Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của GIGABYTE GV-R465OC-1GI (ATI Radeon HD 4650, 1GB, 128-bit, GDDR2, PCI Express 2.0 x16)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm GIGABYTE GV-R465OC-1GI (ATI Radeon HD 4650, 1GB, 128-bit, GDDR2, PCI Express 2.0 x16) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 18/05/2016 6 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ pthvietnam
2 12/05/2016 6 ngày 1.500.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ cameraanvanphat
3 06/05/2016 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ tugia
4 05/05/2016 8 ngày 1.500.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ cameraanvanphat
5 27/04/2016 2 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ tugia
6 25/04/2016 24 ngày 1.500.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ cameraanvanphat
7 01/04/2016 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi tugia
8 31/03/2016 2 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ tugia
9 29/03/2016 29 ngày 1.500.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ cameraanvanphat
10 29/02/2016 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ pthvietnam
11 28/02/2016 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
12 27/02/2016 25 ngày 1.500.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ cameraanvanphat
13 02/02/2016 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ pthvietnam
14 01/02/2016 4 ngày 1.500.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ cameraanvanphat
15 28/01/2016 49 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi pthvietnam
16 10/12/2015 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi pthvietnam
17 09/12/2015 22 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi tugia
18 17/11/2015 5 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi pthvietnam
19 12/11/2015 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi tugia
20 11/11/2015 13 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi tugia
21 29/10/2015 5 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi pthvietnam
22 24/10/2015 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 820.000 VNĐ pthvietnam
23 23/10/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 820.000 VNĐ mhoang181r
24 22/10/2015 2 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi pthvietnam
25 20/10/2015 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi tugia
26 19/10/2015 6 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi tugia
27 13/10/2015 4 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi tugia
28 09/10/2015 21 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi tugia
29 18/09/2015 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 820.000 VNĐ pthvietnam
30 17/09/2015 7 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
31 10/09/2015 2 ngày 650.000 ₫ Giảm 820.000 VNĐ mhoang181r
32 08/09/2015 14 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi pthvietnam
33 25/08/2015 7 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 820.000 VNĐ pthvietnam
34 18/08/2015 3 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
35 15/08/2015 9 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
36 06/08/2015 8 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
37 29/07/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 820.000 VNĐ mhoang181r
38 28/07/2015 15 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 820.000 VNĐ gialong_computer
39 13/07/2015 5 ngày 650.000 ₫ Giảm 820.000 VNĐ mhoang181r
40 08/07/2015 15 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 820.000 VNĐ gialong_computer
41 23/06/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 820.000 VNĐ mhoang181r
42 22/06/2015 3 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 820.000 VNĐ gialong_computer
43 19/06/2015 12 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
44 07/06/2015 11 ngày 650.000 ₫ Giảm 820.000 VNĐ mhoang181r
45 27/05/2015 5 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ gialong_computer
46 22/05/2015 8 ngày 540.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ tinkhoacomputer
47 14/05/2015 7 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
48 07/05/2015 15 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
49 22/04/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 820.000 VNĐ mhoang181r
50 21/04/2015 10 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 820.000 VNĐ gialong_computer
51 11/04/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
52 10/04/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
53 09/04/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
54 08/04/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
55 07/04/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
56 06/04/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
57 05/04/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
58 04/04/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
59 03/04/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
60 02/04/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
61 01/04/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
62 31/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
63 30/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
64 29/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
65 28/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
66 27/03/2015 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mhoang181r
67 26/03/2015 10 ngày 650.000 ₫ Giảm 820.000 VNĐ mhoang181r
68 16/03/2015 3 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
69 13/03/2015 2 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
70 11/03/2015 11 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
71 28/02/2015 15 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi tugia
72 13/02/2015 8 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
73 05/02/2015 23 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 480.000 VNĐ gialong_computer
74 13/01/2015 1 ngày 990.000 ₫ Giá không đổi tkc_games
75 12/01/2015 6 ngày 990.000 ₫ Giảm 480.000 VNĐ tkc_games
76 06/01/2015 8 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
77 29/12/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
78 28/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
79 27/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
80 26/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
81 25/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
82 24/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
83 23/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
84 22/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
85 21/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
86 20/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
87 19/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
88 18/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
89 17/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
90 16/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
91 15/12/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
92 14/12/2014 4 ngày 900.000 ₫ Giảm 570.000 VNĐ shlaptop
93 10/12/2014 15 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
94 25/11/2014 11 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
95 14/11/2014 2 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
96 12/11/2014 13 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
97 30/10/2014 12 ngày 900.000 ₫ Giảm 570.000 VNĐ shlaptop
98 18/10/2014 3 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
99 15/10/2014 4 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
100 11/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
101 10/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
102 09/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
103 08/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
104 07/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
105 06/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
106 05/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
107 04/10/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
108 03/10/2014 2 ngày 900.000 ₫ Giảm 570.000 VNĐ shlaptop
109 01/10/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
110 30/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
111 29/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
112 28/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
113 27/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
114 26/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
115 25/09/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 570.000 VNĐ shlaptop
116 24/09/2014 3 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
117 21/09/2014 5 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
118 16/09/2014 6 ngày 900.000 ₫ Giảm 570.000 VNĐ shlaptop
119 10/09/2014 15 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
120 26/08/2014 14 ngày 900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ shlaptop
121 12/08/2014 15 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
122 28/07/2014 25 ngày 800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ shlaptop
123 03/07/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
124 02/07/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
125 01/07/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
126 30/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
127 29/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
128 28/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
129 27/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
130 26/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
131 25/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
132 24/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
133 23/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
134 22/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
135 21/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
136 20/06/2014 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
137 19/06/2014 23 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
138 27/05/2014 4 ngày 900.000 ₫ Giảm 570.000 VNĐ shlaptop
139 23/05/2014 11 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
140 12/05/2014 2 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
141 10/05/2014 12 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
142 28/04/2014 2 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
143 26/04/2014 17 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi shlaptop
144 09/04/2014 19 ngày 900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ shlaptop
145 21/03/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ shlaptop
146 20/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
147 19/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
148 18/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
149 17/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
150 16/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
151 15/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giảm 520.000 VNĐ thienthuvi
152 14/03/2014 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 520.000 VNĐ gialong_computer
153 13/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
154 12/03/2014 2 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
155 10/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
156 09/03/2014 3 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
157 06/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
158 05/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
159 04/03/2014 1 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
160 03/03/2014 9 ngày 950.000 ₫ Giá không đổi thienthuvi
161 22/02/2014 11 ngày 950.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ thienthuvi
162 11/02/2014 3 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ tamnhinpc
163 08/02/2014 22 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ gialong_computer
164 17/01/2014 17 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
165 31/12/2013 5 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
166 26/12/2013 2 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
167 24/12/2013 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
168 22/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
169 21/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
170 20/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
171 19/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
172 18/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
173 17/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ maytinhhoanlong
174 16/12/2013 6 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ gialong_computer
175 10/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ cttcomputer
176 09/12/2013 15 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
177 24/11/2013 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
178 21/11/2013 12 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
179 09/11/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ maytinhhoanlong
180 08/11/2013 9 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ gialong_computer
181 30/10/2013 5 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
182 25/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
183 24/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
184 23/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
185 22/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
186 21/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
187 20/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
188 19/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
189 18/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
190 17/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
191 16/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
192 15/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
193 14/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
194 13/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
195 12/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
196 11/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
197 10/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
198 09/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
199 08/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
200 07/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
201 06/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
202 05/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ thaingancomputer
203 04/10/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ thanhbinhjsc
204 03/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
205 02/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
206 01/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
207 30/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
208 29/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
209 28/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
210 27/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
211 26/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
212 25/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
213 24/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
214 23/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
215 22/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
216 21/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
217 20/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
218 19/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
219 18/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
220 17/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
221 16/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi thaingancomputer
222 15/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaingancomputer
223 14/09/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
224 13/09/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
225 12/09/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
226 11/09/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
227 10/09/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
228 09/09/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
229 08/09/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
230 07/09/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ tanphat
231 06/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ tamnhinpc
232 05/09/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
233 04/09/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ thanhbinhjsc
234 03/09/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ thaingancomputer
235 02/09/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
236 01/09/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
237 31/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
238 30/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
239 29/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
240 28/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
241 27/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ thanhbinhjsc
242 26/08/2013 3 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ tamnhinpc
243 23/08/2013 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ gialong_computer
244 22/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
245 21/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
246 20/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ thanhbinhjsc
247 19/08/2013 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ thaingancomputer
248 17/08/2013 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ gialong_computer
249 16/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
250 15/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 244.000 VNĐ thanhbinhjsc
251 14/08/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
252 13/08/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
253 12/08/2013 2 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
254 10/08/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giảm 189.000 VNĐ tanphat
255 09/08/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Giá không đổi VINACOMM
256 08/08/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Giá không đổi VINACOMM
257 07/08/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Tăng 189.000 VNĐ VINACOMM
258 06/08/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giảm 244.000 VNĐ tanphat
259 05/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
260 04/08/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ thanhbinhjsc
261 03/08/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Giá không đổi VINACOMM
262 02/08/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Giá không đổi VINACOMM
263 01/08/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Giảm 55.000 VNĐ VINACOMM
264 31/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
265 30/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
266 29/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
267 28/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ ankhangcomputer
268 27/07/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Giá không đổi VINACOMM
269 26/07/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Giá không đổi VINACOMM
270 25/07/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Giá không đổi VINACOMM
271 24/07/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Giá không đổi VINACOMM
272 23/07/2013 1 ngày 1.575.000 ₫ Tăng 189.000 VNĐ VINACOMM
273 22/07/2013 3 ngày 1.386.000 ₫ Giảm 244.000 VNĐ tanphat
274 19/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
275 18/07/2013 3 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 244.000 VNĐ thanhbinhjsc
276 15/07/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giảm 84.000 VNĐ tanphat
277 14/07/2013 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ gialong_computer
278 13/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 244.000 VNĐ ankhangcomputer
279 12/07/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
280 11/07/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giảm 244.000 VNĐ tanphat
281 10/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
282 09/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
283 08/07/2013 2 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
284 06/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
285 05/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
286 04/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
287 03/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
288 02/07/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
289 01/07/2013 2 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
290 29/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
291 28/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
292 27/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
293 26/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
294 25/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
295 24/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
296 23/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 235.420 VNĐ ankhangcomputer
297 22/06/2013 1 ngày 1.394.580 ₫ Giảm 235.420 VNĐ tanphat
298 21/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ ankhangcomputer
299 20/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ thanhbinhjsc
300 19/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
301 18/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ ankhangcomputer
302 17/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ thanhbinhjsc
303 16/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
304 15/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ ankhangcomputer
305 14/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
306 13/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
307 12/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
308 11/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
309 10/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
310 09/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
311 08/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
312 07/06/2013 3 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ thanhbinhjsc
313 04/06/2013 1 ngày 1.470.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ gialong_computer
314 03/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ ankhangcomputer
315 02/06/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ thanhbinhjsc
316 01/06/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ ankhangcomputer
317 31/05/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
318 30/05/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ thanhbinhjsc
319 29/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
320 28/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
321 27/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
322 26/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
323 25/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
324 24/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
325 23/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
326 22/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
327 21/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 244.000 VNĐ ankhangcomputer
328 20/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
329 19/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
330 18/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
331 17/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giảm 244.000 VNĐ tanphat
332 16/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 244.000 VNĐ ankhangcomputer
333 15/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giảm 244.000 VNĐ tanphat
334 14/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
335 13/05/2013 1 ngày 1.630.000 ₫ Tăng 244.000 VNĐ ankhangcomputer
336 12/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giảm 84.000 VNĐ tanphat
337 11/05/2013 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 84.000 VNĐ gialong_computer
338 10/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
339 09/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
340 08/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
341 07/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
342 06/05/2013 2 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
343 04/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
344 03/05/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
345 02/05/2013 2 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
346 30/04/2013 3 ngày 1.386.000 ₫ Tăng 36.000 VNĐ tanphat
347 27/04/2013 4 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
348 23/04/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
349 22/04/2013 2 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
350 20/04/2013 2 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
351 18/04/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
352 17/04/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
353 16/04/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
354 15/04/2013 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 36.000 VNĐ thanhbinhjsc
355 13/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
356 12/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
357 11/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
358 10/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
359 09/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
360 08/04/2013 2 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
361 06/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
362 05/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
363 04/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
364 03/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
365 02/04/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
366 01/04/2013 2 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
367 30/03/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
368 29/03/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
369 28/03/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
370 27/03/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
371 26/03/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
372 25/03/2013 2 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
373 23/03/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
374 22/03/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Giá không đổi tanphat
375 21/03/2013 1 ngày 1.386.000 ₫ Tăng 13.200 VNĐ tanphat
376 20/03/2013 1 ngày 1.372.800 ₫ Giá không đổi tanphat
377 19/03/2013 1 ngày 1.372.800 ₫ Giá không đổi tanphat
378 18/03/2013 3 ngày 1.372.800 ₫ Giá không đổi tanphat
379 15/03/2013 1 ngày 1.372.800 ₫ Giá không đổi tanphat
380 14/03/2013 1 ngày 1.372.800 ₫ Giá không đổi tanphat
381 13/03/2013 1 ngày 1.372.800 ₫ Giá không đổi tanphat
382 12/03/2013 1 ngày 1.372.800 ₫ Giá không đổi tanphat
383 11/03/2013 3 ngày 1.372.800 ₫ Giá không đổi tanphat
384 08/03/2013 1 ngày 1.372.800 ₫ Tăng 622.800 VNĐ tanphat
385 07/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
386 06/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
387 05/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
388 04/03/2013 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
389 02/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
390 01/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
391 28/02/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
392 27/02/2013 5 ngày 750.000 ₫ Giảm 626.100 VNĐ cameraanvanphat
393 22/02/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
394 21/02/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giảm 23.900 VNĐ tanphat
395 20/02/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 23.900 VNĐ maytinhhoanlong
396 19/02/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giảm 23.900 VNĐ tanphat
397 18/02/2013 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maytinhhoanlong
398 15/02/2013 4 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ cttcomputer
399 11/02/2013 5 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ 3glaptop
400 06/02/2013 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 23.900 VNĐ maytinhhoanlong
401 04/02/2013 2 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
402 02/02/2013 3 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
403 30/01/2013 7 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
404 23/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
405 22/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giảm 93.900 VNĐ tanphat
406 21/01/2013 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 93.900 VNĐ gialong_computer
407 20/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
408 19/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
409 18/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
410 17/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
411 16/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
412 15/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
413 14/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
414 13/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
415 12/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
416 11/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
417 10/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
418 09/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
419 08/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
420 07/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
421 06/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
422 05/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
423 04/01/2013 1 ngày 1.376.100 ₫ Giảm 148.900 VNĐ tanphat
424 03/01/2013 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
425 02/01/2013 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
426 01/01/2013 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
427 31/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
428 30/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
429 29/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
430 28/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
431 27/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
432 26/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
433 25/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
434 24/12/2012 2 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
435 22/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
436 21/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Giá không đổi laptopthanglong
437 20/12/2012 1 ngày 1.525.000 ₫ Tăng 148.900 VNĐ laptopthanglong
438 19/12/2012 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
439 18/12/2012 1 ngày 1.376.100 ₫ Tăng 526.100 VNĐ tanphat
440 17/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
441 16/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
442 15/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
443 14/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
444 13/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
445 12/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
446 11/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
447 10/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 526.100 VNĐ Thienlong0204
448 09/12/2012 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
449 08/12/2012 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
450 07/12/2012 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
451 06/12/2012 1 ngày 1.376.100 ₫ Giá không đổi tanphat
452 05/12/2012 1 ngày 1.376.100 ₫ Giảm 88.900 VNĐ tanphat
453 04/12/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi 3glaptop
454 03/12/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi 3glaptop
455 02/12/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi 3glaptop
456 01/12/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 88.900 VNĐ 3glaptop
457 30/11/2012 1 ngày 1.376.100 ₫ Giảm 88.900 VNĐ tanphat
458 29/11/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 88.900 VNĐ 3glaptop
459 28/11/2012 1 ngày 1.376.100 ₫ Tăng 526.100 VNĐ tanphat
460 27/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
461 26/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
462 25/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
463 24/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
464 23/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
465 22/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
466 21/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
467 20/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
468 19/11/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Tăng 9.260 VNĐ maytinhbaoanh
469 18/11/2012 1 ngày 1.378.740 ₫ Giảm 9.260 VNĐ tanphat
470 17/11/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Tăng 538.000 VNĐ maytinhbaoanh
471 16/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
472 15/11/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi maytinhbaoanh
473 14/11/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giảm 77.000 VNĐ maytinhbaoanh
474 13/11/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 615.000 VNĐ 3glaptop
475 12/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
476 11/11/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Tăng 538.000 VNĐ maytinhbaoanh
477 10/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
478 09/11/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi maytinhbaoanh
479 08/11/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Tăng 538.000 VNĐ maytinhbaoanh
480 07/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
481 06/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
482 05/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
483 04/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
484 03/11/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi maytinhbaoanh
485 02/11/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Tăng 538.000 VNĐ maytinhbaoanh
486 01/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 615.000 VNĐ Thienlong0204
487 31/10/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi 3glaptop
488 30/10/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 615.000 VNĐ 3glaptop
489 29/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
490 28/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
491 27/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
492 26/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
493 25/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
494 24/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
495 23/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
496 22/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
497 21/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 620.000 VNĐ Thienlong0204
498 20/10/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
499 19/10/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ gialong_computer
500 18/10/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 615.000 VNĐ 3glaptop
501 17/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
502 16/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
503 15/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
504 14/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
505 13/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
506 12/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
507 11/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
508 10/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
509 09/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
510 08/10/2012 3 ngày 850.000 ₫ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
511 05/10/2012 14 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi maytinhbaoanh
512 21/09/2012 3 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi vftrader
513 18/09/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi maytinhbaoanh
514 17/09/2012 2 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi vftrader
515 15/09/2012 4 ngày 1.388.000 ₫ Tăng 8.600 VNĐ vftrader
516 11/09/2012 1 ngày 1.379.400 ₫ Giảm 8.600 VNĐ tanphat
517 10/09/2012 2 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi vftrader
518 08/09/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi vftrader
519 07/09/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi vftrader
520 06/09/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi vftrader
521 05/09/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Tăng 488.000 VNĐ vftrader
522 04/09/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 488.000 VNĐ Thienlong0204
523 03/09/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi vftrader
524 02/09/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giảm 12.000 VNĐ vftrader
525 01/09/2012 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ maytinhhoanlong
526 31/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
527 30/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
528 29/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 470.000 VNĐ Thienlong0204
529 28/08/2012 1 ngày 1.370.000 ₫ Tăng 470.000 VNĐ vitinhphuongnam
530 27/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
531 26/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 570.000 VNĐ Thienlong0204
532 25/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
533 24/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
534 23/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
535 22/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 680.000 VNĐ Thienlong0204
536 21/08/2012 1 ngày 1.580.000 ₫ Tăng 115.000 VNĐ cttcomputer
537 20/08/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi 3glaptop
538 19/08/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ 3glaptop
539 18/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
540 17/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
541 16/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 570.000 VNĐ Thienlong0204
542 15/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
543 14/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
544 13/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
545 12/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
546 11/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
547 10/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Giá không đổi gialong_computer
548 09/08/2012 1 ngày 1.470.000 ₫ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
549 08/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
550 07/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
551 06/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 680.000 VNĐ Thienlong0204
552 05/08/2012 1 ngày 1.580.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
553 04/08/2012 1 ngày 1.580.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
554 03/08/2012 1 ngày 1.580.000 ₫ Tăng 115.000 VNĐ cttcomputer
555 02/08/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 565.000 VNĐ 3glaptop
556 01/08/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 470.000 VNĐ Thienlong0204
557 31/07/2012 1 ngày 1.370.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
558 30/07/2012 1 ngày 1.370.000 ₫ Tăng 470.000 VNĐ vitinhphuongnam
559 29/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
560 28/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
561 27/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
562 26/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
563 25/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
564 24/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
565 23/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
566 22/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 488.000 VNĐ Thienlong0204
567 21/07/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giảm 77.000 VNĐ vftrader
568 20/07/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi 3glaptop
569 19/07/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi 3glaptop
570 18/07/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 77.000 VNĐ 3glaptop
571 17/07/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Tăng 488.000 VNĐ vftrader
572 16/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
573 15/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
574 14/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Thienlong0204
575 13/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 565.000 VNĐ Thienlong0204
576 12/07/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 565.000 VNĐ 3glaptop
577 11/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 680.000 VNĐ Thienlong0204
578 10/07/2012 1 ngày 1.580.000 ₫ Tăng 680.000 VNĐ cttcomputer
579 09/07/2012 1 ngày 900.000 ₫ Giảm 470.000 VNĐ Thienlong0204
580 08/07/2012 1 ngày 1.370.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
581 07/07/2012 1 ngày 1.370.000 ₫ Giá không đổi vitinhphuongnam
582 06/07/2012 1 ngày 1.370.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ vitinhphuongnam
583 05/07/2012 1 ngày 1.580.000 ₫ Tăng 115.000 VNĐ cttcomputer
584 04/07/2012 1 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 95.000 VNĐ 3glaptop
585 03/07/2012 1 ngày 1.370.000 ₫ Giảm 129.300 VNĐ vitinhphuongnam
586 02/07/2012 1 ngày 1.499.300 ₫ Giá không đổi anhnghiacomputer
587 01/07/2012 1 ngày 1.499.300 ₫ Giá không đổi anhnghiacomputer
588 30/06/2012 1 ngày 1.499.300 ₫ Giá không đổi anhnghiacomputer
589 29/06/2012 1 ngày 1.499.300 ₫ Giá không đổi anhnghiacomputer
590 28/06/2012 1 ngày 1.499.300 ₫ Tăng 129.300 VNĐ anhnghiacomputer
591 27/06/2012 1 ngày 1.370.000 ₫ Giảm 18.000 VNĐ vitinhphuongnam
592 26/06/2012 1 ngày 1.388.000 ₫ Giá không đổi vftrader
593 25/06/2012 1.388.000 ₫ vftrader
Có tổng cộng 593 thay đổi giá của sản phẩm GIGABYTE GV-R465OC-1GI (ATI Radeon HD 4650, 1GB, 128-bit, GDDR2, PCI Express 2.0 x16) đã được hệ thống ghi lại.