• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Toyota Innova J

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Toyota Innova J chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 29/01/2015 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
2 14/01/2015 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
3 30/12/2014 20 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
4 10/12/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
5 09/12/2014 4 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
6 05/12/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
7 04/12/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
8 03/12/2014 15 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
9 18/11/2014 3 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
10 15/11/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
11 14/11/2014 4 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
12 10/11/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
13 09/11/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
14 08/11/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
15 07/11/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
16 06/11/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
17 05/11/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
18 04/11/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
19 03/11/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
20 02/11/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
21 01/11/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
22 31/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
23 30/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
24 29/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
25 28/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
26 27/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
27 26/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
28 25/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
29 24/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
30 23/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
31 22/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
32 21/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
33 20/10/2014 4 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
34 16/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
35 15/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
36 14/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
37 13/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
38 12/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
39 11/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
40 10/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
41 09/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
42 08/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
43 07/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
44 06/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
45 05/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
46 04/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
47 03/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
48 02/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
49 01/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
50 30/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
51 29/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
52 28/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
53 27/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
54 26/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
55 25/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
56 24/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
57 23/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
58 22/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
59 21/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
60 20/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
61 19/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
62 18/09/2014 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
63 16/09/2014 9 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
64 07/09/2014 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
65 23/08/2014 16 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
66 07/08/2014 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
67 23/07/2014 20 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
68 03/07/2014 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
69 01/07/2014 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
70 16/06/2014 17 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
71 30/05/2014 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
72 15/05/2014 63 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
73 13/03/2014 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
74 26/02/2014 5 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
75 21/02/2014 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
76 19/02/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
77 18/02/2014 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
78 17/02/2014 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
79 16/02/2014 3 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
80 13/02/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
81 12/02/2014 6 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
82 06/02/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
83 05/02/2014 14 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthixehoi
84 22/01/2014 5 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
85 17/01/2014 10 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
86 07/01/2014 12 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
87 26/12/2013 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
88 11/12/2013 9 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
89 02/12/2013 12 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
90 20/11/2013 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
91 18/11/2013 4 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
92 14/11/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
93 13/11/2013 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
94 12/11/2013 2 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
95 10/11/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
96 09/11/2013 2 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
97 07/11/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
98 06/11/2013 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
99 05/11/2013 3 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
100 02/11/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
101 01/11/2013 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
102 30/10/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
103 27/10/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ hoangtoyotamydinh
104 26/10/2013 4 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
105 22/10/2013 2 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
106 20/10/2013 15 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
107 05/10/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
108 04/10/2013 15 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
109 19/09/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi toyotamydinh68
110 18/09/2013 9 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
111 09/09/2013 1 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 23.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
112 08/09/2013 6 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
113 02/09/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
114 01/09/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
115 31/08/2013 4 ngày 650.000.000 ₫ Giảm 23.000.000 VNĐ dinh_toyotalongbien
116 27/08/2013 1 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 23.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
117 26/08/2013 3 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
118 23/08/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
119 22/08/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
120 21/08/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
121 20/08/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
122 19/08/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
123 18/08/2013 2 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
124 16/08/2013 2 ngày 650.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ dinh_toyotalongbien
125 14/08/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
126 13/08/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ van_toyota
127 12/08/2013 2 ngày 650.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ dinh_toyotalongbien
128 10/08/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
129 09/08/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
130 06/08/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
131 05/08/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
132 04/08/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ van_toyota
133 01/08/2013 3 ngày 650.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ dinh_toyotalongbien
134 29/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ van_toyota
135 28/07/2013 3 ngày 650.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ dinh_toyotalongbien
136 25/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
137 24/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
138 23/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ hoangtoyotamydinh
139 22/07/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
140 21/07/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
141 20/07/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ dinh_toyotalongbien
142 19/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
143 18/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ van_toyota
144 17/07/2013 8 ngày 650.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ dinh_toyotalongbien
145 09/07/2013 5 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
146 04/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
147 03/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
148 02/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
149 01/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 70.000.000 VNĐ van_toyota
150 30/06/2013 1 ngày 660.000.000 ₫ Tăng 70.000.000 VNĐ thangtoyotahadong
151 29/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
152 28/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 70.000.000 VNĐ van_toyota
153 27/06/2013 1 ngày 660.000.000 ₫ Giá không đổi thangtoyotahadong
154 26/06/2013 1 ngày 660.000.000 ₫ Tăng 70.000.000 VNĐ thangtoyotahadong
155 25/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
156 24/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 70.000.000 VNĐ van_toyota
157 23/06/2013 1 ngày 660.000.000 ₫ Tăng 70.000.000 VNĐ thangtoyotahadong
158 22/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 70.000.000 VNĐ van_toyota
159 21/06/2013 1 ngày 660.000.000 ₫ Tăng 70.000.000 VNĐ thangtoyotahadong
160 20/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
161 19/06/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
162 16/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
163 15/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
164 14/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
165 13/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
166 12/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hoangtoyotamydinh
167 11/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
168 10/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
169 09/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
170 08/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
171 07/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
172 06/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
173 05/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
174 04/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
175 03/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
176 02/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
177 01/06/2013 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
178 17/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
179 16/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
180 15/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
181 14/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
182 13/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
183 12/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
184 11/05/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
185 08/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
186 07/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
187 06/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
188 05/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
189 04/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
190 03/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
191 02/05/2013 5 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
192 27/04/2013 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
193 25/04/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
194 24/04/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
195 23/04/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hoangtoyotamydinh
196 22/04/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
197 21/04/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
198 20/04/2013 60 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
199 19/02/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
200 18/02/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
201 15/02/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 54.000.000 VNĐ van_toyota
202 14/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
203 13/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
204 12/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
205 11/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
206 10/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
207 09/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
208 08/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
209 07/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
210 06/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Tăng 54.000.000 VNĐ dung_toyotahadong
211 05/02/2013 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
212 03/02/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
213 31/01/2013 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
214 29/01/2013 11 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
215 18/01/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
216 15/01/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
217 14/01/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 54.000.000 VNĐ Viet_toyotahadong
218 13/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
219 12/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
220 11/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
221 10/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
222 09/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
223 08/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
224 07/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
225 06/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
226 05/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
227 04/01/2013 4 ngày 644.000.000 ₫ Tăng 54.000.000 VNĐ dung_toyotahadong
228 31/12/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
229 30/12/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
230 29/12/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 54.000.000 VNĐ van_toyota
231 28/12/2012 1 ngày 644.000.000 ₫ Tăng 54.000.000 VNĐ dung_toyotahadong
232 27/12/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 54.000.000 VNĐ van_toyota
233 26/12/2012 2 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
234 24/12/2012 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
235 23/12/2012 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
236 22/12/2012 1 ngày 644.000.000 ₫ Tăng 54.000.000 VNĐ dung_toyotahadong
237 21/12/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
238 20/12/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 54.000.000 VNĐ van_toyota
239 19/12/2012 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
240 18/12/2012 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
241 17/12/2012 2 ngày 644.000.000 ₫ Tăng 54.000.000 VNĐ dung_toyotahadong
242 15/12/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
243 14/12/2012 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
244 29/11/2012 16 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
245 13/11/2012 6 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
246 07/11/2012 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
247 23/10/2012 6 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
248 17/10/2012 41 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
249 06/09/2012 20 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
250 17/08/2012 6 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
251 11/08/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
252 10/08/2012 7 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
253 03/08/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
254 02/08/2012 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
255 18/07/2012 14 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
256 04/07/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
257 03/07/2012 590.000.000 ₫ hieu_toyotamydinh
Có tổng cộng 257 thay đổi giá của sản phẩm Toyota Innova J đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Ô tô ( Xe hơi) > Ôtô (Du lịch) (Ô tô du lịch, O to du lich, Xe hơi, Xe hoi)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Toyota Innova J trong mục Ôtô (Du lịch)