• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Honda Vision 110cc Đỏ

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Honda Vision 110cc Đỏ chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 15/12/2014 18 ngày 27.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ hungchungnghia
2 27/11/2014 1 ngày 28.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
3 26/11/2014 30 ngày 28.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
4 27/10/2014 39 ngày 28.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
5 18/09/2014 2 ngày 28.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaytanviet
6 16/09/2014 13 ngày 27.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
7 03/09/2014 29 ngày 27.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
8 05/08/2014 22 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ xemaylehang
9 14/07/2014 5 ngày 28.200.000 VNĐ Giá không đổi xemaythanhnhan
10 09/07/2014 15 ngày 28.200.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ xemaythanhnhan
11 24/06/2014 4 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ xemaylehang
12 20/06/2014 1 ngày 28.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
13 19/06/2014 1 ngày 28.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
14 18/06/2014 25 ngày 28.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ xemaytanviet
15 24/05/2014 3 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
16 21/05/2014 2 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ xemaylehang
17 19/05/2014 1 ngày 28.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ xemaytanviet
18 18/05/2014 12 ngày 28.400.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ xemayhoangcau
19 06/05/2014 2 ngày 28.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ xemaytanviet
20 04/05/2014 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
21 03/05/2014 6 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
22 27/04/2014 6 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
23 21/04/2014 6 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ xemaylehang
24 15/04/2014 3 ngày 28.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ xemaytanviet
25 12/04/2014 12 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
26 31/03/2014 5 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ xemaylehang
27 26/03/2014 3 ngày 27.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ xemayhoangcau
28 23/03/2014 2 ngày 28.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
29 21/03/2014 3 ngày 28.000.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ xemaytanviet
30 18/03/2014 11 ngày 27.990.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ xemayhoangcau
31 07/03/2014 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
32 06/03/2014 3 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
33 03/03/2014 25 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ xemaylehang
34 06/02/2014 2 ngày 27.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ xemayhoangcau
35 04/02/2014 8 ngày 28.000.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ xemaytanviet
36 27/01/2014 3 ngày 27.990.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
37 24/01/2014 31 ngày 27.990.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ xemayhoangcau
38 24/12/2013 14 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
39 10/12/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
40 09/12/2013 5 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ xemaylehang
41 04/12/2013 1 ngày 27.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
42 03/12/2013 8 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
43 25/11/2013 2 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
44 23/11/2013 3 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
45 20/11/2013 10 ngày 27.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
46 10/11/2013 2 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
47 08/11/2013 3 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
48 05/11/2013 10 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
49 26/10/2013 2 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
50 24/10/2013 3 ngày 27.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
51 21/10/2013 6 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
52 15/10/2013 3 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
53 12/10/2013 15 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
54 27/09/2013 17 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
55 10/09/2013 2 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
56 08/09/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
57 07/09/2013 17 ngày 28.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ hungchungnghia
58 21/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ xemaylehang
59 20/08/2013 1 ngày 28.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ xemaytanviet
60 19/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
61 18/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
62 17/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
63 16/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
64 15/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ xemaylehang
65 14/08/2013 1 ngày 28.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
66 13/08/2013 6 ngày 28.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ xemaytanviet
67 07/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
68 06/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
69 05/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
70 04/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
71 03/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
72 02/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
73 01/08/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
74 31/07/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
75 30/07/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
76 29/07/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
77 28/07/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
78 27/07/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
79 26/07/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
80 25/07/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
81 24/07/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
82 23/07/2013 2 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
83 21/07/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
84 20/07/2013 17 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
85 03/07/2013 4 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
86 29/06/2013 7 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
87 22/06/2013 5 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
88 17/06/2013 4 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
89 13/06/2013 9 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
90 04/06/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ xemaylehang
91 03/06/2013 5 ngày 28.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ xemaytanviet
92 29/05/2013 15 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
93 14/05/2013 3 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
94 11/05/2013 15 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
95 26/04/2013 3 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
96 23/04/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
97 22/04/2013 15 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
98 07/04/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
99 06/04/2013 14 ngày 27.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
100 23/03/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaytanviet
101 22/03/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
102 21/03/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
103 20/03/2013 2 ngày 27.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaytanviet
104 18/03/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
105 17/03/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
106 16/03/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
107 15/03/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
108 14/03/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
109 13/03/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
110 12/03/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
111 11/03/2013 6 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
112 05/03/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
113 04/03/2013 6 ngày 27.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
114 26/02/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
115 25/02/2013 5 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
116 20/02/2013 3 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
117 17/02/2013 1 ngày 26.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
118 16/02/2013 1 ngày 27.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
119 15/02/2013 5 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
120 10/02/2013 15 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
121 26/01/2013 2 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
122 24/01/2013 2 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
123 22/01/2013 7 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
124 15/01/2013 2 ngày 26.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Ethangloimotor
125 13/01/2013 6 ngày 27.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ xemaylehang
126 07/01/2013 6 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
127 01/01/2013 5 ngày 26.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaytanviet
128 27/12/2012 4 ngày 26.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ xemaytanviet
129 23/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
130 22/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
131 21/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
132 20/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
133 19/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
134 18/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
135 17/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
136 16/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
137 15/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
138 14/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
139 13/12/2012 1 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
140 12/12/2012 13 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
141 29/11/2012 13 ngày 26.700.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
142 16/11/2012 7 ngày 26.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Ethangloimotor
143 09/11/2012 1 ngày 26.800.000 VNĐ Giá không đổi motorbike
144 08/11/2012 1 ngày 26.800.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ motorbike
145 07/11/2012 1 ngày 27.200.000 VNĐ Giá không đổi hondaphuongha
146 06/11/2012 1 ngày 27.200.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ HondaVAC
147 05/11/2012 1 ngày 26.800.000 VNĐ Giá không đổi motorbike
148 04/11/2012 1 ngày 26.800.000 VNĐ Giá không đổi motorbike
149 03/11/2012 1 ngày 26.800.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ motorbike
150 02/11/2012 1 ngày 27.200.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ HondaVAC
151 01/11/2012 1 ngày 26.800.000 VNĐ Giá không đổi motorbike
152 31/10/2012 1 ngày 26.800.000 VNĐ Giá không đổi motorbike
153 30/10/2012 1 ngày 26.800.000 VNĐ Giá không đổi motorbike
154 29/10/2012 14 ngày 26.800.000 VNĐ Giá không đổi motorbike
155 15/10/2012 2 ngày 26.800.000 VNĐ Giá không đổi motorbike
156 13/10/2012 3 ngày 26.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ motorbike
157 10/10/2012 1 ngày 26.900.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
158 09/10/2012 1 ngày 26.900.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
159 08/10/2012 1 ngày 26.900.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
160 07/10/2012 1 ngày 26.900.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
161 06/10/2012 4 ngày 26.900.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
162 02/10/2012 1 ngày 26.900.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ HondaVAC
163 01/10/2012 2 ngày 27.600.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
164 29/09/2012 16 ngày 27.600.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ xemaylehang
165 13/09/2012 3 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
166 10/09/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
167 09/09/2012 8 ngày 27.300.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ HondaVAC
168 01/09/2012 6 ngày 27.600.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ HondaVAC
169 26/08/2012 5 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
170 21/08/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ xemaylehang
171 20/08/2012 1 ngày 28.000.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
172 19/08/2012 1 ngày 28.000.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
173 18/08/2012 1 ngày 28.000.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
174 17/08/2012 1 ngày 28.000.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
175 16/08/2012 1 ngày 28.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hungchungnghia
176 15/08/2012 1 ngày 27.800.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
177 14/08/2012 1 ngày 27.800.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ HondaVAC
178 13/08/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
179 12/08/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
180 11/08/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
181 10/08/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
182 09/08/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
183 08/08/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
184 07/08/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
185 06/08/2012 4 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
186 02/08/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
187 01/08/2012 2 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
188 30/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
189 29/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
190 28/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
191 27/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
192 26/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
193 25/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
194 24/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
195 23/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
196 22/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
197 21/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
198 20/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
199 19/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
200 18/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
201 17/07/2012 7 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
202 10/07/2012 1 ngày 27.300.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
203 09/07/2012 27.300.000 VNĐ xemaylehang
Có tổng cộng 203 thay đổi giá của sản phẩm Honda Vision 110cc Đỏ đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Xe máy, phụ tùng xe máy > Xe máy (Xe máy, Xe tay ga, xe ga, xe so)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Honda Vision 110cc Đỏ trong mục Xe máy