Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 27/08/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tinhoctruyenthongTAT
2 26/08/2016 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
3 25/08/2016 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhchicuong
4 24/08/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopthinhvuong
5 23/08/2016 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhchicuong
6 22/08/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopthinhvuong
7 21/08/2016 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhchicuong
8 20/08/2016 8 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopthinhvuong
9 12/08/2016 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhchicuong
10 11/08/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopthinhvuong
11 10/08/2016 3 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhchicuong
12 07/08/2016 15 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopminhanh
13 23/07/2016 2 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi tinhoctruyenthongTAT
14 21/07/2016 5 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi tinhoctruyenthongTAT
15 16/07/2016 2 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi tinhoctruyenthongTAT
16 14/07/2016 2 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopminhanh
17 12/07/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tinhoctruyenthongTAT
18 11/07/2016 5 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhchicuong
19 06/07/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tinhoctruyenthongTAT
20 05/07/2016 3 ngày 270.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vitinhlamgia
21 02/07/2016 3 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopminhanh
22 29/06/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
23 28/06/2016 10 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
24 18/06/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ laptopthinhvuong
25 17/06/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ maytinhminhchau
26 16/06/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
27 15/06/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
28 14/06/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ laptopthinhvuong
29 13/06/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi laptophoangkhang
30 12/06/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ laptophoangkhang
31 11/06/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ laptopminhanh
32 10/06/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi laptophoangkhang
33 09/06/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ laptophoangkhang
34 08/06/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ laptopthinhvuong
35 07/06/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ laptophoangkhang
36 06/06/2016 3 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
37 03/06/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
38 02/06/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
39 01/06/2016 2 ngày 220.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ laptopthinhvuong
40 30/05/2016 3 ngày 290.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ vitinhlamgia
41 27/05/2016 16 ngày 220.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
42 11/05/2016 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ laptopminhanh
43 10/05/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ shopcongnghenhatphong
44 09/05/2016 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ minhanhcomputer
45 08/05/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopgiaminh
46 07/05/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi khangthinhpc
47 06/05/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ khangthinhpc
48 05/05/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopgiaminh
49 04/05/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi ShopQQQ
50 03/05/2016 5 ngày 290.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ ShopQQQ
51 28/04/2016 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ bluekeyshop
52 27/04/2016 4 ngày 280.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopgiaminh
53 23/04/2016 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ cnttshop
54 22/04/2016 2 ngày 275.000 ₫ Tăng 45.000 VNĐ bluekeyshop
55 20/04/2016 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ cnttshop
56 19/04/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ congdoanpc
57 18/04/2016 3 ngày 280.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopgiaminh
58 15/04/2016 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ cnttshop
59 14/04/2016 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ bluekeyshop
60 13/04/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maytinhminhchau
61 12/04/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopgiaminh
62 11/04/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ anphong
63 10/04/2016 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ bluekeyshop
64 09/04/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ anphong
65 08/04/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopgiaminh
66 07/04/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ ShopQQQ
67 06/04/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopgiaminh
68 05/04/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi ShopQQQ
69 04/04/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ ShopQQQ
70 03/04/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopgiaminh
71 02/04/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ ShopQQQ
72 01/04/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi laptopgiaminh
73 31/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi laptopgiaminh
74 30/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi laptopgiaminh
75 29/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopgiaminh
76 28/03/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ khangthinhpc
77 27/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopgiaminh
78 26/03/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi khangthinhpc
79 25/03/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi khangthinhpc
80 24/03/2016 1 ngày 290.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ khangthinhpc
81 23/03/2016 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ bluekeyshop
82 22/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ laptopgiaminh
83 21/03/2016 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ bluekeyshop
84 20/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ laptopgiaminh
85 19/03/2016 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ bluekeyshop
86 18/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ laptopgiaminh
87 17/03/2016 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ bluekeyshop
88 16/03/2016 1 ngày 326.000 ₫ Giảm 24.000 VNĐ congnghevnct
89 15/03/2016 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi shopcongnghehoanganh
90 14/03/2016 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ shopcongnghehoanganh
91 12/03/2016 11 ngày 280.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ laptopgiaminh
92 01/03/2016 3 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
93 27/02/2016 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ maytinhnangdong
94 26/02/2016 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi bluekeyshop
95 25/02/2016 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ bluekeyshop
96 24/02/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ laptopgiaminh
97 23/02/2016 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ bluekeyshop
98 22/02/2016 2 ngày 390.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ binhkienxuong
99 20/02/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ laptopgiaminh
100 19/02/2016 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ maytinhnhatphat
101 18/02/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ CongtyNova
102 17/02/2016 3 ngày 350.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ shopcongnghenhatphong
103 14/02/2016 2 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi maytinhminhchau
104 12/02/2016 2 ngày 290.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ CongtyNova
105 10/02/2016 2 ngày 350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ shopcongnghehoanganh
106 08/02/2016 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ binhkienxuong
107 07/02/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ maytinhminhchau
108 06/02/2016 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi binhkienxuong
109 05/02/2016 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi binhkienxuong
110 04/02/2016 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi binhkienxuong
111 03/02/2016 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ binhkienxuong
112 02/02/2016 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ shopcongnghenhatphong
113 31/01/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi maytinhminhchau
114 30/01/2016 1 ngày 290.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ CongtyNova
115 29/01/2016 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ shopcongnghenhatphong
116 28/01/2016 2 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi maytinhminhchau
117 26/01/2016 2 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi maytinhminhchau
118 24/01/2016 10 ngày 290.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ maytinhminhchau
119 14/01/2016 5 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi shopcongnghenhatphong
120 09/01/2016 3 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi maytinhnhatphat
121 06/01/2016 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi shopcongnghenhatphong
122 04/01/2016 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 86.000 VNĐ shopcongnghenhatphong
123 02/01/2016 1 ngày 264.000 ₫ Giá không đổi vitinhhoaibao
124 01/01/2016 2 ngày 264.000 ₫ Giảm 86.000 VNĐ vitinhhoaibao
125 30/12/2015 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi maytinhnhatphat
126 28/12/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi maytinhminhchau
127 27/12/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 75.000 VNĐ maytinhminhchau
128 25/12/2015 3 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
129 22/12/2015 3 ngày 275.000 ₫ Giảm 75.000 VNĐ maytinhnangdong
130 19/12/2015 23 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
131 26/11/2015 6 ngày 350.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congngheso1hn
132 20/11/2015 4 ngày 380.000 ₫ Tăng 54.000 VNĐ 4tech
133 16/11/2015 4 ngày 326.000 ₫ Tăng 26.001 VNĐ congnghevnct
134 12/11/2015 1 ngày 299.999 ₫ Tăng 9.999 VNĐ Phuongtin_laptop
135 11/11/2015 3 ngày 290.000 ₫ Giá không đổi TRUNGTAMTHUONGMAIDIENTU
136 08/11/2015 1 ngày 290.000 ₫ Giảm 9.999 VNĐ laptopgiaminh
137 07/11/2015 1 ngày 299.999 ₫ Giá không đổi Phuongtin_laptop
138 06/11/2015 2 ngày 299.999 ₫ Giá không đổi Phuongtin_laptop
139 04/11/2015 1 ngày 299.999 ₫ Giá không đổi Phuongtin_laptop
140 03/11/2015 1 ngày 299.999 ₫ Giá không đổi Phuongtin_laptop
141 02/11/2015 4 ngày 299.999 ₫ Giá không đổi Phuongtin_laptop
142 29/10/2015 1 ngày 299.999 ₫ Giá không đổi Phuongtin_laptop
143 28/10/2015 1 ngày 299.999 ₫ Giá không đổi Phuongtin_laptop
144 27/10/2015 1 ngày 299.999 ₫ Giá không đổi Phuongtin_laptop
145 26/10/2015 1 ngày 299.999 ₫ Giảm 90.001 VNĐ Phuongtin_laptop
146 25/10/2015 2 ngày 390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthonghoanphat
147 23/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ vitinhphuongnam
148 22/10/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi vienthonghoanphat
149 21/10/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi vienthonghoanphat
150 20/10/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi vienthonghoanphat
151 19/10/2015 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthonghoanphat
152 18/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
153 17/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ vitinhphuongnam
154 16/10/2015 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthonghoanphat
155 15/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vitinhphuongnam
156 14/10/2015 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ laptopG7
157 13/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
158 12/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vitinhphuongnam
159 11/10/2015 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ laptopG7
160 10/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
161 09/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
162 08/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ vitinhphuongnam
163 07/10/2015 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthonghoanphat
164 06/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
165 05/10/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vitinhphuongnam
166 04/10/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ laptopG7
167 03/10/2015 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vienthonghoanphat
168 02/10/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ laptopG7
169 01/10/2015 5 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi vienthonghoanphat
170 26/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vienthonghoanphat
171 25/09/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
172 24/09/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
173 23/09/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
174 22/09/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ laptopG7
175 21/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
176 20/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
177 19/09/2015 2 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
178 17/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi shopcongnghenhatphong
179 16/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi shopcongnghenhatphong
180 15/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ shopcongnghenhatphong
181 14/09/2015 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ linhkienvitinhquangvinh
182 13/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
183 12/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
184 11/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
185 10/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
186 09/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ phuckhangcomputer
187 08/09/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ anphong
188 07/09/2015 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ chuvu
189 06/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
190 05/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
191 04/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ phuckhangcomputer
192 03/09/2015 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ chuvu
193 02/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
194 01/09/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ phuckhangcomputer
195 31/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ anphong
196 30/08/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ phuckhangcomputer
197 29/08/2015 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi chuvu
198 28/08/2015 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi chuvu
199 27/08/2015 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ chuvu
200 26/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
201 25/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
202 24/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
203 23/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
204 22/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
205 21/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
206 20/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
207 19/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
208 18/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
209 17/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
210 16/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
211 15/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
212 14/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
213 13/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
214 12/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
215 11/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi anphong
216 10/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
217 09/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
218 08/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
219 07/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
220 06/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
221 05/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
222 04/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
223 03/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
224 02/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
225 01/08/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
226 31/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ sagotech
227 30/07/2015 1 ngày 310.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ tinhoctienphat
228 29/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ sagotech
229 28/07/2015 1 ngày 310.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ tinhoctienphat
230 27/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 58.000 VNĐ sagotech
231 26/07/2015 1 ngày 528.000 ₫ Tăng 58.000 VNĐ icarecenter
232 25/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ sagotech
233 24/07/2015 1 ngày 450.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vietstarshaiduong
234 23/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ sagotech
235 22/07/2015 1 ngày 450.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vietstarshaiduong
236 21/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sagotech
237 20/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
238 19/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
239 18/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
240 17/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ hopthanhthinh
241 16/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
242 15/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sagotech
243 14/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
244 13/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
245 12/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giảm 68.000 VNĐ hopthanhthinh
246 11/07/2015 1 ngày 528.000 ₫ Tăng 8.000 VNĐ icarecenter
247 10/07/2015 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ coi120
248 09/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 58.000 VNĐ sagotech
249 08/07/2015 1 ngày 528.000 ₫ Tăng 8.000 VNĐ icarecenter
250 07/07/2015 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ coi120
251 06/07/2015 1 ngày 320.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ linhkienmaytinhonline
252 05/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sagotech
253 04/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ hopthanhthinh
254 03/07/2015 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sagotech
255 02/07/2015 1 ngày 460.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hopthanhthinh
256 01/07/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
257 30/06/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
258 29/06/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
259 28/06/2015 6 ngày 360.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ laptopG7
260 22/06/2015 4 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
261 18/06/2015 2 ngày 300.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ battery_laptop
262 16/06/2015 22 ngày 330.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ battery_laptop
263 25/05/2015 10 ngày 350.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ battery_laptop
264 15/05/2015 3 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
265 12/05/2015 4 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
266 08/05/2015 4 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
267 04/05/2015 4 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
268 30/04/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
269 29/04/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ battery_laptop
270 28/04/2015 5 ngày 430.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ vitinhphuongnam
271 23/04/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ battery_laptop
272 22/04/2015 9 ngày 520.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ coi120
273 13/04/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ battery_laptop
274 12/04/2015 12 ngày 510.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ congtyanhlong
275 31/03/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
276 30/03/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ battery_laptop
277 29/03/2015 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
278 28/03/2015 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ maigiangcomputer
279 27/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ namhaicomputer
280 26/03/2015 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ maigiangcomputer
281 25/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
282 24/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
283 23/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
284 22/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
285 21/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
286 20/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ namhaicomputer
287 19/03/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ cttcomputer
288 18/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
289 17/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
290 16/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ congtyanhlong
291 15/03/2015 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tuanthancomputer
292 14/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ kqcomputer
293 13/03/2015 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 170.000 VNĐ tuanthancomputer
294 12/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
295 11/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
296 10/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
297 09/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
298 08/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ kqcomputer
299 07/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ namhaicomputer
300 06/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ kqcomputer
301 05/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
302 04/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
303 03/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
304 02/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
305 01/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ kqcomputer
306 28/02/2015 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
307 27/02/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
308 26/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
309 25/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ kqcomputer
310 24/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
311 23/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
312 22/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ kqcomputer
313 21/02/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
314 20/02/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
315 19/02/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
316 18/02/2015 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ minhhanhcomputer
317 17/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
318 16/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ kqcomputer
319 15/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
320 14/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
321 13/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
322 12/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ kqcomputer
323 11/02/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
324 10/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
325 09/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
326 08/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ kqcomputer
327 07/02/2015 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ minhhanhcomputer
328 06/02/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
329 05/02/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
330 04/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
331 03/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
332 02/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
333 01/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
334 31/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
335 30/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
336 29/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
337 28/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
338 27/01/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
339 26/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
340 25/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
341 24/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
342 23/01/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ minhhanhcomputer
343 22/01/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
344 21/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
345 20/01/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
346 19/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
347 18/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
348 17/01/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
349 16/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
350 15/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
351 14/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
352 13/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
353 12/01/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ namhaicomputer
354 11/01/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
355 10/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
356 09/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ congtyanhlong
357 08/01/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ tkc_games
358 07/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
359 06/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
360 05/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ congtyanhlong
361 04/01/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
362 03/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ congtyanhlong
363 02/01/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 55.000 VNĐ tkc_games
364 01/01/2015 1 ngày 415.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
365 31/12/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 55.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
366 30/12/2014 1 ngày 415.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ networkviet
367 29/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
368 28/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
369 27/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
370 26/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
371 25/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
372 24/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
373 23/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
374 22/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
375 21/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
376 20/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
377 19/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
378 18/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
379 17/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
380 16/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
381 15/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
382 14/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
383 13/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
384 12/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
385 11/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
386 10/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
387 09/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
388 08/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
389 07/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
390 06/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
391 05/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
392 04/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
393 03/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
394 02/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
395 01/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ namhaicomputer
396 30/11/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ tkc_games
397 29/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
398 28/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
399 27/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ vitinhchicuong
400 26/11/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ tkc_games
401 25/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
402 24/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
403 23/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
404 22/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vitinhchicuong
405 21/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
406 20/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
407 19/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
408 18/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
409 17/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
410 16/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
411 15/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
412 14/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
413 13/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
414 12/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
415 11/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
416 10/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
417 09/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
418 08/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
419 07/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
420 06/11/2014 2 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
421 04/11/2014 2 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
422 02/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
423 01/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
424 31/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
425 30/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
426 29/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bestbuysaigon
427 28/10/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
428 27/10/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
429 26/10/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
430 25/10/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
431 24/10/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
432 23/10/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
433 22/10/2014 2 ngày 510.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ congtyanhlong
434 20/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
435 19/10/2014 2 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
436 17/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
437 16/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
438 15/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
439 14/10/2014 2 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
440 12/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
441 11/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
442 10/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ thienancomputer
443 09/10/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ tuanthancomputer
444 08/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thienancomputer
445 07/10/2014 2 ngày 400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ htcs
446 05/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
447 04/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
448 03/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
449 02/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
450 01/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
451 30/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
452 29/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
453 28/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
454 27/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
455 26/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
456 25/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
457 24/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
458 23/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
459 22/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ thienancomputer
460 21/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
461 20/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
462 19/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
463 18/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 155.000 VNĐ tuanthancomputer
464 17/09/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 155.000 VNĐ anphong
465 16/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
466 15/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
467 14/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
468 13/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 155.000 VNĐ tuanthancomputer
469 12/09/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ anphong
470 11/09/2014 1 ngày 515.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ctytoantamtri
471 10/09/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
472 09/09/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ anphong
473 08/09/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
474 07/09/2014 3 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
475 04/09/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
476 03/09/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ anphong
477 02/09/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
478 01/09/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
479 31/08/2014 1 ngày 515.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ctytoantamtri
480 30/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
481 29/08/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ anphong
482 28/08/2014 1 ngày 515.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ ctytoantamtri
483 27/08/2014 1 ngày 525.000 ₫ Giá không đổi anphong
484 26/08/2014 1 ngày 525.000 ₫ Giá không đổi anphong
485 25/08/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ anphong
486 24/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
487 23/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
488 22/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vitinhchicuong
489 21/08/2014 2 ngày 500.000 ₫ Tăng 499.740 VNĐ bestbuysaigon
490 19/08/2014 2 ngày 260 ₫ Giảm 499.740 VNĐ tinhoc3quatao
491 17/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
492 16/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
493 15/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
494 14/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
495 13/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
496 12/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
497 11/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
498 10/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
499 09/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
500 08/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
501 07/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
502 06/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
503 05/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ anphong
504 04/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ congtyanhlong
505 03/08/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ tuanthancomputer
506 02/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ congtyanhlong
507 01/08/2014 1 ngày 515.000 ₫ Giá không đổi ctytoantamtri
508 31/07/2014 1 ngày 515.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ ctytoantamtri
509 30/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
510 29/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
511 28/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ thienancomputer
512 27/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
513 26/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
514 25/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
515 24/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
516 23/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
517 22/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ minhhanhcomputer
518 21/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
519 20/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
520 19/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
521 18/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
522 17/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
523 16/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
524 15/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
525 14/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
526 13/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
527 12/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
528 11/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
529 10/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ thienancomputer
530 09/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
531 08/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
532 07/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
533 06/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
534 05/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ nguyenthao
535 04/07/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
536 03/07/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
537 02/07/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ hoangcodo
538 01/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
539 30/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
540 29/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
541 28/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
542 27/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
543 26/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
544 25/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
545 24/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
546 23/06/2014 2 ngày 485.000 ₫ Tăng 28.000 VNĐ nguyenthao
547 21/06/2014 1 ngày 457.000 ₫ Giảm 28.000 VNĐ CARECOMPUTER
548 20/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
549 19/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
550 18/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
551 17/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
552 16/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ anphong
553 15/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
554 14/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
555 13/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
556 12/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
557 11/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
558 10/06/2014 1 ngày 515.000 ₫ Tăng 155.000 VNĐ networkviet
559 09/06/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
560 08/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
561 07/06/2014 3 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
562 04/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
563 03/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
564 02/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
565 01/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vitinhchicuong
566 31/05/2014 10 ngày 530.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ vietlongtme_hp
567 21/05/2014 2 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
568 19/05/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ hoangcodo
569 18/05/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
570 17/05/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
571 16/05/2014 9 ngày 485.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ nguyenthao
572 07/05/2014 4 ngày 470.000 ₫ Tăng 13.000 VNĐ hoangcodo
573 03/05/2014 1 ngày 457.000 ₫ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
574 02/05/2014 3 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
575 29/04/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
576 28/04/2014 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 13.000 VNĐ sagotech
577 27/04/2014 1 ngày 457.000 ₫ Giá không đổi CARECOMPUTER
578 26/04/2014 1 ngày 457.000 ₫ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
579 25/04/2014 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 13.000 VNĐ sagotech
580 24/04/2014 1 ngày 457.000 ₫ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
581 23/04/2014 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 13.000 VNĐ hoangcodo
582 22/04/2014 4 ngày 457.000 ₫ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
583 18/04/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ hoangcodo
584 17/04/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
585 16/04/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ nguyenthao
586 15/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
587 14/04/2014 2 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
588 12/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
589 11/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
590 10/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
591 09/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
592 08/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
593 07/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ congtyanhlong
594 06/04/2014 1 ngày 550.000 ₫ Tăng 305.000 VNĐ fbccomputer
595 05/04/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 305.000 VNĐ daivietpc
596 04/04/2014 1 ngày 550.000 ₫ Giá không đổi fbccomputer
597 03/04/2014 1 ngày 550.000 ₫ Tăng 305.000 VNĐ fbccomputer
598 02/04/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ daivietpc
599 01/04/2014 1 ngày 485.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ nguyenthao
600 31/03/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 305.000 VNĐ daivietpc
601 30/03/2014 1 ngày 550.000 ₫ Tăng 305.000 VNĐ fbccomputer
602 29/03/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giá không đổi daivietpc
603 28/03/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 235.000 VNĐ daivietpc
604 27/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
605 26/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
606 25/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
607 24/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 265.000 VNĐ vitinhchicuong
608 23/03/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giá không đổi daivietpc
609 22/03/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 235.000 VNĐ daivietpc
610 21/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ minhhanhcomputer
611 20/03/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
612 19/03/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ tuanthancomputer
613 18/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ congtyanhlong
614 17/03/2014 1 ngày 650.000 ₫ Tăng 170.000 VNĐ hopthanhthinh
615 16/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
616 15/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
617 14/03/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ hoangcodo
618 13/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 141.000 VNĐ vitinhchicuong
619 12/03/2014 1 ngày 369.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ tugia
620 11/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
621 10/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
622 09/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
623 08/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
624 07/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
625 06/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
626 05/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
627 04/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 115.000 VNĐ minhhanhcomputer
628 03/03/2014 1 ngày 365.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
629 02/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ vitinhchicuong
630 01/03/2014 1 ngày 365.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
631 28/02/2014 1 ngày 365.000 ₫ Giảm 105.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
632 27/02/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
633 26/02/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
634 25/02/2014 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ hoangcodo
635 24/02/2014 1 ngày 69.000 ₫ Giảm 296.000 VNĐ maytinhtienphat
636 23/02/2014 1 ngày 365.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
637 22/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
638 21/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ congtyanhlong
639 20/02/2014 1 ngày 650.000 ₫ Tăng 170.000 VNĐ hopthanhthinh
640 19/02/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 170.000 VNĐ minhhanhcomputer
641 18/02/2014 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
642 17/02/2014 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
643 16/02/2014 1 ngày 650.000 ₫ Tăng 170.000 VNĐ hopthanhthinh
644 15/02/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
645 14/02/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ hoangcodo
646 13/02/2014 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ quocvycomputer
647 12/02/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
648 11/02/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
649 10/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
650 09/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
651 08/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vitinhchicuong
652 07/02/2014 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vitinhtinnhan
653 06/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vitinhchicuong
654 05/02/2014 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vitinhtinnhan
655 04/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 266.000 VNĐ congtyanhlong
656 03/02/2014 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 236.000 VNĐ tugia
657 02/02/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 236.000 VNĐ minhhanhcomputer
658 01/02/2014 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 236.000 VNĐ tugia
659 31/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
660 30/01/2014 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ vitinhtinnhan
661 29/01/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
662 28/01/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ minhthanhlaptop
663 27/01/2014 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ vitinhtinnhan
664 26/01/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ minhthanhlaptop
665 25/01/2014 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vitinhtinnhan
666 24/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 266.000 VNĐ vitinhchicuong
667 23/01/2014 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 266.000 VNĐ tugia
668 22/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
669 21/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
670 20/01/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi thienthao
671 19/01/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ thienthao
672 18/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
673 17/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 236.000 VNĐ minhhanhcomputer
674 16/01/2014 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 236.000 VNĐ tugia
675 15/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 236.000 VNĐ minhhanhcomputer
676 14/01/2014 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 236.000 VNĐ tugia
677 13/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
678 12/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
679 11/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
680 10/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
681 09/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
682 08/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
683 07/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
684 06/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
685 05/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
686 04/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
687 03/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
688 02/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
689 01/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
690 31/12/2013 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
691 30/12/2013 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
692 29/12/2013 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
693 28/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
694 27/12/2013 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thienthao
695 26/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
696 25/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ minhhanhcomputer
697 24/12/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ tkc_games
698 23/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
699 22/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
700 21/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
701 20/12/2013 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi thienthao
702 19/12/2013 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ thienthao
703 18/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Giá không đổi HC_Computer
704 17/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ HC_Computer
705 16/12/2013 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vitinhphuongnam
706 15/12/2013 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
707 14/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
708 13/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ minhhanhcomputer
709 12/12/2013 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ vitinhphuongnam
710 11/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ HC_Computer
711 10/12/2013 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ vitinhphuongnam
712 09/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ HC_Computer
713 08/12/2013 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ quocvycomputer
714 07/12/2013 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ thienancomputer
715 06/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Giá không đổi HC_Computer
716 05/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Giá không đổi HC_Computer
717 04/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ HC_Computer
718 03/12/2013 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ quocvycomputer
719 02/12/2013 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ congtyanhlong
720 01/12/2013 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ quocvycomputer
721 30/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
722 29/11/2013 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
723 28/11/2013 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ vitinhchicuong
724 27/11/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
725 26/11/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
726 25/11/2013 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
727 24/11/2013 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
728 23/11/2013 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vitinhchicuong
729 22/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ htcs
730 21/11/2013 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ quocvycomputer
731 20/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
732 19/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
733 18/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ htcs
734 17/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
735 16/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
736 15/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
737 14/11/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ coi120
738 13/11/2013 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ quocvycomputer
739 12/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
740 11/11/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
741 10/11/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ coi120
742 09/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
743 08/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
744 07/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ minhhanhcomputer
745 06/11/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
746 05/11/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ coi120
747 04/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
748 03/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
749 02/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
750 01/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ minhhanhcomputer
751 31/10/2013 1 ngày 530.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vietlongtme_hp
752 30/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
753 29/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ minhhanhcomputer
754 28/10/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
755 27/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
756 26/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
757 25/10/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ coi120
758 24/10/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ htcs
759 23/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
760 22/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
761 21/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
762 20/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
763 19/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
764 18/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
765 17/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
766 16/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
767 15/10/2013 3 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
768 12/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
769 11/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
770 10/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ cameralienphuong
771 09/10/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
772 08/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
773 07/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
774 06/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
775 05/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
776 04/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
777 03/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
778 02/10/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
779 01/10/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
780 30/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
781 29/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ coi120
782 28/09/2013 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ quocvycomputer
783 27/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ coi120
784 26/09/2013 1 ngày 490.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
785 25/09/2013 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ quocvycomputer
786 24/09/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
787 23/09/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ htcs
788 22/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
789 21/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
790 20/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ coi120
791 19/09/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
792 18/09/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
793 17/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
794 16/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
795 15/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
796 14/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
797 13/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
798 12/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
799 11/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
800 10/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
801 09/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
802 08/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
803 07/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
804 06/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ coi120
805 05/09/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
806 04/09/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
807 03/09/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ quocvycomputer
808 02/09/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
809 01/09/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
810 31/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
811 30/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
812 29/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
813 28/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
814 27/08/2013 7 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
815 20/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 156.000 VNĐ htcs
816 19/08/2013 1 ngày 244.000 ₫ Giá không đổi tugia
817 18/08/2013 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 186.000 VNĐ tugia
818 17/08/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 221.000 VNĐ quocvycomputer
819 16/08/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
820 15/08/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 161.000 VNĐ tugia
821 14/08/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
822 13/08/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
823 12/08/2013 3 ngày 370.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ thaivinh
824 09/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ htcs
825 08/08/2013 2 ngày 385.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ thanhbinhjsc
826 06/08/2013 11 ngày 400.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ htcs
827 26/07/2013 3 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
828 23/07/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
829 22/07/2013 5 ngày 385.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ thanhbinhjsc
830 17/07/2013 15 ngày 400.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ htcs
831 02/07/2013 4 ngày 385.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ cameralienphuong
832 28/06/2013 2 ngày 420.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ maytinhnangdong
833 26/06/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
834 25/06/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ cameralienphuong
835 24/06/2013 1 ngày 420.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vitinhphuongnam
836 23/06/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
837 22/06/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
838 21/06/2013 1 ngày 385.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ cameralienphuong
839 20/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
840 19/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ vitinhchicuong
841 18/06/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
842 17/06/2013 1 ngày 410.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maigiangcomputer
843 16/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
844 15/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ vitinhchicuong
845 14/06/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
846 13/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi tkc_games
847 12/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi tkc_games
848 11/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi tkc_games
849 10/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
850 09/06/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
851 08/06/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
852 07/06/2013 3 ngày 209.000 ₫ Giảm 221.000 VNĐ tugia
853 04/06/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ quocvycomputer
854 03/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
855 02/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ minhthanhlaptop
856 01/06/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giá không đổi linhkienso1
857 31/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giá không đổi linhkienso1
858 30/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
859 29/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ quocvycomputer
860 28/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giá không đổi linhkienso1
861 27/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
862 26/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
863 25/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
864 24/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
865 23/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ quocvycomputer
866 22/05/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ vitinhchicuong
867 21/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
868 20/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ quocvycomputer
869 19/05/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ minhthanhlaptop
870 18/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
871 17/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
872 16/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
873 15/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
874 14/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
875 13/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ quocvycomputer
876 12/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
877 11/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
878 10/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ quocvycomputer
879 09/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
880 08/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
881 07/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ quocvycomputer
882 06/05/2013 1 ngày 410.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maigiangcomputer
883 05/05/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
884 04/05/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ minhthanhlaptop
885 03/05/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
886 02/05/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
887 01/05/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
888 30/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
889 29/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
890 28/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
891 27/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
892 26/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
893 25/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
894 24/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
895 23/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
896 22/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maigiangcomputer
897 21/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ minhthanhlaptop
898 20/04/2013 1 ngày 240.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ vitinhphuongnam
899 19/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
900 18/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
901 17/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi tkc_games
902 16/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
903 15/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
904 14/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
905 13/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
906 12/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
907 11/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
908 10/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
909 09/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
910 08/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
911 07/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
912 06/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
913 05/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ vitinhchicuong
914 04/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
915 03/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
916 02/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
917 01/04/2013 2 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
918 30/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
919 29/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
920 28/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
921 27/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
922 26/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
923 25/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
924 24/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
925 23/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
926 22/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ tugia
927 21/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ HDstore
928 20/03/2013 1 ngày 240.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ tuanthancomputer
929 19/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 41.000 VNĐ tugia
930 18/03/2013 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
931 17/03/2013 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
932 16/03/2013 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 41.000 VNĐ minhthanhlaptop
933 15/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
934 14/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 41.000 VNĐ tugia
935 13/03/2013 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ minhthanhlaptop
936 12/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tamnhinpc
937 11/03/2013 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 41.000 VNĐ minhthanhlaptop
938 10/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ tugia
939 09/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 141.000 VNĐ tamnhinpc
940 08/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ tugia
941 07/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tamnhinpc
942 06/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi HDstore
943 05/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 141.000 VNĐ HDstore
944 04/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
945 03/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
946 02/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
947 01/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
948 28/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
949 27/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
950 26/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
951 25/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
952 24/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
953 23/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
954 22/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
955 21/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 66.000 VNĐ tugia
956 20/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
957 19/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
958 18/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
959 17/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
960 16/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 66.000 VNĐ tugia
961 15/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
962 14/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
963 13/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
964 12/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
965 11/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
966 10/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ tugia
967 09/02/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 75.000 VNĐ HDstore
968 08/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
969 07/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
970 06/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
971 05/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
972 04/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
973 03/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 66.000 VNĐ tugia
974 02/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ baonhi258
975 01/02/2013 1 ngày 305.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
976 31/01/2013 1 ngày 305.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
977 30/01/2013 1 ngày 305.000 ₫ Tăng 96.000 VNĐ vitinhchicuong
978 29/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 66.000 VNĐ tugia
979 28/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ baonhi258
980 27/01/2013 1 ngày 305.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
981 26/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
982 25/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
983 24/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
984 23/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
985 22/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
986 21/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
987 20/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
988 19/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
989 18/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
990 17/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi ductinpc105
991 16/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi ductinpc105
992 15/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ductinpc105
993 14/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
994 13/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 71.000 VNĐ tugia
995 12/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ ductinpc105
996 11/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vitinhchicuong
997 10/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
998 09/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 66.000 VNĐ tugia
999 08/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
1000 07/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
1001 06/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ baonhi258
1002 05/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
1003 04/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 71.000 VNĐ ductinpc105
1004 03/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 71.000 VNĐ tugia
1005 02/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi ductinpc105
1006 01/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi ductinpc105
1007 31/12/2012 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ ductinpc105
1008 30/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
1009 29/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1010 28/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1011 27/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
1012 26/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1013 25/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1014 24/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1015 23/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1016 22/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
1017 21/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1018 20/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1019 19/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1020 18/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1021 17/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1022 16/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
1023 15/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
1024 14/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1025 13/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1026 12/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1027 11/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 61.000 VNĐ tugia
1028 10/12/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1029 09/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
1030 08/12/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 61.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1031 07/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
1032 06/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
1033 05/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
1034 04/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
1035 03/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1036 02/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
1037 01/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 61.000 VNĐ tugia
1038 30/11/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1039 29/11/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 61.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1040 28/11/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
1041 27/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
1042 26/11/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1043 25/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1044 24/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1045 23/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ vitinhchicuong
1046 22/11/2012 1 ngày 210.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ tamnhinpc
1047 21/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
1048 20/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhthanhcomputer
1049 19/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
1050 18/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tuanthancomputer
1051 17/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhthanhcomputer
1052 16/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
1053 15/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tuanthancomputer
1054 14/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
1055 13/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
1056 12/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhthanhcomputer
1057 11/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
1058 10/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
1059 09/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
1060 08/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
1061 07/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ tuanthancomputer
1062 06/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vitinhphuongnam
1063 05/11/2012 1 ngày 295.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
1064 04/11/2012 1 ngày 295.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
1065 03/11/2012 1 ngày 295.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
1066 02/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vitinhphuongnam
1067 01/11/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
1068 31/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
1069 30/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
1070 29/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
1071 28/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
1072 27/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
1073 26/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ maytinhnangdong
1074 25/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ phuckhangcomputer
1075 24/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vitinhchicuong
1076 23/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ phuckhangcomputer
1077 22/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vitinhchicuong
1078 21/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
1079 20/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
1080 19/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ phuckhangcomputer
1081 18/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1082 17/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vitinhchicuong
1083 16/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
1084 15/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
1085 14/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ phuckhangcomputer
1086 13/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
1087 12/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
1088 11/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
1089 10/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1090 09/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1091 08/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vitinhchicuong
1092 07/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
1093 06/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
1094 05/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1095 04/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vitinhchicuong
1096 03/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ congtyanhlong
1097 02/10/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ maytinhnangdong
1098 01/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ vitinhchicuong
1099 30/09/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
1100 29/09/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
1101 28/09/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ maytinhnangdong
1102 27/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1103 26/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1104 25/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1105 24/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1106 23/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1107 22/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1108 21/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
1109 20/09/2012 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
1110 19/09/2012 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
1111 18/09/2012 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ baonhi258
1112 17/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1113 16/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1114 15/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
1115 14/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1116 13/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1117 12/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
1118 11/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1119 10/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1120 09/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
1121 08/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1122 07/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1123 06/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1124 05/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
1125 04/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
1126 03/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1127 02/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
1128 01/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1129 31/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1130 30/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1131 29/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1132 28/08/2012 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ phuckhangcomputer
1133 27/08/2012 3 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1134 24/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1135 23/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1136 22/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1137 21/08/2012 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ phuckhangcomputer
1138 20/08/2012 2 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1139 18/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1140 17/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1141 16/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1142 15/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1143 14/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tinhockhaiminh
1144 13/08/2012 2 ngày 320.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ linhkienmaytinhonline
1145 11/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1146 10/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1147 09/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1148 08/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 108.000 VNĐ vienthongvannguyen
1149 07/08/2012 1 ngày 378.000 ₫ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
1150 06/08/2012 2 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1151 04/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1152 03/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1153 02/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1154 01/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
1155 31/07/2012 1 ngày 300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ thanhbinhjsc
1156 30/07/2012 2 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1157 28/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1158 27/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
1159 26/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1160 25/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 108.000 VNĐ tinhockhaiminh
1161 24/07/2012 1 ngày 378.000 ₫ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
1162 23/07/2012 3 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1163 20/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1164 19/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
1165 18/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 108.000 VNĐ vienthongvannguyen
1166 17/07/2012 1 ngày 378.000 ₫ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
1167 16/07/2012 3 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1168 13/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 108.000 VNĐ vienthongvannguyen
1169 12/07/2012 1 ngày 378.000 ₫ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
1170 11/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1171 10/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1172 09/07/2012 2 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1173 07/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1174 06/07/2012 3 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1175 03/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
1176 02/07/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1177 01/07/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
1178 30/06/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
1179 29/06/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1180 28/06/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1181 27/06/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
1182 26/06/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
1183 25/06/2012 265.000 ₫ vitinhchicuong
Có tổng cộng 1.183 thay đổi giá của sản phẩm Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600 đã được hệ thống ghi lại.