• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony KDL-55HX750

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony KDL-55HX750 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 26/12/2014 1 ngày 32.950.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
2 25/12/2014 1 ngày 32.950.000 VNĐ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
3 24/12/2014 1 ngày 29.890.000 VNĐ Tăng 5.390.000 VNĐ tugia
4 23/12/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
5 22/12/2014 1 ngày 32.950.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
6 21/12/2014 1 ngày 32.950.000 VNĐ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
7 20/12/2014 2 ngày 29.890.000 VNĐ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
8 18/12/2014 1 ngày 32.950.000 VNĐ Giảm 13.900.000 VNĐ dienmayhoanghai
9 17/12/2014 1 ngày 46.850.000 VNĐ Tăng 22.350.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
10 16/12/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
11 15/12/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
12 14/12/2014 1 ngày 32.950.000 VNĐ Giảm 13.900.000 VNĐ dienmayhoanghai
13 13/12/2014 1 ngày 46.850.000 VNĐ Tăng 13.651.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
14 12/12/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
15 11/12/2014 1 ngày 32.950.000 VNĐ Giảm 13.900.000 VNĐ dienmayhoanghai
16 10/12/2014 1 ngày 46.850.000 VNĐ Tăng 13.651.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
17 09/12/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giảm 13.651.000 VNĐ dienmayhonganh
18 08/12/2014 1 ngày 46.850.000 VNĐ Tăng 13.900.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
19 07/12/2014 1 ngày 32.950.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
20 06/12/2014 1 ngày 32.950.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
21 05/12/2014 1 ngày 32.950.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
22 04/12/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
23 03/12/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
24 02/12/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
25 01/12/2014 2 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
26 29/11/2014 1 ngày 32.950.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
27 28/11/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
28 27/11/2014 2 ngày 32.950.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
29 25/11/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
30 24/11/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
31 23/11/2014 1 ngày 29.890.000 VNĐ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
32 22/11/2014 1 ngày 32.950.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
33 21/11/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
34 20/11/2014 1 ngày 32.950.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
35 19/11/2014 2 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
36 17/11/2014 1 ngày 32.950.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
37 16/11/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
38 15/11/2014 1 ngày 32.950.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
39 14/11/2014 2 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
40 12/11/2014 1 ngày 29.890.000 VNĐ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
41 11/11/2014 2 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
42 09/11/2014 2 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 8.700.000 VNĐ dienmayhoangvu
43 07/11/2014 1 ngày 33.200.000 VNĐ Tăng 8.700.000 VNĐ dienlanhngohoang
44 06/11/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoangvu
45 05/11/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoangvu
46 04/11/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoangvu
47 03/11/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
48 02/11/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
49 01/11/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
50 31/10/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
51 30/10/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoangvu
52 29/10/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoangvu
53 28/10/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoangvu
54 27/10/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 5.390.000 VNĐ dienmayhoangvu
55 26/10/2014 1 ngày 29.890.000 VNĐ Giá không đổi tugia
56 25/10/2014 1 ngày 29.890.000 VNĐ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
57 24/10/2014 1 ngày 32.950.000 VNĐ Tăng 8.450.000 VNĐ dienmayhoanghai
58 23/10/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoangvu
59 22/10/2014 2 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
60 20/10/2014 3 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
61 17/10/2014 1 ngày 32.950.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
62 16/10/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
63 15/10/2014 1 ngày 32.950.000 VNĐ Tăng 8.450.000 VNĐ dienmayhoanghai
64 14/10/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 11.300.000 VNĐ dienmayhoangvu
65 13/10/2014 1 ngày 35.800.000 VNĐ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
66 12/10/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
67 11/10/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
68 10/10/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
69 09/10/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
70 08/10/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
71 07/10/2014 1 ngày 29.890.000 VNĐ Giá không đổi tugia
72 06/10/2014 3 ngày 29.890.000 VNĐ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
73 03/10/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
74 02/10/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
75 01/10/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
76 30/09/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
77 29/09/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
78 28/09/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
79 27/09/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
80 26/09/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giảm 2.601.000 VNĐ dienmayhonganh
81 25/09/2014 2 ngày 35.800.000 VNĐ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
82 23/09/2014 7 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
83 16/09/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giảm 2.601.000 VNĐ vodichgia
84 15/09/2014 1 ngày 35.800.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
85 14/09/2014 1 ngày 35.800.000 VNĐ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
86 13/09/2014 2 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
87 11/09/2014 5 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 8.699.000 VNĐ vodichgia
88 06/09/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
89 05/09/2014 1 ngày 32.950.000 VNĐ Tăng 8.450.000 VNĐ vftrader
90 04/09/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 11.300.000 VNĐ dienmayhoangvu
91 03/09/2014 1 ngày 35.800.000 VNĐ Tăng 11.300.000 VNĐ ehanam
92 02/09/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoangvu
93 01/09/2014 2 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
94 30/08/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
95 29/08/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmayanhngan
96 28/08/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoangvu
97 27/08/2014 8 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
98 19/08/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmayanhngan
99 18/08/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoangvu
100 17/08/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
101 16/08/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
102 15/08/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
103 14/08/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
104 13/08/2014 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
105 11/08/2014 2 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 8.200.000 VNĐ thienminhphu
106 09/08/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoangvu
107 08/08/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
108 07/08/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
109 06/08/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
110 05/08/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoangvu
111 04/08/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
112 03/08/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
113 02/08/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
114 01/08/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
115 31/07/2014 10 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 3.309.000 VNĐ vodichgia
116 21/07/2014 1 ngày 29.890.000 VNĐ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
117 20/07/2014 6 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 3.309.000 VNĐ vodichgia
118 14/07/2014 3 ngày 29.890.000 VNĐ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
119 11/07/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
120 10/07/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
121 09/07/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
122 08/07/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
123 07/07/2014 3 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
124 04/07/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
125 03/07/2014 2 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
126 01/07/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
127 30/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
128 29/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ dienmayhonganh
129 28/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
130 27/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
131 26/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
132 25/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
133 24/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
134 23/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
135 22/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
136 21/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
137 20/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
138 19/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
139 18/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
140 17/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
141 16/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
142 15/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
143 14/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
144 13/06/2014 2 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
145 11/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
146 10/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
147 09/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
148 08/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
149 07/06/2014 2 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
150 05/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
151 04/06/2014 1 ngày 32.950.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ vftrader
152 03/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
153 02/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
154 01/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
155 31/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
156 30/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
157 29/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
158 28/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
159 27/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
160 26/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ dienmayhonganh
161 25/05/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 2.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
162 24/05/2014 1 ngày 34.900.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
163 23/05/2014 1 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 2.200.000 VNĐ sanphamchinhhang
164 22/05/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
165 21/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
166 20/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
167 19/05/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
168 18/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
169 17/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
170 16/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
171 15/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
172 14/05/2014 2 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 249.000 VNĐ vodichgia
173 12/05/2014 9 ngày 32.950.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ vftrader
174 03/05/2014 3 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
175 30/04/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
176 29/04/2014 9 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 3.299.000 VNĐ vodichgia
177 20/04/2014 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giá không đổi yesbuy
178 19/04/2014 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
179 18/04/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
180 17/04/2014 17 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
181 31/03/2014 3 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
182 28/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
183 27/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.830.000 VNĐ thienminhphu
184 26/03/2014 5 ngày 29.870.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ dientutoananh
185 21/03/2014 1 ngày 29.890.000 VNĐ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
186 20/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
187 19/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
188 18/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
189 17/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
190 16/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
191 15/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
192 14/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
193 13/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
194 12/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
195 11/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
196 10/03/2014 1 ngày 29.870.000 VNĐ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
197 09/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
198 08/03/2014 1 ngày 29.870.000 VNĐ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
199 07/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
200 06/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
201 05/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
202 04/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
203 03/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
204 02/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
205 01/03/2014 2 ngày 29.870.000 VNĐ Giá không đổi dientutoananh
206 27/02/2014 22 ngày 29.870.000 VNĐ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
207 05/02/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
208 04/02/2014 10 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
209 25/01/2014 11 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
210 14/01/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ thienminhphu
211 13/01/2014 10 ngày 32.950.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ vftrader
212 03/01/2014 10 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
213 24/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
214 23/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
215 22/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
216 21/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
217 20/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
218 19/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
219 18/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
220 17/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
221 16/12/2013 13 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
222 03/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
223 02/12/2013 6 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
224 26/11/2013 5 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
225 21/11/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
226 20/11/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
227 19/11/2013 3 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
228 16/11/2013 5 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
229 11/11/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
230 09/11/2013 4 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
231 05/11/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
232 04/11/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
233 03/11/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
234 01/11/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
235 31/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
236 30/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
237 29/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
238 28/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
239 27/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
240 26/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
241 25/10/2013 7 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
242 18/10/2013 10 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
243 08/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
244 07/10/2013 1 ngày 31.900.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ dientutoananh
245 06/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
246 05/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
247 04/10/2013 6 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
248 28/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
249 27/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
250 26/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
251 25/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
252 24/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
253 23/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
254 22/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
255 21/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
256 20/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
257 19/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
258 18/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
259 17/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
260 16/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
261 15/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ thienminhphu
262 14/09/2013 1 ngày 31.900.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ dientutoananh
263 13/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
264 12/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
265 11/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
266 10/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.810.000 VNĐ thienminhphu
267 09/09/2013 1 ngày 29.890.000 VNĐ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
268 08/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
269 07/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
270 06/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
271 05/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
272 04/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
273 03/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
274 02/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
275 01/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
276 31/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
277 30/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
278 29/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
279 28/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
280 27/08/2013 6 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
281 21/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
282 20/08/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
283 18/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
284 17/08/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
285 15/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
286 14/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
287 13/08/2013 18 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
288 26/07/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
289 24/07/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
290 23/07/2013 37 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
291 16/06/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
292 14/06/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
293 13/06/2013 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giá không đổi yesbuy
294 12/06/2013 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
295 11/06/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
296 10/06/2013 18 ngày 29.900.000 VNĐ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
297 23/05/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
298 22/05/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.800.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
299 21/05/2013 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giá không đổi yesbuy
300 20/05/2013 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
301 19/05/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
302 18/05/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
303 16/05/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
304 14/05/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
305 13/05/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
306 12/05/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
307 11/05/2013 3 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
308 08/05/2013 1 ngày 32.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytruongson
309 07/05/2013 6 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
310 01/05/2013 5 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
311 26/04/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
312 25/04/2013 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
313 24/04/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
314 23/04/2013 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giá không đổi yesbuy
315 22/04/2013 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giảm 3.900.000 VNĐ yesbuy
316 21/04/2013 1 ngày 33.800.000 VNĐ Tăng 810.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
317 20/04/2013 1 ngày 32.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
318 19/04/2013 1 ngày 32.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
319 18/04/2013 1 ngày 32.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
320 17/04/2013 1 ngày 32.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
321 16/04/2013 3 ngày 32.990.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ thienminhphu
322 13/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
323 12/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
324 11/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
325 10/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
326 09/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
327 08/04/2013 2 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
328 06/04/2013 2 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
329 04/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
330 03/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
331 02/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
332 01/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tanlongdigital
333 31/03/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytoanlinh
334 30/03/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmaytoanlinh
335 29/03/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ tanlongdigital
336 28/03/2013 1 ngày 32.990.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ dienmaytruongson
337 27/03/2013 1 ngày 33.180.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ Ctyhungthinh
338 26/03/2013 4 ngày 32.990.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanlongdigital
339 22/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
340 21/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
341 20/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
342 19/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
343 18/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
344 17/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
345 16/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
346 15/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
347 14/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
348 13/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
349 12/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
350 11/03/2013 2 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
351 09/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
352 08/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
353 07/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ tanlongdigital
354 06/03/2013 2 ngày 33.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ thienminhphu
355 04/03/2013 1 ngày 32.500.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ thienminhphu
356 03/03/2013 1 ngày 31.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
357 02/03/2013 1 ngày 31.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
358 01/03/2013 1 ngày 31.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
359 28/02/2013 8 ngày 31.990.000 VNĐ Giảm 510.000 VNĐ dienmaytruongson
360 20/02/2013 2 ngày 32.500.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ hung_lcd_gv
361 18/02/2013 1 ngày 32.850.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
362 17/02/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
363 16/02/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thienminhphu
364 15/02/2013 7 ngày 33.000.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
365 08/02/2013 1 ngày 32.950.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
366 07/02/2013 1 ngày 32.950.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
367 06/02/2013 1 ngày 32.950.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
368 05/02/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
369 04/02/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
370 03/02/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
371 02/02/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
372 01/02/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
373 31/01/2013 2 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
374 29/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
375 28/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
376 27/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
377 26/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
378 25/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
379 24/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
380 23/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
381 22/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thienminhphu
382 21/01/2013 1 ngày 33.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
383 20/01/2013 1 ngày 33.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
384 19/01/2013 1 ngày 33.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
385 18/01/2013 1 ngày 33.200.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ dienmayhoanghai
386 17/01/2013 1 ngày 33.180.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ dienmaytruongson
387 16/01/2013 1 ngày 33.200.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
388 15/01/2013 1 ngày 33.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
389 14/01/2013 1 ngày 33.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
390 13/01/2013 1 ngày 33.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
391 12/01/2013 1 ngày 33.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
392 11/01/2013 1 ngày 33.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
393 10/01/2013 1 ngày 33.400.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ DienMayFimex
394 09/01/2013 1 ngày 34.600.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ thienminhphu
395 08/01/2013 1 ngày 34.350.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ khanganphat
396 07/01/2013 1 ngày 34.600.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
397 06/01/2013 1 ngày 34.600.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ thienminhphu
398 05/01/2013 1 ngày 34.790.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ tanlongdigital
399 04/01/2013 1 ngày 34.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
400 03/01/2013 1 ngày 34.700.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
401 02/01/2013 1 ngày 34.700.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
402 01/01/2013 1 ngày 34.700.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ DienMayFimex
403 31/12/2012 1 ngày 34.790.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ tanlongdigital
404 30/12/2012 1 ngày 34.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
405 29/12/2012 1 ngày 34.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
406 28/12/2012 1 ngày 34.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
407 27/12/2012 1 ngày 34.700.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
408 26/12/2012 1 ngày 34.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
409 25/12/2012 1 ngày 34.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
410 24/12/2012 1 ngày 34.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
411 23/12/2012 1 ngày 34.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ thienminhphu
412 22/12/2012 1 ngày 34.700.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
413 21/12/2012 1 ngày 34.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
414 20/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
415 19/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
416 18/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
417 17/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
418 16/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
419 15/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
420 14/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
421 13/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
422 12/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ DienMayFimex
423 11/12/2012 1 ngày 34.400.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
424 10/12/2012 1 ngày 34.400.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
425 09/12/2012 1 ngày 34.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
426 08/12/2012 1 ngày 34.400.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
427 07/12/2012 1 ngày 34.400.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ hung_lcd_gv
428 06/12/2012 1 ngày 35.800.000 VNĐ Giảm 3.800.000 VNĐ khanganphat
429 05/12/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
430 04/12/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
431 03/12/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
432 02/12/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ leduyaudio
433 01/12/2012 1 ngày 40.400.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ Ctyhungthinh
434 30/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
435 29/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
436 28/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
437 27/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
438 26/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
439 25/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
440 24/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
441 23/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
442 22/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
443 21/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
444 20/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
445 19/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
446 18/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
447 17/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ leduyaudio
448 16/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
449 15/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
450 14/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
451 13/11/2012 1 ngày 40.500.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ DienMayFimex
452 12/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
453 11/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
454 10/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
455 09/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
456 08/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
457 07/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
458 06/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
459 05/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
460 04/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
461 03/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
462 02/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
463 01/11/2012 1 ngày 40.500.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ hung_lcd_gv
464 31/10/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
465 30/10/2012 1 ngày 40.500.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
466 29/10/2012 1 ngày 40.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ hung_lcd_gv
467 28/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
468 27/10/2012 1 ngày 40.950.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
469 26/10/2012 1 ngày 40.950.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
470 25/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
471 24/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
472 23/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
473 22/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
474 21/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
475 20/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
476 19/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
477 18/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
478 17/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
479 16/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
480 15/10/2012 1 ngày 40.950.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ dienmayhoanghai
481 14/10/2012 1 ngày 40.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ digicity
482 13/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
483 12/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
484 11/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ khanganphat
485 10/10/2012 1 ngày 41.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
486 09/10/2012 1 ngày 41.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
487 08/10/2012 1 ngày 41.400.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ DienMayFimex
488 07/10/2012 1 ngày 41.800.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
489 06/10/2012 1 ngày 42.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
490 05/10/2012 1 ngày 42.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
491 04/10/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
492 03/10/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
493 02/10/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
494 01/10/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
495 30/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
496 29/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
497 28/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
498 27/09/2012 2 ngày 42.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ HienQuanElectronics
499 25/09/2012 1 ngày 42.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
500 24/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
501 23/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
502 22/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
503 21/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
504 20/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ HienQuanElectronics
505 19/09/2012 1 ngày 42.610.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ digicity
506 18/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
507 17/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
508 16/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
509 15/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ HienQuanElectronics
510 14/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dientukhanganh
511 13/09/2012 1 ngày 43.300.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
512 12/09/2012 1 ngày 43.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ HienQuanElectronics
513 11/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
514 10/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dientukhanganh
515 09/09/2012 1 ngày 43.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ HienQuanElectronics
516 08/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dientukhanganh
517 07/09/2012 1 ngày 43.400.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ dienmayhoanghai
518 06/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
519 05/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
520 04/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giảm 2.950.000 VNĐ dientukhanganh
521 03/09/2012 1 ngày 46.200.000 VNĐ Tăng 2.950.000 VNĐ thienminhphu
522 02/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ dientukhanganh
523 01/09/2012 1 ngày 43.000.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ enterbuy
524 31/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
525 30/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
526 29/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
527 28/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
528 27/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
529 26/08/2012 1 ngày 43.450.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ DienMayFimex
530 25/08/2012 1 ngày 42.950.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ digicity
531 24/08/2012 1 ngày 43.450.000 VNĐ Tăng 260.000 VNĐ DienMayFimex
532 23/08/2012 1 ngày 43.190.000 VNĐ Giảm 260.000 VNĐ vinhhoaplaza
533 22/08/2012 1 ngày 43.450.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
534 21/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ dientukhanganh
535 20/08/2012 1 ngày 43.190.000 VNĐ Giá không đổi vinhhoaplaza
536 19/08/2012 1 ngày 43.190.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ vinhhoaplaza
537 18/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
538 17/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
539 16/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
540 15/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
541 14/08/2012 1 ngày 43.450.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ DienMayFimex
542 13/08/2012 1 ngày 43.240.000 VNĐ Giá không đổi digicity
543 12/08/2012 1 ngày 43.240.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ digicity
544 11/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
545 10/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ dientukhanganh
546 09/08/2012 1 ngày 43.240.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ digicity
547 08/08/2012 6 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
548 02/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ dientukhanganh
549 01/08/2012 1 ngày 43.500.000 VNĐ Giá không đổi enterbuy
550 31/07/2012 3 ngày 43.500.000 VNĐ Giá không đổi enterbuy
551 28/07/2012 1 ngày 43.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ bestbuys
552 27/07/2012 1 ngày 43.800.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
553 26/07/2012 2 ngày 43.800.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
554 24/07/2012 1 ngày 43.800.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
555 23/07/2012 1 ngày 43.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
556 22/07/2012 1 ngày 43.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
557 21/07/2012 1 ngày 43.900.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmaytruongson
558 20/07/2012 2 ngày 43.850.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dienmayhoanghai
559 18/07/2012 1 ngày 44.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ khanganphat
560 17/07/2012 1 ngày 44.200.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
561 16/07/2012 1 ngày 44.200.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
562 15/07/2012 1 ngày 44.200.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
563 14/07/2012 1 ngày 44.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ HienQuanElectronics
564 13/07/2012 1 ngày 44.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
565 12/07/2012 1 ngày 44.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
566 11/07/2012 1 ngày 44.700.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
567 10/07/2012 1 ngày 45.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmaytruongson
568 09/07/2012 1 ngày 45.850.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
569 08/07/2012 1 ngày 45.850.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
570 07/07/2012 1 ngày 45.850.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
571 06/07/2012 1 ngày 45.850.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
572 05/07/2012 1 ngày 45.600.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ HienQuanElectronics
573 04/07/2012 1 ngày 45.540.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ digicity
574 03/07/2012 1 ngày 45.500.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ enterbuy
575 02/07/2012 1 ngày 45.540.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ digicity
576 01/07/2012 1 ngày 45.850.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
577 30/06/2012 1 ngày 45.600.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ HienQuanElectronics
578 29/06/2012 1 ngày 45.900.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ sony_tantan
579 28/06/2012 1 ngày 45.600.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ HienQuanElectronics
580 27/06/2012 1 ngày 45.540.000 VNĐ Giá không đổi digicity
581 26/06/2012 1 ngày 45.540.000 VNĐ Giá không đổi digicity
582 25/06/2012 45.540.000 VNĐ digicity
Có tổng cộng 582 thay đổi giá của sản phẩm Sony KDL-55HX750 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Tivi LED (tivi màn led, tv led, tv man led, tv màn led)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Sony KDL-55HX750 trong mục Tivi LED