• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 25/05/2015 10 ngày 350.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ battery_laptop
2 15/05/2015 3 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
3 12/05/2015 4 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
4 08/05/2015 4 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
5 04/05/2015 4 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
6 30/04/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
7 29/04/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ battery_laptop
8 28/04/2015 5 ngày 430.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ vitinhphuongnam
9 23/04/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ battery_laptop
10 22/04/2015 9 ngày 520.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ coi120
11 13/04/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ battery_laptop
12 12/04/2015 12 ngày 510.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ congtyanhlong
13 31/03/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
14 30/03/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ battery_laptop
15 29/03/2015 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
16 28/03/2015 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ maigiangcomputer
17 27/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ namhaicomputer
18 26/03/2015 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ maigiangcomputer
19 25/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
20 24/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
21 23/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
22 22/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
23 21/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
24 20/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ namhaicomputer
25 19/03/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ cttcomputer
26 18/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
27 17/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
28 16/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ congtyanhlong
29 15/03/2015 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tuanthancomputer
30 14/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ kqcomputer
31 13/03/2015 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 170.000 VNĐ tuanthancomputer
32 12/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
33 11/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
34 10/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
35 09/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
36 08/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ kqcomputer
37 07/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ namhaicomputer
38 06/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ kqcomputer
39 05/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
40 04/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
41 03/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
42 02/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
43 01/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ kqcomputer
44 28/02/2015 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
45 27/02/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
46 26/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
47 25/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ kqcomputer
48 24/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
49 23/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
50 22/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ kqcomputer
51 21/02/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
52 20/02/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
53 19/02/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
54 18/02/2015 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ minhhanhcomputer
55 17/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
56 16/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ kqcomputer
57 15/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
58 14/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
59 13/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
60 12/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ kqcomputer
61 11/02/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
62 10/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
63 09/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
64 08/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ kqcomputer
65 07/02/2015 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ minhhanhcomputer
66 06/02/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
67 05/02/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
68 04/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
69 03/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
70 02/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
71 01/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
72 31/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
73 30/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
74 29/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
75 28/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
76 27/01/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
77 26/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
78 25/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
79 24/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
80 23/01/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ minhhanhcomputer
81 22/01/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
82 21/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
83 20/01/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
84 19/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
85 18/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
86 17/01/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
87 16/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
88 15/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
89 14/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
90 13/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
91 12/01/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ namhaicomputer
92 11/01/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
93 10/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
94 09/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ congtyanhlong
95 08/01/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ tkc_games
96 07/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
97 06/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
98 05/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ congtyanhlong
99 04/01/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
100 03/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ congtyanhlong
101 02/01/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 55.000 VNĐ tkc_games
102 01/01/2015 1 ngày 415.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
103 31/12/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 55.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
104 30/12/2014 1 ngày 415.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ networkviet
105 29/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
106 28/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
107 27/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
108 26/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
109 25/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
110 24/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
111 23/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
112 22/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
113 21/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
114 20/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
115 19/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
116 18/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
117 17/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
118 16/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
119 15/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
120 14/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
121 13/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
122 12/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
123 11/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
124 10/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
125 09/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
126 08/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
127 07/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
128 06/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
129 05/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
130 04/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
131 03/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
132 02/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
133 01/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ namhaicomputer
134 30/11/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ tkc_games
135 29/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
136 28/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
137 27/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ vitinhchicuong
138 26/11/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ tkc_games
139 25/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
140 24/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
141 23/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
142 22/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vitinhchicuong
143 21/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
144 20/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
145 19/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
146 18/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
147 17/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
148 16/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
149 15/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
150 14/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
151 13/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
152 12/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
153 11/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
154 10/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
155 09/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
156 08/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
157 07/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
158 06/11/2014 2 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
159 04/11/2014 2 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
160 02/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
161 01/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
162 31/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
163 30/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
164 29/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bestbuysaigon
165 28/10/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
166 27/10/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
167 26/10/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
168 25/10/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
169 24/10/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
170 23/10/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
171 22/10/2014 2 ngày 510.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ congtyanhlong
172 20/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
173 19/10/2014 2 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
174 17/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
175 16/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
176 15/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
177 14/10/2014 2 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
178 12/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
179 11/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
180 10/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ thienancomputer
181 09/10/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ tuanthancomputer
182 08/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thienancomputer
183 07/10/2014 2 ngày 400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ htcs
184 05/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
185 04/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
186 03/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
187 02/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
188 01/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
189 30/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
190 29/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
191 28/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
192 27/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
193 26/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
194 25/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
195 24/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
196 23/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
197 22/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ thienancomputer
198 21/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
199 20/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
200 19/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
201 18/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 155.000 VNĐ tuanthancomputer
202 17/09/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 155.000 VNĐ anphong
203 16/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
204 15/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
205 14/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
206 13/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 155.000 VNĐ tuanthancomputer
207 12/09/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ anphong
208 11/09/2014 1 ngày 515.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ctytoantamtri
209 10/09/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
210 09/09/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ anphong
211 08/09/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
212 07/09/2014 3 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
213 04/09/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
214 03/09/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ anphong
215 02/09/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
216 01/09/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
217 31/08/2014 1 ngày 515.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ctytoantamtri
218 30/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
219 29/08/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ anphong
220 28/08/2014 1 ngày 515.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ ctytoantamtri
221 27/08/2014 1 ngày 525.000 ₫ Giá không đổi anphong
222 26/08/2014 1 ngày 525.000 ₫ Giá không đổi anphong
223 25/08/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ anphong
224 24/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
225 23/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
226 22/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vitinhchicuong
227 21/08/2014 2 ngày 500.000 ₫ Tăng 499.740 VNĐ bestbuysaigon
228 19/08/2014 2 ngày 260 ₫ Giảm 499.740 VNĐ tinhoc3quatao
229 17/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
230 16/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
231 15/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
232 14/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
233 13/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
234 12/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
235 11/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
236 10/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
237 09/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
238 08/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
239 07/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
240 06/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
241 05/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ anphong
242 04/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ congtyanhlong
243 03/08/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ tuanthancomputer
244 02/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ congtyanhlong
245 01/08/2014 1 ngày 515.000 ₫ Giá không đổi ctytoantamtri
246 31/07/2014 1 ngày 515.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ ctytoantamtri
247 30/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
248 29/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
249 28/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ thienancomputer
250 27/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
251 26/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
252 25/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
253 24/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
254 23/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
255 22/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ minhhanhcomputer
256 21/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
257 20/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
258 19/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
259 18/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
260 17/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
261 16/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
262 15/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
263 14/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
264 13/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
265 12/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
266 11/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
267 10/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ thienancomputer
268 09/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
269 08/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
270 07/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
271 06/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
272 05/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ nguyenthao
273 04/07/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
274 03/07/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
275 02/07/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ hoangcodo
276 01/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
277 30/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
278 29/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
279 28/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
280 27/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
281 26/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
282 25/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
283 24/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
284 23/06/2014 2 ngày 485.000 ₫ Tăng 28.000 VNĐ nguyenthao
285 21/06/2014 1 ngày 457.000 ₫ Giảm 28.000 VNĐ CARECOMPUTER
286 20/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
287 19/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
288 18/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
289 17/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
290 16/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ anphong
291 15/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
292 14/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
293 13/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
294 12/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
295 11/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
296 10/06/2014 1 ngày 515.000 ₫ Tăng 155.000 VNĐ networkviet
297 09/06/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
298 08/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
299 07/06/2014 3 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
300 04/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
301 03/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
302 02/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
303 01/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vitinhchicuong
304 31/05/2014 10 ngày 530.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ vietlongtme_hp
305 21/05/2014 2 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
306 19/05/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ hoangcodo
307 18/05/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
308 17/05/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
309 16/05/2014 9 ngày 485.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ nguyenthao
310 07/05/2014 4 ngày 470.000 ₫ Tăng 13.000 VNĐ hoangcodo
311 03/05/2014 1 ngày 457.000 ₫ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
312 02/05/2014 3 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
313 29/04/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
314 28/04/2014 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 13.000 VNĐ sagotech
315 27/04/2014 1 ngày 457.000 ₫ Giá không đổi CARECOMPUTER
316 26/04/2014 1 ngày 457.000 ₫ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
317 25/04/2014 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 13.000 VNĐ sagotech
318 24/04/2014 1 ngày 457.000 ₫ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
319 23/04/2014 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 13.000 VNĐ hoangcodo
320 22/04/2014 4 ngày 457.000 ₫ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
321 18/04/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ hoangcodo
322 17/04/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
323 16/04/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ nguyenthao
324 15/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
325 14/04/2014 2 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
326 12/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
327 11/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
328 10/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
329 09/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
330 08/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
331 07/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ congtyanhlong
332 06/04/2014 1 ngày 550.000 ₫ Tăng 305.000 VNĐ fbccomputer
333 05/04/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 305.000 VNĐ daivietpc
334 04/04/2014 1 ngày 550.000 ₫ Giá không đổi fbccomputer
335 03/04/2014 1 ngày 550.000 ₫ Tăng 305.000 VNĐ fbccomputer
336 02/04/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ daivietpc
337 01/04/2014 1 ngày 485.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ nguyenthao
338 31/03/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 305.000 VNĐ daivietpc
339 30/03/2014 1 ngày 550.000 ₫ Tăng 305.000 VNĐ fbccomputer
340 29/03/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giá không đổi daivietpc
341 28/03/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 235.000 VNĐ daivietpc
342 27/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
343 26/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
344 25/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
345 24/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 265.000 VNĐ vitinhchicuong
346 23/03/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giá không đổi daivietpc
347 22/03/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 235.000 VNĐ daivietpc
348 21/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ minhhanhcomputer
349 20/03/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
350 19/03/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ tuanthancomputer
351 18/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ congtyanhlong
352 17/03/2014 1 ngày 650.000 ₫ Tăng 170.000 VNĐ hopthanhthinh
353 16/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
354 15/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
355 14/03/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ hoangcodo
356 13/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 141.000 VNĐ vitinhchicuong
357 12/03/2014 1 ngày 369.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ tugia
358 11/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
359 10/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
360 09/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
361 08/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
362 07/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
363 06/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
364 05/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
365 04/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 115.000 VNĐ minhhanhcomputer
366 03/03/2014 1 ngày 365.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
367 02/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ vitinhchicuong
368 01/03/2014 1 ngày 365.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
369 28/02/2014 1 ngày 365.000 ₫ Giảm 105.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
370 27/02/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
371 26/02/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
372 25/02/2014 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ hoangcodo
373 24/02/2014 1 ngày 69.000 ₫ Giảm 296.000 VNĐ maytinhtienphat
374 23/02/2014 1 ngày 365.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
375 22/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
376 21/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ congtyanhlong
377 20/02/2014 1 ngày 650.000 ₫ Tăng 170.000 VNĐ hopthanhthinh
378 19/02/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 170.000 VNĐ minhhanhcomputer
379 18/02/2014 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
380 17/02/2014 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
381 16/02/2014 1 ngày 650.000 ₫ Tăng 170.000 VNĐ hopthanhthinh
382 15/02/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
383 14/02/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ hoangcodo
384 13/02/2014 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ quocvycomputer
385 12/02/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
386 11/02/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
387 10/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
388 09/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
389 08/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vitinhchicuong
390 07/02/2014 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vitinhtinnhan
391 06/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vitinhchicuong
392 05/02/2014 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vitinhtinnhan
393 04/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 266.000 VNĐ congtyanhlong
394 03/02/2014 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 236.000 VNĐ tugia
395 02/02/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 236.000 VNĐ minhhanhcomputer
396 01/02/2014 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 236.000 VNĐ tugia
397 31/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
398 30/01/2014 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ vitinhtinnhan
399 29/01/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
400 28/01/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ minhthanhlaptop
401 27/01/2014 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ vitinhtinnhan
402 26/01/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ minhthanhlaptop
403 25/01/2014 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vitinhtinnhan
404 24/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 266.000 VNĐ vitinhchicuong
405 23/01/2014 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 266.000 VNĐ tugia
406 22/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
407 21/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
408 20/01/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi thienthao
409 19/01/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ thienthao
410 18/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
411 17/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 236.000 VNĐ minhhanhcomputer
412 16/01/2014 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 236.000 VNĐ tugia
413 15/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 236.000 VNĐ minhhanhcomputer
414 14/01/2014 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 236.000 VNĐ tugia
415 13/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
416 12/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
417 11/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
418 10/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
419 09/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
420 08/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
421 07/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
422 06/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
423 05/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
424 04/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
425 03/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
426 02/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
427 01/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
428 31/12/2013 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
429 30/12/2013 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
430 29/12/2013 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
431 28/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
432 27/12/2013 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thienthao
433 26/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
434 25/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ minhhanhcomputer
435 24/12/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ tkc_games
436 23/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
437 22/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
438 21/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
439 20/12/2013 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi thienthao
440 19/12/2013 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ thienthao
441 18/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Giá không đổi HC_Computer
442 17/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ HC_Computer
443 16/12/2013 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vitinhphuongnam
444 15/12/2013 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
445 14/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
446 13/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ minhhanhcomputer
447 12/12/2013 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ vitinhphuongnam
448 11/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ HC_Computer
449 10/12/2013 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ vitinhphuongnam
450 09/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ HC_Computer
451 08/12/2013 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ quocvycomputer
452 07/12/2013 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ thienancomputer
453 06/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Giá không đổi HC_Computer
454 05/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Giá không đổi HC_Computer
455 04/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ HC_Computer
456 03/12/2013 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ quocvycomputer
457 02/12/2013 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ congtyanhlong
458 01/12/2013 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ quocvycomputer
459 30/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
460 29/11/2013 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
461 28/11/2013 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ vitinhchicuong
462 27/11/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
463 26/11/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
464 25/11/2013 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
465 24/11/2013 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
466 23/11/2013 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vitinhchicuong
467 22/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ htcs
468 21/11/2013 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ quocvycomputer
469 20/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
470 19/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
471 18/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ htcs
472 17/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
473 16/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
474 15/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
475 14/11/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ coi120
476 13/11/2013 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ quocvycomputer
477 12/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
478 11/11/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
479 10/11/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ coi120
480 09/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
481 08/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
482 07/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ minhhanhcomputer
483 06/11/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
484 05/11/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ coi120
485 04/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
486 03/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
487 02/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
488 01/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ minhhanhcomputer
489 31/10/2013 1 ngày 530.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vietlongtme_hp
490 30/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
491 29/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ minhhanhcomputer
492 28/10/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
493 27/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
494 26/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
495 25/10/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ coi120
496 24/10/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ htcs
497 23/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
498 22/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
499 21/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
500 20/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
501 19/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
502 18/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
503 17/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
504 16/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
505 15/10/2013 3 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
506 12/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
507 11/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
508 10/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ cameralienphuong
509 09/10/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
510 08/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
511 07/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
512 06/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
513 05/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
514 04/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
515 03/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
516 02/10/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
517 01/10/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
518 30/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
519 29/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ coi120
520 28/09/2013 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ quocvycomputer
521 27/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ coi120
522 26/09/2013 1 ngày 490.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
523 25/09/2013 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ quocvycomputer
524 24/09/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
525 23/09/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ htcs
526 22/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
527 21/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
528 20/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ coi120
529 19/09/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
530 18/09/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
531 17/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
532 16/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
533 15/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
534 14/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
535 13/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
536 12/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
537 11/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
538 10/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
539 09/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
540 08/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
541 07/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
542 06/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ coi120
543 05/09/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
544 04/09/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
545 03/09/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ quocvycomputer
546 02/09/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
547 01/09/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
548 31/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
549 30/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
550 29/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
551 28/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
552 27/08/2013 7 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
553 20/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 156.000 VNĐ htcs
554 19/08/2013 1 ngày 244.000 ₫ Giá không đổi tugia
555 18/08/2013 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 186.000 VNĐ tugia
556 17/08/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 221.000 VNĐ quocvycomputer
557 16/08/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
558 15/08/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 161.000 VNĐ tugia
559 14/08/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
560 13/08/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
561 12/08/2013 3 ngày 370.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ thaivinh
562 09/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ htcs
563 08/08/2013 2 ngày 385.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ thanhbinhjsc
564 06/08/2013 11 ngày 400.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ htcs
565 26/07/2013 3 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
566 23/07/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
567 22/07/2013 5 ngày 385.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ thanhbinhjsc
568 17/07/2013 15 ngày 400.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ htcs
569 02/07/2013 4 ngày 385.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ cameralienphuong
570 28/06/2013 2 ngày 420.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ maytinhnangdong
571 26/06/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
572 25/06/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ cameralienphuong
573 24/06/2013 1 ngày 420.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vitinhphuongnam
574 23/06/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
575 22/06/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
576 21/06/2013 1 ngày 385.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ cameralienphuong
577 20/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
578 19/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ vitinhchicuong
579 18/06/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
580 17/06/2013 1 ngày 410.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maigiangcomputer
581 16/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
582 15/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ vitinhchicuong
583 14/06/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
584 13/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi tkc_games
585 12/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi tkc_games
586 11/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi tkc_games
587 10/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
588 09/06/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
589 08/06/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
590 07/06/2013 3 ngày 209.000 ₫ Giảm 221.000 VNĐ tugia
591 04/06/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ quocvycomputer
592 03/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
593 02/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ minhthanhlaptop
594 01/06/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giá không đổi linhkienso1
595 31/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giá không đổi linhkienso1
596 30/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
597 29/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ quocvycomputer
598 28/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giá không đổi linhkienso1
599 27/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
600 26/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
601 25/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
602 24/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
603 23/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ quocvycomputer
604 22/05/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ vitinhchicuong
605 21/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
606 20/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ quocvycomputer
607 19/05/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ minhthanhlaptop
608 18/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
609 17/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
610 16/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
611 15/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
612 14/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
613 13/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ quocvycomputer
614 12/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
615 11/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
616 10/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ quocvycomputer
617 09/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
618 08/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
619 07/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ quocvycomputer
620 06/05/2013 1 ngày 410.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maigiangcomputer
621 05/05/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
622 04/05/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ minhthanhlaptop
623 03/05/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
624 02/05/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
625 01/05/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
626 30/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
627 29/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
628 28/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
629 27/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
630 26/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
631 25/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
632 24/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
633 23/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
634 22/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maigiangcomputer
635 21/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ minhthanhlaptop
636 20/04/2013 1 ngày 240.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ vitinhphuongnam
637 19/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
638 18/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
639 17/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi tkc_games
640 16/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
641 15/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
642 14/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
643 13/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
644 12/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
645 11/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
646 10/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
647 09/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
648 08/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
649 07/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
650 06/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
651 05/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ vitinhchicuong
652 04/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
653 03/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
654 02/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
655 01/04/2013 2 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
656 30/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
657 29/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
658 28/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
659 27/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
660 26/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
661 25/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
662 24/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
663 23/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
664 22/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ tugia
665 21/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ HDstore
666 20/03/2013 1 ngày 240.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ tuanthancomputer
667 19/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 41.000 VNĐ tugia
668 18/03/2013 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
669 17/03/2013 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
670 16/03/2013 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 41.000 VNĐ minhthanhlaptop
671 15/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
672 14/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 41.000 VNĐ tugia
673 13/03/2013 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ minhthanhlaptop
674 12/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tamnhinpc
675 11/03/2013 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 41.000 VNĐ minhthanhlaptop
676 10/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ tugia
677 09/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 141.000 VNĐ tamnhinpc
678 08/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ tugia
679 07/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tamnhinpc
680 06/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi HDstore
681 05/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 141.000 VNĐ HDstore
682 04/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
683 03/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
684 02/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
685 01/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
686 28/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
687 27/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
688 26/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
689 25/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
690 24/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
691 23/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
692 22/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
693 21/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 66.000 VNĐ tugia
694 20/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
695 19/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
696 18/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
697 17/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
698 16/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 66.000 VNĐ tugia
699 15/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
700 14/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
701 13/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
702 12/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
703 11/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
704 10/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ tugia
705 09/02/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 75.000 VNĐ HDstore
706 08/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
707 07/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
708 06/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
709 05/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
710 04/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
711 03/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 66.000 VNĐ tugia
712 02/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ baonhi258
713 01/02/2013 1 ngày 305.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
714 31/01/2013 1 ngày 305.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
715 30/01/2013 1 ngày 305.000 ₫ Tăng 96.000 VNĐ vitinhchicuong
716 29/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 66.000 VNĐ tugia
717 28/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ baonhi258
718 27/01/2013 1 ngày 305.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
719 26/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
720 25/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
721 24/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
722 23/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
723 22/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
724 21/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
725 20/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
726 19/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
727 18/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
728 17/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi ductinpc105
729 16/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi ductinpc105
730 15/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ductinpc105
731 14/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
732 13/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 71.000 VNĐ tugia
733 12/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ ductinpc105
734 11/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vitinhchicuong
735 10/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
736 09/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 66.000 VNĐ tugia
737 08/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
738 07/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
739 06/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ baonhi258
740 05/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
741 04/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 71.000 VNĐ ductinpc105
742 03/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 71.000 VNĐ tugia
743 02/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi ductinpc105
744 01/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi ductinpc105
745 31/12/2012 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ ductinpc105
746 30/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
747 29/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
748 28/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
749 27/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
750 26/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
751 25/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
752 24/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
753 23/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
754 22/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
755 21/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
756 20/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
757 19/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
758 18/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
759 17/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
760 16/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
761 15/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
762 14/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
763 13/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
764 12/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
765 11/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 61.000 VNĐ tugia
766 10/12/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
767 09/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
768 08/12/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 61.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
769 07/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
770 06/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
771 05/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
772 04/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
773 03/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
774 02/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
775 01/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 61.000 VNĐ tugia
776 30/11/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
777 29/11/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 61.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
778 28/11/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
779 27/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
780 26/11/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
781 25/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
782 24/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
783 23/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ vitinhchicuong
784 22/11/2012 1 ngày 210.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ tamnhinpc
785 21/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
786 20/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhthanhcomputer
787 19/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
788 18/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tuanthancomputer
789 17/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhthanhcomputer
790 16/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
791 15/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tuanthancomputer
792 14/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
793 13/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
794 12/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhthanhcomputer
795 11/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
796 10/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
797 09/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
798 08/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
799 07/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ tuanthancomputer
800 06/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vitinhphuongnam
801 05/11/2012 1 ngày 295.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
802 04/11/2012 1 ngày 295.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
803 03/11/2012 1 ngày 295.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
804 02/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vitinhphuongnam
805 01/11/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
806 31/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
807 30/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
808 29/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
809 28/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
810 27/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
811 26/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ maytinhnangdong
812 25/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ phuckhangcomputer
813 24/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vitinhchicuong
814 23/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ phuckhangcomputer
815 22/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vitinhchicuong
816 21/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
817 20/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
818 19/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ phuckhangcomputer
819 18/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
820 17/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vitinhchicuong
821 16/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
822 15/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
823 14/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ phuckhangcomputer
824 13/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
825 12/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
826 11/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
827 10/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
828 09/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
829 08/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vitinhchicuong
830 07/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
831 06/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
832 05/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
833 04/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vitinhchicuong
834 03/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ congtyanhlong
835 02/10/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ maytinhnangdong
836 01/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ vitinhchicuong
837 30/09/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
838 29/09/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
839 28/09/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ maytinhnangdong
840 27/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
841 26/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
842 25/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
843 24/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
844 23/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
845 22/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
846 21/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
847 20/09/2012 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
848 19/09/2012 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
849 18/09/2012 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ baonhi258
850 17/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
851 16/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
852 15/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
853 14/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
854 13/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
855 12/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
856 11/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
857 10/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
858 09/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
859 08/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
860 07/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
861 06/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
862 05/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
863 04/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
864 03/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
865 02/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
866 01/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
867 31/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
868 30/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
869 29/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
870 28/08/2012 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ phuckhangcomputer
871 27/08/2012 3 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
872 24/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
873 23/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
874 22/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
875 21/08/2012 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ phuckhangcomputer
876 20/08/2012 2 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
877 18/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
878 17/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
879 16/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
880 15/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
881 14/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tinhockhaiminh
882 13/08/2012 2 ngày 320.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ linhkienmaytinhonline
883 11/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
884 10/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
885 09/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
886 08/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 108.000 VNĐ vienthongvannguyen
887 07/08/2012 1 ngày 378.000 ₫ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
888 06/08/2012 2 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
889 04/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
890 03/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
891 02/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
892 01/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
893 31/07/2012 1 ngày 300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ thanhbinhjsc
894 30/07/2012 2 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
895 28/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
896 27/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
897 26/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
898 25/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 108.000 VNĐ tinhockhaiminh
899 24/07/2012 1 ngày 378.000 ₫ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
900 23/07/2012 3 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
901 20/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
902 19/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
903 18/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 108.000 VNĐ vienthongvannguyen
904 17/07/2012 1 ngày 378.000 ₫ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
905 16/07/2012 3 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
906 13/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 108.000 VNĐ vienthongvannguyen
907 12/07/2012 1 ngày 378.000 ₫ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
908 11/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
909 10/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
910 09/07/2012 2 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
911 07/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
912 06/07/2012 3 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
913 03/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
914 02/07/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
915 01/07/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
916 30/06/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
917 29/06/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
918 28/06/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
919 27/06/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
920 26/06/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
921 25/06/2012 265.000 ₫ vitinhchicuong
Có tổng cộng 921 thay đổi giá của sản phẩm Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện máy tính desktop > RAM (Desktop) (Ram desktop, Ram máy bàn, bộ nhớ trong desktop)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600 trong mục RAM (Desktop)
Từ khóa nổi bật trong tuần: loa to, hoa gia, tc, htc one, ti vi re