• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Honda Vision 110cc Đỏ

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Honda Vision 110cc Đỏ chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 18/09/2014 2 ngày 28.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaytanviet
2 16/09/2014 13 ngày 27.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
3 03/09/2014 29 ngày 27.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
4 05/08/2014 22 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ xemaylehang
5 14/07/2014 5 ngày 28.200.000 VNĐ Giá không đổi xemaythanhnhan
6 09/07/2014 15 ngày 28.200.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ xemaythanhnhan
7 24/06/2014 4 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ xemaylehang
8 20/06/2014 1 ngày 28.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
9 19/06/2014 1 ngày 28.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
10 18/06/2014 25 ngày 28.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ xemaytanviet
11 24/05/2014 3 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
12 21/05/2014 2 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ xemaylehang
13 19/05/2014 1 ngày 28.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ xemaytanviet
14 18/05/2014 12 ngày 28.400.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ xemayhoangcau
15 06/05/2014 2 ngày 28.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ xemaytanviet
16 04/05/2014 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
17 03/05/2014 6 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
18 27/04/2014 6 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
19 21/04/2014 6 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ xemaylehang
20 15/04/2014 3 ngày 28.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ xemaytanviet
21 12/04/2014 12 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
22 31/03/2014 5 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ xemaylehang
23 26/03/2014 3 ngày 27.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ xemayhoangcau
24 23/03/2014 2 ngày 28.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
25 21/03/2014 3 ngày 28.000.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ xemaytanviet
26 18/03/2014 11 ngày 27.990.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ xemayhoangcau
27 07/03/2014 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
28 06/03/2014 3 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
29 03/03/2014 25 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ xemaylehang
30 06/02/2014 2 ngày 27.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ xemayhoangcau
31 04/02/2014 8 ngày 28.000.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ xemaytanviet
32 27/01/2014 3 ngày 27.990.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
33 24/01/2014 31 ngày 27.990.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ xemayhoangcau
34 24/12/2013 14 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
35 10/12/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
36 09/12/2013 5 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ xemaylehang
37 04/12/2013 1 ngày 27.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
38 03/12/2013 8 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
39 25/11/2013 2 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
40 23/11/2013 3 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
41 20/11/2013 10 ngày 27.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
42 10/11/2013 2 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
43 08/11/2013 3 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
44 05/11/2013 10 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
45 26/10/2013 2 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
46 24/10/2013 3 ngày 27.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
47 21/10/2013 6 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
48 15/10/2013 3 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
49 12/10/2013 15 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
50 27/09/2013 17 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
51 10/09/2013 2 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
52 08/09/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
53 07/09/2013 17 ngày 28.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ hungchungnghia
54 21/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ xemaylehang
55 20/08/2013 1 ngày 28.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ xemaytanviet
56 19/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
57 18/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
58 17/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
59 16/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
60 15/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ xemaylehang
61 14/08/2013 1 ngày 28.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
62 13/08/2013 6 ngày 28.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ xemaytanviet
63 07/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
64 06/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
65 05/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
66 04/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
67 03/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
68 02/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
69 01/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
70 31/07/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
71 30/07/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
72 29/07/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
73 28/07/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
74 27/07/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
75 26/07/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
76 25/07/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
77 24/07/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
78 23/07/2013 2 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
79 21/07/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
80 20/07/2013 17 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
81 03/07/2013 4 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
82 29/06/2013 7 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
83 22/06/2013 5 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
84 17/06/2013 4 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
85 13/06/2013 9 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
86 04/06/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ xemaylehang
87 03/06/2013 5 ngày 28.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ xemaytanviet
88 29/05/2013 15 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
89 14/05/2013 3 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
90 11/05/2013 15 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
91 26/04/2013 3 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
92 23/04/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
93 22/04/2013 15 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
94 07/04/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
95 06/04/2013 14 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
96 23/03/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaytanviet
97 22/03/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
98 21/03/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
99 20/03/2013 2 ngày 27.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaytanviet
100 18/03/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
101 17/03/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
102 16/03/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
103 15/03/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
104 14/03/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
105 13/03/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
106 12/03/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
107 11/03/2013 6 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
108 05/03/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
109 04/03/2013 6 ngày 27.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
110 26/02/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
111 25/02/2013 5 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
112 20/02/2013 3 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
113 17/02/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
114 16/02/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
115 15/02/2013 5 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
116 10/02/2013 15 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
117 26/01/2013 2 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
118 24/01/2013 2 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
119 22/01/2013 7 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
120 15/01/2013 2 ngày 26.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
121 13/01/2013 6 ngày 27.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
122 07/01/2013 6 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
123 01/01/2013 5 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
124 27/12/2012 4 ngày 26.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ xemaytanviet
125 23/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
126 22/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
127 21/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
128 20/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
129 19/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
130 18/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
131 17/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
132 16/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
133 15/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
134 14/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
135 13/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
136 12/12/2012 13 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
137 29/11/2012 13 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
138 16/11/2012 7 ngày 26.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Ethangloimotor
139 09/11/2012 1 ngày 26.800.000 VNĐ Giá không đổi motorbike
140 08/11/2012 1 ngày 26.800.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ motorbike
141 07/11/2012 1 ngày 27.200.000 VNĐ Giá không đổi hondaphuongha
142 06/11/2012 1 ngày 27.200.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ HondaVAC
143 05/11/2012 1 ngày 26.800.000 VNĐ Giá không đổi motorbike
144 04/11/2012 1 ngày 26.800.000 VNĐ Giá không đổi motorbike
145 03/11/2012 1 ngày 26.800.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ motorbike
146 02/11/2012 1 ngày 27.200.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ HondaVAC
147 01/11/2012 1 ngày 26.800.000 VNĐ Giá không đổi motorbike
148 31/10/2012 1 ngày 26.800.000 VNĐ Giá không đổi motorbike
149 30/10/2012 1 ngày 26.800.000 VNĐ Giá không đổi motorbike
150 29/10/2012 14 ngày 26.800.000 VNĐ Giá không đổi motorbike
151 15/10/2012 2 ngày 26.800.000 VNĐ Giá không đổi motorbike
152 13/10/2012 3 ngày 26.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ motorbike
153 10/10/2012 1 ngày 26.900.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
154 09/10/2012 1 ngày 26.900.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
155 08/10/2012 1 ngày 26.900.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
156 07/10/2012 1 ngày 26.900.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
157 06/10/2012 4 ngày 26.900.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
158 02/10/2012 1 ngày 26.900.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ HondaVAC
159 01/10/2012 2 ngày 27.600.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
160 29/09/2012 16 ngày 27.600.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ xemaylehang
161 13/09/2012 3 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
162 10/09/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
163 09/09/2012 8 ngày 27.300.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ HondaVAC
164 01/09/2012 6 ngày 27.600.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ HondaVAC
165 26/08/2012 5 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
166 21/08/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ xemaylehang
167 20/08/2012 1 ngày 28.000.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
168 19/08/2012 1 ngày 28.000.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
169 18/08/2012 1 ngày 28.000.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
170 17/08/2012 1 ngày 28.000.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
171 16/08/2012 1 ngày 28.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hungchungnghia
172 15/08/2012 1 ngày 27.800.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
173 14/08/2012 1 ngày 27.800.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ HondaVAC
174 13/08/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
175 12/08/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
176 11/08/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
177 10/08/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
178 09/08/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
179 08/08/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
180 07/08/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
181 06/08/2012 4 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
182 02/08/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
183 01/08/2012 2 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
184 30/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
185 29/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
186 28/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
187 27/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
188 26/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
189 25/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
190 24/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
191 23/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
192 22/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
193 21/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
194 20/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
195 19/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
196 18/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
197 17/07/2012 7 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
198 10/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
199 09/07/2012 27.300.000 VNĐ xemaylehang
Có tổng cộng 199 thay đổi giá của sản phẩm Honda Vision 110cc Đỏ đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Xe máy, phụ tùng xe máy > Xe máy (Xe máy, Xe tay ga, xe ga, xe so)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Honda Vision 110cc Đỏ trong mục Xe máy