• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony KDL-55HX750

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony KDL-55HX750 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 28/11/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
2 27/11/2014 2 ngày 32.950.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
3 25/11/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
4 24/11/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
5 23/11/2014 1 ngày 29.890.000 VNĐ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
6 22/11/2014 1 ngày 32.950.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
7 21/11/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
8 20/11/2014 1 ngày 32.950.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
9 19/11/2014 2 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
10 17/11/2014 1 ngày 32.950.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
11 16/11/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
12 15/11/2014 1 ngày 32.950.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
13 14/11/2014 2 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
14 12/11/2014 1 ngày 29.890.000 VNĐ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
15 11/11/2014 2 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
16 09/11/2014 2 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 8.700.000 VNĐ dienmayhoangvu
17 07/11/2014 1 ngày 33.200.000 VNĐ Tăng 8.700.000 VNĐ dienlanhngohoang
18 06/11/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoangvu
19 05/11/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoangvu
20 04/11/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoangvu
21 03/11/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
22 02/11/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
23 01/11/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
24 31/10/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
25 30/10/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoangvu
26 29/10/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoangvu
27 28/10/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoangvu
28 27/10/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 5.390.000 VNĐ dienmayhoangvu
29 26/10/2014 1 ngày 29.890.000 VNĐ Giá không đổi tugia
30 25/10/2014 1 ngày 29.890.000 VNĐ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
31 24/10/2014 1 ngày 32.950.000 VNĐ Tăng 8.450.000 VNĐ dienmayhoanghai
32 23/10/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoangvu
33 22/10/2014 2 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
34 20/10/2014 3 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
35 17/10/2014 1 ngày 32.950.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
36 16/10/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
37 15/10/2014 1 ngày 32.950.000 VNĐ Tăng 8.450.000 VNĐ dienmayhoanghai
38 14/10/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 11.300.000 VNĐ dienmayhoangvu
39 13/10/2014 1 ngày 35.800.000 VNĐ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
40 12/10/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
41 11/10/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
42 10/10/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
43 09/10/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
44 08/10/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
45 07/10/2014 1 ngày 29.890.000 VNĐ Giá không đổi tugia
46 06/10/2014 3 ngày 29.890.000 VNĐ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
47 03/10/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
48 02/10/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
49 01/10/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
50 30/09/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
51 29/09/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
52 28/09/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
53 27/09/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
54 26/09/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giảm 2.601.000 VNĐ dienmayhonganh
55 25/09/2014 2 ngày 35.800.000 VNĐ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
56 23/09/2014 7 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
57 16/09/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giảm 2.601.000 VNĐ vodichgia
58 15/09/2014 1 ngày 35.800.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
59 14/09/2014 1 ngày 35.800.000 VNĐ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
60 13/09/2014 2 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
61 11/09/2014 5 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 8.699.000 VNĐ vodichgia
62 06/09/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
63 05/09/2014 1 ngày 32.950.000 VNĐ Tăng 8.450.000 VNĐ vftrader
64 04/09/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 11.300.000 VNĐ dienmayhoangvu
65 03/09/2014 1 ngày 35.800.000 VNĐ Tăng 11.300.000 VNĐ ehanam
66 02/09/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoangvu
67 01/09/2014 2 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
68 30/08/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
69 29/08/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmayanhngan
70 28/08/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoangvu
71 27/08/2014 8 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
72 19/08/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmayanhngan
73 18/08/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoangvu
74 17/08/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
75 16/08/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
76 15/08/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
77 14/08/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
78 13/08/2014 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
79 11/08/2014 2 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 8.200.000 VNĐ thienminhphu
80 09/08/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoangvu
81 08/08/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
82 07/08/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
83 06/08/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
84 05/08/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoangvu
85 04/08/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
86 03/08/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
87 02/08/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
88 01/08/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
89 31/07/2014 10 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 3.309.000 VNĐ vodichgia
90 21/07/2014 1 ngày 29.890.000 VNĐ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
91 20/07/2014 6 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 3.309.000 VNĐ vodichgia
92 14/07/2014 3 ngày 29.890.000 VNĐ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
93 11/07/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
94 10/07/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
95 09/07/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
96 08/07/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
97 07/07/2014 3 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
98 04/07/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
99 03/07/2014 2 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
100 01/07/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
101 30/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
102 29/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ dienmayhonganh
103 28/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
104 27/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
105 26/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
106 25/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
107 24/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
108 23/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
109 22/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
110 21/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
111 20/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
112 19/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
113 18/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
114 17/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
115 16/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
116 15/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
117 14/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
118 13/06/2014 2 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
119 11/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
120 10/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
121 09/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
122 08/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
123 07/06/2014 2 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
124 05/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
125 04/06/2014 1 ngày 32.950.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ vftrader
126 03/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
127 02/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
128 01/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
129 31/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
130 30/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
131 29/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
132 28/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
133 27/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
134 26/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ dienmayhonganh
135 25/05/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 2.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
136 24/05/2014 1 ngày 34.900.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
137 23/05/2014 1 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 2.200.000 VNĐ sanphamchinhhang
138 22/05/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
139 21/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
140 20/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
141 19/05/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
142 18/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
143 17/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
144 16/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
145 15/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
146 14/05/2014 2 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 249.000 VNĐ vodichgia
147 12/05/2014 9 ngày 32.950.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ vftrader
148 03/05/2014 3 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
149 30/04/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
150 29/04/2014 9 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 3.299.000 VNĐ vodichgia
151 20/04/2014 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giá không đổi yesbuy
152 19/04/2014 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
153 18/04/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
154 17/04/2014 17 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
155 31/03/2014 3 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
156 28/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
157 27/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.830.000 VNĐ thienminhphu
158 26/03/2014 5 ngày 29.870.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ dientutoananh
159 21/03/2014 1 ngày 29.890.000 VNĐ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
160 20/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
161 19/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
162 18/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
163 17/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
164 16/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
165 15/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
166 14/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
167 13/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
168 12/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
169 11/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
170 10/03/2014 1 ngày 29.870.000 VNĐ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
171 09/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
172 08/03/2014 1 ngày 29.870.000 VNĐ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
173 07/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
174 06/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
175 05/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
176 04/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
177 03/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
178 02/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
179 01/03/2014 2 ngày 29.870.000 VNĐ Giá không đổi dientutoananh
180 27/02/2014 22 ngày 29.870.000 VNĐ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
181 05/02/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
182 04/02/2014 10 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
183 25/01/2014 11 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
184 14/01/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ thienminhphu
185 13/01/2014 10 ngày 32.950.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ vftrader
186 03/01/2014 10 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
187 24/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
188 23/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
189 22/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
190 21/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
191 20/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
192 19/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
193 18/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
194 17/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
195 16/12/2013 13 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
196 03/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
197 02/12/2013 6 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
198 26/11/2013 5 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
199 21/11/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
200 20/11/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
201 19/11/2013 3 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
202 16/11/2013 5 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
203 11/11/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
204 09/11/2013 4 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
205 05/11/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
206 04/11/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
207 03/11/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
208 01/11/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
209 31/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
210 30/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
211 29/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
212 28/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
213 27/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
214 26/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
215 25/10/2013 7 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
216 18/10/2013 10 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
217 08/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
218 07/10/2013 1 ngày 31.900.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ dientutoananh
219 06/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
220 05/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
221 04/10/2013 6 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
222 28/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
223 27/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
224 26/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
225 25/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
226 24/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
227 23/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
228 22/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
229 21/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
230 20/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
231 19/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
232 18/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
233 17/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
234 16/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
235 15/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ thienminhphu
236 14/09/2013 1 ngày 31.900.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ dientutoananh
237 13/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
238 12/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
239 11/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
240 10/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.810.000 VNĐ thienminhphu
241 09/09/2013 1 ngày 29.890.000 VNĐ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
242 08/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
243 07/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
244 06/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
245 05/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
246 04/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
247 03/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
248 02/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
249 01/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
250 31/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
251 30/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
252 29/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
253 28/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
254 27/08/2013 6 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
255 21/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
256 20/08/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
257 18/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
258 17/08/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
259 15/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
260 14/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
261 13/08/2013 18 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
262 26/07/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
263 24/07/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
264 23/07/2013 37 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
265 16/06/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
266 14/06/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
267 13/06/2013 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giá không đổi yesbuy
268 12/06/2013 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
269 11/06/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
270 10/06/2013 18 ngày 29.900.000 VNĐ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
271 23/05/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
272 22/05/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.800.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
273 21/05/2013 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giá không đổi yesbuy
274 20/05/2013 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
275 19/05/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
276 18/05/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
277 16/05/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
278 14/05/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
279 13/05/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
280 12/05/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
281 11/05/2013 3 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
282 08/05/2013 1 ngày 32.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytruongson
283 07/05/2013 6 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
284 01/05/2013 5 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
285 26/04/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
286 25/04/2013 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
287 24/04/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
288 23/04/2013 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giá không đổi yesbuy
289 22/04/2013 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giảm 3.900.000 VNĐ yesbuy
290 21/04/2013 1 ngày 33.800.000 VNĐ Tăng 810.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
291 20/04/2013 1 ngày 32.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
292 19/04/2013 1 ngày 32.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
293 18/04/2013 1 ngày 32.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
294 17/04/2013 1 ngày 32.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
295 16/04/2013 3 ngày 32.990.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ thienminhphu
296 13/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
297 12/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
298 11/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
299 10/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
300 09/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
301 08/04/2013 2 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
302 06/04/2013 2 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
303 04/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
304 03/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
305 02/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
306 01/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tanlongdigital
307 31/03/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytoanlinh
308 30/03/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmaytoanlinh
309 29/03/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ tanlongdigital
310 28/03/2013 1 ngày 32.990.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ dienmaytruongson
311 27/03/2013 1 ngày 33.180.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ Ctyhungthinh
312 26/03/2013 4 ngày 32.990.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanlongdigital
313 22/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
314 21/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
315 20/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
316 19/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
317 18/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
318 17/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
319 16/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
320 15/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
321 14/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
322 13/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
323 12/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
324 11/03/2013 2 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
325 09/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
326 08/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
327 07/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ tanlongdigital
328 06/03/2013 2 ngày 33.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ thienminhphu
329 04/03/2013 1 ngày 32.500.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ thienminhphu
330 03/03/2013 1 ngày 31.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
331 02/03/2013 1 ngày 31.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
332 01/03/2013 1 ngày 31.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
333 28/02/2013 8 ngày 31.990.000 VNĐ Giảm 510.000 VNĐ dienmaytruongson
334 20/02/2013 2 ngày 32.500.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ hung_lcd_gv
335 18/02/2013 1 ngày 32.850.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
336 17/02/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
337 16/02/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thienminhphu
338 15/02/2013 7 ngày 33.000.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
339 08/02/2013 1 ngày 32.950.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
340 07/02/2013 1 ngày 32.950.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
341 06/02/2013 1 ngày 32.950.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
342 05/02/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
343 04/02/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
344 03/02/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
345 02/02/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
346 01/02/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
347 31/01/2013 2 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
348 29/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
349 28/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
350 27/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
351 26/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
352 25/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
353 24/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
354 23/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
355 22/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thienminhphu
356 21/01/2013 1 ngày 33.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
357 20/01/2013 1 ngày 33.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
358 19/01/2013 1 ngày 33.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
359 18/01/2013 1 ngày 33.200.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ dienmayhoanghai
360 17/01/2013 1 ngày 33.180.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ dienmaytruongson
361 16/01/2013 1 ngày 33.200.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
362 15/01/2013 1 ngày 33.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
363 14/01/2013 1 ngày 33.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
364 13/01/2013 1 ngày 33.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
365 12/01/2013 1 ngày 33.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
366 11/01/2013 1 ngày 33.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
367 10/01/2013 1 ngày 33.400.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ DienMayFimex
368 09/01/2013 1 ngày 34.600.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ thienminhphu
369 08/01/2013 1 ngày 34.350.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ khanganphat
370 07/01/2013 1 ngày 34.600.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
371 06/01/2013 1 ngày 34.600.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ thienminhphu
372 05/01/2013 1 ngày 34.790.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ tanlongdigital
373 04/01/2013 1 ngày 34.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
374 03/01/2013 1 ngày 34.700.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
375 02/01/2013 1 ngày 34.700.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
376 01/01/2013 1 ngày 34.700.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ DienMayFimex
377 31/12/2012 1 ngày 34.790.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ tanlongdigital
378 30/12/2012 1 ngày 34.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
379 29/12/2012 1 ngày 34.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
380 28/12/2012 1 ngày 34.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
381 27/12/2012 1 ngày 34.700.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
382 26/12/2012 1 ngày 34.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
383 25/12/2012 1 ngày 34.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
384 24/12/2012 1 ngày 34.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
385 23/12/2012 1 ngày 34.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ thienminhphu
386 22/12/2012 1 ngày 34.700.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
387 21/12/2012 1 ngày 34.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
388 20/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
389 19/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
390 18/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
391 17/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
392 16/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
393 15/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
394 14/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
395 13/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
396 12/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ DienMayFimex
397 11/12/2012 1 ngày 34.400.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
398 10/12/2012 1 ngày 34.400.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
399 09/12/2012 1 ngày 34.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
400 08/12/2012 1 ngày 34.400.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
401 07/12/2012 1 ngày 34.400.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ hung_lcd_gv
402 06/12/2012 1 ngày 35.800.000 VNĐ Giảm 3.800.000 VNĐ khanganphat
403 05/12/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
404 04/12/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
405 03/12/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
406 02/12/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ leduyaudio
407 01/12/2012 1 ngày 40.400.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ Ctyhungthinh
408 30/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
409 29/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
410 28/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
411 27/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
412 26/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
413 25/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
414 24/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
415 23/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
416 22/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
417 21/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
418 20/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
419 19/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
420 18/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
421 17/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ leduyaudio
422 16/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
423 15/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
424 14/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
425 13/11/2012 1 ngày 40.500.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ DienMayFimex
426 12/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
427 11/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
428 10/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
429 09/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
430 08/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
431 07/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
432 06/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
433 05/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
434 04/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
435 03/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
436 02/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
437 01/11/2012 1 ngày 40.500.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ hung_lcd_gv
438 31/10/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
439 30/10/2012 1 ngày 40.500.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
440 29/10/2012 1 ngày 40.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ hung_lcd_gv
441 28/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
442 27/10/2012 1 ngày 40.950.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
443 26/10/2012 1 ngày 40.950.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
444 25/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
445 24/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
446 23/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
447 22/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
448 21/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
449 20/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
450 19/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
451 18/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
452 17/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
453 16/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
454 15/10/2012 1 ngày 40.950.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ dienmayhoanghai
455 14/10/2012 1 ngày 40.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ digicity
456 13/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
457 12/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
458 11/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ khanganphat
459 10/10/2012 1 ngày 41.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
460 09/10/2012 1 ngày 41.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
461 08/10/2012 1 ngày 41.400.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ DienMayFimex
462 07/10/2012 1 ngày 41.800.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
463 06/10/2012 1 ngày 42.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
464 05/10/2012 1 ngày 42.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
465 04/10/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
466 03/10/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
467 02/10/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
468 01/10/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
469 30/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
470 29/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
471 28/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
472 27/09/2012 2 ngày 42.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ HienQuanElectronics
473 25/09/2012 1 ngày 42.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
474 24/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
475 23/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
476 22/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
477 21/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
478 20/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ HienQuanElectronics
479 19/09/2012 1 ngày 42.610.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ digicity
480 18/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
481 17/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
482 16/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
483 15/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ HienQuanElectronics
484 14/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dientukhanganh
485 13/09/2012 1 ngày 43.300.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
486 12/09/2012 1 ngày 43.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ HienQuanElectronics
487 11/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
488 10/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dientukhanganh
489 09/09/2012 1 ngày 43.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ HienQuanElectronics
490 08/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dientukhanganh
491 07/09/2012 1 ngày 43.400.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ dienmayhoanghai
492 06/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
493 05/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
494 04/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giảm 2.950.000 VNĐ dientukhanganh
495 03/09/2012 1 ngày 46.200.000 VNĐ Tăng 2.950.000 VNĐ thienminhphu
496 02/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ dientukhanganh
497 01/09/2012 1 ngày 43.000.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ enterbuy
498 31/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
499 30/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
500 29/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
501 28/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
502 27/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
503 26/08/2012 1 ngày 43.450.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ DienMayFimex
504 25/08/2012 1 ngày 42.950.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ digicity
505 24/08/2012 1 ngày 43.450.000 VNĐ Tăng 260.000 VNĐ DienMayFimex
506 23/08/2012 1 ngày 43.190.000 VNĐ Giảm 260.000 VNĐ vinhhoaplaza
507 22/08/2012 1 ngày 43.450.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
508 21/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ dientukhanganh
509 20/08/2012 1 ngày 43.190.000 VNĐ Giá không đổi vinhhoaplaza
510 19/08/2012 1 ngày 43.190.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ vinhhoaplaza
511 18/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
512 17/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
513 16/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
514 15/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
515 14/08/2012 1 ngày 43.450.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ DienMayFimex
516 13/08/2012 1 ngày 43.240.000 VNĐ Giá không đổi digicity
517 12/08/2012 1 ngày 43.240.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ digicity
518 11/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
519 10/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ dientukhanganh
520 09/08/2012 1 ngày 43.240.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ digicity
521 08/08/2012 6 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
522 02/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ dientukhanganh
523 01/08/2012 1 ngày 43.500.000 VNĐ Giá không đổi enterbuy
524 31/07/2012 3 ngày 43.500.000 VNĐ Giá không đổi enterbuy
525 28/07/2012 1 ngày 43.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ bestbuys
526 27/07/2012 1 ngày 43.800.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
527 26/07/2012 2 ngày 43.800.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
528 24/07/2012 1 ngày 43.800.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
529 23/07/2012 1 ngày 43.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
530 22/07/2012 1 ngày 43.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
531 21/07/2012 1 ngày 43.900.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmaytruongson
532 20/07/2012 2 ngày 43.850.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dienmayhoanghai
533 18/07/2012 1 ngày 44.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ khanganphat
534 17/07/2012 1 ngày 44.200.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
535 16/07/2012 1 ngày 44.200.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
536 15/07/2012 1 ngày 44.200.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
537 14/07/2012 1 ngày 44.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ HienQuanElectronics
538 13/07/2012 1 ngày 44.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
539 12/07/2012 1 ngày 44.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
540 11/07/2012 1 ngày 44.700.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
541 10/07/2012 1 ngày 45.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmaytruongson
542 09/07/2012 1 ngày 45.850.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
543 08/07/2012 1 ngày 45.850.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
544 07/07/2012 1 ngày 45.850.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
545 06/07/2012 1 ngày 45.850.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
546 05/07/2012 1 ngày 45.600.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ HienQuanElectronics
547 04/07/2012 1 ngày 45.540.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ digicity
548 03/07/2012 1 ngày 45.500.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ enterbuy
549 02/07/2012 1 ngày 45.540.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ digicity
550 01/07/2012 1 ngày 45.850.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
551 30/06/2012 1 ngày 45.600.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ HienQuanElectronics
552 29/06/2012 1 ngày 45.900.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ sony_tantan
553 28/06/2012 1 ngày 45.600.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ HienQuanElectronics
554 27/06/2012 1 ngày 45.540.000 VNĐ Giá không đổi digicity
555 26/06/2012 1 ngày 45.540.000 VNĐ Giá không đổi digicity
556 25/06/2012 45.540.000 VNĐ digicity
Có tổng cộng 556 thay đổi giá của sản phẩm Sony KDL-55HX750 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Tivi LED (tivi màn led, tv led, tv man led, tv màn led)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Sony KDL-55HX750 trong mục Tivi LED