• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Motorola Xoom MZ601 (MZ603, MZ605) (NVIDIA Tegra II 1.0GHz, 1GB RAM, 32GB SSD, 10.1 inch, Android OS V3.0)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Motorola Xoom MZ601 (MZ603, MZ605) (NVIDIA Tegra II 1.0GHz, 1GB RAM, 32GB SSD, 10.1 inch, Android OS V3.0) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 02/07/2014 2 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ didong24h
2 30/06/2014 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
3 28/06/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
4 27/06/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
5 26/06/2014 4 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
6 22/06/2014 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
7 20/06/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
8 19/06/2014 2 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
9 17/06/2014 6 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
10 11/06/2014 6 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
11 05/06/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ didong24h
12 04/06/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
13 03/06/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
14 02/06/2014 4 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
15 29/05/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
16 28/05/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
17 27/05/2014 4 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
18 23/05/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
19 22/05/2014 9 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
20 13/05/2014 4 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 3.590.000 VNĐ didong24h
21 09/05/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
22 08/05/2014 11 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 3.590.000 VNĐ CongtyGiaVu
23 27/04/2014 11 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
24 16/04/2014 4 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ didong24h
25 12/04/2014 25 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
26 18/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
27 17/03/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
28 16/03/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
29 15/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
30 14/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
31 13/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
32 12/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
33 11/03/2014 6 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
34 05/03/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 4.510.000 VNĐ CongtyGiaVu
35 04/03/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 4.510.000 VNĐ viettablet
36 03/03/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 4.510.000 VNĐ CongtyGiaVu
37 02/03/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 6.700.000 VNĐ viettablet
38 01/03/2014 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
39 27/02/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
40 26/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 8.100.000 VNĐ didong24h
41 25/02/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 8.100.000 VNĐ viettablet
42 24/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 8.100.000 VNĐ didong24h
43 23/02/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 8.100.000 VNĐ viettablet
44 22/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
45 21/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
46 20/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
47 19/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
48 18/02/2014 2 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
49 16/02/2014 4 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
50 12/02/2014 7 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ didong24h
51 05/02/2014 4 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 3.190.000 VNĐ didong24h
52 01/02/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
53 31/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 3.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
54 30/01/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 3.190.000 VNĐ didong24h
55 29/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 3.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
56 28/01/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
57 27/01/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 3.190.000 VNĐ didong24h
58 26/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
59 25/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 4.510.000 VNĐ CongtyGiaVu
60 24/01/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 4.510.000 VNĐ viettablet
61 23/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
62 22/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
63 21/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
64 20/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
65 19/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
66 18/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
67 17/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
68 16/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
69 15/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
70 14/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 4.510.000 VNĐ CongtyGiaVu
71 13/01/2014 4 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 4.510.000 VNĐ viettablet
72 09/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
73 08/01/2014 29 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 6.700.000 VNĐ manhphatmobile
74 10/12/2013 18 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 6.700.000 VNĐ viettablet
75 22/11/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
76 20/11/2013 5 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
77 15/11/2013 23 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
78 23/10/2013 9 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
79 14/10/2013 6 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
80 08/10/2013 6 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
81 02/10/2013 4 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
82 28/09/2013 2 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
83 26/09/2013 7 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
84 19/09/2013 10 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
85 09/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
86 08/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
87 07/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
88 06/09/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
89 05/09/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
90 03/09/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
91 31/08/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
92 30/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
93 29/08/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
94 28/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
95 27/08/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
96 26/08/2013 5 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
97 21/08/2013 5 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
98 16/08/2013 16 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
99 31/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
100 30/07/2013 12 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
101 18/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
102 17/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
103 16/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
104 15/07/2013 9 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
105 06/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
106 05/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
107 04/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 4.410.000 VNĐ tanhoanglaptop
108 03/07/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 4.410.000 VNĐ NTComputer
109 02/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
110 01/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
111 30/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
112 29/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
113 28/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
114 27/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
115 26/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
116 25/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
117 24/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
118 23/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
119 22/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
120 21/06/2013 10 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
121 11/06/2013 20 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
122 22/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
123 21/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
124 20/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
125 19/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
126 18/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
127 17/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
128 16/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
129 15/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 4.410.000 VNĐ tanhoanglaptop
130 14/05/2013 5 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 4.410.000 VNĐ NTComputer
131 09/05/2013 3 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
132 06/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 6.010.000 VNĐ tanhoanglaptop
133 05/05/2013 7 ngày 12.500.000 VNĐ Tăng 6.010.000 VNĐ CongtyGiaVu
134 28/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
135 27/04/2013 2 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
136 25/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
137 24/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
138 23/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
139 22/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
140 21/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
141 20/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
142 19/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
143 18/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
144 17/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
145 16/04/2013 6 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
146 10/04/2013 4 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
147 06/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
148 05/04/2013 16 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
149 20/03/2013 14 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
150 06/03/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
151 05/03/2013 15 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
152 18/02/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
153 17/02/2013 4 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
154 13/02/2013 4 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
155 09/02/2013 8 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
156 01/02/2013 2 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 4.410.000 VNĐ tanhoanglaptop
157 30/01/2013 2 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi NTComputer
158 28/01/2013 3 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 4.410.000 VNĐ NTComputer
159 25/01/2013 6 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
160 19/01/2013 2 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
161 17/01/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
162 16/01/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 3.100.000 VNĐ tanhoanglaptop
163 15/01/2013 13 ngày 9.590.000 VNĐ Tăng 3.100.000 VNĐ didongviet
164 02/01/2013 2 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
165 31/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 3.100.000 VNĐ tanhoanglaptop
166 30/12/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Tăng 3.100.000 VNĐ didongviet
167 29/12/2012 14 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
168 15/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 2.410.000 VNĐ tanhoanglaptop
169 14/12/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Tăng 2.410.000 VNĐ didongviet
170 13/12/2012 2 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
171 11/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 7.500.000 VNĐ tanhoanglaptop
172 10/12/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
173 09/12/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 7.500.000 VNĐ laptop24h
174 08/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
175 07/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 7.500.000 VNĐ tanhoanglaptop
176 06/12/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 7.500.000 VNĐ laptop24h
177 05/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
178 04/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
179 03/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
180 02/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
181 01/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
182 30/11/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 7.500.000 VNĐ tanhoanglaptop
183 29/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 5.090.000 VNĐ laptop24h
184 28/11/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giảm 5.090.000 VNĐ didongviet
185 27/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ laptop24h
186 26/11/2012 2 ngày 7.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
187 24/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
188 23/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
189 22/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
190 21/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
191 20/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ tanhoanglaptop
192 19/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ laptop24h
193 18/11/2012 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ CongtyGiaVu
194 17/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
195 16/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ laptop24h
196 15/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ tanhoanglaptop
197 14/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
198 13/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
199 12/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
200 11/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ laptop24h
201 10/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giảm 5.010.000 VNĐ tanhoanglaptop
202 09/11/2012 1 ngày 12.500.000 VNĐ Tăng 5.010.000 VNĐ CongtyGiaVu
203 08/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giảm 3.410.000 VNĐ tanhoanglaptop
204 07/11/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 3.090.000 VNĐ NTComputer
205 06/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giảm 4.518.000 VNĐ laptop24h
206 05/11/2012 2 ngày 18.508.000 VNĐ Tăng 4.518.000 VNĐ kyngheviet
207 03/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giảm 4.518.000 VNĐ laptop24h
208 02/11/2012 1 ngày 18.508.000 VNĐ Giá không đổi kyngheviet
209 01/11/2012 6 ngày 18.508.000 VNĐ Tăng 7.608.000 VNĐ kyngheviet
210 26/10/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ NTComputer
211 25/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
212 24/10/2012 4 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
213 20/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ didongviet
214 19/10/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi NTComputer
215 18/10/2012 3 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ NTComputer
216 15/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
217 14/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
218 13/10/2012 2 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
219 11/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
220 10/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
221 09/10/2012 2 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
222 07/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
223 06/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
224 05/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
225 04/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
226 03/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ didongviet
227 02/10/2012 1 ngày 12.500.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
228 01/10/2012 3 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ NTComputer
229 28/09/2012 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 6.008.000 VNĐ CongtyGiaVu
230 27/09/2012 1 ngày 18.508.000 VNĐ Giá không đổi kyngheviet
231 26/09/2012 1 ngày 18.508.000 VNĐ Giá không đổi kyngheviet
232 25/09/2012 4 ngày 18.508.000 VNĐ Giá không đổi kyngheviet
233 21/09/2012 1 ngày 18.508.000 VNĐ Tăng 4.518.000 VNĐ kyngheviet
234 20/09/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
235 19/09/2012 6 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 4.040.000 VNĐ laptop24h
236 13/09/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 8.558.000 VNĐ didongviet
237 12/09/2012 1 ngày 18.508.000 VNĐ Tăng 8.558.000 VNĐ kyngheviet
238 11/09/2012 5 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
239 06/09/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
240 05/09/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
241 04/09/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
242 03/09/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
243 02/09/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
244 01/09/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
245 31/08/2012 2 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
246 29/08/2012 4 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 4.040.000 VNĐ didongviet
247 25/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 4.040.000 VNĐ laptop24h
248 24/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
249 23/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 8.558.000 VNĐ didongviet
250 22/08/2012 1 ngày 18.508.000 VNĐ Tăng 4.518.000 VNĐ kyngheviet
251 21/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 4.040.000 VNĐ laptop24h
252 20/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
253 19/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
254 18/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 4.040.000 VNĐ didongviet
255 17/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
256 16/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 4.040.000 VNĐ laptop24h
257 15/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
258 14/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
259 13/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ didongviet
260 12/08/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 3.090.000 VNĐ NTComputer
261 11/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 3.090.000 VNĐ laptop24h
262 10/08/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ NTComputer
263 09/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 4.040.000 VNĐ didongviet
264 08/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
265 07/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giảm 4.518.000 VNĐ laptop24h
266 06/08/2012 2 ngày 18.508.000 VNĐ Tăng 8.558.000 VNĐ kyngheviet
267 04/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ didongviet
268 03/08/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ NTComputer
269 02/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
270 01/08/2012 2 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
271 30/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
272 29/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
273 28/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ didongviet
274 27/07/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ NTComputer
275 26/07/2012 4 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
276 22/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
277 21/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
278 20/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
279 19/07/2012 2 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
280 17/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
281 16/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
282 15/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
283 14/07/2012 2 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ didongviet
284 12/07/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 7.608.000 VNĐ NTComputer
285 11/07/2012 2 ngày 18.508.000 VNĐ Tăng 7.608.000 VNĐ kyngheviet
286 09/07/2012 2 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ NTComputer
287 07/07/2012 2 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
288 05/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
289 04/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
290 03/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
291 02/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
292 01/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
293 30/06/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
294 29/06/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
295 28/06/2012 2 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
296 26/06/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
297 25/06/2012 9.950.000 VNĐ didongviet
Có tổng cộng 297 thay đổi giá của sản phẩm Motorola Xoom MZ601 (MZ603, MZ605) (NVIDIA Tegra II 1.0GHz, 1GB RAM, 32GB SSD, 10.1 inch, Android OS V3.0) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính bảng (Tablet PC) (may tinh bang, máy tính bảng)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Motorola Xoom MZ601 (MZ603, MZ605) (NVIDIA Tegra II 1.0GHz, 1GB RAM, 32GB SSD, 10.1 inch, Android OS V3.0) trong mục Máy tính bảng (Tablet PC)