Máy ép mía, TẤN PHÁTLoại bỏ tham số này

27 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Bộ máy ép mía siêu sạch MINI TẤN PHÁT
 • Hãng sản xuất: TẤN PHÁT
 • Loại: 3 lô
 • Công suất (kg/h): 200
 • Tốc độ (Vòng/phút): 50
 • Trọng lượng (kg): 87
 • Xuất xứ: Việt Nam
0
6.500.000 ₫
(306,97 USD)
Máy ép nước mía thường Tấn Phát T-90
 • Hãng sản xuất: TẤN PHÁT
 • Loại: 2 lô
 • Công suất (kg/h): 1400
 • Tốc độ (Vòng/phút): 1400
 • Trọng lượng (kg): 85
 • Xuất xứ: Việt Nam
0
4.800.000 ₫
(226,68 USD)
Máy ép nước mía Tấn Phát V-5990S
 • Hãng sản xuất: TẤN PHÁT
 • Loại: 3 lô
 • Công suất (kg/h): 750
 • Tốc độ (Vòng/phút): 50
 • Trọng lượng (kg): 97
 • Xuất xứ: Việt Nam
0
6.100.000 ₫
(288,08 USD)
Máy ép mía Tấn Phát PT-50
 • Hãng sản xuất: TẤN PHÁT
 • Loại: 3 lô
 • Công suất (kg/h): 400
 • Tốc độ (Vòng/phút): 50
 • Trọng lượng (kg): 60
 • Xuất xứ: Việt Nam
0
6.100.000 ₫
(288,08 USD)
Máy ép mía siêu sạch made in Viet Nam
 • Hãng sản xuất: TẤN PHÁT
 • Công suất (kg/h): 350
 • Tốc độ (Vòng/phút): 0
 • Trọng lượng (kg): 87
1
6.300.000 ₫
(297,52 USD)
Máy ép mía inox Tấn Phát F2-V-5990
 • Hãng sản xuất: TẤN PHÁT
 • Loại: 3 lô
 • Công suất (kg/h): 400
 • Tốc độ (Vòng/phút): 50
 • Trọng lượng (kg): 75
 • Xuất xứ: Việt Nam
0
4.000.000 ₫
(188,9 USD)
Tấn Phát TP-69
 • Hãng sản xuất: TẤN PHÁT
 • Công suất (kg/h): 500
 • Tốc độ (Vòng/phút): 50
 • Trọng lượng (kg): 65
0
4.000.000 ₫
(188,9 USD)
Máy ép mía siêu sạch F1-V09
 • Hãng sản xuất: TẤN PHÁT
 • Công suất (kg/h): 0
 • Tốc độ (Vòng/phút): 0
 • Trọng lượng (kg): 70
0
5.300.000 ₫
(250,3 USD)
Máy ép nước mía Tấn Phát PT-866 400W
 • Hãng sản xuất: TẤN PHÁT
 • Loại: 3 lô
 • Công suất (kg/h): 400
 • Tốc độ (Vòng/phút): 50
 • Trọng lượng (kg): 45
 • Xuất xứ: Việt Nam
0
3.500.000 ₫
(165,29 USD)
TẤN PHÁT V2
 • Hãng sản xuất: TẤN PHÁT
 • Loại: 3 lô
 • Công suất (kg/h): 750
 • Tốc độ (Vòng/phút): 50
 • Trọng lượng (kg): 78
 • Xuất xứ: Việt Nam
0
7.500.000 ₫
(354,19 USD)
Máy ép nước mía Tấn Phát 2013 (4 trục ép)
 • Hãng sản xuất: TẤN PHÁT
 • Loại: 4 lô
 • Công suất (kg/h): 750
 • Tốc độ (Vòng/phút): 50
 • Trọng lượng (kg): 95
 • Xuất xứ: Việt Nam
0
5.000.000 ₫
(236,13 USD)
Máy ép nước mía Tấn Phát TP-866
 • Hãng sản xuất: TẤN PHÁT
 • Công suất (kg/h): 500
 • Tốc độ (Vòng/phút): 50
 • Trọng lượng (kg): 66
0
3.500.000 ₫
(165,29 USD)
Máy ép nước mía Tấn Phát PT-866 750W
 • Hãng sản xuất: TẤN PHÁT
 • Loại: 3 lô
 • Công suất (kg/h): 750
 • Tốc độ (Vòng/phút): 50
 • Trọng lượng (kg): 45
 • Xuất xứ: Việt Nam
0
3.500.000 ₫
(165,29 USD)
Máy ép nước mía Tấn Phát PT-866 200W
 • Hãng sản xuất: TẤN PHÁT
 • Loại: 3 lô
 • Công suất (kg/h): 200
 • Tốc độ (Vòng/phút): 50
 • Trọng lượng (kg): 45
 • Xuất xứ: Việt Nam
0
3.500.000 ₫
(165,29 USD)
TẤN PHÁT PT-X3
 • Hãng sản xuất: TẤN PHÁT
 • Loại: 3 lô
 • Công suất (kg/h): 750
 • Tốc độ (Vòng/phút): 50
 • Trọng lượng (kg): 45
 • Xuất xứ: Việt Nam
0
4.000.000 ₫
(188,9 USD)
Máy ép nước mía Tấn Phát PT-900
 • Hãng sản xuất: TẤN PHÁT
 • Công suất (kg/h): 400
 • Tốc độ (Vòng/phút): 50
 • Trọng lượng (kg): 75
0
7.000.000 ₫
(330,58 USD)
TẤN PHÁT V1
 • Hãng sản xuất: TẤN PHÁT
 • Loại: 3 lô
 • Công suất (kg/h): 400
 • Tốc độ (Vòng/phút): 50
 • Trọng lượng (kg): 78
 • Xuất xứ: Việt Nam
0
7.500.000 ₫
(354,19 USD)
Máy ép nước mía Tấn Phát F1.YZ
 • Hãng sản xuất: TẤN PHÁT
 • Công suất (kg/h): 350
 • Tốc độ (Vòng/phút): 40
 • Trọng lượng (kg): 87
0
3.900.000 ₫
(184,18 USD)
Máy ép nước mía Tấn Phát V09
 • Hãng sản xuất: TẤN PHÁT
 • Công suất (kg/h): 180
 • Tốc độ (Vòng/phút): 12
 • Trọng lượng (kg): 50
2
4.000.000 ₫
(188,9 USD)
Máy ép nước mía Tấn Phát TP-766
 • Hãng sản xuất: TẤN PHÁT
 • Công suất (kg/h): 250
 • Tốc độ (Vòng/phút): 50
 • Trọng lượng (kg): 50
0
3.900.000 ₫
(184,18 USD)
Máy ép nước mía Tấn Phát V5990
 • Hãng sản xuất: TẤN PHÁT
 • Công suất (kg/h): 0
 • Tốc độ (Vòng/phút): 0
 • Trọng lượng (kg): 0
5
4.300.000 ₫
(203,07 USD)
TẤN PHÁT PT-X2
 • Hãng sản xuất: TẤN PHÁT
 • Loại: 3 lô
 • Công suất (kg/h): 400
 • Tốc độ (Vòng/phút): 50
 • Trọng lượng (kg): 45
 • Xuất xứ: Việt Nam
0
4.400.000 ₫
(207,79 USD)
TẤN PHÁT PT-X1
 • Hãng sản xuất: TẤN PHÁT
 • Loại: 3 lô
 • Công suất (kg/h): 200
 • Tốc độ (Vòng/phút): 50
 • Trọng lượng (kg): 45
 • Xuất xứ: Việt Nam
0
3.800.000 ₫
(179,46 USD)
Máy ép nước mía Tấn Phát V-5990 (tủ kính)
 • Hãng sản xuất: TẤN PHÁT
 • Công suất (kg/h): 250
 • Tốc độ (Vòng/phút): 50
 • Trọng lượng (kg): 110
0
7.500.000 ₫
(354,19 USD)
Máy ép mía siêu sạch F1-YZ
 • Hãng sản xuất: TẤN PHÁT
 • Công suất (kg/h): 150
 • Tốc độ (Vòng/phút): 25
 • Trọng lượng (kg): 66
3,5
5.000.000 ₫
(236,13 USD)
Bộ máy ép mía siêu sạch có tủ kính TẤN PHÁT
 • Hãng sản xuất: TẤN PHÁT
 • Loại: 3 lô
 • Công suất (kg/h): 200
 • Tốc độ (Vòng/phút): 50
 • Trọng lượng (kg): 87
 • Xuất xứ: Việt Nam
0
5.900.000 ₫
(278,63 USD)
Máy ép mía TẤN PHÁT PT-400
 • Hãng sản xuất: TẤN PHÁT
 • Công suất (kg/h): 250
 • Tốc độ (Vòng/phút): 50
 • Trọng lượng (kg): 60
0
3.500.000 ₫
(165,29 USD)

Máy ép mía, TẤN PHÁTLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Thiết bị theo mùa > Máy ép mía