• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Honda Vision 110cc Đỏ

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Honda Vision 110cc Đỏ chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 05/08/2014 22 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ xemaylehang
2 14/07/2014 5 ngày 28.200.000 VNĐ Giá không đổi xemaythanhnhan
3 09/07/2014 15 ngày 28.200.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ xemaythanhnhan
4 24/06/2014 4 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ xemaylehang
5 20/06/2014 1 ngày 28.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
6 19/06/2014 1 ngày 28.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
7 18/06/2014 25 ngày 28.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ xemaytanviet
8 24/05/2014 3 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
9 21/05/2014 2 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ xemaylehang
10 19/05/2014 1 ngày 28.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ xemaytanviet
11 18/05/2014 12 ngày 28.400.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ xemayhoangcau
12 06/05/2014 2 ngày 28.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ xemaytanviet
13 04/05/2014 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
14 03/05/2014 6 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
15 27/04/2014 6 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
16 21/04/2014 6 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ xemaylehang
17 15/04/2014 3 ngày 28.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ xemaytanviet
18 12/04/2014 12 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
19 31/03/2014 5 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ xemaylehang
20 26/03/2014 3 ngày 27.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ xemayhoangcau
21 23/03/2014 2 ngày 28.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
22 21/03/2014 3 ngày 28.000.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ xemaytanviet
23 18/03/2014 11 ngày 27.990.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ xemayhoangcau
24 07/03/2014 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
25 06/03/2014 3 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
26 03/03/2014 25 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ xemaylehang
27 06/02/2014 2 ngày 27.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ xemayhoangcau
28 04/02/2014 8 ngày 28.000.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ xemaytanviet
29 27/01/2014 3 ngày 27.990.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
30 24/01/2014 31 ngày 27.990.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ xemayhoangcau
31 24/12/2013 14 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
32 10/12/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
33 09/12/2013 5 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ xemaylehang
34 04/12/2013 1 ngày 27.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
35 03/12/2013 8 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
36 25/11/2013 2 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
37 23/11/2013 3 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
38 20/11/2013 10 ngày 27.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
39 10/11/2013 2 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
40 08/11/2013 3 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
41 05/11/2013 10 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
42 26/10/2013 2 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
43 24/10/2013 3 ngày 27.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
44 21/10/2013 6 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
45 15/10/2013 3 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
46 12/10/2013 15 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
47 27/09/2013 17 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
48 10/09/2013 2 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
49 08/09/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
50 07/09/2013 17 ngày 28.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ hungchungnghia
51 21/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ xemaylehang
52 20/08/2013 1 ngày 28.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ xemaytanviet
53 19/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
54 18/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
55 17/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
56 16/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
57 15/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ xemaylehang
58 14/08/2013 1 ngày 28.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
59 13/08/2013 6 ngày 28.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ xemaytanviet
60 07/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
61 06/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
62 05/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
63 04/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
64 03/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
65 02/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
66 01/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
67 31/07/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
68 30/07/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
69 29/07/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
70 28/07/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
71 27/07/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
72 26/07/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
73 25/07/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
74 24/07/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
75 23/07/2013 2 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
76 21/07/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
77 20/07/2013 17 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
78 03/07/2013 4 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
79 29/06/2013 7 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
80 22/06/2013 5 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
81 17/06/2013 4 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
82 13/06/2013 9 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
83 04/06/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ xemaylehang
84 03/06/2013 5 ngày 28.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ xemaytanviet
85 29/05/2013 15 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
86 14/05/2013 3 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
87 11/05/2013 15 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
88 26/04/2013 3 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
89 23/04/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
90 22/04/2013 15 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
91 07/04/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
92 06/04/2013 14 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
93 23/03/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaytanviet
94 22/03/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
95 21/03/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
96 20/03/2013 2 ngày 27.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaytanviet
97 18/03/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
98 17/03/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
99 16/03/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
100 15/03/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
101 14/03/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
102 13/03/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
103 12/03/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
104 11/03/2013 6 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
105 05/03/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
106 04/03/2013 6 ngày 27.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
107 26/02/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
108 25/02/2013 5 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
109 20/02/2013 3 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
110 17/02/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
111 16/02/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
112 15/02/2013 5 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
113 10/02/2013 15 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
114 26/01/2013 2 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
115 24/01/2013 2 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
116 22/01/2013 7 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
117 15/01/2013 2 ngày 26.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
118 13/01/2013 6 ngày 27.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
119 07/01/2013 6 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
120 01/01/2013 5 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
121 27/12/2012 4 ngày 26.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ xemaytanviet
122 23/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
123 22/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
124 21/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
125 20/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
126 19/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
127 18/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
128 17/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
129 16/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
130 15/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
131 14/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
132 13/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
133 12/12/2012 13 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
134 29/11/2012 13 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
135 16/11/2012 7 ngày 26.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Ethangloimotor
136 09/11/2012 1 ngày 26.800.000 VNĐ Giá không đổi motorbike
137 08/11/2012 1 ngày 26.800.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ motorbike
138 07/11/2012 1 ngày 27.200.000 VNĐ Giá không đổi hondaphuongha
139 06/11/2012 1 ngày 27.200.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ HondaVAC
140 05/11/2012 1 ngày 26.800.000 VNĐ Giá không đổi motorbike
141 04/11/2012 1 ngày 26.800.000 VNĐ Giá không đổi motorbike
142 03/11/2012 1 ngày 26.800.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ motorbike
143 02/11/2012 1 ngày 27.200.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ HondaVAC
144 01/11/2012 1 ngày 26.800.000 VNĐ Giá không đổi motorbike
145 31/10/2012 1 ngày 26.800.000 VNĐ Giá không đổi motorbike
146 30/10/2012 1 ngày 26.800.000 VNĐ Giá không đổi motorbike
147 29/10/2012 14 ngày 26.800.000 VNĐ Giá không đổi motorbike
148 15/10/2012 2 ngày 26.800.000 VNĐ Giá không đổi motorbike
149 13/10/2012 3 ngày 26.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ motorbike
150 10/10/2012 1 ngày 26.900.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
151 09/10/2012 1 ngày 26.900.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
152 08/10/2012 1 ngày 26.900.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
153 07/10/2012 1 ngày 26.900.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
154 06/10/2012 4 ngày 26.900.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
155 02/10/2012 1 ngày 26.900.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ HondaVAC
156 01/10/2012 2 ngày 27.600.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
157 29/09/2012 16 ngày 27.600.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ xemaylehang
158 13/09/2012 3 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
159 10/09/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
160 09/09/2012 8 ngày 27.300.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ HondaVAC
161 01/09/2012 6 ngày 27.600.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ HondaVAC
162 26/08/2012 5 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
163 21/08/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ xemaylehang
164 20/08/2012 1 ngày 28.000.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
165 19/08/2012 1 ngày 28.000.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
166 18/08/2012 1 ngày 28.000.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
167 17/08/2012 1 ngày 28.000.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
168 16/08/2012 1 ngày 28.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hungchungnghia
169 15/08/2012 1 ngày 27.800.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
170 14/08/2012 1 ngày 27.800.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ HondaVAC
171 13/08/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
172 12/08/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
173 11/08/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
174 10/08/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
175 09/08/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
176 08/08/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
177 07/08/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
178 06/08/2012 4 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
179 02/08/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
180 01/08/2012 2 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
181 30/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
182 29/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
183 28/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
184 27/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
185 26/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
186 25/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
187 24/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
188 23/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
189 22/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
190 21/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
191 20/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
192 19/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
193 18/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
194 17/07/2012 7 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
195 10/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
196 09/07/2012 27.300.000 VNĐ xemaylehang
Có tổng cộng 196 thay đổi giá của sản phẩm Honda Vision 110cc Đỏ đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Xe máy, phụ tùng xe máy > Xe máy (Xe máy, Xe tay ga, xe ga, xe so)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Honda Vision 110cc Đỏ trong mục Xe máy