• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony KDL-55HX750

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony KDL-55HX750 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 16/09/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giảm 2.601.000 VNĐ vodichgia
2 15/09/2014 1 ngày 35.800.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
3 14/09/2014 1 ngày 35.800.000 VNĐ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
4 13/09/2014 2 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
5 11/09/2014 5 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 8.699.000 VNĐ vodichgia
6 06/09/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
7 05/09/2014 1 ngày 32.950.000 VNĐ Tăng 8.450.000 VNĐ vftrader
8 04/09/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 11.300.000 VNĐ dienmayhoangvu
9 03/09/2014 1 ngày 35.800.000 VNĐ Tăng 11.300.000 VNĐ ehanam
10 02/09/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoangvu
11 01/09/2014 2 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
12 30/08/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
13 29/08/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmayanhngan
14 28/08/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoangvu
15 27/08/2014 8 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
16 19/08/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmayanhngan
17 18/08/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoangvu
18 17/08/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
19 16/08/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
20 15/08/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
21 14/08/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
22 13/08/2014 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
23 11/08/2014 2 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 8.200.000 VNĐ thienminhphu
24 09/08/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoangvu
25 08/08/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
26 07/08/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
27 06/08/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
28 05/08/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoangvu
29 04/08/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
30 03/08/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
31 02/08/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
32 01/08/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
33 31/07/2014 10 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 3.309.000 VNĐ vodichgia
34 21/07/2014 1 ngày 29.890.000 VNĐ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
35 20/07/2014 6 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 3.309.000 VNĐ vodichgia
36 14/07/2014 3 ngày 29.890.000 VNĐ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
37 11/07/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
38 10/07/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
39 09/07/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
40 08/07/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
41 07/07/2014 3 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
42 04/07/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
43 03/07/2014 2 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
44 01/07/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
45 30/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
46 29/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ dienmayhonganh
47 28/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
48 27/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
49 26/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
50 25/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
51 24/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
52 23/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
53 22/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
54 21/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
55 20/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
56 19/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
57 18/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
58 17/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
59 16/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
60 15/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
61 14/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
62 13/06/2014 2 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
63 11/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
64 10/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
65 09/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
66 08/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
67 07/06/2014 2 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
68 05/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
69 04/06/2014 1 ngày 32.950.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ vftrader
70 03/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
71 02/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
72 01/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
73 31/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
74 30/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
75 29/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
76 28/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
77 27/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
78 26/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ dienmayhonganh
79 25/05/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 2.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
80 24/05/2014 1 ngày 34.900.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
81 23/05/2014 1 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 2.200.000 VNĐ sanphamchinhhang
82 22/05/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
83 21/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
84 20/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
85 19/05/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
86 18/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
87 17/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
88 16/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
89 15/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
90 14/05/2014 2 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 249.000 VNĐ vodichgia
91 12/05/2014 9 ngày 32.950.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ vftrader
92 03/05/2014 3 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
93 30/04/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
94 29/04/2014 9 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 3.299.000 VNĐ vodichgia
95 20/04/2014 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giá không đổi yesbuy
96 19/04/2014 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
97 18/04/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
98 17/04/2014 17 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
99 31/03/2014 3 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
100 28/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
101 27/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.830.000 VNĐ thienminhphu
102 26/03/2014 5 ngày 29.870.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ dientutoananh
103 21/03/2014 1 ngày 29.890.000 VNĐ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
104 20/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
105 19/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
106 18/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
107 17/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
108 16/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
109 15/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
110 14/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
111 13/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
112 12/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
113 11/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
114 10/03/2014 1 ngày 29.870.000 VNĐ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
115 09/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
116 08/03/2014 1 ngày 29.870.000 VNĐ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
117 07/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
118 06/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
119 05/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
120 04/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
121 03/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
122 02/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
123 01/03/2014 2 ngày 29.870.000 VNĐ Giá không đổi dientutoananh
124 27/02/2014 22 ngày 29.870.000 VNĐ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
125 05/02/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
126 04/02/2014 10 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
127 25/01/2014 11 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
128 14/01/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ thienminhphu
129 13/01/2014 10 ngày 32.950.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ vftrader
130 03/01/2014 10 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
131 24/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
132 23/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
133 22/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
134 21/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
135 20/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
136 19/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
137 18/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
138 17/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
139 16/12/2013 13 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
140 03/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
141 02/12/2013 6 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
142 26/11/2013 5 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
143 21/11/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
144 20/11/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
145 19/11/2013 3 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
146 16/11/2013 5 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
147 11/11/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
148 09/11/2013 4 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
149 05/11/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
150 04/11/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
151 03/11/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
152 01/11/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
153 31/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
154 30/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
155 29/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
156 28/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
157 27/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
158 26/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
159 25/10/2013 7 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
160 18/10/2013 10 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
161 08/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
162 07/10/2013 1 ngày 31.900.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ dientutoananh
163 06/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
164 05/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
165 04/10/2013 6 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
166 28/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
167 27/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
168 26/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
169 25/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
170 24/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
171 23/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
172 22/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
173 21/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
174 20/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
175 19/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
176 18/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
177 17/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
178 16/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
179 15/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ thienminhphu
180 14/09/2013 1 ngày 31.900.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ dientutoananh
181 13/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
182 12/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
183 11/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
184 10/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.810.000 VNĐ thienminhphu
185 09/09/2013 1 ngày 29.890.000 VNĐ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
186 08/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
187 07/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
188 06/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
189 05/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
190 04/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
191 03/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
192 02/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
193 01/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
194 31/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
195 30/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
196 29/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
197 28/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
198 27/08/2013 6 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
199 21/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
200 20/08/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
201 18/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
202 17/08/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
203 15/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
204 14/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
205 13/08/2013 18 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
206 26/07/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
207 24/07/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
208 23/07/2013 37 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
209 16/06/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
210 14/06/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
211 13/06/2013 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giá không đổi yesbuy
212 12/06/2013 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
213 11/06/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
214 10/06/2013 18 ngày 29.900.000 VNĐ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
215 23/05/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
216 22/05/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.800.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
217 21/05/2013 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giá không đổi yesbuy
218 20/05/2013 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
219 19/05/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
220 18/05/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
221 16/05/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
222 14/05/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
223 13/05/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
224 12/05/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
225 11/05/2013 3 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
226 08/05/2013 1 ngày 32.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytruongson
227 07/05/2013 6 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
228 01/05/2013 5 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
229 26/04/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
230 25/04/2013 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
231 24/04/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
232 23/04/2013 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giá không đổi yesbuy
233 22/04/2013 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giảm 3.900.000 VNĐ yesbuy
234 21/04/2013 1 ngày 33.800.000 VNĐ Tăng 810.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
235 20/04/2013 1 ngày 32.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
236 19/04/2013 1 ngày 32.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
237 18/04/2013 1 ngày 32.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
238 17/04/2013 1 ngày 32.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
239 16/04/2013 3 ngày 32.990.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ thienminhphu
240 13/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
241 12/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
242 11/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
243 10/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
244 09/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
245 08/04/2013 2 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
246 06/04/2013 2 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
247 04/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
248 03/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
249 02/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
250 01/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tanlongdigital
251 31/03/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytoanlinh
252 30/03/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmaytoanlinh
253 29/03/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ tanlongdigital
254 28/03/2013 1 ngày 32.990.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ dienmaytruongson
255 27/03/2013 1 ngày 33.180.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ Ctyhungthinh
256 26/03/2013 4 ngày 32.990.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanlongdigital
257 22/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
258 21/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
259 20/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
260 19/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
261 18/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
262 17/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
263 16/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
264 15/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
265 14/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
266 13/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
267 12/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
268 11/03/2013 2 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
269 09/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
270 08/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
271 07/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ tanlongdigital
272 06/03/2013 2 ngày 33.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ thienminhphu
273 04/03/2013 1 ngày 32.500.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ thienminhphu
274 03/03/2013 1 ngày 31.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
275 02/03/2013 1 ngày 31.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
276 01/03/2013 1 ngày 31.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
277 28/02/2013 8 ngày 31.990.000 VNĐ Giảm 510.000 VNĐ dienmaytruongson
278 20/02/2013 2 ngày 32.500.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ hung_lcd_gv
279 18/02/2013 1 ngày 32.850.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
280 17/02/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
281 16/02/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thienminhphu
282 15/02/2013 7 ngày 33.000.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
283 08/02/2013 1 ngày 32.950.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
284 07/02/2013 1 ngày 32.950.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
285 06/02/2013 1 ngày 32.950.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
286 05/02/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
287 04/02/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
288 03/02/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
289 02/02/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
290 01/02/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
291 31/01/2013 2 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
292 29/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
293 28/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
294 27/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
295 26/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
296 25/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
297 24/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
298 23/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
299 22/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thienminhphu
300 21/01/2013 1 ngày 33.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
301 20/01/2013 1 ngày 33.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
302 19/01/2013 1 ngày 33.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
303 18/01/2013 1 ngày 33.200.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ dienmayhoanghai
304 17/01/2013 1 ngày 33.180.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ dienmaytruongson
305 16/01/2013 1 ngày 33.200.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
306 15/01/2013 1 ngày 33.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
307 14/01/2013 1 ngày 33.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
308 13/01/2013 1 ngày 33.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
309 12/01/2013 1 ngày 33.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
310 11/01/2013 1 ngày 33.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
311 10/01/2013 1 ngày 33.400.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ DienMayFimex
312 09/01/2013 1 ngày 34.600.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ thienminhphu
313 08/01/2013 1 ngày 34.350.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ khanganphat
314 07/01/2013 1 ngày 34.600.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
315 06/01/2013 1 ngày 34.600.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ thienminhphu
316 05/01/2013 1 ngày 34.790.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ tanlongdigital
317 04/01/2013 1 ngày 34.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
318 03/01/2013 1 ngày 34.700.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
319 02/01/2013 1 ngày 34.700.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
320 01/01/2013 1 ngày 34.700.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ DienMayFimex
321 31/12/2012 1 ngày 34.790.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ tanlongdigital
322 30/12/2012 1 ngày 34.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
323 29/12/2012 1 ngày 34.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
324 28/12/2012 1 ngày 34.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
325 27/12/2012 1 ngày 34.700.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
326 26/12/2012 1 ngày 34.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
327 25/12/2012 1 ngày 34.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
328 24/12/2012 1 ngày 34.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
329 23/12/2012 1 ngày 34.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ thienminhphu
330 22/12/2012 1 ngày 34.700.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
331 21/12/2012 1 ngày 34.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
332 20/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
333 19/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
334 18/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
335 17/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
336 16/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
337 15/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
338 14/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
339 13/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
340 12/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ DienMayFimex
341 11/12/2012 1 ngày 34.400.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
342 10/12/2012 1 ngày 34.400.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
343 09/12/2012 1 ngày 34.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
344 08/12/2012 1 ngày 34.400.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
345 07/12/2012 1 ngày 34.400.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ hung_lcd_gv
346 06/12/2012 1 ngày 35.800.000 VNĐ Giảm 3.800.000 VNĐ khanganphat
347 05/12/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
348 04/12/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
349 03/12/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
350 02/12/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ leduyaudio
351 01/12/2012 1 ngày 40.400.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ Ctyhungthinh
352 30/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
353 29/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
354 28/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
355 27/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
356 26/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
357 25/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
358 24/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
359 23/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
360 22/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
361 21/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
362 20/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
363 19/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
364 18/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
365 17/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ leduyaudio
366 16/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
367 15/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
368 14/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
369 13/11/2012 1 ngày 40.500.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ DienMayFimex
370 12/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
371 11/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
372 10/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
373 09/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
374 08/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
375 07/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
376 06/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
377 05/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
378 04/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
379 03/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
380 02/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
381 01/11/2012 1 ngày 40.500.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ hung_lcd_gv
382 31/10/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
383 30/10/2012 1 ngày 40.500.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
384 29/10/2012 1 ngày 40.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ hung_lcd_gv
385 28/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
386 27/10/2012 1 ngày 40.950.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
387 26/10/2012 1 ngày 40.950.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
388 25/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
389 24/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
390 23/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
391 22/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
392 21/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
393 20/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
394 19/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
395 18/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
396 17/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
397 16/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
398 15/10/2012 1 ngày 40.950.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ dienmayhoanghai
399 14/10/2012 1 ngày 40.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ digicity
400 13/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
401 12/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
402 11/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ khanganphat
403 10/10/2012 1 ngày 41.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
404 09/10/2012 1 ngày 41.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
405 08/10/2012 1 ngày 41.400.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ DienMayFimex
406 07/10/2012 1 ngày 41.800.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
407 06/10/2012 1 ngày 42.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
408 05/10/2012 1 ngày 42.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
409 04/10/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
410 03/10/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
411 02/10/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
412 01/10/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
413 30/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
414 29/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
415 28/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
416 27/09/2012 2 ngày 42.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ HienQuanElectronics
417 25/09/2012 1 ngày 42.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
418 24/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
419 23/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
420 22/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
421 21/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
422 20/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ HienQuanElectronics
423 19/09/2012 1 ngày 42.610.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ digicity
424 18/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
425 17/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
426 16/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
427 15/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ HienQuanElectronics
428 14/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dientukhanganh
429 13/09/2012 1 ngày 43.300.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
430 12/09/2012 1 ngày 43.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ HienQuanElectronics
431 11/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
432 10/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dientukhanganh
433 09/09/2012 1 ngày 43.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ HienQuanElectronics
434 08/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dientukhanganh
435 07/09/2012 1 ngày 43.400.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ dienmayhoanghai
436 06/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
437 05/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
438 04/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giảm 2.950.000 VNĐ dientukhanganh
439 03/09/2012 1 ngày 46.200.000 VNĐ Tăng 2.950.000 VNĐ thienminhphu
440 02/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ dientukhanganh
441 01/09/2012 1 ngày 43.000.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ enterbuy
442 31/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
443 30/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
444 29/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
445 28/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
446 27/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
447 26/08/2012 1 ngày 43.450.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ DienMayFimex
448 25/08/2012 1 ngày 42.950.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ digicity
449 24/08/2012 1 ngày 43.450.000 VNĐ Tăng 260.000 VNĐ DienMayFimex
450 23/08/2012 1 ngày 43.190.000 VNĐ Giảm 260.000 VNĐ vinhhoaplaza
451 22/08/2012 1 ngày 43.450.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
452 21/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ dientukhanganh
453 20/08/2012 1 ngày 43.190.000 VNĐ Giá không đổi vinhhoaplaza
454 19/08/2012 1 ngày 43.190.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ vinhhoaplaza
455 18/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
456 17/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
457 16/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
458 15/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
459 14/08/2012 1 ngày 43.450.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ DienMayFimex
460 13/08/2012 1 ngày 43.240.000 VNĐ Giá không đổi digicity
461 12/08/2012 1 ngày 43.240.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ digicity
462 11/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
463 10/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ dientukhanganh
464 09/08/2012 1 ngày 43.240.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ digicity
465 08/08/2012 6 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
466 02/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ dientukhanganh
467 01/08/2012 1 ngày 43.500.000 VNĐ Giá không đổi enterbuy
468 31/07/2012 3 ngày 43.500.000 VNĐ Giá không đổi enterbuy
469 28/07/2012 1 ngày 43.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ bestbuys
470 27/07/2012 1 ngày 43.800.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
471 26/07/2012 2 ngày 43.800.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
472 24/07/2012 1 ngày 43.800.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
473 23/07/2012 1 ngày 43.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
474 22/07/2012 1 ngày 43.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
475 21/07/2012 1 ngày 43.900.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmaytruongson
476 20/07/2012 2 ngày 43.850.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dienmayhoanghai
477 18/07/2012 1 ngày 44.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ khanganphat
478 17/07/2012 1 ngày 44.200.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
479 16/07/2012 1 ngày 44.200.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
480 15/07/2012 1 ngày 44.200.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
481 14/07/2012 1 ngày 44.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ HienQuanElectronics
482 13/07/2012 1 ngày 44.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
483 12/07/2012 1 ngày 44.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
484 11/07/2012 1 ngày 44.700.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
485 10/07/2012 1 ngày 45.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmaytruongson
486 09/07/2012 1 ngày 45.850.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
487 08/07/2012 1 ngày 45.850.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
488 07/07/2012 1 ngày 45.850.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
489 06/07/2012 1 ngày 45.850.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
490 05/07/2012 1 ngày 45.600.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ HienQuanElectronics
491 04/07/2012 1 ngày 45.540.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ digicity
492 03/07/2012 1 ngày 45.500.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ enterbuy
493 02/07/2012 1 ngày 45.540.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ digicity
494 01/07/2012 1 ngày 45.850.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
495 30/06/2012 1 ngày 45.600.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ HienQuanElectronics
496 29/06/2012 1 ngày 45.900.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ sony_tantan
497 28/06/2012 1 ngày 45.600.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ HienQuanElectronics
498 27/06/2012 1 ngày 45.540.000 VNĐ Giá không đổi digicity
499 26/06/2012 1 ngày 45.540.000 VNĐ Giá không đổi digicity
500 25/06/2012 45.540.000 VNĐ digicity
Có tổng cộng 500 thay đổi giá của sản phẩm Sony KDL-55HX750 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Tivi LED (tivi màn led, tv led, tv man led, tv màn led)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Sony KDL-55HX750 trong mục Tivi LED