• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của GIGABYTE GV-R465OC-1GI (ATI Radeon HD 4650, 1GB, 128-bit, GDDR2, PCI Express 2.0 x16)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm GIGABYTE GV-R465OC-1GI (ATI Radeon HD 4650, 1GB, 128-bit, GDDR2, PCI Express 2.0 x16) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 03/07/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
2 02/07/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
3 01/07/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
4 30/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
5 29/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
6 28/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
7 27/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
8 26/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
9 25/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
10 24/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
11 23/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
12 22/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
13 21/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
14 20/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
15 19/06/2014 23 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
16 27/05/2014 4 ngày 900.000 VNĐ Giảm 570.000 VNĐ shlaptop
17 23/05/2014 11 ngày 1.470.000 VNĐ Giá không đổi gialong_computer
18 12/05/2014 2 ngày 1.470.000 VNĐ Giá không đổi gialong_computer
19 10/05/2014 12 ngày 1.470.000 VNĐ Giá không đổi gialong_computer
20 28/04/2014 2 ngày 1.470.000 VNĐ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
21 26/04/2014 17 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
22 09/04/2014 19 ngày 900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ shlaptop
23 21/03/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ shlaptop
24 20/03/2014 1 ngày 950.000 VNĐ Giá không đổi thienthuvi
25 19/03/2014 1 ngày 950.000 VNĐ Giá không đổi thienthuvi
26 18/03/2014 1 ngày 950.000 VNĐ Giá không đổi thienthuvi
27 17/03/2014 1 ngày 950.000 VNĐ Giá không đổi thienthuvi
28 16/03/2014 1 ngày 950.000 VNĐ Giá không đổi thienthuvi
29 15/03/2014 1 ngày 950.000 VNĐ Giảm 520.000 VNĐ thienthuvi
30 14/03/2014 1 ngày 1.470.000 VNĐ Tăng 520.000 VNĐ gialong_computer
31 13/03/2014 1 ngày 950.000 VNĐ Giá không đổi thienthuvi
32 12/03/2014 2 ngày 950.000 VNĐ Giá không đổi thienthuvi
33 10/03/2014 1 ngày 950.000 VNĐ Giá không đổi thienthuvi
34 09/03/2014 3 ngày 950.000 VNĐ Giá không đổi thienthuvi
35 06/03/2014 1 ngày 950.000 VNĐ Giá không đổi thienthuvi
36 05/03/2014 1 ngày 950.000 VNĐ Giá không đổi thienthuvi
37 04/03/2014 1 ngày 950.000 VNĐ Giá không đổi thienthuvi
38 03/03/2014 9 ngày 950.000 VNĐ Giá không đổi thienthuvi
39 22/02/2014 11 ngày 950.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ thienthuvi
40 11/02/2014 3 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ tamnhinpc
41 08/02/2014 22 ngày 1.470.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ gialong_computer
42 17/01/2014 17 ngày 1.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
43 31/12/2013 5 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
44 26/12/2013 2 ngày 1.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
45 24/12/2013 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
46 22/12/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
47 21/12/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
48 20/12/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
49 19/12/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
50 18/12/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
51 17/12/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ maytinhhoanlong
52 16/12/2013 6 ngày 1.470.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ gialong_computer
53 10/12/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ cttcomputer
54 09/12/2013 15 ngày 1.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
55 24/11/2013 3 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi cttcomputer
56 21/11/2013 12 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
57 09/11/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ maytinhhoanlong
58 08/11/2013 9 ngày 1.470.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ gialong_computer
59 30/10/2013 5 ngày 1.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
60 25/10/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
61 24/10/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi cttcomputer
62 23/10/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
63 22/10/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
64 21/10/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
65 20/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi thaingancomputer
66 19/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
67 18/10/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
68 17/10/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
69 16/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
70 15/10/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
71 14/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi thaingancomputer
72 13/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
73 12/10/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
74 11/10/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
75 10/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi thaingancomputer
76 09/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi thaingancomputer
77 08/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
78 07/10/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
79 06/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi thaingancomputer
80 05/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 180.000 VNĐ thaingancomputer
81 04/10/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 230.000 VNĐ thanhbinhjsc
82 03/10/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
83 02/10/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
84 01/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi thaingancomputer
85 30/09/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
86 29/09/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
87 28/09/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
88 27/09/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi thaingancomputer
89 26/09/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi thaingancomputer
90 25/09/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi thaingancomputer
91 24/09/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi thaingancomputer
92 23/09/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi thaingancomputer
93 22/09/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
94 21/09/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
95 20/09/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
96 19/09/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
97 18/09/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
98 17/09/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi thaingancomputer
99 16/09/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi thaingancomputer
100 15/09/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Tăng 64.000 VNĐ thaingancomputer
101 14/09/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
102 13/09/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
103 12/09/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
104 11/09/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
105 10/09/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
106 09/09/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
107 08/09/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
108 07/09/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giảm 64.000 VNĐ tanphat
109 06/09/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 180.000 VNĐ tamnhinpc
110 05/09/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
111 04/09/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 180.000 VNĐ thanhbinhjsc
112 03/09/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 180.000 VNĐ thaingancomputer
113 02/09/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
114 01/09/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
115 31/08/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
116 30/08/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
117 29/08/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
118 28/08/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
119 27/08/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 180.000 VNĐ thanhbinhjsc
120 26/08/2013 3 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ tamnhinpc
121 23/08/2013 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ gialong_computer
122 22/08/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
123 21/08/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
124 20/08/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 180.000 VNĐ thanhbinhjsc
125 19/08/2013 2 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ thaingancomputer
126 17/08/2013 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ gialong_computer
127 16/08/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
128 15/08/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 244.000 VNĐ thanhbinhjsc
129 14/08/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
130 13/08/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
131 12/08/2013 2 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
132 10/08/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giảm 189.000 VNĐ tanphat
133 09/08/2013 1 ngày 1.575.000 VNĐ Giá không đổi VINACOMM
134 08/08/2013 1 ngày 1.575.000 VNĐ Giá không đổi VINACOMM
135 07/08/2013 1 ngày 1.575.000 VNĐ Tăng 189.000 VNĐ VINACOMM
136 06/08/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giảm 244.000 VNĐ tanphat
137 05/08/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
138 04/08/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 55.000 VNĐ thanhbinhjsc
139 03/08/2013 1 ngày 1.575.000 VNĐ Giá không đổi VINACOMM
140 02/08/2013 1 ngày 1.575.000 VNĐ Giá không đổi VINACOMM
141 01/08/2013 1 ngày 1.575.000 VNĐ Giảm 55.000 VNĐ VINACOMM
142 31/07/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
143 30/07/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
144 29/07/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
145 28/07/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 55.000 VNĐ ankhangcomputer
146 27/07/2013 1 ngày 1.575.000 VNĐ Giá không đổi VINACOMM
147 26/07/2013 1 ngày 1.575.000 VNĐ Giá không đổi VINACOMM
148 25/07/2013 1 ngày 1.575.000 VNĐ Giá không đổi VINACOMM
149 24/07/2013 1 ngày 1.575.000 VNĐ Giá không đổi VINACOMM
150 23/07/2013 1 ngày 1.575.000 VNĐ Tăng 189.000 VNĐ VINACOMM
151 22/07/2013 3 ngày 1.386.000 VNĐ Giảm 244.000 VNĐ tanphat
152 19/07/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
153 18/07/2013 3 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 244.000 VNĐ thanhbinhjsc
154 15/07/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giảm 84.000 VNĐ tanphat
155 14/07/2013 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ gialong_computer
156 13/07/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 244.000 VNĐ ankhangcomputer
157 12/07/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
158 11/07/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giảm 244.000 VNĐ tanphat
159 10/07/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
160 09/07/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
161 08/07/2013 2 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
162 06/07/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
163 05/07/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
164 04/07/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
165 03/07/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
166 02/07/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
167 01/07/2013 2 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
168 29/06/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
169 28/06/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
170 27/06/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
171 26/06/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
172 25/06/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
173 24/06/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
174 23/06/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 235.420 VNĐ ankhangcomputer
175 22/06/2013 1 ngày 1.394.580 VNĐ Giảm 235.420 VNĐ tanphat
176 21/06/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 280.000 VNĐ ankhangcomputer
177 20/06/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ thanhbinhjsc
178 19/06/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
179 18/06/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 280.000 VNĐ ankhangcomputer
180 17/06/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ thanhbinhjsc
181 16/06/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
182 15/06/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 280.000 VNĐ ankhangcomputer
183 14/06/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
184 13/06/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
185 12/06/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
186 11/06/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
187 10/06/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
188 09/06/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
189 08/06/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
190 07/06/2013 3 ngày 1.350.000 VNĐ Giảm 120.000 VNĐ thanhbinhjsc
191 04/06/2013 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ gialong_computer
192 03/06/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 280.000 VNĐ ankhangcomputer
193 02/06/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ thanhbinhjsc
194 01/06/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 280.000 VNĐ ankhangcomputer
195 31/05/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
196 30/05/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ thanhbinhjsc
197 29/05/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
198 28/05/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
199 27/05/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
200 26/05/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
201 25/05/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
202 24/05/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
203 23/05/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
204 22/05/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
205 21/05/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 244.000 VNĐ ankhangcomputer
206 20/05/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
207 19/05/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
208 18/05/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
209 17/05/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giảm 244.000 VNĐ tanphat
210 16/05/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 244.000 VNĐ ankhangcomputer
211 15/05/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giảm 244.000 VNĐ tanphat
212 14/05/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
213 13/05/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 244.000 VNĐ ankhangcomputer
214 12/05/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giảm 84.000 VNĐ tanphat
215 11/05/2013 1 ngày 1.470.000 VNĐ Tăng 84.000 VNĐ gialong_computer
216 10/05/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
217 09/05/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
218 08/05/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
219 07/05/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
220 06/05/2013 2 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
221 04/05/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
222 03/05/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
223 02/05/2013 2 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
224 30/04/2013 3 ngày 1.386.000 VNĐ Tăng 36.000 VNĐ tanphat
225 27/04/2013 4 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
226 23/04/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
227 22/04/2013 2 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
228 20/04/2013 2 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
229 18/04/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
230 17/04/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
231 16/04/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
232 15/04/2013 2 ngày 1.350.000 VNĐ Giảm 36.000 VNĐ thanhbinhjsc
233 13/04/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
234 12/04/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
235 11/04/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
236 10/04/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
237 09/04/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
238 08/04/2013 2 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
239 06/04/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
240 05/04/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
241 04/04/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
242 03/04/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
243 02/04/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
244 01/04/2013 2 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
245 30/03/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
246 29/03/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
247 28/03/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
248 27/03/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
249 26/03/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
250 25/03/2013 2 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
251 23/03/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
252 22/03/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
253 21/03/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Tăng 13.200 VNĐ tanphat
254 20/03/2013 1 ngày 1.372.800 VNĐ Giá không đổi tanphat
255 19/03/2013 1 ngày 1.372.800 VNĐ Giá không đổi tanphat
256 18/03/2013 3 ngày 1.372.800 VNĐ Giá không đổi tanphat
257 15/03/2013 1 ngày 1.372.800 VNĐ Giá không đổi tanphat
258 14/03/2013 1 ngày 1.372.800 VNĐ Giá không đổi tanphat
259 13/03/2013 1 ngày 1.372.800 VNĐ Giá không đổi tanphat
260 12/03/2013 1 ngày 1.372.800 VNĐ Giá không đổi tanphat
261 11/03/2013 3 ngày 1.372.800 VNĐ Giá không đổi tanphat
262 08/03/2013 1 ngày 1.372.800 VNĐ Tăng 622.800 VNĐ tanphat
263 07/03/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
264 06/03/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
265 05/03/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
266 04/03/2013 2 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
267 02/03/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
268 01/03/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
269 28/02/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
270 27/02/2013 5 ngày 750.000 VNĐ Giảm 626.100 VNĐ cameraanvanphat
271 22/02/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
272 21/02/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giảm 23.900 VNĐ tanphat
273 20/02/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 23.900 VNĐ maytinhhoanlong
274 19/02/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giảm 23.900 VNĐ tanphat
275 18/02/2013 3 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
276 15/02/2013 4 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 65.000 VNĐ cttcomputer
277 11/02/2013 5 ngày 1.465.000 VNĐ Tăng 65.000 VNĐ 3glaptop
278 06/02/2013 2 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 23.900 VNĐ maytinhhoanlong
279 04/02/2013 2 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
280 02/02/2013 3 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
281 30/01/2013 7 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
282 23/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
283 22/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giảm 93.900 VNĐ tanphat
284 21/01/2013 1 ngày 1.470.000 VNĐ Tăng 93.900 VNĐ gialong_computer
285 20/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
286 19/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
287 18/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
288 17/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
289 16/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
290 15/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
291 14/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
292 13/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
293 12/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
294 11/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
295 10/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
296 09/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
297 08/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
298 07/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
299 06/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
300 05/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
301 04/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giảm 148.900 VNĐ tanphat
302 03/01/2013 1 ngày 1.525.000 VNĐ Giá không đổi laptopthanglong
303 02/01/2013 1 ngày 1.525.000 VNĐ Giá không đổi laptopthanglong
304 01/01/2013 1 ngày 1.525.000 VNĐ Giá không đổi laptopthanglong
305 31/12/2012 1 ngày 1.525.000 VNĐ Giá không đổi laptopthanglong
306 30/12/2012 1 ngày 1.525.000 VNĐ Giá không đổi laptopthanglong
307 29/12/2012 1 ngày 1.525.000 VNĐ Giá không đổi laptopthanglong
308 28/12/2012 1 ngày 1.525.000 VNĐ Giá không đổi laptopthanglong
309 27/12/2012 1 ngày 1.525.000 VNĐ Giá không đổi laptopthanglong
310 26/12/2012 1 ngày 1.525.000 VNĐ Giá không đổi laptopthanglong
311 25/12/2012 1 ngày 1.525.000 VNĐ Giá không đổi laptopthanglong
312 24/12/2012 2 ngày 1.525.000 VNĐ Giá không đổi laptopthanglong
313 22/12/2012 1 ngày 1.525.000 VNĐ Giá không đổi laptopthanglong
314 21/12/2012 1 ngày 1.525.000 VNĐ Giá không đổi laptopthanglong
315 20/12/2012 1 ngày 1.525.000 VNĐ Tăng 148.900 VNĐ laptopthanglong
316 19/12/2012 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
317 18/12/2012 1 ngày 1.376.100 VNĐ Tăng 526.100 VNĐ tanphat
318 17/12/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
319 16/12/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
320 15/12/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
321 14/12/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
322 13/12/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
323 12/12/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
324 11/12/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
325 10/12/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giảm 526.100 VNĐ Thienlong0204
326 09/12/2012 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
327 08/12/2012 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
328 07/12/2012 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
329 06/12/2012 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
330 05/12/2012 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giảm 88.900 VNĐ tanphat
331 04/12/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Giá không đổi 3glaptop
332 03/12/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Giá không đổi 3glaptop
333 02/12/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Giá không đổi 3glaptop
334 01/12/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Tăng 88.900 VNĐ 3glaptop
335 30/11/2012 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giảm 88.900 VNĐ tanphat
336 29/11/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Tăng 88.900 VNĐ 3glaptop
337 28/11/2012 1 ngày 1.376.100 VNĐ Tăng 526.100 VNĐ tanphat
338 27/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
339 26/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
340 25/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
341 24/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
342 23/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
343 22/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
344 21/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
345 20/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
346 19/11/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Tăng 9.260 VNĐ maytinhbaoanh
347 18/11/2012 1 ngày 1.378.740 VNĐ Giảm 9.260 VNĐ tanphat
348 17/11/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Tăng 538.000 VNĐ maytinhbaoanh
349 16/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
350 15/11/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Giá không đổi maytinhbaoanh
351 14/11/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Giảm 77.000 VNĐ maytinhbaoanh
352 13/11/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Tăng 615.000 VNĐ 3glaptop
353 12/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
354 11/11/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Tăng 538.000 VNĐ maytinhbaoanh
355 10/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
356 09/11/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Giá không đổi maytinhbaoanh
357 08/11/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Tăng 538.000 VNĐ maytinhbaoanh
358 07/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
359 06/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
360 05/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
361 04/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
362 03/11/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Giá không đổi maytinhbaoanh
363 02/11/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Tăng 538.000 VNĐ maytinhbaoanh
364 01/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giảm 615.000 VNĐ Thienlong0204
365 31/10/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Giá không đổi 3glaptop
366 30/10/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Tăng 615.000 VNĐ 3glaptop
367 29/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
368 28/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
369 27/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
370 26/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
371 25/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
372 24/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
373 23/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
374 22/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
375 21/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giảm 620.000 VNĐ Thienlong0204
376 20/10/2012 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giá không đổi gialong_computer
377 19/10/2012 1 ngày 1.470.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ gialong_computer
378 18/10/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Tăng 615.000 VNĐ 3glaptop
379 17/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
380 16/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
381 15/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
382 14/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
383 13/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
384 12/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
385 11/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
386 10/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
387 09/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
388 08/10/2012 3 ngày 850.000 VNĐ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
389 05/10/2012 14 ngày 1.388.000 VNĐ Giá không đổi maytinhbaoanh
390 21/09/2012 3 ngày 1.388.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
391 18/09/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Giá không đổi maytinhbaoanh
392 17/09/2012 2 ngày 1.388.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
393 15/09/2012 4 ngày 1.388.000 VNĐ Tăng 8.600 VNĐ vftrader
394 11/09/2012 1 ngày 1.379.400 VNĐ Giảm 8.600 VNĐ tanphat
395 10/09/2012 2 ngày 1.388.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
396 08/09/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
397 07/09/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
398 06/09/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
399 05/09/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Tăng 488.000 VNĐ vftrader
400 04/09/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 488.000 VNĐ Thienlong0204
401 03/09/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
402 02/09/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Giảm 12.000 VNĐ vftrader
403 01/09/2012 1 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ maytinhhoanlong
404 31/08/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
405 30/08/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
406 29/08/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 470.000 VNĐ Thienlong0204
407 28/08/2012 1 ngày 1.370.000 VNĐ Tăng 470.000 VNĐ vitinhphuongnam
408 27/08/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
409 26/08/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 570.000 VNĐ Thienlong0204
410 25/08/2012 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giá không đổi gialong_computer
411 24/08/2012 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giá không đổi gialong_computer
412 23/08/2012 1 ngày 1.470.000 VNĐ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
413 22/08/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 680.000 VNĐ Thienlong0204
414 21/08/2012 1 ngày 1.580.000 VNĐ Tăng 115.000 VNĐ cttcomputer
415 20/08/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Giá không đổi 3glaptop
416 19/08/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ 3glaptop
417 18/08/2012 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giá không đổi gialong_computer
418 17/08/2012 1 ngày 1.470.000 VNĐ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
419 16/08/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 570.000 VNĐ Thienlong0204
420 15/08/2012 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giá không đổi gialong_computer
421 14/08/2012 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giá không đổi gialong_computer
422 13/08/2012 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giá không đổi gialong_computer
423 12/08/2012 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giá không đổi gialong_computer
424 11/08/2012 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giá không đổi gialong_computer
425 10/08/2012 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giá không đổi gialong_computer
426 09/08/2012 1 ngày 1.470.000 VNĐ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
427 08/08/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
428 07/08/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
429 06/08/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 680.000 VNĐ Thienlong0204
430 05/08/2012 1 ngày 1.580.000 VNĐ Giá không đổi cttcomputer
431 04/08/2012 1 ngày 1.580.000 VNĐ Giá không đổi cttcomputer
432 03/08/2012 1 ngày 1.580.000 VNĐ Tăng 115.000 VNĐ cttcomputer
433 02/08/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Tăng 565.000 VNĐ 3glaptop
434 01/08/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 470.000 VNĐ Thienlong0204
435 31/07/2012 1 ngày 1.370.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
436 30/07/2012 1 ngày 1.370.000 VNĐ Tăng 470.000 VNĐ vitinhphuongnam
437 29/07/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
438 28/07/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
439 27/07/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
440 26/07/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
441 25/07/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
442 24/07/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
443 23/07/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
444 22/07/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 488.000 VNĐ Thienlong0204
445 21/07/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Giảm 77.000 VNĐ vftrader
446 20/07/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Giá không đổi 3glaptop
447 19/07/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Giá không đổi 3glaptop
448 18/07/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Tăng 77.000 VNĐ 3glaptop
449 17/07/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Tăng 488.000 VNĐ vftrader
450 16/07/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
451 15/07/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
452 14/07/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
453 13/07/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 565.000 VNĐ Thienlong0204
454 12/07/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Tăng 565.000 VNĐ 3glaptop
455 11/07/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 680.000 VNĐ Thienlong0204
456 10/07/2012 1 ngày 1.580.000 VNĐ Tăng 680.000 VNĐ cttcomputer
457 09/07/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 470.000 VNĐ Thienlong0204
458 08/07/2012 1 ngày 1.370.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
459 07/07/2012 1 ngày 1.370.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
460 06/07/2012 1 ngày 1.370.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ vitinhphuongnam
461 05/07/2012 1 ngày 1.580.000 VNĐ Tăng 115.000 VNĐ cttcomputer
462 04/07/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Tăng 95.000 VNĐ 3glaptop
463 03/07/2012 1 ngày 1.370.000 VNĐ Giảm 129.300 VNĐ vitinhphuongnam
464 02/07/2012 1 ngày 1.499.300 VNĐ Giá không đổi anhnghiacomputer
465 01/07/2012 1 ngày 1.499.300 VNĐ Giá không đổi anhnghiacomputer
466 30/06/2012 1 ngày 1.499.300 VNĐ Giá không đổi anhnghiacomputer
467 29/06/2012 1 ngày 1.499.300 VNĐ Giá không đổi anhnghiacomputer
468 28/06/2012 1 ngày 1.499.300 VNĐ Tăng 129.300 VNĐ anhnghiacomputer
469 27/06/2012 1 ngày 1.370.000 VNĐ Giảm 18.000 VNĐ vitinhphuongnam
470 26/06/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
471 25/06/2012 1.388.000 VNĐ vftrader
Có tổng cộng 471 thay đổi giá của sản phẩm GIGABYTE GV-R465OC-1GI (ATI Radeon HD 4650, 1GB, 128-bit, GDDR2, PCI Express 2.0 x16) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện máy tính desktop > Video Card (Video Card, Card màn hình, GPU, VGA card)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về GIGABYTE GV-R465OC-1GI (ATI Radeon HD 4650, 1GB, 128-bit, GDDR2, PCI Express 2.0 x16) trong mục Video Card