Kiểm tra đơn hàng  Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony KDL-55HX750

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony KDL-55HX750 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 22/10/2016 4 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
2 18/10/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
3 17/10/2016 5 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
4 12/10/2016 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
5 10/10/2016 2 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
6 08/10/2016 3 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
7 05/10/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
8 04/10/2016 2 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
9 02/10/2016 4 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
10 28/09/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
11 27/09/2016 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
12 26/09/2016 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
13 24/09/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
14 23/09/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
15 22/09/2016 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
16 21/09/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
17 20/09/2016 3 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
18 17/09/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
19 16/09/2016 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
20 15/09/2016 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
21 13/09/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
22 12/09/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
23 11/09/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
24 10/09/2016 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
25 09/09/2016 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
26 07/09/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
27 06/09/2016 6 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
28 31/08/2016 2 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
29 29/08/2016 11 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
30 18/08/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
31 17/08/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
32 16/08/2016 26 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
33 21/07/2016 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
34 16/07/2016 15 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
35 01/07/2016 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
36 28/06/2016 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
37 18/06/2016 12 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
38 06/06/2016 11 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
39 26/05/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
40 25/05/2016 6 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
41 19/05/2016 10 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
42 09/05/2016 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
43 06/05/2016 8 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
44 28/04/2016 15 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
45 13/04/2016 13 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
46 31/03/2016 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
47 26/03/2016 4 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
48 22/03/2016 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
49 19/03/2016 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
50 17/03/2016 15 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
51 02/03/2016 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
52 26/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
53 25/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
54 24/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
55 23/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
56 22/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
57 21/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
58 20/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
59 19/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
60 18/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
61 17/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
62 16/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
63 15/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
64 14/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
65 13/02/2016 10 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
66 03/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
67 02/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
68 01/02/2016 2 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
69 30/01/2016 2 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
70 28/01/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
71 27/01/2016 6 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
72 21/01/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
73 20/01/2016 5 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
74 15/01/2016 3 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
75 12/01/2016 4 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
76 08/01/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
77 07/01/2016 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
78 05/01/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
79 04/01/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
80 03/01/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
81 02/01/2016 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
82 31/12/2015 6 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
83 25/12/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
84 24/12/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
85 21/12/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
86 20/12/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
87 19/12/2015 8 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
88 11/12/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
89 10/12/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
90 09/12/2015 5 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmaytienthinh
91 04/12/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
92 03/12/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
93 02/12/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
94 01/12/2015 17 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
95 14/11/2015 10 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
96 04/11/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
97 02/11/2015 6 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
98 27/10/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
99 26/10/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
100 25/10/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
101 24/10/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
102 23/10/2015 7 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
103 16/10/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
104 15/10/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
105 14/10/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
106 12/10/2015 3 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
107 09/10/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
108 08/10/2015 4 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
109 04/10/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
110 03/10/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
111 02/10/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
112 01/10/2015 3 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
113 28/09/2015 3 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmaytienthinh
114 25/09/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
115 24/09/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
116 21/09/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
117 20/09/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
118 19/09/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
119 18/09/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
120 16/09/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
121 15/09/2015 11 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
122 04/09/2015 8 ngày 29.890.000 ₫ Tăng 5.390.000 VNĐ tugia
123 27/08/2015 6 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
124 21/08/2015 43 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
125 09/07/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
126 08/07/2015 9 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
127 29/06/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
128 28/06/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
129 27/06/2015 41 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
130 17/05/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
131 16/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
132 15/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
133 14/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
134 13/05/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
135 12/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
136 11/05/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
137 08/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
138 07/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
139 06/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
140 05/05/2015 8 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
141 27/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
142 26/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
143 25/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
144 24/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
145 23/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
146 22/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
147 21/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
148 20/04/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
149 18/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
150 17/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
151 16/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
152 15/04/2015 9 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
153 06/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
154 05/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
155 04/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
156 03/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
157 02/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
158 01/04/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
159 30/03/2015 4 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
160 26/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
161 25/03/2015 6 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
162 19/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
163 18/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
164 17/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
165 16/03/2015 4 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
166 12/03/2015 11 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
167 01/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
168 28/02/2015 7 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
169 21/02/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
170 18/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
171 17/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
172 16/02/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
173 13/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
174 12/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
175 11/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
176 10/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
177 09/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
178 08/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
179 07/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
180 06/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
181 05/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
182 04/02/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
183 02/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
184 01/02/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
185 30/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
186 29/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
187 28/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmaytienthinh
188 27/01/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
189 26/01/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
190 23/01/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
191 21/01/2015 4 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
192 17/01/2015 8 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
193 09/01/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
194 08/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
195 07/01/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
196 06/01/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
197 05/01/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ dienmayhoanghai
198 03/01/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
199 02/01/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
200 31/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
201 30/12/2014 3 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
202 27/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
203 26/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
204 25/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
205 24/12/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Tăng 5.390.000 VNĐ tugia
206 23/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
207 22/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
208 21/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
209 20/12/2014 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
210 18/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 13.900.000 VNĐ dienmayhoanghai
211 17/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 22.350.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
212 16/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
213 15/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
214 14/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 13.900.000 VNĐ dienmayhoanghai
215 13/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 13.651.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
216 12/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
217 11/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 13.900.000 VNĐ dienmayhoanghai
218 10/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 13.651.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
219 09/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giảm 13.651.000 VNĐ dienmayhonganh
220 08/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 13.900.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
221 07/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
222 06/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
223 05/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
224 04/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
225 03/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
226 02/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
227 01/12/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
228 29/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
229 28/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
230 27/11/2014 2 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
231 25/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
232 24/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
233 23/11/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
234 22/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
235 21/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
236 20/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
237 19/11/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
238 17/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
239 16/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
240 15/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
241 14/11/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
242 12/11/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
243 11/11/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
244 09/11/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.700.000 VNĐ dienmayhoangvu
245 07/11/2014 1 ngày 33.200.000 ₫ Tăng 8.700.000 VNĐ dienlanhngohoang
246 06/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
247 05/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
248 04/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
249 03/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
250 02/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
251 01/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
252 31/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
253 30/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
254 29/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
255 28/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
256 27/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 5.390.000 VNĐ dienmayhoangvu
257 26/10/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
258 25/10/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
259 24/10/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ dienmayhoanghai
260 23/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
261 22/10/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
262 20/10/2014 3 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
263 17/10/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
264 16/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
265 15/10/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ dienmayhoanghai
266 14/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 11.300.000 VNĐ dienmayhoangvu
267 13/10/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
268 12/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
269 11/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
270 10/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
271 09/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
272 08/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
273 07/10/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
274 06/10/2014 3 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
275 03/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
276 02/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
277 01/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
278 30/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
279 29/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
280 28/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
281 27/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
282 26/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giảm 2.601.000 VNĐ dienmayhonganh
283 25/09/2014 2 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
284 23/09/2014 7 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
285 16/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giảm 2.601.000 VNĐ vodichgia
286 15/09/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Giá không đổi ehanam
287 14/09/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
288 13/09/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
289 11/09/2014 5 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ vodichgia
290 06/09/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
291 05/09/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ vftrader
292 04/09/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 11.300.000 VNĐ dienmayhoangvu
293 03/09/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 11.300.000 VNĐ ehanam
294 02/09/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
295 01/09/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
296 30/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
297 29/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmayanhngan
298 28/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
299 27/08/2014 8 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
300 19/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmayanhngan
301 18/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
302 17/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
303 16/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
304 15/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
305 14/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
306 13/08/2014 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
307 11/08/2014 2 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ thienminhphu
308 09/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
309 08/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
310 07/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
311 06/08/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
312 05/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
313 04/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
314 03/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
315 02/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
316 01/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
317 31/07/2014 10 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ vodichgia
318 21/07/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
319 20/07/2014 6 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ vodichgia
320 14/07/2014 3 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
321 11/07/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
322 10/07/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
323 09/07/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
324 08/07/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
325 07/07/2014 3 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
326 04/07/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
327 03/07/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
328 01/07/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
329 30/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
330 29/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ dienmayhonganh
331 28/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
332 27/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
333 26/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
334 25/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
335 24/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
336 23/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
337 22/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
338 21/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
339 20/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
340 19/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
341 18/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
342 17/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
343 16/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
344 15/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
345 14/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
346 13/06/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
347 11/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
348 10/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
349 09/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
350 08/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
351 07/06/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
352 05/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
353 04/06/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ vftrader
354 03/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
355 02/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
356 01/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
357 31/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
358 30/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
359 29/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
360 28/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
361 27/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
362 26/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ dienmayhonganh
363 25/05/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
364 24/05/2014 1 ngày 34.900.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
365 23/05/2014 1 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ sanphamchinhhang
366 22/05/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
367 21/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
368 20/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
369 19/05/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
370 18/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
371 17/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
372 16/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
373 15/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
374 14/05/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ vodichgia
375 12/05/2014 9 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ vftrader
376 03/05/2014 3 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
377 30/04/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
378 29/04/2014 9 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.299.000 VNĐ vodichgia
379 20/04/2014 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
380 19/04/2014 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
381 18/04/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
382 17/04/2014 17 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
383 31/03/2014 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
384 28/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
385 27/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ thienminhphu
386 26/03/2014 5 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dientutoananh
387 21/03/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
388 20/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
389 19/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
390 18/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
391 17/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
392 16/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
393 15/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
394 14/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
395 13/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
396 12/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
397 11/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
398 10/03/2014 1 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
399 09/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
400 08/03/2014 1 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
401 07/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
402 06/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
403 05/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
404 04/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
405 03/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
406 02/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
407 01/03/2014 2 ngày 29.870.000 ₫ Giá không đổi dientutoananh
408 27/02/2014 22 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
409 05/02/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
410 04/02/2014 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
411 25/01/2014 11 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
412 14/01/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ thienminhphu
413 13/01/2014 10 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ vftrader
414 03/01/2014 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
415 24/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
416 23/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
417 22/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
418 21/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
419 20/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
420 19/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
421 18/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
422 17/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
423 16/12/2013 13 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
424 03/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
425 02/12/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
426 26/11/2013 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
427 21/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
428 20/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
429 19/11/2013 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
430 16/11/2013 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
431 11/11/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
432 09/11/2013 4 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
433 05/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
434 04/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
435 03/11/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
436 01/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
437 31/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
438 30/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
439 29/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
440 28/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
441 27/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
442 26/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
443 25/10/2013 7 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
444 18/10/2013 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
445 08/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
446 07/10/2013 1 ngày 31.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dientutoananh
447 06/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
448 05/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
449 04/10/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
450 28/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
451 27/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
452 26/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
453 25/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
454 24/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
455 23/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
456 22/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
457 21/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
458 20/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
459 19/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
460 18/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
461 17/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
462 16/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
463 15/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ thienminhphu
464 14/09/2013 1 ngày 31.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dientutoananh
465 13/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
466 12/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
467 11/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
468 10/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ thienminhphu
469 09/09/2013 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
470 08/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
471 07/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
472 06/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
473 05/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
474 04/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
475 03/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
476 02/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
477 01/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
478 31/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
479 30/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
480 29/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
481 28/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
482 27/08/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
483 21/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
484 20/08/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
485 18/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
486 17/08/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
487 15/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
488 14/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
489 13/08/2013 18 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
490 26/07/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
491 24/07/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
492 23/07/2013 37 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
493 16/06/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
494 14/06/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
495 13/06/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
496 12/06/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
497 11/06/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
498 10/06/2013 18 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
499 23/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
500 22/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
501 21/05/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
502 20/05/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
503 19/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
504 18/05/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
505 16/05/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
506 14/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
507 13/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
508 12/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
509 11/05/2013 3 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
510 08/05/2013 1 ngày 32.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytruongson
511 07/05/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
512 01/05/2013 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
513 26/04/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
514 25/04/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
515 24/04/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
516 23/04/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
517 22/04/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ yesbuy
518 21/04/2013 1 ngày 33.800.000 ₫ Tăng 810.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
519 20/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
520 19/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
521 18/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
522 17/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
523 16/04/2013 3 ngày 32.990.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ thienminhphu
524 13/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
525 12/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
526 11/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
527 10/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
528 09/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
529 08/04/2013 2 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
530 06/04/2013 2 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
531 04/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
532 03/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
533 02/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
534 01/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tanlongdigital
535 31/03/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
536 30/03/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaytoanlinh
537 29/03/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ tanlongdigital
538 28/03/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ dienmaytruongson
539 27/03/2013 1 ngày 33.180.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ Ctyhungthinh
540 26/03/2013 4 ngày 32.990.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanlongdigital
541 22/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
542 21/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
543 20/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
544 19/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
545 18/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
546 17/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
547 16/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
548 15/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
549 14/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
550 13/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
551 12/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
552 11/03/2013 2 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
553 09/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
554 08/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
555 07/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ tanlongdigital
556 06/03/2013 2 ngày 33.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ thienminhphu
557 04/03/2013 1 ngày 32.500.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ thienminhphu
558 03/03/2013 1 ngày 31.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
559 02/03/2013 1 ngày 31.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
560 01/03/2013 1 ngày 31.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
561 28/02/2013 8 ngày 31.990.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ dienmaytruongson
562 20/02/2013 2 ngày 32.500.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ hung_lcd_gv
563 18/02/2013 1 ngày 32.850.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
564 17/02/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
565 16/02/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thienminhphu
566 15/02/2013 7 ngày 33.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
567 08/02/2013 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
568 07/02/2013 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
569 06/02/2013 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
570 05/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
571 04/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
572 03/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
573 02/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
574 01/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
575 31/01/2013 2 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
576 29/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
577 28/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
578 27/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
579 26/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
580 25/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
581 24/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
582 23/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
583 22/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thienminhphu
584 21/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
585 20/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
586 19/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
587 18/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ dienmayhoanghai
588 17/01/2013 1 ngày 33.180.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dienmaytruongson
589 16/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
590 15/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
591 14/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
592 13/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
593 12/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
594 11/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
595 10/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ DienMayFimex
596 09/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ thienminhphu
597 08/01/2013 1 ngày 34.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ khanganphat
598 07/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
599 06/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ thienminhphu
600 05/01/2013 1 ngày 34.790.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ tanlongdigital
601 04/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
602 03/01/2013 1 ngày 34.700.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
603 02/01/2013 1 ngày 34.700.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
604 01/01/2013 1 ngày 34.700.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ DienMayFimex
605 31/12/2012 1 ngày 34.790.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ tanlongdigital
606 30/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
607 29/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
608 28/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
609 27/12/2012 1 ngày 34.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
610 26/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
611 25/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
612 24/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
613 23/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thienminhphu
614 22/12/2012 1 ngày 34.700.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
615 21/12/2012 1 ngày 34.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
616 20/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
617 19/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
618 18/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
619 17/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
620 16/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
621 15/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
622 14/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
623 13/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
624 12/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ DienMayFimex
625 11/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
626 10/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
627 09/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
628 08/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
629 07/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ hung_lcd_gv
630 06/12/2012 1 ngày 35.800.000 ₫ Giảm 3.800.000 VNĐ khanganphat
631 05/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
632 04/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
633 03/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
634 02/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ leduyaudio
635 01/12/2012 1 ngày 40.400.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ Ctyhungthinh
636 30/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
637 29/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
638 28/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
639 27/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
640 26/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
641 25/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
642 24/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
643 23/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
644 22/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
645 21/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
646 20/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
647 19/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
648 18/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
649 17/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ leduyaudio
650 16/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
651 15/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
652 14/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
653 13/11/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ DienMayFimex
654 12/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
655 11/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
656 10/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
657 09/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
658 08/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
659 07/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
660 06/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
661 05/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
662 04/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
663 03/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
664 02/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
665 01/11/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ hung_lcd_gv
666 31/10/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
667 30/10/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
668 29/10/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ hung_lcd_gv
669 28/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
670 27/10/2012 1 ngày 40.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
671 26/10/2012 1 ngày 40.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
672 25/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
673 24/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
674 23/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
675 22/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
676 21/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
677 20/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
678 19/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
679 18/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
680 17/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
681 16/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
682 15/10/2012 1 ngày 40.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienmayhoanghai
683 14/10/2012 1 ngày 40.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ digicity
684 13/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
685 12/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
686 11/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ khanganphat
687 10/10/2012 1 ngày 41.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
688 09/10/2012 1 ngày 41.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
689 08/10/2012 1 ngày 41.400.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DienMayFimex
690 07/10/2012 1 ngày 41.800.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
691 06/10/2012 1 ngày 42.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
692 05/10/2012 1 ngày 42.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
693 04/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
694 03/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
695 02/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
696 01/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
697 30/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
698 29/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
699 28/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
700 27/09/2012 2 ngày 42.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ HienQuanElectronics
701 25/09/2012 1 ngày 42.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
702 24/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
703 23/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
704 22/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
705 21/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
706 20/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ HienQuanElectronics
707 19/09/2012 1 ngày 42.610.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ digicity
708 18/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
709 17/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
710 16/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
711 15/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ HienQuanElectronics
712 14/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dientukhanganh
713 13/09/2012 1 ngày 43.300.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
714 12/09/2012 1 ngày 43.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ HienQuanElectronics
715 11/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
716 10/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dientukhanganh
717 09/09/2012 1 ngày 43.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ HienQuanElectronics
718 08/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dientukhanganh
719 07/09/2012 1 ngày 43.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmayhoanghai
720 06/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
721 05/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
722 04/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ dientukhanganh
723 03/09/2012 1 ngày 46.200.000 ₫ Tăng 2.950.000 VNĐ thienminhphu
724 02/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dientukhanganh
725 01/09/2012 1 ngày 43.000.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ enterbuy
726 31/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
727 30/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
728 29/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
729 28/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
730 27/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
731 26/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ DienMayFimex
732 25/08/2012 1 ngày 42.950.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ digicity
733 24/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ DienMayFimex
734 23/08/2012 1 ngày 43.190.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ vinhhoaplaza
735 22/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
736 21/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ dientukhanganh
737 20/08/2012 1 ngày 43.190.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
738 19/08/2012 1 ngày 43.190.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ vinhhoaplaza
739 18/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
740 17/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
741 16/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
742 15/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
743 14/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ DienMayFimex
744 13/08/2012 1 ngày 43.240.000 ₫ Giá không đổi digicity
745 12/08/2012 1 ngày 43.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ digicity
746 11/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
747 10/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dientukhanganh
748 09/08/2012 1 ngày 43.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ digicity
749 08/08/2012 6 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
750 02/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dientukhanganh
751 01/08/2012 1 ngày 43.500.000 ₫ Giá không đổi enterbuy
752 31/07/2012 3 ngày 43.500.000 ₫ Giá không đổi enterbuy
753 28/07/2012 1 ngày 43.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ bestbuys
754 27/07/2012 1 ngày 43.800.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
755 26/07/2012 2 ngày 43.800.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
756 24/07/2012 1 ngày 43.800.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
757 23/07/2012 1 ngày 43.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
758 22/07/2012 1 ngày 43.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
759 21/07/2012 1 ngày 43.900.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmaytruongson
760 20/07/2012 2 ngày 43.850.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmayhoanghai
761 18/07/2012 1 ngày 44.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ khanganphat
762 17/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
763 16/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
764 15/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
765 14/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ HienQuanElectronics
766 13/07/2012 1 ngày 44.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
767 12/07/2012 1 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
768 11/07/2012 1 ngày 44.700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
769 10/07/2012 1 ngày 45.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaytruongson
770 09/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
771 08/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
772 07/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
773 06/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
774 05/07/2012 1 ngày 45.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ HienQuanElectronics
775 04/07/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ digicity
776 03/07/2012 1 ngày 45.500.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ enterbuy
777 02/07/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ digicity
778 01/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
779 30/06/2012 1 ngày 45.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ HienQuanElectronics
780 29/06/2012 1 ngày 45.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sony_tantan
781 28/06/2012 1 ngày 45.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ HienQuanElectronics
782 27/06/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Giá không đổi digicity
783 26/06/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Giá không đổi digicity
784 25/06/2012 45.540.000 ₫ digicity
Có tổng cộng 784 thay đổi giá của sản phẩm Sony KDL-55HX750 đã được hệ thống ghi lại.