Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Toyota Innova J

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Toyota Innova J chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 15/04/2016 4 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
2 11/04/2016 32 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ quyet_toyota
3 10/03/2016 13 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
4 26/02/2016 11 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ quyet_toyota
5 15/02/2016 2 ngày 600.000.000 ₫ Giảm 70.000.000 VNĐ hoangtoyotamydinh
6 13/02/2016 4 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
7 09/02/2016 4 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ quyet_toyota
8 05/02/2016 15 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
9 21/01/2016 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ quyet_toyota
10 20/01/2016 14 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
11 06/01/2016 3 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
12 03/01/2016 16 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 133.000.000 VNĐ quyet_toyota
13 18/12/2015 1 ngày 723.000.000 ₫ Tăng 133.000.000 VNĐ toyotaphapvanvietnam
14 17/12/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ quyet_toyota
15 16/12/2015 7 ngày 600.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ hoangtoyotamydinh
16 09/12/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
17 08/12/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ quyet_toyota
18 07/12/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
19 06/12/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
20 05/12/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
21 04/12/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ quyet_toyota
22 03/12/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
23 02/12/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
24 01/12/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
25 30/11/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ quyet_toyota
26 29/11/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
27 28/11/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
28 27/11/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
29 26/11/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ quyet_toyota
30 25/11/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
31 24/11/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
32 23/11/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
33 22/11/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
34 21/11/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
35 20/11/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
36 19/11/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
37 18/11/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
38 17/11/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
39 16/11/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
40 15/11/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
41 14/11/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
42 13/11/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
43 12/11/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
44 11/11/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
45 10/11/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ quyet_toyota
46 09/11/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
47 08/11/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ quyet_toyota
48 07/11/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
49 06/11/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
50 05/11/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
51 04/11/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ quyet_toyota
52 03/11/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
53 02/11/2015 3 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
54 30/10/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ quyet_toyota
55 29/10/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
56 28/10/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
57 27/10/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
58 26/10/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ quyet_toyota
59 25/10/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
60 24/10/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
61 23/10/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
62 22/10/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ quyet_toyota
63 21/10/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
64 20/10/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
65 19/10/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
66 18/10/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
67 17/10/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ quyet_toyota
68 16/10/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
69 15/10/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
70 14/10/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
71 13/10/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ quyet_toyota
72 12/10/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
73 11/10/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ quyet_toyota
74 10/10/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
75 09/10/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
76 08/10/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ quyet_toyota
77 07/10/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
78 06/10/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
79 05/10/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ quyet_toyota
80 04/10/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
81 03/10/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
82 02/10/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ quyet_toyota
83 01/10/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
84 30/09/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
85 29/09/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ quyet_toyota
86 28/09/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
87 27/09/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
88 26/09/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
89 25/09/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
90 24/09/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
91 23/09/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ quyet_toyota
92 22/09/2015 4 ngày 600.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ hoangtoyotamydinh
93 18/09/2015 6 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
94 12/09/2015 4 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
95 08/09/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 90.000.000 VNĐ quyet_toyota
96 07/09/2015 3 ngày 680.000.000 ₫ Giá không đổi Toyotaso1
97 04/09/2015 1 ngày 680.000.000 ₫ Giá không đổi Toyotaso1
98 03/09/2015 1 ngày 680.000.000 ₫ Tăng 90.000.000 VNĐ Toyotaso1
99 02/09/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 90.000.000 VNĐ quyet_toyota
100 01/09/2015 1 ngày 680.000.000 ₫ Tăng 90.000.000 VNĐ Toyotaso1
101 31/08/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
102 30/08/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 90.000.000 VNĐ quyet_toyota
103 29/08/2015 1 ngày 680.000.000 ₫ Giá không đổi Toyotaso1
104 28/08/2015 1 ngày 680.000.000 ₫ Tăng 90.000.000 VNĐ Toyotaso1
105 27/08/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 90.000.000 VNĐ quyet_toyota
106 26/08/2015 1 ngày 680.000.000 ₫ Giá không đổi Toyotaso1
107 25/08/2015 1 ngày 680.000.000 ₫ Tăng 90.000.000 VNĐ Toyotaso1
108 24/08/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 90.000.000 VNĐ quyet_toyota
109 23/08/2015 2 ngày 680.000.000 ₫ Giá không đổi Toyotaso1
110 21/08/2015 2 ngày 680.000.000 ₫ Giá không đổi Toyotaso1
111 19/08/2015 1 ngày 680.000.000 ₫ Tăng 90.000.000 VNĐ Toyotaso1
112 18/08/2015 5 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
113 13/08/2015 8 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
114 05/08/2015 7 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
115 29/07/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 30.000.000 VNĐ van_toyota
116 28/07/2015 1 ngày 620.000.000 ₫ Giá không đổi toyotalangha
117 27/07/2015 1 ngày 620.000.000 ₫ Tăng 20.000.000 VNĐ toyotalangha
118 26/07/2015 2 ngày 600.000.000 ₫ Giảm 20.000.000 VNĐ hoangtoyotamydinh
119 24/07/2015 1 ngày 620.000.000 ₫ Tăng 20.000.000 VNĐ toyotalangha
120 23/07/2015 15 ngày 600.000.000 ₫ Giảm 38.000.000 VNĐ hoangtoyotamydinh
121 08/07/2015 1 ngày 638.000.000 ₫ Giảm 32.000.000 VNĐ xetoyotachinhhang
122 07/07/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
123 06/07/2015 3 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
124 03/07/2015 3 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 32.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
125 30/06/2015 8 ngày 638.000.000 ₫ Tăng 48.000.000 VNĐ xetoyotachinhhang
126 22/06/2015 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
127 20/06/2015 29 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
128 22/05/2015 6 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
129 16/05/2015 41 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
130 05/04/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
131 04/04/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
132 03/04/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
133 02/04/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
134 01/04/2015 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
135 31/03/2015 1 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
136 30/03/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
137 29/03/2015 1 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
138 28/03/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
139 27/03/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
140 26/03/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
141 25/03/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
142 24/03/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
143 23/03/2015 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
144 22/03/2015 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
145 21/03/2015 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
146 20/03/2015 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
147 19/03/2015 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
148 18/03/2015 5 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
149 13/03/2015 18 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
150 23/02/2015 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
151 21/02/2015 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
152 06/02/2015 8 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
153 29/01/2015 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
154 14/01/2015 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
155 30/12/2014 20 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
156 10/12/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
157 09/12/2014 4 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
158 05/12/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
159 04/12/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
160 03/12/2014 15 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
161 18/11/2014 3 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
162 15/11/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
163 14/11/2014 4 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
164 10/11/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
165 09/11/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
166 08/11/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
167 07/11/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
168 06/11/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
169 05/11/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
170 04/11/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
171 03/11/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
172 02/11/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
173 01/11/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
174 31/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
175 30/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
176 29/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
177 28/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
178 27/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
179 26/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
180 25/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
181 24/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
182 23/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
183 22/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
184 21/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
185 20/10/2014 4 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
186 16/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
187 15/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
188 14/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
189 13/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
190 12/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
191 11/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
192 10/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
193 09/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
194 08/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
195 07/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
196 06/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
197 05/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
198 04/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
199 03/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
200 02/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
201 01/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
202 30/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
203 29/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
204 28/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
205 27/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
206 26/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
207 25/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
208 24/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
209 23/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
210 22/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
211 21/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
212 20/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
213 19/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
214 18/09/2014 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
215 16/09/2014 9 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
216 07/09/2014 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
217 23/08/2014 16 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
218 07/08/2014 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
219 23/07/2014 20 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
220 03/07/2014 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
221 01/07/2014 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
222 16/06/2014 17 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
223 30/05/2014 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
224 15/05/2014 63 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
225 13/03/2014 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
226 26/02/2014 5 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
227 21/02/2014 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
228 19/02/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
229 18/02/2014 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
230 17/02/2014 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
231 16/02/2014 3 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
232 13/02/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
233 12/02/2014 6 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
234 06/02/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
235 05/02/2014 14 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthixehoi
236 22/01/2014 5 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
237 17/01/2014 10 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
238 07/01/2014 12 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
239 26/12/2013 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
240 11/12/2013 9 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
241 02/12/2013 12 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
242 20/11/2013 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
243 18/11/2013 4 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
244 14/11/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
245 13/11/2013 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
246 12/11/2013 2 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
247 10/11/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
248 09/11/2013 2 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
249 07/11/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
250 06/11/2013 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
251 05/11/2013 3 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
252 02/11/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
253 01/11/2013 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
254 30/10/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
255 27/10/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ hoangtoyotamydinh
256 26/10/2013 4 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
257 22/10/2013 2 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
258 20/10/2013 15 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
259 05/10/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
260 04/10/2013 15 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
261 19/09/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi toyotamydinh68
262 18/09/2013 9 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
263 09/09/2013 1 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 23.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
264 08/09/2013 6 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
265 02/09/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
266 01/09/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
267 31/08/2013 4 ngày 650.000.000 ₫ Giảm 23.000.000 VNĐ dinh_toyotalongbien
268 27/08/2013 1 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 23.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
269 26/08/2013 3 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
270 23/08/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
271 22/08/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
272 21/08/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
273 20/08/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
274 19/08/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
275 18/08/2013 2 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
276 16/08/2013 2 ngày 650.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ dinh_toyotalongbien
277 14/08/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
278 13/08/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ van_toyota
279 12/08/2013 2 ngày 650.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ dinh_toyotalongbien
280 10/08/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
281 09/08/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
282 06/08/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
283 05/08/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
284 04/08/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ van_toyota
285 01/08/2013 3 ngày 650.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ dinh_toyotalongbien
286 29/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ van_toyota
287 28/07/2013 3 ngày 650.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ dinh_toyotalongbien
288 25/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
289 24/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
290 23/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ hoangtoyotamydinh
291 22/07/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
292 21/07/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
293 20/07/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ dinh_toyotalongbien
294 19/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
295 18/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ van_toyota
296 17/07/2013 8 ngày 650.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ dinh_toyotalongbien
297 09/07/2013 5 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
298 04/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
299 03/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
300 02/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
301 01/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 70.000.000 VNĐ van_toyota
302 30/06/2013 1 ngày 660.000.000 ₫ Tăng 70.000.000 VNĐ thangtoyotahadong
303 29/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
304 28/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 70.000.000 VNĐ van_toyota
305 27/06/2013 1 ngày 660.000.000 ₫ Giá không đổi thangtoyotahadong
306 26/06/2013 1 ngày 660.000.000 ₫ Tăng 70.000.000 VNĐ thangtoyotahadong
307 25/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
308 24/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 70.000.000 VNĐ van_toyota
309 23/06/2013 1 ngày 660.000.000 ₫ Tăng 70.000.000 VNĐ thangtoyotahadong
310 22/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 70.000.000 VNĐ van_toyota
311 21/06/2013 1 ngày 660.000.000 ₫ Tăng 70.000.000 VNĐ thangtoyotahadong
312 20/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
313 19/06/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
314 16/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
315 15/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
316 14/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
317 13/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
318 12/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hoangtoyotamydinh
319 11/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
320 10/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
321 09/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
322 08/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
323 07/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
324 06/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
325 05/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
326 04/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
327 03/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
328 02/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
329 01/06/2013 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
330 17/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
331 16/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
332 15/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
333 14/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
334 13/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
335 12/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
336 11/05/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
337 08/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
338 07/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
339 06/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
340 05/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
341 04/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
342 03/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
343 02/05/2013 5 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
344 27/04/2013 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
345 25/04/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
346 24/04/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
347 23/04/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hoangtoyotamydinh
348 22/04/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
349 21/04/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
350 20/04/2013 60 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
351 19/02/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
352 18/02/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
353 15/02/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 54.000.000 VNĐ van_toyota
354 14/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
355 13/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
356 12/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
357 11/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
358 10/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
359 09/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
360 08/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
361 07/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
362 06/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Tăng 54.000.000 VNĐ dung_toyotahadong
363 05/02/2013 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
364 03/02/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
365 31/01/2013 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
366 29/01/2013 11 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
367 18/01/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
368 15/01/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
369 14/01/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 54.000.000 VNĐ Viet_toyotahadong
370 13/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
371 12/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
372 11/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
373 10/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
374 09/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
375 08/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
376 07/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
377 06/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
378 05/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
379 04/01/2013 4 ngày 644.000.000 ₫ Tăng 54.000.000 VNĐ dung_toyotahadong
380 31/12/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
381 30/12/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
382 29/12/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 54.000.000 VNĐ van_toyota
383 28/12/2012 1 ngày 644.000.000 ₫ Tăng 54.000.000 VNĐ dung_toyotahadong
384 27/12/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 54.000.000 VNĐ van_toyota
385 26/12/2012 2 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
386 24/12/2012 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
387 23/12/2012 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
388 22/12/2012 1 ngày 644.000.000 ₫ Tăng 54.000.000 VNĐ dung_toyotahadong
389 21/12/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
390 20/12/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 54.000.000 VNĐ van_toyota
391 19/12/2012 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
392 18/12/2012 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
393 17/12/2012 2 ngày 644.000.000 ₫ Tăng 54.000.000 VNĐ dung_toyotahadong
394 15/12/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
395 14/12/2012 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
396 29/11/2012 16 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
397 13/11/2012 6 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
398 07/11/2012 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
399 23/10/2012 6 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
400 17/10/2012 41 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
401 06/09/2012 20 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
402 17/08/2012 6 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
403 11/08/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
404 10/08/2012 7 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
405 03/08/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
406 02/08/2012 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
407 18/07/2012 14 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
408 04/07/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
409 03/07/2012 590.000.000 ₫ hieu_toyotamydinh
Có tổng cộng 409 thay đổi giá của sản phẩm Toyota Innova J đã được hệ thống ghi lại.