• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Motorola Xoom MZ601 (MZ603, MZ605) (NVIDIA Tegra II 1.0GHz, 1GB RAM, 32GB SSD, 10.1 inch, Android OS V3.0)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Motorola Xoom MZ601 (MZ603, MZ605) (NVIDIA Tegra II 1.0GHz, 1GB RAM, 32GB SSD, 10.1 inch, Android OS V3.0) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 16/09/2014 4 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 3.590.000 VNĐ CongtyGiaVu
2 12/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ didong24h
3 11/09/2014 6 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 3.190.000 VNĐ manhphatmobile
4 05/09/2014 2 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
5 03/09/2014 10 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
6 24/08/2014 16 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 3.590.000 VNĐ didong24h
7 08/08/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 3.590.000 VNĐ CongtyGiaVu
8 07/08/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 3.590.000 VNĐ didong24h
9 06/08/2014 9 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
10 28/07/2014 5 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
11 23/07/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
12 22/07/2014 5 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
13 17/07/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 3.590.000 VNĐ CongtyGiaVu
14 16/07/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
15 15/07/2014 13 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
16 02/07/2014 2 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ didong24h
17 30/06/2014 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
18 28/06/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
19 27/06/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
20 26/06/2014 4 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
21 22/06/2014 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
22 20/06/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
23 19/06/2014 2 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
24 17/06/2014 6 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
25 11/06/2014 6 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
26 05/06/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ didong24h
27 04/06/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
28 03/06/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
29 02/06/2014 4 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
30 29/05/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
31 28/05/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
32 27/05/2014 4 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
33 23/05/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
34 22/05/2014 9 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
35 13/05/2014 4 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 3.590.000 VNĐ didong24h
36 09/05/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
37 08/05/2014 11 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 3.590.000 VNĐ CongtyGiaVu
38 27/04/2014 11 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
39 16/04/2014 4 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ didong24h
40 12/04/2014 25 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
41 18/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
42 17/03/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
43 16/03/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
44 15/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
45 14/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
46 13/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
47 12/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
48 11/03/2014 6 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
49 05/03/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 4.510.000 VNĐ CongtyGiaVu
50 04/03/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 4.510.000 VNĐ viettablet
51 03/03/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 4.510.000 VNĐ CongtyGiaVu
52 02/03/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 6.700.000 VNĐ viettablet
53 01/03/2014 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
54 27/02/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
55 26/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 8.100.000 VNĐ didong24h
56 25/02/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 8.100.000 VNĐ viettablet
57 24/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 8.100.000 VNĐ didong24h
58 23/02/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 8.100.000 VNĐ viettablet
59 22/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
60 21/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
61 20/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
62 19/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
63 18/02/2014 2 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
64 16/02/2014 4 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
65 12/02/2014 7 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ didong24h
66 05/02/2014 4 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 3.190.000 VNĐ didong24h
67 01/02/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
68 31/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 3.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
69 30/01/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 3.190.000 VNĐ didong24h
70 29/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 3.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
71 28/01/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
72 27/01/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 3.190.000 VNĐ didong24h
73 26/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
74 25/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 4.510.000 VNĐ CongtyGiaVu
75 24/01/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 4.510.000 VNĐ viettablet
76 23/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
77 22/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
78 21/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
79 20/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
80 19/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
81 18/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
82 17/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
83 16/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
84 15/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
85 14/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 4.510.000 VNĐ CongtyGiaVu
86 13/01/2014 4 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 4.510.000 VNĐ viettablet
87 09/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
88 08/01/2014 29 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 6.700.000 VNĐ manhphatmobile
89 10/12/2013 18 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 6.700.000 VNĐ viettablet
90 22/11/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
91 20/11/2013 5 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
92 15/11/2013 23 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
93 23/10/2013 9 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
94 14/10/2013 6 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
95 08/10/2013 6 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
96 02/10/2013 4 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
97 28/09/2013 2 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
98 26/09/2013 7 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
99 19/09/2013 10 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
100 09/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
101 08/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
102 07/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
103 06/09/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
104 05/09/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
105 03/09/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
106 31/08/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
107 30/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
108 29/08/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
109 28/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
110 27/08/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
111 26/08/2013 5 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
112 21/08/2013 5 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
113 16/08/2013 16 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
114 31/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
115 30/07/2013 12 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
116 18/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
117 17/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
118 16/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
119 15/07/2013 9 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
120 06/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
121 05/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
122 04/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 4.410.000 VNĐ tanhoanglaptop
123 03/07/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 4.410.000 VNĐ NTComputer
124 02/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
125 01/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
126 30/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
127 29/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
128 28/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
129 27/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
130 26/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
131 25/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
132 24/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
133 23/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
134 22/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
135 21/06/2013 10 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
136 11/06/2013 20 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
137 22/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
138 21/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
139 20/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
140 19/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
141 18/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
142 17/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
143 16/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
144 15/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 4.410.000 VNĐ tanhoanglaptop
145 14/05/2013 5 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 4.410.000 VNĐ NTComputer
146 09/05/2013 3 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
147 06/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 6.010.000 VNĐ tanhoanglaptop
148 05/05/2013 7 ngày 12.500.000 VNĐ Tăng 6.010.000 VNĐ CongtyGiaVu
149 28/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
150 27/04/2013 2 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
151 25/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
152 24/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
153 23/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
154 22/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
155 21/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
156 20/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
157 19/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
158 18/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
159 17/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
160 16/04/2013 6 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
161 10/04/2013 4 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
162 06/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
163 05/04/2013 16 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
164 20/03/2013 14 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
165 06/03/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
166 05/03/2013 15 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
167 18/02/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
168 17/02/2013 4 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
169 13/02/2013 4 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
170 09/02/2013 8 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
171 01/02/2013 2 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 4.410.000 VNĐ tanhoanglaptop
172 30/01/2013 2 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi NTComputer
173 28/01/2013 3 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 4.410.000 VNĐ NTComputer
174 25/01/2013 6 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
175 19/01/2013 2 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
176 17/01/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
177 16/01/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 3.100.000 VNĐ tanhoanglaptop
178 15/01/2013 13 ngày 9.590.000 VNĐ Tăng 3.100.000 VNĐ didongviet
179 02/01/2013 2 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
180 31/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 3.100.000 VNĐ tanhoanglaptop
181 30/12/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Tăng 3.100.000 VNĐ didongviet
182 29/12/2012 14 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
183 15/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 2.410.000 VNĐ tanhoanglaptop
184 14/12/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Tăng 2.410.000 VNĐ didongviet
185 13/12/2012 2 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
186 11/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 7.500.000 VNĐ tanhoanglaptop
187 10/12/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
188 09/12/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 7.500.000 VNĐ laptop24h
189 08/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
190 07/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 7.500.000 VNĐ tanhoanglaptop
191 06/12/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 7.500.000 VNĐ laptop24h
192 05/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
193 04/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
194 03/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
195 02/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
196 01/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
197 30/11/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 7.500.000 VNĐ tanhoanglaptop
198 29/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 5.090.000 VNĐ laptop24h
199 28/11/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giảm 5.090.000 VNĐ didongviet
200 27/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ laptop24h
201 26/11/2012 2 ngày 7.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
202 24/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
203 23/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
204 22/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
205 21/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
206 20/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ tanhoanglaptop
207 19/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ laptop24h
208 18/11/2012 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ CongtyGiaVu
209 17/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
210 16/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ laptop24h
211 15/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ tanhoanglaptop
212 14/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
213 13/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
214 12/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
215 11/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ laptop24h
216 10/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giảm 5.010.000 VNĐ tanhoanglaptop
217 09/11/2012 1 ngày 12.500.000 VNĐ Tăng 5.010.000 VNĐ CongtyGiaVu
218 08/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giảm 3.410.000 VNĐ tanhoanglaptop
219 07/11/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 3.090.000 VNĐ NTComputer
220 06/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giảm 4.518.000 VNĐ laptop24h
221 05/11/2012 2 ngày 18.508.000 VNĐ Tăng 4.518.000 VNĐ kyngheviet
222 03/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giảm 4.518.000 VNĐ laptop24h
223 02/11/2012 1 ngày 18.508.000 VNĐ Giá không đổi kyngheviet
224 01/11/2012 6 ngày 18.508.000 VNĐ Tăng 7.608.000 VNĐ kyngheviet
225 26/10/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ NTComputer
226 25/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
227 24/10/2012 4 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
228 20/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ didongviet
229 19/10/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi NTComputer
230 18/10/2012 3 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ NTComputer
231 15/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
232 14/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
233 13/10/2012 2 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
234 11/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
235 10/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
236 09/10/2012 2 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
237 07/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
238 06/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
239 05/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
240 04/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
241 03/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ didongviet
242 02/10/2012 1 ngày 12.500.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
243 01/10/2012 3 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ NTComputer
244 28/09/2012 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 6.008.000 VNĐ CongtyGiaVu
245 27/09/2012 1 ngày 18.508.000 VNĐ Giá không đổi kyngheviet
246 26/09/2012 1 ngày 18.508.000 VNĐ Giá không đổi kyngheviet
247 25/09/2012 4 ngày 18.508.000 VNĐ Giá không đổi kyngheviet
248 21/09/2012 1 ngày 18.508.000 VNĐ Tăng 4.518.000 VNĐ kyngheviet
249 20/09/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
250 19/09/2012 6 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 4.040.000 VNĐ laptop24h
251 13/09/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 8.558.000 VNĐ didongviet
252 12/09/2012 1 ngày 18.508.000 VNĐ Tăng 8.558.000 VNĐ kyngheviet
253 11/09/2012 5 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
254 06/09/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
255 05/09/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
256 04/09/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
257 03/09/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
258 02/09/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
259 01/09/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
260 31/08/2012 2 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
261 29/08/2012 4 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 4.040.000 VNĐ didongviet
262 25/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 4.040.000 VNĐ laptop24h
263 24/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
264 23/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 8.558.000 VNĐ didongviet
265 22/08/2012 1 ngày 18.508.000 VNĐ Tăng 4.518.000 VNĐ kyngheviet
266 21/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 4.040.000 VNĐ laptop24h
267 20/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
268 19/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
269 18/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 4.040.000 VNĐ didongviet
270 17/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
271 16/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 4.040.000 VNĐ laptop24h
272 15/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
273 14/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
274 13/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ didongviet
275 12/08/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 3.090.000 VNĐ NTComputer
276 11/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 3.090.000 VNĐ laptop24h
277 10/08/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ NTComputer
278 09/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 4.040.000 VNĐ didongviet
279 08/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
280 07/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giảm 4.518.000 VNĐ laptop24h
281 06/08/2012 2 ngày 18.508.000 VNĐ Tăng 8.558.000 VNĐ kyngheviet
282 04/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ didongviet
283 03/08/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ NTComputer
284 02/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
285 01/08/2012 2 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
286 30/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
287 29/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
288 28/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ didongviet
289 27/07/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ NTComputer
290 26/07/2012 4 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
291 22/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
292 21/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
293 20/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
294 19/07/2012 2 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
295 17/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
296 16/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
297 15/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
298 14/07/2012 2 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ didongviet
299 12/07/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 7.608.000 VNĐ NTComputer
300 11/07/2012 2 ngày 18.508.000 VNĐ Tăng 7.608.000 VNĐ kyngheviet
301 09/07/2012 2 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ NTComputer
302 07/07/2012 2 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
303 05/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
304 04/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
305 03/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
306 02/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
307 01/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
308 30/06/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
309 29/06/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
310 28/06/2012 2 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
311 26/06/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
312 25/06/2012 9.950.000 VNĐ didongviet
Có tổng cộng 312 thay đổi giá của sản phẩm Motorola Xoom MZ601 (MZ603, MZ605) (NVIDIA Tegra II 1.0GHz, 1GB RAM, 32GB SSD, 10.1 inch, Android OS V3.0) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính bảng (Tablet PC) (may tinh bang, máy tính bảng)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Motorola Xoom MZ601 (MZ603, MZ605) (NVIDIA Tegra II 1.0GHz, 1GB RAM, 32GB SSD, 10.1 inch, Android OS V3.0) trong mục Máy tính bảng (Tablet PC)