Từ :
Đến :
VANTECH Loại bỏ tham số này
4 kênh (47)
8 kênh (48)
2x (4)
4x (2)
- (50)
USB (93)
RS-485 (48)
RJ-45 (65)
S-Video (23)
RCA (26)
RS-232C (37)
VGA (123)
BNC (91)
HDMI (103)
Taiwan (52)
Vietnam (17)
Korea (1)

Đầu ghi hình cho camera giám sát, VANTECHLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3  4  5  6   
168 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Vantech VT-920
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 9 kênh
 • Zoom kĩ thuật số: 2x
 • Độ phân giải: 720 x 576 pixel
 • Kết nối: RJ-45
0
3.400.000 ₫
(160,57 USD)
Vantech VT-32800M
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 32 kênh
 • Độ phân giải: 1280 x 1024 pixel
 • Kết nối: USB, Ethernet, S-Video, RCA, BNC
0
6.240.000 ₫
(294,69 USD)
Vantech VT-24800M
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 24 kênh
 • Độ phân giải: 1280 x 1024 pixel
 • Kết nối: USB, Ethernet, RCA, BNC
0
6.960.000 ₫
(328,69 USD)
Vantech VT-4024
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 24 kênh
 • Độ phân giải: 704 x 576 pixel
 • Kết nối: Ethernet, RS-485, RS-232C
0
18.880.000 ₫
(891,62 USD)
Vantech MDR-1620HD
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 16 kênh
 • Zoom kĩ thuật số: 4x
 • Độ phân giải: 1024 x 768 pixel
 • Kết nối: USB, Ethernet, RS-485, RJ-45, RCA, RS-232C, Composite, VGA, BNC, HDMI
0
7.730.000 ₫
(365,05 USD)
Vantech VT-820HD
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 8 kênh
 • Kết nối: USB, Ethernet, RJ-45, VGA, BNC, HDMI
0
30.600.000 ₫
(1.445,1 USD)
Vantech VP-4500P
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 4 kênh
 • Độ phân giải: 704 x 480 pixel
 • Kết nối: USB, RS-485, RCA, RS-232C, VGA
0
4.350.000 ₫
(205,43 USD)
Vantech VT-4200P
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 4 kênh
 • Độ phân giải: 1280 x 1024 pixel
 • Kết nối: USB, Ethernet, S-Video, RCA, Composite, VGA
0
2.800.000 ₫
(132,23 USD)
Vantech KW3294B
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 4 kênh
 • Độ phân giải: 1280 x 1024 pixel
 • Kết nối: USB, RS-485, VGA, BNC
0
6.160.000 ₫
(290,91 USD)
Vantech VT-1630
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 16 kênh
 • Kết nối: RJ-45
0
6.000.000 ₫
(283,35 USD)
Vantech VT1620
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 16 kênh
 • Độ phân giải: 720 x 576 pixel
 • Kết nối: USB, Ethernet, VGA
0
4.080.000 ₫
(192,68 USD)
Vantech VT-4004 (VT4004)
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 4 kênh
 • Độ phân giải: 704 x 576 pixel
 • Kết nối: Ethernet, RS-485, RS-232C, VGA, BNC
0
4.320.000 ₫
(204,01 USD)
VANTECH VP-450CVI
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 4 kênh
 • Kết nối: VGA, HDMI
0
1.990.000 ₫
(93,98 USD)
AvTech MDR-616D(MDR616D)
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 16 kênh
 • Zoom kĩ thuật số: 2x
 • Độ phân giải: 720 x 480 pixel
 • Kết nối: USB, Composite
0
9.900.000 ₫
(467,53 USD)
Vantech VP-16300
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 16 kênh
 • Kết nối: RJ-45, RS-232C, VGA, HDMI
0
10.400.000 ₫
(491,15 USD)
Vantech VT-16200
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 16 kênh
 • Độ phân giải: 720 x 576 pixel
 • Kết nối: USB, RJ-45, S-Video, VGA
0
3.120.000 ₫
(147,34 USD)
Vantech VT-8032
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 32 kênh
 • Kết nối: RS-485, VGA, BNC, HDMI
0
50.320.000 ₫
(2.376,39 USD)
Vantech VT-930
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 9 kênh
 • Độ phân giải: 720 x 576 pixel
 • Kết nối: RJ-45, S-Video
0
3.500.000 ₫
(165,29 USD)
Vantech VP-868CVI
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 8 kênh
 • Kết nối: USB, Ethernet, VGA, HDMI
0
5.990.000 ₫
(282,88 USD)
Vantech VT-1600
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 16 kênh
 • Độ phân giải: 704 x 480 pixel
 • Kết nối: USB, S-Video
0
22.700.000 ₫
(1.072,02 USD)
Vantech VT-1620
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 16 kênh
 • Độ phân giải: 720 x 576 pixel
 • Kết nối: USB, Ethernet, RJ-45, VGA
0
3.600.000 ₫
(170,01 USD)
Vantech VT-410HD
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 4 kênh
 • Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel
 • Kết nối: USB, Ethernet, RS-485, RJ-45, Composite, VGA, BNC, HDMI
0
2.300.000 ₫
(108,62 USD)
Vantech VT-9300
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 9 kênh
 • Kết nối: RJ-45, VGA
0
500.000 ₫
(23,61 USD)
Vantech VT-16800HL
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 16 kênh
 • Kết nối: HDMI
0
5.200.000 ₫
(245,57 USD)
Vantech VT-4008 (VT4008)
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 8 kênh
 • Độ phân giải: 704 x 576 pixel
 • Kết nối: Ethernet, RS-485, RS-232C
0
4.560.000 ₫
(215,35 USD)
Vantech VT-24800H
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 24 kênh
 • Độ phân giải: 1280 x 1024 pixel
 • Kết nối: USB, Ethernet, RCA, BNC
0
8.700.000 ₫
(410,86 USD)
Vantech VT-8800D1
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 8 kênh
 • Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel
 • Kết nối: -, USB, VGA, BNC, HDMI
0
6.000.000 ₫
(283,35 USD)
Vantech VT-16800H
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 16 kênh
 • Độ phân giải: 1280 x 1024 pixel
 • Kết nối: USB, Ethernet, RCA, BNC
0
4.400.000 ₫
(207,79 USD)
Vantech VT-16900HD
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 16 kênh
 • Kết nối: USB, VGA, BNC, HDMI
0
19.600.000 ₫
(925,62 USD)
Vantech XDA-400
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 4 kênh
 • Kết nối: RJ-45, S-Video, VGA
4
2.550.000 ₫
(120,43 USD)
Trang:  [1]  2  3  4  5  6   

Đầu ghi hình cho camera giám sát, VANTECHLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Thiết bị an ninh > Đầu ghi hình cho camera giám sát