Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony KDL-55HX750

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony KDL-55HX750 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 21/07/2016 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
2 16/07/2016 15 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
3 01/07/2016 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
4 28/06/2016 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
5 18/06/2016 12 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
6 06/06/2016 11 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
7 26/05/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
8 25/05/2016 6 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
9 19/05/2016 10 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
10 09/05/2016 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
11 06/05/2016 8 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
12 28/04/2016 15 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
13 13/04/2016 13 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
14 31/03/2016 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
15 26/03/2016 4 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
16 22/03/2016 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
17 19/03/2016 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
18 17/03/2016 15 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
19 02/03/2016 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
20 26/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
21 25/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
22 24/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
23 23/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
24 22/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
25 21/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
26 20/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
27 19/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
28 18/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
29 17/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
30 16/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
31 15/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
32 14/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
33 13/02/2016 10 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
34 03/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
35 02/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
36 01/02/2016 2 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
37 30/01/2016 2 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
38 28/01/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
39 27/01/2016 6 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
40 21/01/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
41 20/01/2016 5 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
42 15/01/2016 3 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
43 12/01/2016 4 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
44 08/01/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
45 07/01/2016 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
46 05/01/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
47 04/01/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
48 03/01/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
49 02/01/2016 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
50 31/12/2015 6 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
51 25/12/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
52 24/12/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
53 21/12/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
54 20/12/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
55 19/12/2015 8 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
56 11/12/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
57 10/12/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
58 09/12/2015 5 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmaytienthinh
59 04/12/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
60 03/12/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
61 02/12/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
62 01/12/2015 17 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
63 14/11/2015 10 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
64 04/11/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
65 02/11/2015 6 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
66 27/10/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
67 26/10/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
68 25/10/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
69 24/10/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
70 23/10/2015 7 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
71 16/10/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
72 15/10/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
73 14/10/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
74 12/10/2015 3 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
75 09/10/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
76 08/10/2015 4 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
77 04/10/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
78 03/10/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
79 02/10/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
80 01/10/2015 3 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
81 28/09/2015 3 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmaytienthinh
82 25/09/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
83 24/09/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
84 21/09/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
85 20/09/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
86 19/09/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
87 18/09/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
88 16/09/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
89 15/09/2015 11 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
90 04/09/2015 8 ngày 29.890.000 ₫ Tăng 5.390.000 VNĐ tugia
91 27/08/2015 6 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
92 21/08/2015 43 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
93 09/07/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
94 08/07/2015 9 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
95 29/06/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
96 28/06/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
97 27/06/2015 41 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
98 17/05/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
99 16/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
100 15/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
101 14/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
102 13/05/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
103 12/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
104 11/05/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
105 08/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
106 07/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
107 06/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
108 05/05/2015 8 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
109 27/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
110 26/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
111 25/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
112 24/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
113 23/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
114 22/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
115 21/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
116 20/04/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
117 18/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
118 17/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
119 16/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
120 15/04/2015 9 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
121 06/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
122 05/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
123 04/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
124 03/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
125 02/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
126 01/04/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
127 30/03/2015 4 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
128 26/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
129 25/03/2015 6 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
130 19/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
131 18/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
132 17/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
133 16/03/2015 4 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
134 12/03/2015 11 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
135 01/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
136 28/02/2015 7 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
137 21/02/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
138 18/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
139 17/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
140 16/02/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
141 13/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
142 12/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
143 11/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
144 10/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
145 09/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
146 08/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
147 07/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
148 06/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
149 05/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
150 04/02/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
151 02/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
152 01/02/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
153 30/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
154 29/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
155 28/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmaytienthinh
156 27/01/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
157 26/01/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
158 23/01/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
159 21/01/2015 4 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
160 17/01/2015 8 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
161 09/01/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
162 08/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
163 07/01/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
164 06/01/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
165 05/01/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ dienmayhoanghai
166 03/01/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
167 02/01/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
168 31/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
169 30/12/2014 3 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
170 27/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
171 26/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
172 25/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
173 24/12/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Tăng 5.390.000 VNĐ tugia
174 23/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
175 22/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
176 21/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
177 20/12/2014 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
178 18/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 13.900.000 VNĐ dienmayhoanghai
179 17/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 22.350.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
180 16/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
181 15/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
182 14/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 13.900.000 VNĐ dienmayhoanghai
183 13/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 13.651.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
184 12/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
185 11/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 13.900.000 VNĐ dienmayhoanghai
186 10/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 13.651.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
187 09/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giảm 13.651.000 VNĐ dienmayhonganh
188 08/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 13.900.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
189 07/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
190 06/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
191 05/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
192 04/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
193 03/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
194 02/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
195 01/12/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
196 29/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
197 28/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
198 27/11/2014 2 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
199 25/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
200 24/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
201 23/11/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
202 22/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
203 21/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
204 20/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
205 19/11/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
206 17/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
207 16/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
208 15/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
209 14/11/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
210 12/11/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
211 11/11/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
212 09/11/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.700.000 VNĐ dienmayhoangvu
213 07/11/2014 1 ngày 33.200.000 ₫ Tăng 8.700.000 VNĐ dienlanhngohoang
214 06/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
215 05/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
216 04/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
217 03/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
218 02/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
219 01/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
220 31/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
221 30/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
222 29/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
223 28/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
224 27/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 5.390.000 VNĐ dienmayhoangvu
225 26/10/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
226 25/10/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
227 24/10/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ dienmayhoanghai
228 23/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
229 22/10/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
230 20/10/2014 3 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
231 17/10/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
232 16/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
233 15/10/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ dienmayhoanghai
234 14/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 11.300.000 VNĐ dienmayhoangvu
235 13/10/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
236 12/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
237 11/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
238 10/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
239 09/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
240 08/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
241 07/10/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
242 06/10/2014 3 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
243 03/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
244 02/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
245 01/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
246 30/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
247 29/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
248 28/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
249 27/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
250 26/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giảm 2.601.000 VNĐ dienmayhonganh
251 25/09/2014 2 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
252 23/09/2014 7 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
253 16/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giảm 2.601.000 VNĐ vodichgia
254 15/09/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Giá không đổi ehanam
255 14/09/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
256 13/09/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
257 11/09/2014 5 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ vodichgia
258 06/09/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
259 05/09/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ vftrader
260 04/09/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 11.300.000 VNĐ dienmayhoangvu
261 03/09/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 11.300.000 VNĐ ehanam
262 02/09/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
263 01/09/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
264 30/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
265 29/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmayanhngan
266 28/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
267 27/08/2014 8 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
268 19/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmayanhngan
269 18/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
270 17/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
271 16/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
272 15/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
273 14/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
274 13/08/2014 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
275 11/08/2014 2 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ thienminhphu
276 09/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
277 08/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
278 07/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
279 06/08/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
280 05/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
281 04/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
282 03/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
283 02/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
284 01/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
285 31/07/2014 10 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ vodichgia
286 21/07/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
287 20/07/2014 6 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ vodichgia
288 14/07/2014 3 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
289 11/07/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
290 10/07/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
291 09/07/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
292 08/07/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
293 07/07/2014 3 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
294 04/07/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
295 03/07/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
296 01/07/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
297 30/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
298 29/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ dienmayhonganh
299 28/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
300 27/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
301 26/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
302 25/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
303 24/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
304 23/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
305 22/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
306 21/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
307 20/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
308 19/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
309 18/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
310 17/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
311 16/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
312 15/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
313 14/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
314 13/06/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
315 11/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
316 10/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
317 09/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
318 08/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
319 07/06/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
320 05/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
321 04/06/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ vftrader
322 03/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
323 02/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
324 01/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
325 31/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
326 30/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
327 29/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
328 28/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
329 27/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
330 26/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ dienmayhonganh
331 25/05/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
332 24/05/2014 1 ngày 34.900.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
333 23/05/2014 1 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ sanphamchinhhang
334 22/05/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
335 21/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
336 20/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
337 19/05/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
338 18/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
339 17/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
340 16/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
341 15/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
342 14/05/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ vodichgia
343 12/05/2014 9 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ vftrader
344 03/05/2014 3 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
345 30/04/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
346 29/04/2014 9 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.299.000 VNĐ vodichgia
347 20/04/2014 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
348 19/04/2014 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
349 18/04/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
350 17/04/2014 17 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
351 31/03/2014 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
352 28/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
353 27/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ thienminhphu
354 26/03/2014 5 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dientutoananh
355 21/03/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
356 20/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
357 19/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
358 18/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
359 17/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
360 16/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
361 15/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
362 14/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
363 13/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
364 12/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
365 11/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
366 10/03/2014 1 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
367 09/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
368 08/03/2014 1 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
369 07/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
370 06/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
371 05/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
372 04/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
373 03/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
374 02/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
375 01/03/2014 2 ngày 29.870.000 ₫ Giá không đổi dientutoananh
376 27/02/2014 22 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
377 05/02/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
378 04/02/2014 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
379 25/01/2014 11 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
380 14/01/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ thienminhphu
381 13/01/2014 10 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ vftrader
382 03/01/2014 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
383 24/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
384 23/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
385 22/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
386 21/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
387 20/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
388 19/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
389 18/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
390 17/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
391 16/12/2013 13 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
392 03/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
393 02/12/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
394 26/11/2013 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
395 21/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
396 20/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
397 19/11/2013 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
398 16/11/2013 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
399 11/11/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
400 09/11/2013 4 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
401 05/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
402 04/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
403 03/11/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
404 01/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
405 31/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
406 30/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
407 29/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
408 28/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
409 27/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
410 26/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
411 25/10/2013 7 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
412 18/10/2013 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
413 08/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
414 07/10/2013 1 ngày 31.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dientutoananh
415 06/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
416 05/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
417 04/10/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
418 28/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
419 27/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
420 26/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
421 25/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
422 24/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
423 23/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
424 22/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
425 21/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
426 20/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
427 19/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
428 18/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
429 17/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
430 16/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
431 15/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ thienminhphu
432 14/09/2013 1 ngày 31.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dientutoananh
433 13/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
434 12/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
435 11/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
436 10/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ thienminhphu
437 09/09/2013 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
438 08/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
439 07/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
440 06/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
441 05/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
442 04/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
443 03/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
444 02/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
445 01/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
446 31/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
447 30/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
448 29/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
449 28/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
450 27/08/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
451 21/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
452 20/08/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
453 18/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
454 17/08/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
455 15/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
456 14/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
457 13/08/2013 18 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
458 26/07/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
459 24/07/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
460 23/07/2013 37 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
461 16/06/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
462 14/06/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
463 13/06/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
464 12/06/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
465 11/06/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
466 10/06/2013 18 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
467 23/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
468 22/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
469 21/05/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
470 20/05/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
471 19/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
472 18/05/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
473 16/05/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
474 14/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
475 13/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
476 12/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
477 11/05/2013 3 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
478 08/05/2013 1 ngày 32.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytruongson
479 07/05/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
480 01/05/2013 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
481 26/04/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
482 25/04/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
483 24/04/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
484 23/04/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
485 22/04/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ yesbuy
486 21/04/2013 1 ngày 33.800.000 ₫ Tăng 810.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
487 20/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
488 19/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
489 18/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
490 17/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
491 16/04/2013 3 ngày 32.990.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ thienminhphu
492 13/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
493 12/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
494 11/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
495 10/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
496 09/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
497 08/04/2013 2 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
498 06/04/2013 2 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
499 04/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
500 03/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
501 02/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
502 01/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tanlongdigital
503 31/03/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
504 30/03/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaytoanlinh
505 29/03/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ tanlongdigital
506 28/03/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ dienmaytruongson
507 27/03/2013 1 ngày 33.180.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ Ctyhungthinh
508 26/03/2013 4 ngày 32.990.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanlongdigital
509 22/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
510 21/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
511 20/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
512 19/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
513 18/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
514 17/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
515 16/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
516 15/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
517 14/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
518 13/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
519 12/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
520 11/03/2013 2 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
521 09/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
522 08/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
523 07/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ tanlongdigital
524 06/03/2013 2 ngày 33.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ thienminhphu
525 04/03/2013 1 ngày 32.500.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ thienminhphu
526 03/03/2013 1 ngày 31.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
527 02/03/2013 1 ngày 31.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
528 01/03/2013 1 ngày 31.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
529 28/02/2013 8 ngày 31.990.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ dienmaytruongson
530 20/02/2013 2 ngày 32.500.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ hung_lcd_gv
531 18/02/2013 1 ngày 32.850.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
532 17/02/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
533 16/02/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thienminhphu
534 15/02/2013 7 ngày 33.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
535 08/02/2013 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
536 07/02/2013 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
537 06/02/2013 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
538 05/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
539 04/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
540 03/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
541 02/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
542 01/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
543 31/01/2013 2 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
544 29/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
545 28/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
546 27/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
547 26/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
548 25/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
549 24/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
550 23/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
551 22/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thienminhphu
552 21/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
553 20/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
554 19/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
555 18/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ dienmayhoanghai
556 17/01/2013 1 ngày 33.180.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dienmaytruongson
557 16/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
558 15/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
559 14/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
560 13/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
561 12/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
562 11/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
563 10/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ DienMayFimex
564 09/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ thienminhphu
565 08/01/2013 1 ngày 34.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ khanganphat
566 07/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
567 06/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ thienminhphu
568 05/01/2013 1 ngày 34.790.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ tanlongdigital
569 04/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
570 03/01/2013 1 ngày 34.700.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
571 02/01/2013 1 ngày 34.700.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
572 01/01/2013 1 ngày 34.700.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ DienMayFimex
573 31/12/2012 1 ngày 34.790.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ tanlongdigital
574 30/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
575 29/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
576 28/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
577 27/12/2012 1 ngày 34.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
578 26/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
579 25/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
580 24/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
581 23/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thienminhphu
582 22/12/2012 1 ngày 34.700.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
583 21/12/2012 1 ngày 34.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
584 20/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
585 19/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
586 18/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
587 17/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
588 16/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
589 15/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
590 14/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
591 13/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
592 12/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ DienMayFimex
593 11/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
594 10/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
595 09/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
596 08/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
597 07/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ hung_lcd_gv
598 06/12/2012 1 ngày 35.800.000 ₫ Giảm 3.800.000 VNĐ khanganphat
599 05/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
600 04/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
601 03/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
602 02/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ leduyaudio
603 01/12/2012 1 ngày 40.400.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ Ctyhungthinh
604 30/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
605 29/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
606 28/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
607 27/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
608 26/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
609 25/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
610 24/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
611 23/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
612 22/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
613 21/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
614 20/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
615 19/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
616 18/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
617 17/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ leduyaudio
618 16/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
619 15/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
620 14/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
621 13/11/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ DienMayFimex
622 12/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
623 11/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
624 10/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
625 09/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
626 08/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
627 07/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
628 06/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
629 05/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
630 04/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
631 03/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
632 02/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
633 01/11/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ hung_lcd_gv
634 31/10/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
635 30/10/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
636 29/10/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ hung_lcd_gv
637 28/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
638 27/10/2012 1 ngày 40.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
639 26/10/2012 1 ngày 40.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
640 25/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
641 24/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
642 23/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
643 22/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
644 21/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
645 20/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
646 19/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
647 18/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
648 17/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
649 16/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
650 15/10/2012 1 ngày 40.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienmayhoanghai
651 14/10/2012 1 ngày 40.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ digicity
652 13/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
653 12/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
654 11/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ khanganphat
655 10/10/2012 1 ngày 41.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
656 09/10/2012 1 ngày 41.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
657 08/10/2012 1 ngày 41.400.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DienMayFimex
658 07/10/2012 1 ngày 41.800.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
659 06/10/2012 1 ngày 42.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
660 05/10/2012 1 ngày 42.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
661 04/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
662 03/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
663 02/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
664 01/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
665 30/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
666 29/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
667 28/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
668 27/09/2012 2 ngày 42.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ HienQuanElectronics
669 25/09/2012 1 ngày 42.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
670 24/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
671 23/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
672 22/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
673 21/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
674 20/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ HienQuanElectronics
675 19/09/2012 1 ngày 42.610.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ digicity
676 18/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
677 17/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
678 16/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
679 15/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ HienQuanElectronics
680 14/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dientukhanganh
681 13/09/2012 1 ngày 43.300.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
682 12/09/2012 1 ngày 43.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ HienQuanElectronics
683 11/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
684 10/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dientukhanganh
685 09/09/2012 1 ngày 43.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ HienQuanElectronics
686 08/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dientukhanganh
687 07/09/2012 1 ngày 43.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmayhoanghai
688 06/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
689 05/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
690 04/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ dientukhanganh
691 03/09/2012 1 ngày 46.200.000 ₫ Tăng 2.950.000 VNĐ thienminhphu
692 02/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dientukhanganh
693 01/09/2012 1 ngày 43.000.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ enterbuy
694 31/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
695 30/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
696 29/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
697 28/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
698 27/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
699 26/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ DienMayFimex
700 25/08/2012 1 ngày 42.950.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ digicity
701 24/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ DienMayFimex
702 23/08/2012 1 ngày 43.190.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ vinhhoaplaza
703 22/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
704 21/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ dientukhanganh
705 20/08/2012 1 ngày 43.190.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
706 19/08/2012 1 ngày 43.190.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ vinhhoaplaza
707 18/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
708 17/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
709 16/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
710 15/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
711 14/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ DienMayFimex
712 13/08/2012 1 ngày 43.240.000 ₫ Giá không đổi digicity
713 12/08/2012 1 ngày 43.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ digicity
714 11/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
715 10/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dientukhanganh
716 09/08/2012 1 ngày 43.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ digicity
717 08/08/2012 6 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
718 02/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dientukhanganh
719 01/08/2012 1 ngày 43.500.000 ₫ Giá không đổi enterbuy
720 31/07/2012 3 ngày 43.500.000 ₫ Giá không đổi enterbuy
721 28/07/2012 1 ngày 43.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ bestbuys
722 27/07/2012 1 ngày 43.800.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
723 26/07/2012 2 ngày 43.800.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
724 24/07/2012 1 ngày 43.800.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
725 23/07/2012 1 ngày 43.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
726 22/07/2012 1 ngày 43.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
727 21/07/2012 1 ngày 43.900.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmaytruongson
728 20/07/2012 2 ngày 43.850.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmayhoanghai
729 18/07/2012 1 ngày 44.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ khanganphat
730 17/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
731 16/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
732 15/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
733 14/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ HienQuanElectronics
734 13/07/2012 1 ngày 44.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
735 12/07/2012 1 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
736 11/07/2012 1 ngày 44.700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
737 10/07/2012 1 ngày 45.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaytruongson
738 09/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
739 08/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
740 07/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
741 06/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
742 05/07/2012 1 ngày 45.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ HienQuanElectronics
743 04/07/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ digicity
744 03/07/2012 1 ngày 45.500.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ enterbuy
745 02/07/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ digicity
746 01/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
747 30/06/2012 1 ngày 45.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ HienQuanElectronics
748 29/06/2012 1 ngày 45.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sony_tantan
749 28/06/2012 1 ngày 45.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ HienQuanElectronics
750 27/06/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Giá không đổi digicity
751 26/06/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Giá không đổi digicity
752 25/06/2012 45.540.000 ₫ digicity
Có tổng cộng 752 thay đổi giá của sản phẩm Sony KDL-55HX750 đã được hệ thống ghi lại.