• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Honda Vision 110cc Đỏ

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Honda Vision 110cc Đỏ chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 27/11/2014 1 ngày 28.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
2 26/11/2014 30 ngày 28.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
3 27/10/2014 39 ngày 28.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
4 18/09/2014 2 ngày 28.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaytanviet
5 16/09/2014 13 ngày 27.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
6 03/09/2014 29 ngày 27.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
7 05/08/2014 22 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ xemaylehang
8 14/07/2014 5 ngày 28.200.000 VNĐ Giá không đổi xemaythanhnhan
9 09/07/2014 15 ngày 28.200.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ xemaythanhnhan
10 24/06/2014 4 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ xemaylehang
11 20/06/2014 1 ngày 28.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
12 19/06/2014 1 ngày 28.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
13 18/06/2014 25 ngày 28.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ xemaytanviet
14 24/05/2014 3 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
15 21/05/2014 2 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ xemaylehang
16 19/05/2014 1 ngày 28.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ xemaytanviet
17 18/05/2014 12 ngày 28.400.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ xemayhoangcau
18 06/05/2014 2 ngày 28.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ xemaytanviet
19 04/05/2014 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
20 03/05/2014 6 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
21 27/04/2014 6 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
22 21/04/2014 6 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ xemaylehang
23 15/04/2014 3 ngày 28.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ xemaytanviet
24 12/04/2014 12 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
25 31/03/2014 5 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ xemaylehang
26 26/03/2014 3 ngày 27.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ xemayhoangcau
27 23/03/2014 2 ngày 28.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
28 21/03/2014 3 ngày 28.000.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ xemaytanviet
29 18/03/2014 11 ngày 27.990.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ xemayhoangcau
30 07/03/2014 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
31 06/03/2014 3 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
32 03/03/2014 25 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ xemaylehang
33 06/02/2014 2 ngày 27.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ xemayhoangcau
34 04/02/2014 8 ngày 28.000.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ xemaytanviet
35 27/01/2014 3 ngày 27.990.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
36 24/01/2014 31 ngày 27.990.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ xemayhoangcau
37 24/12/2013 14 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
38 10/12/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
39 09/12/2013 5 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ xemaylehang
40 04/12/2013 1 ngày 27.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
41 03/12/2013 8 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
42 25/11/2013 2 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
43 23/11/2013 3 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
44 20/11/2013 10 ngày 27.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
45 10/11/2013 2 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
46 08/11/2013 3 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
47 05/11/2013 10 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
48 26/10/2013 2 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
49 24/10/2013 3 ngày 27.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
50 21/10/2013 6 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
51 15/10/2013 3 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
52 12/10/2013 15 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
53 27/09/2013 17 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
54 10/09/2013 2 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
55 08/09/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
56 07/09/2013 17 ngày 28.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ hungchungnghia
57 21/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ xemaylehang
58 20/08/2013 1 ngày 28.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ xemaytanviet
59 19/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
60 18/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
61 17/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
62 16/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
63 15/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ xemaylehang
64 14/08/2013 1 ngày 28.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
65 13/08/2013 6 ngày 28.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ xemaytanviet
66 07/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
67 06/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
68 05/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
69 04/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
70 03/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
71 02/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
72 01/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
73 31/07/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
74 30/07/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
75 29/07/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
76 28/07/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
77 27/07/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
78 26/07/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
79 25/07/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
80 24/07/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
81 23/07/2013 2 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
82 21/07/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
83 20/07/2013 17 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
84 03/07/2013 4 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
85 29/06/2013 7 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
86 22/06/2013 5 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
87 17/06/2013 4 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
88 13/06/2013 9 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
89 04/06/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ xemaylehang
90 03/06/2013 5 ngày 28.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ xemaytanviet
91 29/05/2013 15 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
92 14/05/2013 3 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
93 11/05/2013 15 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
94 26/04/2013 3 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
95 23/04/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
96 22/04/2013 15 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
97 07/04/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
98 06/04/2013 14 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
99 23/03/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaytanviet
100 22/03/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
101 21/03/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
102 20/03/2013 2 ngày 27.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaytanviet
103 18/03/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
104 17/03/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
105 16/03/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
106 15/03/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
107 14/03/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
108 13/03/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
109 12/03/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
110 11/03/2013 6 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
111 05/03/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
112 04/03/2013 6 ngày 27.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
113 26/02/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
114 25/02/2013 5 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
115 20/02/2013 3 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
116 17/02/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
117 16/02/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
118 15/02/2013 5 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
119 10/02/2013 15 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
120 26/01/2013 2 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
121 24/01/2013 2 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
122 22/01/2013 7 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
123 15/01/2013 2 ngày 26.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
124 13/01/2013 6 ngày 27.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
125 07/01/2013 6 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
126 01/01/2013 5 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
127 27/12/2012 4 ngày 26.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ xemaytanviet
128 23/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
129 22/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
130 21/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
131 20/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
132 19/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
133 18/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
134 17/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
135 16/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
136 15/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
137 14/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
138 13/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
139 12/12/2012 13 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
140 29/11/2012 13 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
141 16/11/2012 7 ngày 26.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Ethangloimotor
142 09/11/2012 1 ngày 26.800.000 VNĐ Giá không đổi motorbike
143 08/11/2012 1 ngày 26.800.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ motorbike
144 07/11/2012 1 ngày 27.200.000 VNĐ Giá không đổi hondaphuongha
145 06/11/2012 1 ngày 27.200.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ HondaVAC
146 05/11/2012 1 ngày 26.800.000 VNĐ Giá không đổi motorbike
147 04/11/2012 1 ngày 26.800.000 VNĐ Giá không đổi motorbike
148 03/11/2012 1 ngày 26.800.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ motorbike
149 02/11/2012 1 ngày 27.200.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ HondaVAC
150 01/11/2012 1 ngày 26.800.000 VNĐ Giá không đổi motorbike
151 31/10/2012 1 ngày 26.800.000 VNĐ Giá không đổi motorbike
152 30/10/2012 1 ngày 26.800.000 VNĐ Giá không đổi motorbike
153 29/10/2012 14 ngày 26.800.000 VNĐ Giá không đổi motorbike
154 15/10/2012 2 ngày 26.800.000 VNĐ Giá không đổi motorbike
155 13/10/2012 3 ngày 26.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ motorbike
156 10/10/2012 1 ngày 26.900.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
157 09/10/2012 1 ngày 26.900.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
158 08/10/2012 1 ngày 26.900.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
159 07/10/2012 1 ngày 26.900.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
160 06/10/2012 4 ngày 26.900.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
161 02/10/2012 1 ngày 26.900.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ HondaVAC
162 01/10/2012 2 ngày 27.600.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
163 29/09/2012 16 ngày 27.600.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ xemaylehang
164 13/09/2012 3 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
165 10/09/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
166 09/09/2012 8 ngày 27.300.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ HondaVAC
167 01/09/2012 6 ngày 27.600.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ HondaVAC
168 26/08/2012 5 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
169 21/08/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ xemaylehang
170 20/08/2012 1 ngày 28.000.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
171 19/08/2012 1 ngày 28.000.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
172 18/08/2012 1 ngày 28.000.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
173 17/08/2012 1 ngày 28.000.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
174 16/08/2012 1 ngày 28.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hungchungnghia
175 15/08/2012 1 ngày 27.800.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
176 14/08/2012 1 ngày 27.800.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ HondaVAC
177 13/08/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
178 12/08/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
179 11/08/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
180 10/08/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
181 09/08/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
182 08/08/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
183 07/08/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
184 06/08/2012 4 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
185 02/08/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
186 01/08/2012 2 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
187 30/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
188 29/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
189 28/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
190 27/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
191 26/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
192 25/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
193 24/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
194 23/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
195 22/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
196 21/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
197 20/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
198 19/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
199 18/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
200 17/07/2012 7 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
201 10/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
202 09/07/2012 27.300.000 VNĐ xemaylehang
Có tổng cộng 202 thay đổi giá của sản phẩm Honda Vision 110cc Đỏ đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Xe máy, phụ tùng xe máy > Xe máy (Xe máy, Xe tay ga, xe ga, xe so)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Honda Vision 110cc Đỏ trong mục Xe máy