• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Mua bán Máy thử nước tiểu, may thu nuoc tieu, thu nuoc tieu, thử nước tiểu giá tốt nhất

Máy xét nghiệm nước tiểu Teco TC-101
8.950.000 VNĐ
17 gian hàng bán
Máy xét nghiệm nước tiểu Uriscan Optima
11.000.000 VNĐ
5 gian hàng bán
Máy xét nghiệm nước tiểu 60 test/giờ
10.500.000 VNĐ
7 gian hàng bán
Máy Phân tích nước tiểu Clinitek status
23.999.000 VNĐ
19 gian hàng bán
Máy phân tích nước tiểu 11 thông số Acon U120
12.000.000 VNĐ
21 gian hàng bán
Máy thử nước tiểu nhất trong tháng
Máy thử nước tiểu Analyticon Combi Scan 100
16.000.000 VNĐ
 may thu nuoc tieu Uritek TC-101
11.000.000 VNĐ
 thu nuoc tieu Nihon Kohden Combi scan 100
19.500.000 VNĐ
 thu nuoc tieu Bayer Clinitek 100
18.500.000 VNĐ
 thu nuoc tieu Uritest-50
9.000.000 VNĐ
 thu nuoc tieu Bayer Clinitek 50
14.900.000 VNĐ
Trang:  1  2  3  4  ..    

Mua bán Máy thử nước tiểu, may thu nuoc tieu, thu nuoc tieu, thử nước tiểu giá tốt nhất