• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony KDL-55HX750

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony KDL-55HX750 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 31/10/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
2 30/10/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoangvu
3 29/10/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoangvu
4 28/10/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoangvu
5 27/10/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 5.390.000 VNĐ dienmayhoangvu
6 26/10/2014 1 ngày 29.890.000 VNĐ Giá không đổi tugia
7 25/10/2014 1 ngày 29.890.000 VNĐ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
8 24/10/2014 1 ngày 32.950.000 VNĐ Tăng 8.450.000 VNĐ dienmayhoanghai
9 23/10/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoangvu
10 22/10/2014 2 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
11 20/10/2014 3 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
12 17/10/2014 1 ngày 32.950.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
13 16/10/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
14 15/10/2014 1 ngày 32.950.000 VNĐ Tăng 8.450.000 VNĐ dienmayhoanghai
15 14/10/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 11.300.000 VNĐ dienmayhoangvu
16 13/10/2014 1 ngày 35.800.000 VNĐ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
17 12/10/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
18 11/10/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
19 10/10/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
20 09/10/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
21 08/10/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
22 07/10/2014 1 ngày 29.890.000 VNĐ Giá không đổi tugia
23 06/10/2014 3 ngày 29.890.000 VNĐ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
24 03/10/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
25 02/10/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
26 01/10/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
27 30/09/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
28 29/09/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
29 28/09/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
30 27/09/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
31 26/09/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giảm 2.601.000 VNĐ dienmayhonganh
32 25/09/2014 2 ngày 35.800.000 VNĐ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
33 23/09/2014 7 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
34 16/09/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giảm 2.601.000 VNĐ vodichgia
35 15/09/2014 1 ngày 35.800.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
36 14/09/2014 1 ngày 35.800.000 VNĐ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
37 13/09/2014 2 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
38 11/09/2014 5 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 8.699.000 VNĐ vodichgia
39 06/09/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
40 05/09/2014 1 ngày 32.950.000 VNĐ Tăng 8.450.000 VNĐ vftrader
41 04/09/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 11.300.000 VNĐ dienmayhoangvu
42 03/09/2014 1 ngày 35.800.000 VNĐ Tăng 11.300.000 VNĐ ehanam
43 02/09/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoangvu
44 01/09/2014 2 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
45 30/08/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
46 29/08/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmayanhngan
47 28/08/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoangvu
48 27/08/2014 8 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
49 19/08/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmayanhngan
50 18/08/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoangvu
51 17/08/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
52 16/08/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
53 15/08/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
54 14/08/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
55 13/08/2014 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
56 11/08/2014 2 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 8.200.000 VNĐ thienminhphu
57 09/08/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoangvu
58 08/08/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
59 07/08/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
60 06/08/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
61 05/08/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoangvu
62 04/08/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
63 03/08/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
64 02/08/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
65 01/08/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
66 31/07/2014 10 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 3.309.000 VNĐ vodichgia
67 21/07/2014 1 ngày 29.890.000 VNĐ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
68 20/07/2014 6 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 3.309.000 VNĐ vodichgia
69 14/07/2014 3 ngày 29.890.000 VNĐ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
70 11/07/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
71 10/07/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
72 09/07/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
73 08/07/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
74 07/07/2014 3 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
75 04/07/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
76 03/07/2014 2 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
77 01/07/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
78 30/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
79 29/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ dienmayhonganh
80 28/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
81 27/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
82 26/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
83 25/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
84 24/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
85 23/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
86 22/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
87 21/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
88 20/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
89 19/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
90 18/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
91 17/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
92 16/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
93 15/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
94 14/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
95 13/06/2014 2 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
96 11/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
97 10/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
98 09/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
99 08/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
100 07/06/2014 2 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
101 05/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
102 04/06/2014 1 ngày 32.950.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ vftrader
103 03/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
104 02/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
105 01/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
106 31/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
107 30/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
108 29/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
109 28/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
110 27/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
111 26/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ dienmayhonganh
112 25/05/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 2.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
113 24/05/2014 1 ngày 34.900.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
114 23/05/2014 1 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 2.200.000 VNĐ sanphamchinhhang
115 22/05/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
116 21/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
117 20/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
118 19/05/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
119 18/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
120 17/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
121 16/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
122 15/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
123 14/05/2014 2 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 249.000 VNĐ vodichgia
124 12/05/2014 9 ngày 32.950.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ vftrader
125 03/05/2014 3 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
126 30/04/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
127 29/04/2014 9 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 3.299.000 VNĐ vodichgia
128 20/04/2014 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giá không đổi yesbuy
129 19/04/2014 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
130 18/04/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
131 17/04/2014 17 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
132 31/03/2014 3 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
133 28/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
134 27/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.830.000 VNĐ thienminhphu
135 26/03/2014 5 ngày 29.870.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ dientutoananh
136 21/03/2014 1 ngày 29.890.000 VNĐ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
137 20/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
138 19/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
139 18/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
140 17/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
141 16/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
142 15/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
143 14/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
144 13/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
145 12/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
146 11/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
147 10/03/2014 1 ngày 29.870.000 VNĐ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
148 09/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
149 08/03/2014 1 ngày 29.870.000 VNĐ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
150 07/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
151 06/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
152 05/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
153 04/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
154 03/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
155 02/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
156 01/03/2014 2 ngày 29.870.000 VNĐ Giá không đổi dientutoananh
157 27/02/2014 22 ngày 29.870.000 VNĐ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
158 05/02/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
159 04/02/2014 10 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
160 25/01/2014 11 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
161 14/01/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ thienminhphu
162 13/01/2014 10 ngày 32.950.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ vftrader
163 03/01/2014 10 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
164 24/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
165 23/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
166 22/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
167 21/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
168 20/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
169 19/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
170 18/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
171 17/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
172 16/12/2013 13 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
173 03/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
174 02/12/2013 6 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
175 26/11/2013 5 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
176 21/11/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
177 20/11/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
178 19/11/2013 3 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
179 16/11/2013 5 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
180 11/11/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
181 09/11/2013 4 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
182 05/11/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
183 04/11/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
184 03/11/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
185 01/11/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
186 31/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
187 30/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
188 29/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
189 28/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
190 27/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
191 26/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
192 25/10/2013 7 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
193 18/10/2013 10 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
194 08/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
195 07/10/2013 1 ngày 31.900.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ dientutoananh
196 06/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
197 05/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
198 04/10/2013 6 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
199 28/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
200 27/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
201 26/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
202 25/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
203 24/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
204 23/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
205 22/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
206 21/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
207 20/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
208 19/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
209 18/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
210 17/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
211 16/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
212 15/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ thienminhphu
213 14/09/2013 1 ngày 31.900.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ dientutoananh
214 13/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
215 12/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
216 11/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
217 10/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.810.000 VNĐ thienminhphu
218 09/09/2013 1 ngày 29.890.000 VNĐ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
219 08/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
220 07/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
221 06/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
222 05/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
223 04/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
224 03/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
225 02/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
226 01/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
227 31/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
228 30/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
229 29/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
230 28/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
231 27/08/2013 6 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
232 21/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
233 20/08/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
234 18/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
235 17/08/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
236 15/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
237 14/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
238 13/08/2013 18 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
239 26/07/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
240 24/07/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
241 23/07/2013 37 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
242 16/06/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
243 14/06/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
244 13/06/2013 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giá không đổi yesbuy
245 12/06/2013 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
246 11/06/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
247 10/06/2013 18 ngày 29.900.000 VNĐ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
248 23/05/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
249 22/05/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.800.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
250 21/05/2013 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giá không đổi yesbuy
251 20/05/2013 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
252 19/05/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
253 18/05/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
254 16/05/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
255 14/05/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
256 13/05/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
257 12/05/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
258 11/05/2013 3 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
259 08/05/2013 1 ngày 32.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytruongson
260 07/05/2013 6 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
261 01/05/2013 5 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
262 26/04/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
263 25/04/2013 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
264 24/04/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
265 23/04/2013 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giá không đổi yesbuy
266 22/04/2013 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giảm 3.900.000 VNĐ yesbuy
267 21/04/2013 1 ngày 33.800.000 VNĐ Tăng 810.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
268 20/04/2013 1 ngày 32.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
269 19/04/2013 1 ngày 32.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
270 18/04/2013 1 ngày 32.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
271 17/04/2013 1 ngày 32.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
272 16/04/2013 3 ngày 32.990.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ thienminhphu
273 13/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
274 12/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
275 11/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
276 10/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
277 09/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
278 08/04/2013 2 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
279 06/04/2013 2 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
280 04/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
281 03/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
282 02/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
283 01/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tanlongdigital
284 31/03/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytoanlinh
285 30/03/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmaytoanlinh
286 29/03/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ tanlongdigital
287 28/03/2013 1 ngày 32.990.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ dienmaytruongson
288 27/03/2013 1 ngày 33.180.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ Ctyhungthinh
289 26/03/2013 4 ngày 32.990.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanlongdigital
290 22/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
291 21/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
292 20/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
293 19/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
294 18/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
295 17/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
296 16/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
297 15/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
298 14/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
299 13/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
300 12/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
301 11/03/2013 2 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
302 09/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
303 08/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
304 07/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ tanlongdigital
305 06/03/2013 2 ngày 33.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ thienminhphu
306 04/03/2013 1 ngày 32.500.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ thienminhphu
307 03/03/2013 1 ngày 31.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
308 02/03/2013 1 ngày 31.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
309 01/03/2013 1 ngày 31.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
310 28/02/2013 8 ngày 31.990.000 VNĐ Giảm 510.000 VNĐ dienmaytruongson
311 20/02/2013 2 ngày 32.500.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ hung_lcd_gv
312 18/02/2013 1 ngày 32.850.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
313 17/02/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
314 16/02/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thienminhphu
315 15/02/2013 7 ngày 33.000.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
316 08/02/2013 1 ngày 32.950.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
317 07/02/2013 1 ngày 32.950.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
318 06/02/2013 1 ngày 32.950.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
319 05/02/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
320 04/02/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
321 03/02/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
322 02/02/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
323 01/02/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
324 31/01/2013 2 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
325 29/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
326 28/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
327 27/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
328 26/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
329 25/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
330 24/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
331 23/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
332 22/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thienminhphu
333 21/01/2013 1 ngày 33.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
334 20/01/2013 1 ngày 33.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
335 19/01/2013 1 ngày 33.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
336 18/01/2013 1 ngày 33.200.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ dienmayhoanghai
337 17/01/2013 1 ngày 33.180.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ dienmaytruongson
338 16/01/2013 1 ngày 33.200.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
339 15/01/2013 1 ngày 33.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
340 14/01/2013 1 ngày 33.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
341 13/01/2013 1 ngày 33.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
342 12/01/2013 1 ngày 33.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
343 11/01/2013 1 ngày 33.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
344 10/01/2013 1 ngày 33.400.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ DienMayFimex
345 09/01/2013 1 ngày 34.600.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ thienminhphu
346 08/01/2013 1 ngày 34.350.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ khanganphat
347 07/01/2013 1 ngày 34.600.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
348 06/01/2013 1 ngày 34.600.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ thienminhphu
349 05/01/2013 1 ngày 34.790.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ tanlongdigital
350 04/01/2013 1 ngày 34.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
351 03/01/2013 1 ngày 34.700.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
352 02/01/2013 1 ngày 34.700.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
353 01/01/2013 1 ngày 34.700.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ DienMayFimex
354 31/12/2012 1 ngày 34.790.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ tanlongdigital
355 30/12/2012 1 ngày 34.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
356 29/12/2012 1 ngày 34.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
357 28/12/2012 1 ngày 34.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
358 27/12/2012 1 ngày 34.700.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
359 26/12/2012 1 ngày 34.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
360 25/12/2012 1 ngày 34.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
361 24/12/2012 1 ngày 34.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
362 23/12/2012 1 ngày 34.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ thienminhphu
363 22/12/2012 1 ngày 34.700.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
364 21/12/2012 1 ngày 34.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
365 20/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
366 19/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
367 18/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
368 17/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
369 16/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
370 15/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
371 14/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
372 13/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
373 12/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ DienMayFimex
374 11/12/2012 1 ngày 34.400.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
375 10/12/2012 1 ngày 34.400.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
376 09/12/2012 1 ngày 34.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
377 08/12/2012 1 ngày 34.400.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
378 07/12/2012 1 ngày 34.400.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ hung_lcd_gv
379 06/12/2012 1 ngày 35.800.000 VNĐ Giảm 3.800.000 VNĐ khanganphat
380 05/12/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
381 04/12/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
382 03/12/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
383 02/12/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ leduyaudio
384 01/12/2012 1 ngày 40.400.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ Ctyhungthinh
385 30/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
386 29/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
387 28/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
388 27/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
389 26/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
390 25/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
391 24/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
392 23/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
393 22/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
394 21/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
395 20/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
396 19/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
397 18/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
398 17/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ leduyaudio
399 16/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
400 15/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
401 14/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
402 13/11/2012 1 ngày 40.500.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ DienMayFimex
403 12/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
404 11/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
405 10/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
406 09/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
407 08/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
408 07/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
409 06/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
410 05/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
411 04/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
412 03/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
413 02/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
414 01/11/2012 1 ngày 40.500.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ hung_lcd_gv
415 31/10/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
416 30/10/2012 1 ngày 40.500.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
417 29/10/2012 1 ngày 40.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ hung_lcd_gv
418 28/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
419 27/10/2012 1 ngày 40.950.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
420 26/10/2012 1 ngày 40.950.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
421 25/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
422 24/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
423 23/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
424 22/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
425 21/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
426 20/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
427 19/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
428 18/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
429 17/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
430 16/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
431 15/10/2012 1 ngày 40.950.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ dienmayhoanghai
432 14/10/2012 1 ngày 40.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ digicity
433 13/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
434 12/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
435 11/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ khanganphat
436 10/10/2012 1 ngày 41.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
437 09/10/2012 1 ngày 41.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
438 08/10/2012 1 ngày 41.400.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ DienMayFimex
439 07/10/2012 1 ngày 41.800.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
440 06/10/2012 1 ngày 42.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
441 05/10/2012 1 ngày 42.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
442 04/10/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
443 03/10/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
444 02/10/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
445 01/10/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
446 30/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
447 29/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
448 28/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
449 27/09/2012 2 ngày 42.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ HienQuanElectronics
450 25/09/2012 1 ngày 42.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
451 24/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
452 23/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
453 22/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
454 21/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
455 20/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ HienQuanElectronics
456 19/09/2012 1 ngày 42.610.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ digicity
457 18/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
458 17/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
459 16/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
460 15/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ HienQuanElectronics
461 14/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dientukhanganh
462 13/09/2012 1 ngày 43.300.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
463 12/09/2012 1 ngày 43.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ HienQuanElectronics
464 11/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
465 10/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dientukhanganh
466 09/09/2012 1 ngày 43.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ HienQuanElectronics
467 08/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dientukhanganh
468 07/09/2012 1 ngày 43.400.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ dienmayhoanghai
469 06/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
470 05/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
471 04/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giảm 2.950.000 VNĐ dientukhanganh
472 03/09/2012 1 ngày 46.200.000 VNĐ Tăng 2.950.000 VNĐ thienminhphu
473 02/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ dientukhanganh
474 01/09/2012 1 ngày 43.000.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ enterbuy
475 31/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
476 30/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
477 29/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
478 28/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
479 27/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
480 26/08/2012 1 ngày 43.450.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ DienMayFimex
481 25/08/2012 1 ngày 42.950.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ digicity
482 24/08/2012 1 ngày 43.450.000 VNĐ Tăng 260.000 VNĐ DienMayFimex
483 23/08/2012 1 ngày 43.190.000 VNĐ Giảm 260.000 VNĐ vinhhoaplaza
484 22/08/2012 1 ngày 43.450.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
485 21/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ dientukhanganh
486 20/08/2012 1 ngày 43.190.000 VNĐ Giá không đổi vinhhoaplaza
487 19/08/2012 1 ngày 43.190.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ vinhhoaplaza
488 18/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
489 17/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
490 16/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
491 15/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
492 14/08/2012 1 ngày 43.450.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ DienMayFimex
493 13/08/2012 1 ngày 43.240.000 VNĐ Giá không đổi digicity
494 12/08/2012 1 ngày 43.240.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ digicity
495 11/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
496 10/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ dientukhanganh
497 09/08/2012 1 ngày 43.240.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ digicity
498 08/08/2012 6 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
499 02/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ dientukhanganh
500 01/08/2012 1 ngày 43.500.000 VNĐ Giá không đổi enterbuy
501 31/07/2012 3 ngày 43.500.000 VNĐ Giá không đổi enterbuy
502 28/07/2012 1 ngày 43.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ bestbuys
503 27/07/2012 1 ngày 43.800.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
504 26/07/2012 2 ngày 43.800.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
505 24/07/2012 1 ngày 43.800.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
506 23/07/2012 1 ngày 43.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
507 22/07/2012 1 ngày 43.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
508 21/07/2012 1 ngày 43.900.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmaytruongson
509 20/07/2012 2 ngày 43.850.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dienmayhoanghai
510 18/07/2012 1 ngày 44.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ khanganphat
511 17/07/2012 1 ngày 44.200.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
512 16/07/2012 1 ngày 44.200.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
513 15/07/2012 1 ngày 44.200.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
514 14/07/2012 1 ngày 44.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ HienQuanElectronics
515 13/07/2012 1 ngày 44.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
516 12/07/2012 1 ngày 44.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
517 11/07/2012 1 ngày 44.700.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
518 10/07/2012 1 ngày 45.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmaytruongson
519 09/07/2012 1 ngày 45.850.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
520 08/07/2012 1 ngày 45.850.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
521 07/07/2012 1 ngày 45.850.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
522 06/07/2012 1 ngày 45.850.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
523 05/07/2012 1 ngày 45.600.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ HienQuanElectronics
524 04/07/2012 1 ngày 45.540.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ digicity
525 03/07/2012 1 ngày 45.500.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ enterbuy
526 02/07/2012 1 ngày 45.540.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ digicity
527 01/07/2012 1 ngày 45.850.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
528 30/06/2012 1 ngày 45.600.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ HienQuanElectronics
529 29/06/2012 1 ngày 45.900.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ sony_tantan
530 28/06/2012 1 ngày 45.600.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ HienQuanElectronics
531 27/06/2012 1 ngày 45.540.000 VNĐ Giá không đổi digicity
532 26/06/2012 1 ngày 45.540.000 VNĐ Giá không đổi digicity
533 25/06/2012 45.540.000 VNĐ digicity
Có tổng cộng 533 thay đổi giá của sản phẩm Sony KDL-55HX750 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Tivi LED (tivi màn led, tv led, tv man led, tv màn led)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Sony KDL-55HX750 trong mục Tivi LED