• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của GIGABYTE GV-R465OC-1GI (ATI Radeon HD 4650, 1GB, 128-bit, GDDR2, PCI Express 2.0 x16)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm GIGABYTE GV-R465OC-1GI (ATI Radeon HD 4650, 1GB, 128-bit, GDDR2, PCI Express 2.0 x16) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 13/01/2015 1 ngày 990.000 ₫ Giá không đổi tkc_games
2 12/01/2015 6 ngày 990.000 ₫ Giảm 480.000 VNĐ tkc_games
3 06/01/2015 8 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
4 29/12/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
5 28/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
6 27/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
7 26/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
8 25/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
9 24/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
10 23/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
11 22/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
12 21/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
13 20/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
14 19/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
15 18/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
16 17/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
17 16/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
18 15/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
19 14/12/2014 4 ngày 900.000 ₫ Giảm 570.000 VNĐ shlaptop
20 10/12/2014 15 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
21 25/11/2014 11 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
22 14/11/2014 2 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
23 12/11/2014 13 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
24 30/10/2014 12 ngày 900.000 ₫ Giảm 570.000 VNĐ shlaptop
25 18/10/2014 3 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
26 15/10/2014 4 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
27 11/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
28 10/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
29 09/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
30 08/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
31 07/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
32 06/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
33 05/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
34 04/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
35 03/10/2014 2 ngày 900.000 ₫ Giảm 570.000 VNĐ shlaptop
36 01/10/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
37 30/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
38 29/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
39 28/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
40 27/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
41 26/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
42 25/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 570.000 VNĐ shlaptop
43 24/09/2014 3 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
44 21/09/2014 5 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
45 16/09/2014 6 ngày 900.000 ₫ Giảm 570.000 VNĐ shlaptop
46 10/09/2014 15 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
47 26/08/2014 14 ngày 900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ shlaptop
48 12/08/2014 15 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
49 28/07/2014 25 ngày 800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ shlaptop
50 03/07/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
51 02/07/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
52 01/07/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
53 30/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
54 29/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
55 28/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
56 27/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
57 26/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
58 25/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
59 24/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
60 23/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
61 22/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
62 21/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
63 20/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
64 19/06/2014 23 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
65 27/05/2014 4 ngày 900.000 ₫ Giảm 570.000 VNĐ shlaptop
66 23/05/2014 11 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
67 12/05/2014 2 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
68 10/05/2014 12 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
69 28/04/2014 2 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
70 26/04/2014 17 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
71 09/04/2014 19 ngày 900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ shlaptop
72 21/03/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ shlaptop
73 20/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
74 19/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
75 18/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
76 17/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
77 16/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
78 15/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giảm 520.000 VNĐ thienthuvi
79 14/03/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 520.000 VNĐ gialong_computer
80 13/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
81 12/03/2014 2 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
82 10/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
83 09/03/2014 3 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
84 06/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
85 05/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
86 04/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
87 03/03/2014 9 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
88 22/02/2014 11 ngày 950.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ thienthuvi
89 11/02/2014 3 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ tamnhinpc
90 08/02/2014 22 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ gialong_computer
91 17/01/2014 17 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
92 31/12/2013 5 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
93 26/12/2013 2 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
94 24/12/2013 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
95 22/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
96 21/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
97 20/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
98 19/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
99 18/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
100 17/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ maytinhhoanlong
101 16/12/2013 6 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ gialong_computer
102 10/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ cttcomputer
103 09/12/2013 15 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
104 24/11/2013 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
105 21/11/2013 12 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
106 09/11/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ maytinhhoanlong
107 08/11/2013 9 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ gialong_computer
108 30/10/2013 5 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
109 25/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
110 24/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
111 23/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
112 22/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
113 21/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
114 20/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
115 19/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
116 18/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
117 17/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
118 16/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
119 15/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
120 14/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
121 13/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
122 12/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
123 11/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
124 10/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
125 09/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
126 08/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
127 07/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
128 06/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
129 05/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ thaingancomputer
130 04/10/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ thanhbinhjsc
131 03/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
132 02/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
133 01/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
134 30/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
135 29/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
136 28/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
137 27/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
138 26/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
139 25/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
140 24/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
141 23/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
142 22/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
143 21/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
144 20/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
145 19/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
146 18/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
147 17/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
148 16/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
149 15/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaingancomputer
150 14/09/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
151 13/09/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
152 12/09/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
153 11/09/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
154 10/09/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
155 09/09/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
156 08/09/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
157 07/09/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ tanphat
158 06/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ tamnhinpc
159 05/09/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
160 04/09/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ thanhbinhjsc
161 03/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ thaingancomputer
162 02/09/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
163 01/09/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
164 31/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
165 30/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
166 29/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
167 28/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
168 27/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ thanhbinhjsc
169 26/08/2013 3 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ tamnhinpc
170 23/08/2013 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ gialong_computer
171 22/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
172 21/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
173 20/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ thanhbinhjsc
174 19/08/2013 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ thaingancomputer
175 17/08/2013 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ gialong_computer
176 16/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
177 15/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 244.000 VNĐ thanhbinhjsc
178 14/08/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
179 13/08/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
180 12/08/2013 2 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
181 10/08/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giảm 189.000 VNĐ tanphat
182 09/08/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Giá không đổi VINACOMM
183 08/08/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Giá không đổi VINACOMM
184 07/08/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Tăng 189.000 VNĐ VINACOMM
185 06/08/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giảm 244.000 VNĐ tanphat
186 05/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
187 04/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ thanhbinhjsc
188 03/08/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Giá không đổi VINACOMM
189 02/08/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Giá không đổi VINACOMM
190 01/08/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Giảm 55.000 VNĐ VINACOMM
191 31/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
192 30/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
193 29/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
194 28/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ ankhangcomputer
195 27/07/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Giá không đổi VINACOMM
196 26/07/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Giá không đổi VINACOMM
197 25/07/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Giá không đổi VINACOMM
198 24/07/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Giá không đổi VINACOMM
199 23/07/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Tăng 189.000 VNĐ VINACOMM
200 22/07/2013 3 ngày 1.386.000 ₫ Giảm 244.000 VNĐ tanphat
201 19/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
202 18/07/2013 3 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 244.000 VNĐ thanhbinhjsc
203 15/07/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giảm 84.000 VNĐ tanphat
204 14/07/2013 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ gialong_computer
205 13/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 244.000 VNĐ ankhangcomputer
206 12/07/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
207 11/07/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giảm 244.000 VNĐ tanphat
208 10/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
209 09/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
210 08/07/2013 2 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
211 06/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
212 05/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
213 04/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
214 03/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
215 02/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
216 01/07/2013 2 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
217 29/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
218 28/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
219 27/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
220 26/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
221 25/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
222 24/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
223 23/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 235.420 VNĐ ankhangcomputer
224 22/06/2013 1 ngày 1.394.580 ₫ Giảm 235.420 VNĐ tanphat
225 21/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ ankhangcomputer
226 20/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ thanhbinhjsc
227 19/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
228 18/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ ankhangcomputer
229 17/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ thanhbinhjsc
230 16/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
231 15/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ ankhangcomputer
232 14/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
233 13/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
234 12/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
235 11/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
236 10/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
237 09/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
238 08/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
239 07/06/2013 3 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ thanhbinhjsc
240 04/06/2013 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ gialong_computer
241 03/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ ankhangcomputer
242 02/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ thanhbinhjsc
243 01/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ ankhangcomputer
244 31/05/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
245 30/05/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ thanhbinhjsc
246 29/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
247 28/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
248 27/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
249 26/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
250 25/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
251 24/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
252 23/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
253 22/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
254 21/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 244.000 VNĐ ankhangcomputer
255 20/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
256 19/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
257 18/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
258 17/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giảm 244.000 VNĐ tanphat
259 16/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 244.000 VNĐ ankhangcomputer
260 15/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giảm 244.000 VNĐ tanphat
261 14/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
262 13/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 244.000 VNĐ ankhangcomputer
263 12/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giảm 84.000 VNĐ tanphat
264 11/05/2013 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 84.000 VNĐ gialong_computer
265 10/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
266 09/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
267 08/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
268 07/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
269 06/05/2013 2 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
270 04/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
271 03/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
272 02/05/2013 2 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
273 30/04/2013 3 ngày 1.386.000 ₫ Tăng 36.000 VNĐ tanphat
274 27/04/2013 4 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
275 23/04/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
276 22/04/2013 2 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
277 20/04/2013 2 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
278 18/04/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
279 17/04/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
280 16/04/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
281 15/04/2013 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 36.000 VNĐ thanhbinhjsc
282 13/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
283 12/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
284 11/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
285 10/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
286 09/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
287 08/04/2013 2 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
288 06/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
289 05/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
290 04/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
291 03/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
292 02/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
293 01/04/2013 2 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
294 30/03/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
295 29/03/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
296 28/03/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
297 27/03/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
298 26/03/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
299 25/03/2013 2 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
300 23/03/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
301 22/03/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
302 21/03/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Tăng 13.200 VNĐ tanphat
303 20/03/2013 1 ngày 1.372.800 ₫ Giá không đổi tanphat
304 19/03/2013 1 ngày 1.372.800 ₫ Giá không đổi tanphat
305 18/03/2013 3 ngày 1.372.800 ₫ Giá không đổi tanphat
306 15/03/2013 1 ngày 1.372.800 ₫ Giá không đổi tanphat
307 14/03/2013 1 ngày 1.372.800 ₫ Giá không đổi tanphat
308 13/03/2013 1 ngày 1.372.800 ₫ Giá không đổi tanphat
309 12/03/2013 1 ngày 1.372.800 ₫ Giá không đổi tanphat
310 11/03/2013 3 ngày 1.372.800 ₫ Giá không đổi tanphat
311 08/03/2013 1 ngày 1.372.800 ₫ Tăng 622.800 VNĐ tanphat
312 07/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
313 06/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
314 05/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
315 04/03/2013 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
316 02/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
317 01/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
318 28/02/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
319 27/02/2013 5 ngày 750.000 ₫ Giảm 626.100 VNĐ cameraanvanphat
320 22/02/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
321 21/02/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giảm 23.900 VNĐ tanphat
322 20/02/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 23.900 VNĐ maytinhhoanlong
323 19/02/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giảm 23.900 VNĐ tanphat
324 18/02/2013 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
325 15/02/2013 4 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ cttcomputer
326 11/02/2013 5 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ 3glaptop
327 06/02/2013 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 23.900 VNĐ maytinhhoanlong
328 04/02/2013 2 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
329 02/02/2013 3 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
330 30/01/2013 7 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
331 23/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
332 22/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giảm 93.900 VNĐ tanphat
333 21/01/2013 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 93.900 VNĐ gialong_computer
334 20/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
335 19/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
336 18/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
337 17/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
338 16/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
339 15/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
340 14/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
341 13/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
342 12/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
343 11/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
344 10/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
345 09/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
346 08/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
347 07/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
348 06/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
349 05/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
350 04/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giảm 148.900 VNĐ tanphat
351 03/01/2013 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
352 02/01/2013 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
353 01/01/2013 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
354 31/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
355 30/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
356 29/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
357 28/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
358 27/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
359 26/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
360 25/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
361 24/12/2012 2 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
362 22/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
363 21/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
364 20/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Tăng 148.900 VNĐ laptopthanglong
365 19/12/2012 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
366 18/12/2012 1 ngày 1.376.100 ₫ Tăng 526.100 VNĐ tanphat
367 17/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
368 16/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
369 15/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
370 14/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
371 13/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
372 12/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
373 11/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
374 10/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 526.100 VNĐ Thienlong0204
375 09/12/2012 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
376 08/12/2012 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
377 07/12/2012 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
378 06/12/2012 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
379 05/12/2012 1 ngày 1.376.100 ₫ Giảm 88.900 VNĐ tanphat
380 04/12/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi 3glaptop
381 03/12/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi 3glaptop
382 02/12/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi 3glaptop
383 01/12/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 88.900 VNĐ 3glaptop
384 30/11/2012 1 ngày 1.376.100 ₫ Giảm 88.900 VNĐ tanphat
385 29/11/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 88.900 VNĐ 3glaptop
386 28/11/2012 1 ngày 1.376.100 ₫ Tăng 526.100 VNĐ tanphat
387 27/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
388 26/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
389 25/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
390 24/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
391 23/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
392 22/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
393 21/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
394 20/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
395 19/11/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Tăng 9.260 VNĐ maytinhbaoanh
396 18/11/2012 1 ngày 1.378.740 ₫ Giảm 9.260 VNĐ tanphat
397 17/11/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Tăng 538.000 VNĐ maytinhbaoanh
398 16/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
399 15/11/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi maytinhbaoanh
400 14/11/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giảm 77.000 VNĐ maytinhbaoanh
401 13/11/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 615.000 VNĐ 3glaptop
402 12/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
403 11/11/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Tăng 538.000 VNĐ maytinhbaoanh
404 10/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
405 09/11/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi maytinhbaoanh
406 08/11/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Tăng 538.000 VNĐ maytinhbaoanh
407 07/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
408 06/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
409 05/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
410 04/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
411 03/11/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi maytinhbaoanh
412 02/11/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Tăng 538.000 VNĐ maytinhbaoanh
413 01/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 615.000 VNĐ Thienlong0204
414 31/10/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi 3glaptop
415 30/10/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 615.000 VNĐ 3glaptop
416 29/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
417 28/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
418 27/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
419 26/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
420 25/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
421 24/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
422 23/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
423 22/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
424 21/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 620.000 VNĐ Thienlong0204
425 20/10/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
426 19/10/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ gialong_computer
427 18/10/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 615.000 VNĐ 3glaptop
428 17/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
429 16/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
430 15/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
431 14/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
432 13/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
433 12/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
434 11/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
435 10/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
436 09/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
437 08/10/2012 3 ngày 850.000 ₫ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
438 05/10/2012 14 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi maytinhbaoanh
439 21/09/2012 3 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi vftrader
440 18/09/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi maytinhbaoanh
441 17/09/2012 2 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi vftrader
442 15/09/2012 4 ngày 1.388.000 ₫ Tăng 8.600 VNĐ vftrader
443 11/09/2012 1 ngày 1.379.400 ₫ Giảm 8.600 VNĐ tanphat
444 10/09/2012 2 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi vftrader
445 08/09/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi vftrader
446 07/09/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi vftrader
447 06/09/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi vftrader
448 05/09/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Tăng 488.000 VNĐ vftrader
449 04/09/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 488.000 VNĐ Thienlong0204
450 03/09/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi vftrader
451 02/09/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giảm 12.000 VNĐ vftrader
452 01/09/2012 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ maytinhhoanlong
453 31/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
454 30/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
455 29/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 470.000 VNĐ Thienlong0204
456 28/08/2012 1 ngày 1.370.000 ₫ Tăng 470.000 VNĐ vitinhphuongnam
457 27/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
458 26/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 570.000 VNĐ Thienlong0204
459 25/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
460 24/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
461 23/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
462 22/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 680.000 VNĐ Thienlong0204
463 21/08/2012 1 ngày 1.580.000 ₫ Tăng 115.000 VNĐ cttcomputer
464 20/08/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi 3glaptop
465 19/08/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ 3glaptop
466 18/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
467 17/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
468 16/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 570.000 VNĐ Thienlong0204
469 15/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
470 14/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
471 13/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
472 12/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
473 11/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
474 10/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
475 09/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
476 08/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
477 07/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
478 06/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 680.000 VNĐ Thienlong0204
479 05/08/2012 1 ngày 1.580.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
480 04/08/2012 1 ngày 1.580.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
481 03/08/2012 1 ngày 1.580.000 ₫ Tăng 115.000 VNĐ cttcomputer
482 02/08/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 565.000 VNĐ 3glaptop
483 01/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 470.000 VNĐ Thienlong0204
484 31/07/2012 1 ngày 1.370.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
485 30/07/2012 1 ngày 1.370.000 ₫ Tăng 470.000 VNĐ vitinhphuongnam
486 29/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
487 28/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
488 27/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
489 26/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
490 25/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
491 24/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
492 23/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
493 22/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 488.000 VNĐ Thienlong0204
494 21/07/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giảm 77.000 VNĐ vftrader
495 20/07/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi 3glaptop
496 19/07/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi 3glaptop
497 18/07/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 77.000 VNĐ 3glaptop
498 17/07/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Tăng 488.000 VNĐ vftrader
499 16/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
500 15/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
501 14/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
502 13/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 565.000 VNĐ Thienlong0204
503 12/07/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 565.000 VNĐ 3glaptop
504 11/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 680.000 VNĐ Thienlong0204
505 10/07/2012 1 ngày 1.580.000 ₫ Tăng 680.000 VNĐ cttcomputer
506 09/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 470.000 VNĐ Thienlong0204
507 08/07/2012 1 ngày 1.370.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
508 07/07/2012 1 ngày 1.370.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
509 06/07/2012 1 ngày 1.370.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ vitinhphuongnam
510 05/07/2012 1 ngày 1.580.000 ₫ Tăng 115.000 VNĐ cttcomputer
511 04/07/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 95.000 VNĐ 3glaptop
512 03/07/2012 1 ngày 1.370.000 ₫ Giảm 129.300 VNĐ vitinhphuongnam
513 02/07/2012 1 ngày 1.499.300 ₫ Giá không đổi anhnghiacomputer
514 01/07/2012 1 ngày 1.499.300 ₫ Giá không đổi anhnghiacomputer
515 30/06/2012 1 ngày 1.499.300 ₫ Giá không đổi anhnghiacomputer
516 29/06/2012 1 ngày 1.499.300 ₫ Giá không đổi anhnghiacomputer
517 28/06/2012 1 ngày 1.499.300 ₫ Tăng 129.300 VNĐ anhnghiacomputer
518 27/06/2012 1 ngày 1.370.000 ₫ Giảm 18.000 VNĐ vitinhphuongnam
519 26/06/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi vftrader
520 25/06/2012 1.388.000 ₫ vftrader
Có tổng cộng 520 thay đổi giá của sản phẩm GIGABYTE GV-R465OC-1GI (ATI Radeon HD 4650, 1GB, 128-bit, GDDR2, PCI Express 2.0 x16) đã được hệ thống ghi lại.
Sản phẩm mới
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện máy tính desktop > Video Card (Video Card, Card màn hình, GPU, VGA card)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về GIGABYTE GV-R465OC-1GI (ATI Radeon HD 4650, 1GB, 128-bit, GDDR2, PCI Express 2.0 x16) trong mục Video Card