 21/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
418 20/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Tăng 280.000 VNĐ coi120
419 19/09/2013 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
420 18/09/2013 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
421 17/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
422 16/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
423 15/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
424 14/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
425 13/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
426 12/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
427 11/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
428 10/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
429 09/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
430 08/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
431 07/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
432 06/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ coi120
433 05/09/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
434 04/09/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
435 03/09/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ quocvycomputer
436 02/09/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
437 01/09/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
438 31/08/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
439 30/08/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
440 29/08/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
441 28/08/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
442 27/08/2013 7 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
443 20/08/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 156.000 VNĐ htcs
444 19/08/2013 1 ngày 244.000 VNĐ Giá không đổi tugia
445 18/08/2013 1 ngày 244.000 VNĐ Giảm 186.000 VNĐ tugia
446 17/08/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Tăng 221.000 VNĐ quocvycomputer
447 16/08/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
448 15/08/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 161.000 VNĐ tugia
449 14/08/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi thaivinh
450 13/08/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi thaivinh
451 12/08/2013 3 ngày 370.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ thaivinh
452 09/08/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ htcs
453 08/08/2013 2 ngày 385.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ thanhbinhjsc
454 06/08/2013 11 ngày 400.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ htcs
455 26/07/2013 3 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
456 23/07/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
457 22/07/2013 5 ngày 385.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ thanhbinhjsc
458 17/07/2013 15 ngày 400.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ htcs
459 02/07/2013 4 ngày 385.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ cameralienphuong
460 28/06/2013 2 ngày 420.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ maytinhnangdong
461 26/06/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
462 25/06/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ cameralienphuong
463 24/06/2013 1 ngày 420.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ vitinhphuongnam
464 23/06/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
465 22/06/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
466 21/06/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Tăng 25.000 VNĐ cameralienphuong
467 20/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
468 19/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ vitinhchicuong
469 18/06/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
470 17/06/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ maigiangcomputer
471 16/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
472 15/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ vitinhchicuong
473 14/06/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ tugia
474 13/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi tkc_games
475 12/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi tkc_games
476 11/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi tkc_games
477 10/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
478 09/06/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
479 08/06/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
480 07/06/2013 3 ngày 209.000 VNĐ Giảm 221.000 VNĐ tugia
481 04/06/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ quocvycomputer
482 03/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
483 02/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ minhthanhlaptop
484 01/06/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giá không đổi linhkienso1
485 31/05/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giá không đổi linhkienso1
486 30/05/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
487 29/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Tăng 230.000 VNĐ quocvycomputer
488 28/05/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giá không đổi linhkienso1
489 27/05/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
490 26/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
491 25/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
492 24/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
493 23/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ quocvycomputer
494 22/05/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ vitinhchicuong
495 21/05/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
496 20/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ quocvycomputer
497 19/05/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ minhthanhlaptop
498 18/05/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
499 17/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
500 16/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
501 15/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
502 14/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
503 13/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Tăng 230.000 VNĐ quocvycomputer
504 12/05/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
505 11/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
506 10/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Tăng 230.000 VNĐ quocvycomputer
507 09/05/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
508 08/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
509 07/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ quocvycomputer
510 06/05/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ maigiangcomputer
511 05/05/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
512 04/05/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ minhthanhlaptop
513 03/05/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
514 02/05/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
515 01/05/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
516 30/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
517 29/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
518 28/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
519 27/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
520 26/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
521 25/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
522 24/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
523 23/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
524 22/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ maigiangcomputer
525 21/04/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ minhthanhlaptop
526 20/04/2013 1 ngày 240.000 VNĐ Tăng 31.000 VNĐ vitinhphuongnam
527 19/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
528 18/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ tugia
529 17/04/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi tkc_games
530 16/04/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
531 15/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ tugia
532 14/04/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
533 13/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
534 12/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
535 11/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ tugia
536 10/04/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
537 09/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ tugia
538 08/04/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
539 07/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ tugia
540 06/04/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
541 05/04/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ vitinhchicuong
542 04/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
543 03/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
544 02/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
545 01/04/2013 2 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
546 30/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
547 29/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
548 28/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
549 27/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
550 26/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
551 25/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
552 24/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
553 23/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
554 22/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 141.000 VNĐ tugia
555 21/03/2013 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ HDstore
556 20/03/2013 1 ngày 240.000 VNĐ Tăng 31.000 VNĐ tuanthancomputer
557 19/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 41.000 VNĐ tugia
558 18/03/2013 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
559 17/03/2013 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
560 16/03/2013 1 ngày 250.000 VNĐ Tăng 41.000 VNĐ minhthanhlaptop
561 15/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
562 14/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 41.000 VNĐ tugia
563 13/03/2013 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ minhthanhlaptop
564 12/03/2013 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tamnhinpc
565 11/03/2013 1 ngày 250.000 VNĐ Tăng 41.000 VNĐ minhthanhlaptop
566 10/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 141.000 VNĐ tugia
567 09/03/2013 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 141.000 VNĐ tamnhinpc
568 08/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 141.000 VNĐ tugia
569 07/03/2013 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tamnhinpc
570 06/03/2013 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi HDstore
571 05/03/2013 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 141.000 VNĐ HDstore
572 04/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
573 03/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
574 02/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
575 01/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
576 28/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
577 27/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
578 26/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
579 25/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
580 24/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
581 23/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
582 22/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
583 21/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 66.000 VNĐ tugia
584 20/02/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
585 19/02/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
586 18/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
587 17/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
588 16/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 66.000 VNĐ tugia
589 15/02/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
590 14/02/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
591 13/02/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
592 12/02/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
593 11/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
594 10/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 141.000 VNĐ tugia
595 09/02/2013 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 75.000 VNĐ HDstore
596 08/02/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
597 07/02/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
598 06/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
599 05/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
600 04/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
601 03/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 66.000 VNĐ tugia
602 02/02/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ baonhi258
603 01/02/2013 1 ngày 305.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
604 31/01/2013 1 ngày 305.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
605 30/01/2013 1 ngày 305.000 VNĐ Tăng 96.000 VNĐ vitinhchicuong
606 29/01/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 66.000 VNĐ tugia
607 28/01/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ baonhi258
608 27/01/2013 1 ngày 305.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
609 26/01/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
610 25/01/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
611 24/01/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
612 23/01/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 56.000 VNĐ tugia
613 22/01/2013 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
614 21/01/2013 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
615 20/01/2013 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
616 19/01/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 56.000 VNĐ tugia
617 18/01/2013 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
618 17/01/2013 1 ngày 280.000 VNĐ Giá không đổi ductinpc105
619 16/01/2013 1 ngày 280.000 VNĐ Giá không đổi ductinpc105
620 15/01/2013 1 ngày 280.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ ductinpc105
621 14/01/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
622 13/01/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 71.000 VNĐ tugia
623 12/01/2013 1 ngày 280.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ ductinpc105
624 11/01/2013 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vitinhchicuong
625 10/01/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
626 09/01/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 66.000 VNĐ tugia
627 08/01/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
628 07/01/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
629 06/01/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ baonhi258
630 05/01/2013 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
631 04/01/2013 1 ngày 280.000 VNĐ Tăng 71.000 VNĐ ductinpc105
632 03/01/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 71.000 VNĐ tugia
633 02/01/2013 1 ngày 280.000 VNĐ Giá không đổi ductinpc105
634 01/01/2013 1 ngày 280.000 VNĐ Giá không đổi ductinpc105
635 31/12/2012 1 ngày 280.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ ductinpc105
636 30/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
637 29/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
638 28/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
639 27/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 56.000 VNĐ tugia
640 26/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
641 25/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
642 24/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
643 23/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
644 22/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
645 21/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
646 20/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
647 19/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
648 18/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
649 17/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
650 16/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 56.000 VNĐ tugia
651 15/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
652 14/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
653 13/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
654 12/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
655 11/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 61.000 VNĐ tugia
656 10/12/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
657 09/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
658 08/12/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 61.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
659 07/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 56.000 VNĐ tugia
660 06/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
661 05/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 56.000 VNĐ tugia
662 04/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
663 03/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
664 02/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
665 01/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 61.000 VNĐ tugia
666 30/11/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
667 29/11/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 61.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
668 28/11/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 56.000 VNĐ tugia
669 27/11/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
670 26/11/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
671 25/11/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
672 24/11/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
673 23/11/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 55.000 VNĐ vitinhchicuong
674 22/11/2012 1 ngày 210.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ tamnhinpc
675 21/11/2012 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
676 20/11/2012 1 ngày 250.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhthanhcomputer
677 19/11/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
678 18/11/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ tuanthancomputer
679 17/11/2012 1 ngày 250.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhthanhcomputer
680 16/11/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
681 15/11/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ tuanthancomputer
682 14/11/2012 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
683 13/11/2012 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
684 12/11/2012 1 ngày 250.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhthanhcomputer
685 11/11/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
686 10/11/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
687 09/11/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
688 08/11/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
689 07/11/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 25.000 VNĐ tuanthancomputer
690 06/11/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vitinhphuongnam
691 05/11/2012 1 ngày 295.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
692 04/11/2012 1 ngày 295.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
693 03/11/2012 1 ngày 295.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
694 02/11/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ vitinhphuongnam
695 01/11/2012 1 ngày 225.000 VNĐ Giá không đổi maytinhnangdong
696 31/10/2012 1 ngày 225.000 VNĐ Giá không đổi maytinhnangdong
697 30/10/2012 1 ngày 225.000 VNĐ Giá không đổi maytinhnangdong
698 29/10/2012 1 ngày 225.000 VNĐ Giá không đổi maytinhnangdong
699 28/10/2012 1 ngày 225.000 VNĐ Giá không đổi maytinhnangdong
700 27/10/2012 1 ngày 225.000 VNĐ Giá không đổi maytinhnangdong
701 26/10/2012 1 ngày 225.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ maytinhnangdong
702 25/10/2012 1 ngày 230.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ phuckhangcomputer
703 24/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ vitinhchicuong
704 23/10/2012 1 ngày 230.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ phuckhangcomputer
705 22/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ vitinhchicuong
706 21/10/2012 1 ngày 230.000 VNĐ Giá không đổi phuckhangcomputer
707 20/10/2012 1 ngày 230.000 VNĐ Giá không đổi phuckhangcomputer
708 19/10/2012 1 ngày 230.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ phuckhangcomputer
709 18/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
710 17/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ vitinhchicuong
711 16/10/2012 1 ngày 230.000 VNĐ Giá không đổi phuckhangcomputer
712 15/10/2012 1 ngày 230.000 VNĐ Giá không đổi phuckhangcomputer
713 14/10/2012 1 ngày 230.000 VNĐ Giảm 65.000 VNĐ phuckhangcomputer
714 13/10/2012 1 ngày 295.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
715 12/10/2012 1 ngày 295.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
716 11/10/2012 1 ngày 295.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
717 10/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
718 09/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
719 08/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vitinhchicuong
720 07/10/2012 1 ngày 295.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
721 06/10/2012 1 ngày 295.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
722 05/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
723 04/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vitinhchicuong
724 03/10/2012 1 ngày 295.000 VNĐ Tăng 55.000 VNĐ congtyanhlong
725 02/10/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 25.000 VNĐ maytinhnangdong
726 01/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 25.000 VNĐ vitinhchicuong
727 30/09/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi maytinhnangdong
728 29/09/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi maytinhnangdong
729 28/09/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ maytinhnangdong
730 27/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
731 26/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
732 25/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
733 24/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
734 23/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
735 22/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
736 21/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
737 20/09/2012 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
738 19/09/2012 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
739 18/09/2012 1 ngày 275.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ baonhi258
740 17/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
741 16/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
742 15/09/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
743 14/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
744 13/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
745 12/09/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
746 11/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
747 10/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
748 09/09/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
749 08/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
750 07/09/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
751 06/09/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
752 05/09/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
753 04/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
754 03/09/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
755 02/09/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
756 01/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
757 31/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
758 30/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
759 29/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
760 28/08/2012 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ phuckhangcomputer
761 27/08/2012 3 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
762 24/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
763 23/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
764 22/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
765 21/08/2012 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ phuckhangcomputer
766 20/08/2012 2 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
767 18/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
768 17/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
769 16/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
770 15/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
771 14/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tinhockhaiminh
772 13/08/2012 2 ngày 320.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ linhkienmaytinhonline
773 11/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
774 10/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
775 09/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
776 08/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giảm 108.000 VNĐ vienthongvannguyen
777 07/08/2012 1 ngày 378.000 VNĐ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
778 06/08/2012 2 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
779 04/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
780 03/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
781 02/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
782 01/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
783 31/07/2012 1 ngày 300.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ thanhbinhjsc
784 30/07/2012 2 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
785 28/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
786 27/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
787 26/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
788 25/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giảm 108.000 VNĐ tinhockhaiminh
789 24/07/2012 1 ngày 378.000 VNĐ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
790 23/07/2012 3 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
791 20/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
792 19/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
793 18/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giảm 108.000 VNĐ vienthongvannguyen
794 17/07/2012 1 ngày 378.000 VNĐ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
795 16/07/2012 3 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
796 13/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giảm 108.000 VNĐ vienthongvannguyen
797 12/07/2012 1 ngày 378.000 VNĐ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
798 11/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
799 10/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
800 09/07/2012 2 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
801 07/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
802 06/07/2012 3 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
803 03/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
804 02/07/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
805 01/07/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
806 30/06/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
807 29/06/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
808 28/06/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
809 27/06/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
810 26/06/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
811 25/06/2012 265.000 VNĐ vitinhchicuong
Có tổng cộng 811 thay đổi giá của sản phẩm Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện máy tính desktop > RAM (Desktop) (Ram desktop, Ram máy bàn, bộ nhớ trong desktop)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600 trong mục RAM (Desktop)