• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của GIGABYTE GA-880GM-USB3 (rev. 1.0)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm GIGABYTE GA-880GM-USB3 (rev. 1.0) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 25/06/2015 81 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
2 05/04/2015 1 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
3 04/04/2015 93 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ danko
4 01/01/2015 15 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
5 17/12/2014 55 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
6 23/10/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
7 22/10/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
8 21/10/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
9 20/10/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
10 19/10/2014 24 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
11 25/09/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
12 24/09/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tugia
13 23/09/2014 4 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ danko
14 19/09/2014 12 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
15 07/09/2014 7 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
16 31/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
17 30/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
18 29/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
19 28/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
20 27/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
21 26/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
22 25/08/2014 4 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
23 21/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
24 20/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
25 19/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
26 18/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
27 17/08/2014 2 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
28 15/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
29 14/08/2014 3 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
30 11/08/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
31 10/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
32 09/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
33 08/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tugia
34 07/08/2014 2 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
35 05/08/2014 3 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
36 02/08/2014 2 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ danko
37 31/07/2014 2 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
38 29/07/2014 2 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
39 27/07/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
40 26/07/2014 9 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
41 17/07/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
42 16/07/2014 15 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
43 01/07/2014 2 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
44 29/06/2014 2 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
45 27/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tugia
46 26/06/2014 2 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ danko
47 24/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tugia
48 23/06/2014 3 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ danko
49 20/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
50 19/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
51 18/06/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
52 17/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
53 16/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
54 15/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
55 14/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
56 13/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
57 12/06/2014 7 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
58 05/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
59 04/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
60 03/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
61 02/06/2014 5 ngày 2.089.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ minhthanhlaptop
62 28/05/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
63 27/05/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
64 26/05/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
65 25/05/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
66 24/05/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
67 23/05/2014 2 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
68 21/05/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
69 20/05/2014 2 ngày 2.089.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ minhthanhlaptop
70 18/05/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
71 17/05/2014 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
72 16/05/2014 1 ngày 2.089.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ minhthanhlaptop
73 15/05/2014 2 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
74 13/05/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
75 12/05/2014 3 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
76 09/05/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tugia
77 08/05/2014 2 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 218.000 VNĐ danko
78 06/05/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
79 05/05/2014 2 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tugia
80 03/05/2014 8 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ danko
81 25/04/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tugia
82 24/04/2014 8 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ danko
83 16/04/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
84 15/04/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
85 14/04/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
86 13/04/2014 3 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tugia
87 10/04/2014 2 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 218.000 VNĐ danko
88 08/04/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 218.000 VNĐ vftrader
89 07/04/2014 2 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 218.000 VNĐ danko
90 05/04/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
91 04/04/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
92 03/04/2014 4 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
93 30/03/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
94 29/03/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
95 28/03/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 218.000 VNĐ vftrader
96 27/03/2014 1 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
97 26/03/2014 1 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ danko
98 25/03/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
99 24/03/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
100 23/03/2014 2 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
101 21/03/2014 2 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
102 19/03/2014 2 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
103 17/03/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
104 16/03/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
105 15/03/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
106 14/03/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
107 13/03/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
108 12/03/2014 2 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
109 10/03/2014 3 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
110 07/03/2014 2 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
111 05/03/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
112 04/03/2014 3 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
113 01/03/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
114 28/02/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
115 27/02/2014 8 ngày 2.089.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ minhthanhlaptop
116 19/02/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
117 18/02/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
118 17/02/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
119 16/02/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
120 15/02/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
121 14/02/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
122 13/02/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
123 12/02/2014 1 ngày 2.089.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ minhthanhlaptop
124 11/02/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
125 10/02/2014 2 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
126 08/02/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
127 07/02/2014 3 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
128 04/02/2014 6 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
129 29/01/2014 8 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
130 21/01/2014 3 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
131 18/01/2014 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
132 17/01/2014 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
133 16/01/2014 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
134 15/01/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
135 14/01/2014 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
136 12/01/2014 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
137 10/01/2014 4 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
138 06/01/2014 14 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
139 23/12/2013 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
140 21/12/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
141 20/12/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
142 19/12/2013 2 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
143 17/12/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
144 16/12/2013 2 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
145 14/12/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
146 13/12/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
147 12/12/2013 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
148 09/12/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
149 08/12/2013 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
150 06/12/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
151 05/12/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
152 04/12/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
153 03/12/2013 3 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
154 30/11/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
155 29/11/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
156 28/11/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
157 27/11/2013 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
158 24/11/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
159 23/11/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
160 22/11/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
161 21/11/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
162 20/11/2013 2 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
163 18/11/2013 3 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
164 15/11/2013 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
165 12/11/2013 3 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
166 09/11/2013 3 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
167 06/11/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
168 05/11/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
169 04/11/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
170 03/11/2013 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
171 31/10/2013 4 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
172 27/10/2013 7 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
173 20/10/2013 3 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
174 17/10/2013 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
175 14/10/2013 3 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
176 11/10/2013 2 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
177 09/10/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
178 08/10/2013 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
179 05/10/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
180 04/10/2013 2 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
181 02/10/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 459.000 VNĐ minhthanhlaptop
182 01/10/2013 1 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
183 30/09/2013 2 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
184 28/09/2013 2 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 459.000 VNĐ danko
185 26/09/2013 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
186 24/09/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
187 23/09/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
188 22/09/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
189 21/09/2013 2 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 459.000 VNĐ minhthanhlaptop
190 19/09/2013 1 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 459.000 VNĐ danko
191 18/09/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
192 17/09/2013 3 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 459.000 VNĐ minhthanhlaptop
193 14/09/2013 2 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 459.000 VNĐ danko
194 12/09/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
195 11/09/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
196 10/09/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 218.000 VNĐ vftrader
197 09/09/2013 3 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 218.000 VNĐ danko
198 06/09/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
199 05/09/2013 4 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
200 01/09/2013 2 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
201 30/08/2013 10 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 218.000 VNĐ vftrader
202 20/08/2013 3 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
203 17/08/2013 15 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 218.000 VNĐ danko
204 02/08/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 360.000 VNĐ vftrader
205 01/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi vitinhnhatphong
206 31/07/2013 12 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi vitinhnhatphong
207 19/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi vitinhnhatphong
208 18/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 601.000 VNĐ vitinhnhatphong
209 17/07/2013 19 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 601.000 VNĐ minhthanhlaptop
210 28/06/2013 6 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 360.000 VNĐ vitinhnhatphong
211 22/06/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 360.000 VNĐ vftrader
212 21/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 601.000 VNĐ vitinhnhatphong
213 20/06/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
214 19/06/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
215 18/06/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
216 17/06/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
217 16/06/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
218 15/06/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
219 14/06/2013 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
220 11/06/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
221 10/06/2013 11 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
222 30/05/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
223 29/05/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
224 28/05/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
225 27/05/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
226 26/05/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ vftrader
227 25/05/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 511.000 VNĐ danko
228 24/05/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 511.000 VNĐ minhthanhlaptop
229 23/05/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ danko
230 22/05/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
231 21/05/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
232 20/05/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
233 19/05/2013 4 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
234 15/05/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
235 14/05/2013 7 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
236 07/05/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
237 06/05/2013 7 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
238 29/04/2013 2 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
239 27/04/2013 12 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
240 15/04/2013 5 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
241 10/04/2013 4 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
242 06/04/2013 8 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
243 29/03/2013 8 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
244 21/03/2013 2 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
245 19/03/2013 14 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
246 05/03/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
247 04/03/2013 5 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
248 27/02/2013 4 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
249 23/02/2013 5 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
250 18/02/2013 12 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 511.000 VNĐ minhthanhlaptop
251 06/02/2013 3 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ danko
252 03/02/2013 2 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ vftrader
253 01/02/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi danko
254 31/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 511.000 VNĐ danko
255 30/01/2013 4 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
256 26/01/2013 3 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
257 23/01/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
258 22/01/2013 4 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
259 18/01/2013 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
260 16/01/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
261 15/01/2013 2 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
262 13/01/2013 4 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
263 09/01/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
264 08/01/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
265 07/01/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
266 06/01/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 511.000 VNĐ minhthanhcomputer
267 05/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi danko
268 04/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi danko
269 03/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 511.000 VNĐ danko
270 02/01/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 511.000 VNĐ minhthanhcomputer
271 01/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi danko
272 31/12/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 511.000 VNĐ danko
273 30/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
274 29/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 511.000 VNĐ minhthanhcomputer
275 28/12/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 511.000 VNĐ danko
276 27/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
277 26/12/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ vftrader
278 25/12/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ danko
279 24/12/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ vftrader
280 23/12/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ danko
281 22/12/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
282 21/12/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ vftrader
283 20/12/2012 2 ngày 2.410.000 ₫ Tăng 321.000 VNĐ vitinhnguyennhu
284 18/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
285 17/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
286 16/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
287 15/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
288 14/12/2012 2 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
289 12/12/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
290 11/12/2012 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
291 09/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
292 08/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
293 07/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
294 06/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
295 05/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
296 04/12/2012 4 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
297 30/11/2012 4 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
298 26/11/2012 10 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
299 16/11/2012 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
300 14/11/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
301 13/11/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
302 12/11/2012 3 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
303 09/11/2012 2 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
304 07/11/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
305 06/11/2012 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
306 03/11/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
307 02/11/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
308 01/11/2012 2 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
309 30/10/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
310 29/10/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
311 28/10/2012 3 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
312 25/10/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
313 24/10/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
314 23/10/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
315 22/10/2012 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
316 19/10/2012 8 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
317 11/10/2012 4 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
318 07/10/2012 4 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
319 03/10/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
320 02/10/2012 4 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
321 28/09/2012 3 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 321.000 VNĐ minhthanhcomputer
322 25/09/2012 1 ngày 2.410.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
323 24/09/2012 2 ngày 2.410.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
324 22/09/2012 2 ngày 2.410.000 ₫ Tăng 321.000 VNĐ vitinhnguyennhu
325 20/09/2012 2 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 321.000 VNĐ minhthanhcomputer
326 18/09/2012 1 ngày 2.410.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
327 17/09/2012 1 ngày 2.410.000 ₫ Tăng 321.000 VNĐ vitinhnguyennhu
328 16/09/2012 2 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
329 14/09/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
330 13/09/2012 2 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
331 11/09/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
332 10/09/2012 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
333 08/09/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
334 07/09/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
335 06/09/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
336 05/09/2012 4 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
337 01/09/2012 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
338 30/08/2012 5 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
339 25/08/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
340 24/08/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
341 23/08/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
342 22/08/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 106.000 VNĐ minhthanhcomputer
343 21/08/2012 1 ngày 2.195.000 ₫ Giảm 135.000 VNĐ minhthanhcomputer
344 20/08/2012 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ vftrader
345 17/08/2012 1 ngày 2.195.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
346 16/08/2012 2 ngày 2.195.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
347 14/08/2012 1 ngày 2.195.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
348 13/08/2012 1 ngày 2.195.000 ₫ Giảm 224.000 VNĐ minhthanhcomputer
349 12/08/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
350 11/08/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
351 10/08/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
352 09/08/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ vftrader
353 08/08/2012 1 ngày 2.195.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
354 07/08/2012 1 ngày 2.195.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
355 06/08/2012 2 ngày 2.195.000 ₫ Giảm 224.000 VNĐ minhthanhcomputer
356 04/08/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
357 03/08/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
358 02/08/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
359 01/08/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 89.000 VNĐ vftrader
360 31/07/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
361 30/07/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ vftrader
362 29/07/2012 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 229.000 VNĐ Gialongdigital
363 28/07/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Tăng 229.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
364 27/07/2012 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 229.000 VNĐ Gialongdigital
365 26/07/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Tăng 224.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
366 25/07/2012 1 ngày 2.195.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
367 24/07/2012 3 ngày 2.195.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
368 21/07/2012 1 ngày 2.195.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
369 20/07/2012 1 ngày 2.195.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ minhthanhcomputer
370 19/07/2012 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi Gialongdigital
371 18/07/2012 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ Gialongdigital
372 17/07/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
373 16/07/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 89.000 VNĐ vftrader
374 15/07/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
375 14/07/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 89.000 VNĐ vftrader
376 13/07/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
377 12/07/2012 2 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 89.000 VNĐ vftrader
378 10/07/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
379 09/07/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
380 08/07/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
381 07/07/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 89.000 VNĐ vftrader
382 06/07/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
383 05/07/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
384 04/07/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
385 03/07/2012 5 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
386 28/06/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
387 27/06/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 62.000 VNĐ vftrader
388 26/06/2012 1 ngày 2.392.000 ₫ Tăng 62.000 VNĐ Thienlong0204
389 25/06/2012 2.330.000 ₫ vftrader
Có tổng cộng 389 thay đổi giá của sản phẩm GIGABYTE GA-880GM-USB3 (rev. 1.0) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện máy tính desktop > Mainboard (MainBoard, Bo mạch chủ, Bo mach chu)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về GIGABYTE GA-880GM-USB3 (rev. 1.0) trong mục Mainboard
Từ khóa nổi bật trong tuần: mainboard h61, asus 775, main asus p5k, i865gv-m7, 13 800mhz, main gigabyte, asus 775 sli, msi socket 1156, 24-8-136, 64 800mhz, gigabyte 945gcm, x2 2000mhz, chip amd athlon, cpu socket 1150, main i7, amd athlon 3000, ram ddr2 1066, nforce 680i sli, cpu asus g41, main asus g33