• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Bình gas PETROLIMEX 13 kg

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Bình gas PETROLIMEX 13 kg chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 26/07/2014 1 ngày 360.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ bepducthanh
2 25/07/2014 5 ngày 380.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ gasthanhtam68
3 20/07/2014 2 ngày 360.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ bepducthanh
4 18/07/2014 5 ngày 390.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
5 13/07/2014 1 ngày 380.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
6 12/07/2014 6 ngày 390.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
7 06/07/2014 4 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
8 02/07/2014 1 ngày 380.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
9 01/07/2014 2 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
10 29/06/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
11 28/06/2014 7 ngày 390.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
12 21/06/2014 5 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
13 16/06/2014 1 ngày 380.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
14 15/06/2014 3 ngày 390.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
15 12/06/2014 7 ngày 380.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ gasthanhtam68
16 05/06/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
17 04/06/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
18 03/06/2014 2 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
19 01/06/2014 1 ngày 380.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
20 31/05/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
21 30/05/2014 9 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
22 21/05/2014 1 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
23 20/05/2014 1 ngày 380.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
24 19/05/2014 2 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
25 17/05/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
26 16/05/2014 1 ngày 380.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
27 15/05/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
28 14/05/2014 2 ngày 380.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
29 12/05/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
30 11/05/2014 38 ngày 390.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ thegioibepgasvn
31 03/04/2014 3 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
32 31/03/2014 2 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
33 29/03/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
34 28/03/2014 1 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
35 27/03/2014 2 ngày 380.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
36 25/03/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
37 24/03/2014 4 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
38 20/03/2014 2 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi bepducthanh
39 18/03/2014 13 ngày 380.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ gasthanhtam68
40 05/03/2014 12 ngày 370.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
41 21/02/2014 11 ngày 390.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
42 10/02/2014 3 ngày 370.000 VNĐ Giảm 25.000 VNĐ thegioibepgasvn
43 07/02/2014 2 ngày 395.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ bepgasquangchuyen
44 05/02/2014 11 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
45 25/01/2014 17 ngày 390.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
46 08/01/2014 3 ngày 370.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
47 05/01/2014 9 ngày 390.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
48 27/12/2013 3 ngày 370.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
49 24/12/2013 13 ngày 390.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
50 11/12/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
51 10/12/2013 7 ngày 390.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
52 03/12/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
53 02/12/2013 7 ngày 390.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
54 25/11/2013 4 ngày 370.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
55 21/11/2013 12 ngày 390.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
56 09/11/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
57 08/11/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
58 07/11/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
59 06/11/2013 10 ngày 370.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
60 27/10/2013 2 ngày 390.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bep362
61 25/10/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
62 24/10/2013 2 ngày 370.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
63 22/10/2013 10 ngày 390.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
64 12/10/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
65 11/10/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ bepducthanh
66 10/10/2013 1 ngày 405.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ vinakit
67 09/10/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
68 08/10/2013 14 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
69 24/09/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
70 23/09/2013 3 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
71 20/09/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ bepducthanh
72 19/09/2013 2 ngày 405.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ vinakit
73 17/09/2013 7 ngày 390.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
74 10/09/2013 3 ngày 370.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
75 07/09/2013 14 ngày 390.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
76 24/08/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
77 23/08/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
78 22/08/2013 4 ngày 390.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
79 18/08/2013 10 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi bepducthanh
80 08/08/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ bepducthanh
81 07/08/2013 4 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
82 03/08/2013 2 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
83 01/08/2013 1 ngày 380.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ gasthanhtam68
84 31/07/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi bepducthanh
85 30/07/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi bepducthanh
86 29/07/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ bepducthanh
87 28/07/2013 2 ngày 420.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thegioibepgasvn
88 26/07/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ bepducthanh
89 25/07/2013 3 ngày 380.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ gasthanhtam68
90 22/07/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi bepducthanh
91 21/07/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi bepducthanh
92 20/07/2013 1 ngày 370.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ bepducthanh
93 19/07/2013 2 ngày 380.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ gasthanhtam68
94 17/07/2013 5 ngày 370.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ bepducthanh
95 12/07/2013 10 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
96 02/07/2013 5 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
97 27/06/2013 3 ngày 380.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
98 24/06/2013 7 ngày 390.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
99 17/06/2013 7 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
100 10/06/2013 1 ngày 380.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
101 09/06/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ bepgasquangdung
102 08/06/2013 5 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
103 03/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
104 02/06/2013 4 ngày 410.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bep9999
105 29/05/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
106 27/05/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ sieuthibepgas
107 26/05/2013 1 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
108 25/05/2013 1 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
109 24/05/2013 6 ngày 380.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ gasthanhtam68
110 18/05/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
111 16/05/2013 7 ngày 410.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bep9999
112 09/05/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
113 07/05/2013 6 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
114 01/05/2013 3 ngày 400.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
115 28/04/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ bep9999
116 27/04/2013 5 ngày 405.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ vinakit
117 22/04/2013 15 ngày 410.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bep9999
118 07/04/2013 4 ngày 400.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
119 03/04/2013 6 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi bep9999
120 28/03/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ bepgasquangdung
121 27/03/2013 14 ngày 440.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ gasthanhtam68
122 13/03/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi bep9999
123 12/03/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ bepgasquangdung
124 11/03/2013 1 ngày 420.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
125 10/03/2013 2 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi bep9999
126 08/03/2013 4 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
127 04/03/2013 2 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi bep9999
128 02/03/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi bep9999
129 01/03/2013 2 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi bep9999
130 27/02/2013 2 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi bep9999
131 25/02/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ bepgasquangdung
132 24/02/2013 25 ngày 420.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
133 30/01/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi bep9999
134 29/01/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi bep9999
135 28/01/2013 5 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi bep9999
136 23/01/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
137 22/01/2013 2 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi bep9999
138 20/01/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi bep9999
139 19/01/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ bep9999
140 18/01/2013 1 ngày 440.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ gasthanhtam68
141 17/01/2013 1 ngày 410.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ bep9999
142 16/01/2013 1 ngày 440.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
143 15/01/2013 1 ngày 440.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
144 14/01/2013 1 ngày 440.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ gasthanhtam68
145 13/01/2013 2 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi bep9999
146 11/01/2013 19 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi bep9999
147 23/12/2012 1 ngày 410.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ bepgasquangdung
148 22/12/2012 16 ngày 440.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ gasthanhtam68
149 06/12/2012 2 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi bep9999
150 04/12/2012 4 ngày 410.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ bepgasquangdung
151 30/11/2012 24 ngày 490.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ vinakit
152 06/11/2012 8 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
153 29/10/2012 3 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
154 26/10/2012 3 ngày 410.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ bepgasquangdung
155 23/10/2012 3 ngày 430.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vuhuong_pru
156 20/10/2012 10 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi bep9999
157 10/10/2012 7 ngày 410.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
158 03/10/2012 1 ngày 410.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ bepgasquangdung
159 02/10/2012 13 ngày 430.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vuhuong_pru
160 19/09/2012 8 ngày 410.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ sieuthibepgas
161 11/09/2012 1 ngày 415.000 VNĐ Tăng 65.000 VNĐ bepgasquangchuyen
162 10/09/2012 8 ngày 350.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ bep9999
163 02/09/2012 14 ngày 410.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ bepgasquangdung
164 19/08/2012 1 ngày 395.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangchuyen
165 18/08/2012 4 ngày 395.000 VNĐ Tăng 45.000 VNĐ bepgasquangchuyen
166 14/08/2012 3 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
167 11/08/2012 9 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
168 02/08/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ thegioibepgasvn
169 01/08/2012 7 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
170 25/07/2012 15 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
171 10/07/2012 4 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
172 06/07/2012 8 ngày 320.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ sieuthibepgas
173 28/06/2012 380.000 VNĐ thegioibepgasvn
Có tổng cộng 173 thay đổi giá của sản phẩm Bình gas PETROLIMEX 13 kg đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Đồ dùng trong bếp > Linh kiện bếp ga (linh kien bep ga, Linh kiện bếp ga, phu kien bep, van bep ga)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Bình gas PETROLIMEX 13 kg trong mục Linh kiện bếp ga