• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của GIGABYTE GA-880GM-USB3 (rev. 1.0)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm GIGABYTE GA-880GM-USB3 (rev. 1.0) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 31/07/2014 2 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
2 29/07/2014 2 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
3 27/07/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 242.000 VNĐ tugia
4 26/07/2014 9 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
5 17/07/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
6 16/07/2014 15 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
7 01/07/2014 2 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
8 29/06/2014 2 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
9 27/06/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ tugia
10 26/06/2014 2 ngày 2.548.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ danko
11 24/06/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ tugia
12 23/06/2014 3 ngày 2.548.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ danko
13 20/06/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
14 19/06/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 242.000 VNĐ tugia
15 18/06/2014 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
16 17/06/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
17 16/06/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
18 15/06/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
19 14/06/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
20 13/06/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 242.000 VNĐ tugia
21 12/06/2014 7 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
22 05/06/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
23 04/06/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
24 03/06/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ tugia
25 02/06/2014 5 ngày 2.089.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ minhthanhlaptop
26 28/05/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
27 27/05/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
28 26/05/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
29 25/05/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 242.000 VNĐ tugia
30 24/05/2014 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
31 23/05/2014 2 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
32 21/05/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ tugia
33 20/05/2014 2 ngày 2.089.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ minhthanhlaptop
34 18/05/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ tugia
35 17/05/2014 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
36 16/05/2014 1 ngày 2.089.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ minhthanhlaptop
37 15/05/2014 2 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
38 13/05/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
39 12/05/2014 3 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
40 09/05/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ tugia
41 08/05/2014 2 ngày 2.548.000 VNĐ Tăng 218.000 VNĐ danko
42 06/05/2014 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
43 05/05/2014 2 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ tugia
44 03/05/2014 8 ngày 2.548.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ danko
45 25/04/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ tugia
46 24/04/2014 8 ngày 2.548.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ danko
47 16/04/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
48 15/04/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
49 14/04/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
50 13/04/2014 3 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ tugia
51 10/04/2014 2 ngày 2.548.000 VNĐ Tăng 218.000 VNĐ danko
52 08/04/2014 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 218.000 VNĐ vftrader
53 07/04/2014 2 ngày 2.548.000 VNĐ Tăng 218.000 VNĐ danko
54 05/04/2014 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
55 04/04/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
56 03/04/2014 4 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
57 30/03/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 242.000 VNĐ tugia
58 29/03/2014 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
59 28/03/2014 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 218.000 VNĐ vftrader
60 27/03/2014 1 ngày 2.548.000 VNĐ Giá không đổi danko
61 26/03/2014 1 ngày 2.548.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ danko
62 25/03/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
63 24/03/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 242.000 VNĐ tugia
64 23/03/2014 2 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
65 21/03/2014 2 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
66 19/03/2014 2 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 242.000 VNĐ tugia
67 17/03/2014 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
68 16/03/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 242.000 VNĐ tugia
69 15/03/2014 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
70 14/03/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 242.000 VNĐ tugia
71 13/03/2014 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
72 12/03/2014 2 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 242.000 VNĐ tugia
73 10/03/2014 3 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
74 07/03/2014 2 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
75 05/03/2014 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
76 04/03/2014 3 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
77 01/03/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
78 28/02/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ tugia
79 27/02/2014 8 ngày 2.089.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ minhthanhlaptop
80 19/02/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
81 18/02/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
82 17/02/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 242.000 VNĐ tugia
83 16/02/2014 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
84 15/02/2014 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
85 14/02/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 242.000 VNĐ tugia
86 13/02/2014 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
87 12/02/2014 1 ngày 2.089.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ minhthanhlaptop
88 11/02/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ tugia
89 10/02/2014 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
90 08/02/2014 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
91 07/02/2014 3 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
92 04/02/2014 6 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
93 29/01/2014 8 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
94 21/01/2014 3 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
95 18/01/2014 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
96 17/01/2014 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
97 16/01/2014 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
98 15/01/2014 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
99 14/01/2014 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
100 12/01/2014 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
101 10/01/2014 4 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
102 06/01/2014 14 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
103 23/12/2013 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
104 21/12/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
105 20/12/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
106 19/12/2013 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
107 17/12/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
108 16/12/2013 2 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
109 14/12/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
110 13/12/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
111 12/12/2013 3 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
112 09/12/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
113 08/12/2013 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
114 06/12/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
115 05/12/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
116 04/12/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
117 03/12/2013 3 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
118 30/11/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
119 29/11/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
120 28/11/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
121 27/11/2013 3 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
122 24/11/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
123 23/11/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
124 22/11/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
125 21/11/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
126 20/11/2013 2 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
127 18/11/2013 3 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
128 15/11/2013 3 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
129 12/11/2013 3 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
130 09/11/2013 3 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
131 06/11/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
132 05/11/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
133 04/11/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
134 03/11/2013 3 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
135 31/10/2013 4 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
136 27/10/2013 7 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
137 20/10/2013 3 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
138 17/10/2013 3 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
139 14/10/2013 3 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
140 11/10/2013 2 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
141 09/10/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
142 08/10/2013 3 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
143 05/10/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
144 04/10/2013 2 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
145 02/10/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 459.000 VNĐ minhthanhlaptop
146 01/10/2013 1 ngày 2.548.000 VNĐ Giá không đổi danko
147 30/09/2013 2 ngày 2.548.000 VNĐ Giá không đổi danko
148 28/09/2013 2 ngày 2.548.000 VNĐ Tăng 459.000 VNĐ danko
149 26/09/2013 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
150 24/09/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
151 23/09/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
152 22/09/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
153 21/09/2013 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 459.000 VNĐ minhthanhlaptop
154 19/09/2013 1 ngày 2.548.000 VNĐ Tăng 459.000 VNĐ danko
155 18/09/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
156 17/09/2013 3 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 459.000 VNĐ minhthanhlaptop
157 14/09/2013 2 ngày 2.548.000 VNĐ Tăng 459.000 VNĐ danko
158 12/09/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
159 11/09/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
160 10/09/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 218.000 VNĐ vftrader
161 09/09/2013 3 ngày 2.548.000 VNĐ Tăng 218.000 VNĐ danko
162 06/09/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
163 05/09/2013 4 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
164 01/09/2013 2 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
165 30/08/2013 10 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 218.000 VNĐ vftrader
166 20/08/2013 3 ngày 2.548.000 VNĐ Giá không đổi danko
167 17/08/2013 15 ngày 2.548.000 VNĐ Tăng 218.000 VNĐ danko
168 02/08/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 360.000 VNĐ vftrader
169 01/08/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnhatphong
170 31/07/2013 12 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnhatphong
171 19/07/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnhatphong
172 18/07/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 601.000 VNĐ vitinhnhatphong
173 17/07/2013 19 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 601.000 VNĐ minhthanhlaptop
174 28/06/2013 6 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 360.000 VNĐ vitinhnhatphong
175 22/06/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 360.000 VNĐ vftrader
176 21/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 601.000 VNĐ vitinhnhatphong
177 20/06/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
178 19/06/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
179 18/06/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
180 17/06/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
181 16/06/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
182 15/06/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
183 14/06/2013 3 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
184 11/06/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
185 10/06/2013 11 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
186 30/05/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
187 29/05/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
188 28/05/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
189 27/05/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
190 26/05/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ vftrader
191 25/05/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 511.000 VNĐ danko
192 24/05/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 511.000 VNĐ minhthanhlaptop
193 23/05/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ danko
194 22/05/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
195 21/05/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
196 20/05/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
197 19/05/2013 4 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
198 15/05/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
199 14/05/2013 7 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
200 07/05/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
201 06/05/2013 7 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
202 29/04/2013 2 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
203 27/04/2013 12 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
204 15/04/2013 5 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
205 10/04/2013 4 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
206 06/04/2013 8 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
207 29/03/2013 8 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
208 21/03/2013 2 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
209 19/03/2013 14 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
210 05/03/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
211 04/03/2013 5 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
212 27/02/2013 4 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
213 23/02/2013 5 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
214 18/02/2013 12 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 511.000 VNĐ minhthanhlaptop
215 06/02/2013 3 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ danko
216 03/02/2013 2 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ vftrader
217 01/02/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi danko
218 31/01/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 511.000 VNĐ danko
219 30/01/2013 4 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
220 26/01/2013 3 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
221 23/01/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
222 22/01/2013 4 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
223 18/01/2013 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
224 16/01/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
225 15/01/2013 2 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
226 13/01/2013 4 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
227 09/01/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
228 08/01/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
229 07/01/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
230 06/01/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 511.000 VNĐ minhthanhcomputer
231 05/01/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi danko
232 04/01/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi danko
233 03/01/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 511.000 VNĐ danko
234 02/01/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 511.000 VNĐ minhthanhcomputer
235 01/01/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi danko
236 31/12/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 511.000 VNĐ danko
237 30/12/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
238 29/12/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 511.000 VNĐ minhthanhcomputer
239 28/12/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 511.000 VNĐ danko
240 27/12/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
241 26/12/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ vftrader
242 25/12/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ danko
243 24/12/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ vftrader
244 23/12/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ danko
245 22/12/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
246 21/12/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ vftrader
247 20/12/2012 2 ngày 2.410.000 VNĐ Tăng 321.000 VNĐ vitinhnguyennhu
248 18/12/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
249 17/12/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
250 16/12/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
251 15/12/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
252 14/12/2012 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
253 12/12/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
254 11/12/2012 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
255 09/12/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
256 08/12/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
257 07/12/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
258 06/12/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
259 05/12/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
260 04/12/2012 4 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
261 30/11/2012 4 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
262 26/11/2012 10 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
263 16/11/2012 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
264 14/11/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
265 13/11/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
266 12/11/2012 3 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
267 09/11/2012 2 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
268 07/11/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
269 06/11/2012 3 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
270 03/11/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
271 02/11/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
272 01/11/2012 2 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
273 30/10/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
274 29/10/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
275 28/10/2012 3 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
276 25/10/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
277 24/10/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
278 23/10/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
279 22/10/2012 3 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
280 19/10/2012 8 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
281 11/10/2012 4 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
282 07/10/2012 4 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
283 03/10/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
284 02/10/2012 4 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
285 28/09/2012 3 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 321.000 VNĐ minhthanhcomputer
286 25/09/2012 1 ngày 2.410.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
287 24/09/2012 2 ngày 2.410.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
288 22/09/2012 2 ngày 2.410.000 VNĐ Tăng 321.000 VNĐ vitinhnguyennhu
289 20/09/2012 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 321.000 VNĐ minhthanhcomputer
290 18/09/2012 1 ngày 2.410.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
291 17/09/2012 1 ngày 2.410.000 VNĐ Tăng 321.000 VNĐ vitinhnguyennhu
292 16/09/2012 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
293 14/09/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
294 13/09/2012 2 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
295 11/09/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
296 10/09/2012 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
297 08/09/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
298 07/09/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
299 06/09/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
300 05/09/2012 4 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
301 01/09/2012 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
302 30/08/2012 5 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
303 25/08/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
304 24/08/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
305 23/08/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
306 22/08/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 106.000 VNĐ minhthanhcomputer
307 21/08/2012 1 ngày 2.195.000 VNĐ Giảm 135.000 VNĐ minhthanhcomputer
308 20/08/2012 3 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 135.000 VNĐ vftrader
309 17/08/2012 1 ngày 2.195.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
310 16/08/2012 2 ngày 2.195.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
311 14/08/2012 1 ngày 2.195.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
312 13/08/2012 1 ngày 2.195.000 VNĐ Giảm 224.000 VNĐ minhthanhcomputer
313 12/08/2012 1 ngày 2.419.000 VNĐ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
314 11/08/2012 1 ngày 2.419.000 VNĐ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
315 10/08/2012 1 ngày 2.419.000 VNĐ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
316 09/08/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 135.000 VNĐ vftrader
317 08/08/2012 1 ngày 2.195.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
318 07/08/2012 1 ngày 2.195.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
319 06/08/2012 2 ngày 2.195.000 VNĐ Giảm 224.000 VNĐ minhthanhcomputer
320 04/08/2012 1 ngày 2.419.000 VNĐ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
321 03/08/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
322 02/08/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
323 01/08/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 89.000 VNĐ vftrader
324 31/07/2012 1 ngày 2.419.000 VNĐ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
325 30/07/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ vftrader
326 29/07/2012 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giảm 229.000 VNĐ Gialongdigital
327 28/07/2012 1 ngày 2.419.000 VNĐ Tăng 229.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
328 27/07/2012 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giảm 229.000 VNĐ Gialongdigital
329 26/07/2012 1 ngày 2.419.000 VNĐ Tăng 224.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
330 25/07/2012 1 ngày 2.195.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
331 24/07/2012 3 ngày 2.195.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
332 21/07/2012 1 ngày 2.195.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
333 20/07/2012 1 ngày 2.195.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ minhthanhcomputer
334 19/07/2012 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giá không đổi Gialongdigital
335 18/07/2012 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ Gialongdigital
336 17/07/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
337 16/07/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 89.000 VNĐ vftrader
338 15/07/2012 1 ngày 2.419.000 VNĐ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
339 14/07/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 89.000 VNĐ vftrader
340 13/07/2012 1 ngày 2.419.000 VNĐ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
341 12/07/2012 2 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 89.000 VNĐ vftrader
342 10/07/2012 1 ngày 2.419.000 VNĐ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
343 09/07/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
344 08/07/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
345 07/07/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 89.000 VNĐ vftrader
346 06/07/2012 1 ngày 2.419.000 VNĐ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
347 05/07/2012 1 ngày 2.419.000 VNĐ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
348 04/07/2012 1 ngày 2.419.000 VNĐ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
349 03/07/2012 5 ngày 2.419.000 VNĐ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
350 28/06/2012 1 ngày 2.419.000 VNĐ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
351 27/06/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 62.000 VNĐ vftrader
352 26/06/2012 1 ngày 2.392.000 VNĐ Tăng 62.000 VNĐ Thienlong0204
353 25/06/2012 2.330.000 VNĐ vftrader
Có tổng cộng 353 thay đổi giá của sản phẩm GIGABYTE GA-880GM-USB3 (rev. 1.0) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện máy tính desktop > Mainboard (MainBoard, Bo mạch chủ, Bo mach chu)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về GIGABYTE GA-880GM-USB3 (rev. 1.0) trong mục Mainboard