• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Motorola Xoom MZ601 (MZ603, MZ605) (NVIDIA Tegra II 1.0GHz, 1GB RAM, 32GB SSD, 10.1 inch, Android OS V3.0)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Motorola Xoom MZ601 (MZ603, MZ605) (NVIDIA Tegra II 1.0GHz, 1GB RAM, 32GB SSD, 10.1 inch, Android OS V3.0) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 22/07/2014 5 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
2 17/07/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 3.590.000 VNĐ CongtyGiaVu
3 16/07/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
4 15/07/2014 13 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
5 02/07/2014 2 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ didong24h
6 30/06/2014 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
7 28/06/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
8 27/06/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
9 26/06/2014 4 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
10 22/06/2014 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
11 20/06/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
12 19/06/2014 2 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
13 17/06/2014 6 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
14 11/06/2014 6 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
15 05/06/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ didong24h
16 04/06/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
17 03/06/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
18 02/06/2014 4 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
19 29/05/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
20 28/05/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
21 27/05/2014 4 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
22 23/05/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
23 22/05/2014 9 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
24 13/05/2014 4 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 3.590.000 VNĐ didong24h
25 09/05/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
26 08/05/2014 11 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 3.590.000 VNĐ CongtyGiaVu
27 27/04/2014 11 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
28 16/04/2014 4 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ didong24h
29 12/04/2014 25 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
30 18/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
31 17/03/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
32 16/03/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
33 15/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
34 14/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
35 13/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
36 12/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
37 11/03/2014 6 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
38 05/03/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 4.510.000 VNĐ CongtyGiaVu
39 04/03/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 4.510.000 VNĐ viettablet
40 03/03/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 4.510.000 VNĐ CongtyGiaVu
41 02/03/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 6.700.000 VNĐ viettablet
42 01/03/2014 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
43 27/02/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
44 26/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 8.100.000 VNĐ didong24h
45 25/02/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 8.100.000 VNĐ viettablet
46 24/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 8.100.000 VNĐ didong24h
47 23/02/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 8.100.000 VNĐ viettablet
48 22/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
49 21/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
50 20/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
51 19/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
52 18/02/2014 2 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
53 16/02/2014 4 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
54 12/02/2014 7 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ didong24h
55 05/02/2014 4 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 3.190.000 VNĐ didong24h
56 01/02/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
57 31/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 3.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
58 30/01/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 3.190.000 VNĐ didong24h
59 29/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 3.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
60 28/01/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
61 27/01/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 3.190.000 VNĐ didong24h
62 26/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
63 25/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 4.510.000 VNĐ CongtyGiaVu
64 24/01/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 4.510.000 VNĐ viettablet
65 23/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
66 22/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
67 21/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
68 20/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
69 19/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
70 18/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
71 17/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
72 16/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
73 15/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
74 14/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 4.510.000 VNĐ CongtyGiaVu
75 13/01/2014 4 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 4.510.000 VNĐ viettablet
76 09/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
77 08/01/2014 29 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 6.700.000 VNĐ manhphatmobile
78 10/12/2013 18 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 6.700.000 VNĐ viettablet
79 22/11/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
80 20/11/2013 5 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
81 15/11/2013 23 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
82 23/10/2013 9 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
83 14/10/2013 6 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
84 08/10/2013 6 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
85 02/10/2013 4 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
86 28/09/2013 2 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
87 26/09/2013 7 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
88 19/09/2013 10 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
89 09/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
90 08/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
91 07/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
92 06/09/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
93 05/09/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
94 03/09/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
95 31/08/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
96 30/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
97 29/08/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
98 28/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
99 27/08/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
100 26/08/2013 5 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
101 21/08/2013 5 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
102 16/08/2013 16 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
103 31/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
104 30/07/2013 12 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
105 18/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
106 17/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
107 16/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
108 15/07/2013 9 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
109 06/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
110 05/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
111 04/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 4.410.000 VNĐ tanhoanglaptop
112 03/07/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 4.410.000 VNĐ NTComputer
113 02/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
114 01/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
115 30/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
116 29/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
117 28/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
118 27/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
119 26/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
120 25/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
121 24/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
122 23/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
123 22/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
124 21/06/2013 10 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
125 11/06/2013 20 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
126 22/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
127 21/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
128 20/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
129 19/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
130 18/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
131 17/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
132 16/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
133 15/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 4.410.000 VNĐ tanhoanglaptop
134 14/05/2013 5 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 4.410.000 VNĐ NTComputer
135 09/05/2013 3 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
136 06/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 6.010.000 VNĐ tanhoanglaptop
137 05/05/2013 7 ngày 12.500.000 VNĐ Tăng 6.010.000 VNĐ CongtyGiaVu
138 28/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
139 27/04/2013 2 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
140 25/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
141 24/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
142 23/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
143 22/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
144 21/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
145 20/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
146 19/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
147 18/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
148 17/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
149 16/04/2013 6 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
150 10/04/2013 4 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
151 06/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
152 05/04/2013 16 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
153 20/03/2013 14 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
154 06/03/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
155 05/03/2013 15 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
156 18/02/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
157 17/02/2013 4 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
158 13/02/2013 4 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
159 09/02/2013 8 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
160 01/02/2013 2 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 4.410.000 VNĐ tanhoanglaptop
161 30/01/2013 2 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi NTComputer
162 28/01/2013 3 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 4.410.000 VNĐ NTComputer
163 25/01/2013 6 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
164 19/01/2013 2 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
165 17/01/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
166 16/01/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 3.100.000 VNĐ tanhoanglaptop
167 15/01/2013 13 ngày 9.590.000 VNĐ Tăng 3.100.000 VNĐ didongviet
168 02/01/2013 2 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
169 31/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 3.100.000 VNĐ tanhoanglaptop
170 30/12/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Tăng 3.100.000 VNĐ didongviet
171 29/12/2012 14 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
172 15/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 2.410.000 VNĐ tanhoanglaptop
173 14/12/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Tăng 2.410.000 VNĐ didongviet
174 13/12/2012 2 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
175 11/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 7.500.000 VNĐ tanhoanglaptop
176 10/12/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
177 09/12/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 7.500.000 VNĐ laptop24h
178 08/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
179 07/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 7.500.000 VNĐ tanhoanglaptop
180 06/12/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 7.500.000 VNĐ laptop24h
181 05/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
182 04/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
183 03/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
184 02/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
185 01/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
186 30/11/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 7.500.000 VNĐ tanhoanglaptop
187 29/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 5.090.000 VNĐ laptop24h
188 28/11/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giảm 5.090.000 VNĐ didongviet
189 27/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ laptop24h
190 26/11/2012 2 ngày 7.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
191 24/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
192 23/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
193 22/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
194 21/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
195 20/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ tanhoanglaptop
196 19/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ laptop24h
197 18/11/2012 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ CongtyGiaVu
198 17/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
199 16/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ laptop24h
200 15/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ tanhoanglaptop
201 14/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
202 13/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
203 12/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
204 11/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ laptop24h
205 10/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giảm 5.010.000 VNĐ tanhoanglaptop
206 09/11/2012 1 ngày 12.500.000 VNĐ Tăng 5.010.000 VNĐ CongtyGiaVu
207 08/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giảm 3.410.000 VNĐ tanhoanglaptop
208 07/11/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 3.090.000 VNĐ NTComputer
209 06/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giảm 4.518.000 VNĐ laptop24h
210 05/11/2012 2 ngày 18.508.000 VNĐ Tăng 4.518.000 VNĐ kyngheviet
211 03/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giảm 4.518.000 VNĐ laptop24h
212 02/11/2012 1 ngày 18.508.000 VNĐ Giá không đổi kyngheviet
213 01/11/2012 6 ngày 18.508.000 VNĐ Tăng 7.608.000 VNĐ kyngheviet
214 26/10/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ NTComputer
215 25/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
216 24/10/2012 4 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
217 20/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ didongviet
218 19/10/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi NTComputer
219 18/10/2012 3 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ NTComputer
220 15/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
221 14/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
222 13/10/2012 2 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
223 11/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
224 10/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
225 09/10/2012 2 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
226 07/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
227 06/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
228 05/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
229 04/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
230 03/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ didongviet
231 02/10/2012 1 ngày 12.500.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
232 01/10/2012 3 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ NTComputer
233 28/09/2012 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 6.008.000 VNĐ CongtyGiaVu
234 27/09/2012 1 ngày 18.508.000 VNĐ Giá không đổi kyngheviet
235 26/09/2012 1 ngày 18.508.000 VNĐ Giá không đổi kyngheviet
236 25/09/2012 4 ngày 18.508.000 VNĐ Giá không đổi kyngheviet
237 21/09/2012 1 ngày 18.508.000 VNĐ Tăng 4.518.000 VNĐ kyngheviet
238 20/09/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
239 19/09/2012 6 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 4.040.000 VNĐ laptop24h
240 13/09/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 8.558.000 VNĐ didongviet
241 12/09/2012 1 ngày 18.508.000 VNĐ Tăng 8.558.000 VNĐ kyngheviet
242 11/09/2012 5 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
243 06/09/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
244 05/09/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
245 04/09/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
246 03/09/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
247 02/09/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
248 01/09/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
249 31/08/2012 2 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
250 29/08/2012 4 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 4.040.000 VNĐ didongviet
251 25/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 4.040.000 VNĐ laptop24h
252 24/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
253 23/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 8.558.000 VNĐ didongviet
254 22/08/2012 1 ngày 18.508.000 VNĐ Tăng 4.518.000 VNĐ kyngheviet
255 21/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 4.040.000 VNĐ laptop24h
256 20/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
257 19/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
258 18/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 4.040.000 VNĐ didongviet
259 17/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
260 16/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 4.040.000 VNĐ laptop24h
261 15/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
262 14/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
263 13/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ didongviet
264 12/08/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 3.090.000 VNĐ NTComputer
265 11/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 3.090.000 VNĐ laptop24h
266 10/08/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ NTComputer
267 09/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 4.040.000 VNĐ didongviet
268 08/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
269 07/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giảm 4.518.000 VNĐ laptop24h
270 06/08/2012 2 ngày 18.508.000 VNĐ Tăng 8.558.000 VNĐ kyngheviet
271 04/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ didongviet
272 03/08/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ NTComputer
273 02/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
274 01/08/2012 2 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
275 30/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
276 29/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
277 28/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ didongviet
278 27/07/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ NTComputer
279 26/07/2012 4 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
280 22/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
281 21/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
282 20/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
283 19/07/2012 2 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
284 17/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
285 16/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
286 15/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
287 14/07/2012 2 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ didongviet
288 12/07/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 7.608.000 VNĐ NTComputer
289 11/07/2012 2 ngày 18.508.000 VNĐ Tăng 7.608.000 VNĐ kyngheviet
290 09/07/2012 2 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ NTComputer
291 07/07/2012 2 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
292 05/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
293 04/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
294 03/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
295 02/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
296 01/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
297 30/06/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
298 29/06/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
299 28/06/2012 2 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
300 26/06/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
301 25/06/2012 9.950.000 VNĐ didongviet
Có tổng cộng 301 thay đổi giá của sản phẩm Motorola Xoom MZ601 (MZ603, MZ605) (NVIDIA Tegra II 1.0GHz, 1GB RAM, 32GB SSD, 10.1 inch, Android OS V3.0) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính bảng (Tablet PC) (may tinh bang, máy tính bảng)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Motorola Xoom MZ601 (MZ603, MZ605) (NVIDIA Tegra II 1.0GHz, 1GB RAM, 32GB SSD, 10.1 inch, Android OS V3.0) trong mục Máy tính bảng (Tablet PC)