• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của GIGABYTE GA-880GM-USB3 (rev. 1.0)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm GIGABYTE GA-880GM-USB3 (rev. 1.0) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 01/01/2015 15 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
2 17/12/2014 55 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
3 23/10/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
4 22/10/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
5 21/10/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
6 20/10/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
7 19/10/2014 24 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
8 25/09/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
9 24/09/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tugia
10 23/09/2014 4 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ danko
11 19/09/2014 12 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
12 07/09/2014 7 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
13 31/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
14 30/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
15 29/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
16 28/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
17 27/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
18 26/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
19 25/08/2014 4 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
20 21/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
21 20/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
22 19/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
23 18/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
24 17/08/2014 2 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
25 15/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
26 14/08/2014 3 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
27 11/08/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
28 10/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
29 09/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
30 08/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tugia
31 07/08/2014 2 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
32 05/08/2014 3 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
33 02/08/2014 2 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ danko
34 31/07/2014 2 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
35 29/07/2014 2 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
36 27/07/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
37 26/07/2014 9 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
38 17/07/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
39 16/07/2014 15 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
40 01/07/2014 2 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
41 29/06/2014 2 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
42 27/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tugia
43 26/06/2014 2 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ danko
44 24/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tugia
45 23/06/2014 3 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ danko
46 20/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
47 19/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
48 18/06/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
49 17/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
50 16/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
51 15/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
52 14/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
53 13/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
54 12/06/2014 7 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
55 05/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
56 04/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
57 03/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
58 02/06/2014 5 ngày 2.089.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ minhthanhlaptop
59 28/05/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
60 27/05/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
61 26/05/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
62 25/05/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
63 24/05/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
64 23/05/2014 2 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
65 21/05/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
66 20/05/2014 2 ngày 2.089.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ minhthanhlaptop
67 18/05/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
68 17/05/2014 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
69 16/05/2014 1 ngày 2.089.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ minhthanhlaptop
70 15/05/2014 2 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
71 13/05/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
72 12/05/2014 3 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
73 09/05/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tugia
74 08/05/2014 2 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 218.000 VNĐ danko
75 06/05/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
76 05/05/2014 2 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tugia
77 03/05/2014 8 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ danko
78 25/04/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tugia
79 24/04/2014 8 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ danko
80 16/04/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
81 15/04/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
82 14/04/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
83 13/04/2014 3 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tugia
84 10/04/2014 2 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 218.000 VNĐ danko
85 08/04/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 218.000 VNĐ vftrader
86 07/04/2014 2 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 218.000 VNĐ danko
87 05/04/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
88 04/04/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
89 03/04/2014 4 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
90 30/03/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
91 29/03/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
92 28/03/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 218.000 VNĐ vftrader
93 27/03/2014 1 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
94 26/03/2014 1 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ danko
95 25/03/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
96 24/03/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
97 23/03/2014 2 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
98 21/03/2014 2 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
99 19/03/2014 2 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
100 17/03/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
101 16/03/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
102 15/03/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
103 14/03/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
104 13/03/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
105 12/03/2014 2 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
106 10/03/2014 3 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
107 07/03/2014 2 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
108 05/03/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
109 04/03/2014 3 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
110 01/03/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
111 28/02/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
112 27/02/2014 8 ngày 2.089.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ minhthanhlaptop
113 19/02/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
114 18/02/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
115 17/02/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
116 16/02/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
117 15/02/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
118 14/02/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
119 13/02/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
120 12/02/2014 1 ngày 2.089.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ minhthanhlaptop
121 11/02/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
122 10/02/2014 2 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
123 08/02/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
124 07/02/2014 3 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
125 04/02/2014 6 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
126 29/01/2014 8 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
127 21/01/2014 3 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
128 18/01/2014 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
129 17/01/2014 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
130 16/01/2014 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
131 15/01/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
132 14/01/2014 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
133 12/01/2014 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
134 10/01/2014 4 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
135 06/01/2014 14 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
136 23/12/2013 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
137 21/12/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
138 20/12/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
139 19/12/2013 2 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
140 17/12/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
141 16/12/2013 2 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
142 14/12/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
143 13/12/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
144 12/12/2013 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
145 09/12/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
146 08/12/2013 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
147 06/12/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
148 05/12/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
149 04/12/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
150 03/12/2013 3 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
151 30/11/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
152 29/11/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
153 28/11/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
154 27/11/2013 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
155 24/11/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
156 23/11/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
157 22/11/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
158 21/11/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
159 20/11/2013 2 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
160 18/11/2013 3 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
161 15/11/2013 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
162 12/11/2013 3 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
163 09/11/2013 3 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
164 06/11/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
165 05/11/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
166 04/11/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
167 03/11/2013 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
168 31/10/2013 4 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
169 27/10/2013 7 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
170 20/10/2013 3 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
171 17/10/2013 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
172 14/10/2013 3 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
173 11/10/2013 2 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
174 09/10/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
175 08/10/2013 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
176 05/10/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
177 04/10/2013 2 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
178 02/10/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 459.000 VNĐ minhthanhlaptop
179 01/10/2013 1 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
180 30/09/2013 2 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
181 28/09/2013 2 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 459.000 VNĐ danko
182 26/09/2013 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
183 24/09/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
184 23/09/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
185 22/09/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
186 21/09/2013 2 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 459.000 VNĐ minhthanhlaptop
187 19/09/2013 1 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 459.000 VNĐ danko
188 18/09/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
189 17/09/2013 3 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 459.000 VNĐ minhthanhlaptop
190 14/09/2013 2 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 459.000 VNĐ danko
191 12/09/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
192 11/09/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
193 10/09/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 218.000 VNĐ vftrader
194 09/09/2013 3 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 218.000 VNĐ danko
195 06/09/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
196 05/09/2013 4 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
197 01/09/2013 2 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
198 30/08/2013 10 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 218.000 VNĐ vftrader
199 20/08/2013 3 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
200 17/08/2013 15 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 218.000 VNĐ danko
201 02/08/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 360.000 VNĐ vftrader
202 01/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi vitinhnhatphong
203 31/07/2013 12 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi vitinhnhatphong
204 19/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi vitinhnhatphong
205 18/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 601.000 VNĐ vitinhnhatphong
206 17/07/2013 19 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 601.000 VNĐ minhthanhlaptop
207 28/06/2013 6 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 360.000 VNĐ vitinhnhatphong
208 22/06/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 360.000 VNĐ vftrader
209 21/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 601.000 VNĐ vitinhnhatphong
210 20/06/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
211 19/06/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
212 18/06/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
213 17/06/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
214 16/06/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
215 15/06/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
216 14/06/2013 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
217 11/06/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
218 10/06/2013 11 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
219 30/05/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
220 29/05/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
221 28/05/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
222 27/05/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
223 26/05/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ vftrader
224 25/05/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 511.000 VNĐ danko
225 24/05/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 511.000 VNĐ minhthanhlaptop
226 23/05/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ danko
227 22/05/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
228 21/05/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
229 20/05/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
230 19/05/2013 4 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
231 15/05/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
232 14/05/2013 7 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
233 07/05/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
234 06/05/2013 7 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
235 29/04/2013 2 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
236 27/04/2013 12 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
237 15/04/2013 5 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
238 10/04/2013 4 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
239 06/04/2013 8 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
240 29/03/2013 8 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
241 21/03/2013 2 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
242 19/03/2013 14 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
243 05/03/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
244 04/03/2013 5 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
245 27/02/2013 4 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
246 23/02/2013 5 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
247 18/02/2013 12 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 511.000 VNĐ minhthanhlaptop
248 06/02/2013 3 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ danko
249 03/02/2013 2 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ vftrader
250 01/02/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi danko
251 31/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 511.000 VNĐ danko
252 30/01/2013 4 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
253 26/01/2013 3 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
254 23/01/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
255 22/01/2013 4 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
256 18/01/2013 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
257 16/01/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
258 15/01/2013 2 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
259 13/01/2013 4 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
260 09/01/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
261 08/01/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
262 07/01/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
263 06/01/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 511.000 VNĐ minhthanhcomputer
264 05/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi danko
265 04/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi danko
266 03/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 511.000 VNĐ danko
267 02/01/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 511.000 VNĐ minhthanhcomputer
268 01/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi danko
269 31/12/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 511.000 VNĐ danko
270 30/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
271 29/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 511.000 VNĐ minhthanhcomputer
272 28/12/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 511.000 VNĐ danko
273 27/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
274 26/12/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ vftrader
275 25/12/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ danko
276 24/12/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ vftrader
277 23/12/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ danko
278 22/12/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
279 21/12/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ vftrader
280 20/12/2012 2 ngày 2.410.000 ₫ Tăng 321.000 VNĐ vitinhnguyennhu
281 18/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
282 17/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
283 16/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
284 15/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
285 14/12/2012 2 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
286 12/12/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
287 11/12/2012 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
288 09/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
289 08/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
290 07/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
291 06/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
292 05/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
293 04/12/2012 4 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
294 30/11/2012 4 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
295 26/11/2012 10 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
296 16/11/2012 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
297 14/11/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
298 13/11/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
299 12/11/2012 3 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
300 09/11/2012 2 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
301 07/11/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
302 06/11/2012 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
303 03/11/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
304 02/11/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
305 01/11/2012 2 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
306 30/10/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
307 29/10/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
308 28/10/2012 3 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
309 25/10/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
310 24/10/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
311 23/10/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
312 22/10/2012 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
313 19/10/2012 8 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
314 11/10/2012 4 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
315 07/10/2012 4 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
316 03/10/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
317 02/10/2012 4 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
318 28/09/2012 3 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 321.000 VNĐ minhthanhcomputer
319 25/09/2012 1 ngày 2.410.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
320 24/09/2012 2 ngày 2.410.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
321 22/09/2012 2 ngày 2.410.000 ₫ Tăng 321.000 VNĐ vitinhnguyennhu
322 20/09/2012 2 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 321.000 VNĐ minhthanhcomputer
323 18/09/2012 1 ngày 2.410.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
324 17/09/2012 1 ngày 2.410.000 ₫ Tăng 321.000 VNĐ vitinhnguyennhu
325 16/09/2012 2 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
326 14/09/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
327 13/09/2012 2 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
328 11/09/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
329 10/09/2012 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
330 08/09/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
331 07/09/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
332 06/09/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
333 05/09/2012 4 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
334 01/09/2012 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
335 30/08/2012 5 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
336 25/08/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
337 24/08/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
338 23/08/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
339 22/08/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 106.000 VNĐ minhthanhcomputer
340 21/08/2012 1 ngày 2.195.000 ₫ Giảm 135.000 VNĐ minhthanhcomputer
341 20/08/2012 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ vftrader
342 17/08/2012 1 ngày 2.195.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
343 16/08/2012 2 ngày 2.195.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
344 14/08/2012 1 ngày 2.195.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
345 13/08/2012 1 ngày 2.195.000 ₫ Giảm 224.000 VNĐ minhthanhcomputer
346 12/08/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
347 11/08/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
348 10/08/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
349 09/08/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ vftrader
350 08/08/2012 1 ngày 2.195.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
351 07/08/2012 1 ngày 2.195.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
352 06/08/2012 2 ngày 2.195.000 ₫ Giảm 224.000 VNĐ minhthanhcomputer
353 04/08/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
354 03/08/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
355 02/08/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
356 01/08/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 89.000 VNĐ vftrader
357 31/07/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
358 30/07/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ vftrader
359 29/07/2012 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 229.000 VNĐ Gialongdigital
360 28/07/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Tăng 229.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
361 27/07/2012 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 229.000 VNĐ Gialongdigital
362 26/07/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Tăng 224.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
363 25/07/2012 1 ngày 2.195.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
364 24/07/2012 3 ngày 2.195.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
365 21/07/2012 1 ngày 2.195.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
366 20/07/2012 1 ngày 2.195.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ minhthanhcomputer
367 19/07/2012 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi Gialongdigital
368 18/07/2012 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ Gialongdigital
369 17/07/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
370 16/07/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 89.000 VNĐ vftrader
371 15/07/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
372 14/07/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 89.000 VNĐ vftrader
373 13/07/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
374 12/07/2012 2 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 89.000 VNĐ vftrader
375 10/07/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
376 09/07/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
377 08/07/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
378 07/07/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 89.000 VNĐ vftrader
379 06/07/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
380 05/07/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
381 04/07/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
382 03/07/2012 5 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
383 28/06/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
384 27/06/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 62.000 VNĐ vftrader
385 26/06/2012 1 ngày 2.392.000 ₫ Tăng 62.000 VNĐ Thienlong0204
386 25/06/2012 2.330.000 ₫ vftrader
Có tổng cộng 386 thay đổi giá của sản phẩm GIGABYTE GA-880GM-USB3 (rev. 1.0) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện máy tính desktop > Mainboard (MainBoard, Bo mạch chủ, Bo mach chu)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về GIGABYTE GA-880GM-USB3 (rev. 1.0) trong mục Mainboard
Từ khóa nổi bật trong tuần: samsung, ibm-lenovo, khoá cửa, khung treo, khám