Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Toyota Innova J

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Toyota Innova J chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 16/03/2017 296 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
2 24/05/2016 18 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
3 06/05/2016 21 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
4 15/04/2016 4 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
5 11/04/2016 32 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ quyet_toyota
6 10/03/2016 13 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
7 26/02/2016 11 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ quyet_toyota
8 15/02/2016 2 ngày 600.000.000 ₫ Giảm 70.000.000 VNĐ hoangtoyotamydinh
9 13/02/2016 4 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
10 09/02/2016 4 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ quyet_toyota
11 05/02/2016 15 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
12 21/01/2016 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ quyet_toyota
13 20/01/2016 14 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
14 06/01/2016 3 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
15 03/01/2016 16 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 133.000.000 VNĐ quyet_toyota
16 18/12/2015 1 ngày 723.000.000 ₫ Tăng 133.000.000 VNĐ toyotaphapvanvietnam
17 17/12/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ quyet_toyota
18 16/12/2015 7 ngày 600.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ hoangtoyotamydinh
19 09/12/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
20 08/12/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ quyet_toyota
21 07/12/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
22 06/12/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
23 05/12/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
24 04/12/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ quyet_toyota
25 03/12/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
26 02/12/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
27 01/12/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
28 30/11/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ quyet_toyota
29 29/11/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
30 28/11/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
31 27/11/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
32 26/11/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ quyet_toyota
33 25/11/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
34 24/11/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
35 23/11/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
36 22/11/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
37 21/11/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
38 20/11/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
39 19/11/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
40 18/11/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
41 17/11/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
42 16/11/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
43 15/11/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
44 14/11/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
45 13/11/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
46 12/11/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
47 11/11/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
48 10/11/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ quyet_toyota
49 09/11/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
50 08/11/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ quyet_toyota
51 07/11/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
52 06/11/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
53 05/11/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
54 04/11/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ quyet_toyota
55 03/11/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
56 02/11/2015 3 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
57 30/10/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ quyet_toyota
58 29/10/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
59 28/10/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
60 27/10/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
61 26/10/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ quyet_toyota
62 25/10/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
63 24/10/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
64 23/10/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
65 22/10/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ quyet_toyota
66 21/10/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
67 20/10/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
68 19/10/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
69 18/10/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
70 17/10/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ quyet_toyota
71 16/10/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
72 15/10/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
73 14/10/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
74 13/10/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ quyet_toyota
75 12/10/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
76 11/10/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ quyet_toyota
77 10/10/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
78 09/10/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
79 08/10/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ quyet_toyota
80 07/10/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
81 06/10/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
82 05/10/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ quyet_toyota
83 04/10/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
84 03/10/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
85 02/10/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ quyet_toyota
86 01/10/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
87 30/09/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
88 29/09/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ quyet_toyota
89 28/09/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
90 27/09/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
91 26/09/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
92 25/09/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
93 24/09/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
94 23/09/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ quyet_toyota
95 22/09/2015 4 ngày 600.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ hoangtoyotamydinh
96 18/09/2015 6 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
97 12/09/2015 4 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
98 08/09/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 90.000.000 VNĐ quyet_toyota
99 07/09/2015 3 ngày 680.000.000 ₫ Giá không đổi Toyotaso1
100 04/09/2015 1 ngày 680.000.000 ₫ Giá không đổi Toyotaso1
101 03/09/2015 1 ngày 680.000.000 ₫ Tăng 90.000.000 VNĐ Toyotaso1
102 02/09/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 90.000.000 VNĐ quyet_toyota
103 01/09/2015 1 ngày 680.000.000 ₫ Tăng 90.000.000 VNĐ Toyotaso1
104 31/08/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
105 30/08/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 90.000.000 VNĐ quyet_toyota
106 29/08/2015 1 ngày 680.000.000 ₫ Giá không đổi Toyotaso1
107 28/08/2015 1 ngày 680.000.000 ₫ Tăng 90.000.000 VNĐ Toyotaso1
108 27/08/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 90.000.000 VNĐ quyet_toyota
109 26/08/2015 1 ngày 680.000.000 ₫ Giá không đổi Toyotaso1
110 25/08/2015 1 ngày 680.000.000 ₫ Tăng 90.000.000 VNĐ Toyotaso1
111 24/08/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 90.000.000 VNĐ quyet_toyota
112 23/08/2015 2 ngày 680.000.000 ₫ Giá không đổi Toyotaso1
113 21/08/2015 2 ngày 680.000.000 ₫ Giá không đổi Toyotaso1
114 19/08/2015 1 ngày 680.000.000 ₫ Tăng 90.000.000 VNĐ Toyotaso1
115 18/08/2015 5 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
116 13/08/2015 8 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
117 05/08/2015 7 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
118 29/07/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 30.000.000 VNĐ van_toyota
119 28/07/2015 1 ngày 620.000.000 ₫ Giá không đổi toyotalangha
120 27/07/2015 1 ngày 620.000.000 ₫ Tăng 20.000.000 VNĐ toyotalangha
121 26/07/2015 2 ngày 600.000.000 ₫ Giảm 20.000.000 VNĐ hoangtoyotamydinh
122 24/07/2015 1 ngày 620.000.000 ₫ Tăng 20.000.000 VNĐ toyotalangha
123 23/07/2015 15 ngày 600.000.000 ₫ Giảm 38.000.000 VNĐ hoangtoyotamydinh
124 08/07/2015 1 ngày 638.000.000 ₫ Giảm 32.000.000 VNĐ xetoyotachinhhang
125 07/07/2015 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
126 06/07/2015 3 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
127 03/07/2015 3 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 32.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
128 30/06/2015 8 ngày 638.000.000 ₫ Tăng 48.000.000 VNĐ xetoyotachinhhang
129 22/06/2015 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
130 20/06/2015 29 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
131 22/05/2015 6 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
132 16/05/2015 41 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
133 05/04/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
134 04/04/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
135 03/04/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
136 02/04/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
137 01/04/2015 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
138 31/03/2015 1 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
139 30/03/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
140 29/03/2015 1 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
141 28/03/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
142 27/03/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
143 26/03/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
144 25/03/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
145 24/03/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
146 23/03/2015 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
147 22/03/2015 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
148 21/03/2015 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
149 20/03/2015 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
150 19/03/2015 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
151 18/03/2015 5 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
152 13/03/2015 18 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
153 23/02/2015 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
154 21/02/2015 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
155 06/02/2015 8 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
156 29/01/2015 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
157 14/01/2015 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
158 30/12/2014 20 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
159 10/12/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
160 09/12/2014 4 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
161 05/12/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
162 04/12/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
163 03/12/2014 15 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
164 18/11/2014 3 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
165 15/11/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
166 14/11/2014 4 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
167 10/11/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
168 09/11/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
169 08/11/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
170 07/11/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
171 06/11/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
172 05/11/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
173 04/11/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
174 03/11/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
175 02/11/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
176 01/11/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
177 31/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
178 30/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
179 29/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
180 28/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
181 27/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
182 26/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
183 25/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
184 24/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
185 23/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
186 22/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
187 21/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
188 20/10/2014 4 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
189 16/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
190 15/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
191 14/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
192 13/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
193 12/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
194 11/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
195 10/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
196 09/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
197 08/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
198 07/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
199 06/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
200 05/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
201 04/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
202 03/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
203 02/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
204 01/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
205 30/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
206 29/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
207 28/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
208 27/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
209 26/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
210 25/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
211 24/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
212 23/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
213 22/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
214 21/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
215 20/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
216 19/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
217 18/09/2014 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
218 16/09/2014 9 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
219 07/09/2014 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
220 23/08/2014 16 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
221 07/08/2014 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
222 23/07/2014 20 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
223 03/07/2014 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
224 01/07/2014 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
225 16/06/2014 17 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
226 30/05/2014 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
227 15/05/2014 63 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
228 13/03/2014 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
229 26/02/2014 5 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
230 21/02/2014 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
231 19/02/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
232 18/02/2014 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
233 17/02/2014 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
234 16/02/2014 3 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
235 13/02/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
236 12/02/2014 6 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
237 06/02/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
238 05/02/2014 14 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthixehoi
239 22/01/2014 5 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
240 17/01/2014 10 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
241 07/01/2014 12 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
242 26/12/2013 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
243 11/12/2013 9 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
244 02/12/2013 12 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
245 20/11/2013 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
246 18/11/2013 4 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
247 14/11/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
248 13/11/2013 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
249 12/11/2013 2 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
250 10/11/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
251 09/11/2013 2 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
252 07/11/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
253 06/11/2013 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
254 05/11/2013 3 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
255 02/11/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
256 01/11/2013 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
257 30/10/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
258 27/10/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ hoangtoyotamydinh
259 26/10/2013 4 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
260 22/10/2013 2 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
261 20/10/2013 15 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
262 05/10/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
263 04/10/2013 15 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
264 19/09/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi toyotamydinh68
265 18/09/2013 9 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
266 09/09/2013 1 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 23.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
267 08/09/2013 6 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
268 02/09/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
269 01/09/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
270 31/08/2013 4 ngày 650.000.000 ₫ Giảm 23.000.000 VNĐ dinh_toyotalongbien
271 27/08/2013 1 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 23.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
272 26/08/2013 3 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
273 23/08/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
274 22/08/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
275 21/08/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
276 20/08/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
277 19/08/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
278 18/08/2013 2 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
279 16/08/2013 2 ngày 650.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ dinh_toyotalongbien
280 14/08/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
281 13/08/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ van_toyota
282 12/08/2013 2 ngày 650.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ dinh_toyotalongbien
283 10/08/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
284 09/08/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
285 06/08/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
286 05/08/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
287 04/08/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ van_toyota
288 01/08/2013 3 ngày 650.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ dinh_toyotalongbien
289 29/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ van_toyota
290 28/07/2013 3 ngày 650.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ dinh_toyotalongbien
291 25/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
292 24/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
293 23/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ hoangtoyotamydinh
294 22/07/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
295 21/07/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
296 20/07/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ dinh_toyotalongbien
297 19/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
298 18/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ van_toyota
299 17/07/2013 8 ngày 650.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ dinh_toyotalongbien
300 09/07/2013 5 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
301 04/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
302 03/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
303 02/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
304 01/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 70.000.000 VNĐ van_toyota
305 30/06/2013 1 ngày 660.000.000 ₫ Tăng 70.000.000 VNĐ thangtoyotahadong
306 29/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
307 28/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 70.000.000 VNĐ van_toyota
308 27/06/2013 1 ngày 660.000.000 ₫ Giá không đổi thangtoyotahadong
309 26/06/2013 1 ngày 660.000.000 ₫ Tăng 70.000.000 VNĐ thangtoyotahadong
310 25/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
311 24/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 70.000.000 VNĐ van_toyota
312 23/06/2013 1 ngày 660.000.000 ₫ Tăng 70.000.000 VNĐ thangtoyotahadong
313 22/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 70.000.000 VNĐ van_toyota
314 21/06/2013 1 ngày 660.000.000 ₫ Tăng 70.000.000 VNĐ thangtoyotahadong
315 20/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
316 19/06/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
317 16/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
318 15/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
319 14/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
320 13/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
321 12/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hoangtoyotamydinh
322 11/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
323 10/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
324 09/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
325 08/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
326 07/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
327 06/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
328 05/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
329 04/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
330 03/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
331 02/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
332 01/06/2013 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
333 17/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
334 16/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
335 15/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
336 14/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
337 13/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
338 12/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
339 11/05/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
340 08/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
341 07/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
342 06/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
343 05/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
344 04/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
345 03/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
346 02/05/2013 5 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
347 27/04/2013 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
348 25/04/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
349 24/04/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
350 23/04/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hoangtoyotamydinh
351 22/04/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
352 21/04/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
353 20/04/2013 60 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
354 19/02/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
355 18/02/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
356 15/02/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 54.000.000 VNĐ van_toyota
357 14/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
358 13/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
359 12/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
360 11/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
361 10/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
362 09/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
363 08/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
364 07/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
365 06/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Tăng 54.000.000 VNĐ dung_toyotahadong
366 05/02/2013 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
367 03/02/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
368 31/01/2013 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
369 29/01/2013 11 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
370 18/01/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
371 15/01/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
372 14/01/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 54.000.000 VNĐ Viet_toyotahadong
373 13/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
374 12/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
375 11/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
376 10/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
377 09/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
378 08/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
379 07/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
380 06/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
381 05/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
382 04/01/2013 4 ngày 644.000.000 ₫ Tăng 54.000.000 VNĐ dung_toyotahadong
383 31/12/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
384 30/12/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
385 29/12/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 54.000.000 VNĐ van_toyota
386 28/12/2012 1 ngày 644.000.000 ₫ Tăng 54.000.000 VNĐ dung_toyotahadong
387 27/12/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 54.000.000 VNĐ van_toyota
388 26/12/2012 2 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
389 24/12/2012 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
390 23/12/2012 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
391 22/12/2012 1 ngày 644.000.000 ₫ Tăng 54.000.000 VNĐ dung_toyotahadong
392 21/12/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
393 20/12/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 54.000.000 VNĐ van_toyota
394 19/12/2012 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
395 18/12/2012 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
396 17/12/2012 2 ngày 644.000.000 ₫ Tăng 54.000.000 VNĐ dung_toyotahadong
397 15/12/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
398 14/12/2012 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
399 29/11/2012 16 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
400 13/11/2012 6 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
401 07/11/2012 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
402 23/10/2012 6 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
403 17/10/2012 41 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
404 06/09/2012 20 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
405 17/08/2012 6 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
406 11/08/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
407 10/08/2012 7 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
408 03/08/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
409 02/08/2012 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
410 18/07/2012 14 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
411 04/07/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
412 03/07/2012 590.000.000 ₫ hieu_toyotamydinh
Có tổng cộng 412 thay đổi giá của sản phẩm Toyota Innova J đã được hệ thống ghi lại.