• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Motorola Xoom MZ601 (MZ603, MZ605) (NVIDIA Tegra II 1.0GHz, 1GB RAM, 32GB SSD, 10.1 inch, Android OS V3.0)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Motorola Xoom MZ601 (MZ603, MZ605) (NVIDIA Tegra II 1.0GHz, 1GB RAM, 32GB SSD, 10.1 inch, Android OS V3.0) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 28/07/2014 5 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
2 23/07/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
3 22/07/2014 5 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
4 17/07/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 3.590.000 VNĐ CongtyGiaVu
5 16/07/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
6 15/07/2014 13 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
7 02/07/2014 2 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ didong24h
8 30/06/2014 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
9 28/06/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
10 27/06/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
11 26/06/2014 4 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
12 22/06/2014 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
13 20/06/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
14 19/06/2014 2 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
15 17/06/2014 6 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
16 11/06/2014 6 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
17 05/06/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ didong24h
18 04/06/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
19 03/06/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
20 02/06/2014 4 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
21 29/05/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
22 28/05/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
23 27/05/2014 4 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
24 23/05/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
25 22/05/2014 9 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
26 13/05/2014 4 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 3.590.000 VNĐ didong24h
27 09/05/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
28 08/05/2014 11 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 3.590.000 VNĐ CongtyGiaVu
29 27/04/2014 11 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
30 16/04/2014 4 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ didong24h
31 12/04/2014 25 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
32 18/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
33 17/03/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
34 16/03/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
35 15/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
36 14/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
37 13/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
38 12/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
39 11/03/2014 6 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
40 05/03/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 4.510.000 VNĐ CongtyGiaVu
41 04/03/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 4.510.000 VNĐ viettablet
42 03/03/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 4.510.000 VNĐ CongtyGiaVu
43 02/03/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 6.700.000 VNĐ viettablet
44 01/03/2014 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
45 27/02/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
46 26/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 8.100.000 VNĐ didong24h
47 25/02/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 8.100.000 VNĐ viettablet
48 24/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 8.100.000 VNĐ didong24h
49 23/02/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 8.100.000 VNĐ viettablet
50 22/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
51 21/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
52 20/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
53 19/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
54 18/02/2014 2 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
55 16/02/2014 4 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
56 12/02/2014 7 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ didong24h
57 05/02/2014 4 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 3.190.000 VNĐ didong24h
58 01/02/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
59 31/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 3.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
60 30/01/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 3.190.000 VNĐ didong24h
61 29/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 3.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
62 28/01/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
63 27/01/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 3.190.000 VNĐ didong24h
64 26/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
65 25/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 4.510.000 VNĐ CongtyGiaVu
66 24/01/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 4.510.000 VNĐ viettablet
67 23/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
68 22/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
69 21/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
70 20/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
71 19/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
72 18/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
73 17/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
74 16/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
75 15/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
76 14/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 4.510.000 VNĐ CongtyGiaVu
77 13/01/2014 4 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 4.510.000 VNĐ viettablet
78 09/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
79 08/01/2014 29 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 6.700.000 VNĐ manhphatmobile
80 10/12/2013 18 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 6.700.000 VNĐ viettablet
81 22/11/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
82 20/11/2013 5 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
83 15/11/2013 23 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
84 23/10/2013 9 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
85 14/10/2013 6 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
86 08/10/2013 6 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
87 02/10/2013 4 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
88 28/09/2013 2 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
89 26/09/2013 7 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
90 19/09/2013 10 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
91 09/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
92 08/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
93 07/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
94 06/09/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
95 05/09/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
96 03/09/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
97 31/08/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
98 30/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
99 29/08/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
100 28/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
101 27/08/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
102 26/08/2013 5 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
103 21/08/2013 5 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
104 16/08/2013 16 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
105 31/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
106 30/07/2013 12 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
107 18/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
108 17/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
109 16/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
110 15/07/2013 9 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
111 06/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
112 05/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
113 04/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 4.410.000 VNĐ tanhoanglaptop
114 03/07/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 4.410.000 VNĐ NTComputer
115 02/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
116 01/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
117 30/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
118 29/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
119 28/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
120 27/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
121 26/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
122 25/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
123 24/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
124 23/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
125 22/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
126 21/06/2013 10 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
127 11/06/2013 20 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
128 22/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
129 21/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
130 20/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
131 19/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
132 18/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
133 17/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
134 16/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
135 15/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 4.410.000 VNĐ tanhoanglaptop
136 14/05/2013 5 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 4.410.000 VNĐ NTComputer
137 09/05/2013 3 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
138 06/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 6.010.000 VNĐ tanhoanglaptop
139 05/05/2013 7 ngày 12.500.000 VNĐ Tăng 6.010.000 VNĐ CongtyGiaVu
140 28/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
141 27/04/2013 2 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
142 25/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
143 24/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
144 23/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
145 22/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
146 21/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
147 20/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
148 19/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
149 18/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
150 17/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
151 16/04/2013 6 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
152 10/04/2013 4 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
153 06/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
154 05/04/2013 16 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
155 20/03/2013 14 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
156 06/03/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
157 05/03/2013 15 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
158 18/02/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
159 17/02/2013 4 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
160 13/02/2013 4 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
161 09/02/2013 8 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
162 01/02/2013 2 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 4.410.000 VNĐ tanhoanglaptop
163 30/01/2013 2 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi NTComputer
164 28/01/2013 3 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 4.410.000 VNĐ NTComputer
165 25/01/2013 6 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
166 19/01/2013 2 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
167 17/01/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
168 16/01/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 3.100.000 VNĐ tanhoanglaptop
169 15/01/2013 13 ngày 9.590.000 VNĐ Tăng 3.100.000 VNĐ didongviet
170 02/01/2013 2 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
171 31/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 3.100.000 VNĐ tanhoanglaptop
172 30/12/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Tăng 3.100.000 VNĐ didongviet
173 29/12/2012 14 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
174 15/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 2.410.000 VNĐ tanhoanglaptop
175 14/12/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Tăng 2.410.000 VNĐ didongviet
176 13/12/2012 2 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
177 11/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 7.500.000 VNĐ tanhoanglaptop
178 10/12/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
179 09/12/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 7.500.000 VNĐ laptop24h
180 08/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
181 07/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 7.500.000 VNĐ tanhoanglaptop
182 06/12/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 7.500.000 VNĐ laptop24h
183 05/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
184 04/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
185 03/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
186 02/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
187 01/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
188 30/11/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 7.500.000 VNĐ tanhoanglaptop
189 29/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 5.090.000 VNĐ laptop24h
190 28/11/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giảm 5.090.000 VNĐ didongviet
191 27/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ laptop24h
192 26/11/2012 2 ngày 7.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
193 24/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
194 23/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
195 22/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
196 21/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
197 20/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ tanhoanglaptop
198 19/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ laptop24h
199 18/11/2012 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ CongtyGiaVu
200 17/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
201 16/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ laptop24h
202 15/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ tanhoanglaptop
203 14/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
204 13/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
205 12/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
206 11/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ laptop24h
207 10/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giảm 5.010.000 VNĐ tanhoanglaptop
208 09/11/2012 1 ngày 12.500.000 VNĐ Tăng 5.010.000 VNĐ CongtyGiaVu
209 08/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giảm 3.410.000 VNĐ tanhoanglaptop
210 07/11/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 3.090.000 VNĐ NTComputer
211 06/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giảm 4.518.000 VNĐ laptop24h
212 05/11/2012 2 ngày 18.508.000 VNĐ Tăng 4.518.000 VNĐ kyngheviet
213 03/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giảm 4.518.000 VNĐ laptop24h
214 02/11/2012 1 ngày 18.508.000 VNĐ Giá không đổi kyngheviet
215 01/11/2012 6 ngày 18.508.000 VNĐ Tăng 7.608.000 VNĐ kyngheviet
216 26/10/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ NTComputer
217 25/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
218 24/10/2012 4 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
219 20/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ didongviet
220 19/10/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi NTComputer
221 18/10/2012 3 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ NTComputer
222 15/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
223 14/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
224 13/10/2012 2 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
225 11/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
226 10/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
227 09/10/2012 2 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
228 07/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
229 06/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
230 05/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
231 04/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
232 03/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ didongviet
233 02/10/2012 1 ngày 12.500.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
234 01/10/2012 3 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ NTComputer
235 28/09/2012 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 6.008.000 VNĐ CongtyGiaVu
236 27/09/2012 1 ngày 18.508.000 VNĐ Giá không đổi kyngheviet
237 26/09/2012 1 ngày 18.508.000 VNĐ Giá không đổi kyngheviet
238 25/09/2012 4 ngày 18.508.000 VNĐ Giá không đổi kyngheviet
239 21/09/2012 1 ngày 18.508.000 VNĐ Tăng 4.518.000 VNĐ kyngheviet
240 20/09/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
241 19/09/2012 6 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 4.040.000 VNĐ laptop24h
242 13/09/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 8.558.000 VNĐ didongviet
243 12/09/2012 1 ngày 18.508.000 VNĐ Tăng 8.558.000 VNĐ kyngheviet
244 11/09/2012 5 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
245 06/09/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
246 05/09/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
247 04/09/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
248 03/09/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
249 02/09/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
250 01/09/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
251 31/08/2012 2 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
252 29/08/2012 4 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 4.040.000 VNĐ didongviet
253 25/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 4.040.000 VNĐ laptop24h
254 24/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
255 23/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 8.558.000 VNĐ didongviet
256 22/08/2012 1 ngày 18.508.000 VNĐ Tăng 4.518.000 VNĐ kyngheviet
257 21/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 4.040.000 VNĐ laptop24h
258 20/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
259 19/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
260 18/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 4.040.000 VNĐ didongviet
261 17/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
262 16/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 4.040.000 VNĐ laptop24h
263 15/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
264 14/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
265 13/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ didongviet
266 12/08/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 3.090.000 VNĐ NTComputer
267 11/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 3.090.000 VNĐ laptop24h
268 10/08/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ NTComputer
269 09/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 4.040.000 VNĐ didongviet
270 08/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
271 07/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giảm 4.518.000 VNĐ laptop24h
272 06/08/2012 2 ngày 18.508.000 VNĐ Tăng 8.558.000 VNĐ kyngheviet
273 04/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ didongviet
274 03/08/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ NTComputer
275 02/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
276 01/08/2012 2 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
277 30/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
278 29/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
279 28/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ didongviet
280 27/07/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ NTComputer
281 26/07/2012 4 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
282 22/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
283 21/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
284 20/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
285 19/07/2012 2 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
286 17/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
287 16/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
288 15/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
289 14/07/2012 2 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ didongviet
290 12/07/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 7.608.000 VNĐ NTComputer
291 11/07/2012 2 ngày 18.508.000 VNĐ Tăng 7.608.000 VNĐ kyngheviet
292 09/07/2012 2 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ NTComputer
293 07/07/2012 2 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
294 05/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
295 04/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
296 03/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
297 02/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
298 01/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
299 30/06/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
300 29/06/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
301 28/06/2012 2 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
302 26/06/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
303 25/06/2012 9.950.000 VNĐ didongviet
Có tổng cộng 303 thay đổi giá của sản phẩm Motorola Xoom MZ601 (MZ603, MZ605) (NVIDIA Tegra II 1.0GHz, 1GB RAM, 32GB SSD, 10.1 inch, Android OS V3.0) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính bảng (Tablet PC) (may tinh bang, máy tính bảng)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Motorola Xoom MZ601 (MZ603, MZ605) (NVIDIA Tegra II 1.0GHz, 1GB RAM, 32GB SSD, 10.1 inch, Android OS V3.0) trong mục Máy tính bảng (Tablet PC)