Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony KDL-55HX750

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony KDL-55HX750 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 28/04/2016 15 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
2 13/04/2016 13 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
3 31/03/2016 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
4 26/03/2016 4 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
5 22/03/2016 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
6 19/03/2016 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
7 17/03/2016 15 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
8 02/03/2016 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
9 26/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
10 25/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
11 24/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
12 23/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
13 22/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
14 21/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
15 20/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
16 19/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
17 18/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
18 17/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
19 16/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
20 15/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
21 14/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
22 13/02/2016 10 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
23 03/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
24 02/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
25 01/02/2016 2 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
26 30/01/2016 2 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
27 28/01/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
28 27/01/2016 6 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
29 21/01/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
30 20/01/2016 5 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
31 15/01/2016 3 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
32 12/01/2016 4 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
33 08/01/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
34 07/01/2016 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
35 05/01/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
36 04/01/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
37 03/01/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
38 02/01/2016 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
39 31/12/2015 6 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
40 25/12/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
41 24/12/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
42 21/12/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
43 20/12/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
44 19/12/2015 8 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
45 11/12/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
46 10/12/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
47 09/12/2015 5 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmaytienthinh
48 04/12/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
49 03/12/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
50 02/12/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
51 01/12/2015 17 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
52 14/11/2015 10 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
53 04/11/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
54 02/11/2015 6 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
55 27/10/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
56 26/10/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
57 25/10/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
58 24/10/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
59 23/10/2015 7 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
60 16/10/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
61 15/10/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
62 14/10/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
63 12/10/2015 3 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
64 09/10/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
65 08/10/2015 4 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
66 04/10/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
67 03/10/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
68 02/10/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
69 01/10/2015 3 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
70 28/09/2015 3 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmaytienthinh
71 25/09/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
72 24/09/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
73 21/09/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
74 20/09/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
75 19/09/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
76 18/09/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
77 16/09/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
78 15/09/2015 11 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
79 04/09/2015 8 ngày 29.890.000 ₫ Tăng 5.390.000 VNĐ tugia
80 27/08/2015 6 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
81 21/08/2015 43 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
82 09/07/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
83 08/07/2015 9 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
84 29/06/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
85 28/06/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
86 27/06/2015 41 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
87 17/05/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
88 16/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
89 15/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
90 14/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
91 13/05/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
92 12/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
93 11/05/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
94 08/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
95 07/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
96 06/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
97 05/05/2015 8 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
98 27/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
99 26/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
100 25/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
101 24/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
102 23/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
103 22/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
104 21/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
105 20/04/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
106 18/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
107 17/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
108 16/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
109 15/04/2015 9 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
110 06/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
111 05/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
112 04/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
113 03/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
114 02/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
115 01/04/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
116 30/03/2015 4 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
117 26/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
118 25/03/2015 6 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
119 19/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
120 18/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
121 17/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
122 16/03/2015 4 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
123 12/03/2015 11 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
124 01/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
125 28/02/2015 7 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
126 21/02/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
127 18/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
128 17/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
129 16/02/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
130 13/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
131 12/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
132 11/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
133 10/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
134 09/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
135 08/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
136 07/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
137 06/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
138 05/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
139 04/02/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
140 02/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
141 01/02/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
142 30/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
143 29/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
144 28/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmaytienthinh
145 27/01/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
146 26/01/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
147 23/01/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
148 21/01/2015 4 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
149 17/01/2015 8 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
150 09/01/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
151 08/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
152 07/01/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
153 06/01/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
154 05/01/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ dienmayhoanghai
155 03/01/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
156 02/01/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
157 31/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
158 30/12/2014 3 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
159 27/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
160 26/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
161 25/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
162 24/12/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Tăng 5.390.000 VNĐ tugia
163 23/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
164 22/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
165 21/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
166 20/12/2014 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
167 18/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 13.900.000 VNĐ dienmayhoanghai
168 17/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 22.350.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
169 16/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
170 15/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
171 14/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 13.900.000 VNĐ dienmayhoanghai
172 13/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 13.651.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
173 12/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
174 11/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 13.900.000 VNĐ dienmayhoanghai
175 10/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 13.651.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
176 09/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giảm 13.651.000 VNĐ dienmayhonganh
177 08/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 13.900.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
178 07/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
179 06/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
180 05/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
181 04/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
182 03/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
183 02/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
184 01/12/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
185 29/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
186 28/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
187 27/11/2014 2 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
188 25/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
189 24/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
190 23/11/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
191 22/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
192 21/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
193 20/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
194 19/11/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
195 17/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
196 16/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
197 15/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
198 14/11/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
199 12/11/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
200 11/11/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
201 09/11/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.700.000 VNĐ dienmayhoangvu
202 07/11/2014 1 ngày 33.200.000 ₫ Tăng 8.700.000 VNĐ dienlanhngohoang
203 06/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
204 05/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
205 04/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
206 03/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
207 02/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
208 01/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
209 31/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
210 30/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
211 29/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
212 28/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
213 27/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 5.390.000 VNĐ dienmayhoangvu
214 26/10/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
215 25/10/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
216 24/10/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ dienmayhoanghai
217 23/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
218 22/10/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
219 20/10/2014 3 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
220 17/10/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
221 16/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
222 15/10/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ dienmayhoanghai
223 14/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 11.300.000 VNĐ dienmayhoangvu
224 13/10/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
225 12/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
226 11/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
227 10/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
228 09/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
229 08/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
230 07/10/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
231 06/10/2014 3 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
232 03/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
233 02/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
234 01/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
235 30/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
236 29/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
237 28/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
238 27/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
239 26/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giảm 2.601.000 VNĐ dienmayhonganh
240 25/09/2014 2 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
241 23/09/2014 7 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
242 16/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giảm 2.601.000 VNĐ vodichgia
243 15/09/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Giá không đổi ehanam
244 14/09/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
245 13/09/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
246 11/09/2014 5 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ vodichgia
247 06/09/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
248 05/09/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ vftrader
249 04/09/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 11.300.000 VNĐ dienmayhoangvu
250 03/09/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 11.300.000 VNĐ ehanam
251 02/09/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
252 01/09/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
253 30/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
254 29/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmayanhngan
255 28/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
256 27/08/2014 8 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
257 19/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmayanhngan
258 18/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
259 17/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
260 16/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
261 15/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
262 14/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
263 13/08/2014 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
264 11/08/2014 2 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ thienminhphu
265 09/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
266 08/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
267 07/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
268 06/08/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
269 05/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
270 04/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
271 03/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
272 02/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
273 01/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
274 31/07/2014 10 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ vodichgia
275 21/07/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
276 20/07/2014 6 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ vodichgia
277 14/07/2014 3 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
278 11/07/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
279 10/07/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
280 09/07/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
281 08/07/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
282 07/07/2014 3 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
283 04/07/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
284 03/07/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
285 01/07/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
286 30/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
287 29/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ dienmayhonganh
288 28/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
289 27/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
290 26/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
291 25/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
292 24/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
293 23/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
294 22/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
295 21/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
296 20/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
297 19/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
298 18/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
299 17/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
300 16/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
301 15/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
302 14/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
303 13/06/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
304 11/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
305 10/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
306 09/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
307 08/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
308 07/06/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
309 05/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
310 04/06/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ vftrader
311 03/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
312 02/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
313 01/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
314 31/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
315 30/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
316 29/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
317 28/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
318 27/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
319 26/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ dienmayhonganh
320 25/05/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
321 24/05/2014 1 ngày 34.900.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
322 23/05/2014 1 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ sanphamchinhhang
323 22/05/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
324 21/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
325 20/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
326 19/05/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
327 18/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
328 17/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
329 16/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
330 15/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
331 14/05/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ vodichgia
332 12/05/2014 9 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ vftrader
333 03/05/2014 3 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
334 30/04/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
335 29/04/2014 9 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.299.000 VNĐ vodichgia
336 20/04/2014 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
337 19/04/2014 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
338 18/04/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
339 17/04/2014 17 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
340 31/03/2014 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
341 28/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
342 27/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ thienminhphu
343 26/03/2014 5 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dientutoananh
344 21/03/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
345 20/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
346 19/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
347 18/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
348 17/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
349 16/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
350 15/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
351 14/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
352 13/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
353 12/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
354 11/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
355 10/03/2014 1 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
356 09/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
357 08/03/2014 1 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
358 07/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
359 06/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
360 05/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
361 04/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
362 03/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
363 02/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
364 01/03/2014 2 ngày 29.870.000 ₫ Giá không đổi dientutoananh
365 27/02/2014 22 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
366 05/02/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
367 04/02/2014 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
368 25/01/2014 11 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
369 14/01/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ thienminhphu
370 13/01/2014 10 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ vftrader
371 03/01/2014 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
372 24/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
373 23/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
374 22/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
375 21/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
376 20/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
377 19/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
378 18/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
379 17/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
380 16/12/2013 13 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
381 03/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
382 02/12/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
383 26/11/2013 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
384 21/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
385 20/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
386 19/11/2013 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
387 16/11/2013 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
388 11/11/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
389 09/11/2013 4 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
390 05/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
391 04/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
392 03/11/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
393 01/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
394 31/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
395 30/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
396 29/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
397 28/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
398 27/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
399 26/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
400 25/10/2013 7 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
401 18/10/2013 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
402 08/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
403 07/10/2013 1 ngày 31.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dientutoananh
404 06/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
405 05/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
406 04/10/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
407 28/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
408 27/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
409 26/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
410 25/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
411 24/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
412 23/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
413 22/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
414 21/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
415 20/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
416 19/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
417 18/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
418 17/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
419 16/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
420 15/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ thienminhphu
421 14/09/2013 1 ngày 31.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dientutoananh
422 13/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
423 12/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
424 11/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
425 10/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ thienminhphu
426 09/09/2013 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
427 08/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
428 07/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
429 06/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
430 05/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
431 04/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
432 03/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
433 02/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
434 01/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
435 31/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
436 30/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
437 29/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
438 28/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
439 27/08/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
440 21/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
441 20/08/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
442 18/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
443 17/08/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
444 15/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
445 14/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
446 13/08/2013 18 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
447 26/07/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
448 24/07/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
449 23/07/2013 37 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
450 16/06/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
451 14/06/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
452 13/06/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
453 12/06/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
454 11/06/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
455 10/06/2013 18 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
456 23/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
457 22/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
458 21/05/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
459 20/05/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
460 19/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
461 18/05/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
462 16/05/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
463 14/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
464 13/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
465 12/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
466 11/05/2013 3 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
467 08/05/2013 1 ngày 32.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytruongson
468 07/05/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
469 01/05/2013 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
470 26/04/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
471 25/04/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
472 24/04/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
473 23/04/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
474 22/04/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ yesbuy
475 21/04/2013 1 ngày 33.800.000 ₫ Tăng 810.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
476 20/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
477 19/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
478 18/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
479 17/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
480 16/04/2013 3 ngày 32.990.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ thienminhphu
481 13/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
482 12/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
483 11/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
484 10/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
485 09/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
486 08/04/2013 2 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
487 06/04/2013 2 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
488 04/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
489 03/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
490 02/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
491 01/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tanlongdigital
492 31/03/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
493 30/03/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaytoanlinh
494 29/03/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ tanlongdigital
495 28/03/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ dienmaytruongson
496 27/03/2013 1 ngày 33.180.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ Ctyhungthinh
497 26/03/2013 4 ngày 32.990.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanlongdigital
498 22/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
499 21/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
500 20/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
501 19/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
502 18/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
503 17/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
504 16/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
505 15/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
506 14/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
507 13/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
508 12/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
509 11/03/2013 2 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
510 09/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
511 08/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
512 07/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ tanlongdigital
513 06/03/2013 2 ngày 33.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ thienminhphu
514 04/03/2013 1 ngày 32.500.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ thienminhphu
515 03/03/2013 1 ngày 31.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
516 02/03/2013 1 ngày 31.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
517 01/03/2013 1 ngày 31.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
518 28/02/2013 8 ngày 31.990.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ dienmaytruongson
519 20/02/2013 2 ngày 32.500.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ hung_lcd_gv
520 18/02/2013 1 ngày 32.850.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
521 17/02/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
522 16/02/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thienminhphu
523 15/02/2013 7 ngày 33.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
524 08/02/2013 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
525 07/02/2013 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
526 06/02/2013 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
527 05/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
528 04/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
529 03/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
530 02/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
531 01/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
532 31/01/2013 2 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
533 29/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
534 28/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
535 27/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
536 26/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
537 25/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
538 24/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
539 23/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
540 22/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thienminhphu
541 21/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
542 20/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
543 19/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
544 18/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ dienmayhoanghai
545 17/01/2013 1 ngày 33.180.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dienmaytruongson
546 16/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
547 15/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
548 14/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
549 13/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
550 12/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
551 11/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
552 10/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ DienMayFimex
553 09/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ thienminhphu
554 08/01/2013 1 ngày 34.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ khanganphat
555 07/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
556 06/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ thienminhphu
557 05/01/2013 1 ngày 34.790.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ tanlongdigital
558 04/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
559 03/01/2013 1 ngày 34.700.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
560 02/01/2013 1 ngày 34.700.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
561 01/01/2013 1 ngày 34.700.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ DienMayFimex
562 31/12/2012 1 ngày 34.790.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ tanlongdigital
563 30/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
564 29/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
565 28/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
566 27/12/2012 1 ngày 34.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
567 26/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
568 25/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
569 24/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
570 23/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thienminhphu
571 22/12/2012 1 ngày 34.700.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
572 21/12/2012 1 ngày 34.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
573 20/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
574 19/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
575 18/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
576 17/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
577 16/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
578 15/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
579 14/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
580 13/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
581 12/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ DienMayFimex
582 11/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
583 10/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
584 09/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
585 08/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
586 07/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ hung_lcd_gv
587 06/12/2012 1 ngày 35.800.000 ₫ Giảm 3.800.000 VNĐ khanganphat
588 05/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
589 04/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
590 03/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
591 02/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ leduyaudio
592 01/12/2012 1 ngày 40.400.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ Ctyhungthinh
593 30/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
594 29/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
595 28/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
596 27/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
597 26/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
598 25/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
599 24/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
600 23/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
601 22/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
602 21/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
603 20/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
604 19/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
605 18/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
606 17/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ leduyaudio
607 16/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
608 15/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
609 14/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
610 13/11/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ DienMayFimex
611 12/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
612 11/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
613 10/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
614 09/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
615 08/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
616 07/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
617 06/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
618 05/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
619 04/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
620 03/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
621 02/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
622 01/11/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ hung_lcd_gv
623 31/10/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
624 30/10/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
625 29/10/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ hung_lcd_gv
626 28/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
627 27/10/2012 1 ngày 40.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
628 26/10/2012 1 ngày 40.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
629 25/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
630 24/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
631 23/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
632 22/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
633 21/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
634 20/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
635 19/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
636 18/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
637 17/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
638 16/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
639 15/10/2012 1 ngày 40.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienmayhoanghai
640 14/10/2012 1 ngày 40.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ digicity
641 13/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
642 12/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
643 11/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ khanganphat
644 10/10/2012 1 ngày 41.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
645 09/10/2012 1 ngày 41.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
646 08/10/2012 1 ngày 41.400.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DienMayFimex
647 07/10/2012 1 ngày 41.800.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
648 06/10/2012 1 ngày 42.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
649 05/10/2012 1 ngày 42.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
650 04/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
651 03/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
652 02/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
653 01/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
654 30/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
655 29/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
656 28/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
657 27/09/2012 2 ngày 42.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ HienQuanElectronics
658 25/09/2012 1 ngày 42.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
659 24/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
660 23/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
661 22/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
662 21/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
663 20/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ HienQuanElectronics
664 19/09/2012 1 ngày 42.610.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ digicity
665 18/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
666 17/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
667 16/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
668 15/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ HienQuanElectronics
669 14/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dientukhanganh
670 13/09/2012 1 ngày 43.300.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
671 12/09/2012 1 ngày 43.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ HienQuanElectronics
672 11/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
673 10/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dientukhanganh
674 09/09/2012 1 ngày 43.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ HienQuanElectronics
675 08/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dientukhanganh
676 07/09/2012 1 ngày 43.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmayhoanghai
677 06/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
678 05/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
679 04/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ dientukhanganh
680 03/09/2012 1 ngày 46.200.000 ₫ Tăng 2.950.000 VNĐ thienminhphu
681 02/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dientukhanganh
682 01/09/2012 1 ngày 43.000.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ enterbuy
683 31/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
684 30/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
685 29/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
686 28/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
687 27/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
688 26/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ DienMayFimex
689 25/08/2012 1 ngày 42.950.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ digicity
690 24/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ DienMayFimex
691 23/08/2012 1 ngày 43.190.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ vinhhoaplaza
692 22/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
693 21/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ dientukhanganh
694 20/08/2012 1 ngày 43.190.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
695 19/08/2012 1 ngày 43.190.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ vinhhoaplaza
696 18/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
697 17/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
698 16/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
699 15/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
700 14/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ DienMayFimex
701 13/08/2012 1 ngày 43.240.000 ₫ Giá không đổi digicity
702 12/08/2012 1 ngày 43.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ digicity
703 11/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
704 10/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dientukhanganh
705 09/08/2012 1 ngày 43.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ digicity
706 08/08/2012 6 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
707 02/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dientukhanganh
708 01/08/2012 1 ngày 43.500.000 ₫ Giá không đổi enterbuy
709 31/07/2012 3 ngày 43.500.000 ₫ Giá không đổi enterbuy
710 28/07/2012 1 ngày 43.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ bestbuys
711 27/07/2012 1 ngày 43.800.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
712 26/07/2012 2 ngày 43.800.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
713 24/07/2012 1 ngày 43.800.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
714 23/07/2012 1 ngày 43.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
715 22/07/2012 1 ngày 43.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
716 21/07/2012 1 ngày 43.900.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmaytruongson
717 20/07/2012 2 ngày 43.850.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmayhoanghai
718 18/07/2012 1 ngày 44.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ khanganphat
719 17/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
720 16/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
721 15/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
722 14/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ HienQuanElectronics
723 13/07/2012 1 ngày 44.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
724 12/07/2012 1 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
725 11/07/2012 1 ngày 44.700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
726 10/07/2012 1 ngày 45.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaytruongson
727 09/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
728 08/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
729 07/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
730 06/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
731 05/07/2012 1 ngày 45.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ HienQuanElectronics
732 04/07/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ digicity
733 03/07/2012 1 ngày 45.500.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ enterbuy
734 02/07/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ digicity
735 01/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
736 30/06/2012 1 ngày 45.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ HienQuanElectronics
737 29/06/2012 1 ngày 45.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sony_tantan
738 28/06/2012 1 ngày 45.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ HienQuanElectronics
739 27/06/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Giá không đổi digicity
740 26/06/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Giá không đổi digicity
741 25/06/2012 45.540.000 ₫ digicity
Có tổng cộng 741 thay đổi giá của sản phẩm Sony KDL-55HX750 đã được hệ thống ghi lại.