Tivi, VTBLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3   
63 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
VTB F2183
 • Hãng sản xuất: VTB
 • Loại tivi: CRT
 • Độ lớn màn hình: 21inch
 • Tỉ lệ hình: 4:3
 • Xuất xứ: Vietnam
0
1.950.000 ₫
(92,09 USD)
VTB S2189
 • Hãng sản xuất: VTB
 • Loại tivi: CRT
 • Độ lớn màn hình: 21inch
 • Tỉ lệ hình: 4:3
 • Xuất xứ: Vietnam
0
2.200.000 ₫
(103,9 USD)
VTB F2188
 • Hãng sản xuất: VTB
 • Loại tivi: CRT
 • Độ lớn màn hình: 21inch
 • Tỉ lệ hình: 4:3
 • Xuất xứ: Vietnam
0
2.629.000 ₫
(124,16 USD)
VTB F2185R
 • Hãng sản xuất: VTB
 • Loại tivi: Màn hình phẳng
 • Độ lớn màn hình: 21inch
 • Tỉ lệ hình: -
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
F2175
 • Hãng sản xuất: VTB
 • Loại tivi: Màn hình phẳng
 • Độ lớn màn hình: 21inch
 • Tỉ lệ hình: -, 4:3, 3:2
0
Không có GH bán...
VTB F2181
 • Hãng sản xuất: VTB
 • Loại tivi: Màn hình phẳng
 • Độ lớn màn hình: 21inch
 • Tỉ lệ hình: -
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
VTB F2182
 • Hãng sản xuất: VTB
 • Loại tivi: Màn hình phẳng
 • Độ lớn màn hình: 21inch
 • Tỉ lệ hình: -
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
VTB Flat F2157 21-inch
 • Hãng sản xuất: VTB
 • Loại tivi: Màn hình phẳng
 • Độ lớn màn hình: 21inch
0
Không có GH bán...
A2116
 • Hãng sản xuất: VTB
 • Loại tivi: Màn hình phẳng
 • Độ lớn màn hình: 21inch
 • Tỉ lệ hình: 16:9, 4:3
0
Không có GH bán...
US2178
 • Hãng sản xuất: VTB
 • Loại tivi: Màn hình phẳng
 • Độ lớn màn hình: 21inch
 • Tỉ lệ hình: 4:3
0
Không có GH bán...
HD2968w
 • Hãng sản xuất: VTB
 • Loại tivi: Màn hình phẳng
 • Độ lớn màn hình: 29inch
 • Tỉ lệ hình: -, 16:9, 4:3, 3:2
0
Không có GH bán...
HD2979W
 • Hãng sản xuất: VTB
 • Loại tivi: Màn hình phẳng
 • Độ lớn màn hình: 29inch
 • Tỉ lệ hình: 16:9, 4:3, 3:2, 16.10
0
Không có GH bán...
HD2977
 • Hãng sản xuất: VTB
 • Loại tivi: Màn hình phẳng
 • Độ lớn màn hình: 29inch
 • Tỉ lệ hình: 4:3, 3:2, 16.10
0
Không có GH bán...
F2961
 • Hãng sản xuất: VTB
 • Loại tivi: Màn hình phẳng
 • Độ lớn màn hình: 29inch
 • Tỉ lệ hình: -, 4:3, 3:2, 16.10
0
Không có GH bán...
S2177
 • Hãng sản xuất: VTB
 • Loại tivi: Màn hình phẳng
 • Độ lớn màn hình: 21inch
 • Tỉ lệ hình: -, 16:9, 4:3, 3:2, 16.10
0
Không có GH bán...
HD2978
 • Hãng sản xuất: VTB
 • Loại tivi: Màn hình phẳng
 • Độ lớn màn hình: 29inch
 • Tỉ lệ hình: -, 16:9, 4:3, 16.10
0
Không có GH bán...
F2561
 • Hãng sản xuất: VTB
 • Loại tivi: Màn hình phẳng
 • Độ lớn màn hình: 25inch
 • Tỉ lệ hình: 3:2
0
Không có GH bán...
VTB F2167 21-inch
 • Hãng sản xuất: VTB
 • Loại tivi: Màn hình phẳng
 • Độ lớn màn hình: 21inch
0
Không có GH bán...
F2166
 • Hãng sản xuất: VTB
 • Loại tivi: Màn hình phẳng
 • Độ lớn màn hình: 21inch
 • Tỉ lệ hình: 3:2, 16.10
0
Không có GH bán...
VTB F2156
 • Hãng sản xuất: VTB
 • Loại tivi: Màn hình phẳng
 • Độ lớn màn hình: 21inch
0
Không có GH bán...
F2179
 • Hãng sản xuất: VTB
 • Loại tivi: Màn hình phẳng
 • Độ lớn màn hình: 21inch
 • Tỉ lệ hình: 16:9, 3:2, 16.10
0
Không có GH bán...
VTB A1621
 • Hãng sản xuất: VTB
 • Loại tivi: Màn hình phẳng
 • Độ lớn màn hình: 16inch
0
Không có GH bán...
VTB F2106
 • Hãng sản xuất: VTB
 • Loại tivi: Màn hình phẳng
 • Độ lớn màn hình: 21inch
0
Không có GH bán...
VTB A2113T
 • Hãng sản xuất: VTB
 • Loại tivi: Màn hình phẳng
 • Độ lớn màn hình: 21inch
0
Không có GH bán...
VTB F2106T
 • Hãng sản xuất: VTB
 • Loại tivi: Màn hình phẳng
 • Độ lớn màn hình: 21inch
0
Không có GH bán...
VTB F2107S
 • Hãng sản xuất: VTB
 • Loại tivi: Màn hình phẳng
 • Độ lớn màn hình: 21inch
0
Không có GH bán...
VTB F2169
 • Hãng sản xuất: VTB
 • Loại tivi: Màn hình phẳng
 • Độ lớn màn hình: 21inch
0
Không có GH bán...
VTB Flat A2114
 • Hãng sản xuất: VTB
 • Độ lớn màn hình: 21inch
0
Không có GH bán...
A2161
 • Hãng sản xuất: VTB
 • Độ lớn màn hình: 21inch
0
Không có GH bán...
VTB Flat A2162
 • Hãng sản xuất: VTB
 • Độ lớn màn hình: 21inch
0
Không có GH bán...
Trang:  [1]  2  3   

Tivi, VTBLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Tivi