• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Motorola Xoom MZ601 (MZ603, MZ605) (NVIDIA Tegra II 1.0GHz, 1GB RAM, 32GB SSD, 10.1 inch, Android OS V3.0)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Motorola Xoom MZ601 (MZ603, MZ605) (NVIDIA Tegra II 1.0GHz, 1GB RAM, 32GB SSD, 10.1 inch, Android OS V3.0) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 26/01/2015 3 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
2 23/01/2015 4 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
3 19/01/2015 4 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ manhphatmobile
4 15/01/2015 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi didong24h
5 14/01/2015 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi didong24h
6 13/01/2015 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi didong24h
7 12/01/2015 3 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.590.000 VNĐ didong24h
8 09/01/2015 2 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 3.590.000 VNĐ CongtyGiaVu
9 07/01/2015 9 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi didong24h
10 29/12/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi didong24h
11 28/12/2014 12 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi didong24h
12 16/12/2014 10 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.590.000 VNĐ didong24h
13 06/12/2014 5 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 3.590.000 VNĐ CongtyGiaVu
14 01/12/2014 4 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi didong24h
15 27/11/2014 3 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi didong24h
16 24/11/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi didong24h
17 23/11/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.590.000 VNĐ didong24h
18 22/11/2014 4 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
19 18/11/2014 5 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 3.590.000 VNĐ CongtyGiaVu
20 13/11/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi didong24h
21 12/11/2014 14 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi didong24h
22 29/10/2014 10 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ didong24h
23 19/10/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
24 18/10/2014 3 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
25 15/10/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
26 14/10/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
27 13/10/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 3.190.000 VNĐ manhphatmobile
28 12/10/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
29 11/10/2014 2 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
30 09/10/2014 3 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
31 06/10/2014 5 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 3.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
32 01/10/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
33 30/09/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
34 29/09/2014 2 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 3.190.000 VNĐ manhphatmobile
35 27/09/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
36 26/09/2014 2 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 3.590.000 VNĐ CongtyGiaVu
37 24/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi didong24h
38 23/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi didong24h
39 22/09/2014 2 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi didong24h
40 20/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi didong24h
41 19/09/2014 3 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.590.000 VNĐ didong24h
42 16/09/2014 4 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 3.590.000 VNĐ CongtyGiaVu
43 12/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ didong24h
44 11/09/2014 6 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 3.190.000 VNĐ manhphatmobile
45 05/09/2014 2 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
46 03/09/2014 10 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
47 24/08/2014 16 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.590.000 VNĐ didong24h
48 08/08/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 3.590.000 VNĐ CongtyGiaVu
49 07/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.590.000 VNĐ didong24h
50 06/08/2014 9 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
51 28/07/2014 5 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
52 23/07/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
53 22/07/2014 5 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
54 17/07/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 3.590.000 VNĐ CongtyGiaVu
55 16/07/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi didong24h
56 15/07/2014 13 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi didong24h
57 02/07/2014 2 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ didong24h
58 30/06/2014 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
59 28/06/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
60 27/06/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
61 26/06/2014 4 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
62 22/06/2014 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
63 20/06/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
64 19/06/2014 2 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi didong24h
65 17/06/2014 6 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi didong24h
66 11/06/2014 6 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi didong24h
67 05/06/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ didong24h
68 04/06/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
69 03/06/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
70 02/06/2014 4 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
71 29/05/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
72 28/05/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
73 27/05/2014 4 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi didong24h
74 23/05/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi didong24h
75 22/05/2014 9 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi didong24h
76 13/05/2014 4 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.590.000 VNĐ didong24h
77 09/05/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
78 08/05/2014 11 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 3.590.000 VNĐ CongtyGiaVu
79 27/04/2014 11 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi didong24h
80 16/04/2014 4 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ didong24h
81 12/04/2014 25 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
82 18/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
83 17/03/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
84 16/03/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
85 15/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
86 14/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
87 13/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
88 12/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
89 11/03/2014 6 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
90 05/03/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Giảm 4.510.000 VNĐ CongtyGiaVu
91 04/03/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.510.000 VNĐ viettablet
92 03/03/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Giảm 4.510.000 VNĐ CongtyGiaVu
93 02/03/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 6.700.000 VNĐ viettablet
94 01/03/2014 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
95 27/02/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
96 26/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 8.100.000 VNĐ didong24h
97 25/02/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ viettablet
98 24/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 8.100.000 VNĐ didong24h
99 23/02/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ viettablet
100 22/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi didong24h
101 21/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi didong24h
102 20/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi didong24h
103 19/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi didong24h
104 18/02/2014 2 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi didong24h
105 16/02/2014 4 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi didong24h
106 12/02/2014 7 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ didong24h
107 05/02/2014 4 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 3.190.000 VNĐ didong24h
108 01/02/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
109 31/01/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 3.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
110 30/01/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 3.190.000 VNĐ didong24h
111 29/01/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 3.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
112 28/01/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi didong24h
113 27/01/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 3.190.000 VNĐ didong24h
114 26/01/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
115 25/01/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Giảm 4.510.000 VNĐ CongtyGiaVu
116 24/01/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.510.000 VNĐ viettablet
117 23/01/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
118 22/01/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
119 21/01/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
120 20/01/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
121 19/01/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
122 18/01/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
123 17/01/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
124 16/01/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
125 15/01/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
126 14/01/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Giảm 4.510.000 VNĐ CongtyGiaVu
127 13/01/2014 4 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.510.000 VNĐ viettablet
128 09/01/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
129 08/01/2014 29 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 6.700.000 VNĐ manhphatmobile
130 10/12/2013 18 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 6.700.000 VNĐ viettablet
131 22/11/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
132 20/11/2013 5 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
133 15/11/2013 23 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
134 23/10/2013 9 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
135 14/10/2013 6 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
136 08/10/2013 6 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
137 02/10/2013 4 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
138 28/09/2013 2 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
139 26/09/2013 7 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
140 19/09/2013 10 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
141 09/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
142 08/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
143 07/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
144 06/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
145 05/09/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
146 03/09/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
147 31/08/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
148 30/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
149 29/08/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
150 28/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
151 27/08/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
152 26/08/2013 5 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
153 21/08/2013 5 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
154 16/08/2013 16 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
155 31/07/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
156 30/07/2013 12 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
157 18/07/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
158 17/07/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
159 16/07/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
160 15/07/2013 9 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
161 06/07/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
162 05/07/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
163 04/07/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giảm 4.410.000 VNĐ tanhoanglaptop
164 03/07/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 4.410.000 VNĐ NTComputer
165 02/07/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
166 01/07/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
167 30/06/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
168 29/06/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
169 28/06/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
170 27/06/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
171 26/06/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
172 25/06/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
173 24/06/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
174 23/06/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
175 22/06/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
176 21/06/2013 10 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
177 11/06/2013 20 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
178 22/05/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
179 21/05/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
180 20/05/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
181 19/05/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
182 18/05/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
183 17/05/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
184 16/05/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
185 15/05/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giảm 4.410.000 VNĐ tanhoanglaptop
186 14/05/2013 5 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 4.410.000 VNĐ NTComputer
187 09/05/2013 3 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
188 06/05/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giảm 6.010.000 VNĐ tanhoanglaptop
189 05/05/2013 7 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 6.010.000 VNĐ CongtyGiaVu
190 28/04/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
191 27/04/2013 2 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
192 25/04/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
193 24/04/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
194 23/04/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
195 22/04/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
196 21/04/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
197 20/04/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
198 19/04/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
199 18/04/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
200 17/04/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
201 16/04/2013 6 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
202 10/04/2013 4 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
203 06/04/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
204 05/04/2013 16 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
205 20/03/2013 14 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
206 06/03/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
207 05/03/2013 15 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
208 18/02/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
209 17/02/2013 4 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
210 13/02/2013 4 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
211 09/02/2013 8 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
212 01/02/2013 2 ngày 6.490.000 ₫ Giảm 4.410.000 VNĐ tanhoanglaptop
213 30/01/2013 2 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
214 28/01/2013 3 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 4.410.000 VNĐ NTComputer
215 25/01/2013 6 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
216 19/01/2013 2 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
217 17/01/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
218 16/01/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giảm 3.100.000 VNĐ tanhoanglaptop
219 15/01/2013 13 ngày 9.590.000 ₫ Tăng 3.100.000 VNĐ didongviet
220 02/01/2013 2 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
221 31/12/2012 1 ngày 6.490.000 ₫ Giảm 3.100.000 VNĐ tanhoanglaptop
222 30/12/2012 1 ngày 9.590.000 ₫ Tăng 3.100.000 VNĐ didongviet
223 29/12/2012 14 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
224 15/12/2012 1 ngày 6.490.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ tanhoanglaptop
225 14/12/2012 1 ngày 8.900.000 ₫ Tăng 2.410.000 VNĐ didongviet
226 13/12/2012 2 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
227 11/12/2012 1 ngày 6.490.000 ₫ Giảm 7.500.000 VNĐ tanhoanglaptop
228 10/12/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giá không đổi laptop24h
229 09/12/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Tăng 7.500.000 VNĐ laptop24h
230 08/12/2012 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
231 07/12/2012 1 ngày 6.490.000 ₫ Giảm 7.500.000 VNĐ tanhoanglaptop
232 06/12/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Tăng 7.500.000 VNĐ laptop24h
233 05/12/2012 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
234 04/12/2012 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
235 03/12/2012 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
236 02/12/2012 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
237 01/12/2012 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
238 30/11/2012 1 ngày 6.490.000 ₫ Giảm 7.500.000 VNĐ tanhoanglaptop
239 29/11/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Tăng 5.090.000 VNĐ laptop24h
240 28/11/2012 1 ngày 8.900.000 ₫ Giảm 5.090.000 VNĐ didongviet
241 27/11/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Tăng 6.500.000 VNĐ laptop24h
242 26/11/2012 2 ngày 7.490.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
243 24/11/2012 1 ngày 7.490.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
244 23/11/2012 1 ngày 7.490.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
245 22/11/2012 1 ngày 7.490.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
246 21/11/2012 1 ngày 7.490.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
247 20/11/2012 1 ngày 7.490.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ tanhoanglaptop
248 19/11/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ laptop24h
249 18/11/2012 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ CongtyGiaVu
250 17/11/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giá không đổi laptop24h
251 16/11/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Tăng 6.500.000 VNĐ laptop24h
252 15/11/2012 1 ngày 7.490.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ tanhoanglaptop
253 14/11/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giá không đổi laptop24h
254 13/11/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giá không đổi laptop24h
255 12/11/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giá không đổi laptop24h
256 11/11/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Tăng 6.500.000 VNĐ laptop24h
257 10/11/2012 1 ngày 7.490.000 ₫ Giảm 5.010.000 VNĐ tanhoanglaptop
258 09/11/2012 1 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 5.010.000 VNĐ CongtyGiaVu
259 08/11/2012 1 ngày 7.490.000 ₫ Giảm 3.410.000 VNĐ tanhoanglaptop
260 07/11/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 3.090.000 VNĐ NTComputer
261 06/11/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giảm 4.518.000 VNĐ laptop24h
262 05/11/2012 2 ngày 18.508.000 ₫ Tăng 4.518.000 VNĐ kyngheviet
263 03/11/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giảm 4.518.000 VNĐ laptop24h
264 02/11/2012 1 ngày 18.508.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
265 01/11/2012 6 ngày 18.508.000 ₫ Tăng 7.608.000 VNĐ kyngheviet
266 26/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ NTComputer
267 25/10/2012 1 ngày 8.900.000 ₫ Giá không đổi didongviet
268 24/10/2012 4 ngày 8.900.000 ₫ Giá không đổi didongviet
269 20/10/2012 1 ngày 8.900.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ didongviet
270 19/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
271 18/10/2012 3 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ NTComputer
272 15/10/2012 1 ngày 8.900.000 ₫ Giá không đổi didongviet
273 14/10/2012 1 ngày 8.900.000 ₫ Giá không đổi didongviet
274 13/10/2012 2 ngày 8.900.000 ₫ Giá không đổi didongviet
275 11/10/2012 1 ngày 8.900.000 ₫ Giá không đổi didongviet
276 10/10/2012 1 ngày 8.900.000 ₫ Giá không đổi didongviet
277 09/10/2012 2 ngày 8.900.000 ₫ Giá không đổi didongviet
278 07/10/2012 1 ngày 8.900.000 ₫ Giá không đổi didongviet
279 06/10/2012 1 ngày 8.900.000 ₫ Giá không đổi didongviet
280 05/10/2012 1 ngày 8.900.000 ₫ Giá không đổi didongviet
281 04/10/2012 1 ngày 8.900.000 ₫ Giá không đổi didongviet
282 03/10/2012 1 ngày 8.900.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ didongviet
283 02/10/2012 1 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
284 01/10/2012 3 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ NTComputer
285 28/09/2012 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 6.008.000 VNĐ CongtyGiaVu
286 27/09/2012 1 ngày 18.508.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
287 26/09/2012 1 ngày 18.508.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
288 25/09/2012 4 ngày 18.508.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
289 21/09/2012 1 ngày 18.508.000 ₫ Tăng 4.518.000 VNĐ kyngheviet
290 20/09/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giá không đổi laptop24h
291 19/09/2012 6 ngày 13.990.000 ₫ Tăng 4.040.000 VNĐ laptop24h
292 13/09/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Giảm 8.558.000 VNĐ didongviet
293 12/09/2012 1 ngày 18.508.000 ₫ Tăng 8.558.000 VNĐ kyngheviet
294 11/09/2012 5 ngày 9.950.000 ₫ Giá không đổi didongviet
295 06/09/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Giá không đổi didongviet
296 05/09/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Giá không đổi didongviet
297 04/09/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Giá không đổi didongviet
298 03/09/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Giá không đổi didongviet
299 02/09/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Giá không đổi didongviet
300 01/09/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Giá không đổi didongviet
301 31/08/2012 2 ngày 9.950.000 ₫ Giá không đổi didongviet
302 29/08/2012 4 ngày 9.950.000 ₫ Giảm 4.040.000 VNĐ didongviet
303 25/08/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Tăng 4.040.000 VNĐ laptop24h
304 24/08/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Giá không đổi didongviet
305 23/08/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Giảm 8.558.000 VNĐ didongviet
306 22/08/2012 1 ngày 18.508.000 ₫ Tăng 4.518.000 VNĐ kyngheviet
307 21/08/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Tăng 4.040.000 VNĐ laptop24h
308 20/08/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Giá không đổi didongviet
309 19/08/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Giá không đổi didongviet
310 18/08/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Giảm 4.040.000 VNĐ didongviet
311 17/08/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giá không đổi laptop24h
312 16/08/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Tăng 4.040.000 VNĐ laptop24h
313 15/08/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Giá không đổi didongviet
314 14/08/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Giá không đổi didongviet
315 13/08/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ didongviet
316 12/08/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 3.090.000 VNĐ NTComputer
317 11/08/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Tăng 3.090.000 VNĐ laptop24h
318 10/08/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ NTComputer
319 09/08/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Giảm 4.040.000 VNĐ didongviet
320 08/08/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giá không đổi laptop24h
321 07/08/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giảm 4.518.000 VNĐ laptop24h
322 06/08/2012 2 ngày 18.508.000 ₫ Tăng 8.558.000 VNĐ kyngheviet
323 04/08/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ didongviet
324 03/08/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ NTComputer
325 02/08/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Giá không đổi didongviet
326 01/08/2012 2 ngày 9.950.000 ₫ Giá không đổi didongviet
327 30/07/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Giá không đổi didongviet
328 29/07/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Giá không đổi didongviet
329 28/07/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ didongviet
330 27/07/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ NTComputer
331 26/07/2012 4 ngày 9.950.000 ₫ Giá không đổi didongviet
332 22/07/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Giá không đổi didongviet
333 21/07/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Giá không đổi didongviet
334 20/07/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Giá không đổi didongviet
335 19/07/2012 2 ngày 9.950.000 ₫ Giá không đổi didongviet
336 17/07/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Giá không đổi didongviet
337 16/07/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Giá không đổi didongviet
338 15/07/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Giá không đổi didongviet
339 14/07/2012 2 ngày 9.950.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ didongviet
340 12/07/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 7.608.000 VNĐ NTComputer
341 11/07/2012 2 ngày 18.508.000 ₫ Tăng 7.608.000 VNĐ kyngheviet
342 09/07/2012 2 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ NTComputer
343 07/07/2012 2 ngày 9.950.000 ₫ Giá không đổi didongviet
344 05/07/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Giá không đổi didongviet
345 04/07/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Giá không đổi didongviet
346 03/07/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Giá không đổi didongviet
347 02/07/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Giá không đổi didongviet
348 01/07/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Giá không đổi didongviet
349 30/06/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Giá không đổi didongviet
350 29/06/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Giá không đổi didongviet
351 28/06/2012 2 ngày 9.950.000 ₫ Giá không đổi didongviet
352 26/06/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Giá không đổi didongviet
353 25/06/2012 9.950.000 ₫ didongviet
Có tổng cộng 353 thay đổi giá của sản phẩm Motorola Xoom MZ601 (MZ603, MZ605) (NVIDIA Tegra II 1.0GHz, 1GB RAM, 32GB SSD, 10.1 inch, Android OS V3.0) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính bảng (Tablet PC) (may tinh bang, máy tính bảng)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Motorola Xoom MZ601 (MZ603, MZ605) (NVIDIA Tegra II 1.0GHz, 1GB RAM, 32GB SSD, 10.1 inch, Android OS V3.0) trong mục Máy tính bảng (Tablet PC)