• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony KDL-55HX750

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony KDL-55HX750 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 17/05/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
2 16/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
3 15/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
4 14/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
5 13/05/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
6 12/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
7 11/05/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
8 08/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
9 07/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
10 06/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
11 05/05/2015 8 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
12 27/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
13 26/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
14 25/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
15 24/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
16 23/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
17 22/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
18 21/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
19 20/04/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
20 18/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
21 17/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
22 16/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
23 15/04/2015 9 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
24 06/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
25 05/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
26 04/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
27 03/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
28 02/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
29 01/04/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
30 30/03/2015 4 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
31 26/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
32 25/03/2015 6 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
33 19/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
34 18/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
35 17/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
36 16/03/2015 4 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
37 12/03/2015 11 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
38 01/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
39 28/02/2015 7 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
40 21/02/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
41 18/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
42 17/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
43 16/02/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
44 13/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
45 12/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
46 11/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
47 10/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
48 09/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
49 08/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
50 07/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
51 06/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
52 05/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
53 04/02/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
54 02/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
55 01/02/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
56 30/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
57 29/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
58 28/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmaytienthinh
59 27/01/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
60 26/01/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
61 23/01/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
62 21/01/2015 4 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
63 17/01/2015 8 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
64 09/01/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
65 08/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
66 07/01/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
67 06/01/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
68 05/01/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ dienmayhoanghai
69 03/01/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
70 02/01/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
71 31/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
72 30/12/2014 3 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
73 27/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
74 26/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
75 25/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
76 24/12/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Tăng 5.390.000 VNĐ tugia
77 23/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
78 22/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
79 21/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
80 20/12/2014 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
81 18/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 13.900.000 VNĐ dienmayhoanghai
82 17/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 22.350.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
83 16/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
84 15/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
85 14/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 13.900.000 VNĐ dienmayhoanghai
86 13/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 13.651.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
87 12/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
88 11/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 13.900.000 VNĐ dienmayhoanghai
89 10/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 13.651.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
90 09/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giảm 13.651.000 VNĐ dienmayhonganh
91 08/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 13.900.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
92 07/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
93 06/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
94 05/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
95 04/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
96 03/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
97 02/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
98 01/12/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
99 29/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
100 28/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
101 27/11/2014 2 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
102 25/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
103 24/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
104 23/11/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
105 22/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
106 21/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
107 20/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
108 19/11/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
109 17/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
110 16/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
111 15/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
112 14/11/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
113 12/11/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
114 11/11/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
115 09/11/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.700.000 VNĐ dienmayhoangvu
116 07/11/2014 1 ngày 33.200.000 ₫ Tăng 8.700.000 VNĐ dienlanhngohoang
117 06/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
118 05/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
119 04/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
120 03/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
121 02/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
122 01/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
123 31/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
124 30/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
125 29/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
126 28/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
127 27/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 5.390.000 VNĐ dienmayhoangvu
128 26/10/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
129 25/10/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
130 24/10/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ dienmayhoanghai
131 23/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
132 22/10/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
133 20/10/2014 3 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
134 17/10/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
135 16/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
136 15/10/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ dienmayhoanghai
137 14/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 11.300.000 VNĐ dienmayhoangvu
138 13/10/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
139 12/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
140 11/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
141 10/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
142 09/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
143 08/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
144 07/10/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
145 06/10/2014 3 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
146 03/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
147 02/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
148 01/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
149 30/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
150 29/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
151 28/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
152 27/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
153 26/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giảm 2.601.000 VNĐ dienmayhonganh
154 25/09/2014 2 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
155 23/09/2014 7 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
156 16/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giảm 2.601.000 VNĐ vodichgia
157 15/09/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Giá không đổi ehanam
158 14/09/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
159 13/09/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
160 11/09/2014 5 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ vodichgia
161 06/09/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
162 05/09/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ vftrader
163 04/09/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 11.300.000 VNĐ dienmayhoangvu
164 03/09/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 11.300.000 VNĐ ehanam
165 02/09/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
166 01/09/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
167 30/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
168 29/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmayanhngan
169 28/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
170 27/08/2014 8 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
171 19/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmayanhngan
172 18/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
173 17/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
174 16/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
175 15/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
176 14/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
177 13/08/2014 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
178 11/08/2014 2 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ thienminhphu
179 09/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
180 08/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
181 07/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
182 06/08/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
183 05/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
184 04/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
185 03/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
186 02/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
187 01/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
188 31/07/2014 10 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ vodichgia
189 21/07/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
190 20/07/2014 6 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ vodichgia
191 14/07/2014 3 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
192 11/07/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
193 10/07/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
194 09/07/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
195 08/07/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
196 07/07/2014 3 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
197 04/07/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
198 03/07/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
199 01/07/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
200 30/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
201 29/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ dienmayhonganh
202 28/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
203 27/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
204 26/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
205 25/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
206 24/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
207 23/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
208 22/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
209 21/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
210 20/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
211 19/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
212 18/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
213 17/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
214 16/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
215 15/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
216 14/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
217 13/06/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
218 11/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
219 10/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
220 09/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
221 08/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
222 07/06/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
223 05/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
224 04/06/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ vftrader
225 03/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
226 02/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
227 01/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
228 31/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
229 30/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
230 29/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
231 28/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
232 27/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
233 26/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ dienmayhonganh
234 25/05/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
235 24/05/2014 1 ngày 34.900.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
236 23/05/2014 1 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ sanphamchinhhang
237 22/05/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
238 21/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
239 20/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
240 19/05/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
241 18/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
242 17/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
243 16/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
244 15/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
245 14/05/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ vodichgia
246 12/05/2014 9 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ vftrader
247 03/05/2014 3 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
248 30/04/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
249 29/04/2014 9 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.299.000 VNĐ vodichgia
250 20/04/2014 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
251 19/04/2014 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
252 18/04/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
253 17/04/2014 17 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
254 31/03/2014 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
255 28/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
256 27/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ thienminhphu
257 26/03/2014 5 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dientutoananh
258 21/03/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
259 20/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
260 19/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
261 18/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
262 17/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
263 16/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
264 15/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
265 14/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
266 13/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
267 12/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
268 11/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
269 10/03/2014 1 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
270 09/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
271 08/03/2014 1 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
272 07/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
273 06/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
274 05/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
275 04/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
276 03/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
277 02/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
278 01/03/2014 2 ngày 29.870.000 ₫ Giá không đổi dientutoananh
279 27/02/2014 22 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
280 05/02/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
281 04/02/2014 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
282 25/01/2014 11 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
283 14/01/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ thienminhphu
284 13/01/2014 10 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ vftrader
285 03/01/2014 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
286 24/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
287 23/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
288 22/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
289 21/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
290 20/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
291 19/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
292 18/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
293 17/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
294 16/12/2013 13 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
295 03/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
296 02/12/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
297 26/11/2013 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
298 21/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
299 20/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
300 19/11/2013 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
301 16/11/2013 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
302 11/11/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
303 09/11/2013 4 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
304 05/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
305 04/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
306 03/11/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
307 01/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
308 31/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
309 30/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
310 29/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
311 28/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
312 27/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
313 26/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
314 25/10/2013 7 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
315 18/10/2013 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
316 08/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
317 07/10/2013 1 ngày 31.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dientutoananh
318 06/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
319 05/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
320 04/10/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
321 28/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
322 27/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
323 26/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
324 25/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
325 24/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
326 23/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
327 22/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
328 21/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
329 20/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
330 19/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
331 18/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
332 17/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
333 16/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
334 15/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ thienminhphu
335 14/09/2013 1 ngày 31.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dientutoananh
336 13/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
337 12/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
338 11/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
339 10/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ thienminhphu
340 09/09/2013 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
341 08/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
342 07/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
343 06/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
344 05/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
345 04/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
346 03/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
347 02/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
348 01/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
349 31/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
350 30/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
351 29/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
352 28/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
353 27/08/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
354 21/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
355 20/08/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
356 18/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
357 17/08/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
358 15/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
359 14/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
360 13/08/2013 18 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
361 26/07/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
362 24/07/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
363 23/07/2013 37 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
364 16/06/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
365 14/06/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
366 13/06/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
367 12/06/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
368 11/06/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
369 10/06/2013 18 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
370 23/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
371 22/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
372 21/05/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
373 20/05/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
374 19/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
375 18/05/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
376 16/05/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
377 14/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
378 13/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
379 12/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
380 11/05/2013 3 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
381 08/05/2013 1 ngày 32.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytruongson
382 07/05/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
383 01/05/2013 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
384 26/04/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
385 25/04/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
386 24/04/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
387 23/04/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
388 22/04/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ yesbuy
389 21/04/2013 1 ngày 33.800.000 ₫ Tăng 810.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
390 20/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
391 19/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
392 18/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
393 17/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
394 16/04/2013 3 ngày 32.990.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ thienminhphu
395 13/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
396 12/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
397 11/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
398 10/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
399 09/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
400 08/04/2013 2 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
401 06/04/2013 2 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
402 04/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
403 03/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
404 02/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
405 01/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tanlongdigital
406 31/03/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
407 30/03/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaytoanlinh
408 29/03/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ tanlongdigital
409 28/03/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ dienmaytruongson
410 27/03/2013 1 ngày 33.180.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ Ctyhungthinh
411 26/03/2013 4 ngày 32.990.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanlongdigital
412 22/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
413 21/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
414 20/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
415 19/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
416 18/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
417 17/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
418 16/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
419 15/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
420 14/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
421 13/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
422 12/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
423 11/03/2013 2 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
424 09/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
425 08/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
426 07/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ tanlongdigital
427 06/03/2013 2 ngày 33.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ thienminhphu
428 04/03/2013 1 ngày 32.500.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ thienminhphu
429 03/03/2013 1 ngày 31.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
430 02/03/2013 1 ngày 31.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
431 01/03/2013 1 ngày 31.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
432 28/02/2013 8 ngày 31.990.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ dienmaytruongson
433 20/02/2013 2 ngày 32.500.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ hung_lcd_gv
434 18/02/2013 1 ngày 32.850.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
435 17/02/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
436 16/02/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thienminhphu
437 15/02/2013 7 ngày 33.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
438 08/02/2013 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
439 07/02/2013 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
440 06/02/2013 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
441 05/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
442 04/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
443 03/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
444 02/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
445 01/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
446 31/01/2013 2 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
447 29/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
448 28/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
449 27/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
450 26/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
451 25/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
452 24/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
453 23/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
454 22/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thienminhphu
455 21/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
456 20/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
457 19/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
458 18/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ dienmayhoanghai
459 17/01/2013 1 ngày 33.180.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dienmaytruongson
460 16/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
461 15/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
462 14/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
463 13/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
464 12/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
465 11/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
466 10/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ DienMayFimex
467 09/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ thienminhphu
468 08/01/2013 1 ngày 34.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ khanganphat
469 07/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
470 06/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ thienminhphu
471 05/01/2013 1 ngày 34.790.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ tanlongdigital
472 04/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
473 03/01/2013 1 ngày 34.700.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
474 02/01/2013 1 ngày 34.700.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
475 01/01/2013 1 ngày 34.700.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ DienMayFimex
476 31/12/2012 1 ngày 34.790.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ tanlongdigital
477 30/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
478 29/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
479 28/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
480 27/12/2012 1 ngày 34.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
481 26/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
482 25/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
483 24/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
484 23/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thienminhphu
485 22/12/2012 1 ngày 34.700.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
486 21/12/2012 1 ngày 34.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
487 20/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
488 19/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
489 18/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
490 17/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
491 16/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
492 15/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
493 14/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
494 13/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
495 12/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ DienMayFimex
496 11/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
497 10/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
498 09/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
499 08/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
500 07/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ hung_lcd_gv
501 06/12/2012 1 ngày 35.800.000 ₫ Giảm 3.800.000 VNĐ khanganphat
502 05/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
503 04/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
504 03/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
505 02/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ leduyaudio
506 01/12/2012 1 ngày 40.400.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ Ctyhungthinh
507 30/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
508 29/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
509 28/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
510 27/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
511 26/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
512 25/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
513 24/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
514 23/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
515 22/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
516 21/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
517 20/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
518 19/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
519 18/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
520 17/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ leduyaudio
521 16/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
522 15/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
523 14/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
524 13/11/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ DienMayFimex
525 12/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
526 11/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
527 10/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
528 09/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
529 08/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
530 07/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
531 06/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
532 05/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
533 04/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
534 03/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
535 02/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
536 01/11/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ hung_lcd_gv
537 31/10/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
538 30/10/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
539 29/10/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ hung_lcd_gv
540 28/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
541 27/10/2012 1 ngày 40.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
542 26/10/2012 1 ngày 40.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
543 25/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
544 24/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
545 23/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
546 22/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
547 21/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
548 20/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
549 19/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
550 18/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
551 17/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
552 16/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
553 15/10/2012 1 ngày 40.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienmayhoanghai
554 14/10/2012 1 ngày 40.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ digicity
555 13/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
556 12/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
557 11/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ khanganphat
558 10/10/2012 1 ngày 41.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
559 09/10/2012 1 ngày 41.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
560 08/10/2012 1 ngày 41.400.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DienMayFimex
561 07/10/2012 1 ngày 41.800.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
562 06/10/2012 1 ngày 42.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
563 05/10/2012 1 ngày 42.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
564 04/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
565 03/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
566 02/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
567 01/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
568 30/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
569 29/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
570 28/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
571 27/09/2012 2 ngày 42.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ HienQuanElectronics
572 25/09/2012 1 ngày 42.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
573 24/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
574 23/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
575 22/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
576 21/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
577 20/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ HienQuanElectronics
578 19/09/2012 1 ngày 42.610.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ digicity
579 18/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
580 17/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
581 16/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
582 15/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ HienQuanElectronics
583 14/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dientukhanganh
584 13/09/2012 1 ngày 43.300.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
585 12/09/2012 1 ngày 43.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ HienQuanElectronics
586 11/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
587 10/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dientukhanganh
588 09/09/2012 1 ngày 43.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ HienQuanElectronics
589 08/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dientukhanganh
590 07/09/2012 1 ngày 43.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmayhoanghai
591 06/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
592 05/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
593 04/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ dientukhanganh
594 03/09/2012 1 ngày 46.200.000 ₫ Tăng 2.950.000 VNĐ thienminhphu
595 02/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dientukhanganh
596 01/09/2012 1 ngày 43.000.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ enterbuy
597 31/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
598 30/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
599 29/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
600 28/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
601 27/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
602 26/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ DienMayFimex
603 25/08/2012 1 ngày 42.950.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ digicity
604 24/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ DienMayFimex
605 23/08/2012 1 ngày 43.190.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ vinhhoaplaza
606 22/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
607 21/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ dientukhanganh
608 20/08/2012 1 ngày 43.190.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
609 19/08/2012 1 ngày 43.190.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ vinhhoaplaza
610 18/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
611 17/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
612 16/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
613 15/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
614 14/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ DienMayFimex
615 13/08/2012 1 ngày 43.240.000 ₫ Giá không đổi digicity
616 12/08/2012 1 ngày 43.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ digicity
617 11/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
618 10/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dientukhanganh
619 09/08/2012 1 ngày 43.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ digicity
620 08/08/2012 6 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
621 02/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dientukhanganh
622 01/08/2012 1 ngày 43.500.000 ₫ Giá không đổi enterbuy
623 31/07/2012 3 ngày 43.500.000 ₫ Giá không đổi enterbuy
624 28/07/2012 1 ngày 43.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ bestbuys
625 27/07/2012 1 ngày 43.800.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
626 26/07/2012 2 ngày 43.800.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
627 24/07/2012 1 ngày 43.800.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
628 23/07/2012 1 ngày 43.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
629 22/07/2012 1 ngày 43.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
630 21/07/2012 1 ngày 43.900.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmaytruongson
631 20/07/2012 2 ngày 43.850.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmayhoanghai
632 18/07/2012 1 ngày 44.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ khanganphat
633 17/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
634 16/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
635 15/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
636 14/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ HienQuanElectronics
637 13/07/2012 1 ngày 44.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
638 12/07/2012 1 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
639 11/07/2012 1 ngày 44.700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
640 10/07/2012 1 ngày 45.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaytruongson
641 09/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
642 08/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
643 07/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
644 06/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
645 05/07/2012 1 ngày 45.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ HienQuanElectronics
646 04/07/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ digicity
647 03/07/2012 1 ngày 45.500.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ enterbuy
648 02/07/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ digicity
649 01/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
650 30/06/2012 1 ngày 45.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ HienQuanElectronics
651 29/06/2012 1 ngày 45.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sony_tantan
652 28/06/2012 1 ngày 45.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ HienQuanElectronics
653 27/06/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Giá không đổi digicity
654 26/06/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Giá không đổi digicity
655 25/06/2012 45.540.000 ₫ digicity
Có tổng cộng 655 thay đổi giá của sản phẩm Sony KDL-55HX750 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Tivi LED (tivi màn led, tv led, tv man led, tv màn led)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Sony KDL-55HX750 trong mục Tivi LED
Từ khóa nổi bật trong tuần: hop nhua, iphone, keo tu, tc, thuy san