• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Motorola Xoom MZ601 (MZ603, MZ605) (NVIDIA Tegra II 1.0GHz, 1GB RAM, 32GB SSD, 10.1 inch, Android OS V3.0)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Motorola Xoom MZ601 (MZ603, MZ605) (NVIDIA Tegra II 1.0GHz, 1GB RAM, 32GB SSD, 10.1 inch, Android OS V3.0) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 19/10/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
2 18/10/2014 3 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
3 15/10/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
4 14/10/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
5 13/10/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 3.190.000 VNĐ manhphatmobile
6 12/10/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
7 11/10/2014 2 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
8 09/10/2014 3 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
9 06/10/2014 5 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 3.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
10 01/10/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
11 30/09/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
12 29/09/2014 2 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 3.190.000 VNĐ manhphatmobile
13 27/09/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
14 26/09/2014 2 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 3.590.000 VNĐ CongtyGiaVu
15 24/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
16 23/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
17 22/09/2014 2 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
18 20/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
19 19/09/2014 3 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 3.590.000 VNĐ didong24h
20 16/09/2014 4 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 3.590.000 VNĐ CongtyGiaVu
21 12/09/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ didong24h
22 11/09/2014 6 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 3.190.000 VNĐ manhphatmobile
23 05/09/2014 2 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
24 03/09/2014 10 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
25 24/08/2014 16 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 3.590.000 VNĐ didong24h
26 08/08/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 3.590.000 VNĐ CongtyGiaVu
27 07/08/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 3.590.000 VNĐ didong24h
28 06/08/2014 9 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
29 28/07/2014 5 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
30 23/07/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
31 22/07/2014 5 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
32 17/07/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 3.590.000 VNĐ CongtyGiaVu
33 16/07/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
34 15/07/2014 13 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
35 02/07/2014 2 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ didong24h
36 30/06/2014 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
37 28/06/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
38 27/06/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
39 26/06/2014 4 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
40 22/06/2014 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
41 20/06/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
42 19/06/2014 2 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
43 17/06/2014 6 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
44 11/06/2014 6 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
45 05/06/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ didong24h
46 04/06/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
47 03/06/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
48 02/06/2014 4 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
49 29/05/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
50 28/05/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
51 27/05/2014 4 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
52 23/05/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
53 22/05/2014 9 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
54 13/05/2014 4 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 3.590.000 VNĐ didong24h
55 09/05/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
56 08/05/2014 11 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 3.590.000 VNĐ CongtyGiaVu
57 27/04/2014 11 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
58 16/04/2014 4 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ didong24h
59 12/04/2014 25 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
60 18/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
61 17/03/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
62 16/03/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
63 15/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
64 14/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
65 13/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
66 12/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
67 11/03/2014 6 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
68 05/03/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 4.510.000 VNĐ CongtyGiaVu
69 04/03/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 4.510.000 VNĐ viettablet
70 03/03/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 4.510.000 VNĐ CongtyGiaVu
71 02/03/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 6.700.000 VNĐ viettablet
72 01/03/2014 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
73 27/02/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
74 26/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 8.100.000 VNĐ didong24h
75 25/02/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 8.100.000 VNĐ viettablet
76 24/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 8.100.000 VNĐ didong24h
77 23/02/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 8.100.000 VNĐ viettablet
78 22/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
79 21/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
80 20/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
81 19/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
82 18/02/2014 2 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
83 16/02/2014 4 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
84 12/02/2014 7 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ didong24h
85 05/02/2014 4 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 3.190.000 VNĐ didong24h
86 01/02/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
87 31/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 3.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
88 30/01/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 3.190.000 VNĐ didong24h
89 29/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 3.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
90 28/01/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
91 27/01/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 3.190.000 VNĐ didong24h
92 26/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
93 25/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 4.510.000 VNĐ CongtyGiaVu
94 24/01/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 4.510.000 VNĐ viettablet
95 23/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
96 22/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
97 21/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
98 20/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
99 19/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
100 18/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
101 17/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
102 16/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
103 15/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
104 14/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 4.510.000 VNĐ CongtyGiaVu
105 13/01/2014 4 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 4.510.000 VNĐ viettablet
106 09/01/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ CongtyGiaVu
107 08/01/2014 29 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 6.700.000 VNĐ manhphatmobile
108 10/12/2013 18 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 6.700.000 VNĐ viettablet
109 22/11/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
110 20/11/2013 5 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
111 15/11/2013 23 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
112 23/10/2013 9 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
113 14/10/2013 6 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
114 08/10/2013 6 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
115 02/10/2013 4 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
116 28/09/2013 2 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
117 26/09/2013 7 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
118 19/09/2013 10 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
119 09/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
120 08/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
121 07/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
122 06/09/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
123 05/09/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
124 03/09/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
125 31/08/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
126 30/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
127 29/08/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
128 28/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
129 27/08/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ tanhoanglaptop
130 26/08/2013 5 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
131 21/08/2013 5 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
132 16/08/2013 16 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ manhphatmobile
133 31/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
134 30/07/2013 12 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
135 18/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
136 17/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
137 16/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
138 15/07/2013 9 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
139 06/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
140 05/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
141 04/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 4.410.000 VNĐ tanhoanglaptop
142 03/07/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 4.410.000 VNĐ NTComputer
143 02/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
144 01/07/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
145 30/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
146 29/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
147 28/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
148 27/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
149 26/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
150 25/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
151 24/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
152 23/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
153 22/06/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
154 21/06/2013 10 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
155 11/06/2013 20 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
156 22/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
157 21/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
158 20/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
159 19/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
160 18/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
161 17/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
162 16/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
163 15/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 4.410.000 VNĐ tanhoanglaptop
164 14/05/2013 5 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 4.410.000 VNĐ NTComputer
165 09/05/2013 3 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
166 06/05/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 6.010.000 VNĐ tanhoanglaptop
167 05/05/2013 7 ngày 12.500.000 VNĐ Tăng 6.010.000 VNĐ CongtyGiaVu
168 28/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
169 27/04/2013 2 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
170 25/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
171 24/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
172 23/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
173 22/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
174 21/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
175 20/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
176 19/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
177 18/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
178 17/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
179 16/04/2013 6 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
180 10/04/2013 4 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
181 06/04/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
182 05/04/2013 16 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
183 20/03/2013 14 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
184 06/03/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
185 05/03/2013 15 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
186 18/02/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
187 17/02/2013 4 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
188 13/02/2013 4 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
189 09/02/2013 8 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
190 01/02/2013 2 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 4.410.000 VNĐ tanhoanglaptop
191 30/01/2013 2 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi NTComputer
192 28/01/2013 3 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 4.410.000 VNĐ NTComputer
193 25/01/2013 6 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
194 19/01/2013 2 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
195 17/01/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
196 16/01/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 3.100.000 VNĐ tanhoanglaptop
197 15/01/2013 13 ngày 9.590.000 VNĐ Tăng 3.100.000 VNĐ didongviet
198 02/01/2013 2 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
199 31/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 3.100.000 VNĐ tanhoanglaptop
200 30/12/2012 1 ngày 9.590.000 VNĐ Tăng 3.100.000 VNĐ didongviet
201 29/12/2012 14 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
202 15/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 2.410.000 VNĐ tanhoanglaptop
203 14/12/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Tăng 2.410.000 VNĐ didongviet
204 13/12/2012 2 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
205 11/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 7.500.000 VNĐ tanhoanglaptop
206 10/12/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
207 09/12/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 7.500.000 VNĐ laptop24h
208 08/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
209 07/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 7.500.000 VNĐ tanhoanglaptop
210 06/12/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 7.500.000 VNĐ laptop24h
211 05/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
212 04/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
213 03/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
214 02/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
215 01/12/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
216 30/11/2012 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 7.500.000 VNĐ tanhoanglaptop
217 29/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 5.090.000 VNĐ laptop24h
218 28/11/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giảm 5.090.000 VNĐ didongviet
219 27/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ laptop24h
220 26/11/2012 2 ngày 7.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
221 24/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
222 23/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
223 22/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
224 21/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
225 20/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ tanhoanglaptop
226 19/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ laptop24h
227 18/11/2012 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ CongtyGiaVu
228 17/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
229 16/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ laptop24h
230 15/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ tanhoanglaptop
231 14/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
232 13/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
233 12/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
234 11/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ laptop24h
235 10/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giảm 5.010.000 VNĐ tanhoanglaptop
236 09/11/2012 1 ngày 12.500.000 VNĐ Tăng 5.010.000 VNĐ CongtyGiaVu
237 08/11/2012 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giảm 3.410.000 VNĐ tanhoanglaptop
238 07/11/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 3.090.000 VNĐ NTComputer
239 06/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giảm 4.518.000 VNĐ laptop24h
240 05/11/2012 2 ngày 18.508.000 VNĐ Tăng 4.518.000 VNĐ kyngheviet
241 03/11/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giảm 4.518.000 VNĐ laptop24h
242 02/11/2012 1 ngày 18.508.000 VNĐ Giá không đổi kyngheviet
243 01/11/2012 6 ngày 18.508.000 VNĐ Tăng 7.608.000 VNĐ kyngheviet
244 26/10/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ NTComputer
245 25/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
246 24/10/2012 4 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
247 20/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ didongviet
248 19/10/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi NTComputer
249 18/10/2012 3 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ NTComputer
250 15/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
251 14/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
252 13/10/2012 2 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
253 11/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
254 10/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
255 09/10/2012 2 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
256 07/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
257 06/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
258 05/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
259 04/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
260 03/10/2012 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ didongviet
261 02/10/2012 1 ngày 12.500.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
262 01/10/2012 3 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ NTComputer
263 28/09/2012 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 6.008.000 VNĐ CongtyGiaVu
264 27/09/2012 1 ngày 18.508.000 VNĐ Giá không đổi kyngheviet
265 26/09/2012 1 ngày 18.508.000 VNĐ Giá không đổi kyngheviet
266 25/09/2012 4 ngày 18.508.000 VNĐ Giá không đổi kyngheviet
267 21/09/2012 1 ngày 18.508.000 VNĐ Tăng 4.518.000 VNĐ kyngheviet
268 20/09/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
269 19/09/2012 6 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 4.040.000 VNĐ laptop24h
270 13/09/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 8.558.000 VNĐ didongviet
271 12/09/2012 1 ngày 18.508.000 VNĐ Tăng 8.558.000 VNĐ kyngheviet
272 11/09/2012 5 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
273 06/09/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
274 05/09/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
275 04/09/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
276 03/09/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
277 02/09/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
278 01/09/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
279 31/08/2012 2 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
280 29/08/2012 4 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 4.040.000 VNĐ didongviet
281 25/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 4.040.000 VNĐ laptop24h
282 24/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
283 23/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 8.558.000 VNĐ didongviet
284 22/08/2012 1 ngày 18.508.000 VNĐ Tăng 4.518.000 VNĐ kyngheviet
285 21/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 4.040.000 VNĐ laptop24h
286 20/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
287 19/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
288 18/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 4.040.000 VNĐ didongviet
289 17/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
290 16/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 4.040.000 VNĐ laptop24h
291 15/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
292 14/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
293 13/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ didongviet
294 12/08/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 3.090.000 VNĐ NTComputer
295 11/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Tăng 3.090.000 VNĐ laptop24h
296 10/08/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ NTComputer
297 09/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 4.040.000 VNĐ didongviet
298 08/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi laptop24h
299 07/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giảm 4.518.000 VNĐ laptop24h
300 06/08/2012 2 ngày 18.508.000 VNĐ Tăng 8.558.000 VNĐ kyngheviet
301 04/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ didongviet
302 03/08/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ NTComputer
303 02/08/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
304 01/08/2012 2 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
305 30/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
306 29/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
307 28/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ didongviet
308 27/07/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ NTComputer
309 26/07/2012 4 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
310 22/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
311 21/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
312 20/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
313 19/07/2012 2 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
314 17/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
315 16/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
316 15/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
317 14/07/2012 2 ngày 9.950.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ didongviet
318 12/07/2012 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 7.608.000 VNĐ NTComputer
319 11/07/2012 2 ngày 18.508.000 VNĐ Tăng 7.608.000 VNĐ kyngheviet
320 09/07/2012 2 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ NTComputer
321 07/07/2012 2 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
322 05/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
323 04/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
324 03/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
325 02/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
326 01/07/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
327 30/06/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
328 29/06/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
329 28/06/2012 2 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
330 26/06/2012 1 ngày 9.950.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
331 25/06/2012 9.950.000 VNĐ didongviet
Có tổng cộng 331 thay đổi giá của sản phẩm Motorola Xoom MZ601 (MZ603, MZ605) (NVIDIA Tegra II 1.0GHz, 1GB RAM, 32GB SSD, 10.1 inch, Android OS V3.0) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính bảng (Tablet PC) (may tinh bang, máy tính bảng)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Motorola Xoom MZ601 (MZ603, MZ605) (NVIDIA Tegra II 1.0GHz, 1GB RAM, 32GB SSD, 10.1 inch, Android OS V3.0) trong mục Máy tính bảng (Tablet PC)