• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Bình gas PETROLIMEX 13 kg

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Bình gas PETROLIMEX 13 kg chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 05/07/2015 4 ngày 320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ giareshop
2 01/07/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
3 30/06/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
4 29/06/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
5 28/06/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
6 27/06/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
7 26/06/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
8 25/06/2015 1 ngày 300.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bep362
9 24/06/2015 1 ngày 290.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ bepnhuy
10 23/06/2015 1 ngày 320.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ giareshop
11 22/06/2015 2 ngày 290.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepnhuy
12 20/06/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
13 19/06/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
14 18/06/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bep362
15 17/06/2015 3 ngày 320.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ giareshop
16 14/06/2015 1 ngày 290.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepnhuy
17 13/06/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
18 12/06/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
19 11/06/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
20 10/06/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
21 09/06/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
22 08/06/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
23 07/06/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
24 06/06/2015 2 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
25 04/06/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
26 03/06/2015 6 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
27 28/05/2015 8 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
28 20/05/2015 7 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
29 13/05/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
30 12/05/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bep362
31 11/05/2015 6 ngày 320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
32 05/05/2015 12 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
33 23/04/2015 9 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
34 14/04/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bep362
35 13/04/2015 35 ngày 320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
36 09/03/2015 3 ngày 300.000 ₫ Giá không đổi bep362
37 06/03/2015 1 ngày 300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bep362
38 05/03/2015 1 ngày 320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
39 04/03/2015 1 ngày 300.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bep362
40 03/03/2015 6 ngày 290.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bep362
41 25/02/2015 1 ngày 310.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ bep362
42 24/02/2015 3 ngày 285.000 ₫ Giảm 75.000 VNĐ bep362
43 21/02/2015 5 ngày 360.000 ₫ Tăng 75.000 VNĐ bepnhuy
44 16/02/2015 1 ngày 285.000 ₫ Giá không đổi bep362
45 15/02/2015 16 ngày 285.000 ₫ Giá không đổi bep362
46 30/01/2015 1 ngày 285.000 ₫ Giảm 75.000 VNĐ bep362
47 29/01/2015 20 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepnhuy
48 09/01/2015 3 ngày 360.000 ₫ Tăng 75.000 VNĐ bepnhuy
49 06/01/2015 55 ngày 285.000 ₫ Giảm 75.000 VNĐ bep362
50 12/11/2014 7 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
51 05/11/2014 7 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
52 29/10/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ bepducthanh
53 28/10/2014 5 ngày 390.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ bepgasquangdung
54 23/10/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepducthanh
55 22/10/2014 23 ngày 370.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ sieuthibepgas
56 29/09/2014 10 ngày 345.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ gastantruongson
57 19/09/2014 14 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
58 05/09/2014 2 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
59 03/09/2014 2 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
60 01/09/2014 2 ngày 360.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bepducthanh
61 30/08/2014 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ gasthanhtam68
62 29/08/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bepducthanh
63 28/08/2014 2 ngày 380.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ gasthanhtam68
64 26/08/2014 15 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
65 11/08/2014 5 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
66 06/08/2014 11 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
67 26/07/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bepducthanh
68 25/07/2014 5 ngày 380.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ gasthanhtam68
69 20/07/2014 2 ngày 360.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ bepducthanh
70 18/07/2014 5 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
71 13/07/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
72 12/07/2014 6 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
73 06/07/2014 4 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
74 02/07/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
75 01/07/2014 2 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
76 29/06/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
77 28/06/2014 7 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
78 21/06/2014 5 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
79 16/06/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
80 15/06/2014 3 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
81 12/06/2014 7 ngày 380.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ gasthanhtam68
82 05/06/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
83 04/06/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
84 03/06/2014 2 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
85 01/06/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
86 31/05/2014 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
87 30/05/2014 9 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
88 21/05/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
89 20/05/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
90 19/05/2014 2 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
91 17/05/2014 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
92 16/05/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
93 15/05/2014 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
94 14/05/2014 2 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
95 12/05/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
96 11/05/2014 38 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ thegioibepgasvn
97 03/04/2014 3 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
98 31/03/2014 2 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
99 29/03/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
100 28/03/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
101 27/03/2014 2 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
102 25/03/2014 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
103 24/03/2014 4 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
104 20/03/2014 2 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
105 18/03/2014 13 ngày 380.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ gasthanhtam68
106 05/03/2014 12 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
107 21/02/2014 11 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
108 10/02/2014 3 ngày 370.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ thegioibepgasvn
109 07/02/2014 2 ngày 395.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ bepgasquangchuyen
110 05/02/2014 11 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
111 25/01/2014 17 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
112 08/01/2014 3 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
113 05/01/2014 9 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
114 27/12/2013 3 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
115 24/12/2013 13 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
116 11/12/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
117 10/12/2013 7 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
118 03/12/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
119 02/12/2013 7 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
120 25/11/2013 4 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
121 21/11/2013 12 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
122 09/11/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
123 08/11/2013 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
124 07/11/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
125 06/11/2013 10 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
126 27/10/2013 2 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bep362
127 25/10/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
128 24/10/2013 2 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
129 22/10/2013 10 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
130 12/10/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
131 11/10/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ bepducthanh
132 10/10/2013 1 ngày 405.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vinakit
133 09/10/2013 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
134 08/10/2013 14 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
135 24/09/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
136 23/09/2013 3 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
137 20/09/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ bepducthanh
138 19/09/2013 2 ngày 405.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vinakit
139 17/09/2013 7 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepducthanh
140 10/09/2013 3 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
141 07/09/2013 14 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
142 24/08/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
143 23/08/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
144 22/08/2013 4 ngày 390.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
145 18/08/2013 10 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
146 08/08/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepducthanh
147 07/08/2013 4 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
148 03/08/2013 2 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
149 01/08/2013 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ gasthanhtam68
150 31/07/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
151 30/07/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
152 29/07/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bepducthanh
153 28/07/2013 2 ngày 420.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thegioibepgasvn
154 26/07/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepducthanh
155 25/07/2013 3 ngày 380.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ gasthanhtam68
156 22/07/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
157 21/07/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi bepducthanh
158 20/07/2013 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepducthanh
159 19/07/2013 2 ngày 380.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ gasthanhtam68
160 17/07/2013 5 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepducthanh
161 12/07/2013 10 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
162 02/07/2013 5 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
163 27/06/2013 3 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
164 24/06/2013 7 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
165 17/06/2013 7 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
166 10/06/2013 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
167 09/06/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepgasquangdung
168 08/06/2013 5 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
169 03/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
170 02/06/2013 4 ngày 410.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bep9999
171 29/05/2013 2 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
172 27/05/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ sieuthibepgas
173 26/05/2013 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
174 25/05/2013 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
175 24/05/2013 6 ngày 380.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ gasthanhtam68
176 18/05/2013 2 ngày 400.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
177 16/05/2013 7 ngày 410.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bep9999
178 09/05/2013 2 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
179 07/05/2013 6 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
180 01/05/2013 3 ngày 400.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
181 28/04/2013 1 ngày 410.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ bep9999
182 27/04/2013 5 ngày 405.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ vinakit
183 22/04/2013 15 ngày 410.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bep9999
184 07/04/2013 4 ngày 400.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
185 03/04/2013 6 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
186 28/03/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ bepgasquangdung
187 27/03/2013 14 ngày 440.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ gasthanhtam68
188 13/03/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
189 12/03/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepgasquangdung
190 11/03/2013 1 ngày 420.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
191 10/03/2013 2 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
192 08/03/2013 4 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
193 04/03/2013 2 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
194 02/03/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
195 01/03/2013 2 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
196 27/02/2013 2 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
197 25/02/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepgasquangdung
198 24/02/2013 25 ngày 420.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
199 30/01/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
200 29/01/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
201 28/01/2013 5 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
202 23/01/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
203 22/01/2013 2 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
204 20/01/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
205 19/01/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ bep9999
206 18/01/2013 1 ngày 440.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ gasthanhtam68
207 17/01/2013 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ bep9999
208 16/01/2013 1 ngày 440.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
209 15/01/2013 1 ngày 440.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
210 14/01/2013 1 ngày 440.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ gasthanhtam68
211 13/01/2013 2 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
212 11/01/2013 19 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
213 23/12/2012 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ bepgasquangdung
214 22/12/2012 16 ngày 440.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ gasthanhtam68
215 06/12/2012 2 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
216 04/12/2012 4 ngày 410.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ bepgasquangdung
217 30/11/2012 24 ngày 490.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ vinakit
218 06/11/2012 8 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
219 29/10/2012 3 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
220 26/10/2012 3 ngày 410.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bepgasquangdung
221 23/10/2012 3 ngày 430.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuhuong_pru
222 20/10/2012 10 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi bep9999
223 10/10/2012 7 ngày 410.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
224 03/10/2012 1 ngày 410.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bepgasquangdung
225 02/10/2012 13 ngày 430.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuhuong_pru
226 19/09/2012 8 ngày 410.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ sieuthibepgas
227 11/09/2012 1 ngày 415.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ bepgasquangchuyen
228 10/09/2012 8 ngày 350.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ bep9999
229 02/09/2012 14 ngày 410.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ bepgasquangdung
230 19/08/2012 1 ngày 395.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangchuyen
231 18/08/2012 4 ngày 395.000 ₫ Tăng 45.000 VNĐ bepgasquangchuyen
232 14/08/2012 3 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
233 11/08/2012 9 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
234 02/08/2012 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ thegioibepgasvn
235 01/08/2012 7 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
236 25/07/2012 15 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
237 10/07/2012 4 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
238 06/07/2012 8 ngày 320.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ sieuthibepgas
239 28/06/2012 380.000 ₫ thegioibepgasvn
Có tổng cộng 239 thay đổi giá của sản phẩm Bình gas PETROLIMEX 13 kg đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Đồ dùng trong bếp > Linh kiện bếp ga (linh kien bep ga, Linh kiện bếp ga, phu kien bep, van bep ga)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Bình gas PETROLIMEX 13 kg trong mục Linh kiện bếp ga
Từ khóa nổi bật trong tuần: bình gas, bếp gas âm, đồng hồ gas, kiềng bếp gas, mâm đồng, phu kien bep ga, binh ga 12 kg, gas elf, bếp gas taka, mâm lửa 20, han gas, van ga namilux, bình ga, họng bếp gas, van gas, dây dẫn gas, binh ga 12kg, van giảm áp gas, ga dong, van namilux