• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony KDL-55HX750

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony KDL-55HX750 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 19/08/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmayanhngan
2 18/08/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoangvu
3 17/08/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
4 16/08/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
5 15/08/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
6 14/08/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
7 13/08/2014 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
8 11/08/2014 2 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 8.200.000 VNĐ thienminhphu
9 09/08/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoangvu
10 08/08/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
11 07/08/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
12 06/08/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
13 05/08/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoangvu
14 04/08/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
15 03/08/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
16 02/08/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
17 01/08/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
18 31/07/2014 10 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 3.309.000 VNĐ vodichgia
19 21/07/2014 1 ngày 29.890.000 VNĐ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
20 20/07/2014 6 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 3.309.000 VNĐ vodichgia
21 14/07/2014 3 ngày 29.890.000 VNĐ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
22 11/07/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
23 10/07/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
24 09/07/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
25 08/07/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
26 07/07/2014 3 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
27 04/07/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
28 03/07/2014 2 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
29 01/07/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
30 30/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
31 29/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ dienmayhonganh
32 28/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
33 27/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
34 26/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
35 25/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
36 24/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
37 23/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
38 22/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
39 21/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
40 20/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
41 19/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
42 18/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
43 17/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
44 16/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
45 15/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
46 14/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
47 13/06/2014 2 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
48 11/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
49 10/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
50 09/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
51 08/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
52 07/06/2014 2 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
53 05/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
54 04/06/2014 1 ngày 32.950.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ vftrader
55 03/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
56 02/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
57 01/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
58 31/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
59 30/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
60 29/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
61 28/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
62 27/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
63 26/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ dienmayhonganh
64 25/05/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 2.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
65 24/05/2014 1 ngày 34.900.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
66 23/05/2014 1 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 2.200.000 VNĐ sanphamchinhhang
67 22/05/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
68 21/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
69 20/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
70 19/05/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
71 18/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
72 17/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
73 16/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
74 15/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
75 14/05/2014 2 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 249.000 VNĐ vodichgia
76 12/05/2014 9 ngày 32.950.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ vftrader
77 03/05/2014 3 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
78 30/04/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
79 29/04/2014 9 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 3.299.000 VNĐ vodichgia
80 20/04/2014 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giá không đổi yesbuy
81 19/04/2014 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
82 18/04/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
83 17/04/2014 17 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
84 31/03/2014 3 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
85 28/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
86 27/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.830.000 VNĐ thienminhphu
87 26/03/2014 5 ngày 29.870.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ dientutoananh
88 21/03/2014 1 ngày 29.890.000 VNĐ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
89 20/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
90 19/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
91 18/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
92 17/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
93 16/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
94 15/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
95 14/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
96 13/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
97 12/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
98 11/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
99 10/03/2014 1 ngày 29.870.000 VNĐ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
100 09/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
101 08/03/2014 1 ngày 29.870.000 VNĐ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
102 07/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
103 06/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
104 05/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
105 04/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
106 03/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
107 02/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
108 01/03/2014 2 ngày 29.870.000 VNĐ Giá không đổi dientutoananh
109 27/02/2014 22 ngày 29.870.000 VNĐ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
110 05/02/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
111 04/02/2014 10 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
112 25/01/2014 11 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
113 14/01/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ thienminhphu
114 13/01/2014 10 ngày 32.950.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ vftrader
115 03/01/2014 10 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
116 24/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
117 23/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
118 22/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
119 21/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
120 20/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
121 19/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
122 18/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
123 17/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
124 16/12/2013 13 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
125 03/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
126 02/12/2013 6 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
127 26/11/2013 5 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
128 21/11/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
129 20/11/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
130 19/11/2013 3 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
131 16/11/2013 5 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
132 11/11/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
133 09/11/2013 4 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
134 05/11/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
135 04/11/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
136 03/11/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
137 01/11/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
138 31/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
139 30/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
140 29/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
141 28/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
142 27/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
143 26/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
144 25/10/2013 7 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
145 18/10/2013 10 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
146 08/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
147 07/10/2013 1 ngày 31.900.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ dientutoananh
148 06/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
149 05/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
150 04/10/2013 6 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
151 28/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
152 27/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
153 26/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
154 25/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
155 24/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
156 23/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
157 22/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
158 21/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
159 20/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
160 19/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
161 18/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
162 17/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
163 16/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
164 15/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ thienminhphu
165 14/09/2013 1 ngày 31.900.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ dientutoananh
166 13/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
167 12/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
168 11/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
169 10/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.810.000 VNĐ thienminhphu
170 09/09/2013 1 ngày 29.890.000 VNĐ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
171 08/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
172 07/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
173 06/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
174 05/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
175 04/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
176 03/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
177 02/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
178 01/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
179 31/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
180 30/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
181 29/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
182 28/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
183 27/08/2013 6 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
184 21/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
185 20/08/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
186 18/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
187 17/08/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
188 15/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
189 14/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
190 13/08/2013 18 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
191 26/07/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
192 24/07/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
193 23/07/2013 37 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
194 16/06/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
195 14/06/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
196 13/06/2013 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giá không đổi yesbuy
197 12/06/2013 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
198 11/06/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
199 10/06/2013 18 ngày 29.900.000 VNĐ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
200 23/05/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
201 22/05/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.800.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
202 21/05/2013 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giá không đổi yesbuy
203 20/05/2013 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
204 19/05/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
205 18/05/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
206 16/05/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
207 14/05/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
208 13/05/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
209 12/05/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
210 11/05/2013 3 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
211 08/05/2013 1 ngày 32.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytruongson
212 07/05/2013 6 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
213 01/05/2013 5 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
214 26/04/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
215 25/04/2013 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
216 24/04/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
217 23/04/2013 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giá không đổi yesbuy
218 22/04/2013 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giảm 3.900.000 VNĐ yesbuy
219 21/04/2013 1 ngày 33.800.000 VNĐ Tăng 810.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
220 20/04/2013 1 ngày 32.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
221 19/04/2013 1 ngày 32.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
222 18/04/2013 1 ngày 32.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
223 17/04/2013 1 ngày 32.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
224 16/04/2013 3 ngày 32.990.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ thienminhphu
225 13/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
226 12/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
227 11/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
228 10/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
229 09/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
230 08/04/2013 2 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
231 06/04/2013 2 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
232 04/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
233 03/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
234 02/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
235 01/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tanlongdigital
236 31/03/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytoanlinh
237 30/03/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmaytoanlinh
238 29/03/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ tanlongdigital
239 28/03/2013 1 ngày 32.990.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ dienmaytruongson
240 27/03/2013 1 ngày 33.180.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ Ctyhungthinh
241 26/03/2013 4 ngày 32.990.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanlongdigital
242 22/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
243 21/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
244 20/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
245 19/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
246 18/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
247 17/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
248 16/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
249 15/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
250 14/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
251 13/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
252 12/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
253 11/03/2013 2 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
254 09/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
255 08/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
256 07/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ tanlongdigital
257 06/03/2013 2 ngày 33.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ thienminhphu
258 04/03/2013 1 ngày 32.500.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ thienminhphu
259 03/03/2013 1 ngày 31.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
260 02/03/2013 1 ngày 31.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
261 01/03/2013 1 ngày 31.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
262 28/02/2013 8 ngày 31.990.000 VNĐ Giảm 510.000 VNĐ dienmaytruongson
263 20/02/2013 2 ngày 32.500.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ hung_lcd_gv
264 18/02/2013 1 ngày 32.850.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
265 17/02/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
266 16/02/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thienminhphu
267 15/02/2013 7 ngày 33.000.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
268 08/02/2013 1 ngày 32.950.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
269 07/02/2013 1 ngày 32.950.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
270 06/02/2013 1 ngày 32.950.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
271 05/02/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
272 04/02/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
273 03/02/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
274 02/02/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
275 01/02/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
276 31/01/2013 2 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
277 29/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
278 28/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
279 27/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
280 26/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
281 25/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
282 24/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
283 23/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
284 22/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thienminhphu
285 21/01/2013 1 ngày 33.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
286 20/01/2013 1 ngày 33.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
287 19/01/2013 1 ngày 33.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
288 18/01/2013 1 ngày 33.200.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ dienmayhoanghai
289 17/01/2013 1 ngày 33.180.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ dienmaytruongson
290 16/01/2013 1 ngày 33.200.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
291 15/01/2013 1 ngày 33.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
292 14/01/2013 1 ngày 33.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
293 13/01/2013 1 ngày 33.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
294 12/01/2013 1 ngày 33.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
295 11/01/2013 1 ngày 33.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
296 10/01/2013 1 ngày 33.400.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ DienMayFimex
297 09/01/2013 1 ngày 34.600.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ thienminhphu
298 08/01/2013 1 ngày 34.350.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ khanganphat
299 07/01/2013 1 ngày 34.600.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
300 06/01/2013 1 ngày 34.600.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ thienminhphu
301 05/01/2013 1 ngày 34.790.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ tanlongdigital
302 04/01/2013 1 ngày 34.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
303 03/01/2013 1 ngày 34.700.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
304 02/01/2013 1 ngày 34.700.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
305 01/01/2013 1 ngày 34.700.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ DienMayFimex
306 31/12/2012 1 ngày 34.790.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ tanlongdigital
307 30/12/2012 1 ngày 34.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
308 29/12/2012 1 ngày 34.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
309 28/12/2012 1 ngày 34.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
310 27/12/2012 1 ngày 34.700.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
311 26/12/2012 1 ngày 34.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
312 25/12/2012 1 ngày 34.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
313 24/12/2012 1 ngày 34.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
314 23/12/2012 1 ngày 34.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ thienminhphu
315 22/12/2012 1 ngày 34.700.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
316 21/12/2012 1 ngày 34.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
317 20/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
318 19/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
319 18/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
320 17/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
321 16/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
322 15/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
323 14/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
324 13/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
325 12/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ DienMayFimex
326 11/12/2012 1 ngày 34.400.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
327 10/12/2012 1 ngày 34.400.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
328 09/12/2012 1 ngày 34.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
329 08/12/2012 1 ngày 34.400.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
330 07/12/2012 1 ngày 34.400.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ hung_lcd_gv
331 06/12/2012 1 ngày 35.800.000 VNĐ Giảm 3.800.000 VNĐ khanganphat
332 05/12/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
333 04/12/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
334 03/12/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
335 02/12/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ leduyaudio
336 01/12/2012 1 ngày 40.400.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ Ctyhungthinh
337 30/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
338 29/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
339 28/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
340 27/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
341 26/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
342 25/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
343 24/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
344 23/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
345 22/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
346 21/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
347 20/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
348 19/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
349 18/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
350 17/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ leduyaudio
351 16/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
352 15/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
353 14/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
354 13/11/2012 1 ngày 40.500.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ DienMayFimex
355 12/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
356 11/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
357 10/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
358 09/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
359 08/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
360 07/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
361 06/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
362 05/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
363 04/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
364 03/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
365 02/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
366 01/11/2012 1 ngày 40.500.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ hung_lcd_gv
367 31/10/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
368 30/10/2012 1 ngày 40.500.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
369 29/10/2012 1 ngày 40.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ hung_lcd_gv
370 28/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
371 27/10/2012 1 ngày 40.950.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
372 26/10/2012 1 ngày 40.950.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
373 25/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
374 24/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
375 23/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
376 22/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
377 21/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
378 20/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
379 19/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
380 18/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
381 17/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
382 16/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
383 15/10/2012 1 ngày 40.950.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ dienmayhoanghai
384 14/10/2012 1 ngày 40.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ digicity
385 13/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
386 12/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
387 11/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ khanganphat
388 10/10/2012 1 ngày 41.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
389 09/10/2012 1 ngày 41.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
390 08/10/2012 1 ngày 41.400.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ DienMayFimex
391 07/10/2012 1 ngày 41.800.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
392 06/10/2012 1 ngày 42.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
393 05/10/2012 1 ngày 42.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
394 04/10/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
395 03/10/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
396 02/10/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
397 01/10/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
398 30/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
399 29/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
400 28/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
401 27/09/2012 2 ngày 42.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ HienQuanElectronics
402 25/09/2012 1 ngày 42.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
403 24/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
404 23/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
405 22/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
406 21/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
407 20/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ HienQuanElectronics
408 19/09/2012 1 ngày 42.610.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ digicity
409 18/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
410 17/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
411 16/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
412 15/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ HienQuanElectronics
413 14/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dientukhanganh
414 13/09/2012 1 ngày 43.300.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
415 12/09/2012 1 ngày 43.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ HienQuanElectronics
416 11/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
417 10/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dientukhanganh
418 09/09/2012 1 ngày 43.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ HienQuanElectronics
419 08/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dientukhanganh
420 07/09/2012 1 ngày 43.400.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ dienmayhoanghai
421 06/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
422 05/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
423 04/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giảm 2.950.000 VNĐ dientukhanganh
424 03/09/2012 1 ngày 46.200.000 VNĐ Tăng 2.950.000 VNĐ thienminhphu
425 02/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ dientukhanganh
426 01/09/2012 1 ngày 43.000.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ enterbuy
427 31/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
428 30/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
429 29/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
430 28/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
431 27/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
432 26/08/2012 1 ngày 43.450.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ DienMayFimex
433 25/08/2012 1 ngày 42.950.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ digicity
434 24/08/2012 1 ngày 43.450.000 VNĐ Tăng 260.000 VNĐ DienMayFimex
435 23/08/2012 1 ngày 43.190.000 VNĐ Giảm 260.000 VNĐ vinhhoaplaza
436 22/08/2012 1 ngày 43.450.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
437 21/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ dientukhanganh
438 20/08/2012 1 ngày 43.190.000 VNĐ Giá không đổi vinhhoaplaza
439 19/08/2012 1 ngày 43.190.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ vinhhoaplaza
440 18/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
441 17/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
442 16/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
443 15/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
444 14/08/2012 1 ngày 43.450.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ DienMayFimex
445 13/08/2012 1 ngày 43.240.000 VNĐ Giá không đổi digicity
446 12/08/2012 1 ngày 43.240.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ digicity
447 11/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
448 10/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ dientukhanganh
449 09/08/2012 1 ngày 43.240.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ digicity
450 08/08/2012 6 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
451 02/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ dientukhanganh
452 01/08/2012 1 ngày 43.500.000 VNĐ Giá không đổi enterbuy
453 31/07/2012 3 ngày 43.500.000 VNĐ Giá không đổi enterbuy
454 28/07/2012 1 ngày 43.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ bestbuys
455 27/07/2012 1 ngày 43.800.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
456 26/07/2012 2 ngày 43.800.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
457 24/07/2012 1 ngày 43.800.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
458 23/07/2012 1 ngày 43.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
459 22/07/2012 1 ngày 43.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
460 21/07/2012 1 ngày 43.900.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmaytruongson
461 20/07/2012 2 ngày 43.850.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dienmayhoanghai
462 18/07/2012 1 ngày 44.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ khanganphat
463 17/07/2012 1 ngày 44.200.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
464 16/07/2012 1 ngày 44.200.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
465 15/07/2012 1 ngày 44.200.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
466 14/07/2012 1 ngày 44.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ HienQuanElectronics
467 13/07/2012 1 ngày 44.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
468 12/07/2012 1 ngày 44.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
469 11/07/2012 1 ngày 44.700.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
470 10/07/2012 1 ngày 45.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmaytruongson
471 09/07/2012 1 ngày 45.850.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
472 08/07/2012 1 ngày 45.850.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
473 07/07/2012 1 ngày 45.850.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
474 06/07/2012 1 ngày 45.850.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
475 05/07/2012 1 ngày 45.600.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ HienQuanElectronics
476 04/07/2012 1 ngày 45.540.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ digicity
477 03/07/2012 1 ngày 45.500.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ enterbuy
478 02/07/2012 1 ngày 45.540.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ digicity
479 01/07/2012 1 ngày 45.850.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
480 30/06/2012 1 ngày 45.600.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ HienQuanElectronics
481 29/06/2012 1 ngày 45.900.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ sony_tantan
482 28/06/2012 1 ngày 45.600.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ HienQuanElectronics
483 27/06/2012 1 ngày 45.540.000 VNĐ Giá không đổi digicity
484 26/06/2012 1 ngày 45.540.000 VNĐ Giá không đổi digicity
485 25/06/2012 45.540.000 VNĐ digicity
Có tổng cộng 485 thay đổi giá của sản phẩm Sony KDL-55HX750 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Tivi LED (tivi màn led, tv led, tv man led, tv màn led)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Sony KDL-55HX750 trong mục Tivi LED