• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Motorola Xoom MZ601 (MZ603, MZ605) (NVIDIA Tegra II 1.0GHz, 1GB RAM, 32GB SSD, 10.1 inch, Android OS V3.0)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Motorola Xoom MZ601 (MZ603, MZ605) (NVIDIA Tegra II 1.0GHz, 1GB RAM, 32GB SSD, 10.1 inch, Android OS V3.0) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 28/12/2014 12 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
2 16/12/2014 10 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 3.590.000 VNĐ didong24h
3 06/12/2014 5 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 3.590.000 VNĐ CongtyGiaVu
4 01/12/2014 4 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
5 27/11/2014 3 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
6 24/11/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
7 23/11/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 3.590.000 VNĐ didong24h
8 22/11/2014 4 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
9 18/11/2014 5 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 3.590.000 VNĐ CongtyGiaVu
10 13/11/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
11 12/11/2014 14 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
12 29/10/2014 10 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ didong24h
13 19/10/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
14 18/10/2014 3 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
15 15/10/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
16 14/10/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
17 13/10/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 3.190.000 VNĐ manhphatmobile
18 12/10/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
19 11/10/2014 2 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
20 09/10/2014 3 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
21 06/10/2014 5 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 3.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
22 01/10/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
23 30/09/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
24 29/09/2014 2 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 3.190.000 VNĐ manhphatmobile
25 27/09/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
26 26/09/2014 2 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 3.590.000 VNĐ CongtyGiaVu
27 24/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
28 23/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
29 22/09/2014 2 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
30 20/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
31 19/09/2014 3 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 3.590.000 VNĐ didong24h
32 16/09/2014 4 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 3.590.000 VNĐ CongtyGiaVu
33 12/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ didong24h
34 11/09/2014 6 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 3.190.000 VNĐ manhphatmobile
35 05/09/2014 2 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
36 03/09/2014 10 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
37 24/08/2014 16 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 3.590.000 VNĐ didong24h
38 08/08/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 3.590.000 VNĐ CongtyGiaVu
39 07/08/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 3.590.000 VNĐ didong24h
40 06/08/2014 9 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
41 28/07/2014 5 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
42 23/07/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
43 22/07/2014 5 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
44 17/07/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 3.590.000 VNĐ CongtyGiaVu
45 16/07/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
46 15/07/2014 13 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
47 02/07/2014 2 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ didong24h
48 30/06/2014 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
49 28/06/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
50 27/06/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
51 26/06/2014 4 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
52 22/06/2014 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
53 20/06/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
54 19/06/2014 2 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
55 17/06/2014 6 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
56 11/06/2014 6 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
57 05/06/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ didong24h
58 04/06/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
59 03/06/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
60 02/06/2014 4 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
61 29/05/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
62 28/05/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
63 27/05/2014 4 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
64 23/05/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
65 22/05/2014 9 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
66 13/05/2014 4 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 3.590.000 VNĐ didong24h
67 09/05/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
68 08/05/2014 11 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 3.590.000 VNĐ CongtyGiaVu
69 27/04/2014 11 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
70 16/04/2014 4 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ didong24h
71 12/04/2014 25 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
72 18/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
73 17/03/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
74 16/03/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
75 15/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
76 14/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
77 13/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
78 12/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
79 11/03/2014 6 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
80 05/03/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 4.510.000 VNĐ CongtyGiaVu
81 04/03/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 4.510.000 VNĐ viettablet
82 03/03/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 4.510.000 VNĐ CongtyGiaVu
83 02/03/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 6.700.000 VNĐ viettablet
84 01/03/2014 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
85 27/02/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
86 26/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 8.100.000 VNĐ didong24h
87 25/02/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 8.100.000 VNĐ viettablet
88 24/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 8.100.000 VNĐ didong24h
89 23/02/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 8.100.000 VNĐ viettablet
90 22/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
91 21/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
92 20/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
93 19/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
94 18/02/2014 2 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
95 16/02/2014 4 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
96 12/02/2014 7 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ didong24h
97 05/02/2014 4 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 3.190.000 VNĐ didong24h
98 01/02/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
99 31/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 3.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
100 30/01/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 3.190.000 VNĐ didong24h
101 29/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 3.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
102 28/01/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
103 27/01/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 3.190.000 VNĐ didong24h
104 26/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
105 25/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 4.510.000 VNĐ CongtyGiaVu
106 24/01/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 4.510.000 VNĐ viettablet
107 23/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
108 22/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
109 21/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
110 20/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
111 19/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
112 18/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
113 17/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
114 16/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
115 15/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
116 14/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 4.510.000 VNĐ CongtyGiaVu
117 13/01/2014 4 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 4.510.000 VNĐ viettablet
118 09/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
119 08/01/2014 29 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 6.700.000 VNĐ manhphatmobile
120 10/12/2013 18 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 6.700.000 VNĐ viettablet
121 22/11/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
122 20/11/2013 5 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
123 15/11/2013 23 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
124 23/10/2013 9 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
125 14/10/2013 6 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
126 08/10/2013 6 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
127 02/10/2013 4 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
128 28/09/2013 2 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
129 26/09/2013 7 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
130 19/09/2013 10 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
131 09/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
132 08/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
133 07/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
134 06/09/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
135 05/09/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
136 03/09/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
137 31/08/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
138 30/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
139 29/08/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
140 28/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
141 27/08/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
142 26/08/2013 5 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
143 21/08/2013 5 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
144 16/08/2013 16 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
145 31/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
146 30/07/2013 12 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
147 18/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
148 17/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
149 16/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
150 15/07/2013 9 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
151 06/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
152 05/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
153 04/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 4.410.000 VNĐ tanhoanglaptop
154 03/07/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 4.410.000 VNĐ NTComputer
155 02/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
156 01/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
157 30/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
158 29/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
159 28/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
160 27/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
161 26/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
162 25/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
163 24/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
164 23/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
165 22/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
166 21/06/2013 10 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
167 11/06/2013 20 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
168 22/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
169 21/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
170 20/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
171 19/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
172 18/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
173 17/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
174 16/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
175 15/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 4.410.000 VNĐ tanhoanglaptop
176 14/05/2013 5 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 4.410.000 VNĐ NTComputer
177 09/05/2013 3 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
178 06/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 6.010.000 VNĐ tanhoanglaptop
179 05/05/2013 7 ngày 12.500.000 VNĐ Tăng 6.010.000 VNĐ CongtyGiaVu
180 28/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
181 27/04/2013 2 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
182 25/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
183 24/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
184 23/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
185 22/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
186 21/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
187 20/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
188 19/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
189 18/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
190 17/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
191 16/04/2013 6 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
192 10/04/2013 4 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
193 06/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
194 05/04/2013 16 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
195 20/03/2013 14 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
196 06/03/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
197 05/03/2013 15 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
198 18/02/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
199 17/02/2013 4 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
200 13/02/2013 4 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
201 09/02/2013 8 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
202 01/02/2013 2 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 4.410.000 VNĐ tanhoanglaptop
203 30/01/2013 2 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi NTComputer
204 28/01/2013 3 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 4.410.000 VNĐ NTComputer
205 25/01/2013 6 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
206 19/01/2013 2 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
207 17/01/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
208 16/01/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 3.100.000 VNĐ tanhoanglaptop
209 15/01/2013 13 ngày 9.590.000 VNĐ Tăng 3.100.000 VNĐ didongviet
210 02/01/2013 2 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
211 31/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 3.100.000 VNĐ tanhoanglaptop
212 30/12/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Tăng 3.100.000 VNĐ didongviet
213 29/12/2012 14 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
214 15/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 2.410.000 VNĐ tanhoanglaptop
215 14/12/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Tăng 2.410.000 VNĐ didongviet
216 13/12/2012 2 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
217 11/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 7.500.000 VNĐ tanhoanglaptop
218 10/12/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
219 09/12/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 7.500.000 VNĐ laptop24h
220 08/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
221 07/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 7.500.000 VNĐ tanhoanglaptop
222 06/12/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 7.500.000 VNĐ laptop24h
223 05/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
224 04/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
225 03/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
226 02/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
227 01/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
228 30/11/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 7.500.000 VNĐ tanhoanglaptop
229 29/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 5.090.000 VNĐ laptop24h
230 28/11/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giảm 5.090.000 VNĐ didongviet
231 27/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ laptop24h
232 26/11/2012 2 ngày 7.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
233 24/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
234 23/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
235 22/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
236 21/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
237 20/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ tanhoanglaptop
238 19/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ laptop24h
239 18/11/2012 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ CongtyGiaVu
240 17/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
241 16/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ laptop24h
242 15/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ tanhoanglaptop
243 14/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
244 13/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
245 12/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
246 11/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ laptop24h
247 10/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giảm 5.010.000 VNĐ tanhoanglaptop
248 09/11/2012 1 ngày 12.500.000 VNĐ Tăng 5.010.000 VNĐ CongtyGiaVu
249 08/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giảm 3.410.000 VNĐ tanhoanglaptop
250 07/11/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 3.090.000 VNĐ NTComputer
251 06/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giảm 4.518.000 VNĐ laptop24h
252 05/11/2012 2 ngày 18.508.000 VNĐ Tăng 4.518.000 VNĐ kyngheviet
253 03/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giảm 4.518.000 VNĐ laptop24h
254 02/11/2012 1 ngày 18.508.000 VNĐ Giá không đổi kyngheviet
255 01/11/2012 6 ngày 18.508.000 VNĐ Tăng 7.608.000 VNĐ kyngheviet
256 26/10/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ NTComputer
257 25/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
258 24/10/2012 4 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
259 20/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ didongviet
260 19/10/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi NTComputer
261 18/10/2012 3 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ NTComputer
262 15/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
263 14/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
264 13/10/2012 2 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
265 11/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
266 10/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
267 09/10/2012 2 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
268 07/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
269 06/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
270 05/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
271 04/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
272 03/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ didongviet
273 02/10/2012 1 ngày 12.500.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
274 01/10/2012 3 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ NTComputer
275 28/09/2012 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 6.008.000 VNĐ CongtyGiaVu
276 27/09/2012 1 ngày 18.508.000 VNĐ Giá không đổi kyngheviet
277 26/09/2012 1 ngày 18.508.000 VNĐ Giá không đổi kyngheviet
278 25/09/2012 4 ngày 18.508.000 VNĐ Giá không đổi kyngheviet
279 21/09/2012 1 ngày 18.508.000 VNĐ Tăng 4.518.000 VNĐ kyngheviet
280 20/09/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
281 19/09/2012 6 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 4.040.000 VNĐ laptop24h
282 13/09/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 8.558.000 VNĐ didongviet
283 12/09/2012 1 ngày 18.508.000 VNĐ Tăng 8.558.000 VNĐ kyngheviet
284 11/09/2012 5 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
285 06/09/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
286 05/09/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
287 04/09/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
288 03/09/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
289 02/09/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
290 01/09/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
291 31/08/2012 2 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
292 29/08/2012 4 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 4.040.000 VNĐ didongviet
293 25/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 4.040.000 VNĐ laptop24h
294 24/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
295 23/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 8.558.000 VNĐ didongviet
296 22/08/2012 1 ngày 18.508.000 VNĐ Tăng 4.518.000 VNĐ kyngheviet
297 21/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 4.040.000 VNĐ laptop24h
298 20/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
299 19/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
300 18/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 4.040.000 VNĐ didongviet
301 17/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
302 16/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 4.040.000 VNĐ laptop24h
303 15/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
304 14/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
305 13/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ didongviet
306 12/08/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 3.090.000 VNĐ NTComputer
307 11/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 3.090.000 VNĐ laptop24h
308 10/08/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ NTComputer
309 09/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 4.040.000 VNĐ didongviet
310 08/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
311 07/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giảm 4.518.000 VNĐ laptop24h
312 06/08/2012 2 ngày 18.508.000 VNĐ Tăng 8.558.000 VNĐ kyngheviet
313 04/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ didongviet
314 03/08/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ NTComputer
315 02/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
316 01/08/2012 2 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
317 30/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
318 29/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
319 28/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ didongviet
320 27/07/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ NTComputer
321 26/07/2012 4 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
322 22/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
323 21/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
324 20/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
325 19/07/2012 2 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
326 17/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
327 16/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
328 15/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
329 14/07/2012 2 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ didongviet
330 12/07/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 7.608.000 VNĐ NTComputer
331 11/07/2012 2 ngày 18.508.000 VNĐ Tăng 7.608.000 VNĐ kyngheviet
332 09/07/2012 2 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ NTComputer
333 07/07/2012 2 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
334 05/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
335 04/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
336 03/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
337 02/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
338 01/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
339 30/06/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
340 29/06/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
341 28/06/2012 2 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
342 26/06/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
343 25/06/2012 9.950.000 VNĐ didongviet
Có tổng cộng 343 thay đổi giá của sản phẩm Motorola Xoom MZ601 (MZ603, MZ605) (NVIDIA Tegra II 1.0GHz, 1GB RAM, 32GB SSD, 10.1 inch, Android OS V3.0) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính bảng (Tablet PC) (may tinh bang, máy tính bảng)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Motorola Xoom MZ601 (MZ603, MZ605) (NVIDIA Tegra II 1.0GHz, 1GB RAM, 32GB SSD, 10.1 inch, Android OS V3.0) trong mục Máy tính bảng (Tablet PC)