Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony KDL-55HX750

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony KDL-55HX750 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 18/06/2016 12 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
2 06/06/2016 11 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
3 26/05/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
4 25/05/2016 6 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
5 19/05/2016 10 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
6 09/05/2016 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
7 06/05/2016 8 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
8 28/04/2016 15 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
9 13/04/2016 13 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
10 31/03/2016 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
11 26/03/2016 4 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
12 22/03/2016 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
13 19/03/2016 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
14 17/03/2016 15 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
15 02/03/2016 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
16 26/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
17 25/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
18 24/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
19 23/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
20 22/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
21 21/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
22 20/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
23 19/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
24 18/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
25 17/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
26 16/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
27 15/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
28 14/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
29 13/02/2016 10 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
30 03/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
31 02/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
32 01/02/2016 2 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
33 30/01/2016 2 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
34 28/01/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
35 27/01/2016 6 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
36 21/01/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
37 20/01/2016 5 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
38 15/01/2016 3 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
39 12/01/2016 4 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
40 08/01/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
41 07/01/2016 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
42 05/01/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
43 04/01/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
44 03/01/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
45 02/01/2016 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
46 31/12/2015 6 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
47 25/12/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
48 24/12/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
49 21/12/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
50 20/12/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
51 19/12/2015 8 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
52 11/12/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
53 10/12/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
54 09/12/2015 5 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmaytienthinh
55 04/12/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
56 03/12/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
57 02/12/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
58 01/12/2015 17 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
59 14/11/2015 10 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
60 04/11/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
61 02/11/2015 6 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
62 27/10/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
63 26/10/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
64 25/10/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
65 24/10/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
66 23/10/2015 7 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
67 16/10/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
68 15/10/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
69 14/10/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
70 12/10/2015 3 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
71 09/10/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
72 08/10/2015 4 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
73 04/10/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
74 03/10/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
75 02/10/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
76 01/10/2015 3 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
77 28/09/2015 3 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmaytienthinh
78 25/09/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
79 24/09/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
80 21/09/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
81 20/09/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
82 19/09/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
83 18/09/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
84 16/09/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
85 15/09/2015 11 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
86 04/09/2015 8 ngày 29.890.000 ₫ Tăng 5.390.000 VNĐ tugia
87 27/08/2015 6 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
88 21/08/2015 43 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
89 09/07/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
90 08/07/2015 9 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
91 29/06/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
92 28/06/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
93 27/06/2015 41 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
94 17/05/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
95 16/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
96 15/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
97 14/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
98 13/05/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
99 12/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
100 11/05/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
101 08/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
102 07/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
103 06/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
104 05/05/2015 8 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
105 27/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
106 26/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
107 25/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
108 24/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
109 23/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
110 22/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
111 21/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
112 20/04/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
113 18/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
114 17/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
115 16/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
116 15/04/2015 9 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
117 06/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
118 05/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
119 04/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
120 03/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
121 02/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
122 01/04/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
123 30/03/2015 4 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
124 26/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
125 25/03/2015 6 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
126 19/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
127 18/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
128 17/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
129 16/03/2015 4 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
130 12/03/2015 11 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
131 01/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
132 28/02/2015 7 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
133 21/02/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
134 18/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
135 17/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
136 16/02/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
137 13/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
138 12/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
139 11/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
140 10/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
141 09/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
142 08/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
143 07/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
144 06/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
145 05/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
146 04/02/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
147 02/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
148 01/02/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
149 30/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
150 29/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
151 28/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmaytienthinh
152 27/01/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
153 26/01/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
154 23/01/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
155 21/01/2015 4 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
156 17/01/2015 8 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
157 09/01/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
158 08/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
159 07/01/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
160 06/01/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
161 05/01/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ dienmayhoanghai
162 03/01/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
163 02/01/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
164 31/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
165 30/12/2014 3 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
166 27/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
167 26/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
168 25/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
169 24/12/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Tăng 5.390.000 VNĐ tugia
170 23/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
171 22/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
172 21/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
173 20/12/2014 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
174 18/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 13.900.000 VNĐ dienmayhoanghai
175 17/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 22.350.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
176 16/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
177 15/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
178 14/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 13.900.000 VNĐ dienmayhoanghai
179 13/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 13.651.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
180 12/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
181 11/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 13.900.000 VNĐ dienmayhoanghai
182 10/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 13.651.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
183 09/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giảm 13.651.000 VNĐ dienmayhonganh
184 08/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 13.900.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
185 07/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
186 06/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
187 05/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
188 04/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
189 03/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
190 02/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
191 01/12/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
192 29/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
193 28/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
194 27/11/2014 2 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
195 25/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
196 24/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
197 23/11/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
198 22/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
199 21/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
200 20/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
201 19/11/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
202 17/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
203 16/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
204 15/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
205 14/11/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
206 12/11/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
207 11/11/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
208 09/11/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.700.000 VNĐ dienmayhoangvu
209 07/11/2014 1 ngày 33.200.000 ₫ Tăng 8.700.000 VNĐ dienlanhngohoang
210 06/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
211 05/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
212 04/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
213 03/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
214 02/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
215 01/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
216 31/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
217 30/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
218 29/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
219 28/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
220 27/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 5.390.000 VNĐ dienmayhoangvu
221 26/10/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
222 25/10/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
223 24/10/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ dienmayhoanghai
224 23/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
225 22/10/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
226 20/10/2014 3 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
227 17/10/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
228 16/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
229 15/10/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ dienmayhoanghai
230 14/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 11.300.000 VNĐ dienmayhoangvu
231 13/10/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
232 12/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
233 11/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
234 10/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
235 09/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
236 08/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
237 07/10/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
238 06/10/2014 3 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
239 03/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
240 02/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
241 01/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
242 30/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
243 29/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
244 28/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
245 27/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
246 26/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giảm 2.601.000 VNĐ dienmayhonganh
247 25/09/2014 2 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
248 23/09/2014 7 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
249 16/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giảm 2.601.000 VNĐ vodichgia
250 15/09/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Giá không đổi ehanam
251 14/09/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
252 13/09/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
253 11/09/2014 5 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ vodichgia
254 06/09/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
255 05/09/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ vftrader
256 04/09/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 11.300.000 VNĐ dienmayhoangvu
257 03/09/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 11.300.000 VNĐ ehanam
258 02/09/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
259 01/09/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
260 30/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
261 29/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmayanhngan
262 28/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
263 27/08/2014 8 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
264 19/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmayanhngan
265 18/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
266 17/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
267 16/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
268 15/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
269 14/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
270 13/08/2014 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
271 11/08/2014 2 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ thienminhphu
272 09/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
273 08/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
274 07/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
275 06/08/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
276 05/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
277 04/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
278 03/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
279 02/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
280 01/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
281 31/07/2014 10 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ vodichgia
282 21/07/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
283 20/07/2014 6 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ vodichgia
284 14/07/2014 3 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
285 11/07/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
286 10/07/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
287 09/07/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
288 08/07/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
289 07/07/2014 3 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
290 04/07/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
291 03/07/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
292 01/07/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
293 30/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
294 29/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ dienmayhonganh
295 28/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
296 27/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
297 26/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
298 25/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
299 24/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
300 23/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
301 22/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
302 21/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
303 20/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
304 19/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
305 18/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
306 17/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
307 16/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
308 15/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
309 14/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
310 13/06/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
311 11/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
312 10/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
313 09/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
314 08/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
315 07/06/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
316 05/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
317 04/06/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ vftrader
318 03/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
319 02/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
320 01/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
321 31/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
322 30/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
323 29/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
324 28/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
325 27/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
326 26/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ dienmayhonganh
327 25/05/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
328 24/05/2014 1 ngày 34.900.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
329 23/05/2014 1 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ sanphamchinhhang
330 22/05/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
331 21/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
332 20/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
333 19/05/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
334 18/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
335 17/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
336 16/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
337 15/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
338 14/05/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ vodichgia
339 12/05/2014 9 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ vftrader
340 03/05/2014 3 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
341 30/04/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
342 29/04/2014 9 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.299.000 VNĐ vodichgia
343 20/04/2014 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
344 19/04/2014 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
345 18/04/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
346 17/04/2014 17 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
347 31/03/2014 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
348 28/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
349 27/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ thienminhphu
350 26/03/2014 5 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dientutoananh
351 21/03/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
352 20/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
353 19/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
354 18/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
355 17/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
356 16/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
357 15/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
358 14/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
359 13/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
360 12/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
361 11/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
362 10/03/2014 1 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
363 09/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
364 08/03/2014 1 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
365 07/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
366 06/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
367 05/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
368 04/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
369 03/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
370 02/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
371 01/03/2014 2 ngày 29.870.000 ₫ Giá không đổi dientutoananh
372 27/02/2014 22 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
373 05/02/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
374 04/02/2014 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
375 25/01/2014 11 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
376 14/01/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ thienminhphu
377 13/01/2014 10 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ vftrader
378 03/01/2014 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
379 24/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
380 23/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
381 22/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
382 21/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
383 20/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
384 19/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
385 18/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
386 17/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
387 16/12/2013 13 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
388 03/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
389 02/12/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
390 26/11/2013 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
391 21/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
392 20/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
393 19/11/2013 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
394 16/11/2013 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
395 11/11/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
396 09/11/2013 4 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
397 05/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
398 04/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
399 03/11/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
400 01/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
401 31/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
402 30/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
403 29/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
404 28/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
405 27/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
406 26/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
407 25/10/2013 7 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
408 18/10/2013 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
409 08/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
410 07/10/2013 1 ngày 31.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dientutoananh
411 06/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
412 05/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
413 04/10/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
414 28/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
415 27/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
416 26/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
417 25/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
418 24/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
419 23/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
420 22/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
421 21/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
422 20/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
423 19/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
424 18/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
425 17/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
426 16/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
427 15/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ thienminhphu
428 14/09/2013 1 ngày 31.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dientutoananh
429 13/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
430 12/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
431 11/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
432 10/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ thienminhphu
433 09/09/2013 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
434 08/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
435 07/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
436 06/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
437 05/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
438 04/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
439 03/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
440 02/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
441 01/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
442 31/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
443 30/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
444 29/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
445 28/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
446 27/08/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
447 21/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
448 20/08/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
449 18/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
450 17/08/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
451 15/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
452 14/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
453 13/08/2013 18 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
454 26/07/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
455 24/07/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
456 23/07/2013 37 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
457 16/06/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
458 14/06/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
459 13/06/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
460 12/06/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
461 11/06/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
462 10/06/2013 18 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
463 23/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
464 22/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
465 21/05/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
466 20/05/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
467 19/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
468 18/05/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
469 16/05/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
470 14/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
471 13/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
472 12/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
473 11/05/2013 3 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
474 08/05/2013 1 ngày 32.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytruongson
475 07/05/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
476 01/05/2013 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
477 26/04/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
478 25/04/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
479 24/04/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
480 23/04/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
481 22/04/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ yesbuy
482 21/04/2013 1 ngày 33.800.000 ₫ Tăng 810.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
483 20/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
484 19/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
485 18/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
486 17/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
487 16/04/2013 3 ngày 32.990.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ thienminhphu
488 13/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
489 12/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
490 11/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
491 10/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
492 09/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
493 08/04/2013 2 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
494 06/04/2013 2 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
495 04/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
496 03/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
497 02/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
498 01/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tanlongdigital
499 31/03/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
500 30/03/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaytoanlinh
501 29/03/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ tanlongdigital
502 28/03/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ dienmaytruongson
503 27/03/2013 1 ngày 33.180.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ Ctyhungthinh
504 26/03/2013 4 ngày 32.990.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanlongdigital
505 22/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
506 21/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
507 20/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
508 19/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
509 18/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
510 17/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
511 16/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
512 15/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
513 14/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
514 13/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
515 12/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
516 11/03/2013 2 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
517 09/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
518 08/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
519 07/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ tanlongdigital
520 06/03/2013 2 ngày 33.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ thienminhphu
521 04/03/2013 1 ngày 32.500.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ thienminhphu
522 03/03/2013 1 ngày 31.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
523 02/03/2013 1 ngày 31.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
524 01/03/2013 1 ngày 31.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
525 28/02/2013 8 ngày 31.990.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ dienmaytruongson
526 20/02/2013 2 ngày 32.500.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ hung_lcd_gv
527 18/02/2013 1 ngày 32.850.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
528 17/02/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
529 16/02/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thienminhphu
530 15/02/2013 7 ngày 33.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
531 08/02/2013 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
532 07/02/2013 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
533 06/02/2013 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
534 05/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
535 04/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
536 03/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
537 02/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
538 01/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
539 31/01/2013 2 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
540 29/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
541 28/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
542 27/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
543 26/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
544 25/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
545 24/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
546 23/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
547 22/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thienminhphu
548 21/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
549 20/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
550 19/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
551 18/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ dienmayhoanghai
552 17/01/2013 1 ngày 33.180.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dienmaytruongson
553 16/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
554 15/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
555 14/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
556 13/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
557 12/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
558 11/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
559 10/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ DienMayFimex
560 09/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ thienminhphu
561 08/01/2013 1 ngày 34.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ khanganphat
562 07/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
563 06/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ thienminhphu
564 05/01/2013 1 ngày 34.790.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ tanlongdigital
565 04/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
566 03/01/2013 1 ngày 34.700.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
567 02/01/2013 1 ngày 34.700.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
568 01/01/2013 1 ngày 34.700.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ DienMayFimex
569 31/12/2012 1 ngày 34.790.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ tanlongdigital
570 30/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
571 29/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
572 28/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
573 27/12/2012 1 ngày 34.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
574 26/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
575 25/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
576 24/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
577 23/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thienminhphu
578 22/12/2012 1 ngày 34.700.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
579 21/12/2012 1 ngày 34.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
580 20/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
581 19/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
582 18/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
583 17/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
584 16/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
585 15/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
586 14/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
587 13/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
588 12/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ DienMayFimex
589 11/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
590 10/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
591 09/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
592 08/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
593 07/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ hung_lcd_gv
594 06/12/2012 1 ngày 35.800.000 ₫ Giảm 3.800.000 VNĐ khanganphat
595 05/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
596 04/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
597 03/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
598 02/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ leduyaudio
599 01/12/2012 1 ngày 40.400.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ Ctyhungthinh
600 30/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
601 29/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
602 28/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
603 27/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
604 26/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
605 25/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
606 24/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
607 23/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
608 22/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
609 21/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
610 20/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
611 19/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
612 18/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
613 17/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ leduyaudio
614 16/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
615 15/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
616 14/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
617 13/11/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ DienMayFimex
618 12/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
619 11/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
620 10/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
621 09/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
622 08/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
623 07/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
624 06/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
625 05/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
626 04/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
627 03/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
628 02/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
629 01/11/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ hung_lcd_gv
630 31/10/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
631 30/10/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
632 29/10/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ hung_lcd_gv
633 28/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
634 27/10/2012 1 ngày 40.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
635 26/10/2012 1 ngày 40.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
636 25/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
637 24/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
638 23/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
639 22/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
640 21/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
641 20/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
642 19/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
643 18/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
644 17/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
645 16/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
646 15/10/2012 1 ngày 40.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienmayhoanghai
647 14/10/2012 1 ngày 40.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ digicity
648 13/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
649 12/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
650 11/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ khanganphat
651 10/10/2012 1 ngày 41.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
652 09/10/2012 1 ngày 41.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
653 08/10/2012 1 ngày 41.400.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DienMayFimex
654 07/10/2012 1 ngày 41.800.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
655 06/10/2012 1 ngày 42.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
656 05/10/2012 1 ngày 42.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
657 04/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
658 03/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
659 02/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
660 01/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
661 30/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
662 29/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
663 28/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
664 27/09/2012 2 ngày 42.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ HienQuanElectronics
665 25/09/2012 1 ngày 42.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
666 24/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
667 23/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
668 22/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
669 21/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
670 20/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ HienQuanElectronics
671 19/09/2012 1 ngày 42.610.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ digicity
672 18/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
673 17/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
674 16/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
675 15/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ HienQuanElectronics
676 14/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dientukhanganh
677 13/09/2012 1 ngày 43.300.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
678 12/09/2012 1 ngày 43.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ HienQuanElectronics
679 11/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
680 10/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dientukhanganh
681 09/09/2012 1 ngày 43.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ HienQuanElectronics
682 08/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dientukhanganh
683 07/09/2012 1 ngày 43.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmayhoanghai
684 06/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
685 05/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
686 04/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ dientukhanganh
687 03/09/2012 1 ngày 46.200.000 ₫ Tăng 2.950.000 VNĐ thienminhphu
688 02/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dientukhanganh
689 01/09/2012 1 ngày 43.000.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ enterbuy
690 31/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
691 30/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
692 29/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
693 28/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
694 27/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
695 26/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ DienMayFimex
696 25/08/2012 1 ngày 42.950.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ digicity
697 24/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ DienMayFimex
698 23/08/2012 1 ngày 43.190.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ vinhhoaplaza
699 22/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
700 21/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ dientukhanganh
701 20/08/2012 1 ngày 43.190.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
702 19/08/2012 1 ngày 43.190.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ vinhhoaplaza
703 18/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
704 17/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
705 16/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
706 15/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
707 14/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ DienMayFimex
708 13/08/2012 1 ngày 43.240.000 ₫ Giá không đổi digicity
709 12/08/2012 1 ngày 43.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ digicity
710 11/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
711 10/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dientukhanganh
712 09/08/2012 1 ngày 43.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ digicity
713 08/08/2012 6 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
714 02/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dientukhanganh
715 01/08/2012 1 ngày 43.500.000 ₫ Giá không đổi enterbuy
716 31/07/2012 3 ngày 43.500.000 ₫ Giá không đổi enterbuy
717 28/07/2012 1 ngày 43.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ bestbuys
718 27/07/2012 1 ngày 43.800.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
719 26/07/2012 2 ngày 43.800.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
720 24/07/2012 1 ngày 43.800.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
721 23/07/2012 1 ngày 43.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
722 22/07/2012 1 ngày 43.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
723 21/07/2012 1 ngày 43.900.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmaytruongson
724 20/07/2012 2 ngày 43.850.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmayhoanghai
725 18/07/2012 1 ngày 44.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ khanganphat
726 17/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
727 16/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
728 15/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
729 14/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ HienQuanElectronics
730 13/07/2012 1 ngày 44.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
731 12/07/2012 1 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
732 11/07/2012 1 ngày 44.700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
733 10/07/2012 1 ngày 45.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaytruongson
734 09/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
735 08/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
736 07/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
737 06/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
738 05/07/2012 1 ngày 45.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ HienQuanElectronics
739 04/07/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ digicity
740 03/07/2012 1 ngày 45.500.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ enterbuy
741 02/07/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ digicity
742 01/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
743 30/06/2012 1 ngày 45.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ HienQuanElectronics
744 29/06/2012 1 ngày 45.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sony_tantan
745 28/06/2012 1 ngày 45.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ HienQuanElectronics
746 27/06/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Giá không đổi digicity
747 26/06/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Giá không đổi digicity
748 25/06/2012 45.540.000 ₫ digicity
Có tổng cộng 748 thay đổi giá của sản phẩm Sony KDL-55HX750 đã được hệ thống ghi lại.