Từ :
Đến :
VANTECH Loại bỏ tham số này
4 kênh (42)
8 kênh (38)
2x (4)
4x (2)
- (41)
USB (86)
RS-485 (45)
RJ-45 (56)
S-Video (23)
RCA (26)
RS-232C (37)
VGA (105)
BNC (77)
HDMI (85)
Taiwan (49)
Vietnam (16)
Korea (1)

Đầu ghi hình cho camera giám sát, VANTECHLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3  4  5   
144 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Vantech VT-920
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 9 kênh
 • Zoom kĩ thuật số: 2x
 • Độ phân giải: 720 x 576 pixel
 • Kết nối: RJ-45
0
4.600.000 VNĐ
(217,24 USD)
Vantech VT-1620
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 16 kênh
 • Độ phân giải: 720 x 576 pixel
 • Kết nối: USB, Ethernet, RJ-45, VGA
0
3.600.000 VNĐ
(170,01 USD)
Vantech VT-1630
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 16 kênh
 • Kết nối: RJ-45
0
6.200.000 VNĐ
(292,8 USD)
Vantech VT-32800M
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 32 kênh
 • Độ phân giải: 1280 x 1024 pixel
 • Kết nối: USB, Ethernet, S-Video, RCA, BNC
0
6.240.000 VNĐ
(294,69 USD)
Vantech VP-16300
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 16 kênh
 • Kết nối: RJ-45, RS-232C, VGA, HDMI
0
10.000.000 VNĐ
(472,26 USD)
Vantech KW3294B
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 4 kênh
 • Độ phân giải: 1280 x 1024 pixel
 • Kết nối: USB, RS-485, VGA, BNC
0
7.000.000 VNĐ
(330,58 USD)
Vantech VT-9300
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 9 kênh
 • Kết nối: RJ-45, VGA
0
400.000 VNĐ
(18,89 USD)
Vantech VP-4500P
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 4 kênh
 • Độ phân giải: 704 x 480 pixel
 • Kết nối: USB, RS-485, RCA, RS-232C, VGA
0
3.440.000 VNĐ
(162,46 USD)
AvTech MDR-616D(MDR616D)
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 16 kênh
 • Zoom kĩ thuật số: 2x
 • Độ phân giải: 720 x 480 pixel
 • Kết nối: USB, Composite
0
10.000.000 VNĐ
(472,26 USD)
Vantech VT-16300
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 16 kênh
 • Độ phân giải: 720 x 480 pixel
 • Kết nối: RS-485, RJ-45, RS-232C, VGA, HDMI
0
520.000 VNĐ
(24,56 USD)
Vantech VT1620
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 16 kênh
 • Độ phân giải: 720 x 576 pixel
 • Kết nối: USB, Ethernet, VGA
0
4.080.000 VNĐ
(192,68 USD)
Vantech VT-930
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 9 kênh
 • Độ phân giải: 720 x 576 pixel
 • Kết nối: RJ-45, S-Video
0
3.500.000 VNĐ
(165,29 USD)
Vantech XDA-400
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 4 kênh
 • Kết nối: RJ-45, S-Video, VGA
4
2.550.000 VNĐ
(120,43 USD)
Vantech VT-16900HD
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 16 kênh
 • Kết nối: USB, VGA, BNC, HDMI
0
10.780.000 VNĐ
(509,09 USD)
Vantech VP-868CVI
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 8 kênh
 • Kết nối: USB, Ethernet, VGA, HDMI
0
5.989.000 VNĐ
(282,83 USD)
Vantech VT-24800H
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 24 kênh
 • Độ phân giải: 1280 x 1024 pixel
 • Kết nối: USB, Ethernet, RCA, BNC
0
8.700.000 VNĐ
(410,86 USD)
Vantech VT-4024
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 24 kênh
 • Độ phân giải: 704 x 576 pixel
 • Kết nối: Ethernet, RS-485, RS-232C
0
18.880.000 VNĐ
(891,62 USD)
Vantech VT-410HD
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 4 kênh
 • Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel
 • Kết nối: USB, Ethernet, RS-485, RJ-45, Composite, VGA, BNC, HDMI
0
2.300.000 VNĐ
(108,62 USD)
Vantech VT-32100
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 32 kênh
 • Kết nối: -, USB, Ethernet, RS-485, RJ-45, S-Video, RS-232C, Composite, VGA, BNC, HDMI
0
13.000.000 VNĐ
(613,93 USD)
Vantech VT-4004 (VT4004)
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 4 kênh
 • Độ phân giải: 704 x 576 pixel
 • Kết nối: Ethernet, RS-485, RS-232C, VGA, BNC
0
4.320.000 VNĐ
(204,01 USD)
Vantech VT-16200
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 16 kênh
 • Độ phân giải: 720 x 576 pixel
 • Kết nối: USB, RJ-45, S-Video, VGA
0
3.120.000 VNĐ
(147,34 USD)
Vantech VT-4008 (VT4008)
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 8 kênh
 • Độ phân giải: 704 x 576 pixel
 • Kết nối: Ethernet, RS-485, RS-232C
0
4.560.000 VNĐ
(215,35 USD)
Vantech VT-16900
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 16 kênh
 • Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel
 • Kết nối: VGA, BNC, HDMI
0
7.600.000 VNĐ
(358,91 USD)
Vantech VT-16800D1
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 16 kênh
 • Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel
 • Kết nối: -, USB, VGA, BNC, HDMI
0
8.000.000 VNĐ
(377,8 USD)
Vantech VT-8800D1
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 8 kênh
 • Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel
 • Kết nối: -, USB, VGA, BNC, HDMI
0
6.000.000 VNĐ
(283,35 USD)
Vantech VT-8800H
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 8 kênh
 • Độ phân giải: 1280 x 1024 pixel
 • Kết nối: USB, Ethernet, BNC
0
3.800.000 VNĐ
(179,46 USD)
Vantech VT-16800H
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 16 kênh
 • Độ phân giải: 1280 x 1024 pixel
 • Kết nối: USB, Ethernet, RCA, BNC
0
4.400.000 VNĐ
(207,79 USD)
Vantech VP-32300
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 32 kênh
 • Độ phân giải: 720 x 480 pixel
 • Kết nối: USB, RS-485, RJ-45, RS-232C, VGA, HDMI
0
12.000.000 VNĐ
(566,71 USD)
Vantech VP-880
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 8 kênh
 • Độ phân giải: 1280 x 720 pixel
 • Kết nối: USB, Ethernet, RS-485, RJ-45, RCA, RS-232C, VGA, BNC, HDMI
0
11.600.000 VNĐ
(547,82 USD)
Vantech VP-1680
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 16 kênh
 • Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel
 • Kết nối: USB, RJ-45
0
24.000.000 VNĐ
(1.133,41 USD)
Trang:  [1]  2  3  4  5   

Đầu ghi hình cho camera giám sát, VANTECHLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Thiết bị an ninh > Đầu ghi hình cho camera giám sát