• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony KDL-55HX750

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony KDL-55HX750 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 11/07/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
2 10/07/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
3 09/07/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
4 08/07/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
5 07/07/2014 3 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
6 04/07/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
7 03/07/2014 2 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
8 01/07/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
9 30/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
10 29/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ dienmayhonganh
11 28/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
12 27/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
13 26/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
14 25/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
15 24/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
16 23/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
17 22/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
18 21/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
19 20/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
20 19/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
21 18/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
22 17/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmaytienthinh
23 16/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
24 15/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
25 14/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
26 13/06/2014 2 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
27 11/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
28 10/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
29 09/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
30 08/06/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
31 07/06/2014 2 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
32 05/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 249.000 VNĐ dienmayhonganh
33 04/06/2014 1 ngày 32.950.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ vftrader
34 03/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
35 02/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
36 01/06/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
37 31/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
38 30/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
39 29/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
40 28/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
41 27/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
42 26/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ dienmayhonganh
43 25/05/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 2.200.000 VNĐ dienmaytienthinh
44 24/05/2014 1 ngày 34.900.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
45 23/05/2014 1 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 2.200.000 VNĐ sanphamchinhhang
46 22/05/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
47 21/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
48 20/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
49 19/05/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
50 18/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
51 17/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
52 16/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
53 15/05/2014 1 ngày 33.199.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhonganh
54 14/05/2014 2 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 249.000 VNĐ vodichgia
55 12/05/2014 9 ngày 32.950.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ vftrader
56 03/05/2014 3 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
57 30/04/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ thienminhphu
58 29/04/2014 9 ngày 33.199.000 VNĐ Tăng 3.299.000 VNĐ vodichgia
59 20/04/2014 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giá không đổi yesbuy
60 19/04/2014 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
61 18/04/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
62 17/04/2014 17 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
63 31/03/2014 3 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
64 28/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
65 27/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.830.000 VNĐ thienminhphu
66 26/03/2014 5 ngày 29.870.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ dientutoananh
67 21/03/2014 1 ngày 29.890.000 VNĐ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
68 20/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
69 19/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
70 18/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
71 17/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
72 16/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
73 15/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
74 14/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
75 13/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
76 12/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
77 11/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
78 10/03/2014 1 ngày 29.870.000 VNĐ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
79 09/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
80 08/03/2014 1 ngày 29.870.000 VNĐ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
81 07/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
82 06/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
83 05/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
84 04/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
85 03/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
86 02/03/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.830.000 VNĐ dienmaytienthinh
87 01/03/2014 2 ngày 29.870.000 VNĐ Giá không đổi dientutoananh
88 27/02/2014 22 ngày 29.870.000 VNĐ Giảm 2.830.000 VNĐ dientutoananh
89 05/02/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
90 04/02/2014 10 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
91 25/01/2014 11 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
92 14/01/2014 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ thienminhphu
93 13/01/2014 10 ngày 32.950.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ vftrader
94 03/01/2014 10 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
95 24/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
96 23/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
97 22/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
98 21/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
99 20/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
100 19/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
101 18/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
102 17/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
103 16/12/2013 13 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
104 03/12/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
105 02/12/2013 6 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
106 26/11/2013 5 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
107 21/11/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
108 20/11/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
109 19/11/2013 3 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
110 16/11/2013 5 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
111 11/11/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
112 09/11/2013 4 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
113 05/11/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
114 04/11/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
115 03/11/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
116 01/11/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
117 31/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
118 30/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
119 29/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
120 28/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
121 27/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
122 26/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
123 25/10/2013 7 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
124 18/10/2013 10 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
125 08/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
126 07/10/2013 1 ngày 31.900.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ dientutoananh
127 06/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
128 05/10/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
129 04/10/2013 6 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
130 28/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
131 27/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
132 26/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
133 25/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
134 24/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
135 23/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
136 22/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
137 21/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
138 20/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
139 19/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
140 18/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
141 17/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
142 16/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
143 15/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ thienminhphu
144 14/09/2013 1 ngày 31.900.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ dientutoananh
145 13/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
146 12/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
147 11/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
148 10/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.810.000 VNĐ thienminhphu
149 09/09/2013 1 ngày 29.890.000 VNĐ Giảm 2.810.000 VNĐ tugia
150 08/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
151 07/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
152 06/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
153 05/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
154 04/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
155 03/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
156 02/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
157 01/09/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
158 31/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
159 30/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
160 29/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
161 28/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
162 27/08/2013 6 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
163 21/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
164 20/08/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
165 18/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
166 17/08/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
167 15/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
168 14/08/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
169 13/08/2013 18 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
170 26/07/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
171 24/07/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
172 23/07/2013 37 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
173 16/06/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
174 14/06/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
175 13/06/2013 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giá không đổi yesbuy
176 12/06/2013 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
177 11/06/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
178 10/06/2013 18 ngày 29.900.000 VNĐ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
179 23/05/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
180 22/05/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.800.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
181 21/05/2013 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giá không đổi yesbuy
182 20/05/2013 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
183 19/05/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
184 18/05/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
185 16/05/2013 2 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
186 14/05/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
187 13/05/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
188 12/05/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
189 11/05/2013 3 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
190 08/05/2013 1 ngày 32.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytruongson
191 07/05/2013 6 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
192 01/05/2013 5 ngày 32.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
193 26/04/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
194 25/04/2013 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giảm 2.800.000 VNĐ yesbuy
195 24/04/2013 1 ngày 32.700.000 VNĐ Tăng 2.800.000 VNĐ thienminhphu
196 23/04/2013 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giá không đổi yesbuy
197 22/04/2013 1 ngày 29.900.000 VNĐ Giảm 3.900.000 VNĐ yesbuy
198 21/04/2013 1 ngày 33.800.000 VNĐ Tăng 810.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
199 20/04/2013 1 ngày 32.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
200 19/04/2013 1 ngày 32.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
201 18/04/2013 1 ngày 32.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
202 17/04/2013 1 ngày 32.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
203 16/04/2013 3 ngày 32.990.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ thienminhphu
204 13/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
205 12/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
206 11/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
207 10/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
208 09/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
209 08/04/2013 2 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
210 06/04/2013 2 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
211 04/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
212 03/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
213 02/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
214 01/04/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tanlongdigital
215 31/03/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytoanlinh
216 30/03/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmaytoanlinh
217 29/03/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ tanlongdigital
218 28/03/2013 1 ngày 32.990.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ dienmaytruongson
219 27/03/2013 1 ngày 33.180.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ Ctyhungthinh
220 26/03/2013 4 ngày 32.990.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanlongdigital
221 22/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
222 21/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
223 20/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
224 19/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
225 18/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
226 17/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
227 16/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
228 15/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
229 14/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
230 13/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
231 12/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
232 11/03/2013 2 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
233 09/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
234 08/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giá không đổi tanlongdigital
235 07/03/2013 1 ngày 32.890.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ tanlongdigital
236 06/03/2013 2 ngày 33.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ thienminhphu
237 04/03/2013 1 ngày 32.500.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ thienminhphu
238 03/03/2013 1 ngày 31.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
239 02/03/2013 1 ngày 31.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
240 01/03/2013 1 ngày 31.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
241 28/02/2013 8 ngày 31.990.000 VNĐ Giảm 510.000 VNĐ dienmaytruongson
242 20/02/2013 2 ngày 32.500.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ hung_lcd_gv
243 18/02/2013 1 ngày 32.850.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
244 17/02/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
245 16/02/2013 1 ngày 32.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thienminhphu
246 15/02/2013 7 ngày 33.000.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
247 08/02/2013 1 ngày 32.950.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
248 07/02/2013 1 ngày 32.950.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
249 06/02/2013 1 ngày 32.950.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
250 05/02/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
251 04/02/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
252 03/02/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
253 02/02/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
254 01/02/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
255 31/01/2013 2 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
256 29/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
257 28/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
258 27/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
259 26/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
260 25/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
261 24/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
262 23/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
263 22/01/2013 1 ngày 33.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thienminhphu
264 21/01/2013 1 ngày 33.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
265 20/01/2013 1 ngày 33.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
266 19/01/2013 1 ngày 33.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
267 18/01/2013 1 ngày 33.200.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ dienmayhoanghai
268 17/01/2013 1 ngày 33.180.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ dienmaytruongson
269 16/01/2013 1 ngày 33.200.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
270 15/01/2013 1 ngày 33.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
271 14/01/2013 1 ngày 33.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
272 13/01/2013 1 ngày 33.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
273 12/01/2013 1 ngày 33.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
274 11/01/2013 1 ngày 33.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
275 10/01/2013 1 ngày 33.400.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ DienMayFimex
276 09/01/2013 1 ngày 34.600.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ thienminhphu
277 08/01/2013 1 ngày 34.350.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ khanganphat
278 07/01/2013 1 ngày 34.600.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
279 06/01/2013 1 ngày 34.600.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ thienminhphu
280 05/01/2013 1 ngày 34.790.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ tanlongdigital
281 04/01/2013 1 ngày 34.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
282 03/01/2013 1 ngày 34.700.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
283 02/01/2013 1 ngày 34.700.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
284 01/01/2013 1 ngày 34.700.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ DienMayFimex
285 31/12/2012 1 ngày 34.790.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ tanlongdigital
286 30/12/2012 1 ngày 34.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
287 29/12/2012 1 ngày 34.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
288 28/12/2012 1 ngày 34.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
289 27/12/2012 1 ngày 34.700.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
290 26/12/2012 1 ngày 34.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
291 25/12/2012 1 ngày 34.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
292 24/12/2012 1 ngày 34.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
293 23/12/2012 1 ngày 34.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ thienminhphu
294 22/12/2012 1 ngày 34.700.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
295 21/12/2012 1 ngày 34.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
296 20/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
297 19/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
298 18/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
299 17/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
300 16/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
301 15/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
302 14/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
303 13/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
304 12/12/2012 1 ngày 34.800.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ DienMayFimex
305 11/12/2012 1 ngày 34.400.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
306 10/12/2012 1 ngày 34.400.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
307 09/12/2012 1 ngày 34.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
308 08/12/2012 1 ngày 34.400.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
309 07/12/2012 1 ngày 34.400.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ hung_lcd_gv
310 06/12/2012 1 ngày 35.800.000 VNĐ Giảm 3.800.000 VNĐ khanganphat
311 05/12/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
312 04/12/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
313 03/12/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
314 02/12/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ leduyaudio
315 01/12/2012 1 ngày 40.400.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ Ctyhungthinh
316 30/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
317 29/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
318 28/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
319 27/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
320 26/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
321 25/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
322 24/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
323 23/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
324 22/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
325 21/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
326 20/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
327 19/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
328 18/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giá không đổi leduyaudio
329 17/11/2012 1 ngày 39.600.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ leduyaudio
330 16/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
331 15/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
332 14/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
333 13/11/2012 1 ngày 40.500.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ DienMayFimex
334 12/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
335 11/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
336 10/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
337 09/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
338 08/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
339 07/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
340 06/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
341 05/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
342 04/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
343 03/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
344 02/11/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
345 01/11/2012 1 ngày 40.500.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ hung_lcd_gv
346 31/10/2012 1 ngày 39.790.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ HienQuanElectronics
347 30/10/2012 1 ngày 40.500.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
348 29/10/2012 1 ngày 40.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ hung_lcd_gv
349 28/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
350 27/10/2012 1 ngày 40.950.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
351 26/10/2012 1 ngày 40.950.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
352 25/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
353 24/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
354 23/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
355 22/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
356 21/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
357 20/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
358 19/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
359 18/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
360 17/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
361 16/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
362 15/10/2012 1 ngày 40.950.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ dienmayhoanghai
363 14/10/2012 1 ngày 40.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ digicity
364 13/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
365 12/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
366 11/10/2012 1 ngày 41.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ khanganphat
367 10/10/2012 1 ngày 41.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
368 09/10/2012 1 ngày 41.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
369 08/10/2012 1 ngày 41.400.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ DienMayFimex
370 07/10/2012 1 ngày 41.800.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
371 06/10/2012 1 ngày 42.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
372 05/10/2012 1 ngày 42.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
373 04/10/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
374 03/10/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
375 02/10/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
376 01/10/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
377 30/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
378 29/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
379 28/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
380 27/09/2012 2 ngày 42.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ HienQuanElectronics
381 25/09/2012 1 ngày 42.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
382 24/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
383 23/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
384 22/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
385 21/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
386 20/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ HienQuanElectronics
387 19/09/2012 1 ngày 42.610.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ digicity
388 18/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
389 17/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
390 16/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
391 15/09/2012 1 ngày 42.700.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ HienQuanElectronics
392 14/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dientukhanganh
393 13/09/2012 1 ngày 43.300.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
394 12/09/2012 1 ngày 43.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ HienQuanElectronics
395 11/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
396 10/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dientukhanganh
397 09/09/2012 1 ngày 43.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ HienQuanElectronics
398 08/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dientukhanganh
399 07/09/2012 1 ngày 43.400.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ dienmayhoanghai
400 06/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
401 05/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
402 04/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giảm 2.950.000 VNĐ dientukhanganh
403 03/09/2012 1 ngày 46.200.000 VNĐ Tăng 2.950.000 VNĐ thienminhphu
404 02/09/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ dientukhanganh
405 01/09/2012 1 ngày 43.000.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ enterbuy
406 31/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
407 30/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
408 29/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
409 28/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
410 27/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
411 26/08/2012 1 ngày 43.450.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ DienMayFimex
412 25/08/2012 1 ngày 42.950.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ digicity
413 24/08/2012 1 ngày 43.450.000 VNĐ Tăng 260.000 VNĐ DienMayFimex
414 23/08/2012 1 ngày 43.190.000 VNĐ Giảm 260.000 VNĐ vinhhoaplaza
415 22/08/2012 1 ngày 43.450.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
416 21/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ dientukhanganh
417 20/08/2012 1 ngày 43.190.000 VNĐ Giá không đổi vinhhoaplaza
418 19/08/2012 1 ngày 43.190.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ vinhhoaplaza
419 18/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
420 17/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
421 16/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
422 15/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dientukhanganh
423 14/08/2012 1 ngày 43.450.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ DienMayFimex
424 13/08/2012 1 ngày 43.240.000 VNĐ Giá không đổi digicity
425 12/08/2012 1 ngày 43.240.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ digicity
426 11/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
427 10/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ dientukhanganh
428 09/08/2012 1 ngày 43.240.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ digicity
429 08/08/2012 6 ngày 43.250.000 VNĐ Giá không đổi dientukhanganh
430 02/08/2012 1 ngày 43.250.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ dientukhanganh
431 01/08/2012 1 ngày 43.500.000 VNĐ Giá không đổi enterbuy
432 31/07/2012 3 ngày 43.500.000 VNĐ Giá không đổi enterbuy
433 28/07/2012 1 ngày 43.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ bestbuys
434 27/07/2012 1 ngày 43.800.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
435 26/07/2012 2 ngày 43.800.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
436 24/07/2012 1 ngày 43.800.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
437 23/07/2012 1 ngày 43.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
438 22/07/2012 1 ngày 43.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
439 21/07/2012 1 ngày 43.900.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmaytruongson
440 20/07/2012 2 ngày 43.850.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dienmayhoanghai
441 18/07/2012 1 ngày 44.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ khanganphat
442 17/07/2012 1 ngày 44.200.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
443 16/07/2012 1 ngày 44.200.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
444 15/07/2012 1 ngày 44.200.000 VNĐ Giá không đổi HienQuanElectronics
445 14/07/2012 1 ngày 44.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ HienQuanElectronics
446 13/07/2012 1 ngày 44.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
447 12/07/2012 1 ngày 44.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
448 11/07/2012 1 ngày 44.700.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
449 10/07/2012 1 ngày 45.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmaytruongson
450 09/07/2012 1 ngày 45.850.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
451 08/07/2012 1 ngày 45.850.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
452 07/07/2012 1 ngày 45.850.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
453 06/07/2012 1 ngày 45.850.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
454 05/07/2012 1 ngày 45.600.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ HienQuanElectronics
455 04/07/2012 1 ngày 45.540.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ digicity
456 03/07/2012 1 ngày 45.500.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ enterbuy
457 02/07/2012 1 ngày 45.540.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ digicity
458 01/07/2012 1 ngày 45.850.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhoanghai
459 30/06/2012 1 ngày 45.600.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ HienQuanElectronics
460 29/06/2012 1 ngày 45.900.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ sony_tantan
461 28/06/2012 1 ngày 45.600.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ HienQuanElectronics
462 27/06/2012 1 ngày 45.540.000 VNĐ Giá không đổi digicity
463 26/06/2012 1 ngày 45.540.000 VNĐ Giá không đổi digicity
464 25/06/2012 45.540.000 VNĐ digicity
Có tổng cộng 464 thay đổi giá của sản phẩm Sony KDL-55HX750 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Tivi LED (tivi màn led, tv led, tv man led, tv màn led)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Sony KDL-55HX750 trong mục Tivi LED