• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của GIGABYTE GV-R465OC-1GI (ATI Radeon HD 4650, 1GB, 128-bit, GDDR2, PCI Express 2.0 x16)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm GIGABYTE GV-R465OC-1GI (ATI Radeon HD 4650, 1GB, 128-bit, GDDR2, PCI Express 2.0 x16) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 22/04/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 820.000 VNĐ mhoang181r
2 21/04/2015 10 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 820.000 VNĐ gialong_computer
3 11/04/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
4 10/04/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
5 09/04/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
6 08/04/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
7 07/04/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
8 06/04/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
9 05/04/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
10 04/04/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
11 03/04/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
12 02/04/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
13 01/04/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
14 31/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
15 30/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
16 29/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
17 28/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
18 27/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
19 26/03/2015 10 ngày 650.000 ₫ Giảm 820.000 VNĐ mhoang181r
20 16/03/2015 3 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
21 13/03/2015 2 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
22 11/03/2015 11 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
23 28/02/2015 15 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi tugia
24 13/02/2015 8 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
25 05/02/2015 23 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 480.000 VNĐ gialong_computer
26 13/01/2015 1 ngày 990.000 ₫ Giá không đổi tkc_games
27 12/01/2015 6 ngày 990.000 ₫ Giảm 480.000 VNĐ tkc_games
28 06/01/2015 8 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
29 29/12/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
30 28/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
31 27/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
32 26/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
33 25/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
34 24/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
35 23/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
36 22/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
37 21/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
38 20/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
39 19/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
40 18/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
41 17/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
42 16/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
43 15/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
44 14/12/2014 4 ngày 900.000 ₫ Giảm 570.000 VNĐ shlaptop
45 10/12/2014 15 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
46 25/11/2014 11 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
47 14/11/2014 2 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
48 12/11/2014 13 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
49 30/10/2014 12 ngày 900.000 ₫ Giảm 570.000 VNĐ shlaptop
50 18/10/2014 3 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
51 15/10/2014 4 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
52 11/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
53 10/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
54 09/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
55 08/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
56 07/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
57 06/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
58 05/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
59 04/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
60 03/10/2014 2 ngày 900.000 ₫ Giảm 570.000 VNĐ shlaptop
61 01/10/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
62 30/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
63 29/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
64 28/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
65 27/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
66 26/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
67 25/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 570.000 VNĐ shlaptop
68 24/09/2014 3 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
69 21/09/2014 5 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
70 16/09/2014 6 ngày 900.000 ₫ Giảm 570.000 VNĐ shlaptop
71 10/09/2014 15 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
72 26/08/2014 14 ngày 900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ shlaptop
73 12/08/2014 15 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
74 28/07/2014 25 ngày 800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ shlaptop
75 03/07/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
76 02/07/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
77 01/07/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
78 30/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
79 29/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
80 28/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
81 27/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
82 26/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
83 25/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
84 24/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
85 23/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
86 22/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
87 21/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
88 20/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
89 19/06/2014 23 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
90 27/05/2014 4 ngày 900.000 ₫ Giảm 570.000 VNĐ shlaptop
91 23/05/2014 11 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
92 12/05/2014 2 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
93 10/05/2014 12 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
94 28/04/2014 2 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
95 26/04/2014 17 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
96 09/04/2014 19 ngày 900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ shlaptop
97 21/03/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ shlaptop
98 20/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
99 19/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
100 18/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
101 17/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
102 16/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
103 15/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giảm 520.000 VNĐ thienthuvi
104 14/03/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 520.000 VNĐ gialong_computer
105 13/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
106 12/03/2014 2 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
107 10/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
108 09/03/2014 3 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
109 06/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
110 05/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
111 04/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
112 03/03/2014 9 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
113 22/02/2014 11 ngày 950.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ thienthuvi
114 11/02/2014 3 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ tamnhinpc
115 08/02/2014 22 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ gialong_computer
116 17/01/2014 17 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
117 31/12/2013 5 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
118 26/12/2013 2 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
119 24/12/2013 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
120 22/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
121 21/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
122 20/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
123 19/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
124 18/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
125 17/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ maytinhhoanlong
126 16/12/2013 6 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ gialong_computer
127 10/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ cttcomputer
128 09/12/2013 15 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
129 24/11/2013 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
130 21/11/2013 12 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
131 09/11/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ maytinhhoanlong
132 08/11/2013 9 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ gialong_computer
133 30/10/2013 5 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
134 25/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
135 24/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
136 23/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
137 22/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
138 21/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
139 20/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
140 19/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
141 18/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
142 17/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
143 16/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
144 15/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
145 14/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
146 13/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
147 12/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
148 11/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
149 10/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
150 09/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
151 08/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
152 07/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
153 06/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
154 05/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ thaingancomputer
155 04/10/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ thanhbinhjsc
156 03/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
157 02/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
158 01/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
159 30/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
160 29/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
161 28/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
162 27/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
163 26/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
164 25/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
165 24/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
166 23/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
167 22/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
168 21/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
169 20/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
170 19/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
171 18/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
172 17/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
173 16/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
174 15/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaingancomputer
175 14/09/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
176 13/09/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
177 12/09/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
178 11/09/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
179 10/09/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
180 09/09/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
181 08/09/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
182 07/09/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ tanphat
183 06/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ tamnhinpc
184 05/09/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
185 04/09/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ thanhbinhjsc
186 03/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ thaingancomputer
187 02/09/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
188 01/09/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
189 31/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
190 30/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
191 29/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
192 28/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
193 27/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ thanhbinhjsc
194 26/08/2013 3 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ tamnhinpc
195 23/08/2013 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ gialong_computer
196 22/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
197 21/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
198 20/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ thanhbinhjsc
199 19/08/2013 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ thaingancomputer
200 17/08/2013 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ gialong_computer
201 16/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
202 15/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 244.000 VNĐ thanhbinhjsc
203 14/08/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
204 13/08/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
205 12/08/2013 2 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
206 10/08/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giảm 189.000 VNĐ tanphat
207 09/08/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Giá không đổi VINACOMM
208 08/08/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Giá không đổi VINACOMM
209 07/08/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Tăng 189.000 VNĐ VINACOMM
210 06/08/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giảm 244.000 VNĐ tanphat
211 05/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
212 04/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ thanhbinhjsc
213 03/08/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Giá không đổi VINACOMM
214 02/08/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Giá không đổi VINACOMM
215 01/08/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Giảm 55.000 VNĐ VINACOMM
216 31/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
217 30/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
218 29/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
219 28/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ ankhangcomputer
220 27/07/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Giá không đổi VINACOMM
221 26/07/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Giá không đổi VINACOMM
222 25/07/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Giá không đổi VINACOMM
223 24/07/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Giá không đổi VINACOMM
224 23/07/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Tăng 189.000 VNĐ VINACOMM
225 22/07/2013 3 ngày 1.386.000 ₫ Giảm 244.000 VNĐ tanphat
226 19/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
227 18/07/2013 3 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 244.000 VNĐ thanhbinhjsc
228 15/07/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giảm 84.000 VNĐ tanphat
229 14/07/2013 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ gialong_computer
230 13/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 244.000 VNĐ ankhangcomputer
231 12/07/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
232 11/07/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giảm 244.000 VNĐ tanphat
233 10/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
234 09/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
235 08/07/2013 2 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
236 06/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
237 05/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
238 04/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
239 03/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
240 02/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
241 01/07/2013 2 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
242 29/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
243 28/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
244 27/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
245 26/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
246 25/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
247 24/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
248 23/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 235.420 VNĐ ankhangcomputer
249 22/06/2013 1 ngày 1.394.580 ₫ Giảm 235.420 VNĐ tanphat
250 21/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ ankhangcomputer
251 20/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ thanhbinhjsc
252 19/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
253 18/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ ankhangcomputer
254 17/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ thanhbinhjsc
255 16/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
256 15/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ ankhangcomputer
257 14/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
258 13/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
259 12/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
260 11/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
261 10/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
262 09/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
263 08/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
264 07/06/2013 3 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ thanhbinhjsc
265 04/06/2013 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ gialong_computer
266 03/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ ankhangcomputer
267 02/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ thanhbinhjsc
268 01/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ ankhangcomputer
269 31/05/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
270 30/05/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ thanhbinhjsc
271 29/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
272 28/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
273 27/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
274 26/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
275 25/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
276 24/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
277 23/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
278 22/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
279 21/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 244.000 VNĐ ankhangcomputer
280 20/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
281 19/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
282 18/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
283 17/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giảm 244.000 VNĐ tanphat
284 16/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 244.000 VNĐ ankhangcomputer
285 15/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giảm 244.000 VNĐ tanphat
286 14/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
287 13/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 244.000 VNĐ ankhangcomputer
288 12/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giảm 84.000 VNĐ tanphat
289 11/05/2013 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 84.000 VNĐ gialong_computer
290 10/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
291 09/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
292 08/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
293 07/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
294 06/05/2013 2 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
295 04/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
296 03/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
297 02/05/2013 2 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
298 30/04/2013 3 ngày 1.386.000 ₫ Tăng 36.000 VNĐ tanphat
299 27/04/2013 4 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
300 23/04/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
301 22/04/2013 2 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
302 20/04/2013 2 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
303 18/04/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
304 17/04/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
305 16/04/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
306 15/04/2013 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 36.000 VNĐ thanhbinhjsc
307 13/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
308 12/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
309 11/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
310 10/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
311 09/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
312 08/04/2013 2 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
313 06/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
314 05/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
315 04/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
316 03/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
317 02/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
318 01/04/2013 2 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
319 30/03/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
320 29/03/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
321 28/03/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
322 27/03/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
323 26/03/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
324 25/03/2013 2 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
325 23/03/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
326 22/03/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
327 21/03/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Tăng 13.200 VNĐ tanphat
328 20/03/2013 1 ngày 1.372.800 ₫ Giá không đổi tanphat
329 19/03/2013 1 ngày 1.372.800 ₫ Giá không đổi tanphat
330 18/03/2013 3 ngày 1.372.800 ₫ Giá không đổi tanphat
331 15/03/2013 1 ngày 1.372.800 ₫ Giá không đổi tanphat
332 14/03/2013 1 ngày 1.372.800 ₫ Giá không đổi tanphat
333 13/03/2013 1 ngày 1.372.800 ₫ Giá không đổi tanphat
334 12/03/2013 1 ngày 1.372.800 ₫ Giá không đổi tanphat
335 11/03/2013 3 ngày 1.372.800 ₫ Giá không đổi tanphat
336 08/03/2013 1 ngày 1.372.800 ₫ Tăng 622.800 VNĐ tanphat
337 07/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
338 06/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
339 05/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
340 04/03/2013 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
341 02/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
342 01/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
343 28/02/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
344 27/02/2013 5 ngày 750.000 ₫ Giảm 626.100 VNĐ cameraanvanphat
345 22/02/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
346 21/02/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giảm 23.900 VNĐ tanphat
347 20/02/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 23.900 VNĐ maytinhhoanlong
348 19/02/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giảm 23.900 VNĐ tanphat
349 18/02/2013 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
350 15/02/2013 4 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ cttcomputer
351 11/02/2013 5 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ 3glaptop
352 06/02/2013 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 23.900 VNĐ maytinhhoanlong
353 04/02/2013 2 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
354 02/02/2013 3 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
355 30/01/2013 7 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
356 23/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
357 22/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giảm 93.900 VNĐ tanphat
358 21/01/2013 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 93.900 VNĐ gialong_computer
359 20/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
360 19/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
361 18/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
362 17/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
363 16/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
364 15/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
365 14/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
366 13/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
367 12/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
368 11/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
369 10/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
370 09/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
371 08/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
372 07/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
373 06/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
374 05/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
375 04/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giảm 148.900 VNĐ tanphat
376 03/01/2013 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
377 02/01/2013 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
378 01/01/2013 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
379 31/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
380 30/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
381 29/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
382 28/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
383 27/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
384 26/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
385 25/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
386 24/12/2012 2 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
387 22/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
388 21/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
389 20/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Tăng 148.900 VNĐ laptopthanglong
390 19/12/2012 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
391 18/12/2012 1 ngày 1.376.100 ₫ Tăng 526.100 VNĐ tanphat
392 17/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
393 16/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
394 15/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
395 14/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
396 13/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
397 12/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
398 11/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
399 10/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 526.100 VNĐ Thienlong0204
400 09/12/2012 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
401 08/12/2012 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
402 07/12/2012 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
403 06/12/2012 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
404 05/12/2012 1 ngày 1.376.100 ₫ Giảm 88.900 VNĐ tanphat
405 04/12/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi 3glaptop
406 03/12/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi 3glaptop
407 02/12/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi 3glaptop
408 01/12/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 88.900 VNĐ 3glaptop
409 30/11/2012 1 ngày 1.376.100 ₫ Giảm 88.900 VNĐ tanphat
410 29/11/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 88.900 VNĐ 3glaptop
411 28/11/2012 1 ngày 1.376.100 ₫ Tăng 526.100 VNĐ tanphat
412 27/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
413 26/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
414 25/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
415 24/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
416 23/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
417 22/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
418 21/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
419 20/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
420 19/11/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Tăng 9.260 VNĐ maytinhbaoanh
421 18/11/2012 1 ngày 1.378.740 ₫ Giảm 9.260 VNĐ tanphat
422 17/11/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Tăng 538.000 VNĐ maytinhbaoanh
423 16/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
424 15/11/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi maytinhbaoanh
425 14/11/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giảm 77.000 VNĐ maytinhbaoanh
426 13/11/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 615.000 VNĐ 3glaptop
427 12/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
428 11/11/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Tăng 538.000 VNĐ maytinhbaoanh
429 10/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
430 09/11/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi maytinhbaoanh
431 08/11/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Tăng 538.000 VNĐ maytinhbaoanh
432 07/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
433 06/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
434 05/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
435 04/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
436 03/11/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi maytinhbaoanh
437 02/11/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Tăng 538.000 VNĐ maytinhbaoanh
438 01/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 615.000 VNĐ Thienlong0204
439 31/10/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi 3glaptop
440 30/10/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 615.000 VNĐ 3glaptop
441 29/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
442 28/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
443 27/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
444 26/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
445 25/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
446 24/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
447 23/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
448 22/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
449 21/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 620.000 VNĐ Thienlong0204
450 20/10/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
451 19/10/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ gialong_computer
452 18/10/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 615.000 VNĐ 3glaptop
453 17/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
454 16/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
455 15/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
456 14/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
457 13/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
458 12/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
459 11/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
460 10/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
461 09/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
462 08/10/2012 3 ngày 850.000 ₫ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
463 05/10/2012 14 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi maytinhbaoanh
464 21/09/2012 3 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi vftrader
465 18/09/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi maytinhbaoanh
466 17/09/2012 2 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi vftrader
467 15/09/2012 4 ngày 1.388.000 ₫ Tăng 8.600 VNĐ vftrader
468 11/09/2012 1 ngày 1.379.400 ₫ Giảm 8.600 VNĐ tanphat
469 10/09/2012 2 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi vftrader
470 08/09/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi vftrader
471 07/09/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi vftrader
472 06/09/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi vftrader
473 05/09/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Tăng 488.000 VNĐ vftrader
474 04/09/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 488.000 VNĐ Thienlong0204
475 03/09/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi vftrader
476 02/09/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giảm 12.000 VNĐ vftrader
477 01/09/2012 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ maytinhhoanlong
478 31/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
479 30/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
480 29/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 470.000 VNĐ Thienlong0204
481 28/08/2012 1 ngày 1.370.000 ₫ Tăng 470.000 VNĐ vitinhphuongnam
482 27/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
483 26/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 570.000 VNĐ Thienlong0204
484 25/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
485 24/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
486 23/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
487 22/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 680.000 VNĐ Thienlong0204
488 21/08/2012 1 ngày 1.580.000 ₫ Tăng 115.000 VNĐ cttcomputer
489 20/08/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi 3glaptop
490 19/08/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ 3glaptop
491 18/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
492 17/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
493 16/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 570.000 VNĐ Thienlong0204
494 15/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
495 14/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
496 13/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
497 12/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
498 11/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
499 10/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
500 09/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
501 08/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
502 07/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
503 06/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 680.000 VNĐ Thienlong0204
504 05/08/2012 1 ngày 1.580.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
505 04/08/2012 1 ngày 1.580.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
506 03/08/2012 1 ngày 1.580.000 ₫ Tăng 115.000 VNĐ cttcomputer
507 02/08/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 565.000 VNĐ 3glaptop
508 01/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 470.000 VNĐ Thienlong0204
509 31/07/2012 1 ngày 1.370.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
510 30/07/2012 1 ngày 1.370.000 ₫ Tăng 470.000 VNĐ vitinhphuongnam
511 29/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
512 28/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
513 27/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
514 26/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
515 25/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
516 24/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
517 23/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
518 22/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 488.000 VNĐ Thienlong0204
519 21/07/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giảm 77.000 VNĐ vftrader
520 20/07/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi 3glaptop
521 19/07/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi 3glaptop
522 18/07/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 77.000 VNĐ 3glaptop
523 17/07/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Tăng 488.000 VNĐ vftrader
524 16/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
525 15/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
526 14/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
527 13/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 565.000 VNĐ Thienlong0204
528 12/07/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 565.000 VNĐ 3glaptop
529 11/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 680.000 VNĐ Thienlong0204
530 10/07/2012 1 ngày 1.580.000 ₫ Tăng 680.000 VNĐ cttcomputer
531 09/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 470.000 VNĐ Thienlong0204
532 08/07/2012 1 ngày 1.370.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
533 07/07/2012 1 ngày 1.370.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
534 06/07/2012 1 ngày 1.370.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ vitinhphuongnam
535 05/07/2012 1 ngày 1.580.000 ₫ Tăng 115.000 VNĐ cttcomputer
536 04/07/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 95.000 VNĐ 3glaptop
537 03/07/2012 1 ngày 1.370.000 ₫ Giảm 129.300 VNĐ vitinhphuongnam
538 02/07/2012 1 ngày 1.499.300 ₫ Giá không đổi anhnghiacomputer
539 01/07/2012 1 ngày 1.499.300 ₫ Giá không đổi anhnghiacomputer
540 30/06/2012 1 ngày 1.499.300 ₫ Giá không đổi anhnghiacomputer
541 29/06/2012 1 ngày 1.499.300 ₫ Giá không đổi anhnghiacomputer
542 28/06/2012 1 ngày 1.499.300 ₫ Tăng 129.300 VNĐ anhnghiacomputer
543 27/06/2012 1 ngày 1.370.000 ₫ Giảm 18.000 VNĐ vitinhphuongnam
544 26/06/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi vftrader
545 25/06/2012 1.388.000 ₫ vftrader
Có tổng cộng 545 thay đổi giá của sản phẩm GIGABYTE GV-R465OC-1GI (ATI Radeon HD 4650, 1GB, 128-bit, GDDR2, PCI Express 2.0 x16) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện máy tính desktop > Video Card (Video Card, Card màn hình, GPU, VGA card)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về GIGABYTE GV-R465OC-1GI (ATI Radeon HD 4650, 1GB, 128-bit, GDDR2, PCI Express 2.0 x16) trong mục Video Card
Từ khóa nổi bật trong tuần: pin, tivi sony, hoa lang, in nhiệt, htc