• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 01/03/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
2 28/02/2015 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
3 27/02/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
4 26/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
5 25/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ kqcomputer
6 24/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
7 23/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
8 22/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ kqcomputer
9 21/02/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
10 20/02/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
11 19/02/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
12 18/02/2015 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ minhhanhcomputer
13 17/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
14 16/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ kqcomputer
15 15/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
16 14/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
17 13/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi kqcomputer
18 12/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ kqcomputer
19 11/02/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
20 10/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
21 09/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ congtyanhlong
22 08/02/2015 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ kqcomputer
23 07/02/2015 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ minhhanhcomputer
24 06/02/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
25 05/02/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
26 04/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
27 03/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
28 02/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
29 01/02/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
30 31/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
31 30/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
32 29/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
33 28/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
34 27/01/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
35 26/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
36 25/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
37 24/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
38 23/01/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ minhhanhcomputer
39 22/01/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
40 21/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
41 20/01/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
42 19/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
43 18/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
44 17/01/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
45 16/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
46 15/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
47 14/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
48 13/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
49 12/01/2015 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ namhaicomputer
50 11/01/2015 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
51 10/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
52 09/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ congtyanhlong
53 08/01/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ tkc_games
54 07/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
55 06/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
56 05/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ congtyanhlong
57 04/01/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
58 03/01/2015 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ congtyanhlong
59 02/01/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 55.000 VNĐ tkc_games
60 01/01/2015 1 ngày 415.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
61 31/12/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 55.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
62 30/12/2014 1 ngày 415.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ networkviet
63 29/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
64 28/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
65 27/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
66 26/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
67 25/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
68 24/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
69 23/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
70 22/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
71 21/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
72 20/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
73 19/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
74 18/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
75 17/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
76 16/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
77 15/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
78 14/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
79 13/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
80 12/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
81 11/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
82 10/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
83 09/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
84 08/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
85 07/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
86 06/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
87 05/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
88 04/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ namhaicomputer
89 03/12/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ congtyanhlong
90 02/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Giá không đổi namhaicomputer
91 01/12/2014 1 ngày 540.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ namhaicomputer
92 30/11/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ tkc_games
93 29/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
94 28/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
95 27/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ vitinhchicuong
96 26/11/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ tkc_games
97 25/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
98 24/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
99 23/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
100 22/11/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vitinhchicuong
101 21/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
102 20/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
103 19/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
104 18/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
105 17/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
106 16/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
107 15/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
108 14/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
109 13/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
110 12/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
111 11/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
112 10/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
113 09/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
114 08/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
115 07/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
116 06/11/2014 2 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
117 04/11/2014 2 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
118 02/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
119 01/11/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
120 31/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
121 30/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
122 29/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bestbuysaigon
123 28/10/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
124 27/10/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
125 26/10/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
126 25/10/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
127 24/10/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
128 23/10/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
129 22/10/2014 2 ngày 510.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ congtyanhlong
130 20/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
131 19/10/2014 2 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
132 17/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
133 16/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
134 15/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
135 14/10/2014 2 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
136 12/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
137 11/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
138 10/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ thienancomputer
139 09/10/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ tuanthancomputer
140 08/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thienancomputer
141 07/10/2014 2 ngày 400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ htcs
142 05/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
143 04/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
144 03/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
145 02/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
146 01/10/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
147 30/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
148 29/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
149 28/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
150 27/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi bestbuysaigon
151 26/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
152 25/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
153 24/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
154 23/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
155 22/09/2014 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ thienancomputer
156 21/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
157 20/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
158 19/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
159 18/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 155.000 VNĐ tuanthancomputer
160 17/09/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 155.000 VNĐ anphong
161 16/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
162 15/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
163 14/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
164 13/09/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 155.000 VNĐ tuanthancomputer
165 12/09/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ anphong
166 11/09/2014 1 ngày 515.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ctytoantamtri
167 10/09/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
168 09/09/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ anphong
169 08/09/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
170 07/09/2014 3 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
171 04/09/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
172 03/09/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ anphong
173 02/09/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
174 01/09/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
175 31/08/2014 1 ngày 515.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ctytoantamtri
176 30/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
177 29/08/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ anphong
178 28/08/2014 1 ngày 515.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ ctytoantamtri
179 27/08/2014 1 ngày 525.000 ₫ Giá không đổi anphong
180 26/08/2014 1 ngày 525.000 ₫ Giá không đổi anphong
181 25/08/2014 1 ngày 525.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ anphong
182 24/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
183 23/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
184 22/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vitinhchicuong
185 21/08/2014 2 ngày 500.000 ₫ Tăng 499.740 VNĐ bestbuysaigon
186 19/08/2014 2 ngày 260 ₫ Giảm 499.740 VNĐ tinhoc3quatao
187 17/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
188 16/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
189 15/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
190 14/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
191 13/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
192 12/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
193 11/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
194 10/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
195 09/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
196 08/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
197 07/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
198 06/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
199 05/08/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ anphong
200 04/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ congtyanhlong
201 03/08/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ tuanthancomputer
202 02/08/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ congtyanhlong
203 01/08/2014 1 ngày 515.000 ₫ Giá không đổi ctytoantamtri
204 31/07/2014 1 ngày 515.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ ctytoantamtri
205 30/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
206 29/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi thienancomputer
207 28/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ thienancomputer
208 27/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
209 26/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
210 25/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
211 24/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
212 23/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
213 22/07/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ minhhanhcomputer
214 21/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
215 20/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
216 19/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
217 18/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi anphong
218 17/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
219 16/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
220 15/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
221 14/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
222 13/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
223 12/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
224 11/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
225 10/07/2014 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ thienancomputer
226 09/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
227 08/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
228 07/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
229 06/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
230 05/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ nguyenthao
231 04/07/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
232 03/07/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
233 02/07/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ hoangcodo
234 01/07/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
235 30/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
236 29/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
237 28/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
238 27/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
239 26/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
240 25/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
241 24/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
242 23/06/2014 2 ngày 485.000 ₫ Tăng 28.000 VNĐ nguyenthao
243 21/06/2014 1 ngày 457.000 ₫ Giảm 28.000 VNĐ CARECOMPUTER
244 20/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
245 19/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
246 18/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
247 17/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi anphong
248 16/06/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ anphong
249 15/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
250 14/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
251 13/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
252 12/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
253 11/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
254 10/06/2014 1 ngày 515.000 ₫ Tăng 155.000 VNĐ networkviet
255 09/06/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
256 08/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
257 07/06/2014 3 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
258 04/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
259 03/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
260 02/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
261 01/06/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vitinhchicuong
262 31/05/2014 10 ngày 530.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ vietlongtme_hp
263 21/05/2014 2 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
264 19/05/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ hoangcodo
265 18/05/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
266 17/05/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
267 16/05/2014 9 ngày 485.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ nguyenthao
268 07/05/2014 4 ngày 470.000 ₫ Tăng 13.000 VNĐ hoangcodo
269 03/05/2014 1 ngày 457.000 ₫ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
270 02/05/2014 3 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
271 29/04/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi sagotech
272 28/04/2014 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 13.000 VNĐ sagotech
273 27/04/2014 1 ngày 457.000 ₫ Giá không đổi CARECOMPUTER
274 26/04/2014 1 ngày 457.000 ₫ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
275 25/04/2014 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 13.000 VNĐ sagotech
276 24/04/2014 1 ngày 457.000 ₫ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
277 23/04/2014 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 13.000 VNĐ hoangcodo
278 22/04/2014 4 ngày 457.000 ₫ Giảm 13.000 VNĐ CARECOMPUTER
279 18/04/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ hoangcodo
280 17/04/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giá không đổi nguyenthao
281 16/04/2014 1 ngày 485.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ nguyenthao
282 15/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
283 14/04/2014 2 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
284 12/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
285 11/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
286 10/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
287 09/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
288 08/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
289 07/04/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ congtyanhlong
290 06/04/2014 1 ngày 550.000 ₫ Tăng 305.000 VNĐ fbccomputer
291 05/04/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 305.000 VNĐ daivietpc
292 04/04/2014 1 ngày 550.000 ₫ Giá không đổi fbccomputer
293 03/04/2014 1 ngày 550.000 ₫ Tăng 305.000 VNĐ fbccomputer
294 02/04/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ daivietpc
295 01/04/2014 1 ngày 485.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ nguyenthao
296 31/03/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 305.000 VNĐ daivietpc
297 30/03/2014 1 ngày 550.000 ₫ Tăng 305.000 VNĐ fbccomputer
298 29/03/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giá không đổi daivietpc
299 28/03/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 235.000 VNĐ daivietpc
300 27/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
301 26/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
302 25/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
303 24/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 265.000 VNĐ vitinhchicuong
304 23/03/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giá không đổi daivietpc
305 22/03/2014 1 ngày 245.000 ₫ Giảm 235.000 VNĐ daivietpc
306 21/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ minhhanhcomputer
307 20/03/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
308 19/03/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ tuanthancomputer
309 18/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ congtyanhlong
310 17/03/2014 1 ngày 650.000 ₫ Tăng 170.000 VNĐ hopthanhthinh
311 16/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
312 15/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
313 14/03/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ hoangcodo
314 13/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 141.000 VNĐ vitinhchicuong
315 12/03/2014 1 ngày 369.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ tugia
316 11/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
317 10/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
318 09/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
319 08/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
320 07/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
321 06/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
322 05/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
323 04/03/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 115.000 VNĐ minhhanhcomputer
324 03/03/2014 1 ngày 365.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
325 02/03/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ vitinhchicuong
326 01/03/2014 1 ngày 365.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
327 28/02/2014 1 ngày 365.000 ₫ Giảm 105.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
328 27/02/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
329 26/02/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
330 25/02/2014 1 ngày 470.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ hoangcodo
331 24/02/2014 1 ngày 69.000 ₫ Giảm 296.000 VNĐ maytinhtienphat
332 23/02/2014 1 ngày 365.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
333 22/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
334 21/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ congtyanhlong
335 20/02/2014 1 ngày 650.000 ₫ Tăng 170.000 VNĐ hopthanhthinh
336 19/02/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 170.000 VNĐ minhhanhcomputer
337 18/02/2014 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
338 17/02/2014 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi hopthanhthinh
339 16/02/2014 1 ngày 650.000 ₫ Tăng 170.000 VNĐ hopthanhthinh
340 15/02/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
341 14/02/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ hoangcodo
342 13/02/2014 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ quocvycomputer
343 12/02/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
344 11/02/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
345 10/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
346 09/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
347 08/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vitinhchicuong
348 07/02/2014 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vitinhtinnhan
349 06/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vitinhchicuong
350 05/02/2014 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vitinhtinnhan
351 04/02/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 266.000 VNĐ congtyanhlong
352 03/02/2014 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 236.000 VNĐ tugia
353 02/02/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 236.000 VNĐ minhhanhcomputer
354 01/02/2014 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 236.000 VNĐ tugia
355 31/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
356 30/01/2014 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ vitinhtinnhan
357 29/01/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
358 28/01/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ minhthanhlaptop
359 27/01/2014 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ vitinhtinnhan
360 26/01/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ minhthanhlaptop
361 25/01/2014 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vitinhtinnhan
362 24/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 266.000 VNĐ vitinhchicuong
363 23/01/2014 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 266.000 VNĐ tugia
364 22/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
365 21/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
366 20/01/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi thienthao
367 19/01/2014 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ thienthao
368 18/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
369 17/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 236.000 VNĐ minhhanhcomputer
370 16/01/2014 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 236.000 VNĐ tugia
371 15/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 236.000 VNĐ minhhanhcomputer
372 14/01/2014 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 236.000 VNĐ tugia
373 13/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
374 12/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
375 11/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
376 10/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
377 09/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
378 08/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
379 07/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
380 06/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
381 05/01/2014 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
382 04/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
383 03/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
384 02/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
385 01/01/2014 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
386 31/12/2013 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
387 30/12/2013 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
388 29/12/2013 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
389 28/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
390 27/12/2013 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thienthao
391 26/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
392 25/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ minhhanhcomputer
393 24/12/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ tkc_games
394 23/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
395 22/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
396 21/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhhanhcomputer
397 20/12/2013 1 ngày 470.000 ₫ Giá không đổi thienthao
398 19/12/2013 1 ngày 470.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ thienthao
399 18/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Giá không đổi HC_Computer
400 17/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ HC_Computer
401 16/12/2013 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vitinhphuongnam
402 15/12/2013 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
403 14/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
404 13/12/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ minhhanhcomputer
405 12/12/2013 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ vitinhphuongnam
406 11/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ HC_Computer
407 10/12/2013 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ vitinhphuongnam
408 09/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ HC_Computer
409 08/12/2013 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ quocvycomputer
410 07/12/2013 1 ngày 500.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ thienancomputer
411 06/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Giá không đổi HC_Computer
412 05/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Giá không đổi HC_Computer
413 04/12/2013 1 ngày 580.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ HC_Computer
414 03/12/2013 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ quocvycomputer
415 02/12/2013 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ congtyanhlong
416 01/12/2013 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ quocvycomputer
417 30/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ minhhanhcomputer
418 29/11/2013 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
419 28/11/2013 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ vitinhchicuong
420 27/11/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
421 26/11/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
422 25/11/2013 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
423 24/11/2013 1 ngày 510.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
424 23/11/2013 1 ngày 510.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vitinhchicuong
425 22/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ htcs
426 21/11/2013 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ quocvycomputer
427 20/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
428 19/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
429 18/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ htcs
430 17/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
431 16/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
432 15/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
433 14/11/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ coi120
434 13/11/2013 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ quocvycomputer
435 12/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
436 11/11/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
437 10/11/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ coi120
438 09/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
439 08/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
440 07/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ minhhanhcomputer
441 06/11/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
442 05/11/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ coi120
443 04/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
444 03/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
445 02/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
446 01/11/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ minhhanhcomputer
447 31/10/2013 1 ngày 530.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vietlongtme_hp
448 30/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
449 29/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ minhhanhcomputer
450 28/10/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
451 27/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
452 26/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
453 25/10/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ coi120
454 24/10/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ htcs
455 23/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
456 22/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
457 21/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
458 20/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
459 19/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
460 18/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
461 17/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
462 16/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
463 15/10/2013 3 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
464 12/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
465 11/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
466 10/10/2013 1 ngày 385.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ cameralienphuong
467 09/10/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
468 08/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
469 07/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
470 06/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
471 05/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
472 04/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giá không đổi minhhanhcomputer
473 03/10/2013 1 ngày 480.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ minhhanhcomputer
474 02/10/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
475 01/10/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
476 30/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
477 29/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ coi120
478 28/09/2013 1 ngày 490.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ quocvycomputer
479 27/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ coi120
480 26/09/2013 1 ngày 490.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
481 25/09/2013 1 ngày 490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ quocvycomputer
482 24/09/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
483 23/09/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ htcs
484 22/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
485 21/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
486 20/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ coi120
487 19/09/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
488 18/09/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
489 17/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
490 16/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
491 15/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
492 14/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
493 13/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
494 12/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
495 11/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
496 10/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
497 09/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
498 08/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
499 07/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Giá không đổi coi120
500 06/09/2013 1 ngày 520.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ coi120
501 05/09/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
502 04/09/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
503 03/09/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ quocvycomputer
504 02/09/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
505 01/09/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
506 31/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
507 30/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
508 29/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
509 28/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
510 27/08/2013 7 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi htcs
511 20/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 156.000 VNĐ htcs
512 19/08/2013 1 ngày 244.000 ₫ Giá không đổi tugia
513 18/08/2013 1 ngày 244.000 ₫ Giảm 186.000 VNĐ tugia
514 17/08/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 221.000 VNĐ quocvycomputer
515 16/08/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
516 15/08/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 161.000 VNĐ tugia
517 14/08/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
518 13/08/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
519 12/08/2013 3 ngày 370.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ thaivinh
520 09/08/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ htcs
521 08/08/2013 2 ngày 385.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ thanhbinhjsc
522 06/08/2013 11 ngày 400.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ htcs
523 26/07/2013 3 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
524 23/07/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
525 22/07/2013 5 ngày 385.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ thanhbinhjsc
526 17/07/2013 15 ngày 400.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ htcs
527 02/07/2013 4 ngày 385.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ cameralienphuong
528 28/06/2013 2 ngày 420.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ maytinhnangdong
529 26/06/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
530 25/06/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ cameralienphuong
531 24/06/2013 1 ngày 420.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vitinhphuongnam
532 23/06/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
533 22/06/2013 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi cameralienphuong
534 21/06/2013 1 ngày 385.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ cameralienphuong
535 20/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
536 19/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ vitinhchicuong
537 18/06/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
538 17/06/2013 1 ngày 410.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maigiangcomputer
539 16/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
540 15/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ vitinhchicuong
541 14/06/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
542 13/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi tkc_games
543 12/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi tkc_games
544 11/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi tkc_games
545 10/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
546 09/06/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
547 08/06/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
548 07/06/2013 3 ngày 209.000 ₫ Giảm 221.000 VNĐ tugia
549 04/06/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ quocvycomputer
550 03/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
551 02/06/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ minhthanhlaptop
552 01/06/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giá không đổi linhkienso1
553 31/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giá không đổi linhkienso1
554 30/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
555 29/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ quocvycomputer
556 28/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giá không đổi linhkienso1
557 27/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
558 26/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
559 25/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
560 24/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
561 23/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ quocvycomputer
562 22/05/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ vitinhchicuong
563 21/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
564 20/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ quocvycomputer
565 19/05/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ minhthanhlaptop
566 18/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
567 17/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
568 16/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
569 15/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
570 14/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
571 13/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ quocvycomputer
572 12/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
573 11/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
574 10/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ quocvycomputer
575 09/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ linhkienso1
576 08/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Giá không đổi quocvycomputer
577 07/05/2013 1 ngày 430.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ quocvycomputer
578 06/05/2013 1 ngày 410.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maigiangcomputer
579 05/05/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
580 04/05/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ minhthanhlaptop
581 03/05/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
582 02/05/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
583 01/05/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
584 30/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
585 29/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
586 28/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
587 27/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
588 26/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
589 25/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
590 24/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
591 23/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi maigiangcomputer
592 22/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maigiangcomputer
593 21/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ minhthanhlaptop
594 20/04/2013 1 ngày 240.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ vitinhphuongnam
595 19/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
596 18/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
597 17/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi tkc_games
598 16/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
599 15/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
600 14/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
601 13/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
602 12/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
603 11/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
604 10/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
605 09/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
606 08/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tkc_games
607 07/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ tugia
608 06/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
609 05/04/2013 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ vitinhchicuong
610 04/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
611 03/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
612 02/04/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
613 01/04/2013 2 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
614 30/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
615 29/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
616 28/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
617 27/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
618 26/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
619 25/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
620 24/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
621 23/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
622 22/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ tugia
623 21/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ HDstore
624 20/03/2013 1 ngày 240.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ tuanthancomputer
625 19/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 41.000 VNĐ tugia
626 18/03/2013 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
627 17/03/2013 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
628 16/03/2013 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 41.000 VNĐ minhthanhlaptop
629 15/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
630 14/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 41.000 VNĐ tugia
631 13/03/2013 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ minhthanhlaptop
632 12/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tamnhinpc
633 11/03/2013 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 41.000 VNĐ minhthanhlaptop
634 10/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ tugia
635 09/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 141.000 VNĐ tamnhinpc
636 08/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ tugia
637 07/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tamnhinpc
638 06/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi HDstore
639 05/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 141.000 VNĐ HDstore
640 04/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
641 03/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
642 02/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
643 01/03/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
644 28/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
645 27/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
646 26/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
647 25/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
648 24/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
649 23/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
650 22/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
651 21/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 66.000 VNĐ tugia
652 20/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
653 19/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
654 18/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
655 17/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
656 16/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 66.000 VNĐ tugia
657 15/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
658 14/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
659 13/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
660 12/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
661 11/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
662 10/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ tugia
663 09/02/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 75.000 VNĐ HDstore
664 08/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
665 07/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
666 06/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
667 05/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
668 04/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
669 03/02/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 66.000 VNĐ tugia
670 02/02/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ baonhi258
671 01/02/2013 1 ngày 305.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
672 31/01/2013 1 ngày 305.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
673 30/01/2013 1 ngày 305.000 ₫ Tăng 96.000 VNĐ vitinhchicuong
674 29/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 66.000 VNĐ tugia
675 28/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ baonhi258
676 27/01/2013 1 ngày 305.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vitinhchicuong
677 26/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
678 25/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
679 24/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
680 23/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
681 22/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
682 21/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
683 20/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
684 19/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
685 18/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
686 17/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi ductinpc105
687 16/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi ductinpc105
688 15/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ductinpc105
689 14/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
690 13/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 71.000 VNĐ tugia
691 12/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ ductinpc105
692 11/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vitinhchicuong
693 10/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 66.000 VNĐ baonhi258
694 09/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 66.000 VNĐ tugia
695 08/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
696 07/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
697 06/01/2013 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ baonhi258
698 05/01/2013 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ vitinhchicuong
699 04/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 71.000 VNĐ ductinpc105
700 03/01/2013 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 71.000 VNĐ tugia
701 02/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi ductinpc105
702 01/01/2013 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi ductinpc105
703 31/12/2012 1 ngày 280.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ ductinpc105
704 30/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
705 29/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
706 28/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
707 27/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
708 26/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
709 25/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
710 24/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
711 23/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
712 22/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
713 21/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
714 20/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
715 19/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
716 18/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
717 17/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
718 16/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
719 15/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
720 14/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
721 13/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
722 12/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
723 11/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 61.000 VNĐ tugia
724 10/12/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
725 09/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
726 08/12/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 61.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
727 07/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
728 06/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
729 05/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
730 04/12/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 56.000 VNĐ vitinhchicuong
731 03/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
732 02/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giá không đổi tugia
733 01/12/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 61.000 VNĐ tugia
734 30/11/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
735 29/11/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 61.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
736 28/11/2012 1 ngày 209.000 ₫ Giảm 56.000 VNĐ tugia
737 27/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
738 26/11/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
739 25/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
740 24/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
741 23/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ vitinhchicuong
742 22/11/2012 1 ngày 210.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ tamnhinpc
743 21/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
744 20/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhthanhcomputer
745 19/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
746 18/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tuanthancomputer
747 17/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhthanhcomputer
748 16/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
749 15/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tuanthancomputer
750 14/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
751 13/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
752 12/11/2012 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ minhthanhcomputer
753 11/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
754 10/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
755 09/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
756 08/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi tuanthancomputer
757 07/11/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ tuanthancomputer
758 06/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vitinhphuongnam
759 05/11/2012 1 ngày 295.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
760 04/11/2012 1 ngày 295.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
761 03/11/2012 1 ngày 295.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
762 02/11/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vitinhphuongnam
763 01/11/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
764 31/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
765 30/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
766 29/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
767 28/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
768 27/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
769 26/10/2012 1 ngày 225.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ maytinhnangdong
770 25/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ phuckhangcomputer
771 24/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vitinhchicuong
772 23/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ phuckhangcomputer
773 22/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vitinhchicuong
774 21/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
775 20/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
776 19/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ phuckhangcomputer
777 18/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
778 17/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vitinhchicuong
779 16/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
780 15/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
781 14/10/2012 1 ngày 230.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ phuckhangcomputer
782 13/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
783 12/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
784 11/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
785 10/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
786 09/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
787 08/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vitinhchicuong
788 07/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Giá không đổi congtyanhlong
789 06/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ congtyanhlong
790 05/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
791 04/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vitinhchicuong
792 03/10/2012 1 ngày 295.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ congtyanhlong
793 02/10/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ maytinhnangdong
794 01/10/2012 1 ngày 265.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ vitinhchicuong
795 30/09/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
796 29/09/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi maytinhnangdong
797 28/09/2012 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ maytinhnangdong
798 27/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
799 26/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
800 25/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
801 24/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
802 23/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
803 22/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
804 21/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
805 20/09/2012 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
806 19/09/2012 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi baonhi258
807 18/09/2012 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ baonhi258
808 17/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
809 16/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
810 15/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
811 14/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
812 13/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
813 12/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
814 11/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
815 10/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
816 09/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
817 08/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
818 07/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
819 06/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
820 05/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
821 04/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
822 03/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
823 02/09/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
824 01/09/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
825 31/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
826 30/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
827 29/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
828 28/08/2012 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ phuckhangcomputer
829 27/08/2012 3 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
830 24/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
831 23/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
832 22/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
833 21/08/2012 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ phuckhangcomputer
834 20/08/2012 2 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
835 18/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
836 17/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
837 16/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
838 15/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
839 14/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tinhockhaiminh
840 13/08/2012 2 ngày 320.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ linhkienmaytinhonline
841 11/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
842 10/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
843 09/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
844 08/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 108.000 VNĐ vienthongvannguyen
845 07/08/2012 1 ngày 378.000 ₫ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
846 06/08/2012 2 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
847 04/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
848 03/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
849 02/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
850 01/08/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ kd_31ltv_thienthao
851 31/07/2012 1 ngày 300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ thanhbinhjsc
852 30/07/2012 2 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
853 28/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
854 27/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi kd_31ltv_thienthao
855 26/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
856 25/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 108.000 VNĐ tinhockhaiminh
857 24/07/2012 1 ngày 378.000 ₫ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
858 23/07/2012 3 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
859 20/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
860 19/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi tinhockhaiminh
861 18/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 108.000 VNĐ vienthongvannguyen
862 17/07/2012 1 ngày 378.000 ₫ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
863 16/07/2012 3 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
864 13/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giảm 108.000 VNĐ vienthongvannguyen
865 12/07/2012 1 ngày 378.000 ₫ Tăng 108.000 VNĐ cameralienphuong
866 11/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
867 10/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
868 09/07/2012 2 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
869 07/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
870 06/07/2012 3 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
871 03/07/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
872 02/07/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
873 01/07/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giá không đổi vitinhchicuong
874 30/06/2012 1 ngày 265.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vitinhchicuong
875 29/06/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
876 28/06/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
877 27/06/2012 1 ngày 270.000 ₫ Giá không đổi vienthongvannguyen
878 26/06/2012 1 ngày 270.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthongvannguyen
879 25/06/2012 265.000 ₫ vitinhchicuong
Có tổng cộng 879 thay đổi giá của sản phẩm Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện máy tính desktop > RAM (Desktop) (Ram desktop, Ram máy bàn, bộ nhớ trong desktop)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600 trong mục RAM (Desktop)
Từ khóa nổi bật trong tuần: iphone 5, thang, song son, ss, tivi sony