• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony KDL-55HX750

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony KDL-55HX750 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 21/07/2014 1 ngày 29.890.000 VNĐ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
2 20/07/2014 6 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 3.309.000 VNĐ vodichgia
3 14/07/2014 3 ngày 29.890.000 VNĐ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
4 11/07/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
5 10/07/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
6 09/07/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
7 08/07/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
8 07/07/2014 3 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
9 04/07/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
10 03/07/2014 2 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
11 01/07/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
12 30/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
13 29/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ dienmayhonganh
14 28/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
15 27/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
16 26/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
17 25/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
18 24/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
19 23/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
20 22/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
21 21/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
22 20/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
23 19/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
24 18/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
25 17/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
26 16/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
27 15/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
28 14/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
29 13/06/2014 2 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
30 11/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
31 10/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
32 09/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
33 08/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
34 07/06/2014 2 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
35 05/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
36 04/06/2014 1 ngày 32.950.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ vftrader
37 03/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
38 02/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
39 01/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
40 31/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
41 30/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
42 29/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
43 28/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
44 27/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
45 26/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ dienmayhonganh
46 25/05/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 2.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
47 24/05/2014 1 ngày 34.900.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
48 23/05/2014 1 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 2.200.000 VNĐ sanphamchinhhang
49 22/05/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
50 21/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
51 20/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
52 19/05/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
53 18/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
54 17/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
55 16/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
56 15/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
57 14/05/2014 2 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 249.000 VNĐ vodichgia
58 12/05/2014 9 ngày 32.950.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ vftrader
59 03/05/2014 3 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
60 30/04/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
61 29/04/2014 9 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 3.299.000 VNĐ vodichgia
62 20/04/2014 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giá không đổi yesbuy
63 19/04/2014 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
64 18/04/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
65 17/04/2014 17 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
66 31/03/2014 3 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
67 28/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
68 27/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.830.000 VNĐ thienminhphu
69 26/03/2014 5 ngày 29.870.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ dientutoananh
70 21/03/2014 1 ngày 29.890.000 VNĐ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
71 20/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
72 19/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
73 18/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
74 17/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
75 16/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
76 15/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
77 14/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
78 13/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
79 12/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
80 11/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
81 10/03/2014 1 ngày 29.870.000 VNĐ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
82 09/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
83 08/03/2014 1 ngày 29.870.000 VNĐ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
84 07/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
85 06/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
86 05/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
87 04/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
88 03/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
89 02/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
90 01/03/2014 2 ngày 29.870.000 VNĐ Giá không đổi dientutoananh
91 27/02/2014 22 ngày 29.870.000 VNĐ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
92 05/02/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
93 04/02/2014 10 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
94 25/01/2014 11 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
95 14/01/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ thienminhphu
96 13/01/2014 10 ngày 32.950.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ vftrader
97 03/01/2014 10 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
98 24/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
99 23/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
100 22/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
101 21/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
102 20/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
103 19/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
104 18/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
105 17/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
106 16/12/2013 13 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
107 03/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
108 02/12/2013 6 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
109 26/11/2013 5 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
110 21/11/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
111 20/11/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
112 19/11/2013 3 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
113 16/11/2013 5 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
114 11/11/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
115 09/11/2013 4 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
116 05/11/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
117 04/11/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
118 03/11/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
119 01/11/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
120 31/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
121 30/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
122 29/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
123 28/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
124 27/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
125 26/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
126 25/10/2013 7 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
127 18/10/2013 10 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
128 08/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
129 07/10/2013 1 ngày 31.900.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ dientutoananh
130 06/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
131 05/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
132 04/10/2013 6 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
133 28/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
134 27/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
135 26/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
136 25/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
137 24/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
138 23/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
139 22/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
140 21/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
141 20/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
142 19/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
143 18/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
144 17/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
145 16/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
146 15/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ thienminhphu
147 14/09/2013 1 ngày 31.900.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ dientutoananh
148 13/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
149 12/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
150 11/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
151 10/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.810.000 VNĐ thienminhphu
152 09/09/2013 1 ngày 29.890.000 VNĐ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
153 08/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
154 07/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
155 06/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
156 05/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
157 04/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
158 03/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
159 02/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
160 01/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
161 31/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
162 30/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
163 29/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
164 28/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
165 27/08/2013 6 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
166 21/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
167 20/08/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
168 18/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
169 17/08/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
170 15/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
171 14/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
172 13/08/2013 18 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
173 26/07/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
174 24/07/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
175 23/07/2013 37 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
176 16/06/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
177 14/06/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
178 13/06/2013 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giá không đổi yesbuy
179 12/06/2013 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
180 11/06/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
181 10/06/2013 18 ngày 29.900.000 VNĐ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
182 23/05/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
183 22/05/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.800.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
184 21/05/2013 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giá không đổi yesbuy
185 20/05/2013 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
186 19/05/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
187 18/05/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
188 16/05/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
189 14/05/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
190 13/05/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
191 12/05/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
192 11/05/2013 3 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
193 08/05/2013 1 ngày 32.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytruongson
194 07/05/2013 6 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
195 01/05/2013 5 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
196 26/04/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
197 25/04/2013 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
198 24/04/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
199 23/04/2013 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giá không đổi yesbuy
200 22/04/2013 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giảm 3.900.000 VNĐ yesbuy
201 21/04/2013 1 ngày 33.800.000 VNĐ Tăng 810.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
202 20/04/2013 1 ngày 32.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
203 19/04/2013 1 ngày 32.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
204 18/04/2013 1 ngày 32.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
205 17/04/2013 1 ngày 32.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
206 16/04/2013 3 ngày 32.990.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ thienminhphu
207 13/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
208 12/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
209 11/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
210 10/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
211 09/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
212 08/04/2013 2 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
213 06/04/2013 2 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
214 04/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
215 03/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
216 02/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
217 01/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tanlongdigital
218 31/03/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytoanlinh
219 30/03/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmaytoanlinh
220 29/03/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ tanlongdigital
221 28/03/2013 1 ngày 32.990.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ dienmaytruongson
222 27/03/2013 1 ngày 33.180.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ Ctyhungthinh
223 26/03/2013 4 ngày 32.990.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanlongdigital
224 22/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
225 21/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
226 20/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
227 19/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
228 18/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
229 17/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
230 16/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
231 15/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
232 14/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
233 13/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
234 12/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
235 11/03/2013 2 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
236 09/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
237 08/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
238 07/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ tanlongdigital
239 06/03/2013 2 ngày 33.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ thienminhphu
240 04/03/2013 1 ngày 32.500.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ thienminhphu
241 03/03/2013 1 ngày 31.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
242 02/03/2013 1 ngày 31.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
243 01/03/2013 1 ngày 31.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
244 28/02/2013 8 ngày 31.990.000 VNĐ Giảm 510.000 VNĐ dienmaytruongson
245 20/02/2013 2 ngày 32.500.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ hung_lcd_gv
246 18/02/2013 1 ngày 32.850.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
247 17/02/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
248 16/02/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thienminhphu
249 15/02/2013 7 ngày 33.000.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
250 08/02/2013 1 ngày 32.950.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
251 07/02/2013 1 ngày 32.950.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
252 06/02/2013 1 ngày 32.950.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
253 05/02/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
254 04/02/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
255 03/02/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
256 02/02/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
257 01/02/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
258 31/01/2013 2 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
259 29/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
260 28/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
261 27/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
262 26/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
263 25/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
264 24/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
265 23/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
266 22/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thienminhphu
267 21/01/2013 1 ngày 33.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
268 20/01/2013 1 ngày 33.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
269 19/01/2013 1 ngày 33.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
270 18/01/2013 1 ngày 33.200.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ dienmayhoanghai
271 17/01/2013 1 ngày 33.180.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ dienmaytruongson
272 16/01/2013 1 ngày 33.200.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
273 15/01/2013 1 ngày 33.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
274 14/01/2013 1 ngày 33.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
275 13/01/2013 1 ngày 33.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
276 12/01/2013 1 ngày 33.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
277 11/01/2013 1 ngày 33.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
278 10/01/2013 1 ngày 33.400.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ DienMayFimex
279 09/01/2013 1 ngày 34.600.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ thienminhphu
280 08/01/2013 1 ngày 34.350.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ khanganphat
281 07/01/2013 1 ngày 34.600.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
282 06/01/2013 1 ngày 34.600.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ thienminhphu
283 05/01/2013 1 ngày 34.790.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ tanlongdigital
284 04/01/2013 1 ngày 34.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
285 03/01/2013 1 ngày 34.700.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
286 02/01/2013 1 ngày 34.700.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
287 01/01/2013 1 ngày 34.700.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ DienMayFimex
288 31/12/2012 1 ngày 34.790.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ tanlongdigital
289 30/12/2012 1 ngày 34.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
290 29/12/2012 1 ngày 34.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
291 28/12/2012 1 ngày 34.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
292 27/12/2012 1 ngày 34.700.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
293 26/12/2012 1 ngày 34.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
294 25/12/2012 1 ngày 34.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
295 24/12/2012 1 ngày 34.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
296 23/12/2012 1 ngày 34.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ thienminhphu
297 22/12/2012 1 ngày 34.700.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
298 21/12/2012 1 ngày 34.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
299 20/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
300 19/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
301 18/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
302 17/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
303 16/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
304 15/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
305 14/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
306 13/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
307 12/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ DienMayFimex
308 11/12/2012 1 ngày 34.400.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
309 10/12/2012 1 ngày 34.400.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
310 09/12/2012 1 ngày 34.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
311 08/12/2012 1 ngày 34.400.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
312 07/12/2012 1 ngày 34.400.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ hung_lcd_gv
313 06/12/2012 1 ngày 35.800.000 VNĐ Giảm 3.800.000 VNĐ khanganphat
314 05/12/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
315 04/12/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
316 03/12/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
317 02/12/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ leduyaudio
318 01/12/2012 1 ngày 40.400.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ Ctyhungthinh
319 30/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
320 29/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
321 28/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
322 27/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
323 26/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
324 25/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
325 24/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
326 23/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
327 22/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
328 21/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
329 20/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
330 19/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
331 18/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
332 17/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ leduyaudio
333 16/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
334 15/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
335 14/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
336 13/11/2012 1 ngày 40.500.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ DienMayFimex
337 12/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
338 11/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
339 10/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
340 09/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
341 08/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
342 07/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
343 06/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
344 05/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
345 04/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
346 03/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
347 02/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
348 01/11/2012 1 ngày 40.500.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ hung_lcd_gv
349 31/10/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
350 30/10/2012 1 ngày 40.500.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
351 29/10/2012 1 ngày 40.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ hung_lcd_gv
352 28/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
353 27/10/2012 1 ngày 40.950.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
354 26/10/2012 1 ngày 40.950.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
355 25/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
356 24/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
357 23/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
358 22/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
359 21/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
360 20/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
361 19/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
362 18/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
363 17/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
364 16/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
365 15/10/2012 1 ngày 40.950.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ dienmayhoanghai
366 14/10/2012 1 ngày 40.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ digicity
367 13/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
368 12/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
369 11/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ khanganphat
370 10/10/2012 1 ngày 41.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
371 09/10/2012 1 ngày 41.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
372 08/10/2012 1 ngày 41.400.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ DienMayFimex
373 07/10/2012 1 ngày 41.800.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
374 06/10/2012 1 ngày 42.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
375 05/10/2012 1 ngày 42.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
376 04/10/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
377 03/10/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
378 02/10/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
379 01/10/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
380 30/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
381 29/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
382 28/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
383 27/09/2012 2 ngày 42.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ HienQuanElectronics
384 25/09/2012 1 ngày 42.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
385 24/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
386 23/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
387 22/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
388 21/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
389 20/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ HienQuanElectronics
390 19/09/2012 1 ngày 42.610.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ digicity
391 18/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
392 17/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
393 16/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
394 15/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ HienQuanElectronics
395 14/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dientukhanganh
396 13/09/2012 1 ngày 43.300.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
397 12/09/2012 1 ngày 43.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ HienQuanElectronics
398 11/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
399 10/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dientukhanganh
400 09/09/2012 1 ngày 43.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ HienQuanElectronics
401 08/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dientukhanganh
402 07/09/2012 1 ngày 43.400.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ dienmayhoanghai
403 06/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
404 05/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
405 04/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giảm 2.950.000 VNĐ dientukhanganh
406 03/09/2012 1 ngày 46.200.000 VNĐ Tăng 2.950.000 VNĐ thienminhphu
407 02/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ dientukhanganh
408 01/09/2012 1 ngày 43.000.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ enterbuy
409 31/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
410 30/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
411 29/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
412 28/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
413 27/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
414 26/08/2012 1 ngày 43.450.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ DienMayFimex
415 25/08/2012 1 ngày 42.950.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ digicity
416 24/08/2012 1 ngày 43.450.000 VNĐ Tăng 260.000 VNĐ DienMayFimex
417 23/08/2012 1 ngày 43.190.000 VNĐ Giảm 260.000 VNĐ vinhhoaplaza
418 22/08/2012 1 ngày 43.450.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
419 21/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ dientukhanganh
420 20/08/2012 1 ngày 43.190.000 VNĐ Giá không đổi vinhhoaplaza
421 19/08/2012 1 ngày 43.190.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ vinhhoaplaza
422 18/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
423 17/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
424 16/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
425 15/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
426 14/08/2012 1 ngày 43.450.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ DienMayFimex
427 13/08/2012 1 ngày 43.240.000 VNĐ Giá không đổi digicity
428 12/08/2012 1 ngày 43.240.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ digicity
429 11/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
430 10/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ dientukhanganh
431 09/08/2012 1 ngày 43.240.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ digicity
432 08/08/2012 6 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
433 02/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ dientukhanganh
434 01/08/2012 1 ngày 43.500.000 VNĐ Giá không đổi enterbuy
435 31/07/2012 3 ngày 43.500.000 VNĐ Giá không đổi enterbuy
436 28/07/2012 1 ngày 43.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ bestbuys
437 27/07/2012 1 ngày 43.800.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
438 26/07/2012 2 ngày 43.800.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
439 24/07/2012 1 ngày 43.800.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
440 23/07/2012 1 ngày 43.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
441 22/07/2012 1 ngày 43.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
442 21/07/2012 1 ngày 43.900.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmaytruongson
443 20/07/2012 2 ngày 43.850.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dienmayhoanghai
444 18/07/2012 1 ngày 44.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ khanganphat
445 17/07/2012 1 ngày 44.200.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
446 16/07/2012 1 ngày 44.200.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
447 15/07/2012 1 ngày 44.200.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
448 14/07/2012 1 ngày 44.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ HienQuanElectronics
449 13/07/2012 1 ngày 44.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
450 12/07/2012 1 ngày 44.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
451 11/07/2012 1 ngày 44.700.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
452 10/07/2012 1 ngày 45.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmaytruongson
453 09/07/2012 1 ngày 45.850.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
454 08/07/2012 1 ngày 45.850.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
455 07/07/2012 1 ngày 45.850.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
456 06/07/2012 1 ngày 45.850.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
457 05/07/2012 1 ngày 45.600.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ HienQuanElectronics
458 04/07/2012 1 ngày 45.540.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ digicity
459 03/07/2012 1 ngày 45.500.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ enterbuy
460 02/07/2012 1 ngày 45.540.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ digicity
461 01/07/2012 1 ngày 45.850.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
462 30/06/2012 1 ngày 45.600.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ HienQuanElectronics
463 29/06/2012 1 ngày 45.900.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ sony_tantan
464 28/06/2012 1 ngày 45.600.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ HienQuanElectronics
465 27/06/2012 1 ngày 45.540.000 VNĐ Giá không đổi digicity
466 26/06/2012 1 ngày 45.540.000 VNĐ Giá không đổi digicity
467 25/06/2012 45.540.000 VNĐ digicity
Có tổng cộng 467 thay đổi giá của sản phẩm Sony KDL-55HX750 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Tivi LED (tivi màn led, tv led, tv man led, tv màn led)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Sony KDL-55HX750 trong mục Tivi LED