• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

hộp gắn hdd, hộp nguồn hdd mới nhất

SAMSUNG 2.5 inch SATA HDD Box
70.000₫
21 gian hàng bán
CFI 4-bay (USB 3.0 + eSATA)
4.000.000₫
3 gian hàng bán
Hitachi HDD Box 2.5 inch SATA
95.000₫
9 gian hàng bán
HDD BOX 3.5”
240.000₫
9 gian hàng bán
Samsung HDD box 2.5 IDE
240.000₫
7 gian hàng bán
hộp gắn hdd ORICO 3529NAS
2.199.000₫
 hộp nguồn hdd ORICO 9558U3
4.300.000₫
 hộp nguồn hdd ORICO 3588US3
485.000₫
 hộp nguồn hdd ORICO 25AU3
480.000₫
 hộp nguồn hdd ORICO 2599US3
248.000₫
 hộp nguồn hdd ORICO 2588US3
250.000₫
 hộp nguồn hdd SSK HE-W100 2.5"
950.000₫
 ORICO XG-3518/3528US3
1.350.000₫
Trang:  1  2  3  4  ..    

hộp gắn hdd, hộp nguồn hdd mới nhất