• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Toyota Innova J

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Toyota Innova J chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 23/02/2015 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
2 21/02/2015 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
3 06/02/2015 8 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
4 29/01/2015 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
5 14/01/2015 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
6 30/12/2014 20 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
7 10/12/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
8 09/12/2014 4 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
9 05/12/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
10 04/12/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
11 03/12/2014 15 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
12 18/11/2014 3 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
13 15/11/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
14 14/11/2014 4 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
15 10/11/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
16 09/11/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
17 08/11/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
18 07/11/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
19 06/11/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
20 05/11/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
21 04/11/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
22 03/11/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
23 02/11/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
24 01/11/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
25 31/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
26 30/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
27 29/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
28 28/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
29 27/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
30 26/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
31 25/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
32 24/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
33 23/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
34 22/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
35 21/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
36 20/10/2014 4 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
37 16/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
38 15/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
39 14/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
40 13/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
41 12/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
42 11/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
43 10/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
44 09/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
45 08/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
46 07/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
47 06/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
48 05/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
49 04/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
50 03/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
51 02/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
52 01/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
53 30/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
54 29/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
55 28/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
56 27/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
57 26/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
58 25/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
59 24/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
60 23/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
61 22/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
62 21/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
63 20/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
64 19/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
65 18/09/2014 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
66 16/09/2014 9 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
67 07/09/2014 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
68 23/08/2014 16 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
69 07/08/2014 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
70 23/07/2014 20 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
71 03/07/2014 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
72 01/07/2014 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
73 16/06/2014 17 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
74 30/05/2014 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
75 15/05/2014 63 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
76 13/03/2014 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
77 26/02/2014 5 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
78 21/02/2014 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
79 19/02/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
80 18/02/2014 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
81 17/02/2014 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
82 16/02/2014 3 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
83 13/02/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
84 12/02/2014 6 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
85 06/02/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
86 05/02/2014 14 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthixehoi
87 22/01/2014 5 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
88 17/01/2014 10 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
89 07/01/2014 12 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
90 26/12/2013 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
91 11/12/2013 9 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
92 02/12/2013 12 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
93 20/11/2013 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
94 18/11/2013 4 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
95 14/11/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
96 13/11/2013 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
97 12/11/2013 2 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
98 10/11/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
99 09/11/2013 2 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
100 07/11/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
101 06/11/2013 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
102 05/11/2013 3 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
103 02/11/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
104 01/11/2013 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
105 30/10/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
106 27/10/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ hoangtoyotamydinh
107 26/10/2013 4 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
108 22/10/2013 2 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
109 20/10/2013 15 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
110 05/10/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
111 04/10/2013 15 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
112 19/09/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi toyotamydinh68
113 18/09/2013 9 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
114 09/09/2013 1 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 23.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
115 08/09/2013 6 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
116 02/09/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
117 01/09/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
118 31/08/2013 4 ngày 650.000.000 ₫ Giảm 23.000.000 VNĐ dinh_toyotalongbien
119 27/08/2013 1 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 23.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
120 26/08/2013 3 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
121 23/08/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
122 22/08/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
123 21/08/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
124 20/08/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
125 19/08/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
126 18/08/2013 2 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
127 16/08/2013 2 ngày 650.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ dinh_toyotalongbien
128 14/08/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
129 13/08/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ van_toyota
130 12/08/2013 2 ngày 650.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ dinh_toyotalongbien
131 10/08/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
132 09/08/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
133 06/08/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
134 05/08/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
135 04/08/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ van_toyota
136 01/08/2013 3 ngày 650.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ dinh_toyotalongbien
137 29/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ van_toyota
138 28/07/2013 3 ngày 650.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ dinh_toyotalongbien
139 25/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
140 24/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
141 23/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ hoangtoyotamydinh
142 22/07/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
143 21/07/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
144 20/07/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ dinh_toyotalongbien
145 19/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
146 18/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ van_toyota
147 17/07/2013 8 ngày 650.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ dinh_toyotalongbien
148 09/07/2013 5 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
149 04/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
150 03/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
151 02/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
152 01/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 70.000.000 VNĐ van_toyota
153 30/06/2013 1 ngày 660.000.000 ₫ Tăng 70.000.000 VNĐ thangtoyotahadong
154 29/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
155 28/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 70.000.000 VNĐ van_toyota
156 27/06/2013 1 ngày 660.000.000 ₫ Giá không đổi thangtoyotahadong
157 26/06/2013 1 ngày 660.000.000 ₫ Tăng 70.000.000 VNĐ thangtoyotahadong
158 25/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
159 24/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 70.000.000 VNĐ van_toyota
160 23/06/2013 1 ngày 660.000.000 ₫ Tăng 70.000.000 VNĐ thangtoyotahadong
161 22/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 70.000.000 VNĐ van_toyota
162 21/06/2013 1 ngày 660.000.000 ₫ Tăng 70.000.000 VNĐ thangtoyotahadong
163 20/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
164 19/06/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
165 16/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
166 15/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
167 14/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
168 13/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
169 12/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hoangtoyotamydinh
170 11/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
171 10/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
172 09/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
173 08/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
174 07/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
175 06/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
176 05/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
177 04/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
178 03/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
179 02/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
180 01/06/2013 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
181 17/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
182 16/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
183 15/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
184 14/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
185 13/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
186 12/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
187 11/05/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
188 08/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
189 07/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
190 06/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
191 05/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
192 04/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
193 03/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
194 02/05/2013 5 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
195 27/04/2013 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
196 25/04/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
197 24/04/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
198 23/04/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hoangtoyotamydinh
199 22/04/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
200 21/04/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
201 20/04/2013 60 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
202 19/02/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
203 18/02/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
204 15/02/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 54.000.000 VNĐ van_toyota
205 14/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
206 13/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
207 12/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
208 11/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
209 10/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
210 09/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
211 08/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
212 07/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
213 06/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Tăng 54.000.000 VNĐ dung_toyotahadong
214 05/02/2013 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
215 03/02/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
216 31/01/2013 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
217 29/01/2013 11 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
218 18/01/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
219 15/01/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
220 14/01/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 54.000.000 VNĐ Viet_toyotahadong
221 13/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
222 12/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
223 11/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
224 10/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
225 09/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
226 08/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
227 07/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
228 06/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
229 05/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
230 04/01/2013 4 ngày 644.000.000 ₫ Tăng 54.000.000 VNĐ dung_toyotahadong
231 31/12/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
232 30/12/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
233 29/12/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 54.000.000 VNĐ van_toyota
234 28/12/2012 1 ngày 644.000.000 ₫ Tăng 54.000.000 VNĐ dung_toyotahadong
235 27/12/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 54.000.000 VNĐ van_toyota
236 26/12/2012 2 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
237 24/12/2012 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
238 23/12/2012 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
239 22/12/2012 1 ngày 644.000.000 ₫ Tăng 54.000.000 VNĐ dung_toyotahadong
240 21/12/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
241 20/12/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 54.000.000 VNĐ van_toyota
242 19/12/2012 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
243 18/12/2012 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
244 17/12/2012 2 ngày 644.000.000 ₫ Tăng 54.000.000 VNĐ dung_toyotahadong
245 15/12/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
246 14/12/2012 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
247 29/11/2012 16 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
248 13/11/2012 6 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
249 07/11/2012 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
250 23/10/2012 6 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
251 17/10/2012 41 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
252 06/09/2012 20 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
253 17/08/2012 6 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
254 11/08/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
255 10/08/2012 7 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
256 03/08/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
257 02/08/2012 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
258 18/07/2012 14 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
259 04/07/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
260 03/07/2012 590.000.000 ₫ hieu_toyotamydinh
Có tổng cộng 260 thay đổi giá của sản phẩm Toyota Innova J đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Ô tô ( Xe hơi) > Ôtô (Du lịch) (Ô tô du lịch, O to du lich, Xe hơi, Xe hoi)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Toyota Innova J trong mục Ôtô (Du lịch)
Từ khóa nổi bật trong tuần: iphone 4s, inox 304, số so, hoa da, iphone 4