• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Toyota Innova J

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Toyota Innova J chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 22/05/2015 6 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
2 16/05/2015 41 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
3 05/04/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
4 04/04/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
5 03/04/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
6 02/04/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
7 01/04/2015 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
8 31/03/2015 1 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
9 30/03/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
10 29/03/2015 1 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
11 28/03/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
12 27/03/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
13 26/03/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
14 25/03/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
15 24/03/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
16 23/03/2015 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
17 22/03/2015 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
18 21/03/2015 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
19 20/03/2015 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
20 19/03/2015 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
21 18/03/2015 5 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
22 13/03/2015 18 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
23 23/02/2015 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
24 21/02/2015 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
25 06/02/2015 8 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
26 29/01/2015 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
27 14/01/2015 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
28 30/12/2014 20 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
29 10/12/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
30 09/12/2014 4 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
31 05/12/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
32 04/12/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
33 03/12/2014 15 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
34 18/11/2014 3 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
35 15/11/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
36 14/11/2014 4 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
37 10/11/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
38 09/11/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
39 08/11/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
40 07/11/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
41 06/11/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
42 05/11/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
43 04/11/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
44 03/11/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
45 02/11/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
46 01/11/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
47 31/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
48 30/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
49 29/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
50 28/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
51 27/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
52 26/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
53 25/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
54 24/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
55 23/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
56 22/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
57 21/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
58 20/10/2014 4 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
59 16/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
60 15/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
61 14/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
62 13/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
63 12/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
64 11/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
65 10/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
66 09/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
67 08/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
68 07/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
69 06/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
70 05/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
71 04/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
72 03/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
73 02/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
74 01/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
75 30/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
76 29/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
77 28/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
78 27/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
79 26/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
80 25/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
81 24/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
82 23/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
83 22/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
84 21/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
85 20/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
86 19/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
87 18/09/2014 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
88 16/09/2014 9 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
89 07/09/2014 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
90 23/08/2014 16 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
91 07/08/2014 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
92 23/07/2014 20 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
93 03/07/2014 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
94 01/07/2014 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
95 16/06/2014 17 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
96 30/05/2014 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
97 15/05/2014 63 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
98 13/03/2014 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
99 26/02/2014 5 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
100 21/02/2014 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
101 19/02/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
102 18/02/2014 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
103 17/02/2014 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
104 16/02/2014 3 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
105 13/02/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
106 12/02/2014 6 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
107 06/02/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
108 05/02/2014 14 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthixehoi
109 22/01/2014 5 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
110 17/01/2014 10 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
111 07/01/2014 12 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
112 26/12/2013 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
113 11/12/2013 9 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
114 02/12/2013 12 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
115 20/11/2013 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
116 18/11/2013 4 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
117 14/11/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
118 13/11/2013 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
119 12/11/2013 2 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
120 10/11/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
121 09/11/2013 2 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
122 07/11/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
123 06/11/2013 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
124 05/11/2013 3 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
125 02/11/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
126 01/11/2013 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
127 30/10/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
128 27/10/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ hoangtoyotamydinh
129 26/10/2013 4 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
130 22/10/2013 2 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
131 20/10/2013 15 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
132 05/10/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
133 04/10/2013 15 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
134 19/09/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi toyotamydinh68
135 18/09/2013 9 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
136 09/09/2013 1 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 23.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
137 08/09/2013 6 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
138 02/09/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
139 01/09/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
140 31/08/2013 4 ngày 650.000.000 ₫ Giảm 23.000.000 VNĐ dinh_toyotalongbien
141 27/08/2013 1 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 23.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
142 26/08/2013 3 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
143 23/08/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
144 22/08/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
145 21/08/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
146 20/08/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
147 19/08/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
148 18/08/2013 2 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
149 16/08/2013 2 ngày 650.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ dinh_toyotalongbien
150 14/08/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
151 13/08/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ van_toyota
152 12/08/2013 2 ngày 650.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ dinh_toyotalongbien
153 10/08/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
154 09/08/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
155 06/08/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
156 05/08/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
157 04/08/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ van_toyota
158 01/08/2013 3 ngày 650.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ dinh_toyotalongbien
159 29/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ van_toyota
160 28/07/2013 3 ngày 650.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ dinh_toyotalongbien
161 25/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
162 24/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
163 23/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ hoangtoyotamydinh
164 22/07/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
165 21/07/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
166 20/07/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ dinh_toyotalongbien
167 19/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
168 18/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ van_toyota
169 17/07/2013 8 ngày 650.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ dinh_toyotalongbien
170 09/07/2013 5 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
171 04/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
172 03/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
173 02/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
174 01/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 70.000.000 VNĐ van_toyota
175 30/06/2013 1 ngày 660.000.000 ₫ Tăng 70.000.000 VNĐ thangtoyotahadong
176 29/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
177 28/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 70.000.000 VNĐ van_toyota
178 27/06/2013 1 ngày 660.000.000 ₫ Giá không đổi thangtoyotahadong
179 26/06/2013 1 ngày 660.000.000 ₫ Tăng 70.000.000 VNĐ thangtoyotahadong
180 25/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
181 24/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 70.000.000 VNĐ van_toyota
182 23/06/2013 1 ngày 660.000.000 ₫ Tăng 70.000.000 VNĐ thangtoyotahadong
183 22/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 70.000.000 VNĐ van_toyota
184 21/06/2013 1 ngày 660.000.000 ₫ Tăng 70.000.000 VNĐ thangtoyotahadong
185 20/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
186 19/06/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
187 16/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
188 15/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
189 14/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
190 13/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
191 12/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hoangtoyotamydinh
192 11/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
193 10/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
194 09/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
195 08/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
196 07/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
197 06/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
198 05/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
199 04/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
200 03/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
201 02/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
202 01/06/2013 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
203 17/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
204 16/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
205 15/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
206 14/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
207 13/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
208 12/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
209 11/05/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
210 08/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
211 07/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
212 06/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
213 05/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
214 04/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
215 03/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
216 02/05/2013 5 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
217 27/04/2013 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
218 25/04/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
219 24/04/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
220 23/04/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hoangtoyotamydinh
221 22/04/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
222 21/04/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
223 20/04/2013 60 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
224 19/02/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
225 18/02/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
226 15/02/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 54.000.000 VNĐ van_toyota
227 14/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
228 13/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
229 12/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
230 11/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
231 10/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
232 09/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
233 08/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
234 07/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
235 06/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Tăng 54.000.000 VNĐ dung_toyotahadong
236 05/02/2013 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
237 03/02/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
238 31/01/2013 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
239 29/01/2013 11 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
240 18/01/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
241 15/01/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
242 14/01/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 54.000.000 VNĐ Viet_toyotahadong
243 13/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
244 12/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
245 11/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
246 10/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
247 09/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
248 08/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
249 07/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
250 06/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
251 05/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
252 04/01/2013 4 ngày 644.000.000 ₫ Tăng 54.000.000 VNĐ dung_toyotahadong
253 31/12/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
254 30/12/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
255 29/12/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 54.000.000 VNĐ van_toyota
256 28/12/2012 1 ngày 644.000.000 ₫ Tăng 54.000.000 VNĐ dung_toyotahadong
257 27/12/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 54.000.000 VNĐ van_toyota
258 26/12/2012 2 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
259 24/12/2012 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
260 23/12/2012 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
261 22/12/2012 1 ngày 644.000.000 ₫ Tăng 54.000.000 VNĐ dung_toyotahadong
262 21/12/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
263 20/12/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 54.000.000 VNĐ van_toyota
264 19/12/2012 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
265 18/12/2012 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
266 17/12/2012 2 ngày 644.000.000 ₫ Tăng 54.000.000 VNĐ dung_toyotahadong
267 15/12/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
268 14/12/2012 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
269 29/11/2012 16 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
270 13/11/2012 6 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
271 07/11/2012 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
272 23/10/2012 6 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
273 17/10/2012 41 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
274 06/09/2012 20 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
275 17/08/2012 6 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
276 11/08/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
277 10/08/2012 7 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
278 03/08/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
279 02/08/2012 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
280 18/07/2012 14 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
281 04/07/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
282 03/07/2012 590.000.000 ₫ hieu_toyotamydinh
Có tổng cộng 282 thay đổi giá của sản phẩm Toyota Innova J đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Ô tô (Xe hơi) > Ôtô (Du lịch) (Ô tô du lịch, O to du lich, Xe hơi, Xe hoi)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Toyota Innova J trong mục Ôtô (Du lịch)
Từ khóa nổi bật trong tuần: iphone 4s, toshiba, hoa da, ibm-lenovo, khoá cửa