• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Toyota Innova J

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Toyota Innova J chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 27/03/2015 1 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
2 26/03/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
3 25/03/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
4 24/03/2015 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
5 23/03/2015 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
6 22/03/2015 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
7 21/03/2015 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
8 20/03/2015 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
9 19/03/2015 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
10 18/03/2015 5 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
11 13/03/2015 18 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
12 23/02/2015 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
13 21/02/2015 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
14 06/02/2015 8 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
15 29/01/2015 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
16 14/01/2015 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
17 30/12/2014 20 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
18 10/12/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
19 09/12/2014 4 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
20 05/12/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
21 04/12/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
22 03/12/2014 15 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
23 18/11/2014 3 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
24 15/11/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
25 14/11/2014 4 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
26 10/11/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
27 09/11/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
28 08/11/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
29 07/11/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
30 06/11/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
31 05/11/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
32 04/11/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
33 03/11/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
34 02/11/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
35 01/11/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
36 31/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
37 30/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
38 29/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
39 28/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
40 27/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
41 26/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
42 25/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
43 24/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
44 23/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
45 22/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
46 21/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
47 20/10/2014 4 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
48 16/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
49 15/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
50 14/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
51 13/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
52 12/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
53 11/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
54 10/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
55 09/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
56 08/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
57 07/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
58 06/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
59 05/10/2014 1 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
60 04/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
61 03/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
62 02/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
63 01/10/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
64 30/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
65 29/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
66 28/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
67 27/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
68 26/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
69 25/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
70 24/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
71 23/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
72 22/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
73 21/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
74 20/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
75 19/09/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
76 18/09/2014 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
77 16/09/2014 9 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
78 07/09/2014 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
79 23/08/2014 16 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
80 07/08/2014 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
81 23/07/2014 20 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
82 03/07/2014 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
83 01/07/2014 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
84 16/06/2014 17 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
85 30/05/2014 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
86 15/05/2014 63 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
87 13/03/2014 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
88 26/02/2014 5 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
89 21/02/2014 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
90 19/02/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
91 18/02/2014 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
92 17/02/2014 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
93 16/02/2014 3 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
94 13/02/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
95 12/02/2014 6 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
96 06/02/2014 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
97 05/02/2014 14 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthixehoi
98 22/01/2014 5 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
99 17/01/2014 10 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
100 07/01/2014 12 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
101 26/12/2013 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
102 11/12/2013 9 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
103 02/12/2013 12 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
104 20/11/2013 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
105 18/11/2013 4 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
106 14/11/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
107 13/11/2013 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
108 12/11/2013 2 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
109 10/11/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
110 09/11/2013 2 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
111 07/11/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
112 06/11/2013 1 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
113 05/11/2013 3 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
114 02/11/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
115 01/11/2013 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
116 30/10/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
117 27/10/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ hoangtoyotamydinh
118 26/10/2013 4 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
119 22/10/2013 2 ngày 673.000.000 ₫ Giá không đổi ToyotaHaDongHN
120 20/10/2013 15 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 83.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
121 05/10/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ van_toyota
122 04/10/2013 15 ngày 670.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
123 19/09/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi toyotamydinh68
124 18/09/2013 9 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 83.000.000 VNĐ van_toyota
125 09/09/2013 1 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 23.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
126 08/09/2013 6 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
127 02/09/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
128 01/09/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
129 31/08/2013 4 ngày 650.000.000 ₫ Giảm 23.000.000 VNĐ dinh_toyotalongbien
130 27/08/2013 1 ngày 673.000.000 ₫ Tăng 23.000.000 VNĐ ToyotaHaDongHN
131 26/08/2013 3 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
132 23/08/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
133 22/08/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
134 21/08/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
135 20/08/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
136 19/08/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
137 18/08/2013 2 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
138 16/08/2013 2 ngày 650.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ dinh_toyotalongbien
139 14/08/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
140 13/08/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ van_toyota
141 12/08/2013 2 ngày 650.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ dinh_toyotalongbien
142 10/08/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
143 09/08/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
144 06/08/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
145 05/08/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi quyet_toyota
146 04/08/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ van_toyota
147 01/08/2013 3 ngày 650.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ dinh_toyotalongbien
148 29/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ van_toyota
149 28/07/2013 3 ngày 650.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ dinh_toyotalongbien
150 25/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
151 24/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
152 23/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ hoangtoyotamydinh
153 22/07/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
154 21/07/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Giá không đổi dinh_toyotalongbien
155 20/07/2013 1 ngày 650.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ dinh_toyotalongbien
156 19/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
157 18/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ van_toyota
158 17/07/2013 8 ngày 650.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ dinh_toyotalongbien
159 09/07/2013 5 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
160 04/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
161 03/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
162 02/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
163 01/07/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 70.000.000 VNĐ van_toyota
164 30/06/2013 1 ngày 660.000.000 ₫ Tăng 70.000.000 VNĐ thangtoyotahadong
165 29/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
166 28/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 70.000.000 VNĐ van_toyota
167 27/06/2013 1 ngày 660.000.000 ₫ Giá không đổi thangtoyotahadong
168 26/06/2013 1 ngày 660.000.000 ₫ Tăng 70.000.000 VNĐ thangtoyotahadong
169 25/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
170 24/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 70.000.000 VNĐ van_toyota
171 23/06/2013 1 ngày 660.000.000 ₫ Tăng 70.000.000 VNĐ thangtoyotahadong
172 22/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 70.000.000 VNĐ van_toyota
173 21/06/2013 1 ngày 660.000.000 ₫ Tăng 70.000.000 VNĐ thangtoyotahadong
174 20/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
175 19/06/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
176 16/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
177 15/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
178 14/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
179 13/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
180 12/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hoangtoyotamydinh
181 11/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
182 10/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
183 09/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
184 08/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
185 07/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
186 06/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
187 05/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
188 04/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
189 03/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
190 02/06/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
191 01/06/2013 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
192 17/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
193 16/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
194 15/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
195 14/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
196 13/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
197 12/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
198 11/05/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
199 08/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
200 07/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
201 06/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
202 05/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
203 04/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
204 03/05/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
205 02/05/2013 5 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
206 27/04/2013 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
207 25/04/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
208 24/04/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
209 23/04/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hoangtoyotamydinh
210 22/04/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
211 21/04/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
212 20/04/2013 60 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
213 19/02/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
214 18/02/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
215 15/02/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 54.000.000 VNĐ van_toyota
216 14/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
217 13/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
218 12/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
219 11/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
220 10/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
221 09/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
222 08/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
223 07/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
224 06/02/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Tăng 54.000.000 VNĐ dung_toyotahadong
225 05/02/2013 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
226 03/02/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
227 31/01/2013 2 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
228 29/01/2013 11 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
229 18/01/2013 3 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
230 15/01/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
231 14/01/2013 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 54.000.000 VNĐ Viet_toyotahadong
232 13/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
233 12/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
234 11/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
235 10/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
236 09/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
237 08/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
238 07/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
239 06/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
240 05/01/2013 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
241 04/01/2013 4 ngày 644.000.000 ₫ Tăng 54.000.000 VNĐ dung_toyotahadong
242 31/12/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
243 30/12/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
244 29/12/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 54.000.000 VNĐ van_toyota
245 28/12/2012 1 ngày 644.000.000 ₫ Tăng 54.000.000 VNĐ dung_toyotahadong
246 27/12/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 54.000.000 VNĐ van_toyota
247 26/12/2012 2 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
248 24/12/2012 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
249 23/12/2012 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
250 22/12/2012 1 ngày 644.000.000 ₫ Tăng 54.000.000 VNĐ dung_toyotahadong
251 21/12/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
252 20/12/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giảm 54.000.000 VNĐ van_toyota
253 19/12/2012 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
254 18/12/2012 1 ngày 644.000.000 ₫ Giá không đổi dung_toyotahadong
255 17/12/2012 2 ngày 644.000.000 ₫ Tăng 54.000.000 VNĐ dung_toyotahadong
256 15/12/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
257 14/12/2012 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
258 29/11/2012 16 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
259 13/11/2012 6 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
260 07/11/2012 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
261 23/10/2012 6 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
262 17/10/2012 41 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi van_toyota
263 06/09/2012 20 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
264 17/08/2012 6 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
265 11/08/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
266 10/08/2012 7 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
267 03/08/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
268 02/08/2012 15 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
269 18/07/2012 14 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
270 04/07/2012 1 ngày 590.000.000 ₫ Giá không đổi hieu_toyotamydinh
271 03/07/2012 590.000.000 ₫ hieu_toyotamydinh
Có tổng cộng 271 thay đổi giá của sản phẩm Toyota Innova J đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Ô tô ( Xe hơi) > Ôtô (Du lịch) (Ô tô du lịch, O to du lich, Xe hơi, Xe hoi)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Toyota Innova J trong mục Ôtô (Du lịch)
Từ khóa nổi bật trong tuần: hoa gia, iphone, tay do, so pha, pin sạc dự phòng