Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Bình gas PETROLIMEX 13 kg

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Bình gas PETROLIMEX 13 kg chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 29/06/2016 6 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi bep362
2 23/06/2016 8 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi bep362
3 15/06/2016 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 74.994 VNĐ bep362
4 14/06/2016 11 ngày 200.006 ₫ Giảm 74.994 VNĐ bepgasquangdung
5 03/06/2016 15 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi bep362
6 19/05/2016 15 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi bep362
7 04/05/2016 28 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi bep362
8 06/04/2016 27 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi bep362
9 10/03/2016 34 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi bep362
10 05/02/2016 4 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi bep362
11 01/02/2016 5 ngày 275.000 ₫ Giảm 115.000 VNĐ bep362
12 27/01/2016 6 ngày 390.000 ₫ Tăng 115.000 VNĐ thegioibepgasvn
13 21/01/2016 7 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi bep362
14 14/01/2016 2 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi bep362
15 12/01/2016 5 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi bep362
16 07/01/2016 2 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi bep362
17 05/01/2016 8 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi bep362
18 28/12/2015 2 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi bep362
19 26/12/2015 30 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi bep362
20 26/11/2015 4 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi bep362
21 22/11/2015 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bep362
22 21/11/2015 1 ngày 295.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ giareshop
23 20/11/2015 14 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi bep362
24 06/11/2015 2 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi bep362
25 04/11/2015 13 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi bep362
26 22/10/2015 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bep362
27 21/10/2015 8 ngày 295.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ giareshop
28 13/10/2015 15 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi bep362
29 28/09/2015 2 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi bep362
30 26/09/2015 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bep362
31 25/09/2015 1 ngày 295.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ giareshop
32 24/09/2015 10 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi bep362
33 14/09/2015 3 ngày 275.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ bep362
34 11/09/2015 2 ngày 290.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ bepnhuy
35 09/09/2015 11 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi bep362
36 29/08/2015 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi bep362
37 28/08/2015 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bep362
38 27/08/2015 2 ngày 295.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ giareshop
39 25/08/2015 3 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi bep362
40 22/08/2015 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bep362
41 21/08/2015 7 ngày 295.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ giareshop
42 14/08/2015 3 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi bep362
43 11/08/2015 4 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi bep362
44 07/08/2015 2 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi bep362
45 05/08/2015 13 ngày 275.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ bep362
46 23/07/2015 7 ngày 305.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ giareshop
47 16/07/2015 10 ngày 275.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ bep362
48 06/07/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bep362
49 05/07/2015 4 ngày 320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ giareshop
50 01/07/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
51 30/06/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
52 29/06/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
53 28/06/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
54 27/06/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
55 26/06/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
56 25/06/2015 1 ngày 300.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bep362
57 24/06/2015 1 ngày 290.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ bepnhuy
58 23/06/2015 1 ngày 320.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ giareshop
59 22/06/2015 2 ngày 290.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepnhuy
60 20/06/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
61 19/06/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
62 18/06/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bep362
63 17/06/2015 3 ngày 320.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ giareshop
64 14/06/2015 1 ngày 290.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepnhuy
65 13/06/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
66 12/06/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
67 11/06/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
68 10/06/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
69 09/06/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
70 08/06/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
71 07/06/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
72 06/06/2015 2 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
73 04/06/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
74 03/06/2015 6 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
75 28/05/2015 8 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
76 20/05/2015 7 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
77 13/05/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
78 12/05/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bep362
79 11/05/2015 6 ngày 320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
80 05/05/2015 12 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
81 23/04/2015 9 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
82 14/04/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bep362
83 13/04/2015 35 ngày 320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
84 09/03/2015 3 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
85 06/03/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bep362
86 05/03/2015 1 ngày 320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
87 04/03/2015 1 ngày 300.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bep362
88 03/03/2015 6 ngày 290.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bep362
89 25/02/2015 1 ngày 310.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ bep362
90 24/02/2015 3 ngày 285.000 ₫ Giảm 75.000 VNĐ bep362
91 21/02/2015 5 ngày 360.000 ₫ Tăng 75.000 VNĐ bepnhuy
92 16/02/2015 1 ngày 285.000 ₫ Giá không đổi bep362
93 15/02/2015 16 ngày 285.000 ₫ Giá không đổi bep362
94 30/01/2015 1 ngày 285.000 ₫ Giảm 75.000 VNĐ bep362
95 29/01/2015 20 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepnhuy
96 09/01/2015 3 ngày 360.000 ₫ Tăng 75.000 VNĐ bepnhuy
97 06/01/2015 55 ngày 285.000 ₫ Giảm 75.000 VNĐ bep362
98 12/11/2014 7 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
99 05/11/2014 7 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
100 29/10/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ bepducthanh
101 28/10/2014 5 ngày 390.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ bepgasquangdung
102 23/10/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepducthanh
103 22/10/2014 23 ngày 370.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ sieuthibepgas
104 29/09/2014 10 ngày 345.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ gastantruongson
105 19/09/2014 14 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
106 05/09/2014 2 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
107 03/09/2014 2 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
108 01/09/2014 2 ngày 360.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bepducthanh
109 30/08/2014 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ gasthanhtam68
110 29/08/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bepducthanh
111 28/08/2014 2 ngày 380.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ gasthanhtam68
112 26/08/2014 15 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
113 11/08/2014 5 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
114 06/08/2014 11 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
115 26/07/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bepducthanh
116 25/07/2014 5 ngày 380.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ gasthanhtam68
117 20/07/2014 2 ngày 360.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ bepducthanh
118 18/07/2014 5 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
119 13/07/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
120 12/07/2014 6 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
121 06/07/2014 4 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
122 02/07/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
123 01/07/2014 2 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
124 29/06/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
125 28/06/2014 7 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
126 21/06/2014 5 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
127 16/06/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
128 15/06/2014 3 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
129 12/06/2014 7 ngày 380.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ gasthanhtam68
130 05/06/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
131 04/06/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
132 03/06/2014 2 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
133 01/06/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
134 31/05/2014 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
135 30/05/2014 9 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
136 21/05/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
137 20/05/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
138 19/05/2014 2 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
139 17/05/2014 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
140 16/05/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
141 15/05/2014 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
142 14/05/2014 2 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
143 12/05/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
144 11/05/2014 38 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ thegioibepgasvn
145 03/04/2014 3 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
146 31/03/2014 2 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
147 29/03/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
148 28/03/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
149 27/03/2014 2 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
150 25/03/2014 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
151 24/03/2014 4 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
152 20/03/2014 2 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
153 18/03/2014 13 ngày 380.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ gasthanhtam68
154 05/03/2014 12 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
155 21/02/2014 11 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
156 10/02/2014 3 ngày 370.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ thegioibepgasvn
157 07/02/2014 2 ngày 395.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ bepgasquangchuyen
158 05/02/2014 11 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
159 25/01/2014 17 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
160 08/01/2014 3 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
161 05/01/2014 9 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
162 27/12/2013 3 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
163 24/12/2013 13 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
164 11/12/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
165 10/12/2013 7 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
166 03/12/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
167 02/12/2013 7 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
168 25/11/2013 4 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
169 21/11/2013 12 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
170 09/11/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
171 08/11/2013 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
172 07/11/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
173 06/11/2013 10 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
174 27/10/2013 2 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bep362
175 25/10/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
176 24/10/2013 2 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
177 22/10/2013 10 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
178 12/10/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
179 11/10/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ bepducthanh
180 10/10/2013 1 ngày 405.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vinakit
181 09/10/2013 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
182 08/10/2013 14 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
183 24/09/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
184 23/09/2013 3 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
185 20/09/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ bepducthanh
186 19/09/2013 2 ngày 405.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vinakit
187 17/09/2013 7 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
188 10/09/2013 3 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
189 07/09/2013 14 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
190 24/08/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
191 23/08/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
192 22/08/2013 4 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
193 18/08/2013 10 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
194 08/08/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepducthanh
195 07/08/2013 4 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
196 03/08/2013 2 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
197 01/08/2013 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ gasthanhtam68
198 31/07/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
199 30/07/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
200 29/07/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bepducthanh
201 28/07/2013 2 ngày 420.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thegioibepgasvn
202 26/07/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepducthanh
203 25/07/2013 3 ngày 380.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ gasthanhtam68
204 22/07/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
205 21/07/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
206 20/07/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepducthanh
207 19/07/2013 2 ngày 380.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ gasthanhtam68
208 17/07/2013 5 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepducthanh
209 12/07/2013 10 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
210 02/07/2013 5 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
211 27/06/2013 3 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
212 24/06/2013 7 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
213 17/06/2013 7 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
214 10/06/2013 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
215 09/06/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepgasquangdung
216 08/06/2013 5 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
217 03/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
218 02/06/2013 4 ngày 410.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bep9999
219 29/05/2013 2 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
220 27/05/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ sieuthibepgas
221 26/05/2013 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
222 25/05/2013 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
223 24/05/2013 6 ngày 380.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ gasthanhtam68
224 18/05/2013 2 ngày 400.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
225 16/05/2013 7 ngày 410.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bep9999
226 09/05/2013 2 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
227 07/05/2013 6 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
228 01/05/2013 3 ngày 400.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
229 28/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ bep9999
230 27/04/2013 5 ngày 405.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vinakit
231 22/04/2013 15 ngày 410.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bep9999
232 07/04/2013 4 ngày 400.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
233 03/04/2013 6 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
234 28/03/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ bepgasquangdung
235 27/03/2013 14 ngày 440.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ gasthanhtam68
236 13/03/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
237 12/03/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepgasquangdung
238 11/03/2013 1 ngày 420.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
239 10/03/2013 2 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
240 08/03/2013 4 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
241 04/03/2013 2 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
242 02/03/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
243 01/03/2013 2 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
244 27/02/2013 2 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
245 25/02/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepgasquangdung
246 24/02/2013 25 ngày 420.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
247 30/01/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
248 29/01/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
249 28/01/2013 5 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
250 23/01/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
251 22/01/2013 2 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
252 20/01/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
253 19/01/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ bep9999
254 18/01/2013 1 ngày 440.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ gasthanhtam68
255 17/01/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ bep9999
256 16/01/2013 1 ngày 440.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
257 15/01/2013 1 ngày 440.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
258 14/01/2013 1 ngày 440.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ gasthanhtam68
259 13/01/2013 2 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
260 11/01/2013 19 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
261 23/12/2012 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ bepgasquangdung
262 22/12/2012 16 ngày 440.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ gasthanhtam68
263 06/12/2012 2 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
264 04/12/2012 4 ngày 410.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ bepgasquangdung
265 30/11/2012 24 ngày 490.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ vinakit
266 06/11/2012 8 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
267 29/10/2012 3 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
268 26/10/2012 3 ngày 410.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bepgasquangdung
269 23/10/2012 3 ngày 430.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuhuong_pru
270 20/10/2012 10 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
271 10/10/2012 7 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
272 03/10/2012 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bepgasquangdung
273 02/10/2012 13 ngày 430.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuhuong_pru
274 19/09/2012 8 ngày 410.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ sieuthibepgas
275 11/09/2012 1 ngày 415.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ bepgasquangchuyen
276 10/09/2012 8 ngày 350.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ bep9999
277 02/09/2012 14 ngày 410.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ bepgasquangdung
278 19/08/2012 1 ngày 395.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangchuyen
279 18/08/2012 4 ngày 395.000 ₫ Tăng 45.000 VNĐ bepgasquangchuyen
280 14/08/2012 3 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
281 11/08/2012 9 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
282 02/08/2012 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ thegioibepgasvn
283 01/08/2012 7 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
284 25/07/2012 15 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
285 10/07/2012 4 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
286 06/07/2012 8 ngày 320.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ sieuthibepgas
287 28/06/2012 380.000 ₫ thegioibepgasvn
Có tổng cộng 287 thay đổi giá của sản phẩm Bình gas PETROLIMEX 13 kg đã được hệ thống ghi lại.