• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Bình gas PETROLIMEX 13 kg

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Bình gas PETROLIMEX 13 kg chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 09/03/2015 3 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
2 06/03/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bep362
3 05/03/2015 1 ngày 320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
4 04/03/2015 1 ngày 300.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bep362
5 03/03/2015 6 ngày 290.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bep362
6 25/02/2015 1 ngày 310.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ bep362
7 24/02/2015 3 ngày 285.000 ₫ Giảm 75.000 VNĐ bep362
8 21/02/2015 5 ngày 360.000 ₫ Tăng 75.000 VNĐ bepnhuy
9 16/02/2015 1 ngày 285.000 ₫ Giá không đổi bep362
10 15/02/2015 16 ngày 285.000 ₫ Giá không đổi bep362
11 30/01/2015 1 ngày 285.000 ₫ Giảm 75.000 VNĐ bep362
12 29/01/2015 20 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepnhuy
13 09/01/2015 3 ngày 360.000 ₫ Tăng 75.000 VNĐ bepnhuy
14 06/01/2015 55 ngày 285.000 ₫ Giảm 75.000 VNĐ bep362
15 12/11/2014 7 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
16 05/11/2014 7 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
17 29/10/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ bepducthanh
18 28/10/2014 5 ngày 390.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ bepgasquangdung
19 23/10/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepducthanh
20 22/10/2014 23 ngày 370.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ sieuthibepgas
21 29/09/2014 10 ngày 345.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ gastantruongson
22 19/09/2014 14 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
23 05/09/2014 2 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
24 03/09/2014 2 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
25 01/09/2014 2 ngày 360.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bepducthanh
26 30/08/2014 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ gasthanhtam68
27 29/08/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bepducthanh
28 28/08/2014 2 ngày 380.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ gasthanhtam68
29 26/08/2014 15 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
30 11/08/2014 5 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
31 06/08/2014 11 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
32 26/07/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bepducthanh
33 25/07/2014 5 ngày 380.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ gasthanhtam68
34 20/07/2014 2 ngày 360.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ bepducthanh
35 18/07/2014 5 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
36 13/07/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
37 12/07/2014 6 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
38 06/07/2014 4 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
39 02/07/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
40 01/07/2014 2 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
41 29/06/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
42 28/06/2014 7 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
43 21/06/2014 5 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
44 16/06/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
45 15/06/2014 3 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
46 12/06/2014 7 ngày 380.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ gasthanhtam68
47 05/06/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
48 04/06/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
49 03/06/2014 2 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
50 01/06/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
51 31/05/2014 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
52 30/05/2014 9 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
53 21/05/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
54 20/05/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
55 19/05/2014 2 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
56 17/05/2014 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
57 16/05/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
58 15/05/2014 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
59 14/05/2014 2 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
60 12/05/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
61 11/05/2014 38 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ thegioibepgasvn
62 03/04/2014 3 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
63 31/03/2014 2 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
64 29/03/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
65 28/03/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
66 27/03/2014 2 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
67 25/03/2014 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
68 24/03/2014 4 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
69 20/03/2014 2 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
70 18/03/2014 13 ngày 380.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ gasthanhtam68
71 05/03/2014 12 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
72 21/02/2014 11 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
73 10/02/2014 3 ngày 370.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ thegioibepgasvn
74 07/02/2014 2 ngày 395.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ bepgasquangchuyen
75 05/02/2014 11 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
76 25/01/2014 17 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
77 08/01/2014 3 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
78 05/01/2014 9 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
79 27/12/2013 3 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
80 24/12/2013 13 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
81 11/12/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
82 10/12/2013 7 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
83 03/12/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
84 02/12/2013 7 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
85 25/11/2013 4 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
86 21/11/2013 12 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
87 09/11/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
88 08/11/2013 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
89 07/11/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
90 06/11/2013 10 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
91 27/10/2013 2 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bep362
92 25/10/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
93 24/10/2013 2 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
94 22/10/2013 10 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
95 12/10/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
96 11/10/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ bepducthanh
97 10/10/2013 1 ngày 405.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vinakit
98 09/10/2013 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
99 08/10/2013 14 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
100 24/09/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
101 23/09/2013 3 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
102 20/09/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ bepducthanh
103 19/09/2013 2 ngày 405.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vinakit
104 17/09/2013 7 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
105 10/09/2013 3 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
106 07/09/2013 14 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
107 24/08/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
108 23/08/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
109 22/08/2013 4 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
110 18/08/2013 10 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
111 08/08/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepducthanh
112 07/08/2013 4 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
113 03/08/2013 2 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
114 01/08/2013 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ gasthanhtam68
115 31/07/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
116 30/07/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
117 29/07/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bepducthanh
118 28/07/2013 2 ngày 420.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thegioibepgasvn
119 26/07/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepducthanh
120 25/07/2013 3 ngày 380.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ gasthanhtam68
121 22/07/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
122 21/07/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
123 20/07/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepducthanh
124 19/07/2013 2 ngày 380.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ gasthanhtam68
125 17/07/2013 5 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepducthanh
126 12/07/2013 10 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
127 02/07/2013 5 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
128 27/06/2013 3 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
129 24/06/2013 7 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
130 17/06/2013 7 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
131 10/06/2013 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
132 09/06/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepgasquangdung
133 08/06/2013 5 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
134 03/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
135 02/06/2013 4 ngày 410.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bep9999
136 29/05/2013 2 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
137 27/05/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ sieuthibepgas
138 26/05/2013 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
139 25/05/2013 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
140 24/05/2013 6 ngày 380.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ gasthanhtam68
141 18/05/2013 2 ngày 400.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
142 16/05/2013 7 ngày 410.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bep9999
143 09/05/2013 2 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
144 07/05/2013 6 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
145 01/05/2013 3 ngày 400.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
146 28/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ bep9999
147 27/04/2013 5 ngày 405.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vinakit
148 22/04/2013 15 ngày 410.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bep9999
149 07/04/2013 4 ngày 400.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
150 03/04/2013 6 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
151 28/03/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ bepgasquangdung
152 27/03/2013 14 ngày 440.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ gasthanhtam68
153 13/03/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
154 12/03/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepgasquangdung
155 11/03/2013 1 ngày 420.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
156 10/03/2013 2 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
157 08/03/2013 4 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
158 04/03/2013 2 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
159 02/03/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
160 01/03/2013 2 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
161 27/02/2013 2 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
162 25/02/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepgasquangdung
163 24/02/2013 25 ngày 420.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
164 30/01/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
165 29/01/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
166 28/01/2013 5 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
167 23/01/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
168 22/01/2013 2 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
169 20/01/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
170 19/01/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ bep9999
171 18/01/2013 1 ngày 440.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ gasthanhtam68
172 17/01/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ bep9999
173 16/01/2013 1 ngày 440.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
174 15/01/2013 1 ngày 440.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
175 14/01/2013 1 ngày 440.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ gasthanhtam68
176 13/01/2013 2 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
177 11/01/2013 19 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
178 23/12/2012 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ bepgasquangdung
179 22/12/2012 16 ngày 440.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ gasthanhtam68
180 06/12/2012 2 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
181 04/12/2012 4 ngày 410.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ bepgasquangdung
182 30/11/2012 24 ngày 490.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ vinakit
183 06/11/2012 8 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
184 29/10/2012 3 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
185 26/10/2012 3 ngày 410.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bepgasquangdung
186 23/10/2012 3 ngày 430.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuhuong_pru
187 20/10/2012 10 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
188 10/10/2012 7 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
189 03/10/2012 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bepgasquangdung
190 02/10/2012 13 ngày 430.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuhuong_pru
191 19/09/2012 8 ngày 410.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ sieuthibepgas
192 11/09/2012 1 ngày 415.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ bepgasquangchuyen
193 10/09/2012 8 ngày 350.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ bep9999
194 02/09/2012 14 ngày 410.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ bepgasquangdung
195 19/08/2012 1 ngày 395.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangchuyen
196 18/08/2012 4 ngày 395.000 ₫ Tăng 45.000 VNĐ bepgasquangchuyen
197 14/08/2012 3 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
198 11/08/2012 9 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
199 02/08/2012 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ thegioibepgasvn
200 01/08/2012 7 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
201 25/07/2012 15 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
202 10/07/2012 4 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
203 06/07/2012 8 ngày 320.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ sieuthibepgas
204 28/06/2012 380.000 ₫ thegioibepgasvn
Có tổng cộng 204 thay đổi giá của sản phẩm Bình gas PETROLIMEX 13 kg đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Đồ dùng trong bếp > Linh kiện bếp ga (linh kien bep ga, Linh kiện bếp ga, phu kien bep, van bep ga)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Bình gas PETROLIMEX 13 kg trong mục Linh kiện bếp ga
Từ khóa nổi bật trong tuần: hop nhua, khung treo, khám, hoa da, loa to