• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Motorola Xoom MZ601 (MZ603, MZ605) (NVIDIA Tegra II 1.0GHz, 1GB RAM, 32GB SSD, 10.1 inch, Android OS V3.0)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Motorola Xoom MZ601 (MZ603, MZ605) (NVIDIA Tegra II 1.0GHz, 1GB RAM, 32GB SSD, 10.1 inch, Android OS V3.0) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 01/10/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
2 30/09/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
3 29/09/2014 2 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 3.190.000 VNĐ manhphatmobile
4 27/09/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
5 26/09/2014 2 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 3.590.000 VNĐ CongtyGiaVu
6 24/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
7 23/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
8 22/09/2014 2 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
9 20/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
10 19/09/2014 3 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 3.590.000 VNĐ didong24h
11 16/09/2014 4 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 3.590.000 VNĐ CongtyGiaVu
12 12/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ didong24h
13 11/09/2014 6 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 3.190.000 VNĐ manhphatmobile
14 05/09/2014 2 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
15 03/09/2014 10 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
16 24/08/2014 16 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 3.590.000 VNĐ didong24h
17 08/08/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 3.590.000 VNĐ CongtyGiaVu
18 07/08/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 3.590.000 VNĐ didong24h
19 06/08/2014 9 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
20 28/07/2014 5 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
21 23/07/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
22 22/07/2014 5 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
23 17/07/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 3.590.000 VNĐ CongtyGiaVu
24 16/07/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
25 15/07/2014 13 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
26 02/07/2014 2 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ didong24h
27 30/06/2014 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
28 28/06/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
29 27/06/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
30 26/06/2014 4 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
31 22/06/2014 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
32 20/06/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
33 19/06/2014 2 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
34 17/06/2014 6 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
35 11/06/2014 6 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
36 05/06/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ didong24h
37 04/06/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
38 03/06/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
39 02/06/2014 4 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
40 29/05/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
41 28/05/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
42 27/05/2014 4 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
43 23/05/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
44 22/05/2014 9 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
45 13/05/2014 4 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 3.590.000 VNĐ didong24h
46 09/05/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
47 08/05/2014 11 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 3.590.000 VNĐ CongtyGiaVu
48 27/04/2014 11 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
49 16/04/2014 4 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ didong24h
50 12/04/2014 25 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
51 18/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
52 17/03/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
53 16/03/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
54 15/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
55 14/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
56 13/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
57 12/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
58 11/03/2014 6 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
59 05/03/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 4.510.000 VNĐ CongtyGiaVu
60 04/03/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 4.510.000 VNĐ viettablet
61 03/03/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 4.510.000 VNĐ CongtyGiaVu
62 02/03/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 6.700.000 VNĐ viettablet
63 01/03/2014 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
64 27/02/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
65 26/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 8.100.000 VNĐ didong24h
66 25/02/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 8.100.000 VNĐ viettablet
67 24/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 8.100.000 VNĐ didong24h
68 23/02/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 8.100.000 VNĐ viettablet
69 22/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
70 21/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
71 20/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
72 19/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
73 18/02/2014 2 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
74 16/02/2014 4 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
75 12/02/2014 7 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ didong24h
76 05/02/2014 4 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 3.190.000 VNĐ didong24h
77 01/02/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
78 31/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 3.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
79 30/01/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 3.190.000 VNĐ didong24h
80 29/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 3.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
81 28/01/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
82 27/01/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 3.190.000 VNĐ didong24h
83 26/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
84 25/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 4.510.000 VNĐ CongtyGiaVu
85 24/01/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 4.510.000 VNĐ viettablet
86 23/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
87 22/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
88 21/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
89 20/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
90 19/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
91 18/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
92 17/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
93 16/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
94 15/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
95 14/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 4.510.000 VNĐ CongtyGiaVu
96 13/01/2014 4 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 4.510.000 VNĐ viettablet
97 09/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
98 08/01/2014 29 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 6.700.000 VNĐ manhphatmobile
99 10/12/2013 18 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 6.700.000 VNĐ viettablet
100 22/11/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
101 20/11/2013 5 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
102 15/11/2013 23 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
103 23/10/2013 9 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
104 14/10/2013 6 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
105 08/10/2013 6 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
106 02/10/2013 4 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
107 28/09/2013 2 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
108 26/09/2013 7 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
109 19/09/2013 10 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
110 09/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
111 08/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
112 07/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
113 06/09/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
114 05/09/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
115 03/09/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
116 31/08/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
117 30/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
118 29/08/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
119 28/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
120 27/08/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
121 26/08/2013 5 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
122 21/08/2013 5 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
123 16/08/2013 16 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
124 31/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
125 30/07/2013 12 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
126 18/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
127 17/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
128 16/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
129 15/07/2013 9 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
130 06/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
131 05/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
132 04/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 4.410.000 VNĐ tanhoanglaptop
133 03/07/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 4.410.000 VNĐ NTComputer
134 02/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
135 01/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
136 30/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
137 29/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
138 28/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
139 27/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
140 26/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
141 25/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
142 24/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
143 23/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
144 22/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
145 21/06/2013 10 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
146 11/06/2013 20 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
147 22/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
148 21/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
149 20/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
150 19/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
151 18/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
152 17/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
153 16/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
154 15/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 4.410.000 VNĐ tanhoanglaptop
155 14/05/2013 5 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 4.410.000 VNĐ NTComputer
156 09/05/2013 3 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
157 06/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 6.010.000 VNĐ tanhoanglaptop
158 05/05/2013 7 ngày 12.500.000 VNĐ Tăng 6.010.000 VNĐ CongtyGiaVu
159 28/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
160 27/04/2013 2 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
161 25/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
162 24/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
163 23/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
164 22/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
165 21/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
166 20/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
167 19/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
168 18/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
169 17/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
170 16/04/2013 6 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
171 10/04/2013 4 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
172 06/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
173 05/04/2013 16 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
174 20/03/2013 14 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
175 06/03/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
176 05/03/2013 15 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
177 18/02/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
178 17/02/2013 4 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
179 13/02/2013 4 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
180 09/02/2013 8 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
181 01/02/2013 2 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 4.410.000 VNĐ tanhoanglaptop
182 30/01/2013 2 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi NTComputer
183 28/01/2013 3 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 4.410.000 VNĐ NTComputer
184 25/01/2013 6 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
185 19/01/2013 2 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
186 17/01/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
187 16/01/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 3.100.000 VNĐ tanhoanglaptop
188 15/01/2013 13 ngày 9.590.000 VNĐ Tăng 3.100.000 VNĐ didongviet
189 02/01/2013 2 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
190 31/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 3.100.000 VNĐ tanhoanglaptop
191 30/12/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Tăng 3.100.000 VNĐ didongviet
192 29/12/2012 14 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
193 15/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 2.410.000 VNĐ tanhoanglaptop
194 14/12/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Tăng 2.410.000 VNĐ didongviet
195 13/12/2012 2 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
196 11/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 7.500.000 VNĐ tanhoanglaptop
197 10/12/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
198 09/12/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 7.500.000 VNĐ laptop24h
199 08/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
200 07/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 7.500.000 VNĐ tanhoanglaptop
201 06/12/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 7.500.000 VNĐ laptop24h
202 05/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
203 04/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
204 03/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
205 02/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
206 01/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
207 30/11/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 7.500.000 VNĐ tanhoanglaptop
208 29/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 5.090.000 VNĐ laptop24h
209 28/11/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giảm 5.090.000 VNĐ didongviet
210 27/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ laptop24h
211 26/11/2012 2 ngày 7.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
212 24/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
213 23/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
214 22/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
215 21/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
216 20/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ tanhoanglaptop
217 19/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ laptop24h
218 18/11/2012 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ CongtyGiaVu
219 17/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
220 16/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ laptop24h
221 15/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ tanhoanglaptop
222 14/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
223 13/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
224 12/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
225 11/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ laptop24h
226 10/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giảm 5.010.000 VNĐ tanhoanglaptop
227 09/11/2012 1 ngày 12.500.000 VNĐ Tăng 5.010.000 VNĐ CongtyGiaVu
228 08/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giảm 3.410.000 VNĐ tanhoanglaptop
229 07/11/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 3.090.000 VNĐ NTComputer
230 06/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giảm 4.518.000 VNĐ laptop24h
231 05/11/2012 2 ngày 18.508.000 VNĐ Tăng 4.518.000 VNĐ kyngheviet
232 03/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giảm 4.518.000 VNĐ laptop24h
233 02/11/2012 1 ngày 18.508.000 VNĐ Giá không đổi kyngheviet
234 01/11/2012 6 ngày 18.508.000 VNĐ Tăng 7.608.000 VNĐ kyngheviet
235 26/10/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ NTComputer
236 25/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
237 24/10/2012 4 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
238 20/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ didongviet
239 19/10/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi NTComputer
240 18/10/2012 3 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ NTComputer
241 15/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
242 14/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
243 13/10/2012 2 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
244 11/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
245 10/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
246 09/10/2012 2 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
247 07/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
248 06/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
249 05/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
250 04/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
251 03/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ didongviet
252 02/10/2012 1 ngày 12.500.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
253 01/10/2012 3 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ NTComputer
254 28/09/2012 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 6.008.000 VNĐ CongtyGiaVu
255 27/09/2012 1 ngày 18.508.000 VNĐ Giá không đổi kyngheviet
256 26/09/2012 1 ngày 18.508.000 VNĐ Giá không đổi kyngheviet
257 25/09/2012 4 ngày 18.508.000 VNĐ Giá không đổi kyngheviet
258 21/09/2012 1 ngày 18.508.000 VNĐ Tăng 4.518.000 VNĐ kyngheviet
259 20/09/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
260 19/09/2012 6 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 4.040.000 VNĐ laptop24h
261 13/09/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 8.558.000 VNĐ didongviet
262 12/09/2012 1 ngày 18.508.000 VNĐ Tăng 8.558.000 VNĐ kyngheviet
263 11/09/2012 5 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
264 06/09/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
265 05/09/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
266 04/09/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
267 03/09/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
268 02/09/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
269 01/09/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
270 31/08/2012 2 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
271 29/08/2012 4 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 4.040.000 VNĐ didongviet
272 25/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 4.040.000 VNĐ laptop24h
273 24/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
274 23/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 8.558.000 VNĐ didongviet
275 22/08/2012 1 ngày 18.508.000 VNĐ Tăng 4.518.000 VNĐ kyngheviet
276 21/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 4.040.000 VNĐ laptop24h
277 20/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
278 19/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
279 18/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 4.040.000 VNĐ didongviet
280 17/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
281 16/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 4.040.000 VNĐ laptop24h
282 15/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
283 14/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
284 13/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ didongviet
285 12/08/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 3.090.000 VNĐ NTComputer
286 11/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 3.090.000 VNĐ laptop24h
287 10/08/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ NTComputer
288 09/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 4.040.000 VNĐ didongviet
289 08/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
290 07/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giảm 4.518.000 VNĐ laptop24h
291 06/08/2012 2 ngày 18.508.000 VNĐ Tăng 8.558.000 VNĐ kyngheviet
292 04/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ didongviet
293 03/08/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ NTComputer
294 02/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
295 01/08/2012 2 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
296 30/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
297 29/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
298 28/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ didongviet
299 27/07/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ NTComputer
300 26/07/2012 4 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
301 22/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
302 21/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
303 20/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
304 19/07/2012 2 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
305 17/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
306 16/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
307 15/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
308 14/07/2012 2 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ didongviet
309 12/07/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 7.608.000 VNĐ NTComputer
310 11/07/2012 2 ngày 18.508.000 VNĐ Tăng 7.608.000 VNĐ kyngheviet
311 09/07/2012 2 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ NTComputer
312 07/07/2012 2 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
313 05/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
314 04/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
315 03/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
316 02/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
317 01/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
318 30/06/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
319 29/06/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
320 28/06/2012 2 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
321 26/06/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
322 25/06/2012 9.950.000 VNĐ didongviet
Có tổng cộng 322 thay đổi giá của sản phẩm Motorola Xoom MZ601 (MZ603, MZ605) (NVIDIA Tegra II 1.0GHz, 1GB RAM, 32GB SSD, 10.1 inch, Android OS V3.0) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính bảng (Tablet PC) (may tinh bang, máy tính bảng)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Motorola Xoom MZ601 (MZ603, MZ605) (NVIDIA Tegra II 1.0GHz, 1GB RAM, 32GB SSD, 10.1 inch, Android OS V3.0) trong mục Máy tính bảng (Tablet PC)