• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Bình gas PETROLIMEX 13 kg

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Bình gas PETROLIMEX 13 kg chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 30/01/2015 1 ngày 285.000 ₫ Giảm 75.000 VNĐ bep362
2 29/01/2015 20 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepnhuy
3 09/01/2015 3 ngày 360.000 ₫ Tăng 75.000 VNĐ bepnhuy
4 06/01/2015 55 ngày 285.000 ₫ Giảm 75.000 VNĐ bep362
5 12/11/2014 7 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
6 05/11/2014 7 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
7 29/10/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ bepducthanh
8 28/10/2014 5 ngày 390.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ bepgasquangdung
9 23/10/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepducthanh
10 22/10/2014 23 ngày 370.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ sieuthibepgas
11 29/09/2014 10 ngày 345.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ gastantruongson
12 19/09/2014 14 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
13 05/09/2014 2 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
14 03/09/2014 2 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
15 01/09/2014 2 ngày 360.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bepducthanh
16 30/08/2014 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ gasthanhtam68
17 29/08/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bepducthanh
18 28/08/2014 2 ngày 380.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ gasthanhtam68
19 26/08/2014 15 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
20 11/08/2014 5 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
21 06/08/2014 11 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
22 26/07/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bepducthanh
23 25/07/2014 5 ngày 380.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ gasthanhtam68
24 20/07/2014 2 ngày 360.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ bepducthanh
25 18/07/2014 5 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
26 13/07/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
27 12/07/2014 6 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
28 06/07/2014 4 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
29 02/07/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
30 01/07/2014 2 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
31 29/06/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
32 28/06/2014 7 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
33 21/06/2014 5 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
34 16/06/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
35 15/06/2014 3 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
36 12/06/2014 7 ngày 380.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ gasthanhtam68
37 05/06/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
38 04/06/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
39 03/06/2014 2 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
40 01/06/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
41 31/05/2014 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
42 30/05/2014 9 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
43 21/05/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
44 20/05/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
45 19/05/2014 2 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
46 17/05/2014 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
47 16/05/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
48 15/05/2014 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
49 14/05/2014 2 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
50 12/05/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
51 11/05/2014 38 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ thegioibepgasvn
52 03/04/2014 3 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
53 31/03/2014 2 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
54 29/03/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
55 28/03/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
56 27/03/2014 2 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
57 25/03/2014 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
58 24/03/2014 4 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
59 20/03/2014 2 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
60 18/03/2014 13 ngày 380.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ gasthanhtam68
61 05/03/2014 12 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
62 21/02/2014 11 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
63 10/02/2014 3 ngày 370.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ thegioibepgasvn
64 07/02/2014 2 ngày 395.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ bepgasquangchuyen
65 05/02/2014 11 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
66 25/01/2014 17 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
67 08/01/2014 3 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
68 05/01/2014 9 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
69 27/12/2013 3 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
70 24/12/2013 13 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
71 11/12/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
72 10/12/2013 7 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
73 03/12/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
74 02/12/2013 7 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
75 25/11/2013 4 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
76 21/11/2013 12 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
77 09/11/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
78 08/11/2013 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
79 07/11/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
80 06/11/2013 10 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
81 27/10/2013 2 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bep362
82 25/10/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
83 24/10/2013 2 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
84 22/10/2013 10 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
85 12/10/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
86 11/10/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ bepducthanh
87 10/10/2013 1 ngày 405.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vinakit
88 09/10/2013 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
89 08/10/2013 14 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
90 24/09/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
91 23/09/2013 3 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
92 20/09/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ bepducthanh
93 19/09/2013 2 ngày 405.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vinakit
94 17/09/2013 7 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
95 10/09/2013 3 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
96 07/09/2013 14 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
97 24/08/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
98 23/08/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
99 22/08/2013 4 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
100 18/08/2013 10 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
101 08/08/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepducthanh
102 07/08/2013 4 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
103 03/08/2013 2 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
104 01/08/2013 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ gasthanhtam68
105 31/07/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
106 30/07/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
107 29/07/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bepducthanh
108 28/07/2013 2 ngày 420.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thegioibepgasvn
109 26/07/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepducthanh
110 25/07/2013 3 ngày 380.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ gasthanhtam68
111 22/07/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
112 21/07/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
113 20/07/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepducthanh
114 19/07/2013 2 ngày 380.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ gasthanhtam68
115 17/07/2013 5 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepducthanh
116 12/07/2013 10 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
117 02/07/2013 5 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
118 27/06/2013 3 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
119 24/06/2013 7 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
120 17/06/2013 7 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
121 10/06/2013 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
122 09/06/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepgasquangdung
123 08/06/2013 5 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
124 03/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
125 02/06/2013 4 ngày 410.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bep9999
126 29/05/2013 2 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
127 27/05/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ sieuthibepgas
128 26/05/2013 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
129 25/05/2013 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
130 24/05/2013 6 ngày 380.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ gasthanhtam68
131 18/05/2013 2 ngày 400.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
132 16/05/2013 7 ngày 410.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bep9999
133 09/05/2013 2 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
134 07/05/2013 6 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
135 01/05/2013 3 ngày 400.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
136 28/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ bep9999
137 27/04/2013 5 ngày 405.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vinakit
138 22/04/2013 15 ngày 410.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bep9999
139 07/04/2013 4 ngày 400.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
140 03/04/2013 6 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
141 28/03/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ bepgasquangdung
142 27/03/2013 14 ngày 440.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ gasthanhtam68
143 13/03/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
144 12/03/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepgasquangdung
145 11/03/2013 1 ngày 420.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
146 10/03/2013 2 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
147 08/03/2013 4 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
148 04/03/2013 2 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
149 02/03/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
150 01/03/2013 2 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
151 27/02/2013 2 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
152 25/02/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepgasquangdung
153 24/02/2013 25 ngày 420.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
154 30/01/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
155 29/01/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
156 28/01/2013 5 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
157 23/01/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
158 22/01/2013 2 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
159 20/01/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
160 19/01/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ bep9999
161 18/01/2013 1 ngày 440.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ gasthanhtam68
162 17/01/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ bep9999
163 16/01/2013 1 ngày 440.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
164 15/01/2013 1 ngày 440.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
165 14/01/2013 1 ngày 440.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ gasthanhtam68
166 13/01/2013 2 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
167 11/01/2013 19 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
168 23/12/2012 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ bepgasquangdung
169 22/12/2012 16 ngày 440.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ gasthanhtam68
170 06/12/2012 2 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
171 04/12/2012 4 ngày 410.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ bepgasquangdung
172 30/11/2012 24 ngày 490.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ vinakit
173 06/11/2012 8 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
174 29/10/2012 3 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
175 26/10/2012 3 ngày 410.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bepgasquangdung
176 23/10/2012 3 ngày 430.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuhuong_pru
177 20/10/2012 10 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
178 10/10/2012 7 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
179 03/10/2012 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bepgasquangdung
180 02/10/2012 13 ngày 430.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuhuong_pru
181 19/09/2012 8 ngày 410.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ sieuthibepgas
182 11/09/2012 1 ngày 415.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ bepgasquangchuyen
183 10/09/2012 8 ngày 350.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ bep9999
184 02/09/2012 14 ngày 410.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ bepgasquangdung
185 19/08/2012 1 ngày 395.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangchuyen
186 18/08/2012 4 ngày 395.000 ₫ Tăng 45.000 VNĐ bepgasquangchuyen
187 14/08/2012 3 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
188 11/08/2012 9 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
189 02/08/2012 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ thegioibepgasvn
190 01/08/2012 7 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
191 25/07/2012 15 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
192 10/07/2012 4 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
193 06/07/2012 8 ngày 320.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ sieuthibepgas
194 28/06/2012 380.000 ₫ thegioibepgasvn
Có tổng cộng 194 thay đổi giá của sản phẩm Bình gas PETROLIMEX 13 kg đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Đồ dùng trong bếp > Linh kiện bếp ga (linh kien bep ga, Linh kiện bếp ga, phu kien bep, van bep ga)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Bình gas PETROLIMEX 13 kg trong mục Linh kiện bếp ga