• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của GIGABYTE GV-R465OC-1GI (ATI Radeon HD 4650, 1GB, 128-bit, GDDR2, PCI Express 2.0 x16)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm GIGABYTE GV-R465OC-1GI (ATI Radeon HD 4650, 1GB, 128-bit, GDDR2, PCI Express 2.0 x16) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 29/07/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 820.000 VNĐ mhoang181r
2 28/07/2015 15 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 820.000 VNĐ gialong_computer
3 13/07/2015 5 ngày 650.000 ₫ Giảm 820.000 VNĐ mhoang181r
4 08/07/2015 15 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 820.000 VNĐ gialong_computer
5 23/06/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 820.000 VNĐ mhoang181r
6 22/06/2015 3 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 820.000 VNĐ gialong_computer
7 19/06/2015 12 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
8 07/06/2015 11 ngày 650.000 ₫ Giảm 820.000 VNĐ mhoang181r
9 27/05/2015 5 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ gialong_computer
10 22/05/2015 8 ngày 540.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ tinkhoacomputer
11 14/05/2015 7 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
12 07/05/2015 15 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
13 22/04/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 820.000 VNĐ mhoang181r
14 21/04/2015 10 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 820.000 VNĐ gialong_computer
15 11/04/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
16 10/04/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
17 09/04/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
18 08/04/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
19 07/04/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
20 06/04/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
21 05/04/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
22 04/04/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
23 03/04/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
24 02/04/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
25 01/04/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
26 31/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
27 30/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
28 29/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
29 28/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
30 27/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
31 26/03/2015 10 ngày 650.000 ₫ Giảm 820.000 VNĐ mhoang181r
32 16/03/2015 3 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
33 13/03/2015 2 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
34 11/03/2015 11 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
35 28/02/2015 15 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi tugia
36 13/02/2015 8 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
37 05/02/2015 23 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 480.000 VNĐ gialong_computer
38 13/01/2015 1 ngày 990.000 ₫ Giá không đổi tkc_games
39 12/01/2015 6 ngày 990.000 ₫ Giảm 480.000 VNĐ tkc_games
40 06/01/2015 8 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
41 29/12/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
42 28/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
43 27/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
44 26/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
45 25/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
46 24/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
47 23/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
48 22/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
49 21/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
50 20/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
51 19/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
52 18/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
53 17/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
54 16/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
55 15/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
56 14/12/2014 4 ngày 900.000 ₫ Giảm 570.000 VNĐ shlaptop
57 10/12/2014 15 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
58 25/11/2014 11 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
59 14/11/2014 2 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
60 12/11/2014 13 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
61 30/10/2014 12 ngày 900.000 ₫ Giảm 570.000 VNĐ shlaptop
62 18/10/2014 3 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
63 15/10/2014 4 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
64 11/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
65 10/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
66 09/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
67 08/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
68 07/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
69 06/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
70 05/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
71 04/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
72 03/10/2014 2 ngày 900.000 ₫ Giảm 570.000 VNĐ shlaptop
73 01/10/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
74 30/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
75 29/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
76 28/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
77 27/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
78 26/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
79 25/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 570.000 VNĐ shlaptop
80 24/09/2014 3 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
81 21/09/2014 5 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
82 16/09/2014 6 ngày 900.000 ₫ Giảm 570.000 VNĐ shlaptop
83 10/09/2014 15 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
84 26/08/2014 14 ngày 900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ shlaptop
85 12/08/2014 15 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
86 28/07/2014 25 ngày 800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ shlaptop
87 03/07/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
88 02/07/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
89 01/07/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
90 30/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
91 29/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
92 28/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
93 27/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
94 26/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
95 25/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
96 24/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
97 23/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
98 22/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
99 21/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
100 20/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
101 19/06/2014 23 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
102 27/05/2014 4 ngày 900.000 ₫ Giảm 570.000 VNĐ shlaptop
103 23/05/2014 11 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
104 12/05/2014 2 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
105 10/05/2014 12 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
106 28/04/2014 2 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
107 26/04/2014 17 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
108 09/04/2014 19 ngày 900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ shlaptop
109 21/03/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ shlaptop
110 20/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
111 19/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
112 18/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
113 17/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
114 16/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
115 15/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giảm 520.000 VNĐ thienthuvi
116 14/03/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 520.000 VNĐ gialong_computer
117 13/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
118 12/03/2014 2 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
119 10/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
120 09/03/2014 3 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
121 06/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
122 05/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
123 04/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
124 03/03/2014 9 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
125 22/02/2014 11 ngày 950.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ thienthuvi
126 11/02/2014 3 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ tamnhinpc
127 08/02/2014 22 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ gialong_computer
128 17/01/2014 17 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
129 31/12/2013 5 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
130 26/12/2013 2 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
131 24/12/2013 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
132 22/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
133 21/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
134 20/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
135 19/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
136 18/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
137 17/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ maytinhhoanlong
138 16/12/2013 6 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ gialong_computer
139 10/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ cttcomputer
140 09/12/2013 15 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
141 24/11/2013 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
142 21/11/2013 12 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
143 09/11/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ maytinhhoanlong
144 08/11/2013 9 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ gialong_computer
145 30/10/2013 5 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
146 25/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
147 24/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
148 23/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
149 22/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
150 21/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
151 20/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
152 19/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
153 18/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
154 17/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
155 16/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
156 15/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
157 14/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
158 13/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
159 12/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
160 11/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
161 10/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
162 09/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
163 08/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
164 07/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
165 06/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
166 05/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ thaingancomputer
167 04/10/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ thanhbinhjsc
168 03/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
169 02/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
170 01/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
171 30/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
172 29/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
173 28/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
174 27/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
175 26/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
176 25/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
177 24/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
178 23/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
179 22/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
180 21/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
181 20/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
182 19/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
183 18/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
184 17/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
185 16/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
186 15/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaingancomputer
187 14/09/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
188 13/09/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
189 12/09/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
190 11/09/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
191 10/09/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
192 09/09/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
193 08/09/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
194 07/09/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ tanphat
195 06/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ tamnhinpc
196 05/09/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
197 04/09/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ thanhbinhjsc
198 03/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ thaingancomputer
199 02/09/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
200 01/09/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
201 31/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
202 30/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
203 29/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
204 28/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
205 27/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ thanhbinhjsc
206 26/08/2013 3 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ tamnhinpc
207 23/08/2013 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ gialong_computer
208 22/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
209 21/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
210 20/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ thanhbinhjsc
211 19/08/2013 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ thaingancomputer
212 17/08/2013 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ gialong_computer
213 16/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
214 15/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 244.000 VNĐ thanhbinhjsc
215 14/08/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
216 13/08/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
217 12/08/2013 2 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
218 10/08/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giảm 189.000 VNĐ tanphat
219 09/08/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Giá không đổi VINACOMM
220 08/08/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Giá không đổi VINACOMM
221 07/08/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Tăng 189.000 VNĐ VINACOMM
222 06/08/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giảm 244.000 VNĐ tanphat
223 05/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
224 04/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ thanhbinhjsc
225 03/08/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Giá không đổi VINACOMM
226 02/08/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Giá không đổi VINACOMM
227 01/08/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Giảm 55.000 VNĐ VINACOMM
228 31/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
229 30/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
230 29/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
231 28/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ ankhangcomputer
232 27/07/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Giá không đổi VINACOMM
233 26/07/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Giá không đổi VINACOMM
234 25/07/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Giá không đổi VINACOMM
235 24/07/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Giá không đổi VINACOMM
236 23/07/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Tăng 189.000 VNĐ VINACOMM
237 22/07/2013 3 ngày 1.386.000 ₫ Giảm 244.000 VNĐ tanphat
238 19/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
239 18/07/2013 3 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 244.000 VNĐ thanhbinhjsc
240 15/07/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giảm 84.000 VNĐ tanphat
241 14/07/2013 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ gialong_computer
242 13/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 244.000 VNĐ ankhangcomputer
243 12/07/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
244 11/07/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giảm 244.000 VNĐ tanphat
245 10/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
246 09/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
247 08/07/2013 2 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
248 06/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
249 05/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
250 04/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
251 03/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
252 02/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
253 01/07/2013 2 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
254 29/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
255 28/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
256 27/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
257 26/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
258 25/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
259 24/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
260 23/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 235.420 VNĐ ankhangcomputer
261 22/06/2013 1 ngày 1.394.580 ₫ Giảm 235.420 VNĐ tanphat
262 21/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ ankhangcomputer
263 20/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ thanhbinhjsc
264 19/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
265 18/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ ankhangcomputer
266 17/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ thanhbinhjsc
267 16/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
268 15/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ ankhangcomputer
269 14/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
270 13/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
271 12/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
272 11/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
273 10/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
274 09/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
275 08/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
276 07/06/2013 3 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ thanhbinhjsc
277 04/06/2013 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ gialong_computer
278 03/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ ankhangcomputer
279 02/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ thanhbinhjsc
280 01/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ ankhangcomputer
281 31/05/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
282 30/05/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ thanhbinhjsc
283 29/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
284 28/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
285 27/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
286 26/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
287 25/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
288 24/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
289 23/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
290 22/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
291 21/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 244.000 VNĐ ankhangcomputer
292 20/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
293 19/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
294 18/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
295 17/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giảm 244.000 VNĐ tanphat
296 16/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 244.000 VNĐ ankhangcomputer
297 15/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giảm 244.000 VNĐ tanphat
298 14/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
299 13/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 244.000 VNĐ ankhangcomputer
300 12/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giảm 84.000 VNĐ tanphat
301 11/05/2013 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 84.000 VNĐ gialong_computer
302 10/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
303 09/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
304 08/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
305 07/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
306 06/05/2013 2 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
307 04/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
308 03/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
309 02/05/2013 2 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
310 30/04/2013 3 ngày 1.386.000 ₫ Tăng 36.000 VNĐ tanphat
311 27/04/2013 4 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
312 23/04/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
313 22/04/2013 2 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
314 20/04/2013 2 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
315 18/04/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
316 17/04/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
317 16/04/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
318 15/04/2013 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 36.000 VNĐ thanhbinhjsc
319 13/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
320 12/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
321 11/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
322 10/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
323 09/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
324 08/04/2013 2 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
325 06/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
326 05/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
327 04/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
328 03/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
329 02/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
330 01/04/2013 2 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
331 30/03/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
332 29/03/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
333 28/03/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
334 27/03/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
335 26/03/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
336 25/03/2013 2 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
337 23/03/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
338 22/03/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
339 21/03/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Tăng 13.200 VNĐ tanphat
340 20/03/2013 1 ngày 1.372.800 ₫ Giá không đổi tanphat
341 19/03/2013 1 ngày 1.372.800 ₫ Giá không đổi tanphat
342 18/03/2013 3 ngày 1.372.800 ₫ Giá không đổi tanphat
343 15/03/2013 1 ngày 1.372.800 ₫ Giá không đổi tanphat
344 14/03/2013 1 ngày 1.372.800 ₫ Giá không đổi tanphat
345 13/03/2013 1 ngày 1.372.800 ₫ Giá không đổi tanphat
346 12/03/2013 1 ngày 1.372.800 ₫ Giá không đổi tanphat
347 11/03/2013 3 ngày 1.372.800 ₫ Giá không đổi tanphat
348 08/03/2013 1 ngày 1.372.800 ₫ Tăng 622.800 VNĐ tanphat
349 07/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
350 06/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
351 05/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
352 04/03/2013 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
353 02/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
354 01/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
355 28/02/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
356 27/02/2013 5 ngày 750.000 ₫ Giảm 626.100 VNĐ cameraanvanphat
357 22/02/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
358 21/02/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giảm 23.900 VNĐ tanphat
359 20/02/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 23.900 VNĐ maytinhhoanlong
360 19/02/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giảm 23.900 VNĐ tanphat
361 18/02/2013 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
362 15/02/2013 4 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ cttcomputer
363 11/02/2013 5 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ 3glaptop
364 06/02/2013 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 23.900 VNĐ maytinhhoanlong
365 04/02/2013 2 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
366 02/02/2013 3 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
367 30/01/2013 7 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
368 23/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
369 22/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giảm 93.900 VNĐ tanphat
370 21/01/2013 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 93.900 VNĐ gialong_computer
371 20/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
372 19/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
373 18/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
374 17/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
375 16/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
376 15/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
377 14/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
378 13/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
379 12/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
380 11/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
381 10/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
382 09/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
383 08/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
384 07/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
385 06/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
386 05/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
387 04/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giảm 148.900 VNĐ tanphat
388 03/01/2013 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
389 02/01/2013 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
390 01/01/2013 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
391 31/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
392 30/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
393 29/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
394 28/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
395 27/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
396 26/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
397 25/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
398 24/12/2012 2 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
399 22/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
400 21/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
401 20/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Tăng 148.900 VNĐ laptopthanglong
402 19/12/2012 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
403 18/12/2012 1 ngày 1.376.100 ₫ Tăng 526.100 VNĐ tanphat
404 17/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
405 16/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
406 15/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
407 14/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
408 13/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
409 12/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
410 11/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
411 10/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 526.100 VNĐ Thienlong0204
412 09/12/2012 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
413 08/12/2012 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
414 07/12/2012 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
415 06/12/2012 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
416 05/12/2012 1 ngày 1.376.100 ₫ Giảm 88.900 VNĐ tanphat
417 04/12/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi 3glaptop
418 03/12/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi 3glaptop
419 02/12/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi 3glaptop
420 01/12/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 88.900 VNĐ 3glaptop
421 30/11/2012 1 ngày 1.376.100 ₫ Giảm 88.900 VNĐ tanphat
422 29/11/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 88.900 VNĐ 3glaptop
423 28/11/2012 1 ngày 1.376.100 ₫ Tăng 526.100 VNĐ tanphat
424 27/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
425 26/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
426 25/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
427 24/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
428 23/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
429 22/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
430 21/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
431 20/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
432 19/11/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Tăng 9.260 VNĐ maytinhbaoanh
433 18/11/2012 1 ngày 1.378.740 ₫ Giảm 9.260 VNĐ tanphat
434 17/11/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Tăng 538.000 VNĐ maytinhbaoanh
435 16/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
436 15/11/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi maytinhbaoanh
437 14/11/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giảm 77.000 VNĐ maytinhbaoanh
438 13/11/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 615.000 VNĐ 3glaptop
439 12/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
440 11/11/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Tăng 538.000 VNĐ maytinhbaoanh
441 10/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
442 09/11/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi maytinhbaoanh
443 08/11/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Tăng 538.000 VNĐ maytinhbaoanh
444 07/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
445 06/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
446 05/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
447 04/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
448 03/11/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi maytinhbaoanh
449 02/11/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Tăng 538.000 VNĐ maytinhbaoanh
450 01/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 615.000 VNĐ Thienlong0204
451 31/10/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi 3glaptop
452 30/10/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 615.000 VNĐ 3glaptop
453 29/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
454 28/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
455 27/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
456 26/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
457 25/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
458 24/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
459 23/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
460 22/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
461 21/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 620.000 VNĐ Thienlong0204
462 20/10/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
463 19/10/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ gialong_computer
464 18/10/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 615.000 VNĐ 3glaptop
465 17/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
466 16/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
467 15/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
468 14/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
469 13/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
470 12/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
471 11/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
472 10/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
473 09/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
474 08/10/2012 3 ngày 850.000 ₫ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
475 05/10/2012 14 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi maytinhbaoanh
476 21/09/2012 3 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi vftrader
477 18/09/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi maytinhbaoanh
478 17/09/2012 2 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi vftrader
479 15/09/2012 4 ngày 1.388.000 ₫ Tăng 8.600 VNĐ vftrader
480 11/09/2012 1 ngày 1.379.400 ₫ Giảm 8.600 VNĐ tanphat
481 10/09/2012 2 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi vftrader
482 08/09/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi vftrader
483 07/09/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi vftrader
484 06/09/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi vftrader
485 05/09/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Tăng 488.000 VNĐ vftrader
486 04/09/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 488.000 VNĐ Thienlong0204
487 03/09/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi vftrader
488 02/09/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giảm 12.000 VNĐ vftrader
489 01/09/2012 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ maytinhhoanlong
490 31/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
491 30/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
492 29/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 470.000 VNĐ Thienlong0204
493 28/08/2012 1 ngày 1.370.000 ₫ Tăng 470.000 VNĐ vitinhphuongnam
494 27/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
495 26/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 570.000 VNĐ Thienlong0204
496 25/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
497 24/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
498 23/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
499 22/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 680.000 VNĐ Thienlong0204
500 21/08/2012 1 ngày 1.580.000 ₫ Tăng 115.000 VNĐ cttcomputer
501 20/08/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi 3glaptop
502 19/08/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ 3glaptop
503 18/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
504 17/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
505 16/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 570.000 VNĐ Thienlong0204
506 15/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
507 14/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
508 13/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
509 12/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
510 11/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
511 10/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
512 09/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
513 08/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
514 07/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
515 06/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 680.000 VNĐ Thienlong0204
516 05/08/2012 1 ngày 1.580.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
517 04/08/2012 1 ngày 1.580.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
518 03/08/2012 1 ngày 1.580.000 ₫ Tăng 115.000 VNĐ cttcomputer
519 02/08/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 565.000 VNĐ 3glaptop
520 01/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 470.000 VNĐ Thienlong0204
521 31/07/2012 1 ngày 1.370.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
522 30/07/2012 1 ngày 1.370.000 ₫ Tăng 470.000 VNĐ vitinhphuongnam
523 29/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
524 28/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
525 27/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
526 26/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
527 25/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
528 24/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
529 23/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
530 22/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 488.000 VNĐ Thienlong0204
531 21/07/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giảm 77.000 VNĐ vftrader
532 20/07/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi 3glaptop
533 19/07/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi 3glaptop
534 18/07/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 77.000 VNĐ 3glaptop
535 17/07/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Tăng 488.000 VNĐ vftrader
536 16/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
537 15/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
538 14/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
539 13/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 565.000 VNĐ Thienlong0204
540 12/07/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 565.000 VNĐ 3glaptop
541 11/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 680.000 VNĐ Thienlong0204
542 10/07/2012 1 ngày 1.580.000 ₫ Tăng 680.000 VNĐ cttcomputer
543 09/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 470.000 VNĐ Thienlong0204
544 08/07/2012 1 ngày 1.370.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
545 07/07/2012 1 ngày 1.370.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
546 06/07/2012 1 ngày 1.370.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ vitinhphuongnam
547 05/07/2012 1 ngày 1.580.000 ₫ Tăng 115.000 VNĐ cttcomputer
548 04/07/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 95.000 VNĐ 3glaptop
549 03/07/2012 1 ngày 1.370.000 ₫ Giảm 129.300 VNĐ vitinhphuongnam
550 02/07/2012 1 ngày 1.499.300 ₫ Giá không đổi anhnghiacomputer
551 01/07/2012 1 ngày 1.499.300 ₫ Giá không đổi anhnghiacomputer
552 30/06/2012 1 ngày 1.499.300 ₫ Giá không đổi anhnghiacomputer
553 29/06/2012 1 ngày 1.499.300 ₫ Giá không đổi anhnghiacomputer
554 28/06/2012 1 ngày 1.499.300 ₫ Tăng 129.300 VNĐ anhnghiacomputer
555 27/06/2012 1 ngày 1.370.000 ₫ Giảm 18.000 VNĐ vitinhphuongnam
556 26/06/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi vftrader
557 25/06/2012 1.388.000 ₫ vftrader
Có tổng cộng 557 thay đổi giá của sản phẩm GIGABYTE GV-R465OC-1GI (ATI Radeon HD 4650, 1GB, 128-bit, GDDR2, PCI Express 2.0 x16) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện máy tính desktop > Video Card (Video Card, Card màn hình, GPU, VGA card)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về GIGABYTE GV-R465OC-1GI (ATI Radeon HD 4650, 1GB, 128-bit, GDDR2, PCI Express 2.0 x16) trong mục Video Card