• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony KDL-55HX750

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony KDL-55HX750 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 09/07/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
2 08/07/2015 9 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
3 29/06/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
4 28/06/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
5 27/06/2015 41 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
6 17/05/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
7 16/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
8 15/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
9 14/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
10 13/05/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
11 12/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
12 11/05/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
13 08/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
14 07/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
15 06/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
16 05/05/2015 8 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
17 27/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
18 26/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
19 25/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
20 24/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
21 23/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
22 22/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
23 21/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
24 20/04/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
25 18/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
26 17/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
27 16/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
28 15/04/2015 9 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
29 06/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
30 05/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
31 04/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
32 03/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
33 02/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
34 01/04/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
35 30/03/2015 4 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
36 26/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
37 25/03/2015 6 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
38 19/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
39 18/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
40 17/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
41 16/03/2015 4 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
42 12/03/2015 11 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
43 01/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
44 28/02/2015 7 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
45 21/02/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
46 18/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
47 17/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
48 16/02/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
49 13/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
50 12/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
51 11/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
52 10/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
53 09/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
54 08/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
55 07/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
56 06/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
57 05/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
58 04/02/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
59 02/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
60 01/02/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
61 30/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
62 29/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
63 28/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmaytienthinh
64 27/01/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
65 26/01/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
66 23/01/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
67 21/01/2015 4 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
68 17/01/2015 8 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
69 09/01/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
70 08/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
71 07/01/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
72 06/01/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
73 05/01/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ dienmayhoanghai
74 03/01/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
75 02/01/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
76 31/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
77 30/12/2014 3 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
78 27/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
79 26/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
80 25/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
81 24/12/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Tăng 5.390.000 VNĐ tugia
82 23/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
83 22/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
84 21/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
85 20/12/2014 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
86 18/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 13.900.000 VNĐ dienmayhoanghai
87 17/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 22.350.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
88 16/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
89 15/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
90 14/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 13.900.000 VNĐ dienmayhoanghai
91 13/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 13.651.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
92 12/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
93 11/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 13.900.000 VNĐ dienmayhoanghai
94 10/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 13.651.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
95 09/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giảm 13.651.000 VNĐ dienmayhonganh
96 08/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 13.900.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
97 07/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
98 06/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
99 05/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
100 04/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
101 03/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
102 02/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
103 01/12/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
104 29/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
105 28/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
106 27/11/2014 2 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
107 25/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
108 24/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
109 23/11/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
110 22/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
111 21/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
112 20/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
113 19/11/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
114 17/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
115 16/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
116 15/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
117 14/11/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
118 12/11/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
119 11/11/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
120 09/11/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.700.000 VNĐ dienmayhoangvu
121 07/11/2014 1 ngày 33.200.000 ₫ Tăng 8.700.000 VNĐ dienlanhngohoang
122 06/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
123 05/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
124 04/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
125 03/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
126 02/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
127 01/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
128 31/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
129 30/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
130 29/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
131 28/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
132 27/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 5.390.000 VNĐ dienmayhoangvu
133 26/10/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
134 25/10/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
135 24/10/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ dienmayhoanghai
136 23/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
137 22/10/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
138 20/10/2014 3 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
139 17/10/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
140 16/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
141 15/10/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ dienmayhoanghai
142 14/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 11.300.000 VNĐ dienmayhoangvu
143 13/10/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
144 12/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
145 11/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
146 10/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
147 09/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
148 08/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
149 07/10/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
150 06/10/2014 3 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
151 03/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
152 02/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
153 01/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
154 30/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
155 29/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
156 28/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
157 27/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
158 26/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giảm 2.601.000 VNĐ dienmayhonganh
159 25/09/2014 2 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
160 23/09/2014 7 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
161 16/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giảm 2.601.000 VNĐ vodichgia
162 15/09/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Giá không đổi ehanam
163 14/09/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
164 13/09/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
165 11/09/2014 5 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ vodichgia
166 06/09/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
167 05/09/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ vftrader
168 04/09/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 11.300.000 VNĐ dienmayhoangvu
169 03/09/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 11.300.000 VNĐ ehanam
170 02/09/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
171 01/09/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
172 30/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
173 29/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmayanhngan
174 28/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
175 27/08/2014 8 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
176 19/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmayanhngan
177 18/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
178 17/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
179 16/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
180 15/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
181 14/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
182 13/08/2014 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
183 11/08/2014 2 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ thienminhphu
184 09/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
185 08/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
186 07/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
187 06/08/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
188 05/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
189 04/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
190 03/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
191 02/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
192 01/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
193 31/07/2014 10 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ vodichgia
194 21/07/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
195 20/07/2014 6 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ vodichgia
196 14/07/2014 3 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
197 11/07/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
198 10/07/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
199 09/07/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
200 08/07/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
201 07/07/2014 3 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
202 04/07/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
203 03/07/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
204 01/07/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
205 30/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
206 29/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ dienmayhonganh
207 28/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
208 27/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
209 26/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
210 25/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
211 24/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
212 23/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
213 22/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
214 21/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
215 20/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
216 19/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
217 18/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
218 17/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
219 16/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
220 15/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
221 14/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
222 13/06/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
223 11/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
224 10/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
225 09/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
226 08/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
227 07/06/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
228 05/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
229 04/06/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ vftrader
230 03/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
231 02/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
232 01/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
233 31/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
234 30/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
235 29/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
236 28/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
237 27/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
238 26/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ dienmayhonganh
239 25/05/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
240 24/05/2014 1 ngày 34.900.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
241 23/05/2014 1 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ sanphamchinhhang
242 22/05/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
243 21/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
244 20/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
245 19/05/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
246 18/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
247 17/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
248 16/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
249 15/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
250 14/05/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ vodichgia
251 12/05/2014 9 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ vftrader
252 03/05/2014 3 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
253 30/04/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
254 29/04/2014 9 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.299.000 VNĐ vodichgia
255 20/04/2014 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
256 19/04/2014 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
257 18/04/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
258 17/04/2014 17 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
259 31/03/2014 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
260 28/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
261 27/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ thienminhphu
262 26/03/2014 5 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dientutoananh
263 21/03/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
264 20/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
265 19/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
266 18/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
267 17/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
268 16/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
269 15/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
270 14/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
271 13/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
272 12/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
273 11/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
274 10/03/2014 1 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
275 09/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
276 08/03/2014 1 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
277 07/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
278 06/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
279 05/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
280 04/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
281 03/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
282 02/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
283 01/03/2014 2 ngày 29.870.000 ₫ Giá không đổi dientutoananh
284 27/02/2014 22 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
285 05/02/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
286 04/02/2014 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
287 25/01/2014 11 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
288 14/01/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ thienminhphu
289 13/01/2014 10 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ vftrader
290 03/01/2014 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
291 24/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
292 23/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
293 22/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
294 21/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
295 20/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
296 19/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
297 18/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
298 17/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
299 16/12/2013 13 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
300 03/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
301 02/12/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
302 26/11/2013 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
303 21/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
304 20/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
305 19/11/2013 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
306 16/11/2013 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
307 11/11/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
308 09/11/2013 4 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
309 05/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
310 04/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
311 03/11/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
312 01/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
313 31/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
314 30/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
315 29/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
316 28/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
317 27/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
318 26/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
319 25/10/2013 7 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
320 18/10/2013 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
321 08/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
322 07/10/2013 1 ngày 31.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dientutoananh
323 06/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
324 05/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
325 04/10/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
326 28/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
327 27/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
328 26/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
329 25/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
330 24/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
331 23/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
332 22/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
333 21/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
334 20/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
335 19/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
336 18/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
337 17/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
338 16/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
339 15/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ thienminhphu
340 14/09/2013 1 ngày 31.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dientutoananh
341 13/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
342 12/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
343 11/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
344 10/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ thienminhphu
345 09/09/2013 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
346 08/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
347 07/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
348 06/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
349 05/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
350 04/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
351 03/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
352 02/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
353 01/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
354 31/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
355 30/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
356 29/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
357 28/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
358 27/08/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
359 21/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
360 20/08/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
361 18/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
362 17/08/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
363 15/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
364 14/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
365 13/08/2013 18 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
366 26/07/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
367 24/07/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
368 23/07/2013 37 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
369 16/06/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
370 14/06/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
371 13/06/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
372 12/06/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
373 11/06/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
374 10/06/2013 18 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
375 23/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
376 22/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
377 21/05/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
378 20/05/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
379 19/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
380 18/05/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
381 16/05/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
382 14/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
383 13/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
384 12/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
385 11/05/2013 3 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
386 08/05/2013 1 ngày 32.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytruongson
387 07/05/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
388 01/05/2013 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
389 26/04/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
390 25/04/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
391 24/04/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
392 23/04/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
393 22/04/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ yesbuy
394 21/04/2013 1 ngày 33.800.000 ₫ Tăng 810.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
395 20/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
396 19/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
397 18/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
398 17/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
399 16/04/2013 3 ngày 32.990.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ thienminhphu
400 13/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
401 12/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
402 11/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
403 10/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
404 09/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
405 08/04/2013 2 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
406 06/04/2013 2 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
407 04/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
408 03/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
409 02/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
410 01/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tanlongdigital
411 31/03/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
412 30/03/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaytoanlinh
413 29/03/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ tanlongdigital
414 28/03/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ dienmaytruongson
415 27/03/2013 1 ngày 33.180.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ Ctyhungthinh
416 26/03/2013 4 ngày 32.990.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanlongdigital
417 22/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
418 21/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
419 20/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
420 19/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
421 18/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
422 17/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
423 16/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
424 15/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
425 14/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
426 13/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
427 12/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
428 11/03/2013 2 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
429 09/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
430 08/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
431 07/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ tanlongdigital
432 06/03/2013 2 ngày 33.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ thienminhphu
433 04/03/2013 1 ngày 32.500.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ thienminhphu
434 03/03/2013 1 ngày 31.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
435 02/03/2013 1 ngày 31.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
436 01/03/2013 1 ngày 31.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
437 28/02/2013 8 ngày 31.990.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ dienmaytruongson
438 20/02/2013 2 ngày 32.500.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ hung_lcd_gv
439 18/02/2013 1 ngày 32.850.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
440 17/02/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
441 16/02/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thienminhphu
442 15/02/2013 7 ngày 33.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
443 08/02/2013 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
444 07/02/2013 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
445 06/02/2013 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
446 05/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
447 04/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
448 03/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
449 02/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
450 01/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
451 31/01/2013 2 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
452 29/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
453 28/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
454 27/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
455 26/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
456 25/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
457 24/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
458 23/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
459 22/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thienminhphu
460 21/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
461 20/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
462 19/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
463 18/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ dienmayhoanghai
464 17/01/2013 1 ngày 33.180.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dienmaytruongson
465 16/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
466 15/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
467 14/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
468 13/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
469 12/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
470 11/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
471 10/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ DienMayFimex
472 09/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ thienminhphu
473 08/01/2013 1 ngày 34.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ khanganphat
474 07/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
475 06/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ thienminhphu
476 05/01/2013 1 ngày 34.790.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ tanlongdigital
477 04/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
478 03/01/2013 1 ngày 34.700.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
479 02/01/2013 1 ngày 34.700.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
480 01/01/2013 1 ngày 34.700.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ DienMayFimex
481 31/12/2012 1 ngày 34.790.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ tanlongdigital
482 30/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
483 29/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
484 28/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
485 27/12/2012 1 ngày 34.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
486 26/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
487 25/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
488 24/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
489 23/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thienminhphu
490 22/12/2012 1 ngày 34.700.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
491 21/12/2012 1 ngày 34.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
492 20/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
493 19/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
494 18/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
495 17/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
496 16/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
497 15/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
498 14/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
499 13/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
500 12/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ DienMayFimex
501 11/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
502 10/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
503 09/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
504 08/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
505 07/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ hung_lcd_gv
506 06/12/2012 1 ngày 35.800.000 ₫ Giảm 3.800.000 VNĐ khanganphat
507 05/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
508 04/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
509 03/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
510 02/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ leduyaudio
511 01/12/2012 1 ngày 40.400.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ Ctyhungthinh
512 30/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
513 29/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
514 28/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
515 27/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
516 26/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
517 25/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
518 24/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
519 23/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
520 22/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
521 21/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
522 20/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
523 19/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
524 18/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
525 17/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ leduyaudio
526 16/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
527 15/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
528 14/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
529 13/11/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ DienMayFimex
530 12/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
531 11/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
532 10/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
533 09/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
534 08/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
535 07/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
536 06/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
537 05/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
538 04/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
539 03/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
540 02/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
541 01/11/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ hung_lcd_gv
542 31/10/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
543 30/10/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
544 29/10/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ hung_lcd_gv
545 28/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
546 27/10/2012 1 ngày 40.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
547 26/10/2012 1 ngày 40.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
548 25/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
549 24/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
550 23/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
551 22/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
552 21/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
553 20/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
554 19/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
555 18/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
556 17/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
557 16/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
558 15/10/2012 1 ngày 40.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienmayhoanghai
559 14/10/2012 1 ngày 40.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ digicity
560 13/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
561 12/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
562 11/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ khanganphat
563 10/10/2012 1 ngày 41.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
564 09/10/2012 1 ngày 41.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
565 08/10/2012 1 ngày 41.400.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DienMayFimex
566 07/10/2012 1 ngày 41.800.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
567 06/10/2012 1 ngày 42.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
568 05/10/2012 1 ngày 42.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
569 04/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
570 03/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
571 02/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
572 01/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
573 30/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
574 29/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
575 28/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
576 27/09/2012 2 ngày 42.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ HienQuanElectronics
577 25/09/2012 1 ngày 42.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
578 24/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
579 23/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
580 22/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
581 21/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
582 20/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ HienQuanElectronics
583 19/09/2012 1 ngày 42.610.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ digicity
584 18/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
585 17/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
586 16/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
587 15/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ HienQuanElectronics
588 14/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dientukhanganh
589 13/09/2012 1 ngày 43.300.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
590 12/09/2012 1 ngày 43.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ HienQuanElectronics
591 11/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
592 10/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dientukhanganh
593 09/09/2012 1 ngày 43.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ HienQuanElectronics
594 08/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dientukhanganh
595 07/09/2012 1 ngày 43.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmayhoanghai
596 06/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
597 05/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
598 04/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ dientukhanganh
599 03/09/2012 1 ngày 46.200.000 ₫ Tăng 2.950.000 VNĐ thienminhphu
600 02/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dientukhanganh
601 01/09/2012 1 ngày 43.000.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ enterbuy
602 31/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
603 30/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
604 29/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
605 28/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
606 27/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
607 26/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ DienMayFimex
608 25/08/2012 1 ngày 42.950.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ digicity
609 24/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ DienMayFimex
610 23/08/2012 1 ngày 43.190.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ vinhhoaplaza
611 22/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
612 21/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ dientukhanganh
613 20/08/2012 1 ngày 43.190.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
614 19/08/2012 1 ngày 43.190.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ vinhhoaplaza
615 18/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
616 17/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
617 16/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
618 15/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
619 14/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ DienMayFimex
620 13/08/2012 1 ngày 43.240.000 ₫ Giá không đổi digicity
621 12/08/2012 1 ngày 43.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ digicity
622 11/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
623 10/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dientukhanganh
624 09/08/2012 1 ngày 43.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ digicity
625 08/08/2012 6 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
626 02/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dientukhanganh
627 01/08/2012 1 ngày 43.500.000 ₫ Giá không đổi enterbuy
628 31/07/2012 3 ngày 43.500.000 ₫ Giá không đổi enterbuy
629 28/07/2012 1 ngày 43.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ bestbuys
630 27/07/2012 1 ngày 43.800.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
631 26/07/2012 2 ngày 43.800.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
632 24/07/2012 1 ngày 43.800.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
633 23/07/2012 1 ngày 43.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
634 22/07/2012 1 ngày 43.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
635 21/07/2012 1 ngày 43.900.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmaytruongson
636 20/07/2012 2 ngày 43.850.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmayhoanghai
637 18/07/2012 1 ngày 44.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ khanganphat
638 17/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
639 16/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
640 15/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
641 14/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ HienQuanElectronics
642 13/07/2012 1 ngày 44.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
643 12/07/2012 1 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
644 11/07/2012 1 ngày 44.700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
645 10/07/2012 1 ngày 45.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaytruongson
646 09/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
647 08/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
648 07/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
649 06/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
650 05/07/2012 1 ngày 45.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ HienQuanElectronics
651 04/07/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ digicity
652 03/07/2012 1 ngày 45.500.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ enterbuy
653 02/07/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ digicity
654 01/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
655 30/06/2012 1 ngày 45.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ HienQuanElectronics
656 29/06/2012 1 ngày 45.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sony_tantan
657 28/06/2012 1 ngày 45.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ HienQuanElectronics
658 27/06/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Giá không đổi digicity
659 26/06/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Giá không đổi digicity
660 25/06/2012 45.540.000 ₫ digicity
Có tổng cộng 660 thay đổi giá của sản phẩm Sony KDL-55HX750 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Tivi LED (tivi màn led, tv led, tv man led, tv màn led)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Sony KDL-55HX750 trong mục Tivi LED