• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của GIGABYTE GV-R465OC-1GI (ATI Radeon HD 4650, 1GB, 128-bit, GDDR2, PCI Express 2.0 x16)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm GIGABYTE GV-R465OC-1GI (ATI Radeon HD 4650, 1GB, 128-bit, GDDR2, PCI Express 2.0 x16) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 09/04/2014 19 ngày 900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ shlaptop
2 21/03/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ shlaptop
3 20/03/2014 1 ngày 950.000 VNĐ Giá không đổi thienthuvi
4 19/03/2014 1 ngày 950.000 VNĐ Giá không đổi thienthuvi
5 18/03/2014 1 ngày 950.000 VNĐ Giá không đổi thienthuvi
6 17/03/2014 1 ngày 950.000 VNĐ Giá không đổi thienthuvi
7 16/03/2014 1 ngày 950.000 VNĐ Giá không đổi thienthuvi
8 15/03/2014 1 ngày 950.000 VNĐ Giảm 520.000 VNĐ thienthuvi
9 14/03/2014 1 ngày 1.470.000 VNĐ Tăng 520.000 VNĐ gialong_computer
10 13/03/2014 1 ngày 950.000 VNĐ Giá không đổi thienthuvi
11 12/03/2014 2 ngày 950.000 VNĐ Giá không đổi thienthuvi
12 10/03/2014 1 ngày 950.000 VNĐ Giá không đổi thienthuvi
13 09/03/2014 3 ngày 950.000 VNĐ Giá không đổi thienthuvi
14 06/03/2014 1 ngày 950.000 VNĐ Giá không đổi thienthuvi
15 05/03/2014 1 ngày 950.000 VNĐ Giá không đổi thienthuvi
16 04/03/2014 1 ngày 950.000 VNĐ Giá không đổi thienthuvi
17 03/03/2014 9 ngày 950.000 VNĐ Giá không đổi thienthuvi
18 22/02/2014 11 ngày 950.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ thienthuvi
19 11/02/2014 3 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ tamnhinpc
20 08/02/2014 22 ngày 1.470.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ gialong_computer
21 17/01/2014 17 ngày 1.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
22 31/12/2013 5 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
23 26/12/2013 2 ngày 1.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
24 24/12/2013 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
25 22/12/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
26 21/12/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
27 20/12/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
28 19/12/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
29 18/12/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
30 17/12/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ maytinhhoanlong
31 16/12/2013 6 ngày 1.470.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ gialong_computer
32 10/12/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ cttcomputer
33 09/12/2013 15 ngày 1.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
34 24/11/2013 3 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi cttcomputer
35 21/11/2013 12 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
36 09/11/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ maytinhhoanlong
37 08/11/2013 9 ngày 1.470.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ gialong_computer
38 30/10/2013 5 ngày 1.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
39 25/10/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
40 24/10/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi cttcomputer
41 23/10/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
42 22/10/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
43 21/10/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
44 20/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi thaingancomputer
45 19/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
46 18/10/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
47 17/10/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
48 16/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
49 15/10/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
50 14/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi thaingancomputer
51 13/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
52 12/10/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
53 11/10/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
54 10/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi thaingancomputer
55 09/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi thaingancomputer
56 08/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
57 07/10/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
58 06/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi thaingancomputer
59 05/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 180.000 VNĐ thaingancomputer
60 04/10/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 230.000 VNĐ thanhbinhjsc
61 03/10/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
62 02/10/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
63 01/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi thaingancomputer
64 30/09/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
65 29/09/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
66 28/09/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
67 27/09/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi thaingancomputer
68 26/09/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi thaingancomputer
69 25/09/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi thaingancomputer
70 24/09/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi thaingancomputer
71 23/09/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi thaingancomputer
72 22/09/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
73 21/09/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
74 20/09/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
75 19/09/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
76 18/09/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
77 17/09/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi thaingancomputer
78 16/09/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi thaingancomputer
79 15/09/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Tăng 64.000 VNĐ thaingancomputer
80 14/09/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
81 13/09/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
82 12/09/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
83 11/09/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
84 10/09/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
85 09/09/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
86 08/09/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
87 07/09/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giảm 64.000 VNĐ tanphat
88 06/09/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 180.000 VNĐ tamnhinpc
89 05/09/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
90 04/09/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 180.000 VNĐ thanhbinhjsc
91 03/09/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 180.000 VNĐ thaingancomputer
92 02/09/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
93 01/09/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
94 31/08/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
95 30/08/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
96 29/08/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
97 28/08/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
98 27/08/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 180.000 VNĐ thanhbinhjsc
99 26/08/2013 3 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ tamnhinpc
100 23/08/2013 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ gialong_computer
101 22/08/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
102 21/08/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
103 20/08/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 180.000 VNĐ thanhbinhjsc
104 19/08/2013 2 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ thaingancomputer
105 17/08/2013 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ gialong_computer
106 16/08/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
107 15/08/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 244.000 VNĐ thanhbinhjsc
108 14/08/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
109 13/08/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
110 12/08/2013 2 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
111 10/08/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giảm 189.000 VNĐ tanphat
112 09/08/2013 1 ngày 1.575.000 VNĐ Giá không đổi VINACOMM
113 08/08/2013 1 ngày 1.575.000 VNĐ Giá không đổi VINACOMM
114 07/08/2013 1 ngày 1.575.000 VNĐ Tăng 189.000 VNĐ VINACOMM
115 06/08/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giảm 244.000 VNĐ tanphat
116 05/08/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
117 04/08/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 55.000 VNĐ thanhbinhjsc
118 03/08/2013 1 ngày 1.575.000 VNĐ Giá không đổi VINACOMM
119 02/08/2013 1 ngày 1.575.000 VNĐ Giá không đổi VINACOMM
120 01/08/2013 1 ngày 1.575.000 VNĐ Giảm 55.000 VNĐ VINACOMM
121 31/07/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
122 30/07/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
123 29/07/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
124 28/07/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 55.000 VNĐ ankhangcomputer
125 27/07/2013 1 ngày 1.575.000 VNĐ Giá không đổi VINACOMM
126 26/07/2013 1 ngày 1.575.000 VNĐ Giá không đổi VINACOMM
127 25/07/2013 1 ngày 1.575.000 VNĐ Giá không đổi VINACOMM
128 24/07/2013 1 ngày 1.575.000 VNĐ Giá không đổi VINACOMM
129 23/07/2013 1 ngày 1.575.000 VNĐ Tăng 189.000 VNĐ VINACOMM
130 22/07/2013 3 ngày 1.386.000 VNĐ Giảm 244.000 VNĐ tanphat
131 19/07/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
132 18/07/2013 3 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 244.000 VNĐ thanhbinhjsc
133 15/07/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giảm 84.000 VNĐ tanphat
134 14/07/2013 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ gialong_computer
135 13/07/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 244.000 VNĐ ankhangcomputer
136 12/07/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
137 11/07/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giảm 244.000 VNĐ tanphat
138 10/07/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
139 09/07/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
140 08/07/2013 2 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
141 06/07/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
142 05/07/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
143 04/07/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
144 03/07/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
145 02/07/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
146 01/07/2013 2 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
147 29/06/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
148 28/06/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
149 27/06/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
150 26/06/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
151 25/06/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
152 24/06/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
153 23/06/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 235.420 VNĐ ankhangcomputer
154 22/06/2013 1 ngày 1.394.580 VNĐ Giảm 235.420 VNĐ tanphat
155 21/06/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 280.000 VNĐ ankhangcomputer
156 20/06/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ thanhbinhjsc
157 19/06/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
158 18/06/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 280.000 VNĐ ankhangcomputer
159 17/06/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ thanhbinhjsc
160 16/06/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
161 15/06/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 280.000 VNĐ ankhangcomputer
162 14/06/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
163 13/06/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
164 12/06/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
165 11/06/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
166 10/06/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
167 09/06/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
168 08/06/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
169 07/06/2013 3 ngày 1.350.000 VNĐ Giảm 120.000 VNĐ thanhbinhjsc
170 04/06/2013 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ gialong_computer
171 03/06/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 280.000 VNĐ ankhangcomputer
172 02/06/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ thanhbinhjsc
173 01/06/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 280.000 VNĐ ankhangcomputer
174 31/05/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
175 30/05/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ thanhbinhjsc
176 29/05/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
177 28/05/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
178 27/05/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
179 26/05/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
180 25/05/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
181 24/05/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
182 23/05/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
183 22/05/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
184 21/05/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 244.000 VNĐ ankhangcomputer
185 20/05/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
186 19/05/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
187 18/05/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
188 17/05/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giảm 244.000 VNĐ tanphat
189 16/05/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 244.000 VNĐ ankhangcomputer
190 15/05/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giảm 244.000 VNĐ tanphat
191 14/05/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
192 13/05/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 244.000 VNĐ ankhangcomputer
193 12/05/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giảm 84.000 VNĐ tanphat
194 11/05/2013 1 ngày 1.470.000 VNĐ Tăng 84.000 VNĐ gialong_computer
195 10/05/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
196 09/05/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
197 08/05/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
198 07/05/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
199 06/05/2013 2 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
200 04/05/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
201 03/05/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
202 02/05/2013 2 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
203 30/04/2013 3 ngày 1.386.000 VNĐ Tăng 36.000 VNĐ tanphat
204 27/04/2013 4 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
205 23/04/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
206 22/04/2013 2 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
207 20/04/2013 2 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
208 18/04/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
209 17/04/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
210 16/04/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
211 15/04/2013 2 ngày 1.350.000 VNĐ Giảm 36.000 VNĐ thanhbinhjsc
212 13/04/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
213 12/04/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
214 11/04/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
215 10/04/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
216 09/04/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
217 08/04/2013 2 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
218 06/04/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
219 05/04/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
220 04/04/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
221 03/04/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
222 02/04/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
223 01/04/2013 2 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
224 30/03/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
225 29/03/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
226 28/03/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
227 27/03/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
228 26/03/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
229 25/03/2013 2 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
230 23/03/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
231 22/03/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
232 21/03/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Tăng 13.200 VNĐ tanphat
233 20/03/2013 1 ngày 1.372.800 VNĐ Giá không đổi tanphat
234 19/03/2013 1 ngày 1.372.800 VNĐ Giá không đổi tanphat
235 18/03/2013 3 ngày 1.372.800 VNĐ Giá không đổi tanphat
236 15/03/2013 1 ngày 1.372.800 VNĐ Giá không đổi tanphat
237 14/03/2013 1 ngày 1.372.800 VNĐ Giá không đổi tanphat
238 13/03/2013 1 ngày 1.372.800 VNĐ Giá không đổi tanphat
239 12/03/2013 1 ngày 1.372.800 VNĐ Giá không đổi tanphat
240 11/03/2013 3 ngày 1.372.800 VNĐ Giá không đổi tanphat
241 08/03/2013 1 ngày 1.372.800 VNĐ Tăng 622.800 VNĐ tanphat
242 07/03/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
243 06/03/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
244 05/03/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
245 04/03/2013 2 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
246 02/03/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
247 01/03/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
248 28/02/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
249 27/02/2013 5 ngày 750.000 VNĐ Giảm 626.100 VNĐ cameraanvanphat
250 22/02/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
251 21/02/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giảm 23.900 VNĐ tanphat
252 20/02/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 23.900 VNĐ maytinhhoanlong
253 19/02/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giảm 23.900 VNĐ tanphat
254 18/02/2013 3 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
255 15/02/2013 4 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 65.000 VNĐ cttcomputer
256 11/02/2013 5 ngày 1.465.000 VNĐ Tăng 65.000 VNĐ 3glaptop
257 06/02/2013 2 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 23.900 VNĐ maytinhhoanlong
258 04/02/2013 2 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
259 02/02/2013 3 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
260 30/01/2013 7 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
261 23/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
262 22/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giảm 93.900 VNĐ tanphat
263 21/01/2013 1 ngày 1.470.000 VNĐ Tăng 93.900 VNĐ gialong_computer
264 20/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
265 19/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
266 18/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
267 17/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
268 16/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
269 15/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
270 14/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
271 13/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
272 12/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
273 11/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
274 10/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
275 09/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
276 08/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
277 07/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
278 06/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
279 05/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
280 04/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giảm 148.900 VNĐ tanphat
281 03/01/2013 1 ngày 1.525.000 VNĐ Giá không đổi laptopthanglong
282 02/01/2013 1 ngày 1.525.000 VNĐ Giá không đổi laptopthanglong
283 01/01/2013 1 ngày 1.525.000 VNĐ Giá không đổi laptopthanglong
284 31/12/2012 1 ngày 1.525.000 VNĐ Giá không đổi laptopthanglong
285 30/12/2012 1 ngày 1.525.000 VNĐ Giá không đổi laptopthanglong
286 29/12/2012 1 ngày 1.525.000 VNĐ Giá không đổi laptopthanglong
287 28/12/2012 1 ngày 1.525.000 VNĐ Giá không đổi laptopthanglong
288 27/12/2012 1 ngày 1.525.000 VNĐ Giá không đổi laptopthanglong
289 26/12/2012 1 ngày 1.525.000 VNĐ Giá không đổi laptopthanglong
290 25/12/2012 1 ngày 1.525.000 VNĐ Giá không đổi laptopthanglong
291 24/12/2012 2 ngày 1.525.000 VNĐ Giá không đổi laptopthanglong
292 22/12/2012 1 ngày 1.525.000 VNĐ Giá không đổi laptopthanglong
293 21/12/2012 1 ngày 1.525.000 VNĐ Giá không đổi laptopthanglong
294 20/12/2012 1 ngày 1.525.000 VNĐ Tăng 148.900 VNĐ laptopthanglong
295 19/12/2012 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
296 18/12/2012 1 ngày 1.376.100 VNĐ Tăng 526.100 VNĐ tanphat
297 17/12/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
298 16/12/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
299 15/12/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
300 14/12/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
301 13/12/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
302 12/12/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
303 11/12/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
304 10/12/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giảm 526.100 VNĐ Thienlong0204
305 09/12/2012 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
306 08/12/2012 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
307 07/12/2012 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
308 06/12/2012 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
309 05/12/2012 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giảm 88.900 VNĐ tanphat
310 04/12/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Giá không đổi 3glaptop
311 03/12/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Giá không đổi 3glaptop
312 02/12/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Giá không đổi 3glaptop
313 01/12/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Tăng 88.900 VNĐ 3glaptop
314 30/11/2012 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giảm 88.900 VNĐ tanphat
315 29/11/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Tăng 88.900 VNĐ 3glaptop
316 28/11/2012 1 ngày 1.376.100 VNĐ Tăng 526.100 VNĐ tanphat
317 27/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
318 26/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
319 25/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
320 24/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
321 23/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
322 22/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
323 21/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
324 20/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
325 19/11/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Tăng 9.260 VNĐ maytinhbaoanh
326 18/11/2012 1 ngày 1.378.740 VNĐ Giảm 9.260 VNĐ tanphat
327 17/11/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Tăng 538.000 VNĐ maytinhbaoanh
328 16/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
329 15/11/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Giá không đổi maytinhbaoanh
330 14/11/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Giảm 77.000 VNĐ maytinhbaoanh
331 13/11/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Tăng 615.000 VNĐ 3glaptop
332 12/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
333 11/11/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Tăng 538.000 VNĐ maytinhbaoanh
334 10/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
335 09/11/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Giá không đổi maytinhbaoanh
336 08/11/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Tăng 538.000 VNĐ maytinhbaoanh
337 07/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
338 06/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
339 05/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
340 04/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
341 03/11/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Giá không đổi maytinhbaoanh
342 02/11/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Tăng 538.000 VNĐ maytinhbaoanh
343 01/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giảm 615.000 VNĐ Thienlong0204
344 31/10/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Giá không đổi 3glaptop
345 30/10/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Tăng 615.000 VNĐ 3glaptop
346 29/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
347 28/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
348 27/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
349 26/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
350 25/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
351 24/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
352 23/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
353 22/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
354 21/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giảm 620.000 VNĐ Thienlong0204
355 20/10/2012 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giá không đổi gialong_computer
356 19/10/2012 1 ngày 1.470.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ gialong_computer
357 18/10/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Tăng 615.000 VNĐ 3glaptop
358 17/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
359 16/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
360 15/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
361 14/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
362 13/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
363 12/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
364 11/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
365 10/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
366 09/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
367 08/10/2012 3 ngày 850.000 VNĐ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
368 05/10/2012 14 ngày 1.388.000 VNĐ Giá không đổi maytinhbaoanh
369 21/09/2012 3 ngày 1.388.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
370 18/09/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Giá không đổi maytinhbaoanh
371 17/09/2012 2 ngày 1.388.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
372 15/09/2012 4 ngày 1.388.000 VNĐ Tăng 8.600 VNĐ vftrader
373 11/09/2012 1 ngày 1.379.400 VNĐ Giảm 8.600 VNĐ tanphat
374 10/09/2012 2 ngày 1.388.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
375 08/09/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
376 07/09/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
377 06/09/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
378 05/09/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Tăng 488.000 VNĐ vftrader
379 04/09/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 488.000 VNĐ Thienlong0204
380 03/09/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
381 02/09/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Giảm 12.000 VNĐ vftrader
382 01/09/2012 1 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ maytinhhoanlong
383 31/08/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
384 30/08/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
385 29/08/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 470.000 VNĐ Thienlong0204
386 28/08/2012 1 ngày 1.370.000 VNĐ Tăng 470.000 VNĐ vitinhphuongnam
387 27/08/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
388 26/08/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 570.000 VNĐ Thienlong0204
389 25/08/2012 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giá không đổi gialong_computer
390 24/08/2012 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giá không đổi gialong_computer
391 23/08/2012 1 ngày 1.470.000 VNĐ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
392 22/08/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 680.000 VNĐ Thienlong0204
393 21/08/2012 1 ngày 1.580.000 VNĐ Tăng 115.000 VNĐ cttcomputer
394 20/08/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Giá không đổi 3glaptop
395 19/08/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ 3glaptop
396 18/08/2012 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giá không đổi gialong_computer
397 17/08/2012 1 ngày 1.470.000 VNĐ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
398 16/08/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 570.000 VNĐ Thienlong0204
399 15/08/2012 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giá không đổi gialong_computer
400 14/08/2012 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giá không đổi gialong_computer
401 13/08/2012 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giá không đổi gialong_computer
402 12/08/2012 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giá không đổi gialong_computer
403 11/08/2012 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giá không đổi gialong_computer
404 10/08/2012 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giá không đổi gialong_computer
405 09/08/2012 1 ngày 1.470.000 VNĐ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
406 08/08/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
407 07/08/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
408 06/08/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 680.000 VNĐ Thienlong0204
409 05/08/2012 1 ngày 1.580.000 VNĐ Giá không đổi cttcomputer
410 04/08/2012 1 ngày 1.580.000 VNĐ Giá không đổi cttcomputer
411 03/08/2012 1 ngày 1.580.000 VNĐ Tăng 115.000 VNĐ cttcomputer
412 02/08/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Tăng 565.000 VNĐ 3glaptop
413 01/08/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 470.000 VNĐ Thienlong0204
414 31/07/2012 1 ngày 1.370.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
415 30/07/2012 1 ngày 1.370.000 VNĐ Tăng 470.000 VNĐ vitinhphuongnam
416 29/07/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
417 28/07/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
418 27/07/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
419 26/07/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
420 25/07/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
421 24/07/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
422 23/07/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
423 22/07/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 488.000 VNĐ Thienlong0204
424 21/07/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Giảm 77.000 VNĐ vftrader
425 20/07/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Giá không đổi 3glaptop
426 19/07/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Giá không đổi 3glaptop
427 18/07/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Tăng 77.000 VNĐ 3glaptop
428 17/07/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Tăng 488.000 VNĐ vftrader
429 16/07/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
430 15/07/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
431 14/07/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
432 13/07/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 565.000 VNĐ Thienlong0204
433 12/07/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Tăng 565.000 VNĐ 3glaptop
434 11/07/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 680.000 VNĐ Thienlong0204
435 10/07/2012 1 ngày 1.580.000 VNĐ Tăng 680.000 VNĐ cttcomputer
436 09/07/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 470.000 VNĐ Thienlong0204
437 08/07/2012 1 ngày 1.370.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
438 07/07/2012 1 ngày 1.370.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
439 06/07/2012 1 ngày 1.370.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ vitinhphuongnam
440 05/07/2012 1 ngày 1.580.000 VNĐ Tăng 115.000 VNĐ cttcomputer
441 04/07/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Tăng 95.000 VNĐ 3glaptop
442 03/07/2012 1 ngày 1.370.000 VNĐ Giảm 129.300 VNĐ vitinhphuongnam
443 02/07/2012 1 ngày 1.499.300 VNĐ Giá không đổi anhnghiacomputer
444 01/07/2012 1 ngày 1.499.300 VNĐ Giá không đổi anhnghiacomputer
445 30/06/2012 1 ngày 1.499.300 VNĐ Giá không đổi anhnghiacomputer
446 29/06/2012 1 ngày 1.499.300 VNĐ Giá không đổi anhnghiacomputer
447 28/06/2012 1 ngày 1.499.300 VNĐ Tăng 129.300 VNĐ anhnghiacomputer
448 27/06/2012 1 ngày 1.370.000 VNĐ Giảm 18.000 VNĐ vitinhphuongnam
449 26/06/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
450 25/06/2012 1.388.000 VNĐ vftrader
Có tổng cộng 450 thay đổi giá của sản phẩm GIGABYTE GV-R465OC-1GI (ATI Radeon HD 4650, 1GB, 128-bit, GDDR2, PCI Express 2.0 x16) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện máy tính desktop > Video Card (Video Card, Card màn hình, GPU, VGA card)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về GIGABYTE GV-R465OC-1GI (ATI Radeon HD 4650, 1GB, 128-bit, GDDR2, PCI Express 2.0 x16) trong mục Video Card