• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony KDL-55HX750

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony KDL-55HX750 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 01/02/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
2 30/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
3 29/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
4 28/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmaytienthinh
5 27/01/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
6 26/01/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
7 23/01/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
8 21/01/2015 4 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
9 17/01/2015 8 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
10 09/01/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
11 08/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
12 07/01/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
13 06/01/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
14 05/01/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ dienmayhoanghai
15 03/01/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
16 02/01/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
17 31/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
18 30/12/2014 3 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
19 27/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
20 26/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
21 25/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
22 24/12/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Tăng 5.390.000 VNĐ tugia
23 23/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
24 22/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
25 21/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
26 20/12/2014 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
27 18/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 13.900.000 VNĐ dienmayhoanghai
28 17/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 22.350.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
29 16/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
30 15/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
31 14/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 13.900.000 VNĐ dienmayhoanghai
32 13/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 13.651.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
33 12/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
34 11/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 13.900.000 VNĐ dienmayhoanghai
35 10/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 13.651.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
36 09/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giảm 13.651.000 VNĐ dienmayhonganh
37 08/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 13.900.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
38 07/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
39 06/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
40 05/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
41 04/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
42 03/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
43 02/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
44 01/12/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
45 29/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
46 28/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
47 27/11/2014 2 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
48 25/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
49 24/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
50 23/11/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
51 22/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
52 21/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
53 20/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
54 19/11/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
55 17/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
56 16/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
57 15/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
58 14/11/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
59 12/11/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
60 11/11/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
61 09/11/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.700.000 VNĐ dienmayhoangvu
62 07/11/2014 1 ngày 33.200.000 ₫ Tăng 8.700.000 VNĐ dienlanhngohoang
63 06/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
64 05/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
65 04/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
66 03/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
67 02/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
68 01/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
69 31/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
70 30/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
71 29/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
72 28/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
73 27/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 5.390.000 VNĐ dienmayhoangvu
74 26/10/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
75 25/10/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
76 24/10/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ dienmayhoanghai
77 23/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
78 22/10/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
79 20/10/2014 3 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
80 17/10/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
81 16/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
82 15/10/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ dienmayhoanghai
83 14/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 11.300.000 VNĐ dienmayhoangvu
84 13/10/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
85 12/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
86 11/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
87 10/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
88 09/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
89 08/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
90 07/10/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
91 06/10/2014 3 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
92 03/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
93 02/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
94 01/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
95 30/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
96 29/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
97 28/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
98 27/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
99 26/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giảm 2.601.000 VNĐ dienmayhonganh
100 25/09/2014 2 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
101 23/09/2014 7 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
102 16/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giảm 2.601.000 VNĐ vodichgia
103 15/09/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Giá không đổi ehanam
104 14/09/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
105 13/09/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
106 11/09/2014 5 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ vodichgia
107 06/09/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
108 05/09/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ vftrader
109 04/09/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 11.300.000 VNĐ dienmayhoangvu
110 03/09/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 11.300.000 VNĐ ehanam
111 02/09/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
112 01/09/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
113 30/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
114 29/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmayanhngan
115 28/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
116 27/08/2014 8 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
117 19/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmayanhngan
118 18/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
119 17/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
120 16/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
121 15/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
122 14/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
123 13/08/2014 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
124 11/08/2014 2 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ thienminhphu
125 09/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
126 08/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
127 07/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
128 06/08/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
129 05/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
130 04/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
131 03/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
132 02/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
133 01/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
134 31/07/2014 10 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ vodichgia
135 21/07/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
136 20/07/2014 6 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ vodichgia
137 14/07/2014 3 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
138 11/07/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
139 10/07/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
140 09/07/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
141 08/07/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
142 07/07/2014 3 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
143 04/07/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
144 03/07/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
145 01/07/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
146 30/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
147 29/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ dienmayhonganh
148 28/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
149 27/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
150 26/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
151 25/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
152 24/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
153 23/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
154 22/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
155 21/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
156 20/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
157 19/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
158 18/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
159 17/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
160 16/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
161 15/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
162 14/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
163 13/06/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
164 11/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
165 10/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
166 09/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
167 08/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
168 07/06/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
169 05/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
170 04/06/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ vftrader
171 03/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
172 02/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
173 01/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
174 31/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
175 30/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
176 29/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
177 28/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
178 27/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
179 26/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ dienmayhonganh
180 25/05/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
181 24/05/2014 1 ngày 34.900.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
182 23/05/2014 1 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ sanphamchinhhang
183 22/05/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
184 21/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
185 20/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
186 19/05/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
187 18/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
188 17/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
189 16/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
190 15/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
191 14/05/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ vodichgia
192 12/05/2014 9 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ vftrader
193 03/05/2014 3 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
194 30/04/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
195 29/04/2014 9 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.299.000 VNĐ vodichgia
196 20/04/2014 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
197 19/04/2014 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
198 18/04/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
199 17/04/2014 17 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
200 31/03/2014 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
201 28/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
202 27/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ thienminhphu
203 26/03/2014 5 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dientutoananh
204 21/03/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
205 20/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
206 19/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
207 18/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
208 17/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
209 16/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
210 15/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
211 14/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
212 13/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
213 12/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
214 11/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
215 10/03/2014 1 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
216 09/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
217 08/03/2014 1 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
218 07/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
219 06/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
220 05/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
221 04/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
222 03/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
223 02/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
224 01/03/2014 2 ngày 29.870.000 ₫ Giá không đổi dientutoananh
225 27/02/2014 22 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
226 05/02/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
227 04/02/2014 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
228 25/01/2014 11 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
229 14/01/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ thienminhphu
230 13/01/2014 10 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ vftrader
231 03/01/2014 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
232 24/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
233 23/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
234 22/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
235 21/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
236 20/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
237 19/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
238 18/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
239 17/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
240 16/12/2013 13 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
241 03/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
242 02/12/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
243 26/11/2013 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
244 21/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
245 20/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
246 19/11/2013 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
247 16/11/2013 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
248 11/11/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
249 09/11/2013 4 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
250 05/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
251 04/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
252 03/11/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
253 01/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
254 31/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
255 30/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
256 29/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
257 28/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
258 27/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
259 26/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
260 25/10/2013 7 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
261 18/10/2013 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
262 08/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
263 07/10/2013 1 ngày 31.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dientutoananh
264 06/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
265 05/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
266 04/10/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
267 28/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
268 27/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
269 26/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
270 25/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
271 24/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
272 23/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
273 22/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
274 21/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
275 20/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
276 19/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
277 18/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
278 17/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
279 16/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
280 15/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ thienminhphu
281 14/09/2013 1 ngày 31.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dientutoananh
282 13/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
283 12/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
284 11/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
285 10/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ thienminhphu
286 09/09/2013 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
287 08/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
288 07/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
289 06/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
290 05/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
291 04/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
292 03/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
293 02/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
294 01/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
295 31/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
296 30/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
297 29/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
298 28/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
299 27/08/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
300 21/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
301 20/08/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
302 18/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
303 17/08/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
304 15/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
305 14/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
306 13/08/2013 18 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
307 26/07/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
308 24/07/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
309 23/07/2013 37 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
310 16/06/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
311 14/06/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
312 13/06/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
313 12/06/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
314 11/06/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
315 10/06/2013 18 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
316 23/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
317 22/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
318 21/05/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
319 20/05/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
320 19/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
321 18/05/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
322 16/05/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
323 14/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
324 13/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
325 12/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
326 11/05/2013 3 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
327 08/05/2013 1 ngày 32.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytruongson
328 07/05/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
329 01/05/2013 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
330 26/04/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
331 25/04/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
332 24/04/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
333 23/04/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
334 22/04/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ yesbuy
335 21/04/2013 1 ngày 33.800.000 ₫ Tăng 810.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
336 20/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
337 19/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
338 18/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
339 17/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
340 16/04/2013 3 ngày 32.990.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ thienminhphu
341 13/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
342 12/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
343 11/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
344 10/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
345 09/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
346 08/04/2013 2 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
347 06/04/2013 2 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
348 04/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
349 03/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
350 02/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
351 01/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tanlongdigital
352 31/03/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
353 30/03/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaytoanlinh
354 29/03/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ tanlongdigital
355 28/03/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ dienmaytruongson
356 27/03/2013 1 ngày 33.180.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ Ctyhungthinh
357 26/03/2013 4 ngày 32.990.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanlongdigital
358 22/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
359 21/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
360 20/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
361 19/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
362 18/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
363 17/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
364 16/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
365 15/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
366 14/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
367 13/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
368 12/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
369 11/03/2013 2 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
370 09/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
371 08/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
372 07/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ tanlongdigital
373 06/03/2013 2 ngày 33.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ thienminhphu
374 04/03/2013 1 ngày 32.500.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ thienminhphu
375 03/03/2013 1 ngày 31.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
376 02/03/2013 1 ngày 31.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
377 01/03/2013 1 ngày 31.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
378 28/02/2013 8 ngày 31.990.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ dienmaytruongson
379 20/02/2013 2 ngày 32.500.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ hung_lcd_gv
380 18/02/2013 1 ngày 32.850.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
381 17/02/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
382 16/02/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thienminhphu
383 15/02/2013 7 ngày 33.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
384 08/02/2013 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
385 07/02/2013 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
386 06/02/2013 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
387 05/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
388 04/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
389 03/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
390 02/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
391 01/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
392 31/01/2013 2 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
393 29/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
394 28/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
395 27/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
396 26/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
397 25/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
398 24/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
399 23/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
400 22/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thienminhphu
401 21/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
402 20/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
403 19/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
404 18/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ dienmayhoanghai
405 17/01/2013 1 ngày 33.180.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dienmaytruongson
406 16/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
407 15/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
408 14/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
409 13/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
410 12/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
411 11/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
412 10/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ DienMayFimex
413 09/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ thienminhphu
414 08/01/2013 1 ngày 34.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ khanganphat
415 07/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
416 06/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ thienminhphu
417 05/01/2013 1 ngày 34.790.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ tanlongdigital
418 04/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
419 03/01/2013 1 ngày 34.700.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
420 02/01/2013 1 ngày 34.700.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
421 01/01/2013 1 ngày 34.700.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ DienMayFimex
422 31/12/2012 1 ngày 34.790.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ tanlongdigital
423 30/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
424 29/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
425 28/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
426 27/12/2012 1 ngày 34.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
427 26/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
428 25/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
429 24/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
430 23/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thienminhphu
431 22/12/2012 1 ngày 34.700.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
432 21/12/2012 1 ngày 34.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
433 20/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
434 19/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
435 18/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
436 17/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
437 16/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
438 15/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
439 14/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
440 13/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
441 12/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ DienMayFimex
442 11/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
443 10/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
444 09/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
445 08/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
446 07/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ hung_lcd_gv
447 06/12/2012 1 ngày 35.800.000 ₫ Giảm 3.800.000 VNĐ khanganphat
448 05/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
449 04/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
450 03/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
451 02/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ leduyaudio
452 01/12/2012 1 ngày 40.400.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ Ctyhungthinh
453 30/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
454 29/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
455 28/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
456 27/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
457 26/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
458 25/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
459 24/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
460 23/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
461 22/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
462 21/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
463 20/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
464 19/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
465 18/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
466 17/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ leduyaudio
467 16/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
468 15/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
469 14/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
470 13/11/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ DienMayFimex
471 12/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
472 11/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
473 10/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
474 09/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
475 08/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
476 07/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
477 06/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
478 05/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
479 04/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
480 03/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
481 02/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
482 01/11/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ hung_lcd_gv
483 31/10/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
484 30/10/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
485 29/10/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ hung_lcd_gv
486 28/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
487 27/10/2012 1 ngày 40.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
488 26/10/2012 1 ngày 40.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
489 25/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
490 24/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
491 23/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
492 22/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
493 21/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
494 20/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
495 19/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
496 18/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
497 17/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
498 16/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
499 15/10/2012 1 ngày 40.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienmayhoanghai
500 14/10/2012 1 ngày 40.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ digicity
501 13/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
502 12/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
503 11/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ khanganphat
504 10/10/2012 1 ngày 41.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
505 09/10/2012 1 ngày 41.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
506 08/10/2012 1 ngày 41.400.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DienMayFimex
507 07/10/2012 1 ngày 41.800.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
508 06/10/2012 1 ngày 42.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
509 05/10/2012 1 ngày 42.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
510 04/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
511 03/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
512 02/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
513 01/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
514 30/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
515 29/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
516 28/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
517 27/09/2012 2 ngày 42.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ HienQuanElectronics
518 25/09/2012 1 ngày 42.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
519 24/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
520 23/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
521 22/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
522 21/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
523 20/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ HienQuanElectronics
524 19/09/2012 1 ngày 42.610.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ digicity
525 18/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
526 17/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
527 16/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
528 15/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ HienQuanElectronics
529 14/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dientukhanganh
530 13/09/2012 1 ngày 43.300.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
531 12/09/2012 1 ngày 43.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ HienQuanElectronics
532 11/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
533 10/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dientukhanganh
534 09/09/2012 1 ngày 43.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ HienQuanElectronics
535 08/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dientukhanganh
536 07/09/2012 1 ngày 43.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmayhoanghai
537 06/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
538 05/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
539 04/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ dientukhanganh
540 03/09/2012 1 ngày 46.200.000 ₫ Tăng 2.950.000 VNĐ thienminhphu
541 02/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dientukhanganh
542 01/09/2012 1 ngày 43.000.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ enterbuy
543 31/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
544 30/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
545 29/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
546 28/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
547 27/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
548 26/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ DienMayFimex
549 25/08/2012 1 ngày 42.950.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ digicity
550 24/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ DienMayFimex
551 23/08/2012 1 ngày 43.190.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ vinhhoaplaza
552 22/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
553 21/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ dientukhanganh
554 20/08/2012 1 ngày 43.190.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
555 19/08/2012 1 ngày 43.190.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ vinhhoaplaza
556 18/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
557 17/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
558 16/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
559 15/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
560 14/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ DienMayFimex
561 13/08/2012 1 ngày 43.240.000 ₫ Giá không đổi digicity
562 12/08/2012 1 ngày 43.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ digicity
563 11/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
564 10/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dientukhanganh
565 09/08/2012 1 ngày 43.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ digicity
566 08/08/2012 6 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
567 02/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dientukhanganh
568 01/08/2012 1 ngày 43.500.000 ₫ Giá không đổi enterbuy
569 31/07/2012 3 ngày 43.500.000 ₫ Giá không đổi enterbuy
570 28/07/2012 1 ngày 43.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ bestbuys
571 27/07/2012 1 ngày 43.800.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
572 26/07/2012 2 ngày 43.800.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
573 24/07/2012 1 ngày 43.800.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
574 23/07/2012 1 ngày 43.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
575 22/07/2012 1 ngày 43.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
576 21/07/2012 1 ngày 43.900.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmaytruongson
577 20/07/2012 2 ngày 43.850.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmayhoanghai
578 18/07/2012 1 ngày 44.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ khanganphat
579 17/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
580 16/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
581 15/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
582 14/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ HienQuanElectronics
583 13/07/2012 1 ngày 44.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
584 12/07/2012 1 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
585 11/07/2012 1 ngày 44.700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
586 10/07/2012 1 ngày 45.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaytruongson
587 09/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
588 08/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
589 07/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
590 06/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
591 05/07/2012 1 ngày 45.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ HienQuanElectronics
592 04/07/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ digicity
593 03/07/2012 1 ngày 45.500.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ enterbuy
594 02/07/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ digicity
595 01/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
596 30/06/2012 1 ngày 45.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ HienQuanElectronics
597 29/06/2012 1 ngày 45.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sony_tantan
598 28/06/2012 1 ngày 45.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ HienQuanElectronics
599 27/06/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Giá không đổi digicity
600 26/06/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Giá không đổi digicity
601 25/06/2012 45.540.000 ₫ digicity
Có tổng cộng 601 thay đổi giá của sản phẩm Sony KDL-55HX750 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Tivi LED (tivi màn led, tv led, tv man led, tv màn led)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Sony KDL-55HX750 trong mục Tivi LED