Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony KDL-55HX750

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony KDL-55HX750 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 20/01/2017 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
2 10/01/2017 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
3 08/01/2017 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
4 07/01/2017 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
5 05/01/2017 2 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
6 03/01/2017 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
7 01/01/2017 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
8 31/12/2016 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
9 29/12/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
10 28/12/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
11 27/12/2016 3 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
12 24/12/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
13 23/12/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
14 22/12/2016 4 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
15 18/12/2016 2 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
16 16/12/2016 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
17 15/12/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
18 14/12/2016 4 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
19 10/12/2016 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
20 09/12/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
21 08/12/2016 8 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
22 30/11/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
23 29/11/2016 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
24 28/11/2016 4 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
25 24/11/2016 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
26 19/11/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
27 18/11/2016 5 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
28 13/11/2016 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
29 10/11/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
30 09/11/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
31 08/11/2016 3 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
32 05/11/2016 8 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
33 28/10/2016 3 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
34 25/10/2016 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
35 22/10/2016 4 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
36 18/10/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
37 17/10/2016 5 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
38 12/10/2016 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
39 10/10/2016 2 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
40 08/10/2016 3 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
41 05/10/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
42 04/10/2016 2 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
43 02/10/2016 4 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
44 28/09/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
45 27/09/2016 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
46 26/09/2016 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
47 24/09/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
48 23/09/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
49 22/09/2016 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
50 21/09/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
51 20/09/2016 3 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
52 17/09/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
53 16/09/2016 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
54 15/09/2016 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
55 13/09/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
56 12/09/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
57 11/09/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
58 10/09/2016 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
59 09/09/2016 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
60 07/09/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
61 06/09/2016 6 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
62 31/08/2016 2 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
63 29/08/2016 11 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
64 18/08/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
65 17/08/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
66 16/08/2016 26 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
67 21/07/2016 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
68 16/07/2016 15 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
69 01/07/2016 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
70 28/06/2016 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
71 18/06/2016 12 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
72 06/06/2016 11 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
73 26/05/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
74 25/05/2016 6 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
75 19/05/2016 10 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
76 09/05/2016 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
77 06/05/2016 8 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
78 28/04/2016 15 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
79 13/04/2016 13 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
80 31/03/2016 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
81 26/03/2016 4 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
82 22/03/2016 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
83 19/03/2016 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
84 17/03/2016 15 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
85 02/03/2016 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
86 26/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
87 25/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
88 24/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
89 23/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
90 22/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
91 21/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
92 20/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
93 19/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
94 18/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
95 17/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
96 16/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
97 15/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
98 14/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
99 13/02/2016 10 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
100 03/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
101 02/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
102 01/02/2016 2 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
103 30/01/2016 2 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
104 28/01/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
105 27/01/2016 6 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
106 21/01/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
107 20/01/2016 5 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
108 15/01/2016 3 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
109 12/01/2016 4 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
110 08/01/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
111 07/01/2016 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
112 05/01/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
113 04/01/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
114 03/01/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
115 02/01/2016 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
116 31/12/2015 6 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
117 25/12/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
118 24/12/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
119 21/12/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
120 20/12/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
121 19/12/2015 8 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
122 11/12/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
123 10/12/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
124 09/12/2015 5 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmaytienthinh
125 04/12/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
126 03/12/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
127 02/12/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
128 01/12/2015 17 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
129 14/11/2015 10 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
130 04/11/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
131 02/11/2015 6 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
132 27/10/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
133 26/10/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
134 25/10/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
135 24/10/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
136 23/10/2015 7 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
137 16/10/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
138 15/10/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
139 14/10/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
140 12/10/2015 3 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
141 09/10/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
142 08/10/2015 4 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
143 04/10/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
144 03/10/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
145 02/10/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
146 01/10/2015 3 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
147 28/09/2015 3 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmaytienthinh
148 25/09/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
149 24/09/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
150 21/09/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
151 20/09/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
152 19/09/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
153 18/09/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
154 16/09/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
155 15/09/2015 11 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
156 04/09/2015 8 ngày 29.890.000 ₫ Tăng 5.390.000 VNĐ tugia
157 27/08/2015 6 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
158 21/08/2015 43 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
159 09/07/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
160 08/07/2015 9 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
161 29/06/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
162 28/06/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
163 27/06/2015 41 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
164 17/05/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
165 16/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
166 15/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
167 14/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
168 13/05/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
169 12/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
170 11/05/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
171 08/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
172 07/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
173 06/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
174 05/05/2015 8 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
175 27/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
176 26/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
177 25/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
178 24/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
179 23/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
180 22/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
181 21/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
182 20/04/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
183 18/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
184 17/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
185 16/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
186 15/04/2015 9 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
187 06/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
188 05/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
189 04/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
190 03/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
191 02/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
192 01/04/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
193 30/03/2015 4 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
194 26/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
195 25/03/2015 6 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
196 19/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
197 18/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
198 17/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
199 16/03/2015 4 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
200 12/03/2015 11 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
201 01/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
202 28/02/2015 7 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
203 21/02/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
204 18/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
205 17/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
206 16/02/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
207 13/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
208 12/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
209 11/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
210 10/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
211 09/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
212 08/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
213 07/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
214 06/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
215 05/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
216 04/02/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
217 02/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
218 01/02/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
219 30/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
220 29/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
221 28/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmaytienthinh
222 27/01/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
223 26/01/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
224 23/01/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
225 21/01/2015 4 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
226 17/01/2015 8 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
227 09/01/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
228 08/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
229 07/01/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
230 06/01/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
231 05/01/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ dienmayhoanghai
232 03/01/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
233 02/01/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
234 31/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
235 30/12/2014 3 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
236 27/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
237 26/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
238 25/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
239 24/12/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Tăng 5.390.000 VNĐ tugia
240 23/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
241 22/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
242 21/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
243 20/12/2014 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
244 18/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 13.900.000 VNĐ dienmayhoanghai
245 17/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 22.350.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
246 16/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
247 15/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
248 14/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 13.900.000 VNĐ dienmayhoanghai
249 13/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 13.651.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
250 12/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
251 11/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 13.900.000 VNĐ dienmayhoanghai
252 10/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 13.651.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
253 09/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giảm 13.651.000 VNĐ dienmayhonganh
254 08/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 13.900.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
255 07/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
256 06/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
257 05/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
258 04/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
259 03/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
260 02/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
261 01/12/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
262 29/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
263 28/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
264 27/11/2014 2 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
265 25/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
266 24/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
267 23/11/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
268 22/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
269 21/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
270 20/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
271 19/11/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
272 17/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
273 16/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
274 15/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
275 14/11/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
276 12/11/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
277 11/11/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
278 09/11/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.700.000 VNĐ dienmayhoangvu
279 07/11/2014 1 ngày 33.200.000 ₫ Tăng 8.700.000 VNĐ dienlanhngohoang
280 06/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
281 05/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
282 04/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
283 03/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
284 02/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
285 01/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
286 31/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
287 30/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
288 29/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
289 28/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
290 27/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 5.390.000 VNĐ dienmayhoangvu
291 26/10/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
292 25/10/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
293 24/10/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ dienmayhoanghai
294 23/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
295 22/10/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
296 20/10/2014 3 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
297 17/10/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
298 16/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
299 15/10/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ dienmayhoanghai
300 14/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 11.300.000 VNĐ dienmayhoangvu
301 13/10/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
302 12/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
303 11/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
304 10/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
305 09/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
306 08/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
307 07/10/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
308 06/10/2014 3 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
309 03/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
310 02/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
311 01/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
312 30/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
313 29/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
314 28/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
315 27/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
316 26/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giảm 2.601.000 VNĐ dienmayhonganh
317 25/09/2014 2 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
318 23/09/2014 7 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
319 16/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giảm 2.601.000 VNĐ vodichgia
320 15/09/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Giá không đổi ehanam
321 14/09/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
322 13/09/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
323 11/09/2014 5 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ vodichgia
324 06/09/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
325 05/09/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ vftrader
326 04/09/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 11.300.000 VNĐ dienmayhoangvu
327 03/09/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 11.300.000 VNĐ ehanam
328 02/09/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
329 01/09/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
330 30/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
331 29/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmayanhngan
332 28/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
333 27/08/2014 8 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
334 19/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmayanhngan
335 18/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
336 17/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
337 16/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
338 15/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
339 14/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
340 13/08/2014 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
341 11/08/2014 2 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ thienminhphu
342 09/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
343 08/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
344 07/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
345 06/08/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
346 05/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
347 04/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
348 03/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
349 02/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
350 01/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
351 31/07/2014 10 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ vodichgia
352 21/07/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
353 20/07/2014 6 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ vodichgia
354 14/07/2014 3 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
355 11/07/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
356 10/07/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
357 09/07/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
358 08/07/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
359 07/07/2014 3 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
360 04/07/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
361 03/07/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
362 01/07/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
363 30/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
364 29/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ dienmayhonganh
365 28/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
366 27/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
367 26/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
368 25/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
369 24/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
370 23/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
371 22/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
372 21/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
373 20/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
374 19/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
375 18/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
376 17/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
377 16/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
378 15/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
379 14/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
380 13/06/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
381 11/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
382 10/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
383 09/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
384 08/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
385 07/06/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
386 05/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
387 04/06/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ vftrader
388 03/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
389 02/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
390 01/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
391 31/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
392 30/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
393 29/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
394 28/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
395 27/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
396 26/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ dienmayhonganh
397 25/05/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
398 24/05/2014 1 ngày 34.900.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
399 23/05/2014 1 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ sanphamchinhhang
400 22/05/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
401 21/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
402 20/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
403 19/05/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
404 18/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
405 17/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
406 16/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
407 15/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
408 14/05/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ vodichgia
409 12/05/2014 9 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ vftrader
410 03/05/2014 3 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
411 30/04/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
412 29/04/2014 9 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.299.000 VNĐ vodichgia
413 20/04/2014 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
414 19/04/2014 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
415 18/04/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
416 17/04/2014 17 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
417 31/03/2014 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
418 28/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
419 27/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ thienminhphu
420 26/03/2014 5 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dientutoananh
421 21/03/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
422 20/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
423 19/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
424 18/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
425 17/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
426 16/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
427 15/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
428 14/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
429 13/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
430 12/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
431 11/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
432 10/03/2014 1 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
433 09/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
434 08/03/2014 1 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
435 07/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
436 06/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
437 05/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
438 04/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
439 03/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
440 02/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
441 01/03/2014 2 ngày 29.870.000 ₫ Giá không đổi dientutoananh
442 27/02/2014 22 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
443 05/02/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
444 04/02/2014 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
445 25/01/2014 11 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
446 14/01/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ thienminhphu
447 13/01/2014 10 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ vftrader
448 03/01/2014 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
449 24/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
450 23/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
451 22/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
452 21/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
453 20/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
454 19/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
455 18/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
456 17/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
457 16/12/2013 13 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
458 03/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
459 02/12/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
460 26/11/2013 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
461 21/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
462 20/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
463 19/11/2013 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
464 16/11/2013 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
465 11/11/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
466 09/11/2013 4 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
467 05/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
468 04/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
469 03/11/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
470 01/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
471 31/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
472 30/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
473 29/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
474 28/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
475 27/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
476 26/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
477 25/10/2013 7 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
478 18/10/2013 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
479 08/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
480 07/10/2013 1 ngày 31.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dientutoananh
481 06/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
482 05/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
483 04/10/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
484 28/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
485 27/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
486 26/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
487 25/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
488 24/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
489 23/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
490 22/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
491 21/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
492 20/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
493 19/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
494 18/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
495 17/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
496 16/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
497 15/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ thienminhphu
498 14/09/2013 1 ngày 31.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dientutoananh
499 13/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
500 12/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
501 11/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
502 10/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ thienminhphu
503 09/09/2013 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
504 08/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
505 07/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
506 06/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
507 05/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
508 04/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
509 03/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
510 02/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
511 01/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
512 31/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
513 30/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
514 29/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
515 28/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
516 27/08/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
517 21/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
518 20/08/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
519 18/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
520 17/08/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
521 15/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
522 14/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
523 13/08/2013 18 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
524 26/07/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
525 24/07/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
526 23/07/2013 37 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
527 16/06/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
528 14/06/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
529 13/06/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
530 12/06/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
531 11/06/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
532 10/06/2013 18 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
533 23/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
534 22/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
535 21/05/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
536 20/05/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
537 19/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
538 18/05/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
539 16/05/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
540 14/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
541 13/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
542 12/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
543 11/05/2013 3 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
544 08/05/2013 1 ngày 32.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytruongson
545 07/05/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
546 01/05/2013 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
547 26/04/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
548 25/04/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
549 24/04/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
550 23/04/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
551 22/04/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ yesbuy
552 21/04/2013 1 ngày 33.800.000 ₫ Tăng 810.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
553 20/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
554 19/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
555 18/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
556 17/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
557 16/04/2013 3 ngày 32.990.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ thienminhphu
558 13/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
559 12/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
560 11/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
561 10/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
562 09/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
563 08/04/2013 2 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
564 06/04/2013 2 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
565 04/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
566 03/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
567 02/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
568 01/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tanlongdigital
569 31/03/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
570 30/03/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaytoanlinh
571 29/03/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ tanlongdigital
572 28/03/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ dienmaytruongson
573 27/03/2013 1 ngày 33.180.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ Ctyhungthinh
574 26/03/2013 4 ngày 32.990.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanlongdigital
575 22/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
576 21/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
577 20/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
578 19/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
579 18/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
580 17/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
581 16/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
582 15/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
583 14/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
584 13/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
585 12/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
586 11/03/2013 2 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
587 09/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
588 08/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
589 07/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ tanlongdigital
590 06/03/2013 2 ngày 33.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ thienminhphu
591 04/03/2013 1 ngày 32.500.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ thienminhphu
592 03/03/2013 1 ngày 31.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
593 02/03/2013 1 ngày 31.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
594 01/03/2013 1 ngày 31.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
595 28/02/2013 8 ngày 31.990.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ dienmaytruongson
596 20/02/2013 2 ngày 32.500.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ hung_lcd_gv
597 18/02/2013 1 ngày 32.850.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
598 17/02/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
599 16/02/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thienminhphu
600 15/02/2013 7 ngày 33.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
601 08/02/2013 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
602 07/02/2013 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
603 06/02/2013 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
604 05/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
605 04/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
606 03/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
607 02/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
608 01/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
609 31/01/2013 2 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
610 29/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
611 28/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
612 27/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
613 26/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
614 25/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
615 24/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
616 23/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
617 22/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thienminhphu
618 21/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
619 20/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
620 19/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
621 18/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ dienmayhoanghai
622 17/01/2013 1 ngày 33.180.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dienmaytruongson
623 16/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
624 15/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
625 14/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
626 13/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
627 12/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
628 11/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
629 10/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ DienMayFimex
630 09/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ thienminhphu
631 08/01/2013 1 ngày 34.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ khanganphat
632 07/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
633 06/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ thienminhphu
634 05/01/2013 1 ngày 34.790.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ tanlongdigital
635 04/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
636 03/01/2013 1 ngày 34.700.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
637 02/01/2013 1 ngày 34.700.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
638 01/01/2013 1 ngày 34.700.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ DienMayFimex
639 31/12/2012 1 ngày 34.790.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ tanlongdigital
640 30/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
641 29/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
642 28/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
643 27/12/2012 1 ngày 34.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
644 26/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
645 25/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
646 24/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
647 23/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thienminhphu
648 22/12/2012 1 ngày 34.700.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
649 21/12/2012 1 ngày 34.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
650 20/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
651 19/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
652 18/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
653 17/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
654 16/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
655 15/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
656 14/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
657 13/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
658 12/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ DienMayFimex
659 11/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
660 10/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
661 09/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
662 08/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
663 07/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ hung_lcd_gv
664 06/12/2012 1 ngày 35.800.000 ₫ Giảm 3.800.000 VNĐ khanganphat
665 05/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
666 04/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
667 03/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
668 02/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ leduyaudio
669 01/12/2012 1 ngày 40.400.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ Ctyhungthinh
670 30/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
671 29/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
672 28/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
673 27/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
674 26/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
675 25/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
676 24/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
677 23/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
678 22/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
679 21/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
680 20/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
681 19/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
682 18/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
683 17/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ leduyaudio
684 16/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
685 15/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
686 14/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
687 13/11/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ DienMayFimex
688 12/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
689 11/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
690 10/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
691 09/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
692 08/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
693 07/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
694 06/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
695 05/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
696 04/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
697 03/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
698 02/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
699 01/11/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ hung_lcd_gv
700 31/10/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
701 30/10/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
702 29/10/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ hung_lcd_gv
703 28/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
704 27/10/2012 1 ngày 40.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
705 26/10/2012 1 ngày 40.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
706 25/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
707 24/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
708 23/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
709 22/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
710 21/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
711 20/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
712 19/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
713 18/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
714 17/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
715 16/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
716 15/10/2012 1 ngày 40.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienmayhoanghai
717 14/10/2012 1 ngày 40.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ digicity
718 13/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
719 12/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
720 11/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ khanganphat
721 10/10/2012 1 ngày 41.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
722 09/10/2012 1 ngày 41.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
723 08/10/2012 1 ngày 41.400.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DienMayFimex
724 07/10/2012 1 ngày 41.800.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
725 06/10/2012 1 ngày 42.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
726 05/10/2012 1 ngày 42.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
727 04/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
728 03/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
729 02/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
730 01/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
731 30/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
732 29/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
733 28/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
734 27/09/2012 2 ngày 42.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ HienQuanElectronics
735 25/09/2012 1 ngày 42.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
736 24/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
737 23/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
738 22/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
739 21/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
740 20/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ HienQuanElectronics
741 19/09/2012 1 ngày 42.610.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ digicity
742 18/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
743 17/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
744 16/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
745 15/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ HienQuanElectronics
746 14/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dientukhanganh
747 13/09/2012 1 ngày 43.300.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
748 12/09/2012 1 ngày 43.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ HienQuanElectronics
749 11/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
750 10/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dientukhanganh
751 09/09/2012 1 ngày 43.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ HienQuanElectronics
752 08/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dientukhanganh
753 07/09/2012 1 ngày 43.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmayhoanghai
754 06/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
755 05/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
756 04/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ dientukhanganh
757 03/09/2012 1 ngày 46.200.000 ₫ Tăng 2.950.000 VNĐ thienminhphu
758 02/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dientukhanganh
759 01/09/2012 1 ngày 43.000.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ enterbuy
760 31/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
761 30/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
762 29/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
763 28/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
764 27/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
765 26/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ DienMayFimex
766 25/08/2012 1 ngày 42.950.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ digicity
767 24/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ DienMayFimex
768 23/08/2012 1 ngày 43.190.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ vinhhoaplaza
769 22/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
770 21/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ dientukhanganh
771 20/08/2012 1 ngày 43.190.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
772 19/08/2012 1 ngày 43.190.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ vinhhoaplaza
773 18/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
774 17/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
775 16/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
776 15/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
777 14/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ DienMayFimex
778 13/08/2012 1 ngày 43.240.000 ₫ Giá không đổi digicity
779 12/08/2012 1 ngày 43.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ digicity
780 11/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
781 10/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dientukhanganh
782 09/08/2012 1 ngày 43.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ digicity
783 08/08/2012 6 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
784 02/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dientukhanganh
785 01/08/2012 1 ngày 43.500.000 ₫ Giá không đổi enterbuy
786 31/07/2012 3 ngày 43.500.000 ₫ Giá không đổi enterbuy
787 28/07/2012 1 ngày 43.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ bestbuys
788 27/07/2012 1 ngày 43.800.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
789 26/07/2012 2 ngày 43.800.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
790 24/07/2012 1 ngày 43.800.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
791 23/07/2012 1 ngày 43.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
792 22/07/2012 1 ngày 43.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
793 21/07/2012 1 ngày 43.900.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmaytruongson
794 20/07/2012 2 ngày 43.850.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmayhoanghai
795 18/07/2012 1 ngày 44.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ khanganphat
796 17/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
797 16/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
798 15/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
799 14/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ HienQuanElectronics
800 13/07/2012 1 ngày 44.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
801 12/07/2012 1 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
802 11/07/2012 1 ngày 44.700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
803 10/07/2012 1 ngày 45.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaytruongson
804 09/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
805 08/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
806 07/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
807 06/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
808 05/07/2012 1 ngày 45.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ HienQuanElectronics
809 04/07/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ digicity
810 03/07/2012 1 ngày 45.500.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ enterbuy
811 02/07/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ digicity
812 01/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
813 30/06/2012 1 ngày 45.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ HienQuanElectronics
814 29/06/2012 1 ngày 45.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sony_tantan
815 28/06/2012 1 ngày 45.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ HienQuanElectronics
816 27/06/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Giá không đổi digicity
817 26/06/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Giá không đổi digicity
818 25/06/2012 45.540.000 ₫ digicity
Có tổng cộng 818 thay đổi giá của sản phẩm Sony KDL-55HX750 đã được hệ thống ghi lại.