• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony KDL-55HX750

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony KDL-55HX750 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 01/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
2 28/02/2015 7 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
3 21/02/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
4 18/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
5 17/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
6 16/02/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
7 13/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
8 12/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
9 11/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
10 10/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
11 09/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
12 08/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
13 07/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
14 06/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
15 05/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
16 04/02/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
17 02/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
18 01/02/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
19 30/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
20 29/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
21 28/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmaytienthinh
22 27/01/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
23 26/01/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
24 23/01/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
25 21/01/2015 4 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
26 17/01/2015 8 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
27 09/01/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
28 08/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
29 07/01/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
30 06/01/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
31 05/01/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ dienmayhoanghai
32 03/01/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
33 02/01/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
34 31/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
35 30/12/2014 3 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
36 27/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
37 26/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
38 25/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
39 24/12/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Tăng 5.390.000 VNĐ tugia
40 23/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
41 22/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
42 21/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
43 20/12/2014 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
44 18/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 13.900.000 VNĐ dienmayhoanghai
45 17/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 22.350.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
46 16/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
47 15/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
48 14/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 13.900.000 VNĐ dienmayhoanghai
49 13/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 13.651.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
50 12/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
51 11/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 13.900.000 VNĐ dienmayhoanghai
52 10/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 13.651.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
53 09/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giảm 13.651.000 VNĐ dienmayhonganh
54 08/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 13.900.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
55 07/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
56 06/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
57 05/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
58 04/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
59 03/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
60 02/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
61 01/12/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
62 29/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
63 28/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
64 27/11/2014 2 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
65 25/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
66 24/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
67 23/11/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
68 22/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
69 21/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
70 20/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
71 19/11/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
72 17/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
73 16/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
74 15/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
75 14/11/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
76 12/11/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
77 11/11/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
78 09/11/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.700.000 VNĐ dienmayhoangvu
79 07/11/2014 1 ngày 33.200.000 ₫ Tăng 8.700.000 VNĐ dienlanhngohoang
80 06/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
81 05/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
82 04/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
83 03/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
84 02/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
85 01/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
86 31/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
87 30/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
88 29/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
89 28/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
90 27/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 5.390.000 VNĐ dienmayhoangvu
91 26/10/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
92 25/10/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
93 24/10/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ dienmayhoanghai
94 23/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
95 22/10/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
96 20/10/2014 3 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
97 17/10/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
98 16/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
99 15/10/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ dienmayhoanghai
100 14/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 11.300.000 VNĐ dienmayhoangvu
101 13/10/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
102 12/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
103 11/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
104 10/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
105 09/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
106 08/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
107 07/10/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
108 06/10/2014 3 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
109 03/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
110 02/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
111 01/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
112 30/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
113 29/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
114 28/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
115 27/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
116 26/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giảm 2.601.000 VNĐ dienmayhonganh
117 25/09/2014 2 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
118 23/09/2014 7 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
119 16/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giảm 2.601.000 VNĐ vodichgia
120 15/09/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Giá không đổi ehanam
121 14/09/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
122 13/09/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
123 11/09/2014 5 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ vodichgia
124 06/09/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
125 05/09/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ vftrader
126 04/09/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 11.300.000 VNĐ dienmayhoangvu
127 03/09/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 11.300.000 VNĐ ehanam
128 02/09/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
129 01/09/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
130 30/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
131 29/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmayanhngan
132 28/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
133 27/08/2014 8 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
134 19/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmayanhngan
135 18/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
136 17/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
137 16/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
138 15/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
139 14/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
140 13/08/2014 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
141 11/08/2014 2 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ thienminhphu
142 09/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
143 08/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
144 07/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
145 06/08/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
146 05/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
147 04/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
148 03/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
149 02/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
150 01/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
151 31/07/2014 10 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ vodichgia
152 21/07/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
153 20/07/2014 6 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ vodichgia
154 14/07/2014 3 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
155 11/07/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
156 10/07/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
157 09/07/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
158 08/07/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
159 07/07/2014 3 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
160 04/07/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
161 03/07/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
162 01/07/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
163 30/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
164 29/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ dienmayhonganh
165 28/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
166 27/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
167 26/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
168 25/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
169 24/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
170 23/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
171 22/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
172 21/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
173 20/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
174 19/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
175 18/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
176 17/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
177 16/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
178 15/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
179 14/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
180 13/06/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
181 11/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
182 10/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
183 09/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
184 08/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
185 07/06/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
186 05/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
187 04/06/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ vftrader
188 03/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
189 02/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
190 01/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
191 31/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
192 30/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
193 29/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
194 28/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
195 27/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
196 26/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ dienmayhonganh
197 25/05/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
198 24/05/2014 1 ngày 34.900.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
199 23/05/2014 1 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ sanphamchinhhang
200 22/05/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
201 21/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
202 20/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
203 19/05/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
204 18/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
205 17/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
206 16/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
207 15/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
208 14/05/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ vodichgia
209 12/05/2014 9 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ vftrader
210 03/05/2014 3 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
211 30/04/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
212 29/04/2014 9 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.299.000 VNĐ vodichgia
213 20/04/2014 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
214 19/04/2014 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
215 18/04/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
216 17/04/2014 17 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
217 31/03/2014 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
218 28/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
219 27/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ thienminhphu
220 26/03/2014 5 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dientutoananh
221 21/03/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
222 20/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
223 19/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
224 18/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
225 17/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
226 16/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
227 15/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
228 14/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
229 13/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
230 12/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
231 11/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
232 10/03/2014 1 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
233 09/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
234 08/03/2014 1 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
235 07/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
236 06/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
237 05/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
238 04/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
239 03/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
240 02/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
241 01/03/2014 2 ngày 29.870.000 ₫ Giá không đổi dientutoananh
242 27/02/2014 22 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
243 05/02/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
244 04/02/2014 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
245 25/01/2014 11 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
246 14/01/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ thienminhphu
247 13/01/2014 10 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ vftrader
248 03/01/2014 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
249 24/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
250 23/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
251 22/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
252 21/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
253 20/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
254 19/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
255 18/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
256 17/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
257 16/12/2013 13 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
258 03/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
259 02/12/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
260 26/11/2013 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
261 21/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
262 20/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
263 19/11/2013 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
264 16/11/2013 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
265 11/11/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
266 09/11/2013 4 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
267 05/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
268 04/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
269 03/11/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
270 01/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
271 31/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
272 30/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
273 29/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
274 28/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
275 27/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
276 26/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
277 25/10/2013 7 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
278 18/10/2013 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
279 08/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
280 07/10/2013 1 ngày 31.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dientutoananh
281 06/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
282 05/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
283 04/10/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
284 28/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
285 27/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
286 26/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
287 25/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
288 24/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
289 23/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
290 22/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
291 21/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
292 20/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
293 19/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
294 18/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
295 17/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
296 16/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
297 15/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ thienminhphu
298 14/09/2013 1 ngày 31.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dientutoananh
299 13/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
300 12/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
301 11/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
302 10/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ thienminhphu
303 09/09/2013 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
304 08/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
305 07/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
306 06/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
307 05/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
308 04/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
309 03/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
310 02/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
311 01/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
312 31/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
313 30/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
314 29/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
315 28/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
316 27/08/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
317 21/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
318 20/08/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
319 18/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
320 17/08/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
321 15/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
322 14/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
323 13/08/2013 18 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
324 26/07/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
325 24/07/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
326 23/07/2013 37 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
327 16/06/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
328 14/06/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
329 13/06/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
330 12/06/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
331 11/06/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
332 10/06/2013 18 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
333 23/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
334 22/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
335 21/05/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
336 20/05/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
337 19/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
338 18/05/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
339 16/05/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
340 14/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
341 13/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
342 12/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
343 11/05/2013 3 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
344 08/05/2013 1 ngày 32.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytruongson
345 07/05/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
346 01/05/2013 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
347 26/04/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
348 25/04/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
349 24/04/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
350 23/04/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
351 22/04/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ yesbuy
352 21/04/2013 1 ngày 33.800.000 ₫ Tăng 810.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
353 20/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
354 19/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
355 18/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
356 17/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
357 16/04/2013 3 ngày 32.990.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ thienminhphu
358 13/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
359 12/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
360 11/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
361 10/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
362 09/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
363 08/04/2013 2 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
364 06/04/2013 2 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
365 04/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
366 03/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
367 02/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
368 01/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tanlongdigital
369 31/03/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
370 30/03/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaytoanlinh
371 29/03/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ tanlongdigital
372 28/03/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ dienmaytruongson
373 27/03/2013 1 ngày 33.180.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ Ctyhungthinh
374 26/03/2013 4 ngày 32.990.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanlongdigital
375 22/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
376 21/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
377 20/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
378 19/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
379 18/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
380 17/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
381 16/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
382 15/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
383 14/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
384 13/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
385 12/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
386 11/03/2013 2 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
387 09/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
388 08/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
389 07/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ tanlongdigital
390 06/03/2013 2 ngày 33.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ thienminhphu
391 04/03/2013 1 ngày 32.500.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ thienminhphu
392 03/03/2013 1 ngày 31.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
393 02/03/2013 1 ngày 31.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
394 01/03/2013 1 ngày 31.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
395 28/02/2013 8 ngày 31.990.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ dienmaytruongson
396 20/02/2013 2 ngày 32.500.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ hung_lcd_gv
397 18/02/2013 1 ngày 32.850.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
398 17/02/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
399 16/02/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thienminhphu
400 15/02/2013 7 ngày 33.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
401 08/02/2013 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
402 07/02/2013 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
403 06/02/2013 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
404 05/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
405 04/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
406 03/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
407 02/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
408 01/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
409 31/01/2013 2 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
410 29/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
411 28/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
412 27/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
413 26/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
414 25/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
415 24/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
416 23/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
417 22/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thienminhphu
418 21/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
419 20/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
420 19/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
421 18/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ dienmayhoanghai
422 17/01/2013 1 ngày 33.180.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dienmaytruongson
423 16/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
424 15/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
425 14/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
426 13/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
427 12/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
428 11/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
429 10/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ DienMayFimex
430 09/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ thienminhphu
431 08/01/2013 1 ngày 34.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ khanganphat
432 07/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
433 06/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ thienminhphu
434 05/01/2013 1 ngày 34.790.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ tanlongdigital
435 04/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
436 03/01/2013 1 ngày 34.700.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
437 02/01/2013 1 ngày 34.700.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
438 01/01/2013 1 ngày 34.700.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ DienMayFimex
439 31/12/2012 1 ngày 34.790.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ tanlongdigital
440 30/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
441 29/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
442 28/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
443 27/12/2012 1 ngày 34.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
444 26/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
445 25/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
446 24/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
447 23/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thienminhphu
448 22/12/2012 1 ngày 34.700.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
449 21/12/2012 1 ngày 34.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
450 20/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
451 19/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
452 18/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
453 17/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
454 16/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
455 15/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
456 14/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
457 13/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
458 12/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ DienMayFimex
459 11/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
460 10/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
461 09/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
462 08/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
463 07/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ hung_lcd_gv
464 06/12/2012 1 ngày 35.800.000 ₫ Giảm 3.800.000 VNĐ khanganphat
465 05/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
466 04/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
467 03/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
468 02/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ leduyaudio
469 01/12/2012 1 ngày 40.400.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ Ctyhungthinh
470 30/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
471 29/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
472 28/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
473 27/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
474 26/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
475 25/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
476 24/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
477 23/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
478 22/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
479 21/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
480 20/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
481 19/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
482 18/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
483 17/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ leduyaudio
484 16/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
485 15/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
486 14/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
487 13/11/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ DienMayFimex
488 12/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
489 11/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
490 10/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
491 09/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
492 08/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
493 07/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
494 06/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
495 05/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
496 04/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
497 03/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
498 02/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
499 01/11/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ hung_lcd_gv
500 31/10/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
501 30/10/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
502 29/10/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ hung_lcd_gv
503 28/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
504 27/10/2012 1 ngày 40.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
505 26/10/2012 1 ngày 40.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
506 25/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
507 24/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
508 23/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
509 22/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
510 21/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
511 20/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
512 19/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
513 18/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
514 17/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
515 16/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
516 15/10/2012 1 ngày 40.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienmayhoanghai
517 14/10/2012 1 ngày 40.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ digicity
518 13/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
519 12/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
520 11/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ khanganphat
521 10/10/2012 1 ngày 41.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
522 09/10/2012 1 ngày 41.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
523 08/10/2012 1 ngày 41.400.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DienMayFimex
524 07/10/2012 1 ngày 41.800.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
525 06/10/2012 1 ngày 42.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
526 05/10/2012 1 ngày 42.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
527 04/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
528 03/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
529 02/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
530 01/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
531 30/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
532 29/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
533 28/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
534 27/09/2012 2 ngày 42.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ HienQuanElectronics
535 25/09/2012 1 ngày 42.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
536 24/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
537 23/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
538 22/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
539 21/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
540 20/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ HienQuanElectronics
541 19/09/2012 1 ngày 42.610.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ digicity
542 18/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
543 17/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
544 16/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
545 15/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ HienQuanElectronics
546 14/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dientukhanganh
547 13/09/2012 1 ngày 43.300.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
548 12/09/2012 1 ngày 43.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ HienQuanElectronics
549 11/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
550 10/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dientukhanganh
551 09/09/2012 1 ngày 43.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ HienQuanElectronics
552 08/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dientukhanganh
553 07/09/2012 1 ngày 43.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmayhoanghai
554 06/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
555 05/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
556 04/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ dientukhanganh
557 03/09/2012 1 ngày 46.200.000 ₫ Tăng 2.950.000 VNĐ thienminhphu
558 02/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dientukhanganh
559 01/09/2012 1 ngày 43.000.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ enterbuy
560 31/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
561 30/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
562 29/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
563 28/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
564 27/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
565 26/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ DienMayFimex
566 25/08/2012 1 ngày 42.950.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ digicity
567 24/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ DienMayFimex
568 23/08/2012 1 ngày 43.190.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ vinhhoaplaza
569 22/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
570 21/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ dientukhanganh
571 20/08/2012 1 ngày 43.190.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
572 19/08/2012 1 ngày 43.190.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ vinhhoaplaza
573 18/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
574 17/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
575 16/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
576 15/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
577 14/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ DienMayFimex
578 13/08/2012 1 ngày 43.240.000 ₫ Giá không đổi digicity
579 12/08/2012 1 ngày 43.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ digicity
580 11/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
581 10/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dientukhanganh
582 09/08/2012 1 ngày 43.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ digicity
583 08/08/2012 6 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
584 02/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dientukhanganh
585 01/08/2012 1 ngày 43.500.000 ₫ Giá không đổi enterbuy
586 31/07/2012 3 ngày 43.500.000 ₫ Giá không đổi enterbuy
587 28/07/2012 1 ngày 43.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ bestbuys
588 27/07/2012 1 ngày 43.800.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
589 26/07/2012 2 ngày 43.800.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
590 24/07/2012 1 ngày 43.800.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
591 23/07/2012 1 ngày 43.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
592 22/07/2012 1 ngày 43.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
593 21/07/2012 1 ngày 43.900.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmaytruongson
594 20/07/2012 2 ngày 43.850.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmayhoanghai
595 18/07/2012 1 ngày 44.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ khanganphat
596 17/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
597 16/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
598 15/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
599 14/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ HienQuanElectronics
600 13/07/2012 1 ngày 44.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
601 12/07/2012 1 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
602 11/07/2012 1 ngày 44.700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
603 10/07/2012 1 ngày 45.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaytruongson
604 09/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
605 08/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
606 07/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
607 06/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
608 05/07/2012 1 ngày 45.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ HienQuanElectronics
609 04/07/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ digicity
610 03/07/2012 1 ngày 45.500.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ enterbuy
611 02/07/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ digicity
612 01/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
613 30/06/2012 1 ngày 45.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ HienQuanElectronics
614 29/06/2012 1 ngày 45.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sony_tantan
615 28/06/2012 1 ngày 45.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ HienQuanElectronics
616 27/06/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Giá không đổi digicity
617 26/06/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Giá không đổi digicity
618 25/06/2012 45.540.000 ₫ digicity
Có tổng cộng 618 thay đổi giá của sản phẩm Sony KDL-55HX750 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Tivi LED (tivi màn led, tv led, tv man led, tv màn led)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Sony KDL-55HX750 trong mục Tivi LED
Từ khóa nổi bật trong tuần: ta ta, hoa tu lam, ibm-lenovo, hoa lang, khung treo