Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony KDL-55HX750

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony KDL-55HX750 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 27/09/2016 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
2 26/09/2016 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
3 24/09/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
4 23/09/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
5 22/09/2016 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
6 21/09/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
7 20/09/2016 3 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
8 17/09/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
9 16/09/2016 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
10 15/09/2016 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
11 13/09/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
12 12/09/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
13 11/09/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
14 10/09/2016 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
15 09/09/2016 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
16 07/09/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
17 06/09/2016 6 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
18 31/08/2016 2 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
19 29/08/2016 11 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
20 18/08/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
21 17/08/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
22 16/08/2016 26 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
23 21/07/2016 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
24 16/07/2016 15 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
25 01/07/2016 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
26 28/06/2016 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
27 18/06/2016 12 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
28 06/06/2016 11 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
29 26/05/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
30 25/05/2016 6 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
31 19/05/2016 10 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
32 09/05/2016 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
33 06/05/2016 8 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
34 28/04/2016 15 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
35 13/04/2016 13 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
36 31/03/2016 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
37 26/03/2016 4 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
38 22/03/2016 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
39 19/03/2016 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
40 17/03/2016 15 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
41 02/03/2016 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
42 26/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
43 25/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
44 24/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
45 23/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
46 22/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
47 21/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
48 20/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
49 19/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
50 18/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
51 17/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
52 16/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
53 15/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
54 14/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
55 13/02/2016 10 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
56 03/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
57 02/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
58 01/02/2016 2 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
59 30/01/2016 2 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
60 28/01/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
61 27/01/2016 6 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
62 21/01/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
63 20/01/2016 5 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
64 15/01/2016 3 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
65 12/01/2016 4 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
66 08/01/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
67 07/01/2016 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
68 05/01/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
69 04/01/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
70 03/01/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
71 02/01/2016 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
72 31/12/2015 6 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
73 25/12/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
74 24/12/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
75 21/12/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
76 20/12/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
77 19/12/2015 8 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
78 11/12/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
79 10/12/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
80 09/12/2015 5 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmaytienthinh
81 04/12/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
82 03/12/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
83 02/12/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
84 01/12/2015 17 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
85 14/11/2015 10 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
86 04/11/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
87 02/11/2015 6 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
88 27/10/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
89 26/10/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
90 25/10/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
91 24/10/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
92 23/10/2015 7 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
93 16/10/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
94 15/10/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
95 14/10/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
96 12/10/2015 3 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
97 09/10/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
98 08/10/2015 4 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
99 04/10/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
100 03/10/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
101 02/10/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
102 01/10/2015 3 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
103 28/09/2015 3 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmaytienthinh
104 25/09/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
105 24/09/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
106 21/09/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
107 20/09/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
108 19/09/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
109 18/09/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
110 16/09/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
111 15/09/2015 11 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
112 04/09/2015 8 ngày 29.890.000 ₫ Tăng 5.390.000 VNĐ tugia
113 27/08/2015 6 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
114 21/08/2015 43 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
115 09/07/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
116 08/07/2015 9 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
117 29/06/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
118 28/06/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
119 27/06/2015 41 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
120 17/05/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
121 16/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
122 15/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
123 14/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
124 13/05/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
125 12/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
126 11/05/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
127 08/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
128 07/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
129 06/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
130 05/05/2015 8 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
131 27/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
132 26/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
133 25/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
134 24/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
135 23/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
136 22/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
137 21/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
138 20/04/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
139 18/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
140 17/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
141 16/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
142 15/04/2015 9 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
143 06/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
144 05/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
145 04/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
146 03/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
147 02/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
148 01/04/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
149 30/03/2015 4 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
150 26/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
151 25/03/2015 6 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
152 19/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
153 18/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
154 17/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
155 16/03/2015 4 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
156 12/03/2015 11 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
157 01/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
158 28/02/2015 7 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
159 21/02/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
160 18/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
161 17/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
162 16/02/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
163 13/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
164 12/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
165 11/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
166 10/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
167 09/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
168 08/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
169 07/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
170 06/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
171 05/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
172 04/02/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
173 02/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
174 01/02/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
175 30/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
176 29/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
177 28/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmaytienthinh
178 27/01/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
179 26/01/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
180 23/01/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
181 21/01/2015 4 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
182 17/01/2015 8 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
183 09/01/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
184 08/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
185 07/01/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
186 06/01/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
187 05/01/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ dienmayhoanghai
188 03/01/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
189 02/01/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
190 31/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
191 30/12/2014 3 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
192 27/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
193 26/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
194 25/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
195 24/12/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Tăng 5.390.000 VNĐ tugia
196 23/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
197 22/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
198 21/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
199 20/12/2014 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
200 18/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 13.900.000 VNĐ dienmayhoanghai
201 17/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 22.350.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
202 16/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
203 15/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
204 14/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 13.900.000 VNĐ dienmayhoanghai
205 13/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 13.651.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
206 12/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
207 11/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 13.900.000 VNĐ dienmayhoanghai
208 10/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 13.651.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
209 09/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giảm 13.651.000 VNĐ dienmayhonganh
210 08/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 13.900.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
211 07/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
212 06/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
213 05/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
214 04/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
215 03/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
216 02/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
217 01/12/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
218 29/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
219 28/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
220 27/11/2014 2 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
221 25/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
222 24/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
223 23/11/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
224 22/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
225 21/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
226 20/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
227 19/11/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
228 17/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
229 16/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
230 15/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
231 14/11/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
232 12/11/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
233 11/11/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
234 09/11/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.700.000 VNĐ dienmayhoangvu
235 07/11/2014 1 ngày 33.200.000 ₫ Tăng 8.700.000 VNĐ dienlanhngohoang
236 06/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
237 05/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
238 04/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
239 03/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
240 02/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
241 01/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
242 31/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
243 30/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
244 29/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
245 28/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
246 27/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 5.390.000 VNĐ dienmayhoangvu
247 26/10/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
248 25/10/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
249 24/10/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ dienmayhoanghai
250 23/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
251 22/10/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
252 20/10/2014 3 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
253 17/10/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
254 16/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
255 15/10/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ dienmayhoanghai
256 14/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 11.300.000 VNĐ dienmayhoangvu
257 13/10/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
258 12/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
259 11/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
260 10/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
261 09/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
262 08/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
263 07/10/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
264 06/10/2014 3 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
265 03/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
266 02/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
267 01/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
268 30/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
269 29/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
270 28/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
271 27/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
272 26/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giảm 2.601.000 VNĐ dienmayhonganh
273 25/09/2014 2 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
274 23/09/2014 7 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
275 16/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giảm 2.601.000 VNĐ vodichgia
276 15/09/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Giá không đổi ehanam
277 14/09/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
278 13/09/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
279 11/09/2014 5 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ vodichgia
280 06/09/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
281 05/09/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ vftrader
282 04/09/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 11.300.000 VNĐ dienmayhoangvu
283 03/09/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 11.300.000 VNĐ ehanam
284 02/09/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
285 01/09/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
286 30/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
287 29/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmayanhngan
288 28/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
289 27/08/2014 8 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
290 19/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmayanhngan
291 18/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
292 17/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
293 16/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
294 15/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
295 14/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
296 13/08/2014 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
297 11/08/2014 2 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ thienminhphu
298 09/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
299 08/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
300 07/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
301 06/08/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
302 05/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
303 04/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
304 03/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
305 02/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
306 01/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
307 31/07/2014 10 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ vodichgia
308 21/07/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
309 20/07/2014 6 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ vodichgia
310 14/07/2014 3 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
311 11/07/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
312 10/07/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
313 09/07/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
314 08/07/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
315 07/07/2014 3 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
316 04/07/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
317 03/07/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
318 01/07/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
319 30/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
320 29/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ dienmayhonganh
321 28/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
322 27/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
323 26/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
324 25/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
325 24/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
326 23/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
327 22/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
328 21/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
329 20/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
330 19/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
331 18/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
332 17/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
333 16/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
334 15/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
335 14/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
336 13/06/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
337 11/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
338 10/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
339 09/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
340 08/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
341 07/06/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
342 05/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
343 04/06/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ vftrader
344 03/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
345 02/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
346 01/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
347 31/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
348 30/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
349 29/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
350 28/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
351 27/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
352 26/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ dienmayhonganh
353 25/05/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
354 24/05/2014 1 ngày 34.900.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
355 23/05/2014 1 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ sanphamchinhhang
356 22/05/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
357 21/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
358 20/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
359 19/05/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
360 18/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
361 17/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
362 16/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
363 15/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
364 14/05/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ vodichgia
365 12/05/2014 9 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ vftrader
366 03/05/2014 3 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
367 30/04/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
368 29/04/2014 9 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.299.000 VNĐ vodichgia
369 20/04/2014 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
370 19/04/2014 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
371 18/04/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
372 17/04/2014 17 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
373 31/03/2014 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
374 28/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
375 27/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ thienminhphu
376 26/03/2014 5 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dientutoananh
377 21/03/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
378 20/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
379 19/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
380 18/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
381 17/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
382 16/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
383 15/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
384 14/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
385 13/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
386 12/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
387 11/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
388 10/03/2014 1 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
389 09/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
390 08/03/2014 1 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
391 07/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
392 06/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
393 05/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
394 04/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
395 03/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
396 02/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
397 01/03/2014 2 ngày 29.870.000 ₫ Giá không đổi dientutoananh
398 27/02/2014 22 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
399 05/02/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
400 04/02/2014 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
401 25/01/2014 11 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
402 14/01/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ thienminhphu
403 13/01/2014 10 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ vftrader
404 03/01/2014 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
405 24/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
406 23/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
407 22/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
408 21/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
409 20/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
410 19/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
411 18/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
412 17/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
413 16/12/2013 13 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
414 03/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
415 02/12/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
416 26/11/2013 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
417 21/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
418 20/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
419 19/11/2013 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
420 16/11/2013 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
421 11/11/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
422 09/11/2013 4 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
423 05/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
424 04/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
425 03/11/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
426 01/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
427 31/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
428 30/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
429 29/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
430 28/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
431 27/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
432 26/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
433 25/10/2013 7 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
434 18/10/2013 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
435 08/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
436 07/10/2013 1 ngày 31.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dientutoananh
437 06/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
438 05/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
439 04/10/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
440 28/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
441 27/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
442 26/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
443 25/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
444 24/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
445 23/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
446 22/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
447 21/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
448 20/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
449 19/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
450 18/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
451 17/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
452 16/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
453 15/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ thienminhphu
454 14/09/2013 1 ngày 31.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dientutoananh
455 13/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
456 12/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
457 11/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
458 10/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ thienminhphu
459 09/09/2013 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
460 08/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
461 07/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
462 06/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
463 05/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
464 04/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
465 03/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
466 02/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
467 01/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
468 31/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
469 30/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
470 29/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
471 28/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
472 27/08/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
473 21/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
474 20/08/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
475 18/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
476 17/08/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
477 15/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
478 14/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
479 13/08/2013 18 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
480 26/07/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
481 24/07/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
482 23/07/2013 37 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
483 16/06/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
484 14/06/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
485 13/06/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
486 12/06/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
487 11/06/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
488 10/06/2013 18 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
489 23/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
490 22/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
491 21/05/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
492 20/05/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
493 19/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
494 18/05/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
495 16/05/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
496 14/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
497 13/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
498 12/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
499 11/05/2013 3 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
500 08/05/2013 1 ngày 32.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytruongson
501 07/05/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
502 01/05/2013 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
503 26/04/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
504 25/04/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
505 24/04/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
506 23/04/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
507 22/04/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ yesbuy
508 21/04/2013 1 ngày 33.800.000 ₫ Tăng 810.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
509 20/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
510 19/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
511 18/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
512 17/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
513 16/04/2013 3 ngày 32.990.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ thienminhphu
514 13/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
515 12/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
516 11/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
517 10/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
518 09/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
519 08/04/2013 2 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
520 06/04/2013 2 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
521 04/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
522 03/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
523 02/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
524 01/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tanlongdigital
525 31/03/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
526 30/03/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaytoanlinh
527 29/03/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ tanlongdigital
528 28/03/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ dienmaytruongson
529 27/03/2013 1 ngày 33.180.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ Ctyhungthinh
530 26/03/2013 4 ngày 32.990.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanlongdigital
531 22/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
532 21/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
533 20/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
534 19/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
535 18/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
536 17/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
537 16/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
538 15/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
539 14/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
540 13/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
541 12/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
542 11/03/2013 2 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
543 09/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
544 08/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
545 07/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ tanlongdigital
546 06/03/2013 2 ngày 33.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ thienminhphu
547 04/03/2013 1 ngày 32.500.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ thienminhphu
548 03/03/2013 1 ngày 31.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
549 02/03/2013 1 ngày 31.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
550 01/03/2013 1 ngày 31.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
551 28/02/2013 8 ngày 31.990.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ dienmaytruongson
552 20/02/2013 2 ngày 32.500.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ hung_lcd_gv
553 18/02/2013 1 ngày 32.850.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
554 17/02/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
555 16/02/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thienminhphu
556 15/02/2013 7 ngày 33.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
557 08/02/2013 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
558 07/02/2013 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
559 06/02/2013 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
560 05/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
561 04/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
562 03/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
563 02/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
564 01/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
565 31/01/2013 2 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
566 29/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
567 28/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
568 27/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
569 26/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
570 25/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
571 24/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
572 23/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
573 22/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thienminhphu
574 21/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
575 20/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
576 19/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
577 18/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ dienmayhoanghai
578 17/01/2013 1 ngày 33.180.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dienmaytruongson
579 16/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
580 15/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
581 14/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
582 13/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
583 12/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
584 11/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
585 10/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ DienMayFimex
586 09/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ thienminhphu
587 08/01/2013 1 ngày 34.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ khanganphat
588 07/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
589 06/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ thienminhphu
590 05/01/2013 1 ngày 34.790.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ tanlongdigital
591 04/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
592 03/01/2013 1 ngày 34.700.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
593 02/01/2013 1 ngày 34.700.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
594 01/01/2013 1 ngày 34.700.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ DienMayFimex
595 31/12/2012 1 ngày 34.790.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ tanlongdigital
596 30/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
597 29/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
598 28/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
599 27/12/2012 1 ngày 34.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
600 26/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
601 25/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
602 24/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
603 23/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thienminhphu
604 22/12/2012 1 ngày 34.700.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
605 21/12/2012 1 ngày 34.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
606 20/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
607 19/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
608 18/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
609 17/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
610 16/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
611 15/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
612 14/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
613 13/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
614 12/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ DienMayFimex
615 11/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
616 10/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
617 09/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
618 08/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
619 07/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ hung_lcd_gv
620 06/12/2012 1 ngày 35.800.000 ₫ Giảm 3.800.000 VNĐ khanganphat
621 05/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
622 04/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
623 03/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
624 02/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ leduyaudio
625 01/12/2012 1 ngày 40.400.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ Ctyhungthinh
626 30/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
627 29/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
628 28/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
629 27/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
630 26/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
631 25/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
632 24/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
633 23/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
634 22/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
635 21/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
636 20/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
637 19/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
638 18/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
639 17/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ leduyaudio
640 16/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
641 15/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
642 14/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
643 13/11/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ DienMayFimex
644 12/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
645 11/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
646 10/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
647 09/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
648 08/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
649 07/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
650 06/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
651 05/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
652 04/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
653 03/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
654 02/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
655 01/11/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ hung_lcd_gv
656 31/10/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
657 30/10/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
658 29/10/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ hung_lcd_gv
659 28/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
660 27/10/2012 1 ngày 40.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
661 26/10/2012 1 ngày 40.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
662 25/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
663 24/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
664 23/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
665 22/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
666 21/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
667 20/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
668 19/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
669 18/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
670 17/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
671 16/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
672 15/10/2012 1 ngày 40.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienmayhoanghai
673 14/10/2012 1 ngày 40.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ digicity
674 13/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
675 12/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
676 11/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ khanganphat
677 10/10/2012 1 ngày 41.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
678 09/10/2012 1 ngày 41.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
679 08/10/2012 1 ngày 41.400.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DienMayFimex
680 07/10/2012 1 ngày 41.800.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
681 06/10/2012 1 ngày 42.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
682 05/10/2012 1 ngày 42.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
683 04/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
684 03/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
685 02/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
686 01/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
687 30/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
688 29/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
689 28/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
690 27/09/2012 2 ngày 42.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ HienQuanElectronics
691 25/09/2012 1 ngày 42.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
692 24/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
693 23/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
694 22/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
695 21/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
696 20/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ HienQuanElectronics
697 19/09/2012 1 ngày 42.610.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ digicity
698 18/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
699 17/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
700 16/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
701 15/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ HienQuanElectronics
702 14/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dientukhanganh
703 13/09/2012 1 ngày 43.300.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
704 12/09/2012 1 ngày 43.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ HienQuanElectronics
705 11/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
706 10/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dientukhanganh
707 09/09/2012 1 ngày 43.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ HienQuanElectronics
708 08/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dientukhanganh
709 07/09/2012 1 ngày 43.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmayhoanghai
710 06/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
711 05/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
712 04/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ dientukhanganh
713 03/09/2012 1 ngày 46.200.000 ₫ Tăng 2.950.000 VNĐ thienminhphu
714 02/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dientukhanganh
715 01/09/2012 1 ngày 43.000.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ enterbuy
716 31/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
717 30/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
718 29/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
719 28/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
720 27/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
721 26/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ DienMayFimex
722 25/08/2012 1 ngày 42.950.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ digicity
723 24/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ DienMayFimex
724 23/08/2012 1 ngày 43.190.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ vinhhoaplaza
725 22/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
726 21/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ dientukhanganh
727 20/08/2012 1 ngày 43.190.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
728 19/08/2012 1 ngày 43.190.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ vinhhoaplaza
729 18/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
730 17/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
731 16/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
732 15/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
733 14/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ DienMayFimex
734 13/08/2012 1 ngày 43.240.000 ₫ Giá không đổi digicity
735 12/08/2012 1 ngày 43.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ digicity
736 11/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
737 10/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dientukhanganh
738 09/08/2012 1 ngày 43.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ digicity
739 08/08/2012 6 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
740 02/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dientukhanganh
741 01/08/2012 1 ngày 43.500.000 ₫ Giá không đổi enterbuy
742 31/07/2012 3 ngày 43.500.000 ₫ Giá không đổi enterbuy
743 28/07/2012 1 ngày 43.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ bestbuys
744 27/07/2012 1 ngày 43.800.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
745 26/07/2012 2 ngày 43.800.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
746 24/07/2012 1 ngày 43.800.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
747 23/07/2012 1 ngày 43.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
748 22/07/2012 1 ngày 43.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
749 21/07/2012 1 ngày 43.900.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmaytruongson
750 20/07/2012 2 ngày 43.850.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmayhoanghai
751 18/07/2012 1 ngày 44.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ khanganphat
752 17/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
753 16/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
754 15/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
755 14/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ HienQuanElectronics
756 13/07/2012 1 ngày 44.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
757 12/07/2012 1 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
758 11/07/2012 1 ngày 44.700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
759 10/07/2012 1 ngày 45.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaytruongson
760 09/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
761 08/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
762 07/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
763 06/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
764 05/07/2012 1 ngày 45.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ HienQuanElectronics
765 04/07/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ digicity
766 03/07/2012 1 ngày 45.500.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ enterbuy
767 02/07/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ digicity
768 01/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
769 30/06/2012 1 ngày 45.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ HienQuanElectronics
770 29/06/2012 1 ngày 45.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sony_tantan
771 28/06/2012 1 ngày 45.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ HienQuanElectronics
772 27/06/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Giá không đổi digicity
773 26/06/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Giá không đổi digicity
774 25/06/2012 45.540.000 ₫ digicity
Có tổng cộng 774 thay đổi giá của sản phẩm Sony KDL-55HX750 đã được hệ thống ghi lại.