• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Mua bán hộp gắn hdd, hộp nguồn hdd giá tốt nhất

SAMSUNG 2.5 inch SATA HDD Box
70.000VNĐ
26 gian hàng bán
HDD Box 2.5 Inch SSK T300 (USB 3.0)
270.000VNĐ
5 gian hàng bán
SSK HE-G302 USB 3.0 HDD Box 2.5inch Sata
250.000VNĐ
7 gian hàng bán
HDD BOX 3.5”
240.000VNĐ
9 gian hàng bán
HDD Box SSK 2.5" SATA
175.000VNĐ
15 gian hàng bán

Mua bán hộp gắn hdd, hộp nguồn hdd giá tốt nhất