• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của GIGABYTE GV-R465OC-1GI (ATI Radeon HD 4650, 1GB, 128-bit, GDDR2, PCI Express 2.0 x16)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm GIGABYTE GV-R465OC-1GI (ATI Radeon HD 4650, 1GB, 128-bit, GDDR2, PCI Express 2.0 x16) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 18/10/2014 3 ngày 1.470.000 VNĐ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
2 15/10/2014 4 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
3 11/10/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
4 10/10/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
5 09/10/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
6 08/10/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
7 07/10/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
8 06/10/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
9 05/10/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
10 04/10/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
11 03/10/2014 2 ngày 900.000 VNĐ Giảm 570.000 VNĐ shlaptop
12 01/10/2014 1 ngày 1.470.000 VNĐ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
13 30/09/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
14 29/09/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
15 28/09/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
16 27/09/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
17 26/09/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
18 25/09/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 570.000 VNĐ shlaptop
19 24/09/2014 3 ngày 1.470.000 VNĐ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
20 21/09/2014 5 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
21 16/09/2014 6 ngày 900.000 VNĐ Giảm 570.000 VNĐ shlaptop
22 10/09/2014 15 ngày 1.470.000 VNĐ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
23 26/08/2014 14 ngày 900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ shlaptop
24 12/08/2014 15 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
25 28/07/2014 25 ngày 800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ shlaptop
26 03/07/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
27 02/07/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
28 01/07/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
29 30/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
30 29/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
31 28/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
32 27/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
33 26/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
34 25/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
35 24/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
36 23/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
37 22/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
38 21/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
39 20/06/2014 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
40 19/06/2014 23 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
41 27/05/2014 4 ngày 900.000 VNĐ Giảm 570.000 VNĐ shlaptop
42 23/05/2014 11 ngày 1.470.000 VNĐ Giá không đổi gialong_computer
43 12/05/2014 2 ngày 1.470.000 VNĐ Giá không đổi gialong_computer
44 10/05/2014 12 ngày 1.470.000 VNĐ Giá không đổi gialong_computer
45 28/04/2014 2 ngày 1.470.000 VNĐ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
46 26/04/2014 17 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi shlaptop
47 09/04/2014 19 ngày 900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ shlaptop
48 21/03/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ shlaptop
49 20/03/2014 1 ngày 950.000 VNĐ Giá không đổi thienthuvi
50 19/03/2014 1 ngày 950.000 VNĐ Giá không đổi thienthuvi
51 18/03/2014 1 ngày 950.000 VNĐ Giá không đổi thienthuvi
52 17/03/2014 1 ngày 950.000 VNĐ Giá không đổi thienthuvi
53 16/03/2014 1 ngày 950.000 VNĐ Giá không đổi thienthuvi
54 15/03/2014 1 ngày 950.000 VNĐ Giảm 520.000 VNĐ thienthuvi
55 14/03/2014 1 ngày 1.470.000 VNĐ Tăng 520.000 VNĐ gialong_computer
56 13/03/2014 1 ngày 950.000 VNĐ Giá không đổi thienthuvi
57 12/03/2014 2 ngày 950.000 VNĐ Giá không đổi thienthuvi
58 10/03/2014 1 ngày 950.000 VNĐ Giá không đổi thienthuvi
59 09/03/2014 3 ngày 950.000 VNĐ Giá không đổi thienthuvi
60 06/03/2014 1 ngày 950.000 VNĐ Giá không đổi thienthuvi
61 05/03/2014 1 ngày 950.000 VNĐ Giá không đổi thienthuvi
62 04/03/2014 1 ngày 950.000 VNĐ Giá không đổi thienthuvi
63 03/03/2014 9 ngày 950.000 VNĐ Giá không đổi thienthuvi
64 22/02/2014 11 ngày 950.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ thienthuvi
65 11/02/2014 3 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ tamnhinpc
66 08/02/2014 22 ngày 1.470.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ gialong_computer
67 17/01/2014 17 ngày 1.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
68 31/12/2013 5 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
69 26/12/2013 2 ngày 1.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
70 24/12/2013 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
71 22/12/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
72 21/12/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
73 20/12/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
74 19/12/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
75 18/12/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
76 17/12/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ maytinhhoanlong
77 16/12/2013 6 ngày 1.470.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ gialong_computer
78 10/12/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ cttcomputer
79 09/12/2013 15 ngày 1.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
80 24/11/2013 3 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi cttcomputer
81 21/11/2013 12 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
82 09/11/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ maytinhhoanlong
83 08/11/2013 9 ngày 1.470.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ gialong_computer
84 30/10/2013 5 ngày 1.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
85 25/10/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
86 24/10/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi cttcomputer
87 23/10/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
88 22/10/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
89 21/10/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
90 20/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi thaingancomputer
91 19/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
92 18/10/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
93 17/10/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
94 16/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
95 15/10/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
96 14/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi thaingancomputer
97 13/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
98 12/10/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
99 11/10/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
100 10/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi thaingancomputer
101 09/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi thaingancomputer
102 08/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
103 07/10/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
104 06/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi thaingancomputer
105 05/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 180.000 VNĐ thaingancomputer
106 04/10/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 230.000 VNĐ thanhbinhjsc
107 03/10/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
108 02/10/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
109 01/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi thaingancomputer
110 30/09/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
111 29/09/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
112 28/09/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
113 27/09/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi thaingancomputer
114 26/09/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi thaingancomputer
115 25/09/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi thaingancomputer
116 24/09/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi thaingancomputer
117 23/09/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi thaingancomputer
118 22/09/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thaingancomputer
119 21/09/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
120 20/09/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
121 19/09/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
122 18/09/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ maytinhhoanlong
123 17/09/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi thaingancomputer
124 16/09/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi thaingancomputer
125 15/09/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Tăng 64.000 VNĐ thaingancomputer
126 14/09/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
127 13/09/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
128 12/09/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
129 11/09/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
130 10/09/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
131 09/09/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
132 08/09/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
133 07/09/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giảm 64.000 VNĐ tanphat
134 06/09/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 180.000 VNĐ tamnhinpc
135 05/09/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
136 04/09/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 180.000 VNĐ thanhbinhjsc
137 03/09/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 180.000 VNĐ thaingancomputer
138 02/09/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
139 01/09/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
140 31/08/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
141 30/08/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
142 29/08/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
143 28/08/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
144 27/08/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 180.000 VNĐ thanhbinhjsc
145 26/08/2013 3 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ tamnhinpc
146 23/08/2013 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ gialong_computer
147 22/08/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
148 21/08/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
149 20/08/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 180.000 VNĐ thanhbinhjsc
150 19/08/2013 2 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ thaingancomputer
151 17/08/2013 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ gialong_computer
152 16/08/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
153 15/08/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 244.000 VNĐ thanhbinhjsc
154 14/08/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
155 13/08/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
156 12/08/2013 2 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
157 10/08/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giảm 189.000 VNĐ tanphat
158 09/08/2013 1 ngày 1.575.000 VNĐ Giá không đổi VINACOMM
159 08/08/2013 1 ngày 1.575.000 VNĐ Giá không đổi VINACOMM
160 07/08/2013 1 ngày 1.575.000 VNĐ Tăng 189.000 VNĐ VINACOMM
161 06/08/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giảm 244.000 VNĐ tanphat
162 05/08/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
163 04/08/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 55.000 VNĐ thanhbinhjsc
164 03/08/2013 1 ngày 1.575.000 VNĐ Giá không đổi VINACOMM
165 02/08/2013 1 ngày 1.575.000 VNĐ Giá không đổi VINACOMM
166 01/08/2013 1 ngày 1.575.000 VNĐ Giảm 55.000 VNĐ VINACOMM
167 31/07/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
168 30/07/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
169 29/07/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
170 28/07/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 55.000 VNĐ ankhangcomputer
171 27/07/2013 1 ngày 1.575.000 VNĐ Giá không đổi VINACOMM
172 26/07/2013 1 ngày 1.575.000 VNĐ Giá không đổi VINACOMM
173 25/07/2013 1 ngày 1.575.000 VNĐ Giá không đổi VINACOMM
174 24/07/2013 1 ngày 1.575.000 VNĐ Giá không đổi VINACOMM
175 23/07/2013 1 ngày 1.575.000 VNĐ Tăng 189.000 VNĐ VINACOMM
176 22/07/2013 3 ngày 1.386.000 VNĐ Giảm 244.000 VNĐ tanphat
177 19/07/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
178 18/07/2013 3 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 244.000 VNĐ thanhbinhjsc
179 15/07/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giảm 84.000 VNĐ tanphat
180 14/07/2013 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ gialong_computer
181 13/07/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 244.000 VNĐ ankhangcomputer
182 12/07/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
183 11/07/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giảm 244.000 VNĐ tanphat
184 10/07/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
185 09/07/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
186 08/07/2013 2 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
187 06/07/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
188 05/07/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
189 04/07/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
190 03/07/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
191 02/07/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
192 01/07/2013 2 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
193 29/06/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
194 28/06/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
195 27/06/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
196 26/06/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
197 25/06/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
198 24/06/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
199 23/06/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 235.420 VNĐ ankhangcomputer
200 22/06/2013 1 ngày 1.394.580 VNĐ Giảm 235.420 VNĐ tanphat
201 21/06/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 280.000 VNĐ ankhangcomputer
202 20/06/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ thanhbinhjsc
203 19/06/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
204 18/06/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 280.000 VNĐ ankhangcomputer
205 17/06/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ thanhbinhjsc
206 16/06/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
207 15/06/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 280.000 VNĐ ankhangcomputer
208 14/06/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
209 13/06/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
210 12/06/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
211 11/06/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
212 10/06/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
213 09/06/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
214 08/06/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
215 07/06/2013 3 ngày 1.350.000 VNĐ Giảm 120.000 VNĐ thanhbinhjsc
216 04/06/2013 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ gialong_computer
217 03/06/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 280.000 VNĐ ankhangcomputer
218 02/06/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ thanhbinhjsc
219 01/06/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 280.000 VNĐ ankhangcomputer
220 31/05/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
221 30/05/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ thanhbinhjsc
222 29/05/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
223 28/05/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
224 27/05/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
225 26/05/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
226 25/05/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
227 24/05/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
228 23/05/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
229 22/05/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
230 21/05/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 244.000 VNĐ ankhangcomputer
231 20/05/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
232 19/05/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
233 18/05/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
234 17/05/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giảm 244.000 VNĐ tanphat
235 16/05/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 244.000 VNĐ ankhangcomputer
236 15/05/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giảm 244.000 VNĐ tanphat
237 14/05/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
238 13/05/2013 1 ngày 1.630.000 VNĐ Tăng 244.000 VNĐ ankhangcomputer
239 12/05/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giảm 84.000 VNĐ tanphat
240 11/05/2013 1 ngày 1.470.000 VNĐ Tăng 84.000 VNĐ gialong_computer
241 10/05/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
242 09/05/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
243 08/05/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
244 07/05/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
245 06/05/2013 2 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
246 04/05/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
247 03/05/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
248 02/05/2013 2 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
249 30/04/2013 3 ngày 1.386.000 VNĐ Tăng 36.000 VNĐ tanphat
250 27/04/2013 4 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
251 23/04/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
252 22/04/2013 2 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
253 20/04/2013 2 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
254 18/04/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
255 17/04/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
256 16/04/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
257 15/04/2013 2 ngày 1.350.000 VNĐ Giảm 36.000 VNĐ thanhbinhjsc
258 13/04/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
259 12/04/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
260 11/04/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
261 10/04/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
262 09/04/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
263 08/04/2013 2 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
264 06/04/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
265 05/04/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
266 04/04/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
267 03/04/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
268 02/04/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
269 01/04/2013 2 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
270 30/03/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
271 29/03/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
272 28/03/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
273 27/03/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
274 26/03/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
275 25/03/2013 2 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
276 23/03/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
277 22/03/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Giá không đổi tanphat
278 21/03/2013 1 ngày 1.386.000 VNĐ Tăng 13.200 VNĐ tanphat
279 20/03/2013 1 ngày 1.372.800 VNĐ Giá không đổi tanphat
280 19/03/2013 1 ngày 1.372.800 VNĐ Giá không đổi tanphat
281 18/03/2013 3 ngày 1.372.800 VNĐ Giá không đổi tanphat
282 15/03/2013 1 ngày 1.372.800 VNĐ Giá không đổi tanphat
283 14/03/2013 1 ngày 1.372.800 VNĐ Giá không đổi tanphat
284 13/03/2013 1 ngày 1.372.800 VNĐ Giá không đổi tanphat
285 12/03/2013 1 ngày 1.372.800 VNĐ Giá không đổi tanphat
286 11/03/2013 3 ngày 1.372.800 VNĐ Giá không đổi tanphat
287 08/03/2013 1 ngày 1.372.800 VNĐ Tăng 622.800 VNĐ tanphat
288 07/03/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
289 06/03/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
290 05/03/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
291 04/03/2013 2 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
292 02/03/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
293 01/03/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
294 28/02/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
295 27/02/2013 5 ngày 750.000 VNĐ Giảm 626.100 VNĐ cameraanvanphat
296 22/02/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
297 21/02/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giảm 23.900 VNĐ tanphat
298 20/02/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 23.900 VNĐ maytinhhoanlong
299 19/02/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giảm 23.900 VNĐ tanphat
300 18/02/2013 3 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi maytinhhoanlong
301 15/02/2013 4 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 65.000 VNĐ cttcomputer
302 11/02/2013 5 ngày 1.465.000 VNĐ Tăng 65.000 VNĐ 3glaptop
303 06/02/2013 2 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 23.900 VNĐ maytinhhoanlong
304 04/02/2013 2 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
305 02/02/2013 3 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
306 30/01/2013 7 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
307 23/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
308 22/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giảm 93.900 VNĐ tanphat
309 21/01/2013 1 ngày 1.470.000 VNĐ Tăng 93.900 VNĐ gialong_computer
310 20/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
311 19/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
312 18/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
313 17/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
314 16/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
315 15/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
316 14/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
317 13/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
318 12/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
319 11/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
320 10/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
321 09/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
322 08/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
323 07/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
324 06/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
325 05/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
326 04/01/2013 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giảm 148.900 VNĐ tanphat
327 03/01/2013 1 ngày 1.525.000 VNĐ Giá không đổi laptopthanglong
328 02/01/2013 1 ngày 1.525.000 VNĐ Giá không đổi laptopthanglong
329 01/01/2013 1 ngày 1.525.000 VNĐ Giá không đổi laptopthanglong
330 31/12/2012 1 ngày 1.525.000 VNĐ Giá không đổi laptopthanglong
331 30/12/2012 1 ngày 1.525.000 VNĐ Giá không đổi laptopthanglong
332 29/12/2012 1 ngày 1.525.000 VNĐ Giá không đổi laptopthanglong
333 28/12/2012 1 ngày 1.525.000 VNĐ Giá không đổi laptopthanglong
334 27/12/2012 1 ngày 1.525.000 VNĐ Giá không đổi laptopthanglong
335 26/12/2012 1 ngày 1.525.000 VNĐ Giá không đổi laptopthanglong
336 25/12/2012 1 ngày 1.525.000 VNĐ Giá không đổi laptopthanglong
337 24/12/2012 2 ngày 1.525.000 VNĐ Giá không đổi laptopthanglong
338 22/12/2012 1 ngày 1.525.000 VNĐ Giá không đổi laptopthanglong
339 21/12/2012 1 ngày 1.525.000 VNĐ Giá không đổi laptopthanglong
340 20/12/2012 1 ngày 1.525.000 VNĐ Tăng 148.900 VNĐ laptopthanglong
341 19/12/2012 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
342 18/12/2012 1 ngày 1.376.100 VNĐ Tăng 526.100 VNĐ tanphat
343 17/12/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
344 16/12/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
345 15/12/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
346 14/12/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
347 13/12/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
348 12/12/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
349 11/12/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
350 10/12/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giảm 526.100 VNĐ Thienlong0204
351 09/12/2012 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
352 08/12/2012 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
353 07/12/2012 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
354 06/12/2012 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giá không đổi tanphat
355 05/12/2012 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giảm 88.900 VNĐ tanphat
356 04/12/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Giá không đổi 3glaptop
357 03/12/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Giá không đổi 3glaptop
358 02/12/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Giá không đổi 3glaptop
359 01/12/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Tăng 88.900 VNĐ 3glaptop
360 30/11/2012 1 ngày 1.376.100 VNĐ Giảm 88.900 VNĐ tanphat
361 29/11/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Tăng 88.900 VNĐ 3glaptop
362 28/11/2012 1 ngày 1.376.100 VNĐ Tăng 526.100 VNĐ tanphat
363 27/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
364 26/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
365 25/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
366 24/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
367 23/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
368 22/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
369 21/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
370 20/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
371 19/11/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Tăng 9.260 VNĐ maytinhbaoanh
372 18/11/2012 1 ngày 1.378.740 VNĐ Giảm 9.260 VNĐ tanphat
373 17/11/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Tăng 538.000 VNĐ maytinhbaoanh
374 16/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
375 15/11/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Giá không đổi maytinhbaoanh
376 14/11/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Giảm 77.000 VNĐ maytinhbaoanh
377 13/11/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Tăng 615.000 VNĐ 3glaptop
378 12/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
379 11/11/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Tăng 538.000 VNĐ maytinhbaoanh
380 10/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
381 09/11/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Giá không đổi maytinhbaoanh
382 08/11/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Tăng 538.000 VNĐ maytinhbaoanh
383 07/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
384 06/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
385 05/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
386 04/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
387 03/11/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Giá không đổi maytinhbaoanh
388 02/11/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Tăng 538.000 VNĐ maytinhbaoanh
389 01/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giảm 615.000 VNĐ Thienlong0204
390 31/10/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Giá không đổi 3glaptop
391 30/10/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Tăng 615.000 VNĐ 3glaptop
392 29/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
393 28/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
394 27/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
395 26/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
396 25/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
397 24/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
398 23/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
399 22/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
400 21/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giảm 620.000 VNĐ Thienlong0204
401 20/10/2012 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giá không đổi gialong_computer
402 19/10/2012 1 ngày 1.470.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ gialong_computer
403 18/10/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Tăng 615.000 VNĐ 3glaptop
404 17/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
405 16/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
406 15/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
407 14/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
408 13/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
409 12/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
410 11/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
411 10/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
412 09/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
413 08/10/2012 3 ngày 850.000 VNĐ Giảm 538.000 VNĐ Thienlong0204
414 05/10/2012 14 ngày 1.388.000 VNĐ Giá không đổi maytinhbaoanh
415 21/09/2012 3 ngày 1.388.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
416 18/09/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Giá không đổi maytinhbaoanh
417 17/09/2012 2 ngày 1.388.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
418 15/09/2012 4 ngày 1.388.000 VNĐ Tăng 8.600 VNĐ vftrader
419 11/09/2012 1 ngày 1.379.400 VNĐ Giảm 8.600 VNĐ tanphat
420 10/09/2012 2 ngày 1.388.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
421 08/09/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
422 07/09/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
423 06/09/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
424 05/09/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Tăng 488.000 VNĐ vftrader
425 04/09/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 488.000 VNĐ Thienlong0204
426 03/09/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
427 02/09/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Giảm 12.000 VNĐ vftrader
428 01/09/2012 1 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ maytinhhoanlong
429 31/08/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
430 30/08/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
431 29/08/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 470.000 VNĐ Thienlong0204
432 28/08/2012 1 ngày 1.370.000 VNĐ Tăng 470.000 VNĐ vitinhphuongnam
433 27/08/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
434 26/08/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 570.000 VNĐ Thienlong0204
435 25/08/2012 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giá không đổi gialong_computer
436 24/08/2012 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giá không đổi gialong_computer
437 23/08/2012 1 ngày 1.470.000 VNĐ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
438 22/08/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 680.000 VNĐ Thienlong0204
439 21/08/2012 1 ngày 1.580.000 VNĐ Tăng 115.000 VNĐ cttcomputer
440 20/08/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Giá không đổi 3glaptop
441 19/08/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ 3glaptop
442 18/08/2012 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giá không đổi gialong_computer
443 17/08/2012 1 ngày 1.470.000 VNĐ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
444 16/08/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 570.000 VNĐ Thienlong0204
445 15/08/2012 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giá không đổi gialong_computer
446 14/08/2012 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giá không đổi gialong_computer
447 13/08/2012 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giá không đổi gialong_computer
448 12/08/2012 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giá không đổi gialong_computer
449 11/08/2012 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giá không đổi gialong_computer
450 10/08/2012 1 ngày 1.470.000 VNĐ Giá không đổi gialong_computer
451 09/08/2012 1 ngày 1.470.000 VNĐ Tăng 570.000 VNĐ gialong_computer
452 08/08/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
453 07/08/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
454 06/08/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 680.000 VNĐ Thienlong0204
455 05/08/2012 1 ngày 1.580.000 VNĐ Giá không đổi cttcomputer
456 04/08/2012 1 ngày 1.580.000 VNĐ Giá không đổi cttcomputer
457 03/08/2012 1 ngày 1.580.000 VNĐ Tăng 115.000 VNĐ cttcomputer
458 02/08/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Tăng 565.000 VNĐ 3glaptop
459 01/08/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 470.000 VNĐ Thienlong0204
460 31/07/2012 1 ngày 1.370.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
461 30/07/2012 1 ngày 1.370.000 VNĐ Tăng 470.000 VNĐ vitinhphuongnam
462 29/07/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
463 28/07/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
464 27/07/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
465 26/07/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
466 25/07/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
467 24/07/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
468 23/07/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
469 22/07/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 488.000 VNĐ Thienlong0204
470 21/07/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Giảm 77.000 VNĐ vftrader
471 20/07/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Giá không đổi 3glaptop
472 19/07/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Giá không đổi 3glaptop
473 18/07/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Tăng 77.000 VNĐ 3glaptop
474 17/07/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Tăng 488.000 VNĐ vftrader
475 16/07/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
476 15/07/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
477 14/07/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giá không đổi Thienlong0204
478 13/07/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 565.000 VNĐ Thienlong0204
479 12/07/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Tăng 565.000 VNĐ 3glaptop
480 11/07/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 680.000 VNĐ Thienlong0204
481 10/07/2012 1 ngày 1.580.000 VNĐ Tăng 680.000 VNĐ cttcomputer
482 09/07/2012 1 ngày 900.000 VNĐ Giảm 470.000 VNĐ Thienlong0204
483 08/07/2012 1 ngày 1.370.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
484 07/07/2012 1 ngày 1.370.000 VNĐ Giá không đổi vitinhphuongnam
485 06/07/2012 1 ngày 1.370.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ vitinhphuongnam
486 05/07/2012 1 ngày 1.580.000 VNĐ Tăng 115.000 VNĐ cttcomputer
487 04/07/2012 1 ngày 1.465.000 VNĐ Tăng 95.000 VNĐ 3glaptop
488 03/07/2012 1 ngày 1.370.000 VNĐ Giảm 129.300 VNĐ vitinhphuongnam
489 02/07/2012 1 ngày 1.499.300 VNĐ Giá không đổi anhnghiacomputer
490 01/07/2012 1 ngày 1.499.300 VNĐ Giá không đổi anhnghiacomputer
491 30/06/2012 1 ngày 1.499.300 VNĐ Giá không đổi anhnghiacomputer
492 29/06/2012 1 ngày 1.499.300 VNĐ Giá không đổi anhnghiacomputer
493 28/06/2012 1 ngày 1.499.300 VNĐ Tăng 129.300 VNĐ anhnghiacomputer
494 27/06/2012 1 ngày 1.370.000 VNĐ Giảm 18.000 VNĐ vitinhphuongnam
495 26/06/2012 1 ngày 1.388.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
496 25/06/2012 1.388.000 VNĐ vftrader
Có tổng cộng 496 thay đổi giá của sản phẩm GIGABYTE GV-R465OC-1GI (ATI Radeon HD 4650, 1GB, 128-bit, GDDR2, PCI Express 2.0 x16) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện máy tính desktop > Video Card (Video Card, Card màn hình, GPU, VGA card)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về GIGABYTE GV-R465OC-1GI (ATI Radeon HD 4650, 1GB, 128-bit, GDDR2, PCI Express 2.0 x16) trong mục Video Card