Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Toyota Innova J

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Toyota Innova J chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 24/05/2016 18 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
2 06/05/2016 21 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
3 15/04/2016 4 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
4 11/04/2016 32 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ quyet_toyota
5 10/03/2016 13 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
6 26/02/2016 11 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ quyet_toyota
7 15/02/2016 2 ngày 600.000.000 ₫ Giảm 70.000.000 VNĐ hoangtoyotamydinh
8 13/02/2016 4 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
9 09/02/2016 4 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ quyet_toyota
10 05/02/2016 15 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
11 21/01/2016 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ quyet_toyota
12 20/01/2016 14 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
13 06/01/2016 3 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
14 03/01/2016 16 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 133.000.000 VNĐ quyet_toyota
15 18/12/2015 1 ngày 723.000.000 ₫ Tăng 133.000.000 VNĐ toyotaphapvanvietnam
16 17/12/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ quyet_toyota
17 16/12/2015 7 ngày 600.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ hoangtoyotamydinh
18 09/12/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
19 08/12/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ quyet_toyota
20 07/12/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
21 06/12/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
22 05/12/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
23 04/12/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ quyet_toyota
24 03/12/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
25 02/12/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
26 01/12/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
27 30/11/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ quyet_toyota
28 29/11/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
29 28/11/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
30 27/11/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
31 26/11/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ quyet_toyota
32 25/11/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
33 24/11/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
34 23/11/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
35 22/11/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
36 21/11/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
37 20/11/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
38 19/11/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
39 18/11/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
40 17/11/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
41 16/11/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
42 15/11/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
43 14/11/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
44 13/11/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
45 12/11/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
46 11/11/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
47 10/11/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ quyet_toyota
48 09/11/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
49 08/11/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ quyet_toyota
50 07/11/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
51 06/11/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
52 05/11/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
53 04/11/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ quyet_toyota
54 03/11/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
55 02/11/2015 3 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
56 30/10/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ quyet_toyota
57 29/10/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
58 28/10/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
59 27/10/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
60 26/10/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ quyet_toyota
61 25/10/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
62 24/10/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
63 23/10/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
64 22/10/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ quyet_toyota
65 21/10/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
66 20/10/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
67 19/10/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
68 18/10/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
69 17/10/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ quyet_toyota
70 16/10/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
71 15/10/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
72 14/10/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
73 13/10/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ quyet_toyota
74 12/10/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
75 11/10/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ quyet_toyota
76 10/10/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
77 09/10/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
78 08/10/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ quyet_toyota
79 07/10/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
80 06/10/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
81 05/10/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ quyet_toyota
82 04/10/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
83 03/10/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
84 02/10/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ quyet_toyota
85 01/10/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
86 30/09/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
87 29/09/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ quyet_toyota
88 28/09/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
89 27/09/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
90 26/09/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
91 25/09/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
92 24/09/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
93 23/09/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ quyet_toyota
94 22/09/2015 4 ngày 600.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ hoangtoyotamydinh
95 18/09/2015 6 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
96 12/09/2015 4 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
97 08/09/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 90.000.000 VNĐ quyet_toyota
98 07/09/2015 3 ngày 680.000.000 ₫ Giá không đổi Toyotaso1
99 04/09/2015 1 ngày 680.000.000 ₫ Giá không đổi Toyotaso1
100 03/09/2015 1 ngày 680.000.000 ₫ Tăng 90.000.000 VNĐ Toyotaso1
101 02/09/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 90.000.000 VNĐ quyet_toyota
102 01/09/2015 1 ngày 680.000.000 ₫ Tăng 90.000.000 VNĐ Toyotaso1
103 31/08/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
104 30/08/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 90.000.000 VNĐ quyet_toyota
105 29/08/2015 1 ngày 680.000.000 ₫ Giá không đổi Toyotaso1
106 28/08/2015 1 ngày 680.000.000 ₫ Tăng 90.000.000 VNĐ Toyotaso1
107 27/08/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 90.000.000 VNĐ quyet_toyota
108 26/08/2015 1 ngày 680.000.000 ₫ Giá không đổi Toyotaso1
109 25/08/2015 1 ngày 680.000.000 ₫ Tăng 90.000.000 VNĐ Toyotaso1
110 24/08/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 90.000.000 VNĐ quyet_toyota
111 23/08/2015 2 ngày 680.000.000 ₫ Giá không đổi Toyotaso1
112 21/08/2015 2 ngày 680.000.000 ₫ Giá không đổi Toyotaso1
113 19/08/2015 1 ngày 680.000.000 ₫ Tăng 90.000.000 VNĐ Toyotaso1
114 18/08/2015 5 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
115 13/08/2015 8 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
116 05/08/2015 7 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
117 29/07/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 30.000.000 VNĐ van_toyota
118 28/07/2015 1 ngày 620.000.000 ₫ Giá không đổi toyotalangha
119 27/07/2015 1 ngày 620.000.000 ₫ Tăng 20.000.000 VNĐ toyotalangha
120 26/07/2015 2 ngày 600.000.000 ₫ Giảm 20.000.000 VNĐ hoangtoyotamydinh
121 24/07/2015 1 ngày 620.000.000 ₫ Tăng 20.000.000 VNĐ toyotalangha
122 23/07/2015 15 ngày 600.000.000 ₫ Giảm 38.000.000 VNĐ hoangtoyotamydinh
123 08/07/2015 1 ngày 638.000.000 ₫ Giảm 32.000.000 VNĐ xetoyotachinhhang
124 07/07/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
125 06/07/2015 3 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
126 03/07/2015 3 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 32.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
127 30/06/2015 8 ngày 638.000.000 ₫ Tăng 48.000.000 VNĐ xetoyotachinhhang
128 22/06/2015 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
129 20/06/2015 29 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
130 22/05/2015 6 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
131 16/05/2015 41 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
132 05/04/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
133 04/04/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
134 03/04/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
135 02/04/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
136 01/04/2015 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
137 31/03/2015 1 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
138 30/03/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
139 29/03/2015 1 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
140 28/03/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
141 27/03/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
142 26/03/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
143 25/03/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
144 24/03/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
145 23/03/2015 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
146 22/03/2015 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
147 21/03/2015 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
148 20/03/2015 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
149 19/03/2015 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
150 18/03/2015 5 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
151 13/03/2015 18 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
152 23/02/2015 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
153 21/02/2015 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
154 06/02/2015 8 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
155 29/01/2015 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
156 14/01/2015 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
157 30/12/2014 20 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
158 10/12/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
159 09/12/2014 4 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
160 05/12/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
161 04/12/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
162 03/12/2014 15 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
163 18/11/2014 3 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
164 15/11/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
165 14/11/2014 4 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
166 10/11/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
167 09/11/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
168 08/11/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
169 07/11/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
170 06/11/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
171 05/11/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
172 04/11/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
173 03/11/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
174 02/11/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
175 01/11/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
176 31/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
177 30/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
178 29/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
179 28/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
180 27/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
181 26/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
182 25/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
183 24/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
184 23/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
185 22/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
186 21/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
187 20/10/2014 4 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
188 16/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
189 15/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
190 14/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
191 13/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
192 12/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
193 11/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
194 10/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
195 09/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
196 08/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
197 07/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
198 06/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
199 05/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
200 04/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
201 03/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
202 02/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
203 01/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
204 30/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
205 29/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
206 28/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
207 27/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
208 26/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
209 25/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
210 24/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
211 23/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
212 22/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
213 21/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
214 20/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
215 19/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
216 18/09/2014 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
217 16/09/2014 9 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
218 07/09/2014 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
219 23/08/2014 16 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
220 07/08/2014 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
221 23/07/2014 20 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
222 03/07/2014 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
223 01/07/2014 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
224 16/06/2014 17 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
225 30/05/2014 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
226 15/05/2014 63 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
227 13/03/2014 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
228 26/02/2014 5 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
229 21/02/2014 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
230 19/02/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
231 18/02/2014 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
232 17/02/2014 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
233 16/02/2014 3 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
234 13/02/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
235 12/02/2014 6 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
236 06/02/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
237 05/02/2014 14 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthixehoi
238 22/01/2014 5 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
239 17/01/2014 10 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
240 07/01/2014 12 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
241 26/12/2013 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
242 11/12/2013 9 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
243 02/12/2013 12 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
244 20/11/2013 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
245 18/11/2013 4 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
246 14/11/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
247 13/11/2013 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
248 12/11/2013 2 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
249 10/11/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
250 09/11/2013 2 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
251 07/11/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
252 06/11/2013 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
253 05/11/2013 3 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
254 02/11/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
255 01/11/2013 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
256 30/10/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
257 27/10/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ hoangtoyotamydinh
258 26/10/2013 4 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
259 22/10/2013 2 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
260 20/10/2013 15 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
261 05/10/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
262 04/10/2013 15 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
263 19/09/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi toyotamydinh68
264 18/09/2013 9 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
265 09/09/2013 1 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 23.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
266 08/09/2013 6 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
267 02/09/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
268 01/09/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
269 31/08/2013 4 ngày 650.000.000 ₫ Giảm 23.000.000 VNĐ dinh_toyotalongbien
270 27/08/2013 1 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 23.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
271 26/08/2013 3 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
272 23/08/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
273 22/08/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
274 21/08/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
275 20/08/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
276 19/08/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
277 18/08/2013 2 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
278 16/08/2013 2 ngày 650.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ dinh_toyotalongbien
279 14/08/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
280 13/08/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ van_toyota
281 12/08/2013 2 ngày 650.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ dinh_toyotalongbien
282 10/08/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
283 09/08/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
284 06/08/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
285 05/08/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
286 04/08/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ van_toyota
287 01/08/2013 3 ngày 650.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ dinh_toyotalongbien
288 29/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ van_toyota
289 28/07/2013 3 ngày 650.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ dinh_toyotalongbien
290 25/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
291 24/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
292 23/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ hoangtoyotamydinh
293 22/07/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
294 21/07/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
295 20/07/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ dinh_toyotalongbien
296 19/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
297 18/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ van_toyota
298 17/07/2013 8 ngày 650.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ dinh_toyotalongbien
299 09/07/2013 5 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
300 04/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
301 03/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
302 02/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
303 01/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 70.000.000 VNĐ van_toyota
304 30/06/2013 1 ngày 660.000.000 ₫ Tăng 70.000.000 VNĐ thangtoyotahadong
305 29/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
306 28/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 70.000.000 VNĐ van_toyota
307 27/06/2013 1 ngày 660.000.000 ₫ Giá không đổi thangtoyotahadong
308 26/06/2013 1 ngày 660.000.000 ₫ Tăng 70.000.000 VNĐ thangtoyotahadong
309 25/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
310 24/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 70.000.000 VNĐ van_toyota
311 23/06/2013 1 ngày 660.000.000 ₫ Tăng 70.000.000 VNĐ thangtoyotahadong
312 22/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 70.000.000 VNĐ van_toyota
313 21/06/2013 1 ngày 660.000.000 ₫ Tăng 70.000.000 VNĐ thangtoyotahadong
314 20/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
315 19/06/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
316 16/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
317 15/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
318 14/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
319 13/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
320 12/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hoangtoyotamydinh
321 11/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
322 10/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
323 09/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
324 08/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
325 07/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
326 06/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
327 05/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
328 04/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
329 03/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
330 02/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
331 01/06/2013 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
332 17/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
333 16/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
334 15/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
335 14/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
336 13/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
337 12/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
338 11/05/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
339 08/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
340 07/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
341 06/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
342 05/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
343 04/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
344 03/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
345 02/05/2013 5 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
346 27/04/2013 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
347 25/04/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
348 24/04/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
349 23/04/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hoangtoyotamydinh
350 22/04/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
351 21/04/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
352 20/04/2013 60 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
353 19/02/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
354 18/02/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
355 15/02/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 54.000.000 VNĐ van_toyota
356 14/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
357 13/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
358 12/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
359 11/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
360 10/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
361 09/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
362 08/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
363 07/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
364 06/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Tăng 54.000.000 VNĐ dung_toyotahadong
365 05/02/2013 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
366 03/02/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
367 31/01/2013 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
368 29/01/2013 11 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
369 18/01/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
370 15/01/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
371 14/01/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 54.000.000 VNĐ Viet_toyotahadong
372 13/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
373 12/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
374 11/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
375 10/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
376 09/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
377 08/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
378 07/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
379 06/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
380 05/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
381 04/01/2013 4 ngày 644.000.000 ₫ Tăng 54.000.000 VNĐ dung_toyotahadong
382 31/12/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
383 30/12/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
384 29/12/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 54.000.000 VNĐ van_toyota
385 28/12/2012 1 ngày 644.000.000 ₫ Tăng 54.000.000 VNĐ dung_toyotahadong
386 27/12/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 54.000.000 VNĐ van_toyota
387 26/12/2012 2 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
388 24/12/2012 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
389 23/12/2012 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
390 22/12/2012 1 ngày 644.000.000 ₫ Tăng 54.000.000 VNĐ dung_toyotahadong
391 21/12/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
392 20/12/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 54.000.000 VNĐ van_toyota
393 19/12/2012 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
394 18/12/2012 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
395 17/12/2012 2 ngày 644.000.000 ₫ Tăng 54.000.000 VNĐ dung_toyotahadong
396 15/12/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
397 14/12/2012 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
398 29/11/2012 16 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
399 13/11/2012 6 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
400 07/11/2012 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
401 23/10/2012 6 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
402 17/10/2012 41 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
403 06/09/2012 20 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
404 17/08/2012 6 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
405 11/08/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
406 10/08/2012 7 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
407 03/08/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
408 02/08/2012 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
409 18/07/2012 14 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
410 04/07/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
411 03/07/2012 590.000.000 ₫ hieu_toyotamydinh
Có tổng cộng 411 thay đổi giá của sản phẩm Toyota Innova J đã được hệ thống ghi lại.