• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của GIGABYTE GA-880GM-USB3 (rev. 1.0)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm GIGABYTE GA-880GM-USB3 (rev. 1.0) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 19/09/2014 12 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
2 07/09/2014 7 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
3 31/08/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
4 30/08/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
5 29/08/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
6 28/08/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
7 27/08/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
8 26/08/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
9 25/08/2014 4 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
10 21/08/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
11 20/08/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
12 19/08/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
13 18/08/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 242.000 VNĐ tugia
14 17/08/2014 2 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
15 15/08/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
16 14/08/2014 3 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 242.000 VNĐ tugia
17 11/08/2014 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
18 10/08/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
19 09/08/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
20 08/08/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ tugia
21 07/08/2014 2 ngày 2.548.000 VNĐ Giá không đổi danko
22 05/08/2014 3 ngày 2.548.000 VNĐ Giá không đổi danko
23 02/08/2014 2 ngày 2.548.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ danko
24 31/07/2014 2 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 242.000 VNĐ tugia
25 29/07/2014 2 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
26 27/07/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 242.000 VNĐ tugia
27 26/07/2014 9 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
28 17/07/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
29 16/07/2014 15 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
30 01/07/2014 2 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
31 29/06/2014 2 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
32 27/06/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ tugia
33 26/06/2014 2 ngày 2.548.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ danko
34 24/06/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ tugia
35 23/06/2014 3 ngày 2.548.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ danko
36 20/06/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
37 19/06/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 242.000 VNĐ tugia
38 18/06/2014 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
39 17/06/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
40 16/06/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
41 15/06/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
42 14/06/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
43 13/06/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 242.000 VNĐ tugia
44 12/06/2014 7 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
45 05/06/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
46 04/06/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
47 03/06/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ tugia
48 02/06/2014 5 ngày 2.089.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ minhthanhlaptop
49 28/05/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
50 27/05/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
51 26/05/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
52 25/05/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 242.000 VNĐ tugia
53 24/05/2014 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
54 23/05/2014 2 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
55 21/05/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ tugia
56 20/05/2014 2 ngày 2.089.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ minhthanhlaptop
57 18/05/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ tugia
58 17/05/2014 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
59 16/05/2014 1 ngày 2.089.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ minhthanhlaptop
60 15/05/2014 2 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
61 13/05/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
62 12/05/2014 3 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
63 09/05/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ tugia
64 08/05/2014 2 ngày 2.548.000 VNĐ Tăng 218.000 VNĐ danko
65 06/05/2014 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
66 05/05/2014 2 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ tugia
67 03/05/2014 8 ngày 2.548.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ danko
68 25/04/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ tugia
69 24/04/2014 8 ngày 2.548.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ danko
70 16/04/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
71 15/04/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
72 14/04/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
73 13/04/2014 3 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ tugia
74 10/04/2014 2 ngày 2.548.000 VNĐ Tăng 218.000 VNĐ danko
75 08/04/2014 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 218.000 VNĐ vftrader
76 07/04/2014 2 ngày 2.548.000 VNĐ Tăng 218.000 VNĐ danko
77 05/04/2014 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
78 04/04/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
79 03/04/2014 4 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
80 30/03/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 242.000 VNĐ tugia
81 29/03/2014 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
82 28/03/2014 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 218.000 VNĐ vftrader
83 27/03/2014 1 ngày 2.548.000 VNĐ Giá không đổi danko
84 26/03/2014 1 ngày 2.548.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ danko
85 25/03/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
86 24/03/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 242.000 VNĐ tugia
87 23/03/2014 2 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
88 21/03/2014 2 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
89 19/03/2014 2 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 242.000 VNĐ tugia
90 17/03/2014 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
91 16/03/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 242.000 VNĐ tugia
92 15/03/2014 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
93 14/03/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 242.000 VNĐ tugia
94 13/03/2014 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
95 12/03/2014 2 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 242.000 VNĐ tugia
96 10/03/2014 3 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
97 07/03/2014 2 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
98 05/03/2014 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
99 04/03/2014 3 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
100 01/03/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
101 28/02/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ tugia
102 27/02/2014 8 ngày 2.089.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ minhthanhlaptop
103 19/02/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
104 18/02/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giá không đổi tugia
105 17/02/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 242.000 VNĐ tugia
106 16/02/2014 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
107 15/02/2014 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
108 14/02/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 242.000 VNĐ tugia
109 13/02/2014 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
110 12/02/2014 1 ngày 2.089.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ minhthanhlaptop
111 11/02/2014 1 ngày 2.088.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ tugia
112 10/02/2014 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
113 08/02/2014 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
114 07/02/2014 3 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
115 04/02/2014 6 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
116 29/01/2014 8 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
117 21/01/2014 3 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
118 18/01/2014 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
119 17/01/2014 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
120 16/01/2014 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
121 15/01/2014 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
122 14/01/2014 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
123 12/01/2014 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
124 10/01/2014 4 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
125 06/01/2014 14 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
126 23/12/2013 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
127 21/12/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
128 20/12/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
129 19/12/2013 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
130 17/12/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
131 16/12/2013 2 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
132 14/12/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
133 13/12/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
134 12/12/2013 3 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
135 09/12/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
136 08/12/2013 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
137 06/12/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
138 05/12/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
139 04/12/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
140 03/12/2013 3 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
141 30/11/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
142 29/11/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
143 28/11/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
144 27/11/2013 3 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
145 24/11/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
146 23/11/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
147 22/11/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
148 21/11/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
149 20/11/2013 2 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
150 18/11/2013 3 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
151 15/11/2013 3 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
152 12/11/2013 3 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
153 09/11/2013 3 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
154 06/11/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
155 05/11/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
156 04/11/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
157 03/11/2013 3 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
158 31/10/2013 4 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
159 27/10/2013 7 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
160 20/10/2013 3 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
161 17/10/2013 3 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
162 14/10/2013 3 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
163 11/10/2013 2 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
164 09/10/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
165 08/10/2013 3 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
166 05/10/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
167 04/10/2013 2 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
168 02/10/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 459.000 VNĐ minhthanhlaptop
169 01/10/2013 1 ngày 2.548.000 VNĐ Giá không đổi danko
170 30/09/2013 2 ngày 2.548.000 VNĐ Giá không đổi danko
171 28/09/2013 2 ngày 2.548.000 VNĐ Tăng 459.000 VNĐ danko
172 26/09/2013 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
173 24/09/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
174 23/09/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
175 22/09/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
176 21/09/2013 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 459.000 VNĐ minhthanhlaptop
177 19/09/2013 1 ngày 2.548.000 VNĐ Tăng 459.000 VNĐ danko
178 18/09/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
179 17/09/2013 3 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 459.000 VNĐ minhthanhlaptop
180 14/09/2013 2 ngày 2.548.000 VNĐ Tăng 459.000 VNĐ danko
181 12/09/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
182 11/09/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
183 10/09/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 218.000 VNĐ vftrader
184 09/09/2013 3 ngày 2.548.000 VNĐ Tăng 218.000 VNĐ danko
185 06/09/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
186 05/09/2013 4 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
187 01/09/2013 2 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
188 30/08/2013 10 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 218.000 VNĐ vftrader
189 20/08/2013 3 ngày 2.548.000 VNĐ Giá không đổi danko
190 17/08/2013 15 ngày 2.548.000 VNĐ Tăng 218.000 VNĐ danko
191 02/08/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 360.000 VNĐ vftrader
192 01/08/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnhatphong
193 31/07/2013 12 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnhatphong
194 19/07/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnhatphong
195 18/07/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 601.000 VNĐ vitinhnhatphong
196 17/07/2013 19 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 601.000 VNĐ minhthanhlaptop
197 28/06/2013 6 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 360.000 VNĐ vitinhnhatphong
198 22/06/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 360.000 VNĐ vftrader
199 21/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 601.000 VNĐ vitinhnhatphong
200 20/06/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
201 19/06/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
202 18/06/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
203 17/06/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
204 16/06/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
205 15/06/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
206 14/06/2013 3 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
207 11/06/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
208 10/06/2013 11 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
209 30/05/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
210 29/05/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
211 28/05/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
212 27/05/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
213 26/05/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ vftrader
214 25/05/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 511.000 VNĐ danko
215 24/05/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 511.000 VNĐ minhthanhlaptop
216 23/05/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ danko
217 22/05/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
218 21/05/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
219 20/05/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
220 19/05/2013 4 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
221 15/05/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
222 14/05/2013 7 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
223 07/05/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
224 06/05/2013 7 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
225 29/04/2013 2 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
226 27/04/2013 12 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
227 15/04/2013 5 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
228 10/04/2013 4 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
229 06/04/2013 8 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
230 29/03/2013 8 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
231 21/03/2013 2 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
232 19/03/2013 14 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
233 05/03/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
234 04/03/2013 5 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
235 27/02/2013 4 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
236 23/02/2013 5 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
237 18/02/2013 12 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 511.000 VNĐ minhthanhlaptop
238 06/02/2013 3 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ danko
239 03/02/2013 2 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ vftrader
240 01/02/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi danko
241 31/01/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 511.000 VNĐ danko
242 30/01/2013 4 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
243 26/01/2013 3 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
244 23/01/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
245 22/01/2013 4 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
246 18/01/2013 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
247 16/01/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
248 15/01/2013 2 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
249 13/01/2013 4 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
250 09/01/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
251 08/01/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
252 07/01/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
253 06/01/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 511.000 VNĐ minhthanhcomputer
254 05/01/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi danko
255 04/01/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi danko
256 03/01/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 511.000 VNĐ danko
257 02/01/2013 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 511.000 VNĐ minhthanhcomputer
258 01/01/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi danko
259 31/12/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 511.000 VNĐ danko
260 30/12/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
261 29/12/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 511.000 VNĐ minhthanhcomputer
262 28/12/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 511.000 VNĐ danko
263 27/12/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
264 26/12/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ vftrader
265 25/12/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ danko
266 24/12/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ vftrader
267 23/12/2012 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ danko
268 22/12/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
269 21/12/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ vftrader
270 20/12/2012 2 ngày 2.410.000 VNĐ Tăng 321.000 VNĐ vitinhnguyennhu
271 18/12/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
272 17/12/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
273 16/12/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
274 15/12/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
275 14/12/2012 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
276 12/12/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
277 11/12/2012 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
278 09/12/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
279 08/12/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
280 07/12/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
281 06/12/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
282 05/12/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
283 04/12/2012 4 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
284 30/11/2012 4 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
285 26/11/2012 10 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
286 16/11/2012 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
287 14/11/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
288 13/11/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
289 12/11/2012 3 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
290 09/11/2012 2 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
291 07/11/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
292 06/11/2012 3 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
293 03/11/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
294 02/11/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
295 01/11/2012 2 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
296 30/10/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
297 29/10/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
298 28/10/2012 3 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
299 25/10/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
300 24/10/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
301 23/10/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
302 22/10/2012 3 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
303 19/10/2012 8 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
304 11/10/2012 4 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
305 07/10/2012 4 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
306 03/10/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
307 02/10/2012 4 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
308 28/09/2012 3 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 321.000 VNĐ minhthanhcomputer
309 25/09/2012 1 ngày 2.410.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
310 24/09/2012 2 ngày 2.410.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
311 22/09/2012 2 ngày 2.410.000 VNĐ Tăng 321.000 VNĐ vitinhnguyennhu
312 20/09/2012 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 321.000 VNĐ minhthanhcomputer
313 18/09/2012 1 ngày 2.410.000 VNĐ Giá không đổi vitinhnguyennhu
314 17/09/2012 1 ngày 2.410.000 VNĐ Tăng 321.000 VNĐ vitinhnguyennhu
315 16/09/2012 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
316 14/09/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
317 13/09/2012 2 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
318 11/09/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
319 10/09/2012 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
320 08/09/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
321 07/09/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
322 06/09/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
323 05/09/2012 4 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
324 01/09/2012 2 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
325 30/08/2012 5 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
326 25/08/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
327 24/08/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
328 23/08/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
329 22/08/2012 1 ngày 2.089.000 VNĐ Giảm 106.000 VNĐ minhthanhcomputer
330 21/08/2012 1 ngày 2.195.000 VNĐ Giảm 135.000 VNĐ minhthanhcomputer
331 20/08/2012 3 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 135.000 VNĐ vftrader
332 17/08/2012 1 ngày 2.195.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
333 16/08/2012 2 ngày 2.195.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
334 14/08/2012 1 ngày 2.195.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
335 13/08/2012 1 ngày 2.195.000 VNĐ Giảm 224.000 VNĐ minhthanhcomputer
336 12/08/2012 1 ngày 2.419.000 VNĐ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
337 11/08/2012 1 ngày 2.419.000 VNĐ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
338 10/08/2012 1 ngày 2.419.000 VNĐ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
339 09/08/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 135.000 VNĐ vftrader
340 08/08/2012 1 ngày 2.195.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
341 07/08/2012 1 ngày 2.195.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
342 06/08/2012 2 ngày 2.195.000 VNĐ Giảm 224.000 VNĐ minhthanhcomputer
343 04/08/2012 1 ngày 2.419.000 VNĐ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
344 03/08/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
345 02/08/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
346 01/08/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 89.000 VNĐ vftrader
347 31/07/2012 1 ngày 2.419.000 VNĐ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
348 30/07/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ vftrader
349 29/07/2012 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giảm 229.000 VNĐ Gialongdigital
350 28/07/2012 1 ngày 2.419.000 VNĐ Tăng 229.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
351 27/07/2012 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giảm 229.000 VNĐ Gialongdigital
352 26/07/2012 1 ngày 2.419.000 VNĐ Tăng 224.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
353 25/07/2012 1 ngày 2.195.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
354 24/07/2012 3 ngày 2.195.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
355 21/07/2012 1 ngày 2.195.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
356 20/07/2012 1 ngày 2.195.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ minhthanhcomputer
357 19/07/2012 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giá không đổi Gialongdigital
358 18/07/2012 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ Gialongdigital
359 17/07/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
360 16/07/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 89.000 VNĐ vftrader
361 15/07/2012 1 ngày 2.419.000 VNĐ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
362 14/07/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 89.000 VNĐ vftrader
363 13/07/2012 1 ngày 2.419.000 VNĐ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
364 12/07/2012 2 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 89.000 VNĐ vftrader
365 10/07/2012 1 ngày 2.419.000 VNĐ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
366 09/07/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
367 08/07/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
368 07/07/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 89.000 VNĐ vftrader
369 06/07/2012 1 ngày 2.419.000 VNĐ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
370 05/07/2012 1 ngày 2.419.000 VNĐ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
371 04/07/2012 1 ngày 2.419.000 VNĐ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
372 03/07/2012 5 ngày 2.419.000 VNĐ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
373 28/06/2012 1 ngày 2.419.000 VNĐ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
374 27/06/2012 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 62.000 VNĐ vftrader
375 26/06/2012 1 ngày 2.392.000 VNĐ Tăng 62.000 VNĐ Thienlong0204
376 25/06/2012 2.330.000 VNĐ vftrader
Có tổng cộng 376 thay đổi giá của sản phẩm GIGABYTE GA-880GM-USB3 (rev. 1.0) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện máy tính desktop > Mainboard (MainBoard, Bo mạch chủ, Bo mach chu)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về GIGABYTE GA-880GM-USB3 (rev. 1.0) trong mục Mainboard