Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony KDL-55HX750

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony KDL-55HX750 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 29/08/2016 11 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
2 18/08/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
3 17/08/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
4 16/08/2016 26 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
5 21/07/2016 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
6 16/07/2016 15 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
7 01/07/2016 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
8 28/06/2016 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
9 18/06/2016 12 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
10 06/06/2016 11 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
11 26/05/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
12 25/05/2016 6 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
13 19/05/2016 10 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
14 09/05/2016 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
15 06/05/2016 8 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
16 28/04/2016 15 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
17 13/04/2016 13 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
18 31/03/2016 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
19 26/03/2016 4 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
20 22/03/2016 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
21 19/03/2016 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
22 17/03/2016 15 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
23 02/03/2016 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
24 26/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
25 25/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
26 24/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
27 23/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
28 22/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
29 21/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
30 20/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
31 19/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
32 18/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
33 17/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
34 16/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
35 15/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
36 14/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
37 13/02/2016 10 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
38 03/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
39 02/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
40 01/02/2016 2 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
41 30/01/2016 2 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
42 28/01/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
43 27/01/2016 6 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
44 21/01/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
45 20/01/2016 5 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
46 15/01/2016 3 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
47 12/01/2016 4 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
48 08/01/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
49 07/01/2016 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
50 05/01/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
51 04/01/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
52 03/01/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
53 02/01/2016 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
54 31/12/2015 6 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
55 25/12/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
56 24/12/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
57 21/12/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
58 20/12/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
59 19/12/2015 8 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
60 11/12/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
61 10/12/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
62 09/12/2015 5 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmaytienthinh
63 04/12/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
64 03/12/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
65 02/12/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
66 01/12/2015 17 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
67 14/11/2015 10 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
68 04/11/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
69 02/11/2015 6 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
70 27/10/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
71 26/10/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
72 25/10/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
73 24/10/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
74 23/10/2015 7 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
75 16/10/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
76 15/10/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
77 14/10/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
78 12/10/2015 3 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
79 09/10/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
80 08/10/2015 4 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
81 04/10/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
82 03/10/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
83 02/10/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
84 01/10/2015 3 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
85 28/09/2015 3 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmaytienthinh
86 25/09/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
87 24/09/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
88 21/09/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
89 20/09/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
90 19/09/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
91 18/09/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
92 16/09/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
93 15/09/2015 11 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
94 04/09/2015 8 ngày 29.890.000 ₫ Tăng 5.390.000 VNĐ tugia
95 27/08/2015 6 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
96 21/08/2015 43 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
97 09/07/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
98 08/07/2015 9 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
99 29/06/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
100 28/06/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
101 27/06/2015 41 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
102 17/05/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
103 16/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
104 15/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
105 14/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
106 13/05/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
107 12/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
108 11/05/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
109 08/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
110 07/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
111 06/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
112 05/05/2015 8 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
113 27/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
114 26/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
115 25/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
116 24/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
117 23/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
118 22/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
119 21/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
120 20/04/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
121 18/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
122 17/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
123 16/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
124 15/04/2015 9 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
125 06/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
126 05/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
127 04/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
128 03/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
129 02/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
130 01/04/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
131 30/03/2015 4 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
132 26/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
133 25/03/2015 6 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
134 19/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
135 18/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
136 17/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
137 16/03/2015 4 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
138 12/03/2015 11 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
139 01/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
140 28/02/2015 7 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
141 21/02/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
142 18/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
143 17/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
144 16/02/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
145 13/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
146 12/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
147 11/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
148 10/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
149 09/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
150 08/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
151 07/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
152 06/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
153 05/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
154 04/02/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
155 02/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
156 01/02/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
157 30/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
158 29/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
159 28/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmaytienthinh
160 27/01/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
161 26/01/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
162 23/01/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
163 21/01/2015 4 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
164 17/01/2015 8 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
165 09/01/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
166 08/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
167 07/01/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
168 06/01/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
169 05/01/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ dienmayhoanghai
170 03/01/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
171 02/01/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
172 31/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
173 30/12/2014 3 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
174 27/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
175 26/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
176 25/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
177 24/12/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Tăng 5.390.000 VNĐ tugia
178 23/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
179 22/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
180 21/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
181 20/12/2014 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
182 18/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 13.900.000 VNĐ dienmayhoanghai
183 17/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 22.350.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
184 16/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
185 15/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
186 14/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 13.900.000 VNĐ dienmayhoanghai
187 13/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 13.651.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
188 12/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
189 11/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 13.900.000 VNĐ dienmayhoanghai
190 10/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 13.651.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
191 09/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giảm 13.651.000 VNĐ dienmayhonganh
192 08/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 13.900.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
193 07/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
194 06/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
195 05/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
196 04/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
197 03/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
198 02/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
199 01/12/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
200 29/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
201 28/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
202 27/11/2014 2 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
203 25/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
204 24/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
205 23/11/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
206 22/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
207 21/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
208 20/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
209 19/11/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
210 17/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
211 16/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
212 15/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
213 14/11/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
214 12/11/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
215 11/11/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
216 09/11/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.700.000 VNĐ dienmayhoangvu
217 07/11/2014 1 ngày 33.200.000 ₫ Tăng 8.700.000 VNĐ dienlanhngohoang
218 06/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
219 05/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
220 04/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
221 03/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
222 02/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
223 01/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
224 31/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
225 30/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
226 29/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
227 28/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
228 27/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 5.390.000 VNĐ dienmayhoangvu
229 26/10/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
230 25/10/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
231 24/10/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ dienmayhoanghai
232 23/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
233 22/10/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
234 20/10/2014 3 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
235 17/10/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
236 16/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
237 15/10/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ dienmayhoanghai
238 14/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 11.300.000 VNĐ dienmayhoangvu
239 13/10/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
240 12/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
241 11/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
242 10/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
243 09/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
244 08/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
245 07/10/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
246 06/10/2014 3 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
247 03/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
248 02/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
249 01/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
250 30/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
251 29/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
252 28/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
253 27/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
254 26/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giảm 2.601.000 VNĐ dienmayhonganh
255 25/09/2014 2 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
256 23/09/2014 7 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
257 16/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giảm 2.601.000 VNĐ vodichgia
258 15/09/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Giá không đổi ehanam
259 14/09/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
260 13/09/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
261 11/09/2014 5 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ vodichgia
262 06/09/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
263 05/09/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ vftrader
264 04/09/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 11.300.000 VNĐ dienmayhoangvu
265 03/09/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 11.300.000 VNĐ ehanam
266 02/09/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
267 01/09/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
268 30/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
269 29/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmayanhngan
270 28/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
271 27/08/2014 8 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
272 19/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmayanhngan
273 18/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
274 17/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
275 16/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
276 15/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
277 14/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
278 13/08/2014 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
279 11/08/2014 2 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ thienminhphu
280 09/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
281 08/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
282 07/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
283 06/08/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
284 05/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
285 04/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
286 03/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
287 02/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
288 01/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
289 31/07/2014 10 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ vodichgia
290 21/07/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
291 20/07/2014 6 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ vodichgia
292 14/07/2014 3 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
293 11/07/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
294 10/07/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
295 09/07/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
296 08/07/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
297 07/07/2014 3 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
298 04/07/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
299 03/07/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
300 01/07/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
301 30/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
302 29/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ dienmayhonganh
303 28/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
304 27/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
305 26/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
306 25/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
307 24/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
308 23/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
309 22/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
310 21/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
311 20/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
312 19/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
313 18/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
314 17/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
315 16/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
316 15/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
317 14/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
318 13/06/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
319 11/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
320 10/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
321 09/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
322 08/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
323 07/06/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
324 05/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
325 04/06/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ vftrader
326 03/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
327 02/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
328 01/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
329 31/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
330 30/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
331 29/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
332 28/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
333 27/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
334 26/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ dienmayhonganh
335 25/05/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
336 24/05/2014 1 ngày 34.900.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
337 23/05/2014 1 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ sanphamchinhhang
338 22/05/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
339 21/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
340 20/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
341 19/05/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
342 18/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
343 17/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
344 16/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
345 15/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
346 14/05/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ vodichgia
347 12/05/2014 9 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ vftrader
348 03/05/2014 3 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
349 30/04/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
350 29/04/2014 9 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.299.000 VNĐ vodichgia
351 20/04/2014 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
352 19/04/2014 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
353 18/04/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
354 17/04/2014 17 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
355 31/03/2014 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
356 28/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
357 27/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ thienminhphu
358 26/03/2014 5 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dientutoananh
359 21/03/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
360 20/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
361 19/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
362 18/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
363 17/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
364 16/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
365 15/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
366 14/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
367 13/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
368 12/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
369 11/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
370 10/03/2014 1 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
371 09/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
372 08/03/2014 1 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
373 07/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
374 06/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
375 05/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
376 04/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
377 03/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
378 02/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
379 01/03/2014 2 ngày 29.870.000 ₫ Giá không đổi dientutoananh
380 27/02/2014 22 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
381 05/02/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
382 04/02/2014 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
383 25/01/2014 11 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
384 14/01/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ thienminhphu
385 13/01/2014 10 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ vftrader
386 03/01/2014 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
387 24/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
388 23/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
389 22/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
390 21/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
391 20/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
392 19/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
393 18/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
394 17/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
395 16/12/2013 13 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
396 03/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
397 02/12/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
398 26/11/2013 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
399 21/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
400 20/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
401 19/11/2013 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
402 16/11/2013 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
403 11/11/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
404 09/11/2013 4 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
405 05/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
406 04/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
407 03/11/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
408 01/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
409 31/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
410 30/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
411 29/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
412 28/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
413 27/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
414 26/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
415 25/10/2013 7 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
416 18/10/2013 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
417 08/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
418 07/10/2013 1 ngày 31.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dientutoananh
419 06/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
420 05/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
421 04/10/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
422 28/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
423 27/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
424 26/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
425 25/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
426 24/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
427 23/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
428 22/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
429 21/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
430 20/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
431 19/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
432 18/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
433 17/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
434 16/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
435 15/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ thienminhphu
436 14/09/2013 1 ngày 31.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dientutoananh
437 13/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
438 12/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
439 11/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
440 10/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ thienminhphu
441 09/09/2013 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
442 08/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
443 07/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
444 06/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
445 05/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
446 04/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
447 03/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
448 02/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
449 01/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
450 31/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
451 30/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
452 29/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
453 28/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
454 27/08/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
455 21/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
456 20/08/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
457 18/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
458 17/08/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
459 15/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
460 14/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
461 13/08/2013 18 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
462 26/07/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
463 24/07/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
464 23/07/2013 37 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
465 16/06/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
466 14/06/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
467 13/06/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
468 12/06/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
469 11/06/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
470 10/06/2013 18 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
471 23/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
472 22/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
473 21/05/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
474 20/05/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
475 19/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
476 18/05/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
477 16/05/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
478 14/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
479 13/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
480 12/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
481 11/05/2013 3 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
482 08/05/2013 1 ngày 32.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytruongson
483 07/05/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
484 01/05/2013 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
485 26/04/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
486 25/04/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
487 24/04/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
488 23/04/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
489 22/04/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ yesbuy
490 21/04/2013 1 ngày 33.800.000 ₫ Tăng 810.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
491 20/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
492 19/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
493 18/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
494 17/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
495 16/04/2013 3 ngày 32.990.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ thienminhphu
496 13/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
497 12/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
498 11/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
499 10/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
500 09/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
501 08/04/2013 2 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
502 06/04/2013 2 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
503 04/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
504 03/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
505 02/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
506 01/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tanlongdigital
507 31/03/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
508 30/03/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaytoanlinh
509 29/03/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ tanlongdigital
510 28/03/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ dienmaytruongson
511 27/03/2013 1 ngày 33.180.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ Ctyhungthinh
512 26/03/2013 4 ngày 32.990.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanlongdigital
513 22/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
514 21/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
515 20/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
516 19/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
517 18/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
518 17/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
519 16/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
520 15/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
521 14/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
522 13/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
523 12/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
524 11/03/2013 2 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
525 09/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
526 08/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
527 07/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ tanlongdigital
528 06/03/2013 2 ngày 33.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ thienminhphu
529 04/03/2013 1 ngày 32.500.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ thienminhphu
530 03/03/2013 1 ngày 31.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
531 02/03/2013 1 ngày 31.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
532 01/03/2013 1 ngày 31.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
533 28/02/2013 8 ngày 31.990.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ dienmaytruongson
534 20/02/2013 2 ngày 32.500.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ hung_lcd_gv
535 18/02/2013 1 ngày 32.850.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
536 17/02/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
537 16/02/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thienminhphu
538 15/02/2013 7 ngày 33.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
539 08/02/2013 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
540 07/02/2013 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
541 06/02/2013 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
542 05/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
543 04/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
544 03/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
545 02/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
546 01/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
547 31/01/2013 2 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
548 29/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
549 28/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
550 27/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
551 26/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
552 25/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
553 24/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
554 23/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
555 22/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thienminhphu
556 21/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
557 20/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
558 19/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
559 18/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ dienmayhoanghai
560 17/01/2013 1 ngày 33.180.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dienmaytruongson
561 16/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
562 15/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
563 14/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
564 13/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
565 12/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
566 11/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
567 10/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ DienMayFimex
568 09/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ thienminhphu
569 08/01/2013 1 ngày 34.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ khanganphat
570 07/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
571 06/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ thienminhphu
572 05/01/2013 1 ngày 34.790.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ tanlongdigital
573 04/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
574 03/01/2013 1 ngày 34.700.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
575 02/01/2013 1 ngày 34.700.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
576 01/01/2013 1 ngày 34.700.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ DienMayFimex
577 31/12/2012 1 ngày 34.790.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ tanlongdigital
578 30/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
579 29/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
580 28/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
581 27/12/2012 1 ngày 34.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
582 26/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
583 25/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
584 24/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
585 23/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thienminhphu
586 22/12/2012 1 ngày 34.700.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
587 21/12/2012 1 ngày 34.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
588 20/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
589 19/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
590 18/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
591 17/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
592 16/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
593 15/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
594 14/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
595 13/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
596 12/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ DienMayFimex
597 11/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
598 10/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
599 09/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
600 08/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
601 07/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ hung_lcd_gv
602 06/12/2012 1 ngày 35.800.000 ₫ Giảm 3.800.000 VNĐ khanganphat
603 05/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
604 04/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
605 03/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
606 02/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ leduyaudio
607 01/12/2012 1 ngày 40.400.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ Ctyhungthinh
608 30/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
609 29/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
610 28/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
611 27/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
612 26/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
613 25/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
614 24/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
615 23/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
616 22/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
617 21/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
618 20/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
619 19/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
620 18/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
621 17/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ leduyaudio
622 16/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
623 15/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
624 14/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
625 13/11/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ DienMayFimex
626 12/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
627 11/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
628 10/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
629 09/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
630 08/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
631 07/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
632 06/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
633 05/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
634 04/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
635 03/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
636 02/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
637 01/11/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ hung_lcd_gv
638 31/10/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
639 30/10/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
640 29/10/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ hung_lcd_gv
641 28/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
642 27/10/2012 1 ngày 40.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
643 26/10/2012 1 ngày 40.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
644 25/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
645 24/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
646 23/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
647 22/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
648 21/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
649 20/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
650 19/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
651 18/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
652 17/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
653 16/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
654 15/10/2012 1 ngày 40.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienmayhoanghai
655 14/10/2012 1 ngày 40.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ digicity
656 13/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
657 12/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
658 11/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ khanganphat
659 10/10/2012 1 ngày 41.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
660 09/10/2012 1 ngày 41.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
661 08/10/2012 1 ngày 41.400.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DienMayFimex
662 07/10/2012 1 ngày 41.800.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
663 06/10/2012 1 ngày 42.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
664 05/10/2012 1 ngày 42.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
665 04/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
666 03/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
667 02/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
668 01/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
669 30/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
670 29/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
671 28/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
672 27/09/2012 2 ngày 42.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ HienQuanElectronics
673 25/09/2012 1 ngày 42.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
674 24/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
675 23/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
676 22/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
677 21/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
678 20/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ HienQuanElectronics
679 19/09/2012 1 ngày 42.610.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ digicity
680 18/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
681 17/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
682 16/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
683 15/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ HienQuanElectronics
684 14/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dientukhanganh
685 13/09/2012 1 ngày 43.300.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
686 12/09/2012 1 ngày 43.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ HienQuanElectronics
687 11/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
688 10/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dientukhanganh
689 09/09/2012 1 ngày 43.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ HienQuanElectronics
690 08/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dientukhanganh
691 07/09/2012 1 ngày 43.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmayhoanghai
692 06/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
693 05/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
694 04/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ dientukhanganh
695 03/09/2012 1 ngày 46.200.000 ₫ Tăng 2.950.000 VNĐ thienminhphu
696 02/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dientukhanganh
697 01/09/2012 1 ngày 43.000.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ enterbuy
698 31/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
699 30/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
700 29/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
701 28/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
702 27/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
703 26/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ DienMayFimex
704 25/08/2012 1 ngày 42.950.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ digicity
705 24/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ DienMayFimex
706 23/08/2012 1 ngày 43.190.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ vinhhoaplaza
707 22/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
708 21/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ dientukhanganh
709 20/08/2012 1 ngày 43.190.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
710 19/08/2012 1 ngày 43.190.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ vinhhoaplaza
711 18/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
712 17/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
713 16/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
714 15/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
715 14/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ DienMayFimex
716 13/08/2012 1 ngày 43.240.000 ₫ Giá không đổi digicity
717 12/08/2012 1 ngày 43.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ digicity
718 11/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
719 10/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dientukhanganh
720 09/08/2012 1 ngày 43.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ digicity
721 08/08/2012 6 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
722 02/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dientukhanganh
723 01/08/2012 1 ngày 43.500.000 ₫ Giá không đổi enterbuy
724 31/07/2012 3 ngày 43.500.000 ₫ Giá không đổi enterbuy
725 28/07/2012 1 ngày 43.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ bestbuys
726 27/07/2012 1 ngày 43.800.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
727 26/07/2012 2 ngày 43.800.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
728 24/07/2012 1 ngày 43.800.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
729 23/07/2012 1 ngày 43.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
730 22/07/2012 1 ngày 43.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
731 21/07/2012 1 ngày 43.900.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmaytruongson
732 20/07/2012 2 ngày 43.850.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmayhoanghai
733 18/07/2012 1 ngày 44.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ khanganphat
734 17/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
735 16/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
736 15/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
737 14/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ HienQuanElectronics
738 13/07/2012 1 ngày 44.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
739 12/07/2012 1 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
740 11/07/2012 1 ngày 44.700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
741 10/07/2012 1 ngày 45.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaytruongson
742 09/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
743 08/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
744 07/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
745 06/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
746 05/07/2012 1 ngày 45.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ HienQuanElectronics
747 04/07/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ digicity
748 03/07/2012 1 ngày 45.500.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ enterbuy
749 02/07/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ digicity
750 01/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
751 30/06/2012 1 ngày 45.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ HienQuanElectronics
752 29/06/2012 1 ngày 45.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sony_tantan
753 28/06/2012 1 ngày 45.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ HienQuanElectronics
754 27/06/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Giá không đổi digicity
755 26/06/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Giá không đổi digicity
756 25/06/2012 45.540.000 ₫ digicity
Có tổng cộng 756 thay đổi giá của sản phẩm Sony KDL-55HX750 đã được hệ thống ghi lại.