Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Bo mạch chủ GIGABYTE GA-880GM-USB3 (rev. 1.0)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Bo mạch chủ GIGABYTE GA-880GM-USB3 (rev. 1.0) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 23/04/2016 1 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
2 22/04/2016 6 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 129.000 VNĐ danko
3 16/04/2016 14 ngày 2.419.000 ₫ Giảm 129.000 VNĐ maytinhngocthuan
4 02/04/2016 1 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
5 01/04/2016 21 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
6 11/03/2016 3 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 129.000 VNĐ danko
7 08/03/2016 1 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi maytinhngocthuan
8 07/03/2016 6 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi maytinhngocthuan
9 01/03/2016 14 ngày 2.419.000 ₫ Giảm 129.000 VNĐ maytinhngocthuan
10 16/02/2016 1 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
11 15/02/2016 28 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
12 18/01/2016 1 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
13 17/01/2016 1 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
14 16/01/2016 4 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 129.000 VNĐ danko
15 12/01/2016 33 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi maytinhngocthuan
16 10/12/2015 12 ngày 2.419.000 ₫ Giảm 129.000 VNĐ maytinhngocthuan
17 28/11/2015 7 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 129.000 VNĐ danko
18 21/11/2015 16 ngày 2.419.000 ₫ Giảm 129.000 VNĐ maytinhngocthuan
19 05/11/2015 10 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 129.000 VNĐ danko
20 26/10/2015 27 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi maytinhngocthuan
21 29/09/2015 1 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi maytinhngocthuan
22 28/09/2015 42 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi maytinhngocthuan
23 17/08/2015 2 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi maytinhngocthuan
24 15/08/2015 1 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi maytinhngocthuan
25 14/08/2015 16 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi maytinhngocthuan
26 29/07/2015 2 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
27 27/07/2015 2 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
28 25/07/2015 30 ngày 2.419.000 ₫ Giảm 129.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
29 25/06/2015 81 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
30 05/04/2015 1 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
31 04/04/2015 93 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ danko
32 01/01/2015 15 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
33 17/12/2014 55 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
34 23/10/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
35 22/10/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
36 21/10/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
37 20/10/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
38 19/10/2014 24 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
39 25/09/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
40 24/09/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tugia
41 23/09/2014 4 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ danko
42 19/09/2014 12 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
43 07/09/2014 7 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
44 31/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
45 30/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
46 29/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
47 28/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
48 27/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
49 26/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
50 25/08/2014 4 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
51 21/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
52 20/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
53 19/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
54 18/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
55 17/08/2014 2 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
56 15/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
57 14/08/2014 3 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
58 11/08/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
59 10/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
60 09/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
61 08/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tugia
62 07/08/2014 2 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
63 05/08/2014 3 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
64 02/08/2014 2 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ danko
65 31/07/2014 2 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
66 29/07/2014 2 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
67 27/07/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
68 26/07/2014 9 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
69 17/07/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
70 16/07/2014 15 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
71 01/07/2014 2 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
72 29/06/2014 2 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
73 27/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tugia
74 26/06/2014 2 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ danko
75 24/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tugia
76 23/06/2014 3 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ danko
77 20/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
78 19/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
79 18/06/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
80 17/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
81 16/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
82 15/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
83 14/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
84 13/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
85 12/06/2014 7 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
86 05/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
87 04/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
88 03/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
89 02/06/2014 5 ngày 2.089.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ minhthanhlaptop
90 28/05/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
91 27/05/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
92 26/05/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
93 25/05/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
94 24/05/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
95 23/05/2014 2 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
96 21/05/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
97 20/05/2014 2 ngày 2.089.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ minhthanhlaptop
98 18/05/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
99 17/05/2014 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
100 16/05/2014 1 ngày 2.089.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ minhthanhlaptop
101 15/05/2014 2 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
102 13/05/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
103 12/05/2014 3 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
104 09/05/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tugia
105 08/05/2014 2 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 218.000 VNĐ danko
106 06/05/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
107 05/05/2014 2 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tugia
108 03/05/2014 8 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ danko
109 25/04/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tugia
110 24/04/2014 8 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ danko
111 16/04/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
112 15/04/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
113 14/04/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
114 13/04/2014 3 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tugia
115 10/04/2014 2 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 218.000 VNĐ danko
116 08/04/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 218.000 VNĐ vftrader
117 07/04/2014 2 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 218.000 VNĐ danko
118 05/04/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
119 04/04/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
120 03/04/2014 4 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
121 30/03/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
122 29/03/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
123 28/03/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 218.000 VNĐ vftrader
124 27/03/2014 1 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
125 26/03/2014 1 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ danko
126 25/03/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
127 24/03/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
128 23/03/2014 2 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
129 21/03/2014 2 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
130 19/03/2014 2 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
131 17/03/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
132 16/03/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
133 15/03/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
134 14/03/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
135 13/03/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
136 12/03/2014 2 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
137 10/03/2014 3 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
138 07/03/2014 2 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
139 05/03/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
140 04/03/2014 3 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
141 01/03/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
142 28/02/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
143 27/02/2014 8 ngày 2.089.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ minhthanhlaptop
144 19/02/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
145 18/02/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
146 17/02/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
147 16/02/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
148 15/02/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
149 14/02/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
150 13/02/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
151 12/02/2014 1 ngày 2.089.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ minhthanhlaptop
152 11/02/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
153 10/02/2014 2 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
154 08/02/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
155 07/02/2014 3 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
156 04/02/2014 6 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
157 29/01/2014 8 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
158 21/01/2014 3 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
159 18/01/2014 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
160 17/01/2014 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
161 16/01/2014 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
162 15/01/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
163 14/01/2014 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
164 12/01/2014 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
165 10/01/2014 4 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
166 06/01/2014 14 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
167 23/12/2013 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
168 21/12/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
169 20/12/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
170 19/12/2013 2 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
171 17/12/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
172 16/12/2013 2 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
173 14/12/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
174 13/12/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
175 12/12/2013 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
176 09/12/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
177 08/12/2013 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
178 06/12/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
179 05/12/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
180 04/12/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
181 03/12/2013 3 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
182 30/11/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
183 29/11/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
184 28/11/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
185 27/11/2013 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
186 24/11/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
187 23/11/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
188 22/11/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
189 21/11/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
190 20/11/2013 2 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
191 18/11/2013 3 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
192 15/11/2013 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
193 12/11/2013 3 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
194 09/11/2013 3 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
195 06/11/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
196 05/11/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
197 04/11/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
198 03/11/2013 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
199 31/10/2013 4 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
200 27/10/2013 7 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
201 20/10/2013 3 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
202 17/10/2013 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
203 14/10/2013 3 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
204 11/10/2013 2 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
205 09/10/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
206 08/10/2013 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
207 05/10/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
208 04/10/2013 2 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
209 02/10/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 459.000 VNĐ minhthanhlaptop
210 01/10/2013 1 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
211 30/09/2013 2 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
212 28/09/2013 2 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 459.000 VNĐ danko
213 26/09/2013 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
214 24/09/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
215 23/09/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
216 22/09/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
217 21/09/2013 2 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 459.000 VNĐ minhthanhlaptop
218 19/09/2013 1 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 459.000 VNĐ danko
219 18/09/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
220 17/09/2013 3 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 459.000 VNĐ minhthanhlaptop
221 14/09/2013 2 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 459.000 VNĐ danko
222 12/09/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
223 11/09/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
224 10/09/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 218.000 VNĐ vftrader
225 09/09/2013 3 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 218.000 VNĐ danko
226 06/09/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
227 05/09/2013 4 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
228 01/09/2013 2 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
229 30/08/2013 10 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 218.000 VNĐ vftrader
230 20/08/2013 3 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
231 17/08/2013 15 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 218.000 VNĐ danko
232 02/08/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 360.000 VNĐ vftrader
233 01/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi vitinhnhatphong
234 31/07/2013 12 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi vitinhnhatphong
235 19/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi vitinhnhatphong
236 18/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 601.000 VNĐ vitinhnhatphong
237 17/07/2013 19 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 601.000 VNĐ minhthanhlaptop
238 28/06/2013 6 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 360.000 VNĐ vitinhnhatphong
239 22/06/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 360.000 VNĐ vftrader
240 21/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 601.000 VNĐ vitinhnhatphong
241 20/06/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
242 19/06/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
243 18/06/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
244 17/06/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
245 16/06/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
246 15/06/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
247 14/06/2013 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
248 11/06/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
249 10/06/2013 11 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
250 30/05/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
251 29/05/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
252 28/05/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
253 27/05/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
254 26/05/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ vftrader
255 25/05/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 511.000 VNĐ danko
256 24/05/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 511.000 VNĐ minhthanhlaptop
257 23/05/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ danko
258 22/05/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
259 21/05/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
260 20/05/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
261 19/05/2013 4 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
262 15/05/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
263 14/05/2013 7 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
264 07/05/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
265 06/05/2013 7 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
266 29/04/2013 2 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
267 27/04/2013 12 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
268 15/04/2013 5 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
269 10/04/2013 4 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
270 06/04/2013 8 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
271 29/03/2013 8 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
272 21/03/2013 2 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
273 19/03/2013 14 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
274 05/03/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
275 04/03/2013 5 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
276 27/02/2013 4 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
277 23/02/2013 5 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
278 18/02/2013 12 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 511.000 VNĐ minhthanhlaptop
279 06/02/2013 3 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ danko
280 03/02/2013 2 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ vftrader
281 01/02/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi danko
282 31/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 511.000 VNĐ danko
283 30/01/2013 4 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
284 26/01/2013 3 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
285 23/01/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
286 22/01/2013 4 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
287 18/01/2013 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
288 16/01/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
289 15/01/2013 2 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
290 13/01/2013 4 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
291 09/01/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
292 08/01/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
293 07/01/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
294 06/01/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 511.000 VNĐ minhthanhcomputer
295 05/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi danko
296 04/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi danko
297 03/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 511.000 VNĐ danko
298 02/01/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 511.000 VNĐ minhthanhcomputer
299 01/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi danko
300 31/12/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 511.000 VNĐ danko
301 30/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
302 29/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 511.000 VNĐ minhthanhcomputer
303 28/12/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 511.000 VNĐ danko
304 27/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
305 26/12/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ vftrader
306 25/12/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ danko
307 24/12/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ vftrader
308 23/12/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ danko
309 22/12/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
310 21/12/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ vftrader
311 20/12/2012 2 ngày 2.410.000 ₫ Tăng 321.000 VNĐ vitinhnguyennhu
312 18/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
313 17/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
314 16/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
315 15/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
316 14/12/2012 2 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
317 12/12/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
318 11/12/2012 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
319 09/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
320 08/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
321 07/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
322 06/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
323 05/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
324 04/12/2012 4 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
325 30/11/2012 4 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
326 26/11/2012 10 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
327 16/11/2012 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
328 14/11/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
329 13/11/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
330 12/11/2012 3 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
331 09/11/2012 2 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
332 07/11/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
333 06/11/2012 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
334 03/11/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
335 02/11/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
336 01/11/2012 2 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
337 30/10/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
338 29/10/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
339 28/10/2012 3 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
340 25/10/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
341 24/10/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
342 23/10/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
343 22/10/2012 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
344 19/10/2012 8 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
345 11/10/2012 4 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
346 07/10/2012 4 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
347 03/10/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
348 02/10/2012 4 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
349 28/09/2012 3 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 321.000 VNĐ minhthanhcomputer
350 25/09/2012 1 ngày 2.410.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
351 24/09/2012 2 ngày 2.410.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
352 22/09/2012 2 ngày 2.410.000 ₫ Tăng 321.000 VNĐ vitinhnguyennhu
353 20/09/2012 2 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 321.000 VNĐ minhthanhcomputer
354 18/09/2012 1 ngày 2.410.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
355 17/09/2012 1 ngày 2.410.000 ₫ Tăng 321.000 VNĐ vitinhnguyennhu
356 16/09/2012 2 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
357 14/09/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
358 13/09/2012 2 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
359 11/09/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
360 10/09/2012 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
361 08/09/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
362 07/09/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
363 06/09/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
364 05/09/2012 4 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
365 01/09/2012 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
366 30/08/2012 5 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
367 25/08/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
368 24/08/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
369 23/08/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
370 22/08/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 106.000 VNĐ minhthanhcomputer
371 21/08/2012 1 ngày 2.195.000 ₫ Giảm 135.000 VNĐ minhthanhcomputer
372 20/08/2012 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ vftrader
373 17/08/2012 1 ngày 2.195.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
374 16/08/2012 2 ngày 2.195.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
375 14/08/2012 1 ngày 2.195.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
376 13/08/2012 1 ngày 2.195.000 ₫ Giảm 224.000 VNĐ minhthanhcomputer
377 12/08/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
378 11/08/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
379 10/08/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
380 09/08/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ vftrader
381 08/08/2012 1 ngày 2.195.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
382 07/08/2012 1 ngày 2.195.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
383 06/08/2012 2 ngày 2.195.000 ₫ Giảm 224.000 VNĐ minhthanhcomputer
384 04/08/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
385 03/08/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
386 02/08/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
387 01/08/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 89.000 VNĐ vftrader
388 31/07/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
389 30/07/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ vftrader
390 29/07/2012 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 229.000 VNĐ Gialongdigital
391 28/07/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Tăng 229.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
392 27/07/2012 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 229.000 VNĐ Gialongdigital
393 26/07/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Tăng 224.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
394 25/07/2012 1 ngày 2.195.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
395 24/07/2012 3 ngày 2.195.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
396 21/07/2012 1 ngày 2.195.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
397 20/07/2012 1 ngày 2.195.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ minhthanhcomputer
398 19/07/2012 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi Gialongdigital
399 18/07/2012 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ Gialongdigital
400 17/07/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
401 16/07/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 89.000 VNĐ vftrader
402 15/07/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
403 14/07/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 89.000 VNĐ vftrader
404 13/07/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
405 12/07/2012 2 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 89.000 VNĐ vftrader
406 10/07/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
407 09/07/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
408 08/07/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
409 07/07/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 89.000 VNĐ vftrader
410 06/07/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
411 05/07/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
412 04/07/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
413 03/07/2012 5 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
414 28/06/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
415 27/06/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 62.000 VNĐ vftrader
416 26/06/2012 1 ngày 2.392.000 ₫ Tăng 62.000 VNĐ Thienlong0204
417 25/06/2012 2.330.000 ₫ vftrader
Có tổng cộng 417 thay đổi giá của sản phẩm Bo mạch chủ GIGABYTE GA-880GM-USB3 (rev. 1.0) đã được hệ thống ghi lại.