• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 01/11/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi bestbuysaigon
2 31/10/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi bestbuysaigon
3 30/10/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi bestbuysaigon
4 29/10/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ bestbuysaigon
5 28/10/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
6 27/10/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
7 26/10/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
8 25/10/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
9 24/10/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
10 23/10/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
11 22/10/2014 2 ngày 510.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ congtyanhlong
12 20/10/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi bestbuysaigon
13 19/10/2014 2 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi bestbuysaigon
14 17/10/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi bestbuysaigon
15 16/10/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi bestbuysaigon
16 15/10/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi bestbuysaigon
17 14/10/2014 2 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi bestbuysaigon
18 12/10/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
19 11/10/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
20 10/10/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ thienancomputer
21 09/10/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giảm 130.000 VNĐ tuanthancomputer
22 08/10/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ thienancomputer
23 07/10/2014 2 ngày 400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ htcs
24 05/10/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi bestbuysaigon
25 04/10/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi bestbuysaigon
26 03/10/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi bestbuysaigon
27 02/10/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi bestbuysaigon
28 01/10/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi bestbuysaigon
29 30/09/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi bestbuysaigon
30 29/09/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi bestbuysaigon
31 28/09/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi bestbuysaigon
32 27/09/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi bestbuysaigon
33 26/09/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
34 25/09/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
35 24/09/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
36 23/09/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
37 22/09/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ thienancomputer
38 21/09/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
39 20/09/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
40 19/09/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
41 18/09/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giảm 155.000 VNĐ tuanthancomputer
42 17/09/2014 1 ngày 525.000 VNĐ Tăng 155.000 VNĐ anphong
43 16/09/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
44 15/09/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
45 14/09/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
46 13/09/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giảm 155.000 VNĐ tuanthancomputer
47 12/09/2014 1 ngày 525.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ anphong
48 11/09/2014 1 ngày 515.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ ctytoantamtri
49 10/09/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
50 09/09/2014 1 ngày 525.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ anphong
51 08/09/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
52 07/09/2014 3 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
53 04/09/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
54 03/09/2014 1 ngày 525.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ anphong
55 02/09/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
56 01/09/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
57 31/08/2014 1 ngày 515.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ ctytoantamtri
58 30/08/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
59 29/08/2014 1 ngày 525.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ anphong
60 28/08/2014 1 ngày 515.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ ctytoantamtri
61 27/08/2014 1 ngày 525.000 VNĐ Giá không đổi anphong
62 26/08/2014 1 ngày 525.000 VNĐ Giá không đổi anphong
63 25/08/2014 1 ngày 525.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ anphong
64 24/08/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
65 23/08/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
66 22/08/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ vitinhchicuong
67 21/08/2014 2 ngày 500.000 VNĐ Tăng 499.740 VNĐ bestbuysaigon
68 19/08/2014 2 ngày 260 VNĐ Giảm 499.740 VNĐ tinhoc3quatao
69 17/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
70 16/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi anphong
71 15/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
72 14/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
73 13/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
74 12/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
75 11/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
76 10/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
77 09/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
78 08/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
79 07/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
80 06/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi anphong
81 05/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ anphong
82 04/08/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ congtyanhlong
83 03/08/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ tuanthancomputer
84 02/08/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ congtyanhlong
85 01/08/2014 1 ngày 515.000 VNĐ Giá không đổi ctytoantamtri
86 31/07/2014 1 ngày 515.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ ctytoantamtri
87 30/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
88 29/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
89 28/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ thienancomputer
90 27/07/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
91 26/07/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
92 25/07/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
93 24/07/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
94 23/07/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
95 22/07/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ minhhanhcomputer
96 21/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi anphong
97 20/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi anphong
98 19/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi anphong
99 18/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi anphong
100 17/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
101 16/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
102 15/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
103 14/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
104 13/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
105 12/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
106 11/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
107 10/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ thienancomputer
108 09/07/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
109 08/07/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
110 07/07/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
111 06/07/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
112 05/07/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ nguyenthao
113 04/07/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
114 03/07/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
115 02/07/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ hoangcodo
116 01/07/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi anphong
117 30/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi anphong
118 29/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi anphong
119 28/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi anphong
120 27/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi anphong
121 26/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi anphong
122 25/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi anphong
123 24/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
124 23/06/2014 2 ngày 485.000 VNĐ Tăng 28.000 VNĐ nguyenthao
125 21/06/2014 1 ngày 457.000 VNĐ Giảm 28.000 VNĐ CARECOMPUTER
126 20/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
127 19/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
128 18/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
129 17/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi anphong
130 16/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giảm 25.000 VNĐ anphong
131 15/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
132 14/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
133 13/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
134 12/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
135 11/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
136 10/06/2014 1 ngày 515.000 VNĐ Tăng 155.000 VNĐ networkviet
137 09/06/2014 1 ngày 360.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
138 08/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
139 07/06/2014 3 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
140 04/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
141 03/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
142 02/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
143 01/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ vitinhchicuong
144 31/05/2014 10 ngày 530.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ vietlongtme_hp
145 21/05/2014 2 ngày 470.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
146 19/05/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ hoangcodo
147 18/05/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
148 17/05/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
149 16/05/2014 9 ngày 485.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ nguyenthao
150 07/05/2014 4 ngày 470.000 VNĐ Tăng 13.000 VNĐ hoangcodo
151 03/05/2014 1 ngày 457.000 VNĐ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
152 02/05/2014 3 ngày 470.000 VNĐ Giá không đổi sagotech
153 29/04/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giá không đổi sagotech
154 28/04/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Tăng 13.000 VNĐ sagotech
155 27/04/2014 1 ngày 457.000 VNĐ Giá không đổi CARECOMPUTER
156 26/04/2014 1 ngày 457.000 VNĐ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
157 25/04/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Tăng 13.000 VNĐ sagotech
158 24/04/2014 1 ngày 457.000 VNĐ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
159 23/04/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Tăng 13.000 VNĐ hoangcodo
160 22/04/2014 4 ngày 457.000 VNĐ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
161 18/04/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ hoangcodo
162 17/04/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
163 16/04/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giảm 25.000 VNĐ nguyenthao
164 15/04/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
165 14/04/2014 2 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
166 12/04/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
167 11/04/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
168 10/04/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
169 09/04/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
170 08/04/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
171 07/04/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ congtyanhlong
172 06/04/2014 1 ngày 550.000 VNĐ Tăng 305.000 VNĐ fbccomputer
173 05/04/2014 1 ngày 245.000 VNĐ Giảm 305.000 VNĐ daivietpc
174 04/04/2014 1 ngày 550.000 VNĐ Giá không đổi fbccomputer
175 03/04/2014 1 ngày 550.000 VNĐ Tăng 305.000 VNĐ fbccomputer
176 02/04/2014 1 ngày 245.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ daivietpc
177 01/04/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ nguyenthao
178 31/03/2014 1 ngày 245.000 VNĐ Giảm 305.000 VNĐ daivietpc
179 30/03/2014 1 ngày 550.000 VNĐ Tăng 305.000 VNĐ fbccomputer
180 29/03/2014 1 ngày 245.000 VNĐ Giá không đổi daivietpc
181 28/03/2014 1 ngày 245.000 VNĐ Giảm 235.000 VNĐ daivietpc
182 27/03/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
183 26/03/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
184 25/03/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
185 24/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 265.000 VNĐ vitinhchicuong
186 23/03/2014 1 ngày 245.000 VNĐ Giá không đổi daivietpc
187 22/03/2014 1 ngày 245.000 VNĐ Giảm 235.000 VNĐ daivietpc
188 21/03/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ minhhanhcomputer
189 20/03/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
190 19/03/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ tuanthancomputer
191 18/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ congtyanhlong
192 17/03/2014 1 ngày 650.000 VNĐ Tăng 170.000 VNĐ hopthanhthinh
193 16/03/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi cttcomputer
194 15/03/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
195 14/03/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ hoangcodo
196 13/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 141.000 VNĐ vitinhchicuong
197 12/03/2014 1 ngày 369.000 VNĐ Giảm 141.000 VNĐ tugia
198 11/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
199 10/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
200 09/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
201 08/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
202 07/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
203 06/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
204 05/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
205 04/03/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 115.000 VNĐ minhhanhcomputer
206 03/03/2014 1 ngày 365.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
207 02/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ vitinhchicuong
208 01/03/2014 1 ngày 365.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
209 28/02/2014 1 ngày 365.000 VNĐ Giảm 105.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
210 27/02/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
211 26/02/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
212 25/02/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Tăng 401.000 VNĐ hoangcodo
213 24/02/2014 1 ngày 69.000 VNĐ Giảm 296.000 VNĐ maytinhtienphat
214 23/02/2014 1 ngày 365.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
215 22/02/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
216 21/02/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ congtyanhlong
217 20/02/2014 1 ngày 650.000 VNĐ Tăng 170.000 VNĐ hopthanhthinh
218 19/02/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 170.000 VNĐ minhhanhcomputer
219 18/02/2014 1 ngày 650.000 VNĐ Giá không đổi hopthanhthinh
220 17/02/2014 1 ngày 650.000 VNĐ Giá không đổi hopthanhthinh
221 16/02/2014 1 ngày 650.000 VNĐ Tăng 170.000 VNĐ hopthanhthinh
222 15/02/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
223 14/02/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ hoangcodo
224 13/02/2014 1 ngày 490.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ quocvycomputer
225 12/02/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
226 11/02/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
227 10/02/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
228 09/02/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
229 08/02/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vitinhchicuong
230 07/02/2014 1 ngày 490.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ vitinhtinnhan
231 06/02/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vitinhchicuong
232 05/02/2014 1 ngày 490.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ vitinhtinnhan
233 04/02/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 266.000 VNĐ congtyanhlong
234 03/02/2014 1 ngày 244.000 VNĐ Giảm 236.000 VNĐ tugia
235 02/02/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 236.000 VNĐ minhhanhcomputer
236 01/02/2014 1 ngày 244.000 VNĐ Giảm 236.000 VNĐ tugia
237 31/01/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
238 30/01/2014 1 ngày 490.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ vitinhtinnhan
239 29/01/2014 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
240 28/01/2014 1 ngày 360.000 VNĐ Giảm 130.000 VNĐ minhthanhlaptop
241 27/01/2014 1 ngày 490.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ vitinhtinnhan
242 26/01/2014 1 ngày 360.000 VNĐ Giảm 130.000 VNĐ minhthanhlaptop
243 25/01/2014 1 ngày 490.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ vitinhtinnhan
244 24/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 266.000 VNĐ vitinhchicuong
245 23/01/2014 1 ngày 244.000 VNĐ Giảm 266.000 VNĐ tugia
246 22/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
247 21/01/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
248 20/01/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giá không đổi thienthao
249 19/01/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ thienthao
250 18/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
251 17/01/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 236.000 VNĐ minhhanhcomputer
252 16/01/2014 1 ngày 244.000 VNĐ Giảm 236.000 VNĐ tugia
253 15/01/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 236.000 VNĐ minhhanhcomputer
254 14/01/2014 1 ngày 244.000 VNĐ Giảm 236.000 VNĐ tugia
255 13/01/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
256 12/01/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
257 11/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
258 10/01/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
259 09/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
260 08/01/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
261 07/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
262 06/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
263 05/01/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
264 04/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
265 03/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
266 02/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
267 01/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
268 31/12/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
269 30/12/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
270 29/12/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
271 28/12/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
272 27/12/2013 1 ngày 470.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thienthao
273 26/12/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
274 25/12/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ minhhanhcomputer
275 24/12/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giảm 120.000 VNĐ tkc_games
276 23/12/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
277 22/12/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
278 21/12/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
279 20/12/2013 1 ngày 470.000 VNĐ Giá không đổi thienthao
280 19/12/2013 1 ngày 470.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ thienthao
281 18/12/2013 1 ngày 580.000 VNĐ Giá không đổi HC_Computer
282 17/12/2013 1 ngày 580.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ HC_Computer
283 16/12/2013 1 ngày 500.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vitinhphuongnam
284 15/12/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
285 14/12/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
286 13/12/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ minhhanhcomputer
287 12/12/2013 1 ngày 500.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ vitinhphuongnam
288 11/12/2013 1 ngày 580.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ HC_Computer
289 10/12/2013 1 ngày 500.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ vitinhphuongnam
290 09/12/2013 1 ngày 580.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ HC_Computer
291 08/12/2013 1 ngày 490.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ quocvycomputer
292 07/12/2013 1 ngày 500.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ thienancomputer
293 06/12/2013 1 ngày 580.000 VNĐ Giá không đổi HC_Computer
294 05/12/2013 1 ngày 580.000 VNĐ Giá không đổi HC_Computer
295 04/12/2013 1 ngày 580.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ HC_Computer
296 03/12/2013 1 ngày 490.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ quocvycomputer
297 02/12/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ congtyanhlong
298 01/12/2013 1 ngày 490.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ quocvycomputer
299 30/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
300 29/11/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
301 28/11/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ vitinhchicuong
302 27/11/2013 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
303 26/11/2013 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
304 25/11/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
305 24/11/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
306 23/11/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ vitinhchicuong
307 22/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ htcs
308 21/11/2013 1 ngày 490.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ quocvycomputer
309 20/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
310 19/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
311 18/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ htcs
312 17/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
313 16/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
314 15/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
315 14/11/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ coi120
316 13/11/2013 1 ngày 490.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ quocvycomputer
317 12/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
318 11/11/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
319 10/11/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ coi120
320 09/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
321 08/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
322 07/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ minhhanhcomputer
323 06/11/2013 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
324 05/11/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ coi120
325 04/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
326 03/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
327 02/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
328 01/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ minhhanhcomputer
329 31/10/2013 1 ngày 530.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vietlongtme_hp
330 30/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
331 29/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ minhhanhcomputer
332 28/10/2013 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
333 27/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
334 26/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
335 25/10/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ coi120
336 24/10/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ htcs
337 23/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
338 22/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
339 21/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
340 20/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
341 19/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
342 18/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
343 17/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
344 16/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
345 15/10/2013 3 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
346 12/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
347 11/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
348 10/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ cameralienphuong
349 09/10/2013 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
350 08/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
351 07/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
352 06/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
353 05/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
354 04/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
355 03/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
356 02/10/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
357 01/10/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
358 30/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
359 29/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ coi120
360 28/09/2013 1 ngày 490.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ quocvycomputer
361 27/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ coi120
362 26/09/2013 1 ngày 490.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
363 25/09/2013 1 ngày 490.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ quocvycomputer
364 24/09/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
365 23/09/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giảm 120.000 VNĐ htcs
366 22/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
367 21/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
368 20/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Tăng 280.000 VNĐ coi120
369 19/09/2013 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
370 18/09/2013 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
371 17/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
372 16/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
373 15/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
374 14/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
375 13/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
376 12/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
377 11/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
378 10/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
379 09/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
380 08/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
381 07/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
382 06/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ coi120
383 05/09/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
384 04/09/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
385 03/09/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ quocvycomputer
386 02/09/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
387 01/09/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
388 31/08/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
389 30/08/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
390 29/08/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
391 28/08/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
392 27/08/2013 7 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
393 20/08/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 156.000 VNĐ htcs
394 19/08/2013 1 ngày 244.000 VNĐ Giá không đổi tugia
395 18/08/2013 1 ngày 244.000 VNĐ Giảm 186.000 VNĐ tugia
396 17/08/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Tăng 221.000 VNĐ quocvycomputer
397 16/08/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
398 15/08/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 161.000 VNĐ tugia
399 14/08/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi thaivinh
400 13/08/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi thaivinh
401 12/08/2013 3 ngày 370.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ thaivinh
402 09/08/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ htcs
403 08/08/2013 2 ngày 385.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ thanhbinhjsc
404 06/08/2013 11 ngày 400.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ htcs
405 26/07/2013 3 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
406 23/07/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
407 22/07/2013 5 ngày 385.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ thanhbinhjsc
408 17/07/2013 15 ngày 400.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ htcs
409 02/07/2013 4 ngày 385.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ cameralienphuong
410 28/06/2013 2 ngày 420.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ maytinhnangdong
411 26/06/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
412 25/06/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ cameralienphuong
413 24/06/2013 1 ngày 420.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ vitinhphuongnam
414 23/06/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
415 22/06/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
416 21/06/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Tăng 25.000 VNĐ cameralienphuong
417 20/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
418 19/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ vitinhchicuong
419 18/06/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
420 17/06/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ maigiangcomputer
421 16/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
422 15/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ vitinhchicuong
423 14/06/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ tugia
424 13/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi tkc_games
425 12/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi tkc_games
426 11/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi tkc_games
427 10/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
428 09/06/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
429 08/06/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
430 07/06/2013 3 ngày 209.000 VNĐ Giảm 221.000 VNĐ tugia
431 04/06/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ quocvycomputer
432 03/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
433 02/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ minhthanhlaptop
434 01/06/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giá không đổi linhkienso1
435 31/05/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giá không đổi linhkienso1
436 30/05/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
437 29/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Tăng 230.000 VNĐ quocvycomputer
438 28/05/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giá không đổi linhkienso1
439 27/05/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
440 26/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
441 25/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
442 24/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
443 23/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ quocvycomputer
444 22/05/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ vitinhchicuong
445 21/05/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
446 20/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ quocvycomputer
447 19/05/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ minhthanhlaptop
448 18/05/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
449 17/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
450 16/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
451 15/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
452 14/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
453 13/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Tăng 230.000 VNĐ quocvycomputer
454 12/05/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
455 11/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
456 10/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Tăng 230.000 VNĐ quocvycomputer
457 09/05/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
458 08/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
459 07/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ quocvycomputer
460 06/05/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ maigiangcomputer
461 05/05/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
462 04/05/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ minhthanhlaptop
463 03/05/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
464 02/05/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
465 01/05/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
466 30/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
467 29/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
468 28/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
469 27/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
470 26/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
471 25/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
472 24/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
473 23/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
474 22/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ maigiangcomputer
475 21/04/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ minhthanhlaptop
476 20/04/2013 1 ngày 240.000 VNĐ Tăng 31.000 VNĐ vitinhphuongnam
477 19/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
478 18/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ tugia
479 17/04/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi tkc_games
480 16/04/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
481 15/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ tugia
482 14/04/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
483 13/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
484 12/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
485 11/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ tugia
486 10/04/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
487 09/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ tugia
488 08/04/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
489 07/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ tugia
490 06/04/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
491 05/04/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ vitinhchicuong
492 04/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
493 03/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
494 02/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
495 01/04/2013 2 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
496 30/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
497 29/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
498 28/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
499 27/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
500 26/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
501 25/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
502 24/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
503 23/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
504 22/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 141.000 VNĐ tugia
505 21/03/2013 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ HDstore
506 20/03/2013 1 ngày 240.000 VNĐ Tăng 31.000 VNĐ tuanthancomputer
507 19/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 41.000 VNĐ tugia
508 18/03/2013 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
509 17/03/2013 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
510 16/03/2013 1 ngày 250.000 VNĐ Tăng 41.000 VNĐ minhthanhlaptop
511 15/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
512 14/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 41.000 VNĐ tugia
513 13/03/2013 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ minhthanhlaptop
514 12/03/2013 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tamnhinpc
515 11/03/2013 1 ngày 250.000 VNĐ Tăng 41.000 VNĐ minhthanhlaptop
516 10/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 141.000 VNĐ tugia
517 09/03/2013 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 141.000 VNĐ tamnhinpc
518 08/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 141.000 VNĐ tugia
519 07/03/2013 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tamnhinpc
520 06/03/2013 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi HDstore
521 05/03/2013 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 141.000 VNĐ HDstore
522 04/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
523 03/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
524 02/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
525 01/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
526 28/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
527 27/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
528 26/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
529 25/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
530 24/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
531 23/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
532 22/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
533 21/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 66.000 VNĐ tugia
534 20/02/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
535 19/02/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
536 18/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
537 17/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
538 16/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 66.000 VNĐ tugia
539 15/02/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
540 14/02/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
541 13/02/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
542 12/02/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
543 11/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
544 10/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 141.000 VNĐ tugia
545 09/02/2013 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 75.000 VNĐ HDstore
546 08/02/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
547 07/02/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
548 06/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
549 05/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
550 04/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
551 03/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 66.000 VNĐ tugia
552 02/02/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ baonhi258
553 01/02/2013 1 ngày 305.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
554 31/01/2013 1 ngày 305.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
555 30/01/2013 1 ngày 305.000 VNĐ Tăng 96.000 VNĐ vitinhchicuong
556 29/01/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 66.000 VNĐ tugia
557 28/01/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ baonhi258
558 27/01/2013 1 ngày 305.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
559 26/01/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
560 25/01/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
561 24/01/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
562 23/01/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 56.000 VNĐ tugia
563 22/01/2013 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
564 21/01/2013 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
565 20/01/2013 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
566 19/01/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 56.000 VNĐ tugia
567 18/01/2013 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
568 17/01/2013 1 ngày 280.000 VNĐ Giá không đổi ductinpc105
569 16/01/2013 1 ngày 280.000 VNĐ Giá không đổi ductinpc105
570 15/01/2013 1 ngày 280.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ ductinpc105
571 14/01/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
572 13/01/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 71.000 VNĐ tugia
573 12/01/2013 1 ngày 280.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ ductinpc105
574 11/01/2013 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vitinhchicuong
575 10/01/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
576 09/01/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 66.000 VNĐ tugia
577 08/01/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
578 07/01/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
579 06/01/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ baonhi258
580 05/01/2013 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
581 04/01/2013 1 ngày 280.000 VNĐ Tăng 71.000 VNĐ ductinpc105
582 03/01/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 71.000 VNĐ tugia
583 02/01/2013 1 ngày 280.000 VNĐ Giá không đổi ductinpc105
584 01/01/2013 1 ngày 280.000 VNĐ Giá không đổi ductinpc105
585 31/12/2012 1 ngày 280.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ ductinpc105
586 30/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
587 29/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
588 28/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
589 27/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 56.000 VNĐ tugia
590 26/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
591 25/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
592 24/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
593 23/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
594 22/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
595 21/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
596 20/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
597 19/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
598 18/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
599 17/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
600 16/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 56.000 VNĐ tugia
601 15/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
602 14/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
603 13/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
604 12/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
605 11/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 61.000 VNĐ tugia
606 10/12/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
607 09/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
608 08/12/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 61.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
609 07/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 56.000 VNĐ tugia
610 06/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
611 05/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 56.000 VNĐ tugia
612 04/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
613 03/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
614 02/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
615 01/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 61.000 VNĐ tugia
616 30/11/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
617 29/11/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 61.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
618 28/11/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 56.000 VNĐ tugia
619 27/11/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
620 26/11/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
621 25/11/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
622 24/11/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
623 23/11/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 55.000 VNĐ vitinhchicuong
624 22/11/2012 1 ngày 210.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ tamnhinpc
625 21/11/2012 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
626 20/11/2012 1 ngày 250.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhthanhcomputer
627 19/11/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
628 18/11/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ tuanthancomputer
629 17/11/2012 1 ngày 250.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhthanhcomputer
630 16/11/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
631 15/11/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ tuanthancomputer
632 14/11/2012 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
633 13/11/2012 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
634 12/11/2012 1 ngày 250.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhthanhcomputer
635 11/11/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
636 10/11/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
637 09/11/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
638 08/11/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
639 07/11/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 25.000 VNĐ tuanthancomputer
640 06/11/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vitinhphuongnam
641 05/11/2012 1 ngày 295.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
642 04/11/2012 1 ngày 295.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
643 03/11/2012 1 ngày 295.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
644 02/11/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ vitinhphuongnam
645 01/11/2012 1 ngày 225.000 VNĐ Giá không đổi maytinhnangdong
646 31/10/2012 1 ngày 225.000 VNĐ Giá không đổi maytinhnangdong
647 30/10/2012 1 ngày 225.000 VNĐ Giá không đổi maytinhnangdong
648 29/10/2012 1 ngày 225.000 VNĐ Giá không đổi maytinhnangdong
649 28/10/2012 1 ngày 225.000 VNĐ Giá không đổi maytinhnangdong
650 27/10/2012 1 ngày 225.000 VNĐ Giá không đổi maytinhnangdong
651 26/10/2012 1 ngày 225.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ maytinhnangdong
652 25/10/2012 1 ngày 230.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ phuckhangcomputer
653 24/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ vitinhchicuong
654 23/10/2012 1 ngày 230.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ phuckhangcomputer
655 22/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ vitinhchicuong
656 21/10/2012 1 ngày 230.000 VNĐ Giá không đổi phuckhangcomputer
657 20/10/2012 1 ngày 230.000 VNĐ Giá không đổi phuckhangcomputer
658 19/10/2012 1 ngày 230.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ phuckhangcomputer
659 18/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
660 17/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ vitinhchicuong
661 16/10/2012 1 ngày 230.000 VNĐ Giá không đổi phuckhangcomputer
662 15/10/2012 1 ngày 230.000 VNĐ Giá không đổi phuckhangcomputer
663 14/10/2012 1 ngày 230.000 VNĐ Giảm 65.000 VNĐ phuckhangcomputer
664 13/10/2012 1 ngày 295.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
665 12/10/2012 1 ngày 295.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
666 11/10/2012 1 ngày 295.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
667 10/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
668 09/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
669 08/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vitinhchicuong
670 07/10/2012 1 ngày 295.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
671 06/10/2012 1 ngày 295.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
672 05/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
673 04/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vitinhchicuong
674 03/10/2012 1 ngày 295.000 VNĐ Tăng 55.000 VNĐ congtyanhlong
675 02/10/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 25.000 VNĐ maytinhnangdong
676 01/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 25.000 VNĐ vitinhchicuong
677 30/09/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi maytinhnangdong
678 29/09/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi maytinhnangdong
679 28/09/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ maytinhnangdong
680 27/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
681 26/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
682 25/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
683 24/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
684 23/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
685 22/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
686 21/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
687 20/09/2012 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
688 19/09/2012 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
689 18/09/2012 1 ngày 275.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ baonhi258
690 17/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
691 16/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
692 15/09/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
693 14/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
694 13/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
695 12/09/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
696 11/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
697 10/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
698 09/09/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
699 08/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
700 07/09/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
701 06/09/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
702 05/09/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
703 04/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
704 03/09/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
705 02/09/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
706 01/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
707 31/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
708 30/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
709 29/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
710 28/08/2012 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ phuckhangcomputer
711 27/08/2012 3 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
712 24/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
713 23/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
714 22/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
715 21/08/2012 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ phuckhangcomputer
716 20/08/2012 2 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
717 18/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
718 17/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
719 16/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
720 15/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
721 14/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tinhockhaiminh
722 13/08/2012 2 ngày 320.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ linhkienmaytinhonline
723 11/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
724 10/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
725 09/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
726 08/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giảm 108.000 VNĐ vienthongvannguyen
727 07/08/2012 1 ngày 378.000 VNĐ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
728 06/08/2012 2 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
729 04/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
730 03/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
731 02/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
732 01/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
733 31/07/2012 1 ngày 300.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ thanhbinhjsc
734 30/07/2012 2 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
735 28/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
736 27/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
737 26/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
738 25/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giảm 108.000 VNĐ tinhockhaiminh
739 24/07/2012 1 ngày 378.000 VNĐ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
740 23/07/2012 3 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
741 20/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
742 19/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
743 18/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giảm 108.000 VNĐ vienthongvannguyen
744 17/07/2012 1 ngày 378.000 VNĐ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
745 16/07/2012 3 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
746 13/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giảm 108.000 VNĐ vienthongvannguyen
747 12/07/2012 1 ngày 378.000 VNĐ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
748 11/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
749 10/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
750 09/07/2012 2 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
751 07/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
752 06/07/2012 3 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
753 03/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
754 02/07/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
755 01/07/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
756 30/06/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
757 29/06/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
758 28/06/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
759 27/06/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
760 26/06/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
761 25/06/2012 265.000 VNĐ vitinhchicuong
Có tổng cộng 761 thay đổi giá của sản phẩm Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện máy tính desktop > RAM (Desktop) (Ram desktop, Ram máy bàn, bộ nhớ trong desktop)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600 trong mục RAM (Desktop)