• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Honda Vision 110cc Đỏ

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Honda Vision 110cc Đỏ chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 15/04/2014 3 ngày 28.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ xemaytanviet
2 12/04/2014 12 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
3 31/03/2014 5 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ xemaylehang
4 26/03/2014 3 ngày 27.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ xemayhoangcau
5 23/03/2014 2 ngày 28.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
6 21/03/2014 3 ngày 28.000.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ xemaytanviet
7 18/03/2014 11 ngày 27.990.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ xemayhoangcau
8 07/03/2014 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
9 06/03/2014 3 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
10 03/03/2014 25 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ xemaylehang
11 06/02/2014 2 ngày 27.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ xemayhoangcau
12 04/02/2014 8 ngày 28.000.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ xemaytanviet
13 27/01/2014 3 ngày 27.990.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
14 24/01/2014 31 ngày 27.990.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ xemayhoangcau
15 24/12/2013 14 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
16 10/12/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
17 09/12/2013 5 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ xemaylehang
18 04/12/2013 1 ngày 27.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
19 03/12/2013 8 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
20 25/11/2013 2 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
21 23/11/2013 3 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
22 20/11/2013 10 ngày 27.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
23 10/11/2013 2 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
24 08/11/2013 3 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
25 05/11/2013 10 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
26 26/10/2013 2 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
27 24/10/2013 3 ngày 27.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
28 21/10/2013 6 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
29 15/10/2013 3 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
30 12/10/2013 15 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
31 27/09/2013 17 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
32 10/09/2013 2 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
33 08/09/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
34 07/09/2013 17 ngày 28.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ hungchungnghia
35 21/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ xemaylehang
36 20/08/2013 1 ngày 28.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ xemaytanviet
37 19/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
38 18/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
39 17/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
40 16/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
41 15/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ xemaylehang
42 14/08/2013 1 ngày 28.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
43 13/08/2013 6 ngày 28.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ xemaytanviet
44 07/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
45 06/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
46 05/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
47 04/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
48 03/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
49 02/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
50 01/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
51 31/07/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
52 30/07/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
53 29/07/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
54 28/07/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
55 27/07/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
56 26/07/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
57 25/07/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
58 24/07/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
59 23/07/2013 2 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
60 21/07/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
61 20/07/2013 17 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
62 03/07/2013 4 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
63 29/06/2013 7 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
64 22/06/2013 5 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
65 17/06/2013 4 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
66 13/06/2013 9 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
67 04/06/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ xemaylehang
68 03/06/2013 5 ngày 28.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ xemaytanviet
69 29/05/2013 15 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
70 14/05/2013 3 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
71 11/05/2013 15 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
72 26/04/2013 3 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
73 23/04/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
74 22/04/2013 15 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
75 07/04/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
76 06/04/2013 14 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
77 23/03/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaytanviet
78 22/03/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
79 21/03/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
80 20/03/2013 2 ngày 27.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaytanviet
81 18/03/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
82 17/03/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
83 16/03/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
84 15/03/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
85 14/03/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
86 13/03/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
87 12/03/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
88 11/03/2013 6 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
89 05/03/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
90 04/03/2013 6 ngày 27.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
91 26/02/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
92 25/02/2013 5 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
93 20/02/2013 3 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
94 17/02/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
95 16/02/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
96 15/02/2013 5 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
97 10/02/2013 15 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
98 26/01/2013 2 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
99 24/01/2013 2 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
100 22/01/2013 7 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
101 15/01/2013 2 ngày 26.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
102 13/01/2013 6 ngày 27.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
103 07/01/2013 6 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
104 01/01/2013 5 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
105 27/12/2012 4 ngày 26.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ xemaytanviet
106 23/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
107 22/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
108 21/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
109 20/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
110 19/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
111 18/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
112 17/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
113 16/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
114 15/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
115 14/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
116 13/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
117 12/12/2012 13 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
118 29/11/2012 13 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
119 16/11/2012 7 ngày 26.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Ethangloimotor
120 09/11/2012 1 ngày 26.800.000 VNĐ Giá không đổi motorbike
121 08/11/2012 1 ngày 26.800.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ motorbike
122 07/11/2012 1 ngày 27.200.000 VNĐ Giá không đổi hondaphuongha
123 06/11/2012 1 ngày 27.200.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ HondaVAC
124 05/11/2012 1 ngày 26.800.000 VNĐ Giá không đổi motorbike
125 04/11/2012 1 ngày 26.800.000 VNĐ Giá không đổi motorbike
126 03/11/2012 1 ngày 26.800.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ motorbike
127 02/11/2012 1 ngày 27.200.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ HondaVAC
128 01/11/2012 1 ngày 26.800.000 VNĐ Giá không đổi motorbike
129 31/10/2012 1 ngày 26.800.000 VNĐ Giá không đổi motorbike
130 30/10/2012 1 ngày 26.800.000 VNĐ Giá không đổi motorbike
131 29/10/2012 14 ngày 26.800.000 VNĐ Giá không đổi motorbike
132 15/10/2012 2 ngày 26.800.000 VNĐ Giá không đổi motorbike
133 13/10/2012 3 ngày 26.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ motorbike
134 10/10/2012 1 ngày 26.900.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
135 09/10/2012 1 ngày 26.900.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
136 08/10/2012 1 ngày 26.900.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
137 07/10/2012 1 ngày 26.900.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
138 06/10/2012 4 ngày 26.900.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
139 02/10/2012 1 ngày 26.900.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ HondaVAC
140 01/10/2012 2 ngày 27.600.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
141 29/09/2012 16 ngày 27.600.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ xemaylehang
142 13/09/2012 3 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
143 10/09/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
144 09/09/2012 8 ngày 27.300.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ HondaVAC
145 01/09/2012 6 ngày 27.600.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ HondaVAC
146 26/08/2012 5 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
147 21/08/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ xemaylehang
148 20/08/2012 1 ngày 28.000.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
149 19/08/2012 1 ngày 28.000.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
150 18/08/2012 1 ngày 28.000.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
151 17/08/2012 1 ngày 28.000.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
152 16/08/2012 1 ngày 28.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hungchungnghia
153 15/08/2012 1 ngày 27.800.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
154 14/08/2012 1 ngày 27.800.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ HondaVAC
155 13/08/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
156 12/08/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
157 11/08/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
158 10/08/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
159 09/08/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
160 08/08/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
161 07/08/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
162 06/08/2012 4 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
163 02/08/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
164 01/08/2012 2 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
165 30/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
166 29/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
167 28/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
168 27/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
169 26/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
170 25/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
171 24/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
172 23/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
173 22/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
174 21/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
175 20/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
176 19/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
177 18/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
178 17/07/2012 7 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
179 10/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
180 09/07/2012 27.300.000 VNĐ xemaylehang
Có tổng cộng 180 thay đổi giá của sản phẩm Honda Vision 110cc Đỏ đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Xe máy, phụ tùng xe máy > Xe máy (Xe máy, Xe tay ga, xe ga, xe so)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Honda Vision 110cc Đỏ trong mục Xe máy