• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Motorola Xoom MZ601 (MZ603, MZ605) (NVIDIA Tegra II 1.0GHz, 1GB RAM, 32GB SSD, 10.1 inch, Android OS V3.0)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Motorola Xoom MZ601 (MZ603, MZ605) (NVIDIA Tegra II 1.0GHz, 1GB RAM, 32GB SSD, 10.1 inch, Android OS V3.0) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 27/11/2014 3 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
2 24/11/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
3 23/11/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 3.590.000 VNĐ didong24h
4 22/11/2014 4 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
5 18/11/2014 5 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 3.590.000 VNĐ CongtyGiaVu
6 13/11/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
7 12/11/2014 14 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
8 29/10/2014 10 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ didong24h
9 19/10/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
10 18/10/2014 3 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
11 15/10/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
12 14/10/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
13 13/10/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 3.190.000 VNĐ manhphatmobile
14 12/10/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
15 11/10/2014 2 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
16 09/10/2014 3 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
17 06/10/2014 5 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 3.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
18 01/10/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
19 30/09/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
20 29/09/2014 2 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 3.190.000 VNĐ manhphatmobile
21 27/09/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
22 26/09/2014 2 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 3.590.000 VNĐ CongtyGiaVu
23 24/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
24 23/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
25 22/09/2014 2 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
26 20/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
27 19/09/2014 3 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 3.590.000 VNĐ didong24h
28 16/09/2014 4 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 3.590.000 VNĐ CongtyGiaVu
29 12/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ didong24h
30 11/09/2014 6 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 3.190.000 VNĐ manhphatmobile
31 05/09/2014 2 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
32 03/09/2014 10 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
33 24/08/2014 16 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 3.590.000 VNĐ didong24h
34 08/08/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 3.590.000 VNĐ CongtyGiaVu
35 07/08/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 3.590.000 VNĐ didong24h
36 06/08/2014 9 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
37 28/07/2014 5 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
38 23/07/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
39 22/07/2014 5 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
40 17/07/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 3.590.000 VNĐ CongtyGiaVu
41 16/07/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
42 15/07/2014 13 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
43 02/07/2014 2 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ didong24h
44 30/06/2014 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
45 28/06/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
46 27/06/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
47 26/06/2014 4 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
48 22/06/2014 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
49 20/06/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
50 19/06/2014 2 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
51 17/06/2014 6 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
52 11/06/2014 6 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
53 05/06/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ didong24h
54 04/06/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
55 03/06/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
56 02/06/2014 4 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
57 29/05/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
58 28/05/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
59 27/05/2014 4 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
60 23/05/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
61 22/05/2014 9 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
62 13/05/2014 4 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 3.590.000 VNĐ didong24h
63 09/05/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
64 08/05/2014 11 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 3.590.000 VNĐ CongtyGiaVu
65 27/04/2014 11 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
66 16/04/2014 4 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ didong24h
67 12/04/2014 25 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
68 18/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
69 17/03/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
70 16/03/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
71 15/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
72 14/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
73 13/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
74 12/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
75 11/03/2014 6 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
76 05/03/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 4.510.000 VNĐ CongtyGiaVu
77 04/03/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 4.510.000 VNĐ viettablet
78 03/03/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 4.510.000 VNĐ CongtyGiaVu
79 02/03/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 6.700.000 VNĐ viettablet
80 01/03/2014 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
81 27/02/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
82 26/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 8.100.000 VNĐ didong24h
83 25/02/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 8.100.000 VNĐ viettablet
84 24/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 8.100.000 VNĐ didong24h
85 23/02/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 8.100.000 VNĐ viettablet
86 22/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
87 21/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
88 20/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
89 19/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
90 18/02/2014 2 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
91 16/02/2014 4 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
92 12/02/2014 7 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ didong24h
93 05/02/2014 4 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 3.190.000 VNĐ didong24h
94 01/02/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
95 31/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 3.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
96 30/01/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 3.190.000 VNĐ didong24h
97 29/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 3.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
98 28/01/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
99 27/01/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 3.190.000 VNĐ didong24h
100 26/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
101 25/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 4.510.000 VNĐ CongtyGiaVu
102 24/01/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 4.510.000 VNĐ viettablet
103 23/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
104 22/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
105 21/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
106 20/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
107 19/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
108 18/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
109 17/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
110 16/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
111 15/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
112 14/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 4.510.000 VNĐ CongtyGiaVu
113 13/01/2014 4 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 4.510.000 VNĐ viettablet
114 09/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
115 08/01/2014 29 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 6.700.000 VNĐ manhphatmobile
116 10/12/2013 18 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 6.700.000 VNĐ viettablet
117 22/11/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
118 20/11/2013 5 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
119 15/11/2013 23 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
120 23/10/2013 9 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
121 14/10/2013 6 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
122 08/10/2013 6 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
123 02/10/2013 4 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
124 28/09/2013 2 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
125 26/09/2013 7 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
126 19/09/2013 10 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
127 09/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
128 08/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
129 07/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
130 06/09/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
131 05/09/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
132 03/09/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
133 31/08/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
134 30/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
135 29/08/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
136 28/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
137 27/08/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
138 26/08/2013 5 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
139 21/08/2013 5 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
140 16/08/2013 16 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
141 31/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
142 30/07/2013 12 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
143 18/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
144 17/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
145 16/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
146 15/07/2013 9 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
147 06/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
148 05/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
149 04/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 4.410.000 VNĐ tanhoanglaptop
150 03/07/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 4.410.000 VNĐ NTComputer
151 02/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
152 01/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
153 30/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
154 29/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
155 28/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
156 27/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
157 26/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
158 25/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
159 24/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
160 23/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
161 22/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
162 21/06/2013 10 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
163 11/06/2013 20 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
164 22/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
165 21/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
166 20/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
167 19/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
168 18/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
169 17/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
170 16/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
171 15/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 4.410.000 VNĐ tanhoanglaptop
172 14/05/2013 5 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 4.410.000 VNĐ NTComputer
173 09/05/2013 3 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
174 06/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 6.010.000 VNĐ tanhoanglaptop
175 05/05/2013 7 ngày 12.500.000 VNĐ Tăng 6.010.000 VNĐ CongtyGiaVu
176 28/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
177 27/04/2013 2 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
178 25/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
179 24/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
180 23/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
181 22/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
182 21/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
183 20/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
184 19/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
185 18/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
186 17/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
187 16/04/2013 6 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
188 10/04/2013 4 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
189 06/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
190 05/04/2013 16 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
191 20/03/2013 14 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
192 06/03/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
193 05/03/2013 15 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
194 18/02/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
195 17/02/2013 4 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
196 13/02/2013 4 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
197 09/02/2013 8 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
198 01/02/2013 2 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 4.410.000 VNĐ tanhoanglaptop
199 30/01/2013 2 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi NTComputer
200 28/01/2013 3 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 4.410.000 VNĐ NTComputer
201 25/01/2013 6 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
202 19/01/2013 2 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
203 17/01/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
204 16/01/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 3.100.000 VNĐ tanhoanglaptop
205 15/01/2013 13 ngày 9.590.000 VNĐ Tăng 3.100.000 VNĐ didongviet
206 02/01/2013 2 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
207 31/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 3.100.000 VNĐ tanhoanglaptop
208 30/12/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Tăng 3.100.000 VNĐ didongviet
209 29/12/2012 14 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
210 15/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 2.410.000 VNĐ tanhoanglaptop
211 14/12/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Tăng 2.410.000 VNĐ didongviet
212 13/12/2012 2 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
213 11/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 7.500.000 VNĐ tanhoanglaptop
214 10/12/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
215 09/12/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 7.500.000 VNĐ laptop24h
216 08/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
217 07/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 7.500.000 VNĐ tanhoanglaptop
218 06/12/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 7.500.000 VNĐ laptop24h
219 05/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
220 04/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
221 03/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
222 02/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
223 01/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
224 30/11/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 7.500.000 VNĐ tanhoanglaptop
225 29/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 5.090.000 VNĐ laptop24h
226 28/11/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giảm 5.090.000 VNĐ didongviet
227 27/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ laptop24h
228 26/11/2012 2 ngày 7.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
229 24/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
230 23/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
231 22/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
232 21/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
233 20/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ tanhoanglaptop
234 19/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ laptop24h
235 18/11/2012 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ CongtyGiaVu
236 17/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
237 16/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ laptop24h
238 15/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ tanhoanglaptop
239 14/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
240 13/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
241 12/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
242 11/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ laptop24h
243 10/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giảm 5.010.000 VNĐ tanhoanglaptop
244 09/11/2012 1 ngày 12.500.000 VNĐ Tăng 5.010.000 VNĐ CongtyGiaVu
245 08/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giảm 3.410.000 VNĐ tanhoanglaptop
246 07/11/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 3.090.000 VNĐ NTComputer
247 06/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giảm 4.518.000 VNĐ laptop24h
248 05/11/2012 2 ngày 18.508.000 VNĐ Tăng 4.518.000 VNĐ kyngheviet
249 03/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giảm 4.518.000 VNĐ laptop24h
250 02/11/2012 1 ngày 18.508.000 VNĐ Giá không đổi kyngheviet
251 01/11/2012 6 ngày 18.508.000 VNĐ Tăng 7.608.000 VNĐ kyngheviet
252 26/10/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ NTComputer
253 25/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
254 24/10/2012 4 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
255 20/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ didongviet
256 19/10/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi NTComputer
257 18/10/2012 3 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ NTComputer
258 15/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
259 14/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
260 13/10/2012 2 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
261 11/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
262 10/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
263 09/10/2012 2 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
264 07/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
265 06/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
266 05/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
267 04/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
268 03/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ didongviet
269 02/10/2012 1 ngày 12.500.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
270 01/10/2012 3 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ NTComputer
271 28/09/2012 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 6.008.000 VNĐ CongtyGiaVu
272 27/09/2012 1 ngày 18.508.000 VNĐ Giá không đổi kyngheviet
273 26/09/2012 1 ngày 18.508.000 VNĐ Giá không đổi kyngheviet
274 25/09/2012 4 ngày 18.508.000 VNĐ Giá không đổi kyngheviet
275 21/09/2012 1 ngày 18.508.000 VNĐ Tăng 4.518.000 VNĐ kyngheviet
276 20/09/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
277 19/09/2012 6 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 4.040.000 VNĐ laptop24h
278 13/09/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 8.558.000 VNĐ didongviet
279 12/09/2012 1 ngày 18.508.000 VNĐ Tăng 8.558.000 VNĐ kyngheviet
280 11/09/2012 5 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
281 06/09/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
282 05/09/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
283 04/09/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
284 03/09/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
285 02/09/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
286 01/09/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
287 31/08/2012 2 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
288 29/08/2012 4 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 4.040.000 VNĐ didongviet
289 25/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 4.040.000 VNĐ laptop24h
290 24/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
291 23/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 8.558.000 VNĐ didongviet
292 22/08/2012 1 ngày 18.508.000 VNĐ Tăng 4.518.000 VNĐ kyngheviet
293 21/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 4.040.000 VNĐ laptop24h
294 20/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
295 19/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
296 18/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 4.040.000 VNĐ didongviet
297 17/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
298 16/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 4.040.000 VNĐ laptop24h
299 15/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
300 14/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
301 13/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ didongviet
302 12/08/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 3.090.000 VNĐ NTComputer
303 11/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 3.090.000 VNĐ laptop24h
304 10/08/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ NTComputer
305 09/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 4.040.000 VNĐ didongviet
306 08/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
307 07/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giảm 4.518.000 VNĐ laptop24h
308 06/08/2012 2 ngày 18.508.000 VNĐ Tăng 8.558.000 VNĐ kyngheviet
309 04/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ didongviet
310 03/08/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ NTComputer
311 02/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
312 01/08/2012 2 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
313 30/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
314 29/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
315 28/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ didongviet
316 27/07/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ NTComputer
317 26/07/2012 4 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
318 22/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
319 21/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
320 20/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
321 19/07/2012 2 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
322 17/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
323 16/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
324 15/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
325 14/07/2012 2 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ didongviet
326 12/07/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 7.608.000 VNĐ NTComputer
327 11/07/2012 2 ngày 18.508.000 VNĐ Tăng 7.608.000 VNĐ kyngheviet
328 09/07/2012 2 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ NTComputer
329 07/07/2012 2 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
330 05/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
331 04/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
332 03/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
333 02/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
334 01/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
335 30/06/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
336 29/06/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
337 28/06/2012 2 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
338 26/06/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
339 25/06/2012 9.950.000 VNĐ didongviet
Có tổng cộng 339 thay đổi giá của sản phẩm Motorola Xoom MZ601 (MZ603, MZ605) (NVIDIA Tegra II 1.0GHz, 1GB RAM, 32GB SSD, 10.1 inch, Android OS V3.0) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính bảng (Tablet PC) (may tinh bang, máy tính bảng)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Motorola Xoom MZ601 (MZ603, MZ605) (NVIDIA Tegra II 1.0GHz, 1GB RAM, 32GB SSD, 10.1 inch, Android OS V3.0) trong mục Máy tính bảng (Tablet PC)