• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 29/08/2014 1 ngày 525.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ anphong
2 28/08/2014 1 ngày 515.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ ctytoantamtri
3 27/08/2014 1 ngày 525.000 VNĐ Giá không đổi anphong
4 26/08/2014 1 ngày 525.000 VNĐ Giá không đổi anphong
5 25/08/2014 1 ngày 525.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ anphong
6 24/08/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
7 23/08/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
8 22/08/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ vitinhchicuong
9 21/08/2014 2 ngày 500.000 VNĐ Tăng 499.740 VNĐ bestbuysaigon
10 19/08/2014 2 ngày 260 VNĐ Giảm 499.740 VNĐ tinhoc3quatao
11 17/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
12 16/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi anphong
13 15/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
14 14/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
15 13/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
16 12/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
17 11/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
18 10/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
19 09/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
20 08/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
21 07/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
22 06/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi anphong
23 05/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ anphong
24 04/08/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ congtyanhlong
25 03/08/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ tuanthancomputer
26 02/08/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ congtyanhlong
27 01/08/2014 1 ngày 515.000 VNĐ Giá không đổi ctytoantamtri
28 31/07/2014 1 ngày 515.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ ctytoantamtri
29 30/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
30 29/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
31 28/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ thienancomputer
32 27/07/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
33 26/07/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
34 25/07/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
35 24/07/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
36 23/07/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
37 22/07/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ minhhanhcomputer
38 21/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi anphong
39 20/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi anphong
40 19/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi anphong
41 18/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi anphong
42 17/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
43 16/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
44 15/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
45 14/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
46 13/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
47 12/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
48 11/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
49 10/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ thienancomputer
50 09/07/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
51 08/07/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
52 07/07/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
53 06/07/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
54 05/07/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ nguyenthao
55 04/07/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
56 03/07/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
57 02/07/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ hoangcodo
58 01/07/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi anphong
59 30/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi anphong
60 29/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi anphong
61 28/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi anphong
62 27/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi anphong
63 26/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi anphong
64 25/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi anphong
65 24/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
66 23/06/2014 2 ngày 485.000 VNĐ Tăng 28.000 VNĐ nguyenthao
67 21/06/2014 1 ngày 457.000 VNĐ Giảm 28.000 VNĐ CARECOMPUTER
68 20/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
69 19/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
70 18/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
71 17/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi anphong
72 16/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giảm 25.000 VNĐ anphong
73 15/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
74 14/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
75 13/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
76 12/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
77 11/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
78 10/06/2014 1 ngày 515.000 VNĐ Tăng 155.000 VNĐ networkviet
79 09/06/2014 1 ngày 360.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
80 08/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
81 07/06/2014 3 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
82 04/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
83 03/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
84 02/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
85 01/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ vitinhchicuong
86 31/05/2014 10 ngày 530.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ vietlongtme_hp
87 21/05/2014 2 ngày 470.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
88 19/05/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ hoangcodo
89 18/05/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
90 17/05/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
91 16/05/2014 9 ngày 485.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ nguyenthao
92 07/05/2014 4 ngày 470.000 VNĐ Tăng 13.000 VNĐ hoangcodo
93 03/05/2014 1 ngày 457.000 VNĐ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
94 02/05/2014 3 ngày 470.000 VNĐ Giá không đổi sagotech
95 29/04/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giá không đổi sagotech
96 28/04/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Tăng 13.000 VNĐ sagotech
97 27/04/2014 1 ngày 457.000 VNĐ Giá không đổi CARECOMPUTER
98 26/04/2014 1 ngày 457.000 VNĐ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
99 25/04/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Tăng 13.000 VNĐ sagotech
100 24/04/2014 1 ngày 457.000 VNĐ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
101 23/04/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Tăng 13.000 VNĐ hoangcodo
102 22/04/2014 4 ngày 457.000 VNĐ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
103 18/04/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ hoangcodo
104 17/04/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
105 16/04/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giảm 25.000 VNĐ nguyenthao
106 15/04/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
107 14/04/2014 2 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
108 12/04/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
109 11/04/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
110 10/04/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
111 09/04/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
112 08/04/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
113 07/04/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ congtyanhlong
114 06/04/2014 1 ngày 550.000 VNĐ Tăng 305.000 VNĐ fbccomputer
115 05/04/2014 1 ngày 245.000 VNĐ Giảm 305.000 VNĐ daivietpc
116 04/04/2014 1 ngày 550.000 VNĐ Giá không đổi fbccomputer
117 03/04/2014 1 ngày 550.000 VNĐ Tăng 305.000 VNĐ fbccomputer
118 02/04/2014 1 ngày 245.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ daivietpc
119 01/04/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ nguyenthao
120 31/03/2014 1 ngày 245.000 VNĐ Giảm 305.000 VNĐ daivietpc
121 30/03/2014 1 ngày 550.000 VNĐ Tăng 305.000 VNĐ fbccomputer
122 29/03/2014 1 ngày 245.000 VNĐ Giá không đổi daivietpc
123 28/03/2014 1 ngày 245.000 VNĐ Giảm 235.000 VNĐ daivietpc
124 27/03/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
125 26/03/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
126 25/03/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
127 24/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 265.000 VNĐ vitinhchicuong
128 23/03/2014 1 ngày 245.000 VNĐ Giá không đổi daivietpc
129 22/03/2014 1 ngày 245.000 VNĐ Giảm 235.000 VNĐ daivietpc
130 21/03/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ minhhanhcomputer
131 20/03/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
132 19/03/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ tuanthancomputer
133 18/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ congtyanhlong
134 17/03/2014 1 ngày 650.000 VNĐ Tăng 170.000 VNĐ hopthanhthinh
135 16/03/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi cttcomputer
136 15/03/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
137 14/03/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ hoangcodo
138 13/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 141.000 VNĐ vitinhchicuong
139 12/03/2014 1 ngày 369.000 VNĐ Giảm 141.000 VNĐ tugia
140 11/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
141 10/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
142 09/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
143 08/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
144 07/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
145 06/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
146 05/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
147 04/03/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 115.000 VNĐ minhhanhcomputer
148 03/03/2014 1 ngày 365.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
149 02/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ vitinhchicuong
150 01/03/2014 1 ngày 365.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
151 28/02/2014 1 ngày 365.000 VNĐ Giảm 105.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
152 27/02/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
153 26/02/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
154 25/02/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Tăng 401.000 VNĐ hoangcodo
155 24/02/2014 1 ngày 69.000 VNĐ Giảm 296.000 VNĐ maytinhtienphat
156 23/02/2014 1 ngày 365.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
157 22/02/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
158 21/02/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ congtyanhlong
159 20/02/2014 1 ngày 650.000 VNĐ Tăng 170.000 VNĐ hopthanhthinh
160 19/02/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 170.000 VNĐ minhhanhcomputer
161 18/02/2014 1 ngày 650.000 VNĐ Giá không đổi hopthanhthinh
162 17/02/2014 1 ngày 650.000 VNĐ Giá không đổi hopthanhthinh
163 16/02/2014 1 ngày 650.000 VNĐ Tăng 170.000 VNĐ hopthanhthinh
164 15/02/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
165 14/02/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ hoangcodo
166 13/02/2014 1 ngày 490.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ quocvycomputer
167 12/02/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
168 11/02/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
169 10/02/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
170 09/02/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
171 08/02/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vitinhchicuong
172 07/02/2014 1 ngày 490.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ vitinhtinnhan
173 06/02/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vitinhchicuong
174 05/02/2014 1 ngày 490.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ vitinhtinnhan
175 04/02/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 266.000 VNĐ congtyanhlong
176 03/02/2014 1 ngày 244.000 VNĐ Giảm 236.000 VNĐ tugia
177 02/02/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 236.000 VNĐ minhhanhcomputer
178 01/02/2014 1 ngày 244.000 VNĐ Giảm 236.000 VNĐ tugia
179 31/01/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
180 30/01/2014 1 ngày 490.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ vitinhtinnhan
181 29/01/2014 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
182 28/01/2014 1 ngày 360.000 VNĐ Giảm 130.000 VNĐ minhthanhlaptop
183 27/01/2014 1 ngày 490.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ vitinhtinnhan
184 26/01/2014 1 ngày 360.000 VNĐ Giảm 130.000 VNĐ minhthanhlaptop
185 25/01/2014 1 ngày 490.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ vitinhtinnhan
186 24/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 266.000 VNĐ vitinhchicuong
187 23/01/2014 1 ngày 244.000 VNĐ Giảm 266.000 VNĐ tugia
188 22/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
189 21/01/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
190 20/01/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giá không đổi thienthao
191 19/01/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ thienthao
192 18/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
193 17/01/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 236.000 VNĐ minhhanhcomputer
194 16/01/2014 1 ngày 244.000 VNĐ Giảm 236.000 VNĐ tugia
195 15/01/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 236.000 VNĐ minhhanhcomputer
196 14/01/2014 1 ngày 244.000 VNĐ Giảm 236.000 VNĐ tugia
197 13/01/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
198 12/01/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
199 11/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
200 10/01/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
201 09/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
202 08/01/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
203 07/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
204 06/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
205 05/01/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
206 04/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
207 03/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
208 02/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
209 01/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
210 31/12/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
211 30/12/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
212 29/12/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
213 28/12/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
214 27/12/2013 1 ngày 470.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thienthao
215 26/12/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
216 25/12/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ minhhanhcomputer
217 24/12/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giảm 120.000 VNĐ tkc_games
218 23/12/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
219 22/12/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
220 21/12/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
221 20/12/2013 1 ngày 470.000 VNĐ Giá không đổi thienthao
222 19/12/2013 1 ngày 470.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ thienthao
223 18/12/2013 1 ngày 580.000 VNĐ Giá không đổi HC_Computer
224 17/12/2013 1 ngày 580.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ HC_Computer
225 16/12/2013 1 ngày 500.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vitinhphuongnam
226 15/12/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
227 14/12/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
228 13/12/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ minhhanhcomputer
229 12/12/2013 1 ngày 500.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ vitinhphuongnam
230 11/12/2013 1 ngày 580.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ HC_Computer
231 10/12/2013 1 ngày 500.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ vitinhphuongnam
232 09/12/2013 1 ngày 580.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ HC_Computer
233 08/12/2013 1 ngày 490.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ quocvycomputer
234 07/12/2013 1 ngày 500.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ thienancomputer
235 06/12/2013 1 ngày 580.000 VNĐ Giá không đổi HC_Computer
236 05/12/2013 1 ngày 580.000 VNĐ Giá không đổi HC_Computer
237 04/12/2013 1 ngày 580.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ HC_Computer
238 03/12/2013 1 ngày 490.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ quocvycomputer
239 02/12/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ congtyanhlong
240 01/12/2013 1 ngày 490.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ quocvycomputer
241 30/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
242 29/11/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
243 28/11/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ vitinhchicuong
244 27/11/2013 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
245 26/11/2013 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
246 25/11/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
247 24/11/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
248 23/11/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ vitinhchicuong
249 22/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ htcs
250 21/11/2013 1 ngày 490.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ quocvycomputer
251 20/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
252 19/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
253 18/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ htcs
254 17/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
255 16/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
256 15/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
257 14/11/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ coi120
258 13/11/2013 1 ngày 490.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ quocvycomputer
259 12/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
260 11/11/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
261 10/11/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ coi120
262 09/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
263 08/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
264 07/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ minhhanhcomputer
265 06/11/2013 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
266 05/11/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ coi120
267 04/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
268 03/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
269 02/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
270 01/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ minhhanhcomputer
271 31/10/2013 1 ngày 530.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vietlongtme_hp
272 30/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
273 29/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ minhhanhcomputer
274 28/10/2013 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
275 27/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
276 26/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
277 25/10/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ coi120
278 24/10/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ htcs
279 23/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
280 22/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
281 21/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
282 20/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
283 19/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
284 18/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
285 17/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
286 16/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
287 15/10/2013 3 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
288 12/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
289 11/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
290 10/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ cameralienphuong
291 09/10/2013 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
292 08/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
293 07/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
294 06/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
295 05/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
296 04/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
297 03/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
298 02/10/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
299 01/10/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
300 30/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
301 29/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ coi120
302 28/09/2013 1 ngày 490.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ quocvycomputer
303 27/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ coi120
304 26/09/2013 1 ngày 490.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
305 25/09/2013 1 ngày 490.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ quocvycomputer
306 24/09/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
307 23/09/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giảm 120.000 VNĐ htcs
308 22/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
309 21/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
310 20/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Tăng 280.000 VNĐ coi120
311 19/09/2013 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
312 18/09/2013 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
313 17/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
314 16/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
315 15/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
316 14/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
317 13/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
318 12/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
319 11/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
320 10/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
321 09/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
322 08/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
323 07/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
324 06/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ coi120
325 05/09/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
326 04/09/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
327 03/09/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ quocvycomputer
328 02/09/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
329 01/09/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
330 31/08/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
331 30/08/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
332 29/08/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
333 28/08/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
334 27/08/2013 7 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
335 20/08/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 156.000 VNĐ htcs
336 19/08/2013 1 ngày 244.000 VNĐ Giá không đổi tugia
337 18/08/2013 1 ngày 244.000 VNĐ Giảm 186.000 VNĐ tugia
338 17/08/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Tăng 221.000 VNĐ quocvycomputer
339 16/08/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
340 15/08/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 161.000 VNĐ tugia
341 14/08/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi thaivinh
342 13/08/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi thaivinh
343 12/08/2013 3 ngày 370.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ thaivinh
344 09/08/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ htcs
345 08/08/2013 2 ngày 385.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ thanhbinhjsc
346 06/08/2013 11 ngày 400.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ htcs
347 26/07/2013 3 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
348 23/07/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
349 22/07/2013 5 ngày 385.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ thanhbinhjsc
350 17/07/2013 15 ngày 400.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ htcs
351 02/07/2013 4 ngày 385.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ cameralienphuong
352 28/06/2013 2 ngày 420.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ maytinhnangdong
353 26/06/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
354 25/06/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ cameralienphuong
355 24/06/2013 1 ngày 420.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ vitinhphuongnam
356 23/06/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
357 22/06/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
358 21/06/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Tăng 25.000 VNĐ cameralienphuong
359 20/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
360 19/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ vitinhchicuong
361 18/06/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
362 17/06/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ maigiangcomputer
363 16/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
364 15/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ vitinhchicuong
365 14/06/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ tugia
366 13/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi tkc_games
367 12/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi tkc_games
368 11/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi tkc_games
369 10/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
370 09/06/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
371 08/06/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
372 07/06/2013 3 ngày 209.000 VNĐ Giảm 221.000 VNĐ tugia
373 04/06/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ quocvycomputer
374 03/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
375 02/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ minhthanhlaptop
376 01/06/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giá không đổi linhkienso1
377 31/05/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giá không đổi linhkienso1
378 30/05/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
379 29/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Tăng 230.000 VNĐ quocvycomputer
380 28/05/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giá không đổi linhkienso1
381 27/05/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
382 26/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
383 25/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
384 24/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
385 23/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ quocvycomputer
386 22/05/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ vitinhchicuong
387 21/05/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
388 20/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ quocvycomputer
389 19/05/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ minhthanhlaptop
390 18/05/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
391 17/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
392 16/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
393 15/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
394 14/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
395 13/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Tăng 230.000 VNĐ quocvycomputer
396 12/05/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
397 11/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
398 10/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Tăng 230.000 VNĐ quocvycomputer
399 09/05/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
400 08/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
401 07/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ quocvycomputer
402 06/05/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ maigiangcomputer
403 05/05/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
404 04/05/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ minhthanhlaptop
405 03/05/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
406 02/05/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
407 01/05/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
408 30/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
409 29/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
410 28/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
411 27/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
412 26/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
413 25/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
414 24/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
415 23/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
416 22/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ maigiangcomputer
417 21/04/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ minhthanhlaptop
418 20/04/2013 1 ngày 240.000 VNĐ Tăng 31.000 VNĐ vitinhphuongnam
419 19/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
420 18/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ tugia
421 17/04/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi tkc_games
422 16/04/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
423 15/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ tugia
424 14/04/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
425 13/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
426 12/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
427 11/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ tugia
428 10/04/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
429 09/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ tugia
430 08/04/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
431 07/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ tugia
432 06/04/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
433 05/04/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ vitinhchicuong
434 04/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
435 03/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
436 02/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
437 01/04/2013 2 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
438 30/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
439 29/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
440 28/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
441 27/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
442 26/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
443 25/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
444 24/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
445 23/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
446 22/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 141.000 VNĐ tugia
447 21/03/2013 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ HDstore
448 20/03/2013 1 ngày 240.000 VNĐ Tăng 31.000 VNĐ tuanthancomputer
449 19/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 41.000 VNĐ tugia
450 18/03/2013 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
451 17/03/2013 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
452 16/03/2013 1 ngày 250.000 VNĐ Tăng 41.000 VNĐ minhthanhlaptop
453 15/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
454 14/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 41.000 VNĐ tugia
455 13/03/2013 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ minhthanhlaptop
456 12/03/2013 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tamnhinpc
457 11/03/2013 1 ngày 250.000 VNĐ Tăng 41.000 VNĐ minhthanhlaptop
458 10/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 141.000 VNĐ tugia
459 09/03/2013 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 141.000 VNĐ tamnhinpc
460 08/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 141.000 VNĐ tugia
461 07/03/2013 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tamnhinpc
462 06/03/2013 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi HDstore
463 05/03/2013 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 141.000 VNĐ HDstore
464 04/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
465 03/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
466 02/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
467 01/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
468 28/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
469 27/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
470 26/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
471 25/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
472 24/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
473 23/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
474 22/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
475 21/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 66.000 VNĐ tugia
476 20/02/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
477 19/02/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
478 18/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
479 17/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
480 16/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 66.000 VNĐ tugia
481 15/02/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
482 14/02/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
483 13/02/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
484 12/02/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
485 11/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
486 10/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 141.000 VNĐ tugia
487 09/02/2013 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 75.000 VNĐ HDstore
488 08/02/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
489 07/02/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
490 06/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
491 05/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
492 04/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
493 03/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 66.000 VNĐ tugia
494 02/02/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ baonhi258
495 01/02/2013 1 ngày 305.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
496 31/01/2013 1 ngày 305.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
497 30/01/2013 1 ngày 305.000 VNĐ Tăng 96.000 VNĐ vitinhchicuong
498 29/01/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 66.000 VNĐ tugia
499 28/01/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ baonhi258
500 27/01/2013 1 ngày 305.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
501 26/01/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
502 25/01/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
503 24/01/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
504 23/01/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 56.000 VNĐ tugia
505 22/01/2013 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
506 21/01/2013 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
507 20/01/2013 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
508 19/01/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 56.000 VNĐ tugia
509 18/01/2013 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
510 17/01/2013 1 ngày 280.000 VNĐ Giá không đổi ductinpc105
511 16/01/2013 1 ngày 280.000 VNĐ Giá không đổi ductinpc105
512 15/01/2013 1 ngày 280.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ ductinpc105
513 14/01/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
514 13/01/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 71.000 VNĐ tugia
515 12/01/2013 1 ngày 280.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ ductinpc105
516 11/01/2013 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vitinhchicuong
517 10/01/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
518 09/01/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 66.000 VNĐ tugia
519 08/01/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
520 07/01/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
521 06/01/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ baonhi258
522 05/01/2013 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
523 04/01/2013 1 ngày 280.000 VNĐ Tăng 71.000 VNĐ ductinpc105
524 03/01/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 71.000 VNĐ tugia
525 02/01/2013 1 ngày 280.000 VNĐ Giá không đổi ductinpc105
526 01/01/2013 1 ngày 280.000 VNĐ Giá không đổi ductinpc105
527 31/12/2012 1 ngày 280.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ ductinpc105
528 30/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
529 29/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
530 28/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
531 27/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 56.000 VNĐ tugia
532 26/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
533 25/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
534 24/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
535 23/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
536 22/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
537 21/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
538 20/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
539 19/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
540 18/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
541 17/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
542 16/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 56.000 VNĐ tugia
543 15/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
544 14/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
545 13/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
546 12/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
547 11/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 61.000 VNĐ tugia
548 10/12/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
549 09/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
550 08/12/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 61.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
551 07/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 56.000 VNĐ tugia
552 06/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
553 05/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 56.000 VNĐ tugia
554 04/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
555 03/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
556 02/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
557 01/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 61.000 VNĐ tugia
558 30/11/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
559 29/11/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 61.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
560 28/11/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 56.000 VNĐ tugia
561 27/11/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
562 26/11/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
563 25/11/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
564 24/11/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
565 23/11/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 55.000 VNĐ vitinhchicuong
566 22/11/2012 1 ngày 210.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ tamnhinpc
567 21/11/2012 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
568 20/11/2012 1 ngày 250.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhthanhcomputer
569 19/11/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
570 18/11/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ tuanthancomputer
571 17/11/2012 1 ngày 250.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhthanhcomputer
572 16/11/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
573 15/11/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ tuanthancomputer
574 14/11/2012 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
575 13/11/2012 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
576 12/11/2012 1 ngày 250.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhthanhcomputer
577 11/11/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
578 10/11/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
579 09/11/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
580 08/11/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
581 07/11/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 25.000 VNĐ tuanthancomputer
582 06/11/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vitinhphuongnam
583 05/11/2012 1 ngày 295.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
584 04/11/2012 1 ngày 295.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
585 03/11/2012 1 ngày 295.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
586 02/11/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ vitinhphuongnam
587 01/11/2012 1 ngày 225.000 VNĐ Giá không đổi maytinhnangdong
588 31/10/2012 1 ngày 225.000 VNĐ Giá không đổi maytinhnangdong
589 30/10/2012 1 ngày 225.000 VNĐ Giá không đổi maytinhnangdong
590 29/10/2012 1 ngày 225.000 VNĐ Giá không đổi maytinhnangdong
591 28/10/2012 1 ngày 225.000 VNĐ Giá không đổi maytinhnangdong
592 27/10/2012 1 ngày 225.000 VNĐ Giá không đổi maytinhnangdong
593 26/10/2012 1 ngày 225.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ maytinhnangdong
594 25/10/2012 1 ngày 230.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ phuckhangcomputer
595 24/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ vitinhchicuong
596 23/10/2012 1 ngày 230.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ phuckhangcomputer
597 22/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ vitinhchicuong
598 21/10/2012 1 ngày 230.000 VNĐ Giá không đổi phuckhangcomputer
599 20/10/2012 1 ngày 230.000 VNĐ Giá không đổi phuckhangcomputer
600 19/10/2012 1 ngày 230.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ phuckhangcomputer
601 18/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
602 17/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ vitinhchicuong
603 16/10/2012 1 ngày 230.000 VNĐ Giá không đổi phuckhangcomputer
604 15/10/2012 1 ngày 230.000 VNĐ Giá không đổi phuckhangcomputer
605 14/10/2012 1 ngày 230.000 VNĐ Giảm 65.000 VNĐ phuckhangcomputer
606 13/10/2012 1 ngày 295.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
607 12/10/2012 1 ngày 295.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
608 11/10/2012 1 ngày 295.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
609 10/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
610 09/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
611 08/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vitinhchicuong
612 07/10/2012 1 ngày 295.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
613 06/10/2012 1 ngày 295.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
614 05/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
615 04/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vitinhchicuong
616 03/10/2012 1 ngày 295.000 VNĐ Tăng 55.000 VNĐ congtyanhlong
617 02/10/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 25.000 VNĐ maytinhnangdong
618 01/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 25.000 VNĐ vitinhchicuong
619 30/09/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi maytinhnangdong
620 29/09/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi maytinhnangdong
621 28/09/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ maytinhnangdong
622 27/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
623 26/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
624 25/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
625 24/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
626 23/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
627 22/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
628 21/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
629 20/09/2012 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
630 19/09/2012 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
631 18/09/2012 1 ngày 275.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ baonhi258
632 17/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
633 16/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
634 15/09/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
635 14/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
636 13/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
637 12/09/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
638 11/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
639 10/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
640 09/09/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
641 08/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
642 07/09/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
643 06/09/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
644 05/09/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
645 04/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
646 03/09/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
647 02/09/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
648 01/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
649 31/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
650 30/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
651 29/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
652 28/08/2012 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ phuckhangcomputer
653 27/08/2012 3 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
654 24/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
655 23/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
656 22/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
657 21/08/2012 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ phuckhangcomputer
658 20/08/2012 2 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
659 18/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
660 17/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
661 16/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
662 15/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
663 14/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tinhockhaiminh
664 13/08/2012 2 ngày 320.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ linhkienmaytinhonline
665 11/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
666 10/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
667 09/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
668 08/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giảm 108.000 VNĐ vienthongvannguyen
669 07/08/2012 1 ngày 378.000 VNĐ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
670 06/08/2012 2 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
671 04/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
672 03/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
673 02/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
674 01/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
675 31/07/2012 1 ngày 300.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ thanhbinhjsc
676 30/07/2012 2 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
677 28/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
678 27/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
679 26/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
680 25/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giảm 108.000 VNĐ tinhockhaiminh
681 24/07/2012 1 ngày 378.000 VNĐ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
682 23/07/2012 3 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
683 20/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
684 19/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
685 18/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giảm 108.000 VNĐ vienthongvannguyen
686 17/07/2012 1 ngày 378.000 VNĐ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
687 16/07/2012 3 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
688 13/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giảm 108.000 VNĐ vienthongvannguyen
689 12/07/2012 1 ngày 378.000 VNĐ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
690 11/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
691 10/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
692 09/07/2012 2 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
693 07/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
694 06/07/2012 3 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
695 03/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
696 02/07/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
697 01/07/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
698 30/06/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
699 29/06/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
700 28/06/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
701 27/06/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
702 26/06/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
703 25/06/2012 265.000 VNĐ vitinhchicuong
Có tổng cộng 703 thay đổi giá của sản phẩm Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện máy tính desktop > RAM (Desktop) (Ram desktop, Ram máy bàn, bộ nhớ trong desktop)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600 trong mục RAM (Desktop)