• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của GIGABYTE GA-880GM-USB3 (rev. 1.0)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm GIGABYTE GA-880GM-USB3 (rev. 1.0) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 31/08/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
2 30/08/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
3 29/08/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
4 28/08/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
5 27/08/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
6 26/08/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
7 25/08/2014 4 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
8 21/08/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
9 20/08/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
10 19/08/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
11 18/08/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 242.000 VNĐ tugia
12 17/08/2014 2 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
13 15/08/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
14 14/08/2014 3 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 242.000 VNĐ tugia
15 11/08/2014 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
16 10/08/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
17 09/08/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
18 08/08/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ tugia
19 07/08/2014 2 ngày 2.548.000 VNĐ Giá không đổi danko
20 05/08/2014 3 ngày 2.548.000 VNĐ Giá không đổi danko
21 02/08/2014 2 ngày 2.548.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ danko
22 31/07/2014 2 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 242.000 VNĐ tugia
23 29/07/2014 2 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
24 27/07/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 242.000 VNĐ tugia
25 26/07/2014 9 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
26 17/07/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
27 16/07/2014 15 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
28 01/07/2014 2 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
29 29/06/2014 2 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
30 27/06/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ tugia
31 26/06/2014 2 ngày 2.548.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ danko
32 24/06/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ tugia
33 23/06/2014 3 ngày 2.548.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ danko
34 20/06/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
35 19/06/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 242.000 VNĐ tugia
36 18/06/2014 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
37 17/06/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
38 16/06/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
39 15/06/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
40 14/06/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
41 13/06/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 242.000 VNĐ tugia
42 12/06/2014 7 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
43 05/06/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
44 04/06/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
45 03/06/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ tugia
46 02/06/2014 5 ngày 2.089.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ minhthanhlaptop
47 28/05/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
48 27/05/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
49 26/05/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
50 25/05/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 242.000 VNĐ tugia
51 24/05/2014 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
52 23/05/2014 2 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
53 21/05/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ tugia
54 20/05/2014 2 ngày 2.089.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ minhthanhlaptop
55 18/05/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ tugia
56 17/05/2014 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
57 16/05/2014 1 ngày 2.089.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ minhthanhlaptop
58 15/05/2014 2 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
59 13/05/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
60 12/05/2014 3 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
61 09/05/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ tugia
62 08/05/2014 2 ngày 2.548.000 VNĐ Tăng 218.000 VNĐ danko
63 06/05/2014 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
64 05/05/2014 2 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ tugia
65 03/05/2014 8 ngày 2.548.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ danko
66 25/04/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ tugia
67 24/04/2014 8 ngày 2.548.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ danko
68 16/04/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
69 15/04/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
70 14/04/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
71 13/04/2014 3 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ tugia
72 10/04/2014 2 ngày 2.548.000 VNĐ Tăng 218.000 VNĐ danko
73 08/04/2014 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 218.000 VNĐ vftrader
74 07/04/2014 2 ngày 2.548.000 VNĐ Tăng 218.000 VNĐ danko
75 05/04/2014 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
76 04/04/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
77 03/04/2014 4 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
78 30/03/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 242.000 VNĐ tugia
79 29/03/2014 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
80 28/03/2014 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 218.000 VNĐ vftrader
81 27/03/2014 1 ngày 2.548.000 VNĐ Giá không đổi danko
82 26/03/2014 1 ngày 2.548.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ danko
83 25/03/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
84 24/03/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 242.000 VNĐ tugia
85 23/03/2014 2 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
86 21/03/2014 2 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
87 19/03/2014 2 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 242.000 VNĐ tugia
88 17/03/2014 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
89 16/03/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 242.000 VNĐ tugia
90 15/03/2014 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
91 14/03/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 242.000 VNĐ tugia
92 13/03/2014 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
93 12/03/2014 2 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 242.000 VNĐ tugia
94 10/03/2014 3 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
95 07/03/2014 2 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
96 05/03/2014 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
97 04/03/2014 3 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
98 01/03/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
99 28/02/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ tugia
100 27/02/2014 8 ngày 2.089.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ minhthanhlaptop
101 19/02/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
102 18/02/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
103 17/02/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 242.000 VNĐ tugia
104 16/02/2014 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
105 15/02/2014 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
106 14/02/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 242.000 VNĐ tugia
107 13/02/2014 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
108 12/02/2014 1 ngày 2.089.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ minhthanhlaptop
109 11/02/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ tugia
110 10/02/2014 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
111 08/02/2014 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
112 07/02/2014 3 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
113 04/02/2014 6 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
114 29/01/2014 8 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
115 21/01/2014 3 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
116 18/01/2014 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
117 17/01/2014 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
118 16/01/2014 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
119 15/01/2014 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
120 14/01/2014 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
121 12/01/2014 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
122 10/01/2014 4 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
123 06/01/2014 14 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
124 23/12/2013 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
125 21/12/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
126 20/12/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
127 19/12/2013 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
128 17/12/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
129 16/12/2013 2 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
130 14/12/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
131 13/12/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
132 12/12/2013 3 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
133 09/12/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
134 08/12/2013 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
135 06/12/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
136 05/12/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
137 04/12/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
138 03/12/2013 3 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
139 30/11/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
140 29/11/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
141 28/11/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
142 27/11/2013 3 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
143 24/11/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
144 23/11/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
145 22/11/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
146 21/11/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
147 20/11/2013 2 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
148 18/11/2013 3 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
149 15/11/2013 3 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
150 12/11/2013 3 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
151 09/11/2013 3 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
152 06/11/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
153 05/11/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
154 04/11/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
155 03/11/2013 3 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
156 31/10/2013 4 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
157 27/10/2013 7 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
158 20/10/2013 3 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
159 17/10/2013 3 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
160 14/10/2013 3 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
161 11/10/2013 2 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
162 09/10/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
163 08/10/2013 3 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
164 05/10/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
165 04/10/2013 2 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
166 02/10/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 459.000 VNĐ minhthanhlaptop
167 01/10/2013 1 ngày 2.548.000 VNĐ Giá không đổi danko
168 30/09/2013 2 ngày 2.548.000 VNĐ Giá không đổi danko
169 28/09/2013 2 ngày 2.548.000 VNĐ Tăng 459.000 VNĐ danko
170 26/09/2013 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
171 24/09/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
172 23/09/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
173 22/09/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
174 21/09/2013 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 459.000 VNĐ minhthanhlaptop
175 19/09/2013 1 ngày 2.548.000 VNĐ Tăng 459.000 VNĐ danko
176 18/09/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
177 17/09/2013 3 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 459.000 VNĐ minhthanhlaptop
178 14/09/2013 2 ngày 2.548.000 VNĐ Tăng 459.000 VNĐ danko
179 12/09/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
180 11/09/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
181 10/09/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 218.000 VNĐ vftrader
182 09/09/2013 3 ngày 2.548.000 VNĐ Tăng 218.000 VNĐ danko
183 06/09/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
184 05/09/2013 4 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
185 01/09/2013 2 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
186 30/08/2013 10 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 218.000 VNĐ vftrader
187 20/08/2013 3 ngày 2.548.000 VNĐ Giá không đổi danko
188 17/08/2013 15 ngày 2.548.000 VNĐ Tăng 218.000 VNĐ danko
189 02/08/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 360.000 VNĐ vftrader
190 01/08/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnhatphong
191 31/07/2013 12 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnhatphong
192 19/07/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnhatphong
193 18/07/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 601.000 VNĐ vitinhnhatphong
194 17/07/2013 19 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 601.000 VNĐ minhthanhlaptop
195 28/06/2013 6 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 360.000 VNĐ vitinhnhatphong
196 22/06/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 360.000 VNĐ vftrader
197 21/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 601.000 VNĐ vitinhnhatphong
198 20/06/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
199 19/06/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
200 18/06/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
201 17/06/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
202 16/06/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
203 15/06/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
204 14/06/2013 3 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
205 11/06/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
206 10/06/2013 11 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
207 30/05/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
208 29/05/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
209 28/05/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
210 27/05/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
211 26/05/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ vftrader
212 25/05/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 511.000 VNĐ danko
213 24/05/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 511.000 VNĐ minhthanhlaptop
214 23/05/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ danko
215 22/05/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
216 21/05/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
217 20/05/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
218 19/05/2013 4 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
219 15/05/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
220 14/05/2013 7 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
221 07/05/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
222 06/05/2013 7 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
223 29/04/2013 2 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
224 27/04/2013 12 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
225 15/04/2013 5 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
226 10/04/2013 4 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
227 06/04/2013 8 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
228 29/03/2013 8 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
229 21/03/2013 2 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
230 19/03/2013 14 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
231 05/03/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
232 04/03/2013 5 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
233 27/02/2013 4 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
234 23/02/2013 5 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
235 18/02/2013 12 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 511.000 VNĐ minhthanhlaptop
236 06/02/2013 3 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ danko
237 03/02/2013 2 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ vftrader
238 01/02/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi danko
239 31/01/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 511.000 VNĐ danko
240 30/01/2013 4 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
241 26/01/2013 3 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
242 23/01/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
243 22/01/2013 4 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
244 18/01/2013 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
245 16/01/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
246 15/01/2013 2 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
247 13/01/2013 4 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
248 09/01/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
249 08/01/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
250 07/01/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
251 06/01/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 511.000 VNĐ minhthanhcomputer
252 05/01/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi danko
253 04/01/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi danko
254 03/01/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 511.000 VNĐ danko
255 02/01/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 511.000 VNĐ minhthanhcomputer
256 01/01/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi danko
257 31/12/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 511.000 VNĐ danko
258 30/12/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
259 29/12/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 511.000 VNĐ minhthanhcomputer
260 28/12/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 511.000 VNĐ danko
261 27/12/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
262 26/12/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ vftrader
263 25/12/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ danko
264 24/12/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ vftrader
265 23/12/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ danko
266 22/12/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
267 21/12/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ vftrader
268 20/12/2012 2 ngày 2.410.000 VNĐ Tăng 321.000 VNĐ vitinhnguyennhu
269 18/12/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
270 17/12/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
271 16/12/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
272 15/12/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
273 14/12/2012 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
274 12/12/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
275 11/12/2012 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
276 09/12/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
277 08/12/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
278 07/12/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
279 06/12/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
280 05/12/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
281 04/12/2012 4 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
282 30/11/2012 4 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
283 26/11/2012 10 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
284 16/11/2012 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
285 14/11/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
286 13/11/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
287 12/11/2012 3 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
288 09/11/2012 2 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
289 07/11/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
290 06/11/2012 3 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
291 03/11/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
292 02/11/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
293 01/11/2012 2 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
294 30/10/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
295 29/10/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
296 28/10/2012 3 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
297 25/10/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
298 24/10/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
299 23/10/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
300 22/10/2012 3 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
301 19/10/2012 8 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
302 11/10/2012 4 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
303 07/10/2012 4 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
304 03/10/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
305 02/10/2012 4 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
306 28/09/2012 3 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 321.000 VNĐ minhthanhcomputer
307 25/09/2012 1 ngày 2.410.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
308 24/09/2012 2 ngày 2.410.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
309 22/09/2012 2 ngày 2.410.000 VNĐ Tăng 321.000 VNĐ vitinhnguyennhu
310 20/09/2012 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 321.000 VNĐ minhthanhcomputer
311 18/09/2012 1 ngày 2.410.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
312 17/09/2012 1 ngày 2.410.000 VNĐ Tăng 321.000 VNĐ vitinhnguyennhu
313 16/09/2012 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
314 14/09/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
315 13/09/2012 2 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
316 11/09/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
317 10/09/2012 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
318 08/09/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
319 07/09/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
320 06/09/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
321 05/09/2012 4 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
322 01/09/2012 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
323 30/08/2012 5 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
324 25/08/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
325 24/08/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
326 23/08/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
327 22/08/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 106.000 VNĐ minhthanhcomputer
328 21/08/2012 1 ngày 2.195.000 VNĐ Giảm 135.000 VNĐ minhthanhcomputer
329 20/08/2012 3 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 135.000 VNĐ vftrader
330 17/08/2012 1 ngày 2.195.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
331 16/08/2012 2 ngày 2.195.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
332 14/08/2012 1 ngày 2.195.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
333 13/08/2012 1 ngày 2.195.000 VNĐ Giảm 224.000 VNĐ minhthanhcomputer
334 12/08/2012 1 ngày 2.419.000 VNĐ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
335 11/08/2012 1 ngày 2.419.000 VNĐ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
336 10/08/2012 1 ngày 2.419.000 VNĐ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
337 09/08/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 135.000 VNĐ vftrader
338 08/08/2012 1 ngày 2.195.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
339 07/08/2012 1 ngày 2.195.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
340 06/08/2012 2 ngày 2.195.000 VNĐ Giảm 224.000 VNĐ minhthanhcomputer
341 04/08/2012 1 ngày 2.419.000 VNĐ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
342 03/08/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
343 02/08/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
344 01/08/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 89.000 VNĐ vftrader
345 31/07/2012 1 ngày 2.419.000 VNĐ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
346 30/07/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ vftrader
347 29/07/2012 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giảm 229.000 VNĐ Gialongdigital
348 28/07/2012 1 ngày 2.419.000 VNĐ Tăng 229.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
349 27/07/2012 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giảm 229.000 VNĐ Gialongdigital
350 26/07/2012 1 ngày 2.419.000 VNĐ Tăng 224.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
351 25/07/2012 1 ngày 2.195.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
352 24/07/2012 3 ngày 2.195.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
353 21/07/2012 1 ngày 2.195.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
354 20/07/2012 1 ngày 2.195.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ minhthanhcomputer
355 19/07/2012 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giá không đổi Gialongdigital
356 18/07/2012 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ Gialongdigital
357 17/07/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
358 16/07/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 89.000 VNĐ vftrader
359 15/07/2012 1 ngày 2.419.000 VNĐ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
360 14/07/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 89.000 VNĐ vftrader
361 13/07/2012 1 ngày 2.419.000 VNĐ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
362 12/07/2012 2 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 89.000 VNĐ vftrader
363 10/07/2012 1 ngày 2.419.000 VNĐ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
364 09/07/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
365 08/07/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
366 07/07/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 89.000 VNĐ vftrader
367 06/07/2012 1 ngày 2.419.000 VNĐ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
368 05/07/2012 1 ngày 2.419.000 VNĐ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
369 04/07/2012 1 ngày 2.419.000 VNĐ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
370 03/07/2012 5 ngày 2.419.000 VNĐ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
371 28/06/2012 1 ngày 2.419.000 VNĐ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
372 27/06/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 62.000 VNĐ vftrader
373 26/06/2012 1 ngày 2.392.000 VNĐ Tăng 62.000 VNĐ Thienlong0204
374 25/06/2012 2.330.000 VNĐ vftrader
Có tổng cộng 374 thay đổi giá của sản phẩm GIGABYTE GA-880GM-USB3 (rev. 1.0) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện máy tính desktop > Mainboard (MainBoard, Bo mạch chủ, Bo mach chu)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về GIGABYTE GA-880GM-USB3 (rev. 1.0) trong mục Mainboard