Gian hàng bán Rao vặt Hỏi đáp Thêm
Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony KDL-55HX750

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony KDL-55HX750 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 14/11/2015 10 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
2 04/11/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
3 02/11/2015 6 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
4 27/10/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
5 26/10/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
6 25/10/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
7 24/10/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
8 23/10/2015 7 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
9 16/10/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
10 15/10/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
11 14/10/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
12 12/10/2015 3 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
13 09/10/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
14 08/10/2015 4 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
15 04/10/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
16 03/10/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
17 02/10/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
18 01/10/2015 3 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
19 28/09/2015 3 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmaytienthinh
20 25/09/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
21 24/09/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
22 21/09/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
23 20/09/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
24 19/09/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
25 18/09/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
26 16/09/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
27 15/09/2015 11 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
28 04/09/2015 8 ngày 29.890.000 ₫ Tăng 5.390.000 VNĐ tugia
29 27/08/2015 6 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
30 21/08/2015 43 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
31 09/07/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
32 08/07/2015 9 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
33 29/06/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
34 28/06/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
35 27/06/2015 41 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
36 17/05/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
37 16/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
38 15/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
39 14/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
40 13/05/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
41 12/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
42 11/05/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
43 08/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
44 07/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
45 06/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
46 05/05/2015 8 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
47 27/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
48 26/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
49 25/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
50 24/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
51 23/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
52 22/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
53 21/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
54 20/04/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
55 18/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
56 17/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
57 16/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
58 15/04/2015 9 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
59 06/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
60 05/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
61 04/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
62 03/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
63 02/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
64 01/04/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
65 30/03/2015 4 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
66 26/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
67 25/03/2015 6 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
68 19/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
69 18/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
70 17/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
71 16/03/2015 4 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
72 12/03/2015 11 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
73 01/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
74 28/02/2015 7 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
75 21/02/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
76 18/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
77 17/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
78 16/02/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
79 13/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
80 12/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
81 11/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
82 10/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
83 09/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
84 08/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
85 07/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
86 06/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
87 05/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
88 04/02/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
89 02/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
90 01/02/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
91 30/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
92 29/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
93 28/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmaytienthinh
94 27/01/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
95 26/01/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
96 23/01/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
97 21/01/2015 4 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
98 17/01/2015 8 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
99 09/01/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
100 08/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
101 07/01/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
102 06/01/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
103 05/01/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ dienmayhoanghai
104 03/01/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
105 02/01/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
106 31/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
107 30/12/2014 3 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
108 27/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
109 26/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
110 25/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
111 24/12/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Tăng 5.390.000 VNĐ tugia
112 23/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
113 22/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
114 21/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
115 20/12/2014 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
116 18/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 13.900.000 VNĐ dienmayhoanghai
117 17/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 22.350.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
118 16/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
119 15/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
120 14/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 13.900.000 VNĐ dienmayhoanghai
121 13/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 13.651.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
122 12/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
123 11/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 13.900.000 VNĐ dienmayhoanghai
124 10/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 13.651.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
125 09/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giảm 13.651.000 VNĐ dienmayhonganh
126 08/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 13.900.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
127 07/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
128 06/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
129 05/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
130 04/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
131 03/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
132 02/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
133 01/12/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
134 29/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
135 28/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
136 27/11/2014 2 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
137 25/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
138 24/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
139 23/11/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
140 22/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
141 21/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
142 20/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
143 19/11/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
144 17/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
145 16/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
146 15/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
147 14/11/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
148 12/11/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
149 11/11/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
150 09/11/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.700.000 VNĐ dienmayhoangvu
151 07/11/2014 1 ngày 33.200.000 ₫ Tăng 8.700.000 VNĐ dienlanhngohoang
152 06/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
153 05/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
154 04/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
155 03/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
156 02/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
157 01/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
158 31/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
159 30/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
160 29/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
161 28/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
162 27/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 5.390.000 VNĐ dienmayhoangvu
163 26/10/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
164 25/10/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
165 24/10/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ dienmayhoanghai
166 23/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
167 22/10/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
168 20/10/2014 3 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
169 17/10/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
170 16/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
171 15/10/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ dienmayhoanghai
172 14/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 11.300.000 VNĐ dienmayhoangvu
173 13/10/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
174 12/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
175 11/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
176 10/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
177 09/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
178 08/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
179 07/10/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
180 06/10/2014 3 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
181 03/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
182 02/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
183 01/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
184 30/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
185 29/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
186 28/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
187 27/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
188 26/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giảm 2.601.000 VNĐ dienmayhonganh
189 25/09/2014 2 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
190 23/09/2014 7 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
191 16/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giảm 2.601.000 VNĐ vodichgia
192 15/09/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Giá không đổi ehanam
193 14/09/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
194 13/09/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
195 11/09/2014 5 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ vodichgia
196 06/09/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
197 05/09/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ vftrader
198 04/09/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 11.300.000 VNĐ dienmayhoangvu
199 03/09/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 11.300.000 VNĐ ehanam
200 02/09/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
201 01/09/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
202 30/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
203 29/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmayanhngan
204 28/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
205 27/08/2014 8 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
206 19/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmayanhngan
207 18/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
208 17/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
209 16/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
210 15/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
211 14/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
212 13/08/2014 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
213 11/08/2014 2 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ thienminhphu
214 09/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
215 08/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
216 07/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
217 06/08/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
218 05/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
219 04/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
220 03/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
221 02/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
222 01/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
223 31/07/2014 10 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ vodichgia
224 21/07/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
225 20/07/2014 6 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ vodichgia
226 14/07/2014 3 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
227 11/07/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
228 10/07/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
229 09/07/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
230 08/07/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
231 07/07/2014 3 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
232 04/07/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
233 03/07/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
234 01/07/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
235 30/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
236 29/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ dienmayhonganh
237 28/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
238 27/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
239 26/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
240 25/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
241 24/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
242 23/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
243 22/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
244 21/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
245 20/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
246 19/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
247 18/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
248 17/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
249 16/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
250 15/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
251 14/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
252 13/06/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
253 11/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
254 10/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
255 09/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
256 08/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
257 07/06/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
258 05/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
259 04/06/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ vftrader
260 03/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
261 02/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
262 01/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
263 31/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
264 30/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
265 29/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
266 28/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
267 27/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
268 26/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ dienmayhonganh
269 25/05/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
270 24/05/2014 1 ngày 34.900.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
271 23/05/2014 1 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ sanphamchinhhang
272 22/05/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
273 21/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
274 20/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
275 19/05/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
276 18/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
277 17/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
278 16/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
279 15/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
280 14/05/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ vodichgia
281 12/05/2014 9 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ vftrader
282 03/05/2014 3 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
283 30/04/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
284 29/04/2014 9 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.299.000 VNĐ vodichgia
285 20/04/2014 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
286 19/04/2014 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
287 18/04/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
288 17/04/2014 17 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
289 31/03/2014 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
290 28/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
291 27/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ thienminhphu
292 26/03/2014 5 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dientutoananh
293 21/03/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
294 20/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
295 19/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
296 18/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
297 17/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
298 16/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
299 15/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
300 14/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
301 13/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
302 12/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
303 11/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
304 10/03/2014 1 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
305 09/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
306 08/03/2014 1 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
307 07/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
308 06/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
309 05/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
310 04/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
311 03/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
312 02/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
313 01/03/2014 2 ngày 29.870.000 ₫ Giá không đổi dientutoananh
314 27/02/2014 22 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
315 05/02/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
316 04/02/2014 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
317 25/01/2014 11 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
318 14/01/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ thienminhphu
319 13/01/2014 10 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ vftrader
320 03/01/2014 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
321 24/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
322 23/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
323 22/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
324 21/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
325 20/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
326 19/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
327 18/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
328 17/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
329 16/12/2013 13 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
330 03/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
331 02/12/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
332 26/11/2013 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
333 21/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
334 20/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
335 19/11/2013 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
336 16/11/2013 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
337 11/11/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
338 09/11/2013 4 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
339 05/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
340 04/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
341 03/11/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
342 01/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
343 31/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
344 30/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
345 29/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
346 28/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
347 27/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
348 26/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
349 25/10/2013 7 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
350 18/10/2013 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
351 08/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
352 07/10/2013 1 ngày 31.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dientutoananh
353 06/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
354 05/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
355 04/10/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
356 28/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
357 27/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
358 26/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
359 25/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
360 24/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
361 23/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
362 22/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
363 21/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
364 20/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
365 19/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
366 18/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
367 17/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
368 16/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
369 15/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ thienminhphu
370 14/09/2013 1 ngày 31.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dientutoananh
371 13/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
372 12/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
373 11/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
374 10/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ thienminhphu
375 09/09/2013 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
376 08/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
377 07/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
378 06/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
379 05/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
380 04/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
381 03/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
382 02/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
383 01/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
384 31/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
385 30/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
386 29/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
387 28/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
388 27/08/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
389 21/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
390 20/08/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
391 18/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
392 17/08/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
393 15/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
394 14/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
395 13/08/2013 18 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
396 26/07/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
397 24/07/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
398 23/07/2013 37 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
399 16/06/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
400 14/06/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
401 13/06/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
402 12/06/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
403 11/06/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
404 10/06/2013 18 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
405 23/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
406 22/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
407 21/05/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
408 20/05/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
409 19/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
410 18/05/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
411 16/05/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
412 14/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
413 13/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
414 12/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
415 11/05/2013 3 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
416 08/05/2013 1 ngày 32.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytruongson
417 07/05/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
418 01/05/2013 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
419 26/04/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
420 25/04/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
421 24/04/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
422 23/04/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
423 22/04/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ yesbuy
424 21/04/2013 1 ngày 33.800.000 ₫ Tăng 810.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
425 20/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
426 19/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
427 18/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
428 17/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
429 16/04/2013 3 ngày 32.990.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ thienminhphu
430 13/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
431 12/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
432 11/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
433 10/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
434 09/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
435 08/04/2013 2 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
436 06/04/2013 2 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
437 04/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
438 03/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
439 02/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
440 01/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tanlongdigital
441 31/03/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
442 30/03/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaytoanlinh
443 29/03/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ tanlongdigital
444 28/03/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ dienmaytruongson
445 27/03/2013 1 ngày 33.180.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ Ctyhungthinh
446 26/03/2013 4 ngày 32.990.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanlongdigital
447 22/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
448 21/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
449 20/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
450 19/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
451 18/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
452 17/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
453 16/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
454 15/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
455 14/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
456 13/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
457 12/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
458 11/03/2013 2 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
459 09/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
460 08/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
461 07/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ tanlongdigital
462 06/03/2013 2 ngày 33.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ thienminhphu
463 04/03/2013 1 ngày 32.500.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ thienminhphu
464 03/03/2013 1 ngày 31.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
465 02/03/2013 1 ngày 31.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
466 01/03/2013 1 ngày 31.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
467 28/02/2013 8 ngày 31.990.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ dienmaytruongson
468 20/02/2013 2 ngày 32.500.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ hung_lcd_gv
469 18/02/2013 1 ngày 32.850.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
470 17/02/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
471 16/02/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thienminhphu
472 15/02/2013 7 ngày 33.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
473 08/02/2013 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
474 07/02/2013 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
475 06/02/2013 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
476 05/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
477 04/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
478 03/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
479 02/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
480 01/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
481 31/01/2013 2 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
482 29/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
483 28/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
484 27/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
485 26/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
486 25/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
487 24/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
488 23/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
489 22/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thienminhphu
490 21/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
491 20/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
492 19/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
493 18/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ dienmayhoanghai
494 17/01/2013 1 ngày 33.180.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dienmaytruongson
495 16/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
496 15/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
497 14/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
498 13/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
499 12/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
500 11/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
501 10/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ DienMayFimex
502 09/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ thienminhphu
503 08/01/2013 1 ngày 34.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ khanganphat
504 07/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
505 06/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ thienminhphu
506 05/01/2013 1 ngày 34.790.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ tanlongdigital
507 04/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
508 03/01/2013 1 ngày 34.700.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
509 02/01/2013 1 ngày 34.700.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
510 01/01/2013 1 ngày 34.700.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ DienMayFimex
511 31/12/2012 1 ngày 34.790.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ tanlongdigital
512 30/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
513 29/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
514 28/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
515 27/12/2012 1 ngày 34.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
516 26/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
517 25/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
518 24/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
519 23/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thienminhphu
520 22/12/2012 1 ngày 34.700.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
521 21/12/2012 1 ngày 34.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
522 20/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
523 19/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
524 18/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
525 17/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
526 16/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
527 15/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
528 14/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
529 13/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
530 12/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ DienMayFimex
531 11/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
532 10/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
533 09/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
534 08/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
535 07/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ hung_lcd_gv
536 06/12/2012 1 ngày 35.800.000 ₫ Giảm 3.800.000 VNĐ khanganphat
537 05/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
538 04/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
539 03/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
540 02/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ leduyaudio
541 01/12/2012 1 ngày 40.400.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ Ctyhungthinh
542 30/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
543 29/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
544 28/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
545 27/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
546 26/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
547 25/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
548 24/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
549 23/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
550 22/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
551 21/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
552 20/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
553 19/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
554 18/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
555 17/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ leduyaudio
556 16/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
557 15/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
558 14/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
559 13/11/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ DienMayFimex
560 12/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
561 11/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
562 10/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
563 09/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
564 08/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
565 07/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
566 06/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
567 05/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
568 04/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
569 03/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
570 02/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
571 01/11/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ hung_lcd_gv
572 31/10/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
573 30/10/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
574 29/10/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ hung_lcd_gv
575 28/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
576 27/10/2012 1 ngày 40.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
577 26/10/2012 1 ngày 40.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
578 25/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
579 24/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
580 23/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
581 22/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
582 21/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
583 20/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
584 19/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
585 18/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
586 17/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
587 16/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
588 15/10/2012 1 ngày 40.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienmayhoanghai
589 14/10/2012 1 ngày 40.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ digicity
590 13/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
591 12/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
592 11/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ khanganphat
593 10/10/2012 1 ngày 41.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
594 09/10/2012 1 ngày 41.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
595 08/10/2012 1 ngày 41.400.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DienMayFimex
596 07/10/2012 1 ngày 41.800.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
597 06/10/2012 1 ngày 42.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
598 05/10/2012 1 ngày 42.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
599 04/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
600 03/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
601 02/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
602 01/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
603 30/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
604 29/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
605 28/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
606 27/09/2012 2 ngày 42.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ HienQuanElectronics
607 25/09/2012 1 ngày 42.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
608 24/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
609 23/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
610 22/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
611 21/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
612 20/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ HienQuanElectronics
613 19/09/2012 1 ngày 42.610.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ digicity
614 18/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
615 17/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
616 16/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
617 15/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ HienQuanElectronics
618 14/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dientukhanganh
619 13/09/2012 1 ngày 43.300.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
620 12/09/2012 1 ngày 43.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ HienQuanElectronics
621 11/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
622 10/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dientukhanganh
623 09/09/2012 1 ngày 43.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ HienQuanElectronics
624 08/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dientukhanganh
625 07/09/2012 1 ngày 43.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmayhoanghai
626 06/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
627 05/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
628 04/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ dientukhanganh
629 03/09/2012 1 ngày 46.200.000 ₫ Tăng 2.950.000 VNĐ thienminhphu
630 02/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dientukhanganh
631 01/09/2012 1 ngày 43.000.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ enterbuy
632 31/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
633 30/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
634 29/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
635 28/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
636 27/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
637 26/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ DienMayFimex
638 25/08/2012 1 ngày 42.950.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ digicity
639 24/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ DienMayFimex
640 23/08/2012 1 ngày 43.190.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ vinhhoaplaza
641 22/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
642 21/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ dientukhanganh
643 20/08/2012 1 ngày 43.190.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
644 19/08/2012 1 ngày 43.190.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ vinhhoaplaza
645 18/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
646 17/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
647 16/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
648 15/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
649 14/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ DienMayFimex
650 13/08/2012 1 ngày 43.240.000 ₫ Giá không đổi digicity
651 12/08/2012 1 ngày 43.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ digicity
652 11/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
653 10/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dientukhanganh
654 09/08/2012 1 ngày 43.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ digicity
655 08/08/2012 6 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
656 02/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dientukhanganh
657 01/08/2012 1 ngày 43.500.000 ₫ Giá không đổi enterbuy
658 31/07/2012 3 ngày 43.500.000 ₫ Giá không đổi enterbuy
659 28/07/2012 1 ngày 43.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ bestbuys
660 27/07/2012 1 ngày 43.800.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
661 26/07/2012 2 ngày 43.800.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
662 24/07/2012 1 ngày 43.800.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
663 23/07/2012 1 ngày 43.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
664 22/07/2012 1 ngày 43.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
665 21/07/2012 1 ngày 43.900.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmaytruongson
666 20/07/2012 2 ngày 43.850.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmayhoanghai
667 18/07/2012 1 ngày 44.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ khanganphat
668 17/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
669 16/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
670 15/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
671 14/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ HienQuanElectronics
672 13/07/2012 1 ngày 44.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
673 12/07/2012 1 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
674 11/07/2012 1 ngày 44.700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
675 10/07/2012 1 ngày 45.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaytruongson
676 09/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
677 08/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
678 07/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
679 06/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
680 05/07/2012 1 ngày 45.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ HienQuanElectronics
681 04/07/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ digicity
682 03/07/2012 1 ngày 45.500.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ enterbuy
683 02/07/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ digicity
684 01/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
685 30/06/2012 1 ngày 45.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ HienQuanElectronics
686 29/06/2012 1 ngày 45.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sony_tantan
687 28/06/2012 1 ngày 45.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ HienQuanElectronics
688 27/06/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Giá không đổi digicity
689 26/06/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Giá không đổi digicity
690 25/06/2012 45.540.000 ₫ digicity
Có tổng cộng 690 thay đổi giá của sản phẩm Sony KDL-55HX750 đã được hệ thống ghi lại.