• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Bình gas PETROLIMEX 13 kg

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Bình gas PETROLIMEX 13 kg chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 14/04/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bep362
2 13/04/2015 35 ngày 320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
3 09/03/2015 3 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
4 06/03/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bep362
5 05/03/2015 1 ngày 320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
6 04/03/2015 1 ngày 300.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bep362
7 03/03/2015 6 ngày 290.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bep362
8 25/02/2015 1 ngày 310.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ bep362
9 24/02/2015 3 ngày 285.000 ₫ Giảm 75.000 VNĐ bep362
10 21/02/2015 5 ngày 360.000 ₫ Tăng 75.000 VNĐ bepnhuy
11 16/02/2015 1 ngày 285.000 ₫ Giá không đổi bep362
12 15/02/2015 16 ngày 285.000 ₫ Giá không đổi bep362
13 30/01/2015 1 ngày 285.000 ₫ Giảm 75.000 VNĐ bep362
14 29/01/2015 20 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepnhuy
15 09/01/2015 3 ngày 360.000 ₫ Tăng 75.000 VNĐ bepnhuy
16 06/01/2015 55 ngày 285.000 ₫ Giảm 75.000 VNĐ bep362
17 12/11/2014 7 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
18 05/11/2014 7 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
19 29/10/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ bepducthanh
20 28/10/2014 5 ngày 390.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ bepgasquangdung
21 23/10/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepducthanh
22 22/10/2014 23 ngày 370.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ sieuthibepgas
23 29/09/2014 10 ngày 345.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ gastantruongson
24 19/09/2014 14 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
25 05/09/2014 2 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
26 03/09/2014 2 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
27 01/09/2014 2 ngày 360.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bepducthanh
28 30/08/2014 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ gasthanhtam68
29 29/08/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bepducthanh
30 28/08/2014 2 ngày 380.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ gasthanhtam68
31 26/08/2014 15 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
32 11/08/2014 5 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
33 06/08/2014 11 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
34 26/07/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bepducthanh
35 25/07/2014 5 ngày 380.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ gasthanhtam68
36 20/07/2014 2 ngày 360.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ bepducthanh
37 18/07/2014 5 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
38 13/07/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
39 12/07/2014 6 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
40 06/07/2014 4 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
41 02/07/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
42 01/07/2014 2 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
43 29/06/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
44 28/06/2014 7 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
45 21/06/2014 5 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
46 16/06/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
47 15/06/2014 3 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
48 12/06/2014 7 ngày 380.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ gasthanhtam68
49 05/06/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
50 04/06/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
51 03/06/2014 2 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
52 01/06/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
53 31/05/2014 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
54 30/05/2014 9 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
55 21/05/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
56 20/05/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
57 19/05/2014 2 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
58 17/05/2014 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
59 16/05/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
60 15/05/2014 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
61 14/05/2014 2 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
62 12/05/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
63 11/05/2014 38 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ thegioibepgasvn
64 03/04/2014 3 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
65 31/03/2014 2 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
66 29/03/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
67 28/03/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
68 27/03/2014 2 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
69 25/03/2014 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
70 24/03/2014 4 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
71 20/03/2014 2 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
72 18/03/2014 13 ngày 380.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ gasthanhtam68
73 05/03/2014 12 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
74 21/02/2014 11 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
75 10/02/2014 3 ngày 370.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ thegioibepgasvn
76 07/02/2014 2 ngày 395.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ bepgasquangchuyen
77 05/02/2014 11 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
78 25/01/2014 17 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
79 08/01/2014 3 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
80 05/01/2014 9 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
81 27/12/2013 3 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
82 24/12/2013 13 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
83 11/12/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
84 10/12/2013 7 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
85 03/12/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
86 02/12/2013 7 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
87 25/11/2013 4 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
88 21/11/2013 12 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
89 09/11/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
90 08/11/2013 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
91 07/11/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
92 06/11/2013 10 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
93 27/10/2013 2 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bep362
94 25/10/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
95 24/10/2013 2 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
96 22/10/2013 10 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
97 12/10/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
98 11/10/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ bepducthanh
99 10/10/2013 1 ngày 405.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vinakit
100 09/10/2013 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
101 08/10/2013 14 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
102 24/09/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
103 23/09/2013 3 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
104 20/09/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ bepducthanh
105 19/09/2013 2 ngày 405.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vinakit
106 17/09/2013 7 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
107 10/09/2013 3 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
108 07/09/2013 14 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
109 24/08/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
110 23/08/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
111 22/08/2013 4 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
112 18/08/2013 10 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
113 08/08/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepducthanh
114 07/08/2013 4 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
115 03/08/2013 2 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
116 01/08/2013 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ gasthanhtam68
117 31/07/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
118 30/07/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
119 29/07/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bepducthanh
120 28/07/2013 2 ngày 420.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thegioibepgasvn
121 26/07/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepducthanh
122 25/07/2013 3 ngày 380.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ gasthanhtam68
123 22/07/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
124 21/07/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
125 20/07/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepducthanh
126 19/07/2013 2 ngày 380.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ gasthanhtam68
127 17/07/2013 5 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepducthanh
128 12/07/2013 10 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
129 02/07/2013 5 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
130 27/06/2013 3 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
131 24/06/2013 7 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
132 17/06/2013 7 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
133 10/06/2013 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
134 09/06/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepgasquangdung
135 08/06/2013 5 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
136 03/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
137 02/06/2013 4 ngày 410.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bep9999
138 29/05/2013 2 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
139 27/05/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ sieuthibepgas
140 26/05/2013 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
141 25/05/2013 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
142 24/05/2013 6 ngày 380.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ gasthanhtam68
143 18/05/2013 2 ngày 400.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
144 16/05/2013 7 ngày 410.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bep9999
145 09/05/2013 2 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
146 07/05/2013 6 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
147 01/05/2013 3 ngày 400.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
148 28/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ bep9999
149 27/04/2013 5 ngày 405.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vinakit
150 22/04/2013 15 ngày 410.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bep9999
151 07/04/2013 4 ngày 400.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
152 03/04/2013 6 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
153 28/03/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ bepgasquangdung
154 27/03/2013 14 ngày 440.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ gasthanhtam68
155 13/03/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
156 12/03/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepgasquangdung
157 11/03/2013 1 ngày 420.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
158 10/03/2013 2 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
159 08/03/2013 4 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
160 04/03/2013 2 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
161 02/03/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
162 01/03/2013 2 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
163 27/02/2013 2 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
164 25/02/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepgasquangdung
165 24/02/2013 25 ngày 420.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
166 30/01/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
167 29/01/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
168 28/01/2013 5 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
169 23/01/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
170 22/01/2013 2 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
171 20/01/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
172 19/01/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ bep9999
173 18/01/2013 1 ngày 440.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ gasthanhtam68
174 17/01/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ bep9999
175 16/01/2013 1 ngày 440.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
176 15/01/2013 1 ngày 440.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
177 14/01/2013 1 ngày 440.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ gasthanhtam68
178 13/01/2013 2 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
179 11/01/2013 19 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
180 23/12/2012 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ bepgasquangdung
181 22/12/2012 16 ngày 440.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ gasthanhtam68
182 06/12/2012 2 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
183 04/12/2012 4 ngày 410.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ bepgasquangdung
184 30/11/2012 24 ngày 490.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ vinakit
185 06/11/2012 8 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
186 29/10/2012 3 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
187 26/10/2012 3 ngày 410.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bepgasquangdung
188 23/10/2012 3 ngày 430.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuhuong_pru
189 20/10/2012 10 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
190 10/10/2012 7 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
191 03/10/2012 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bepgasquangdung
192 02/10/2012 13 ngày 430.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuhuong_pru
193 19/09/2012 8 ngày 410.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ sieuthibepgas
194 11/09/2012 1 ngày 415.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ bepgasquangchuyen
195 10/09/2012 8 ngày 350.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ bep9999
196 02/09/2012 14 ngày 410.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ bepgasquangdung
197 19/08/2012 1 ngày 395.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangchuyen
198 18/08/2012 4 ngày 395.000 ₫ Tăng 45.000 VNĐ bepgasquangchuyen
199 14/08/2012 3 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
200 11/08/2012 9 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
201 02/08/2012 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ thegioibepgasvn
202 01/08/2012 7 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
203 25/07/2012 15 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
204 10/07/2012 4 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
205 06/07/2012 8 ngày 320.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ sieuthibepgas
206 28/06/2012 380.000 ₫ thegioibepgasvn
Có tổng cộng 206 thay đổi giá của sản phẩm Bình gas PETROLIMEX 13 kg đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Đồ dùng trong bếp > Linh kiện bếp ga (linh kien bep ga, Linh kiện bếp ga, phu kien bep, van bep ga)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Bình gas PETROLIMEX 13 kg trong mục Linh kiện bếp ga
Từ khóa nổi bật trong tuần: so pha, ta ta, khung treo, samsung, thanh da