Từ :
Đến :
VANTECH Loại bỏ tham số này
4 kênh (57)
8 kênh (54)
2x (4)
4x (2)
- (53)
USB (112)
RS-485 (48)
RJ-45 (66)
S-Video (23)
RCA (26)
RS-232C (37)
VGA (149)
BNC (98)
HDMI (129)
Taiwan (52)
Vietnam (17)
Korea (1)

Đầu ghi hình cho camera giám sát, VANTECHLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    
194 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Vantech HDTVI VPH-863TVI
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 8 kênh
 • Kết nối: Ethernet, VGA, BNC, HDMI
0
6.600.000 ₫
(311,69 USD)
Vantech VP-16500D1
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 16 kênh
 • Độ phân giải: 704 x 576 pixel
 • Kết nối: USB, Ethernet, RS-485, RJ-45, S-Video, Composite, VGA, BNC, HDMI
0
17.600.000 ₫
(831,17 USD)
Vantech VT-4008 (VT4008)
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 8 kênh
 • Độ phân giải: 704 x 576 pixel
 • Kết nối: Ethernet, RS-485, RS-232C
0
4.560.000 ₫
(215,35 USD)
Vantech HDTVI VP-463TVI
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 4 kênh
 • Kết nối: Ethernet, VGA, BNC, HDMI
0
4.400.000 ₫
(207,79 USD)
Vantech VP-3242HD
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 32 kênh
 • Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel
 • Kết nối: USB, RJ-45
0
11.700.000 ₫
(552,54 USD)
Vantech VP-8260AHDM
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 8 kênh
 • Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel
 • Kết nối: Ethernet, RJ-45, VGA, BNC, HDMI
0
2.750.000 ₫
(129,87 USD)
Vantech VT-4004 (VT4004)
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 4 kênh
 • Độ phân giải: 704 x 576 pixel
 • Kết nối: Ethernet, RS-485, RS-232C, VGA, BNC
0
4.320.000 ₫
(204,01 USD)
Vantech VT-4024
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 24 kênh
 • Độ phân giải: 704 x 576 pixel
 • Kết nối: Ethernet, RS-485, RS-232C
0
18.880.000 ₫
(891,62 USD)
Vantech VP-304
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 4 kênh
 • Độ phân giải: 1280 x 1024 pixel
 • Kết nối: VGA, BNC
0
5.000.000 ₫
(236,13 USD)
Vantech VT-8800M
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 8 kênh
 • Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel
 • Kết nối: Ethernet, S-Video, RCA, BNC
0
1.990.000 ₫
(93,98 USD)
Vantech VP-444HD
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 4 kênh
 • Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel
 • Kết nối: VGA, HDMI
0
2.400.000 ₫
(113,34 USD)
Vantech VT-1620
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 16 kênh
 • Độ phân giải: 720 x 576 pixel
 • Kết nối: USB, Ethernet, RJ-45, VGA
0
3.600.000 ₫
(170,01 USD)
Vantech VT-4800S
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 4 kênh
 • Độ phân giải: 704 x 576 pixel
 • Kết nối: -
0
1.998.000 ₫
(94,36 USD)
Vantech VP-32500H
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 32 kênh
 • Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel
 • Kết nối: VGA, HDMI
0
27.800.000 ₫
(1.312,87 USD)
Vantech VT-8100SE
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 8 kênh
 • Độ phân giải: 704 x 576 pixel
 • Kết nối: USB, Ethernet, RS-485, RJ-45, S-Video, RS-232C, Composite, VGA, BNC
0
3.120.000 ₫
(147,34 USD)
Vantech VT-16800H4
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 16 kênh
 • Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel
 • Kết nối: USB, HDMI
0
3.950.000 ₫
(186,54 USD)
Vantech VT-4100EB
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 4 kênh
 • Độ phân giải: 1280 x 1024 pixel
 • Kết nối: USB, Ethernet, RS-485, RJ-45, S-Video, RS-232C, Composite, VGA, BNC, HDMI
0
3.900.000 ₫
(184,18 USD)
Vantech VP-1663AHD
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 16 kênh
 • Độ phân giải: 1280 x 720 pixel
 • Kết nối: Ethernet, RJ-45, VGA, BNC, HDMI
0
7.500.000 ₫
(354,19 USD)
Vantech VT-4100E
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 4 kênh
 • Độ phân giải: 704 x 576 pixel
 • Kết nối: USB, Ethernet, RS-485, RJ-45, S-Video, Composite, VGA, BNC
0
3.890.000 ₫
(183,71 USD)
Vantech VP-2440HD
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 24 kênh
 • Độ phân giải: 1280 x 720 pixel
 • Kết nối: USB, Ethernet, RS-485, RJ-45, RCA, RS-232C, VGA, BNC, HDMI
0
5.450.000 ₫
(257,38 USD)
Vantech VP-8500D1
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 8 kênh
 • Độ phân giải: 704 x 576 pixel
 • Kết nối: USB, Ethernet, RS-485, RJ-45, S-Video, VGA, BNC, HDMI
0
11.900.000 ₫
(561,98 USD)
Vantech VP-4500P
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 4 kênh
 • Độ phân giải: 704 x 480 pixel
 • Kết nối: USB, RS-485, RCA, RS-232C, VGA
0
4.200.000 ₫
(198,35 USD)
Vantech VP-442HD
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 4 kênh
 • Độ phân giải: 1280 x 720 pixel
 • Kết nối: USB, Ethernet, RS-485, RJ-45, RCA, RS-232C, VGA, BNC, HDMI
0
2.189.000 ₫
(103,38 USD)
Vantech VP-842HD
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 8 kênh
 • Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel
 • Kết nối: USB, RJ-45
0
3.250.000 ₫
(153,48 USD)
Vantech VP-840HD
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 8 kênh
 • Độ phân giải: 1280 x 720 pixel
 • Kết nối: USB, Ethernet, RS-485, RJ-45, RCA, RS-232C, VGA, BNC, HDMI
0
2.480.000 ₫
(117,12 USD)
VANTECH VP-450CVI
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 4 kênh
 • Kết nối: VGA, HDMI
0
1.990.000 ₫
(93,98 USD)
Vantech VP-32500D1
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 32 kênh
 • Độ phân giải: 704 x 576 pixel
 • Kết nối: USB, RS-485, RS-232C, VGA, BNC, HDMI
0
31.000.000 ₫
(1.463,99 USD)
Vantech VP-16960H
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 16 kênh
 • Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel
 • Kết nối: USB, RS-485, RS-232C, VGA, BNC, HDMI
0
30.000.000 ₫
(1.416,77 USD)
Vantech VP-890
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 8 kênh
 • Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel
 • Kết nối: VGA, BNC, HDMI
0
19.400.000 ₫
(916,17 USD)
Vantech VT-32800D
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 32 kênh
 • Độ phân giải: 1280 x 1024 pixel
 • Kết nối: USB, RS-485, RJ-45, VGA, BNC, HDMI
0
6.308.000 ₫
(297,9 USD)
Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    

Đầu ghi hình cho camera giám sát, VANTECHLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Thiết bị an ninh > Đầu ghi hình cho camera giám sát