• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony KDL-55HX750

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony KDL-55HX750 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 01/10/2014 1 ngày 29.890.000 VNĐ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
2 30/09/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
3 29/09/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
4 28/09/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
5 27/09/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
6 26/09/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giảm 2.601.000 VNĐ dienmayhonganh
7 25/09/2014 2 ngày 35.800.000 VNĐ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
8 23/09/2014 7 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
9 16/09/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giảm 2.601.000 VNĐ vodichgia
10 15/09/2014 1 ngày 35.800.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
11 14/09/2014 1 ngày 35.800.000 VNĐ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
12 13/09/2014 2 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
13 11/09/2014 5 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 8.699.000 VNĐ vodichgia
14 06/09/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
15 05/09/2014 1 ngày 32.950.000 VNĐ Tăng 8.450.000 VNĐ vftrader
16 04/09/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 11.300.000 VNĐ dienmayhoangvu
17 03/09/2014 1 ngày 35.800.000 VNĐ Tăng 11.300.000 VNĐ ehanam
18 02/09/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoangvu
19 01/09/2014 2 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
20 30/08/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
21 29/08/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmayanhngan
22 28/08/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoangvu
23 27/08/2014 8 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
24 19/08/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmayanhngan
25 18/08/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoangvu
26 17/08/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
27 16/08/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
28 15/08/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
29 14/08/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
30 13/08/2014 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
31 11/08/2014 2 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 8.200.000 VNĐ thienminhphu
32 09/08/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoangvu
33 08/08/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
34 07/08/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
35 06/08/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
36 05/08/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoangvu
37 04/08/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
38 03/08/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
39 02/08/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
40 01/08/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
41 31/07/2014 10 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 3.309.000 VNĐ vodichgia
42 21/07/2014 1 ngày 29.890.000 VNĐ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
43 20/07/2014 6 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 3.309.000 VNĐ vodichgia
44 14/07/2014 3 ngày 29.890.000 VNĐ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
45 11/07/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
46 10/07/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
47 09/07/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
48 08/07/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
49 07/07/2014 3 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
50 04/07/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
51 03/07/2014 2 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
52 01/07/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
53 30/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
54 29/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ dienmayhonganh
55 28/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
56 27/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
57 26/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
58 25/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
59 24/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
60 23/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
61 22/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
62 21/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
63 20/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
64 19/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
65 18/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
66 17/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
67 16/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
68 15/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
69 14/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
70 13/06/2014 2 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
71 11/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
72 10/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
73 09/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
74 08/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
75 07/06/2014 2 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
76 05/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
77 04/06/2014 1 ngày 32.950.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ vftrader
78 03/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
79 02/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
80 01/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
81 31/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
82 30/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
83 29/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
84 28/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
85 27/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
86 26/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ dienmayhonganh
87 25/05/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 2.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
88 24/05/2014 1 ngày 34.900.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
89 23/05/2014 1 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 2.200.000 VNĐ sanphamchinhhang
90 22/05/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
91 21/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
92 20/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
93 19/05/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
94 18/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
95 17/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
96 16/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
97 15/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
98 14/05/2014 2 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 249.000 VNĐ vodichgia
99 12/05/2014 9 ngày 32.950.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ vftrader
100 03/05/2014 3 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
101 30/04/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
102 29/04/2014 9 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 3.299.000 VNĐ vodichgia
103 20/04/2014 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giá không đổi yesbuy
104 19/04/2014 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
105 18/04/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
106 17/04/2014 17 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
107 31/03/2014 3 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
108 28/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
109 27/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.830.000 VNĐ thienminhphu
110 26/03/2014 5 ngày 29.870.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ dientutoananh
111 21/03/2014 1 ngày 29.890.000 VNĐ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
112 20/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
113 19/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
114 18/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
115 17/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
116 16/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
117 15/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
118 14/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
119 13/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
120 12/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
121 11/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
122 10/03/2014 1 ngày 29.870.000 VNĐ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
123 09/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
124 08/03/2014 1 ngày 29.870.000 VNĐ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
125 07/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
126 06/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
127 05/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
128 04/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
129 03/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
130 02/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
131 01/03/2014 2 ngày 29.870.000 VNĐ Giá không đổi dientutoananh
132 27/02/2014 22 ngày 29.870.000 VNĐ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
133 05/02/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
134 04/02/2014 10 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
135 25/01/2014 11 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
136 14/01/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ thienminhphu
137 13/01/2014 10 ngày 32.950.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ vftrader
138 03/01/2014 10 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
139 24/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
140 23/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
141 22/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
142 21/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
143 20/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
144 19/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
145 18/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
146 17/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
147 16/12/2013 13 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
148 03/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
149 02/12/2013 6 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
150 26/11/2013 5 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
151 21/11/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
152 20/11/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
153 19/11/2013 3 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
154 16/11/2013 5 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
155 11/11/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
156 09/11/2013 4 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
157 05/11/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
158 04/11/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
159 03/11/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
160 01/11/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
161 31/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
162 30/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
163 29/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
164 28/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
165 27/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
166 26/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
167 25/10/2013 7 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
168 18/10/2013 10 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
169 08/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
170 07/10/2013 1 ngày 31.900.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ dientutoananh
171 06/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
172 05/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
173 04/10/2013 6 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
174 28/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
175 27/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
176 26/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
177 25/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
178 24/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
179 23/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
180 22/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
181 21/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
182 20/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
183 19/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
184 18/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
185 17/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
186 16/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
187 15/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ thienminhphu
188 14/09/2013 1 ngày 31.900.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ dientutoananh
189 13/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
190 12/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
191 11/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
192 10/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.810.000 VNĐ thienminhphu
193 09/09/2013 1 ngày 29.890.000 VNĐ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
194 08/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
195 07/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
196 06/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
197 05/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
198 04/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
199 03/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
200 02/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
201 01/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
202 31/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
203 30/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
204 29/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
205 28/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
206 27/08/2013 6 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
207 21/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
208 20/08/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
209 18/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
210 17/08/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
211 15/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
212 14/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
213 13/08/2013 18 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
214 26/07/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
215 24/07/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
216 23/07/2013 37 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
217 16/06/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
218 14/06/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
219 13/06/2013 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giá không đổi yesbuy
220 12/06/2013 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
221 11/06/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
222 10/06/2013 18 ngày 29.900.000 VNĐ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
223 23/05/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
224 22/05/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.800.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
225 21/05/2013 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giá không đổi yesbuy
226 20/05/2013 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
227 19/05/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
228 18/05/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
229 16/05/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
230 14/05/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
231 13/05/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
232 12/05/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
233 11/05/2013 3 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
234 08/05/2013 1 ngày 32.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytruongson
235 07/05/2013 6 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
236 01/05/2013 5 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
237 26/04/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
238 25/04/2013 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
239 24/04/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
240 23/04/2013 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giá không đổi yesbuy
241 22/04/2013 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giảm 3.900.000 VNĐ yesbuy
242 21/04/2013 1 ngày 33.800.000 VNĐ Tăng 810.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
243 20/04/2013 1 ngày 32.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
244 19/04/2013 1 ngày 32.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
245 18/04/2013 1 ngày 32.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
246 17/04/2013 1 ngày 32.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
247 16/04/2013 3 ngày 32.990.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ thienminhphu
248 13/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
249 12/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
250 11/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
251 10/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
252 09/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
253 08/04/2013 2 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
254 06/04/2013 2 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
255 04/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
256 03/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
257 02/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
258 01/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tanlongdigital
259 31/03/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytoanlinh
260 30/03/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmaytoanlinh
261 29/03/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ tanlongdigital
262 28/03/2013 1 ngày 32.990.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ dienmaytruongson
263 27/03/2013 1 ngày 33.180.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ Ctyhungthinh
264 26/03/2013 4 ngày 32.990.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanlongdigital
265 22/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
266 21/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
267 20/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
268 19/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
269 18/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
270 17/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
271 16/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
272 15/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
273 14/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
274 13/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
275 12/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
276 11/03/2013 2 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
277 09/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
278 08/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
279 07/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ tanlongdigital
280 06/03/2013 2 ngày 33.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ thienminhphu
281 04/03/2013 1 ngày 32.500.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ thienminhphu
282 03/03/2013 1 ngày 31.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
283 02/03/2013 1 ngày 31.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
284 01/03/2013 1 ngày 31.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
285 28/02/2013 8 ngày 31.990.000 VNĐ Giảm 510.000 VNĐ dienmaytruongson
286 20/02/2013 2 ngày 32.500.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ hung_lcd_gv
287 18/02/2013 1 ngày 32.850.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
288 17/02/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
289 16/02/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thienminhphu
290 15/02/2013 7 ngày 33.000.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
291 08/02/2013 1 ngày 32.950.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
292 07/02/2013 1 ngày 32.950.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
293 06/02/2013 1 ngày 32.950.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
294 05/02/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
295 04/02/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
296 03/02/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
297 02/02/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
298 01/02/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
299 31/01/2013 2 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
300 29/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
301 28/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
302 27/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
303 26/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
304 25/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
305 24/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
306 23/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
307 22/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thienminhphu
308 21/01/2013 1 ngày 33.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
309 20/01/2013 1 ngày 33.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
310 19/01/2013 1 ngày 33.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
311 18/01/2013 1 ngày 33.200.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ dienmayhoanghai
312 17/01/2013 1 ngày 33.180.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ dienmaytruongson
313 16/01/2013 1 ngày 33.200.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
314 15/01/2013 1 ngày 33.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
315 14/01/2013 1 ngày 33.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
316 13/01/2013 1 ngày 33.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
317 12/01/2013 1 ngày 33.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
318 11/01/2013 1 ngày 33.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
319 10/01/2013 1 ngày 33.400.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ DienMayFimex
320 09/01/2013 1 ngày 34.600.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ thienminhphu
321 08/01/2013 1 ngày 34.350.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ khanganphat
322 07/01/2013 1 ngày 34.600.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
323 06/01/2013 1 ngày 34.600.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ thienminhphu
324 05/01/2013 1 ngày 34.790.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ tanlongdigital
325 04/01/2013 1 ngày 34.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
326 03/01/2013 1 ngày 34.700.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
327 02/01/2013 1 ngày 34.700.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
328 01/01/2013 1 ngày 34.700.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ DienMayFimex
329 31/12/2012 1 ngày 34.790.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ tanlongdigital
330 30/12/2012 1 ngày 34.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
331 29/12/2012 1 ngày 34.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
332 28/12/2012 1 ngày 34.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
333 27/12/2012 1 ngày 34.700.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
334 26/12/2012 1 ngày 34.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
335 25/12/2012 1 ngày 34.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
336 24/12/2012 1 ngày 34.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
337 23/12/2012 1 ngày 34.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ thienminhphu
338 22/12/2012 1 ngày 34.700.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
339 21/12/2012 1 ngày 34.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
340 20/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
341 19/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
342 18/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
343 17/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
344 16/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
345 15/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
346 14/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
347 13/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
348 12/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ DienMayFimex
349 11/12/2012 1 ngày 34.400.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
350 10/12/2012 1 ngày 34.400.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
351 09/12/2012 1 ngày 34.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
352 08/12/2012 1 ngày 34.400.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
353 07/12/2012 1 ngày 34.400.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ hung_lcd_gv
354 06/12/2012 1 ngày 35.800.000 VNĐ Giảm 3.800.000 VNĐ khanganphat
355 05/12/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
356 04/12/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
357 03/12/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
358 02/12/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ leduyaudio
359 01/12/2012 1 ngày 40.400.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ Ctyhungthinh
360 30/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
361 29/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
362 28/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
363 27/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
364 26/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
365 25/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
366 24/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
367 23/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
368 22/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
369 21/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
370 20/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
371 19/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
372 18/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
373 17/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ leduyaudio
374 16/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
375 15/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
376 14/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
377 13/11/2012 1 ngày 40.500.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ DienMayFimex
378 12/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
379 11/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
380 10/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
381 09/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
382 08/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
383 07/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
384 06/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
385 05/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
386 04/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
387 03/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
388 02/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
389 01/11/2012 1 ngày 40.500.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ hung_lcd_gv
390 31/10/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
391 30/10/2012 1 ngày 40.500.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
392 29/10/2012 1 ngày 40.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ hung_lcd_gv
393 28/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
394 27/10/2012 1 ngày 40.950.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
395 26/10/2012 1 ngày 40.950.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
396 25/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
397 24/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
398 23/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
399 22/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
400 21/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
401 20/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
402 19/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
403 18/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
404 17/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
405 16/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
406 15/10/2012 1 ngày 40.950.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ dienmayhoanghai
407 14/10/2012 1 ngày 40.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ digicity
408 13/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
409 12/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
410 11/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ khanganphat
411 10/10/2012 1 ngày 41.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
412 09/10/2012 1 ngày 41.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
413 08/10/2012 1 ngày 41.400.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ DienMayFimex
414 07/10/2012 1 ngày 41.800.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
415 06/10/2012 1 ngày 42.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
416 05/10/2012 1 ngày 42.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
417 04/10/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
418 03/10/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
419 02/10/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
420 01/10/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
421 30/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
422 29/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
423 28/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
424 27/09/2012 2 ngày 42.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ HienQuanElectronics
425 25/09/2012 1 ngày 42.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
426 24/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
427 23/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
428 22/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
429 21/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
430 20/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ HienQuanElectronics
431 19/09/2012 1 ngày 42.610.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ digicity
432 18/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
433 17/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
434 16/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
435 15/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ HienQuanElectronics
436 14/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dientukhanganh
437 13/09/2012 1 ngày 43.300.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
438 12/09/2012 1 ngày 43.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ HienQuanElectronics
439 11/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
440 10/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dientukhanganh
441 09/09/2012 1 ngày 43.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ HienQuanElectronics
442 08/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dientukhanganh
443 07/09/2012 1 ngày 43.400.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ dienmayhoanghai
444 06/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
445 05/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
446 04/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giảm 2.950.000 VNĐ dientukhanganh
447 03/09/2012 1 ngày 46.200.000 VNĐ Tăng 2.950.000 VNĐ thienminhphu
448 02/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ dientukhanganh
449 01/09/2012 1 ngày 43.000.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ enterbuy
450 31/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
451 30/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
452 29/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
453 28/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
454 27/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
455 26/08/2012 1 ngày 43.450.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ DienMayFimex
456 25/08/2012 1 ngày 42.950.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ digicity
457 24/08/2012 1 ngày 43.450.000 VNĐ Tăng 260.000 VNĐ DienMayFimex
458 23/08/2012 1 ngày 43.190.000 VNĐ Giảm 260.000 VNĐ vinhhoaplaza
459 22/08/2012 1 ngày 43.450.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
460 21/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ dientukhanganh
461 20/08/2012 1 ngày 43.190.000 VNĐ Giá không đổi vinhhoaplaza
462 19/08/2012 1 ngày 43.190.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ vinhhoaplaza
463 18/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
464 17/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
465 16/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
466 15/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
467 14/08/2012 1 ngày 43.450.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ DienMayFimex
468 13/08/2012 1 ngày 43.240.000 VNĐ Giá không đổi digicity
469 12/08/2012 1 ngày 43.240.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ digicity
470 11/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
471 10/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ dientukhanganh
472 09/08/2012 1 ngày 43.240.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ digicity
473 08/08/2012 6 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
474 02/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ dientukhanganh
475 01/08/2012 1 ngày 43.500.000 VNĐ Giá không đổi enterbuy
476 31/07/2012 3 ngày 43.500.000 VNĐ Giá không đổi enterbuy
477 28/07/2012 1 ngày 43.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ bestbuys
478 27/07/2012 1 ngày 43.800.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
479 26/07/2012 2 ngày 43.800.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
480 24/07/2012 1 ngày 43.800.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
481 23/07/2012 1 ngày 43.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
482 22/07/2012 1 ngày 43.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
483 21/07/2012 1 ngày 43.900.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmaytruongson
484 20/07/2012 2 ngày 43.850.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dienmayhoanghai
485 18/07/2012 1 ngày 44.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ khanganphat
486 17/07/2012 1 ngày 44.200.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
487 16/07/2012 1 ngày 44.200.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
488 15/07/2012 1 ngày 44.200.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
489 14/07/2012 1 ngày 44.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ HienQuanElectronics
490 13/07/2012 1 ngày 44.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
491 12/07/2012 1 ngày 44.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
492 11/07/2012 1 ngày 44.700.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
493 10/07/2012 1 ngày 45.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmaytruongson
494 09/07/2012 1 ngày 45.850.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
495 08/07/2012 1 ngày 45.850.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
496 07/07/2012 1 ngày 45.850.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
497 06/07/2012 1 ngày 45.850.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
498 05/07/2012 1 ngày 45.600.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ HienQuanElectronics
499 04/07/2012 1 ngày 45.540.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ digicity
500 03/07/2012 1 ngày 45.500.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ enterbuy
501 02/07/2012 1 ngày 45.540.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ digicity
502 01/07/2012 1 ngày 45.850.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
503 30/06/2012 1 ngày 45.600.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ HienQuanElectronics
504 29/06/2012 1 ngày 45.900.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ sony_tantan
505 28/06/2012 1 ngày 45.600.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ HienQuanElectronics
506 27/06/2012 1 ngày 45.540.000 VNĐ Giá không đổi digicity
507 26/06/2012 1 ngày 45.540.000 VNĐ Giá không đổi digicity
508 25/06/2012 45.540.000 VNĐ digicity
Có tổng cộng 508 thay đổi giá của sản phẩm Sony KDL-55HX750 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Tivi LED (tivi màn led, tv led, tv man led, tv màn led)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Sony KDL-55HX750 trong mục Tivi LED