Từ :
Đến :
VANTECH Loại bỏ tham số này
4 kênh (38)
8 kênh (33)
2x (4)
4x (2)
- (30)
USB (83)
RS-485 (45)
RJ-45 (56)
S-Video (23)
RCA (26)
RS-232C (37)
VGA (94)
BNC (75)
HDMI (74)
Taiwan (41)
Vietnam (16)
Korea (1)

Đầu ghi hình cho camera giám sát, VANTECHLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3  4  5   
132 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Vantech VT-410HD
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 4 kênh
 • Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel
 • Kết nối: USB, Ethernet, RS-485, RJ-45, Composite, VGA, BNC, HDMI
0
9.000.000 VNĐ
(425,03 USD)
Vantech VT-24800H
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 24 kênh
 • Độ phân giải: 1280 x 1024 pixel
 • Kết nối: USB, Ethernet, RCA, BNC
0
7.843.000 VNĐ
(370,39 USD)
Vantech VP-32300
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 32 kênh
 • Độ phân giải: 720 x 480 pixel
 • Kết nối: USB, RS-485, RJ-45, RS-232C, VGA, HDMI
0
1.440.000 VNĐ
(68 USD)
Vantech VT-920
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 9 kênh
 • Zoom kĩ thuật số: 2x
 • Độ phân giải: 720 x 576 pixel
 • Kết nối: RJ-45
0
3.500.000 VNĐ
(165,29 USD)
Vantech VT-32100
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 32 kênh
 • Kết nối: -, USB, Ethernet, RS-485, RJ-45, S-Video, RS-232C, Composite, VGA, BNC, HDMI
0
18.000.000 VNĐ
(850,06 USD)
Đầu ghi hình Vantech VP-1642HD
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 16 kênh
 • Độ phân giải: 1280 x 720 pixel
 • Kết nối: USB, Ethernet, RS-485, RJ-45, RCA, BNC
0
4.000.000 VNĐ
(188,9 USD)
Vantech VP-16300
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 16 kênh
 • Kết nối: RJ-45, RS-232C, VGA, HDMI
0
10.000.000 VNĐ
(472,26 USD)
Đầu ghi hình Vantech VP-3240HD
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 32 kênh
 • Độ phân giải: 1280 x 720 pixel
 • Kết nối: USB, Ethernet, RS-485, RJ-45, RCA, RS-232C, VGA, BNC, HDMI
0
5.500.000 VNĐ
(259,74 USD)
Đầu ghi hình Vantech VP-442HD
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 4 kênh
 • Độ phân giải: 1280 x 720 pixel
 • Kết nối: USB, Ethernet, RS-485, RJ-45, RCA, RS-232C, VGA, BNC, HDMI
0
1.990.000 VNĐ
(93,98 USD)
Vantech VT-4024
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 24 kênh
 • Độ phân giải: 704 x 576 pixel
 • Kết nối: Ethernet, RS-485, RS-232C
0
18.880.000 VNĐ
(891,62 USD)
Vantech VT-4008 (VT4008)
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 8 kênh
 • Độ phân giải: 704 x 576 pixel
 • Kết nối: Ethernet, RS-485, RS-232C
0
4.560.000 VNĐ
(215,35 USD)
Đầu ghi hình Vantech VP-1640HD
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 16 kênh
 • Độ phân giải: 1280 x 720 pixel
 • Kết nối: USB, Ethernet, RS-485, RJ-45, RCA, RS-232C, VGA, BNC, HDMI
0
3.200.000 VNĐ
(151,12 USD)
Vantech VT1620
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 16 kênh
 • Độ phân giải: 720 x 576 pixel
 • Kết nối: USB, Ethernet, VGA
0
4.080.000 VNĐ
(192,68 USD)
Vantech VT-4004 (VT4004)
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 4 kênh
 • Độ phân giải: 704 x 576 pixel
 • Kết nối: Ethernet, RS-485, RS-232C, VGA, BNC
0
4.320.000 VNĐ
(204,01 USD)
Vantech VT-1620
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 16 kênh
 • Độ phân giải: 720 x 576 pixel
 • Kết nối: USB, Ethernet, RJ-45, VGA
0
3.600.000 VNĐ
(170,01 USD)
Đầu ghi hình Vantech VP-880
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 8 kênh
 • Độ phân giải: 1280 x 720 pixel
 • Kết nối: USB, Ethernet, RS-485, RJ-45, RCA, RS-232C, VGA, BNC, HDMI
0
5.800.000 VNĐ
(273,91 USD)
Đầu ghi hình Vantech VP-840HD
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 8 kênh
 • Độ phân giải: 1280 x 720 pixel
 • Kết nối: USB, Ethernet, RS-485, RJ-45, RCA, RS-232C, VGA, BNC, HDMI
0
1.800.000 VNĐ
(85,01 USD)
VANTECH VP-450CVI
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 4 kênh
 • Kết nối: VGA, HDMI
0
1.990.000 VNĐ
(93,98 USD)
Đầu ghi hình Vantech VP-2440HD
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 24 kênh
 • Độ phân giải: 1280 x 720 pixel
 • Kết nối: USB, Ethernet, RS-485, RJ-45, RCA, RS-232C, VGA, BNC, HDMI
0
4.500.000 VNĐ
(212,51 USD)
Vantech VT-16200
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 16 kênh
 • Độ phân giải: 720 x 576 pixel
 • Kết nối: USB, RJ-45, S-Video, VGA
0
3.120.000 VNĐ
(147,34 USD)
VANTECH VP-454CVI
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 4 kênh
 • Kết nối: VGA, HDMI
0
3.800.000 VNĐ
(179,46 USD)
Vantech VP-1680
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 16 kênh
 • Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel
 • Kết nối: USB, RJ-45
0
13.700.000 VNĐ
(646,99 USD)
VANTECH VP-453CVI
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 4 kênh
 • Kết nối: VGA, HDMI
0
11.600.000 VNĐ
(547,82 USD)
Vantech VT-9300
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 9 kênh
 • Kết nối: RJ-45, VGA
0
500.000 VNĐ
(23,61 USD)
Vantech VP-842HD
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 8 kênh
 • Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel
 • Kết nối: USB, RJ-45
0
3.000.000 VNĐ
(141,68 USD)
Vantech VP-1652CVI
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 16 kênh
 • Kết nối: VGA, HDMI
0
19.980.000 VNĐ
(943,57 USD)
Vantech VP-853CVI
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 8 kênh
 • Kết nối: VGA, HDMI
0
17.000.000 VNĐ
(802,83 USD)
VANTECH VP-851CVI
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 8 kênh
 • Kết nối: VGA, HDMI
0
13.000.000 VNĐ
(613,93 USD)
Vantech VP-1654CVI
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 16 kênh
 • Kết nối: VGA, HDMI
0
12.000.000 VNĐ
(566,71 USD)
VANTECH VP-854CVI
 • Hãng sản xuất: VANTECH
 • Số kênh: 8 kênh
 • Kết nối: VGA, HDMI
0
8.800.000 VNĐ
(415,58 USD)
Trang:  [1]  2  3  4  5   

Đầu ghi hình cho camera giám sát, VANTECHLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Thiết bị an ninh > Đầu ghi hình cho camera giám sát