Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Bình gas PETROLIMEX 13 kg

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Bình gas PETROLIMEX 13 kg chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 25/07/2016 19 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi bep362
2 06/07/2016 7 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi bep362
3 29/06/2016 6 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi bep362
4 23/06/2016 8 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi bep362
5 15/06/2016 1 ngày 275.000 ₫ Tăng 74.994 VNĐ bep362
6 14/06/2016 11 ngày 200.006 ₫ Giảm 74.994 VNĐ bepgasquangdung
7 03/06/2016 15 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi bep362
8 19/05/2016 15 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi bep362
9 04/05/2016 28 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi bep362
10 06/04/2016 27 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi bep362
11 10/03/2016 34 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi bep362
12 05/02/2016 4 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi bep362
13 01/02/2016 5 ngày 275.000 ₫ Giảm 115.000 VNĐ bep362
14 27/01/2016 6 ngày 390.000 ₫ Tăng 115.000 VNĐ thegioibepgasvn
15 21/01/2016 7 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi bep362
16 14/01/2016 2 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi bep362
17 12/01/2016 5 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi bep362
18 07/01/2016 2 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi bep362
19 05/01/2016 8 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi bep362
20 28/12/2015 2 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi bep362
21 26/12/2015 30 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi bep362
22 26/11/2015 4 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi bep362
23 22/11/2015 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bep362
24 21/11/2015 1 ngày 295.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ giareshop
25 20/11/2015 14 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi bep362
26 06/11/2015 2 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi bep362
27 04/11/2015 13 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi bep362
28 22/10/2015 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bep362
29 21/10/2015 8 ngày 295.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ giareshop
30 13/10/2015 15 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi bep362
31 28/09/2015 2 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi bep362
32 26/09/2015 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bep362
33 25/09/2015 1 ngày 295.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ giareshop
34 24/09/2015 10 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi bep362
35 14/09/2015 3 ngày 275.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ bep362
36 11/09/2015 2 ngày 290.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ bepnhuy
37 09/09/2015 11 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi bep362
38 29/08/2015 1 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi bep362
39 28/08/2015 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bep362
40 27/08/2015 2 ngày 295.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ giareshop
41 25/08/2015 3 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi bep362
42 22/08/2015 1 ngày 275.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bep362
43 21/08/2015 7 ngày 295.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ giareshop
44 14/08/2015 3 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi bep362
45 11/08/2015 4 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi bep362
46 07/08/2015 2 ngày 275.000 ₫ Giá không đổi bep362
47 05/08/2015 13 ngày 275.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ bep362
48 23/07/2015 7 ngày 305.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ giareshop
49 16/07/2015 10 ngày 275.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ bep362
50 06/07/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bep362
51 05/07/2015 4 ngày 320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ giareshop
52 01/07/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
53 30/06/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
54 29/06/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
55 28/06/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
56 27/06/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
57 26/06/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
58 25/06/2015 1 ngày 300.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bep362
59 24/06/2015 1 ngày 290.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ bepnhuy
60 23/06/2015 1 ngày 320.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ giareshop
61 22/06/2015 2 ngày 290.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepnhuy
62 20/06/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
63 19/06/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
64 18/06/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bep362
65 17/06/2015 3 ngày 320.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ giareshop
66 14/06/2015 1 ngày 290.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepnhuy
67 13/06/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
68 12/06/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
69 11/06/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
70 10/06/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
71 09/06/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
72 08/06/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
73 07/06/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
74 06/06/2015 2 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
75 04/06/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
76 03/06/2015 6 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
77 28/05/2015 8 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
78 20/05/2015 7 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
79 13/05/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
80 12/05/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bep362
81 11/05/2015 6 ngày 320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
82 05/05/2015 12 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
83 23/04/2015 9 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
84 14/04/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bep362
85 13/04/2015 35 ngày 320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
86 09/03/2015 3 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
87 06/03/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bep362
88 05/03/2015 1 ngày 320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
89 04/03/2015 1 ngày 300.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bep362
90 03/03/2015 6 ngày 290.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bep362
91 25/02/2015 1 ngày 310.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ bep362
92 24/02/2015 3 ngày 285.000 ₫ Giảm 75.000 VNĐ bep362
93 21/02/2015 5 ngày 360.000 ₫ Tăng 75.000 VNĐ bepnhuy
94 16/02/2015 1 ngày 285.000 ₫ Giá không đổi bep362
95 15/02/2015 16 ngày 285.000 ₫ Giá không đổi bep362
96 30/01/2015 1 ngày 285.000 ₫ Giảm 75.000 VNĐ bep362
97 29/01/2015 20 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepnhuy
98 09/01/2015 3 ngày 360.000 ₫ Tăng 75.000 VNĐ bepnhuy
99 06/01/2015 55 ngày 285.000 ₫ Giảm 75.000 VNĐ bep362
100 12/11/2014 7 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
101 05/11/2014 7 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
102 29/10/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ bepducthanh
103 28/10/2014 5 ngày 390.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ bepgasquangdung
104 23/10/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepducthanh
105 22/10/2014 23 ngày 370.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ sieuthibepgas
106 29/09/2014 10 ngày 345.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ gastantruongson
107 19/09/2014 14 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
108 05/09/2014 2 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
109 03/09/2014 2 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
110 01/09/2014 2 ngày 360.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bepducthanh
111 30/08/2014 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ gasthanhtam68
112 29/08/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bepducthanh
113 28/08/2014 2 ngày 380.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ gasthanhtam68
114 26/08/2014 15 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
115 11/08/2014 5 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
116 06/08/2014 11 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
117 26/07/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bepducthanh
118 25/07/2014 5 ngày 380.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ gasthanhtam68
119 20/07/2014 2 ngày 360.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ bepducthanh
120 18/07/2014 5 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
121 13/07/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
122 12/07/2014 6 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
123 06/07/2014 4 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
124 02/07/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
125 01/07/2014 2 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
126 29/06/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
127 28/06/2014 7 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
128 21/06/2014 5 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
129 16/06/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
130 15/06/2014 3 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
131 12/06/2014 7 ngày 380.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ gasthanhtam68
132 05/06/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
133 04/06/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
134 03/06/2014 2 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
135 01/06/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
136 31/05/2014 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
137 30/05/2014 9 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
138 21/05/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
139 20/05/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
140 19/05/2014 2 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
141 17/05/2014 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
142 16/05/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
143 15/05/2014 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
144 14/05/2014 2 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
145 12/05/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
146 11/05/2014 38 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ thegioibepgasvn
147 03/04/2014 3 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
148 31/03/2014 2 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
149 29/03/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
150 28/03/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
151 27/03/2014 2 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
152 25/03/2014 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
153 24/03/2014 4 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
154 20/03/2014 2 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
155 18/03/2014 13 ngày 380.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ gasthanhtam68
156 05/03/2014 12 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
157 21/02/2014 11 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
158 10/02/2014 3 ngày 370.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ thegioibepgasvn
159 07/02/2014 2 ngày 395.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ bepgasquangchuyen
160 05/02/2014 11 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
161 25/01/2014 17 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
162 08/01/2014 3 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
163 05/01/2014 9 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
164 27/12/2013 3 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
165 24/12/2013 13 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
166 11/12/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
167 10/12/2013 7 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
168 03/12/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
169 02/12/2013 7 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
170 25/11/2013 4 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
171 21/11/2013 12 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
172 09/11/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
173 08/11/2013 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
174 07/11/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
175 06/11/2013 10 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
176 27/10/2013 2 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bep362
177 25/10/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
178 24/10/2013 2 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
179 22/10/2013 10 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
180 12/10/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
181 11/10/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ bepducthanh
182 10/10/2013 1 ngày 405.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vinakit
183 09/10/2013 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
184 08/10/2013 14 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
185 24/09/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
186 23/09/2013 3 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
187 20/09/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ bepducthanh
188 19/09/2013 2 ngày 405.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vinakit
189 17/09/2013 7 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
190 10/09/2013 3 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
191 07/09/2013 14 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
192 24/08/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
193 23/08/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
194 22/08/2013 4 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
195 18/08/2013 10 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
196 08/08/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepducthanh
197 07/08/2013 4 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
198 03/08/2013 2 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
199 01/08/2013 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ gasthanhtam68
200 31/07/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
201 30/07/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
202 29/07/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bepducthanh
203 28/07/2013 2 ngày 420.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thegioibepgasvn
204 26/07/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepducthanh
205 25/07/2013 3 ngày 380.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ gasthanhtam68
206 22/07/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
207 21/07/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
208 20/07/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepducthanh
209 19/07/2013 2 ngày 380.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ gasthanhtam68
210 17/07/2013 5 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepducthanh
211 12/07/2013 10 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
212 02/07/2013 5 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
213 27/06/2013 3 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
214 24/06/2013 7 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
215 17/06/2013 7 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
216 10/06/2013 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
217 09/06/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepgasquangdung
218 08/06/2013 5 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
219 03/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
220 02/06/2013 4 ngày 410.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bep9999
221 29/05/2013 2 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
222 27/05/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ sieuthibepgas
223 26/05/2013 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
224 25/05/2013 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
225 24/05/2013 6 ngày 380.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ gasthanhtam68
226 18/05/2013 2 ngày 400.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
227 16/05/2013 7 ngày 410.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bep9999
228 09/05/2013 2 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
229 07/05/2013 6 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
230 01/05/2013 3 ngày 400.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
231 28/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ bep9999
232 27/04/2013 5 ngày 405.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vinakit
233 22/04/2013 15 ngày 410.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bep9999
234 07/04/2013 4 ngày 400.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
235 03/04/2013 6 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
236 28/03/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ bepgasquangdung
237 27/03/2013 14 ngày 440.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ gasthanhtam68
238 13/03/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
239 12/03/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepgasquangdung
240 11/03/2013 1 ngày 420.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
241 10/03/2013 2 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
242 08/03/2013 4 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
243 04/03/2013 2 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
244 02/03/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
245 01/03/2013 2 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
246 27/02/2013 2 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
247 25/02/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepgasquangdung
248 24/02/2013 25 ngày 420.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
249 30/01/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
250 29/01/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
251 28/01/2013 5 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
252 23/01/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
253 22/01/2013 2 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
254 20/01/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
255 19/01/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ bep9999
256 18/01/2013 1 ngày 440.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ gasthanhtam68
257 17/01/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ bep9999
258 16/01/2013 1 ngày 440.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
259 15/01/2013 1 ngày 440.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
260 14/01/2013 1 ngày 440.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ gasthanhtam68
261 13/01/2013 2 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
262 11/01/2013 19 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
263 23/12/2012 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ bepgasquangdung
264 22/12/2012 16 ngày 440.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ gasthanhtam68
265 06/12/2012 2 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
266 04/12/2012 4 ngày 410.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ bepgasquangdung
267 30/11/2012 24 ngày 490.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ vinakit
268 06/11/2012 8 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
269 29/10/2012 3 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
270 26/10/2012 3 ngày 410.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bepgasquangdung
271 23/10/2012 3 ngày 430.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuhuong_pru
272 20/10/2012 10 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
273 10/10/2012 7 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
274 03/10/2012 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bepgasquangdung
275 02/10/2012 13 ngày 430.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuhuong_pru
276 19/09/2012 8 ngày 410.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ sieuthibepgas
277 11/09/2012 1 ngày 415.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ bepgasquangchuyen
278 10/09/2012 8 ngày 350.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ bep9999
279 02/09/2012 14 ngày 410.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ bepgasquangdung
280 19/08/2012 1 ngày 395.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangchuyen
281 18/08/2012 4 ngày 395.000 ₫ Tăng 45.000 VNĐ bepgasquangchuyen
282 14/08/2012 3 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
283 11/08/2012 9 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
284 02/08/2012 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ thegioibepgasvn
285 01/08/2012 7 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
286 25/07/2012 15 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
287 10/07/2012 4 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
288 06/07/2012 8 ngày 320.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ sieuthibepgas
289 28/06/2012 380.000 ₫ thegioibepgasvn
Có tổng cộng 289 thay đổi giá của sản phẩm Bình gas PETROLIMEX 13 kg đã được hệ thống ghi lại.