• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Mua bán phim x quang, phim chup x quang, phim chup, phim chụp giá tốt nhất

Phim chụp X-Quang nhất trong tuần
phim x quang Phim chụp x-quang retina 24*30
1.100.000 VNĐ / cái
phim x quang Phim chụp x-quang primax 30*40
1.530.000 VNĐ / hộp
phim x quang Phim khô Fuji DI-HL 02
2.800.000 VNĐ
phim x quang Phim x-quang CEA 35*35
1.570.000 VNĐ / hộp
phim x quang Film X-Quang Retina
746.000 VNĐ / Hộp
phim x quang Film Fuji Medical X-ray
798.000 VNĐ / Hộp
 phim chup x quang Màn tăng sáng JPI Green 400 18*24
1.428.000 VNĐ / bộ
 phim chup x quang Phim X-Quang CEA 30x40
1.585.000 VNĐ / Hộp
 phim chup x quang Phim X-Quang CEA 35x35
1.700.000 VNĐ / Hộp
 phim chup Phim Chụp răng
567.000 VNĐ / Hộp
Trang:  1  2   

Mua bán phim x quang, phim chup x quang, phim chup, phim chụp giá tốt nhất