• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của GIGABYTE GA-880GM-USB3 (rev. 1.0)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm GIGABYTE GA-880GM-USB3 (rev. 1.0) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 05/04/2015 1 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
2 04/04/2015 93 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ danko
3 01/01/2015 15 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
4 17/12/2014 55 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
5 23/10/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
6 22/10/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
7 21/10/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
8 20/10/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
9 19/10/2014 24 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
10 25/09/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
11 24/09/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tugia
12 23/09/2014 4 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ danko
13 19/09/2014 12 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
14 07/09/2014 7 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
15 31/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
16 30/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
17 29/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
18 28/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
19 27/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
20 26/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
21 25/08/2014 4 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
22 21/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
23 20/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
24 19/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
25 18/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
26 17/08/2014 2 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
27 15/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
28 14/08/2014 3 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
29 11/08/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
30 10/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
31 09/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
32 08/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tugia
33 07/08/2014 2 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
34 05/08/2014 3 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
35 02/08/2014 2 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ danko
36 31/07/2014 2 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
37 29/07/2014 2 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
38 27/07/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
39 26/07/2014 9 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
40 17/07/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
41 16/07/2014 15 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
42 01/07/2014 2 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
43 29/06/2014 2 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
44 27/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tugia
45 26/06/2014 2 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ danko
46 24/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tugia
47 23/06/2014 3 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ danko
48 20/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
49 19/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
50 18/06/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
51 17/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
52 16/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
53 15/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
54 14/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
55 13/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
56 12/06/2014 7 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
57 05/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
58 04/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
59 03/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
60 02/06/2014 5 ngày 2.089.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ minhthanhlaptop
61 28/05/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
62 27/05/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
63 26/05/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
64 25/05/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
65 24/05/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
66 23/05/2014 2 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
67 21/05/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
68 20/05/2014 2 ngày 2.089.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ minhthanhlaptop
69 18/05/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
70 17/05/2014 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
71 16/05/2014 1 ngày 2.089.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ minhthanhlaptop
72 15/05/2014 2 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
73 13/05/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
74 12/05/2014 3 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
75 09/05/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tugia
76 08/05/2014 2 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 218.000 VNĐ danko
77 06/05/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
78 05/05/2014 2 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tugia
79 03/05/2014 8 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ danko
80 25/04/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tugia
81 24/04/2014 8 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ danko
82 16/04/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
83 15/04/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
84 14/04/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
85 13/04/2014 3 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tugia
86 10/04/2014 2 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 218.000 VNĐ danko
87 08/04/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 218.000 VNĐ vftrader
88 07/04/2014 2 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 218.000 VNĐ danko
89 05/04/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
90 04/04/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
91 03/04/2014 4 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
92 30/03/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
93 29/03/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
94 28/03/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 218.000 VNĐ vftrader
95 27/03/2014 1 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
96 26/03/2014 1 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ danko
97 25/03/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
98 24/03/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
99 23/03/2014 2 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
100 21/03/2014 2 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
101 19/03/2014 2 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
102 17/03/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
103 16/03/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
104 15/03/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
105 14/03/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
106 13/03/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
107 12/03/2014 2 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
108 10/03/2014 3 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
109 07/03/2014 2 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
110 05/03/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
111 04/03/2014 3 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
112 01/03/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
113 28/02/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
114 27/02/2014 8 ngày 2.089.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ minhthanhlaptop
115 19/02/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
116 18/02/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
117 17/02/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
118 16/02/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
119 15/02/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
120 14/02/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
121 13/02/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
122 12/02/2014 1 ngày 2.089.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ minhthanhlaptop
123 11/02/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
124 10/02/2014 2 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
125 08/02/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
126 07/02/2014 3 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
127 04/02/2014 6 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
128 29/01/2014 8 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
129 21/01/2014 3 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
130 18/01/2014 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
131 17/01/2014 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
132 16/01/2014 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
133 15/01/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
134 14/01/2014 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
135 12/01/2014 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
136 10/01/2014 4 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
137 06/01/2014 14 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
138 23/12/2013 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
139 21/12/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
140 20/12/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
141 19/12/2013 2 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
142 17/12/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
143 16/12/2013 2 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
144 14/12/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
145 13/12/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
146 12/12/2013 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
147 09/12/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
148 08/12/2013 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
149 06/12/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
150 05/12/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
151 04/12/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
152 03/12/2013 3 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
153 30/11/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
154 29/11/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
155 28/11/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
156 27/11/2013 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
157 24/11/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
158 23/11/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
159 22/11/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
160 21/11/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
161 20/11/2013 2 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
162 18/11/2013 3 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
163 15/11/2013 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
164 12/11/2013 3 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
165 09/11/2013 3 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
166 06/11/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
167 05/11/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
168 04/11/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
169 03/11/2013 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
170 31/10/2013 4 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
171 27/10/2013 7 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
172 20/10/2013 3 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
173 17/10/2013 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
174 14/10/2013 3 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
175 11/10/2013 2 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
176 09/10/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
177 08/10/2013 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
178 05/10/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
179 04/10/2013 2 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
180 02/10/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 459.000 VNĐ minhthanhlaptop
181 01/10/2013 1 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
182 30/09/2013 2 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
183 28/09/2013 2 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 459.000 VNĐ danko
184 26/09/2013 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
185 24/09/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
186 23/09/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
187 22/09/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
188 21/09/2013 2 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 459.000 VNĐ minhthanhlaptop
189 19/09/2013 1 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 459.000 VNĐ danko
190 18/09/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
191 17/09/2013 3 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 459.000 VNĐ minhthanhlaptop
192 14/09/2013 2 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 459.000 VNĐ danko
193 12/09/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
194 11/09/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
195 10/09/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 218.000 VNĐ vftrader
196 09/09/2013 3 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 218.000 VNĐ danko
197 06/09/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
198 05/09/2013 4 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
199 01/09/2013 2 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
200 30/08/2013 10 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 218.000 VNĐ vftrader
201 20/08/2013 3 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
202 17/08/2013 15 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 218.000 VNĐ danko
203 02/08/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 360.000 VNĐ vftrader
204 01/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi vitinhnhatphong
205 31/07/2013 12 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi vitinhnhatphong
206 19/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi vitinhnhatphong
207 18/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 601.000 VNĐ vitinhnhatphong
208 17/07/2013 19 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 601.000 VNĐ minhthanhlaptop
209 28/06/2013 6 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 360.000 VNĐ vitinhnhatphong
210 22/06/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 360.000 VNĐ vftrader
211 21/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 601.000 VNĐ vitinhnhatphong
212 20/06/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
213 19/06/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
214 18/06/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
215 17/06/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
216 16/06/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
217 15/06/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
218 14/06/2013 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
219 11/06/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
220 10/06/2013 11 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
221 30/05/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
222 29/05/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
223 28/05/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
224 27/05/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
225 26/05/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ vftrader
226 25/05/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 511.000 VNĐ danko
227 24/05/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 511.000 VNĐ minhthanhlaptop
228 23/05/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ danko
229 22/05/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
230 21/05/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
231 20/05/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
232 19/05/2013 4 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
233 15/05/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
234 14/05/2013 7 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
235 07/05/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
236 06/05/2013 7 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
237 29/04/2013 2 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
238 27/04/2013 12 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
239 15/04/2013 5 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
240 10/04/2013 4 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
241 06/04/2013 8 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
242 29/03/2013 8 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
243 21/03/2013 2 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
244 19/03/2013 14 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
245 05/03/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
246 04/03/2013 5 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
247 27/02/2013 4 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
248 23/02/2013 5 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
249 18/02/2013 12 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 511.000 VNĐ minhthanhlaptop
250 06/02/2013 3 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ danko
251 03/02/2013 2 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ vftrader
252 01/02/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi danko
253 31/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 511.000 VNĐ danko
254 30/01/2013 4 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
255 26/01/2013 3 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
256 23/01/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
257 22/01/2013 4 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
258 18/01/2013 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
259 16/01/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
260 15/01/2013 2 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
261 13/01/2013 4 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
262 09/01/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
263 08/01/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
264 07/01/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
265 06/01/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 511.000 VNĐ minhthanhcomputer
266 05/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi danko
267 04/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi danko
268 03/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 511.000 VNĐ danko
269 02/01/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 511.000 VNĐ minhthanhcomputer
270 01/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi danko
271 31/12/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 511.000 VNĐ danko
272 30/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
273 29/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 511.000 VNĐ minhthanhcomputer
274 28/12/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 511.000 VNĐ danko
275 27/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
276 26/12/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ vftrader
277 25/12/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ danko
278 24/12/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ vftrader
279 23/12/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ danko
280 22/12/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
281 21/12/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ vftrader
282 20/12/2012 2 ngày 2.410.000 ₫ Tăng 321.000 VNĐ vitinhnguyennhu
283 18/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
284 17/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
285 16/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
286 15/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
287 14/12/2012 2 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
288 12/12/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
289 11/12/2012 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
290 09/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
291 08/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
292 07/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
293 06/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
294 05/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
295 04/12/2012 4 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
296 30/11/2012 4 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
297 26/11/2012 10 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
298 16/11/2012 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
299 14/11/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
300 13/11/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
301 12/11/2012 3 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
302 09/11/2012 2 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
303 07/11/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
304 06/11/2012 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
305 03/11/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
306 02/11/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
307 01/11/2012 2 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
308 30/10/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
309 29/10/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
310 28/10/2012 3 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
311 25/10/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
312 24/10/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
313 23/10/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
314 22/10/2012 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
315 19/10/2012 8 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
316 11/10/2012 4 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
317 07/10/2012 4 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
318 03/10/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
319 02/10/2012 4 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
320 28/09/2012 3 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 321.000 VNĐ minhthanhcomputer
321 25/09/2012 1 ngày 2.410.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
322 24/09/2012 2 ngày 2.410.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
323 22/09/2012 2 ngày 2.410.000 ₫ Tăng 321.000 VNĐ vitinhnguyennhu
324 20/09/2012 2 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 321.000 VNĐ minhthanhcomputer
325 18/09/2012 1 ngày 2.410.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
326 17/09/2012 1 ngày 2.410.000 ₫ Tăng 321.000 VNĐ vitinhnguyennhu
327 16/09/2012 2 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
328 14/09/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
329 13/09/2012 2 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
330 11/09/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
331 10/09/2012 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
332 08/09/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
333 07/09/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
334 06/09/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
335 05/09/2012 4 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
336 01/09/2012 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
337 30/08/2012 5 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
338 25/08/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
339 24/08/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
340 23/08/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
341 22/08/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 106.000 VNĐ minhthanhcomputer
342 21/08/2012 1 ngày 2.195.000 ₫ Giảm 135.000 VNĐ minhthanhcomputer
343 20/08/2012 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ vftrader
344 17/08/2012 1 ngày 2.195.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
345 16/08/2012 2 ngày 2.195.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
346 14/08/2012 1 ngày 2.195.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
347 13/08/2012 1 ngày 2.195.000 ₫ Giảm 224.000 VNĐ minhthanhcomputer
348 12/08/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
349 11/08/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
350 10/08/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
351 09/08/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ vftrader
352 08/08/2012 1 ngày 2.195.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
353 07/08/2012 1 ngày 2.195.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
354 06/08/2012 2 ngày 2.195.000 ₫ Giảm 224.000 VNĐ minhthanhcomputer
355 04/08/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
356 03/08/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
357 02/08/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
358 01/08/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 89.000 VNĐ vftrader
359 31/07/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
360 30/07/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ vftrader
361 29/07/2012 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 229.000 VNĐ Gialongdigital
362 28/07/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Tăng 229.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
363 27/07/2012 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 229.000 VNĐ Gialongdigital
364 26/07/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Tăng 224.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
365 25/07/2012 1 ngày 2.195.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
366 24/07/2012 3 ngày 2.195.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
367 21/07/2012 1 ngày 2.195.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
368 20/07/2012 1 ngày 2.195.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ minhthanhcomputer
369 19/07/2012 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi Gialongdigital
370 18/07/2012 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ Gialongdigital
371 17/07/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
372 16/07/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 89.000 VNĐ vftrader
373 15/07/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
374 14/07/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 89.000 VNĐ vftrader
375 13/07/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
376 12/07/2012 2 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 89.000 VNĐ vftrader
377 10/07/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
378 09/07/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
379 08/07/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
380 07/07/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 89.000 VNĐ vftrader
381 06/07/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
382 05/07/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
383 04/07/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
384 03/07/2012 5 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
385 28/06/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
386 27/06/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 62.000 VNĐ vftrader
387 26/06/2012 1 ngày 2.392.000 ₫ Tăng 62.000 VNĐ Thienlong0204
388 25/06/2012 2.330.000 ₫ vftrader
Có tổng cộng 388 thay đổi giá của sản phẩm GIGABYTE GA-880GM-USB3 (rev. 1.0) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện máy tính desktop > Mainboard (MainBoard, Bo mạch chủ, Bo mach chu)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về GIGABYTE GA-880GM-USB3 (rev. 1.0) trong mục Mainboard
Từ khóa nổi bật trong tuần: iphone 5, panasonic, sua, ipad, san ho