• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony KDL-55HX750

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony KDL-55HX750 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 29/06/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
2 28/06/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
3 27/06/2015 41 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
4 17/05/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
5 16/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
6 15/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
7 14/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
8 13/05/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
9 12/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
10 11/05/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
11 08/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
12 07/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
13 06/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
14 05/05/2015 8 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
15 27/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
16 26/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
17 25/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
18 24/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
19 23/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
20 22/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
21 21/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
22 20/04/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
23 18/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
24 17/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
25 16/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
26 15/04/2015 9 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
27 06/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
28 05/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
29 04/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
30 03/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
31 02/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
32 01/04/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
33 30/03/2015 4 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
34 26/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
35 25/03/2015 6 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
36 19/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
37 18/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
38 17/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
39 16/03/2015 4 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
40 12/03/2015 11 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
41 01/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
42 28/02/2015 7 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
43 21/02/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
44 18/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
45 17/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
46 16/02/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
47 13/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
48 12/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
49 11/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
50 10/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
51 09/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
52 08/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
53 07/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
54 06/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
55 05/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
56 04/02/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
57 02/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
58 01/02/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
59 30/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
60 29/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
61 28/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmaytienthinh
62 27/01/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
63 26/01/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
64 23/01/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
65 21/01/2015 4 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
66 17/01/2015 8 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
67 09/01/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
68 08/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
69 07/01/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
70 06/01/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
71 05/01/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ dienmayhoanghai
72 03/01/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
73 02/01/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
74 31/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
75 30/12/2014 3 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
76 27/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
77 26/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
78 25/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
79 24/12/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Tăng 5.390.000 VNĐ tugia
80 23/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
81 22/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
82 21/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
83 20/12/2014 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
84 18/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 13.900.000 VNĐ dienmayhoanghai
85 17/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 22.350.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
86 16/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
87 15/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
88 14/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 13.900.000 VNĐ dienmayhoanghai
89 13/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 13.651.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
90 12/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
91 11/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 13.900.000 VNĐ dienmayhoanghai
92 10/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 13.651.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
93 09/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giảm 13.651.000 VNĐ dienmayhonganh
94 08/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 13.900.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
95 07/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
96 06/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
97 05/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
98 04/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
99 03/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
100 02/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
101 01/12/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
102 29/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
103 28/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
104 27/11/2014 2 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
105 25/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
106 24/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
107 23/11/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
108 22/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
109 21/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
110 20/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
111 19/11/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
112 17/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
113 16/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
114 15/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
115 14/11/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
116 12/11/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
117 11/11/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
118 09/11/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.700.000 VNĐ dienmayhoangvu
119 07/11/2014 1 ngày 33.200.000 ₫ Tăng 8.700.000 VNĐ dienlanhngohoang
120 06/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
121 05/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
122 04/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
123 03/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
124 02/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
125 01/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
126 31/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
127 30/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
128 29/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
129 28/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
130 27/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 5.390.000 VNĐ dienmayhoangvu
131 26/10/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
132 25/10/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
133 24/10/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ dienmayhoanghai
134 23/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
135 22/10/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
136 20/10/2014 3 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
137 17/10/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
138 16/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
139 15/10/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ dienmayhoanghai
140 14/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 11.300.000 VNĐ dienmayhoangvu
141 13/10/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
142 12/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
143 11/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
144 10/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
145 09/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
146 08/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
147 07/10/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
148 06/10/2014 3 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
149 03/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
150 02/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
151 01/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
152 30/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
153 29/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
154 28/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
155 27/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
156 26/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giảm 2.601.000 VNĐ dienmayhonganh
157 25/09/2014 2 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
158 23/09/2014 7 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
159 16/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giảm 2.601.000 VNĐ vodichgia
160 15/09/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Giá không đổi ehanam
161 14/09/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
162 13/09/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
163 11/09/2014 5 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ vodichgia
164 06/09/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
165 05/09/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ vftrader
166 04/09/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 11.300.000 VNĐ dienmayhoangvu
167 03/09/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 11.300.000 VNĐ ehanam
168 02/09/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
169 01/09/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
170 30/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
171 29/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmayanhngan
172 28/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
173 27/08/2014 8 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
174 19/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmayanhngan
175 18/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
176 17/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
177 16/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
178 15/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
179 14/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
180 13/08/2014 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
181 11/08/2014 2 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ thienminhphu
182 09/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
183 08/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
184 07/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
185 06/08/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
186 05/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
187 04/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
188 03/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
189 02/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
190 01/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
191 31/07/2014 10 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ vodichgia
192 21/07/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
193 20/07/2014 6 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ vodichgia
194 14/07/2014 3 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
195 11/07/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
196 10/07/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
197 09/07/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
198 08/07/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
199 07/07/2014 3 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
200 04/07/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
201 03/07/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
202 01/07/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
203 30/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
204 29/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ dienmayhonganh
205 28/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
206 27/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
207 26/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
208 25/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
209 24/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
210 23/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
211 22/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
212 21/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
213 20/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
214 19/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
215 18/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
216 17/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
217 16/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
218 15/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
219 14/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
220 13/06/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
221 11/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
222 10/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
223 09/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
224 08/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
225 07/06/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
226 05/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
227 04/06/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ vftrader
228 03/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
229 02/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
230 01/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
231 31/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
232 30/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
233 29/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
234 28/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
235 27/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
236 26/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ dienmayhonganh
237 25/05/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
238 24/05/2014 1 ngày 34.900.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
239 23/05/2014 1 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ sanphamchinhhang
240 22/05/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
241 21/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
242 20/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
243 19/05/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
244 18/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
245 17/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
246 16/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
247 15/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
248 14/05/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ vodichgia
249 12/05/2014 9 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ vftrader
250 03/05/2014 3 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
251 30/04/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
252 29/04/2014 9 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.299.000 VNĐ vodichgia
253 20/04/2014 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
254 19/04/2014 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
255 18/04/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
256 17/04/2014 17 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
257 31/03/2014 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
258 28/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
259 27/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ thienminhphu
260 26/03/2014 5 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dientutoananh
261 21/03/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
262 20/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
263 19/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
264 18/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
265 17/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
266 16/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
267 15/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
268 14/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
269 13/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
270 12/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
271 11/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
272 10/03/2014 1 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
273 09/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
274 08/03/2014 1 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
275 07/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
276 06/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
277 05/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
278 04/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
279 03/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
280 02/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
281 01/03/2014 2 ngày 29.870.000 ₫ Giá không đổi dientutoananh
282 27/02/2014 22 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
283 05/02/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
284 04/02/2014 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
285 25/01/2014 11 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
286 14/01/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ thienminhphu
287 13/01/2014 10 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ vftrader
288 03/01/2014 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
289 24/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
290 23/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
291 22/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
292 21/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
293 20/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
294 19/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
295 18/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
296 17/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
297 16/12/2013 13 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
298 03/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
299 02/12/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
300 26/11/2013 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
301 21/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
302 20/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
303 19/11/2013 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
304 16/11/2013 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
305 11/11/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
306 09/11/2013 4 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
307 05/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
308 04/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
309 03/11/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
310 01/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
311 31/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
312 30/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
313 29/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
314 28/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
315 27/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
316 26/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
317 25/10/2013 7 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
318 18/10/2013 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
319 08/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
320 07/10/2013 1 ngày 31.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dientutoananh
321 06/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
322 05/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
323 04/10/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
324 28/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
325 27/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
326 26/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
327 25/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
328 24/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
329 23/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
330 22/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
331 21/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
332 20/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
333 19/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
334 18/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
335 17/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
336 16/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
337 15/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ thienminhphu
338 14/09/2013 1 ngày 31.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dientutoananh
339 13/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
340 12/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
341 11/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
342 10/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ thienminhphu
343 09/09/2013 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
344 08/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
345 07/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
346 06/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
347 05/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
348 04/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
349 03/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
350 02/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
351 01/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
352 31/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
353 30/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
354 29/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
355 28/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
356 27/08/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
357 21/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
358 20/08/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
359 18/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
360 17/08/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
361 15/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
362 14/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
363 13/08/2013 18 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
364 26/07/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
365 24/07/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
366 23/07/2013 37 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
367 16/06/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
368 14/06/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
369 13/06/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
370 12/06/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
371 11/06/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
372 10/06/2013 18 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
373 23/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
374 22/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
375 21/05/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
376 20/05/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
377 19/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
378 18/05/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
379 16/05/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
380 14/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
381 13/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
382 12/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
383 11/05/2013 3 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
384 08/05/2013 1 ngày 32.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytruongson
385 07/05/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
386 01/05/2013 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
387 26/04/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
388 25/04/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
389 24/04/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
390 23/04/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
391 22/04/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ yesbuy
392 21/04/2013 1 ngày 33.800.000 ₫ Tăng 810.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
393 20/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
394 19/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
395 18/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
396 17/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
397 16/04/2013 3 ngày 32.990.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ thienminhphu
398 13/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
399 12/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
400 11/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
401 10/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
402 09/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
403 08/04/2013 2 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
404 06/04/2013 2 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
405 04/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
406 03/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
407 02/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
408 01/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tanlongdigital
409 31/03/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
410 30/03/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaytoanlinh
411 29/03/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ tanlongdigital
412 28/03/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ dienmaytruongson
413 27/03/2013 1 ngày 33.180.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ Ctyhungthinh
414 26/03/2013 4 ngày 32.990.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanlongdigital
415 22/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
416 21/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
417 20/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
418 19/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
419 18/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
420 17/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
421 16/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
422 15/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
423 14/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
424 13/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
425 12/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
426 11/03/2013 2 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
427 09/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
428 08/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
429 07/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ tanlongdigital
430 06/03/2013 2 ngày 33.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ thienminhphu
431 04/03/2013 1 ngày 32.500.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ thienminhphu
432 03/03/2013 1 ngày 31.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
433 02/03/2013 1 ngày 31.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
434 01/03/2013 1 ngày 31.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
435 28/02/2013 8 ngày 31.990.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ dienmaytruongson
436 20/02/2013 2 ngày 32.500.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ hung_lcd_gv
437 18/02/2013 1 ngày 32.850.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
438 17/02/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
439 16/02/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thienminhphu
440 15/02/2013 7 ngày 33.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
441 08/02/2013 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
442 07/02/2013 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
443 06/02/2013 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
444 05/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
445 04/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
446 03/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
447 02/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
448 01/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
449 31/01/2013 2 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
450 29/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
451 28/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
452 27/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
453 26/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
454 25/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
455 24/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
456 23/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
457 22/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thienminhphu
458 21/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
459 20/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
460 19/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
461 18/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ dienmayhoanghai
462 17/01/2013 1 ngày 33.180.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dienmaytruongson
463 16/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
464 15/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
465 14/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
466 13/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
467 12/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
468 11/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
469 10/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ DienMayFimex
470 09/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ thienminhphu
471 08/01/2013 1 ngày 34.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ khanganphat
472 07/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
473 06/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ thienminhphu
474 05/01/2013 1 ngày 34.790.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ tanlongdigital
475 04/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
476 03/01/2013 1 ngày 34.700.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
477 02/01/2013 1 ngày 34.700.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
478 01/01/2013 1 ngày 34.700.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ DienMayFimex
479 31/12/2012 1 ngày 34.790.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ tanlongdigital
480 30/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
481 29/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
482 28/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
483 27/12/2012 1 ngày 34.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
484 26/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
485 25/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
486 24/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
487 23/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thienminhphu
488 22/12/2012 1 ngày 34.700.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
489 21/12/2012 1 ngày 34.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
490 20/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
491 19/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
492 18/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
493 17/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
494 16/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
495 15/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
496 14/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
497 13/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
498 12/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ DienMayFimex
499 11/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
500 10/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
501 09/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
502 08/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
503 07/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ hung_lcd_gv
504 06/12/2012 1 ngày 35.800.000 ₫ Giảm 3.800.000 VNĐ khanganphat
505 05/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
506 04/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
507 03/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
508 02/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ leduyaudio
509 01/12/2012 1 ngày 40.400.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ Ctyhungthinh
510 30/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
511 29/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
512 28/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
513 27/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
514 26/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
515 25/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
516 24/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
517 23/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
518 22/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
519 21/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
520 20/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
521 19/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
522 18/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
523 17/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ leduyaudio
524 16/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
525 15/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
526 14/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
527 13/11/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ DienMayFimex
528 12/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
529 11/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
530 10/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
531 09/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
532 08/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
533 07/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
534 06/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
535 05/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
536 04/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
537 03/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
538 02/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
539 01/11/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ hung_lcd_gv
540 31/10/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
541 30/10/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
542 29/10/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ hung_lcd_gv
543 28/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
544 27/10/2012 1 ngày 40.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
545 26/10/2012 1 ngày 40.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
546 25/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
547 24/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
548 23/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
549 22/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
550 21/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
551 20/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
552 19/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
553 18/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
554 17/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
555 16/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
556 15/10/2012 1 ngày 40.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienmayhoanghai
557 14/10/2012 1 ngày 40.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ digicity
558 13/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
559 12/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
560 11/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ khanganphat
561 10/10/2012 1 ngày 41.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
562 09/10/2012 1 ngày 41.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
563 08/10/2012 1 ngày 41.400.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DienMayFimex
564 07/10/2012 1 ngày 41.800.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
565 06/10/2012 1 ngày 42.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
566 05/10/2012 1 ngày 42.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
567 04/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
568 03/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
569 02/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
570 01/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
571 30/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
572 29/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
573 28/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
574 27/09/2012 2 ngày 42.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ HienQuanElectronics
575 25/09/2012 1 ngày 42.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
576 24/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
577 23/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
578 22/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
579 21/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
580 20/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ HienQuanElectronics
581 19/09/2012 1 ngày 42.610.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ digicity
582 18/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
583 17/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
584 16/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
585 15/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ HienQuanElectronics
586 14/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dientukhanganh
587 13/09/2012 1 ngày 43.300.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
588 12/09/2012 1 ngày 43.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ HienQuanElectronics
589 11/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
590 10/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dientukhanganh
591 09/09/2012 1 ngày 43.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ HienQuanElectronics
592 08/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dientukhanganh
593 07/09/2012 1 ngày 43.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmayhoanghai
594 06/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
595 05/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
596 04/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ dientukhanganh
597 03/09/2012 1 ngày 46.200.000 ₫ Tăng 2.950.000 VNĐ thienminhphu
598 02/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dientukhanganh
599 01/09/2012 1 ngày 43.000.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ enterbuy
600 31/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
601 30/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
602 29/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
603 28/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
604 27/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
605 26/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ DienMayFimex
606 25/08/2012 1 ngày 42.950.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ digicity
607 24/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ DienMayFimex
608 23/08/2012 1 ngày 43.190.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ vinhhoaplaza
609 22/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
610 21/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ dientukhanganh
611 20/08/2012 1 ngày 43.190.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
612 19/08/2012 1 ngày 43.190.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ vinhhoaplaza
613 18/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
614 17/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
615 16/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
616 15/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
617 14/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ DienMayFimex
618 13/08/2012 1 ngày 43.240.000 ₫ Giá không đổi digicity
619 12/08/2012 1 ngày 43.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ digicity
620 11/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
621 10/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dientukhanganh
622 09/08/2012 1 ngày 43.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ digicity
623 08/08/2012 6 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
624 02/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dientukhanganh
625 01/08/2012 1 ngày 43.500.000 ₫ Giá không đổi enterbuy
626 31/07/2012 3 ngày 43.500.000 ₫ Giá không đổi enterbuy
627 28/07/2012 1 ngày 43.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ bestbuys
628 27/07/2012 1 ngày 43.800.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
629 26/07/2012 2 ngày 43.800.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
630 24/07/2012 1 ngày 43.800.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
631 23/07/2012 1 ngày 43.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
632 22/07/2012 1 ngày 43.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
633 21/07/2012 1 ngày 43.900.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmaytruongson
634 20/07/2012 2 ngày 43.850.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmayhoanghai
635 18/07/2012 1 ngày 44.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ khanganphat
636 17/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
637 16/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
638 15/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
639 14/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ HienQuanElectronics
640 13/07/2012 1 ngày 44.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
641 12/07/2012 1 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
642 11/07/2012 1 ngày 44.700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
643 10/07/2012 1 ngày 45.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaytruongson
644 09/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
645 08/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
646 07/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
647 06/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
648 05/07/2012 1 ngày 45.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ HienQuanElectronics
649 04/07/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ digicity
650 03/07/2012 1 ngày 45.500.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ enterbuy
651 02/07/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ digicity
652 01/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
653 30/06/2012 1 ngày 45.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ HienQuanElectronics
654 29/06/2012 1 ngày 45.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sony_tantan
655 28/06/2012 1 ngày 45.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ HienQuanElectronics
656 27/06/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Giá không đổi digicity
657 26/06/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Giá không đổi digicity
658 25/06/2012 45.540.000 ₫ digicity
Có tổng cộng 658 thay đổi giá của sản phẩm Sony KDL-55HX750 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Tivi LED (tivi màn led, tv led, tv man led, tv màn led)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Sony KDL-55HX750 trong mục Tivi LED
Từ khóa nổi bật trong tuần: tivi sharp, 43w800, tivi samsung, 60d7000, 50l4300, 46le830, tivi sh 32, tivi lcd 26 in, tivi 21 inch, tivi lg 48 led, tivi led 24in, gia sam sung, tv lg 14 inch, tivi lg led 3d, tivi lcd sharp, h5000, tv lcd toshiba, sony 70x, sony tv 42 inch, tv tcl 24