• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Bình gas PETROLIMEX 13 kg

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Bình gas PETROLIMEX 13 kg chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 03/04/2014 3 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
2 31/03/2014 2 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
3 29/03/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
4 28/03/2014 1 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
5 27/03/2014 2 ngày 380.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
6 25/03/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
7 24/03/2014 4 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
8 20/03/2014 2 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi bepducthanh
9 18/03/2014 13 ngày 380.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ gasthanhtam68
10 05/03/2014 12 ngày 370.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
11 21/02/2014 11 ngày 390.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
12 10/02/2014 3 ngày 370.000 VNĐ Giảm 25.000 VNĐ thegioibepgasvn
13 07/02/2014 2 ngày 395.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ bepgasquangchuyen
14 05/02/2014 11 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
15 25/01/2014 17 ngày 390.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
16 08/01/2014 3 ngày 370.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
17 05/01/2014 9 ngày 390.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
18 27/12/2013 3 ngày 370.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
19 24/12/2013 13 ngày 390.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
20 11/12/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
21 10/12/2013 7 ngày 390.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
22 03/12/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
23 02/12/2013 7 ngày 390.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
24 25/11/2013 4 ngày 370.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
25 21/11/2013 12 ngày 390.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
26 09/11/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
27 08/11/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
28 07/11/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
29 06/11/2013 10 ngày 370.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
30 27/10/2013 2 ngày 390.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bep362
31 25/10/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
32 24/10/2013 2 ngày 370.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
33 22/10/2013 10 ngày 390.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
34 12/10/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
35 11/10/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ bepducthanh
36 10/10/2013 1 ngày 405.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ vinakit
37 09/10/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
38 08/10/2013 14 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
39 24/09/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
40 23/09/2013 3 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
41 20/09/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ bepducthanh
42 19/09/2013 2 ngày 405.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ vinakit
43 17/09/2013 7 ngày 390.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
44 10/09/2013 3 ngày 370.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
45 07/09/2013 14 ngày 390.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
46 24/08/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
47 23/08/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
48 22/08/2013 4 ngày 390.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
49 18/08/2013 10 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi bepducthanh
50 08/08/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ bepducthanh
51 07/08/2013 4 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
52 03/08/2013 2 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
53 01/08/2013 1 ngày 380.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ gasthanhtam68
54 31/07/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi bepducthanh
55 30/07/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi bepducthanh
56 29/07/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ bepducthanh
57 28/07/2013 2 ngày 420.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thegioibepgasvn
58 26/07/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ bepducthanh
59 25/07/2013 3 ngày 380.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ gasthanhtam68
60 22/07/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi bepducthanh
61 21/07/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi bepducthanh
62 20/07/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ bepducthanh
63 19/07/2013 2 ngày 380.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ gasthanhtam68
64 17/07/2013 5 ngày 370.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ bepducthanh
65 12/07/2013 10 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
66 02/07/2013 5 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
67 27/06/2013 3 ngày 380.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
68 24/06/2013 7 ngày 390.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
69 17/06/2013 7 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
70 10/06/2013 1 ngày 380.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
71 09/06/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ bepgasquangdung
72 08/06/2013 5 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
73 03/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
74 02/06/2013 4 ngày 410.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bep9999
75 29/05/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
76 27/05/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ sieuthibepgas
77 26/05/2013 1 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
78 25/05/2013 1 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
79 24/05/2013 6 ngày 380.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ gasthanhtam68
80 18/05/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
81 16/05/2013 7 ngày 410.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bep9999
82 09/05/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
83 07/05/2013 6 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
84 01/05/2013 3 ngày 400.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
85 28/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ bep9999
86 27/04/2013 5 ngày 405.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vinakit
87 22/04/2013 15 ngày 410.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bep9999
88 07/04/2013 4 ngày 400.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
89 03/04/2013 6 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi bep9999
90 28/03/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ bepgasquangdung
91 27/03/2013 14 ngày 440.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ gasthanhtam68
92 13/03/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi bep9999
93 12/03/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ bepgasquangdung
94 11/03/2013 1 ngày 420.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
95 10/03/2013 2 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi bep9999
96 08/03/2013 4 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
97 04/03/2013 2 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi bep9999
98 02/03/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi bep9999
99 01/03/2013 2 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi bep9999
100 27/02/2013 2 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi bep9999
101 25/02/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ bepgasquangdung
102 24/02/2013 25 ngày 420.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
103 30/01/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi bep9999
104 29/01/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi bep9999
105 28/01/2013 5 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi bep9999
106 23/01/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
107 22/01/2013 2 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi bep9999
108 20/01/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi bep9999
109 19/01/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ bep9999
110 18/01/2013 1 ngày 440.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ gasthanhtam68
111 17/01/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ bep9999
112 16/01/2013 1 ngày 440.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
113 15/01/2013 1 ngày 440.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
114 14/01/2013 1 ngày 440.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ gasthanhtam68
115 13/01/2013 2 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi bep9999
116 11/01/2013 19 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi bep9999
117 23/12/2012 1 ngày 410.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ bepgasquangdung
118 22/12/2012 16 ngày 440.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ gasthanhtam68
119 06/12/2012 2 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi bep9999
120 04/12/2012 4 ngày 410.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ bepgasquangdung
121 30/11/2012 24 ngày 490.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ vinakit
122 06/11/2012 8 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
123 29/10/2012 3 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
124 26/10/2012 3 ngày 410.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ bepgasquangdung
125 23/10/2012 3 ngày 430.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vuhuong_pru
126 20/10/2012 10 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi bep9999
127 10/10/2012 7 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
128 03/10/2012 1 ngày 410.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ bepgasquangdung
129 02/10/2012 13 ngày 430.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vuhuong_pru
130 19/09/2012 8 ngày 410.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ sieuthibepgas
131 11/09/2012 1 ngày 415.000 VNĐ Tăng 65.000 VNĐ bepgasquangchuyen
132 10/09/2012 8 ngày 350.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ bep9999
133 02/09/2012 14 ngày 410.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ bepgasquangdung
134 19/08/2012 1 ngày 395.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangchuyen
135 18/08/2012 4 ngày 395.000 VNĐ Tăng 45.000 VNĐ bepgasquangchuyen
136 14/08/2012 3 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
137 11/08/2012 9 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
138 02/08/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ thegioibepgasvn
139 01/08/2012 7 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
140 25/07/2012 15 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
141 10/07/2012 4 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
142 06/07/2012 8 ngày 320.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ sieuthibepgas
143 28/06/2012 380.000 VNĐ thegioibepgasvn
Có tổng cộng 143 thay đổi giá của sản phẩm Bình gas PETROLIMEX 13 kg đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Đồ dùng trong bếp > Linh kiện bếp ga (linh kien bep ga, Linh kiện bếp ga, phu kien bep, van bep ga)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Bình gas PETROLIMEX 13 kg trong mục Linh kiện bếp ga