Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony KDL-55HX750

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony KDL-55HX750 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 02/03/2017 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
2 01/03/2017 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
3 28/02/2017 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
4 27/02/2017 35 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
5 23/01/2017 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
6 20/01/2017 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
7 10/01/2017 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
8 08/01/2017 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
9 07/01/2017 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
10 05/01/2017 2 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
11 03/01/2017 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
12 01/01/2017 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
13 31/12/2016 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
14 29/12/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
15 28/12/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
16 27/12/2016 3 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
17 24/12/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
18 23/12/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
19 22/12/2016 4 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
20 18/12/2016 2 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
21 16/12/2016 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
22 15/12/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
23 14/12/2016 4 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
24 10/12/2016 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
25 09/12/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
26 08/12/2016 8 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
27 30/11/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
28 29/11/2016 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
29 28/11/2016 4 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
30 24/11/2016 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
31 19/11/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
32 18/11/2016 5 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
33 13/11/2016 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
34 10/11/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
35 09/11/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
36 08/11/2016 3 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
37 05/11/2016 8 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
38 28/10/2016 3 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
39 25/10/2016 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
40 22/10/2016 4 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
41 18/10/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
42 17/10/2016 5 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
43 12/10/2016 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
44 10/10/2016 2 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
45 08/10/2016 3 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
46 05/10/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
47 04/10/2016 2 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
48 02/10/2016 4 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
49 28/09/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
50 27/09/2016 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
51 26/09/2016 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
52 24/09/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
53 23/09/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
54 22/09/2016 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
55 21/09/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
56 20/09/2016 3 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
57 17/09/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
58 16/09/2016 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
59 15/09/2016 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
60 13/09/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
61 12/09/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
62 11/09/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
63 10/09/2016 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
64 09/09/2016 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
65 07/09/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
66 06/09/2016 6 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
67 31/08/2016 2 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
68 29/08/2016 11 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
69 18/08/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
70 17/08/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
71 16/08/2016 26 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
72 21/07/2016 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
73 16/07/2016 15 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
74 01/07/2016 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
75 28/06/2016 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
76 18/06/2016 12 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
77 06/06/2016 11 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
78 26/05/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
79 25/05/2016 6 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
80 19/05/2016 10 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
81 09/05/2016 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
82 06/05/2016 8 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
83 28/04/2016 15 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
84 13/04/2016 13 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
85 31/03/2016 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
86 26/03/2016 4 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
87 22/03/2016 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
88 19/03/2016 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
89 17/03/2016 15 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
90 02/03/2016 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
91 26/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
92 25/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
93 24/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
94 23/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
95 22/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
96 21/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
97 20/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
98 19/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
99 18/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
100 17/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
101 16/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
102 15/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
103 14/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
104 13/02/2016 10 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
105 03/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
106 02/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
107 01/02/2016 2 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
108 30/01/2016 2 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
109 28/01/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
110 27/01/2016 6 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
111 21/01/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
112 20/01/2016 5 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
113 15/01/2016 3 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
114 12/01/2016 4 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
115 08/01/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
116 07/01/2016 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
117 05/01/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
118 04/01/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
119 03/01/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
120 02/01/2016 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
121 31/12/2015 6 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
122 25/12/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
123 24/12/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
124 21/12/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
125 20/12/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
126 19/12/2015 8 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
127 11/12/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
128 10/12/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
129 09/12/2015 5 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmaytienthinh
130 04/12/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
131 03/12/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
132 02/12/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
133 01/12/2015 17 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
134 14/11/2015 10 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
135 04/11/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
136 02/11/2015 6 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
137 27/10/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
138 26/10/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
139 25/10/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
140 24/10/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
141 23/10/2015 7 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
142 16/10/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
143 15/10/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
144 14/10/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
145 12/10/2015 3 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
146 09/10/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
147 08/10/2015 4 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
148 04/10/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
149 03/10/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
150 02/10/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
151 01/10/2015 3 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
152 28/09/2015 3 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmaytienthinh
153 25/09/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
154 24/09/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
155 21/09/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
156 20/09/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
157 19/09/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
158 18/09/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
159 16/09/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
160 15/09/2015 11 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
161 04/09/2015 8 ngày 29.890.000 ₫ Tăng 5.390.000 VNĐ tugia
162 27/08/2015 6 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
163 21/08/2015 43 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
164 09/07/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
165 08/07/2015 9 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
166 29/06/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
167 28/06/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
168 27/06/2015 41 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
169 17/05/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
170 16/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
171 15/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
172 14/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
173 13/05/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
174 12/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
175 11/05/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
176 08/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
177 07/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
178 06/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
179 05/05/2015 8 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
180 27/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
181 26/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
182 25/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
183 24/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
184 23/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
185 22/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
186 21/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
187 20/04/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
188 18/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
189 17/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
190 16/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
191 15/04/2015 9 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
192 06/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
193 05/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
194 04/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
195 03/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
196 02/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
197 01/04/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
198 30/03/2015 4 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
199 26/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
200 25/03/2015 6 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
201 19/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
202 18/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
203 17/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
204 16/03/2015 4 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
205 12/03/2015 11 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
206 01/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
207 28/02/2015 7 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
208 21/02/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
209 18/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
210 17/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
211 16/02/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
212 13/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
213 12/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
214 11/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
215 10/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
216 09/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
217 08/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
218 07/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
219 06/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
220 05/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
221 04/02/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
222 02/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
223 01/02/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
224 30/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
225 29/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
226 28/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmaytienthinh
227 27/01/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
228 26/01/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
229 23/01/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
230 21/01/2015 4 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
231 17/01/2015 8 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
232 09/01/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
233 08/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
234 07/01/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
235 06/01/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
236 05/01/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ dienmayhoanghai
237 03/01/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
238 02/01/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
239 31/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
240 30/12/2014 3 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
241 27/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
242 26/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
243 25/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
244 24/12/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Tăng 5.390.000 VNĐ tugia
245 23/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
246 22/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
247 21/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
248 20/12/2014 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
249 18/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 13.900.000 VNĐ dienmayhoanghai
250 17/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 22.350.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
251 16/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
252 15/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
253 14/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 13.900.000 VNĐ dienmayhoanghai
254 13/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 13.651.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
255 12/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
256 11/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 13.900.000 VNĐ dienmayhoanghai
257 10/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 13.651.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
258 09/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giảm 13.651.000 VNĐ dienmayhonganh
259 08/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 13.900.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
260 07/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
261 06/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
262 05/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
263 04/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
264 03/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
265 02/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
266 01/12/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
267 29/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
268 28/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
269 27/11/2014 2 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
270 25/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
271 24/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
272 23/11/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
273 22/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
274 21/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
275 20/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
276 19/11/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
277 17/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
278 16/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
279 15/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
280 14/11/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
281 12/11/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
282 11/11/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
283 09/11/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.700.000 VNĐ dienmayhoangvu
284 07/11/2014 1 ngày 33.200.000 ₫ Tăng 8.700.000 VNĐ dienlanhngohoang
285 06/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
286 05/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
287 04/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
288 03/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
289 02/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
290 01/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
291 31/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
292 30/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
293 29/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
294 28/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
295 27/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 5.390.000 VNĐ dienmayhoangvu
296 26/10/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
297 25/10/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
298 24/10/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ dienmayhoanghai
299 23/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
300 22/10/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
301 20/10/2014 3 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
302 17/10/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
303 16/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
304 15/10/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ dienmayhoanghai
305 14/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 11.300.000 VNĐ dienmayhoangvu
306 13/10/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
307 12/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
308 11/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
309 10/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
310 09/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
311 08/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
312 07/10/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
313 06/10/2014 3 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
314 03/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
315 02/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
316 01/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
317 30/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
318 29/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
319 28/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
320 27/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
321 26/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giảm 2.601.000 VNĐ dienmayhonganh
322 25/09/2014 2 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
323 23/09/2014 7 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
324 16/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giảm 2.601.000 VNĐ vodichgia
325 15/09/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Giá không đổi ehanam
326 14/09/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
327 13/09/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
328 11/09/2014 5 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ vodichgia
329 06/09/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
330 05/09/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ vftrader
331 04/09/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 11.300.000 VNĐ dienmayhoangvu
332 03/09/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 11.300.000 VNĐ ehanam
333 02/09/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
334 01/09/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
335 30/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
336 29/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmayanhngan
337 28/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
338 27/08/2014 8 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
339 19/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmayanhngan
340 18/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
341 17/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
342 16/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
343 15/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
344 14/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
345 13/08/2014 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
346 11/08/2014 2 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ thienminhphu
347 09/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
348 08/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
349 07/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
350 06/08/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
351 05/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
352 04/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
353 03/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
354 02/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
355 01/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
356 31/07/2014 10 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ vodichgia
357 21/07/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
358 20/07/2014 6 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ vodichgia
359 14/07/2014 3 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
360 11/07/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
361 10/07/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
362 09/07/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
363 08/07/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
364 07/07/2014 3 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
365 04/07/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
366 03/07/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
367 01/07/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
368 30/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
369 29/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ dienmayhonganh
370 28/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
371 27/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
372 26/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
373 25/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
374 24/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
375 23/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
376 22/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
377 21/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
378 20/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
379 19/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
380 18/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
381 17/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
382 16/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
383 15/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
384 14/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
385 13/06/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
386 11/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
387 10/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
388 09/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
389 08/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
390 07/06/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
391 05/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
392 04/06/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ vftrader
393 03/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
394 02/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
395 01/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
396 31/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
397 30/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
398 29/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
399 28/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
400 27/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
401 26/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ dienmayhonganh
402 25/05/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
403 24/05/2014 1 ngày 34.900.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
404 23/05/2014 1 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ sanphamchinhhang
405 22/05/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
406 21/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
407 20/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
408 19/05/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
409 18/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
410 17/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
411 16/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
412 15/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
413 14/05/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ vodichgia
414 12/05/2014 9 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ vftrader
415 03/05/2014 3 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
416 30/04/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
417 29/04/2014 9 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.299.000 VNĐ vodichgia
418 20/04/2014 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
419 19/04/2014 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
420 18/04/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
421 17/04/2014 17 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
422 31/03/2014 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
423 28/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
424 27/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ thienminhphu
425 26/03/2014 5 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dientutoananh
426 21/03/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
427 20/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
428 19/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
429 18/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
430 17/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
431 16/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
432 15/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
433 14/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
434 13/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
435 12/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
436 11/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
437 10/03/2014 1 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
438 09/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
439 08/03/2014 1 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
440 07/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
441 06/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
442 05/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
443 04/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
444 03/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
445 02/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
446 01/03/2014 2 ngày 29.870.000 ₫ Giá không đổi dientutoananh
447 27/02/2014 22 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
448 05/02/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
449 04/02/2014 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
450 25/01/2014 11 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
451 14/01/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ thienminhphu
452 13/01/2014 10 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ vftrader
453 03/01/2014 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
454 24/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
455 23/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
456 22/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
457 21/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
458 20/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
459 19/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
460 18/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
461 17/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
462 16/12/2013 13 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
463 03/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
464 02/12/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
465 26/11/2013 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
466 21/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
467 20/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
468 19/11/2013 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
469 16/11/2013 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
470 11/11/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
471 09/11/2013 4 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
472 05/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
473 04/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
474 03/11/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
475 01/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
476 31/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
477 30/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
478 29/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
479 28/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
480 27/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
481 26/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
482 25/10/2013 7 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
483 18/10/2013 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
484 08/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
485 07/10/2013 1 ngày 31.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dientutoananh
486 06/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
487 05/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
488 04/10/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
489 28/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
490 27/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
491 26/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
492 25/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
493 24/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
494 23/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
495 22/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
496 21/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
497 20/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
498 19/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
499 18/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
500 17/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
501 16/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
502 15/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ thienminhphu
503 14/09/2013 1 ngày 31.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dientutoananh
504 13/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
505 12/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
506 11/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
507 10/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ thienminhphu
508 09/09/2013 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
509 08/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
510 07/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
511 06/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
512 05/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
513 04/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
514 03/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
515 02/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
516 01/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
517 31/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
518 30/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
519 29/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
520 28/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
521 27/08/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
522 21/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
523 20/08/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
524 18/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
525 17/08/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
526 15/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
527 14/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
528 13/08/2013 18 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
529 26/07/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
530 24/07/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
531 23/07/2013 37 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
532 16/06/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
533 14/06/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
534 13/06/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
535 12/06/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
536 11/06/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
537 10/06/2013 18 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
538 23/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
539 22/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
540 21/05/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
541 20/05/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
542 19/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
543 18/05/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
544 16/05/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
545 14/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
546 13/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
547 12/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
548 11/05/2013 3 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
549 08/05/2013 1 ngày 32.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytruongson
550 07/05/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
551 01/05/2013 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
552 26/04/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
553 25/04/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
554 24/04/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
555 23/04/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
556 22/04/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ yesbuy
557 21/04/2013 1 ngày 33.800.000 ₫ Tăng 810.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
558 20/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
559 19/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
560 18/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
561 17/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
562 16/04/2013 3 ngày 32.990.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ thienminhphu
563 13/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
564 12/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
565 11/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
566 10/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
567 09/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
568 08/04/2013 2 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
569 06/04/2013 2 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
570 04/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
571 03/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
572 02/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
573 01/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tanlongdigital
574 31/03/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
575 30/03/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaytoanlinh
576 29/03/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ tanlongdigital
577 28/03/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ dienmaytruongson
578 27/03/2013 1 ngày 33.180.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ Ctyhungthinh
579 26/03/2013 4 ngày 32.990.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanlongdigital
580 22/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
581 21/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
582 20/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
583 19/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
584 18/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
585 17/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
586 16/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
587 15/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
588 14/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
589 13/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
590 12/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
591 11/03/2013 2 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
592 09/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
593 08/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
594 07/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ tanlongdigital
595 06/03/2013 2 ngày 33.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ thienminhphu
596 04/03/2013 1 ngày 32.500.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ thienminhphu
597 03/03/2013 1 ngày 31.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
598 02/03/2013 1 ngày 31.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
599 01/03/2013 1 ngày 31.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
600 28/02/2013 8 ngày 31.990.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ dienmaytruongson
601 20/02/2013 2 ngày 32.500.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ hung_lcd_gv
602 18/02/2013 1 ngày 32.850.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
603 17/02/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
604 16/02/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thienminhphu
605 15/02/2013 7 ngày 33.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
606 08/02/2013 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
607 07/02/2013 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
608 06/02/2013 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
609 05/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
610 04/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
611 03/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
612 02/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
613 01/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
614 31/01/2013 2 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
615 29/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
616 28/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
617 27/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
618 26/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
619 25/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
620 24/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
621 23/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
622 22/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thienminhphu
623 21/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
624 20/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
625 19/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
626 18/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ dienmayhoanghai
627 17/01/2013 1 ngày 33.180.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dienmaytruongson
628 16/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
629 15/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
630 14/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
631 13/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
632 12/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
633 11/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
634 10/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ DienMayFimex
635 09/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ thienminhphu
636 08/01/2013 1 ngày 34.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ khanganphat
637 07/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
638 06/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ thienminhphu
639 05/01/2013 1 ngày 34.790.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ tanlongdigital
640 04/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
641 03/01/2013 1 ngày 34.700.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
642 02/01/2013 1 ngày 34.700.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
643 01/01/2013 1 ngày 34.700.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ DienMayFimex
644 31/12/2012 1 ngày 34.790.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ tanlongdigital
645 30/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
646 29/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
647 28/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
648 27/12/2012 1 ngày 34.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
649 26/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
650 25/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
651 24/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
652 23/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thienminhphu
653 22/12/2012 1 ngày 34.700.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
654 21/12/2012 1 ngày 34.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
655 20/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
656 19/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
657 18/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
658 17/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
659 16/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
660 15/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
661 14/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
662 13/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
663 12/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ DienMayFimex
664 11/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
665 10/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
666 09/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
667 08/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
668 07/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ hung_lcd_gv
669 06/12/2012 1 ngày 35.800.000 ₫ Giảm 3.800.000 VNĐ khanganphat
670 05/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
671 04/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
672 03/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
673 02/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ leduyaudio
674 01/12/2012 1 ngày 40.400.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ Ctyhungthinh
675 30/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
676 29/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
677 28/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
678 27/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
679 26/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
680 25/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
681 24/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
682 23/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
683 22/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
684 21/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
685 20/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
686 19/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
687 18/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
688 17/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ leduyaudio
689 16/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
690 15/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
691 14/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
692 13/11/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ DienMayFimex
693 12/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
694 11/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
695 10/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
696 09/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
697 08/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
698 07/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
699 06/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
700 05/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
701 04/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
702 03/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
703 02/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
704 01/11/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ hung_lcd_gv
705 31/10/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
706 30/10/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
707 29/10/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ hung_lcd_gv
708 28/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
709 27/10/2012 1 ngày 40.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
710 26/10/2012 1 ngày 40.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
711 25/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
712 24/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
713 23/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
714 22/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
715 21/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
716 20/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
717 19/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
718 18/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
719 17/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
720 16/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
721 15/10/2012 1 ngày 40.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienmayhoanghai
722 14/10/2012 1 ngày 40.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ digicity
723 13/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
724 12/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
725 11/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ khanganphat
726 10/10/2012 1 ngày 41.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
727 09/10/2012 1 ngày 41.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
728 08/10/2012 1 ngày 41.400.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DienMayFimex
729 07/10/2012 1 ngày 41.800.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
730 06/10/2012 1 ngày 42.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
731 05/10/2012 1 ngày 42.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
732 04/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
733 03/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
734 02/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
735 01/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
736 30/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
737 29/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
738 28/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
739 27/09/2012 2 ngày 42.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ HienQuanElectronics
740 25/09/2012 1 ngày 42.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
741 24/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
742 23/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
743 22/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
744 21/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
745 20/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ HienQuanElectronics
746 19/09/2012 1 ngày 42.610.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ digicity
747 18/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
748 17/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
749 16/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
750 15/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ HienQuanElectronics
751 14/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dientukhanganh
752 13/09/2012 1 ngày 43.300.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
753 12/09/2012 1 ngày 43.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ HienQuanElectronics
754 11/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
755 10/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dientukhanganh
756 09/09/2012 1 ngày 43.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ HienQuanElectronics
757 08/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dientukhanganh
758 07/09/2012 1 ngày 43.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmayhoanghai
759 06/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
760 05/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
761 04/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ dientukhanganh
762 03/09/2012 1 ngày 46.200.000 ₫ Tăng 2.950.000 VNĐ thienminhphu
763 02/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dientukhanganh
764 01/09/2012 1 ngày 43.000.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ enterbuy
765 31/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
766 30/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
767 29/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
768 28/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
769 27/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
770 26/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ DienMayFimex
771 25/08/2012 1 ngày 42.950.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ digicity
772 24/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ DienMayFimex
773 23/08/2012 1 ngày 43.190.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ vinhhoaplaza
774 22/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
775 21/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ dientukhanganh
776 20/08/2012 1 ngày 43.190.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
777 19/08/2012 1 ngày 43.190.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ vinhhoaplaza
778 18/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
779 17/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
780 16/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
781 15/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
782 14/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ DienMayFimex
783 13/08/2012 1 ngày 43.240.000 ₫ Giá không đổi digicity
784 12/08/2012 1 ngày 43.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ digicity
785 11/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
786 10/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dientukhanganh
787 09/08/2012 1 ngày 43.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ digicity
788 08/08/2012 6 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
789 02/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dientukhanganh
790 01/08/2012 1 ngày 43.500.000 ₫ Giá không đổi enterbuy
791 31/07/2012 3 ngày 43.500.000 ₫ Giá không đổi enterbuy
792 28/07/2012 1 ngày 43.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ bestbuys
793 27/07/2012 1 ngày 43.800.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
794 26/07/2012 2 ngày 43.800.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
795 24/07/2012 1 ngày 43.800.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
796 23/07/2012 1 ngày 43.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
797 22/07/2012 1 ngày 43.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
798 21/07/2012 1 ngày 43.900.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmaytruongson
799 20/07/2012 2 ngày 43.850.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmayhoanghai
800 18/07/2012 1 ngày 44.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ khanganphat
801 17/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
802 16/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
803 15/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
804 14/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ HienQuanElectronics
805 13/07/2012 1 ngày 44.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
806 12/07/2012 1 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
807 11/07/2012 1 ngày 44.700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
808 10/07/2012 1 ngày 45.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaytruongson
809 09/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
810 08/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
811 07/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
812 06/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
813 05/07/2012 1 ngày 45.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ HienQuanElectronics
814 04/07/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ digicity
815 03/07/2012 1 ngày 45.500.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ enterbuy
816 02/07/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ digicity
817 01/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
818 30/06/2012 1 ngày 45.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ HienQuanElectronics
819 29/06/2012 1 ngày 45.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sony_tantan
820 28/06/2012 1 ngày 45.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ HienQuanElectronics
821 27/06/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Giá không đổi digicity
822 26/06/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Giá không đổi digicity
823 25/06/2012 45.540.000 ₫ digicity
Có tổng cộng 823 thay đổi giá của sản phẩm Sony KDL-55HX750 đã được hệ thống ghi lại.