• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony KDL-55HX750

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony KDL-55HX750 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 01/04/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
2 30/03/2015 4 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
3 26/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
4 25/03/2015 6 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
5 19/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
6 18/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
7 17/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
8 16/03/2015 4 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
9 12/03/2015 11 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
10 01/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
11 28/02/2015 7 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
12 21/02/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
13 18/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
14 17/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
15 16/02/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
16 13/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
17 12/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
18 11/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
19 10/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
20 09/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
21 08/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
22 07/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
23 06/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
24 05/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
25 04/02/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
26 02/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
27 01/02/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
28 30/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
29 29/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
30 28/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmaytienthinh
31 27/01/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
32 26/01/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
33 23/01/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
34 21/01/2015 4 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
35 17/01/2015 8 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
36 09/01/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
37 08/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
38 07/01/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
39 06/01/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
40 05/01/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ dienmayhoanghai
41 03/01/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
42 02/01/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
43 31/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
44 30/12/2014 3 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
45 27/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
46 26/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
47 25/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
48 24/12/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Tăng 5.390.000 VNĐ tugia
49 23/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
50 22/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
51 21/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
52 20/12/2014 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
53 18/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 13.900.000 VNĐ dienmayhoanghai
54 17/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 22.350.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
55 16/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
56 15/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
57 14/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 13.900.000 VNĐ dienmayhoanghai
58 13/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 13.651.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
59 12/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
60 11/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 13.900.000 VNĐ dienmayhoanghai
61 10/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 13.651.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
62 09/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giảm 13.651.000 VNĐ dienmayhonganh
63 08/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 13.900.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
64 07/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
65 06/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
66 05/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
67 04/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
68 03/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
69 02/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
70 01/12/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
71 29/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
72 28/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
73 27/11/2014 2 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
74 25/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
75 24/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
76 23/11/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
77 22/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
78 21/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
79 20/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
80 19/11/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
81 17/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
82 16/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
83 15/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
84 14/11/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
85 12/11/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
86 11/11/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
87 09/11/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.700.000 VNĐ dienmayhoangvu
88 07/11/2014 1 ngày 33.200.000 ₫ Tăng 8.700.000 VNĐ dienlanhngohoang
89 06/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
90 05/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
91 04/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
92 03/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
93 02/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
94 01/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
95 31/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
96 30/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
97 29/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
98 28/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
99 27/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 5.390.000 VNĐ dienmayhoangvu
100 26/10/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
101 25/10/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
102 24/10/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ dienmayhoanghai
103 23/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
104 22/10/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
105 20/10/2014 3 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
106 17/10/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
107 16/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
108 15/10/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ dienmayhoanghai
109 14/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 11.300.000 VNĐ dienmayhoangvu
110 13/10/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
111 12/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
112 11/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
113 10/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
114 09/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
115 08/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
116 07/10/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
117 06/10/2014 3 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
118 03/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
119 02/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
120 01/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
121 30/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
122 29/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
123 28/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
124 27/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
125 26/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giảm 2.601.000 VNĐ dienmayhonganh
126 25/09/2014 2 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
127 23/09/2014 7 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
128 16/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giảm 2.601.000 VNĐ vodichgia
129 15/09/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Giá không đổi ehanam
130 14/09/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
131 13/09/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
132 11/09/2014 5 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ vodichgia
133 06/09/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
134 05/09/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ vftrader
135 04/09/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 11.300.000 VNĐ dienmayhoangvu
136 03/09/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 11.300.000 VNĐ ehanam
137 02/09/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
138 01/09/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
139 30/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
140 29/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmayanhngan
141 28/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
142 27/08/2014 8 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
143 19/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmayanhngan
144 18/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
145 17/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
146 16/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
147 15/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
148 14/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
149 13/08/2014 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
150 11/08/2014 2 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ thienminhphu
151 09/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
152 08/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
153 07/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
154 06/08/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
155 05/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
156 04/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
157 03/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
158 02/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
159 01/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
160 31/07/2014 10 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ vodichgia
161 21/07/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
162 20/07/2014 6 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ vodichgia
163 14/07/2014 3 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
164 11/07/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
165 10/07/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
166 09/07/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
167 08/07/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
168 07/07/2014 3 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
169 04/07/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
170 03/07/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
171 01/07/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
172 30/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
173 29/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ dienmayhonganh
174 28/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
175 27/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
176 26/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
177 25/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
178 24/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
179 23/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
180 22/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
181 21/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
182 20/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
183 19/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
184 18/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
185 17/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
186 16/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
187 15/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
188 14/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
189 13/06/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
190 11/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
191 10/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
192 09/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
193 08/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
194 07/06/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
195 05/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
196 04/06/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ vftrader
197 03/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
198 02/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
199 01/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
200 31/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
201 30/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
202 29/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
203 28/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
204 27/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
205 26/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ dienmayhonganh
206 25/05/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
207 24/05/2014 1 ngày 34.900.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
208 23/05/2014 1 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ sanphamchinhhang
209 22/05/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
210 21/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
211 20/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
212 19/05/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
213 18/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
214 17/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
215 16/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
216 15/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
217 14/05/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ vodichgia
218 12/05/2014 9 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ vftrader
219 03/05/2014 3 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
220 30/04/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
221 29/04/2014 9 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.299.000 VNĐ vodichgia
222 20/04/2014 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
223 19/04/2014 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
224 18/04/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
225 17/04/2014 17 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
226 31/03/2014 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
227 28/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
228 27/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ thienminhphu
229 26/03/2014 5 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dientutoananh
230 21/03/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
231 20/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
232 19/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
233 18/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
234 17/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
235 16/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
236 15/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
237 14/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
238 13/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
239 12/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
240 11/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
241 10/03/2014 1 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
242 09/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
243 08/03/2014 1 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
244 07/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
245 06/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
246 05/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
247 04/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
248 03/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
249 02/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
250 01/03/2014 2 ngày 29.870.000 ₫ Giá không đổi dientutoananh
251 27/02/2014 22 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
252 05/02/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
253 04/02/2014 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
254 25/01/2014 11 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
255 14/01/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ thienminhphu
256 13/01/2014 10 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ vftrader
257 03/01/2014 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
258 24/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
259 23/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
260 22/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
261 21/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
262 20/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
263 19/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
264 18/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
265 17/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
266 16/12/2013 13 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
267 03/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
268 02/12/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
269 26/11/2013 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
270 21/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
271 20/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
272 19/11/2013 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
273 16/11/2013 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
274 11/11/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
275 09/11/2013 4 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
276 05/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
277 04/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
278 03/11/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
279 01/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
280 31/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
281 30/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
282 29/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
283 28/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
284 27/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
285 26/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
286 25/10/2013 7 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
287 18/10/2013 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
288 08/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
289 07/10/2013 1 ngày 31.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dientutoananh
290 06/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
291 05/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
292 04/10/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
293 28/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
294 27/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
295 26/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
296 25/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
297 24/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
298 23/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
299 22/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
300 21/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
301 20/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
302 19/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
303 18/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
304 17/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
305 16/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
306 15/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ thienminhphu
307 14/09/2013 1 ngày 31.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dientutoananh
308 13/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
309 12/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
310 11/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
311 10/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ thienminhphu
312 09/09/2013 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
313 08/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
314 07/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
315 06/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
316 05/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
317 04/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
318 03/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
319 02/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
320 01/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
321 31/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
322 30/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
323 29/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
324 28/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
325 27/08/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
326 21/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
327 20/08/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
328 18/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
329 17/08/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
330 15/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
331 14/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
332 13/08/2013 18 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
333 26/07/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
334 24/07/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
335 23/07/2013 37 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
336 16/06/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
337 14/06/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
338 13/06/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
339 12/06/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
340 11/06/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
341 10/06/2013 18 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
342 23/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
343 22/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
344 21/05/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
345 20/05/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
346 19/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
347 18/05/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
348 16/05/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
349 14/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
350 13/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
351 12/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
352 11/05/2013 3 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
353 08/05/2013 1 ngày 32.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytruongson
354 07/05/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
355 01/05/2013 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
356 26/04/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
357 25/04/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
358 24/04/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
359 23/04/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
360 22/04/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ yesbuy
361 21/04/2013 1 ngày 33.800.000 ₫ Tăng 810.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
362 20/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
363 19/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
364 18/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
365 17/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
366 16/04/2013 3 ngày 32.990.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ thienminhphu
367 13/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
368 12/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
369 11/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
370 10/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
371 09/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
372 08/04/2013 2 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
373 06/04/2013 2 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
374 04/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
375 03/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
376 02/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
377 01/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tanlongdigital
378 31/03/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
379 30/03/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaytoanlinh
380 29/03/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ tanlongdigital
381 28/03/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ dienmaytruongson
382 27/03/2013 1 ngày 33.180.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ Ctyhungthinh
383 26/03/2013 4 ngày 32.990.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanlongdigital
384 22/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
385 21/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
386 20/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
387 19/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
388 18/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
389 17/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
390 16/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
391 15/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
392 14/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
393 13/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
394 12/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
395 11/03/2013 2 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
396 09/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
397 08/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
398 07/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ tanlongdigital
399 06/03/2013 2 ngày 33.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ thienminhphu
400 04/03/2013 1 ngày 32.500.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ thienminhphu
401 03/03/2013 1 ngày 31.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
402 02/03/2013 1 ngày 31.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
403 01/03/2013 1 ngày 31.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
404 28/02/2013 8 ngày 31.990.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ dienmaytruongson
405 20/02/2013 2 ngày 32.500.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ hung_lcd_gv
406 18/02/2013 1 ngày 32.850.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
407 17/02/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
408 16/02/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thienminhphu
409 15/02/2013 7 ngày 33.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
410 08/02/2013 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
411 07/02/2013 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
412 06/02/2013 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
413 05/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
414 04/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
415 03/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
416 02/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
417 01/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
418 31/01/2013 2 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
419 29/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
420 28/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
421 27/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
422 26/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
423 25/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
424 24/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
425 23/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
426 22/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thienminhphu
427 21/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
428 20/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
429 19/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
430 18/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ dienmayhoanghai
431 17/01/2013 1 ngày 33.180.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dienmaytruongson
432 16/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
433 15/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
434 14/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
435 13/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
436 12/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
437 11/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
438 10/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ DienMayFimex
439 09/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ thienminhphu
440 08/01/2013 1 ngày 34.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ khanganphat
441 07/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
442 06/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ thienminhphu
443 05/01/2013 1 ngày 34.790.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ tanlongdigital
444 04/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
445 03/01/2013 1 ngày 34.700.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
446 02/01/2013 1 ngày 34.700.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
447 01/01/2013 1 ngày 34.700.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ DienMayFimex
448 31/12/2012 1 ngày 34.790.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ tanlongdigital
449 30/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
450 29/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
451 28/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
452 27/12/2012 1 ngày 34.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
453 26/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
454 25/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
455 24/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
456 23/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thienminhphu
457 22/12/2012 1 ngày 34.700.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
458 21/12/2012 1 ngày 34.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
459 20/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
460 19/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
461 18/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
462 17/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
463 16/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
464 15/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
465 14/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
466 13/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
467 12/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ DienMayFimex
468 11/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
469 10/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
470 09/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
471 08/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
472 07/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ hung_lcd_gv
473 06/12/2012 1 ngày 35.800.000 ₫ Giảm 3.800.000 VNĐ khanganphat
474 05/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
475 04/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
476 03/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
477 02/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ leduyaudio
478 01/12/2012 1 ngày 40.400.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ Ctyhungthinh
479 30/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
480 29/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
481 28/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
482 27/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
483 26/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
484 25/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
485 24/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
486 23/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
487 22/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
488 21/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
489 20/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
490 19/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
491 18/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
492 17/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ leduyaudio
493 16/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
494 15/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
495 14/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
496 13/11/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ DienMayFimex
497 12/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
498 11/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
499 10/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
500 09/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
501 08/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
502 07/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
503 06/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
504 05/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
505 04/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
506 03/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
507 02/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
508 01/11/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ hung_lcd_gv
509 31/10/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
510 30/10/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
511 29/10/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ hung_lcd_gv
512 28/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
513 27/10/2012 1 ngày 40.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
514 26/10/2012 1 ngày 40.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
515 25/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
516 24/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
517 23/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
518 22/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
519 21/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
520 20/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
521 19/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
522 18/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
523 17/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
524 16/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
525 15/10/2012 1 ngày 40.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienmayhoanghai
526 14/10/2012 1 ngày 40.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ digicity
527 13/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
528 12/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
529 11/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ khanganphat
530 10/10/2012 1 ngày 41.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
531 09/10/2012 1 ngày 41.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
532 08/10/2012 1 ngày 41.400.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DienMayFimex
533 07/10/2012 1 ngày 41.800.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
534 06/10/2012 1 ngày 42.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
535 05/10/2012 1 ngày 42.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
536 04/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
537 03/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
538 02/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
539 01/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
540 30/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
541 29/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
542 28/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
543 27/09/2012 2 ngày 42.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ HienQuanElectronics
544 25/09/2012 1 ngày 42.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
545 24/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
546 23/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
547 22/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
548 21/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
549 20/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ HienQuanElectronics
550 19/09/2012 1 ngày 42.610.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ digicity
551 18/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
552 17/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
553 16/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
554 15/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ HienQuanElectronics
555 14/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dientukhanganh
556 13/09/2012 1 ngày 43.300.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
557 12/09/2012 1 ngày 43.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ HienQuanElectronics
558 11/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
559 10/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dientukhanganh
560 09/09/2012 1 ngày 43.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ HienQuanElectronics
561 08/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dientukhanganh
562 07/09/2012 1 ngày 43.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmayhoanghai
563 06/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
564 05/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
565 04/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ dientukhanganh
566 03/09/2012 1 ngày 46.200.000 ₫ Tăng 2.950.000 VNĐ thienminhphu
567 02/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dientukhanganh
568 01/09/2012 1 ngày 43.000.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ enterbuy
569 31/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
570 30/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
571 29/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
572 28/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
573 27/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
574 26/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ DienMayFimex
575 25/08/2012 1 ngày 42.950.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ digicity
576 24/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ DienMayFimex
577 23/08/2012 1 ngày 43.190.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ vinhhoaplaza
578 22/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
579 21/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ dientukhanganh
580 20/08/2012 1 ngày 43.190.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
581 19/08/2012 1 ngày 43.190.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ vinhhoaplaza
582 18/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
583 17/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
584 16/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
585 15/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
586 14/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ DienMayFimex
587 13/08/2012 1 ngày 43.240.000 ₫ Giá không đổi digicity
588 12/08/2012 1 ngày 43.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ digicity
589 11/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
590 10/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dientukhanganh
591 09/08/2012 1 ngày 43.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ digicity
592 08/08/2012 6 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
593 02/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dientukhanganh
594 01/08/2012 1 ngày 43.500.000 ₫ Giá không đổi enterbuy
595 31/07/2012 3 ngày 43.500.000 ₫ Giá không đổi enterbuy
596 28/07/2012 1 ngày 43.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ bestbuys
597 27/07/2012 1 ngày 43.800.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
598 26/07/2012 2 ngày 43.800.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
599 24/07/2012 1 ngày 43.800.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
600 23/07/2012 1 ngày 43.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
601 22/07/2012 1 ngày 43.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
602 21/07/2012 1 ngày 43.900.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmaytruongson
603 20/07/2012 2 ngày 43.850.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmayhoanghai
604 18/07/2012 1 ngày 44.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ khanganphat
605 17/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
606 16/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
607 15/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
608 14/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ HienQuanElectronics
609 13/07/2012 1 ngày 44.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
610 12/07/2012 1 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
611 11/07/2012 1 ngày 44.700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
612 10/07/2012 1 ngày 45.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaytruongson
613 09/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
614 08/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
615 07/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
616 06/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
617 05/07/2012 1 ngày 45.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ HienQuanElectronics
618 04/07/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ digicity
619 03/07/2012 1 ngày 45.500.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ enterbuy
620 02/07/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ digicity
621 01/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
622 30/06/2012 1 ngày 45.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ HienQuanElectronics
623 29/06/2012 1 ngày 45.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sony_tantan
624 28/06/2012 1 ngày 45.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ HienQuanElectronics
625 27/06/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Giá không đổi digicity
626 26/06/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Giá không đổi digicity
627 25/06/2012 45.540.000 ₫ digicity
Có tổng cộng 627 thay đổi giá của sản phẩm Sony KDL-55HX750 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Tivi LED (tivi màn led, tv led, tv man led, tv màn led)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Sony KDL-55HX750 trong mục Tivi LED
Từ khóa nổi bật trong tuần: ss, panasonic, ket, thuy san, tc