• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của GIGABYTE GV-R465OC-1GI (ATI Radeon HD 4650, 1GB, 128-bit, GDDR2, PCI Express 2.0 x16)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm GIGABYTE GV-R465OC-1GI (ATI Radeon HD 4650, 1GB, 128-bit, GDDR2, PCI Express 2.0 x16) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 28/02/2015 15 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi tugia
2 13/02/2015 8 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
3 05/02/2015 23 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 480.000 VNĐ gialong_computer
4 13/01/2015 1 ngày 990.000 ₫ Giá không đổi tkc_games
5 12/01/2015 6 ngày 990.000 ₫ Giảm 480.000 VNĐ tkc_games
6 06/01/2015 8 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
7 29/12/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
8 28/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
9 27/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
10 26/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
11 25/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
12 24/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
13 23/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
14 22/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
15 21/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
16 20/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
17 19/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
18 18/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
19 17/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
20 16/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
21 15/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
22 14/12/2014 4 ngày 900.000 ₫ Giảm 570.000 VNĐ shlaptop
23 10/12/2014 15 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
24 25/11/2014 11 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
25 14/11/2014 2 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
26 12/11/2014 13 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
27 30/10/2014 12 ngày 900.000 ₫ Giảm 570.000 VNĐ shlaptop
28 18/10/2014 3 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
29 15/10/2014 4 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
30 11/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
31 10/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
32 09/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
33 08/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
34 07/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
35 06/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
36 05/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
37 04/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
38 03/10/2014 2 ngày 900.000 ₫ Giảm 570.000 VNĐ shlaptop
39 01/10/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
40 30/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
41 29/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
42 28/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
43 27/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
44 26/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
45 25/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 570.000 VNĐ shlaptop
46 24/09/2014 3 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
47 21/09/2014 5 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
48 16/09/2014 6 ngày 900.000 ₫ Giảm 570.000 VNĐ shlaptop
49 10/09/2014 15 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
50 26/08/2014 14 ngày 900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ shlaptop
51 12/08/2014 15 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
52 28/07/2014 25 ngày 800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ shlaptop
53 03/07/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
54 02/07/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
55 01/07/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
56 30/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
57 29/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
58 28/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
59 27/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
60 26/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
61 25/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
62 24/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
63 23/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
64 22/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
65 21/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
66 20/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
67 19/06/2014 23 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
68 27/05/2014 4 ngày 900.000 ₫ Giảm 570.000 VNĐ shlaptop
69 23/05/2014 11 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
70 12/05/2014 2 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
71 10/05/2014 12 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
72 28/04/2014 2 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
73 26/04/2014 17 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
74 09/04/2014 19 ngày 900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ shlaptop
75 21/03/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ shlaptop
76 20/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
77 19/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
78 18/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
79 17/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
80 16/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
81 15/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giảm 520.000 VNĐ thienthuvi
82 14/03/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 520.000 VNĐ gialong_computer
83 13/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
84 12/03/2014 2 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
85 10/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
86 09/03/2014 3 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
87 06/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
88 05/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
89 04/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
90 03/03/2014 9 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
91 22/02/2014 11 ngày 950.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ thienthuvi
92 11/02/2014 3 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ tamnhinpc
93 08/02/2014 22 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ gialong_computer
94 17/01/2014 17 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
95 31/12/2013 5 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
96 26/12/2013 2 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
97 24/12/2013 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
98 22/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
99 21/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
100 20/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
101 19/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
102 18/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
103 17/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ maytinhhoanlong
104 16/12/2013 6 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ gialong_computer
105 10/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ cttcomputer
106 09/12/2013 15 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
107 24/11/2013 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
108 21/11/2013 12 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
109 09/11/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ maytinhhoanlong
110 08/11/2013 9 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ gialong_computer
111 30/10/2013 5 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
112 25/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
113 24/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
114 23/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
115 22/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
116 21/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
117 20/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
118 19/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
119 18/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
120 17/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
121 16/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
122 15/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
123 14/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
124 13/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
125 12/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
126 11/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
127 10/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
128 09/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
129 08/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
130 07/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
131 06/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
132 05/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ thaingancomputer
133 04/10/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ thanhbinhjsc
134 03/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
135 02/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
136 01/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
137 30/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
138 29/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
139 28/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
140 27/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
141 26/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
142 25/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
143 24/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
144 23/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
145 22/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
146 21/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
147 20/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
148 19/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
149 18/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
150 17/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
151 16/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
152 15/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaingancomputer
153 14/09/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
154 13/09/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
155 12/09/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
156 11/09/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
157 10/09/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
158 09/09/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
159 08/09/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
160 07/09/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ tanphat
161 06/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ tamnhinpc
162 05/09/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
163 04/09/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ thanhbinhjsc
164 03/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ thaingancomputer
165 02/09/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
166 01/09/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
167 31/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
168 30/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
169 29/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
170 28/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
171 27/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ thanhbinhjsc
172 26/08/2013 3 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ tamnhinpc
173 23/08/2013 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ gialong_computer
174 22/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
175 21/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
176 20/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ thanhbinhjsc
177 19/08/2013 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ thaingancomputer
178 17/08/2013 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ gialong_computer
179 16/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
180 15/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 244.000 VNĐ thanhbinhjsc
181 14/08/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
182 13/08/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
183 12/08/2013 2 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
184 10/08/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giảm 189.000 VNĐ tanphat
185 09/08/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Giá không đổi VINACOMM
186 08/08/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Giá không đổi VINACOMM
187 07/08/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Tăng 189.000 VNĐ VINACOMM
188 06/08/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giảm 244.000 VNĐ tanphat
189 05/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
190 04/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ thanhbinhjsc
191 03/08/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Giá không đổi VINACOMM
192 02/08/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Giá không đổi VINACOMM
193 01/08/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Giảm 55.000 VNĐ VINACOMM
194 31/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
195 30/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
196 29/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
197 28/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ ankhangcomputer
198 27/07/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Giá không đổi VINACOMM
199 26/07/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Giá không đổi VINACOMM
200 25/07/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Giá không đổi VINACOMM
201 24/07/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Giá không đổi VINACOMM
202 23/07/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Tăng 189.000 VNĐ VINACOMM
203 22/07/2013 3 ngày 1.386.000 ₫ Giảm 244.000 VNĐ tanphat
204 19/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
205 18/07/2013 3 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 244.000 VNĐ thanhbinhjsc
206 15/07/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giảm 84.000 VNĐ tanphat
207 14/07/2013 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ gialong_computer
208 13/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 244.000 VNĐ ankhangcomputer
209 12/07/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
210 11/07/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giảm 244.000 VNĐ tanphat
211 10/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
212 09/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
213 08/07/2013 2 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
214 06/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
215 05/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
216 04/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
217 03/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
218 02/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
219 01/07/2013 2 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
220 29/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
221 28/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
222 27/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
223 26/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
224 25/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
225 24/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
226 23/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 235.420 VNĐ ankhangcomputer
227 22/06/2013 1 ngày 1.394.580 ₫ Giảm 235.420 VNĐ tanphat
228 21/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ ankhangcomputer
229 20/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ thanhbinhjsc
230 19/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
231 18/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ ankhangcomputer
232 17/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ thanhbinhjsc
233 16/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
234 15/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ ankhangcomputer
235 14/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
236 13/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
237 12/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
238 11/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
239 10/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
240 09/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
241 08/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
242 07/06/2013 3 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ thanhbinhjsc
243 04/06/2013 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ gialong_computer
244 03/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ ankhangcomputer
245 02/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ thanhbinhjsc
246 01/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ ankhangcomputer
247 31/05/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
248 30/05/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ thanhbinhjsc
249 29/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
250 28/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
251 27/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
252 26/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
253 25/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
254 24/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
255 23/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
256 22/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
257 21/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 244.000 VNĐ ankhangcomputer
258 20/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
259 19/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
260 18/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
261 17/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giảm 244.000 VNĐ tanphat
262 16/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 244.000 VNĐ ankhangcomputer
263 15/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giảm 244.000 VNĐ tanphat
264 14/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
265 13/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 244.000 VNĐ ankhangcomputer
266 12/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giảm 84.000 VNĐ tanphat
267 11/05/2013 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 84.000 VNĐ gialong_computer
268 10/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
269 09/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
270 08/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
271 07/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
272 06/05/2013 2 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
273 04/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
274 03/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
275 02/05/2013 2 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
276 30/04/2013 3 ngày 1.386.000 ₫ Tăng 36.000 VNĐ tanphat
277 27/04/2013 4 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
278 23/04/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
279 22/04/2013 2 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
280 20/04/2013 2 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
281 18/04/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
282 17/04/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
283 16/04/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
284 15/04/2013 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 36.000 VNĐ thanhbinhjsc
285 13/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
286 12/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
287 11/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
288 10/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
289 09/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
290 08/04/2013 2 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
291 06/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
292 05/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
293 04/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
294 03/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
295 02/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
296 01/04/2013 2 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
297 30/03/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
298 29/03/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
299 28/03/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
300 27/03/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
301 26/03/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
302 25/03/2013 2 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
303 23/03/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
304 22/03/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
305 21/03/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Tăng 13.200 VNĐ tanphat
306 20/03/2013 1 ngày 1.372.800 ₫ Giá không đổi tanphat
307 19/03/2013 1 ngày 1.372.800 ₫ Giá không đổi tanphat
308 18/03/2013 3 ngày 1.372.800 ₫ Giá không đổi tanphat
309 15/03/2013 1 ngày 1.372.800 ₫ Giá không đổi tanphat
310 14/03/2013 1 ngày 1.372.800 ₫ Giá không đổi tanphat
311 13/03/2013 1 ngày 1.372.800 ₫ Giá không đổi tanphat
312 12/03/2013 1 ngày 1.372.800 ₫ Giá không đổi tanphat
313 11/03/2013 3 ngày 1.372.800 ₫ Giá không đổi tanphat
314 08/03/2013 1 ngày 1.372.800 ₫ Tăng 622.800 VNĐ tanphat
315 07/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
316 06/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
317 05/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
318 04/03/2013 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
319 02/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
320 01/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
321 28/02/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
322 27/02/2013 5 ngày 750.000 ₫ Giảm 626.100 VNĐ cameraanvanphat
323 22/02/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
324 21/02/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giảm 23.900 VNĐ tanphat
325 20/02/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 23.900 VNĐ maytinhhoanlong
326 19/02/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giảm 23.900 VNĐ tanphat
327 18/02/2013 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
328 15/02/2013 4 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ cttcomputer
329 11/02/2013 5 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ 3glaptop
330 06/02/2013 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 23.900 VNĐ maytinhhoanlong
331 04/02/2013 2 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
332 02/02/2013 3 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
333 30/01/2013 7 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
334 23/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
335 22/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giảm 93.900 VNĐ tanphat
336 21/01/2013 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 93.900 VNĐ gialong_computer
337 20/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
338 19/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
339 18/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
340 17/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
341 16/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
342 15/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
343 14/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
344 13/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
345 12/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
346 11/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
347 10/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
348 09/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
349 08/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
350 07/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
351 06/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
352 05/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
353 04/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giảm 148.900 VNĐ tanphat
354 03/01/2013 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
355 02/01/2013 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
356 01/01/2013 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
357 31/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
358 30/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
359 29/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
360 28/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
361 27/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
362 26/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
363 25/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
364 24/12/2012 2 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
365 22/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
366 21/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
367 20/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Tăng 148.900 VNĐ laptopthanglong
368 19/12/2012 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
369 18/12/2012 1 ngày 1.376.100 ₫ Tăng 526.100 VNĐ tanphat
370 17/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
371 16/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
372 15/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
373 14/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
374 13/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
375 12/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
376 11/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
377 10/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 526.100 VNĐ Thienlong0204
378 09/12/2012 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
379 08/12/2012 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
380 07/12/2012 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
381 06/12/2012 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
382 05/12/2012 1 ngày 1.376.100 ₫ Giảm 88.900 VNĐ tanphat
383 04/12/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi 3glaptop
384 03/12/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi 3glaptop
385 02/12/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi 3glaptop
386 01/12/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 88.900 VNĐ 3glaptop
387 30/11/2012 1 ngày 1.376.100 ₫ Giảm 88.900 VNĐ tanphat
388 29/11/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 88.900 VNĐ 3glaptop
389 28/11/2012 1 ngày 1.376.100 ₫ Tăng 526.100 VNĐ tanphat
390 27/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
391 26/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
392 25/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
393 24/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
394 23/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
395 22/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
396 21/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
397 20/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
398 19/11/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Tăng 9.260 VNĐ maytinhbaoanh
399 18/11/2012 1 ngày 1.378.740 ₫ Giảm 9.260 VNĐ tanphat
400 17/11/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Tăng 538.000 VNĐ maytinhbaoanh
401 16/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
402 15/11/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi maytinhbaoanh
403 14/11/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giảm 77.000 VNĐ maytinhbaoanh
404 13/11/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 615.000 VNĐ 3glaptop
405 12/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
406 11/11/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Tăng 538.000 VNĐ maytinhbaoanh
407 10/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
408 09/11/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi maytinhbaoanh
409 08/11/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Tăng 538.000 VNĐ maytinhbaoanh
410 07/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
411 06/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
412 05/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
413 04/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
414 03/11/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi maytinhbaoanh
415 02/11/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Tăng 538.000 VNĐ maytinhbaoanh
416 01/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 615.000 VNĐ Thienlong0204
417 31/10/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi 3glaptop
418 30/10/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 615.000 VNĐ 3glaptop
419 29/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
420 28/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
421 27/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
422 26/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
423 25/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
424 24/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
425 23/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
426 22/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
427 21/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 620.000 VNĐ Thienlong0204
428 20/10/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
429 19/10/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ gialong_computer
430 18/10/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 615.000 VNĐ 3glaptop
431 17/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
432 16/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
433 15/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
434 14/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
435 13/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
436 12/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
437 11/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
438 10/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
439 09/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
440 08/10/2012 3 ngày 850.000 ₫ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
441 05/10/2012 14 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi maytinhbaoanh
442 21/09/2012 3 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi vftrader
443 18/09/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi maytinhbaoanh
444 17/09/2012 2 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi vftrader
445 15/09/2012 4 ngày 1.388.000 ₫ Tăng 8.600 VNĐ vftrader
446 11/09/2012 1 ngày 1.379.400 ₫ Giảm 8.600 VNĐ tanphat
447 10/09/2012 2 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi vftrader
448 08/09/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi vftrader
449 07/09/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi vftrader
450 06/09/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi vftrader
451 05/09/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Tăng 488.000 VNĐ vftrader
452 04/09/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 488.000 VNĐ Thienlong0204
453 03/09/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi vftrader
454 02/09/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giảm 12.000 VNĐ vftrader
455 01/09/2012 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ maytinhhoanlong
456 31/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
457 30/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
458 29/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 470.000 VNĐ Thienlong0204
459 28/08/2012 1 ngày 1.370.000 ₫ Tăng 470.000 VNĐ vitinhphuongnam
460 27/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
461 26/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 570.000 VNĐ Thienlong0204
462 25/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
463 24/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
464 23/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
465 22/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 680.000 VNĐ Thienlong0204
466 21/08/2012 1 ngày 1.580.000 ₫ Tăng 115.000 VNĐ cttcomputer
467 20/08/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi 3glaptop
468 19/08/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ 3glaptop
469 18/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
470 17/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
471 16/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 570.000 VNĐ Thienlong0204
472 15/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
473 14/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
474 13/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
475 12/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
476 11/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
477 10/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
478 09/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
479 08/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
480 07/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
481 06/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 680.000 VNĐ Thienlong0204
482 05/08/2012 1 ngày 1.580.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
483 04/08/2012 1 ngày 1.580.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
484 03/08/2012 1 ngày 1.580.000 ₫ Tăng 115.000 VNĐ cttcomputer
485 02/08/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 565.000 VNĐ 3glaptop
486 01/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 470.000 VNĐ Thienlong0204
487 31/07/2012 1 ngày 1.370.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
488 30/07/2012 1 ngày 1.370.000 ₫ Tăng 470.000 VNĐ vitinhphuongnam
489 29/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
490 28/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
491 27/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
492 26/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
493 25/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
494 24/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
495 23/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
496 22/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 488.000 VNĐ Thienlong0204
497 21/07/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giảm 77.000 VNĐ vftrader
498 20/07/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi 3glaptop
499 19/07/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi 3glaptop
500 18/07/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 77.000 VNĐ 3glaptop
501 17/07/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Tăng 488.000 VNĐ vftrader
502 16/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
503 15/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
504 14/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
505 13/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 565.000 VNĐ Thienlong0204
506 12/07/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 565.000 VNĐ 3glaptop
507 11/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 680.000 VNĐ Thienlong0204
508 10/07/2012 1 ngày 1.580.000 ₫ Tăng 680.000 VNĐ cttcomputer
509 09/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 470.000 VNĐ Thienlong0204
510 08/07/2012 1 ngày 1.370.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
511 07/07/2012 1 ngày 1.370.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
512 06/07/2012 1 ngày 1.370.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ vitinhphuongnam
513 05/07/2012 1 ngày 1.580.000 ₫ Tăng 115.000 VNĐ cttcomputer
514 04/07/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 95.000 VNĐ 3glaptop
515 03/07/2012 1 ngày 1.370.000 ₫ Giảm 129.300 VNĐ vitinhphuongnam
516 02/07/2012 1 ngày 1.499.300 ₫ Giá không đổi anhnghiacomputer
517 01/07/2012 1 ngày 1.499.300 ₫ Giá không đổi anhnghiacomputer
518 30/06/2012 1 ngày 1.499.300 ₫ Giá không đổi anhnghiacomputer
519 29/06/2012 1 ngày 1.499.300 ₫ Giá không đổi anhnghiacomputer
520 28/06/2012 1 ngày 1.499.300 ₫ Tăng 129.300 VNĐ anhnghiacomputer
521 27/06/2012 1 ngày 1.370.000 ₫ Giảm 18.000 VNĐ vitinhphuongnam
522 26/06/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi vftrader
523 25/06/2012 1.388.000 ₫ vftrader
Có tổng cộng 523 thay đổi giá của sản phẩm GIGABYTE GV-R465OC-1GI (ATI Radeon HD 4650, 1GB, 128-bit, GDDR2, PCI Express 2.0 x16) đã được hệ thống ghi lại.
Sản phẩm mới
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện máy tính desktop > Video Card (Video Card, Card màn hình, GPU, VGA card)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về GIGABYTE GV-R465OC-1GI (ATI Radeon HD 4650, 1GB, 128-bit, GDDR2, PCI Express 2.0 x16) trong mục Video Card
Từ khóa nổi bật trong tuần: kem phan, iphone 5, keo tu, la ban, m2