• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Honda Vision 110cc Đỏ

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Honda Vision 110cc Đỏ chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 07/01/2015 23 ngày 27.500.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
2 15/12/2014 18 ngày 27.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ hungchungnghia
3 27/11/2014 1 ngày 28.000.000 ₫ Giá không đổi xemaytanviet
4 26/11/2014 30 ngày 28.000.000 ₫ Giá không đổi xemaytanviet
5 27/10/2014 39 ngày 28.000.000 ₫ Giá không đổi xemaytanviet
6 18/09/2014 2 ngày 28.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ xemaytanviet
7 16/09/2014 13 ngày 27.500.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
8 03/09/2014 29 ngày 27.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
9 05/08/2014 22 ngày 27.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ xemaylehang
10 14/07/2014 5 ngày 28.200.000 ₫ Giá không đổi xemaythanhnhan
11 09/07/2014 15 ngày 28.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ xemaythanhnhan
12 24/06/2014 4 ngày 27.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ xemaylehang
13 20/06/2014 1 ngày 28.000.000 ₫ Giá không đổi xemaytanviet
14 19/06/2014 1 ngày 28.000.000 ₫ Giá không đổi xemaytanviet
15 18/06/2014 25 ngày 28.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ xemaytanviet
16 24/05/2014 3 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
17 21/05/2014 2 ngày 27.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ xemaylehang
18 19/05/2014 1 ngày 28.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ xemaytanviet
19 18/05/2014 12 ngày 28.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ xemayhoangcau
20 06/05/2014 2 ngày 28.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ xemaytanviet
21 04/05/2014 1 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
22 03/05/2014 6 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
23 27/04/2014 6 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
24 21/04/2014 6 ngày 27.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ xemaylehang
25 15/04/2014 3 ngày 28.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ xemaytanviet
26 12/04/2014 12 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
27 31/03/2014 5 ngày 27.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ xemaylehang
28 26/03/2014 3 ngày 27.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ xemayhoangcau
29 23/03/2014 2 ngày 28.000.000 ₫ Giá không đổi xemaytanviet
30 21/03/2014 3 ngày 28.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ xemaytanviet
31 18/03/2014 11 ngày 27.990.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ xemayhoangcau
32 07/03/2014 1 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
33 06/03/2014 3 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
34 03/03/2014 25 ngày 27.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ xemaylehang
35 06/02/2014 2 ngày 27.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ xemayhoangcau
36 04/02/2014 8 ngày 28.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ xemaytanviet
37 27/01/2014 3 ngày 27.990.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
38 24/01/2014 31 ngày 27.990.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ xemayhoangcau
39 24/12/2013 14 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
40 10/12/2013 1 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
41 09/12/2013 5 ngày 27.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ xemaylehang
42 04/12/2013 1 ngày 27.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
43 03/12/2013 8 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
44 25/11/2013 2 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
45 23/11/2013 3 ngày 27.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
46 20/11/2013 10 ngày 27.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
47 10/11/2013 2 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
48 08/11/2013 3 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
49 05/11/2013 10 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
50 26/10/2013 2 ngày 27.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
51 24/10/2013 3 ngày 27.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
52 21/10/2013 6 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
53 15/10/2013 3 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
54 12/10/2013 15 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
55 27/09/2013 17 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
56 10/09/2013 2 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
57 08/09/2013 1 ngày 27.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
58 07/09/2013 17 ngày 28.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ hungchungnghia
59 21/08/2013 1 ngày 27.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ xemaylehang
60 20/08/2013 1 ngày 28.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ xemaytanviet
61 19/08/2013 1 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
62 18/08/2013 1 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
63 17/08/2013 1 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
64 16/08/2013 1 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
65 15/08/2013 1 ngày 27.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ xemaylehang
66 14/08/2013 1 ngày 28.000.000 ₫ Giá không đổi xemaytanviet
67 13/08/2013 6 ngày 28.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ xemaytanviet
68 07/08/2013 1 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
69 06/08/2013 1 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
70 05/08/2013 1 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
71 04/08/2013 1 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
72 03/08/2013 1 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
73 02/08/2013 1 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
74 01/08/2013 1 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
75 31/07/2013 1 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
76 30/07/2013 1 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
77 29/07/2013 1 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
78 28/07/2013 1 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
79 27/07/2013 1 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
80 26/07/2013 1 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
81 25/07/2013 1 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
82 24/07/2013 1 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
83 23/07/2013 2 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
84 21/07/2013 1 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
85 20/07/2013 17 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
86 03/07/2013 4 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
87 29/06/2013 7 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
88 22/06/2013 5 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
89 17/06/2013 4 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
90 13/06/2013 9 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
91 04/06/2013 1 ngày 27.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ xemaylehang
92 03/06/2013 5 ngày 28.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ xemaytanviet
93 29/05/2013 15 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
94 14/05/2013 3 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
95 11/05/2013 15 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
96 26/04/2013 3 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
97 23/04/2013 1 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
98 22/04/2013 15 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
99 07/04/2013 1 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi xemaytanviet
100 06/04/2013 14 ngày 27.000.000 ₫ Giá không đổi xemaytanviet
101 23/03/2013 1 ngày 27.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ xemaytanviet
102 22/03/2013 1 ngày 26.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
103 21/03/2013 1 ngày 26.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
104 20/03/2013 2 ngày 27.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ xemaytanviet
105 18/03/2013 1 ngày 26.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
106 17/03/2013 1 ngày 26.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
107 16/03/2013 1 ngày 26.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
108 15/03/2013 1 ngày 26.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
109 14/03/2013 1 ngày 26.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
110 13/03/2013 1 ngày 26.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
111 12/03/2013 1 ngày 26.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
112 11/03/2013 6 ngày 26.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
113 05/03/2013 1 ngày 26.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
114 04/03/2013 6 ngày 27.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
115 26/02/2013 1 ngày 26.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
116 25/02/2013 5 ngày 26.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
117 20/02/2013 3 ngày 26.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
118 17/02/2013 1 ngày 26.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
119 16/02/2013 1 ngày 27.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
120 15/02/2013 5 ngày 26.500.000 ₫ Giá không đổi xemaytanviet
121 10/02/2013 15 ngày 26.500.000 ₫ Giá không đổi xemaytanviet
122 26/01/2013 2 ngày 26.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
123 24/01/2013 2 ngày 26.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
124 22/01/2013 7 ngày 26.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
125 15/01/2013 2 ngày 26.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
126 13/01/2013 6 ngày 27.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
127 07/01/2013 6 ngày 26.500.000 ₫ Giá không đổi xemaytanviet
128 01/01/2013 5 ngày 26.500.000 ₫ Giá không đổi xemaytanviet
129 27/12/2012 4 ngày 26.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ xemaytanviet
130 23/12/2012 1 ngày 26.700.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
131 22/12/2012 1 ngày 26.700.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
132 21/12/2012 1 ngày 26.700.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
133 20/12/2012 1 ngày 26.700.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
134 19/12/2012 1 ngày 26.700.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
135 18/12/2012 1 ngày 26.700.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
136 17/12/2012 1 ngày 26.700.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
137 16/12/2012 1 ngày 26.700.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
138 15/12/2012 1 ngày 26.700.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
139 14/12/2012 1 ngày 26.700.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
140 13/12/2012 1 ngày 26.700.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
141 12/12/2012 13 ngày 26.700.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
142 29/11/2012 13 ngày 26.700.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
143 16/11/2012 7 ngày 26.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Ethangloimotor
144 09/11/2012 1 ngày 26.800.000 ₫ Giá không đổi motorbike
145 08/11/2012 1 ngày 26.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ motorbike
146 07/11/2012 1 ngày 27.200.000 ₫ Giá không đổi hondaphuongha
147 06/11/2012 1 ngày 27.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ HondaVAC
148 05/11/2012 1 ngày 26.800.000 ₫ Giá không đổi motorbike
149 04/11/2012 1 ngày 26.800.000 ₫ Giá không đổi motorbike
150 03/11/2012 1 ngày 26.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ motorbike
151 02/11/2012 1 ngày 27.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ HondaVAC
152 01/11/2012 1 ngày 26.800.000 ₫ Giá không đổi motorbike
153 31/10/2012 1 ngày 26.800.000 ₫ Giá không đổi motorbike
154 30/10/2012 1 ngày 26.800.000 ₫ Giá không đổi motorbike
155 29/10/2012 14 ngày 26.800.000 ₫ Giá không đổi motorbike
156 15/10/2012 2 ngày 26.800.000 ₫ Giá không đổi motorbike
157 13/10/2012 3 ngày 26.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ motorbike
158 10/10/2012 1 ngày 26.900.000 ₫ Giá không đổi HondaVAC
159 09/10/2012 1 ngày 26.900.000 ₫ Giá không đổi HondaVAC
160 08/10/2012 1 ngày 26.900.000 ₫ Giá không đổi HondaVAC
161 07/10/2012 1 ngày 26.900.000 ₫ Giá không đổi HondaVAC
162 06/10/2012 4 ngày 26.900.000 ₫ Giá không đổi HondaVAC
163 02/10/2012 1 ngày 26.900.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ HondaVAC
164 01/10/2012 2 ngày 27.600.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
165 29/09/2012 16 ngày 27.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ xemaylehang
166 13/09/2012 3 ngày 27.300.000 ₫ Giá không đổi HondaVAC
167 10/09/2012 1 ngày 27.300.000 ₫ Giá không đổi HondaVAC
168 09/09/2012 8 ngày 27.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ HondaVAC
169 01/09/2012 6 ngày 27.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ HondaVAC
170 26/08/2012 5 ngày 27.300.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
171 21/08/2012 1 ngày 27.300.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ xemaylehang
172 20/08/2012 1 ngày 28.000.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
173 19/08/2012 1 ngày 28.000.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
174 18/08/2012 1 ngày 28.000.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
175 17/08/2012 1 ngày 28.000.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
176 16/08/2012 1 ngày 28.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hungchungnghia
177 15/08/2012 1 ngày 27.800.000 ₫ Giá không đổi HondaVAC
178 14/08/2012 1 ngày 27.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ HondaVAC
179 13/08/2012 1 ngày 27.300.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
180 12/08/2012 1 ngày 27.300.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
181 11/08/2012 1 ngày 27.300.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
182 10/08/2012 1 ngày 27.300.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
183 09/08/2012 1 ngày 27.300.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
184 08/08/2012 1 ngày 27.300.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
185 07/08/2012 1 ngày 27.300.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
186 06/08/2012 4 ngày 27.300.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
187 02/08/2012 1 ngày 27.300.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
188 01/08/2012 2 ngày 27.300.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
189 30/07/2012 1 ngày 27.300.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
190 29/07/2012 1 ngày 27.300.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
191 28/07/2012 1 ngày 27.300.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
192 27/07/2012 1 ngày 27.300.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
193 26/07/2012 1 ngày 27.300.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
194 25/07/2012 1 ngày 27.300.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
195 24/07/2012 1 ngày 27.300.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
196 23/07/2012 1 ngày 27.300.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
197 22/07/2012 1 ngày 27.300.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
198 21/07/2012 1 ngày 27.300.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
199 20/07/2012 1 ngày 27.300.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
200 19/07/2012 1 ngày 27.300.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
201 18/07/2012 1 ngày 27.300.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
202 17/07/2012 7 ngày 27.300.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
203 10/07/2012 1 ngày 27.300.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
204 09/07/2012 27.300.000 ₫ xemaylehang
Có tổng cộng 204 thay đổi giá của sản phẩm Honda Vision 110cc Đỏ đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Xe máy, phụ tùng xe máy > Xe máy (Xe máy, Xe tay ga, xe ga, xe so)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Honda Vision 110cc Đỏ trong mục Xe máy
Từ khóa nổi bật trong tuần: inox 304, keo tu, hong phan, ken, hoa nhựa