• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Mua bán Máy thử nước tiểu, may thu nuoc tieu, thu nuoc tieu, thử nước tiểu giá tốt nhất

Máy xét nghiệm nước tiểu EMP-U2
12.000.000 VNĐ
6 gian hàng bán
Máy xét nghiệm nước tiểu 60 test/giờ
10.500.000 VNĐ
8 gian hàng bán
Uritek TC-101
11.000.000 VNĐ
10 gian hàng bán
Máy xét nghiệm nước tiểu  BA-600
10.500.000 VNĐ
7 gian hàng bán
Máy thử nước tiểu Urit 180
10.000.000 VNĐ
10 gian hàng bán
Máy thử nước tiểu nhất trong tuần
Máy thử nước tiểu Analyticon Combi Scan 100
21.000.000 VNĐ
 may thu nuoc tieu Uritek TC-101
11.000.000 VNĐ
 thu nuoc tieu Uritest-50
9.000.000 VNĐ
 thu nuoc tieu Bayer Clinitek 100
18.000.000 VNĐ
 thu nuoc tieu Nihon Kohden Combi scan 100
19.000.000 VNĐ
 thu nuoc tieu Bayer Clinitek 50
14.900.000 VNĐ
 thử nước tiểu Prokan SU-180E
9.000.000 VNĐ
Trang:  1  2  3  4  ..    

Mua bán Máy thử nước tiểu, may thu nuoc tieu, thu nuoc tieu, thử nước tiểu giá tốt nhất