• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 31/03/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi battery_laptop
2 30/03/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ battery_laptop
3 29/03/2015 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
4 28/03/2015 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ maigiangcomputer
5 27/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ namhaicomputer
6 26/03/2015 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ maigiangcomputer
7 25/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
8 24/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
9 23/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
10 22/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
11 21/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
12 20/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ namhaicomputer
13 19/03/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ cttcomputer
14 18/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
15 17/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
16 16/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ congtyanhlong
17 15/03/2015 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tuanthancomputer
18 14/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ kqcomputer
19 13/03/2015 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 170.000 VNĐ tuanthancomputer
20 12/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
21 11/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
22 10/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
23 09/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
24 08/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ kqcomputer
25 07/03/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ namhaicomputer
26 06/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ kqcomputer
27 05/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
28 04/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
29 03/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
30 02/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
31 01/03/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ kqcomputer
32 28/02/2015 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
33 27/02/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
34 26/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
35 25/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ kqcomputer
36 24/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
37 23/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
38 22/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ kqcomputer
39 21/02/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
40 20/02/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
41 19/02/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
42 18/02/2015 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ minhhanhcomputer
43 17/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
44 16/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ kqcomputer
45 15/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
46 14/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
47 13/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
48 12/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ kqcomputer
49 11/02/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
50 10/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
51 09/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
52 08/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ kqcomputer
53 07/02/2015 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ minhhanhcomputer
54 06/02/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
55 05/02/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
56 04/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
57 03/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
58 02/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
59 01/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
60 31/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
61 30/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
62 29/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
63 28/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
64 27/01/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
65 26/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
66 25/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
67 24/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
68 23/01/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ minhhanhcomputer
69 22/01/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
70 21/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
71 20/01/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
72 19/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
73 18/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
74 17/01/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
75 16/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
76 15/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
77 14/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
78 13/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
79 12/01/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ namhaicomputer
80 11/01/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
81 10/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
82 09/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ congtyanhlong
83 08/01/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ tkc_games
84 07/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
85 06/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
86 05/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ congtyanhlong
87 04/01/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
88 03/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ congtyanhlong
89 02/01/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 55.000 VNĐ tkc_games
90 01/01/2015 1 ngày 415.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
91 31/12/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 55.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
92 30/12/2014 1 ngày 415.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ networkviet
93 29/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
94 28/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
95 27/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
96 26/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
97 25/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
98 24/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
99 23/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
100 22/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
101 21/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
102 20/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
103 19/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
104 18/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
105 17/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
106 16/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
107 15/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
108 14/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
109 13/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
110 12/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
111 11/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
112 10/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
113 09/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
114 08/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
115 07/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
116 06/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
117 05/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
118 04/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
119 03/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
120 02/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
121 01/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ namhaicomputer
122 30/11/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ tkc_games
123 29/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
124 28/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
125 27/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ vitinhchicuong
126 26/11/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ tkc_games
127 25/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
128 24/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
129 23/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
130 22/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vitinhchicuong
131 21/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
132 20/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
133 19/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
134 18/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
135 17/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
136 16/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
137 15/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
138 14/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
139 13/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
140 12/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
141 11/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
142 10/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
143 09/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
144 08/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
145 07/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
146 06/11/2014 2 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
147 04/11/2014 2 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
148 02/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
149 01/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
150 31/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
151 30/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
152 29/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bestbuysaigon
153 28/10/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
154 27/10/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
155 26/10/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
156 25/10/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
157 24/10/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
158 23/10/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
159 22/10/2014 2 ngày 510.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ congtyanhlong
160 20/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
161 19/10/2014 2 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
162 17/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
163 16/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
164 15/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
165 14/10/2014 2 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
166 12/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
167 11/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
168 10/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ thienancomputer
169 09/10/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ tuanthancomputer
170 08/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thienancomputer
171 07/10/2014 2 ngày 400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ htcs
172 05/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
173 04/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
174 03/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
175 02/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
176 01/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
177 30/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
178 29/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
179 28/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
180 27/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
181 26/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
182 25/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
183 24/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
184 23/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
185 22/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ thienancomputer
186 21/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
187 20/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
188 19/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
189 18/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 155.000 VNĐ tuanthancomputer
190 17/09/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 155.000 VNĐ anphong
191 16/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
192 15/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
193 14/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
194 13/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 155.000 VNĐ tuanthancomputer
195 12/09/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ anphong
196 11/09/2014 1 ngày 515.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ctytoantamtri
197 10/09/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
198 09/09/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ anphong
199 08/09/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
200 07/09/2014 3 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
201 04/09/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
202 03/09/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ anphong
203 02/09/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
204 01/09/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
205 31/08/2014 1 ngày 515.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ctytoantamtri
206 30/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
207 29/08/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ anphong
208 28/08/2014 1 ngày 515.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ ctytoantamtri
209 27/08/2014 1 ngày 525.000 ₫ Giá không đổi anphong
210 26/08/2014 1 ngày 525.000 ₫ Giá không đổi anphong
211 25/08/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ anphong
212 24/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
213 23/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
214 22/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vitinhchicuong
215 21/08/2014 2 ngày 500.000 ₫ Tăng 499.740 VNĐ bestbuysaigon
216 19/08/2014 2 ngày 260 ₫ Giảm 499.740 VNĐ tinhoc3quatao
217 17/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
218 16/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
219 15/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
220 14/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
221 13/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
222 12/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
223 11/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
224 10/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
225 09/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
226 08/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
227 07/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
228 06/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
229 05/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ anphong
230 04/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ congtyanhlong
231 03/08/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ tuanthancomputer
232 02/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ congtyanhlong
233 01/08/2014 1 ngày 515.000 ₫ Giá không đổi ctytoantamtri
234 31/07/2014 1 ngày 515.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ ctytoantamtri
235 30/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
236 29/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
237 28/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ thienancomputer
238 27/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
239 26/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
240 25/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
241 24/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
242 23/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
243 22/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ minhhanhcomputer
244 21/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
245 20/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
246 19/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
247 18/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
248 17/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
249 16/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
250 15/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
251 14/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
252 13/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
253 12/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
254 11/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
255 10/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ thienancomputer
256 09/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
257 08/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
258 07/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
259 06/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
260 05/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ nguyenthao
261 04/07/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
262 03/07/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
263 02/07/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ hoangcodo
264 01/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
265 30/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
266 29/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
267 28/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
268 27/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
269 26/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
270 25/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
271 24/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
272 23/06/2014 2 ngày 485.000 ₫ Tăng 28.000 VNĐ nguyenthao
273 21/06/2014 1 ngày 457.000 ₫ Giảm 28.000 VNĐ CARECOMPUTER
274 20/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
275 19/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
276 18/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
277 17/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
278 16/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ anphong
279 15/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
280 14/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
281 13/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
282 12/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
283 11/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
284 10/06/2014 1 ngày 515.000 ₫ Tăng 155.000 VNĐ networkviet
285 09/06/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
286 08/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
287 07/06/2014 3 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
288 04/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
289 03/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
290 02/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
291 01/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vitinhchicuong
292 31/05/2014 10 ngày 530.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ vietlongtme_hp
293 21/05/2014 2 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
294 19/05/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ hoangcodo
295 18/05/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
296 17/05/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
297 16/05/2014 9 ngày 485.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ nguyenthao
298 07/05/2014 4 ngày 470.000 ₫ Tăng 13.000 VNĐ hoangcodo
299 03/05/2014 1 ngày 457.000 ₫ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
300 02/05/2014 3 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
301 29/04/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
302 28/04/2014 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 13.000 VNĐ sagotech
303 27/04/2014 1 ngày 457.000 ₫ Giá không đổi CARECOMPUTER
304 26/04/2014 1 ngày 457.000 ₫ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
305 25/04/2014 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 13.000 VNĐ sagotech
306 24/04/2014 1 ngày 457.000 ₫ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
307 23/04/2014 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 13.000 VNĐ hoangcodo
308 22/04/2014 4 ngày 457.000 ₫ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
309 18/04/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ hoangcodo
310 17/04/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
311 16/04/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ nguyenthao
312 15/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
313 14/04/2014 2 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
314 12/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
315 11/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
316 10/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
317 09/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
318 08/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
319 07/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ congtyanhlong
320 06/04/2014 1 ngày 550.000 ₫ Tăng 305.000 VNĐ fbccomputer
321 05/04/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 305.000 VNĐ daivietpc
322 04/04/2014 1 ngày 550.000 ₫ Giá không đổi fbccomputer
323 03/04/2014 1 ngày 550.000 ₫ Tăng 305.000 VNĐ fbccomputer
324 02/04/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ daivietpc
325 01/04/2014 1 ngày 485.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ nguyenthao
326 31/03/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 305.000 VNĐ daivietpc
327 30/03/2014 1 ngày 550.000 ₫ Tăng 305.000 VNĐ fbccomputer
328 29/03/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giá không đổi daivietpc
329 28/03/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 235.000 VNĐ daivietpc
330 27/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
331 26/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
332 25/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
333 24/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 265.000 VNĐ vitinhchicuong
334 23/03/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giá không đổi daivietpc
335 22/03/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 235.000 VNĐ daivietpc
336 21/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ minhhanhcomputer
337 20/03/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
338 19/03/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ tuanthancomputer
339 18/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ congtyanhlong
340 17/03/2014 1 ngày 650.000 ₫ Tăng 170.000 VNĐ hopthanhthinh
341 16/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
342 15/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
343 14/03/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ hoangcodo
344 13/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 141.000 VNĐ vitinhchicuong
345 12/03/2014 1 ngày 369.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ tugia
346 11/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
347 10/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
348 09/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
349 08/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
350 07/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
351 06/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
352 05/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
353 04/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 115.000 VNĐ minhhanhcomputer
354 03/03/2014 1 ngày 365.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
355 02/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ vitinhchicuong
356 01/03/2014 1 ngày 365.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
357 28/02/2014 1 ngày 365.000 ₫ Giảm 105.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
358 27/02/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
359 26/02/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
360 25/02/2014 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ hoangcodo
361 24/02/2014 1 ngày 69.000 ₫ Giảm 296.000 VNĐ maytinhtienphat
362 23/02/2014 1 ngày 365.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
363 22/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
364 21/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ congtyanhlong
365 20/02/2014 1 ngày 650.000 ₫ Tăng 170.000 VNĐ hopthanhthinh
366 19/02/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 170.000 VNĐ minhhanhcomputer
367 18/02/2014 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
368 17/02/2014 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
369 16/02/2014 1 ngày 650.000 ₫ Tăng 170.000 VNĐ hopthanhthinh
370 15/02/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
371 14/02/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ hoangcodo
372 13/02/2014 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ quocvycomputer
373 12/02/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
374 11/02/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
375 10/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
376 09/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
377 08/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vitinhchicuong
378 07/02/2014 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vitinhtinnhan
379 06/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vitinhchicuong
380 05/02/2014 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vitinhtinnhan
381 04/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 266.000 VNĐ congtyanhlong
382 03/02/2014 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 236.000 VNĐ tugia
383 02/02/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 236.000 VNĐ minhhanhcomputer
384 01/02/2014 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 236.000 VNĐ tugia
385 31/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
386 30/01/2014 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ vitinhtinnhan
387 29/01/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
388 28/01/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ minhthanhlaptop
389 27/01/2014 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ vitinhtinnhan
390 26/01/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ minhthanhlaptop
391 25/01/2014 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vitinhtinnhan
392 24/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 266.000 VNĐ vitinhchicuong
393 23/01/2014 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 266.000 VNĐ tugia
394 22/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
395 21/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
396 20/01/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi thienthao
397 19/01/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ thienthao
398 18/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
399 17/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 236.000 VNĐ minhhanhcomputer
400 16/01/2014 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 236.000 VNĐ tugia
401 15/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 236.000 VNĐ minhhanhcomputer
402 14/01/2014 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 236.000 VNĐ tugia
403 13/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
404 12/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
405 11/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
406 10/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
407 09/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
408 08/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
409 07/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
410 06/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
411 05/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
412 04/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
413 03/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
414 02/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
415 01/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
416 31/12/2013 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
417 30/12/2013 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
418 29/12/2013 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
419 28/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
420 27/12/2013 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thienthao
421 26/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
422 25/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ minhhanhcomputer
423 24/12/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ tkc_games
424 23/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
425 22/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
426 21/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
427 20/12/2013 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi thienthao
428 19/12/2013 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ thienthao
429 18/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Giá không đổi HC_Computer
430 17/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ HC_Computer
431 16/12/2013 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vitinhphuongnam
432 15/12/2013 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
433 14/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
434 13/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ minhhanhcomputer
435 12/12/2013 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ vitinhphuongnam
436 11/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ HC_Computer
437 10/12/2013 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ vitinhphuongnam
438 09/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ HC_Computer
439 08/12/2013 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ quocvycomputer
440 07/12/2013 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ thienancomputer
441 06/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Giá không đổi HC_Computer
442 05/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Giá không đổi HC_Computer
443 04/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ HC_Computer
444 03/12/2013 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ quocvycomputer
445 02/12/2013 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ congtyanhlong
446 01/12/2013 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ quocvycomputer
447 30/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
448 29/11/2013 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
449 28/11/2013 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ vitinhchicuong
450 27/11/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
451 26/11/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
452 25/11/2013 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
453 24/11/2013 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
454 23/11/2013 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vitinhchicuong
455 22/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ htcs
456 21/11/2013 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ quocvycomputer
457 20/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
458 19/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
459 18/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ htcs
460 17/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
461 16/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
462 15/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
463 14/11/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ coi120
464 13/11/2013 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ quocvycomputer
465 12/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
466 11/11/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
467 10/11/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ coi120
468 09/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
469 08/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
470 07/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ minhhanhcomputer
471 06/11/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
472 05/11/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ coi120
473 04/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
474 03/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
475 02/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
476 01/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ minhhanhcomputer
477 31/10/2013 1 ngày 530.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vietlongtme_hp
478 30/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
479 29/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ minhhanhcomputer
480 28/10/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
481 27/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
482 26/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
483 25/10/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ coi120
484 24/10/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ htcs
485 23/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
486 22/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
487 21/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
488 20/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
489 19/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
490 18/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
491 17/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
492 16/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
493 15/10/2013 3 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
494 12/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
495 11/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
496 10/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ cameralienphuong
497 09/10/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
498 08/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
499 07/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
500 06/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
501 05/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
502 04/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
503 03/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
504 02/10/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
505 01/10/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
506 30/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
507 29/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ coi120
508 28/09/2013 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ quocvycomputer
509 27/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ coi120
510 26/09/2013 1 ngày 490.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
511 25/09/2013 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ quocvycomputer
512 24/09/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
513 23/09/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ htcs
514 22/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
515 21/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
516 20/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ coi120
517 19/09/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
518 18/09/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
519 17/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
520 16/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
521 15/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
522 14/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
523 13/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
524 12/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
525 11/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
526 10/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
527 09/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
528 08/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
529 07/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
530 06/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ coi120
531 05/09/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
532 04/09/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
533 03/09/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ quocvycomputer
534 02/09/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
535 01/09/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
536 31/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
537 30/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
538 29/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
539 28/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
540 27/08/2013 7 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
541 20/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 156.000 VNĐ htcs
542 19/08/2013 1 ngày 244.000 ₫ Giá không đổi tugia
543 18/08/2013 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 186.000 VNĐ tugia
544 17/08/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 221.000 VNĐ quocvycomputer
545 16/08/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
546 15/08/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 161.000 VNĐ tugia
547 14/08/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
548 13/08/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
549 12/08/2013 3 ngày 370.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ thaivinh
550 09/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ htcs
551 08/08/2013 2 ngày 385.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ thanhbinhjsc
552 06/08/2013 11 ngày 400.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ htcs
553 26/07/2013 3 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
554 23/07/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
555 22/07/2013 5 ngày 385.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ thanhbinhjsc
556 17/07/2013 15 ngày 400.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ htcs
557 02/07/2013 4 ngày 385.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ cameralienphuong
558 28/06/2013 2 ngày 420.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ maytinhnangdong
559 26/06/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
560 25/06/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ cameralienphuong
561 24/06/2013 1 ngày 420.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vitinhphuongnam
562 23/06/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
563 22/06/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
564 21/06/2013 1 ngày 385.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ cameralienphuong
565 20/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
566 19/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ vitinhchicuong
567 18/06/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
568 17/06/2013 1 ngày 410.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maigiangcomputer
569 16/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
570 15/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ vitinhchicuong
571 14/06/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
572 13/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi tkc_games
573 12/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi tkc_games
574 11/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi tkc_games
575 10/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
576 09/06/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
577 08/06/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
578 07/06/2013 3 ngày 209.000 ₫ Giảm 221.000 VNĐ tugia
579 04/06/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ quocvycomputer
580 03/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
581 02/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ minhthanhlaptop
582 01/06/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giá không đổi linhkienso1
583 31/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giá không đổi linhkienso1
584 30/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
585 29/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ quocvycomputer
586 28/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giá không đổi linhkienso1
587 27/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
588 26/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
589 25/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
590 24/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
591 23/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ quocvycomputer
592 22/05/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ vitinhchicuong
593 21/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
594 20/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ quocvycomputer
595 19/05/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ minhthanhlaptop
596 18/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
597 17/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
598 16/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
599 15/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
600 14/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
601 13/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ quocvycomputer
602 12/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
603 11/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
604 10/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ quocvycomputer
605 09/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
606 08/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
607 07/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ quocvycomputer
608 06/05/2013 1 ngày 410.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maigiangcomputer
609 05/05/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
610 04/05/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ minhthanhlaptop
611 03/05/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
612 02/05/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
613 01/05/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
614 30/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
615 29/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
616 28/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
617 27/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
618 26/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
619 25/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
620 24/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
621 23/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
622 22/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maigiangcomputer
623 21/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ minhthanhlaptop
624 20/04/2013 1 ngày 240.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ vitinhphuongnam
625 19/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
626 18/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
627 17/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi tkc_games
628 16/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
629 15/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
630 14/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
631 13/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
632 12/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
633 11/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
634 10/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
635 09/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
636 08/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
637 07/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
638 06/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
639 05/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ vitinhchicuong
640 04/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
641 03/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
642 02/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
643 01/04/2013 2 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
644 30/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
645 29/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
646 28/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
647 27/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
648 26/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
649 25/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
650 24/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
651 23/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
652 22/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ tugia
653 21/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ HDstore
654 20/03/2013 1 ngày 240.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ tuanthancomputer
655 19/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 41.000 VNĐ tugia
656 18/03/2013 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
657 17/03/2013 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
658 16/03/2013 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 41.000 VNĐ minhthanhlaptop
659 15/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
660 14/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 41.000 VNĐ tugia
661 13/03/2013 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ minhthanhlaptop
662 12/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tamnhinpc
663 11/03/2013 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 41.000 VNĐ minhthanhlaptop
664 10/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ tugia
665 09/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 141.000 VNĐ tamnhinpc
666 08/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ tugia
667 07/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tamnhinpc
668 06/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi HDstore
669 05/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 141.000 VNĐ HDstore
670 04/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
671 03/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
672 02/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
673 01/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
674 28/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
675 27/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
676 26/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
677 25/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
678 24/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
679 23/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
680 22/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
681 21/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 66.000 VNĐ tugia
682 20/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
683 19/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
684 18/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
685 17/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
686 16/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 66.000 VNĐ tugia
687 15/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
688 14/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
689 13/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
690 12/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
691 11/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
692 10/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ tugia
693 09/02/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 75.000 VNĐ HDstore
694 08/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
695 07/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
696 06/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
697 05/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
698 04/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
699 03/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 66.000 VNĐ tugia
700 02/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ baonhi258
701 01/02/2013 1 ngày 305.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
702 31/01/2013 1 ngày 305.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
703 30/01/2013 1 ngày 305.000 ₫ Tăng 96.000 VNĐ vitinhchicuong
704 29/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 66.000 VNĐ tugia
705 28/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ baonhi258
706 27/01/2013 1 ngày 305.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
707 26/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
708 25/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
709 24/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
710 23/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
711 22/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
712 21/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
713 20/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
714 19/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
715 18/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
716 17/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi ductinpc105
717 16/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi ductinpc105
718 15/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ductinpc105
719 14/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
720 13/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 71.000 VNĐ tugia
721 12/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ ductinpc105
722 11/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vitinhchicuong
723 10/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
724 09/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 66.000 VNĐ tugia
725 08/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
726 07/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
727 06/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ baonhi258
728 05/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
729 04/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 71.000 VNĐ ductinpc105
730 03/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 71.000 VNĐ tugia
731 02/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi ductinpc105
732 01/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi ductinpc105
733 31/12/2012 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ ductinpc105
734 30/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
735 29/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
736 28/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
737 27/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
738 26/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
739 25/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
740 24/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
741 23/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
742 22/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
743 21/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
744 20/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
745 19/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
746 18/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
747 17/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
748 16/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
749 15/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
750 14/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
751 13/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
752 12/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
753 11/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 61.000 VNĐ tugia
754 10/12/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
755 09/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
756 08/12/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 61.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
757 07/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
758 06/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
759 05/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
760 04/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
761 03/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
762 02/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
763 01/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 61.000 VNĐ tugia
764 30/11/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
765 29/11/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 61.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
766 28/11/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
767 27/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
768 26/11/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
769 25/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
770 24/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
771 23/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ vitinhchicuong
772 22/11/2012 1 ngày 210.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ tamnhinpc
773 21/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
774 20/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhthanhcomputer
775 19/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
776 18/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tuanthancomputer
777 17/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhthanhcomputer
778 16/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
779 15/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tuanthancomputer
780 14/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
781 13/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
782 12/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhthanhcomputer
783 11/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
784 10/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
785 09/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
786 08/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
787 07/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ tuanthancomputer
788 06/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vitinhphuongnam
789 05/11/2012 1 ngày 295.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
790 04/11/2012 1 ngày 295.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
791 03/11/2012 1 ngày 295.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
792 02/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vitinhphuongnam
793 01/11/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
794 31/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
795 30/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
796 29/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
797 28/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
798 27/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
799 26/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ maytinhnangdong
800 25/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ phuckhangcomputer
801 24/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vitinhchicuong
802 23/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ phuckhangcomputer
803 22/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vitinhchicuong
804 21/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
805 20/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
806 19/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ phuckhangcomputer
807 18/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
808 17/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vitinhchicuong
809 16/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
810 15/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
811 14/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ phuckhangcomputer
812 13/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
813 12/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
814 11/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
815 10/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
816 09/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
817 08/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vitinhchicuong
818 07/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
819 06/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
820 05/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
821 04/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vitinhchicuong
822 03/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ congtyanhlong
823 02/10/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ maytinhnangdong
824 01/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ vitinhchicuong
825 30/09/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
826 29/09/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
827 28/09/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ maytinhnangdong
828 27/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
829 26/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
830 25/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
831 24/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
832 23/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
833 22/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
834 21/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
835 20/09/2012 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
836 19/09/2012 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
837 18/09/2012 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ baonhi258
838 17/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
839 16/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
840 15/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
841 14/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
842 13/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
843 12/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
844 11/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
845 10/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
846 09/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
847 08/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
848 07/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
849 06/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
850 05/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
851 04/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
852 03/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
853 02/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
854 01/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
855 31/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
856 30/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
857 29/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
858 28/08/2012 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ phuckhangcomputer
859 27/08/2012 3 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
860 24/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
861 23/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
862 22/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
863 21/08/2012 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ phuckhangcomputer
864 20/08/2012 2 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
865 18/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
866 17/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
867 16/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
868 15/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
869 14/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tinhockhaiminh
870 13/08/2012 2 ngày 320.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ linhkienmaytinhonline
871 11/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
872 10/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
873 09/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
874 08/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 108.000 VNĐ vienthongvannguyen
875 07/08/2012 1 ngày 378.000 ₫ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
876 06/08/2012 2 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
877 04/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
878 03/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
879 02/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
880 01/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
881 31/07/2012 1 ngày 300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ thanhbinhjsc
882 30/07/2012 2 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
883 28/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
884 27/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
885 26/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
886 25/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 108.000 VNĐ tinhockhaiminh
887 24/07/2012 1 ngày 378.000 ₫ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
888 23/07/2012 3 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
889 20/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
890 19/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
891 18/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 108.000 VNĐ vienthongvannguyen
892 17/07/2012 1 ngày 378.000 ₫ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
893 16/07/2012 3 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
894 13/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 108.000 VNĐ vienthongvannguyen
895 12/07/2012 1 ngày 378.000 ₫ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
896 11/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
897 10/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
898 09/07/2012 2 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
899 07/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
900 06/07/2012 3 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
901 03/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
902 02/07/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
903 01/07/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
904 30/06/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
905 29/06/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
906 28/06/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
907 27/06/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
908 26/06/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
909 25/06/2012 265.000 ₫ vitinhchicuong
Có tổng cộng 909 thay đổi giá của sản phẩm Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện máy tính desktop > RAM (Desktop) (Ram desktop, Ram máy bàn, bộ nhớ trong desktop)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600 trong mục RAM (Desktop)
Từ khóa nổi bật trong tuần: kết nối máy tính, s1, hop nhua, iphone 4, inox 304