• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Bình gas PETROLIMEX 13 kg

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Bình gas PETROLIMEX 13 kg chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 12/11/2014 7 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi bepducthanh
2 05/11/2014 7 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi bepducthanh
3 29/10/2014 1 ngày 360.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ bepducthanh
4 28/10/2014 5 ngày 390.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ bepgasquangdung
5 23/10/2014 1 ngày 360.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ bepducthanh
6 22/10/2014 23 ngày 370.000 VNĐ Tăng 25.000 VNĐ sieuthibepgas
7 29/09/2014 10 ngày 345.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ gastantruongson
8 19/09/2014 14 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi bepducthanh
9 05/09/2014 2 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi bepducthanh
10 03/09/2014 2 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi bepducthanh
11 01/09/2014 2 ngày 360.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ bepducthanh
12 30/08/2014 1 ngày 380.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ gasthanhtam68
13 29/08/2014 1 ngày 360.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ bepducthanh
14 28/08/2014 2 ngày 380.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ gasthanhtam68
15 26/08/2014 15 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi bepducthanh
16 11/08/2014 5 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi bepducthanh
17 06/08/2014 11 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi bepducthanh
18 26/07/2014 1 ngày 360.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ bepducthanh
19 25/07/2014 5 ngày 380.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ gasthanhtam68
20 20/07/2014 2 ngày 360.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ bepducthanh
21 18/07/2014 5 ngày 390.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
22 13/07/2014 1 ngày 380.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
23 12/07/2014 6 ngày 390.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
24 06/07/2014 4 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
25 02/07/2014 1 ngày 380.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
26 01/07/2014 2 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
27 29/06/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
28 28/06/2014 7 ngày 390.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
29 21/06/2014 5 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
30 16/06/2014 1 ngày 380.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
31 15/06/2014 3 ngày 390.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
32 12/06/2014 7 ngày 380.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ gasthanhtam68
33 05/06/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
34 04/06/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
35 03/06/2014 2 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
36 01/06/2014 1 ngày 380.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
37 31/05/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
38 30/05/2014 9 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
39 21/05/2014 1 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
40 20/05/2014 1 ngày 380.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
41 19/05/2014 2 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
42 17/05/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
43 16/05/2014 1 ngày 380.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
44 15/05/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
45 14/05/2014 2 ngày 380.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
46 12/05/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
47 11/05/2014 38 ngày 390.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ thegioibepgasvn
48 03/04/2014 3 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
49 31/03/2014 2 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
50 29/03/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
51 28/03/2014 1 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
52 27/03/2014 2 ngày 380.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
53 25/03/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
54 24/03/2014 4 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
55 20/03/2014 2 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi bepducthanh
56 18/03/2014 13 ngày 380.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ gasthanhtam68
57 05/03/2014 12 ngày 370.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
58 21/02/2014 11 ngày 390.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
59 10/02/2014 3 ngày 370.000 VNĐ Giảm 25.000 VNĐ thegioibepgasvn
60 07/02/2014 2 ngày 395.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ bepgasquangchuyen
61 05/02/2014 11 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
62 25/01/2014 17 ngày 390.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
63 08/01/2014 3 ngày 370.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
64 05/01/2014 9 ngày 390.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
65 27/12/2013 3 ngày 370.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
66 24/12/2013 13 ngày 390.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
67 11/12/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
68 10/12/2013 7 ngày 390.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
69 03/12/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
70 02/12/2013 7 ngày 390.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
71 25/11/2013 4 ngày 370.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
72 21/11/2013 12 ngày 390.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
73 09/11/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
74 08/11/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
75 07/11/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
76 06/11/2013 10 ngày 370.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
77 27/10/2013 2 ngày 390.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bep362
78 25/10/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
79 24/10/2013 2 ngày 370.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
80 22/10/2013 10 ngày 390.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
81 12/10/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
82 11/10/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ bepducthanh
83 10/10/2013 1 ngày 405.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ vinakit
84 09/10/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
85 08/10/2013 14 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
86 24/09/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
87 23/09/2013 3 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
88 20/09/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ bepducthanh
89 19/09/2013 2 ngày 405.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ vinakit
90 17/09/2013 7 ngày 390.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
91 10/09/2013 3 ngày 370.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
92 07/09/2013 14 ngày 390.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
93 24/08/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
94 23/08/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
95 22/08/2013 4 ngày 390.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
96 18/08/2013 10 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi bepducthanh
97 08/08/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ bepducthanh
98 07/08/2013 4 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
99 03/08/2013 2 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
100 01/08/2013 1 ngày 380.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ gasthanhtam68
101 31/07/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi bepducthanh
102 30/07/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi bepducthanh
103 29/07/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ bepducthanh
104 28/07/2013 2 ngày 420.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thegioibepgasvn
105 26/07/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ bepducthanh
106 25/07/2013 3 ngày 380.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ gasthanhtam68
107 22/07/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi bepducthanh
108 21/07/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi bepducthanh
109 20/07/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ bepducthanh
110 19/07/2013 2 ngày 380.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ gasthanhtam68
111 17/07/2013 5 ngày 370.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ bepducthanh
112 12/07/2013 10 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
113 02/07/2013 5 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
114 27/06/2013 3 ngày 380.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
115 24/06/2013 7 ngày 390.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
116 17/06/2013 7 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
117 10/06/2013 1 ngày 380.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
118 09/06/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ bepgasquangdung
119 08/06/2013 5 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
120 03/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
121 02/06/2013 4 ngày 410.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bep9999
122 29/05/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
123 27/05/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ sieuthibepgas
124 26/05/2013 1 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
125 25/05/2013 1 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
126 24/05/2013 6 ngày 380.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ gasthanhtam68
127 18/05/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
128 16/05/2013 7 ngày 410.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bep9999
129 09/05/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
130 07/05/2013 6 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
131 01/05/2013 3 ngày 400.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
132 28/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ bep9999
133 27/04/2013 5 ngày 405.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vinakit
134 22/04/2013 15 ngày 410.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bep9999
135 07/04/2013 4 ngày 400.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
136 03/04/2013 6 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi bep9999
137 28/03/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ bepgasquangdung
138 27/03/2013 14 ngày 440.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ gasthanhtam68
139 13/03/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi bep9999
140 12/03/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ bepgasquangdung
141 11/03/2013 1 ngày 420.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
142 10/03/2013 2 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi bep9999
143 08/03/2013 4 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
144 04/03/2013 2 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi bep9999
145 02/03/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi bep9999
146 01/03/2013 2 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi bep9999
147 27/02/2013 2 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi bep9999
148 25/02/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ bepgasquangdung
149 24/02/2013 25 ngày 420.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
150 30/01/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi bep9999
151 29/01/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi bep9999
152 28/01/2013 5 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi bep9999
153 23/01/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
154 22/01/2013 2 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi bep9999
155 20/01/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi bep9999
156 19/01/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ bep9999
157 18/01/2013 1 ngày 440.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ gasthanhtam68
158 17/01/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ bep9999
159 16/01/2013 1 ngày 440.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
160 15/01/2013 1 ngày 440.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
161 14/01/2013 1 ngày 440.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ gasthanhtam68
162 13/01/2013 2 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi bep9999
163 11/01/2013 19 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi bep9999
164 23/12/2012 1 ngày 410.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ bepgasquangdung
165 22/12/2012 16 ngày 440.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ gasthanhtam68
166 06/12/2012 2 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi bep9999
167 04/12/2012 4 ngày 410.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ bepgasquangdung
168 30/11/2012 24 ngày 490.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ vinakit
169 06/11/2012 8 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
170 29/10/2012 3 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
171 26/10/2012 3 ngày 410.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ bepgasquangdung
172 23/10/2012 3 ngày 430.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vuhuong_pru
173 20/10/2012 10 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi bep9999
174 10/10/2012 7 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
175 03/10/2012 1 ngày 410.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ bepgasquangdung
176 02/10/2012 13 ngày 430.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vuhuong_pru
177 19/09/2012 8 ngày 410.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ sieuthibepgas
178 11/09/2012 1 ngày 415.000 VNĐ Tăng 65.000 VNĐ bepgasquangchuyen
179 10/09/2012 8 ngày 350.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ bep9999
180 02/09/2012 14 ngày 410.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ bepgasquangdung
181 19/08/2012 1 ngày 395.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangchuyen
182 18/08/2012 4 ngày 395.000 VNĐ Tăng 45.000 VNĐ bepgasquangchuyen
183 14/08/2012 3 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
184 11/08/2012 9 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
185 02/08/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ thegioibepgasvn
186 01/08/2012 7 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
187 25/07/2012 15 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
188 10/07/2012 4 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
189 06/07/2012 8 ngày 320.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ sieuthibepgas
190 28/06/2012 380.000 VNĐ thegioibepgasvn
Có tổng cộng 190 thay đổi giá của sản phẩm Bình gas PETROLIMEX 13 kg đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Đồ dùng trong bếp > Linh kiện bếp ga (linh kien bep ga, Linh kiện bếp ga, phu kien bep, van bep ga)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Bình gas PETROLIMEX 13 kg trong mục Linh kiện bếp ga