• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của GIGABYTE GV-R465OC-1GI (ATI Radeon HD 4650, 1GB, 128-bit, GDDR2, PCI Express 2.0 x16)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm GIGABYTE GV-R465OC-1GI (ATI Radeon HD 4650, 1GB, 128-bit, GDDR2, PCI Express 2.0 x16) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 16/09/2014 6 ngày 900.000 VNĐ Giảm 570.000 VNĐ shlaptop
2 10/09/2014 15 ngày 1.470.000 VNĐ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
3 26/08/2014 14 ngày 900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ shlaptop
4 12/08/2014 15 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
5 28/07/2014 25 ngày 800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ shlaptop
6 03/07/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
7 02/07/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
8 01/07/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
9 30/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
10 29/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
11 28/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
12 27/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
13 26/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
14 25/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
15 24/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
16 23/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
17 22/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
18 21/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
19 20/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
20 19/06/2014 23 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
21 27/05/2014 4 ngày 900.000 VNĐ Giảm 570.000 VNĐ shlaptop
22 23/05/2014 11 ngày 1.470.000 VNĐ Giá không đổi gialong_computer
23 12/05/2014 2 ngày 1.470.000 VNĐ Giá không đổi gialong_computer
24 10/05/2014 12 ngày 1.470.000 VNĐ Giá không đổi gialong_computer
25 28/04/2014 2 ngày 1.470.000 VNĐ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
26 26/04/2014 17 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
27 09/04/2014 19 ngày 900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ shlaptop
28 21/03/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ shlaptop
29 20/03/2014 1 ngày 950.000 VNĐ Giá không đổi thienthuvi
30 19/03/2014 1 ngày 950.000 VNĐ Giá không đổi thienthuvi
31 18/03/2014 1 ngày 950.000 VNĐ Giá không đổi thienthuvi
32 17/03/2014 1 ngày 950.000 VNĐ Giá không đổi thienthuvi
33 16/03/2014 1 ngày 950.000 VNĐ Giá không đổi thienthuvi
34 15/03/2014 1 ngày 950.000 VNĐ Giảm 520.000 VNĐ thienthuvi
35 14/03/2014 1 ngày 1.470.000 VNĐ Tăng 520.000 VNĐ gialong_computer
36 13/03/2014 1 ngày 950.000 VNĐ Giá không đổi thienthuvi
37 12/03/2014 2 ngày 950.000 VNĐ Giá không đổi thienthuvi
38 10/03/2014 1 ngày 950.000 VNĐ Giá không đổi thienthuvi
39 09/03/2014 3 ngày 950.000 VNĐ Giá không đổi thienthuvi
40 06/03/2014 1 ngày 950.000 VNĐ Giá không đổi thienthuvi
41 05/03/2014 1 ngày 950.000 VNĐ Giá không đổi thienthuvi
42 04/03/2014 1 ngày 950.000 VNĐ Giá không đổi thienthuvi
43 03/03/2014 9 ngày 950.000 VNĐ Giá không đổi thienthuvi
44 22/02/2014 11 ngày 950.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ thienthuvi
45 11/02/2014 3 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ tamnhinpc
46 08/02/2014 22 ngày 1.470.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ gialong_computer
47 17/01/2014 17 ngày 1.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
48 31/12/2013 5 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
49 26/12/2013 2 ngày 1.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
50 24/12/2013 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
51 22/12/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
52 21/12/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
53 20/12/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
54 19/12/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
55 18/12/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
56 17/12/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ maytinhhoanlong
57 16/12/2013 6 ngày 1.470.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ gialong_computer
58 10/12/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ cttcomputer
59 09/12/2013 15 ngày 1.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
60 24/11/2013 3 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi cttcomputer
61 21/11/2013 12 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
62 09/11/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ maytinhhoanlong
63 08/11/2013 9 ngày 1.470.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ gialong_computer
64 30/10/2013 5 ngày 1.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
65 25/10/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
66 24/10/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi cttcomputer
67 23/10/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
68 22/10/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
69 21/10/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
70 20/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi thaingancomputer
71 19/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
72 18/10/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
73 17/10/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
74 16/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
75 15/10/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
76 14/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi thaingancomputer
77 13/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
78 12/10/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
79 11/10/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
80 10/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi thaingancomputer
81 09/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi thaingancomputer
82 08/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
83 07/10/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
84 06/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi thaingancomputer
85 05/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 180.000 VNĐ thaingancomputer
86 04/10/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 230.000 VNĐ thanhbinhjsc
87 03/10/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
88 02/10/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
89 01/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi thaingancomputer
90 30/09/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
91 29/09/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
92 28/09/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
93 27/09/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi thaingancomputer
94 26/09/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi thaingancomputer
95 25/09/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi thaingancomputer
96 24/09/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi thaingancomputer
97 23/09/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi thaingancomputer
98 22/09/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
99 21/09/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
100 20/09/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
101 19/09/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
102 18/09/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
103 17/09/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi thaingancomputer
104 16/09/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi thaingancomputer
105 15/09/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Tăng 64.000 VNĐ thaingancomputer
106 14/09/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
107 13/09/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
108 12/09/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
109 11/09/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
110 10/09/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
111 09/09/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
112 08/09/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
113 07/09/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giảm 64.000 VNĐ tanphat
114 06/09/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 180.000 VNĐ tamnhinpc
115 05/09/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
116 04/09/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 180.000 VNĐ thanhbinhjsc
117 03/09/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 180.000 VNĐ thaingancomputer
118 02/09/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
119 01/09/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
120 31/08/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
121 30/08/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
122 29/08/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
123 28/08/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
124 27/08/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 180.000 VNĐ thanhbinhjsc
125 26/08/2013 3 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ tamnhinpc
126 23/08/2013 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ gialong_computer
127 22/08/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
128 21/08/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
129 20/08/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 180.000 VNĐ thanhbinhjsc
130 19/08/2013 2 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ thaingancomputer
131 17/08/2013 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ gialong_computer
132 16/08/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
133 15/08/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 244.000 VNĐ thanhbinhjsc
134 14/08/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
135 13/08/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
136 12/08/2013 2 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
137 10/08/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giảm 189.000 VNĐ tanphat
138 09/08/2013 1 ngày 1.575.000 VNĐ Giá không đổi VINACOMM
139 08/08/2013 1 ngày 1.575.000 VNĐ Giá không đổi VINACOMM
140 07/08/2013 1 ngày 1.575.000 VNĐ Tăng 189.000 VNĐ VINACOMM
141 06/08/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giảm 244.000 VNĐ tanphat
142 05/08/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
143 04/08/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 55.000 VNĐ thanhbinhjsc
144 03/08/2013 1 ngày 1.575.000 VNĐ Giá không đổi VINACOMM
145 02/08/2013 1 ngày 1.575.000 VNĐ Giá không đổi VINACOMM
146 01/08/2013 1 ngày 1.575.000 VNĐ Giảm 55.000 VNĐ VINACOMM
147 31/07/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
148 30/07/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
149 29/07/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
150 28/07/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 55.000 VNĐ ankhangcomputer
151 27/07/2013 1 ngày 1.575.000 VNĐ Giá không đổi VINACOMM
152 26/07/2013 1 ngày 1.575.000 VNĐ Giá không đổi VINACOMM
153 25/07/2013 1 ngày 1.575.000 VNĐ Giá không đổi VINACOMM
154 24/07/2013 1 ngày 1.575.000 VNĐ Giá không đổi VINACOMM
155 23/07/2013 1 ngày 1.575.000 VNĐ Tăng 189.000 VNĐ VINACOMM
156 22/07/2013 3 ngày 1.386.000 VNĐ Giảm 244.000 VNĐ tanphat
157 19/07/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
158 18/07/2013 3 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 244.000 VNĐ thanhbinhjsc
159 15/07/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giảm 84.000 VNĐ tanphat
160 14/07/2013 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ gialong_computer
161 13/07/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 244.000 VNĐ ankhangcomputer
162 12/07/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
163 11/07/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giảm 244.000 VNĐ tanphat
164 10/07/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
165 09/07/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
166 08/07/2013 2 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
167 06/07/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
168 05/07/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
169 04/07/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
170 03/07/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
171 02/07/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
172 01/07/2013 2 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
173 29/06/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
174 28/06/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
175 27/06/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
176 26/06/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
177 25/06/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
178 24/06/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
179 23/06/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 235.420 VNĐ ankhangcomputer
180 22/06/2013 1 ngày 1.394.580 VNĐ Giảm 235.420 VNĐ tanphat
181 21/06/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 280.000 VNĐ ankhangcomputer
182 20/06/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ thanhbinhjsc
183 19/06/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
184 18/06/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 280.000 VNĐ ankhangcomputer
185 17/06/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ thanhbinhjsc
186 16/06/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
187 15/06/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 280.000 VNĐ ankhangcomputer
188 14/06/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
189 13/06/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
190 12/06/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
191 11/06/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
192 10/06/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
193 09/06/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
194 08/06/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
195 07/06/2013 3 ngày 1.350.000 VNĐ Giảm 120.000 VNĐ thanhbinhjsc
196 04/06/2013 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ gialong_computer
197 03/06/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 280.000 VNĐ ankhangcomputer
198 02/06/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ thanhbinhjsc
199 01/06/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 280.000 VNĐ ankhangcomputer
200 31/05/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
201 30/05/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ thanhbinhjsc
202 29/05/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
203 28/05/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
204 27/05/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
205 26/05/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
206 25/05/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
207 24/05/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
208 23/05/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
209 22/05/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
210 21/05/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 244.000 VNĐ ankhangcomputer
211 20/05/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
212 19/05/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
213 18/05/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
214 17/05/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giảm 244.000 VNĐ tanphat
215 16/05/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 244.000 VNĐ ankhangcomputer
216 15/05/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giảm 244.000 VNĐ tanphat
217 14/05/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
218 13/05/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 244.000 VNĐ ankhangcomputer
219 12/05/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giảm 84.000 VNĐ tanphat
220 11/05/2013 1 ngày 1.470.000 VNĐ Tăng 84.000 VNĐ gialong_computer
221 10/05/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
222 09/05/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
223 08/05/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
224 07/05/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
225 06/05/2013 2 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
226 04/05/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
227 03/05/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
228 02/05/2013 2 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
229 30/04/2013 3 ngày 1.386.000 VNĐ Tăng 36.000 VNĐ tanphat
230 27/04/2013 4 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
231 23/04/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
232 22/04/2013 2 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
233 20/04/2013 2 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
234 18/04/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
235 17/04/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
236 16/04/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
237 15/04/2013 2 ngày 1.350.000 VNĐ Giảm 36.000 VNĐ thanhbinhjsc
238 13/04/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
239 12/04/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
240 11/04/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
241 10/04/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
242 09/04/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
243 08/04/2013 2 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
244 06/04/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
245 05/04/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
246 04/04/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
247 03/04/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
248 02/04/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
249 01/04/2013 2 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
250 30/03/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
251 29/03/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
252 28/03/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
253 27/03/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
254 26/03/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
255 25/03/2013 2 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
256 23/03/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
257 22/03/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
258 21/03/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Tăng 13.200 VNĐ tanphat
259 20/03/2013 1 ngày 1.372.800 VNĐ Giá không đổi tanphat
260 19/03/2013 1 ngày 1.372.800 VNĐ Giá không đổi tanphat
261 18/03/2013 3 ngày 1.372.800 VNĐ Giá không đổi tanphat
262 15/03/2013 1 ngày 1.372.800 VNĐ Giá không đổi tanphat
263 14/03/2013 1 ngày 1.372.800 VNĐ Giá không đổi tanphat
264 13/03/2013 1 ngày 1.372.800 VNĐ Giá không đổi tanphat
265 12/03/2013 1 ngày 1.372.800 VNĐ Giá không đổi tanphat
266 11/03/2013 3 ngày 1.372.800 VNĐ Giá không đổi tanphat
267 08/03/2013 1 ngày 1.372.800 VNĐ Tăng 622.800 VNĐ tanphat
268 07/03/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
269 06/03/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
270 05/03/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
271 04/03/2013 2 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
272 02/03/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
273 01/03/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
274 28/02/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
275 27/02/2013 5 ngày 750.000 VNĐ Giảm 626.100 VNĐ cameraanvanphat
276 22/02/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
277 21/02/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giảm 23.900 VNĐ tanphat
278 20/02/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 23.900 VNĐ maytinhhoanlong
279 19/02/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giảm 23.900 VNĐ tanphat
280 18/02/2013 3 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
281 15/02/2013 4 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 65.000 VNĐ cttcomputer
282 11/02/2013 5 ngày 1.465.000 VNĐ Tăng 65.000 VNĐ 3glaptop
283 06/02/2013 2 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 23.900 VNĐ maytinhhoanlong
284 04/02/2013 2 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
285 02/02/2013 3 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
286 30/01/2013 7 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
287 23/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
288 22/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giảm 93.900 VNĐ tanphat
289 21/01/2013 1 ngày 1.470.000 VNĐ Tăng 93.900 VNĐ gialong_computer
290 20/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
291 19/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
292 18/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
293 17/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
294 16/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
295 15/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
296 14/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
297 13/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
298 12/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
299 11/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
300 10/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
301 09/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
302 08/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
303 07/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
304 06/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
305 05/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
306 04/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giảm 148.900 VNĐ tanphat
307 03/01/2013 1 ngày 1.525.000 VNĐ Giá không đổi laptopthanglong
308 02/01/2013 1 ngày 1.525.000 VNĐ Giá không đổi laptopthanglong
309 01/01/2013 1 ngày 1.525.000 VNĐ Giá không đổi laptopthanglong
310 31/12/2012 1 ngày 1.525.000 VNĐ Giá không đổi laptopthanglong
311 30/12/2012 1 ngày 1.525.000 VNĐ Giá không đổi laptopthanglong
312 29/12/2012 1 ngày 1.525.000 VNĐ Giá không đổi laptopthanglong
313 28/12/2012 1 ngày 1.525.000 VNĐ Giá không đổi laptopthanglong
314 27/12/2012 1 ngày 1.525.000 VNĐ Giá không đổi laptopthanglong
315 26/12/2012 1 ngày 1.525.000 VNĐ Giá không đổi laptopthanglong
316 25/12/2012 1 ngày 1.525.000 VNĐ Giá không đổi laptopthanglong
317 24/12/2012 2 ngày 1.525.000 VNĐ Giá không đổi laptopthanglong
318 22/12/2012 1 ngày 1.525.000 VNĐ Giá không đổi laptopthanglong
319 21/12/2012 1 ngày 1.525.000 VNĐ Giá không đổi laptopthanglong
320 20/12/2012 1 ngày 1.525.000 VNĐ Tăng 148.900 VNĐ laptopthanglong
321 19/12/2012 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
322 18/12/2012 1 ngày 1.376.100 VNĐ Tăng 526.100 VNĐ tanphat
323 17/12/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
324 16/12/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
325 15/12/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
326 14/12/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
327 13/12/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
328 12/12/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
329 11/12/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
330 10/12/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giảm 526.100 VNĐ Thienlong0204
331 09/12/2012 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
332 08/12/2012 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
333 07/12/2012 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
334 06/12/2012 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
335 05/12/2012 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giảm 88.900 VNĐ tanphat
336 04/12/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Giá không đổi 3glaptop
337 03/12/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Giá không đổi 3glaptop
338 02/12/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Giá không đổi 3glaptop
339 01/12/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Tăng 88.900 VNĐ 3glaptop
340 30/11/2012 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giảm 88.900 VNĐ tanphat
341 29/11/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Tăng 88.900 VNĐ 3glaptop
342 28/11/2012 1 ngày 1.376.100 VNĐ Tăng 526.100 VNĐ tanphat
343 27/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
344 26/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
345 25/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
346 24/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
347 23/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
348 22/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
349 21/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
350 20/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
351 19/11/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Tăng 9.260 VNĐ maytinhbaoanh
352 18/11/2012 1 ngày 1.378.740 VNĐ Giảm 9.260 VNĐ tanphat
353 17/11/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Tăng 538.000 VNĐ maytinhbaoanh
354 16/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
355 15/11/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Giá không đổi maytinhbaoanh
356 14/11/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Giảm 77.000 VNĐ maytinhbaoanh
357 13/11/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Tăng 615.000 VNĐ 3glaptop
358 12/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
359 11/11/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Tăng 538.000 VNĐ maytinhbaoanh
360 10/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
361 09/11/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Giá không đổi maytinhbaoanh
362 08/11/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Tăng 538.000 VNĐ maytinhbaoanh
363 07/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
364 06/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
365 05/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
366 04/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
367 03/11/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Giá không đổi maytinhbaoanh
368 02/11/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Tăng 538.000 VNĐ maytinhbaoanh
369 01/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giảm 615.000 VNĐ Thienlong0204
370 31/10/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Giá không đổi 3glaptop
371 30/10/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Tăng 615.000 VNĐ 3glaptop
372 29/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
373 28/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
374 27/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
375 26/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
376 25/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
377 24/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
378 23/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
379 22/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
380 21/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giảm 620.000 VNĐ Thienlong0204
381 20/10/2012 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giá không đổi gialong_computer
382 19/10/2012 1 ngày 1.470.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ gialong_computer
383 18/10/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Tăng 615.000 VNĐ 3glaptop
384 17/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
385 16/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
386 15/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
387 14/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
388 13/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
389 12/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
390 11/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
391 10/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
392 09/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
393 08/10/2012 3 ngày 850.000 VNĐ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
394 05/10/2012 14 ngày 1.388.000 VNĐ Giá không đổi maytinhbaoanh
395 21/09/2012 3 ngày 1.388.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
396 18/09/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Giá không đổi maytinhbaoanh
397 17/09/2012 2 ngày 1.388.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
398 15/09/2012 4 ngày 1.388.000 VNĐ Tăng 8.600 VNĐ vftrader
399 11/09/2012 1 ngày 1.379.400 VNĐ Giảm 8.600 VNĐ tanphat
400 10/09/2012 2 ngày 1.388.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
401 08/09/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
402 07/09/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
403 06/09/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
404 05/09/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Tăng 488.000 VNĐ vftrader
405 04/09/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 488.000 VNĐ Thienlong0204
406 03/09/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
407 02/09/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Giảm 12.000 VNĐ vftrader
408 01/09/2012 1 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ maytinhhoanlong
409 31/08/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
410 30/08/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
411 29/08/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 470.000 VNĐ Thienlong0204
412 28/08/2012 1 ngày 1.370.000 VNĐ Tăng 470.000 VNĐ vitinhphuongnam
413 27/08/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
414 26/08/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 570.000 VNĐ Thienlong0204
415 25/08/2012 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giá không đổi gialong_computer
416 24/08/2012 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giá không đổi gialong_computer
417 23/08/2012 1 ngày 1.470.000 VNĐ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
418 22/08/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 680.000 VNĐ Thienlong0204
419 21/08/2012 1 ngày 1.580.000 VNĐ Tăng 115.000 VNĐ cttcomputer
420 20/08/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Giá không đổi 3glaptop
421 19/08/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ 3glaptop
422 18/08/2012 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giá không đổi gialong_computer
423 17/08/2012 1 ngày 1.470.000 VNĐ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
424 16/08/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 570.000 VNĐ Thienlong0204
425 15/08/2012 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giá không đổi gialong_computer
426 14/08/2012 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giá không đổi gialong_computer
427 13/08/2012 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giá không đổi gialong_computer
428 12/08/2012 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giá không đổi gialong_computer
429 11/08/2012 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giá không đổi gialong_computer
430 10/08/2012 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giá không đổi gialong_computer
431 09/08/2012 1 ngày 1.470.000 VNĐ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
432 08/08/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
433 07/08/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
434 06/08/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 680.000 VNĐ Thienlong0204
435 05/08/2012 1 ngày 1.580.000 VNĐ Giá không đổi cttcomputer
436 04/08/2012 1 ngày 1.580.000 VNĐ Giá không đổi cttcomputer
437 03/08/2012 1 ngày 1.580.000 VNĐ Tăng 115.000 VNĐ cttcomputer
438 02/08/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Tăng 565.000 VNĐ 3glaptop
439 01/08/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 470.000 VNĐ Thienlong0204
440 31/07/2012 1 ngày 1.370.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
441 30/07/2012 1 ngày 1.370.000 VNĐ Tăng 470.000 VNĐ vitinhphuongnam
442 29/07/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
443 28/07/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
444 27/07/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
445 26/07/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
446 25/07/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
447 24/07/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
448 23/07/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
449 22/07/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 488.000 VNĐ Thienlong0204
450 21/07/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Giảm 77.000 VNĐ vftrader
451 20/07/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Giá không đổi 3glaptop
452 19/07/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Giá không đổi 3glaptop
453 18/07/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Tăng 77.000 VNĐ 3glaptop
454 17/07/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Tăng 488.000 VNĐ vftrader
455 16/07/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
456 15/07/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
457 14/07/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
458 13/07/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 565.000 VNĐ Thienlong0204
459 12/07/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Tăng 565.000 VNĐ 3glaptop
460 11/07/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 680.000 VNĐ Thienlong0204
461 10/07/2012 1 ngày 1.580.000 VNĐ Tăng 680.000 VNĐ cttcomputer
462 09/07/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 470.000 VNĐ Thienlong0204
463 08/07/2012 1 ngày 1.370.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
464 07/07/2012 1 ngày 1.370.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
465 06/07/2012 1 ngày 1.370.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ vitinhphuongnam
466 05/07/2012 1 ngày 1.580.000 VNĐ Tăng 115.000 VNĐ cttcomputer
467 04/07/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Tăng 95.000 VNĐ 3glaptop
468 03/07/2012 1 ngày 1.370.000 VNĐ Giảm 129.300 VNĐ vitinhphuongnam
469 02/07/2012 1 ngày 1.499.300 VNĐ Giá không đổi anhnghiacomputer
470 01/07/2012 1 ngày 1.499.300 VNĐ Giá không đổi anhnghiacomputer
471 30/06/2012 1 ngày 1.499.300 VNĐ Giá không đổi anhnghiacomputer
472 29/06/2012 1 ngày 1.499.300 VNĐ Giá không đổi anhnghiacomputer
473 28/06/2012 1 ngày 1.499.300 VNĐ Tăng 129.300 VNĐ anhnghiacomputer
474 27/06/2012 1 ngày 1.370.000 VNĐ Giảm 18.000 VNĐ vitinhphuongnam
475 26/06/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
476 25/06/2012 1.388.000 VNĐ vftrader
Có tổng cộng 476 thay đổi giá của sản phẩm GIGABYTE GV-R465OC-1GI (ATI Radeon HD 4650, 1GB, 128-bit, GDDR2, PCI Express 2.0 x16) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện máy tính desktop > Video Card (Video Card, Card màn hình, GPU, VGA card)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về GIGABYTE GV-R465OC-1GI (ATI Radeon HD 4650, 1GB, 128-bit, GDDR2, PCI Express 2.0 x16) trong mục Video Card