Từ :
Đến :
VANTECH Loại bỏ tham số này
4 kênh (38)
8 kênh (33)
2x (4)
4x (2)
- (30)
USB (83)
RS-485 (45)
RJ-45 (56)
S-Video (23)
RCA (26)
RS-232C (37)
VGA (94)
BNC (75)
HDMI (74)
Taiwan (41)
Vietnam (16)
Korea (1)
Rao vặt mới nhất.

Đầu ghi hình cho camera giám sát, VANTECHLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3  4  5   
132 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Vantech VT-16300
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 16 kênh
 • Độ phân giải: 720 x 480 pixel
 • Kết nối: RS-485, RJ-45, RS-232C, VGA, HDMI
0
6.500.000 VNĐ
(306,97 USD)
Vantech VT-24800H
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 24 kênh
 • Độ phân giải: 1280 x 1024 pixel
 • Kết nối: USB, Ethernet, RCA, BNC
0
7.900.000 VNĐ
(373,08 USD)
Vantech VT-32100
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 32 kênh
 • Kết nối: -, USB, Ethernet, RS-485, RJ-45, S-Video, RS-232C, Composite, VGA, BNC, HDMI
0
13.000.000 VNĐ
(613,93 USD)
Vantech VP-32300
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 32 kênh
 • Độ phân giải: 720 x 480 pixel
 • Kết nối: USB, RS-485, RJ-45, RS-232C, VGA, HDMI
0
12.000.000 VNĐ
(566,71 USD)
Vantech VP-2442HD
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 24 kênh
 • Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel
 • Kết nối: USB, RJ-45
0
7.650.000 VNĐ
(361,28 USD)
Vantech VP-890
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 8 kênh
 • Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel
 • Kết nối: VGA, BNC, HDMI
0
19.400.000 VNĐ
(916,17 USD)
Vantech VP-1680
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 16 kênh
 • Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel
 • Kết nối: USB, RJ-45
0
13.700.000 VNĐ
(646,99 USD)
Vantech VT-920
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 9 kênh
 • Zoom kĩ thuật số: 2x
 • Độ phân giải: 720 x 576 pixel
 • Kết nối: RJ-45
0
7.000.000 VNĐ
(330,58 USD)
Vantech VT-820HD
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 8 kênh
 • Kết nối: USB, Ethernet, RJ-45, VGA, BNC, HDMI
0
39.600.000 VNĐ
(1.870,13 USD)
Vantech VT-9300
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 9 kênh
 • Kết nối: RJ-45, VGA
0
500.000 VNĐ
(23,61 USD)
Vantech VP-16300
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 16 kênh
 • Kết nối: RJ-45, RS-232C, VGA, HDMI
0
10.000.000 VNĐ
(472,26 USD)
Vantech VP-4500P
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 4 kênh
 • Độ phân giải: 704 x 480 pixel
 • Kết nối: USB, RS-485, RCA, RS-232C, VGA
0
4.300.000 VNĐ
(203,07 USD)
Vantech VT-32800M
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 32 kênh
 • Độ phân giải: 1280 x 1024 pixel
 • Kết nối: USB, Ethernet, S-Video, RCA, BNC
0
7.800.000 VNĐ
(368,36 USD)
Vantech KW3294B
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 4 kênh
 • Độ phân giải: 1280 x 1024 pixel
 • Kết nối: USB, RS-485, VGA, BNC
0
7.000.000 VNĐ
(330,58 USD)
Vantech VT-410HD
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 4 kênh
 • Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel
 • Kết nối: USB, Ethernet, RS-485, RJ-45, Composite, VGA, BNC, HDMI
0
9.100.000 VNĐ
(429,75 USD)
Vantech VT-16200
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 16 kênh
 • Độ phân giải: 720 x 576 pixel
 • Kết nối: USB, RJ-45, S-Video, VGA
0
3.120.000 VNĐ
(147,34 USD)
Vantech VT1620
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 16 kênh
 • Độ phân giải: 720 x 576 pixel
 • Kết nối: USB, Ethernet, VGA
0
4.080.000 VNĐ
(192,68 USD)
Vantech VT-1620
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 16 kênh
 • Độ phân giải: 720 x 576 pixel
 • Kết nối: USB, Ethernet, RJ-45, VGA
0
3.600.000 VNĐ
(170,01 USD)
Vantech VT-4004 (VT4004)
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 4 kênh
 • Độ phân giải: 704 x 576 pixel
 • Kết nối: Ethernet, RS-485, RS-232C, VGA, BNC
0
4.320.000 VNĐ
(204,01 USD)
Vantech VT-4008 (VT4008)
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 8 kênh
 • Độ phân giải: 704 x 576 pixel
 • Kết nối: Ethernet, RS-485, RS-232C
0
4.560.000 VNĐ
(215,35 USD)
Vantech VT-4024
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 24 kênh
 • Độ phân giải: 704 x 576 pixel
 • Kết nối: Ethernet, RS-485, RS-232C
0
18.880.000 VNĐ
(891,62 USD)
Đầu ghi hình Vantech VP-2440HD
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 24 kênh
 • Độ phân giải: 1280 x 720 pixel
 • Kết nối: USB, Ethernet, RS-485, RJ-45, RCA, RS-232C, VGA, BNC, HDMI
0
3.900.000 VNĐ
(184,18 USD)
Đầu ghi hình Vantech VP-442HD
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 4 kênh
 • Độ phân giải: 1280 x 720 pixel
 • Kết nối: USB, Ethernet, RS-485, RJ-45, RCA, RS-232C, VGA, BNC, HDMI
0
1.600.000 VNĐ
(75,56 USD)
Đầu ghi hình Vantech VP-3240HD
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 32 kênh
 • Độ phân giải: 1280 x 720 pixel
 • Kết nối: USB, Ethernet, RS-485, RJ-45, RCA, RS-232C, VGA, BNC, HDMI
0
4.600.000 VNĐ
(217,24 USD)
Đầu ghi hình Vantech VP-840HD
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 8 kênh
 • Độ phân giải: 1280 x 720 pixel
 • Kết nối: USB, Ethernet, RS-485, RJ-45, RCA, RS-232C, VGA, BNC, HDMI
0
1.700.000 VNĐ
(80,28 USD)
Đầu ghi hình Vantech VP-1642HD
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 16 kênh
 • Độ phân giải: 1280 x 720 pixel
 • Kết nối: USB, Ethernet, RS-485, RJ-45, RCA, BNC
0
2.900.000 VNĐ
(136,95 USD)
Vantech VP-842HD
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 8 kênh
 • Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel
 • Kết nối: USB, RJ-45
0
1.900.000 VNĐ
(89,73 USD)
Đầu ghi hình Vantech VP-1640HD
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 16 kênh
 • Độ phân giải: 1280 x 720 pixel
 • Kết nối: USB, Ethernet, RS-485, RJ-45, RCA, RS-232C, VGA, BNC, HDMI
0
2.200.000 VNĐ
(103,9 USD)
Đầu ghi hình Vantech VP-880
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 8 kênh
 • Độ phân giải: 1280 x 720 pixel
 • Kết nối: USB, Ethernet, RS-485, RJ-45, RCA, RS-232C, VGA, BNC, HDMI
0
6.880.000 VNĐ
(324,91 USD)
VANTECH VP-450CVI
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 4 kênh
 • Kết nối: VGA, HDMI
0
1.990.000 VNĐ
(93,98 USD)
Trang:  [1]  2  3  4  5   

Đầu ghi hình cho camera giám sát, VANTECHLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Thiết bị an ninh > Đầu ghi hình cho camera giám sát