• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Bình gas PETROLIMEX 13 kg

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Bình gas PETROLIMEX 13 kg chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 20/05/2015 7 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
2 13/05/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
3 12/05/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bep362
4 11/05/2015 6 ngày 320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
5 05/05/2015 12 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
6 23/04/2015 9 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
7 14/04/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bep362
8 13/04/2015 35 ngày 320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
9 09/03/2015 3 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
10 06/03/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bep362
11 05/03/2015 1 ngày 320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
12 04/03/2015 1 ngày 300.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bep362
13 03/03/2015 6 ngày 290.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bep362
14 25/02/2015 1 ngày 310.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ bep362
15 24/02/2015 3 ngày 285.000 ₫ Giảm 75.000 VNĐ bep362
16 21/02/2015 5 ngày 360.000 ₫ Tăng 75.000 VNĐ bepnhuy
17 16/02/2015 1 ngày 285.000 ₫ Giá không đổi bep362
18 15/02/2015 16 ngày 285.000 ₫ Giá không đổi bep362
19 30/01/2015 1 ngày 285.000 ₫ Giảm 75.000 VNĐ bep362
20 29/01/2015 20 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepnhuy
21 09/01/2015 3 ngày 360.000 ₫ Tăng 75.000 VNĐ bepnhuy
22 06/01/2015 55 ngày 285.000 ₫ Giảm 75.000 VNĐ bep362
23 12/11/2014 7 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
24 05/11/2014 7 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
25 29/10/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ bepducthanh
26 28/10/2014 5 ngày 390.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ bepgasquangdung
27 23/10/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepducthanh
28 22/10/2014 23 ngày 370.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ sieuthibepgas
29 29/09/2014 10 ngày 345.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ gastantruongson
30 19/09/2014 14 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
31 05/09/2014 2 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
32 03/09/2014 2 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
33 01/09/2014 2 ngày 360.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bepducthanh
34 30/08/2014 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ gasthanhtam68
35 29/08/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bepducthanh
36 28/08/2014 2 ngày 380.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ gasthanhtam68
37 26/08/2014 15 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
38 11/08/2014 5 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
39 06/08/2014 11 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
40 26/07/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bepducthanh
41 25/07/2014 5 ngày 380.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ gasthanhtam68
42 20/07/2014 2 ngày 360.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ bepducthanh
43 18/07/2014 5 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
44 13/07/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
45 12/07/2014 6 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
46 06/07/2014 4 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
47 02/07/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
48 01/07/2014 2 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
49 29/06/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
50 28/06/2014 7 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
51 21/06/2014 5 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
52 16/06/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
53 15/06/2014 3 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
54 12/06/2014 7 ngày 380.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ gasthanhtam68
55 05/06/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
56 04/06/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
57 03/06/2014 2 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
58 01/06/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
59 31/05/2014 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
60 30/05/2014 9 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
61 21/05/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
62 20/05/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
63 19/05/2014 2 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
64 17/05/2014 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
65 16/05/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
66 15/05/2014 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
67 14/05/2014 2 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
68 12/05/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
69 11/05/2014 38 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ thegioibepgasvn
70 03/04/2014 3 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
71 31/03/2014 2 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
72 29/03/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
73 28/03/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
74 27/03/2014 2 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
75 25/03/2014 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
76 24/03/2014 4 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
77 20/03/2014 2 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
78 18/03/2014 13 ngày 380.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ gasthanhtam68
79 05/03/2014 12 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
80 21/02/2014 11 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
81 10/02/2014 3 ngày 370.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ thegioibepgasvn
82 07/02/2014 2 ngày 395.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ bepgasquangchuyen
83 05/02/2014 11 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
84 25/01/2014 17 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
85 08/01/2014 3 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
86 05/01/2014 9 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
87 27/12/2013 3 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
88 24/12/2013 13 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
89 11/12/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
90 10/12/2013 7 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
91 03/12/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
92 02/12/2013 7 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
93 25/11/2013 4 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
94 21/11/2013 12 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
95 09/11/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
96 08/11/2013 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
97 07/11/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
98 06/11/2013 10 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
99 27/10/2013 2 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bep362
100 25/10/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
101 24/10/2013 2 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
102 22/10/2013 10 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
103 12/10/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
104 11/10/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ bepducthanh
105 10/10/2013 1 ngày 405.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vinakit
106 09/10/2013 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
107 08/10/2013 14 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
108 24/09/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
109 23/09/2013 3 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
110 20/09/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ bepducthanh
111 19/09/2013 2 ngày 405.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vinakit
112 17/09/2013 7 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
113 10/09/2013 3 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
114 07/09/2013 14 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
115 24/08/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
116 23/08/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
117 22/08/2013 4 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
118 18/08/2013 10 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
119 08/08/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepducthanh
120 07/08/2013 4 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
121 03/08/2013 2 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
122 01/08/2013 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ gasthanhtam68
123 31/07/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
124 30/07/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
125 29/07/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bepducthanh
126 28/07/2013 2 ngày 420.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thegioibepgasvn
127 26/07/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepducthanh
128 25/07/2013 3 ngày 380.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ gasthanhtam68
129 22/07/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
130 21/07/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
131 20/07/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepducthanh
132 19/07/2013 2 ngày 380.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ gasthanhtam68
133 17/07/2013 5 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepducthanh
134 12/07/2013 10 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
135 02/07/2013 5 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
136 27/06/2013 3 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
137 24/06/2013 7 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
138 17/06/2013 7 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
139 10/06/2013 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
140 09/06/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepgasquangdung
141 08/06/2013 5 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
142 03/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
143 02/06/2013 4 ngày 410.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bep9999
144 29/05/2013 2 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
145 27/05/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ sieuthibepgas
146 26/05/2013 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
147 25/05/2013 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
148 24/05/2013 6 ngày 380.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ gasthanhtam68
149 18/05/2013 2 ngày 400.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
150 16/05/2013 7 ngày 410.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bep9999
151 09/05/2013 2 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
152 07/05/2013 6 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
153 01/05/2013 3 ngày 400.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
154 28/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ bep9999
155 27/04/2013 5 ngày 405.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vinakit
156 22/04/2013 15 ngày 410.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bep9999
157 07/04/2013 4 ngày 400.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
158 03/04/2013 6 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
159 28/03/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ bepgasquangdung
160 27/03/2013 14 ngày 440.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ gasthanhtam68
161 13/03/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
162 12/03/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepgasquangdung
163 11/03/2013 1 ngày 420.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
164 10/03/2013 2 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
165 08/03/2013 4 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
166 04/03/2013 2 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
167 02/03/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
168 01/03/2013 2 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
169 27/02/2013 2 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
170 25/02/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepgasquangdung
171 24/02/2013 25 ngày 420.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
172 30/01/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
173 29/01/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
174 28/01/2013 5 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
175 23/01/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
176 22/01/2013 2 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
177 20/01/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
178 19/01/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ bep9999
179 18/01/2013 1 ngày 440.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ gasthanhtam68
180 17/01/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ bep9999
181 16/01/2013 1 ngày 440.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
182 15/01/2013 1 ngày 440.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
183 14/01/2013 1 ngày 440.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ gasthanhtam68
184 13/01/2013 2 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
185 11/01/2013 19 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
186 23/12/2012 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ bepgasquangdung
187 22/12/2012 16 ngày 440.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ gasthanhtam68
188 06/12/2012 2 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
189 04/12/2012 4 ngày 410.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ bepgasquangdung
190 30/11/2012 24 ngày 490.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ vinakit
191 06/11/2012 8 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
192 29/10/2012 3 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
193 26/10/2012 3 ngày 410.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bepgasquangdung
194 23/10/2012 3 ngày 430.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuhuong_pru
195 20/10/2012 10 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
196 10/10/2012 7 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
197 03/10/2012 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bepgasquangdung
198 02/10/2012 13 ngày 430.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuhuong_pru
199 19/09/2012 8 ngày 410.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ sieuthibepgas
200 11/09/2012 1 ngày 415.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ bepgasquangchuyen
201 10/09/2012 8 ngày 350.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ bep9999
202 02/09/2012 14 ngày 410.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ bepgasquangdung
203 19/08/2012 1 ngày 395.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangchuyen
204 18/08/2012 4 ngày 395.000 ₫ Tăng 45.000 VNĐ bepgasquangchuyen
205 14/08/2012 3 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
206 11/08/2012 9 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
207 02/08/2012 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ thegioibepgasvn
208 01/08/2012 7 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
209 25/07/2012 15 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
210 10/07/2012 4 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
211 06/07/2012 8 ngày 320.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ sieuthibepgas
212 28/06/2012 380.000 ₫ thegioibepgasvn
Có tổng cộng 212 thay đổi giá của sản phẩm Bình gas PETROLIMEX 13 kg đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Đồ dùng trong bếp > Linh kiện bếp ga (linh kien bep ga, Linh kiện bếp ga, phu kien bep, van bep ga)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Bình gas PETROLIMEX 13 kg trong mục Linh kiện bếp ga
Từ khóa nổi bật trong tuần: thanh da, hoa dat ban, panasonic, s1, lg