Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Honda Vision 110cc Đỏ

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Honda Vision 110cc Đỏ chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 06/04/2015 89 ngày 300.000.000 ₫ Tăng 272.500.000 VNĐ xemaythanhnhan
2 07/01/2015 23 ngày 27.500.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
3 15/12/2014 18 ngày 27.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ hungchungnghia
4 27/11/2014 1 ngày 28.000.000 ₫ Giá không đổi xemaytanviet
5 26/11/2014 30 ngày 28.000.000 ₫ Giá không đổi xemaytanviet
6 27/10/2014 39 ngày 28.000.000 ₫ Giá không đổi xemaytanviet
7 18/09/2014 2 ngày 28.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ xemaytanviet
8 16/09/2014 13 ngày 27.500.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
9 03/09/2014 29 ngày 27.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
10 05/08/2014 22 ngày 27.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ xemaylehang
11 14/07/2014 5 ngày 28.200.000 ₫ Giá không đổi xemaythanhnhan
12 09/07/2014 15 ngày 28.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ xemaythanhnhan
13 24/06/2014 4 ngày 27.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ xemaylehang
14 20/06/2014 1 ngày 28.000.000 ₫ Giá không đổi xemaytanviet
15 19/06/2014 1 ngày 28.000.000 ₫ Giá không đổi xemaytanviet
16 18/06/2014 25 ngày 28.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ xemaytanviet
17 24/05/2014 3 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
18 21/05/2014 2 ngày 27.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ xemaylehang
19 19/05/2014 1 ngày 28.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ xemaytanviet
20 18/05/2014 12 ngày 28.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ xemayhoangcau
21 06/05/2014 2 ngày 28.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ xemaytanviet
22 04/05/2014 1 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
23 03/05/2014 6 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
24 27/04/2014 6 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
25 21/04/2014 6 ngày 27.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ xemaylehang
26 15/04/2014 3 ngày 28.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ xemaytanviet
27 12/04/2014 12 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
28 31/03/2014 5 ngày 27.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ xemaylehang
29 26/03/2014 3 ngày 27.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ xemayhoangcau
30 23/03/2014 2 ngày 28.000.000 ₫ Giá không đổi xemaytanviet
31 21/03/2014 3 ngày 28.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ xemaytanviet
32 18/03/2014 11 ngày 27.990.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ xemayhoangcau
33 07/03/2014 1 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
34 06/03/2014 3 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
35 03/03/2014 25 ngày 27.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ xemaylehang
36 06/02/2014 2 ngày 27.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ xemayhoangcau
37 04/02/2014 8 ngày 28.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ xemaytanviet
38 27/01/2014 3 ngày 27.990.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
39 24/01/2014 31 ngày 27.990.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ xemayhoangcau
40 24/12/2013 14 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
41 10/12/2013 1 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
42 09/12/2013 5 ngày 27.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ xemaylehang
43 04/12/2013 1 ngày 27.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
44 03/12/2013 8 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
45 25/11/2013 2 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
46 23/11/2013 3 ngày 27.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
47 20/11/2013 10 ngày 27.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
48 10/11/2013 2 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
49 08/11/2013 3 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
50 05/11/2013 10 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
51 26/10/2013 2 ngày 27.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
52 24/10/2013 3 ngày 27.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
53 21/10/2013 6 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
54 15/10/2013 3 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
55 12/10/2013 15 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
56 27/09/2013 17 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
57 10/09/2013 2 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
58 08/09/2013 1 ngày 27.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
59 07/09/2013 17 ngày 28.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ hungchungnghia
60 21/08/2013 1 ngày 27.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ xemaylehang
61 20/08/2013 1 ngày 28.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ xemaytanviet
62 19/08/2013 1 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
63 18/08/2013 1 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
64 17/08/2013 1 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
65 16/08/2013 1 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
66 15/08/2013 1 ngày 27.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ xemaylehang
67 14/08/2013 1 ngày 28.000.000 ₫ Giá không đổi xemaytanviet
68 13/08/2013 6 ngày 28.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ xemaytanviet
69 07/08/2013 1 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
70 06/08/2013 1 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
71 05/08/2013 1 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
72 04/08/2013 1 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
73 03/08/2013 1 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
74 02/08/2013 1 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
75 01/08/2013 1 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
76 31/07/2013 1 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
77 30/07/2013 1 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
78 29/07/2013 1 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
79 28/07/2013 1 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
80 27/07/2013 1 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
81 26/07/2013 1 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
82 25/07/2013 1 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
83 24/07/2013 1 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
84 23/07/2013 2 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
85 21/07/2013 1 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
86 20/07/2013 17 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
87 03/07/2013 4 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
88 29/06/2013 7 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
89 22/06/2013 5 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
90 17/06/2013 4 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
91 13/06/2013 9 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
92 04/06/2013 1 ngày 27.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ xemaylehang
93 03/06/2013 5 ngày 28.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ xemaytanviet
94 29/05/2013 15 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
95 14/05/2013 3 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
96 11/05/2013 15 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
97 26/04/2013 3 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
98 23/04/2013 1 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
99 22/04/2013 15 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
100 07/04/2013 1 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi xemaytanviet
101 06/04/2013 14 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi xemaytanviet
102 23/03/2013 1 ngày 27.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ xemaytanviet
103 22/03/2013 1 ngày 26.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
104 21/03/2013 1 ngày 26.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
105 20/03/2013 2 ngày 27.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ xemaytanviet
106 18/03/2013 1 ngày 26.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
107 17/03/2013 1 ngày 26.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
108 16/03/2013 1 ngày 26.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
109 15/03/2013 1 ngày 26.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
110 14/03/2013 1 ngày 26.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
111 13/03/2013 1 ngày 26.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
112 12/03/2013 1 ngày 26.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
113 11/03/2013 6 ngày 26.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
114 05/03/2013 1 ngày 26.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
115 04/03/2013 6 ngày 27.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
116 26/02/2013 1 ngày 26.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
117 25/02/2013 5 ngày 26.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
118 20/02/2013 3 ngày 26.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
119 17/02/2013 1 ngày 26.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
120 16/02/2013 1 ngày 27.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
121 15/02/2013 5 ngày 26.500.000 ₫ Giá không đổi xemaytanviet
122 10/02/2013 15 ngày 26.500.000 ₫ Giá không đổi xemaytanviet
123 26/01/2013 2 ngày 26.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
124 24/01/2013 2 ngày 26.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
125 22/01/2013 7 ngày 26.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
126 15/01/2013 2 ngày 26.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
127 13/01/2013 6 ngày 27.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
128 07/01/2013 6 ngày 26.500.000 ₫ Giá không đổi xemaytanviet
129 01/01/2013 5 ngày 26.500.000 ₫ Giá không đổi xemaytanviet
130 27/12/2012 4 ngày 26.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ xemaytanviet
131 23/12/2012 1 ngày 26.700.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
132 22/12/2012 1 ngày 26.700.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
133 21/12/2012 1 ngày 26.700.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
134 20/12/2012 1 ngày 26.700.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
135 19/12/2012 1 ngày 26.700.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
136 18/12/2012 1 ngày 26.700.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
137 17/12/2012 1 ngày 26.700.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
138 16/12/2012 1 ngày 26.700.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
139 15/12/2012 1 ngày 26.700.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
140 14/12/2012 1 ngày 26.700.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
141 13/12/2012 1 ngày 26.700.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
142 12/12/2012 13 ngày 26.700.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
143 29/11/2012 13 ngày 26.700.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
144 16/11/2012 7 ngày 26.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Ethangloimotor
145 09/11/2012 1 ngày 26.800.000 ₫ Giá không đổi motorbike
146 08/11/2012 1 ngày 26.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ motorbike
147 07/11/2012 1 ngày 27.200.000 ₫ Giá không đổi hondaphuongha
148 06/11/2012 1 ngày 27.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ HondaVAC
149 05/11/2012 1 ngày 26.800.000 ₫ Giá không đổi motorbike
150 04/11/2012 1 ngày 26.800.000 ₫ Giá không đổi motorbike
151 03/11/2012 1 ngày 26.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ motorbike
152 02/11/2012 1 ngày 27.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ HondaVAC
153 01/11/2012 1 ngày 26.800.000 ₫ Giá không đổi motorbike
154 31/10/2012 1 ngày 26.800.000 ₫ Giá không đổi motorbike
155 30/10/2012 1 ngày 26.800.000 ₫ Giá không đổi motorbike
156 29/10/2012 14 ngày 26.800.000 ₫ Giá không đổi motorbike
157 15/10/2012 2 ngày 26.800.000 ₫ Giá không đổi motorbike
158 13/10/2012 3 ngày 26.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ motorbike
159 10/10/2012 1 ngày 26.900.000 ₫ Giá không đổi HondaVAC
160 09/10/2012 1 ngày 26.900.000 ₫ Giá không đổi HondaVAC
161 08/10/2012 1 ngày 26.900.000 ₫ Giá không đổi HondaVAC
162 07/10/2012 1 ngày 26.900.000 ₫ Giá không đổi HondaVAC
163 06/10/2012 4 ngày 26.900.000 ₫ Giá không đổi HondaVAC
164 02/10/2012 1 ngày 26.900.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ HondaVAC
165 01/10/2012 2 ngày 27.600.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
166 29/09/2012 16 ngày 27.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ xemaylehang
167 13/09/2012 3 ngày 27.300.000 ₫ Giá không đổi HondaVAC
168 10/09/2012 1 ngày 27.300.000 ₫ Giá không đổi HondaVAC
169 09/09/2012 8 ngày 27.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ HondaVAC
170 01/09/2012 6 ngày 27.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ HondaVAC
171 26/08/2012 5 ngày 27.300.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
172 21/08/2012 1 ngày 27.300.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ xemaylehang
173 20/08/2012 1 ngày 28.000.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
174 19/08/2012 1 ngày 28.000.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
175 18/08/2012 1 ngày 28.000.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
176 17/08/2012 1 ngày 28.000.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
177 16/08/2012 1 ngày 28.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hungchungnghia
178 15/08/2012 1 ngày 27.800.000 ₫ Giá không đổi HondaVAC
179 14/08/2012 1 ngày 27.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ HondaVAC
180 13/08/2012 1 ngày 27.300.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
181 12/08/2012 1 ngày 27.300.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
182 11/08/2012 1 ngày 27.300.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
183 10/08/2012 1 ngày 27.300.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
184 09/08/2012 1 ngày 27.300.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
185 08/08/2012 1 ngày 27.300.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
186 07/08/2012 1 ngày 27.300.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
187 06/08/2012 4 ngày 27.300.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
188 02/08/2012 1 ngày 27.300.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
189 01/08/2012 2 ngày 27.300.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
190 30/07/2012 1 ngày 27.300.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
191 29/07/2012 1 ngày 27.300.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
192 28/07/2012 1 ngày 27.300.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
193 27/07/2012 1 ngày 27.300.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
194 26/07/2012 1 ngày 27.300.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
195 25/07/2012 1 ngày 27.300.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
196 24/07/2012 1 ngày 27.300.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
197 23/07/2012 1 ngày 27.300.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
198 22/07/2012 1 ngày 27.300.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
199 21/07/2012 1 ngày 27.300.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
200 20/07/2012 1 ngày 27.300.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
201 19/07/2012 1 ngày 27.300.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
202 18/07/2012 1 ngày 27.300.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
203 17/07/2012 7 ngày 27.300.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
204 10/07/2012 1 ngày 27.300.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
205 09/07/2012 27.300.000 ₫ xemaylehang
Có tổng cộng 205 thay đổi giá của sản phẩm Honda Vision 110cc Đỏ đã được hệ thống ghi lại.