• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Mua bán hộp gắn hdd, hộp nguồn hdd giá tốt nhất

SAMSUNG 2.5inch ATA HDD BOX
68.000 VNĐ
6 gian hàng bán
SAMSUNG 2.5 inch SATA HDD Box
50.000 VNĐ
23 gian hàng bán
HDD Box 2.5 Inch SSK T300 (USB 3.0)
250.000 VNĐ
4 gian hàng bán
Box HDD 2.5 ATA - SSK
158.000 VNĐ
12 gian hàng bán
Hitachi HDD Box 2.5 inch SATA
59.900 VNĐ
13 gian hàng bán

Mua bán hộp gắn hdd, hộp nguồn hdd giá tốt nhất