• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của GIGABYTE GV-R465OC-1GI (ATI Radeon HD 4650, 1GB, 128-bit, GDDR2, PCI Express 2.0 x16)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm GIGABYTE GV-R465OC-1GI (ATI Radeon HD 4650, 1GB, 128-bit, GDDR2, PCI Express 2.0 x16) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 22/05/2015 8 ngày 540.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ tinkhoacomputer
2 14/05/2015 7 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
3 07/05/2015 15 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
4 22/04/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 820.000 VNĐ mhoang181r
5 21/04/2015 10 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 820.000 VNĐ gialong_computer
6 11/04/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
7 10/04/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
8 09/04/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
9 08/04/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
10 07/04/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
11 06/04/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
12 05/04/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
13 04/04/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
14 03/04/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
15 02/04/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
16 01/04/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
17 31/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
18 30/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
19 29/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
20 28/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
21 27/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
22 26/03/2015 10 ngày 650.000 ₫ Giảm 820.000 VNĐ mhoang181r
23 16/03/2015 3 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
24 13/03/2015 2 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
25 11/03/2015 11 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
26 28/02/2015 15 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi tugia
27 13/02/2015 8 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
28 05/02/2015 23 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 480.000 VNĐ gialong_computer
29 13/01/2015 1 ngày 990.000 ₫ Giá không đổi tkc_games
30 12/01/2015 6 ngày 990.000 ₫ Giảm 480.000 VNĐ tkc_games
31 06/01/2015 8 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
32 29/12/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
33 28/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
34 27/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
35 26/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
36 25/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
37 24/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
38 23/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
39 22/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
40 21/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
41 20/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
42 19/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
43 18/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
44 17/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
45 16/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
46 15/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
47 14/12/2014 4 ngày 900.000 ₫ Giảm 570.000 VNĐ shlaptop
48 10/12/2014 15 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
49 25/11/2014 11 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
50 14/11/2014 2 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
51 12/11/2014 13 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
52 30/10/2014 12 ngày 900.000 ₫ Giảm 570.000 VNĐ shlaptop
53 18/10/2014 3 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
54 15/10/2014 4 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
55 11/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
56 10/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
57 09/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
58 08/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
59 07/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
60 06/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
61 05/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
62 04/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
63 03/10/2014 2 ngày 900.000 ₫ Giảm 570.000 VNĐ shlaptop
64 01/10/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
65 30/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
66 29/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
67 28/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
68 27/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
69 26/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
70 25/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 570.000 VNĐ shlaptop
71 24/09/2014 3 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
72 21/09/2014 5 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
73 16/09/2014 6 ngày 900.000 ₫ Giảm 570.000 VNĐ shlaptop
74 10/09/2014 15 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
75 26/08/2014 14 ngày 900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ shlaptop
76 12/08/2014 15 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
77 28/07/2014 25 ngày 800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ shlaptop
78 03/07/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
79 02/07/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
80 01/07/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
81 30/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
82 29/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
83 28/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
84 27/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
85 26/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
86 25/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
87 24/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
88 23/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
89 22/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
90 21/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
91 20/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
92 19/06/2014 23 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
93 27/05/2014 4 ngày 900.000 ₫ Giảm 570.000 VNĐ shlaptop
94 23/05/2014 11 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
95 12/05/2014 2 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
96 10/05/2014 12 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
97 28/04/2014 2 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
98 26/04/2014 17 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
99 09/04/2014 19 ngày 900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ shlaptop
100 21/03/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ shlaptop
101 20/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
102 19/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
103 18/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
104 17/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
105 16/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
106 15/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giảm 520.000 VNĐ thienthuvi
107 14/03/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 520.000 VNĐ gialong_computer
108 13/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
109 12/03/2014 2 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
110 10/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
111 09/03/2014 3 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
112 06/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
113 05/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
114 04/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
115 03/03/2014 9 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
116 22/02/2014 11 ngày 950.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ thienthuvi
117 11/02/2014 3 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ tamnhinpc
118 08/02/2014 22 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ gialong_computer
119 17/01/2014 17 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
120 31/12/2013 5 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
121 26/12/2013 2 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
122 24/12/2013 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
123 22/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
124 21/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
125 20/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
126 19/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
127 18/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
128 17/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ maytinhhoanlong
129 16/12/2013 6 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ gialong_computer
130 10/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ cttcomputer
131 09/12/2013 15 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
132 24/11/2013 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
133 21/11/2013 12 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
134 09/11/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ maytinhhoanlong
135 08/11/2013 9 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ gialong_computer
136 30/10/2013 5 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
137 25/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
138 24/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
139 23/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
140 22/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
141 21/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
142 20/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
143 19/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
144 18/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
145 17/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
146 16/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
147 15/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
148 14/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
149 13/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
150 12/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
151 11/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
152 10/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
153 09/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
154 08/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
155 07/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
156 06/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
157 05/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ thaingancomputer
158 04/10/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ thanhbinhjsc
159 03/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
160 02/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
161 01/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
162 30/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
163 29/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
164 28/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
165 27/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
166 26/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
167 25/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
168 24/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
169 23/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
170 22/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
171 21/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
172 20/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
173 19/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
174 18/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
175 17/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
176 16/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
177 15/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaingancomputer
178 14/09/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
179 13/09/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
180 12/09/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
181 11/09/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
182 10/09/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
183 09/09/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
184 08/09/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
185 07/09/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ tanphat
186 06/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ tamnhinpc
187 05/09/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
188 04/09/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ thanhbinhjsc
189 03/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ thaingancomputer
190 02/09/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
191 01/09/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
192 31/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
193 30/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
194 29/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
195 28/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
196 27/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ thanhbinhjsc
197 26/08/2013 3 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ tamnhinpc
198 23/08/2013 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ gialong_computer
199 22/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
200 21/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
201 20/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ thanhbinhjsc
202 19/08/2013 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ thaingancomputer
203 17/08/2013 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ gialong_computer
204 16/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
205 15/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 244.000 VNĐ thanhbinhjsc
206 14/08/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
207 13/08/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
208 12/08/2013 2 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
209 10/08/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giảm 189.000 VNĐ tanphat
210 09/08/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Giá không đổi VINACOMM
211 08/08/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Giá không đổi VINACOMM
212 07/08/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Tăng 189.000 VNĐ VINACOMM
213 06/08/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giảm 244.000 VNĐ tanphat
214 05/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
215 04/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ thanhbinhjsc
216 03/08/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Giá không đổi VINACOMM
217 02/08/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Giá không đổi VINACOMM
218 01/08/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Giảm 55.000 VNĐ VINACOMM
219 31/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
220 30/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
221 29/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
222 28/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ ankhangcomputer
223 27/07/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Giá không đổi VINACOMM
224 26/07/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Giá không đổi VINACOMM
225 25/07/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Giá không đổi VINACOMM
226 24/07/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Giá không đổi VINACOMM
227 23/07/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Tăng 189.000 VNĐ VINACOMM
228 22/07/2013 3 ngày 1.386.000 ₫ Giảm 244.000 VNĐ tanphat
229 19/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
230 18/07/2013 3 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 244.000 VNĐ thanhbinhjsc
231 15/07/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giảm 84.000 VNĐ tanphat
232 14/07/2013 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ gialong_computer
233 13/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 244.000 VNĐ ankhangcomputer
234 12/07/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
235 11/07/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giảm 244.000 VNĐ tanphat
236 10/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
237 09/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
238 08/07/2013 2 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
239 06/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
240 05/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
241 04/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
242 03/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
243 02/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
244 01/07/2013 2 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
245 29/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
246 28/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
247 27/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
248 26/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
249 25/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
250 24/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
251 23/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 235.420 VNĐ ankhangcomputer
252 22/06/2013 1 ngày 1.394.580 ₫ Giảm 235.420 VNĐ tanphat
253 21/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ ankhangcomputer
254 20/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ thanhbinhjsc
255 19/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
256 18/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ ankhangcomputer
257 17/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ thanhbinhjsc
258 16/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
259 15/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ ankhangcomputer
260 14/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
261 13/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
262 12/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
263 11/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
264 10/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
265 09/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
266 08/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
267 07/06/2013 3 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ thanhbinhjsc
268 04/06/2013 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ gialong_computer
269 03/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ ankhangcomputer
270 02/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ thanhbinhjsc
271 01/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ ankhangcomputer
272 31/05/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
273 30/05/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ thanhbinhjsc
274 29/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
275 28/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
276 27/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
277 26/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
278 25/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
279 24/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
280 23/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
281 22/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
282 21/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 244.000 VNĐ ankhangcomputer
283 20/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
284 19/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
285 18/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
286 17/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giảm 244.000 VNĐ tanphat
287 16/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 244.000 VNĐ ankhangcomputer
288 15/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giảm 244.000 VNĐ tanphat
289 14/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
290 13/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 244.000 VNĐ ankhangcomputer
291 12/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giảm 84.000 VNĐ tanphat
292 11/05/2013 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 84.000 VNĐ gialong_computer
293 10/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
294 09/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
295 08/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
296 07/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
297 06/05/2013 2 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
298 04/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
299 03/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
300 02/05/2013 2 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
301 30/04/2013 3 ngày 1.386.000 ₫ Tăng 36.000 VNĐ tanphat
302 27/04/2013 4 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
303 23/04/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
304 22/04/2013 2 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
305 20/04/2013 2 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
306 18/04/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
307 17/04/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
308 16/04/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
309 15/04/2013 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 36.000 VNĐ thanhbinhjsc
310 13/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
311 12/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
312 11/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
313 10/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
314 09/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
315 08/04/2013 2 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
316 06/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
317 05/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
318 04/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
319 03/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
320 02/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
321 01/04/2013 2 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
322 30/03/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
323 29/03/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
324 28/03/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
325 27/03/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
326 26/03/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
327 25/03/2013 2 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
328 23/03/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
329 22/03/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
330 21/03/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Tăng 13.200 VNĐ tanphat
331 20/03/2013 1 ngày 1.372.800 ₫ Giá không đổi tanphat
332 19/03/2013 1 ngày 1.372.800 ₫ Giá không đổi tanphat
333 18/03/2013 3 ngày 1.372.800 ₫ Giá không đổi tanphat
334 15/03/2013 1 ngày 1.372.800 ₫ Giá không đổi tanphat
335 14/03/2013 1 ngày 1.372.800 ₫ Giá không đổi tanphat
336 13/03/2013 1 ngày 1.372.800 ₫ Giá không đổi tanphat
337 12/03/2013 1 ngày 1.372.800 ₫ Giá không đổi tanphat
338 11/03/2013 3 ngày 1.372.800 ₫ Giá không đổi tanphat
339 08/03/2013 1 ngày 1.372.800 ₫ Tăng 622.800 VNĐ tanphat
340 07/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
341 06/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
342 05/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
343 04/03/2013 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
344 02/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
345 01/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
346 28/02/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
347 27/02/2013 5 ngày 750.000 ₫ Giảm 626.100 VNĐ cameraanvanphat
348 22/02/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
349 21/02/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giảm 23.900 VNĐ tanphat
350 20/02/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 23.900 VNĐ maytinhhoanlong
351 19/02/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giảm 23.900 VNĐ tanphat
352 18/02/2013 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
353 15/02/2013 4 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ cttcomputer
354 11/02/2013 5 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ 3glaptop
355 06/02/2013 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 23.900 VNĐ maytinhhoanlong
356 04/02/2013 2 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
357 02/02/2013 3 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
358 30/01/2013 7 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
359 23/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
360 22/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giảm 93.900 VNĐ tanphat
361 21/01/2013 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 93.900 VNĐ gialong_computer
362 20/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
363 19/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
364 18/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
365 17/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
366 16/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
367 15/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
368 14/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
369 13/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
370 12/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
371 11/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
372 10/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
373 09/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
374 08/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
375 07/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
376 06/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
377 05/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
378 04/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giảm 148.900 VNĐ tanphat
379 03/01/2013 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
380 02/01/2013 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
381 01/01/2013 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
382 31/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
383 30/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
384 29/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
385 28/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
386 27/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
387 26/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
388 25/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
389 24/12/2012 2 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
390 22/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
391 21/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
392 20/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Tăng 148.900 VNĐ laptopthanglong
393 19/12/2012 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
394 18/12/2012 1 ngày 1.376.100 ₫ Tăng 526.100 VNĐ tanphat
395 17/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
396 16/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
397 15/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
398 14/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
399 13/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
400 12/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
401 11/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
402 10/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 526.100 VNĐ Thienlong0204
403 09/12/2012 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
404 08/12/2012 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
405 07/12/2012 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
406 06/12/2012 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
407 05/12/2012 1 ngày 1.376.100 ₫ Giảm 88.900 VNĐ tanphat
408 04/12/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi 3glaptop
409 03/12/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi 3glaptop
410 02/12/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi 3glaptop
411 01/12/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 88.900 VNĐ 3glaptop
412 30/11/2012 1 ngày 1.376.100 ₫ Giảm 88.900 VNĐ tanphat
413 29/11/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 88.900 VNĐ 3glaptop
414 28/11/2012 1 ngày 1.376.100 ₫ Tăng 526.100 VNĐ tanphat
415 27/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
416 26/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
417 25/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
418 24/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
419 23/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
420 22/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
421 21/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
422 20/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
423 19/11/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Tăng 9.260 VNĐ maytinhbaoanh
424 18/11/2012 1 ngày 1.378.740 ₫ Giảm 9.260 VNĐ tanphat
425 17/11/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Tăng 538.000 VNĐ maytinhbaoanh
426 16/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
427 15/11/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi maytinhbaoanh
428 14/11/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giảm 77.000 VNĐ maytinhbaoanh
429 13/11/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 615.000 VNĐ 3glaptop
430 12/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
431 11/11/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Tăng 538.000 VNĐ maytinhbaoanh
432 10/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
433 09/11/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi maytinhbaoanh
434 08/11/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Tăng 538.000 VNĐ maytinhbaoanh
435 07/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
436 06/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
437 05/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
438 04/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
439 03/11/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi maytinhbaoanh
440 02/11/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Tăng 538.000 VNĐ maytinhbaoanh
441 01/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 615.000 VNĐ Thienlong0204
442 31/10/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi 3glaptop
443 30/10/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 615.000 VNĐ 3glaptop
444 29/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
445 28/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
446 27/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
447 26/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
448 25/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
449 24/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
450 23/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
451 22/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
452 21/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 620.000 VNĐ Thienlong0204
453 20/10/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
454 19/10/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ gialong_computer
455 18/10/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 615.000 VNĐ 3glaptop
456 17/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
457 16/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
458 15/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
459 14/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
460 13/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
461 12/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
462 11/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
463 10/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
464 09/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
465 08/10/2012 3 ngày 850.000 ₫ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
466 05/10/2012 14 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi maytinhbaoanh
467 21/09/2012 3 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi vftrader
468 18/09/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi maytinhbaoanh
469 17/09/2012 2 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi vftrader
470 15/09/2012 4 ngày 1.388.000 ₫ Tăng 8.600 VNĐ vftrader
471 11/09/2012 1 ngày 1.379.400 ₫ Giảm 8.600 VNĐ tanphat
472 10/09/2012 2 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi vftrader
473 08/09/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi vftrader
474 07/09/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi vftrader
475 06/09/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi vftrader
476 05/09/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Tăng 488.000 VNĐ vftrader
477 04/09/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 488.000 VNĐ Thienlong0204
478 03/09/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi vftrader
479 02/09/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giảm 12.000 VNĐ vftrader
480 01/09/2012 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ maytinhhoanlong
481 31/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
482 30/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
483 29/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 470.000 VNĐ Thienlong0204
484 28/08/2012 1 ngày 1.370.000 ₫ Tăng 470.000 VNĐ vitinhphuongnam
485 27/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
486 26/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 570.000 VNĐ Thienlong0204
487 25/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
488 24/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
489 23/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
490 22/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 680.000 VNĐ Thienlong0204
491 21/08/2012 1 ngày 1.580.000 ₫ Tăng 115.000 VNĐ cttcomputer
492 20/08/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi 3glaptop
493 19/08/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ 3glaptop
494 18/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
495 17/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
496 16/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 570.000 VNĐ Thienlong0204
497 15/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
498 14/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
499 13/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
500 12/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
501 11/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
502 10/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
503 09/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
504 08/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
505 07/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
506 06/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 680.000 VNĐ Thienlong0204
507 05/08/2012 1 ngày 1.580.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
508 04/08/2012 1 ngày 1.580.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
509 03/08/2012 1 ngày 1.580.000 ₫ Tăng 115.000 VNĐ cttcomputer
510 02/08/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 565.000 VNĐ 3glaptop
511 01/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 470.000 VNĐ Thienlong0204
512 31/07/2012 1 ngày 1.370.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
513 30/07/2012 1 ngày 1.370.000 ₫ Tăng 470.000 VNĐ vitinhphuongnam
514 29/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
515 28/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
516 27/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
517 26/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
518 25/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
519 24/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
520 23/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
521 22/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 488.000 VNĐ Thienlong0204
522 21/07/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giảm 77.000 VNĐ vftrader
523 20/07/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi 3glaptop
524 19/07/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi 3glaptop
525 18/07/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 77.000 VNĐ 3glaptop
526 17/07/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Tăng 488.000 VNĐ vftrader
527 16/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
528 15/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
529 14/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
530 13/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 565.000 VNĐ Thienlong0204
531 12/07/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 565.000 VNĐ 3glaptop
532 11/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 680.000 VNĐ Thienlong0204
533 10/07/2012 1 ngày 1.580.000 ₫ Tăng 680.000 VNĐ cttcomputer
534 09/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 470.000 VNĐ Thienlong0204
535 08/07/2012 1 ngày 1.370.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
536 07/07/2012 1 ngày 1.370.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
537 06/07/2012 1 ngày 1.370.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ vitinhphuongnam
538 05/07/2012 1 ngày 1.580.000 ₫ Tăng 115.000 VNĐ cttcomputer
539 04/07/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 95.000 VNĐ 3glaptop
540 03/07/2012 1 ngày 1.370.000 ₫ Giảm 129.300 VNĐ vitinhphuongnam
541 02/07/2012 1 ngày 1.499.300 ₫ Giá không đổi anhnghiacomputer
542 01/07/2012 1 ngày 1.499.300 ₫ Giá không đổi anhnghiacomputer
543 30/06/2012 1 ngày 1.499.300 ₫ Giá không đổi anhnghiacomputer
544 29/06/2012 1 ngày 1.499.300 ₫ Giá không đổi anhnghiacomputer
545 28/06/2012 1 ngày 1.499.300 ₫ Tăng 129.300 VNĐ anhnghiacomputer
546 27/06/2012 1 ngày 1.370.000 ₫ Giảm 18.000 VNĐ vitinhphuongnam
547 26/06/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi vftrader
548 25/06/2012 1.388.000 ₫ vftrader
Có tổng cộng 548 thay đổi giá của sản phẩm GIGABYTE GV-R465OC-1GI (ATI Radeon HD 4650, 1GB, 128-bit, GDDR2, PCI Express 2.0 x16) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện máy tính desktop > Video Card (Video Card, Card màn hình, GPU, VGA card)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về GIGABYTE GV-R465OC-1GI (ATI Radeon HD 4650, 1GB, 128-bit, GDDR2, PCI Express 2.0 x16) trong mục Video Card
Từ khóa nổi bật trong tuần: ti vi, so pha, iphone 4, ss, thang