Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của GIGABYTE GV-R465OC-1GI (ATI Radeon HD 4650, 1GB, 128-bit, GDDR2, PCI Express 2.0 x16)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm GIGABYTE GV-R465OC-1GI (ATI Radeon HD 4650, 1GB, 128-bit, GDDR2, PCI Express 2.0 x16) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 27/04/2016 2 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ tugia
2 25/04/2016 24 ngày 1.500.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ cameraanvanphat
3 01/04/2016 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi tugia
4 31/03/2016 2 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ tugia
5 29/03/2016 29 ngày 1.500.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ cameraanvanphat
6 29/02/2016 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ pthvietnam
7 28/02/2016 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
8 27/02/2016 25 ngày 1.500.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ cameraanvanphat
9 02/02/2016 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ pthvietnam
10 01/02/2016 4 ngày 1.500.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ cameraanvanphat
11 28/01/2016 49 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi pthvietnam
12 10/12/2015 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi pthvietnam
13 09/12/2015 22 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi tugia
14 17/11/2015 5 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi pthvietnam
15 12/11/2015 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi tugia
16 11/11/2015 13 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi tugia
17 29/10/2015 5 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi pthvietnam
18 24/10/2015 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 820.000 VNĐ pthvietnam
19 23/10/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 820.000 VNĐ mhoang181r
20 22/10/2015 2 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi pthvietnam
21 20/10/2015 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi tugia
22 19/10/2015 6 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi tugia
23 13/10/2015 4 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi tugia
24 09/10/2015 21 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi tugia
25 18/09/2015 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 820.000 VNĐ pthvietnam
26 17/09/2015 7 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
27 10/09/2015 2 ngày 650.000 ₫ Giảm 820.000 VNĐ mhoang181r
28 08/09/2015 14 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi pthvietnam
29 25/08/2015 7 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 820.000 VNĐ pthvietnam
30 18/08/2015 3 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
31 15/08/2015 9 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
32 06/08/2015 8 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
33 29/07/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 820.000 VNĐ mhoang181r
34 28/07/2015 15 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 820.000 VNĐ gialong_computer
35 13/07/2015 5 ngày 650.000 ₫ Giảm 820.000 VNĐ mhoang181r
36 08/07/2015 15 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 820.000 VNĐ gialong_computer
37 23/06/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 820.000 VNĐ mhoang181r
38 22/06/2015 3 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 820.000 VNĐ gialong_computer
39 19/06/2015 12 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
40 07/06/2015 11 ngày 650.000 ₫ Giảm 820.000 VNĐ mhoang181r
41 27/05/2015 5 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ gialong_computer
42 22/05/2015 8 ngày 540.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ tinkhoacomputer
43 14/05/2015 7 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
44 07/05/2015 15 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
45 22/04/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 820.000 VNĐ mhoang181r
46 21/04/2015 10 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 820.000 VNĐ gialong_computer
47 11/04/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
48 10/04/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
49 09/04/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
50 08/04/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
51 07/04/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
52 06/04/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
53 05/04/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
54 04/04/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
55 03/04/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
56 02/04/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
57 01/04/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
58 31/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
59 30/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
60 29/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
61 28/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
62 27/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
63 26/03/2015 10 ngày 650.000 ₫ Giảm 820.000 VNĐ mhoang181r
64 16/03/2015 3 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
65 13/03/2015 2 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
66 11/03/2015 11 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
67 28/02/2015 15 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi tugia
68 13/02/2015 8 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
69 05/02/2015 23 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 480.000 VNĐ gialong_computer
70 13/01/2015 1 ngày 990.000 ₫ Giá không đổi tkc_games
71 12/01/2015 6 ngày 990.000 ₫ Giảm 480.000 VNĐ tkc_games
72 06/01/2015 8 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
73 29/12/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
74 28/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
75 27/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
76 26/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
77 25/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
78 24/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
79 23/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
80 22/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
81 21/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
82 20/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
83 19/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
84 18/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
85 17/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
86 16/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
87 15/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
88 14/12/2014 4 ngày 900.000 ₫ Giảm 570.000 VNĐ shlaptop
89 10/12/2014 15 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
90 25/11/2014 11 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
91 14/11/2014 2 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
92 12/11/2014 13 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
93 30/10/2014 12 ngày 900.000 ₫ Giảm 570.000 VNĐ shlaptop
94 18/10/2014 3 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
95 15/10/2014 4 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
96 11/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
97 10/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
98 09/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
99 08/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
100 07/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
101 06/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
102 05/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
103 04/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
104 03/10/2014 2 ngày 900.000 ₫ Giảm 570.000 VNĐ shlaptop
105 01/10/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
106 30/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
107 29/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
108 28/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
109 27/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
110 26/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
111 25/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 570.000 VNĐ shlaptop
112 24/09/2014 3 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
113 21/09/2014 5 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
114 16/09/2014 6 ngày 900.000 ₫ Giảm 570.000 VNĐ shlaptop
115 10/09/2014 15 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
116 26/08/2014 14 ngày 900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ shlaptop
117 12/08/2014 15 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
118 28/07/2014 25 ngày 800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ shlaptop
119 03/07/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
120 02/07/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
121 01/07/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
122 30/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
123 29/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
124 28/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
125 27/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
126 26/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
127 25/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
128 24/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
129 23/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
130 22/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
131 21/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
132 20/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
133 19/06/2014 23 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
134 27/05/2014 4 ngày 900.000 ₫ Giảm 570.000 VNĐ shlaptop
135 23/05/2014 11 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
136 12/05/2014 2 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
137 10/05/2014 12 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
138 28/04/2014 2 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
139 26/04/2014 17 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
140 09/04/2014 19 ngày 900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ shlaptop
141 21/03/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ shlaptop
142 20/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
143 19/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
144 18/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
145 17/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
146 16/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
147 15/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giảm 520.000 VNĐ thienthuvi
148 14/03/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 520.000 VNĐ gialong_computer
149 13/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
150 12/03/2014 2 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
151 10/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
152 09/03/2014 3 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
153 06/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
154 05/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
155 04/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
156 03/03/2014 9 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
157 22/02/2014 11 ngày 950.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ thienthuvi
158 11/02/2014 3 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ tamnhinpc
159 08/02/2014 22 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ gialong_computer
160 17/01/2014 17 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
161 31/12/2013 5 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
162 26/12/2013 2 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
163 24/12/2013 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
164 22/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
165 21/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
166 20/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
167 19/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
168 18/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
169 17/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ maytinhhoanlong
170 16/12/2013 6 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ gialong_computer
171 10/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ cttcomputer
172 09/12/2013 15 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
173 24/11/2013 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
174 21/11/2013 12 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
175 09/11/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ maytinhhoanlong
176 08/11/2013 9 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ gialong_computer
177 30/10/2013 5 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
178 25/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
179 24/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
180 23/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
181 22/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
182 21/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
183 20/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
184 19/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
185 18/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
186 17/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
187 16/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
188 15/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
189 14/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
190 13/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
191 12/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
192 11/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
193 10/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
194 09/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
195 08/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
196 07/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
197 06/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
198 05/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ thaingancomputer
199 04/10/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ thanhbinhjsc
200 03/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
201 02/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
202 01/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
203 30/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
204 29/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
205 28/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
206 27/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
207 26/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
208 25/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
209 24/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
210 23/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
211 22/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
212 21/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
213 20/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
214 19/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
215 18/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
216 17/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
217 16/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
218 15/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaingancomputer
219 14/09/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
220 13/09/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
221 12/09/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
222 11/09/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
223 10/09/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
224 09/09/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
225 08/09/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
226 07/09/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ tanphat
227 06/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ tamnhinpc
228 05/09/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
229 04/09/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ thanhbinhjsc
230 03/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ thaingancomputer
231 02/09/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
232 01/09/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
233 31/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
234 30/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
235 29/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
236 28/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
237 27/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ thanhbinhjsc
238 26/08/2013 3 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ tamnhinpc
239 23/08/2013 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ gialong_computer
240 22/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
241 21/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
242 20/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ thanhbinhjsc
243 19/08/2013 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ thaingancomputer
244 17/08/2013 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ gialong_computer
245 16/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
246 15/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 244.000 VNĐ thanhbinhjsc
247 14/08/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
248 13/08/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
249 12/08/2013 2 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
250 10/08/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giảm 189.000 VNĐ tanphat
251 09/08/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Giá không đổi VINACOMM
252 08/08/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Giá không đổi VINACOMM
253 07/08/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Tăng 189.000 VNĐ VINACOMM
254 06/08/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giảm 244.000 VNĐ tanphat
255 05/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
256 04/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ thanhbinhjsc
257 03/08/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Giá không đổi VINACOMM
258 02/08/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Giá không đổi VINACOMM
259 01/08/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Giảm 55.000 VNĐ VINACOMM
260 31/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
261 30/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
262 29/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
263 28/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ ankhangcomputer
264 27/07/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Giá không đổi VINACOMM
265 26/07/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Giá không đổi VINACOMM
266 25/07/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Giá không đổi VINACOMM
267 24/07/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Giá không đổi VINACOMM
268 23/07/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Tăng 189.000 VNĐ VINACOMM
269 22/07/2013 3 ngày 1.386.000 ₫ Giảm 244.000 VNĐ tanphat
270 19/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
271 18/07/2013 3 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 244.000 VNĐ thanhbinhjsc
272 15/07/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giảm 84.000 VNĐ tanphat
273 14/07/2013 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ gialong_computer
274 13/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 244.000 VNĐ ankhangcomputer
275 12/07/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
276 11/07/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giảm 244.000 VNĐ tanphat
277 10/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
278 09/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
279 08/07/2013 2 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
280 06/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
281 05/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
282 04/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
283 03/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
284 02/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
285 01/07/2013 2 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
286 29/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
287 28/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
288 27/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
289 26/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
290 25/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
291 24/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
292 23/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 235.420 VNĐ ankhangcomputer
293 22/06/2013 1 ngày 1.394.580 ₫ Giảm 235.420 VNĐ tanphat
294 21/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ ankhangcomputer
295 20/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ thanhbinhjsc
296 19/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
297 18/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ ankhangcomputer
298 17/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ thanhbinhjsc
299 16/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
300 15/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ ankhangcomputer
301 14/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
302 13/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
303 12/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
304 11/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
305 10/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
306 09/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
307 08/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
308 07/06/2013 3 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ thanhbinhjsc
309 04/06/2013 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ gialong_computer
310 03/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ ankhangcomputer
311 02/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ thanhbinhjsc
312 01/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ ankhangcomputer
313 31/05/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
314 30/05/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ thanhbinhjsc
315 29/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
316 28/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
317 27/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
318 26/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
319 25/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
320 24/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
321 23/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
322 22/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
323 21/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 244.000 VNĐ ankhangcomputer
324 20/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
325 19/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
326 18/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
327 17/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giảm 244.000 VNĐ tanphat
328 16/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 244.000 VNĐ ankhangcomputer
329 15/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giảm 244.000 VNĐ tanphat
330 14/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
331 13/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 244.000 VNĐ ankhangcomputer
332 12/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giảm 84.000 VNĐ tanphat
333 11/05/2013 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 84.000 VNĐ gialong_computer
334 10/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
335 09/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
336 08/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
337 07/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
338 06/05/2013 2 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
339 04/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
340 03/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
341 02/05/2013 2 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
342 30/04/2013 3 ngày 1.386.000 ₫ Tăng 36.000 VNĐ tanphat
343 27/04/2013 4 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
344 23/04/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
345 22/04/2013 2 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
346 20/04/2013 2 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
347 18/04/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
348 17/04/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
349 16/04/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
350 15/04/2013 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 36.000 VNĐ thanhbinhjsc
351 13/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
352 12/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
353 11/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
354 10/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
355 09/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
356 08/04/2013 2 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
357 06/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
358 05/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
359 04/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
360 03/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
361 02/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
362 01/04/2013 2 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
363 30/03/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
364 29/03/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
365 28/03/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
366 27/03/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
367 26/03/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
368 25/03/2013 2 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
369 23/03/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
370 22/03/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
371 21/03/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Tăng 13.200 VNĐ tanphat
372 20/03/2013 1 ngày 1.372.800 ₫ Giá không đổi tanphat
373 19/03/2013 1 ngày 1.372.800 ₫ Giá không đổi tanphat
374 18/03/2013 3 ngày 1.372.800 ₫ Giá không đổi tanphat
375 15/03/2013 1 ngày 1.372.800 ₫ Giá không đổi tanphat
376 14/03/2013 1 ngày 1.372.800 ₫ Giá không đổi tanphat
377 13/03/2013 1 ngày 1.372.800 ₫ Giá không đổi tanphat
378 12/03/2013 1 ngày 1.372.800 ₫ Giá không đổi tanphat
379 11/03/2013 3 ngày 1.372.800 ₫ Giá không đổi tanphat
380 08/03/2013 1 ngày 1.372.800 ₫ Tăng 622.800 VNĐ tanphat
381 07/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
382 06/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
383 05/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
384 04/03/2013 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
385 02/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
386 01/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
387 28/02/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
388 27/02/2013 5 ngày 750.000 ₫ Giảm 626.100 VNĐ cameraanvanphat
389 22/02/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
390 21/02/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giảm 23.900 VNĐ tanphat
391 20/02/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 23.900 VNĐ maytinhhoanlong
392 19/02/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giảm 23.900 VNĐ tanphat
393 18/02/2013 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
394 15/02/2013 4 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ cttcomputer
395 11/02/2013 5 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ 3glaptop
396 06/02/2013 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 23.900 VNĐ maytinhhoanlong
397 04/02/2013 2 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
398 02/02/2013 3 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
399 30/01/2013 7 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
400 23/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
401 22/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giảm 93.900 VNĐ tanphat
402 21/01/2013 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 93.900 VNĐ gialong_computer
403 20/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
404 19/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
405 18/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
406 17/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
407 16/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
408 15/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
409 14/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
410 13/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
411 12/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
412 11/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
413 10/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
414 09/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
415 08/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
416 07/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
417 06/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
418 05/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
419 04/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giảm 148.900 VNĐ tanphat
420 03/01/2013 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
421 02/01/2013 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
422 01/01/2013 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
423 31/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
424 30/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
425 29/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
426 28/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
427 27/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
428 26/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
429 25/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
430 24/12/2012 2 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
431 22/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
432 21/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
433 20/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Tăng 148.900 VNĐ laptopthanglong
434 19/12/2012 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
435 18/12/2012 1 ngày 1.376.100 ₫ Tăng 526.100 VNĐ tanphat
436 17/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
437 16/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
438 15/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
439 14/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
440 13/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
441 12/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
442 11/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
443 10/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 526.100 VNĐ Thienlong0204
444 09/12/2012 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
445 08/12/2012 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
446 07/12/2012 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
447 06/12/2012 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
448 05/12/2012 1 ngày 1.376.100 ₫ Giảm 88.900 VNĐ tanphat
449 04/12/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi 3glaptop
450 03/12/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi 3glaptop
451 02/12/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi 3glaptop
452 01/12/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 88.900 VNĐ 3glaptop
453 30/11/2012 1 ngày 1.376.100 ₫ Giảm 88.900 VNĐ tanphat
454 29/11/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 88.900 VNĐ 3glaptop
455 28/11/2012 1 ngày 1.376.100 ₫ Tăng 526.100 VNĐ tanphat
456 27/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
457 26/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
458 25/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
459 24/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
460 23/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
461 22/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
462 21/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
463 20/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
464 19/11/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Tăng 9.260 VNĐ maytinhbaoanh
465 18/11/2012 1 ngày 1.378.740 ₫ Giảm 9.260 VNĐ tanphat
466 17/11/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Tăng 538.000 VNĐ maytinhbaoanh
467 16/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
468 15/11/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi maytinhbaoanh
469 14/11/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giảm 77.000 VNĐ maytinhbaoanh
470 13/11/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 615.000 VNĐ 3glaptop
471 12/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
472 11/11/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Tăng 538.000 VNĐ maytinhbaoanh
473 10/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
474 09/11/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi maytinhbaoanh
475 08/11/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Tăng 538.000 VNĐ maytinhbaoanh
476 07/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
477 06/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
478 05/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
479 04/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
480 03/11/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi maytinhbaoanh
481 02/11/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Tăng 538.000 VNĐ maytinhbaoanh
482 01/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 615.000 VNĐ Thienlong0204
483 31/10/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi 3glaptop
484 30/10/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 615.000 VNĐ 3glaptop
485 29/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
486 28/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
487 27/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
488 26/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
489 25/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
490 24/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
491 23/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
492 22/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
493 21/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 620.000 VNĐ Thienlong0204
494 20/10/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
495 19/10/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ gialong_computer
496 18/10/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 615.000 VNĐ 3glaptop
497 17/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
498 16/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
499 15/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
500 14/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
501 13/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
502 12/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
503 11/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
504 10/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
505 09/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
506 08/10/2012 3 ngày 850.000 ₫ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
507 05/10/2012 14 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi maytinhbaoanh
508 21/09/2012 3 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi vftrader
509 18/09/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi maytinhbaoanh
510 17/09/2012 2 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi vftrader
511 15/09/2012 4 ngày 1.388.000 ₫ Tăng 8.600 VNĐ vftrader
512 11/09/2012 1 ngày 1.379.400 ₫ Giảm 8.600 VNĐ tanphat
513 10/09/2012 2 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi vftrader
514 08/09/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi vftrader
515 07/09/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi vftrader
516 06/09/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi vftrader
517 05/09/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Tăng 488.000 VNĐ vftrader
518 04/09/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 488.000 VNĐ Thienlong0204
519 03/09/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi vftrader
520 02/09/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giảm 12.000 VNĐ vftrader
521 01/09/2012 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ maytinhhoanlong
522 31/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
523 30/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
524 29/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 470.000 VNĐ Thienlong0204
525 28/08/2012 1 ngày 1.370.000 ₫ Tăng 470.000 VNĐ vitinhphuongnam
526 27/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
527 26/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 570.000 VNĐ Thienlong0204
528 25/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
529 24/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
530 23/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
531 22/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 680.000 VNĐ Thienlong0204
532 21/08/2012 1 ngày 1.580.000 ₫ Tăng 115.000 VNĐ cttcomputer
533 20/08/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi 3glaptop
534 19/08/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ 3glaptop
535 18/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
536 17/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
537 16/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 570.000 VNĐ Thienlong0204
538 15/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
539 14/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
540 13/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
541 12/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
542 11/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
543 10/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
544 09/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
545 08/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
546 07/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
547 06/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 680.000 VNĐ Thienlong0204
548 05/08/2012 1 ngày 1.580.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
549 04/08/2012 1 ngày 1.580.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
550 03/08/2012 1 ngày 1.580.000 ₫ Tăng 115.000 VNĐ cttcomputer
551 02/08/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 565.000 VNĐ 3glaptop
552 01/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 470.000 VNĐ Thienlong0204
553 31/07/2012 1 ngày 1.370.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
554 30/07/2012 1 ngày 1.370.000 ₫ Tăng 470.000 VNĐ vitinhphuongnam
555 29/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
556 28/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
557 27/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
558 26/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
559 25/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
560 24/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
561 23/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
562 22/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 488.000 VNĐ Thienlong0204
563 21/07/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giảm 77.000 VNĐ vftrader
564 20/07/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi 3glaptop
565 19/07/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi 3glaptop
566 18/07/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 77.000 VNĐ 3glaptop
567 17/07/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Tăng 488.000 VNĐ vftrader
568 16/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
569 15/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
570 14/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
571 13/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 565.000 VNĐ Thienlong0204
572 12/07/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 565.000 VNĐ 3glaptop
573 11/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 680.000 VNĐ Thienlong0204
574 10/07/2012 1 ngày 1.580.000 ₫ Tăng 680.000 VNĐ cttcomputer
575 09/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 470.000 VNĐ Thienlong0204
576 08/07/2012 1 ngày 1.370.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
577 07/07/2012 1 ngày 1.370.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
578 06/07/2012 1 ngày 1.370.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ vitinhphuongnam
579 05/07/2012 1 ngày 1.580.000 ₫ Tăng 115.000 VNĐ cttcomputer
580 04/07/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 95.000 VNĐ 3glaptop
581 03/07/2012 1 ngày 1.370.000 ₫ Giảm 129.300 VNĐ vitinhphuongnam
582 02/07/2012 1 ngày 1.499.300 ₫ Giá không đổi anhnghiacomputer
583 01/07/2012 1 ngày 1.499.300 ₫ Giá không đổi anhnghiacomputer
584 30/06/2012 1 ngày 1.499.300 ₫ Giá không đổi anhnghiacomputer
585 29/06/2012 1 ngày 1.499.300 ₫ Giá không đổi anhnghiacomputer
586 28/06/2012 1 ngày 1.499.300 ₫ Tăng 129.300 VNĐ anhnghiacomputer
587 27/06/2012 1 ngày 1.370.000 ₫ Giảm 18.000 VNĐ vitinhphuongnam
588 26/06/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi vftrader
589 25/06/2012 1.388.000 ₫ vftrader
Có tổng cộng 589 thay đổi giá của sản phẩm GIGABYTE GV-R465OC-1GI (ATI Radeon HD 4650, 1GB, 128-bit, GDDR2, PCI Express 2.0 x16) đã được hệ thống ghi lại.