Từ :
Đến :
VANTECH Loại bỏ tham số này
4 kênh (58)
8 kênh (54)
2x (4)
4x (2)
- (54)
USB (117)
RS-485 (48)
RJ-45 (71)
S-Video (23)
RCA (31)
RS-232C (37)
VGA (154)
BNC (98)
HDMI (134)
Taiwan (52)
Vietnam (22)
Korea (1)

Đầu ghi hình cho camera giám sát, VANTECHLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    
199 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Vantech VP-442HD
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 4 kênh
 • Độ phân giải: 1280 x 720 pixel
 • Kết nối: USB, Ethernet, RS-485, RJ-45, RCA, RS-232C, VGA, BNC, HDMI
0
1.990.000 ₫
(93,98 USD)
Vantech VP-1642HD
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 16 kênh
 • Độ phân giải: 1280 x 720 pixel
 • Kết nối: USB, Ethernet, RS-485, RJ-45, RCA, BNC
0
4.000.000 ₫
(188,9 USD)
Vantech VT-8800S
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 8 kênh
 • Độ phân giải: 1280 x 1024 pixel
 • Kết nối: VGA, BNC, HDMI
0
1.479.000 ₫
(69,85 USD)
Vantech VT-4100E
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 4 kênh
 • Độ phân giải: 704 x 576 pixel
 • Kết nối: USB, Ethernet, RS-485, RJ-45, S-Video, Composite, VGA, BNC
0
3.285.000 ₫
(155,14 USD)
Vantech VT-4800S
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 4 kênh
 • Độ phân giải: 704 x 576 pixel
 • Kết nối: -
0
1.650.000 ₫
(77,92 USD)
Vantech VP-8260AHDM
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 8 kênh
 • Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel
 • Kết nối: Ethernet, RJ-45, VGA, BNC, HDMI
0
3.500.000 ₫
(165,29 USD)
Vantech VT-8100SE
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 8 kênh
 • Độ phân giải: 704 x 576 pixel
 • Kết nối: USB, Ethernet, RS-485, RJ-45, S-Video, RS-232C, Composite, VGA, BNC
0
3.900.000 ₫
(184,18 USD)
Vantech VT-32100
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 32 kênh
 • Kết nối: -, USB, Ethernet, RS-485, RJ-45, S-Video, RS-232C, Composite, VGA, BNC, HDMI
0
13.000.000 ₫
(613,93 USD)
Vantech VT-32800M
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 32 kênh
 • Độ phân giải: 1280 x 1024 pixel
 • Kết nối: USB, Ethernet, S-Video, RCA, BNC
0
6.240.000 ₫
(294,69 USD)
Vantech VT-920
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 9 kênh
 • Zoom kĩ thuật số: 2x
 • Độ phân giải: 720 x 576 pixel
 • Kết nối: RJ-45
0
3.400.000 ₫
(160,57 USD)
Vantech VP-8160AHDM
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 8 kênh
 • Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel
 • Kết nối: Ethernet, RJ-45, VGA, BNC, HDMI
0
2.900.000 ₫
(136,95 USD)
Vantech VT-8032
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 32 kênh
 • Kết nối: RS-485, VGA, BNC, HDMI
0
50.000.000 ₫
(2.361,28 USD)
Vantech VP-480
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 4 kênh
 • Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel
 • Kết nối: USB, Ethernet, RS-485, RJ-45, RCA, RS-232C, VGA, BNC, HDMI
0
2.800.000 ₫
(132,23 USD)
Vantech VP-4160AHDM
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 4 kênh
 • Độ phân giải: 1280 x 720 pixel
 • Kết nối: USB, VGA, HDMI
0
1.650.000 ₫
(77,92 USD)
Vantech VP-444HD
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 4 kênh
 • Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel
 • Kết nối: VGA, HDMI
0
1.650.000 ₫
(77,92 USD)
Vantech VT-4008 (VT4008)
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 8 kênh
 • Độ phân giải: 704 x 576 pixel
 • Kết nối: Ethernet, RS-485, RS-232C
0
5.700.000 ₫
(269,19 USD)
Vantech VP-16300
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 16 kênh
 • Kết nối: RJ-45, RS-232C, VGA, HDMI
0
10.000.000 ₫
(472,26 USD)
Vantech VT-8100E
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 8 kênh
 • Kết nối: USB, Ethernet, RS-485, RJ-45, S-Video, VGA, BNC, HDMI
0
5.980.000 ₫
(282,41 USD)
Vantech VT-4800M
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 4 kênh
 • Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel
 • Kết nối: USB, Ethernet, RCA, VGA
0
2.600.000 ₫
(122,79 USD)
Vantech VP-8300
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 8 kênh
 • Độ phân giải: 720 x 480 pixel
 • Kết nối: -
0
11.900.000 ₫
(561,98 USD)
Vantech VP-634AHDH
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 4 kênh
 • Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel
 • Kết nối: USB, VGA, HDMI
0
3.375.000 ₫
(159,39 USD)
Vantech VP-638AHDH
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 8 kênh
 • Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel
 • Kết nối: USB, VGA, HDMI
0
4.900.000 ₫
(231,4 USD)
Vantech VPS-6316AHDH
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 16 kênh
 • Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel
 • Kết nối: USB, VGA, HDMI
0
8.600.000 ₫
(406,14 USD)
Vantech VP-614AHDH
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 4 kênh
 • Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel
 • Kết nối: USB, Ethernet, VGA, HDMI
0
1.875.000 ₫
(88,55 USD)
Vantech VP-6116AHDH
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 16 kênh
 • Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel
 • Kết nối: USB, Ethernet, VGA, HDMI
0
6.375.000 ₫
(301,06 USD)
Vantech VP-8161AHD
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 8 kênh
 • Độ phân giải: 1280 x 720 pixel
 • Kết nối: VGA, BNC, HDMI
0
2.625.000 ₫
(123,97 USD)
Vantech VPH-1663TVI
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 16 kênh
 • Kết nối: VGA, BNC, HDMI
0
12.250.000 ₫
(578,51 USD)
Vantech VP-863TVI
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 8 kênh
 • Kết nối: -
0
6.230.000 ₫
(294,21 USD)
Vantech HDTVI VPS-463TVI
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 4 kênh
 • Kết nối: Ethernet, VGA, BNC, HDMI
0
3.150.000 ₫
(148,76 USD)
Vantech VP-460AHDL
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 4 kênh
 • Độ phân giải: 960 x 582 pixel
 • Kết nối: VGA, BNC, HDMI
0
1.575.000 ₫
(74,38 USD)
Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    

Đầu ghi hình cho camera giám sát, VANTECHLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Thiết bị an ninh > Đầu ghi hình cho camera giám sát