• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony KDL-55HX750

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony KDL-55HX750 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 26/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
2 25/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
3 24/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
4 23/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
5 22/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
6 21/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
7 20/04/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
8 18/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
9 17/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
10 16/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
11 15/04/2015 9 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
12 06/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
13 05/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
14 04/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
15 03/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
16 02/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
17 01/04/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
18 30/03/2015 4 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
19 26/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
20 25/03/2015 6 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
21 19/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
22 18/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
23 17/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
24 16/03/2015 4 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
25 12/03/2015 11 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
26 01/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
27 28/02/2015 7 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
28 21/02/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
29 18/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
30 17/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
31 16/02/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
32 13/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
33 12/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
34 11/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
35 10/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
36 09/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
37 08/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
38 07/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
39 06/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
40 05/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
41 04/02/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
42 02/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
43 01/02/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
44 30/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
45 29/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
46 28/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmaytienthinh
47 27/01/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
48 26/01/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
49 23/01/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
50 21/01/2015 4 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
51 17/01/2015 8 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
52 09/01/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
53 08/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
54 07/01/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
55 06/01/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
56 05/01/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ dienmayhoanghai
57 03/01/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
58 02/01/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
59 31/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
60 30/12/2014 3 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
61 27/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
62 26/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
63 25/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
64 24/12/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Tăng 5.390.000 VNĐ tugia
65 23/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
66 22/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
67 21/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
68 20/12/2014 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
69 18/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 13.900.000 VNĐ dienmayhoanghai
70 17/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 22.350.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
71 16/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
72 15/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
73 14/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 13.900.000 VNĐ dienmayhoanghai
74 13/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 13.651.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
75 12/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
76 11/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 13.900.000 VNĐ dienmayhoanghai
77 10/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 13.651.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
78 09/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giảm 13.651.000 VNĐ dienmayhonganh
79 08/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 13.900.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
80 07/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
81 06/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
82 05/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
83 04/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
84 03/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
85 02/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
86 01/12/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
87 29/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
88 28/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
89 27/11/2014 2 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
90 25/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
91 24/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
92 23/11/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
93 22/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
94 21/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
95 20/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
96 19/11/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
97 17/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
98 16/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
99 15/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
100 14/11/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
101 12/11/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
102 11/11/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
103 09/11/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.700.000 VNĐ dienmayhoangvu
104 07/11/2014 1 ngày 33.200.000 ₫ Tăng 8.700.000 VNĐ dienlanhngohoang
105 06/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
106 05/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
107 04/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
108 03/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
109 02/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
110 01/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
111 31/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
112 30/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
113 29/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
114 28/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
115 27/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 5.390.000 VNĐ dienmayhoangvu
116 26/10/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
117 25/10/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
118 24/10/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ dienmayhoanghai
119 23/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
120 22/10/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
121 20/10/2014 3 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
122 17/10/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
123 16/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
124 15/10/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ dienmayhoanghai
125 14/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 11.300.000 VNĐ dienmayhoangvu
126 13/10/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
127 12/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
128 11/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
129 10/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
130 09/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
131 08/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
132 07/10/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
133 06/10/2014 3 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
134 03/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
135 02/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
136 01/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
137 30/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
138 29/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
139 28/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
140 27/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
141 26/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giảm 2.601.000 VNĐ dienmayhonganh
142 25/09/2014 2 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
143 23/09/2014 7 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
144 16/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giảm 2.601.000 VNĐ vodichgia
145 15/09/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Giá không đổi ehanam
146 14/09/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
147 13/09/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
148 11/09/2014 5 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ vodichgia
149 06/09/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
150 05/09/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ vftrader
151 04/09/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 11.300.000 VNĐ dienmayhoangvu
152 03/09/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 11.300.000 VNĐ ehanam
153 02/09/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
154 01/09/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
155 30/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
156 29/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmayanhngan
157 28/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
158 27/08/2014 8 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
159 19/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmayanhngan
160 18/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
161 17/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
162 16/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
163 15/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
164 14/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
165 13/08/2014 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
166 11/08/2014 2 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ thienminhphu
167 09/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
168 08/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
169 07/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
170 06/08/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
171 05/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
172 04/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
173 03/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
174 02/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
175 01/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
176 31/07/2014 10 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ vodichgia
177 21/07/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
178 20/07/2014 6 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ vodichgia
179 14/07/2014 3 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
180 11/07/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
181 10/07/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
182 09/07/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
183 08/07/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
184 07/07/2014 3 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
185 04/07/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
186 03/07/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
187 01/07/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
188 30/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
189 29/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ dienmayhonganh
190 28/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
191 27/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
192 26/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
193 25/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
194 24/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
195 23/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
196 22/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
197 21/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
198 20/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
199 19/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
200 18/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
201 17/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
202 16/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
203 15/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
204 14/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
205 13/06/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
206 11/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
207 10/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
208 09/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
209 08/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
210 07/06/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
211 05/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
212 04/06/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ vftrader
213 03/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
214 02/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
215 01/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
216 31/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
217 30/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
218 29/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
219 28/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
220 27/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
221 26/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ dienmayhonganh
222 25/05/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
223 24/05/2014 1 ngày 34.900.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
224 23/05/2014 1 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ sanphamchinhhang
225 22/05/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
226 21/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
227 20/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
228 19/05/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
229 18/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
230 17/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
231 16/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
232 15/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
233 14/05/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ vodichgia
234 12/05/2014 9 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ vftrader
235 03/05/2014 3 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
236 30/04/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
237 29/04/2014 9 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.299.000 VNĐ vodichgia
238 20/04/2014 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
239 19/04/2014 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
240 18/04/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
241 17/04/2014 17 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
242 31/03/2014 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
243 28/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
244 27/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ thienminhphu
245 26/03/2014 5 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dientutoananh
246 21/03/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
247 20/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
248 19/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
249 18/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
250 17/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
251 16/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
252 15/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
253 14/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
254 13/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
255 12/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
256 11/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
257 10/03/2014 1 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
258 09/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
259 08/03/2014 1 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
260 07/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
261 06/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
262 05/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
263 04/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
264 03/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
265 02/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
266 01/03/2014 2 ngày 29.870.000 ₫ Giá không đổi dientutoananh
267 27/02/2014 22 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
268 05/02/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
269 04/02/2014 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
270 25/01/2014 11 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
271 14/01/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ thienminhphu
272 13/01/2014 10 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ vftrader
273 03/01/2014 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
274 24/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
275 23/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
276 22/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
277 21/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
278 20/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
279 19/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
280 18/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
281 17/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
282 16/12/2013 13 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
283 03/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
284 02/12/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
285 26/11/2013 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
286 21/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
287 20/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
288 19/11/2013 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
289 16/11/2013 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
290 11/11/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
291 09/11/2013 4 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
292 05/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
293 04/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
294 03/11/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
295 01/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
296 31/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
297 30/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
298 29/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
299 28/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
300 27/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
301 26/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
302 25/10/2013 7 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
303 18/10/2013 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
304 08/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
305 07/10/2013 1 ngày 31.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dientutoananh
306 06/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
307 05/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
308 04/10/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
309 28/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
310 27/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
311 26/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
312 25/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
313 24/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
314 23/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
315 22/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
316 21/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
317 20/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
318 19/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
319 18/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
320 17/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
321 16/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
322 15/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ thienminhphu
323 14/09/2013 1 ngày 31.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dientutoananh
324 13/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
325 12/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
326 11/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
327 10/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ thienminhphu
328 09/09/2013 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
329 08/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
330 07/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
331 06/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
332 05/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
333 04/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
334 03/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
335 02/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
336 01/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
337 31/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
338 30/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
339 29/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
340 28/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
341 27/08/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
342 21/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
343 20/08/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
344 18/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
345 17/08/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
346 15/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
347 14/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
348 13/08/2013 18 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
349 26/07/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
350 24/07/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
351 23/07/2013 37 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
352 16/06/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
353 14/06/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
354 13/06/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
355 12/06/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
356 11/06/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
357 10/06/2013 18 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
358 23/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
359 22/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
360 21/05/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
361 20/05/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
362 19/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
363 18/05/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
364 16/05/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
365 14/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
366 13/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
367 12/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
368 11/05/2013 3 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
369 08/05/2013 1 ngày 32.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytruongson
370 07/05/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
371 01/05/2013 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
372 26/04/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
373 25/04/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
374 24/04/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
375 23/04/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
376 22/04/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ yesbuy
377 21/04/2013 1 ngày 33.800.000 ₫ Tăng 810.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
378 20/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
379 19/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
380 18/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
381 17/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
382 16/04/2013 3 ngày 32.990.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ thienminhphu
383 13/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
384 12/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
385 11/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
386 10/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
387 09/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
388 08/04/2013 2 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
389 06/04/2013 2 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
390 04/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
391 03/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
392 02/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
393 01/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tanlongdigital
394 31/03/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
395 30/03/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaytoanlinh
396 29/03/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ tanlongdigital
397 28/03/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ dienmaytruongson
398 27/03/2013 1 ngày 33.180.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ Ctyhungthinh
399 26/03/2013 4 ngày 32.990.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanlongdigital
400 22/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
401 21/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
402 20/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
403 19/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
404 18/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
405 17/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
406 16/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
407 15/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
408 14/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
409 13/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
410 12/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
411 11/03/2013 2 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
412 09/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
413 08/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
414 07/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ tanlongdigital
415 06/03/2013 2 ngày 33.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ thienminhphu
416 04/03/2013 1 ngày 32.500.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ thienminhphu
417 03/03/2013 1 ngày 31.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
418 02/03/2013 1 ngày 31.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
419 01/03/2013 1 ngày 31.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
420 28/02/2013 8 ngày 31.990.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ dienmaytruongson
421 20/02/2013 2 ngày 32.500.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ hung_lcd_gv
422 18/02/2013 1 ngày 32.850.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
423 17/02/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
424 16/02/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thienminhphu
425 15/02/2013 7 ngày 33.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
426 08/02/2013 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
427 07/02/2013 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
428 06/02/2013 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
429 05/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
430 04/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
431 03/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
432 02/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
433 01/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
434 31/01/2013 2 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
435 29/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
436 28/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
437 27/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
438 26/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
439 25/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
440 24/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
441 23/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
442 22/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thienminhphu
443 21/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
444 20/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
445 19/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
446 18/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ dienmayhoanghai
447 17/01/2013 1 ngày 33.180.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dienmaytruongson
448 16/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
449 15/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
450 14/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
451 13/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
452 12/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
453 11/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
454 10/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ DienMayFimex
455 09/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ thienminhphu
456 08/01/2013 1 ngày 34.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ khanganphat
457 07/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
458 06/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ thienminhphu
459 05/01/2013 1 ngày 34.790.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ tanlongdigital
460 04/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
461 03/01/2013 1 ngày 34.700.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
462 02/01/2013 1 ngày 34.700.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
463 01/01/2013 1 ngày 34.700.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ DienMayFimex
464 31/12/2012 1 ngày 34.790.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ tanlongdigital
465 30/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
466 29/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
467 28/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
468 27/12/2012 1 ngày 34.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
469 26/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
470 25/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
471 24/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
472 23/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thienminhphu
473 22/12/2012 1 ngày 34.700.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
474 21/12/2012 1 ngày 34.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
475 20/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
476 19/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
477 18/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
478 17/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
479 16/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
480 15/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
481 14/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
482 13/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
483 12/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ DienMayFimex
484 11/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
485 10/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
486 09/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
487 08/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
488 07/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ hung_lcd_gv
489 06/12/2012 1 ngày 35.800.000 ₫ Giảm 3.800.000 VNĐ khanganphat
490 05/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
491 04/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
492 03/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
493 02/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ leduyaudio
494 01/12/2012 1 ngày 40.400.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ Ctyhungthinh
495 30/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
496 29/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
497 28/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
498 27/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
499 26/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
500 25/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
501 24/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
502 23/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
503 22/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
504 21/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
505 20/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
506 19/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
507 18/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
508 17/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ leduyaudio
509 16/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
510 15/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
511 14/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
512 13/11/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ DienMayFimex
513 12/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
514 11/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
515 10/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
516 09/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
517 08/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
518 07/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
519 06/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
520 05/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
521 04/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
522 03/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
523 02/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
524 01/11/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ hung_lcd_gv
525 31/10/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
526 30/10/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
527 29/10/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ hung_lcd_gv
528 28/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
529 27/10/2012 1 ngày 40.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
530 26/10/2012 1 ngày 40.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
531 25/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
532 24/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
533 23/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
534 22/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
535 21/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
536 20/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
537 19/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
538 18/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
539 17/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
540 16/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
541 15/10/2012 1 ngày 40.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienmayhoanghai
542 14/10/2012 1 ngày 40.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ digicity
543 13/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
544 12/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
545 11/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ khanganphat
546 10/10/2012 1 ngày 41.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
547 09/10/2012 1 ngày 41.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
548 08/10/2012 1 ngày 41.400.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DienMayFimex
549 07/10/2012 1 ngày 41.800.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
550 06/10/2012 1 ngày 42.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
551 05/10/2012 1 ngày 42.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
552 04/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
553 03/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
554 02/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
555 01/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
556 30/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
557 29/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
558 28/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
559 27/09/2012 2 ngày 42.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ HienQuanElectronics
560 25/09/2012 1 ngày 42.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
561 24/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
562 23/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
563 22/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
564 21/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
565 20/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ HienQuanElectronics
566 19/09/2012 1 ngày 42.610.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ digicity
567 18/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
568 17/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
569 16/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
570 15/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ HienQuanElectronics
571 14/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dientukhanganh
572 13/09/2012 1 ngày 43.300.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
573 12/09/2012 1 ngày 43.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ HienQuanElectronics
574 11/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
575 10/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dientukhanganh
576 09/09/2012 1 ngày 43.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ HienQuanElectronics
577 08/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dientukhanganh
578 07/09/2012 1 ngày 43.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmayhoanghai
579 06/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
580 05/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
581 04/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ dientukhanganh
582 03/09/2012 1 ngày 46.200.000 ₫ Tăng 2.950.000 VNĐ thienminhphu
583 02/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dientukhanganh
584 01/09/2012 1 ngày 43.000.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ enterbuy
585 31/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
586 30/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
587 29/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
588 28/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
589 27/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
590 26/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ DienMayFimex
591 25/08/2012 1 ngày 42.950.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ digicity
592 24/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ DienMayFimex
593 23/08/2012 1 ngày 43.190.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ vinhhoaplaza
594 22/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
595 21/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ dientukhanganh
596 20/08/2012 1 ngày 43.190.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
597 19/08/2012 1 ngày 43.190.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ vinhhoaplaza
598 18/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
599 17/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
600 16/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
601 15/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
602 14/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ DienMayFimex
603 13/08/2012 1 ngày 43.240.000 ₫ Giá không đổi digicity
604 12/08/2012 1 ngày 43.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ digicity
605 11/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
606 10/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dientukhanganh
607 09/08/2012 1 ngày 43.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ digicity
608 08/08/2012 6 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
609 02/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dientukhanganh
610 01/08/2012 1 ngày 43.500.000 ₫ Giá không đổi enterbuy
611 31/07/2012 3 ngày 43.500.000 ₫ Giá không đổi enterbuy
612 28/07/2012 1 ngày 43.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ bestbuys
613 27/07/2012 1 ngày 43.800.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
614 26/07/2012 2 ngày 43.800.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
615 24/07/2012 1 ngày 43.800.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
616 23/07/2012 1 ngày 43.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
617 22/07/2012 1 ngày 43.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
618 21/07/2012 1 ngày 43.900.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmaytruongson
619 20/07/2012 2 ngày 43.850.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmayhoanghai
620 18/07/2012 1 ngày 44.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ khanganphat
621 17/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
622 16/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
623 15/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
624 14/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ HienQuanElectronics
625 13/07/2012 1 ngày 44.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
626 12/07/2012 1 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
627 11/07/2012 1 ngày 44.700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
628 10/07/2012 1 ngày 45.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaytruongson
629 09/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
630 08/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
631 07/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
632 06/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
633 05/07/2012 1 ngày 45.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ HienQuanElectronics
634 04/07/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ digicity
635 03/07/2012 1 ngày 45.500.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ enterbuy
636 02/07/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ digicity
637 01/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
638 30/06/2012 1 ngày 45.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ HienQuanElectronics
639 29/06/2012 1 ngày 45.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sony_tantan
640 28/06/2012 1 ngày 45.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ HienQuanElectronics
641 27/06/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Giá không đổi digicity
642 26/06/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Giá không đổi digicity
643 25/06/2012 45.540.000 ₫ digicity
Có tổng cộng 643 thay đổi giá của sản phẩm Sony KDL-55HX750 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Tivi LED (tivi màn led, tv led, tv man led, tv màn led)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Sony KDL-55HX750 trong mục Tivi LED
Từ khóa nổi bật trong tuần: iphone 3g, mi gia, panasonic, la ban, ket