• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Bình gas PETROLIMEX 13 kg

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Bình gas PETROLIMEX 13 kg chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 25/02/2015 1 ngày 310.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ bep362
2 24/02/2015 3 ngày 285.000 ₫ Giảm 75.000 VNĐ bep362
3 21/02/2015 5 ngày 360.000 ₫ Tăng 75.000 VNĐ bepnhuy
4 16/02/2015 1 ngày 285.000 ₫ Giá không đổi bep362
5 15/02/2015 16 ngày 285.000 ₫ Giá không đổi bep362
6 30/01/2015 1 ngày 285.000 ₫ Giảm 75.000 VNĐ bep362
7 29/01/2015 20 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepnhuy
8 09/01/2015 3 ngày 360.000 ₫ Tăng 75.000 VNĐ bepnhuy
9 06/01/2015 55 ngày 285.000 ₫ Giảm 75.000 VNĐ bep362
10 12/11/2014 7 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
11 05/11/2014 7 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
12 29/10/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ bepducthanh
13 28/10/2014 5 ngày 390.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ bepgasquangdung
14 23/10/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepducthanh
15 22/10/2014 23 ngày 370.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ sieuthibepgas
16 29/09/2014 10 ngày 345.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ gastantruongson
17 19/09/2014 14 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
18 05/09/2014 2 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
19 03/09/2014 2 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
20 01/09/2014 2 ngày 360.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bepducthanh
21 30/08/2014 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ gasthanhtam68
22 29/08/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bepducthanh
23 28/08/2014 2 ngày 380.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ gasthanhtam68
24 26/08/2014 15 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
25 11/08/2014 5 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
26 06/08/2014 11 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
27 26/07/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bepducthanh
28 25/07/2014 5 ngày 380.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ gasthanhtam68
29 20/07/2014 2 ngày 360.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ bepducthanh
30 18/07/2014 5 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
31 13/07/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
32 12/07/2014 6 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
33 06/07/2014 4 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
34 02/07/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
35 01/07/2014 2 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
36 29/06/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
37 28/06/2014 7 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
38 21/06/2014 5 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
39 16/06/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
40 15/06/2014 3 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
41 12/06/2014 7 ngày 380.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ gasthanhtam68
42 05/06/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
43 04/06/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
44 03/06/2014 2 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
45 01/06/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
46 31/05/2014 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
47 30/05/2014 9 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
48 21/05/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
49 20/05/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
50 19/05/2014 2 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
51 17/05/2014 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
52 16/05/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
53 15/05/2014 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
54 14/05/2014 2 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
55 12/05/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
56 11/05/2014 38 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ thegioibepgasvn
57 03/04/2014 3 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
58 31/03/2014 2 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
59 29/03/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
60 28/03/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
61 27/03/2014 2 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
62 25/03/2014 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
63 24/03/2014 4 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
64 20/03/2014 2 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
65 18/03/2014 13 ngày 380.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ gasthanhtam68
66 05/03/2014 12 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
67 21/02/2014 11 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
68 10/02/2014 3 ngày 370.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ thegioibepgasvn
69 07/02/2014 2 ngày 395.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ bepgasquangchuyen
70 05/02/2014 11 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
71 25/01/2014 17 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
72 08/01/2014 3 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
73 05/01/2014 9 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
74 27/12/2013 3 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
75 24/12/2013 13 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
76 11/12/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
77 10/12/2013 7 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
78 03/12/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
79 02/12/2013 7 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
80 25/11/2013 4 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
81 21/11/2013 12 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
82 09/11/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
83 08/11/2013 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
84 07/11/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
85 06/11/2013 10 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
86 27/10/2013 2 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bep362
87 25/10/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
88 24/10/2013 2 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
89 22/10/2013 10 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
90 12/10/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
91 11/10/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ bepducthanh
92 10/10/2013 1 ngày 405.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vinakit
93 09/10/2013 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
94 08/10/2013 14 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
95 24/09/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
96 23/09/2013 3 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
97 20/09/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ bepducthanh
98 19/09/2013 2 ngày 405.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vinakit
99 17/09/2013 7 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
100 10/09/2013 3 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
101 07/09/2013 14 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
102 24/08/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
103 23/08/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
104 22/08/2013 4 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
105 18/08/2013 10 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
106 08/08/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepducthanh
107 07/08/2013 4 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
108 03/08/2013 2 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
109 01/08/2013 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ gasthanhtam68
110 31/07/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
111 30/07/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
112 29/07/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bepducthanh
113 28/07/2013 2 ngày 420.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thegioibepgasvn
114 26/07/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepducthanh
115 25/07/2013 3 ngày 380.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ gasthanhtam68
116 22/07/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
117 21/07/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
118 20/07/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepducthanh
119 19/07/2013 2 ngày 380.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ gasthanhtam68
120 17/07/2013 5 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepducthanh
121 12/07/2013 10 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
122 02/07/2013 5 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
123 27/06/2013 3 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
124 24/06/2013 7 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
125 17/06/2013 7 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
126 10/06/2013 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
127 09/06/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepgasquangdung
128 08/06/2013 5 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
129 03/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
130 02/06/2013 4 ngày 410.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bep9999
131 29/05/2013 2 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
132 27/05/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ sieuthibepgas
133 26/05/2013 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
134 25/05/2013 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
135 24/05/2013 6 ngày 380.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ gasthanhtam68
136 18/05/2013 2 ngày 400.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
137 16/05/2013 7 ngày 410.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bep9999
138 09/05/2013 2 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
139 07/05/2013 6 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
140 01/05/2013 3 ngày 400.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
141 28/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ bep9999
142 27/04/2013 5 ngày 405.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vinakit
143 22/04/2013 15 ngày 410.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bep9999
144 07/04/2013 4 ngày 400.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
145 03/04/2013 6 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
146 28/03/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ bepgasquangdung
147 27/03/2013 14 ngày 440.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ gasthanhtam68
148 13/03/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
149 12/03/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepgasquangdung
150 11/03/2013 1 ngày 420.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
151 10/03/2013 2 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
152 08/03/2013 4 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
153 04/03/2013 2 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
154 02/03/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
155 01/03/2013 2 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
156 27/02/2013 2 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
157 25/02/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepgasquangdung
158 24/02/2013 25 ngày 420.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
159 30/01/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
160 29/01/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
161 28/01/2013 5 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
162 23/01/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
163 22/01/2013 2 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
164 20/01/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
165 19/01/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ bep9999
166 18/01/2013 1 ngày 440.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ gasthanhtam68
167 17/01/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ bep9999
168 16/01/2013 1 ngày 440.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
169 15/01/2013 1 ngày 440.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
170 14/01/2013 1 ngày 440.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ gasthanhtam68
171 13/01/2013 2 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
172 11/01/2013 19 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
173 23/12/2012 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ bepgasquangdung
174 22/12/2012 16 ngày 440.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ gasthanhtam68
175 06/12/2012 2 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
176 04/12/2012 4 ngày 410.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ bepgasquangdung
177 30/11/2012 24 ngày 490.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ vinakit
178 06/11/2012 8 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
179 29/10/2012 3 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
180 26/10/2012 3 ngày 410.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bepgasquangdung
181 23/10/2012 3 ngày 430.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuhuong_pru
182 20/10/2012 10 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
183 10/10/2012 7 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
184 03/10/2012 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bepgasquangdung
185 02/10/2012 13 ngày 430.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuhuong_pru
186 19/09/2012 8 ngày 410.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ sieuthibepgas
187 11/09/2012 1 ngày 415.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ bepgasquangchuyen
188 10/09/2012 8 ngày 350.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ bep9999
189 02/09/2012 14 ngày 410.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ bepgasquangdung
190 19/08/2012 1 ngày 395.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangchuyen
191 18/08/2012 4 ngày 395.000 ₫ Tăng 45.000 VNĐ bepgasquangchuyen
192 14/08/2012 3 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
193 11/08/2012 9 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
194 02/08/2012 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ thegioibepgasvn
195 01/08/2012 7 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
196 25/07/2012 15 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
197 10/07/2012 4 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
198 06/07/2012 8 ngày 320.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ sieuthibepgas
199 28/06/2012 380.000 ₫ thegioibepgasvn
Có tổng cộng 199 thay đổi giá của sản phẩm Bình gas PETROLIMEX 13 kg đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Đồ dùng trong bếp > Linh kiện bếp ga (linh kien bep ga, Linh kiện bếp ga, phu kien bep, van bep ga)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Bình gas PETROLIMEX 13 kg trong mục Linh kiện bếp ga
Từ khóa nổi bật trong tuần: loa to, ipod, iphone 5, hoa co, sony