• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 22/09/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ thienancomputer
2 21/09/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
3 20/09/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
4 19/09/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
5 18/09/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giảm 155.000 VNĐ tuanthancomputer
6 17/09/2014 1 ngày 525.000 VNĐ Tăng 155.000 VNĐ anphong
7 16/09/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
8 15/09/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
9 14/09/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
10 13/09/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giảm 155.000 VNĐ tuanthancomputer
11 12/09/2014 1 ngày 525.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ anphong
12 11/09/2014 1 ngày 515.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ ctytoantamtri
13 10/09/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
14 09/09/2014 1 ngày 525.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ anphong
15 08/09/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
16 07/09/2014 3 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
17 04/09/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
18 03/09/2014 1 ngày 525.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ anphong
19 02/09/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
20 01/09/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
21 31/08/2014 1 ngày 515.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ ctytoantamtri
22 30/08/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
23 29/08/2014 1 ngày 525.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ anphong
24 28/08/2014 1 ngày 515.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ ctytoantamtri
25 27/08/2014 1 ngày 525.000 VNĐ Giá không đổi anphong
26 26/08/2014 1 ngày 525.000 VNĐ Giá không đổi anphong
27 25/08/2014 1 ngày 525.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ anphong
28 24/08/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
29 23/08/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
30 22/08/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ vitinhchicuong
31 21/08/2014 2 ngày 500.000 VNĐ Tăng 499.740 VNĐ bestbuysaigon
32 19/08/2014 2 ngày 260 VNĐ Giảm 499.740 VNĐ tinhoc3quatao
33 17/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
34 16/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi anphong
35 15/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
36 14/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
37 13/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
38 12/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
39 11/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
40 10/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
41 09/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
42 08/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
43 07/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
44 06/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi anphong
45 05/08/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ anphong
46 04/08/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ congtyanhlong
47 03/08/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ tuanthancomputer
48 02/08/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ congtyanhlong
49 01/08/2014 1 ngày 515.000 VNĐ Giá không đổi ctytoantamtri
50 31/07/2014 1 ngày 515.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ ctytoantamtri
51 30/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
52 29/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi thienancomputer
53 28/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ thienancomputer
54 27/07/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
55 26/07/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
56 25/07/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
57 24/07/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
58 23/07/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
59 22/07/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ minhhanhcomputer
60 21/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi anphong
61 20/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi anphong
62 19/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi anphong
63 18/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi anphong
64 17/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
65 16/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
66 15/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
67 14/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
68 13/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
69 12/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
70 11/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
71 10/07/2014 1 ngày 500.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ thienancomputer
72 09/07/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
73 08/07/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
74 07/07/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
75 06/07/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
76 05/07/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ nguyenthao
77 04/07/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
78 03/07/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
79 02/07/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ hoangcodo
80 01/07/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi anphong
81 30/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi anphong
82 29/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi anphong
83 28/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi anphong
84 27/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi anphong
85 26/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi anphong
86 25/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi anphong
87 24/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
88 23/06/2014 2 ngày 485.000 VNĐ Tăng 28.000 VNĐ nguyenthao
89 21/06/2014 1 ngày 457.000 VNĐ Giảm 28.000 VNĐ CARECOMPUTER
90 20/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
91 19/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
92 18/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
93 17/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi anphong
94 16/06/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giảm 25.000 VNĐ anphong
95 15/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
96 14/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
97 13/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
98 12/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
99 11/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
100 10/06/2014 1 ngày 515.000 VNĐ Tăng 155.000 VNĐ networkviet
101 09/06/2014 1 ngày 360.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
102 08/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
103 07/06/2014 3 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
104 04/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
105 03/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
106 02/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
107 01/06/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ vitinhchicuong
108 31/05/2014 10 ngày 530.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ vietlongtme_hp
109 21/05/2014 2 ngày 470.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
110 19/05/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ hoangcodo
111 18/05/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
112 17/05/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
113 16/05/2014 9 ngày 485.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ nguyenthao
114 07/05/2014 4 ngày 470.000 VNĐ Tăng 13.000 VNĐ hoangcodo
115 03/05/2014 1 ngày 457.000 VNĐ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
116 02/05/2014 3 ngày 470.000 VNĐ Giá không đổi sagotech
117 29/04/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giá không đổi sagotech
118 28/04/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Tăng 13.000 VNĐ sagotech
119 27/04/2014 1 ngày 457.000 VNĐ Giá không đổi CARECOMPUTER
120 26/04/2014 1 ngày 457.000 VNĐ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
121 25/04/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Tăng 13.000 VNĐ sagotech
122 24/04/2014 1 ngày 457.000 VNĐ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
123 23/04/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Tăng 13.000 VNĐ hoangcodo
124 22/04/2014 4 ngày 457.000 VNĐ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
125 18/04/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ hoangcodo
126 17/04/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giá không đổi nguyenthao
127 16/04/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Giảm 25.000 VNĐ nguyenthao
128 15/04/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
129 14/04/2014 2 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
130 12/04/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
131 11/04/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
132 10/04/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
133 09/04/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
134 08/04/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
135 07/04/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ congtyanhlong
136 06/04/2014 1 ngày 550.000 VNĐ Tăng 305.000 VNĐ fbccomputer
137 05/04/2014 1 ngày 245.000 VNĐ Giảm 305.000 VNĐ daivietpc
138 04/04/2014 1 ngày 550.000 VNĐ Giá không đổi fbccomputer
139 03/04/2014 1 ngày 550.000 VNĐ Tăng 305.000 VNĐ fbccomputer
140 02/04/2014 1 ngày 245.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ daivietpc
141 01/04/2014 1 ngày 485.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ nguyenthao
142 31/03/2014 1 ngày 245.000 VNĐ Giảm 305.000 VNĐ daivietpc
143 30/03/2014 1 ngày 550.000 VNĐ Tăng 305.000 VNĐ fbccomputer
144 29/03/2014 1 ngày 245.000 VNĐ Giá không đổi daivietpc
145 28/03/2014 1 ngày 245.000 VNĐ Giảm 235.000 VNĐ daivietpc
146 27/03/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
147 26/03/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
148 25/03/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
149 24/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 265.000 VNĐ vitinhchicuong
150 23/03/2014 1 ngày 245.000 VNĐ Giá không đổi daivietpc
151 22/03/2014 1 ngày 245.000 VNĐ Giảm 235.000 VNĐ daivietpc
152 21/03/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ minhhanhcomputer
153 20/03/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
154 19/03/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ tuanthancomputer
155 18/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ congtyanhlong
156 17/03/2014 1 ngày 650.000 VNĐ Tăng 170.000 VNĐ hopthanhthinh
157 16/03/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi cttcomputer
158 15/03/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
159 14/03/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ hoangcodo
160 13/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 141.000 VNĐ vitinhchicuong
161 12/03/2014 1 ngày 369.000 VNĐ Giảm 141.000 VNĐ tugia
162 11/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
163 10/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
164 09/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
165 08/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
166 07/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
167 06/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
168 05/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
169 04/03/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 115.000 VNĐ minhhanhcomputer
170 03/03/2014 1 ngày 365.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
171 02/03/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ vitinhchicuong
172 01/03/2014 1 ngày 365.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
173 28/02/2014 1 ngày 365.000 VNĐ Giảm 105.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
174 27/02/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
175 26/02/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
176 25/02/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Tăng 401.000 VNĐ hoangcodo
177 24/02/2014 1 ngày 69.000 VNĐ Giảm 296.000 VNĐ maytinhtienphat
178 23/02/2014 1 ngày 365.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
179 22/02/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
180 21/02/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ congtyanhlong
181 20/02/2014 1 ngày 650.000 VNĐ Tăng 170.000 VNĐ hopthanhthinh
182 19/02/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 170.000 VNĐ minhhanhcomputer
183 18/02/2014 1 ngày 650.000 VNĐ Giá không đổi hopthanhthinh
184 17/02/2014 1 ngày 650.000 VNĐ Giá không đổi hopthanhthinh
185 16/02/2014 1 ngày 650.000 VNĐ Tăng 170.000 VNĐ hopthanhthinh
186 15/02/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
187 14/02/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ hoangcodo
188 13/02/2014 1 ngày 490.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ quocvycomputer
189 12/02/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
190 11/02/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
191 10/02/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
192 09/02/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
193 08/02/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vitinhchicuong
194 07/02/2014 1 ngày 490.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ vitinhtinnhan
195 06/02/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vitinhchicuong
196 05/02/2014 1 ngày 490.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ vitinhtinnhan
197 04/02/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 266.000 VNĐ congtyanhlong
198 03/02/2014 1 ngày 244.000 VNĐ Giảm 236.000 VNĐ tugia
199 02/02/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 236.000 VNĐ minhhanhcomputer
200 01/02/2014 1 ngày 244.000 VNĐ Giảm 236.000 VNĐ tugia
201 31/01/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
202 30/01/2014 1 ngày 490.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ vitinhtinnhan
203 29/01/2014 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
204 28/01/2014 1 ngày 360.000 VNĐ Giảm 130.000 VNĐ minhthanhlaptop
205 27/01/2014 1 ngày 490.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ vitinhtinnhan
206 26/01/2014 1 ngày 360.000 VNĐ Giảm 130.000 VNĐ minhthanhlaptop
207 25/01/2014 1 ngày 490.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ vitinhtinnhan
208 24/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 266.000 VNĐ vitinhchicuong
209 23/01/2014 1 ngày 244.000 VNĐ Giảm 266.000 VNĐ tugia
210 22/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
211 21/01/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
212 20/01/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giá không đổi thienthao
213 19/01/2014 1 ngày 470.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ thienthao
214 18/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
215 17/01/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 236.000 VNĐ minhhanhcomputer
216 16/01/2014 1 ngày 244.000 VNĐ Giảm 236.000 VNĐ tugia
217 15/01/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 236.000 VNĐ minhhanhcomputer
218 14/01/2014 1 ngày 244.000 VNĐ Giảm 236.000 VNĐ tugia
219 13/01/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
220 12/01/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
221 11/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
222 10/01/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
223 09/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
224 08/01/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
225 07/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
226 06/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
227 05/01/2014 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
228 04/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
229 03/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
230 02/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
231 01/01/2014 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
232 31/12/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
233 30/12/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
234 29/12/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
235 28/12/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
236 27/12/2013 1 ngày 470.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thienthao
237 26/12/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
238 25/12/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ minhhanhcomputer
239 24/12/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giảm 120.000 VNĐ tkc_games
240 23/12/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
241 22/12/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
242 21/12/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
243 20/12/2013 1 ngày 470.000 VNĐ Giá không đổi thienthao
244 19/12/2013 1 ngày 470.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ thienthao
245 18/12/2013 1 ngày 580.000 VNĐ Giá không đổi HC_Computer
246 17/12/2013 1 ngày 580.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ HC_Computer
247 16/12/2013 1 ngày 500.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vitinhphuongnam
248 15/12/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
249 14/12/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
250 13/12/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ minhhanhcomputer
251 12/12/2013 1 ngày 500.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ vitinhphuongnam
252 11/12/2013 1 ngày 580.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ HC_Computer
253 10/12/2013 1 ngày 500.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ vitinhphuongnam
254 09/12/2013 1 ngày 580.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ HC_Computer
255 08/12/2013 1 ngày 490.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ quocvycomputer
256 07/12/2013 1 ngày 500.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ thienancomputer
257 06/12/2013 1 ngày 580.000 VNĐ Giá không đổi HC_Computer
258 05/12/2013 1 ngày 580.000 VNĐ Giá không đổi HC_Computer
259 04/12/2013 1 ngày 580.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ HC_Computer
260 03/12/2013 1 ngày 490.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ quocvycomputer
261 02/12/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ congtyanhlong
262 01/12/2013 1 ngày 490.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ quocvycomputer
263 30/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
264 29/11/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
265 28/11/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ vitinhchicuong
266 27/11/2013 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
267 26/11/2013 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
268 25/11/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
269 24/11/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
270 23/11/2013 1 ngày 510.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ vitinhchicuong
271 22/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ htcs
272 21/11/2013 1 ngày 490.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ quocvycomputer
273 20/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
274 19/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
275 18/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ htcs
276 17/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
277 16/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
278 15/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
279 14/11/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ coi120
280 13/11/2013 1 ngày 490.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ quocvycomputer
281 12/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
282 11/11/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
283 10/11/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ coi120
284 09/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
285 08/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
286 07/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ minhhanhcomputer
287 06/11/2013 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
288 05/11/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ coi120
289 04/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
290 03/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
291 02/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
292 01/11/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ minhhanhcomputer
293 31/10/2013 1 ngày 530.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vietlongtme_hp
294 30/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
295 29/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ minhhanhcomputer
296 28/10/2013 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
297 27/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
298 26/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
299 25/10/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ coi120
300 24/10/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ htcs
301 23/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
302 22/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
303 21/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
304 20/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
305 19/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
306 18/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
307 17/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
308 16/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
309 15/10/2013 3 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
310 12/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
311 11/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
312 10/10/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ cameralienphuong
313 09/10/2013 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
314 08/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
315 07/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
316 06/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
317 05/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
318 04/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giá không đổi minhhanhcomputer
319 03/10/2013 1 ngày 480.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
320 02/10/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
321 01/10/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
322 30/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
323 29/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ coi120
324 28/09/2013 1 ngày 490.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ quocvycomputer
325 27/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ coi120
326 26/09/2013 1 ngày 490.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
327 25/09/2013 1 ngày 490.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ quocvycomputer
328 24/09/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
329 23/09/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giảm 120.000 VNĐ htcs
330 22/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
331 21/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
332 20/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Tăng 280.000 VNĐ coi120
333 19/09/2013 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
334 18/09/2013 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
335 17/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
336 16/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
337 15/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
338 14/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
339 13/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
340 12/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
341 11/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
342 10/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
343 09/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
344 08/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
345 07/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Giá không đổi coi120
346 06/09/2013 1 ngày 520.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ coi120
347 05/09/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
348 04/09/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
349 03/09/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ quocvycomputer
350 02/09/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
351 01/09/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
352 31/08/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
353 30/08/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
354 29/08/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
355 28/08/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
356 27/08/2013 7 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi htcs
357 20/08/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 156.000 VNĐ htcs
358 19/08/2013 1 ngày 244.000 VNĐ Giá không đổi tugia
359 18/08/2013 1 ngày 244.000 VNĐ Giảm 186.000 VNĐ tugia
360 17/08/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Tăng 221.000 VNĐ quocvycomputer
361 16/08/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
362 15/08/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 161.000 VNĐ tugia
363 14/08/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi thaivinh
364 13/08/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi thaivinh
365 12/08/2013 3 ngày 370.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ thaivinh
366 09/08/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ htcs
367 08/08/2013 2 ngày 385.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ thanhbinhjsc
368 06/08/2013 11 ngày 400.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ htcs
369 26/07/2013 3 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
370 23/07/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
371 22/07/2013 5 ngày 385.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ thanhbinhjsc
372 17/07/2013 15 ngày 400.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ htcs
373 02/07/2013 4 ngày 385.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ cameralienphuong
374 28/06/2013 2 ngày 420.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ maytinhnangdong
375 26/06/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
376 25/06/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ cameralienphuong
377 24/06/2013 1 ngày 420.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ vitinhphuongnam
378 23/06/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
379 22/06/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi cameralienphuong
380 21/06/2013 1 ngày 385.000 VNĐ Tăng 25.000 VNĐ cameralienphuong
381 20/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
382 19/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ vitinhchicuong
383 18/06/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
384 17/06/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ maigiangcomputer
385 16/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
386 15/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ vitinhchicuong
387 14/06/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ tugia
388 13/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi tkc_games
389 12/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi tkc_games
390 11/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi tkc_games
391 10/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
392 09/06/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
393 08/06/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
394 07/06/2013 3 ngày 209.000 VNĐ Giảm 221.000 VNĐ tugia
395 04/06/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ quocvycomputer
396 03/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
397 02/06/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ minhthanhlaptop
398 01/06/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giá không đổi linhkienso1
399 31/05/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giá không đổi linhkienso1
400 30/05/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
401 29/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Tăng 230.000 VNĐ quocvycomputer
402 28/05/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giá không đổi linhkienso1
403 27/05/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
404 26/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
405 25/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
406 24/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
407 23/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ quocvycomputer
408 22/05/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ vitinhchicuong
409 21/05/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
410 20/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ quocvycomputer
411 19/05/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ minhthanhlaptop
412 18/05/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
413 17/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
414 16/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
415 15/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
416 14/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
417 13/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Tăng 230.000 VNĐ quocvycomputer
418 12/05/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
419 11/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
420 10/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Tăng 230.000 VNĐ quocvycomputer
421 09/05/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
422 08/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Giá không đổi quocvycomputer
423 07/05/2013 1 ngày 430.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ quocvycomputer
424 06/05/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ maigiangcomputer
425 05/05/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
426 04/05/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ minhthanhlaptop
427 03/05/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
428 02/05/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
429 01/05/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
430 30/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
431 29/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
432 28/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
433 27/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
434 26/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
435 25/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
436 24/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
437 23/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi maigiangcomputer
438 22/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ maigiangcomputer
439 21/04/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ minhthanhlaptop
440 20/04/2013 1 ngày 240.000 VNĐ Tăng 31.000 VNĐ vitinhphuongnam
441 19/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
442 18/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ tugia
443 17/04/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi tkc_games
444 16/04/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
445 15/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ tugia
446 14/04/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
447 13/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
448 12/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
449 11/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ tugia
450 10/04/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
451 09/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ tugia
452 08/04/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
453 07/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ tugia
454 06/04/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
455 05/04/2013 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ vitinhchicuong
456 04/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
457 03/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
458 02/04/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
459 01/04/2013 2 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
460 30/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
461 29/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
462 28/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
463 27/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
464 26/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
465 25/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
466 24/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
467 23/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
468 22/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 141.000 VNĐ tugia
469 21/03/2013 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ HDstore
470 20/03/2013 1 ngày 240.000 VNĐ Tăng 31.000 VNĐ tuanthancomputer
471 19/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 41.000 VNĐ tugia
472 18/03/2013 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
473 17/03/2013 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
474 16/03/2013 1 ngày 250.000 VNĐ Tăng 41.000 VNĐ minhthanhlaptop
475 15/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
476 14/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 41.000 VNĐ tugia
477 13/03/2013 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ minhthanhlaptop
478 12/03/2013 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tamnhinpc
479 11/03/2013 1 ngày 250.000 VNĐ Tăng 41.000 VNĐ minhthanhlaptop
480 10/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 141.000 VNĐ tugia
481 09/03/2013 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 141.000 VNĐ tamnhinpc
482 08/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 141.000 VNĐ tugia
483 07/03/2013 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tamnhinpc
484 06/03/2013 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi HDstore
485 05/03/2013 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 141.000 VNĐ HDstore
486 04/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
487 03/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
488 02/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
489 01/03/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
490 28/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
491 27/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
492 26/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
493 25/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
494 24/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
495 23/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
496 22/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
497 21/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 66.000 VNĐ tugia
498 20/02/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
499 19/02/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
500 18/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
501 17/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
502 16/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 66.000 VNĐ tugia
503 15/02/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
504 14/02/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
505 13/02/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
506 12/02/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
507 11/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
508 10/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 141.000 VNĐ tugia
509 09/02/2013 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 75.000 VNĐ HDstore
510 08/02/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
511 07/02/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
512 06/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
513 05/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
514 04/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
515 03/02/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 66.000 VNĐ tugia
516 02/02/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ baonhi258
517 01/02/2013 1 ngày 305.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
518 31/01/2013 1 ngày 305.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
519 30/01/2013 1 ngày 305.000 VNĐ Tăng 96.000 VNĐ vitinhchicuong
520 29/01/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 66.000 VNĐ tugia
521 28/01/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ baonhi258
522 27/01/2013 1 ngày 305.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
523 26/01/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
524 25/01/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
525 24/01/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
526 23/01/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 56.000 VNĐ tugia
527 22/01/2013 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
528 21/01/2013 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
529 20/01/2013 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
530 19/01/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 56.000 VNĐ tugia
531 18/01/2013 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
532 17/01/2013 1 ngày 280.000 VNĐ Giá không đổi ductinpc105
533 16/01/2013 1 ngày 280.000 VNĐ Giá không đổi ductinpc105
534 15/01/2013 1 ngày 280.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ ductinpc105
535 14/01/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
536 13/01/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 71.000 VNĐ tugia
537 12/01/2013 1 ngày 280.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ ductinpc105
538 11/01/2013 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vitinhchicuong
539 10/01/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
540 09/01/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 66.000 VNĐ tugia
541 08/01/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
542 07/01/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
543 06/01/2013 1 ngày 275.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ baonhi258
544 05/01/2013 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
545 04/01/2013 1 ngày 280.000 VNĐ Tăng 71.000 VNĐ ductinpc105
546 03/01/2013 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 71.000 VNĐ tugia
547 02/01/2013 1 ngày 280.000 VNĐ Giá không đổi ductinpc105
548 01/01/2013 1 ngày 280.000 VNĐ Giá không đổi ductinpc105
549 31/12/2012 1 ngày 280.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ ductinpc105
550 30/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
551 29/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
552 28/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
553 27/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 56.000 VNĐ tugia
554 26/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
555 25/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
556 24/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
557 23/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
558 22/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
559 21/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
560 20/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
561 19/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
562 18/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
563 17/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
564 16/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 56.000 VNĐ tugia
565 15/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
566 14/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
567 13/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
568 12/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
569 11/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 61.000 VNĐ tugia
570 10/12/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
571 09/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
572 08/12/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 61.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
573 07/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 56.000 VNĐ tugia
574 06/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
575 05/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 56.000 VNĐ tugia
576 04/12/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
577 03/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
578 02/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giá không đổi tugia
579 01/12/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 61.000 VNĐ tugia
580 30/11/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
581 29/11/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 61.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
582 28/11/2012 1 ngày 209.000 VNĐ Giảm 56.000 VNĐ tugia
583 27/11/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
584 26/11/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
585 25/11/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
586 24/11/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
587 23/11/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 55.000 VNĐ vitinhchicuong
588 22/11/2012 1 ngày 210.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ tamnhinpc
589 21/11/2012 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
590 20/11/2012 1 ngày 250.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhthanhcomputer
591 19/11/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
592 18/11/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ tuanthancomputer
593 17/11/2012 1 ngày 250.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhthanhcomputer
594 16/11/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
595 15/11/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ tuanthancomputer
596 14/11/2012 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
597 13/11/2012 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
598 12/11/2012 1 ngày 250.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ minhthanhcomputer
599 11/11/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
600 10/11/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
601 09/11/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
602 08/11/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi tuanthancomputer
603 07/11/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 25.000 VNĐ tuanthancomputer
604 06/11/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vitinhphuongnam
605 05/11/2012 1 ngày 295.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
606 04/11/2012 1 ngày 295.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
607 03/11/2012 1 ngày 295.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
608 02/11/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ vitinhphuongnam
609 01/11/2012 1 ngày 225.000 VNĐ Giá không đổi maytinhnangdong
610 31/10/2012 1 ngày 225.000 VNĐ Giá không đổi maytinhnangdong
611 30/10/2012 1 ngày 225.000 VNĐ Giá không đổi maytinhnangdong
612 29/10/2012 1 ngày 225.000 VNĐ Giá không đổi maytinhnangdong
613 28/10/2012 1 ngày 225.000 VNĐ Giá không đổi maytinhnangdong
614 27/10/2012 1 ngày 225.000 VNĐ Giá không đổi maytinhnangdong
615 26/10/2012 1 ngày 225.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ maytinhnangdong
616 25/10/2012 1 ngày 230.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ phuckhangcomputer
617 24/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ vitinhchicuong
618 23/10/2012 1 ngày 230.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ phuckhangcomputer
619 22/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ vitinhchicuong
620 21/10/2012 1 ngày 230.000 VNĐ Giá không đổi phuckhangcomputer
621 20/10/2012 1 ngày 230.000 VNĐ Giá không đổi phuckhangcomputer
622 19/10/2012 1 ngày 230.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ phuckhangcomputer
623 18/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
624 17/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ vitinhchicuong
625 16/10/2012 1 ngày 230.000 VNĐ Giá không đổi phuckhangcomputer
626 15/10/2012 1 ngày 230.000 VNĐ Giá không đổi phuckhangcomputer
627 14/10/2012 1 ngày 230.000 VNĐ Giảm 65.000 VNĐ phuckhangcomputer
628 13/10/2012 1 ngày 295.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
629 12/10/2012 1 ngày 295.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
630 11/10/2012 1 ngày 295.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
631 10/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
632 09/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
633 08/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vitinhchicuong
634 07/10/2012 1 ngày 295.000 VNĐ Giá không đổi congtyanhlong
635 06/10/2012 1 ngày 295.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
636 05/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
637 04/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vitinhchicuong
638 03/10/2012 1 ngày 295.000 VNĐ Tăng 55.000 VNĐ congtyanhlong
639 02/10/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 25.000 VNĐ maytinhnangdong
640 01/10/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Tăng 25.000 VNĐ vitinhchicuong
641 30/09/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi maytinhnangdong
642 29/09/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giá không đổi maytinhnangdong
643 28/09/2012 1 ngày 240.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ maytinhnangdong
644 27/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
645 26/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
646 25/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
647 24/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
648 23/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
649 22/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
650 21/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
651 20/09/2012 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
652 19/09/2012 1 ngày 275.000 VNĐ Giá không đổi baonhi258
653 18/09/2012 1 ngày 275.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ baonhi258
654 17/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
655 16/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
656 15/09/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
657 14/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
658 13/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
659 12/09/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
660 11/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
661 10/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
662 09/09/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
663 08/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
664 07/09/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
665 06/09/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
666 05/09/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
667 04/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
668 03/09/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
669 02/09/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
670 01/09/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
671 31/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
672 30/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
673 29/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
674 28/08/2012 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ phuckhangcomputer
675 27/08/2012 3 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
676 24/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
677 23/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
678 22/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
679 21/08/2012 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ phuckhangcomputer
680 20/08/2012 2 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
681 18/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
682 17/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
683 16/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
684 15/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
685 14/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tinhockhaiminh
686 13/08/2012 2 ngày 320.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ linhkienmaytinhonline
687 11/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
688 10/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
689 09/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
690 08/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giảm 108.000 VNĐ vienthongvannguyen
691 07/08/2012 1 ngày 378.000 VNĐ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
692 06/08/2012 2 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
693 04/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
694 03/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
695 02/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
696 01/08/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
697 31/07/2012 1 ngày 300.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ thanhbinhjsc
698 30/07/2012 2 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
699 28/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
700 27/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
701 26/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
702 25/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giảm 108.000 VNĐ tinhockhaiminh
703 24/07/2012 1 ngày 378.000 VNĐ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
704 23/07/2012 3 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
705 20/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
706 19/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi tinhockhaiminh
707 18/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giảm 108.000 VNĐ vienthongvannguyen
708 17/07/2012 1 ngày 378.000 VNĐ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
709 16/07/2012 3 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
710 13/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giảm 108.000 VNĐ vienthongvannguyen
711 12/07/2012 1 ngày 378.000 VNĐ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
712 11/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
713 10/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
714 09/07/2012 2 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
715 07/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
716 06/07/2012 3 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
717 03/07/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
718 02/07/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
719 01/07/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giá không đổi vitinhchicuong
720 30/06/2012 1 ngày 265.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
721 29/06/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
722 28/06/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
723 27/06/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Giá không đổi vienthongvannguyen
724 26/06/2012 1 ngày 270.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
725 25/06/2012 265.000 VNĐ vitinhchicuong
Có tổng cộng 725 thay đổi giá của sản phẩm Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện máy tính desktop > RAM (Desktop) (Ram desktop, Ram máy bàn, bộ nhớ trong desktop)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600 trong mục RAM (Desktop)