• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Toyota Innova J

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Toyota Innova J chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 05/04/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
2 04/04/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
3 03/04/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
4 02/04/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
5 01/04/2015 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
6 31/03/2015 1 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
7 30/03/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
8 29/03/2015 1 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
9 28/03/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
10 27/03/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
11 26/03/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
12 25/03/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
13 24/03/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
14 23/03/2015 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
15 22/03/2015 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
16 21/03/2015 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
17 20/03/2015 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
18 19/03/2015 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
19 18/03/2015 5 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
20 13/03/2015 18 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
21 23/02/2015 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
22 21/02/2015 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
23 06/02/2015 8 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
24 29/01/2015 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
25 14/01/2015 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
26 30/12/2014 20 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
27 10/12/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
28 09/12/2014 4 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
29 05/12/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
30 04/12/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
31 03/12/2014 15 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
32 18/11/2014 3 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
33 15/11/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
34 14/11/2014 4 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
35 10/11/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
36 09/11/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
37 08/11/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
38 07/11/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
39 06/11/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
40 05/11/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
41 04/11/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
42 03/11/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
43 02/11/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
44 01/11/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
45 31/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
46 30/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
47 29/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
48 28/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
49 27/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
50 26/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
51 25/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
52 24/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
53 23/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
54 22/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
55 21/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
56 20/10/2014 4 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
57 16/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
58 15/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
59 14/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
60 13/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
61 12/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
62 11/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
63 10/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
64 09/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
65 08/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
66 07/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
67 06/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
68 05/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
69 04/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
70 03/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
71 02/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
72 01/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
73 30/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
74 29/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
75 28/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
76 27/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
77 26/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
78 25/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
79 24/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
80 23/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
81 22/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
82 21/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
83 20/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
84 19/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
85 18/09/2014 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
86 16/09/2014 9 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
87 07/09/2014 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
88 23/08/2014 16 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
89 07/08/2014 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
90 23/07/2014 20 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
91 03/07/2014 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
92 01/07/2014 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
93 16/06/2014 17 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
94 30/05/2014 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
95 15/05/2014 63 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
96 13/03/2014 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
97 26/02/2014 5 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
98 21/02/2014 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
99 19/02/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
100 18/02/2014 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
101 17/02/2014 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
102 16/02/2014 3 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
103 13/02/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
104 12/02/2014 6 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
105 06/02/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
106 05/02/2014 14 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthixehoi
107 22/01/2014 5 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
108 17/01/2014 10 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
109 07/01/2014 12 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
110 26/12/2013 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
111 11/12/2013 9 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
112 02/12/2013 12 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
113 20/11/2013 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
114 18/11/2013 4 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
115 14/11/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
116 13/11/2013 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
117 12/11/2013 2 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
118 10/11/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
119 09/11/2013 2 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
120 07/11/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
121 06/11/2013 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
122 05/11/2013 3 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
123 02/11/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
124 01/11/2013 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
125 30/10/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
126 27/10/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ hoangtoyotamydinh
127 26/10/2013 4 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
128 22/10/2013 2 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
129 20/10/2013 15 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
130 05/10/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
131 04/10/2013 15 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
132 19/09/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi toyotamydinh68
133 18/09/2013 9 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
134 09/09/2013 1 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 23.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
135 08/09/2013 6 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
136 02/09/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
137 01/09/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
138 31/08/2013 4 ngày 650.000.000 ₫ Giảm 23.000.000 VNĐ dinh_toyotalongbien
139 27/08/2013 1 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 23.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
140 26/08/2013 3 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
141 23/08/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
142 22/08/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
143 21/08/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
144 20/08/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
145 19/08/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
146 18/08/2013 2 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
147 16/08/2013 2 ngày 650.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ dinh_toyotalongbien
148 14/08/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
149 13/08/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ van_toyota
150 12/08/2013 2 ngày 650.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ dinh_toyotalongbien
151 10/08/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
152 09/08/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
153 06/08/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
154 05/08/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
155 04/08/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ van_toyota
156 01/08/2013 3 ngày 650.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ dinh_toyotalongbien
157 29/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ van_toyota
158 28/07/2013 3 ngày 650.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ dinh_toyotalongbien
159 25/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
160 24/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
161 23/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ hoangtoyotamydinh
162 22/07/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
163 21/07/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
164 20/07/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ dinh_toyotalongbien
165 19/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
166 18/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ van_toyota
167 17/07/2013 8 ngày 650.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ dinh_toyotalongbien
168 09/07/2013 5 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
169 04/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
170 03/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
171 02/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
172 01/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 70.000.000 VNĐ van_toyota
173 30/06/2013 1 ngày 660.000.000 ₫ Tăng 70.000.000 VNĐ thangtoyotahadong
174 29/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
175 28/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 70.000.000 VNĐ van_toyota
176 27/06/2013 1 ngày 660.000.000 ₫ Giá không đổi thangtoyotahadong
177 26/06/2013 1 ngày 660.000.000 ₫ Tăng 70.000.000 VNĐ thangtoyotahadong
178 25/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
179 24/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 70.000.000 VNĐ van_toyota
180 23/06/2013 1 ngày 660.000.000 ₫ Tăng 70.000.000 VNĐ thangtoyotahadong
181 22/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 70.000.000 VNĐ van_toyota
182 21/06/2013 1 ngày 660.000.000 ₫ Tăng 70.000.000 VNĐ thangtoyotahadong
183 20/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
184 19/06/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
185 16/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
186 15/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
187 14/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
188 13/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
189 12/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hoangtoyotamydinh
190 11/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
191 10/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
192 09/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
193 08/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
194 07/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
195 06/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
196 05/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
197 04/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
198 03/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
199 02/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
200 01/06/2013 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
201 17/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
202 16/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
203 15/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
204 14/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
205 13/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
206 12/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
207 11/05/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
208 08/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
209 07/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
210 06/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
211 05/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
212 04/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
213 03/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
214 02/05/2013 5 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
215 27/04/2013 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
216 25/04/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
217 24/04/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
218 23/04/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hoangtoyotamydinh
219 22/04/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
220 21/04/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
221 20/04/2013 60 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
222 19/02/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
223 18/02/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
224 15/02/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 54.000.000 VNĐ van_toyota
225 14/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
226 13/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
227 12/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
228 11/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
229 10/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
230 09/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
231 08/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
232 07/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
233 06/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Tăng 54.000.000 VNĐ dung_toyotahadong
234 05/02/2013 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
235 03/02/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
236 31/01/2013 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
237 29/01/2013 11 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
238 18/01/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
239 15/01/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
240 14/01/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 54.000.000 VNĐ Viet_toyotahadong
241 13/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
242 12/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
243 11/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
244 10/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
245 09/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
246 08/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
247 07/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
248 06/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
249 05/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
250 04/01/2013 4 ngày 644.000.000 ₫ Tăng 54.000.000 VNĐ dung_toyotahadong
251 31/12/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
252 30/12/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
253 29/12/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 54.000.000 VNĐ van_toyota
254 28/12/2012 1 ngày 644.000.000 ₫ Tăng 54.000.000 VNĐ dung_toyotahadong
255 27/12/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 54.000.000 VNĐ van_toyota
256 26/12/2012 2 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
257 24/12/2012 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
258 23/12/2012 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
259 22/12/2012 1 ngày 644.000.000 ₫ Tăng 54.000.000 VNĐ dung_toyotahadong
260 21/12/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
261 20/12/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 54.000.000 VNĐ van_toyota
262 19/12/2012 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
263 18/12/2012 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
264 17/12/2012 2 ngày 644.000.000 ₫ Tăng 54.000.000 VNĐ dung_toyotahadong
265 15/12/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
266 14/12/2012 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
267 29/11/2012 16 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
268 13/11/2012 6 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
269 07/11/2012 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
270 23/10/2012 6 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
271 17/10/2012 41 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
272 06/09/2012 20 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
273 17/08/2012 6 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
274 11/08/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
275 10/08/2012 7 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
276 03/08/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
277 02/08/2012 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
278 18/07/2012 14 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
279 04/07/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
280 03/07/2012 590.000.000 ₫ hieu_toyotamydinh
Có tổng cộng 280 thay đổi giá của sản phẩm Toyota Innova J đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Ô tô (Xe hơi) > Ôtô (Du lịch) (Ô tô du lịch, O to du lich, Xe hơi, Xe hoi)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Toyota Innova J trong mục Ôtô (Du lịch)
Từ khóa nổi bật trong tuần: loa, ipad, hoa co, iphone 3g, hoa lang