Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony KDL-55HX750

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony KDL-55HX750 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 30/11/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
2 29/11/2016 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
3 28/11/2016 4 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
4 24/11/2016 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
5 19/11/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
6 18/11/2016 5 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
7 13/11/2016 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
8 10/11/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
9 09/11/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
10 08/11/2016 3 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
11 05/11/2016 8 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
12 28/10/2016 3 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
13 25/10/2016 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
14 22/10/2016 4 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
15 18/10/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
16 17/10/2016 5 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
17 12/10/2016 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
18 10/10/2016 2 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
19 08/10/2016 3 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
20 05/10/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
21 04/10/2016 2 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
22 02/10/2016 4 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
23 28/09/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
24 27/09/2016 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
25 26/09/2016 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
26 24/09/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
27 23/09/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
28 22/09/2016 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
29 21/09/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
30 20/09/2016 3 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
31 17/09/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
32 16/09/2016 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
33 15/09/2016 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
34 13/09/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
35 12/09/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
36 11/09/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
37 10/09/2016 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
38 09/09/2016 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
39 07/09/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
40 06/09/2016 6 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
41 31/08/2016 2 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
42 29/08/2016 11 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
43 18/08/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
44 17/08/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
45 16/08/2016 26 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
46 21/07/2016 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
47 16/07/2016 15 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
48 01/07/2016 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
49 28/06/2016 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
50 18/06/2016 12 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
51 06/06/2016 11 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
52 26/05/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
53 25/05/2016 6 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
54 19/05/2016 10 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
55 09/05/2016 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
56 06/05/2016 8 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
57 28/04/2016 15 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
58 13/04/2016 13 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
59 31/03/2016 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
60 26/03/2016 4 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
61 22/03/2016 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
62 19/03/2016 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
63 17/03/2016 15 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
64 02/03/2016 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
65 26/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
66 25/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
67 24/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
68 23/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
69 22/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
70 21/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
71 20/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
72 19/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
73 18/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
74 17/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
75 16/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
76 15/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
77 14/02/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
78 13/02/2016 10 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
79 03/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
80 02/02/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
81 01/02/2016 2 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
82 30/01/2016 2 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
83 28/01/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
84 27/01/2016 6 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
85 21/01/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
86 20/01/2016 5 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
87 15/01/2016 3 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
88 12/01/2016 4 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
89 08/01/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
90 07/01/2016 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
91 05/01/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
92 04/01/2016 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
93 03/01/2016 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
94 02/01/2016 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
95 31/12/2015 6 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
96 25/12/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
97 24/12/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
98 21/12/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
99 20/12/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
100 19/12/2015 8 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
101 11/12/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
102 10/12/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
103 09/12/2015 5 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmaytienthinh
104 04/12/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
105 03/12/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
106 02/12/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
107 01/12/2015 17 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
108 14/11/2015 10 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
109 04/11/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
110 02/11/2015 6 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
111 27/10/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
112 26/10/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
113 25/10/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
114 24/10/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
115 23/10/2015 7 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
116 16/10/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
117 15/10/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
118 14/10/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
119 12/10/2015 3 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
120 09/10/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
121 08/10/2015 4 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
122 04/10/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
123 03/10/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
124 02/10/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
125 01/10/2015 3 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
126 28/09/2015 3 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmaytienthinh
127 25/09/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
128 24/09/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
129 21/09/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
130 20/09/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
131 19/09/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
132 18/09/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
133 16/09/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
134 15/09/2015 11 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
135 04/09/2015 8 ngày 29.890.000 ₫ Tăng 5.390.000 VNĐ tugia
136 27/08/2015 6 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
137 21/08/2015 43 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
138 09/07/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
139 08/07/2015 9 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
140 29/06/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
141 28/06/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
142 27/06/2015 41 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
143 17/05/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
144 16/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
145 15/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
146 14/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
147 13/05/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
148 12/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
149 11/05/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
150 08/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
151 07/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
152 06/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
153 05/05/2015 8 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
154 27/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
155 26/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
156 25/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
157 24/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
158 23/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
159 22/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
160 21/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
161 20/04/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
162 18/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
163 17/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
164 16/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
165 15/04/2015 9 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
166 06/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
167 05/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
168 04/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
169 03/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
170 02/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
171 01/04/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
172 30/03/2015 4 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
173 26/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
174 25/03/2015 6 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
175 19/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
176 18/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
177 17/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
178 16/03/2015 4 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
179 12/03/2015 11 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
180 01/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
181 28/02/2015 7 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
182 21/02/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
183 18/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
184 17/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
185 16/02/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
186 13/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
187 12/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
188 11/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
189 10/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
190 09/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
191 08/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
192 07/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
193 06/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
194 05/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
195 04/02/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
196 02/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
197 01/02/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
198 30/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
199 29/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
200 28/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmaytienthinh
201 27/01/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
202 26/01/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
203 23/01/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
204 21/01/2015 4 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
205 17/01/2015 8 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
206 09/01/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
207 08/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
208 07/01/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
209 06/01/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
210 05/01/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ dienmayhoanghai
211 03/01/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
212 02/01/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
213 31/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
214 30/12/2014 3 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
215 27/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
216 26/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
217 25/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
218 24/12/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Tăng 5.390.000 VNĐ tugia
219 23/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
220 22/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
221 21/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
222 20/12/2014 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
223 18/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 13.900.000 VNĐ dienmayhoanghai
224 17/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 22.350.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
225 16/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
226 15/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
227 14/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 13.900.000 VNĐ dienmayhoanghai
228 13/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 13.651.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
229 12/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
230 11/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 13.900.000 VNĐ dienmayhoanghai
231 10/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 13.651.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
232 09/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giảm 13.651.000 VNĐ dienmayhonganh
233 08/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 13.900.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
234 07/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
235 06/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
236 05/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
237 04/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
238 03/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
239 02/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
240 01/12/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
241 29/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
242 28/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
243 27/11/2014 2 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
244 25/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
245 24/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
246 23/11/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
247 22/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
248 21/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
249 20/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
250 19/11/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
251 17/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
252 16/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
253 15/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
254 14/11/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
255 12/11/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
256 11/11/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
257 09/11/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.700.000 VNĐ dienmayhoangvu
258 07/11/2014 1 ngày 33.200.000 ₫ Tăng 8.700.000 VNĐ dienlanhngohoang
259 06/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
260 05/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
261 04/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
262 03/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
263 02/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
264 01/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
265 31/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
266 30/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
267 29/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
268 28/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
269 27/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 5.390.000 VNĐ dienmayhoangvu
270 26/10/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
271 25/10/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
272 24/10/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ dienmayhoanghai
273 23/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
274 22/10/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
275 20/10/2014 3 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
276 17/10/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
277 16/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
278 15/10/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ dienmayhoanghai
279 14/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 11.300.000 VNĐ dienmayhoangvu
280 13/10/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
281 12/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
282 11/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
283 10/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
284 09/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
285 08/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
286 07/10/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
287 06/10/2014 3 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
288 03/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
289 02/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
290 01/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
291 30/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
292 29/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
293 28/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
294 27/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
295 26/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giảm 2.601.000 VNĐ dienmayhonganh
296 25/09/2014 2 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
297 23/09/2014 7 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
298 16/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giảm 2.601.000 VNĐ vodichgia
299 15/09/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Giá không đổi ehanam
300 14/09/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
301 13/09/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
302 11/09/2014 5 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ vodichgia
303 06/09/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
304 05/09/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ vftrader
305 04/09/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 11.300.000 VNĐ dienmayhoangvu
306 03/09/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 11.300.000 VNĐ ehanam
307 02/09/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
308 01/09/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
309 30/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
310 29/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmayanhngan
311 28/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
312 27/08/2014 8 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
313 19/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmayanhngan
314 18/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
315 17/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
316 16/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
317 15/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
318 14/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
319 13/08/2014 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
320 11/08/2014 2 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ thienminhphu
321 09/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
322 08/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
323 07/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
324 06/08/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
325 05/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
326 04/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
327 03/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
328 02/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
329 01/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
330 31/07/2014 10 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ vodichgia
331 21/07/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
332 20/07/2014 6 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ vodichgia
333 14/07/2014 3 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
334 11/07/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
335 10/07/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
336 09/07/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
337 08/07/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
338 07/07/2014 3 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
339 04/07/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
340 03/07/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
341 01/07/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
342 30/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
343 29/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ dienmayhonganh
344 28/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
345 27/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
346 26/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
347 25/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
348 24/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
349 23/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
350 22/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
351 21/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
352 20/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
353 19/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
354 18/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
355 17/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
356 16/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
357 15/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
358 14/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
359 13/06/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
360 11/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
361 10/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
362 09/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
363 08/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
364 07/06/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
365 05/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
366 04/06/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ vftrader
367 03/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
368 02/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
369 01/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
370 31/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
371 30/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
372 29/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
373 28/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
374 27/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
375 26/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ dienmayhonganh
376 25/05/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
377 24/05/2014 1 ngày 34.900.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
378 23/05/2014 1 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ sanphamchinhhang
379 22/05/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
380 21/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
381 20/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
382 19/05/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
383 18/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
384 17/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
385 16/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
386 15/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
387 14/05/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ vodichgia
388 12/05/2014 9 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ vftrader
389 03/05/2014 3 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
390 30/04/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
391 29/04/2014 9 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.299.000 VNĐ vodichgia
392 20/04/2014 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
393 19/04/2014 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
394 18/04/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
395 17/04/2014 17 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
396 31/03/2014 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
397 28/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
398 27/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ thienminhphu
399 26/03/2014 5 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dientutoananh
400 21/03/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
401 20/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
402 19/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
403 18/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
404 17/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
405 16/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
406 15/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
407 14/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
408 13/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
409 12/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
410 11/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
411 10/03/2014 1 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
412 09/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
413 08/03/2014 1 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
414 07/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
415 06/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
416 05/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
417 04/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
418 03/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
419 02/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
420 01/03/2014 2 ngày 29.870.000 ₫ Giá không đổi dientutoananh
421 27/02/2014 22 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
422 05/02/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
423 04/02/2014 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
424 25/01/2014 11 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
425 14/01/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ thienminhphu
426 13/01/2014 10 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ vftrader
427 03/01/2014 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
428 24/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
429 23/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
430 22/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
431 21/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
432 20/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
433 19/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
434 18/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
435 17/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
436 16/12/2013 13 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
437 03/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
438 02/12/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
439 26/11/2013 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
440 21/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
441 20/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
442 19/11/2013 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
443 16/11/2013 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
444 11/11/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
445 09/11/2013 4 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
446 05/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
447 04/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
448 03/11/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
449 01/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
450 31/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
451 30/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
452 29/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
453 28/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
454 27/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
455 26/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
456 25/10/2013 7 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
457 18/10/2013 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
458 08/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
459 07/10/2013 1 ngày 31.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dientutoananh
460 06/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
461 05/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
462 04/10/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
463 28/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
464 27/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
465 26/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
466 25/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
467 24/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
468 23/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
469 22/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
470 21/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
471 20/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
472 19/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
473 18/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
474 17/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
475 16/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
476 15/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ thienminhphu
477 14/09/2013 1 ngày 31.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dientutoananh
478 13/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
479 12/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
480 11/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
481 10/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ thienminhphu
482 09/09/2013 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
483 08/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
484 07/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
485 06/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
486 05/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
487 04/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
488 03/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
489 02/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
490 01/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
491 31/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
492 30/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
493 29/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
494 28/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
495 27/08/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
496 21/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
497 20/08/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
498 18/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
499 17/08/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
500 15/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
501 14/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
502 13/08/2013 18 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
503 26/07/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
504 24/07/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
505 23/07/2013 37 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
506 16/06/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
507 14/06/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
508 13/06/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
509 12/06/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
510 11/06/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
511 10/06/2013 18 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
512 23/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
513 22/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
514 21/05/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
515 20/05/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
516 19/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
517 18/05/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
518 16/05/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
519 14/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
520 13/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
521 12/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
522 11/05/2013 3 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
523 08/05/2013 1 ngày 32.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytruongson
524 07/05/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
525 01/05/2013 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
526 26/04/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
527 25/04/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
528 24/04/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
529 23/04/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
530 22/04/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ yesbuy
531 21/04/2013 1 ngày 33.800.000 ₫ Tăng 810.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
532 20/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
533 19/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
534 18/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
535 17/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
536 16/04/2013 3 ngày 32.990.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ thienminhphu
537 13/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
538 12/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
539 11/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
540 10/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
541 09/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
542 08/04/2013 2 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
543 06/04/2013 2 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
544 04/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
545 03/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
546 02/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
547 01/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tanlongdigital
548 31/03/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
549 30/03/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaytoanlinh
550 29/03/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ tanlongdigital
551 28/03/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ dienmaytruongson
552 27/03/2013 1 ngày 33.180.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ Ctyhungthinh
553 26/03/2013 4 ngày 32.990.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanlongdigital
554 22/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
555 21/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
556 20/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
557 19/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
558 18/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
559 17/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
560 16/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
561 15/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
562 14/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
563 13/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
564 12/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
565 11/03/2013 2 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
566 09/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
567 08/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
568 07/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ tanlongdigital
569 06/03/2013 2 ngày 33.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ thienminhphu
570 04/03/2013 1 ngày 32.500.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ thienminhphu
571 03/03/2013 1 ngày 31.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
572 02/03/2013 1 ngày 31.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
573 01/03/2013 1 ngày 31.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
574 28/02/2013 8 ngày 31.990.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ dienmaytruongson
575 20/02/2013 2 ngày 32.500.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ hung_lcd_gv
576 18/02/2013 1 ngày 32.850.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
577 17/02/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
578 16/02/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thienminhphu
579 15/02/2013 7 ngày 33.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
580 08/02/2013 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
581 07/02/2013 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
582 06/02/2013 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
583 05/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
584 04/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
585 03/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
586 02/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
587 01/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
588 31/01/2013 2 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
589 29/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
590 28/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
591 27/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
592 26/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
593 25/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
594 24/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
595 23/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
596 22/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thienminhphu
597 21/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
598 20/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
599 19/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
600 18/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ dienmayhoanghai
601 17/01/2013 1 ngày 33.180.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dienmaytruongson
602 16/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
603 15/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
604 14/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
605 13/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
606 12/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
607 11/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
608 10/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ DienMayFimex
609 09/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ thienminhphu
610 08/01/2013 1 ngày 34.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ khanganphat
611 07/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
612 06/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ thienminhphu
613 05/01/2013 1 ngày 34.790.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ tanlongdigital
614 04/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
615 03/01/2013 1 ngày 34.700.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
616 02/01/2013 1 ngày 34.700.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
617 01/01/2013 1 ngày 34.700.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ DienMayFimex
618 31/12/2012 1 ngày 34.790.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ tanlongdigital
619 30/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
620 29/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
621 28/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
622 27/12/2012 1 ngày 34.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
623 26/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
624 25/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
625 24/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
626 23/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thienminhphu
627 22/12/2012 1 ngày 34.700.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
628 21/12/2012 1 ngày 34.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
629 20/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
630 19/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
631 18/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
632 17/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
633 16/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
634 15/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
635 14/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
636 13/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
637 12/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ DienMayFimex
638 11/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
639 10/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
640 09/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
641 08/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
642 07/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ hung_lcd_gv
643 06/12/2012 1 ngày 35.800.000 ₫ Giảm 3.800.000 VNĐ khanganphat
644 05/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
645 04/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
646 03/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
647 02/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ leduyaudio
648 01/12/2012 1 ngày 40.400.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ Ctyhungthinh
649 30/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
650 29/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
651 28/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
652 27/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
653 26/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
654 25/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
655 24/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
656 23/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
657 22/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
658 21/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
659 20/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
660 19/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
661 18/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
662 17/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ leduyaudio
663 16/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
664 15/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
665 14/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
666 13/11/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ DienMayFimex
667 12/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
668 11/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
669 10/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
670 09/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
671 08/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
672 07/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
673 06/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
674 05/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
675 04/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
676 03/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
677 02/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
678 01/11/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ hung_lcd_gv
679 31/10/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
680 30/10/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
681 29/10/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ hung_lcd_gv
682 28/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
683 27/10/2012 1 ngày 40.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
684 26/10/2012 1 ngày 40.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
685 25/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
686 24/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
687 23/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
688 22/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
689 21/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
690 20/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
691 19/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
692 18/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
693 17/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
694 16/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
695 15/10/2012 1 ngày 40.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienmayhoanghai
696 14/10/2012 1 ngày 40.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ digicity
697 13/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
698 12/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
699 11/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ khanganphat
700 10/10/2012 1 ngày 41.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
701 09/10/2012 1 ngày 41.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
702 08/10/2012 1 ngày 41.400.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DienMayFimex
703 07/10/2012 1 ngày 41.800.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
704 06/10/2012 1 ngày 42.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
705 05/10/2012 1 ngày 42.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
706 04/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
707 03/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
708 02/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
709 01/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
710 30/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
711 29/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
712 28/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
713 27/09/2012 2 ngày 42.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ HienQuanElectronics
714 25/09/2012 1 ngày 42.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
715 24/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
716 23/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
717 22/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
718 21/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
719 20/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ HienQuanElectronics
720 19/09/2012 1 ngày 42.610.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ digicity
721 18/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
722 17/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
723 16/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
724 15/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ HienQuanElectronics
725 14/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dientukhanganh
726 13/09/2012 1 ngày 43.300.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
727 12/09/2012 1 ngày 43.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ HienQuanElectronics
728 11/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
729 10/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dientukhanganh
730 09/09/2012 1 ngày 43.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ HienQuanElectronics
731 08/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dientukhanganh
732 07/09/2012 1 ngày 43.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmayhoanghai
733 06/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
734 05/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
735 04/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ dientukhanganh
736 03/09/2012 1 ngày 46.200.000 ₫ Tăng 2.950.000 VNĐ thienminhphu
737 02/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dientukhanganh
738 01/09/2012 1 ngày 43.000.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ enterbuy
739 31/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
740 30/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
741 29/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
742 28/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
743 27/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
744 26/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ DienMayFimex
745 25/08/2012 1 ngày 42.950.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ digicity
746 24/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ DienMayFimex
747 23/08/2012 1 ngày 43.190.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ vinhhoaplaza
748 22/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
749 21/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ dientukhanganh
750 20/08/2012 1 ngày 43.190.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
751 19/08/2012 1 ngày 43.190.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ vinhhoaplaza
752 18/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
753 17/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
754 16/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
755 15/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
756 14/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ DienMayFimex
757 13/08/2012 1 ngày 43.240.000 ₫ Giá không đổi digicity
758 12/08/2012 1 ngày 43.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ digicity
759 11/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
760 10/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dientukhanganh
761 09/08/2012 1 ngày 43.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ digicity
762 08/08/2012 6 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
763 02/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dientukhanganh
764 01/08/2012 1 ngày 43.500.000 ₫ Giá không đổi enterbuy
765 31/07/2012 3 ngày 43.500.000 ₫ Giá không đổi enterbuy
766 28/07/2012 1 ngày 43.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ bestbuys
767 27/07/2012 1 ngày 43.800.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
768 26/07/2012 2 ngày 43.800.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
769 24/07/2012 1 ngày 43.800.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
770 23/07/2012 1 ngày 43.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
771 22/07/2012 1 ngày 43.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
772 21/07/2012 1 ngày 43.900.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmaytruongson
773 20/07/2012 2 ngày 43.850.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmayhoanghai
774 18/07/2012 1 ngày 44.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ khanganphat
775 17/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
776 16/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
777 15/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
778 14/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ HienQuanElectronics
779 13/07/2012 1 ngày 44.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
780 12/07/2012 1 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
781 11/07/2012 1 ngày 44.700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
782 10/07/2012 1 ngày 45.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaytruongson
783 09/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
784 08/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
785 07/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
786 06/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
787 05/07/2012 1 ngày 45.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ HienQuanElectronics
788 04/07/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ digicity
789 03/07/2012 1 ngày 45.500.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ enterbuy
790 02/07/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ digicity
791 01/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
792 30/06/2012 1 ngày 45.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ HienQuanElectronics
793 29/06/2012 1 ngày 45.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sony_tantan
794 28/06/2012 1 ngày 45.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ HienQuanElectronics
795 27/06/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Giá không đổi digicity
796 26/06/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Giá không đổi digicity
797 25/06/2012 45.540.000 ₫ digicity
Có tổng cộng 797 thay đổi giá của sản phẩm Sony KDL-55HX750 đã được hệ thống ghi lại.