• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Mua bán phim x quang, phim chup x quang, phim chup, phim chụp giá tốt nhất

Phim chụp X-Quang nhất trong tháng
phim x quang Phim chụp x-quang retina 24*30
1.100.000₫ / cái
phim x quang Phim chụp x-quang primax 30*40
1.530.000₫ / hộp
phim x quang Phim x-quang CEA 35*35
1.570.000₫ / hộp
phim x quang Film X-Quang Retina
746.000₫
 phim chup x quang Phim X-Quang CEA 30x40
1.585.000₫ / Hộp
 phim chup x quang Phim X-Quang CEA 35x35
1.700.000₫ / Hộp
 phim chup x quang Phim Chụp răng
567.000₫ / Hộp
 phim chup x quang Phim XQ Fuji
500.000₫
 phim chup Phim XQ CEA
600.000₫
 phim chup Phim XQ cận chóp, rửa nhanh hàng Ý
600.000₫ / hộp 50phim
Trang:  1  2   

Mua bán phim x quang, phim chup x quang, phim chup, phim chụp giá tốt nhất