• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Motorola Xoom MZ601 (MZ603, MZ605) (NVIDIA Tegra II 1.0GHz, 1GB RAM, 32GB SSD, 10.1 inch, Android OS V3.0)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Motorola Xoom MZ601 (MZ603, MZ605) (NVIDIA Tegra II 1.0GHz, 1GB RAM, 32GB SSD, 10.1 inch, Android OS V3.0) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 24/08/2014 16 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 3.590.000 VNĐ didong24h
2 08/08/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 3.590.000 VNĐ CongtyGiaVu
3 07/08/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 3.590.000 VNĐ didong24h
4 06/08/2014 9 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
5 28/07/2014 5 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
6 23/07/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
7 22/07/2014 5 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
8 17/07/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 3.590.000 VNĐ CongtyGiaVu
9 16/07/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
10 15/07/2014 13 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
11 02/07/2014 2 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ didong24h
12 30/06/2014 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
13 28/06/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
14 27/06/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
15 26/06/2014 4 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
16 22/06/2014 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
17 20/06/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
18 19/06/2014 2 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
19 17/06/2014 6 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
20 11/06/2014 6 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
21 05/06/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ didong24h
22 04/06/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
23 03/06/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
24 02/06/2014 4 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
25 29/05/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
26 28/05/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
27 27/05/2014 4 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
28 23/05/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
29 22/05/2014 9 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
30 13/05/2014 4 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 3.590.000 VNĐ didong24h
31 09/05/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
32 08/05/2014 11 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 3.590.000 VNĐ CongtyGiaVu
33 27/04/2014 11 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
34 16/04/2014 4 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ didong24h
35 12/04/2014 25 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
36 18/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
37 17/03/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
38 16/03/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
39 15/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
40 14/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
41 13/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
42 12/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
43 11/03/2014 6 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
44 05/03/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 4.510.000 VNĐ CongtyGiaVu
45 04/03/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 4.510.000 VNĐ viettablet
46 03/03/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 4.510.000 VNĐ CongtyGiaVu
47 02/03/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 6.700.000 VNĐ viettablet
48 01/03/2014 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
49 27/02/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
50 26/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 8.100.000 VNĐ didong24h
51 25/02/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 8.100.000 VNĐ viettablet
52 24/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 8.100.000 VNĐ didong24h
53 23/02/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 8.100.000 VNĐ viettablet
54 22/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
55 21/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
56 20/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
57 19/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
58 18/02/2014 2 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
59 16/02/2014 4 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
60 12/02/2014 7 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ didong24h
61 05/02/2014 4 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 3.190.000 VNĐ didong24h
62 01/02/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
63 31/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 3.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
64 30/01/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 3.190.000 VNĐ didong24h
65 29/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 3.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
66 28/01/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
67 27/01/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 3.190.000 VNĐ didong24h
68 26/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
69 25/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 4.510.000 VNĐ CongtyGiaVu
70 24/01/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 4.510.000 VNĐ viettablet
71 23/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
72 22/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
73 21/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
74 20/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
75 19/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
76 18/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
77 17/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
78 16/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
79 15/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
80 14/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 4.510.000 VNĐ CongtyGiaVu
81 13/01/2014 4 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 4.510.000 VNĐ viettablet
82 09/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
83 08/01/2014 29 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 6.700.000 VNĐ manhphatmobile
84 10/12/2013 18 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 6.700.000 VNĐ viettablet
85 22/11/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
86 20/11/2013 5 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
87 15/11/2013 23 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
88 23/10/2013 9 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
89 14/10/2013 6 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
90 08/10/2013 6 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
91 02/10/2013 4 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
92 28/09/2013 2 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
93 26/09/2013 7 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
94 19/09/2013 10 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
95 09/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
96 08/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
97 07/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
98 06/09/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
99 05/09/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
100 03/09/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
101 31/08/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
102 30/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
103 29/08/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
104 28/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
105 27/08/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
106 26/08/2013 5 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
107 21/08/2013 5 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
108 16/08/2013 16 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
109 31/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
110 30/07/2013 12 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
111 18/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
112 17/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
113 16/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
114 15/07/2013 9 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
115 06/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
116 05/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
117 04/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 4.410.000 VNĐ tanhoanglaptop
118 03/07/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 4.410.000 VNĐ NTComputer
119 02/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
120 01/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
121 30/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
122 29/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
123 28/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
124 27/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
125 26/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
126 25/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
127 24/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
128 23/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
129 22/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
130 21/06/2013 10 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
131 11/06/2013 20 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
132 22/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
133 21/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
134 20/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
135 19/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
136 18/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
137 17/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
138 16/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
139 15/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 4.410.000 VNĐ tanhoanglaptop
140 14/05/2013 5 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 4.410.000 VNĐ NTComputer
141 09/05/2013 3 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
142 06/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 6.010.000 VNĐ tanhoanglaptop
143 05/05/2013 7 ngày 12.500.000 VNĐ Tăng 6.010.000 VNĐ CongtyGiaVu
144 28/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
145 27/04/2013 2 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
146 25/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
147 24/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
148 23/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
149 22/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
150 21/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
151 20/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
152 19/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
153 18/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
154 17/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
155 16/04/2013 6 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
156 10/04/2013 4 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
157 06/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
158 05/04/2013 16 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
159 20/03/2013 14 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
160 06/03/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
161 05/03/2013 15 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
162 18/02/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
163 17/02/2013 4 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
164 13/02/2013 4 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
165 09/02/2013 8 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
166 01/02/2013 2 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 4.410.000 VNĐ tanhoanglaptop
167 30/01/2013 2 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi NTComputer
168 28/01/2013 3 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 4.410.000 VNĐ NTComputer
169 25/01/2013 6 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
170 19/01/2013 2 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
171 17/01/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
172 16/01/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 3.100.000 VNĐ tanhoanglaptop
173 15/01/2013 13 ngày 9.590.000 VNĐ Tăng 3.100.000 VNĐ didongviet
174 02/01/2013 2 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
175 31/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 3.100.000 VNĐ tanhoanglaptop
176 30/12/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Tăng 3.100.000 VNĐ didongviet
177 29/12/2012 14 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
178 15/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 2.410.000 VNĐ tanhoanglaptop
179 14/12/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Tăng 2.410.000 VNĐ didongviet
180 13/12/2012 2 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
181 11/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 7.500.000 VNĐ tanhoanglaptop
182 10/12/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
183 09/12/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 7.500.000 VNĐ laptop24h
184 08/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
185 07/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 7.500.000 VNĐ tanhoanglaptop
186 06/12/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 7.500.000 VNĐ laptop24h
187 05/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
188 04/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
189 03/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
190 02/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
191 01/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
192 30/11/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 7.500.000 VNĐ tanhoanglaptop
193 29/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 5.090.000 VNĐ laptop24h
194 28/11/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giảm 5.090.000 VNĐ didongviet
195 27/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ laptop24h
196 26/11/2012 2 ngày 7.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
197 24/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
198 23/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
199 22/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
200 21/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
201 20/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ tanhoanglaptop
202 19/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ laptop24h
203 18/11/2012 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ CongtyGiaVu
204 17/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
205 16/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ laptop24h
206 15/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ tanhoanglaptop
207 14/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
208 13/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
209 12/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
210 11/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ laptop24h
211 10/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giảm 5.010.000 VNĐ tanhoanglaptop
212 09/11/2012 1 ngày 12.500.000 VNĐ Tăng 5.010.000 VNĐ CongtyGiaVu
213 08/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giảm 3.410.000 VNĐ tanhoanglaptop
214 07/11/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 3.090.000 VNĐ NTComputer
215 06/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giảm 4.518.000 VNĐ laptop24h
216 05/11/2012 2 ngày 18.508.000 VNĐ Tăng 4.518.000 VNĐ kyngheviet
217 03/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giảm 4.518.000 VNĐ laptop24h
218 02/11/2012 1 ngày 18.508.000 VNĐ Giá không đổi kyngheviet
219 01/11/2012 6 ngày 18.508.000 VNĐ Tăng 7.608.000 VNĐ kyngheviet
220 26/10/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ NTComputer
221 25/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
222 24/10/2012 4 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
223 20/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ didongviet
224 19/10/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi NTComputer
225 18/10/2012 3 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ NTComputer
226 15/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
227 14/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
228 13/10/2012 2 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
229 11/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
230 10/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
231 09/10/2012 2 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
232 07/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
233 06/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
234 05/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
235 04/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
236 03/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ didongviet
237 02/10/2012 1 ngày 12.500.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
238 01/10/2012 3 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ NTComputer
239 28/09/2012 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 6.008.000 VNĐ CongtyGiaVu
240 27/09/2012 1 ngày 18.508.000 VNĐ Giá không đổi kyngheviet
241 26/09/2012 1 ngày 18.508.000 VNĐ Giá không đổi kyngheviet
242 25/09/2012 4 ngày 18.508.000 VNĐ Giá không đổi kyngheviet
243 21/09/2012 1 ngày 18.508.000 VNĐ Tăng 4.518.000 VNĐ kyngheviet
244 20/09/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
245 19/09/2012 6 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 4.040.000 VNĐ laptop24h
246 13/09/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 8.558.000 VNĐ didongviet
247 12/09/2012 1 ngày 18.508.000 VNĐ Tăng 8.558.000 VNĐ kyngheviet
248 11/09/2012 5 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
249 06/09/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
250 05/09/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
251 04/09/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
252 03/09/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
253 02/09/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
254 01/09/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
255 31/08/2012 2 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
256 29/08/2012 4 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 4.040.000 VNĐ didongviet
257 25/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 4.040.000 VNĐ laptop24h
258 24/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
259 23/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 8.558.000 VNĐ didongviet
260 22/08/2012 1 ngày 18.508.000 VNĐ Tăng 4.518.000 VNĐ kyngheviet
261 21/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 4.040.000 VNĐ laptop24h
262 20/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
263 19/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
264 18/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 4.040.000 VNĐ didongviet
265 17/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
266 16/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 4.040.000 VNĐ laptop24h
267 15/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
268 14/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
269 13/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ didongviet
270 12/08/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 3.090.000 VNĐ NTComputer
271 11/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 3.090.000 VNĐ laptop24h
272 10/08/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ NTComputer
273 09/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 4.040.000 VNĐ didongviet
274 08/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
275 07/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giảm 4.518.000 VNĐ laptop24h
276 06/08/2012 2 ngày 18.508.000 VNĐ Tăng 8.558.000 VNĐ kyngheviet
277 04/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ didongviet
278 03/08/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ NTComputer
279 02/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
280 01/08/2012 2 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
281 30/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
282 29/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
283 28/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ didongviet
284 27/07/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ NTComputer
285 26/07/2012 4 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
286 22/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
287 21/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
288 20/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
289 19/07/2012 2 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
290 17/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
291 16/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
292 15/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
293 14/07/2012 2 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ didongviet
294 12/07/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 7.608.000 VNĐ NTComputer
295 11/07/2012 2 ngày 18.508.000 VNĐ Tăng 7.608.000 VNĐ kyngheviet
296 09/07/2012 2 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ NTComputer
297 07/07/2012 2 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
298 05/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
299 04/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
300 03/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
301 02/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
302 01/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
303 30/06/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
304 29/06/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
305 28/06/2012 2 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
306 26/06/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
307 25/06/2012 9.950.000 VNĐ didongviet
Có tổng cộng 307 thay đổi giá của sản phẩm Motorola Xoom MZ601 (MZ603, MZ605) (NVIDIA Tegra II 1.0GHz, 1GB RAM, 32GB SSD, 10.1 inch, Android OS V3.0) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính bảng (Tablet PC) (may tinh bang, máy tính bảng)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Motorola Xoom MZ601 (MZ603, MZ605) (NVIDIA Tegra II 1.0GHz, 1GB RAM, 32GB SSD, 10.1 inch, Android OS V3.0) trong mục Máy tính bảng (Tablet PC)