Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony KDL-55HX750

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony KDL-55HX750 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 23/01/2017 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
2 20/01/2017 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
3 10/01/2017 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
4 08/01/2017 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
5 07/01/2017 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
6 05/01/2017 2 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
7 03/01/2017 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
8 01/01/2017 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
9 31/12/2016 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
10 29/12/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
11 28/12/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
12 27/12/2016 3 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
13 24/12/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
14 23/12/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
15 22/12/2016 4 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
16 18/12/2016 2 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
17 16/12/2016 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
18 15/12/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
19 14/12/2016 4 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
20 10/12/2016 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
21 09/12/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
22 08/12/2016 8 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
23 30/11/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
24 29/11/2016 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
25 28/11/2016 4 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
26 24/11/2016 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
27 19/11/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
28 18/11/2016 5 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
29 13/11/2016 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
30 10/11/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
31 09/11/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
32 08/11/2016 3 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
33 05/11/2016 8 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
34 28/10/2016 3 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
35 25/10/2016 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
36 22/10/2016 4 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
37 18/10/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
38 17/10/2016 5 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
39 12/10/2016 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
40 10/10/2016 2 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
41 08/10/2016 3 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
42 05/10/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
43 04/10/2016 2 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
44 02/10/2016 4 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
45 28/09/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
46 27/09/2016 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
47 26/09/2016 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
48 24/09/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
49 23/09/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
50 22/09/2016 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
51 21/09/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
52 20/09/2016 3 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
53 17/09/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
54 16/09/2016 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
55 15/09/2016 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
56 13/09/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
57 12/09/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
58 11/09/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
59 10/09/2016 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
60 09/09/2016 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
61 07/09/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
62 06/09/2016 6 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
63 31/08/2016 2 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
64 29/08/2016 11 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
65 18/08/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
66 17/08/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
67 16/08/2016 26 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
68 21/07/2016 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
69 16/07/2016 15 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
70 01/07/2016 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
71 28/06/2016 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
72 18/06/2016 12 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
73 06/06/2016 11 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
74 26/05/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
75 25/05/2016 6 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
76 19/05/2016 10 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
77 09/05/2016 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
78 06/05/2016 8 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
79 28/04/2016 15 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
80 13/04/2016 13 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
81 31/03/2016 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
82 26/03/2016 4 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
83 22/03/2016 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
84 19/03/2016 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
85 17/03/2016 15 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
86 02/03/2016 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
87 26/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
88 25/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
89 24/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
90 23/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
91 22/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
92 21/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
93 20/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
94 19/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
95 18/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
96 17/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
97 16/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
98 15/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
99 14/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
100 13/02/2016 10 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
101 03/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
102 02/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
103 01/02/2016 2 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
104 30/01/2016 2 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
105 28/01/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
106 27/01/2016 6 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
107 21/01/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
108 20/01/2016 5 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
109 15/01/2016 3 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
110 12/01/2016 4 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
111 08/01/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
112 07/01/2016 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
113 05/01/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
114 04/01/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
115 03/01/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
116 02/01/2016 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
117 31/12/2015 6 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
118 25/12/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
119 24/12/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
120 21/12/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
121 20/12/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
122 19/12/2015 8 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
123 11/12/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
124 10/12/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
125 09/12/2015 5 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmaytienthinh
126 04/12/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
127 03/12/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
128 02/12/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
129 01/12/2015 17 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
130 14/11/2015 10 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
131 04/11/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
132 02/11/2015 6 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
133 27/10/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
134 26/10/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
135 25/10/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
136 24/10/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
137 23/10/2015 7 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
138 16/10/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
139 15/10/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
140 14/10/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
141 12/10/2015 3 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
142 09/10/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
143 08/10/2015 4 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
144 04/10/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
145 03/10/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
146 02/10/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
147 01/10/2015 3 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
148 28/09/2015 3 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmaytienthinh
149 25/09/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
150 24/09/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
151 21/09/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
152 20/09/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
153 19/09/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
154 18/09/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
155 16/09/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
156 15/09/2015 11 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
157 04/09/2015 8 ngày 29.890.000 ₫ Tăng 5.390.000 VNĐ tugia
158 27/08/2015 6 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
159 21/08/2015 43 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
160 09/07/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
161 08/07/2015 9 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
162 29/06/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
163 28/06/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
164 27/06/2015 41 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
165 17/05/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
166 16/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
167 15/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
168 14/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
169 13/05/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
170 12/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
171 11/05/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
172 08/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
173 07/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
174 06/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
175 05/05/2015 8 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
176 27/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
177 26/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
178 25/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
179 24/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
180 23/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
181 22/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
182 21/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
183 20/04/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
184 18/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
185 17/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
186 16/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
187 15/04/2015 9 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
188 06/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
189 05/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
190 04/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
191 03/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
192 02/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
193 01/04/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
194 30/03/2015 4 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
195 26/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
196 25/03/2015 6 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
197 19/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
198 18/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
199 17/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
200 16/03/2015 4 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
201 12/03/2015 11 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
202 01/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
203 28/02/2015 7 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
204 21/02/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
205 18/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
206 17/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
207 16/02/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
208 13/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
209 12/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
210 11/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
211 10/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
212 09/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
213 08/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
214 07/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
215 06/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
216 05/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
217 04/02/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
218 02/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
219 01/02/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
220 30/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
221 29/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
222 28/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmaytienthinh
223 27/01/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
224 26/01/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
225 23/01/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
226 21/01/2015 4 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
227 17/01/2015 8 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
228 09/01/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
229 08/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
230 07/01/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
231 06/01/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
232 05/01/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ dienmayhoanghai
233 03/01/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
234 02/01/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
235 31/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
236 30/12/2014 3 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
237 27/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
238 26/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
239 25/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
240 24/12/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Tăng 5.390.000 VNĐ tugia
241 23/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
242 22/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
243 21/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
244 20/12/2014 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
245 18/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 13.900.000 VNĐ dienmayhoanghai
246 17/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 22.350.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
247 16/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
248 15/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
249 14/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 13.900.000 VNĐ dienmayhoanghai
250 13/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 13.651.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
251 12/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
252 11/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 13.900.000 VNĐ dienmayhoanghai
253 10/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 13.651.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
254 09/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giảm 13.651.000 VNĐ dienmayhonganh
255 08/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 13.900.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
256 07/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
257 06/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
258 05/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
259 04/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
260 03/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
261 02/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
262 01/12/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
263 29/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
264 28/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
265 27/11/2014 2 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
266 25/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
267 24/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
268 23/11/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
269 22/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
270 21/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
271 20/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
272 19/11/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
273 17/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
274 16/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
275 15/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
276 14/11/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
277 12/11/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
278 11/11/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
279 09/11/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.700.000 VNĐ dienmayhoangvu
280 07/11/2014 1 ngày 33.200.000 ₫ Tăng 8.700.000 VNĐ dienlanhngohoang
281 06/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
282 05/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
283 04/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
284 03/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
285 02/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
286 01/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
287 31/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
288 30/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
289 29/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
290 28/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
291 27/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 5.390.000 VNĐ dienmayhoangvu
292 26/10/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
293 25/10/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
294 24/10/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ dienmayhoanghai
295 23/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
296 22/10/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
297 20/10/2014 3 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
298 17/10/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
299 16/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
300 15/10/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ dienmayhoanghai
301 14/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 11.300.000 VNĐ dienmayhoangvu
302 13/10/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
303 12/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
304 11/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
305 10/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
306 09/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
307 08/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
308 07/10/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
309 06/10/2014 3 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
310 03/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
311 02/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
312 01/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
313 30/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
314 29/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
315 28/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
316 27/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
317 26/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giảm 2.601.000 VNĐ dienmayhonganh
318 25/09/2014 2 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
319 23/09/2014 7 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
320 16/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giảm 2.601.000 VNĐ vodichgia
321 15/09/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Giá không đổi ehanam
322 14/09/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
323 13/09/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
324 11/09/2014 5 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ vodichgia
325 06/09/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
326 05/09/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ vftrader
327 04/09/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 11.300.000 VNĐ dienmayhoangvu
328 03/09/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 11.300.000 VNĐ ehanam
329 02/09/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
330 01/09/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
331 30/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
332 29/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmayanhngan
333 28/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
334 27/08/2014 8 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
335 19/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmayanhngan
336 18/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
337 17/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
338 16/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
339 15/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
340 14/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
341 13/08/2014 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
342 11/08/2014 2 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ thienminhphu
343 09/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
344 08/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
345 07/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
346 06/08/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
347 05/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
348 04/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
349 03/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
350 02/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
351 01/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
352 31/07/2014 10 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ vodichgia
353 21/07/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
354 20/07/2014 6 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ vodichgia
355 14/07/2014 3 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
356 11/07/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
357 10/07/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
358 09/07/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
359 08/07/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
360 07/07/2014 3 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
361 04/07/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
362 03/07/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
363 01/07/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
364 30/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
365 29/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ dienmayhonganh
366 28/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
367 27/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
368 26/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
369 25/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
370 24/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
371 23/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
372 22/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
373 21/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
374 20/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
375 19/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
376 18/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
377 17/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
378 16/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
379 15/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
380 14/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
381 13/06/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
382 11/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
383 10/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
384 09/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
385 08/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
386 07/06/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
387 05/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
388 04/06/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ vftrader
389 03/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
390 02/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
391 01/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
392 31/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
393 30/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
394 29/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
395 28/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
396 27/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
397 26/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ dienmayhonganh
398 25/05/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
399 24/05/2014 1 ngày 34.900.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
400 23/05/2014 1 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ sanphamchinhhang
401 22/05/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
402 21/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
403 20/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
404 19/05/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
405 18/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
406 17/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
407 16/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
408 15/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
409 14/05/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ vodichgia
410 12/05/2014 9 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ vftrader
411 03/05/2014 3 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
412 30/04/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
413 29/04/2014 9 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.299.000 VNĐ vodichgia
414 20/04/2014 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
415 19/04/2014 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
416 18/04/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
417 17/04/2014 17 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
418 31/03/2014 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
419 28/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
420 27/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ thienminhphu
421 26/03/2014 5 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dientutoananh
422 21/03/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
423 20/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
424 19/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
425 18/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
426 17/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
427 16/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
428 15/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
429 14/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
430 13/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
431 12/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
432 11/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
433 10/03/2014 1 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
434 09/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
435 08/03/2014 1 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
436 07/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
437 06/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
438 05/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
439 04/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
440 03/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
441 02/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
442 01/03/2014 2 ngày 29.870.000 ₫ Giá không đổi dientutoananh
443 27/02/2014 22 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
444 05/02/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
445 04/02/2014 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
446 25/01/2014 11 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
447 14/01/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ thienminhphu
448 13/01/2014 10 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ vftrader
449 03/01/2014 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
450 24/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
451 23/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
452 22/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
453 21/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
454 20/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
455 19/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
456 18/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
457 17/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
458 16/12/2013 13 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
459 03/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
460 02/12/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
461 26/11/2013 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
462 21/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
463 20/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
464 19/11/2013 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
465 16/11/2013 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
466 11/11/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
467 09/11/2013 4 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
468 05/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
469 04/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
470 03/11/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
471 01/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
472 31/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
473 30/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
474 29/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
475 28/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
476 27/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
477 26/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
478 25/10/2013 7 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
479 18/10/2013 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
480 08/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
481 07/10/2013 1 ngày 31.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dientutoananh
482 06/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
483 05/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
484 04/10/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
485 28/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
486 27/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
487 26/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
488 25/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
489 24/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
490 23/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
491 22/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
492 21/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
493 20/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
494 19/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
495 18/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
496 17/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
497 16/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
498 15/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ thienminhphu
499 14/09/2013 1 ngày 31.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dientutoananh
500 13/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
501 12/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
502 11/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
503 10/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ thienminhphu
504 09/09/2013 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
505 08/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
506 07/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
507 06/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
508 05/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
509 04/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
510 03/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
511 02/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
512 01/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
513 31/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
514 30/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
515 29/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
516 28/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
517 27/08/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
518 21/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
519 20/08/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
520 18/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
521 17/08/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
522 15/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
523 14/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
524 13/08/2013 18 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
525 26/07/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
526 24/07/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
527 23/07/2013 37 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
528 16/06/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
529 14/06/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
530 13/06/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
531 12/06/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
532 11/06/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
533 10/06/2013 18 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
534 23/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
535 22/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
536 21/05/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
537 20/05/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
538 19/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
539 18/05/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
540 16/05/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
541 14/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
542 13/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
543 12/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
544 11/05/2013 3 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
545 08/05/2013 1 ngày 32.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytruongson
546 07/05/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
547 01/05/2013 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
548 26/04/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
549 25/04/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
550 24/04/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
551 23/04/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
552 22/04/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ yesbuy
553 21/04/2013 1 ngày 33.800.000 ₫ Tăng 810.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
554 20/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
555 19/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
556 18/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
557 17/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
558 16/04/2013 3 ngày 32.990.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ thienminhphu
559 13/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
560 12/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
561 11/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
562 10/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
563 09/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
564 08/04/2013 2 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
565 06/04/2013 2 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
566 04/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
567 03/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
568 02/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
569 01/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tanlongdigital
570 31/03/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
571 30/03/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaytoanlinh
572 29/03/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ tanlongdigital
573 28/03/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ dienmaytruongson
574 27/03/2013 1 ngày 33.180.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ Ctyhungthinh
575 26/03/2013 4 ngày 32.990.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanlongdigital
576 22/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
577 21/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
578 20/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
579 19/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
580 18/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
581 17/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
582 16/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
583 15/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
584 14/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
585 13/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
586 12/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
587 11/03/2013 2 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
588 09/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
589 08/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
590 07/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ tanlongdigital
591 06/03/2013 2 ngày 33.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ thienminhphu
592 04/03/2013 1 ngày 32.500.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ thienminhphu
593 03/03/2013 1 ngày 31.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
594 02/03/2013 1 ngày 31.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
595 01/03/2013 1 ngày 31.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
596 28/02/2013 8 ngày 31.990.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ dienmaytruongson
597 20/02/2013 2 ngày 32.500.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ hung_lcd_gv
598 18/02/2013 1 ngày 32.850.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
599 17/02/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
600 16/02/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thienminhphu
601 15/02/2013 7 ngày 33.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
602 08/02/2013 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
603 07/02/2013 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
604 06/02/2013 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
605 05/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
606 04/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
607 03/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
608 02/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
609 01/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
610 31/01/2013 2 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
611 29/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
612 28/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
613 27/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
614 26/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
615 25/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
616 24/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
617 23/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
618 22/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thienminhphu
619 21/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
620 20/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
621 19/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
622 18/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ dienmayhoanghai
623 17/01/2013 1 ngày 33.180.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dienmaytruongson
624 16/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
625 15/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
626 14/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
627 13/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
628 12/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
629 11/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
630 10/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ DienMayFimex
631 09/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ thienminhphu
632 08/01/2013 1 ngày 34.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ khanganphat
633 07/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
634 06/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ thienminhphu
635 05/01/2013 1 ngày 34.790.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ tanlongdigital
636 04/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
637 03/01/2013 1 ngày 34.700.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
638 02/01/2013 1 ngày 34.700.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
639 01/01/2013 1 ngày 34.700.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ DienMayFimex
640 31/12/2012 1 ngày 34.790.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ tanlongdigital
641 30/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
642 29/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
643 28/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
644 27/12/2012 1 ngày 34.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
645 26/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
646 25/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
647 24/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
648 23/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thienminhphu
649 22/12/2012 1 ngày 34.700.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
650 21/12/2012 1 ngày 34.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
651 20/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
652 19/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
653 18/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
654 17/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
655 16/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
656 15/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
657 14/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
658 13/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
659 12/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ DienMayFimex
660 11/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
661 10/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
662 09/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
663 08/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
664 07/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ hung_lcd_gv
665 06/12/2012 1 ngày 35.800.000 ₫ Giảm 3.800.000 VNĐ khanganphat
666 05/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
667 04/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
668 03/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
669 02/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ leduyaudio
670 01/12/2012 1 ngày 40.400.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ Ctyhungthinh
671 30/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
672 29/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
673 28/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
674 27/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
675 26/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
676 25/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
677 24/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
678 23/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
679 22/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
680 21/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
681 20/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
682 19/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
683 18/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
684 17/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ leduyaudio
685 16/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
686 15/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
687 14/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
688 13/11/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ DienMayFimex
689 12/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
690 11/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
691 10/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
692 09/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
693 08/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
694 07/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
695 06/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
696 05/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
697 04/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
698 03/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
699 02/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
700 01/11/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ hung_lcd_gv
701 31/10/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
702 30/10/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
703 29/10/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ hung_lcd_gv
704 28/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
705 27/10/2012 1 ngày 40.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
706 26/10/2012 1 ngày 40.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
707 25/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
708 24/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
709 23/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
710 22/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
711 21/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
712 20/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
713 19/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
714 18/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
715 17/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
716 16/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
717 15/10/2012 1 ngày 40.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienmayhoanghai
718 14/10/2012 1 ngày 40.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ digicity
719 13/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
720 12/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
721 11/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ khanganphat
722 10/10/2012 1 ngày 41.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
723 09/10/2012 1 ngày 41.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
724 08/10/2012 1 ngày 41.400.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DienMayFimex
725 07/10/2012 1 ngày 41.800.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
726 06/10/2012 1 ngày 42.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
727 05/10/2012 1 ngày 42.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
728 04/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
729 03/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
730 02/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
731 01/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
732 30/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
733 29/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
734 28/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
735 27/09/2012 2 ngày 42.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ HienQuanElectronics
736 25/09/2012 1 ngày 42.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
737 24/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
738 23/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
739 22/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
740 21/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
741 20/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ HienQuanElectronics
742 19/09/2012 1 ngày 42.610.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ digicity
743 18/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
744 17/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
745 16/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
746 15/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ HienQuanElectronics
747 14/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dientukhanganh
748 13/09/2012 1 ngày 43.300.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
749 12/09/2012 1 ngày 43.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ HienQuanElectronics
750 11/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
751 10/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dientukhanganh
752 09/09/2012 1 ngày 43.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ HienQuanElectronics
753 08/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dientukhanganh
754 07/09/2012 1 ngày 43.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmayhoanghai
755 06/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
756 05/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
757 04/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ dientukhanganh
758 03/09/2012 1 ngày 46.200.000 ₫ Tăng 2.950.000 VNĐ thienminhphu
759 02/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dientukhanganh
760 01/09/2012 1 ngày 43.000.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ enterbuy
761 31/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
762 30/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
763 29/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
764 28/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
765 27/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
766 26/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ DienMayFimex
767 25/08/2012 1 ngày 42.950.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ digicity
768 24/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ DienMayFimex
769 23/08/2012 1 ngày 43.190.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ vinhhoaplaza
770 22/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
771 21/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ dientukhanganh
772 20/08/2012 1 ngày 43.190.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
773 19/08/2012 1 ngày 43.190.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ vinhhoaplaza
774 18/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
775 17/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
776 16/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
777 15/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
778 14/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ DienMayFimex
779 13/08/2012 1 ngày 43.240.000 ₫ Giá không đổi digicity
780 12/08/2012 1 ngày 43.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ digicity
781 11/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
782 10/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dientukhanganh
783 09/08/2012 1 ngày 43.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ digicity
784 08/08/2012 6 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
785 02/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dientukhanganh
786 01/08/2012 1 ngày 43.500.000 ₫ Giá không đổi enterbuy
787 31/07/2012 3 ngày 43.500.000 ₫ Giá không đổi enterbuy
788 28/07/2012 1 ngày 43.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ bestbuys
789 27/07/2012 1 ngày 43.800.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
790 26/07/2012 2 ngày 43.800.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
791 24/07/2012 1 ngày 43.800.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
792 23/07/2012 1 ngày 43.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
793 22/07/2012 1 ngày 43.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
794 21/07/2012 1 ngày 43.900.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmaytruongson
795 20/07/2012 2 ngày 43.850.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmayhoanghai
796 18/07/2012 1 ngày 44.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ khanganphat
797 17/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
798 16/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
799 15/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
800 14/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ HienQuanElectronics
801 13/07/2012 1 ngày 44.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
802 12/07/2012 1 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
803 11/07/2012 1 ngày 44.700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
804 10/07/2012 1 ngày 45.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaytruongson
805 09/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
806 08/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
807 07/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
808 06/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
809 05/07/2012 1 ngày 45.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ HienQuanElectronics
810 04/07/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ digicity
811 03/07/2012 1 ngày 45.500.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ enterbuy
812 02/07/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ digicity
813 01/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
814 30/06/2012 1 ngày 45.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ HienQuanElectronics
815 29/06/2012 1 ngày 45.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sony_tantan
816 28/06/2012 1 ngày 45.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ HienQuanElectronics
817 27/06/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Giá không đổi digicity
818 26/06/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Giá không đổi digicity
819 25/06/2012 45.540.000 ₫ digicity
Có tổng cộng 819 thay đổi giá của sản phẩm Sony KDL-55HX750 đã được hệ thống ghi lại.