• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của GIGABYTE GA-880GM-USB3 (rev. 1.0)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm GIGABYTE GA-880GM-USB3 (rev. 1.0) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 16/04/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
2 15/04/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
3 14/04/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
4 13/04/2014 3 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ tugia
5 10/04/2014 2 ngày 2.548.000 VNĐ Tăng 218.000 VNĐ danko
6 08/04/2014 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 218.000 VNĐ vftrader
7 07/04/2014 2 ngày 2.548.000 VNĐ Tăng 218.000 VNĐ danko
8 05/04/2014 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
9 04/04/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
10 03/04/2014 4 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
11 30/03/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 242.000 VNĐ tugia
12 29/03/2014 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
13 28/03/2014 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 218.000 VNĐ vftrader
14 27/03/2014 1 ngày 2.548.000 VNĐ Giá không đổi danko
15 26/03/2014 1 ngày 2.548.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ danko
16 25/03/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
17 24/03/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 242.000 VNĐ tugia
18 23/03/2014 2 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
19 21/03/2014 2 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
20 19/03/2014 2 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 242.000 VNĐ tugia
21 17/03/2014 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
22 16/03/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 242.000 VNĐ tugia
23 15/03/2014 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
24 14/03/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 242.000 VNĐ tugia
25 13/03/2014 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
26 12/03/2014 2 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 242.000 VNĐ tugia
27 10/03/2014 3 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
28 07/03/2014 2 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
29 05/03/2014 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
30 04/03/2014 3 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
31 01/03/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
32 28/02/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ tugia
33 27/02/2014 8 ngày 2.089.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ minhthanhlaptop
34 19/02/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
35 18/02/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
36 17/02/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 242.000 VNĐ tugia
37 16/02/2014 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
38 15/02/2014 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
39 14/02/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 242.000 VNĐ tugia
40 13/02/2014 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
41 12/02/2014 1 ngày 2.089.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ minhthanhlaptop
42 11/02/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ tugia
43 10/02/2014 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
44 08/02/2014 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
45 07/02/2014 3 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
46 04/02/2014 6 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
47 29/01/2014 8 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
48 21/01/2014 3 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
49 18/01/2014 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
50 17/01/2014 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
51 16/01/2014 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
52 15/01/2014 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
53 14/01/2014 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
54 12/01/2014 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
55 10/01/2014 4 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
56 06/01/2014 14 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
57 23/12/2013 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
58 21/12/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
59 20/12/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
60 19/12/2013 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
61 17/12/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
62 16/12/2013 2 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
63 14/12/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
64 13/12/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
65 12/12/2013 3 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
66 09/12/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
67 08/12/2013 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
68 06/12/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
69 05/12/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
70 04/12/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
71 03/12/2013 3 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
72 30/11/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
73 29/11/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
74 28/11/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
75 27/11/2013 3 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
76 24/11/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
77 23/11/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
78 22/11/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
79 21/11/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
80 20/11/2013 2 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
81 18/11/2013 3 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
82 15/11/2013 3 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
83 12/11/2013 3 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
84 09/11/2013 3 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
85 06/11/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
86 05/11/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
87 04/11/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
88 03/11/2013 3 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
89 31/10/2013 4 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
90 27/10/2013 7 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
91 20/10/2013 3 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
92 17/10/2013 3 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
93 14/10/2013 3 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
94 11/10/2013 2 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
95 09/10/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
96 08/10/2013 3 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
97 05/10/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
98 04/10/2013 2 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
99 02/10/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 459.000 VNĐ minhthanhlaptop
100 01/10/2013 1 ngày 2.548.000 VNĐ Giá không đổi danko
101 30/09/2013 2 ngày 2.548.000 VNĐ Giá không đổi danko
102 28/09/2013 2 ngày 2.548.000 VNĐ Tăng 459.000 VNĐ danko
103 26/09/2013 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
104 24/09/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
105 23/09/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
106 22/09/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
107 21/09/2013 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 459.000 VNĐ minhthanhlaptop
108 19/09/2013 1 ngày 2.548.000 VNĐ Tăng 459.000 VNĐ danko
109 18/09/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
110 17/09/2013 3 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 459.000 VNĐ minhthanhlaptop
111 14/09/2013 2 ngày 2.548.000 VNĐ Tăng 459.000 VNĐ danko
112 12/09/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
113 11/09/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
114 10/09/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 218.000 VNĐ vftrader
115 09/09/2013 3 ngày 2.548.000 VNĐ Tăng 218.000 VNĐ danko
116 06/09/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
117 05/09/2013 4 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
118 01/09/2013 2 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
119 30/08/2013 10 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 218.000 VNĐ vftrader
120 20/08/2013 3 ngày 2.548.000 VNĐ Giá không đổi danko
121 17/08/2013 15 ngày 2.548.000 VNĐ Tăng 218.000 VNĐ danko
122 02/08/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 360.000 VNĐ vftrader
123 01/08/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnhatphong
124 31/07/2013 12 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnhatphong
125 19/07/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnhatphong
126 18/07/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 601.000 VNĐ vitinhnhatphong
127 17/07/2013 19 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 601.000 VNĐ minhthanhlaptop
128 28/06/2013 6 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 360.000 VNĐ vitinhnhatphong
129 22/06/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 360.000 VNĐ vftrader
130 21/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 601.000 VNĐ vitinhnhatphong
131 20/06/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
132 19/06/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
133 18/06/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
134 17/06/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
135 16/06/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
136 15/06/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
137 14/06/2013 3 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
138 11/06/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
139 10/06/2013 11 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
140 30/05/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
141 29/05/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
142 28/05/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
143 27/05/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
144 26/05/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ vftrader
145 25/05/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 511.000 VNĐ danko
146 24/05/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 511.000 VNĐ minhthanhlaptop
147 23/05/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ danko
148 22/05/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
149 21/05/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
150 20/05/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
151 19/05/2013 4 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
152 15/05/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
153 14/05/2013 7 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
154 07/05/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
155 06/05/2013 7 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
156 29/04/2013 2 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
157 27/04/2013 12 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
158 15/04/2013 5 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
159 10/04/2013 4 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
160 06/04/2013 8 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
161 29/03/2013 8 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
162 21/03/2013 2 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
163 19/03/2013 14 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
164 05/03/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
165 04/03/2013 5 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
166 27/02/2013 4 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
167 23/02/2013 5 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
168 18/02/2013 12 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 511.000 VNĐ minhthanhlaptop
169 06/02/2013 3 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ danko
170 03/02/2013 2 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ vftrader
171 01/02/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi danko
172 31/01/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 511.000 VNĐ danko
173 30/01/2013 4 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
174 26/01/2013 3 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
175 23/01/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
176 22/01/2013 4 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
177 18/01/2013 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
178 16/01/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
179 15/01/2013 2 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
180 13/01/2013 4 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
181 09/01/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
182 08/01/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
183 07/01/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
184 06/01/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 511.000 VNĐ minhthanhcomputer
185 05/01/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi danko
186 04/01/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi danko
187 03/01/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 511.000 VNĐ danko
188 02/01/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 511.000 VNĐ minhthanhcomputer
189 01/01/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi danko
190 31/12/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 511.000 VNĐ danko
191 30/12/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
192 29/12/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 511.000 VNĐ minhthanhcomputer
193 28/12/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 511.000 VNĐ danko
194 27/12/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
195 26/12/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ vftrader
196 25/12/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ danko
197 24/12/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ vftrader
198 23/12/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ danko
199 22/12/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
200 21/12/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ vftrader
201 20/12/2012 2 ngày 2.410.000 VNĐ Tăng 321.000 VNĐ vitinhnguyennhu
202 18/12/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
203 17/12/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
204 16/12/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
205 15/12/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
206 14/12/2012 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
207 12/12/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
208 11/12/2012 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
209 09/12/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
210 08/12/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
211 07/12/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
212 06/12/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
213 05/12/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
214 04/12/2012 4 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
215 30/11/2012 4 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
216 26/11/2012 10 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
217 16/11/2012 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
218 14/11/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
219 13/11/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
220 12/11/2012 3 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
221 09/11/2012 2 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
222 07/11/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
223 06/11/2012 3 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
224 03/11/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
225 02/11/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
226 01/11/2012 2 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
227 30/10/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
228 29/10/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
229 28/10/2012 3 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
230 25/10/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
231 24/10/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
232 23/10/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
233 22/10/2012 3 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
234 19/10/2012 8 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
235 11/10/2012 4 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
236 07/10/2012 4 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
237 03/10/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
238 02/10/2012 4 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
239 28/09/2012 3 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 321.000 VNĐ minhthanhcomputer
240 25/09/2012 1 ngày 2.410.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
241 24/09/2012 2 ngày 2.410.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
242 22/09/2012 2 ngày 2.410.000 VNĐ Tăng 321.000 VNĐ vitinhnguyennhu
243 20/09/2012 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 321.000 VNĐ minhthanhcomputer
244 18/09/2012 1 ngày 2.410.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
245 17/09/2012 1 ngày 2.410.000 VNĐ Tăng 321.000 VNĐ vitinhnguyennhu
246 16/09/2012 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
247 14/09/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
248 13/09/2012 2 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
249 11/09/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
250 10/09/2012 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
251 08/09/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
252 07/09/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
253 06/09/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
254 05/09/2012 4 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
255 01/09/2012 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
256 30/08/2012 5 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
257 25/08/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
258 24/08/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
259 23/08/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
260 22/08/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 106.000 VNĐ minhthanhcomputer
261 21/08/2012 1 ngày 2.195.000 VNĐ Giảm 135.000 VNĐ minhthanhcomputer
262 20/08/2012 3 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 135.000 VNĐ vftrader
263 17/08/2012 1 ngày 2.195.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
264 16/08/2012 2 ngày 2.195.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
265 14/08/2012 1 ngày 2.195.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
266 13/08/2012 1 ngày 2.195.000 VNĐ Giảm 224.000 VNĐ minhthanhcomputer
267 12/08/2012 1 ngày 2.419.000 VNĐ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
268 11/08/2012 1 ngày 2.419.000 VNĐ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
269 10/08/2012 1 ngày 2.419.000 VNĐ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
270 09/08/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 135.000 VNĐ vftrader
271 08/08/2012 1 ngày 2.195.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
272 07/08/2012 1 ngày 2.195.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
273 06/08/2012 2 ngày 2.195.000 VNĐ Giảm 224.000 VNĐ minhthanhcomputer
274 04/08/2012 1 ngày 2.419.000 VNĐ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
275 03/08/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
276 02/08/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
277 01/08/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 89.000 VNĐ vftrader
278 31/07/2012 1 ngày 2.419.000 VNĐ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
279 30/07/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ vftrader
280 29/07/2012 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giảm 229.000 VNĐ Gialongdigital
281 28/07/2012 1 ngày 2.419.000 VNĐ Tăng 229.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
282 27/07/2012 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giảm 229.000 VNĐ Gialongdigital
283 26/07/2012 1 ngày 2.419.000 VNĐ Tăng 224.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
284 25/07/2012 1 ngày 2.195.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
285 24/07/2012 3 ngày 2.195.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
286 21/07/2012 1 ngày 2.195.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
287 20/07/2012 1 ngày 2.195.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ minhthanhcomputer
288 19/07/2012 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giá không đổi Gialongdigital
289 18/07/2012 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ Gialongdigital
290 17/07/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
291 16/07/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 89.000 VNĐ vftrader
292 15/07/2012 1 ngày 2.419.000 VNĐ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
293 14/07/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 89.000 VNĐ vftrader
294 13/07/2012 1 ngày 2.419.000 VNĐ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
295 12/07/2012 2 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 89.000 VNĐ vftrader
296 10/07/2012 1 ngày 2.419.000 VNĐ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
297 09/07/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
298 08/07/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
299 07/07/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 89.000 VNĐ vftrader
300 06/07/2012 1 ngày 2.419.000 VNĐ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
301 05/07/2012 1 ngày 2.419.000 VNĐ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
302 04/07/2012 1 ngày 2.419.000 VNĐ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
303 03/07/2012 5 ngày 2.419.000 VNĐ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
304 28/06/2012 1 ngày 2.419.000 VNĐ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
305 27/06/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 62.000 VNĐ vftrader
306 26/06/2012 1 ngày 2.392.000 VNĐ Tăng 62.000 VNĐ Thienlong0204
307 25/06/2012 2.330.000 VNĐ vftrader
Có tổng cộng 307 thay đổi giá của sản phẩm GIGABYTE GA-880GM-USB3 (rev. 1.0) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện máy tính desktop > Mainboard (MainBoard, Bo mạch chủ, Bo mach chu)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về GIGABYTE GA-880GM-USB3 (rev. 1.0) trong mục Mainboard