• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Honda Vision 110cc Đỏ

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Honda Vision 110cc Đỏ chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 14/07/2014 5 ngày 28.200.000 VNĐ Giá không đổi xemaythanhnhan
2 09/07/2014 15 ngày 28.200.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ xemaythanhnhan
3 24/06/2014 4 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ xemaylehang
4 20/06/2014 1 ngày 28.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
5 19/06/2014 1 ngày 28.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
6 18/06/2014 25 ngày 28.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ xemaytanviet
7 24/05/2014 3 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
8 21/05/2014 2 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ xemaylehang
9 19/05/2014 1 ngày 28.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ xemaytanviet
10 18/05/2014 12 ngày 28.400.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ xemayhoangcau
11 06/05/2014 2 ngày 28.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ xemaytanviet
12 04/05/2014 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
13 03/05/2014 6 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
14 27/04/2014 6 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
15 21/04/2014 6 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ xemaylehang
16 15/04/2014 3 ngày 28.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ xemaytanviet
17 12/04/2014 12 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
18 31/03/2014 5 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ xemaylehang
19 26/03/2014 3 ngày 27.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ xemayhoangcau
20 23/03/2014 2 ngày 28.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
21 21/03/2014 3 ngày 28.000.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ xemaytanviet
22 18/03/2014 11 ngày 27.990.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ xemayhoangcau
23 07/03/2014 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
24 06/03/2014 3 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
25 03/03/2014 25 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ xemaylehang
26 06/02/2014 2 ngày 27.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ xemayhoangcau
27 04/02/2014 8 ngày 28.000.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ xemaytanviet
28 27/01/2014 3 ngày 27.990.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
29 24/01/2014 31 ngày 27.990.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ xemayhoangcau
30 24/12/2013 14 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
31 10/12/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
32 09/12/2013 5 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ xemaylehang
33 04/12/2013 1 ngày 27.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
34 03/12/2013 8 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
35 25/11/2013 2 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
36 23/11/2013 3 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
37 20/11/2013 10 ngày 27.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
38 10/11/2013 2 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
39 08/11/2013 3 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
40 05/11/2013 10 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
41 26/10/2013 2 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
42 24/10/2013 3 ngày 27.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
43 21/10/2013 6 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
44 15/10/2013 3 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
45 12/10/2013 15 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
46 27/09/2013 17 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
47 10/09/2013 2 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
48 08/09/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
49 07/09/2013 17 ngày 28.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ hungchungnghia
50 21/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ xemaylehang
51 20/08/2013 1 ngày 28.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ xemaytanviet
52 19/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
53 18/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
54 17/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
55 16/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
56 15/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ xemaylehang
57 14/08/2013 1 ngày 28.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
58 13/08/2013 6 ngày 28.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ xemaytanviet
59 07/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
60 06/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
61 05/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
62 04/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
63 03/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
64 02/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
65 01/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
66 31/07/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
67 30/07/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
68 29/07/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
69 28/07/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
70 27/07/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
71 26/07/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
72 25/07/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
73 24/07/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
74 23/07/2013 2 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
75 21/07/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
76 20/07/2013 17 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
77 03/07/2013 4 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
78 29/06/2013 7 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
79 22/06/2013 5 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
80 17/06/2013 4 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
81 13/06/2013 9 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
82 04/06/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ xemaylehang
83 03/06/2013 5 ngày 28.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ xemaytanviet
84 29/05/2013 15 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
85 14/05/2013 3 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
86 11/05/2013 15 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
87 26/04/2013 3 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
88 23/04/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
89 22/04/2013 15 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
90 07/04/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
91 06/04/2013 14 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
92 23/03/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaytanviet
93 22/03/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
94 21/03/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
95 20/03/2013 2 ngày 27.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaytanviet
96 18/03/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
97 17/03/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
98 16/03/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
99 15/03/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
100 14/03/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
101 13/03/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
102 12/03/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
103 11/03/2013 6 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
104 05/03/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
105 04/03/2013 6 ngày 27.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
106 26/02/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
107 25/02/2013 5 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
108 20/02/2013 3 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
109 17/02/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
110 16/02/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
111 15/02/2013 5 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
112 10/02/2013 15 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
113 26/01/2013 2 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
114 24/01/2013 2 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
115 22/01/2013 7 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
116 15/01/2013 2 ngày 26.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
117 13/01/2013 6 ngày 27.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
118 07/01/2013 6 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
119 01/01/2013 5 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
120 27/12/2012 4 ngày 26.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ xemaytanviet
121 23/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
122 22/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
123 21/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
124 20/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
125 19/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
126 18/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
127 17/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
128 16/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
129 15/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
130 14/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
131 13/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
132 12/12/2012 13 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
133 29/11/2012 13 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
134 16/11/2012 7 ngày 26.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Ethangloimotor
135 09/11/2012 1 ngày 26.800.000 VNĐ Giá không đổi motorbike
136 08/11/2012 1 ngày 26.800.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ motorbike
137 07/11/2012 1 ngày 27.200.000 VNĐ Giá không đổi hondaphuongha
138 06/11/2012 1 ngày 27.200.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ HondaVAC
139 05/11/2012 1 ngày 26.800.000 VNĐ Giá không đổi motorbike
140 04/11/2012 1 ngày 26.800.000 VNĐ Giá không đổi motorbike
141 03/11/2012 1 ngày 26.800.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ motorbike
142 02/11/2012 1 ngày 27.200.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ HondaVAC
143 01/11/2012 1 ngày 26.800.000 VNĐ Giá không đổi motorbike
144 31/10/2012 1 ngày 26.800.000 VNĐ Giá không đổi motorbike
145 30/10/2012 1 ngày 26.800.000 VNĐ Giá không đổi motorbike
146 29/10/2012 14 ngày 26.800.000 VNĐ Giá không đổi motorbike
147 15/10/2012 2 ngày 26.800.000 VNĐ Giá không đổi motorbike
148 13/10/2012 3 ngày 26.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ motorbike
149 10/10/2012 1 ngày 26.900.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
150 09/10/2012 1 ngày 26.900.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
151 08/10/2012 1 ngày 26.900.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
152 07/10/2012 1 ngày 26.900.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
153 06/10/2012 4 ngày 26.900.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
154 02/10/2012 1 ngày 26.900.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ HondaVAC
155 01/10/2012 2 ngày 27.600.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
156 29/09/2012 16 ngày 27.600.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ xemaylehang
157 13/09/2012 3 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
158 10/09/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
159 09/09/2012 8 ngày 27.300.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ HondaVAC
160 01/09/2012 6 ngày 27.600.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ HondaVAC
161 26/08/2012 5 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
162 21/08/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ xemaylehang
163 20/08/2012 1 ngày 28.000.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
164 19/08/2012 1 ngày 28.000.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
165 18/08/2012 1 ngày 28.000.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
166 17/08/2012 1 ngày 28.000.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
167 16/08/2012 1 ngày 28.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hungchungnghia
168 15/08/2012 1 ngày 27.800.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
169 14/08/2012 1 ngày 27.800.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ HondaVAC
170 13/08/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
171 12/08/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
172 11/08/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
173 10/08/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
174 09/08/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
175 08/08/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
176 07/08/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
177 06/08/2012 4 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
178 02/08/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
179 01/08/2012 2 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
180 30/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
181 29/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
182 28/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
183 27/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
184 26/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
185 25/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
186 24/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
187 23/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
188 22/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
189 21/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
190 20/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
191 19/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
192 18/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
193 17/07/2012 7 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
194 10/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
195 09/07/2012 27.300.000 VNĐ xemaylehang
Có tổng cộng 195 thay đổi giá của sản phẩm Honda Vision 110cc Đỏ đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Xe máy, phụ tùng xe máy > Xe máy (Xe máy, Xe tay ga, xe ga, xe so)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Honda Vision 110cc Đỏ trong mục Xe máy