Gian hàng bán Rao vặt Hỏi đáp Thêm
Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony KDL-55HX750

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony KDL-55HX750 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 09/10/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
2 08/10/2015 4 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
3 04/10/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
4 03/10/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
5 02/10/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
6 01/10/2015 3 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
7 28/09/2015 3 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmaytienthinh
8 25/09/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
9 24/09/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
10 21/09/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
11 20/09/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
12 19/09/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
13 18/09/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
14 16/09/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
15 15/09/2015 11 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
16 04/09/2015 8 ngày 29.890.000 ₫ Tăng 5.390.000 VNĐ tugia
17 27/08/2015 6 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
18 21/08/2015 43 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmayanhngan
19 09/07/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
20 08/07/2015 9 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
21 29/06/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
22 28/06/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
23 27/06/2015 41 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
24 17/05/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
25 16/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
26 15/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
27 14/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
28 13/05/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
29 12/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
30 11/05/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
31 08/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
32 07/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
33 06/05/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
34 05/05/2015 8 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
35 27/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
36 26/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
37 25/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
38 24/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
39 23/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
40 22/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
41 21/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
42 20/04/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
43 18/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
44 17/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
45 16/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
46 15/04/2015 9 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
47 06/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
48 05/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
49 04/04/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
50 03/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
51 02/04/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
52 01/04/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
53 30/03/2015 4 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
54 26/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
55 25/03/2015 6 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
56 19/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
57 18/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
58 17/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
59 16/03/2015 4 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
60 12/03/2015 11 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
61 01/03/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
62 28/02/2015 7 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
63 21/02/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
64 18/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
65 17/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
66 16/02/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
67 13/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
68 12/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
69 11/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
70 10/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
71 09/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
72 08/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
73 07/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
74 06/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
75 05/02/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
76 04/02/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
77 02/02/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
78 01/02/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
79 30/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
80 29/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
81 28/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ dienmaytienthinh
82 27/01/2015 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
83 26/01/2015 3 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
84 23/01/2015 2 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
85 21/01/2015 4 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
86 17/01/2015 8 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmaytienthinh
87 09/01/2015 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
88 08/01/2015 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
89 07/01/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
90 06/01/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
91 05/01/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ dienmayhoanghai
92 03/01/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
93 02/01/2015 2 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
94 31/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
95 30/12/2014 3 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
96 27/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
97 26/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
98 25/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
99 24/12/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Tăng 5.390.000 VNĐ tugia
100 23/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
101 22/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
102 21/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 3.060.000 VNĐ dienmayhoanghai
103 20/12/2014 2 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
104 18/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 13.900.000 VNĐ dienmayhoanghai
105 17/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 22.350.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
106 16/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
107 15/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
108 14/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 13.900.000 VNĐ dienmayhoanghai
109 13/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 13.651.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
110 12/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
111 11/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 13.900.000 VNĐ dienmayhoanghai
112 10/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 13.651.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
113 09/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giảm 13.651.000 VNĐ dienmayhonganh
114 08/12/2014 1 ngày 46.850.000 ₫ Tăng 13.900.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
115 07/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
116 06/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
117 05/12/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
118 04/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
119 03/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
120 02/12/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
121 01/12/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
122 29/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
123 28/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
124 27/11/2014 2 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
125 25/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
126 24/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
127 23/11/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
128 22/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
129 21/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
130 20/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
131 19/11/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
132 17/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
133 16/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
134 15/11/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
135 14/11/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
136 12/11/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
137 11/11/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
138 09/11/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.700.000 VNĐ dienmayhoangvu
139 07/11/2014 1 ngày 33.200.000 ₫ Tăng 8.700.000 VNĐ dienlanhngohoang
140 06/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
141 05/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
142 04/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
143 03/11/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
144 02/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
145 01/11/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
146 31/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
147 30/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
148 29/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
149 28/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
150 27/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 5.390.000 VNĐ dienmayhoangvu
151 26/10/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
152 25/10/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.060.000 VNĐ tugia
153 24/10/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ dienmayhoanghai
154 23/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
155 22/10/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
156 20/10/2014 3 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
157 17/10/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienmayhoanghai
158 16/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
159 15/10/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ dienmayhoanghai
160 14/10/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 11.300.000 VNĐ dienmayhoangvu
161 13/10/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
162 12/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
163 11/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
164 10/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
165 09/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
166 08/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ dienmayhonganh
167 07/10/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giá không đổi tugia
168 06/10/2014 3 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
169 03/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
170 02/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
171 01/10/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
172 30/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
173 29/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
174 28/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
175 27/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
176 26/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giảm 2.601.000 VNĐ dienmayhonganh
177 25/09/2014 2 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
178 23/09/2014 7 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
179 16/09/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giảm 2.601.000 VNĐ vodichgia
180 15/09/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Giá không đổi ehanam
181 14/09/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 2.601.000 VNĐ ehanam
182 13/09/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
183 11/09/2014 5 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ vodichgia
184 06/09/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.450.000 VNĐ dienmayhoangvu
185 05/09/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 8.450.000 VNĐ vftrader
186 04/09/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 11.300.000 VNĐ dienmayhoangvu
187 03/09/2014 1 ngày 35.800.000 ₫ Tăng 11.300.000 VNĐ ehanam
188 02/09/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
189 01/09/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
190 30/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
191 29/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmayanhngan
192 28/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
193 27/08/2014 8 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
194 19/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmayanhngan
195 18/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
196 17/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
197 16/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
198 15/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
199 14/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
200 13/08/2014 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
201 11/08/2014 2 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ thienminhphu
202 09/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
203 08/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
204 07/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
205 06/08/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 8.699.000 VNĐ dienmayhonganh
206 05/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoangvu
207 04/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.200.000 VNĐ dienmayhoangvu
208 03/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
209 02/08/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 8.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
210 01/08/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 8.699.000 VNĐ dienmayhoangvu
211 31/07/2014 10 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ vodichgia
212 21/07/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 3.309.000 VNĐ tugia
213 20/07/2014 6 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.309.000 VNĐ vodichgia
214 14/07/2014 3 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
215 11/07/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
216 10/07/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
217 09/07/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
218 08/07/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
219 07/07/2014 3 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
220 04/07/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
221 03/07/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
222 01/07/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
223 30/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
224 29/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ dienmayhonganh
225 28/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
226 27/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
227 26/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
228 25/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
229 24/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
230 23/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
231 22/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
232 21/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
233 20/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
234 19/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
235 18/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
236 17/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
237 16/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
238 15/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
239 14/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
240 13/06/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
241 11/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
242 10/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
243 09/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
244 08/06/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
245 07/06/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
246 05/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
247 04/06/2014 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ vftrader
248 03/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
249 02/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
250 01/06/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
251 31/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
252 30/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
253 29/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
254 28/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
255 27/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
256 26/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ dienmayhonganh
257 25/05/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
258 24/05/2014 1 ngày 34.900.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
259 23/05/2014 1 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ sanphamchinhhang
260 22/05/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
261 21/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
262 20/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
263 19/05/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
264 18/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
265 17/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
266 16/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
267 15/05/2014 1 ngày 33.199.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
268 14/05/2014 2 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ vodichgia
269 12/05/2014 9 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ vftrader
270 03/05/2014 3 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
271 30/04/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
272 29/04/2014 9 ngày 33.199.000 ₫ Tăng 3.299.000 VNĐ vodichgia
273 20/04/2014 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
274 19/04/2014 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
275 18/04/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
276 17/04/2014 17 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
277 31/03/2014 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
278 28/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
279 27/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ thienminhphu
280 26/03/2014 5 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dientutoananh
281 21/03/2014 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
282 20/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
283 19/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
284 18/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
285 17/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
286 16/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
287 15/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
288 14/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
289 13/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
290 12/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
291 11/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
292 10/03/2014 1 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
293 09/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
294 08/03/2014 1 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
295 07/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
296 06/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
297 05/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
298 04/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
299 03/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
300 02/03/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
301 01/03/2014 2 ngày 29.870.000 ₫ Giá không đổi dientutoananh
302 27/02/2014 22 ngày 29.870.000 ₫ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
303 05/02/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
304 04/02/2014 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
305 25/01/2014 11 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
306 14/01/2014 1 ngày 32.700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ thienminhphu
307 13/01/2014 10 ngày 32.950.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ vftrader
308 03/01/2014 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
309 24/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
310 23/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
311 22/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
312 21/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
313 20/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
314 19/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
315 18/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
316 17/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
317 16/12/2013 13 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
318 03/12/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
319 02/12/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
320 26/11/2013 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
321 21/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
322 20/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
323 19/11/2013 3 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
324 16/11/2013 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
325 11/11/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
326 09/11/2013 4 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
327 05/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
328 04/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
329 03/11/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
330 01/11/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
331 31/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
332 30/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
333 29/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
334 28/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
335 27/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
336 26/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
337 25/10/2013 7 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
338 18/10/2013 10 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
339 08/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
340 07/10/2013 1 ngày 31.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dientutoananh
341 06/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
342 05/10/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
343 04/10/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
344 28/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
345 27/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
346 26/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
347 25/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
348 24/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
349 23/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
350 22/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
351 21/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
352 20/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
353 19/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
354 18/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
355 17/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
356 16/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
357 15/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ thienminhphu
358 14/09/2013 1 ngày 31.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dientutoananh
359 13/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
360 12/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
361 11/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
362 10/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.810.000 VNĐ thienminhphu
363 09/09/2013 1 ngày 29.890.000 ₫ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
364 08/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
365 07/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
366 06/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
367 05/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
368 04/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
369 03/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
370 02/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
371 01/09/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
372 31/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
373 30/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
374 29/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
375 28/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
376 27/08/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
377 21/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
378 20/08/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
379 18/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
380 17/08/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
381 15/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
382 14/08/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
383 13/08/2013 18 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
384 26/07/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
385 24/07/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
386 23/07/2013 37 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
387 16/06/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
388 14/06/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
389 13/06/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
390 12/06/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
391 11/06/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
392 10/06/2013 18 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
393 23/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
394 22/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
395 21/05/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
396 20/05/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
397 19/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
398 18/05/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
399 16/05/2013 2 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
400 14/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
401 13/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
402 12/05/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
403 11/05/2013 3 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
404 08/05/2013 1 ngày 32.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytruongson
405 07/05/2013 6 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
406 01/05/2013 5 ngày 32.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
407 26/04/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
408 25/04/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
409 24/04/2013 1 ngày 32.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
410 23/04/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
411 22/04/2013 1 ngày 29.900.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ yesbuy
412 21/04/2013 1 ngày 33.800.000 ₫ Tăng 810.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
413 20/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
414 19/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
415 18/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
416 17/04/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
417 16/04/2013 3 ngày 32.990.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ thienminhphu
418 13/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
419 12/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
420 11/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
421 10/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
422 09/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
423 08/04/2013 2 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
424 06/04/2013 2 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
425 04/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
426 03/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
427 02/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
428 01/04/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tanlongdigital
429 31/03/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
430 30/03/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaytoanlinh
431 29/03/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ tanlongdigital
432 28/03/2013 1 ngày 32.990.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ dienmaytruongson
433 27/03/2013 1 ngày 33.180.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ Ctyhungthinh
434 26/03/2013 4 ngày 32.990.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanlongdigital
435 22/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
436 21/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
437 20/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
438 19/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
439 18/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
440 17/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
441 16/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
442 15/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
443 14/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
444 13/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
445 12/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
446 11/03/2013 2 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
447 09/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
448 08/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giá không đổi tanlongdigital
449 07/03/2013 1 ngày 32.890.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ tanlongdigital
450 06/03/2013 2 ngày 33.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ thienminhphu
451 04/03/2013 1 ngày 32.500.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ thienminhphu
452 03/03/2013 1 ngày 31.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
453 02/03/2013 1 ngày 31.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
454 01/03/2013 1 ngày 31.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
455 28/02/2013 8 ngày 31.990.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ dienmaytruongson
456 20/02/2013 2 ngày 32.500.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ hung_lcd_gv
457 18/02/2013 1 ngày 32.850.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
458 17/02/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
459 16/02/2013 1 ngày 32.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thienminhphu
460 15/02/2013 7 ngày 33.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
461 08/02/2013 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
462 07/02/2013 1 ngày 32.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
463 06/02/2013 1 ngày 32.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
464 05/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
465 04/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
466 03/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
467 02/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
468 01/02/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
469 31/01/2013 2 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
470 29/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
471 28/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
472 27/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
473 26/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
474 25/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
475 24/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
476 23/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
477 22/01/2013 1 ngày 33.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thienminhphu
478 21/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
479 20/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
480 19/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
481 18/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ dienmayhoanghai
482 17/01/2013 1 ngày 33.180.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dienmaytruongson
483 16/01/2013 1 ngày 33.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
484 15/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
485 14/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
486 13/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
487 12/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
488 11/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
489 10/01/2013 1 ngày 33.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ DienMayFimex
490 09/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ thienminhphu
491 08/01/2013 1 ngày 34.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ khanganphat
492 07/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
493 06/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ thienminhphu
494 05/01/2013 1 ngày 34.790.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ tanlongdigital
495 04/01/2013 1 ngày 34.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
496 03/01/2013 1 ngày 34.700.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
497 02/01/2013 1 ngày 34.700.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
498 01/01/2013 1 ngày 34.700.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ DienMayFimex
499 31/12/2012 1 ngày 34.790.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ tanlongdigital
500 30/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
501 29/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
502 28/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
503 27/12/2012 1 ngày 34.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
504 26/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
505 25/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
506 24/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
507 23/12/2012 1 ngày 34.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thienminhphu
508 22/12/2012 1 ngày 34.700.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
509 21/12/2012 1 ngày 34.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
510 20/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
511 19/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
512 18/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
513 17/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
514 16/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
515 15/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
516 14/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
517 13/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
518 12/12/2012 1 ngày 34.800.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ DienMayFimex
519 11/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
520 10/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
521 09/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
522 08/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
523 07/12/2012 1 ngày 34.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ hung_lcd_gv
524 06/12/2012 1 ngày 35.800.000 ₫ Giảm 3.800.000 VNĐ khanganphat
525 05/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
526 04/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
527 03/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
528 02/12/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ leduyaudio
529 01/12/2012 1 ngày 40.400.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ Ctyhungthinh
530 30/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
531 29/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
532 28/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
533 27/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
534 26/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
535 25/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
536 24/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
537 23/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
538 22/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
539 21/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
540 20/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
541 19/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
542 18/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giá không đổi leduyaudio
543 17/11/2012 1 ngày 39.600.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ leduyaudio
544 16/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
545 15/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
546 14/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
547 13/11/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ DienMayFimex
548 12/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
549 11/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
550 10/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
551 09/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
552 08/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
553 07/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
554 06/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
555 05/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
556 04/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
557 03/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
558 02/11/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
559 01/11/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ hung_lcd_gv
560 31/10/2012 1 ngày 39.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
561 30/10/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
562 29/10/2012 1 ngày 40.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ hung_lcd_gv
563 28/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
564 27/10/2012 1 ngày 40.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
565 26/10/2012 1 ngày 40.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
566 25/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
567 24/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
568 23/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
569 22/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
570 21/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
571 20/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
572 19/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
573 18/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
574 17/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
575 16/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
576 15/10/2012 1 ngày 40.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienmayhoanghai
577 14/10/2012 1 ngày 40.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ digicity
578 13/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
579 12/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
580 11/10/2012 1 ngày 41.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ khanganphat
581 10/10/2012 1 ngày 41.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
582 09/10/2012 1 ngày 41.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
583 08/10/2012 1 ngày 41.400.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DienMayFimex
584 07/10/2012 1 ngày 41.800.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
585 06/10/2012 1 ngày 42.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
586 05/10/2012 1 ngày 42.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
587 04/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
588 03/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
589 02/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
590 01/10/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
591 30/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
592 29/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
593 28/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
594 27/09/2012 2 ngày 42.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ HienQuanElectronics
595 25/09/2012 1 ngày 42.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
596 24/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
597 23/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
598 22/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
599 21/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
600 20/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ HienQuanElectronics
601 19/09/2012 1 ngày 42.610.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ digicity
602 18/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
603 17/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
604 16/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
605 15/09/2012 1 ngày 42.700.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ HienQuanElectronics
606 14/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dientukhanganh
607 13/09/2012 1 ngày 43.300.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
608 12/09/2012 1 ngày 43.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ HienQuanElectronics
609 11/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
610 10/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dientukhanganh
611 09/09/2012 1 ngày 43.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ HienQuanElectronics
612 08/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dientukhanganh
613 07/09/2012 1 ngày 43.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmayhoanghai
614 06/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
615 05/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
616 04/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ dientukhanganh
617 03/09/2012 1 ngày 46.200.000 ₫ Tăng 2.950.000 VNĐ thienminhphu
618 02/09/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dientukhanganh
619 01/09/2012 1 ngày 43.000.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ enterbuy
620 31/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
621 30/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
622 29/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
623 28/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
624 27/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
625 26/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ DienMayFimex
626 25/08/2012 1 ngày 42.950.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ digicity
627 24/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ DienMayFimex
628 23/08/2012 1 ngày 43.190.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ vinhhoaplaza
629 22/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
630 21/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ dientukhanganh
631 20/08/2012 1 ngày 43.190.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
632 19/08/2012 1 ngày 43.190.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ vinhhoaplaza
633 18/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
634 17/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
635 16/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
636 15/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
637 14/08/2012 1 ngày 43.450.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ DienMayFimex
638 13/08/2012 1 ngày 43.240.000 ₫ Giá không đổi digicity
639 12/08/2012 1 ngày 43.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ digicity
640 11/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
641 10/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dientukhanganh
642 09/08/2012 1 ngày 43.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ digicity
643 08/08/2012 6 ngày 43.250.000 ₫ Giá không đổi dientukhanganh
644 02/08/2012 1 ngày 43.250.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dientukhanganh
645 01/08/2012 1 ngày 43.500.000 ₫ Giá không đổi enterbuy
646 31/07/2012 3 ngày 43.500.000 ₫ Giá không đổi enterbuy
647 28/07/2012 1 ngày 43.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ bestbuys
648 27/07/2012 1 ngày 43.800.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
649 26/07/2012 2 ngày 43.800.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
650 24/07/2012 1 ngày 43.800.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
651 23/07/2012 1 ngày 43.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
652 22/07/2012 1 ngày 43.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
653 21/07/2012 1 ngày 43.900.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmaytruongson
654 20/07/2012 2 ngày 43.850.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmayhoanghai
655 18/07/2012 1 ngày 44.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ khanganphat
656 17/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
657 16/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
658 15/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giá không đổi HienQuanElectronics
659 14/07/2012 1 ngày 44.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ HienQuanElectronics
660 13/07/2012 1 ngày 44.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
661 12/07/2012 1 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
662 11/07/2012 1 ngày 44.700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
663 10/07/2012 1 ngày 45.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaytruongson
664 09/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
665 08/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
666 07/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
667 06/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
668 05/07/2012 1 ngày 45.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ HienQuanElectronics
669 04/07/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ digicity
670 03/07/2012 1 ngày 45.500.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ enterbuy
671 02/07/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ digicity
672 01/07/2012 1 ngày 45.850.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
673 30/06/2012 1 ngày 45.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ HienQuanElectronics
674 29/06/2012 1 ngày 45.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sony_tantan
675 28/06/2012 1 ngày 45.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ HienQuanElectronics
676 27/06/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Giá không đổi digicity
677 26/06/2012 1 ngày 45.540.000 ₫ Giá không đổi digicity
678 25/06/2012 45.540.000 ₫ digicity
Có tổng cộng 678 thay đổi giá của sản phẩm Sony KDL-55HX750 đã được hệ thống ghi lại.